Eiki | EK-815U | manual | EIKI EK-815U Manual

EIKI EK-815U Manual
Gebruikershandleiding
Multimediaprojector
Model EK-815U
(Projectielens is optioneel.)
Voorwoord
Functies en ontwerp
Deze multimediaprojector is ontworpen met de meest geavanceerde technologie voor draagbaarheid,
duurzaamheid en eenvoudig gebruik. Deze projector gebruikt een hoge lichtsterkte en een ecovriendelijk
systeem, een palet met 1,07 miljard kleuren en een technologie voor digitale lichtverwerking (DLP).
Instelling eenvoudig computersysteem
Beveiligingsfunctie
De projector heeft het multi-scansysteem om
snel aan bijna alle computer-uitvoersignalen te
voldoen. Resoluties tot WUXGA kunnen worden
aanvaard.
Met de beveiligingsfunctie kunt u de beveiliging
van de projector verzekeren.
LAN-netwerkfunctie
Deze projector is geladen met de bedrade
LAN-netwerkfunctie. U kunt de projector via een
netwerk bedienen en beheren.
Raadpleeg page 42 voor details en pagina's
47-54.
Nuttige functies voor prestentaties
Met de digitale zoomfunctie kunt u de aandacht
op de belangrijke informatie vestigen tijdens een
presentatie.
Laserdiodebesturing
Automatische instelfunctie
Helderheid van de laserdiode voor projectie kan
handmatig worden geselecteerd (Constante
voeding, Constante lichtsterkte of Eco-modus).
Met deze functie is automatische invoer zoeken
en automatische signaalafstelling mogelijk door
gewoon op de afstandsbediening op de knop
Auto (automatisch) te drukken.
Functie achtergrondkleur
Met de functie Achtergrondkleur kunt u de
achtergrond van het scherm aangeven ("Logo",
"Blauw", "Zwart" of "Wit" scherm) als geen
signaal beschikbaar is.
Energiebeheer
De functie Energiebeheer vermindert het
energieverbruik en zorgt voor een langere
levensduur van de laserdiode.
Meertalige menuweergave
Het bedieningsmenu is beschikbaar in 13
talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans,
Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans,
Koreaans, Portugees, Indonesisch, Nederlands
en Arabisch.
Opmerking:
Het schermmenu en de afbeeldingen in de handleiding kunnen iets verschillen van het ware product.
De handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
i—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Copyright
Deze publicatie, inclusief alle foto's, afbeeldingen en software, worden onder internationale wetgevingen
inzake copyright beschermd terwijl alle rechten zijn voorbehouden. Noch deze handleiding, noch enig
materiaal hierin, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gereproduceerd.
© Copyright 2017
Disclaimer
De informatie in dit document is, zonder kennisgeving, onderheving aan veranderingen. De fabrikant
maakt geen representaties of garanties wat betreft de inhoud hiervan en wijst hiermee enige
geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enige bepaalde doeleinden af. De
fabrikant behoudt het recht voor deze publicatie te reviseren en van tijd tot tijd wijzigingen uit te voeren
aan de inhoud ervan, zonder verplichtingen van de fabrikant om enige persoon over dergelijke revisies of
veranderingen in te lichten.
Herkenning van handelsmerk
Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren en zijn erkend.
—
ii —
Voorwoord
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk:
wij raden u ten zeerste aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u de projector gebruikt. Door het
naleven van deze veiligheids- en gebruiksrichtlijnen kunt u jarenlang genieten van een veilig gebruik
van de projector. Bewaar deze handleiding zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.
Gebruikte symbolen
Er worden waarschuwingssymbolen op het apparaat en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op
gevaarlijke situaties. De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor
belangrijke informatie.
Opmerking:
biedt aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.
Belangrijk:
biedt aanvullende informatie die niet mag worden genegeerd.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties die het apparaat kunnen beschadigen.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties waarin het apparaat kan worden beschadigd, een gevaarlijke omgeving kan
ontstaan of lichamelijke letsels kunnen worden veroorzaakt.
In deze handleiding worden namen van onderdelen en items in de OSD-menu's in een vet lettertype
voorgesteld, zoals in dit voorbeeld:
"Druk op de knop Menu op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven."
Algemene veiligheidsinformatie
¾¾ Open nooit de behuizing van het apparaat. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame
onderhoudstechnici.
¾¾ Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het
apparaat.
¾¾ De laserlichtdiode voor projectie is standaard extreem fel. Om schade aan de ogen te voorkomen, mag
u niet in de lens kijken wanneer de laserdiode is ingeschakeld.
¾¾ Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, een wankel wagentje of een wankele voet.
¾¾ Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van water, in direct zonlicht of vlakbij een
verwarmingsapparaat.
¾¾ Plaats geen zware objecten zoals boeken of tassen, op het apparaat.
—
iii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidsinstructies
• Lees deze handleiding volledig door voordat u de projector installeert en bedient.
• De projector heeft talrijke handige eigenschappen en functies. Bij een goede werking kunt u de functies
optimaal gebruiken en het apparaat in goede toestand houden. Anders wordt niet alleen de levensduur
van het apparaat korter, maar kan ook storing, brand of een ander ongeval worden veroorzaakt.
• Als uw projector niet correct werkt, leest u deze handleiding opnieuw, controleert u de
bedieningsmethode en kabelaansluiting en probeert u de oplossingen in het hoofdstuk Problemen
oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de dealer of het
servicecentrum.
Waarschuwing:
GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN
Waarschuwing:
Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u de dekplaat (of achterkant) niet
verwijderen. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Laat onderhoud en
reparaties over aan bekwame vakmensen.
Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning die een elektrische schok kan veroorzaken,
in dit apparaat aanwezig is.
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
handleiding van dit apparaat zijn.
VOOR GEBRUIKERS IN DE EU
Het symbool en de recyclingsystemen die hieronder zijn beschreven, zijn van toepassing voor EUlanden en niet voor landen in andere gebieden van de wereld.
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die
kunnen worden gerecycled en/of hergebruikt.
De symboolmarkering betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accumulators,
aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwijderd.
Opmerking:
Als er onder de symboolmarkering een chemisch symbool is afgedrukt, geeft dit chemische symbool
aan dat de batterij of accumulator een zwaar metaal met een bepaalde concentratie bevat. Dit wordt
als volgt aangegeven: Hg:kwik, Cd:cadmium, Pb:lood. In de Europese Unie zijn afzonderlijke
inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en
accumulators.
Geef de apparatuur af bij het afvalverzamelings-/recyclingcentrum van uw gemeente.
Help ons het leefmilieu te sparen!
—
iv —
Voorwoord
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing:
•
•
De projector moet geaard zijn.
Stel de projector niet bloot aan regendruppels of hoge vochtigheid om brand of elektrische schok te
vermijden.
≥1m
(≥ 39,4”)
• Deze projector produceert intens licht van de projectielens. Vermijd direct in de lens te kijken, anders
kan er oogschade worden veroorzaakt. Wees bijzonder voorzichtig en zorg ervoor dat kinderen niet
rechtstreeks in de straal kijken.
• Plaats de projector in een correcte positie. Anders kan dit resulteren in brandgevaar.
• Laat voldoende ruimte bovenaan, opzij en achter de behuizing voor ventilatie en het afkoelen van
de projector. De onderstaande afbeeldingen geven de minimum afstand aan die moeten worden
aangehouden. Hieraan moet worden voldaan als de projector in een afgesloten omgeving wordt
geplaatst, zoals in een kast.
≥1m
(≥ 39,4”)
≥1m
(≥ 39,4”)
≥1m
(≥ 39,4”)
• Dek de ventilatieopening van de projector niet af. Een slechte verluchting kan de levensduur verkorten
of zelfs gevaar veroorzaken.
• Verwijder de wisselstroomstekker als de projector gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
Waarschuwing:
•
•
•
plaats de projector niet in vettige, natte of rokerige omstandigheden, zoals in een keuken, om storing
of ongeval te voorkomen. Als de projector in contact komt met olie of chemische producten, kan
deze schade oplopen.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
De stroomstekker of de apparaatkoppeling wordt gebruikt als het apparaat voor het loskoppelen en
het ontkoppelde apparaat zal bruikbaar blijven.
—
v—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Veiligheidshandleiding
• U moet alle veiligheids- en gebruiksinstructies lezen voordat u het product gebruikt.
• Lees alle instructies die hier zijn opgegeven en bewaar ze voor later gebruik. Koppel deze projector
los van de netvoeding voordat u de reiniging uitvoert. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen.
• Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.
• Volg alle waarschuwingen en instructies op die op de projector zijn gemarkeerd.
• Voor extra bescherming van de projector tijdens een onweer of wanneer deze langere tijd onbewaakt
en ongebruikt is, trekt u de stekker uit het stopcontact. Hierdoor kunt u schade door bliksem en
stroompieken voorkomen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of gebruik in de buurt van water, zoals bijvoorbeeld in een
vochtige kelder, in de buurt van een zwembad, enz.
• Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen omdat dit gevaar kan veroorzaken.
• Plaats deze projector niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of tafel. De
projector kan vallen en ernstige lichamelijke letsels bij kinderen of volwassenen, en ernstige
schade aan het product veroorzaken.
• Gebruik alleen een wagen of voet die door de fabrikant is aanbevolen of bij de projector is verkocht.
Volg bij de montage aan een muur of op een plank de instructies van de fabrikant en gebruik een
montagekit die door de fabrikant is goedgekeurd.
• Wanneer een apparaat op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze
combinatie verplaatst. Bij abrupt stoppen, overmatige kracht en oneffen oppervlakken, kunnen het
wagentje en het apparaat kantelen.
• Sleuven en openingen in de achterkant en onderkant van de kast zijn voorzien voor ventilatie om een
betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting.
• De openingen mogen nooit worden afgedekt met een doek of andere materialen. Zorg ook dat
de opening onderaan niet wordt geblokkeerd door de projector op een bad, sofa, deken of een
ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Deze projector mag nooit naast of boven een radiator of
verwarmingsrooster worden geplaatst.
• Deze projector mag niet worden geplaatst in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast, tenzij een
goede ventilatie is voorzien.
• Duw nooit objecten in deze projector door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten
gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan
brand of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op de projector morst.
• Installeer de projector niet dicht bij het ventilatiekanaal van de airconditioning.
• Deze projector mag alleen worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven.
• Als u niet zeker bent van het geleverde stroomtype, moet u contact opnemen met een erkende
leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
• Zorg dat de wandcontactdoos en de verlengkabels niet overbelast worden, anders kan dit brand
of elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats deze
projector niet op een plaats waar de kabel beschadigd kan worden door mensen die erop trappen.
• Probeer niet zelf deze projector te onderhouden, aangezien het openen of verwijderen van de deksels
u kan blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat onderhoud en reparaties over aan
een gekwalificeerde monteur.
• In de volgende omstandigheden moet u deze projector loskoppelen van het stopcontact en contact
opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
¾¾ Wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is.
¾¾ Als er vloeistof in de projector is gemorst.
¾¾ Als de projector aan regen of water werd blootgesteld.
—
vi —
Voorwoord
¾¾ Als de projector niet normaal werkt ondanks het feit dat u de gebruiksrichtlijnen volgt. Pas alleen de
bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen
aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een
bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om de projector
te herstellen naar de normale toestand.
¾¾ Als de projector is gevallen of als de behuizing beschadigd is.
¾¾ Wanneer de projector een opvallende verandering in prestaties vertoont, geeft dit aan dat er
reparatie of onderhoud nodig is.
• Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, moet u controleren of de onderhoudstechnicus
reserveonderdelen heeft gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken als
het originele onderdeel hebben. Niet toegelaten vervangstukken kunnen brand, elektrische schok of
lichamelijke letsels veroorzaken.
• Vraag de onderhoudstechnicus na het onderhoud of de reparatie om routineveiligheidscontroles uit te
voeren om vast te stellen dat de projector veilig werkt.
Informatie voor gebruikers in de Europese Unie
Dit is een apparaat voor het projecteren van beelden op een scherm enz. en is niet bedoeld voor
gebruik als binnenverlichting in een huiselijke omgeving.
Richtlijn 2009/125/EG.
Luchtcirculatie
De ventilatie-openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie. Zorg ervoor dat deze openingen
niet worden geblokkeerd of afgedekt om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en het
apparaat te beschermen tegen oververhitting.
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•
Er wordt warme lucht uitgeblazen uit de uitlaatopening. Als u de projector gebruikt of installeert,
moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Plaats geen brandbare objecten of spuitbussen in de buurt van de projector. Er wordt warme lucht
uitgeblazen uit de luchtopeningen.
Houd de uitlaatopening op minstens 1 m afstand van andere objecten.
Raak geen randonderdeel van de uitlaatopening aan, vooral de schroeven en metalen onderdelen.
Dit gebied zal warm worden tijdens het gebruik van de projector.
Plaats niets op de projector. Objecten die op de behuizing worden geplaatst, zullen niet alleen
beschadigd raken, maar kunnen ook brandgevaar veroorzaken bij warmte.
Er zijn koelventilators voorzien voor het afkoelen van de projector.
De loopsnelheid van de ventilators verandert afhankelijk van de temperatuur binnenin de projector.
—
vii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Luchtinlaatopening
Uitlaatopening
De projector verplaatsen
Als u de projector verplaatst, moet u opletten voor de lens en de afstelbare voet intrekken om schade aan
de lens en de behuizing te voorkomen.
De projector juist installeren
• Plaats de projector op bijna waterpas.
• Zorg dat de projector juist wordt geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan de levensduur van de laserdiode
verminderen en zelfs brandgevaar veroorzaken.
Opgelet bij plafondinstallatie van de projector
•
•
•
•
•
•
Alleen bevoegd personeel mag de installatie aan het plafond uitvoeren.
We zijn niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door het gebruik van een
plafondbeugel die, zelfs in de garantieperiode, niet bij een erkende dealer werd aangeschaft.
Verwijder de plafondbeugel onmiddellijk terwijl deze niet in gebruik is.
Bij de installatie is het gebruik van een momentsleutel aanbevolen. Gebruik geen elektrische
schroevendraaier of een van het impacttype.
Lees de handleiding van de beugel voor details.
De beugel is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
—
viii —
Voorwoord
140mm
140mm
310mm
310mm
M6 x 4
10mm
280mm
Opgelet bij het verplaatsen of transporteren van de projector
•
•
•
Laat de projector niet vallen of bots er niet tegen, anders kan er schade of storing optreden.
Gebruik een geschikte draagtas als u de projector draagt.
Vervoer de projector niet met een koeriersdienst of een andere transportdienst in een ongeschikte
transportbehuizing. Dit kan schade veroorzaken aan de projector. Voor informatie over het
transporteren van de projector met een koeriersdienst of een andere transportdienst, raadpleegt u
uw dealer.
—
ix —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Belangrijke informatie
Veiligheidswaarschuwingen bij laser
Dit product is geclassificeerd als een LASERPRODUCT van KLASSE 1 - RISICOGROEP 2 van IEC
60825-1:2014 en het komt ook overeen met 21 CFR 1040.10 en 1040.11 als een risicogroep 2, LIP (Laser
Illuminated Projector = door laser verlichte projector), zoals wordt gedefinieerd in IEC 62471:2006 met
uitzondering van afwijkingen volgens de Lasernotificatie nr. 50, van de datum 24 juni 2007.
,(&&/$66/$6(5352'8&75,6.*5283
&RPSOLHVZLWK&)5DQGDVD5LVN*URXS/,3
/DVHU,OOXPLQDWHG3URMHFWRU DVGHILQHGLQ,(&H[FHSWIRUGHYLDWLRQV
SXUVXDQWWR/DVHU1RWLFH1RGDWHG-XQH
&$87,21
3RVVLEO\KD]DUGRXVRSWLFDOUDGLDWLRQHPLWWHGIURPWKLVSURGXFW'RQRWVWDUHDW
RSHUDWLQJEHDP0D\EHKDUPIXOWRWKHH\HV
,(&352'8,7/$6(5'(&/$66(*5283('(5,648(
&RQIRUPHDX[QRUPHV&)5HWFRPPH*URXSHGHULVTXH
SURMHFWHXUODVHU /,3/DVHU,OOXPLQDWHG3URMHFWRU GpILQLSDU&(,
VDXIOHVH[FHSWLRQVFLWpHVGDQVOHGRFXPHQW/DVHU1RWLFH1ƒGDWpGX-XLQ
$9(57,66(0(17
5D\RQQHPHQWRSWLTXHGDQJHUHX[SRWHQWLHOpPLVSDUFHSURGXLW1HSDVUHJDUGHU
GLUHFWHPHQWGDQVOHIDLVFHDX&HFLSRXUUDLWrWUHQRFLISRXUOHV\HX[
,(&䱢㾧ℰẎ⒨5*⍘晐䬰于
晋ṭ㠠㍕㾧ℰ⅓␱䬓⏞㗌㜆⹛㛯㗌Ḳⷕ⻩⣽䬍⏯&)5⑳⏳
,(&㈧⮁ḰḲ/,3 㾧ℰ䅎㗵㉼⽘㜡ƌ5*⍘晐䬰于
㳏ヶ
㭋Ẏ⒨⏖僤ἁẎ䔆⍘晐㾧ℰ彷⯫˛寞⋦䛛妭㒴ὃℰ㝆ƏỌℴ⯠䜣䝂㍆⮚˛
• Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule van Klasse 4. Demontage of modificatie is erg
gevaarlijk en mag nooit worden geprobeerd.
• Elke handeling of aanpassing die niet specifiek in de gebruikershandleiding wordt geïnstrueerd, creëert
het risico op gevaarlijke blootstelling aan laserstraling.
• Open of demonteer de projector niet, gezien dit schade kan veroorzaken door blootstelling aan
laserstraling.
• Staar niet in de straal als de projector aan is. Het heldere licht kan permanent oogletsel veroorzaken.
• Zorg bij het inschakelen van de projector, dat niemand binnen het projectiebereik naar de lens kijkt.
• Het niet volgen van de bedienings-, aanpassings- of bedrijfsprocedure kan schade veroorzaken door
blootstelling aan laserstraling.
• Voldoende instructies voor de montage, bediening en onderhoud, inclusief duidelijke waarschuwingen
betreffende voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan de laserstraal te vermijden.
—
x—
Voorwoord
Naleving
Waarschuwing van de FCC
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van
Klasse A, volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert,
gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform
de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch schadelijke
storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat
uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of
meer van de volgende maatregelen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• De afstand tussen apparatuur en ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Om aan Klasse A-beperkingen in Subdeel van Deel 15 van de FCC-voorschriften te voldoen, is het
gebruik van een afgeschermde kabel vereist.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij dit anders is opgegeven in de instructies. Als
dergelijke wijzigingen of aanpassingen nodig zijn, kunt u worden gevraagd om de gebruik van het
apparaat te stoppen.
Modelnummer: EK-815U
Handelsnaam: EIKI
Verantwoordelijke partij: EIKI International, Inc.
Adres: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
Telefoonnr.: 800-242-3454 (949-457-0200)
Opmerking:
Voor gebruik in een commerciële, industriële of zakelijke omgeving.
Niet voor huishoudelijk gebruik.
Vereisten voor de voedingskabel
De voedingskabel die bij deze projector is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten van het land waarin
u deze hebt gekocht.
Voedingskabel voor de Verenigde Staten en Canada:
De AC-stroomkabel die in de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt, is door de Underwriters
Laboratories (UL) in de lijst opgenomen en door de Canadian Standard Association (CSA) gecertificeerd.
De voedingskabel heft een wisselstroomtype van het aardingstype. Dit is een veiligheidsfunctie om
te garanderen dat de stekker in het stopcontact zal passen. Probeer niet om deze veiligheidsfunctie
te omzeilen. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt stoppen, moet u contact opnemen met uw
elektricien.
Waarschuwing:
Een stekker met een blootliggende flexibele draad is gevaarlijk als deze in een stopcontact onder
stroom wordt gestopt.
—
xi —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De draden in deze voedingskabel zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:
• Groen en geel ................... Aarde
• Blauw ................................ Neutraal
• Bruin .................................. Live
De kleuren van de draden in de netkabel van dit apparaat komen mogelijk niet overeen met de gekleurde
markeringen die de aansluitingen in uw stekker aanduiden. Ga als volgt te werk:
• De draad die groen en geel is gekleurd, moet worden aangesloten op de terminal in de stekker die met
de letter E of het veiligheidssymbool voor de aarding is aangegeven of op de groene of groen-gele
gekleurde terminals.
• De draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter N is gemarkeerd of zwart gekleurd
is.
• De bruine draad moet worden bevestigd op de aansluiting die met de letter L is gemarkeerd of rood
gekleurd is.
Waarschuwing:
Dit apparaat moet geaard zijn.
Opmerking:
Het stopcontact moet dichtbij het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
—
xii —
Voorwoord
Contents
GETTING STARTED................................................................................................................. 1
Packing Checklist...................................................................................................................... 1
Views of Projector Parts............................................................................................................ 2
Front-right View......................................................................................................................................2
Rear View...............................................................................................................................................3
Built-in Keypad........................................................................................................................................4
Bottom View............................................................................................................................................5
Remote Control Parts ............................................................................................................... 6
Remote Control Operating Range............................................................................................. 8
Projector and Remote Control Buttons...................................................................................... 8
Remote Control Code................................................................................................................ 8
Inserting the Remote Control Batteries .................................................................................... 9
SETUP AND OPERATION ..................................................................................................... 10
Installing the Projection Lens.................................................................................................. 10
Starting and Shutting down the Projector................................................................................ 12
Turn the Projector On...........................................................................................................................12
Turn the Projector Off...........................................................................................................................12
Adjusting the Projector Level................................................................................................... 13
Adjusting the Zoom, Focus, and Keystone.............................................................................. 14
Using the Lens Shift Adjustment............................................................................................. 15
Vertical / Horizontal Lens Shift..............................................................................................................15
Optional Lenses and Projection Size...................................................................................... 17
Projection Lens.....................................................................................................................................17
Projection Size v.s Throw Distance......................................................................................................19
ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENU SETTINGS ................................................................ 20
OSD Menu Controls................................................................................................................ 20
Navigating the OSD..............................................................................................................................20
Setting the OSD Language..................................................................................................... 21
OSD Menu Overview............................................................................................................... 22
Picture Menu........................................................................................................................... 30
3D Display Menu..................................................................................................................................31
HSG Adjustment Menu.........................................................................................................................32
Advanced Menu....................................................................................................................................33
—
xiii —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Output Menu............................................................................................................................ 34
Image Warping Menu...........................................................................................................................35
PIP/PBP Menu......................................................................................................................................36
Setup Menu............................................................................................................................. 38
Lens Function Menu.............................................................................................................................39
Menu Preferences Menu......................................................................................................................40
PIN Menu..............................................................................................................................................41
Communications Menu.........................................................................................................................42
Option Menu............................................................................................................................ 44
Power Settings Menu............................................................................................................................45
Light Source Settings Menu..................................................................................................................46
Control Your Projector Using Web Browser............................................................................. 47
Wired LAN Terminal functionalities.......................................................................................................47
Supported External Devices.................................................................................................................47
LAN_RJ45............................................................................................................................................48
RS232 by Telnet Function.....................................................................................................................52
MAINTENANCE AND SECURITY ......................................................................................... 55
Replacing the Projection Lens................................................................................................. 55
Cleaning the Projector............................................................................................................. 56
Cleaning the Lens.................................................................................................................................56
Cleaning the Case................................................................................................................................56
Using the Kensington® Lock.................................................................................................... 57
TROUBLESHOOTING ........................................................................................................... 58
Common Problems and Solutions........................................................................................... 58
Tips for Troubleshooting.......................................................................................................... 58
LED Error Messages............................................................................................................... 59
Image Problems...................................................................................................................... 60
Laser Diode Problems............................................................................................................. 60
Remote Control Problems....................................................................................................... 61
Having the Projector Serviced................................................................................................. 61
HDMI Q & A............................................................................................................................. 62
SPECIFICATIONS .................................................................................................................. 63
Specifications.......................................................................................................................... 63
Projection Distance vs. Projection Size................................................................................... 64
Projection Distance and Size Table......................................................................................................64
Timing Mode Table.................................................................................................................. 65
Projector Dimensions.............................................................................................................. 69
—
xiv —
Voorwoord
REGULATORY COMPLIANCE .............................................................................................. 70
FCC Warning........................................................................................................................... 70
Canada.................................................................................................................................... 70
Safety Certifications................................................................................................................ 70
—
xv —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Aan de slag
Controlelijst verpakking
Pak de projector voorzichtig uit en controleer of de volgende items aanwezig zijn:
DLP-PROJECTOR
F
OF
EK-815U series
Quick Start Guide
ON
3
2
1
Info
Safety Guide
Safety Guide
ON
OFF
1
2
4
1
2
6
8
9
0
Mode
Auto
Source
Enter
EK-815U series
Quick Start Guide
Menu
Exit
Gamma Bright
0
3
5
7
Info
9
8
7
1
6
5
4
Cont.
Lens H
Mode
PIP
Focus
Lens V
Keystone H
Eiki International, Inc.
Limited Warranty
This warranty is valid only on Eiki products purchased in the United States or its territories. This warranty
applies only to the original purchaser. The original dated bill of sale, sales slip or proof of purchase must be
submitted to an Authorized Service Dealer or Authorized Regional Service center at the time warranty service is
requested.
Subject to the Obligations above and Exclusions below, Eiki International, Inc (Eiki) warrants this product
against defects in materials and workmanship for a period of three (3) years or six thousand (6000) hours
-whichever occurs first. Eiki will repair or replace (at its option) the product and any of its parts, which fail to
conform to this warranty. The projection lamp is warranted to be free from defects in materials or workmanship
for a period of ninety (90) days or five hundred (500) hours - whichever occurs first. Eiki through an Authorized
Service Dealer or Authorized Regional Service Center will replace the lamp on a prorate basis. The warranty
period commences on the date the product was first purchased from an Authorized Eiki Dealer.
This warranty does not cover (A) the adjustment of customer operated controls as explained in the appropriate
model’s instruction manual or (B) the repair of any product whose serial number has been altered, defaced or
removed.
(Projection lens is optional.)
Source
This warranty shall not apply to cabinet or cosmetic parts, knobs or batteries or reinstallation of the product after
repair.
This warranty does not apply to cleaning the product and/or damage to the product due to environmental
pollutants such as tobacco smoke, cooking grease or “fog oil”. This warranty does not apply to uncrating, set-up,
installation, and removal of the product for repair or reinstallation of the product after repair. This warranty does
not apply to repairs or replacements necessitated by any cause beyond the control of Eiki including, but not
limited to, any malfunction, defect or failure caused by or resulting from unauthorized service or parts, improper
maintenance, operation contrary to furnished instruction, shipping or transits accidents, modification or repair
by the user, abuse, misuse, neglect, accident, incorrect power line voltage, fire flood or other acts of God, or
normal wear and tear.
The forgoing is lieu of all other expressed warranties and Eiki does not assume or authorize any party to assume
for its any other obligation or liability.
Eiki disclaims all warranties which may be implied by law (including the warranties of merchantability and
fitness), Eiki’s liability for any losses or damages resulting from any cause whatsoever, including warrantor’s
negligence, alleged damaged or defective goods, whether such defects are discoverable or latent, shall in no
event exceed the purchase price of the equipment.
For further information call 800-242-3454
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
ṏ⑩ᷕ㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈䘬⎵䦘⍲⏓濌濪堐
Hot Key
Pattern
ὅ㌖ᷕ⚥㓧⹄搰⮡“䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩㰉㝻㍏⇞䭉瀲≆㱽炱ᷢ㍏⇞␴ⅷ⮹䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩⹇⺫⎶⮡䍗⠫忈ㆸ䘬㰉㝻炻Ὣ徃
䓇ṏ␴撨ⓖỶ㰉㝻䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩炻ᾅ㉌䍗⠫␴Ṣỻ‍⹟炻ṭ㍸ὃ㚱ℛ㛔ṏ⑩⎗傥⏓㚱㚱㭺⍲㚱⭛䈑峐⤪⎶烉
㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈
悐ẞ⎵䦘
摭炷
Pb˅ 㰆炷
Hg˅ 擱炷
Cd˅ 瀟ẟ撔炷
Cr(VI)
˅ ⣂㹜俼劗炷
PBB
˅ ⣂㹜Ḵ劗慂炷
PBDE
˅
X
O
O
O
O
O
‫ݹ‬ᵪᕅ᫾
(䬍ᡆ䬍䭱ਸ䠁
)
X
O
O
O
O
O
䮌ཤ
X
X
O
O
O
O
⚟⌑
X
O
O
O
O
O
⛩⚟ಘ
X
O
O
O
O
O
ᕩ⡷
(ᘛࡺ⼧䬌
)
X
O
O
O
O
O
仾ᡷ㓴Ԧ
O
X
O
O
O
⚟⌑ⴆ‫؍‬ᣔᔰ‫ ޣ‬O
O
O
X
O
O
O
⑙ᓖᔰ‫ޣ‬
X
O
O
O
O
O
สᶯ㓴Ԧ
X
O
O
O
O
O
㔶㓯
,㓯ᶀ
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚ㓯
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚᨂᓗ㓴Ԧ
X
O
O
O
O
O
䠁኎Ԧ
(ᘛࡺ⼧䬌
,䬌䪹ㅹ
)
X
O
O
O
O
O
䚕᧗ಘ
˕烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐⛐宍悐ẞ㇨㚱⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌⛯⛐
SJ/T11363-2006
㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ẍᶳˤ
ʹ烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐军⮹⛐宍悐ẞ䘬㝸ᶨ⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌崭↢
SJ/T11363-2006
㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ˤ
⢯㲐烉戜Ḷ㫏䚇ᶶᷕ⚥⮡Ḷ
RoHS
䘬澵⎴奬⭂炻㛔㈽⼙㛢ṏ⑩䫎⎰㫏䚇
RoHS
㊯濶
(䓝㮼ˣ䓝⫸学⢯ᷕ旸⇞ἧ䓐㝸ṃ㚱⭛䈑峐㊯濶
),㛔
堐ᷕ㞯㚱
"X"
䘬㇨㚱悐ẞ⛯ᷢ㫏䚇
ROHS
㊯濶㇨⃩孠瀃⢾䘬悐ẞˤ
2
Auto
ter
En
Exit
Menu
a
Gamm
PIP
Cont.
Bright
3
us
Foc
sH
Len
sV
Len
m
Zoo
H
one
yst
Ke
one
yst
Ke
tter
Shu Mute)
(AV
Hot
4
tern
V
Pat
Key
ON
ON
OFF
1
2
4
3
5
7
6
8
9
0
Info
Mode
Auto
Source
Enter
Menu
Exit
Gamma Bright
Cont.
Lens H
PIP
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
AFSTANDSBEDIENING
VGA-KABEL
STROOMKABEL
(MET TWEE AAABATTERIJEN)
Hot Key
Pattern
BEKNOPTE HANDLEIDING
* Voor andere gebieden, behalve
China: STROOMKABEL x 2
(VS EN EU)
* Voor China: STROOMKABEL
x1
Safety Guide
Safety Guide
EK-815U
1
LENSKAPJE
* Voor A01-, A03- en A13lens
LENSKAPJE
* Voor A06-lens
2
CD-ROM
(DEZE HANDLEIDING)
voor China
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
QC PAS-KAART voor China
GARANTIEKAART voor China
ṏ⑩ᷕ㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈䘬⎵䦘⍲⏓濌濪堐
ὅ㌖ᷕ⚥㓧⹄搰⮡“䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩㰉㝻㍏⇞䭉瀲 ≆㱽炱ᷢ㍏⇞␴ⅷ⮹䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩⹇⺫⎶⮡䍗⠫忈ㆸ䘬㰉㝻炻Ὣ 徃
䓇ṏ␴撨ⓖỶ㰉㝻䓝⫸ᾉ〗ṏ⑩炻ᾅ㉌䍗⠫␴Ṣỻ‍⹟炻 ṭ㍸ὃ㚱ℛ㛔ṏ⑩⎗傥⏓㚱㚱㭺⍲㚱⭛䈑 峐⤪⎶烉
悐ẞ⎵䦘
‫ݹ‬ᵪᕅ᫾(䬍ᡆ䬍䭱ਸ䠁)
䮌ཤ
⚟⌑
⛩⚟ಘ
ᕩ⡷(ᘛࡺ⼧䬌)
㚱㭺㚱⭛䈑峐ㆾ⃫䳈
摭炷Pb˅ 㰆炷Hg˅ 擱炷Cd˅
X
X
X
O
O
X
O
O
O
瀟ẟ撔炷Cr(VI)˅
O
O
O
⣂㹜俼劗炷PBB˅
⣂㹜Ḵ劗慂炷PBDE˅
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
仾ᡷ㓴Ԧ
X
⚟⌑ⴆ‫؍‬ᣔᔰ‫ޣ‬
O
⑙ᓖᔰ‫ޣ‬
O
O
สᶯ㓴Ԧ
㔶㓯,㓯ᶀ
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
⭥Ⓚ㓯
X
O
O
O
O
O
⭥Ⓚᨂᓗ㓴Ԧ
䠁኎Ԧ(ᘛࡺ⼧䬌,䬌䪹ㅹ)
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
䚕᧗ಘ
˕烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐⛐宍悐ẞ㇨㚱⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌⛯⛐SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ẍᶳˤ
O
ʹ烉堐䣢宍㚱㭺㚱⭛䈑峐军⮹⛐宍悐ẞ䘬㝸ᶨ⛯峐㛸瀌ᷕ䘬⏓濌崭↢SJ/T11363-2006㞯Ⅾ奬⭂䘬旸濌天㯪ˤ
⢯㲐烉戜Ḷ㫏䚇ᶶᷕ⚥⮡ḶRoHS䘬澵⎴奬⭂炻㛔㈽⼙㛢ṏ⑩䫎⎰㫏䚇RoHS㊯濶(䓝㮼ˣ䓝⫸学⢯ᷕ旸⇞ἧ䓐㝸ṃ㚱⭛䈑峐㊯濶), 㛔
堐ᷕ㞯㚱"X"䘬㇨㚱悐ẞ⛯ᷢ㫏䚇ROHS㊯濶㇨⃩孠瀃⢾䘬悐ẞˤ
GARANTIEKAART voor VS
RoHS-KAART voor China
Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als enige items ontbreken, beschadigd lijken of als de
eenheid niet werkt. Het wordt aanbevolen dat u het originele verpakkingsmateriaal bewaart voor als u de
apparatuur ooit voor de garantieservice moet retourneren.
Opmerking:
•
Vermijd gebruik van de projector in stoffige omgevingen.
—
1—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beelden van onderdelen van de projector
Vooraanzicht
3
4
2
1
5
6
Item
Label
Beschrijving
1
Projectielens
2
Voorste IR-sensor Ontvangt signalen van de IR-afstandsbediening. Houd het
signaalpad van de sensor onbelemmerd voor ononderbroken
Bovenste IRcommunicatie met de projector.
sensor
8
4
LEDstatusindicatoren
Geeft de status van de projector weer.
59
5
Regeling van
luchtopeningen
(Inname)
Houd deze openingen onbelemmerd om oververhitting van de
projector te vermijden.
6
Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
3
Maakt automatische lensbesturing en -afstelling
mogelijk:verticale en horizontale offsets, zoom en focus.
Zie pagina
-
-
13
Belangrijk:
Ventilatieopeningen op de ventilator maken goede luchtcirculatie mogelijk waardoor de laserdiode van
de projector koel blijft. Belemmer geen van de ventilatieopeningen.
—
2—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Achteraanzicht
1
2
3
4
DVI-D
3G-SDI IN
5
6
VG A IN
7
VGA OUT
8
9
HDMI OUT
USB
3D SYNC OUT
HDBaseT
LAN
RS-232C
10
HDMI IN
SERVICE
REMOTE IN
11
12
18
Item
Label
1
3D SYNC UIT
2
3G-SDI IN
3
4
5
DVI-D
LAN
VGA IN
6
7
8
9
10
11
12
RS-232C
VGA UIT
HDMI UIT
HDMI IN
onderhoud
USB
Afstandbediening
IN
Aan/uit-knop
AC-ingang
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
HDBaseT
13
14
15
16
17
18
Ingebouwd
toetsenpaneel
17
16
15
14
13
Beschrijving
Zie pagina
Sluit de IR 3D-brilzender aan
(Opmerking: alleen voor specifieke IR 3D-brillen)
Sluit de coaxiale kabel met BNC-connector aan vanaf een
3G-SDI-apparaat.
Sluit een DVI-bron aan.
Sluit een LAN-kabel van ethernet aan.
Sluit een VGA-kabel aan van een computer of een
componentinrichting.
Sluit een RS-232 seriële poortkabel aan voor afstandsbediening.
Sluit de VGA-kabel aan op een scherm.
Sluit de HDMI-kabel aan op een scherm.
Sluit de HDMI-kabel van een HDMI-apparaat aan.
Alleen service.
Sluit de WiFi-dongle aan.
Sluit de bedrade aansluiting van de afstandsbediening aan voor
seriële besturing van de projector.
Schakel de aan/uit-knop om de voedingsbron in/uit te schakelen.
12
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan.
12
Gebruik de projector op aanrechtbladen, tafels, enz.
57
Gebruik deze om de projector veilig te stellen.
Sluit een RJ45 Cat5/Cat6-ethernetkabel aan om
ongecomprimeerde videobesturingssignalen met hoge definitie
in te voeren.
Bedien de projector.
4
Opmerking:
•
•
Om deze functie te gebruiken, moet u de voedingsadapter/stroomkabel/stroomkoord insteken
voordat u de projector in-/uitschakelt.
Gebruik deze bus niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
Waarschuwing:
Sluit als voorzorgsmaatregel alle stroom naar de projector en aangesloten apparatuur uit voordat u
aansluitingen uitvoert.
—
3—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Ingebouwd toetsenpaneel
1
2
3
4
9
8
7
Item
6
Label
5
Beschrijving
Zie pagina
1
Voeding
Schakel de projector in of uit.
12
2
Menu
Geef menu's weer.
20
3
Afsluiten
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
20
4
Bron
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
5
Invoering
•
•
Selecteer een gemarkeerd menu-item.
Wijzig of aanvaard een waarde.
20
6
Pijltoetsen
•
•
Stel een instelling of OMHOOG of OMLAAG.
Navigeer binnen een menu.
20
7
Zoom
Stel het in-/uitzoomen af.
14
8
Focus
Stel de focus af.
14
9
Lens
Stel de instelling af voor verticale of horizontale offset van de lens.
—
4—
-
-
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderaanzicht
1
140mm
140mm
1
310mm
2
310mm
2
2
2
280mm
1
Item
Label
Beschrijving
1
Verstelbare poten Verhoog of verlaag de poten om de projector waterpas te krijgen.
2
Steungaten voor
plafond
Neem contact op met uw dealer over montage van de projector
aan het plafond.
Zie pagina
13
-
Opmerking:
•
•
•
Zorg tijdens de installatie dat u alleen door UL genoemde plafondbeugels gebruikt.
Gebruik voor plafondinstallaties goedgekeurde montagehardware en M6-schroeven met een
maximale schroefdiepte van 10 mm (0,39 inch).
De constructie van de plafondmontage moet van geschikte vorm en sterkte zijn. De
belastingscapaciteit van de plafondmontage moet het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur
overschrijden en het moet als extra voorzorgsmaatregel drie keer het gewicht van de apparatuur
(niet minder dan 71,4 kg) aankunnen gedurende een periode van 60 seconden.
—
5—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderdelen afstandsbediening
ON
OFF
1
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Info
0
Mode
17
4
Auto
Source
18
Exit
19
2
5
Enter
6
7
8
Menu
Gamma Bright
Cont.
PIP
9
10
20
21
Lens H
Focus
22
Zoom
23
Pattern
24
11
Lens V
12
Keystone H
13
Keystone V
14
Shutter
(AV Mute)
Hot Key
15
Belangrijk:
1. Vermijd gebruik van de projector terwijl helder fluorescent licht aan is. Bepaalde
fluorescentverlichting met hoge frequentie kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren.
2. Zorg dat niets het pad belemmert tussen de afstandsbediening en de projector. Als het pad tussen
de afstandsbediening en de projector is belemmert, kunt u het signaal van bepaalde reflectieve
oppervlakken, zoals projectorschermen, afkaatsen.
3. De knoppen en toetsen op de projector hebben dezelfde functies als de overeenkomende
knoppen op de afstandsbediening. De gebruikershandleiding beschrijft de functies op basis van de
afstandsbediening.
Opmerking:
Voldoet aan FDA-prestatienormen voor laserproducten, met uitzondering van afwijkingen volgens
Lasernotificatie nr. 50 van 24 juni 2007.
—
6—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Label
Beschrijving
Zie pagina
1
Voeding aan
Zet de projector AAN.
12
2
Nummertoetsen
Voer een nummer (zoals een pincode) of bron-sneltoets in.
Knop bron-sneltoets:
1: VGA
2: HDMI
3: DVI-D
4: HDBaseT
5: LAN
6: 3G-SDI
-
3
Info
Informatie over beeldbron weergeven.
-
4
Automatisch
Optimaliseer automatisch de afbeelding.
-
5
Invoering
•
•
Selecteer een gemarkeerd menu-item.
Wijzig of aanvaard een waarde.
20
6
Pijltoetsen
•
•
Stel een instelling of OMHOOG of OMLAAG.
Navigeer binnen een menu.
20
7
Menu
Geef menu's weer.
8
Gamma
Stel niveaus van het middelste bereik af.
-
9
Helder
Stel de hoeveelheid licht in de afbeelding af.
-
10
Lens H
Stel de positie van de afbeelding horizontaal af.
-
11
Lens V
Stel de positie van de afbeelding verticaal af.
-
12
Trapezium H
Stel het horizontale trapezium af.
14
13
Trapezium V
Stel het verticale trapezium af.
14
14
Sluiter
(AV dempen)
Geef het videobeeld weer of maak deze leeg.
-
15
Sneltoets
Selecteer snel uw vooraf ingestelde toetsen.
-
16
UIT
Schakel de projector uit.
17
Modus
Selecteer de vooraf ingestelde weergavemodus.
-
18
Bron
Selecteer een ingang voor het hoofd- of PIP/PBP-beeld.
-
19
Afsluiten
Keer terug naar vorige niveau of sluit menu's af wanneer op
topniveau.
20
PIP
Schakel PIP/PBP AAN/UIT.
-
21
Verv.
Stel verschil tussen donker en licht af.
-
22
Focus
Stel de focus af om de helderheid van het beeld naar wens te
verbeteren.
14
23
Zoom
Stel de zoom af om een gewenste beeldgrootte te bereiken.
14
24
Patroon
Geef een testpatroon weer.
20
12
20
-
Waarschuwing:
Gebruik van andere besturingselementen, afstellingen of prestatieprocedures dan die hierin worden
aangegeven, kunnen in een gevaarlijke blootstelling aan laserlicht resulteren.
—
7—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bedieningsbereik van afstandsbediening
De afstandsbediening gebruikt infroodtransmissie om de projector te besturen. Het is niet nodig om de
afstandsbediening op de projector te richten. Mits u de afstandsbediening niet loodrecht op de zijkanten
of achterkant van de projector richt, zal de afstandsbediening goed functioneren tussen een radius
van 10 meter (32,8 voet) en 30 graden boven of onder het projectorniveau. Als de projector niet op de
afstandsbediening reageert, moet u iets dichterbij gaan.
Knoppen van projector en afstandsbediening
De projector kan met behulp van de afstandsbediening worden bediend, of via de knoppen op de
achterkant van de projector. Alle handelingen kunnen vanaf de afstandsbediening worden uitgevoerd; de
knoppen op de projector zijn beperkt wat betreft het gebruik.
Code afstandsbediening
De tien verschillende codes voor de afstandsbediening (Code 0-Code 9) zijn aan deze projector
toegewezen. Van code veranderen voorkomt interferentie door andere afstandsbedieningen als meerdere
projectoren of video-apparatur tegelijkertijd naast elkaar worden gebruikt. Verander eerst de code voor
de afstandsbediening voor de projector voordat u die voor de afstandsbediening zelf verandert. Zie
"Projectoradres" in het menu Communicatie op pagina 42.
De code voor de afstandsbediening veranderen:
Houd de knop Mode en een nummertoets (0-9) op de afstandsbediening langer dan drie seconden
ingedrukt om van code te veranderen.
Standaardinstelling: 0
Het Projectoradres voor de projector wijzigen:
Selecteer een Projectoradres in het menu SET-UP. (SET-UP → Communicatie → Projectoradres)
—
8—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Batterijen van de afstandsbediening plaatsen
1. Verwijder het lid van het batterijcompartiment, zoals in de
afbeelding wordt getoond.
2. Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-), zoals in
het batterijcompartiment wordt getoond.
3. Plaats het lid terug.
Waarschuwing:
•
•
•
Gebruik alleen AAA-batterijen (alkaline-batterijen worden aanbevolen).
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale regelgevingen.
Verwijder de batterijen als u de projector voor langdurige perioden niet gebruikt.
—
9—
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Instelling en bediening
Installatie van de projectielens
Vóór het instellen van de projector, dient u de projectielens op de projector te installeren.
Belangrijk:
•
•
Controleer vóór de installatie waar de projector wordt gebruikt en bereid een passende lens voor.
Neem voor details contact op met de dealer waar u de projector hebt gekocht.
1. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen.
2. Draai de lenskap linksom. Verwijder daarna de lenskap.
3. Verwijder beide lenskappen (voor- en achterkant) van de lens.
4. Installeer de assemblage, met het label “TOP” (boven)
op de lensassemblage naar boven gericht, in de
lensbevestiging.
—
10 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
5. Draai de lens rechtsom om de lens op de plaats te vergrendelen.
6. Installeer de lenskap stevig op de lens.
—
11 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector starten en sluiten
De projector aanzetten
1. Sluit de stroomkabel aan op de projector. Sluit het andere uiteinde daarna aan op een
stopcontact. De aan/uit-knop op het ingebouwde toetsenpaneel brandt.
Belangrijk:
Zorg dat de aan/uit-knop in de positie AAN is.
2. Zet de aangesloten apparaten aan.
3. Zet de projector aan door op de afstandsbediening te
drukken op “ ” of druk op het ingebouwde toetsenpaneel
op “ ”. De oranje Status-LED blinkt langdurig.
Het splashscreen van de projector wordt weergegeven en
aangesloten apparatuur worden gedetecteerd.
4. Als meer dan één invoerapparaat is aangesloten, drukt u op de knop Source (Bron) op de
afstandsbediening om een invoerbron (VGA, HDMI, HDBaseT, LAN of 3G-SDI) te selecteren.
5. De projector detecteert de bron die u hebt geselecteerd en geeft het beeld weer.
Zet de projector uit.
1. Druk op het ingebouwde toetsenpaneel op “
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de
projector uit te zetten. Op het weergegeven beeld verschijnt een waarschuwingsbericht.
2. Druk opnieuw op het ingebouwde toetsenpaneel op “
uw selectie te bevestigen. Als u niet opnieuw op “
weer na 10 seconden.
” of druk op de afstandsbediening op “ ” om
” of “ ” drukt, verdwijnt het waarschuwingsbericht
Waarschuwing:
Verwijder de stroomkabel niet totdat alle ventilatoren zijn gestopt; dit geeft aan dat de projector is
afgekoeld.
—
12 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afstelling van projectorniveau
Let op het volgende als u de projector instelt:
• De projectortafel of -stand moet waterpas en stevig zijn;
• Plaats de projector zodat het loodrecht op het scherm is gericht;
• Zorg dat de kabels op een veilige locatie zijn. U kunt over ze struikelen.
A
B
1. Om het niveau van de projector te verhogen, tilt u de projector op
A
.
2. Zoek de verstelbare poot die u wilt aanpassen aan de onderkant van de projector.
3. Draai de verstelbare poot rechtsom om de projector te verhogen, of linksom om het te verlagen.
Herhaal dit, indien nodig, met de resterende poten
—
13 —
B
.
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Adstelling van zoom, focus en trapezium
1. Gebruik de knop Zoom om het
geprojecteerde beeld en de schermgrootte te
vergroten B .
Lens H
Focus
A
Lens V
Keystone H
2. Gebruik de knop Focus om het
geprojecteerde beeld te verscherpen
Zoom
Keystone V
A
Shutter
(AV Mute)
.
Hot Key
Pattern
3. Gebruik de knoppen Trapezium H (op de afstandsbediening) om het
B
trapezium horizontaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Gebruik de knoppen Trapezium V (op de afstandsbediening) om het
trapezium verticaal te verstellen en een vierkanter beeld te creëren.
Lens H
Focus
Lens V
Keystone H
Zoom
Keystone V
Shutter
(AV Mute)
—
14 —
Hot Key
Pattern
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik de Afstelling voor lensverschuiving
De projectielens kan omhoog, omlaag, naar rechts en naar links worden bewogen met de door een motor
aangedreven functie voor lensverschuiving. Met deze functie is het gemakkelijk om de beelden op het
scherm te plaatsen. Lensverschuiving wordt meestal in percentage van de hoogte of breedte van de
afbeelding uitgedrukt, zie onderstaande afbeelding.
Verticale/horizontale lensverschuiving
Verticale beeld-offset: 0% offset (WUXGA)
Er is geen offset toegepast - 0% offset.
De helft van de afbeelding verschijnt
boven het midden van de lens en de helft
van de afbeelding verschijnt onder het
midden van de lens.
600 pixels boven
het midden van
de lens.
Midden van lens
600 pixels boven
het midden van
de lens.
Verticale beeld-offset: 50% offset (WUXGA)
600 pixels
verschuiving
boven het midden
van de lens.
Midden van lens
—
15 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Verticale beeld-offset: -50% offset (WUXGA)
600 pixels
verschuiving
onder het midden
van de lens.
Midden van lens
Horizontale beeld-offset: +/-15% offset (WUXGA)
1920 pixels
Midden van lens
-288 pixels
—
16 —
+288 pixels
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Optionele lenzen en projectiegrootte
Projectielens
De complete projectielensserie is zoals in de onderstaande tabel.
Item
Naam lensmodel
Lenstype
A16
A15
A01
A06
A03
A13
(AH-A25010) (AH-A22010A) (AH-A22020) (AH-A22050) (AH-A21010) (AH-A23010)
Brandpuntsafstand (f)
9,49-9,55
11,11-14,06
14,03-17,96
18,07-22,59
22,56-42,87
42,60-80,90
F-nummer
2,4
2,30-2,53
2,30-2,57
2,00-2,32
2,30-3,39
2,30-2,74
Focusspec. (MTF)
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
67 lp/mm
Zoombereik
(verhouding)
geen zoom
1,26 X
1,28 X
1,25 X
1,9 X
1,9 X
1,52-2,92
2,90-5,50
Zoom- en
focusafstelling
Gemotoriseerd
Afstandsverhouding
0,361 (120")
0,75-0,95
0,95-1,22
1,22-1,52
Afstand
0,96~2,65m
0,79~6,21m
1,01~7,98m
1,29~9,93m
Grootte projectiebeeld
120” ~ 350”
1,61~19,00m 3,18~34,77m
50” ~ 300”
Horizontaal: ±15%
Verticaal: ±50%
Projectielens: A01, A03, A13
Gemotoriseerde
lensverschuiving
Platform
H
V
rH
rV
0,67” WUXGA
15%
50%
15%
50%
Platform
H
V
rH
rV
0,67” WUXGA
15%
50%
10%
40%
Platform
H
V
rH
rV
0,67” WUXGA
15%
50%
1%
25%
Projectielens: A06
Projectielens: A15
—
17 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Bereik A01/A03/A13 lensverschuiving:
Lensverschuivingsbereik
Gemotoriseerde
lensverschuiving
Bereik A06/A15 lensverschuiving:
Donkerder
Lensverschuivingsbereik
•
De nauwkeurigheid van de lensverschuiving is 0,5 pixel per stap.
•
Als de lens te ver wordt verschoven dan het beschreven werkbereik, worden de
schermranden donkerder of raken de beelden onscherp.
Overige optionele onderdelen:
Onderdeelnummer
Item
AH-B34020
WiFi-dongle
AH-B34030
Bedrade kabel
afstandsbediening
—
18 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Projectiegrootte vs. afstand
Platform
WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
Projectielens
A16
Ulrakorte
projectieafstand
Projectieverhouding spec.
(Breed/Tele)
0,361
(120")
Zoomverhouding
NVT
Projectie-afstand (m)
(min/max)
0,96 2,65
A15
Korte afstand
0,75
A01
Brede zoom
0,95
0,95
1,26 X
0,79
1,22
1,28 X
6,21
1,01
Grootte projectiescherm
A06
Standaard
1,22
1,52
1,25 X
7,98
1,29
A03
Lange zoom
1,52
2,92
1,9 X
A13
Ultra-lange zoom
2,90
5,50
1,9 X
9,93
1,61
19,00
3,18
34,77
Projectieafstand (m)
Projectieafstand constant c
(Breed/Tele)
0,34
0,761
0,966
0,966
1,240
1,236
1,543
1,546
2,948
2,822
5,362
Projectieafstand constant d
(Breed/Tele)
5,606
-2,66
-2,71
-3,00
-2,84
-4,14
-4,01
-5,94
-5,18
13,63
11,74
Diagonaal Hoogte Breedte
(inch)
(m)
(m)
NA
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld Tele Breedbeeld Tele
50
0,67
1,08
NA
0,79
1,01
1,01
1,31
1,29
1,62
1,61
3,12
3,18
5,89
60
0,81
1,29
NA
0,96
1,22
1,22
1,57
1,56
1,95
1,94
3,76
3,78
7,05
70
0,94
1,51
NA
1,12
1,43
1,43
1,84
1,82
2,29
2,27
4,39
4,39
8,20
80
1,08
1,72
NA
1,28
1,64
1,63
2,11
2,09
2,62
2,60
5,03
5,00
9,36
10,51
90
1,21
1,94
NA
1,45
1,85
1,84
2,38
2,35
2,95
2,94
5,66
5,61
100
1,35
2,15
NA
1,61
2,05
2,05
2,64
2,62
3,28
3,27
6,30
6,21
11,67
110
1,48
2,37
NA
1,78
2,26
2,26
2,91
2,89
3,62
3,60
6,93
6,82
12,82
120
1,62
2,58
0,96
1,94
2,47
2,47
3,18
3,15
3,95
3,94
7,57
7,43
13,98
130
1,75
2,80
1,04
2,10
2,68
2,67
3,44
3,42
4,28
4,27
8,20
8,04
15,13
140
1,88
3,02
1,11
2,27
2,89
2,88
3,71
3,69
4,61
4,60
8,84
8,65
16,29
150
2,02
3,23
1,18
2,43
3,09
3,09
3,98
3,95
4,95
4,94
9,47
9,25
17,44
160
2,15
3,45
1,26
2,60
3,30
3,30
4,24
4,22
5,28
5,27
10,11
9,86
18,60
170
2,29
3,66
1,33
2,76
3,51
3,51
4,51
4,48
5,61
5,60
10,74
10,47
19,75
180
2,42
3,88
1,40
2,92
3,72
3,72
4,78
4,75
5,94
5,93
11,38
11,08
20,91
190
2,56
4,09
1,48
3,09
3,93
3,92
5,05
5,02
6,27
6,27
12,01
11,69
22,06
200
2,69
4,31
1,55
3,25
4,13
4,13
5,31
5,28
6,61
6,60
12,65
12,29
23,22
250
3,37
5,38
1,91
4,07
5,17
5,17
6,65
6,61
8,27
8,27
15,82
15,33
28,99
300
4,04
6,46
2,28
4,89
6,21
6,21
7,98
7,95
9,93
9,93
19,00
18,37
34,77
350
4,71
7,54
2,65
NVT
V
H
Middelpunt
scherm
b1
b2
(27,69) mm
b3
Optische as
a0
—
19 —
a0: Afstand van spiegel tot scherm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu-instellingen On-Screen Display (OSD, weergave op scherm)
Besturingselementen OSD-menu
De projector heeft een OSD waarmee u beeldafstellingen kunt uitvoeren en diverse instellingen kunt
wijzigen.
Door de OSD navigeren
U kunt de cursorknoppen van de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de projector gebruiken om
te navigeren en wijzigingen aan de OSD uit te voeren.
Auto
Source
B
Enter
Menu
Exit
1. Om de OSD te openen, drukt u op de
Menu-knop
A
.
2. Gebruik de pijltoetsen (pqtu)
om binnen het menu te
navigeren en een instelling
omhoog of omlaag af te stellen
B .
3. Druk op de knop Enter om het
submenu te openen of de selectie/
instelling C te bevestigen.
A
C
D
AFBEELDING
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Weergavemodus
Presentatie
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
2
Kleur
50
Tint
50
Fase
50
Frequentie
50
Hor. positie
50
Vert. positie
50
4. Druk op de knop Afsluiten om
naar het vorige menu terug te
keren of om menu's af te sluiten
wanneer op topniveau D .
Waarschuwing:
Afhankelijk van de videobron zijn niet alle items in de OSD beschikbaar. Items die niet beschikbaar zijn,
zijn ontoegankelijk en wordt grijs weergegeven.
—
20 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De OSD-taal instellen
Stel de OSD-taal naar uw voorkeur in voordat u doorgaat.
1. Druk op de knop Menu.
AFBEELDING
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Weergavemodus
Presentatie
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
2
Kleur
50
Tint
50
Fase
50
Frequentie
50
Hor. positie
50
Vert. positie
50
2. Gebruik de pijltoetsen (pq) om SETUP te selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP
te openen.
SET-UP
AFBEELDING
Taal
Nederlands
Plafondmontage
UITVOER
Automatisch
Projectie achter
Uit
Lensfunctie
Menu Voork.
SET-UP
LED-instellingen toetsenpaneel
Aan
PIN
Communicatie
OPTIE
3. Gebruik de pijltoetsen (pq) om Taal te selecteren en druk op de knop
Enter om het submenu ervan te openen.
4. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de gewenste taal te selecteren en druk
op de knop Enter om te bevestigen.
5. Druk enkele malen op de knop Exit om het menu af te sluiten.
—
21 —
Taal
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Overzicht OSD-menu
Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling vast te
stellen.
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Standaard
Presentatie
Video
Helder
REC709
Weergavemodus
DICOM SIM
Per bronset
2D hoge snelheid
3D
Mengen
Gebruiker
Opsl.gebr.
AFBEELDING
Helderheid
0 ~ 100
50
Contrast
0 ~ 100
50
Scherpte
0~4
2
Kleur
0 ~ 100
50
Tint
0 ~ 100
50
Fase
0 ~ 100
50
Frequentie
0 ~ 100
50
Hor. positie
0 ~ 100
50
Vert. positie
0 ~ 100
50
Automatisch
Frame packing
Naast elkaar
3D insch.
Boven en onder
Framereeks
3D-display
Uit
Uit
3D omkeren
Aan
Uit
DLP Link
Aan
Uit
HSG inschakelen
Aan
Uit
Autom. testpatr.
HSG-aanpassing
Automatisch
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Rood H.
0 – 254
127
Rood S
0 – 254
127
Rood G
0 – 254
127
Groen H.
0 – 254
127
Groen S
0 – 254
127
—
22 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
HSG-aanpassing
AFBEELDING
Standaard
Groen G
0 – 254
127
Blauw H
0 – 254
127
Blauw S
0 – 254
127
Blauw G
0 – 254
127
Cyaan H
0 – 254
127
Cyaan S
0 – 254
127
Cyaan G
0 – 254
127
Magenta H.
0 – 254
127
Magenta S.
0 – 254
127
Magenta G.
0 – 254
127
Geel H.
0 – 254
127
Geel S.
0 – 254
127
Geel G.
0 – 254
127
Wit R versterking
0 – 254
127
Wit G versterking
0 – 254
127
Wit B versterking
0 – 254
127
0 - 100
Per bronset
Naar standaard resetten
Witte pieken
VIdeo
Film
Helder
Gamma
CRT
Per bronset
DICOM
Gamma 2.2
Warmst
Geavanceerd
Warm
Kleurtemp.
Koel
Per bronset
Helder
RGB
REC709
Kleurruimte
REC601
RGB-video
Automatisch
—
23 —
Automatisch
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Standaard
Kleurinst.
Versterking rood
0 ~ 100
50
Verst. groen
0 ~ 100
50
Verst. blauw
0 ~ 100
50
Versch. rood
0 ~ 100
50
Versch. groen
0 ~ 100
50
Versch. blauw
0 ~ 100
50
Reset RGB verst./
versch.
AFBEELDING
Geavanceerd
Kleurverb.
0~2
1
2X
Snelh. kl.wiel
2X
3X
Uit
Filmmod.
Uit
Aan
Uit
Extreem zwart
Uit
Aan
Uit
DynamicBlack™
Uit
Aan
Automatisch
4:3
Beeldverhouding
16:9
Automatisch
16:10
Oorspr.
Uit
Overscan
Per bronset
Zoom
Bijsnijden
H. dig.zoom
50% ~ 400%
100
V digit.zoom
50% ~ 400%
100
H. dig. versch.
0 ~ 100
50
V dig. versch.
0 ~ 100
UITVOER
50
Uit
PC-modus
Kromtrekking
afbeelding
Uit
Aan
H trap.corr.
0 ~ 200
100
V. trap.corr.
0 ~ 200
100
H speld.kussen
0 ~ 100
50
V speld.kussen
0 ~ 100
4 hoeken
—
24 —
50
Bov.L.hor.aanp
0 ~ 120 (pixel)
0
Bov.L.ver.aanp
0 ~ 80
0
Bov.R.hor.aanp
0 ~ 120
0
Bov.R.ver.aanp
0 ~ 80
0
Ond.L.hor.aanp
0 ~ 120
0
Ond.L.ver.aanp
0 ~ 80
0
Ond.R.hor.aanp
0 ~ 120
0
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Kromtrekking
afbeelding
Standaard
4 hoeken
Ond.R.ver.aanp
Uit
PIP/PBP insch.
Aan
0 ~ 80
0
Uit
VGA
HDMI
DVI-D
Hoofdbron
HDBaseT
VGA
LAN
3G-SDI
VGA
HDMI
DVI-D
Subbron
HDBaseT
UITVOER
LAN
PIP/PBP
3G-SDI
Wisselen
Klein
Grootte
Gemiddeld
Groot
Groot
PBP, Hoofd links
PBP, Hoofd boven
PBP, Hoofd rechts
PBP, Hoofd onder
Lay-out
PIP-Onder rechts
PBP, Hoofd links
PIP-Onder links
PIP-Boven links
PIP-Boven rechts
Engels
Français
Español
Deutsch
Italiano
Русский
Taal
简体中文
English
日本語
SET-UP
한국어
Português
Bahasa Indonesia
Nederlands
‫العربية‬‎
Uit
Plafondmontage
Aan
Automatisch
Automatisch
—
25 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Projectie achter
Standaard
Uit
Uit
Aan
Focus in - motorstop
Focus in - motor aan-stap
Focus in - motor actief
Focus
Focus uit - motorstop
Focus uit - motor aan-stap
Focus uit - motor actief
Zoom in - motorstop
Zoom in - motor aan-stap
Zoom in - motor actief
Zoom
Zoom uit - motorstop
Zoom uit - motor aan-stap
Zoom uit - motor actief
Links verschuiving omhoog - motorstop
Links verschuiving omhoog - motor aanstap
Lensfunctie
Links verschuiving omhoog - motor actief
Links verschuiving omlaag - motorstop
Links verschuiving omlaag - motor aanstap
Links verschuiving omlaag - motor actief
Lensversch.
Links verschuiving rechts - motorstop
Links verschuiving rechts - motor aanstap
SET-UP
Links verschuiving rechts - motor actief
Links verschuiving links - motorstop
Links verschuiving links - motor aan-stap
Links verschuiving links - motor actief
Ja/Nee
(dialoogvenster)
Lenskalibratie
Nee
Lensvergr.
Menu Transpar.
Menu Voork.
LED-instellingen
toetsenpaneel
PIN
Nee
Ja
0~9
0
Uit
Berichten tonen
Aan
Aan
Uit
Aan
Aan
UIT
Pinbeveiliging
UIT
AAN
PIN wijzigen
DHCP
Communicatie
LAN
26 —
per set
IP-adres
per set
Subnetmasker
per set
Std. gateway
per set
MAC-adres
per set
Toepassen
—
UIT
AAN
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Standaard
WLAN
Netwerk
Inschakelen
per set
Start-IP
per set
Eind-IP
per set
Subnetmasker
per set
Std. gateway
per set
MAC-adres
per set
SSID
per set
Projectornaam
per set
Herstart netwerk...
Std.netw.inst. reset
9600
14400
SET-UP
Communicatie
Baudrate seriële poort
19200
19200
38400
57600
115200
RS232
Pad seriële prt.
Projectoradres
0-9
Front
IR-besturing
Bovenaan
HDBaseT
Autom. bron
Grote hoogte
RS232
HDBaseT
Uit
0
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Aan
Aan
Uit
Aan
Aan
Uit
Uit
Aan
Uit
Raster
Rood
OPTIE
Groen
Testpatroon
Blauw
Uit
Geel
Magenta
Cyaan
Wit
Zwart
—
27 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Standaard
Logo
Achtergr.kleur
Blauw
Logo
Zwart
Wit
Blanco scherm
Sneltoetsinst.
Beeldverhouding
Blanco scherm
Scherm bevriez.
Overscan
Modus 0,5 W
Stand-by voeding
Comm.modus
Uit
Direct insch.
Aan
Comm.modus
Uit
Nee
5 min
10 min
Voedingsinstellingen Autom. uitsch.
15 min
20 min
20 min
25 min
30 min
Nee
OPTIE
2 uur
Slaaptimer
4 uur
Nee
6 uur
Constante voeding
Constante
verlichting
Lichtbronmodus
Instellingen lichtbron
Eco-modus
Constante
voedingsinstellingen
0 – 99
99
Const. verlicht.inst.
0 – 99
80
Tot. uren proj.
Lichtsensor
Kalib.lichtsensor
Gekalibreerd?
(Scherm Ja/Nee)
Modelnaam
Serienummer
Oorspr. resolutie
Firmware
Informatie
Constante voeding
Hoofdbron
- Resolutie
- Signaalformaat
- Pixelklok
- Hor. vernieuwen
- Vert. vern.
—
28 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoofdmenu Submenu/instellingen
Standaard
Subbron
- Resolutie
- Signaalformaat
- Pixelklok
- Hor. vernieuwen
Informatie
- Vert. vern.
Lichtbronmodus
OPTIE
Tot. uren proj.
Stand-by voeding
IP-adres
DHCP
Fabr.inst.opn.inst.
Ja/Nee (dialoogvenster)
Service
—
29 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afbeeldingsmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
AFBEELDING
AFBEELDING
Weergavemodus
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Presentatie
Helderheid
50
Contrast
50
Scherpte
2
Kleur
50
Tint
50
Fase
50
Frequentie
50
Hor. positie
Vert. positie
50
50
Item
Beschrijving
Weergavemodus
Optimaliseer de projector voor de weergave van beelden onder bepaalde
omstandigheden, zoals Presentatie, Video, Helder, REC709, DICOM SIM, 2D hoge
snelheid, 3D, Mengen, en door gebruiker gedefinieerde voorinstelling.
Helderheid
Stel de intensiteit van de afbeelding af.
Contrast
Stel de graad van verschil tussen lichtste en donkerste delen van de afbeelding af en
verander de hoeveelheid zwart en wit in de afbeelding.
Scherpte
Selecteer de helderheid van de afbeeldingsrand.
Kleur
Stel een videobeeld van zwart en wit af naar geheel verzadigde kleur. De kleurinstelling
is alleen van toepassing op videobronnen.
Tint
Stel de rood/groen-kleurbalans in de videobeelden af. De tintinstelling is alleen van
toepassing op videobronnen.
Fase
Alleen analoge signalen. Stel de pixelfase af als het beeld nog glans of ruis
vertoont nadat pixeltracering is geoptimaliseerd. Pixelfase kan de fase van de pixelsamplefrequentie relatief aan het binnenkomend signaal afstellen.
Frequentie
Alleen analoge signalen. Constant knipperen of enkele zachte, verticale strepen of
banden over het gehele beeld, geeft slechte frequentie aan. Een goede frequentie
verzekert dat de beeldkwaliteit consistent is over het scherm, dat de beeldverhouding
behouden is en dat de pixelfase kan worden geoptimaliseerd.
Hor. positie
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels naar rechts of links.
Vert. positie
Verplaats het beeld binnen het gebied van beschikbare pixels om hoog of omlaag.
3D-display
Configureer de 3D-weergave-instellingen. Zie “3D-weergavemenu” Zie pagina 31.
HSG-aanpassing
Configureer de instellingen voor kleurbeheer. Zie “HSG-afstelmenu” Zie pagina 32.
Geavanceerd
Configureer de geavanceerde beeldinstellingen. Zie “Geavanceerd menu” Zie pagina
33.
—
30 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3D-weergavemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om 3D-display te selecteren en druk op de knop Enter om het menu 3D-display te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
3D-display
AFBEELDING
3D insch.
Automatisch
3D omkeren
UITVOER
Uit
Aan
DLP Link
SET-UP
OPTIE
Item
Beschrijving
3D insch.
Stel 3D-indeling in. Ondersteunt Verplichte 3D-indelingen en de
framesequentie 3D@120 Hz.
3D omkeren
Keer het 3D synchr. signaal om voor de toepassing voor gebruik van één
enkele projector.
DLP Link
Selecteer 3D synchr.bron:
• On (Aan): 3D synchr.type DLP-koppeilng.
• Uit: 3D synchr.bron is van de poort 3D Synchr UIT.
—
31 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
HSG-afstelmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om HSG-aanpassing te selecteren en druk op de knop Enter om het menu HSG-aanpassing te openen.
Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu
ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te
stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
HSG-aanpassing
AFBEELDING
UITVOER
HSG inschakelen
Aan
Autom. testpatr.
Aan
Rood H.
254
Rood S
0
Rood G
SET-UP
OPTIE
0
Groen H.
254
Groen S
0
Groen G
0
Blauw H
Blauw S
254
0
Item
Beschrijving
HSG inschakelen
Schakel de HSG-afstelfunctie in/uit.
Autom. testpatr.
Stel in op "Aan" om een weergave van een testpatroon in te schakelen
voor de doelkleur, of stel in op "Uit" om het automatische testpatroon uit
te schakelen.
Rood H/Groen H/Blauw H/
Cyaan H/Magenta H./Geel H.
Stel de tint af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magenta- of gele
kanaal van het beeld.
Rood S/Groen S/Blauw S/
Cyaan S/Magenta S./Geel S.
Stel de verzadiging af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magentaof gele kanaal van het beeld.
Rood G/Groen G/Blauw G/
Cyaan G/Magenta G./Geel G.
Stel de versterking af van het rode, groene, blauwe, cyaan-, magentaof gele kanaal van het beeld.
Wit R versterking/Wit G
versterking/Wit B versterking
Stil de witbalans of van het rode, groene of blauwe kanaal van het
beeld.
Naar standaard resetten
Reset de instellingen voor tint, verzadiging, versterking en witbalans
terug naar de fabrieksinstellingen.
—
32 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Geavanceerd menu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om AFBEELDING te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu AFBEELDING te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om Geavanceerd te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Geavanceerd te openen. Gebruik
de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan
te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Geavanceerd
AFBEELDING
Witte pieken
UITVOER
100
Gamma
Helder
Kleurtemp.
Helder
Kleurruimte
RGB
Kleurinst.
SET-UP
OPTIE
Kleurverb.
0
Snelh. kl.wiel
2X
Filmmod.
Uit
Extreem zwart
Uit
DynamicBlack™
Uit
Item
Beschrijving
Witte pieken
(Alleen videobron) Verhoog de helderheid van de witkleuren die bijna 100% zijn.
Gamma
Selecteer het juiste gamma uit Video, Film, Helder, CRT, DICOM en Gamma 2.2.
Kleurtemp.
Verander de intensiteit van de kleuren.
Kleurruimte
Selecteer een kleurruimte dat specifiek is afgestemd voor het invoersignaal.
Gebruik alleen analoge signalen en bepaalde digitale bronnen.
Kleurinst.
Stel de versterking af van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld. Het
zal het zwart en wit beïnvloeden.
Stel de offset af van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld. Het zal het
zwart en wit beïnvloeden.
Reset RGB-versterking/offset om naar de fabrieksinstellingen terug te keren voor
kleurafstellingen.
Kleurverb.
Het besturingselement Kleurverbetering kan de beeldkwaliteit verbeteren van
afbeeldingen met een hoge kleurverzadiging.
Snelh. kl.wiel
Hogere snelheid zal de verschijning van kleurartefacten verminderen die door
sommige mensen worden gezien.
Filmmod.
Beheer de detectie van filmmodus en bepaal of de originele bron van de
invoervideo film of video was.
Extreem zwart
Analyseer het huidige invoerbeeld en bereken een offset-waarde die dan wordt
toegevoegd naar de waarde van het zwartniveau van de analoge-naar-digitale
omvormer. Dit verzekert een optimaal zwartniveau voor elke analoge bron.
DynamicBlack™
Hiermee schakelt u de functie dynamisch zwart in of uit. Door deze functie in te
schakelen, wordt de contrastverhouding dynamisch versterkt.
—
33 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uitvoermenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
UITVOER
AFBEELDING
Beeldverhouding
Automatisch
Overscan
UITVOER
SET-UP
Uit
H. dig.zoom
100
V digit.zoom
100
H. dig. versch.
50
V dig. versch.
50
Kromtrekking afbeelding
PIP/PBP
OPTIE
Item
Beschrijving
Beeldverhouding
Geef een beeld weer met de gedetecteerde grootte of pas de grootte
van het beeld aan door de hoogte, breedte of beiden te maximaliseren,
of pas de grootte aan tot maximale grootte terwijl de oorspronkelijke
beeldverhouding behouden blijft.
Overscan
Verwijder ruis rondom het beeld. Zoom overscan vergroot het beeld met 3%
van de oorspronkelijke grootte. Bijsnijden overscan snijdt 3% bij van actieve
pixels in vier randen van het oorspronkelijke beeld.
H. dig.zoom
Verander de grootte van het weergavegebied van de projector horizontaal.
Als de grootte van het weergavegebied door deze instelling is aangepast,
kan het worden verplaatst door de instellingen H digitale verschuiving en V
digitale verschuiving te veranderen.
V digit.zoom
Verander de grootte van het weergavegebied van het beeld verticaal. Als de
grootte van het weergavegebied door deze instelling is aangepast, kan het
worden verplaatst door de instellingen H digitale verschuiving en V digitale
verschuiving te veranderen.
H. dig. versch.
Verplaats het weergavegebied horizontaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
V dig. versch.
Verplaats het weergavegebied verticaal als de grootte ervan door de
instelling Digitale zoom is veranderd.
Kromtrekking afbeelding
Configureer de instellingen voor beeldkromming. Zie “Menu
Beeldkromming” Zie pagina 35.
PIP/PBP
Configureer de PIP/PBP-instellingen. Zie “PIP/PBP-menu” Zie pagina 36.
Opmerking:
•
•
•
Als de Beeldverhouding 16:9 is geselecteerd, wordt de resolutie van het invoersignaal of 1600x1200
automatisch geschakeld naar 1600x900.
Als Automatisch is geselecteerd en het invoersignaal is 16:9, dan wordt het schermtype automatisch
(1920x1200).
Als Oorspr. is geselecteerd, wordt het scherm automatisch 1:1 gecentreerd.
—
34 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Beeldkromming
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om Kromtrekking afbeelding te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Kromtrekking
afbeelding te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop
Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te
selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Kromtrekking afbeelding
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
PC-modus
Uit
H trap.corr.
100
V. trap.corr.
100
H speld.kussen
50
V speld.kussen
50
4 hoeken
OPTIE
Item
PC-modus
Beschrijving
Schakel pc-software in om geometrie te regelen.
H trap.corr.
Stel het trapezium horizontaal af en maak een vierkanter beeld.
Horizontaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de linker- of rechterranden van het beeld
ongelijk qua lengte zijn. Dit is bedoeld voor gebruik met horizontale
toepassingen op het as.
V. trap.corr.
Stel het trapezium verticaal af en maak een vierkanter beeld.
Verticaal trapezium wordt gebruikt om een door trapezium gemaakte
beeldvorm te corrigeren waarbij de boven- en onderkant schuin lopen
naar één van de zijkanten. Dit is bedoeld voor gebruik met verticale
toepassingen op het as.
H speld.kussen
Stel het kussen horizontal af en maak een vierkanter beeld.
V speld.kussen
Stel het kussen verticaal af en maak een vierkanter beeld.
—
35 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
Beschrijving
Maak samendrukken van het beeld mogelijk zodat het in een gebied past
dat wordt gedefinieerd door de x- en y-positie van elk van de vier hoeken te
verplaatsen.
4 hoeken
A
A
B
B
B
B
A
A
PIP/PBP-menu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om UITVOER te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu UITVOER te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om PIP / PBP te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIP / PBP te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
PIP/PBP
AFBEELDING
UITVOER
PIP/PBP insch.
Aan
Hoofdbron
VGA
Subbron
DVI-D
Wisselen
Grootte
SET-UP
Groot
Lay-out
PBP, Hoofd links
OPTIE
Item
Beschrijving
PIP/PBP insch.
Schakel tussen twee bronnen tegelijk weergeven (Hoofd- en PIP/PBPbeelden) of maar één bron weergeven.
Hoofdbron
Selecteer vanuit de lijst voor actieve invoeringen één die als hoofdbeeld
moet worden gebruikt.
Subbron
Selecteer van de lijst voor actieve invoeringen één die als de PIP/PBP moet
worden gebruikt.
Wisselen
Verander het hoofdbeeld naar PIP/PBP en het PIP/PBP-beeld naar
hoofdbeeld. Wisseling is alleen mogelijk als PIP/PBP is ingeschakeld.
Grootte
Selecteer de PIP/PBP-grootte. Beschikbare opties: Klein, Gemiddeld of
Groot.
Lay-out
Stel de locatie op het scherm in van het PIP/PBP-beeld.
—
36 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel PIP/PBP-indeling en -grootte zoals hieronder wordt beschreven.
¾¾P : Geeft primaire bronregio (lichtere kleur) aan.
¾¾* : Beide bronregio's zijn van dezelfde grootte.
PIP/PBP-indeling
PIP/PBP-grootte
Gemiddeld
Klein
Groot
PBP, Hoofd links
P
P
PBP, Hoofd boven
*
P
P
P
*
P
PBP, Hoofd rechts
P
P
P
PBP, Hoofd onder
*
*
P
P
PIP-Onder rechts
P
P
P
PIP-Onder links
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PIP-Boven links
PIP-Boven rechts
PIP/PBP-matrix
HDMI
HDBaseT
LAN
DVI-D
VGA
3G-SDI
HDMI
—
—
—
V
V
V
HDBaseT
—
—
—
V
V
V
LAN (Presenter)
—
—
—
V
V
V
DVI-D
V
V
V
—
—
—
VGA
V
V
V
—
—
—
3G-SDI
V
V
V
—
—
—
—
37 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Set-upmenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om SETUP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
SET-UP
AFBEELDING
Taal
Engels
Plafondmontage
UITVOER
Automatisch
Projectie achter
Uit
Lensfunctie
Menu Voork.
SET-UP
LED-instellingen toetsenpaneel
Aan
PIN
Communicatie
OPTIE
Item
Beschrijving
Taal
Met dit item kun je een beschikbare taal selecteren voor de OSDweergave.
Plafondmontage
Draai het beeld ondersteboven voor projectie met plafondmontage.
Projectie achter
Keer het beeld om zodat u vanachter een doorschijnend scherm kunt
projecteren.
Lensfunctie
Configureer de instellingen voor lensfuncties. Zie “Menu Lensfunction”
Zie pagina 39.
Menu Voork.
Configureer de instellingen voor menuvoorkeuren. Zie “Menu
Menuvoorkeuren” Zie pagina 40.
LED-instellingen toetsenpaneel Schakel de achterverlichting van het toetsenpaneel in/uit.
PIN
Configureer de instellingen voor pincodes. Zie “Pincodemenu” Zie
pagina 41.
Communicatie
Configureer de instellingen voor communicatie. Zie
“Communicatiomenu” Zie pagina 42.
—
38 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Lensfunction
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om SETUP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Lensfunctie te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Lensfunctie te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Lensfunctie
AFBEELDING
Focus
Zoom
UITVOER
Lensversch.
Lenskalibratie
Lensvergr.
Nee
SET-UP
OPTIE
Item
Beschrijving
Focus
Stel de focusfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Zoom
Stel de zoomfunctie af op het geprojecteerde beeld.
Lensversch.
Verschuif het geprojecteerde beeld.
Lenskalibratie
Voer kalibratie uit en voer de lens terug naar de middenpositie.
Lensvergr.
Selecteer deze functie om te voorkomen dat alle lensmotoren bewegen.
• Ja: Lensverschuiving zal vergrendeld zijn.
• Nee: Lensverschuiving kan door gebruiker worden gebruikt.
—
39 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Menuvoorkeuren
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om SETUP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Menu Voork. te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Menu Voork. te openen. Gebruik de
pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te
openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Menu Voork.
AFBEELDING
Menu Transpar.
0
Berichten tonen
Aan
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Item
Beschrijving
Menu Transpar.
Wijzig de achtergrond van het OSD-menu naar transparant.
Berichten tonen
Geef statusberichten weer op het scherm.
—
40 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Pincodemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om SETUP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
PIN te selecteren en druk op de knop Enter om het menu PIN te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq)
om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
PIN
AFBEELDING
Pinbeveiliging
Uit
PIN wijzigen
UITVOER
SET-UP
OPTIE
Item
Beschrijving
Pinbeveiliging
Met de functie Pincode (persoonlijk identificatienummer) kunt u uw
projector met een wachtwoord beschermen. Zodra u de pincodefunctie
hebt ingeschakeld, moet u de pincode invoeren voordat u een beeld kunt
projecteren. (Standaard pincode: 12345)
PIN wijzigen
Wijzig de pincode.
—
41 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Communicatiomenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om SETUP te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu SET-UP te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Communicatie te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Communicatie te openen. Gebruik
de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan
te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en
druk op de knop Enter om te bevestigen.
Communicatie
AFBEELDING
LAN
WLAN
UITVOER
SET-UP
Netwerk
Baudrate seriële poort
19200
Pad seriële prt.
RS232
Projectoradres
0
IR-besturing
OPTIE
Item
Beschrijving
LAN
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (LAN).
• DHCP: Schakel de DHCP AAN/UIT.
• IP-adres: Wijs een IP-adres voor netwerk toe.
• Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
• Std. gateway: Wijs een standaard gateway voor netwerk toe.
• MAC-adres: Geef de MAC-adreswaarde voor netwerk weer.
• Toepassen: Pas netwerkinstellingen toe.
WLAN
Configureer de instellingen voor het local area netwerk (WLAN).
• Inschakelen: Schakel WLAN in/uit.
• Start-IP Start van IP-adres.
• Eind-IP Einde van IP-adres.
• Subnetmasker: Wijs een subnetmasker voor netwerk toe.
• Std. gateway: Wijs een standaard gateway voor netwerk toe.
• MAC-adres: Geef MAC-adreswaarde voor netwerk weer.
• SSID: Wijs Netwerkserviceset-ID toe.
Netwerk
Configureer de algemene netwerkinstellingen.
• Projectornaam: Geef de hostnaam van de projector weer voor het netwerk.
• Herstart netwerk: Start het netwerk opnieuw.
• Std.netw.inst. reset: Voer een reset naar fabrieksinstellingen uit
op de netwerkinstellingen. De Naam projector en instellingen voor
netwerkconfiguratie worden gereset.
Baudrate seriële poort
Selecteer de seriële poort en baudrate.
Pad seriële prt.
Selecteer het pad van de seriële poort van RS232 of HDBaseT.
Projectoradres
Stel het adres van de projector in. De projector reageert op IRafstandsbedieningsset of op hetzelfde adres van de projector of op het adres 0.
—
42 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Item
IR-besturing
Beschrijving
Voorkant:
AAN: Schakel de IR-sensor voorop in
UIT: Schakel de IR-sensor voorop uit
Bovenaan
AAN: Schakel de IR-sensor bovenop in
UIT: Schakel de IR-sensor bovenop uit
HDBaseT*
AAN: Schakel het stuursignaal via HDBaseT in
UIT: Schakel het stuursignaal via HDBaseT uit
*Opmerking:
•
Verander de instelling AAN/UIT afhankelijk van het apparaat als de IR-afstandsbediening van de
projector niet werkt.
—
43 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Optiemenu
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het submenu ervan te openen. Druk op de
pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en af te stellen en druk op de knop Enter
om te bevestigen.
OPTIE
AFBEELDING
UITVOER
SET-UP
Autom. bron
Aan
Grote hoogte
Uit
Testpatroon
Uit
Achtergr.kleur
Logo
Sneltoetsinst.
Blanco scherm
Voedingsinstellingen
Instellingen lichtbron
Lichtsensor
OPTIE
Informatie
Fabr.inst.opn.inst.
Item
Beschrijving
Autom. bron
Selecteer "Aan" zodat de projector naar andere signalen kan zoeken als het
huidige invoersignaal verloren is. Als de instelling is uitgeschakeld, zoekt de
projector alleen huidige invoerverbindingen.
Grote hoogte
Stel modus Grote hoogte aan of uit. Wanneer Aan, zal de ventilator op
hoge snelheid werken om voldoende luchtstroom voor grootte hoogten te
verzekeren.
Testpatroon
Kies het gewenste interne testpatroon om weer te geven. Druk op de knop
Patroon om het volgende testpatroon weer te geven.
Achtergr.kleur
Gebruik deze functie voor het weergeven van een “Logo-”, “Blauw”, “Zwart”
of “Wit” scherm wanneer geen signaal beschikbaar is.
Sneltoetsinst.
Wijs een andere functie toe aan de sneltoets op de afstandsbediening door
de functie in de lijst te markeren en op de knop Enter te drukken. Kies een
functie die nog niet aan een knop is toegewezen en wijs de sneltoets aan
die functie toe waardoor u snel en gemakkelijk de gekozen functie kun
gebruiken.
Voedingsinstellingen
Configureer de vermogensinstellingen. Zie “Menu Vermogeninstellingen”
Zie pagina 45.
Instellingen lichtbron
Configureer de lichtbroninstellingen. Zie “Menu Instellingen lichtbron” Zie
pagina 46.
Lichtsensor
Kalibreer de lichtsensor om met de modus Constante verlichting te
gebruiken waardoor de projector op constante helderheid kan worden
ingesteld. Als de lichtsensor niet is gekalibreerd, dan wordt de modus
Constante verlichting uitgeschakeld.
Informatie
Geef op het scherm de projectinformatie weer bron, resolutie en
softwareversie.
Fabr.inst.opn.inst.
Herstel alle instellingen naar hun standaardwaarde. Het zal niet het netwerk
resetten.
WAARSCHUWING: Na de reset is lenskalibratie vereist.
Service
Alleen voor service.
—
44 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Vermogeninstellingen
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Voedingsinstellingen. te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Voedingsinstellingen te
openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het
submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en
af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Voedingsinstellingen
AFBEELDING
Stand-by voeding
Comm.modus
Direct insch.
UITVOER
Uit
Autom. uitsch.
20 min
Slaaptimer
Nee
SET-UP
OPTIE
Item
Beschrijving
Stand-by voeding
Stel de stand-by vermogenmodus in.
• Modus 0,5 W: De projector is in stand-bymodus wanneer aangesloten
aan AC-voeding. (<0,5 W)
• Comm.modus: De projector moet via de LAN-aansluiting worden
geregeld tijds voedingstand-by.
Direct insch.
De projector schakelt automatisch aan als de netvoeding is aangesloten.
Autom. uitsch.
Schakelt de projector automatisch uit als gedurende een vooraf ingesteld
aantal minuten geen signalen zijn gedetecteerd. Als een actief signaal wordt
ontvangen voordat de projector uit gaat, wordt het beeld weergegeven.
Slaaptimer
Met dit item kan de projector automatisch uit gaan nadat het voor een
aangegeven hoeveelheid tijd aan is geweest.
—
45 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Menu Instellingen lichtbron
Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om OPTIE te
selecteren en druk op de knop Enter om het menu OPTIE te openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om
Instellingen lichtbron. te selecteren en druk op de knop Enter om het menu Instellingen lichtbron te
openen. Gebruik de pijltoetsen (pq) om de menu-optie te selecteren en druk op de knop Enter om het
submenu ervan te openen. Druk op de pijltoetsen (pqtu) om de gewenste instellingen te selecteren en
af te stellen en druk op de knop Enter om te bevestigen.
Instellingen lichtbron
AFBEELDING
UITVOER
Lichtbronmodus
Constante voeding
Constante voedingsinstellingen
99
Const. verlicht.inst.
80
Tot. uren proj.
0
SET-UP
OPTIE
Item
Beschrijving
Lichtbronmodus
Selecteer Constante voeding, Constante verlichting, of Eco-modus. In
de Eco-modus zal de projector naar de laagste ventilatiesnelheid gaan en
het vermogen van de lichtbron naar de minimale instelling schakelen.
Constante
voedingsinstellingen
Stel de waarde in voor de lichtbronvoeding (in Watt).
Const. verlicht.inst.
Stel de waarde voor de Constante verlichting in om constante helderheid
te behouden. De lichtsensor zal het lichtniveau controleren en meer
vermogen toepassen als de helderheid van de lichtbron met de tijd op
natuurlijke wijze verslechterd. Als de instelling voor lichtbronbron maximaal
vermogen bereikt, zal het in deze instelling blijven. Let op dat de lichtsensor
moet worden gekalibreerd zodat de modus Constante verlichting goed
kan werken.
Tot. uren proj.
Geef de projectietijd weer.
—
46 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Uw projector met webbrowser besturen
Ethernet
Projector
Functies van bedrade LAN-aansluiting
Afstandsbediening en controle van een projector vanaf een pc (of laptop) is ook mogelijk via een bedrade
LAN.
Compatibiliteit met Crestong-besturingskasten maakt niet alleen collectief projectorbeheer op een netwerk
mogelijk, maar ook beheer vanaf een bedieningspaneel op een browserscherm op een pc (of laptop).
• Crestong is een geregistreerd handelsmerk van Creston Electronics, Inc. van de Verenigde Staten.
Ondersteunde externe apparatuur
Deze projector wordt ondersteund door de opdrachten van de Crestron Electronics-controller en verwante
software (bijv. RoomView ®).
http://www.crestron.com/
De projector ondersteunt ook AMX en PJ-Link.
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/
Voor meer informatie over de verschillende soorten externe apparaten die met de Ethernet-poort
verbonden kunnen worden voor bediening en beheer op afstand van de projector, evenals de
bijbehorende opdrachten voor elk apparaat, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Support Service
Team.
—
47 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LAN_RJ45
1. Sluit een RJ45-kabel aan op de ethernetpoort op de projector en de pc (laptop).
3G-SDI IN
DVI-D
VG A IN
VGA OUT
HDMI OUT
HDMI IN
USB
3D SYNC OUT
HDBaseT
LAN
RS-232C
SERVICE
REMOTE IN
2. Selecteer op de pc (Laptop) Start → Bedieningspaneel → Netwerk en internet.
3. Rechtsklik op LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.
—
48 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
4. Selecteer in het venster Eigenschappen het tabblad Netwerken en selecteer
Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4).
5. Klik op Eigenschappen.
6. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en vul het IP-adres en subnetmasker in en klik
daarna op OK.
7. Druk op de knop Menu op de projector.
8. Selecteer SET-UP → Communicatie → LAN.
—
49 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
9. Voer na het openen van LAN het volgende in:
•
•
•
•
DHCP: Uit
IP-adres: 10.10.10.10
Subnetmasker: 255.255.255.0
Std. gateway: 0.0.0.0
10. Selecteer de Toepassen → Ja om de instellingen te bevstigen en wacht dan tot het is voltooid.
11. Open een webbrowser (bijvoorbeeld, Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger).
Voer in de adresbalk het IP-adres in: 10.10.10.10.
12. Druk op de knop Enter / ► .
De projector is ingesteld voor extern beheer. De functie LAN/RJ45 wordt als volgt weergegeven.
—
50 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Categorie
Creston-besturing
Projector
Item
IP-adres
15
IP-ID
3
Poort
5
Projectornaam
10
Locatie
10
Aangewezen aan
10
DHCIP (ingeschakeld)
Netwerkconfiguratie
Wachtwoord gebruiker
(N.v.t)
IP-adres
15
Subnetmasker
15
Std. gateway
15
Ingeschakeld
(N.v.t)
Nieuw wachtwoord
10
Bevestigen
10
Ingeschakeld
Wachtwoord beheerder
Invoerlengte
(N.v.t)
Nieuw wachtwoord
10
Bevestigen
10
Ga voor meer informatie naar http://www.crestron.com.
Functie Warping en Mengen
De toepassingssoftware Warping & Blending en de handleiding daarvan kunnen worden gedownload
vanaf de ELKI-website.
Functie Presentatie
De toepassingssoftware Presenter en de handleiding daarvan kunnen worden gedownload vanaf de ELKIwebsite.
Url: http://www.eiki.com
—
51 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
RS232 door Telnet-functie
Behalve de projector die aan de RS232-interface is aangesloten met "Hyper-Terminal"-communicatie door
middel van een toegewijde RS232-opdrachtbesturing, bestaat er een alternatieve manier van RS232opdrachtbesturing, de zogenaamde "RS232 door TELNET" voor LAN/RJ45-interface.
Beknopte handleiding voor “RS232 door TELNET”
Controleer en krijg het IP-adres op het OSD van de projector.
Zorg dat de laptop/pc toegang hebben tot de webpagina van de projector.
Zorg dat de instelling "Windows Firewall" is uitgeschakeld in geval de functie "TELNET" door de laptop/pc
wordt uitgefilterd.
Start → Alle programma's → Accessoires → Opdrachtprompt
Voer de opdrachtindeling in zoals hieronder:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (er wordt op de knop Enter gedrukt)
(ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adres van de projector)
Als de Telnet-verbinding klaar is en de gebruiker een RS232-opdrachtinvoer kan hebben, druk dan op de
knop Enter en de RS232-opdracht kan bewerkbaar zijn.
—
52 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Hoe TELNET ingeschakeld hebben in Windows VISTA/7
Voor instelling van Windows VISTA is de functie "TELNET" standaard niet inbegrepen. De eindgebruiker
kan het hebben door “Windows-functies in- of uitschakelen” ingeschakeld te hebben.
1. Open "Configuratiescherm" in Windows VISTA.
2. Open "Programma's".
—
53 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
3. Selecteer "Windows-functies in- of uitschakelen" om het te openen.
4. Schakel de optie “Telnet-client” in en klik daarna op OK.
Specblad voor “RS232 door TELNET”:
1. Telnet: TCP
2. Telnet-poort: 3023
(neem voor meer details contact op met de service-agent of -team)
3. Telnet-hulpprogramma: Windows "TELNET.exe" (consolemodus)
4. Uitschakeling voor het besturingselement RS232-door-Telnet normaal: Sluit onmiddellijk nadat de
TELNET-verbinding klaar is, het Windows Telnet-hulpprogramma.
5. Beperking 1 voor Telnet-Control:er zijn minder dan 50 bytes voor succesvolle nettolading van het
netwerk voor de toepassing van Telnet-Control.
Beperking 2 voor Telnet-Control:er zijn minder dan 31 bytes voor één volledige RS232-opdracht voor
Telnet-Control.
Beperking 3 voor Telnet-Control: Minimale vertraging voor de volgende RS232-opdracht met moeer dan
200 (ms) zijn.
(* In het in Windows geïntegreerde “TELNET.exe”-hulpprogramma maakt het drukken op de knop Enter
een code voor “Regelterugloop” en “Nieuwe regel”.)
—
54 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Onderhoud en beveiliging
Vervanging van de projectielens
Voer het volgende uit om de projectielens te vervangen:
1. Centreer de lens. Gebruik de knop Lens H of Lens V (op de afstandsbediening) om de lens op zijn
middenpositie af te stellen.
Belangrijk:
•
•
Zorg dat de lens niet op of bij zijn middenpositie is.
Door te proberen de lens te verwijderen terwijl het op een grote offset is, kan schade aan de
lensassemblage veroorzaken.
2. Druk tweemaal op “
” op het ingebouwde toetsenpaneel of druk op “
de projector uit te schakelen na het afkoelen.
3. Verwijder het lenskapje van de lens.
4. Draai de lens rechtsom om het van de lensbevestiging
los te maken.
5. Verwijder de lens uit de lensbevestiging.
6. Installeer de nieuwe lens, met het label “TOP” (boven) op
de lensassemblage naar boven gericht. Zie “Installatie
van de projectielens” Zie pagina 10.
—
55 —
” op de afstandsbediening om
DLP-projector — Gebruikershandleiding
De projector reinigen
Reiniging van de projector om stof en vuil te verwijderen, helpt een probleemloze werking te verzekeren.
Waarschuwing:
•
•
•
•
Zorg dat de projector ten minste 30 minuten voor de reiniging is uitgeschakeld en uitgetrokken.
Falen dit te doen kan in ernstige brandwonden resulteren.
Gebruik alleen een vochtige doek om te reinigen. Laat geen water in de ventilatieopeningen komen
op de projector.
Als tijdens het reinigen een beetje water in de binnenkant van de projector komt, moet u het vóór
het gebruik niet-ingestoken gedurende enkele uren in een goed geventileerde kamer laten.
Als tijdens het reinigen veel water in de binnenkant van de projector komt, moet de projector worden
onderhouden.
De lens reinigen
U kunt in camerawinkels een reinigingsmiddel voor de optische lens aanschaffen. Raadpleeg het
volgende om de projectorlens te reinigen.
1. Breng met een zachte doek reinigingsmiddel voor optische lenzen aan om te reinigen. (Het
reinigingsmiddel niet rechtstreeks op de lens aanbrengen.)
2. Veeg met draaiende beweging voorzichtig over de lens.
Waarschuwing:
•
•
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
Om verkleuring of vervaging te vermijden, mag geen reinigingsmiddel op de behuizing van de
projector komen.
De behuizing reinigen
Raadpleeg het volgende om de behuizing van de projector te reinigen.
1. Veeg met een schone vochtige doek het stof af.
2. Bevochtig de doek met warm water en een mild reinigingsmiddel (zoals afwasmiddel) en veeg de
behuizing af.
3. Spoel al het reinigingsmiddel uit de doek en veeg nogmaals over de projector.
Waarschuwing:
Om verkleuring of vervaging van de behuizing te vermijden, mag u geen op alcohol gebaseerde
schuurmiddelen gebruiken.
—
56 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Gebruik van het Kensington®-slot
Als u bezorgd bent over de beveiliging, bevestigt u de projector met het Kensington-slot en een
veiligheidskabel aan een permanent object.
3G-SDI IN
DVI-D
VG A IN
VGA OUT
HDMI OUT
USB
3D SYNC OUT
HDBaseT
LAN
RS-232C
HDMI IN
SERVICE
REMOTE IN
Opmerking:
Neem contact op met uw verkoper voor details over het aanschaffen van een passende Kensingtonveiligheidskabel.
Het beveiligingsslot komt overeen met het Kensington’s MicroSaver-beveiligingssysteem. Als u enige
opmerkingen hebt, neemt dan contact op met: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403,
U.S.A. Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com.
—
57 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleemoplossen
Algemene problemen en oplossingen
Deze richtlijnen geven tips over hoe problemen te behandelen die u tijdens het gebruik van de projector
mogelijk ondervindt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor
hulp.
In veel gevallen wordt urenlang naar een oplossing gezocht en wordt uiteindelijk vastgesteld dat het
eigenlijk slechts om een losse aansluiting ging. Controleer het volgende alvorens u doorgaat naar de
probleemspecifieke oplossingen.
¾¾ Gebruik een ander elektrisch apparaat om te bevestigen dat het stopcontact werkt.
¾¾ Zorg dat de projector is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat alle verbindingen goed zijn bevestigd.
¾¾ Zorg dat het bevestigde apparaat is ingeschakeld.
¾¾ Zorg dat een aangesloten pc niet in een onderbrekingsmodus is.
¾¾ Zorg dat een aangesloten laptop voor externe display is geconfigureerd.
(Dit wordt meestal gedaan door op de Fn-toetscombinatie op de laptop te drukken.)
Tips voor probleemoplossen
• Probeer in elke probleemspecifieke sectie de stappen in de voorgestelde volgorde. Dit kan u helpen het
probleem sneller op te lossen.
• Probeer het probleem vast te stellen en dus te vermijden dat niet-defecte onderdelen worden
vervangen. Bijvoorbeeld, als u batterijen vervangt en het probleem houdt aan, plaatst u de originele
batterijen terug en gaat u door naar de volgende stap.
• Houd een verslag bij over de stappen die u neemt tijdens het probleemoplossen: de informatie kan
nuttig zijn bij het bellen voor technische ondersteuning of voor het doorgeven aan het servicepersoneel.
—
58 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
LED-foutberichten
De LED-statusindicatoren bevinden zich bovenop de projector. Elke LED wordt hieronder gedefinieerd.
Bericht
LED-lampje
Status-LED
AV-dempings-LED
Groen
Oranje
Rood
Groen
Oranje
Rood
Groen
Oranje
Stand-bystatus
-
-
-
Knippert
-
-
-
-
Inschakelen (opwarmen)
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
Uitschakelen (afkoelen)
-
-
-
-
Knippert
-
-
-
AV-gedempt is uit (beeld
wordt weergegeven)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
Stabiel
-
AV-gedempt is aan (beeld is
zwart)
Stabiel
-
-
Stabiel
-
-
-
Stabiel
Projectorcommunicatie
Stabiel
-
-
Knippert
-
-
Stabiel
-
Upgrade firmware
-
-
-
Knippert Knippert
-
-
-
Fout (te hoge temperatuur)
-
-
-
-
-
Stabiel
-
-
Fout (Vent.defect)
-
-
-
-
-
Knippert
-
-
Voeding en laserdiode aan
—
59 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Beeldproblemen
Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm
1. Verifieer de instellingen op uw laptop of desktop-pc.
2. Schakel alle apparatuur uit en de voeding aan, in de juiste volgorde.
Probleem: Het beeld is onscherp
1. Druk op de knop Focus om de focus op de projector af te stellen.
2. Druk op de knop Auto (automatisch) op de afstandsbediening om het beeld automatisch te
optimaliseren.
3. Zorg dat de afstand projector-naar-scherm binnen het aangegeven bereik is.
4. Controleer of de projectorlens schoon is.
Probleem: Het beeld is boven of onder breder (trapeziumeffect)
1. Plaats de projector zo, zodat het zo loodrecht mogelijk op het scherm is gericht.
2. Druk op de knop Trapezium H of Trapezium V op de afstandsbediening om het probleem te corrigeren.
Probleem: Het beeld is omgekeerd
Controleer de Projectie achter in het menu Set-up van het schermmenu.
Probleem: Het beeld is gestreept
1. Stel de instellingen Fase en Frequentie in het menu Afbeelding van het schermmenu in naar de
standaardinstellingen.
2. Zorg dat het probleem niet wordt veroorzaakt de videokaart van een aangesloten pc. Sluit anders een
andere computer aan.
Probleem: Het beeld is plat, zonder contrast
Pas de instelling Contrast in het OSD-menu Afbeelding aan.
Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld
Pas de instellingen Kleurtemp. en Gamma aan in het menu AFBEELDING > Geavanceerd van de OSD.
Problemen met laserdiode
Probleem: Er komt geen licht van de projector
1. Controleer of de stroomkabel goed is bevestigd.
2. Zorg dat de voedingsbron goed is door het met een ander elektrisch apparaat te testen.
3. Start de projector in de juiste volgorde en controlee of het groene LED-lampje brandt.
—
60 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Probleem: De laserdiode gaat uit
1. Stroompieken kunnen het uitschakelen van de laserdiode veroorzaken. Steek de stroomkabel opnieuw
in. Als het oranje LED-lampje brandt, geeft dit aan dat de tijd van de laserdiode is verlopen. Druk op
het ingebouwde toetsenpaneel op “ ” of druk op de afstandsbediening op “ ” om de projector uit te
zetten.
2. Laat de projector onderhouden.
Problemen met afstandsbediening
Probleem: De projector reageert niet op de afstandsbediening
1. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de projector.
2. Zorg dat het pad tussen de afstandsbediening en sensor niet is belemmerd.
3. Schakel alle fluorescerende lampen in de ruimte uit zijn.
4. Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geïnstalleerd.
5. Vervang de batterijen.
6. Schakel andere met infrarood-ingeschakelde apparaten in de buurt uit.
7. Laat de afstandsbediening onderhouden.
De projector laten onderhouden
Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u de projector laten onderhouden. Verpak de projector in
de originele kartonnen doos. Voeg een beschrijving toe van het probleem en een controlelijst van de
stappen die u hebt ondernomen om het probleem op te lossen. De informatie kan nuttig zijn voor het
servicepersoneel. Retourneer de projector voor onderhoud terug naar de plaats waar u het hebt gekocht.
—
61 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Specificaties
Specificaties
Item
Beschrijving
Schermtype
0,67” WUXGA DMD
Resolutie
WUXGA (1920 x 1200)
Zoom/focus
Gemotoriseerd
Zoomverhouding
Afhankelijk van lens
Correctie trapezium
Verticaal: +/- 20 graden, horizontaal: +/- 20 graden
Projectiemethoden
Voorkant Achterkant, Bureaublad/Plafond (Achterkant, Voorkant)
Gegevenscompatibiliteit
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac
Videocompatibiliteit
1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
H-synchr.
15, 31~91,4 KHz
V-synchr.
24~30 Hz, 47~120 Hz
Veiligheidscertificatie
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC (China), KC/KCC
Bedrijfstemperatuur
5° ~ 40 °C
Afmetingen (B x H x D)
484 x 181 x 509 mm (zonder lens en elevators)
Gewicht
22,94 kg
AC-ingang
AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Energieverbruik
395 W (ECO-helderheidsmodus); 770 W (normale helderheidsmodus)
Vermogen laserdiode
35W@3A (Normale modus)
Levensduur laserdiode
20.000 uur Standaard @ 35W (Normale modus)
Invoeraansluitingen
1 x HDMI (versie 1.4) (met borgschroef)
1 x DVI-D (ondersteunt alleen digitaal signaal)
1 x VGA IN (D-Sub 15-pins) (Computer In of Component)
1 x HDBaseT
1 x 3G-SDI IN
Uitvoeraansluitingen
1 x HDMI (versie 1.4) (met borgschroef)
1 x VGA uit (ondersteunt VGA-circuits door het scherm) (Scherm uit)
1 x 3D SYNCHR. uit
Besturingsaansluitingen
1 x RS232 (D-sub 9-pins) (pc-besturing)
1 x bedraad in (3,5 mm klinksteker) (Afstandsbediening In)
1 x USB type A (voor doeleinden van WiFi-dongle)
1 x Mini USB (alleen voor upgrade van LAN FW) (Service)
1 x RJ45 (LAN)
1 x IR-ontvanger (op de voor- en bovenkant)
Beveiliging
Kensington-slot
Beveiligingsbalk
Opmerking:
Neem contact op met uw lokale distributeur voor vragen over productspecificaties.
—
63 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Projectie-afstand vs. Projectiegrootte
V
H
Middelpunt
scherm
b1
b2
(27,69) mm
b3
Optische as
a0
a0: Afstand van spiegel tot scherm
Projectieafstand en Groottetabel
Platform
WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
A16
Ulrakorte
projectie-
Projectielens
A15
Korte afstand
A01
Brede zoom
A06
Standaard
A03
Lange zoom
A13
Ultra-lange zoom
afstand
Projectieverhouding spec.
(Breed/Tele)
0,361
(120")
Zoomverhouding
NVT
Projectie-afstand (m) (min/
max)
0,96
2,65
0,75
0,95
0,95
1,26 X
0,79
1,22
1,28 X
6,21
1,01
Grootte projectiescherm
1,22
1,52
1,25 X
7,98
1,29
1,52
2,92
2,90
1,9 X
1,9 X
9,93
1,61
19,00
3,18
34,77
Projectieafstand (m)
Projectieafstand constant c
(Breed/Tele)
0,34
0,761
0,966
0,966
1,240
1,236
1,543
1,546
2,948
2,822
5,362
Projectieafstand constant d
(Breed/Tele)
5,606
-2,66
-2,71
-3,00
-2,84
-4,14
-4,01
-5,94
-5,18
13,63
11,74
NA
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld
Tele
Breedbeeld
Tele
Diagonaal
(inch)
Hoogte
(m)
Breedte
(m)
50
0,67
1,08
NA
0,79
1,01
1,01
1,31
1,29
1,62
1,61
3,12
3,18
5,89
60
0,81
1,29
NA
0,96
1,22
1,22
1,57
1,56
1,95
1,94
3,76
3,78
7,05
70
0,94
1,51
NA
1,12
1,43
1,43
1,84
1,82
2,29
2,27
4,39
4,39
8,20
80
1,08
1,72
NA
1,28
1,64
1,63
2,11
2,09
2,62
2,60
5,03
5,00
9,36
10,51
90
1,21
1,94
NA
1,45
1,85
1,84
2,38
2,35
2,95
2,94
5,66
5,61
100
1,35
2,15
NA
1,61
2,05
2,05
2,64
2,62
3,28
3,27
6,30
6,21
11,67
110
1,48
2,37
NA
1,78
2,26
2,26
2,91
2,89
3,62
3,60
6,93
6,82
12,82
120
1,62
2,58
0,96
1,94
2,47
2,47
3,18
3,15
3,95
3,94
7,57
7,43
13,98
130
1,75
2,80
1,04
2,10
2,68
2,67
3,44
3,42
4,28
4,27
8,20
8,04
15,13
140
1,88
3,02
1,11
2,27
2,89
2,88
3,71
3,69
4,61
4,60
8,84
8,65
16,29
150
2,02
3,23
1,18
2,43
3,09
3,09
3,98
3,95
4,95
4,94
9,47
9,25
17,44
160
2,15
3,45
1,26
2,60
3,30
3,30
4,24
4,22
5,28
5,27
10,11
9,86
18,60
170
2,29
3,66
1,33
2,76
3,51
3,51
4,51
4,48
5,61
5,60
10,74
10,47
19,75
180
2,42
3,88
1,40
2,92
3,72
3,72
4,78
4,75
5,94
5,93
11,38
11,08
20,91
190
2,56
4,09
1,48
3,09
3,93
3,92
5,05
5,02
6,27
6,27
12,01
11,69
22,06
200
2,69
4,31
1,55
3,25
4,13
4,13
5,31
5,28
6,61
6,60
12,65
12,29
23,22
250
3,37
5,38
1,91
4,07
5,17
5,17
6,65
6,61
8,27
8,27
15,82
15,33
28,99
300
4,04
6,46
2,28
4,89
6,21
6,21
7,98
7,95
9,93
9,93
19,00
18,37
34,77
350
4.71
7.54
2.65
NVT
Opmerking:
•
•
5,50
De waarden in de tabel zijn benaderd en kunnen iets verschillen van de feitelijke metingen.
In geval van plafondmontage moet op locatie worden aangepast.
—
64 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Tabel Timingmodus
Signaaltype
PC
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
3G-SDI
640x480
60
V
V
V
V
—
640x480
72
V
V
V
V
—
640x480
75
V
V
V
V
—
640x480
85
V
V
V
V
—
640x480
66,6
—
V
V
V
—
720x400
70
V
V
V
V
—
800x600
60
V
V
V
V
—
800x600
72
V
V
V
V
—
800x600
75
V
V
V
V
—
800x600
85
V
V
V
V
—
800x600
120
V
V
V
V
—
832x624
75
V
V
V
V
—
848x480
50
—
V
V
V
—
848x480
60
—
V
V
V
—
848x480
75
—
V
V
V
—
848x480
85
—
V
V
V
—
1024x768
60
V
V
V
V
—
1024x768
75
V
V
V
V
—
1024x768
85
V
V
V
V
—
1024x768
120
V
V
V
V
—
1152x720
50
—
V
V
V
—
1152x720
60
—
V
V
V
—
1152x720
75
—
V
V
V
—
1152x720
85
—
V
V
V
—
1152x864
60
V
V
V
V
—
1152x864
70
V
V
V
V
—
1152x864
75
V
V
V
V
—
1152x864
85
V
V
V
V
—
1152x870
75
—
V
V
V
—
1280x720
50
—
V
V
V
—
1280x720
60
V
V
V
V
—
1280x720
75
V
V
V
V
—
1280x720
85
V
V
V
V
—
1280x720
120
V
V
V
V
—
1280x768
60
V
V
V
V
—
1280x768
75
V
V
V
V
—
1280x768
85
V
V
V
V
—
1280x800
50
V
V
V
V
—
1280x800
60
V
V
V
V
—
1280x800
75
V
V
V
V
—
—
65 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
PC
NTSC
PAL
SECAM
SDTV
EDTV
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
3G-SDI
1280x800
1280x960
85
V
V
V
V
—
50
—
V
V
V
—
1280x960
60
V
V
V
V
—
1280x960
75
V
V
V
V
—
1280x960
85
V
V
V
V
—
1280x1024
50
—
V
V
V
—
1280x1024
60
V
V
V
V
—
1280x1024
75
V
V
V
V
—
1280x1024
85
V
V
V
V
—
1360x768
50
—
V
V
V
—
1360x768
60
—
V
V
V
—
1360x768
75
—
V
V
V
—
1360x768
85
—
V
V
V
—
1366x768
60
V
V
V
V
—
1400x1050
50
—
V
V
V
—
1400x1050
60
—
V
V
V
—
1400x1050
75
V
V
V
V
—
1440x900
60
V
V
V
V
—
1440x900
75
—
V
V
V
—
1600x900
60
—
V
V
V
—
1600x1200
60
V
V
V
V
—
1680x1050
60
V
V
V
V
—
1920X1080
50
—
V
V
V
—
1920X1080
60
V
V
V
V
—
1920X1200RB
60
V
V
V
V
—
1920X1200RB
50
V
V
V
V
—
NTSC
(M, 4.43)
60
—
—
—
—
—
PAL (B,G,H,I)
50
—
—
—
—
—
PAL (N)
50
—
—
—
—
—
PAL (M)
60
—
—
—
—
—
SECAM (M)
50
—
—
—
—
—
480i
60
V
V
V
V
—
576i
50
V
V
V
V
—
480p
60
V
V
V
V
—
576p
50
V
V
V
V
—
—
66 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
HDTV
Verplichte
3D
Frame
sequential
3D
SD-SDI
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
3G-SDI
1080i
25
V
V
V
V
—
1080i
29
V
V
V
V
—
1080i
30
V
V
V
V
—
720p
50
V
V
V
V
—
720p
59
V
V
V
V
—
720p
60
V
V
V
V
—
1080p
23
V
V
V
V
—
1080p
24
V
V
V
V
—
1080p
25
V
V
V
V
—
1080p
29
V
V
V
V
—
1080p
30
V
V
V
V
—
1080p
50
V
V
V
V
—
1080p
59
V
V
V
V
—
1080p
60
V
V
V
V
—
Frame
packing 1080p
24
—
V
—
V
—
Frame
packing 720p
50
—
V
—
V
—
Frame
packing 720p
60
—
V
—
V
—
Naast elkaar
1080i
50
—
V
—
V
—
Naast elkaar
1080i
60
—
V
—
V
—
Boven- en
onderkant
720p
50
—
V
—
V
—
Boven- en
onderkant
720p
60
—
V
—
V
—
Boven- en
onderkant
1080p
24
—
V
—
V
—
800x600
120
—
V
—
V
—
1024x768
120
—
V
—
V
—
1280x720
120
—
V
—
V
—
480i YcbCr422
10 bits
59,94
—
—
—
—
V
576i YcbCr422
10 bits
50
—
—
—
—
V
—
67 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Signaaltype
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
VGA
HDMI
DVI
HDBaseT
3G-SDI
720p
YcbCr422
10 bits
50
—
—
—
—
V
59,94
—
—
—
—
V
60
—
—
—
—
V
50
—
—
—
—
V
59,94
—
—
—
—
V
1080i
YcbCr422
10 bits
HD-SDI
1080p
YcbCr422
10 bits
1080sF
YcbCr422
10 bits
3GA-SDI
3GB-SDI
1080p
YcbCr422
10 bits
"1080p
YcbCr422
10 bits
Met 352M
Payload ID"
60
—
—
—
—
V
23,98
—
—
—
—
V
24
—
—
—
—
V
25
—
—
—
—
V
29,97
—
—
—
—
V
30
—
—
—
—
V
25
—
—
—
—
V
29,97
—
—
—
—
V
30
—
—
—
—
V
50
—
—
—
—
V
59,94
—
—
—
—
V
60
—
—
—
—
V
50
—
—
—
—
V
59,94
—
—
—
—
V
60
—
—
—
—
V
V : Ondersteunde frequentie
— : Niet ondersteunde frequentie
—
68 —
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afmetingen projector
—
69 —
509mm
529mm
181mm
190,9mm
484mm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Afmetingen projector
—
69 —
509mm
529mm
181mm
190,9mm
484mm
DLP-projector — Gebruikershandleiding
Naleving regelgeving
FCC-waarschuwing
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke storing als de appartuur in een commerciële omgeving werkt.
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven en, indien het niet geïnstalleerd
en gebruikt wordt conform de instructiehandleiding, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan
radiocommunicatie. Bediening van dit apparaat in een woongebied kan mogelijk schadelijke storing
veroorzaken, in welk geval de gebruiker op zijn/haar eigen kosten de storing moet herstellen.
Wijzigingen of modificaties die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partijen die verantwoordelijkheid
van naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan de Canadese ICES-003.
Veiligheidscertificaties
UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC (China), KC/KCC
—
70 —
U.S.A.
Canada
Deutschland & Österreich
Eastern Europe
South East Asia
Oceania
China
Japan & Worldwide
EIKI International, Inc.
30251 Esperanza
Rancho Santa Margarita
CA 92688-2132
U.S.A.
Tel: +1 800-242-3454 +1 949-457-0200
Fax: +1 800-457-3454 +1 949-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com
EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12
65510 Idstein
Deutschland
Tel: +49 6126-9371-0
Fax: +49 6126-9371-11
E-Mail: info@eiki.de
EIKI Industrial (M) Sdn Bhd
No. 11, Nouvelle Industrial Park,
Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJU5,
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Tel: +60 3-6157-9330
Fax: +60 3-6157-1320
E-Mail: sales@eiki.my
EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE
Block 1,Room 606,
1628, Jin Sha Jiang Road
Shanghai, 200333
CHINA
Tel:
+86 21-3251-3993
Service Hot line: +86 21-3251-3995
Fax:
+86 21-3251-3997
E-mail: info@eiki-china.com
EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
9170 County Road 93, Suite 304,
Midland, ON, L4R 4K4, Canada
Tel: +1 800-563-3454
+1 705-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com
EIKI CZECH SPOL. S.R.O.
Branicka 416/237
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 241-410-928
+420 241-403-095
Fax: +420 241-409-435
E-Mail: info@eiki.cz
EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004
Tel: +61 03-8530-7048
Fax: +61 03-9820-5834
E-Mail: sales@eiki.net.au
EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN
Tel: +81 72-782-7492
Fax: +81 72-781-5435
WorldWide Website http://www.eiki.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising