SAGEMCOM | RTI95 on demand | User guide | Sagemcom RTI95 on demand User Guide

Sagemcom RTI95 on demand User Guide
L
A
U
N
A
M
R
E
G
U
d
BR
eman
d
n
o
er
box
1
INDHOLD
Velkommen til Boxer On Demand................. 3
Hvordan fungerer Boxer On Demand?...... 3
Installation................................................................................4
Navigering i portalen.....................................................4
Fjernbetjeningen................................................................5
Startside.................................................................................... 6
Tv-guide..................................................................................... 7
Mini-guiden............................................................................ 8
Påmindelser........................................................................... 9
Kanallister............................................................................. 10
Kanalliste Alle........................................................................ 10
Oprette kanalliste............................................................... 10
Aktivere kanalliste.............................................................. 10
Visning af alle kanaler................................................11
Optagefunktioner...........................................................12
Optage et program.............................................................12
Optage alle afsnit i en serie.........................................12
Se optagede programmer.............................................13
Sætte på pause og spole i tv-program
(time shift).................................................................................13
Starte et tv-program forfra, når
det er begyndt......................................................14
Administrere optagelser.................................................14
Tilføje ekstra tid i begyndelsen eller
slutningen af en optagelse...........................................14
Slette film på harddisken...............................................15
Boxer Bio.................................................................................15
Trailere..........................................................................................16
Ændring af filmkode.......................................................... 17
Play-tjenester...................................................................... 17
Administrere downloads......................................... 18
Se lejede film eller Play-tjenester................. 18
Søgefunktionen............................................................... 18
Sortere.......................................................................................19
Tekst-tv.....................................................................................19
Skifte indstillinger..........................................................19
Optagelser.............................................................................. 20
Kanalindstillinger................................................................ 20
Lyd...................................................................................................21
Billede...........................................................................................21
Undertekster............................................................................21
Menusprog................................................................................21
Godkendelse...........................................................................21
Netværk.......................................................................................21
Systeminformation..............................................................21
Avancerede indstillinger.................................................21
Forældrelås...........................................................................22
Spørgsmål og svar........................................................22
Fejlsøgning...........................................................................23
VELKOMMEN TIL BOXER ON DEMAND
Tillykke med din nye On Demand-boks! Med Boxer On Demand får du meget mere
end blot tv. Ud over muligheden for at optage dine yndlingsprogrammer og serier får
du også adgang til en portal med masser af film og tv-programmer, som du kan se,
når du vil.
I denne brugermanual finder du alt, hvad du har brug for at vide for at kunne bruge
din nye On Demand-boks. Du kan holde dig opdateret om nye funktioner
og nyt indhold i tjenesten via portalen eller via www.boxertv.dk.
God fornøjelse!
HVORDAN FUNGERER
Boxer On Demand?
Boxer On Demand er en tjeneste, som kombinerer tv via
antenne med en opkobling til internettet, så du, ud over at se
dine almindelige kanaler fra Boxer, også får mulighed for at leje
film og se Play-programmer, når du vil.
Når du har lejet en film eller vil se et Play-program, kan du hente
filmen eller programmet til din harddisk. For at kunne downloade film og programmer skal din boks have internetopkobling
(se installationshåndbogen vedr. opkobling). Hvor lang tid det
tager at downloade afhænger af, hvilken hastighed din
internetforbindelse har. Når filmen eller programmet er down­
loadet tilstrækkeligt kan du begynde at se det. Du får en meddelelse
om det. Du har også mulighed for at vælge at se programmet
senere direkte fra din On Demand-boks.
Du kan også vælge at optage dine yndlingsprogrammer og serier
og gemme dem på boksens harddisk.
3
INSTALLATION
Når du første gang tilslutter boksen, skal du gennemgå en installationsguide for at
finde dine tv-kanaler og indstille de koder, du skal bruge for at benytte tjenesten.
Skriv dine koder ned og opbevar dem et sikkert sted. Sørg for, at din On Demandboks har internetforbindelse, så du straks kan komme i gang med at benytte hele
udbuddet i vores portal.
For at kunne se alle tv-kanaler fra Boxer skal dit programkort fra Boxer sidde i
boksens kortlæser med den guldfarvede chip opad og pilen ind mod boksen.
Navigering i portalen
Brug hjulet i midten af fjernbetjeningen for at navigere i On Demand-portalen. Ved at
rulle med hjulet med eller mod uret navigerer du op og ned i menuerne til venstre.
Ved at trykke
og/eller pil til højre kommer du til det valgte område til højre for
menuen. Brug hjulet til at bladre igennem de forskellige moduler, og brug pil op og
ned for at skifte modul.
• Hjulet – navigerer op og ned i menuer og højre/venstre i filmfremviser.
– vælger markeret menupunkt eller felt
• Højre pil – navigerer til undermenuer (på menupunkter med en ”>” efter) flytter
markøren fra venstre menu til højre felt, navigerer til højre i filmfremviser
• Venstre pil – navigerer til venstre i filmfremviser
• Pil op og ned – navigerer mellem portalmodulerne og mellem menupunkter ved tryk
på hjulet i pilens retning
4
•
tilbage til foregående menu, navigerer et niveau op i menutræet
•
– tilbage til tv-billedet
FJERNBETJENINGEN
A Stand by til/fra
b
Play-tjenester
c Boxer Bio
A
B
C
N
O
P
d Tastatur
e
Sortér
f
Tv-guide
D
g Menu – åbner/lukker
hovedmenuen
h Navigationshjul
og OK-knap
i
Back – gå tilbage til foregående
kanal eller menu
j
Skift kanal op/ned
k Optag
l
Tekst-tv til/fra
E
F
G
Q
R
S
H
m Options
n Lyd til/fra
I
o Mit bibliotek
J
T
p Indstillinger
q Søg
r Info/Mini-guide
s TV – tilbage til tv-billedet
t Volumen op/ned
K
L
M
U
V
u Afspilningsfunktioner – play,
pause, stop, spole, skip
v Kontekstuelle farveknapper til hurtig­­navigering i On Demand-portalen
5
StartsidE
Du får vist startsiden, hver gang du starter din boks, eller når du trykker på
-knappen på fjernbetjeningen og vælger ”Start” og trykker
. Tryk på
på fjernbetjeningen for at forlade portalen og komme til tv-billedet.
knappen
Du kan også gå direkte til en ønsket kanal ved at trykke på et af tallene på fjern­
betjeningen.
På portalens startside vises information fra Boxer, nyheder i Boxer Bio og dine
igangværende optagelser og downloads.
”>”-markeringen ved siden af et menuvalg angiver, at der er undermenuer. Trykker du
eller højre på et sådant menupunkt, navigerer du ned til punktets undermenuer.
Hvis boksen ikke har internetforbindelse, vises ingen film, der er ingen igang­værende
downloads, og menupunkterne ”Boxer Bio” og ”Play-tjenester” vil være deaktiverede.
6
TV-guide
Boxer On Demand har en Tv-guide, som holder styr på alle programmer en hel uge
frem. I Tv-guiden kan du læse mere om programmerne, starte og stoppe optagelser
og lægge påmindelser ind om dine yndlingsprogrammer. Du kan også søge efter
programmer på programmets titel. Du får adgang til Tv-guiden ved at trykke på
på fjernbetjeningen eller via ”Tv-Guide” i Startmenuen. Tryk på
for at søge
i Tv-guiden, og søg ved hjælp af navigeringshjulet. Læs mere om søgning under
afsnittet ”Søgefunktionen”.
I Tv-guiden vises den aktuelle tid med en lilla linje, den markerede kanal vises med
mørkegrønt og det markerede program med lysere grønt. Programmer, som er ved at
blive optaget, eller som er planlagt til optagelse, markeres med orange. Påmindelser
vises med en hvid klokke.
Aktuelt program, kanal og dag er altid markeret, når du går ind på guiden. Hvis du vil
ændre dag, trykker du på en af skip-knapperne
. Den valgte dag vises øverst
i venstre hjørne.
Du navigerer mellem tv-programmerne på den markerede kanal med fjernbetjeningens hjul og mellem kanalerne med pil op/ned. Ved at trykke på
eller
på
det valgte program får du mere information om programmet, mulighed for at optage
program/serie, slette optagelse af program/serier, sætte påmindelser eller se et
valgt program. For at kunne vælge kanal skal du have valgt kanalen i din tv-pakke/
abonnement fra Boxer. Kontakt Boxer, hvis du ønsker at kunne se flere kanaler.
7
på fjernbetjeningen for at optage et valgt program.
Du kan også trykke direkte på
Vælg
på fjernbetjeningen for at søge et program.
Hvis du hurtigt vil se, hvilke programmer der er lige nu, trykker du på
når du ser
tv. Så får du en oversigt over alle programmer, som vises på din kanalliste nu.
MINI-GUIDEN
Mini-guiden giver dig information om det tv-program eller den film, du er ved at se, og
om kommende programmer, igangværende optagelser og downloads. Mini-guiden
vises, når du skifter kanal, eller når du trykker på
på fjernbetjeningen. Tryk på
igen for at få mere information om programmet. Hvis den ekstra information
indeholder tekst, der ikke er plads til i vinduet, kan du rulle igennem teksten med
hjulet på fjernbetjeningen. Tryk på pil ned for at se information om kommende
programmer og tryk på pil venstre og højre for at se programmer på andre kanaler
uden at skifte kanal. I Mini-guiden kan du også indstille påmindelser og planlægge
optagelser. Tryk på
for at komme tilbage til tv-billedet.
8
PÅMINDELSER
I Tv-guiden og Mini-guiden kan du indstille påmindelser om dine yndlingsprogrammer.
Det gør du ved at markere et program, trykke på
og derefter vælge ”Sæt
påmindelse”. Du kan også sætte en påmindelse i et søgeresultat (se Søgefunktionen).
Kort inden programstart vises et vindue på din tv-skærm som påmindelse om, at
kommer du automatisk til den kanal, hvor
programmet starter. Hvis du vælger
programmet bliver sendt. Hvis du vælger ikke at gøre noget, bliver påmindelsen
stående i 30 sekunder efter programstart og forsvinder derefter automatisk.
I Tv-guiden vises en lille
som viser, at du har tilføjet en påmindelse. Du fjerner en
påmindelse ved at markere programmet i Tv-guiden eller Mini-guiden, trykke på
og vælge ”Fjern påmindelse”. Du kan også se og håndtere påmindelser under
”Mit Bibliotek”
og ”Påmindelser”.
9
KANALLISTER
Ved at oprette dine egne kanallister kan du udvælge kanaler og samle dem under
forskellige temaer eller for forskellige familiemedlemmer. Når du har oprettet og
aktiveret en kanalliste, får du kun vist kanalerne på den aktuelle liste, når du bladrer
mellem kanaler på tv’et.
, ”Kanalindstillinger”, ”Kanallister” og ”Administrer
Under ”Indstillinger”
kanallister” kan du oprette nye kanallister samt aktivere og slette dem.
Kanalliste Alle
I Tv-guiden og Mini-guiden vises de kanaler, som indgår i den aktiverede kanalliste.
Der er altid en kanalliste, som hedder ”Alle”, som indeholder alle kanaler, som Boxer
leverer, uanset om du abonnerer på kanalerne eller ej. Hvis du vil se alle kanaler, skal
du have ”Kanalliste Alle” aktiveret. ”Kanalliste Alle” er altid aktiveret, hvis du ikke har
valgt andet.
”Kanalliste Alle” kan ikke redigeres eller slettes og vises derfor ikke under ”Administrer kanallister”.
Oprette kanallister
Gå ind på ”Indstillinger”
, ”Kanalindstillinger”, ”Kanallister” og ”Administrer
kanallister” for at oprette dine egne kanallister. Vælg ”Ny liste”, og angiv navnet på
den nye liste ved hjælp af fjernbetjeningens hjul. Tryk på
når du er klar, så får du
vist den nye liste i den venstre menu.
. Så
For at tilføje kanaler markerer du din nye liste i venstremenuen og trykker på
får du vist alle kanaler, som Boxer sender, uanset om du abonnerer på kanalerne eller
ej. Ved at gå ind på listen, markere ønsket kanal og trykke
tilføjes kanalerne til
listen. Når du har oprettet en kanalliste, går du til venstre eller
med fjernbetjeningen. Så bliver listen gemt automatisk.
For at fjerne en kanal fra en liste markerer du kanalen og trykker
deaktiveres.
, så kanalen
Vælge kanalliste
Du kan vælge en kanalliste på to måder:
• Ved at trykke på
på fjernbetjeningen, når du ser tv. Så får du vist en menu, hvor
du kan vælge kanalliste.
, ”Kanalindstillinger”, ”Kanallister” ”Administrer
• Ved at gå ind i ”Indstillinger”
kanallister” og vælge at aktivere kanallisten.
10
Sortere kanalliste
,
Sortér og nummerér din unikke kanalliste ved at gå ind i ”Indstillinger”
”Kanalindstillinger”, ”Kanallister”, markér og tryk
på den unikke kanalliste, du
ønsker at sortere.
. Vælg kanalens nye
Markér derefter den kanal, du vil skifte nummer på, og tryk så
nummer med fjernbetjeningens tastatur. Kanalen bliver automatisk flyttet til det nye
nummer.
Visning af alle kanaler
Hvis du trykker på
i tv-tilstand, får du vist en liste med alle kanaler på den valgte
kanalliste og det, der vises på den respektive kanal lige nu. Du kan markere en kanal
for at gå til kanalen.
og trykke
Benyt enten
og
eller drej på hjulet for at navigere i listen. For at vælge en
kanal skal du markere den og trykke på
, så kommer du direkte til den valgte
kanal. I listen vises den kanal, du nu ser, med et lille hak
længst til højre på linjen.
11
OPTAGEFUNKTIONER
Din On Demand-boks har en harddisk, så du kan optage programmer, som gemmes
på harddisken. Hvor mange timer/optagelser/downloads, din harddisk rummer,
varierer noget afhængig af, hvordan udsendelsen er kodet, og om den er i HD eller
almindelig opløsning. Pladsen på harddisken deles mellem dine optagelser og de
programmer, du henter fra vores butikker i On Demand-portalen.
Du kan optage to programmer samtidig eller optage et og se et andet program. Hvis
du optager to programmer samtidig, kan du kun skifte mellem de to kanaler, som er
ved at blive optaget.
Optage et program
1. Tryk på
når du ser et tv-program. Du bliver så spurgt, om du vil optage det
igangværende program, eller om du vil optage løbende. Løbende optagelse
optager, indtil du stopper optagelsen eller maksimalt fire timer frem.
2. Gå ind på Mini-guiden eller Tv-guiden, markér det program, du vil optage, og tryk
på
. Hvis programmet er en del af en serie, kan du også vælge at optage alle
afsnit af serien.
3. Tryk
eller
på et valgt program i ”Tv-guiden”. Så får du vist et vindue med
mere information om programmet. I vinduet har du valget mellem at optage
programmet eller optage en serie (hvis programmet er en del af en serie). Hvis
programmet allerede er markeret til optagelse, har du mulighed for at fjerne
optagelse. Der er også mulighed for at fjerne hele serieoptagelsen, hvis du har
planlagt det for det aktuelle program.
, vælg ”Optagel4. Indstil selv optagelsestiden ved at gå ind på ”Mit Bibliotek”
ser” og tryk på
. Vælg, hvilken kanal du vil optage, og brug så hjulet på
fjernbetjeningen for at indstille tid og dato.
Optage alle afsnit i en serie
Du kan optage alle afsnit i en serie ved at vælge ”Indstil serieoptagelse. On Demandboksen vil så finde alle afsnit i samme serie og optage dem. Du kan senere finde og
administrere serieoptagelser under ”Mit Bibliotek”. Hver serie får sit eget menuvalg i
”Mit Bibliotek”, ”Optagelser” så du nemt kan finde frem til dine yndlingsserier.
12
Se optagede programmer
, vælge det
For at se et optaget program skal du gå ind på ”Mit Bibliotek”
program, du vil se og trykke på
på fjernbetjeningen. Hvis du har set programmet
tidligere og vil begynde der, hvor du sluttede, kan du trykke på
eller trykke på
”Fortsæt” i menuen, som vises.
Brug knapperne til afspilningsfunktion for at vise, sætte på pause, stoppe og spole
filmen. Tryk på spoleknapperne flere gange, hvis du vil spole hurtigere frem eller
tilbage. Hvis du vil springe frem eller tilbage i filmen i 5-minutters intervaller, skal du
.
trykke på en af knapperne
Hvis du har aktiveret forældrelås, og optagelsen indeholder blokeret materiale, skal
du angive din forældrekode for at se programmet (se afsnit ”Forældrelås”).
Sætte på pause og spole i tv-program (time shift)
Med din On Demand-boks kan du sætte et program, du er ved at se, på pause ved
på fjernbetjeningen. Du kan også spole frem eller tilbage og se en
at trykke på
sekvens flere gange. I løbet af programmet kan du gå tilbage til live-sendingen ved
at trykke på
. Sekvensen, der er sat på pause, bliver så ikke gemt.
13
Starte et tv-program forfra, når det er begyndt
On Demand-boksen optager automatisk den kanal, som tv’et er indstillet på. Det
betyder, at hvis du er gået glip af starten af dit yndlingsprogram, kan du spole det
tilbage (maks. 2 timer) og se det fra starten. Når du skifter kanal, slettes det optagede
indhold automatisk, og optagelsen starter på den nye kanal.
Administrere optagelser
I ”Mit Bibliotek”
kan du se en liste over alle dine optagelser, alle planlagte
optagelser og alle downloadede programmer. Du kan også se, hvor meget ledig plads
der er på din harddisk, og hvornår dine downloadede film ikke længere er tilgængelige.
Hvis symbolet
står lige foran en optagelse, er det en del af en serieoptagelse.
Tilføje ekstra tid i begyndelsen eller slutningen af en optagelse
Af og til kan det være bekvemt at lægge tid til før eller efter et program, som skal
optages, for at sikre, at man ikke går glip af noget af programmet. Under ”Indstillinger”
og ”Optagelser” kan du lægge mellem 5 og 30 minutter til i starten eller
slutningen af et program. Det bliver så anvendt på alle programmer, der optages.
Bemærk, at denne indstilling ikke fungerer, hvis du har valgt at planlægge to
optagelser lige efter hinanden.
14
Slette film på harddisken
kan du slette dine optagelser og downloads ved at markere
I ”Mit Bibliotek”
optagelsen, trykke
og vælge ”Slet”. Hvis du vil slette flere optagelser eller
downloads samtidig, kan du markere dem ved at trykke på
på fjernbetjeningen
og
og derefter vælge ”Slet markerede”.
Boxer Bio
I Boxer Bio har du mulighed for at leje film direkte med fjernbetjeningen. Lejen for film
sættes på din næste regning fra Boxer. På Boxer Bio’s forside bevæger du dig mellem
modulerne (markeret med rødt på billedet) med pil op og ned og inden for hvert modul
med fjernbetjeningens hjul. Du kan også vælge at gå ind under en genre og finde dine
yndlingsfilm. Tryk på
på fjernbetjeningen, hvis du vil gå tilbage i portalen.
Hvis du markerer en film og trykker på
, får du vist mere information om filmen
og muligheden for at leje filmen eller se en trailer (hvis der findes en sådan).
For at leje en film vælger du filmen, trykker
og vælger ”Lej film”. Du bliver
så bedt om at angive din 4-cifrede filmkode. Når du har angivet filmkoden, sker
betalingen, og download af filmen begynder automatisk. Betaling for leje af filmen
figurerer på din næste faktura fra Boxer.
15
Når du har lejet en film, bliver den downloadet til din harddisk. Det kan tage et stykke
tid at downloade filmen, afhængig af hvilken hastighed dit bredbånd har. Du behøver
ikke vente, til hele filmen er downloadet, for at se den. Du får en meddelelse, når du
kan begynde at se den.
I ”Mit Bibliotek”
og på ”Alt” og under ”Udlejningsfilm & Play-programmer” kan
du se, hvor meget af filmen der er downloadet, og hvor lang tid der er tilbage, før
hele filmen ligger på harddisken.
Når du har downloadet en film fra Boxer Bio, har du 10 dage til at begynde at se den,
inden den bliver slettet fra harddisken. Når du begynder at se filmen for første gang,
har du den til rådighed i 48 timer. Du finder information om, hvor længe filmen ligger
på din harddisk, i ”Mit Bibliotek”.
Hvis en titel har en hvid cirkel foran, betyder det, at du endnu ikke har set den. Når du
begynder at se den, forsvinder cirklen.
Hvis din download skulle blive afbrudt på grund af afbrydelser i internetforbindelsen,
starter den automatisk, når internetforbindelsen virker igen.
Trailere
For nogle film er der også trailere. Alle trailere er gratis og kan hentes ved at vælge en
film, trykke på
og vælge ”Trailer”. Trailer bliver automatisk slettet fra harddisken
efter 4 timer.
16
Ændring af filmkode
Du kan ændre din filmkode ved at gå ind under ”Installering” og ”Godkendelse”. Hvis
du skulle glemme din filmkode, skal du kontakte Boxers kundeservice for at få nulstillet
koden. Telefonnummer 7033 2033.
Når du har lejet en film og downloadet den til din harddisk, skal du bruge filmkoden
første gang, du ser filmen, hvis du starter den fra ”Mit Bibliotek”. Funktionen kan
deaktiveres under ”Indstillinger” og ”Godkendelse”.
PLAY-TJENESTER
Under Play-tjenester kan du gå ind og se tv-programmer, som du måske gik glip af,
da de blev sendt. Programmet kan hentes af alle, men for at få adgang til visse
Play-tjenester skal du have et abonnement hos Boxer. Hvis du ikke har det nødvendige abonnement, får du vist et informationsvindue.
Du henter Play-programmer på samme måde, som du henter film i Boxer Bio.
Derimod behøver du ingen filmkode for at hente og se programmerne. Visse
play-programmer indgår i On Demand-tjenesten, mens du skal have et særligt
play-abonnement til andre. Gå ind på www.boxertv.dk for at bestille eller kontakt
Boxers kundeservice.
Play-programmer bliver liggende på din harddisk så længe, de er tilgængelige i
Play-butikken. Du kan også slette play-programmer, hvis du vil frigøre plads på din
harddisk.
17
HÅNDTERE DOWNLOADS
Når du vælger at downloade en film eller et Play-program, påbegyndes downloadingen automatisk. Hvis en anden download er i gang, bliver du spurgt, om du vil afbryde
den igangværende download. I ”Mit Bibliotek” kan du se og administrere dine
igangværende og ventende downloads. Hvis downloadingen skulle blive afbrudt på
grund af afbrydelser i internetforbindelsen, starter den automatisk igen, når
internetforbindelsen virker igen.
SE LEJEDE FILM ELLER PLAY-PROGRAMMER
Når der er hentet tilstrækkelig meget af en film eller et Play-program, til at du kan
begynde at se det, får du en meddelelse om det. Hvis du vil se det hentede program
eller filmen senere, finder du dem i ”Mit Bibliotek”. Markér filmen eller programmet,
du vil se, og tryk på
. Markér filmen, hvis du vil læse mere om den, og tryk
på
. Så får du vist udvidet information.
Hvis du er begyndt at se en film og er stoppet et stykke inde, kan du genoptage
filmen, hvor du stoppede, ved at trykke på
.
Brug afspilningsknapperne for at vise, sætte på pause, stoppe og spole filmen. Tryk
på
flere gange, hvis du vil spole hurtigere frem eller tilbage. Hvis du vil
springe frem eller tilbage i filmen i 5-minutters intervaller, skal du trykke på en af
knapperne
.
Hvis du har aktiveret forældrelås, og filmen eller Play-programmet indeholder
blokeret materiale, skal du angive din forældrekode for at se filmen eller Playprogrammet (se afsnit ”Forældrelås”).
SØGEFUNKTIONEN
Hvis du trykker på
på fjernbetjeningen, kommer du til søgefunktionen. Med
søgefunktionen kan du søge efter titler i Tv-guiden, i Boxer Bio og Play-tjenesten.
Søgefunktionen søger der, hvor du er. Dvs. hvis du er inde i Tv-guiden og vælger at
søge på en titel, søger den igennem Tv-guiden efter den titel. Det samme gælder for
Boxer Bio og Play-tjenesten.
Søg på en titel ved at indtaste bogstaverne med fjernbetjeningens hjul. Du markerer
et bogstav med hjulet og trykker
. Tryk på
for at skifte mellem bogstaver og
tal. Brug
for at slette et bogstav. Du kan også bruge tallene på fjernbetjeningen
for at indtaste værdien.
18
Tryk på
for at begynde. For at starte Søg skal du indtaste mindst 2 tegn i den
titel, du vil søge efter, markér derefter Søg og tryk på
.
Når du har fået søgeresultatet frem, kan du bevæge dig mellem titlerne med
fjernbetjeningens hjul og markere den ønskede titel ved at trykke på
.
SORTERE
I ”Mit Bibliotek”
har du mulighed for at sortere listerne på forskellige måder for
at få et bedre overblik. Når du trykker på
kan du vælge mellem at sortere efter
dato (stigende/faldende), størrelse eller alfabetisk orden.
TEKST-TV
Tryk på
for at komme til Tekst-tv. Hvis du vil have mulighed for at se tv-billedet
igennem Tekst-tv-billedet, trykker du én gang til på
. Tryk yderligere en gang på
knappen for at lukke Tekst-tv.
Vælg sidenummer med fjernbetjeningens talknapper og brug fjernbetjeningens
farvede knapper til at gå direkte til de foreslåede sider.
19
SKIFTE INDSTILLINGER
I installationsprocessen skal du vælge visse indstillinger. Gå ind under ”Indstillinger”
for at ændre dem eller andre indstillinger. For at ændre en indstilling markerer du
. Så får du forskellige muligheder op for den indstilling, du vil
den og trykker på
ændre. Visse ting kan ikke ændres og vises blot som information. Der, hvor det ikke
er muligt at ændre, er teksten grå, og selvom du markerer den, bliver markerings­
farven også grå.
Optagelser
Her indstiller og ændrer du tidstillæg til planlagte optagelser (se ”Tilføje ekstra tid i
begyndelsen eller slutningen af en optagelse”).
Kanalindstillinger
Her håndterer du kanalsøgning og kanallister.
”Kanalsøgning”: Når du går igennem installationsguiden, bliver der gennemført en
automatisk kanalsøgning. Hvis du af en eller anden grund vil lave den om, kan du vælge
imellem at foretage en automatisk eller en manuel kanalsøgning. For at foretage en
automatisk søgning (anbefales) klikker du på
ved den valgmulighed. Hvis du vil
foretage en manuel søgning, vælger du først, hvilken frekvenskanal du vil søge på, ved
at markere ”Kanal ID” og derefter vælge en kanal at søge på. Når du har valgt en kanal,
kan du se kanalens frekvens, signalstyrke og signalkvalitet under overskriften ”Signalinformation” på samme side. Vælg ”Start søgning”, hvis du vil søge kanaler på den valgte
frekvenskanal. Du får så vist et statusvindue, som viser, hvor mange og hvilke kanaler
der er fundet. Du kan derefter vælge at gemme din søgning eller afbryde den.
20
I kapitlet ”Oprette kanalliste” i denne manual kan du læse, hvordan du opretter og
redigerer dine kanallister.
Lyd
Her har du mulighed for at ændre lyden fra den forudindstillede stereolyd til
multikanallyd og vælge, hvilket sprog du vil have som primært og sekundært lydsprog.
Bemærk, at det kun er visse kanaler, som sender med digital lyd. Hvis du vælger digital
lyd, og kanalen ikke sender digitalt, vil lyden være analog.
Billede
Her vælger du ”Billedformat” (forprogrammeret til 16:9), ”Scart signal ud” (forprogrammeret til RGB), ”HDMI ud” (forprogrammeret til automatisk). Hvis du anvender
HDMI-kabel, bliver billedindstillingerne automatisk rigtige.
Undertekster
Her vælger du, om du vil have undertekster og på hvilket sprog (hvor der er forskellige
for at få vist undertekster.
sprog tilgængelige). Du kan også benytte
Menusprog
Her kan du vælge, hvilket sprog du vil have i menuerne og i portalen. Sprogvalget
påvirker ikke sproget i filmene i Boxer Bio eller programmerne i Play-tjenester.
Godkendelse
Her ændrer du filmkoden og aktiverer filmkode første gang, du ser film. Du indstiller,
ændrer og nulstiller også forældrekoden her og indstiller aldersgrænse for koden.
21
Netværk
Her kan du kontrollere din IP-tilslutning og ændre visse indstillinger for din internetopkobling.
Systeminformation
Informationen her er primært beregnet til teknisk support.
Avanceret
Her kan du opdatere eller opgradere menuvalg, software og gendanne boksens
fabriksindstillinger.
FORÆLDRELÅS
For at sikre, at børn og unge ikke får adgang til materiale, som ikke er beregnet til
dem, kan du vælge at sætte en forældrelås på din On Demand-boks. Den kan
indstilles ved installation eller under ”Indstillinger”. Vælger du at aktivere forældrelåsen
ved installation, indstilles den til, at alle programmer og film, som anbefales fra 15 år
eller derover, kræver en kode for at få adgang. Du kan ændre det laveste aldersniveau
under indstillinger, og der kan du også aktivere og deaktivere forældrelåsen.
Hvis du glemmer din forældrekode, kan du nulstille den under ”Indstillinger”. I så fald
skal du bruge den 4-cifrede kode 1357.
SPØRGSMÅL OG SVAR
Påvirkes min bredbåndshastighed, når jeg ser tv?
Nej, den påvirkes kun, når du henter en film eller et Play-program.
Jeg har intet bredbåndsudtag der, hvor mit tv står. Kan jeg hente
signalet trådløst?
Ja, med en eladapter kan du flytte internetsignalet fra dit modem til tv’et via elnettet.
Gå ind på www.boxertv.dk for at få yderligere information. Boksen understøtter
ikke WiFi.
Hvor lang tid tager det at downloade en film eller et Play-program?
Det afhænger af hastigheden på din bredbåndsforbindelse, og om filmen eller
programmet er i HD- eller 3D-opløsning eller ej. Boksen giver besked, når du kan se
filmen/programmet.
22
FEJLSØGNING
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
• Billedforstyrrelser
• Signalet til din boks er ikke
stærkt nok. Det kan være
nødvendigt at gennemgå
dit antenneudstyr
• Hvis du har stueantenne, kan du prøve at
flytte den eller ændre retning. Hvis du har
tagantenne og ikke selv mulighed for at
ændre indstilling, kan du kontakte en af
Boxers autoriserede installatører for at få
hjælp (se www.boxertv.dk for information)
• Enkelte kanaler
forsvinder
• Du skal foretage en ny
kanalsøgning eller
geninstallere boksen
• Du har aktiveret en
kanalliste, som ikke
indeholder alle kanaler
• Gå ind under ”Indstillinger”, ”Kanalindstillinger”, ”Kanalsøgning” for at starte
automatisk kanalsøgning.
• Tryk på
på fjernbetjeningen og aktivér
”Kanalliste Alle”
• Betalingskanalerne
forsvinder
• Programkortet er ikke
korrekt opdateret
• Tag programkort og stik ud i ca. 30 sekunder
• Sæt stikket i og tænd for boksen
• Sæt programkort i og start en hvilken som
helst kanal
• Lad kanalen stå tændt i 60 minutter. Det er
vigtigt, at du ikke skifter kanal i de 60
minutter
• Alle kanaler
forsvinder
• Boksen modtager ingen
signaler
• Kontrollér, at der ikke er fejl på strøm­
tilførslen der, hvor boksen er tilsluttet
• Kontrollér tilslutningen mellem boks og tv
• Kontrollér antennekablet. Hvis det er
bøjet/krøllet, kan det forringe signalet
• Gennemfør geninstallation af boksen
• Kontakt en antenneinstallatør for at
kontrollere antennen, hvis problemet
varer ved
• Nogle funktioner i
portalen er grå og
kan ikke vælges
• Du er ikke tilsluttet
internettet
• Funktionen, du vil ændre, er
kun beregnet som information og kan ikke vælges
• Kontrollér din bredbåndsforbindelse og
prøv igen. I nogle tilfælde kan det være
nødvendigt at slukke og tænde for dit
modem
• Glemt filmkoden
• Kontakt kundeservice for at få koden
nulstillet
• Glemt forældrekoden
• Nulstil forældrekoden med ”1357”. NB!
Derefter skal du genaktivere forældrelåsen
23
201111
Jeg håber, at du efter at have læst manualen nu
er kommet i gang med din nye On Demand-boks,
og sidder godt i lænestolen eller sofaen og
nyder din tv-løsning.
Hvis du mod forventning skulle have
brug for hjælp, er du altid velkommen
til at kontakte Boxer kundeservice på
7033 2033. Du kan også gå ind på vores
hjemmeside for at søge svar på dine
spørgsmål www.boxertv.dk.
God fornøjelse!
KONTAKT OS
Telefon: 7033 2033
Kontakt: boxertv.dk/kontakt Hjemmeside: boxertv.dk
24
Med forbehold for ændringer samt eventuelle trykfejl. For detaljerede priser og betingelser se www.boxertv.dk
HEJ IGEN!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising