Eiki | EK-812U | Owner's Manual | EIKI EK-812U Owner's Manual

EIKI EK-812U Owner's Manual
Gebruikershandleiding
Multimediaprojector
ModelEK-812U/EK-818U
(Projectielens is optioneel.)
Voorwoord
Functies en ontwerp
Deze multimediaprojector is ontworpen met de meest geavanceerde technologie voor draagbaarheid,
duurzaamheid en eenvoudig gebruik. Deze projector gebruikt een hoge lichtsterkte en een ecovriendelijk
systeem, een palet met 1,07 miljard kleuren en een technologie voor digitale lichtverwerking (DLP).
Instelling eenvoudig computersysteem
LAN-netwerkfunctie
De projector heeft het multi-scansysteem om
snel aan bijna alle computer-uitvoersignalen te
voldoen. Resoluties tot WUXGA kunnen worden
aanvaard.
Nuttige functies voor prestentaties
Deze projector is geladen met de bedrade
LAN-netwerkfunctie. U kunt de projector via een
netwerk bedienen en beheren.
Raadpleeg pagina’s 41-42 en 45-51
voor details.
Automatische bronfunctie
Met de krachtige zoomfunctie kunt u de
aandacht op de belangrijke informatie vestigen
tijdens een presentatie.
Met deze functie is automatische invoer zoeken
en automatische signaalafstelling mogelijk door
gewoon op de afstandsbediening op de knop
Auto (automatisch) te drukken.
Laserdiodebesturing
Helderheid van de projectielaserdiode
kan handmatg worden geselecteerd
(Constante voeding, Constante verlichting of
Eco-modus).
Energiebeheer
De functie Energiebeheer vermindert het
energieverbruik en zorgt voor een langere
levensduur van de laserdiode.
Functie achtergrondkleur
Met de functie Achtergrondkleur kunt u de
achtergrond van het scherm aangeven (scherm
“Logo”, “Blauw”, “Zwart” of “Wit”) wanneer geen
signaal beschikbaar is.
Compatibel met 4K
Deze projector ondersteunt HDMI 2.0, wat true
4K-video’s afspeelt op 50 en 60 beelden per
seconde, zonder dat de beeldkwaliteit in gevaar
komt.
Raadpleeg pagina 38 voor details.
Meertalige menuweergave
Het bedieningsmenu is beschikbaar in 13
talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans,
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans,
Koreaans, Portugees, Indonesisch, Nederlands
en Arabisch.
HDR (Hoog dynamisch bereik)
Deze projector is compatibel met HDR-inhoud.
Met HDR kan de projector een beeld met een
hoger dynamisch bereik tonen, waarbij het
bereik van contrastverhouding en kleur wordt
uitgebreid voor een meer natuurlijk en realistisch
beeld.
Beveiligingsfunctie
Met de beveiligingsfunctie kunt u de beveiliging
van de projector verzekeren.
Opmerking:
Het schermmenu en de afbeeldingen in de handleiding kunnen iets verschillen van het ware product.
De handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—i—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Copyright
Deze publicatie, inclusief alle foto's, afbeeldingen en software, worden onder internationale wetgevingen
inzake copyright beschermd terwijl alle rechten zijn voorbehouden. Noch deze handleiding, noch enig
materiaal hierin, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gereproduceerd.
© Copyright 2019
Disclaimer
De informatie in dit document is, zonder kennisgeving, onderheving aan veranderingen. De fabrikant
maakt geen representaties of garanties wat betreft de inhoud hiervan en wijst hiermee enige
geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enige bepaalde doeleinden af. De
fabrikant behoudt het recht voor deze publicatie te reviseren en van tijd tot tijd wijzigingen uit te voeren
aan de inhoud ervan, zonder verplichtingen van de fabrikant om enige persoon over dergelijke revisies of
veranderingen in te lichten.
Herkenning van handelsmerk
Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren en zijn erkend.
—
ii —
Voorwoord
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk:
wij raden u ten zeerste aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u de projector gebruikt. Door het
naleven van deze veiligheids- en gebruiksrichtlijnen kunt u jarenlang genieten van een veilig gebruik van
de projector. Bewaar deze handleiding zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.
Gebruikte symbolen
Er worden waarschuwingssymbolen op het apparaat en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op
gevaarlijke situaties. De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor
belangrijke informatie.
Opmerking:
biedt aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.
Belangrijk:
biedt aanvullende informatie die niet mag worden genegeerd.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties die het apparaat kunnen beschadigen.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties waarin het apparaat kan worden beschadigd, een gevaarlijke omgeving kan
ontstaan of lichamelijke letsels kunnen worden veroorzaakt.
In deze handleiding worden namen van onderdelen en items in de OSD-menu's in een vet lettertype
voorgesteld, zoals in dit voorbeeld:
"Druk op de knop Menu op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven."
Algemene veiligheidsinformatie
¾¾ Open nooit de behuizing van het apparaat. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame
onderhoudstechnici.
¾¾ Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het
apparaat.
¾¾ De laserlichtdiode voor projectie is standaard extreem fel. Om schade aan de ogen te voorkomen, mag
u niet in de lens kijken wanneer de laserdiode is ingeschakeld.
¾¾ Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, een wankel wagentje of een wankele voet.
¾¾ Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van water, in direct zonlicht of vlakbij een
verwarmingsapparaat.
¾¾ Plaats geen zware objecten zoals boeken of tassen, op het apparaat.
—
iii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidsinstructies
• Lees deze handleiding volledig door voordat u de projector installeert en bedient.
• De projector heeft talrijke handige eigenschappen en functies. Bij een goede werking kunt u de functies
optimaal gebruiken en het apparaat in goede toestand houden. Anders wordt niet alleen de levensduur
van het apparaat korter, maar kan ook storing, brand of een ander ongeval worden veroorzaakt.
• Als uw projector niet correct werkt, leest u deze handleiding opnieuw, controleert u de
bedieningsmethode en kabelaansluiting en probeert u de oplossingen in het hoofdstuk Problemen
oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de dealer of het
servicecentrum.
Waarschuwing:
GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN
Waarschuwing:
Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u de dekplaat (of achterkant) niet
verwijderen. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Laat onderhoud en
reparaties over aan bekwame vakmensen.
Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning die een elektrische schok kan veroorzaken,
in dit apparaat aanwezig is.
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
handleiding van dit apparaat zijn.
VOOR GEBRUIKERS IN DE EU
Het symbool en de recyclingsystemen die hieronder zijn beschreven, zijn van toepassing voor EUlanden en niet voor landen in andere gebieden van de wereld.
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen
worden gerecycled en/of hergebruikt.
De symboolmarkering betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accumulators,
aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwijderd.
Opmerking:
Als er onder de symboolmarkering een chemisch symbool is afgedrukt, geeft dit chemische symbool
aan dat de batterij of accumulator een zwaar metaal met een bepaalde concentratie bevat.
Dit wordt als volgt aangegeven: Hg:kwik, Cd:cadmium, Pb:lood. In de Europese Unie zijn
afzonderlijke inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur,
batterijen en accumulators.
Geef de apparatuur af bij het afvalverzamelings-/recyclingcentrum van uw gemeente.
Help ons het leefmilieu te sparen!
—
iv —
Voorwoord
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing:
•
•
De projector moet geaard zijn.
Stel de projector niet bloot aan regendruppels of hoge vochtigheid om brand of elektrische schok te
vermijden.
≥1m
(≥ 39,4”)
• Deze projector produceert intens licht van de projectielens. Vermijd direct in de lens te kijken, anders
kan er oogschade worden veroorzaakt. Wees bijzonder voorzichtig en zorg ervoor dat kinderen niet
rechtstreeks in de straal kijken.
• Plaats de projector in een correcte positie. Anders kan dit resulteren in brandgevaar.
• Laat voldoende ruimte bovenaan, opzij en achter de behuizing voor ventilatie en het afkoelen van
de projector. De onderstaande afbeeldingen geven de minimum afstand aan die moeten worden
aangehouden. Hieraan moet worden voldaan als de projector in een afgesloten omgeving wordt
geplaatst, zoals in een kast.
≥1m
(≥ 39,4”)
≥1m
(≥ 39,4”)
≥1m
(≥ 39,4”)
• Dek de ventilatieopening van de projector niet af. Een slechte verluchting kan de levensduur verkorten
of zelfs gevaar veroorzaken.
• Verwijder de wisselstroomstekker als de projector gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
Waarschuwing:
•
•
•
plaats de projector niet in vettige, natte of rokerige omstandigheden, zoals in een keuken, om storing
of ongeval te voorkomen. Als de projector in contact komt met olie of chemische producten, kan deze
schade oplopen.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
De stroomstekker of de apparaatkoppeling wordt gebruikt als het apparaat voor het loskoppelen en
het ontkoppelde apparaat zal bruikbaar blijven.
—
v—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidshandleiding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U moet alle veiligheids- en gebruiksinstructies lezen voordat u het product gebruikt.
Lees alle instructies die hier zijn opgegeven en bewaar ze voor later gebruik. Koppel deze projector los van
de netvoeding voordat u de reiniging uitvoert. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.
Volg alle waarschuwingen en instructies op die op de projector zijn gemarkeerd.
Voor extra bescherming van de projector tijdens een onweer of wanneer deze langere tijd onbewaakt en
ongebruikt is, trekt u de stekker uit het stopcontact. Hierdoor kunt u schade door bliksem en stroompieken
voorkomen.
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of gebruik het niet in de buurt van water, zoals in een vochtige kelder, in
de buurt van een zwembad enz.
Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen omdat dit gevaar kan veroorzaken.
Plaats deze projector niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of tafel. De projector
kan vallen en ernstige lichamelijke letsels bij kinderen of volwassenen, en ernstige schade aan het
product veroorzaken.
Gebruik alleen een wagen of voet die door de fabrikant is aanbevolen of bij de projector is verkocht.
Volg bij de montage aan een muur of op een plank de instructies van de fabrikant en gebruik een montagekit
die door de fabrikant is goedgekeurd.
Wanneer een apparaat op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze
combinatie verplaatst. Bij abrupt stoppen, overmatige kracht en oneffen oppervlakken, kunnen het wagentje
en het apparaat kantelen.
Sleuven en openingen in de achterkant en onderkant van de kast zijn voorzien voor ventilatie om een
betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting.
De openingen mogen nooit worden afgedekt met een doek of andere materialen. Zorg ook dat de opening
onderaan niet wordt geblokkeerd door de projector op een bad, sofa, deken of een ander soortgelijk
oppervlak te plaatsen. Deze projector mag nooit naast of boven een radiator of verwarmingsrooster worden
geplaatst.
Deze projector mag niet worden geplaatst in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast, tenzij een goede
ventilatie is voorzien.
Duw nooit objecten in deze projector door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke
spanningspunten kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan brand of
elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op de projector morst.
Installeer de projector niet dicht bij het ventilatiekanaal van de airconditioning.
Deze projector mag alleen worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven.
Als u niet zeker bent van het geleverde stroomtype, moet u contact opnemen met een erkende leverancier of
uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
Zorg dat de wandcontactdoos en de verlengkabels niet overbelast worden, anders kan dit brand of
elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats deze projector niet
op een plaats waar de kabel beschadigd kan worden door mensen die erop trappen.
Probeer niet zelf deze projector te onderhouden, aangezien het openen of verwijderen van de deksels u
kan blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat onderhoud en reparaties over aan een
gekwalificeerde monteur.
In de volgende omstandigheden moet u deze projector loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen
met bevoegd onderhoudspersoneel:
¾¾ Wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is.
¾¾ Als er vloeistof in de projector is gemorst.
¾¾ Als de projector aan regen of water werd blootgesteld.
¾¾ Als de projector niet normaal werkt ondanks het feit dat u de gebruiksrichtlijnen volgt. Pas alleen de
bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan
andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een bevoegde
technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om de projector te herstellen
naar de normale toestand.
—
vi —
Voorwoord
•
•
¾¾ Als de projector is gevallen of als de behuizing beschadigd is.
¾¾ Wanneer de projector een opvallende verandering in prestaties vertoont, geeft dit aan dat er reparatie of
onderhoud nodig is.
Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, moet u controleren of de onderhoudstechnicus reserveonderdelen
heeft gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken als het originele onderdeel
hebben. Niet toegelaten vervangstukken kunnen brand, elektrische schok of lichamelijke letsels veroorzaken.
Vraag de onderhoudstechnicus na het onderhoud of de reparatie om routineveiligheidscontroles uit te voeren
om vast te stellen dat de projector veilig werkt.
Informatie voor gebruikers in de Europese Unie
Dit is een apparaat voor het projecteren van beelden op een scherm enz. en is niet bedoeld voor
gebruik als binnenverlichting in een huiselijke omgeving.
Richtlijn 2009/125/EG.
Waarschuwing:
Richt geen laseraanwijzer op de lensopening. Dit kan de DMD in de projector beschadigen en
lichamelijk letsel veroorzaken.
We zijn niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door het onjuiste gebruik van de
laseraanwijzer, zelfs niet in de garantieperiode.
Luchtcirculatie
De ventilatie-openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie. Zorg ervoor dat deze openingen
niet worden geblokkeerd of afgedekt om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en het
apparaat te beschermen tegen oververhitting.
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•
Er wordt warme lucht uitgeblazen uit de uitlaatopening. Als u de projector gebruikt of installeert,
moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Plaats geen brandbare objecten of spuitbussen in de buurt van de projector. Er wordt warme lucht
uitgeblazen uit de luchtopeningen.
Houd de uitlaatopening op minstens 1 m afstand van andere objecten.
Raak geen randonderdeel van de uitlaatopening aan, vooral de schroeven en metalen onderdelen.
Dit gebied zal warm worden tijdens het gebruik van de projector.
Plaats niets op de projector. Objecten die op de behuizing worden geplaatst, zullen niet alleen
beschadigd raken, maar kunnen ook brandgevaar veroorzaken bij warmte.
Er zijn koelventilators voorzien voor het afkoelen van de projector.
De loopsnelheid van de ventilators verandert afhankelijk van de temperatuur binnenin de projector.
Luchtinlaatopening
Uitlaatopening
—
vii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector verplaatsen
Als u de projector verplaatst, moet u opletten voor de lens en de verstelbare voet intrekken om schade te
voorkomen aan de lens en de kast.
Opgelet bij het verplaatsen of transporteren van de projector
•
•
•
Laat de projector niet vallen of bots er niet tegen, anders kan er schade of storing optreden.
Gebruik een geschikte draagtas als u de projector draagt.
Vervoer de projector niet met een koeriersdienst of een andere transportdienst in een ongeschikte
transportbehuizing. Dit kan schade veroorzaken aan de projector. Voor informatie over het
transporteren van de projector met een koeriersdienst of een andere transportdienst, raadpleegt u
uw dealer.
De projector juist installeren
• Plaats de projector op bijna waterpas.
• Zorg dat de projector juist wordt geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan de levensduur van de laserdiode
verminderen en zelfs brandgevaar veroorzaken.
• Werking met vrije stand over 360 graden.
• Bij het installeren van meerdere projectors, moet u een ruimte van ten minste 1 cm (39,4”) aanhouden
tussen aangrenzende projectors.
1m (39,4”)
Uitlaat
Inlaat
Uitlaat
Inlaat
• Voor installaties met plafondmontage moet u ervoor zorgen dat u ten minste 30 mm (1,2”) overlaat
tussen de pladfondmontage en de onderste inlaatopeningen van de projector.
Onderste inlaatopeningen
Plafondbevestigingsplaat
30 mm
(1,2”)
—
viii —
Voorwoord
• Zorg ervoor dat de schroeven die worden gebruikt voor het bevestigen van een montage aan de
projector, voldoen aan de specificaties: M6x4, 10mm.
140mm
140mm
310mm
310mm
M6 x 4
10 mm
280mm
Opgelet bij plafondinstallatie van de projector
•
•
•
•
•
•
Alleen bevoegd personeel mag de installatie aan het plafond uitvoeren.
We zijn niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door het gebruik van een
plafondbeugel die, zelfs in de garantieperiode, niet bij een erkende dealer werd aangeschaft.
Verwijder de plafondbeugel onmiddellijk terwijl deze niet in gebruik is.
Bij de installatie is het gebruik van een momentsleutel aanbevolen. Gebruik geen elektrische
schroevendraaier of een van het impacttype.
Lees de handleiding van de beugel voor details.
De beugel is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
ix —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Belangrijke informatie
Veiligheidswaarschuwingen bij laser
Dit product is geclassificeerd als een LASERPRODUCT van KLASSE 1 - RISICOGROEP 2 van IEC 608251:2014 en het komt ook overeen met 21 CFR 1040.10 en 1040.11 behalve voor overeenstemming als
Risicogroep 2 LIP als gedefinieerd in IEC 62471-5:Ed. 1.0. Zie voor meer informatie Laserkennisgeving nr. 57,
met datum 8 mei 2019.
IEC/EN 60825-1:2014 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk
Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed. 1.0. For more information see Laser
Notice No. 57, dated May 8, 2019.
IEC/EN 60825-1:2014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2
Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception de la conformité
en tant que LIP du groupe de risque 2 définie dans la CEI 62471-5: Ed. 1,0. Pour
plus d'informations, voir l'avis au laser n ° 57 du 8 mai 2019.
IEC/EN 60825-1:2014 1類激光產品RG2危險等級
除了IEC 62471-5:Ed.1.0中定義的RG2 LIP 危險等級以外,要符合21 CFR 1040.10和
1040.11,更多相關資訊,請參閱2019年5月8日的第57號激光公告。
IEC/EN 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级
除了IEC 62471-5:Ed.1.0中定义的RG2 LIP 危险等级以外,要符合21 CFR 1040.10和
1040.11,更多相关信息,请参阅2019年5月8日的第57号激光公告。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule van Klasse 4. Demontage of modificatie is erg gevaarlijk
en mag nooit worden geprobeerd.
Elke handeling of aanpassing die niet specifiek in de gebruikershandleiding wordt geïnstrueerd, creëert het
risico op gevaarlijke blootstelling aan laserstraling.
Open of demonteer de projector niet, gezien dit schade kan veroorzaken door blootstelling aan laserstraling.
Staar niet in de straal als de projector aan is. Het heldere licht kan permanent oogletsel veroorzaken.
Zorg bij het inschakelen van de projector, dat niemand binnen het projectiebereik naar de lens kijkt.
Het niet volgen van de bedienings-, aanpassings- of bedrijfsprocedure kan schade veroorzaken door
blootstelling aan laserstraling.
Voldoende instructies voor de montage, bediening en onderhoud, inclusief duidelijke waarschuwingen
betreffende voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan de laserstraal te vermijden.
IEC 60825-1: 2014 Class 1 RG2
IEC 62471-5:2015 RG2
Aanvullende instructies om kin deren onder toezicht te plaatsen, niet staren en geen optische hulpmiddelen
gebruiken.
Aanvullende instructies om te installeren boven het bereik van kinderen.
Kennisgeving wordt gedaan om kinderen onder toezicht te houden en om ze nooit toe te staan om in de
projectorstraal te kijken op enige afstand van de projector.
Kennisgeving wordt gedaan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van de afstandsbediening voor het starten
van de projector wanneer u voor de projectielens staat.
Kennisgeving wordt gedaan aan de gebruiker om het gebruik van optische hulpmiddelen, zoals verrekijker of
telescoop, te vermijden binnen de straal.
Kijk niet in de straal, RG2.
Zoals bij elke heldere bron moet u niet in de straal kijken, RG2 IEC 62471-5:2015.
RG2
—
x—
Voorwoord
• “WAARSCHUWING: MONTEREN BOVEN HET HOOFD VAN KINDEREN.” Het gebruik van een
plafondmontage wordt aanbevolen bij dit product om het boven de ogen van kinderen te plaatsen.
Naleving
Waarschuwing van de FCC
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van
Klasse A, volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert,
gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform
de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch schadelijke
storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat
uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of
meer van de volgende maatregelen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• De afstand tussen apparatuur en ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Om aan Klasse A-beperkingen in Subdeel van Deel 15 van de FCC-voorschriften te voldoen, is het
gebruik van een afgeschermde kabel vereist.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij dit anders is opgegeven in de instructies. Als
dergelijke wijzigingen of aanpassingen nodig zijn, kunt u worden gevraagd om de gebruik van het
apparaat te stoppen.
Modelnummer: EK-812U/EK-818U
Handelsnaam: EIKI
Verantwoordelijke partij: EIKI International, Inc.
Adres: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
Telefoonnr.: 800-242-3454 (949-457-0200)
Canadese voorschriften met betrekking tot radiostoring:
Dit digitale apparaat voldoet aan alle vereisten van de Canadese ICES-003.
* Kijk of het classificatielabel op de projector klasse A of B is.
Opmerking:
Voor gebruik in een commerciële, industriële of zakelijke omgeving.
Niet voor huishoudelijk gebruik.
—
xi —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Vereisten voor de voedingskabel
De voedingskabel die bij deze projector is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten van het land waarin
u deze hebt gekocht.
Voedingskabel voor de Verenigde Staten en Canada:
De AC-stroomkabel die in de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt, is door de Underwriters
Laboratories (UL) in de lijst opgenomen en door de Canadian Standard Association (CSA) gecertificeerd.
De voedingskabel heft een wisselstroomtype van het aardingstype. Dit is een veiligheidsfunctie om
te garanderen dat de stekker in het stopcontact zal passen. Probeer niet om deze veiligheidsfunctie
te omzeilen. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt stoppen, moet u contact opnemen met uw
elektricien.
Waarschuwing:
Een stekker met een blootliggende flexibele draad is gevaarlijk als deze in een stopcontact onder stroom
wordt gestopt.
De draden in deze voedingskabel zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:
• Groen en geel ........... Aarde
• Blauw ........................ Neutraal
• Bruin .......................... Live
De kleuren van de draden in de netkabel van dit apparaat komen mogelijk niet overeen met de gekleurde
markeringen die de aansluitingen in uw stekker aanduiden. Ga als volgt te werk:
• De draad die groen en geel is gekleurd, moet worden aangesloten op de terminal in de stekker die met
de letter E of het veiligheidssymbool voor de aarding is aangegeven of op de groene of groen-gele
gekleurde terminals.
• De draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter N is gemarkeerd of zwart gekleurd
is.
• De bruine draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter L is gemarkeerd of rood
gekleurd is.
Waarschuwing:
Dit apparaat moet geaard zijn.
Opmerking:
Het stopcontact moet dichtbij het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
—
xii —
Voorwoord
Inhoud
AAN DE SLAG.......................................................................................................................... 1
Controlelijst verpakking............................................................................................................ 1
Beelden van onderdelen van de projector.................................................................................. 2
Vooraanzicht...........................................................................................................................................2
Achteraanzicht........................................................................................................................................3
Ingebouwd toetsenpaneel.......................................................................................................................4
Onderaanzicht........................................................................................................................................5
Onderdelen afstandsbediening ................................................................................................... 6
Bedieningsbereik van afstandsbediening....................................................................................... 8
Knoppen van projector en afstandsbediening.............................................................................. 8
Code afstandsbediening.............................................................................................................. 8
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen ............................................................................. 9
INSTELLING EN BEDIENING ............................................................................................... 10
Installatie van de projectielens................................................................................................ 10
De projector starten en sluiten............................................................................................... 12
De projector aanzetten.........................................................................................................................12
Zet de projector uit................................................................................................................................12
Afstelling van projectorniveau................................................................................................ 13
Adstelling van zoom, focus en trapezium. ................................................................................. 14
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving. .......................................................................... 15
Verticale/horizontale lensverschuiving..................................................................................................15
Optionele lenzen en projectiegrootte...................................................................................... 17
Projectielens.........................................................................................................................................17
Projectiegrootte vs. afstand..................................................................................................................19
MENU-INSTELLINGEN OSD, WEERGAVE OP SCHERM �������������������������������������������������� 20
Besturingselementen OSD-menu.............................................................................................. 20
Door de OSD navigeren.......................................................................................................................20
De OSD-taal instellen............................................................................................................. 21
Overzicht OSD-menu. .............................................................................................................. 22
Afbeeldingsmenu. ..................................................................................................................... 30
3D-weergavemenu...............................................................................................................................31
HSG-afstelmenu...................................................................................................................................32
Geavanceerd menu..............................................................................................................................33
Uitvoermenu............................................................................................................................. 34
Menu Beeldkromming...........................................................................................................................35
PIP/PBP-menu......................................................................................................................................36
—
xiii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Set-upmenu. ............................................................................................................................. 38
Menu Lensfunction...............................................................................................................................39
Menu Menuvoorkeuren.........................................................................................................................40
Pincodemenu........................................................................................................................................40
Communicatiomenu..............................................................................................................................41
Optiemenu. ............................................................................................................................... 42
Menu Vermogeninstellingen.................................................................................................................43
Menu Instellingen lichtbron...................................................................................................................44
Uw projector met webbrowser besturen.................................................................................. 45
Functies van bedrade LAN-aansluiting.................................................................................................45
Ondersteunde externe apparatuur........................................................................................................45
LAN_RJ45............................................................................................................................................45
RS232 door Telnet-functie....................................................................................................................49
ONDERHOUD EN BEVEILIGING .......................................................................................... 52
Vervanging van de projectielens............................................................................................... 52
De projector reinigen.............................................................................................................. 53
De lens reinigen....................................................................................................................................53
De behuizing reinigen...........................................................................................................................53
Gebruik van het Kensington®-slot. ........................................................................................... 54
PROBLEEMOPLOSSEN ....................................................................................................... 55
Algemene problemen en oplossingen......................................................................................... 55
Tips voor probleemoplossen..................................................................................................... 55
LED-foutberichten................................................................................................................... 56
Beeldproblemen. ...................................................................................................................... 57
Problemen met laserdiode........................................................................................................ 57
Problemen met afstandsbediening............................................................................................. 58
De projector laten onderhouden. ............................................................................................ 58
HDMI V & A............................................................................................................................. 59
SPECIFICATIES ..................................................................................................................... 60
Specificaties............................................................................................................................. 60
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte................................................................................... 61
Projectieafstand en Groottetabel..........................................................................................................61
Tabel Timingmodus.................................................................................................................... 62
Afmetingen projector. ............................................................................................................. 66
—
xiv —
Voorwoord
NALEVING REGELGEVING .................................................................................................. 67
FCC-waarschuwing.................................................................................................................. 67
Canada..................................................................................................................................... 67
Veiligheidscertificaties............................................................................................................. 67
—
xv —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Aan de slag
Controlelijst verpakking
Pak de projector voorzichtig uit en controleer of de volgende items aanwezig zijn:
DLP-PROJECTOR
F
OF
EK-812U & EK-818U series
Quick Start Guide
ON
3
2
1
1
6
5
4
Safety Guide
Safety Guide
ON
OFF
1
2
4
9
8
7
3
5
7
6
8
9
0
Info
2
Mode
Auto
Source
Enter
Menu
0
Info
1
EK-812U & EK-818U series
Quick Start Guide
Exit
Gamma Bright
Mode
Cont.
Lens H
PIP
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
Source
Hot Key
Pattern
(Projection lens is optional.)
2
Auto
ter
En
Exit
Menu
a
Gamm
PIP
Cont.
Bright
3
us
Foc
sH
Len
sV
Len
m
Zoo
H
one
yst
Ke
one
yst
Ke
tter
Shu Mute)
(AV
Hot
4
tern
V
Pat
Key
ON
ON
OFF
1
2
4
3
5
7
6
8
9
0
Info
Mode
Auto
Source
Enter
Menu
Exit
Gamma Bright
Cont.
Lens H
PIP
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
AFSTANDSBEDIENING
VGA-KABEL
STROOMKABEL
(MET TWEE AAABATTERIJEN)
Hot Key
Pattern
BEKNOPTE HANDLEIDING
* Voor andere gebieden, behalve
China: STROOMKABEL x 2
(VS EN EU)
* Voor China: STROOMKABEL x 1
Safety Guide
Safety Guide
EK-812U
EK-818U
1
LENSKAPJE
* Voor A01-, A03- en A13-lens
LENSKAPJE
* Voor A06-lens
2
CD-ROM
(DEZE HANDLEIDING)
voor China
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
QC-ACCEPTATIEKAART
voor China
GARANTIEKAART
voor China
ṏ⑩ᷕ㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈䘬⎵䦘⍲⏓濌濪堐
ὅ㌖ᷕ⚥㓧⹄搰⮡“䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩㰉㝻㍏⇞䭉瀲 ≆㱽炱ᷢ㍏⇞␴ⅷ⮹䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩⹇⺫⎶⮡䍗⠫忈ㆸ䘬㰉㝻炻Ὣ 徃
䓇ṏ␴撨ⓖỶ㰉㝻䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩炻ᾅ㉌䍗⠫␴Ṣỻ‍⹟炻 ṭ㍸ὃ㚱ℛ㛔ṏ⑩⎗傥⏓㚱㚱㭺⍲㚱⭛䈑 峐⤪⎶烉
悐ẞ⎵䦘
‫ݹ‬ᵪᕅ᫾(䬍ᡆ䬍䭱ਸ䠁)
䮌ཤ
⚟⌑
㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈
摭炷Pb˅ 㰆炷Hg˅ 擱炷Cd˅
X
X
X
O
X
O
O
瀟ẟ撔炷Cr(VI)˅
O
O
O
⣂㹜俼劗炷PBB˅
⣂㹜Ḵ劗慂炷PBDE˅
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
X
O
⑙ᓖᔰ‫ޣ‬
⛩⚟ಘ
ᕩ⡷(ᘛࡺ⼧䬌)
X
O
X
仾ᡷ㓴Ԧ
⚟⌑ⴆ‫؍‬ᣔᔰ‫ޣ‬
O
O
O
O
O
O
O
O
สᶯ㓴Ԧ
㔶㓯,㓯ᶀ
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚ㓯
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚᨂᓗ㓴Ԧ
䠁኎Ԧ(ᘛࡺ⼧䬌,䬌䪹ㅹ)
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
䚕᧗ಘ
˕烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐⛐宍悐ẞ㇨㚱⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌⛯⛐SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ẍᶳˤ
O
ʹ烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐军⮹⛐宍悐ẞ䘬㝸ᶨ⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌崭↢SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ˤ
⢯㲐烉戜Ḷ㫏䚇ᶶᷕ⚥⮡ḶRoHS䘬澵⎴奬⭂炻㛔㈽⼙㛢ṏ⑩䫎⎰㫏䚇RoHS㊯濶(䓝㮼ˣ䓝⫸学⢯ᷕ旸⇞ἧ䓐㝸ṃ㚱⭛䈑峐㊯濶), 㛔
堐ᷕ㞯㚱"X"䘬㇨㚱悐ẞ⛯ᷢ㫏䚇ROHS㊯濶㇨⃩孠瀃⢾䘬悐ẞˤ
GARANTIEKAART
voor VS
RoHS-KAART
voor China
Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als enige items ontbreken, beschadigd lijken of als de
eenheid niet werkt. Het wordt aanbevolen dat u het originele verpakkingsmateriaal bewaart voor als u de
apparatuur ooit voor de garantieservice moet retourneren.
Opmerking:
•
Vermijd gebruik van de projector in stoffige omgevingen.
—
1—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beelden van onderdelen van de projector
Vooraanzicht
3
4
2
1
5
6
Item
Label
Beschrijving
Zie pagina
1
Projectielens
Maakt automatische lensbesturing en -afstelling
mogelijk:verticale en horizontale offsets, zoom en focus.
-
2
Voorste IR-sensor
8
3
Bovenste IR-sensor
Ontvangt signalen van de IR-afstandsbediening. Houd het
signaalpad van de sensor onbelemmerd voor ononderbroken
communicatie met de projector.
4
LED-statusindicatoren Geeft de status van de projector weer.
5
Regeling van
luchtopeningen
(Inname)
Houd deze openingen onbelemmerd om oververhitting van de
projector te vermijden.
6
Verstelbare poten
Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
56
-
13
Belangrijk:
Ventilatieopeningen op de ventilator maken goede luchtcirculatie mogelijk waardoor de laserdiode van
de projector koel blijft. Belemmer geen van de ventilatieopeningen.
—
2—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Achteraanzicht
1
2
12V OUT
Max. 0.35A
REMOTE IN
3
4
HDBaseT
5
8
7
DVI-D
HDMI1
3D SYNC IN
9
10
VGA IN
3G-SDI IN
HDMI2
USB POWER OUT
(5V Max. 0.5A)
LAN
6
3D SYNC
OUT
VGA OUT
RS-232C
11
19
18
17 16 15 14
13
12
Item
Label
1 Afstandbediening IN
4
5
Beschrijving
Sluit de bedrade aansluiting van de afstandsbediening aan
voor seriële besturing van de projector.
12V UIT
Sluit aan voor het leveren van 12V DC-stroom aan een
accessoire wanneer de activering van 12V is ingesteld op Aan.
HDBaseT
Sluit een RJ45 Cat5/Cat6-ethernetkabel aan om
ongecomprimeerde videobesturingssignalen met hoge definitie
in te voeren.
HDMI1
Sluit de HDMI-kabel van een HDMI-apparaat aan.
USB-UITGANGSSTROOM Sluit de WiFi-dongle aan.
6
7
8
HDMI2
DVI-D
3G-SDI IN
9
VGA IN
10
11
VGA OUT (VGA UIT)
RS-232C
12
Aan/uit-knop
13
14
15
AC-ingang
Kensington-slot
3D SYNC UIT
16
17
18
19
Beveiligingsbalk
3D SYNC IN
LAN
Ingebouwd toetsenpaneel
2
3
Sluit de HDMI-kabel van een HDMI-apparaat aan.
Sluit een DVI-bron aan.
Sluit de coaxiale kabel met BNC-connector aan vanaf een
3G-SDI-apparaat.
Sluit een VGA-kabel aan van een computer of een
componentinrichting.
Sluit de VGA-kabel aan op een scherm.
Sluit een RS-232C seriële poortkabel aan voor
afstandsbediening.
Schakel de aan/uit-knop om de voedingsbron in/uit te
schakelen.
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan.
Gebruik de projector op aanrechtbladen, tafels, enz.
Sluit de IR 3D-brilzender aan.
(Opmerking: alleen voor specifieke IR 3D-brillen)
Gebruik deze om de projector veilig te stellen.
Sluit aan op de IR 3D-synchronisatiesignaalzender.
Sluit een LAN-kabel van ethernet aan.
Bedien de projector.
Zie pagina
-
12
12
54
4
Opmerking:
• Om deze functie te gebruiken, moet u de voedingsadapter/stroomkabel/stroomkoord insteken voordat u de
projector in-/uitschakelt.
• Gebruik deze bus niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
Waarschuwing:
Sluit als voorzorgsmaatregel alle stroom naar de projector en aangesloten apparatuur uit voordat u
aansluitingen uitvoert.
—
3—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Ingebouwd toetsenpaneel
1
2
3
4
9
8
7
Item
6
Label
5
Beschrijving
Zie pagina
1
Voeding
Schakel de projector in of uit.
12
2
Menu
Geef menu's weer.
20
3
Afsluiten
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
20
4
Bron
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
5
Invoering
•
•
Selecteer een gemarkeerd menu-item.
Wijzig of aanvaard een waarde.
20
6
Pijltoetsen
•
•
Stel een instelling of OMHOOG of OMLAAG.
Navigeer binnen een menu.
20
7
Zoom
Stel het in-/uitzoomen af.
14
8
Focus
Stel de focus af.
14
9
Lens
Stel de instelling af voor verticale of horizontale offset van de lens.
—
4—
-
15-18
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderaanzicht
1
140mm
140mm
1
310mm
2
310mm
2
2
2
280mm
1
Item
1
2
Label
Beschrijving
Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te
krijgen.
Steungaten voor Neem contact op met uw dealer over montage van de projector
plafond
aan het plafond.
Zie pagina
13
-
Opmerking:
•
•
•
Zorg tijdens de installatie dat u alleen door UL genoemde plafondbeugels gebruikt.
Gebruik voor plafondinstallaties goedgekeurde montagehardware en M6-schroeven met een
maximale schroefdiepte van 10 mm (0,39 inch).
De constructie van de plafondmontage moet van geschikte vorm en sterkte zijn. De
belastingscapaciteit van de plafondmontage moet het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur
overschrijden en het moet als extra voorzorgsmaatregel drie keer het gewicht van de apparatuur (niet
minder dan 71,4 kg) aankunnen gedurende een periode van 60 seconden.
—
5—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderdelen afstandsbediening
ON
OFF
1
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Info
0
Mode
17
4
Auto
Source
18
Exit
19
2
5
Enter
6
7
8
Menu
Gamma Bright
Cont.
PIP
9
10
20
21
Lens H
Focus
22
Zoom
23
Pattern
24
11
Lens V
12
Keystone H
13
Keystone V
14
Shutter
(AV Mute)
Hot Key
15
Belangrijk:
1. Vermijd gebruik van de projector terwijl helder fluorescent licht aan is. Bepaalde fluorescentverlichting
met hoge frequentie kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren.
2. Zorg dat niets het pad belemmert tussen de afstandsbediening en de projector. Als het pad tussen
de afstandsbediening en de projector is belemmert, kunt u het signaal van bepaalde reflectieve
oppervlakken, zoals projectorschermen, afkaatsen.
3. De knoppen en toetsen op de projector hebben dezelfde functies als de overeenkomende
knoppen op de afstandsbediening. De gebruikershandleiding beschrijft de functies op basis van de
afstandsbediening.
Opmerking:
Voldoet aan FDA-prestatienormen voor laserproducten, met uitzondering van afwijkingen volgens
Lasernotificatie nr. 50 van 24 juni 2007.
—
6—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Label
Beschrijving
Zie pagina
1
Voeding aan
Zet de projector AAN.
12
2
Nummertoetsen
Voer een nummer (zoals een pincode) of bron-sneltoets in.
Knop bron-sneltoets:
1: HDMI 1
2: HDMI 2
3: DVI-D
4: VGA
5: HDBaseT
6: 3G-SDI
-
3
Info
Afbeeldingsinformatie weergeven.
-
4
Automatisch
Optimaliseer automatisch de afbeelding.
-
5
Invoering
•
•
Selecteer een gemarkeerd menu-item.
Wijzig of aanvaard een waarde.
20
6
Pijltoetsen
•
•
Stel een instelling of OMHOOG of OMLAAG.
Navigeer binnen een menu.
20
7
Menu
Geef menu's weer.
8
Gamma
Stel niveaus van het middelste bereik af.
-
9
Helder
Stel de hoeveelheid licht in de afbeelding af.
-
10
Lens H
Stel de positie van de afbeelding horizontaal af.
-
20
11
Lens V
Stel de positie van de afbeelding verticaal af.
12
Trapezium H
Stel het horizontale trapezium af.
35
-
13
Trapezium V
Stel het verticale trapezium af.
35
14
Sluiter (AV dempen) Geef het videobeeld weer of maak deze leeg.
-
15
Sneltoets
Selecteer snel uw vooraf ingestelde toetsen.
-
16
UIT
Schakel de projector uit.
17
Modus
Selecteer de vooraf ingestelde weergavemodus.
-
18
Bron
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
-
19
Afsluiten
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
20
PIP
Schakel PIP/PBP AAN/UIT.
-
21
Verv.
Stel verschil tussen donker en licht af.
-
22
Focus
Stel de focus af om de helderheid van het beeld naar wens te
verbeteren.
14
23
Zoom
Stel de zoom af om een gewenste beeldgrootte te bereiken.
14
24
Patroon
Geef een testpatroon weer.
12
20
-
Waarschuwing:
Gebruik van andere besturingselementen, afstellingen of prestatieprocedures dan die hierin worden
aangegeven, kunnen in een gevaarlijke blootstelling aan laserlicht resulteren.
—
7—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bedieningsbereik van afstandsbediening
De afstandsbediening gebruikt infroodtransmissie om de projector te besturen. Het is niet nodig om de
afstandsbediening op de projector te richten. Mits u de afstandsbediening niet loodrecht op de zijkanten
of achterkant van de projector richt, zal de afstandsbediening goed functioneren tussen een radius
van 7 meter (23 voet) en 15 graden boven of onder het projectorniveau. Als de projector niet op de
afstandsbediening reageert, moet u iets dichterbij gaan.
Knoppen van projector en afstandsbediening
De projector kan met behulp van de afstandsbediening worden bediend, of via de knoppen op de
achterkant van de projector. Alle handelingen kunnen vanaf de afstandsbediening worden uitgevoerd; de
knoppen op de projector zijn beperkt wat betreft het gebruik.
Code afstandsbediening
De tien verschillende codes voor de afstandsbediening (Code 0-Code 9) zijn aan deze projector
toegewezen. Van code veranderen voorkomt interferentie door andere afstandsbedieningen als meerdere
projectoren of video-apparatur tegelijkertijd naast elkaar worden gebruikt. Verander eerst de code voor
de afstandsbediening voor de projector voordat u die voor de afstandsbediening zelf verandert. Zie
“Communicatiomenu” op pagina 41.
De code voor de afstandsbediening veranderen:
Houd de knop Mode en een nummertoets (0-9) op de afstandsbediening langer dan drie seconden
ingedrukt om van code te veranderen.
Standaardinstelling: 0
Het Projectoradres voor de projector wijzigen:
Selecteer een Projectoradres in het menu SET-UP. (INSTELLING → Communicatie → Projectoradres)
—
8—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen
1. Verwijder het lid van het batterijcompartiment,
zoals in de afbeelding wordt getoond.
2. Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-),
zoals in het batterijcompartiment wordt getoond.
3. Plaats het lid terug.
Waarschuwing:
•
•
•
Gebruik alleen AAA-batterijen (alkaline-batterijen worden aanbevolen).
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale regelgevingen.
Verwijder de batterijen als u de projector voor langdurige perioden niet gebruikt.
—
9—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Instelling en bediening
Installatie van de projectielens
Vóór het instellen van de projector, dient u de projectielens op de projector te installeren.
Belangrijk:
•
•
Controleer vóór de installatie waar de projector wordt gebruikt en bereid een passende lens voor.
Neem voor details contact op met de dealer waar u de projector hebt gekocht.
1. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen.
2. Draai de lenskap linksom. Verwijder daarna de lenskap.
3. Verwijder beide lenskappen (voor- en achterkant) van de lens.
4. Installeer de assemblage, met het label “BOVEN” op de
lensassemblage naar boven gericht, in de lensbevestiging.
BOVEN
—
10 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
5. Draai de lens rechtsom om de lens op de plaats
te vergrendelen.
6. Installeer de lenskap stevig op de lens.
—
11 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector starten en sluiten
De projector aanzetten
1. Sluit de stroomkabel aan op de projector. Sluit het andere uiteinde daarna aan op
een stopcontact.
De aan/uit-knop op het ingebouwde toetsenpaneel brandt.
Belangrijk:
Zorg dat de aan/uit-knop in de positie AAN is.
2. Zet de aangesloten apparaten aan.
3. Zet de projector aan door op de afstandsbediening te
drukken op “ ” of druk op het ingebouwde toetsenpaneel
op “ ”. De oranje Status-LED blinkt langdurig.
Het splashscreen van de projector wordt weergegeven
en aangesloten apparatuur worden gedetecteerd.
4. Als meer dan één invoerapparaat is aangesloten, drukt u op de knop Source (Bron) op de
afstandsbediening om een invoerbron (HDMI1, HDMI2, DVI-D, VGA, HDBaseT of 3G-SDI) te
selecteren.
5. De projector detecteert de bron die u hebt geselecteerd en geeft het beeld weer.
Zet de projector uit.
1. Druk op het ingebouwde toetsenpaneel op “
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de
projector uit te zetten. Op het weergegeven beeld verschijnt een waarschuwingsbericht.
2. Druk opnieuw op het ingebouwde toetsenpaneel op “
uw selectie te bevestigen. Als u niet opnieuw op “
weer na 10 seconden.
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om
” of “ ” drukt, verdwijnt het waarschuwingsbericht
Waarschuwing:
Verwijder de stroomkabel niet totdat alle ventilatoren zijn gestopt; dit geeft aan dat de projector is
afgekoeld.
—
12 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afstelling van projectorniveau
Let op het volgende als u de projector instelt:
• De projectortafel of -stand moet waterpas en stevig zijn.
• Plaats de projector zodat het loodrecht op het scherm is gericht.
• Zorg dat de kabels op een veilige locatie zijn. U kunt over ze struikelen.
A
B
1. Om het niveau van de projector te verhogen, tilt u de projector op
A
.
2. Zoek de verstelbare poot die u wilt aanpassen aan de onderkant van de projector.
3. Draai de verstelbare poot rechtsom om de projector te verhogen, of linksom om het te verlagen.
Herhaal dit, indien nodig, met de resterende poten
—
13 —
B
.
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Adstelling van zoom, focus en trapezium
1. Gebruik de knop Zoom om het
geprojecteerde beeld en de schermgrootte te
vergroten B .
Lens H
Focus
A
Lens V
Keystone H
2. Gebruik de knop Focus om het
geprojecteerde beeld te verscherpen
Zoom
Keystone V
A
Shutter
(AV Mute)
.
Hot Key
Pattern
3. Gebruik de knoppen Trapezium H (op de afstandsbediening) om het
B
trapezium horizontaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Gebruik de knoppen Trapezium V (op de afstandsbediening) om het
trapezium verticaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Lens H
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
—
14 —
Hot Key
Pattern
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving
De projectielens kan omhoog, omlaag, naar rechts en naar links worden bewogen met de door een motor
aangedreven functie voor lensverschuiving. Met deze functie is het gemakkelijk om de beelden op het
scherm te plaatsen. Lensverschuiving wordt meestal in percentage van de hoogte of breedte van de
afbeelding uitgedrukt, zie onderstaande afbeelding.
Verticale/horizontale lensverschuiving
Verticale beeld-offset: 0% offset (WUXGA)
Er is geen offset toegepast - 0% offset.
De helft van de afbeelding verschijnt
boven het midden van de lens en de helft
van de afbeelding verschijnt onder het
midden van de lens.
600 pixels
boven het
midden van
de lens.
Midden van lens
600 pixels
boven het
midden van
de lens.
Verticale beeld-offset: 50% offset (WUXGA)
600 pixels
verschuiving
boven het
midden van
de lens.
Midden van lens
—
15 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Verticale beeld-offset: -50% offset (WUXGA)
600 pixels
verschuiving
onder het
midden van
de lens.
Midden van lens
Horizontale beeld-offset: +/-15% offset (WUXGA)
1920 pixels
Midden van lens
-288 pixels
—
16 —
+288 pixels
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Optionele lenzen en projectiegrootte
Projectielens
De complete projectielensserie is zoals in de onderstaande tabel.
Item
Lenstype
Naam lensmodel
A16
A15
A01
A06
A03
A13
Brandpuntsafstand
(f)
NVT
11,11-14,06
14,03-17,96
18,2-22,6
22,56-42,87
42,60-80,90
F-nummer
2,4
2,30-2,53
2,30-2,57
2,00-2,30
2,30-3,39
2,30-2,74
Focusspec. (MTF)
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
Zoombereik
(verhouding)
NVT
1,26X
1,28X
1,25X
1,9X
1,9X
Zoom- en
focusafstelling
Gemotoriseerd
Projectieverhouding
(WUXGA)
0,361
0,75-0,95
0,95-1,22
1,22-1,52
1,52-2,92
2,90-5,50
Projectie-afstand
(WUXGA)
0,96~3,01m
0,81~6,13m
1,02~7,88m
1,31~9,82m
1,64~18,87m
3,12~35,54m
Grootte
projectiebeeld
50~300”
Horizontaal: ±15%
Verticaal: ±50%
Projectielens: A01, A03, A13
Gemotoriseerde
lensverschuiving
(Bereik
lensverschuiving
gebaseerd op
breedte en hoogte
van scherm)
Platform
H
V
rH
rV
0,67” WUXGA
15%
50%
15%
50%
Platform
H
V
rH
rV
0,67” WUXGA
15%
50%
10%
40%
Platform
H
V
rH
rV
0,67” WUXGA
15%
50%
1%
25%
Projectielens: A06
Projectielens: A15
—
17 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bereik A01/A03/A13 lensverschuiving:
Lensverschuivingsbereik
Gemotoriseerde
lensverschuiving
Bereik A06/A15 lensverschuiving:
Donkerder
Lensverschuivingsbereik
•
De nauwkeurigheid van de lensverschuiving is 0,5 pixel per stap.
•
Als de lens te ver wordt verschoven dan het beschreven werkbereik,
worden de schermranden donkerder of raken de beelden onscherp.
Vert / horz afstelling van lens
Overige optionele onderdelen:
Onderdeelnummer
Item
AH-B34020
WiFi-dongle
AH-B34030
Bedrade kabel
afstandsbediening
—
18 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Projectiegrootte vs. afstand
Platform
WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
A16
A01
A06
A03
A13
A15
Projectielens
Ulrakorte
projectieafstand
Brede zoom
Standaard
Lange zoom
Ultra-lange
zoom
Korte afstand
Afstandsverhouding
0,361 (120”)
0,95-1,22
1,22-1,52
1,52-2,92
2,90-5,50
0,75-0,95
Zoomverhouding
NVT
1,28X
1,25X
1,9X
1,9X
1,26X
Projectie-afstand (m)
(min/max)
0,96-3,01m
1,01-7,98m
1,29-9,93m
1,61-19,00m
3,18-34,77m
0,79-6,21m
Grootte projectiescherm
Projectieafstand (m)
Projectieverhouding spec.
0,361 (120”)
0,95
1,22
1,22
1,52
Diagonaal Hoogte Breedte
(inch)
(m)
(m)
1,52
(m)
Min (m)
Max (m)
Min (m)
Max (m)
2,92
2,92
5,5
0,75
0,95
Min (m) Max (m) Min (m) Max (m) Min (m) Max (m)
50
0,67
1,08
NA
1,01
1,31
1,29
1,62
1,61
3,12
3,18
5,89
0,79
1,01
60
0,81
1,29
NA
1,22
1,57
1,56
1,95
1,94
3,76
3,78
7,05
0,96
1,22
70
0,94
1,51
NA
1,43
1,84
1,82
2,29
2,27
4,39
4,39
8,20
1,12
1,43
80
1,08
1,72
NA
1,63
2,11
2,09
2,62
2,60
5,03
5,00
9,36
1,28
1,64
90
1,21
1,94
NA
1,84
2,38
2,35
2,95
2,94
5,66
5,61
10,51
1,45
1,85
100
1,35
2,15
NA
2,05
2,64
2,62
3,28
3,27
6,30
6,21
11,67
1,61
2,05
110
1,48
2,37
NA
2,26
2,91
2,89
3,62
3,60
6,93
6,82
12,82
1,78
2,26
120
1,62
2,58
0,96
2,47
3,18
3,15
3,95
3,94
7,57
7,43
13,98
1,94
2,47
130
1,75
2,80
1,04
2,67
3,44
3,42
4,28
4,27
8,20
8,04
15,13
2,10
2,68
140
1,88
3,02
1,11
2,88
3,71
3,69
4,61
4,60
8,84
8,65
16,29
2,27
2,89
150
2,02
3,23
1,18
3,09
3,98
3,95
4,95
4,94
9,47
9,25
17,44
2,43
3,09
160
2,15
3,45
1,26
3,30
4,24
4,22
5,28
5,27
10,11
9,86
18,60
2,60
3,30
170
2,29
3,66
1,33
3,51
4,51
4,48
5,61
5,60
10,74
10,47
19,75
2,76
3,51
180
2,42
3,88
1,40
3,72
4,78
4,75
5,94
5,93
11,38
11,08
20,91
2,92
3,72
190
2,56
4,09
1,48
3,92
5,05
5,02
6,27
6,27
12,01
11,69
22,06
3,09
3,93
200
2,69
4,31
1,55
4,13
5,31
5,28
6,61
6,60
12,65
12,29
23,22
3,25
4,13
250
3,37
5,38
1,91
5,17
6,65
6,61
8,27
8,27
15,82
15,33
28,99
4,07
5,17
300
4,04
6,46
2,28
6,21
7,98
7,95
9,93
9,93
19,00
18,37
34,77
4,89
6,21
350
4,71
7,54
2,65
NA
V
H
Middelpunt
scherm
b1
b2
(27,69) mm
b3
Optische as
a0
—
19 —
a0: Afstand van spiegel tot scherm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu-instellingen OSD, weergave op scherm
Besturingselementen OSD-menu
De projector heeft een OSD waarmee u beeldafstellingen kunt uitvoeren en diverse instellingen kunt
wijzigen.
Door de OSD navigeren
U kunt de cursorknoppen van de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de projector gebruiken om
te navigeren en wijzigingen aan de OSD uit te voeren.
Auto
Source
B
Enter
Menu
Exit
1. Om de OSD te openen, drukt u op de
Menu-knop
A
.
2. Gebruik de pijltoetsen (pqtu)
om binnen het menu te
navigeren en een instelling
omhoog of omlaag af te stellen
B .
3. Druk op de knop Enter om het
A
C
D
AFBEELDING
AFBEELDING
Beeldschermmodus
Licht
Opsl.gebr.
UITVOER
Wall Color
Uit
Dynamic Range
INSTELLING
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
Kleur
OPTIE
8
50
submenu te openen of de selectie/
instelling C te bevestigen.
4. Druk op de knop Afsluiten om
naar het vorige menu terug te
keren of om menu's af te sluiten
wanneer op topniveau D .
Waarschuwing:
Afhankelijk van de videobron zijn niet alle items in de OSD beschikbaar. Items die niet beschikbaar zijn,
zijn ontoegankelijk en wordt grijs weergegeven.
—
20 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De OSD-taal instellen
Stel de OSD-taal naar uw voorkeur in voordat u doorgaat.
1. Druk op de knop Menu.
AFBEELDING
AFBEELDING
Beeldschermmodus
UITVOER
Licht
Opsl.gebr.
Wall Color
Uit
Dynamic Range
INSTELLING
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
OPTIE
8
Kleur
50
2. Gebruik de pijptoetsen (pq) om INSTELLING te selecteren en druk op de knop Enter om het menu
INSTELLING te openen.
INSTELLING
AFBEELDING
Taal
UITVOER
English
Auto
Plafondmontage
Projectie achter
Uit
Lens Function
INSTELLING
Linksboven
Menulocatie
Menu Voork.
LED-instellingen toetsenpaneel
OPTIE
Aan
PIN
3. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Taal te selecteren en druk op de knop
Enter om het submenu ervan te openen.
4. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de gewenste taal te selecteren en druk
op de knop Enter om te bevestigen.
5. Druk enkele malen op de knop Exit om het menu af te sluiten.
—
21 —
Taal
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Overzicht OSD-menu
Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling vast te
stellen.
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
Presentatie
Licht
Film
HDR
Beeldschermmodus
sRGB
Licht
DICOM SIM.
Blending
2D hoge snelheid
Gebruiker
3D
Opsl.gebr.
Uit
Blackboard
Light Yellow
Wall Color
Uit
Light Green
Light Blue
Pink
Grijs
Uit
HDR
Auto
AFBEELDING
Auto
Licht
Dynamic Range
Standaard
HDR Picture Mode
Film
Standaard
Detail
Helderheid
0 ~ 100
50
Contrast
0 ~ 100
50
Scherpte
0 ~ 15
8
Kleur
0 ~ 100
50
Tint
0 ~ 100
50
Fase
0 ~ 31
0
Hor. positie
0 ~ 100
50
Vert. positie
0 ~ 100
50
Automatisch beeld
Normaal
Breedbeeld
Breedbeeld
Uit
3D-stand
Aan
Aan
Auto
3D-weergave
Frame packing
3D-Zoeken
Naast elkaar
Top and Bottom
Frame Sequential
—
22 —
Auto
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
Uit
3D omkeren
Aan
Uit
DLP Link
Aan
Uit
Uit
3D
L
3D-2D
3D-weergave
R
Naar zender
3D synchr. uit
Naar volgende
projector
1e frame
L/R-referentie
Veld-GPIO
Frame-vertraging
1~500
Uit
HSG inschakelen
Aan
Uit
Autom. testpatr.
AFBEELDING
HSG-aanpassing
Uit
Aan
Uit
Aan
Rood H.
0 ~ 254
127
Rood S
0 ~ 254
127
Rood G
0 ~ 254
127
Groen H.
0 ~ 254
127
Groen S
0 ~ 254
127
Groen G
0 ~ 254
127
Blauw H
0 ~ 254
127
Blauw S
0 ~ 254
127
Blauw G
0 ~ 254
127
Cyaan H
0 ~ 254
127
Cyaan S
0 ~ 254
127
Cyaan G
0 ~ 254
127
Magenta H.
0 ~ 254
127
Magenta S.
0 ~ 254
127
Magenta G.
0 ~ 254
127
Geel H.
0 ~ 254
127
Geel S.
0 ~ 254
127
Geel G.
0 ~ 254
127
Wit R versterking
0 ~ 254
127
Wit G versterking
0 ~ 254
127
Wit B versterking
0 ~ 254
127
0 - 10
Per bronset
Reset to Default
Witsegment
Film
Video
Afbeeldingen
GEAVANC.
Gamma2.2
Gamma
3D
Blackboard
DICOM
Levendig
—
23 —
Per bronset
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
Warm
Kleurtemperatuur
Standaard
Per bronset
Koel
Auto
RGB
Kleurruimte
RGB-video
Auto
REC709
REC601
AFBEELDING GEAVANC.
Kleurinstellingen
Rood versterken
0 ~ 100
50
Groen versterken
0 ~ 100
50
Blauw versterken
0 ~ 100
50
Versch. rood
0 ~ 100
50
Versch. groen
0 ~ 100
50
Versch. blauw
0 ~ 100
50
Reset RGB verst./
versch.
Uit
Kleurverb.
CE 1
CR1
CE 2
2X
Snelh. kl.wiel
3X
Uit
Extreem zwart
Aan
Uit
DynamicBlack™
Aan
2X
Uit
Uit
Auto
4:3
Aspect Ratio
16:9
Auto
16:10
LBX
Native
UITVOER
Rand verbergen
0~10
H. dig.zoom
50% ~ 400%
100
V digit.zoom
50% ~ 400%
100
H. dig. versch.
0 ~ 100
50
V dig. versch.
0 ~ 100
50
Uit
PC-modus
Kromtrekking
afbeelding
Aan
Uit
H Keystone
0 ~ 200
100
Ver. Keystone
0 ~ 200
100
Horz speldenkussen
0 ~ 100
50
Vert. speldenkussen
0 ~ 100
50
—
24 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Kromtrekking
afbeelding
Standaard
4 hoeken
Bov.L.hor.aanp
0 ~ 120 (pixel)
0
Bov.L.ver.aanp
0 ~ 80
0
Bov.R.hor.aanp
0 ~ 120
0
Bov.R.ver.aanp
0 ~ 80
0
Ond.L.hor.aanp
0 ~ 120
0
Ond.L.ver.aanp
0 ~ 80
0
Ond.R.hor.aanp
0 ~ 120
0
Ond.R.ver.aanp
0 ~ 80
0
Reset to Default
Uit
PIP/PBP insch.
Aan
HDMI1
HDMI2
DVI-D
Hoofdbron
VGA
HDBaseT
3G-SDI
UITVOER
HDMI1
HDMI2
DVI-D
Subbron
VGA
HDBaseT
PIP / PBP
3G-SDI
Wisselen
Klein
Grootte
Gemiddeld
Groot
Groot
PBP, Hoofd links
PBP, Hoofd boven
PBP, Hoofd rechts
PBP, Hoofd onder
Lay-out
PIP-Onder rechts
PIP-Onder links
PIP-Boven links
PIP-Boven rechts
—
25 —
PBP, Hoofd links
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Русский
Taal
简体中文
English
日本語
한국어
Português
Bahasa Indonesia
Nederlands
‫العربية‬‎
Uit
Plafondmontage
Aan
Auto
Auto
Projectie achter
Uit
Uit
Aan
Focus in - motorstop
Focus in - verplaatsing motor 1 stap
Focus in - verplaatsing motor 30 stappen
Focus
Focus uit - motorstop
Focus uit - verplaatsing motor 1 stap
Focus uit - verplaatsing motor 30 stappen
Zoom in - motorstop
Zoom in - verplaatsing motor 1 stap
INSTELLING
Zoom in - verplaatsing motor 30 stappen
Zoom
Zoom uit - motorstop
Zoom uit - verplaatsing motor 1 stap
Zoom uit - verplaatsing motor 30 stappen
Links verschuiving omhoog - motorstop
Links verschuiving omhoog - verschuiving
motor 1 pixel
Links verschuiving omhoog - verschuiving
motor 30 pixels
Links verschuiving omlaag - motorstop
Lens Function
Links verschuiving omlaag - verschuiving
motor 1 pixel
Links verschuiving omlaag - verschuiving
motor 30 pixels
Lens Shift
Links verschuiving rechts - motorstop
Links verschuiving rechts - verschuiving
motor 1 pixel
Links verschuiving rechts - verschuiving
motor 30 pixels
Links verschuiving links - motorstop
Links verschuiving links - verschuiving motor
1 pixel
Links verschuiving links - verschuiving motor
30 pixels
Ja/Nee
(Dialoogvenster)
Lens calibratie
Nee
Lensvergr.
Nee
Ja
Lensgeheugen
—
26 —
Positie toepassen
1~5
Positie opslaan
1~5
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
Linksboven
Rechtsboven
Menulocatie
Midden
Linksonder
Rechtsonder
Menu Transpar.
Menu Voork.
LED-instellingen
toetsenpaneel
PIN
0~9
0
Uit
Berichten tonen
Aan
Aan
Uit
Aan
Aan
Uit
Pinbeveiliging
Uit
Aan
PIN wijzigen
12 V activering
Uit
Aan
Compatibel met 4K
(HDMI1)
Uit
Compatibel met 4K
(HDMI2)
Uit
Aan
Aan
DHCP
INSTELLING
LAN
Uit
Aan
per set
IP-adres
per set
Subnetmasker
per set
Standaardgateway
per set
DNS
MAC adres
per set
Toepassen
Communicatie
WLAN
Inschakelen
per set
Start-IP
per set
Eind-IP
per set
IP-adres
Subnetmasker
per set
SSID
per set
Toepassen
Crestron
PJ Link
AMX Device
Discovery
Bediening
Telnet
HTTP
—
27 —
per set
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
Netwerk opnieuw instellen
per set
1200
2400
4800
9600
14400
Baudrate seriële poort
115200
19200
38400
INSTELLING
57600
Communicatie
115200
Projectoradres
0-9
Front
IR-besturing
Bovenzijde
HDBaseT
Autobron
Grote hoogte
Uit
0
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Aan
Aan
Uit
Aan
Aan
Uit
Uit
Aan
Uit
Groen raster
Magenta raster
Wit raster
Wit
Testpatroon
Zwart
Uit
Rood
Groen
Blauw
Geel
Magenta
OPTIE
Cyaan
Logo
Achtergrondkleur
Blauw
Logo
Zwart
Wit
Sneltoetsinst.
Aspect Ratio
Scherm bevriezen
0,5W Modus
Stand-by voeding
Actieve modus
Communicatiemodus
Communicatiemodus
Power Settings
Uit
Direct inschakelen
Aan
Uit
Signaal inschakelen
Aan
—
28 —
Uit
Uit
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu
Submenu/instellingen
Standaard
Auto uitschakelen (min)
0~180 (toenames
van 5 min)
20 min
Slaaptimer (min.)
0~990 (toenames
van 30 min)
Nee
Lichtbronmodus
Constante verlichting
Power Settings
Constante voeding
Instellingen lichtbron
Constante
voedingsinstellingen
0 ~ 100
Totaal aantal projectie-uren
Modelnaam
Serial Number
Oorspr. resolutie
FW-versie
F-MCU versie
S-MCU versie
M-MCU versie
L-MCU versie
A-MCU versie
LAN-versie
Opmaker versie
FPGA0 versie
FPGA1 versie
OPTIE
HDBaseT versie
Hoofdbron
- Resolution
Informatie
- Signaalindeling
- Pixelfrequentie
- Hor. vernieuwen
- Vert. vern.
Subbron
- Resolution
- Signaalindeling
- Pixelfrequentie
- Hor. vernieuwen
- Vert. vern.
Beeldschermmodus
Kleurruimte
Lichtbronmodus
Totaal aantal projectie-uren
Stand-by voeding
IP-adres
DHCP
SSID
Fabr.inst.opn.inst.
Constante voeding
Eco-modus
Ja/Nee (Dialoogvenster)
Service
—
29 —
100
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afbeeldingsmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
AFBEELDING
AFBEELDING
Beeldschermmodus
UITVOER
Licht
Opsl.gebr.
Wall Color
Uit
Dynamic Range
INSTELLING
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
OPTIE
8
Kleur
50
Item
Beschrijving
Beeldschermmodus
Optimaliseer de projector om afbeeldingen onder bepaalde condities weer te
geven, zoals Presentatie, Licht, Film, HDR, sRGB, DICOM SIM., Blending,
2D hoge snelheid, Gebruiker (door gebruiker gedefinieerde preset), en 3D.
Opsl.gebr.
Sla de huidige beeldinstellingen op in gebruikersprofiel, inclusief helderheid,
contrast, kleur, tint, kleurruimte, HSG-afstelling enzovoorts.
Wall Color
Selecteer een kleur die vergelijkbaar is met de wandkleur uit de zes vooraf
ingestelde kleuren, zoals Blackboard, Light Yellow, Light Green, Light Blue, Pink en
Grijs. Selecteer Uit om de functie uit te schakelen.
Dynamic Range
Configureer de HDR (hoog dynamisch bereik)-instelling en het effect ervan bij het
weergeven van video van 4K Blu-ray-spelers en streaming-apparaten.
Helderheid
Stel de intensiteit van de afbeelding af.
Contrast
Stel de graad van verschil tussen lichtste en donkerste delen van de afbeelding af
en verander de hoeveelheid zwart en wit in de afbeelding.
Scherpte
Selecteer de helderheid van de afbeeldingsrand.
Kleur
Stel een videobeeld van zwart en wit af naar geheel verzadigde kleur. De
kleurinstelling is alleen van toepassing op videobronnen.
Tint
Stel de rood/groen-kleurbalans in de videobeelden af. De tintinstelling is alleen van
toepassing op videobronnen.
Fase
Alleen analoge signalen. Stel de pixelfase af als het beeld nog glans of ruis vertoont
nadat pixeltracering is geoptimaliseerd. Pixelfase kan de fase van de pixelsamplefrequentie relatief aan het binnenkomend signaal afstellen.
Hor. positie
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels naar rechts of links.
Vert. positie
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels om hoog of omlaag.
Automatisch beeld
Forceer de projector om opnieuw te verwerven en vergrendel op het ingangssignaal.
Dit is nuttig wanneer de signaalkwaliteit marginaal is.
3D-weergave
Configureer de 3D-weergave-instellingen. Zie “3D-weergavemenu” op pagina 31.
HSG-aanpassing
Configureer de instellingen voor kleurbeheer. Zie “HSG-afstelmenu” op pagina 32.
GEAVANC.
Configureer de geavanceerde beeldinstellingen. Zie “Geavanceerd menu” op pagina
33.
—
30 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3D-weergavemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om 3D-weergave te selecteren en druk op de knop Enter om het menu 3D-weergave te openen. Gebruik
de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan
te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
3D
AFBEELDING
UITVOER
INSTELLING
OPTIE
3D-stand
Aan
3D-Zoeken
Auto
3D omkeren
Uit
DLP Link
Uit
3D-2D
3D
3D synchr. uit
Naar zender
L/R-referentie
Veld-GPIO
Frame-vertraging
1
Item
Beschrijving
3D-stand
Schakel in voor het weergeven van 3D-inhoud.
3D-Zoeken
Stel 3D-indeling in. Ondersteunt Auto (detecteert formaat automatisch),
Frame packing, Naast elkaar, Top and Bottom en Frame Sequential.
3D omkeren
Keer het 3D synchr. signaal om voor de toepassing voor gebruik van één
enkele projector.
DLP Link
Selecteer 3D synchr.bron:
• Aan: 3D synchr.type DLP-koppeilng.
• Uit: 3D synchr.bron is van de poort 3D Synchr UIT.
3D-2D
Stel in hoe de 3D-inhoud wordt weergegeven op het scherm: 3D(3D-signaal
weergeven), links (L) (het linker frame van de 3D-inhoud weergeven), of rechts
(R) (het rechter frame van de 3D-inhoud weergeven).
3D synchr. uit
Zend een 3D-synchronisatiesignaal door de uitgangsorrector voor
3D-synchronisatie naar de zender (Naar zender) of naar de volgende projector
(Naar volgende projector) voor doeleinden van 3D mengen.
L/R-referentie
Stel de bron van de linker of rechter referentie in, zoals 1e frame (gebruikt voor
enkele 3D-projector) en Veld-GPIO (maak het 3D-uitgangssignaal hetzelfde
voor toepassing met meerdere projectors).
Frame-vertraging
Stel de framevertraging in op corrigeren van asynchroon weergegeven beeld in
3D mengen.
—
31 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
HSG-afstelmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om HSG-aanpassing te selecteren en druk op de knop Enter om het menu HSG-aanpassing te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
HSG-aanpassing
AFBEELDING
UITVOER
INSTELLING
OPTIE
HSG inschakelen
Aan
Autom. testpatr.
Aan
Rood H.
127
Rood S
127
Rood G
127
Groen H.
127
Groen S
127
Groen G
127
Item
Beschrijving
HSG inschakelen
Schakel de HSG-afstelfunctie in/uit.
Autom. testpatr.
Schakel testpatroon met effen kleur in/uit overeenkomstig het menu-item
waarop u zich bevindt.
Rood H. / Groen H. /
Blauw H / Cyaan H /
Magenta H. / Geel H.
Stel de tint af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of gele kanaal
van het beeld.
Rood S/ Groen S/ Blauw S/
Cyaan S/ Magenta S./
Geel S.
Stel de verzadiging af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of gele
kanaal van het beeld.
Rood G / Groen G /
Blauw G / Cyaan G /
Magenta G. / Geel G.
Stel de versterking af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of gele
kanaal van het beeld.
Wit R versterking /
Wit G versterking /
Wit B versterking
Stil de witbalans of van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld.
Reset to Default
Reset de instellingen voor tint, verzadiging, versterking en witbalans terug naar
de fabrieksinstellingen.
—
32 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Geavanceerd menu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om GEAVANC. te selecteren en druk op de knop Enter om het menu GEAVANC. te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
GEAVANC.
AFBEELDING
Witsegment
UITVOER
10
Gamma
Video
Kleurtemperatuur
Standaard
Kleurruimte
INSTELLING
Auto
Kleurinstellingen
Kleurverb.
OPTIE
CE 1
Snelh. kl.wiel
2X
Extreem zwart
Uit
Item
Beschrijving
Witsegment
(Alleen videobron) Verhoog de helderheid van de witkleuren die bijna 100%
zijn.
Gamma
Selecteer het juiste gamma van Film, Video, Afbeeldingen, Gamma2.2, 3D,
Blackboard, DICOM en Levendig.
Kleurtemperatuur
Wijzig de intensiteit van de kleuren van Warm, Standaard en Koel.
Kleurruimte
Selecteer een kleurruimte dat specifiek is afgestemd voor het invoersignaal.
Gebruik alleen analoge signalen en bepaalde digitale bronnen. Beschikbare
opties: Auto, RGB, RGB-video, REC709 en REC601.
Kleurinstellingen
Stel de versterking af van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld. Het
zal het zwart en wit beïnvloeden.
Stel de offset af van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld. Het zal
het zwart en wit beïnvloeden.
Reset RGB-versterking/offset om naar de fabrieksinstellingen terug te keren
voor kleurafstellingen.
Kleurverb.
Het besturingselement Kleurverbetering kan de beeldkwaliteit verbeteren van
afbeeldingen met een hoge kleurverzadiging.
Snelh. kl.wiel
Hogere snelheid zal de verschijning van kleurartefacten verminderen die door
sommige mensen worden gezien. Snelh. Kl.wiel kan worden ingesteld op 2x
voor het bieden van een stiller geluid en langere levensduur van de lichtbron,
of 3X voor het bieden van een betere kleurprestatie.
Extreem zwart
Analyseer het huidige invoerbeeld en bereken een offset-waarde die dan wordt
toegevoegd naar de waarde van het zwartniveau van de analoge-naar-digitale
omvormer. Dit verzekert een optimaal zwartniveau voor elke analoge bron.
DynamicBlack™
Hiermee schakelt u de functie dynamisch zwart in of uit. Door deze functie in te
schakelen, wordt de contrastverhouding dynamisch versterkt.
—
33 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uitvoermenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
UITVOER
AFBEELDING
Aspect Ratio
UITVOER
INSTELLING
Auto
Rand verbergen
0
H. dig.zoom
100
V digit.zoom
100
H. dig. versch.
50
V dig. versch.
50
Kromtrekking afbeelding
OPTIE
PIP / PBP
Item
Beschrijving
Aspect Ratio
Geef een beeld weer met de gedetecteerde grootte of pas de grootte van
het beeld aan door de hoogte, breedte of beiden te maximaliseren, of pas de
grootte aan tot maximale grootte terwijl de oorspronkelijke beeldverhouding
behouden blijft. Beschikbare opties: Auto, 4:3, 16:9, 16:10, LBX en Native.
Rand verbergen
Verwijder het geluid van videocodering aan de rand van de videobron.
H. dig.zoom
Verander de grootte van het weergavegebied van de projector horizontaal.
Als de grootte van het weergavegebied door deze instelling is aangepast, kan
het worden verplaatst door de instellingen H digitale verschuiving en V digitale
verschuiving te veranderen.
V digit.zoom
Verander de grootte van het weergavegebied van het beeld verticaal. Als de
grootte van het weergavegebied door deze instelling is aangepast, kan het
worden verplaatst door de instellingen H digitale verschuiving en V digitale
verschuiving te veranderen.
H. dig. versch.
Verplaats het weergavegebied horizontaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
V dig. versch.
Verplaats het weergavegebied verticaal als de grootte ervan door de instelling
Digitale zoom is veranderd.
Kromtrekking afbeelding
Configureer de instellingen voor beeldkromming. Zie “Menu Beeldkromming”
op pagina 35.
PIP / PBP
Configureer de PIP/PBP-instellingen. Zie “PIP/PBP-menu” op pagina 36.
Opmerking:
•
•
•
Als de Beeldverhouding 16:9 is geselecteerd, wordt de resolutie van het invoersignaal of 1600x1200
automatisch geschakeld naar 1600x900.
Als Automatisch is geselecteerd en het invoersignaal is 16:9, dan wordt het schermtype automatisch
(1920x1200).
Als Oorspr. is geselecteerd, wordt het scherm automatisch 1:1 gecentreerd.
—
34 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Beeldkromming
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om UITVOER
te selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Druk op de pijltoetsen
(pq) om Kromtrekking afbeelding te selecteren en druk op de knop Enter om het menu
Kromtrekking afbeelding te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren
en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de
gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Geometric Correction
AFBEELDING
UITVOER
INSTELLING
PC-modus
Uit
H Keystone
100
Ver. Keystone
100
Horz speldenkussen
50
Vert. speldenkussen
50
4 hoeken
Reset to Default
OPTIE
Item
Beschrijving
PC-modus
Schakel pc-software in om geometrie te regelen.
H Keystone
Stel het trapezium horizontaal af en maak een vierkanter beeld.
Horizontaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de linker- of rechterranden van het beeld
ongelijk qua lengte zijn. Dit is bedoeld voor gebruik met horizontale
toepassingen op het as.
Ver. Keystone
Stel het trapezium verticaal af en maak een vierkanter beeld.
Verticaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte beeldvorm
te corrigeren waarbij de boven- en onderkant schuin lopen naar één van de
zijkanten. Dit is bedoeld voor gebruik met verticale toepassingen op het as.
Horz speldenkussen
Stel het kussen horizontal af en maak een vierkanter beeld.
Vert. speldenkussen
Stel het kussen verticaal af en maak een vierkanter beeld.
—
35 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Beschrijving
4 hoeken
Maak samendrukken van het beeld mogelijk zodat het in een gebied past
dat wordt gedefinieerd door de x- en y-positie van elk van de vier hoeken te
verplaatsen.
A
A
B
B
B
B
A
Reset to Default
A
Reset de instelling voor Kromtrekking afbeelding naar de standaard
fabriekswaarden.
PIP/PBP-menu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om PIP / PBP te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIP / PBP te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
PIP / PBP
AFBEELDING
UITVOER
PIP/PBP insch.
Aan
Hoofdbron
VGA
Subbron
VGA
Wisselen
INSTELLING
Grootte
Groot
Lay-out
PBP, Hoofd links
OPTIE
Item
Beschrijving
PIP/PBP insch.
Schakel tussen twee bronnen tegelijk weergeven (Hoofd- en PIP/PBPbeelden) of maar één bron weergeven.
Hoofdbron
Selecteer vanuit de lijst voor actieve invoeringen één die als hoofdbeeld
moet worden gebruikt.
Subbron
Selecteer van de lijst voor actieve invoeringen één die als de PIP/PBP moet
worden gebruikt.
Wisselen
Verander het hoofdbeeld naar PIP/PBP en het PIP/PBP-beeld naar
hoofdbeeld. Wisseling is alleen mogelijk als PIP/PBP is ingeschakeld.
Grootte
Selecteer de PIP/PBP-grootte. Beschikbare opties: Klein, Gemiddeld of
Groot.
Lay-out
Stel de locatie op het scherm in van het PIP/PBP-beeld.
—
36 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel PIP/PBP-indeling en -grootte zoals hieronder wordt beschreven.
¾¾P :Geeft primaire bronregio (lichtere kleur) aan.
¾¾* : Beide bronregio's zijn van dezelfde grootte.
PIP/PBP-grootte
PIP/PBP-indeling
Klein
Gemiddeld
Groot
PBP, Hoofd links
P
P
PBP, Hoofd boven
*
P
P
P
*
P
PBP, Hoofd rechts
P
P
P
PBP, Hoofd onder
*
*
P
P
PIP-Onder rechts
P
P
P
PIP-Onder links
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PIP-Boven links
PIP-Boven rechts
PIP/PBP-matrix
VGA
DVI-D
HDMI-1
HDMI-2
HDBaseT
3G-SDI
VGA
—
V
V
V
V
V
DVI-D
V
—
V
V
V
V
HDMI-1
V
V
—
V
V
V
HDMI-2
V
V
V
—
V
V
HDBaseT
V
V
V
V
—
V
3G-SDI
V
V
V
V
V
—
—
37 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Set-upmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om INSTELLING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu INSTELLING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
INSTELLING
AFBEELDING
Taal
UITVOER
English
Plafondmontage
Auto
Projectie achter
Uit
Lens Function
INSTELLING
Linksboven
Menulocatie
Menu Voork.
Aan
LED-instellingen toetsenpaneel
OPTIE
PIN
Item
Beschrijving
Taal
Met dit item kun je een beschikbare taal selecteren voor de OSD-weergave.
Plafondmontage
Draai het beeld ondersteboven voor projectie met plafondmontage.
Projectie achter
Keer het beeld om zodat u vanachter een doorschijnend scherm kunt
projecteren.
Lens Function
Configureer de instellingen voor lensfuncties. Zie “Menu Lensfunction” op
pagina 39.
Menulocatie
Stel de menulocatie op het weergavescherm in. Beschikbare opties:
Linksboven, Rechtsboven, Midden, Linksonder en Rechtsonder.
Menu Voork.
Configureer de instellingen voor menuvoorkeuren. Zie “Menu
Menuvoorkeuren” op pagina 40.
LED-instellingen toetsenpaneel Schakel de achterverlichting van het toetsenpaneel in/uit.
PIN
Configureer de instellingen voor pincodes. Zie “Pincodemenu” op pagina
40.
12 V activering
Stel de instelling in op Aan om de activering van 12V in te schakelen
wanneer de lamp brandt. Stel in op Uit om de activering van 12V uit te
schakelen in enige status.
Compatibel met 4K(HDMI1)(*) / Stel in op Aan voor het inschakelen van EDID van HDMI 2.0 voor de HDMI1Compatibel met 4K (HDMI2)(*) of HDMI2-poort.
Communicatie
Configureer de instellingen voor communicatie. Zie “Communicatiomenu” op
pagina 41.
Opmerking:
• (*)De algemene HDMI-versies zijn HDMI 1.4 en 2.0. Met HDMI 1.4 is de frequentie van 4K beperkt tot 30
beelden per seconde, en HDMI 2.0 speelt 4K-video compromisloos af, op 50 en 60 beelden per seconde.
Deze projector ondersteunt zowel HDMI 1.4 als 2.0. Voor het juist afspelen van de HDMI-inhoud, moet u
de EDID van de projector configureren voor de invoerapparaten met verschillende HDMI-specificaties.
4K-materiaal
—
38 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Lensfunction
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om INSTELLING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu INSTELLING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om Lens Function te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Lens Function te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Lens Function
AFBEELDING
Focus
UITVOER
Zoom
Lens Shift
Lens calibratie
INSTELLING
Nee
Lensvergr.
Lensgeheugen
OPTIE
Item
Beschrijving
Focus
Stel de focusfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Zoom
Stel de zoomfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Lens Shift
Verschuif het geprojecteerde beeld.
Lens calibratie
Voer kalibratie uit en voer de lens terug naar de middenpositie.
Lensvergr.
Selecteer deze functie om te voorkomen dat alle lensmotoren bewegen.
• Ja: Lensverschuiving zal vergrendeld zijn.
• Nee: Lensverschuiving kan door gebruiker worden gebruikt.
Lensgeheugen
Sla de huidige lenspositie op na het uitvoeren van lensverschuiving. Pas
lenspositie toe op de gekozen reeks lensgeheugen. Het lensgeheugen kan
worden ingesteld en opgeslagen tot een maximum van vijf.
—
39 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Menuvoorkeuren
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om INSTELLING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu INSTELLING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om Menu Voork. te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Menu Voork. te openen. Gebruik
de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan
te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Menu Voork.
AFBEELDING
UITVOER
Menu Transpar.
0
Berichten tonen
Aan
INSTELLING
OPTIE
Item
Menu Transpar.
Berichten tonen
Beschrijving
Wijzig de achtergrond van het OSD-menu naar transparant.
Geef statusberichten weer op het scherm.
Pincodemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om INSTELLING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu INSTELLING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om PIN te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIN te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
PIN
AFBEELDING
Pinbeveiliging
UITVOER
Uit
PIN wijzigen
INSTELLING
OPTIE
Item
Pinbeveiliging
PIN wijzigen
Beschrijving
Met de functie Pincode (persoonlijk identificatienummer) kunt u uw projector met een
wachtwoord beschermen. Zodra u de pincodefunctie hebt ingeschakeld, moet u de
pincode invoeren voordat u een beeld kunt projecteren. (Standaard pincode: 12345)
Wijzig de pincode.
—
40 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Communicatiomenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om INSTELLING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu INSTELLING te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om Communicatie te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Communicatie te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Communicatie
AFBEELDING
LAN
WLAN
UITVOER
Bediening
Netwerk opnieuw instellen
INSTELLING
115200
Baudrate seriële poort
0
Projectoradres
IR-besturing
OPTIE
Item
LAN
WLAN
Bediening
Netwerk opnieuw instellen
Baudrate seriële poort
Beschrijving
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (LAN).
•
DHCP: Schakel de DHCP AAN/UIT.
•
IP-adres: Wijs een IP-adres voor netwerk toe.
•
Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
•
Standaardgateway: Wijs een standaard gateway voor netwerk toe.
•
DNS: Wijs DNS toe.
•
MAC adres: Geef de MAC-adreswaarde voor netwerk weer.
• Toepassen: Pas netwerkinstellingen toe.
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (WLAN).
•
Inschakelen: Schakel WLAN in/uit.
•
Start-IP: Start van IP-adres.
•
Eind-IP: Einde van IP-adres.
•
IP-adres: Wijs een IP-adres voor netwerk toe.
•
Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
•
SSID: Wijs Netwerkserviceset-ID toe.
• Toepassen: Pas netwerkinstellingen toe.
Configureer instellingen voor netwerkbesturing.
•
Crestron: Gebruik deze functie voor het selecteren van de netwerkfunctie (poort:
41794).
•
PJ Link: Gebruik deze functie voor het selecteren van de netwerkfunctie (poort:
4352).
•
AMX Device Discovery: Gebruik deze functie voor het selecteren van de
netwerkfunctie (poort: 9131).
•
Telnet: Gebruik deze functie voor het selecteren van de netwerkfunctie (poort:
3023).
• HTTP: Gebruik deze functie voor het selecteren van de netwerkfunctie (poort: 80).
Reset de netwerkinstelling naar de standaard fabriekswaarden.
Selecteer de seriële poort en baudrate. Beschikbare opties: 1200, 2400, 4800, 9600,
14400, 19200, 38400, 57600 en 115200.
—
41 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Projectoradres
IR-besturing
Beschrijving
Stel het adres van de projector in. De projector reageert op IR-afstandsbedieningsset of
op hetzelfde adres van de projector of op het adres 0.
Front
Aan: Schakel de IR-sensor voorop in
Bovenzijde
HDBaseT(*)
Uit: Schakel de IR-sensor voorop uit
Aan: Schakel de IR-sensor bovenop in
Uit: Schakel de IR-sensor bovenop uit
Aan: Schakel het stuursignaal via HDBaseT in
Uit: Schakel het stuursignaal via HDBaseT uit
Communicatiomenu
Opmerking:
•
(*)Verander de instelling AAN/UIT afhankelijk van het apparaat als de IR-afstandsbediening van de
projector niet werkt.
Optiemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
OPTIE
AFBEELDING
Autobron
UITVOER
Aan
Grote hoogte
Uit
Testpatroon
Uit
Achtergrondkleur
INSTELLING
Logo
Aspect Ratio
Sneltoetsinst.
Power Settings
Instellingen lichtbron
OPTIE
Informatie
Item
Beschrijving
Autobron
Selecteer “Aan” zodat de projector naar andere signalen kan zoeken als het
huidige invoersignaal verloren is. Als de instelling is uitgeschakeld, zoekt de
projector alleen huidige invoerverbindingen.
Grote hoogte
Stel modus Grote hoogte aan of uit. Indien Aan, zal de ventilator op hoge
snelheid werken om voldoende luchtstroom voor grootte hoogten te verzekeren.
Testpatroon
Kies het gewenste interne testpatroon om weer te geven. Druk op de knop
Patroon om het volgende testpatroon weer te geven. Beschikbare opties:
Groen raster, Magenta raster, Wit raster, Wit, Zwart, Rood, Groen, Blauw, Geel,
Magenta en Cyaan. Selecteer Uit om de functie uit te schakelen.
Achtergrondkleur
Gebruik deze functie om een scherm Logo, Blauw, Zwart of Wit weer te geven
als geen signaal beschikbaar is.
—
42 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Beschrijving
Sneltoetsinst.
Wijs Beeldverhouding of Scherm pauzeren toe als sneltoets op de
afstandsbediening door het markeren van de gewenste functie in de lijst en
te drukken op de knop Enter. Kies een functie die nog niet aan een knop
is toegewezen en wijs de sneltoets aan die functie toe waardoor u snel en
gemakkelijk een van de gekozen functies kunt gebruiken.
Power Settings
Configureer de vermogensinstellingen. Zie “Menu Vermogeninstellingen” op
pagina 43.
Instellingen lichtbron
Configureer de lichtbroninstellingen. Zie “Menu Instellingen lichtbron” op pagina
44.
Informatie
Geef diverse aan projector gerelateerde informatie weer op het scherm.
Fabr.inst.opn.inst.
Herstel alle instellingen naar hun standaardwaarde. Het zal niet het netwerk
resetten.
WAARSCHUWING: Na de reset is lenskalibratie vereist.
Service
Alleen voor service.
Menu Vermogeninstellingen
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Druk op de pijltoetsen (pq)
om Power Settings te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Power Settings te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Power Settings
AFBEELDING
Stand-by voeding
UITVOER
INSTELLING
Communicatiemodus
Direct inschakelen
Uit
Signaal inschakelen
Uit
Auto uitschakelen (min)
20
0
Slaaptimer (min.)
OPTIE
Item
Stand-by voeding
Direct inschakelen
Beschrijving
Stel de stand-by vermogenmodus in.
• 0,5W Modus: De projector is in stand-bymodus wanneer aangesloten
aan AC-voeding. (<0,5W)
• Actieve modus: Laag energieverbruik (< 2 Watt) waardoor de LANmodule naar de slaapstand kan gaan en ondersteuning voor wekken
door Wake on LAN (WoL). Wanneer de LAN-module wordt gewekt door
WoL, is de projector klaar voor het ontvangen van opdrachten via het
netwerk.
• Communicatiemodus: De projector moet via de LAN-aansluiting worden
geregeld tijds voedingstand-by.
De projector schakelt automatisch aan als de netvoeding is aangesloten.
—
43 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Signaal inschakelen
Auto uitschakelen (min)
Slaaptimer (min.)
Beschrijving
Kies Aan voor het activeren van Signaalstroom aan. De projector wordt
automatisch ingeschakeld na het detecteren van de HDMI-ingangsbron. De
beschikbare opties zijn onder andere Aan en Uit.
Schakelt de projector automatisch uit als gedurende een vooraf ingesteld
aantal minuten geen signalen zijn gedetecteerd. Als een actief signaal wordt
ontvangen voordat de projector uit gaat, wordt het beeld weergegeven.
Met dit item kan de projector automatisch uit gaan nadat het voor een
aangegeven hoeveelheid tijd aan is geweest.
Menu Instellingen lichtbron
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Druk op de pijltoetsen (pq) om
Instellingen lichtbron te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Instellingen lichtbron te
openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het
submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en
af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Instellingen lichtbron
AFBEELDING
Lichtbronmodus
UITVOER
Eco-modus
Constante voedingsinstellingen
100
Totaal aantal projectie-uren
3
INSTELLING
OPTIE
Item
Lichtbronmodus
Beschrijving
Selecteer Constante voeding, Constante verlichting of Eco-modus.
In de Eco-modus zal de projector naar de laagste ventilatiesnelheid
gaan en het vermogen van de lichtbron naar de minimale instelling
schakelen.
Constante voedingsinstellingen Stel de waarde in voor de lichtbronvoeding (in Watt).
Totaal aantal projectie-uren
Geef de projectietijd weer.
—
44 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uw projector met webbrowser besturen
Ethernet
Projector
Functies van bedrade LAN-aansluiting
Afstandsbediening en controle van een projector vanaf een pc (of laptop) is ook mogelijk via een bedrade
LAN.
Compatibiliteit met Crestong-besturingskasten maakt niet alleen collectief projectorbeheer op een netwerk
mogelijk, maar ook beheer vanaf een bedieningspaneel op een browserscherm op een pc (of laptop).
• Crestong is een geregistreerd handelsmerk van Creston Electronics, Inc. van de Verenigde Staten.
Ondersteunde externe apparatuur
Deze projector wordt ondersteund door de opdrachten van de Crestron Electronics-controller en verwante
software (bijv. RoomView ®).
http://www.crestron.com/
De projector ondersteunt ook AMX en PJ-Link.
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/
Voor meer details betreffende informatie over de diverse types externe apparaten die aangesloten
kunnen worden op de ethernetpoort en afstandsbediening van de projector, evenals de verwante
besturingsopdrachten die voor elk extern apparaat worden ondersteunt, wordt u vriendelijk verzocht
rechtstreeks contact op te nemen met het ondersteuningsteam.
LAN_RJ45
1. Sluit een RJ45-kabel aan op de ethernetpoort op de projector en de pc (laptop).
12V OUT
Max. 0.35A
HDBaseT
REMOTE IN
LAN
DVI-D
HDMI1
USB POWER OUT
(5V Max. 0.5A)
VGA IN
3G-SDI IN
HDMI2
3D SYNC IN
3D SYNC
OUT
RS-232C
VGA OUT
2. Selecteer op de pc (Laptop) Start → Bedieningspaneel → Netwerk en internet.
—
45 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3. Rechtsklik op LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.
4. Selecteer in het venster Eigenschappen het tabblad Netwerken en selecteer Internetprotocol versie
4 (TCP/IPv4).
5. Klik op Eigenschappen.
—
46 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
6. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en vul het IP-adres en subnetmasker in en klik daarna op
OK.
7. Druk op de knop Menu op de projector.
8. Selecteer INSTELLING → Communicatie → LAN.
—
47 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
9. Voer na het openen van LAN het volgende in:
•
•
•
•
DHCP: Uit
IP-adres: 10.10.10.10
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 0.0.0.0
10. Selecteer de Toepassen → Ja om de instellingen te bevstigen en wacht dan tot het is voltooid.
11. Open een webbrowser (bijvoorbeeld, Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger).
Voer in de adresbalk het IP-adres in: 10.10.10.10.
12. Druk op de knop Enter / ► .
De projector is ingesteld voor extern beheer. Op de eerste pagina van de webinterface vindt u de
modelnaam, het serienummer, het stroomniveau, de voedingsmodus, de systeemtemperatuur, de
netwerkconfiguratie en informatie over de firmwareversie van de projector. Voor het configureren van
de projectorinstellingen klikt u op het desbetreffende menu aan de linkerkant van de interface.
Functie Warping en Mengen
De toepassingssoftware Warping & Blending en de handleiding daarvan kunnen worden gedownload
vanaf de ELKI-website.
URL: https://global.eiki.com
—
48 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
RS232 door Telnet-functie
Behalve de projector die aan de RS232-interface is aangesloten met "Hyper-Terminal"-communicatie door
middel van een toegewijde RS232-opdrachtbesturing, bestaat er een alternatieve manier van RS232opdrachtbesturing, de zogenaamde "RS232 door TELNET" voor LAN/RJ45-interface.
Beknopte handleiding voor “RS232 door TELNET”
Controleer en krijg het IP-adres op het OSD van de projector.
Zorg dat de laptop/pc toegang hebben tot de webpagina van de projector.
Zorg dat de instelling "Windows Firewall" is uitgeschakeld in geval de functie "TELNET" door de laptop/pc
wordt uitgefilterd.
Start → Alle programma's → Accessoires → Opdrachtprompt
Voer de opdrachtindeling in zoals hieronder:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (er wordt op de knop Enter gedrukt)
(ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adres van de projector)
Als de Telnet-verbinding klaar is en de gebruiker een RS232-opdrachtinvoer kan hebben, druk dan op de
knop Enter en de RS232-opdracht kan bewerkbaar zijn.
—
49 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoe TELNET ingeschakeld hebben in Windows VISTA/7
Voor instelling van Windows VISTA is de functie "TELNET" standaard niet inbegrepen. De eindgebruiker
kan het hebben door “Windows-functies in- of uitschakelen” ingeschakeld te hebben.
1. Open "Configuratiescherm" in Windows VISTA.
2. Open "Programma's".
—
50 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3. Selecteer "Windows-functies in- of uitschakelen" om het te openen.
4. Schakel de optie “Telnet-client” in en klik daarna op OK.
Specblad voor “RS232 door TELNET”:
1. Telnet: TCP
2. Telnet-poort: 3023
(neem voor meer details contact op met de service-agent of -team)
3. Telnet-hulpprogramma: Windows "TELNET.exe" (consolemodus)
4. Uitschakeling voor het besturingselement RS232-door-Telnet normaal: Sluit onmiddellijk nadat de
TELNET-verbinding klaar is, het Windows Telnet-hulpprogramma.
5. Beperking 1 voor Telnet-Control:er zijn minder dan 50 bytes voor succesvolle nettolading van het
netwerk voor de toepassing van Telnet-Control.
Beperking 2 voor Telnet-Control:er zijn minder dan 31 bytes voor één volledige RS232-opdracht voor
Telnet-Control.
Beperking 3 voor Telnet-Control: Minimale vertraging voor de volgende RS232-opdracht met moeer dan
200 (ms) zijn.
(* In het in Windows geïntegreerde “TELNET.exe”-hulpprogramma maakt het drukken op de knop Enter
een code voor “Regelterugloop” en “Nieuwe regel”.)
Communicatie
—
51 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderhoud en beveiliging
Vervanging van de projectielens
Voer het volgende uit om de projectielens te vervangen:
1. Centreer de lens. Gebruik de knop Lens H of Lens V (op de afstandsbediening) om de lens op zijn
middenpositie af te stellen.
Belangrijk:
•
•
Zorg dat de lens niet op of bij zijn middenpositie is.
Door te proberen de lens te verwijderen terwijl het op een grote offset is, kan schade aan de
lensassemblage veroorzaken.
2. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen na het afkoelen.
3. Verwijder het lenskapje van de lens.
4. Draai de lens rechtsom om het van de lensbevestiging
los te maken.
5. Verwijder de lens uit de lensbevestiging.
6. Installeer de nieuwe lens, met het label “BOVEN” op de
lensassemblage naar boven gericht. Zie “Installatie van
de projectielens” op pagina 10.
BOVEN
—
52 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector reinigen
Reiniging van de projector om stof en vuil te verwijderen, helpt een probleemloze werking te verzekeren.
Waarschuwing:
•
•
•
•
Zorg dat de projector ten minste 30 minuten voor de reiniging is uitgeschakeld en uitgetrokken. Falen
dit te doen kan in ernstige brandwonden resulteren.
Gebruik alleen een vochtige doek om te reinigen. Laat geen water in de ventilatieopeningen komen
op de projector.
Als tijdens het reinigen een beetje water in de binnenkant van de projector komt, moet u het vóór het
gebruik niet-ingestoken gedurende enkele uren in een goed geventileerde kamer laten.
Als tijdens het reinigen veel water in de binnenkant van de projector komt, moet de projector worden
onderhouden.
De lens reinigen
U kunt in camerawinkels een reinigingsmiddel voor de optische lens aanschaffen. Raadpleeg het
volgende om de projectorlens te reinigen.
1. Breng met een zachte doek reinigingsmiddel voor optische lenzen aan om te reinigen. (Het
reinigingsmiddel niet rechtstreeks op de lens aanbrengen.)
2. Veeg met draaiende beweging voorzichtig over de lens.
Waarschuwing:
•
•
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
Om verkleuring of vervaging te vermijden, mag geen reinigingsmiddel op de behuizing van de
projector komen.
De behuizing reinigen
Raadpleeg het volgende om de behuizing van de projector te reinigen.
1. Veeg met een schone vochtige doek het stof af.
2. Bevochtig de doek met warm water en een mild reinigingsmiddel (zoals afwasmiddel) en veeg de
behuizing af.
3. Spoel al het reinigingsmiddel uit de doek en veeg nogmaals over de projector.
Waarschuwing:
Om verkleuring of vervaging van de behuizing te vermijden, mag u geen op alcohol gebaseerde
schuurmiddelen gebruiken.
—
53 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik van het Kensington®-slot
Als u bezorgd bent over de beveiliging, bevestigt u de projector met het Kensington-slot en een
veiligheidskabel aan een permanent object.
12V OUT
Max. 0.35A
REMOTE IN
HDBaseT
LAN
DVI-D
HDMI1
USB POWER OUT
(5V Max. 0.5A)
VGA IN
3G-SDI IN
HDMI2
3D SYNC IN
3D SYNC
OUT
RS-232C
VGA OUT
Opmerking:
Neem contact op met uw verkoper voor details over het aanschaffen van een passende
Kensington-veiligheidskabel.
Het beveiligingsslot komt overeen met het Kensington’s MicroSaver-beveiligingssysteem. Als u enige
opmerkingen hebt, neemt dan contact op met: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403,
V.S. Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com.
—
54 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleemoplossen
Algemene problemen en oplossingen
Deze richtlijnen geven tips over hoe problemen te behandelen die u tijdens het gebruik van de projector
mogelijk ondervindt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor
hulp.
In veel gevallen wordt urenlang naar een oplossing gezocht en wordt uiteindelijk vastgesteld dat het
eigenlijk slechts om een losse aansluiting ging. Controleer het volgende alvorens u doorgaat naar de
probleemspecifieke oplossingen.
¾¾ Gebruik een ander elektrisch apparaat om te bevestigen dat het stopcontact werkt.
¾¾ Zorg dat de projector is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat alle verbindingen goed zijn bevestigd.
¾¾ Zorg dat het bevestigde apparaat is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat een aangesloten pc niet in een onderbrekingsmodus is.
¾¾ Zorg dat een aangesloten laptop voor externe display is geconfigureerd.
(Dit wordt meestal gedaan door op de Fn-toetscombinatie op de laptop te drukken.)
Tips voor probleemoplossen
• Probeer in elke probleemspecifieke sectie de stappen in de voorgestelde volgorde. Dit kan u helpen het
probleem sneller op te lossen.
• Probeer het probleem vast te stellen en dus te vermijden dat niet-defecte onderdelen worden
vervangen. Bijvoorbeeld, als u batterijen vervangt en het probleem houdt aan, plaatst u de originele
batterijen terug en gaat u door naar de volgende stap.
• Houd een verslag bij over de stappen die u neemt tijdens het probleemoplossen: de informatie kan
nuttig zijn bij het bellen voor technische ondersteuning of voor het doorgeven aan het servicepersoneel.
—
55 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LED-foutberichten
De LED-statusindicatoren bevinden zich bovenop de projector. Elke LED wordt hieronder gedefinieerd.
Bericht
LED-lampje
Status-LED
AV-dempings-LED
Groen
Oranje
Rood
Groen
Oranje
Rood
Groen
Oranje
Stand-bystatus(*)
-
-
-
Knippert
-
-
-
-
Voeding aan
(Opwarmen)
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
AV-demping is uit
(Beeld wordt
weergegeven)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
AV-demping is aan
(Beeld is zwart)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
Stabiel
Projectorcommunicatie
Stabiel
-
-
Knippert
-
-
Stabiel
-
Upgrade firmware
-
-
-
Knippert
Knippert
-
-
-
Fout
(Overtemperatuur)
-
-
-
-
-
Stabiel
-
-
Fout
(Ventilator defect)
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
Voeding en laserdiode
aan
Voeding uit
(Afkoelen)
—
56 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beeldproblemen
Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm
1. Verifieer de instellingen op uw laptop of desktop-pc.
2. Schakel alle apparatuur uit en de voeding aan, in de juiste volgorde.
Probleem: Het beeld is onscherp
1. Druk op de knop Focus om de focus op de projector af te stellen.
2. Druk op de knop automatisch op de afstandsbediening om het beeld automatisch te optimaliseren.
3. Zorg dat de afstand projector-naar-scherm binnen het aangegeven bereik is.
4. Controleer of de projectorlens schoon is.
Probleem: Het beeld is boven of onder breder (trapeziumeffect)
1. Plaats de projector zo, zodat het zo loodrecht mogelijk op het scherm is gericht.
2. Druk op de knop Trapezium H of Trapezium V op de afstandsbediening om het probleem te corrigeren.
Probleem: Het beeld is omgekeerd
Controleer de Projectie achter op het menu INSTELLING van het OSD.
Probleem: Het beeld is gestreept
1. Stel de instelling Fase in het menu AFBEELDING van het OSD in naar de standaardinstellingen.
2. Zorg dat het probleem niet wordt veroorzaakt de videokaart van een aangesloten pc. Sluit anders een
andere computer aan.
Probleem: Het beeld is plat, zonder contrast
Stel de instelling Contrast in op het menu AFBEELDING van het OSD.
Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld
Stel de instellingen Kleurtemperatuur en Gamma op het menu AFBEELDING > Geavanceerd van het
OSD in.
Problemen met laserdiode
Probleem: Er komt geen licht van de projector
1. Controleer of de stroomkabel goed is bevestigd.
2. Zorg dat de voedingsbron goed is door het met een ander elektrisch apparaat te testen.
3. Start de projector juiste volgorde en controleer of het groene LED-lampje brandt.
—
57 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleem: De laserdiode gaat uit
1. Stroompieken kunnen het uitschakelen van de laserdiode veroorzaken. Steek de stroomkabel opnieuw
in. Als het oranje LED-lampje brandt, geeft dit aan dat de tijd van de laserdiode is verlopen. Druk op
het ingebouwde toetsenpaneel op “ ” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de projector uit te
zetten.
2. Laat de projector onderhouden.
Problemen met afstandsbediening
Probleem: De projector reageert niet op de afstandsbediening
1. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de projector.
2. Zorg dat het pad tussen de afstandsbediening en sensor niet is belemmerd.
3. Schakel alle fluorescerende lampen in de ruimte uit zijn.
4. Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geïnstalleerd.
5. Vervang de batterijen.
6. Schakel andere met infrarood-ingeschakelde apparaten in de buurt uit.
7. Laat de afstandsbediening onderhouden.
De projector laten onderhouden
Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u de projector laten onderhouden. Verpak de projector in
de originele kartonnen doos. Voeg een beschrijving toe van het probleem en een controlelijst van de
stappen die u hebt ondernomen om het probleem op te lossen. De informatie kan nuttig zijn voor het
servicepersoneel. Retourneer de projector voor onderhoud terug naar de plaats waar u het hebt gekocht.
—
58 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
HDMI V & A
V. Wat is het verschil tussen een “Standaard” HDMI-kabel en een “Hogesnelheids” HDMIkabel?
Onlangs kondigde HDMI Licensing, LLC aan dat kabels als standaard of hogesnelheidskabels zouden
worden getest.
• Standaard (of “categorie 1”) HDMI-kabels zijn getest om te presteren op snelheden van 75 Mhz of tot
2,25 Gbps, wat gelijk is aan een signaal van 720p/1080i.
• Hogesnelheids (of “categorie 2”) HDMI-kabels zijn getest om te presteren op snelheden van 340 Mhz
of tot 10,2 Gbps, wat de hoogste bandbreedte is die momenteel beschikbaar is voor een HDMI-kabel
en kan succesvol 1080p-signalen hanteren, inclusief die op verhoogde kleurdiepten en/of verhoogde
vernieuwingssnelheden van de bron zijn. Hogesnelheidskabels kunnen ook hogere resolutieweergaven
bevatten, zoals WQXGA-bioscoopschermen (resolutie van 2560 x 1600).
V. Hoe werk ik met HDMI-kabels die langer zijn dan 10 meter?
Er zijn veel HDMI-adaptors die op HDMI-oplossingen werken die de effectieve afstand van het typische
10 meterbereik vergroten tot veel grotere lengtes. Deze bedrijven produceren een reeks oplossingen
die actieve kabels (actieve elektronica in kabels geïntegreerd die het signaal van de kabel versterken en
uitbreiden), repeaters, versterkers, evenals CAT5/6- en vezeloplossingen.
V. Hoe kan ik weten of een kabel een gecertificeerde HDMI-kabel is?
Alle HDMI-producten moeten door de fabrikant worden gecertificeerd, als onderdeel van de Naleving
HDMI-testspecificatie. Er kunnen echter gevallen zijn waarbij de kabels die het HDMI-logo dragen,
beschikbaar zijn maar niet goed zijn getest. HDMI Licensing, LLC onderzoekt deze gevallen op actieve
wijze om te verzekeren dat het HDMI-handelsmerk juist wordt gebruikt op de markt. Wij raden de klanten
aan hun kabels van een gerenommeerde bron en een vertrouwd bedrijf te kopen.
Controleer voor meer gedetailleerde informatie http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49.
—
59 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Specificaties
Specificaties
Item
Beschrijving
Schermtype
0.67” WUXGA DMD
Resolutie
WUXGA (1920 x 1200)
Zoom/focus
Krachtige zoom en focus
Zoomverhouding
Afhankelijk van lens
Correctie trapezium
Verticaal: +/- 20 graden, horizontaal: +/- 20 graden
Projectiemethoden
Voorkant Achterkant, Bureaublad/Plafond (Achterkant, Voorkant)
Gegevenscompatibiliteit
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, HD, UHD, Mac
Videocompatibiliteit
4K/2K, 1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
H-Sync
15, 31~135KHz
V-Sync
24 ~ 30Hz, 47 ~ 120Hz
Veiligheidscertificatie
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC (China), KC/KCC
Bedrijfstemperatuur
5° ~ 40°C
Afmetingen (B x H x D)
484 x 191 x 529 mm (zonder lens en elevators)
Gewicht
17,7 kg (model EK-812U)
18,0 kg (model EK-818U)
AC-ingang
AC 100 ~ 240V @50/60 Hz
Energieverbruik
EK-812U:
- 290W (ECO-helderheidsmodus); 585W (normale helderheidsmodus)
EK-818U:
- 315W (ECO-helderheidsmodus); 650W (normale helderheidsmodus)
Vermogen laserdiode
EK-812U 95W+95W @3A
EK-818U 115W+95W @3A
Levensduur laserdiode
20.000 uur bij normale modus
Invoeraansluitingen
2 x HDMI (versie 2.0) (met borgschroef)
1 x HDBaseT
1 x DVI-D (ondersteunt alleen digitaal signaal)
1 x 3D SYNC In
1 x VGA In (D-Sub 15-pins) (Computer In of
Component)
1 x 3G SDI
Uitvoeraansluitingen
1 x VGA uit (ondersteunt VGA-circuits door het
scherm) (Scherm uit)
1 x 3D SYNCHR. uit
1 x DC12V Uit
Besturingsaansluitingen
Beveiliging
1 x RS232 (D-sub 9-pins) (pc-besturing)
1 x RJ45 (LAN)
1 x bedraad in (3,5 mm klinksteker)
(Afstandsbediening In)
1 x USB (ondersteuning WiFi-dongle)
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
Opmerking:
Neem contact op met uw lokale distributeur voor vragen over productspecificaties.
—
60 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte
V
H
Middelpunt
scherm
b1
b2
(27,69) mm
b3
Optische as
a0
a0: Afstand van spiegel tot scherm
Projectieafstand en Groottetabel
Platform
WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
A16
A01
A06
A03
A13
A15
Projectielens
Ulrakorte
projectieafstand
Brede zoom
Standaard
Lange zoom
Ultra-lange zoom
Korte afstand
Afstandsverhouding
0,361 (120”)
0,95-1,22
1,22-1,52
1,52-2,92
2,90-5,50
0,75-0,95
Zoomverhouding
NVT
1,28X
1,25X
1,9X
1,9X
1,26X
Projectie-afstand (m) (min/max)
0,96-3,01m
1,01-7,98m
1,29-9,93m
1,61-19,00m
3,18-34,77m
0,79-6,21m
Grootte projectiescherm
Projectieverhouding spec.
Diagonaal
(inch)
Hoogte
(m)
Breedte
(m)
Projectieafstand (m)
0,361 (120”)
0,95
1,22
1,22
1,52
1,52
2,92
2,92
5,5
0,75
0,95
(m)
Min (m)
Max (m)
Min (m)
Max (m)
Min (m)
Max (m)
Min (m)
Max (m)
Min (m)
Max (m)
50
0,67
1,08
NA
1,01
1,31
1,29
1,62
1,61
3,12
3,18
5,89
0,79
1,01
60
0,81
1,29
NA
1,22
1,57
1,56
1,95
1,94
3,76
3,78
7,05
0,96
1,22
70
0,94
1,51
NA
1,43
1,84
1,82
2,29
2,27
4,39
4,39
8,20
1,12
1,43
1,64
80
1,08
1,72
NA
1,63
2,11
2,09
2,62
2,60
5,03
5,00
9,36
1,28
90
1,21
1,94
NA
1,84
2,38
2,35
2,95
2,94
5,66
5,61
10,51
1,45
1,85
100
1,35
2,15
NA
2,05
2,64
2,62
3,28
3,27
6,30
6,21
11,67
1,61
2,05
110
1,48
2,37
NA
2,26
2,91
2,89
3,62
3,60
6,93
6,82
12,82
1,78
2,26
120
1,62
2,58
0,96
2,47
3,18
3,15
3,95
3,94
7,57
7,43
13,98
1,94
2,47
130
1,75
2,80
1,04
2,67
3,44
3,42
4,28
4,27
8,20
8,04
15,13
2,10
2,68
140
1,88
3,02
1,11
2,88
3,71
3,69
4,61
4,60
8,84
8,65
16,29
2,27
2,89
150
2,02
3,23
1,18
3,09
3,98
3,95
4,95
4,94
9,47
9,25
17,44
2,43
3,09
160
2,15
3,45
1,26
3,30
4,24
4,22
5,28
5,27
10,11
9,86
18,60
2,60
3,30
170
2,29
3,66
1,33
3,51
4,51
4,48
5,61
5,60
10,74
10,47
19,75
2,76
3,51
180
2,42
3,88
1,40
3,72
4,78
4,75
5,94
5,93
11,38
11,08
20,91
2,92
3,72
190
2,56
4,09
1,48
3,92
5,05
5,02
6,27
6,27
12,01
11,69
22,06
3,09
3,93
200
2,69
4,31
1,55
4,13
5,31
5,28
6,61
6,60
12,65
12,29
23,22
3,25
4,13
250
3,37
5,38
1,91
5,17
6,65
6,61
8,27
8,27
15,82
15,33
28,99
4,07
5,17
6,21
7,98
7,95
9,93
9,93
19,00
18,37
34,77
4,89
6,21
300
4,04
6,46
2,28
350
4,71
7,54
2,65
NA
Opmerking:
•
•
De waarden in de tabel zijn benaderd en kunnen iets verschillen van de feitelijke metingen.
In geval van plafondmontage moet op locatie worden aangepast.
—
61 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel Timingmodus
Signaaltype
PC
Resolutie
Framesnelheid
(Hz)
VGA
HDMI1
HDMI2
DVI
3G-SDI
HDBaseT
640x480
60
V
V
V
V
—
V
640x480
72
V
V
V
V
—
V
640x480
75
V
V
V
V
—
V
640x480
85
V
V
V
V
—
V
640x480
66,6
—
V
V
V
—
V
720x400
70
V
V
V
V
—
V
800x600
60
V
V
V
V
—
V
800x600
72
V
V
V
V
—
V
800x600
75
V
V
V
V
—
V
800x600
85
V
V
V
V
—
V
800x600
120
V
V
V
V
—
V
832x624
75
V
V
V
V
—
V
848x480
50
—
V
V
V
—
V
848x480
60
—
V
V
V
—
V
848x480
75
—
V
V
V
—
V
848x480
85
—
V
V
V
—
V
1024x768
60
V
V
V
V
—
V
1024x768
75
V
V
V
V
—
V
1024x768
85
V
V
V
V
—
V
1024x768
120
V
V
V
V
—
V
1152x720
50
—
V
V
V
—
V
1152x720
60
—
V
V
V
—
V
1152x720
75
—
V
V
V
—
V
1152x720
85
—
V
V
V
—
V
1152x864
60
V
V
V
V
—
V
1152x864
70
V
V
V
V
—
V
1152x864
75
V
V
V
V
—
V
1152x864
85
V
V
V
V
—
V
1152x870
75
—
V
V
V
—
V
1280x720
50
—
V
V
V
—
V
1280x720
60
V
V
V
V
—
V
1280x720
75
V
V
V
V
—
V
1280x720
85
V
V
V
V
—
V
1280x720
120
V
V
V
V
—
V
1280x768
60
V
V
V
V
—
V
1280x768
75
V
V
V
V
—
V
1280x768
85
V
V
V
V
—
V
1280x800
50
V
V
V
V
—
V
1280x800
60
V
V
V
V
—
V
1280x800
75
V
V
V
V
—
V
1280x800
85
V
V
V
V
—
V
1280x960
50
—
V
V
V
—
V
—
62 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
PC
NTSC
Resolutie
Framesnelheid
(Hz)
VGA
HDMI1
HDMI2
DVI
3G-SDI
HDBaseT
1280x960
60
V
V
V
V
—
V
1280x960
75
V
V
V
V
—
V
1280x960
85
V
V
V
V
—
V
1280x1024
50
—
V
V
V
—
V
1280x1024
60
V
V
V
V
—
V
1280x1024
75
V
V
V
V
—
V
1280x1024
85
V
V
V
V
—
V
1360x768
50
—
V
V
V
—
V
1360x768
60
—
V
V
V
—
V
1360x768
75
—
V
V
V
—
V
1360x768
85
—
V
V
V
—
V
1368x768
60
V
V
V
V
—
V
1400x1050
50
—
V
V
V
—
V
1400x1050
60
—
V
V
V
—
V
1400x1050
75
V
V
V
V
—
V
1440x900
60
V
V
V
V
—
V
1440x900
75
—
V
V
V
—
V
1600x900
60
—
V
V
V
—
V
1600x1200
60
V
V
V
V
—
V
1680x1050
60
V
V
V
V
—
V
1920X1080
50
—
V
V
V
—
V
1920X1080
60
V
V
V
V
—
V
1920X1200RB
60
V
V
V
V
—
V
1920X1200RB
50
V
V
V
V
—
V
NTSC (M, 4.43)
60
—
—
—
—
—
—
PAL (B,G,H,I)
50
—
—
—
—
—
—
PAL
PAL (N)
50
—
—
—
—
—
—
PAL (M)
60
—
—
—
—
—
—
SECAM
SECAM (M)
50
—
—
—
—
—
—
480i
60
V
V
V
V
—
V
576i
50
V
V
V
V
—
V
480p
60
V
V
V
V
—
V
SDTV
EDTV
HDTV
576p
50
V
V
V
V
—
V
1080i
25
V
V
V
V
—
V
1080i
29
V
V
V
V
—
V
1080i
30
V
V
V
V
—
V
720p
50
V
V
V
V
—
V
720p
59
V
V
V
V
—
V
720p
60
V
V
V
V
—
V
1080p
23
V
V
V
V
—
V
1080p
24
V
V
V
V
—
V
1080p
25
V
V
V
V
—
V
1080p
29
V
V
V
V
—
V
—
63 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
HDTV
Verplichte 3D
Frame
sequential 3D
SD-SDI
HD-SDI
Resolutie
Framesnelheid
(Hz)
VGA
HDMI1
HDMI2
DVI
3G-SDI
HDBaseT
1080p
30
V
V
V
V
—
V
1080p
50
V
V
V
V
—
V
1080p
59
V
V
V
V
—
V
1080p
60
V
V
V
V
—
V
Frame packing
1080p
24
—
V
V
V
—
V
Frame packing
720p
50
—
V
V
V
—
V
Frame packing
720p
60
—
V
V
V
—
V
Naast elkaar
1080i
50
—
V
V
V
—
V
Naast elkaar
1080i
60
—
V
V
V
—
V
Boven- en
onderkant 720p
50
—
V
V
V
—
V
Boven- en
onderkant 720p
60
—
V
V
V
—
V
Boven- en
onderkant
1080p
24
—
V
V
V
—
V
800x600
120
—
V
V
V
—
V
1024x768
120
—
V
V
V
—
V
1280x720
120
—
V
V
V
—
V
1080P
120
—
V
V
V
—
V
1080P
60
—
V
V
V
—
V
WUXGA
60
—
V
V
V
—
V
480i YcbCr422
10 bits
59,94
—
—
—
—
V
—
576i YcbCr422
10 bits
50
—
—
—
—
V
—
720p YcbCr422
10 bits
50
—
—
—
—
V
—
59,94
—
—
—
—
V
—
60
—
—
—
—
V
—
1080i YcbCr422
10 bits
50
—
—
—
—
V
—
59,94
—
—
—
—
V
—
1080p
YcbCr422
10 bits
1080sF
YcbCr422
10 bits
60
—
—
—
—
V
—
23,98
—
—
—
—
V
—
24
—
—
—
—
V
—
25
—
—
—
—
V
—
29,97
—
—
—
—
V
—
30
—
—
—
—
V
—
25
—
—
—
—
V
—
29,97
—
—
—
—
V
—
30
—
—
—
—
V
—
—
64 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
Resolutie
3GA-SDI
1080p
YcbCr422
10 bits
3GB-SDI
Framesnelheid
(Hz)
VGA
HDMI1
HDMI2
DVI
3G-SDI
HDBaseT
50
—
—
—
—
V
—
59,94
—
—
—
—
V
—
60
—
—
—
—
V
—
50
—
—
—
—
V
—
59,94
—
—
—
—
V
—
60
—
—
—
—
V
—
23,976
—
V
V
V
—
V
24,000
—
V
V
V
—
V
25,000
—
V
V
V
—
V
29,970
—
V
V
V
—
V
30,000
—
V
V
V
—
V
50,000
—
V
V
—
—
—
59,940
—
V
V
—
—
—
60,000
—
V
V
—
—
—
23,976
—
V
V
V
—
V
24,000
—
V
V
V
—
V
25,000
—
V
V
V
—
V
29,970
—
V
V
V
—
V
30,000
—
V
V
V
—
V
50,000
—
V
V
—
—
—
59,940
—
V
V
—
—
—
60,000
—
V
V
—
—
—
1080p
YcbCr422 10
bits met 352M
Payload ID
3840x2160
4K
4096x2160
V : Ondersteunde frequentie
— : Niet ondersteunde frequentie
4K True Video
—
65 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afmetingen projector
—
66 —
509,0 mm
529,0 mm
180,2 mm
191,0 mm
484,0 mm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Naleving regelgeving
FCC-waarschuwing
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke storing als de appartuur in een commerciële omgeving werkt.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven en, indien het niet geïnstalleerd
en gebruikt wordt conform de instructiehandleiding, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan
radiocommunicatie. Bediening van dit apparaat in een woongebied kan mogelijk schadelijke storing
veroorzaken, in welk geval de gebruiker op zijn/haar eigen kosten de storing moet herstellen.
Wijzigingen of modificaties die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partijen die verantwoordelijkheid
van naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.
Veiligheidscertificaties
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC (China), KC/KCC
—
67 —
V.S.
Canada
Deutschland & Österreich
Oost-Europa
Zuidoost-Azië
Oceanië
China
Japan & wereldwijd
EIKI International, Inc.
30251 Esperanza
Rancho Santa Margarita
CA 92688-2132
U.S.A.
Tel: +1 800-242-3454 +1 949-457-0200
Fax: +1 800-457-3454 +1 949-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com
EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12
65510 Idstein
Deutschland
Tel: +49 6126-9371-0
Fax: +49 6126-9371-11
E-Mail: info@eiki.de
EIKI Industrial (M) Sdn Bhd
No. 11, Nouvelle Industrial Park,
Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJU5,
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel: +60 3-6157-9330
Fax: +60 3-6157-1320
E-Mail: sales@eiki.my
EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE
Block 1,Room 606,
1628, Jin Sha Jiang Road
Shanghai, 200333
CHINA
Tel:
+86 21-3251-3993
Servicehotline: +86 21-3251-3995
Fax:
+86 21-3251-3997
E-mail: info@eiki-china.com
EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
9170 County Road 93, Suite 304,
Midland, ON, L4R 4K4, Canada
Tel: +1 800-563-3454
+1 705-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com
EIKI CZECH SPOL. S.R.O.
Branicka 416/237
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 241-410-928
+420 241-403-095
Fax: +420 241-409-435
E-Mail: info@eiki.cz
EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004
Tel: +61 03-8530-7048
Fax: +61 03-9820-5834
E-Mail: sales@eiki.net.au
EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN
Tel: +81 72-782-7492
Fax: +81 72-781-5435
WorldWide Website https://global.eiki.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising