Gigaset | E630H | User guide | Gigaset E630H Användarguide

Gigaset E630H Användarguide
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 5/27/13
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
E630 H
Gratulerar!
Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar
ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna
produkt är miljövänlig.
Mer information finns på www.gigaset.com.
da en fi no sv
1
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 5/27/13
2
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / overview.fm / 5/27/13
Översikt handenhet
Översikt handenhet
1
¢
¢
1 LED/optisk signal (
s. 30,
s. 30)
2 Display i standbyläge
3 Statusfält (
s. 36)
Symboler visar telefonens aktuella
inställningar och driftläge
s. 14)
4 Sidoknappar (
5 Displayknappar (
s. 14)
6 Lägg på luren-, på/av-knapp
Avsluta samtal; avbryta funktion; en
menynivå tillbaka (kort tryckning); tillbaka
till standbyläge (lång tryckning); sätta på/
stänga av handenhet (lång tryckning i
standbyläge)
s. 15)
7 Meddelandeknapp (
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;
Blinkar: nytt meddelande eller samtal
s. 30)
8 Profilknapp (
9 Knappen Fyrkant
Knappspärr på/av (lång tryckning
i standbyläge);
Växla mellan skrivning med versaler,
gemener och siffror
s. 6)
10 Uttag för headset (
11 Mikrofon
12 Knappen Stjärna
Vid befintlig anslutning: Omkoppling
pulsval/tonval (kort tryckning);
Vid textinmatning: Öppna tabell med
specialtecken
13 Knapp 1
Välja t nättelefonsvarare (lång tryckning)
14 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Infoga paus i nummer (lång tryckning)
15 Lyft på luren-knapp/ högtalarknapp
Ringa visade nummer; besvara samtal;
Omkoppling mellan lur och högtalare;
Öppna återuppringningslista
(kort tryckning);
starta uppringning (lång tryckning);
s. 13)
16 Styrknapp/menyknapp (
¢
¢
¢
i
V
2
3
07:15
INT 1
14 Okt
¢
4
Samtal
¢
LED
5
16
15
14
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
13
12
¢
6
7
8
9
¢
11
10
da en fi no sv
1
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGIVZ.fm / 5/27/13
Innehåll
Innehåll
Översikt handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Börja använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lära känna telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ställa in telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Återställa telefonen till leveransläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Flera handenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Telefonbok (adressbok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Akustikprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Displaysymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Inställningsmöjligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kundservice & assistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / security.fm / 5/27/13
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar
Varning!
Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.
Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Tekniska data") eftersom
allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade
måste bytas ut.
Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren
i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.
Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är
aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.
Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon
garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.
Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater
eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom
de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
Obs!
u Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
u När knapp-displaylåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
da en fi no sv
3
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Börja använda telefonen
Kontrollera förpackningens innehåll
u
u
u
u
u
u
u
u
en handenhet
en laddningsenhet med nätadapter
ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
en förslutningsskiva för batterilocket
två batterier
ett bältesclip
ett gummiskydd för headsetuttaget
en bruksanvisning.
Installera laddaren
Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan
+5 °C och +45 °C.
¤ Placera laddaren på ett jämnt, halkfritt underlag.
I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd
lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på
uppställningsytan vid kontakt.
Observera
u Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
u Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
u Observera basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m
utomhus. Räckvidden minskar när Maximal räckvidd är avaktiverat.
Ansluta laddaren
4
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
1
3
4
¤
¤
Anslut nätadapterns platta kontakt 1 .
Sätt nätkontakten i vägguttaget 2 .
Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren
igen:
¤ Skilj nätadaptern från elnätet.
¤ Tryck på upplåsningsknappen 3 och dra ut
kontakten 4 .
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Börja använda handenheten
Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien!
Sätta i batteriet och stänga batterifacket
Varning!
Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH
rekommenderar (¢ s. 44) , eftersom hälsorisker och personskador i annat fall inte kan
uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan
funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.
¤
Placera batteriet med polerna rättvända
(placering +/- se bild).
2
¤
¤
¤
¤
Håll batterilocket lätt lutat och skjut först på det
underifrån på höljet 1 .
Tryck sedan igen locket 2 tills det snäpper på
plats.
Sätt i förslutningsskivan (vriden ca 20°) som visas
3 . Beakta pilmarkeringarna
3
1
4
Vrid förslutningsskivan medsols till anslaget 4 .
Förslutningsskivan är i låst läge när markeringarna
på brickan och locket står mot varandra 5 .
5
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
7
Om du måste öppna batterilocket igen för att byta
batterier:
¤ Fatta tag i upphöjningen på förslutningsskivan, vrid
den motsols till anslaget 6 (ca 20°) och avlägsna
den 7 .
¤ Tryck med fingernageln i skåran mellan höljet och
locket 8 och avlägsna locket 9 .
da en fi no sv
6
9
8
5
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Bältesclip
Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.
u Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar
snäpper in i hålen.
u Ta bort bältesclipet genom att trycka kraftigt med höger tumme på
mitten av clipet, skjuta andra handens tumnagel från sidan upptill
mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.
Ansluta headset
1
2
Du kan ansluta ett headset med 2,5 mm-jack till
undersidan av telefonen 1 . Rekommenderade
headset finns på respektive produktsida under
www.gigaset.com
Om du inte ansluter något headset
sätter du i det medföljande
gummiskyddet 2 för att säkerställa
skydd mot fuktintrång.
Ladda batterierna
Batterierna är delvis laddade vid leverans. Ladda upp dem helt innan du använder handenheten.
(Batterierna är fullständigt laddade när blixtsymbolen på skärmen slocknar.)
¤ Låt handenheten stå 7,5 timmar i laddaren.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
7,5 h
Observera
u Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten.
u Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
u Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.
6
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Ändra displayspråk
Du kan ändra displayspråket via menyn
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Språk ¤ OK ¤ q Välj språk ¤ Välj
eller ändra det på följande sätt om du har ställt in ett språk du inte förstår:
L5
¤
Tryck på styrknappens högra kant.
¤
Tryck på knapparna L och 5 långsamt
efter varandra.
Exempel
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
Exempel
Ø
English
±
Italiano
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Exempel
Deutsch
English
Francais
¤
Tryck på styrknappens nedre kant s ...
... tills det önskade språket markeras,
t.ex. franska.
±
Francais
Back
¤
±
Deutsch
Espanol
Displayen för språkinställning visas. Det
inställda språket (t.ex. engelska) är markerat.
x
±
Select
±
Ø
±
¤
Tryck på knappen till höger direkt nedanför
displayen för att välja språket.
Valet markeras med Ø.
±
Ø
Tryck länge på lyft på luren-knappen a för att återgå till standbyläge.
da en fi no sv
7
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Registrera handenhet
Registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på basstation.
Du måste påbörja registreringen både på basenheten och
handenheten. Båda måste ske inom 60 sekunder.
¤ På basstationen: Tryck länge (minst 3 sek.) på
registrerings-/sökningsknappen.
¤ På handenheten trycker du på displayknappen Registr.
eller:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Registrering ¤ OK
¤ Reg. handenhet ¤ OK
Registrering
Ð
Registrera
handenheten
Söker basstation som är i registreringsläge visas på
displayen. Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan
ta en liten stund.
¤ Mata in system-PIN (leveransläge: 0000). ¤ OK
Registr.
Under registreringen visas följande på displayen: Handenheten registreras
Efter registreringen visas följande meddelande: Handenheten har registrerats
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Hur du använder handenheten på
flera basstationer eller hur du avregistrerar den kan du läsa om i basstationens bruksanvisning.
8
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och
klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.
¤ Tryck på knappen nedanför displaytexten
Klocka för att öppna inmatningsfältet.
Samtal
Klocka
(Om du redan har ställt in datum och tid
öppnar du inmatningsfältet via menyn:
v ¤ Ϥ OK ¤ Datum/tid ¤ OK)
Datum/tid
Datum:
15.01.2013
Tid:
00:00
Tillbaka
På displayen visas undermenyn Datum/tid.
Den aktiva inmatningspositionen blinkar.
Ange dag, månad och år med 8 siffror
via knappsatsen, t.ex.
4
Q2Q
3
för 14.10.2013.
¤
Spara
Om du vill ändra inmatningsposition, t.ex.
för att korrigera en inmatning, trycker du
till höger eller vänster på styrknappen.
¤
Datum/tid
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Datum:
14.10.2013
Tid:
07:15
Tillbaka
da en fi no sv
¤
Spara
¤
Tryck nedtill på styrknappen för att komma
till inmatningsfältet för tid.
Ange timmar och minuter med 4 siffror
via knappsatsen, t.ex. QM
5
för klockan 07:15.
Ändra vid behov inmatningsposition med
styrknappen.
Tryck på knappen nedanför displaytexten
Spara för att spara inställningarna.
9
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Datum/tid
‰
På displayen visas Sparad. Du hör en
bekräftelsesignal.
Sparad
i
V
07:15
INT 1
Du kommer automatiskt tillbaka till standbyläget.
14 Okt
Telefonen är nu klar att användas!
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Samtal
10
LED
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Börja använda telefonen
Vad vill du göra nu?
När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset
efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner.
Ställa in ringsignaler
Tilldela interna och externa samtal, påminnelser (¢ s. 22), väckningar (¢ s. 33) och särskilda
personer (¢ s. 27) egna melodier.
Skydda dig mot oönskade samtal
Ställ in telefonen så att den inte ringer vid anonyma samtal eller använd tidsstyrningen
(¢ s. 23).
Anpassa telefonen till omgivningen
Använd 3 akustikprofiler för att anpassa telefonen till en högljudd eller tyst miljö (¢ s. 30).
Registrera befintliga Gigaset-handenheter och överta telefonboken
Använd befintliga handenheter för att ringa till den nya basstationen. Överför
telefonboksposter i dessa handenheter till den nya handenheten (¢ s. 28).
Göra ECO DECT-inställningar
Minska telefonens räckvidd (strålning) (¢ s. 25).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för
felsökning (¢ s. 40) eller vända dig till vår kundtjänst (¢ s. 39).
da en fi no sv
11
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 5/27/13
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen
Knapparna på Gigaset-handenheten återges på följande sätt i den här bruksanvisningen:
c/v/a
Q till O
*/#
f/S/C
Lyft luren-knapp / Menyknapp / Lägg på luren-knapp
Siffer-/bokstavsknappar
Stjärna-knapp / Fyrkant-knapp
Meddelandeknapp / R-knapp / Profilknapp
Översikt över displaysymbolerna (¢ s. 36).
Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Auto. svar ¤ Ändra (³ = på)
Beskrivning i bruksanvisningen:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Du måste göra följande:
¤ v: I standbyläge trycker du till höger på styrknappen för att öppna huvudmenyn.
¤ Ï: Navigera med styrknappen p till symbolen Ï.
¤ OK: Tryck på displayknappen OK eller mitt på styrknappen w för att öppna undermenyn
Inställningar.
¤ q Telefoni: Bläddra med styrknappen q till posten Telefoni.
¤ OK: Tryck på displayknappen OK eller mitt på styrknappen w för att öppna undermenyn
Telefoni.
¤ Auto. svar: Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar är markerat.
¤ Ändra (³ = på): Tryck på displayknappen Ändra eller mitt på styrknappen w för att
omväxlande aktivera och avaktivera funktionen (³ = aktiverad, ´ = avaktiverad).
12
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 5/27/13
Lära känna telefonen
Lära känna telefonen
Sätta på/stänga av handenheten
¤ I standbyläge trycker du länge på Lägg på luren-knappen a för att sätta på eller stänga av
handenheten.
Aktivera/avaktivera knapplås
Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du trycker på en knapp när
knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om detta.
¤ Tryck länge på knappen # för att aktivera resp. avaktivera låset.
Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara
samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.
Styrknapp
I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad
(upptill, nedtill, till höger, till vänster och mitten) i respektive
användningssituation, t.ex. v för "tryck till höger på styrknappen".
Styrknappen används vid navigering i menyer och inmatningsfält. I
standbyläge resp. vid ett extern samtal har den dessutom följande
funktioner:
När handenheten är i standbyläge
s
Öppna telefonboken.
u
Öppna lista med handenheter.
v eller w Öppna huvudmeny.
Under ett externt samtal
s
Öppna telefonboken.
t
Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge.
u
Starta intern förfrågan.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Funktioner när du trycker mitt på styrknappen
Knappen har olika funktioner beroende på användningssituation.
u I standbyläge öppnas huvudmenyn.
u I undermenyer samt val- och inmatningsfält övertar knappen displayknapparnas funktion
OK, Ja, Spara, Välj eller Ändra .
Observera
I den här bruksanvisningen visas öppnande av huvudmenyn genom att höger sida på
styrknappen trycks in och bekräftelse av funktioner genom tryckning på motsvarande
displayknapp. Du kan även trycka mitt på styrknappen.
da en fi no sv
13
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 5/27/13
Lära känna telefonen
Sidoknappar
ø/÷
Tryck på knappar till höger på handenheten för att beroende på situation ställa in
ljudstyrka för lur, ringsignal, högtalare, väckarklocka, signalering av tidpunkter
och headset.
Displayknappar
Displayknapparna i standbyläge är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen (¢ s. 24).
Displayknapparnas funktioner skiftar beroende på användningssituation.
Exempel
Tillbaka
Spara
Displayknapparnas aktuella funktioner
Displayknappar
Några viktiga displayknappar:
Inställn.
Öppna en situationsberoende meny.
OK
Bekräfta val.
Tillbaka
Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta process.
Spara
Spara post.
Översikt över symboler på displayknapparna (¢ s. 37).
Menyhantering
Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer. Menyöversikt ¢ s. 38.
Huvudmeny (första menynivån)
¤
Öppna huvudmenyn genom att trycka till höger v på styrknappen när handenheten är i
standbyläge.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen.
Symbolen för den valda funktionen färgmarkeras och det
tillhörande namnet visas högst upp på displayen.
Välja en funktion dvs. öppna den tillhörande undermenyn
(nästa menynivå):
¤ Navigera med styrknappen p till önskad funktion och
tryck på displayknappen OK.
Tillbaka till standbyläge: Tryck på displayknappen Tillbaka
eller på lägg på luren-knappen a en kort stund.
Exempel
Inställningar
Ë
Ê
É
Ï
Ì
Tillbaka
14
Ç
OK
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 5/27/13
Lära känna telefonen
Undermenyer
Undermenyernas funktioner visas i listformat.
Välja en funktion:
¤ Bläddra med styrknappen q till funktionen och tryck på
OK.
Exempel
Inställningar
Datum/tid
Tillbaka till föregående menynivå: Tryck på displayknappen
Tillbaka eller på lägg på luren-knappen a en kort stund.
Ljudinställning
Tillbaka till standbyläge
Språk
Från valfri meny:
¤ Tryck på Lägg på luren-knappen a en lång stund.
Registrering
eller:
¤ Om du inte trycker på någon knapp: Efter cirka 2 minuter
försätts displayen automatiskt i standbyläge.
Skärminställning
x
Tillbaka
OK
Meddelandelistor
När meddelanden inkommer sparas de i meddelandelistor. Så
snart det kommer in en ny post i en lista hörs en aviseringston.
Dessutom blinkar meddelandeknappen. Symboler för typ av
meddelande och antal nya meddelanden visas på standbydisplayen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nya meddelanden finns:
u à på telefonsvararen (beroende på basstation)/
nättelefonsvararen
u ™ i listan över missade samtal
u î i SMS-listan (beroende på basstation)
i listan över missade tidpunkter
u
Exempel
i
V
07:15
INT 1
14 Okt
Ã
™
02
10
Samtal
08
LED
Du öppnar meddelandelistorna genom att trycka på meddelandeknappen f. Du kan visa följande meddelandelistor:
u Telefonsv. : Telefonsvararlista (beroende på basstation)
u Nättelesvar: Nättelefonsvarare om nätoperatören har stöd för denna funktion och
telefonnumret till nättelefonsvararen är sparat i telefonen
u SMS: Lista över inkommande SMS (beroende på basstation)
u Missade samtal: Lista över missade samtal (se "Samtalslista" ¢ s. 29)
u Missade alarm: Lista över missade tidpunkter
Symbolen för nättelefonsvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen.
Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.
Öppna lista: q Välj önskad lista. ¤ OK
Undantag: Om du väljer nättelefonsvarare väljs numret till nättelefonsvararen. Ingen lista öppnas på skärmen.
da en fi no sv
15
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 5/27/13
Lära känna telefonen
Skriva in nummer och text
Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. Förnamn och
Efternamn för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet
automatiskt. De följande fälten måste du aktivera genom att
navigera med styrknappen q. Ett fält är aktiverat om det
finns en blinkande skrivmarkör i det.
Ny post
Förnamn:
I
Efternamn:
Korrigera felinmatningar
u Radera tecken före skrivmarkören: tryck kort på
displayknappen Ñ.
u Radera ord före skrivmarkören: tryck länge på
displayknappen Ñ.
Telefon (hem):
Û
x
Abc
Spara
Skriva in text
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Bokstäver/tecken: Varje knapp mellan Q och O är tilldelad flera bokstäver och tecken.
De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad till vänster nedtill på displayen när du trycker på
knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till
önskad bokstav eller önskat tecken.
u Flytta skrivmarkören: Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören
genom att trycka på styrknappen r, i fält med flera rader även genom att trycka på q.
u Gemener, versaler och siffror: Tryck på knappen Fyrkant # för att växla mellan gemener,
versaler och siffror för de följande bokstäverna.
När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som
följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
u Specialtecken: Tryck på knappen Stjärna * för att öppna tabellen med specialtecken.
Navigera med styrknappen till önskat tecken och tryck på displayknappen Infoga för att
infoga det.
u Specialbokstäver: Omljud eller andra markerade/diakritiska tecken anger du genom att
trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp, se teckentabellen ¢ s. 45.
16
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / telefony.fm / 5/27/13
Ringa
Ringa
Ringa externt
¤ Mata in nummer, tryck på Lyft luren-knappen c kort.
eller:
¤ Tryck på Lyft luren-knappen c länge, mata in nummer.
Med Lägg på luren-knappen a kan du avbryta uppringningen.
Ringa från återuppringningslistan
I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella
handenheten. Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen (¢ s. 15).
¤ Tryck kort på Lyft luren-knappen c för att öppna återuppringningslistan.
¤ qVälj post. ¤ Tryck på Lyft luren-knappen c. Numret rings upp.
Visa tillhörande nummer vid visning av ett namn: Tryck på displayknappen Visa.
Hantera posterna i återuppringningslistan:
¤ Öppna återuppringningslistan. ¤ qVälj post. ¤ Inställn.
Du kan välja följande funktioner:
u Kopiera t. TB ¤ OK
Kopiera post till telefonboken (¢ s. 27).
u Visa nummer ¤ OK
Kopiera nummer till displayen, ändra eller komplettera och ring sedan med c eller spara
med Ó som ny post i telefonboken.
u Radera post ¤ OK
Radera vald post.
u Radera alla ¤ OK
Radera alla poster.
Ringa från samtalslistan
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Välj lista. ¤ OK
¤ qVälj post. ¤ c
¤ Numret rings upp.
Observera
u Du kan även öppna samtalslistan via
displayknappen Samtal. Först måste du göra
motsvarande tilldelning till en displayknapp
(¢ s. 24).
u Listan Missade samtal kan du även öppna via
meddelandeknappen f.
da en fi no sv
Exempel
Alla samtal
™ äJames Foster
Idag, 18:30
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
11.06.13, 17:13
Visa
Inställn.
17
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / telefony.fm / 5/27/13
Ringa
Ringa via telefonboken
s ¤ qVälj post. ¤ c
¤ Om det finns flera inmatade nummer: Välj nummer med r och tryck på Lyft lurenknappen c eller OK.
¤ Numret rings upp.
Snabbuppringning
Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när du trycker på en valfri
knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst
nummer.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Direktuppringning ¤ OK
¤ Aktivera: r På / Av
¤ Samtal till: Mata in eller ändra det nummer som ska ringas upp.
¤ Spara
Den aktiverade snabbuppringningen visas på standbydisplayen. När du trycker på en valfri
knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen a för att avbryta
uppringningen.
Avsluta snabbuppringningsläge:
¤ Tryck på displayknapp Av. ¤ Tryck på knappen # länge.
eller:
¤ Tryck på knappen # länge.
Besvara samtal
Du har följande alternativ:
¤ Tryck på c.
¤ Om Auto. svar är aktiverat (¢ s. 21) tar du handenheten ur laddaren.
Aktivera/avaktivera enkelt svarsläge
Utöver Lyft luren-knappen c kan du besvara ett samtal med knapparna Q... O, * och
#.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Enkelt svarsläge ¤ Ändra (³ = aktiverat)
Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (¢ s. 30).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Högtalare
Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.
¤ Tryck på c.
Ställa handenheten på laddning under ett samtal:
Håll knappen c intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare
2 sekunder.
¤
18
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / telefony.fm / 5/27/13
Ringa
Ändra samtalsvolymen
u Inställning via menyn:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK ¤ Samtalsvolym ¤ OK
¤ Lur: r Ställ in volymen i 5 steg för lur och headset.
¤ Högtalare: r Ställ in volymen i 5 steg.
¤ Spara
u Inställning under ett samtal för det sätt som används (högtalare, lur, headset):
¤ Tryck på sidoknapparna ø/÷ (¢ s. 1) eller Tryck på styrknappen t ¤ r.
¤ Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder eller tryck på displayknappen
Spara. Displayen återgår till föregående vy.
Observera
Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (¢ s. 30).
Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.
¤ Tryck på v om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.
da en fi no sv
19
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 5/27/13
Ställa in telefonen
Ställa in telefonen
Handenheten och basstationen är förinställda. Du kan ändra inställningarna individuellt.
Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i standbyläge via menyn
Inställningar.
Byta displayspråk
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Språk ¤ OK ¤ q Välj språk ¤ Välj (Ø = valt)
Ställa in eget lands- och riktnummer
För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste
riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparat
i telefonen. Vissa av dessa nummer är redan förinställda
Observera uppdelningen i prefix och det övriga riktnumret.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefoni ¤ OK
¤ q Riktnummer ¤ OK ¤ p Navigera till
inmatningsfältet, radera vid behov siffror med Ñ ¤ Mata in
siffror
¤ Spara
Exempel
Riktnummer
Landsnummer:
00 - 49
Riktnummer:
0 - [8
]
Û
Spara
Ställa in handenhetens display
Ställa in skärmsläckare
Du kan välja att visa en skärmsläckare i standbyläge. Du kan
välja mellan analog klocka/digital klocka/bild.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
För att visa standbydisplayen igen trycker du kort på a.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Skärminställning ¤ OK
¤ Skärmsläckare (μ = aktiverad) ¤ Ändra
¤ Aktivera: r På / Av
¤ Val:
r Digital klocka / Analog klocka / [Bilder]
eller:
¤ Visa (visa skärmsläckare)
¤ q Välj skärmsläckare ¤ OK
¤ Spara
Exempel
Skärmsläckare
Aktivera
<På
Val:
Analog klocka
Tillbaka
>
Spara
Ställa in färgschema
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Skärminställning ¤ OK ¤ q Färgscheman ¤ OK
¤ q Färgschema 1 / Färgschema 2 ¤ Välj (Ø = valt)
Du kan välja att visa displayen med svart eller ljus bakgrund.
20
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 5/27/13
Ställa in telefonen
Ställa in displaybelysning
Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheten ur basstationen/laddaren eller trycker
på en knapp. De sifferknappar som trycks in visas på displayen som förberedelse till
uppringning.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Skärminställning ¤ OK ¤ q Belysning ¤ OK
Du kan även aktivera eller avaktivera displaybelysningen särskilt för standbyläge:
I laddaren: r På / Av
Utanför laddaren: r På / Av
¤ Spara
Observera
Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.
Aktivera/avaktivera optisk signal
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q LED-ringsignal ¤ Ändra (³ = aktiverat)
Låt inkommande samtal aviseras optiskt (t.ex. i bullrig miljö).
Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (¢ s. 30).
Aktivera/avaktivera autosvar
Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur
laddaren.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Auto. svar ¤ Ändra (³ = på)
Oberoende av inställning Auto. svar avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren.
Undantag: Du håller knappen c intryckt när du placerar enheten i laddaren och under
ytterligare 2 sekunder.
Ställa in lurprofil
Du kan ställa in olika profiler för lur för att anpassa telefonen optimalt till omgivningen. Prova
vad som passar dig bäst.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK ¤ q Lurprofiler ¤ OK ¤ q Välj profil ¤ Välj
(Ø = valt)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Lurprofiler: Hög och Låg. Låg är förinställt.
da en fi no sv
21
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 5/27/13
Ställa in telefonen
Ställa in handenhetens ringsignaler
Ställa in ringsignalens volym
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK
¤ q Ringsignal (Handen.) ¤ OK ¤ Volym ¤ OK
¤ För interna samtal och påminnelser:
r Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym)
för interna samtal och påminnelser.
¤ Ext. samtal:
r Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym)
för externa samtal.
¤ Spara
När telefonen ringer kan du ändra ringsignalsvolymen med
sidoknapparna ø (högre) eller ÷ (lägre).
Exempel
Volym
För interna samtal
och påminnelser:
<
‡
Ext. samtal:
ˆ
Tillbaka
>
Spara
Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (¢ s. 30).
Ställa in ringmelodier
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK ¤ q Ringsignal (Handen.) ¤ OK
¤ q Melodier ¤ OK
¤ Int. samtal: r Ställ in ringsignal/melodi för interna samtal och påminnelser.
¤ Ext. samtal: r Ställ in ringsignal/melodi för externa samtal.
¤ Spara
Aktivera/avaktivera ringsignal
Avaktivera ringsignal varaktigt: Ställ in Profil Tyst med profilknappen C (¢ s. 30). I
statusraden visas ó.
Aktivera ringsignal varaktigt: Ställ in Profil Hög volym eller Profil Personlig med profilknappen
C (¢ s. 30).
Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet: Tryck på Tyst eller a.
Vibrationslarm
Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK ¤ q Vibrator ¤ Ändra (³ = aktiverat)
Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (¢ s. 30). Denna inställning
används i Profil Tyst.
22
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 5/27/13
Ställa in telefonen
Aktivera/avaktivera servicetoner
I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande
servicetoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK ¤ q Servicetoner ¤ OK
¤ Knappton: r På / Av
Ton vid knapptryckning.
¤ Bekräftelse: r På / Av
Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande.
¤ Bat.ton: r På / Av
Varningssignal vid samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund). Vid aktiverat babyalarm
(övervakning) sker ingen batterivarning.
¤ Spara
Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i Profil Personlig (¢ s. 30).
Skydd mot oönskade samtal
Tidsstyrning för externa samtal
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK
¤ q Ringsignal (Handen.) ¤ OK ¤ q Tidsstyrning ¤ OK
Exempel
Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa alls.
¤ För externa samtal: r På / Av
Om aktiverad:
¤ Pausa ringni. från: Ange start för tidsperioden.
¤ Pausa ringning till: Ange slut för tidsperioden.
¤ Spara
Observera
Tidsstyrning
För externa samtal:
På
Pausa ringni. från:
22:00
Pausa ringning till:
07:00
Tillbaka
Spara
Ringer någon som har en VIP-melodi i telefonboken kommer telefonen att ringa även under
denna tid.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Skydd mot anonyma samtal
Du kan ställa in att telefonen inte ska ringa vid anonyma samtal (den som ringer undertrycker
aktivt nummervisning). Samtalet visas endast på displayen. Inställningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Ljudinställning ¤ OK ¤ q Ringsignal (Handen.) ¤ OK
¤ q Dämp. anon. ring ¤ Ändra (³ = funktion aktiverad)
Snabbåtkomst till nummer och funktioner
Sifferknapparna Q och 2 till O kan du tilldela nummer från telefonboken.
Vänster och höger displayknappar är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen
(¢ s. 24).
Val av numret resp. start av funktionen sker då med en knapptryckning.
da en fi no sv
23
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 5/27/13
Ställa in telefonen
Tilldelning av sifferknappar
Förutsättning: Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.
¤ Tryck länge på sifferknappen.
eller:
Tryck kort på sifferknappen. ¤ Tryck på displayknapp Snabbval.
¤ Telefonboken öppnas. ¤ q Välj post. ¤ OK
Posten sparas på motsvarande sifferknapp.
Observera
Om du senare raderar eller ändrar en post i telefonboken påverkar det inte tilldelningen till
sifferknappen.
Ringa nummer/ändra tilldelning
Förutsättning: Sifferknappen är tilldelad ett nummer.
När handenheten är i standbyläge
¤ Tryck länge på sifferknappen: Numret rings upp direkt.
eller:
Tryck kort på sifferknappen: Tryck på vänster displayknapp med nummer/namn (eventuellt
förkortat) för att ringa upp numret.
eller:
Tryck på displayknapp Ändra för att ge sifferknappen en annan tilldelning eller
Tryck på displayknappen Radera för att ta bort tilldelningen.
¤
Tilldela displayknappar
¤
Tryck på vänster eller höger displayknapp länge i standbyläge. ¤ Listan över möjliga
knapptilldelningar öppnas. ¤ q Välj post ¤ OK
Välj någon av följande funktioner:
Övervakning
Väckarklocka
Kalender
Direktuppringning
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Återuppringning
Inställning och aktivering av övervakning(¢ s. 34).
Inställning och aktivering av väckarklocka (¢ s. 33).
Öppna kalender (¢ s. 31).
Ställa in snabbuppringning (¢ s. 18).
Visa återuppringningslista (¢ s. 17).
LED:
Aktivera/avaktivera LED (ficklampsfunktion) (¢ s. 30).
Fler funktioner...
Du kan välja ytterligare funktioner:
Samtalslistor
Visa samtalslista (¢ s. 29).
SMS
Öppna SMS-menyn (beroende på basstation).
24
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 5/27/13
Återställa telefonen till leveransläge
Återställa telefonen till leveransläge
Du kan återställa enskilda ändringar i handenhetens inställningar.
Återställning påverkar inte:
u Datum och tid
u Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation
u Poster i kalender och telefonbok
u Återuppringningslista
Vid återställning av handenheten (Återställ handenh) raderas ljud- och displayinställningarna.
Återställa handenhet
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q Återställ handenh ¤ OK ¤ Besvara
säkerhetsfråga med Ja
ECO DECT
ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.
Minska strålningen (beroende på basstation)
Du kan endast minska strålningen om även basstationen har stöd för denna funktion.
Telefonens räckvidd minskar automatiskt utifrån handenhetens avstånd till basstationen.
Du kan minska strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att
u inaktivera funktionen Maximal räckvidd
u aktivera funktionen Ingen stråln.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Du hittar mer information i bruksanvisningen till basstationen.
da en fi no sv
25
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / Register-HS.fm / 5/27/13
Flera handenheter
Flera handenheter
Ringa interna samtal
Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.
u (kort tryckning) ¤ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheten är markerad
med <. ¤ q Välj handenhet eller Alla (allanrop) i listan. ¤ c
Lång tryckning på u ringer genast upp alla registrerade handenheter.
Intern förfrågan/vidarekoppling
Du pratar med en extern samtalspartner och vill överföra samtalet till en intern person eller
prata med denne.
u ¤ Listan med handenheter öppnas. ¤ Om fler än två handenhet är registrerad på
basstationen väljer du en handenhet eller Alla. ¤ c eller OK
Samtala: Du talar med den interna personen och återgår till det externa samtalet: ¤ Inställn.
¤ q Avsluta samtal ¤ OK
Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:
¤ Du väntar tills den uppringda personen svarar och lägger sedan på:
Tryck på Lägg på luren-knappen a.
eller:
Du lägger på innan personen svarar: Tryck på Lägg på luren-knappen a.
¤
Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med
Avsluta.
Upprätta pendling/konferens
Du samtalar och ett annat samtal är parkerat. Båda personerna visas på displayen.
¤ Pendling: Med q kan du växla mellan de båda personerna.
¤ Upprätta en trepartskonferens: Tryck på Konf.
Avsluta konferens: Tryck på Avsluta. Nu har du återigen kontakt med den externa
samtalspartnern. Med q kan du åter växla mellan de båda personerna.
Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på
luren-knappen a.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Besvara/avvisa väntande samtal
Om det ringer externt under ett pågående internt samtal hör du en signal. Om telefonnumret
överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.
¤ Avvisa samtal: ¤ Tryck på displayknapp Avvisa.
¤ Besvara samtal: ¤ Tryck på displayknapp Svara. Du talar nu med den nya samtalspartnern.
Det tidigare samtalet parkeras.
Avsluta det pågående samtalet och återgå till det parkerade samtalet:
¤ Inställn. ¤ q Avsluta samtal ¤ OK.
26
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / directory.fm / 5/27/13
Telefonbok (adressbok)
Telefonbok (adressbok)
I en telefonbokspost sparar du för- och efternamn, upp till tre nummer, bemärkelsedagar med
påminnelser och melodi för den som ringer.
Telefonboken (med upp till 200 poster) skapar du individuellt för varje handenhet. Du kan dock
skicka listorna/posterna till andra handenheter (¢ s. 28).
Posternas längd
3 nummer:
Förnamn och efternamn:
max. 32 siffror vardera
max. 16 tecken vardera
Hantera telefonboksposter
Öppna telefonboken
I standbyläge trycker du på knappen s eller beroende på situation på displayknappen ö.
Skapa ny post
¤
¤
¤
Öppna telefonboken. ¤ q <Ny post> ¤ OK
Växla mellan inmatningsfälten med q och mata in
komponenterna till posten (namn, nummer,
bemärkelsedag, ringsignal).
Navigera vid behov nedåt för att visa fler komponenter.
Tryck på displayknappen Spara.
För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer. Om
du har tilldelat en melodi för den som ringer kompletteras
posten i telefonboken med symbolen Æ.
Visa/ändra post
¤ Öppna telefonboken. ¤ q Välj önskad post.
¤ Visa ¤ Visa postens alla komponenter. ¤ Ändra
Exempel
Ny post
Förnamn:
Robert
Efternamn:
I
Telefon (hem):
Û
x
Abc
Spara
eller:
¤ Inställn. ¤ q Ändra post ¤ OK
Radera post
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Öppna telefonboken. ¤ q Välj önskad post. ¤ Inställn. ¤ q Radera post ¤ OK
Radera alla telefonboksposter:
¤ Öppna telefonboken. ¤ Inställn. ¤ q Radera lista ¤ OK
Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna
Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter för- eller efternamn.
¤ Öppna telefonboken. ¤ Inställn. ¤ Tryck på Sort. efter eftern. eller Sort. efter förnamn.
Om inget namn har matats in förs standardnumret över till efternamnsfältet. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorteringssätt.
Sorteringsordningen är följande:
Blankstegstecken | siffror (0–9) | bokstäver(alfabetiskt) | övriga tecken.
da en fi no sv
27
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / directory.fm / 5/27/13
Telefonbok (adressbok)
Visa antalet lediga poster i telefonboken
¤ Öppna telefonboken. ¤ Inställn. ¤ q Ledigt minne ¤ OK
Välja telefonbokspost, söka i telefonboken
¤ Öppna telefonboken.
¤ Bläddra till namnet du söker med q. Om du trycker länge på q bläddrar du kontinuerligt
uppåt eller nedåt i telefonboken.
eller:
¤ Ange de första bokstäverna (max. 8 bokstäver) med knappsatsen. Det första namn som
börjar med dessa bokstäver visas på displayen. Bläddra vid behov vidare till den önskade
posten med q.
Överföra post/telefonbok till en annan handenhet
Förutsättningar:
u Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
u Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.
Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.
Observer
u Ett externt samtal avbryter överföringen.
u Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsedagsposten överförs endast
datumet.
u Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om posten
innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma
namn.
u Om mottagande enhet inte är någon vCard-handenhet: För varje nummer skapas och
skickas en egen post.
u Din handenhet tar emot poster från en handenhet som inte är av vCard-typ: Poster med
redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Överföra enskilda poster
¤ Öppna telefonboken. ¤ q Välj önskad post. ¤ Inställn.
¤ q Kopiera post ¤ OK¤ q till Intern ¤ OK ¤ q Välj mottagarhandenhet. ¤ OK
Överföra hela telefonboken
¤ Öppna telefonboken. ¤ q Välj önskad post. ¤ Inställn.
¤ q Kopiera lista ¤ OK¤ q till Intern ¤ OK ¤ q Välj mottagarhandenhet. ¤ OK
28
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / directory.fm / 5/27/13
Samtalslista
Kopiera nummer till telefonboken
¤ Numret visas eller markeras.
¤ Tryck på displayknappen Ó eller Inställn. ¤ q Kopiera t. TB. ¤ OK
- ¤ <Ny post> ¤ OK ¤ r Välj nummertyp. ¤ OK
¤ Komplettera posten. ¤ OK
¤
eller:
- ¤ q Välj post. ¤ OK ¤ r Välj nummertyp. ¤ OK
¤ Numret förs in eller befintligt nummer skrivs över (besvara frågan med Ja/Nej).
Spara
Samtalslista
Samtalen sparas i olika listor i telefonen. Öppna listor:
u Lista över missade samtal: Meddelandeknapp f ¤ q Missade samtal: ¤ OK
u Val av lista: v ¤ ʤ OK ¤ q Välj lista. ¤ OK
I samtalslistan visas de 20 senaste posterna.
Listpost
Följande information visas i listposterna:
u Typ av lista (i översta raden)
u Symbol för typen av post:
™ (Missade samtal), › (Mottagna samtal), š (Utgående
samtal)
u Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken
visas i stället namn och nummertyp (ä Telefon (hem), k
Telefon (kontor), l Telefon (mobil)). Vid missade samtal
visas dessutom antalet samtal från detta nummer i
hakparenteser.
u Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)
¤ q Välj post. ¤ Inställn.
¤ Visa: Allt tillgänglig information visas, t.ex. namn med tillhö-
Exempel
Alla samtal
™ äJames Foster
Idag, 18:35
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
11.06.13, 17:13
Visa
Inställn.
rande nummer.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Inställn.: Du kan radera posten eller spara numret i telefonboken (¢ s. 29).
Ringa tillbaka via samtalslistan:
¤ q Välj post. ¤ Tryck på Lyft luren-knappen c.
da en fi no sv
29
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 5/27/13
Akustikprofiler
Akustikprofiler
Med knappen C öppnar du i tur och ordning 3 akustikprofiler som du kan använda för att
anpassa handenheten till omgivningen. Vid en knapptryckning växlar profilen direkt utan att du
behöver bekräfta det. I leveransläget är Profil Personlig inställd.
C ¤ Profil Hög volym ¤ C ¤ Profil Tyst ¤ C ¤ Profil Personlig
Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:
Profil Hög
volym
På
Leveransläge
Vibrationslarm (¢ s. 22)
Ringsignal (¢ s. 22)
Ringsignalsljudstyrka (¢ s. 22)
Handenhetsljudstyrka (¢ s. 19)
LED vid samtal (¢ s. 21)
Enkelt svarsläge (¢ s. 18)
Servicetoner (¢ s. 23)
Internt
Externt
Lur
Högtalarfunktion
Knapptryckning
Bekräftelseton
Batteriton
På
5
5
5
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Profil
Personlig
Av
Profil Tyst
som
Profil
Personlig
Av
Av
Av
3
3
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
På
3
3
3
3
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Vid omkoppling till Profil Tyst kan du få en indikeringston genom att trycka på displayknappen
Pip. I statusraden visas ñ.
Ändringar i Profil Hög volym och Profil Tyst gäller bara så länge som profilen (via
profilknappen C) inte ändras. Ändringar i Profil Personlig sparas varaktigt i den här profilen.
Den inställda profilen behålls även när handenheten stängs av och sätts på igen.
LED
Använd telefonen som ficklampa.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Aktivera/avaktivera ficklampsfunktionen
Tryck på displayknappen LED (¢ s. 24).
eller:
v ¤ É ¤ OK ¤ LED ¤ OK
Efter 2 minuter stängs funktionen av automatiskt eller tryck på displayknappen Av.
30
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 5/27/13
Kalender
Kalender
Du kan ställa in påminnelser för upp till 30 tidpunkter.
Maj 2013
Må Ti On To Fr
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med
tidpunkter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras
den i färg.
Spara en tidpunkt i kalendern
Förutsättning: Datum och tid har ställts in (¢ s. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK
¤ p Välj önskad dag. ¤ OK
Lö
04
11
18
25
Sö
05
12
19
26
Tillbaka
OK
u Tidpunkter som redan har sparats visas.
Med <Ny post> ¤ OK öppnar du fönstret där du kan
ange en ytterligare tidpunkt.
u Om inga tidpunkter har lagts till ännu öppnas fönstret för inmatning av den nya tidpunkten
direkt.
Aktivering: r På / Av
Du kan skriva in följande uppgifter:
u Datum: Den valda dagen är förinställd. Ange ett nytt datum för att ändra.
u Tid: Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
u Text: Tidpunktens namn (t.ex. middag, möte).
u Signal: r Välj en melodi som påminnelsesignal eller avaktivera akustisk signal.
¤ Spara text
Påminnelse om tidpunkter/bemärkelsedagar
Bemärkelsedagar hämtas från telefonboken och visas som tidpunkter. En tidpunkt/
bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och
ljudvolym.
Du kan stänga av påminnelsesignalen:
Tryck på Av för att kvittera påminnelsen och avsluta.
¤
När du pratar i telefon signaleras påminnelsen en gång med en serviceton i handenheten.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Under påminnelsen kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna ø (högre) eller
÷ (lägre).
Visning av ej kvitterade tidpunkter/bemärkelsedagar
Följande tidpunkter och bemärkelsedagar sparas i listan Missade alarm:
u Tidpunkts-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
u Tidpunkten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
u Handenheten var avstängd när tidpunkten/bemärkelsedagen inföll.
De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen
posten står först i listan.
da en fi no sv
och antalet poster. Den senaste
31
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 5/27/13
Kalender
Öppna lista: ¤ Meddelandeknapp f ¤ q Missade alarm ¤ OK
Eller via menyn: v ¤ É ¤ OK ¤ q Missade alarm ¤ OK
¤ q bläddra vid behov i listan
Information om tidpunkten/bemärkelsedagen visas. Du kan:
¤ Radera tidpunkt/bemärkelsedag: Radera
Visa/ändra/radera sparade tidpunkter
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK ¤ p Välj önskad dag. ¤ OK ¤ Listan med tidpunkter
visas. ¤ q Välj önskad tidpunkt.
¤ Visa: Visa inställningar för tidpunkten, ändra vid behov med Ändra.
eller:
Inställn.: Ändra inställningar eller radera tidpunkter.
- Ändra post ¤ OK
- Radera post ¤ OK
- Aktivera/Avaktivera ¤ OK
- Radera alla påminn. ¤ OK ¤ Bekräfta med Ja.
Alla tidpunkter den valda dagen raderas.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
32
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 5/27/13
Väckarklocka
Väckarklocka
Förutsättning: Datum och tid har ställts in (¢ s. 9).
Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan på
följande sätt:
v ¤ É ¤ OK ¤ Väckarklocka¤ OK ¤ Aktivering: r På/
Av
¤ Ändra inställningar:
- Tid: Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning ¢ s. 9).
- Period: r Dagligen/Måndag-Fredag
- Volym: r Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo
(ökande volym).
- Melodi: r Välj vilken ringmelodi som ska användas.
¤ Tryck på displayknappen Spara.
Exempel
Väckarklocka
Aktivera:
<På
Tid:
12:00
Period:
Måndag-Fredag
>
x
Tillbaka
Spara
När väckarklockan är aktiverad visas symbolen ¼och väckningstiden på standbydisplayen.
Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under
ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.
När väckarklockan ringer kan du ändra ljudstyrkan med sidoknapparna ø (högre) eller
÷ (lägre).
Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)
Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.
¤ Stänga av till nästa väckning: Tryck på Av.
eller:
Snooze-läge:
Tryck på Snooze eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter
5 minuter.
eller:
Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprepas efter 5 minuter.
Efter den fjärde upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
da en fi no sv
33
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 5/27/13
Övervakning
Övervakning
Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en
definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Övervakningslarm till ett externt
nummer avbryts efter ca 90 sekunder.
I övervakningsläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (utan ringsignal).
Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar med
undantag av displayknapparna och tryckning mitt på styrknappen är spärrade.
Med funktionen Tvåvägskommunik. kan du svara på övervakningslarmet. Du aktiverar eller
avaktiverar högtalaren via den här funktionen.
Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar.
Funktionen förblir aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av
eller sätts på igen.
Varning!
Beakta följande:
u Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara
vänd mot barnet.
u Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i
laddaren vid behov.
u Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Kontrollera ovillkorligen funktionaliteten efter aktivering.
u Testa ljudkänsligheten.
u Kontrollera att anslutning upprättas om du vidarekopplar övervakningslarmet till ett
externt nummer.
u Kontrollera att telefonsvararens målnummer är avaktiverat.
34
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 5/27/13
Övervakning
Aktivera/avaktivera och ställa in övervakning
v ¤ É ¤ OK ¤ q Övervakning ¤ OK
¤ Aktivering: r På/Av
¤ Ställa in övervakning:
- Alarm till: r Internt (minst 2 handenheter är
registrerade)/ Externt
Om Internt är valt:
¤ Handenhet: Tryck på displayknappen Ändra.
¤ q Välj handenhet. ¤ OK
Om Externt är valt:
¤ Nummer: Ange numret direkt eller välj från telefonboken (tryck på displayknapp ö).
- Tvåvägskommunik.: r På/Av
- Känslighet: r Hög/Låg
¤ Spara
Övervakning aktiverad
i
V
07:15
INT 1
Á
14 Okt
Övervakning
0891234567
Av
Inställn.
När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på standbydisplayen. Du stänger av
övervakningen med displayknappen Av.
Avbryta övervakning
Avbryta under ett övervakningslarm: Tryck på a.
Avaktivera övervakningslarmet externt
Förutsättningar: Övervakningslarmet går till ett externt nummer. Mottagartelefonen stödjer
tonval.
¤ Svara på övervakningslarmet och tryck på knapparna 9 ;.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Samtalet avslutas. Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i standbyläge.
da en fi no sv
35
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / symbols.fm / 5/27/13
Displaysymboler
Displaysymboler
Symboler i statusfältet
Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:
Symbol
Betydelse
Symbol
Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
76 % - 100 %
51 % - 75 %
26 % - 5o %
1 % - 25 %
}
röd: ingen kontakt med basstationen
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
36
{
{
y
y
y
Ingen stråln. aktiverat:
vit om Maximal räckvidd på;
grön om Maximal räckvidd av
Profil Tyst aktiverad (ringsignalen är
avaktiverad)
Ringsignal "Beep" aktiverad
Knappspärr
SMS
Samtalslistor
Telefonsvarare
Batteriets laddningsstatus:
vit: laddat över 66 %
vit: laddat mellan 34 % och 66 %
vit: laddat mellan 11 % och 33 %
röd: laddat under 11 %
blinkar rött: batteriet är nästan
urladdat
(ca 5 minuters samtalstid kvar)
Batteriet laddas
(aktuell laddningsstatus):
xy
xy
x{
x{
Menysymboler
Ë
vit om Maximal
räckvidd på;
grön omMaximal
räckvidd av
Betydelse
Ç
É
Ï
0 % - 10 %
11 % – 33 %
34 % - 66 %
67 % - 100 %
Nättjänster
Extrafunktioner
Inställningar
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / symbols.fm / 5/27/13
Displaysymboler
Displayknapparnas symboler
Följande symboler visar displayknapparnas aktuella funktion beroende på
användningssituation:
Symbol
Åtgärd
Ò
Återuppringning
Ñ
Radera text
ö
Öppna telefonboken
Ó
Kopiera nummer till telefonboken
Displaysymboler vid indikering av
z
Upprättande av
anslutning (utgående
samtal)
W
Anslutning
upprättad
ØÙÚ
Externt samtal
ØãÚ
Internt samtal
Øá Ú
Påminnelse tidpunkt
ØìÚ
Väckning
Ytterligare displaysymboler
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
Information
Åtgärd utförd (grön)
da en fi no sv
·
Õ
(Säkerhets-)
förfrågan
X
ØðÚ
Û
Ingen anslutning
upprättad/bruten
förbindelse
Påminnelse
bemärkelsedag
Vänta...
Åtgärd misslyckades
(röd)
37
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / menutree.fm / 5/27/13
Inställningsmöjligheter
Inställningsmöjligheter
Öppna huvudmenyn: I standbyläge trycker du på v.
Observera
Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och hos alla
operatörer.
Ê
Samtalslistor
Ì Telefonsvarare
Ç
É
Nättjänster
(beroende på basstation)
(beroende på basstation)
Extrafunktioner
LED
Kalender
Övervakning
Direktuppringning
Ï
(beroende på basstation)
Missade alarm
Inställningar
Datum/tid
Ljudinställning
¢ s. 30
¢ s. 31
¢ s. 34
¢ s. 18
¢ s. 31
¢ s. 9
Belysning
¢ s. 19
¢ s. 21
¢ s. 23
¢ s. 22
¢ s. 22
¢ s. 20
¢ s. 20
¢ s. 21
Reg. handenhet
¢ s. 8
Samtalsvolym
Lurprofiler
Servicetoner
Vibrator
Ringsignal (Handen.)
Skärminställning
Skärmsläckare
Färgscheman
Språk
Registrering
¢ s. 20
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
(fler undermenyer beroende på basstation)
Telefoni
Auto. svar
Enkelt svarsläge
LED-ringsignal
Riktnummer
¢ s. 21
¢ s. 18
¢ s. 21
¢ s. 20
(fler undermenyer beroende på basstation)
System
Nollställ handenh.
¢ s. 25
(fler undermenyer beroende på basstation)
38
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Kundservice & assistans
Kundservice & assistans
Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service
Registrera din Gigaset-telefon direkt efter köpet:
www.gigaset.com/register
Med ett personligt kundkonto får du snabbare kontakt med våra kundrådgivare,
tillgång till onlineforumet och mycket mer.
Besök våra kundservicesidor:
www.gigaset.com/service
Här hittar du bland annat:
uFrågor och svar
uKostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
uKompatibilitetskontroller
Kontakta våra servicemedarbetare:
Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?
Vi står gärna till förfogande...
... per e-post:
www.gigaset.com/contact
... per telefon:
Sverige +46 (0)8502 52347
(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra
priser gälla.)
Ha dina köpehandlingar redo.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är
produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på
boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken
och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).
För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.
da en fi no sv
39
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Kundservice & assistans
Frågor och svar
Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.
Du är inte säker på om enheten har en inbyggd telefonsvarare.
¥
¤
¤
Öppna telefonsvararmenyn: v
Ì
OK
Enheten är utrustad med en inbyggd telefonsvarare om undermenyn Aktivera finns.
Inget visas på displayen.
1. Handenheten är inte påslagen.
Tryck på a länge.
¥
2. Batteriet är tomt.
Ladda eller byt batteriet (
¥
¢ s. 5).
3. Knappsatsen/displayen är låst.
Tryck på knappen fyrkant # länge.
¥
På displayen blinkar „Ingen basstation“.
1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
¥
2. Basstationen är inte påslagen.
Kontrollera basstationens nätkontakt.
¥
3. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Maximal räckvidd har avaktiverats.
Aktivera Maximal räckvidd (
s. 25) eller minska avståndet mellan handenhet och basstation.
¥
¢
På displayen blinkar "Registrera handenheten" eller "Sätt telefonen i basenheten".
Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats
(fler än 6 DECT-registreringar).
Registrera handenheten igen (
s. 8).
¥
¢
Dina inställningar övertas inte.
¥
¢
Kontrollera att du har ställt in Profil Personlig innan du gör några ändringar i enhetens inställningar
(
s. 30).
Handenheten ringer inte.
1. Ringsignalen är avaktiverad.
Aktivera ringsignalen (
s. 22).
¥
¢
2. Vidarekoppling av samtal aktiverat.
Avaktivera vidarekoppling av samtal.
¥
3. Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret.
Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (
s. 23).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¥
¢
4. Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer.
Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (
s. 23) .
¥
¢
Den du talar med kan inte höra dig.
Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.
Aktivera mikrofonen igen (
s. 19).
¥
40
¢
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Kundservice & assistans
Den uppringande partens nummer visas inte.
1. Nummerpresentation (CLI) används inte av den som ringer.
Den som ringer bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.
¥
2. Nummerpresentation (CLIP) stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig.
Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
¥
3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte
vidarebefordrar all information.
Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att
enheten startat om.
Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i
bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring,
nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.
¥
¥
Vid inmatningen hörs en felton.
Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.
Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.
¥
Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.
Din telefonväxel är inställd på pulsval.
Ställ om telefonväxeln till tonval.
¥
Godkännande
Den här apparaten är avsedd för användning inom europeiska ekonomiska området och i
Schweiz. I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:
www.gigaset.com/docs
da en fi no sv
41
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Kundservice & assistans
Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed
påverkas, enligt de villkor som anges nedan:
u Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications
Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
u Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller
underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
u Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv
(t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och
sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
u Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk
skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
u Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
u Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i
Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen
31, 164 51 Kista, Sverige.
u Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna
garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information
som laddats ned av kunden.
u Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB
rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
u Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ansvarsfriskrivning
Handenhetens display har en upplösning på 128x160 pixlar (bildpunkter). Varje pixel består av
tre sub-pixlar (röd, grön, blå).
Det förekommer att en pixel leds fel eller uppvisar en färgavvikelse.
Detta är normalt och inte anledning till att garantin faller ut.
Titta i tabellen nedan för att komma fram till antalet pixelfel som får förekomma utan att garantin
faller ut.
Beskrivning
max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg
1
Mörka sub-pixlar
1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar
1
Obs!
Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.
42
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Miljö
Miljö
Vår miljöpolicy
Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld.
Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö.
Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss
ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet,
drift, användning, service och avfallshantering.
Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på
www.gigaset.com.
System för miljöförvaltning
Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.
Avfallshantering
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få
dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet
avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller
direktiv 2002/96/EC för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos
din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte
produkten.
da en fi no sv
43
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Bilaga
Bilaga
Skötsel
Torka av enheten med en fuktig eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen
mikrofiberduk.
Använd aldrig en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.
I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns
ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.
Du kan ta bort fläckar på högglansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.
Kontakt med vätska
!
in handenhet är stänkskyddad.
Vid kontakt med vätska slår du först ut vattnet ur mikrofonöppningen och avlägsnar sedan resterande vatten med en trasa med god uppsugningsförmåga. Din handenhet är driftklar.
Om handenheten kommer i kontakt med en större mängd vätska gör du så här:
1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
3 Låt vätskan droppa av från enheten.
4 Torka alla delar torra.
5 Låt därefter enheten ligga minst 72 timmar med öppet batterifack och knappsatsen nedåt
på en torr och varm plats (inte i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.
När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.
Teknisk information
Batterier
Teknik:
Spänning:
Kapacitet:
2 x AAA NiMH
1,2 V
800 mAh
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Drifttid/laddningstid för handenheten
Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens
beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)
44
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 5/27/13
Bilaga
Standbyläge (timmar) *
310 *
160 **
Samtalstid (timmar)
14
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*
125 *
100 **
Laddningstid i laddare (timmar)
7,5
*
**
Ingen stråln. avaktiverat, utan displaybelysning i standbyläge
Ingen stråln. aktiverat, utan displaybelysning i standbyläge
Allmänna tekniska data
DECT
DECT-standard
stöds
GAP-Standard
stöds
Antal kanaler
60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde
1 880-1 900 MHz
Duplexmetod
Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens
100 Hz
Sändningspulsens längd
370 μs
Kanalavstånd
1728 kHz
Datahastighet
1 152 kbit/s
Modulering
GFSK
Talkodning
32 kbit/s
Sändningseffekt
10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd
upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift
+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Teckenuppsättningstabell
Normal text
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Tryck flera gånger på
respektive knapp.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
1) blanksteg
2) radbrytning
da en fi no sv
45
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
Index
A
Adressbok, se Telefonbok
Aktivera/avaktivera knapplås . . . . . . . . . . . 13
Akustikprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ändra
displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ändra inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ändra telefoninställningar . . . . . . . . . . . . . 20
Anonyma samtal av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ansluta headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ansvarsfriskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Återställa till fabriksinställningar . . . . . . . . 25
Återställa till leveransläge . . . . . . . . . . . . . . 25
Återuppringningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Autosvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Avaktivera
övervakningslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Avhjälpande av fel
allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Basstation
ändra inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
installera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Batteri
indikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ladda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
laddningsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
sätta i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Batteriernas laddningsstatus . . . . . . . . . . . 36
Belysning, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bemärkelsedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
visa ej besvarad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Börja använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Börja använda, handenhet . . . . . . . . . . . . . . 5
46
D
Display
aktivera belysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ändra displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
färgschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Displayknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
tilldelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Displaysymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ej besvarade
Bemärkelsedagar/tidpunkter. . . . . . .
Enkelt svarsläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Externa samtal
tidsstyrning ringsignal . . . . . . . . . . . . . .
Externt samtal
vidarekoppla internt (överföra) . . . . . . .
25
31
18
23
26
F
Fabriksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Färgschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ficklampsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Födelsedag, se bemärkelsedag
Förfrågan
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . 4
Frågor och svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
G
K
Godkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Knapp
tilldela funktion eller nummer . . . . . . . . 23
Knapp 1 (snabbval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Knapp för att lägga på/avsluta . . . . . . . . . . 17
Knappar
displayknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
knapp för att lägga på/avsluta . . . . . . . . 17
knappen Fyrkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
knappen Stjärna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lägg på luren-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . 1
lyft på luren-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
meddelandeknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
på/av-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
profilknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
sidoknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
snabbval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Knappen Fyrkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Knappen Stjärna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Konferens
avsluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kontakt med vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Korrigera felinmatningar . . . . . . . . . . . . . . 16
Korrigering av felaktiga inmatningar . . . . . 16
Kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kundservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kundservice & assistans . . . . . . . . . . . . . . . 39
H
Handenhet
ändra inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ansluta laddare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
använda flera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
använda som övervakning . . . . . . . . . . . 34
återställa till fabriksinställning . . . . . . . . 25
börja använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 20
färgschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
högtalarvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
lurvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
registrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
sätta på/stänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
sekretess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
standbyläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
vidarekoppla samtal . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Handenhetens drifttid . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Handenhetens laddningstid . . . . . . . . . . . . 44
Handenhetens sekretessfunktion . . . . . . . . 19
Headsetkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Högtalarvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hörapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
I
Inkommandelista (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inställningsmöjligheter
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Intern förfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Interna
samtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Internt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
samtal väntar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
da en fi no sv
47
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
L
N
Laddare (handenhet)
ansluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
installera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Laddningstillståndsindikator . . . . . . . . . . . . 1
Lägg på luren-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30
Leveransläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lista
besvarade samtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
handenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
inkommande SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
missade samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
samtalslistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
telefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
utgående samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lista över inkommande SMS . . . . . . . . . . . . 15
Listpost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ljud se ringsignal
Lurprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lyft på luren-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nätadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nödsamtal
inte möjligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nummer
kopiera till telefonboken . . . . . . . . . . . . 29
skriva in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
spara i telefonboken. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
M
Markerade tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mata in omljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mata in specialtecken . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Meddelandeknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Meddelandelistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Medicinsk utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Melodi
ringsignal för interna/externa samtal . . . 22
Meny
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Minnesutrymme i telefonboken . . . . . . . . . 28
Minska sändareffekten . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Minska strålningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Missat samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mottagningsstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
48
O
Optisk signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 21
Övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
P
På/av-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Producentens garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Profilknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30
R
Räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
reducera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Registrera (handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Riktnummer
ställa in prefix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ringa
besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
från återuppringningslista . . . . . . . . . . . 17
från samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
med telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ringsignal
ändra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
melodi för interna/externa samtal . . . . . 22
stäng av för anonyma samtal . . . . . . . . . 23
tidsstyrning för externa samtal . . . . . . . 23
Ringsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
R-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
da en fi no sv
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
S
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtal
besvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
besvara automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . 21
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
vidarekoppla (överföra) . . . . . . . . . . . . . 26
vidarekoppla internt (överföra) . . . . . . . 26
Samtal väntar
externt under internt
samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
internt under externt
samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
radera post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Samtalslistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
radera post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Samtalsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sätta på/stänga av mikrofon
(handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sidoknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Signal, optisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Signalton, se servicetoner
Skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skicka
hela telefonboken till handenhet . . . . . 28
telefonbokspost till handenhet . . . . . . . 28
Skötsel av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Skriva in specialtecken . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skriva in text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skydd mot samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Små/stora bokstäver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
da en fi no sv
SMS
inkommandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snabbuppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Snooze-läge (väckarklocka) . . . . . . . . . . . . . 33
Söka
i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sortering i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . 27
Språk, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ställa in datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 38
Ställa in displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ställa in tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 38
Standbyläge
återgå till. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Statusfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Stora/små bokstäver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Svarsläge
enkelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Symbol
väckarklocka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Symboler
på displayknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
statusfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
visning av nya meddelanden . . . . . . . . . 15
49
Gigaset E630H / IM2 sv / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Index
T
V
Teckenuppsättningstabell . . . . . . . . . . . . . . 45
Teknisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Telefon
använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
återställa till leveransläget . . . . . . . . . . . 25
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopiera nummer från text . . . . . . . . . . . . 29
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
skicka post/lista till handenhet . . . . . . . . 28
skicka till handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . 28
sortering av poster . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
spara post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Telefonera
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telefonsvararlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tidpunkt
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
visa ej besvarad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tidsstyrning
ringsignal för externa samtal . . . . . . . . . 23
Tilldelning av sifferknappar. . . . . . . . . . . . . 23
Trepartskonferens
avsluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja
med kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja post i telefonboken . . . . . . . . . . . . . .
Varningssignal, se servicetoner
Vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vibrationslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidarekoppla ett externt samtal internt . .
VIP-ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa meddelande från
nättelefonsvararen . . . . . . . . . . . . . . .
Visning
ej besvarade
tidpunkter/bemärkelsedagar . . . .
meddelande från
nättelefonsvararen . . . . . . . . . . . . .
minnesutrymme i telefonbok . . . . . . . .
Volym
högtalar-/lurvolym handenhet . . . . . . .
33
24
28
44
22
26
27
15
31
15
28
19
Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.
50
da en fi no sv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising