Gigaset | E290 | User guide | Gigaset E290 Brugervejledning

Gigaset E290 Brugervejledning
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / Cover_front_c.fm / 6/11/19
E290
De siste bruksanvisningen finner du på
www.gigaset.com/manuals
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / Cover_front_c.fm / 6/11/19
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGIVZ.fm / 6/11/19
Innhold
Innhold
Kort oversikt over håndsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Betjene håndsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slå håndsettet av/på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slå av/på tastelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Endre telefonrør-/håndfri-lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menyføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Telefonere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Besvare anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Håndfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Slå av mikrofonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Intern telefonering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nummervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anrops-/meldingslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anropsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Meldingsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nettelefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Legg inn nummeret til nettelefonsvareren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Høre på meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGIVZ.fm / 6/11/19
Innhold
Flere funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hurtigoppringing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vekkerklokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Beskyttelse mot uønskede anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Utvide telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Flere håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Repeater-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bruke basen med en ruter/hussentral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stille inn telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Toner og signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Kundeservice og assistanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Spørsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Merknader fra produsenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Personvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menyoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Innholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er
tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.
4
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Kort oversikt over håndsettet
Kort oversikt over håndsettet
1
2
10:30
10
3
A
B
4
5
9
10
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
6
7
8
11
12
Stille inn skjermspråk ( s. 15)
5
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Kort oversikt over håndsettet
1 Statuslinje ( s. 19)
Symboler viser nåværende innstillinger og telefonens driftstilstand
2 Klokkeslett ( s. 39)
3 Antall tapte anrop
4 Skjermtaster
Hurtigoppringing ( s. 20); forskjellige funksjoner ( s. 18)
5 Ringetast / Håndfritast
Ta imot samtale; ringe opp nummeret som vises; ¤ kort trykk
åpne repetisjonslisten
Starte oppringing
¤ langt trykk
6 Tast 1
¤ langt trykk
Ringe opp nettelefonsvarer
7 Meldingstast / Stjernetast
¤ langt trykk
Tilgang til anrops- og meldingslistene
blinker: ny melding eller nytt anrop
Koble om fra puls- til tonesignalering
¤ kort trykk
8 Mikrofon
9 Navigeringstast / Menytast ( s. 17)
¤ kort trykk
Åpne meny; åpne telefonbok;
navigere i menyer og inntastingsfelt
Slå på/av ringetone; endre samtalevolum
¤ langt trykk
10 Avslutt-tast / Av-/på-tast
Avslutte samtale; avbryte funksjon; ett nivå tilbake ¤ kort trykk
¤ langt trykk
Tilbake til stand by; slå håndsettet av/på
11 Firkant-tast / Låsetast
Slå av/på tastelås; Legg inn pause i ringesekvens ¤ langt trykk
Skifte mellom å skrive store, små bokstaver eller tall ¤ kort trykk
12 R-tast ( s. 38)
¤ langt trykk
Spørreanrop (flash)
Hvis det er listet opp flere funksjoner, er tastefunksjonen avhengig
av betjeningssituasjonen.
Apparatet ditt kan avvike i form og farge fra apparatet på bildet.
6
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Kort oversikt over håndsettet
Base
Registrerings-/søketast
Søke etter håndsett (søke):
¤ kort trykk
Registrering av håndsett:
¤ langt trykk
Slik vises det i bruksanvisningen
Symboler
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Advarsler som kan føre til personskader eller skader på apparatet,
hvis de ikke følges.
Viktig informasjon om funksjonen og om korrekt håndtering eller
om funksjoner som kan medføre kostnader.
Forutsetning for å kunne utføre den følgende handlingen.
Nyttig tilleggsinformasjon.
7
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/11/19
Kort oversikt over håndsettet
Taster
Tast
Symbol Betydning
til
Tast
Symbol Betydning
Svar-/håndfritast
Avslutt-tast
Navigeringstast
venstre, opp,
høyre, ned
Firkanttast
Tall-/bokstavtaster
Meldings-/
stjernetast
Skjermtaster, situasjonsavhengig
s. 18
Prosedyrer
Eksempel: Slå av/på automatisk anropssvar
¤
Innstillinger
(
Trinn
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
¤
OK
Håndsett
OK
Auto. svar
OK
= aktivert)
Betydning
Trykk på høyre navigeringstast. Menyen åpnes.
Innstillinger
Naviger med navigeringstasten
Innstillinger.
til oppføringen
¤ OK
Bekreft med OK. Undermenyen Innstillinger åpnes.
¤
Håndsett Med navigeringstasten
velger du oppføringen
Håndsett.
¤ OK
¤
Auto.
svar
¤ OK
8
Bekreft med OK. Undermenyen Håndsett åpnes.
Med navigeringstasten
svar.
velger du oppføringen Auto.
Aktiver eller deaktiver med OK. Funksjonen er
aktivert
/deaktivert .
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / security.fm / 6/11/19
Sikkerhetsanvisninger
Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer
nødanrop.
Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til
nødnumre.
Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet
(se liste over tillatte batterier www.gigaset.com/service), ellers vil
det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier
med synlige tegn på skade må skiftes ut.
Håndsettet skal kun brukes med lukket batterideksel.
Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige
rom, som f.eks. bad eller dusj.
Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med
utstyret.
I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Koble ut defekte apparat og send det til reparasjon, slik at de ikke
forstyrrer andre apparater.
Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust
glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.
Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har
aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.
Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i
analoge høreapparater, eller overstyre disse.
Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
9
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / security.fm / 6/11/19
Sikkerhetsanvisninger
Små battericeller og batterier som kan svelges, må oppbevares utilgjengelig for barn.
Svelging kan føre til forbrenninger, gjennomhulling av bløtvev og
død. Det kan opptre alvorlige forbrenninger i løpet av 2 timer etter
svelging.
Søk lege umiddelbart dersom noen svelger en battericelle eller et
batteri.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de
tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).
Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke
dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det
aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se
"Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).
10
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Ta i bruk
Ta i bruk
Innholdet i pakken
• en base, en strømadapter, en telefonledning
• ett håndsett, to batterier, ett batterideksel, én bruksanvisning
Variant med flere håndsett, per håndsett:
• ett håndsett, én lader med strømadapter, to batterier og ett batterideksel
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Plasser basen på et vannrett, sklisikkert underlag på et sentralt sted
i leiligheten eller huset.
Utendørs er rekkevidden til basen inntil 300 m, innendørs inntil
50 m.
Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en
temperatur på mellom +5 °C og +45 °C.
Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med
tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan
det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.
Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.
11
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Ta i bruk
Base
Koble basen til strøm- og fasttelefonnett
¤ Koble til telefonstøpselet 1 .
¤ Koble til strømadapteren 2 og legg ledningene i ledningskanalene.
2
1
Strømadapteren må alltid stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling
til strømnettet.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Koble base til en ruter
Du kan også bruke telefonen ved den analoge tilkoblingen til en ruter.
¤ Koble til telefonstøpselet 1 og forbind med den analoge tilkoblingen til
en ruter 2 .
1
2
Eventuelt forekommende ekko kan reduseres ved innkobling av
XES modus ( s. 38).
12
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Ta i bruk
Håndsett
Koble til lader (dersom den følger med)
¤ Koble den flate pluggen til strømadapteren 1 . Sett strømadapteren
i stikkontakten
2
.
Ta pluggen ut fra laderen igjen:
¤ Trykk ned låseknappen 3 . Trekk ut pluggen
1
4
.
4
2
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
3
13
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Ta i bruk
Ta i bruk håndsettet
Displayet er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien!
Sette i batterier
Bruk bare ladbare batterier, ellers kan det oppstå omfattende skade
på personer og materiell. Det kan f.eks. føre til at batterienes hylster
ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten
oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.
¤ Sett inn batteriene i
¤ Sett inn batteridek-
riktig retning.
(Innleggsretning +/se bilde).
selet ovenfra.
Skyv på dekselet til
det klikker på plass.
¤
Åpne batteridekselet
igjen:
¤ Grip inn i sporet
øverst på dekselet
og skyv det nedover.
Lade batterier
¤ Lad batteriene fullstendig i basen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
eller laderen før første gangs bruk.
Batteriene er fulladet når batterisymbolet på displayet slukker.
5h
Under lading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.
Håndsett som finnes i pakningen, er allerede registrert på basen.
Dersom et håndsett likevel ikke skulle være registrert (på displayet
vises Registrer håndsett eller Sett i base), må du registrere håndsettet manuelt ( s. 36).
14
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/11/19
Ta i bruk
Endre displayspråk
Du kan endre displayspråket dersom du ikke forstår det språket som er stilt
inn.
¤
Trykk på tastene
langsomt etter hverandre . . .
det innstilte språket (f.eks. English) vises
¤ Velge et annet språk: Trykk på navigeringstasten til det ønskede
språket markeres på displayet, f.eks. Français OK ( = valgt)
Stille inn dato og klokkeslett
Still inn dato og klokkeslett for å få riktig dato og klokkeslett for innkommende anrop og for å kunne bruke vekkerklokken.
¤
Innstillinger OK Dato/tid OK
Legg inn dato (dag,
måned og år) med 8 sifre OK
Legg inn tiden (timer og minutter)
med 4 sifre OK (Displayvisning: Lagret)
Forskyve inntastingsposisjonen mot venstre/høyre:
trykk på høyre/venstre
Navigeringstast
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Telefonen er nå klar til bruk!
15
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Betjene håndsettet
Betjene håndsettet
Slå håndsettet av/på
Slå på:
Slå av:
¤ Trykk
lenge på avslutt-tasten når håndsettet er slått av
¤ Trykk lenge på avslutt-tasten
når håndsettet er i stand by
Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår det seg automatisk
på.
Slå av/på tastelås
Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.
Slå av eller på tastelåsen:
langt trykk
Tastelås på: På displayet vises symbolet
Når det varsles et anrop på håndsettet, blir tastelåsen automatisk
slått av. Du kan besvare anropet. Når samtalen er slutt, blir tastelåsen
slått på igjen.
Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnummer ringes opp.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Endre telefonrør-/håndfri-lydstyrke
Under en samtale kan du stille inn lydstyrken for telefonrøret eller høyttaleren (5 trinn + ekstra høyt-funksjon).
¤ Trykk inn navigeringstast
opp . . . Den aktuelle
Volum
innstillingen vises
¤
(= høyere) /
(= lavere)
B
Ekstra høyt-funksjon (Boost)
¤ Trykk på navigeringstast
opp flere ganger helt
til du når det høyeste trinnet
eller
¤ Trykk på navigeringstast
veres straks
opp lenge . . . Ekstra høyt-funksjonen akti-
Ekstra høyt-innstillingen gjelder bare så lenge samtalen varer.
16
OK
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Betjene håndsettet
Denne innstillingen kan føre til hørselsskader hos personer med
normal hørsel og er kun beregnet brukt av personer med nedsatt
hørsel.
Forstyrrende støy i telefonledningen kan forsterkes.
Navigeringstast
Navigeringstasten brukes til å navigere i menyer og tastefelt og til
å åpne bestemte funksjoner avhengig av situasjon.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
I det følgende er den siden av navigeringstasten som du skal trykke på i den
respektive betjeningssituasjonen, markert med en pil (opp, ned, høyre,
venstre), f.eks.
for “trykk på høyre side av navigeringstasten”.
I stand by
Under en samtale
Åpne hovedmenyen
Slå av mikrofon
Åpne hovedmenyen
Slå på/av ringetone
Endre samtalevolum for telefonrør- eller håndfrimodus
Åpne telefonboken
Åpne telefonboken
Ringe internt /
Åpne liste over håndsett
Starte intern tilbakeringing
17
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Betjene håndsettet
Display
Skjermtaster / Hurtigoppringing
Tastene under skjermen tilbyr forskjellige funksjoner alt etter
betjeningssituasjon.
I stand by
Mia
Peter
Aktuell tilordning av skjermtastene A og B for
hurtigoppringing
Skjermtaster med hurtigoppringing
¤ Trykk på skjermtasten . . . Det lagrede nummeret ringes opp.
Opprette hurtigoppringing: s. 31
I menyen
OK
Aktuelle funksjoner for skjermtastene
Skjermtaster
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤ Trykk på skjermtasten . . . Funksjonen som vises på skjermen over, hentes
inn.
Åpne undermeny
Bekreft menyfunksjon/lagre inntasting
Ett menynivå tilbake
Slett tegn mot venstre
Kopier nummer til telefonboka
Ringe opp telefonnummer fra telefonboka
Meny
OK
Skjermfunksjoner som betjenes via navigeringstasten
Meny Bla opp/ned med
OK
18
Flytte markøren
mot venstre/høyre
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/11/19
Betjene håndsettet
Statuslinje
Symboler viser nåværende innstillinger og telefonens driftstilstand.
Tastelås slått på
Ringetone koblet ut
Radiokontakt mellom base og håndsett
God til dårlig
Mottar intet signal
ECO DECT-modus Ingen stråling aktivert
Batteriets ladetilstand
0–10 %
11–33 %
34–66 %
over 66 %
Under ladingen står symbolet foran.
blinker
Batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaletid)
Menyføring
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.
Menyoversikt: s. 53
¤ Når telefonen er i stand by, trykker du på navigeringstasten til høyre
opp . . . Menyen åpnes.
eller
¤ Med navigeringstasten blar du deg frem til den ønskede funksjonen
bekreft med OK
Ett nivå tilbake:
¤ Trykk på tasten
eller avslutt-tasten
kort
Tilbake til stand by-modus:
¤ Trykk
lenge på avslutt-tasten
Etter to minutter går displayet automatisk i stand by-modus.
19
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonere
Telefonere
Ringe
¤
Tast inn et telefonnummer
meret ringes opp
eller
¤ Trykk på ringetasten
fonnummeret
trykk på ringetasten
lenge . . . Summetonen høres
. . . Telefonnum-
Tast inn tele-
Endre telefonvolumet i løpet av samtalen:
Still inn lydstyrken med
Avslutte en samtale/avbryte en oppringing: Trykk på avslutt-tasten
Du kan sette en nettleverandørs forvalg foran ethvert telefonnummer automatisk (Prefix).
Ringe med hurtignummer
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Skjermtastene A og B kan tilordnes et telefonnummer. Når en tast er tilordnet, vises det
tilhørende navnet til høyre eller venstre
nederst på skjermen. Så lenge tastene ennå
ikke er tilordnet et nummer, vises på skjermen
til venstre A og til høyre B.
¤ Trykk på skjermtasten på høyre eller venstre
side . . . Det lagrede nummeret ringes opp
Mia
Peter
Ring til en oppføring fra telefonboken
¤ Åpne telefonbok med
Bla til ønsket oppføring Trykk på ringetasten
Ringe et nummer fra repetisjonslisten
I listen står de ti sist oppringte telefonnumrene fra dette håndsettet.
¤
Trykk kort
Velg oppføring
Administrere oppføringer i repetisjonslisten
¤
Trykk kort
Velg oppføring
Meny
Velg funksjon
OK
Mulige funksjoner: Bruk nummer / Kopier til katalog / Slett oppføring /
Slett liste
20
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonere
Velge et nummer fra anropslisten
Åpne anropslisten: Trykk
lenge på meldingstasten
OK
¤
Bla til ønsket oppføring Trykk på ringetasten
Anropsliste
Ringe med kortnummer
Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene 2–9.
¤ Trykk lenge på kortnummertasten som det ønskede nummeret er lagret
på
Direkteanrop
Når du trykker på en ønsket tast, blir det forhåndsdefinerte nummeret ringt
opp. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste inn et nummer, ringe
opp et bestemt telefonnummer.
Slå på direkteanropsmodus:
¤
Anropsbehandling OK Ettrykks oppringing OK
Aktivering
Tast inn telefonnummer eller overta fra telefonboka med
OK ( = aktivert)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Utføre direkteanrop: Trykk på en ønsket tast . . . Det lagrede nummeret blir
ringt opp
Avbryte oppringing: Trykk på avslutt-tasten
.
Avslutte direktevalgmodus: Trykk på tasten
lenge
Besvare anrop
Et innkommende anrop varsles med ringing og visning på displayet.
¤ Trykk på ringetasten
Funksjonen Auto. svar er innkoblet: Bare ta håndsettet ut av basen/
laderen
Slå på funksjonen Auto. svar:
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Auto. svar
( = innkoblet)
OK
21
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonere
Håndfri
Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret.
Slå av/på håndfri under en samtale og mens du hører på telefonsvareren:
¤ Trykk på håndfritasten
Sette håndsettet i laderen under en samtale:
¤ Trykk på håndfritasten
og hold den inne
Sett håndsettet i laderen
Endre høyttalernivå:
¤
OK
med
Innstillinger OK
Anropsvolum OK
OK
Håndsett
Håndfri
OK
OK
Lydinnstillinger
Still inn lydstyrken
Slå av mikrofonen
¤ Trykk på høyre navigeringstast
under samtalen . . . Mikrofonen til
håndsettet slås av
Intern telefonering
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Ringe internt
Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er registrert
på samme base.
Anrope en bestemt intern deltaker:
¤
Hvis flere enn to håndsett er registrert: Velg intern deltaker med
OK eller
. . . Det valgte håndsettet ringes opp
Ringe til alle håndsettene samtidig ("fellesanrop"):
¤
Trykk lenge eller
eller
Ring alle
¤ OK eller
. . . alle registrerte håndsett ringes opp, du snakker med den
interne deltakeren som svarer først
Avslutte intern samtale:
22
Trykk på avslutt-tasten
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonere
Intern tilbakeringing/sette over samtale
Du er i samtale med en ekstern abonnent og vil gjerne sette over samtalen
til en intern deltaker eller konferere med denne.
¤
Velg ev. håndsett eller Ring alle OK . . . den/de interne deltakerne ringes opp, den eksterne deltakeren hører ventemelodien
Mulige handlinger:
Konferere internt: Snakk med den interne deltakeren
Gå tilbake til den eksterne samtalen: Trykk på displaytasten
Sette over den eksterne samtalen når den interne abonnenten har svart:
¤ Fortell at det kommer en ekstern samtale Trykk på avslutt-tasten
Sette over den eksterne samtalen før den interne deltakeren svarer:
¤ Trykk på avslutt-tasten
. . . den eksterne samtalen blir satt over umiddelbart
Tilkobling til ekstern samtale
Du fører en ekstern samtale. En intern bruker kan koble seg til og delta
i samtalen (konferanse).
Funksjonen Medhør er innkoblet.
Koble til/fra internt
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
(
Innstillinger
= innkoblet)
OK
Base
OK
Medhør OK
Intern tilkobling (konferanse)
Du vil koble deg til en eksisterende eksternsamtale på et annet håndsett.
¤ Trykk på ringetasten
lenge . . . alle deltakere hører en signallyd
Avslutte tilkobling (konferanse):
¤ Trykk på avslutt-tasten
. . . alle deltakere hører en signallyd
Hvis den første interne brukeren trykker på avslutt-tasten
, beholdes
forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne deltakeren.
23
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonere
Nummervisning
Ved et anrop blir anroperens telefonnummer overført (CLI = Calling Line
Identification), og det kan vises i displayet på den telefonen som ringes opp
(CLIP = CLI Presentation). Dersom telefonnummeret er skjult, vil det ikke vises
hos den som blir ringt opp. Oppringingen skjer anonymt (CLIR = CLI
Restriction).
Du har bestilt følgende tjenester hos nettoperatøren: visning av
anropers telefonnummer (CLIP) eller (CNIP) på displayet.
Anroperen har bestilt overføring av telefonnummeret sitt hos nettoperatøren (CLI).
Nummervisning ved innkommende anrop
Ved nummervisning
Telefonnummeret til anroperen vises på skjermen. Hvis anroperens nummer
er lagret i telefonboken, vises navnet.
Ingen nummervisning
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
I stedet for navn og nummer vises følgende:
• Eksternt anrop: Intet nummer vises.
• Ukjent anrop: Anroper undertrykker nummervisningen.
• Utilgjengelig: Anroperen abonnerer ikke på nummervisning.
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)
Du kan lagre et fast forvalg (prefiksnummer) som automatisk foranstilles når
du slår et nummer. Dersom du f.eks. vil føre utenlandssamtaler via spesielle
nettoperatører, kan du lagre deres faste forvalgsnumre her.
Før opp forvalgsnumrene eller de første sifrene i forvalgsnumre i listen Med
prefix, som prefiksnummeret skal brukes til.
I listen Uten prefix fører du opp unntakene til listen Med prefix.
24
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonere
Eksempel:
Prefix-nummer
Med prefix
Uten prefix
Telefonnummer
07112345
08912345
08412345
0999
08
081
084
Valgt nummer
¥ 07112345
¥ 0999 08912345
¥ 08412345
Alle numre som begynner med 08, med unntak av 081 og 084, blir oppringt
med prefiksnummeret 0999.
Legge inn prefiksnummer
Innstillinger OK
¤
Prefix-nummer
fra telefonboka
OK
OK
Base OK
Prefix OK
Tast inn nummer eller
overta et nummer
Opprette liste over forvalgsnumre med prefiks
¤
Innstillinger OK
Base OK
Prefix OK
Med prefix OK
Velg listeoppføring (1–11) OK
Tast inn
forvalgsnummer eller de første sifrene i et forvalgsnummer som prefiksnummeret skal brukes til OK
Velg ev. en annen listeoppføring
og legg inn flere numre
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Opprette liste over forvalgsnumre uten prefiks
Innstillinger OK
Base OK
Prefix OK
¤
Uten prefix OK
Velg listeoppføring (1–11) OK
Tast inn
unntak for listen Med prefix OK
Velg ev. en annen listeoppføring
og legg inn flere numre
Deaktivere prefiks varig
¤
Innstillinger OK
Prefix-nummer
OK
OK
Base OK
Prefix OK
Slett prefiksnummer med displaytasten
25
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Anrops-/meldingslister
Anrops-/meldingslister
Telefonen lagrer informasjon om ulike hendelser i lister:
• Anropsliste: Telefonnumre for alle innkommende eller tapte anrop
• Nettelefonsvarerliste: Meldinger på nettelefonsvareren
Så snart en ny oppføring mottas i en av listene, høres en varseltone. Med
fabrikkinnstillingene blinker meldingstasten
og på displayet vises
meldingen Nye beskjeder.
Slå av visning av nye meldinger
¤
97
Velge meldingstype:
¤ Trykk på tasten
¤ Trykk på tasten
for tapte anrop
for meldinger på den nett-telefonsvarer
Stille inn fremgangsmåte ved nye meldinger:
¤ Trykk på tasten
Nye meldinger vises (fabrikkinnstilling)
¤ Trykk på tasten
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Lagre innstillingen:
975 SET: [0]
975 SET: [1]
Nye meldinger vises ikke.
OK
En endring av innstillingen vil bli aktivert ved neste nye melding.
Hvis det er lagret anrop på nettelefonsvareren, vil du motta en
melding ved tilsvarende innstilling (avhengig av nettoperatøren).
26
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Anrops-/meldingslister
Anropsliste
Forutsetning: CLIP
Avhengig av listetype lagres telefonnumrene til de 25 sist innkomne anropene eller bare numrene til tapte anrop.
Stille inn listetype
Innstillinger OK
¤
Tapte anrop / Alle anrop
Åpne anropsliste
¤ Trykk på meldingstasten
OK (
Base OK
= valgt)
Anropstype
OK
lenge . . . Listeutvalget åpnes
Anropsliste
Oppføringen viser: Antall nye oppføringer + antall gamle,
leste oppføringer
Åpne liste: OK . . . Det sist innkomne anropet vises
¤ Bla gjennom listen med
Anrop: 01+02
Bruke andre funksjoner
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Velg oppføring
Slett oppf.
Kopier til bok
Kopier til avvisningsliste
Dato/Tid
Status
Slett liste
Meny
Velg funksjon med
:
Slette aktuell oppføring
Kopiere oppføring til telefonboken
Kopiere nummer til sperreliste
Vis dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)
Nytt an.: nytt tapt anrop. Gml. an.: lest oppføring
Slette alle oppføringer.
Forsiktig! Alle nye og gamle oppføringer vil bli slettet
Meldingsliste
Via nettelefonsvarerlisten kan du høre på meldingene på nettelefonsvareren.
Åpne nettelefonsvarerlisten:
¤ Trykk på meldingstasten
postkasse
lenge . . . Listeutvalget åpnes
Nett-
OK
27
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonbok
Telefonbok
Den lokale telefonboken gjelder individuelt for ett håndsett. Du kan likevel
sende oppføringer til andre håndsett ( s. 29).
Det kan lagres opptil 150 telefonnumre (maks. 22 sifre) med tilhørende navn
(maks. 16 tegn).
Åpne telefonboken:
Trykk på navigeringstasten nede
Opprette telefonbokoppføring
Første oppføring:
¤
. . . Ingen oppf. Ny oppføring?
OK
Tast inn navn OK
Flere telefonnumre:
Meny Ny oppføring
Tast inn navn OK
¤
OK
OK
Tast inn telefonnummer
Tast inn telefonnummer
OK
Telefonbokoppføring, velge/bearbeide
Åpne telefonbok
¤
¤ Bla med til det ønskede navnet er markert
eller
¤ tast inn det første tegnet i navnet
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Vise nummer:
Endre oppføring:
¤ Meny
¤ Meny
med
Vis nummer
til oppføringen
OK
Endre oppføring OK
endre oppføring med
Tilordne kortnummertast
¤
Velg oppføring Meny
OK (
ev. bla med
Slette tegn
OK
Hurtigtast
OK
Velg tast
Hurtigtast
OK
Ing.
= valgt)
Slette tastetilordning:
¤
hur.tast
28
Velg oppføring Meny
OK ( = valgt)
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / telephony.fm / 6/11/19
Telefonbok
Slette telefonbok/telefonbokoppføring
Slette telefonbokoppføring
¤
Velg oppføring
Meny
Slett oppføring
OK
Slette telefonbok
¤
Meny
Slett liste
OK
Slett, bekreft med OK
Overføre telefonbok/telefonbokoppføring til et annet
håndsett
Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.
Overføre telefonbokoppføring til et annet håndsett
¤
Velg oppføring Meny
Send oppføring
internt nummer til mottakerhåndsettet OK
OK
Velg
Overføre telefonbok til et annet håndsett
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Meny
Send liste
mottakerhåndsett OK
OK
Velg internt nummer til
29
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / answering.fm / 6/11/19
Nettelefonsvarer
Nettelefonsvarer
Du abonnerer på nettelefonsvareren hos teleoperatøren.
Legg inn nummeret til nettelefonsvareren
¤
Telefonsvarer
nummeret
OK
Nettpostkasse
OK
Tast inn
OK . . . Nettelefonsvareren aktiveres
For å slå av eller på nettelefonsvareren bruker du et telefonnummer
og en funksjonskode fra nettoperatøren din. Ta ev. kontakt med nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
Høre på meldinger
Via menyen:
¤
Telefonsvarer OK
Spill av
meldinger OK
Nettpostk. OK
¤ Trykk på tasten
lenge
Via meldingslisten: ¤ Trykk på meldingstasten
Via tast 1:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
valget åpnes
30
lenge . . . ListeutNettpostkasse OK
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Flere funksjoner
Flere funksjoner
Hurtigoppringing
Du kan tilordne skjermtastene A og B et telefonnummer. Så snart du trykker på tasten, blir
det lagrede nummeret ringt opp.
Så lenge tastene ennå ikke er tilordnet et
nummer, vises på skjermen til venstre A og til
høyre B.
Tilordne tast
¤ I stand by trykker du på tasten A eller B
A
B
OK
eller
¤
¤
¤
Anropsbehandling
OK
Funksjonstast "A" / "B"
OK
Hurtigoppringing OK
Tast inn telefonnummer OK
Tast inn navn
Eller bruk telefonnummer fra telefonboka:
Velg oppføring
Bekreft nummer med OK Bekreft navn med OK
OK ( = Hurtigoppringingstast er aktivert)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Så snart tasten er tilordnet, vises navnet på skjermen over tasten. Hvis du ikke
har lagt inn et navn, vises nummeret.
Deaktivere hurtigoppringing
¤
Anropsbehandling OK
Ingen funksjon
OK (
Funksjonstast "A" / "B" OK
= Hurtigoppringingstasten er deaktivert)
31
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Flere funksjoner
Vekkerklokke
Dato og klokkeslett er stilt inn.
Slå av/på vekkerklokken
¤
Alarmer OK Aktivering OK ( = på)
¤ Tast ev. inn vekketid i timer og minutter OK
Vekkerklokke på: På displayet vises vekketiden istedenfor dato, og ved siden
av til venstre vises vekkerklokkesymbolet.
Stille inn/endre vekketidspunkt
¤
Alarmer OK
Vekketid OK
timer og minutter
Legg inn vekketiden i
OK
Slå av vekkerklokken
Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien
( s. 41).
¤ Av . . . Vekkeanropet slås av for 24 timer
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
eller
¤ Senere på trykk eller hvilken som helst tast . . . På skjermen vises Slumre,
vekkeanropet gjentas etter fem minutter
Babyalarm
Når babyalarmen er slått på, blir det lagrede eksterne målnummeret eller alle
håndsett som er registrert på telefonen (internt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Alarmen til et
eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.
Du kan svare på alarmen med funksjonen Toveissamtale. Med denne
funksjonen blir høyttaleren i håndsettet, som befinner seg ved babyen, slått
av eller på.
Innkommende anrop blir bare varslet på skjermen (uten ringetone) til
håndsett som er i babyalarm-modus. Displaybelysningen reduseres til 50 %,
og varseltonene kobles ut. Alle tastene blir sperret, med unntak av
skjermtastene og navigeringstasten (midten).
32
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Flere funksjoner
Dersom et innkommende anrop besvares, vil babyalarm-modusen bli
avbrutt så lenge samtalen varer, mens funksjonen fortsatt vil være slått på.
Babyalarmen kan ikke deaktiveres ved å slå håndsettet av og på igjen.
Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2
meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.
Når funksjonen er slått på, reduseres driftstiden for håndsettet.
Derfor bør det eventuelt settes i laderen.
Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.
Telefonsvareren må være slått av på telefonnummeret som blir
oppringt.
Etter innkobling:
¤ Sjekk følsomheten.
¤ Test at forbindelsen kobles opp riktig når alarmen sendes videre til
et eksternt nummer.
Stille inn og aktivere babyalarm
¤
Babymonitor OK
Slå på eller av:
¤ Aktivering OK ( = innkoblet) . . . er allerede et målnummer lagt inn,
aktiveres babyalarmen straks
Taste inn/endre målnummer:
Ring mottaker OK
Internt eller Eksternt anrop velges
ved Eksternt anrop skal nummeret tastes inn OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
OK
Når babyalarmen er aktivert, vises i stand by Babymonitor og målnummeret.
Aktivere/deaktivere toveissamtale:
¤
Toveissamtale OK ( = aktivert)
Deaktivere babyalarm / Avbryte alarm
Deaktivere babyalarm:
Avbryte alarm:
¤ Trykk på skjermtasten Av i standby
¤ Trykk på avslutt-tasten
mens alarmen pågår
33
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Flere funksjoner
Deaktivere babyalarm utenfra
Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer.
Den oppringte telefonen støtter tonesignalering.
¤ Besvar alarmoppkallet
trykk på tastene
Babyalarmen er deaktivert, og håndsettet befinner seg i standby.
Innstillingene på håndsettet i babyalarm-modus (f.eks. ingen ringetone)
vil beholdes helt til du trykker på skjermtasten Av.
Babyalarmen kan ikke aktiveres igjen utenfra.
Slå på aktiveringen igjen: s. 33
ECO DECT
Ved levering er enheten innstilt på maksimal rekkevidde. Dermed er man
sikret optimal forbindelse mellom håndsett og base. I stand by sender håndsettet ikke, det er strålingsfritt. Kun basen sender svake signaler til håndsettet
for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er
mellom håndsett og base, desto mindre er strålingen.
Redusere stråling med opptil 80 %
Slå av/på maksimal rekkevidde.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Innstillinger
Maks rekkev
OK (
OK
Base
OK
ECO DECT
OK
= Rekkevidde redusert)
En repeater for å øke rekkevidden kan ikke brukes.
Slå av stråling i stand by-modus
Med innstillingen Ing. stråling kan også disse signalene slås av.
¤
Innstillinger
Ingen stråling
34
OK (
OK
Base
= Stråling avslått)
OK
ECO DECT
OK
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/11/19
Flere funksjoner
Alle registrerte håndsett må støtte denne tjenesten.
For raskt å kunne etablere en forbindelse ved innkommende anrop
vil håndsettet med korte mellomrom sette seg i mottaksberedskap i
en kort periode. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed
disponibel beredskaps- og samtaletid.
Når Ingen stråling er aktivert, skjer det ingen rekkeviddevisning/
ingen rekkeviddealarm på håndsettet. Du kan sjekke tilgjengeligheten ved å forsøke å etablere en forbindelse.
¤ Trykk på ringetasten
lenge . . . Summetonen høres.
Beskyttelse mot uønskede anrop
Du kan legge inn opptil 32 telefonnumre i en sperreliste. Når sperrelisten er
aktivert, blir anrop fra numre som står på sperrelisten, ikke varslet akustisk.
Innstillingen gjelder for alle registrerte håndsett.
Aktivere/deaktivere sperrelisten
¤
Innstillinger OK
Base OK
Tillegg
Anropssperre OK Aktivering OK ( = aktivert)
OK
Vise/redigere sperreliste
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Innstillinger OK
Base OK
Tillegg OK
Anropssperre OK Avvisningsliste OK . . . Listen over sperrede
numre vises Bla gjennom listen med
Opprette oppføring:
¤ Meny Ny oppføring OK
Slette oppføring: ¤
Tast inn telefon-
nummer
Velg oppføring
Trykk på displaytasten
Kopiere et nummer fra anropslisten til sperrelisten
¤ Åpne anropslisten: Trykk på meldingstasten
Anropsliste
OK
Velg oppføring
OK
Kopi til svartelis
OK
35
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / extending.fm / 6/11/19
Utvide telefonen
Utvide telefonen
Flere håndsett
Opptil fire håndsett kan registreres på basen.
Hvert apparat tilordnes et internt navn og et internt nummer (INT 1 - INT 4).
Tilordningen kan endres.
Alle internnumre er allerede tilordnet: Avregistrer håndsett som ikke
behøves lenger
Registrere håndsett
Registrer håndsett eller Sett i base blinker.
Registrering ved innsetting i basen
¤ Sett håndsettet i basen . . . på displayet vises Registrerer..., håndsettet
registreres automatisk
Registrere via skjermtast eller meny
Registreringen må innledes både på basen og på håndsettet. Begge
må utføres i løpet av 60 sekunder.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
På håndsettet
¤ Trykk på skjermtasten Registr.
eller
¤
Innstillinger OK
Håndsett
sett . . . På skjermen vises Registrerer...
OK
Registrer hånd-
Når registreringen på basen har startet, bes det om system-PIN-koden:
¤ Legg inn system-PIN-koden for basen (fabrikkinnstilling: 0000) OK
På basen
¤ I løpet av 60 sek. må du trykke lenge (min. 3 sek.) på registrerings-/
paging-tasten.
Registreringsprosessen tar ca. ett minutt. Håndsettene får de laveste
internnumrene (1–4) som er ledige. Hvis internnumrene 1–4 allerede
er tilordnet andre apparater, overskrives nummer 4.
36
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / extending.fm / 6/11/19
Utvide telefonen
Avregistrere håndsett
Fra ethvert Gigaset-håndsett som er registrert, kan man avregistrere ethvert
annet registrert håndsett.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Avregistrer
håndsett OK
¤
Velg internnummeret som skal avregistreres (håndsettet du nå
betjener, er merket med <) OK Tast inn basens system-PIN-kode
(fabrikkinnstilling: 0000) OK . . . Håndsettet er avregistrert. På skjermen
blinker Registrer håndsett
Søke etter håndsett (søke)
Søke etter håndsettet ved hjelp av basen.
¤ Trykk kort på registrerings-/søke-tasten på basen . . . alle registrerte håndsett ringer samtidig, også selv om ringelyden er slått av.
Avslutte:
¤ Trykk kort på registrerings-/søke-tasten på basen.
eller
¤
eller
trykk på et håndsett
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Repeater-støtte
En repeater utvider mottaksområdet mellom Gigaset-håndsettet og basen.
Aktivere basens repeater-drift:
¤
Innstillinger OK
Base OK
Tillegg OK
Repeater OK ( = innkoblet)
Registrere repeater på basen:
Bruksanvisningen til repeateren
Repeater-støtte og ECO DECT-modus Ingen stråling utelukker hverandre gjensidig.
37
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / extending.fm / 6/11/19
Utvide telefonen
Bruke basen med en ruter/hussentral
Bruke med en ruter
Dersom det oppstår ekko i telefonen når den er koblet til en ruter analogt,
kan det reduseres ved å aktivere XES modus (XES = eXtended Echo Suppression).
¤
Innstillinger OK
Base OK
Tillegg OK XES
modus OK ( = innkoblet)
Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen
være deaktivert.
Bruk med en hussentral
De følgende innstillingene er bare nødvendige hvis hussentralen krever det
( bruksanvisningen til hussentralen). Tast inn tallene langsomt etter hverandre.
Endre signaleringsmetode
¤
Siffer for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = tonesignalering (MFV); 1 = pulssignalering
(IWV) Tast inn siffer OK
Stille inn flash-tid
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Siffer for den aktuelle flash-tiden
blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms;
5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Tast inn siffer OK
Endre pause etter linjetildeling
Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten
og sending av nummeret.
¤
Siffer for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. Tast inn siffer OK
Endre pause etter R-tast
¤
38
Siffer for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Tast inn siffer
OK
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Stille inn telefonen
Stille inn telefonen
Dato og klokkeslett
Stille inn
Still inn dato og klokkeslett for å få riktig dato og klokkeslett for innkommende anrop og for å kunne bruke vekkerklokka.
¤
Innstillinger OK Dato/tid OK
Legg inn dato (dag,
måned og år) med 8 sifre OK
Legg inn tid (timer og minutter) med
4 sifre OK
Overta
Hvis nettoperatøren (eller en ruter/en hussentral) sender med dato og klokkeslett til telefonen din under nummeroverføringen, kan du bestemme om
og når disse opplysningene skal overtas:
¤
. . . Siffer for den aktuelle innstillingen
blinker:
1 = aldri
2 = én gang, dersom dato/klokkeslett ikke er stilt inn på telefonen
3 = alltid
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Tast inn ønsket siffer
OK
Display
Displayspråk
¤
Innstillinger OK
Velg språk
OK (
Håndsett
= aktivert)
OK
Språk
Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:
Trykk på tastene etter hverandre
språk OK
¤
OK
Velg
39
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Stille inn telefonen
Skjermsparer
Skjermspareren blir aktiv når telefonen ikke er i bruk over et lengre tidsrom.
Som skjermsparer vises klokkeslettet.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK Display OK
Skjermsparer OK ( = aktivert)
Store sifre
Vise store sifre ved inntasting av nummer.
¤
Innstillinger OK
Håndsett
Større skrift OK ( = aktivert)
OK
Display
OK
Stille inn kontrasten på displayet i 9 trinn.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Kontrast OK
Velg trinn OK ( = valgt)
Display
OK
Kontrast
Belysning
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Skjermbelysningen slås av når håndsettet ikke er brukt på en stund. Denne
funksjonen kan du aktivere/deaktivere for situasjonene håndsett i lader og
håndsett utenfor laderuavhengig av hverandre.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK Display OK
Skjerm på når ikke i lader eller Skjerm på når i lader OK ( = aktivert)
Innstillingen Skjerm på når ikke i lader reduserer stand by-tiden.
Skjerm av ved telefonering
Ved en samtale er skjermen vanligvis på. Når funksjonen er aktivert, slås
skjermen av når du telefonerer.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK Display OK
Slå av display under anrop OK ( = aktivert)
Hvis funksjonen er deaktivert, reduseres samtaletiden.
40
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Stille inn telefonen
Toner og signaler
Samtalevolum
Stille inn lydstyrken til telefonrøret eller håndfrisystemet i 5 trinn.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Lydinnstillinger OK
Anropsvolum
Øretelefon / Håndfri
OK . . . Den aktuelle innstillingen vises
Velg lydstyrke OK
( = valgt)
Endre samtalelydstyrken i løpet av samtalen
Stille inn lydstyrken til telefonrøret i 5 trinn eller til ekstra høyt i løpet av en
samtale.
¤ Trykk på navigeringstasten
still inn lydstyrken med
Klangfarge
Tilpasse klangen i telefonrøret til dine behov.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Lydinnstillinger OK
Håndsettlyd OK
( = valgt)
Lav / Høy
OK
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Ringetonevolum (ringelydstyrke)
Stille inn lydstyrken til ringetonen i 5 trinn.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Lydinnstillinger OK
Ringetonevolum OK
lydstyrke OK
Velg
Ringemelodi
Stille inn ringemelodi for eksterne anrop, interne anrop og/eller vekkerklokka.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK Velg
Lydinnstillinger OK
Ringemelodi OK
For ekst anrop / For
Velg ønsket ringetone OK ( = valgt)
int anrop / Alarmer OK
Slå av ringetonen permanent/slå på igjen
¤ I stand by trykker du på navigeringstasten opp lenge. På displayet
vises symbolet
når ringetonen er slått av
41
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Stille inn telefonen
Slå av ringetonen for det aktuelle anropet
¤ Meny Ring av OK
Slå av/på ringetone tidsstyrt
Angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om
natten.
Tidsstyring aktivere/deaktivere
¤
Anropsbehandling OK
Tidsstyring OK
Aktivering OK ( = aktivert)
Stille inn tidsrom:
¤
Anropsbehandling OK
Tidsstyring OK
Innstillinger OK Av fra: Angi klokkeslett med 4 sifre
til: Angi klokkeslett med 4 sifre OK
OK
Av
Anonyme anrop av
Du kan stille inn at håndsettet ikke skal ringe ved anrop fra skjult nummer.
Anropet blir bare varslet på displayet.
¤
Anropsbehandling OK
Demp anonyme anrop OK
( = aktivert)
Slå av/på varseltoner og batterivarseltoner
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander.
Varseltone:
Batterivarseltone:
f.eks.: lyd ved tastetrykk, feiltone, ny melding
Ladetilstanden til batteriet synker i løpet av samtalen
under en bestemt verdi.
Varseltone for rekke- Varseltone dersom håndsettet beveger seg utenfor
vidde:
basens rekkevidde
Du kan slå av eller på varseltoner og batterivarseltone uavhengig av hverandre.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Lydinnstillinger OK
Varseltoner / Lavt batteri / Ikke
dekningsignal OK ( = slått på)
42
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Stille inn telefonen
Ventemelodi
Du kan stille inn om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi
mens du foretar en intern forespørsel eller viderekobler en samtale.
¤
. . . Siffer for aktuell innstilling blinker:
0 = utkoblet; 1 = innkoblet
Tast inn ønsket siffer OK
System
Endre system-PIN-kode
Innstillinger OK
¤
Base OK
System-PIN OK
Tast inn aktuell system-PIN-kode, 4-sifret (forhåndsinnstilling: 0000)
OK
Tast inn ny system-PIN-kode, 4-sifret OK
Tilbakestille system-PIN-kode
Tilbakestille basen til den opprinnelige PIN-koden 0000:
¤ Trekk strømkabelen ut av basen Trykk ned og hold registrerings-/søketasten på basen inne Samtidig plugger du inn strømkabelen i basen
igjen Hold tasten inne i minst 5 sekunder . . . Basen blir tilbakestilt, og
system-PIN-koden blir satt til 0000
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Alle håndsett er avregistrert og må registreres på nytt. Alle innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
Tilbakestille håndsett
Du kan tilbakestille individuelle innstillinger. Oppføringer i telefonboken,
anropslisten og registreringen av håndsettet på basen tilbakestilles ikke.
¤
Innstillinger OK
Håndsett OK
Tilbakestill
håndsett OK . . . Tilbakestille til standard? OK
43
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/11/19
Stille inn telefonen
Tilbakestille basen
Ved en tilbakestilling blir modusen Ing. stråling deaktivert, individuelle
innstillinger blir tilbakestilt og alle lister slettet.
System-PIN-koden blir tilbakestilt til den opprinnelige koden 0000.
Dato og klokkeslett beholdes.
Tilbakestille basen via menyen
Håndsettene forblir registrert. System-PIN-koden blir ikke tilbakestilt.
¤
Innstillinger OK
Base OK
Tilbakestill base
. . . Tilbakestille? OK
OK
Tilbakestille basen med tast på basen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Alle håndsett blir avregistrert fra basen. System-PIN-koden blir tilbakestilt til
den opprinnelige koden 0000.
¤ Fjern strømledningen fra basen Hold registrerings-/søketasten på
basen inne samtidig som strømledningen kobles til basen igjen Hold
tasten inne i enda minst 5 sek.
44
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Kundeservice og assistanse
Kundeservice og assistanse
Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service.
Besøk våre sider for kundetjeneste
Her finner du b.la.:
• Spørsmål og svar
• Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
• Kompatibilitetstester
Ta kontakt med vår servicemedarbeider:
Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
Vi vil gjerne hjelpe deg ...
... online:
Via vårt kontaktskjema på kundeservicesidene
... på telefon:
For reperasjon, garanti eller reklamasjon:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Kundeservice Norge +47 2231 0845
(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra
mobil vil det gjelde egne priser.)
Ha kjøpskvitteringen klar.
Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere
i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske
telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land
utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette
rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).
For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som
beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.
45
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Kundeservice og assistanse
Spørsmål og svar
Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på
www.gigaset.com/service. I tillegg har vi oppgitt vanlige problemer og mulige
løsninger i tabellene nedenfor.
Problem
Årsak
Løsning
Problem
Årsak
Løsning
Problem
Årsak
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Løsning
Problem
Årsak
Løsning
46
Ingenting vises på displayet.
Håndsettet er ikke slått på.
Batteriene er tomme.
Trykk på avslutt-tasten
i ca. fem sek. eller sett håndsettet i basen.
Lad opp eller skift ut batteriene.
Ingen forbindelse med basen, på displayet blinker Base.
Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
Håndsettet er ikke registrert på basen.
Basen er ikke slått på.
¤ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
¤ Registrer håndsettet på basen.
¤ Kontroller basens strømadapter.
Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet.
Telefonledningen som fulgte med telefonen er ikke benyttet, eller den
er erstattet av en telefonledning med annet pinneoppsett.
¤ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får
riktig pinnebelegg ved kjøp hos forhandler: 3-4-belegging av
telefontrådene / EURO CTR37.
Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode.
Du har glemt PIN-koden.
Du har angitt feil system-PIN-kode.
¤ Still system-PIN-koden tilbake til leveringstilstand 0000.
Alle håndsett blir avregistrert. Alle innstillinger blir tilbakestilt.
Alle lister blir slettet.
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Kundeservice og assistanse
Garanti
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Gyldighet
Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede
krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.
• Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke
installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og
evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne
garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller
programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien
gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
• Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/
eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner
mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på
riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal
slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot
et nyere produkt.
• Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
• Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
• Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
• Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
• Manipulering av programvaren
• Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller
spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske,
kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu
osv.).
• Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av
oss.
• Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av
Gigaset Communications.
• Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
• Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/
reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere
kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
• Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
• Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
47
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Merknader fra produsenten
•
Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å
oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for
eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på
dette.
• Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til
anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på
emballasjen og i bruksanvisningen.
Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar
seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller
annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.
Garantiperiode
• Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre
•
•
•
regler, men ikke mer enn 24 måneder.
Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.
Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31,
164 51 Kista, Sverige.
Merk:
Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Merknader fra produsenten
Bruksområde
Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.
Landsspesifikke krav er tatt høyde for.
Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset E290
oppfyller direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende
Internett-adresse:
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations
of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).
Kontroller derfor alle disse filene.
48
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Merknader fra produsenten
Personvern
Vi i Gigaset tar vernet av kundenes personopplysninger svært alvorlig. Nettopp
av den grunn sikrer vi at alle våre produkter utvikles etter prinsippet om innebygd
personvern ("Privacy by Design"). Alle opplysninger som vi samler inn, brukes til å
gjøre produktene våre så gode som mulig. Samtidig sikrer vi at personopplysningene
dine beskyttes og bare brukes til det formål å gjøre en tjeneste eller et produkt tilgjengelig for deg. Vi vet hvilken vei dine opplysninger tar i selskapet og forsikrer at dette
skjer trygt, beskyttet og i overensstemmelse med personvernloven.
Den fullstendige teksten for personvernbestemmelsene er tilgjengelig på følgende
Internett-adresse:
www.gigaset.com/privacy-policy
Miljø
Vårt miljømotto
Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en
bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via
produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.
Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder
våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Miljøstyrinssystem
Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale
normene ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service
GmbH.
49
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Merknader fra produsenten
Deponering
Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending
av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos
forhandleren du kjøpte produktet av.
Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall
hos kommunens deponi.
Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å
forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for
gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune,
renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.
Rengjøring
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes.
Bruk aldri en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.
I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens
overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på
markedet, er det ikke mulig å teste alle.
Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.
Kontakt med væske
Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:
1 Trekk samtlie ledninger ut av enheten.
2 Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.
3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
4 Tørk forsiktig av alle deler.
5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt
nedover) på et tørt og varmt sted i minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn,
stekeovn el.l.).
6 Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.
Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.
50
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Tekniske data
Tekniske data
Batterier
Teknologi:
Størrelse:
Spenning:
Kapasitet:
Nikkel-metallhydrid (NiMH)
AAA (mikro, HR03)
1,2 V
400–1000 mAh
Driftstider/ladetider for håndsettet
Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen
på batteriene og brukeratferden. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)
Beredskapstid (timer)
Samtaletid (timer)
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer)
Ladetid i lader (timer)
Ladetid i base (timer)
* Ing. stråling slått av/på, uten displaybelysning i stand by
200/100*
10
90/65*
4,5
5
Håndsettets strømforbruk i laderen
Ved lading:
For å opprettholde ladetilstanden:
ca. 2,10 W
ca. 1,30 W
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Basens strømforbruk
I stand by-tilstand:
• Håndsett i lader (lading)
• Håndsett i lader (vedlikeholdslading)
• Håndsett utenfor lader
Under en samtale:
ca. 2,00 W
ca. 0,60 W
ca. 0,55 W
ca. 0,65 W
51
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/11/19
Tekniske data
Generelle tekniske data
DECT-standard
GAP-standard
Radiofrekvensområde
Rekkevidde
støttes
støttes
1880–1900 MHz
inntil 300 m utendørs,
inntil 50 m i bygninger
230 V~ / 50 Hz
10 mW middeleffekt pr. kanal,
250 mW pulseffekt
+5 °C til +45 °C,
20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Strømforsyning base
Sendeeffekt
Krav til omgivelsene ved bruk
Tegnsettabeller
Tegnsettet som brukes i håndsettet, er avhengig av hvilket språk som er stilt inn.
Taste inn bokstaver/tegn
¤
¤
Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.
Trykk kort på firkanttasten
for å veksle fra "Abc" til "123" og fra "123" til "abc"
og fra "abc" til "Abc".
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Standardskrift
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
1) Mellomrom
52
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ğ ï
í
ì
î
ı
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ş
ù
ý
+
>
§
ò
ô
õ
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
`
;
_
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / menutree.fm / 6/11/19
Menyoversikt
Menyoversikt
Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.
Åpne hovedmeny:
Når håndsettet er i stand by, trykker du på navigeringstasten
Telefonsvarer
Spill av meldinger
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
s. 30
Nettpostkasse
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
s. 30
Ny oppføring
s. 28
Vis nummer
s. 28
Endre oppføring
s. 28
Telefonbok
Meny
Slett oppføring
s. 29
Send oppføring
s. 29
Slett liste
s. 29
Send liste
s. 29
Hurtigtast
s. 28
Aktivering
...............................
s. 32
Vekketid
..............................
s. 32
Aktivering
...............................
s. 33
Ring mottaker
...............................
s. 33
Toveissamtale
...............................
s. 33
Ettrykks oppringing
...............................
s. 21
Tidsstyring
...............................
s. 42
Demp anonyme anrop
...............................
s. 42
Funksjonstast "A" / "B"
...............................
s. 31
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Alarmer
Babymonitor
Anropsbehandling
53
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / menutree.fm / 6/11/19
Menyoversikt
Innstillinger
Dato/tid
.............................................
s. 39
Håndsett
Lydinnstillinger
Anropsvolum
s. 41
Ringetonevolum
s. 41
Ringemelodi
s. 41
Lydprofil
s. 41
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Display
Base
s. 42
Varseltoner
s. 42
Ikke dekningsignal
s. 42
Større skrift
s. 40
Slå av display under
anrop
s. 40
Skjerm på når i lader
s. 40
Skjerm på når ikke i
lader
s. 40
Skjermsparer
s. 40
Kontrast
s. 40
Språk
........................
s. 39
Auto. svar
........................
s. 21
Registrer håndsett
........................
s. 36
Avregistrer
håndsett
........................
s. 37
Tilbakestill
håndsett
........................
s. 43
Anropstype
........................
s. 27
System-PIN
........................
s. 43
Tilbakestill base
........................
s. 44
Tillegg
Repeater
s. 37
XES modus
s. 38
Anropssperre
s. 35
........................
s. 34
Medhør
........................
s. 23
Prefix
........................
s. 24
ECO DECT
54
Lavt batteri
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
A
Angi et tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Anropsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
overføre nummer til sperrelisten . . . 35
stille inn listetype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Anropssvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Automatisk nettoperatørprefiks . . . . . . 24
Av/på-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avbryte alarm (babyalarm) . . . . . . . . . . . . 33
Avslutt-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
B
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
aktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
deaktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Base
koble til en ruter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
tilbakestille til fabrikkinnstillinger . . 44
Batteri
anbefalte batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
sette i batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Besvare anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C
CLI, Calling Line Identification. . . . . . . . . 24
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CLIR, CLI Restriction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
D
Dato og klokkeslett
overta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
stille inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 39
Deponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Display
stille inn kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
store sifre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ekstra høyt-funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Endre displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 39
Endre samtalevolum
under en samtale . . . . . . . . . . . . . . . 20, 41
varig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
F
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Forvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fred for anrop, sperreliste . . . . . . . . . . . . 35
G
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Gjenta oppringing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
H
Hurtignummer
ringe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hurtigoppringingsfunksjon
deaktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
opprette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hussentral
stille inn flash-tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
stille inn pause etter linjetildeling . 38
stille inn pause etter R-tast . . . . . . . . . 38
stille inn signaleringsmetode . . . . . . 38
Høre på
melding (nett-telefonsvarer) . . . . . . . 30
Høre på melding (nettelefonsvarer) . . 30
Høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Håndfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Håndfritast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
55
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Innholdsfortegnelse
Håndsett
avregistrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
bruke flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 36
bruke som babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . 32
displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
registrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
sette over samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
slå av/på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
stille inn (individuelt). . . . . . . . . . . . . . . . 39
søke etter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
tilbakestille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Håndsettets driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
I
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Intern
koble til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
tilbakeringing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Intern samtale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Intern tilkobling
koble inn/ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Internt
ringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
K
Knust skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Koble til en samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Koble til internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Koble til lader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Koble ut radiomodul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kortnummertast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
tilordne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kundeservice og Assistanse . . . . . . . . . . . 45
L
Ladetider for håndsettet . . . . . . . . . . . . . . 51
Legg inn pause i ringesekvens . . . . . . . . . 6
Liste
anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
nettelefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
56
M
Medisinsk utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Meldingsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Meldingstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
Meny
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menyføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Menyoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Merknader fra produsenten . . . . . . . . . . 48
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mottaksforsterker se repeater
N
Navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
betjene skjermfunksjoner . . . . . . . . . . 18
Nettelefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
aktivere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
høre på melding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nettelefonsvarerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nettoperatørprefiks, automatisk . . . . . 24
Nødsamtale
ikke mulig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
O
Overføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
P
Pause etter linjetildeling . . . . . . . . . . . . . . 38
Pause etter R-tast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Personvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Presentasjon
prosedyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Presentasjonsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Problemløsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
R
Redusere stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rengjøring av apparatet . . . . . . . . . . . . . . 50
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Innholdsfortegnelse
Ringe
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ringe opp telefonnummer
fra telefonboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Ringetone
slå av/på tidsstyrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ringetone (håndsett)
slå av for anonyme anrop . . . . . . . . . . . 42
slå av/på med tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
slå av/på via meny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ringetonevolum, se ringevolum
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ruter, bruk av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
S
Samtale
ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
koble til deltaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
sette over (forbinde) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sende
telefonbokoppføring til et
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sette i batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Signaleringsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skjerm
knust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skjermbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skjermfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skjermtast
tilordne hurtigoppringing . . . . . . . . . . 31
Skjermtaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Skrive store, små bokstaver og tall . . . . . 6
Slå av
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slå av mikrofonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Slå av vekkerklokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Slå av/på batteritone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Slå av/på tastelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Slå av/på varseltoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Slå av/på vekkerklokken . . . . . . . . . . . . . . 32
Slå av/på ventemelodi . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Slå på
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sperreliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Språk
stille inn for display . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Statuslinjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stille inn flash-tid (hussentral) . . . . . . . . 38
Stille inn listetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Stille inn lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stille inn ringelydstyrke (håndsett) . . . 41
Stille inn ringemelodi (håndsett) . . . . . 41
Stille inn vekketidspunkt . . . . . . . . . . . . . 32
Strømadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Strømforbruk (base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Strømforbruk (håndsett) . . . . . . . . . . . . . . 51
Strålingsfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Symbol
batteriets ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . 19
radiokontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
tastelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
System-PIN-kode
endre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
tilbakestille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Søke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
i telefonboka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Søke etter
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Søketast
apparat uten telefonsvarer . . . . . . . . . . . 7
T
Ta i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
håndsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tast 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tast inn telefonnummeret . . . . . . . . . . . . 20
57
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / LUGSIX.fm / 6/11/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Innholdsfortegnelse
Taster
avslutt-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
håndfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 26
navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
ringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
tast 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tegnsettabeller (håndsett) . . . . . . . . . . . . 52
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
lagre første nummer . . . . . . . . . . . . . . . . 28
sende oppføring/liste til håndsett . . 29
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
tilordne kortnummertast . . . . . . . . . . . 28
velge oppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Telefonbokoppføring
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Telefonere
besvare anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonering
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefonnummer
ringe ett fra repetisjonslisten . . . . . . . 20
ringe med kortnummer . . . . . . . . . . . . . 21
ringe opp fra anropsliste . . . . . . . . . . . . 21
vis anropers nummer (CLIP) . . . . . . . . 24
Telefonrør
endre lydstyrke (under en samtale) 41
endre lydstyrke (under samtale) . . . 20
endre lydstyrke (varig) . . . . . . . . . . . . . 41
klangfarge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Telefonrørets klangfarge . . . . . . . . . . . . . . 41
Tilbakeringing (intern) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilbakestille (base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tilbakestille (håndsett) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tilkobling av
basen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
V
Vise
telefonnummer (CLIP ) . . . . . . . . . . . . .
Visning
anonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eksternt anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slå av nye meldinger. . . . . . . . . . . . . . . .
ukjent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
24
50
X
XES-Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Med enerett. Med rett til endring
58
24
Gigaset E290 / LUG NO no / A31008-M2901-R201-1-SM19 / Cover_back_c.fm / 6/11/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising