ZTE | Turkcell Maxi Plus 5 | User manual | ZTE Turkcell Maxi Plus 5 Kullanım kılavuzu

ZTE Turkcell Maxi Plus 5 Kullanım kılavuzu
TURKCELL
MaxiPlus5
Cep Telefonu
Kullanım
Kılavuzu
1
YASAL BİLGİ
Telif hakkı © 2012 ZTE
CORPORATION.
Tüm hakları saklıdır.
Bu yayının hiçbir parçası ZTE
Corporation’ın önceden yazılı izni
olmadan herhangi bir şekil veya yol ile,
elektronik veya mekanik, fotokopi ve
mikrofilm dahil alıntı yapılamaz, yeniden
basılamaz, çevrilemez.
ZTE Corporation önceden haber
vermeksizin basım hatalarında
değişiklik veya özellikleri güncelleme
hakkını saklı tutar.
Bluetooth® marka ve logoları Bluetooth
SIG, Inc aittir ve bu markaların ZTE
Corporation tarafından herhangi şekilde
kullanımı lisanslıdır. Diğer markalar ve
isimler ilgili sahiplerine aittir.
Versiyon No.: R1.0
Baskı Tarihi: 2012.4.20
Bu ürün kullanıcı tarafından
yükseltilebilir. Daha fazla teknik destek
için lütfen www.zte.com.cn adresini
ziyaret edin veya müşteri hizmetlerini
arayın.
2
Uyarı
Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Bu
kılavuzun içeriğinin doğruluğunu
sağlamak amacıyla hazırlık aşamasında
her türlü çaba gösterilmiştir ancak bu
kılavuzdaki tüm ifadeler, bilgi ve öneriler
doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti
oluşturmaz. Cep telefonunuzun doğru
ve güvenli olarak kullanılmasını
sağlamak için Ürün Güvenlik Bilgilerini
lütfen dikkatle okuyun.
Sınırlı Sorumluluk
ZTE bu ürünün kullanımının sonucu
olan, kullanımından kaynaklanan ya da
kullanımıyla bağlantılı herhangi bir kar
kaybından ya da doğrudan olmayan,
özel, tesadüfi veya dolaylı hasarlardan,
bu tür hasarların olasılığından haberdar
olsun ya da olmasın, bunları bilsin ya da
bilmesin veya biliyor olması gereksin ya
da gerekmesin sorumlu olmayacaktır.
Tam garanti ve servis bilgileri için
kutudaki garanti kartına başvurunuz.
AB Mevzuatına Uygunluk
ZTE Corporation, Ürünün Radyo ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı
Direktifi (EC Direktifi 1999/05/EC)
gereklilikleri ile uyumlulu olduğunu
beyan eder.
3
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen
kullanım ömrü 5 yıldır
Türkçe SMS hakkında
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını
ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI
TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki
sürümün kodu) teknik özelliklerine
uygundur.
Hızlı Başlangıç Kılavuzu için lütfen cep
telefonunuzun hafızasını kontrol ediniz.
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim
tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak
üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde
arızalanması durumunda tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın
tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre mala ilişkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı,
bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı
veya imalatçısı-üreticisinden birine
bildirim tarihinden itibaren başlar.
Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,
4
e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya
benzeri bir yolla yapması mümkündür.
Ancak uyuşmazlık halinde ispat
yükümlülüğü tüketiciye aittir. Sanayi
malının arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı veya
ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip baska bir
sanayi malını tüketicinin kullanımına
tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek
malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5. a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten
itibaren, garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört
defa veya imalatçı-üretici ve/veya
ithalatçı tarafından belirlenen garanti
süresi içerisinde altı defa arızalanan
maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
b. Tamir için gereken sürenin aşılması,
c. Firmanın servis istasyonunun, servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin
5
mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp
oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Bu garanti, cihazın kullanma
kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan
arızalarda veya aşağıdaki durumlarda
hükümsüzdür :
a. Cihazın yetkili olmayan kimseler
ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha
önce tamir edilmesi, açılması ya da
yazılımına müdahale edilmesi tespit
edildiğinde,
b. Cihazın seri numarası tahrif
edilmişse,
c. Arızalar veya hasar mesuliyet
dahilinde olmayan nakliyat esnasında,
cihazın ihmal edilmesi veya
hırpalanması halinde meydana
gelmişse,
d. Servise ait olmayıp üçüncü
şahıslardan temin edilen malzeme ve
parçaların arızalanması veya herhangi
bir şekilde zarar ziyana sebep olması
halinde ve/veya üretici tarafından
kullanılması onaylanmamış aksesuar
veya ek aletlerin cihaza
bağlanmasından dolayı oluşan hatalar
ve arızalarda,
e. Montaj işlemi gerektiren ürünlerin
6
yetkisiz kişi veya firmalarca yapılması
halinde,
f. Yanlış ve dikkatsiz kullanım , kaza ve
bunun gibi diğer nedenlerden meydana
gelen yıpranmalar ve arızalarda,
g. Herhangi bir şekilde cihazın sıvı ile
temas etmesi, içine sıvı girmesi veya
sıvıya düşmesi halinde.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak
çıkabilecek sorunlar için T.C. GÜMRÜK
VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’ne başvurulabilir.
7
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model Adı
Turkcell MaxiPLUS 5
İşletim Sistemi
Android 4.0 Ice
Cream Sandwich
İşlemci
Qualcomm
MSM7225A-0
800MHz
Flash Bellek (ROM)
4 GB (Yaklaşık 2,3
GB Kullanılabilir)
RAM
512 MB
Boyutlar
Yaklaşık 115.2 mm x
62mm x 11.5mm
Ağırlık
Yaklaşık 128g
GSM:900/1800/1900
UMTS:900/2100
Taşıyıcı
HSDPA DL 7.2Mbps,
UL 5.7Mbps
Ana ekran boyutu ve
TFT 3.5” 480*320 ,
262K renk
çözünürlüğü
Sensör türü
Arka
Kamera
CMOS
Sabit
görüntü
Oto. Odak ile 5 Mega
yakalama
Piksel
çözünürlüğü
8
Çıkarılabilir hafıza kartı
Kapasite
Pil
microSD kart
desteği, maksimum
kapasite: 32GB
1400mAh
Yaklaşık 200 saat
Bekleme süresi (şebeke durumuna
göre değişebilir)
Yaklaşık 240 dakika
Konuşma süresi (şebeke durumuna
göre değişebilir)
9
İçindekiler
Başlarken ............................... 17
Bir Bakışta Telefonunuz .............. 17
Tuş Açıklamaları ......................... 19
SIM/mikroSD Kart ve Bataryanın
Takılması .................................... 20
Bataryayı Değiştirme .................. 22
Telefonu Açmak ve Kapatmak .... 23
Ekran ve Tuşları Kilitlemek/Açmak
................................................... 24
Dokunmatik Ekran Kullanımı ...... 25
Ana Ekran Hakkında................... 26
Kişiselleştirme....................... 28
Sistem Dilini Değiştirme.............. 28
Tarih ve Saat Ayarları ................. 28
Zil ve Bildirim Sesini Değiştirme . 28
Ses Seviyelerini Ayarlama .......... 29
Yeni Duvar Kağıdı Ayarlama ....... 30
Ekran Parlaklığını Değiştirme ..... 31
Ekran Kilitleri ile Telefonunuzu
Koruma ....................................... 31
Telefonunuzu Şifreleme ile Koruma
................................................... 32
Temel Bilgiler......................... 35
Telefon Durumunu İzleme........... 35
Bildirimlerin Yönetimi .................. 36
Araçları Yönetme ........................ 39
Metin Girişi ................................. 39
Metin Düzenleme ....................... 46
10
Uygulamaları Açma ve Geçiş
Yapma ........................................ 47
Ağ ve Aygıtlara Bağlanma .... 48
Mobil Ağlara Bağlanma .............. 48
Kablosuza Bağlanma ................. 50
Kablosuz Doğrudan Kullanımı .... 53
Bluetooth Aygıtlara Bağlanma .... 54
USB ile Bilgisayarınıza Bağlanma
................................................... 58
Mobil Veri Bağlantısını Paylaşma60
Sanal Özel Ağlara Bağlanma ..... 63
Telefon Aramaları .................. 65
Arama Yapma ve Sonlandırma .. 65
Aramaları Cevaplama veya
Reddetme .................................. 66
Çağrı Kaydı ile Çalışma ............. 67
Kişileri Arama ............................. 69
Sesli Mesaj Kontrol Etme ........... 70
Arama Sırasında Seçenekleri
Kullanma .................................... 70
Çok Kişili Aramaları Yönetme ..... 71
Arama Ayarları ........................... 73
Kişiler ..................................... 79
Kişiler Listenizi Açma ................. 79
Yeni bir Kişi Ekleme ................... 80
Kendi Profilinizi Ayarlama ........... 80
Kişileri Aktarma ve Paylaşma ..... 81
Sık Kullanılan Kişiler ile Çalışma 83
Gruplar ile Çalışma .................... 84
11
Bir Kişi için Arama Yapma........... 86
Kişileri Düzenleme ...................... 86
Hesaplar ................................. 89
Hesap Ekleme veya Kaldırma .... 89
Hesap Senkronizasyonunu
Yapılandırma .............................. 91
E-posta ................................... 93
İlk E-posta Hesabını Ayarlama ... 93
E-postalarınızı Kontrol Etme ....... 94
Bir E-postayı Cevaplama ............ 94
E-posta Yazma ve Gönderme..... 96
E-postanıza İmza Ekleme........... 97
E-posta Hesapları Ekleme ve
Düzenleme ................................. 98
Genel E-posta Ayarlarını
Değiştirme .................................. 99
GmailTM .................................. 99
Gmail Gelen Kutunuzu Açma ... 100
Hesaplar Arasında Geçiş Yapma
................................................. 100
Bir Mesaj Yazma ve Gönderme 101
Gmail Mesajlarınıza İmza Ekleme
................................................. 101
Bir Mesajı Cevaplama veya İletme
................................................. 102
Alınan Eklentiler ile Çalışma ..... 102
Mesajlarda Arama Yapma......... 103
Etiketler ile Çalışma .................. 104
Gmail Ayarlarını Değiştirme ...... 105
12
Mesajlar ............................... 106
Mesajlar Ekranını Açma ........... 106
Bir Metin Mesajı Gönderme ..... 106
Bir Multimedya Mesajı Gönderme
................................................. 107
Bir Mesajı Cevaplama .............. 108
Bir Mesaj İletme ....................... 109
Bir Mesajın Detaylarını
Görüntüleme ............................ 109
Mesajları veya Dizileri Silme .... 109
Mesaj Ayarlarını Değiştirmek.....110
Takvim.................................. 110
Takvim ve Etkinlik Görüntüleme 111
Bir Etkinlik Yaratma ...................113
Bir Etkinlik Düzenleme veya Silme
..................................................113
Takvim Ayarlarını Değiştirme .....114
Google Talk ......................... 115
Arkadaşlarınızı Görmek için
Oturum Açma ............................115
Bir Arkadaş Ekleme ...................115
Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek
..................................................116
Arkadaşlar ile Sohbet Etme .......117
Google Talk Ayarlarını Değiştirme
..................................................118
Internet................................. 119
Internet’i Açma ..........................119
Açılmış Sayfa İle Çalışma ........ 121
13
Birden Fazla Internet Penceresi
Kullanma .................................. 123
Dosya İndirme .......................... 124
Yer İmlerini Kullanmak .............. 124
Internet Ayarlarını Değiştirme ... 126
Haritalar, Navigasyon, Yerler ve
Latitude ................................ 126
Konum Hizmetlerini Etkinleştirme
................................................. 126
Konumunuzu Belirleme ............ 127
Bir Konum için Arama Yapma ... 127
Yol Tarifi Alma ........................... 128
Yer Araması Yapma .................. 129
Konum Paylaşma ..................... 130
Google Arama, Sesli Arama ve
Ses İşlemleri ........................ 131
Metin ile Arama ......................... 132
Konuşarak Arama ..................... 132
Ses İşlemlerini Kullanma .......... 133
Arama ve Sesli Arama Ayarlarını
Değiştirme ................................ 133
Kamera ................................. 134
Resim Çekme ........................... 134
Kamera Ayarlarını Özelleştirme 136
Video Kaydetme ....................... 137
Video Kamera Ayarlarını
Özelleştirme ............................. 138
Galeri .................................... 140
14
Galeri’yi Açma .......................... 140
Albümler ile Çalışma ................ 140
Resimler ile Çalışma ................ 141
Videolar ile Çalışma ................. 144
Müzik .................................... 145
Telefonunuza Müzik Dosyaları
Kopyalama ............................... 145
Müzik Kütüphanesini Görüntüleme
................................................. 146
Müzik Çalma ............................ 147
Çalma Listelerini Yönetmek...... 149
Video Oynatıcı ..................... 151
Video Kütüphanesini Açma ...... 151
Videoları Oynatma ve Kontrol Etme
................................................. 152
Video Dosyalarını Yönetme...... 152
Ses Kaydedici ..................... 153
Sesli Not Kaydetme.................. 153
Sesli Not Oynatma ................... 154
Diğer Uygulamalar .............. 154
Alarm........................................ 154
Yedekleme ............................... 156
Hesap Makinesi........................ 156
Dosya Yöneticisi....................... 156
Haberler ve Hava Durumu ....... 157
Not Defteri ................................ 157
Yazılım Güncelleme Servisi...... 158
Görev Yöneticisi ....................... 158
15
Kronometre............................... 159
Dünya Saati .............................. 159
YouTube ................................... 159
Ayarlar .................................. 159
Kablosuz ve Ağlar ..................... 160
Aygıt ......................................... 162
Kişisel ....................................... 164
Sistem ...................................... 168
Sorun Giderme .................... 170
Güvenliğiniz İçin ................. 177
Genel Güvenlik ......................... 177
Radyo Frekansı (RF) Maruz Kalma
................................................. 178
Kablosuz Kullanımı için Ulusal
Kısıtlamalar .............................. 181
Dikkatin Dağılması.................... 183
Ürünün Taşınması .................... 183
Elektrik Güvenliği ...................... 189
Radyo Frekans Paraziti ............ 190
Patlayıcı Ortamlar ..................... 192
RoHS Uygunluk Beyanı ...... 193
Eski Cihazınızın Atılması .... 194
EC UYGUNLUK BEYANI ..... 195
EC DECLARATION OF
CONFORMITY ...................... 198
16
Başlarken
Bir Bakışta Telefonunuz
Güç Tuşu
Kulaklık
LED
Gösterge
Dokunmatik
Ekran
Ana
Ana Ekran Tuşu
Ekran
Tuşu
Menü Tuşu
17
Geri Tuşu
Arama Tuşu
Şarj/ USB
Ses
Tuşları
Girişi
Kulaklık
Girişi
Kamera
Batarya
Kapağı
Hoparlör
18
Tuş Açıklamaları
Tuş
Fonksiyon
Güç Tuşu
•
•
•
Ana Ekran •
Tuşu
•
Sessiz veya Uçak
modunu açmak veya
kapatmak veya telefonu
kapatmak için basılı
tutun.
Telefonu uyku moduna
geçirmek için basın.
Telefonunuzu uyku
modundan çıkartmak
için basın.
Herhangi bir uygulama
ve ekrandan Ana
Ekrana dönmek için
dokunun.
En son kullanılan
uygulamaları görmek
için basılı tutun.
Menü Tuşu Mevcut ekran için
seçenekleri görmek için
dokunun.
Geri Tuşu
Önceki ekrana dönmek için
dokunun.
19
Tuş
Fonksiyon
Arama
Tuşu
•
•
Ses Tuşları •
Mevcut ekran veya
uygulamada arama
yapmak için dokunun.
Google sesli aramayı
kullanmak için dokunun
ve tutun.
Sesi açmak veya
kısmak için basın veya
basılı tutun.
SIM/mikroSD Kart ve
Bataryanın Takılması
Batarya, SIM veya mikroSD kartını
takmadan veya değiştirmeden önce
telefonunuzu kapatın.
1. Arka kapağı çıkartın.
20
2. SIM kartı kesik köşesi gösterildiği
gibi tutun ve kart tutucusuna
kaydırın.
3. Metal kısımları aşağı bakacak
şekilde microSD kartınızı tutun ve
yerine kaydırın.
NOT: microSD logosu
SD Card
Association kuruluşunun tescilli
21
markasıdır.
4. Bataryayı, bataryanın üzerindeki
altın kontakları batarya bölmesindeki
altın kontaklar ile hizalayarak
yerleştirin. Yerine oturup klik sesi
duyulana kadar bataryaya hafifçe
bastırın.
5. Bir klik sesi duyana kadar kapağı
hafifçe yerine bastırın.
Bataryayı Değiştirme
Yeni telefonunuzu ilk aldığınızda
bataryayı şarj etmeniz gerekecektir.
1. Adaptörü şarj girişine bağlayın.
Adaptörün doğru şekilde
takıldığından emin olun. Konektörü
şarj girişine zorlamayın.
22
2. Şarj aletini standart AC duvar prizine
bağlayın.
3. Batarya tamamen şarj olduğunda
şarj aletini çıkartın.
Ne kadar şarjınız var?
Pil seviyesi düşükse, ekranda bir açılır
mesaj görüntülenir. Telefonunuzu şarj
ederken, telefonunuzu her
uyandırdığınızda ekranda asıl pil
durumu görüntülenir.
Telefon açıksa, durum çubuğunda
şarj ediliyor simgesi görüntülenir.
/
Telefonu Açmak ve
Kapatmak
SIM kartın cihazda olduğundan ve pilin
tamamen şarj olduğundan emin olun.
•
Telefonunuzu açmak için Güç
Tuşu’na basın.
•
Kapatmak için Güç Tuşu’na basılı
23
tutarak seçenekler menüsünü açın.
Kapat seçeneğini seçin ve
Tamam’a dokunun.
Ekran ve Tuşları
Kilitlemek/Açmak
Telefonunuz ekran ve tuşlar kullanımda
değilken hızlı bir şekilde kilitlemenize ve
ihtiyacınız olduğunda açmanıza imkan
sağlar.
Ekran ve tuşları kilitlemek için:
Hızlı bir şekilde ekranı kapatmak ve
tuşları kilitlemek için Güç Tuşuna basın.
NOT: Batarya seviyesini korumak için
telefonu boş bıraktığınızda belli bir
süreden sonra ekran otomatik olarak
kapanır. Telefon ekranı kapalıyken
mesaj ve arama almaya devam
edersiniz.
Ekran ve tuşları açmak için:
1. Ekranı açmak için Güç Tuşu’na
basın.
2.
sembolünü
sembolüne
sürükleyerek ekran ve tuşların
kilidini açın. Ayrıca
sembolünü
sembolüne sürükleyerek
kamerayı açabilir ve hemen resim
çekmeye başlayabilirsiniz.
24
NOT: Eğer bir kilit açma şekli, PIN veya
parola ayarladıysanız (Ayarlar – Kişisel
– Güvenlik bölümüne bakın) ekran
kilidini açmak için bu şekli çizmeniz
veya PIN/Parola girmeniz gereklidir.
Dokunmatik Ekran
Kullanımı
Telefonunuzun dokunmatik ekranı
işlemleri çeşitli parmak hareketleri ile
kontrol etmenize imkan sağlar.
•
Dokunma
Ekran klavyesini kullanarak metin
girmek, ekrandaki uygulamaları ve
ayarlar sembolleri gibi öğeleri
seçmek veya ekran düğmelerine
basmak istediğinizde sadece
parmağınız ile dokunun.
•
Dokunma ve Tutma
Bir öğe için kullanılabilen
seçenekleri açmak için (örneğin bir
mesaj veya bir web sayfasındaki
bağlantı), öğeye dokunun ve tutun.
•
Kaydırma
Kaydırma, parmağınızı ekranda
yatay veya dikey olarak hızlıca
sürükleme anlamına gelir.
•
Sürükle
25
Sürüklemek için, parmağınızı
hareket ettirmeden önce bastırıp
tutun. Sürüklerken, hedef konuma
gelmeden parmağınızı bırakmayın.
•
Sıkıştırma
Bazı uygulamalarda (İnternet ve
Galeri gibi), iki parmağınızı aynı
anda ekrana yerleştirip sıkıştırır gibi
yaparak uzaklaştırabilir veya
ayırarak yakınlaştırabilirsiniz.
•
Ekranı döndürme
Çoğu ekranı, telefonu yana
çevirerek dikeyden yataya
çevirebilirsiniz.
Ana Ekran Hakkında
Ana ekran telefonunuzun uygulamaları,
fonksiyonları ve menüleri için başlama
noktasıdır. Ana ekranınızı uygulama
sembolleri, kısa yollar, klasörler, araçlar
vs daha fazlasını ekleyerek
özelleştirebilirsiniz. Ana ekranınız
başlangıç ekranından ötesine genişler.
Ek ekranlar için ekranı sola veya sağa
kaydırın.
26
Durum &
Bildirimler
Duvar Kağıdı
Telefon
Mesajlar
Tüm uygulamaları
görmek için
dokunun.
Genişletilmiş Ana Ekran
Ana ekranınız, semboller, araçlar ve
daha fazlası için daha çok alan
sağlamak üzere başlangıç ekranının
ötesine genişler. Genişletilmiş Ana
Ekranı görmek için sadece ekranda sola
veya sağa kaydırın.
27
Kişiselleştirme
Sistem Dilini Değiştirme
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Dil ve Giriş >
Dil’e dokunun..
2.
İstediğiniz dili seçin.
Tarih ve Saat Ayarları
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Tarih ve Saat’e
dokunun.
2.
Tarih, saat ve zaman dilimini
kendiniz ayarlamak istiyorsanız
Otomatik tarih ve saat ve Otomatik
zaman dilimi kutularının işaretlerini
kaldırın.
Zil ve Bildirim Sesini
Değiştirme
Gelen aramalar ve varsayılan bildirim
için zil sesini hızlıca özelleştirebilirsiniz.
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Ses’e dokunun.
2. Telefon Zil Sesi’ne dokunun.
3. Zil sesi listesini kaydırarak
28
kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.
4. Tamam’a dokunun.
NOT: Her bir arayan için zil sesini
ayarlamak için, Kişiler uygulamasında
o kişinin kişi kartına gidin, o kart için
Menü Tuşu > Zil sesi ayarla
seçeneğine dokunun.
Ses Seviyelerini Ayarlama
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Ses’e dokunun.
2.
Müzik, video, oyunlar, zil ve bildiri
sesleri, alarm ve diğer medyalar için
ses seviyesini ayarlayın.
3.
Kaydetmek için TAMAM’a
dokunun.
İPUCU: Medya ses seviyesini, medya
uygulaması kullanımdayken Ses
Tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz.
Eğer herhangi bir medya uygulaması
aktif değilse, Ses Tuşları zil sesi
seviyesini ayarlamak için kullanılır
(veya arama sırasında kulaklık ses
seviyesini).
Sessiz veya titreşim modunu
etkinleştirmek için:
Telefonu sessiz veya titreşim moduna
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.
•
Güç Tuşuna basılı tutun ve ardından
29
•
•
dokunarak sessiz modu
etkinleştirin,
dokunarak titreşim
modunu etkinleştirin veya
dokunarak sessiz modu devre dışı
bırakın.
Herhangi bir medya uygulaması
çalışmıyorken Ses Tuşlarından sesi
en düşüğe getirin. Durum
sembolü belirdiğinde
çubuğunda
telefon titreşim moduna ayarlanır.
Durum çubuğunda
sembolü
belirdiğinde telefon sessiz moduna
ayarlanır.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Ses > Sessiz
Mod’a dokunun ve ardından Kapalı,
Titreşim veya Sessiz'e dokunun.
Yeni Duvar Kağıdı
Ayarlama
Ana Ekran veya Kilit Ekranı için duvar
kağıdı ayarlayabilirsiniz.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Duvar Kağıdı’na dokunun.
2.
Galeri, Canlı Duvar kağıdı veya
Duvar Kağıtları’na dokunun ve
duvar kağıdı olarak kullanmak
istediğiniz görüntü veya
animasyonu seçin. Galeri
resimlerinde kırpma yapmak
gerekebilir.
30
3.
Ekranın en üstündeki KIRP
seçeneğine (Galeri resimleri için)
veya Duvar kağıdı ayarla
seçeneğine dokunun.
Ekran Parlaklığını
Değiştirme
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Ekran >
Parlaklık’a dokunun.
2.
Telefonun ekran parlaklığını
otomatik olarak ayarlaması için
Otomatik parlaklık kutusuna işaret
koyun veya parlaklığı manüel
olarak ayarlamak için işareti
kaldırın.
3.
Tamam’a dokunun.
Ekran Kilitleri ile
Telefonunuzu Koruma
Telefonunuzu bir ekran kilidi oluşturarak
koruyabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde,
telefonun ekranı veya tuşlarını açmak
için bir şekil çizmeniz veya nümerik PIN
veya parola girmeniz gereklidir.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Güvenlik’e
dokunun.
2.
Ekran kilidine dokunun.
31
3.
Şekil, PIN veya Parola’ya
dokunun.
•
Eğer Şekil’e dokunursanız,
ekran kilidini açmak için
çizeceğiniz şekli oluşturmak için
yönlendirilirsiniz. Bunu yaptığınız
ilk seferinde, kilit açma şekli
oluşturmak için kısa bir öğretici
belirir. Ardından şeklinizi
çizmeniz ve yeniden çizmeniz
için uyarılırsınız.
•
PIN veya Parola’ya
dokunursanız, ekran kilidini
açmak için nümerik bir PIN veya
parola ayarlamanız üzere
girmeniz için uyarılırsınız.
Telefonunuzu veya ekranı açtığınız bir
sonraki sefer, kilidi açmak için şekli
çizmeniz veya PIN veya Parolayı
girmeniz gereklidir.
ÖNEMLİ: Ekran kilit seçenekleri,
güvenlik seviyelerinin kuvvetine göre
yaklaşık olarak sıralanırlar, hiç güvenlik
sağlamayan Yok ve Uzun basma ile
başlar. Şekil minimal bir güvenlik
sağlamasına rağmen daha güçlü
seçeneklerden daha kullanışlıdır.
Telefonunuzu Şifreleme
ile Koruma
Telefonunuzdaki tüm veriyi
32
şifreleyebilirsiniz: Google Hesapları,
uygulama verisi, müzik ve diğer medya,
indirilmiş bilgiler ve bu tarz bilgiler. Bu
durumda, telefonunuzu her açtığınızda
nümerik bir PIN veya parola girmeniz
gerekecektir.
UYARI! Şifreleme geri döndürülemez.
Şifrelemesiz telefona geri dönmenin tek
yolu, tüm verinizi silen fabrika veri
sıfırlaması gerçekleştirmektir.
Şifreleme telefonunuzun çalışması
durumunda ek koruma sağlar ve bazı
kuruluşlarda gerekli görülebilir veya
önerilebilir. Etkinleştirmeden önce
sistem yöneticinize başvurun. Çoğu
durumda, şifreleme için ayarladığınız
PIN veya parola sistem yöneticisi
tarafından kontrol edilir.
Şifrelemeyi etkinleştirmeden önce
aşağıdaki gibi hazırlık yapın:
1.
Ekran kilidi PIN veya parolası
ayarlayın.
2.
Bataryayı şarj edin.
3.
Telefonunuzu takın.
4.
Şifreleme işlemi için bir saat veya
daha fazlasını planlayın: Bu işlemi
engellememelisiniz yoksa
verilerinizin bir kısmını veya
tamamını kaybedebilirsiniz.
Şifrelemeyi açmaya hazır olduğunuzda:
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
33
Sistem ayarları > Güvenlik >
Telefonu şifreleme’ye dokunun.
2.
Şifreleme ile ilgili bilgiyi dikkatlice
okuyun.
Batarya şarjlı olmadığında veya
telefonunuz takılı olmadığında
Telefonu şifrele düğmesi
seçilemez olur.
Eğer telefonunuzu şifrelemek
konusunda fikrinizi değiştirirseniz,
Geri Tuşu’na dokunun.
UYARI! Şifreleme işlemini
engellerseniz, veri kaybedersiniz.
3.
Telefonu şifreleye dokunun.
4.
Ekran kilit PIN veya parolanızı
girin ve Sonraki seçeneğine
dokunun.
5.
Tekrar telefonu şifreleye
dokunun.
Şifreleme işlemi başlar ve ilerlemesini
görüntüler. Şifreleme bir saat veya daha
fazla sürebilir, bu süre zarfında
telefonunuz birkaç defa yeniden
başlayabilir.
Şifreleme tamamlandığında, PIN veya
parolanızı girmeniz için uyarılırsınız.
Sonrasında, telefonunuzu her
açtığınızda şifrelemeyi çözmek için PIN
veya parolanızı girmelisiniz.
34
Temel Bilgiler
Telefon Durumunu
İzleme
Ana ekranın en üstündeki durum
çubuğu sağ tarafta telefon ve servis
durum bilgisi sağlar. Aşağıdaki durum
sembollerini kontrol ederek telefonun
durumunu izleyebilirsiniz.
GRPS bağlı
Sinyal yok
EDGE bağlı
Sinyal gücü
3G bağlı
Mobil veri
kullanımda
Uçak modu
Zil kapalı
Telefon
mikrofonu
sessiz modda
Titreşim modu
Batarya bitmiş
Hoparlör açık
Batarya şarjı
düşük
Bluetooth açık
Batarya kısmi
boşalmış
Kablosuz
ağına bağlı
35
Kablosuz
kullanımda
Batarya dolu
/ Batarya şarj
oluyor
Kablolu
kulaklık takılı
SIM kart takılı
değil
Alarm
ayarlanmış
Bildirimlerin Yönetimi
Bildirim Sembolleri
Ana ekranın en üstündeki durum
çubuğu sol tarafta bildirim uyarıları
sağlar Aşağıdaki bildirim sembollerini
görebilirsiniz.
Yeni SMS
MikroSD kart
takılı
Yeni MMS
MikroSD kart
takılı değil
Yeni E-posta
Yaklaşan olay
Yeni Gmail
mesajı
Arama
beklemede
Yeni Google
Talk anlık iletisi
Yeni Kablosuz
ağı bulundu
36
/
SMS/MMS
iletiminde
sorun
Veri indiriliyor
Cevapsız
arama
Veri gönderiliyor
Arama sürüyor
USB bağlama
açık
USB bağlı
Taşınabilir
Kablosuz
hotspot veya
Kablosuz direct
açık
Şarkı çalınıyor
GPS açık
Güncellemeler
mevcut
Bildirim Panelini
Açma/Kapama
Bildirimler, yeni mesajların geldiğini,
takvim olaylarını ve alarmların yanı
sıra telefonunuzu Wi-Fi hotspot
olarak yapılandırıldığınızda olduğu
gibi devam eden olayları rapor eder.
Bildirim detaylarını görüntülemek için
bildirim panelini açabilirsiniz.
37
•
Bildirim panelini açmak için,
parmağınızı ekranın en üstünden
aşağı doğru kaydırın.
•
Bildirim panelini kapatmak için,
parmağınızı ekranın altından
yukarı doğru kaydırın veya Geri
Tuşuna dokunun.
Bildirimi Cevaplama veya
Kaldırma
Bildirim panelinde, bir bildirimi
cevaplayabilir veya bildirimleri
kaldırabilirsiniz.
•
•
•
Bir bildirimi cevaplamak için
sadece dokunmanız yeterli.
Bir bildirimi kaldırmak için yana
doğru kaydırın.
Tüm bildirimleri kaldırmak için, üst
sağ köşedeki
sembolüne
dokunun.
•
Gmail ve Google Talk gibi bildirim
gönderen çoğu uygulamanın
ayarlayabileceğiniz bildirim ayarları
bulunur.
İPUCU: Bildirim panelinde, bildirim
listesinin en üstündeki
sembolüne
dokunarak Ayarlar menüsüne hızlıca
geçebilirsiniz.
38
Araçları Yönetme
Araç Ekleme
1.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
.
2.
Bir araca dokunup tutun ve Ana
Ekrana sürükleyin.
Araçları Taşıma
1.
Ana Ekranda bir araca dokunun
ve tutun.
2.
İstediğiniz yere sürükleyin.
Araçları Kaldırma
1.
Ana Ekranda bir araca dokunun
ve tutun.
2.
Kaldırmak için
sembolüne sürükleyin.
Araç Yerini Ayarlama
1.
Ana Ekranda bir araca dokunun
ve tutun ve bırakın.
2.
Aracın etrafında bir çerçeve
belirecektir. Aracın yerini
değiştirmek için çerçeveyi
sürükleyin.
Metin Girişi
Ekran klavyesini kullanarak metin
39
girebilirsiniz. Bazı uygulamalar bunu
otomatik olarak açar. Diğerlerinde,
yazmak istediğiniz yere
dokunduğunuzda açarsınız. Ekran
klavyesini saklamak için Geri Tuşuna
dokunabilirsiniz.
Giriş Yöntemlerini Değiştirme
1.
2.
3.
Metin girmek için ekran klavyesini
kullandığınızda,
sembolü
bildirim çubuğunda belirir.
Bildirim panelini açın ve Giriş
yöntemini seçe dokunun.
İstediğiniz giriş yöntemini seçin.
Android Klavye
Android Klavye bir masaüstü bilgisayar
klavyesine benzeyen bir klavye düzeni
sunar. Telefonu yatay konuma
çevirerek ekran klavyesinin dikeyden
yataya değişmesini sağlayabilirsiniz.
Yatay klavye tüm uygulamalarda
desteklenmemektedir.
40
•
Harf girmek için alfabetik tuşlara
dokunun. Vurgulu harf veya sayı
girmek için belirli tuşlara dokunup
basılı tutun. Örneğin, È girmek için
tuşunu basılı tutun ve
kullanılabilir vurgulu harfler ve 3
rakamı belirir. Ardından È seçmek
için kaydırın.
•
Büyük harf kullanmak için
sembolüne dokunun. Büyük harfleri
sabitlemek için
sembolüne çift
dokunun. Bu tuş aynı zamanda
kullandığınız mevcut harf boyutunu
küçük harf için,
gösterir:
büyük harf için ve
büyük harf
kilitli olduğunda.
•
İmleçten önceki metni silmek için
simgesine dokunun.
•
Rakamlar ve sembolleri seçmek
için
tuşuna dokunun. Daha
fazla sembol için
tuşuna
dokunabilirsiniz. Ayrıca, sık
kullanılan semboller klavyenin üst
tarafında görüntülenir.
•
sembolüne basılı tutup
kaydırarak gülenyüzleri
seçebilirsiniz.
•
Google’ın ağ tabanlı ses girişini
kullanmak için
tuşuna dokunun.
•
sembolüne basılı tutarak giriş
dillerini değiştirebilir veya Android
41
klavyeyi ayarlayabilirsiniz.
TouchPal Klavye
TouchPal Klavye iki düzen sunar: Tam
QWERTY, 12-Tuş Telefon Kadranı .
TouchPal klavyede sağa veya sola
kaydırarak düzeni değiştirebilirsiniz.
Ayrıca kullanabileceğiniz TouchPal
Curve™, hafifçe dokunduğunuz harfi,
kelimenin sonuna kadar parmağınızı
kaldırmadan geldiğiniz harflere göre
değiştirmek suretiyle metin girişini
kolaylaştıran bir giriş yöntemidir.
Klavye düzenini değiştirmek için:
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Dil ve Giriş >
> Klavye
TouchPal Klavye
düzeni’ne dokunun..
2.
Düzeni değiştirmek için işaret
kutusunu işaretleyin.
3.
TouchPal klavye ekranında,
sembolüne dokunun ve Curve
kutusunu temizleyin, ardından
Kapat’a dokunun.
TouchPal klavye üzerinde sola
veya sağa kaydırarak Tam
QWERTY, 12-Tuş Telefon
Kadranı düzenlerini seçebilirsiniz.
4.
42
Tam QWERTY
• Harf girmek için alfabetik tuşlara
dokunun.
• Büyük veya küçük harf kullanmak
için
tuşuna dokunun. Bu tuş
aynı zamanda kullandığınız mevcut
harf boyutunu gösterir:
küçük
büyük harf için ve
harf için,
büyük harf kilitli olduğunda.
• Kelime tahminini etkinleştirmek için
sembolü üzerinde sağa
kaydırın. Kelime tahminini devreden
çıkartmak için
sembolü
üzerinde sola kaydırın.
• Giriş dilini değiştirmek için
sembolüne dokunun.
• Rakam, sembol, gülenyüz ve diğer
önceden belirlenmiş metinleri
girmek için
simgesine dokunun.
Daha fazlası için
sembolüne
dokunun. Girişi kilitlemek veya
açmak için
/
sembollerine
dokunun. Harf girmeye geri dönmek
43
için
sembolüne dokunun.
• Yeni bir satır başlatmak için
sembolüne dokunun.
• İmleçten önceki metni silmek için
sembolüne dokunun veya basılı
tutun.
• TouchPal klavyenin hızlı ayarlarına
erişmek için
sembolüne
dokunun.
• TouchPal klavyeyi ayarlamak için
sembolüne dokunun.
• Metin düzenleme seçenekleri için
simgesine dokunun. Metni
seçebilir, kesebilir, yapıştırabilir ve
silebilir veya imleci hareket
ettirebilirsiniz.
• Ses girişi kullanmak için
sembolüne dokunun.
• Ekran klavyesini gizlemek için
sembolüne dokunun. Klavyeyi
yeniden görünür hale getirmek için
metin alanına dokunabilirsiniz.
12-Tuş Telefon Klavyesi
44
•
İstenen harf veya sembol belirene
kadar tuşa arka arkaya basın. Eğer
kelime tahmini etkinse (
),
tuşlara sadece bir defa basın ve
doğru kelimeyi seçin.
TouchPal Curve özelliğini
etkinleştirmek için:
1.
TouchPal klavye ekranında,
sembolüne dokunun ve Curve
kutusunu işaretleyin, ardından
Kapat’a dokunun.
2.
Parmağınızı klavye üzerinde
harften harfe hareket ettirerek bir
kelime oluşturana kadar
kaldırmayın.
NOT: TouchPal Curve sadece Tam
QWERTY düzeninde kullanılabilir.
Kelimenin
sonu
Kelimenin
başlangıçı
TouchPal Curve kullanımı için ipuçları:
• İstediğiniz zaman dokunun. Tek bir
harf yazacaksanız, dokunarak
yazın.
• Kelimenin sonunda parmağınızı
kaldırın. Bir sonraki kelimeyi
45
çizmeye başladığınızda bir boşluk
otomatik olarak eklenecektir.
Dokunmatik Giriş Ayarları
Ana Ekrandan Menü Tuşu > Sistem
Ayarları > Dil ve klavye seçeneklerine
basarak dokunmatik giriş ayarlarını
yapılandırabilirsiniz.
KLAVYE VE GİRİŞ YÖNTEMLERİ
bölümünde, varsayılan giriş yöntemini
ayarlayabilir ve giriş yöntemleri için
ayarları seçebilirsiniz.
Metin Düzenleme
• Giriş noktasını hareket ettirme:
Yazmak istediğiniz yere dokunun.
İmleç yeni konumda yanıp sönecek
ve altında bir sekme belirecektir.
İmleci hareket ettirmek için sekmeyi
sürükleyin.
• Metin seçme: Metin üstünde basılı
tutun veya çift dokunun.
En yakın kelime, seçimin her iki
ucunda bir sekme ile
vurgulanacaktır. İmleci hareket
ettirmek için sekmeleri sürükleyin.
• Kes, kopyala, yapıştır:
Düzenlemek istediğiniz metni seçin.
Ardından Kes
, Kopyala
,
46
veya Yapıştır
dokunun:
düğmesine
Uygulamaları Açma ve
Geçiş Yapma
Bir Uygulama Açmak
1.
2.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
.
Ekranda sağa veya sola kaydırın
ve açmak için uygulamaya
dokunun.
En Son Kullanılan
Uygulamalar Arasında Geçiş
Yapmak
1. Ana Ekran Tuşuna dokunun ve
tutun.
En son kullanılan uygulamaların
isimlerinin listesi ve küçük resimleri
açılacaktır. Eğer ekrana
sığabileceğinden daha fazla
uygulama kullandıysanız listeyi
yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz.
2. Uygulamayı açmak için küçük
resmine dokunun.
Listeden çıkartmak için küçük
resmi yana kaydırabilirsiniz.
47
Ağ ve Aygıtlara
Bağlanma
Mobil Ağlara Bağlanma
Ağ Operatörü Seçimi
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > Mobil
Ağlar > Ağ operatörleri’ne
dokunun.
Tüm kullanılabilir ağları aramak
için Ağ arama seçeneğine
dokunun.
Manüel olarak kaydolmak için ağ
listesinde bir ağa dokunun.
Ayrıca tercih edilen ağı otomatik
olarak seçmek için Otomatik
olarak seç’e dokunabilirsiniz.
Mobil Veri Kullanımı Kontrolü
Veri erişimini etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için:
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > Mobil
Ağlar’a dokunun.
2.
Mobil ağ üzerinden veri erişimini
etkinleştirmek için Veri etkin
kutusunu işaretleyin. Veri erişimini
devreden çıkartmak için işaret
kutusunu temizleyin.
48
Her zaman etkin veri erişimini
etkinleştirmek için:
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > Mobil
Ağlar’a dokunun.
2.
Uygulamaların veriyi otomatik
olarak güncellemelerine izin
vermek için Her zaman açık
mobil veriyi etkinleştir
seçeneğini işaretleyin.
ÖNEMLİ: Bu seçeneği
etkinleştirdiğinizde, uygulama verilerinin
otomatik güncellemeleri için daha fazla
veri trafiği üretilecektir. Ve telefonunuz
daha fazla güç tüketecektir.
Dolaşım sırasında veri servislerini
alma:
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Daha Fazla >
Mobil Ağlar’a dokunun.
2.
Veri dolaşımı kutusunu
işaretleyin.
ÖNEMLİ: Veri dolaşımı önemli dolaşım
ücretleri yaratabilir.
Enerji Tasarrufu için Sadece
2G Ağ Kullanın
1.
2.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Daha Fazla >
Mobil Ağlar’a dokunun.
Batarya tasarrufu için Sadece 2G
49
ağları kullan kutusunu işaretleyin.
Erişim Noktası İsimlerinin
Ayarlanması
Internet’e bağlanmak için varsayılan
Erişim Noktası Adları’nı (APN)
kullanabilirsiniz. Yeni bir APN eklemek
isterseniz, gerekli bilgiyi almak için
lütfen servis sağlayıcınızla iletişim
kurun.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Daha Fazla >
Mobil Ağlar > Erişim Noktası
İsimleri’ne dokunun.
2.
Menü Tuşu > Yeni APN'ye
dokunun.
3.
Hizmet sağlayıcınızdan aldığınız
bilgileri girmek için her bir öğeye
dokunun.
4.
Tamamlamak için Menü tuşu >
Kaydet seçeneğine dokunun.
İPUCU: APN’yi varsayılan ayarlara
getirmek için, Menü Tuşu >
Varsayılana sıfırla’ya dokunun.
Kablosuza Bağlanma
Kablosuz, Kablosuz yönlendiricisi ve
çevreye bağlı olarak 100 metreye kadar
mesafeden Internet erişimi sağlayabilen
kablosuz bir ağ teknolojisidir.
50
Kablosuz’u Açma ve bir
Kablosuz Ağına Bağlanma
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Kablosuz’a
dokunun.
2.
Kablosuz’u açmak için Kablosuz
anahtarını AÇIK konumuna
kaydırın ve üzerine dokunun.
Telefonunuzun algıladığı Kablosuz
ağları adları ve güvenlik ayarları ile
birlikte görüntülenir. Eğer
telefonunuz daha önce
bağlandığınız bir ağ algılarsa ona
bağlanır.
3.
Bağlanmak istediğiniz ağ adına
dokunun.
NOT: Eğer ağ güvenli ise, bir şifre veya
diğer bilgiler girmeniz için uyarılırsınız.
(detaylar için ağ yöneticiniz ile görüşün.)
Açık Ağ Uyarısı Alma
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Kablosuz’a
dokunun.
2.
Kablosuz anahtarını AÇIK konum
kaydırın.
3.
Menü Tuşu > Gelişmiş'e
dokunun.
4.
Ağ Bildirimi kutusunu işaretleyin.
Kablosuz açık olduğunda,
51
telefonunuz açık Kablosuz ağı tespit
ettiğinde Durum çubuğunda
bildirimler alacaksınız. Bildirimleri
kapatmak için işaret kutusunu
temizleyin.
Kablosuz Ağı Ekleme
Eğer ağ adını (SSID) yayınlamazsa
veya kapsama alanı dışında
olduğunuzda bir Kablosuz ağı
ekleyebilirsiniz.
Güvenli bir ağa bağlanmak için ilk önce
ağ yöneticisinden güvenlik bilgilerini
almanız gereklidir.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Kablosuz’a
dokunun.
2.
Kablosuz anahtarını AÇIK konum
kaydırın.
3.
AĞ EKLE’ye dokunun.
4.
Ağ SSID (ad) girin. Eğer
gerekliyse, güvenlik veya diğer ağ
yapılandırma detaylarını girin.
5.
Kaydet’e dokunun.
Kablosuz Ağı Silme
Telefonunuzun eklediğiniz bir Kablosuz
ağının detaylarını silmesini
sağlayabilirsiniz – örneğin, eğer
telefonun otomatik olarak
bağlanmamasını istemiyorsanız veya
52
artık kullanmadığınız bir ağ ise.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Kablosuz’a
dokunun.
2.
Kablosuz anahtarını AÇIK konum
kaydırın.
3.
Kablosuz ağ adına dokunun ve
ardından Unut’a dokunun.
Kablosuz Doğrudan
Kullanımı
Kablosuz Doğrudan, Kablosuz
aygıtlarının kablosuz erişim noktaları
(hotspot) olmaksızın birbirine
bağlanmasına imkan sağlar.
NOT: Bu özelliği etkinleştirmek mevcut
Kablosuz ağ bağlantınızı kesecektir.
Kablosuz Doğrudan Aygıtına
Bağlanma
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer’e
dokunun.
2. Kablosuz Doğrudan’ı açmak için
Kablosuz Doğrudan kutusunu
işaretleyin.
3. Telefonunuz Kablosuz Doğrudan
bağlantısı etkinleştirilmiş diğer
aygıtları arayacaktır. Kullanılabilir
53
tüm aygıtları görmek için Kablosuz
Doğrudan Ayarları’na dokunun.
4. Bağlanma işlemini başlatmak için bir
aygıt adına dokunun.
NOT: Telefonunuz tarafından tespit
edilmeden önce hedef aygıtın da
Kablosuz Doğrudan hizmetinin
etkinleştirilmiş ve çalışıyor olması
gereklidir.
5. Bağlan’a dokunun.
Diğer cihaz bir Kablosuz Doğrudan
bağlantı uyarısı alacaktır ve bağlantı
için isteği kabul etmelidir.
6. Bağlandıktan sonra aygıt Kablosuz
Doğrudan aygıt listesinde “Bağlı”
olarak görüntülenir.
Bluetooth Aygıtlara
Bağlanma
Bluetooth®, kısa mesafeli kablosuz
iletişim teknolojisidir. Telefonlar veya
Bluetooth yeteneğine sahip diğer cihazlar
yaklaşık 10 metrelik mesafeden kablosuz
olarak iletişim kurabilirler. İletişim
gerçekleşmeden önce Bluetooth
cihazların eşleşmesi gereklidir.
Bluetooth’u Açma/Kapatma
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
54
Sistem ayarları > Bluetooth’a
dokunun.
2.
Bluetooth anahtarını AÇIK veya
KAPALI konuma kaydırın.
Bluetooth açık olduğunda, durum
çubuğunda
simgesi görüntülenir.
Telefonunuzu Görünür
Yapmak
Bluetooth’a sahip diğer telefon veya
cihazlarla birlikte çalışmak için,
telefonunuzu bu cihazlara ‘görünür'
Yapmalısınız.
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Bluetooth’a
dokunun.
2.
Bluetooth anahtarını AÇIK konum
kaydırın.
3.
Ekranın en üstünde aygıtınızın
adına dokunarak telefonunuzu
görünür veya görünmez
yapabilirsiniz.
NOT: Menü Tuşu > Görünürlük zaman
aşımı seçeneğine dokunarak
telefonunuzun bluetooth görünürlük
zaman aşımını ayarlayabilirsiniz.
Aygıt Adını Değiştirme
Telefonunuz diğer Bluetooth cihazlarına
görünür olduğunda, kendi adı ile
55
görüntülenir, bu adı istediğiniz şekilde
değiştirebilirsiniz, örn. ‘Ali'nin Telefonu'
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Bluetooth’a
dokunun.
2.
Bluetooth anahtarını AÇIK konum
kaydırın.
3.
Menü Tuşu > Telefonu Yeniden
Adlandır’a dokunun.
4.
Adı düzenleyin ve Yeniden
adlandır’a dokunun.
Bir Bluetooth Cihazı ile
Eşleştirme
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Bluetooth’a
dokunun.
2.
Bluetooth anahtarını AÇIK konum
kaydırın.
3.
AYGIT ARAMA’ya dokunun.
Telefonunuz menzil içindeki tüm
Bluetooth aktif aygıtların ID’lerini
tarar ve görüntüler.
4.
Eşleşmek istediğiniz cihazın adına
dokunun.
Eşleşmeyi tamamlamak için talimatları
takip edin. Eğer bir şifre girme uyarısı
alırsanız, 0000 veya 1234 (en genel
şifreler) girmeyi deneyin veya aygıt ile
56
birlikte gelen dokümana bakın.
Bir Bluetooth Aygıta
Bağlanma
Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirildikten
sonra, manüel olarak bağlanabilirsiniz;
örneğin, cihazları değiştirmek veya
yeniden menzile girdikten sonra
bağlanmak için.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Bluetooth’a
dokunun ve Bluetooth’un açık
olduğundan emin olun.
2.
Eşleştirilmiş aygıtların listesinde,
eşleştirilmiş fakat bağlanmamış
aygıta dokunun.
Bir Bluetooth Cihazı ile
Eşleştirme
Telefonunuzun diğer bir Bluetooth aygıtı
ile eşleşmesini silebilirsiniz. Cihaza
yeniden bağlanmak için yeniden bir şifre
girmeniz veya onaylamanız gerekebilir.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Bluetooth’a
dokunun ve Bluetooth’un açık
olduğundan emin olun.
2.
Eşleşmiş aygıtlar listesinde,
eşleşmeyi kaldırmak istediğiniz
Bluetooth aygıtın yanındaki
sembolüne dokunun.
57
3.
Eşleştirmeyi Bitir’e dokunun.
USB ile Bilgisayarınıza
Bağlanma
Telefonunuzu bir USB kablosu ile
bilgisayara bağlayabilir ve müzik,
resimler ve diğer dosyaları her iki yönde
aktarabilirsiniz. Telefonunuz bu
dosyaları dahili depolama alanında veya
çıkartılabilir mikroSD kartı üzerinde
saklar.
Telefonunuzu USB ile
Bilgisayara Bağlama
1.
2.
3.
Telefonunuzu USB kablosu ile
PC’ye bağlayın
Bildirim panelini açın ve Yükleyici
olarak bağlandı seçeneğine
dokunun.
Aşağıdaki seçeneklerden birini
seçin:
• Medya Aygıtı (MTP): Medya
dosyalarını Windows üzerinde
veya Android File Transfer
kullanarak Mac üzerinde aktarın.
• Kamera (PTP): Resimleri kamera
yazılımı kullanarak ve MTP
desteklemeyen bilgisayarlar
üzerinde her türlü dosyayı aktarın.
58
Telefonunuzun Bilgisayar
Bağlantısını Kesme
Telefonunun bilgisayar bağlantısını
kesmek için işiniz bittiğinde USB
kablosunu çıkartın.
MikroSD Kartı Telefondan
Çıkartma
Eğer telefon açıkken mikroSD kartı
çıkartmanız gerekirse ilk önce devreden
çıkartmanız gereklidir.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Depolama’ya
dokunun.
2.
Ekranı aşağı kaydırın ve SD kartın
bağlantısını kes’e dokunun.
3.
Artık mikroSD kartı güvenli şekilde
telefonunuzdan çıkartabilirsiniz.
MikroSD Kartı Silme
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Depolama’ya
dokunun.
2.
Ekranı aşağı kaydırın ve SD Kartı
Sil > SD Kartı Sil > Her şeyi sil’e
dokunun.
NOT: Formatlama işlemi mikroSD kart
üstündeki tüm bilgileri siler, bu işlemin
ardından dosyalar geri alınamaz.
59
Mobil Veri Bağlantısını
Paylaşma
Telefonunuzun veri kapasitesini
bağlama yoluyla veya mobil hotspot
özelliğini etkinleştirip bir taşınabilir
Kablosuz hotspot oluşturarak
paylaşabilirsiniz.
Mobil Veri Bağlantısını
Bluetooth ile Paylaşma
Eğer bilgisayarınız Internet bağlantısını
Bluetooth ile alabilirse, telefonunuzun
mobil veri bağlantısını bilgisayarınız ile
paylaşmasını sağlayabilirsiniz.
1.
Telefonunuzu Bluetooth ile
bilgisayarınıza eşleştirin.
2.
Bilgisayarınızı ağ bağlantısını
Bluetooth ile alacak şekilde
yapılandırın. Daha fazla bilgi için
bilgisayarınızın dokümanlarına
bakın.
3.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer >
Tethering ve taşınabilir hotspot’a
dokunun.
4.
Bluetooth bağlama kutusunu
işaretleyin. Bilgisayarınız artık
telefonunuzun veri bağlantısını
paylaşmaktadır.
5.
Veri bağlantınızı paylaşmayı
60
durdurmak için Bluetooth
bağlantısının işaretini kaldırın.
Mobil Veri Bağlantısını
Kablosuz Hotspot olarak
Paylaşma
Telefonunuzun veri bağlantısını,
taşınabilir Kablosuz hotspot özelliğini
açarak diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz.
Bu işlev mobil şebeke üzerinde veri
bağlantısına gerek duyar ve veri
ücretleriyle sonuçlanabilir.
NOT: Taşınabilir Kablosuz hotspot
özelliği etkinleştirildiğinde, Kablosuz
bağlantısını kullanarak telefonunuzun
uygulamalarından internete
erişemezsiniz. Mobil veri ağınızdan hala
Internete bağlı kalacaksınız.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer >
Tethering ve taşınabilir hotspot’a
dokunun.
2.
Taşınabilir Kablosuz hotspot işaret
kutusunu işaretleyin.
Bir süre sonra telefon Kablosuz ağ
adını (SSID) yayınlamaya
başlayacaktır.
3.
Veri bağlantınızı paylaşmayı
durdurmak için Taşınabilir
Kablosuz hotspot bağlantısının
işaretini kaldırın.
61
Kablosuz Hotspot Adlandırma
veya Güvenli Hale Getirme
Telefonunuzun Kablosuz ağ adını
(SSID) değiştirebilir ve taşınabilir
Kablosuz hotspotu güvenli hale
getirebilirsiniz.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer >
Tethering ve taşınabilir hotspot >
Kablosuz hotspot yapılandır’a
dokunun.
2.
Ad ve güvenlik seçeneklerini
aşağıdaki gibi ayarlayın:
• Ağ SSID: Kablosuz ağlar için
tarama yaparken diğer cihazların
görebilecekleri ağ SSID (ad) girin
veya düzenleyin.
• Tip: Ağ SSID’nizi yayınlayın veya
gizleyin. Eğer yayınlama devre
dışıysa, diğer kullanıcıların
Kablosuz hotspotu bulmak için ağ
SSID’nizi almaları gereklidir.
• Güvenlik: Bir güvenlik seçeneği
seçin: Açık (önerilmez), WPA
PSK veya WPA2 PSK (diğer
kullanıcılar mobil hotspotunuza
sadece doğru parolayı biliyorlarsa
erişebilirler) WPA PSK veya
WPA2 PSK seçtiğinizde, güvenlik
62
şifresini için düzenlemek Şifre
alanına dokunun.
3.
Ayarlarınızı kaydetmek için
Kaydet’e dokunun.
Sanal Özel Ağlara
Bağlanma
Sanal özel ağlar (VPN) size güvenli
yerel ağ içindeki kaynaklara
bağlanabilme imkanı sağlar. VPN’ler
genellikle şirketler, okullar ve diğer
kurumlar tarafından oluşturularak
kişilerin kampüste olmadıkları
zamanlarda veya kablosuz ağa bağlı
olduklarında yerel ağ kaynaklarına
bağlanabilmelerini sağlar
Kullandığınız VPN tipine bağlı olarak,
bağlanmadan önce oturum açma
bilgilerinizi girmeniz veya güvenlik
sertifikaları kurmanız gerekebilir. Bu
bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.
VPN Ekleme
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > VPN’e
dokunun.
2.
VPN ağı ekle'ye dokunun ve ağ
yöneticinizin verdiği bilgileri girin.
3.
Kaydet’e dokunun.
VPN, VPN ekranındaki listeye eklenir.
63
VPN’e Bağlanma
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > VPN’e
dokunun.
2.
Bağlanmak istediğiniz VPN’e
dokunun
3.
Sorulduğunda, istenen bilgileri
girin ve ardından Bağlan’a
dokunun.
Bağlandığınızda VPN bağlandı simgesi
Durum çubuğunda görünür.
VPN Değiştirme
1.
2.
3.
4.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > VPN’e
dokunun.
Değiştirmek istediğiniz VPN’e
dokunun ve basılı tutun.
Ağ düzenle’ye dokunun ve
istediğiniz VPN ayarlarını
düzenleyin
Kaydet’e dokunun.
VPN Silme
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Diğer > VPN’e
dokunun.
Silmek istediğiniz VPN’e dokunun
ve basılı tutun.
Ağ sil’e dokunun
64
Telefon Aramaları
Aramaları Telefon uygulamasından,
Kişiler uygulamasından veya kişi
bilgilerini görüntüleyen diğer uygulama
veya araçlardan gerçekleştirebilirsiniz.
Telefon numarası gördüğünüz her yerde
genellikle numaraya dokunarak
arayabilirsiniz.
Arama Yapma ve
Sonlandırma
Numara Çevirerek Arama
Yapma
1. Ana Ekran Tuşuna dokunun >
.
2. Kadran sekmesinde
, ekran
klavyesinden telefon numarasını
girin. Yanlış rakamları silmek için
sembolüne dokunun.
NOT: Rakamları girerken
telefonunuzu eşleşen kişiler için
arama yapar Aramak istediğiniz
numarayı görürseniz, geri kalanını
girmeye gerek kalmadan dokunarak
arama gerçekleştirebilirsiniz.
3. Kadranın altındaki Telefon
sembolüne dokunarak numarayı
çevirin.
İPUCU: Uluslar arası arama
65
gerçekleştirmek için (+) sembolü girmek
üzere 0 rakamını basılı tutun. Ardından
uluslar arası ülke kodunu girip telefon
numarasını girebilirsiniz.
Aramayı Sonlandırma
Arama sırasında ekrandaki
sembolüne dokunun.
Aramaları Cevaplama
veya Reddetme
Bir arama aldığınızda, Gelen Arama
ekranı açılarak arayanın telefon
numarasını ve Kişilerde girdiğiniz diğer
ek bilgileri görüntüler. Aramayı
cevaplayabilir veya kabul etmeyebilir
veya bir metin mesajı ile
reddedebilirsiniz.
Arama Cevaplama
Bir arama aldığınızda
sembolünü
sembolüne sürükleyerek aramayı
cevaplayabilirsiniz.
NOT: Aramayı cevaplamadan önce zili
sessize almak için Ses Tuşlarına yukarı
veya aşağı basın.
Arama Reddetme
Bir arama aldığınızda
sembolünü
sembolüne sürükleyerek aramayı
reddedebilirsiniz.
66
Ayrıca
sembolünü
sembolüne
sürükleyerek aramayı reddedebilir ve
arayana hazır metin mesajı
gönderebilirsiniz.
İPUCU: Metin cevabını Telefon
uygulamasından düzenlemek için
Telefon uygulaması içerisinde Ayarlar
> Hızlı yanıtlar’a dokunun.
Çağrı Kaydı ile Çalışma
Çağrı kaydı, tüm yaptığınız, aldığınız
veya kaçırdığınız aramaların listesidir.
Bir numarayı arama, geri arama veya
numarayı Kişilere eklemek için kullanışlı
bir yöntem sağlar.
Çağrı kaydını açmak için Ana Ekran
Tuşu >
> Çağrı kaydı'na veya
Telefon uygulamasında
sekmesine dokunun.
Çağrı Kaydından Arama
Yapma
1.
2.
Çağrı kaydını açın.
Çağrı hakkında daha fazla bilgi
için bir numaraya dokunun veya
yanındaki
sembolüne
dokunun.
NOT: Ekranın altındaki
sembolüne
dokunarak görüntülemek istediğiniz
arama kaydı tipini seçebilirsiniz.
67
Çağrı Kaydı Numarasını Kişi
olarak Ekleme
1.
2.
Çağrı kaydını açın.
Daha fazla arama bilgisi görmek
için bir numaraya dokunun.
3.
4.
sembolüne dokunun.
Numarayı mevcut kişiye eklemek
için, listeden kişiye dokunun. Yeni
bir kişi eklemek için YENİ KİŞİ
OLUŞTUR’a dokunun.
Çağrı Kaydı Girdisinde Diğer
İşlemler Gerçekleştirme
1.
2.
Çağrı kaydını açın.
Daha fazla çağrı bilgisi görmek için
bir numaraya dokunun. Çağrı
detaylarını görüntülerken, şunları
yapabilirsiniz:
• Aramak için numaraya dokunun.
• Aramadan önce kadranda
numarayı düzenlemek için Menü
Tuşu > Önce numarayı
düzenle’ye dokunun
• Mesaj göndermek için
sembolüne dokunun.
• Kişi detaylarını görüntülemek için
sembolüne dokunun.
• Numarayı kişi olarak eklemek için
sembolüne dokunun.
68
Çağrı Kaydı Silme
1.
2.
Çağrı kaydını açın.
Menü Tuşu > Öğeleri seç’e
dokunun.
3.
Silmek istediğiniz arama kaydı
öğelerine dokunun ve ardından
> TAMAM’a dokunarak silin.
NOT: Ayrıca çağrı kaydı ekranında bir
numaraya dokunup ardından Menü
Tuşu > Çağrı kaydından kaldır’a
dokunarak numaranın çağrı kaydını
silebilirsiniz.
Kişileri Arama
Bir Kişi Arama
1. Ana Ekran Tuşu >
sembolüne
dokunun ve ardından Kişiler
sekmesine
dokunun.
2. Telefonu numarası bulunan tüm
kişileri görüntülemek için ekranı
yukarı veya aşağı kaydırın.
İPUCU: Ekranın en altındaki
simgesine dokunarak bir kişi
araması yapabilirsiniz.
3. Arama yapmak için bir kişiye veya
numaraya dokunun.
Sık Kullanılan Bir Kişi Arama
1.
Ana Ekran Tuşu >
69
sembolüne
2.
dokunun ve ardından Kişiler
sekmesine
dokunun.
Sık kullanılan kişileriniz ve sık
aranan kişileriniz veya
numaralarınız ekranın en üstünde
listelenir. Arama yapmak için bir
kişiye veya numaraya dokunun.
Sesli Mesaj Kontrol Etme
1.
2.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
.
Kadranda 1 tuşuna basılı tutun.
Eğer uyarılırsanız sesli mesaj
parolanızı girin.
3.
Sesli mesajlarınızı dinlemek ve
yönetmek için sesli uyarıları takip
edin.
NOT: Sesli mesaj hizmetini ayarlamak
için kadranda Menü Tuşu > Ayarlara
dokunun ve değiştirmek istediğiniz sesli
mesaj ayarlarına dokunun. Detaylı bilgi
için servis sağlayıcınız ile görüşün.
Arama Sırasında
Seçenekleri Kullanma
Arama sırasında ekranda bir dizi
seçenek göreceksiniz. Seçmek için bir
seçeneğe dokunun.
•
Hoparlörü açmak veya kapatmak
için
sembolüne dokunun.
70
•
Mikrofonu sessize almak veya
açmak için
sembolüne
dokunun.
•
Bekleme moduna geçirilen ilk
aramadan ayrı olarak başka bir
arama yapmak için
sembolüne
dokunun.
•
Örneğin bir kod girmek üzere
kadrana geçmek için
sembolüne dokunun.
•
Daha fazla arama seçeneği için
sembolüne dokunun. Mevcut
aramayı beklemeye alabilir veya
çıkartabilir veya diğer bir aramaya
geçebilirsiniz.
•
Ayrı aramaları tek bir konferans
arama haline getirmek için
sembolüne dokunun.
•
Mevcut aramayı sonlandırmak için
sembolüne dokunun.
UYARI! Hoparlör kullanımı sırasında
yüksek ses seviyesi yüzünden telefonu
kulağınıza yaklaştırmayın.
Çok Kişili Aramaları
Yönetme
Arama bekletme ve üç-yönlü arama
özellikleri kullanılabilir durumdayken iki
arama arasında geçiş yapabilir veya bir
konferans arama ayarlayabilirsiniz.
71
NOT: Arama bekleme ve üç-yönlü
arama özellikleri ağ desteğine ihtiyaç
duyar ve ek ücretlendirmeye sebep
olabilir. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınız ile iletişim kurun.
Mevcut Aramalar Arasında
Geçiş Yapma
Bir görüşme yaparken, telefon ekranınız
size diğer bir aramanın geldiği
konusunda uyarır ve arayanın
numarasını gösterir.
Arama sırasında gelen başka bir
aramayı cevaplamak için:
Aramayı cevaplamak için
sembolünü
sembolüne sürükleyin.
(Bu işlem ilk arayanı beklemeye alacak
ve ikinci aramayı cevaplayacaktır.)
İki arama arasında geçiş yapmak için:
Ekranda
> Değiştir’e dokunun.
Konferans Arama Ayarlama
Bu özellik ile, aynı anda iki kişi ile
birden görüşebilirsiniz.
1.
Kadran ekranında numarayı girin
ve
sembolüne dokunun.
2.
Bağlantı kurulduktan sonra
sembolüne dokunun ve ikinci
numarayı girin. (Bu işlem ilk
arayanı beklemeye alacak ve ikinci
72
aramayı yapacaktır.)
3.
İkinci kişiye bağlandığınızda
sembolüne dokunun.
Eğer arama sırasında kişilerden birisi
kapatırsa, siz ve kalan kişi görüşmeye
devam edersiniz. Eğer aramayı siz
başlatmışsanız ve ilk önce kapatırsanız
tüm görüşenlerin bağlantısı kesilir.
Konferans aramayı bitirmek için
sembolüne dokunun.
Arama Ayarları
Sabit Arama Numaraları
Kullanma
Sabit Arama Numaraları (SAN) size
dışarı doğru yapılan aramaları belli
telefon numaraları ile kısıtlama imkanı
sağlar.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem Ayarları > Arama > Sabit
Arama Numaraları’na dokunun.
2.
Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
• SAN etkinleştir: SAN özelliğini
etkinleştirmek için PIN2 kodunu
girin.
• PIN2 kodunu değiştir: SAN
erişimi için PIN2 kodunu
değiştirme.
• SAN Listesi: SAN listesi
73
yönetimi.
NOT: PIN2 kodu operatörünüz
tarafından verilir. İzin verilenden daha
fazla yanlış sayıda PIN2 kodu girmek
telefonun kilitlenmesine sebep olabilir.
Yardım için servis sağlayıcı ile görüşün.
Reddedilen Aramalara Hızlı
Yanıt Düzenleme
1.
2.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > Hızlı
Yanıtlar’a dokunun.
Düzenlemek için metin mesajına
dokunun.
Sesli Mesaj Ayarlama
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama’ya
dokunun.
Kontrol için Sesli Mesaj hizmetine
dokunun. Operatörünüz tarafından
sağlanan sesli mesaj hizmeti
varsayılandır.
Eğer gerekliyse sesli mesaj
numarasını düzenlemek için Sesli
Mesaj ayarları > Sesli Mesaj
numarası’na dokunun.
TTY Modu Ayarlama
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > TTY
modu’na dokunun.
74
2.
TTY Kapalı, TTY Tam, TTY HCO
veya TTY VCO seçeneklerinden
birine dokunun.
DTMF Tonları Ayarlama
Çift tonlu çok frekanslı (DTMF) sinyal
tonlarının uzunluklarını
ayarlayabilirsiniz.
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > DMTF Zil
Sesleri’ne dokunun.
2. Normal veya Uzun’a dokunun.
Hızlı Arama Ayarlama
İlgili hızlı arama numarasını aramak için
çeviriciden 1 ~ 9 tuşuna basılı
tutabilirsiniz.
1 numaralı tuş sesli mesaj kutunuzu
hızlı aramak için ayrılmıştır.
Hızlı Arama Tuşu Atama:
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > Hızlı
arama’ya dokunun.
2. Bir hızlı arama tuşuna dokunun.
3. Bir telefon numarası girin veya
kişiler listesinden bir tane seçin.
4. Tamam’a dokunun.
75
Belli Çağrıları Engelleme
Çağrı engelleme özelliği size
telefonunuzdan belli aramaları
yasaklama imkanı sağlar.
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > Çağrı
Engel Ayarları’na dokunun.
2. Telefonunuzdan yapılan belirli tipteki
çağrıların kısıtlamasını ayarlayın.
Gelen Çağrıları Yönlendirme
Çağrı yönlendirme özelliği gelen
aramalarınızı başka bir telefon
numarasına yönlendirmenize imkan
sağlar.
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > Çağrı
yönlendirme’ye dokunun.
2. Etkinleştirmek için kullanılabilir bir
seçeneğe (Her zaman yönlendir,
Meşgul olduğunda yönlendir,
Yanıtlanmadığında yönlendir veya
Ulaşılamadığında yönlendir)
dokunun.
Ek Ayarlar
1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama > Ek
Ayarlar’a dokunun.
76
2. Arama yaptığınızda aradığının
kişinin numaranızı görmesini
ayarlamak için Arayan Kimliği
seçeneğine dokunun veya bir arama
sırasında gelen aramaların
bildirilmesi için Çağrı bekletme
seçeneğini işaretleyin.
NOT: Arayan Kimliği ve Çağrı bekletme
özelliklerinin kullanılabilir olup
olmadığını öğrenmek için servis
sağlayıcınız ile görüşün.
Internet Çağrısı Ayarları
Bir Internet çağrısı hesabı eklemek:
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama >
Hesaplar’a dokunun.
2.
HESAP EKLE’ye dokunun.
3.
Hesabınızın ayarlarını
yapılandırmak için Internet arama
servis sağlayıcınızın talimatlarını
takip edin.
4.
KAYDET’e dokunun.
Hangi aramaların Internet çağrısını
kullanacağını yapılandırma:
Telefonunuzu tüm aramaları Internet
çağrısı kullanarak yapmak (Kablosuz
ağına bağlı olduğunuzda), sadece
Internet çağrısı adreslerini aramak veya
her aramada sormak üzere
yapılandırabilirsiniz.
77
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama’ya
dokunun.
İnternet çağrısını kullan’a
dokunun.
İstediğiniz Internet çağrısı
seçeneğine dokunun.
Telefonunuzu Internet çağrılarını
almak için yapılandırma:
Varsayılan olarak, telefonunuz Internet
çağrısı yapmak üzere yapılandırılmıştır
ancak çağrı alabileceğiniz kesin değildir.
Fakat telefonunuzu, Internet çağrı
hesabına yapılan Internet çağrılarını
dinlemek üzere yapılandırabilirsiniz.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
Sistem ayarları > Arama >
Hesaplar’a dokunun.
2.
Gelen çağrıları al işaret kutusunu
işaretleyin. Bu ayarı işaretlemek iki
şarj arasındaki batarya ömrünü
azaltacaktır.
78
Kişiler
Telefonunuza kişi kişiler ekleyebilir ve
bunları Google hesabınızdaki veya kişi
senkronizasyonu destekleyen diğer
hesaplarınız ile senkronize edebilirsiniz.
Kişilerinizi görmek için Ana Ekran Tuşu
> kişiler sembolüne dokunun.
>
Buradan, ekranın üstündeki sekmelere
dokunarak kişi grupları
ve sık
kullanılan kişiler
arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Kişiler Listenizi Açma
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu >
> kişiler
sembolüne dokunup tüm kişiler
sekmesine
dokunarak kişiler
listenize erişebilirsiniz.
Tüm kişileri görmek için listeyi
kaydırın.
Detaylarını görmek için bir kişiye
dokunun.
İPUCU: Eğer çok fazla kişi kayıtlı
bulunuyorsa ekranın sağ tarafında
dokunduğunuzda bir kaydırma çubuğu
göreceksiniz. Doğrudan bir harfe gitmek
için kaydırma çubuğuna dokunun ve
harfe kaydırın.
79
Yeni bir Kişi Ekleme
1.
2.
Ana Ekran Tuşu >
> kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
tüm kişiler sekmesine
dokunun.
Yeni bir kişi eklemek için
sembolüne dokunun.
3.
Ekranın en üstündeki hesap
alanına dokunarak kişileri nereye
kaydedeceğinizi seçin. Eğer bir
senkronize hesap seçildiyse,
kişiler çevrim içi hesabınız ile
otomatik olarak senkronize
edilecektir.
4.
Kişi adı, telefon numaraları, eposta
adresleri ve diğer bilgileri girin.
5.
Kişiyi kaydetmek için BİTTİ
seçeneğine dokunun.
Kendi Profilinizi Ayarlama
Telefonunuzda kendi isim kartınızı
oluşturabilirsiniz.
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu >
> kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
tüm kişiler sekmesine
dokunun.
Ekranın en üstüne kaydırın ve
Profilimi ayarlaya dokunun.
Profil bilginizi düzenleyin ve
80
BİTTİ’ye dokunun.
Kişileri Aktarma ve
Paylaşma
Kişileri SIM kart veya microSD
kartınızdan/kartınıza kopyalayabilirsiniz.
Bu özellikler farklı cihazlar arasında
kişileri aktarmanız gerektiğinde
kullanışlıdır. Ayrıca Bluetooth, Eposta
veya Mesaj ile kişilerinizi hızlıca
paylaşabilirsiniz.
SIM Kartından Kişileri
Aktarma
1.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
> kişiler.
2.
İçe/Dışa Aktar > SIM karttan içe
aktar’a dokunun.
3.
Kişileri kaydetmek için bir hesap
seçin.
İstediğiniz kişilere dokunun ve
ardından
sembolüne
dokunun.
4.
MikroSD Kartından Kişileri
Aktarma
1.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
> kişiler.
2.
İçe/Dışa Aktar > Depolama
biriminden aktar’a dokunun.
81
3.
Kişileri kaydetmek için bir hesap
seçin.
4.
MikroSD kartındaki vCard
dosyalarını seçin ve TAMAM’a
dokunun.
Kişileri SIM Karta Aktarma
1.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
> kişiler.
2.
3.
İçe/Dışa Aktar > SIM’e gönder’e
dokunun.
İstediğiniz kişilere dokunun ve
sembolüne
ardından
dokunun.
Kişileri MikroSD Karta
Aktarma
1.
Ana Ekran Tuşuna dokunun >
> kişiler.
2.
İçe/Dışa Aktar > Depolama
birimine aktar’a dokunun.
3.
Telefon sizi vCard dosyasının ismi
ile uyaracaktır. Dosyayı MikroSD
kartta oluşturmak için Tamam’a
dokunun.
Kişileri Paylaşma
1.
Ana Ekran Tuşu >
> kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
tüm kişiler sekmesine
dokunun.
82
2.
3.
4.
Menü Tuşu > Öğeleri seç’e
dokunun.
Paylaşmak istediğiniz kişilere
dokunun ve ardından
sembolüne dokunun.
Kişileri Bluetooth, Eposta, Gmail
veya Mesajlar ile paylaşabilirsiniz.
Sık Kullanılan Kişiler ile
Çalışma
Sık kullanılan kişiler
sekmesinde sık
kullanılan kişilerinizi ve sıkça görüşülen
kişileri bulabilirsiniz.
Kişiyi Sık Kullanılanlara
Ekleme
Sık kullanılan kişileri Sık Kullanılanlara
ekleyebilirsiniz, böylece hızlıca
erişebilirsiniz.
1.
2.
Ana Ekran Tuşu >
> kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
tüm kişiler sekmesine
dokunun.
Bir kişiye dokunun ve ardından kişi
isminin yanındaki
sembolüne
dokunun.
83
Sık Kullanılanlardan bir Kişi
Çıkartma
1.
2.
Ana Ekran Tuşu >
> kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
sık kullanılanlar sekmesine
dokunun.
Sık kullanılan bir kişiye dokunun
ve ardından kişi isminin yanındaki
sembolüne dokunun.
Gruplar ile Çalışma
Kişi Gruplarınızı Görüntüleme
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu >
> Kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
kişi grupları sekmesine
dokunun.
Hazır grupları ve
oluşturabileceğiniz grupları
görüntülemek için listeyi kaydırın.
Detaylarını görmek için bir gruba
dokunun.
NOT: Grup üyelerine mesaj göndermek
için grubun yanındaki
simgesine
dokunabilir ve mesaj alıcılarını
listelenmiş grup üyelerinden
seçebilirsiniz.
Yeni bir Grup Ekleme
1.
Ana Ekran Tuşu >
84
> Kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
kişi grupları sekmesine
dokunun.
2.
3.
4.
Yeni bir grup oluşturmak için
sembolüne dokunun.
Ekranın en üstündeki hesap
alanına dokunarak grup için bir
hesap seçin.
Grup adını girin ve BİTTİ
seçeneğine dokunun.
Gruba Üye Ekleme
1.
2.
3.
4.
Ana Ekran Tuşu >
> Kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
kişi grupları sekmesine
dokunun.
Bir gruba dokunun ve ardından
sembolüne dokunun.
Grup üyeleri olarak istediğiniz
kişileri seçmek için dokunun.
sembolüne dokunun.
Grup Silme
1.
2.
Ana Ekran Tuşu >
> Kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
kişi grupları sekmesine
dokunun.
Bir gruba dokunun ve ardından
Menü Tuşu > Grubu ayır’a
dokunun.
85
3.
Gruba ayırmak için TAMAM’a
dokunun. Gruptaki kişiler
silinmeyecektir.
Grup Düzenleme
1.
2.
3.
Ana Ekran Tuşu >
> Kişiler
sembolüne dokunun ve ardından
kişi grupları sekmesine
dokunun.
Bir gruba dokunun ve ardından
Menü Tuşuna dokunun.
Grup adını düzenlemek için
Grubun adını değiştir’e dokunun.
Veya istemediğiniz üyeleri
çıkartmak için Kişileri seç’e
dokunun.
Bir Kişi için Arama Yapma
1.
Ana Ekran Tuşu >
dokunun.
> Kişiler’e
2.
sembolüne
Ekranın altındaki
veya Arama Tuşuna dokunun.
3.
Aramak istediğiniz kişi adını girin.
Eşleşen kişiler listelenecektir.
Kişileri Düzenleme
Kişi Detaylarını Düzenleme
1.
Ana Ekran Tuşu >
dokunun.
86
> Kişiler’e
2.
Düzenlemeniz gereken bir kişiye
dokunun ve arından Menü Tuşu >
Düzenle’ye dokunun.
3.
Kişiyi düzenleyin ve BİTTİ’ye
dokunun.
Bir Kişi için Zil Sesi
Ayarlama
1.
Ana Ekran Tuşu >
dokunun.
> Kişiler’e
2.
Zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiye
dokunun ve ardından Menü Tuşu
> Zil sesi ayarla’ya dokunun.
3.
İstediğiniz bir zil sesini seçin ve
TAMAM’a dokunun.
Bir Kişi Silme
1.
Ana Ekran Tuşu >
dokunun.
> Kişiler’e
2.
Silmek istediğiniz bir kişiye
dokunun ve arından Menü Tuşu >
Sil’e dokunun.
3.
Onaylamak için Tamam’a
dokunun.
Birkaç kişi silmek için:
1.
Tüm kişiler ekranında Menü Tuşu
> Öğeleri seç’e dokunun.
2.
Silmek istediğiniz kişileri seçmek
için dokunun ve ardından
sembolüne dokunun.
87
3.
Onaylamak için TAMAM’a
dokunun.
Kişileri Birleştirme
Telefonunuz kişi bilgilerinizi içeren
birden fazla hesap ile senkronize olabilir
(Google, Microsoft Exchange
ActiveSync, Facebook ve Twitter gibi).
Telefonunuzu bu hesaplar ile
senkronize ettiğinizde, her bir hesap
Kişiler listesine ayrı bir kişi girdisi ekler.
Tüm ayrı bilgileri Kişiler listesinde tek bir
kayıt altına birleştirebilirsiniz.
1.
Ana Ekran Tuşu >
dokunun.
> Kişiler’e
2.
Bir veya daha fazla diğer kişi ile
birleştirmek istediğiniz kişiye
dokunarak kişi detaylarını
görüntüleyin. Birleştirmeden sonra
Kişiler listesinde göreceğiniz kişi
budur.
3.
Menü Tuşu > Birleştir'e dokunun.
Telefon birleştirmek için önerilen
kişileri listeleyecektir.
4.
İlk kişi ile birleştirmek istediğiniz
kişinin bilgisine dokunun.
İkinci kişinin bilgisi ilk kişiye eklenir
ve ikinci kişi artık Kişiler listesinde
görüntülenmez.
Diğer bir kişiyi ana kişiye birleştirmek
için bu adımları tekrarlayabilirsiniz.
88
Kişi Bilgisini Ayırma
Eğer farklı kaynaklardan kişi bilgisi
yanlışlıkla birleştirildiyse, bilgiyi
telefonunuzda ayrı kişilere
ayırabilirsiniz.
1.
Ana Ekran Tuşu >
dokunun.
2.
Ayırmak istediğiniz kişilerin
detaylarını görmek için dokunun.
> Kişiler’e
3.
Menü Tuşu > Ayır'a dokunun.
4.
Onaylamak için Tamam’a
dokunun.
Kişi bilgisi, kişiler listesinde ayrı kişilere
ayrılmıştır.
Hesaplar
Hesap Ekleme veya
Kaldırma
Birden fazla Google ve Microsoft
Exchange ActiveSync hesabı
ekleyebilirsiniz. Telefonunuzda kurulu
uygulamalara bağlı olarak diğer tür
hesaplar da ekleyebilirsiniz.
Bir Hesap Ekleme
1. Ana Ekrandan, Menü Tuşu > Sistem
ayarları > Hesaplar ve
89
Senkronizasyon’a dokunun.
2. HESAP EKLE’ye dokunun.
3. Eklemek istediğiniz hesap tipine
dokunun.
4. Hesap ile ilgili bilgileri girmek için
ekrandaki adımları takip edin. Çoğu
hesap bir kullanıcı adı ve parola
gerektirir ancak detaylar değişiklik
gösterebilir. Ayrıca Bilgi İşlemden
veya sistem yöneticisinden bazı
bilgiler elde etmeniz gerekebilir.
5. Hesap başarılı şekilde eklendiğinde,
Hesaplar ve Senkronizasyon
listesinde görüntülenir.
Bir Hesap Kaldırma
Bir hesabı kaldırmak bu hesabı ve
epostalar ve kişiler gibi onunla ilişkili
tüm bilgileri telefonunuzdan silecektir.
1. Ana Ekrandan, Menü Tuşu > Sistem
ayarları > Hesaplar ve
Senkronizasyon’a dokunun.
2. Hesaba dokunun.
3. Menü Tuşu > Hesabı kaldır > Hesabı
kaldıra dokunun.
90
Hesap
Senkronizasyonunu
Yapılandırma
Otomatik Senkronizasyon
Ayarı Yapılandırması
1. Hesaplar ve senkronizasyon ayarları
ekranını açın.
2. Hesaplar ve senkronizasyon
durumunuz görüntülenir. Eğer bazı
veya tüm hesap bilgileri için otomatik
senkronizasyon etkinleştirilmişse
sembolü yeşile döner, devre
dışıysa griye döner.
3. AÇIK/KAPALI anahtarına dokunarak
otomatik senkronizasyonu açıp
kapatabilirsiniz.
•
Otomatik senkronizasyon
açıldığında, telefonunuzdaki
veya webdeki bilgilere yaptığınız
değişiklikler otomatik olarak
birbirleri ile senkronize edilir.
•
Otomatik senkronizasyon
kapatıldığında epostaları,
güncellemeleri veya diğer yeni
bilgileri toplamak için manuel
olarak senkronize etmeniz
gerekir.
91
Manuel Senkronizasyon
1. Hesaplar ve senkronizasyon ayarları
ekranını açın.
2. Senkronize etmek istediğiniz hesaba
dokunun.
3. Menü Tuşu > Şimdi senkronize
et’e dokunun.
Bir Hesabın Senkronizasyon
Ayarlarını Değiştirme
1. Hesaplar ve senkronizasyon ayarları
ekranını açın.
2. Senkronize ayarlarını değiştirmek
istediğiniz hesaba dokunun.
Senkronizasyon ayarları ekranı
belirerek hesabın senkronize
edebileceği bilgilerin listesini
gösterir.
3. İstediğiniz gibi öğeleri işaretleyin
veya işaretlerini kaldırın. Telefonda
ve webde işaretlenmiş tipteki bilgiler
otomatik senkronizasyon açıldığında
senkronize edilecektir.
92
E-posta
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Eposta’yı seçin. Gmail’den başka
servislerden eposta okumak ve
göndermek için kullanabilirsiniz.
İlk E-posta Hesabını
Ayarlama
1. E-postayı ilk defa açtığınızda,
e-posta adresinizi ve parolanızı girin
ve İleri seçeneğine dokunun.
NOT: Telefonunuz İnternete
bağlanacak ve sonraki adıma
geçmeden önce gelen ve giden
sunucu ayarlarını doğrulayacaktır.
Eğer eposta servis sağlayıcı bilinen
bir sağlayıcı değilse hesabınızın
tipini seçmeniz ve gelen ve giden
sunucu ayarlarını yapmanız
gerekecektir. Daha fazla yardım için
lütfen mobil servis sağlayıcınızla ve
e-posta servis sağlayıcınızla
görüşün.
2. E-posta kontrol sıklığı, indirme
seçenekleri, hesap adı ve diğer
ayarları yapabilirsiniz. Bitirdiğinizde
İleri seçeneğine dokunun.
Telefonunuz e-posta hesabınıza ait
gelen kutusunu görüntüleyecek ve
93
e-posta mesajlarını indirmeye
başlayacaktır.
İPUCU: Daha fazla eposta hesabı
eklemek üzere Gelen Kutusu ekranını
açmak için E-posta'yı açın. Ardından
Menü Tuşu > Hesap ayarları’na
dokunun ve ekranın sağ üstündeki
HESAP EKLE'ye dokunun.
E-postalarınızı Kontrol
Etme
Telefonunuz hesabınızı ayarlarken
belirlediğiniz aralıklarda yeni epostaları
otomatik olarak kontrol edebilir.
Ayrıca herhangi bir e-posta hesabının
gelen kutusunda
sembolüne
dokunarak yeni e-postaları manuel olarak
kontrol edebilirsiniz. Daha önce gelen
mesajları indirmek için, e-posta
listesinin en altındaki Daha fazla mesaj
yükle'ye dokunun.
Bir E-postayı Cevaplama
Aldığınız bir mesajı cevaplayabilir veya
iletebilirsiniz. Ayrıca mesajlarınızı
silebilir ve farklı şekillerde
yönetebilirsiniz.
94
E-posta Yanıtlama veya
İletme
1. Gelen Kutusundan cevaplamak
veya iletmek istediğiniz e-postayı
açın.
2. İhtiyacınıza göre aşağıdakileri
yapabilirsiniz:
İşlem
Yapılacak
Göndereni
cevaplama
Mesaj başlığında
sembolüne
dokunun
Göndereni ve
orijinal mesajın
tüm alıcılarını
cevaplama
Mesaj başlığında
> Tümünü
yanıtla’ya dokunun
Mesaj iletme
Mesaj başlığında
> Yönlendir’e
dokunun
3. Mesajınızı düzenleyin ve
sembolüne dokunun.
Bir E-postayı Okunmadı
olarak İşaretleme
Okunmuş bir e-postayı, örneğin daha
sonra yeniden okumak üzere hatırlatma
amacıyla okunmamış hale geri
döndürebilirsiniz. Ayrıca bir grup
e-postayı okunmadı olarak
95
işaretleyebilirsiniz.
•
Bir mesajı okurken, Menü Tuşu >
Okunmadı olarak işaretle’ye
dokunun.
•
Bir mesaj listesindeyken (örneğin,
gelen kutusu) mesajların önündeki
işaret kutularına dokunun ve
sembolüne dokunun.
ardından
Bir E-posta Silme
Bir e-postayı klasöründen silebilirsiniz.
Ayrıca bir grup e-postayı da silebilirsiniz.
•
Bir mesajı okurken
dokunun.
•
Bir mesaj listesindeyken (örneğin,
gelen kutusu) mesajların önündeki
işaret kutularına dokunun ve
> TAMAM’a dokunun.
ardından
> TAMAM’a
E-posta Yazma ve
Gönderme
1. E-posta Gelen kutunuzu açın.
2. Mesaj oluşturma ekranını açmak için
sembolüne dokunun.
3. Eğer telefonunuzda birden fazla
eposta hesabı ekliyse, gönderici
satırına dokunarak mesajı
göndermek için kullanmak istediğiniz
hesabı seçin.
4. “Kime” alanına bir kişi adı veya
96
eposta adresi girin. Her bir alıcıyı
virgül ile ayırın. Ayrıca
sembolüne dokunarak kişilerinizden
alıcıları seçebilirsiniz.
5. E-posta konusunu girin ve mesaj
metnini oluşturun.
6. Ses dosyaları, resimler, videolar ve
diğer dosya tiplerini eklenti olarak
eklemek için Menü Tuşu > Dosya
ekle'ye dokunun.
7. Mesajı göndermek için ekranın sağ
üst köşesindeki
sembolüne
dokunun.
E-postanıza İmza Ekleme
Hesabınızdan giden tüm epostalara
adınız, bağlantı bilgileriniz gibi birkaç
satırlık metni imza olarak
ekleyebilirsiniz.
1. E-posta uygulamasını açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları’na
dokunup imzanızı eklemek
istediğiniz hesabı seçin.
3. İmza’ya dokunun ve metni girin.
4. Tamam’a dokunun.
97
E-posta Hesapları Ekleme
ve Düzenleme
Bir E-posta Hesabı Ekleme
İlk e-posta hesabınızı ayarladıktan
sonra (E-posta – İlk E-posta Hesabını
Ayarlama) daha fazla eposta hesabı
ekleyebilir ve ayrı ayrı yönetebilirsiniz.
1. Gelen kutusu ekranına geçmek için
E-posta’yı açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları’na
dokunun ve ekranın sağ üstündeki
HESAP EKLE'ye dokunun.
3. İlkini oluşturduğunuz gibi hesabınızı
oluşturun.
Bir E-posta Hesabı
Düzenleme
Bir hesap için ne sıklıkta eposta kontrol
edileceği, yeni epostalar için nasıl
uyarılacağınız ve hesabın posta alıp
göndermek için kullandığı sunucu
detayları gibi bir dizi ayarı
değiştirebilirsiniz.
1. Gelen kutusu ekranına geçmek için
E-posta’yı açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayaları’na ve
ardından değiştirmek istediğiniz
hesaplara dokunun.
98
3. İstediğiniz değişiklikleri
gerçekleştirin ve bitirdiğinizde Geri
Tuşu'na dokunun.
Bir E-posta Hesabı Kaldırma
1. Gelen kutusu ekranına geçmek için
E-posta’yı açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları’na ve
ardından kaldırmak istediğiniz
hesaba dokunun.
3. Hesabı kaldır > TAMAM’a dokunun.
Genel E-posta Ayarlarını
Değiştirme
Genel ayarlar eklediğiniz tüm e-posta
hesapları için geçerlidir.
1. Gelen kutusu ekranına geçmek için
E-posta’yı açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları >
Genel’e dokunun.
3. İstediğiniz değişiklikleri
gerçekleştirin ve bitirdiğinizde Geri
Tuşu'na dokunun.
GmailTM
Telefonunuzda Google hesabınıza giriş
yaptıktan sonra, Gmail uygulaması ile
Gmail mesajları alabilir ve
gönderebilirsiniz.
99
NOT: Bu özellik belli bölgelerde veya
belli servis sağlayıcılar ile
kullanılamayabilir.
Gmail Gelen Kutunuzu
Açma
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Gmail’i seçin. Gelen kutusu ekranı
belirir.
Eğer oturum açmadıysanız açmanız
veya yeni bir hesap oluşturmanız için
uyarılacaksınız.
Ekranın sağ altındaki
sembolüne
dokunarak gelen kutunuzu yenileyebilir
ve yeni mesajları indirebilirsiniz.
Hesaplar Arasında Geçiş
Yapma
Gmail aynı anda sadece bir hesaptaki
görüşmeleri, mesajları ve ayarları
gösterir. Telefonunuzdan birden fazla
Google hesabına oturum açtıysanız,
hesaplar arasında geçiş yapabilir ve her
hesaptaki bilgilere bakabilirsiniz.
1. Gelen kutunuzdan, ekranın en
üstündeki mevcut hesaba dokunun.
2. Açılır menüden görmek istediğiniz
hesaba dokunun. Hesabın Gelen
kutusu açılacaktır.
100
Bir Mesaj Yazma ve
Gönderme
1. Gmail Gelen kutunuzu açın ve
mesaj göndermek için kullanmak
istediğiniz hesaba geçin.
sembolüne dokunun.
2.
3. “Kime” alanına bir kişi adı veya
eposta adresi girin. Her bir alıcıyı
virgül ile ayırın.
4. E-posta konusunu girin ve mesaj
metnini oluşturun.
5. Bir resim eklemek için Menü Tuşu >
Dosya ekle’ye dokunun ve resim
galerisinden bir dosya seçin.
6. Mesajı göndermek için ekranın sağ
üst köşesindeki
sembolüne
dokunun.
Gmail Mesajlarınıza İmza
Ekleme
Gönderilen her Gmail mesajına birkaç
satırlık metni imza olarak ekleyebilirsiniz.
Telefonunuzda ayarladığınız imzanız
web üzerinden kullandığınız Gmail
hesabınızdaki imzanızdan bağımsızdır.
1. Gmail uygulamasını açın.
2. Menü Tuşu > Ayarlar’a dokunup
imzanızı eklemek istediğiniz hesabı
101
seçin.
3. İmza’ya dokunun ve metni girin.
4. Tamam’a dokunun.
Bir Mesajı Cevaplama
veya İletme
1. Cevaplamak veya başkasına iletmek
istediğiniz Gmail mesajını açın.
2. İhtiyacınıza göre aşağıdakileri
yapabilirsiniz:
İşlem
Yapılacak
Göndereni
cevaplama
Mesaj başlığında
sembolüne
dokunun
Göndereni ve
orijinal mesajın
tüm alıcılarını
cevaplama
Mesaj başlığında
> Tümünü
yanıtla’ya dokunun
Mesaj iletme
Mesaj başlığında
> Yönlendir’e
dokunun
3. Mesajınızı düzenleyin ve gönder
sembolüne dokunun.
Alınan Eklentiler ile
Çalışma
Bir mesajın eklentisi olduğunda, Gmail
102
bu eklenti ile ilgili bilgiyi mesajın en
üstünde görüntüler.
Eklenti tipine, telefonunuza yüklü
uygulamaların yanı sıra ayarlarınıza
bağlı olarak eklentiye önizleme yapabilir,
görüntüleyebilir, oynatabilir, kaydedebilir
veya bilgisini kontrol edebilirsiniz.
İPUCU: Çok sayfalı dokümanlar için,
Önizleme seçeneği sadece
görüntülediğiniz sayfaları indirirken
Görüntüle, Oynat veya Kaydet
seçeneklerine dokunmak tüm dosyayı
indirecek ve daha fazla maliyet ve
zaman sürecektir.
Mesajlarda Arama Yapma
Mesajlarda, adreslerde, konularda,
etiketlerde veya içerikte geçen
kelimeleri kullanarak arama
yapabilirsiniz.
NOT: Eğer telefonunuzun internet
bağlantısı yokken arama yaparsanız
sadece telefonunuza senkronize edilmiş
mesajlarda arama yapılabilir.
1. Gmail uygulamasını açın ve
veya Arama Tuşu’na dokunun.
2. Aramak istediğiniz kelimeleri girip
Arama seçeneğine veya ekran
klavyesindeki arama sembolüne
dokunun.
Siz yazarken, öneriler arama
103
alanının altında belirebilir.
Önerilerden birine dokunarak onunla
ilgili bir aramayı hemen
gerçekleştirebilir veya yanındaki oka
dokunarak arama alanına
ekleyebilirsiniz.
3. Arama sonuçlarında, istediğiniz
mesaja dokunup herhangi bir Gmail
mesajı ile olduğu gibi çalışabilirsiniz.
Etiketler ile Çalışma
Mesaj etiketleri hem oluşturduğunuz
hem de Gönderilenler, Yıldızlı ve Gelen
Kutusu gibi varsayılan etiketleri içerir.
Epostalarınızı etiketleyerek veya
yıldızlar ekleyerek organize edebilirsiniz.
Etiketler aynı zamanda klasörler gibi
mesajlarınızı sıralamanıza yardımcı
olur.
Etiketleme veya etiketleri değiştirme:
1. Gmail uygulamasını açıp mesaj
listesinde etiketlemek istediğiniz
mesajların önündeki işaret
kutularına dokunun.
104
2. Ekranın altındaki
sembolüne
dokunun.
3. Yeni ekranda etiketleri işaretleyin
veya işaretlerini kaldırın ve
TAMAM’a dokunun.
Mesajlara yıldız ekleme:
1. Gmail uygulamasını açıp mesaj
listesinde yıldızlamak istediğiniz
mesajların önündeki işaret
kutularına dokunun.
2. Ekranın altında
dokunun.
> Yıldız ekle’ye
Mesajları etiketlerine göre
görüntüleme:
1. Gmail uygulamasını açın ve hiçbir
mesajı işaretlemeden mesaj
listesinin altındaki
etiket
sembolüne dokunun.
2. Mesajları görüntülemek istediğiniz
etikete dokunun.
İPUCU: Ayrıca ekranın en üstündeki
hesabınızın adına dokunabilirsiniz.
Ardından EN SON bölümünde, hesap
isimlerinin altında listelenen etiketlerden
birine dokunabilirsiniz.
Gmail Ayarlarını
Değiştirme
Herhangi bir Gmail ekranında Menü
Tuşu > Ayarlar’a dokunarak Tüm Gmail
105
hesapları için geçerli olan Genel ayarları
veya sadece belirli hesaplar için geçerli
olan diğer ayarları değiştirebilirsiniz.
Mesajlar
Mesajları kullanarak metin mesajları
(SMS) ve multimedya mesajları (MMS)
alıp gönderebilirsiniz.
Mesajlar Ekranını Açma
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Mesajlar’ı seçin.
Yeni mesaj oluşturabileceğiniz,
mesajlarda arama yapabileceğiniz veya
devam eden bir mesajlaşmayı
açabileceğiniz Mesajlar penceresi açılır.
•
sembolüne dokunarak yeni bir
metin veya multimedya mesajı
yazabilirsiniz.
•
Anahtar kelimeler ile arama yapmak
için
sembolüne dokunun.
Belli bir numara ile yaptığınız
mesajlaşmayı açmak için mevcut
mesajlaşma dizilerinden birine
dokunun.
•
Bir Metin Mesajı
Gönderme
1. Mesajlar ekranında, alttaki
106
sembolüne dokunun.
2. Kime alanına dokunarak alıcının
numarasını girebilir veya alıcı
Kişiler'de kayıtlı ise alıcının adının ilk
harflerini girebilirsiniz. Eşleşen bir
kişi belirdiğinde önerilen alıcıya
dokunabilirsiniz.
3. Yazma alanına dokunarak metin
mesajınızın içeriğini girin.
4.
sembolüne dokunun.
Bir Multimedya Mesajı
Gönderme
1. Mesajlar ekranında, alttaki
sembolüne dokunun.
2. Metin mesajı gönderir gibi alıcıyı ve
metni girin.
3. Mesajın konusunu eklemek için
Menü Tuşu > Konu ekle’ye dokunun.
4. Mesaja eklemek istediğiniz tipteki
medya dosyasını seçebileceğiniz bir
menü açmak için mesaj metin
kutusunun yanındaki ataç
sembolüne dokunun.
Resimler
Mesajınıza eklemek için
bir resim seçin.
Resim
yakala
Bir resim çekin ve
mesajınıza ekleyin.
Videolar
Mesajınıza eklemek için
107
bir video klip seçin.
5.
Video
yakala
Bir video çekin ve
mesajınıza ekleyin.
Ses
Mesajınıza eklemek
için bir ses dosyası
seçin.
Ses
kaydet
Mesajınıza eklemek
için bir ses dosyası
kaydedin.
Slayt
gösterisi
Bir slayt gösterisi
düzenleyin ve
mesajınıza ekleyin.
Dosyalar
Mesajınıza eklemek
için herhangi tipte bir
dosya seçin.
Kişiler
Mesajınıza eklenti
olarak eklemek üzere
bir kişi seçin.
sembolüne dokunun.
Bir Mesajı Cevaplama
Aldığınız mesajlar aynı numaranın
mesaj dizisine eklenir. Eğer yeni bir
mesaj yeni bir numaradan gelirse, yeni
bir dizi oluşturulur.
1. Mesajlar ekranında cevaplamak
istediğiniz mesajın dizisine dokunun.
2. Cevabınızı alttaki metin kutusuna
girin. Eğer bir MMS ile cevaplamak
108
isterseniz ekle
dokunabilirsiniz.
3.
sembolüne
sembolüne dokunun.
Bir Mesaj İletme
1. Mesajlar ekranında iletmek
istediğiniz mesajın dizisine dokunun.
2. Mesaja basılı tutun.
3. Açılan menüde İlet’e dokunun.
4. Mesaj için bir alıcı girin ve eğer
isterseniz mesajın içeriğini
düzenleyin.
5.
sembolüne dokunun.
Bir Mesajın Detaylarını
Görüntüleme
1. Dizideki bir mesaja basılı tutun.
2. Mesaj hakkında tipi, gönderen, alıcı
veya tarih gibi bilgileri görmek için
Mesaj detaylarını görüntüle’ye
dokunun.
Mesajları veya Dizileri
Silme
Dizideki mesajları silme:
1. Mesajlar ekranında bir diziye
dokunun.
109
2. Menü Tuşu > Öğe(ler) seç’e
dokunun.
3. Silmek istediğiniz mesajları seçin.
Dokunduklarınızın önündeki
kutularda bir işaret olacaktır.
4. En alttaki
sembolüne dokunun
5. Sil’e dokunun.
Mesaj dizilerini silmek için:
1. Mesajlar ekranında silmek
istediğiniz diziye basılı tutun.
2. Eğer silmek istediğinizden daha
fazla dizi varsa, hepsine birer birer
dokunun.
3. En alttaki
sembolüne dokunun
4. Sil’e dokunun.
Mesaj Ayarlarını
Değiştirmek
Mesaj ayarlarını değiştirmek için
Mesajlar ekranında Menü Tuşu >
Ayarlar'a dokunun.
Takvim
Telefondaki takvim, olay, toplantı ve
randevuları oluşturmak için web tabanlı
Google Takvim ile aynı şekilde çalışır.
Telefonunuzdan Exchange hesabınıza
oturum açtığınızda Microsoft Exchange
ActiveSync hesabınız ile de çalışır.
110
Takvim’i açmak için Ana Ekran’da
sembolüne dokunun ve Takvim’i seçin.
Takvim ve Etkinlik
Görüntüleme
Takvimleri Değiştirme
1.
Takvim uygulamasını açın.
2.
Görüntülemek için Menü tuşu >
Takvimler seçeneğine dokunun.
3.
Yeni ekranda, takvimlere dokunun
ve görmek istediklerinizi işaretleyip
gizlemek istediklerinizin işaretlerini
kaldırın.
Gizlenmiş takvimlerdeki olaylar Takvim
uygulamasında görünmez.
Takvim Görünümlerini
Değiştirme
Takvimlerinizi farklı formlarda
görüntüleyebilirsiniz. Uygulama dört
farklı görüntüleme tipi sunar: Ay, Hafta,
Gün ve Ajanda
Takvim görünümlerini değiştirmek için,
sol üst kısımdaki saate dokunun ve
istediğiniz görünümü seçin.
Ayrıca Günlük görünümden Aylık
görünüme ızgaradaki herhangi bir güne
dokunarak geçebilirsiniz.
111
İPUCU:
•
Aylık görünümde, önceki ve sonraki
ayları görmek için dikey olarak
kaydırın.
•
Haftalık veya Günlük görünümde
önceki ve sonraki haftaları/günleri
görmek için yatay olarak kaydırın.
•
Önceki veya sonraki günleri,
haftaları veya ayları görüntülerken
en üstteki
sembolüne dokunarak
hızlıca bugüne dönebilirsiniz.
Etkinlik Detaylarını
Görüntüleme
Ajanda, Gün veya Hafta
görünümündeyken bir olaya dokunarak
detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Ay görünümünde, bir güne dokunarak
Gün görünümüne geçin. Ardından
detaylarını görüntülemek için bir olaya
dokunun.
112
Bir Etkinlik Yaratma
1. Herhangi bir Takvim görünümünde,
Menü Tuşu > Yeni olay seçeneğine
dokunarak yeni bir etkinlik için olay
detayları ekranını açabilirsiniz.
Ayrıca Gün veya Hafta
görünümünde bir noktaya çift
dokunarak orada bir etkinlik
yaratabilirsiniz.
2. Olay hakkında detaylar ekleyin.
Etkinlik hakkında bir isim, konum,
zaman aralığı ve diğer ek bilgiler
girin.
NOT: Eğer birden fazla takviminiz
varsa, olayı ekleyeceğiniz takvimi
seçmek için Olay adı kutusunun
üstündeki mevcut takvime
dokunarak seçebilirsiniz.
3. Yeni olayı kaydetmek için ekranın
üst kısmındaki BİTTİ seçeneğine
dokunun.
Bir Etkinlik Düzenleme
veya Silme
1. Düzenlemek veya silmek istediğiniz
olayı bulun.
2. Detaylar ekranını açın (Bu
bölümdeki Takvimleri ve Olayları
Görüntüleme – Etkinlik Detaylarını
113
Görüntüleme'ye bakın).
3. İhtiyacınıza göre aşağıdakilerden
birini yapabilirsiniz:
İşlem
Yapılacak
Etkinlik
düzenle
Ekranın üstündeki
sembolüne dokunun.
Ayarlarınızı kaydetmek
için BİTTİ’ye dokunun.
Etkinlik sil
Ekranın üstündeki
sembolüne ve ardından
TAMAM’a dokunun.
Takvim Ayarlarını
Değiştirme
Takvim ayarlarını değiştirmek için, bir
Takvim görünümü açın (Gün, Hafta, Ay
veya Ajanda). Ardından Menü Tuşu >
Ayarlara dokunun.
Tüm hesaplar için geçerli olan Genel
Ayarları veya sadece belli hesaplar için
geçerli olan diğer ayarları
değiştirebilirsiniz.
114
Google Talk
Google Talk, Google’ın anlık
mesajlaşma servisidir. Telefonda, web
üzerinde veya masaüstü
uygulamasından Google Talk kullanan
diğer kişiler ile gerçek zamanlı olarak
iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.
Arkadaşlarınızı Görmek
için Oturum Açma
Google Talk’ı kullanabilmek için
öncelikle Google hesabınıza oturum
açmalısınız.
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Talk’ı seçin. Talk’ı ilk defa
çalıştırdığınızda oturum açmak
istediğiniz hesaba dokunun. Bunun
ardından arkadaş liseniz görüntülenir.
NOT: Talk uygulamasını çalıştırdıktan
sonra diğer uygulamalara geçseniz bile
Google Talk oturumunuz siz özellikle
kapatıncaya kadar açık kalır. Oturumu
kapatmak için, arkadaş listenize geri
dönüp Menü Tuşu > Oturumu kapat’a
dokunun.
Bir Arkadaş Ekleme
1. Arkadaş listesinde, ekranın üst
sağındaki
sembolüne dokunun.
115
2. Arkadaşınızın adresini girin ve
BİTTİ’ye dokunun.
Arkadaşınızın Google Talk adresi bir
Gmail veya Google Talk’a
bağlanabilecek şekilde yapılandırılmış
diğer bir eposta adresidir.
NOT: Eğer diğer kişiler sizi arkadaş
olarak eklemeye çalışırsa, durum
çubuğunda bir bildiri alırsınız ve davet
arkadaş listenizde belirir. Davete
dokunarak Kabul, Red veya Blok
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Çevrimiçi Durumunuzu
Değiştirmek
1. Arkadaş listenizin en üstündeki
kendi girdinize dokunun.
2. Açılan pencerede, mevcut
durumunuza dokunarak değiştirin
(veya Talk oturumunu kapatın).
3. Bir durum mesajı girin veya mevcut
olanı düzenleyin.
Standart durum ayarlarına ek olarak
ayrıca En son kullanılan duruma
değiştir'e dokunarak daha önce
girdiğiniz bir mesajı seçebilirsiniz.
4. Arkadaş listenize geri dönmek için
Geri Tuşu’na dokunun.
116
Arkadaşlar ile Sohbet
Etme
1. Arkadaş listesindeki bir arkadaşa
dokunun. O arkadaş için sohbet
ekranı açılır.
sembolüne
2. Mesajınızı girin ve
dokunun. Ayrıca
sembolüne
dokunarak çevrim içi bir
arkadaşınızla sesli sohbet
başlatabilirsiniz.
Aktif Sohbetler Arasında
Geçiş Yapma
Eğer birden fazla sohbet
sürdürüyorsanız, bu sohbetler arasında
aşağıdaki yöntemlerden birisi ile geçiş
yapabilirsiniz.
•
Bir sohbetten arkadaş listenize geri
dönmek için Geri Tuşu’na dokunun.
Ardından sohbet etmek istediğiniz
diğer arkadaşınıza dokunun.
•
Bir arkadaşınız ile sohbet
ekranındayken, sağa veya sola
kaydırarak diğer arkadaşınızın
sohbet ekranına geçebilirsiniz.
Grup Sohbeti Kullanımı
Sohbet ederken, diğer arkadaşlarınızı
grup sohbetine davet edebilirsiniz.
1. Sohbet ekranında, Menü Tuşu >
117
Sohbete ekle seçeneğine dokunun.
2. Davet etmek istediğiniz
arkadaşınızın adına dokunun.
Davet ettiğiniz arkadaşınız ve mevcut
katılımcılar grup sohbetine bir davet
alırlar. Daveti kabul eden herkes grup
sohbetine katılır. Grup sohbetinde,
herkes diğerlerinin mesajlarını görebilir.
Grup sohbeti arkadaş listenizin en
üstünde bir grup sohbeti sembolü ile
belirir.
Sohbeti Bitirme
Sohbet ekranında, Menü Tuşu >
Sohbeti Bitir seçeneğine dokunun.
Ayrıca arkadaş listesindeyken tüm aktif
sohbetleri bitirmek için Menü Tuşu >
Tüm sohbetleri bitir’e dokunabilirsiniz.
Google Talk Ayarlarını
Değiştirme
Herhangi bir sohbet ekranında veya
arkadaş listesinde, Menü Tuşu >
Ayarlar’a dokunarak hesabınız için
Google Talk ayarlarını değiştirebilirsiniz.
118
Internet
Web sayfalarını görüntülemek ve bilgi
araması yapmak için Internet’i kullanın.
Internet’i Açma
Bu fonksiyonu çalıştırmak için Ana
sembolüne dokunun ve
Ekran’da
Internet’i seçin.
Internet ayrıca bir web bağlantısına
dokunduğunuzda da açılır – örneğin bir
eposta veya metin mesajında.
Web Sayfası Açma veya
Web’de Arama Yapma
Internet’i açtığınızda, en son gezdiğiniz
web sayfası görüntülenir. Eğer yakın
zamanda Internet kullanmadıysanız,
ana sayfanız açılır. Başka bir web
sayfasına aşağıdaki şekilde
geçebilirsiniz.
1. Web sayfasının en üstündeki adres
kutusuna dokunun. Eğer adres
kutusu görünür değilse,
görüntülemek için biraz aşağı
kaydırın.
2. Web sayfasının adresini (URL) girin.
Veya aramak istediğiniz terimleri
girin. Metni girerken, web arama
motorunuz web sayfalarının ve
sorguların önerilerini getirir. Ayrıca
119
sesli arama yapmak için mikrofon
sembolüne
dokunabilirsiniz.
3. Bir öneriye veya klavyede Git’e
dokunun.
Eğer önerilen bir sayfaya
dokunursanız veya bir adres girip
ardından Git’e dokunursanız web
sayfası açılır. Eğer önerilen bir
sorguya dokunursanız, web arama
motorunuz sonuçları açar.
İPUCU: Sayfanın açılmasını durdurmak
istiyorsanız adres kutusunun solundaki
X işaretine dokunun.
Ana Sayfa Ayarlama
Yeni bir Internet penceresi açtığınızda
ve telefonunuzu yeniden başlattığınızda
veya bir süre kullanmadıktan sonra ana
sayfanız açılır.
1. Ana sayfanız olarak ayarlamak
istediğiniz sayfayı açın.
2. Menü Tuşu > Ayarlar > Genel > Ana
sayfa ayarla’ya dokunun.
3. Mevcut sayfa veya aşağıdaki
seçeneklerden birine dokunun.
Boş sayfa Internet pencerelerini
varsayılan olarak bir
web sayfası açmadan
açar. Bu durum
Internet pencerelerinin
daha hızlı açılmasını
120
sağlayabilir.
Varsayılan
sayfa
Ana sayfa olarak
fabrika varsayılanı
URL ayarlanır.
Sık ziyaret
edilen
siteler
Her yeni Internet
penceresi seçim
yapabileceğiniz en sık
ziyaret ettiğiniz siteleri
listeler.
Diğer
Ana sayfa olarak bir
URL girin.
Mevcut Sayfa Hakkında Bilgi
Alma
Adres kutusunun solundaki sayfa
sembolüne dokunun
Açılmış Sayfa İle Çalışma
Çoğu web sayfasını görüntülerken
aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
Kaydır
Ekranı herhangi bir
yönde kaydırın
Uzaklaş
Ekrana iki parmak ile
dokunup sıkıştırın
Yakınlaş
Ekrana iki parmak ile
dokunup açın
121
Geri dön
Aynı pencerede önceki
görüntülediğiniz sayfaya
geri dönmek için Geri
Tuşu’na dokunun
İleri git
Menü Tuşu > İleri'ye
dokunun.
Sayfayı
yenile
Menü Tuşu > Yenile'ye
dokunun. Veya adres
kutsuna ve ardından
sembolüne dokunun.
Sayfada
metin ara
Menü Tuşu > Sayfada
ara’ya dokunup
aradığınız terimleri girin
Sayfa URL’I
arkadaşlara
gönder
Menü Tuşu > Sayfayı
paylaş’a dokunun ve
URL’i nasıl
göndereceğinizi seçin
Bağlantı aç
Web sayfasında bir
bağlantıya dokunarak
açın
Çevrim dışı
okuma için
sayfayı
kaydet
Menü tuşu > Çevrim
dışı okuma için Kaydet
seçeneğine dokunun.
Menü Tuşu > Yer imleri >
KAYITLI SAYFALAR’a
dokunarak
okuyabilirsiniz.
İPUCU:
•
Bazı web siteleri sizi kaydırma veya
yakınlaşma desteklemeyen mobil
122
versiyonlarına yönlendirebilir Eğer
masaüstü versiyonu görüntülemek
isterseniz, Menü Tuşu’na dokunu ve
Masaüstü siteyi iste seçeneğini
işaretleyin.
•
Bağlantıların yanı sıra, Internet aynı
zamanda bazı telefon numaralarını,
adresleri ve benzer bilgileri de
kullanabilmeniz için tanır. Bu
bilgilere dokunup hangi işlemlere
izin verdiğini görebilirsiniz.
Birden Fazla Internet
Penceresi Kullanma
Bir seferde birkaç Internet penceresi
açabilir ve birden fazla web sayfası
arasında geçiş yapabilirsiniz.
Yeni bir Internet penceresi açmak
için:
1. Adres kutusunun sağındaki
sekmeler sembolüne
dokunun
Ekranın üstündeki + sembolüne
dokunun. Yeni bir Internet penceresi
açılır ve ana sayfa yüklenir.
Pencereler arasında geçiş yapmak
için:
1. Adres kutusunun sağındaki
sekmeler sembolüne
dokunun
2. Açılan sekmeler arasında geçiş
yapmak için dikey olarak kaydırın.
123
3. Açmak istediğiniz pencerenin küçük
resmine dokunun.
İPUCU: Pencereyi kapatmak için bir
küçük resmi yatay olarak kaydırın veya
X işaretine dokunun.
Özel gezinme için gizli gezinme
penceresini kullanma:
Gizli gezinme pencerelerinde
görüntülediğiniz sayfalar gezinme veya
arama geçmişinizde görünmeyecektir.
Pencereyi kapattığınızda cihazınızda
hiç iz kalmayacaktır.
1. Adres kutusunun sağındaki
dokunun
sekmeler sembolüne
2. Menü Tuşu > Yeni gizli gezinme
sekmesine dokunun.
Dosya İndirme
Bir resme, dosya veya diğer web
sayfası bağlantısına dokunup basılı
tutun. Açılan menüden Resmi Kaydet
veya Bağlantıyı Kaydet’e dokunun.
İndirilen dosyalar hafıza kartınıza
kaydedilir. Bu dosyaları İndirilenler
uygulamasında (
> İndirilenler)
görebilir veya açabilirsiniz.
Yer İmlerini Kullanmak
Daha sonra kolayca açabilmek için Web
URL’lerini yer imleri olarak
124
kaydedebilirsiniz.
Bir yer imi açmak için, Internet
penceresinde Menü Tuşu > Yer imleri’ne
dokunun ve yer imine dokunun.
Web Sayfasını Yer İmlerine
Ekleme
1. Web sayfasını açın
2. Yer imlerine kaydetmek için Menü
tuşu > Yer imlerine Kaydet
seçeneğine dokunun.
3. Gerekliyle yer imi etiketini ve adresi
düzenleyin veya farklı bir hesap
seçin.
4. Ekleme yeri yanındaki isme dokunup
yer iminin saklanacağı yeri değiştirin.
5. Tamam’a dokunun.
Bir Yer İmini Düzenleme
1.
Menü Tuşu > Yer imlerine
dokunun.
2.
Düzenlenecek yer imine dokunup
basılı tutun.
3.
Yer imi düzenle seçeneğini seçin.
4.
Açılan pencerede yer iminin
etiketini, adresini, hesabını veya
konumunu düzenleyin.
5.
Tamam’a dokunun.
125
Bir Yer İmini Silme
1.
Menü Tuşu > Yer imlerine
dokunun.
2.
Silinecek yer imine dokunup basılı
tutun.
3.
Yer İmi Sil’e dokunun.
4.
Tamam’a dokunun.
Internet Ayarlarını
Değiştirme
Web’de gezinme şeklinizi özelleştirmek
için aralarında gizliliğinizi kontrol
edebileceğiniz birkaç ayar dahil bir dizi
Internet ayarını yapılandırabilirsiniz.
Internet ayarları ekranını açmak için
Menü Tuşu > Ayarlar’a dokunun.
Haritalar, Navigasyon,
Yerler ve Latitude
Konum Hizmetlerini
Etkinleştirme
Navigasyon, Yerler, Latitude kullanmak
ve Google Haritalar’da konumunuzu
bulmak için telefonunuzda konum
hizmetlerini açmalısınız.
1.
Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >
126
Sistem ayarları > Konum
hizmetlerine dokunun.
2.
Kullanmak istediğiniz konum
seçeneklerini seçin.
3.
Kablosuz ve mobil ağları
kullanarak yaklaşık konumunuzu
belirlemek için Google konum
hizmetini işaretleyin; GPS
uydularını kullanmak için GPS
uydularını işaretleyin.
Konumunuzu Belirleme
1.
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Haritalar’ı seçin.
2.
Üst sağdaki
sembolüne
dokunun
Harita konumunuzu belirten mavi yanıp
sönen noktaya merkezlenecektir.
Bir Konum için Arama
Yapma
1.
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Haritalar’ı seçin.
2.
En alttaki
sembolüne veya
Arama Tuşuna dokunun.
Aradığınız yeri üstteki arama
kutusuna girin. Bir adres, şehir
veya “İstanbul’daki müzeler” gibi
şirket veya kuruluş tipi girebilirsiniz.
3.
127
Bilgiyi girerken, önceki
aramalarınızdan ve popüler
aramalardan öneriler arama
kutusunun altında bir liste olarak
belirir. Arama yapmak için bir
öneriye dokunabilirsiniz.
İPUCU: Ayrıca arama kutusunun
sembolüne dokunarak
yanındaki
sesli arama da yapabilirsiniz.
1. Klavyeden arama sembolüne
dokunun. Arama sonuçlarını
gösteren harf etiketlerine sahip
işaretler haritada belirir.
2. Konum hakkında özet bulunan
bir etiket içeren balon açmak için
bir işarete dokunun.
3. Daha fazla bilginin yanı sıra yol
tarifi ve daha fazlasını içeren bir
ekran açmak için balona
dokunun.
Yol Tarifi Alma
Haritalar, yürüyerek, toplu taşıma veya
araba ile seyahat için yol tarihi
sağlayabilir.
1.
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Haritalar’ı seçin.
2.
3.
En alttaki
sembolüne dokunun
Bir başlangıç ve bitiş noktası girip
ulaşım tipi seçin (araba, toplu
128
taşıma veya yürüme). Eğer
Konumum özelliğini
etkinleştirdiyseniz, bu konum
başlangıç noktası alanında
varsayılan olarak belirecektir.
4.
YOL TARİFİ’ne dokunun. Varış
yerinize yol tarifi haritada
işaretlenmiştir. Yol tarifini adım
adım görmek için sol veya sağ oka
dokunun. Ayrıca ROTA
LİSTESİ’ne dokunarak rotayı bir
liste olarak görüntüleyebilirsiniz.
NOT: Ana ekrandan
>
sembollerine dokunarak Google
Haritalar Navigasyon (beta) özelliğini
kullanarak adım adım sesli yol tarifi
alabilirsiniz.
Yer Araması Yapma
Google Yerler uygulaması yakınınızdaki
her türlü iş yerini bulmanıza yardımcı
olur. Bu yerleri puanlayabilir ve öneriler
alabilirsiniz.
1.
2.
3.
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Yerler’i seçin. Veya
Haritalar uygulamasından, ekranın
sol üstüne dokunup Yerler’i seçin.
Konumunuz belirlenirken bekleyin.
Konumunuz, bulunduğunda, en
üstte görüntülenir.
Bir yer kategorisi seçin ve
129
yakınınızda bulunan bu tipteki
yerler görüntülenecektir.
İstediğiniz yeri bulmak için aynı
zamanda en üstteki
sembolünü
de kullanabilirsiniz.
NOT: Yeni yer kategorileri eklemek
için Menü Tuşu > Arama ekle’ye
dokunun.
4.
İlgilendiğiniz bir sonuca dokunun
ve o yer ile ilgili detaylar ve
incelemelere bakın. Ayrıca
Haritalar’da yeri görebilir, oraya
nasıl gidebileceğinizi öğrenebilir,
telefon araması yapabilir, puan ve
yorum ekleyebilirsiniz.
Konum Paylaşma
Google Latitude, sizin ve
arkadaşlarınızın birbirinizin konumlarını
haritalarda görmesine ve durum
mesajları paylaşmasına imkan sağlar.
Haritaları kullanırken, ekranın sol
üstüne dokunun ve Latitude’e Katıl’ı
seçin.
Katıldıktan sonra, her zaman
Haritalar'da ekranın sol üstüne dokunup
Latitude seçebilir veya Ana Ekrandan
> Latitude seçerek kendinizin ve
arkadaşlarınızın durumunu
görebilirsiniz.
Latitude’da aşağıdaki işlemleri
130
yapabilirsiniz.
•
•
•
•
•
Arkadaşlarınızın durumlarını
sembolüne
yenilemek için
dokunun.
Haritalarda arkadaşları görmek için
HARİTA GÖRÜNÜMÜ’ne dokunun.
Her bir arkadaş ve kendiniz arasında
geçiş yapmak için sol/sağ oklara
dokunun.
Latitude’a kişilerden, eposta
adreslerinden veya önerilen
arkadaşlardan yeni arkadaşlar
sembolüne
eklemek için
dokunun.
Uzun zamandır konumlarını
güncellememiş olan arkadaşlarınızı
görüntülemek veya gizlemek için
Menü Tuşu’na dokunun.
Latitude ayarlarını değiştirmek veya
Latitude hizmeti oturumunu
kapatmak için Menü Tuşu > Konum
Ayarları'na dokunun.
Google Arama, Sesli
Arama ve Ses İşlemleri
Google Arama kullanarak Web’de veya
telefonunuzda bilgi arayabilirsiniz.
Ayrıca konuşarak da web’de arama
yapabilir veya belli görevleri
gerçekleştirebilirsiniz.
131
Metin ile Arama
1.
Arama uygulamasını aşağıdaki
yöntemlerden biri ile başlatın.
• Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Arama’yı seçin.
• Ana Ekranın en üstündeki
Google Arama kutusuna
dokunun.
• Ana Ekranda Arama Tuşu’na
basın
• Belli uygulamalarda ilgili bilgi
aramak için Arama Tuşu’na
basın.
2.
Aramak istediğiniz terimleri girin ve
Git’e veya bir öneriye dokunun.
Konuşarak Arama
1.
Arama kutusunun sağındaki
mikrofon sembolüne dokunun.
2.
Aramak istediğiniz terimleri
konuşun. Konuşmayı bitirdiğinizde
analiz edilecek ve arama
başlatılacak.
Eğer Google Arama söylediğinizi
tam olarak anlamadıysa, benzer
sesli terimlerin listesini sunacaktır.
Aramayı başlatmak için doğru
terime dokunun.
132
Ses İşlemlerini Kullanma
1.
Arama kutusunun sağındaki
mikrofon sembolüne dokunun.
2.
Kullanmak istediğiniz ses işlemini
söyleyin. Örneğin “metin gönder”
deyin.
İşlem başlatılmadan önce
konuşmanız analiz edilir.
3.
Bazı ses işlemleri daha fazla
bilginin konuşarak veya yazarak
tamamlanmasını gerektirir.
Örneğin siz “metin gönder
“dedikten sonra bir metin
gönderme penceresi belirir. Alıcıyı
ve mesaj metnini yazarak veya
konuşarak girmeniz gereklidir.
Arama ve Sesli Arama
Ayarlarını Değiştirme
Arama uygulamasını açın ve Menü
Tuşu > Arama ayarları’na dokunarak
Aranabilir öğeleri ayarlayın veya
kısayolları temizleyin.
Sesli Arama ayarlarını yapmak için, Ana
Ekranda Menü Tuşu > Sistem ayarları >
Dil ve klavye > Sesli arama'ya dokunun.
133
Kamera
Resimler çekebilir ve video
kaydedebilirsiniz. Resimler ve videolar
telefonun hafıza kartında veya dahili
hafızasında saklanır. Bunları
bilgisayarınıza kopyalayabilir veya
Galeri uygulamasından erişebilirsiniz.
Resim Çekme
1.
2.
Kamera uygulamasını aşağıdaki
yöntemlerden biri ile başlatın.
•
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Kamera’yı seçin.
•
Kilit ekranından, eğer ekran
kilidi Kaydır’a ayarlıysa
(Kişiselleştirme – Ekran
Kilitleri ile Telefonunuzu
Koruma’ya bakın),
sembolünü sola doğru
sembolüne kaydırın.
Kamerayı çekmek istediğiniz şeye
yöneltin ve gerekli olan ayarları
yapın.
134
Rakam Fonksiyon
1
Daireyi basılı tutarak
yakınlaştırmak veya
uzaklaştırmak için kaydırın.
2
Kamera ayarlarını değiştirir.
3
Video kaydediciye geç.
4
Resim Çeker.
5
Çektiğiniz resimleri ve
videoları görüntüler.
6
Mavi noktayı basılı tutarak
parlaklığı ayarlamak için
kaydırın.
Eğer kamera ayarlarında AF/AEC
Dokun açık ise, kameranın
odaklanmasını istediğiniz bölgeye
dokunun. Dokunduğunuz yerin etrafında
yeşil bir çerçeve belirecektir.
Mavi düğmeye
hafifçe dokunun
veya Ses Açma veya Ses Kısma
düğmelerine basın.
135
Kamera Ayarlarını
Özelleştirme
Bir resim çekmeden önce aşağıdaki
ayar seçeneklerini açmak için
sembolüne dokunabilirsiniz.
Konum ekle
veya
Çektiğiniz her resmin
konumunu telefonun
GPS’ini kullanarak ekle.
Beyaz
dengesi
,
,
,
, veya
Kameranın resimlerinizde
en doğal görünen renkleri
elde edebilmesi için
renkleri farklı ışık altında
nasıl ayarlayacağını
seçin Veya kameranın
beyaz dengesini otomatik
olarak ayarlamasına izin
verin.
Poz
Poz ayarlama. Kameranın
otomatik olara poz
ayarlaması için 0’a
dokunun.
Kamera
ayarları
Resim boyutu, odak
modu, AF dokun
(otomatik odak)/ AEC
(otomatik poz kontrolü)
ayarlamak veya
varsayılan kamera
ayarlarını geri yüklemek
için.
136
Video Kaydetme
1.
2.
Ana Ekran’da
dokunun ve
Video Kamera seçin veya kamera
ekranından video kameraya geçin.
Kamerayı çekmek istediğiniz şeye
yöneltin ve gerekli olan ayarları
yapın.
Rakam Fonksiyon
3.
1
Daireyi basılı tutarak
yakınlaştırmak veya
uzaklaştırmak için kaydırın.
2
Video Kamera ayarlarını
değiştirir.
3
Kameraya geç.
4
Video Kaydetme
5
Çektiğiniz resimleri ve
videoları görüntüler.
Kayda başlamak için kırmızı
düğmeye
veya Ses Açma
137
veya Ses Kısma düğmelerine
dokunun.
4.
Kaydı durdurmak için kırmızı
düğmeye
veya Ses Açma
veya Ses Kısma düğmelerine
dokunun.
İPUCU: Kayıt sürerken ekrana
dokunarak görüntüyü resim olarak
kaydedebilirsiniz.
Video Kamera Ayarlarını
Özelleştirme
Bir video kaydetmeden önce aşağıdaki
ayar seçeneklerini açmak için
sembolüne dokunabilirsiniz.
Konum ekle
veya
Çektiğiniz her resmin
konumunu telefonun
GPS’ini kullanarak
ekle.
Beyaz
dengesi
,
,
,
, veya
Video kaydedicinin
videolarınızda en doğal
görünen renkleri elde
edebilmesi için renkleri
farklı ışık altında nasıl
ayarlayacağını seçin
Veya kameranın beyaz
dengesini otomatik
olarak ayarlamasına
izin verin.
138
Video kalitesi Video kalitesini
ayarlama
Kamera
ayarları
Varsayılan video
kamera ayarlarını geri
yükle.
139
Galeri
Galeri’yi Açma
Ana Ekran’da
sembolüne dokunun
ve resimlerinizin ve videolarınızın
albümlerini görüntülemek için Galeri’yi
seçin.
Albümler ile Çalışma
Galeri’yi açtığınızda, telefonunuzdaki
tüm resimler ve videolar bir dizi albümde
görüntülenir. Ek olarak, eğer Picasa web
albümleri ile senkronizasyonu
seçtiyseniz onlar da görüntülenir.
Albüm içeriklerini görüntüleme:
İçindeki resimleri ve videoları
görüntülemek için bir albüme dokunun.
Albümleri paylaşma:
1.
Seçili hale gelene kadar bir
albüme basılı tutun.
2.
Paylaşmak istediğiniz diğer
albümlere dokunun.
3.
Ekranın üstündeki
sembolüne
dokunun ve albümleri nasıl
paylaşmak istediğinizi seçin.
Bir albümün detaylarını görüntüleme:
1.
Seçili hale gelene kadar bir
albüme basılı tutun.
140
2.
> Detaylar sembolüne dokunun.
Albümleri silme:
1.
Seçili hale gelene kadar bir
albüme basılı tutun.
2.
Silmek istediğiniz diğer albümlere
dokunun.
3.
> Sil sembolüne dokunun. Eğer
>
sadece bir albüm seçiliyse,
Sil > Sil’e dokunun.
Resimler ile Çalışma
Albümdeki bir resmi tam ekran
görüntülemek için dokunun. Resme çift
dokunarak veya iki parmağı
sıkıştırarak/açarak yakınlaştırabilir veya
uzaklaştırabilirsiniz. Albümdeki diğer
resimleri görüntülemek için sola veya
sağa kaydırın.
141
Rakam
Fonksiyon
1
Tüm içeriğin ızgara halinde
görüntülendiği albüme geri
dönmek için dokunun.
2
Albümdeki tüm resimlerin ve
videoların küçük resimleri.
Daha fazlasını görmek için
dikey olarak kaydırın; tam
ekran olarak görüntülemek
için bir küçük resme dokunun.
3
Resmi paylaşın.
Resmi silmek, albüm içeriğini slayt
gösterisi olarak görüntülemek, resmi
döndürmek, resim dosyası detaylarını
görüntülemek bağlantı simgesi veya
duvar kağıdı olarak ayarlamak veya
düzenlemek için Menü Tuşuna
dokunun.
NOT: Bazı albümler veya resimler için
tüm seçenekler kullanılabilir olmayabilir.
Resimlerinizi Rötuşlama
Çektiğiniz ve Galeri’deki resimleri
düzenleyebilirsiniz. Değiştirilmiş resim
Düzenlenmiş albümüne kaydedilirken
orijinal resim etkilenmez.
1.
Resmi tam ekran olarak
görüntülerken Menü Tuşu >
Düzenle’ye dokunarak Düzenleme
ara yüzünü açın.
2.
Resmi düzenlemek için ekranın
142
altındaki sembollere dokunun.
Doldurma ışık, vurgulama veya
gölge eklemek veya otomatik
düzeltmeye ayarlama.
Çapraz işleme, poster, lomo,
belgesel, vinyet, film bulanıklığı
ve balık gözü gibi efektler
uygulama.
Sıcaklık, satürasyon,
Siyah/Beyaz, sepia, negatif ,tint,
çift-ton yanı sıra resim üzerinde
çizim yapma gibi renk efektleri
uygulama.
Kes, kırmızı göz düzelt, uzat,
döndür, çevir veya
keskinleştirme efektleri.
3.
4.
Resme yaptığınız değişiklikleri geri
almak veya yeniden yapmak için
veya
ekranın üstündeki
sembollerine dokunun.
Yeni resmi Düzenlenmiş
albümüne kaydetmek için
KAYDET’e dokunun.
Resimleri Paylaşma
1.
Galerideki bir albüme ve ardından
bir resme dokunun.
2.
Ekranın üstündeki
sembolüne
dokunun. Eğer sembol görünmez
ise, önce ekrana dokunun.
Resmi nasıl paylaşmak istediğinizi
3.
143
seçin.
Videolar ile Çalışma
Videoları Oynatma
1.
Galerideki bir albüme ve ardından
bir videonun küçük resmine
dokunun.
2.
Oynatmaya başlamak için
dokunun.
Oynatma kontrollerini görmek için
videoya dokunun.
Videoları Paylaşma
1.
Galerideki bir albüme ve ardından
bir videonun küçük resmine
dokunun.
2.
Ekranın üstündeki
sembolüne
dokunun. Eğer sembol görünmez
ise, önce ekrana dokunun.
Videoyu nasıl paylaşmak
istediğinizi seçin.
3.
144
Müzik
Ana Ekranda
sembolüne dokunarak
telefonunuzda bulunan ses dosyalarını
oynatmak için Müzik seçin. Müzik çok
çeşitli ses dosyası formatını destekler,
böylece çevrim içi mağazalardan satın
aldığınız, CD koleksiyonunuzdan
kopyaladığınız ve benzeri kaynaklardan
gelen müzikleri oynatabilir.
Telefonunuza Müzik
Dosyaları Kopyalama
Müzik seçeneğini kullanmadan önce,
bilgisayarınızdan telefonunuza ses
dosyaları kopyalamalısınız. Ağ ve
Aygıtlara Bağlanma – USB ile
Bilgisayarınıza Bağlanma
Müzik ve diğer ses dosyalarını hafıza
kartına kopyalamak için bilgisayarı
kullanın. Müzik dosyalarını organize
etmek için klasörleri kullanabilirsiniz.
İPUCU: Eğer bir albümün JPEG
formatında resmi varsa, resim dosyasını
albumart.jpg olarak adlandırın ve
albümdeki şarkılar ile aynı klasöre
koyun. Bu şekilde telefonunuz resmi
albüm kapağı olarak tanıyacak ve
telefondaki Müzik uygulamasında
görebileceksiniz.
145
Müzik Kütüphanesini
Görüntüleme
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Müzik seçin, böylece müzik
kütüphaneniz görüntülenir. Tüm ses
dosyalarınız, dosyalardaki bilgilere göre
kataloglanır.
Ekranın üstündeki sekmelere dokunarak
müzik kütüphanenizi Sanatçılar,
Albümler, Şarkılar, Çalma Listeleri veya
Favoriler olarak organize edilmiş halde
görüntüleyebilirsiniz.
NOT: Eğer bir ses dosyası çalınıyorsa,
özel bilgisi ekranın altında görüntülenir.
Oynatma ekranını açmak için özel
bölgesine dokunun.
Bir Şarkıyı Varsayılan Zil Sesi
olarak Ayarlama
Şarkı özel zil sesi atadığınız kişilerden
hariç tüm gelen aramalar için zil sesi
olarak kullanılacaktır (Kişiler – Kişileri
Düzenleme – Bir Kişi için Zil Sesi
Ayarlama’ya bakın).
1.
Müzik kütüphanesini görüntülemek
için Ana Ekran’da
sembolüne
dokunun ve Müzik seçin.
NOT: Eğer oynatma ekranındaysanız,
Menü Tuşu > Kütüphane’ye dokunarak
müzik kütüphanesine geri dönebilirsiniz.
146
2.
3.
Herhangi bir listedeki bir şarkının
yanındaki
sembolüne
dokunun.
Açılan menüde, Telefon zil sesi
olarak kullan’a dokunun.
İPUCU: Eğer şarkı çalıyorsa, oynatma
ekranında Menü Tuşu > Zil sesi olarak
kullan’a dokunabilirsiniz.
Şarkı Silme
1.
Müzik kütüphanesini görüntülemek
için Ana Ekran’da
sembolüne
dokunun ve Müzik seçin.
NOT: Eğer oynatma
ekranındaysanız, Menü Tuşu >
Kütüphane’ye dokunarak müzik
kütüphanesine geri dönebilirsiniz.
2.
Herhangi bir listedeki bir şarkının
yanındaki
sembolüne
dokunun.
3.
Açılan menüde, Sil > TAMAM’a
dokunun.
Müzik Çalma
Dinlemek için müzik kütüphanesinde bir
şarkıya dokunun. Aşağıdaki oynatma
ekranı belirecektir.
147
Rakam Fonksiyon
1
Şu anda çalan listesini açmak
için dokunun.
2
Mevcut çalma listesini açmak
için dokunun.
3
Tekrar modunu değiştirmek için
dokunun: Tekrar yok, mevcut
şarkıyı tekrarla veya mevcut
çalma listesini tekrarla
4
Oynatma kontrolü Şarkıları geç
veya durdur veya oynatmaya
devam et. Parçanın herhangi bir
bölümüne atlamak için kaydırma
çubuğunu sürükleyin.
5
Mevcut
çalma
listesini
parçaların
rastgele
sırada
çaldığı
karışık
modda
oynatmak için dokunun.
148
6
Albüm resmi.
7
Menü Tuşu ile aynı işleve
sahiptir, daha fazla seçenek için
dokunun.
Çalma Listelerini
Yönetmek
Müzik dosyalarınızı şarkı grupları
şekilde organize edin, böylece şarkıları
istediğiniz sırada oynatabilirsiniz.
Çalma Listesi Oluşturma
1.
2.
Müzik kütüphanesinde şarkının
yanındaki
sembolüne
dokunun.
Açılan menüde, Çalma listesine
ekle’ye dokunun.
3.
Yeni seçeneğine dokunun.
4.
Çalma listesi adını girin ve Kaydet
seçeneğine dokunun.
Çalma listesi oluşturulur ve seçtiğiniz
şarkı eklenir.
Çalma Listesine bir Şarkı
Ekleme
1.
2.
Müzik kütüphanesinde şarkının
yanındaki
sembolüne
dokunun.
Açılan menüde, Çalma listesine
149
ekle’ye dokunun.
3.
Şarkının eklenmesini istediğiniz
çalma listesinin adına dokunun
Şarkı çalma listesine eklenir
İPUCU: Oluşturduğunuz çalma
listesindeki şarkıları düzenlemek ister
misiniz? Çalma listesini açın ve şarkının
sembolüne basılı tutun.
önündeki
Çalma listesindeki sırasını değiştirmek
için aşağı veya yukarı sürükleyin.
Çalma Listesinden Bir Şarkı
Çıkartma
1.
Bir çalma listesi açın
2.
Menü Tuşu > Şarkıları çıkart’a
dokunun.
3.
Çıkartmak istediğiniz şarkı veya
şarkılara dokunun.
> TAMAM’a dokunun.
4.
NOT: Çalma listesini açtıktan sonra
birden fazla şarkı seçip birlikte
çıkartmak için Menü Tuşu > Şarkıları
çıkart’a dokunabilirsiniz.
Çalma Listesini Silme ve
Adlandırma
1.
Tüm çalma listelerini görmek için
Müzik kütüphanesinde Çalma
listeleri sekmesine dokunun
2.
Çalma listesinin yanındaki
150
sembolüne dokunarak açılan
menüden Adlandır veya Sil’e
dokunun
NOT: Bu seçenekler Son eklenenler gibi
otomatik olarak oluşturulmuş çalma
listeleri için geçerli olmayabilir.
Video Oynatıcı
Çeşitli video tiplerini oynatmak için
kullanılır.
Video Kütüphanesini
Açma
Ana Ekran’da
sembolüne dokunun
ve video kütüphanenizi görüntülemek
için Video Oynatıcı’yı seçin.
Ekranın üstündeki sekmelere dokunarak
kullanılabilir videoları
görüntüleyebilirsiniz.
•
Tümü: Telefonunuzdaki videolar.
•
Yeni: Telefonunuza yeni eklenen
videolar.
•
Kamera: Telefonunuzun kamerası
ile kaydettiğiniz videolar.
151
Videoları Oynatma ve
Kontrol Etme
Oynatmak için video kütüphanesindeki
bir videoya dokunun. Videoyu yatay
görünümde izlemek için telefonunuz
yana doğru döndürün.
Oynatma kontrollerini görmek için
videoya dokunun. Oynatmayı
durdurabilir ve devam ettirebilir,
videonun istediğiniz bölümüne
atlayabilirsiniz. Ayrıca ekranın sol
sembolüne dokunarak
üstündeki
videodan çıkabilirsiniz.
Video Dosyalarını
Yönetme
Videoları silme:
1.
Video kütüphanesinde bir videoya
basılı tutun. Video vurgulanacaktır.
2.
Daha fazla video silmek için onlara
da dokunun.
> Sil
Ekranın sol altındaki
seçeneğine dokunun.
Videoları paylaşma:
3.
1.
Video kütüphanesinde bir videoya
basılı tutun. Video vurgulanacaktır.
2.
Daha fazla video paylaşmak için
onlara da dokunun.
152
3.
Ekranın sağ altındaki
sembolüne dokunun ve nasıl
paylaşmak istediğinizi seçin.
Video adlandırma:
1.
Adını değiştirmek istediğiniz
videonun yanındaki
sembolüne dokunun.
2.
Yeniden adlandır’a dokunun.
3.
Yeni video adını girin ve TAMAM’a
dokunun.
Bir videonun detaylarını
görüntüleme:
1.
Detaylarını görüntülemek
istediğiniz videonun yanındaki
sembolüne dokunun.
2.
Detaylar’a dokunun.
Ses Kaydedici
Ses Kaydedici, sesli notlar
kaydetmenize ve istediğiniz zaman
bunları dinlemenizi sağlar.
Sesli Not Kaydetme
1.
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Ses Kaydedici’yi
seçin.
2.
Kaydetmeyi başlatmak için
simgesine dokunun. Fikrinizi
değiştirirseniz
sembolüne
153
dokunarak kaydı iptal edebilirsiniz.
3.
Kaydetmeyi durdurmak için
simgesine dokunun. Not otomatik
olarak saklanır.
Eğer kaydettikten sonra notu saklamak
istemiyorsanız, silmek için x'e dokunun.
Sesli Not Oynatma
Henüz kaydettiğiniz notu oynatma:
sembolüne
Ekranın altındaki
dokunun.
Saklanmış herhangi bir notu
oynatma:
1. Tüm kayıtları görmek için ekranın
sağ üst köşesindeki sembolüne
dokunun.
2. Oynatmak için notun başlığına
dokunun.
NOT: Ayrıca notun önündeki
sembolüne dokunarak oynatabilir,
paylaşabilir, yeniden adlandırabilir,
silebilir, dosya detaylarını kontrol
edebilir veya zil sesiniz olarak
ayarlayabilirsiniz.
Diğer Uygulamalar
Alarm
Alarm kurun veya telefonu yatak başı
saatine dönüştürün.
154
Yeni Alarm Ayarlama
1.
2.
Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Alarm’ı seçin.
Varsayılan alarmı yapılandırmak
için dokunun veya ekranın
altındaki + sembolüne dokunarak
yeni bir alarm oluşturun.
3.
Alarmı Aç’a dokunun ve saat,
tekrar ve zil sesi gibi alarm
seçeneklerini ayarlayın.
4.
Kaydedip çıkmak için Geri Tuşu’na
basın.
Yatak Başı Saati Kullanımı
Yatak başı saati zamanı ve sonraki
alarmı gösterir.
1. Ana Ekranda
sembolüne
dokunun ve Alarm’ı seçin.
2. Eğer gerekliyse, Alarm ekranında
Menü Tuşu > Yatak Saati
Seçenekleri’ne dokunarak
seçenekleri ayarlayın. Alarm
ekranına dönmek için Geri Tuşu’na
dokunun.
Yatak Başı
Saatini
Etkinleştir
Yatak Başı Saati
fonksiyonunu
açma
veya
kapama
Yatak Başı
Saati uyku
Yatak Başı Saati
ekranı telefon şarj
155
asla moduna
geçmez
olurken açılır
3. Menü Tuşu > Yatak Başı Saati’ne
dokunarak yatak başı saati ekranını
açabilirsiniz.
Yedekleme
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Ses Yedekleme’yi seçin. Kişiler,
mesajlar ve kurulu uygulamalar gibi
kullanıcı bilgilerini düzenli olarak hafıza
kartına yedekleyebilirsiniz. Eğer bilgi
kaybolursa, hafıza kartından geri
yüklenebilir.
Detaylı kılavuzu görüntülemek için
Menü Tuşu > Yardım’a dokunun.
Hesap Makinesi
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Hesap Makinesi’ni seçin.
İPUCU: Farklı paneller arasında geçiş
yapmak için
veya
sembollerine dokunun veya sola veya
sağa kaydırın. Ayrıca telefonunuzu
yana çevirerek tüm hesap makinesi
düğmelerini görebilirsiniz.
Dosya Yöneticisi
Telefonunuzdaki ve hafıza kartınızdaki
tüm resimlerinize, videolarınıza, ses
156
kliplerine ve diğer tipteki dosyalara hızlı
erişin.
sembolüne dokunun
Ana Ekranda
ve Dosya Yöneticisi’ni seçin. Ekranın en
üstündeki klasör adına dokunarak
hafıza kartı ile telefon arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Haberler ve Hava Durumu
Haberler ve Hava Durumu genel haber
başlıkları ve hava durumu tahmini sunar.
Görüntülenen haber başlıklarını
özelleştirebilirsiniz.
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Haberler ve Hava Durumu’nu seçin.
Sola veya sağa kaydırarak hava tahmini
ve haber başlıkları arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Haberleri ve hava durumunu yenilemek
veya ayarları değiştirmek için Menü
Tuşu'na dokunun.
Not Defteri
Ana Ekran’da
sembolüne dokunup
Not Defteri’ni seçerek metin notlarınızı
kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Yeni bir not oluşturmak için NOT
EKLE’ye dokunun. Metni girdikten
sonra
sembolüne dokunarak
kaydedin.
157
Tüm içeriğini görüntülemek için bir
nota dokunun. Ayrıca notları silebilir,
paylaşabilir veya başlığını
değiştirebilirsiniz.
Yazılım Güncelleme
Servisi
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Yazılım güncelleme servisi’ni seçin.
Sisteminizin yazılım durumunu kontrol
edebilir, güncellemeleri kontrol edebilir
veya güncelleme ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
Görev Yöneticisi
Uygulamaları görmek veya durdurmak
için Ana Ekran’da
sembolüne
dokunup Görev Yöneticisini seçin.
• GÖREV sekmesinde bir göreve
dokunarak ekranına geçebilir, iptal
edebilir veya detaylarına
bakabilirsiniz.
•
UYGULAMA sekmesine dokunarak
telefonunuzdaki tüm uygulamaları
yönetebilirsiniz.
•
Kullanılabilir gerçek zamanlı sistem
kaynakları bilgisini almak için
KAYNAK sekmesine dokunun.
158
Kronometre
Ana Ekranda
sembolüne dokunup
Kronometreyi seçerek kronometre veya
zaman sayacını kullanabilirsiniz.
Kronometre sizin tur sürelerini
kaydetmenize izin verirken zaman
sayacı bir süre ayarlayıp sıfıra geri
saydırmanıza imkan sağlar.
Dünya Saati
Ana Ekranda
sembolüne dokunup
Dünya saatini seçerek başka şehirler
için yerel saatleri kontrol edebilirsiniz.
Yeni bir şehir veya ülke eklemek için
alttaki + sembolüne dokunun.
YouTube
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve YouTube seçin.
YouTube videoları izleyebilir veya kendi
videolarınızı yükleyebilirsiniz.
Ayarlar
Ana Ekranda
sembolüne dokunun
ve Ayarlar’ı seçin. Ayarlar uygulaması
telefonunuzu yapılandırmak ve
özelleştirmek için kullanılan pek çok
araç içerir.
159
Kablosuz ve Ağlar
Kablosuz
Kablosuz açıp kapatın ve Kablosuz
bağlantılarını yapılandırın. Ağ ve
Aygıtlara Bağlanma – Kablosuz
Bağlantısı’na bakın
Bluetooth
Bluetooth açıp kapatın ve Bluetooth
bağlantılarını yapılandırın. Ağ ve
Aygıtlara Bağlanma – Bluetooth
Bağlantısı’na bakın.
Veri Kullanımı
AÇIK/KAPALI anahtarına dokunarak
mobil veriyi açıp kapatabilirsiniz.
Ayarladığınız zaman süresi boyunca ne
kadar veri kullanıldığını kontrol edebilir,
mobil veri limiti ve uyarısı ayarlayabilir,
hangi uygulamanın mobil veri
kullandığını görebilir veya ayrı
uygulamalar için arka plan veri
kullanımını kısıtlayabilirsiniz.
Arama
Telefon aramaları için ayarları
özelleştirebilirsiniz. Telefon Aramaları –
Çağrı Ayarları
160
Uçak Modu
Ayarlar uygulamasında, Kablosuz ve
Ağlar altındaki Diğer seçeneğine
dokunup Uçak modu seçeneğinin
yanındaki kutuyu işaretleyin.
Telefonunuzun tüm ses veya veri ileten
vericileri kapanacaktır.
VPN
Sanal özel ağları ayarlayabilir ve
bağlanabilirsiniz. Ağ ve Aygıtlara
Bağlanma – Sana Özel Ağlara bakın.
Taşınabilir Hotspot
Telefonunuzun mobil veri bağlantısını
diğer PC’ler veya telefonlar ile
Kablosuz’dan paylaşabilirsiniz. Ağlar ve
Aygıtlara Bağlanma – Mobil Veri
Bağlantısı Paylaşımına bakın.
NFC
Telefon diğer bir NFC uyumlu aygıta
dokununca veri değişimine izin verir.
Android Beam
NFC ile içerik paylaşımına izin verir.
Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Ayarları
İki aygıt arasında Kablosuz ile
doğrudan veri paylaşımı için kablosuz
161
doğrudan bağlantıyı kullanın. Ağ ve
Aygıtlara Bağlanma – Kablosuz
Doğrudan Bağlantı kullanımı’na bakın
Mobil Ağlar
Mobil veri kullanımını kontrol edebilir,
mobil ay seçebilir ve erişim noktası
adlarını ayarlayabilirsiniz. Ağ ve
Aygıtlara Bağlanma – Mobil Ağlara
Bağlanma’ya bakın.
Aygıt
Ses
Ses seviyelerini ayarlayabilir
(Kişiselleştirme – Ses Seviyelerini
Ayarlama’ya bakın), zil sesi ve bildirim
sesini ayarlayabilir (Kişiselleştirme – Zil
Sesi ve Bildirim Sesini Değiştirme'ye
bakın) ve sistem seslerini seçebilirsiniz.
Medya ve alarm hariç tüm sesleri
kapatmak veya titreşimli sessiz modu
etkinleştirmek için Sessiz mod’a
dokunun.
Görüntü
•
Parlaklık: Ekranın parlaklığını
ayarlar.
•
Duvar kağıdı: Ana Ekran için bir
arka plan resmi seçer.
•
Otomatik Döndür: Telefonu
162
döndürdüğünde ekrenda otomatik
olarak döner.
•
Uyku modu: Ekran kapanmadan
önce hareketsiz kalma süresini
ayarlar.
•
Yazı tipi boyu: Ekrandaki
metinlerin yazı tipi boyunu ayarlar.
•
Bildirim ışık uyarısı:
Cevaplanmamış aramalar, yeni
mesajlar ve diğer olaylar
konusunda bildirmek için LED
ışığını yakıp söndürür.
Depolama
Hafıza kartı ve dahili depolama için
hafıza bilgisini kontrol eder.
•
SD kartı çıkart: Telefon açıkken
hafıza kartını güvenli şekilde
telefondan çıkartmak için hafıza
kartını çıkartır.
•
SD kartı sil: Hafıza kartındaki tüm
bilgileri silip telefonunuz ile
kullanıma hazırlar.
Telefonunuz için bağlantı tipini
ayarlamak için Menü Tuşu > USB
bilgisayar bağlantısına dokunun.
Batarya
Bataryanın ne kadar gücü kaldığını ve
neyin kullandığını kontrol edin.
163
Uygulamalar
Telefonunuzda kurulu uygulamaları
görün ve yönetin.
İNDİRİLENLER, SD KARTTA,
ÇALIŞANLAR sekmelerindeki bir
uygulamaya dokunarak bilgisini görün.
Uygulamayı durdurabilir, kaldırabilir, veri
ve önbellek temizleyebilir veya
uygulamayı dahili bellek ve hafıza kartı
arasında taşıyabilirsiniz.
NOT: Tüm uygulamalar taşınamayabilir
veya kaldırılamayabilir.
Kişisel
Hesaplar ve Senkronizasyon
Hesabınızı yönetin ve senkronizasyon
ayarlarını yapılandırın.
•
AÇIK/KAPALI anahtarına
dokunarak otomatik
senkronizasyonu açıp
kapatabilirsiniz.
•
Telefonunuzda oturum açmak veya
hesap oluşturmak için HESAP
EKLE’ye dokunun.
•
Hesap için senkronizasyon
ayarlarını yapmak için bir hesaba
dokunun. Tüm işaretli öğeleri
senkronize etmek için Menü Tuşu >
Şimdi senkronize et’e
dokunabilirsiniz.
164
•
Telefonunuzdan bir hesabı ve
onunla ilgili tüm bilgileri kaldırmak
için hesaba dokunun ve ardından
Menü Tuşu > Hesabı kaldır'a
dokunun.
Konum Hizmetleri
Konumunuzu belirlemek için konum
hizmetlerini etkinleştirir. Haritalar,
Navigasyon, Yerler ve Latitude – Konum
Hizmetlerini Etkinleştirme’ye bakın.
Google arama sonuçlarını ve konum
bilgilerinizi kullanan diğer hizmetleri
geliştirmek için Konum ve Google
arama’yı seçin.
Güvenlik
•
Ekran kilidi: Ekranı kaydırma,
şekil, PIN veya parola ile kilitler.
Kişiselleştirme – Ekran Kilitleri ile
Telefonunuzu Koruma
•
Sahip bilgisi: Kilitli ekranda
görüntülenecek metni ayarlar.
•
Telefon şifreleme: Gizliliğinizi
korumak için telefonunuzdaki
bilgileri şifreler. Kişiselleştirme –
Şifreleme ile Telefonunuzu
Koruma
•
SIM kart kilidi ayarlama:
a) SIM kart kilitle: SIM karta
erişmeden önce PIN istemek için
PIN kilidini etkinleştir veya
165
devreden çıkart.
b) SIM PIN değiştirme: SIM karta
erişmek için kullanılan PIN'i
değiştirir:
•
Şifreleri görünür yap: Girerken
parolaların görünmesini sağlar
•
Aygıt yöneticileri: Aygıt yöneticisi
olarak yetkilendirdiğiniz
uygulamaları görüntüler veya
devre dışı bırakır.
•
Bilinmeyen kaynaklar: Play
Mağaza’dan başka kaynaklardan
uygulamaların kurulumuna izin
vermek için kutuyu işaretleyin.
•
Güvenilir kimlik bilgisi: Güvenilir
CA sertifikalarını görüntüler.
•
SD karttan yükle: Sertifikaları
hafıza kartından yükler.
•
Kimlik Bilgileri temizle: Tüm
sertifikaları sil.
Dil ve Giriş
•
Dil: Sisteminiz için bir dil ve bölge
seçer.
•
Kişisel sözlük: Telefonun
sözlüğüne yeni kelimeler ekler veya
çıkartır. Eklediğiniz kelimelere
yazım denetimi ve kelime önerisi
için kullanılır.
•
KLAVYE ve GİRİŞ YÖNTEMLERİ:
Metin giriş ayarlarını yapılandırır.
166
Temel Bilgiler – Metin Girişi Dokunmatik Giriş Ayarlarına bakın.
•
•
Sesli Arama:
f
Dil: Konuşarak metin
girerken veya arma yaparken
kullanacağınız dili seçer.
f
GüvenliArama: Google
arama özelliğini ses ile
kullanırken bazı sonuçları
bloklamak için Google
GüvenliArama filtreleme
özelliğini kullanabilirsiniz.
f
Rahatsız edici kelimeleri
blokla: Sesinizi metne
çevirirken Google ses tanıma
kullandığınızda rahatsız edici
kelimeleri (*) ile değiştirir.
Metin Okuma çıkışı:
f
TERCİH EDİLEN MOTOR:
Kullanmak istediğiniz veya
ayarlarını değiştirmek
istediğiniz ses sentezleme
motorunu seçin.
f
Konuşma hızı:
Sentezleyicinin ne kadar hızlı
konuşmasını istediğinizi
seçin.
f
Örnek dinle: Mevcut
ayarlarınızı kullanarak ses
sentezleyicinin kısa bir
örneğini dinleyin
167
•
İşaretçi hızı: Kaydırdığınızda
ekranın ne kadar hızlı kayacağını
seçin.
Yedekle ve Sıfırla
•
Verilerimi yedekle: Google
hesabınıza oturum açtıktan sonra
uygulama verilerini, Kablosuz
parolalarını ve diğer ayarları
yedekler.
•
Otomatik geri yükle: Bir
uygulamayı yeniden kurduğunuzda
daha önce yedeklenen ayarları ve
verileri geri yükler.
•
Fabrika verilerine sıfırla:
Telefonunuzu fabrika ayarlarına
sıfırlar. Telefonun dahili
hafızasındaki tüm kişisel bilgileriniz
silinecektir. Ayrıca işlem sırasında
hafıza kartındaki bilgileri de
silebilirsiniz.
Sistem
Tarih ve Saat
Tarih, saat, saat dilimi ve tarih/saatin
nasıl görüntüleneceğini ayarlayın.
Ayrıca şebeke bilgilerini de
kullanabilirsiniz.
Erişilebilirlik
Telefonunuzdaki Büyük metin,
168
Dokunarak gez gibi görsel engelliler için
erişilebilirliği yapılandırabilirsiniz.
Geliştirici Seçenekleri
Geliştirici seçenekleri Android
uygulamaları geliştirmek için kullanışlı
olan ayarları içerir.
Telefon Hakkında
Telefon durumunu ve yasal bilgileri
görüntülemek için. Ayrıca sistem
güncellemeleri kontrol edilebilir.
169
Sorun Giderme
Telefonu kullanırken sorunla
karşılaşırsanız veya anormal bir işlem
gerçekleştirirse, aşağıdaki tabloya
başvurabilirsiniz. Eğer tablodaki bilgi
kullanılarak sorununuz giderilemezse,
telefonu satın aldığınız satıcı ile
görüşün.
Sorun
Muhtemel
Sebepler
Zayıf sinyal alımı Bulunduğunuz
yerde şebeke
sinyali zayıf,
bodrum katı
veya yüksek
bir binanın
yakınındaki
gibi yerlerde
kablosuz
iletişim etkili
şekilde
gerçekleştirile
miyor.
Şebeke şu
anda meşgul
(yoğun
saatlerde
170
Muhtemel
Çözüm
Şebeke
sinyalinin
düzgün alındığı
bir yere geçin.
Böyle
zamanlarda
telefonu
kullanmaktan
Sorun
Yankı veya
gürültü
Muhtemel
Sebepler
Muhtemel
Çözüm
aramaları
kaldıramayac
ak kadar ağ
trafiği olabilir)
kaçının veya
kısa bir sure
bekledikten
sonra yeniden
deneyin.
Servis
sağlayıcınızın
baz
istasyonundan
Servis
sağlayıcınızın
baz
istasyonundan
çok
uzaktasınız
çok uzaktasınız
Servis
sağlayıcınızda
n kaynaklanan
zayıf şebeke
trunk kalitesi
Yeniden aramak
için Kapat
Tuşuna basın.
Daha kaliteli bir
şebeke trunkına
veya telefon
hattına
bağlanabilirsiniz
.
Zayıf yerel
telefon hattı
kalitesi.
Yeniden aramak
için Kapat
Tuşuna basın.
Daha kaliteli bir
şebeke trunkına
veya telefon
hattına
bağlanabilirsiniz
171
Sorun
Muhtemel
Sebepler
Muhtemel
Çözüm
Bazı özellikler
seçilemiyor.
Servis
Servis
sağlayıcınız
sağlayıcınız ile
bu özellikleri
desteklemiyor görüşün.
veya bu
özellikleri
sağlayan
hizmetlere
başvurmadınız.
Batarya şarj
etmiyor
Batarya veya Satıcınız ile
batarya şarj
görüşün.
cihazı hasar
görmüş.
.
Telefonun
sıcaklığı 0°C
altında veya
45°C üstünde.
Aşırı
sıcaklardan
kaçınmak
için batarya
şarj ortamını
değiştirin.
Batarya ve
şarj cihazı
arasında zayıf
temas
Tüm
bağlantıların
düzgün
yapıldığından
emin olmak için
tüm konektörleri
kontrol edin.
Bekleme süresi Bekleme
kısaldı
süresi servis
172
Sinyalin zayıf
olduğu bir
Sorun
Muhtemel
Sebepler
Muhtemel
Çözüm
sağlayıcınızın
sistem
yapılandırmas
ı ile ilgilidir
Farklı servis
sağlayıcının
sistemi ile
kullanılan aynı
telefon aynı
bekleme
süresi
uzunluğuna
sahip
olmayacaktır.
yerdeyseniz,
geçici olarak
telefonu
kapatın.
Batarya
Yeni bir batarya
bitmiş. Yüksek kullanın.
sıcaklıktaki
ortamlarda,
batarya ömrü
kısalır.
Şebekeye
bağlanamıyor
sanız, telefon
baz istasyona
bağlanabilmek
için sinyal
173
Şebekeye
erişilebilen bir
yere geçin veya
geçici olarak
telefonunuzu
kapatın.
Sorun
Muhtemel
Sebepler
Muhtemel
Çözüm
göndermeye
devam
edecektir. Bu
işlem
bataryayı
azaltacak ve
bekleme
süresini
kısaltacaktır.
Telefon
açılmıyor
Batarya gücü Telefonun
azalmış
bataryasını şarj
edin.
SIM kart hatası
SIM kart
SIM kartını test
arızası veya a ettirmek için
hasarı
servis
sağlayıcınıza
götürün.
SIM kart
düzgün
takılmamış
SIM kartı
düzgün takın
SIM kartı
Yumuşak, kuru
kontaklarında bir bez
kir var
kullanarak SIM
kart kontaklarını
temizleyin
Şebekeye
SIM kart
174
Servis
Sorun
Muhtemel
Sebepler
Muhtemel
Çözüm
bağlanılamıyor
geçersiz
sağlayıcınız ile
görüşün.
Şebeke
kapsama
alanı içinde
değilsiniz
Servis
sağlayıcınızın
kapsama
alanını kontrol
edin.
Zayıf sinyal
Açık alana
geçin veya bir
bina
içindeyseniz
pencereye
yaklaşın
Gelen aramalara Arama
cevap
engelleme
verilemiyor
özelliğini
etkinleştirdiniz
Ayarlar > Arama
> Arama
engelleme’ye
gidin ve Tüm
arama
engellemeleri
iptal et'i seçin
Arama
Arama
yapamıyorsunuz engelleme
özelliğini
etkinleştirdiniz
Ayarlar > Arama
> Arama
engelleme’ye
gidin ve Tüm
arama
engellemeleri
iptal et'i seçin
175
Sorun
Muhtemel
Sebepler
Muhtemel
Çözüm
Sabit arama
numaraları
özelliğini
ektinleştirdiniz
Ayarlar > Arama
> Sabit arama
numaraları’na
gidin ve
Kapalı’yı seçin.
PIN Kodu bloklu Üç defa yanlış Servis
PIN kodu
sağlayıcınız ile
girdiniz
görüşün. Eğer
servis sağlayıcı
(U)SIM kartın
PUK kodunu
veriyorsa, kilidi
çözmek için
kullanın.
Telefon
rehberine bilgi
girilemiyor
Telefon
rehberi
hafızası dolu
176
Kişilerden
gereksiz bilgileri
silin
Güvenliğiniz İçin
Genel Güvenlik
Araç kullanırken
ahizeyi
kullanmayın. Ve
araç kullanırken
asla mesaj
yazmayın.
Benzin
istasyonlarınd
a kullanmayın.
Arama yaparken
telefonu gövde
veya
kulağınızdan en
az 15 mm
mesafede tutun.
Telefonunuz
parlak veya
çakan bir ışık
üretebilir.
Küçük parçalar
boğulmaya
sebep olabilir.
Telefonunuzu
ateşe
atmayın.
Telefonunuz
yüksek ses
üretebilir.
Manyetik olan
her şey ile
temastan
kaçının.
Kalp pilleri ve
diğer elektronik
tıbbi cihazlardan
uzak tutun.
Aşırı
sıcaklıklardan
kaçının.
177
Hastane ve tıbbi
tesislerde
istendiğinde
kapatın.
Sıvılar ile
temastan
kaçının.
Telefonunuzu
kuru tutun.
Uçaklarda ve
havaalanlarında
istendiğinde
kapatın.
Telefonunuzu
sökmeyin.
Patlayıcı madde
veya sıvıların
yakınındayken
kapatın.
Sadece
onaylanmış
aksesuarlar
kullanın.
Acil iletişim için telefonunuza
güvenmeyin.
Radyo Frekansı (RF)
Maruz Kalma
RF Enerjisi hakkında Genel
Açıklama
Telefonunuz bir verici ve bir alıcı içerir.
AÇIK olduğunda RF enerjisi alır ve iletir.
Telefonunuzu kullanarak iletişim
sağladığınızda, telefonunuzun hangi
güç seviyesinde aktarım yapacağını
aramalarınızı gerçekleştiren sistem
belirler.
178
Özgül Soğurma Oranı (SAR)
Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve
alıcısıdır. Uluslar arası kılavuzlar ile
önerilen radyo dalgalarına maruz kalma
sınırlarını aşmamak üzere
tasarlanmıştır. Bu kılavuzlar bağımsız
bir bilimsel organizasyon olan ICNIRP
tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık
durumundan bağımsız olarak herkesin
korunmasını sağlamak üzere güvenlik
sınırlarını içerir.
Kılavuzlar Özgül Emilim Oranı veya
SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi
kullanır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2
W/kg’dir ve bu cihaz için kulakta test
edildiğinde en yüksek SAR değeri 0.658
W/kg’dir*. Mobil cihazlar çok çeşitli
fonksiyonlar sunduğundan, bu kılavuzda
açıklandığı şekilde vücut üzerinde gibi
diğer konumlarda da kullanılabilirler**.
SAR cihazın en yüksek aktarım gücü
kullanılarak ölçüldüğünden, bu cihazın
kullanım sırasındaki gerçek SAR değeri
genel olarak burada belirtilen değerden
daha düşüktür. Bu durum, cihazın
sadece ağ ile iletişim için gereken
minimum güç gereksinimini
kullanmasını sağlamak üzere güç
seviyesine yapılan otomatik değişiklikler
yüzündendir.
* Testler EN 50360, EN 62311, EN
62209-1 ve EN 62209-2 ile uygun olarak
179
gerçekleştirilmiştir.
** Vücuda takılı kullanıma bakın.
Vücuda Takılı Kullanım
Radyo frekans radyasyonu (RF) maruz
kalması ile ilgili önemli güvenlik bilgileri:
RF maruz kalma kılavuzları ile
uyumluluğu sağlamak için telefonun
vücuttan minimum 15 mm mesafede
kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması RF maruz
kalmanızın ilgili kılavuz sınırlarının
aşılması ile sonuçlanabilir.
Radyo Frekansı (RF)
Alanlarına Maruz Kalmanın
Sınırlanması
RF alanlarına maruz kalmalarını
sınırlamak isteyen bireyler için Dünya
Sağlık Organizasyonu (WHO) şu
tavsiyelerde bulunmaktadır:
İhtiyati tedbirler: Mevcut bilimsel
bilgiler cep telefonlarının kullanımı ile
ilgili herhangi özel bir önlem alınması
gerektiğini belirtmez İsteyen kişiler,
arama sürelerini sınırlayarak veya “eller
serbest” cihazlar kullanarak cep
telefonlarını baş ve vücutlarından uzak
tutarak kendi veya çocuklarının RF
maruz kalmasını sınırlamayı seçebilirler.
Bu konuda daha fazla bilgi WHO ana
180
sayfasından elde edilebilir
http://www.who.int/peh-emf (WHO bilgi
formu 193: Haziran 2000).
Düzenleyici Bilgiler
Aşağıdaki onaylar ve bildirimler,
belirtilen özel bölgeler içindir.
Lütfen bu kılavuzun sonundaki RoHS
Uyumluluk Beyanı ve CE DOC
bölümüne bakın.
Kablosuz Kullanımı için
Ulusal Kısıtlamalar
2400.0-2483.5 MHz
Bu cihaz şu ülkelerde kullanılabilir:
AT
BE
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
SK
SI
ES
SE
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
Ülke
Kısıtlamalar
Bulgaristan
Sebep/not
Dış mekan kullanımı
181
ve kamu hizmeti için
genel izin gereklidir.
Fransa
Lütfen dış
mekanlarda
Kablosuz
fonksiyonunu
kullanmayın.
İtalya
Askeri
Radyolokasyon
kullanımı. Mevcut
rahat düzenlemeye
imkan sağlamak için
son yıllarda 2.4 GHz
bandının yeniden
planlanması devam
etmektedir. Tam
uygulama 2012’de
planlanmaktadır.
Kendi yerinde dış
mekanda kullanılırsa
genel izin gereklidir.
Lüksemburg
Yok
Ağ ve hizmet tedariki
için genel izin
gereklidir (spektrum
için değil).
Norveç
Uygulanmıştır Bu alt bölüm
Ny-Ålesund’un
merkezinden 20 km
çap boyunca olan
coğrafik alan için
geçerli değildir.
Rusya
Federasyonu
Sadece iç mekan
uygulamaları için.
182
Dikkatin Dağılması
Sürüş
Kaza riskini azaltmak için her zaman
araç sürerken tüm dikkatin verilmesi
gereklidir. Araç sürerken telefon
kullanmak (eller serbest kiti ile bile)
dikkatin dağılmasına ve bir kazaya yol
açabilir. Araç sürülmesi sırasında
kablosuz cihazların kullanımını
kısıtlayan yerel kanun ve düzenlemelere
uymalısınız.
Makine Kullanımı
Kaza riskini azaltmak için makineyi
çalıştırmaya tüm dikkatin verilmesi
gereklidir.
Ürünün Taşınması
Taşıma ve Kullanımla ilgili
Genel Beyan
•
Telefonunuzu nasıl
kullandığınızdan ve kullanımın
sonuçlarından sadece siz
sorumlusunuzdur.
•
Telefon kullanımının yasak olduğu
her yerde telefonunuzu
kapatmalısınız. Telefonunuzun
kullanımı, kullanıcıları ve
çevrelerini korumak üzere
183
tasarlanmış güvenlik önlemlerine
bağlıdır.
•
Telefonunuzu ve aksesuarlarını
dikkatli kullanın, temiz ve tozsuz
bir yerde saklayın.
•
Telefonunuzu ve aksesuarlarını
açık ateşe veya yanan tütün
ürünlerine maruz bırakmayın.
•
Telefonunuzu veya aksesuarlarını
sıvıya, rutubete veya yüksek neme
maruz bırakmayın.
•
Telefonunuzu veya aksesuarlarını
düşürmeyin, atmayın veya
bükmeye çalışmayın.
•
Cihazı veya aksesuarlarını
temizlemek için sert kimyasallar,
temizlik çözeltileri veya aerosoller
kullanmayın.
•
Telefonunuzu veya aksesuarlarını
boyamayın.
•
Telefonunuzu veya aksesuarlarını
sökmeye çalışmayın, bunu sadece
yetkili personel yapabilir.
•
Telefonunuzu veya aksesuarlarını
aşırı sıcaklıklara maruz
bırakmayın (minimum -5,
maksimum +50 derece).
•
Elektronik ürünlerin atılması ile
ilgili yerel düzenlemeleri kontrol
edin.
•
Telefonunuzu oturduğunuzda
184
kırılabileceğinden arka cebinizde
taşımayın.
•
Fransa’da çalıştırıldığında bu
telefon harmonik olmayan frekans
bantları kullanır.
Türkçe SMS Uyumluluğu
Telefon tüm Türkçe karakterleri içeren
ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha
yeni sürüm kodu) ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 (veya daha yeni
sürüm kodu) teknik özelliklerine
sahiptir.
Kullanım Ömrü
Bu cihazın bakanlıkça tespit ve ilan
edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
Küçük Çocuklar
Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük
çocukların erişebileceği yerlere
bırakmayın ve oynamalarına izin
vermeyin.
Kendilerini veya başkalarını incitebilir
veya kazara telefona zarar verebilirler.
Telefonunuz, yaralanmaya sebep
olabilecek keskin kenarlara sahip veya
ayrılıp boğulma tehlikesi yaratabilecek
küçük parçalar içerir.
185
Mıknatıslığın Bozulması
Mıknatıslığın Bozulması riskini önlemek
için, elektronik cihazların veya manyetik
araçların telefonunuza uzun bir süre
yakın durmasına izin vermeyin.
Elektrostatik Boşaltım (ESD)
SIM kartın metal konektörlerine
dokunmayın.
Anten
Bluetooth &
Kablosuz anteni
GPS
anteni
Anten
Antene gerekmedikçe dokunmayın.
Normal Kullanım Pozisyonu
Bir arama yaparken veya alırken,
telefonu alt kısmı ağzınıza gelecek
şekilde kulağınıza tutun.
Anten
186
Anten
Hava Yastıkları
Hava yastıkları büyük bir kuvvet ile
açıldıklarından ve ciddi bir yaralanmaya
sebep olabileceğinden telefonu bir hava
yastığı bölgesinin üstüne veya hava
yastığı açılma bölgesine koymayın.
Aracınızı sürmeye başlamadan önce
telefonu güvenli bir yere yerleştirin.
Nöbetler / Bayılmalar
Telefon parlak veya yanıp sönen ışık
üretebilir. Kişilerin küçük bir yüzdesi
oyun oynarken veya video izlerkenki gibi
çakan ışık veya ışık paternlerine maruz
kaldıklarında bayılabilir veya nöbet
(daha önce hiç geçirmemiş olsalar bile)
geçirebilir. Eğer nöbet veya bayılma
187
geçirdiyseniz veya ailenizde bu tarz
şeyler olmuşsa lütfen bir doktora
danışın.
Tekrarlı Zorlamanın Neden
Olduğu Rahatsızlıklar
Telefonunuz ile mesaj yazarken veya
oyun oynarken Tekrarlı Zorlamanın
Neden Olduğu Rahatsızlıklar (RSI)
riskini en aza indirmek için:
•
Telefonu çok sıkı kavramayın.
•
Düğmelere hafifçe basın.
•
Mesaj Şablonları ve Kelime
Tahmini gibi düğmelere basma
sayısını en aza indirmek üzere
tasarlanmış özellikleri kullanın.
•
Gerinmek ve rahatlamak için sık
sık ara verin.
Acil Aramalar
Bu telefon, diğer tüm kablosuz telefonlar
gibi, tüm koşullarda bağlantı garantisi
veremeyen radyo sinyalleri kullanarak
çalışır. Bu yüzden, acil iletişim için asla
sadece bir kablosuz telefona
güvenmeyin.
Yüksek Ses
Bu telefon duymanıza zarar verebilecek
yüksek ses üretme yeteneğine sahiptir.
188
Kulaklık, Bluetooth stereo kulaklık veya
diğer ses cihazları kullanmadan önce
ses seviyesini düşürün.
Telefonun Isınması
Telefonunuz şarj ve normal kullanım
sırasında ısınabilir.
Elektrik Güvenliği
Aksesuarlar
Sadece onaylanmış aksesuarlar
kullanın.
Uyumsuz ürünler veya aksesuarlar ile
bağlamayın.
Bozuk para, anahtarlık gibi metal
nesnelerin batarya terminalleri ile temas
etmemesine veya kısa devre
yaptırmasına izin vermeyin, bu
kısımlara dokunmayın.
Araba Bağlantısı
Telefon arabirimini araç elektrik
sistemine bağlarken profesyonel destek
alın.
Arızalı ve Hasarlı Ürünler
Telefonu veya aksesuarlarını sökmeye
çalışmayın.
Sadece nitelikli personel telefona veya
aksesuarına bakım veya tamir yapabilir.
189
Eğer telefonunuz veya aksesuarları
suya düşerse, delinirse veya ciddi bir
düşmeye maruz kaldıysa, yetkili bir
servis merkezinde kontrol ettirilene
kadar kullanmayın.
Radyo Frekans Paraziti
Genel Parazit Beyanı
Telefonu kalp pilleri ve işitme cihazı gibi
kişisel tıbbi cihazların yakınında
kullanırken dikkat edilmelidir.
Kalp Pilleri
Kalp pili üreticileri, kalp pili ile potansiyel
paraziti önlemek için cep telefonu ve
kalp pili arasında minimum 15 cm
mesafe önerirler. Bunu elde etmek için,
telefonu kalp pilinize ters kulağınızda
kullanın ve göğüs cebinizde taşımayın.
İşitme Cihazları
İşitme cihazı veya diğer koklear implant
kullanan kişiler kablosuz cihaz
kullanırken veya yakınlarda bir kablosuz
cihaz bulunduğunda parazit gürültüsü
duyabilirler.
Parazit seviyesi işitme cihazı tipine ve
parazit kaynağından mesafeye bağlıdır,
aradaki mesafeyi artırmak paraziti
azaltabilir. Ayrıca, alternatifleri
öğrenmek için işitme cihazı üreticiniz ile
190
görüşebilirsiniz.
Tıbbi Cihazlar
Telefonunuzun, tıbbi cihazınızın
çalışması ile parazit yaratıp
yaratmayacağını belirlemek için
doktorunuz ve cihaz üreticiniz ile
görüşün.
Hastaneler
Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık
kuruluşlarında istendiğinde kablosuz
cihazınızı kapatın. Bu istekler hassas
tıbbi ekipman ile muhtemel paraziti
önlemek için tasarlanmıştır.
Uçak
Havaalanı veya havayolu personeli
tarafından istendiğinde her zaman
kablosuz cihazınızı kapatın.
Kablosuz cihazın uçakta kullanımı ile
ilgili havayolu personeli ile görüşün.
Eğer cihazınızda “uçuş modu”
bulunuyorsa, bu uçağa binmeden önce
etkinleştirilmelidir.
Arabalarda Parazitlenme
Elektronik ekipmanda parazitlenme
oluşturabileceğinden bazı araç üreticileri,
kurulumunda harici anten içeren bir eller
serbest kiti kullanılmadığı sürece cep
telefonlarının araçlarda kullanılmasına
191
izin vermezler.
Patlayıcı Ortamlar
Benzin İstasyonları ve
Patlayıcı Atmosferler
Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere
sahip yerlerde, telefonunuz veya diğer
radyo ekipmanı gibi kablosuz cihazları
kapatma için tüm uyarılara uyun.
Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere
sahip bölgeler arasında yakıt doldurma
bölgeleri, gemilerde güverte altı, yakıt
veya kimyasal nakliye veya saklama
tesisleri, havada kimyasallar veya toz,
granül veya metal tozu gibi partiküller
içeren hava bulunan bölgeler bulunur.
Patlayıcı Kapsüller ve Alanlar
Bir patlama bölgesinde veya “iki yönlü
radyoları” veya “elektronik cihazları”
kapatın uyarılarının bulunduğu
bölgelerde patlama çalışmalarına
müdahaleyi önlemek için cep
telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı
kapatın.
192
RoHS Uygunluk
Beyanı
Çevresel etkileri en aza indirgemek ve
yaşadığımız dünyaya karşı daha
sorumlu davranmak adına bu doküman,
ZTE CORPORATION tarafından
üretilen TURKCELL Maxi Plus 5 ’in
Avrupa Parlamentosunun RoHS (Zararlı
Maddelerin Kısıtlanması) 2002/95/EC
Direktifi ile şu içeriklerde uyumlu
olduğunun resmi beyanıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kurşun (Pb)
Cıva (Hg)
Kadmiyum (Cd)
Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))
Polibrominatlı bifelinler (PBB’ler)
Polibrominatlı difenil etherler
(PBDE’ler)
ZTE CORPORATION tarafından
üretilen TURKCELL Maxi Plus 5 EU
2002/95/EC gerekliliklerini
karşılamaktadır.
Telefonunuz RoHS Yönetmeliği ile
uyumludur.
Bu cihaz EEE Yönetmeliğine uygundur.
193
Eski Cihazınızın
Atılması
1. Bir ürün üzerinde,
üstünde çarpı işareti
bulunan tekerlekli çöp
bidonu sembolü
bulunması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı
Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu
anlamına gelir.
2. Tüm elektrikli ve
elektronik ürünler evsel
atıklardan ayrı olarak,
hükümet veya yerel
yetkililer tarafından
belirlenmiş toplama
tesisleri aracılığıyla
bertaraf edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru
şekilde bertaraf edilmesi
çevreye ve insan
sağlığına yapacağı
olumsuz etkilerin
önlenmesine yardımcı
olacaktır.
Ürünün WEEE yönergesini temel alan
geri dönüşüm bilgisi için
weee@zte.com.cn adresine bir e-posta
gönderin.
194
EC UYGUNLUK
BEYANI
Şu ürünün:
Ürün Tipi: WCDMA/GSM (GPRS)
Çift Mod Dijital Cep Telefonu
Model No: Turkcell Maxi Plus 5
Radyo ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipman Direktifi (EC Direktifi
1999/5/EC) ve Elektromanyetik
Uyumluluk Direktifinin (2004/108/EC)
temel koruma gerekliliklerini karşıladığı
açıkça beyan edilmektedir.
Bu beyan, test/değerlendirme için
sunulan numunelerin aynısı olarak
üretilen tüm örnekler için geçerlidir.
Ürünün Radyo ve Telekomünikasyon
Terminal Ekipmanı Direktifi (EC Direktifi
1999/05/EC) gereklilikleri ile
uyumluluğunun değerlendirilmesi,
Amerikan TCB (Onaylanmış Kuruluş No.
1588) tarafından şu standartlara göre
gerçekleştirilmiştir:
Emniyet EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 301 489-1 V1.8.1;
EMC
EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
195
EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
Radyo
EN 300 328 V1.7.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 302 291-1 V1.1.1;
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 50360:2001;
EN 62311: 2008
Sağlık
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
Bu beyan, üreticinin sorumluluğundadır:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South,
Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, Çin Halk
Cumhuriyeti
Şirket için imza yetkisine sahip kişi:
196
XU FENG
ZTE Corporation Kalite Müdürü
Shenzhen, 31 Mayıs 2012
197
EC DECLARATION
OF CONFORMITY
It is hereby declared that following
designated product:
Product Type:
WCDMA/GSM(GPRS)
Dual-Mode Digital Mobile Phone
Model No: Turkcell Maxi Plus 5
Complies with the essential protection
requirements of the Radio and
Telecommunication Terminal
Equipment Directive (EC Directive
1999/5/EC) and the Electromagnetic
Compatibility Directive (2004/108/EC).
This declaration applies to all
specimens manufactured identical to
the samples submitted for
testing/evaluation.
Assessment of compliance of the
product with the requirements relating to
the Radio and Telecommunication
Terminal Equipment Directive (EC
Directive 1999/5/EC) was performed by
American TCB (Notified Body No.1588),
based on the following standards:
Safety
EMC
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-3 V1.4.1;
198
EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.5.1;
EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007
EN 301 511 V9.0.2;
EN 301 908-1 V4.2.1;
EN 301 908-2 V4.2.1;
Radio
EN 300 328 V1.7.1;
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 302 291-1 V1.1.1;
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 50360:2001;
EN 62311: 2008
Health
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
This declaration is the responsibility of
the manufacturer:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, PR China
Authorised person signing for the
199
company:
XU FENG
Quality Director Of ZTE Corporation
Name in block letters & position in the
company
Shenzhen, 31th May 2012
Place & date
Legally valid signatur
200
Üretici Firma Genel Merkez
ve Üretim Yeri İletişim
Bilgileri
ZTE CORPORATION
No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzen,
P.R.China
Post Code: 518057
Web sitesi: http://www.zte.com.cn
Tel: +86 -755 - 2677 9999
Fax: +86 -755 - 26771999
İthalatçı firma: BAŞARI Ticaret ve
İletişim Hizmetleri A.Ş.
İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu
Cad.Erkuk Sokak.No:12/1 Üner Plaza B
Blok. 34752 Ataşehir/İstanbul
Tel:0(216) 5783700/2228 Faks:0(216)
578 37 22 GSM:0(533) 969 34 17
www.basariticaret.com
İthalatçı firma: NETCELL İletişim
Hizmetleri Ticaret A.Ş..
Nuh Kuyusu Cad. No: 97 34664Üsküdar
/ İSTANBUL
Telefon : 0216 553 45 00Fax : 0216 553
67 27
info@netcell.com.tr
201
İthalatçı firma: GENPA
Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri San. Tic. A.Ş
Nispetiye Cad. No:41 Etiler Beşiktaş
Istanbul
Tel: +90 212 359 00 00 Fax: +90 212
287 27 27
info@genpa.com.tr
İthalatçı firma: KVK Teknoloji ürünleri
ve Tic A.Ş.
Adres: Bayar Cad. Gülbahar Sok. KVK
Plaza, No:14 Kozyatağı-İstanbul 34742
Tel: +90 216 410 85 00 Faks:+90 216
60 60
info@kvk.com
İthalatçı firma: C5 Elektronik San. Ve
Tic. A.Ş.
Adres: Süleyman Seba Cad. No:48 BJK
plaza B-blok K:1 Beşiktaş-İstanbul /
Türkiye 34347
Tel: +90 212 227 18 18 Faks: +90 212
227 47 27
info@c5.com.tr
202
YETKİLİ TEKNİK SERVİS
NOKTALARIMIZ
ADANA KVK TEKNİK SERVİS: Atatürk
Cad. Ağagil Apt. Zemin Kat No: 66/A
Seyhan Tel:444 1 585 Faks: 0 322 459 30
75
GENPA TEKNİK SERVİS: Çınarlı Mah.
Atatürk Cad. No:2 Seyhan Tel: 0 212 359 0
359 Faks: 0 322 453 33 32
ANKARA GENPA TEKNİK SERVİS:
Korkut Reis Mah. Necatibey Cad. No:44
06570 Kızılay Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0
312 232 55 33
KVK TEKNİK SERVİS: Ziya Gökalp Cad.
Adakale Sok. No:27/B 06420 Kızılay
Tel:444 1 585 Faks: 0 312 430 43 44
ANTALYA KVK TEKNİK SERVİS:
Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
Talay Apt. No: 17 Tel:444 1 585 Faks: 0
242 243 28 82
BURSA GENPA TEKNİK SERVİS:
Kırcaali Mah.Kayalı Sok.Ortaklar İş
Merkezi No:34/42-43 Osmangazi Tel: 0
212 359 0 359 Faks: 0 224 250 48 49
KVK TEKNİK SERVİS: Kıbrış Şehitleri
Cad.(Ulu Cad.) No: 63/1 Osmangazi/Bursa
Tel:444 1 585 Faks: 0 224 250 00 42
DİYARBAKIR KVK TEKNİK SERVİS: Ofis
İstasyon Cad. Kupik Apt. Altı No: 28/C
Diyarbakır Tel:444 1 585 Faks: 0 412 228
87 80
GENPA TEKNİK SERVİS: İnönü Mahallesi,
İnönü Cad.Şeran Plaza No:31 Kat:1 No:7/8
Sur Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0 412 224
203
24 39
ERZURUM GENPA TEKNİK SERVİS:
Bakırcı Mah. Menderes Cad. Ömer Erturan
İş Merkezi No:3 Yakutiye Tel: 0 212 359 0
359 Faks: 0 442 234 35 36
KVK TEKNİK SERVİS: Karaköse Mah.
Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi
No:7 Yakutiye Tel:444 1 585 Faks: 0 442
234 93 55
İSTANBUL KVK TEKNİK SERVİS: Sinan
Paşa Mah. Sinan Paşa Köprüsü Sok. Çelik
İş Merkezi No: 10/A Beşiktaş Tel:444 1 585
Faks: 0 212 260 50 19
GENPA TEKNİK SERVİS: Nispetiye
Caddesi Etiler Sok. No:41 Etiler Tel: 0 212
359 0 359 Faks: 0 212 287 27 27
KVK TEKNİK SERVİS: Zuhuratbaba Mah.
Zuhuratbaba Cad. No:7 34740 Bakırköy
Tel:444 1 585 Faks: 0 212 660 59 60
GENPA TEKNİK SERVİS: Fahrettin Kerim
Gökay Caddesi No:39-41/B Baycanhan
Hasanpaşa Kadıköy Tel: 0 212 359 0 359
Fax:0 216 34516 00
KVK TEKNİK SERVİS: Bayar Cd.
Gülbahar Sok. No:14 KVK Plaza Zemin
Kat 34742 Kozyatağı Tel:444 1 585 Faks:
0 216 445 59 60
KVK TEKNİK SERVİS: Ankara Asfaltı E-5
Yan Yol, Kanat Sanayi Sitesi, A Blok, Kat:
2-3 Soğanlık/ Kartal Tel:444 1 585 Faks: 0
216 452 84 51
KVK TEKNİK SERVİS: Kavacık Mah.
Fatih Sultan Mehmet Cd. No:52/4 Beykoz
Tel:444 1 585
204
KVK TEKNİK SERVİS: Meşrutiyet Mah.
Büyükdere Cad. Cevahir AVM Mağaza
No:331/367 Şişli Tel:444 1 585 Fax:0212
380 08 59
İZMİR GENPA TEKNİK SERVİS: Şair
Eşref Bulvarı No:21 Çankaya Tel: 0 212
359 0 359 Faks: 0 232 489 72 72
KVK TEKNİK SERVİS: Şair Eşref Bulvarı
No:4/A Çankaya Tel:444 1 585 Faks: 0 232
446 86 79
SAMSUN KVK TEKNİK SERVİS: Ulugazi
Mah. 19 Mayıs Bulvarı Günay Apt. No:41/B
Tel:444 1 585 Faks: 0 362 233 82 22
TRABZON KVK TEKNİK SERVİS:
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok.
Ziya Bey Sitesi A-Blok No:16/1 Tel:444 1
585 Faks: 0 462 322 36 96
GENPA TEKNİK SERVİS: Gazi Paşa Cad.
Saruhan İş Merkezi No:15/A Tel: 0 212 359
0 359 Faks: 0 462 321 73 00
205
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising