ZTE | MF831 | User manual | ZTE MF831 Uputstvo za upotrebu

ZTE MF831 Uputstvo za upotrebu
MF831
USB modem
- Kratko uputstvo
Upoznovanje sa uređajem
Uputstvno za Instalaciju
Vaš uređaj pordžava servise prenosa podataka i SMS kroz mobilnu mrežu i
omogućava vam da komunicirate bilo kad i bilo gde.
Sledeća slika služi samo kao referenca. Proizvod može biti drugačiji.
1. Poklopac Modema
2. Prednja Maska
3. LED Indikator
4. Konektor za Eksternu Anetenu
5. Slot za (U)SIM Karticu
6. USB Konektor
7. Slot za microSDHC™ Karticu
Ubacivanje (U)SIM Kartice i microSDHC Kartice
NAPOMENA: microSDHC logo
je vlasništvo SD-3C, LLC.
1. Pritisnite i gurnite prednju masku da bi je uklonili.
NAPOMENA:
Nemoj te otvarati na silu. Možete oštetiti prednju masku.
2. Ubacite (U)SIM karticu (U)SIM slot.
VAŽNO:
Vaš uređaj ne podržava Mikro/Nano SIM kartice ili bilo koje
druge nestandardne SIM kartice. Da bi izbegli oštećenje na
vašem uređaju nemoj te koristiti navedene kartice ili bilo koje
držače kartica.
3. Ubacite microSDHC karticu u microSDHC slot.
NAPOMENA:
Ovaj uređaj podržava samo microSDHC karticu.
Konektovanje Modema sa Vašim Računarom
Pristupanje Internetu
1. Priključite uređaj na vaš računar i proverite da li je dobro ubačen u USB port.
Kad ste uspešno konektovali uređaj na vaš PC, možete pristupiti Internetu preko
Automatskog ili Manualnog moda. Podrazumevani mod je Automatski.
Mode
4. Vratite polako prednju masku na njeno mesto.
2. Operativni sistem će automatski detektovati vaš modem i započeti instalaciju.
NAPOMENA:
Ako system ne započne instalaciju auotmatski, možete pokrenuti instalacioni program
tako što ćete selektovati My Computer > ZTEMODEM.
Operacija
Automatski
Vaš uređaj je konektovan na Internet automatski i možete surfovati
Internetom direktno.
Manualno
1. Ulogujte se u webGUI konfiguracionu stranicu.
2. Selektujte Podešavanja > Mrežna Podešavanja > Dial-up
Podešavanja > WAN Mod Konekcije > Manualno, i onda kliknite
na Primeni da bi primenili vašu konfiguraciju.
3. Kliknite na Početna i onda kliknite na Konektuj da bi pristupili
Internetu.
NAPOMENA: Da bi modifikovali parameter vašeg uređaja, ulogujte se u webGUI
konfiguracionu stranicu na adresi http://192.168.0.1.
Upozorenje I Napomene
Korisniku
•
•
•
Neki elektronski uređaji su osetljivi na elektromagnetske interferencije koje šalje vaš
uređaj u slučaju da je neadekvatno zaštićen, kao što je elektronski sistem vozila. Molimo
Vas obratite se proizvođaču uređaja pre upotrebe ako je to potrebno.
Operativni uređaj može ometati medicinske uređaje kao što su slušni aparati i pejsmejkeri.
Molimo Vas uvek ih držite na više od 20 centrimetara udaljenosti od takvih medicinskih
sredstava kada su uključeni. Isključite Vaš uređaj ukoliko je to neophodno. Konsultujte
lekara ili proizvođača medicinskog aparata pre korišćenja uređaja.
Budite svesni ograničenja upotrebe uređaja na mestima kao što su skladišta nafte ili
fabrike hemije, gde postoje eksplozivni gasovi ili eksplozivni proizvodi koji se obrađuju.
•
•
•
•
Isključite Vaš uređaj ukoliko je to neophodno.
Upotreba elektronskih predajnih uređaja je zabranjena u avionima, na benzinskim
pumpama i u bolnicama. Molimo Vas pridrižavajte se pravila i poštujte sve znake
upozorenja i isključujte Vaš uređaj u ovakvim uslovima.
Ne dirajte deo oko unutrašnje antene ako to nije neophodno. U suprotnom to će uticati na
performanse Vašeg uređaja.
Čuvajte Vaš uređaj van domašaja male dece. Vaš uređaj može prouzrokovati povrede
ukoliko se koristi kao igračka.
Kada Vaš uređaj radi ne dodirujte metalne delove uređaja kako bi izbegli opekotine.
Korišćenje Vašeg USB Modema
•
Molimo Vas da koristite originalnu dodatnu opremu ili ovlašćenu opremu. Korišćenje
neovlašćenih priključaka može uticati na performanse Vašeg uređaja i kršenje nacionalnih
propisa o telekomunikacionim terminalima.
•
•
•
•
•
•
Izbegavajte korišćenje Vašeg uređaja u blizini ili unutar metalnih struktura ili ustanova
koje emituju elektromagnetne talase. U suprotnom to može uticati na prijem signala.
Izbegavajte korišćenje Vašeg uređaja u blizini ili unutar metalnih struktura ili ustanova
koje emituju elektromagnetne talase. U suprotnom to može uticati na prijem signala.
Ne koristite svoj uređaj odmah nakon nagle promene temperature. U tom slučaju, unutar i
izvan uređaja će se javiti vlaga, te ga nemojte koristiti dok ne postane suv.
Pažljivo rukujte uređajem. Ne bacajte ga, ne udarajte ga, ne ispuštajte ga. U suprotnom
Vaš uređaj će biti oštećen.
Ne rasklapajte uređaj i ne dozvoljavate to neprofesionalcima, samo kvalifikovani tehničari
mogu preuzeti popravke.
Radna temperatura u opsegu od -10°C ~ +60°C i opseg vlažnosti od 5% ~ 95% se
preporučuju.
Ograničena Garancija
•
Ova garancija se ne važi u slučaju kvarova i grešaka u proizvodu izazvana:
I.
Razumnim nagrizanjem.
II.
Neuspehom krajnjeg korisnika da prati instalaciju, rad ili održavanje uputstva ili
procedura ZTE-a.
III.
U slučaju da je krajnji korisnik bio nepažljiv sa proizvodom, da je zloupotrebljavao,
bio nemaran ili nepravilno instalirao, rastavljao, čuvao, servisirao ili održavao
proizvod.
IV. Modifikacijom ili popravkama koje nisu urađene od strane ZTE-a ili ZTEsertifikovanog pojedinca.
V.
Nestankom struje, udarima, vatrom, poplavama, nesrećama, delovanjem nekih
drugih lica ili drugih događaja van ZTE-ove razumne kontrole.
VI.
Upotrebom neovlašćenih delova proizvoda ili kombinovanjem takvih proizvoda koji
su prouzrokovali oštećenja usled kombinovanog korišćenja proizvoda.
VII. Bilo kojim drugim uzrokom izvan dometa normalne upotrebe namenjene za
proizvod.
Krajnji korisnik neće imati prava da odbije ili vrati proizvod ili dobije povraćaj za proizvod od
ZTE-a pod gore navedenim situacijama.
• Ova garancija je krajnjem korisniku jedino sredstvo i ZTE-ova jedina odgovornost za
neispravne ili neusaglašene predmete i važi umesto svih drugih garancija, izražene,
podrazumevane ili propisane zakonom, uključujući ali ne ograničavajući garancije koje
omogućavaju komercijalne pogodnosti i pogodnosti za određenu svrhu osim u slučaju
durgačijih zahteva po obavezujućim odredbama zakona.
Ograničena Odgovornost
ZTE neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak profita ili indirektnu, posebnu, slučajnu ili
posledičnu štetu koja je nastala ili proistekla iz ili u vezi sa korišćenjem ovog proizvoda, bez
obzira da li je ili nije ZTE savetovao, znao ili trebao da zna o mogućnostima takvih ishoda
situacije, uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljene dobiti, prekidom poslovanja,
troškova kapitala, troškova zamene objekta ili proizvoda ili bilo koju cenu zastoja.
Za Više Informacija
Možete dobiti pomoć preko:
• Pošaljite E-mail na mobile@zte.com.cn
• Posetite www.ztedevice.com
• Pozovite: +86–755–26779999
PRAVNE INFORMACIJE
Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.
Sva prava zadržana.
Nijedan deo ove publikacije ne sme da se citira, reprodukuje, prevodi niti koristi ni u kom obliku i ni
na koji način, elektronski ili mehanički, što obuhvata fotokopiranje i mikrofilmovanje, bez prethodne
pismene dozvole od korporacije ZTE Corporation.
Ovo uputstvo je napravljeno od strane ZTE korporacije. Zadrzavamo prava na modefikovanje
štamparskih greski ili ažuriranje specifikacija bez prethodne najave.
Verzija : R1.0
Vreme Izdavanja: 2015.02
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057
Tel: +86-755-26779999
URL: http://www.ztedevice.com
E-mail: mobile@zte.com.cn
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising