Gigaset | A420A | User guide | Gigaset A420A Kasutusjuhend

Gigaset A420A Kasutusjuhend
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
1
Gigaset A420/A420A -luuri
Ohje
Luurin yleiskuva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Akkujen varaus
Vastaajan symboli (vain A420A)
Kentän voimakkuus
Näyttönäppäimet
1
Lopetus- ja virtanäppäin
2
Puhelu-/kaiutinnäppäin
3
Ohjausnäppäin (p)
ª Ääniasetukset
INT Sisäpuhelu
â Puhelinluettelon avaus
| Mikrofonin mykistys
puhelun aikana
Näppäin 1 
4
Vastaaja (vain A420A) /verkossa
oleva vastaaja
5
Tähtinäppäin
6
Soittoäänet päälle/pois (paina
pitkään), puhelun aikana:
7
vaihto impulssivalinnasta
äänivalintaan (paina lyhyesti)
8
0-näppäin/R-näppäin
Välipuhelu (flash): paina
pitkään
Ruutunäppäin
Näppäinlukitus päälle/pois
9
(paina pitkään); isojen ja
10
pienten kirjaimien sekä
11
numeroiden kirjoitus; valinta12
tauon lisääminen (paina
pitkään)
Mikrofoni
ÐÃ
U
SISÄ 1
23.04. 10:53
‘ Menu
Puhelutietojen luettelossa / vastaajaluettelossa / verkossa olevassa
vastaajaluettelossa olevista uusista
viesteistä ilmoitetaan näytöllä
Uudet viestit -ilmoituksella. Vasemmanpuoleinen näyttönäppäin
vilkkuu (jos asetettu, ¢ s. 8).
Luurin näyttönäppäimet:
Näytöllä näkyvä toiminto valitaan
painamalla sen alapuolella olevia
näppäimiä.
Näyttö Toiminto
’ Viestiluettelon avaus
(¢ s. 8).
§Menu§ Ylä-/alavalikon avaus (katso
Valikkorakenne, ¢ s. 19).
”
Y
X
Ü
§OK§
Paluu edelliselle valikkotasolle.
Selaus ylös/alas ja äänenvoimakkuuden säätö qnäppäimellä.
Kohdistimen siirto
vasemmalle/oikealle rnäppäimellä.
Tekstin poisto merkki
kerrallaan.
Valikkotoiminnon vahvistus
ja tiedon tallennus.
Tukiaseman yleiskuva
A420A-tukiasema
2
5
4
3
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6
1
A420-tukiasema
1
1 Luurin haku / paging -näppäin: 
Luurin haku (paina lyhyesti, ”Paging” ¢ s. 11)
Luurien rekisteröinti (paina pitkään ¢ s. 11).
2 Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet: 
(– = hiljemmalle; + = kovemmalle)
Viestin kuuntelun aikana: Äänenvoimakkuuden muuttaminen.
Puhelimen soidessa: Soittoäänen voimakkuuden muuttaminen.
3 Kuuntelu-/tauko-näppäin:
Vastaaja päälle tai pois päältä (paina pitkään);
Vastaajassa olevien viestien kuuntelu (paina lyhyesti); 
Viestien kuuntelun aikana: Kuuntelun keskeytys (paina lyhyesti). 
Palaa: Vastaaja on kytketty päälle, uusia viestejä ei ole saapunut.
Vilkkuu: Vastaajassa on vähintään yksi uusi viesti tai viestiä toistetaan
tai nauhoitetaan juuri.
Vilkkuu hyvin nopeasti: Muisti on täynnä.
Viestin kuuntelun aikana:
4 Siirtyminen viestin alkuun (paina kerran) tai edelliseen viestiin (paina
kaksi kertaa).
5 Siirtyminen seuraavaan viestiin.
6 Nykyisen viestin poistaminen.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
2
ECO DECT
Lähetysteho sovitetaan automaattisesti puhelun aikana luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä
pienempi on etäisyys, sitä pienempi on myös lähetysteho (säteily). Luurin lähetysteho on pois päältä valmiustilassa.
Tukiasema varmistaa muutamin radiotaajuussignaalein yhteyden luuriin.
Puhelimen lähetystehoa on mahdollista pienentää entisestään:
1) Lähetystehon pienentäminen (Eko-tila)
Kun Enim.kant.-asetus kytketään pois päältä (Valikkorakenne ¢ s. 20), lähetysteho pienenee puhelun aikana jopa 
80 % kantama-alueen ollessa puolet.
2) Lähetystehon kytkeminen pois päältä (Eko-tila+)
Voit kytkeä tukiaseman lähetystehon kokonaan pois päältä valmiustilassa Ei säteilyä -asetuksella (Valikkorakenne
¢ s. 20). Huomaa:
◆ Kaikkien rekisteröityjen luurien on tuettava tätä toimintoa.
◆ Jotta yhteyden muodostaminen kävisi nopeasti, luuri vaihtaa saapuvan puhelun yhteydessä aina hetkellisesti
takaisin vastaanottovalmiuteen. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää valmius- ja puheaikaa.
Turvaohjeet
Tärkeää
Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä (katso ”Tekniset tiedot”), koska muiden akkujen
käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset
rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja
voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta
on kohdassa ”Tekniset tiedot”).
Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena
voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.
Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä
yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.
Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota
ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.
Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat
huoltopalvelussa.
Huomioitavaa
◆ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
◆ Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, laitteella ei voi soittaa edes hätänumeroon.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
3
Käyttöönotto
Pakkauksen sisällön tarkistaminen
Pakkaus, jossa on tukiasema ja luuri: Gigaset-luuri, Gigaset A420/A420A -tukiasema, verkkolaite, puhelinjohto, kaksi
akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje.
Pakkaus, jossa on luuri ja laturi: Gigaset-luuri, laturi ja verkkolaite, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje.
Jos olet ostanut laitteen, jossa on useita luureja, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon
kansi sekä laturi ja verkkolaite.
Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen
Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C...+45 °C.
¤ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle; tukiasema ja laturi voidaan kiinnittää myös
seinälle.
Ohje
Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m.
Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme
kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.
Puhdistusohjeet: Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri kostealla liinalla (älä käytä liuotinaineita) tai antistaattisella liinalla. 
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.
Huomaa:
◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
◆ Suojaa Gigaset-puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
Tukiaseman liittäminen
¤ Liitä ensin verkkolaite 1.
¤ Liitä sitten puhelinpistoke 2 ja aseta johdot johtouriin.
Huomaa:
◆ Verkkolaitteen on oltava aina liitettynä pistorasiaan,
koska puhelin ei toimi ilman yhteyttä sähköverkkoon.
◆ Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta ja
puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen
järjestys saattaa poiketa toisistaan.
◆ Vastaaja (vainA420A) on käyttövalmis tukiaseman
liittämisen jälkeen vasta noin 30 sekunnin kuluttua.
A420A
1
1
2
1
A420
1
1
2
1
Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)
¤ Liitä pistokkeen litteä pää 1.
¤ Liitä pistoke pistorasiaan 2.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2
1
4
Jos pistoke on irrotettava laturista, paina
ensin lukitusnappia 3 ja vedä pistoke sitten
irti 4.
3
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
4
Luurin käyttöönotto
Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. Irrota kalvo!
Akkujen paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen
Tärkeää
Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (¢ s. 15). Älä koskaan käytä
tavallisia (ei-ladattavia) paristoja, koska sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Vääränlaisen akun tai pariston kuori saattaa vaurioitua tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä
häiriöitä tai laite voi vioittua.
¤ Aseta akkujen navat
oikein päin.
Akkujen navat on merkitty
akkukoteloon.
¤ Aseta akkukotelon kansi
ylhäältä päin paikalleen.
¤ Työnnä sitten akkukotelon
kantta, kunnes se kiinnittyy
paikalleen.
Jos avaat akkukotelon kannen
uudelleen akun vaihtamista varten:
¤ Ota kiinni kannen yläpuolella
olevasta uurteesta ja työnnä
uurretta alaspäin.
Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen
Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut on ensin ladattu täyteen ja niiden on annettu sitten
purkautua täysin.
¤ Aseta luuri tukiasemaan/laturiin 6 tunniksi.
6h
Ohje
Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan/
laturiin.
¤ Ota luuri tukiasemasta/laturista ja aseta takaisin vasta,
kun akut ovat tyhjentyneet kokonaan.
Ohjeita
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ Pakkaus, jossa on tukiasema ja luuri: Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Jos olet ostanut laitteen,
◆
◆
◆
◆
jossa on useita luureja, kaikki luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa
uudelleen. 
Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy Rekisteröinti tai Vie t.asemaan), rekisteröi luuri käsin
(¢ s. 11).
Pakkaus, jossa on luuri ja laturi: Luuri on rekisteröitävä käsin (¢ s. 11).
Ensimmäisen lataus- ja (latauksen) purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku aina kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
Akut saattavat kuumentua latauksen aikana. Se on vaaratonta.
Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
Näytön kielen muuttaminen
Muuta näytön kieli, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.
§Menu§ ¤ 421 (paina näppäimiä peräkkäin) ¤ q (Valitse kieli) ¤ §OK§ (‰ = nykyinen kieli) ¤ Paina lopetusnäppäintä a pitkään (Paluu valmiustilaan)
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
5
Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein
ja herätyskello toimii.
§§Menu§§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ Pvm/kello ¤ §OK§ ¤ Pvm ¤ ~ (Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 6-numeroisena)
¤ §OK§ ¤ Kello ¤ ~ (Näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena) ¤ §OK§ (Näytöllä näkyy: Tallennettu)
¤ a (Palaa valmiustilaan painamalla pitkään)
Voit siirtää kohdistimen paikkaa rivillä painamalla ohjausnäppäimen r oikeaa tai vasenta reunaa.
Ohje
Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päivämäärä ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai
puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää, tallennetaanko nämä tiedot ja missä tapauksessa tallennus tehdään:
¤ Paina seuraavia näppäimiä: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, nykyinen asetus vilkkuu:
¤ Vahvista missä tapauksessa tiedot tallennetaan painamalla vastaavaa näppäintä:
Q
ei koskaan
kerran, jos päiväystä/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeesi 
tai 1
tai 2
aina
Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. 2, aina):
973 SET: [2]
¤ Paina §OK§-näyttönäppäintä.
Näyttö valmiustilassa
Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).
Ð
Näytön symbolit
Ã
U
◆ Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä:
- hyvä...heikko: Ð ¨ § ¦
SISÄ 1
- ei kenttää: ¥
◆ Vastaaja käytössä (vain A420A):
23.04. 10:53
- ± Vastaaja on kytketty päälle.
◆ Akun varaus:
‘ Menu
- U yli 66 % ladattu
- V 34–66 % ladattu
- e 11–33 % ladattu
- = alle 11 % ladattu
- = vilkkuu: akku melkein tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)
= e V U lataus käynnissä
Jos Ei säteilyä -tila (¢ s. 20) on kytketty päälle, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy ½-symboli.
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä
Kytke luuri päälle tai pois päältä painamalla lopetusnäppäintä a pitkään. Kun asetat pois päältä kytketyn luurin
tukiasemaan tai laturiin, se kytkeytyy noin 30 sekunnin kuluttua automaattisesti päälle.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Puhelimesi on nyt käyttövalmis!
Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (Kysymyksiä ja vastauksia, ¢ s. 16)
tai käänny asiakaspalvelun ¢ s. 17 puoleen.
Valikkorakenne
Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja (Valikkorakenne ¢ s. 19).
Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)
¤ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla näyttönäppäintä §Menu§ tai ohjausnäppäimen oikeaa reunaa v.
Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona, jossa on kuvakkeet ja nimet.
Toiminnon valinta
¤ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä q. Valittavissa oleva toiminto näkyy näytöllä.
¤ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä §OK§§ tai ohjausnäppäimen oikeaa reunaa v. Näytölle
avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.
Kun painat näyttönäppäintä ” tai lyhyesti lopetusnäppäintä a, näyttö siirtyy takaisin valmiustilaan.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
6
Alavalikot
Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä tekstinä.
Toiminnon valinta
¤ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä q. Toiminto näkyy näytöllä.
¤ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä §OK§. Näytölle avautuu vastaava alavalikko ja sen
ensimmäinen tieto.
Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä ” tai lopetusnäppäintä a lyhyesti.
Asetuksia, joita et ole vahvistanut näyttönäppäimellä §OK§, ei valita.
Paluu valmiustilaan
Paluu mistä tahansa valikosta:
¤ Paina lopetusnäppäintä a pitkään tai
¤ älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu automaattisesti valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.
Puhelut
Ulkopuhelut / puhelun lopettaminen
Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.
~ (Näppäile numero) ¤ c.
Numeroon soitetaan. (Voit myös painaa ensin puhelunäppäintä c pitkään [vapaa-ääni] ja näppäillä sitten numeron.)
Voit säätää luurin äänenvoimakkuutta puhelun aikana avaamalla t-näppäimellä valikon ja säätämällä äänenvoimakkuutta q-näppäimellä.
Puhelun lopetus / numeron valinnan keskeytys: Paina lopetusnäppäintä a.
Voit esiasettaa jokaiselle puhelinnumerolle automaattisesti operaattorin suuntanumeron (¢ s. 6).
Puheluun vastaaminen
Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä ja näytöllä näkyvällä tekstillä.
Vastaa puheluun painamalla puhelunäppäintä c.
Jos Aut.vastaus on kytketty päälle (katso Valikkorakenne, ¢ s. 20), ota vain luuri tukiasemasta/laturista.
Soittajan numeron näyttö
Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on tallennettu puhelinluetteloon .
Edellytykset:
1 Olet tilannut operaattoriltasi palvelun, joka näyttää soittajan numeron (CLIP) näytölläsi.
2 Soittajan puhelinnumero välitetään eli soittaja on tilannut operaattoriltaan puhelinnumeron välityksen (CLI).
Näytöllä näkyy Ulkopuhelu, jos et ole tilannut numeronäyttötoimintoa tai Tuntematon, jos soittaja ei halua numeronsa
näkyvän vastaanottajan näytöllä tai hän ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.
Kaiutintoiminto
Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luuria
korvallasi. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunnellessasi (vain
Gigaset A420A) kaiutinnäppäimellä d.
Voit säätää äänenvoimakkuutta kaiutintoiminnon aikana avaamalla t-näppäimellä valikon ja säätämällä äänenvoimakkuutta q-näppäimellä.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Mykistys
Kytke luurin mikrofoni päälle tai pois päältä puhelun aikana painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa v.
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta
Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään automaattisesti numeron eteen valinnan yhteydessä. Jos
haluat soittaa esim. ulkomaanpuheluita tietyn operaattorin verkon kautta, voit tallentaa operaattorin suuntanumeron.
Määritä Kyllä-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa
käytetään operaattoritunnusta.
Määritä Ei-luetteloon Kyllä-luettelon poikkeukset.
Esimerkki:
Aut. esival.
0999
Kyllä
08
Ei
081
084
Kaikkien 08-alkavien numeroiden
(paitsi 081- ja 084-alkuisten) alkuun
lisätään automaattisesti suuntanumero
0999.
Puhelinnumero
Valittava numero
07112345678 ¤ 07112345678
08912345678 ¤ 0999 08912345678
08412345678 ¤ 08412345678
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
7
Suuntanumeroiden lisääminen luetteloihin valikon kautta, katso (¢ s. 20). 
Jos haluat kytkeä automaattisen suuntanumeron pois päältä pysyvästi, poista suuntanumero näyttönäppäimellä Ü.
Suuntanumero pois päältä nykyisessä puhelussa:
c(paina pitkään) ¤ §§Menu§§ ¤ q Ei suuntanroa ¤ §OK§ ¤ ~ (Näppäile numero) tai s (Valitse numero puhelinluettelosta) ¤ Numeroon soitetaan ilman suuntanumeroa.
Puhelinluettelo ja muut luettelot
Puhelinluettelo
Avaa puhelinluettelo painamalla ohjausnäppäintä alareunasta s.
Voit tallentaa puhelinluetteloon enintään 100 puhelinnumeroa (enintään 22 numeroa) ja määrittää niille nimet
(enintään 16 merkkiä). 
Kirjaimien/merkkien näppäileminen ¢ s. 15.
Ensimmäisen puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon
s ¤ Uusi tieto? ¤ §OK§ ¤ ~ (Näppäile numero) ¤ §OK§ ¤ ~ (Näppäile nimi) ¤ §OK§
Muiden puhelinnumeroiden tallentaminen puhelinluetteloon
s ¤ §Menu§ ¤ Uusi tieto ¤ §OK§ ¤ ~ (Näppäile numero) ¤ §OK§ ¤ ~ (Näppäile nimi) ¤ §OK§
Puhelinluettelotiedon valitseminen
Avaa puhelinluettelo painamalla s. Vaihtoehdot:
◆ Selaa tietoja q-näppäimellä, kunnes olet hakemasi tiedon kohdalla.
◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, siirry oikean nimen kohdalle tarvittaessa q-näppäimellä.
Valinta puhelinluettelosta
s ¤ q (Valitse tieto) ¤ c
Muiden toimintojen käyttö
s ¤ q (Valitse tieto) ¤ §Menu§
Voit valita seuraavat toiminnot q-näppäimellä:
Uusi tieto
Näytä numero
Näytä nimi
Uusien puhelinnumeroiden tallennus.
Puhelinnumeron näyttö.
Nimien näyttö.
Muuta tieto
Käytä numeroa
Valitun tiedon muuttaminen.
Numeron lisääminen puhelinluettelosta nykyiseen kohtaan muuttamalla numeroa tai avaamalla
puhelinluettelo s-näppäimellä. Voit soittaa numeroon tai valita muita toimintoja valitsemalla
§Menu§.
Valitun tiedon poistaminen.
Poista tieto
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Kopioi tieto
Poista lista
Kopioi lista
Pikavalinta
Yksittäisen tiedon kopioiminen toiseen luuriin (¢ s. 7).
Kaikkien tietojen poistaminen.
Koko luettelon kopioiminen toiseen luuriin (¢ s. 7).
Nykyisen tiedon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimeen.
Pikavalintanäppäinten käyttäminen
Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimiin 2–9:
s ¤ q (Valitse tieto) ¤ §Menu§ ¤ q Pikavalinta ¤ §OK§
¤ q (Valitse näppäin) ¤ §OK§ tai ~ (Paina näppäintä, johon haluat tallentaa tiedon)
Soita numeroon painamalla haluamaasi pikavalintanäppäintä pitkään.
Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin
Edellytykset:
◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
◆ Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.
s ¤ q (Valitse tieto) ¤ §Menu§ ¤ q Kopioi tieto / Kopioi lista ¤ §OK§
¤ q (Valitse sisänumero) ¤ §OK§ tai ¤ ~ (Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero)
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
8
Valinnantoistoluettelo
Valinnantoistoluettelossa näkyvät kymmenen viimeksi valittua numeroa.
Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta
c (paina lyhyesti) ¤ q (Valitse tieto) ¤ c
Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen
c (paina lyhyesti) ¤ q (Valitse tieto) ¤ §Menu§
Voit valita seuraavat toiminnot:
Käytä numeroa
Kopioi
Poista tieto
Poista lista
Numeron lisääminen puhelinluettelosta nykyiseen kohtaan muuttamalla numeroa tai avaamalla
puhelinluettelo s-näppäimellä. Voit soittaa numeroon tai valita muita toimintoja valitsemalla
§Menu§.
Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
Valitun tiedon poistaminen.
Kaikkien tietojen poistaminen.
Puhelutietojen luettelo / vastaajaluettelo / verkossa oleva vastaajaluettelo
Avaa luettelo painamalla näyttönäppäintä ’. Näytöllä näkyvät vain luettelot, jotka sisältävät uusia viestejä. Voit
selata käytettävissä olevia luetteloita q-näppäimellä.
Kun puhelutietojen luetteloon / vastaajaluetteloon / verkossa olevaan vastaajaluetteloon tulee uusi tieto, kuuluu
merkkiääni. Tehdasasetuksena vasemmanpuoleinen näyttönäppäin vilkkuu ja näytöllä näkyy Uudet viestit -ilmoitus.
Voit kytkeä uusien viestien näytön päälle tai pois päältä seuraavasti:
¤ Paina seuraavia näppäimiä: §Menu§ ¤ P#Q5#M
Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:
97
¤ Valitse viestityyppi painamalla yhtä seuraavista näppäimistä:
5
vastaamattomat puhelut
viestit, jotka ovat vastaajassa (vain A420A) / verkossa olevassa vastaajassa
tai M
Valinta näkyy näytöllä (esim. 5 vastaamattomille puheluille), nykyinen asetus vilkkuu:
975 SET: [0]
¤ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä Q tai 1.
Q
Uusista viesteistä ilmoitetaan näytöllä (tehdasasetus).
tai 1
Uusista viesteistä ei ilmoiteta näytöllä.
Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. 1):
975 SET: [1]
¤ Paina §OK§-näyttönäppäintä.
Asetuksen muutos tulee voimaan vasta seuraavan uuden viestin saavuttua.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ohje
Jos verkossa olevaan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin
(operaattorikohtainen toiminto).
Puhelutietojen luettelo
Edellytys: CLIP (¢ s. 6)
Puhelutiedoissa näytetään määritetyn luettelotyypin mukaan (¢ s. 20)
◆ vastatut puhelut
◆ vastaamattomat puhelut
◆ vastaajan nauhoittamat puhelut (vain A420A)
Luettelotyypistä riippuen viimeisimmät 25 saapunutta puhelua tai vain vastaamattomat puhelut tallentuvat luetteloon.
Puhelutietojen luettelon avaaminen
’ ¤ q Soitot
Puhelutiedot näkyvät seuraavasti:
01+02 
Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä Soitot
Avaa luettelo painamalla §OK§-näyttönäppäintä.
Näet viimeksi tulleen puhelun tiedot. Valitse tarvittaessa toinen tieto painamalla q.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
9
Muiden toimintojen käyttäminen
q (Valitse tieto) ¤ §Menu§
Voit valita seuraavat toiminnot q-näppäimellä:
Poista tieto
Kopioi
Päiväys/aika
Tila
Poista lista
Nykyisen tiedon poistaminen.
Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
Puhelun päivämäärän ja kellonajan näyttö (jos asetettu).
Uusi p.: uusi vastaamaton puhelu. Puhelu: jo aiemmin avattu tieto.
Tärkeää! Kaikki vanhat ja uudet viestit poistetaan.
Puhelutietojen luettelon numeroon soittaminen
’ ¤ q Soitot 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (Valitse tieto) ¤ c
Vastaajaluettelo (vain A420A) / verkossa oleva vastaajaluettelo
Vastaajaluettelon / verkossa olevan vastaajaluettelon kautta voit kuunnella vastaajassa (katso Viestien kuunteleminen/
poistaminen ¢ s. 9) tai verkossa olevassa vastaajassa (¢ s. 11) olevat viestit.
Vastaajan käyttäminen (vain A420A)
Voit käyttää vastaajaa luurin tai tukiaseman näppäimien avulla. Käyttäminen tukiaseman näppäimien avulla ¢ s. 1.
Seuraavassa kuvataan käyttäminen luurin avulla.
Voit tallentaa omia tervehdystekstejä luurin avulla. Jos et ole määrittänyt omaa henkilökohtaista tervehdystä, käytetään
vakiotervehdystä.
Jos tallennustila on täynnä, näytöllä näkyy ilmoitus Vast. täynnä! ja vastaaja kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Vastaaja kytkeytyy takaisin päälle, kun poistat vanhoja viestejä.
Vastaajaan on määritetty valmiiksi tehdasasetukset. Voit tehdä yksilöllisiä asetuksia luurin avulla. Lisätietoja vastaajalle
asetetun ajan ja nauhoituksen pituuden asettamisesta ja kuuntelusta nauhoituksen aikana on Valikkorakenteessa
(¢ s. 19).
Vastaaja päälle ja pois päältä
§Menu§ ¤ q Vastaaja ¤ §OK§ ¤ q Käyttöön ¤ §OK§ ( ‰ = päällä)
Vastaajan ollessa päällä näytöllä näkyy ±-symboli.
Oman tervehdyksen nauhoitus
§Menu§ ¤ q Vastaaja ¤ §OK§ ¤ q Tiedotteet ¤ §OK§ ¤ Nauhoita ¤ §OK§ ¤ Nauhoita ¤ §OK§
Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni). Nauhoita tervehdys (vähintään 3 sekuntia). Vahvista painamalla §OK§, kumoa nauhoitus
painamalla a tai ” . Nauhoituksen jälkeen kuulet nauhoittamasi tervehdyksen.
Huomaa:
Nauhoitus loppuu automaattisesti 170 sekunnin kuluttua tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.
Tervehdysten kuunteleminen ja poistaminen
Katso Valikkorakenne ¢ s. 19.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Viestien kuunteleminen/poistaminen
Voit aloittaa viestien kuuntelun vastaajasta kolmella tavalla.
◆ Viestien kuuntelun aloitus Vastaaja-valikon kautta:
§Menu§ ¤ q Vastaaja ¤ §OK§ ¤ q Kuuntele viestit ¤ §OK§
Jos olet tallentanut verkossa olevalle vastaajalle numeron, valitse vastaaja: ¤ q Puhelinvast. ¤ §OK§
◆ Viestien kuuntelun aloitus vastaajaluettelon kautta:
§’ ¤ q Vastaaja
Vastaajaluettelo näkyy seuraavasti:
Uusien viestien määrä + vanhojen, kuunneltujen viestien määrä Vastaaja 01+02 
Avaa luettelo painamalla §OK§-näyttönäppäintä.
◆ Vastaajan pikavalinta:
Hae vastaaja painamalla pitkään näppäintä 1. Integroitu vastaaja on määritetty valmiiksi. Jos olet määrittänyt
pikavalintanäppäimeen verkossa olevan vastaajan, voit muuttaa asetusta (¢ s. 19).
Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Muussa tapauksessa kuulet ensimmäisen
vanhan viestin.
Luurin kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle. Voit kytkeä kaiuttimen pois päältä painamalla kaiutinnäppäintä c.
Viesti koostuu kahdesta osasta, jotka ovat:
◆ tieto-osa, joka sisältää puhelinnumeron/päivämäärän/kellonajan
◆ sisältö (puhuttu teksti)
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
10
Ensin toistetaan tieto-osa ja sen jälkeen sisältö. Näytöllä näkyvät puhelinnumero ja nimi.
Kuuntelun tauotus ja ohjaus
Viestien toiston ohjaus riippuu siitä, milloin kutakin näppäintä painetaan. Viestin kuuntelun aikana:
2
t tai 1
s tai I
L
Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla uudelleen.
Tieto-osan toiston aikana: Paluu edellisen viestin alkuun. Jos ensimmäisestä viestistä palataan
taaksepäin, siirrytään viimeiseen viestiin.
Sisällön toiston aikana: Paluu nykyisen viestin alkuun.
Siirtyminen seuraavan viestin alkuun. Jos viimeisestä viestistä siirrytään eteenpäin, siirrytään
ensimmäiseen viestiin.
Tieto-osan toiston aikana: Tieto-osan ohittaminen.
Sisällön toiston aikana: Siirtyminen seuraavan viestin sisältöön. Jos viimeisestä viestistä siirrytään
eteenpäin, siirrytään ensimmäiseen viestiin.
Muut toiminnot viestien kuuntelemisen aikana
Paina §Menu§-näyttönäppäintä. Toisto pysäytetään. 
Voit valita seuraavat toiminnot q-näppäimellä:
Valinta
Jatka
Voimakkuus
Kopioi
Poista vanhat
Numeron valinta.
Keskeytetyn kuuntelun jatkaminen.
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon.
Vanhojen viestien poistaminen.
Yksittäisen viestin poistaminen
Paina viestin toiston aikana Q tai Ü-näyttönäppäintä.
Uusia viestejä voidaan poistaa vain viestin sisällön toistamisen aikana.
Kaikkien vanhojen viestien poistaminen
Kuuntelun tai tauon aikana:
§Menu§ ¤ q Poista vanhat ¤ §OK§ (Vahvista varmistuskysely)
Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen
Vaikka vastaaja on jo vastannut puheluun tai nauhoittaa puhelua, voit edelleen vastata puheluun:
§Menu§ ¤ Hyväksy ¤ §OK§
Voit vastata puheluun
◆ painamalla puhelunäppäintä c
◆ nostamalla luurin tukiasemasta/laturista (kun Aut.vastaus on päällä ¢ s. 20)
Ohje
Jos Kuuntelu on kytketty luurissa päälle (¢ s. 19) ja puhelua puhutaan jo luurin kautta, voit vastata puheluun vain
valitsemalla §Menu§ ¤ Hyväksy ¤ §OK§. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä painamalla puhelu-/kaiutinnäppäintä.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nauhoitus keskeytetään ja voit puhua soittajan kanssa.
Kielen asetus
Voit muuttaa ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen.
§Menu§ ¤ q Vastaaja ¤ §OK§ ¤ q Kieli ¤ §OK§ ¤ q (Valitse kieli) ¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
11
Etäkäyttö
Voit käyttää vastaajaa myös millä tahansa toisella puhelimella (esim. hotellissa tai puhelinkioskissa).
Edellytykset:
◆ Olet asettanut järjestelmä-PIN-koodiksi jonkin muun kuin 0000 (¢ s. 20).
◆ Käyttämäsi puhelin on äänitaajuuspuhelin, eli näppäimiä painettaessa kuuluu eri ääniä.
Vastaajaan soittaminen ja viestien kuunteleminen
~ (Valitse oma numerosi) ¤ Kun kuulet vastaajaviestin: Paina näppäintä 9 ja näppäile järjestelmä-PIN.
Voit käyttää vastaajaa seuraavilla näppäimillä:
A
B
3
0
Numeron/päivämäärän/kellonajan toiston aikana: Paluu edellisen viestin alkuun.
Viestin toiston aikana: Paluu nykyisen viestin alkuun.
Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla uudelleen.
Siirtyminen seuraavaan viestiin.
Nykyisen viestin poistaminen.
Vastaajan kytkeminen päälle
~ (Valitse oma numerosi ja odota, kunnes kuulet: ”Anna PIN-koodi”) ¤ ~ (Näppäile järjestelmä-PIN)
Vastaaja on kytketty päälle. Kuulet ilmoituksen jäljellä olevasta tallennusajasta. Viestien toisto alkaa. Vastaajaa ei voida
kytkeä pois päältä etäkäytössä.
Verkossa oleva vastaaja
Verkossa oleva vastaaja on operaattorin puhelinverkossa oleva puhelinvastaaja. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Voit
käyttää verkossa olevaa vastaajaa vasta, kun olet tilannut toiminnon operaattoriltasi.
Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa helposti ja nopeasti verkossa olevan vastaajaluettelon (¢ s. 8), valikon (¢ s. 19)
tai pikavalintanäppäimen 1 (¢ s. 1) kautta. Vastaajan numeron on oltava tallennettuna puhelimeen:
§Menu§ ¤ q Vastaaja ¤ §OK§ ¤ q Vastaaja ¤ ~ (Näppäile numero) ¤ §OK§
Luurin haku (”paging”)
Voit hakea luurin tukiaseman avulla.
¤ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (¢ s. 1) lyhyesti.
Kaikki luurit soivat yhtä aikaa (”paging”), myös silloin, kun soittoäänet on kytketty pois päältä.
Lopetus: Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (¢ s. 1) lyhyesti tai luurin puhelunäppäintä c tai lopetusnäppäintä a.
Luurin rekisteröinti käsin
Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. Jokainen lisäluuri on rekisteröitävä tukiasemaan, jotta luuria voidaan
käyttää. Kun luuri rekisteröidään käsin, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava luurissa (1) ja tukiasemassa (2).
1) Luurissa
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Rekisteröinti ¤ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN-koodi
(tehdasasetus: 0000) ¤ §OK§ ¤ Näytöllä näkyy Rekisteröinti.
2) Tukiasemassa
Paina 60 sekunnin kuluessa järjestelmä-PIN-koodin näppäilystä luurin haku / paging -näppäintä (¢ s. 1) pitkään
(vähintään 3 sekuntia). (A420A: Kun rekisteröintitila on käytössä, kuulet vahvistusäänen.)
Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin. Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, näytöllä näkyy lyhyesti Rekisteröity
ja luuri palaa valmiustilaan. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos kaikki sisänumerot 1–4 ovat muiden
laitteiden käytössä, numeron 4 rekisteröinti korvataan uudella.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
12
Luurien rekisteröinnin poistaminen
Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Poista rekister. ¤ q Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat
poistaa. Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki. ¤ §OK§ ¤ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000)
¤ §OK§
Usean luurin käyttö
Sisäpuhelut
Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.
Kaksi luuria on rekisteröity
Toiseen luuriin soitetaan painamalla ohjausnäppäintä u.
Enemmän kuin kaksi luuria on rekisteröity
Tiettyyn luuriin soittaminen
u ¤ ~ (1–4, näppäile luurin sisänumero) tai
u ¤ q (Valitse sisänumero) ¤ §OK§ tai c ¤ Luuriin soitetaan
Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)
Paina ohjausnäppäintä u pitkään tai u ¤ P tai u ¤ q Soita kaikille ¤ §OK§ tai c ¤ Kaikkiin luureihin
soitetaan
Kun puhelun vastaanottaja vastaa, voit puhua hänen kanssaan. Sulje yhteys painamalla lopetusnäppäintä a.
Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys
Puhut ulkopuhelua. Voit soittaa yhteen luuriin tai kaikkiin luureihin painamalla ohjausnäppäintä u. Ulkopuhelun
soittaja kuulee odotusmusiikkia. Kun sisänumero vastaa, ilmoita ulkopuhelusta.
Joko
Paina lopetusnäppäintä a. Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.
tai
Paina näyttönäppäintä ”, jolloin palaat takaisin ulkopuheluun.
Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä a ennen kuin sisänumerosta vastataan.
Ulkopuheluun osallistuminen
Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu). 
Edellytys: Rinnankytk.-toiminto on kytketty päälle.
Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Tukiasema ¤ §OK§ ¤ q Rinnankytk. ¤ §OK§ (‰ = päällä)
Sisäinen rinnankytkentä (neuvottelupuhelu)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun. Paina puhelunäppäintä c pitkään. Kytkeydyt puheluun. Kaikki
puheluun osallistujat kuulevat merkkiäänen.
Neuvottelupuhelun lopetus: Paina lopetusnäppäintä a. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiäänen.
Jos ensimmäinen sisänumerolla osallistuva painaa lopetusnäppäintä a, yhteys rinnankytkeytyneen luurin ja ulkopuhelun välillä säilyy.
Herätyksen asettaminen
Herätys päälle ja pois päältä
§Menu§ ¤ q Herätyskello ¤ §OK§ ¤ Käytössä ¤ §OK§ (‰ = päällä)
Herätyksen ollessa päällä: ¤ ~ (Näppäile herätysaika) ¤ §OK§
Kun herätyskello soi, kytke se 24 tunniksi pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä. Kun herätyskello on päällä,
näytöllä näkyy päiväyksen sijaan herätyssymboli l ja herätysaika.
Herätysajan asettaminen
§Menu§ ¤ q Herätyskello ¤ §OK§ ¤ q Herätysaika ¤ §OK§
Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ja paina §OK§.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
13
Puhelimen asetukset
Merkkiäänien ja akun varoitusäänen kytkeminen päälle ja pois päältä, katso Valikkorakenne (¢ s. 19).
Näytön kontrastin ja suuren kirjasinkoon asetus, katso Valikkorakenne (¢ s. 20).
Tukiaseman järjestelmä-PIN-koodin määrittäminen, katso Valikkorakenne (¢ s. 20).
Näytön kielen muuttaminen
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Kieli ¤ §OK§ ¤ q (Valitse kieli) ¤ §OK§
Nykyisen kielen kohdalla on ‰-merkki.
Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:
§Menu§ ¤ 421 (Paina näppäimiä peräkkäin) ¤ q (Valitse kieli) ¤ §OK§
Kaiuttimen ja luurin äänenvoimakkuuden säätäminen
Valmiustilassa:
t ¤ Luurin voimakk. ¤ §OK§ ¤ q Kuuloke/Kaiutin ¤ §OK§ ¤ q (Aseta äänenvoimakkuus 1–5)
¤ §OK§ (‰ = valittu)
Luurista puhelun aikana tai kaiutintilassa:
t ¤ q (Aseta äänenvoimakkuus 1–5)
Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä §OK§.
Voit tehdä asetuksen myös Ääniasetukset-valikon kautta (¢ s. 19).
Äänen asetukset
Mukauta luurin ääni omiin tarpeisiisi.
◆ Matala: vakioasetus.
◆ Korkea: korkeampi asetus.
Valmiustilassa:
t ¤ q Luurin ääni ¤ §OK§ ¤ q Matala/Korkea ¤ §OK§ (‰ = valittu)
Voit tehdä asetuksen myös Ääniasetukset-valikon kautta (¢ s. 19).
Luurin soittoäänien asetus
Soittoäänen voimakkuuden asetus
Valmiustilassa:
t ¤ q Soimisvoimakk. ¤ §OK§ ¤ q (Aseta äänenvoimakkuus 1–5 tai Voimistuva) ¤ §OK§ (‰ = valittu)
Voit tehdä asetuksen myös Ääniasetukset-valikon kautta (¢ s. 19).
Soittoäänen sävelen asetus
Voit tehdä seuraavien toimintojen soittoäänien asetukset erikseen: Ulkopuhelut, Sisäpuhelut ja Herätyskello.
Valmiustilassa:
t ¤ q Sävel ¤ §OK§ ¤ q Ulkopuhelut / Sisäpuhelut / Herätyskello ¤ §OK§ ¤ q (Valitse sävel)
¤ §OK§ (‰ = valittu)
Voit tehdä asetuksen myös Ääniasetukset-valikon kautta (¢ s. 19).
Ajanhallinta (päivä-/yötila)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).
Ajanhallinta päälle:
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Ajanhallinta ¤ §OK§
¤ §OK§ (‰ = päällä)
Ajankohdan asetus:
¤ Aktivointi
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Ajanhallinta ¤ §OK§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§
¤ Pois alku: ~ (Näppäile kellonaika 4-numeroisena) ¤ §OK§ ¤ Pois loppu: ~ (Näppäile kellonaika 4-numeroisena)
¤ §OK§
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
14
Tuntemattomat puhelut
Voit asettaa luurin äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Tunt.mykist ¤ §OK§ (‰ = päällä)
Soittoääni päälle ja pois päältä
Soittoääni pois päältä tai uudelleen päälle pysyvästi
Paina valmiustilassa tähtinäppäintä P pitkään. Kun soittoääni on pois päältä, näytöllä näkyy Ú-symboli.
Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä
§Menu§ ¤ Äänetön ¤ §OK§
Tukiaseman soittoäänien asettaminen (vain A420A)
Voit tehdä tukiaseman soittoäänen voimakkuutta, säveltä ja ajanhallintaa koskevia asetuksia:
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Tukiasema ¤ §OK§ ¤ Ääniasetukset ¤ §OK§ ¤ q Soimisvoimakk./Sävel/Ajanhallinta
Tee asetukset kuten kohdassa ”Luurin soittoäänien asetus” on kuvattu.
Odotusmusiikki päälle ja pois päältä
Voit asettaa, kuuleeko ulkopuolinen taho odotusmusiikkia sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen aikana.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu: 0 = pois päältä; 1 = päällä ¤ Näppäile
numero ¤ §OK§.
Repeaterin (toistimen) käyttö
Voit laajentaa tukiasemasi kantama-aluetta Repeaterin avulla. Repeater-toiminto (¢ s. 20) on ensin otettava käyttöön.
Repeater-tuki ja Ei säteilyä -tila (¢ s. 20) sulkevat toisensa pois.
Luurin asetusten palautus
Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi. Puhelinluettelon tiedot, puhelutiedot ja luurin rekisteröinti
tukiasemaan säilyvät ennallaan.
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Luuri ¤ §OK§ ¤ q Perustila ¤ §OK§ ¤ Palauta? ¤ §OK§
Tukiaseman tehdasasetusten palautus
Tehdasasetusten palautuksen yhteydessä
◆ poistetaan yksilölliset asetukset
◆ poistetaan kaikki luettelot
◆ Ei säteilyä-tila kytketään pois päältä
Päivämäärä ja kellonaika säilyvät. Vastaaja (vain A420A) on käyttövalmis tukiaseman asetusten palauttamisen jälkeen
vasta noin 15 sekunnin kuluttua.
Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta
Palautettaessa tehdasasetukset valikon kautta
◆ luurien rekisteröinti säilyy
◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu
§Menu§ ¤ q Asetukset ¤ §OK§ ¤ q Tukiasema ¤ §OK§ ¤ q Perustila ¤ §OK§ ¤ Palauta? ¤ §OK§
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Tukiaseman tehdasasetusten palautus tukiaseman näppäintä painamalla
Palautettaessa tukiaseman tehdasasetukset tukiaseman näppäintä painamalla
◆ poistetaan kaikkien luurien rekisteröinnit
◆ järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin 0000
Toimi seuraavasti: Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (¢ s. 1)
samalla, kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vielä vähintään 5 sekunnin ajan.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
15
Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa/reitittimessä
Käyttö reitittimessä
Jos tukiasema kytketään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista kaikua voidaan pienentää kytkemällä päälle
Kaikutila (¢ s. 20). Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tämän toiminnon tulee olla pois päältä.
Käyttö puhelinvaihteessa
Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihde edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta. Syötä numerot hitaasti peräkkäin.
Valintatavan muuttaminen
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ Asetetun valintatavan numero vilkkuu: 0 = Äänivalinta (MFV); 1 = Impulssivalinta
(IWV) ¤ Näppäile numero ¤ §OK§.
Flash-ajan asetus
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ Näppäile numero ¤ §OK§.
Tauko linjan varauksen jälkeen
Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään puhelunäppäimen c painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen
väliin.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu: 1 = 1 sekunti; 2 = 3 sekuntia;
3 = 7 sekuntia ¤ Näppäile numero ¤ §OK§.
Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
¤ Näppäile numero ¤ §OK§.
Liite
Kirjainten/merkkien näppäileminen
Perusmerkit
Paina vastaavaa näppäintä riittävän
monta kertaa.
Voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä painamalla ruutunäppäintä # lyhyesti: Abc/123,
123/abc tai abc/Abc.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
¡
"
’
;
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
1) Välilyönti
Tekniset tiedot
Akut
Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH); Koko: AAA (Micro, HR03); Jännite: 1,2 V; Teho: 450–1000 mAh
Luurin käyttö-/latausajat
Luurin akun latauskapasiteetti on jopa 1 000 mAh. Erityisten suuritehoisten akkujen tai suuremman kapasiteetin
omaavien akkujen käyttö langattomien puhelinten kanssa ei ole tarkoituksenmukaista.
_
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
16
Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Valmiusajat, puheajat ja käyttöajat
ovat maksimiarvoja, latausajat ovat normaaliarvoja).
Valmiusaika (tuntia)
Puheaika (tuntia)
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin
(tuntia),
Ei säteilyä -tila on päällä/pois päältä
Latausaika tukiasemassa (tuntia)
Latausaika laturissa (tuntia)
550
220
14
Kapasiteetti (mAh) noin
700
800
255
295
17
19
1000
360
24
115/85
135/95
150/110
190/135
6
5,5
7
6,5
8
7
10
9
Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajantasainen luettelo suositelluista akuista on nähtävissä useimmin kysytyissä kysymyksissä
Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) Internet-sivuilla: www.gigaset.com/service
Tukiaseman tehontarve
A420
A420A
Valmiustilassa
– Luuri laturissa
– Luuri ei ole laturissa
Puhelun aikana
n. 1,0 W
n. 0,8 W
n. 1,0 W
n. 1,2 W
n. 1,0 W
n. 1,2 W
Yleiset tekniset tiedot
DECT-standardi
GAP-standardi
Kantama-alue
Tukiaseman virta
Ympäristöolosuhteet käytön aikana
Tuettu
Tuettu
ulkona jopa 300 m, rakennuksissa jopa 50 m
230 V ~/50 Hz
+5 °C–+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 %–75 %
Kysymyksiä ja vastauksia
Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa
www.gigaset.com/service. Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden
mahdolliset ratkaisut.
Ongelma
Syy
Näyttö on tyhjä.
Luuria ei ole kytketty päälle.
Akut ovat tyhjät.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Luuri on tukiaseman kantamaEi yhteyttä tukiasemaan, näytöllä alueen ulkopuolella.
vilkkuu Tukiasema. Tukiasema ei ole päällä.
Näytöllä näkyy
teksti Rekisteröinti
tai Vie t.asemaan.
Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on
poistettu.
Luuri ei soi.
Soittoääni on kytketty pois päältä.
Puhelin soi ainoastaan silloin, kun
puhelinnumero näkyy.
Puhelin ei soi tiettynä aikana.
Mahdollinen ratkaisu
Paina lopetusnäppäintä a noin 5 sekunnin ajan tai aseta
luuri tukiasemaan.
Lataa tai vaihda akut.
Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
Tarkista tukiaseman verkkolaite ¢ s. 3.
Rekisteröi luuri ¢ s. 11.
Kytke soittoääni päälle ¢ s. 14.
Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluissa
¢ s. 14.
Kytke ajanhallinta pois päältä tai muuta ajankohtaa
¢ s. 13.
Et kuule kiinteän
verkon soitto-/
valintaääntä.
Mukana toimitettua puhelinjohtoa Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista
ei ole liitetty tai se on korvattu
uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen
uudella johdolla, jossa on vääränjärjestys on oikein: 3-4-johdon langat / EURO CTR37.
lainen pistokkeen lankojen järjestys.
Virheääni 
järjestelmä-PINkoodin kyselyn
jälkeen.
PIN on unohtunut.
Näppäilemäsi 
järjestelmä-PIN on väärä.
Palauta järjestelmä-PIN-koodi alkuperäiseen koodiin 0000
painamalla tukiaseman näppäintä ¢ s. 14.
Kaikkien luurien rekisteröinti poistetaan. Kaikki
asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki luettelot
poistetaan.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
17
Laitteen kastuminen
!
Jos luuri kastuu:
1 Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.
2 Anna nesteen valua luurista.
3 Painele kaikki osat kuiviksi ja aseta luuri vähintään 72 tunniksi akkukotelo avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
4 Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.
Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.
Asiakaspalvelu ja neuvonta
Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät
nopeasti tästä Käyttöoppaasta ja Gigasetin online-palvelusivuiltamme.
Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.
Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme www.gigaset.com/fi/service.
sisältää:
◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
◆ Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
◆ Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
◆ Yhteensopivuustietokannan englanniksi
◆ Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
◆ Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
◆ Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen
Edustajamme ovat käytettävissä hotline-puhelinnumerossamme tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.
Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:
HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734
Paikallispuhelumaksu
Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.
Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:
Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.
Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse
tuotteessa olevien ohjeiden kanssa, asia voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen
vaihto).
Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuuaika alkaa) ja
laitteen malli.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.
Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin
1999/5/EY ehdot.
Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:
www.gigaset.com/docs
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
18
Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää
laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:
◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Svergie, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille
tuotteille.
◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa
ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.
Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun
puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.
Ympäristö
Ympäristöarvomme
Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueille – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta 
tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.
Lisätietoja ympäristöystävällisistä tuotteistamme ja toimintatavoistamme saat Internetistä osoitteesta
www.gigaset.com.
Ympäristönvalvontajärjestelmä
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset
ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TüV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TüV Süd Management Service GmbH:n toimesta.
Laitteen hävittäminen
Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä liikkeestä
saatuja jätteenkäsittelyohjeita.
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin.
Älä laita niitä sekajätteeseen.
Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on 
Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen
edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
19
Valikkorakenne
Puhelimessasi on useita eri toimintoja. Voit valita niitä valikoiden avulla.
Valitse toiminto puhelimen ollessa valmiustilassa painamalla §Menu§ (valikko avautuu), etsi haluamasi toiminto qohjausnäppäimellä ja vahvista §OK§-näppäimellä.
Palaa valmiustilaan painamalla a-näppäintä pitkään.
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
é Herätyskello
Käytössä
Herätysaika
¢ s. 12
¢ s. 12
è Ääniasetukset
Luurin voimakk.
Luurin ääni
Soimisvoimakk.
Sävel
Kuuloke/Kaiutin
¢ s. 13
Matala/Korkea
¢ s. 13
¢ s. 13
Ulkopuhelut/Sisäpuhelut/Herätyskello
Merkkiäänet
päälle/pois
Akun varoit.
päälle/pois
ê Vastaaja
Kuuntele viestit
Vastaaja **
Puhelinvast. **
Käyttöön *
Kuuntelu *
Sisäänrakennetun vastaajan viestien kuunteleminen ¢ s. 9.
Vastaaja päälle tai pois päältä ¢ s. 9
Nauhoituksen kuunteleminen luurissa (kaiutintoiminto) päälle ja pois päältä.
Kuuntelu pois päältä vain tässä nauhoituksessa: Paina lopetusnäppäintä a
(Edellytys: vähintään yksi kaiutintoiminnolla varustettu luuri on rekisteröity)
Nauhoita/Kuuntele/Poista
Viestin pituus *
Maksimi/1 minuutti/2 minuuttia/3 minuuttia
Vastaaminen *
Heti/10 sek/18 sek/30 sek
Automaatt.
Näppäin 1 *
Vastaaja
Kieli *
¢ s. 10
¢ s. 9
Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun jo 18 sekunnin
kuluttua. Jos vastaajassa on uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun 
10 sekunnin kuluttua.
Verkossa olevan vastaajan numeron määrittäminen ¢ s. 11
Puhelinvast.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Verkossa olevan vastaajan viestien kuunteleminen ¢ s. 11.
Tiedotteet *
Vastaaja
¢ s. 13
Verkossa olevan vastaajan määritys näppäimeen 1 
(valitse valmiustilassa painamalla pitkään näppäintä 1).
Vastaajan määritys näppäimeen 1 
(valitse valmiustilassa painamalla pitkään näppäintä 1).
* vain tukiasema, jossa on vastaaja
** vain tukiasema, jossa on vastaaja ja jos verkossa olevan vastaajan numero on määritetty
Gigaset A420-A420A / IM-Nord fi / A31008-M2402-R201-1-SM19 / Bali.fm / 24.05.2012
20
ç Asetukset
Pvm/kello
Luuri
¢ s. 5
Kieli
¢ s. 4
Isot merkit
Suuren kirjasinkoon asettaminen.
Kontrasti
Näytön kontrastin asettaminen yhdeksästä kontrastitasosta.
Ajanhallinta
Tunt.mykist
Aut.vastaus
Rekisteröinti
Poista rekister.
Perustila
Tukiasema
Ääniasetukset
(vain A420A)
Automaattinen vastaus puheluun päälle/pois päältä ¢ s. 6
¢ s. 11
¢ s. 12
¢ s. 14
Soimisvoimakk.
Sävel
Ajanhallinta
Listatyyppi
¢ s. 14
¢ s. 14
¢ s. 14
¢ s. 8
Ei vastatut/Kaikki puh.
JärjestelmäPIN
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen (tehdasasetus: 0000)
Perustila
¢ s. 14
Lisätoiminto
Repeater
Kaikutila
ECO DECT ¢ s. 2
Rinnankytk.
Esivalinta
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ s. 13
Aktivointi/Asetukset
¢ s. 14
¢ s. 14
päälle/pois
(Kytke päälle, jos reitittimen analogisessa
portissa esiintyy kaikua.)
Ei säteilyä/Enim.kant.
¢ s. 12
Aut. esival./Kyllä/Ei
Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.
¢ s. 2
¢ s. 6
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved.
www.gigaset.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising