Gigaset | E630H | User guide | Gigaset E630H Gebruikershandleiding

Gigaset E630H Gebruikershandleiding
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / Cover_front.fm / 5/28/13
E630 H
Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!
Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.
Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / Cover_front.fm / 5/28/13
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / overview.fm / 5/28/13
Overzicht handset
Overzicht handset
1
1 Spot-LED / optisch oproepsignaal 
pagina 30,
pagina 30)
(
2 Display in ruststand
3 Statusbalk (
pagina 35)
Symbolen geven de actuele instellingen en
de bedrijfstoestand van het toestel weer
pagina 14)
4 Toetsen aan de zijkant (
5 Displaytoetsen (
pagina 14)
6 Verbreektoets, aan/uit-toets
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
een menuniveau terug kort indrukken
terug naar de ruststand (lang indrukken);
handset in-/uitschakelen (in de ruststand
lang indrukken)
pagina 15)
7 Berichtentoets (
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten;
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
pagina 30)
8 Profieltoets (
9 Hekjetoets
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang
indrukken); wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers
pagina 6)
10 Aansluiting voor headset (
11 Microfoon
12 Stertoets
Bij bestaande verbinding: omschakelen
tussen impulskiezen/toonkiezen (kort
indrukken);
bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens
openen
13 Toets 1
Voicemail selecteren (lang indrukken)
14 R-toets
- Ruggespraak (flash)
- Kiespauze invoeren (lang indrukken)
15 Verbindingstoets / handsfree-toets
Weergegeven nummer kiezen;
gesprek beantwoorden; wisselen tussen
handmatig en handsfree bellen; 
nummerherhalingslijst openen (kort
indrukken) kiezen (lang indrukken);
pagina 13)
16 Navigatietoets/menutoets (
¢
¢
¢
¢
i
V
2
3
¢
07:15
INT 1
14 Okt
¢
4
Oproepen
¢
Zaklamp
5
16
15
14
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
13
12
¢
6
7
8
9
¢
11
10
de en fr it nl
1
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / HSGIVZ.fm / 5/28/13
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Toestel leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Standaardinstellingen van het toestel herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Meerdere handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Contacten (Telefoonboek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Akoestische profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zaklamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Menu-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / security.fm / 5/28/13
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de
inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie
“Technische gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of
schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden
vervangen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische
omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan
contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat
in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie
over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze
werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige
ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien
deze andere draadloze diensten kunnen storen.
Opmerkingen
u Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
u Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
de en fr it nl
3
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking controleren
u
u
u
u
u
u
u
u
een handset,
een lader met netadapter,
een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
een sluitschijfje voor het batterijklepje,
twee oplaadbare batterijen,
een draagclip,
een rubberen afdichting voor de headset-aansluiting,
een gebruiksaanwijzing.
Lader plaatsen
De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C
en +45 °C.
¤ Plaats het apparaat op een vlakke, niet-gladde ondergrond.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels
kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Opmerkingen
u Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en
plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
u Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
u Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot
300 meter. Het bereik is kleiner als Maximum bereik uitgeschakeld is.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Lader aansluiten
2
4
¤
¤
1
¤
¤
De platte stekker van de netadapter aansluiten 1 .
Netadapter in het stopcontact steken 2 .
Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:
Netadapter uit het stopcontact trekken.
Vergrendeling 3 indrukken en de stekker verwijderen 4 .
3
4
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Handset in gebruik nemen
Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen en klepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (¢ pagina 45). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot
gevolg hebben. De mantel van de batterijen/het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd
kunnen raken of de batterijen/het accupack zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen
er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.
¤
Let bij het aanbrengen van de batterijen op de
juiste richting (plaatsing +/- zie afbeelding).
2
¤
¤
¤
¤
Batterijklepje licht schuin houden en met de onderzijde eerst op de behuizing schuiven 1 .
Vervolgens het klepje dichtdrukken 2 tot het
vastklikt.
Sluitschijf zoals weergegeven (ca. 20° gedraaid)
plaatsen 3 . Let op de pijl.
3
1
4
Sluitschijf met de klok mee draaien tot aan de aanslag 4 . De sluitschijf is gesloten als de markeringen op de schijf en het klepje tegenover elkaar
staan 5 .
5
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
7
Als u het batterijvakje weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:
¤ Sluitschijf aan de rand tegen de klok in tot de aanslag draaien 6 (ca. 20°) en afnemen 7 .
¤ Met de vingernagel zijdelings in de uitsparing tussen behuizing en klepje drukken 8 en klepje afnemen 9 .
de en fr it nl
6
9
8
5
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Draagclip
Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.
u Bevestigen 
Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de
nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
u Verwijderen 
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif
uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de
clip en de behuizing en trek de clip naar boven.
Headset aansluiten
1
2
U kunt een headset met 2,5 mm stekker aansluiten
op de onderzijde van uw toestel 1 . Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com
Als u geen headset aansluit, plaats dan
het meegeleverde kapje op de headsetaansluiting 2 zodat het toestel
spatwaterdicht blijft.
Batterijen laden
Bij levering zijn de batterijen gedeeltelijk geladen. Laad de batterijen eerst volledig op voordat
u het toestel gaat gebruiken. (De batterijen zijn volledig geladen als het symbool niet meer op
het display wordt weergegeven.)
¤ Laat de handset 7,5 uur in de lader staan.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
7,5 h
Opmerkingen
u Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.
u De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
u Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.
6
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Displaytaal wijzigen
De displaytaal kunt u via het menu
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Taal ¤ OK ¤ q Taal selecteren ¤ Selectie
of als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt, als volgt wijzigen:
¤
L5
¤
Op de rechterkant van de navigatietoets
drukken.

Druk de toetsen L en 5 langzaam achter elkaar in.
Voorbeeld
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais

Het display voor de taalinstelling verschijnt. De
ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.


¤
Voorbeeld
±
Deutsch
Ø
English
±
Francais
±
Italiano
Espanol
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Back
x
±
Select
¤
Voorbeeld
Deutsch
English
Francais
¤
Op de onderkant van de navigatietoets s
drukken... 









... tot in het display de gewenste taal wordt
weergegeven, bijvoorbeeld Frans.


Druk op de rechter toets direct onder het
display om de taal te selecteren.
±
Ø
±
Ø
±
De instelling wordt weergegeven met ³.
Lang op de verbreektoets a drukken om terug te keren naar de ruststand.
de en fr it nl
7
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Handset aanmelden
De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation. Het
aanmelden van de handset moet u zowel op het basisstation
als op de handset inleiden. Beide procedures moeten binnen
60 sec. worden ingeleid.
¤ Op het basisstation: aanmeld-/paging-toets lang
(ten minste 3 sec.) indrukken.
¤ Op de handset op displaytoets Aanmeld. drukken. 
Of:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Aanmelden ¤ OK ¤ Handset
aanmelden ¤ OK
Op het display wordt Zoeken naar basisstation in aanmeldmode weergegeven. De verbinding met het basisstation
wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen. 
¤ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering:0000) ¤ OK.
Aanmelden
Ð
Handset
aanmelden
Aanmeld.
Displayweergave tijdens het aanmelden: Handset wordt aangemeld 
Displayweergave nadat de handset is aangemeld: Handset aangemeld
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Hoe u uw handset bij meerdere basisstations aanmeldt en hoe u uw handset afmeldt, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.
8
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Datum en tijd instellen
Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.
¤ Druk op de toets onder de displaymelding Tijd
om het invoerveld te openen.
Oproepen
Tijd
(Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd,
opent u het invoerveld via het menu:
v ¤ Ϥ OK ¤ Datum en tijd ¤ OK)
Datum en tijd
Datum:
15.01.2013
Tijd:
00:00
Terug
Opslaan
In het display wordt het submenu Datum en
tijd weergegeven.
¤ In het display wordt de cursor knipperend
weergegeven.
Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers
via de toetsen in bijvoorbeeld
4
Q2Q
3
voor de datum 14-10-2013.
Als u de cursorpositie wilt wijzigen,
bijvoorbeeld. om een invoer te corrigeren,
druk dan rechts of links op de navigatietoets.
Datum en tijd
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Datum:
14.10.2013
Tijd:
07:15
Terug
de en fr it nl
¤
¤
Opslaan
¤
Druk beneden op de navigatietoets om naar
het invoerveld voor de tijd te springen.

Voer de uren en minuten met de toetsen in
(4 tekens), bijvoorbeeld QM
5
voor 07:15uur.
Wijzig zo nodig de cursorpositie met de
navigatietoets.

Druk op de toets onder de displaymelding
Opslaan om uw invoer te bevestigen.
9
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Datum en tijd
‰
Op het display wordt Opgeslagen weergegeven.
U hoort een bevestigingssignaal.
Opgeslagen
i
V
07:15
INT 1
U keert automatisch terug naar de ruststand.
14 Okt
Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Oproepen
10
Zaklamp
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Toestel in gebruik nemen
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen
Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.
Oproepsignalen instellen
U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, (¢ pagina 22) wekoproep
(¢ pagina 32) en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen (¢ pagina 27).
Bescherming tegen ongewenste oproepen
Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen of gebruik de tijdschakeling (¢ pagina 23).
Pas uw toestel aan uw omgeving aan
U kunt 3 akoestische profielen gebruiken om uw toestel aan luide of zachte omgevingen aan
te passen (¢ pagina 30).
Aanwezige Gigaset-handsets aanmelden en Contacten overnemen
Gebruik al aanwezige handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren.
Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset
(¢ pagina 28).
ECO DECT-Instellingen invoeren
Reduceer het DECT-signaal van uw toestel (¢ pagina 25).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen
van problemen (¢ pagina 39) of neem contact op met de Klantenservice (¢ pagina 38).
de en fr it nl
11
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / starting.fm / 5/28/13
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing
Weergave van de bedieningsstappen in de
gebruiksaanwijzing
De toetsen van uw Gigaset-handset worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:
c/v/a
Q tot O
*/#
f/S/C
Verbindingstoets/ menutoets / verbreektoets
Cijfer-/lettertoetsen
Stertoets / hekjetoets
Berichtentoets / R-toets / Profieltoets
Overzicht van symbolen op het display (¢ pagina 35).
Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Autom. aanname ¤ Wijzigen (³ = aan)
Weergave in de gebruiksaanwijzing:
U doet het volgende:
v: In de ruststandrechterkant van de navigatietoets indrukken om het hoofdmenu te openen.
¤ Ï Met de navigatietoets pnaar het symbool Ï bladeren.
¤ OK: Displaytoets OK of centraal op de navigatietoets w drukken, het submenu Instellingen
wordt geopend.
¤ q Telefonie: met de navigatietoets q naar de vermelding Telefonie bladeren.
¤ OK: displaytoets OK of centraal op de navigatietoets w drukken, het submenu Telefonie
wordt geopend.
¤ Autom. aanname: de functie voor het inschakelen/uitschakelen voor het automatisch
beantwoorden van oproepen is geselecteerd.
¤ Wijzigen (³ = aan): displaytoets Wijzigen of centraal op de navigatietoets w drukken, de
functie wordt afwisselend in- en uitgeschakeld (³ = ingeschakeld, ´ = uitgeschakeld).
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤
12
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / operating.fm / 5/28/13
Toestel leren kennen
Toestel leren kennen
Handset in-/uitschakelen
¤ Druk in de ruststand lang op de verbreektoets a, om de handset in of uit te schakelen.
Toetsblokkering in-/uitschakelen
De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als
u bij ingeschakelde blokkering een toets indrukt, verschijnt er een melding.
¤ Toets # lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.
Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch
uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering
weer ingeschakeld.
Navigatietoets
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder,
rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld v betekent dat u rechts op de navigatietoets moet
drukken.
Met de navigatietoets bladert u binnen de menu’s en de invoervelden. In de
ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft zij bovendien de volgende functies:
In de ruststand van de handset
s
v of w
u
Contacten openen.
Hoofdmenu openen
Lijst met handsets openen.
Tijdens een extern gesprek
s
Contacten openen.
t
Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.
u
Interne ruggespraak starten.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets
Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.
u In de ruststand opent u het hoofdmenu.
u In submenu’s, selectie- en invoervelden neemt de toets de functie van de displaytoetsen
OK, Ja, Opslaan, Selectie of Wijzigen over.
Let op
In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de
bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook het midden van de navigatietoets indrukken.
de en fr it nl
13
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / operating.fm / 5/28/13
Toestel leren kennen
Paginatoetsen
ø/÷
Toetsen aan de rechterzijde van de handset indrukken om afhankelijk van de situatie het volume voor de hoorn, oproepsignaal, handsfree-functie, wekker, signaleren van afspraken en de headset in te stellen.
Displaytoetsen
Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze
programmering wijzigen (¢ pagina 24).
De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. 
Voorbeeld
Terug
Opslaan
Actuele functies van de displaytoetsen
Displaytoetsen
Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:
Opties
Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK
Selectie bevestigen.
Terug
Één menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan
Invoer opslaan.
Overzicht van symbolen op de displaytoetsen (¢ pagina 36).
Menunavigatie
De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. Menu-overzicht ¢ pagina 37.
Hoofdmenu (hoogste menuniveau)
¤
Druk op de navigatietoets rechts v in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te
openen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam
verschijnt in de kopregel van het display.
Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:
¤ Navigeer met de navigatietoets p naar de gewenste functie en druk op de displaytoets OK.
Terug naar de ruststand: displaytoets Terug of de verbreektoets a kort indrukken.
Voorbeeld
Instellingen
Ë
Ê
É
Ï
Ì
Terug
14
Ç
OK
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / operating.fm / 5/28/13
Toestel leren kennen
Submenu’s
De functies van de submenu’s worden in een lijst weergegeven.
Voorbeeld
Instellingen
Een functie starten:
¤ Met de navigatietoets q naar de functie bladeren en OK
indrukken.
Datum en tijd
Terug naar het vorige menuniveau: Displaytoets Terug of de
verbreektoets a kort indrukken.
Display
Terugkeren naar de ruststand
Aanmelden
Uit een willekeurig menu:
¤ Verbreektoets a lang indrukken.
Terug
Geluidsinstellingen
Taal
x
OK
Of:
¤
Als u geen toets indrukt: na ongeveer 2 minuten schakelt het display automatisch over naar
de ruststand.
Berichtenlijsten
Ontvangen berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten.
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in een
lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets . Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten
worden in het rustdisplay weergegeven.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Nieuwe berichten aanwezig:
u à op het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation)/voicemail
u ™ in de lijst met gemiste oproepen
u î in de SMS-lijst (afhankelijk van het basisstation)
in de lijst met gemiste afspraken
u
Voorbeeld
i
V
07:15
INT 1
14 Okt
Ã
™
02
10
Oproepen
08
Zaklamp
U roept de berichtenlijsten op door het indrukken van de
berichtentoets f. U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:
u Antwoordapp.: antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)
u Voicemails: de voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
u SMS: SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)
u Oproepen: lijst met gemiste oproepen (zie “Oproeplijst“ ¢ pagina 29)
u Herinneringen: lijst met gemiste afspraken
Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in
de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.
Lijst openen: q Gewenste lijst selecteren. ¤ OK
Uitzondering: als u de voicemail selecteert, wordt het nummer van de voicemail gebeld. Op het
display wordt geen lijst geopend.
de en fr it nl
15
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / operating.fm / 5/28/13
Toestel leren kennen
Nummers en tekst invoeren
Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld Voornaam en Achternaam van een
contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u door bladeren met de
navigatietoets q inschakelen. Een veld is ingeschakeld als
het een knipperende cursor bevat.
Onjuiste invoer corrigeren
u Teken voor de cursor wissen: kort op de displaytoets Ñ
drukken.
u Woorden voor de cursor wissen: lang op de displaytoets
Ñ drukken.
Nieuwe invoer
Voornaam:
I
Achternaam:
Thuis:
Û
x
Abc
Opslaan
Tekst invoeren
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
u Letters/tekens: aan elke toets tussen Q en O zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel links onder in het
display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren
kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.
u Cursor verplaatsen: de letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de navigatietoets r te drukken, in velden met meerdere regels ook
op q.
u Kleine letters, hoofdletters en cijfers: druk op de hekjetoets # om voor de volgende letter te wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. 
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een
spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
u Speciale tekens: druk op de stertoets * om de tabel met speciale tekens te openen. Blader
met de navigatietoets naar het gewenste teken en druk op de displaytoets Invoegen om dit
in te voeren.
u Speciale letters: trema’s of andere gemarkeerde/diakritische tekens voert u in door de
betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets
¢ pagina 47.
16
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / telefony.fm / 5/28/13
Telefoneren
Telefoneren
Extern bellen
¤ Nummer invoeren, verbindingstoetsc kort indrukken.
Of:
¤
Verbindingstoets c lang indrukken, het nummer invoeren.
Met de verbreektoets a kunt u het kiezen annuleren.
Met nummerherhalingslijst kiezen
In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren
(¢ pagina 15).
¤ Kort verbindingstoets c indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.
¤ q Vermelding selecteren. ¤ Verbindingstoets c indrukken. Het nummer wordt gekozen.
Bij weergave van een naam het bijbehorende nummer laten weergeven: displaytoets Weergvn
drukken.
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren:
¤ Nummerherhalingslijst openen. ¤ q Vermelding selecteren. ¤ Opties
U kunt de volgende functies selecteren:
u Naar Contacten ¤ OK
Vermelding in Contacten (¢ pagina 27) overnemen.
u Nummer weergeven ¤ OK
Nummer overnemen in het display en wijzigen of aanvullen, vervolgens met c kiezen of
met Ó als nieuwe contactpersoon opslaan in Contacten.
u Wis vermelding ¤ OK
Geselecteerde vermelding wissen.
u Alles wissen ¤ OK
Alle vermeldingen wissen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Telefoneren vanuit de oproeplijst
v ¤ Ê ¤ OK ¤ q Lijst selecteren. ¤ OK
¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ c 
¤ Het nummer wordt gekozen.
Opmerkingen
u U kunt de oproeplijst ook via de displaytoets
Oproepen oproepen. Hiervoor programmeert u
een displaytoets met de bijbehorende functie
(¢ pagina 24).
u De lijst Gemiste oproepen kunt u ook openen met
de berichtentoets f.
de en fr it nl
Voorbeeld
Alle oproepen
™ äJames Foster
Vandaag, 18:30
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Weergvn
Opties
17
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / telefony.fm / 5/28/13
Telefoneren
Contacten kiezen
s ¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ c 
¤ Als er meerdere nummers zijn ingevoerd: met r nummer selecteren en opnieuw de
verbindingstoets c of OK indrukken. 
¤ Het nummer wordt gekozen.
Snelkiezen
U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een willekeurige toets een bepaald
nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat
zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.
v ¤ É ¤ OK ¤ q Snelkiezen ¤ OK
¤ Inschakelen: r Aan / Uit
¤ Oproep naar: nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen.
¤ Opslaan
In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets a
om het kiezen af te breken.
Snelkiezen beëindigen: 
¤ Displaytoets Uit indrukken. ¤ Toets # lang indrukken.
of:
¤ Toets # lang indrukken.
Oproep beantwoorden
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Op c drukken.
¤ Als Autom. aanname ingeschakeld is, de (¢ pagina 21)handset uit de lader nemen.
Oproep eenvoudig beantwoorden in-/uitschakelen
U kunt een oproep niet alleen met de verbindingstoets c maar ook met de toetsen Q... O,
* en # beantwoorden.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ q Eenv. beantw. ¤ Wijzigen (³ = ingeschakeld)
Let op: wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk (¢ pagina 30) permanent opgeslagen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Handsfree-telefoneren
Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.
¤ Op c drukken.
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
Toets c tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.
¤
18
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / telefony.fm / 5/28/13
Telefoneren
Gespreksvolume wijzigen
u Instellen via het menu:
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ Gespreksvolume ¤ OK
¤ Handset: r volume in 5 niveaus voor handset en headset instellen.
¤ Handsfree: r volume in 5 niveaus instellen.
¤ Opslaan
u Instellen tijdens een gesprek voor de actuele mode (handsfree, handset, headset):
¤ Toetsen aan de zijkant ø/÷ (¢ pagina 1) of Navigatietoets t ¤ r indrukken. 
¤ De instelling wordt na ongeveer 2 seconden automatisch opgeslagen of NA het indrukken
van de Opslaan toets. Het display schakelt weer over naar de vorige weergave.
Let op
Wijzigingen worden alleen in de Profiel persoonlijk (¢ pagina 30) permanent opgeslagen.
Microfoon in-/uitschakelen
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer
horen.
¤ Om de microfoon in of uit te schakelen op v drukken.
de en fr it nl
19
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / settings.fm / 5/28/13
Toestel instellen
Toestel instellen
De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk
wijzigen.
U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina Instellingen.
Displaytaal wijzigen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Taal ¤ OK ¤ q Taal selecteren ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Eigen land- en regiocode instellen
Voor de overdracht van telefoonnummers (bijvoorbeeld in
vCards) dient uw voorkiesnummer (land- en regionummer) in
het toestel te zijn opgeslagen. Enkele van deze nummers zijn
al voorgeprogrammeerd. Let op de indeling in prefix en de rest
van de regiocode.
v ¤ Ϥ OK ¤ q Telefonie ¤ OK
¤ q Regionummers ¤ OK ¤ p Naar het invoerveld
bladeren, eventueel met Ñ cijfer wissen ¤ Cijfers invoeren
¤ Opslaan


Voorbeeld
Regionummers
Landcode:
00 - 31
Regionummer:
0 - [8
]
Û
Opslaan
Display van de handset instellen
Screensaver instellen
U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op a drukken.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK 
¤ Screensaver (μ = ingeschakeld) ¤ Wijzigen
¤ Inschakelen: r Aan / Uit
¤ Keuze:
r Digitale klok / Analoge klok / [afbeeldingen]
of:
¤ Weergvn (screensaver weergeven) 
¤ q Screensaver selecteren ¤ OK
¤ Opslaan
20
Voorbeeld
Screensaver
Inschakelen
<Aan
Keuze:
Analoge klok
Terug
>
Opslaan
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / settings.fm / 5/28/13
Toestel instellen
Kleurenschema instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Kleurschema’s ¤ OK 
¤ q Kleuren 1 / Kleuren 2 ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.
Displayverlichting instellen
De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt
genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte cijfertoetsen worden voor voorbereid
kiezen in het display weergegeven.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Display ¤ OK ¤ q Verlichting ¤ OK
U kunt de displayverlichting ook gericht voor de ruststand in- of uitschakelen:
In lader: r Aan / Uit
Uit lader: r Aan / Uit
¤ Opslaan
Let op
Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden
verkort.
Optisch oproepsignaal in-/uitschakelen
U kunt inkomende oproepen ook optisch laten signaleren, bijvoorbeeld in een luidruchtige
omgeving.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ q LED oproep sign.
¤ Wijzigen (³ = ingeschakeld)
Let op: Wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk (¢ pagina 30) permanent opgeslagen.
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep
aan zodra u hem uit de lader neemt.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Telefonie ¤ OK ¤ Autom. aanname ¤ Wijzigen (³ = aan)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Onafhankelijk van de instelling Autom. aanname wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: c tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.
Handsetprofiel instellen
U kunt diverse profielen voor de handset instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingssituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Handset-profielen ¤ OK
¤ q Profiel selecteren ¤ Selectie (Ø = geselecteerd)
Handset-profielen: Hoog en Laag. De standaardinstelling is Laag.
de en fr it nl
21
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / settings.fm / 5/28/13
Toestel instellen
Ringtones van de handset instellen
Volume van het belsignaal instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK
¤ q Ringtones Handset ¤ OK ¤ Weksignaal volume
¤ OK
¤ Voor int. oproepen en herinneringen:
r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor interne
oproepen en verjaardagen instellen.
¤ Externe oproepen:
r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor externe
oproepen instellen.
¤ Opslaan
Voorbeeld
Weksignaal volume
Voor int. oproepen
en herinneringen:
<
‡
Externe oproepen:
ˆ
Terug
>
Opslaan
Tijdens de weergave van het oproepsignaal kunt u het volume
met de toetsen aan de zijkant permanent ø (harder) of ÷ (zachter) instellen.
Let op: wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk (¢ pagina 30) permanent opgeslagen.
Ringtone instellen
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Ringtones Handset ¤ OK
¤ q Ringtones ¤ OK
¤ Interne oproepen: r Oproepsignaal/ringtone voor interne oproepen en verjaardagen
instellen.
¤ Externe oproepen: r Oproepsignaal/ringtone voor externe oproepen instellen.
¤ Opslaan
Oproepsignaal in-/uitschakelen
Oproepsignaal permanent uitschakelen: met de profieltoets C het Profiel zacht instellen
(¢ pagina 30). In de statusregel verschijnt ó.
Oproepsignaal permanent inschakelen: met de profieltoets C het Profiel luid of Profiel persoonlijk instellen (¢ pagina 30).
Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen: Stil of a indrukken.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Trilstand
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Trilalarm
¤ Wijzigen (³ = ingeschakeld)
Let op: wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk (¢ pagina 30) permanent opgeslaInkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.
gen. Deze instelling wordt overgenomen in de Profiel zacht.
22
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / settings.fm / 5/28/13
Toestel instellen
Attentiesignalen in-/uitschakelen
De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en
situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in-/ uitschakelen.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Attentietonen ¤ OK
¤ Toetssignaal: r Aan / Uit 
Toon bij het indrukken van een toets.
¤ Bevestiging: r Aan / Uit 
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
¤ Batterij: r Aan / Uit
Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60
seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon
voor een lage batterijlading niet weergegeven.
¤ Opslaan
Let op: wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk (¢ pagina 30) permanent opgeslagen.
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Tijdschakeling voor externe oproepen
U kunt een tijdsperiode invoeren waarbinnen uw toestel
niet moet overgaan.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK
¤ q Ringtones Handset ¤ OK ¤ q Tijdschakeling ¤ OK
¤ Voor externe opr.: r Aan / Uit
Indien ingeschakeld:
¤ Niet bellen vanaf: begin van de tijdsperiode instellen.
¤ Niet bellen tot: einde van de tijdsperiode invoeren.
¤ Opslaan
Voorbeeld
Tijdschakeling
Voor externe opr.:
Aan
Niet bellen vanaf:
22:00
Niet bellen tot:
07:00
Terug
Opslaan
Let op
Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze periode over.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Geen signalering van anonieme oproepen
U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave actief
onderdrukt) niet gesignaleerd worden. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. De
instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instelling invoert.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Geluidsinstellingen ¤ OK ¤ q Ringtones Handset ¤ OK
¤ q Anonieme opr uit ¤ Wijzigen (³ = functie ingeschakeld)
de en fr it nl
23
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / settings.fm / 5/28/13
Toestel instellen
Snelle toegang tot nummers en functies
De cijfertoetsen Q en 2 t/m O kunt u elk programmeren met een nummer uit Contacten.
Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt
deze programmering wijzigen (¢ pagina 24).
U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.
Cijfertoetsen programmeren
Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.
¤ Cijfertoets lang indrukken. 
Of:
Cijfertoets kort indrukken. ¤ Displaytoets Snelkiezn indrukken.
¤ Contacten wordt geopend. ¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ OK
De contactpersoon is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.
Let op
Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft
dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.
Nummer kiezen/programmering wijzigen
Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.
In de ruststand van de handset
¤ Cijfertoets lang indrukken: het nummer wordt direct gekozen.
Of:
¤
Cijfertoets kort indrukken: linker displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort)
indrukken om het nummer te kiezen. 
Of: 
Displaytoets Wijzigen indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of 
Displaytoets Wissen indrukken om de programmering te wissen.
Displaytoetsen programmeren
¤
In de ruststand de linker of rechter displaytoets lang indrukken. ¤ De lijst met mogelijke
toetsprogrammeringen verschijnt. ¤ q Vermelding selecteren ¤ OK
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Selecteer een van de volgende functies:
Babyfoon
Wekker
Kalender
Snelkiezen
Nummerherhaling
Ruimtebewaking (babyfoon) instellen en inschakelen (¢ pagina 33).
Wekker instellen en inschakelen (¢ pagina 32).
Kalender oproepen (¢ pagina 31).
Snelkiezen instellen (¢ pagina 18).
Nummerherhalingslijst weergeven (¢ pagina 17).
Zaklamp:
Spot-LED (zaklampfunctie) in-/uitschakelen (¢ pagina 30).
Meer functies...
U kunt ook overige functies selecteren:
Oproeplijsten
Oproeplijst weergeven (¢ pagina 29).
SMS
SMS-menu oproepen (afhankelijk van basisstation).
24
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / settings.fm / 5/28/13
Standaardinstellingen van het toestel herstellen
Standaardinstellingen van het toestel herstellen
U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van de handset terugzetten op de standaardinstellingen.
Een reset geldt niet voor:
u Datum en tijd,
u De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
u Vermeldingen in de kalender en Contacten,
u Nummerherhalingslijst.
Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (Herstel handset) worden de
audio- en displayinstelllingen gewist.
v ¤ Ï ¤ OK ¤ q Systeem ¤ OK ¤ q Herstel handset ¤ OK ¤ Veiligheidsvraag met
Ja beantwoorden
Standaardinstellingen van de handset herstellen
ECO DECT
ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.
Reduceren van het DECT-signaal (afhankelijk van basisstation)
Reduceren van het DECT-signaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.
Het DECT-signaal van uw telefoon wordt automatisch gereduceerd, afhankelijk van de afstand
van de handset tot het basisstation.
U kunt het DECT-signaal van uw handset en basisstation nog verder reduceren door de functies
u Maximum bereik uitschakelen,
u DECT uit inschakelen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.
de en fr it nl
25
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / Register-HS.fm / 5/28/13
Meerdere handsets
Meerdere handsets
Intern telefoneren
Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation,
zijn gratis.
u (kort indrukken) ¤ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met <
gemarkeerd. ¤ q Eventueel handset of Aan allen (groepsoproep) uit de lijst selecteren. ¤ c
Lang indrukken van u start onmiddellijk een oproep naar alle aangemelde handsets.
Interne ruggespraak / intern doorverbinden
U telefoneert met een externe gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een
internedeelnemer of ruggespraak met hem houden.
u ¤ De lijst met handsets wordt geopend. ¤ Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of Aan allen selecteren. ¤ c of OK
Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern
gesprek: ¤ Opties ¤ q Einde gesprek ¤ OK
Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:
U wacht tot de opgebelde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op: 
Verbreektoets a indrukken.
¤
Of:
¤
U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: verbreektoets a indrukken.
Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met Einde.
Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen
U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.
¤ Wisselgesprek: u kunt met q tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
¤ Conferentie tot stand brengen: op Confer. drukken. 
Conferentie beëindigen: op EindConf. drukken. U bent weer verbonden met de externe
gesprekspartner. u kunt weer met q tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets a in te drukken.
Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen
Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het
display.
¤ Oproep weigeren: ¤ Displaytoets Afwijzen indrukken.
¤ Oproep beantwoorden: ¤ Displaytoets Opnemen indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. 
Actueel gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand: 
¤ Opties ¤ q Einde gesprek ¤ OK.
26
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / directory.fm / 5/28/13
Contacten (Telefoonboek)
Contacten (Telefoonboek)
Voor een contactpersoon slaat u de voor- en achternaam, max. drie nummers, verjaardag met
signalering en ringtone op.
Contacten (met max. 200 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan.
U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen
(¢ pagina 28).
Lengte van contactpersonen
3 nummers:
Voornaam en achternaam:
elk max. 32 cijfers
elk max. 16 tekens
Contactpersonen beheren
Contacten openen
Druk in de ruststand op de toets s of op de displaytoets ö (afhankelijk van de situatie).
Nieuw contactpersoon aanmaken
¤
¤
¤
Contacten openen. ¤ q <Nieuwe invoer> ¤ OK
Wisselen tussen de invoervelden met q en de
gewenste gegevens invoeren voor de contactpersoon
(naam, nummers, verjaardag, ringtone). 
Blader eventueel naar beneden om overige componenten
weer te geven.
Displaytoets Opslaan drukken.
Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste
één telefoonnummer in te voeren. Als u een ringtone heeft
toegewezen aan de beller, wordt de contactpersoon in
Contacten aangevuld met het symbool Æ.
Voorbeeld
Nieuwe invoer
Voornaam:
Robert
Achternaam:
I
Thuis:
Û
x
Abc
Opslaan
Contactpersoon weergeven/wijzigen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. 
¤ Weergvn ¤ Alle componenten van de contactpersoon weergeven. ¤ Wijzigen
Of:
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¤ Opties ¤ q Contactp. bewerken ¤ OK
Contactpersoon wissen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. ¤ Opties ¤ q Wis vermelding ¤ OK
Alle contactpersonen wissen:
¤ Contacten openen. ¤ Opties ¤ q Lijst wissen ¤ OK
Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren
U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.
¤ Contacten openen. ¤ Opties ¤ Op Op achternaam of Op voornaam drukken.
de en fr it nl
27
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / directory.fm / 5/28/13
Contacten (Telefoonboek)
Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld.
Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort
sortering u instelt.
De volgorde van contactpersonen is als volgt:
Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.
Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven
¤ Contacten openen. ¤ Opties ¤ q Geheugenruimte ¤ OK
Telefoonboekvermelding selecteren, in Contacten zoeken
¤ Contacten openen.
¤ Naar de gewenste naam bladeren met q. Door lang op q te drukken, bladert u continu
naar boven of naar beneden door Contacten.
Of:
¤
De beginletter (max. 8 letters) invoeren via de toetsen. De weergave springt naar de eerste
naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam met q.
Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen
Voorwaarden:
u De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
u De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.
U kunt alle contactpersonen, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Opmerkingen
u Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
u Contactfoto’s en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum
verstuurd.
u Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe
contactpersoon aangemaakt.
Als er al een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.
u Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
u Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Afzonderlijke contactpersonen versturen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. ¤ Opties 
¤ q Contactp. versturen ¤ OK¤ q Naar intern ¤ OK ¤ q Ontvangende handset selecteren. ¤ OK
28
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / directory.fm / 5/28/13
Oproeplijst
Alle contactpersonen versturen
¤ Contacten openen. ¤ q Gewenste contactpersoon selecteren. ¤ Opties 
¤ q Alle contacten verst ¤ OK¤ q Naar intern ¤ OK ¤ q Ontvangende handset selecteren. ¤ OK
Weergegeven nummer overnemen in Contacten
¤ Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd. 
¤ Displaytoets Ó indrukken of Opties ¤ q Naar Contacten. ¤ OK
- ¤ <Nieuwe invoer> ¤ OK ¤ r Nummertype selecteren. ¤ OK 
¤ Contactpersoon aanvullen. ¤ OK
¤
Of:
- ¤ q Contactpersoon selecteren. ¤ OK ¤ r Nummertype selecteren. ¤ OK 
¤ Nummer wordt ingevoerd of bestaande nummer overschreven (vraag met Ja/Nee
beantwoorden).
Opslaan
Oproeplijst
Uw toestel slaat oproepen in verschillende lijsten op. Lijsten openen:
u Lijst met gemiste oproepen: berichtentoets f ¤ q Oproepen: ¤ OK
u Lijstoverzicht: v ¤ ʤ OK ¤ q Lijst selecteren. ¤ OK
In de oproeplijst worden de laatste 20 nummers weergegeven.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Lijstvermelding
De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen
weergegeven:
u De lijstsoort (in de kopregel)
u Symbool voor het type vermelding:
™ (Gemiste oproepen), › (Beantwoorde opr.),
š (Uitgaande oproepen)
u Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is
opgeslagen, wordt in plaats hiervan de naam en nummertype ä Thuis, k Werk, l Mobiel) weergegeven. Bij
gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal
oproepen van dit nummer.
u Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
Voorbeeld
Alle oproepen
™ äJames Foster
Vandaag, 18:35
™ 01712233445566
11.06.13, 18:30
š 0168123477945
10.06.13, 17:13
Weergvn
Opties
¤ q Vermelding selecteren. ¤ Opties
¤ Weergvn: alle beschikbare informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij de weergave van
een naam het bijbehorende nummer.
¤ Opties: u kunt de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (¢ pagina 29).
Beller terugbellen uit de oproeplijst: 
¤ q Vermelding selecteren. ¤ Verbindingstoets c indrukken.
de en fr it nl
29
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / applications.fm / 5/28/13
Akoestische profielen
Akoestische profielen
Met toets C roept u 3 verschillende akoestische profielen op waarmee u uw handset aan uw
omgeving kunt aanpassen. Bij het indrukken van de toets wordt het profiel direct zonder vraag
om bevestiging gewijzigd. Bij levering is het Profiel persoonlijk ingesteld.
C ¤ Profiel luid ¤ C ¤ Profiel zacht ¤ C ¤ Profiel persoonlijk
De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:
Instellingen bij levering
Trilstand (¢ pagina 22)
Oproepsignaal (¢ pagina 22)
Volume van het oproepsignaal
(¢ pagina 22)
Profiel luid
Aan
Intern
Extern
Handset
Handsfree-telefoneren
Spot-LED bij oproep (¢ pagina 21)
Oproep eenvoudig beantwoorden (¢ pagina 18)
Attentiesignalen(¢ pagina 23) Toetssignaal
Bevestigingssignaal
Batterijsignaal
Handset-volume (¢ pagina 19)
Aan
5
Profiel
Profiel
persoonlijk
zacht
zoals
Uit
Profiel
persoonlijk
Uit
Aan
Uit
3
5
5
5
Uit
3
3
3
3
3
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Bij het omschakelen in het Profiel zacht kunt u door het indrukken van de displaytoets Piep een
attentiesignaal inschakelen. In de statusregel verschijnt ñ.
Wijzigingen in het Profiel luid en Profiel zacht gelden alleen zolang het profiel niet gewijzigd
wordt (door het indrukken van de profieltoets C). Wijzigingen aan het Profiel persoonlijk
worden voor dit profiel permanent opgeslagen.
Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zaklamp
Gebruik uw toestel als zaklamp.
Zaklampfunctie inschakelen/uitschakelen
Displaytoets Zaklamp drukken (¢ pagina 24).
Of: 
v ¤ É ¤ OK ¤ Zaklamp ¤ OK
Na 2 minuten wordt de functie automatisch uitgeschakeld of displaytoets Uit indrukken.
30
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / applications.fm / 5/28/13
Kalender
Kalender
Op uw handset kunt u tot 30 afspraken invoeren.
In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde
rand.
Afspraak in kalender opslaan
Voorwaarde: Datum en tijd zijn ingesteld (¢ pagina 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK 
¤ p De gewenste dag selecteren. ¤ OK
Mei 2013
Ma Di Wo Do Vr
01 02 03
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Za
04
11
18
25
Terug
Zo
05
12
19
26
OK
u Reeds opgeslagen afspraken worden weergegeven. 
Met <Nieuwe invoer> ¤ OK opent u het venster voor het invoeren van een nieuwe afspraak.
u Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, wordt het venster direct geopend zodat u de
nieuwe afspraak kunt invoeren.
Inschakelen: r Aan / Uit
Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:
u Datum: de geselecteerde dag is al ingesteld. Om te wijzigen: andere datum invoeren.
u Tijd: tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
u Tekst: afspraaknaam (bijvoorbeeld diner, meeting).
u Signaal: r ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen.
¤ Opslaan
Signalering van afspraken/belangrijke data
Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang
gesignaleerd met de ingestelde ringtone.
U kunt het herinneringssignaaluitschakelen:
¤ Druk op Uit om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep één keer op de handset gesignaleerd
met een attentiesignaal.
Tijdens de herinneringsoproep kunt u het volume van de ringtone met de toetsen aan de zijkant permanent ø (harder) of ÷ (zachter) instellen.
Weergave van niet bevestigde afspraken/verjaardagen
De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst Gemiste alarms opgeslagen:
u De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
u De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
u De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
de en fr it nl
31
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / applications.fm / 5/28/13
Wekker
De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. Op het display wordt het symbool en het
aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de
lijst
Lijst openen: ¤ Berichtentoets f ¤ q Gemiste alarms ¤ OK
Of via het menu: v ¤ É ¤ OK ¤ q Gemiste alarms ¤ OK
¤ q Eventueel in de lijst bladeren.
Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. U kunt:
¤ afspraak/verjaardag wissen: Wissen
Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen
v ¤ É ¤ OK ¤ q Kalender ¤ OK ¤ p De gewenste dag selecteren. ¤ OK
¤ De afsprakenlijst wordt weergegeven. ¤ q De gewenste afspraak selecteren.
¤ Weergvn: instellingen van de afspraak weergeven, met Wijzigen eventueel wijzigen.
Of:
¤
Opties: instellingen wijzigen of afspraken wissen.
- Contactp. bewerken ¤ OK
- Wis vermelding ¤ OK
- Inschakelen/Uitschakelen ¤ OK
- Alle afspraken wis. ¤ OK ¤ Vraag met Ja bevestigen.
Alle afspraken van de geselecteerde dag worden gewist.
Wekker
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (¢ pagina 9).
v ¤ É ¤ OK ¤ Wekker¤ OK ¤ Inschakelen: r Aan/Uit
¤ Instellingen wijzigen:
- Tijd: uur en minuten voor de wektijd instellen
(tijdinstelling ¢ pagina 9).
- Frequentie: r Dagelijks/Werkdagen
- Weksignaal volume: r Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
- Melodie: r Ringtone voor de wekoproep selecteren.
¤ Displaytoets Opslaan drukken.
Voorbeeld
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:
Wekker
Inschakelen:
<Aan
Tijd:
12:00
Frequentie:
Werkdagen
>
x
Terug
Opslaan
Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool ¼en de wektijd weergegeven.
Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel
van een korte toon gesignaleerd.
Tijdens het weksignaal kunt u het volume met de toetsen aan de zijkant ø (harder) of ÷
(zachter) instellen.
32
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / applications.fm / 5/28/13
Ruimtebewaking (babyfoon)
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)
Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.
¤ Uitschakelen tot de volgende wekoproep: op Uit drukken.
Of:
¤
Sluimerstand: 
Op Snooze of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5
minuten herhaald. 
Of:
Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten
herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.
Ruimtebewaking (babyfoon)
Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne
of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald
geluidsniveau wordt overschreden. Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken.
Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display
(zonder belsignaal) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen, met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets, zijn geblokkeerd.
Met de functie Intercom kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met
deze functie schakelt u de luidspreker van de handset in of uit.
Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van
het gesprek onderbroken. De functie blijft echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking
(babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.
Let op
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Houd rekening met de volgende punten:
u De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon
moet op de geluidsbron zijn gericht.
u Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats
de handset daarom eventueel in het basisstation.
u De functie Ruimtebewaking (babyfoon)wordt pas 20 seconden na het inschakelen van
de functie actief.
Controleer na het inschakelen van de Ruimtebewaking of de functie goed werkt:
u Controleer de gevoeligheid.
u Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern bestemmingsnummer gebruikt.
u Zorg ervoor, dat bij het bestemmingsnummer het antwoordapparaat uitgeschakeld is.
de en fr it nl
33
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / applications.fm / 5/28/13
Ruimtebewaking (babyfoon)
Ruimtebewaking in-/uitschakelen en instellen
v ¤ É ¤ OK ¤ q Ruimtebewaking ¤ OK
¤ Inschakelen: r Aan/Uit
¤ Ruimtebewaking instellen:
- Oproep naar: r Intern (er zijn minimaal 2 handsets
aangemeld)/ Extern
Als Intern geselecteerd is:
¤ Handset: displaytoets Wijzigen drukken.
¤ q Handset selecteren. ¤ OK
Als Extern geselecteerd is:
¤ Telefoonnummer: nummer rechtstreeks invoeren of
selecteren uit Contacten (displaytoets ö indrukken).
- Intercom: r Aan/Uit
- Gevoeligheid: r Hoog/Laag
¤ Opslaan
Ruimtebewaking (babyi
V
07:15
INT 1
Á
14 Okt
Ruimtebewaking
0701234567
Uit
Opties
Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven. Met de displaytoets Uit schakelt u de functie Ruimtebewaking uit.
Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren
Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op a drukken.
Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen
Voorwaarden: de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer.
De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.
¤ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen 9 ; indrukken.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset
bevindt zich in de ruststand.
34
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / symbols.fm / 5/28/13
Symbolen op het display
Symbolen op het display
Symbolen van de statusbalk
De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het
toestel weergegeven op de statusbalk:
Symbool
Betekenis
Symbool
Ontvangststerkte (DECT uit uit)
Ð
i
Ñ
Ò
¼
¼
ó
ñ
˝
76% - 100%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
}
wit, als Maximum
bereik aan;
groen, als Maximum
bereik uit
rood: geen verbinding met basisstation
DECT uit ingeschakeld:
wit, als Maximum bereik aan;
groen, als Maximum bereik uit
Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal is uitgeschakeld)
Oproepsignaal “Beep” ingeschakeld
Toetsblokkering
Menusymbolen
Ë
Ê
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Ì
SMS
Oproeplijsten
Antwoordapparaat
de en fr it nl
{
{
y
y
y
Betekenis
Laadniveau van de batterijen:
wit: meer dan 66% geladen
wit: tussen 34% en 66% geladen
wit: tussen 11% en 33% geladen
rood: minder dan 11% geladen
knippert rood: batterijen bijna leeg 
(nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
Batterijen worden geladen
(actueel laadniveau):
xy
xy
x{
x{
Ç
É
Ï
0% - 10%
11% -33%
34% - 66%
67% - 100%
Netdiensten
Extra functies
Instellingen
35
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / symbols.fm / 5/28/13
Symbolen op het display
Symbolen van de displaytoetsen
Afhankelijk van de situatie geven de volgende symbolen de actuele functie van de displaytoetsen weer:
Symbool
Ò
Actie
Symbool
ö
Nummerherhaling
Ñ
Ó
Tekst wissen
Actie
Contacten openen
Nummer overnemen in Contacten
Displaysymbolen bij het signaleren van
z
Verbinding wordt
tot stand gebracht
(uitgaande oproep)
W
Verbinding tot
stand gebracht
X
ØðÚ
ØÙÚ
Externe oproep
Ø ãÚ
Interne oproep
Øá Ú
Herinneringsoproep
afspraak
ØìÚ
Wekoproep
Overige symbolen op het display
Ð
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
‰
36
Informatie
Bewerking uitgevoerd (groen)
·
Õ
(Veiligheids-)vraag
Û
Geen opbouw van de
verbinding mogelijk /
verbinding afgebroken
Herinneringsoproep
verjaardag
Even wachten, a.u.b ...
Bewerking mislukt
(rood)
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / menutree.fm / 5/28/13
Menu-overzicht
Menu-overzicht
Hoofdmenu openen: In de ruststand vindrukken.
Let op
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp.
bij alle providers beschikbaar.
Ê
Oproeplijsten
Ì Antwoordapparaat
Ç
É
Netdiensten
(afhankelijk van het basisstation)
(afhankelijk van het basisstation)
Extra functies
Zaklamp
Kalender
Ruimtebewaking
Snelkiezen
Ï
(afhankelijk van het basisstation)
Gemiste alarms
Instellingen
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
¢ pagina 30
¢ pagina 31
¢ pagina 33
¢ pagina 18
¢ pagina 31
¢ pagina 9
Verlichting
¢ pagina 19
¢ pagina 21
¢ pagina 23
¢ pagina 22
¢ pagina 22
¢ pagina 20
¢ pagina 21
¢ pagina 21
Handset aanmelden
¢ pagina 8
Gespreksvolume
Handset-profielen
Attentietonen
Trilalarm
Ringtones Handset
Display
Screensaver
Kleurschema’s
Taal
Aanmelden
¢ pagina 20
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
(overige submenu’s afhankelijk van basisstation)
Telefonie
Autom. aanname
Eenv. beantw.
LED oproep sign.
Regionummers
¢ pagina 21
¢ pagina 18
¢ pagina 21
¢ pagina 20
(overige submenu’s afhankelijk van basisstation)
Systeem
Reset handset
¢ pagina 25
(overige submenu’s afhankelijk van basisstation)
de en fr it nl
37
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Klantenservice
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service
Registreer uw toestel direct na aanschaf: www.gigaset.com/register
Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.
Bezoek onze klantenservice: 
www.gigaset.com/service
Hier vindt u o.a.:
uVragen& antwoorden
uGratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
uCompatibiliteitstests
Neem contact op met onze servicemedewerkers:
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... per e-mail:
www.gigaset.com/contact
... per telefoon:
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch
contact opnemen met onze medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen
gelden.)
Klantenservice België 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland
is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.
Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele
accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de
gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de
garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
38
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Klantenservice
Vragen en antwoorden
Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke
oplossingen onder 
www.gigaset.com/service ¤ FAQ ¤ First steps for troubleshooting.
Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.
Weet u niet zeker of uw toestel over een geïntegreerd antwoordapparaat beschikt?
¥
¤
¤
Ì
Open het menu Antwoordapparaat: v
OK
Uw toestel beschikt over een geïntegreerd antwoordapparaat als het submenu Inschakelen aanwezig is.
In het display wordt niets weergegeven.
1. De handset is niet ingeschakeld.
a lang indrukken.
¥
2. De batterijen zijn leeg.
Batterijen opladen of vervangen (
¥
¢ pagina 5).
3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld.
Hekje-toets # lang indrukken.
¥
In het display knippert “Geen basis“.
1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
¥
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
Netadapter van het basisstation controleren.
¥
3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Maximum bereik heeft uitgeschakeld.
Maximum bereik inschakelen (
pagina 25) of de afstand tussen de handset en het basisstation
verkleinen.
¥
¢
In het display knippert “Handset aanmelden“ of “Plaats handset op basisstation“.
Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECTaanmeldingen).
Handset opnieuw aanmelden (
pagina 8).
¥
¢
Uw instellingen worden niet opgeslagen.
¥
¢
Controleer of u het Profiel persoonlijk heeft ingesteld voordat u de toestelinstellingen gaat wijzigen
pagina 30).
(
De handset gaat niet over.
1. Oproepsignaal is uitgeschakeld.
Oproepsignaal inschakelen (
¥
¢ pagina 22).
2. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld.
Oproepdoorschakeling uitschakelen .
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
¥
3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft.
Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(
pagina 23)
¥
¢
4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over.
Tijdschakeling voor externe oproepen (
pagina 23) ontroleren
¥
¢
Uw gesprekspartner kan u niet horen.
De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
Microfoon weer inschakelen (
pagina 19).
¥
de en fr it nl
¢
39
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Klantenservice
Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.
1. Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller.
De beller moet de functie Meesturen van het telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten
vrijgeven.
¥
2. NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
¥
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek
hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave,
meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van
de centrale.
¥
¥
U hoort bij het invoeren een foutsignaal.
De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.
Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
¥
U kunt de voicemail niet beluisteren.
De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.
Telefooncentrale op toonkiezen instellen.
¥
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In
andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.
Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en
andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
40
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Klantenservice
Garantiecertificaat voor Nederland
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel,
te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen
de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn
van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen.
In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V.
Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden
een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt.
Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland
B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
u Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan
Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
u Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd
dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/
of er sprake is van normale slijtage;
u Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
u Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of
veranderd;
u Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
u Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of
door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
u Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van
de (goedgekeurde) zaken;
u Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
u Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
u De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden
bedraagt.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken
jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
de en fr it nl
41
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Klantenservice
Garantiecertificaat voor België
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken
op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:
u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een
ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage
onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een
periode van zes maanden na aankoopdatum.
u Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van
onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de
gebruiksaanwijzingen.
u Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de
klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en
eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze
garantie uitgesloten.
u Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze
garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te
worden gemaakt.
u Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging
aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
u Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie
voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Niederlande.
u Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
u De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie
tijdens de duur van de garantie worden verleend.
u Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het
recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
u De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de
klant.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.
42
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Milieu
Disclaimer
Het display van uw handset heeft een resolutie van 128x160 pixels. Elke pixel bestaat uit drie
subpixels (rood, groen, blauw).
Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoond.
Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.
In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden
voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.
Beschrijving
max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels
1
Donkere subpixels
1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels
1
Let op
Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen
ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten
is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten
en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer
van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet
onder www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale
normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.
de en fr it nl
43
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Bijlage
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van
oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt
gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar
dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid
of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het
product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude
apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen
met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.
Bijlage
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen
of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties
getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met
display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Contact met vloeistoffen
!
De handset is spatwaterdicht.
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Bij contact met vloeistof klopt u het water uit de microfoonopening en verwijdert u het water
op de handset met een absorberende doek. De handset is klaar voor gebruik.
Als de handset in contact komt met een grotere hoeveelheid vocht, gaat u als volgt te werk:
1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4 Alle delen droog deppen.
5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of
oven, enz.).
6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
44
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Bijlage
Technische gegevens
Batterijen
Technologie:
Spanning:
Capaciteit:
2 x AAA NiMH
1,2 V
800 mAh
Gebruiks-/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)
Standby-tijd (uren) *
310 *
160 **
Gesprekstijd (uren)
14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *
125 *
100 **
Laadduur in lader (uren)
7,5
*
**
DECT uit uitgeschakeld zonder displayverlichting in de ruststand
DECT uit ingeschakeld zonder displayverlichting in de ruststand
Algemene technische gegevens
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
DECT
DECT-standaard
wordt ondersteund
GAP-standaard
wordt ondersteund
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880-1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls
100 Hz
Lengte van de zendimpuls
370 μs
Kanaalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakbandbreedte
32 kbit/s
DECT-signaal
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik
maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik
+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
de en fr it nl
45
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Bijlage
Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke
omgeving
Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het
DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen
moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.
De volgende storende factoren zijn bekend:
u storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten
signaalschaduwen ontstaan.
u storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld
gekraak of ruisen).
Storing of reflecties als gevolg van obstakels
Mogelijke obstakels zijn:
u gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
u ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten,
elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
u metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
u elektronische apparatuur.
Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk
schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een
kleine wijziging van de positie van het basisstation.
Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open
DECT-bereik:
Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.
Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton
blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met
78% zijn verminderd.
Glas, hout, onbehandeld ca. 10 %
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Hout, behandeld ca. 25 %
Gipsplaten ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm ca. 60 %
Gasbetonwand ca. 78 %
Wand met gewapend glas ca. 84 %
Plafond met gewapend beton ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag ca. 100 %
46
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / appendix.fm / 5/28/13
Bijlage
Tabellen met tekensets
Standaardtekens
Betreffende toets meerdere keren indrukken.
1x
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1
a
d
g
j
m
p
t
w
1)
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
b
e
h
k
n
q
u
x
.
c
f
i
l
o
r
v
y
,
2
3
4
5
6
s
8
z
?
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
!
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
0
û
æ
ø
å
2)
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
1) spatie
2) enter
de en fr it nl
47
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / HSGSIX.fm / 5/28/13
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aanmelden (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afspraak
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
niet bevestigde weergeven . . . . . . . . . . 31
Akoestische profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anonieme oproepen uit . . . . . . . . . . . . . . . 23
Antwoordapparaatlijst . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automatisch beantwoorden . . . . . . . . . . . . 21
B
Basisstation
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Batterij
indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Batterijen
laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Beveiliging tegen ongewenste oproepen . 23
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
C
Cijfertoets programmeren . . . . . . . . . . . . . 24
Conferentie
beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Conferentie met drie personen
beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . 44
Contacten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
contactpersoon opslaan . . . . . . . . . . . . . 27
contactpersoon/lijst versturen 
naar handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
nummer uit tekst overnemen . . . . . . . . . 29
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
versturen naar handset . . . . . . . . . . . . . . 28
volgorde van contactpersonen . . . . . . . 27
Contactpersoon selecteren in Contacten. . 28
Correctie van onjuiste invoer . . . . . . . . . . . 16
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
48
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 37
DECT-signaal reduceren . . . . . . . . . . . . . . . 25
DECT-vermogen reduceren . . . . . . . . . . . . 25
Disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Display
displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
verlichting inschakelen . . . . . . . . . . . . . 21
vrij geheugen Contacten . . . . . . . . . . . . 28
Displaytaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Doorverbinden extern gesprek intern . . . . 26
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . .
Extern gesprek
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . .
Externe oproepen
tijdschakeling van het oproepsignaal . .
25
27
26
23
F
Fouten verhelpen algemeen . . . . . . . . . . . 39
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Garantiecertificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gebruiksduur van de handset . . . . . . . . . . 45
Geen signalering van oproepen . . . . . . . . . 23
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gemarkeerde tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gemiste oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gesprek
doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . 26
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / HSGSIX.fm / 5/28/13
Trefwoordenregister
H
K
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
attentiesignalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 20
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . 26
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
meerdere gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 26
microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 19
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
standaardinstellingen herstellen . . . . . . 25
volume van de handset. . . . . . . . . . . . . . 19
voor ruimtebewaking (babyfoon) 
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Handsetprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Handsfree-telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Headset aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Headset-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hoofdletters/kleine letters . . . . . . . . . . . . . 16
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen
met Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
met de snelkiestoetsen . . . . . . . . . . . . .
met nummerherhalingslijst . . . . . . . . . .
met oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleine letters/hoofdletters . . . . . . . . . . . . .
Kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
I
In gebruik nemen, handset . . . . . . . . . . . . . . 5
Inbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Indicatie laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . 4
Instellingen bij levering . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instellingen bij levering herstellen . . . . . . . 25
Instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Instelmogelijkheden
toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Intern
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
wisselgesprek (aankloppen) . . . . . . . . . . 26
Interne ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inzameling van afval en oude apparaten . . 44
de en fr it nl
31
18
24
17
17
38
16
21
L
Laadduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Laadniveau van de batterijen . . . . . . . . . . . 35
Lader (handset)
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lijst
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
beantwoorde oproepen . . . . . . . . . . . . . 29
gemiste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
oproeplijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SMS-Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
uitgaande oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lijstvermelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
M
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Melding van de voicemail weergeven . . . . 15
Menu
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Microfoon van handset uitschakelen. . . . . 19
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
N
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Niet storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Niet weerg. verjaardagen/afspraken . . . . . 31
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nummer
invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . 27
overnemen in Contacten . . . . . . . . . . . . 29
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . 17
49
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / HSGSIX.fm / 5/28/13
Trefwoordenregister
O
S
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . . . . . . 44
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . . . . . 16
Ontvangststerkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Oproep
automatisch beantwoorden . . . . . . . . . . 21
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oproep beantwoorden
eenvoudig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oproep eenvoudig beantwoorden. . . . . . . 18
Oproepen
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oproeplijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
vermelding wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oproepsignaal
ringtone voor interne/externe 
oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ringtone wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
tijdschakeling voor externe oproepen . . 23
voor anonieme oproepen uitschakelen . 23
Oproepsignaal, optisch . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Optisch oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . 1, 21
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Signaaltoon, zie Attentiesignalen
Sluimerstand (wekker) . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SMS
Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SMS-Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 24
Sound zie ringtone
Speciale tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . 16
Spot-LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30
Standaardinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Standaardinstellingen herstellen . . . . . . . . 25
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Symbolen
op displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
weergave van nieuwe berichten . . . . . . 15
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . 35
Symbool
wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
P
Taal, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tabellen met tekensets . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telefoneren
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefoon
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefoonboek zie Contacten
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 37
Tijdschakeling
oproepsignaal voor externe oproepen . 23
Toestel
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
standaardinstellingen herstellen . . . . . . 25
Profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Profieltoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 30
R
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Regiocode
eigen regiocode invoeren . . . . . . . . . . . . 20
Ringtone
oproepsignaal voor interne/externe 
oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ruggespraak
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . 33
Ruststand, terugkeren naar de . . . . . . . . . . 15
50
T
de en fr it nl
Gigaset E630H / HSG IM1 nl / A31008-M2553-R101-1-4N19 / HSGSIX.fm / 5/28/13
Trefwoordenregister
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . 4
Toestelinstellingen wijzigen. . . . . . . . . . . . . 20
Toets
programmeren met functie of nummer. 24
Toets 1 (snelkiezen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Toets aan de zijkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . . . . 13
Toetsen
aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
profielen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
profieltoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
toets aan de zijkant . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
verbreek-/einde-toets . . . . . . . . . . . . . . . 17
verbreektoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Trema’s invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U
Uitschakelen
ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
V
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Verbreek-/einde-toets. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Verbreektoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Verjaardag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
niet bevestigde weergeven . . . . . . . . . . 31
Verjaardag zie Speciale datum
Verlichting, Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Versturen
alle contactpersonen naar handset . . . . 28
contactpersoon naar handset . . . . . . . . 28
VIP-oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Volgorde in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Volume
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
volume van de handset . . . . . . . . . . . . . 19
Volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vrij geheugen in Contacten . . . . . . . . . . . . 28
W
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen
Weergave
melding van de voicemail . . . . . . . . . . . 15
niet bevestigde afspraken/
verjaardagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wijzigen
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wisselgesprek
intern tijdens extern gesprek . . . . . . . . . 26
Wisselgesprek (aankloppen)
extern tijdens intern gesprek . . . . . . . . . 26
Z
Template Borneo, Version 1, 21.06.2012
Zaklampfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zoeken
in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden
de en fr it nl
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising