Gigaset | A420A | User guide | Gigaset A420A Navodila

Gigaset A420A Navodila
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
1
Gigaset A420/A420A
A kézibeszélő rövid áttekintése
Megjegyzés
1 Akkumulátortöltöttség
2 Üzenetrögzítő szimbólum
(csak A420A esetén)
3 Térerő
1
4 Kijelzőgombok
2
5 Letesz gomb és Be/ki gomb
3
6 Hívásfogadás/Kihang. gomb
7 Vezérlőgomb (p)
ª Hangbeállítások
INT Belső hívás
â Telefonkönyv
| Elnémítás hívás közben
8 1-es gomb
Üzenetrögzítő (csak (A420A ese- 4
tén)/hálózati hangpostafiók
megnyitása
5
9 Csillag gomb
6
Csengés be/ki (hosszan nyomva); létrejövő kapcsolat esetén:
7
váltás impulzusos és hangfrekvenciás tárcsázás között (rövi8
den nyomva)
10 0 gomb/Újrahívás gomb
Megbeszélés (flash): nyomja
meg hosszan
11 Kettőskereszt gomb
9
Billentyűzár be/ki (hosszan
10
nyomva); nagybetűk/kisbetűk és 11
számjegyek közti váltás; tárcsá12
zási szünet beállítása (röviden
nyomva)
12 Mikrofon
A híváslistában/az üzenetrögzítőn/
a hálózati hangpostafiókban lévő
új üzeneteket a kijelzőn az Új üzenetek felirat jelzi, a bal kijelzőgomb
villog (ha be van állítva ¢ 9. oldal).
ÐÃ
U
INT 1
23.04. 10:53
‘ Menu
A kézibeszélő kijelzőgombjai:
Az egyes gombok megnyomásával a
kijelzőn felettük olvasható funkciót
lehet végrehajtani.
Kijelző A gomb funkciója
’ Megnyitja a híváslistákat
(¢ 9. oldal).
§Menu§ Megnyitja a fő-/almenüket
”
Y
X
Ü
§OK§
(lásd a menük áttekintését
¢ 23. oldal).
Vissza egy menüszinttel.
Görgetés felfelé/lefelé vagy
a hangerő beállítása a q
gombbal.
A kurzor mozgatása balra/
jobbra a r gombbal.
A törlés gomb egyesével
törli a karaktereket.
A menüfunkció megerősítése vagy a bejegyzés
mentése.
A bázisállomás rövid áttekintése
A420A bázis
2
5
4
3
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
6
1
A420 bázis
1
1 Bejelentkezés/gyűjtőhívás gomb:
Kézibeszélők keresése (nyomja meg röviden, gyűjtőhívás
¢ 12. oldal).
Kézibeszélők bejelentkeztetése (nyomja meg hosszan ¢ 13. oldal).
2 Hangerő gombok: (– = halkabb; + = hangosabb)
Üzenet lejátszása közben: a beszéd hangerősségének beállítása.
A telefon csengése közben: a csengetés hangerejének beállítása.
3 Lejátszás/leállítás gomb:
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása (nyomja meg hosszan);
lejátssza az új üzeneteket az üzenetrögzítőről (nyomja meg röviden);
üzenet lejátszása közben: megszakítja a lejátszást (nyomja meg
röviden).
Világít: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
Villog: legalább egy új üzenet van, vagy az üzenetet éppen lejátsszák,
vagy rögzítése folyamatban van.
Nagyon gyorsan villog: a memória megtelt.
Üzenet lejátszása közben:
4 Visszaugrik az aktuális üzenet elejére (nyomja meg egyszer) vagy az
előző üzenetre (nyomja meg kétszer).
5 A következő üzenetre ugrik.
6 Aktuális üzenet törlése.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
2
ECO DECT
Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan a mobilkészülék és a bázisállomás közötti távolsághoz igazodik – minél kisebb a távolság, annál alacsonyabb a sugárzási teljesítmény. Készenléti állapotban a mobilkészülék
sugárzási teljesítménye kikapcsol. A kézibeszélővel való kapcsolatot csak a bázisállomás tartja fenn, gyenge
rádiójelekkel.
A telefon további lehetőségeket kínál a sugárzási teljesítmény további csökkentésére:
1) Sugárzási teljesítmény csökkentése (öko üzemmód)
Ha a Max. távols. beállítást kikapcsolják (a menü áttekintése ¢ 24. oldal), a sugárzási teljesítmény készenléti módban és hívás közben fél hatótávolságnál akár 80%-ra is lecsökkenhet.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
2) Sugárzási teljesítmény deaktiválása (Öko mód+)
A Nem sugároz beállítással (a menü áttekintése ¢ 24. oldal), készenléti üzemmódban teljesen lekapcsolja a bázisállomás sugárzási teljesítményét. Megjegyzés:
◆ Minden bejelentkeztetett kézibeszélőnek támogatnia kell ezt az üzemmódot.
◆ A bejövő hívások gyors kapcsolása érdekében a kézibeszélő rövid időre rendszeresen vétel üzemmódba kapcsol.
Ez növeli az áramfogyasztást, és csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
3
Biztonsági előírások
Figyelem
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a készülék használatának veszélyeiről.
Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.
Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd:
„Technikai adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős
egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.
A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az
adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.
Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához.
A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).
Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró
üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.
Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, A tökéletes
együttműködés azonban nem garantálható az összes ilyen eszközzel.
A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy fütyülő hangot),
illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.
A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.
Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert
az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
A telefon kijelzője műanyagból vagy üvegből készült, amely eltörhet, ha a készüléket kemény felületre
ejtik, vagy ütődés éri. Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy
műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.
A halláskárosodás elkerülése végett lehetőleg ne használja a készüléket nagy hangerőn huzamosabb
ideig.
Megjegyzés
◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni.
◆ A segélyhívószámokat sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
4
Első lépések
Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag: egy Gigaset kézibeszélő, egy Gigaset A420/A420A bázisállomás, egy hálózati
tápegység, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.
Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag: egy Gigaset mobilkészülék, egy töltőállomás hálózati adapterrel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.
Ha több kézibeszélőt tartalmazó modellt vásárolt, akkor minden egyes kézibeszélőhöz tartozik két akkumulátor, egy
akkumulátorfedél és egy töltőállomás hálózati adapterrel.
A bázisállomás és a töltőállomás (ha van) beállítása
A bázisállomást és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekben való használatra tervezték.
¤ A bázisállomást és a lakás vagy a ház központi helyén célszerű felállítani, egy sima, nem csúszós felületen. A bázisállomás és a töltőállomás a falra is felszerelhető.
Megjegyzés
Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.
A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt lakkozások és
felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.
Ápolás: a bázisállomást, a töltőállomást és a kézibeszélőt nedves törlőkendővel (oldószer nélkül) vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.
Megjegyzés:
◆ Soha ne tegye ki a telefont hőforrások, közvetlen napsugárzás, illetve más elektromos készülékek hatásának.
◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.
A bázisállomás csatlakoztatása
¤ Először csatlakoztassa a tápegységet 1.
¤ Ezután dugja be a telefonkábelt 2, majd helyezze a
A420A
1
1
kábeleket a kábelcsatornákba.
2
1
Megjegyzés:
◆ A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás
nélkül.
◆ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábelt használja. A telefonkábelek érintkezőkiosztása
eltérő lehet.
◆ Az üzenetrögzítő (csak A420A esetén) kb. 30 másodperccel a bázisállomás csatlakoztatása után lesz üzemképes.
A420
1
1
2
1
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A töltőállomás csatlakoztatása (ha van)
2
1
¤ Csatlakoztassa a tápadapter lapos csatlakozóját 1.
¤ Csatlakoztassa a tápadaptert a fali aljzathoz 2.
4
Ha ki kell húzni a csatlakozót a töltőállomásból, nyomja meg a kioldógombot 3, és
ezután húzza ki a dugaszt 4.
3
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
5
A kézibeszélő üzembe helyezése
A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.
Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása
Figyelem
Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető akkumulátorokat használja (¢ 17. oldal),
soha ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat, mert azok jelentős egészségi kockázattal járnak és személyi
sérülést okozhatnak. Pl.: az akkumulátorok felrobbanhatnak. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata
meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.
¤ Helyezze be az akku-
mulátorokat a polaritásuknak megfelelő
irányban.
A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.
¤ Felülről illessze az akkumulátorfedelet a helyére.
¤ Ezután csúsztassa el a fedelet
fölfelé, amíg a helyére nem
pattan.
Az akkumulátorfedélnek például az
akkumulátor kicserélése érdekében való
felnyitásához:
¤ Kapjon bele a fedél tetején lévő
horonyba, és csúsztassa lefelé a
fedelet.
Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése
Az akkumulátorok töltöttségét a készülék csak akkor jelzi ki helyesen, ha azokat először teljesen feltölti, majd használat
közben teljesen lemeríti.
6ó
¤ Töltse fel a kézibeszélőt a bázisállomáson vagy töltőállomáson, és hagyja ott 6 órán át.
Megjegyzés
A kézibeszélőt kizárólag a megfelelő Gigaset bázisállomásra vagy töltőre szabad helyezni.
¤ Feltöltés után vegye ki a kézibeszélőt a bázis-/töltőállo-
másból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok teljesen lemerültek.
Megjegyzés
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
◆ Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag: A kézibeszélő előre be van jelentkeztetve a bázisra. Ha több kézibeszé-
◆
◆
◆
◆
lőt tartalmazó típust vásárolt, akkor az összes kézibeszélő be van jelentkeztetve. Ezért nem szükséges újból
elvégeznie a kézibeszélő bejelentkeztetését.
Ha azonban egy kézibeszélő valamilyen okból nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra (a kijelzőn a Kézib.
regiszt. vagy a Tegye a bázisra üzenet látható), a kézibeszélő bejelentkeztetését Önnek kell kézileg elvégeznie
(¢ 13. oldal).
Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag: végezze el a kézibeszélő bejelentkezését kézileg (¢ 13. oldal).
Az első feltöltést és lemerítést követően a kézibeszélőt minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a kézibeszélőből eltávolítja, majd újra behelyezi az
akkumulátorokat.
Töltés közben az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.
A kijelző nyelvének módosítása
Szükség esetén módosíthatja a kijelző alapértelmezés szerinti nyelvét:
§Menu§ ¤ 421 (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ¤ q (válasszon nyelvet)
¤ §OK§ (‰ = aktuális nyelv) ¤ A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan a Letesz gombot a.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
6
A dátum és idő beállítása
A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a
dátumot és a pontos időt.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ Dátum és idő ¤ §OK§ ¤ Dát. ¤ ~ (adja meg a napot, hónapot és évet 6 számjeggyel)
¤ §OK§ ¤ Idő ¤ ~ (adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel) ¤ §OK§ (kijelzőn megjelenő üzenet: Mentve)
¤ a (a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan).
A vezérlőgomb bal vagy jobb oldalának r a megnyomásával a kijelzőn a beírt adat balra és jobbra mozgatható.
Megjegyzés
Ha telefonja a hívószám kijelzése során fogadja a dátumot és az időt (például a hálózati szolgáltatón, útválasztón
vagy alközponton keresztül), megadhatja, hogy ezeket az adatokat be szeretné-e másolni a telefonba:
¤ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat: §Menu§ ¤ P#Q5#MI
973 SET: [0]
A kijelző az alábbiakat jelzi ki, az aktuális beállítás villog:
¤ A következő gombok egyikét megnyomva adja meg, hogy a készülék mikor másolja át ezt az adatot az Ön
telefonjára:
Q
Soha
vagy 1
Egyszer, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő
Mindig
vagy 2
A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 2):
973 SET: [2]
¤ Nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot.
A kijelző készenléti állapotban
A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a példában szereplő elemek láthatók a kijelzőn.
Kijelző
◆ Térerő a bázisállomás és a kézibeszélő között:
ÐÃ
U
- Kiváló–gyenge: Ð ¨ § ¦
INT 1
- Nincs térerő: ¥
◆ Üzenetrögzítő bekapcsolása (csak A420A esetén):
23.04. 10:53
- ± Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt.
◆ Az akkumulátor töltöttségi szintje:
‘ Menu
- U 66%-nál magasabb töltöttségi szint
- V 34% és 66% közötti töltöttségi szint
- e 11% és 33% közötti töltöttségi szint
- = 11%-nál alacsonyabb töltöttségi szint
- = villog: az akkumulátorok majdnem teljesen lemerültek (10 percnél kevesebb beszélgetési idő maradt)
= e V U Az akkumulátorok töltése folyamatban
Ha a Nem sugároz üzemmód (¢ 24. oldal) be van kapcsolva, a ½ szimbólum megjelenik a bal felső sarokban.
A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása
A kézibeszélő be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan az a gombot. Ha egy kikapcsolt kézibeszélőt helyez a
bázisállomásra vagy töltőre, az kb. 30 másodperccel később automatikusan bekapcsol.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Telefonja most már üzemképes!
Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket („Kérdések és válaszok”,
¢ 18. oldal), vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz ¢ 19. oldal.
Menüvezérlés
A telefon szolgáltatásait több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: ¢ 23. oldal).
Főmenü (első menüszint)
¤ A kézibeszélő készenléti állapotában a főmenü megnyitásához nyomja meg a §Menu§ kijelzőgombot vagy a vezérlőgomb jobb oldalát v.
A főmenüben található funkciókat megfelelő ikon és a funkció neve jelzi.
Funkció választása:
¤ A menüpontok között a q vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
¤ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot vagy a vezérlőgomb jobb oldalát v.
Megnyílik a kiválasztott menüpont, és megjelenik az első bejegyzés.
Ha megnyomja a ” kijelzőgombot vagy röviden megnyomja a Letesz gombot a, a kijelző visszatér készenléti
állapotba.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
7
Almenük
Az almenüben található funkciókat a nevük jelzi.
Funkció választása:
¤ A menüpontok között a q vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
¤ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot. Megnyílik a kiválasztott menüpont, és
megjelenik az első bejegyzés.
Ha megnyomja a ” kijelzőgombot, vagy röviden megnyomja a Letesz gombot a, a kijelző visszalép az előző menüszintre, illetve megszakítja a műveletet.
Minden olyan beállítás elvész, amelyet nem mentett az §OK§ kijelzőgomb megnyomásával.
Visszatérés készenléti állapotba
A menü tetszőleges pontján:
¤ Nyomja meg hosszan a Letesz gombot a, vagy
¤ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző automatikusan visszatér a készenléti állapotba.
Hívások kezdeményezése
Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése
A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.
~ (Írja be a telefonszámot) ¤ c.
A készülék tárcsázza a hívószámot. (Vagy először nyomja meg hosszan a Hívásfogadás gombot c [tárcsahang hallatszik], majd írja be a számot.) A hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a t gombot, majd a
q gombbal állítsa be a hangerőt.
Hívás bontása/tárcsázás megszakítása: nyomja meg a Letesz gombot a.
A hívószámok elé automatikusan beszúrhatja a hálózati szolgáltató előhívószámát (¢ 7. oldal).
Hívás fogadása
A kézibeszélő csengetéssel és a kijelzőn is jelzi a bejövő hívásokat.
A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot c.
Amikor az Aut. fogad. be van kapcsolva (lásd: a menü áttekintését ¢ 24. oldal), egyszerűen vegye le a kézibeszélőt a
bázisállomásról/töltőről.
Hívószámkijelzés
Bejövő hívásnál a hívó fél hívószáma megjelenik a kézibeszélőn; ha a hívó fél szerepel a telefonkönyvben, akkor a szám
helyett a hívó fél neve jelenik meg.
Előfeltételek:
1 A hálózati szolgáltatónál megrendelte a hívó fél számának (CLIP) megjelenítését a kézibeszélő kijelzőjén.
2 A hívó fél megrendelte számának azonosítását a hálózati szolgáltatónál (CLI).
Külső hívás felirat jelenik meg; ha a hívó fél nem engedi hívószámának kijelzését, akkor a kijelzőn a Titkos szám felirat
jelenik meg; ha pedig a CLI szolgáltatás nincs megrendelve, akkor a kijelzőn a Nem elérhető felirat jelenik meg.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Kihangosító használata
Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a kézibeszélőt, hogy hallja a hívó
felet. Beszélgetés és az üzenetrögzítő meghallgatása közben (csak a Gigaset A420A készüléknél) a Kihangosítás gombot
d megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a hangszórót.
Kihangosító üzemmódban hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a t gombot, majd a q
gombbal állítsa be a hangerőt.
Elnémítás
Hívás közben kikapcsolhatja a kézibeszélő mikrofonját. A kézibeszélő elnémításához nyomja meg a vezérlőgomb jobb
oldalát v. Az elnémítás feloldásához nyomja meg újra a vezérlőgombot v.
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása
Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztott számot), amely tárcsázáskor automatikusan a hívószámok elé kerül. Ha
például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, mentheti a megfelelő
előhívószámot.
A „Előválasztással” listán adja meg azokat a hívószámokat (vagy azok első számjegyeit), melyeket az előválasztott számhoz szeretne hozzárendelni.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
8
Az „Elővál. nélkül” listán adja meg az „Előválasztással” listán beállított szabály alóli kivételeket.
Példa:
Elővál. szám
0999
Előválasztással
08
Elővál. nélkül
081
084
A készülék a 0999-es előválasztott számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő
telefonszám esetén, kivéve a 081 és a
084 kezdetűeket.
Hívószám
07112345678
08912345678
08412345678
Tárcsázott szám
¤ 07112345678
¤ 0999 08912345678
¤ 08412345678
A menüt használva írja be az előválasztott számot (¢ 24. oldal).
Az előválasztás végleges kikapcsolása: törölje az előválasztott számot a Ü gombbal.
Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása:
c (hosszan nyomja le) ¤ §Menu§ ¤ q Előválasztás ki ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a számot) vagy s (hívja be a telefonkönyvből a számot) ¤ A hívószámot az előválasztott szám nélkül tárcsázza.
A telefonkönyv és a listák használata
Telefonkönyv
A telefonkönyv megnyitása: nyomja meg a s vezérlőgombot.
Akár 100 telefonszámot (legfeljebb 22 számjegy) és hozzájuk tartozó nevet (legfeljebb 16 karakter) menthet a
telefonkönyvbe.
Írja be a betűket/karaktereket ¢ 17. oldal.
Az első szám mentése a telefonkönyvbe
s ¤ Új bejegyzés? ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a számot) ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a nevet) ¤ §OK§
További számok felvétele a telefonkönyvbe
s ¤ §Menu§ ¤ Új bejegyzés ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a számot) ¤ §OK§ ¤ ~ (írja be a nevet) ¤ §OK§
Telefonkönyv-bejegyzés kijelölése
Nyissa meg a telefonkönyvet a s gombbal. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
◆ A q gombbal görgesse végig a bejegyzéseket, amíg a kívánt névhez nem ér.
◆ Írja be a név első karakterét, majd szükség esetén lapozzon a kívánt bejegyzéshez a q gombbal.
Tárcsázás a telefonkönyv segítségével
s ¤ q (válassza ki a bejegyzést) ¤ c
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
További funkciók használata
s ¤ q (bejegyzés kiválasztása) ¤ §Menu§
A következő funkciók közül választhat a q gombbal:
Új bejegyzés
Szám kijelzése
Új telefonszám mentése.
A telefonszám megjelenítése.
Név megjelen.
Bejegyz. szerk.
Szám haszn.
Név megjelen.
A kiválasztott bejegyzés módosítása.
Az s vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és
beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a §Menu§ segítségével tárcsázhat,
vagy használhat egyéb funkciókat.
A kiválasztott bejegyzés törlése.
Bejegyzés törl.
Bejegyzés küld.
Lista törlése
Lista küldése
Gyorsgomb
Átküld egy bejegyzést egy másik kézibeszélőre (¢ 9. oldal).
Az összes telefonkönyv-bejegyzés törlése.
A teljes listát átküldi egy másik kézibeszélőre (¢ 9. oldal).
Hozzárendeli az aktuális bejegyzést egy gombhoz.
A gyorsgombok használata
A telefonkönyv-bejegyzéseket a 2–9 gombokhoz lehet rendelni:
s ¤ q (bejegyzés kiválasztása) ¤ §Menu§ ¤ q Gyorsgomb ¤ §OK§
¤ q (válasszon gombot) ¤ §OK§ vagy ~ (nyomja meg azt a gombot, amelyikhez hozzá szeretné rendelni a bejegyzést)
A tárcsázáshoz nyomja meg hosszan a kívánt gyorsgombot.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
9
Telefonkönyv átküldése másik kézibeszélőre
Előfeltételek:
◆ A küldő és a fogadó kézibeszélő azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
◆ A másik kézibeszélő és a bázisállomás alkalmas telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.
s ¤ q (bejegyzés kiválasztása) ¤ §Menu§ ¤ q Bejegyzés küld. / Lista küldése ¤ §OK§
¤ q (Válassza ki a belső felet) ¤ §OK§ vagy ¤ ~ (adja meg a fogadó kézibeszélő belső számát)
Újrahívási lista
A lista a tíz utoljára tárcsázott számot tartalmazza.
Tárcsázás az utoljára hívott számok újrahívási listájából
c (nyomja meg röviden) ¤ q (válasszon bejegyzést) ¤ c
Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése
c (nyomja meg röviden) ¤ q(válasszon bejegyzést) ¤ §Menu§
A következő lehetőségek közül választhat:
Szám haszn.
Másolás t.k.-be
Bejegyzés törl.
Lista törlése
Az s vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és
beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a §Menu§ segítségével tárcsázhat,
vagy használhat egyéb funkciókat.
Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
A kijelölt bejegyzés törlése.
Az összes bejegyzés törlése.
Híváslista//üzenetrögzítő listája/hálózati hangpostafiók listája
A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ’ kijelzőgombot. Ha új üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg: böngéssze át a listát a q gombbal.
Amikor egy új bejegyzés jelenik meg a híváslistában/üzenetrögzítő-listában/hálózati hangpostafiók-listában, figyelmeztető hangjelzés hallatszik. Alapértelmezés szerint a bal kijelzőgomb villog, és az Új üzenetek üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Az alábbi eljárással megváltoztathatja ezt a műveletet:
¤ Nyomja le az alábbi gombokat: §Menu§ ¤ P#Q5#M
A kijelzőn a következő jelenik meg:
97
¤ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:
5
a nem fogadott hívásokhoz
vagy M
az üzenetrögzítőn (csak A420A esetén)/hálózati posatfiókon lévő üzenetek esetén
A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:
975 SET: [0]
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a Q vagy az 1 gombot:
Q
Az új üzenet jelenléte látszik a kijelzőn (alapértelmezett beállítás).
Az új üzenet jelenléte nem látszik a kijelzőn.
vagy 1
A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):
975 SET: [1]
¤ Nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot.
A beállítások új üzenet beérkezésekor lépnek érvénybe.
Megjegyzés
Ha hálózati postafiók rögzíti a hívásokat, akkor a megfelelő beállítások megadása esetén egy üzenetet fog kapni (a
hálózati szolgáltatótól függően).
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
10
Híváslista
Előfeltétel: CLIP (¢ 7. oldal)
A lista típusától függően a híváslista a következőket tartalmazza (¢ 24. oldal):
◆ Fogadott hívások
◆ Nem fogadott hívások
◆ Az üzenetrögzítő által fogadott hívások (csak A400A esetén)
A lista típusának beállításától függően a híváslista az utolsó 25 bejövő hívás összes hívószámát vagy csak az elmulasztott
hívásokat tartalmazza.
Nyissa meg a híváslistát
’ ¤ q Híváslista
A híváslista a következőképpen jelenik meg:
Az új bejegyzések + a régi, olvasott bejegyzések száma Híváslista 01+02
A lista megnyitásához nyomja meg az §OK§ gombot.
Megjelenik az utolsó bejövő hívás. Szükség esetén a q gombbal kiválaszthat egy másik bejegyzést.
További funkciók használata
q (válasszon ki egy bejegyzést) ¤ §Menu§
A következő funkciók közül választhat a q gombbal:
Bejegyzés törl.
Másolás t.k.-be
Dátum és idő
Állapot
Lista törlése
Az aktuális bejegyzés törlése.
Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
A hívás dátuma és időpontja (ha be van állítva).
Új hívás: új nem fogadott hívás. Régi hív: már olvasott bejegyzés.
Figyelem! Az összes régi és új bejegyzés törölve lesz.
Hívó fél visszahívása a híváslistából
’ ¤ q Híváslista 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (válasszon ki egy bejegyzést) ¤ c
Üzenetrögzítő-lista (csak A420A készülék)/hálózati hangpostafiók-lista
Ezeket a listákat az üzenetrögzítőn (lásd: „Üzenetek lejátszása/törlése” c. fejezet ¢ 11. oldal) vagy a hálózati hangpostafiókon (¢ 12. oldal) található üzenetek meghallgatására használhatja.
Az üzenetrögzítő használata (csak A420A esetén)
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Az üzenetrögzítő kezeléséhez a bázis gombjai vagy a kézibeszélő használható. Az üzenetrögzítő bázisállomás-billentyűzettel való használatának ismertetése (¢ 1. oldal). A következő részekben a kézibeszélővel történő használatról
olvashat.
Saját fogadóüzenetét csak a kézibeszélő segítségével veheti fel. A készülék akkor használja a szabványos fogadóüzenetet, ha a tulajdonos nem vett fel saját fogadóüzenetet.
Ha a memória megtelt, a Rögzítő megtelt felirat megjelenik a kijelzőn, és az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. A
régi üzenetek törlése után pedig automatikusan bekapcsol.
Az üzenetrögzítő beállítása már a gyárban megtörtént. Az egyéni beállítások megadásához használja a kézibeszélőt.
A késleltetés – az az idő, melynek elteltével az üzenetrögzítőnek fogadnia kell a hívásokat –, a felvétel hosszúsága, valamint felvétel közbeni behallgatás funkciók bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a menü felsorolásában
(¢ 23. oldal).
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §OK§ ¤ q Üz.rögzítő ¤ §OK§ (‰ = be)
Amikor bekapcsolja az üzenetrögzítőt, a kijelzőn megjelenik a ± szimbólum.
Saját fogadóüzenet felvétele
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §OK§ ¤ q Fogadóüzenetek ¤ §OK§ ¤ Üzenet felvétele ¤ §OK§ ¤ Felvétel ind. ¤ §OK§
Egy (rövid) készenléti hangjelzést fog hallani. Mondja el fogadóüzenetét (legalább 3 másodperc hosszan). A megerősítéshez nyomja meg az §OK§ gombot, illetve a felvétel elvetéséhez a a vagy ” gombot. A felvétel befejezése után a
készülék lejátssza a fogadóüzenetet, így ellenőrizheti azt.
Megjegyzés:
A felvétel automatikusan befejeződik, ha eléri a legfeljebb megengedett 170 másodpercet, vagy ha 2 másodpercnél
hosszabb szünetet tart beszéd közben.
Fogadóüzenetek lejátszása és törlése
Lásd a menü áttekintését ¢ 23. oldal.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
11
Üzenetek lejátszása/törlése
Az üzenetrögzítőn található üzenetek háromféleképpen játszhatók le.
◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az Hangposta menüben:
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §OK§ ¤ q Üzenetek lej. ¤ §OK§
Ha megadta a hálózati hangpostafiók számát, akkor is ki kell választania az üzenetrögzítőt:
¤ q Üz.rögzítő ¤ §OK§
◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az üzenetrögzítő listájáról:
’ ¤ q Rögzítő
A lista a következőképpen jelenik meg:
Az új üzenetek + régi, lejátszott üzenetek száma Rögzítő 01+02
A lista megnyitásához nyomja meg az §OK§ gombot.
¤ Az üzenetrögzítő gyors elérése:
Az üzenetrögzítő eléréséhez nyomja meg hosszan az 1-es gombot. A beépített üzenetrögzítő beállítása gyárilag
megtörtént. Ha beállította a hálózati hangpostafiók gyors elérését, megváltoztathatja ezt a beállítást (¢ 23. oldal).
Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék először az első új üzenetet játssza le, ellenkező esetben az első régi üzenetet.
A kézibeszélő hangszórója automatikusan bekapcsolódik. A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a kézibeszélő d
gombját.
Az üzenetek összetevő elemei:
◆ az üzenetfejléc (szám/dátum és idő) és
◆ maga a szóbeli üzenet (felvett szöveg).
A készülék először a fejlécet játssza le, majd a szóbeli üzenetet. A hívó telefonszáma vagy neve megjelenik a kijelzőn.
A lejátszás leállítása és vezérlése
A lejátszás vezérlése a gombok megnyomásának időpontjától függ.
Üzenet lejátszása közben:
2
t vagy 1
s vagy I
L
A lejátszás megszakítása. Nyomja meg a 2-es gombot a folytatáshoz.
Ha az üzenetfejléc lejátszása közben nyomja meg a gombot: visszaugrás az előző üzenet elejére.
Az első üzenetről való visszaugrás az utolsó üzenetre való ugrást jelenti.
Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: visszaugrás az aktuális üzenet
elejére.
Ugrás a következő üzenet elejére. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást
jelenti.
Ha az üzenetfejléc lejátszása közben nyomja meg a gombot: a fejléc kihagyása.
Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: ugrás a következő üzenet szövegére.
Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.
Az üzenet lejátszása közben elérhető egyéb funkciók
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Nyomja meg a §Menu§ kijelzőgombot. A lejátszás leáll.
A q gombbal válassza ki a megfelelő funkciót:
Tárcsázás
Tovább
Hangerő
Másolás t.k.-be
Régiek törlése
Tárcsázás.
Az üzenetlejátszás folytatása.
Hangerő beállítása.
A hívó számának bemásolása a telefonkönyvbe.
Az összes régi üzenet törlése.
Egyetlen üzenet törlése
Lejátszás közben: nyomja meg a Q gombot vagy a Ü kijelzőgombot.
Új üzeneteket csak a felvett üzenet lejátszása közben lehet törölni.
Az összes régi üzenet törlése
Lejátszás vagy szünet közben:
§Menu§ ¤ q Régiek törlése ¤ §OK§ (A biztonsági figyelmeztetés megerősítése)
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
12
Hívás fogadása az üzenetrögzítőről
A hívást akkor is fogadhatja, ha az üzenetrögzítő közben rögzíti azt:
§Menu§ ¤ Felvesz ¤ §OK§
A következőképpen is fogadhatja a hívást:
◆ A Hívásfogadás gomb c megnyomásával
◆ Leveszi a kézibeszélőt a bázisállomásról/töltőről (ha az Aut. fogad. funkció be van kapcsolva ¢ 24. oldal).
Megjegyzés
Amennyiben a Belehallgatás a kézibeszélőt bekapcsolta és a hívás hallható a kézibeszélőn, a hívást csak a §Menu§
¤ Felvesz ¤ §OK§ gombokat megnyomva lehet fogadni. A Hívásfogadás/Kihangosítás gombot c megnyomva csak
a kihangosítás üzemmódot kapcsolja be vagy ki.
A felvétel leáll, és beszélhet a hívó féllel.
Másik nyelv beállítása
Megváltoztathatja a hangüzenetek és a szabványos fogadóüzenet nyelvét.
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §§OK§§ ¤ q Nyelv ¤ §§OK§§ ¤ q (válasszon nyelvet) ¤ §OK§
Kezelés távolról (távvezérlés)
Az üzenetrögzítőt másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) is kezelheti.
Előfeltételek:
◆ Beállított egy rendszerszintű PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti 0000 kóddal (¢ 24. oldal).
◆ A távoli kezeléshez használt telefon támogatja a hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázást, vagyis az egyes gombok megnyomásakor különböző hangok hallhatók.
Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása
~ (Tárcsázza saját telefonszámát.) ¤ Amikor saját fogadóüzenetét hallja, nyomja meg a 9 gombot, és írja be a rendszerszintű PIN-kódot.
A következő gombokat használhatja:
A
B
3
0
A szám, illetve a dátum és idő jelzése közben: ugrás az előző üzenet elejére.
Az üzenet lejátszása közben: ugrás az aktuális üzenet elejére.
Lejátszás leállítása. A folytatáshoz nyomja meg újra.
A következő üzenetre ugrik.
Aktuális üzenet törlése.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
~ (Írja be saját számát, és várja meg a csengetéseket, amíg ezt az üzenetet nem hallja: „Kérem, adja meg PIN-kódját!”)
¤ ~ Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot.
Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt. A készülék közli, hogy mekkora a rendelkezésre álló memória, majd elkezdi lejátszani az üzeneteket. Az üzenetrögzítőt nem lehet távolról kikapcsolni.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Hálózati hangpostafiók
A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.
A hálózati hangpostafiókot csak akkor használhatja, ha megrendelte szolgáltatójától.
A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán (¢ 9. oldal), és a menün (¢ 23. oldal) keresztüli gyors és egyszerű
használatához és a gyorsgombbal való gyors eléréséhez (¢ 1. oldal) a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát:
§Menu§ ¤ q Hangposta ¤ §OK§ ¤ q Hál. p.fiók ¤ ~ (adja meg a számot) ¤ §OK§
Kézibeszélő keresése („gyűjtőhívás”)
A bázisállomás segítségével megkeresheti kézibeszélőjét.
¤ Nyomja meg röviden a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját (¢ 1. oldal).
Minden kézibeszélő egyszerre kicseng (gyűjtőhívás) akkor is, ha a csengés ki van kapcsolva.
A gyűjtőhívás befejezése: nyomja meg röviden a bázisállomáson a Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot (¢ 1. oldal),
vagy a kézibeszélőn a Hívásfogadás, c vagy a Letesz gombot a.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
13
A kézibeszélők kézi bejelentkeztetése
A bázisállomásra legfeljebb négy kézibeszélőt lehet bejelentkeztetni. A megfelelő működés érdekében minden egyes
újabb kézibeszélőt be kell jelentkeztetni a bázisállomáson.
1) A kézibeszélőn
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Kézib. regiszt. ¤ Írja be a bázisállomás rendszerszintű
PIN-kódját (alapérték: 0000) ¤ §OK§ ¤ Regisztrálás felirat megjelenik.
2) A bázisállomáson
60 másodpercen belül nyomja meg kb. 3 másodperc hosszan a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját
(¢ 1. oldal). (Csak A420A esetén: A regisztrációs üzemmód aktiválása esetén a készülék egy hangjelzést játszik le.)
A bejelentkeztetés mintegy 1 percet vesz igénybe. A bejelentkeztetési folyamat sikeres befejezése után a kijelzőn röviden
megjelenik a Regisztrálva üzenet, majd a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. A kézibeszélő a legkisebb szabad
belső számot kapja (1–4). Ha 1 és 4 között az összes belső számot már kiosztotta, akkor a 4-es számot a készülék felülírja.
kézibeszélő kijelentkeztetése
A bejelentkeztetett Gigaset kézibeszélőkről kijelentkeztetheti a többi bejelentkeztetett kézibeszélőt.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Kézib. törlése ¤ q Válassza ki azt a belső felet, akinek a
regisztrációját meg szeretné szüntetni. Az éppen használt kézibeszélőt < szimbólum jelöli. ¤ §OK§ ¤ Írja be a bázisállomás
rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ¤ §OK§
Több kézibeszélő használata
Belső hívás kezdeményezése
A belső hívások az azonos bázisállomásra bejelentkeztetett kézibeszélők közötti díjmentes hívások.
2 kézibeszélő van bejelentkeztetve
Nyomja meg az u vezérlőgombot – a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.
Több mint 2 kézibeszélő van bejelentkeztetve
Adott kézibeszélő hívása
u ¤ ~ (1...4, adja meg a kézibeszélő belső számát), vagy
u ¤ q (válassza ki a hívandó belső felet) ¤ §OK§ vagy c ¤ a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.
Összes kézibeszélő hívása (gyűjtőhívás)
Nyomja le és tartsa lenyomva az u vagy ugombot ¤ P vagy u ¤ q Összes hívása ¤ §OK§ vagy c ¤ a készülék
minden kézibeszélőt egyszerre hív.
Amikor a másik fél fogadja a hívást, elkezdhetnek beszélgetni. A hívás befejezéséhez nyomja meg a a gombot.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Belső megbeszélés/hívás kapcsolása
Ha egy külső féllel folytat beszélgetést, nyomja meg a u vezérlőgombot, és hívja fel valamelyik vagy az összes kézibeszélőt. A külső fél ekkor várakoztató zenét fog hallani. Amikor a belső fél válaszol: Szükség esetén jelentse be a külső hívást.
Vagy:
nyomja meg a Letesz gombot a. A hívást átadja a belső résztvevőnek,
vagy
nyomja meg a ” kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.
Hívás továbbításakor a Letesz gombot a azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.
Behallgatás külső hívásba
Ön külső hívást folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia). Előfeltétel:
a Behallgatás funkciónak bekapcsolva kell lennie.
Behallgatás be- és kikapcsolás
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ q Behallgatás ¤ §OK§ (‰ = be)
Belső behallgatás (konferencia)
Bele szeretne kapcsolódni egy külső hívásba. Nyomja meg hosszan a c gombot. Behallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall.
A befejezéshez: nyomja meg a Letesz gombot a. Minden felhasználó hangjelzést hall.
Ha az első belső résztvevő megnyomja a Letesz gombot a, akkor az a kézibeszélő, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
14
Az ébresztőóra beállítása
Az ébresztőóra be- és kikapcsolása
§Menu§ ¤ q Ébresztőóra ¤ §OK§ ¤ Aktiválás ¤ §OK§ (‰ = be)
Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva: ¤ ~ (Állítsa be az ébresztési időt) ¤ §OK§
Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg bármelyik gombot, és ezzel az ébresztést 24 óra hosszára kikapcsolja. Ha
az ébresztőóra be van állítva, az ébresztés szimbólum l látható a kijelzőn, és a dátum helyett az ébresztési idő látható.
Az ébresztési idő beállítása
§Menu§ ¤ q Ébresztőóra ¤ §OK§ ¤ q Ébresztési idő ¤ §OK§
Adja meg az ébresztési időt órában és percben, majd nyomja meg az §OK§ gombot.
A telefon beállításai
A gombnyomást jelző és az akku lemerülését jelző hangjelzések be- és kikapcsolásáról lásd a menü áttekintését
(¢ 23. oldal).
A kijelző kontrasztjának és a nagyméretű számok beállításának részleteiről lásd a menü áttekintését (¢ 24. oldal).
A rendszerszintű PIN-kód bázisállomáson való beállításával kapcsolatosan lásd a menü áttekintését (¢ 24. oldal).
A kijelző nyelvének módosítása
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Nyelv ¤ §OK§ ¤ q (válasszon nyelvet) ¤ §OK§
Az aktuális nyelvet egy pipa ‰ jelzi.
Ha véletlenül nem megfelelő nyelvet választott:
§Menu§ ¤ 421 (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ¤ q (válasszon nyelvet) ¤ §OK§
A kihangosítás/hallgató hangerejének módosítása
Készenléti állapotban:
t ¤ Kézib. hanger. ¤ §OK§ ¤ q Hallgató/Hangszóró ¤ §OK§ ¤ q (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között)
¤ §OK§ (‰ = kiválasztva)
Hallgatón keresztüli beszélgetés közben vagy kihangosítás üzemmódban:
t ¤ q (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között)
A beállítást a készülék 3 másodperc múlva automatikusan menti, vagy nyomja meg az §OK§ kijelzőgombot.
A kihangosító/hallgató hangerejét megadhatja a Hangbeállítások (¢ 23. oldal) menüben is.
A hallgató hangjának beállítása
Állítsa be a hallgató hangerejét saját igényei szerint.
◆ Mély: szabványos beállítás.
◆ Magas: a magas frekvenciák hangsúlyosabbak.
Készenléti állapotban:
t ¤ q Kézibesz hangja ¤ §OK§ ¤ q Mély/Magas ¤ §OK§ (‰ = kiválasztva)
A hallgató hangját beállíthatja a Hangbeállítások (¢ 23. oldal) menüben is.
A kézibeszélő csengődallamainak beállítása
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A csengőhangerő beállítása
Készenléti állapotban:
t ¤ q Csengőhangerő ¤ §OK§ ¤ q (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között vagy „Emelkedő”) ¤ §OK§
(‰ = kiválasztva)
A hívás hangerejét megadhatja a Hangbeállítások (¢ 23. oldal) menü segítségével is.
A csengődallam beállítása
Állítson be különböző csengődallamokat az alábbiakhoz: Külső hívások, Belső hívások és Ébresztőóra.
Készenléti állapotban:
t ¤ q Csengődallam ¤ §OK§ ¤ q Külső hívások / Belső hívások / Ébresztőóra ¤ §OK§ ¤ q
(dallam kiválasztása)
¤ §OK§ (‰ = kiválasztva)
A hívás hangerejét megadhatja a Hangbeállítások (¢ 23. oldal) menü segítségével is.
Időszabályozás (nappali/éjszakai üzemmód)
Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
15
Az Időszabályozás bekapcsolása:
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Időszabályozás ¤ §OK§ ¤ Aktiválás ¤ §OK§
(‰ = bekapcsolva)
Időtartam beállítása:
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Időszabályozás ¤ §OK§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§
¤ Ki: ~ (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ¤ §OK§ ¤ Ki (vége): ~ (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ¤ §OK§
Névtelen hívások néma fogadása
A kézibeszélőt beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a
hívószámkijelzés. Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §OK§ ¤ q Néma fogad. ¤ §OK§ (‰ = bekapcsolva)
A csengetés be- és kikapcsolása
A csengés végleges kikapcsolása/újbóli bekapcsolása
Nyomja meg hosszan a csillag gombot P készenléti állapotban. Ha a csengést kikapcsolták, a Ú szimbólum látható a
kijelzőn.
A csengetés kikapcsolása az aktuális híváshoz
§Menu§ ¤ Csendes ¤ §OK§
Bázisállomás csengődallamának beállítása (csak A420A esetén)
Csengőhangerő, Csengődallam és Időszabályozás beállítása a bázisállomáshoz:
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ Hangbeállítások ¤ §OK§
¤ q Csengőhangerő/Csengődallam/Időszabályozás
Az itt található leírás szerint hajtsa végre a beállítást: „A kézibeszélő csengődallamainak beállítása”.
A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása
Ezt úgy is be lehet állítani, hogy a külső fél a belső újrahívás és hívásátadás esetén zenét halljon.
§Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ Az aktuális beállítás száma villog: 0 = ki; 1 = be ¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Repeater mód
A repeater (jelerősítő) segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát. Ehhez be kell kapcsolnia kell a Repeater
módot (¢ 24. oldal). A Repeater mód és a Nem sugároz mód (¢ 24. oldal) kölcsönösen kizárják egymást.
A kézibeszélő visszaállítása
Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe. A telefonkönyv-bejegyzések, a híváslista, valamint a kézibeszélő bázisállomáson való bejelentkeztetése megmarad.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §§OK§§ ¤ q Kézibeszélő ¤ §§OK§§ ¤ q Kézib. visszaá. ¤ §§OK§§ ¤ Visszaállítja? ¤ §§OK§§
A bázisállomás visszaállítása
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A gyári beállítások visszaállításakor:
◆ Az egyéni beállítások visszaállnak alaphelyzetbe.
◆ Az összes lista törlődik.
◆ A Nem sugároz üzemmód ki van kapcsolva.
A készülék megőrzi a dátumot és az időt. Az üzenetrögzítő (csak A420A esetén) kb. 15 másodperccel a bázisállomás alaphelyzetbe állítása után lesz üzemképes.
A bázisállomás visszaállítása a menün keresztül
A menüből történő visszaállítás esetén:
◆ A kézibeszélők továbbra is be lesznek jelentkeztetve.
◆ A művelet nem állítja vissza a rendszerszintű PIN-kódot.
§Menu§ ¤ q Beállítások ¤ §OK§ ¤ q Bázisáll. ¤ §OK§ ¤ q Bázis visszaá. ¤ §OK§ ¤ Visszaállítja? ¤ §OK§
A bázisállomás visszaállítása a bázisállomáson található gomb segítségével
A bázisállomásnak a bázisállomáson található gomb segítségével való visszaállítása esetén
◆ Az összes kézibeszélő ki lesz jelentkeztetve és
◆ A rendszerszintű PIN-kód visszaáll az eredeti 0000 értékre.
Végezze el a következő műveleteket: húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a bázisállomáson a Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot (¢ 1. oldal), és közben dugja vissza a tápkábelt a bázisállomásba. Nyomja meg a gombot legalább 5 másodperc hosszan.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
16
A bázisállomás használata alközponton/útválasztón keresztül
Használat útválasztón keresztül
Ha a Gigaset készülék a router analóg portjára csatlakozik, a visszhang csökkentésére bekapcsolható az XES mód funkció (¢ 24. oldal). Ha nincs visszhang, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolni.
Használat alközponton keresztül
A következő beállítások csak akkor szükségesek ha alközpontja megköveteli ezeket; lásd az alközpont használati útmutatóját.
A számjegyeket lassan írja be egymás után.
A tárcsázási mód megváltoztatása
§Menu§ ¤ P#Q5#1N ¤ A beállított tárcsázási mód száma villog: 0 = hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF);
1 = impulzusos tárcsázás (DP) ¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Újrahívás beállítása
§Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ Az aktuális újrahívás száma villog: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ¤ adja meg a számot ¤ §OK§.
Vonalfoglalás utáni szünet módosítása
Beállíthatja a Hívásfogadás gomb c megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.
§Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: 1 = 1 mp.; 2 = 3 mp.; 3 = 7 mp.
¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Újrahívás gomb utáni szünet módosítása
§Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms ¤ írja be a számot ¤ §OK§.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
17
Függelék
Betűk/karakterek beírása
Szabványos karakterek
Nyomja meg a megfelelő gombot
annyiszor, ahányszor ez jelezve van.
Nyomja meg röviden a # gombot,
hogy átváltson „Abc” módból „123”
módba; „123” módból „abc” módba,
illetve „abc” módból „Abc” módba.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
¤
ä
ë
ï
10x 11x 12x 13x 14x 15x
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
õ
ù
ý
+
>
§
û
æ
%
ø
:
å
¿
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
$
b
e
h
k
n
q
u
x
.
/
¤
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
ą
đ
í
ł
ń
7
t’
9
!
<
\
ä
ď
î
á
ę
â
ë
ć
é
ç
ě
ň
ř
ű
ý
0
=
&
ó
ß
ü
ź
+
>
§
ö
ś
ú
ż
%
ő
š
ů
ž
:
ô
¡
"
’
;
_
1) Szóköz
Közép-európai
Nyomja meg a megfelelő gombot
annyiszor, ahányszor ez jelezve van.
Nyomja meg röviden a # gombot,
hogy átváltson „Abc” módból „123”
módba; „123” módból „abc” módba,
illetve „abc” módból „Abc” módba.
1x
1 1
2 a
I d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
1)
Q
P *
#
10x 11x 12x 13x
"
č
’
;
_
1) Szóköz
Műszaki adatok
Akkumulátorok
Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH); Méret: AAA (Mikro, HR03); Feszültség: 1,2 V; Kapacitás: 450–1000 mAh
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A kézibeszélő üzemideje/töltési ideje
A kézibeszélő legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy
kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.
A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (A készenléti idők/
beszélgetési idők/üzemidők a maximálisan lehetséges időtartamot jelentik, a töltési időknél pedig a jellemző értéket
adtuk meg.)
Készenléti idő (óra)
Beszélgetési idő (óra)
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra),
Nem sugároz üzemmód be- és kikapcsolva
Töltési idő a bázisállomáson (óra)
Töltési idő a töltőn (óra)
550
220
14
115/85
6
5,5
Kapacitás (mAh) kb.
700
800
255
295
17
19
135/95
7
6,5
150/110
8
7
1000
360
24
190/135
10
9
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
18
Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK
részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája: www.gigaset.com/service
A bázisállomás teljesítményfelvétele
A420
A420A
Készenléti állapotban
– Kézibeszélő a bázisállomáson
– Kézibeszélő a bázisállomáson kívül
Hívás közben
kb. 1,0 W
kb. 0,8 W
kb. 1,0 W
kb. 1,2 W
kb. 1,0 W
kb. 1,2 W
Általános műszaki adatok
DECT szabvány
GAP szabvány
Hatótávolság
A bázisállomás energiaellátása
Üzemeltetés környezeti feltételei
támogatott
támogatott
max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
230 V ~/50 Hz
+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom
Kérdések és válaszok
Ha kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel webhelyünket a www.gigaset.com/service oldalon,
ahol 24 órás támogatást nyújtunk.
Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.
Probléma
Ok
Semmi sem látható
a kijelzőn.
A kézibeszélő nincs bekapcsolva.
Megoldás
Az akkumulátorok teljesen lemerültek.
Nyomja meg a Letesz gombot a kb. 5 másodperc hosszan vagy helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra.
Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli A kézibeszélő a bázisállomás ható- Csökkentse a kézibeszélő és a bázisállomás közötti
távolságot.
kapcsolat a bázisállo- távolságán kívül van.
mással, a kijelzőn a
A bázisállomás nincs bekapcsolva. Ellenőrizze a bázisállomás tápellátását ¢ 4. oldal.
Bázisáll. felirat villog.
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A kijelzőn a következő A kézibeszélő nincs bejelentkezüzenetek valamelyike tetve a bázisállomásra, vagy kijejelenik meg: Kézib.
lentkeztették.
regiszt. vagy Tegye a
bázisra.
Jelentkeztesse be a kézibeszélőt ¢ 13. oldal.
A kézibeszélő nem
cseng.
A csengőhang ki van kapcsolva.
A telefon csak akkor csenget, ha a
hívó számát továbbították.
A telefon nem csöng egy adott időszakban.
Kapcsolja be a csengőhangot ¢ 15. oldal.
Aktiválja a csengőhangot a névtelen hívásokhoz
¢ 15. oldal.
Kapcsolja ki az „Időszabályozást” vagy módosítsa az időtartamot ¢ 14. oldal.
Nem hallható csengetés és tárcsázási hang
a vezetékes hálózat
felől.
Nem a készülékhez tartozó telefonkábelt használja, illetve azt egy
nem megfelelő érintkezőkiosztású
kábelre cserélte le.
Mindig csak a készülékhez tartozó telefonkábelt használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy
megfelelő érintkezőkiosztású kábelt vásároljon: 3–4
telefonvezeték-kiosztás/EURO CTR37.
Hibajelzés hallható a
rendszerszintű PINkód megadásakor.
Elfelejtette a PINkódot.
Hibás a beírt rendszerszintű
PIN-kód.
Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot az alapértékre
(0000) ¢ 15. oldal.
Érintkezés folyadékkal
Az összes kézibeszélő ki lesz jelentkeztetve. Az összes
beállítás vissza lesz állítva. Az összes lista törődik.
!
Ha a készülék folyadékkal érintkezik:
1 Válassza le az áramellátást.
2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre legalább 72 órán keresztül (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly
módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.
Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
19
Márkaszerviz és műszaki segítség
Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésrõl lépésre
www.gigaset.com/service
Vásárlás után azonnal regisztrálja Gigaset telefonkészülékét: www.gigaset.com/register
Személyes ügyfélszámlája lehetõvé teszi Önnek az ügyfélszolgálati munkatársainkkal való gyors kapcsolatfelvételt, az online fórumhoz való hozzáférést és még sok mást.
Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:
www.gigaset.com/service
Itt többek között a következõket találja:
◆Kérdések és válaszok
◆Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
◆Kompatibilitás-ellenõrzések
Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:
Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...
... e-mailben: www.gigaset.com/contact
... telefonon: 01 267 2109
(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelõ normál tarifája szerint)
Kérjük, készítse elõ a bizonylatot.
Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy
nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyílvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha
a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)
A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a
vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.
Licensz
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.
A nemzeti sajátságokat figyelembe vettük.
A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.
A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:
www.gigaset.com/docs
területén
kerülĘ
A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó
kötelessége. Az eladó által kitöltött
jótállási jegynek tartalmaznia kell a
termék gyártóját, típusát, gyártási számát,
az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi
cég vagy kereskedĘ bélyegzĘjét.
A jótállás a Magyarország
kereskedelmi
forgalomba
termékekre vonatkozik.
A fogyasztót* a Polgári TörvénykönyvrĘl
szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó
paragrafusaiban, valamint a 49/2003.
GKM rendeletben meghatározott jogok
illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a
Polgári TörvénykönyvbĘl eredĘ jogait nem
érinti.
Az egyes tartós használatra rendelt
termékek jótállási kötelezettségérĘl szóló
151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben
foglaltaknak megfelelĘen a forgalmazó a
telefon készülékek és tartozékaik (a
továbbiakban
összefoglaló
néven:
termékek) értékesítésétĘl kezdĘdĘen a
jótállás alá esĘ meghibásodás esetén 24
hónapos jótállást ad.
1. Általános jótállási feltételek
Jelen jótállási jegy a
Gigaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.)
állal gyártott és szerzĘdött partnerei által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonokra és azok tartozékaira érvényes.
le a
ImportĘr (kérjük HOOHQĘUL]]H
csomagoláson azLPSRUWĘU nevét):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
BRAVOPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procomp Telecom kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signál Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)
a
a
a
A
a
a
A készüléket a fogyasztónak kell
beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen
vagy annak mellékletében feltüntetett
legközelebbi szervizponthoz, vagy ha
lakóhelyén ilyen nem mĦködik, akkor
ahhoz a kereskedĘhöz, akinél a terméket
eredetileg vásárolta.
Ha a hiba jellegébĘl adódóan
szervizponton, illetve az átvevĘhelyen
termék nem javítható azonnal, akkor
termék a javítás idejére átvételre kerül.
termék kijavításának várható idĘpontját
szerviz vagy az átvevĘhely közli
fogyasztóval.
A jótállás keretében történĘ javítás
igénybevétele és a hiba bejelentése a
javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve
az
eladó
által
közölt
egyéb
szervizpontokon
és
átvevĘhelyeken
történik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak* minĘsül.
Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy
bemutatásával lehet érvényesíteni.
2. Javítás feltételei
A jótállási jegyet elvesztés vagy
megsemmisülés esetén az importĘr
származásának
csak
a
termék
egyértelmĦ
esetén, díj
bizonyítása
ellenében pótolja.
A tartós használatra rendelt termékek
jelentĘs részei alatt a vezeték nélküli
telefonok esetében a rádiófrekvenciás
rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis
esetén
a
központi
egység
rendszerpanelét kell érteni.
A jótállási jegyen eszközölt bárminemĦ
javítás, törlés vagy átírás, amelyet nem a
jótállásra kötelezett, illetve az erre
jogosult szerviz végez, a Jótállási jegy
érvénytelenségét
és
a
forgalmazó
jótállási kötelezettségének megszĦnését
vonja maga után.
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A fogyasztó a telefon vételárának
visszatérítését jelentéktelen hiba vagy
valamely tartozék meghibásodása miatt
nem kérheti.
c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs
lehetĘség, a fogyasztó választása szerint
a
termék
visszaszolgáltatásával
egyidejĦleg a vételárat vissza kell fizetni,
vagy a vételár különbözet elszámolása
mellett más típusú terméket kell a részére
kiadni, vagy a fogyasztó megfelelĘ
árleszállítást kérhet.
b) A vásárlás napjától számított 3
munkanapon belüli meghibásodás esetén
a fogyasztó kérheti a termék cseréjét,
feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza.
a) A 49/2003. GKM rendeletben
foglaltaknak megfelelĘen a
forgalmazónak törekednie kell arra, hogy
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15
napon belül elvégezze.
Javítás esetén a jótállás idĘtartama a
kijavítás idĘtartamával meghosszabbodik.
A fogyasztót a termék jótállási idĘ alatt
bekövetkezĘ meghibásodása esetében az
alábbi jogok illetik meg:
Jótállásos javítás esetén a javítást végzĘ
szerviznek fel kell tüntetni a jótállási
szelvényen: a hiba bejelentésének
idĘpontját, javításra átvétel idĘpontját, a
visszaadás idĘpontját, a hibajelenséget, a
javítás módját, a jótállás esetlegesen
meghosszabbított
új
határidejét,
a
munkalap számát, a fĘdarabok cseréjét
és az arra vonatkozó jótállás új
határidejét.
A fogyasztó a jótállási határidĘ alatt
bármikor közölheti kifogását, de a
bejelentés elmulasztásából vagy a hibás
termék további használatából eredĘ károk
tekintetében a felelĘsséget a fogyasztó
viseli.
-
Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00
Gigaset Márkabolt
és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com
Meghibásodás esetén az alábbi
szerviz-partner áll az Ön
rendelkezésére:
*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül esĘ célból
szerzĘdést kötĘ személy
A 12 hónapon belüli jótállás keretében
történt javítást és annak körülményeit a
javítást végzĘ szerviznek fel kell tüntetnie
a jótállási jegyen.
4. Egyéb feltételek
A jótállási kötelezettség a forgalmazót
nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes
használat, törés, sérülés, szakszerĦtlen
kezelés vagy illetéktelen átalakítás,
helytelen tárolás, beázás, nem megfelelĘ
feszültség használata, elemi csapás vagy
az értékesítés utáni bármilyen külsĘ
behatás eredménye. Ilyen esetekben a
javítás költségei a fogyasztót terhelik.
Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink
figyelmét
a
használati
utasításban
foglaltak maradéktalan betartására. A
nem eredeti tartozékok használata
következtében
bekövetkezett
meghibásodásért
a
forgalmazó
felelĘsséget nem vállal.
3. Jótállási felelĘsség kizárása
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
Jótállás
20
cserére jogosító
igazolás
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám:
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
A
pecsét, dátum, aláírás
D
pecsét, dátum, aláírás
C
pecsét, dátum, aláírás
B
pecsét, dátum, aláírás
Kijelentjük, hogy a _______ gyártmányú, _______ gyári számú ________ termék nem
javítható.
Dátum
Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerviz vezetĘjének
aláírása, bélyegzĘje:
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám:
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Eladó aláírása:
Értékesítés dátuma:
Raktár kiadás dátuma:
Forgalmazó neve, címe:
Gyártási szám:
Típusa:
Megnevezése:
Telefon/ Telefon tartozék
JÓTÁLLÁSI JEGY
számla száma:....................................
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
21
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
22
Környezetvédelem
Környezetvédelmi küldetésünk
A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez.
Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok
teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítást, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük.
Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:
www.gigaset.com.
Környezetközpontú irányítási rendszer
A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti
minősítéssel is rendelkezik.
ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a
TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.
Selejtezés
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.
Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.
Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogz a termék megfelel az európai
2002/96/EC szabályozásnak.
Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltéteéele a használt elektromos és eletronikus
eszközök újrafelhasználhatóságának.
Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
23
A menü áttekintése
Ez a telefon rendkívül sokféle szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások a menükön keresztül érhetők el.
Ha készenléti állapotban szeretne kiválasztani egy funkciót, nyomja meg a §Menu§ gombot (a menü megnyitásához), a
q vezérlőgombbal keresse meg a kívánt funkciót, majd nyomja meg az §OK§ gombot.
Visszatérés készenléti állapotba: nyomja meg hosszan a a gombot.
A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.
é
Ébresztőóra
Aktiválás
Ébresztési idő
¢ 14. oldal
¢ 14. oldal
è Hangbeállítások
Kézib. hanger.
Kézibesz hangja
Csengőhangerő
Csengődallam
Hallgató/Hangszóró
¢ 14. oldal
Mély/Magas
¢ 14. oldal
¢ 14. oldal
Külső hívások/Belső hívások/Ébresztőóra
Figy. hangok
Be/ki
Gyenge akku
Be/ki
¢ 14. oldal
ê Hangposta
Üzenetek lej.
Hál. p.fiók **
Üz.rögzítő **
Üz.rögzítő *
Belehallgatás *
Az üzenetrögzítőben található üzenetek visszajátszása ¢ 11. oldal.
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása ¢ 10. oldal.
Felvétel alatt álló üzenet megfigyelésének be- vagy kikapcsolása a kézibeszélőn (kihangosított
üzemmódban).
Csak az aktuális felvétel megosztásának kikapcsolása: nyomja meg a Letesz gombot a.
(Előfeltétel: legalább 1 kihangosító funkcióval rendelkező kézibeszélő be van jelentkeztetve.)
Fogadóüzenetek *
Üzenet felvétele/Üz. lejátszása/Üzenet törlése
Rögzítési hossz *
Maximális/1 perc/2 perc/3 perc
Hívásátvétel *
Azonnal/10 mp. után/18 mp. után/30 mp.
után
Automatikus
Hál. p.fiók
Elérés: 1 gomb *
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
A hálózati hangpostafiókban található üzenetek visszajátszása
¢ 12. oldal.
Ha nincsenek új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 18 másodperc után
fogadja a hívást. Ha vannak új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 10
másodperc elteltével fogadja a hívást.
A hálózati hangpostafiók számának megadása ¢ 12. oldal.
Hál. p.fiók
Üz.rögzítő
Nyelv *
¢ 10. oldal
Az 1-es gomb hozzárendelése a hálózati hangpostafiókhoz.
(Készenléti állapotban, a tárcsázáshoz nyomja meg hosszan az 1-es
gombot.)
Az 1-es gomb hozzárendelése az üzenetrögzítőhöz.
(Készenléti állapotban, a tárcsázáshoz nyomja meg hosszan az 1-es
gombot.)
¢ 12. oldal
* csak üzenetrögzítővel rendelkező bázisállomásnál
** üzenetrögzítővel rendelkező bázisállomás esetén és a hálózati hangpostafiók számának megadása után
Gigaset A420-A420A / Polen-Ungarn hu / A31008-M2402-S201-1-V919 / Bali.fm / 3/26/13
24
ç Beállítások
Dátum és idő
Kézibeszélő
¢ 6. oldal
Nyelv
¢ 14. oldal
Nagy méret
Nagyobb számjegyek megadása tárcsázáskor.
Kontraszt
A kijelző kontrasztja 9 szintre állítható be.
Időszabályozás
Néma fogad.
Aut. fogad.
Kézib. regiszt.
Kézib. törlése
Kézib. visszaá.
Bázisáll.
Hangbeállítások
(Csak A420A esetén)
Az automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása ¢ 7. oldal.
¢ 13. oldal
¢ 13. oldal
¢ 15. oldal
Csengőhangerő
Csengődallam
Időszabályozás
Híváslistatípus
¢ 15. oldal
¢ 15. oldal
¢ 15. oldal
¢ 10. oldal
Nem fog. h./Összes
Rendszer-PIN
Rendszerszintű PIN-kód módosítása (alapérték: 0000).
Bázis visszaá.
¢ 15. oldal
Egyéb
Repeater m.
XES mód
ECO DECT
¢ 2. oldal
Behallgatás
Előválasztás
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
¢ 14. oldal
Aktiválás/Beállítások
¢ 15. oldal
¢ 15. oldal
Be- és kikapcsolás
(Akkor kapcsolja be, ha az útválasztó analóg
csatlakozóportján probléma merül fel a visszhanggal kapcsolatban.)
Nem sugároz/Max. távols.
¢ 13. oldal
Elővál. szám/Előválasztással/Elővál. nélkül
¢ 2. oldal
¢ 7. oldal
Version: 29.03.2013
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100 % recycled paper.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising