Gigaset | E290 | User guide | Gigaset E290 Užívateľská príručka

Gigaset E290 Užívateľská príručka
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 6/13/19
E290
Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_front_c.fm / 6/13/19
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 6/13/19
Obsah
Obsah
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Základna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ovládání sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapnutí/vypnutí sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Změna hlasitosti sluchátka/hlasitého odposlechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Procházení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ztlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Interní telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zobrazení telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba) . . . . . . . . . . . . . . . 24
Seznamy hovorů/zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Seznam zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Síťový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zadání čísla síťového záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGIVZ.fm / 6/13/19
Obsah
Další funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rychlá volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chůvička Babyphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ochrana před nevyžádanými hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rozšíření telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Několik sluchátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Podpora opakovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Provoz kolébky na routeru/telefonní ústředně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vyzvánění a signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Doporučení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ochrana osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Údržba a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Přehled nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné
ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.
4
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/13/19
Přehled
Přehled
1
2
10:30
10
3
A
B
4
5
9
10
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
6
7
8
11
12
Nastavení jazyka na displeji ( str. 15)
5
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/13/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Přehled
1 Stavový řádek ( str. 19)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
2 Čas ( str. 39)
3 Počet zmeškaných hovorů
4 Dialogová tlačítka
Rychlá volba ( str. 20); různé funkce ( str. 18)
5 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého odposlechu
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; otevření ¤ krátký stisk
seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního čísla
¤ podržení
6 Tlačítko 1
¤ podržení
Vytočení síťového záznamníku
7 Tlačítko zpráv / Tlačítko s hvězdičkou
¤ podržení
Přístup k seznamům volajících a zpráv
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
přepnutí z pulzní na tónovou volbu
¤ krátký stisk
8 Mikrofon
9 Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky ( str. 17)
Otevření nabídky; otevření telefonního seznamu; ¤ krátký stisk
procházení nabídek a zadávacích polí
Zapnutí/vypnutí vyzvánění; změna hlasitosti
¤ podržení
hovoru
10 Tlačítko zavěšení / Tlačítko zapnutí/vypnutí
Ukončení hovoru; zrušení funkce; o úroveň zpět
¤ krátký stisk
¤ podržení
návrat do klidového stavu; zapnutí/vypnutí
sluchátka
11 Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; přerušení
¤ podržení
vytáčení
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen ¤ krátký stisk
a číslic
12 Tlačítko R ( str. 38)
Zpětný dotaz (flash)
¤ podržení
Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální
situaci.
Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.
6
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/13/19
Přehled
Kolébka
Tlačítko přihlášení/pagingu
Hledání sluchátek (paging):
¤ krátký stisk
Přihlášení sluchátek:
¤ podržení
Znázornění v návodu k obsluze
Symboly
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či
poškození zařízení.
Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo
k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
Předpoklad pro provedení následující akce.
Další užitečné informace.
7
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / overview.fm / 6/13/19
Přehled
Tlačítka
Tlačítko Symbol Význam
až
Tlačítko Symbol Význam
Tlačítko přijetí
hovoru / Tlačítko
hlasitého telefonování
Tlačítko zavěšení
Ovládací tlačítko
vlevo, nahoru,
doprava, dolů
Tlačítko s křížkem
Tlačítka
s číslicemi/
písmeny
Tlačítko zpráv /
Tlačítko
s hvězdičkou
Dialogová tlačítka, v závislosti na situaci
str. 18
Postupy
Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:
¤
Nastavení
příjem volání
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Krok
¤
¤
Nastavení
Mikrotelefon
¤ OK
¤
Automatický příjem
volání
¤ OK
8
Mikrotelefon
OK
Automatický
= aktivováno)
Význam
Stiskněte ovládací tlačítko vpravo. Otevře se nabídka.
¤ OK
¤
OK (
OK
Pomocí ovládacího tlačítka
Nastavení.
přejděte na symbol
Potvrďte pomocí tlačítka OK. Otevře se dílčí nabídka
Nastavení.
Pomocí ovládacího tlačítka
lefon.
zvolte položku Mikrote-
Potvrďte pomocí tlačítka OK. Otevře se dílčí nabídka
Mikrotelefon.
Pomocí ovládacího tlačítka
tický příjem volání.
zvolte položku Automa-
Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Funkce je aktivována
/ deaktivována .
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / security.fm / 6/13/19
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a
návod k obsluze.
Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu.
Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.
Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné
specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů
www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit
závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí
vyměnit.
Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu,
například v lakovnách.
Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je
proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním
oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji.
Nechte si přístroj opravovat v servisu.
Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo
pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si
přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk
v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího
se naslouchadly.
9
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / security.fm / 6/13/19
Bezpečnostní pokyny
Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo
dosah dětí.
Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci
měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během
2 hodin po spolknutí.
Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských
přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení,
např. lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči
externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku
Gigaset viz „Technické údaje“).
10
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/13/19
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu
Obsah balení
• Kolébka, síťový adaptér, telefonní kabel
• sluchátko, dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory, návod
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
k obsluze
Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:
• sluchátko, nabíječka se síťovým adaptérem, dva akumulátory a jeden kryt
přihrádky na akumulátory
Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný,
neklouzavý podklad.
Dosah kolébky činí ve volném prostoru až 300 m, v budovách až
50 m.
Kolébka a nabíječka jsou určeny k provozu v uzavřených , suchých
místnostech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.
Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy.
Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek
však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu
stopy.
Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření
ani jiných elektrických přístrojů.
Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a
výpary.
11
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/13/19
Uvedení do provozu
Základna
Připojení kolébky k elektrické a telefonní síti
¤ Připojte telefonní zástrčku 1 .
¤ Poté připojte síťový adaptér 2 a vložte kabely do kabelových drážek.
2
1
Síťový adaptér musí být stále zapojený do elektrické zásuvky,
protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Připojení kolébky k routeru
Telefon lze provozovat rovněž na analogové přípojce routeru.
¤ Připojte telefonní zástrčku 1 a spojte ji s analogovou přípojkou
routeru 2 .
1
2
Případné ozvěny lze redukovat zapnutím Režim XES ( str. 38).
12
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/13/19
Uvedení do provozu
Sluchátko
Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)
¤ Zapojte plochý konektor napájecího adaptéru 1 . Napájecí adaptér
zapojte do elektrické zásuvky
2
Odpojení konektoru od nabíječky:
¤ Stiskněte uvolňovací tlačítko 3 .
1
.
Odpojte zástrčku
4
.
4
2
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
3
13
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/13/19
Uvedení do provozu
Uvedení sluchátka do provozu
Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!
Vložení akumulátorů
Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může
dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo
by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory
mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení,
případně by zařízení nemuselo fungovat správně.
¤ Akumulátory vložte
do přihrádky se
správnou polaritou.
(Směr vkládání +/viz obrázek).
¤ Kryt nasaďte shora.
¤ Poté víčko zasuňte,
až zaskočí.
Opětovné otevření
krytu akumulátorů:
¤ Sáhněte do drážky
nahoře na víčku a
posuňte ho směrem
dolů.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Nabíjení akumulátorů
¤ Akumulátory před prvním použitím
plně nabijte v kolébce nebo
v nabíječce.
5h
Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile
na displeji zhasne symbol
akumulátoru .
Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době
snižuje.
Sluchátka v balení jsou již přihlášena ke kolébce. Pokud stále není
některé sluchátko přihlášeno (na displeji se zobrazí Proveďte přihl.
mikrotelefonu nebo Do základny), přihlaste sluchátko ručně
( str. 36).
14
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / starting.fm / 6/13/19
Uvedení do provozu
Změna jazyka displeje
Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.
¤
Pomalu postupně stiskněte tlačítka . . . zobrazí se
nastavený jazyk (např. English)
¤ Výběr jiného jazyka: Mačkejte ovládací tlačítko až se na displeji
označí požadovaný jazyk, např. Français OK ( = zvoleno)
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas
příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.
¤
Nastavení OK Datum/čas OK
Zadejte datum (den,
měsíc a rok) v 8místném formátu OK
zadejte čas (hodiny a minuty)
ve 4místném formátu OK (zobrazení na displeji: Uloženo)
Přesun pozice pro zadávání doleva/doprava: Stiskněte ovládací tlačítko
vpravo nebo vlevo
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Telefon je nyní připraven k použití!
15
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/13/19
Ovládání sluchátka
Ovládání sluchátka
Zapnutí/vypnutí sluchátka
Zapnutí:
Vypnutí:
¤ Podržte tlačítko zavěšení
na vypnutém sluchátku
¤ V klidovém stavu podržte stisknuté tlačítko zavěšení
Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky
zapne.
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek
Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek:
podržení
Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol
Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování
opět zapne.
Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Změna hlasitosti sluchátka/hlasitého odposlechu
Během rozhovoru lze nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru
(5 stupňů + funkce mimořádného zesílení).
¤ Stiskněte ovládací tlačítko
nahoře . . . zobrazí
Hlasitost
se aktuální nastavení
¤
(= zesílení /
(= zeslabení)
B
Funkce mimořádného zesílení (Boost)
¤ Stiskněte ovládací tlačítko
nahoře tolikrát, až
bude dosažen nejvyšší stupeň
OK
nebo
¤ Ovládací tlačítko
nahoře podržte . . . funkce mimořádného zesílení
se okamžitě aktivuje
Funkce mimořádného zesílení platí pouze pro dobu hovoru.
16
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/13/19
Ovládání sluchátka
Toto nastavení může u osob s normálním sluchem způsobit poškození zdraví a je určeno pouze pro osoby se zhoršeným sluchem nebo
sluchově postižené.
Může dojít k zesílení rušivého šumu telefonní linky.
Ovládací tlačítko
Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka
(nahoře, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.
v znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).
V klidovém stavu
Během hovoru
Otevření hlavní nabídky
Ztlumení mikrofonu
Otevření hlavní nabídky
Zapnutí/vypnutí vyzvánění
Změna hlasitosti hovoru ve
sluchátku nebo při hlasitém telefonování
Otevření telefonního seznamu
Otevření telefonního seznamu
Interní hovory /
Otevření seznamu sluchátek
Zahájení interního zpětného
dotazu
17
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/13/19
Ovládání sluchátka
Displej
Dialogová tlačítka / Funkce rychlé volby
Tlačítka pod displejem nabízejí různé funkce v závislosti na situaci.
V klidovém stavu
Peter
Mia
Aktuální přiřazení dialogových tlačítek A a B
pro rychlou volbu
Dialogová tlačítka s funkcí rychlé volby
¤ Stiskněte dialogové tlačítko . . . vytočí se uložené telefonní číslo.
Zřízení funkce rychlé volby:
str. 35
V nabídce
OK
Aktuální funkce dialogových tlačítek
Dialogová tlačítka
¤ Stiskem dialogového tlačítka . . . se aktivuje funkce zobrazená na displeji
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
nad ním.
Otevření dílčí nabídky
Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
Návrat o úroveň nabídky zpět
Mazání po znacích doleva
Převzetí telefonního čísla do telefonního seznamu
Použití telefonního čísla z telefonního seznamu
Menu
OK
Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem
Menu Pomocí
OK
18
lze listovat nahoru/dolů
Pohyb kurzorem
doleva/doprava
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / operating.fm / 6/13/19
Ovládání sluchátka
Stavový řádek
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu.
Blokování tlačítek aktivováno
Vypnutí vyzvánění
Bezdrátové spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem
Dobré až slabé
Bez příjmu
Režim ECO DECT Vypnout záření aktivován
Stav nabití akumulátoru
0–10 %
11–33 %
34–66 %
více než 66 %
Při nabíjení se zobrazuje symbol .
Akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než
blikání
10 minut)
Procházení nabídek
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.
Přehled nabídky str. 55
¤ V klidovém stavu telefonu stiskněte ovládací tlačítko vpravo nebo
nahoře . . . otevře se nabídka.
¤ Ovládacím tlačítkem nalistujte požadovanou funkci a potvrďte
volbu tlačítkem OK
O úroveň zpět:
¤ Stiskněte tlačítko
Návrat do klidového stavu:
¤ Dlouze stiskněte tlačítko zavěšení
nebo
něte tlačítko pro zavěšení
krátce stisk-
Po asi 2 minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového
stavu.
19
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonování
Telefonování
Volání
¤
Zadání volaného čísla
vytočí
Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
nebo
¤ Dlouze podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru
vací tón
Zadejte volané číslo
. . . číslo se
. . . je slyšet oznamo-
Změna hlasitosti sluchátka během hovoru:
pomocí
nastavte
hlasitost
Ukončení hovoru / Zrušení vytáčení: Stiskněte tlačítko pro zavěšení
.
Každému telefonnímu číslu lze automaticky přiřadit předvolbu provozovatele sítě (Přednastavení).
Vytáčení pomocí rychlé volby
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Dialogovým tlačítkům A a B lze přiřadit telefonní číslo. Když je tlačítku přiřazeno číslo, na
displeji se vlevo nebo vpravo zobrazí příslušné
jméno. Dokud tlačítka nejsou obsazena,
zobrazí se na displeji vlevo A a vpravo B.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko vpravo nebo
vlevo . . . uložené telefonní číslo se vytočí
Volba z telefonního seznamu
¤ Otevřete telefonní seznam pomocí
záznam
Mia
Peter
nalistujte požadovaný
Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení
V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na
tomto sluchátku vytočena.
¤
krátký stisk
zvolte záznam
Správa záznamů seznamu opakování vytáčení
¤
Krátký stisk
zvolte záznam
Menu
zvolte funkci
OK
Možné funkce: Použít číslo / Kopírovat do seznamu / Smazat záznam /
Smazat seznam
20
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonování
Vytáčení ze seznamu hovorů
Otevření výpisu hovorů:
Podržte stisknuté tlačítko zpráv
Seznam volání OK
¤
Nalistujte požadovaný záznam Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
Vytáčení tlačítkem pro zkrácenou volbu
Položky z telefonního seznamu lze přiřadit tlačítkům 2–9.
¤ Dlouze stiskněte tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu
Přímé volání
Stisknutím libovolného tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na
určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.
Zapnutí režimu přímého volání:
¤
Správce hovoru OK Volání jedním dotykem
Aktivace
zadejte telefonní číslo nebo je pomocí
z telefonního seznamu OK ( = aktivováno)
OK
zvolte
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Provedení přímého volání: Stiskněte libovolné tlačítko . . . vytočí se
uložené číslo
Přerušení vytáčení: Stiskněte tlačítko pro zavěšení
.
Ukončení režimu přímého volání Podržte tlačítko
Přijetí hovoru
Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.
¤ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
Funkce Automatický příjem volání zapnutá: Stačí vyjmout sluchátko
z kolébky/nabíječky
Zapnutí funkce Automatický příjem volání:
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Automatický
příjem volání OK ( = zapnuto)
Vypnutí vyzvánění:
displeji
Ztlum. . . . Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na
21
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonování
Hlasitý odposlech
Při použití funkce hlasitého odposlechu zapněte reproduktor, abyste slyšeli
volajícího a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha.
Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu při hovoru a při poslechu zpráv ze
záznamníku:
¤ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:
¤ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu
a podržte je stisknuté
postavte sluchátka do nabíječky
Změna hlasitosti reproduktoru:
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK Nastavavení
zvuku OK
Hlasitost hovoru OK
Hlasitost handsfree
nastavte hlasitost OK
OK pomocí
Ztlumení
¤ Během hovoru stiskněte pravou část ovládacího tlačítka
. . . mikrofon
sluchátka se vypne
Interní telefonování
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Interní hovory
Interní hovory jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými
k téže kolébce.
Volání určitého interního účastníka:
¤
pokud jsou přihlášena více než dvě sluchátka: pomocí
zvolte
interního účastníka OK nebo
. . . zvolené sluchátko je zavoláno
Volání všech sluchátek („konferenční volání”):
¤
podržení nebo
nebo
Volat všem
¤ OK nebo
. . . budou volána všechna přihlášená sluchátka, hovořit
budete s tím interním účastníkem, který hovor přijme jako první
Ukončení interního hovoru:
22
Stiskněte tlačítko pro zavěšení
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonování
Interní zpětné volání / Předání hovoru
Telefonujete s externím účastníkem a chtěli byste hovor předat na interního
účastníka, nebo s ním konzultovat.
¤
Popř. zvolte sluchátko nebo možnost Volat všem OK . . .
Interní účastník/účastníci bude/budou zavolán/i, externí účastník slyší
melodii při čekání
Možné volby:
Konzultace: Hovor s interním účastníkem
Návrat k externímu hovoru: Stiskněte dialogové tlačítko
Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:
¤ Oznamte externí hovor stiskněte tlačítko zavěšení
Předání externího hovoru před jeho přijetím interním účastníkem:
¤ Stiskněte tlačítko zavěšení
. . . externí hovor bude okamžitě přesměrován
Připojení k externímu hovoru
Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a
účastnit se rozhovoru (konference).
Funkce Příposlech je zapnutá.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Zapínání a vypínání interního připojení k internímu hovoru
¤
Nastavení OK
Základnová stanice
Příposlech OK ( = zapnuto)
OK
Připojení k internímu hovoru (konferenční hovor)
Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru vedenému z jiného
sluchátka.
¤
Dlouhý stisk tlačítka přijetí hovoru . . . Všichni účastníci uslyší signální
tón
Ukončení připojení k hovoru (konferenčního hovoru):
¤ Stisk tlačítka zavěšení
. . . Všichni účastníci uslyší signální tón
Pokud první interní účastník stiskne tlačítko zavěšení
, zůstává spojení
mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.
23
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonování
Zobrazení telefonního čísla
Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification),
které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud
je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI
Restriction).
Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí
číslo volajícího (CLIP).
Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo
ostatním účastníkům (CLI).
Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech
Při přenosu telefonního čísla
Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího
uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.
Skrytí telefonního čísla
Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:
• Externí volání: Číslo se nezobrazí.
• Odmítnuto: Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
• Nedostupný: Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)
Můžete určit číslo Call-by-Call (předvolby provozovatele telefonních služeb),
které bude při vytáčení automaticky předřazováno. Pokud chcete například
prostřednictvím určitého provozovatele sítě uskutečnit hovor do zahraničí,
můžete si uložit tuto předvolbu.
Vložte do seznamu S číslem čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.
Do seznamu Bez čísla vložte výjimky k seznamu S číslem.
Příklad:
Telefonní číslo Vytáčené číslo
¥ 07112345
07112345
¥ 0999 08912345
08912345
¥ 08412345
08412345
Všechna čísla, která začínají 08 s výjimkou 081 a 084, budou vytáčena s
předvolbou 0999.
Přednast. číslo
S číslem
Bez čísla
24
0999
08
081
084
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonování
Zadání čísla předvolby provozovatele sítě
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Přednastavení OK
Přednast. číslo OK
nebo
je vyberte z telefonního seznamu OK
Zadejte číslo přímo
Vytvoření čísel s předvolbou provozovatele sítě
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Přednastavení OK
S číslem OK
Zvolte položku seznamu
(1–11) OK
Zadejte číslo předvolby nebo první číslice z čísla předvolby, u nichž se má použít předvolba provozovatele sítě OK
popř.
zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla
Vytvoření čísel bez předvolby provozovatele sítě
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Přednastavení OK
Bez čísla OK
Zvolte položku seznamu
(1–11) OK
Zadejte výjimky pro seznam S číslem OK
popř.
zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla
Trvalá deaktivace předvolby provozovatele sítě
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Přednastavení OK
Přednast. číslo OK
volby provozovatele sítě dialogovým tlačítkem
vymažte číslo předOK
25
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Seznamy hovorů/zpráv
Seznamy hovorů/zpráv
Telefon ukládá informace o různých událostech do seznamů:
• Seznamy volání: Telefonní čísla všech příchozích nebo zmeškaných volání
• Seznam síťového záznamníku Zprávy na síťovém záznamníku
Jakmile do seznamu přibude nový záznam, zazní informační tón. V továrním
nastavení bliká tlačítko zpráv
a na displeji se zobrazuje hlášení Nové
zprávy.
Vypnutí zobrazení nových zpráv
¤
97
Volba druhu zpráv:
¤ Stiskněte tlačítko
¤ Stiskněte tlačítko
pro zmeškané hovory
pro zprávy na záznamníku síťovém
záznamníku
975 SET: [0]
Nastavení postupu při doručení nových zpráv:
¤ Stiskněte tlačítko Zobrazí se informace o nových zprávách (tovární nastavení)
¤ Stiskněte tlačítko
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Uložení nastavení:
Informace o nových zprávách se
nebudou zobrazovat.
975 SET: [1]
OK
Změna nastavení se projeví teprve při přijetí další nové zprávy.
Jsou-li v síťovém záznamníku uloženy hovory, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (v závislosti na provozovateli sítě).
26
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Seznamy hovorů/zpráv
Seznam hovorů
Předpoklad: CLIP
Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.
Nastavení druhu seznamu
Nastavení OK
Základnová stanice OK
¤
vol.
OK
Zmešk. vol. / Všech. vol.
OK (
Typ sezn.
= zvoleno)
Otevření seznamu hovorů
¤
Podržte stisknuté tlačítko zpráv . . . otevře se výběr ze seznamu
Seznam volání
Záznam uvádí: počet nových záznamů + počet starých,
Sezn.vol: 01+02
přečtených záznamů
Otevření seznamu: OK . . . Zobrazí se poslední příchozí hovor
¤ Pomocí lze listovat seznamem
Využití dalších funkcí
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Zvolte záznam
Menu
pomocí
zvolte funkci:
Smazat záznam
Kopír. do sezn.
Kopírovat na
cernou listinu
Datum a čas
Stav
Smažte aktuální záznam
Uložte záznam do telefonního seznamu
Přidejte telefonní čísla do seznamu blokovaných
hovorů
Zobrazte datum a čas hovoru (pokud jsou nastavené)
Nová vol.: nový zmeškaný hovor. Stará vol.: již přečtený
záznam
Smazat seznam Smazání všech záznamů.
Pozor! Dojde ke smazání všech starých i nových
záznamů
Seznam zpráv
Pomocí seznamu síťového záznamníku si lze poslechnout zprávy na na
síťovém záznamníku.
Otevření seznamu síťového záznamníku:
¤
Podržte stisknuté tlačítko zpráv . . . otevře se výběr ze seznamu
Síťový záznam. OK
27
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonní seznam
Telefonní seznam
Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však
lze poslat na jiná sluchátka ( str. 29).
Lze uložit až 150 telefonních čísel (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max.
16 znaků).
Otevření telefonního seznamu:
tlačítka
Stiskněte spodní část ovládacího
Telefonní seznam – vytvoření záznamu
První záznam:
¤
. . . Žádné záznamy. Nový záznam?
číslo OK
zadejte jméno OK
Další telefonní čísla:
Menu Nový záznam
zadejte jméno OK
¤
OK
OK
zadejte telefonní
zadejte telefonní číslo
OK
Volba/úprava záznamu z telefonního seznamu
¤
Otevření telefonního seznamu
¤ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
nebo
¤ Zadejte první znak jména
Zobrazení čísla:
Změna záznamu:
¤ Menu
¤ Menu
příp. nalistujte položku tlačítkem
Zobrazit číslo
OK
Změnit záznam OK pomocí
mazat znaky pomocí
lze změnit záznam
lze
OK
Nastavení tlačítek zkrácené volby
¤
Zvolte záznam Menu
Zkrácená volba OK
Zvolte tlačítko
OK (
= zvoleno)
Smazání přiřazení tlačítku:
¤
zkr.vol.
28
Zvolte záznam Menu
OK ( = zvoleno)
Zkrácená volba
OK
Není
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / telephony.fm / 6/13/19
Telefonní seznam
Smazání telefonního seznamu/položky telefonního seznamu
Smazání položky telefonního seznamu
¤
Zvolte záznam
Menu
Smazat záznam
OK
Smazání telefonního seznamu
¤
Menu
Smazat seznam
OK
Smazání potvrďte pomocí OK
Přenos telefonního seznamu/záznamu z telefonního
seznamu na jiné sluchátko
Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.
Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.
Přenos záznamu z telefonního seznamu do jiného sluchátka
¤
Zvolte záznam Menu
Poslat záznam
interní číslo sluchátka příjemce OK
OK
Zvolte
Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Menu
příjemce OK
Poslat seznam
OK
Zvolte interní číslo sluchátka
29
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / answering.fm / 6/13/19
Síťový záznamník
Síťový záznamník
Síťový záznamník si lze vyžádat u provozovatele sítě.
Zadání čísla síťového záznamníku
¤
Interní záznamník OK
Síťová schránka
Zadejte číslo OK . . . Síťový záznamník se aktivuje
OK
Chcete-li síťový záznamník zapnout nebo vypnout, použijte telefonní
číslo a kód funkce provozovatele sítě. Popř. si vyžádejte informace od
provozovatele sítě.
Poslech zpráv
Pomocí nabídky:
Pomocí tlačítka 1:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Pomocí seznamu
zpráv:
30
¤
¤
¤
zprávy
Interní záznamník OK
OK
Memobox OK
Přehrát
dlouhý stisk tlačítka
Podržte stisknuté tlačítko zpráv . . . otevře se
výběr ze seznamu
Síťový záznam. OK
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/13/19
Další funkce
Další funkce
Rychlá volba
Dialogovým tlačítkům A a B lze přiřadit telefonní číslo. Jakmile stisknete toto tlačítko,
vytočí se zvýrazněné telefonní číslo.
Dokud tlačítka nejsou obsazena, zobrazí se na
displeji vlevo A a vpravo B.
A
B
Přiřazení tlačítka
¤ V klidovém stavu stiskněte tlačítko A nebo B OK
nebo
¤
¤
¤
Správce hovoru
OK
Funkční klávesa „A“ / „B“
OK
Rychlá volba OK
zadejte telefonní číslo OK
zadejte
jméno
Nebo vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu:
zvolte
záznam potvrďte číslo pomocí OK potvrďte jméno pomocí OK
OK ( = tlačítko rychlé volby je aktivováno)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Jakmile je tlačítko přiřazeno, zobrazuje se na displeji nad tlačítkem zadané
jméno. Pokud jste jméno nezadali, zobrazuje se telefonní číslo.
Deaktivace rychlé volby
¤
Správce hovoru OK
Žádná funkce
OK (
Funkční klávesa „A“ / „B“ OK
= tlačítko rychlé volby je deaktivováno)
31
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/13/19
Další funkce
Budík
Datum a čas jsou nastavené.
Zapnutí/vypnutí budíku
¤
Budík OK Aktivace OK ( = zapnuto)
¤ Příp. zadejte čas buzení v hodinách a minutách OK
Budík je zapnutý: Na displeji se místo data zobrazuje čas buzení a vedle něj
symbol budíku.
Nastavení/změna času buzení
¤
Budík OK
Čas buzení OK
hodinách a minutách
Zadejte čas buzení v
OK
Vypnutí buzení
Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií ( str. 41).
¤ Vyp. . . . Buzení se na 24 hodin vypne
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
nebo
¤ Stiskněte Pozas. nebo libovolné tlačítko . . . na displeji se zobrazí Odložit,
buzení se zopakuje za pět minut
Chůvička Babyphone
Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytočí uložené externí cílové číslo nebo
(interně) všechna sluchátka přihlášená k telefonu v případě, že je v okolí
sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se
přeruší po přibližně 90 sekundách.
Pomocí funkce Dvousm. hovor můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne
nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.
V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na
displeji (bez vyzvánění). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky
volání jsou vypnuty. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s
výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.
Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto
telefonátu přeruší, funkce zůstává zapnutá. Režim chůvičky Babyphone
nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.
32
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/13/19
Další funkce
Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry.
Mikrofon musí směřovat k dítěti.
Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být
vhodné sluchátko umístit do nabíječky.
Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.
Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.
Po zapnutí:
¤ Ověřte citlivost.
¤ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.
Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone
Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone
¤
Dětská chůvička OK
Zapnutí/vypnutí:
¤ Aktivace OK (
= zapnuto) . . . pokud je již cílové telefonní číslo
zadáno, chůvička Babyphone se ihned aktivuje
Zadání/změna cíle:
Cíl volání OK
Interní nebo zvolte Externí volání
u Externí volání zadejte telefonní číslo OK
¤
OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Při aktivaci chůvičky Babyphone se v klidovém stavu zobrazuje Dětská
chůvička a cílové telefonní číslo.
Aktivace a deaktivace funkce zpětného hovoru:
¤
Dvousm. hovor OK ( = aktivováno)
Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu
Deaktivace chůvičky Babyphone:
Přerušení alarmu:
¤ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko Vyp.
¤ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení
33
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/13/19
Další funkce
Externí vypnutí chůvičky Babyphone
Alarm je směrová na externí cílové číslo.
Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.
¤ Přijetí alarmového volání
Stiskněte tlačítka
Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení
sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění)
zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko Vyp..
Chůvičku nelze opět aktivovat externě.
Zapnutí opětovné aktivace: str. 33
ECO DECT
Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje
optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko
nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými
signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky
přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.
Snížení záření až o 80 %
Zapnutí/vypnutí maximálního dosahu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Nastavení
DECT
OK
OK
Max. dosah
Základnová stanice
OK (
OK
ECO
= dosah není omezen)
Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.
Vypnutí záření v klidovém stavu
Nastavením Vyp. záření se rádiové signály rovněž vypnou.
¤
Nastavení
DECT
34
OK
OK
Vypnout záření
Základnová stanice
OK (
OK
= vyzařování vypnuto)
ECO
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / applications.fm / 6/13/19
Další funkce
Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.
Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko
vždy krátkodobě přepne rychle do pohotovostního stavu pro
příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a
dobu hovoru.
Je-li aktivováno nastavení Vypnout záření, žádná informace
o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem)
oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.
¤ Tlačítko přijetí hovoru
dlouze stiskněte . . . zazní oznamovací
tón.
Ochrana před nevyžádanými hovory
Do seznamu blokovaných hovorů lze uložit až 32 telefonních čísel. Při aktivaci seznamu blokovaných hovorů nejsou hovory z čísel ze seznamu blokovaných hovorů akusticky signalizovány. Toto nastavení platí pro všechna
přihlášená sluchátka.
Aktivace/deaktivace seznamu blokovaných hovorů
¤
funkce
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Další
OK Ochrana volání OK Aktivace OK ( = aktivováno)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Zobrazení/zpracování seznamu blokovaných volání
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Další
funkce OK Ochrana volání OK Sezn. nevyž. volání OK . . .
zobrazí se seznam blokovaných čísel pomocí
lze seznam procházet
¤ Menu Nový záznam OK
Vytvoření
záznamu:
¤
Smazání
záznamu:
Zadání telefonního
čísla
Zvolte záznam
stiskněte dialogové tlačítko
Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokovaných
volání
¤ Otevření výpisu hovorů: Stiskněte tlačítko zpráv
Seznam
volání
OK
Volba záznamu
OK
Kop. na čer.list.
OK
35
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 6/13/19
Rozšíření telefonu
Rozšíření telefonu
Několik sluchátek
K jedné kolébce může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.
Každému zařízení je přiřazen interní název a interní číslo (INT 1 – INT 4). Přiřazení lze měnit.
Všechna interní čísla jsou již zadána: odhlaste již nepotřebné sluchátko
Přihlášení sluchátka
Bliká indikace Proveďte přihl. mikrotelefonu nebo Do základny.
Přihlášení vložením do kolébky
¤ Vložte sluchátko do kolébky . . . Na displeji se zobrazí Přihlašování...,
sluchátko se automaticky přihlásí
Přihlášení dialogovým tlačítkem nebo z nabídky
Přihlášení musíte provést jak na kolébce, tak i na sluchátku. Obojí
musí proběhnout během 60 s.
Na sluchátku
¤ Stiskněte dialogové tlačítko Přihl.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
nebo
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
telefon . . . Na displeji se zobrazí Přihlašování...
Přihlásit mikro-
Po zahájení procesu přihlášení ke kolébce bude požadován systémový PIN:
¤ Zadejte systémový kód PIN kolébky (tovární nastavení: 0000) OK
Na kolébce
¤ Během 60 sekund podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu (min.
3 sekundy).
Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší
volné interní číslo (1–4). Jsou-li interní čísla 1–4 již přidělena jiným
přístrojům, číslo 4 se přepíše.
36
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 6/13/19
Rozšíření telefonu
Odhlášení sluchátka
Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit kterékoli jiné
přihlášené sluchátko.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Odhlásit
mikrotelefon OK
¤
Zvolte interního účastníka, který se má odhlásit (sluchátko, které právě
obsluhujete, je označeno <) OK Systémový PIN kolébky (stav při
dodání: 0000) zadejte OK . . . Sluchátko je odhlášené. Na displeji bliká
Proveďte přihl. mikrotelefonu
Hledání sluchátka (paging)
Sluchátko lze vyhledat pomocí kolébky.
¤ Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu . . . všechna přihlášená
sluchátka začnou současně vyzvánět, a to i když bude vyzvánění vypnuté.
Ukončení:
¤ Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.
nebo
¤
nebo stiskněte
na některém sluchátku
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Podpora opakovače
Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.
Aktivace provozu opakovače kolébky:
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Další
funkce OK Opakování OK ( = zapnuto)
Přihlášení opakovače na základně:
Návod k obsluze opakovače
Podpora opakovače a režim ECO DECT Vypnout záření se vzájemně
vylučují.
37
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / extending.fm / 6/13/19
Rozšíření telefonu
Provoz kolébky na routeru/telefonní ústředně
Provoz s routerem
Případné ozvěny, ke kterým může docházet při provozu na analogové
přípojce routeru, lze redukovat zapnutím Režim XES (XES = eXtended Echo
Suppression).
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
Další
funkce OK Režim XES OK ( = zapnuto)
Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.
Provoz s telefonní ústřednou
Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše
telefonní ústředna ( návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání
pomalu postupně zadávejte číslice.
Změna způsobu vytáčení
¤
Bliká číslice pro nastavený způsob
vytáčení: 0 = tónová volba (MFV); 1 = pulzní volba (IWV) Zadání číslice
OK
Nastavení délky signálu flash
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Bliká číslice pro aktuální délku
signálu flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms;
5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Zadání číslice OK
Změna prodlevy po spojení hovoru
Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka
přijetí hovoru
a odeslání telefonního čísla.
¤
Bliká číslice pro aktuální délku
prodlevy: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s Zadání číslice OK
Změna prodlevy po stisknutí tlačítka R
¤
38
Bliká číslice pro aktuální délku
prodlevy: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Zadání číslice OK
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/13/19
Nastavení telefonu
Nastavení telefonu
Datum a čas
Nastavení
Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.
¤
Nastavení OK Datum/čas OK
Zadejte datum (den,
měsíc a rok) v 8místném formátu OK
Zadejte čas (hodiny a minuty)
ve 4místném formátu OK
Převzít
Pokud datum a čas do telefonu zasílá během předání telefonního čísla síťový
operátor (nebo router/telefonní ústředna), lze stanovit, zda a kdy se tyto
údaje mají použít:
¤
. . . Aktuálně nastavovaná číslice
bliká:
1 = nikdy
2 = jednorázově, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
3 = vždy
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Zadejte požadovanou číslici
OK
Displej
Jazyk na displeji
¤
Nastavení OK
Volba jazyka
OK (
Mikrotelefon
= aktivováno)
OK
Jazyk
OK
Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:
¤
Postupný stisk tlačítek
Volba jazyka
OK
39
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/13/19
Nastavení telefonu
Šetřič displeje
Šetřič displeje se aktivuje, pokud se telefon po delší dobu nepoužívá.
Jako šetřič displeje se zobrazuje čas.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK Displej OK
Spořič obrazovky OK ( = aktivováno)
Velikost vytáčených číslic
Zobrazení velkých číslic při vytáčení.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon
Velké písmo tlačítek OK ( = aktivováno)
OK
Displej
OK
Nastavte jeden z 9 stupňů kontrastu displeje.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK Displej
Kontrast OK
Zvolte stupeň OK ( = zvoleno)
OK
Kontrast
Podsvícení
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto
funkci lze nezávisle aktivovat/deaktivovat pro situace sluchátko v nabíječce
a sluchátko mimo nabíječku.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK Displej OK
Mimo nabíječ. nech LCD zap. nebo V nabíječ. nech LCD zapnuté OK
( = aktivováno)
Nastavení Mimo nabíječ. nech LCD zap. zkracuje dobu pohotovostního stavu.
Vypnutí displeje při hovoru
Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Pokud je tato funkce aktivovaná, displej se při telefonátu vypne.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK Displej OK
Během hovorů vypne LCD OK ( = aktivováno)
Pokud je tato funkce deaktivovaná, doba hovoru se zkracuje.
40
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/13/19
Nastavení telefonu
Vyzvánění a signály
Hlasitost hovoru
Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Nastavavení
zvuku OK
Hlasitost hovoru
Sluchátko / Hlasitost
handsfree OK . . . zobrazí se aktuální nastavení
Zvolte hlasitost
OK ( = zvoleno)
Změna hlasitosti během hovoru
Během hovoru lze hlasitost sluchátka nastavit v 5 stupních nebo lze nastavit
mimořádné zesílení.
¤ Stiskněte ovládací tlačítko
pomocí
nastavte hlasitost
Barva zvuku
Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Nastavavení
zvuku OK
Zvuk sluchátka OK
Nízký / Vysoký OK
( = zvoleno)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění)
Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzvánění nebo .
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Nastavavení
zvuku OK
Hlasitost vyzvánění OK
nastavte hlasitost
OK
Vyzváněcí melodie
Nastavte vyzváněcí melodii pro externí hovory, interní hovory a/nebo budík.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Nastavavení
zvuku OK
Melodie vyzvánění OK
zvolte Externí volání /
zvolte požadované vyzvánění OK
Interní volání / Budík OK
( = zvoleno)
Trvalé vypnutí vyzvánění/opětovné zapnutí
¤ V klidovém stavu podržte ovládací tlačítko nahoře. Na displeji se při
vypnutí vyzvánění zobrazí symbol
.
41
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/13/19
Nastavení telefonu
Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání
¤ Menu Tichý režim OK
Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění
Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním,
např. v noci.
Časové ovládání aktivace a deaktivace
¤
Správce hovoru OK
Časové nastavení OK
Aktivace OK ( = aktivováno)
Nastavení období
Správce hovoru OK
Časové nastavení OK
Nastavení OK Vypnout od: Zadání času ve 4místném
formátu OK Vyp. do:
Zadání času ve 4místném formátu OK
¤
Vypnutí anonymních hovorů
Lze nastavit, aby sluchátko nezvonilo při hovorech s potlačeným zobrazením
telefonního čísla. Hovor je tak signalizován pouze na displeji.
¤
Správce hovoru OK
Ztlumit anonym. volání OK
( = aktivováno)
Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.
Informační tón:
např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva
Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne
Výstražný tón
pod určitou hodnotu.
akumulátoru:
Zvuková výstraha kvůli Zvuková výstraha, když se sluchátko dostane
dosahu:
z dosahu kolébky
Informační tóny a výstražný tóny akumulátoru lze nezávisle na sobě vypínat
a zapínat.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Nastavavení
zvuku OK
Přehled tónů / Vybitý akumulátor / Mimo dosah
signálu OK ( = zapnuto)
42
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/13/19
Nastavení telefonu
Melodie při čekání
Můžete nastavit, zda externí volající uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.
¤
. . . Aktuálně nastavovaná číslice
bliká: 0 = vypnuto; 1 = zapnuto
Zadání požadované číslice OK
Systém
Změna systémového kódu PIN
Nastavení OK
Základnová stanice OK
¤
mový PIN OK
nastavení: 0000)
Systézadejte aktuální 4místný PIN kód systému (výchozí
OK
Zadejte nový 4místný systémový PIN OK
Resetování systémového kódu PIN
Nastavení původního kódu PIN 0000 kolébky:
¤ Odpojte síťový kabel z kolébky podržte stisknuté tlačítko přihlášení/
pagingu na kolébce zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky
Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund . . . kolébka se resetuje a
nastaví se systémový kód PIN 0000
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena.
Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.
Obnovení továrního nastavení sluchátka
Můžete resetovat individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu,
seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.
¤
Nastavení OK
Mikrotelefon OK
Resetovat
mikrotelefon OK . . . Obnovit tovární nastavení? OK
43
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / settings.fm / 6/13/19
Nastavení telefonu
Obnovení továrního nastavení kolébky
Při obnovení továrního nastavení se režim Vyp. záření deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.
Systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000.
Datum a čas zůstává zachován.
Obnovení továrního nastavení kolébky pomocí nabídky
Sluchátka zůstanou přihlášena. PIN kód systému se nevymaže.
¤
Nastavení OK
Základnová stanice OK
nast. základn. stanice OK . . . Tov. nastavení? OK
Obnovit
Obnovení továrního nastavení kolébky tlačítkem na kolébce
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Odhlásí se všechna sluchátka. Systémový kód PIN se vrátí na původní kód
0000.
¤ Odpojte síťový kabel od kolébky Podržte stisknuté tlačítko přihlášení/
pagingu na kolébce Zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky
Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund
44
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Zákaznický servis a podpora
Zákaznický servis a podpora
Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.
Navštivte naše stránky zákaznického servisu
Zde kromě jiného naleznete:
• Otázky & odpovědi
• Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
• Zkoušky slyšitelnosti
Kontaktujte naše pracovníky servisu
Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...
... online:
přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu
... na telefonu:
pouze v případě oprav či reklamací:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Mějte připraven doklad o koupi.
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným
dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní
sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno.
Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením
jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo
výměna produktu).
Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je
uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží
které bylo zakoupeno.
45
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Zákaznický servis a podpora
Otázky a odpovědi
Pokud se při používání telefonu objeví nejasnosti, jsme vám k dispozici 24 hodin
denně na adrese www.gigaset.com/service. Můžete také využít následující tabulku,
kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.
Problém
Příčina
Řešení
Problém
Příčina
Řešení
Problém
Příčina
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Řešení
Problém
Příčina
Řešení
46
Žádné zobrazení na displeji.
Sluchátko není zapnuté.
Akumulátory jsou vybité.
Na cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení
nebo sluchátko vložte do
kolébky.
Nabijte/vyměňte akumulátory.
Bez rádiového spojení s kolébkou, na displeji bliká Základna.
Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky.
Přenosná část není přihlášená.
Kolébka není zapnutá.
¤ Snižte vzdálenost mezi sluchátkem a kolébkou.
¤ Přihlaste sluchátko.
¤ Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně.
Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.
Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým
kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru:
¤ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve
specializovaném obchodě dbejte na správné rozložení kontaktů
konektoru: Rozložení vodičů telefonního kabelu 3-4 / EURO CTR37.
Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.
Zapomněli jste PIN.
Zadaný systémový kód PIN není správný.
¤ Resetujte systémový kód PIN opět na tovární hodnotu 0000.
Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se resetují.
Všechny seznamy se vymažou.
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
Typ přístroje:
.................................................................................................
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční list
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Zákaznický servis a podpora
47
48
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem),
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
Záruční podmínky
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Zákaznický servis a podpora
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Doporučení výrobce
Doporučení výrobce
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového
zařízení Gigaset E290 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové
adrese:
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).
Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o
shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.
Přezkoumejte všechny tyto soubory.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ochrana osobních údajů
Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi
zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu” („Privacy by
Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální
kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a
používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše
osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně
a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové
adrese:
www.gigaset.com/privacy-policy
49
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Doporučení výrobce
Ochrana životního prostředí
Naše představa ideálního životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná
o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz
na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.
Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.
Systém zajištění ochrany životního prostředí
Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s
mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD
Management Service GmbH, platný od září 2007.
ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service
GmbH, platný od 17.2.1994.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Likvidace
Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo
místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt
vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před
negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem
opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického
zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního
úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt
zakoupili.
50
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Doporučení výrobce
Údržba a péče
Zařízení otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani
utěrky z mikrovlákna.
Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.
Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí
změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k
dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.
Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na
displeje mobilních telefonů.
Kontakt s kapalinou
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:
1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.
2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
4 Všechny díly otřete do sucha.
5 Poté přístroj nechejte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a
klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v
mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.
Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.
51
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Technické údaje
Technické údaje
Akumulátory
Technologie:
Velikost:
Napětí:
Kapacita:
Nikl-metal-hydridové (NiMH)
AAA (Mikro, HR03)
1,2 V
400–1000 mAh
Provozní doba / doba nabíjení sluchátka
Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu
používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)
Pohotovostní doba (hodiny)
200 / 100*
Doba hovoru (hodin)
10
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)
90 / 65*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce
4,5
Doba nabíjení v kolébce (hodin)
5
* Vyp. záření vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu
Příkon sluchátka v nabíječce
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Při nabíjení:
Pro udržení stavu nabití:
cca 2,10 W
cca 1,30 W
Příkon kolébky
V pohotovostním režimu:
• sluchátko v nabíječce (nabíjení)
• sluchátko v nabíječce (udržovací nabíjení)
• sluchátko mimo nabíječku
Během hovoru:
52
cca 2,00 W
cca 0,60 W
cca 0,55 W
cca 0,65 W
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Standard DECT
Standard GAP
Rozsah vysílacích kmitočtů
Dosah
Elektrické napájení kolébky
Vysílací výkon
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Podmínky prostředí za provozu
podporován
podporován
1880–1900 MHz
až 300 m na volném prostranství,
až 50 m v budovách
230 V ~/50 Hz
10 mW střední výkon na jeden kanál,
250 mW pulsní výkon
+5 °C až +45 °C;
20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
53
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / appendix.fm / 6/13/19
Technické údaje
Tabulky znakových sad
Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.
Vložení písmen/znaků
¤
¤
Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
Krátce stiskněte tlačítko s křížkem pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z
„123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.
Standardní písmo
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ğ ï
í
ì
î
ı
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ş
ù
ý
+
>
§
ò
ô
õ
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
`
1) Mezera
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Střední Evropa
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
1) Mezera
54
2x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ă
ď
î
Ĺ
ň
ř
ţ
ý
0
=
&
ä
ę
á
ë
â
é
ć
ě
ç
ľ
ó
ŕ
ű
ź
+
>
§
ö
ś
ü
ż
%
ő
ß
ú
ž
:
ô
š
ů
ş
"
`
č
;
_
;
_
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/13/19
Přehled nabídky
Přehled nabídky
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve
všech zemích a u všech provozovatelů sítě.
Otevření hlavní nabídky:
V klidovém stavu sluchátka stiskněte ovládací tlačítko
Interní záznamník
Přehrát zprávy
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
str. 30
Síťová schránka
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
str. 30
Nový záznam
str. 28
Zobrazit číslo
str. 28
Změnit záznam
str. 28
Smazat záznam
str. 29
Poslat záznam
str. 29
Smazat seznam
str. 29
Poslat seznam
str. 29
Zkrácená volba
str. 28
Aktivace
...............................
str. 32
Čas buzení
..............................
str. 32
Aktivace
...............................
str. 33
Cíl volání
...............................
str. 33
Dvousm. hovor
...............................
str. 33
Volání jedním dotykem
...............................
str. 21
Časové nastavení
...............................
str. 42
Ztlumit anonym. volání
...............................
str. 42
Funkční klávesa „A“ / „B“
...............................
str. 31
Telefonní seznam
Menu
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Budík
Dětská chůvička
Správce hovoru
55
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/13/19
Přehled nabídky
Nastavení
Datum/čas
.............................................
str. 39
Mikrotelefon
Nastavavení
zvuku
Hlasitost hovoru
str. 41
Hlasitost vyzvánění
str. 41
Melodie
str. 41
Zvuk sluchátka
str. 41
Vybitý akumulátor
str. 42
Přehled tónů
str. 42
Mimo dosah signálu
str. 42
Velké písmo tlačítek
str. 40
Během hovorů vypne
LCD
str. 40
V nabíječ. nech LCD
zapnuté
str. 40
Mimo nabíječ. nech LCD
zap.
str. 40
Spořič obrazovky
str. 40
Kontrast
str. 40
Jazyk
........................
str. 39
Automatický
příjem volání
........................
str. 21
Přihlásit
mikrotelefon
........................
str. 36
Odhlásit
mikrotelefon
........................
str. 37
Resetovat
mikrotelefon
........................
str. 43
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Displej
56
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / menutree.fm / 6/13/19
Přehled nabídky
Základnová
stanice
Typ sezn. vol.
str. 27
Systémový PIN
........................
str. 43
Obnovit nast.
základn. stanice
........................
str. 44
Další funkce
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
........................
Opakování
str. 37
Režim XES
str. 38
Ochrana volání
str. 35
ECO DECT
........................
str. 34
Příposlech
........................
str. 23
Přednastavení
........................
str. 24
57
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/13/19
Rejstřík
Rejstřík
A
F
Akumulátor
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
stav nabití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Akumulátory
doporučené akumulátory. . . . . . . . . . . 52
Automatická předvolba
provozovatele sítě . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Funkce mimořádného zesílení. . . . . . . .
Funkce na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce rychlé volby
deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zřízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
H
Barva zvuku sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bez záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Číslo pro zkrácenou volbu . . . . . . . . . . . . . 21
Hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hlasitost vyzvánění viz hlasitost hovoru
Hledání
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
v telefonním seznamu . . . . . . . . . . . . . . 28
Hovor
externí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
předání (spojení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
připojení účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
D
Ch
Datum a čas
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 39
převzetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dialogová tlačítka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dialogové tlačítko
přiřazení rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . 31
Displej
nastavení kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
rozlomený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
velikost vytáčených číslic . . . . . . . . . . . 40
Doba nabíjení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . 52
Doporučení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Chůvička Babyphone . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
C
CLI, Calling Line Identification. . . . . . . . . 24
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CLIR, CLI Restriction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Č
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
58
16
18
31
31
G
Garance - Záruční podmínky . . . . . . . . . 47
I
Interní
připojení k hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zpětné dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
22
23
22
J
Jazyk
nastavení pro displej . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/13/19
Rejstřík
K
P
Kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Klid od volání
seznam blokovaných hovorů . . . . . . . 35
Kolébka
obnovení továrního nastavení . . . . . . 44
připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontakt s kapalinou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Péče o přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Podsvícení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Položka telefonního seznamu
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Poslech
zprávy (síťový záznamník) . . . . . . . . . . 30
Poslech zprávy (síťový záznamník) . . . 30
Procházení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prodleva po obsazení linky . . . . . . . . . . . 38
Prodleva po stisknutí tlačítka R . . . . . . . 38
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Provozní doba sluchátka . . . . . . . . . . . . . . 52
Předvolba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Předvolba provozovatele sítě,
automatická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Přenesení, záznam v telefonním
seznamu do sluchátka . . . . . . . . . . . 29
Přerušení alarmu
(chůvička Babyphone) . . . . . . . . . . . 33
Přerušení vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Příkon (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Příkon (základna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Připojení k hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Připojení k internímu hovoru . . . . . . . . . 23
zapínání/vypínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Připojení nabíječky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Psaní velkých a malých písmen
nebo číslic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
L
Lékařské přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
M
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
N
Nabídka
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Naslouchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení času buzení . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavení délky signálu flash
(tel. ústředna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastavení druhu seznamu. . . . . . . . . . . . . 27
Nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavení hlasitosti hovoru
(sluchátka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavení vyzváněcí melodie
(sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
O
Obnovení továrního nastavení
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ochrana osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . 49
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . 50
Opakovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opakování vytáčení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
ovládání funkcí na displeji . . . . . . . . . . 18
R
Reset (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Reset (základna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Režim XES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Router, provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Rozlomený displej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rychlá volba
vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
59
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/13/19
Rejstřík
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Systémový kód PIN
resetování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
S
Š
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Ř
Seznam
hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
síťový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Seznam blokovaných hovorů . . . . . . . . . 35
Seznam hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
nastavení druhu seznamu . . . . . . . . . . 27
Seznam síťového záznamníku. . . . . . . . . 27
Seznam volání
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Seznam zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Síťový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Síťový zdroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sluchátko
barva zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
jazyk displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
nastavení (individuální) . . . . . . . . . . . . . 39
odhlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
použít jako chůvičku Babyphone . . . 32
použití několika sluchátek . . . . . . 22, 36
předání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
přihlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
změna hlasitosti
(během hovoru) . . . . . . . . . . . 20, 41
změna hlasitosti (trvalá). . . . . . . . . . . . . 41
Snížení intenzity záření . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Stavový řádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Symbol
bezdrátové spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
stav nabití akumulátoru. . . . . . . . . . . . . 19
vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
60
Šetřič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
T
Telefonní číslo
výběr z telefonního seznamu . . . . . . 20
výběr ze seznamu opakování
vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
volba ze seznamu volání . . . . . . . . . . . 21
vytočení tlačítkem pro zkrácenou
volbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
zobrazení volajícího (CLIP) . . . . . . . . . 24
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
nastavení tlačítek zkrácené volby . . 28
odeslání záznamu/seznamu do
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
uložení prvního čísla . . . . . . . . . . . . . . . 28
volba záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Telefonní ústředna
nastavení délky signálu flash . . . . . . . 38
nastavení prodlevy po obsazení
linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
nastavení prodlevy po stisknutí
tlačítka R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
nastavení typu volby . . . . . . . . . . . . . . . 38
Telefonování
externí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tísňové volání
nelze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / LUGSIX.fm / 6/13/19
Rejstřík
Tlačítka
hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
tlačítko 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačítko přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . 6, 20
tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačítko s křížkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tlačítko zavěšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
Tlačítka zkrácené volby
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tlačítko
hlasitý odposlech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tlačítko 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačítko hlasitého odposlechu . . . . . 6, 22
Tlačítko pagingu
přístroj bez záznamníku . . . . . . . . . . . . . 7
Tlačítko pro zkrácenou volbu . . . . . . . . . 21
Tlačítko přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačítko s křížkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačítko zavěšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Tlačítko zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
Typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
U
Uvedení do provozu, sluchátko . . . . . . . 14
V
Výpis hovorů
převzetí čísla do seznamu
blokovaných čísel . . . . . . . . . . . . . . 35
Volání
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vypnutí
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vypnutí buzení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vypnutí rádiového modulu. . . . . . . . . . . . 34
Vyzvánění
časově řízené zapnutí/vypnutí . . . . .
Vyzvánění (sluchátko)
vypnutí pro anonymní hovory . . . . .
zapnutí/vypnutí tlačítkem . . . . . . . . .
zapnutí/vypnutí z nabídky . . . . . . . . .
42
42
41
42
Z
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Zákaznický servis a podpora. . . . . . . . . . 45
Základna
připojení k routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zapnutí
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapnutí a vypnutí melodie při
čekání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zapnutí/vypnutí blokování
tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Zapnutí/vypnutí budíku . . . . . . . . . . . . . . 32
Zapnutí/vypnutí informačních tónů . 42
Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru . . 42
Zesilovač příjmu viz opakovač
Změna hlasitosti hovoru
během hovoru . . . . . . . . . . . . . . 20, 41
trvalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Změna jazyka displeje . . . . . . . . . . . . 15, 39
Znaková sada (sluchátko) . . . . . . . . . . . . . 54
Znázornění
postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zobrazení
anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
externí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
neznámé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nových zpráv, vypnutí . . . . . . . . . . . . . . 26
symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
telefonní číslo (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zpětné volání (interní) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Způsoby znázornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ztlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
61
Gigaset E290 / LUG CZ cs / A31008-M2901-R601-1-TK19 / Cover_back_c.fm / 6/13/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising