ZTE | MF65M | User manual | ZTE MF65M Uputstvo za upotrebu

ZTE MF65M Uputstvo za upotrebu
65
1
Upoznavanje Uređaja
Izgled
Sledeće slike služe samo za referencu. Uređaj može da se razlikuje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LED Indikatori
Dugme za Paljenje
WPS Dugme
Micro USB Port
Slot za (U)SIM Karticu
Slot za microSDHC™ Karticu
NAPOMENA:
microSDHC logo
predstavlja zaštitni znak organizacije SD-3C, LLC.
2
Upoznavanje Uređaja
Indikatori
Kada je uređaj uključen, sledeće ikonice mogu da svetle. Za opis
ikonica pogledajte sledeću tabelus.
Indicator
Mreža
Status
Opis
Konstantno Crveno
Status Greške. Nije registrovan na mobilnu
mrežu, (U)SIM nije ubačena ili mrežni servis
nije dostupan.
Konstantno Zeleno
Registrovan na mobilnu mrežu.
Trepti Zeleno
Registrovan na mobilnu mrežu i prenos
podataka je u toku.
3
Upoznavanje Uređaja
Wi-Fi
Konstantno Plavo
Wi-Fi je aktivan.
Trepti Plavo
WPS je aktivan.
Led je Isključen
SMS
Konstantno Plavo
Trepti Plavo
Led je Isključen
Konstantno / trepti
Crveno
Battery
Trepti Zeleno
Green solid
Led je Isključen
Wi-Fi je isključen ili je uređaj u hibernaciji.
Imate ne pročitane poruku.
Imate novu poruku.
Nemate poruka.
Baterija je pri kraju. Napunite bateriju.
Baterija se puni
Nivo baterije je viši ili srednji.
Vaš uređaj je u VWDQMXPLURYDQMD i trenutno se
ne puni, ili baterija nije ubačena.
4
Upoznavanje Uređaja
Scenario Konektovanja
Vaš uređaj podržava dva načina konektovanja na internet i podržava multi-klijent
surfovanje internetom u isto vreme. Sledeće slike su samo referenca.
•
3G Mod: Koristite vašu (U)SIM karticu da bi pristupili Internetu.
5
Upoznavanje Uređaja
•
Internet Wi-Fi Mod: Vaš uređaj će se konektovati na drugi WLAN uređaj
(hotspot uređaj,wireless ruter, itd.) preko Wi-Fi da bi pristupio Internetu. WLAN
uređaj je već konektovan na Internet.
NAPOMENA:
Subnet vašeg uređaja i WLAN uređaja moraju biti različiti.
6
Instaliranje Vašeg Uređaja
1.
poklopac na poleđini i ukloni te ga.
NAPOMENA:
Nemojte uklanjati naglo poklopac.
7
Instaliranje Vašeg Uređaja
2.
Ubacite (U)SIM karticu u (U)SIM slot.
VAŽNO!
Vaš uređaj ne podržava Mikro/Nano ili bilo koji drugi ne standardni tip SIM kartice.
Da bi izbegli oštećenje uređaja, nemojte ih koristiti.
8
Instaliranje Vašeg Uređaja
3.
Ubacite microSD karticu ako je potrebno.
9
Instaliranje Vašeg Uređaja
4.
Ubacite bateriju.
10
Instaliranje Vašeg Uređaja
5.
Zatvorite poklopac.
Konektovanje na Vaš Uređaj
Preko Wi-Fi
1.
Uključite vaš uređaj.
2.
Proverite da li vaš računar ili klijent uređaji imaju aktiviran Wi-Fi, I pretražite
dostupne bežične mreže.
11
Konektovanje na Vaš Uređaj
NAPOMENA:
Pogledajte uputstva za vaš Wi-Fi uređaj kako da se konektujete na bežičnu mrežu.
Ako koristite račzunar podesite ga da automatski dobija IP adresu.
3. Izaberite SSID vašeg uređaja i pritisnite Connect.
4. Unesite lozinku ako je potrebna i pritisnite OK.
NAPOMENA:
Pogledajte odeljak Upoznavanje sa Wi-Fi SSID i Lozinkom da bi saznali podrazumevan SSID i lozinku.
5. Sačelakte PDOR, i vaš uređaj će se uspešno konektovati.
12
Konektovanje na Vaš Uređaj
Preko USB Kabla
1.
2.
Konektujte vaš uređaj sa računarom uz pomoć USB kabla.
Uključite vaš uređaj. Operativni sistem će automatski detektovati novi hardver i
instaliraće ga.
NAPOMENA:
Ako vaš sistem ne pokrene automatski instalaciju, možete sami pokrenuti instalaciju uređaja klikom na ikonicu instalacije u My Computer.
3. Sačekajte dok se vaš računar ne konektuje.
Upoznovanje sa :L)LSSID i Lozinkom
Pogledajte nalepnicu na uređaju da bi saznali podrazumevani SSID I lozinku.
13
Logovanje u Konfiguracionu Stranicu 3G Mobilnog Hotspota
1.
Proverite da li ste konektovani na uređaj.
2.
Pokrenite internet pretraživač i unesite http://192.168.0.1 ili http://WHOHQRUKRPH
u polju za adresu.
NAPOMENA:
Preporučujemo da koristite IE (7.0 ili novije), Firefox (15.0 ili novije), Opera (10.0 ili
novije), Safari (4.0 ili novije), or Google Chrome (10.0 ili novije).
3. Unesite lozinku da bi ste se ulogovali u konfiguracionu stranicu 3G Mobilnog
Hotspota.
NAPOMENA:
Podrazumevana lozinka je admin.
14
Menjanje Wi-Fi SSID ili Lozinke
1.
Ulogujte se u konfiguracionu stranicu 3G Mobilnog Hotspota.
2.
3.
4.
Izaberite Podešavanja > Wi-Fi Podešavanja > Osnovna Podešavanja.
Promenite Ime Mreže (SSID) ili Pass Phrase ( Lozinka).
Kliknite na Primeni.
Pristupanje Internetu
3G Mod
Kad se klijent konektuje na vaš uređaj, možete da pristupite Internetu u Automatskom ili Manualnom modu. Podrazumevani mod je Automatski.
Mod
Automatski
Operacija
Vaš uređaj će se konektovati na Internet automatski, i vaš klijent
će moći direktno da surfuje Internetom.
15
Pristupanje Internetu
1.
2.
Manualno
3.
Ulogujte se u konfiguracionu stranicu 3G Mobilnog Hotspota.
Izaberite Podešavanja > Podešavanja Mreže > Dial-up
Podešavanja > Mod WAN Konekcije > Manualno, i kliknite
na Primeni.
Izaberite Početna, i pritisnite Konektuj se ili Diskonektuj se.
NAPOMENA:
Da bi promenili parameter vašeg uređaja, ulogujte se u konfiguracionu stranicu 3G
Mobilnog Hotspota.
Internet Wi-Fi Mod
1.
2.
Ulogujte se u konfiguracionu stranicu 3G Mobilnog Hotspota.
Selektujte Podešavanja > Internet Wi-Fi.
16
Pristupanje Internetu
3.
4.
Izaberite Internet Wi-Fi Switch i Željena Mreža, i kliknite na Primeni.
Morate prvo postaviti Internet Wi-Fi Switch na Aktivno i Željena Mreža na Wi-Fi.
5. Konektujte se na Wi-Fi hotspot.
Sledeće dve metode su za referencu.
u
Izaberite Wi-Fi hotspot koji je na listi, unesite lozinku u Pass Phrase odeljak i
kliknite Primeni.
17
Pristupanje Internetu
u
Kliknite na Dodaj, unesite Wi-Fi hotspot informacije u odeljak Dodaj Wi-Fi Hotspo, i kliknite na Primeni.
Kada se klijent uspešno konektuje na Wi-Fi uređaj, možete pristupiti Internetu.
18
Konfiguracija Vašeg Računara
Sledeća uputstva su za konfiguraciju Internet Protokola na Windows 7 operativnom
sistemu za vašu Wi-Fi konekciju.
1.
2.
3.
4.
5.
Desni klik na Network i izaberite Properties.
Izaberite Change adapter settings.
Desni klik na Wireless Network Connection i izaberite Properties.
Izaberite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), i kliknite na Properties.
Izaberite Obtain an IP address automatically i Obtain DNS server address
automatically, i kliknite na OK.
19
Upozorenje i Obaveštenje
Vlasniku
•
•
•
Neki elektronski uređaji su osetljivi na elektromagnetske interferencije koje
šalje vaš uređaj u slučaju da je neadekvatno zaštićen, kao što je elektronski
sistem vozila. Molimo Vas obratite se proizvođaču uređaja pre upotrebe ako je
to potrebno.
Operativni uređaj može ometati medicinske uređaje kao što su slušni aparati i
pejsmejkeri. Molimo Vas uvek ih držite na više od 20 centrimetara udaljenosti
od takvih medicinskih sredstava kada su uključeni. Isključite Vaš uređaj ukoliko
je to neophodno. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog aparata pre
korišćenja uređaja.
Budite svesni ograničenja upotrebe uređaja na mestima kao što su skladišta
nafte ili fabrike hemije, gde postoje eksplozivni gasovi ili eksplozivni proizvodi
koji se obrađuju. Isključite Vaš uređaj ukoliko je to neophodno.
20
Upozorenje i Obaveštenje
•
•
•
•
Upotreba elektronskih predajnih uređaja je zabranjena u avionima, na benzinskim pumpama i u bolnicama. Molimo Vas pridrižavajte se pravila i poštujte sve
znake upozorenja i isključujte Vaš uređaj u ovakvim uslovima.
Ne dirajte deo oko unutrašnje antene ako to nije neophodno. U suprotnom to
će uticati na performanse Vašeg uređaja.
Nemojte koristiti uređaje u zatvorenom okruženju ili gde je rasipanje toplote
loše. Dugotrajan rad u takvom prostoru može izazvati pregrevanje i podizanje
temperature okoline, što može dovesti do gašenja uređaja iz sigurnosnih razloga. U slučaju da dodje do takvog događaja, ohladite uređaj u dobro ventiliranom prostoru pre uključivanja za normalnu upotrebu.
Čuvajte Vaš uređaj van domašaja male dece. Vaš uređaj može prouzrokovati
povrede ukoliko se koristi kao igračka.
21
Upozorenje i Obaveštenje
•
Kada Vaš uređaj radi ne dodirujte metalne delove uređaja kako bi izbegli opekotine.
Korišćenje uređaja
•
•
•
Molimo Vas da koristite originalnu dodatnu opremu ili ovlašćenu opremu.
Korišćenje neovlašćenih priključaka može uticati na performanse Vašeg
uređaja i kršenje nacionalnih propisa o telekomunikacionim terminalima.
Izbegavajte korišćenje Vašeg uređaja u blizini ili unutar metalnih struktura ili
ustanova koje emituju elektromagnetne talase. U suprotnom to može uticati na
prijem signala.
Vaš uređaj nije vodootporan. Molimo Vas čuvajte ga na suvom, u hladu i na
hladnom mestu.
22
Upozorenje i Obaveštenje
•
•
•
•
Ne koristite svoj uređaj odmah nakon nagle promene temperature. U tom
slučaju, unutar i izvan uređaja će se javiti vlaga, te ga nemojte koristiti dok ne
postane suv.
Pažljivo rukujte uređajem. Ne bacajte ga, ne udarajte ga, ne ispuštajte ga. U
suprotnom Vaš uređaj će biti oštećen.
Ne rasklapajte uređaj i ne dozvoljavate to neprofesionalcima, samo kvalifikovani tehničari mogu preuzeti popravke.
Radna temperature u opsegu 0°C i +40°C i opseg vlažnosti 5% i 95% se
preporučuju.
Korišćenje baterije
•
Ne pravite kratak spoj baterije, jer to može izazvati preveliku toplotu i vatru.
23
Upozorenje i Obaveštenje
•
•
•
•
•
Ne držite bateriju na toplom mestu i ne izlažite je vatri kako bi izbegli eksploziju.
Ne rastavljajte i ne modufikujte bateriju.
U slučaju da ne koristite bateriju duže vreme, izvadite je iz uređaja i čuvajte je
na hladnom i suvom mestu.
Nikad ne koristite oštećeni punjač i bateriju, kao ni dotrajalu bateriju.
Vratite dotrajalu bateriju nabavljaču ili je odnesite na predviđeno mesto za
reciklažu. Nemojte je stavljati u smeće.
UPOZORENJE!
Ako je baterija slomljena nemojte je držati u svojoj blizini. U slučaju da je određeni
deo došao u susret sa kožom, isperite kožu sa mnogo vode i potražite pomoć
lekara u slučaju da je to neophodno.
24
Upozorenje i Obaveštenje
Ograničenje Odgovornosti
ZTE neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak profita ili indirektnu, posebnu,
slučajnu ili posledičnu štetu koja je nastala ili proistekla iz ili u vezi sa korišćenjem
ovog proizvoda, bez obzira da li je ili nije ZTE savetovao, znao ili trebao da zna o
mogućnostima takvih ishoda situacije, uključujući ali ne ograničavajući se na izgubljene dobiti, prekidom poslovanja, troškova kapitala, troškova zamene objekta ili
proizvoda ili bilo koju cenu zastoja.
25
PRAVNE INFORMACIJE
Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.
Sva prava zadržana.
Nijedan deo ove publikacije ne sme da se citira, reprodukuje, prevodi niti koristi ni u
kom obliku i ni na koji način, elektronski ili mehanički, što obuhvata fotokopiranje i
mikrofilmovanje, bez prethodne pismene dozvole od korporacije ZTE Corporation.
Ovo uputstvo je napravljeno od strane ZTE korporacije. Zadrzavamo prava na modefikovanje štamparskih greski ili ažuriranje specifikacija bez prethodne najave.
Verzija.: R1.0
Vreme izdavanja: Januar 21, 2015
Manual No.: 079584507103
26
Rešavanje Problema
Problem
Nije moguće uspostaviti
USB konekciju između
vašeg uređaja i PC-a.
Nije moguće uspostaviti
Wi-Fi konekciju između
klijenta i uređaja.
Predloženo rešenje
•
•
Morate da instalirate softver. Pokrenite instalacioni
program u My Computer.
Ako se drajver za vaš uređaj ne funkcioniše, reinstalirajte softver. Morate prvo da obrišete softver.
•
•
Proverite da li jeWi-Fi funkcija aktivna.
Osvežite listu mreža i selektujte ispravni SSID.
•
Proverite IP adresu da bi bili sigurni da vaš klijent
može automatski da dobije IP adresu.
Unesite ispravan mrežni ključ (Wi-Fi lozinka) prilikom konektovanja na uređaj.
•
27
Rešavanje Problema
Problem
Predloženo rešenje
•
•
Klijent konektovan na
uređaj nema pristup Inter•
netu.
•
Proverite da li je vaša (U)SIM dostupna.
Promenite lokaciju da bi našli mesto sa boljim signalom.
Proverite podešavanja WAN Mod Konekcije.
Kontaktirajte vašeg operatera i proverite APN
podešavanja.
•
Kada koristim AP Station
mod klijenti nemaju pristup
•
Internetu.
Proverite da li se drugi WLAN uređaj konektovao
na Internet.
Proverite da li se subnet vašeg uređaja i drugog
WLAN uređaja razlikuju.
28
Rešavanje Problema
Problem
Predloženo rešenje
•
Nema pristupa konfiguracionoj stranici 3G Mobilnog Hotspota
•
•
Unesite ispravnu adresu. Podrazumevana adresa
je http://192.168.0.1 ili http://telenor.home.
Koristite samo jedan mrežni adapter u vašem
PC-u.
Nemojte koristiti proksi servere.
29
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising