Gigaset | E290 | User guide | Gigaset E290 Užívateľská príručka

Gigaset E290 Užívateľská príručka
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 6/24/19
E290
Najaktuálnejší návod na použitie
nájdete na
www.gigaset.com/manuals
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 6/24/19
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 6/24/19
Obsah
Obsah
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Začíname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Základňová stanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Používanie slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapnutie a vypnutie slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zamknutie/odomknutie klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zmena hlasitosti slúchadla/hlasitého telefonovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládacie tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prechádzanie v menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uskutočňovanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Režim hlasitého telefonovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Stlmenie hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uskutočňovanie interných hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Identifikácia čísla volajúceho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatická voľba operátora (predvoľba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zoznamy hovorov/správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zoznam hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zoznam správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Adresár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sieťová odkazová schránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zadanie čísla sieťovej odkazovej schránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prehrávanie správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 6/24/19
Obsah
Doplnkové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rýchly prístup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Detský monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ochrana pred neželanými hovormi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rozšírenie funkcií telefónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Viacero slúchadiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Podpora opakovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Používanie základňovej stanice spolu so smerovačom/ústredňou . . . . . 38
Nastavenia telefónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dátum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tóny a signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Otázky a odpovede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Odporúčanie výrobcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ochrana údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Likvidácia odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kontakt s kvapalinami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Stromová štruktúra menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k
dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.
4
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/24/19
Prehľad
Prehľad
1
2
10:30
10
3
A
B
4
5
9
10
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
6
7
8
11
12
Nastavenie zobrazovaného jazyka ( s. 15)
5
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/24/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Prehľad
1 Stavový riadok ( s. 19)
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a stave
telefónu
2 Čas ( s. 39)
3 Počet zmeškaných hovorov
4 Tlačidlá displeja
Rýchle vytáčanie ( s. 20); rôzne funkcie ( s. 18)
5 Tlačidlo hovoru / Tlačidlo hlasitého telefonovania
¤ Krátko stlačte
Prijatie hovoru, voľba zobrazeného čísla;
zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
Spustenie vytáčania
¤ Stlačte a podržte
6 Tlačidlo 1
¤ Stlačte a podržte
Prístup do sieťovej odkazovej schránky
7 Tlačidlo správ / Tlačidlo hviezdička
¤ Stlačte a podržte
Prístup k zoznamom hovorov a správ
bliká: nová správa alebo nový hovor
Prepínanie z impulzového na tónové vytáčanie
¤ Krátko stlačte
8 Mikrofón
9 Ovládacie tlačidlo / Tlačidlo menu ( s. 17)
¤ Krátko stlačte
Zobrazenie menu; zobrazenie adresára;
prechádzanie v menu a vo vstupných poliach
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu;
¤ Stlačte a podržte
zmena hlasitosti hovoru
10 Tlačidlo na ukončenie hovoru / Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
Ukončenie hovoru; zrušenie funkcie;
¤ Krátko stlačte
späť o jednu úroveň
Návrat do pohotovostného režimu;
¤ Stlačte a podržte
zapnutie/vypnutie slúchadla
11 Tlačidlo mriežky / Tlačidlo zamknutia
Zamknutie/odomknutie klávesnice;
¤ Stlačte a podržte
zadanie pauzy do vytáčania
Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a
¤ Krátko stlačte
číslicami
12 Tlačidlo spätného dopytu ( s. 38)
Konzultačný hovor (bliká)
¤ Stlačte a podržte
Ak sa uvádza viacero funkcií, funkcia tlačidla závisí od situácie.
Farba a tvar vášho zariadenia sa môžu líšiť od obrázka.
6
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/24/19
Prehľad
Základňová stanica
Tlačidlo registrácie/vyhľadávania
Vyhľadávanie slúchadla:
¤ Krátko stlačte
Registrácia slúchadiel:
¤ Stlačte a podržte
Symboly používané v návode na obsluhu
Symboly
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Výstrahy – ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo
poškodiť zariadenia.
Dôležitá informácia o funkcii a jej obsluhe, prípadne o funkciách,
ktoré by mohli zvýšiť poplatky.
Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
Dodatočná užitočná informácia.
7
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/24/19
Prehľad
Tlačidlá
Tlačidlo Symbol Význam
až
Tlačidlo Symbol Význam
Tlačidlo hovoru/
hlasitého telefonovania
Tlačidlo na
ukončenie
hovoru
Ovládacie
tlačidlo doľava,
nahor, doprava,
nadol
Tlačidlo
mriežky
Tlačidlá na zadávanie číslic/
písmen
Tlačidlo správ/
hviezdička
Tlačidlo displeja, v závislosti od situácie
s. 18
Postupy
Príklad: Povolenie/zakázanie automatickej odpovede:
¤
Nastavenia
odpoveď
OK (
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Krok
¤
¤
Rúčka
OK
Automatická
Význam
Stlačte ovládacie tlačidlo doprava. Zobrazí sa menu.
Nastavenia
¤ OK
¤
Rúčka
tická
odpoveď
¤ OK
Pomocou ovládacieho tlačidla
Nastavenia.
prejdite k funkcii
Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Nastavenia.
¤ OK
¤
Automa-
8
OK
= povolené)
Pomocou ovládacieho tlačidla
Rúčka.
prejdite k možnosti
Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Rúčka.
Pomocou ovládacieho tlačidla
Automatická odpoveď.
prejdite k možnosti
Pomocou tlačidla OK funkciu aktivuje alebo deaktivujte.
Funkcia je aktivovaná /deaktivovaná .
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / security.fm / 6/24/19
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia
Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.
Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako
nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania.
Ak je aktívny zámok klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla
tiesňového volania!
Používajte len nabíjateľné akumulátory, ktoré spĺňajú technické
údaje (pozrite si zoznam povolených akumulátorov
www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie
(bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo
mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné
akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.
Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie
obsluhovať.
Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo
výbuchu (napr. lakovne).
Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.
Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.
Pokazené zariadenia vyraďte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť
v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.
Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte.
Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.
Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania,
zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete
ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.
Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov
(brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete
potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.
9
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / security.fm / 6/24/19
Bezpečnostné upozornenia
Malé články a batérie, ktoré možno prehltnúť, uchovávajte mimo
dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkých
tkanív a smrti. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od
prehltnutia.
V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte pomoc
lekára.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými
podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej
ordinácii.
Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte
sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje
zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).
10
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/24/19
Začíname
Začíname
Obsah balenia
• Jedna základňová stanica, jeden sieťový adaptér, jeden telefónny kábel
• Jedno slúchadlo, dva akumulátory, jeden kryt akumulátora, jeden návod
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
na obsluhu
Modely s viacerými slúchadlami, platí pre každé slúchadlo:
• Jedno slúchadlo, jedna nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom, dva
akumulátory a jeden kryt akumulátora
Základňovú stanicu umiestnite na rovný, nekĺzavý povrch v strede
budovy alebo domu.
Dosah signálu základňovej stanice je 300 metrov vonku a 50 metrov
v interiéri.
Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie v
uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do
+45 °C.
Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na
nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.
Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného
žiarenia alebo elektrických zariadení.
Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a
výparmi.
11
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/24/19
Začíname
Základňová stanica
Pripojenie základňovej stanice k zdroju elektrickej energie a
do telefónnej siete
¤ Pripojenie telefónneho konektora 1 .
¤ Pripojte napájací adaptér 2 a káble zasuňte do vodiacich drážok pre
káble.
2
1
Sieťový adaptér musí byť vždy pripojený, pretože telefón nebude
fungovať bez pripojenia k elektrickej sieti.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Pripojenie základňovej stanice k smerovaču
Telefón môžete používať aj na analógovej linke smerovača.
¤ Pripojte telefónny konektor 1 a pripojte ho k analógovému portu smerovača 2 .
1
2
Prípadný výskyt echa je možné obmedziť aktivovaním režimu Režim
XES ( s. 38).
12
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/24/19
Začíname
Sluchátko
Pripojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)
¤ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra 1 . Sieťový adaptér
pripojte do zásuvky
2
.
Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:
¤ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie 3 . Vytiahnite konektor
1
4
.
4
2
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
3
13
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/24/19
Začíname
Nastavenie slúchadla na použitie
Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. Odstráňte ju.
Vloženie akumulátorov
Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade
by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Mohlo by dôjsť
napríklad k poškodeniu plášťa batérií, prípadne by batérie mohli
explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných batérií
by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.
¤ Akumulátory vložte ¤ Zhora upevnite kryt
správnym smerom
(pozrite si obrázok s
uvedením polarity
+/-).
¤
akumulátorov.
Kryt zatlačením
zatvorte, aby
zacvakol na miesto.
Opätovné otvorenie
krytu akumulátorov:
¤ Pomocou zárezu na
kryte odsuňte kryt
smerom nadol.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Nabíjanie akumulátorov
¤ Akumulátory pred prvým použitím
úplne nabite v základňovej stanici
alebo v nabíjacej kolíske
5h
Akumulátory sú úplne nabité v
momente, keď na displeji zhasne
symbol batérie .
Akumulátory sa počas nabíjania môžu zahrievať. Nie je to nebezpečné.
Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.
Slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v balení, sú už zaregistrované na
základňovej stanici. Ak však slúchadlo nie je zaregistrované (zobrazuje sa nápis (Zaregistrujte rúčku alebo Do základne, zaregistrujte
ho manuálne ( s. 36).
14
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/24/19
Začíname
Zmena zobrazovaného jazyka
Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.
¤
Tlačidlá
stláčajte postupne pomaly po sebe . . . zobrazí
sa nastavený jazyk (napr. English)
¤ Voľba iného jazyka: Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. Français OK ( = zvolené)
Nastavenie dátumu a času
Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť
správny dátum a čas a používať budík.
¤
Nastavenia OK Dátum a čas OK
Zadajte dátum
(deň, mesiac a rok) v 8-miestnom formáte OK
Zadajte čas (hodiny
a minúty) v 4-miestnom formáte OK (Zobrazenie: Uložené)
Posunutie pozície zadávania doľava alebo doprava:
tlačidlo
doľava/doprava
Stlačte ovládacie
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Telefón je pripravený na používanie.
15
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/24/19
Používanie slúchadla
Používanie slúchadla
Zapnutie a vypnutie slúchadla
Zapnutie:
¤ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru
Vypnutie:
¤ Keď je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte a podržte
tlačidlo na ukončenie hovoru
Keď vypnuté slúchadlo umiestnite do základňovej stanice alebo nabíjacej
kolísky, automaticky sa zapne.
Zamknutie/odomknutie klávesnice
Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.
Zamknutie/odomknutie klávesnice:
Stlačte a podržte
Aktivovaný zámok klávesnice: Na displeji sa zobrazuje symbol
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky
vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa zase znova
zablokuje.
Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na čísla tiesňových liniek.
Zmena hlasitosti slúchadla/hlasitého telefonovania
Počas hovoru nastavte hlasitosť slúchadla alebo reproduktora (5 úrovní +
funkcia maximálnej hlasitosti).
¤ Stlačte ovládacie tlačidlo
v hornej časti . . .
Hlasitosť
zobrazí sa aktuálne nastavenie
¤
(= hlasnejšie) /
(= tichšie)
B
Funkcia maximálnej hlasitosti (zosilnenie)
¤ Stláčajte ovládacie tlačidlo
v hornej časti, až kým
nedosiahnete najvyššiu úroveň
alebo
¤ Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo
málnej hlasitosti sa ihneď aktivuje
v hornej časti . . . funkcia maxi-
Nastavenie maximálnej hlasitosti platí len počas hovoru.
16
OK
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/24/19
Používanie slúchadla
Toto nastavenie môže u osôb s normálnym sluchom viesť
k poškodeniu zdravia a je určené len pre osoby s poruchou sluchu
alebo so zhoršeným sluchom.
Môžu sa zosilniť aj rušivé zvuky na telefónnej linke.
Ovládacie tlačidlo
Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a
vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
V nižšie uvedenom opise je šípkou (hore, dole, vľavo, vpravo) označená tá
bočná strana ovládacieho tlačidla, ktorú je potrebné stlačiť v rôznych situáciách počas obsluhy, napr.
„stlačte pravú stranu ovládacieho tlačidla“.
V pohotovostnom režime
Počas hovoru
Zobrazenie hlavného menu:
Stlmenie mikrofónu
Zobrazenie hlavného menu
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho
tónu
Nastavenie hlasitosti reproduktora
pre prijímač a v režime hlasitého
telefonovania.
Zobrazenie adresára
Zobrazenie adresára
Uskutočnenie interného hovoru/
Zobrazenie zoznamu slúchadiel
Inicializácia interného konzultačného hovoru
17
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/24/19
Používanie slúchadla
Displej
Tlačidlá displeja / Funkcia rýchleho prístupu
Tlačidlá pod displejom slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od
situácie.
V pohotovostnom režime
Mia
Peter
Aktuálne priradenie tlačidiel displeja A a B pre
funkciu rýchleho prístupu
Tlačidlá displeja s funkciou rýchleho prístupu
¤ Stlačte tlačidlo displeja . . . vytočí sa uložené číslo.
Nastavenie funkcie rýchleho prístupu: s. 31
Z menu
OK
Aktuálne funkcie tlačidiel displeja
Tlačidlá displeja
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤ Stlačte tlačidlo displeja . . . Funkcia zobrazené vyššie na displeji
Zobrazenie vnoreného menu
Potvrdenie funkcie menu/uloženie záznamu
Späť o jednu úroveň v menu
Vymazanie znaku vľavo
Kopírovanie čísla do adresára
Použite číslo z adresára
Menu
OK
Funkcie na displeji aktivované pomocou ovládacieho tlačidla
Menu Posúvajte sa nahor a nadol pomocou
OK
18
Kurzor posúvajte
doľava/doprava
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/24/19
Používanie slúchadla
Stavový riadok
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a stave telefónu.
Aktivovaný zámok klávesnice
Vyzváňací tón deaktivovaný
Bezdrôtové spojenie medzi základňovou stanicou a slúchadlom
Dobré až slabé
Žiadny príjem
Režim ECO DECT Žiadne žiarenie aktivovaný
Stav nabitia akumulátora
0 – 10 %
11 – 33 %
34 – 66 %
> 66 %
Symbol sa zobrazuje vpredu počas nabíjania.
Akumulátor je takmer vybitý (ostáva čas hovoru menej
Bliká
ako 10 minút)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Prechádzanie v menu
Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.
Prehľad menu: s. 55
¤ Keď je telefón v pohotovostnom režime, stlačte pravé ovládacie tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo
v hornej časti . . . zobrazí sa menu.
¤ Pomocou ovládacieho tlačidla prejdite na požadovanú funkciu
Stlačením tlačidla OK ju potvrďte
Späť o jednu úroveň v menu:
¤ Stlačte tlačidlo
alebo krátko stlačte tlačidlo na
ukončenie hovoru
Návrat do pohotovostného stavu:
¤ Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru
Po dvoch minútach nečinnosti sa displej automaticky vráti do pohotovostného režimu.
19
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie hovoru
¤
Zadajte číslo
Stlačte tlačidlo hovoru
alebo
¤ Stlačte a podržte tlačidlo hovoru
Zadajte číslo
. . . Číslo sa vytočí
. . . Budete počuť oznamovací tón
Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru:
Pomocou tlačidiel
nastavte hlasitosť
Ukončenie hovoru / Zrušenie vytáčania: Stlačte tlačidlo ukončenia
hovoru
Pred každé číslo môžete automaticky vložiť predvoľbu operátora
(Přednastavení).
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Vytáčanie pomocou rýchlej voľby
Telefónne čísla je možné priradiť k tlačidlám
displeja A a B. Keď je priradené tlačidlo, v
spodnej ľavej alebo pravej časti displeja sa
zobrazí priradené meno. Keď tlačidlá nie sú
priradené, vľavo na displeji sa zobrazuje A a
vpravo B.
¤ Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo displeja . . .
vytočí sa priradené číslo
Vytáčanie z adresára
¤ Zobrazte adresár pomocou tlačidiel
záznamu
Mia
Peter
Prejdite k požadovanému
Stlačte tlačidlo hovoru
Vytáčanie zo zoznamu na opätovné vytočenie
V zozname sa nachádza posledných 10 čísiel, ktoré ste vytočili na slúchadle.
¤
Krátko stlačte tlačidlo
Zvoľte záznam
Spravovanie záznamov zo zoznamu naposledy vytočených čísel
¤
Krátko stlačte tlačidlo
OK
20
Zvoľte
Menu
Zvoľte funkciu
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Uskutočňovanie hovorov
Dostupné funkcie: Použiť číslo / Skopírovať do adresára / Odstrániť
položku / Odstrániť zoznam
Vytáčanie zo zoznamu hovorov
Zobrazenie zoznamu hovorov: Stlačte a podržte tlačidlo správ
Zozn. hovorov OK
¤
Prejdite na požadovaný záznam a stlačte tlačidlo hovoru
Vytáčanie pomocou tlačidla rýchlej voľby
Záznamy z adresára možno priradiť k tlačidlám 2 až 9.
¤ Stlačte a podržte tlačidlo rýchlej voľby, ku ktorému je priradené požadované číslo
Hovor jedným dotykom
Preddefinované číslo sa vytočí stlačením ľubovoľného tlačidla. Táto funkcia
napr. umožní deťom, ktoré nedokážu zadať číslo, vytočiť konkrétne číslo.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Aktivácia režimu hovoru jedným dotykom:
¤
Správca hovorov OK Hovor jedným dotykom
Aktivácia
Zadajte číslo alebo ho pomocou tlačidla
adresára OK ( = aktivované)
OK
zvoľte z
Uskutočnenie hovoru jedným dotykom: Stlačte ľubovoľné tlačidlo . . .
zariadenie vytočí uložené číslo
Zrušenie vytáčania: Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru
.
Ukončenie hovoru jedným dotykom: Stlačte a podržte tlačidlo
Prijatie hovoru
Slúchadlo indikuje prichádzajúci hovor vyzváňaním a zobrazením na displeji.
¤ Stlačte tlačidlo hovoru
Ak je aktivovaná funkcia Automatická odpoveď: Jednoducho vyberte
slúchadlo zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky
Povolenie funkcie Automatická odpoveď:
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Automatická
odpoveď OK ( = povolené)
Vypnutie vyzváňacieho tónu:
kým sa zobrazujú na displeji
Stlmiť . . . Hovory možno naďalej prijímať,
21
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Uskutočňovanie hovorov
Režim hlasitého telefonovania
V režime hlasitého telefonovania môžete zapnúť reproduktor, takže budete
volajúceho počuť bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu.
Zapnutie/vypnutie režimu hlasitého telefonovania počas hovoru a pri počúvaní záznamníka:
¤ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania
Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:
¤ Podržte stlačené tlačidlo hlasitého telefonovania
Slúchadlo položte
do nabíjacej kolísky
Nastavenie hlasitosti reproduktora:
¤
OK
diel
Nastavenia OK
Rúčka OK Nastavenia zvuku
Hlasitosť hovoru OK
Handsfree OK Pomocou tlačiupravte hlasitosť OK
Stlmenie hlasitosti
¤ Počas hovoru stlačte ovládacie tlačidlo
(pravé) . . . Mikrofón slúchadla
sa vypne
Uskutočňovanie interných hovorov
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Uskutočňovanie interných hovorov
Interné hovory sú bezplatné hovory na iné slúchadlá zaregistrované
na rovnakej základňovej stanici.
Hovor konkrétnemu internému účastníkovi:
¤
ak sú zaregistrované viac ako dve slúchadlá: Pomocou tlačidiel
zvoľte interného účastníka OK alebo
. . . Zavoláte na zvolené
slúchadlo
Volanie na všetky slúchadlá („skupinový hovor“):
¤
Stlačte a podržte alebo
alebo
Volať
všetkých
¤ OK alebo
. . . Zavoláte na všetky zaregistrované slúchadlá. Rozprávajte sa s prvým interným účastníkom, ktorý zodvihne.
Ukončenie interného hovoru:
22
Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru
.
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Uskutočňovanie hovorov
Uskutočnenie interného konzultačného hovoru /
Presmerovanie hovoru
Zavolajte externému účastníkovi a hovor odovzdajte internému účastníkovi,
alebo uskutočnite konzultačný hovor.
¤
Podľa potreby zvoľte slúchadlo alebo funkciu Volať všetkých
OK . . . Zavoláte internému účastníkovi (účastníkom), externý účastník
bude počuť hudbu pri podržaní
Dostupné možnosti:
Podržanie konzultačného hovoru: rozprávajte sa s interným účastníkom
Návrat k externému hovoru: Stlačte tlačidlo displeja
Prenos externého hovoru, ak interný účastník zdvihol hovor:
¤ Oznámte externý hovor Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru
Prenos externého hovoru predtým, ako interný účastník zdvihol hovor:
¤ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru
. . . Externý hovor sa ihneď
presmeruje
Odpočúvanie externého hovoru
Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a
zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Je povolená funkcia Počúvanie.
Zapnutie/vypnutie interného odpočúvania
¤
(
Nastavenia
= zapnuté)
OK
Základňa
OK
Počúvanie OK
Inicializácia interného konferenčného hovoru
Chcete sa pripojiť k existujúcemu externému hovoru na inom slúchadle.
¤ Stlačte a podržte tlačidlo hovoru
. . . Všetci účastníci budú počuť
signalizačný tón
Ukončenie konferenčného hovoru:
¤ Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru
budú počuť signalizačný tón
. . . Všetci účastníci
Ak prvý interný účastník stlačí tlačidlo na ukončenie hovoru
, slúchadlo,
ktoré sa pripojilo ku konferenčnému hovoru, zostane v spojení s externým
účastníkom.
23
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Uskutočňovanie hovorov
Identifikácia čísla volajúceho
Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification
(identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobraziť na displeji volaného
(CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Keď je
číslo volajúceho skryté, nezobrazí sa na displeji volaného. Hovor bude
anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).
Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla
(CLIP) na displeji.
Volajúci povolil operátorovi odosielať svoje telefónne číslo (CLI).
Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory
Identifikácia čísla volajúceho
Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené
v adresári, zobrazí sa jeho meno.
Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:
• Externí volání: Neprenáša sa žiadne číslo.
• Odmítnuto: Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
• Nedostupný: Volajúci nepovolil funkciu Identifikácia čísla volajúceho.
Automatická voľba operátora (predvoľba)
Môžete uložiť číslo (predvolené číslo), ktoré sa automaticky vloží pred číslice,
ktoré vytáčate. Ak chcete napríklad uskutočniť volanie do zahraničia
prostredníctvom konkrétneho operátora, tu môžete uložiť danú predvoľbu.
V zozname S číslem zadajte (prvé číslice) prvotné čísla, pre ktoré chcete
použiť predvolené číslo.
V zozname Bez čísla zadajte výnimky pre zoznam S číslem.
24
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Uskutočňovanie hovorov
Príklad:
Číslo
Zvolené číslo
¥ 07112345
07112345
¥ 0999 08912345
08912345
¥ 08412345
08412345
Všetky čísla, ktoré začínajú 08 okrem 081 a 084, sa vytočia s predvoleným
číslom 0999.
Přednast. číslo
S číslem
Bez čísla
0999
08
081
084
Zadanie predvoleného čísla
Nastavenia OK
Základňa OK
¤
OK
Přednast. číslo
adresára OK
OK
Zadajte číslo alebo
Přednastavení
použite číslo z
Vytvorenie zoznamu s číslami predvolieb s predvoleným
číslom
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
Přednastavení
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
OK
S číslem OK
Zvoľte záznam zo zoznamu (1 – 11) OK
Zadajte (prvotné čísla) čísla predvoľby, pre ktoré sa bude používať
predvolené číslo OK
Podľa potreby zvoľte iný záznam zo zoznamu
a zadajte viac čísiel
Vytvorenie zoznamu s číslami predvolieb bez predvoleného
čísla
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
Přednastavení
OK
Bez čísla OK
Zvoľte záznam zo zoznamu (1 – 11) OK
Zadajte výnimky pre zoznam S číslem OK
Podľa potreby zvoľte
iný záznam zo zoznamu a zadajte viac čísiel
Trvalá deaktivácia predvoleného čísla
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
OK
Přednast. číslo
predvolené číslo OK
OK
Přednastavení
Pomocou tlačidla displeja
vymažte
25
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Zoznamy hovorov/správ
Zoznamy hovorov/správ
Telefón ukladá informácie o rôznych udalostiach do zoznamov:
• Zoznam hovorov: Čísla všetkých prichádzajúcich alebo zmeškaných
hovorov
• Zoznam sieťovej odkazovej schránky: Správy v sieťovej odkazovej
schránke
Keď sa v niektorom zozname objaví nový záznam, zaznie informačný tón.V
predvolenom stave bude blikať tlačidlo správ
a na displeji sa zobrazí
hlásenie Nové zprávy.
Vypnutie zobrazenia nových správ
¤
97
Zvoľte typ správy:
¤ Stlačte tlačidlo
¤ Stlačte tlačidlo
pre zmeškané hovory
pre správy v sieťovej odkazovej
schránke
Nastavenie činností pre nové správy:
¤ Stlačte tlačidlo
Zobrazuje sa prítomnosť nových
správ (v predvolenom nastavení)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤ Stlačte tlačidlo
Uloženie nastavenia:
Nezobrazuje sa prítomnosť nových
správ.
975 SET: [0]
975 SET: [1]
OK
Zmena nastavenia sa prejaví až po prijatí ďalšej novej správy.
Ak sa do sieťovej odkazovej schránky uložia hovory a vykonali ste
príslušné nastavenia, dostanete správu (v závislosti od operátora).
26
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Zoznamy hovorov/správ
Zoznam hovorov
Nevyhnutná podmienka: CLIP
V závislosti od nastaveného typu zoznamu sa uložia všetky čísla posledných
25 prichádzajúcich hovorov, alebo len zmeškané hovory.
Nastavenie typu zoznamu
Nastavenia OK
¤
OK
Zmešk. vol. / Všech. vol.
Základňa OK
OK ( = zvolené)
Typ sezn. vol.
Zobrazenie zoznamu hovorov
¤ Stlačte a podržte tlačidlo správ
. . . Zobrazí sa zoznam s výberom
Zozn. hovorov
V zázname sa zobrazuje: počet nových záznamov + počet Sezn.vol: 01+02
starých, prečítaných záznamov
Zobrazenie zoznamu: OK . . . Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor.
¤ V zozname prechádzajte tlačidlami
Používanie ostatných funkcií
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Zvoľte záznam
Smazat záznam
Kopír. do sezn.
Kopírovať do
zozn. zakáz.
Datum a čas
Stav
Menu
Pomocou tlačidiel
zvoľte funkciu:
Vymazanie aktuálneho záznamu
Skopírovanie záznamu do adresára
Skopírovanie čísla na čiernu listinu
Zobrazenie dátumu a času hovoru (ak je nastavený)
Nová vol.: Nový zmeškaný hovor. Stará vol.: Záznam je
už prečítaný
Smazat seznam Odstránenie všetkých záznamov.
Poznámka: Odstránia sa všetky staré a nové záznamy
Zoznam správ
Môžete si vypočuť správy zo sieťovej odkazovej schránky.
Zobrazte zoznam sieťovej odkazovej schránky:
¤ Stlačte a podržte tlačidlo správ
Sieť. schránka
. . . Zobrazí sa zoznam s výberom
OK
27
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Adresár
Adresár
Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Záznamy však možno
odoslať do ostatných slúchadiel ( s. 29).
Môžete uložiť až 150 telefónnych čísiel (maximálne 22 číslic) spolu s príslušnými menami (maximálne 16 znakov).
Zobrazenie adresára:
Stlačte ovládacie tlačidlo nadol
Vytvorenie záznamu v adresári
Prvý záznam:
¤
. . . Žiadne položky. Nová položka?
číslo OK
Zadajte meno OK
Viac čísel:
¤
Menu Nová položka
Zadajte meno OK
OK
OK
Zadajte telefónne
Zadajte telefónne číslo
OK
Výber záznamu v adresári/úprava
Zobrazenie adresára
¤
¤ Pomocou tlačidiel môžete prechádzať adresárom, až kým nezvolíte
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
požadované meno
alebo
¤ Zadajte prvý znak mena a podľa potreby
k záznamu
Zobrazenie čísla:
Zmena záznamu:
¤ Menu
¤ Menu
pomocou tlačidiel
Zobraziť číslo
pomocou
OK
Upraviť položku OK Znaky vymažte
záznam zmeňte pomocou
OK
Priradenie tlačidiel rýchlej voľby
¤
Zvoľte záznam Menu
Skratka OK
tlačidlo
OK (
prejdite
Stlačte
= zvolené)
Vymazanie priradenia k tlačidlu:
¤
OK (
28
Zvoľte záznam
= zvolené)
Menu
Skratka
OK
Bez skratky
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/24/19
Adresár
Odstránenie záznamu z adresára
Odstránenie záznamu z adresára
¤
Zvoľte záznam
Menu
Odstrániť položku
OK
Odstránenie adresára:
¤
Menu
pomocou OK
Odstrániť zoznam
OK
Vymazanie potvrďte
Prenos záznamu z adresára do iného slúchadla
Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom
chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej
stanici.
Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať
záznamy z adresára.
Prenos záznamu z adresára do iného slúchadla
¤
Zvoľte záznam Menu
Odoslať položku
Zvoľte interné číslo prijímacieho slúchadla OK
OK
Prenos adresára do iného slúchadla
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Menu
Odoslať zoznam
cieho slúchadla OK
OK
Zvoľte interné číslo prijíma-
29
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / answering.fm / 6/24/19
Sieťová odkazová schránka
Sieťová odkazová schránka
Sieťová odkazová schránka je zaregistrovaná u operátora.
Zadanie čísla sieťovej odkazovej schránky
¤
číslo
Záznamník OK
Sieťová schránka OK
OK . . . Sieťová odkazová schránka je zapnutá
Zadajte
Ak chcete zapnúť a vypnúť sieťovú odkazovú schránku, použite číslo
a kód funkcie od operátora. Podrobnejšie informácie vám poskytne
poskytovateľ služieb.
Prehrávanie správ
Z menu:
¤
OK
Záznamník OK
Memobox OK
¤ Stlačte a podržte tlačidlo
Zo zoznamu správ: ¤ Stlačte a podržte tlačidlo správ
Prehrať správy
Pomocou tlačidla 1:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
zoznam s výberom
30
. . . Zobrazí sa
Sieť. schránka OK
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/24/19
Doplnkové funkcie
Doplnkové funkcie
Rýchly prístup
Volané čísla možno priradiť k tlačidlám displeja
A a B. Po stlačení tlačidla sa vytočí zadané číslo.
Keď tlačidlá nie sú priradené, vľavo na displeji
sa zobrazuje A a vpravo B.
A
B
Priradenie tlačidla
¤ Keď je telefón v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo A alebo B OK
alebo
¤
¤
¤
Správca hovorov
OK
Funkčné tlačidlo A / B
OK
Rýchla voľba OK
Zadajte telefónne číslo OK
Zadajte
meno
alebo použite číslo z adresára:
Zvoľte záznam Tlačidlom OK
potvrďte číslo Tlačidlom OK potvrďte meno
OK ( = tlačidlo rýchleho prístupu je povolené)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Len čo je tlačidlo priradené, zadané meno sa zobrazí nad tlačidlom na displeji. Ak ste nezadali meno, zobrazí sa číslo.
Deaktivácia rýchlej voľby
¤
Správca hovorov OK
Žiadna funkcia
OK (
Funkčné tlačidlo A / B OK
= tlačidlo rýchlej voľby je deaktivované)
Budík
Nastavili ste dátum a čas.
Zapnutie a vypnutie budíka
¤
Budík OK Aktivácia OK ( = zapnutý)
¤ Zadajte čas budenia v minútach a sekundách OK
Budík zapnutý: Namiesto dátumu sa na displeji zobrazí čas budenia a naľavo
sa zobrazí symbol budíka.
31
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/24/19
Doplnkové funkcie
Nastavenie/zmena času budenia
¤
Budík OK
Čas budenia OK
v hodinách a minútach
Zadajte čas budenia
OK
Vypnutie vyzváňania budíka
Na displeji sa zobrazí grafika vyzváňania budíka a začne sa prehrávať zvolená
melódia vyzváňacieho tónu ( s. 41).
¤ Vyp. . . . Vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín
alebo
¤ Stlačte tlačidlo Neskôr alebo ľubovoľné iné tlačidlo . . . Na displeji sa
zobrazí hlásenie Odložiť, vyzváňanie budíka sa zopakuje o päť minút
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Detský monitor
Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne
hluku v blízkosti slúchadla sa vytočia uložené externé telefónne čísla alebo
všetky slúchadlá zaregistrované v telefóne (interné). Upozornenie na externé
číslo sa zruší približne po 90 sekundách.
Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie Obojsm. hovor. Táto funkcia slúži
na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v
miestnosti s dieťaťom.
V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou
displeja (bez vyzváňacieho tónu). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %.
Informačné tóny sa vypnú. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú
zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.
Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania
hovoru vypne, ale funkcia zostane zapnutá. Režim detského monitora nie je
možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.
32
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/24/19
Doplnkové funkcie
Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa.
Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.
Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v
prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.
Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.
Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.
Po zapnutí:
¤ Skontrolujte citlivosť.
¤ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé
číslo.
Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora
¤
Detský monitor OK
Aktivácia/deaktivácia
¤ Aktivácia OK (
= aktivované) . . . ak je už zadané telefónne číslo, ktoré
sa má vytočiť, funkcia detského monitora sa okamžite aktivuje
Zadanie/zmena telefónneho čísla:
¤
Cieľ hovoru OK
Zvoľte Interná alebo Externý hovor
pre Externý hovor, zadajte telefónne číslo OK
OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Keď je funkcia detského monitora zapnutá a v pohotovostnom režime,
zobrazí sa hlásenie Detský monitor a číslo, ktoré chcete vytočiť.
Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru
¤
Obojsm. hovor OK ( = aktivované)
Vypnutie funkcie detského monitora / Vypnutie upozornenia
Vypnutie funkcie detského monitora:
¤ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo Vyp.
Vypnutie upozornenia:
¤ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia
hovoru
33
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/24/19
Doplnkové funkcie
Diaľkové vypnutie funkcie detského monitora
Upozornenie je presmerované na externé číslo.
Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.
¤ Prijmite hovor s upozornením
Stlačte tlačidlá
Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom
stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo Vyp..
Detský monitor nie je možné diaľkovo deaktivovať.
Opätovná aktivácia: s. 33
ECO DECT
Dosah zariadenia je v predvolenom stave nastavený na maximum. Zaručí sa
tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňovou stanicou. V pohotovostnom režime slúchadlo nevysiela (nevyžaruje). Základňová stanica zachováva spojenie so slúchadlom pomocou slabých bezdrôtových signálov.
Počas hovoru sa vysielací výkon automaticky prispôsobí vzdialenosti medzi
základňovou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialenosť medzi slúchadlom
a základňovou stanicou menšia, tým bude nižšie vyžarovanie.
Zníženie vysielacieho výkonu až o 80 %
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Zapnutie/vypnutie maximálneho dosahu.
¤
Nastavenia
Max. dosah
OK (
OK
Základňa
OK
ECO DECT
OK
= Dosah nie je znížený)
Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakovač.
Vypnutie vyžarovania v pohotovostnom režime
Bezdrôtové signály môžete deaktivovať aj pomocou nastavenia Vyp. záření.
¤
Nastavenia
Žiadne žiarenie
34
OK (
OK
Základňa
OK
= Vyžarovanie vypnuté)
ECO DECT
OK
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/24/19
Doplnkové funkcie
Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.
Kvôli rýchlemu spojeniu pri prichádzajúcich hovoroch sa bude
slúchadlo občas prepínať do stavu „pripravené na príjem“. Týmto sa
zvýši spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.
Ak aktivujete funkciu Žiadne žiarenie, na slúchadle sa nebude
zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný
signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.
¤ Stlačte a podržte tlačidlo hovoru
. . . zaznie vyzváňací tón.
Ochrana pred neželanými hovormi
Na čiernu listinu môžete zadať až 32 čísel. Ak je povolená čierna listina,
hovory z čísiel uložených na čiernej listine sa nebudú signalizovať zvukom.
Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.
Povolenie/zakázanie čiernej listiny
¤
OK
Nastavenia OK
Ochrana volání OK
Základňa OK
Další funkce
Aktivácia OK ( = povolená)
Zobrazenie/úprava čiernej listiny
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
Další funkce
OK Ochrana volání OK Zoznam zakáz. hovorov OK . . . zobrazí
sa zoznam blokovaných čísel pomocou tlačidiel
prechádzajte
zoznamom
Vytvorenie záznamu:
¤ Menu Nový záznam OK
zadajte číslo
Odstránenie záznamu:
¤
Zvoľte záznam
Stlačte tlačidlo displeja
Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny
¤ Zobrazenie zoznamu hovorov: Stlačte tlačidlo správ
Zozn.
hovorov
OK
Zvoľte záznam
OK
Kop. na čer.list.
OK
35
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 6/24/19
Rozšírenie funkcií telefónu
Rozšírenie funkcií telefónu
Viacero slúchadiel
K základňovej stanici možno zaregistrovať až štyri slúchadlá.
Ku každému zariadeniu je priradené interný názov a interné číslo (INT 1 – INT
4). Priradenie je možné zmeniť.
Všetky interné čísla sú už priradené: zrušte registráciu všetkých zariadení,
ktoré už nepotrebujete
Registrácia slúchadla
Na displeji bliká text Zaregistrujte rúčku alebo Do základne.
Registrácia umiestnením slúchadla do základňovej stanice
¤ Slúchadlo vložte do základňovej stanice . . . Na displeji sa zobrazí hlásenie
Registruje sa... a slúchadlo sa automaticky zaregistruje
Registrácia pomocou tlačidla displeja alebo z menu
Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici aj na
slúchadle. Obe činnosti musíte stihnúť do 60 sekúnd.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Na slúchadle
¤ Stlačte tlačidlo displeja Registr..
alebo
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Na displeji sa zobrazí hlásenie Registruje sa...
Registrácia rúčky . . .
Po spustení procesu registrácie na základňovej stanici sa vyžaduje systémový
PIN kód:
¤ Zadajte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolený kód je
0000) OK
Na základňovej stanici
¤ Do 60 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania
aspoň 3 sekundy.
Proces registrácie trvá približne 1 minútu. Systém priradí slúchadlám
najmenšie dostupné interné číslo (1 – 4). Ak sú už interné čísla 1 – 4
priradené iným zariadeniam, číslo 4 sa prepíše.
36
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 6/24/19
Rozšírenie funkcií telefónu
Zrušenie registrácie slúchadla
Môžete zrušiť registráciu ľubovoľných ostatných slúchadiel z každého zaregistrovaného slúchadla Gigaset.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Zrušenie regist.
rúčky OK
¤
Zvoľte interného účastníka, ktorému chcete zrušiť registráciu
(slúchadlo, ktoré aktuálne používate, je označené symbolom <) OK
Zadajte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolené nastavenie:
0000) OK . . . Slúchadlo je zaregistrované. Na displeji bliká text Zaregistrujte rúčku
Vyhľadávanie slúchadla
Vyhľadávanie slúchadla pomocou základňovej stanice.
¤ Krátko stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici . . .
všetky zaregistrované slúchadlá začnú naraz vyzváňať, dokonca aj keď
majú vypnuté zvonenie.
Ukončenie:
¤ Krátko stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici
alebo
¤ stlačte tlačidlo
alebo
na niektorom slúchadle
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Podpora opakovača
Opakovač slúži na zvýšenie dosahu medzi slúchadlom Gigaset a základňovou stanicou.
Povolenie režimu opakovača pre základňovú stanicu:
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
Další funkce
OK Opakování OK ( = povolený)
Zaregistrujte opakovač na základňovej stanici:
opakovač
Príručka používateľa pre
Funkcia podpory opakovača a režim ECO DECT Žiadne žiarenie sa
navzájom vylučujú.
37
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 6/24/19
Rozšírenie funkcií telefónu
Používanie základňovej stanice spolu so smerovačom/
ústredňou
Používanie so smerovačom
Pri používaní na analógovej linke smerovača je prípadný výskyt echa možné
obmedziť aktivovaním Režim XES (XES = eXtended Echo Suppression)
(pokročilé potlačenie echa).
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
Další funkce
OK Režim XES OK ( = povolený)
Ak s echom nemáte žiadne problémy, túto funkciu by ste mali
vypnúť.
Používanie s ústredňou
Nasledujúce nastavenia sú nevyhnutné len v prípade, ak ich vaša ústredňa
vyžaduje ( prečítajte si používateľskú príručku k ústredni). Pomaly jednu po
druhej zadajte číslice.
Zmena režimu vytáčania
¤
Číslica nastaveného režimu vytáčania bude blikať: 0 = tónové vytáčanie (DTMF); 1 = impulzové vytáčanie
(PD) Zadajte číslicu OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Nastavenie časového intervalu impulzu
¤
Číslica aktuálneho časového intervalu impulzu bude blikať: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Zadajte číslicu OK
Zmena pauzy po zdvihnutí linky
Môžete nastaviť pauzu, ktorá sa vloží medzi stlačením tlačidla hovoru
a
odoslaním telefónneho čísla.
¤
Číslica aktuálnej dĺžky pauzy bude
blikať: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s Zadajte číslicu OK
Pauza po stlačení tlačidla spätného dopytu
¤
38
Číslica aktuálnej dĺžky pauzy bude
blikať: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Zadajte číslicu OK
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/24/19
Nastavenia telefónu
Nastavenia telefónu
Dátum a čas
Nastavenie
Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť
správny dátum a čas a používať budík.
¤
Nastavenia OK Dátum a čas OK
Zadajte dátum
(deň, mesiac a rok) v 8-miestnom formáte OK
Zadajte čas (hodiny
a minúty) v 4-miestnom formáte OK
Akceptácia
Ak dátum a čas odosiela do telefónu prevádzkovateľ siete (alebo smerovač/
ústredňa) počas funkcie identifikácie čísla volajúceho, môžete určiť, či a kedy
sa prijmú:
¤
. . . Číslica aktuálneho nastavenia
bude blikať:
1 = nikdy
2 = jedenkrát, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum a čas, alebo
3 = vždy
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Zadajte požadovanú číslicu
OK
Displej
Zobrazený jazyk
¤
Nastavenia OK
Zvoľte jazyk
OK (
Rúčka
= povolené)
OK
Jazyk
Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:
Stlačte tlačidlá jedno po druhom
jazyk OK
¤
OK
Zvoľte
39
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/24/19
Nastavenia telefónu
Šetrič displeja
Šetrič displeja sa aktivuje, keď sa telefón dlhšiu dobu nepoužíva. Ako šetrič
displeja sa zobrazuje čas.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK Displej OK
Šetrič
displeja OK ( = aktivovaný)
Veľké tlačidlá voľby
Zobrazenie veľkých tlačidiel pri voľbe čísla
¤
Nastavenia OK
Rúčka
písmená OK ( = povolené)
OK
Displej
OK
Veľké
Kontrast
Kontrast displeja môžete upraviť v 9 úrovniach.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK Displej OK
Kontrast OK
Zvoľte úroveň OK ( = zvolená)
Podsvietenie
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Svetlo displeja sa vypne, keď sa slúchadlo dlhšiu dobu nepoužíva. Túto
funkciu môžete aktivovať/deaktivovať samostatne pre situácie, keď
slúchadlo je v nabíjacej kolíske a slúchadlo nie je v nabíjacej kolíske.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK Displej OK
Zapnutý displej mimo nabíj. alebo Zapnutý displej na nabíjačke OK
( = aktivované)
Pri nastavení Zapnutý displej mimo nabíj. sa skráti čas v pohotovostnom režime.
Vypnutý displej počas hovoru
Počas hovoru je displej v normálnom stave zapnutý. Keď je funkcia zapnutá,
displej sa počas hovoru vypne.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK Displej OK
Počas
hovorov vyp. displej OK ( = aktivované)
Ak je funkcia vypnutá, čas hovoru sa skráti.
40
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/24/19
Nastavenia telefónu
Tóny a signály
Hlasitosť hovoru
Upravte hlasitosť prijímača alebo funkciu hlasitého telefonovania na 5 úrovniach.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Nastavenia zvuku
OK
Hlasitosť hovoru
Slúchadlo / Handsfree OK . . . Zobrazí
sa aktuálne nastavenie
Zvoľte hlasitosť OK ( = zvolená)
Zmena hlasitosti počas hovoru
Počas hovoru nastavte hlasitosť slúchadla na niektorú z 5 úrovní alebo na
maximum.
¤ Stlačte ovládacie tlačidlo
hlasitosť nastavte pomocou
Kvalita zvuku
Podľa potreby zmeňte kvalitu zvuku prijímača.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Nastavenia zvuku
OK
Zvuk sluchátka OK
Nízký / Vysoký OK ( = zvolené)
Hlasitosť vyzváňacieho tónu (hlasitosť vyzváňania)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Upravte hlasitosť vyzváňacieho tónu na niektorú z 5 úrovní,
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Nastavenia zvuku
OK
Hlasitosť vyzváňania OK
Zvoľte hlasitosť OK
Melódia vyzváňacieho tónu
Nastavte melódiu vyzváňacieho tónu pre externé hovory, interné hovory a/
alebo budík.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Nastavenia zvuku
OK
Melódia vyzváňania OK
Zvoľte možnosť Externé
Zvoľte požadovaný vyzváňací
hovory / Interné hovory / Budík OK
tón OK ( = zvolené)
Vypnutie/opätovné zapnutie vyzváňacieho tónu
¤ Keď je telefón v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo a podržte ovládacie tlačidlo v hornej časti. Keď je vyzváňací tón deaktivovaný, na displeji
sa zobrazuje symbol .
41
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/24/19
Nastavenia telefónu
Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor
¤ Menu Tichý režim OK
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu pomocou funkcie
časového ovládania
Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.
Zapnutie/vypnutie funkcie Časové ovládání
¤
Správca hovorov OK
Časové ovládanie OK
Aktivácia OK ( = zapnuté)
Nastavenie časového obdobia
Správca hovorov OK
Časové ovládanie OK
Nastavenia OK Vypnuté od: Zadajte čas vo formáte 4 číslic
OK Vypnuté do: Zadajte čas vo formáte 4 číslic OK
¤
Vypnuté pre anonymné hovory
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby nevyzváňalo pre hovory so skrytými
údajmi identifikácie čísla volajúceho. Hovor sa bude signalizovať len na displeji.
¤
Správca hovorov OK
Stlmiť anonym. hovory OK
( = zapnuté)
Zapnutie/vypnutie informačných tónov a výstražného tónu
akumulátora
Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch.
Informačný tón:
napr. tóny pri stlačení tlačidiel, chybový tón, tón pri
prijatí novej správy
Výstražný tón
Ak úroveň nabitia akumulátora klesne počas hovoru
akumulátora:
pod určitú hodnotu.
Výstražný tón dosahu: Výstražný tón po prenesení slúchadla mimo dosahu
základňovej stanice
Informačný tón, výstražný tón akumulátora a vyzváňacie tóny je možné aktivovať a deaktivovať samostatne.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Nastavenia zvuku
OK
Varovné tóny / Slabá batéria / Upozornenie – mimo rozsah
OK ( = zapnuté)
42
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/24/19
Nastavenia telefónu
Hudba pri podržaní
Môžete si vybrať, či externý volajúci počuje hudbu pri podržaní počas interného konzultačného hovoru alebo pri presmerovaní hovoru.
¤
. . . Číslica aktuálneho nastavenia
bude blikať: 0 = vypnuté; 1 = zapnuté
zadajte požadovanú číslicu
OK
Systém
Zmena systémového PIN kódu
Nastavenia OK
Základňa OK
¤
OK
0000)
PIN systému
Zadajte aktuálny 4-miestny systémový PIN kód (predvolený kód:
OK
Zadajte nový 4-miestny systémový PIN kód OK
Obnovenie systémového PIN kódu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na 0000:
¤ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel stlačte a podržte tlačidlo
registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici súčasne znova pripojte
sieťový kábel k základňovej stanici tlačidlo podržte stlačené aspoň 5
sekúnd . . . základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví
na 0000
Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova
zaregistrovať. Všetky nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty.
Obnovenie slúchadla
Môžete zrušiť individuálne nastavenia. Zachovajú sa záznamy v adresári,
zoznam hovorov a registračné údaje slúchadla v základňovej stanici.
¤
Nastavenia OK
Rúčka OK
Reset rúčky OK . . .
Obnoviť na predvolené? OK
43
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/24/19
Nastavenia telefónu
Obnovenie základňovej stanice
Pri obnovení sa vypne režim Vyp. záření, odstránia sa individuálne nastavenia a všetky zoznamy.
Systémový PIN kód sa obnoví na pôvodnú hodnotu 0000.
Nastavenie času a dátumu zostane zachované.
Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou menu
Slúchadlá zostanú zaregistrované. Systémový PIN kód sa neobnoví.
¤
Nastavenia OK
Základňa OK
Reset základne
OK . . . Tov. nastavení? OK
Obnovenie základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej
stanici
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Systémový PIN kód sa obnoví na
pôvodnú hodnotu 0000.
¤ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel Stlačte a podržte tlačidlo
registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici Súčasne znova
pripojte sieťový kábel k základňovej stanici Tlačidlo podržte stlačené
aspoň 5 sekúnd
44
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc
Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov
Gigaset Customer Care
www.gigaset.com/service.
Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov
Nájdete na nej:
• časté otázky,
• bezplatný softvér a používateľský manuál na stiahnutie,
• zoznam kompatibilných zariadení.
Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o
zákazníkov
Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?
Radi vám pomôžeme ...
... on-line:
prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
... telefonicky:
Číslo technickej podpory:
0905 035 305
(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)
Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.
Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom,
nemusí byt’ plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je
výrobok určený je jasne uvedené na krabici v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používat’ spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v
príručke, môže to mat’ vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy
(oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný
predložit’ potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína
záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.
45
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc
Otázky a odpovede
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, navštívte stránku
www.gigaset.com/service, kde je neustále k dispozícii pomoc. V tabuľke nižšie je
uvedený zoznam častých problémov a možných riešení.
Problém
Príčina
Riešenie
Problém
Príčina
Riešenie
Problém
Príčina
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Riešenie
Problém
Príčina
Riešenie
46
Na displeji sa nič nezobrazuje.
Slúchadlo nie je zapnuté.
Akumulátory sú vybité.
Tlačidlo ukončenia hovoru
stlačte približne na 5 sekúnd alebo
slúchadlo vložte do základňovej stanice.
Nabite alebo vymeňte akumulátory.
Nie je nadviazané bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou, na
displeji bliká nápis Základna.
Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice.
Slúchadlo ešte nie je zaregistrované.
Základňová stanica nie je zapnutá.
¤ Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici.
¤ Zaregistrujte slúchadlo.
¤ Skontrolujte napájací konektor na základňovej stanici.
Z pevnej telefónnej siete nie je počuť vyzváňací ani oznamovací tón.
Nepoužili ste dodaný telefónny kábel, alebo ste ho nahradili novým, na
ktorom sú nesprávne zapojené póly konektora.
¤ Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené póly.: 3-4 zapojenie telefónnych
káblov/ EURO CTR37.
Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón.
Zabudli ste PIN kód.
Zadali ste nesprávny systémový PIN kód.
¤ Systémový PIN kód nastavte na predvolenú hodnotu 0000.
Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Zrušili sa všetky nastavenia.
Vymazali sa všetky zoznamy.
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc
Záruka
Záručný list
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu spoločnosti
Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom
používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.
Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku
Gigaset. Naši špecialisti sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle
0905 035 305 a radi Vám poradia, prípadne odporučia doručiť Váš prístroj do
servisného strediska na adrese:
iQMobil
Černyševského 10
851 01 Bratislava
Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku,
alebo ho môžete priniesť osobne.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Záručné podmienky:
1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho
príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom
prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na
záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému
listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené,
odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude
záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
x používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
x mechanickým poškodením
x kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do
vnútra
x opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom
inštalačnom stredisku
x nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu
uvedenom v návode na obsluhu
x skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky
alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
x statickou elektrinou a kolísaním napäťia v elektrorozvodnej sieti
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
x pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
x pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu,
ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie
predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia
právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať.
47
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc
Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka
sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho
používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným
opotrebovaním.
7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne
odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci,
alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci
po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa
jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa uplatňuje u predajcu.
Typ prístroja ........................................................................ (vyplní predajca)
Dátum predaja .................................................................... (vyplní predajca)
Pečiatka a podpis predajcu:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv
48
Ref. číslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné číslo
Pečiatka a podpis servisu
Ref. číslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné číslo
Pečiatka a podpis servisu
Ref. číslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné číslo
Pečiatka a podpis servisu
Ref. číslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné číslo
Pečiatka a podpis servisu
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Odporúčanie výrobcu
Odporúčanie výrobcu
Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode
Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.
Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ
rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset E290 spĺňa požiadavky
smernice 2014/53/EÚ.
Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.gigaset.com/docs.
Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o
zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.
Preto skontrolujte všetky tieto súbory.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ochrana údajov
V spoločnosti Gigaset berieme ochranu údajov našich zákazníkov veľmi vážne. Práve
z tohto dôvodu zabezpečujeme, aby všetky naše produkty obsahovali štandardne
funkciu „Zabudovaná ochrana údajov“. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme,
slúžia na to, aby naše produkty boli čo najlepšie. Pri tomto procese zabezpečujeme,
aby boli vaše údaje chránené a používali sa iba na účely sprístupnenia produktu alebo
služby. Vieme, akým spôsobom vaše údaje prechádzajú spoločnosťou a zabezpečujeme, aby tak dialo bezpečným a chráneným spôsobom v súlade so špecifikáciami
ochrany údajov.
Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii na stránke:
www.gigaset.com/privacy-policy
Likvidácia odpadu
Naša koncepcia ochrany životného prostredia
My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a
angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania
výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu –
kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.
Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej
stránke www.gigaset.com.
49
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Odporúčanie výrobcu
Systém manažmentu životného prostredia
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa
medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri
2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.
Likvidácia odpadu
Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia
o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho
odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták
Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.
Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne
nabíjačkou).
Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených
bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie
ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný
spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate
k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom
elektronickom zariadení.
Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne
odobrať na miestach na to určených!
50
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Odporúčanie výrobcu
Údržba
Zariadenie utierajte vlhkou utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.
V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na
zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.
Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na
displeje mobilných telefónov.
Kontakt s kvapalinami
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:
1 Odpojte od zariadenia všetky káble.
2 Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.
3 Nechajte kvapalinu vytiecť zo zariadenia.
4 Všetky časti jemne osušte.
5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným
priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste aspoň 72 hodín (nie však
v mikrovlnnej rúre a pod.).
6 Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.
Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.
51
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Technické údaje
Technické údaje
Akumulátory
Technológia:
Veľkosť:
Napätie:
Kapacita:
Nikel-metal-hydridové (NiMH)
AAA (Mikro, HR03)
1,2 V
400 – 1000 mAh
Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla
Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od
spôsobu jeho používania. (všetky časy sú maximálne).
Pohotovostný čas (hodín)
200 / 100*
Čas hovoru (hodín)
10
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)*
90 / 65*
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)
4,5
Čas nabíjania v základňovej stanici (hodín)
5
* So zapnutou/vypnutou funkciou Vyp. záření, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom režime
Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Počas nabíjania:
Počas udržiavacieho nabíjania:
približne 2,10 W
približne 1,30 W
Spotreba energie základňovej stanice
V pohotovostnom stave:
Slúchadlo v nabíjacej kolíske (nabíjanie)
Slúchadlo v nabíjacej kolíske (udržiavacie nabíjanie)
Slúchadlo mimo nabíjacej kolísky
Počas hovoru:
•
•
•
52
približne 2,00 W
približne 0,60 W
približne 0,55 W
približne 0,65 W
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Štandard DECT
Štandard GAP
Rozsah rádiových frekvencií
Dosah
Napájanie základňovej stanice
Vysielací výkon
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Podmienky okolitého prostredia
počas prevádzky
podporovaný
podporovaný
1 880 – 1 900 MHz
max. 300 m vonku, max. 50 m v interiéri
230 V ~/50 Hz
priemerný výkon 10 mW na kanál,
impulzný výkon 250 mW
teplota +5 °C až +45 °C,
relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
53
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/24/19
Technické údaje
Tabuľky znakových sád
Znaková sada použitá na slúchadle závisí od nastaveného jazyka.
Zadávanie znakov
¤
¤
Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.
Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“ do režimu „123“, z režimu „123“ do režimu „abc“,
alebo z režimu „abc“ do režimu „Abc“, krátko stlačte tlačidlo mriežky
.
Štandardné znaky
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ğ ï
í
ì
î
ı
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ş
ù
ý
+
>
§
ò
ô
õ
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
`
1) Medzera
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Stredoeurópske
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
1) Medzera
54
3x
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ă
ď
î
Ĺ
ň
ř
ţ
ý
0
=
&
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ç
ľ
ó
ŕ
ű
ź
+
>
§
ö
ś
ü
ż
%
ő
ß
ú
ž
:
ô
š
ů
ş
"
`
č
;
_
;
_
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/24/19
Stromová štruktúra menu
Stromová štruktúra menu
V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.
Zobrazenie hlavného menu:
ovládacie tlačidlo
.
Keď je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte
Záznamník
Prehrať správy
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
s. 30
Sieťová schránka
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
s. 30
Nová položka
s. 28
Zobraziť číslo
s. 28
Upraviť položku
s. 28
Odstrániť položku
s. 29
Odoslať položku
s. 29
Odstrániť zoznam
s. 29
Odoslať zoznam
s. 29
Skratka
s. 28
Aktivácia
...............................
s. 31
Čas budenia
..............................
s. 32
Aktivácia
...............................
s. 33
Cieľ hovoru
...............................
s. 33
Obojsm. hovor
...............................
s. 33
Hovor jedným dotykom
...............................
s. 21
Časové ovládanie
...............................
s. 42
Stlmiť anonym. hovory
...............................
s. 42
Funkčné tlačidlo A / B
...............................
s. 31
Telefónny zoznam
Menu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Budík
Detský monitor
Správca hovorov
55
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/24/19
Stromová štruktúra menu
Nastavenia
Dátum a čas
.............................................
Rúčka
Nastavenia zvuku
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Displej
56
s. 39
Hlasitosť hovoru
s. 41
Hlasitosť vyzváňania
s. 41
Melódia
s. 41
Zvukový profil
s. 41
Slabá batéria
s. 42
Varovné tóny
s. 42
Upozornenie – mimo
rozsah
s. 42
Veľké písmená
s. 40
Počas hovorov vyp.
displej
s. 40
Zapnutý displej na nabíjačke
s. 40
Zapnutý displej mimo
nabíj.
s. 40
Šetrič displeja
s. 40
Kontrast
s. 40
Jazyk
........................
s. 39
Automatická
odpoveď
........................
s. 21
Registrácia rúčky
........................
s. 36
Zrušenie regist.
rúčky
........................
s. 37
Reset rúčky
........................
s. 43
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/24/19
Stromová štruktúra menu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Základňa
Typ sezn. vol.
........................
s. 27
PIN systému
........................
s. 43
Reset základne
........................
s. 44
Další funkce
Opakování
s. 37
Režim XES
s. 38
Ochrana volání
s. 35
ECO DECT
........................
s. 34
Počúvanie
........................
s. 23
Přednastavení
........................
s. 24
57
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/24/19
Index
Index
A
D
Adresár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
odoslanie záznamu/zoznamu do
slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
odstránenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
priradenie tlačidla rýchlej voľby . . . . 28
uloženie prvého čísla. . . . . . . . . . . . . . . . 28
výber záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Akumulátor
nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
odporúčané akumulátory. . . . . . . . . . . 52
stav nabitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automatická voľba operátora . . . . . . . . . 24
Dátum a čas
nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 39
prijatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Deaktivácia bezdrôtového modulu . . 34
Detský monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
aktivácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Displej
rozbitý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
F
B
Bez vyžarovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . 9
C
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
CLI, identifikácia čísla volajúceho . . . . . 24
CLIP, identifikácia CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CLIR, obmedzenie CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Č
Čas nabíjania slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Čierna listina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Čísla tiesňového volania
nie je možné vytáčať . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Číslo
vytáčanie z adresára. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zadávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zobrazenie čísla volajúceho (CLIP) . . 24
Číslo rýchlej voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
vytočenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
58
Funkcia maximálnej hlasitosti . . . . . . . .
Funkcia rýchleho prístupu
deaktivácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcie na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
31
31
18
H
Hlasité telefonovanie
hlasitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovor
externý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
interný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovory
odovzdanie (spojenie) . . . . . . . . . . . . . .
uskutočnenie externého hovoru . . .
41
22
22
20
22
23
20
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/24/19
Index
I
Interná
konzultácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Interné odpočúvanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Interný
konzultačný hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
uskutočňovanie hovorov . . . . . . . . . . . 22
Interný hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
J
Jazyk
nastavenie zobrazenia . . . . . . . . . . . . . . 15
K
Kontakt s kvapalinami . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Konzultačný hovor (interný) . . . . . . . . . . . 23
Kvalita zvuku prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . 41
L
Likvidácia odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 50
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
M
Medicínske zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menu
stromová štruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mikrofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
N
Načúvacie prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie časového intervalu impulzu
(ústredňa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastavenie času budenia . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavenie hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenie slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie typu zoznamu . . . . . . . . . . . . . 27
O
Obnovenie (slúchadlo) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obnovenie (základňová stanica) . . . . . . 44
Obsah balenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odoslanie záznamu z adresára do
slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Odpočúvanie
účastník hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odpočúvanie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odporúčanie výrobcu. . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odpoveď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ochrana pred hovormi, čierna listina 35
Ochrana údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Opakovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ovládacie tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
spúšťanie funkcií displeja . . . . . . . . . . 18
P
Pauza po tlačidle R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pauza po zdvihnutí linky . . . . . . . . . . . . . . 38
Počúvanie správy (sieťová odkazová
schránka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Podsvietenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Podsvietenie displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pozrite si časť s informáciami o hlasitosti
hovoru pre hlasitosť vyzváňacieho
tónu
Predvoľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prehrávanie
správy (zo sieťovej odkazovej
schránky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prechádzanie v menu . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prevádzkový čas slúchadla. . . . . . . . . . . . 52
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prijímač
kvalita zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
zmena hlasitosti (natrvalo) . . . . . . . . . 41
Pripojenie nabíjačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
R
Režim vytáčania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Režim XES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rozbitý displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
59
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/24/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Index
S
T
Sieťová odkazová schránka . . . . . . . 27, 30
počúvanie správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
zapnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sieťový adaptér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Slúchadlo
nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
nastavenie (prispôsobenie) . . . . . . . . . 39
obnovenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
odovzdanie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
použitie ako detský monitor . . . . . . . . 32
používanie viacerých. . . . . . . . . . . . 22, 36
registrácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
úprava hlasitosti
(počas hovoru) . . . . . . . . . . . . . 20, 41
vyhľadávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
zobrazovaný jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
zrušenie registrácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Smerovač, používanie s. . . . . . . . . . . . . . . . 38
Spojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spotreba energie (slúchadlo) . . . . . . . . . 52
Spotreba energie
(základňová stanica) . . . . . . . . . . . . . . 52
Starostlivosť o zákazníkov . . . . . . . . . . . . . 45
Stavový riadok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Stlmenie hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Symbol
bezdrôtové spojenie . . . . . . . . . . . . . . . . 19
stav nabitia akumulátora . . . . . . . . . . . 19
vyzváňací tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
zámok klávesnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Systémový PIN kód
obnovenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
zmena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tabuľky znakových sád (slúchadlo) . . 54
Telefónne číslo
voľba zo zoznamu hovorov . . . . . . . . 21
voľba zo zoznamu na opätovné
vytočenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
vytáčanie pomocou tlačidla rýchlej
voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tlačidlá
hlasité telefonovanie . . . . . . . . . . . . . 6, 22
ovládacie tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
tlačidlo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačidlo hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
tlačidlo mriežky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . 6, 16
tlačidlo spätného dopytu . . . . . . . . . . . . 6
Tlačidlá displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tlačidlá rýchlej voľby
priradenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tlačidlo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačidlo displeja
priradenie rýchleho prístupu . . . . . . 31
Tlačidlo hlasitého telefonovania . . . . . . . 6
Tlačidlo hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Tlačidlo mriežky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . . . 6, 16
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . 6
Tlačidlo rýchlej voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tlačidlo spätného dopytu . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačidlo správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
Tlačidlo vyhľadávania
zariadenie bez záznamníka . . . . . . . . . . 7
Š
Šetrič displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
60
U
Uskutočňovanie hovorov
interný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/24/19
Index
Ú
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Úprava hlasitosti hovoru (slúchadlo). . 41
Úprava melódie vyzváňacieho tónu
slúchadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ústredňa
nastavenie časového intervalu
impulzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
nastavenie pauzy po tlačidle R . . . . . 38
nastavenie pauzy po zdvihnutí
linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
nastavenie režimu vytáčania . . . . . . . 38
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
V
Veľké/malé písmená a číslice . . . . . . . . . . . 6
Vloženie pauzy do vytáčania . . . . . . . . . . . 6
Volanie
externé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
interné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Voľba operátora, automatická. . . . . . . . . 24
Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vyhľadávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
slúchadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
v adresári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vypnutie
slúchadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vypnutie upozornenia
(detský monitor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vypnutie vyzváňania budíka . . . . . . . . . . 32
Vytočenie posledného čísla . . . . . . . . . . . 20
Vyzváňací tón
zapnutie/vypnutie časového
ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vyzváňací tón (slúchadlo)
deaktivácia pre anonymné hovory . 42
zapnutie/vypnutie tlačidlom . . . . . . . 41
zapnutie/vypnutie z menu. . . . . . . . . . 42
Z
Zadávanie znakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Základňová stanica
obnovenie na predvolené
nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
pripojenie k smerovaču . . . . . . . . . . . . 12
Zamknutie/odomknutie
klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Zapnutie
slúchadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapnutie a vypnutie budíka . . . . . . . . . . 31
Zapnutie/vypnutie hudby pri
podržaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zapnutie/vypnutie informačných
tónov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zapnutie/vypnutie tónu
akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Záznam v adresári
odstránenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zmena hlasitosti hovoru
natrvalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
počas hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 41
Zmena zobrazovaného jazyka . . . . 15, 39
Zníženie radiácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zobrazenie
anonymné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
externý hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
neznáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
telefónne číslo (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . 24
úprava kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
veľké tlačidlá voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
vypnutie nových správ . . . . . . . . . . . . . 26
Zosilňovač príjmu, pozri Opakovač
Zoznam
hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
sieťová odkazová schránka. . . . . . . . . 27
Zoznam hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopírovanie čísla na čiernu listinu . 35
nastavenie typu zoznamu . . . . . . . . . . 27
zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zoznam správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.
61
Gigaset E290 / LUG SK sk / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_back_c.fm / 6/24/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising