Gigaset | A415 Trio | User guide | Gigaset A415 Trio Упутство за употребу

Gigaset A415 Trio Упутство за употребу
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
1
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
Кратак преглед слушалице
Пажња
1 Статус напуњености батерија
2 Икона тел. секретарице
(само A415A/AS405A)
3 Јачина сигнала
4 Дисплеј тастери
1
5 Тастер за крај раз. и укљ./
2
искљ.
3
6 Тастер разговор/тастер за
употребу руку
7 Управљачки тастери (p)
ª Аудио подешавања
INT Интерни позив
â Именик
| Утишавање током позива
4
8 Тастер 1
Отворите мрежно сандуче тел.
секретарице (само A415A/
5
AS405A)
6
9 Тастер звезда
Укљ./искљ. звона (притиснути 7
и држати);
са отвореном везом: мења
8
пулсно и тонско бирање
(кратко притисните)
10 Тастер 0/тастер поновног
бирања
Конф. позив (flash):
9
притисните и држите
10
11 Тастер тараба
11
Закључавање тастатуре укљ./
12
искљ.(притисни и држи);
бирање великих/малих слова
и бројева; пауза при бирању
(притисните и држите)
12 Mикрофон
ÐÃ
Нове поруке у листи позива/
листи телефонске секретарице/
листи мрежног поштанског
сандучета приказане су на
дисплеју поруком Нове поруке,
(ако је подешено ¢ Cтрана 9).
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Мenu
Тастери на дисплеју слушалице:
Притисак на тастер стартује
функцију која се појављује изнад
тог тастера на дисплеју.
Дисп.
Функција на притисак
’ Отвoрите листу позива
(¢ Cтрана 9).
§Menu§ Отвара главни мени/
”
Y
X
Ü
§OK§
подмени (видети преглед
менија ¢ Cтрана 21).
Један ниво менија уназад.
Листање горе/доле или
подешавање јачине са q.
Померање курсора лево/
десно са r.
Брисање уназад брише по
једно словно место.
Потврда функције менија
или чување уноса.
Кратак преглед базне станице
Основа A415A/AS405A
2
1
6
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
4
5
3
Основа A415/AS405
1
1 Тастер за регистрацију/пејџинг слушалице:
Тражење слушалица (притисни кратко, пејџинг ("Paging")
¢ Cтрана 12)
Регистрација слушалице (притисни и држи ¢ Cтрана 12).
2 Тастери јачине: (– = тише; + = гласније)
Током преслушавања поруке: подесите јачину звука.
Када телефон звони: Подешавање јачине звона
3 Тастер за пуштање/заустављање:
Укључивање/искључивање уређаја (притисните и држите);
репродукујте нове поруке из секретарице (накратко притисните);
Током преслушавања поруке: отказивање репродукције
(накратко притисните).
Укључено светло: активирана телефонска секретарица.
Трепери: најмање једна нова порука је присутна или се порука
репродукује или снима.
Трепери веома брзо: меморија је пуна.
Током преслушавања поруке:
4 Прелазак на почетак поруке (притиснути једном) или на
претходну поруку (притиснути два пута).
5 Пребацивање на следећу поруку.
6 Брисање текуће поруке.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
2
ECO DECT
У току позива, пренос снаге се аутоматски подешава према удаљености између телефона и базне станице, што
је мања удаљеност мања је снага преноса (зрачење). У стању мировања снага преноса овог телефона је
искључена. Само базна станица обезбеђује контакт са телефоном користећи ниске радио сигнале.
Ваш телефон нуди прилику да додатно смањите снагу преноса:
1) Смањење снаге преноса(еко режим)
Ако је подешавање Макс. опсег искључено (дрво менија ¢ Cтрана 22), пренос снаге у режиму мировања и
током разговора смањена је до 80% на пола домета.
2) Деактивација снаге преноса (еко режим +)
Уз поставку Без зрачењ. (дрво менија ¢ Cтрана 22), потпуно искључите снагу преноса базне станице у
режиму мировања. Обратите пажњу:
◆ Све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.
◆ За брзо повезивање долазних позива слушалица се стално пребацује на режим пријема у кратким
временским интервалима. То повећава потрошњу енергије и самим тим смањује време мировања
и разговора.
Мере предострожности
Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве.
Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/екран.
Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (погледајте листу допуштених
батерија www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге
типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије,
које су приметно оштећене, морају се заменити.
Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.
Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или
туш кабине.
Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.
Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају
оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може
изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.
Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У
супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.
Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и
да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким
условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.
Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у
могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне
енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
3
Први кораци
Проверите садржај пакета
Базна станица и слушалица: Једна Gigaset слушалица, Једна Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A базна станица,
један струјни адаптер, један телефонски кабл, две батерије, један поклопац за батерије, корисничко упутство.
Слушалица и база за пуњење: Једна Gigaset слушалица, једна база за са струјним адаптером, две батерије, један
поклопац батерије, једно корисничко упутство.
Ако сте купили модел са више слушалица, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за
пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.
Подешавање базне станицеи базе за пуњење (ако је испоручена)
Базна станица и база за пуњење су намењена за употребу у затвореним сувим просторијама на температури од
+5 °C до +45 °C.
¤ Поставите у стану и то на равну површину која није клизава. Базну станицу и базу за пуњење можете
монтирати и на зид.
Пажња
Обратите пажњу на домет базне станице. Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар
грађевина.
Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво
различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на
површинама не може се потпуно искључити.
Одржавање Базну станицу базу за пуњење и слушалицу бришите влажном крпом (без раствора) или
антистатичком крпом. Никада не користите суву тканину. То може проузроковати статички електрицитет.
Обратите пажњу:
◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним
уређајима.
◆ Заштитите Gigaset уређај од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.
Повезивање базне станице
¤ Прво повежите адаптер напајања 1.
¤ Затим повежите телеfонски кабел 2 и утакните
A415A/
AS405A
1
1
каблове у жлебове за кабел.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Пажња:
◆ Адаптер напајања мора увек бити повезан, јер
телефон неће радити без конекције са напајањем.
◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и
кабел који су испоручени са телефоном. Начини
повезивања жица на телефонском каблу могу бити
различити.
◆ Tелефонска секретарица (само A415A/AS405A)
спремна је за коришћење приближно 30 секунди
након што се база повеже.
2
1
A415/
AS405
1
1
2
1
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
4
Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)
2
1
¤ Повежите равну утичницу из
напајања 1.
¤ Укључите адаптер напајања у
утичницу 2.
4
Ако је потребно да искључите утикач из
базе за пуњење, притисните дугме за
ослобађање 3 и ископчајте утикач 4.
3
Припрема слушалице за употребу
Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију!
Уметање батерија и затварање поклопца батерија
Упозорење!
Користите искључиво пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (¢Cтрана 17), нпр.
никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије, јер то може довести до озбиљног ризика по здравље
и до повреде. На пример, батерије могу експлодирати. Телефон може лоше да ради или да се оштети као
резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.
¤ Ставите батерије са
поларитетом у
исправном смеру.
Поларитет је означен у
лежишту батерија.
¤ Најпре убаците поклопац за
батерије на врху.
¤ Затим притисните поклопац
док не седне на своје место.
За поновно отварање поклопца
батерије ради на пример замене
батерије:
¤ Посегните у зарез на врху
поклопца и погурајте маску
надоле.
Прво пуњење и пражњење батерија
Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6с
¤ Оставите слушалицу у базној станици / бази за
пуњење 6 сати.
Пажња
Слушалица мора бити постављена на своју Gigaset
базу или базу за пуњење.
¤ Након пуњења, уклоните слушалицу са базне станице
/базе за пуњење и замените када су батерије потпуно
празне.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
5
Пажња
◆ Базна станица и слушалица: Слушалица је унапред регистрована са базом. Ако сте купили модел са
◆
◆
◆
◆
више слушалица, све слушалице су већ регистроване на базу. Нема потребе да изнова региструјете
слушалицу.
Међутим, ако слушалица није регистрована на бази (Пријава слуш. или Стави у базу трепери на
дисплеју), региструјте слушалицу мануелно (¢ Cтрана 12).
Слушалица и база за пуњење: региструјете ручно слушалицу (¢ Cтрана 12).
Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалицу у пуњачу након сваког позива.
Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их
вратите.
Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.
Промена језика дисплеја
Промените језик дисплеја ако не разумете језик који је тренутно подешен.
§Menu§ ¤ 421 (притискајте тастере један за другим) ¤ q (изаберите језик) ¤ §OK§ (‰ = тренутни језик)
¤ Притисните и држите тастер за крај разговора a да бисте се вратили у стање мировања.
Подешавање датума и времена
Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачан датум и време, као и да
омогућите употребу будилника.
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ Датум/Време ¤ §OK§ ¤ Дат. ¤ ~ (унесите дан, месец и годину у 6-цифреном
формату) ¤ §OK§ ¤ Време ¤ ~ (унесите дан, месец и годину у 4-цифреном формату) ¤ §OK§ (порука за приказ:
Сачувано) ¤ a (притисните и држите како бисте вратили у стање мировања)
Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском управљачког
тастера лево или десно r.
Пажња
Ако ваш телефон прими датум и време током приказа долазног позива (нпр. преко вашег мрежног
провајдера, рутера или PABXs), ви можете да одредите да ли ови подаци треба да се копирају на телефон:
¤ Притисните редослед тастера: §Menu§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Приказује се следеће; актуелна поставка трепери:
¤ Притисните један од следећих тастера да би навели када се ови подаци копирају на ваш телефон:
Q
Никада
једанпут, у случају да датум/време није подешен на телефону
или 1
увек
или 2
Приказан је ваш избор (нпр. 2):
973 SET: [2]
¤ Притисните дисплеј тастер §OK§.
Дисплеј у стању мировања
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Једном када је телефон регистрован и време подешено, приказује се екран у статусу мировања као у овом
примеру.
Ð
Дисплеј екрана
Ã
◆ Пријем између базе и слушалице:
- Добар до слаб: Ð ¨ § ¦
INT
- Нема пријема: ¥
◆ Активирање телефонске секретарице (само A415A/AS405A):
23.04.
- ± Ваша телефонска секретарица је активирана.
◆ Статус пуњења батерије:
‘
- U Напуњено преко 66%
- V Напуњено између 34% и 66%
- e Напуњено између 11% and 33%
- = Напуњено мање од 11%
- = Трепери: батерија скоро празна (мање од 10 минута времена говора)
= e V U батерије се пуне
Уколико је Без зрачењ. (¢Cтрана 22) актовно, икона ½ приказује се у горњем левом углу.
U
1
10:53
Мenu
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
6
Активирање/деактивирање слушалице
Притисните и држите тастер a за активирање или деактивирање слушалице. Ако деактивирану слушалицу
ставите у базну станицу или базу за пуњење, она ће се аутоматски активирати након приближно 30 секунди.
Ваш телефон је сада спреман за употребу.
Ако имате било каквих питања у вези са коришћењем телефона, прочитајте савете о отклањању проблема
Питања и одговори ¢ Cтрана 18 или контактирајте наш кориснички сервис ¢ Cтрана 19.
Мени навигација
Функцијама вашег телефона се приступа путем менија који се састоји од неколико нивоа (преглед менија
¢ Cтрана 21).
Главни мени (први ниво менија)
¤ Са слушалицом у статусу мировања, притисните тастер дисплеј §Menu§ или десно на управљачком тастеру v
да бисте отворили главни мени.
Функције у главном менију се приказују помоћу икона и назива функција.
Одабир функције:
¤ Можете скроловати кроз функције коришћењем контролног тастера q. Релевантна функција се приказује
на дисплеју.
¤ Притисните дисплеј тастер §OK§ или десно на контролном тастеру v да бисте одабрали приказану функцију.
Ово отвара одговарајући подмени и прва ставка тог менија се приказује.
Ако притиснете тастер дисплеја ” или кратко притиснете тастер за крај разговора a, дисплеј се враћа у статус
мировања.
Подменији
Функције у подменију се приказују по називима.
Одабир функције:
¤ Можете скроловати кроз функције коришћењем контролног тастера q. Релевантна функција се приказује
на дисплеју.
¤ Притисните тастер дисплеја §OK§ да одаберете приказану функцију. Ово отвара одговарајући подмени и прва
ставка тог менија се приказује.
Ако краткопритисните дисплеј тастер ” или тастер за крај разговора a, дисплеј се враћа на претходни ниво
менија или се отказује операција.
Сва подешавања која не потврдите притиском на дисплеј тастер §OK§ бише изгубљена.
Враћање у статус мировања
На било ком месту у менију:
¤ Притисните и држите тастер за завршетак разговора a или
¤ Немојте притиснути ниједан тастер: након 2 минутe дисплеј ће се аутоматски вратити у статус мировања.
Телефонирање
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Екстерни позиви и завршетак позива
Спољни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.
~ (Унесите број телефона) ¤ c.
Број се позива. (Или можете прво притиснути и држати тастер за разговор c [тон бирања] а затим унети број.)
Током позива јачину звука у слушалици можете подесити помоћу t и подесити јачину звучника q.
За крај позива/отказивање бирања: Притисните тастер за крај позива a.
Можете аутоматски убацити позивни код мрежног провајдера пре било ког телефонског броја (¢ Cтрана 7).
Прихватање позива
Слушалица указује на долазни позив звуком звона и приказом на екрану.
Притисните тастер за разговор c да бисте прихватили позив.
Када је Аутом. одг. активиран (видети Стабло менија ¢ Cтрана 22), једноставно извадите слушалицу из базне
станице/базе за пуњење.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
7
Идентификација долазне линије (CLI)
Када примате долазни позив, број позиваоца ће бити приказан на дисплеју слушалице; име позиваоца ће бити
приказано ако је сачувано у именику.
Предуслови:
1 Тражили сте од мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану слушалице.
2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI).
Спољни позив се појављује на дисплеју ако нисте тражили идентификацију долазне линије, Задржан се
приказује ако је позиваоц задржао CLI, а Недоступан се појављује ако CLI није захтеван.
Телефонирање без употребе руку
У режиму рада без употребе руку, активирате звучник тако да позиваоца можете чути а да не држите слушалицу
крај увета. У току позива и приликом слушања телефонске секретарице (само код Gigaset A415A/AS405A)
активирате или деактивирате режим рада без употребе руку притиском на тастер за рад без употребе руку d.
Током позива без коришћења руку можете јачину звучника подесити притиском на t и подешавањем јачине
звучника с q.
Потпуно утишавање
Можете деактивирати микрофон на слушалици током позива. Притисните десни контролни тастер v да
искључите слушалицу. Притисните тастер v још једном да поново активирате микрофон.
Аутоматски предизбор мрежног провајдера
Можете сачувати позивни број (број предизбора) који се аутоматски ставља испред бројева када их позивате.
Ако, на пример, желите да направите међународни позив путем посебних мрежних провајдера, можете овде
сачувати релевантни позивни број.
На "Са предселек." листи, наведите позивне бројеве или прве цифре позивних бројева које желите да доделите
броју предизбора.
На "Без предсел." листи, унесите изузетке, ако постоје, за "Са предселек." листу.
Пример:
Бр. предселек.
0999
Са предселек.
08
Без предсел.
081
084
Сви бројеви који почињу са 08
изузев 081 и 084 позивају се помоћу
унапред изабраног броја 0999.
Број телефона
07112345678
08912345678
08412345678
Позвани број
¤ 07112345678
¤ 0999 08912345678
¤ 08412345678
Унесите унапред изабрани број путем менија (¢ Cтрана 22).
Трајно декативирање предизбора: Обришити број из бројева предизбора Ü.
Привремено отказивање предизбора
c(притисните и држите) ¤ §Menu§ ¤ q Предсел. иск. ¤ §OK§ ¤ ~ (унесите број) или s (користите број из
именика) ¤ број се бира без предизбора.
Коришћење именика и листи
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Именик
За отварање именика: притисните контролни тастер s.
Можете да меморишете до 100 бројева (са највише 22 цифре) и њима придруженим именима (највише
16 знакова).
Унесите слова/знакове ¢ Cтрана 16.
Меморисање првог броја у именик
s ¤ Нови унос? ¤ §OK§ ¤ ~ (унесите број) ¤ §OK§ ¤ ~ (унесите име) ¤ §OK§
Меморисање још бројева у именик
s ¤ §Menu§ ¤ Нова ставка ¤ §OK§ ¤ ~ (унесите број) ¤ §OK§ ¤ ~ (унесите ииме) ¤ §OK§
Одабир уноса из именика
Отворите именик са s. На располагању су вам следеће опције:
◆ Употребите q да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
◆ Унесите прво слово имена и листајте до уноса са q, ако је потребно.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
8
Позивање из именика
s ¤ q (Одаберите унос) ¤ c
Коришћење других функција
s ¤ q (изаберите унос) ¤ §Menu§
Следеће функције могу бити изабране помоћу q:
Нова ставка
Прикажи број
Прикажи име
Измени ставку
Користи број
Чување новог броја.
Приказивање броја.
Прикажи име.
Измена изабраног уноса.
Измените број, или отворите именик притиском на контролни тастер s да бисте унели
број из именика на тренутној позицији. Затим бирајте или користите друге функције
помоћу §Menu§.
Обриши ставку Брисање одабраног уноса.
Пошаљи ставку Пошаљите појединачни унос на другу слушалицу (¢Cтрана 8).
Обриши листу
Пошаљи листу
Пречица
Брисање свих уноса у именику.
Пошаљите целу листу на другу слушалицу (¢Cтрана 8).
За пречице, доделите текући унос тастеру.
Коришћење тастера за пречице
Уносе из именика можете доделити тастерима 2-9:
s ¤ q (изаберите унос) ¤ §Menu§ ¤ q Пречица ¤ §OK§
¤ q (изаберите тастер) ¤ §OK§ или ~ (притисните тастер којем желите да доделите улаз)
За бирање, притисните и држите жељени тастер пречицу.
Слање именика на другу слушалицу
Предуслови:
◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базну станицу.
◆ Друга слушалица и базна станица могу послати и примити уносе именика.
s ¤ q (изаберите унос) ¤ §Menu§ ¤ q Пошаљи ставку / Пошаљи листу ¤ §OK§
¤ q (Изаберите интерну страну) ¤ §OK§ или ¤ ~ (унесите интерни слушалице која прима позив)
Листа последњих бираних бројева
Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.
Бирање са листе последњих бираних бројева
c (притисните кратко) ¤ q (одаберите унос) ¤ c
Рад са уносима у листи последњих бираних бројева
c (притисните кратко) ¤ q (изаберите унос) ¤ §Menu§
Можете одабрати следећа подешавања:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Користи број
Копир. у имен.
Обриши ставку
Обриши листу
Измените број, или отворите именик притиском на контролни тастер s да бисте унели број
из именика на тренутној позицији. Затим бирајте или користите друге функције помоћу §Menu§.
Копирајте унос у именик.
Брисање изабраног уноса.
Брисање свих уноса.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
9
Листа позива/листа телефонске секретарице/листа мрежног сандучета
Притисните дисплеј тастер ’ да отворите листу. Ако имате нове поруке, приказују се само листе са новим
порукама. Скролујте кроз листе притискањем u.
Саветодавни тон се оглашава чим се нови унос јави у листи позива/листи телефонске секретарице/листи
мрежног сандучета. Подразумевана поставка је да леви тастер дисплеја трепери, а да се на дисплеју појави
порука Нове поруке. Ово понашање можете да промените коришћењем следеће процедуре:
¤ Притисните низ тастера: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Приказује се следеће:
97
¤ Притисните један од следећих тастера да бисте изабрали врсту поруке:
5
за пропуштене позиве
за поруке на телефонској секретарици (само A415A/AS405A)/у мрежном сандучету
или M
Приказан је ваш избор (нпр., 5 за пропуштене позиве); трепери тренутно подешавање:
975 SET: [0]
Притисните тастер Q или 1, да бисте подесили поступак при новим порукама
Q
Приказује се присутност нове поруке (задана поставка).
или 1
Не приказује се присутност нове поруке.
Приказан је ваш избор (нпр. 1):
975 SET: [1]
¤ Притисните дисплеј тастер §OK§.
Подешавања ће бити промењена једино по пријему нове поруке.
Пажња
Ако су позиви сачувани у мрежном сандучету, при одговарајућим подешавањима, добићете поруку (у
зависности од Вашег мрежног провајдера).
Листа позива
Предуслов: CLIP (¢Cтрана 7)
У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи (¢ Cтрана 22):
◆ прихваћени позиви
◆ Пропуштени позиви
◆ Позиви снмљени са телефонске секретарице (самоA415A/AS405A)
У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само
пропуштени позиви.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Отворите листу позива
’ ¤ q ЛистаПоз
Листа позива се приказује на следећи начин:
Број нових уноса + број старих, прочитаних уноса ЛистаПоз 01+02
Притисните §OK§ да бисте отворили листу.
Последњи долазни позив се приказује. Ако је потребно, употребите q да бисте одабрали још један унос.
Коришћење других функција
q (изаберите унос) ¤ §Menu§
Следеће функције могу бити изабране помоћу q:
Обриши ставку
Копир. у имен.
Датум/Време
Статус
Обриши листу
Брисање текуће поруке.
Копирајте унос у именик.
Датум и време позива (ако је подешено).
Нов поз.: нови пропуштени позиви. Стар поз: већ прочитан унос.
Позор! Сви стари и нови уноси ће бити обрисани.
Позивање позиваоца са листе позива
’ ¤ q ЛистаПоз 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (изаберите унос) ¤ c
Икона телефонске секретарице (само A415A/AS405A)/ листа мрежног сандучета
Можете да користите ове листе да бисте слушали поруке на телефонској секретарици (видети "Пуштање/
брисање порука" ¢ Cтрана 10) или мрежном сандучету (¢ Cтрана 12).
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
10
Активирање телефонске секретарице (само A415A/AS405A)
Аутоматском секретарицом се рукује преко слушалице или преко тастера на базној станици. Инфорамције о раду
ауотматске секретарице преко тастера на базној станици (¢ Cтрана 1). Следећи одломци описују рад преко
слушалице.
Поруку можете снимити једино коришћењем слушалице. Та порука се користи уколико не постоји снимљена
лична порука корисника телефона.
Ако је меморија пуна, Секрет. пуна! се приказује на дисплеју а телефонска секретарица се аутоматски искључује.
Када избришете старе поруке, поново се аутоматски активира.
Телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Извршите лична подешавања користећи
слушалицу.
Како поставити време одлагања (период времена након кога би желели да телефонска секретарица одговори на
позив), и како поставити дужину снимања и активирати преглед позива у току снимања, видети преглед менија
(¢ Cтрана 21).
Активирање/деактивирање телефонске секретарице
§Menu§ ¤ q Говорна пошта ¤ §OK§ ¤ q Тел. секр. ¤ §OK§ (‰ = Укључено)
Када укључите телефонску секретарицу, икона ± се појављује на дисплеју.
Снимање Ваше личне најавне поруке
§Menu§ ¤ q Говорна пошта ¤ §OK§ ¤ q Најаве ¤ §OK§ ¤ Сним. најаве ¤ §OK§ ¤ Сним. после ОК ¤ §OK§
Чујете тон спремности (кратак тон). Сада изговорите Вашу поруку (најмање 3 секунде). Притисните §OK§ за потврду
или притисните a или ” да одбијете снимање. Након снимања, у сврху контроле, чућете снимљену најаву.
Обратите пажњу:
Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у
говору дужи од 2 секунде.
Преслушавање или брисање најава
Видети преглед менија ¢ Cтрана 21.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Пуштање/брисање порука
Постоји три начина да започнете репродукцију порука на телефонској секретарици.
◆ Почните репродукцију поруке преко Говорна пошта менија:
§Menu§ ¤ q Говорна пошта ¤ §OK§ ¤ q Послуш. поруке ¤ §OK§
Ако сте унели број мрежног сандучета још увек требате да изаберете телефонску секретарицу:
¤ q Тел. секр. ¤ §OK§
◆ Почните репродукцију порука преко листе телефонске секретарице:
’ ¤ q ГовПошта
Листа се приказује на следећи начин:
Број нових порука + број старих, преслушаних порука ГовПошта01+02
Притисните §OK§ да бисте отворили листу.
¤ Брз приступ телефонској секретарици:
Да би сте приступили телефонској секретарици, једноставно притисните и држите тастер 1. Интегрисана
телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Међутим, уколико сте подесили мрежно
сандуче за брзи приступ, можете променити ово подешавање (¢ Cтрана 21).
Ако имате нових порука, преслушавање ће почети од прве нове поруке, у супротном од прве старе поруке.
Звучник на слушалици се укључује аутоматски. Можете га искључити помоћу тастера за режим рада без употребе
руку d.
Порука се састоји од
◆ заглавља поруке (број/датум/време) и
◆ тело поруке (снимљени текст).
Заглавље се прво пушта, а затим тело. Приказује се телефонски број или име.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
11
Заустављање и контролисање преслушавања
Контролисање преслушавања зависи од временског тренутка у ком се притиска одговарајући тастер.
Током преслушавања поруке:
2
t или 1
s или I
L
Паузирање преслушавања. Притисните 2 поново за наставак.
Током репродукције заглавља поруке: Повратак на почетак претходне поруке. Прескакање
уназад са прве поруке вас доводи до последње поруке.
Током репродукције заглавља поруке: Повратак на почетак текуће поруке.
Повратак на почетак текуће поруке. Прескакање унапред са последње поруке вас доводи до
прве поруке.
Током репродукције заглавља поруке: Прескочи заглавље.
Током репродукције заглавља поруке: Повратак на почетак наредне поруке. Прескакање
унапред са последње поруке вас доводи до прве поруке.
Додатне функције током репродукције поруке
Притисните дисплеј тастер §Menu§. Заустављање преслушавања.
Одаберите релевантну функцију помоћу q:
Бирање броја
Настави
Јачина звука
Копир. у имен.
Обр. све старо
Бирајте број
Наставите са репордукцијом поруке.
Подешавање јачине
Копирање броја позиваоца у именик.
Брисање свих старих порука
Брисање појединачних порука
Током преслушавања: Притисните тастер Q или тастер дисплеја Ü.
Нове поруке могу да се обришу само током репродукције главног дела поруке.
Брисање свих старих порука
Током преслушавања или паузе:
§Menu§ ¤ q Обр. све старо ¤ §OK§ (потврдите сигурносни упит)
Прихватање позива са телефонске секретарице
Можете преузети позив који се снима на телефонску секретарицу:
§Menu§ ¤ Прихвати ¤ §OK§
Позив можете такође прихватити тако што ћете:
◆ притиснути тастер за разговор c
◆ уклонити слушалицу са базе/пуњача (ако је Аутом. одг. активирано ¢ Cтрана 22)
Пажња
Када је Слуш. на звуч. преко слушалице активирано и када позив већ може да се чује на слушалици, позив
једино можете прихватити преко §Menu§ ¤ Прихвати ¤ §OK§. Притиском на тастер за разговор/тастер за рад без
употребе руку c се само активира или деактивира режим за рад без употребе руку.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Снимање престаје и можете разговарати са позиваоцем.
Подешавање језика
Можете променити језик гласовног промпта и подразумевану најаву.
§Menu§ ¤ q Говорна пошта ¤ §§OK§§ ¤ q Језик ¤ §§OK§§ ¤ q (изаберите језик) ¤ §OK§
Управљање када сте у покрету (даљинско управљање)
Можете проверити своју телефонску секретарицу са било ког телефона (хотелског, из говорнице, итд.).
Предуслови:
◆ Променили сте системски PIN да не буде фабричка вредност 0000 (¢ Cтрана 22).
◆ Телефон који употребљавате за даљинско управљање има тонско бирање (DTMF) т ј. чујете различите тонове
када притискате тастере.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
12
Позивање телефонске секретарице и преслушавање порука
~ (Бирајте свој број.) ¤ Када чујете своју најаву, притисните 9 и унесите системски PIN.
Следећи тастери се употребљавају за управљање:
A
B
3
0
Током најаве броја/датума/времена: Повратак на почетак претходне поруке.
Током преслушавања поруке: Враћате се на почетак текуће поруке.
Заустављање преслушавања. Притисните поново за наставак.
Пребацивање на следећу поруку.
Брисање текуће поруке.
Активирање телефонске секретарице
~ (Бирајте свој број и оставите да телефон звони док не чујете поруку, "Молимо Вас унесите свој PIN код."
¤ ~ Унесите системски PIN
Ваша телефонска секретарица је активирана. Обавештава Вас колико времена је остало у меморији. Поруке се
затим пуштају. Телефонска секретарица се не може деактивирати удаљеном везом.
Мрежно сандуче
Мрежно сандуче је телефонска секретарица Вашег мрежног провајдера унутар мреже. Више информација
можете добити од свог провајдера. Не можете користити мрежно сандуче осим ако сте тражили ту услугу од
вашег мрежног провајдера.
Да бисте брзо и лако користили мрежно сандуче путем (¢ Cтрана 9) менија мрежног сандучета (¢ Cтрана 21) и
користили (¢ Cтрана 1) брз приступ, потребно је да унесете број у Ваш телефон.
§Menu§ ¤ q Говорна пошта ¤ §OK§ ¤ q Мреж. санд. ¤ ~ (унесите број) ¤ §OK§
Лоцирање слушалице ("пејџинг")
Можете лоцирати слушалицу преко базне станице.
¤ Кратко притисните тастер за регистрацију/пејџинг на базној станици (¢Cтрана 1).
Све слушалице ће истовремено зазвонити („пејџинг“) чак и ако им је звук звона деактивиран.
Прекид пејџинга: Кратко притисните тастер за регистрацију/пејџинг на баз (¢Cтрана 1) и или притисните тастер
за разговор c или тастер за крај разговора a на слушалици.
Ручна регистрација слушалица
Можете регистровати до четири слушалице на Вашу базну станицу. Свака додатна слушалица мора бити
регистрована на исту базну станицу како би исправно радила!
1) На слушалици
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q Слушалица ¤ §OK§ ¤ q Пријава слуш. ¤ Унесите ПИН код базне станице
система (стандардно подешавање: 0000) ¤ §OK§ ¤ Регистрација се приказује.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2) На базној станици
У року од 60 секунди притисните и држите тастер за регистрацију/пејџинг на бази (¢Cтрана 1) отприлике
3 секунде. (само A415A/AS405A: Ако је режим за регистрацију активан, чује се звук.)
Регистрација траје отприлике 1 минут. Након успешно завршеног процеса регистрације, слушалица, дисплеј
накратко приказује Регистрована и враћа се на статус мировања. Слушалици се додељује најмањи расположиви
интерни број (1-4). Ако су интерни бројеви 1-4 већ додељени другим уређајима, број 4 ће бити пребрисан.
Одјава слушалица
Можете одјавити све остале слушалице са сваке регистроване Gigaset слушалице.
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q Слушалица ¤ §OK§ ¤ q Одјава сл. ¤ q Изаберите интерну страну коју
желите дерегистрирати. Слушалица коју тренутно користите је приказана са <. ¤ §OK§ ¤ Унесите PIN основног
система (подразумевано подешавање: 0000) ¤ §OK§
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
13
Коришћење више слушалица
Интерно телефонирање
Интерни позиви су бесплатни позиви других слушалица које су регистроване на исту базну станицу.
2 слушалице су регистроване
Притисните контролни тастер u, друга слушалица се позива.
Више од 2 слушалице су регистроване
Позивање одређене слушалице
u ¤ ~ (1...4, унесите интерни број слушалице) или
u ¤ q (изаберите интерну страну) ¤ §OK§ или c ¤ слушалица је позвана.
Позивање свих слушалица (групни позив)
Притисните и задржите тастер u или u ¤ P или u ¤ q Позови све ¤ §OK§ или c ¤ све слушалице су
позване.
Када друга страна прихвати позив, можете разговарати. За крај позива притисните a.
Интерни консултациони позив/пребацивање позива
Разговарате са екстерним саговорником. Притисните контролни тастер u и позовите једну или све слушалице.
Екстерни саговорник чује музику на чекању. Када интерни учесник одговори: Најавите спољни позив, ако је
потребно.
Или
Притисните тастер за крај позива a. Позив се пребацује на слушалицу.
или
притисните тастер дисплеја ”.. Поново сте повезани са екстерним саговорником.
Када пребацујете позив можете притиснути тастер за крај разговора a и пре него што интерни корисник
прихвати позив.
Слушање екстерног позива
У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).
Предуслов: The Слушање функција мора бити активирана.
Активрање/деактивирање слушања
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ q Слушање ¤ §OK§ (‰ = Укључено)
Интерно слушање (конференција)
Желите да слушате постојећи екстерни позив. Притисните и задржите тастер c. Можете да слушате позив. Сви
учесници чују сигнални тон.
За завршетак: притисните тастер за крај разговора a. Сви учесници чују сигнални тон.
Ако први интерни учесник притисне тастер за крај разговора a, слушалица која је "слушала" остаје повезана са
екстерним учесником.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Подешавање будилника
Активирање/деактивирање будилника
§Menu§ ¤ q Будилник ¤ §OK§ ¤ Активирање ¤ §OK§ (‰ = Укључено)
Када је активирано: ¤ ~ (Подесите време буђења) ¤ §OK§
Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен,
икона будилника l ће се појавити на екрану и време буђења ће бити приказано уместо датума.
Подешавање времена за буђење
§Menu§ ¤ q Будилник ¤ §OK§ ¤ q Време буђења ¤ §OK§
Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните §OK§.
Подешавање телефона
Детаље о активирању/деактивирању препоручених тонова и тонова који означавају слабу батерију, видите у
дрвету менија (¢ Cтрана 21).
За детаље о подешавању контраста екрана и великих бираних бројева (погледајте стабло менија (¢ Cтрана 22)).
За детаље о подешавању системског PIN на базној станици, видети стабло менија (¢ Cтрана 22).
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
14
Промена језика дисплеја
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q Слушалица ¤ §OK§ ¤ q Језик ¤ §OK§ ¤ q (изаберите језик) ¤ §OK§
Тренутни језик је означен са ‰.
Уколико случајно одаберете језик који не разумете:
§Menu§ ¤ 421 (притискајте тастере један за другим) ¤ q (изаберите језик) ¤ §OK§
Промена јачине звука у звучнику/слушалици
У статусу мировања:
t ¤ Јачина звука ¤ §OK§ ¤ q Слушалица/Звучник ¤ §OK§ ¤ q (подесите ниво јачине звука од 1 дo 5)
¤ §OK§ (‰ = изабрано)
За време разговора преко слушалице или у режиму употребе без руку:
t ¤ q (подесите ниво јачине звука од 1 дo 5)
Подешавање ће аутоматски бити сачувано након отприлике 3 секунде или притисните дисплеј тастер §OK§.
Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (¢ Cтрана 21).
Подешавање звука слушалице
Прилагођава звук слушалице вашим потребама.
◆ Дубоки: Стандардно подешавање.
◆ Високи: Високе фреквенције су наглашене.
У статусу мировања:
t ¤ q Звук слушал. ¤ §OK§ ¤ q Дубоки/Високи ¤ §OK§ (‰ = изабрано)
Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (¢ Cтрана 21).
Подешавање мелодије звона слушалице
Подешавање јачине звона
У статусу мировања:
t ¤ q Јачина звона ¤ §OK§ ¤ q (подесите јачину звука од 1 дo 5 или "Крешендо") ¤ §OK§ (‰ = изабрано)
Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (¢ Cтрана 21).
Подешавање мелодије звона
Подеисте друге мелодије звона за Спољни позиви, Интер. поз. и Будилник.
У статусу мировања:
t ¤ q Мелодија ¤ §§OK§§ ¤ q Спољни позиви / Интер. поз. / Будилник ¤ §§OK§§ ¤ q (изаберите мелодију)
¤ §OK§ (‰ = изабрано)
Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија Подеш. звука (¢ Cтрана 21).
Врем. контрола (дневни/ноћни режим)
Можете одредити временски период када не желите да телефон звони за екстерне позиве, нпр. током ноћи.
Активирање Врем. контрола:
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q Слушалица ¤ §OK§ ¤ q Врем. контрола ¤ §OK§ ¤ Активација
¤ §OK§ (‰ = Активирано)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Подешавање временског периода:
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q Слушалица ¤ §OK§ ¤ q Врем. контрола ¤ §OK§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§
¤ Иск. од: ~ (Унесите време у 4-цифреном формату) ¤ §OK§ ¤ Иск. до: ~ (Унесите време у 4-цифреном
формату) ¤ §OK§
Утишани анонимни позиви
Можете подесити слушалицу да не звони за позиве код којих је идентификација долазне линије онемогућена.
Позив се сигнализира само на екрану.
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q Слушалица ¤ §OK§ ¤ q Ан.поз.утиш ¤ §OK§ (‰=Укључено)
Активација/деактивација звона
Перманентна деактивација звона
У статусу мировања, притисните и држите тастер звездице P. Ако је активирано,Ú икона се појављује на
дисплеју.
Деактивирање звона за текући позив
§Menu§ ¤ Без звука ¤ §OK§
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
15
Подешавање мелодија звона базне станице (само A415A/AS405A)
Подесите Јачина звона, Мелодија и Врем. контрола за базну станицу:
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ Подеш. звука ¤ §OK§
¤ q Јачина звона/Мелодија/Врем. контрола
Обавља подешавање у складу са описом у "Подешавање мелодије звона слушалице".
Заштита позива са црном листом
Када се активира, позиви са бројева на црној листи се приказују само на екрану. Ваш телефон не звони. Можете
меморисати до 15 бројева. Блокирани позиви се чувају на листи позива и снимају на телефонској секретарици.
Поставка се односи на све регистроване слушалице и базу.
Активирање/деактивирање црне листе
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ qДодатне фун. ¤ §OK§ ¤ q Зашт. позива ¤ §OK§ ¤ Активација
¤ §OK§ (‰ = активирано)
Уређивање црне листе
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §OK§ ¤ q База ¤ §OK§ ¤ qДодатне фун. ¤ §OK§ ¤ q Зашт. позива ¤ §OK§ ¤ q Црна
листа ¤ §OK§
◆ Унесите нови број: ¤ §Menu§ ¤ Нова ставка ¤ ~ унесите број. ¤ §OK§
◆ Обришите број: ¤ q изаберите број. ¤ Ü
◆ Затворите црну листу: ¤ притисните тастер „Заврши позив“ a.
Копирање броја на црну листа са листе позива или током репродукције поруке
Са листе позива: ¤ отворите листу позива ¤ q (изаберите унос) ¤ §Мени§ ¤ На црну листу ¤ §OK§
Током репродукције поруке: ¤ §Menu§ ¤ На црну листу ¤ §OK§
Активирање/деактивирање музике на чекању
Можете омогућити да екстерни учесници чују музику у случају интерног позива и током трансфера позива.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Број за тренутно подешавање трепери: 0 = искључено; 1 = укључено
¤ унеси број ¤ §OK§.
Режим репетитора
Са репетитором можете појачати домет ваше базне станице. Потребно је да активирате режим репетитора
(¢ Cтрана 22). Режим репетитора и режим Без зрачењ. (¢ Cтрана 22) један другог поништавају.
Ресетовање слушалице
Можете ресетовати индивидуална подешавања и промене које сте направили. Уноси у именик, листе позива и
регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §§OK§§ ¤ q Слушалица ¤ §§OK§§ ¤ q Ресет слушал. ¤ §§OK§§ ¤ Ресет? ¤ §§OK§§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ресетовање базне станице
Када се враћају фабричка подешавања:
◆ Појединачна подешавања се ресетују
◆ Све листе су обрисане.
◆ Режим Без зрачењ. је деактивиран.
Датум и време остају. Tелефонска секретарица (само код A415A/AS405A) спремна је за коришћење приближно
15 секунди након што се база повеже.
Ресетовање базне станице путем менија
Када се ресетује путем менија
◆ Слушалице су и даље регистроване
◆ Системски PIN се не ресетује.
§Menu§ ¤ q Подешавања ¤ §§OK§§ ¤ q База ¤ §§OK§§ ¤ q Ресет базе ¤ §§OK§§ ¤ Ресет? ¤ §§OK§§
Ресетовање базне станице коришћењем тастера на базној станици
Ресетовање базне станице коришћењем тастера на базној станици
◆ Све слушалице се одјављују и
◆ Системски PIN се ресетује на оригинални код 0000
Урадите следеће кораке: Искључите кабл за напајање из базе. Држите притиснут тастер за регистрацију/
пејџинг на бази (¢Cтрана 1) и у исто време поново укључите кабл за напајање у базу. Држите тастер
притиснутим барем 5 секунди.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
16
Руковање базном станицом на PABX
Руковање рутером
Приликом руковања Gigaset на аналогном порту рутера можете да смањите проблеме са ехом активирањем XES
режим (¢ Cтрана 22). Ако немате проблема са ехом, ова функција се треба деакативирати.
Рад на PABX
Следећа подешавања су неопходна само када их ваш PABX захтева - погледајте PABX корисничко упутство.
Када уносите цифре, унесите их полако једну за другом.
Промена режима бирања
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ Број за постављени режим позивања трепти: 0 = тонско бирање (DTMF);
1 = пулсно бирање (DP) ¤ Унеси број ¤ §OK§.
Подешавање поновног позивања
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Број за тренутно подешавање трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ унесите број ¤ §OK§.
Промена паузе након заузимања везе
Можете подесити дужину паузе која се убацује између притиска тастера разговора c и слања телефонског
броја.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Број за тренутну дужине паузе трепери: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.
¤ унесите број ¤ §OK§.
Промена паузе након тастера повратног позива
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Број за тренутну дужине паузе трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
¤ унесите број ¤ §OK§.
Додатак
Уношење слова/знакова
Стандардни карактери
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Притисните релевантни тастер
приказани број пута.
Кратко притисните тастер тараба
# да бисте пребацили са "Abc" на
"123" режим, са "123" на "abc"
режим и са "abc" на "Abc" режим.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
1) Размак
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
_
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
17
Централноевропски
Притисните релевантни тастер
приказани број пута.
Кратко притисните тастер тараба
# да бисте пребацили са "Abc" на
"123" режим, са "123" на "abc"
режим и са "abc" на "Abc" режим.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
10x 11x 12x 13x
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
"
č
’
;
_
1) Размак
Технички подаци
Батерије
Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH); Величина: AAA (Micro, HR03); Напон: 1.2 V; Капацитет: 450 - 1000 mAh
Време употребе/пуњења
Ваша слушалица може да пуни батерије до капацитета од 1000 mAh. Употреба посебних батерија високих
перформанси или батерија високог капацитета није препоручена за бежичне телефоне.
Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета и старости батерија и начина на који га употребљавате.
(Време мировања/време разговора/време рада су максимално могуће вредности, време пуњења су типичне
вредности.)
Време приправности (standby) у часовима
Време разговора (часови)
Време рада за 1,5 час позива по дану (часови)
Без зрачењ. режим укључен/искључен
Време пуњења у базној станици (сати)
Време пуњења у пуњачу (часови)
Капацитет (mAh) приближно
550
700
800
250
285
330
19
22
25
450
180
14
95/70
5.0
4.5
130/95
6.5
6.0
150/110
7.5
7.0
175/125
8.5
8.0
1000
405
31
215/155
10.5
10.0
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Због сталног напретка у развоју батерија, листа препоручених батерија у одељку са често постављаним
питањима (FAQ) на страницама Gigaset корисничког сервиса редовно се ажурирају: www.gigaset.com/service.
Потрошња базне станице
A415/AS405
A415A/AS405A
У режиму приправности (standby)
– Слушалица у базној станици
– Слушалица ван базне станице
Током позива
прибл. 0.6 W
прибл. 0.55 W
прибл. 0.65 W
прибл. 0.7 W
прибл. 0.65 W
прибл. 0.75 W
Опште спецификације
DECT стандард
GAP стандард
Распон радио фреквенције
Снага предаје
Домет
Напајање базне станице
Радни услови током употребе
Снага емитовања
је подржан
је подржан
1880–1900 MHz
10 mW, просечна снага по каналу
до 300 m на отвореном, све do 50 m унутар зграда
230 V ~/50 Hz
+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности
10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
18
Питања и одговори
Ако имате било каквих питања у вези са коришћењем вашег телефона, посетите нашу веб локацију на
www.gigaset.com/service за 24-часовну подршку. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема
и могућих решења за те проблеме.
Проблем
Узрок
Ништа се не
појављује на
дисплеју.
Слушалица није укључена.
Решење
Батерије су празне.
Слушалица је ван домета базне
Нема бежичне
конекције до базне станице.
станице, База
Базна станица није укључена.
трепери на дисплеју.
На дисплеју се
приказује Пријава
слуш. или Стави у
базу.
Притисните тастер за крај позива a током
отприлике 5 секунди или ставите слушалицу у базну
станицу.
Напуните или замените батерије.
Померите слушалицу ближе базној станици.
Проверите утичницу напајања на базној станици
¢ Cтрана 3.
Слушалица није регистрована на Региструјте слушалицу ¢ Cтрана 12.
базној станици или је одјављена.
Слушалица не звони. Звук звона је деактивиран.
Телефон звони само ако је број
телефона пребачен.
Телефон не звони у одређеном
временском периоду.
Активирајте звук звона ¢ Cтрана 14.
Активирајте тон звона за анонимне позиве
¢ Cтрана 14.
Деактивирајте "временску контролу" или промените
временски период ¢ Cтрана 14.
Не можете чути
звоно/звук слободне
линије са фиксне
мреже.
Телефонски кабл који је стигао са Уверите се да су конектори правилно повезани када
апаратом није употребљен или је купујете кабл у продавници: 3-4 додељена
замењен новим каблом са
телефонска кабла/EURO CTR37.
погрешно повезаним жицама
у прикључку.
Оглашава се тон
грешке након упита
за системски PIN.
Заборављен је PIN.
Системски PIN који сте унели није Ресетујте системски PIN на фабричку вредност 0000
¢ Cтрана 15.
исправан.
Све слушалице су дерегистроване. Сва
подешавања су ресетована. Све листе су обрисане.
Одржавање
Обришите апарат влажном тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер
крпе.
Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.
У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања
широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све
супстанце.
Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање
дисплеја за мобилне телефоне.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Додир са течностима
!
Уколико уређај дође у контакт са течношћу:
1 Искључите напајање.
2 Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
4 Осушите све делове.
5 Ставите уређај на суво, топло место најмање 72 сата (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите
се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
6 Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.
Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
19
Помоћ и подршка корисницима
Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service.
Посетите наше странице Корисничке подршке
Овде можете да нађете:
•Најчешће постављана питања
•Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
•Провера компатибилности
Oбратите се нашем сервису за кориснике
Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?
Можемо да вам помогнемо и...
... на мрежи:
путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике
... телефона:
Hotline Србија 0800 222 111
Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.
Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.
Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији,
постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно
је означено на кутији поред CE знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на
начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове
гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију,
од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту
робе која је купљена.
Одобрење
Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.
Потребно је узети у обзир захтеве каратеристичне за државу.
Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа
„Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A“ у складу са Директивом 2014/53/ЕУ.
Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:
www.gigaset.com/docs.
Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске
декларације о усклађености“.
Требало би да погледате све ове датотеке.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Изузимање од одговорности
Дислеј на вашој слушалици има резолуцију од пиксела. Сваки пиксел се састоји од по три подпиксела (црвени,
зелени, плави).
Могуће је да неки пиксел буде неправилно контролисан или да има одступање боја.
То је нормално и није разлог за рекламацију.
У следећој табели је приказан број грешака у пикселима које могу да се јаве, а да не представљају разлог за
рекламацију.
Опис
Максимални број дозвољених грешака у
пикселима
Обојени осветљени подпиксели
1
Тамни подпиксели
1
Укупан број обојених и тамних пиксела
1
Знаци похабаности на дисплеју и самом кућишту су изузети из гаранције.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
20
Животна средина
Систем управљања у складу са околином
Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service
GmbH.
Одлагање
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се
можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.
Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места
означена за то од стране надлежних локалних власти.
Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен
Европском директивом 2012/19/EU.
Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог
заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу
коришћених електричних и електронских уређаја.
За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу
или дилера код кога сте купили опрему.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
21
Преглед менија
Ваш телефон поседује широку лепезу функција. Оне су понуђене у облику менија.
За избор функције док је телефон у стању мировања, притисните §Menu§ (отвара мени), користите контролни
тастер q за листање до функције коју желите и притисните §OK§ за потврду.
За повратак у статус мировања: притисните и држите a тастер.
Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.
é
Будилник
Активирање
Време буђења
è Подеш. звука
¢ Cтрана 13
¢ Cтрана 13
Јачина звука
Звук слушал.
Јачина звона
Слушалица/Звучник
¢ Cтрана 14
Дубоки/Високи
¢ Cтрана 14
¢ Cтрана 14
Мелодија
Спољни позиви/Интер. поз./Будилник
Тон препор.
укључено/искључено
Слаба бат.
укључено/искључено
ê Говорна пошта
Послуш. поруке
Мреж. санд. **
Тел. секр. **
Тел. секр. *
Слуш. на звуч. *
Преслушавање порука у мрежном сандучету ¢ Cтрана 12.
Преслушавање порука у мрежном сандучету секретарице
¢ Cтрана 10.
¢ Cтрана 10Активирање/деактивирање телефонске секретарице.
Укључите/искључите поруке које се снимају на слушалици (режим рада без употребе руку).
Деактивирајте проверавање само за тренутно снимање: притисните тастер за крај
разговора a.
(Предуслов: регистрована је барем једна слушалица са могућношћу рада без употребе
руку.)
Најаве *
Сним. најаве/Репрод. најаве/Обриши најаву
Дужина поруке *
Максимум/1 минут/2 минута/3 минута
Преузим. поз *
Одмах/10 с/18 с/30 с
Аутоматски
Мреж. санд.
Подеси таст. 1 *
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ Cтрана 14
Ако нема нових порука телефонска секретарица прихвата позив након
18 секунди. Ако постоје нове поруке, телефонска секретарица
прихвата позив након само 10 секунди.
Унесите број за мрежно сандуче¢ Cтрана 12.
Мреж. санд.
Тел. секр.
Језик *
¢ Cтрана 10
¢ Cтрана 11
Доделите тастер 1 мрежном поштанском сандучету.
(у статусу мировања, притисните и држите тастер 1 за бирање.)
Доделите тастеру 1 телефонску секретарицу
(у статусу мировања, притисните и држите тастер 1 за бирање.)
* База само са телефонском секретарицом
** базна станица само са телефонском секретарицом и ако је број мрежног поштанског сандучета унет.
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
22
ç Подешавања
Датум/Време
Слушалица
¢ Cтрана 5
Језик
¢ Cтрана 14
Велики фонт
Постави веће цифре за бирање.
Контраст
Можете подесити контраст дисплеја у 9 нивоа.
Врем. контрола
Ан.поз.утиш
Аутом. одг.
Пријава слуш.
Одјава сл.
Ресет слушал.
База
Подеш. звука
(самоА420А)
Активација/Подешавања
¢ Cтрана 14
Активирање/деактивирање аутоматског прихватања позива
¢ Cтрана 6.
¢ Cтрана 12
¢ Cтрана 12
¢ Cтрана 15
Јачина звона
Мелодија
Врем. контрола
Тип листе поз.
¢ Cтрана 15
¢ Cтрана 15
Проп. поз./Сви позиви
Промена системског PIN (фабричка вредност је 0000)
Ресет базе
¢ Cтрана 15
Репетитор
XES режим
ECO DECT
¢ Cтрана 2
Слушање
Предселекција
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ Cтрана 15
PIN система
Додатне фун.
¢ Cтрана 14
¢ Cтрана 9
¢ Cтрана 15
Активирање/деактивирање
(Активирај у случају проблема са ехом на
аналогном порту рутера.)
Без зрачењ./Макс. опсег
¢ Cтрана 13
Бр. предселек./Са предселек./Без предсел.
Сва права задржана. Задржава се право измене.
¢ Cтрана 2
¢ Cтрана 7
Gigaset AS405x/A415x / IM-Ost sr_cyr / A31008-M2501-R601-1-TK19 / Penguin.fm / 2/26/18
23
Version: 01.04.2018
*A31008-M2501-R601-1-TK19*
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A31008-M2501-R601-1-TK19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability. All rights reserved.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising