Gigaset | E290 | User guide | Gigaset E290 Användarguide

Gigaset E290 Användarguide
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / Cover_front_c.fm / 6/11/19
E290
Du hittar den aktuellaste
bruksanvisningen under
www.gigaset.com/manuals
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / Cover_front_c.fm / 6/11/19
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGIVZ.fm / 6/11/19
Innehåll
Innehåll
Kortfattad översikt – handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Börja använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Basstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Använda handenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sätta på/stänga av handenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Aktivera/avaktivera knapplås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ändra lur-/högtalarvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menystyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Telefonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Högtalarfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sekretess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ringa internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nummerpresentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatiskt operatörsförval (prefix) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Samtals-/meddelandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Meddelandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ange numret till nättelefonsvararen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lyssna på meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGIVZ.fm / 6/11/19
Innehåll
Ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Snabbval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Skydd mot oönskade samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bygga ut telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Flera handenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Stöd för repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Använda basstationen med en router/telefonväxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ställa in telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Datum och tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Toner och signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Kundservice & assistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Frågor och svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tillverkarens garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Upplysningar från tillverkaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Godkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Integritetspolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kontakt med vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Teknisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menyöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder
och hos alla operatörer.
4
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Kortfattad översikt – handenhet
Kortfattad översikt – handenhet
1
2
10:30
10
3
A
B
4
5
9
10
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
6
7
8
11
12
Ställa in displayspråk ( s. 15)
5
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Kortfattad översikt – handenhet
1 Statusfält ( s. 19)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
2 Klockslag ( s. 39)
3 Antal missade samtal
4 Displayknappar
Snabbval ( s. 20); olika funktioner ( s. 18)
5 Svaraknapp / Högtalarknapp
¤ kort tryckning
Besvara samtal; ringa visat nummer;
öppna återuppringningslista
Påbörja uppringning
¤ lång tryckning
6 Knapp 1
¤ lång tryckning
Ringa upp nättelefonsvarare
7 Meddelandeknapp / Stjärna
¤ lång tryckning
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor
blinkar: nytt meddelande eller samtal
Växla från pulsval till tonval
¤ kort tryckning
8 Mikrofon
9 Styrknapp / Menyknapp ( s. 17)
Öppna meny, öppna telefonbok, navigera i menyer ¤ kort tryckning
och inmatningsfält
Aktivera/avaktivera ringsignal, ändra samtalsvolym ¤ lång tryckning
10 Avslutaknapp / På/av-knapp
Avsluta samtal, avbryta funktion, en nivå tillbaka ¤ kort tryckning
¤ lång tryckning
Tillbaka till viloläge, koppla till/från handenhet
11 Knappen Fyrkant / Spärrknapp
¤ lång tryckning
Aktivera/avaktivera knapplås, lägg till paus i
nummer
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och ¤ kort tryckning
siffror
12 R-knapp ( s. 38)
Förfrågan (flash)
¤ lång tryckning
Om flera funktioner är angivna beror knappfunktionen på användningssituationen.
Färg och form hos din enhet kan avvika från illustrationen.
6
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Kortfattad översikt – handenhet
Basstation
Registrerings-/sökningsknapp
Söka handenheter (sökning):
¤ kort tryckning
Registrera handenheter:
¤ lång tryckning
Beskrivning i bruksanvisningen
Symboler
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Varningar som kan leda till personskador eller sakskador om de inte
följs.
Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
Annan användbar information.
7
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Kortfattad översikt – handenhet
Knappar
Knapp Symbol Betydelse
Knapp Symbol Betydelse
Svara-/högtalarknapp
Avslutaknapp
Styrknapp
vänster, uppåt,
höger, nedåt
Knappen Fyrkant
till Siffer-/bokstavsknappar
Meddelandeknapp / Stjärna
Displayknappar, situationsberoende
s. 18
Tillvägagångssätt
Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar:
¤
Inställningar
OK (
Steg
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
¤
OK
Handenhet
OK
Auto. svar
= aktiverat)
Betydelse
Tryck på styrknappen åt höger. Menyn öppnas.
Inställningar
¤ OK
¤
Navigera med styrknappen
till posten Inställningar.
Bekräfta med OK. Undermenyn Inställningar öppnas.
Med styrknappen
väljer du posten Handenhet.
Handenhet
¤ OK
¤
Auto.
Bekräfta med OK. Undermenyn Handenhet öppnas.
Med styrknappen
väljer du posten Auto. svar.
svar
¤ OK
8
Aktivera eller avaktivera med OK. Funktionen är
aktiverad /avaktiverad .
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / security.fm / 6/11/19
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar
Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten
tas i bruk.
Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte
ringa nödnummer.
När knapp-displaylåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen
(se lista över godkända batterier www.gigaset.com/service)
eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan
uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.
Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som
t.ex. i lackeringsverkstäder.
Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga
utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt.
Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till
service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som
sänder radiovågor.
Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt
glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in
enheten till reparationsservice.
Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller
när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och
varaktig hörselnedsättning.
Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande
toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas.
Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
9
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / security.fm / 6/11/19
Säkerhetsanvisningar
Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll
för barn.
Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar
eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar
efter sväljning.
Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar
sväljas.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon.
Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en
läkarmottagning.
Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du
kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i
vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa
energifält (information om din Gigaset-produkt finns i
"Teknisk information").
10
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Börja använda telefonen
Börja använda telefonen
Förpackningens innehåll
• En basstation, en nätadapter, en telefonkabel
• En handenhet, två batterier, ett batterilock, en bruksanvisning
varianter med flera handenheter, per handenhet:
• En handenhet, en laddare med nätadapter, två batterier, ett batterilock
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett plant, halksäkert underlag.
Basstationens räckvidd utomhus är upp till 300 meter, inomhus
är den upp till 50 meter.
Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna,
torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.
I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns
kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.
Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
11
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Börja använda telefonen
Basstation
Anslut basstationen till el- och telefonnätet
¤ Anslut telefonkontakten 1 .
¤ Anslut nätadaptern 2 och placera kablarna i kabelkanalerna.
2
1
Nätadaptern måste alltid vara ansluten eftersom telefonen inte
fungerar utan nätanslutning.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Ansluta basstation till router
Du kan även använda telefonen med den analoga anslutningen hos en
router.
¤ Anslut telefonkontakten 1 och koppla till den analoga anslutningen
på en router 2 .
1
2
Eventuella ekon kan reduceras genom aktivering av XES-läge
( s. 38).
12
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Börja använda telefonen
Handenhet
Ansluta laddare (om sådan medföljer)
¤ Anslut nätadapterns platta kontakt 1 . Sätt nätkontakten i
vägguttaget
2
.
Dra ut stickkontakten från laddaren igen:
¤ Tryck på upplåsningsknappen 3 . Dra ur kontakten
1
4
.
4
2
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
3
13
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Börja använda telefonen
Börja använda handenheten
Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien!
Sätta i batterierna
Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte
kan utesluta allvarliga sakskador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan
det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.
¤ Sätt i batterierna
med polerna åt rätt
håll. (Placeringsriktning+/- se bild).
¤ Sätt på batterilocket
¤
ovanifrån.
Skjut locket tills det
snäpper på plats.
Öppna batterifacket
igen:
¤ Fatta tag i skåran
ovanpå locket och
skjut det nedåt.
Ladda batterierna
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤ Ladda batteriet fullständigt i basstationen eller laddaren före första
användning.
5h
Batteriet är fullständigt laddat när
batteriladdningssymbolen på
skärmen slocknar.
Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.
Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad (på
displayen visas Registrera handenheten eller Ställ telefonen i sin
bas registrerar du handenheten manuellt ( s. 36).
14
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Börja använda telefonen
Ändra displayspråk
Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.
¤
Tryck på knapparna
långsamt efter varandra . . . det
inställda språket (t.ex. English) visas
¤ Välja ett annat språk: Tryck på styrknappen tills det önskade språket
är markerat på displayen, t.ex. Français OK ( = valt)
Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal registreras med korrekt
datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.
¤
Inställningar OK Datum/tid OK
ange datum (dag,
månad och år) med 8 siffror OK
ange tid (timmar och minuter)
OK (på displayen visas: Sparat)
Förskjut inmatningspositionen åt vänster eller höger:
nappen
åt höger/vänster.
Tryck på styrk-
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Telefonen är nu klar att användas!
15
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Använda handenheten
Använda handenheten
Sätta på/stänga av handenheten
Aktivera:
Avaktivera:
¤ tryck länge på avslutaknappen
¤
på en avstängd
handenhet
tryck länge på avslutaknappen
läge
på en handenhet i vilo-
Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren
slås den på automatiskt.
Aktivera/avaktivera knapplås
Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.
Aktivera eller avaktivera knapplås:
lång tryckning
Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen
Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset
automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.
När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Ändra lur-/högtalarvolym
Ställ in volymen för lur eller högtalare (5 steg + extra högt ljud-funktion).
¤ Tryck upptill på styrknappen
. . . Den aktuella
Volym
inställningen visas
¤
(= högre) /
(= lägre)
B
Extra högt ljud-funktion (Boost)
¤ Tryck flera gånger uppåt på styrknappen
tills
du når den högsta nivån.
eller
¤ Tryck upptill på styrknappen
aktiveras omedelbart
länge . . . Funktionen för extra högt ljud
Det extra höga ljudet gäller endast under det aktuella samtalet.
16
OK
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Använda handenheten
Denna inställning kan ge hälsoproblem hos personer med normal
hörsel och är endast avsedd för personer med nedsatt hörsel.
Funktionen kan förstärka störande ljud från telefonledningen.
Styrknapp
Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika
funktioner.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på markerad med en
pil (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation,
t.ex.
för "tryck till höger på styrknappen".
I viloläge
Under ett samtal
Öppna huvudmenyn
Stänga av ljudet för mikrofonen
Öppna huvudmenyn
Aktivera/avaktivera ringsignal
Ändra samtalsvolym för lur- resp.
högtalarläge
Öppna telefonboken
Öppna telefonboken
Ringa interna samtal /
Öppna lista i handenheten
Starta intern förfrågan
17
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Använda handenheten
Display
Displayknappar / Snabbvalsfunktion
Knapparna nedanför displayen har olika funktioner beroende på situation.
I viloläge
Mia
Peter
Aktuell allokering till displayknapparna A och B
för snabbval
Displayknappar med snabbvalsfunktion
¤ Tryck på displayknappen . . . det sparade numret rings upp
Ställa in snabbvalsfunktionen: s. 31
I menyn
OK
Displayknapparnas aktuella funktioner
Displayknappar
¤ Tryck på displayknappen . . . den funktion som visas ovanför knappen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
i displayen aktiveras.
Öppna undermenyn
Bekräfta menyfunktion/spara inmatning
Gå tillbaka en menynivå
Radera tecken för tecken åt vänster
Kopiera nummer till telefonboken
Använd telefonnummer från telefonboken
Meny
OK
Displayfunktioner som hanteras via styrknappen
Meny Bläddra uppåt/nedåt med
OK
18
Flytta markören
åt vänster/höger
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Använda handenheten
Statusfält
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
Knapplås aktiverat
Ringsignal avaktiverad
Trådlös kontakt mellan basstationen och handenheten
Bra till dålig
Ingen mottagning
ECO DECT-läge Ingen strålning aktiverat
Batteriets laddningsstatus
0–10 %
11–33 %
34–66 %
över 66 %
Symbolen visas vid laddning.
blinkar
Batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
Menystyrning
Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.
Menyöversikt: s. 53
¤ I viloläge trycker du på telefonens styrknapp åt höger eller uppåt
. . . menyn öppnas.
¤ Bläddra med styrknappen till önskad funktion bekräfta med OK
¤ Tryck på
eller tryck
kort på avslutaknappen
Återgå till viloläge: ¤ Tryck länge på avslutaknappen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
En nivå bakåt:
Efter två minuter utan aktivitet försätts displayen automatiskt i standbyläge.
19
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonera
Telefonera
Ringa
¤
Ange telefonnummer
rings upp
eller
¤ Tryck på svaraknappen
telefonnummer
Tryck på svaraknappen
. . . telefonnumret
länge . . . kopplingstonen hörs
Ange
Ändra lurvolymen under samtal:
Ställ in volymen med
Avsluta samtal/avbryta uppringning: Tryck på knappen Avsluta
Du kan ange operatörsförval för alla telefonnummer automatiskt (Förval).
Ringa med snabbval
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Du kan allokera ett telefonnummer till displayknapparna A och B. Om ett nummer är kopplat
till knappen visas det tillhörande namnet till
höger eller vänster nedtill på displayen. Om
inget nummer är allokerat till knapparna visas
A till vänster och B till höger på displayen.
¤ Tryck på displayknappen till höger eller
vänster . . . det sparade numret rings upp
Mia
Peter
Ringa upp från telefonboken
¤ Öppna telefonboken med
bläddra till önskad post tryck
på svaraknappen
Ringa från återuppringningslistan
I listan finns de tio senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.
¤
kort tryckning
välj post
Hantera posterna i återuppringningslistan
¤
kort tryckning
Välj post
Meny
Välj funktion
OK
Möjliga funktioner: Använd nummer / Kopiera till telefonbok / Radera
post / Radera lista
20
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonera
Ringa från samtalslistan
Öppna samtalslistan: Tryck på meddelandeknappen
Samt.lst. OK
¤
Bläddra till önskad post Tryck på svaraknappen
länge
Ringa med kortnummerknapp
Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9.
¤ Tryck länge på den knapp som det önskade numret är tilldelat.
Snabbuppringning
När du trycker på en valfri knapp rings det programmerade numret upp. På
så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett
visst nummer.
Aktivera snabbuppringningsläge:
¤
Samtalshanterare OK Snabbuppringn. (en tryckning) OK
Aktivering
Ange telefonnummer hämta från telefonboken med
OK ( = aktiverat)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Genomföra en snabbuppringning: Tryck på valfri knapp . . . det sparade
numret rings upp
Avbryta uppringningen: Tryck på avslutaknappen
.
Avsluta snabbuppringningsläge: Tryck på knappen
länge
Besvara samtal
Ett inkommande samtal visas på displayen och dessutom ringer telefonen.
¤ Tryck på knappen Svara
Funktion Auto. svar aktiverad: Ta ur handenheten ur basstationen/
laddaren
Aktivera funktion Auto. svar :
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Auto. svar
OK ( = aktiverad)
Stänga av ringsignalen:
det visas på displayen.
Tyst . . . Du kan bara svara på samtalet medan
21
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonera
Högtalarfunktion
Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du
talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat.
Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och när du lyssnar på telefonsvararen:
¤ Tryck på högtalarknappen
Ställa handenheten på laddning under ett samtal:
¤ Tryck på högtalarknappen
och håll den intryckt
Placera handen-
heten i laddaren
Ändra högtalarvolym:
¤
Inställningar OK
OK
Samtalsvolym OK
OK
volymen med
Handenhet OK Ljudinställn.
Handsfree volym OK ställ in
Sekretess
¤ Tryck på styrknappen
åt höger under ett samtal . . . handenhetens
mikrofon kopplas från
Ringa internt
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Ringa interna samtal
Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är
registrerade på samma basstation.
Ringa en bestämd intern användare:
¤
om fler än två handenheter är registrerade: välj intern användare
med
OK eller
. . . den valda handenheten rings upp
Ringa alla handenheter ("allanrop"):
¤
lång tryckning eller
eller
Ring alla
¤ OK eller
. . . alla registrerade handenheter rings upp och du pratar
med den som svarar först
Avsluta internt samtal:
22
Tryck på avslutaknappen
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonera
Intern förfrågan/vidarekoppla samtal
Prata med en extern samtalspartner och överföra samtalet till en intern
användare eller prata med denne.
¤
välj handenhet eller Ring alla OK . . . den interna användaren
rings upp, den externa användaren hör pausmelodin
Möjliga alternativ:
Samtala: prata med den interna parten
Återgå till det externa samtalet: Tryck på displayknappen
Vidarekoppla externt samtal när den interna parten har svarat:
¤ Avisera det externa samtalet Tryck på avslutaknappen
Vidarekoppla externt samtal innan den interna parten har svarat:
¤ Tryck på avslutaknappen
. . . det externa samtalet vidarekopplas
direkt.
Ansluta till ett externt samtal
Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta till
samtalet och delta (konferens).
Funktionen Lyssna är aktiverad.
Aktivera/avaktivera intern anslutning
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
(
Inställningar
= aktiverad)
OK
Basstation
OK
Lyssna OK
Intern anslutning (konferens)
Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal via en annan handenhet.
¤ Tryck på svaraknappen
länge . . . alla deltagare hör en signal
Avsluta anslutning (konferens):
¤ Tryck på avslutaknappen
. . . alla deltagare hör en signal
Om den första interna anknytningen trycker på avslutaknappen
kvarstår
förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.
23
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonera
Nummerpresentation
Vid ett samtal så överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling
Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation).
Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet
sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).
Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den
uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.
Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som
innebär att telefonnumret överförs (CLI).
Nummerpresentation vid inkommande samtal
Med nummerpresentation
Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande
numret finns sparat i telefonboken så visas även det namn som är sparat där.
Ingen nummerpresentation
I stället för namn och nummer visas följande:
• Externt samtal: Inget nummer visas.
• Okänd: Den som ringer undertrycker nummerinformationen
• Otillgänglig: Den som ringer har inte begärt nummerpresentation
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Automatiskt operatörsförval (prefix)
Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som automatiskt läggs till
framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en
specifik operatör kan du spara dennes prefix här.
Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas
upp med prefix i listan "Med förval".
Mata in undantag till listan Utan förval i listan Med förval.
Exempel:
Telefonnummer
Uppringt nummer
¥ 07112345
07112345
¥ 0999 08912345
08912345
¥ 08412345
08412345
Alla nummer som inleds med 08, med undantag av 081 och 084, rings upp
med prefixet 0999.
Förvalsnummer
Med förval
Utan förval
24
0999
08
081
084
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonera
Ange prefixnummer
¤
Inställningar OK
Förvalsnummer OK
från telefonboken OK
Basstation OK
Ange nummer eller
Förval OK
hämta nummer
Skapa lista över förvalsnummer med prefix
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Förval OK
Med förval OK
Välj listpost (1–11) OK
Ange förvalsnummer resp. de första siffrorna i ett förvalsnummer som prefixet ska
användas med OK
Välj vid behov en annan listpost och ange ytterligare nummer
Skapa lista över förvalsnummer utan prefix
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Förval OK
Utan förval OK
Välj listpost (1–11) OK
Ange undantag
för listan med Med förval OK
Välj vid behov en annan listpost och
ange ytterligare nummer
Avaktivera prefix permanent
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Förvalsnummer
OK
OK
Förval OK
Ta bort prefixnumret med displayknappen
25
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Samtals-/meddelandelista
Samtals-/meddelandelista
Olika händelser sparas i listor i telefonen:
• Samtalslista: Telefonnummer för alla ingående eller missade samtal
• Nättelefonsvararlista: Meddelanden på nättelefonsvararen
När en ny post kommer in i någon av listorna hörs en signal. Vid leverans
blinkar meddelandeknappen
och meddelandet Nya medd. visas på
displayen.
Visning avaktivering av nya meddelanden
¤
97
Välja typ av meddelande:
¤ Tryck på knappen för missade samtal
¤ Tryck på knappen för meddelanden på den nättelefon-
975 SET: [0]
svarare
Ställ in vad som ska hända vid nya meddelanden:
¤ Tryck på knappen Information om nya meddelanden
visas (fabriksinställning)
¤ Tryck på knappen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Spara inställningen:
Information om nya meddelanden
visas inte.
975 SET: [1]
OK
En ändring av inställningen gäller först från och med nästa nya
meddelande.
Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats
på nättelefonsvararen (beroende på din nätoperatör).
26
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Samtals-/meddelandelista
Samtalslista
Förutsättning: CLIP
Beroende på inställd typ av lista sparas alla telefonnummer för de senaste 25
inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.
Ställa in typ av lista
Inställningar OK
¤
OK
Miss. samt. / Alla samtal
Öppna samtalslistan
¤ Tryck på meddelandeknappen
Basstation OK
OK ( = vald)
Samtalslista
länge . . . listurvalet öppnas
Samt.lst.
Posten visar: Antal nya poster + antal gamla, lästa poster
Öppna lista: OK . . . det senast inkomna samtalet visas
¤ bläddra i listan med
Samt.lst. 01+02
Använda ytterligare funktioner
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Välj post
Meny välj funktion med
Radera post
Nr t. tel.bok
Kopiera till
blockeringslista
Datum/tid
Status
Radera lista
:
Radera aktuell post
Kopiera post till telefonboken
Kopiera nummer till spärrlistan
Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har
ställts in)
N. samt.: nytt missat samtal. G. samt.: redan läst post
Radera alla poster.
Varning! Alla gamla och nya poster raderas
Meddelandelista
Via nättelefonsvararlistan kan du lyssna av meddelanden på på nättelefonsvararen.
Öppna nättelefonsvararlistan:
¤ Tryck på meddelandeknappen
Nätsv.
länge . . . listurvalet öppnas
OK
27
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonbok
Telefonbok
Den lokala telefonboken gäller bara för en handenhet. Du kan dock skicka
poster till andra handenheter ( s. 29).
Du kan spara upp till 150 telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande
namn (max. 16 tecken).
Öppna telefonboken:
Tryck på styrknappen nedåt
Skapa telefonbokspost
Första post:
¤
. . . Inga poster Ny post?
Ange namn OK
Ytterligare telefonnummer:
Meny Ny post OK
namn OK
¤
OK
Ange telefonnummer
Ange telefonnummer
OK
OK
Ange
Välja/redigera telefonbokspost
Öppna telefonboken
¤
¤ Bläddra till posten med
tills önskat namn markerats
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
eller
¤ Ange den första bokstaven i namnet
Visa nummer:
Ändra post:
¤ Meny
¤ Meny
bläddra vid behov till posten med
Visa nummer
Ändra post OK
Ändra post med
OK
Tilldela kortnummerknappar
¤
Välj post Meny
Genväg
(
OK
Ta bort tecken med
OK
Välj knapp
OK
Ingen genv.
OK
= valt)
Ta bort knapptilldelning:
¤
(
28
Välj post
= vald)
Meny
Genväg
OK
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonbok
Ta bort telefonbok/telefonbokspost
Ta bort telefonbokspost
¤
Välj post
Meny
Radera post
OK
Ta bort telefonbok
¤
Meny
Radera lista
OK
Bekräfta borttagning med OK
Kopiera telefonbok/telefonbokspost till en annan handenhet
Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma
basstation.
Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot
telefonboksposter.
Överföra telefonbokspost till en annan handenhet
¤
Välj post Meny
Skicka post OK
nummer till den mottagande handenheten OK
Ange internt
Överföra telefonbok till en annan handenhet
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Meny
Skicka lista OK
mottagande handenheten OK
Ange internt nummer till den
29
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / answering.fm / 6/11/19
Nättelefonsvarare
Nättelefonsvarare
Nättelefonsvararen beställs från operatören.
Ange numret till nättelefonsvararen
¤
Telefonsvarare
nummer
OK
Tel.sv. Nät
OK
Ange
OK . . . nättelefonsavararen aktiveras
Aktivera och avaktivera nättelefonsvararen med ett telefonnummer
och en funktionskod från operatören. Be vid behov om information
från operatören.
Lyssna på meddelanden
Via menyn:
¤
medd
Via knappen 1:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Via meddelandelistan:
30
Telefonsvarare OK
Spela upp
OK
Tel.sv. Nät OK
¤ Tryck på knappen
länge
¤ Tryck på meddelandeknappen
valet öppnas
Nätsv.
OK
länge . . . listur-
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Ytterligare funktioner
Ytterligare funktioner
Snabbval
Du kan allokera ett telefonnummer till displayknapparna A och B När du trycker på knappen
rings telefonnumret upp.
Om inget nummer är allokerat till knapparna
visas A till vänster och B till höger på displayen.
A
B
Tilldela knapp
¤ Tryck på knappen A eller B i viloläge OK
eller
¤
¤
¤
Samtals hanterare
Funktionstangent B OK
OK
Funktionstangent A /
Snabbval OK
Ange telefonnummer
eller välj ett nummer ur telefonboken:
numret med OK Bekräfta namnet med OK
OK ( = snabbvalsknappen är aktiverad)
OK
Ange namn
Välj post Bekräfta
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
När knappen har ett nummer tilldelat visas det angivna namnet på displayen
ovanför knappen. Om du inte har angett något namn visas telefonnumret.
Avaktivera snabbval
¤
Samtalshanterare OK
Funktionstangent B
nappen avaktiverad)
OK
Funktionstangent A /
Ingen funktion OK ( = snabbvalsk-
31
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Ytterligare funktioner
Väckarklocka
Datum och tid är inställda.
Aktivera/avaktivera väckarklocka
¤
¤ ange
Väckarklocka OK Aktivering OK ( = aktiverad)
väckningstiden i timmar och minuter OK
Väckarklocka aktiverad: på displayen visas väckningstiden i stället för
datumet och väckarklocksymbolen visas till vänster.
Ställa in/ändra väckningstid
¤
Väckarklocka OK
ningstiden i timmar och minuter
Väckningstid
OK
OK
Ange väck-
Stänga av väckningssignalen
En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal ( s. 41).
¤ Av . . . väckningen stängs av under 24 timmar
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
eller
¤ Tryck på Snooze eller valfri knapp . . . på displayen visas Snooze och väckningen upprepas efter fem minuter
Övervakning
Om rumsövervakning är aktiverat rings det sparade externa målnumret eller
alla handenheter som är registrerade på telefonen (internt) upp så snart en
definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt
nummer avbryts efter ca 90 sekunder.
Med funktionen Tvåvägssamtal kan du svara på larmet. Med denna funktion
aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som
befinner sig hos barnet.
I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på
displayen (utan ringsignal). Displayens belysning minskas med 50 %.
Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade med undantag för
displayknappen och styrknappen (mitten).
Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge
samtalet varar. Funktionen förblir aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras
inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.
32
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Ytterligare funktioner
Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter.
Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera
därför handenheten i laddaren vid behov.
Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.
På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen
vara avaktiverad.
Efter aktiveringen bör du
¤ testa känsligheten
¤ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.
Aktivera och ställa in rumsövervakning
¤
Babyvakt OK
Aktivera/avaktivera:
¤ Aktivering OK ( = aktiverat) . . . Om det redan finns ett målnummer
aktiveras rumsövervakningen direkt
Ange/ändra mål:
Nummer att ringa OK
Internt eller Externt samtal
ange telefonnummer vid Externt samtal OK
¤
OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
När rumsövervakning är aktiverat visas Babyvakt och målnumret.
Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:
¤
Tvåvägssamtal OK ( = aktiverat)
Avaktivera övervakningen / Avbryta larmet
Avaktivera rumsövervakningen:
Avbryta larmet:
¤ I viloläge trycker du på displayknappen Av.
¤ När larmet pågår trycker du på knappen Avsluta
33
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Ytterligare funktioner
Avaktivera övervakningslarmet externt
Larmet går till ett externt nummer.
Mottagartelefonen har stöd för tonval.
¤ Besvara larmsamtalet
Tryck på knapparna
Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge.
Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen
ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen Av.
Rumsövervakningen kan inte återaktiveras externt.
Aktivera funktionen igen: s. 33
ECO DECT
Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Därmed garanteras en optimal anslutning mellan handenhet och basstation. I viloläge sker
ingen sändning, handenheten är strålningsfri. Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett
samtal anpassas sändningseffekten automatiskt till avståndet mellan
handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto
mindre strålning.
Minska strålningen med upp till 80 %
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Koppla till/från maximal räckvidd.
¤
Inställningar
OK
Max. räckv.
OK
OK (
Basstation
OK
ECO DECT
= räckvidd reducerad)
Det går inte att använda en repeater för att utöka räckvidden.
Stänga av strålningen i viloläge
Med inställningen Ingen stråln. stängs även de här signalerna av.
¤
Inställningar
OK
34
Ingen strålning
OK
OK (
Basstation
OK
= strålning frånkopplad)
ECO DECT
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Ytterligare funktioner
Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten.
För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal
växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under
kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed
standby- och samtalstiden.
Om Ingen strålning är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/
inget räckviddslarm i handenheten. Kontrollera nåbarheten genom
att försöka upprätta en förbindelse.
¤ Tryck länge på knappen Svara
. . . kopplingstonen hörs.
Skydd mot oönskade samtal
Du kan lägga till upp till 32 telefonnummer i en spärrlista. När spärrlistan är
aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den akustiskt. Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.
Aktivera/avaktivera spärrlista
¤
OK
Inställningar OK
Basstation OK
Specialfunkt.
Samtalsskydd OK Aktivering OK ( = aktiverad)
Visa/redigera spärrlista
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Specialfunkt.
OK Samtalsskydd OK Blockeringslista OK . . . listan med spärrade nummer visas Bläddra med
genom listan
Skapa post:
Radera post:
¤ Meny Ny post OK
Ange telefonnummer
¤
Välj en post Tryck på displayknappen
Kopiera nummer från samtalslistan till spärrlistan
¤ Öppna samtalslistan: Tryck på meddelandeknappen
OK
Välj post
OK
Kop. till spärrli.
Samt.lst.
OK
35
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / extending.fm / 6/11/19
Bygga ut telefonen
Bygga ut telefonen
Flera handenheter
Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.
Varje enhet tilldelas ett internt namn och ett internt nummer (INT 1 – INT 4).
Du kan ändra tilldelningen.
Alla interna nummer är redan tilldelade: avregistrera en handenhet som
inte längre behövs
Registrera handenhet
Indikeringen Registrera handenheten eller Ställ telefonen i sin bas blinkar.
Registrering genom placering i basstationen
¤ Placera handenheten i basstationen . . . på displayen visas Registrerar...
handenheten registreras automatiskt
Registrering via displayknapp eller meny
Du måste påbörja registreringen både på basenheten och på
handenheten. Båda måste ske inom 60 sekunder.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
På handenheten
¤ Tryck på displayknappen Registr.
eller
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
handenhet . . . på displayen visas Registrerar...
Registrera
System-PIN krävs när registreringsprocessen på basstationen har påbörjats.
¤ Ange system-PIN till basstationen (fabriksinställning: 0000) OK
På basstationen
¤ Håll registrerings-/sökningsknappen nedtryckt (minst 3 sek.) inom 60 sek.
Registreringen tar cirka 1 minut. Handenheterna får det första lediga
interna numret (1–4). Om de interna numren 1–4 redan är upptagna
av andra handenheter skrivs nummer 4 över.
36
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / extending.fm / 6/11/19
Bygga ut telefonen
Avregistrera handenhet
Du kan avregistrera valfri registrerad Gigaset-handenheter från varje annan
registrerad handenhet.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Avregistrera
handenhet OK
¤
välj den interna enhet som ska avregistreras (den handenhet som du
använder är markerad med <) OK Ange basstationens system-PIN
(fabriksinställning: 0000) OK . . . handenheten är registrerad. På
displayen blinkar Registrera handenheten
Söka handenhet (sökning)
Söka handenhet med hjälp av basstationen.
¤ Tryck kort på registrerings-/sökningsknappen på basstationen . . . alla
registrerade handenheter ringer, även om ringsignalerna är avstängda.
Avsluta:
¤ Tryck kort på registrerings-/sökningsknappen på basstationen
eller
¤
eller
på en handenhet
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Stöd för repeater
En repeater utökar mottagningsräckvidden mellan Gigaset-handenheten
och basstationen.
Aktivera användning av en repeater på basstationen:
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Specialfunkt.
OK Repet.läge OK ( = aktiverad)
Registrera repeatern på basstationen:
Bruksanvisningen till repeatern
Repeaterstöd och ECO DECT-läge Ingen strålning kan inte användas
samtidigt.
37
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / extending.fm / 6/11/19
Bygga ut telefonen
Använda basstationen med en router/telefonväxel
Användning med en router
Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan du reducera
eventuella ekon som uppstår genom att aktivera XES-läge (XES = eXtended
Echo Suppression).
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Specialfunkt.
OK XES-läge OK ( = aktiverad)
Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara
avaktiverad.
Användning med en telefonväxel
Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel
( telefonväxelns bruksanvisning). Mata in siffrorna långsamt i en följd.
Ändra uppringningsmetod
¤
metod blinkar: 0 = tonval; 1 = pulsval
Siffran för vald uppringningsAnge siffra OK
Ställa in flashtid
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Siffran för den aktuella flashtiden
blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms;
5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Ange siffra OK
Ändra paus efter linjetagning
Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på
svaraknappen
och överföringen av telefonnumret.
¤
Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. Ange siffra OK
Ändra paus efter R-knapp
¤
38
Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Ange siffra
OK
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Ställa in telefonen
Ställa in telefonen
Datum och tid
Ställa in
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt
datum och klockslag och väckningsfunktionen kan användas.
¤
Inställningar OK Datum/tid OK
Ange datum (dag,
månad och år) med 8 siffror OK
Ange tid (timmar och minuter)
med 4 siffror OK
Överta
Om datum och tid skickas till din telefon vid nummerpresentationen via
operatören (eller en router/telefonväxel) kan du bestämma om och när dessa
uppgifter ska överats:
¤
. . . siffran för den aktuella inställningen blinkar:
1 = aldrig
2 = en gång om datum och tid inte har ställts in i telefonen
3 = alltid
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Ange önskad siffra
OK
Display
Displayspråk
¤
Inställningar OK
Välj språk
OK (
Handenhet
= aktiverat)
OK
Språk
Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:
¤
Tryck på knapparna efter varandra
språk OK
OK
Välj
39
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Ställa in telefonen
Skärmsläckare
Skärmsläckaren aktiveras om telefonen inte används under en längre tid.
Tiden visas som skärmsläckare.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK Skärm OK
Skärmsläckare OK ( = aktiverad)
Stora siffror
Vissa stora siffror när du ringer.
¤
Inställningar OK
Handenhet
Större teckensnitt OK ( = aktiverat)
OK
Skärm
OK
Ställ in displayens kontrast i 9 steg.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Kontrast OK
Välj steg OK ( = valt)
Skärm
OK
Kontrast
Belysning
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Displaybelysningen släcks om handenheten inte används på ett tag. Du kan
aktivera/avaktivera den här funktionen för situationerna handenhet i
laddare och handenhet inte i laddare oberoende av varandra.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK Skärm OK
Skärm På Ej i laddaren eller Skärm På I laddaren OK ( = aktiverad)
Inställningen Skärm På Ej i laddaren minskar standbytiden.
Stäng av skärm vid samtal
Under samtal är displayen normalt på. Om den här funktionen är aktiverad
stängs skärmen av när du telefonerar.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK Skärm OK
Stäng av skärm under samtal OK ( = aktiverad)
Om funktionen är aktiverad minskar samtalstiden.
40
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Ställa in telefonen
Toner och signaler
Samtalsvolym
Ställ in volymen för luren eller högtalaren i 5 steg.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Ljudinställn. OK
Samtalsvolym
Hörlur /
Handsfreevolym OK . . . den aktuella inställningen visas
ljudvolym OK ( = vald)
Välj
Ändra samtalsvolym under samtal
Ställ in lurvolymen i 5 steg eller till extra högt ljud under ett samtal.
¤ Tryck på styrknappen
Ställ in volymen med
Klangfärg
Anpassa klangen i luren efter dina behov.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Ljudinställn. OK
Ljud handenhet OK
Låg / Hög
( = vald)
OK
Ringsignalsvolym
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ställ in ringsignalens volym i 5 steg eller välj.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Ljudinställn. OK
Ringvolym OK
Välj volym
OK
Ringmelodi
Ställ in ringmelodi för externa samtal, interna samtal och/eller väckarklockan.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Ljudinställn. OK
Ringsignal OK
Externa samtal / Interna
Välj önskad ringmelodi OK
samtal / Väckarklocka OK
( = vald)
Avaktivera ringsignal permanent/aktivera igen
¤ I viloläge trycker du upptill på styrknappen länge. När ringsignalen är
avaktiverad visas symbolen μ på displayen
.
41
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Ställa in telefonen
Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet
¤ Meny Tyst OK
Aktivera/avaktivera ringsignal med tidsstyrning
Ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex.
på natten.
Aktivera/avaktivera Tidskontroll
¤
Samtalshanterare OK
Tidsstyrning OK
Aktivering OK ( = aktiverat)
Ställa in tidsintervall
¤
Samtalshanterare OK
Tidsstyrning OK
Inställningar OK Av från:
Ange tiden med 4 siffor
till:
Ange tiden med 4 siffor OK
OK
Av
Inga anonyma samtal
Du kan ställa in att din handenhet inte ska ringa vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.
¤
Samtalshanterare OK
Ingen ringsignal dolt nummer
OK ( = aktiverad)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Aktivera/avaktivera servicetoner och batterivarning
På handenheten indikeras olika händelser och tillstånd med hjälp av ljudsignaler.
Serviceton:
Batterisignal:
Varningssignal för
räckvidd:
t.ex. ton vid knapptryck, fel, nytt meddelande
Batteriet laddningsnivå sjunker under ett bestämt
värde under ett samtal.
Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd
Du kan aktivera eller avaktivera servicetoner och batterisignalen oberoende
av varandra.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Ljudinställn. OK
Varningstoner / Batterivarning / Utan
täckning OK ( = aktiverad)
42
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Ställa in telefonen
Pausmusik
Du kan ställa in om en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid
intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.
¤
. . . Siffran för den aktuella inställningen blinkar: 0 = avaktiverad; 1 = aktiverad
Ange önskad siffra
OK
System
Ändra system-PIN
Inställningar OK
¤
OK
OK
Basstation OK
System-PIN
Ange aktuell System-PIN med 4 siffror (förinställning: 0000)
Ange ny system-PIN med 4 siffror OK
Återställa system-PIN
Återställa basstationen till den ursprungliga pinkoden 0000:
¤ Dra ut nätsladden från basstationen håll registrerings-/sökningsknappen på basstationen nedtryckt anslut samtidigt nätsladden till
basstationen igen håll knappen intryckt i minst fem sekunder . . .
basstationen återställs till system-PIN 0000
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Alla handenheter är avregistrerade och måste registreras på nytt. Alla
inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Återställa handenhet
Du kan återställa enskilda inställningar. Poster i telefonboken, samtalslistan
och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.
¤
Inställningar OK
Handenhet OK
Nollställ
handenhet OK . . . Genomför återställning? OK
43
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Ställa in telefonen
Återställa basstation
Vid återställning avaktiveras läget Ingen stråln., individuella inställningar
återställs och alla listor raderas.
System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden 0000.
Datum och tid förblir inställda.
Återställa basenheten via menyn
Handenheterna förblir registrerade. System-PIN återställs inte.
¤
Inställningar OK
Basstation OK
Återställ
basstation OK . . . Återställa? OK
Återställa basstationen med knappen på basstationen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Alla handenheter avregistreras. System-PIN-koden återställs till den
ursprungliga koden 0000.
¤ Avlägsna nätkabeln från basstationen håll registrerings-/sökningsknappen på basstationen intryckt anslut samtidigt nätkabeln till
basstationen håll knappen intryckt i minst 5 sek.
44
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Kundservice & assistans
Kundservice & assistans
Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service.
Besök våra kundservicesidor
Här hittar du bland annat:
• Frågor och svar
• Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
• Kompatibilitetskontroller
Kontakta våra servicemedarbetare
Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?
Vi står gärna till förfogande...
... online:
via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
... per telefon:
Sverige +46 (0)8502 52347
(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)
Ha dina köpehandlingar redo.
Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom
Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är
tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen
har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd,
eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av
produkt).
För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som
styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.
45
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Kundservice & assistans
Frågor och svar
Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp
på www.gigaset.com/service dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och
möjliga lösningar angivna i följande tabell:
Problem
Orsak
Lösning
Problem
Orsak
Lösning
Problem
Orsak
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Lösning
Problem
Orsak
Lösning
46
Displayen är tom.
Handenheten är inte påslagen.
Batterierna är urladdade.
Håll avslutaknappen
nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera
handenheten i basstationen.
Ladda eller byt ut batterierna.
Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar Basstation.
Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
Handenheten är inte registrerad.
Basstationen är inte påslagen.
¤ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
¤ Registrera handenhet.
¤ Kontrollera basstationens nätkontakt.
Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.
Du använder inte den medföljande telefonkabeln eller du har bytt ut
den mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.
¤ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du
ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3-4tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Felton vid inmatning av system-PIN.
Du har glömt PIN-koden.
Du har matat in fel system-PIN.
¤ Återställ system-PIN till fabriksinställningen 0000.
Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs.
Alla listor raderas.
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Kundservice & assistans
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter
därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:
• Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett
resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall
Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad,
antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt
slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader
från inköpsdatum.
• Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning,
eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
• Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller
kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara).
Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
• Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av
garantin upptäcks.
• Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till
Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications
Sweden AB.
• Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter
köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science
Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
• Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges
i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara
eller annan information som laddats ned av kunden.
• Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications
Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
• Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens
nackdel.
För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications
Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande
användarhandboken.
47
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Upplysningar från tillverkaren
Upplysningar från tillverkaren
Godkännande
Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av
typen Gigaset E290 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
adress:
www.gigaset.com/docs.
Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse"
eller "EU-försäkran om överensstämmelse".
Kontrollera därför alla filerna.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Integritetspolicy
Vi på Gigaset tar skyddet av våra kunduppgifter på största allvar. Av just denna anledning säkerställer vi att alla våra produkter utvecklas enligt principen inbyggd integritet (Privacy by Design). Vi använder de insamlade uppgifterna för att göra våra
produkter så bra som möjligt. Därvid säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade och
endast används i syfte att erbjuda dig en tjänst eller en produkt. Vi vet vilken väg dina
uppgifter tar i företaget och säkerställer att det sker säkert, skyddat och i överensstämmelse med reglerna för skydd av personuppgifter.
Integritetspolicyn i sin helhet finns på följande adress:
www.gigaset.com/privacy-policy
48
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Upplysningar från tillverkaren
Miljö
Vårt miljöansvar
Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en
bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska
ansvar.
Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och
tillvägagångssätt.
System för miljöförvaltning
Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella
normerna ISO 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management
Service GmbH.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Avfallshantering
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering.
Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för
ändamålet avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller
direktiv 2012/19/EU för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater
förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din
kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.
49
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Upplysningar från tillverkaren
Skötsel
Torka av enheten med en fuktig eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och
ingen mikrofiberduk.
Använd aldrig en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.
I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom
det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.
Du kan ta bort fläckar på högglansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.
Kontakt med vätska
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Om enheten kommer i kontakt med vätska:
1 Skilj samtliga kablar från enheten.
2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
3 Låt vätskan droppa av från enheten.
4 Torka alla delar torra.
5 Låt därefter enheten ligga minst 72 timmar med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (inte i mikrovågsugn, vanlig ugn eller
liknande).
6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.
När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.
50
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Teknisk information
Teknisk information
Batterier
Teknik:
Storlek:
Spänning:
Kapacitet:
Nickelmetallhydrid (NiMH)
AAA (Micro, HR03)
1,2 V
400–1 000 mAh
Drifttid/laddningstid för handenheten
Din Gigasets drifttid beror på batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)
Standbyläge (timmar)
200/100*
Samtalstid (timmar)
10
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)
90/65*
Laddningstid i laddare (timmar)
4,5
Laddningstid i basstation (timmar)
5
* Ingen stråln. aktiverat/avaktivert, utan displaybelysning i viloläge
Effektförbrukning hos handenheten i laddaren
Under laddning:
För att hålla laddningen:
ca 2,10 W
ca 1,30 W
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Effektförbrukning för basstationen
I standbyläge:
• Handenheten i laddaren (laddning)
• Handenheten i laddaren (underhållsladdning)
• Handenheten inte i laddaren
Under samtal:
ca 2,00 W
ca 0,60 W
ca 0,55 W
ca 0,65 W
51
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Teknisk information
Allmänna tekniska data
DECT-standard
GAP-standard
Radiofrekvensområde
Räckvidd
stöds
stöds
1 880-1 900 MHz
upp till 300 m utomhus (fri sikt),
upp till 50 m inomhus
230 V ~/50 Hz
10 mW genomsnittlig effekt per kanal,
250 mW pulseffekt
+5 °C till +45 °C;
20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Basstationens strömförsörjning
Sändningseffekt
Omgivningsförhållanden i drift
Teckenuppsättningstabell
Den teckenuppsättning som används i handenheten beror på det inställda språket.
Mata in bokstäver/tecken
¤
¤
Tryck flera gånger på respektive knapp.
Tryck kort på knappen Fyrkant
för att växla från läget ”Abc” till ”123”, från ”123”
till ”abc” och från ”abc” till ”Abc”.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Normal text
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
1) blanksteg
52
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ğ ï
í
ì
î
ı
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ş
ù
ý
+
>
§
ò
ô
õ
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
`
;
_
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / menutree.fm / 6/11/19
Menyöversikt
Menyöversikt
Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och
hos alla operatörer.
Öppna huvudmenyn:
Tryck på handenhetens styrknapp
i viloläge
Telefonsvarare
Spela upp medd
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
s. 30
Tel.sv. Nät
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
s. 30
Ny post
s. 28
Visa nummer
s. 28
Ändra post
s. 28
Radera post
s. 29
Skicka post
s. 29
Radera lista
s. 29
Skicka lista
s. 29
Genväg
s. 28
Aktivering
...............................
s. 32
Väckningstid
..............................
s. 32
Aktivering
...............................
s. 33
Nummer att ringa
...............................
s. 33
Tvåvägssamtal
...............................
s. 33
Snabbuppringn. (en tryckning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s. 21
Tidsstyrning
...............................
s. 42
Ingen ringsignal dolt nummer
...............................
s. 42
Funktionstangent A /
tangent B
...............................
s. 31
Telefonbok
Meny
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Väckarklocka
Babyvakt
Samtalshanterare
53
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / menutree.fm / 6/11/19
Menyöversikt
Inställningar
Datum/tid
.............................................
s. 39
Handenhet
Ljudinställn.
Samtalsvolym
s. 41
Ringvolym
s. 41
Ringsignal
s. 41
Ljudprofil
s. 41
Batterivarning
s. 42
Varningstoner
s. 42
Utan täckning
s. 42
Större teckensnitt
s. 40
Stäng av skärm under
samtal
s. 40
Skärm På I laddaren
s. 40
Skärm På Ej i laddaren
s. 40
Skärmsläckare
s. 40
Kontrast
s. 40
Språk
........................
s. 39
Auto. svar
........................
s. 21
Registrera
handenhet
........................
s. 36
Avregistrera
handenhet
........................
s. 37
Nollställ
handenhet
........................
s. 43
Samtalslista
........................
s. 27
System-PIN
........................
s. 43
Återställ
basstation
........................
s. 44
Specialfunkt.
Repet.läge
s. 37
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Skärm
Basstation
54
XES-läge
s. 38
Samtalsskydd
s. 35
ECO DECT
........................
s. 34
Lyssna
........................
s. 23
Förval
........................
s. 24
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Index
Index
A
C
Aktivera
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Aktivera/avaktivera batterisignal. . . . . . 42
Aktivera/avaktivera knapplås . . . . . . 6, 16
Aktivera/avaktivera pausmusik. . . . . . . . 43
Aktivera/avaktivera servicetoner . . . . . . 42
Aktivera/avaktivera väckarklocka . . . . . 32
Ange paus i nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ansluta laddaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ansluta till ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automatiskt operatörsförval . . . . . . . . . . 24
Avbryta larmet (rumsövervakningen) 33
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Avslutaknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
CLI, Calling Line Identification . . . . . . . . 24
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CLIR, CLI Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
B
Basstation
ansluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ansluta till router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
återställa till fabriksinställningar . . . . 44
Batteri
ladda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
laddningsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
sätta i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Batterier
rekommenderade batterier . . . . . . . . . 51
Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Beskrivning
knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tillvägagångssätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Beskrivningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Börja använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . 11
Börja använda, handenhet . . . . . . . . . . . . 14
D
Datum och tid
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 39
överta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Display
stora siffror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ställa in kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
trasig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Displayfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Displayknapp
använd med snabbval . . . . . . . . . . . . . . 31
Displayknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effektförbrukning (basstation) . . . . . . .
Effektförbrukning (handenhet) . . . . . . .
Extra högt ljud-funktion . . . . . . . . . . . . . .
34
51
51
16
F
Förfrågan (intern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . .
Förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förval av nätoperatör, automatiskt . . .
23
11
24
24
G
Godkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
55
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Index
H
Handenhet
använda flera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 36
avregistrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
börja använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
registrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ställa in (individuellt) . . . . . . . . . . . . . . . . 39
sätta på/stänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
söka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
vidarekoppla samtal . . . . . . . . . . . . . . . . 23
återställa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Handenhetens drifttid . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Handenhetens laddningstid . . . . . . . . . . 51
Högtalare
volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Högtalarfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Högtalarknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
Hörapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
I
Integritetspolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Intern
förfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Intern anslutning
aktivera/avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Intern anslutning till samtal . . . . . . . . . . . 23
Internt
ansluta till samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Internt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
K
Klangfärg i luren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Knapp 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Knappar
avslutaknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
knapp 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
knappen fyrkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
56
meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
R-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
svaraknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Knappen Fyrkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontakt med vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kortnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kortnummerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
tilldela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kundservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kundservice & assistans . . . . . . . . . . . . . . . 45
L
Lista
nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lur
klangfärg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ändra högtalarvolymen
(vid samtal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ändra volym (varaktigt). . . . . . . . . . . . .
ändra volymen (vid samtal) . . . . . . . .
Lyssna
meddelanden (nät telefonsvarare)
27
27
41
20
41
41
30
M
Mata in tecken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Meddelande (nättelefonsvarare)
lyssna på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Meddelandeknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
Meddelandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Medicinsk utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Meny
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menystyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Menyöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Minska strålning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mottagningsförstärkare, se repeater
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Index
N
Nätadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
aktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
lyssna på meddelande . . . . . . . . . . . . . . 30
Nättelefonsvararlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nödsamtal
inte möjligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
P
Paus efter linjetagning . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Paus efter R-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Problemlösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Producentens garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
På/av-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
R
Repeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ringa
besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ringsignal
aktivera/avaktivera med
tidsstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ringsignal (handenhet)
koppla till/från med knapp . . . . . . . . . 41
koppla till/från via meny . . . . . . . . . . . . 42
stäng av för anonyma samtal . . . . . . . 42
Ringsignalsvolym s. samtalsvolym
R-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Router, användning med . . . . . . . . . . . . . . 38
Rumsövervakning
aktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
S
Samtal
ansluta deltagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
vidarekoppla (överföra) . . . . . . . . . . . . . 23
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopiera nummer till spärrlistan . . . . 35
ställa in typ av lista . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Samtalssvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sekretess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Skicka
telefonbokspost till handenhet . . . . 29
Skrivning med versaler, gemener och
siffror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skydd mot samtal, spärrlista . . . . . . . . . . 35
Skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skötsel av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Snabbval
ringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Snabbvalsfunktion
avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Språk
ställa in för display . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spärrlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Statusfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Strålningsfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
använda displayfunktioner . . . . . . . . . 18
Ställa in flashtid (telefonväxel) . . . . . . . . 38
Ställa in ringmelodi (handenhet) . . . . . 41
Ställa in ringsignalsvolym
(handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ställa in typ av lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ställa in volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ställa in väckningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Stänga av
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stänga av radiomodul . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Stänga av väckningssignalen . . . . . . . . . 32
Svaraknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Symbol
batteriets laddningsstatus . . . . . . . . . 19
knapplås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
trådlös kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
57
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Index
Systempinkod
ändra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
återställa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Söka
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sökningsknapp
enhet utan telefonsvarare . . . . . . . . . . . 7
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
T
Teckenuppsättningstabell
(handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
skicka post/lista till handenhet . . . . . 29
spara första numret . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ta bort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
tilldela kortnummerknappar . . . . . . . 28
välja post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Telefonbokspost
ta bort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Telefonera
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonnummer
ange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ringa med kortnummerknapp . . . . . . 21
ringa upp från telefonbok . . . . . . . . . . 20
ringa upp ur samtalslistan . . . . . . . . . . 21
visa den uppringande partens
(CLIP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefonsamtal
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefonväxel
ställa in flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ställa in paus efter linjetagning . . . . . 38
ställa in paus efter R-knapp . . . . . . . . . 38
ställa in uppringningsmetod . . . . . . . 38
Trasig display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
U
Upplysningar från tillverkaren . . . . . . . . 48
Uppringningsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
V
Vidarekoppla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visa
telefonnummer (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . 24
Visning
anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
avaktivering av nya meddelanden . 26
externt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
okänd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
X
XES-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ä
Ändra displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 39
Ändra samtalsvolym
under samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 41
varaktigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Å
Återställa (handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Återställning (basstation) . . . . . . . . . . . . . 44
Återuppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.
58
Gigaset E290 / LUG SE sv / A31008-M2901-R201-1-SM19 / Cover_back_c.fm / 6/11/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising