Gigaset | E290 | User guide | Gigaset E290 Gebruikershandleiding

Gigaset E290 Gebruikershandleiding
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / Cover_front_c.fm / 5/29/19
E290
De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / Cover_front_c.fm / 5/29/19
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / LUGIVZ.fm / 5/29/19
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Handset bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Handset in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Handset-/handsfree-volume wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menunavigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Handsfree telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Intern bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Meesturen van het nummer (NummerWeergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oproepen- en berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oproepenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Berichtenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nummer van de voicemail invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Berichten beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Babyfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Beveiliging tegen ongewenste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / LUGIVZ.fm / 5/29/19
Inhoudsopgave
Telefoon uitbreiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Meerdere handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Repeater-ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router . . . . . . . . . . . 37
Toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Datum en tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tonen en signalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Garantiecertificaat voor België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Garantiecertificaat voor Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Informatie van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Gegevensbescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menu-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven,
zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.
4
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / overview.fm / 5/29/19
Overzicht
Overzicht
1
2
10:30
10
3
A
B
4
5
9
10
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
6
7
8
11
12
Displaytaal instellen ( pag. 15)
5
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / overview.fm / 5/29/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Overzicht
1 Statusbalk ( pag. 19)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het
toestel weer
2 Tijd ( pag. 38)
3 Aantal gemiste oproepen
4 Displaytoetsen
Snelkiezen ( pag. 20); diverse functies ( pag. 18)
5 Verbindingstoets / Handsfree-toets
¤ kort indrukken
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer
kiezen; Nummerherhalingslijst openen
Beginnen met kiezen
¤ lang indrukken
6 Toets 1
¤ lang indrukken
Voicemail oproepen
7 Berichtentoets / Stertoets
¤ lang indrukken
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen
¤ kort indrukken
8 Microfoon
9 Navigatietoets / Menutoets ( pag. 17)
¤ kort indrukken
Menu openen; Contacten openen;
door menu's en invoervelden bladeren
Oproepsignaal in-/uitschakelen;
¤ lang indrukken
gespreksvolume wijzigen
10 Verbreektoets / Aan/uit-toets
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
¤ kort indrukken
één niveau terug
Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ¤ lang indrukken
11 Hekjetoets / Blokkeertoets
¤ lang indrukken
Toetsblokkering in-/uitschakelen;
kiespauze invoeren
Wissel tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers ¤ kort indrukken
12 R-toets ( pag. 37)
¤ lang indrukken
Ruggespraak (flash)
Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie
afhankelijk van de situatie.
Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.
6
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / overview.fm / 5/29/19
Overzicht
Basisstation
Aanmeld-/paging-toets
Handsets zoeken (paging):
¤ kort indrukken
Handsets aanmelden:
¤ lang indrukken
Weergave in de gebruikershandleiding
Symbolen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot
persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of
over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden
gebracht.
Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
Aanvullende nuttige informatie.
7
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / overview.fm / 5/29/19
Overzicht
Toetsen
Toets
Symbool Betekenis
tot
Toets
Symbool Betekenis
Verbindings-/
handsfreetoets
Verbreektoets
Navigatietoets
links, boven,
rechts,
beneden
Hekjetoets
Cijfer-/lettertoetsen
Berichten-/
stertoets
Displaytoetsen, afhankelijk van situatie
pag. 18
Procedures
Voorbeeld: Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:
¤
Instellingen
OK (
Stap
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Instellingen
¤
Autom. aann.
Handset
Autom.
aann.
¤ OK
Met de navigatietoets
lingen bladeren.
naar de vermelding Instel-
Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt
geopend.
¤ OK
8
OK
Navigatietoets rechts indrukken. Het menu wordt
geopend.
¤ OK
¤
Handset
Betekenis
¤
¤
OK
= ingeschakeld)
Met de navigatietoets
kiezen.
de vermelding Handset
Met OK bevestigen. Het submenu Handset wordt
geopend.
Met de navigatietoets
kiezen.
de vermelding Autom. aann.
Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld
/uitgeschakeld .
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / security.fm / 5/29/19
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken.
Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen
alarmnummers bellen.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen
aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen
omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg
kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden
vervangen.
De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar
bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de
toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst
laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen
storen.
Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is.
Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en
gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
9
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / security.fm / 5/29/19
Veiligheidsinstructies
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de
handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende
gehoorschade leiden.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende
geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten.
Neem bij problemen contact op met de audicien.
Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten
bereik van kinderen bewaren.
Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en
dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken
kunnen zware verbrandingen optreden.
Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische
hulp inschakelen.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd
rekening met de technische omstandigheden van de betreffende
omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een
pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende
mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie
(voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische
gegevens”).
10
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / starting.fm / 5/29/19
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking
• een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
• een basisstation, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
gebruiksaanwijzing
Uitvoering met meerdere handsets, per handset:
• een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en
een batterijklepje.
Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een
vlakke en niet te gladde ondergrond.
Het bereik van het basisstation bedraagt buiten tot 300 m en binnen
tot 50 m.
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten,
droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.
Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke
omgeving van andere elektrische apparaten.
Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en
dampen.
11
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / starting.fm / 5/29/19
Toestel in gebruik nemen
Basisstation
Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet
¤ Telefoonstekker 1 aansluiten.
¤ Netadapter 2 aansluiten en de kabels in de kabelkanalen aanbrengen.
2
1
De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat het toestel niet
werkt zonder stroom.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Basisstation aansluiten op router
U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.
¤ Telefoonstekker 1 aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een
router 2 verbinden.
1
2
Eventueel optredende echo’s kunnen door het inschakelen van de
XES Mode worden gereduceerd ( pag. 37).
12
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / starting.fm / 5/29/19
Toestel in gebruik nemen
Handset
Lader aansluiten (indien meegeleverd)
¤ Sluit de platte stekker van de netadapter aan 1 . Steek de netadapter in
het stopcontact
2
.
De stekker weer uit de lader verwijderen:
¤ Ontgrendeling 3 indrukken. Stekker verwijderen
1
4
.
4
2
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
3
13
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / starting.fm / 5/29/19
Toestel in gebruik nemen
Handset in gebruik nemen
Het display wordt beschermd door een folie. U kunt deze folie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik
geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan
het product tot gevolg kunnen hebben.
¤ Batterijen met de
polen in de juiste
richting plaatsen.
(positie +/- zie
afbeelding).
¤ Eerst de bovenkant
¤
van het klepje
plaatsen.
Schuif het klepje
vervolgens dicht tot
het vastklikt.
Klepje weer openen:
¤ Haak achter de gleuf
die bovenin het
klepje zit en schuif
het omlaag.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Batterijen opladen
¤ Batterijen voor het eerste gebruik
helemaal opladen in het basisstation of de lader.
5h
De batterijen zijn helemaal opgeladen
als het batterijsymbool van het
display verdwijnt.
De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische
oorzaken na verloop van tijd af.
De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld.
Mocht een handset toch niet aangemeld zijn (op het display wordt
Handset aanmelden of Zet op basis weergegeven), moet u de
handset handmatig aanmelden ( pag. 35).
14
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / starting.fm / 5/29/19
Toestel in gebruik nemen
Displaytaal wijzigen
Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.
¤
de toetsen
langzaam na elkaar indrukken . . . de ingestelde taal (bijv. English) wordt weergegeven
¤ Andere taal selecteren: Navigatietoets indrukken tot op het display
de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. Français OK ( = geselecteerd)
Datum en tijd instellen
Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd
kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.
¤
Instellingen OK Datum/tijd OK
Datum (dag, maand
en jaar) met 8 tekens invoeren OK
Tijd (uren en minuten) met 4
tekens invoeren OK (displayweergave: Opgeslagen)
Cursor naar links/rechts verplaatsen:
indrukken
Navigatietoets
rechts/links
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
15
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / operating.fm / 5/29/19
Handset bedienen
Handset bedienen
Handset in-/uitschakelen
Inschakelen:
Uitschakelen:
¤ op uitgeschakelde handset verbreektoets
¤
indrukken
in de ruststand van de handset verbreektoets
indrukken
lang
lang
Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst,
wordt deze automatisch ingeschakeld.
Toetsblokkering in-/uitschakelen
De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld
worden ingedrukt.
Toetsblokkering in- of uitschakelen:
lang indrukken
Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de
toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.
Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
Handset-/handsfree-volume wijzigen
Tijdens een gesprek het volume voor handset of luidspreker instellen
(5 niveaus + functie Extra luid).
¤ Bovenkant navigatietoets indrukken . . . de
Volume
huidige instelling wordt weergegeven
¤
(= zachter) /
(= harder)
B
Functie Extra luid (Boost)
¤ Bovenkant van de navigatietoets
zo vaak
indrukken tot het hoogste niveau is bereikt.
OK
of
¤ Bovenkant navigatietoets
wordt direct ingeschakeld
16
lang indrukken . . . de functie Extra luid
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / operating.fm / 5/29/19
Handset bedienen
De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.
Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot
hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een
verminderd hoorvermogen.
Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden
weergegeven.
Navigatietoets
Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en
kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder,
rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een
pijl gemarkeerd. Zo betekent
bijvoorbeeld “rechts op de navigatietoets
drukken”.
In de ruststand
Tijdens een gesprek
Hoofdmenu openen
Microfoon uitschakelen
Hoofdmenu openen
Ringtone in-/uitschakelen
Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen
Telefoonboek openen
Telefoonboek openen
Intern bellen /
Lijst met handsets openen
Interne ruggespraak inschakelen
17
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / operating.fm / 5/29/19
Handset bedienen
Display
Displaytoetsen / Functie Snelkiezen
De functies van de toetsen onder het display zijn afhankelijk van de situatie.
In de ruststand
Peter
Mia
Huidige programmering van de displaytoetsen
A en B voor Snelkiezen
Displaytoetsen met de functie Snelkiezen
¤ Displaytoets indrukken . . . het opgeslagen nummer wordt gekozen.
Functie Snelkiezen instellen: pag. 30
In het menu
OK
Actuele functies van de displaytoetsen
Displaytoetsen
¤ Displaytoets indrukken . . . de functie die op het display daarboven wordt
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
weergegeven, wordt opgeroepen.
Submenu openen
Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
Een menuniveau terug
Per teken naar links wissen
Telefoonnummer opslaan in Contacten
Nummer uit Contacten gebruiken
Menu
OK
Displayfuncties die met de navigatietoets
Menu Met
OK
18
worden bediend
naar boven/beneden bladeren
Invoegpunt (cursor)
naar links/rechts verplaatsen
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / operating.fm / 5/29/19
Handset bedienen
Statusbalk
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het
toestel weer.
toetsblokkering ingeschakeld
oproepsignaal uitgeschakeld
Draadloos contact tussen basisstation en handset
hoog tot laag
met
naar boven/beneden bladeren
invoegpunt (cursor)
naar links/rechts verplaatsen
Laadniveau van de batterijen
0 - 10 %
11- 33 %
34 - 66 %
meer dan 66 %
Tijdens het opladen wordt het symbool weergegeven.
batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten
knippert
gesprekstijd)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Menunavigatie
De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat
bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht pag. 53
¤ In de ruststand van het toestel de navigatietoets rechts of boven
indrukken . . . het menu wordt geopend.
¤ Met de navigatietoets naar de gewenste functie bladeren Met OK
bevestigen
Één niveau terug:
¤ Toets
indrukken of verbreektoets
kort
indrukken
Terug naar de ruststand:
¤ Verbreektoets
lang indrukken
Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over
naar de ruststand.
19
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Telefoneren
Telefoneren
Oproepen
¤
Telefoonnummer invoeren
nummer wordt gekozen
Verbindingstoets
indrukken . . . het
of
¤ Verbindingstoets
lang indrukken . . . de kiestoon is hoorbaar
Telefoonnummer invoeren
Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen:
volume instellen
Oproep beëindigen / Kiezen afbreken:
Verbreektoets
met
indrukken
Telefoonnummer kiezen met snelkiezen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als een nummer
Mia Peter
onder de toets is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam rechts of links beneden op het
display weergegeven. Als de toetsen nog niet
geprogrammeerd zijn, wordt op het display
links A en rechts B weergegeven.
¤ Op de displaytoets rechts of links drukken . . . het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen
Kiezen uit Contacten
¤ Contacten met openen
Verbindingstoets
Naar het gewenste contact bladeren
indrukken
Kiezen uit de nummerherhalingslijst
In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn
gekozen.
¤
kort indrukken
Vermelding selecteren
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
¤
kort indrukken
selecteren OK
vermelding selecteren
Menu
Functie
Mogelijke functies: Nummer gebruiken / Nr. in tel.boek / Invoer wissen /
Lijst wissen
20
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Telefoneren
Uit de oproepenlijst selecteren
Oproepenlijst openen: Berichtentoets
lang indrukken
Oproep.: OK
¤
Naar het gewenste contact bladeren Verbindingstoets
indrukken
Met snelkiestoets kiezen
U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9.
¤ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen
lang indrukken
Snelkiezen
Door een willekeurige toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer
gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in
staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.
Snelkiezen inschakelen:
¤
Oproepbeheer OK Snelkiezen OK Inschakelen
foonnummer invoeren of met
overnemen uit Contacten OK
( = ingeschakeld)
Tele-
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Snelkiezen uitvoeren: Willekeurige toets indrukken . . . het opgeslagen
nummer wordt gekozen.
Kiezen annuleren: Verbreektoets
indrukken.
Snelkiezen beëindigen: Toets
lang indrukken
Oproep beantwoorden
Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een
melding in het display.
¤ Verbindingstoets
indrukken
Functie Autom. aann. ingeschakeld: Handset eenvoudig uit het basisstation/lader nemen
Functie Autom. aann. inschakelen:
¤
Instellingen OK
Handset OK
Autom. aann.
OK ( = ingeschakeld)
Oproepsignaal uitschakelen: Stil . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven
21
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Telefoneren
Handsfree telefoneren
Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.
Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het
antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:
¤ Handsfree-toets
indrukken
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
¤ Handsfree-toets
indrukken en ingedrukt houden
Handset in de
lader plaatsen
Luidsprekervolume wijzigen:
¤
Instellingen OK
OK
Spraakvolume OK
volume instellen OK
Handset OK Geluidsinstelling
Handsfreevolume OK met
Microfoon uitschakelen
¤ Tijdens het gesprek de navigatietoets
rechts indrukken . . . de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld
Intern bellen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Intern bellen
Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op
hetzelfde basisstation zijn aangemeld.
Een bepaalde interne deelnemer bellen:
¤
Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met
interne deelnemer selecteren OK of
. . . de geselecteerde handset wordt
gebeld
Alle handsets bellen (groepsoproep):
¤
lang indrukken of
of
Aan alle
¤ OK of
. . . alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de
interne deelnemer die als eerste opneemt
Interne oproep beëindigen:
22
Verbreektoets
indrukken
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Telefoneren
Interne ruggespraak / Intern doorverbinden
U telefoneert met een externe gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een interne deelnemer of ruggespraak met hem houden.
¤
evt. handset of Aan alle selecteren OK . . . de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek
Opties:
Ruggespraak houden: met de interne deelnemer spreken
Terugkeren naar externe gesprek: displaytoets
indrukken
Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft
gemeld:
¤ Extern gesprek aankondigen verbreektoets
indrukken
Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:
¤ Verbreektoets
indrukken . . . het externe gesprek wordt onmiddellijk
doorverbonden
Bijschakelen in een extern gesprek
U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek
bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).
De functie Meeluisteren is ingeschakeld.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Intern bijschakelen in-/uitschakelen
¤
Instellingen OK
Basisstation
Meeluisteren OK ( = ingeschakeld)
OK
Intern bijschakelen (conferentie)
U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere
handset wordt gevoerd.
¤ Verbindingstoets
lang indrukken . . . alle deelnemers horen een
signaaltoon
Bijschakelen (conferentie) beëindigen:
¤ Verbreektoets
indrukken . . . alle deelnemers horen een signaaltoon
Als de eerste interne deelnemer op de verbreektoets
drukt, blijft de
verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer
bestaan.
23
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Telefoneren
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)
Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd
(CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebelde deelnemer op het
display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebelde deelnemer niet
weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).
U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.
De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).
Nummerweergave bij inkomende oproepen
Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)
Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als
het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:
• Externe oproep: er wordt geen nummer meegestuurd.
• Anoniem: de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
• Onbekend: de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.
24
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Oproepen- en berichtenlijsten
Oproepen- en berichtenlijsten
Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:
• Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste
oproepen
• Voicemaillijst: berichten op de voicemail
Zodra er een nieuwe invoer in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een
attentiesignaal. Bij levering knippert de berichtentoets
en in het display
wordt de melding Nwe berichten weergegeven.
Weergave van nieuwe berichten uitschakelen
¤
97
Berichtentype selecteren:
¤ Toets
indrukkenVoor gemiste oproepen
¤ Toets
indrukkenVoor berichten op het voicemail
Gedrag bij nieuwe berichten instellen:
¤ Toets
indrukkenDe aanwezigheid van nieuwe
berichten wordt weergegeven
(instelling bij levering).
¤ Toets
975 SET: [1]
indrukkenDe aanwezigheid van nieuwe
berichten wordt niet weergegeven.
Instelling opslaan:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
975 SET: [0]
OK
De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het
eerstvolgende nieuwe bericht.
Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een
melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).
25
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Oproepen- en berichtenlijsten
Oproepenlijst
Voorwaarde: CLIP
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de
laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.
Lijsttype instellen
Instellingen OK
¤
OK
Gemiste opr. / Alle opr.
Basisstation OK
OK ( = geselecteerd)
Oproepen
Oproepenlijst openen
¤ Berichtentoets
lang indrukken . . . de lijst wordt geopend
Oproep.:
De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal
Oproep.: 01+02
oude, gelezen oproepen
Lijst openen: OK . . . de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt
weergegeven
¤ Met door de trefferlijst bladeren
Overige functies gebruiken
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Vermelding selecteren
Menu
Met
functie selecteren:
Invoer wissen
Actuele vermelding wissen
Nr. in tel.boek
Vermelding in het telefoonboek overnemen
Nummer in blok- Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst
keerlijst
Datum/tijd
Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven
Status
Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr: reeds
gelezen vermelding.
Lijst wissen
Alle vermeldingen wissen.
Let op! Alle oude en nieuwe vermeldingen worden
gewist
26
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Contacten
Berichtenlijst
Via de voicemaillijst kunt u de berichten op het de voicemail beluisteren.
Voicemaillijst openen:
¤ Berichtentoets
Voicem.:
lang indrukken . . . de lijst wordt geopend
OK
Contacten
Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten)
Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden
verstuurd ( pag. 28).
Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende
namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.
Contacten openen:
Navigatietoets onderaan
indrukken
Contactpersoon aanmaken
Eerste invoer:
¤
. . . Lijst leeg. Nwe invoer?
OK
Naam invoeren OK
OK
Telefoonnummer invoeren
Overige telefoonnummers:
Menu Nieuwe invoer OK
OK
Naam invoeren OK
Telefoonnummer invoeren
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Contact selecteren/bewerken
¤
Contacten openen
¤ Met naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd
of
¤ Het eerste teken van de naam invoeren Evt. met
doorbladeren naar
de gewenste naam
Nummer weergeven:
¤ Menu
Contact wijzigen: ¤ Menu
wissen
Nummer weergeven
Invoer wijzigen OK
met contact wijzigen
OK
met
OK
teken
27
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / telephony.fm / 5/29/19
Contacten
Snelkiestoets instellen
¤
Contact selecteren Menu
Toets selecteren
OK (
Snelkiestoets
= geselecteerd)
OK
Toetsprogrammering wissen
¤
OK
Contactpersoon selecteren Menu
Geen sneltts OK ( = geselecteerd)
Snelkiestoets
Contacten/contact wissen
Contact wissen
¤
Contact selecteren
Menu
Invoer wissen
OK
Contacten wissen
¤
Menu
Lijst wissen
OK
Wissen met OK bevestigen
Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen
De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen
en ontvangen.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Contactpersoon versturen naar een andere handset
¤
Contact selecteren Menu
Invoer versturen OK
intern nummer van de ontvangende handset selecteren OK
Alle contactpersonen versturen naar een andere handset
¤
28
Menu
Lijst versturen OK
ontvangende handset selecteren OK
intern nummer van de
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / answering.fm / 5/29/19
Voicemail
Voicemail
De voicemail is bij de netwerkaanbieder ingeschakeld.
Nummer van de voicemail invoeren
¤
Antwoordapparaat
invoeren
OK
Voicemail
OK
Nummer
OK . . . de voicemail wordt ingeschakeld
Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u een
telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.
Berichten beluisteren
Via het menu:
¤
afspelen
Antwoordapparaat OK
OK
Voicemail OK
Berichten
¤ Toets
lang indrukken
Via de berichtenlijst: ¤ Berichtentoets
lang indrukken . . . de lijst wordt
Met de toets 1:
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
geopend
Voicem.:
OK
29
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / applications.fm / 5/29/19
Overige functies
Overige functies
Snelkiezen
Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als u de toets
indrukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.
Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn,
wordt op het display links A en rechts B weergegeven.
B
A
Toets programmeren
¤ In de ruststand op toets A of B drukken OK
of
¤
¤
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
Oproepbeheer
OK
Functietoets "A" / "B"
OK
Snelkiezen OK
Telefoonnummer invoeren OK
Naam
invoeren
Of telefoonnummer uit Contacten overnemen:
Contact
selecteren Nummer met OK bevestigen Naam met OK bevestigen
OK ( = snelkiestoets is ingeschakeld)
Zodra de toets geprogrammeerd is, wordt boven de toets de ingevoerde
naam op het display weergegeven. Als u geen naam heeft ingevoerd, wordt
het telefoonnummer weergegeven.
Snelkiezen uitschakelen
¤
Oproepbeheer OK
Geen functie
OK (
Functietoets "A" / "B"
= snelkiestoets is uitgeschakeld)
Wekker
Datum en tijd zijn ingesteld.
30
OK
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / applications.fm / 5/29/19
Overige functies
Wekker in-/uitschakelen
¤
Wekker OK Inschakelen OK ( = ingeschakeld)
¤ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren OK
Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd
weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.
Wektijd invoeren/wijzigen
¤
Wekker OK
Wektijd OK
minuten invoeren
Wektijd in uren en
OK
Wekoproep uitschakelen
Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone ( pag. 40) hoorbaar is.
¤ Uit . . . de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld
of
¤ Later of willekeurige toets indrukken . . . in het display wordt Snooze
weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Babyfoon
Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen
externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets
(intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt
na ca. 90 sec. afgebroken.
Met de functie Intercom kunt u de oproep van deze functie beantwoorden.
Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby
bevindt, in- of uitgeschakeld.
Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende
oproepen alleen op het display (zonder oproepsignaal) gesignaleerd. De
displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn
uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het
midden van de navigatietoets (midden) zijn geblokkeerd.
Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor
de duur van het gesprek onderbroken. De functie blijft echter ingeschakeld.
De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de
handset niet uitgeschakeld.
31
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / applications.fm / 5/29/19
Overige functies
De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De
microfoon moet op de baby zijn gericht.
Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset
aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.
De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van
de functie actief.
Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.
Na het inschakelen:
¤ Gevoeligheid controleren.
¤ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep
naar een extern nummer wordt verstuurd.
Babyfoon inschakelen en instellen
¤
Babyfoon OK
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen OK ( = ingeschakeld) . . . als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct
ingeschakeld
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Bestemming invoeren/wijzigen:
¤
Bestemming OK
Intern of Externe oproep selecteren
bij Externe oproep telefoonnummer invoeren OK
OK
Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay
Babyfoon en het bestemmingsnummer weergegeven.
Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
¤
Intercom OK ( = ingeschakeld)
Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren
Babyfoon
uitschakelen:
Alarm annuleren:
¤ In de ruststand displaytoets Uit indrukken
¤ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets
indrukken
32
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / applications.fm / 5/29/19
Overige functies
Babyfoon van extern uitschakelen
Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.
¤ Alarmoproep beantwoorden
Toetsen
indrukken
De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de
ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen
oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets Uit indrukt.
U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw
inschakelen.
Functie opnieuw inschakelen: pag. 32
ECO DECT
Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het
basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het
gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand
tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.
DECT-signaal met wel 80% verminderen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen.
¤
Instellingen
OK
Max. bereik
OK
OK (
Basisstation
OK
ECO DECT
= bereik niet gereduceerd)
Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een
groter bereik.
DECT-signaal in de ruststand uitschakelen
Met de instelling DECT uit kunt u deze draadloze signalen ook uitschakelen.
¤
Instellingen
OK
DECT uit
OK (
OK
Basisstation
OK
ECO DECT
= DECT uitgeschakeld)
33
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / applications.fm / 5/29/19
Overige functies
Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de
handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het
stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.
Als DECT uit ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen
bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.
¤ Verbindingstoets
lang indrukken . . . u hoort de kiestoon.
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de
blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesignaleerd. De instelling geldt voor
alle aangemelde handsets.
Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen
¤
Instellingen OK
functies OK Niet storen
( = ingeschakeld)
Basisstation OK
OK Inschakelen OK
Extra
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Blokkeerlijst weergeven/bewerken
¤
Instellingen OK
Basisstation OK
Extra
functies OK Niet storen OK Blokkeerlijst OK . . . de lijst met
geblokkeerde nummers wordt weergegeven met
door de lijst
bladeren
Contactpersoon
aanmaken:
Contactpersoon
wissen:
¤ Menu Nieuwe invoer OK
¤
Telefoonnummer
invoeren
Contactpersoon selecteren
indrukken
Displaytoets
Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst
¤ Oproepenlijst openen: Berichtentoets
indrukken
Oproep.:
OK
34
Contact selecteren
OK
Nr.in blok.lijst
OK
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / extending.fm / 5/29/19
Telefoon uitbreiden
Telefoon uitbreiden
Meerdere handsets
U kunt vier handsets op het basisstation aanmelden.
Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (INT 1 – INT
4) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.
Alle interne nummers zijn al toegewezen: handset die u niet meer
gebruikt afmelden.
Handset aanmelden
De melding Handset aanmelden of Zet op basis knippert.
Aanmelden door plaatsen in het basisstation
¤ Handset in het basisstation plaatsen . . . op het display wordt
Aanmelden... weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.
Aanmelden via displaytoets of menu
De aanmelding moet zowel op het basisstation als op de handset
worden gestart. Dit moet binnen 60 sec. gebeuren.
Op de handset
¤ Displaytoets Aanm. indrukken
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
of
¤
Instellingen OK
Handset OK
het display wordt Aanmelden... weergegeven
Aanmelden . . . in
Als de aanmeldprocedure op het basisstation wordt gestart, wordt u op de
systeem-PIN gevraagd:
¤ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren OK
Op het basisstation
¤ Binnen 60 sec. de aanmeld-/paging-toets lang (min. 3 sec.) indrukken.
Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het
laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4
al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.
35
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / extending.fm / 5/29/19
Telefoon uitbreiden
Handset afmelden
U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde
handset afmelden.
¤
Instellingen OK
Handset OK
HS afmelden OK
¤
Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) OK Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren OK . . . de handset is aangemeld.
In het display knippert Handset aanmelden
Handset zoeken (paging)
Handset zoeken met behulp van het basisstation.
¤ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation kort indrukken . . . alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is
Beëindigen:
¤ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation kort indrukken
of
¤
of
op een handset indrukken
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Repeater-ondersteuning
Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.
Repeater op het basisstation inschakelen:
¤
Instellingen OK
Basisstation OK
Extra
functies OK Repeater OK ( = ingeschakeld)
Repeater op het basisstation aanmelden:
Repeater
Gebruiksaanwijzing van de
Repeater-ondersteuning en de mode ECO DECT DECT uit kunnen
niet gelijktijdig worden gebruikt.
36
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / extending.fm / 5/29/19
Telefoon uitbreiden
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/
router
Gebruik op een router
Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel
optredende echo's door het inschakelen van de XES Mode worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).
¤
Instellingen OK
Basisstation OK
Extra
functies OK XES Mode OK ( = ingeschakeld)
Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.
Gebruik op een telefooncentrale
De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is
vereist ( Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de
cijfers langzaam na elkaar invoeren.
Kiesmethode wijzigen
¤
Cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1 = impulskiezen (IDK)
Cijfer
invoeren
OK
Flash-tijd instellen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
¤
Cijfer voor de huidige flash-tijd
knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms;
5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms
Cijfer invoeren
OK
Pauze na lijnbelegging wijzigen
U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de
verbindingstoets
en het versturen van het telefoonnummer wordt
toegevoegd.
¤
Cijfer voor de huidige pauzelengte
knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.
Cijfer invoeren
OK
Pauze na R-toets wijzigen
¤
Cijfer voor de huidige pauzelengte
knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
Cijfer invoeren
OK
37
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / settings.fm / 5/29/19
Toestel instellen
Toestel instellen
Datum en tijd
Instellen
Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en
tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.
¤
Instellingen OK Datum/tijd OK
Datum (dag, maand
en jaar) met 8 cijfers invoeren OK
Tijd (uren en minuten) met 4
cijfers invoeren OK
Overnemen
Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale),
kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:
¤
. . . cijfer voor de huidige instelling
knippert:
1 = nooit
2 = eenmalig als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
3 = altijd
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
¤
gewenste cijfer(s) invoeren
OK
Display
Displaytaal
¤
Instellingen OK
Taal selecteren
OK (
Handset OK
= ingeschakeld)
Taal
OK
Als u per ongeluk een taal hebt ingesteld die u niet begrijpt:
¤
Toetsen na elkaar indrukken
Taal
selecteren OK
38
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / settings.fm / 5/29/19
Toestel instellen
Screensaver
De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere
periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.
¤
Instellingen OK
Handset OK Display OK
Screensaver OK ( = ingeschakeld)
Groot lettertype instellen
Cijfers bij het kiezen groot weergeven.
¤
Instellingen OK
Handset
Grote cijfers OK ( = ingeschakeld)
OK
Display
OK
Contrast
Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.
¤
Instellingen OK
Handset OK Display OK
Contrast OK
Niveau selecteren OK ( = geselecteerd)
Verlichting
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een
langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties
handset in lader en handset buiten de lader onafhankelijk van elkaar
inschakelen of uitschakelen.
¤
Instellingen OK
Handset OK Display OK
LCD aan uit lader of LCD aan in lader OK ( = ingeschakeld)
De instelling LCD aan uit lader verkort de standby-tijd.
Bij oproep display uit
Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u
deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.
¤
Instellingen OK
Handset OK Display OK
LCD uit tijdens gesprekken OK ( = ingeschakeld)
Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.
39
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / settings.fm / 5/29/19
Toestel instellen
Tonen en signalen
Gespreksvolume
Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.
¤
Instellingen OK
Handset OK
Geluidsinstelling OK
Spraakvolume
Oortelefoon /
Handsfreevolume OK . . . de huidige instelling wordt weergegeven
Volume selecteren OK ( = geselecteerd)
Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen
Pas tijdens een gesprek het volume van de ontvanger aan in 5 niveaus of
Extra luid.
¤ Navigatietoets indrukken met volume instellen
Toonhoogte
Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.
¤
Instellingen OK
Handset OK
Geluidsinstelling OK
Geluid handset OK
OK ( = geselecteerd)
Laag / Hoog
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)
Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen.
¤
Instellingen OK
Handset OK
Geluidsinstelling OK
Ringtonevolume OK
selecteren OK
Volume
Ringtone
Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.
¤
Instellingen OK
Handset OK
Geluidsinstelling OK
Ringtone OK
Externe oproep /
gewenste ringtone
Interne oproep / Wekker selecteren OK
selecteren OK ( = geselecteerd)
Oproepsignaal permanent uitschakelen /
Opnieuw inschakelen
¤ In de ruststand de bovenkant van de navigatietoets
Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool
40
lang indrukken.
in het display.
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / settings.fm / 5/29/19
Toestel instellen
Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen
¤ Menu Belsignaal uit OK
Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen:
Periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's
nachts.
Nachtstand inschakelen/uitschakelen.
¤
Oproepbeheer OK
Tijdinstelling OK
Inschakelen OK ( = ingeschakeld)
Periode instellen
Oproepbeheer OK
Instellingen OK Stil van:
tot: Tijd met 4 cijfers invoeren
¤
Tijdinstelling OK
Tijd met 4 cijfers invoeren
OK
OK
Stil
Anonieme oproepen uit
U kunt uw handset zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.
¤
Oproepbeheer OK
Anoniem stil OK
( = ingeschakeld)
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Attentiesignalen en batterijsignaal in-/uitschakelen
De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.
Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw
bericht
Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek
tot onder een bepaalde waarde.
Bereiksignaal: Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het
bereik van het basisstation begeeft
U kunt attentiesignalen en het batterijsignaal onafhankelijk van elkaar in- of
uitschakelen.
¤
Instellingen OK
Handset OK
Geluidsinstelling OK
Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik OK ( = ingeschakeld)
41
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / settings.fm / 5/29/19
Toestel instellen
Wachtmelodie
U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en
bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.
¤
. . . cijfer voor de huidige instelling
knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld
gewenst cijfer
invoeren
OK
Systeem
Systeem-PIN wijzigen
Instellingen OK
¤
PIN OK
0000) OK
Basisstation OK
Systeemhuidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard:
nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren OK
Systeem-PIN resetten
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode 0000:
¤ Netsnoer lostrekken van het basisstation Aanmeld-/paging-toets op het
basisstation ingedrukt houden Tegelijkertijd het netsnoer weer
aansluiten op het basisstation Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden
. . . Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN 0000 wordt ingesteld
Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld.
Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.
Handset resetten
U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de
aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.
¤
Instellingen OK
Handset OK
Reset handset
OK . . . Stnd.instel. herstellen? OK
Basisstation resetten
Bij het resetten wordt de modus DECT uit gedeactiveerd, worden individuele
instellingen gereset en alle lijsten gewist.
De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code 0000.
Datum en tijd blijven behouden.
42
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / settings.fm / 5/29/19
Toestel instellen
Basisstation via het menu resetten
De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt niet gereset.
¤
Instellingen OK
Basisstation OK
Reset basis
OK . . . Reset? OK
Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de
oorspronkelijke code 0000.
¤ Netsnoer van het basisstation verwijderen Aanmeld-/paging-toets op
het basisstation ingedrukt houden
Tegelijkertijd het netsnoer weer
aansluiten op het basisstation
Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt
houden
43
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.
Bezoek onze klantenservice
Hier vindt u o.a.:
• Vragen& antwoorden
• Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
• Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkerss
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... Online:
via het contactformulier op de pagina van de klantenservice
... per telefoon:
voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice België 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de
oproep.
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(1,00 € per gesprek)
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in
Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke
telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen
doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het
betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de
instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit
gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het
product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product
verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het
gekochte product blijken.
44
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Klantenservice
Vragen en antwoorden
Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op
www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht
van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Probleem
Oorzaak
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Oplossing
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Geen displayweergave.
De handset is niet ingeschakeld.
De batterijen zijn leeg.
Verbreektoets
ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation
zetten.
Batterijen laden/vervangen.
Geen draadloze verbinding met het basisstation, op het display knippert Basisstation.
De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
De handset is niet aangemeld.
Het basisstation is niet ingeschakeld.
¤ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen.
¤ Handset aanmelden.
¤ Controleer de netstekker van het basisstation.
U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een
nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
¤ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.
PIN vergeten.
De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
¤ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000.
Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.
45
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Klantenservice
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Garantiecertificaat voor België
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant)
aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:
• Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24
maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos
repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de
techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen,
keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes
maanden na aankoopdatum.
• Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het
gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde
dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads).
Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde
software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
• Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die
onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
• Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de
vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom
van Gigaset Communications.
• Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie.
De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset
Communications Nederland BV.
• Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
• De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de
garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
• Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications
zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te
brengen.
• De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten
nadele van de klant.
Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset
Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.
46
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Klantenservice
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Garantiecertificaat voor Nederland
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor
dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de
aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland
B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos
repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de
reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd
RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt.
Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications
Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden
garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
• Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen
dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
• Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is
verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld
en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
• Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
• Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
• Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
• Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen)
defecten zijn ontstaan;
• Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
• Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor
zover dergelijke condities zijn aangegeven;
• Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
• De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt
geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
47
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Informatie van de fabrikant
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke
aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch
beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
Informatie van de fabrikant
Goedkeuring
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse
telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur
Gigaset E290 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het
volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van
overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
Gegevensbescherming
Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist
daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de
technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design”). Alle gegevens
die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken.
Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden
gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en
beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.
De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/privacy-policy
48
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Informatie van de fabrikant
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze
producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit
geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de
uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op
internet onder
www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale
normen ISO 14001 en ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management
Service GmbH
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het
verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel
waar u het product hebt gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn
bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat
het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude
apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen
bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product
heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.
49
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Informatie van de fabrikant
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen
oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het
toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet
alle substanties getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden
hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Contact met vloeistoffen
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4 Alle delen droog deppen.
5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen
naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in
een magnetron of oven, enz.).
6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
50
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Technische gegevens
Technische gegevens
Oplaadbare batterijen
Technologie:
Afmetingen:
Spanning:
Capaciteit:
Nikkel-metaalhydride (NiMH)
AAA (Micro, HR03)
1,2 V
400 - 1000 mAh
Gebruiksduur/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom
van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).
Stand-by-tijd (uren)
200 / 100*
Gesprekstijd (uren)
10
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)
90 / 65*
Laadduur In lader (uren)
4,5
Laadduur in basisstation (uren)
5
* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand
Stroomverbruik van de handset in de lader
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Tijdens opladen:
Handhaven van het laadniveau:
ca. 2,10 W
ca. 1,30 W
Stroomverbruik van het basisstation
Tijdens stand-by:
• Handset in lader (laden)
• Handset in lader (druppelladen)
• Handset buiten lader
Tijdens het gesprek:
ca. 2,00 W
ca. 0,60 W
ca. 0,55 W
ca. 0,65 W
51
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / appendix.fm / 5/29/19
Technische gegevens
Algemene technische gegevens
DECT-standaard
GAP-standaard
Radiofrequentie
Bereik
Stroomvoorziening basisstation
Zendvermogen
wordt ondersteund
wordt ondersteund
1880-1900 MHz
tot 300m buiten, tot 50m binnen
230 V ~/50 Hz
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal,
250 mW pulsvermogen
+5°C tot +45°C,
20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Omgevingsvoorwaarden tijdens
gebruik:
Tabellen met tekensets
De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.
Letters/tekens invoeren
¤
¤
Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
Hekje-toets
kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123",
van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Standaardtekens
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
*
1) Spatie
52
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ğ ï
í
ì
î
ı
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ş
ù
ý
+
>
§
ò
ô
õ
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
`
;
_
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / menutree.fm / 5/29/19
Menu-overzicht
Menu-overzicht
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in
alle landen en bij alle providers beschikbaar.
Hoofdmenu openen:
indrukken
In de ruststand van de handset de navigatietoets
Antwoordapparaat
Berichten afspelen
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 29
Voicemail
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 29
Nieuwe invoer
pag. 27
Nummer weergeven
pag. 27
Invoer wijzigen
pag. 27
Invoer wissen
pag. 28
Invoer versturen
pag. 28
Lijst wissen
pag. 28
Telefoonboek
Menu
Lijst versturen
pag. 28
Snelkiestoets
pag. 28
Inschakelen
...............................
pag. 30
Wektijd
..............................
pag. 31
Inschakelen
...............................
pag. 32
Bestemming
...............................
pag. 32
Intercom
...............................
pag. 32
Snelkiezen
...............................
pag. 21
Tijdinstelling
...............................
pag. 41
Anoniem stil
...............................
pag. 41
Functietoets "A" / "B"
...............................
pag. 30
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Wekker
Babyfoon
Oproepbeheer
53
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / menutree.fm / 5/29/19
Menu-overzicht
Instellingen
Datum/tijd
.............................................
pag. 38
Handset
Geluidsinstelling
Spraakvolume
pag. 40
Ringtonevolume
pag. 40
Ringtone
pag. 40
Akoestisch profiel
pag. 40
Batterij zwak
pag. 41
Adviestonen
pag. 41
Waarschuwing bereik
pag. 41
Grote cijfers
pag. 39
LCD uit tijdens
gesprekken
pag. 39
LCD aan in lader
pag. 39
LCD aan uit lader
pag. 39
Screensaver
pag. 39
Contrast
pag. 39
Taal
........................
pag. 38
Autom. aann.
........................
pag. 21
Aanmelden
........................
pag. 35
HS afmelden
........................
pag. 36
Reset handset
........................
pag. 42
Oproepen
........................
pag. 26
Systeem-PIN
........................
pag. 42
Reset basis
........................
pag. 42
Extra functies
Repeater
pag. 36
XES Mode
pag. 37
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Display
Basisstation
54
Niet storen
pag. 34
ECO DECT
........................
pag. 33
Meeluisteren
........................
pag. 23
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 5/29/19
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aan-/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Alarm (babyfoon) uitschakelen . . . . . . . 32
Alarm annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Attentiesignalen in-/uitschakelen. . . . . 41
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
B
Babyfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Babyfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Basisstation
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
aansluiten op router . . . . . . . . . . . . . . . . 12
standaardinstellingen van
het toestel herstellen . . . . . . . . . . 42
Batterij
aanbevolen batterijen . . . . . . . . . . . . . . 51
laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Batterijsignaal in-/uitschakelen . . . . . . . 41
Beluisteren
berichten (voicemail) . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bericht (voicemail) beluisteren . . . . . . . . 29
Berichtenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 25
Bijschakelen in een gesprek . . . . . . . . . . . 23
Blokkeerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
C
CLI, Calling Line Identification. . . . . . . . . 24
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CLIR, CLI Restriction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Contact
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . 50
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contact selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contactpersoon/lijst naar
handset versturen . . . . . . . . . . . . .
eerste nummer opslaan . . . . . . . . . . . .
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
snelkiestoets instellen . . . . . . . . . . . . . .
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
27
27
28
28
44
D
Datum en tijd
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 38
overnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
DECT-signaal reduceren . . . . . . . . . . . . . . 33
Display
contrast instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
gebroken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
groot lettertype instellen. . . . . . . . . . . 39
Displayfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 15, 38
Displaytoets
programmeren met snelkiezen . . . . 30
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Draadloze module uitschakelen . . . . . . 33
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
F
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)
Functie Extra luid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functie Snelkiezen
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
16
30
30
55
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 5/29/19
Trefwoordenregister
G
Garantiecertificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Gebroken display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gebruiksduur van de handset . . . . . . . . . 51
Geen DECT-signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gegevensbescherming . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gespreksvolume wijzigen
permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
tijdens het gesprek . . . . . . . . . . . . . . 20, 40
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
H
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
als babyfoon gebruiken . . . . . . . . . . . . . 31
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . 23
gespreksvolume wijzigen
(tijdens het gesprek) . . . . . . . 20, 40
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
instellen (individueel) . . . . . . . . . . . . . . . 38
meerdere gebruiken . . . . . . . . . . . . 22, 35
resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
toonhoogte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
volume wijzigen (permanent).. . . . . . 40
voor ruimtebewaking (babyfoon)
gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Handsfree-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hoofdletters, kleine letters of cijfers . . . 6
I
In gebruik nemen, handset. . . . . . . . . . . . 14
Informatie van de fabrikant . . . . . . . . . . . 48
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . 11
Inschakelen
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
56
Intern
bijschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intern bijschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interne oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inzameling van afval
en oude apparaten. . . . . . . . . . . . . . .
23
23
22
23
23
22
49
K
Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kiespauze invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Klantenservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
L
Laadduur van de handset. . . . . . . . . . . . .
Lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lijst
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lijsttype instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
13
26
27
26
M
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menu
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Menunavigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . 22
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
N
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
displayfuncties oproepen . . . . . . . . . . 18
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Niet storen, blokkeerlijst . . . . . . . . . . . . . . 34
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 5/29/19
Trefwoordenregister
O
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . . . . 50
Ontvangstversterker, zie Repeater
Oplossingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Oproep
deelnemer bijschakelen . . . . . . . . . . . . 23
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oproepen
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oproepenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
lijsttype instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
nummer kopiëren naar
blokkeerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oproepsignaal
tijdgestuurd in-/uitschakelen . . . . . . . 41
Oproepsignaal (handset)
in-/uitschakelen met toets . . . . . . . . . . 40
in-/uitschakelen via menu . . . . . . . . . . 41
voor anonieme oproepen
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Paging-toets
toestel zonder antwoordapparaat. . . 7
Pauze na lijnbelegging . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pauze na R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
R
Repeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Reset (basisstation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Reset (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ringtones (handset) instellen . . . . . . . . . 40
Ringtone-volume zie volume van het
oproepsignaal
Router, gebruik achter . . . . . . . . . . . . . . . . 37
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ruggespraak (intern). . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . 31
S
Screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Snelkiesnummer
kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Snelkiesnummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Snelkiestoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Stroomverbruik (basisstation) . . . . . . . . 51
Stroomverbruik (handset) . . . . . . . . . . . . 51
Symbool
draadloos contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
laadniveau van de batterijen . . . . . . . 19
oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Systeem-PIN
resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
T
Taal
voor display instellen . . . . . . . . . . . . . . .
Tabellen met tekensets (Handset) . . . .
Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoneren
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . .
Telefooncentrale
flash-tijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . . . .
pauze na lijnbelegging wijzigen . . .
pauze na R-toets wijzigen . . . . . . . . . .
15
52
52
20
22
21
37
37
37
37
57
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / LUGSIX.fm / 5/29/19
Trefwoordenregister
Telefoonnummer
invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
kiezen uit Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . 20
kiezen uit de
nummerherhalingslijst . . . . . . . . . 20
met snelkiestoets kiezen . . . . . . . . . . . . 21
uit de oproepenlijst selecteren . . . . . 21
van de beller weergeven (CLIP) . . . . . 24
Toets 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . 6, 16
Toetsen
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 25
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 22
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toets 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
verbreektoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Toonhoogte van de handset . . . . . . . . . . 40
50
29
29
29
27
16
40
W
Uitschakelen
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wachtmuziek in-/uitschakelen . . . . . . . 42
Weergave
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
externe oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nummerweergave (CLIP) . . . . . . . . . . . 24
procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
van nieuwe berichten
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Weergavemethode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wekker in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 31
Wekoproep uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 31
Wektijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
V
X
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Verbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
Verbreektoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 16
Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Versturen, contactpersoon naar
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
XES-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
U
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019,
Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bericht beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . .
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voicemaillijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume van het oproepsignaal
(handset) instellen . . . . . . . . . . . . . . .
Z
Zoeken
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
58
Gigaset E290 / LUG BE-NL nl / A31008-M2901-M201-1-3F19 / Cover_back_c.fm / 5/29/19
Template Module, Elderly, Version 1.1, 01.04.2019
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising