Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio Керівництво користувача

Gigaset A415 Trio Керівництво користувача
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
1
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
Швидкий погляд на слухавку
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
1 Стан заряду акумуляторів
2 Піктограма автовідповідача
(лише для моделі A415A/
AS405A)
3 Потужність сигналу
4 Функціональні клавіші
1
5 Клавіша завершення виклику
2
та клавіша увімкнення/
вимкнення
3
6 Клавіша розмови/клавіша
режиму «вільні руки»
7 Клавіша керування (p)
ª Настройка аудіо
INT Внутрішній виклик
â Телефонна книга
(директорія)
| Вимкнення мікрофона під
4
час виклику
8 Клавіша 1
Відкривання автовідповідача
5
(лише для моделі A415A/
6
AS405A)/автовідповідача
мережі
9 Клавіша «зірочка»
7
Увімкнення/вимкнення дзвінків
(натисніть і утримуйте);
8
під час відкритого з’єднання:
переключення між імпульсним
і тоновим набором (натисніть
коротко)
10 Клавіша 0/клавіша
повторного набору
9
Утримання виклику
10
(короткочасне скидання):
11
натисніть і утримуйте
11 Клавіша «решітка»
12
Увімкнення та вимкнення
блокування клавіатури
(натисніть і утримуйте);
переключення між верхнім
і нижнім регістром або
цифрами; вставлення паузи
під час набору (натисніть
і утримуйте)
12 Мікрофон
Зверніть увагу
ÐÃ
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Про нові повідомлення у списку
викликів/списку повідомлень
автовідповідача/списку
повідомлень автовідповідача
мережі свідчить надпис Нові
повідомл. на екрані, а ліва
функціональна клавіша блимає
(якщо настроєно ¢ стор. 9).
Функціональні клавіші слухавки:
Клавіша відкриває функцію, яку
вказано на екрані над цією клавішею.
Зобра- Функція, яка відкривається
ження після натискання
’ Відкривання списку
викликів (¢ стор. 9).
§Menu§ Відкривання головного
”
Y
X
Ü
§OK§
меню/підменю (див. огляд
меню ¢ стор. 21).
Назад на один рівень меню.
Прокручування вгору/вниз
або регулювання гучності за
допомогою клавіші q.
Переміщення курсора
ліворуч або праворуч за
допомогою клавіші r.
Видалення одного символу
перед курсором.
Підтвердження вибору
функції меню чи
збереження запису.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
2
Швидкий погляд на базу
База A415A/AS405A
2
4
3
База A415/AS405
1 Клавіша реєстрації/пошуку:
Пошук слухавок (коротко натисніть, пошук ¢ стор. 12).
Реєстрація слухавок (натисніть і утримуйте ¢ стор. 13).
2 Клавіші гучності: (– = тихіше; + = гучніше)
Під час відтворення повідомлення: регулювання гучності розмови.
Під час дзвінка: регулювання гучності мелодії дзвінка.
1
3 Клавіша відтворення/зупинення:
6
Увімкнення та вимкнення автовідповідача (натисніть і утримуйте);
відтворення нових повідомлень автовідповідача (натисніть коротко);
5
під час відтворення повідомлення: скасування відтворення
(натисніть коротко).
Горить: автовідповідач увімкнуто.
Блимає: надійшло принаймні одне нове повідомлення,
повідомлення відтворюється або записується.
Блимає дуже швидко: пам’ять заповнено.
Під час відтворення повідомлення:
4 Перехід на початок поточного повідомлення (натисніть один раз)
1
або до попереднього повідомлення (натисніть двічі).
5 Перехід до наступного повідомлення.
6 Видалення поточного повідомлення.
ECO DECT
Під час розмови потужність передачі сигналу автоматично регулюється відповідно до відстані між слухавкою та
базою; чим менша відстань, тим нижча потужність (випромінювання). У стані очікування передача сигналу на
слухавці вимикається. Лише база підтримує контакт зі слухавкою за допомогою радіосигналів низької частоти.
Ваш телефон підтримує можливість додаткового зниження потужності передачі сигналу:
1) Зменшення потужності передачі сигналу (режим Eco)
Якщо настройку Макс. діап. вимкнуто (дерево меню ¢ стор. 22), потужність передачі сигналу в режимі
очікування та під час розмови зменшується майже на 80 % на половині діапазону.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
2) Вимкнення передачі сигналу (режим Eco+)
За допомогою настройки Без випром. (дерево меню ¢ стор. 22) можна зовсім вимкнути передачу сигналу бази
в режимі очікування. Зверніть увагу.
◆ Потрібно, щоб усі зареєстровані слухавки підтримували цю функцію.
◆ Щоб швидко з’єднувати вхідні виклики, слухавка час від часу переходить у режим прийому на короткий час.
Це збільшує споживання енергії і тим самим зменшує час очікування та розмови.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
3
Правила техніки безпеки
Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.
Телефон не можна використовувати у разі збою живлення. Також буде неможливо передати екстрені
виклики.
Номери екстрених служб не можна набрати, якщо ввімкнено блокування клавіатури/екрана!
Використовуйте лише акумулятори, що відповідають технічним вимогам (див. список дозволених
акумуляторів www.gigaset.com/service). Ні в якому разі не використовуйте звичайні
(неперезаряджувані) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди
здоров’ю та призвести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.
Слухавку не слід використовувати, коли кришку акумулятора відкрито.
Не використовуйте пристрої в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).
Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у
ванній або душовій кімнаті.
Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.
Під час заряджання доступ до розетки має бути відкрито.
Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він
може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.
Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть
спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для
здійснення ремонту.
Не підносьте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв’язку. Це може
призвести до серйозного хронічного погіршення слуху.
Телефон може викликати перешкоди (дзижчання або свист) в аналогових слухових апаратах або
спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових
апаратів.
Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за
дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря).
Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до
його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел
високочастотної енергії (технічні
характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Перші кроки
Перегляньте вміст упаковки
Упаковка з базою та слухавкою: Одна слухавка Gigaset, одна база Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, один
адаптер електричної мережі, один телефонний шнур, два акумулятори, одна кришка для акумуляторів, один
посібник користувача.
Упаковка зі слухавкою та гніздом для заряджання: Одна слухавка Gigaset, одне гніздо для заряджання з
адаптером електричної мережі, два акумулятори, одна кришка для акумуляторів, один посібник користувача.
Якщо Ви придбали модель із кількома слухавками, упаковка повинна містити по два акумулятори, по одній
кришці для акумуляторів та по одному гнізду для заряджання з адаптером електричної мережі для кожної
додаткової слухавки.
Настроювання бази та гнізда для заряджання (якщо входить у комплект)
База та гніздо для заряджання призначені для використання в закритих сухих приміщеннях за температури від
+5 °C до +45 °C.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
4
¤ Установіть базу ближче до центру будинку або квартири на пласкій неслизькій поверхні. Можна також
установити базу та гніздо для заряджання на стіні.
Зверніть увагу
Зверніть увагу на діапазон дії бази. Він становить до 300 м на вулиці за відсутності перешкод та до 50 м у
приміщеннях.
Зазвичай ніжки телефону не залишають слідів на поверхнях. Однак, беручи до уваги велику кількість
різноманітних лаків та полірувальних речовин, які використовуються у виробництві меблів, не можна повністю
виключати виникнення слідів.
Догляд: Протирайте базу, гніздо для заряджання та слухавку вологою тканиною (не використовуйте жодних
розчинників) або антистатичною ганчіркою. Ні в якому разі не використовуйте суху тканину. Це може
спричинити виникнення статичного заряду.
Зверніть увагу:
◆ Ні в якому разі не можна піддавати телефон впливу джерел тепла, прямих сонячних променів чи інших
електричних пристроїв.
◆ Захищайте пристрій Gigaset від вологи, пилу, їдких рідин та випаровувань.
Підключення бази
¤ Спочатку підключіть адаптер електричної мережі 1.
¤ Потім підключіть роз’єм телефону 2 та вставте
A415A/
AS405A
1
1
кабелі в напрямні для кабелів.
Зверніть увагу:
◆ Адаптер електричної мережі повинен завжди бути
підключений, інакше телефон не працюватиме.
◆ Використовуйте лише ті адаптер електричної мережі
й телефонний шнур, які входять у комплект. Контакти
для підключення на телефонних кабелях можуть
різнитися.
◆ Автовідповідач (лише для моделі A415A/AS405A)
готовий до використання прибл. через 30 секунд
після підключення бази.
2
1
A415/
AS405
1
1
2
1
Підключення гнізда для заряджання (якщо входить у комплект)
2
1
¤ Підключіть плаский штекер до
джерела живлення бази 1.
¤ Вставте адаптер електричної мережі
в електричну розетку 2.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
4
Якщо штекер потрібно відключити від
гнізда для заряджання, натисніть кнопку
звільнення 3 та відключіть штекер 4.
3
Настроювання слухавки для використання
Екран захищено пластиковою плівкою. Цю захисну плівку потрібно зняти.
Вставлення акумуляторів та закриття кришки для акумуляторів
Увага!
Використовуйте лише ті акумулятори, які рекомендує компанія Gigaset Communications GmbH (¢ стор. 18),
тобто ніколи не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки, оскільки це може завдати значної
шкоди здоров’ю та призвести до травми. Наприклад, батареї можуть вибухнути. Також існує загроза
неналежної роботи телефону чи його пошкодження внаслідок використання батарей будь-якого типу крім
рекомендованого.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
5
¤ Вставте акумулятори,
правильно зорієнтувавши
їхню полярність.
Полярність позначено у
відділенні для акумуляторів.
¤ Вставте кришку для
акумуляторів верхньою
частиною вперед.
¤ Потім посуньте її вгору, поки
вона не зафіксується із
клацанням.
Щоб відкрити кришку для акумуляторів,
зокрема для заміни акумуляторів:
¤ Зачепіть виїмку на верхній частині
кришки та посуньте кришку вниз.
Перше заряджання та розряджання акумуляторів
Стан заряду акумуляторів відображатиметься правильно, лише якщо під час першого використання акумулятори
було повністю заряджено та розряджено.
6
год.
¤ Заряджайте слухавку на базі або у гнізді для
заряджання протягом 6 годин.
Зверніть увагу
Слухавку можна розміщувати лише на призначених
для цього базі та гнізді для заряджання Gigaset.
¤ Після заряджання зніміть слухавку з бази або гнізда
для заряджання та поставте її на місце лише тоді, коли
акумулятори буде повністю розряджено.
Зверніть увагу
◆ Упаковка з базою та слухавкою: Слухавку заздалегідь зареєстровано на базі. Якщо Ви придбали модель
◆
◆
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
◆
◆
із кількома слухавками, усі слухавки вже зареєстровано на базі. Слухавку не потрібно реєструвати знову.
Однак якщо слухавку не зареєстровано на базі (на екрані відображається повідомлення Рег.слухавку або
Постав на базу), зробіть це вручну (¢ стор. 13).
Упаковка зі слухавкою та гніздом для заряджання: зареєструйте слухавку вручну (¢ стор. 13).
Після першого заряджання та розряджання акумуляторів слухавку можна встановлювати на зарядному
пристрої після кожного виклику.
Завжди повторюйте операцію заряджання та розряджання, якщо акумулятори було вийнято та знову
вставлено у слухавку.
Під час заряджання акумулятори можуть нагріватися. Це безпечно.
З часом ємність заряду акумуляторів зменшується з технічних причин.
Змінення мови екрана
Змініть мову екрана, якщо поточна настроєна мова є незрозумілою для вас.
§Menu§ ¤ 421 (натискайте клавіші одна за одною) ¤ q (виберіть мову) ¤ §OK§ (‰ = поточна мова)
¤ Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику a для повернення у стан очікування.
Настроювання дати й часу
Настройте дату й час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було
використовувати будильник.
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ Дата/час ¤ §OK§ ¤ Дата ¤ ~ (введіть день, місяць і рік у 6-значному форматі)
¤ §OK§ ¤ Час ¤ ~ (введіть години та хвилини в 4-значному форматі) ¤ §OK§ (повідомлення на екрані: Збережено)
¤ a (натисніть і утримуйте для повернення у стан очікування).
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
6
Можна переміщувати курсор ліворуч або праворуч, натискаючи клавішу керування ліворуч або праворуч r.
Зверніть увагу
Якщо телефон отримує значення дати й часу під час відображення номера абонента (наприклад, від
постачальника послуг мережі, маршрутизатора чи міні-АТС), можна вказати, чи потрібно копіювати ці дані
на телефон.
¤ Натисніть таку послідовність клавіш: §Menu§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
На екрані відображається таке зображення; поточна настройка блимає:
¤ Натисніть одну з наведених нижче клавіш, щоб вказати, коли потрібно копіювати ці дані на телефон:
Q
Ніколи,
Один раз, якщо на телефоні не настроєно дату й час,
або 1
або 2
Завжди
Відображається Ваш вибір (наприклад, 2):
973 SET: [2]
¤ Натисніть функціональну клавішу §OK§.
Екран у стані очікування
Коли телефон буде зареєстровано, а час настроєно, телефон перейде у стан очікування, як показано у прикладі.
Ð
Відображення екрана
Ã
◆ Прийом між базою та слухавкою:
- Від чіткого сигналу до слабкого: Ð ¨ § ¦
INT
- Сигнал прийому відсутній: ¥
◆ Увімкнення автовідповідача (лише для моделі A415A/AS405A):
23.04.
- ± Автовідповідач увімкнуто.
◆ Стан заряду акумуляторів:
‘
- U Заряд становить більше 66 %
- V Заряд становить 34 % до 66 %
- e Заряд становить 11 % до 33 %
- = Заряд становить менше 11 %
- = Блимає: заряд акумуляторів майже вичерпано (залишилося менше 10 хвилин розмови)
= e V U Акумулятори заряджаються
Якщо ввімкнуто режим Без випром. (¢ стор. 22), вгорі зліва відображається піктограма ½.
U
1
10:53
Menu
Увімкнення/вимкнення слухавки
Натисніть і утримуйте клавішу a, щоб увімкнути або вимкнути слухавку. Якщо вимкнену слухавку розташувати
на базі чи у гнізді для заряджання, її буде ввімкнуто автоматично приблизно через 30 сек.
Тепер телефон готовий до використання.
Якщо у Вас виникнуть питання з приводу користування телефоном, прочитайте поради щодо виправлення
неполадок («Запитання та відповіді», ¢ стор. 18) або зверніться до команди служби підтримки користувачів
¢ стор. 19.
Інструкції щодо використання меню
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Доступ до функцій телефону здійснюється через меню, яке складається з кількох рівнів (огляд меню ¢ стор. 21).
Головне меню (перший рівень меню)
¤ Коли слухавка перебуває у стані очікування, натисніть функціональну клавішу §Menu§ або праву частину клавіші
керування v, щоб відкрити головне меню.
Функції головного меню відображаються у вигляді піктограм і назв функцій.
Вибір функції:
¤ Функції можна прокручувати за допомогою клавіші керування q. Функція відображається на екрані.
¤ Натисніть функціональну клавішу §OK§ або праву частину клавіші керування v для вибору функції, яка
відображається. Відкриється відповідне підменю, у ньому буде відображено перший елемент.
Якщо натиснути функціональну клавішу ” або коротко натиснути клавішу завершення виклику a, екран
повернеться в режим очікування.
Підменю
Функції у підменю позначаються назвами.
Вибір функції:
¤ Функції можна прокручувати за допомогою клавіші керування q. Функція відображається на екрані.
¤ Натисніть функціональну клавішу §OK§, щоб вибрати функцію, яка відображається. Відкриється відповідне
підменю, у ньому буде відображено перший елемент.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
7
Якщо натиснути функціональну клавішу ” або коротко натиснути клавішу завершення виклику a, екран
повернеться на попередній рівень меню або Вашу дію буде скасовано.
Будь-які настройки, які не було підтверджено натисканням функціональної клавіші §OK§, буде скасовано.
Повернення у стан очікування
З будь-якого рівня меню:
¤ Натисніть і утримуйте клавішу завершення виклику a або
¤ Не натискайте жодних клавіш: через 2 хвилини екран автоматично повернеться в режим очікування.
Здійснення викликів
Здійснення зовнішніх викликів та завершення викликів
Зовнішні виклики – це виклики, для яких використовується загальнодоступна телефонна мережа.
~ (Введіть номер телефону) ¤ c.
Буде набрано номер телефону. (Також можна спочатку натиснути та утримувати клавішу розмови c [низький
гудок], а потім ввести номер.) Під час виклику можна регулювати гучність динаміка за допомогою клавіші t та
встановлювати гучність за допомогою клавіш q.
Завершення виклику/скасування набору: Натисніть клавішу завершення виклику a.
Можна автоматично вставляти код набору постачальника послуг мережі перед кожним номером телефону
(¢ стор. 7).
Відповідь на виклик
Слухавка сповіщає про вхідний виклик дзвінком і відображенням на екрані.
Щоб переглянути номер або ім’я абонента, що викликає, натисніть §Menu§ ¤ §АВН§ ¤ §OK§.
Натисніть клавішу розмови c, щоб прийняти виклик.
Якщо Авт.відпов. увімкнуто (див. огляд меню ¢ стор. 22), просто зніміть слухавку з бази/гнізда для заряджання.
Визначення номера телефону
Коли Вам надходить виклик, на слухавці відображається номер абонента; ім’я абонента буде відображено, якщо
його збережено в телефонній книзі (директорії).
Передумови:
1 У постачальника послуг мережі запитано послугу відображення номера абонента (CLIP) на екрані слухавки.
2 Абонент запитав у постачальника послуг мережі послугу визначення свого номера (CLI).
Щоб переглянути номер або ім’я абонента, що викликає, натисніть §Menu§ ¤ §АВН§ ¤ §OK§, перш ніж відповісти
на виклик.
Зовн. виклик відображається на екрані, якщо Ви не запитали CLIP, Прихований відображається, якщо абонент
утримує CLI, а Недоступний відображається, якщо CLI не запитано.
Дії в режимі «вільні руки»
У режимі «вільні руки» Ви розмовляєте через гучномовець – саме тому Ви можете чути абонента без потреби
тримати слухавку коло вуха. Під час розмови і прослуховування повідомлень автовідповідача (лише для моделі
Gigaset A415A/AS405A) можна вмикати або вимикати режим «вільні руки», натискаючи клавішу режиму «вільні
руки» d.
Під час розмови в режимі «вільні руки» можна регулювати гучність за допомогою клавіші t та встановлювати
гучність за допомогою клавіш q.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Відключення мікрофона
Можна відключити мікрофон слухавки під час розмови. Натисніть праву частину клавіші керування v, щоб
відключити мікрофон слухавки. Натисніть клавішу керування v знову, щоб увімкнути мікрофон.
Автоматичний попередній вибір постачальника послуг мережі
Можна зберегти код (номер попереднього вибору), який буде автоматично вставлено перед усіма іншими
номерами під час їхнього набору. Наприклад, якщо міжнародні виклики потрібно здійснювати через певних
постачальників послуг мережі, можна зберегти відповідний код набору.
У списку «З передвстан.» вкажіть коди набору або перші символи кодів набору, які потрібно призначити номеру
попереднього вибору.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
8
У списку «Без передвст.» вкажіть будь-які винятки для списку «З передвстан.».
Приклад:
Передвст.ном.
0999
З передвстан.
08
Без передвст.
081
084
Усі номери, які починаються з 08,
за винятком 081 та 084, буде набрано
з номером попереднього вибору
0999.
Номер
телефону
07112345678
08912345678
08412345678
Набраний номер
¤ 07112345678
¤ 0999 08912345678
¤ 08412345678
Вкажіть номер попереднього вибору через меню (¢ стор. 22).
Постійна деактивація попереднього вибору: Видаліть номер попереднього вибору за допомогою клавіші Ü.
Тимчасове скасування попереднього вибору:
c (натисніть і утримуйте) ¤ §Menu§ ¤ q Поп.вибір.вимк. ¤ §OK§ ¤ ~ (введіть номер) або s (виберіть номер із
телефонної книги) ¤ Номер буде набрано без цифр попереднього вибору.
Використання телефонної книги (директорії) та списків
Телефонна книга (директорія)
Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть клавішу керування s.
Можна зберегти до 100 номерів телефонів (макс. 22 цифри) з відповідними іменами (макс. 16 символів).
Введення літер/символів ¢ стор. 17.
Збереження першого номера в телефонній книзі
s ¤ Новий запис? ¤ §OK§ ¤ ~ (введіть номер) ¤ §OK§ ¤ ~ (введіть ім’я) ¤ §OK§
Збереження інших номерів у телефонній книзі (директорії)
s ¤ §Menu§ ¤ Новий запис ¤ §OK§ ¤ ~ (введіть номер) ¤ §OK§ ¤ ~ (введіть ім’я) ¤ §OK§
Вибір запису в телефонній книзі (директорії)
Відкрийте телефонну книгу за допомогою s. Далі можна виконати такі дії:
◆ Скористайтеся клавішею q, щоб прокрутити записи, доки не з’явиться потрібний.
◆ Введіть перший символ імені й за необхідності прокрутіть до потрібного запису за допомогою клавіші q.
Набір із телефонної книги
s ¤ q (виберіть запис) ¤ c
Використання інших функцій
s ¤ q (виберіть запис) ¤ §Menu§
За допомогою клавіші q можна вибрати такі функції:
Новий запис
Показати ном.
Показати ім’я
Змінити запис
Стерти запис
Відправ. запис
Стерти список
Відпр. список
Введення номера або відкривання телефонної книги натисканням клавіші керування s для
вставлення номера з телефонної книги в поточне положення курсора. Потім можна набрати
цей номер або скористатися іншими функціями за допомогою §Menu§.
Видалення вибраного запису.
Надсилання окремого запису на іншу слухавку (¢ стор. 9).
Видалення всіх записів із телефонної книги.
Надсилання повного списку контактів на іншу слухавку (¢ стор. 9).
Признач.клав.
Щодо клавіш швидкого набору, призначення поточного запису клавіші.
Використ. ном.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Збереження нового номера телефону.
Відображення номера телефону.
Відображення імені.
Редагування вибраного запису.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
9
Використання клавіш швидкого набору
Для клавіш 2–9 можна призначити записи телефонної книги:
s ¤ q (виберіть запис) ¤ §Menu§ ¤ q Признач.клав. ¤ §OK§
¤ q (виберіть клавішу) ¤ §OK§ або ~ (натисніть клавішу, якій потрібно призначити запис)
Щоб набрати номер, натисніть і утримуйте потрібну клавішу швидкого набору.
Надсилання телефонної книги на іншу слухавку
Передумови:
◆ Потрібно, щоб слухавка-відправник і слухавка-одержувач були зареєстровані на одній базі.
◆ Інша слухавка та база можуть надсилати та отримувати записи телефонної книги.
s ¤ q (виберіть запис) ¤ §Menu§ ¤ q Відправ. запис/Відпр. список ¤ §OK§
¤ q (Виберіть внутрішнього абонента) ¤ §OK§ або ¤ ~ (введіть внутрішній номер слухавки-одержувача)
Список повторного набору останніх номерів
Цей список містить останні десять набраних номерів.
Набір зі списку повторного набору останніх номерів
c (натисніть коротко) ¤ q (виберіть запис) ¤ c
Керування записами у списку повторного набору останніх номерів
c (натисніть коротко) ¤ q (виберіть запис) ¤ §Menu§
Можна вибрати такі настройки:
Використ. ном.
Коп. в директ.
Стерти запис
Стерти список
Введення номера або відкривання телефонної книги натисканням клавіші керування s для
вставлення номера з телефонної книги в поточне положення курсора. Потім можна набрати
цей номер або скористатися іншими функціями за допомогою §Menu§.
Копіювання запису в телефонну книгу (директорію).
Видалення вибраного запису.
Видалення всіх записів.
Список викликів/список повідомлень автовідповідача/список повідомлень
автовідповідача мережі
Натисніть функціональну клавішу ’, щоб відкрити огляд списку. Якщо є нові повідомлення, відображаються
лише списки з новими повідомленнями. Прокручуйте списки, натискаючи клавішу q.
Ви почуєте попереджувальний сигнал, коли новий запис з’явиться у списку викликів/списку повідомлень
автовідповідача/списку повідомлень автовідповідача мережі. За промовчанням блимає ліва функціональна
клавіша, а на екрані з’являється повідомлення Нові повідомл. Можна змінити цей принцип сповіщення,
виконавши наведені нижче дії.
¤ Натисніть таку послідовність клавіш: §Menu§ ¤ P#Q5#M
На екрані буде відображено таке:
97
¤ Натисніть одну з перелічених клавіш, щоб вибрати тип повідомлення:
5
для пропущених викликів
для повідомлень на автовідповідачі (лише для моделі A415A/AS405A)/автовідповідачі мережі
або M
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Відображається Ваш вибір (наприклад, 5 для пропущених викликів); блимає поточна настройка:
975 SET: [0]
Натисніть клавішу Q або 1, щоб настроїти принцип сповіщення про нові повідомлення:
Q
Сповіщення про наявність нового повідомлення відображається (настройка за промовчанням).
Сповіщення про наявність нового повідомлення не відображається.
або 1
Відображається Ваш вибір (наприклад, 1):
975 SET: [1]
¤ Натисніть функціональну клавішу §OK§.
Настройки буде змінено тільки тоді, коли буде отримано нове повідомлення.
Зверніть увагу
Коли виклики буде збережено на автовідповідачі мережі, Ви отримаєте повідомлення, якщо встановлено
відповідну настройку (залежно від постачальника послуг мережі).
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
10
Список викликів
Передумова: CLIP (¢ стор. 7)
Залежно від встановленого типу списку, список викликів містить (¢ стор. 22):
◆ Прийняті виклики
◆ Пропущені виклики
◆ Виклики, записані на автовідповідач (лише для моделі A415A/AS405A)
Залежно від установленого типу списку зберігаються всі номери останніх 25 вхідних викликів або лише
пропущені виклики.
Відкривання списку викликів
’ ¤ q Виклики:
Список викликів відображається наступним чином:
Кількість нових записів + кількість старих прочитаних записів Виклики: 01+02
Натисніть клавішу §OK§, щоб відкрити список.
Відображається останній вхідний виклик. Якщо потрібно, виберіть наступний запис за допомогою клавіші q.
Використання інших функцій
q (виберіть запис) ¤ §Menu§
За допомогою клавіші q можна вибрати такі функції:
Стерти запис
Коп. в директ.
Дата/час
Стан
Стерти список
Видалення поточного запису.
Копіювання запису в телефонну книгу (директорію).
Дата й час виклику (якщо настроєно).
Н.викл.: новий пропущений виклик. Ст.викл.: прочитаний запис.
Увага! Усі старі й нові виклики будуть видалені.
Зворотній виклик абонента зі списку викликів
’ ¤ q Виклики: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (виберіть запис) ¤ c
Список повідомлень автовідповідача (лише для моделі A415A/AS405A)/список повідомлень
автовідповідача мережі
За допомогою цих списків можна слухати повідомлення автовідповідача (див. «Відтворення/видалення
повідомлень» ¢ стор. 11) або автовідповідача мережі (¢ стор. 12).
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Використання автовідповідача (лише для моделі A415A/AS405A)
Автовідповідачем можна керувати зі слухавки або за допомогою клавіш на базі. Відомості щодо керування
автовідповідачем за допомогою клавіш на базі (¢ стор. 2). Наступні розділи описують керування
автовідповідачем зі слухавки.
За допомогою слухавки можна записувати власні оголошення для автовідповідача. Якщо власне оголошення
відсутнє, використовується попередньо записане оголошення.
Якщо пам’ять заповнена, на екрані відображається Автовідп. повн., а автовідповідач автоматично вимикається.
Після видалення старих повідомлень він автоматично вмикається знову.
Для автовідповідача встановлено заводські настройки. За допомогою слухавки встановіть власні настройки.
Відомості про встановлення часу затримки, після спливання якого автовідповідач прийматиме виклик, а також
про встановлення тривалості записування та ввімкнення прослуховування викликів під час записування див.
у розділі (¢ стор. 21).
Увімкнення/вимкнення автовідповідача
§Menu§ ¤ q Автовідповідач ¤ §OK§ ¤ q Автовідпов. ¤ §OK§ (‰ = увімкнуто)
Після ввімкнення автовідповідача на екрані відображається піктограма ±.
Запис власного оголошення
§Menu§ ¤ q Автовідповідач ¤ §OK§ ¤ q Оголошення ¤ §OK§ ¤ Запис оголош. ¤ §OK§ ¤ Говор. після ОК ¤ §OK§
Ви почуєте звук готовності (короткий сигнал). Тепер можна записати своє оголошення (не менше 3 с). Натисніть
клавішу §OK§ для підтвердження або клавішу a чи ” , щоб скасувати свій запис. Після записування оголошення
буде відтворено, щоб Ви змогли його перевірити.
Зверніть увагу:
Записування буде автоматично зупинено через 170 сек (макс. час запису), або якщо Ви зробили паузу тривалістю
більше 2 сек.
Відтворення або видалення оголошень
Див. огляд меню ¢ стор. 21.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
11
Відтворення/видалення повідомлень
Почати відтворення повідомлень на автовідповідачі можна трьома способами.
◆ Почати відтворення повідомлень через меню Автовідповідач:
§Menu§ ¤ q Автовідповідач ¤ §OK§ ¤ q Прослух.повід. ¤ §OK§
Якщо введено номер для автовідповідача мережі, все одно потрібно вибрати автовідповідач:
¤ q Автовідпов. ¤ §OK§
◆ Почати відтворення повідомлень через список автовідповідача:
’ ¤ q Гол.пош.
Список відображається наступним чином:
Кількість нових повідомлень + кількість старих відтворених повідомлень Гол.пош. 01+02
Натисніть клавішу §OK§, щоб відкрити список.
¤ Швидкий доступ до автовідповідача:
Щоб отримати доступ до автовідповідача, просто натисніть і утримуйте клавішу 1. Для вбудованого
автовідповідача задано заводські настройки Однак, якщо для швидкого доступу встановлено автовідповідач
мережі, цю настройку можна змінити (¢ стор. 21).
Якщо є нові повідомлення, відтворення почнеться з першого нового повідомлення, в іншому разі – з першого
старого повідомлення.
Гучномовець на слухавці увімкнеться автоматично. Щоб його вимкнути, натисніть клавішу режиму «вільні
руки» d.
Повідомлення містить:
◆ заголовок повідомлення (номер/дата/час) та
◆ зміст повідомлення (записаний текст).
Спочатку відтворюється заголовок, потім – зміст. Відображається номер телефону чи ім’я.
Зупинення та керування відтворенням
Керування відтворенням залежить від моменту, коли було натиснуто відповідну клавішу.
Під час відтворення повідомлення:
2
t або 1
s або I
L
Призупинення відтворення. Натисніть 2 ще раз, щоб продовжити.
Під час відтворення заголовка повідомлення: Перехід на початок попереднього
повідомлення. Перехід назад від першого повідомлення відкриває останнє повідомлення.
Під час відтворення змісту повідомлення: Перехід на початок поточного повідомлення.
Перехід на початок наступного повідомлення. Перехід уперед від останнього повідомлення
відкриває перше повідомлення.
Під час відтворення заголовка повідомлення: Пропуск заголовка.
Під час відтворення змісту повідомлення: Перехід до змісту наступного повідомлення.
Перехід уперед від останнього повідомлення відкриває перше повідомлення.
Додаткові функції під час відтворення повідомлення
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Натисніть функціональну клавішу §Menu§. Відтворення зупиниться.
Виберіть відповідну функцію за допомогою клавіші q:
Набір номера
Далі
Гучність
Коп. в директ.
Стерти старі
Набір номера.
Продовження відтворення повідомлення.
Настроювання гучності.
Копіювання номера абонента в телефонну книгу.
Видалення всіх старих повідомлень.
Видалення окремого повідомлення
Під час відтворення: Натисніть клавішу Q або функціональну клавішу Ü.
Нові повідомлення можна видалити тільки під час відтворення змісту повідомлення.
Видалення всіх старих повідомлень
Під час відтворення або паузи:
§Menu§ ¤ q Стерти старі ¤ §OK§ (дайте підтвердження після підказки)
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
12
Відповідь на виклик з автовідповідача
Виклик можна прийняти під час його записування на автовідповідач:
§Menu§ ¤ Прийняти ¤ §OK§
Відповісти на виклик можна також таким чином:
◆ Натиснувши клавішу розмови c
◆ Знявши слухавку з бази або зарядного пристрою (якщо ввімкнуто функцію Авт.відпов. ¢ стор. 22)
Зверніть увагу
Якщо на слухавці ввімкнуто функцію Слух.розмову, а виклик уже можна почути у слухавці, можна прийняти
виклик лише шляхом натискання клавіш §Menu§ ¤ Прийняти ¤ §OK§. Натискання клавіші розмови/режиму «вільні
руки» c лише вмикає або вимикає режим «вільні руки».
Записування зупиниться, і Ви зможете розмовляти з абонентом.
Користування під час подорожі (віддалене керування)
Ви можете перевіряти свій автовідповідач із будь-якого телефону (у готелі, з телефону-автомата тощо).
Передумови:
◆ Для системи встановлено PIN-код, відмінний від 0000 (¢ стор. 22).
◆ Телефон для віддаленого керування підтримує тоновий набір (DTMF), тобто під час натиснення клавіш Ви
чуєте різні сигнали.
Виклик автовідповідача та відтворення повідомлень
~ (Наберіть свій номер). ¤ Коли Ви почуєте своє оголошення, натисніть 9 і введіть PIN-код системи.
Для керування використовуються такі клавіші:
A
B
3
0
Під час оголошення номера/дати/часу: перехід на початок попереднього повідомлення.
Під час відтворення повідомлення: перехід на початок поточного повідомлення.
Зупинка відтворення. Натисніть ще раз, щоб продовжити.
Перехід до наступного повідомлення.
Видалення поточного повідомлення.
Увімкнення автовідповідача
~ (Введіть свій власний номер; нехай телефон здійснює виклик, доки Ви не почуєте повідомлення «Введіть свій
PIN-код».) ¤ ~ Введіть PIN-код системи
Автовідповідач увімкнеться. Вам буде повідомлено про залишок вільної пам’яті. Після цього відтворюватимуться
повідомлення. Автовідповідач неможливо вимкнути віддалено.
Автовідповідач мережі
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Автовідповідач мережі – це автовідповідач у телефонній мережі Вашого постачальника послуг. Більш детальну
інформацію можна отримати у Вашого постачальника послуг. Автовідповідач мережі неможливо
використовувати, якщо Ви не запитали цю послугу у свого постачальника послуг.
Щоб швидко й легко користуватися автовідповідачем мережі через список повідомлень автовідповідача мережі
(¢ стор. 9), меню (¢ стор. 21) та використовувати функцію швидкого доступу (¢ стор. 1), на телефоні потрібно
ввести номер:
§Menu§ ¤ q Автовідповідач ¤ §OK§ ¤ q Мер. автов. ¤ ~ (введіть номер) ¤ §OK§
Виявлення слухавки (пошук)
Слухавку можна відшукати за допомогою бази.
¤ Коротко натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі (¢ стор. 2).
Усі слухавки дзвонитимуть одночасно (сигнал пошуку), навіть якщо сигнал дзвінка вимкнуто.
Закінчення пошуку: Коротко натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі (¢ стор. 2) або натисніть клавішу
розмови c чи клавішу завершення виклику a на слухавці.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
13
Ручна реєстрація слухавок
На базі можна зареєструвати до чотирьох слухавок. Потрібно зареєструвати кожну додаткову слухавку на базі
для належного функціонування.
1) На слухавці
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q Слухавка ¤ §OK§ ¤ q Рег.слухавку ¤ Введіть PIN-код системи для бази
(значення за промовчанням: 0000) ¤ §OK§ ¤ буде відображено повідомлення Реєстрація.
2) На базі
Упродовж 60 секунд після цього натисніть і утримуйте клавішу реєстрації на базі (¢ стор. 2) прибл.
протягом 3 секунд. (Лише для моделі A415A/AS405A: коли вмикається режим реєстрації, лунає сигнал.)
Для реєстрації потрібно близько 1 хвилини. Коли процес реєстрації буде успішно завершено, на екрані буде
швидко відображено повідомлення Зареестровано, після чого він повернеться у стан очікування. Слухавки
отримують найменший доступний внутрішній номер (1-4). Якщо внутрішні номери 1–4 вже призначено іншим
пристроям, номер 4 буде перезаписано.
Скасування реєстрації слухавок
З кожної із зареєстрованих слухавок Gigaset можна скасувати реєстрацію всіх інших зареєстрованих слухавок.
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q Слухавка ¤ §OK§ ¤ q Скас.реєс.слух ¤ q Виберіть внутрішнього абонента,
реєстрацію якого потрібно скасувати. Слухавку, яку Ви наразі використовуєте, відмічено значком <.
¤ §OK§ Введіть PIN-код системи для бази (значення за промовчанням: 0000) ¤ §OK§
Використання кількох слухавок
Здійснення внутрішніх викликів
Внутрішні виклики – це безкоштовні виклики на інші слухавки, зареєстровані на тій самій базі.
Зареєстровано 2 слухавки
Натисніть клавішу керування u, щоб викликати іншу слухавку.
Зареєстровано більше 2 слухавок
Виклик конкретної слухавки
u ¤ ~ (1...4, введіть внутрішній номер слухавки) або
u ¤ q (Виберіть внутрішнього абонента) ¤ §OK§ або c ¤ буде викликано слухавку.
Виклик на всі слухавки (груповий виклик)
Натисніть і утримуйте u або u ¤ P або u ¤ q Виклик усіх ¤ §OK§ або c ¤ буде викликано всі
слухавки.
Коли учасник відповість, можна починати говорити. Щоб завершити виклик, натисніть a.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Внутрішнє утримання виклику та під’єднання виклику
Ви розмовляєте із зовнішнім абонентом. Натисніть клавішу керування u і здійсніть виклик на одну або всі
слухавки. Зовнішній абонент почує музику утримання. Після відповіді внутрішнього учасника: за необхідності
повідомте про зовнішній виклик.
Або
натисніть клавішу завершення виклику a(виклик буде переадресовано внутрішньому учасникові),
або
натисніть функціональну клавішу ” . Вас знову буде з’єднано із зовнішнім абонентом.
Під час переадресації виклику також можна натиснути клавішу завершення виклику a перед відповіддю
внутрішнього учасника.
Прослуховування зовнішнього виклику
Ви здійснюєте зовнішній виклик. Внутрішній учасник може прослуховувати цей виклик та приймати участь у
розмові (конференція). Передумова: потрібно активувати функцію Слух. внут.
Активація/деактивація прослуховування
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ q Слух. внут. ¤ §OK§ (‰ = увімкнуто)
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
14
Внутрішнє прослуховування (конференція)
Вам потрібно прослухати активний зовнішній виклик. Натисніть і утримуйте клавішу c. Можна прослуховувати
виклик. Усі учасники почують попереджувальний сигнал.
Для завершення: натисніть клавішу завершення виклику a. Усі учасники почують попереджувальний сигнал.
Якщо перший внутрішній учасник натисне клавішу завершення виклику a, з’єднання слухавки, з якої
здійснювалося прослуховування, із зовнішнім учасником не буде перервано.
Встановлення будильника
Увімкнення/вимкнення будильника
§Menu§ ¤ q Будильник ¤ §OK§ ¤ Активація ¤ §OK§ (‰ = увімкнуто)
Коли ввімкнуто: ¤ ~ (Установіть час пробудження) ¤ §OK§
Коли будильник продзвонить, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його на 24 години. Якщо будильник
встановлено, на екрані відображається значок пробудження l, а замість дати відображається час пробудження.
Встановлення часу пробудження
§Menu§ ¤ q Будильник ¤ §OK§ ¤ q Час пробудж. ¤ §OK§
Введіть час пробудження в годинах і хвилинах, а потім натисніть §OK§.
Настройки телефону
Докладні відомості про ввімкнення й вимкнення попереджувальних сигналів і сигналів низького заряду
акумуляторів див. у дереві меню (¢ стор. 21).
Докладні відомості про настроювання контрастності екрана і збільшення шрифту відображення номерів, що
набираються, див. у дереві меню (¢ стор. 22).
Вказівки щодо того, як встановити PIN-код системи для бази, див. в огляді меню (¢ стор. 22).
Змінення мови екрана
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q Слухавка ¤ §OK§ ¤ q Мова ¤ §OK§ ¤ q (виберіть мову) ¤ §OK§
Поточну мову позначено значком ‰.
Якщо Ви випадково вибрали мову, яку не розумієте:
§Menu§ ¤ 421 (натискайте клавіші одна за одною) ¤ q (виберіть мову) ¤ §OK§
Змінення гучності режиму «вільні руки»/динаміка
У стані очікування:
t ¤ Гучн.слухавки ¤ §OK§ ¤ q Навушник/Гучномовець ¤ §OK§ ¤ q (встановіть рівень гучності від 1 до 5)
¤ §OK§ (‰ = вибрано)
Під час розмови за допомогою динаміка або в режимі «вільні руки»:
t ¤ q (встановіть рівень гучності від 1 до 5)
Настройку буде автоматично збережено приблизно через 3 секунди; або натисніть функціональну клавішу §OK§.
Гучність режиму «вільні руки» та динаміка також можна настроїти за допомогою меню Настр. аудіо (¢ стор. 21).
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Настроювання звуку динаміка
Настройте звук динаміка відповідно до своїх потреб
◆ Низький: Стандартна настройка.
◆ Високий: Підсилення високих частот.
У стані очікування:
t ¤ q Звук у трубці ¤ §OK§ ¤ q Низький/Високий ¤ §OK§ (‰ = вибрано)
Можна також настроїти звук динаміка за допомогою меню Настр. аудіо (¢ стор. 21).
Настроювання сигналів дзвінка слухавки
Настроювання гучності дзвінка
У стані очікування:
t ¤ q Гучн.сигналу ¤ §OK§ ¤ q (встановіть рівень гучності від 1 до 5 або «Крещендо») ¤ §OK§ (‰ = вибрано)
Можна також настроїти гучність дзвінка за допомогою меню Настр. аудіо (¢ стор. 21).
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
15
Настроювання мелодії дзвінка
Встановіть різні мелодії дзвінка для Зовн. виклики, Внутр. виклики та Будильник.
У стані очікування:
t ¤ q Мелодія сигн. ¤ §OK§ ¤ q Зовн. виклики/Внутр. виклики/Будильник ¤ §OK§ ¤ q (виберіть мелодію)
¤ §OK§ (‰ = вибрано)
Можна також настроїти гучність дзвінка за допомогою меню Настр. аудіо (¢ стор. 21).
Керування час. (денний/нічний режим)
Можна вказати періоди часу, у які телефон не сповіщатиме про зовнішні виклики, наприклад вночі.
Увімкнення функції Керування час.:
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q Слухавка ¤ §OK§ ¤ q Керування час. ¤ §OK§
¤ Активація ¤ §OK§ (‰ = увімкнуто)
Встановлення періоду часу:
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q Слухавка ¤ §OK§ ¤ q Керування час. ¤ §OK§ ¤ q Настройки ¤ §OK§
¤ Вимк. з: ~ (Введіть час у 4-значному форматі) ¤ §OK§ ¤ Вимк. до: ~ (Введіть час у 4-значному форматі) ¤ §OK§
Притишення анонімних викликів
Можна настроїти слухавку таким чином, щоб вона не сповіщала дзвінком про виклики, для яких не визначено
номер телефону. Такий виклик буде лише відображатися на екрані.
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q Слухавка ¤ §OK§ ¤ q Відп.беззв.в ¤ §OK§ (‰ = увімкнуто)
Увімкнення та вимкнення сигналу дзвінка
Вимкнення дзвінка на постійній основі та його повторне увімкнення
У стані очікування натисніть і утримуйте клавішу «зірочка» P. Якщо дзвінок вимкнуто, на екрані з’явиться
піктограма Ú.
Вимкнення дзвінка для поточного виклику
§Menu§ ¤ Вимкн. дзвінок ¤ §OK§
Настройка сигналів дзвінків бази (лише для моделі A415A/AS405A)
Настройте Гучн.сигналу, Мелодія сигн. і Керування час. для бази:
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ Настр. аудіо ¤ §OK§
¤ q Гучн.сигналу/Мелодія сигн./Керування час.
Виконуйте настройки за інструкціями розділу «Настроювання сигналів дзвінка слухавки».
Визначення номера абонента, що викликає (CLIP)
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Налаштування розпізнавання протоколу
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ q Додатк.функц. ¤ §OK§ ¤ q Інд. визн. ном. ¤ §OK§
¤ Визнач.проток. ¤ §OK§ ¤ q Автоматичн. (розпізнаються всі формати CLIP; FSK і DTMF відтворюються одразу),
АВН (розпізнається лише російський формат CLIP) або Ідент. абон. (розпізнаються лише CLIP DTMF і FSK)
¤ §OK§ (‰ = увімкнено)
Лише для російського формату CLIP
Налаштування кількості цифр для номера телефону абонента, що викликає
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ q Додатк.функц. ¤ §OK§ ¤ q Інд. визн. ном. ¤ §OK§
¤ q К-ть ц.виз.ном ¤ §OK§ ¤ ~ Введіть кількість цифр (1–9) (значення за умовчанням: 7 цифр) ¤ §OK§
Налаштування автоматичного захоплення лінії
q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ q Додатк.функц. ¤ §OK§ ¤ q Інд. визн. ном. ¤ §OK§
¤ q Авт.зай.лін. ¤ §OK§ (‰ = увімкнено)
§Menu§ ¤
Обмеження викликів за допомогою чорного списку
Якщо функцію ввімкнуто, виклики з номерів у чорному списку відображаються тільки на екрані. Телефон не буде
дзвонити. Можна зберегти до 15 номерів. Заблоковані виклики зберігаються у списку викликів і записуються на
автовідповідач.
Налаштування застосовується до всіх зареєстрованих слухавок і бази.
Увімкнення/вимкнення чорного списку
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ qДодатк.функц. ¤ §OK§ ¤ q Зах. від викл. ¤ §OK§ ¤ Активація
¤ §OK§ (‰ = увімкнуто)
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
16
Редагування чорного списку
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ qДодатк.функц. ¤ §OK§ ¤ q Зах. від викл. ¤ §OK§ ¤ q Чорний
список ¤ §OK§
◆ Введення нового номера: ¤ §Menu§ ¤ Новий запис ¤ ~ введіть номер ¤ §OK§.
◆ Видалення номера: ¤ q виберіть номер ¤ Ü.
◆ Закриття чорного списку: ¤ натисніть клавішу завершення виклику a.
Копіювання номера до чорного списку зі списку викликів або під час відтворення
повідомлення
Зі списку викликів: ¤ відкрийте список викликів ¤ q (виберіть запис) ¤ §Menu§ ¤ Коп.до чор.сп. ¤ §OK§
Під час відтворення повідомлення: ¤ §Menu§ ¤ Коп.до чор.сп. ¤ §OK§
Увімкнення/вимкнення музики утримання
Можна визначити, чи буде зовнішній учасник чути музику під час внутрішнього повторного виклику або
переадресації виклику.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Блимає номер поточної настройки: 0 = вимкнуто; 1 = увімкнуто ¤ введіть
номер ¤ §OK§.
Режим посилювача
За допомогою посилювача можна збільшити радіус дії бази. Потрібно активувати режим посилювача (¢ стор. 22).
Режим посилювача і режим Без випром. (¢ стор. 22) скасовують один одного.
Скидання настройок слухавки
Можна скинути власні настройки та внесені зміни. Записи в телефонній книзі, список викликів і реєстрація
слухавок на базі залишаться.
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §§OK§§ ¤ q Слухавка ¤ §§OK§§ ¤ q П/зав. слух. ¤ §§OK§§ ¤ Перезавант.? ¤ §§OK§§
Відновлення настройок бази
За умови відновлення заводських настройок:
◆ Власні настройки скидаються.
◆ Усі списки видаляються.
◆ Режим Без випром. вимкнуто.
Дата й час зберігаються. Автовідповідач (лише для моделі A415A/AS405A) готовий до використання прибл. через
15 секунд після скидання настройок бази.
Скидання настройок бази за допомогою меню
За умови скидання за допомогою меню
◆ Слухавки залишаються зареєстрованими.
◆ PIN-код системи не скидається.
§Menu§ ¤ q Настройки ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ q П/завант. базу ¤ §OK§ ¤ Перезавант.? ¤ §OK§
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Скидання бази шляхом застосування ключа на базі
За умови скидання бази шляхом застосування ключа на базі
◆ Реєстрація усіх слухавок скасовується і
◆ PIN-код системи скидається до початкового коду 0000.
Виконайте такі дії: Від’єднайте кабель живлення від бази. Утримуйте клавішу реєстрації/пошуку на базі
(¢ стор. 2) та одночасно знову приєднайте до неї кабель живлення. Утримуйте клавішу принаймні протягом
5 секунд.
Експлуатація бази через міні-АТС/маршрутизатор
Експлуатація через маршрутизатор
Під час експлуатації пристрою Gigaset через аналоговий порт або маршрутизатор можна зменшити ефект ехо,
увімкнувши Режим XES (¢ стор. 22). Якщо ефекту ехо не виникає, функцію слід вимкнути.
Експлуатація через міні-АТС
Перелічені нижче настроювання потрібні лише тоді, коли їх потребує міні-АТС; див. посібник користувача
міні-АТС.
Під час введення символів їх потрібно вводити повільно один за одним.
Змінення режиму набору
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ Блимає номер поточного режиму набору:
0 = кнопковий тональний набір (DTMF); 1 = імпульсний набір (DP) ¤ введіть номер ¤ §OK§.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
17
Настроювання повторного виклику
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Блимає номер поточного повторного виклику: 0 = 80 мс; 1 = 100 мс;
2 = 120 мс; 3 = 400 мс; 4 = 250 мс; 5 = 300 мс; 6 = 600 мс; 7 = 800 мс ¤ введіть номер ¤ §OK§.
Змінення паузи після захоплення лінії
Можна встановити довжину паузи, яка триватиме між натисканням клавіші розмови c та відправленням номера
телефону.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Блимає цифрове значення поточної довжини паузи: 1 = 1 с; 2 = 3 с; 3 = 7 с.
¤ введіть номер ¤ §OK§.
Змінення паузи після натискання клавіші повторного виклику
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Блимає цифрове значення поточної довжини паузи: 1 = 800 мс; 2 = 1600 мс;
3 = 3200 мс ¤ введіть номер ¤ §OK§.
Додаток
Введення літер/символів
Стандартні символи
Натисніть потрібну клавішу
показану кількість разів.
Коротко натисніть клавішу
«решітка» #, щоб перейти від
режиму «Abc» до режиму «123»,
від режиму «123» до режиму «abc»
і від режиму «abc» до режиму
«Abc».
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
1
a
д
и
м
п
т
ц
ьl
$
б
е
й
н
р
y
ч
ь
.
/
в
ë
i
о
с
ў
ш
э
,
(
#
г
є
ї
5
6
ф
щ
ю
?
)
@
2
ж
к
j
m
x
ъ
я
!
<
\
a
з
л
k
n
7
8
9
0
=
&
b
3
4
l
o
p
t
w
+
>
§
c
d
g
e
h
f
i
r
v
y
:
s
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
10x 11x 12x 13x 14x 15x
¡
"
’
1) Пробіл
Кирилічні символи
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Натисніть потрібну клавішу
показану кількість разів.
Коротко натисніть клавішу
«решітка» #, щоб перейти від
режиму «Abc» до режиму «123»,
від режиму «123» до режиму «abc»
і від режиму «abc» до режиму
«Abc».
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
#
1)
*
1) Пробіл
q
u
x
%
10x 11x 12x 13x
z
"
’
;
_
;
_
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
18
Технічні характеристики
Акумулятори
Технологія: Нікель-метал-гідридні (NiMH); розмір: AAA (Micro, HR03); напруга: 1,2 В; ємність: 450–1000 мА•год.
Час роботи й заряджання слухавки
Слухавка може заряджати акумулятори ємністю до 1000 мА•год. Для бездротових телефонів не рекомендується
використовувати акумулятори особливо високої продуктивності або великої ємності.
Час роботи Вашого пристрою Gigaset залежить від ємності й строку використання акумуляторів, а також від умов
його експлуатації. (Час очікування/час розмов/час роботи є максимально можливими величинами; час
заряджання — типова величина.)
Час очікування (год.)
Час розмов (год.)
Час роботи за умови, що розмови тривають 1,5 год. на
день (год.), режим Без випром. вимкнуто/ввімкнуто
Час заряджання на базі (год.)
Час заряджання на зарядному пристрої (год.)
Ємність (мА•год) прибл.
550
700
800
250
285
330
19
22
25
450
180
14
95/70
5,0
4,5
130/95
6,5
6,0
150/110
7,5
7,0
175/125
8,5
8,0
1000
405
31
215/155
10,5
10,0
Оскільки ринок акумуляторів неперервно розвивається, список рекомендованих акумуляторів у розділі «Часті
питання» на сторінках служби підтримки користувачів Gigaset регулярно оновлюється: www.gigaset.com/service
Енергоспоживання бази
A415/AS405
A415A/AS405A
У режимі очікування
– Слухавка на базі
– Слухавка за межами бази
Під час виклику
ca. 0,6 Вт
ca. 0,55 Вт
ca. 0,65 Вт
ca. 0,7 Вт
ca. 0,65 Вт
ca. 0,75 Вт
Загальні технічні вимоги
Стандарт DECT
Стандарт GAP
Діапазон
Джерело живлення бази
Умови навколишнього середовища
під час функціонування
Радіочастотний діапазон
Потужність передачі
підтримується
підтримується
до 300 м на вулиці, до 50 м у приміщенні
230 В ~/50 Гц
від +5 °C до +45 °C, від 20 % до 75 % відносної вологості
1880–1900 МГц
Середня потужність на канал – 10 мВт,
потужність імпульсу – 250 мВт
Запитання та відповіді
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Якщо у Вас виникли будь-які запитання щодо користування телефоном, відвідайте веб-сайт
www.gigaset.com/service, щоб отримати 24-годинну підтримку. У таблиці нижче наведено список загальних
проблем та можливих рішень.
Проблема
Причина
На екрані нічого не
відображається.
Слухавку не ввімкнуто.
Акумулятори розряджено.
Відсутнє бездротове Слухавка перебуває за межами
підключення до бази, діапазону дії бази.
на екрані блимає
Базу не ввімкнуто.
повідомлення База.
На екрані
відображається
повідомлення
Рег.слухавку або
Постав на базу.
Рішення
Утримуйте клавішу завершення виклику a протягом
приблизно 5 секунд або розташуйте слухавку на базі.
Зарядіть чи замініть акумулятори.
Розташуйте слухавку ближче до бази.
Переконайтеся, що кабель живлення підключено до
бази ¢ стор. 4.
Зареєструйте слухавку ¢ стор. 13.
Слухавку не зареєстровано на
базі або її реєстрацію скасовано.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
19
Проблема
Причина
Слухавка не дзвонить. Сигнал дзвінка вимкнуто.
Телефон дзвонить лише тоді,
коли відображається номер
телефону.
Телефон не дзвонить у певний
період.
Не чутно сигнал
дзвінка/набору з
мережі стаціонарної
лінії.
Використано телефонний шнур
не з комплекту постачання, або ж
його було замінено на новий
шнур із неправильними
роз’ємами.
Введено неправильний PIN-код
Лунає сигнал
помилки після запиту системи.
введення PIN-коду
системи.
Ви забули PIN-код.
Рішення
Увімкніть сигнал дзвінка ¢ стор. 15.
Увімкніть сигнал дзвінка для анонімних викликів
¢ стор. 15.
Вимкніть функцію «Керування часом» або змініть
період часу ¢ стор. 15.
Завжди використовуйте телефонний шнур із
комплекту постачання, або ж під час придбання в
точці продажу перевіряйте, щоб контакти для
підключення були правильні: 3-4 розподіли
телефонних входів/EURO CTR37.
Скиньте PIN-код системи до коду за промовчанням,
0000 ¢ стор. 16.
Реєстрацію всіх слухавок скасовано. Усі настройки
скидаються. Усі списки видаляються.
Догляд
Протирайте пристрій вологою або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або
мікроволокнисті тканини.
Ні в якому разі не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.
В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке
різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.
Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв
мобільних телефонів.
Контакт із рідиною !
Якщо на пристрій потрапила рідина:
1 Відключіть живлення.
2 Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.
3 Нехай рідина витече з корпуса.
4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце мінімум на 72 години (не в піч, мікрохвильову піч тощо) з відкритим
акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
6 Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.
Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.
Служба підтримки клієнтів
Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset
www.gigaset.com/service.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Відвідайте сайт нашої служби підтримки
Тут Ви знайдете:
•Запитання та відповіді
•Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
•Перевірки на сумісність
Зверніться до працівників нашої служби підтримки
Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?
Ми з радістю допоможемо Вам...
... Інтернет:
через форму зворотного зв’язку на сторінці служби технічної підтримки користувачів
... за телефоном:
Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:
+380-44-451-71-72
При зверненні до служби підтримки тримайте напоготові документи, які підтверджують Вашу покупку.
Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не
повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу CE чітко вказано, для яких
країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
20
поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови
гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).
Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред’явити чек, який підтверджує дату покупки (дата,
з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.
Гарантійні зобов’язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із
зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу
фірми-продавця.
Дозвіл на експлуатацію
Цей пристрій призначений для підключення до аналогових абонентських ліній. Використання за межами ЄЕП (за
винятком Швейцарії) можливе за ухвалення державного сертифіката відповідності.
До уваги взято вимоги конкретної країни.
Цим компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що радіообладнання типу
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU.
Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:
www.gigaset.com/docs.
Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації
відповідністі».
Будь ласка, перегляньте всі ці файли.
Навколишнє середовище
Система управління охороною навколишнього середовища
Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO
14001 та ISO 9001.
ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифіковано у вересні 2007 р.
сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.
ISO 9001 (якість): сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management
Service GmbH.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Утилізація
Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації
відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.
Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях,
обладнаних місцевими органами влади.
Символ перекресленого сміттєвого бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської
директиви 2012/19/EU.
Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному
негативному впливові на навколишнє середовище та здоров’я людей. Вони виступають
передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного
обладнання.
За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до органів місцевої влади
або служби збору побутових відходів.
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
21
Огляд меню
Ваш телефон має великий набір функцій. Їх представлено у вигляді меню.
Щоб вибрати функцію, коли телефон перебуває у стані очікування, натисніть клавішу §Menu§ (відкриється меню),
скористайтеся клавішею керування q, щоб прокрутити список до потрібної функції, та натисніть §OK§ для
підтвердження.
Повернення в режим очікування: натисніть і утримуйте клавішу a.
Певні функції, описані в цьому посібнику користувача, доступні не в усіх країнах.
é
Будильник
Активація
Час пробудж.
è Настр. аудіо
¢ стор. 14
¢ стор. 14
Гучн.слухавки
Звук у трубці
Гучн.сигналу
Навушник/Гучномовець
¢ стор. 14
Низький/Високий
¢ стор. 14
¢ стор. 14
Мелодія сигн.
Зовн. виклики/Внутр. виклики/Будильник
Звук вказів.
Увімкн./вимкн.
Бат.розряд.
Увімкн./вимкн.
ê Автовідповідач
Прослух.повід.
Мер. автов. **
Автовідпов. **
Автовідпов. *
Слух.розмову *
Відтворення повідомлень на автовідповідачі ¢ стор. 11.
Увімкнення та вимкнення автовідповідача ¢ стор. 10.
Увімкнення або вимкнення прослуховування повідомлень, які записуються, на слухавці
(режим «вільні руки»).
Вимкнення прослуховування лише поточного записування: натисніть клавішу завершення
виклику a.
(Передумова: потрібна принаймні 1 зареєстрована слухавка, яка підтримує режим «вільні
руки».)
Запис оголош./Слухати огол./Стерти огол.
Довжина пов. *
Максим./1 хвилина/2 хвилини/3 хвилини
Затримка дзв. *
Відразу/10 сек/18 сек/30 сек
Автоматич.
Признач.клав.1 *
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
Відтворення повідомлень на автовідповідачі мережі ¢ стор. 12.
Оголошення *
Мер. автов.
¢ стор. 15
¢ стор. 10
Якщо нових повідомлень немає, автовідповідач відповідає на виклик
через 18 секунд. Якщо є нові повідомлення, автовідповідач
відповідає на виклик лише через 10 секунд.
Введення номера автовідповідача мережі ¢ стор. 12
Мер. автов.
Автовідпов.
Призначення клавіші 1 автовідповідачу мережі.
(У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу 1 для набору.)
Призначення клавіші 1 автовідповідачу.
(У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу 1 для набору.)
* лише для бази з автовідповідачем
** лише для бази з автовідповідачем, якщо було введено номер автовідповідача мережі
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
22
ç Настройки
Дата/час
¢ стор. 5
Слухавка
Мова
Встановлення більшого розміру цифр для номера, що набирається.
Контраст
Встановлення контрастності екрана (9 рівнів).
Керування час.
Відп.беззв.в
Авт.відпов.
Рег.слухавку
Скас.реєс.слух
П/зав. слух.
База
¢ стор. 14
Вел. цифри
Настр. аудіо
(Лише для
моделі A415A/
AS405A)
Тип списк.викл
Увімкнення/вимкнення автовідповіді ¢ стор. 7.
¢ стор. 13
¢ стор. 13
¢ стор. 16
Гучн.сигналу
Мелодія сигн.
Керування час.
¢ стор. 15
¢ стор. 15
¢ стор. 15
Проп.викл./Усі виклики
Системний PIN
Змінення PIN-коду системи (за промовчанням — 0000).
П/завант. базу
¢ стор. 16
Додатк.функц.
Реж. повт.
Режим XES
Інд. визн. ном.
ECO DECT
¢ стор. 2
Слух. внут.
Передвстанов.
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
¢ стор. 15
Активація/Настройки
¢ стор. 15
¢ стор. 10
¢ стор. 16
Увімкнення/вимкнення
(Увімкніть режим, якщо під час
експлуатації через аналоговий порт або
маршрутизатор виникає ефект ехо.)
¢ стор. 15
Без випром./Макс. діап.
¢ стор. 13
Передвст.ном./З передвстан./Без передвст.
Усі права захищені. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.
¢ стор. 2
¢ стор. 7
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
23
Gigaset A415x_AS405x / UKR / A31008-M2501-S301-2-5619 / Penguin neu.fm / 22.02.2018
24
Version: 01.04.2018
*A31008-M2501-S301-2-5619*
Template Bali, Version 2, 02.04.2012
A31008-M2501-S301-2-5619
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising