Eiki | EK-810U | manual | EIKI EK-810U Manual

EIKI EK-810U Manual
Gebruikershandleiding
Multimediaprojector
Model EK-810U
EK-811W
(Projectielens is optioneel)
Voorwoord
Functies en ontwerp
Deze multimediaprojector is ontworpen met de meest geavanceerde technologie voor draagbaarheid,
duurzaamheid en eenvoudig gebruik. Deze projector gebruikt een hoge lichtsterkte en een ecovriendelijk
systeem, een palet met 1,07 miljard kleuren en een technologie voor digitale lichtverwerking (DLP).
Compact ontwerp
Nuttige onderhoudsfunctie
Deze projector is compact ontworpen qua
grootte en gewicht. Het is gemakkelijk te dragen
en u kunt het overal installeren waar u het wilt
gebruiken.
De functie voor lenswisseling biedt betere en
goed onderhoud van de projector.
Beveiligingsfunctie
Met de beveiligingsfunctie kunt u de beveiliging
van de projector verzekeren.
Instelling eenvoudig computersysteem
De projector heeft het multi-scansysteem om
snel aan bijna alle computer-uitvoersignalen
te voldoen. Resoluties tot WUXGA en WXGA
kunnen worden aanvaard.
LAN-netwerkfunctie
Deze projector is geladen met de bedrade
LAN-netwerkfunctie. U kunt de projector via een
netwerk bedienen en beheren.
Raadpleeg page 42 voor details en pagina's
46-53.
Nuttige functies voor prestentaties
Met de digitale zoomfunctie kunt u de aandacht
op de belangrijke informatie vestigen tijdens een
presentatie.
Automatische instelfunctie
Laserdiodebesturing
Met deze functie is automatische invoer zoeken
en automatische signaalafstelling mogelijk door
gewoon op de afstandsbediening op de knop
Auto (automatisch) te drukken.
Helderheid van de laserdiode voor projectie
kan handmatig worden geselecteerd (Constant
vermogen, Constante lichtsterkte of Ecomodus).
Energiebeheer
Logofunctie
De functie Vermogensbeheer vermindert
voedingsverbruik en behoudt de levensduur van
de laserdiode.
Met de Logofunctie kunt u de achtergrond van
het scherm aangeven ("Logo", "Blauw", "Zwart"
of "Wit" scherm) als geen signaal beschikbaar is.
Meertalige menuweergave
Het bedieningsmenu is beschikbaar in 13
talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans,
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans,
Koreaans, Portugees, Indonesisch, Nederlands
en Arabisch.
Opmerking:
Het schermmenu en de afbeeldingen in de handleiding kunnen iets verschillen van het ware product.
De handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
i—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Copyright
Deze publicatie, inclusief alle foto's, afbeeldingen en software, worden onder internationale wetgevingen
inzake copyright beschermd terwijl alle rechten zijn voorbehouden. Noch deze handleiding, noch enig
materiaal hierin, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gereproduceerd.
© Copyright 2016
Disclaimer
De informatie in dit document is, zonder kennisgeving, onderheving aan veranderingen. De fabrikant
maakt geen representaties of garanties wat betreft de inhoud hiervan en wijst hiermee enige
geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enige bepaalde doeleinden af. De
fabrikant behoudt het recht voor deze publicatie te reviseren en van tijd tot tijd wijzigingen uit te voeren
aan de inhoud ervan, zonder verplichtingen van de fabrikant om enige persoon over dergelijke revisies of
veranderingen in te lichten.
Herkenning van handelsmerk
Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren en zijn erkend.
—
ii —
Voorwoord
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk:
wij raden u ten zeerste aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u de projector gebruikt. Door het
naleven van deze veiligheids- en gebruiksrichtlijnen kunt u jarenlang genieten van een veilig gebruik
van de projector. Bewaar deze handleiding zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.
Gebruikte symbolen
Er worden waarschuwingssymbolen op het apparaat en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op
gevaarlijke situaties. De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor
belangrijke informatie.
Opmerking:
biedt aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.
Belangrijk:
biedt aanvullende informatie die niet mag worden genegeerd.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties die het apparaat kunnen beschadigen.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties waarin het apparaat kan worden beschadigd, een gevaarlijke omgeving kan
ontstaan of lichamelijke letsels kunnen worden veroorzaakt.
In deze handleiding worden namen van onderdelen en items in de OSD-menu's in een vet lettertype
voorgesteld, zoals in dit voorbeeld:
"Druk op de knop Menu op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven."
Algemene veiligheidsinformatie
¾¾ Open nooit de behuizing van het apparaat. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame
onderhoudstechnici.
¾¾ Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het
apparaat.
¾¾ De laserlichtdiode voor projectie is standaard extreem fel. Om schade aan de ogen te voorkomen, mag
u niet in de lens kijken wanneer de laserdiode is ingeschakeld.
¾¾ Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, een wankel wagentje of een wankele voet.
¾¾ Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van water, in direct zonlicht of vlakbij een
verwarmingsapparaat.
¾¾ Plaats geen zware objecten zoals boeken of tassen, op het apparaat.
—
iii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidsinstructies
• Lees deze handleiding volledig door voordat u de projector installeert en bedient.
• De projector heeft talrijke handige eigenschappen en functies. Bij een goede werking kunt u de functies
optimaal gebruiken en het apparaat in goede toestand houden. Anders wordt niet alleen de levensduur
van het apparaat korter, maar kan ook storing, brand of een ander ongeval worden veroorzaakt.
• Als uw projector niet correct werkt, leest u deze handleiding opnieuw, controleert u de
bedieningsmethode en kabelaansluiting en probeert u de oplossingen in het hoofdstuk Problemen
oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de dealer of het
servicecentrum.
Waarschuwing:
GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN
Waarschuwing:
Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u de dekplaat (of achterkant) niet
verwijderen. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Laat onderhoud en
reparaties over aan bekwame vakmensen.
Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning die een elektrische schok kan veroorzaken,
in dit apparaat aanwezig is.
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
handleiding van dit apparaat zijn.
VOOR GEBRUIKERS IN DE EU
Het symbool en de recyclingsystemen die hieronder zijn beschreven, zijn van toepassing voor EUlanden en niet voor landen in andere gebieden van de wereld.
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen
worden gerecycled en/of hergebruikt.
De symboolmarkering betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accumulators,
aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwijderd.
Opmerking:
Als er onder de symboolmarkering een chemisch symbool is afgedrukt, geeft dit chemische symbool
aan dat de batterij of accumulator een zwaar metaal met een bepaalde concentratie bevat.
Dit wordt als volgt aangegeven: Hg:kwik, Cd:cadmium, Pb:lood. In de Europese Unie zijn
afzonderlijke inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen
en accumulators.
Geef de apparatuur af bij het afvalverzamelings-/recyclingcentrum van uw gemeente.
Help ons het leefmilieu te sparen!
—
iv —
Voorwoord
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing:
•
•
De projector moet geaard zijn.
Stel de projector niet bloot aan regendruppels of hoge vochtigheid om brand of elektrische schok te
vermijden.
≥1m
(≥ 39,4”)
• Deze projector produceert intens licht van de projectielens. Vermijd direct in de lens te kijken, anders
kan er oogschade worden veroorzaakt. Wees bijzonder voorzichtig en zorg ervoor dat kinderen niet
rechtstreeks in de straal kijken.
• Plaats de projector in een correcte positie. Anders kan dit resulteren in brandgevaar.
• Laat voldoende ruimte bovenaan, opzij en achter de behuizing voor ventilatie en het afkoelen van
de projector. De onderstaande afbeeldingen geven de minimum afstand aan die moeten worden
aangehouden. Hieraan moet worden voldaan als de projector in een afgesloten omgeving wordt
geplaatst, zoals in een kast.
≥1m
(≥ 39,4”)
≥1m
(≥ 39,4”)
≥1m
(≥ 39,4”)
• Dek de ventilatieopening van de projector niet af. Een slechte verluchting kan de levensduur verkorten
of zelfs gevaar veroorzaken.
• Verwijder de wisselstroomstekker als de projector gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
Waarschuwing:
•
•
•
plaats de projector niet in vettige, natte of rokerige omstandigheden, zoals in een keuken, om storing
of ongeval te voorkomen. Als de projector in contact komt met olie of chemische producten, kan
deze schade oplopen.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
De stroomstekker of de apparaatkoppeling wordt gebruikt als het apparaat voor het loskoppelen en
het ontkoppelde apparaat zal bruikbaar blijven.
—
v—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidshandleiding
• U moet alle veiligheids- en gebruiksinstructies lezen voordat u het product gebruikt.
• Lees alle instructies die hier zijn opgegeven en bewaar ze voor later gebruik. Koppel deze projector
los van de netvoeding voordat u de reiniging uitvoert. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen.
• Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.
• Volg alle waarschuwingen en instructies op die op de projector zijn gemarkeerd.
• Voor extra bescherming van de projector tijdens een onweer of wanneer deze langere tijd onbewaakt
en ongebruikt is, trekt u de stekker uit het stopcontact. Hierdoor kunt u schade door bliksem en
stroompieken voorkomen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of gebruik in de buurt van water, zoals bijvoorbeeld in een
vochtige kelder, in de buurt van een zwembad, enz.
• Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen omdat dit gevaar kan
veroorzaken.
• Plaats deze projector niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of tafel. De
projector kan vallen en ernstige lichamelijke letsels bij kinderen of volwassenen, en ernstige schade
aan het product veroorzaken.
• Gebruik alleen een wagen of voet die door de fabrikant is aanbevolen of bij de projector is verkocht.
Volg bij de montage aan een muur of op een plank de instructies van de fabrikant en gebruik een
montagekit die door de fabrikant is goedgekeurd.
• Wanneer een apparaat op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze
combinatie verplaatst. Bij abrupt stoppen, overmatige kracht en oneffen oppervlakken, kunnen het
wagentje en het apparaat kantelen.
• Sleuven en openingen in de achterkant en onderkant van de kast zijn voorzien voor ventilatie om een
betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting.
• De openingen mogen nooit worden afgedekt met een doek of andere materialen. Zorg ook dat
de opening onderaan niet wordt geblokkeerd door de projector op een bad, sofa, deken of een
ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Deze projector mag nooit naast of boven een radiator of
verwarmingsrooster worden geplaatst.
• Deze projector mag niet worden geplaatst in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast, tenzij een
goede ventilatie is voorzien.
• Duw nooit objecten in deze projector door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten
gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan
brand of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op de projector morst.
• Installeer de projector niet dicht bij het ventilatiekanaal van de airconditioning.
• Deze projector mag alleen worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven.
• Als u niet zeker bent van het geleverde stroomtype, moet u contact opnemen met een erkende
leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
• Zorg dat de wandcontactdoos en de verlengkabels niet overbelast worden, anders kan dit brand
of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats deze
projector niet op een plaats waar de kabel beschadigd kan worden door mensen die erop trappen.
• Probeer niet zelf deze projector te onderhouden, aangezien het openen of verwijderen van de deksels
u kan blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat onderhoud en reparaties over aan
een gekwalificeerde monteur.
• In de volgende omstandigheden moet u deze projector loskoppelen van het stopcontact en contact
opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
¾¾ Wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is.
¾¾ Als er vloeistof in de projector is gemorst.
¾¾ Als de projector aan regen of water werd blootgesteld.
—
vi —
Voorwoord
¾¾ Als de projector niet normaal werkt ondanks het feit dat u de gebruiksrichtlijnen volgt. Pas alleen de
bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen
aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een
bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om de projector
te herstellen naar de normale toestand.
¾¾ Als de projector is gevallen of als de behuizing beschadigd is.
¾¾ Wanneer de projector een opvallende verandering in prestaties vertoont, geeft dit aan dat er
reparatie of onderhoud nodig is.
• Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, moet u controleren of de onderhoudstechnicus
reserveonderdelen heeft gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken als
het originele onderdeel hebben. Niet toegelaten vervangstukken kunnen brand, elektrische schok of
lichamelijke letsels veroorzaken.
• Vraag de onderhoudstechnicus na het onderhoud of de reparatie om routineveiligheidscontroles uit te
voeren om vast te stellen dat de projector veilig werkt.
Informatie voor gebruikers in de Europese Unie
Dit is een apparaat voor het projecteren van beelden op een scherm enz. en is niet bedoeld voor
gebruik als binnenverlichting in een huiselijke omgeving.
Richtlijn 2009/125/EG.
Luchtcirculatie
De ventilatie-openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie. Zorg ervoor dat deze openingen
niet worden geblokkeerd of afgedekt om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en het
apparaat te beschermen tegen oververhitting.
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•
Er wordt warme lucht uitgeblazen uit de uitlaatopening. Als u de projector gebruikt of installeert,
moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Plaats geen brandbare objecten of spuitbussen in de buurt van de projector. Er wordt warme lucht
uitgeblazen uit de luchtopeningen.
Houd de uitlaatopening op minstens 1 m afstand van andere objecten.
Raak geen randonderdeel van de uitlaatopening aan, vooral de schroeven en metalen onderdelen.
Dit gebied zal warm worden tijdens het gebruik van de projector.
Plaats niets op de projector. Objecten die op de behuizing worden geplaatst, zullen niet alleen
beschadigd raken, maar kunnen ook brandgevaar veroorzaken bij warmte.
Er zijn koelventilators voorzien voor het afkoelen van de projector.
De loopsnelheid van de ventilators verandert afhankelijk van de temperatuur binnenin de projector.
—
vii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Luchtinlaatopening
Uitlaatopening
De projector verplaatsen
Als u de projector verplaatst, moet u opletten voor de lens en de verstelbare voet intrekken om schade te
voorkomen aan de lens en de kast.
De projector juist installeren
• Plaats de projector op bijna waterpas.
• Zorg dat de projector juist wordt geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan de levensduur van de laserdiode
verminderen en zelfs brandgevaar veroorzaken.
Opgelet bij plafondinstallatie van de projector
•
•
•
•
•
•
Alleen bevoegd personeel mag de installatie aan het plafond uitvoeren.
We zijn niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door het gebruik van een
plafondbeugel die, zelfs in de garantieperiode, niet bij een erkende dealer werd aangeschaft.
Verwijder de plafondbeugel onmiddellijk terwijl deze niet in gebruik is.
Bij de installatie is het gebruik van een momentsleutel aanbevolen. Gebruik geen elektrische
schroevendraaier of een van het impacttype.
Lees de handleiding van de beugel voor details.
De beugel is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
viii —
Voorwoord
140mm
140mm
310mm
310mm
M6 x 4
10 mm
280mm
Opgelet bij het verplaatsen of transporteren van de projector
•
•
•
Laat de projector niet vallen of bots er niet tegen, anders kan er schade of storing optreden.
Gebruik een geschikte draagtas als u de projector draagt.
Vervoer de projector niet met een koeriersdienst of een andere transportdienst in een ongeschikte
transportbehuizing. Dit kan schade veroorzaken aan de projector. Voor informatie over het
transporteren van de projector met een koeriersdienst of een andere transportdienst, raadpleegt u
uw dealer.
—
ix —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Belangrijke informatie
Veiligheidswaarschuwingen bij laser
Dit product is geclassificeerd als een LASERPRODUCT van KLASSE 1 - RISICOGROEP 2 van IEC
60825-1:2014 en het komt ook overeen met 21 CFR 1040.10 en 1040.11 als een risicogroep 2, LIP (Laser
Illuminated Projector = door laser verlichte projector), zoals wordt gedefinieerd in IEC 62471:2006 met
uitzondering van afwijkingen volgens de Lasernotificatie nr. 50, van de datum 24 juni 2007.
,(&&/$66/$6(5352'8&75,6.*5283
,(&&RPSOLHVZLWK&)5DQGDVD5LVN*URXS/,3
/DVHU,OOXPLQDWHG3URMHFWRU DVGHILQHGLQ,(&H[FHSWIRUGHYLDWLRQV
SXUVXDQWWR/DVHU1RWLFH1RGDWHG-XQH
&$87,21
3RVVLEO\KD]DUGRXVRSWLFDOUDGLDWLRQHPLWWHGIURPWKLVSURGXFW'RQRWVWDUHDW
RSHUDWLQJEHDP0D\EHKDUPIXOWRWKHH\HV
,(&352'8,7/$6(5'(&/$66(*5283('(5,648(
,(&FRQIRUPHDX[QRUPHV&)5HWFRPPH*URXSH
GHULVTXHSURMHFWHXUODVHU /,3/DVHU,OOXPLQDWHG3URMHFWRU GpILQLSDU&(,
VDXIOHVH[FHSWLRQVFLWpHVGDQVOHGRFXPHQW/DVHU1RWLFH1ƒGDWpGX-XLQ
$9(57,66(0(17
5D\RQQHPHQWRSWLTXHGDQJHUHX[SRWHQWLHOpPLVSDUFHSURGXLW1HSDVUHJDUGHU
GLUHFWHPHQWGDQVOHIDLVFHDX&HFLSRXUUDLWrWUHQRFLISRXUOHV\HX[
,(&䱢㾧ℰẎ⒨5*⍘晐䬰于
,(&晋ṭ㠠㍕㾧ℰ⅓␱䬓⏞㗌㜆⹛㛯㗌Ḳⷕ⻩⣽
䬍⏯&)5⑳⏳,(&㈧⮁ḰḲ/,3 㾧ℰ䅎㗵㉼⽘㜡ƌ5*⍘晐䬰于
㳏ヶ
㭋Ẏ⒨⏖僤ἁẎ䔆⍘晐㾧ℰ彷⯫˛寞⋦䛛妭㒴ὃℰ㝆ƏỌℴ⯠䜣䝂㍆⮚˛
• Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule van Klasse 4. Demontage of modificatie is erg
gevaarlijk en mag nooit worden geprobeerd.
• Elke handeling of aanpassing die niet specifiek in de gebruikershandleiding wordt geïnstrueerd, creëert
het risico op gevaarlijke blootstelling aan laserstraling.
• Open of demonteer de projector niet, gezien dit schade kan veroorzaken door blootstelling aan
laserstraling.
• Staar niet in de straal als de projector aan is. Het heldere licht kan permanent oogletsel veroorzaken.
• Zorg bij het inschakelen van de projector, dat niemand binnen het projectiebereik naar de lens kijkt.
• Het niet volgen van de bedienings-, aanpassings- of bedrijfsprocedure kan schade veroorzaken door
blootstelling aan laserstraling.
• Voldoende instructies voor de montage, bediening en onderhoud, inclusief duidelijke waarschuwingen
betreffende voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan de laserstraal te vermijden.
—
x—
Voorwoord
Naleving
Waarschuwing van de FCC
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van
Klasse A, volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert,
gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform
de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch schadelijke
storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat
uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of
meer van de volgende maatregelen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• De afstand tussen apparatuur en ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Om aan Klasse A-beperkingen in Subdeel van Deel 15 van de FCC-voorschriften te voldoen, is het
gebruik van een afgeschermde kabel vereist.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij dit anders is opgegeven in de instructies. Als
dergelijke wijzigingen of aanpassingen nodig zijn, kunt u worden gevraagd om de gebruik van het
apparaat te stoppen.
Modelnummer: EK-810U/EK-811W
Handelsnaam: EIKI
Verantwoordelijke partij: EIKI International, Inc.
Adres: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
Telefoonnr.: 800-242-3454 (949-457-0200)
Opmerking:
Voor gebruik in een commerciële, industriële of zakelijke omgeving.
Niet voor huishoudelijk gebruik.
Vereisten voor de voedingskabel
De voedingskabel die bij deze projector is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten van het land waarin
u deze hebt gekocht.
Voedingskabel voor de Verenigde Staten en Canada:
De AC-stroomkabel die in de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt, is door de Underwriters
Laboratories (UL) in de lijst opgenomen en door de Canadian Standard Association (CSA) gecertificeerd.
De voedingskabel heft een wisselstroomtype van het aardingstype. Dit is een veiligheidsfunctie om
te garanderen dat de stekker in het stopcontact zal passen. Probeer niet om deze veiligheidsfunctie
te omzeilen. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt stoppen, moet u contact opnemen met uw
elektricien.
Waarschuwing:
Een stekker met een blootliggende flexibele draad is gevaarlijk als deze in een stopcontact onder
stroom wordt gestopt.
—
xi —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De draden in deze voedingskabel zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:
• Groen en geel ......... Aarde
• Blauw .............................. Neutraal
• Bruin ........................... Live
De kleuren van de draden in de netkabel van dit apparaat komen mogelijk niet overeen met de gekleurde
markeringen die de aansluitingen in uw stekker aanduiden. Ga als volgt te werk:
• De draad die groen en geel is gekleurd, moet worden aangesloten op de terminal in de stekker die met
de letter E of het veiligheidssymbool voor de aarding is aangegeven of op de groene of groen-gele
gekleurde terminals.
• De draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter N is gemarkeerd of zwart gekleurd
is.
• De bruine draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter L is gemarkeerd of rood
gekleurd is.
Waarschuwing:
Dit apparaat moet geaard zijn.
Opmerking:
Het stopcontact moet dichtbij het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
—
xii —
Voorwoord
Inhoud
AAN DE SLAG.......................................................................................................................... 1
Controlelijst verpakking............................................................................................................ 1
Beelden van onderdelen van de projector.................................................................................. 2
Vooraanzicht...........................................................................................................................................2
Achteraanzicht........................................................................................................................................3
Ingebouwd toetsenpaneel.......................................................................................................................4
Onderaanzicht........................................................................................................................................5
Onderdelen afstandsbediening ................................................................................................... 6
Bedieningsbereik van afstandsbediening ..................................................................................... 8
Knoppen van projector en afstandsbediening ............................................................................. 8
Afstandsbedieningscode. ............................................................................................................ 8
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen ............................................................................. 9
INSTELLING EN BEDIENING ............................................................................................... 10
Installatie van de projectielens................................................................................................ 10
De projector starten en sluiten............................................................................................... 12
De projector aanzetten.........................................................................................................................12
Zet de projector uit................................................................................................................................12
Afstelling van projectorniveau................................................................................................ 13
Adstelling van zoom, focus en trapezium. ................................................................................. 14
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving. .......................................................................... 15
Verticale/horizontale lensverschuiving..................................................................................................15
Optionele lenzen en projectiegrootte...................................................................................... 17
Projectielens.........................................................................................................................................17
Projectiegrootte vs. afstand..................................................................................................................19
MENU-INSTELLINGEN ON-SCREEN DISPLAY (OSD, WEERGAVE OP SCHERM)
21
Besturingselementen OSD-menu.............................................................................................. 21
Door de OSD navigeren.......................................................................................................................21
De OSD-taal instellen............................................................................................................. 22
Overzicht OSD-menu. .............................................................................................................. 23
Afbeeldingsmenu. ..................................................................................................................... 30
3D-weergavemenu...............................................................................................................................31
HSG-afstelmenu...................................................................................................................................32
—
xiii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Geavanceerd menu..............................................................................................................................33
Uitvoermenu............................................................................................................................. 34
Menu Beeldkromming...........................................................................................................................35
PIP/PBP-menu......................................................................................................................................36
Set-upmenu. ............................................................................................................................. 38
Menu Lensfunction...............................................................................................................................39
Menu Menuvoorkeuren.........................................................................................................................40
Pincodemenu........................................................................................................................................41
Communicatiomenu..............................................................................................................................42
Optiemenu. ............................................................................................................................... 43
Menu Vermogeninstellingen.................................................................................................................44
Menu Instellingen lichtbron...................................................................................................................45
Uw projector met webbrowser besturen.................................................................................. 46
Functies van bedrade LAN-aansluiting.................................................................................................46
Ondersteunde externe apparatuur........................................................................................................46
LAN_RJ45............................................................................................................................................47
RS232 door Telnet-functie....................................................................................................................51
ONDERHOUD EN BEVEILIGING .......................................................................................... 54
Vervanging van de projectielens............................................................................................... 54
De projector reinigen.............................................................................................................. 55
De lens reinigen....................................................................................................................................55
De behuizing reinigen...........................................................................................................................55
Gebruik van het Kensington®-slot. ........................................................................................... 56
PROBLEEMOPLOSSEN ....................................................................................................... 57
Algemene problemen en oplossingen......................................................................................... 57
Tips voor probleemoplossen..................................................................................................... 57
LED-foutberichten................................................................................................................... 58
Beeldproblemen. ...................................................................................................................... 59
Problemen met laserdiode........................................................................................................ 59
Problemen met afstandsbediening............................................................................................. 60
De projector laten onderhouden. ............................................................................................ 60
HDMI V & A............................................................................................................................. 61
—
xiv —
Voorwoord
SPECIFICATIES ..................................................................................................................... 62
Specificaties............................................................................................................................. 62
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte................................................................................... 63
Projectieafstand en Groottetabel..........................................................................................................63
Tabel Timingmodus.................................................................................................................... 65
Afmetingen projector. ............................................................................................................. 68
NALEVING REGELGEVING .................................................................................................. 69
FCC-waarschuwing.................................................................................................................. 69
Canada..................................................................................................................................... 69
Veiligheidscertificaties............................................................................................................. 69
—
xv —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Aan de slag
Controlelijst verpakking
Pak de projector voorzichtig uit en controleer of de volgende items aanwezig zijn:
DLP-PROJECTOR
F
OF
EK-810U&811W series
Quick Start Guide
ON
3
2
1
6
5
4
9
8
7
Info
0
Mode
Source
Auto
ter
En
Exit
Menu
a
Gamm
PIP
Cont.
Bright
us
Foc
sH
Len
sV
Len
m
Zoo
H
one
yst
Ke
one
yst
Ke
tter
Shu Mute)
(AV
Hot
4
tern
V
Pat
Key
AFSTANDSBEDIENING
VGA-KABEL
STROOMKABEL
(MET TWEE AAABATTERIJEN)
BEKNOPTE HANDLEIDING
* Voor andere gebieden, behalve
China: STROOMKABEL x 2 (VS
EN EU)
* Voor China: STROOMKABEL x 1
Safety Guide
Safety Guide
EK-810U
EK-811W
1
LENSKAPJE
LENSKAPJE
* Voor A01-, A03- en A13-lens * Voor A06-lens
2
CD-ROM (deze
GEBRUIKERSHANDLEIDING)
voor China
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ṏ⑩ᷕ㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈䘬⎵䦘⍲⏓濌濪堐
ὅ㌖ᷕ⚥㓧⹄搰⮡“䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩㰉㝻㍏⇞䭉瀲 ≆㱽炱ᷢ㍏⇞␴ⅷ⮹䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩⹇⺫⎶⮡䍗⠫忈ㆸ䘬㰉㝻炻Ὣ 徃
䓇ṏ␴撨ⓖỶ㰉㝻䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩炻ᾅ㉌䍗⠫␴Ṣỻ‍⹟炻 ṭ㍸ὃ㚱ℛ㛔ṏ⑩⎗傥⏓㚱㚱㭺⍲㚱⭛䈑 峐⤪⎶烉
㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈
悐ẞ⎵䦘
摭炷Pb˅ 㰆炷Hg˅ 擱炷Cd˅
‫ݹ‬ᵪᕅ᫾(䬍ᡆ䬍䭱ਸ䠁)
X
X
䮌ཤ
X
⚟⌑
⛩⚟ಘ
ᕩ⡷(ᘛࡺ⼧䬌)
X
X
O
O
X
O
O
O
O
O
瀟ẟ撔炷Cr(VI)˅
O
O
O
O
⣂㹜Ḵ劗慂炷PBDE˅
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
⑙ᓖᔰ‫ޣ‬
O
สᶯ㓴Ԧ
㔶㓯,㓯ᶀ
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
⣂㹜俼劗炷PBB˅
O
仾ᡷ㓴Ԧ
⚟⌑ⴆ‫؍‬ᣔᔰ‫ޣ‬
O
O
O
O
O
O
O
⭥Ⓚ㓯
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚᨂᓗ㓴Ԧ
䠁኎Ԧ(ᘛࡺ⼧䬌,䬌䪹ㅹ)
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
䚕᧗ಘ
˕烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐⛐宍悐ẞ㇨㚱⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌⛯⛐SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ẍᶳˤ
O
ʹ烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐军⮹⛐宍悐ẞ䘬㝸ᶨ⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌崭↢SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ˤ
⢯㲐烉戜Ḷ㫏䚇ᶶᷕ⚥⮡ḶRoHS䘬澵⎴奬⭂炻㛔㈽⼙㛢ṏ⑩䫎⎰㫏䚇RoHS㊯濶(䓝㮼ˣ䓝⫸学⢯ᷕ旸⇞ἧ䓐㝸ṃ㚱⭛䈑峐㊯濶), 㛔
堐ᷕ㞯㚱"X"䘬㇨㚱悐ẞ⛯ᷢ㫏䚇ROHS㊯濶㇨⃩孠瀃⢾䘬悐ẞˤ
GARANTIEKAART
RoHS-KAART
QC-ACCEPTATIEKAART
GARANTIEKAART
voor VS
voor China
voor China
voor China
Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als enige items ontbreken, beschadigd lijken of als de eenheid niet
werkt. Het wordt aanbevolen dat u het originele verpakkingsmateriaal bewaart voor als u de apparatuur ooit voor de
garantieservice moet retourneren.
Opmerking:
•
Vermijd gebruik van de projector in stoffige omgevingen.
—
1—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beelden van onderdelen van de projector
Vooraanzicht
3
4
2
1
5
6
Label
Item
1 Projectielens
2
3
4
5
6
Beschrijving
Zie pagina
Maakt automatische lensbesturing en -afstelling
mogelijk:verticale en horizontale offsets, zoom en focus.
Voorste IR-sensor Ontvangt signalen van de IR-afstandsbediening. Houd het
6
signaalpad van de sensor onbelemmerd voor ononderbroken
Bovenste IRcommunicatie met de projector.
sensor
LEDGeeft de status van de projector weer.
58
statusindicatoren
Regeling van
Houd deze openingen onbelemmerd om oververhitting van de
luchtopeningen
projector te vermijden.
(Inname)
Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
13
Belangrijk:
Ventilatieopeningen op de ventilator maken goede luchtcirculatie mogelijk waardoor de laserdiode van
de projector koel blijft. Belemmer geen van de ventilatieopeningen.
—
2—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Achteraanzicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
Item
Label
1 3D Sync OUT (3D
synchr. UIT)
2
HDBaseT
3
4
5
DVI-D
LAN
VGA IN
6
7
RS-232C
VGA OUT (VGA
UIT)
HDMI OUT (HDMI
UIT)
HDMI IN
Service
USB
Remote IN
(Afstandsbediening
IN)
Aan/uit-knop
AC-ingang
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
Ingebouwd
toetsenpaneel
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
15
14
13
Beschrijving
Zie pagina
Sluit de IR 3D-brilzender aan
(Opmerking: alleen voor specifieke IR 3D-brillen)
Sluit een RJ45 Cat5/Cat6-ethernetkabel aan om
ongecomprimeerde videobesturingssignalen met hoge definitie in
te voeren.
Sluit een DVI-bron aan.
Sluit een LAN-kabel van ethernet aan.
Sluit een VGA-kabel aan van een computer of een
componentinrichting.
Sluit een RS-232 seriële poortkabel aan voor afstandsbediening.
Sluit de VGA-kabel aan op een scherm.
Sluit de HDMI-kabel aan op een scherm.
-
Sluit de HDMI-kabel van een HDMI-apparaat aan.
Alleen service.
Sluit de WiFi-dongle aan.
Sluit de bedrade aansluiting van de afstandsbediening aan voor
seriële besturing van de projector.
-
Schakel de aan/uit-knop om de voedingsbron in/uit te schakelen.
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan.
Gebruik de projector op aanrechtbladen, tafels, enz.
Gebruik deze om de projector veilig te stellen.
Bedien de projector.
12
12
56
4
Opmerking:
•
•
Om deze functie te gebruiken, moet u de voedingsadapter/stroomkabel/stroomkoord insteken
voordat u de projector in-/uitschakelt.
Gebruik deze bus niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
Waarschuwing:
Sluit als voorzorgsmaatregel alle stroom naar de projector en aangesloten apparatuur uit voordat u
aansluitingen uitvoert.
—
3—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Ingebouwd toetsenpaneel
1
2
3
4
9
8
7
Item
Label
1 Voeding
2 Menu
3
Afsluiten
4
Bron
5
Invoering
6
Pijltoetsen
7
8
9
Zoom
Focus
Lens
6
5
Beschrijving
Schakel de projector in of uit.
Geef menu's weer.
Zie pagina
12
21
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
21
• Selecteer een gemarkeerd menu-item.
• Wijzig of aanvaard een waarde.
• Stel een instelling of OMHOOG of OMLAAG.
• Navigeer binnen een menu.
Stel het in-/uitzoomen af.
Stel de focus af.
Stel de instelling af voor verticale of horizontale offset van de
lens.
21
—
4—
-
21
14
14
-
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderaanzicht
1
140mm
140mm
1
310mm
2
310mm
2
2
2
280mm
1
Item
Label
Beschrijving
1 Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
2 Steungaten voor Neem contact op met uw dealer over montage van de projector
plafond
aan het plafond.
Zie pagina
13
-
Opmerking:
•
•
•
Zorg tijdens de installatie dat u alleen door UL genoemde plafondbeugels gebruikt.
Gebruik voor plafondinstallaties goedgekeurde montagehardware en M6-schroeven met een
maximale schroefdiepte van 10 mm (0,39 inch).
De constructie van de plafondmontage moet van geschikte vorm en sterkte zijn. De
belastingscapaciteit van de plafondmontage moet het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur
overschrijden en het moet als extra voorzorgsmaatregel drie keer het gewicht van de apparatuur
(niet minder dan 71,4 kg) aankunnen gedurende een periode van 60 seconden.
—
5—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderdelen afstandsbediening
ON
OFF
1
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Info
0
Mode
17
4
Auto
Source
18
Exit
19
2
5
Enter
6
7
8
Menu
Gamma Bright
Cont.
PIP
9
10
20
21
Lens H
Focus
22
Zoom
23
Pattern
24
11
Lens V
12
Keystone H
13
Keystone V
14
Shutter
(AV Mute)
Hot Key
15
Belangrijk:
1. Vermijd gebruik van de projector terwijl helder fluorescent licht aan is. Bepaalde fluorescentverlichting
met hoge frequentie kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren.
2. Zorg dat niets het pad belemmert tussen de afstandsbediening en de projector. Als het pad tussen
de afstandsbediening en de projector is belemmert, kunt u het signaal van bepaalde reflectieve
oppervlakken, zoals projectorschermen, afkaatsen.
3. De knoppen en toetsen op de projector hebben dezelfde functies als de overeenkomende
knoppen op de afstandsbediening. De gebruikershandleiding beschrijft de functies op basis van de
afstandsbediening.
Opmerking:
Voldoet aan FDA-prestatienormen voor laserproducten, met uitzondering van afwijkingen volgens
Lasernotificatie nr. 50 van 24 juni 2007.
—
6—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Label
1 Voeding aan
2 Nummertoetsen
3
4
5
Info
Automatisch
Invoering
6
Pijltoetsen
7
8
9
10
Menu
Gamma
Helder
Lens H
Beschrijving
Zet de projector AAN.
Voer een nummer (zoals een pincode) of bron-sneltoets in.
Knop bron-sneltoets:
1: VGA
2: HDMI
3: DVI-D
4: HDBaseT
Geef bronbeeldinformatie weer.
Optimaliseer automatisch de afbeelding.
• Selecteer een gemarkeerd menu-item.
• Wijzig of aanvaard een waarde.
• Stel een instelling of OMHOOG of OMLAAG.
• Navigeer binnen een menu.
Geef menu's weer.
Stel niveaus van het middelste bereik af.
Stel de hoeveelheid licht in de afbeelding af.
Stel de positie van de afbeelding horizontaal af.
Zie pagina
12
-
11
12
13
Lens V
Trapezium H
Trapezium V
Stel de positie van de afbeelding verticaal af.
Stel het horizontale trapezium af.
Stel het verticale trapezium af.
14
14
14
Geef het videobeeld weer of maak deze leeg.
-
15
16
17
Sluiter (AV
dempen)
Sneltoets
UIT
Modus
Selecteer snel uw vooraf ingestelde toetsen.
Schakel de projector UIT.
Selecteer de vooraf ingestelde weergavemodus.
12
-
18
19
Bron
Afsluiten
21
20
21
22
PIP
Verv.
Focus
23
24
Zoom (in/uit)
Patroon
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
Schakel PIP/PBP AAN/UIT.
Stel verschil tussen donker en licht af.
Stel de focus af om de helderheid van het beeld naar wens te
verbeteren.
Stel de zoom af om een gewenste beeldgrootte te bereiken.
Geef een testpatroon weer.
21
21
21
-
14
14
-
Waarschuwing:
Gebruik van andere besturingselementen, afstellingen of prestatieprocedures dan die hierin worden
aangegeven, kunnen in een gevaarlijke blootstelling aan laserlicht resulteren.
—
7—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bedieningsbereik van afstandsbediening
De afstandsbediening gebruikt infroodtransmissie om de projector te besturen. Het is niet nodig om de
afstandsbediening op de projector te richten. Mits u de afstandsbediening niet loodrecht op de zijkanten
of achterkant van de projector richt, zal de afstandsbediening goed functioneren tussen een radius
van 10 meter (32,8 voet) en 30 graden boven of onder het projectorniveau. Als de projector niet op de
afstandsbediening reageert, moet u iets dichterbij gaan.
Knoppen van projector en afstandsbediening
De projector kan met behulp van de afstandsbediening worden bediend, of via de knoppen op de
achterkant van de projector. Alle handelingen kunnen vanaf de afstandsbediening worden uitgevoerd; de
knoppen op de projector zijn beperkt wat betreft het gebruik.
Afstandsbedieningscode
Aan deze projector zijn de tien verschillende afstandsbedieningsmodi (code 0 - code 9) toegewezen.
Door de afstandsbedieningscodes te wisselen, voorkomt storing van andere afstandsbedieningen
terwijl diverse projectoren of video-apparaten naast elkaar en tegelijkertijd worden bediend. Verander
de afstandsbedienignscode voor de projector eerst, voordat u die van de afstandsbediening wijzigd.
Raadpleeg “Projectoradres” in Communicatiemenu op pagina 42.
Om de code voor de afstandsbedieningt te wijzigen:
Houd de knop Mode en een nummerknop (0-9) op de afstandsbediening voor langer dan drie seconden
ingedrukt om tussen de codes te schakelen.
Standaardinstelling: 0
Om het projectoradres voor de projecter te wijzigen:
Selecteer een projectoradres in het Set-upmenu. (SET-UP → Communicaties → Projectoradres)
—
8—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen
1. Verwijder het lid van het batterijcompartiment, zoals in de
afbeelding wordt getoond.
2. Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-), zoals in het
batterijcompartiment wordt getoond.
3. Plaats het lid terug.
Waarschuwing:
•
•
•
Gebruik alleen AAA-batterijen (alkaline-batterijen worden aanbevolen).
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale regelgevingen.
Verwijder de batterijen als u de projector voor langdurige perioden niet gebruikt.
—
9—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Instelling en bediening
Installatie van de projectielens
Vóór het instellen van de projector, dient u de projectielens op de projector te installeren.
Belangrijk:
•
•
Controleer vóór de installatie waar de projector wordt gebruikt en bereid een passende lens voor.
Neem voor details contact op met de dealer waar u de projector hebt gekocht.
1. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen.
2. Draai de lenskap linksom. Verwijder daarna de lenskap.
3. Verwijder beide lenskappen (voor- en achterkant) van de lens.
4. Installeer de assemblage, met het label “BOVEN” op de
lensassemblage naar boven gericht, in de lensbevestiging.
BOVEN
—
10 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
5. Draai de lens rechtsom om de lens op de plaats te vergrendelen.
6. Installeer de lenskap stevig op de lens.
—
11 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector starten en sluiten
De projector aanzetten
1. Sluit de stroomkabel aan op de projector. Sluit het andere uiteinde daarna aan op een
stopcontact.
De aan/uit-knop op het ingebouwde toetsenpaneel brandt.
Belangrijk:
Zorg dat de aan/uit-knop in de positie AAN is.
2. Zet de aangesloten apparaten aan.
3. Zet de projector aan door op de afstandsbediening te
drukken op “ ” of druk op het ingebouwde toetsenpaneel
op “ ”. De oranje Status-LED blinkt langdurig.
Het splashscreen van de projector wordt weergegeven en
aangesloten apparatuur worden gedetecteerd.
4. Als meer dan één invoerapparaat is aangesloten, drukt u op de knop Bron op de afstandsbediening om
een invoerbron (VGA, HDMI, HDBaseT of DVI) te selecteren.
5. De projector detecteert de bron die u hebt geselecteerd en geeft het beeld weer.
Zet de projector uit.
1. Druk op het ingebouwde toetsenpaneel op “
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de
projector uit te zetten. Op het weergegeven beeld verschijnt een waarschuwingsbericht.
2. Druk opnieuw op het ingebouwde toetsenpaneel op “
uw selectie te bevestigen. Als u niet opnieuw op “
weer na 10 seconden.
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om
” of “ ” drukt, verdwijnt het waarschuwingsbericht
Waarschuwing:
Verwijder de stroomkabel niet totdat alle ventilatoren zijn gestopt; dit geeft aan dat de projector is
afgekoeld.
—
12 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afstelling van projectorniveau
Let op het volgende als u de projector instelt:
• de projectortafel of -stand moet waterpas en stevig zijn;
• plaats de projector zodat het loodrecht op het scherm is gericht;
• zorg dat de kabels op een veilige locatie zijn. U kunt over ze struikelen.
A
B
1. Om het niveau van de projector te verhogen, tilt u de projector op
A
.
2. Zoek de verstelbare poot die u wilt aanpassen aan de onderkant van de projector.
3. Draai de verstelbare poot rechtsom om de projector te verhogen, of linksom om het te verlagen.
Herhaal dit, indien nodig, met de resterende poten
—
13 —
B
.
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Adstelling van zoom, focus en trapezium
1. Gebruik de knop Zoom om het
geprojecteerde beeld en de schermgrootte te
vergroten B .
Lens H
Focus
A
Lens V
Keystone H
2. Gebruik de knop Focus om het
geprojecteerde beeld te verscherpen
Zoom
Keystone V
A
Shutter
(AV Mute)
.
3. Gebruik de knoppen Trapezium H
Hot Key
Pattern
B
(op de afstandsbediening) om het
trapezium horizontaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Gebruik de knoppen Trapezium V (op de afstandsbediening) om het
trapezium verticaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Lens H
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
—
14 —
Hot Key
Pattern
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving
De projectielens kan omhoog, omlaag, naar rechts en naar links worden bewogen met de door een motor
aangedreven functie voor lensverschuiving. Met deze functie is het gemakkelijk om de beelden op het
scherm te plaatsen. Lensverschuiving wordt meestal in percentage van de hoogte of breedte van de
afbeelding uitgedrukt, zie onderstaande afbeelding.
Verticale/horizontale lensverschuiving
Verticale beeld-offset: 0% offset (WUXGA)
Er is geen offset toegepast - 0% offset.
De helft van de afbeelding verschijnt
boven het midden van de lens en de helft
van de afbeelding verschijnt onder het
midden van de lens.
600 pixels
boven het
midden van
de lens.
Midden van lens
600 pixels
boven het
midden van
de lens.
Verticale beeld-offset: 100% offset (WUXGA)
De afbeelding heeft een offset van 600
pixels boven het midden van de lens,
zodat het midden van de afbeelding nu
600 pixels boven de plek is waar het bij
een offset van 0% (of midden van lens)
was.
De offset is +600/600 * 100% = +100%
600 pixels
verschuiving
boven het
midden van
de lens.
Midden van lens
—
15 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Verticale beeld-offset: -100% offset (WUXGA)
De afbeelding heeft een offset van 600
pixels onder het midden van de lens,
zodat de afbeelding een offset heeft van
-600/600 * 100% = 100%
600 pixels
verschuiving
onder het
midden van
de lens.
Midden van lens
Een totaal van
600 pixels van
de weergave
zijn onder het
midden van
de lens.
Horizontale beeld-offset: +/-30% offset (WUXGA)
-288 pixels
Midden van lens
1920 pixels
De afbeelding heeft een offset van
288 pixels links of rechts van het
midden van de lens.
De afbeelding heeft een offset
van +288/960 * 100% = +30%, of
-288/960 * 100% = - 30%
—
16 —
+288 pixels
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Optionele lenzen en projectiegrootte
Projectielens
De complete projectielensserie is zoals in de onderstaande tabel.
Item
Lenstype
Naam lensmodel
A15
(AH-A22010)
A01
(AH-A22020)
A06
(AH-A22050)
A03
(AH-A21010)
A13
(AH-A23010)
Brandpuntsafstand (f)
11,11-14,06
14,03-17,96
18,07-22,59
22,56-42,87
42,60-80,90
F-nummer
2,30-2,53
2,30-2,57
2,00-2,32
2,30-3,39
2,30-2,74
Focusspec. (MTF)
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
Zoombereik
(verhouding)
1,26X
1,28X
1,25X
1,9X
1,9X
Zoom- en
focusafstelling
Gemotoriseerd
Afstandsverhouding
0,75-0,95
0,95-1,22
1,22-1,52
1,53-2,92
2,90-5,50
Afstand
0,81-6,13m
1,02~7,88m
1,32~9,82m
1,64~18,87m
3,12~35,54m
Grootte
projectiebeeld
Helderheid (%)
50~300”
93%
(breed)
83%
(tele)
85%
(breed)
76%
(tele)
100%
(breed)
87%
(tele)
85%
(breed)
52%
(tele)
93% 71%
(breed) (tele)
Horizontaal: ±30%
Verticaal: ±100%
Projectielens: A01, A03, A13
Platform
0,65” WXGA
Gemotoriseerde
lensverschuiving
0,67” WUXGA
(Bereik
Projectielens: A06
lensverschuiving
Platform
gebaseerd op
0,65”
WXGA
breedte en hoogte
van 1/2 scherm)
0,67” WUXGA
H
30%
30%
V
100%
100%
rH
30%
30%
rV
100%
100%
H
30%
30%
V
100%
100%
rH
30%
20%
rV
100%
80%
H
30%
30%
V
100%
100%
rH
20%
15%
rV
70%
50%
Projectielens: A15
Platform
0,65” WXGA
0,67” WUXGA
—
17 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bereik A01/A03/A13 lensverschuiving:
Lensverschuivings bereik
Gemotoriseerde
lensverschuiving
(Bereik
Bereik A06/A15 lensverschuiving:
lensverschuiving
gebaseerd op
breedte en hoogte
van 1/2 scherm)
Donkerder
Lensverschuivings bereik
Als de lens te ver wordt verschoven dan het beschreven werkbereik, worden de
schermranden donkerder of raken de beelden onscherp.
Overige optionele onderdelen:
Onderdeelnummer
Item
AH-B34020
WiFi-dongle
AH-B34030
Bedrade kabel
afstandsbediening
—
18 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Projectiegrootte vs. afstand
Platform
WXGA (16:10)
DMD
0,65”
Projectielens
Afstandsverhouding
Zoomverhouding
Afstand
A15
0,79-1
1,26 X
0,81~6,13 m
A01
1,00-1,28
1,28 X
1,08~8,27 m
Grootte projectiescherm
Afstandsverhouding
0,67
0,81
0,94
1,08
1,21
1,35
1,48
1,62
1,75
1,88
2,02
2,15
2,29
2,42
2,56
2,69
3,37
4,04
1,08
1,29
1,51
1,72
1,94
2,15
2,37
2,58
2,8
3,02
3,23
3,45
3,66
3,88
4,09
4,31
5,38
6,46
A03
1,60-3,07
1,9 X
1,72~19,84 m
A13
3,04-5,78
1,9 X
3,27~37,35 m
Projectieafstand (m)
0,79
Diagonaal Hoogte Breedte
Min (m)
(inch)
(m)
(m)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
A06
1,28-1,60
1,25 X
1,38~10,34 m
0,85
1,02
1,19
1,36
1,53
1,70
1,87
2,04
2,21
2,39
2,55
2,73
2,89
3,07
3,23
3,40
4,25
5,10
1
1
1,28
1,28
1,6
1,6
3,07
3,27
5,78
Max
(m)
Min (m)
Max
(m)
Min (m)
Max
(m)
Min (m)
Max
(m)
Min (m)
Max
(m)
1,08
1,29
1,51
1,72
1,94
2,15
2,37
2,58
2,8
3,02
3,23
3,45
3,66
3,88
4,09
4,31
5,38
6,46
1,08
1,29
1,51
1,72
1,94
2,15
2,37
2,58
2,8
3,02
3,23
3,45
3,66
3,88
4,09
4,31
5,38
6,46
1,38
1,65
1,93
2,20
2,48
2,75
3,03
3,30
3,58
3,87
4,13
4,42
4,68
4,97
5,24
5,52
6,89
8,27
1,38
1,65
1,93
2,20
2,48
2,75
3,03
3,30
3,58
3,87
4,13
4,42
4,68
4,97
5,24
5,52
6,89
8,27
3,32
3,96
4,64
5,28
5,96
6,60
7,28
7,92
8,60
9,27
9,92
10,59
11,24
11,91
12,56
13,23
16,52
19,83
3,53
4,22
4,94
5,62
6,34
7,03
7,75
8,44
9,16
9,88
10,56
11,28
11,97
12,69
13,37
14,09
17,59
21,12
6,24
7,46
8,73
9,94
11,21
12,43
13,70
14,91
16,18
17,46
18,67
19,94
21,15
22,43
23,64
24,91
31,10
37,34
—
19 —
1,73
1,73
2,06
2,06
2,42
2,42
2,75
2,75
3,10
3,10
3,44
3,44
3,79
3,79
4,13
4,13
4,48
4,48
4,83
4,83
5,17
5,17
5,52
5,52
5,86
5,86
6,21
6,21
6,54
6,54
6,90
6,90
8,61
8,61
10,34 10,34
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Platform
WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
Projectielens
Afstandsverhouding
Zoomverhouding
A15
0,75-0,95
1,26 X
A01
0,95-1,22
1,28 X
A06
1,22-1,52
1,25 X
A03
1,53-2,92
1,9 X
Afstand
0,81~6,13 m
1,02~7,88 m
1,32~9,82 m
1,64~18,87 m
Grootte projectiescherm
Afstandsverhouding
Diagonaal Hoogte Breedte
(inch)
(m)
( m)
50
0,67
1,08
60
0,81
1,29
70
0,94
1,51
80
1,08
1,72
90
1,21
1,94
100
1,35
2,15
110
1,48
2,37
120
1,62
2,58
130
1,75
2,8
140
1,88
3,02
150
2,02
3,23
160
2,15
3,45
170
2,29
3,66
180
2,42
3,88
190
2,56
4,09
200
2,69
4,31
250
3,37
5,38
300
4,04
6,46
A13
2,90-5,50
1,9 X
3,12~35,54
m
Projectieafstand (m)
0,75
Min (m)
0,81
0,97
1,13
1,29
1,46
1,61
1,78
1,94
2,1
2,27
2,42
2,59
2,75
2,91
3,07
3,23
4,04
4,85
0,95
0,95
Max
Min (m)
(m)
1,03
1,02
1,23
1,23
1,43
1,43
1,63
1,64
1,84
1,84
2,04
2,05
2,25
2,25
2,45
2,46
2,66
2,66
2,87
2,86
3,07
3,07
3,28
3,27
3,48
3,48
3,69
3,68
3,89
3,89
4,09
4,09
5,11
5,11
6,13
6,14
—
20 —
1,22
1,22
Max
Min (m)
(m)
1,32
1,32
1,57
1,57
1,84
1,84
2,1
2,10
2,36
2,37
2,63
2,62
2,89
2,89
3,15
3,15
3,42
3,42
3,68
3,68
3,94
3,94
4,2
4,21
4,47
4,47
4,73
4,73
4,99
4,99
5,25
5,26
6,57
6,56
7,88
7,88
1,52
1,53
Max
Min (m)
(m)
1,64
1,65
1,96
1,98
2,30
2,31
2,61
2,64
2,95
2,97
3,27
3,3
3,60
3,62
3,92
3,95
4,26
4,28
4,59
4,61
4,91
4,94
5,24
5,27
5,56
5,6
5,90
5,93
6,22
6,26
6,55
6,59
8,18
8,24
9,82
9,89
2,92
2,9
5,5
Max
(m)
3,14
3,77
4,4
5,03
5,66
6,29
6,92
7,55
8,18
8,8
9,43
10,06
10,69
11,32
11,95
12,58
15,72
18,87
Min
( m)
3,13
3,74
4,38
4,99
5,63
6,24
6,87
7,48
8,12
8,76
9,37
10,01
10,61
11,25
11,86
12,5
15,6
18,73
Max
(m)
5,94
7,1
8,31
9,46
10,67
11,83
13,04
14,19
15,4
16,61
17,77
18,98
20,13
21,34
22,5
23,71
29,59
35,53
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu-instellingen On-Screen Display (OSD, weergave op scherm)
Besturingselementen OSD-menu
De projector heeft een OSD waarmee u beeldafstellingen kunt uitvoeren en diverse instellingen kunt
wijzigen.
Door de OSD navigeren
U kunt de cursorknoppen van de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de projector gebruiken om
te navigeren en wijzigingen aan de OSD uit te voeren.
Auto
Source
B
Enter
Menu
Exit
1. Om de OSD te openen, drukt u op de
Menu-knop
A
A
C
.
1. Gebruik de pijltoetsen (pqtu) om
binnen het menu te navigeren en een
instelling omhoog of omlaag af te
stellen B .
D
AFBEELDING
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
2. Druk op de knop Enter om het
submenu te openen of de selectie/
instelling C te bevestigen.
OPTIE
Weergavemodus
Presentatie
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
2
Kleur
50
Tint
50
Fase
50
Frequentie
50
Hor. positie
50
Vert. positie
50
3. Druk op de knop Afsluiten om
naar het vorige menu terug te
keren of om menu's af te sluiten
wanneer op topniveau D .
Waarschuwing:
Afhankelijk van de videobron zijn niet alle items in de OSD beschikbaar. Items die niet beschikbaar zijn,
zijn ontoegankelijk en wordt grijs weergegeven.
—
21 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De OSD-taal instellen
Stel de OSD-taal naar uw voorkeur in voordat u doorgaat.
1. Druk op de knop Menu.
AFBEELDING
AFBEELDING
Weergavemodus
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Presentatie
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
2
Kleur
50
Tint
50
Fase
50
Frequentie
50
Hor. positie
50
Vert. positie
50
2. Gebruik de pijptoetsen (pq) om SET-UP te selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP
te openen.
SET-UP
AFBEELDING
Taal
Nederlands
Plafondmontage
UITVOER
Automatisch
Projectie achter
Uit
Lensfunctie
Menu Voork.
SET-UP
LED-instellingen toetsenpaneel
Aan
PIN
Communicatie
OPTIE
3. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Taal te selecteren en druk op de knop
Enter om het submenu ervan te openen.
4. Gebruik de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste taal te selecteren en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
5. Druk enkele malen op de knop Exit om het menu af te sluiten.
—
22 —
Taal
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Overzicht OSD-menu
Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling vast te
stellen.
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Presentatie
Video
Helder
REC709
WeergaveDICOM SIM
modus
2D hoge snelheid
3D
Mengen
Gebruiker
Opsl.gebr.
Helderheid
0 ~ 100
Contrast
0 ~ 100
Scherpte
0~4
Kleur
0 ~ 100
Tint
0 ~ 100
Fase
0 ~ 100
Frequentie
0 ~ 100
Hor. positie
0 ~ 100
Vert. positie
0 ~ 100
Standaard
Per bronset
Automatisch
Frame packing
Naast elkaar
Boven en onder
Framereeks
Uit
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
AFBEELDING
3D insch.
3D-display
3D omkeren
DLP Link
HSG inschakelen
Autom. testpatr.
HSGaanpassing
Rood H.
Rood S
Rood G
Groen H.
Groen S
Groen G
Blauw H
Blauw S
—
23 —
50
50
2
50
50
50
50
50
50
Automatisch
Uit
Aan
Uit
Aan
127
127
127
127
127
127
127
127
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Blauw G
Cyaan H
Cyaan S
Cyaan G
Magenta H.
Magenta S.
Magenta G.
HSGGeel H.
aanpassing
Geel S.
Geel G.
Wit R versterking
Wit G versterking
Wit B versterking
Naar standaard
resetten
Witte pieken
0 - 100
Video
Film
Helder
CRT
DICOM
Gamma 2.2
Warmste
Warm
Koel
Helder
RGB
REC709
REC601
RGB-video
Automatisch
Versterking rood
Verst. groen
Verst.blauw
Versch.rood
Versch.groen
Versch. blauw
Reset RGB
verst./versch.
0~2
2X
3X
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Gamma
AFBEELDING
Kleurtemp.
Kleurruimte
Geavanceerd
Kleurinst.
Kleurverb.
Snelh. kl.wiel
Filmmod.
Extreem zwart
DynamicBlackTM
—
Standaard
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
0 – 254
24 —
Per bronset
Per bronset
Per bronset
Automatisch
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
50
50
50
50
50
50
1
2X
Uit
Uit
Uit
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Automatisch
Beeld4:3
16:10
verhouding
Oorspr.
Uit
Overscan
Zoom
Bijsnijden
H. dig.zoom
50% ~ 400%
V digit.zoom
50% ~ 400%
H. dig. versch. 0 ~ 100
V dig. versch. 0 ~ 100
Standaard
Automatisch
Per bronset
Uit
Aan
0 ~ 40
0 ~ 40
0 ~ 100
0 ~ 100
PC-modus
H trap.corr.
V. trap.corr.
H speld.kussen
V speld.kussen
0 ~ 120
(pixel)
Bov.L.ver.aanp 0 ~ 80
Bov.R.hor.aanp 0 ~ 120
Bov.R.ver.aanp 0 ~ 80
Ond.L.hor.aanp 0 ~ 120
Ond.L.ver.aanp 0 ~ 80
Ond.R.hor.aanp 0 ~ 120
Ond.R.ver.aanp 0 ~ 80
Uit
Aan
VGA
HDMI
DVI-D
HDBaseT
LAN
VGA
HDMI
DVI-D
HDBaseT
LAN
Bov.L.hor.aanp
Kromtrekking
afbeelding
UITVOER
4 hoeken
PIP/PBP insch.
Hoofdbron
PIP/PBP
Subbron
Wisselen
Klein
Gemiddeld
Groot
Grootte
—
25 —
100
100
50
50
Uit
20
20
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Uit
VGA
Groot
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
UITVOER
PIP/PBP
Taal
SET-UP
PBP, Hoofd links
PBP, Hoofd boven
PBP, Hoofd rechts
PBP, Hoofd onder
PIP-Onder rechts
PIP-Onder links
PIP-Boven links
PIP-Boven rechts
Lay-out
English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Русский
简体中文
日本語
한국어
Português
Bahasa Indonesia
Nederlands
Standaard
PBP, Hoofd links
English
Uit
Aan
Automatisch
Uit
Projectie achter
Aan
Plafondmontage
Automatisch
Uit
Focus in - motorstop
Focus in - motor aan-stap
Focus in - motor actief
Focus uit - motorstop
Focus uit - motor aan-stap
Focus uit - motor actief
Zoom in - motorstop
Zoom in - motor aan-stap
Zoom in - motor actief
Zoom uit - motorstop
Zoom uit - motor aan-stap
Zoom uit - motor actief
Focus
Lensfunctie
Zoom
—
26 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Lensversch.
Lensfunctie
Ja/Nee
(Dialoogvenster)
Nee
Ja
0~9
Uit
Aan
Lenskalibratie
Lensvergr.
SET-UP
Menu Voork.
Menu Transpar.
Berichten tonen
Standaard
Links verschuiving omhoog motorstop
Links verschuiving omhoog motor aan-stap
Links verschuiving omhoog motor actief
Links verschuiving omlaag motorstop
Links verschuiving omlaag motor aan-stap
Links verschuiving omlaag motor actief
Links verschuiving rechts motorstop
Links verschuiving rechts - motor
aan-stap
Links verschuiving rechts - motor
actief
Links verschuiving links motorstop
Links verschuiving links - motor
aan-stap
Links verschuiving links - motor
actief
Nee
0
Aan
LEDUit
instellingen
toetsenpaneel Aan
PIN
Aan
Uit
Aan
Pinbeveiliging
PIN wijzigen
DHCP
IP-adres
Subnetmasker
Std. gateway
MAC-adres
Toepassen
Inschakelen
Start-IP
End-IP
Subnetmasker
Std. gateway
MAC-adres
SSID
Projectornaam
Herstart netwerk...
Fabrieks-reset
netwerk
LAN
Communicatie
WLAN
Netwerk
—
27 —
Uit
Uit
Aan
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
per set
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
OPTIE
9600
14400
19200
Baudrate seriële poort
38400
57600
115200
RS232
Pad seriële prt.
HDBaseT
Projectoradres
0-9
Uit
Autom. bron
Aan
Uit
Grote hoogte
Aan
Uit
Raster
Rood
Groen
Blauw
Testpatroon
Geel
Magenta
Cyaan
Wit
Zwart
Logo
Blauw
Achtergr.kleur
Zwart
Wit
Blanco scherm
Beeldverhouding
Sneltoetsinst.
Scherm bevriez.
Overscan
Modus 0,5 W
Stand-by voeding
Comm.modus
Uit
Direct insch.
Aan
Nee
Voedings5 min
instellingen
10 min
Autom. uitsch.
15 min
20 min
25 min
30 min
—
28 —
Standaard
19200
RS232
0
Aan
Uit
Uit
Logo
Blanco scherm
Comm.modus
Uit
20 min
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Voedingsinstellingen
Slaaptimer
Lichtbronmodus
Instellingen
lichtbron
Lichtsensor
OPTIE
Informatie
Fabr.inst.opn.
inst.
Service
Constante
voedingsinstellingen
Const. verlicht.inst.
Tot. uren proj.
Kalib.lichtsensor
Gekalibreerd?
Modelnaam
Serienummer
Oorspr. resolutie
Firmware
Hoofdbron
- Resolutie
- Signaalformaat
- Pixelklok
- Hor. vernieuwen
- Vert. vern.
Subbron
- Resolutie
- Signaalformaat
- Pixelklok
- Hor. vernieuwen
- Vert. vern.
Lichtbronmodus
Tot. uren proj.
Stand-by voeding
IP-adres
DHCP
Ja/Nee
(Dialoogvenster)
—
29 —
Nee
2 uur
4 uur
6 uur
Constante
voeding
Constante
verlichting
Eco-modus
0 – 99
0 – 99
(Weergave
Ja/Nee)
Standaard
Nee
Constante voeding
99
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afbeeldingsmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
AFBEELDING
AFBEELDING
Weergavemodus
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Item
Weergavemodus
Helderheid
Contrast
Scherpte
Kleur
Tint
Fase
Frequentie
Hor. positie
Vert. positie
3D-display
HSG-aanpassing
Geavanceerd
Presentatie
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
2
Kleur
50
Tint
50
Fase
50
Frequentie
50
Hor. positie
50
50
Vert. positie
Beschrijving
Optimaliseer de projector om afbeeldingen onder bepaalde condities
weer te geven, zoals Presentatie, Video, Helder, REC709, DICOM SIM,
2D hoge snelheid, 3D, Mengen en door gebruikers definieerbare preset.
Stel de intensiteit van de afbeelding af.
Stel de graad van verschil tussen lichtste en donkerste delen van de
afbeelding af en verander de hoeveelheid zwart en wit in de afbeelding.
Selecteer de helderheid van de afbeeldingsrand.
Stel een videobeeld van zwart en wit af naar geheel verzadigde kleur. De
kleurinstelling is alleen van toepassing op videobronnen.
Stel de rood/groen-kleurbalans in de videobeelden af. De tintinstelling is
alleen van toepassing op videobronnen.
Alleen analoge signalen. Stel de pixelfase af als het beeld nog glans of ruis
vertoont nadat pixeltracering is geoptimaliseerd. Pixelfase kan de fase van
de pixel-samplefrequentie relatief aan het binnenkomend signaal afstellen.
Alleen analoge signalen. Constant knipperen of enkele zachte, verticale
strepen of banden over het gehele beeld, geeft slechte frequentie aan.
Een goede frequentie verzekert dat de beeldkwaliteit consistent is over
het scherm, dat de beeldverhouding behouden is en dat de pixelfase kan
worden geoptimaliseerd.
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels naar rechts of
links.
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels om hoog of
omlaag.
Configureer de 3D-weergave-instellingen. Zie “3D-weergavemenu” op
pagina 31.
Configureer de instellingen voor kleurbeheer. Zie “HSG-afstelmenu” op
pagina 32.
Configureer de geavanceerde beeldinstellingen. Zie “Geavanceerd menu”
op pagina 33.
—
30 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3D-weergavemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om 3D-display te selecteren en druk op de knop Enter om het menu 3D-display te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
3D-display
AFBEELDING
3D insch.
Automatisch
3D omkeren
UITVOER
Uit
Aan
DLP Link
SET-UP
OPTIE
3D insch.
Item
Beschrijving
Stel 3D-indeling in. Ondersteunt Verplichte 3D-indelingen en de
framesequentie 3D@120 Hz.
3D omkeren
Keer het 3D synchr. signaal om voor de toepassing voor gebruik van één
enkele projector.
DLP Link
Selecteer 3D synchr.bron:
• Aan: 3D synchr.type DLP-koppeilng.
• Uit: 3D synchr.bron is van de poort 3D Synchr UIT.
—
31 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
HSG-afstelmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om HSG-aanpassing te selecteren en druk op de knop Enter om het menu HSG-aanpassing te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
HSG-aanpassing
AFBEELDING
UITVOER
HSG inschakelen
Aan
Autom. testpatr.
Aan
Rood H.
254
Rood S
0
Rood G
SET-UP
OPTIE
0
Groen H.
254
Groen S
0
Groen G
0
Blauw H
Blauw S
254
0
Item
Beschrijving
HSG inschakelen
Schakel de HSG-afstelfunctie in/uit.
Autom. testpatr.
Stel in op “Aan” om een weergave van een testpatroon in te schakelen
voor de doelkleur, of stel in op “Uit” om het automatische testpatroon uit te
schakelen.
Rood H. / Groen H. /
Blauw H / Cyaan H /
Magenta H. / Geel H.
Stel de tint af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of gele kanaal
van het beeld.
Rood S / Groen S /
Blauw S / Cyaan S /
Magenta S. / Geel S.
Stel de verzadiging af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of
gele kanaal van het beeld.
Rood G / Groen G /
Blauw G / Cyaan G /
Magenta G. / Geel G.
Stel de versterking af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of
gele kanaal van het beeld.
Wit R versterking /
Wit G versterking /
Wit B versterking
Stil de witbalans of van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld.
Naar standaard resetten
Reset de instellingen voor tint, verzadiging, versterking en witbalans terug
naar de fabrieksinstellingen.
—
32 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Geavanceerd menu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om Geavanceerd te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Geavanceerd te openen. Gebruik
de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan
te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Geavanceerd
AFBEELDING
Witte pieken
100
Video
Gamma
UITVOER
Kleurtemp.
Helder
Kleurruimte
Automatisch
Kleurinst.
SET-UP
OPTIE
Snelh. kl.wiel
2X
Filmmod.
Uit
Gamma
Kleurtemp.
Kleurruimte
Kleurinst.
Kleurverb.
Snelh. kl.wiel
Filmmod.
Extreem zwart
DynamicBlackTM
Uit
Extreem zwart
DynamicBlack
Item
Witte pieken
1
Kleurverb.
Uit
TM
Beschrijving
(Alleen videobron) Verhoog de helderheid van de witkleuren die bijna 100%
zijn.
Selecteer het juiste gamma van Video, Film, Helder, CRT, DICOM, en
Gamma 2.2.
Verander de intensiteit van de kleuren. Selecteer een relatieve
warmtewaarde in de lijst.
Selecteer een kleurruimte dat specifiek is afgestemd voor het invoersignaal.
Gebruik alleen analoge signalen en bepaalde digitale bronnen.
Stel de versterking af van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld.
Het zal het zwart en wit beïnvloeden.
Stel de offset af van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld. Het
zal het zwart en wit beïnvloeden.
Reset RGB-versterking/offset om naar de fabrieksinstellingen terug te keren
voor kleurafstellingen.
Het besturingselement Kleurverbetering kan de beeldkwaliteit verbeteren
van afbeeldingen met een hoge kleurverzadiging.
Hogere snelheid zal de verschijning van kleurartefacten verminderen die
door sommige mensen worden gezien.
Beheer de detectie van filmmodus en bepaal of de originele bron van de
invoervideo film of video was.
Analyseer het huidige invoerbeeld en bereken een offset-waarde die dan
wordt toegevoegd naar de waarde van het zwartniveau van de analogenaar-digitale omvormer. Dit verzekert een optimaal zwartniveau voor elke
analoge bron.
Schakel de dynamische zwarte functie in of uit. Inschakeling van deze
functie verhoogt de contrastverhouding op dynamische wijze.
—
33 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uitvoermenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
UITVOER
AFBEELDING
Beeldverhouding
Automatisch
Overscan
UITVOER
SET-UP
Uit
H. dig.zoom
100
V digit.zoom
100
H. dig. versch.
50
V dig. versch.
50
Kromtrekking afbeelding
PIP/PBP
OPTIE
Item
Beeldverhouding
Overscan
H. dig.zoom
V digit.zoom
H. dig. versch.
V dig. versch.
Kromtrekking afbeelding
PIP/PBP
Beschrijving
Geef een beeld weer met de gedetecteerde grootte of pas de grootte van
het beeld aan door de hoogte, breedte of beiden te maximaliseren, of pas de
grootte aan tot maximale grootte terwijl de oorspronkelijke beeldverhouding
behouden blijft.
Verwijder ruis rondom het beeld. Zoom overscan vergroot het beeld met 3%
van de oorspronkelijke grootte. Bijsnijden overscan snijdt 3% bij van actieve
pixels in vier randen van het oorspronkelijke beeld.
Verander de grootte van het weergavegebied van de projector horizontaal.
Als de grootte van het weergavegebied door deze instelling is aangepast,
kan het worden verplaatst door de instellingen H digitale verschuiving en V
digitale verschuiving te veranderen.
Verander de grootte van het weergavegebied van het beeld verticaal. Als de
grootte van het weergavegebied door deze instelling is aangepast, kan het
worden verplaatst door de instellingen H digitale verschuiving en V digitale
verschuiving te veranderen.
Verplaats het weergavegebied horizontaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
Verplaats het weergavegebied verticaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
Configureer de instellingen voor beeldkromming. Zie “Menu Beeldkromming”
op pagina 35.
Configureer de PIP/PBP-instellingen. Zie “PIP/PBP-menu” op pagina 36.
Waarschuwing:
Als de breedte/hoogte-verhouding 16:9 is geselecteerd dan schakelt de resolutie van het
ingangssignaal 1920x1200 of 1600x1200 automatisch naar 1600x900.
—
34 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Beeldkromming
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om UITVOER
te selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Druk op de pijltoetsen
(pq) om Kromtrekking afbeelding te selecteren en druk op de knop Enter om het menu
Kromtrekking afbeelding te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren
en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de
gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Kromtrekking afbeelding
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
PC-modus
Uit
H trap.corr.
20
V. trap.corr.
20
H speld.kussen
50
V speld.kussen
50
4 hoeken
OPTIE
PC-modus
Item
Beschrijving
Schakel pc-software in om geometrie te regelen.
H trap.corr.
Stel het trapezium horizontaal af en maak een vierkanter beeld.
Horizontaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de linker- of rechterranden van het beeld
ongelijk qua lengte zijn. Dit is bedoeld voor gebruik met horizontale
toepassingen op het as.
V. trap.corr.
Stel het trapezium verticaal af en maak een vierkanter beeld.
Verticaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de boven- en onderkant schuin lopen naar
één van de zijkanten. Dit is bedoeld voor gebruik met verticale toepassingen
op het as.
H speld.kussen
Stel het kussen horizontal af en maak een vierkanter beeld.
V speld.kussen
Stel het kussen verticaal af en maak een vierkanter beeld.
—
35 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
4 hoeken
Item
Beschrijving
Maak samendrukken van het beeld mogelijk zodat het in een gebied past
dat wordt gedefinieerd door de x- en y-positie van elk van de vier hoeken te
verplaatsen.
A
A
B
B
B
B
A
A
PIP/PBP-menu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
PIP/PBP te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIP/PBP te openen. Gebruik de pijltoetsen
(pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk
op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop
Enter om te bevestigen.
PIP/PBP
AFBEELDING
UITVOER
PIP/PBP insch.
Aan
Hoofdbron
VGA
Subbron
DVI-D
Wisselen
Grootte
SET-UP
Groot
Hoofdopmaak
PBP, Hoofd links
OPTIE
Item
PIP/PBP insch.
Hoofdbron
Subbron
Wisselen
Grootte
Hoofdopmaak
Beschrijving
Schakel tussen twee bronnen tegelijk weergeven (Hoofd- en PIP/PBPbeelden) of maar één bron weergeven.
Selecteer vanuit de lijst voor actieve invoeringen één die als hoofdbeeld
moet worden gebruikt.
Selecteer van de lijst voor actieve invoeringen één die als de PIP/PBP moet
worden gebruikt.
Verander het hoofdbeeld naar PIP/PBP en het PIP/PBP-beeld naar
hoofdbeeld. Wisseling is alleen mogelijk als PIP/PBP is ingeschakeld.
Selecteer de PIP/PBP-grootte. Beschikbare opties: Klein, Gemiddeld of
Groot.
Stel de locatie op het scherm in van het PIP/PBP-beeld.
—
36 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel PIP/PBP-indeling en -grootte zoals hieronder wordt beschreven.
¾¾P:Geeft primaire bronregio (lichtere kleur) aan.
¾¾* : Beide bronregio's zijn van dezelfde grootte.
PIP/PBP-indeling
PBP, Hoofd links
PIP/PBP-grootte
Gemiddeld
Klein
P
P
PBP, Hoofd boven
P
P
P
P
Groot
PBP, Hoofd rechts
P
P
P
PBP, Hoofd onder
P
P
P
PIP-Onder rechts
P
P
P
PIP-Onder links
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PIP-Boven links
PIP-Boven rechts
—
37 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Set-upmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om SET-UP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
SET-UP
AFBEELDING
Nederlands
Taal
Automatisch
Plafondmontage
UITVOER
Uit
Projectie achter
Lensfunctie
Menu Voork.
SET-UP
LED-instellingen toetsenpaneel
Aan
PIN
Communicatie
OPTIE
Item
Taal
Plafondmontage
Beschrijving
Met dit item kun je een beschikbare taal selecteren voor de OSD-weergave.
Draai het beeld ondersteboven voor projectie met plafondmontage.
Projectie achter
Keer het beeld om zodat u vanachter een doorschijnend scherm kunt
projecteren.
Configureer de instellingen voor lensfuncties. Zie “Menu Lensfunction” op
pagina 39.
Configureer de instellingen voor menuvoorkeuren. Zie “Menu
Menuvoorkeuren” op pagina 40.
Schakel de achterverlichting van het toetsenpaneel in/uit.
Lensfunctie
Menu Voork.
LED-instellingen
toetsenpaneel
PIN
Communicatie
Configureer de instellingen voor pincodes. Zie “Pincodemenu” op pagina
41.
Configureer de instellingen voor communicatie. Zie “Communicatiomenu” op
pagina 42.
—
38 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Lensfunction
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om SET-UP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
Lensfunctie te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Lensfunctie te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Lensfunctie
AFBEELDING
Focus
Zoom
UITVOER
Lensversch.
Lenskalibratie
Lensvergr.
Nee
SET-UP
OPTIE
Item
Focus
Zoom
Beschrijving
Stel de focusfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Stel de zoomfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Lensversch.
Verschuif het geprojecteerde beeld.
Lenskalibratie
Voer kalibratie uit en voer de lens terug naar de middenpositie.
Lensvergr.
Selecteer deze functie om te voorkomen dat alle lensmotoren bewegen.
• Ja: Lensverschuiving zal vergrendeld zijn.
• Nee: Lensverschuiving kan door gebruiker worden gebruikt.
—
39 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Menuvoorkeuren
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om SET-UP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
Menu Voork. te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Menu Voork. te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Menu Voork.
AFBEELDING
Menu Transpar.
0
Berichten tonen
Aan
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Item
Menu Transpar.
Berichten tonen
Beschrijving
Wijzig de achtergrond van het OSD-menu naar transparant.
Geef statusberichten weer op het scherm.
—
40 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Pincodemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om SET-UP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
PIN te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIN te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
PIN
AFBEELDING
Pinbeveiliging
Uit
PIN wijzigen
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Item
Pinbeveiliging
PIN wijzigen
Beschrijving
Met de functie Pincode (persoonlijk identificatienummer) kunt u uw
projector met een wachtwoord beschermen. Zodra u de pincodefunctie
hebt ingeschakeld, moet u de pincode invoeren voordat u een beeld kunt
projecteren. (Standaard pincode: 12345)
Wijzig de pincode.
—
41 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Communicatiomenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om SET-UP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
Communicatie te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Communicatie te openen. Gebruik
de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan
te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Communicatie
AFBEELDING
LAN
WLAN
UITVOER
SET-UP
Netwerk
Baudrate seriële poort
19200
Pad seriële prt.
RS232
Projectoradres
0
OPTIE
Baudrate seriële poort
Beschrijving
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (LAN).
• DHCP: Schakel de DHCP AAN/UIT.
• IP-adres: Wijs een IP-adres voor netwerk toe.
• Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
• Std. gateway: Wijs een standaard gateway voor netwerk toe.
• MAC-adres: Geef de MAC-adreswaarde voor netwerk weer.
• Toepassen: Pas netwerkinstellingen toe.
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (WLAN).
• Inschakelen: Schakel WLAN in/uit.
• Start-IP: Start van IP-adres.
• End-IP: Einde van IP-adres.
• Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
• Std. gateway: Wijs een standaard gateway voor netwerk toe.
• MAC-adres: Geef MAC-adreswaarde voor netwerk weer.
• SSID: Wijs Netwerkserviceset-ID toe.
Configureer de algemene netwerkinstellingen.
• Projectornaam: Geef de hostnaam van de projector weer voor het
netwerk.
• Herstart netwerk...: Start het netwerk opnieuw.
• Std.netw.inst. reset: Voer een reset naar fabrieksinstellingen uit
op de netwerkinstellingen. De Naam projector en instellingen voor
netwerkconfiguratie worden gereset.
Selecteer de seriële poort en baudrate.
Pad seriële prt.
Selecteer het pad van de seriële poort van RS232 of HDBaseT.
Projectoradres
Stel het adres van de projector in. De projector reageert op IRafstandsbedieningsset of op hetzelfde adres van de projector of op het adres
0.
LAN
Item
WLAN
Netwerk
—
42 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Optiemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
OPTIE
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
Autom. bron
Aan
Grote hoogte
Uit
Testpatroon
Uit
Achtergr.kleur
Logo
Sneltoetsinst.
Blanco scherm
Voedingsinstellingen
Instellingen lichtbron
Lichtsensor
OPTIE
Informatie
Fabr.inst.opn.inst.
Item
Autom. bron
Beschrijving
Selecteer “Aan” zodat de projector naar andere signalen kan zoeken als het
huidige invoersignaal verloren is. Als de instelling is uitgeschakeld, zoekt de
projector alleen huidige invoerverbindingen.
Grote hoogte
Stel modus Grote hoogte Aan/Uit in. Wanneer Aan, zal de ventilator op
hoge snelheid werken om voldoende luchtstroom voor grootte hoogten te
verzekeren.
Kies het gewenste interne testpatroon om weer te geven. Druk op de knop
Patroon om het volgende testpatroon weer te geven.
Gebruik deze functie om een “Logo”, “Blauw”, “Zwart” of “Wit” scherm weer
te geven als geen signaal beschikbaar is.
Wijs een andere functie toe aan de sneltoets op de afstandsbediening door
de functie in de lijst te markeren en op de knop Enter te drukken. Kies een
functie die nog niet aan een knop is toegewezen en wijs de sneltoets aan
die functie toe waardoor u snel en gemakkelijk de gekozen functie kun
gebruiken.
Configureer de vermogensinstellingen. Zie “Menu Vermogeninstellingen” op
pagina 44.
Configureer de lichtbroninstellingen. Zie “Menu Instellingen lichtbron” op
pagina 45.
Kalibreer de lichtsensor om met de modus Constante verlichting te
gebruiken waardoor de projector op constante helderheid kan worden
ingesteld. Als de lichtsensor niet is gekalibreerd, dan wordt de modus
Constante verlichting uitgeschakeld.
Geef op het scherm de projectinformatie weer bron, resolutie en
softwareversie.
Herstel alle instellingen naar hun standaardwaarde. Het zal niet het netwerk
resetten.
WAARSCHUWING: Na de reset is lenskalibratie vereist.
Alleen voor service.
Testpatroon
Achtergr.kleur
Sneltoetsinst.
Voedingsinstellingen
Instellingen lichtbron
Lichtsensor
Informatie
Fabr.inst.opn.inst.
Service
—
43 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Vermogeninstellingen
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
Voedingsinstellingen te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Voedingsinstellingen te
openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het
submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en
af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Voedingsinstellingen
AFBEELDING
Stand-by voeding
Comm.modus
Direct insch.
UITVOER
Uit
Autom. uitsch.
20 min
Slaaptimer
Nee
SET-UP
OPTIE
Item
Stand-by voeding
Direct insch.
Autom. uitsch.
Slaaptimer
Beschrijving
Stel de stand-by vermogenmodus in.
• Modus 0,5 W: De projector is in stand-bymodus wanneer aangesloten
aan AC-voeding. (<0,5 W)
• Comm.modus: De projector moet via de LAN-aansluiting worden
geregeld tijds voedingstand-by.
De projector schakelt automatisch aan als de netvoeding is aangesloten.
Schakelt de projector automatisch uit als gedurende een vooraf ingesteld
aantal minuten geen signalen zijn gedetecteerd. Als een actief signaal wordt
ontvangen voordat de projector uit gaat, wordt het beeld weergegeven.
Met dit item kan de projector automatisch uit gaan nadat het voor een
aangegeven hoeveelheid tijd aan is geweest.
—
44 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Instellingen lichtbron
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
Instellingen lichtbron te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Instellingen lichtbron te
openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het
submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en
af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Instellingen lichtbron
AFBEELDING
UITVOER
Lichtbronmodus
Constante voeding
Constante voedingsinstellingen
99
Const. verlicht.inst.
80
Tot. uren proj.
0
SET-UP
OPTIE
Item
Lichtbronmodus
Constante
voedingsinstellingen
Const. verlicht.inst.
Tot. uren proj.
Beschrijving
Selecteer Constante voeding, Constante verlichting of Eco-modus.
Wanneer in Eco-modus zal de projector naar de laagste ventilatiesnelheid
gaan en het vermogen van de lichtbron naar de minimale instelling
schakelen.
Stel de waarde in voor de lichtbronvoeding (in Watt).
Stel de waarde voor de Constante verlichting in om constante helderheid
te behouden. De lichtsensor zal het lichtniveau controleren en meer
vermogen toepassen als de helderheid van de lichtbron met de tijd op
natuurlijke wijze verslechterd. Als de instelling voor lichtbronbron maximaal
vermogen bereikt, zal het in deze instelling blijven. Let op dat de lichtsensor
moet worden gekalibreerd zodat de modus Constante verlichting goed kan
werken.
Geef de projectietijd weer.
—
45 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uw projector met webbrowser besturen
Ethernet
Projector
Functies van bedrade LAN-aansluiting
Afstandsbediening en controle van een projector vanaf een pc (of laptop) is ook mogelijk via een bedrade
LAN.
Compatibiliteit met Crestong-besturingskasten maakt niet alleen collectief projectorbeheer op een netwerk
mogelijk, maar ook beheer vanaf een bedieningspaneel op een browserscherm op een pc (of laptop).
• Crestong is een geregistreerd handelsmerk van Creston Electronics, Inc. van de Verenigde Staten.
Ondersteunde externe apparatuur
Deze projector wordt ondersteund door de opdrachten van de Crestron Electronics-controller en verwante
software (bijv. RoomView ®).
http://www.crestron.com/
De projector ondersteunt ook AMX en PJ-Link.
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/
Voor meer details betreffende informatie over de diverse types externe apparaten die aangesloten
kunnen worden op de ethernetpoort en afstandsbediening van de projector, evenals de verwante
besturingsopdrachten die voor
elk extern apparaat worden ondersteunt, wordt u vriendelijk verzocht rechtstreeks contact op te nemen
met het ondersteuningsteam.
—
46 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LAN_RJ45
1. Sluit een RJ45-kabel aan op de ethernetpoort op de projector en de pc (laptop).
2. Selecteer op de pc (Laptop) Start → Bedieningspaneel → Netwerk en internet.
3. Rechtsklik op LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.
4. Selecteer in het venster Eigenschappen het tabblad Netwerken en selecteer Internetprotocol versie
4 (TCP/IPv4).
—
47 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
5. Klik op Eigenschappen.
6. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en vul het IP-adres en subnetmasker in en klik daarna op
OK.
7. Druk op de knop Menu op de projector.
8. Selecteer SET-UP → Communicatie → LAN.
9. Voer na het openen van LAN het volgende in:
•
DHCP: Uit
—
48 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
•
•
•
IP-adres: 10.10.10.10
Subnetmasker: 255.255.255.0
Std. gateway: 0.0.0.0
10. Selecteer de Toepassen → Ja om de instellingen te bevstigen en wacht dan tot het is voltooid.
11. Open een webbrowser (bijvoorbeeld, Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger).
Voer in de adresbalk het IP-adres in: 10.10.10.10.
12. Druk op de knop Enter / ► .
De projector is ingesteld voor extern beheer. De functie LAN/RJ45 wordt als volgt weergegeven.
—
49 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Categorie
Creston-besturing
Projector
Netwerkconfiguratie
Wachtwoord gebruiker
Wachtwoord beheerder
IP-adres
IP-ID
Item
Poort
Invoerlengte
15
3
5
Naam projector
Locatie
Aangewezen aan
DHCP (ingeschakeld)
IP-adres
Subnetmasker
Standaard gateway
Ingeschakeld
Nieuw wachtwoord
Bevestigen
Ingeschakeld
Nieuw wachtwoord
Bevestigen
10
10
10
(N.v.t)
15
15
15
(N.v.t)
10
10
(N.v.t)
10
10
Ga voor meer informatie naar http://www.crestron.com.
Functie Vervorming en vermenging
De toepassingssoftware Beeldkromming en menging en de handleiding ervan kunen van de EIKI-website
worden gedownload.
Functie Presentator
De toepassingssoftware Presentator en de handleiding ervan kunen van de EIKI-website worden
gedownload.
URL: http://www.eiki.com
—
50 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
RS232 door Telnet-functie
Behalve de projector die aan de RS232-interface is aangesloten met "Hyper-Terminal"-communicatie door
middel van een toegewijde RS232-opdrachtbesturing, bestaat er een alternatieve manier van RS232opdrachtbesturing, de zogenaamde "RS232 door TELNET" voor LAN/RJ45-interface.
Beknopte handleiding voor "RS232 door TELNET”
Controleer en krijg het IP-adres op het OSD van de projector.
Zorg dat de laptop/pc toegang hebben tot de webpagina van de projector.
Zorg dat de instelling "Windows Firewall" is uitgeschakeld in geval de functie "TELNET" door de laptop/pc
wordt uitgefilterd.
Start → Alle programma's → Accessoires → Opdrachtprompt
Voer de opdrachtindeling in zoals hieronder:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (er wordt op de knop Enter gedrukt)
(ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adres van de projector)
Als de Telnet-verbinding klaar is en de gebruiker een RS232-opdrachtinvoer kan hebben, druk dan op de
knop Enter en de RS232-opdracht kan bewerkbaar zijn.
—
51 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoe TELNET ingeschakeld hebben in Windows VISTA/7
Voor instelling van Windows VISTA is de functie "TELNET" standaard niet inbegrepen. De eindgebruiker
kan het hebben door "Windows-functies in- of uitschakelen” ingeschakeld te hebben.
1. Open "Configuratiescherm" in Windows VISTA.
2. Open "Programma's".
—
52 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3. Selecteer "Windows-functies in- of uitschakelen" om het te openen.
4. Schakel de optie "Telnet-client” in en klik daarna op OK.
Specblad voor “RS232 door TELNET”:
1. Telnet: TCP
2. Telnet-poort: 3023
(neem voor meer details contact op met de service-agent of -team)
3. Telnet-hulpprogramma: Windows "TELNET.exe" (consolemodus)
4. Uitschakeling voor het besturingselement RS232-door-Telnet normaal: Sluit onmiddellijk nadat de
TELNET-verbinding klaar is, het Windows Telnet-hulpprogramma.
5. Beperking 1 voor Telnet-Control:er zijn minder dan 50 bytes voor succesvolle nettolading van het
netwerk voor de toepassing van Telnet-Control.
Beperking 2 voor Telnet-Control:er zijn minder dan 31 bytes voor één volledige RS232-opdracht voor
Telnet-Control.
Beperking 3 voor Telnet-Control: Minimale vertraging voor de volgende RS232-opdracht met moeer dan
200 (ms) zijn.
(*, In het in Windows geïntegreerde “TELNET.exe”-hulpprogramma maakt het drukken op de knop
Enter een code voor “Regelterugloop” en “Nieuwe regel”.)
—
53 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderhoud en beveiliging
Vervanging van de projectielens
Voer het volgende uit om de projectielens te vervangen:
1. Centreer de lens. Gebruik de knop Lens H of Lens V (op de afstandsbediening) om de lens op zijn
middenpositie af te stellen.
Belangrijk:
•
•
Zorg dat de lens niet op of bij zijn middenpositie is.
Door te proberen de lens te verwijderen terwijl het op een grote offset is, kan schade aan de
lensassemblage veroorzaken.
2. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen na het afkoelen.
3. Verwijder het lenskapje van de lens.
4. Draai de lens rechtsom om het van de lensbevestiging
los te maken.
5. Verwijder de lens uit de lensbevestiging.
6. Installeer de nieuwe lens, met het label “BOVEN” op de
lensassemblage naar boven gericht. Zie “Installing the
Projection Lens” on page 10.
BOVEN
—
54 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector reinigen
Reiniging van de projector om stof en vuil te verwijderen, helpt een probleemloze werking te verzekeren.
Waarschuwing:
•
•
•
•
Zorg dat de projector ten minste 30 minuten voor de reiniging is uitgeschakeld en uitgetrokken.
Falen dit te doen kan in ernstige brandwonden resulteren.
Gebruik alleen een vochtige doek om te reinigen. Laat geen water in de ventilatieopeningen komen
op de projector.
Als tijdens het reinigen een beetje water in de binnenkant van de projector komt, moet u het vóór het
gebruik niet-ingestoken gedurende enkele uren in een goed geventileerde kamer laten.
Als tijdens het reinigen veel water in de binnenkant van de projector komt, moet de projector worden
onderhouden.
De lens reinigen
U kunt in camerawinkels een reinigingsmiddel voor de optische lens aanschaffen. Raadpleeg het
volgende om de projectorlens te reinigen.
1. Breng met een zachte doek reinigingsmiddel voor optische lenzen aan om te reinigen. (Het
reinigingsmiddel niet rechtstreeks op de lens aanbrengen.)
2. Veeg met draaiende beweging voorzichtig over de lens.
Waarschuwing:
•
•
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
Om verkleuring of vervaging te vermijden, mag geen reinigingsmiddel op de behuizing van de
projector komen.
De behuizing reinigen
Raadpleeg het volgende om de behuizing van de projector te reinigen.
1. Veeg met een schone vochtige doek het stof af.
2. Bevochtig de doek met warm water en een mild reinigingsmiddel (zoals afwasmiddel) en veeg de
behuizing af.
3. Spoel al het reinigingsmiddel uit de doek en veeg nogmaals over de projector.
Waarschuwing:
Om verkleuring of vervaging van de behuizing te vermijden, mag u geen op alcohol gebaseerde
schuurmiddelen gebruiken.
—
55 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik van het Kensington®-slot
Als u bezorgd bent over de beveiliging, bevestigt u de projector met het Kensington-slot en een
veiligheidskabel aan een permanent object.
Opmerking:
Neem contact op met uw verkoper voor details over het aanschaffen van een passende Kensingtonveiligheidskabel.
Het beveiligingsslot komt overeen met het Kensington’s MicroSaver-beveiligingssysteem. Als u enige
opmerkingen hebt, neemt dan contact op met: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403,
V.S. Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com.
—
56 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleemoplossen
Algemene problemen en oplossingen
Deze richtlijnen geven tips over hoe problemen te behandelen die u tijdens het gebruik van de projector
mogelijk ondervindt. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw dealer voor hulp.
Vaak als enige tijd is gespendeerd aan probleemoplossen, wordt het probleem gevonden en blijkt het
iets eenvoudigs te zijn, zoals een losse verbinding. Controleer het volgende alvorens u doorgaat naar de
probleemspecifieke oplossingen.
¾¾ Gebruik een ander elektrisch apparaat om te bevestigen dat het stopcontact werkt.
¾¾ Zorg dat de projector is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat alle verbindingen goed zijn bevestigd.
¾¾ Zorg dat het bevestigde apparaat is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat een aangesloten pc niet in een onderbrekingsmodus is.
¾¾ Zorg dat een aangesloten laptop voor externe display is geconfigureerd. (Dit wordt meestal gedaan
door op de Fn-toetscombinatie op de laptop te drukken.)
Tips voor probleemoplossen
• Probeer in elke probleemspecifieke sectie de stappen in de voorgestelde volgorde. Dit kan u helpen het
probleem sneller op te lossen.
• Probeer het probleem vast te stellen en dus te vermijden dat niet-defecte onderdelen worden
vervangen. Bijvoorbeeld, als u batterijen vervangt en het probleem houdt aan, plaatst u de originele
batterijen terug en gaat u door naar de volgende stap.
• Houd een verslag bij over de stappen die u neemt tijdens het probleemoplossen: de informatie kan
nuttig zijn bij het bellen voor technische ondersteuning of voor het doorgeven aan het servicepersoneel.
—
57 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LED-foutberichten
De LED-statusindicatoren bevinden zich bovenop de projector. Elke LED wordt hieronder gedefinieerd.
Bericht
Groen
LED-lampje
Oranje
Rood
Groen
Status-LED
Oranje
Rood
AV-dempings-LED
Groen
Oranje
Stand-bystatus
-
-
-
Knippert
-
-
-
-
Voeding aan
(Opwarmen)
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
AV-demping is uit
(Beeld wordt
weergegeven)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
AV-demping is aan
(Beeld is zwart)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
Stabiel
Projectorcommunicatie
Stabiel
-
-
Knippert
-
-
Stabiel
-
Upgrade firmware
-
-
-
Knippert Knippert
-
-
-
Fout
(Overtemperatuur)
-
-
-
-
-
Stabiel
-
-
Fout
(Ventilator defect)
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
Voeding en laserdiode
aan
Voeding uit
(Afkoelen)
—
58 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beeldproblemen
Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm
1. Verifieer de instellingen op uw laptop of desktop-pc.
2. Schakel alle apparatuur uit en de voeding aan, in de juiste volgorde.
Probleem: Het beeld is onscherp
1. Druk op de knop Focus om de focus op de projector af te stellen.
2. Druk op de knop Auto (automatisch) op de afstandsbediening om het beeld automatisch te
optimaliseren.
3. Zorg dat de afstand projector-naar-scherm binnen het aangegeven bereik is.
4. Controleer of de projectorlens schoon is.
Probleem: Het beeld is boven of onder breder (trapeziumeffect)
1. Plaats de projector zo, zodat het zo loodrecht mogelijk op het scherm is gericht.
2. Druk op de knop Trapezium H of Trapezium V op de afstandsbediening om het probleem te corrigeren.
Probleem: Het beeld is omgekeerd
Controleer de Projectie achter op het menu SET-UP van het OSD.
Probleem: Het beeld is gestreept
1. Stel de instellingen Fase en Frequentie op het menu AFBEELDING van het OSD in naar de
standaardinstellingen.
2. Zorg dat het probleem niet wordt veroorzaakt de videokaart van een aangesloten pc. Sluit anders een
andere computer aan.
Probleem: Het beeld is plat, zonder contrast
Stel de instelling Contrast in op het menu AFBEELDING van het OSD.
Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld
Stel de instellingen Kleurtemp. en Gamma op het menu AFBEELDING > Geavanceerd van het OSD in.
Problemen met laserdiode
Probleem: Er komt geen licht van de projector
1. Controleer of de stroomkabel goed is bevestigd.
2. Zorg dat de voedingsbron goed is door het met een ander elektrisch apparaat te testen.
—
59 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3. Start de projector in de juiste volgorde en controlee of het groene LED-lampje brandt.
Probleem: De laserdiode gaat uit
1. Stroompieken kunnen het uitschakelen van de laserdiode veroorzaken. Steek de stroomkabel opnieuw
in. Als het oranje LED-lampje brandt, geeft dit aan dat de tijd van de laserdiode is verlopen. Druk op
het ingebouwde toetsenpaneel op “ ” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de projector uit te
zetten.
2. Laat de projector onderhouden.
Problemen met afstandsbediening
Probleem: De projector reageert niet op de afstandsbediening
1. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de projector.
2. Zorg dat het pad tussen de afstandsbediening en sensor niet is belemmerd.
3. Schakel alle fluorescerende lampen in de ruimte uit zijn.
4. Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geïnstalleerd.
5. Vervang de batterijen.
6. Schakel andere met infrarood-ingeschakelde apparaten in de buurt uit.
7. Laat de afstandsbediening onderhouden.
De projector laten onderhouden
Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u de projector laten onderhouden. Verpak de projector in
de originele kartonnen doos. Voeg een beschrijving toe van het probleem en een controlelijst van de
stappen die u hebt ondernomen om het probleem op te lossen. De informatie kan nuttig zijn voor het
servicepersoneel. Retourneer de projector voor onderhoud terug naar de plaats waar u het hebt gekocht.
—
60 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
HDMI V & A
V. Wat is het verschil tussen een “Standaard” HDMI-kabel en een “Hogesnelheids” HDMIkabel?
Onlangs kondigde HDMI Licensing, LLC aan dat kabels als standaard of hogesnelheidskabels zouden
worden getest.
• Standaard (of “categorie 1”) HDMI-kabels zijn getest om te presteren op snelheden van 75 Mhz of tot
2,25 Gbps, wat gelijk is aan een signaal van 720p/1080i.
• Hogesnelheids (of “categorie 2”) HDMI-kabels zijn getest om te presteren op snelheden van 340 Mhz
of tot 10,2 Gbps, wat de hoogste bandbreedte is die momenteel beschikbaar is voor een HDMI-kabel
en kan succesvol 1080p-signalen hanteren, inclusief die op verhoogde kleurdiepten en/of verhoogde
vernieuwingssnelheden van de bron zijn. Hogesnelheidskabels kunnen ook hogere resolutieweergaven
bevatten, zoals WQXGA-bioscoopschermen (resolutie van 2560 x 1600).
V. Hoe werk ik met HDMI-kabels die langer zijn dan 10 meter?
Er zijn veel HDMI-adaptors die op HDMI-oplossingen werken die de effectieve afstand van het typische
10 meterbereik vergroten tot veel grotere lengtes. Deze bedrijven produceren een reeks oplossingen
die actieve kabels (actieve elektronica in kabels geïntegreerd die het signaal van de kabel versterken en
uitbreiden), repeaters, versterkers, evenals CAT5/6- en vezeloplossingen.
V. Hoe kan ik weten of een kabel een gecertificeerde HDMI-kabel is?
Alle HDMI-producten moeten door de fabrikant worden gecertificeerd, als onderdeel van de Naleving
HDMI-testspecificatie. Er kunnen echter gevallen zijn waarbij de kabels die het HDMI-logo dragen,
beschikbaar zijn maar niet goed zijn getest. HDMI Licensing, LLC onderzoekt deze gevallen op actieve
wijze om te verzekeren dat het HDMI-handelsmerk juist wordt gebruikt op de markt. Wij raden de klanten
aan hun kabels van een gerenommeerde bron en een vertrouwd bedrijf te kopen.
Controleer voor meer gedetailleerde informatie http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49.
—
61 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Specificaties
Specificaties
Item
Beschrijving
Schermtype
“TI” 0,67” WUXGA DMD/“TI” 0,65” WXGA DMD, Type A, DC3
Resolutie
WUXGA (1920 x 1200) / WXGA (1280 x 800)
Zoom (in/uit)/focus
Gemotoriseerd
Zoomverhouding
Afhankelijk van lens
Correctie trapezium
Verticaal: +/- 20 graden, horizontaal: +/- 20 graden
Projectiemethoden
Voorkant Achterkant, Bureaublad/Plafond (Achterkant, Voorkant)
Gegevenscompatibiliteit
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac
Videocompatibiliteit
1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
H-synchr.
15, 31~91,4 KHz
V-synchr.
24~30 Hz, 47~120 Hz
Veiligheidscertificatie
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC, EAC
Bedrijfstemperatuur
5° ~ 40 °C
Afmetingen (B x H x D)
484 x 181 x 509 mm (zonder lens en elevators)
AC-ingang
AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Stroomverbruik
395 W (ECO-helderheidsmodus); 770 W (Normale helderheidsmodus)
Vermogen laserdiode
35W@3A (Normale modus)
Levensduur laserdiode
20.000 uur Standaard @ 35W (Normale modus)
Invoeraansluitingen
1 x HDMI (versie 1.4) (met borgschroef)
1 x DVI-D (ondersteunt alleen digitaal signaal)
1 x VGA IN (D-Sub 15-pins) (Computer In)
1 x HDBaseT
Uitvoeraansluitingen
1 x HDMI (versie 1.4) (met borgschroef)
1 x VGA uit (ondersteunt VGA-circuits door het scherm) (Scherm uit)
1 x 3D SYNCHR. uit
Besturingsaansluitingen
1 x RS232 (D-sub 9-pins) (pc-besturing)
1 x bedraad in (3,5 mm klinksteker) (Afstandsbediening In)
1 x USB type A (voor doeleinden van WiFi-dongle)
1 x Mini USB (alleen voor upgrade van LAN FW) (Service)
1 x RJ45 (LAN)
1 x IR-ontvanger (op de voor- en bovenkant)
Beveiliging
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
Opmerking:
Neem contact op met uw lokale distributeur voor vragen over productspecificaties.
—
62 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beeldhoogte
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte
Projectieafstand
Projectieafstand en Groottetabel
Platform
WXGA (16:10)
DMD
0,65”
Projectielens
Afstandsverhouding
Zoomverhouding
Afstand
Grootte projectiescherm
Afstandsverhouding
A15
0,79-1
1,26 X
0,81~6,13 m
0,79
Diagonaal Hoogte Breedte
Min (m)
(inch)
(m)
( m)
50
0,67
1,08
0,85
60
0,81
1,29
1,02
70
0,94
1,51
1,19
80
1,08
1,72
1,36
90
1,21
1,94
1,53
100
1,35
2,15
1,70
110
1,48
2,37
1,87
120
1,62
2,58
2,04
130
1,75
2,8
2,21
140
1,88
3,02
2,39
150
2,02
3,23
2,55
160
2,15
3,45
2,73
170
2,29
3,66
2,89
180
2,42
3,88
3,07
190
2,56
4,09
3,23
200
2,69
4,31
3,40
250
3,37
5,38
4,25
300
4,04
6,46
5,10
A01
A06
A03
1,00-1,28
1,28-1,60
1,60-3,07
1,28 X
1,25 X
1,9 X
1,08~8,27 m 1,38~10,34 m 1,72~19,84 m
Projectieafstand (m)
1
1
Max
Min (m)
(m)
1,08
1,08
1,29
1,29
1,51
1,51
1,72
1,72
1,94
1,94
2,15
2,15
2,37
2,37
2,58
2,58
2,8
2,8
3,02
3,02
3,23
3,23
3,45
3,45
3,66
3,66
3,88
3,88
4,09
4,09
4,31
4,31
5,38
5,38
6,46
6,46
—
63 —
1,28
1,28
Max
Min (m)
(m)
1,38
1,38
1,65
1,65
1,93
1,93
2,20
2,20
2,48
2,48
2,75
2,75
3,03
3,03
3,30
3,30
3,58
3,58
3,87
3,87
4,13
4,13
4,42
4,42
4,68
4,68
4,97
4,97
5,24
5,24
5,52
5,52
6,89
6,89
8,27
8,27
1,6
1,6
Max
Min (m)
(m)
1,73
1,73
2,06
2,06
2,42
2,42
2,75
2,75
3,10
3,10
3,44
3,44
3,79
3,79
4,13
4,13
4,48
4,48
4,83
4,83
5,17
5,17
5,52
5,52
5,86
5,86
6,21
6,21
6,54
6,54
6,90
6,90
8,61
8,61
10,34 10,34
3,07
Max
(m)
3,32
3,96
4,64
5,28
5,96
6,60
7,28
7,92
8,60
9,27
9,92
10,59
11,24
11,91
12,56
13,23
16,52
19,83
A13
3,04-5,78
1,9 X
3,27~37,35 m
3,27
Min (m)
3,53
4,22
4,94
5,62
6,34
7,03
7,75
8,44
9,16
9,88
10,56
11,28
11,97
12,69
13,37
14,09
17,59
21,12
5,78
Max
(m)
6,24
7,46
8,73
9,94
11,21
12,43
13,70
14,91
16,18
17,46
18,67
19,94
21,15
22,43
23,64
24,91
31,10
37,34
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Platform
WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
Projectielens
Afstandsverhouding
Zoomverhouding
Afstand
Grootte projectiescherm
Afstandsverhouding
Diagonaal
(inch)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
Hoogte Breedte
( m)
( m)
0,67
1,08
0,81
1,29
0,94
1,51
1,08
1,72
1,21
1,94
1,35
2,15
1,48
2,37
1,62
2,58
1,75
2,8
1,88
3,02
2,02
3,23
2,15
3,45
2,29
3,66
2,42
3,88
2,56
4,09
2,69
4,31
3,37
5,38
4,04
6,46
A15
0,75-0,95
1,26 X
0,81~6,13 m
A01
A06
A03
0,95-1,22
1,22-1,52
1,53-2,92
1,28 X
1,25 X
1,9 X
1,02~7,88 m
1,32~9,82 m 1,64~18,87 m
Projectieafstand (m)
0,75
0,95
Min (m)
0,81
0,97
1,13
1,29
1,46
1,61
1,78
1,94
2,1
2,27
2,42
2,59
2,75
2,91
3,07
3,23
4,04
4,85
0,95
Max
Min (m)
(m)
1,03
1,02
1,23
1,23
1,43
1,43
1,63
1,64
1,84
1,84
2,04
2,05
2,25
2,25
2,45
2,46
2,66
2,66
2,87
2,86
3,07
3,07
3,28
3,27
3,48
3,48
3,69
3,68
3,89
3,89
4,09
4,09
5,11
5,11
6,13
6,14
1,22
1,22
Max
Min (m)
(m)
1,32
1,32
1,57
1,57
1,84
1,84
2,1
2,10
2,36
2,37
2,63
2,62
2,89
2,89
3,15
3,15
3,42
3,42
3,68
3,68
3,94
3,94
4,2
4,21
4,47
4,47
4,73
4,73
4,99
4,99
5,25
5,26
6,57
6,56
7,88
7,88
1,52
1,53
Max
Min (m)
(m)
1,64
1,65
1,96
1,98
2,30
2,31
2,61
2,64
2,95
2,97
3,27
3,3
3,60
3,62
3,92
3,95
4,26
4,28
4,59
4,61
4,91
4,94
5,24
5,27
5,56
5,6
5,90
5,93
6,22
6,26
6,55
6,59
8,18
8,24
9,82
9,89
A13
2,90-5,50
1,9 X
3,12~35,54 m
2,92
Max
(m)
3,14
3,77
4,4
5,03
5,66
6,29
6,92
7,55
8,18
8,8
9,43
10,06
10,69
11,32
11,95
12,58
15,72
18,87
2,9
Max
(m)
3,13
5,94
3,74
7,1
4,38
8,31
4,99
9,46
5,63 10,67
6,24 11,83
6,87 13,04
7,48 14,19
8,12
15,4
8,76 16,61
9,37 17,77
10,01 18,98
10,61 20,13
11,25 21,34
11,86 22,5
12,5 23,71
15,6 29,59
18,73 35,53
Min (m)
Opmerking:
•
•
De waarden in de tabel zijn benaderd en kunnen iets verschillen van de feitelijke metingen.
In geval van plafondmontage moet op locatie worden aangepast.
—
64 —
5,5
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel Timingmodus
Signaaltype
PC
QD881
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
640x480
Framesnelheid
(Hz)
60
DMT0660
V
V
V
V
640x480
72
DMT0672
V
V
V
V
640x480
75
DMT0675
V
V
V
V
640x480
85
DMT0685
V
V
V
V
640x480
66,6
APP0667
—
V
V
V
720x400
70
IBM0770H
V
V
V
V
800x600
60
DMT0860
V
V
V
V
800x600
72
DMT0872
V
V
V
V
800x600
75
DMT0875
V
V
V
V
800x600
85
DMT0885
V
V
V
V
800x600
120
CVR0812
V
V
V
V
832x624
75
8362A75
V
V
V
V
848x480
50
CVT0850H
—
V
V
V
848x480
60
CVT0860H
—
V
V
V
848x480
75
CVT0875H
—
V
V
V
848x480
85
CVT0885H
—
V
V
V
1024x768
60
DMT1060
V
V
V
V
1024x768
75
DMT1075
V
V
V
V
1024x768
85
DMT1085
V
V
V
V
1024x768
120
CVR1012
V
V
V
V
1152x720
50
CVT1150D
—
V
V
V
1152x720
60
CVT1160D
—
V
V
V
1152x720
75
CVT1175D
—
V
V
V
1152x720
85
CVT1185D
—
V
V
V
1152x864
60
CVT1160
V
V
V
V
1152x864
70
DMT1170
V
V
V
V
1152x864
75
DMT1175
V
V
V
V
1152x864
85
DMT1185
V
V
V
V
1152x870
75
APP1175
—
V
V
V
1280x720
50
CVT1250H
—
V
V
V
1280x720
60
CVT1260H
V
V
V
V
1280x720
75
CVT1275H
V
V
V
V
1280x720
85
CVT1285H
V
V
V
V
1280x720
120
V
V
V
V
1280x768
60
CVT1260E
V
V
V
V
1280x768
75
CVT1275E
V
V
V
V
1280x768
85
CVT1285E
V
V
V
V
1280x800
50
CVT1250_
V
V
V
V
1280x800
60
DMT1260D
V
V
V
V
1280x800
75
CVT1275_
V
V
V
V
1280x800
85
CVT1285_
V
V
V
V
Resolutie
—
65 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
PC
QD881
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
1280x960
Framesnelheid
(Hz)
50
CVT1250
—
V
V
V
1280x960
60
CVT1260
V
V
V
V
1280x960
75
CVT1275
V
V
V
V
Resolutie
1280x960
85
CVT1285
V
V
V
V
1280x1024
50
CVT1250G
—
V
V
V
1280x1024
60
DMT1260G
V
V
V
V
1280x1024
75
DMT1275G
V
V
V
V
1280x1024
85
DMT1285G
V
V
V
V
1360x768
50
CVT1350H
—
V
V
V
1360x768
60
DMT1360H
—
V
V
V
1360x768
75
CVT1375H
—
V
V
V
1360x768
85
CVT1385H
—
V
V
V
1366x768
60
DMR1360H
V
V
V
V
1400x1050
50
CVT1450
—
V
V
V
1400x1050
60
CVT1460
—
V
V
V
1400x1050
75
CVT1475
V
V
V
V
1440x900
60
CVT1460D
V
V
V
V
1440x900
75
CVT1475D
—
V
V
V
1600x900
60
DMR1660H
—
V
V
V
1600x1200
60
DMT1660
V
V
V
V
1680x1050
60
CVT1660D
V
V
V
V
1920X1080
50
CVT1950H
—
V
V
V
1920X1080
60
CVR1960H
V
V
V
V
1920X1200RB
60
CVR1960D
V
V
V
V
1920X1200RB
50
CVT1950D
V
V
V
V
NTSC (M, 4,43)
60
—
—
—
—
PAL (B,G,H,I)
50
—
—
—
—
PAL
PAL (N)
50
—
—
—
—
PAL (M)
60
—
—
—
—
SECAM
SECAM (M)
50
—
—
—
—
480i
60
V
V
V
V
576i
50
V
V
V
V
480p
60
V
V
V
V
576p
50
V
V
V
V
1080i
25
V
V
V
V
1080i
29
V
V
V
V
1080i
30
V
V
V
V
720p
50
V
V
V
V
720p
59
V
V
V
V
NTSC
SDTV
EDTV
HDTV
720p
60
V
V
V
V
1080p
23
V
V
V
V
1080p
24
V
V
V
V
1080p
25
V
V
V
V
1080p
29
V
V
V
V
—
66 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
HDTV
Verplichte
3D
Frame
sequential
3D
1080p
Framesnelheid
(Hz)
30
1080p
50
V
V
V
V
1080p
59
V
V
V
V
1080p
Frame packing
1080p
Frame packing
720p
Frame packing
720p
Naast elkaar
1080i
Naast elkaar
1080i
Boven- en
onderkant 720p
Boven- en
onderkant 720p
Boven- en
onderkant 1080p
800x600
60
V
V
V
V
24
—
V
—
V
50
—
V
—
V
60
—
V
—
V
50
—
V
—
V
60
—
V
—
V
50
—
V
—
V
60
—
V
—
V
24
—
V
—
V
120
—
V
—
V
1024x768
120
—
V
—
V
1280x720
120
—
V
—
V
Resolutie
QD881
V : Ondersteunde frequentie
— : Niet ondersteunde frequentie
—
67 —
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
V
V
V
V
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afmetingen projector
—
68 —
509mm
529mm
181mm
190,9mm
484mm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Naleving regelgeving
FCC-waarschuwing
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke storing als de appartuur in een commerciële omgeving werkt.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven en, indien het niet geïnstalleerd
en gebruikt wordt conform de instructiehandleiding, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan
radiocommunicatie. Bediening van dit apparaat in een woongebied kan mogelijk schadelijke storing
veroorzaken, in welk geval de gebruiker op zijn/haar eigen kosten de storing moet herstellen.
Wijzigingen of modificaties die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partijen die verantwoordelijkheid
van naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.
Veiligheidscertificaties
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC, EAC
—
69 —
V.S.
Canada
Duitsland en Oostenrijk
Oost-Europa
Zuid-Oost-Azië
Oceanië
China
Japan en Wereldwijd
EIKI International, Inc.
30251 Esperanza
Rancho Santa Margarita
CA 92688-2132
U.S.A.
Tel: +1 800-242-3454 +1 949-457-0200
Fax: +1 800-457-3454 +1 949-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com
EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12
65510 Idstein
Deutschland
Tel: +49 6126-9371-0
Fax: +49 6126-9371-11
E-Mail: info@eiki.de
EIKI Industrial (M) Sdn Bhd
No. 11, Nouvelle Industrial Park,
Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJU5,
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel: +60 3-6157-9330
Fax: +60 3-6157-1320
E-Mail: sales@eiki.my
EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE
Block 1,Room 606,
1628, Jin Sha Jiang Road
Shanghai, 200333
CHINA
Tel:
+86 21-3251-3993
Service Hot line: +86 21-3251-3995
Fax:
+86 21-3251-3997
E-mail: info@eiki-china.com
EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
9170 County Road 93, Suite 304,
Midland, ON, L4R 4K4, Canada
Tel: +1 800-563-3454
+1 705-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com
EIKI CZECH SPOL. s.r.o.
Nad Cementárnou 1163/4a
Praha 4, Podolí
147 00
Czech Republic
Tel: +420 241-410-928
+420 241-403-095
Fax: +420 241-409-435
E-Mail: info@eiki.cz
EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004
Tel: +61 03-8530-7048
Fax: +61 03-9820-5834
E-Mail: sales@eiki.net.au
EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN
Tel: +81 72-782-7492
Fax: +81 72-781-5435
Wereldwijde website http://www.eiki.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising