Gigaset | E630H | User guide | Gigaset E630H Brugervejledning

Gigaset E630H Brugervejledning
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 5/27/13
E630 H
Gratulerer
Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke
som satser 100 % på bærekraftighet.
Dette produktets emballasje er miljøvennlig!
Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / 5/27/13
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / overview.fm / 6/5/13
Oversikt håndsett
Oversikt håndsett
1
¢
¢
¢
1 Spot-LED / Optisk ringesignal
s. 30,
s. 30)
(
2 Skjerm i standby
3 Statuslinje (
s. 35)
Symboler viser nåværende innstillinger og
driftstilstand for telefonen.
s. 14)
4 Sidetaster (
5 Skjermtaster (
s. 14)
6 Avslutt-, av/på-tast
Avslutt samtale;
avbryte funksjon;
et nivå tilbake i meny (trykk kort);
tilbake til standby (trykk lenge);
slå håndsettet av/på (trykk lenge i standby)
s. 15)
7 Meldingstast (
Tilgang til anrops- og meldingslistene;
blinker: Ny melding eller nytt anrop
s. 30)
8 Profiltast (
9 Firkanttast
Tastelås av/på (trykk lenge i standby);
skifte mellom å skrive store, små eller
talltegn
s. 6)
10 Kontakt for hodetelefonsett (
11 Mikrofon
12 Stjernetast
Når forbindelse er opprettet: Skifte mellom
puls- og tonesignalering (trykk kort);
ved skriving av tekst: Åpne tabell med
spesialtegn
13 Tast 1
¢
¢
i
V
2
3
¢
07:15
INT 1
14 Okt
¢
4
Anrop
¢
Lykt
5
16
15
14
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
13
12
6
7
8
9
nett-telefonsvarer (trykk lenge)
14 R-tast
- Linjeavbrudd (Flash)
- Angi en pause i oppringingen (trykk
lenge)
15 Ringetast/håndfritast
Ringe opp nummeret som vises;
motta samtale;
skifte mellom telefonrør og håndfri;
åpne repetisjonsliste (trykk kort);
start oppringing (trykk lenge);
s. 13)
16 Navigeringstast/menytast (
¢
11
10
da en fi no sv
1
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGIVZ.fm / 6/5/13
Innhold
Innhold
Oversikt håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lære din telefon å kjenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stille inn telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilbakestille telefonen til fabrikkoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Flere håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Telefonbok (adressebok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Anropsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Akustikkprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lommelykt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vekkerklokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Skjermsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Menyoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kundeservice og assistanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vedlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / security.fm / 5/27/13
Sikkerhetsanvisninger
Sikkerhetsanvisninger
Viktig
Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.
Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.
Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers
vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade
må skiftes ut.
Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet
(f.eks. et legekontor).
Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av
utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern,
høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).
Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen.
Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.
Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan
imidlertid ikke garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater.
Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller
overstyre disse.
Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
Basen og laderen tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller
dusj.
Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke
forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.
Merknader
u Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.
u Når taste-/skjermlåsen er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.
da en fi no sv
3
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Ta i bruk
Kontroller innholdet i pakken
u
u
u
u
u
u
u
u
ett håndsett,
en lader med strømadapter,
et batterideksel (bakdeksel på håndsettet),
en pakning for batteridekselet
to batterier,
et belteklips,
et gummideksel for kontakten til hodetelefonsettet,
en brukerveiledning.
Plassere lader
Laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.
¤ Sett laderen på et jevnt og sklisikkert underlag.
Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk
og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på
underlaget.
Merknader
u Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske
apparater.
u Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og røyk/damp.
u Vær oppmerksom på basens rekkevidde. Inne i bygninger utgjør den inntil 50 m, i friluft
inntil 300 m. Rekkevidden reduseres når Maks. rekkevidde er koblet ut.
Koble til lader
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
2
4
¤
¤
1
¤
¤
Koble til den flate pluggen på strømadapteren 1 .
Sett strømadapteren i stikkontakten 2 .
Hvis du må trekke ut pluggen fra laderen igjen:
Trekk ut støpselet fra strømuttaket.
Trykk ned låseknappen 3 , og trekk ut pluggen
4 .
3
4
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Ta i bruk håndsettet
Displayet er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien!
Sett inn batteriet og lukk batteridekselet
Viktig
Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (¢ s. 44),
ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell.
Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det
kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.
¤
Sett inn batteriene med riktig polaritet
(se bilde for retning +/-).
2
¤
¤
¤
Hold batteridekselet litt på skrå, og skyv det inn på
huset nedenfra først 1 .
Deretter trykker du på dekselet 2 til det går i lås.
Sett inn låseskiven som vist (rotert ca. 20°) 3 .
Pass på pilmarkeringen.
3
1
¤
4
Drei låseskiven i retning med klokken til den
stopper 4 . Låseskiven er låst når markeringene
på skiven og dekselet står mot hverandre 5 .
5
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
7
Hvis du må åpne batteridekselet igjen, f.eks. for å bytte
batterier:
¤ Drei låseskiven med ribben i retning mot klokken til
den stopper 6 (ca. 20°) og ta den av 7 .
¤ Trykk med en fingernegl i utsparingen på siden
mellom huset og dekselet 8 , og ta dekselet av
9 .
da en fi no sv
6
9
8
5
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Belteklips
På siden av håndsettet finnes spor for feste av belteklips.
u For å ta den på trykker du belteklipsen mot baksiden av håndsettet,
slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
u For å ta den av trykker du kraftig med høyre tommel midt på
belteklipsen, skyver neglen på venstre hånds pekefinger mellom klips
og kapsling og tar klipsen av oppover.
Koble til hodetelefonsett
1
2
Du kan koble til et hodetelefonsett med 2,5 mm
jackplugg på undersiden av telefonen 1 . Du kan
finne anbefalinger for hodetelefonsett på de
respektive produktsidene på www.gigaset.com
Hvis du ikke kobler til et hodetelefonsett, sett inn det medfølgende gummidekselet 2 for å sikre at telefonen er
sprutsikker.
Lade batterier
Batteriene er delvis ladet ved levering. Lad de helt opp før bruk. (Batteriene er helt oppladet når
lynsymbolet lyser i displayet.)
¤ La håndsettet stå i laderen i 7,5 timer.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
7,5 h
Merknader
u Håndsettet må kun settes i den originale basen eller laderen.
u Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.
u Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.
6
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Endre skjermspråk
Skjermspråket kan endres via menyen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Språk ¤ OK ¤ q Velg språk ¤ Velg
eller, hvis du ikke forstår det språket som er stilt inn, kan du gjøre som følger:
L5
¤
Trykk på høyre kant av navigeringstasten.
¤
Trykk langsomt på tastene L og 5
etter hverandre.
Eksempel
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
Eksempel
±
Francais
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Deutsch
English
Francais
¤
... inntil det språket du ønsker, f.eks. norsk, er
markert på skjermen.
±
Italiano
Eksempel
Trykk på underkanten av navigeringstasten
s ...
Ø
English
Back
¤
±
Deutsch
Espanol
Nå vises skjermbildet for innstilling av språk.
Språket som er i bruk (f.eks. engelsk) er valgt.
x
±
Select
±
Ø
±
±
Ø
¤
Trykk på tasten til høyre rett under
skjermen for å velge dette språket.
Valget vises med Ø.
Trykk lenge på avsluttasten a for å gå tilbake til standby.
da en fi no sv
7
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Registrere håndsett
Registreringsprosedyren er avhengig av basen: Registrering
av håndsettet må innledes både på basen og på håndsettet.
Begge må utføres i løpet av 60 sek.
¤ På basen: Trykk registrerings-/paging-tasten lenge
(min. 3 sek.).
¤ På håndsettet trykker du på displaytasten Reg.
Eller:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Registrering ¤ OK ¤ Oppmelde
håndsett ¤ OK
På skjermen vises Søker base i registreringsmod.
Forbindelsen til basen blir etablert, dette kan ta litt tid.
¤ Tast eventuelt inn system-PIN-koden (leveringstilstand:
0000). ¤ OK
Registrering
Ð
Registrer håndsett
Reg.
Skjermvisning under registreringen: Håndsett registreres
Skjermvisning etter vellykket registrering: Håndsett registrert
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Håndsettet kan være registrert på inntil fire baser. Du kan lese mer om hvordan du kan bruke
håndsettet ditt på flere baser, og hvordan du kan avregistrere det, i brukerveiledningen for
basen din.
8
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Stille inn dato og klokkeslett
Du må stille inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å
kunne bruke vekkerklokken.
¤ Trykk på tasten under skjermen Tid for å åpne
tastefeltet.
Anrop
Tid
(Hvis du allerede har lagt inn dato og
klokkeslett, åpne tastefeltet via menyen:
v ¤ Ϥ OK ¤ Dato/Tid ¤ OK)
Dato/Tid
Dato:
15.01.2013
Tid:
00:00
Tilbake
På skjermen vises undermenyen Dato/Tid.
¤ Den aktive inntastingsposisjonen blinker.
Angi dag, måned og år med 8-sifret tall
via tastaturet, f.eks.
4
Q2Q
3
for 14.10.2013.
Lagre
Hvis du vil endre inntastingsposisjonen,
f.eks. for å korrigere en inntasting, trykker
du høyre eller venstre på navigeringstasten.
¤
Dato/Tid
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Dato:
14.10.2013
Tid:
07:15
Tilbake
da en fi no sv
¤
Lagre
¤
Trykk nedover på navigeringstasten for å gå
til tastefeltet for klokkeslett.
Angi timer og minutter som et 4-sifret tall via
tastaturet, f.eks. QM
5 for kl. 07:15.
Du kan evt. flytte inntastingsposisjonen med
navigeringstasten.
Trykk på tasten under skjermen Lagre for å
lagre det du har tastet inn.
9
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Dato/Tid
‰
På skjermen vises Lagret. Du hører en
bekreftelsestone.
Lagret
i
V
07:15
INT 1
Du kommer automatisk tilbake til standby.
14 Okt
Telefonen er nå klar til bruk!
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Anrop
10
Lykt
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Ta i bruk
Hva vil du gjøre nå?
Etter en vellykket oppstart kan du nå telefonere med en gang, tilpasse din Gigaset til dine
personlige behov eller gjøre deg kjent med betjeningen av den.
Stille inn ringetoner
Du kan knytte egne melodier til interne og eksterne anrop, påminnelser (¢ s. 22), vekking
(¢ s. 33) og anrop fra bestemte personer (¢ s. 27).
Beskytt deg mot uønskede anrop
Still inn telefonen slik at den ikke ringer ved anonyme anrop, eller bruk tidsstyringen
(¢ s. 23).
Tilpass telefonen til dine omgivelser
Du kan bruke tre akustikkprofiler for å tilpasse din telefon til bråkete eller stille omgivelser
(¢ s. 30).
Registrere andre Gigaset-håndsett og kopiere telefonboken
Du kan fortsatt bruke håndsett du har fra før til å telefonere med din nye base. Du kan kopiere
telefonboken fra disse håndsettene til ditt nye håndsett (¢ s. 28).
Stille inn ECO DECT
Reduser radioeffekten (stråling) for din telefon (¢ s. 25).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilretting, (¢ s. 39)
eller ta kontakt med vår kundeservice (¢ s. 38).
da en fi no sv
11
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / starting.fm / 6/5/13
Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen
Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen
Tastene på ditt Gigaset-håndsett vises i denne brukerveiledningen på følgende måte:
c/v/a
Q til O
*/#
f/S/C
Svartast/Menytast/Avslutt-tast
Siffer-/bokstavtaster
Stjernetast/Firkanttast
Meldingstast / R-tast / Profiltast
Oversikt over skjermsymboler (¢ s. 35).
Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Auto. svar ¤ Endre (³ = på)
Slik vises det i brukerveiledningen:
Det må du gjøre:
¤ v: Trykk til høyre på navigeringstasten i standby, og hovedmenyen vil bli åpnet.
¤ Ï: Flytt deg til symbolet Ï med navigeringstasten p.
¤ OK: Trykk enten på displaytasten OK eller midt på navigeringstasten w, og undermenyen
¤
¤
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
¤
12
Innstillinger åpnes.
q Telefoni: Bla deg frem til oppføringen Telefoni med navigeringstasten q.
OK: Trykk enten på displaytasten OK eller midt på navigeringstasten w, og undermenyen
Telefoni åpnes.
Auto. svar: Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar er valgt.
Endre (³ = på): Trykk enten på displaytasten Endre eller midt på navigeringstasten w, og
funksjonen blir skiftesvis slått av og på (³ = slått på, ´ = slått av).
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/5/13
Lære din telefon å kjenne
Lære din telefon å kjenne
Slå håndsettet på/av
¤ Når håndsettet er i standby, trykker du lenge på legg på-tasten a for å slå håndsettet av
eller på.
Slå av/på tastelås
Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen. Dersom trykker en tast når låsen er koblet
inn, vises det en tilsvarende melding.
¤ Trykk lenge på tasten # for å slå låsen av eller på.
Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Du kan besvare anropet.
Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.
Navigeringstast
I det følgende er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre,
midten) som må trykkes i de respektive betjeningssituasjoner markert med
svart, f.eks. v for "trykk på høyre side av navigeringstasten".
Navigeringstasten brukes for å bevege seg innenfor menyer og tastefelt.
I standby og under en ekstern samtale har den dessuten disse funksjonene:
Når håndsettet er i standby
s
Åpne telefonboken.
u
Åpne listen over håndsett.
v eller w Åpne hovedmenyen.
Under en ekstern samtale
s
Åpne telefonboken.
t
Endre samtalelydstyrke for telefonrør eller håndfri.
u
Start intern forespørsel.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Funksjoner ved klikk på midten av navigeringstasten
Tasten har forskjellige funksjoner, alt etter betjeningssituasjon
u I standby blir hovedmenyen åpnet.
u I undermenyer, valg- og tastefelt overtar denne tasten funksjonen for displaytastene OK, Ja,
Lagre, Velg eller Endre .
Merk
I denne veiledningen vises åpning av hovedmenyen ved høyretrykk på navigeringstasten,
og bekreftelse av funksjoner vises ved trykk på den respektive displaytasten. I stedet for
disse, kan du også trykke på midten av navigeringstasten.
da en fi no sv
13
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/5/13
Lære din telefon å kjenne
Sidetaster
ø/÷
Trykk tastene på høyre side av håndsettet for, avhengig av situasjonen, å justere
lydstyrken for telefonrør, ringetone, håndfri, vekking, varsling av avtaler og
hodetelefonsett.
Displaytaster
Displaytastene er tilordnet en funksjon i standby. Du kan endre denne tilordningen (¢ s. 24).
Funksjonene for displaytastene endrer seg etter betjeningssituasjonen.
Eksempel:
Tilbake
Lagre
Aktuelle funksjoner for displaytastene
Displaytaster
Dette er noen av de viktige displaytastene:
Alt.
Åpne en situasjonsbetinget meny.
OK
Bekreft valg.
Tilbake
Gå ett nivå tilbake i menyen eller avbryt en prosedyre.
Lagre
Lagre inntasting.
Oversikt over symboler for displaytastene (¢ s. 36).
Menybetjening
Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer. Menyoversikt ¢ s. 37.
Hovedmeny (første menynivå)
¤
Du kan åpne hovedmenyen ved å trykke navigeringstasten v til høyre når håndsettet er i
standby.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Funksjonene i hovedmenyen blir vist med symboler på
skjermen. Symbolet for den valgte funksjonen blir markert
med farge, og det tilhørende navnet vises i topplinjen på
skjermen.
For å få tilgang til en funksjon åpner du den tilhørende
undermenyen (neste menynivå):
¤ Bruk navigeringstasten p til å navigere til den ønskede
funksjon, og trykk så på displaytasten OK.
Tilbake til standby: Trykk kort på displaytasten Tilbake eller
avsluttasten a.
Eksempel
Innstillinger
Ë
Ê
É
Ï
Ì
Tilbake
14
Ç
OK
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/5/13
Lære din telefon å kjenne
Undermenyer
Funksjonene i undermenyene vises i listeform.
For å få tilgang til en funksjon:
¤ Bla deg frem til funksjonen med navigeringstasten q, og
trykk på OK.
Eksempel
Innstillinger
Dato/Tid
Tilbake til forrige menynivå: Trykk kort på displaytasten
Tilbake eller avsluttasten a.
Lydinnstillinger
Tilbake til standby-modus
Språk
Fra en meny:
¤ Trykk lenge på avsluttasten a.
Registrering
Eller:
¤ Hvis du ikke trykker på noen taster: Etter omtrent
2 minutter går skjermen automatisk i standbymodus.
Display
x
Tilbake
OK
Meldingslister
Når du mottar meldinger, vil de bli lagret i meldingslistene. Så
snart en ny oppføring mottas i en liste, høres en varseltone.
Dessuten blinker meldingstasten. Symboler for meldingstypen
og antall nye meldinger vises på skjermen i standby.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Det finnes nye meldinger:
u à på telefonsvareren (avhengig av basen) /
nettelefonsvareren
u ™ i listen over tapte anrop
u î i SMS-listen (avhengig av basen)
i listen over tapte avtaler
u
Eksempel
i
V
07:15
INT 1
14 Okt
Ã
™
02
10
Anrop
Du kan hente frem meldingslistene ved å trykke på meldingstasten f. Du har tilgang til følgende meldingslister:
u Tlf.svarer: Telefonsvarerliste (avhengig av basen)
u Postkas.: Nettelefonsvarer, hvis din nettleverandør støtter denne funksjonen og
telefonnummeret til nettelefonsvareren er lagret i telefonen
u SMS:SMS-innboks (avhengig av basen)
u Tapte anrop: Liste over tapte anrop (se ”Anropsliste” ¢ s. 29)
u Tapte alarmer: Liste over tapte avtaler
08
Lykt
Symbolet for nettelefonsvareren vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De
andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.
Åpne listen: q Velg ønsket liste. ¤ OK
Unntak: Hvis du velger nettelefonsvareren, blir nummeret til nettelefonsvareren ringt opp.
Ingen liste åpnes på skjermen.
da en fi no sv
15
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / operating.fm / 6/5/13
Lære din telefon å kjenne
Taste inn numre og tekst
Dersom det vises flere nummer- og/eller tekstfelt (f.eks.
Fornavn og Etternavn for en telefonbokoppføring), blir det
første feltet automatisk aktivert. Du må aktivere de
etterfølgende feltene ved å gå til dem med navigeringstasten q. Et felt er aktivert når det vises en blinkende
skrivemarkør i feltet.
Korrigere feil inntasting
u Slette tegnet før markøren: Trykk kort på displaytasten
Ñ.
u Slette ordet før markøren: Trykk lenge på displaytasten
Ñ.
Ny oppføring
Fornavn:
I
Etternavn:
Telefon:
Û
x
Abc
Lagre
Inntasting av tekst
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Bokstaver/tegn: Hver av tastene fra Q til O er tilordnet flere bokstaver og tegn. Når
tasten trykkes, vises tegnene i en valglinje nederst til venstre på skjermen. Det valgte tegnet
er fremhevet. Trykk flere ganger kort etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/
tegn.
u Flytte skrivemarkør: Bokstaver/tegn settes inn ved markøren. Du kan flytte markøren ved å
trykke på navigeringstasten r. Hvis det er flere linjer i feltet, kan du også trykke på q.
u Velge mellom store og små bokstaver eller tall: Trykk på firkanttasten # for å veksle
mellom store og små bokstaver eller tall for tegnene som følger.
Ved redigering av en telefonbokoppføring blir den første bokstaven og hver bokstav etter et
mellomrom automatisk skrevet med stor bokstav.
u Spesialtegn: Trykk på stjernetasten * for å åpne tabellen med spesialtegn. Bruk
navigeringstasten for å gå til det tegnet du ønsker, og trykk på displaytasten Sett inn for å
sette det inn i teksten.
u Spesialbokstaver: Du kan taste inn markerte/diakritiske tegn og kombinasjoner ved å trykke
flere ganger på den aktuelle bokstavtasten, se tegnsettabeller ¢ s. 45.
16
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / telefony.fm / 6/5/13
Telefonere
Telefonere
Ringe eksternt
¤ Tast inn nummeret, trykk kort på ringetasten c.
Eller:
Trykk lenge på ringetasten c, tast inn nummeret.
¤
Du kan avbryte oppringingen med avslutt-tasten a.
Ring opp fra repetisjonslisten
I repetisjonslisten står de 20 siste oppringte numrene fra dette håndsettet. Du kan behandle den
på samme måte som meldingslisten på telefonen din (¢ s. 15).
¤ Trykk kort på ringetasten c for å åpne repetisjonslisten.
¤ qVelg en oppføring. ¤ Trykk på ringetasten c. Nummeret ringes opp.
For å vise tilhørende nummer når navnet vises: Trykk på displaytasten Vis.
Administrere oppføringer i repetisjonslisten
¤ Åpne repetisjonslisten. ¤qVelg en oppføring. ¤ Alt.
Du kan velge følgende funksjoner:
u Kopier til tlf.bok ¤ OK
Kopiere oppføring til telefonboken (¢ s. 27).
u Vis nummer ¤ OK
Kopier nummeret på skjermen, evt. endre eller legg til sifre. Ring opp med c eller lagre som
ny oppføring i telefonboken med Ó.
u Slett oppføring ¤ OK
Slette valgt oppføring.
u Slett alle ¤ OK
Slette alle oppføringer.
Velg fra anropslisten
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Velg liste. ¤ OK
¤qVelg oppføring. ¤ c
¤ Nummeret ringes opp.
Merknader
u Du kan også åpne anropslisten via displaytasten
Anrop. For å gjøre det må du tilordne funksjonen til
en displaytast (¢ s. 24).
u Listen Tapte anrop kan også åpnes via
meldingstasten f.
da en fi no sv
Eksempel
Alle anrop
™ äJames Foster
I dag, 18:30
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Vis
Alt.
17
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / telefony.fm / 6/5/13
Telefonere
Ringe med telefonboken
s ¤qVelg oppføring. ¤ c
¤ Hvis oppføringen har flere numre: Velg nummeret med r, og trykk ringetasten c eller
OK.
¤ Nummeret ringes opp.
Direkteanrop
Du kan stille inn telefonene din slik at et bestemt nummer blir oppringt ved trykk på en hvilken
som helst tast. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt
telefonnummer.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Direkteanrop ¤ OK
¤ Aktivering: r På / Av
¤ Ring til: Tast inn eller endre nummeret som skal ringes.
¤ Lagre
På standby-skjermen vises det at direktevalg er aktivert. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer
du opp det lagrede nummeret. Trykk på legg på-tasten a for å avbryte oppringingen.
Avslutte direktevalgmodus:
¤ Trykk på displaytasten Av. ¤ Trykk lenge på tasten #.
Eller:
¤ Trykk lenge på tasten #.
Besvare anrop
Du har følgende muligheter:
¤ Trykk på c.
¤ Hvis Auto. svarer slått på (¢ s. 21), ta håndsettet ut av laderen.
Slå enkelt anropssvar av/på
I tillegg til svartasten c kan du bruke tastene Q... O, * og # for å svare.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q Enkelt mottak ¤ Endre (³ = aktivert)
Merk: Endringer lagres bare permanent i Profil Personlig (¢ s. 30).
Håndfri
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.
¤ Trykk på c.
Sette håndsettet i laderen under en samtale:
¤ Hold tasten c nede når du setter det inn, og hold den fortsatt nede i to sekunder.
18
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / telefony.fm / 6/5/13
Telefonere
Endre lydstyrke for samtaler
u Innstillingvia menyen:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ Volum håndsett ¤ OK
¤ Øretelefon: r Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer for telefonrør og hodetelefonsett.
¤ Høyttaler: r Still inn lydstyrken i fem nivåer.
¤ Lagre
u Innstilling under en samtale for den modus som er i bruk (håndfri, telefonrør,
hodetelefonsett):
¤ Trykk sidetastene ø/÷ (¢ s. 1) eller navigeringstasten t ¤ r.
¤Innstillingen lagres automatisk etter ca. to sekunder, eller ved å trykke på displayknappen
Lagre. Skjermen går tilbake til det forrige bildet.
Merk
Endringer lagres bare permanent i Profil Personlig (¢ s. 30).
Slå mikrofon av/på (sperre lyd)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Hvis du slår av mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartner ikke lenger høre deg.
¤ For å slå mikrofonen av eller på, trykk på v.
da en fi no sv
19
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/5/13
Stille inn telefonen
Stille inn telefonen
Håndsettet og basen er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.
Du kan endre innstillingene med menyen Innstillinger, enten under en samtale eller i standby.
Endre skjermspråk
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Språk ¤ OK ¤ q Velg språk ¤ Velg (Ø = valgt)
Stille inn eget lands- og retningsnummer
For overføring av telefonnumre (for eksempel i vCards) er det
nødvendig at ditt prefiks (landskoden og retningsnummeret)
er lagret i telefonen. Noen av disse numrene er allerede
forhåndsinnstilt. Legg merke til skillet mellom prefikset og
resten av retningsnummeret.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefoni ¤ OK
¤ q Retningsnummer ¤ OK ¤ p Naviger til
inntastingsfeltet, slett evt. sifre med Ñ ¤ Tast inn sifre
¤ Lagre
Eksempel
Retningsnummer
Internasjonal kode:
00 - 49
Retningsnummer:
0 - [8
]
Û
Lagre
Stille inn skjermen på håndsettet
Stille inn skjermsparer
Du kan definere en skjermsparer for visning i standby. Du kan
velge mellom analogur, digitalur eller bilde.
For å vise standby-skjermen igjen, trykk kort på a.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK
¤ Skjermsparer (μ = slått på) ¤ Endre
¤ Aktivering: r På / Av
¤ Utvalg:
¤
r Digital klokke / Analog klokke / [bilder]
Eller:
¤ Vis (Se på skjermsparer)
¤ q Velg skjermsparer ¤ OK
Lagre
Eksempel
Skjermsparer
Aktivering
<På
Utvalg:
Analog klokke
Tilbake
>
Lagre
Stille inn fargevalg
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Fargeskjema ¤ OK
¤ q Fargeskjema 1 / Fargeskjema 2 ¤ Velg (Ø = valgt)
Du kan la skjermen vises med svart eller lys bakgrunn.
20
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/5/13
Stille inn telefonen
Stille inn skjermbelysning
Skjermbelysningen slår seg på så snart håndsettet tas ut av basen/laderen eller det trykkes en
tast. Hvis det trykkes på en siffertast blir den tatt opp på skjermen som første siffer i telefonnummer for å ringe.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Bakgrunnsbelysning ¤ OK
Du har også muligheten til spesifikt å slå av aller på bakgrunnsbelysningen for standbytilstand:
I lader: r På / Av
Uten lader: r På / Av
Lagre
¤
Merk
Når skjermbelysningen er slått på, kan standbytiden bli vesentlig redusert.
Slå av/på optisk ringesignal
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ q LED-anropssignal ¤ Endre (³ = aktivert)
Du kan bruke optisk signal til å varsle innkommende anrop (f.eks. ved støy i omgivelsene).
Merk: Endringer lagres bare permanent i Profil Personlig (¢ s. 30).
Slå automatisk anropssvar av/på
Ved automatisk anropssvar tar håndsettet imot et innkommende anrop så snart du tar det ut av
laderen.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefoni ¤ OK ¤ Auto. svar ¤ Endre (³ = på)
Uavhengig av innstillingen av Auto. svar, vil forbindelsen brytes så snart håndsettet settes i
laderen. Unntak: Trykk c når du setter det inn, og hold tasten nedtrykket i ytterligere to
sekunder.
telefonrørprofil
Du kan sette opp forskjellige profiler for telefonrør, for å tilpasse telefonen din optimalt til omgivelsene. Forsøk deg frem for å se hva som passer best for deg.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Øretelefon-profiler ¤ OK ¤ q Velg
profil ¤ Velg (Ø = valgt)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Øretelefon-profiler: Høy og Lav. Lav er forhåndsinnstilt.
da en fi no sv
21
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/5/13
Stille inn telefonen
Stille inn håndsettets ringetoner
Stille inn lydstyrke for ringetone
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK
¤ q Ringetoner (h.set) ¤ OK ¤ Volum ¤ OK
¤ For interne anrop og avtaler:
r Lydstyrken for interne anrop og årsdager kan stilles inn i
fem nivåer, eller som Crescendo (økende lydstyrke).
¤ For eksterne anrop:
r Lydstyrken for eksterne anrop kan stilles inn i fem nivåer,
eller som Crescendo (økende lydstyrke).
¤ Lagre
Mens telefonen ringer, kan du endre ringelydstyrken permanent med tastene ø (høyere) eller ÷ (lavere) på siden.
Eksempel
Volum
For interne anrop
og avtaler:
<
‡
For eksterne anrop:
ˆ
Tilbake
>
Lagre
Merk: Endringer lagres bare permanent i Profil Personlig (¢ s. 30).
Stille inn ringemelodi
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Ringetoner (h.set) ¤ OK ¤ q Melodier
¤ OK
¤ For int. anrop: r Stille inn ringetone/melodi for interne anrop og årsdager.
¤ For eksterne anrop: r Stille inn ringetone/melodi for eksterne anrop.
¤ Lagre
Slå på/av ringetone
Slå av ringetone permanent Still inn Profil Stille med profiltasten C (¢ s. 30).
ó vises i statuslinjen.
Slå på ringetone permanent Still inn Profil Høy eller Profil Personlig (¢ s. 30) med
profiltasten C.
Slå av ringetone for det aktuelle anropet: Trykk på Stille eller a.
Vibrasjonsalarm
Innkommende anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Vibrator ¤ Endre (³ = aktivert)
Merk: Endringer lagres bare permanent i Profil Personlig (¢ s. 30). Denne innstillingen blir
lagret i Profil Stille.
22
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/5/13
Stille inn telefonen
Slå varseltoner på/av
Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Disse varseltonene
kan du slå på og av uavhengig av hverandre.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Servicetoner ¤ OK
¤ Tastetoner: r På / Av
Lyd ved tastetrykk.
¤ Bekreftelse: r På / Av
Bekreftelses-/feiltone ved inntasting, varslingstone når ny melding ankommer.
¤ Batteri: r På / Av
Varslingstone når det er under ti minutters samtaletid igjen (hvert 60. sekund). Hvis
babyalarm er slått på gis det ikke varsel ved lavt batterinivå.
¤ Lagre
Merk: Endringer lagres bare permanent i Profil Personlig (¢ s. 30).
Beskyttelse mot uønskede anrop
Tidsstyring for eksterne anrop
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK
¤ q Ringetoner (h.set) ¤ OK ¤ q Tidsstyring ¤ OK
Eksempel
Du kan angi et tidsrom når telefonen ikke skal ringe.
¤ For eksterne anrop: r På / Av
Når den er slått på:
¤ Utsett oppring. fra: Angi når tidsrommet skal starte
¤ Utsett oppring. til: Angi når tidsrommet skal slutte
¤ Lagre
Merk
Tidsstyring
For eksterne anrop:
På
Utsett oppring. fra:
22:00
Utsett oppring. til:
07:00
Tilbake
Lagre
Ved anrop fra personer som du har gitt en VIP-melodi i telefonboken, vil telefonen ringe også
i dette tidsrommet.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Stille ved anonyme anrop
Du kan stille inn telefonen din slik at den ikke ringer ved anonyme anrop (anroperen har undertrykket nummeroverføring). Anropet blir bare varslet på displayet. Innstillingen gjelder bare for
det håndsettet du gjør innstillingen på.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Lydinnstillinger ¤ OK ¤ q Ringetoner (h.set) ¤ OK ¤ q Anony.
anrop av ¤ Endre (³ = Funksjonen er slått på)
da en fi no sv
23
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/5/13
Stille inn telefonen
Hurtig tilgang til numre og funksjoner
Du kan tilordne et nummer fra telefonboken til hver av nummertastene Q og 2 til O.
Høyre og venstre displaytast er allerede tilordnet en funksjon. Du kan endre denne tilordningen
(¢ s. 24).
Med slik tilordning kan du ringe et nummer eller starte en funksjon med ett enkelt tastetrykk.
Tilordne nummertaster
Forutsetning: Nummertasten er ikke tilordnet et nummer ennå.
¤ Trykk lenge på nummertasten.
Eller:
Trykk kort på nummertasten. ¤ Trykk på displaytasten Kortnr.
¤ Telefonboken åpnes. ¤qVelg en oppføring. ¤ OK
Oppføringen blir tilordnet til den aktuelle nummertasten.
Merk
Dersom du senere sletter eller endrer oppføringen i telefonboken, vil det ikke ha noen
virkning på tilordningen til nummertasten.
Ringe nummeret / endre tilordningen
Forutsetning: Nummertasten er blitt tilordnet et nummer.
Når håndsettet er i standby
¤ Trykk lenge på nummertasten. Nummeret ringes straks opp.
Eller:
Trykk kort på nummertasten. Trykk venstre displaytast med nummer/navn (evt. forkortet) for
å ringe opp nummeret.
Eller:
Trykk displaytasten Endre for å endre tilordningen til nummertasten, eller
Trykk displaytasten Slett for å slette tilordningen til nummertasten.
¤
Tilordne displaytaster
¤
Trykk høyre eller venstre displaytast lenge i standby. ¤ Listen over mulige tilordninger av
tastene blir åpnet. ¤qVelg en oppføring ¤ OK
Velg én av følgende funksjoner:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Babyalarm
Vekkerklokke
Kalender
Direkteanrop
Repetisjon
Stille inn og slå på babyalarm (¢ s. 33).
Stille inn og slå på vekking (¢ s. 33).
Åpne kalender (¢ s. 31).
Stille inn direktevalg (¢ s. 18).
Vis repetisjonsliste (¢ s. 17).
Lommelykt:
Slå av eller på spot-LED (lommelyktfunksjon) (¢ s. 30).
Flere funksjoner...
Du kan velge andre funksjoner:
Anropsliste
Vis anropsliste (¢ s. 29).
Tekstmelding
Åpne SMS-meny (avhengig av basen).
24
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / settings.fm / 6/5/13
Tilbakestille telefonen til fabrikkoppsett
Tilbakestille telefonen til fabrikkoppsett
Du kan tilbakestille de individuelle endringene av innstillingene for basen.
Tilbakestilling vil ikke berøre:
u Dato og klokkeslett,
u registreringer av håndsett på basen, samt det aktuelle valg av base,
u oppføringer i kalenderen og telefonboken,
u repetisjonsliste.
Ved tilbakestilling av håndsettet (Tilb.stille hånds.) slettes innstillingene for lyd og skjerm.
Tilbakestille håndsettet
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q System ¤ OK ¤ q Tilb.stille hånds. ¤ OK ¤ Besvar
sikkerhetsspørsmålet med Ja
ECO DECT
ECO DECT står for lavt strømforbruk og redusert radioeffekt.
Redusert stråling (avhengig av base)
Det er bare mulig å redusere radioeffekten hvis basen din også støtter denne funksjonen.
Radioeffekten for din telefon reduseres automatisk, avhengig av avstanden til basestasjonen.
Du kan redusere strålingen fra basen og håndsettet ytterligere ved å slå funksjonene
u Maks. rekkevidde av,
u Ingen stråling på.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Les bruksanvisningen for basen din for flere detaljer.
da en fi no sv
25
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / Register-HS.fm / 5/27/13
Flere håndsett
Flere håndsett
Internt anrop
Interne samtaler med andre håndsett som er registrert på samme base er gratis.
u (trykk kort) ¤ Listen over håndsett åpnes. Ditt eget håndsett er markert med <. ¤ q Velg
eventuelt håndsett eller Fellesanrop fra listen. ¤ c
Et langt trykk på u starter straks et anrop til alle registrerte håndsett.
Intern tilbakeringing / Intern overføring
Du er i samtale med en ekstern deltager, og vil gjerne overføre samtalen til en intern deltager
eller konferere med denne.
u ¤ Listen over håndsett åpnes. ¤ Dersom mer enn to håndsett er registrert på basen, velg
et håndsett eller Fellesanrop. ¤ c eller OK
Konferere internt: Du snakker med den interne deltageren, og vender så tilbake til din eksterne
samtale: ¤ Alt. ¤ q Koble ned samt. ¤ OK
Overføre ekstern samtale: Du har to muligheter for å overføre samtalen:
Du venter til den oppringte deltakeren svarer, og så legger du på.
Trykk på legg på-tasten a.
¤
Eller:
¤ Du legger på før deltageren svarer: Trykk på legg på-tasten a.
Hvis den andre deltageren ikke svarer eller ikke overtar samtalen, kan du avslutte forespørselen
med Avslutt.
Veksle mellom samtaler / etablere konferanse
Du er i en samtale mens en annen samtale står på vent. Begge samtalepartnerne vises på
skjermen.
¤ Veksle mellom samtaler: Du kan veksle mellom de to samtalepartnerne med q.
¤ Etablere konferanse med tre deltakere: Trykk på Konfer.
Avslutte konferanse: Trykk på Avslutt. Du blir koblet til den eksterne samtalepartneren
igjen. Du kan fortsatt veksle mellom de to samtalepartnerne med q.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Alle samtalepartnerne kan avslutte sin deltakelse i konferansen ved å trykke på legg-påtasten a.
Godta/avvise ventende samtale
Hvis du får et nytt anrop mens du er i en samtale, vil du høre en varseltone. Dersom telefonnummeret blir overført, vil du se nummeret eller anroperens navn på skjermen.
¤ Avvise anrop: ¤ Trykk på displaytasten Avvis.
¤ Besvare anrop: ¤ Trykk på displaytasten Svar. Du snakker med den nye oppringeren.
Samtalen du var i blir satt på vent.
Avslutt nåværende samtale og gå tilbake til samtalen som er satt på vent:
¤ Alt. ¤ q Koble ned samt. ¤ OK.
26
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / directory.fm / 6/5/13
Telefonbok (adressebok)
Telefonbok (adressebok)
I en telefonbokoppføring kan du lagre for- og etternavn, inntil tre numre, årsdager med varsling
og VIP-ringetone.
Telefonboken (med inntil 200 oppføringer) oppretter du individuelt for hvert av dine håndsett.
Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (¢ s. 28).
Lengde på oppføringene
3 numre:
For- og etternavn:
maks. 32 sifre hver
maks. 16 tegn hver
Administrere oppføringer i telefonboken
Åpne telefonboken
I standby, trykk tasten s eller, avhengig av situasjonen, displaytasten ö.
Opprette ny oppføring
¤
¤
¤
Åpne telefonboken. ¤ q <Ny oppføring> ¤ OK
Du kan skifte mellom tastefeltene med q, og taste inn de
respektive komponenter i oppføringen (navn, numre,
årsdag, ringetone).
Gå eventuelt nedover for å se flere elementer
Trykk på displaytasten Lagre.
For at du skal kunne opprette en oppføring, må du minst taste
inn ett telefonnummer. Hvis du har tilordnet en spesiell
ringetone, vil oppføringen vises i telefonboken med tillegg av
symbolet Æ.
Vise/endre oppføring
¤ Åpne telefonboken. ¤ q Velg den ønskede oppføringen.
¤ Vis ¤ Vis alle komponentene i oppføringen. ¤ Endre
Eksempel
Ny oppføring
Fornavn:
Robert
Etternavn:
I
Telefon:
Û
Abc
x
Lagre
Eller:
¤ Alt. ¤ q Endre oppføring ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Slette oppføring
¤ Åpne telefonboken. ¤ q Velg den ønskede oppføringen. ¤ Alt. ¤ q Slett oppføring
¤ OK
Slette alle telefonbokoppføringer:
¤ Åpne telefonboken. ¤ Alt. ¤ q Slett liste ¤ OK
Bestemme rekkefølge i telefonboken
Du kan bestemme om oppføringer skal sorteres etter for- eller etternavn.
¤ Åpne telefonboken. ¤ Alt. ¤ Trykk på Sorter etter e.navn eller Sorter etter fornavn.
Hvis ikke noe navn ble oppgitt, brukes standardnummeret i etternavnfeltet. Oppføringer stilles
på begynnelsen av listen, uavhengig av typen sortering.
Sorteringsrekkefølgen er som følger:
Mellomrom | Sifre (0–9) | Bokstaver (alfabetisk) | Andre tegn.
da en fi no sv
27
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / directory.fm / 6/5/13
Telefonbok (adressebok)
Vis antall ledige oppføringer i telefonboken.
¤ Åpne telefonboken. ¤ Alt. ¤ q Ledig minne ¤ OK
Velge oppføring, søke i telefonboken
¤ Åpne telefonboken.
¤ Bla til navnet du søker med q. Et langt trykk på q vil bla kontinuerlig oppover eller
nedover i telefonboken.
Eller:
¤ Tast inn de første bokstavene (inntil 8 bokstaver) med tastaturet. Det første navnet som
begynner med disse bokstavene vil bli vist. Bla evt. videre til den ønskede oppføringen med
q.
Overføre en oppføring eller hele telefonboken til et annet
håndsett
Forutsetninger:
u Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
u Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.
Du kan overføre hele telefonboken, én enkelt oppføring eller flere enkeltoppføringer.
Merknader
u Et eksternt anrop avbryter overføringen.
u Anroperbilder og lyder blir ikke overført. Bare datoen overføres for årsdag.
u Ved overføring av en oppføring mellom to vCard-håndsett:
Hvis det hos mottakeren ikke finnes noen oppføring med navnet ennå, opprettes en ny
oppføring.
Dersom det allerede finnes en oppføring med dette navnet, blir denne oppføringen utvidet med de nye numrene. Hvis det er flere numre i oppføringen enn mottakeren tillater,
vil det bli opprettet en ny oppføring med det samme navnet.
u Hvis mottakeren ikke er et vCard-håndsett: For hvert nummer opprettes og sendes en
egen oppføring.
u Håndsettet mottar oppføringer fra et annet håndsett enn et vCard-håndsett: Oppføringer
med numre som allerede er lagret, vil forkastes, ellers opprettes en ny oppføring.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Overføre enkelte oppføringer
¤ Åpne telefonboken. ¤ q Velg den ønskede oppføringen. ¤ Alt.
¤ q Kopier oppføring ¤ OK¤ q til Internt ¤ OK ¤ q Velg mottakende håndsett. ¤ OK
Overføre hele telefonboken
¤ Åpne telefonboken. ¤ q Velg den ønskede oppføringen. ¤ Alt.
¤ q Send liste ¤ OK¤ q til Internt ¤ OK ¤ q Velg mottakende håndsett. ¤ OK
28
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / directory.fm / 6/5/13
Anropsliste
Kopiere nummeret som vises til telefonboken
¤ Nummeret vises eller blir markert.
¤ Trykk på displaytasten Ó eller Alt. ¤ q Kopier til tlf.bok. ¤ OK
- ¤ <Ny oppføring> ¤ OK ¤ r Velg nummertype. ¤ OK
¤ Fullfør oppføringen. ¤ OK
¤
Eller:
- ¤ q Velg oppføring. ¤ OK ¤ r Velg nummertype. ¤ OK
¤ Nummeret blir lagt inn eller overskriver tidligere nummer (Besvar spørsmål medJa/
Nei).
Lagre
Anropsliste
Anrop blir lagret i forskjellige lister i telefonen din. Åpne lister:
u Liste over tapte anrop: Meldingstast f ¤ q Tapte anrop: ¤ OK
u Valg av liste: v ¤ ʤ OK ¤ q Velg liste. ¤ OK
I anropslisten blir til en hver tid de siste 20 oppføringer vist.
Listeoppføring
Følgende informasjon vises i listeoppføringene:
u Listetypen (i topplinjen)
u Symbol for type oppføring:
™ (Tapte anrop), › (Mottatte anrop), š (Utgående anrop)
u Nummeret til anroperen. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, blir navn og nummertype (ä Telefon, k Telefon
(Kontor), l Telefon (Mobil)) vist i stedet. Ved tapte anrop står
dessuten antallet tapte anrop fra dette nummeret i
parentes.
u Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)
¤ q Velg oppføring. ¤ Alt.
¤ Vis: All tilgjengelig informasjon blir vist, f.eks. vises tilhø-
Eksempel
Alle anrop
™ äJames Foster
I dag, 18:35
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Vis
Alt.
rende nummer sammen med navnet.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Alt.: Du kan slette oppføringen, eller overføre nummeret fra oppføringen til telefonboken
(¢ s. 29).
Ringe tilbake til en anroper fra anropslisten:
¤ q Velg oppføring. ¤ Trykk på ringetasten c.
da en fi no sv
29
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/5/13
Akustikkprofiler
Akustikkprofiler
Med tasten C kan du hente frem tre akustikkprofiler etter hverandre, og disse kan brukes for
å tilpasse håndsettet ditt til omgivelsene. Ved trykk på tasten blir profilen umiddelbart koblet
om uten videre spørsmål. Ved levering er Profil Personlig stilt inn.
C ¤ Profil Høy ¤ C ¤ Profil Stille ¤ C ¤ Profil Personlig
Profilene er innstilt slik ved levering:
Tilstand ved levering
Vibrasjonsalarm (¢ s. 22)
Ringetone (¢ s. 22)
Lydstyrke for ringetone (¢ s. 22) Intern
Eksternt
Lydstyrke for håndsett (¢ s. 19) Telefonrør
Håndfri
Spot-LED ved anrop (¢ s. 21)
Enkelt anropssvar (¢ s. 18)
Tastetoner
Varseltoner (¢ s. 23)
Bekreftelsestone
Batteritone
Profil Høy
På
På
5
5
5
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Profil
Personlig
Av
Profil Stille
som
Profil
Personlig
Av
Av
Av
3
3
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
På
3
3
3
3
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ved å koble om til Profil Stille kan du slå på en oppmerksomhetstone ved å trykke på
displaytasten Pip. ñ vises i statuslinjen.
Endringer i Profil Høy og Profil Stille gjelder bare så lenge profilen ikke blir skiftet (ved å trykke
på profiltasten C). Endringer i Profil Personlig blir lagret permanent for denne profilen.
Den innstilte profilen blir beholdt også når håndsettet slås av og på igjen.
Lommelykt
Bruk telefonen din som lommelykt.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Slå lommelyktfunksjonen av eller på
Trykk på displaytasten Lommelykt (¢ s. 24).
Eller:
v ¤ É ¤ OK ¤ Lommelykt ¤ OK
Etter to minutter blir funksjonen slått av automatisk, eller trykk på displaytasten Av.
30
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/5/13
Kalender
Kalender
Du kan bli minnet på inntil 30 avtaler.
I kalenderen vises den aktuelle dag med hvit ramme. For
dager med avtaler vises tallen med farge. Ved valg av en
dag, vil den vises med farget ramme.
Lagre avtale i kalenderen
Forutsetning: Dato og klokkeslett er stilt inn (¢ s. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK
¤ p Velg ønsket dag. ¤ OK
Mai 2013
Ma Ti On To Fr
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Lø
04
11
18
25
Sø
05
12
19
26
Tilbake
OK
u Lagrede avtaler blir vist.
Med <Ny oppføring> ¤ OK åpnes et vindu for inntasting av en ny avtale.
u Hvis det ennå ikke er lagret noen avtaler, vil vinduet for inntasting av en ny avtale åpnes
umiddelbart.
Aktivering: r På / Av
Følgende opplysninger kan legges inn:
u Dato: Den valgte dagen er forhåndsinnstilt. For å endre, angi en ny dato.
u Tid: Klokkeslett (timer og minutter) for avtalen.
u Tekst: Avtalenavn (f.eks. Middag, Møte).
u Signal: r Velg melodi for påminningssignalet, eller deaktiver akustisk varsling.
¤ Lagre
Varsling av avtaler/årsdager
Årsdager hentes fra telefonboken, og vises som avtaler. En avtale/årsdag vises i standby, og
varsles i 60 sek. med den valgte ringemelodi.
Du kan slå av påminnelsesanropet:
¤ Trykk på Av for å kvittere for påminnelsesanropet og avslutte.
Hvis du er i en samtale, blir et påminnelsesanrop varslet én gang med en varseltone på
håndsettet.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Under påminnelsesanropet kan du endre ringelydstyrken permanent med tastene ø (høyere)
eller ÷ (lavere) på siden.
da en fi no sv
31
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/5/13
Kalender
Vise avtaler/årsdager som ikke er kvittert
Følgende avtaler og årsdager blir lagret i listen Tapte alarmer:
u Avtalen/årsdagen ble ikke kvittert.
u Avtalen/årsdagen ble varslet i løpet av en samtale.
u Håndsettet var slått av på tidspunktet for en avtale/årsdag.
De siste 10 oppføringene lagres. I displayet vises symbolet
nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.
og antall nye oppføringer. Den
Åpne listen: ¤ Meldingstast f ¤ q Tapte alarmer ¤ OK
Eller via menyen: v ¤ É ¤ OK ¤ q Tapte alarmer ¤ OK
¤ q evt. bla i listen
Opplysningene om avtalen/årsdagen blir vist. Du kan:
¤ Slette avtale/årsdag: Slett
Vise/endre/slette lagrede avtaler
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK ¤ p Velg ønsket dag. ¤ OK ¤ Avtalelisten blir vist.
¤ q Velg den ønskede avtalen.
¤ Vis: Vis innstillingene for avtalen. De kan evt. endres med Endre.
Eller:
Alt.: Endre innstillinger eller slette avtale.
- Endre oppføring ¤ OK
- Slett oppføring ¤ OK
- Aktiver/Deaktiver ¤ OK
- Slett alle avtaler ¤ OK ¤ Bekreft spørsmålet med Ja.
Alle avtaler på den valgte dagen blir slettet.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
32
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/5/13
Vekkerklokke
Vekkerklokke
Forutsetning: Dato og klokkeslett er stilt inn (¢ s. 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ Vekkerklokke¤ OK ¤ Aktivering: r På/
Av
¤ Endre innstillinger:
- Tid: Still inn time og minutt for vekketiden (Tidsinnstilling ¢ s. 9).
- Periode: r Daglig/Man-Fre
- Volum: r Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer eller
som Crescendo (økende lydstyrke).
- Melodi: Velg ringemelodi for vekkingen.
¤ Trykk på displaytasten Lagre.
Slik kan du stille inn og slå av eller på vekkerklokken:
Eksempel
Vekkerklokke
Aktivering:
<På
Tid:
12:00
Periode:
Man-Fre
>
x
Tilbake
Lagre
Når vekkingen er aktivert vises symbolet ¼ og vekketiden på skjermen i standby.
Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien i inntil 60 sekunder. Under
et anrop blir vekkingen bare varslet med en kort tone.
Mens vekkingen pågår, kan du endre lydstyrken permanent med tastene ø (høyere) eller
÷ (lavere) på siden.
Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)
Forutsetning: Vekking pågår.
¤ Slå av inntil neste vekking: Trykk på Av.
Eller:
Slumring:
Trykk på Slumre eller en hvilken som helst tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter
5 minutter.
Eller:
Ikke trykk på noe. Vekkingen blir avbrutt etter 60 sekunder, og gjentas etter 5 minutter.
Etter fjerde gangs gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.
¤
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Babyalarm
Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så
snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Babyalarm til et
eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.
Hvis babyalarm er slått på, blir innkommende anrop bare varslet på skjermen (uten ringetone).
Displaybelysningen reduseres til 50 %. Varseltonene er koblet ut. Alle tastene er sperret, med
unntak av displaytastene og trykk på midten av navigeringstasten.
Du kan svare på babyalarmen med funksjonen Toveissamtale. Med denne funksjonen kan du
slå håndsettes høyttaler av eller på.
Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men
funksjonen er fortsatt aktivert. Babyalarmen kan ikke deaktiveres ved å slå håndsettet av og på
igjen.
da en fi no sv
33
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / applications.fm / 6/5/13
Babyalarm
Viktig
Legg merke til følgende punkter:
u Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må
være vendt mot babyen.
u Når funksjonen er slått på reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt
settes i laderen.
u Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.
Etter at den er slått på, bør du absolutt prøve at at den fungerer:
u Test følsomheten.
u Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.
u Kontroller at nummeret til telefonsvareren er koblet ut.
Stille inn og slå babyalarm av/på
v ¤ É ¤ OK ¤ q Babyalarm ¤ OK
¤ Aktivering: r På/Av
¤ Stille inn babyalarm:
- Alarm på: r Intern (minst to håndsett er registreret)/
Ekstern
Hvis Intern er valgt:
¤ Håndsett;: Trykk på displaytasten Endre.
¤ q Velg håndsett. ¤ OK
Hvis Ekstern er valgt:
¤ Nummer: Tast inn nummeret direkte, eller velg det
fra telefonboken (trykk displaytast ö).
- Toveissamtale: r På/Av
- Alarmnivå: r Høyt/Lavt
¤ Lagre
Babyalarm aktivert
i
V
07:15
INT 1
Á
14 Okt
Babyalarm
0891234567
Av
Alt.
Når babyalarmen er aktivert, vil telefonnummeret som skal ringes opp vises på skjermen i
standby. Du kan slå av babyalarmen med displaytasten Av.
Avbryte babyalarm
Avbryte mens en babyalarm pågår: Trykk på a.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Deaktivere babyalarm utenfra
Forutsetninger: Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. Den oppringte telefonen
støtter tonesignalering.
¤ Besvar babyalarmanropet og trykk tastene 9 ;.
Anropet avsluttes. Babyalarmen er deaktivert, og håndsettet befinner seg i standby.
34
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / symbols.fm / 5/27/13
Skjermsymboler
Skjermsymboler
Symboler på statuslinjen
Følgende symboler vises i statuslinjen, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen
din:
Symbol
Betydning
Symbol
Signalstyrke (Ingen stråling av)
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
76 % – 100 %
51 % – 75 %
26 % – 50 %
1 % – 25 %
rød: ingen forbindelse til basen
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
{
y
y
y
Ingen stråling på:
hvit, hvis Maks. rekkevidde på;
grønn, hvis Maks. rekkevidde av
Profil Stille aktivert (ringetone er
slått av)
Ringetone "Beep" påslått
Tastelås
Menysymboler
Ë
}
hvit, hvis Maks.
rekkeviddepå;
grønn, hvis Maks.
rekkevidde av
{
SMS
Anropsliste
Telefonsvarer
da en fi no sv
Betydning
Batteriets ladetilstand:
hvit: over 66 % ladet
hvit: mellom 34 % og 66 % ladet
hvit: mellom 11 % og 33 % ladet
rød: under 11 % ladet
blinker rødt: Batteriet er nesten tomt
(ca. 5 minutters samtaletid igjen)
Batteriet lades
(aktuell ladetilstand):
xy
xy
x{
0 % - 10 %
11 % – 33 %
34 % - 66 %
x{
67 % - 100 %
Ç
Velg tjenester
É
Ï
Ekstrafunksjoner
Innstillinger
35
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / symbols.fm / 5/27/13
Skjermsymboler
Symboler for displaytastene
Disse symbolene viser den aktuelle funksjonen for displaytastene, alt etter betjeningssituasjon:
Symbol
Ò
Handling
Symbol
ö
Gjenta oppringing
Ñ
Ó
Slette tekst
Handling
Åpne telefonboken
Kopier nummer til telefonboken
Skjermsymboler for indikering av
z
ØÙÚ
Øá Ú
Etablering av
forbindelse
(utgående anrop)
Eksternt anrop
Påminnelse avtale
W
Forbindelse
opprettet
ØãÚ
Internt anrop
ØìÚ
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
36
Informasjon
Handling utført
(grønn)
·
Õ
ØðÚ
Ikke mulig å etablere
forbindelse /
forbindelse avbrutt
Påminnelse årsdag
Vekking
Andre skjermsymboler
Ð
X
(Sikkerhets-)
spørsmål
Û
Vent litt…
Handling mislyktes
(rød)
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / menutree.fm / 6/5/13
Menyoversikt
Menyoversikt
Åpne hovedmeny: Trykk v når telefonen er i standby.
Merk
Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land
eller hos alle operatører.
Ê
Anropsliste
Ì Telefonsvarer
Ç
É
Velg tjenester
(avhengig av basen)
(avhengig av basen)
Ekstrafunksjoner
Lommelykt
Kalender
Babyalarm
Direkteanrop
Ï
(avhengig av basen)
Tapte alarmer
Innstillinger
Dato/Tid
Lydinnstillinger
¢ s. 30
¢ s. 31
¢ s. 33
¢ s. 18
¢ s. 32
¢ s. 9
Bakgrunnsbelysning
¢ s. 19
¢ s. 21
¢ s. 23
¢ s. 22
¢ s. 22
¢ s. 20
¢ s. 20
¢ s. 21
Oppmelde håndsett
¢ s. 8
Volum håndsett
Øretelefon-profiler
Servicetoner
Vibrator
Ringetoner (h.set)
Display
Skjermsparer
Fargeskjema
Språk
Registrering
¢ s. 20
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
(øvrige undermenyer er avhengig av basen)
Telefoni
Auto. svar
Enkelt mottak
LED-anropssignal
Retningsnummer
¢ s. 21
¢ s. 18
¢ s. 21
¢ s. 20
(øvrige undermenyer er avhengig av basen)
System
Nullstill håndsett
¢ s. 25
(øvrige undermenyer er avhengig av basen)
da en fi no sv
37
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Kundeservice og assistanse
Kundeservice og assistanse
Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service
Registrer Gigaset-telefonen din rett etter du har kjøpt den:
www.gigaset.com/register
Den personlige kundekontoen din gir deg rask kontakt med våre kunderådgivere, tilgang til vårt diskusjonsforum på Internett og mye mer.
Besøk våre sider for kundetjeneste:
www.gigaset.com/service
Her finner du b.la.:
uSpørsmål og svar
uGratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
uKompatibilitetstester
Ta kontakt med vår servicemedarbeider:
Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
Vi vil gjerne hjelpe deg ...
... via e-post:
www.gigaset.com/contact
... på telefon:
For reperasjon, garanti eller reklamasjon:
Kundeservice Norge +47 2231 08455
(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde
egne priser.)
Ha kjøpskvitteringen klar.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er
tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på
selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller
bytte av produkt).
For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser
kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.
38
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Kundeservice og assistanse
Spørsmål og svar
Hvis du har spørsmål knyttet til bruk av telefonen, kan du få forslag til løsninger her
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Dessuten er det oppført fremgangsmåter for feilsøking i tabellen nedenfor.
Du er ikke sikker på om din enhet har en integrert telefonsvarer.
¥
¤
¤
Åpne telefonsvarermenyen: v
Ì
OK
Hvis undermenyen Aktivering finnes der, har din enhet en integrert telefonsvarer.
Skjermen viser ingenting.
1. Håndsettet er ikke slått på.
Trykk lenge på a.
¥
2. Batteriet er tomt.
Lad opp eller skift ut batteriet (
¥
¢ s. 5).
3. Taste-/skjermlås er på.
Trykk lenge på firkanttasten #.
¥
På skjermen blinker "Ingen base".
1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
Reduser avstanden mellom håndsett og base.
¥
2. Basen er ikke slått på.
Kontroller basens strømadapter.
¥
3. Rekkevidden til basen er redusert fordi Maks. rekkevidde er koblet ut.
Koble inn Maks. rekkevidde (
s. 25) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
¥
¢
På skjermen blinker "Registrer håndsett" eller "Plasser hånd- settet i basen".
Håndsettet er ikke registrert ennå, eller det ble avregistrert da et annet håndsett (mer enn seks DECTregistreringer) ble registrert.
Registrer håndsettet på nytt (
s. 8).
¥
¢
Innstillingene dine vil ikke følge med.
¥
¢ s. 30).
Sjekk at du har stilt inn Profil Personlig før du foretar noen endringer av enhetens innstillinger (
Håndsettet ringer ikke.
1. Ringetonen er slått av.
Slå på ringetonen (
¥
¢ s. 22).
2. Viderekobling er slått på.
Slå av viderekobling.
¥
3. Telefonen ringer ikke når anroper undertrykker sitt telefonnummer.
Slå på ringetoner for anonyme anrop (
s. 23).
¥
¢
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
4. Telefonen ringer ikke innenfor et bestemt tidsrom eller når bestemte numre ringer opp.
Kontroller tidsstyring for eksterne anrop (
s. 23).
¥
da en fi no sv
¢
39
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Kundeservice og assistanse
Samtalepartneren hører deg ikke.
Mikrofonen på håndsettet er slått av.
Koble inn mikrofonen igjen (
s. 19).
¥
¢
Nummeret til anroperen vises ikke.
1. Overføring av anropsnummer (CLI) er ikke aktivert hos anroperen.
Anroperen må aktivere overføring av anropsnummer (CLI) hos sin nettoperatør.
¥
2. Visning av anropsnummer (CLIP) støttes ikke av nettoperatøren, eller er ikke aktivert for deg.
Kontakt nettoperatøren og be om at overføring av anropsnummer (CLIP) blir aktivert.
¥
3. Telefonen er tilkoblet via en hussentral/ruter med integrert hussentral (gateway) som ikke videresender
all informasjon.
Tilbakestill anlegg: Trekk kort ut støpselet. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.
Kontroller innstillingene i telefonanlegget og aktiver evt. nummervisningen. Søk i
brukerveiledningen for anlegget etter begrep som CLIP, nummervisning, nummeroverføring,
anropsvisning el.l, eller spør produsenten av anlegget.
¥
¥
Du hører en feiltone ved inntasting.
Handlingen mislyktes / feil ved inntasting.
Gjenta prosedyren.
Se på skjermen og les eventuelt brukerveiledningen.
¥
Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvareren).
Hussentralen er innstilt med pulssignalering.
Koble om hussentralen til tonesignalering.
¥
Bruksområde
Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den
ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet.
Landsspesifikke krav er tatt høyde for.
Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre
relaterte bestemmelser som er befestet i direktiv 1999/5/EF.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
En kopi av samsvarserklæring er tilgjengelig på denne nettsiden:
www.gigaset.com/docs
40
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Kundeservice og assistanse
Garanti
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gyldighet
Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor
forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.
u Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon,
konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på
separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte
deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
u Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig.
Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten
til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
u Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
- Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
- Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
- Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
- Manipulering av programvaren
- Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske.
Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og
termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
- Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset
Communications.
u Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
u Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at
garantibetingelsene er oppfylt.
u Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
u Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
u Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere
apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
u Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.
Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i
noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon.
Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.
da en fi no sv
41
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Kundeservice og assistanse
Garantiperiode
u Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men
ikke mer enn 24 måneder.
u Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
u En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
u Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.
Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista,
Sverige.
Merk:
Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.
Ansvarsfraskrivelse
Skjermen på håndsettet ditt har en oppløsning på 128 x 160 piksler (billedpunkter). Hver piksel
består av tre underpiksler (rød, grønn, blå).
Det kan forekomme at en piksel styres feil eller at det forekommer et fargeavvik.
Dette er normalt og ingen grunn til en garantisak.
Se i følgende tabell for antall pikselfeil som kan forekomme uten at det blir en garantisak.
Beskrivelse
Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargelysende underpiksler
1
Mørke underpiksler
1
Totalt antall fargelysende og mørke underpiksler
1
Merk
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Spor etter bruk på skjermen og huset er utelukket fra garantien.
42
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Miljø
Miljø
Vår miljøprofil
Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape
en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og
omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers
livsgrunnlag. Vi påtar oss et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved
produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert, inkludert
produksjon, drift, bruk, service og avfallsbehandling.
Du finner også info på Internett under www.gigaset.com om miljøvennlige produkter og teknikker.
Miljøstyrinssystem
Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale
normene ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management
Service GmbH.
Deponering
Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte
apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte
produktet av.
Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.
Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.
Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å
forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for
gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.
da en fi no sv
43
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Vedlegg
Vedlegg
Rengjøring
Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må
ikke brukes.
Bruk aldri en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.
I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På
grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å
teste alle.
Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.
Kontakt med væske
!
Håndsettet er sprutsikkert.
Ved kontakt med væsker må du riste bort vann fra mikrofonåpningen og fjerne vannet fra håndsettet med en klut med gode sugeevne. Håndsettet er klart til bruk.
Hvis håndsettet kommer i kontakt med store mengder væske, går du frem som følger:
1 Kople strømforsyningen fra enheten.
2 Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.
3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
4 Tørk forsiktig av alle deler.
5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på
et tørt og varmt sted i minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
6 Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.
Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.
Tekniske data
Batterier
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Teknologi:
Spenning:
Kapasitet:
2 x AAA NiMH
1,2 V
800 mAh
Driftstider/ladetider for håndsettet
Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på
batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)
44
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / appendix.fm / 6/5/13
Vedlegg
Standby-tid (timer) *
310 *
160 **
Samtaletid (timer)
14
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) *
125 *
100 **
Ladetid i lader (timer)
7,5
*
**
Ingen stråling koblet ut, uten skjermbelysning i standby
Ingen stråling koblet inn, uten skjermbelysning i standby
Generelle tekniske data
DECT
DECT-standard
støttes
GAP-standard
støttes
Kanalantall
60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde
1880–1900 MHz
Duplekssignalering
Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls
100 Hz
Lengde på sendepuls
370 μs
Kanalmønster
1728 kHz
Bithastighet
1152 kbit/s
Modulering
GFSK
Talekoding
32 kbit/s
Sendeeffekt
10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde
inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Krav til omgivelsene ved bruk
+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Tegnsettabeller
Standardskrift
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Trykk flere ganger på den
aktuelle tasten.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
1) Mellomrom
2) Linjeskift
da en fi no sv
45
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
Index
A
Adressebok se telefonbok
Advarselstone se varseltoner
Akustikkprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anonyme anrop av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anrop
besvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Anropsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anropsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anropslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
slette oppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anropssvar
enkelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ansvarsfraskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Åpne
telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Årsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Årsdager
vis tapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Automatisk anropssvar . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Av/på-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Avsluttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 17
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
B
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Base
endre innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
sette opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Batteri
ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
sette inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Batterienes ladetilstand. . . . . . . . . . . . . . . . 35
Batterier
lade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Belysning, skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Beskyttelse mot anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Besvare
anrop automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Betjene
telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
46
D
Deponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Direkteanrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
tilordne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Eksterne anrop
tidsstyring av ringetone . . . . . . . . . . . . . 23
Endre
skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Endre innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Endre telefoninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . 20
Enkelt anropssvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
F
Fabrikkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fargevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Forespørsel
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fødselsdag se årsdag
G
Gå tilbake til
standby-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Generell
feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Index
H
I
Håndfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Håndfrivolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Håndsett
bruke flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
bruke som babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . 33
endre innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
fargevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
håndfrivolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
koble til laderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
menyspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
overføring av samtale . . . . . . . . . . . . . . . 26
skjermbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
slå av mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
slå på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
standby-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
stille inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
telefonrørvolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
varseltoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Håndsettets driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Innboks (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Innstilling av klokkeslett . . . . . . . . . . . . . 9, 37
Innstilling av menyspråk . . . . . . . . . . . . . . . 20
Innstillingsmuligheter
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Inntasting av tekst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Intern
telefonering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Intern forespørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Intern overføring av en ekstern samtale . . 26
Intern samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ventende samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
da en fi no sv
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Koble til hodetelefonsett . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konferanse
avslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kontakt for hodetelefonsett . . . . . . . . . . . . . 6
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kopiere
nummer til telefonboken . . . . . . . . . . . . 29
Korrigere feil inntasting . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korrigering av feilinntastinger . . . . . . . . . . 16
Kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kundeservice og Assistanse . . . . . . . . . . . . 38
47
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
L
N
Lader (håndsett)
koble til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lader for håndsett
plassere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ladetider for håndsettet . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lagre
nummer i telefonboken . . . . . . . . . . . . . 27
Lagringsplass i telefonboken . . . . . . . . . . . 28
Legg inn
avtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Liste
anropslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
mottatte anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SMS-innboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
tapte anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
utgående anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Listeoppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lommelyktfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lyd, se ringetone
Lydstyrke
håndfri/telefonrør håndsett . . . . . . . . . . 19
Navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Nødsamtale
ikke mulig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O
Optisk ringesignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 21
Overføre anrop
internt (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Overføre ekstern samtale
internt (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Overføre samtale
internt (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
P
Profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Profiltast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
M
Markerte tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Medisinsk utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Meldingslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Meldingstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Melodi
ringetone
for interne/eksterne anrop . . . . . . . 22
Meny
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mottaksstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
48
da en fi no sv
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
R
Redusere radioeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Redusere stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Registrere
håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Registrering (håndsett) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rekkefølge for oppføringene i
telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rekkefølge i telefonboken . . . . . . . . . . . . . 27
Rekkevidde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
redusere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rengjøring av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . 44
Repetisjonsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Retningsnummer
innstilling av eget retningsnummer . . . . 20
Ringe
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
med anropslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
med kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
med repetisjonslisten . . . . . . . . . . . . . . . 17
med telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ringeliste
slette oppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ringesignal, optisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ringetone
endre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
melodi for interne/eksterne anrop . . . . . 22
tidsstyring for eksterne anrop . . . . . . . . 23
Ringetoner ved anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
S
Samtale
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
overføre (sette over) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Se på melding i nettelefonsvareren . . . . . . 15
Sende
hele telefonboken til et håndsett . . . . . . 28
telefonbokoppføring til et håndsett. . . . 28
Sidetaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Signaltone se varseltoner
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
da en fi no sv
Skjerm
belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
endre skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
fargevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
slå på belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
stille inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skjermsparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skjermsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Slå av
babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ringetone for anonyme anrop . . . . . . . . 23
Slå av mikrofonen i håndsettet . . . . . . . . . 19
Slå av/på tastelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Slå håndsettets mikrofon av/på . . . . . . . . . 19
Slumring (vekkerklokke) . . . . . . . . . . . . . . . 33
Små/store bokstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SMS
innboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SMS-innboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Søke
i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spot-LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30
Spørsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Språk, skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Statuslinjen
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Stille inn dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 37
Stille ved anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Store/små bokstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Strømadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symbol
vekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Symboler
på displaytaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
vise nye meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
49
GigasetE630H / IM2 no / A31008-M2553-R201-1-SM19 / HSGSIX.fm / 5/27/13
Index
T
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta i bruk, håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tapt anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tapte Årsdager/avtaler . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tast
tilordne med funksjon
eller nummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tast 1 (hurtigvalg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Taste inn
nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Taste inn omlyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Taste inn spesialbokstaver. . . . . . . . . . . . . . 16
Taste inn spesialtegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Taster
av/på-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
avslutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 17
displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
firkanttast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
hurtigvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
meldingstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
navigeringstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
profiltast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ringetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
sidetaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tegnsettabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Telefon
stille inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
åpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
kopiere nummer fra tekst . . . . . . . . . . . . 29
lagre oppføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
sende oppføring/liste til håndsett . . . . . 28
sende til et håndsett . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Telefonere
besvare anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonrørprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonrørvolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonsvarerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tidsstyring
ringetone for eksterne anrop . . . . . . . . .
Tilbakestille
håndsett til fabrikkoppsett. . . . . . . . . . .
telefon til fabrikkoppsett . . . . . . . . . . . .
Tilbakestille til fabrikkinnstilling . . . . . . . .
Tilbakestille til leveringstilstand . . . . . . . . .
Tilordne nummertaster. . . . . . . . . . . . . . . .
Tilstand ved levering. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konferanse med tre parter
avslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
17
26
21
19
15
23
25
25
25
25
24
25
26
V
Varseltoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Væske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vekkerklokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Velge oppføring fra telefonboken . . . . . . . 28
Ventende samtale
ekstern under intern samtale . . . . . . . . . 26
intern under ekstern samtale . . . . . . . . . 26
Vibrasjonsalarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
VIP-ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vis
lagringsplass i telefonbok . . . . . . . . . . . 28
melding i nettelefonsvareren . . . . . . . . . 15
Vis tapte
avtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Visning av
avtaler/årsdager som er tapt . . . . . . . . . 32
Visning av ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Med enerett. Med rett til endring
50
da en fi no sv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising