Eiki | EK-623U | manual | EIKI EK-623U Manual

EIKI EK-623U Manual
Gebruikershandleiding
Multimediaprojector
Model EK-623U
(Projectielens is optioneel.)
V1.2
Voorwoord
Functies en ontwerp
Deze multimediaprojector is ontworpen met de meest geavanceerde technologie voor duurzaamheid en
eenvoudig gebruik. Deze projector gebruikt een hoge lichtsterkte en een ecovriendelijk systeem, een palet
met 1,07 miljard kleuren en een technologie voor digitale lichtverwerking (DLP).
Lichtgewicht ontwerp
Beveiligingsfunctie
Deze projector is licht ontworpen qua gewicht.
U kunt hem overal installeren waar u hem wilt
gebruiken.
Met de beveiligingsfunctie kunt u de beveiliging
van de projector verzekeren.
LAN-netwerkfunctie
Instelling eenvoudig computersysteem
Deze projector is geladen met de bedrade
LAN-netwerkfunctie. U kunt de projector via een
netwerk bedienen en beheren.
Raadpleeg voor details 43 en de pagina's
44-51.
De projector heeft het multi-scansysteem om
snel aan bijna alle computer-uitvoersignalen te
voldoen. Resoluties tot WUXGA kunnen worden
aanvaard.
Nuttige functies voor prestentaties
Automatische instelfunctie
Met de digitale zoomfunctie kunt u de aandacht
op de belangrijke informatie vestigen tijdens een
presentatie.
Met deze functie is automatische invoer zoeken
en automatische signaalafstelling mogelijk door
gewoon op de afstandsbediening op de knop
Auto (automatisch) te drukken.
Laserdiodebesturing
De helderheid van de projectie-laserdiode
is handmatig instelbaar (Constant verm.,
Const. intens., of Eco-modus (ECO 1 (80%) /
ECO 2 (50%))).
Energiebeheer
De functie Energiebeheer vermindert het
energieverbruik en zorgt voor een langere
levensduur van de laserdiode.
Logofunctie
Met de Logofunctie kunt u de achtergrond van
het scherm aangeven ("Fabriekslogo”, “Blauw”,
“Zwart” of “Wit" scherm) als geen signaal
beschikbaar is.
Meertalige menuweergave
Het bedieningsmenu is beschikbaar in 13
talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans,
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans,
Koreaans, Portugees, Indonesisch, Nederlands
en Arabisch.
Opmerking:
Het schermmenu en de afbeeldingen in de handleiding kunnen iets verschillen van het ware product.
De handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
i—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Copyright
Deze publicatie, inclusief alle foto's, afbeeldingen en software, worden onder internationale wetgevingen
inzake copyright beschermd terwijl alle rechten zijn voorbehouden. Noch deze handleiding, noch enig
materiaal hierin, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gereproduceerd.
© Copyright 2017
Disclaimer
De informatie in dit document is, zonder kennisgeving, onderheving aan veranderingen. De fabrikant
maakt geen representaties of garanties wat betreft de inhoud hiervan en wijst hiermee enige
geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enige bepaalde doeleinden af. De
fabrikant behoudt het recht voor deze publicatie te reviseren en van tijd tot tijd wijzigingen uit te voeren
aan de inhoud ervan, zonder verplichtingen van de fabrikant om enige persoon over dergelijke revisies of
veranderingen in te lichten.
Herkenning van handelsmerk
Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren en zijn erkend.
—
ii —
Voorwoord
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk:
wij raden u ten zeerste aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u de projector gebruikt. Door het
naleven van deze veiligheids- en gebruiksrichtlijnen kunt u jarenlang genieten van een veilig gebruik
van de projector. Bewaar deze handleiding zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.
Gebruikte symbolen
Er worden waarschuwingssymbolen op het apparaat en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op
gevaarlijke situaties. De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor
belangrijke informatie.
Opmerking:
biedt aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.
Belangrijk:
biedt aanvullende informatie die niet mag worden genegeerd.
Opgelet:
waarschuwt u voor situaties die het apparaat kunnen beschadigen.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties waarin het apparaat kan worden beschadigd, een gevaarlijke omgeving kan
ontstaan of lichamelijke letsels kunnen worden veroorzaakt.
In deze handleiding worden namen van onderdelen en items in de OSD-menu's in een vet lettertype
voorgesteld, zoals in dit voorbeeld:
"Druk op de knop Menu op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven."
Algemene veiligheidsinformatie
¾¾ Open nooit de behuizing van het apparaat. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame
onderhoudstechnici.
¾¾ Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het
apparaat.
¾¾ De laserlichtdiode voor projectie is standaard extreem fel. Om schade aan de ogen te voorkomen, mag
u niet in de lens kijken wanneer de laserdiode is ingeschakeld.
¾¾ Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, een wankel wagentje of een wankele voet.
¾¾ Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van water, in direct zonlicht of vlakbij een
verwarmingsapparaat.
¾¾ Plaats geen zware objecten zoals boeken of tassen, op het apparaat.
—
iii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidsinstructies
• Lees deze handleiding volledig door voordat u de projector installeert en bedient.
• De projector heeft talrijke handige eigenschappen en functies. Bij een goede werking kunt u de functies
optimaal gebruiken en het apparaat in goede toestand houden. Anders wordt niet alleen de levensduur
van het apparaat korter, maar kan ook storing, brand of een ander ongeval worden veroorzaakt.
• Als uw projector niet correct werkt, leest u deze handleiding opnieuw, controleert u de
bedieningsmethode en kabelaansluiting en probeert u de oplossingen in het hoofdstuk Problemen
oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de dealer of het
servicecentrum.
Opgelet:
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN
Opgelet:
Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u de dekplaat (of achterkant) niet
verwijderen. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Laat onderhoud en
reparaties over aan bekwame vakmensen.
Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning die een elektrische schok kan veroorzaken,
in dit apparaat aanwezig is.
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
handleiding van dit apparaat zijn.
VOOR GEBRUIKERS IN DE EU
Het symbool en de recyclingsystemen die hieronder zijn beschreven, zijn van toepassing voor EUlanden en niet voor landen in andere gebieden van de wereld.
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen
worden gerecycled en/of hergebruikt.
De symboolmarkering betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accumulators,
aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwijderd.
Opmerking:
Als er onder de symboolmarkering een chemisch symbool is afgedrukt, geeft dit chemische symbool
aan dat de batterij of accumulator een zwaar metaal met een bepaalde concentratie bevat.
Dit wordt als volgt aangegeven: Hg: kwik; Cd: cadmium, Pb:lood. In de Europese Unie zijn
afzonderlijke inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen
en accumulators.
Geef de apparatuur af bij het afvalverzamelings-/recyclingcentrum van uw gemeente.
Help ons het leefmilieu te sparen!
—
iv —
Voorwoord
Veiligheidsmaatregelen
Opgelet:
•
•
De projector moet geaard zijn.
Stel de projector niet bloot aan regendruppels of hoge vochtigheid om brand of elektrische schok te
vermijden.
≥ 1m
(≥ 39,4”)
• Deze projector produceert intens licht van de projectielens. Vermijd direct in de lens te kijken, anders
kan er oogschade worden veroorzaakt. Wees bijzonder voorzichtig en zorg ervoor dat kinderen niet
rechtstreeks in de straal kijken.
• Plaats de projector in een correcte positie. Anders kan dit resulteren in brandgevaar.
• Laat voldoende ruimte bovenaan, opzij en achter de behuizing voor ventilatie en het afkoelen van
de projector. De onderstaande afbeeldingen geven de minimum afstand aan die moeten worden
aangehouden. Hieraan moet worden voldaan als de projector in een afgesloten omgeving wordt
geplaatst, zoals in een kast.
≥ 1m
(≥ 39,4”)
≥ 1m
(≥ 39,4”)
≥ 1m
(≥ 39,4”)
• Dek de ventilatieopening van de projector niet af. Een slechte verluchting kan de levensduur verkorten
of zelfs gevaar veroorzaken.
• Verwijder de wisselstroomstekker als de projector gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
Waarschuwing:
•
•
•
plaats de projector niet in vettige, natte of rokerige omstandigheden, zoals in een keuken, om storing
of ongeval te voorkomen. Als de projector in contact komt met olie of chemische producten, kan
deze schade oplopen.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
De stroomstekker of de apparaatkoppeling wordt gebruikt als het apparaat voor het loskoppelen en
het ontkoppelde apparaat zal bruikbaar blijven.
—
v—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidshandleiding
• U moet alle veiligheids- en gebruiksinstructies lezen voordat u het product gebruikt.
• Lees alle instructies die hier zijn opgegeven en bewaar ze voor later gebruik. Koppel deze projector
los van de netvoeding voordat u de reiniging uitvoert. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen.
• Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.
• Volg alle waarschuwingen en instructies op die op de projector zijn gemarkeerd.
• Voor extra bescherming van de projector tijdens een onweer of wanneer deze langere tijd onbewaakt
en ongebruikt is, trekt u de stekker uit het stopcontact. Hierdoor kunt u schade door bliksem en
stroompieken voorkomen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of gebruik in de buurt van water, zoals bijvoorbeeld in een
vochtige kelder, in de buurt van een zwembad, enz.
• Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen omdat dit gevaar kan
veroorzaken.
• Plaats deze projector niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of tafel. De
projector kan vallen en ernstige lichamelijke letsels bij kinderen of volwassenen, en ernstige schade
aan het product veroorzaken.
• Gebruik alleen een wagen of voet die door de fabrikant is aanbevolen of bij de projector is verkocht.
Volg bij de montage aan een muur of op een plank de instructies van de fabrikant en gebruik een
montagekit die door de fabrikant is goedgekeurd.
• Wanneer een apparaat op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze
combinatie verplaatst. Bij abrupt stoppen, overmatige kracht en oneffen oppervlakken, kunnen het
wagentje en het apparaat kantelen.
• Sleuven en openingen in de achterkant en onderkant van de kast zijn voorzien voor ventilatie om een
betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting.
• De openingen mogen nooit worden afgedekt met een doek of andere materialen. Zorg ook dat
de opening onderaan niet wordt geblokkeerd door de projector op een bad, sofa, deken of een
ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Deze projector mag nooit naast of boven een radiator of
verwarmingsrooster worden geplaatst.
• Deze projector mag niet worden geplaatst in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast, tenzij een
goede ventilatie is voorzien.
• Duw nooit objecten in deze projector door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten
gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan
brand of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op de projector morst.
• Installeer de projector niet dicht bij het ventilatiekanaal van de airconditioning.
• Deze projector mag alleen worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven.
• Als u niet zeker bent van het geleverde stroomtype, moet u contact opnemen met een erkende
leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
• Zorg dat de wandcontactdoos en de verlengkabels niet overbelast worden, anders kan dit brand
of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats deze
projector niet op een plaats waar de kabel beschadigd kan worden door mensen die erop trappen.
• Probeer niet zelf deze projector te onderhouden, aangezien het openen of verwijderen van de deksels
u kan blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat onderhoud en reparaties over aan
een gekwalificeerde monteur.
• In de volgende omstandigheden moet u deze projector loskoppelen van het stopcontact en contact
opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
¾¾ Wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is.
¾¾ Als er vloeistof in de projector is gemorst.
—
vi —
Voorwoord
¾¾ Als de projector aan regen of water werd blootgesteld.
¾¾ Als de projector niet normaal werkt ondanks het feit dat u de gebruiksrichtlijnen volgt. Pas alleen de
bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen
aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een
bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om de projector
te herstellen naar de normale toestand.
¾¾ Als de projector is gevallen of als de behuizing beschadigd is.
¾¾ Wanneer de projector een opvallende verandering in prestaties vertoont, geeft dit aan dat er
reparatie of onderhoud nodig is.
• Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, moet u controleren of de onderhoudstechnicus
reserveonderdelen heeft gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken als
het originele onderdeel hebben. Niet toegelaten vervangstukken kunnen brand, elektrische schok of
lichamelijke letsels veroorzaken.
• Vraag de onderhoudstechnicus na het onderhoud of de reparatie om routineveiligheidscontroles uit te
voeren om vast te stellen dat de projector veilig werkt.
Informatie voor gebruikers in de Europese Unie
Dit is een apparaat voor het projecteren van beelden op een scherm enz. en
is niet bedoeld voor gebruik als binnenverlichting in een huiselijke omgeving.
Richtlijn 2009/125/EG.
Luchtcirculatie
De ventilatie-openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie. Zorg ervoor dat deze openingen
niet worden geblokkeerd of afgedekt om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en het
apparaat te beschermen tegen oververhitting.
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•
Er wordt warme lucht uitgeblazen uit de uitlaatopening. Als u de projector gebruikt of installeert,
moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Plaats geen brandbare objecten of spuitbussen in de buurt van de projector. Er wordt warme lucht
uitgeblazen uit de luchtopeningen.
Houd de uitlaatopening op minstens 1 m afstand van andere objecten.
Raak geen randonderdeel van de uitlaatopening aan, vooral de schroeven en metalen onderdelen.
Dit gebied zal warm worden tijdens het gebruik van de projector.
Plaats niets op de projector. Objecten die op de behuizing worden geplaatst, zullen niet alleen
beschadigd raken, maar kunnen ook brandgevaar veroorzaken bij warmte.
Er zijn koelventilators voorzien voor het afkoelen van de projector.
De loopsnelheid van de ventilators verandert afhankelijk van de temperatuur binnenin de projector.
—
vii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Luchtinlaatopening
Uitlaatopening
De projector verplaatsen
Als u de projector verplaatst, moet u opletten voor de lens en de afstelbare voet intrekken om schade aan
de lens en de behuizing te voorkomen.
De projector juist installeren
• Plaats de projector op bijna waterpas.
• Zorg dat de projector juist wordt geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan de levensduur van de laserdiode
verminderen en zelfs brandgevaar veroorzaken.
Opgelet bij plafondinstallatie van de projector
•
•
•
•
•
•
Alleen bevoegd personeel mag de installatie aan het plafond uitvoeren.
We zijn niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door het gebruik van een
plafondbeugel die, zelfs in de garantieperiode, niet bij een erkende dealer werd aangeschaft.
Verwijder de plafondbeugel onmiddellijk terwijl deze niet in gebruik is.
Bij de installatie is het gebruik van een momentsleutel aanbevolen. Gebruik geen elektrische
schroevendraaier of een van het impacttype.
Lees de handleiding van de beugel voor details.
De beugel is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
viii —
Voorwoord
140mm
140mm
310mm
310mm
M6 x 4
10 mm
280mm
Opgelet bij het verplaatsen of transporteren van de projector
•
•
•
Laat de projector niet vallen of bots er niet tegen, anders kan er schade of storing optreden.
Gebruik een geschikte draagtas als u de projector draagt.
Vervoer de projector niet met een koeriersdienst of een andere transportdienst in een ongeschikte
transportbehuizing. Dit kan schade veroorzaken aan de projector. Voor informatie over het
transporteren van de projector met een koeriersdienst of een andere transportdienst, raadpleegt u
uw dealer.
—
ix —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidsinformatie laserstraling
Dit product is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT - RISICOGROEP 2 van IEC608251: 2014 en voldoet aan FDA-voorschriften 21 CFR 1040.10 en 1040.11 als een risicogroep 2, LIP
(Laser Illuminated Projector) zoals gedefinieerd in IEC 62471:2006, behalve voor afwijkingen volgens
lasermededeling nr. 50 van 24 juni 2007.
,(&&/$66/$6(5352'8&75,6.*5283
&RPSOLHVZLWK&)5DQGDVD5LVN*URXS/,3
/DVHU,OOXPLQDWHG3URMHFWRU DVGHILQHGLQ,(&H[FHSWIRUGHYLDWLRQV
SXUVXDQWWR/DVHU1RWLFH1RGDWHG-XQH
&$87,21
3RVVLEO\KD]DUGRXVRSWLFDOUDGLDWLRQHPLWWHGIURPWKLVSURGXFW'RQRWVWDUHDW
RSHUDWLQJEHDP0D\EHKDUPIXOWRWKHH\HV
,(&352'8,7/$6(5'(&/$66(*5283('(5,648(
&RQIRUPHDX[QRUPHV&)5HWFRPPH*URXSHGHULVTXH
SURMHFWHXUODVHU /,3/DVHU,OOXPLQDWHG3URMHFWRU GpILQLSDU&(,
VDXIOHVH[FHSWLRQVFLWpHVGDQVOHGRFXPHQW/DVHU1RWLFH1ƒGDWpGX-XLQ
$9(57,66(0(17
5D\RQQHPHQWRSWLTXHGDQJHUHX[SRWHQWLHOpPLVSDUFHSURGXLW1HSDVUHJDUGHU
GLUHFWHPHQWGDQVOHIDLVFHDX&HFLSRXUUDLWrWUHQRFLISRXUOHV\HX[
,(&䱢㾧ℰẎ⒨5*⍘晐䬰于
晋ṭ㠠㍕㾧ℰ⅓␱䬓⏞㗌㜆⹛㛯㗌Ḳⷕ⻩⣽䬍⏯&)5⑳⏳
,(&㈧⮁ḰḲ/,3 㾧ℰ䅎㗵㉼⽘㜡ƌ5*⍘晐䬰于
㳏ヶ
㭋Ẏ⒨⏖僤ἁẎ䔆⍘晐㾧ℰ彷⯫˛寞⋦䛛妭㒴ὃℰ㝆ƏỌℴ⯠䜣䝂㍆⮚˛
Waarschuwing! Het niet naleven van het onderstaande kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.
• Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule van Klasse 4. Probeer de projector nooit uit elkaar te
halen of te wijzigen.
• Elke bewerking of aanpassing die niet specifiek is opgedragen door de handleiding, vormt het risico op
blootstelling aan gevaarlijke laserstraling.
• Open of demonteer de projector niet, gezien dit schade kan veroorzaken door blootstelling aan
laserstraling.
• Staar niet in de straal als de projector aan is. Het heldere licht kan permanent oogletsel veroorzaken.
• Zorg bij het inschakelen van de projector dat niemand binnen het projectiebereik naar de lens kijkt.
• Volg de bedienings-, aanpassings- of bedrijfsprocedure om schade te voorkomen, veroorzaakt door
blootstelling aan laserstraling.
• De instructies voor de montage, bediening en onderhoud bevatten duidelijke waarschuwingen
betreffende voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan de laserstraal te vermijden.
—
x—
Voorwoord
Naleving
Waarschuwing van de FCC
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van
Klasse A, volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert,
gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform
de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch schadelijke
storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat
uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of
meer van de volgende maatregelen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• De afstand tussen apparatuur en ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Om aan Klasse A-beperkingen in Subdeel van Deel 15 van de FCC-voorschriften te voldoen, is het
gebruik van een afgeschermde kabel vereist.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij dit anders is opgegeven in de instructies. Als
dergelijke wijzigingen of aanpassingen nodig zijn, kunt u worden gevraagd om de gebruik van het
apparaat te stoppen.
Modelnummer: EK-623U
Handelsnaam: EIKI
Verantwoordelijke partij: EIKI International, Inc.
Adres: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
Telefoonnr.: 800-242-3454 (949-457-0200)
Opmerking:
Voor gebruik in een commerciële, industriële of zakelijke omgeving.
Niet voor huishoudelijk gebruik.
Vereisten voor de voedingskabel
De voedingskabel die bij deze projector is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten van het land waarin
u deze hebt gekocht.
Voedingskabel voor de Verenigde Staten en Canada:
De AC-stroomkabel die in de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt, is door de Underwriters
Laboratories (UL) in de lijst opgenomen en door de Canadian Standard Association (CSA) gecertificeerd.
De voedingskabel heft een wisselstroomtype van het aardingstype. Dit is een veiligheidsfunctie om
te garanderen dat de stekker in het stopcontact zal passen. Probeer niet om deze veiligheidsfunctie
te omzeilen. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt stoppen, moet u contact opnemen met uw
elektricien.
Waarschuwing:
Een stekker met een blootliggende flexibele draad is gevaarlijk als deze in een stopcontact onder
stroom wordt gestopt.
—
xi —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De draden in deze voedingskabel zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:
• Groen en geel ................. Aarde
• Blauw .............................. Neutraal
• Bruin ............................... Live
De kleuren van de draden in de netkabel van dit apparaat komen mogelijk niet overeen met de gekleurde
markeringen die de aansluitingen in uw stekker aanduiden. Ga als volgt te werk:
• De draad die groen en geel is gekleurd, moet worden aangesloten op de terminal in de stekker die met
de letter E of het veiligheidssymbool voor de aarding is aangegeven of op de groene of groen-gele
gekleurde terminals.
• De draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter N is gemarkeerd of zwart gekleurd
is.
• De bruine draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter L is gemarkeerd of rood
gekleurd is.
Waarschuwing:
Dit apparaat moet geaard zijn.
Opmerking:
Het stopcontact moet dichtbij het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
—
xii —
Voorwoord
Inhoud
AAN DE SLAG.......................................................................................................................... 1
Controlelijst verpakking............................................................................................................ 1
Beelden van onderdelen van de projector.................................................................................. 2
Vooraanzicht...........................................................................................................................................2
Achteraanzicht........................................................................................................................................3
Ingebouwd toetsenpaneel.......................................................................................................................4
Onderaanzicht........................................................................................................................................5
Onderdelen afstandsbediening.................................................................................................... 6
Bedieningsbereik van afstandsbediening....................................................................................... 8
Knoppen van projector en afstandsbediening.............................................................................. 8
Code afstandsbediening.............................................................................................................. 8
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen.............................................................................. 9
INSTELLING EN BEDIENING ............................................................................................... 10
Installatie van de projectielens................................................................................................ 10
De projector starten en sluiten............................................................................................... 12
De projector inschakelen......................................................................................................................12
De projector uitschakelen.....................................................................................................................12
Afstelling van projectorniveau................................................................................................ 13
Adstelling van zoom, focus en trapezium. ................................................................................. 14
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving. .......................................................................... 15
Verticale/horizontale lensverschuiving..................................................................................................15
Optionele lenzen en projectiegrootte...................................................................................... 17
Projectielens.........................................................................................................................................17
Projectiegrootte vs. afstand..................................................................................................................19
MENU-INSTELLINGEN ON-SCREEN DISPLAY (OSD, WEERGAVE OP SCHERM)
20
Besturingselementen OSD-menu.............................................................................................. 20
Door de OSD navigeren.......................................................................................................................20
De OSD-taal instellen............................................................................................................. 21
Overzicht OSD-menu. .............................................................................................................. 23
Afbeeldingsmenu. ..................................................................................................................... 30
HSG-afstelmenu...................................................................................................................................31
Schermmenu............................................................................................................................. 32
Geometrisch correctiemenu..................................................................................................................34
Menu PIP-PBP .....................................................................................................................................35
Menu instellingen..................................................................................................................... 37
Menu Lichtbron........................................................................................................................ 38
—
xiii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Opties............................................................................................................................. 39
Menu Lensfunction...............................................................................................................................40
Menu PIN .............................................................................................................................................41
Menu 3D................................................................................................................................... 42
Communicatiomenu.................................................................................................................... 43
Uw projector met webbrowser besturen.................................................................................. 44
Functies van bedrade LAN-aansluiting.................................................................................................44
Ondersteunde externe apparatuur........................................................................................................44
LAN_RJ45............................................................................................................................................45
RS232 door Telnet-functie....................................................................................................................49
ONDERHOUD EN BEVEILIGING .......................................................................................... 52
Vervanging van de projectielens............................................................................................... 52
De projector reinigen.............................................................................................................. 53
De lens reinigen....................................................................................................................................53
De behuizing reinigen...........................................................................................................................53
Gebruik van het Kensington®-slot. ........................................................................................... 54
PROBLEEMOPLOSSEN ....................................................................................................... 55
Algemene problemen en oplossingen......................................................................................... 55
Tips voor probleemoplossen..................................................................................................... 55
LED-foutberichten................................................................................................................... 56
Beeldproblemen. ...................................................................................................................... 57
Problemen met laserdiode........................................................................................................ 57
Problemen met afstandsbediening............................................................................................. 58
De projector laten onderhouden. ............................................................................................ 58
HDMI V & A............................................................................................................................. 59
SPECIFICATIES ..................................................................................................................... 60
Specificaties............................................................................................................................. 60
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte................................................................................... 61
Projectieafstand en Groottetabel..........................................................................................................61
Tabel Timingmodus.................................................................................................................... 62
Afmetingen projector. ............................................................................................................. 66
NALEVING REGELGEVING .................................................................................................. 67
FCC-waarschuwing.................................................................................................................. 67
Canada..................................................................................................................................... 67
Veiligheidscertificaties............................................................................................................. 67
—
xiv —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Aan de slag
Controlelijst verpakking
Pak de projector voorzichtig uit en controleer of de volgende items aanwezig zijn:
DLP-PROJECTOR
F
OF
EK-623U series
Quick Start Guide
ON
3
2
1
6
5
4
9
8
7
Info
0
Mode
Source
Auto
ter
En
Exit
Menu
a
Gamm
PIP
Cont.
Bright
us
Foc
sH
Len
sV
Len
m
Zoo
H
one
yst
Ke
one
yst
Ke
tter
Shu Mute)
(AV
tern
V
Pat
Hot
Key
AFSTANDSBEDIENING
VGA-KABEL
STROOMKABEL
* Voor andere gebieden, behalve
China: STROOMKABEL x 2 (VS
EN EU)
(MET TWEE AAABATTERIJEN)
BEKNOPTE
HANDLEIDING
* Voor China: STROOMKABEL
x1
Safety Guide
Safety Guide
EK-623U
1
2
LENSKAPJE
CD-ROM
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
* Voor A01-, A03- en A13-lens (Deze gebruikershandleiding)
voor China
GARANTIEKAART
voor VS
ṏ⑩ᷕ㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈䘬⎵䦘⍲⏓濌濪堐
ὅ㌖ᷕ⚥㓧⹄搰⮡“䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩㰉㝻㍏⇞䭉瀲 ≆㱽炱ᷢ㍏⇞␴ⅷ⮹䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩⹇⺫⎶⮡䍗⠫忈ㆸ䘬㰉㝻炻Ὣ 徃
䓇ṏ␴撨ⓖỶ㰉㝻䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩炻ᾅ㉌䍗⠫␴Ṣỻ‍⹟炻 ṭ㍸ὃ㚱ℛ㛔ṏ⑩⎗傥⏓㚱㚱㭺⍲㚱⭛䈑 峐⤪⎶烉
悐ẞ⎵䦘
‫ݹ‬ᵪᕅ᫾(䬍ᡆ䬍䭱ਸ䠁)
䮌ཤ
⚟⌑
⛩⚟ಘ
ᕩ⡷(ᘛࡺ⼧䬌)
㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈
摭炷Pb˅ 㰆炷Hg˅ 擱炷Cd˅
X
X
X
O
O
X
O
O
O
瀟ẟ撔炷Cr(VI)˅
O
O
O
⣂㹜俼劗炷PBB˅
⣂㹜Ḵ劗慂炷PBDE˅
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
仾ᡷ㓴Ԧ
X
⚟⌑ⴆ‫؍‬ᣔᔰ‫ޣ‬
O
⑙ᓖᔰ‫ޣ‬
O
สᶯ㓴Ԧ
㔶㓯,㓯ᶀ
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚ㓯
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚᨂᓗ㓴Ԧ
䠁኎Ԧ(ᘛࡺ⼧䬌,䬌䪹ㅹ)
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
䚕᧗ಘ
˕烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐⛐宍悐ẞ㇨㚱⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌⛯⛐SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ẍᶳˤ
O
ʹ烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐军⮹⛐宍悐ẞ䘬㝸ᶨ⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌崭↢SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ˤ
⢯㲐烉戜Ḷ㫏䚇ᶶᷕ⚥⮡ḶRoHS䘬澵⎴奬⭂炻㛔㈽⼙㛢ṏ⑩䫎⎰㫏䚇RoHS㊯濶(䓝㮼ˣ䓝⫸学⢯ᷕ旸⇞ἧ䓐㝸ṃ㚱⭛䈑峐㊯濶), 㛔
堐ᷕ㞯㚱"X"䘬㇨㚱悐ẞ⛯ᷢ㫏䚇ROHS㊯濶㇨⃩孠瀃⢾䘬悐ẞˤ
RoHS-KAART
voor China
QC-ACCEPTATIEKAART
voor China
GARANTIEKAART
voor China
Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als enige items ontbreken, beschadigd lijken of als de
eenheid niet werkt. Het wordt aanbevolen dat u het originele verpakkingsmateriaal bewaart voor als u de
apparatuur ooit voor de garantieservice moet retourneren.
Opmerking:
•
Vermijd gebruik van de projector in stoffige omgevingen.
—
1—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beelden van onderdelen van de projector
Vooraanzicht
3
4
2
1
5
6
Item
Label
1 Projectielens
2
3
4
5
6
Beschrijving
Maakt automatische lensbesturing en -afstelling mogelijk:
verticale en horizontale offsets, zoom en focus.
Voorste IR-sensor Ontvangt signalen van de IR-afstandsbediening. Houd het
signaalpad van de sensor onbelemmerd voor ononderbroken
Bovenste IRcommunicatie met de projector.
sensor
LEDGeeft de status van de projector weer.
statusindicatoren
Regeling van
Houd deze openingen onbelemmerd om oververhitting van de
luchtopeningen
projector te vermijden.
(Inname)
Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
Zie pagina
6
56
-
13
Belangrijk:
Ventilatieopeningen op de ventilator maken goede luchtcirculatie mogelijk waardoor de laserdiode van
de projector koel blijft. Belemmer geen van de ventilatieopeningen.
—
2—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Achteraanzicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
Item
Label
1 3D SYNC IN
14
13
12
11
Beschrijving
Verbind de 3D SYNC IN-kabel van uw pc of andere geschikte
apparaten.
Sluit een LAN-kabel van ethernet aan.
Sluit een RJ45 Cat5/Cat6-ethernetkabel aan om
ongecomprimeerde videobesturingssignalen met hoge definitie in
te voeren.
Sluit de IR 3D-brilzender aan
(Opmerking: alleen voor specifieke IR 3D-brillen)
Sluit de HDMI-kabel van een HDMI-apparaat aan.
2
3
LAN
HDBaseT
4
3D SYNC UIT
5
HDMI IN
(HDMI1 / HDMI2)
DVI-D
Sluit een DVI-bron aan.
VGA IN
Sluit een VGA-kabel aan van een computer of een
componentinrichting.
Afstandbediening Sluit de bedrade aansluiting van de afstandsbediening aan voor
IN
seriële besturing van de projector.
(R/C IN)
VGA OUT (VGA Sluit de VGA-kabel aan op een scherm.
UIT)
RS-232C
Sluit een RS-232 seriële poortkabel aan voor afstandsbediening.
Aan/uit-knop
Schakel de aan/uit-knop om de voedingsbron in/uit te schakelen.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AC-ingang
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
Ingebouwd
toetsenpaneel
Zie pagina
-
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan.
Gebruik de projector op aanrechtbladen, tafels, enz.
Gebruik deze om de projector veilig te stellen.
Bedien de projector.
-
12
12
54
4
Opmerking:
•
•
Om deze functie te gebruiken, moet u de voedingsadapter/stroomkabel/stroomkoord insteken
voordat u de projector in-/uitschakelt.
Gebruik deze bus niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
Waarschuwing:
Sluit als voorzorgsmaatregel alle stroom naar de projector en aangesloten apparatuur uit voordat u
aansluitingen uitvoert.
—
3—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Ingebouwd toetsenpaneel
1
2
3
4
11
5
6
10
Item
Label
1 Voeding
2 Menu
3
Pijltoetsen
4
Afsluiten
5
Invoeren
6
7
AV Mute (AV
dempen)
Invoering
8
9
8
7
Beschrijving
Schakel de projector in of uit.
Geef menu's weer.
•
Stel een instelling of OMHOOG/OMLAAG of RECHTS/LINKS
in.
• Navigeer binnen een menu.
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
Geef het videobeeld weer of maak deze leeg.
Zie pagina
12
20
20
20
20
Zoom
• Selecteer een gemarkeerd menu-item.
• Wijzig of aanvaard een waarde.
Stel het in-/uitzoomen af.
9
Focus
Stel de focus af.
14
10
Lens
11
Automatisch
Stel de instelling af voor verticale of horizontale offset van de
lens.
Optimaliseer automatisch de afbeelding.
—
4—
14
-
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderaanzicht
1
140mm
140mm
1
310mm
2
310mm
2
2
2
280mm
1
Item
Label
Beschrijving
1 Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
2 Steungaten voor Neem contact op met uw dealer over montage van de projector
plafond
aan het plafond.
Zie pagina
13
-
Opmerking:
•
•
•
Zorg tijdens de installatie dat u alleen door UL genoemde plafondbeugels gebruikt.
Gebruik voor plafondinstallaties goedgekeurde montagehardware en M6-schroeven met een
maximale schroefdiepte van 10 mm (0,39 inch).
De constructie van de plafondmontage moet van geschikte vorm en sterkte zijn. Het laadvermogen
van de plafondbevestiging moet hoger zijn dan het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur en
moet als extra voorzorgsmaatregel in staat zijn drie keer het gewicht van de apparatuur te dragen
gedurende een periode van meer dan 60 seconden.
—
5—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderdelen afstandsbediening
ON
OFF
1
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Info
0
Mode
17
4
Auto
Source
18
Exit
19
2
5
Enter
6
7
8
Menu
Gamma Bright
Cont.
PIP
9
10
20
21
Lens H
Focus
22
Zoom
23
Pattern
24
11
Lens V
12
Keystone H
13
Keystone V
14
Shutter
(AV Mute)
Hot Key
15
Belangrijk:
1. Vermijd gebruik van de projector terwijl helder fluorescent licht aan is. Bepaalde fluorescentverlichting
met hoge frequentie kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren.
2. Zorg dat niets het pad belemmert tussen de afstandsbediening en de projector. Als het pad tussen
de afstandsbediening en de projector is belemmert, kunt u het signaal van bepaalde reflectieve
oppervlakken, zoals projectorschermen, afkaatsen.
3. De knoppen en toetsen op de projector hebben dezelfde functies als de overeenkomende
knoppen op de afstandsbediening. De gebruikershandleiding beschrijft de functies op basis van de
afstandsbediening.
Opmerking:
Voldoet aan FDA-prestatienormen voor laserproducten, met uitzondering van afwijkingen volgens
Lasernotificatie nr. 50 van 24 juni 2007.
—
6—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Label
1 Voeding aan
2 Nummertoetsen
3
4
5
Info
Automatisch
Invoering
6
Pijltoetsen
7
8
9
10
Menu
Gamma
Helder
Lens H
Beschrijving
Zet de projector AAN.
Voer een nummer (zoals een pincode) of bron-sneltoets in.
Knop bron-sneltoets:
1: VGA
2: HDMI-1
3: HDMI-2
4: DVI
5: HDBaseT
Geef bronbeeldinformatie weer.
Optimaliseer automatisch de afbeelding.
• Selecteer een gemarkeerd menu-item.
• Wijzig of aanvaard een waarde.
• Stel een instelling of OMHOOG/OMLAAG of RECHTS/LINKS
in.
• Navigeer binnen een menu.
Geef menu's weer.
Stel niveaus van het middelste bereik af.
Stel de hoeveelheid licht in de afbeelding af.
Stel de positie van de afbeelding horizontaal af.
Zie pagina
12
-
11
12
13
Lens V
Trapezium H
Trapezium V
Stel de positie van de afbeelding verticaal af.
Stel het horizontale trapezium af.
Stel het verticale trapezium af.
14
14
14
Geef het videobeeld weer of maak deze leeg.
-
15
16
17
Sluiter
(AV dempen)
Sneltoets
UIT
Modus
Selecteer snel uw vooraf ingestelde toetsen.
Schakel de projector UIT.
Selecteer de vooraf ingestelde weergavemodus.
12
-
18
19
Bron
Afsluiten
20
20
21
22
PIP
Verv.
Focus
23
24
Zoom
Patroon
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
Schakel PIP/PBP AAN/UIT.
Stel verschil tussen donker en licht af.
Stel de focus af om de helderheid van het beeld naar wens te
verbeteren.
Stel de zoom af om een gewenste beeldgrootte te bereiken.
Geef een testpatroon weer.
20
20
20
-
14
14
-
Waarschuwing:
Gebruik van andere besturingselementen, afstellingen of prestatieprocedures dan die hierin worden
aangegeven, kunnen in een gevaarlijke blootstelling aan laserlicht resulteren.
—
7—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bedieningsbereik van afstandsbediening
De afstandsbediening gebruikt infroodtransmissie om de projector te besturen. Het is niet nodig om de
afstandsbediening op de projector te richten. Mits u de afstandsbediening niet loodrecht op de zijkanten
of achterkant van de projector richt, zal de afstandsbediening goed functioneren tussen een radius
van 10 meter (32,8 voet) en 30 graden boven of onder het projectorniveau. Als de projector niet op de
afstandsbediening reageert, moet u iets dichterbij gaan.
Knoppen van projector en afstandsbediening
De projector kan met behulp van de afstandsbediening worden bediend, of via de knoppen op de
achterkant van de projector. Alle handelingen kunnen vanaf de afstandsbediening worden uitgevoerd; de
knoppen op de projector zijn beperkt wat betreft het gebruik.
Code afstandsbediening
De tien verschillende codes voor de afstandsbediening (Code 0-Code 9) zijn aan deze projector
toegewezen. Van code veranderen voorkomt interferentie door andere afstandsbedieningen als meerdere
projectoren of video-apparatur tegelijkertijd naast elkaar worden gebruikt. Verander eerst de code
voor de afstandsbediening voor de projector voordat u die op de afstandsbediening zelf verandert. Zie
“AB instellingen → Projectoradres” in het menu Opties op pagina 39.
De code voor de afstandsbediening veranderen:
Houd de knop Modus en een nummertoets (0-9) op de afstandsbediening langer dan drie seconden
ingedrukt om van code te veranderen.
Standaardinstelling: 0
Het Projectoradres voor de projector wijzigen:
Selecteer een Projectoradres in het menu Opties. (Opties → AB instellingen → Projectoradres)
—
8—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen
1. Verwijder het lid van het batterijcompartiment, zoals in de
afbeelding wordt getoond.
2. Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-), zoals in
het batterijcompartiment wordt getoond.
3. Plaats het lid terug.
Opgelet:
•
•
•
Gebruik alleen AAA-batterijen (alkaline-batterijen worden aanbevolen).
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale regelgevingen.
Verwijder de batterijen als u de projector voor langdurige perioden niet gebruikt.
—
9—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Instelling en bediening
Installatie van de projectielens
Vóór het instellen van de projector, dient u de projectielens op de projector te installeren.
Belangrijk:
•
•
Controleer vóór de installatie waar de projector wordt gebruikt en bereid een passende lens voor.
Neem voor details contact op met de dealer waar u de projector hebt gekocht.
1. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen.
2. Draai de lenskap linksom. Verwijder daarna de lenskap.
3. Verwijder beide lenskappen (voor- en achterkant) van de lens.
4. Installeer de assemblage, met het label “TOP” (boven)
op de lensassemblage naar boven gericht, in de
lensbevestiging.
—
10 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
5. Draai de lens rechtsom om de lens op de plaats te vergrendelen.
6. Installeer de lenskap stevig op de lens.
—
11 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector starten en sluiten
De projector inschakelen
1. Sluit de stroomkabel aan op de projector. Sluit het andere uiteinde daarna aan op
een stopcontact.
De aan/uit-knop op het ingebouwde toetsenpaneel brandt.
Belangrijk:
Zorg dat de aan/uit-knop in de positie AAN is.
2. Zet de aangesloten apparaten aan.
3. Zet de projector aan door op de afstandsbediening te
drukken op “ ” of druk op het ingebouwde toetsenpaneel
op “ ”. De oranje Status-LED blinkt langdurig.
Het splashscreen van de projector wordt weergegeven en
aangesloten apparatuur worden gedetecteerd.
4. Als meer dan één invoerapparaat is aangesloten, drukt u op de knop Bron op de afstandsbediening om
een invoerbron (VGA, HDMI-1, HDMI-2, HDBaseT of DVI) te selecteren.
5. De projector detecteert de bron die u hebt geselecteerd en geeft het beeld weer.
De projector uitschakelen
1. Druk op het ingebouwde toetsenpaneel op “
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de
projector uit te zetten. Op het weergegeven beeld verschijnt een waarschuwingsbericht.
2. Druk opnieuw op het ingebouwde toetsenpaneel op “
uw selectie te bevestigen. Als u niet opnieuw op “
weer na een paar seconden.
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om
” of “ ” drukt, verdwijnt het waarschuwingsbericht
Opgelet:
Verwijder de stroomkabel niet totdat alle ventilatoren zijn gestopt; dit geeft aan dat de projector is
afgekoeld.
—
12 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afstelling van projectorniveau
Let op het volgende als u de projector instelt:
• de projectortafel of -stand moet waterpas en stevig zijn;
• plaats de projector zodat het loodrecht op het scherm is gericht;
• zorg dat de kabels op een veilige locatie zijn. U kunt over ze struikelen.
A
B
1. Om het niveau van de projector te verhogen, tilt u de projector op
A
.
2. Zoek de verstelbare poot die u wilt aanpassen aan de onderkant van de projector.
3. Draai de verstelbare poot rechtsom om de projector te verhogen, of linksom om het te verlagen.
Herhaal dit, indien nodig, met de resterende poten
—
13 —
B
.
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Adstelling van zoom, focus en trapezium
1. Gebruik de knop Zoom om het
geprojecteerde beeld en de schermgrootte te
vergroten B .
Lens H
Focus
A
Lens V
Keystone H
2. Gebruik de knop Focus om het
geprojecteerde beeld te verscherpen
Zoom
Keystone V
A
Shutter
(AV Mute)
.
Hot Key
Pattern
3. Gebruik de knoppen Trapezium H (op de afstandsbediening) om het
B
trapezium horizontaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Gebruik de knoppen Trapezium V (op de afstandsbediening) om het
trapezium verticaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Lens H
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
—
14 —
Hot Key
Pattern
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving
De projectielens kan omhoog, omlaag, naar rechts en naar links worden bewogen met de door een motor
aangedreven functie voor lensverschuiving. Met deze functie is het gemakkelijk om de beelden op het
scherm te plaatsen. Lensverschuiving wordt meestal in percentage van de hoogte of breedte van de
afbeelding uitgedrukt, zie onderstaande afbeelding.
Verticale/horizontale lensverschuiving
Verticale beeld-offset: 0% offset (WUXGA)
Er is geen offset toegepast - 0% offset.
De helft van de afbeelding verschijnt
boven het midden van de lens en de helft
van de afbeelding verschijnt onder het
midden van de lens.
600 pixels
boven het
midden van
de lens.
Midden van lens
600 pixels
boven het
midden van
de lens.
Verticale beeld-offset: 100% offset (WUXGA)
De afbeelding heeft een offset van 600
pixels boven het midden van de lens,
zodat het midden van de afbeelding nu
600 pixels boven de plek is waar het bij
een offset van 0% (of midden van lens)
was.
De offset is +600/600 * 100% = +100%
600 pixels
verschuiving
boven het
midden van
de lens.
Midden van lens
—
15 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Verticale beeld-offset: -100% offset (WUXGA)
De afbeelding heeft een offset van 600
pixels onder het midden van de lens,
zodat de afbeelding een offset heeft van
-600/600 * 100% = -100%
600 pixels
verschuiving
onder het
midden van
de lens.
Midden van lens
Een totaal van
600 pixels van
de weergave
zijn onder het
midden van
de lens.
Horizontale beeld-offset: +/-30% offset (WUXGA)
-288 pixels
Midden van lens
1920 pixels
De afbeelding heeft een offset van
288 pixels links of rechts van het
midden van de lens.
De afbeelding heeft een offset
van +288/960 * 100% = +30%, of
-288/960 * 100% = - 30%
—
16 —
+288 pixels
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Optionele lenzen en projectiegrootte
Projectielens
De complete projectielensserie is zoals in de onderstaande tabel.
Item
Lenstype
Naam lensmodel
A05
A16
A15
A01
A02
A03
A13
(AH-A25010) (AH-A22010A) (AH-A22020) (AH-A22030) (AH-A22040) (AH-A21010) (AH-A23010)
Brandpuntsafstand
(f)
9,49-9,55
11,11-14,06
F-nummer
2,4
2,30-2,53
2,30-2,57
2,00-2,32
Focusspec.
(MTF)
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
Zoombereik
(verhouding)
Geen zoom
1,26 X
1,28 X
14,03-17,96 18,07-22,59 18,07-22,59
Zoom- en
focusafstelling
Afstand
0,96-2,65m
Grootte
projectiebeeld
120” ~ 350”
(Bereik
lensverschuiving
gebaseerd op
breedte en hoogte
van scherm)
42,60-80,90
2,00-2,32
2,30-3,39
2,30-2,74
47 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
1,25 X
1,25 X
1,9 X
1,9 X
1,22-1,53
1,52-2,92
2,90-5,50
Gemotoriseerd
Afstandsverhouding 0,361 (120")
Gemotoriseerde
lensverschuiving
22,56-42,87
0,75-0,95
0,79-6,21m
0,95-1,22
1,22-1,53
1,01~7,98m 1,30~9,96m 1,30~9,96m 1,61~19,00m 3,18~34,77m
50” ~ 300”
Horizontaal: ±15%
Verticaal: ±50%
Projectielens
A01, A03, A13
A02, A05
A15
H
15%
15%
15%
V
50%
50%
50%
—
17 —
rH
15%
10%
1%
rV
50%
40%
25%
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bereik A01/A03/A13 lensverschuiving:
Gemotoriseerde
lensverschuiving
(Bereik
lensverschuiving
gebaseerd op
breedte en hoogte
van scherm)
Lensverschuivingsbereik
Bereik lensverschuiving A02/A05/A15:
Donkerder
Lensverschuivingsbereik
Nauwkeurigheid lensverschuiving: 0,5 pixel per stap
Als de lens te ver wordt verschoven dan het beschreven werkbereik, worden de
schermranden donkerder of raken de beelden onscherp.
Overige optionele onderdelen:
Onderdeelnummer
AH-B34030
Item
Bedrade kabel
afstandsbediening
—
18 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Projectiegrootte vs. afstand
DMD
0,67”
Projectielens
Afstandsverhouding
Zoomverhouding
Afstand
Grootte projectiescherm
Diagonaal Hoogte Breedte
(inch)
(m)
(m)
50
0,67
1,08
A16
0,361
(120")
NA
0,96~2,65m
(m)
NA
A15
A01
A02
A05
A03
A13
0,75-0,95
0,95-1,22
1,22-1,53
1,22-1,53
1,52-2,92
2,90-5,50
1,26 X
0,79-6,21m
1,28 X
1,25 X
1,25 X
1,9 X
1,9 X
1,01~7,98m 1,30~9,96m
1,30~9,96m 1,61~19,00m 3,18~34,77m
Projectieafstand (m)
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Min (m)
Min (m)
Min (m)
Min (m)
Min (m)
Min (m)
(m)
(m )
(m)
(m)
(m)
(m)
0,79 1,01 1,01 1,31 1,30 1,63 1,30 1,63 1,61 3,12 3,18 5,89
60
70
80
0,81
0,94
1,08
1,29
1,51
1,72
NA
NA
NA
0,96
1,12
1,28
1,22
1,43
1,64
1,22 1,57 1,57
1,43 1,84 1,83
1,63 2,11 2,10
1,97
2,30
2,63
1,57
1,83
2,10
1,97
2,30
2,63
1,94
2,27
2,60
3,76
4,39
5,03
3,78
4,39
5,00
7,05
8,20
9,36
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350
1,21
1,35
1,48
1,62
1,75
1,88
2,02
2,15
2,29
2,42
2,56
2,69
3,37
4,04
4,71
1,94
2,15
2,37
2,58
2,80
3,02
3,23
3,45
3,66
3,88
4,09
4,31
5,38
6,46
7,54
NA
NA
NA
0,96
1,04
1,11
1,18
1,26
1,33
1,40
1,48
1,55
1,91
2,28
2,65
1,45
1,61
1,78
1,94
2,10
2,27
2,43
2,60
2,76
2,92
3,09
3,25
4,07
4,89
1,85
2,05
2,26
2,47
2,68
2,89
3,09
3,30
3,51
3,72
3,93
4,13
5,17
6,21
1,84
2,05
2,26
2,47
2,67
2,88
3,09
3,30
3,51
3,72
3,92
4,13
5,17
6,21
2,97
3,30
3,63
3,97
4,30
4,63
4,96
5,30
5,63
5,96
6,30
6,63
8,29
9,96
2,36
2,63
2,90
3,16
3,43
3,69
3,96
4,23
4,49
4,76
5,02
5,29
6,62
7,95
NA
2,97
3,30
3,63
3,97
4,30
4,63
4,96
5,30
5,63
5,96
6,30
6,63
8,29
9,96
2,94
3,27
3,60
3,94
4,27
4,60
4,94
5,27
5,60
5,93
6,27
6,60
8,27
9,93
5,66
6,30
6,93
7,57
8,20
8,84
9,47
10,11
10,74
11,38
12,01
12,65
15,82
19,00
5,61
6,21
6,82
7,43
8,04
8,65
9,25
9,86
10,47
11,08
11,69
12,29
15,33
18,37
10,51
11,67
12,82
13,98
15,13
16,29
17,44
18,60
19,75
20,91
22,06
23,22
28,99
34,77
—
2,38
2,64
2,91
3,18
3,44
3,71
3,98
4,24
4,51
4,78
5,05
5,31
6,65
7,98
19 —
2,36
2,63
2,90
3,16
3,43
3,69
3,96
4,23
4,49
4,76
5,02
5,29
6,62
7,95
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu-instellingen On-Screen Display (OSD, weergave op scherm)
Besturingselementen OSD-menu
De projector heeft een OSD waarmee u beeldafstellingen kunt uitvoeren en diverse instellingen kunt
wijzigen.
Door de OSD navigeren
U kunt de cursorknoppen van de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de projector gebruiken om
te navigeren en wijzigingen aan de OSD uit te voeren.
Auto
Source
B
Enter
Menu
A
C
Exit
D
1. Om de OSD te openen, drukt u op de knop Menu
A
.
Foto
Presentatie
Wit
50
50
5
50
50
Video
50
Helder
3x
Weergavemodus
Wandkleur
Helderheid
Contrast
Scherpte
Kleur
Tint
Gamma
Witte pieken
Kleurtemp.
Snelh. kl.wiel
HSG-aanpassing
Contrast Enhancement
Kleurruimte
Opsl.gebr.
Selecteren
Uit
Auto
Enter
Afsluiten
2. Gebruik de pijltoetsen (pqtu) om binnen het menu te navigeren en een instelling omhoog of omlaag
af te stellen
B
.
3. Druk op de knop Enter om het submenu te openen of de selectie/instelling C te bevestigen.
4. Druk op de knop Afsluiten om naar het vorige menu terug te keren of om menu's af te sluiten wanneer
op topniveau
D
.
Opgelet:
Afhankelijk van de videobron zijn niet alle items in de OSD beschikbaar. Items die niet beschikbaar zijn,
zijn ontoegankelijk en wordt grijs weergegeven.
—
20 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De OSD-taal instellen
Stel de OSD-taal naar uw voorkeur in voordat u doorgaat.
1. Druk op de knop Menu.
Foto
Presentatie
Wit
50
50
5
50
50
Video
50
Helder
3x
Weergavemodus
Wandkleur
Helderheid
Contrast
Scherpte
Kleur
Tint
Gamma
Witte pieken
Kleurtemp.
Snelh. kl.wiel
HSG-aanpassing
Contrast Enhancement
Kleurruimte
Opsl.gebr.
Uit
Auto
Selecteren
Enter
Afsluiten
2. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Instellingen te selecteren en druk op de knop Enter om het menu
Instellingen te openen.
Instellingen
English
Taal
Menulocatie
Stand-by voeding
Testpatroon
Direct inschakelen
Sneltoetsinst.
Terugzetten naar standaard
Service
Selecteren
Comm.modus
Checkerboard
Uit
Blanco scherm
Enter
Afsluiten
3. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Taal te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen.
—
21 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
4. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de gewenste taal te selecteren en druk op de knop Enterom te
bevestigen.
Taal
5. Druk op de knop Afsluiten om het menu af te sluiten.
—
22 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Overzicht OSD-menu
Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling vast te
stellen.
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
Weergavemodus
Wandkleur
3e niveau
4e niveau
Helder
Presentatie
Movie
sRGB
Blending
DICOM SIM.
Gebruiker
Wit
Grijs 130
Bereik
afhankelijk van
signaaltype en
verander Kleurmode
naar Gebruikersstand
als de gebruiker de
instellingen wijzigt
Wit
Helderheid
afhankelijk van de
kleurmodus
0 - 100
Contrast
afhankelijk van de
kleurmodus
0 - 100
Scherpte
5
Alleen VGAcomponentsignaal
Alleen VGAcomponentsignaal
Kleur
Tint
Foto
Standaardwaarde
Gamma
Video
Film
Helder
CRT
DICOM
Snelh. kl.wiel
0 - 100
0 - 100
afhankelijk van de
kleurmodus
Witte pieken
Kleurtemp.
0 - 10
0 - 100
Warm
Helder
Koel
2X
3X
Helder
3X
Tint
Verzadiging
Gain
Tint
Verzadiging
Gain
Tint
Verzadiging
Gain
Tint
Verzadiging
Gain
Rood
Groen
HSG-aanpassing
Blauw
Cyaan
—
23 —
1~199
0 - 199
1 - 199
1~199
0 - 199
1 - 199
1~199
0 - 199
1 - 199
1~199
0 - 199
1 - 199
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
3e niveau
Geel
Witversterking
Foto
Contrast
Enhancement
Kleurruimte
Opsl.gebr.
Beeldverhouding
Scherm
Terugzetten naar
standaard
Uit
Dynamisch zwart
Projectie achter
Geometric
Correction
Bereik
1~199
0 - 199
1 - 199
1~199
0 - 199
1 - 199
1 - 199
1 - 199
1 - 199
Uit
Extreem zwart
Auto
RGB(0~255)
RGB(16~235)
YUV
Ja/Nee
Auto
4:3
16:9
16:10
Oorspr.
Auto
Auto
Pixelfase
Pixeltracering
Hor. positie
Vert. positie
Digitaal Horz Zoom
Digitaal Vert Zoom
DigitaalHorzversch.
Digitaal Vert versch.
Plafondmontage
Standaardwaarde
Tint
Verzadiging
Gain
Tint
Verzadiging
Gain
Rood
Groen
Blauw
Magenta
HSG-aanpassing
4e niveau
alleen analoog
alleen analoog
alleen analoog
alleen analoog
0
0
50
50
Uit
Aan
Auto
Uit
Aan
H. Keystone
V. Keystone
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 10
0 - 10
0 - 100
0 - 100
Auto
Uit
20
20
Bov.L.hor.aanp
Bov.L.ver.aanp
Bov.R.hor.aanp
Bov.R.ver.aanp
Four Corners
—
24 —
0~40
0~40
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
4e niveau
3e niveau
Ond.L.hor.aanp
Ond.L.ver.aanp
Ond.R.hor.aanp
Ond.R.ver.aanp
Paars
Groen
Groen
Ja
Nee
Uit
Uit
PBP
PIP
VGA
HDMI-1
Huidige bron
HDMI-2
DVI
HDBaseT
VGA
HDMI-1
Afhankelijk van actuele
HDMI-2
bron
DVI
HDBaseT
L.boven
R.boven
L.boven
L.onder
R.onder
Klein
Gemiddeld
Gemiddeld
Groot
Four Corners
Geometric
Correction
Kleur raster
Reset
PIP / PBP Enable
Main Source
PIP-PBP
Sub Source
Hoofd lay-out
Scherm
Grootte
Wisselen
Bron wijzigen
Lijst met alle bronnen
Brontoets
Autom. bron
Normaal
Automatisch beeld
Breed
Actieve bron
Signaalformaat
Beeldverhouding
Resolutie
Vert. vern.
Broninfo
Hor. vernieuwen
Pixelfrequentie
Synch.type
Kleurruimte
PIP/PBP
(als PIP/PBP actief is)
<PIP/PBP bronlijnen>
(als PIP/PBP actief is)
—
Standaardwaarde
25 —
Autom. bron
Breed
Bereik
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
3e niveau
4e niveau
Standaardwaarde
Bereik
English
简体中文
Taal
Français
Deutsch
Italiano
日本語
한국어
Русский
Español
English
Nederlands
Português
Bahasa Indonesia
‫العربية‬‎
Instellingen
Left Top
Right Top
Menulocatie
Midden
Linksonder
Right Bottom
Modus 0,5 W
Stand-by voeding
Comm.modus
Geen
Raster
Wit
Testpatroon
Zwart
Checkerboard
Kleurenbalken
Uit
Direct inschakelen
Aan
Blanco scherm
Beeldverhouding
Sneltoetsinst.
Scherm bevriez.
Projectorinfo
Terugzetten naar Ja
standaard
Nee
Left Top
Comm.modus
Geen
Uit
Blanco scherm
Service
Lichtbronmodus
Lichtbron
Constant verm.
Info lichtbron
Constant verm.
Const. intens.
Constant verm.
ECO 1
ECO 2
0 tot 99
Tot. uren proj.
LD Hours
99
—
26 —
0 tot 99
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
Achtergr.kleur
3e niveau
4e niveau
Logo
Blauw
Zwart
Wit
Standaardwaarde
Logo
Autom. Afsluiten
0
Slaaptimer
0
Focus
Opdracht
Zoom
Opdracht
Lensversch.
Opdracht
Opties
Lensfunctie
Aan
Lensvergr.
Grote hoogte
PIN
Bereik
Uit
Lenskalibratie
Uit
Aan
Aan
Opdracht
Uit
Uit
Pinbeveiliging
Aan
PIN wijzigen
—
27 —
Uit
0-120 (één stap:
5 min)
0-990 (één stap:
10 min)
Focus in - motor
aan-stap
Focus in - motor
actief
Focus uit - motor
aan-stap
Focus uit - motor
actief
Zoom in - motor
aan-stap
Zoom in - motor
actief
Zoom uit - motor
aan-stap
Zoom uit - motor
actief
Links verschuiving
omhoog - motor
aan-stap
Links verschuiving
omhoog - motor
actief
Links verschuiving
omlaag - motor
aan-stap
Links verschuiving
omlaag - motor
actief
Links verschuiving
rechts - motor aanstap
Links verschuiving
rechts - motor
actief
Links verschuiving
links - motor aanstap
Links verschuiving
links - motor actief
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
3e niveau
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
0-9
Boven
AB instellingen
Voor
HDBaseT
Berichten tonen
Projectoradres
Uit
Opties
Informatie
Standaardwaarde
Aan
Aan
Uit
0
Uit
Aan
Aan
Uit
Aan
Uit
Alleen
waarschuwingen
en fouten
Toetsenblok-LED
LED-instellingen
toetsenpaneel
4e niveau
Status-LED
Modelnaam
Serienummer
Oorspr. resolutie
MCU FW
DDP FW
M9813 FW
Motor FW
ext. flash FW
Hoofdingang
Hoofd sign.form.
Hoofd pixelklok
Hoofdsynch.type
Hoofd hor. vern.
Hoofd vert. vern.
PIP/PBP-ingang
PIP/PBP-sign.frm.
PIP/PBP-pixelklok
PIP/PBP-syn.type
PIP/PBP hor. vern.
PIP/PBP vert. vern.
Voeding lichtbron
Tot. uren proj.
Uren lichtbron
Standby-modus
Instellingen lensslot
IP-adres
DHCIP
System Temperature
—
28 —
Aan
Aan
Bereik
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
1e niveau
2e niveau
3D
3D omkeren
3e niveau
4e niveau
Aan
Auto
Aan
Uit
Uit
Afhankelijk van
invoersignaal, als
een HDMI-bron met
AVINFO-gegevens
aanwezig is, dan
automatisch 3D-modus
weergeven.
Naast elkaar
Van boven naar beneden
Frame sequentieel
3D
1080p bij 24
3D Sync uit
96 Hz
144 Hz
144 Hz
Naar zender
Naar zender
Naar volgende projector
Frame-vertraging
L/R-referentie
DLP Link
LAN
1~200
1e frame
1e frame
Veld-GPIO
Aan
Uit
DHCIP
IP-adres
Subnetmasker
Std. gateway
Aan
Per set
MAC-adres
Toepassen
Projectornaam
Netwerk
Communicatie
Bereik
Auto
Frames comprimeren
3D-Zoeken
Standaardwaarde
Opdracht
Per set
Netw.bericht.weerg.
Herstart netwerk...
Std.netw.inst. reset
1200
2400
4800
9600
Baudrateseriëlepoort 14400
19200
38400
57600
115200
Echo seriële prt.
Uit/Aan
RS232
Pad seriële prt.
HDBaseT
—
29 —
Aan
Uit
Opdracht
Opdracht
19200
Uit
RS232
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afbeeldingsmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Foto te selecteren
en druk op de knop Enter om het menu Foto te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menuoptie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen
(pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu om af te
sluiten.
Foto
Presentatie
Wit
50
50
5
50
50
Video
50
Helder
3x
Weergavemodus
Wandkleur
Helderheid
Contrast
Scherpte
Kleur
Tint
Gamma
Witte pieken
Kleurtemp.
Snelh. kl.wiel
HSG-aanpassing
Contrast Enhancement
Kleurruimte
Opsl.gebr.
Selecteren
Item
Weergavemodus
Wandkleur
Helderheid
Contrast
Scherpte
Kleur
Tint
Gamma
Witte pieken
Kleurtemp.
Snelh. kl.wiel
HSG-aanpassing
Uit
Auto
Enter
Afsluiten
Beschrijving
Optimaliseer de projector om afbeeldingen onder bepaalde condities weer te
geven, zoals Helder, Presentatie, Movie, sRGB, Blending, DICOM SIM. en
Gebruiker.
Stel de muurkleur in zodat de projector de kleurprestaties kan verbeteren
aangepast voor de specifieke muur.
Stel de intensiteit van de afbeelding af.
Stel de graad van verschil tussen lichtste en donkerste delen van de
afbeelding af en verander de hoeveelheid zwart en wit in de afbeelding.
Selecteer de helderheid van de afbeeldingsrand.
Stel een videobeeld van zwart en wit af naar geheel verzadigde kleur. De
kleurinstelling is alleen van toepassing op videobronnen.
Stel de rood/groen-kleurbalans in de videobeelden af. De tintinstelling is
alleen van toepassing op videobronnen.
Selecteer het juiste gamma van Video, Film, Helder, CRT en DICOM.
(Alleen videobron) Verhoog de helderheid van de witkleuren die bijna 100%
zijn.
Verander de intensiteit van de kleuren.
Hogere snelheid zal de verschijning van kleurartefacten verminderen die
door sommige mensen worden gezien.
Configureer de instellingen voor kleurbeheer. Zie “HSG-afstelmenu” op
pagina 31.
—
30 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Contrast Enhancement
Beschrijving
Hiermee schakelt u de functie contrastverbetering in of uit. Schakel deze
functie in om de contrastverhouding dynamisch te vergroten.
• Uit: Hiermee schakelt u de functie contrastverbetering uit.
• Dynamisch zwart: Pas automatisch de contrastverhouding aan voor
video-inhoud.
• Extreem zwart: Verlaag het zwartniveau voor donkere beelden om de
contrastverhouding te verhogen.
Selecteer een kleurruimte dat specifiek is afgestemd voor het invoersignaal.
Gebruik alleen analoge signalen en bepaalde digitale bronnen.
Sla de gebruikersinstellingen op.
Kleurruimte
Opsl.gebr.
HSG-afstelmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Foto te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Foto te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
HSG-aanpassing te selecteren en druk op de knop Enter om het menu HSG-aanpassing te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren of af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
HSG-aanpassing
Rood
0
Tint
50
Verzadiging
15
Gain
Terugzetten naar standaard
Selecteren
Aanpassen
Item
Rood Tint / Verzadiging /
Gain
Groen Tint / Verzadiging /
Gain
Blauw Tint / Verzadiging /
Gain
Cyaan Tint / Verzadiging /
Gain
Magenta Tint / Verzadiging /
Gain
Geel Tint / Verzadiging /
Gain
Afsluiten
Beschrijving
Pas de tint, verzadiging en versterking van het rode beeldkanaal aan.
Pas de tint, verzadiging en versterking van het groene beeldkanaal aan.
Pas de tint, verzadiging en versterking van het blauwe beeldkanaal aan.
Pas de tint, verzadiging en versterking van het cyaan beeldkanaal aan.
Pas de tint, verzadiging en versterking van het magenta beeldkanaal aan.
Pas de tint, verzadiging en versterking van het gele beeldkanaal aan.
Witversterking Rood /
Stil de witbalans of van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld.
Groen / Blauw
Terugzetten naar standaard Reset de instellingen voor tint, verzadiging, versterking en witbalans terug
naar de fabrieksinstellingen.
—
31 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Schermmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Scherm te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Scherm te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu
om af te sluiten.
Scherm
Auto
50
50
50
50
0
0
50
50
Auto
Uit
Beeldverhouding
Pixelfase
Pixeltracering
Hor. positie
Vert. positie
Digitaal Horz Zoom
Digitaal Vert Zoom
Digitaal Horz versch.
Digitaal Vert versch.
Plafondmontage
Projectie achter
Geometric Correction
PIP-PBP
Brontoets
Automatisch beeld
Broninfo
Selecteren
Item
Beeldverhouding
Pixelfase
Pixeltracering
Hor. positie
Vert. positie
Digitaal Horz Zoom
Bron wijzigen
Breed
Enter
Afsluiten
Beschrijving
Geef een beeld weer met de gedetecteerde grootte of pas de grootte van
het beeld aan door de hoogte, breedte of beiden te maximaliseren, of pas de
grootte aan tot maximale grootte terwijl de oorspronkelijke beeldverhouding
behouden blijft.
Alleen analoge signalen. Stel de pixelfase af als het beeld nog glans of ruis
vertoont nadat pixeltracering is geoptimaliseerd. Pixelfase kan de fase van
de pixel-samplefrequentie relatief aan het binnenkomend signaal afstellen.
Alleen analoge signalen. Constant knipperen of enkele zachte, verticale
strepen of banden over het gehele beeld, geeft slechte frequentie aan.
Een goede frequentie verzekert dat de beeldkwaliteit consistent is over
het scherm, dat de beeldverhouding behouden is en dat de pixelfase kan
worden geoptimaliseerd.
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels naar rechts of
links.
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels om hoog of
omlaag.
Verander de grootte van het weergavegebied van de projector
horizontaal. Als het weergavegebied door deze instelling is gewijzigd,
kunt u het verplaatsen door de instellingen Digitaal Horz versch. en
Digitaal Vert versch. te wijzigen.
—
32 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Digitaal Vert Zoom
Digitaal Horz versch.
Digitaal Vert versch.
Plafondmontage
Projectie achter
Geometric Correction
PIP-PBP
Brontoets
Automatisch beeld
Broninfo
Beschrijving
Verander de grootte van het weergavegebied van het beeld verticaal. Als
het weergavegebied door deze instelling is gewijzigd, kunt u het verplaatsen
door de instellingen Digitaal Horz versch. en Digitaal Vert versch. te wijzigen.
Verplaats het weergavegebied horizontaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
Verplaats het weergavegebied verticaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
Draai het beeld ondersteboven voor projectie met plafondmontage.
Keer het beeld om zodat u vanachter een doorschijnend scherm kunt
projecteren.
Configureer de instellingen voor Geometrische correctie. Zie “Geometrisch
correctiemenu.” op pagina 34.
Configureer de PIP/PBP-instellingen. Zie “Menu PIP-PBP” op pagina 35.
Toon of wijzig de bronnen.
Dwing de projector om het beeld opnieuw op te halen en het signaal vast te
zetten. Dat is handig als de signaalkwaliteit marginaal is.
Toon de huidige broninstellingen.
Opmerking:
•
•
•
Als de Beeldverhouding 16:9 is geselecteerd, wordt de resolutie van het invoersignaal of 1600x1200
automatisch geschakeld naar 1600x900.
Als Automatisch is geselecteerd en het invoersignaal is 16:9, dan wordt het schermtype automatisch
(1920x1200).
Als Oorspr. is geselecteerd, wordt het scherm automatisch 1:1 gecentreerd.
—
33 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Geometrisch correctiemenu.
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Scherm te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Scherm te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Geometric Correction te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Geometric Correction te
openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het
submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en
af te stellen en druk op de knop Menu om af te sluiten.
Geometric Correction
H. Keystone
V. Keystone
Four Corners
Kleur raster
Reset
Selecteren
0
0
Groen
Enter
Afsluiten
Item
H. Keystone
Beschrijving
Stel het trapezium horizontaal af en maak een vierkanter beeld.
Horizontaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de linker- of rechterranden van het beeld
ongelijk qua lengte zijn. Dit is bedoeld voor gebruik met horizontale
toepassingen op het as.
V. Keystone
Stel het trapezium verticaal af en maak een vierkanter beeld.
Verticaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de boven- en onderkant schuin lopen naar
één van de zijkanten. Dit is bedoeld voor gebruik met verticale toepassingen
op het as.
Four Corners
Maak samendrukken van het beeld mogelijk zodat het in een gebied past
dat wordt gedefinieerd door de x- en y-positie van elk van de vier hoeken te
verplaatsen.
A
A
B
B
B
B
A
A
Kleur raster
Kies de kleur van vier hoeken, groen of paars.
Reset
Herstel de instellingen naar hun standaardwaarde.
—
34 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu PIP-PBP
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Scherm te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Scherm te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
PIP-PBP te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIP-PBP te openen. Gebruik de pijltoetsen
(pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk
op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop
Menu om af te sluiten.
PIP-PBP
Uit
VGA
VGA
L.boven
Klein
PIP / PBP Enable
Main Source
Sub Source
Hoofd lay-out
Grootte
Wisselen
Selecteren
Item
PIP / PBP Enable
Enter
Afsluiten
Hoofd lay-out
Beschrijving
Schakel tussen twee bronnen tegelijk weergeven (Hoofd- en PIP/PBPbeelden) of maar één bron weergeven.
Selecteer vanuit de lijst voor actieve invoeringen één die als hoofdbeeld
moet worden gebruikt.
Selecteer van de lijst voor actieve invoeringen één die als de PIP/PBP moet
worden gebruikt.
Stel de locatie op het scherm in van het PIP-beeld.
Grootte
Selecteer de PIP-grootte. Beschikbare opties: Klein, Gemiddeld, of Groot.
Wisselen
Verander het hoofdbeeld naar PIP/PBP en het PIP/PBP-beeld naar
hoofdbeeld. Wisseling is alleen mogelijk als PIP/PBP is ingeschakeld.
Main Source
Sub Source
—
35 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel PIP/PBP-indeling en -grootte zoals hieronder wordt beschreven.
¾¾P: geeft primaire bronregio (lichtere kleur) aan.
¾¾* : Beide bronregio's zijn van dezelfde grootte.
PIP-indeling
PIP-R.onder
Klein
PIP-formaat
Gemiddeld
Groot
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Klein
PIP-grootte
Gemiddeld
Groot
-
-
-
-
PIP-L.onder
PIP-L.boven
PIP-R.boven
PIP-indeling
PBP, Hoofd links
*
P
PBP, Hoofd rechts
P
*
PIP/PBP-matrix
HDBaseT
HDMI-1
DVI-D
HDMI-2
VGA
HDBaseT
—
—
—
V
V
HDMI-1
—
—
—
V
V
DVI-D
—
—
—
V
V
HDMI-2
V
V
V
—
V
VGA
V
V
V
V
—
—
36 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu instellingen
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Instellingen te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Instellingen te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu
om af te sluiten.
Instellingen
Taal
Menulocatie
Stand-by voeding
Testpatroon
Direct inschakelen
Sneltoetsinst.
Terugzetten naar standaard
Service
Selecteren
Taal
Menulocatie
Item
Stand-by voeding
Testpatroon
Direct inschakelen
Enter
English
Comm.modus
Checkerboard
Uit
Blanco scherm
Afsluiten
Beschrijving
Met dit item kun je een beschikbare taal selecteren voor de OSD-weergave.
Stel de locatie in voor het schermmenu.
Stel de stand-by vermogenmodus in.
• Modus 0,5 W: De projector is in stand-bymodus wanneer aangesloten
aan AC-voeding. (<0,5 W)
• Comm.modus: De projector moet via de LAN-aansluiting worden
geregeld tijds voedingstand-by.
Kies het gewenste interne testpatroon om weer te geven of druk op de knop
Patroon op de afstandsbediening om het interne testpatroon te selecteren.
De projector schakelt automatisch aan als de netvoeding is aangesloten.
Sneltoetsinst.
Wijs een andere functie toe aan de sneltoets op de afstandsbediening door
de functie in de lijst te markeren. Kies een functie die nog niet aan een knop
is toegewezen en wijs de sneltoets aan die functie toe waardoor u snel en
gemakkelijk de gekozen functie kun gebruiken.
Terugzetten naar standaard Herstel alle instellingen naar hun standaardwaarde. Het zal niet het netwerk
resetten.
WAARSCHUWING: Na de reset is lenskalibratie vereist.
Service
Alleen voor service.
—
37 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Lichtbron
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Lichtbron te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Lichtbron te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu
om af te sluiten.
Lichtbron
Constant verm.
50
Lichtbronmodus
Constant verm.
Info lichtbron
Selecteren
Enter
Afsluiten
Item
Lichtbronmodus
Constant verm.
Beschrijving
Stel de modus voor de lichtbron in.
Stel de waarde in voor de laserdiode-voeding.
Info lichtbron
Geef het totaal aantal uren van de projector weer, het totale aantal
gebruiksuren van de laserdiode en informatie over de kalibratie van de
lichtsensor.
—
38 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Opties
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Opties te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Opties te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu
om af te sluiten.
Opties
Achtergr.kleur
Autom. Afsluiten
Slaaptimer
Lensfunctie
Grote hoogte
PIN
AB instellingen
Berichten tonen
LED-instellingen toetsenpaneel
Informatie
Selecteren
Item
Achtergr.kleur
Autom. Afsluiten
Slaaptimer
Lensfunctie
Grote hoogte
PIN
AB instellingen
Enter
Logo
20
0
Uit
Uit
Afsluiten
Beschrijving
Gebruik deze functie om een “Logo”, “Blauw”, “Zwart” of “Wit” scherm weer te
geven als geen signaal beschikbaar is.
Schakelt de projector automatisch uit als gedurende een vooraf ingesteld aantal
minuten geen signalen zijn gedetecteerd. Als een actief signaal wordt ontvangen
voordat de projector uit gaat, wordt het beeld weergegeven.
Met dit item kan de projector automatisch uit gaan nadat het voor een
aangegeven hoeveelheid tijd aan is geweest.
Configureer de instellingen voor de lens. Zie “Menu Lensfunction” op pagina
40.
Stel modus Grote hoogte Aan/Uit in. Wanneer Aan, zal de ventilator op hoge
snelheid werken om voldoende luchtstroom voor grootte hoogten te verzekeren.
Configureer de instellingen voor pincodes. Zie “Menu PIN” op pagina 41.
Configureer de instellingen voor de afstandsbediening.
• Boven (Uit/Aan)
• Voor (Uit/Aan)
• HDBaseT (Uit/Aan)
• Projectoradres (0 ~ 9).
Opmerking:
•
Als de afstandsbediening niet werkt, probeer dan om HDBaseT van
AB instellingen in of uit te schakelen in overeenstemming met het
externe apparaat.
—
39 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Berichten tonen
Beschrijving
Verberg of toon projectorinstellingen.
LED-instellingen
toetsenpaneel
Informatie
Bedien de Toetsenblok-LED en Status-LED.
Geef de projectorinstellingen weer.
Menu Lensfunction
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Opties te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Opties te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Lensfunctie te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Lensfunctie te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Menu om af te sluiten.
Lensfunctie
Focus
Zoom
Lensversch.
Lensvergr.
Lenskalibratie
Selecteren
Focus
Zoom
Item
Aan
Enter
Afsluiten
Beschrijving
Stel de focusfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Stel de zoomfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Lensversch.
Verschuif het geprojecteerde beeld.
Lensvergr.
Selecteer deze functie om te voorkomen dat alle lensmotoren bewegen.
• Aan: Lensverschuiving zal vergrendeld zijn.
• Uit: Lensverschuiving kan door gebruiker worden gebruikt.
Voer kalibratie uit en voer de lens terug naar de middenpositie.
Lenskalibratie
—
40 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu PIN
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Opties te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu Opties te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
PIN te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIN te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu
om af te sluiten.
PIN
Pinbeveiliging
PIN wijzigen
Selecteren
Item
Pinbeveiliging
PIN wijzigen
Uit
Enter
Beschrijving
Beveilig de projector met een wachtwoord. Zodra dit iingeschakeld, moet u
het wachtwoord invoeren voordat u een beeld kunt projecteren.
Wijzig het wachtwoord.
Opmerking:
•
Afsluiten
De standaard PIN-code is “1,2,3,4,5”.
—
41 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu 3D
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om 3D te selecteren
en druk op de knop Enter om het menu 3D te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te
selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu)
om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Menu om af te sluiten.
3D
Auto
Uit
3D
3D omkeren
3D-Zoeken
1080p bij 24
3D Sync uit
Frame-vertraging
L/R-referentie
DLP Link
144Hz
Naar zender
50
1e frame
Uit
Selecteren
Item
3D
3D omkeren
3D-Zoeken
1080p bij 24
3D Sync uit
Frame-vertraging
Enter
Afsluiten
Beschrijving
Schakel detectie in van 3d-inhoud.
Keer het 3D synchr. signaal om voor de toepassing voor gebruik van één
enkele projector.
Stel het 3D-formaat in. Ondersteunt Verplichte 3D-indelingen en de
framesequentie 3D bij 120 Hz.
Stel de 3D-resolutie 1080p bij 24 reeks in.
Verstuurt een 3D synchronisatiesignaal over de 3D sync-uitgang naar de
zender of naar de volgende projector voor 3D Mengen.
Corrigeert asynchrone weergave van beelden onder 3D Blending.
L/R-referentie
Referentie bron links of rechts.
• 1e frame: Dit wordt gebruikt voor een enkele 3D-projector.
• Veld-GPIO: Selecteer Veld-GPIO om het eerste 3D uitgangssignaal gelijk
te maken voor meerdere projectoren.
DLP Link
Selecteer 3D synchr.bron:
• Aan: 3D synchr.type DLP-koppeilng.
• Uit: 3D synchr.bron is van de poort 3D Sync uit.
—
42 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Communicatiomenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Communicatie
te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Communicatie te openen. Gebruik de pijltoetsen
(pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk
op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop
Menu om af te sluiten.
Communicatie
LAN
Netwerk
Baudrate seriële poort
Echo seriële prt.
Pad seriële prt.
Selecteren
Enter
Afsluiten
Baudrate seriële poort
Beschrijving
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (LAN).
• DHCIP: Schakel de DHCP AAN/UIT.
• IP-adres: Wijs een IP-adres voor netwerk toe.
• Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
• Std. gateway: Wijs een standaard gateway voor netwerk toe.
• MAC-adres: Geef de MAC-adreswaarde voor netwerk weer.
• Toepassen: Pas netwerkinstellingen toe.
Configureer de algemene netwerkinstellingen.
• Projectornaam: Geef de hostnaam van de projector weer voor het
netwerk.
• Netw.bericht.weerg.: Schakel de projector in of uit.
• Herstart netwerk...: Start het netwerk opnieuw.
• Std.netw.inst. reset: Voer een reset naar fabrieksinstellingen uit
op de netwerkinstellingen. De Naam projector en instellingen voor
netwerkconfiguratie worden gereset.
Selecteer de seriële poort en baudrate.
Echo seriële prt.
Bepaalt of de seriële poort een echo van tekens toont.
Pad seriële prt.
Selecteer het pad van de seriële poort van RS232 of HDBaseT.
LAN
Item
115200
Aan
RS232
Netwerk
—
43 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uw projector met webbrowser besturen
Ethernet
Projector
Functies van bedrade LAN-aansluiting
Afstandsbediening en controle van een projector vanaf een pc (of laptop) is ook mogelijk via een bedrade
LAN.
Compatibiliteit met Crestong-besturingskasten maakt niet alleen collectief projectorbeheer op een netwerk
mogelijk, maar ook beheer vanaf een bedieningspaneel op een browserscherm op een pc (of laptop).
• Crestong is een geregistreerd handelsmerk van Creston Electronics, Inc. van de Verenigde Staten.
Ondersteunde externe apparatuur
Deze projector wordt ondersteund door de opdrachten van de Crestron Electronics-controller en verwante
software (bijv. RoomView ®).
http://www.crestron.com/
De projector ondersteunt ook AMX en PJ-Link.
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/
Voor meer informatie over de verschillende soorten externe apparaten die met de Ethernet-poort
verbonden kunnen worden voor bediening en beheer op afstand van de projector, evenals de
bijbehorende opdrachten voor elk apparaat, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Support Service
Team.
—
44 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LAN_RJ45
1. Sluit een RJ45-kabel aan op de ethernetpoort op de projector en de pc (laptop).
2. Selecteer op de pc (Laptop) Start → Bedieningspaneel → Netwerk en internet.
3. Rechtsklik op LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.
—
45 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
4. Selecteer in het venster Eigenschappen het tabblad Netwerken en selecteer Internetprotocol versie
4 (TCP/IPv4).
5. Klik op Eigenschappen.
6. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en vul het IP-adres en subnetmasker in en klik daarna op
OK.
7. Druk op de knop Menu op de projector.
8. Selecteer Communicatie → LAN.
—
46 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
9. Voer na het openen van LAN het volgende in:
•
•
•
•
DHCIP: Uit
IP-adres: 192.168.0.100
Subnetmasker: 255.255.255.0
Std. gateway: 192.168.0.254
10. Selecteer Toepassen om de instellingen te bevstigen en wacht dan tot het is voltooid.
11. Open een webbrowser (bijvoorbeeld, Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger).
Voer in de adresbalk het IP-adres in: 10.10.10.10.
12. Druk op de knop Enter / ► .
De projector is ingesteld voor extern beheer. De functie LAN/RJ45 wordt als volgt weergegeven.
Hoofdpagina
—
47 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Pagina netwerkinstellingen
Pagina Configuratie
Informatiepagina
—
48 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
RS232 door Telnet-functie
Behalve de projector die aan de RS232-interface is aangesloten met "Hyper-Terminal"-communicatie door
middel van een toegewijde RS232-opdrachtbesturing, bestaat er een alternatieve manier van RS232opdrachtbesturing, de zogenaamde "RS232 door TELNET" voor LAN/RJ45-interface.
Beknopte handleiding voor “RS232 door TELNET”
Controleer en krijg het IP-adres op het OSD van de projector.
Zorg dat de laptop/pc toegang hebben tot de webpagina van de projector.
Zorg dat de instelling "Windows Firewall" is uitgeschakeld in geval de functie "TELNET" door de laptop/pc
wordt uitgefilterd.
Start → Alle programma's → Accessoires → Opdrachtprompt
Voer de opdrachtindeling in zoals hieronder:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (er wordt op de knop Enter gedrukt)
(ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adres van de projector)
Als de Telnet-verbinding klaar is en de gebruiker een RS232-opdrachtinvoer heeft, druk dan op de knop
Enter en de RS232-opdracht kan bewerkbaar zijn.
—
49 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoe TELNET ingeschakeld hebben in Windows VISTA/7
Voor instelling van Windows VISTA is de functie "TELNET" standaard niet inbegrepen. De eindgebruiker
kan het hebben door “Windows-functies in- of uitschakelen” ingeschakeld te hebben.
1. Open "Configuratiescherm" in Windows VISTA.
2. Open "Programma's".
—
50 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3. Selecteer "Windows-functies in- of uitschakelen" om het te openen.
4. Schakel de optie “Telnet-client” in en klik daarna op OK.
Specblad voor “RS232 door TELNET”:
1. Telnet: TCP
2. Telnet-poort: 3023
(neem voor meer details contact op met de service-agent of -team)
3. Telnet-hulpprogramma: Windows "TELNET.exe" (consolemodus)
4. Uitschakeling voor het besturingselement RS232-door-Telnet normaal: Sluit onmiddellijk nadat de
TELNET-verbinding klaar is, het Windows Telnet-hulpprogramma.
5. Beperking 1 voor Telnet-Control: er zijn minder dan 50 bytes voor succesvolle nettolading van het
netwerk voor de toepassing van Telnet-Control.
Beperking 2 voor Telnet-Control: er zijn minder dan 31 bytes voor één volledige RS232-opdracht voor
Telnet-Control.
Beperking 3 voor Telnet-Control: Minimale vertraging voor de volgende RS232-opdracht met moeer dan
200 (ms) zijn.
(* In het in Windows geïntegreerde “TELNET.exe”-hulpprogramma maakt het drukken op de knop Enter
een code voor “Regelterugloop” en “Nieuwe regel”.)
—
51 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderhoud en beveiliging
Vervanging van de projectielens
Voer het volgende uit om de projectielens te vervangen:
1. Centreer de lens. Gebruik de knop Lens H of Lens V (op de afstandsbediening) om de lens op zijn
middenpositie af te stellen.
Belangrijk:
•
•
Zorg dat de lens niet op of bij zijn middenpositie is.
Door te proberen de lens te verwijderen terwijl het op een grote offset is, kan schade aan de
lensassemblage veroorzaken.
2. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen na het afkoelen.
3. Verwijder het lenskapje van de lens.
4. Draai de lens rechtsom om het van de lensbevestiging
los te maken.
5. Verwijder de lens uit de lensbevestiging.
6. Installeer de nieuwe lens, met het label “TOP” (boven) op
de lensassemblage naar boven gericht. Zie “Installatie
van de projectielens” op pagina 10.
—
52 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector reinigen
Reiniging van de projector om stof en vuil te verwijderen, helpt een probleemloze werking te verzekeren.
Waarschuwing:
•
•
•
•
Zorg dat de projector ten minste 30 minuten voor de reiniging is uitgeschakeld en uitgetrokken.
Falen dit te doen kan in ernstige brandwonden resulteren.
Gebruik alleen een vochtige doek om te reinigen. Laat geen water in de ventilatieopeningen komen
op de projector.
Als tijdens het reinigen een beetje water in de binnenkant van de projector komt, moet u het vóór het
gebruik niet-ingestoken gedurende enkele uren in een goed geventileerde kamer laten.
Als tijdens het reinigen veel water in de binnenkant van de projector komt, moet de projector worden
onderhouden.
De lens reinigen
U kunt in camerawinkels een reinigingsmiddel voor de optische lens aanschaffen. Raadpleeg het
volgende om de projectorlens te reinigen.
1. Breng met een zachte doek reinigingsmiddel voor optische lenzen aan om te reinigen. (Het
reinigingsmiddel niet rechtstreeks op de lens aanbrengen.)
2. Veeg met draaiende beweging voorzichtig over de lens.
Opgelet:
•
•
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
Om verkleuring of vervaging te vermijden, mag geen reinigingsmiddel op de behuizing van de
projector komen.
De behuizing reinigen
Raadpleeg het volgende om de behuizing van de projector te reinigen.
1. Veeg met een schone vochtige doek het stof af.
2. Bevochtig de doek met warm water en een mild reinigingsmiddel (zoals afwasmiddel) en veeg de
behuizing af.
3. Spoel al het reinigingsmiddel uit de doek en veeg nogmaals over de projector.
Opgelet:
Om verkleuring of vervaging van de behuizing te vermijden, mag u geen op alcohol gebaseerde
schuurmiddelen gebruiken.
—
53 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik van het Kensington®-slot
Als u bezorgd bent over de beveiliging, bevestigt u de projector met het Kensington-slot en een
veiligheidskabel aan een permanent object.
Opmerking:
Neem contact op met uw verkoper voor details over het aanschaffen van een passende Kensingtonveiligheidskabel.
Het beveiligingsslot komt overeen met het Kensington’s MicroSaver-beveiligingssysteem. Als u enige
opmerkingen hebt, neemt dan contact op met: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403,
V.S. Tel: 800-535-4242,
http://www.Kensington.com.
—
54 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleemoplossen
Algemene problemen en oplossingen
Deze richtlijnen geven tips over hoe problemen te behandelen die u tijdens het gebruik van de projector
mogelijk ondervindt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor
hulp.
In veel gevallen wordt urenlang naar een oplossing gezocht en wordt uiteindelijk vastgesteld dat het
eigenlijk slechts om een losse aansluiting ging. Controleer het volgende alvorens u doorgaat naar de
probleemspecifieke oplossingen.
¾¾ Gebruik een ander elektrisch apparaat om te bevestigen dat het stopcontact werkt.
¾¾ Zorg dat de projector is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat alle verbindingen goed zijn bevestigd.
¾¾ Zorg dat het bevestigde apparaat is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat een aangesloten pc niet in een onderbrekingsmodus is.
¾¾ Zorg dat een aangesloten laptop voor externe display is geconfigureerd.
(Dit wordt meestal gedaan door op de Fn-toetscombinatie op de laptop te drukken.)
Tips voor probleemoplossen
• Probeer in elke probleemspecifieke sectie de stappen in de voorgestelde volgorde. Dit kan u helpen het
probleem sneller op te lossen.
• Probeer het probleem vast te stellen en dus te vermijden dat niet-defecte onderdelen worden
vervangen. Bijvoorbeeld, als u batterijen vervangt en het probleem houdt aan, plaatst u de originele
batterijen terug en gaat u door naar de volgende stap.
• Houd een verslag bij over de stappen die u neemt tijdens het probleemoplossen: de informatie kan
nuttig zijn bij het bellen voor technische ondersteuning of voor het doorgeven aan het servicepersoneel.
—
55 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LED-foutberichten
De LED-statusindicatoren bevinden zich bovenop de projector. Elke LED wordt hieronder gedefinieerd.
Bericht
Groen
LED-lampje
Rood
Oranje
Groen
Status-LED
Oranje
Rood
AV-dempings-LED
Groen
Oranje
Stand-bystatus
-
-
-
Knippert
-
-
-
-
Inschakelen
(opwarmen)
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
AV-gedempt is
uit (beeld wordt
weergegeven)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
AV-gedempt is aan
(beeld is zwart)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
Stabiel
Projectorcommunicatie
Stabiel
-
-
Knippert
-
-
Stabiel
-
Fout (te hoge
temperatuur)
-
-
-
-
-
Stabiel
-
-
Fout (Vent.defect)
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
Voeding en laserdiode
aan
Uitschakelen
(afkoelen)
—
56 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beeldproblemen
Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm
1. Verifieer de instellingen op uw laptop of desktop-pc.
2. Schakel alle apparatuur uit en de voeding aan, in de juiste volgorde.
Probleem: Het beeld is onscherp
1. Druk op de knop Focus om de focus op de projector af te stellen.
2. Druk op de knop Automatisch (automatisch) op de afstandsbediening om het beeld automatisch te
optimaliseren.
3. Zorg dat de afstand projector-naar-scherm binnen het aangegeven bereik is.
4. Controleer of de projectorlens schoon is.
Probleem: Het beeld is boven of onder breder (trapeziumeffect)
1. Plaats de projector zo, zodat het zo loodrecht mogelijk op het scherm is gericht.
2. Druk op de knop Trapezium H of Trapezium V op de afstandsbediening om het probleem te corrigeren.
Probleem: Het beeld is omgekeerd
Controleer de Projectie achter in het menu Scherm van het OSD.
Probleem: Het beeld is gestreept
1. Stel de instellingen Pixelfase en Pixeltracering op het menu Scherm van het OSD in naar de
standaardinstellingen.
2. Zorg dat het probleem niet wordt veroorzaakt de videokaart van een aangesloten pc. Sluit anders een
andere computer aan.
Probleem: Het beeld is plat, zonder contrast
Stel de instelling Contrast in op het menu Foto van het OSD.
Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld
Stel de instellingen Kleurtemp. en Gamma op het menu Foto van het OSD in.
Problemen met laserdiode
Probleem: Er komt geen licht van de projector
1. Controleer of de stroomkabel goed is bevestigd.
2. Zorg dat de voedingsbron goed is door het met een ander elektrisch apparaat te testen.
3. Start de projector in de juiste volgorde en controlee of het groene LED-lampje brandt.
—
57 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleem: De laserdiode gaat uit
1. Stroompieken kunnen het uitschakelen van de laserdiode veroorzaken. Steek de stroomkabel opnieuw
in. Als het oranje LED-lampje brandt, geeft dit aan dat de tijd van de laserdiode is verlopen. Druk op
het ingebouwde toetsenpaneel op “ ” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de projector uit te
zetten.
2. Laat de projector onderhouden.
Problemen met afstandsbediening
Probleem: De projector reageert niet op de afstandsbediening
1. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de projector.
2. Zorg dat het pad tussen de afstandsbediening en sensor niet is belemmerd.
3. Schakel alle fluorescerende lampen in de ruimte uit zijn.
4. Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geïnstalleerd.
5. Vervang de batterijen.
6. Schakel andere met infrarood-ingeschakelde apparaten in de buurt uit.
7. Laat de afstandsbediening onderhouden.
De projector laten onderhouden
Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u de projector laten onderhouden. Verpak de projector in
de originele kartonnen doos. Voeg een beschrijving toe van het probleem en een controlelijst van de
stappen die u hebt ondernomen om het probleem op te lossen. De informatie kan nuttig zijn voor het
servicepersoneel. Retourneer de projector voor onderhoud terug naar de plaats waar u het hebt gekocht.
—
58 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
HDMI V & A
V. Wat is het verschil tussen een “Standaard” HDMI-kabel en een “Hogesnelheids” HDMIkabel?
Onlangs kondigde HDMI Licensing, LLC aan dat kabels als standaard of hogesnelheidskabels zouden
worden getest.
• Standaard (of “categorie 1”) HDMI-kabels zijn getest om te presteren op snelheden van 75 Mhz of tot
2,25 Gbps, wat gelijk is aan een signaal van 720p/1080i.
• Hogesnelheids (of “categorie 2”) HDMI-kabels zijn getest om te presteren op snelheden van 340 Mhz
of tot 10,2 Gbps, wat de hoogste bandbreedte is die momenteel beschikbaar is voor een HDMI-kabel
en kan succesvol 1080p-signalen hanteren, inclusief die op verhoogde kleurdiepten en/of verhoogde
vernieuwingssnelheden van de bron zijn. Hogesnelheidskabels kunnen ook hogere resolutieweergaven
bevatten, zoals WQXGA-bioscoopschermen (resolutie van 2560 x 1600).
V. Hoe werk ik met HDMI-kabels die langer zijn dan 10 meter?
Er zijn veel HDMI-adaptors die op HDMI-oplossingen werken die de effectieve afstand van het typische
10 meterbereik vergroten tot veel grotere lengtes. Deze bedrijven produceren een reeks oplossingen
die actieve kabels (actieve elektronica in kabels geïntegreerd die het signaal van de kabel versterken en
uitbreiden), repeaters, versterkers, evenals CAT5/6- en vezeloplossingen.
V. Hoe kan ik weten of een kabel een gecertificeerde HDMI-kabel is?
Alle HDMI-producten moeten door de fabrikant worden gecertificeerd, als onderdeel van de Naleving
HDMI-testspecificatie. Er kunnen echter gevallen zijn waarbij de kabels die het HDMI-logo dragen,
beschikbaar zijn maar niet goed zijn getest. HDMI Licensing, LLC onderzoekt deze gevallen op actieve
wijze om te verzekeren dat het HDMI-handelsmerk juist wordt gebruikt op de markt. Wij raden de klanten
aan hun kabels van een gerenommeerde bron en een vertrouwd bedrijf te kopen.
Controleer voor meer gedetailleerde informatie http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49.
—
59 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Specificaties
Specificaties
Item
Beschrijving
Schermtype
0,67” WUXGA DMD
Resolutie
WUXGA (1920 x 1200)
Zoom/focus
Gemotoriseerd
Zoomverhouding
Afhankelijk van lens
Correctie trapezium
Verticaal: +/- 20 graden, horizontaal: +/- 20 graden
Projectiemethoden
Voorkant Achterkant, Bureaublad/Plafond (Achterkant, Voorkant)
Gegevenscompatibiliteit
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac
Videocompatibiliteit
1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
H-synchr.
15, 31~91,4 KHz
V-synchr.
24~30 Hz, 47~120 Hz
Veiligheidscertificatie
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC
Bedrijfstemperatuur
5° ~ 40 °C
Afmetingen (B x H x D)
484 x 181 x 509 mm (zonder lens en elevators)
AC-ingang
AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Energieverbruik
470W (ECO-helderheidsmodus); 650W (normale helderheidsmodus)
Vermogen laserdiode
70W@3A (Normale modus)
Levensduur laserdiode
20.000 uur Standaard @ 70W (Normale modus)
Invoeraansluitingen
2 x HDMI (versie 1.4) (met borgschroef)
1 x DVI-D (ondersteunt alleen digitaal signaal)
1 x VGA IN (D-Sub 15-pins) (Computer In)
1 x HDBaseT
1 x 3D SYNC IN
Uitvoeraansluitingen
1 x VGA uit (ondersteunt VGA-circuits door het scherm) (Scherm uit)
1 x 3D SYNC UIT
Besturingsaansluitingen
1 x RS232 (D-sub 9-pins) (pc-besturing)
1 x bedraad in (3,5 mm klinksteker) (Afstandsbediening In)
1 x RJ45 (LAN)
Beveiliging
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
Opmerking:
Neem contact op met uw lokale distributeur voor vragen over productspecificaties.
—
60 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beeldhoogte
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte
Projectieafstand
Projectieafstand en Groottetabel
DMD
0,67”
Projectielens
Afstandsverhouding
Zoomverhouding
Afstand
Grootte projectiescherm
Diagonaal Hoogte Breedte
(inch)
(m)
(m)
50
0,67
1,08
A16
0,361
(120")
NA
0,96~2,65m
(m)
NA
A15
A01
A02
A05
A03
A13
0,75-0,95
0,95-1,22
1,22-1,53
1,22-1,53
1,52-2,92
2,90-5,50
1,26 X
0,79-6,21m
1,28 X
1,25 X
1,25 X
1,9 X
1,9 X
1,01~7,98m 1,30~9,96m 1,30~9,96m 1,61~19,00m 3,18~34,77m
Projectieafstand (m)
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Min (m)
Min (m)
Min (m)
Min (m)
Min (m)
Min (m)
(m)
(m)
(m)
(m )
(m)
(m)
0,79 1,01 1,01 1,31 1,30 1,63 1,30 1,63 1,61 3,12 3,18 5,89
60
70
80
0,81
0,94
1,08
1,29
1,51
1,72
NA
NA
NA
0,96
1,12
1,28
1,22
1,43
1,64
1,22 1,57 1,57 1,97 1,57 1,97 1,94 3,76 3,78
1,43 1,84 1,83 2,30 1,83 2,30 2,27 4,39 4,39
1,63 2,11 2,10 2,63 2,10 2,63 2,60 5,03 5,00
7,05
8,20
9,36
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350
1,21
1,35
1,48
1,62
1,75
1,88
2,02
2,15
2,29
2,42
2,56
2,69
3,37
4,04
4,71
1,94
2,15
2,37
2,58
2,80
3,02
3,23
3,45
3,66
3,88
4,09
4,31
5,38
6,46
7,54
NA
NA
NA
0,96
1,04
1,11
1,18
1,26
1,33
1,40
1,48
1,55
1,91
2,28
2,65
1,45
1,61
1,78
1,94
2,10
2,27
2,43
2,60
2,76
2,92
3,09
3,25
4,07
4,89
1,85
2,05
2,26
2,47
2,68
2,89
3,09
3,30
3,51
3,72
3,93
4,13
5,17
6,21
1,84
2,05
2,26
2,47
2,67
2,88
3,09
3,30
3,51
3,72
3,92
4,13
5,17
6,21
10,51
11,67
12,82
13,98
15,13
16,29
17,44
18,60
19,75
20,91
22,06
23,22
28,99
34,77
2,38
2,64
2,91
3,18
3,44
3,71
3,98
4,24
4,51
4,78
5,05
5,31
6,65
7,98
2,36
2,63
2,90
3,16
3,43
3,69
3,96
4,23
4,49
4,76
5,02
5,29
6,62
7,95
2,97 2,36
3,30 2,63
3,63 2,90
3,97 3,16
4,30 3,43
4,63 3,69
4,96 3,96
5,30 4,23
5,63 4,49
5,96 4,76
6,30 5,02
6,63 5,29
8,29 6,62
9,96 7,95
NA
2,97
3,30
3,63
3,97
4,30
4,63
4,96
5,30
5,63
5,96
6,30
6,63
8,29
9,96
2,94
3,27
3,60
3,94
4,27
4,60
4,94
5,27
5,60
5,93
6,27
6,60
8,27
9,93
5,66
6,30
6,93
7,57
8,20
8,84
9,47
10,11
10,74
11,38
12,01
12,65
15,82
19,00
Opmerking:
•
•
De waarden in de tabel zijn benaderd en kunnen iets verschillen van de feitelijke metingen.
In geval van plafondmontage moet op locatie worden aangepast.
—
61 —
5,61
6,21
6,82
7,43
8,04
8,65
9,25
9,86
10,47
11,08
11,69
12,29
15,33
18,37
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel Timingmodus
Signaaltype
PC
640 x 350
640 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
720 x 400
768 x 480
768 x 480
768 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
Framesnelheid
(Hz)
85
85
59
60
72
75
85
60
85
60
75
85
50
56
60
72
75
800 x 600
Resolutie
VGA
HDMI 1/2
DVI
HDBaseT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
85
V
V
V
V
800 x 600
120
V
V
V
V
848 x 480
50
V
V
V
V
848 x 480
60
V
V
V
V
848 x 480
75
V
V
V
V
848 x 480
85
V
V
V
V
960 x 600
50
V
V
V
V
960 x 600
60
V
V
V
V
960 x 600
75
V
V
V
V
960 x 600
85
V
V
V
V
1024 x 768
60
V
V
V
V
1024 x 768
75
V
V
V
V
1024 x 768
85
V
V
V
V
1024 x 768
120
V
V
V
V
1064 x 600
50
V
V
V
V
1064 x 600
60
V
V
V
V
1064 x 600
75
V
V
V
V
1064 x 600
85
V
V
V
V
1152 x 720
50
V
V
V
V
1152 x 720
60
V
V
V
V
1152 x 720
75
V
V
V
V
1152 x 720
85
V
V
V
V
1152 x 864
60
V
V
V
V
—
62 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
PC
1152 x 864
1152 x 864
1152 x 864
1224 x 768
1224 x 768
1224 x 768
1280 x 720
Framesnelheid
(Hz)
70
75
85
50
60
85
50
V
V
V
V
1280 x 720
60
V
V
V
V
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 768
75
85
120
60
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1280 x 768
75
V
V
V
V
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 960
1280 x 960
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 1024
1356 x 960
1356 x 960
1356 x 960
1356 x 960
1360 x 768
1360 x 768
1360 x 768
1360 x 768
1366 x 768
1400 x 900
1400 x 1050
1400 x 1050
1400 x 1050
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
85
50
60
75
85
50
60
75
85
50
60
75
85
50
60
75
85
50
60
75
85
60
60
50
60
75
60
75
60
50
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
—
V
—
—
—
V
—
—
—
V
—
—
—
V
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
V
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Resolutie
—
63 —
VGA
HDMI 1/2
DVI
HDBaseT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
PC
SDTV
EDTV
HDTV
Resolutie
1600 x 1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1680 x 1050
1704 x 960
1704 x 960
1704 x 960
1704 x 960
1728 x 1080
1728 x 1080
1864 x 1050
1864 x 1050
1864 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1200RB
1920 x 1200RB
2128 x 1200
480i
576i
480p
576p
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
1080s
1080s
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
Framesnelheid
(Hz)
60
50
60
75
50
60
75
85
50
60
50
60
75
50
60
60
50
60
60
50
60
50
25
29
30
50
59
60
23
24
23
24
25
29
30
50
59
60
—
64 —
VGA
HDMI 1/2
DVI
HDBaseT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
—
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
—
—
V
—
—
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
—
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
—
—
V
V
V
V
V
—
—
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
—
—
V
—
—
—
V
—
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
Resolutie
Frame packing
1080p
Frame packing 720p
Frame packing 720p
Naast elkaar 1080i
Verplichte 3D Naast elkaar 1080i
Boven- en onderkant
720p
Boven- en onderkant
720p
Boven- en onderkant
1080p
1024x768
Frame
sequentieel 3D
1280x720
Framesnelheid
(Hz)
VGA
HDMI 1/2
DVI
HDBaseT
24
—
V
V
V
50
60
50
60
—
V
V
V
—
V
V
V
—
V
V
V
—
V
V
V
50
—
V
V
V
60
—
V
V
V
24
—
V
V
V
120
120
—
V
V
V
V
V
V
V
V : Ondersteunde frequentie
— : Niet ondersteunde frequentie
—
65 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afmetingen projector
—
66 —
509mm
529mm
181mm
190,9mm
484mm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Naleving regelgeving
FCC-waarschuwing
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke storing als de appartuur in een commerciële omgeving werkt.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven en, indien het niet geïnstalleerd
en gebruikt wordt conform de instructiehandleiding, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan
radiocommunicatie. Bediening van dit apparaat in een woongebied kan mogelijk schadelijke storing
veroorzaken, in welk geval de gebruiker op zijn/haar eigen kosten de storing moet herstellen.
Wijzigingen of modificaties die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partijen die verantwoordelijkheid
van naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.
Veiligheidscertificaties
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC
—
67 —
U.S.A.
Canada
Deutschland & Österreich
Eastern Europe
South East Asia
Oceania
China
Japan & Worldwide
EIKI International, Inc.
30251 Esperanza
Rancho Santa Margarita
CA 92688-2132
U.S.A.
Tel: +1 800-242-3454 +1 949-457-0200
Fax: +1 800-457-3454 +1 949-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com
EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12
65510 Idstein
Deutschland
Tel: +49 6126-9371-0
Fax: +49 6126-9371-11
E-Mail: info@eiki.de
EIKI Industrial (M) Sdn Bhd
No. 11, Nouvelle Industrial Park,
Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJU5,
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel: +60 3-6157-9330
Fax: +60 3-6157-1320
E-Mail: sales@eiki.my
EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE
Block 1,Room 606,
1628, Jin Sha Jiang Road
Shanghai, 200333
CHINA
Tel:
+86 21-3251-3993
Service Hot line: +86 21-3251-3995
Fax:
+86 21-3251-3997
E-mail: info@eiki-china.com
EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
9170 County Road 93, Suite 304,
Midland, ON, L4R 4K4, Canada
Tel: +1 800-563-3454
+1 705-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com
EIKI CZECH SPOL. S.R.O.
Branicka 416/237
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 241-410-928
+420 241-403-095
Fax: +420 241-409-435
E-Mail: info@eiki.cz
EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004
Tel: +61 03-8530-7048
Fax: +61 03-9820-5834
E-Mail: sales@eiki.net.au
EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN
Tel: +81 72-782-7492
Fax: +81 72-781-5435
WorldWide Website http://www.eiki.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising