Gigaset | E290 | User guide | Gigaset E290 Korisnički vodič

Gigaset E290 Korisnički vodič
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 7/5/19
E290
Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 7/5/19
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 7/5/19
Sadržaj
Sadržaj
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sigurnosni naputci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prvi koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sadržaj paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Postolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Rad s telefonskom slušalicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Promjena glasnoće zvuka prijemnika/handsfree sustava . . . . . . . . . . . . . . 16
Upravljačka (Control) tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Navigacija izbornikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Obavljanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Obavljanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prihvaćanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Handsfree (bez ruku) režim rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Isključivanje mikrofona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Obavljanje internih poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Identifikacija linije poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Popisi poziva/poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Popis poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Popis poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Direktorij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sandučić elektroničke pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Unos broja sandučića elektroničke pošte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Reprodukcija poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 7/5/19
Sadržaj
Daljnje funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Brzi pristup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Budilica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bebafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zaštita od neželjenih poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Proširenje funkcionalnosti telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Više telefonskih slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Podrška za repetitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Postavke telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Datum i vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tonovi i signali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Služba za korisnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pitanja i odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Napomene proizvođača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odobrenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zaštita podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kontakt s tekućinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Stablo izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim
zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.
4
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 7/5/19
Pregled
Pregled
1
2
10:30
10
3
A
B
4
5
9
10
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
6
7
8
11
12
Postavljenje jezika na zaslonu ( str. 15)
5
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 7/5/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Pregled
1 Statusna traka ( str. 19)
Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona
2 Vrijeme ( str. 40)
3 Broj propuštenih poziva
4 Tipke na zaslonu
Brzo biranje ( str. 20); različite funkcije ( str. 18)
5 Tipka za razgovor / Handsfree tipka
¤ Pritisnite kratko
Prihvaćanje poziva; odabir prikazanog broja;
otvaranje popisa za ponovno biranje
Početak biranja
¤ Pritisnite i držite
6 Tipka 1
¤ Pritisnite i držite
Pristup sandučiću elektroničke pošte
7 Tipka za poruke / Tipka sa zvjezdicom
¤ Pritisnite i držite
Pristup pozivima i popisima poruka
treperi: nova poruka ili novi poziv
Prebacivanje s pulsnog biranja na tonsko biranje ¤ Pritisnite kratko
8 Mikrofon
9 Upravljačka tipka / Tipka izbornika ( str. 17)
¤ Pritisnite kratko
Otvaranje izbornika; otvaranje dikrektorija;
kretanje unutar izbornika i polja za unos
Omogući/onemogući melodiju zvona;
¤ Pritisnite i držite
promijeni glasnoću poziva
10 Tipka za završetak poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje
Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag ¤ Pritisnite kratko
¤ Pritisnite i držite
Nazad na stanje neaktivnosti, uključivanje/
isključivanje slušalice
11 Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice;
¤ Pritisnite i držite
unošenje pauze kod biranja
Prebacivanje između velikih/malih slova i brojki
¤ Pritisnite kratko
12 Tipka za ponovno pozivanje ( str. 39)
¤ Pritisnite i držite
Konzultacijski poziv (treperenje)
Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.
Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.
6
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 7/5/19
Pregled
Postolje
Tipka za registraciju/
jednosmjerni poziv
Pronađite telefonsku slušalicu
(jednosmjerni poziv):
¤ Pritisnite kratko
Registracija telefonskih slušalica:
¤ Pritisnite i držite
Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku
Ikone
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem
uređaja ili prouzročiti ozljede.
Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
Dodatne informacije.
7
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 7/5/19
Pregled
Gumbi
Tipka
Ikona
Značenje
Tipka
Ikona
Značenje
Tipka za razgovor /
Handsfree tipka
Tipka za završetak poziva
Upravljačka tipka
lijevo, gore, desno,
dolje
Tipka sa
„ljestvama“
do Tipke s brojkama/
slovima
Tipka za poruke/
sa zvjezdicom
Tipke na zaslonu, ovisno o situaciji
str. 18
Postupci
Primjer: Omogućavanje/onemogućavanje automatskog odgovora:
¤
Postavke
(
Korak
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
¤
Slušalica
OK
Autom. odgov.
OK
Značenje
Pritisnite desno na upravljačkoj tipki. Otvara se izbornik.
Postavke
¤ OK
¤
Slušalica
odgov.
¤ OK
Za pomicanje do unosa
Postavke.
koristite upravljačku tipku
Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Postavke se
otvara.
¤ OK
¤
Autom.
8
OK
= omogućeno)
Odaberite Slušalica unos korištenjem upravljačke tipke
.
Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Slušalica se otvara.
Odaberite Autom. odgov. unos korištenjem upravljačke
tipke .
Omogućite ili onemogućite korištenjem OK. Funkcija je
omogućena
/onemogućena .
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / security.fm / 7/5/19
Sigurnosni naputci
Sigurnosni naputci
Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.
Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije
moguće odaslati niti poziv u nuždi.
Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje
pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.
Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama
(vidi popis dopuštenih baterija www.gigaset.com/service).
Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer
to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju.
Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije
otvoren.
Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr.
lakirnice.
Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u
vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.
Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti
u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti
druge radio usluge.
Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu.
Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu,
kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju
(zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.
Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
9
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / security.fm / 7/5/19
Sigurnosni naputci
Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata
djece.
Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog
tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od
gutanja.
U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na
tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.
Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas
da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti
obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu
pogledajte „Tehnički podaci“).
10
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 7/5/19
Prvi koraci
Prvi koraci
Sadržaj paketa
• Jedno postolje, jedan prilagodnik za napajanje, jedan telefonski kabel
• Jedna telefonska slušalica, dvije baterije, jedan poklopac baterije, jedan
korisnički priručnik
Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:
• Jedna telefonska slušalica, jedan odjeljak za punjenje s prilagodnikom za
napajanje, dvije baterije i jedan poklopac baterije
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Postavite postolje na ravnu, neklizeću površinu na središnju točku u
stanu ili kući.
Raspon postolja je najviše 300 metara na otvorenom i 50 metara u
zatvorenom prostoru.
Postolje i odjeljak za punjenje dizajnirani su za upotrebu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5°C do +45°C.
Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne
može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.
Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca
ili drugim električnim uređajima.
Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.
11
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 7/5/19
Prvi koraci
Postolje
Spajanje postolja na napajanje i telefonsku mrežu
¤ Spajanje telefonskog priključka 1 .
¤ Spojite prilagodnik za napajanje 2 i umetnite kablove u odgovarajuće
kanale za kablove.
2
1
Prilagodnik za napajanje mora uvijek biti spojen jer telefon ne radi
bez napajanja.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Spajanje postolja na usmjerivač
Telefon može raditi i preko analogne veze usmjerivača.
¤ Spojite telefonsku utičnicu 1 i povežite je s analognim priključkom
usmjerivača 2 .
1
2
Bilo kakav odjek može biti smanjen omogućavanjem opcije XES
nacin ( str. 39).
12
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 7/5/19
Prvi koraci
Slušalica
Spajanje odjeljka za punjenje (ako je isporučen)
¤ Spojite plosnati utikač prilagodnika za napajanje 1 . Priključite prilagodnik za napajanje u utičnicu
2
.
Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:
¤ Pritisnite i otpustite gumb 3 . Izvucite utikač 4 .
1
4
2
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
3
13
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 7/5/19
Prvi koraci
Podešavanje telefonske slušalice za upotrebu
Zaslon je zaštićen plastičnom folijom. Molimo odstranite zaštitnu foliju.
Umetanje baterija
Koristite samo punjive baterije jer u protivnom možete biti izloženi
značajnim rizikom po zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer,
vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjere nemogućnosti
popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu
baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem
uređaja.
¤ Umetnite baterije s
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
polaritetom u
pravom smjeru
(pogledajte sliku za
+/- pozicije).
¤ Stavite poklopac
¤
baterije s gornje
strane.
Gurnite poklopac do
zatvaranja kada se
čuje zvuk namještanja u utor.
Za ponovno otvaranje
poklopca baterije:
¤ Uhvatite zarez na
poklopcu i povucite
ga prema dolje.
Punjenje baterija
¤ Potpuno napunite baterije u
postolju ili odjeljku za baterije prije
prvog korištenja.
5h
Baterije su potpuno napunjene kad
ikona baterije nestane sa zaslona.
Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.
Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjit će se iz
tehničkih razloga.
Telefonske slušalice sadržane u pakiranju već su registrirane na
postolje. Ako telefonska slušalica pak nije bila registrirana (Molim
registr. ručni uređaj ili Sluš. u bazu je prikazano) molimo da je ručno
registrirate ( str. 37).
14
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 7/5/19
Prvi koraci
Promjena jezika na zaslonu
Možete mijenjati jezik na zaslonu, ako je telefon postavljen na nerazumljivi
jezik.
¤
Pritišćite tipke
lagano i uzastopno . . . postavljeni jezik
(npr. English) se pojavljuje
¤ Odabir drugog jezika: Pritisnite upravljačku (control) tipku dok se na
zaslonu ne pojavi željeni jezik, npr. Français OK ( = odabrano)
Postavljanje datuma i vremena
Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni
dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.
¤
Postavke OK Datum/vrijeme OK
Unesite datum
(dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu OK
Unesite
vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu OK (Zaslon:
Spremljeno)
Pomicanje položaja za unos na lijevu ili desnu stranu:
tipku
na lijevo/desno
Pritisnite upravljačku
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.
15
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 7/5/19
Rad s telefonskom slušalicom
Rad s telefonskom slušalicom
Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice
Uključivanje:
¤ Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i držite tipku za
završetak poziva
Isključivanje:
¤ Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i
držite tipku za završetak poziva
Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za
punjenje, ona se automatski pali.
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajno uključivanje telefona.
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice:
Pritisnite i držite
Zaključavanje tipkovnice omogućeno: Na zaslonu se prikazuje simbol
Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski
otključava i možete prihvatiti poziv. Potom se opet zaključava nakon
završetka poziva.
Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica
zaključana.
Promjena glasnoće zvuka prijemnika/handsfree sustava
Tijekom poziva podesite glasnoću zvuka prijemnika ili zvučnika (5 razina +
funkcija „jako glasno“).
¤ Pritisnite upravljačku tipku
na njenom vrhu . . .
Glasnoća
prikazuje se trenutna postavka
¤
(= glasnije) /
(= tiše)
B
Funkcija „jako glasno“ (Pojačavanje)
¤ Nastavite pritiskati upravljačku tipku
na njenom
vrhu dok ne postignete najveću glasnoću
OK
ili
¤ Pritisnite i držite upravljačku tipku
vira funkcija „jako glasno“
16
na njenom vrhu . . . odmah se akti-
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 7/5/19
Rad s telefonskom slušalicom
Postavka „jako glasno“ traje samo dok traje i poziv.
Ova postavka može biti štetna po zdravlje osoba s normalnim
sluhom i namijenjena je samo osobama s oštećenjem sluha ili nagluhima.
Buka može povećati smetnje tijekom poziva.
Upravljačka (Control) tipka
Upravljačka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i
poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o
situaciji.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
U opisu koji slijedi, strana upravljačke tipke označena je strelicom (gore,
dolje, lijevo, desno) koja se mora pritisnuti u različitim situacijama, npr.
za
"pritisak na desno na upravljačkoj tipki".
U stanju neaktivnosti
Tijekom razgovora
Otvaranje glavnog izbornika
Isključivanje tona mikrofona
Otvaranje glavnog izbornika
Omogućavanje/onemogućavanje
melodije zvona
Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika za prijemnik i handsfree režim
razgovora
Otvaranje direktorija
Otvaranje direktorija
Obavljanje internog poziva /
Otvaranje popisa slušalica
Pokretanje internog konzultacijskog poziva
17
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 7/5/19
Rad s telefonskom slušalicom
Zaslon
Tipke na zaslonu / Funkcija brzog pristupa
Tipke ispod zaslona obavljaju niz funkcija ovisno o situaciji.
U stanju neaktivnosti
Mia
Peter
Trenutna dodjela tipki A i B za brzi pristup
Tipke na zaslonu s funkcijom brzog pristupa
¤ Pritisnite tipku na zaslonu . . . bira se spremljeni broj.
Postavljanje funkcije brzog pristupa: str. 32
Iz izbornika
OK
Trenutne funkcije tipki na zaslonu
Tipke na zaslonu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤ Pritisnite tipku na zaslonu . . . Funkcija se prikazuje na zaslonu iznad
Otvaranje podizbornika
Potvrdite funkciju izbornika / spremite unos
Povratak na razinu natrag u izborniku
Brisanje pojedinačnih znakova pomicanjem ulijevo
Kopiranje broja u direktorij
Upotreba broja iz direktorija
Izbor
OK
Prikaz funkcija kojima se pristupa putem upravljačke tipke
Izborn. Pomicanje gore i dolje pomoću
OK
18
Pomicanje pokazivača
lijevo/desno
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 7/5/19
Rad s telefonskom slušalicom
Statusna traka
Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona.
Zaključavanje tipkovnice aktivirano
Melodija zvona deaktivirana
Radijski kontakt između postolja i slušalice
Dobar do loš
Nema prijema
ECO DECT režim Bez zračenja omogućen
Razina napunjenosti baterije
0 - 10%
11 - 33%
34 - 66%
> 66%
Simbol je prikazan s prednje strane tijekom postupka punjenja.
Baterija je gotovo prazna (preostalo manje od 10 minuta
Treperi
razgovora)
Navigacija izbornikom
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko
razina. Pregled izbornika: str. 55
¤ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite upravljačku tipku na
desnoj strani ili pritisnite
na njenom vrhu . . . otvara se izbornik.
¤ Koristite upravljačku tipku za pomicanje do željene funkcije Potvrdite s OK
Povratak na prijethodnu razinu:
¤ Pritisnite tipku
ili kratko pritisnite tipku za zavr-
šetak razgovora
Povratak u stanje neaktivnosti:
¤ Pritisnite i držite tipku za završetak poziva
Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.
19
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Obavljanje poziva
Obavljanje poziva
¤
Unesite broj
Pritisnite tipku za razgovor
. . . Broj se bira
ili
¤ Pritisnite i držite tipku za razgovor
. . . Čuje se ton biranja
Unesite
broj
Za promjenu glasnoće zvuka prijemnika tijekom poziva:
Koristite
da podesite glasnoću zvuka
Prekidanje poziva / Poništavanje biranja: Pritisnite tipku za završetak
poziva
Možete automatski postaviti prefiks mrežnog pružatelja usluga kao prefiks za
svaki broj (Predselekcija).
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Biranje upotrebom brzog pristupa
Pozivni broj može se dodijeliti tipkama na
zaslonu A i B. Kada je izvršena dodjela tipke,
pridruženo ime se prikazuje u donjem lijevom
ili desnom dijelu zaslona. Kada tipke nisu dodijeljene, A se prikazuje na lijevoj strani a B na
desnoj strani zaslona.
¤ Pritisnite lijevu ili desnu tipku na zaslonu . . .
bira se naznačeni broj
Biranje iz direktorija
¤ Otvorite direktorij koristeći
Mia
Peter
Pomaknite se do željenog unosa
Pritisnite tipku za razgovor
Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja
Popis sadrži 10 posljednjih brojeva biranih pomoću telefonske slušalice.
¤
Pritisnite kratko
Odeberite unos
Uređivanje unosa u popisu za automatsko biranje
¤
20
Pritisnite kratko
funkciju OK
Odaberite
Izborn.
Odaberite
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Moguće funkcije: Koristi broj / Kopiraj u imenik / Izbriši unos / Izbriši
popis
Biranje s popisa poziva
Otvorite popis poziva: Pritisnite i držite tipku za poruke
Popis
poziva OK
¤
Pomaknite se do željenog unosa i pritisnite tipku za razgovor
Biranje pomoću tipke za brzo biranje
Unosi iz direktorija mogu se dodijeliti tipkama 2 do 9.
¤ Pritisnite i držite tipku za brzo biranje koja je dodijeljena željenom broju
Poziv jednim dodirom
Unaprijed definirani broj bira se pritiskom na bilo koju tipku. Na taj način na
primjer djeca, koja ne mogu unijeti broj, mogu nazvati određeni broj.
Omogućavanje načina rada poziv jednim dodirom:
¤
Upravitelj poziva OK Poziv jednim dodirom OK
Aktivacija
Unesite broj ili koristite
da biste ga preuzeli iz
direktorija OK ( = omogućeno)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Upućivanje poziva jednim dodirom Pritisnite bilo koju tipku . . . bira se
spremljeni broj.
Otkazivanje biranja: Pritisnite tipku za završetak poziva
.
Završavanje poziva jednim dodirom: Pritisnite i držite tipku
Prihvaćanje poziva
Slušalica označava dolazni poziv zvonom i prikazom na zaslonu.
¤ Pritisnite tipku za razgovor
Funkcija Autom. odgov. omogućena: Jednostavno izvucite slušalicu iz
postolja/odjeljka za punjenje
Omogućavanje funkcije Autom. odgov.:
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Autom. odgov. OK
( = omogućeno)
Isključivanje melodije zvona:
dok je prikazan na zaslonu.
Tiho . . . Moguće je nastaviti prihvaćati poziv
21
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Handsfree (bez ruku) režim rada
U handsfree režimu rada uključujete zvučnik tako da možete čuti pozivatelja
bez držanja telefonske slušalice na vašem uhu.
Omogućavanje/onemogućavanje handsfree načina rada tijekom poziva i
tijekom preslušavanja telefonske sekretarice:
¤ Pritisnite Handsfree tipku
Postavljanje slušalice u odjeljak za punjenje tijekom poziva:
¤ Pritisnite i zadržite tipku Handsfree
Postavite slušalicu u odjeljak za
punjenje
Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika:
¤
Postavke OK
Glasnoća poziva OK
da podesite glasnoću zvuka
Slušalica OK Audio postavke OK
Glasnoća bez ruku OK Koristite
OK
Isključivanje mikrofona
¤ Tijekom poziva, pritisnite upravljačku tipku
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
slušalici se gasi
22
(desno) . . . Mikrofon na
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Obavljanje internih poziva
Obavljanje internih poziva
Interni pozivi su besplatni pozivi na druge slušalice registrirane na
isto postolje.
Pozivanje specifičnog internog pretplatnika:
¤
kada je registrirano više od dvije telefonske slušalice: Koristite
za
odabir internog pretplatnika OK ili
. . . Poziva se odabrana slušalica
Pozivanje svih telefonskih slušalica ("grupni poziv"):
¤
Pritisnite i držite ili
ili
Pozovi sve
¤ OK Ili
. . . Pozivaju se sve registrirane telefonske slušalice. Razgovarate
s prvim internim pretplatnikom koji odgovori na poziv.
Završetak internog poziva:
Pritisnite tipku za završetak poziva
.
Obavljanje internog konzultacijskog poziva / Prosljeđivanje
poziva
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Nazovite vanjskog pretplatnika i prebacite poziv na internog pretplatnika ili
obavite konzultacijski poziv s njim ili njom.
¤
Prema potrebi odaberite slušalicu ili opciju Pozovi sve OK . . .
Poziva/ju se interni pretplatnik/ci, vanjski pretplatnik čuje glazbu na
čekanju
Moguće opcije:
Obavljanje konzultacijskog poziva: Razgovarajte s internim pretplatnicima
Povratak na vanjski poziv: Pritisnite tipku na zaslonu
Prebacivanje vanjskog poziva nakon odgovora internog pretplatnika:
¤ Najavite vanjski poziv Pritisnite tipku za završetak razgovora
Prebacivanje vanjskog poziva prije odgovora internog pretplatnika:
¤ Pritisnite tipku za završetak poziva
. . . Vanjski poziv se odmah prosljeđuje
23
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Slušanje vanjskog poziva
Obavljate vanjski poziv. Interni pretplatnik može slušati ovaj poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv).
Funkcija Slušanje INT je aktivirana.
Omogućavanje/onemogućavanje internog slušanja
¤
(
Postavke
= omogućeno)
OK
Baza
OK
Slušanje INT OK
Pokretanje internog konferencijskog poziva
Želite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu preko različite slušalice.
¤ Pritisnite i držite tipku za razgovor
. . . Svi pretplatnici čuju signalni
ton
Završetak konferencijskog poziva:
¤ Pritisnite tipku za završetak razgovora
ton
. . . Svi pretplatnici čuju signalni
Kada prvi interni pretplatnik pritisne tipku za završetak poziva
, telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje spojena na
vanjskog učesnika.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Identifikacija linije poziva
Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i
može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja
anonimno (CLIR = CLI restrikcija).
Ovlastili ste vašeg telekom operatora za prikaz broja pozivatelja
(CLIP) na vašem zaslonu.
Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja
(CLI).
24
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Prikaz dolaznih poziva pozivatelja
Identifikacija linije poziva
Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u direktorij, prikazano je ime.
Nema identifikacije linije poziva
Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:
• Eksterni poziv: Nema broja pozivatelja
• Skriven broj: Pozivatelj je zadržao identifikacijsku liniju poziva
• Nedostupno: Pozivatelj nije odobrio identifikacijsku liniju poziva
Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)
Možete spremiti broj za uporabu sa željenim pozivom (pozivni broj), koji će
automatski biti dodan ispred broja kojeg birate. Ako na primjer želite obaviti
poziv u drugu državu putem određene mreže, ovdje možete spremiti prefiks
za tu državu.
Na Br. sa predsel popisu unesite (početne znamenke) prefiksnih brojeva za
koje želite koristiti pozivni broj.
Na Br. bez predse popisu unesite iznimke od Br. sa predsel ostalih brojeva na
popisu.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Primjer:
Broj
Odabrani broj
¥ 07112345
07112345
¥ 0999 08912345
08912345
¥ 08412345
08412345
Svi brojevi koji započinju s 08, s izuzetkom 081 i 084, biraju se korištenjem
pozivnog broja 0999.
Predsel. broj
Br. sa predsel
Br. bez predse
0999
08
081
084
Unos pozivnog broja
¤
Postavke OK
Predsel. broj OK
direktorija OK
Baza OK
Predselekcija OK
Unesite broj ili
upotrijebite broj iz
25
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Obavljanje poziva
Pravljenje prefiksnih brojeva s pozivnim brojem
¤
Postavke OK
Baza OK
Predselekcija OK
Br. sa predsel OK
Odeberite unos na popisu (1 – 11) OK
Unesite (početne znamenke) prefiksnog broja za koji će se koristiti
pozivni broj OK
Odaberite drugi unos s popisa po potrebi i unesite
još brojeva
Pravljenje prefiksnih brojeva bez pozivnog broja
¤
Postavke OK
Baza OK
Predselekcija OK
Br. bez predse OK
Odaberite unos na popisu (1 – 11)
Unesite iznimke od ostalih brojeva na Br. sa predsel popisu
Odaberite drugi unos po potrebi i unesite još brojeva
OK
OK
Trajno onemogućavanje pozivnog broja
¤
Postavke OK
Baza OK
Predselekcija OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Predsel. broj
OK
26
OK
Obrišite pozivni broj pomoću tipke na zaslonu
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Popisi poziva/poruka
Popisi poziva/poruka
Telefon sprema informaciju o različitim događanjima u popisima:
• Popis poziva: Brojevi svih dolaznih i propuštenih poziva
• Popis sandučića elektroničke pošte: Poruke na sandučiću elektroničke
pošte
Zvuk upozorenja javlja se odmah po pojavi novog unosa na jednom od
popisa.Zadana postavka je treperenje tipke za poruke
i prikaz poruke
Nove poruke na zaslonu.
Onemogućavanje prikaza novih poruka
¤
97
Odaberite vrstu poruke:
¤ Pritisnite tipku
Za propuštene pozive
¤ Pritisnite tipku
za poruke na sandučiću elektroničke
pošte
Postavljanje radnji za nove poruke:
¤ Pritisnite tipku
Prikazuje se prisutnost novih poruka
(zadana vrijednost)
¤ Pritisnite tipku
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Spremite postavku:
Ne prikazuje se prisutnost novih
poruka.
975 SET: [0]
975 SET: [1]
OK
Promjena postavke postaje aktivna samo nakon primitka sljedeće
nove poruke.
Ako su pozivi spremljeni u sandučić elektroničke pošte, dobivate
poruku nakon konfiguracije postavke (ovisno o pružatelju mrežnih
usluga).
27
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Popisi poziva/poruka
Popis poziva
Preduvjet: CLIP
Ovisno o vrsti postavljenog popisa, spremaju se svi brojevi za zadnjih 25
dolaznih poziva ili se spremaju samo propušteni pozivi.
Postavljanje vrste popisa
Postavke OK
Baza OK
¤
Propusteni / Svi pozivi
OK (
Tip liste poziva
OK
= odabrano)
Otvaranje popisa poziva
¤ Pritisnite i držite tipku za poruke
. . . Otvara se izbor popisa
Popis poziva
Unos prikazuje: broj novih unosa + broj starih, pročitanih
Poziva: 01+02
unosa
Otvaranje popisa: OK . . . Prikazuje se posljednji dolazni poziv
¤ Koristite za kretanje kroz popis
Korištenje drugih funkcija
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Odaberite unos
Brisati unos
Kopiraj u imenik
Kopiraj u crnu
listu
Datum/Vrijeme
Status
Brisati popis
Izborn.
Koristite
za odabir funkcije:
Brisanje trenutnog unosa
Kopiranje unosa u direktorij
Kopiranje broja u listu blokiranih brojeva
Prikaz datuma i vremena poziva (ako je postavljeno)
Nov poz.: Novi propušteni poziv. Star poz: Unos već
pročitan
Brisanje svih unosa.
Napomena: Svi stari i novi unosi se brišu
Popis poruka
Poruke možete slušati na u sandučiću elektroničke pošte s popisa sandučića
elektroničke pošte.
Otvorite popis sandučića elektroničke pošte:
¤ Pritisnite i držite tipku za poruke
Govorna pošta
28
OK
. . . Otvara se izbor popisa
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Direktorij
Direktorij
Lokalni direktorij je jedinstven za svaku telefonsku slušalicu. Međutim, unosi
se mogu slati na druge telefonske slušalice ( str. 30).
Do 150 telefonskih brojeva (maks. 22 znamenke) s prikladnim nazivima
(maks. 16 znakova) može biti spremljeno.
Otvorite direktorij:
Pritisnite tipku ctrl nadolje
Kreiranje unosa u direktoriju
Prvi unos:
¤
. . . Imenik praz. Novi unos?
OK
Unesite ime OK
Više brojeva:
Izborn. Novi unos
Unesite ime OK
¤
OK
OK
Unesite telefonski broj
Unesite telefonski broj
OK
Odabir unosa u direktoriju/uređivanje
Otvorite direktorij
¤
¤ Koristite za pomicanje do unosa dok ne odaberete traženo ime
ili
¤ Unesite prvo slovo imena
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Prikaz broja:
Promjena unosa:
pomičite se po želji s
¤ Izborn.
¤ Izborn.
Prikaz broja
do unosa
OK
Uredi unos OK Obrišite znakove sa
promijenite unos sa
OK
Dodjela tipki za brzo biranje
¤
Odaberite unos Izborn.
Odaberite tipku
OK (
Postavi tipku
= odabrano)
OK
Brisanje dodijeljene tipke:
¤
prečaca
Odaberite unos Izborn.
OK ( = odabrano)
Postavi tipku
OK
Bez
29
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 7/5/19
Direktorij
Brisanje direktorija (unosa)
Brisanje unosa u direktoriju
¤
Odaberite unos
Izborn.
Izbriši unos
OK
Brisanje direktorija
¤
Izborn.
Izbriši popis
OK
Potvrdite brisanje s OK
Prijenos direktorija (unosa) u drugu telefonsku slušalicu
Telefonska slušalica s koje se šalje i slušalica na koju se prima moraju
biti registrirane u istom postolju.
Druga telefonska slušalica i postolje mogu slati i primati unose direktorija.
Prijenos unosa direktorija u drugu telefonsku slušalicu
¤
Odaberite unos Izborn.
Pošalji unos OK
rite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice OK
Odabe-
Prijenos direktorija u drugu telefonsku slušalicu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
30
Izborn.
Pošalji popis
primateljske telefonske slušalice
OK
OK
Odaberite unutarnji broj
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / answering.fm / 7/5/19
Sandučić elektroničke pošte
Sandučić elektroničke pošte
Sandučić elektroničke pošte je registriran kod mrežnog operatora.
Unos broja sandučića elektroničke pošte
¤
Telefonska sekretarica OK
Mrežni pretinac OK
Unesite broj OK . . . Sandučić elektroničke pošte je omogućen
Da biste omogućili ili onemogućili sandučić elektroničke pošte, upotrijebite broj i kod funkcije vašeg mrežnog operatora. Obratite se
mrežnom operatoru ako trebate dodatne informacije.
Reprodukcija poruka
Iz izbornika:
Korištenjem tipke 1:
S popisa poruka:
¤
Telefonska sekretarica OK
Reprod. poruke OK
Mrez. pret.
¤ Pritisnite i držite tipku
¤ Pritisnite i držite tipku za poruke
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
izbor popisa
Govorna pošta
OK
. . . Otvara se
OK
31
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 7/5/19
Daljnje funkcije
Daljnje funkcije
Brzi pristup
Pozivne brojeve moguće je dodijeliti tipkama
na zaslonu A i B. Čim se pritisne tipka, odabrani
broj se bira.
Kada tipke nisu dodijeljene, A se prikazuje na
lijevoj strani a B na desnoj strani zaslona.
B
A
Dodjela tipki
¤ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite tipku A ili B
OK
ili
¤
¤
¤
Upravitelj poziva
OK
Funkcijska tipka „A” / „B”
OK
Brzo biranje OK
Unesite telefonski broj OK
Unesite ime
ili upotrijebite broj iz direktorija:
Odaberite unos Potvrdite
broj s OK Potvrdite ime s OK
OK ( = tipka za brzi pristup omogućena)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Čim je tipka dodijeljena, uneseno ime se prikazuje iznad tipke na zaslonu.
Ako niste precizirali ime, prikazuje se broj koji poziva.
Onemogućavanje brzog pristupa
¤
Upravitelj poziva OK
Funkcijska tipka „A” / „B” OK
Nema funkcije
32
OK (
= tipka za brzi pristup onemogućena)
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 7/5/19
Daljnje funkcije
Budilica
Datum i vrijeme podešeni.
Uključivanje i isključivanje budilice
¤
Budilica OK Aktivno OK ( = uključena)
¤ Unesite vrijeme buđenja u minutama i sekundama OK
Budilica uključena: Umjesto datuma, na zaslonu se prikazuje vrijeme
buđenja, a lijevo od njega simbol budilice.
Postavljanje/izmjena vremena buđenja
¤
Budilica OK
Vr. buđenja OK
buđenja u satima i minutama
Unesite vrijeme
OK
Isključivanje poziva za buđenje
Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i označen je odabranom melodijom
zvona ( str. 42).
¤ Isklj. . . . Alarmni poziv se isključuje na 24 sata
ili
¤ Pritisnite Odgodi ili bilo koju tipku . . . Odgodi se prikazuje na zaslonu,
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
alarmni poziv ponavlja se nakon pet minuta
Bebafon
Nakon uključivanja monitora za bebe, pohranjeni vanjski brojevi ili sve slušalice registrirane na broj (unutarnji) pozivaju se nakon premašivanja definirane jačine zvuka u blizini slušalice. Alarm na vanjski broj poništava se nakon
otprilike 90 sekundi.
Sa funkcijom Dvostrani razgovor možete odgovoriti na alarm. Putem te
funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi
pored bebe.
Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na
zaslonu (bez tona zvona). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni
tonovi su isključeni. Tonovi upozorenja su deaktivirani Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjem dijelu ctrl tipke.
33
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 7/5/19
Daljnje funkcije
Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom
trajanja telefoniranja, funkcija ostaje uključena. Bebafon-mod nije moguće
deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.
Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2
metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice.
Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.
Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.
Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.
Nakon uključivanja:
¤ Provjerite osjetljivost.
¤ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan
eksterni broj.
Aktiviranje i podešavanje Bebafona
¤
Monitor za bebe OK
Omogući/onemogući:
¤ Aktivno OK ( = omogućeno) . . . ako je telefonski broj za pozivanje
već unesen, funkcija monitora za bebe je odmah omogućena
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Unos/promjena broja koji se poziva:
¤
Cilj poziva OK
Odaberite Interni ili Vanjski poziv
Vanjski poziv, unesite telefonski broj OK
OK
za
Monitor za bebe i broj za pozivanje su prikazani kada je monitor za bebe
omogućen u stanju neaktivnosti.
Aktiviranje/deaktiviranje dvosmjernog razgovora:
¤
Dvostrani razgovor OK ( = omogućeno)
Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma
Deaktiviranje bebafona:
Prekid alarma:
34
¤ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku Isklj.
¤ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 7/5/19
Daljnje funkcije
Deaktiviranje bebafona izvana
Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljni pozivni broj.
Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.
¤ Prihvaćanje alarm-poziva
Pritisnite tipke
Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja.
Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona)
ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku Isklj..
Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.
Ponovna aktivacija: str. 34
ECO DECT
Raspon uređaja je prema zadanim postavkama postavljen na maksimum. To
jamči najbolju vezu između telefonske slušalice i postolja. U stanju mirovanja,
slušalica ne emitira (nema zračenja). Samo postolje održava kontakt s telefonskom slušalicom, koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga
prijenosa automatski se prilagođava udaljenosti između postolja i telefonske
slušalice. Što je kraća udaljenost do postolja, niže je zračenje.
Smanjenje zračenja i do 80%
Omogućavanje/onemogućavanje maksimalnog raspona.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Postavke
rasp.
OK (
OK
Baza
OK
ECO DECT
OK
Maks.
= Raspon nije smanjen)
Nije moguće koristiti repetitor za povećanje raspona.
Onemogućavanje zračenja u stanju mirovanja
Bežični signali su isto onemogućeni s postavkom Bez zracenja.
¤
Postavke
zračenja
OK (
OK
Baza
OK
ECO DECT
OK
Bez
= Zračenje onemogućeno)
35
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 7/5/19
Daljnje funkcije
Sve registrirane telefonske slušalice moraju podržavati ovu funkciju.
Za brzo postavljanje veza za dolazne pozive, telefonska slušalica se
trenutno prebacuje na režim „spremno za prijem“. Ovo povećava
potrošnju energije i tako smanjuje vrijeme dostupno za stanje
čekanja i razgovor.
Kada je postavka Bez zračenja omogućena, na telefonskoj slušalici
nema prikaza dometa / alarma dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.
¤ Pritisnite i držite Tipku za razgovor
. . . oglašava se ton
zvonjenja.
Zaštita od neželjenih poziva
Možete dodati do 32 brojeva na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija
popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s blokiranih brojeva neće se
zvučno oglašavati. Ove postavke odnose se na sve registrirane telefonske
slušalice.
Omogućavanje/onemogućavanje popisa blokiranih brojeva
¤
poziva
Postavke OK
Baza OK
Dodatno
OK Aktivno OK ( = omogućeno)
OK
Zastita
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Prikazivanje/uređivanje popisa blokiranih brojeva
¤
Postavke OK
Baza OK
Dodatno OK Zastita
poziva OK Crna lista OK . . . Popis blokiranih brojeva se prikazuje
koristite
za kretanje kroz listu
Za novi unos:
Za brisanje
unosa:
¤ Izbor. Novi unos OK
unesite broj
¤
Odaberite unos Pritisnite tipku na zaslonu
Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva
¤ Otvorite popis poziva: Pritisnite tipku za poruke
Popis poziva
OK
36
Odaberite unos
OK
Kop.na crn pop.
OK
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 7/5/19
Proširenje funkcionalnosti telefona
Proširenje funkcionalnosti telefona
Više telefonskih slušalica
Na postolje možete registrirati do četiri telefonske slušalice.
Svakom uređaju dodijeljen je interni naziv i interni broj (INT 1 – INT 4). Dodijeljena kategorija ne može se promijeniti.
Svi interni brojevi već su dodijeljeni: Poništite registraciju svih nepotrebnih uređaja
Registracija telefonske slušalice
Molim registr. ručni uređaj ili Sluš. u bazu treperi na zaslonu.
Registracija postavljanjem telefonske slušalice na postolje
¤ Postavite slušalicu na postolje . . . Registracija... se prikazuje na zaslonu i
slušalica je automatski registrirana
Registriranje putem tipke na zaslonu ili izbornika
Registracija mora biti pokrenuta i na postolju i na telefonskoj slušalici.
Oboje je potrebno izvesti unutar 60 sekundi.
Na telefonskoj slušalici
¤ Pritisnite tipku na zaslonu Registr.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
ili
¤
Postavke OK
Slušalica
Registracija... se prikazuje na naslonu
OK
Prijava slušalice . . .
Nakon što je postupak registracije započeo na postolju, traži se PIN sustava:
¤ Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost je 0000) OK
Na postolju
¤ Unutar 60 sekundi, pritisnite i držite tipku za registraciju/jednosmjerni
poziv najmanje 3 sekunde.
Proces registracije traje oko 1 minutu. Telefonske slušalice su dodijeljene najnižem dostupnom internom broju (1 do 4). Ako su brojevi 1
do 4 već dodijeljeni drugim uređajima, broj 4 se zamjenjuje.
37
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 7/5/19
Proširenje funkcionalnosti telefona
Poništavanje registracije telefonske slušalice
Možete poništiti registraciju bilo koje druge registrirane telefonske slušalice
s bilo koje registrirane Gigaset slušalice.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Odjava sluš. OK
¤
Odaberite internog korisnika čiju registraciju je potrebno poništiti
(telefonska slušalica koju trenutno koristite označena je sa <) OK
Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost: 0000) OK . . . slušalica je registrirana. Molim registr. ručni uređaj treperi na zaslonu
Pronađite telefonsku slušalicu (jednosmjerni poziv)
Pronađite slušalicu uz uporabu postolja
¤ Kratko pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju . . .
sve registrirane slušalice zvone istovremeno čak i kada je isključen njihov
zvuk zvona.
Izlaz:
¤ Kratko pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju
ili
¤ Pritisnite
ili
na jednoj od telefonskih slušalica
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Podrška za repetitor
Repetitor povećava raspon prijema između Gigaset slušalice i postolja.
Omogućavanje režima rada „Repetitor“ za postolje:
¤
Postavke OK
Baza OK
Dodatno OK
Repetitor OK ( = omogućeno)
Registriranje repetitora na postolje:
Korisnički priručnik repetitora
Podrška za repetitor i ECO DECT režim rada Bez zračenja uzajamno se
isključuju.
38
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 7/5/19
Proširenje funkcionalnosti telefona
Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača
Rad s usmjerivačem
Prilikom rada na analognom priključku usmjerivača, bilo koji odjek koji
nastaje može se smanjiti omogućavanjem režima XES nacin (XES = eXtended
Echo Suppression).
¤
Postavke OK
Baza OK
Dodatno OK XES
nacin OK ( = omogućeno)
Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti onemogućena.
Rad s PABX-om
Sljedeće postavke su potrebne samo ako ih treba vaš PABX ( pogledajte
korisnički priručnik za PABX). Unesite znamenke lagano jednu za drugom.
Promjena režima biranja broja
¤
Znamenka postavljena za režim
biranja broja treperi: 0 = Tonsko biranje (DTMF); 1 = Pulsno biranje (PD)
Unos znamenke OK
Postavljanje vremena treperenja
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Znamenka trenutnog vremena
treperenja treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Unos znamenke OK
Promjena pauziranja nakon prekida linije
Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor
i slanja
telefonskog broja.
¤
Znamenka trenutne dužine pauze
treperi: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. Unos znamenke OK
Promjena pauziranja nakon tipke za ponovni poziv
¤
Znamenka trenutne dužine pauze
treperi: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Unos znamenke OK
39
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 7/5/19
Postavke telefona
Postavke telefona
Datum i vrijeme
Postavljanje
Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni
dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.
¤
Postavke OK Datum/vrijeme OK
Unesite datum
(dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu OK
Unesite
vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu OK
Prihvaćanje
Ako vaš mrežni operator (ili usmjerivač/PABX) tijekom identifikacije pozivnog
broja na telefon šalje i datum i vrijeme, možete odrediti hoće li i kada biti
prihvaćeni:
¤
. . . Znamenka trenutne postavke
treperi:
1 = Nikad
2 = Jedanput, ako datum i vrijeme nisu postavljeni u vašem telefonu ili
3 = Uvijek
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Unesite traženu znamenku
OK
Zaslon
Jezik na zaslonu
¤
Postavke OK
Odaberite jezik
OK (
Slušalica OK
= omogućeno)
Jezik
Ako slučajno odaberete jezik kojeg ne razumijete:
¤
Pritisnite tipke jednu za drugom
rite jezik OK
40
OK
Odabe-
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 7/5/19
Postavke telefona
Čuvar zaslona
Čuvar zaslona je omogućen kada se telefon ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Vrijeme je prikazano u vidu čuvara zaslona.
¤
Postavke OK
Slušalica OK Zaslon OK
Čuvar
zaslona OK ( = omogućeno)
Velike tipke za biranje
Prikaz velikih tipki za biranje prilikom biranja
¤
Postavke OK
Slušalica OK
font OK ( = omogućeno)
Zaslon
OK
Veći
Kontrast
Podesite kontrast zaslona na 9 razina.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Kontrast OK
Odaberite razinu OK (
Zaslon OK
= odabrano)
Pozadinska rasvjeta
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Svjetlo zaslona se isključuje kada se slušalica ne koristi tijekom duljeg
vremenskog razdoblja. Ovu funkciju možete omogućiti/onemogućiti odvojeno za situacije kada je slušalica u odjeljku za punjenje i kada slušalica nije
u odjeljku za punjenje.
¤
Postavke OK
Slušalica OK Zaslon OK
Izvan
punj. uključi LCD ili U punjaču uključi LCD OK ( = omogućeno)
Postavka Izvan punj. uključi LCD smanjuje vrijeme dostupno za
stanje čekanja.
Isključen zaslon tijekom poziva
Tijekom poziva, zaslon obično ostaje uključen. Kada je ova funkcija omogućena, zaslon se isključuje tijekom poziva.
¤
Postavke OK
Slušalica OK Zaslon OK
Isključi LCD kod poziva OK ( = omogućeno)
Ako je funkcija onemogućena, vrijeme dostupno za razgovor se
smanjuje.
41
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 7/5/19
Postavke telefona
Tonovi i signali
Glasnoća poziva
Podesite glasnoću prijemnika ili handsfree funkciju na 5 razina.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Audio postavke
OK
Glasnoća poziva
Slušalica / Glasnoća bez ruku OK . . .
Prikazuje se trenutna postavka
Odaberite glasnoću OK
( = odabrano)
Promjena glasnoće zvuka tijekom poziva
Tijekom poziva, podesite glasnoću zvuka prijemnika na jednu od 5 razina ili
na jako glasno.
¤ Pritisnite upravljačku tipku
podesite glasnoću zvuka koristeći
Kvaliteta zvuka
Promijenite kvalitetu zvuka prijemnika na zvuk kakav želite.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Audio postavke
OK
Zvuk slusalice OK
Dubok / Visok OK ( = odabrano)
Glasnoća zvuka zvona (glasnoća zvona)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Prilagodite glasnoću melodije zvona do 5 razina.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Audio postavke
OK
Glasnoća zvona OK
Odaberite glasnoću OK
Melodija zvona
Postavite melodiju zvona za vanjske pozive, interne pozive i/ili alarm.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Audio postavke
OK
Melodije zvona OK
Odaberite Ekst. pozivi / Interni
Odaberite željenu melodiju OK
pozivi / Budilica OK
( = odabrano)
Onemogućavanje/ponovno omogućavanje melodije zvona
¤ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite i držite upravljačku
tipku na njenom vrhu. Kada je zvuk zvona onemogućen, simbol
zuje se na zaslonu.
42
prika-
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 7/5/19
Postavke telefona
Deaktiviranje zvuka zvona za trenutni poziv
¤ Izborn. Tiho OK
Omogućavanje/onemogućavanje zvuka tona s vremenskom
kontrolom
Unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg bi telefonska slušalica trebala
obustaviti zvonjenje kako bi označila vanjske pozive, primjerice tijekom
noći.
Omogućavanje/onemogućavanje Kontrola vrem.
¤
Upravitelj poziva OK
Kontrola vremena OK
Aktivacija OK ( = omogućeno)
Podešavanje vremenskog razdoblja
Upravitelj poziva OK
Kontrola vremena OK
Postavke OK Isklj. od: Unesite 4-znamenkasto vrijeme
Isklj. do: Unesite 4-znamenkasto vrijeme OK
¤
OK
Isključeno za anonimne pozive
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Možete postaviti vašu telefonsku slušalicu tako da ne zvoni kod poziva gdje
je prikriven broj pozivatelja. Signal za poziv pojavljuje se samo na zaslonu.
¤
Upravitelj poziva OK
Utiš. an. poziva OK
( = omogućeno)
Uključivanje/isključivanje zvukova upozorenja i zvuka
upozorenja baterije
Telefonska slušalica daje zvučne obavijesti o različitim aktivnostima i statusima.
Zvuk upozorenja:
Ton upozorenja
baterije:
Ton upozorenja
raspona:
npr. tonovi tipki, ton greške, nova poruka
Napunjenost baterije pada ispod određene razine
tijekom poziva.
Ton upozorenja kada se slušalica nalazi izvan raspona
postolja
Zvukovi upozorenja, ton upozorenja baterije i zvukovi zvona mogu se
zasebno omogućiti i onemogućiti.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Audio postavke
OK
Savjetodavni tonovi / Bat. slaba / Signal za izvan dometa OK
( = omogućeno)
43
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 7/5/19
Postavke telefona
Glazba na čekanju
Možete odabrati da li će vanjski pozivatelj čuti glazbu na čekanju tijekom
internog konzultacijskog poziva ili ako je poziv proslijeđen.
¤
. . . Znamenka trenutne postavke
treperi: 0 = onemogućeno; 1 = omogućeno
unesite traženu
znamenku OK
Sustav
Promjena PIN-a sustava
Postavke OK
¤
Baza OK
PIN sustava OK
Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN sustava (zadana vrijednost: 0000)
OK
Unesti novi 4-znamenkasti PIN sustava OK
Resetiranje PIN-a sustava
Resetiranje postolja na originalni PIN 0000:
¤ Odspojite mrežni kabel iz postolja pritisnite i držite tipka za registraciju/
jednosmjerni poziv na postolju istovremeno ponovno spojite mrežni
kabel na postolje pritisnite i držite tipku najmanje 5 sekundi . . . postolje
se resetira i PIN sustava je postavljen na 0000
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Registracija svih telefonskih slušalica se poništava i moraju se
ponovno registrirati. Sve postavke se vraćaju na zadane vrijednosti.
Resetiranje telefonske slušalice
Možete resetirati individualne postavke. Unosi u direktorij i popis poziva, kao
i registracija telefonske slušalice na postolje su sačuvani.
¤
Postavke OK
Slušalica OK
Pon. post.
slusalicu OK . . . Vratiti tvor. post.? OK
44
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 7/5/19
Postavke telefona
Resetiranje postolja
Resetiranje onemogućuje režim Bez zracenja, resetira pojedinačne postavke
i briše sve popise.
PIN sustava resetira se na originalni kod 0000.
Vrijeme i datum neće se resetirati.
Resetiranje postolja iz izbornika
Telefonske slušalice ostaju registrirane. PIN sustava nije resetiran.
¤
Postavke OK
Baza OK
Pon. post. bazu
Resetirati? OK
OK . . .
Resetiranje postolja korištenjem tipke na postolju
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Registracija svih telefonskih slušalica se poništava. PIN sustava resetira se na
originalni kod 0000.
¤ Iskopčajte kabel za napajanje iz postolja Pritisnite i držite Tipku za registraciju /jednosmjerni poziv na postolju Istovremeno, ponovno spojite
mrežni kabel s postoljem Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi
45
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Služba za korisnike
Služba za korisnike
Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.
Posjetite naše stranice korisničke službe
Ovdje ćete naći između ostalog:
• Pitanja i odgovore
• Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
• Provjere kompatibilnosti
Kontaktirajte naše servisne službenike
Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...
... online:
putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
... putem telefona:
Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555
(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili
mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)
Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).
Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača
u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom
mrežom.
Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava
(popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da
ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i
kupljeni proizvod.
46
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Služba za korisnike
Pitanja i odgovori
Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju vašeg telefona, molimo posjetite
www.gigaset.com/service gdje je dostupna pomoć u bilo koje vrijeme. Tablica u
nastavku sadrži popis uobičajenih problema i mogućih rješenja.
Problem
Uzrok
Rješenje
Problem
Uzrok
Rješenje
Problem
Uzrok
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Rješenje
Problem
Uzrok
Rješenje
Zaslon je prazan.
Telefonska slušalica nije uključena.
Baterije su prazne.
Pritisnite tipku za završetak razgovora
oko 5 sekundi ili slušalicu
stavite na postolje.
Napunite ili zamijenite baterije.
Nema bežične veze s postoljem, Baza treperi na zaslonu.
Telefonska slušalica je izvan dometa postolja.
Telefonska slušalica nije registrirana.
Postolje nije uključeno.
¤ Pomaknite telefonsku slušalicu bliže postolju.
¤ Registrirajte telefonsku slušalicu.
¤ Provjerite utikač za napajanje na postolju.
Ne možete čuti zvuk poziva ili ton biranja s mreže fiksne telefonije.
Telefonski kabel u pakiranju nije bio korišten ili je zamijenjen novim
kabelom s pogrešnim priključcima.
¤ Uvijek koristite isporučeni telefonski kabel ili provjerite jesu li
priključci ispravni kada kupujete kod prodavača: 3-4 priključak ze
telefonski kabel/ EURO CTR37.
Javlja se zvuk greške nakon upita za PIN sustava.
PIN zaboravljen.
Upisali ste neispravan PIN sustava.
¤ Resetirajte PIN sustava na standardne postavke 0000.
Poništava se registracija za sve telefonske slušalice. Sve postavke su
resetirane. Svi popisi su izbrisani.
47
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Služba za korisnike
Jamstvo
Jamstveni uvjeti za terminalne, sliène i prikljuène telekomunikacijske ureðaje
Tip:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Serijski broj:
1. Jamstvo za ureðaj, punjaè i pribor vrijedi 24 (dvadesetèetiri) mjeseca, uz
predoèenje raèuna s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanièka ošteæenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom,
požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su prikljuèni kabeli, spiralni
kabeli.
4. Jamstvo obuhvaæa besplatni popravak. Ako je kvar nemoguæe popraviti u roku od 10
dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis
d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaæene ovim jamstvom otkloniti
u roku od 15 dana raèunajuæi od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u sluèaju
nemoguænosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan ureðaj zamjeniti novim i
ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene ureðaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi
ili sam ureðaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neæe priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao
posljedica privremenog nekorištenja ureðaja zbog kvara, niti troškove privremene
uporabe tuðeg ureðaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
- nisu poštivane upute za uporabu;
- su podaci s raèuna o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
- popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
- je ureðaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe
zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuæe prikljuèivan;
- su podaci na ureðaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
- su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih
baterija;
- je ureðaj prikljuèen na naèin koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i
veza RH, ili na naèin koji ne udovoljava važeæim propisima RH za ovakve ureðaje;
- je ureðaj prikljuèen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili suèelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za ureðaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: Slavonska avenija 22d
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.
datum kupnje
48
peèat
potpis prodavaèa
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Napomene proizvođača
Napomene proizvođača
Odobrenje
Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.
Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.
Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset E290
odgovara smjernici 2014/53/EU.
Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećeoj internet adresi:
www.gigaset.com/docs.
Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o
sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".
Stoga provjerite sve datoteke.
Zaštita podataka
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo
iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite
privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što
bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo
u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši
podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.
Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na:
www.gigaset.com/privacy-policy
49
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Napomene proizvođača
Okoliš
Naša slika okoliša
Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo
se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i
procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polažemo veliku pažnju na svjesnost o
našoj ekološkoj odgovornosti.
Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim
proizvodima i postupcima.
Sustav upravljanja okolišem
Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service
GmbH.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Odlaganje
Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u
kojoj ste kupili uređaj.
Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na
točno predviđenim mjestima od strane države.
Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.
Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi spriječavanju
potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu
uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici,
poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste
kupili proizvod.
50
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Napomene proizvođača
Održavanje
Obrišite uređaj sa vlažnom krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine
ili krpe od mikrovlakana.
Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.
U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do
promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu
mogle biti provjerene sve supstance.
Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona
pomoću sredstva za poliranje zaslona.
Kontakt s tekućinom
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:
1 Odspojite sve kablove s uređaja.
2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
4 Osušite sve dijelove sa krpom.
5 Uređaj zatim ostavite najmanje 72 sata s otvorenim pretincom za baterije i s
tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (ne: mikrovalna
pečnica, pečnica ili slično).
6 Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.
U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti
osušio.
51
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Baterije
Tehnologija
Veličina:
Napon:
Kapacitet:
Nikal-metalni hidrid (NiMH)
AAA (Micro, HR03)
1,2 V
400 - 1000 mAh
Vrijeme rada/punjenja telefonske slušalice
Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu
upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).
Vrijeme čekanja (sati)
200 / 100*
Vrijeme razgovora (sati)
10
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)
90 / 65*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)
4,5
Vrijeme punjenja na postolju (sati)
5
* Bez zracenja ukljčeno/isključeno, bez prikaza stražnje rasvjete u stanju neaktivnosti
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje
Tijekom punjenja:
približno 2,10 W
Za održavanje statusa punjenja:
približno 1,30 W
Potrošnja energije postolja
Stanje čekanja:
Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (puni se)
Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (kontinuirano
punjenje)
• Telefonska slušalica dalje od odjeljka za punjenje
Tijekom poziva:
•
•
52
približno 2,00 W
približno 0,60 W
približno 0,55 W
približno 0,65 W
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Tehnički podaci
Opći tehnički detalji
DECT standard
GAP standard
Raspon radio frekvencije
Raspon
Napajanje postolja
Snaga prijenosa
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Okolni uvjeti za rad
podržano
podržano
1880 - 1900 MHz
Do 300 m na otvorenom,
do 50 m u zatvorenom prostoru
230 V ~/50 Hz
10 mW prosječno napajanje po kanalu,
250 mW snaga impulsa
+5°C do +45°C, 20% to 75% prosječna vlaga
53
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 7/5/19
Tehnički podaci
Tablice niza znakova
Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.
Unos slova/znakova
¤
¤
Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
Kratko pritisnite tipku s „ljestvama“
kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na
„123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.
Standardni znakovi
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ğ ï
í
ì
î
ı
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ş
ù
ý
+
>
§
ò
ô
õ
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
`
1) Razmaknica
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Srednja Europa
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
1) Razmaknica
54
3x
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ă
ď
î
Ĺ
ň
ř
ţ
ý
0
=
&
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ç
ľ
ó
ŕ
ű
ź
+
>
§
ö
ś
ü
ż
%
ő
ß
ú
ž
:
ô
š
ů
ş
"
`
č
;
_
;
_
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 7/5/19
Stablo izbornika
Stablo izbornika
Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim
zemljama ili kod svih mrežnih operatora.
Otvaranje glavnog izbornika: Pritisnite upravljačku tipku
slušalica u stanju neaktivnosti.
kada je telefonska
Telefonska sekretarica
Reprod. poruke
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
str. 31
Mrežni pretinac
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
str. 31
Novi unos
str. 29
Prikaz broja
str. 29
Uredi unos
str. 29
Izbriši unos
str. 30
Pošalji unos
str. 30
Izbriši popis
str. 30
Direktorij
Izborn.
Pošalji popis
str. 30
Postavi tipku
str. 29
Aktivno
...............................
str. 33
Vr. buđenja
..............................
str. 33
Aktivacija
...............................
str. 34
Cilj poziva
...............................
str. 34
Dvostrani razgovor
...............................
str. 34
Poziv jednim dodirom
...............................
str. 21
Kontrola vremena
...............................
str. 43
Utiš. an. poziva
...............................
str. 43
Funkcijska tipka „A” / „B”
...............................
str. 32
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Budilica
Monitor za bebe
Upravitelj poziva
55
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 7/5/19
Stablo izbornika
Postavke
Datum/vrijeme
.............................................
Slušalica
Audio postavke
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Zaslon
Baza
56
str. 40
Glasnoća poziva
str. 42
Glasnoća zvona
str. 42
Melodije zvona
str. 42
Zvuk slušalice
str. 42
Bat. slaba
str. 43
Savjetodavni tonovi
str. 43
Signal za izvan dometa
str. 43
Veći font
str. 41
Isključi LCD kod poziva
str. 41
U punjaču uključi LCD
str. 41
Izvan punj. uključi LCD
str. 41
Čuvar zaslona
str. 41
Kontrast
str. 41
Jezik
........................
str. 40
Autom. odgov.
........................
str. 21
Prijava slušalice
........................
str. 37
Odjava sluš.
........................
str. 38
Pon. post.
slusalicu
........................
str. 44
Tip liste poziva
........................
str. 28
PIN sustava
........................
str. 44
Pon. post. bazu
........................
str. 45
Dodatno
Repetitor
str. 38
XES nacin
str. 39
Zastita poziva
str. 36
ECO DECT
........................
str. 35
Slušanje INT
........................
str. 24
Predselekcija
........................
str. 25
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 7/5/19
Kazalo
Kazalo
odabir unosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje unosa/popisa na
telefonsku slušalicu. . . . . . . . . . . .
spremanje prvog broja . . . . . . . . . . . . .
A
Automatski odabir mrežnog
operatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Automatsko biranje zadnjeg broja . . . . 20
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
B
Baterija
razina napunjenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
umetanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Baterije
preporučene baterije . . . . . . . . . . . . . . . 52
punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bebafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aktiviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bez zračenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Broj
biranje iz direktorija . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
unos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Broj brzog pristupa
biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Broj telefona
odabir s popisa automatskog
ponovnog biranja . . . . . . . . . . . . . . 20
odabir s popisa poziva . . . . . . . . . . . . . . 21
Broj za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C/Č
CLI, Identifikacija linije poziva . . . . . . . . . 24
CLIP, CLI prikaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CLIR, CLI Restrikcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Čuvar zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
D
Datum i vrijeme
postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 40
prihvatanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Direktorij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
dodjela tipke za brzo biranje . . . . . . . 29
29
29
30
29
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
F
Funkcija „jako glasno“. . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija brzog pristupa
postavka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija za brzi pristup
onemogućiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcije zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
32
32
18
H
Handsfree
glasnoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Handsfree tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I
Interni
konzultacijski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interni poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interno
konzultacijski poziv . . . . . . . . . . . . . . . . .
obavljanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interno slušanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
omogući/onemogući . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje
telefonska slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje mikrofona . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje poziva za buđenje . . . . . .
Izbornik
otvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
23
24
24
16
22
33
17
55
57
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 7/5/19
Kazalo
J
P
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Jednosmjerni poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jezik
postavljanje na zaslon . . . . . . . . . . . . . . 15
PABX
postavljanje pauziranja nakon
prekida linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje pauziranja nakon
tipke za ponovni poziv . . . . . . . .
postavljanje režima biranja broja . .
postavljanje vremena treperenja . .
Pauziranje nakon prekida linije . . . . . . .
Pauziranje nakon tipke za ponovni
poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN sustava
promjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
resetiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje glasnoće poziva
(slušalica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje melodije zvona
(slušalica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje telefonske slušalice . . . . .
Pojačivač prijema, vidjeti Repetitor
Popis
pozivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sandučić elektroničke pošte . . . . . . .
Popis blokiranih brojeva . . . . . . . . . . . . . .
Popis poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kopiranje broja u popis
blokiranih brojeva . . . . . . . . . . . . .
otvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavite vrstu popisa . . . . . . . . . . . . . .
Popis sandučića elektroničke pošte . .
Postavljanje glasnoće zvuka . . . . . . . . . .
Postavljanje vremena buđenja . . . . . . .
Postavljanje vremena treperenja
(PABX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje vrste popisa . . . . . . . . . . . . .
Postolje
spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spajanje na usmjerivač . . . . . . . . . . . . .
vraćanje na zadane postavke . . . . . .
Potrošnja energije (postolja) . . . . . . . . . .
K
Kontakt s tekućinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Konzultacijski poziv (interni) . . . . . . . . . . 23
Kvaliteta zvuka prijemnika . . . . . . . . . . . . 42
M
Medicinski aparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Melodija zvona (slušalica)
uključivanje/isključivanje s tipkom . 42
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mobilna slušalica
korištenje kao bebafon . . . . . . . . . . . . . 33
N
Napomene proizvođaća . . . . . . . . . . . . . . . 49
Navigacija izbornikom . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Niz znakova (telefonska slušalica) . . . . . 54
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
O
Obavljanje poziva
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
prihvaćanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odabir mrežnog operatora,
automatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Odgovor na poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Odobrenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Omogućavanje/onemogućavanje
muzike na čekanju . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Omogućavanje/onemogućavanje
tona baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Omogućavanje/onemogućavanje
zvukova upozorenja . . . . . . . . . . . . . . 43
Onemogućavanje bežičnog modula . . 35
58
39
39
39
39
39
39
44
44
42
42
14
28
28
36
28
28
28
36
28
28
28
16
33
39
28
12
12
45
52
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 7/5/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Kazalo
Potrošnja energije
(telefonske slušalice). . . . . . . . . . . . . . 52
Pozadinska rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pozadinska rasvjeta zaslona . . . . . . . . . . . 41
Poziv
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
vanjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Poziv u nuždi
nije moguć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pozivanje
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
vanjsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pozivi
obavljanje vanjskog poziva . . . . . . . . . 20
prebacivanje (spajanje) . . . . . . . . . . . . . 23
Pozivni broj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pretraživanje
u direktoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prihvaćanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prijemnik
kvaliteta zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
promjena glasnoće (trajno) . . . . . . . . . 42
promjena glasnoće zvuka
(tijekom poziva) . . . . . . . . . . . . 20, 42
Prikaz
telefonski broj (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Promjena glasnoće poziva
tijekom poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 42
trajno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Promjena jezika na zaslonu . . . . . . . 15, 40
Pronalaženje
telefonska slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Puknuti zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
R
Repetitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Reprodukcija
poruke (sandučić elektroničke
pošte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Resetiranje (postolje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Resetiranje (slušalica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Režim biranja broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
S/Š
Sadržaj paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sandučić elektroničke pošte . . . . . . . . . . 31
omogućiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
slušanje poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sigurnosni naputci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Simbol
melodija zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
radijski kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
razina napunjenosti baterije . . . . . . . 19
zaključavanje tipkovnice . . . . . . . . . . . 16
Simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
postupci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Slanje unosa direktorija na drugu
telefonsku slušalicu . . . . . . . . . . . . . . 30
Slušanje
učesnik u pozivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Slušanje poruke
(sandučić elektroničke pošte) . . . 31
Slušanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Slušni aparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Služba za korisnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Smanjenje zračenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spajanje odjeljka za punjenje . . . . . . . . 13
Statusna traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Strujni mrežni adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
T
Tekućina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Telefonska slušalica
jezik na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
korištenje više slušalica . . . . . . . . . 23, 37
podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
poništavanje registracije . . . . . . . . . . . 38
postavka (personalizacija) . . . . . . . . . . 40
prebacivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . 23
pronalaženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
registracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
resetiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
uključivanje/isključivanje . . . . . . . . . . 16
59
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 7/5/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Kazalo
Telefonski broj
biranje pomoću tipke za brzo
biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
prikaz broja pozivatelja (CLIP) . . . . . . 24
Tipka 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tipka na zaslonu
dodjela brzog pristupa . . . . . . . . . . . . . . 32
Tipka sa „ljestvama“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tipka za brzo biranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
dodjela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tipka za jednosmjerni poziv
uređaj bez telefonske sekretarice . . . 7
Tipka za ponovno pozivanje . . . . . . . . . . . 6
Tipka za poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 27
Tipka za razgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Tipka za uključivanje/isključivanje . . . . . 6
Tipka za završetak poziva . . . . . . . . . . . 6, 16
Tipke
handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 27
tipka 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tipka sa „ljestvama“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tipka za ponovno pozivanje . . . . . . . . . 6
tipka za razgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
tipka za završetak poziva . . . . . . . . 6, 16
upravljačka tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
Tipke na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
U
Uključivanje
telefonska slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uključivanje i isključivanje budilice . . . 33
Umetanje pauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Unos u direktoriju
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Unos znakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Upravljačka tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
pristup funkcijama na zaslonu . . . . . . 18
Usmjerivač, rad s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
V
Velika/mala slova i brojke . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vrijeme punjenja telefonske slušalice 52
Vrijeme rada telefonske slušalice . . . . . 52
X
XES režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Z/Ž
Za postavljanje glasnoće melodije zvona
pogledajte glasnoću poziva
Zaključavanje/otključavanje
tipkovnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Zaslon
anoniman pozivatelj . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
nepoznat pozivatelj . . . . . . . . . . . . . . . . 25
onemogući nove poruke . . . . . . . . . . . 27
podešavanje kontrasta . . . . . . . . . . . . . 41
Puknut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
vanjski poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
velike tipke za biranje . . . . . . . . . . . . . . 41
Zaštita od poziva, popis blokiranih
brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zaštita podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zvuk zvona
omogućavanje/onemogućavanje
vremenske kontrole . . . . . . . . . . . 43
Zvuk zvona (slušalica)
onemogućavanje za anonimne
pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
uključivanje/isključivanje iz
izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.
60
Gigaset E290 / LUG HR hr / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_back_c.fm / 7/5/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising