Gigaset | SL910H | User guide | Gigaset SL910H Упутство за употребу

Gigaset SL910H Упутство за употребу
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 10/24/12
SL910H
Čestitamo
Kupovinom kompleta Gigaset odabrali ste brend koji je u potpunosti
posvećen održivosti. Pakovanje ovog proizvoda ispunjava sve ekološke
zahteve!
Da biste saznali više, posetite www.gigaset.com.
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 10/24/12
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / overview.fm / 10/24/12
Gigaset SL910H – са специјалним "додиром"
Gigaset SL910H – са специјалним "додиром"
LED лампица поруке (£ Cтрана 10)
Сензор за близину (£ Cтрана 15)
Екран осетљив на додир/дисплеј
ò ô ó ¼ 06:00
Ð
ÅÅÅ
<
V
>
Статусна трака (£ Cтрана 13)
Иконе (£ Cтрана 48) приказују тренутна подешавања
£
телефона и статус рада. Додирните статусну траку да
Cтрана 13.
бисте отворили статусну страницу
Подручје за навигацију
Ознака положаја странице Å Ä Ä ,
Промените страницу ê / ë.
Дисплеји у стању мировања или страница
менија (£ Cтрана 8)
Тастери телефона:
c Тастер за разговор
Притисните кратко: Позивање приказаног броја,
прихватање позива, прелаз између режима са
слушалицом и режима без употребе руку, отварање
листе за поновно позивање.
Притисните и држите: доделите линију
v Тастер менија
£
£
Притисните кратко: отварање главних менија
( Cтрана 14)
Притисните и држите: активирање/деактивирање
( Cтрана 15) закључавања тастатуре и дисплеја
a Прекид позива/тастер за прекид позива
Притисните кратко: прекид позива/пејџинг, одбацити
интерни позив, гашење звона за екстерне позиве,
повратак у статус мировања
Притисните и држите: укључите/искључите телефон
Мини USB утичница
Прикључите телефон или наглавне слушалице које се
везују каблом на рачунар (Gigaset QuickSync)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Контакти за пуњење
Пажња
Да промените језик дисплеја, наставите као што је описано на страници Cтрана 24.
bg en hr sr
1
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HIVZ.fm / 10/24/12
Индекс
Индекс
Gigaset SL910H – са специјалним "додиром" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Мере предострожности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Почетак употребе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Прикажи странице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Кориштење телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Телефонирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Промена подешавања телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Мрежно сандуче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Више телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bluetooth уређаји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Контакти (адресар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Листа позива (зависно од базе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Аларм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Беби монитор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Чувар екрана, слика позивалаца и звукова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Синхронизација са вашим рачунаром (Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Иконе на дисплеју . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Опције подешавања (зависно од базе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Помоћ и подршка корисницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Животна средина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Додатак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Софтвер отвореног кода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / security.fm / 10/24/12
Мере предострожности
Мере предострожности
Упозорење
Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
Објасните вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем
телефона.
Користите само струјни адаптер приложен уз уређај.
Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (видите „Teхнички
подаци“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове
батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве
батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о
техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.
Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја.
Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним
изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа
видите „Технички подаци“).
Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран
режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.
Ваш Gigaset је компатибилан са већином дигиталних слушних помагала на тржишту.
Међутим, не може се гарантовати савршено функционисање у комбинацији са свим
слушним помагалима.
Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или
звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите
се добављачу слушних помагала.
Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су
купатила или туш кабине.
Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије
(нпр. продавница боја).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме, обавезно му дајте и упутство за употребу.
Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима,
јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
Пажња
u Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће направити хитне
позиве.
u Бројеви за случај нужде не могу се позивати ако је закључавање тастатуре активирано!
bg en hr sr
3
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Почетак употребе
Почетак употребе
Проверите садржај пакета
u
u
u
u
u
u
Један Gigaset телефон
Један поклопац за батерије (задњи поклопац за телефон)
Једна батерија
Једна база за пуњење
Један струјни адаптер за пуњач
Једно упутство за кориштење
пуњача
Пуњач је намењен за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.
¤ Инсталирајте пуњач на равну, неклизајућу површину.
Пажња
Обратите пажњу на домет базне станице. У зградама је ово до 50 метара, а вани је до
300 метара. Опсег се смањује када ECO DECT (£ Cтрана 28) је активиран.
Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим,
обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији
намештаја, појављивање трагова на површинама не може у потпуности бити искључено.
Пажња:
u Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или
другим електричним уређајима.
u Заштитите свој Gigaset телефон од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.
Прикључивање базе за пуњење
¤ Прикључите пљоснати утикач на адаптер
напајања
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
4
2
1
3
4
1
.
¤ Укључите адаптер напајања у утичницу
Ако треба поново да извадите утичницу из
пуњача:
¤ Прво искључите адаптер напајања из
извора напајања.
¤ Затим притисните дугме за ослобађање
и извуците утикач 4 .
2
.
3
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Почетак употребе
Припрема телефона за употребу
Дисплеј и тастери телефона су покривени заштитном фолијом. Молимо уклоните
заштитну фолију.
Пажња
Молимо да, приликом руковања телефоном не користите било какве оловке/стила за
екран остељив на додир.
Не користите заштитни поклопац/филм од других произвођача. Тиме се може
ограничити оперативност вашег телефона.
Убацивање батерија и затварање поклопца батерија
Пажња
Користите искључиво пуњиве батерије (£ Cтрана 57) препоручене од стране Gigaset
Communications GmbH, обзиром да би у супротном могло да дође до знатног ризика по
здравље и личних повреда. На пример, може да се оштети кућиште батеријског
паковања или батерија може да експлодира. Телефон може лоше да ради или да се
оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.
¤ Прво ставите батерију са контактном
¤
површином према доле 1 .
Затим притисните батерију надоле 2 све
док не седне на своје место.
2
1
¤ Прво поравнајте избочине са стране
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
поклопца батерије са зарезима унутар
кућишта.
Затим притисните поклопац док не седне на
своје место.
Да поновно отварите поклопац батерије ради
замене батерије:
¤ Ставите нокат у шупљину на дну поклопца
батерије и повуците поклопац батерије на
горе.
bg en hr sr
5
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Почетак употребе
Пуњење батерије
Батерија се испоручује делимично напуњена. Молимо да је у
потпуности напуните пре употребе.
¤ Оставите телефон у бази за пуњење на 5 часова.
5ч
Пажња
u Телефон се мора поставити само у своју базу за пуњење.
u Батерија се такође може пунити и ако је телефон путем USB везе повезан с
персоналним рачунаром извора напајања од 500 mA.
u Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.
u Након неког времена капацитет пуњења батерије ће, из техничких разлога, опасти.
Регистрација телефона
Пажња
Да бисте имали приступ свим карактеристикама Gigaset SL910H уређаја, потребно је да
исти региструјете на одговарајућу базу Gigaset SL910H или Gigaset SL910HА.
Уколико Gigaset SL910H будете користили на различитој, неодоговарајућој бази, неке
карактеристике истог, као нпр. телефонска секретарица или листа позива, вам неће
бити на располагању.
Када је ваш телефон напуњен у довољној мери,
започиње процес регистрације. Приказује се екран
регистрације.
¹
Ä Å Ä
<
Промена језика дисплеја
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања
26
¤ Додирните ’ поред Језик менија.
¤ Поред жељеног језика, додирните ±
Четвртак
( Ø = одабрано). ¤ Потврдите помоћу è. ¤ Назад
помоћу ‘.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
На бази:
¤ Притисните и држите регистрацијски/пејџинг
тастер (минимално 3 секунде).
На телефону унутар једне минуте:
¤ Додирните Региструј.
6
>
Апр
¤ [ ° Језик + Локација]:
Регистрација телефона:
V
Â
˜
Именик
Листа
Слушалица није
позива
регистрована на
+
бази
Региструј
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 10/24/12
Почетак употребе
Или, ако је телефон већ регистрован на базу:
¤ Тастер менија v ¤ Страница мeнија Подешавања
¤ [ É Слушал. + База].
¤ Додирните Региструј.
Порука "Тражим базу која је у режиму регистровања" се појављује на дисплеју.
Овим се ствара веза с базом, али то може потрајати неко време.
¤ Ако је потребно, унесите системски PIN (подразумевано: 0000) ¤ Потврдите PIN
помоћу è.
На екрану се приказује Регистрација слушалице.
Након успешне регистрације, порука "‰ Слушалица регистрована" се појављује на
дисплеју. Овим ће се покренути чаробњака за инсталацију. Ако је примењиво, приказју се
вредности подешене на бази за датум, време, земљу, позивни број за државу, те локални
позивни број.
Више о чаробњаку за инсталацију можете прочитати у вашем упутству за употребу базе.
Изузетак:
Телефон је регистрован на базу за Gigaset SL910/
SL910A уређај из раније серије.
Након успешне регистрације, следеђа порука се
приказује на дисплеју.
¤ Повежите базу на Интернет (погледајте упутство
за кориштење базе).
¤ На телефону, додирните Update Firmware.
Ажурирање фирмвера може да траје до шест минута,
у зависности од квалитета ваше DSL везе.
x
UPDATE INFORMATION
Functionality restricted update base firmware
Update
Firmware
Use with
restrictions
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Пажња
Уколико одаберете Use with restrictions опцију, неке важне функције вашег телефона
вам више неће бити на располагању. Уколико касније желите завршити ажурирање
фирмвера, морате претходно ресетовати базу; овим ће се ресетовати сва подешавања
базе, а сви телефони/слушалице ће бити одјављени с исте.
Да бисте ресетовали базу: ¤Искључите кабл за напајање из базе ¤Притисните и
држите тастер за регистрацију/пејџинг на бази, па у исто време прикључите кабл за
напајање на базу ¤Притисните и држите тастер за регистрацију/пејџинг све док исти
не почне да трепери (отприлике 10 секунди).
Након што је телефон/слушалица поновно успешно регистован, горе наведена порука
ће опет бити приказана.
bg en hr sr
7
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
Прикажи странице
Дисплеј у статусу мировања
Дисплеј у статусу мировања обухвата три странице:
u Страница за позивање (погледајте испод)
u Страница за конфигурисање (£ Cтрана 9)
u Страница за поруке (£ Cтрана 10)
Пребацивање између страница менија:
u Вуците прст хоризонатлно преко дисплеја или
u У подручју за навигацију, додирните ë или ê.
Страница за позивање
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
>
ç
|
1
2
3
ABC
DEF
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
9
PQRS
TUV
WXYZ
*
0
#
˜
Позиви
Â
Именик
í
Брзо бир.
å
Интерно
Нумеричко поље
Приказује унесене бројеве
Додирните ç кратко: обришите последњи унесени
број
Притисните и држите ç: обришите све бројеве
Тастатура
Нумеричка тастатура за уношење бројева телефона.
Када додирнете број, исти се приказује у нумеричком
пољу.
Трака са опцијама (£ Cтрана 16)
За позивање преко листе позива, Контакта, листе
брзог позивања, као и интерних позива.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Конфигурација тастатуре индивидуално
Можете да промените изглед и понашање тастатуре приказане на дисплеју, у складу с
вашим потребама. Подешавања не одговарају тастерима телефона (c v a).
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија
[ g Дисплеј + Тастери] подмени:
Подешавања ¤ [ g Дисплеј + Тастери] ¤ Скролуј
Тастери
према Тастери.
on
Тонови тастера
Можете конфигурисати следеће:
off
Вибрација таст.
u Тонови тастера: Сваки пут када додирнете број,
чуће се потврдни тон.
off
Тастатур. са Р/П
u Вибрација таст.: Сваки пут кад додирнете број на
off
тастатури, телефон ће вибрирати.
Таст. са словим.
u Тастатур. са Р/П: Унети.
- прекидање линије (трепери, R) Притисните и
држите: # R .
- пауза у бирању (Р): Притисните и држите: * P .
8
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
u Таст. са словим.: За бирање бројева словима — понекад се користи за унос сервисних
бројева, на пример.
¤ Можете користити прекидач са десне стране да бисте директно активирали или
деактивирали одговарајућу функцију. Промените (активирајте/деактивирајте)
прекидање: Кратко додирните прекидач.
Конфигурациона (лична) страница
Можете прилагодити конфигурациону страницу да одговара вашим потребама.
Уједините важне апликације и бројеве, које можете активирати или директно позвати из
статуса мировања са једним "додиром". Подразумевано, време и датум се приказују и
могућ је брз приступ листама позива и контактима.
Ð
Режим конфигурације
Статус мировања
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
Трака за
одабир
>
2
Брзо бирањ.
Á
Ù
Надзор собе
Аларм
2
Апр
Апр
26
Четвртак
26
Четвртак
Конфигура
циона
Seкција
за макс. 18
eлемената
Â
˜
Именик
Листа
позива
>
1
Â
˜
Именик
Листа
позива
Притисните и
држите:
3
Притисните и држите:
1
Покретање поступка конфигурације
¤ Пребаците се на конфигурациону страницу.
¤ Притисните и држите (отприлике 2 секунде) било који положај на простору за
конфигурацију на дисплеју.
2
Састављање апликације/функције
Одабирна листа са расположивим функцијама/апликацијама се приказује на врху
дисплеја. икона (стрелица) десно од одабирне листе показује да можете померати
одабирну листу хоризонтално како би се приказале додатне изборне опције. Да бисте то
учинили, ставите прст на одабирну листу и померајте је у супротном правцу од
стрелице. Додатне функције се приказују.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
>
>
¤ Уметните апликацију/функцију Превуците функцију/апликацију уз опцију ''превуци и
пусти'' са листе за одабир у простору за конфигурисање.
bg en hr sr
9
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
Пажња
Са изузетком Брзог позивања, свака од функција може бити присутна само једном у
простор за конфигурисање. Можете сакупити максимално 18 функција, апликација
или уноса за Брзо позивање.
¤ Уклањање апликације/функције Превуците икону за апликације/функције назад у
листу за одабир, користећи ''превуци и пусти'' опцију.
Пажња
Брзо позивање је обрисано. Одговарајући унос у именику остаје непромењен.
Подешавања за све остале функције (нпр. време буђења) остају непромењена.
3
Крај поступка конфигурације
¤ Притисните и држите било који положај на простору за конфигурацију на дисплеју,
или
¤ Притисните a кратко.
Подешавања су сачувана.
Сада можете отпочети/одабрати жељену апликацију/телефонски број тако што ћете
кратко додирнути одговарајућу икону.
Апликације и функције које се могу одабрати
Календар
˜
Лис. позива
Ù
Аларм
2
Брзо бирањ.
Приказивање датума
Отворите календар.
(£ Cтрана 41)
Отвoрите листу позива
(£ Cтрана 40)
Подесите будилник
(£ Cтрана 43)
Време
Á
Надзор собе
Â
Именик
Приказивање времена
Подесите време
Подесите позив у режиму
беби монитора
(£ Cтрана 44)
Oтворите Контакте
(£ Cтрана 35)
Брзо бирање
(£ Cтрана 39):
Бирање броја
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Страница порука
Преко странице с порукама можете приступити следећим листама порука:
u à Листа телефонске секретарице (у зависности од базе)
u 5 Мрежно сандуче, ако ваш мрежни провајдер подржава ову функцију и ако је број
мрежног сандучета сачуван у вашем телефону
u · Списак долазних SMS порука (у зависности од базе)
u ™ Листа пропуштених позива ( £ Листа позива (зависно од базе), Cтрана 40)
u á Листа пропуштених заказаних термина (£ Cтрана 42)
10
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
Страница са порукама (пример)
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
<
Мрежно сандуче
V
Å Å Å
4
>
™
19
á
2
1
Број нових порука
Пропуштени позиви
Број старих порука
Пропуштени рођендани/
заказани термини
Листа пропуштених позива је увек приказана. Икона за мрежно сандуче је приказана, под
условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.
¤ Додирните икону за отварање одговарајуће листе.
Изузетак: Ако додирнете икону за мрежно сандуче, ваш телефон ће бирати број за
мрежно сандуче (£ Cтрана 29). Неће се отворити ниједна листа на дисплеју.
Искакање поруке
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Тон упозорења се чује чим нови унос стигне на
Искакање порука (пример)
листу. Уколико активирано (погледајте упутство за
x
употребу базе) LED порука, лево, поред слушалицеПримили
сте
+
такође трепери, а искачућа порука се приказује.
Искачућа порука може делимично заклонити
Ã
™
·
страницу за позивање и конфигурациону страницу.
á
1
1
1
1
Нове поруке се приказују на страници с порукама,
као што је горе описано.
Телефонска секретарица
Број нових порука на свакој листи је приказан испод
(зависно од базе) и/или
икона.
мрежно сандуче
¤ Затворите искачућу поруку: Додирните x
(горе десно).
¤ Отварање листе: Додирните одговарајућу
икону листе.
Уколико имате више нових порука на другим листима, дисплеј ће, по повратку у статус
мировања, приказати страницу с порукама (али не искачуће поруке).
LED порука трепери (уколико активиран, погледајте упутство за употребу базе) све док не
отворите све нове поруке.
bg en hr sr
11
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
Листа уноса (зависно од базе)
Следеће информације су приказане на листи уноса:
u Тип листе (у заглављу)
u Икона за тип уноса
Листа позива: ™ (Пропуштен), › (Прихваћен),
š (Одлазни)
Икона је црвена за нове (непрочитане) уносе.
u Број позиваоца. Уколико је број позиваоца
сачуван у Контактима, име позиваоца и тип броја
(Кућа, Посао, Мобил. тел.) ће бити приказани
(уместо самог броја). За пропуштене позиве, број
пропуштених позива са овог броја се приказује у
угластој загради.
u Датум и време позива (ако је подешено).
Листа позива (пример):
L
Листа позива
M
?
Josephine Foster
š 16:00, Кућа
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Мобил. тел.
› Јуче, 14:20
™ 13.06, 16:10, Посао
На располагању су вам следеће опције:
˜
™
›
¤ Позивање позиваоца: Кратко додирните
Сви
Пропуштен
Прихваћен
одговарајући унос.
¤ Отворите детаљни преглед: Поред уноса, додирните ’.
Дисплеј приказује све доступне информације.
У детаљном приказу, можете обрисати унос или додати број уноса у Контакте
(£ Cтрана 38).
š
Одлазни
Пажња
Ако притиснете c тастер након што отворите листу, позива се број уноса који је
означен зеленом тачком.
Брисање листа
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Можете да избришете комплетан садржај појединачних листа:
¤ Тастер менија v Страница менија Подешавања ¤ [ Ê Систем]
¤ (Скролујте на доле ако је потребно) Чишћење листе
¤ Додирните ü следећа листа за брисање ¤ Потврдите са Да.
12
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
Статусна трака и статусна страница
Линија на врху дисплеја у статусу мировања се зове
статусна трака. Она показује тренутна подешавања
телефона и радно стање (значење икона, £ Cтрана 48).
ò ô ó ¼ 06:00
V
>
Статусна страница
Ð
<
На статусној страници можете изменити подешавања
on off
Maks. opseg
околних садржаја.
¹
¤ Кратко додирните статусну траку да бисте приказали
on off
Без зрачења
статусну страницу.
on off
ò Bluetooth
¤ Кратко додирните да бисте се пребацили до
садржаја који желите активирати/деактивирати
on off
ó Не узнемиравај
( on
= активирано).
on off
Ù Аларм
¤ Уколико додирните листу уноса, н.пр., Аларм,
6:00
отвориће се страница (подмени) на којој можете
изменити подешавања датог садржаја.
Приказ сервисних
информација
¤ Додирните Приказ сервисних информација дугме да
бисте приказали сервисне информације за ваш
телефон. Можда ће вам сервисне информације бити
потребне када контактирате наше услужну линију.
¤ Притисните a или додирните линију на врху дисплеја како бисте се вратили на
дисплеј у стању мировања.
Пажња
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Уколико је више телефона регистровано, интерни број телефона се приказује на
статусној траци дисплеја, (нпр., INT 1)
bg en hr sr
13
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Прикажи странице
Странице менија (зависно од базе) *
Страница менија "Апликације"
Страница менија "Подешавања"
Апликације
Подешавања
Å Å
<
Â
Именик
Á
Надзор
собе
Õ
Чувари
екрана
˜
>
¾
Листа
позива
Напиши
SMS
Календар
Аларм
[
Звуци
Слике
позивалаца
Ù
×
Å Å
<
á
Датум +
Време
Æ
ï
Дисплеј +
Тастери
Î
Ï
Слушал. +
База
ã
Телефонија
»
Bluetooth
i
Аудио
подешавањ.
Језик +
Локација
Изабери
услуге
>
ª
Ì
Телефонска
секретарица
Систем
Ë
SMS сервис.
центри
Ì
Мрежно
сандуче
Пажња
Овде приказане апликације/подешавања се односе на рад с Gigaset SL910/SL910A
базом. Када радите с другом базом, све апликације/подешавања вам можда неће бити
на располагању.
Прелаз од дисплеја у статусу мировања на Апликације страницу менија:
¤ Кратко притисните v тастер менија.
Пребацивање између страница менија:
u Вуците прст хоризонатлно преко дисплеја или
u У подручју за навигацију, додирните ë или ê.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Повратак на дисплеј у стању мировања са било које тачке у менију:
¤ Притисните a тастер кратко.
*Обратите пажњу: Апликације/подешавања која тренутно нису доступна (нпр. јер је телефон ван
домета базе) неће бити приказана.
14
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Кориштење телефона
Кориштење телефона
Укључивање/искључивање телефона
¤ Да искључите: У статусу мировања, притисните и држите тастер за прекид позива a.
¤ Да укључите:
- Притисните и држите тастер за прекид позива a.
Или:
- Поставите телефон у базу за пуњење Телефон ће се упалити након отприлике
35 секунди.
Враћање у статус мировања
¤ Кратко притисните тастер за прекид позива a.
Или:
¤ Ако не притиснете ниједан тастер и не додирнете дисплеј, дисплеј ће се аутоматски
вратити у статус мировања након отприлике три минута.
Закључавање тастатуре и дисплеја
Закључавање тастатуре и дисплеја спречава случајно руковање телефоном. Ако
додирнете дисплеј када је закључавање активирано, ништа се не дешава. Одговарајућа
порука ће се појавити ако притиснете тастер:
Активирање/деактивирање закључавања тастатуре и дисплеја
Када је телефон у статусу мировања:
¤ Притисните и држите v тастер менија да бисте активирали или деактивирали
закључавања.
Уколико се позив сигнализира на телефону, тастер за закључавање тастатуре/дисплеја се
аутоматски деактивира како бисте могли прихватити позив. По завршетку позива
закључавање се поновно активира.
Пажња
Када је закључавање тастатуре активно, не можете звати бројеве за хитне случајеве.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Аутоматско закључавање дисплеја
Током позива, дисплеј се аутоматски закључава помоћу сензора за близину ако
прислоните слушалицу на ухо (позадинско осветљење дисплеја нестаје). Ово
закључавање се поново деактивира када одмакнете слушалицу од уха.
Сензор се налази са десне стране поред слушалице (£ Cтрана 1). Ако га случајно
покријете прстом током позива, дисплеј ће такође бити закључан.
bg en hr sr
15
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Кориштење телефона
Руковање екраном осетљивим на додир
Телефоном можете управљати углавном преко самог дисплеја.
Иконице, уноси у листу, прекидачи и клизачи приказани на дисплеју су осетљива подручја.
Можете да подешавате и активирате функције, да уносите или позивате телефонске
бројеве, те да се крећете између различитих екрана на дисплеју (страница) притискањем
тих подручја и њиховим превлачењем преко дисплеја.
Одабир функција/листа уноса
Додирните унос са листе или одговарајућу икону за избор ставке са листе (Контакти,
подмени, листа позива) или да бисте активирали/деактивирали функцију.
Скроловање кроз листе и меније (вертикално скроловање)
¤ Превуците дисплеј у вертикалном правцу.
Ако постоји више уноса на листи него што се може одједном приказати, на дну или на врху
екрана се приказује сенка која указује на правац у коме морате да листате да бисте видите
остатак листе.
Чим скролујете кроз листу, трака за скроловање/померање се приказује са десне стране
дисплеја. Тиме се приказује величина и положај видљивог дела листе.
Скроловање кроз листе није континуирано, тј. морате да скролујете уназад да бисте се са
краја листе вратили на врх.
Опције, клизач за опције
Многи дисплеји имају опциону траку на дну. Овим се приказују све акције које можете да
примените у тренутном контексту (иконе које се користе £ Cтрана 47) Постоје опциони
клизачи за један-ред (нпр. у Контактима) и за два реда (нпр. током екстерног позива).
¤ Додирните опцију да бисте извршили одговарајућу акцију.
Ако постоји више опција на располагању него што може бити приказано на опционом
клизачу у исто време, ове додатне опције су доступне на следећи начин:
u Са опционим клизачем за један ред, стрелице на десно и/или лево поред опција
(види слику) указује да су на располагању додатне опције.
¤ Додирните опциони клизач и превуците га у смеру стрелице како бисте преместили
додатне опције на дисплеју (хоризонтално скроловање).
<
l
Нови унос
Y
Име
:
Копир. лист.
> <
Y
:
X
Име
Копир. лист.
Меморија
>
ë
u Код опционог клизача за два реда, иконица
>
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
>
испод опционог клизача показује да су
на располагању додатне опције.
16
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Кориштење телефона
ë
¤ Додирните
да би се приказао додатни опциони клизач који прикрива оригинални
опциони клизач.
‹
h
R
‰
À
Ý
Handsfree
Иск.зв
Јачин. звука
Акт.пози.чек.
Реј. поз. че.
Поврат. поз.
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Тастатура
Консултација
Именик
ХФ профили
Сними
Тастатура
>
x
¤ Додирните
x
да би се поново сакриле додатне опције.
Промена подешавања
Додирните иконицу на једној од страница менија да отворите одговарајућу апликацију/
функцију. Дисплеј приказује конфигурабилне параметре и елементе корисничког
интерфејса, као и њихове тренутне поставке (наранџаста на дисплеју).
Примери:
Повратак на претходни
дисплеј
L
Надзор собе
Прекидач: Активација/
деактивација током позива
Искључено
Осетљивост
k
k
Апликација параметри
Слабо
Јако
Изборна поља
Аларм на
Интер.
Тренутно подешавање
Екстер.
Број
1234567890
M
è
Додатни подмени
Сачувај промене (опционо)
Сачувај
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Прекидач: Активирање/деактивирање функција
¤ Кратко додирните прекидач за
активирање/деактивирање функције
као што су бебимонитор или.
Функција је активирана/деактивирана
уколико је подручје обојено
наранџастом бојом (Укључ. / on) видљиво.
bg en hr sr
on
Укључ.
или
off
Искључено
17
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Кориштење телефона
Изборна поља
Ако су за један параметар доступна два или три
алтернативна подешавања, ове алтернативе се
приказују у облику изборних поља. Актуелна
поставка се појављује у наранџастој боји.
¤ Да бисте је променили, кратко додирните
изборно поље које желите.
Аларм на
Интер.
Екстер.
Отварање подменија за подешавање параметара
’ икона указује на постојање још једног подменија.
¤ Кратко додирните ’ да бисте отворили овај подмени.
Повратак на претходни дисплеј
¤ Можете се вратити на претходни дисплеј (корак по корак) додирујући ‘ (у горењем
левом углу дисплеја).
Уношење бројева и текста
Додирните знак на дисплеју да бисте га увећали. Држите прст на дисплеју док се жељени
знак не увећа. Чим склоните прст са дисплеја, знак се копира у поље за текст у којем
курсор трепери.
Када се приказује много бројних и/или текстуалних поља (нпр. име и презиме у уносу
Контакта), прво поље се аутоматски активира. Морате да додирнете сва следећа поља да
бисте их активирали. Поље је активирано када се трепћући курсор појави у пољу.
Исправљање погрешних уноса
Кратко додирните $: Последњи знак који сте унели се брише.
Притисните и држите $: Комплетан садржај нумеричког или текстуалног поља се брише.
Унос текста
¤ Додирнте
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
18
(Замените): Пребацивање између малих и великих слова.
Велика слова се активирају само за следећи карактер.
У Контактима, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити
велико.
Додирните §123§: Унесите цифру/специјални карактер.
¤ Додирните Још... да бисте приказали додатне специјалне карактере, па додирните
Назад да бисте се вратили на претходни дисплеј
¤ Додирните §abc§ да бисте се вратили на унос нормалних карактера.
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 10/24/12
Кориштење телефона
¤ Специјалне карактере (дијакритичке карактере, нпр. прегласи) уносите када
притиснете и држите одговарајуће почетно слово, након чега можете изабрати
жељени карактера са приказане листе.
Латинични (стандардни) скуп карактера:
а д б а ã г ж е ą
l ł
n ń с
y ÿ э
c з ć
e л й и к ę
o ц у т ф х ø ő
s Я ś
i i н i о
u ь ъ щ û ű
z ź ż
Грчки сет карактера:
α ά
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Ћирилични сет карактера:
е э ё є
и й ї
г ґ
ь ъ
Због захтева за већим простором ћириличног сета карактера, можете да приступате и
следећим словима притискањем и држањем задебљаних карактера који су приказани
испод. Додирните жељени карактер.
ц й
x ъ
ж э
¤ Додирните ° (неколико пута
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
уколико је потребно): промени сет карактера/распоред
тастатуре. Опције су:
- Латинични (подразумевани) сет карактера са распоредом тастера на тастатури
QWERTZ, за централну Европу, QWERTY(амерички подразумевани) и AZERTY, за
француско говорно подручје
- Грчки сет карактера
- Ћирилични сет карактера
bg en hr sr
19
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Телефонирање
Телефонирање
Обављање екстерног позива
¤ Пребаците се на страницу за позивање ¤ Унесите број ¤ Кратко притисните c.
Или:
¤ У статусу мировања, притисните и држите c ¤ Унесите број.
Позивање можете да откажете притиском на a.
Позивање са листе поновних позива
¤ У статусу мировања, кратко притисните c да
Листа поновних позива (пример)
бисте отворили листу поновних позива.
Понови звање
L
На располагању су вам следеће опције:
M
¤ Притисните c. Број са зеленом тачком се бира. ý Josephine Foster
Кућа 1234567
Или:
¤ Додирните унос са листе. Овим се бира број са
Josephine Foster
M
приказаног уноса.
Мобил. тел. 0171666777
Или:
089 666777888
M
¤ Поред уноса, додирните ’. Детаљан преглед је
отворен.
- Унос већ постоји на листи Контаката:
Сви бројеви за унос с листе Контакта су приказани:
¤ Притисните c. Приоритетни број уноса из листе Контакта, који је означен зеленом
тачком, (£ Cтрана 35) се позива.
Или:
¤ Додирните жељени број.
- Унос не постоји на листи Контаката: Притисните c.
Пажња
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Листа поновног позивања садржи задњих двадесет бројева позваних са овог
телефона. Њима можете управљати на исти начин као што управљате листама порука
вашег телефона:
¤ Отворите детаљан преглед: Поред уноса, додирните ’. Дисплеј приказује све
доступне информације. У детаљном приказу, можете обрисати унос или додати број
уноса у Контакте (£ Cтрана 38).
20
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Телефонирање
Позивање броја са листе позива
¤ Пребаците се на страницу с порукама
¤Додирните
Листа позива (пример)
L
™.
На располагању су вам следеће опције:
¤ Притисните c. Позива се број уноса означен
зеленом тачком.
Или:
¤ Кратко додирните унос са листе. Овим се бира
број са приказаног уноса.
Или:
¤ Поред уноса, додирните ’. Детаљан преглед је
отворен.
¤ Притисните c. Овим се бира број са
приказаног уноса.
Или:
¤ Унос већ постоји на листи Контаката:
Додирните ’. Сви бројеви за унос с листе
Контакта су приказани: Додирните жељени
број.
Листа позива
?
Josephine Foster
š 16:00, Кућа
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
™ [2] 14:20, Мобил. тел.
› Јуче, 14:20
Детаљан преглед уноса (пример)
L
Инфо. о позивима
™ Пропушт. позив од:
Josephine Foster
Мобил. тел. 0171 666777887
Позив у:
M
Понедељак, 13.08
14:20
Позивање преко Контакта
¤ Oтворите Контакте. На страници за позивање, додирните [ œ Именик]. Листа уноса у
Контактима је приказана.
¤ Скролујте кроз листу до жељеног уноса.
На располагању су вам следеће опције:
¤ Притисните c. Приоритетни број (£ Cтрана 35) уноса, означен зеленом тачком, се
позива.
Или:
¤ Додирните име у уносу. Позива се приоритетни број уноса.
Или:
¤ Додирните ’ поред уноса, па затим додирните жељени број у детаљном приказу:
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Прихватање позива
На располагању су вам следеће опције:
¤ Притисните c.
¤ Ако Аутомат. одгов. је активиран (£ Cтрана 25), извадите телефон из пуњача.
¤ Прихватите позив на Bluetooth слушалици: £ Cтрана 34
¤ Прихватите позив на жичаној наглавној слушалици: Притисните тастер за разговор
(тастер ''притисни-за-разговор'') на наглавној слушалици. Наглавна слушалица мора
бити повезана са телефоном (£ Cтрана 1).
Прихватање/одбијање позива на чекању
¤ Уколико примите позив током разговора, чућете сигнал за позив на чекању и видети
одговарајућу поруку на дисплеју. За више информација погледајте упутство за
кориштење базе.
bg en hr sr
21
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Телефонирање
Приказ позива
За идентификацију долазне линије
Број позиваоца се приказује. На дисплеју ће се такође приказати тип броја, те име
позиваоца, уколико је је број позиваоца сачуван у вашим Контактима. Ако сте доделили
слику броју позиваоца (£ Cтрана 35), она се такође појављује на дисплеју.
Без идентификације долазне линије
Уместо имена и броја приказано је следеће:
u Екстерно: Ниједан број се не пребацује.
u Задржано: Позивалац није дозволио идентификацију долазног позива.
u Недоступно: Позивалац је није захтевао идентификацију долазног позива.
For CNIP (Calling Name Identification Presentation)
In addition to the number, the registered name (and location) of the caller is displayed. The
name of the Contacts entry appears on the display instead of the number if you have saved the
number in the contacts.
Напомена о приказу броја телефона (КЛИП)
(CLIP = Приказ идентификације долазне линије):
Подразумевано подешавање вашег телефона је подешено да приказује број позиваоца,
£ Cтрана 54 или ¢ www.gigaset.com/service
Звучник
Ако ћете пустити да још неко слуша разговор, требало би да то саопштите другој страни.
Активирање режима без употребе руку током позивања
¤ Унесите број, притисните c два пута.
Прелаз између слушалице и режима без употребе руку
Током позива, када успостављате везу:
¤ Притисните c или додирните [ † Handsfree].
Ставите телефон у базу за пуњење за време позива:
¤ Притисните и држите c тастер докстављате телефон у пуњач и држите притиснутим
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
још 2 секунде.
22
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 10/24/12
Телефонирање
Промена јачине звука за слушалицу, режим рада без
употребе руку и телефон
Ви подешавате јачину звика са тренутни режим (режим без употребе руку, слушалице,
наглавна слушалица) током позива:
¤ Додирните [ R Јачин. звука] ¤ Подесите јачину звука помоћу Ô / Ó.
¤ Ако је наглавна слушалица повезана: Да подеситe Осетљивост микрофона додирните
Ô / Ó у другом реду, неколико пута уколико је потребно.
¤ Додирните À на дну дисплеја да бисте сачували подешавања.
Или: Подешавање се аутоматски меморише након отприлике 2 секунде.
Активирање/деактивирање микрофона (потпуно
утишавање)
Ако искључите микрофон у току позива, ваш саговорник више неће моћи да вас чује.
¤ Да бисте активирали/деактивирали микрофон, додирните [ – Иск.зв].
Деактивирање звука звона/тихог упозорења за тренутни позив
Екстерни позив се сигнализира на дисплеју телефона:
¤ Додирните [ ” Искљ. зв].
Провера безбедности
Слушалица проналази несигурне везе са базом, које треће стране могу искористити да
слушају разговор.
Приликом успостављања екстерног позива или током екстерног позива:
¤ Притисните и држите било који положај на статусној траци.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Ако се прикаже Сигурна веза са базом , веза је сигурна.
Ако је Нема сигурне везе са базом приказано, требало би да окончате позив.
bg en hr sr
23
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промена подешавања телефона
Промена подешавања телефона
Ваш телефон се испоручује уз фабричка подешавања, али иста можете мењати у складу са
својим жељама.
Подешавања можете променити или током позива или у статусу мировања на
Подешавања страници менија.
Промена језика дисплеја
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ° Језик + Локација]:
¤ Поред Језик менија додирните ’ ¤ Поред језика којег желите одабрати, додирните ±
( Ø = одабрано) ¤ Потврдите са è ¤ Вратите се назад са ‘.
Подешавање позивног броја за државу и локалног
позивног броја
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ° Језик + Локација] .
Подешавање дисплеја
Подешавање чувара екрана/Слајд-шоу
Можете одредити чувар екрана који ће се приказати када је дисплеј у статусу мировања.
Опције су Аналогни сат/Дигитални сат/Слајд-шоу/слике Можете учитати слике на ваш
телефон користеђи Gigaset QuickSync (£ Cтрана 46) софтвер.
Да би се поново приказао дисплеј у статусу мировања, кратко притисните a или
додирните дисплеј.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања [ g Дисплеј + Тастери] подмени
¤ [ g Дисплеј + Тастери].
¤ Користите прекидач да активирате/деактивирате
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
чувар екрана. ¤ Поред Избор додирните ’
¤ Превуците прст хоризонтално преко дисплеја да
бисте скрловали кроз селекцију ¤ Додирните
[ ‰ Изабери] да бисте одабрали тренутни дисплеј,
или додирните ‘ да бисте се вратили назад без
меморисања.
24
Чувар екрана
Активирање
Избор
Аналогни сат
on
M
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промена подешавања телефона
Подешавање позадинског осветљења екрана
Позадинско осветљење дисплеја се укључује
[ g Дисплеј + Тастери] подмени
аутоматски чим се телефон помери.
Позадинско освет.
Можете прецизирати одређени период у статусу
У пуњачу
on
мировања након којег позадинско светло дисплеја
треба да се искључи. Ако дати период није подешен,
off
Ван пуњача
дисплеј је стално затамњен.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања Прекид након
M
2 мин.
¤ [ g Дисплеј + Тастери].
¤ Користећи прекидач, активирајте/деактивирајте
позадинско осветљење дисплеја у бази за пуњење или изван ње.
¤ Поред Прекид након додирните ’ ¤ Одаберите време за искључење. Сачувајте и
вратите се назад са ‘.
Пажња
Време мировања телефона може значајно да се смањи ако се активира позадинско
светло дисплеја.
Активирање/деактивирање аутоматског прихватања
позива
Када је аутоматско прихватање позива активирано, телефон прихвата долазећи позив чим
исти извадите из постоља пуњача.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ « Телефонија].
¤ Aктивирајте/деактивирајте ову функцију помоћу прекидача поред Аутомат. одгов.
Веза се прекида чим вратите телефон у постоље пуњача, без обзира на Аутомат. одгов.
подешавање. Изузетак: притиснете c када враћате телефон у постоље пуњач и држите
још две секунде када је исти на месту.
Подешавање профила звучника
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ë
Можете поставити разне профиле звучника да бисте оптимално прилагодили ваш
телефон окружењу. Испробајте их да бисте видели који профил преферирате.
Подразумевани је Profile 1.
Током екстерног позива у режиму звучника:
¤ У клизачу опције, додирните па затим [ Ž Handsfree профил] ¤ Одаберите профил.
Подешавање се тиме сместа прилагоћава.
bg en hr sr
25
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промена подешавања телефона
Подешавање звука звона
Подешавање јачине звука, мелодије
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ì Аудио подешавањ.]
¤ Мелодије звона
Звук звона јачина звона за све позиве.
L
да бисте подесили јачину звука.
Или
¤ Активирајте/деактивирајте крешендо мелодију
звона (појачавајући звук) са прекидачем поред
Крешендо.
Активирани крешендо се примењује само на јачину
звука звона. Тиме се не утиче на то како се мелодија
репродукује.
Јачина звука
Постављање звука звона за екстерне/интерне
позиве
Временска контрола (иск.
¤ Додирните Ô / Ó, неколико пута ако је потребно,
¤ Поред Инт. поз. / Екстерни позиви додирните ’
¤Одаберите мелодију звона ¤ Сачувајте и
Мелодије звона
Ó R Ô
off
Крешендо
Инт. поз.
M
Gigaset
Екстерни позиви
M
Gigaset
M
Искључ.
off
вратите се назад помоћу ‘.
Можете учитати додатне мелодије звона на ваш
телефон користећи Gigaset QuickSync (£ Cтрана 46) софтвер.
Утиш. ан. поз.
Активирање/деактивирање тихог упозорења
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ì Аудио подешавањ.]
¤ Активирајте/деактивирајте тихо упозорење користећи прекидач поред Вибра
аларм.
Активирано тихо упозорење вибрацијом сигнализира сваки интерни/екстерни позив,
заказани термин, рођендан, те позив буђења, без икакве разлике.
Тихо упозорење се деактивира уколико се телефон налази на постољу пуњача или
уколико је исти, преко USB-а, повезан с вашим рачунаром.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Активација/деактивација звука звона
Можете трајно активирати/деактивирати звук звона.
¤ Oтворите статусну страницу ¤ Aктивирајте/деактивирајте звук звона помоћу
прекидача поред Не узнемиравај. Ово подешавање не утиче на опцију тихог
упозорења.
ó икона на статусној траци указује да је звук звона деактивиран.
26
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
Промена подешавања телефона
Активирање/деактивирање звукова обавештења
Ваш телефон вас помоћу звукова обавештења информише о различитим активностима и
статусима. Следећи звуци обавештења могу бити активирани/деактивирани независно
један од другог.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија
У [ ì Аудио подешавањ.] подменију:
Подешавања ¤ [ ì Аудио подешавањ.].
Саветодав. тонови
Можете да активирате/деактивирате следеће
on
Потврд. тонови
функције помоћу прекидача са десне стране:
off
Упоз. на батер.
- Потврд. тонови:
Звук потврде/грешке након уноса; звук
обавештења по пријему нове поруке.
- Упоз. на батер.:
Звук упозорења када је батерија напуњена мање од 10% (сваких 60 секунди). Звук
упозорења батерије се не оглашава када је беби монитор активиран.
Заштита од нежељених позива
Подешавање временска контроле за екстерне позиве
Можете одредити временски период када не желите да телефон звони.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ì Аудио подешавањ.]
¤ Мелодије звона
¤ Поред Временска контрола (иск. звоно) додирните ’ ¤ Додирните Искљ. звона од
¤ Подесите почетак временског периода ¤ Сачувајте и вратите се назад помоћу ‘
¤ Поновите овај процес Искљ. звона до, подесите крај овог временског периода
¤ Aктивирајте/деактивирајте временску контролу помоћу прекидача поред
Активација ¤ Вратитсе се назад помоћу ‘.
Пажња
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Током овог периода ћете и даље примати позиве са бројева којима сте у Контактима
доделили лични тон звона (VIP).
bg en hr sr
27
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 10/24/12
ECO DECT
Враћање телефона на стандардна подешавања
Можете ресетовати индивидуалне промене на телефону.
Следеће није под утицајем ресетовања:
u Датум и време
u Регистрација телефона на базу или регистрација једног телефона на више база, те
тренутне одабире базе
u Уноси у календару и у Контактима
u Листа за поновно позивање и садржај групе медија
u Ускладиштени екстерни и интерни бројеви одредишта за беби монитор (Аларм на се
ресетују на Екстер.)
u Бројеви одредишта за преусмерење позива
Ресетовање слушалице (Ресетовање слушалице) брише ваша подешавања странице за
конфигурисање (£ Cтрана 9) те ваша дисплеј и аудио подешавања.
Ресетовање телефона
¤ Тастер менија v ¤ Страица менија Подешавања ¤ [ Ê Систем].
¤ Додирните Ресетовање слушалице .
ECO DECT
ECO DECT указује на малу потрошњу енергије и смањену снагу емитовања.
Смањена потрошња енергије
Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.
Смањено зрачења (у зависности од базе)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Зрачење се може смањити само ако ваша база подржава ову функцију.
Снага пријема слушалице се аутоматски смањује у зависности од удаљености од базе.
Зрачење слушалице и базе можете додатно смањити уколико учините следеће:
u Деактивирајте Maks. opseg
u Активирајте Без зрачења.
За додатне детаље, молимо погледајте Ваше упутство за кориштење базе.
28
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG.fm / 10/24/12
Мрежно сандуче
Мрежно сандуче
Мрежно сандуче можете користити само ако сте тражили ту услугу од вашег провајдера и
сачували број мрежног сандучета у вашем телефону.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ¶ Мрежно сандуче].
¤ Унесите броја мрежног сандучета Поред Број
¤
приступа додирните ’ ¤ Унесите број
¤Потврдите и сачувајте помоћу è.
Активирајте/деактивирајте мрежно сандуче
(уколико ваш мрежни провајдер подржава ову
функцију): Додирните Активирај/Деактивирај
¤ Након потврдног тона са телефонске мреже,
притисните a.
Након што сачувате број телефона,
следећа икона ће се приказати на
страници са порукама:
4
Активирај
Деактивирај
Број приступа
Није унет број
1
M
Имате нове поруке
(уколико ваш мрежни
провајдер подржава ту
функцију)
Преслушавање порука из мрежног сандучета
¤ Пребаците се на страницу с порукама ¤ Додирните 4
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
икону.
Ваше мрежно сандуче се директно позива. Режим без кориштења руку се активира на
вашем телефону. Можете да преслушате поруке.
bg en hr sr
29
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Register-HS.fm / 10/24/12
Више телефона
Више телефона
Коришћење телефона на више база
Ваш телефон можете регистровати на највише четири базе.
Активна база је последња са којом је телефон регистрован. Друге базе су ускладиштене у
листи доступних база.
Можете изменити доделу бази ручно у било ком тренутку.
Алтернативно, можете подесити да телефон бира базу са најбољим пријемом (Најбоља
база) чим се веза са тренутном базом губи.
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ É Слушал. + База].
¤ Додирните Повезана база ’ ¤ Одаберите жељену базу или одаберите Најбоља база
( Ø = одабрано).
Промена имена телефона
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Када региструјете више телефона, имена као INT 1, INT 2 итд. се аутоматски додељују. Да
бисте променили име:
¤ У Подешавања менију, додирните [ É Слушал. + База].
¤ Додирните Регистроване слушалице ’ ¤ Одаберите телефон.
¤ Избришите старо име са $ и унесите ново име (максимално 10 алфанумеричких
карактера) ¤ Потврдите са è.
30
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Register-HS.fm / 10/24/12
Више телефона
Интерно телефонирање
Интерни позиви на друге телефоне регистроване на исту базу су бесплатни.
¤ Пребаците се на страницу за позивање ¤ Додирните [ ‡ Интерно] ¤ Уколико је
потребно, одаберите телефон са листе, или додирните Све слушалице (групни позив).
Када отворите листу, притисните c да бисте активирали групни позив на све телефоне.
Интерна консултација/интерно пребацивање
Разговарате са екстерним учесником и желите да консултује интерног учесника или да
пренесете позив на њега.
¤ Додирните [ P Консултација] а затим Интер.
¤ Ако је на базу регистровано више од два телефона, изаберите један телефон или Сви.
Консултовање: Консултујте интерног учесника и вратите се на екстерни позив:
¤ Додирните [ P Крај консул.]
Пренос екстерног позива: имате две опције помоћу којих можете пренети екстерни
позив:
¤ Да сачекате док учесник не одговори на ваш позив, па затим прекинете везу.
Притисните a.
или
¤ Да прекинете везу пре него што учесник одговори на ваш позив: Притисните a.
Ако други учесник не одговара на ваш позив, откажите консултациони позив
притиском на [ P Крај консул.]
Успостављање конференцијског позива/пребацивање позива
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Учествујете у једном разговору док је други на чекању. Оба учесника се појављују на
дисплеју.
¤ Пребацивање позива: На дисплеју, додирните име учесника са којим желите да
разговарате.
Или:
¤ Успоставите тросмерни конференцијски позив: Додирните [ T Конфер.].
¤ Завршетак конференцијског позива: Додирните [ T Зав. кон.].Враћате се на
"пребацивање позива" и поново сте повезани на учесника са којим сте почели
конференцијски позив.
Сваки позивалац може да заврши своје учешће у конференцији притискањем тастера за
крај позива, тиме прекидајући позив.
bg en hr sr
31
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 10/24/12
Bluetooth уређаји
Bluetooth уређаји
Можете да региструјете до пет уређаја за податке (рачунаре, ПДА, мобилне телефоне) и
једну Bluetooth наглавну слушалицу. Неопходно је да активирате Bluetooth на телефону,
по потреби се уверите да су уређаји видљиви, а затим региструјте телефон.
Можете размењити уносе именика помоћу уређаја за податке и учитати мелодије звона и
слике на телефон помоћу Gigaset QuickSync софтвера (£ Cтрана 46).
Пажња
u Наглавна слушалица мора да има профил наглавне слушалице или профил за
режим рада без употребе руку. Пожељан је профил режима рада без употребе
руку.
u Успостављање везе са наглавним слушалицама може да потраје највише 5 секунди.
Активирање/деактивирање Bluetooth режима
Bluetooth режим можете да активирате/деактивирате помоћу статусе странице
(£ Cтрана 13) или на следећи начин:
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ ò Bluetooth] ¤ Активирајте/
деактивирајте Bluetooth помоћу прекидача са десне стране Активирање.
Ако је Bluetooth активиран:
u ò се приказује на статусној траци
Bluetooth
L
(£ Cтрана 47).
Сопствени
уређај
u Слушалица може да комуницира са свим
Анин SL910H
M
уређајима са Познати уређаји листе.
Познати уређаји
u Bluetooth уређај види телефон унутар свог
домета.
Наглавне слушалице 1
M
u Ако се међу познатим уређајима налазе наглавне
Активирање
on
слушалице, телефон успоставља везу са тим
наглавним слушалицама.
Приказује се само ако је Bluetooth
активан
u Слушалица је видљива за Bluetooth уређаје који
су у домету.
Нађени уређаји
Проналажење и регистровање
(поузданих) Bluetooth уређаја
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Растојање између слушалице и активираног
Bluetooth уређаја треба да буде највише 10 м.
Наглавне слушалице 2
Мобилни 1
M
Пажња
u Ако региструјете наглавну слушалицу, све већ регистроване наглавне слушалице ће
бити замењене.
u Ако је наглавна слушалица већ регистрована на другом уређају, деактивирајте ту
везу пре него што започнете поступак регистрације.
32
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 10/24/12
Bluetooth уређаји
Започињање тражења
Претрага почиње чим се Bluetooth страница отворила и Bluetooth активира.
Слушалица је видљива за Bluetooth уређаје који су у домету. Лоцирани уређаји се додају
на Нађени уређаји листу.
Упаривање уређаја — додавање уређаја у листу познатих уређаја
¤ Поред листе Нађени уређаји додирните ’ (погледајте слику изнад).
¤ На Нађени уређаји листи, одаберите уређај ¤ Додирните [ ÿ Веруј уређ.]
¤Уколико је потребно, унесите PIN уређаја који се региструје ¤ Потврдите са è.
PIN за уређај за податке. Унесите било који PIN на слушалици а затим и на уређају за
податке.
0 - 16 цифри).
PIN за наглавне слушалице: 0000 је генерално унапред постављен. Стога је потребно да
PIN унесете само у изузетним случајевима.
Ако Познати уређаји већ садржи 6 уноса, последњи унос се замењује.
Изузетак: наглавна слушалица замењује само другу наглавну слушалицу
Завршавање тражења
¤ Додирните ‘ да бисте затворили подмени Bluetooth, или деактивирали Bluetooth.
Уређивање листе познатих (поузданих) уређаја
Отварање листе
¤ У подменију Bluetooth поред Познати уређаји додирните ’.
ô поред назива уређаја на листи означава наглавну слушалицу а * означава уређај за
податке.
Одјава уређаја
¤ Oтворите Познати уређаји листу ¤ Додирните [ ü Обриши] ¤ Изаверите један или
више уређаја – поред жељеног уређаја, додирните ´ ¤ Додирните [ü Обриши]
¤ Додирните Да.
Промена назива уређаја
¤ Oтворите Познати уређаји листу ¤ Изаберите уређај ¤ Уколико је потребно,
обришите претходни назив уређаја помоћу ç ¤ Унесите назив (макс. 16 карактера)
¤ Потврдите помоћу è.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Одбијање/прихватање нерегистрованог Bluetooth уређаја
Уколико непознати Bluetooth уређај покуша да успостави везу, од вас ће се затражити да
унесете PIN уређаја (повезивање).
¤ Одбијање: Додирните ‘ или притисните a.
Или:
¤ Прихватање: Унесите системски PIN ¤ Потврдите помоћу è
¤ Додирните Да. Додавање на Познати уређаји листу, или
¤ Додирните Не. Привремено коришћење уређаја:
bg en hr sr
33
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 10/24/12
Bluetooth уређаји
Промена назива Bluetooth слушалице
¤ У Bluetooth подменију, додирните Сопствени уређај Сопствени уређај. Активира
Bluetooth уколико је деактивиран ¤ Уколико је потребно, обришите претходни назив
уређаја помоћу ç ¤ Унесите нови назив ¤ Потврдите помоћу è.
Наставак позива на Bluetooth наглавној слушалици
Предуслов: Bluetooth је активиран; Bluetooth наглавна слушалица и телефон су повезани.
¤ Притисните тастер за разговор на наглавној слушалици.
Може потрајати до 5 секунди да би се успоставила веза за слушалицом.
Употребите [ R Јачин. звука] да бисте подесили Јачина звука слушалице/Осетљивост
микрофона.
Више појединости о наглавној слушалици погледајте у упутству које је уз њу достављено.
Пажња
Ако су истовремено повезани жичана слушалица и Bluetooth наглавна слушалица, не
можете да користите жичану слушалицу.
Прихватање позива на Bluetooth слушалици
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Предуслов: Bluetooth је активиран; Bluetooth наглавна слушалица и телефон су повезани.
Само притисните тастер за разговор на наглавној слушалици када она зазвони.
Више појединости о наглавној слушалици погледајте у упутству које је уз њу достављено.
34
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Контакти (адресар)
Контакти (адресар)
Можете да сачувате највише осам бројева, заједно са пратећим именом и презименом,
заказаним терминима/годишњицама са сигнализирањем, VIP тоновима звона и сликом
позиваоца у сваком уносу из листе Контакта. Можете синхронизовати контакте са
Outlook контактима у вашем PC адресару, те превацити мелодије звона и слике на телефон
(£ Cтрана 46).
Можете да креирате листу Контакта (са до 500 уноса) посебно за сваки ваш телефон.
Такође можете послати листе/уносе на друге телефоне (£ Cтрана 37). Помоћу вашег
рачунара и бесплатног Gigaset QuickSync софтвера (£ Cтрана 46) можете упоредити вашу
листу контаката са вашим Google и Outlook контактима (£ Cтрана 46)
Пажња
За брз приступ броју са листе Контакта, можете поставити број на страници која може
да се конфигурише на дисплеју у стању мировања (£ Cтрана 9).
Дужина уноса
8 бројева:
Име и презиме:
сваки макс. 32 цифре
свако макс. 16 знакова
Управљање уносима из листе контакта
Oтварање контакта
¤ Тастер менија v ¤ [ œ Именик] или
¤ Додирните [ œ Именик] на страници за позивање или током позива.
Креирање новог уноса
¤ Oтворите Контакте ¤ Додирните [ d Нови унос].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Унесите компоненте сваког уноса преко
¤
¤
L
Нови унос
l+ име
M
индивидуалних поља (име, број, eMail, тон звона,
рођендан, слика). Да бисте то учинили, поред
релевантне компоненте, додирните ’ ¤ Уколико
Додај број
M
је опција за то на располагању, потврдите
компоненту са è или [ ‰ Изабери].
Додај мелодију
M
Да бисте креирали унос, неопходно је да унесете
бар један број.
Додај рођендан
M
Додајте слику позиваоца: Додирните . Изаберите
слику помоћу ë / ê па затим додирните
è
[ ‰ Изабери].
Сачувај
Одредите приоритетни број за унос: Уколико
додирнете жељени унос у Контактима или
притиснете c у детаљном прегледу, приоритетни број се бира аутоматски. Исти је
истакнут Ø (у зеленој боји).
Да бисте променили ово подешавање: Притисните ± поред жељеног броја.
bg en hr sr
Додај
35
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Контакти (адресар)
Меморисање уноса у Контактима
¤ Додирните [ è Сачувај].
Приказивање уноса (детаљан приказ)
¤ Oтворите Контакте ¤ Поред жељеног уноса, додирните ’.
Приказане су све информације у вези са уносом.
Уређивање уноса
¤ Додирните [ N Измени] у детаљном приказу.
- Промена/брисање имена, презимена или броја: ¤ Додирните ’ ¤ Уколико је
потребно, додирните одговарајуће поље ¤ Унесите/промените име/број
¤ Потврдите помоћу è.
- Додајте број Додирните ’ поред Додај број ¤ Унесите број и потврдите помоћу è.
- Додељивање VIP звона или брисање рођенданa: ¤ Поред Додај мелодију / Додај
рођендан додирните ’ ¤ Додирните [ ÷ Без мелод.] / [ þ Нема рођен.].
- Брисање додељене слике позиваоца ¤ Додирните слику позиваоца ¤ Додирните
[ ^ Без слике].
- Промените приоритетни број: ¤ Да бисте активирали други приоритетни број,
додирните ± поред овог броја.
¤ Додирните [ è Сачувај].
Брисање уноса
¤ У детаљном приказу: Додирните [ ü Обриши] ¤ Потврдите помоћу Да.
Брисање свих уноса у Контактима:
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ Ê Систем] ¤ (Скролујте
уколико је потребно) ¤ Поред Чишћење листе додирните ’ ¤ Поред Именик
додирните ü ¤ Потврдите помоћу Да.
Приказивање броја уноса који су и даље доступни у
Контактима
¤ Oтворите Контакте ¤ Додирните [ X Меморија].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Одређивање редоследа уноса у Контактима
Можете одредити да ли ће уноси бити распоређени по имену или по презимену.
¤ Oтворите Контакте ¤ Додирните [ Y Презиме ] или [ Y Име]
Уколико унос не садржи име, приоритетни број (број означен зеленом тачком
£ Cтрана 35) се копира у поље предвиђено за презиме. Ови уноси се појављују на
почетку листе, без обзира на то како су уноси распоређени.
Уноси се распоређују на следећи начин:
Размак | Цифре (0-9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.
36
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Контакти (адресар)
Избор уноса у Контактима, навигација кроз Контакте
Уколико постоје више од четири уноса у вашој листи Контакта, трака за скроловање се
појављује са десне стране На располагању су вам следеће опције:
u Крећите се вертикално до имена које тражите.
u Додирните прво слово у индексу. Дисплеј прелази на прво име које почиње тим
словом. По потреби, листајте до жељеног уноса. Док листате, индекс је привремено
покривен траком за листање.
Преношење уноса/Контаката на други телефон
Предуслови:
u Пријемни и предајни телефони морају бити регистровани на исту базу.
u Други телефон и база могу да шаљу и примају уносе из листе Контакта.
Можете да пренесете целу листу Контакта, појединачни унос или неколико појединачних
уноса.
Пажња
u Спољни позив ће прекинути преношење.
u Слике позивалаца и звуци се не преносе. За рођендане се преносе само датуми.
u Када преносите унос између две vCard слушалице:
Ако прималац још увек нема унос са тим именом, креира се нови унос.
Ако већ постоји унос са тим именом, овај унос се проширује са новим бројевима.
Када укупно има више од осам бројева, креира се други унос са истим именом.
u Ако прималац није vCard телефон: унос се креира и шаље за сваки број.
u Ваш телефон прима уносе са телефона који није vCard: уноси са бројевима који су
већ меморисани се одбијају, у супротном креира се нови унос.
Пренос појединачних уноса.
¤ Отворите детаљни приказ уноса (£ Cтрана 36) ¤ Додирните [ = Копирај]
¤ Одговорите на упит помоћу Интерна слушалица ¤ Изаберите слушалицу/телефон
приматеља.
Након успешног преноса:
¤ Додирните Да ако је потребно послати још неки унос. У противном, додирните Не.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Пренос читаве листе Контакта
¤ Oтворите Контакте (£ Cтрана 35). Додирните [ : Копир. лист.] ¤ Одговорите на упит
помоћу Интерна слушалица ¤ Одаберите телефон примаоца.
Откажите пренос
¤ Притисните a.
bg en hr sr
37
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Контакти (адресар)
Преношење листе Контакта у облику vCard помоћу
Bluetooth везе
¤ Oтворите Контакте (£ Cтрана 35).
¤ Пошаљите целу листу Контакта: Додирните [ : Копир. лист.].
¤
¤
Или:
¤ Слање уноса: Поред уноса, додирните ’ па затим додирните [ = Копирај].
У приказаном искачућем прозорчету, додирните Bluetooth уређај. Bluetooth веза се
активира, уколико је потребно.
Изаберите примаоца:
¤ Изаберите примаоца са листе познатих уређаја (£ Cтрана 33). Пренос почиње. Или:
¤ Додирните [ þ Тражи] и изаберите примаоца са Нађени уређаји листе ¤ Унесите
PIN примаоца и додирните è.
Примање vCard преко Bluetooth-а
Предуслов: телефон је у статусу мировања. Bluetooth веза је активирана.
¤ Ако је пошиљаоц на Познати уређаји (£ Cтрана 33) листи, прималац се аутоматски
појављује.
¤ Ако пошиљалац није на Познати уређаји листи, унесите PIN уређаја са ког се шаље и
додирните è. Након трансфера vCard, наведите да ли уређај треба да се дода () у
Познати уређаји листу (Да) или не (Не).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Додавање приказаног броја у Контакте
Можете да копирате бројеве који су приказани у листи, (нпр., листи позива, листи
поновног позивања) , као и бројеве које сте управо позивали или уносили за позивање, у
Контакте.
¤ На страници за позивање или у детаљном прегледу листе уноса, додирните
[ ¬ Копир. бр.] (можда ћете морати скроловати кроз траку с опцијама).
u Креирајте нови унос: ¤ Додирните [ d Нови унос]. Број се преноси као први број
уноса бројног типа Кућа ¤ Проширите унос уколико је потребно ¤ Додирните
[ è Сачувај].
Или:
u Додате број постојећем уносу:
¤ Изаберите унос ¤ Додирните Додај прекидач.
Број се уноси као бројни тип Кућа¤ Уколико је потребно, проширите или промените
унос ¤ Додирните [ è Сачувај].
Или:
¤ Изаберите унос ¤ Изаберите број који желите пребрисати ¤ Додирните Да .
¤ Уколико је потребно, проширите или промените унос ¤ Додирните [ è Сачувај].
38
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Контакти (адресар)
Копирање броја из листе Контакта
У одређеним радним ситуацијама можете да отворите Контакте да бисте копирали број,
нпр., када бирате (чак и након што сте унели суфикс).
¤ У зависности од ситуације, отворите листу Контакта користећи [ œ Именик] или œ.
¤ Додирните унос у листи Контакта да бисте копирали његов приоритетни број.
Или:
¤ Поред уноса додирните ’ па затим додирните број који желите да копирате.
Конфигурисање пречица за Брзо позивање (QuickDial)
Предуслов: Мора постојати бар један број у Контактима.
Бројеве из листе Контакта за брзо позивање (QuickDial) можете преузети на два начина:
u Креирајте симбол за сваки број на (сопственој) страни за конфигурисање.
u Пренос броја на пречице за Брзо позивање.
Креирање иконе за Брзо позивање на страни за конфигурисање
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Пребаците се на страницу за конфигурисање и започните конфигурацију (Cтрана 9).
¤ Вуците икону 3 за брзо позибање, са изборне листе на страницу ¤ Изаберите унос са
листе Контакта ¤ Приказује се детаљни преглед за унос са неколико бројева: изаберите
телефонски број.
Овај процес можете поновити неколико пута са различитим телефонским бројевима.
Једна од икона са десне стране је креирана на страници за Слика позиваоца
Иначе:
додељена:
конфигурисање. Број се не уноси на пречицу за Брзо
позивање.
Anne
Позовите број: ¤ Додирните иконицу пречице за Брзо
Sand
позивање на страни за конфигурисање.
0711
Мобил. тел.
Брзо позивање:
123456789
¤ Промените број у листи Контакта. Брзо позивање на
страници за конфигурисање се мења с променом броја.
Или:
¤ Избришите икону за Брзо позивање на страници за конфигурисање, па затим са новим
бројем креирајте нову икону за Брзо позивање
Обриши Брзо позивање:
¤ У конфигурационом режиму превуците иконицу Брзог позивања коју треба обрисати
на траку за одабир. Унос у листи Контакта се не мења.
Или:
¤ Промените број у листи Контакта. Икона за Брзо позивање се аутоматски уклања са
странице за конфигурисање.
bg en hr sr
39
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 10/24/12
Листа позива (зависно од базе)
Пренос телефонског броја на пречицу за Брзо позивање.
Можете сачувати до 7 често позиваних бројева из Контакта на листи за Брзо позивање,
како бисте имали брз приступ истима.
¤ Пребаците се на страницу за позивање ¤ Додирните [ ¥ Брзо бир.] ¤ Додирните
[ d Нови унос] ¤ Изаберите унос из листе Контакта ¤ Приказаће се детаљан преглед
уноса са неколико бројева: изаберите телефонски број.
Бирање броја
¤ Пребаците се на страницу за позивање ¤ Додирните [ ¥ Брзо бир.] ¤ Изаберите унос.
- Број се одмах позива, уколико је поље за број, на страници за позивање, празно.
- Уколико поље за број већ садржи одређене знакове, број иза ових знакова се уноси
у поље за број.
¤ Уколико је потребно, промените број у пољу за број ¤ Притисните c.
Брисање уноса
¤ Додирните [ ü Обриши] ¤ Додирните све уносе које желите да избришете један за
другим, а затим додирните [ ü Обриши].
Пажња
Ако измените/обришете број из листе Контаката, исти број се аутоматски брише и са
листе брзог позивања.
Листа позива (зависно од базе)
Ваш телефон меморише различите врсте позива:
Листа позива
L
u — Сви: Потпуна листа (Листа позива) свих
позива (пропуштени, одлазни, долазни)
Josephine Foster
u ™ Пропуштен: Листа пропуштених (одбијених)
š 16:00, Кућа
позива
Josephine Foster
u › Прихваћен: Листа прихваћених позива
™ [2] 14:20, Мобил. тел.
u š Одлазни: Листа одлазних позива (позибани
бројеви)
089 666777888
¤ Уколико листу позива отворите преко странице › Јуче, 14:20
за поруке или преко искачуће поруке
Martin Grotte
(£ Cтрана 10), Пропуштени позиви се
приказује.
™ 13.06, 16:10, Посао
¤ Потпуна листа позива се приказује када отворите
листу позива преко:
˜
™
›
Сви
Пропуштен
Прихваћен
- Тастер менија v ¤ [ — Листа позива],
- Опција [ — Позиви] на страници за позивање
- [— Листа позива] на страници за конфигурисање.
Пребацивање између листа за различите типова позива:
¤ На дну странице додирните икону за жељени тип позива.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ý
40
M
M
M
M
š
Одлазни
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Календар
Календар
Имате могућност да се подсетите на максимално
100 заказаних термина. Рођендани из контаката се
преносе у календар. Тренутни датум је, у сивој боји,
истакнут у календару. Дани са заказаним терминима
су означени траком у боји. Када изаберете дан, он се
означава у боји.
Меморисање заказаних термина
у календару
Предуслов: Датум и време су већ подешени.
¤ Тастер менија v ¤ [ } Календар] ¤ Додирните
ë / ê да бисте подесили месец ¤ Додирните
жељени дан, па затим додирните [ â Ново].
Могу се додавати следеће информације:
- Текст: Назив заказаног термина (нпр., зубар,
одлазак у биоскоп с Аном).
- Време: Време (час и минут) заказаног термина.
- Подсетник: Можете и унапред подесити
подсетник за сам заказани термин. Помоћу
клизача подесите време између 15 мин. и
1 нед.
- Звук мелодије: Додирните q / ” да бисте
активирали/деактивирали звучни сигнал.
¤ Додирните [ è Сачувај].
Подешавање звона и јачина звука
сигнала подсетника
¤ Тастер менија v ¤ страница менија
Подешавања ¤ [ ì Аудио подешавањ.]
¤Поред Мелодија подсетника додирните ’.
¤ Поставите ниво звука помоћу Ô / Ó или
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
поставите растући ниво звука помоћу
прекидача поред Крешендо.
Поред Мелодија додирните ’ ¤ Изаберите
мелодију звона помоћу ¤ Сачувајте и вратите се
назад помоћу ‘.
bg en hr sr
По
Ут
Ср
Че
Пе
Су
Не
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
6 July 2010
Текст
M
Обавеза
Време
22
23
58
59
00
: 00
01
02
01
01
Подсетник
0
мин
15
мин
30
мин.
1
сат
1
дан
3
дана
Звук мелодије: Укљ.
è
1
нед.
w
Сачувај
L
Мелодија подсетника
Јачина звука
Ó R Ô
Крешендо
Мелодија
Gigaset
off
M
41
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Календар
Сигнализирање заказаних термина и рођендана
Заказани термин/рођендан се приказује у статусу мировања и сигнализира 60 секунди.
Деактивирање сигнала подсетника :
¤ Додирните Искључи да бисте потврдили и прекинули сигнал подсетника.
Када разговарате телефоном, позив за подсећање на слушалици се означава једним
тоном упозорења.
Уколико је звук звона деактивиран, сигнал подсетника се неће огласити.
Приказ непотврђених заказаних термина/рођендана
Следећи заказани термини и рођендани су сачувани у Подсетници / Догађаји листи:
u Нисте потврдили подсетник на заказани термин/рођендан.
u Заказани термин/рођендан је сигнализиран током телефонског позива.
u Слушалица је деактивирана у време заказаног термина/рођендана.
Приказано је последњих 20 уноса.
Подсетници / Догађаји Листа је
Број нових уноса
2
приказана на страници са порукама
(£ Cтрана 10) са иконом поред ње.
¤ Отварање листе: Пребаците се на
Број старих уноса
страницу са порукама и додирните â
10
á
Брисање уноса
¤ Oтворите листу ¤ Додирните [ ü Обриши] ¤ Додирните све уносе које желите
обрисати одједном, па затим додирните [ ü Обриши].
Брисање свих заказаних термина на листи:
¤ Тастер менија v ¤ Страница менија Подешавања ¤ [ Ê Систем] ¤ Чишћење листе
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
(скролујте уколико је потребно) ¤Поред Сви прошли термини додирните ü
¤ Потврдите помоћу Да.
Сви протекли заказани термини из календара и сви уноси са Подсетници / Догађаји листе
се бришу.
42
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Аларм
Аларм
Предуслов: Датум и време су већ подешени.
Аларм
L
Будилник можете да активирате/деактивирате
помоћу статусне странице (£ Cтрана 13) или на
Искључено
следећи начин:
Време
¤ Тастер менија v ¤ [ Ü Аларм] ¤ Aктивирајте/
22
58
деактивирајте будилник помођу прекидача на
23
59
врху дисплеја.
00 : 00
¤ Додирните [ N Измени] да бисте променили
01
01
подешавања будилника.
02
01
¤ Подесите сат и минут за време буђења.
¤ У следећем реду додирните дане у недељи када
По Ут Ср Че Пе Су Не
ће се будилник оглашавати (наранџасто =
изабрано)
Мелодија
¤ Поред Мелодија додирните ’ ¤ Одаберите
M
04 Zivago
мелодију за позив буђења ¤Вратите се назад
è
помоћу ‘.
Сачувај
¤ Додирните [ è Сачувај].
Позив за буђење се сигнализира на дисплеју и
одабраним тоном звона у максималном трајању од 180 секунди. Током позива, позив за
буђење се сигнализира само кратким тоном.
Пажња
Јачина звука позива за буђење се временом повећава (фиксно подешавање).
Деактивирање позива за буђење/понављање након паузе (режим
дремања)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Предуслов: На слушалици се оглашава позив за буђење.
¤ Деактивирање: Додирните Искључено.
Или:
¤ Режим дремања: Додирните Дремање. Позив за буђење се понавља након 5 минута.
Након другог понављања позив за буђење се деактивира на барем 24 часа.
bg en hr sr
43
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Беби монитор
Беби монитор
Када је активиран режим беби монитора, сачувани број одредишта (интерни или
екстерни) се позива чим у близини слушалице буде премашен дефинисани ниво буке.
Позив на екстерни број одредишта, у режиму беби монитора, се поништава након
отприлике 90 секунди (= време конекције треба подесити + трајање конекције) Позив на
интерни број, у режиму беби монитора, се поништава након отприлике 3 минута (у
зависности од базе). Током позива у режиму беби монитора, тастер менија и тастер за
прихватање позива на слушалици беби монитора су закључани, а звучник је деактивиран.
Долазни позиви се сигнализирају само преко екрана, а осветљење је смањено за 50%.
Аларм вибрацијом, мелодије звона, тонови упозорења и пејџинг су искључени.
Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се суспендује током трајања позива,
али сама функција остаје активирана.
Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.
Пажња
u Увек проверите функцију приликом укључивања (осетљивост на буку, веза са
спољним бројем). Молимо имајте у виду да је потребно сачекати 20 секунди да
би се беби монитор активирао.
u Поставите телефон у пуњач тако да предњи дио са микрофоном буде окренут
према беби, а растојање између телефона и бебу не буде веже од 1 до 2 метра.
u Не одредишном броју не може да се активира телефонска секретарица.
Промена поставки
¤ Тастер менија v ¤ [ Ç Надзор собе]
¤ Додирните [ N Измени] ¤ Изаберите ниво
¤
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
осетљивости (Јако или Слабо) и одредиште за
позив у режиму бебимонитора (Интер. или
Екстер.).
Поред Број додирните ’ ¤ Унесите одредишни
број или изаберите интерног учесника.
Потврдите помоћу è ¤ Додирните [ è Сачувај].
Активирање/деактивирање
беби монитора
¤ Укључи: Тастер менија v ¤ [ Ç Надзор собе]
¤ Додирните тастер на десној страни.
¤ Искључи: На слушалици на којој се активира
L
Искључено
Осетљивост
k
k
Слабо
Јако
Аларм на
Интер.
Екстер.
Број
(Није конфигурисан)
беби монитор, додирните тастер на левој страни.
Отказивање позива у режиму
беби монитора
Надзор собе
è
M
Сачувај
¤ Током позива у режиму беби монитора, додирните a.
44
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 10/24/12
Чувар екрана, слика позивалаца и звукова
Прихватање позива у режиму беби монитора
¤ На одредишном телефону/слушалици позива за будђење, притисните тастер за
одговарање c или подигните слушалицу.
Даљинско деактивирање беби монитора
Предуслови: Одредиште за позив у режиму беби монитора је екстерни број. Телефон
примаоца позива подржава тонско бирање.
¤ Прихватите позив у режиму беби монитора и притисните типке 9 ;.
Позив је завршен. Беби монитор је деактивиран, а телефон је у стању мировања.
Чувар екрана, слика позивалаца и звукова
Моно/полифони звукови/мелодије звона и слике се чувају
на телефону (и могу бити изабране као чувари екрана или
слике позиваоца). Додатне слике и звукове можете да
учитавате на телефон са вашег рачунара ( £ Gigaset
QuickSync, Cтрана 46
На страници менија Апликације ћете пронаћи групе медија
Чувари екрана, Слике позивалаца и Звуци, помоћу којих
можете уредити слике и мелодије сачуване на вашем
телефону.
Апликације
Å Å
<
Õ
Чувари
екрана
[
Слике
позивалаца
>
×
Звуци
Прегледање/брисање слика
¤ Тастер менија v ¤ [ Õ Чувари екрана] / [ [ Слике позивалаца] ¤ Вуците прстом преко
дисплеја, с десна на лево, како бисте видели сваку слику посебно.
¤ Брисање слика: Листајте/скролујте до жељене слике ¤ Додирните [ ü Обриши]
¤ Потврдите помоћу Да.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Репродуковање мелодија
¤ Тастер менија v ¤ Додирните [ î Звуци] ¤ Изаберите мелодију.
bg en hr sr
45
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / QuickSync-PABX.fm / 10/24/12
Синхронизација са вашим рачунаром (Gigaset QuickSync)
Синхронизација са вашим рачунаром (Gigaset
QuickSync)
Можете да:
u Синхронизујте Контакт листу вашег телефона са Google контактима путем облачића
(cloud)
u Синхронизујте Контакте вашег телефона са Outlook контактима на вашем рачунару
u Учитајте слике позивалаца с вашег рачунара на ваш телефон
u Пребаците слике као чуваре екрана са вашег рачунара на ваш телефон
u Пребаците мелодије (тонове звона) са вашег рачунара на ваш телефон.
u Обављајте одлазне позиве и прихватите долазне. Дисплеј телефона ће се понашати на
исти начин као кад позиве примате директно на ваш телефон.
u Ажурирајте фирмвер вашег Gigaset S910 телефона (само преко USB-а)
Следећи формати фотографија и мелодија звона могу бити сачувани на вашем телефону:
Звук
Формат
-- Мелодије звона
- Увезене мелодије
Интерни
WMA, MP3, WAV
Слика
Формат
- Слика позиваоца
- Чувар екрана
BMP, JPG, GIF
320 x 225 пиксела
320 x 480 пиксела
Да бисте омогућили комуникацију вашег телефона са вашим рачунаром. "Gigaset
QuickSync" програм (верзија 7 или новија) мора бити инсталиран на вашем рачунару
(бесплатно преузимање и више информација на www.gigaset.com/gigasetSL910).
Можете користити овај програм да бисте успоставили везу између рачунара и телефона
путем Bluetooth-а (£ Cтрана 1) или USB-а (£ Cтрана 32).
Пажња
u Фирмвер може да се ажурира само преко USB везе.
u Ако је кабл за USB податке укључен, не може се успоставити Bluetooth веза. Ако је
укључен за време постојеђе Bluetooth везе, она се отказује.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Детаљан опис се може наћи у Gigaset QuickSync датотеци за помоћ.
46
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / symbols.fm / 10/24/12
Иконе на дисплеју
Иконе на дисплеју
Иконе траке са опцијама
Следеће функције су доступне на траци са опцијама у зависности од радне ситуације:
Икона
†
Поступак
Активирање режима звучника
† (наранџасто) (Режим звучника је активиран)
Ž
–
–
(наранџасто)
”
R
—
œ
¬
ø
‡
d
P
T
¥
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
:
=
N
Q
X
þ
õ
bg en hr sr
Деактивирање режима
звучника
Профил звучника
Утишавање микрофона
Поновно активирање
микрофона телефона
Деактивирање звука звона
Подешавање јачине звука
Отвoрите листу позива
Икона
ü
Брисање
è
Сачувајте/одаберите
f
Унос нових заказаних термина
?
Календар: Подешавање
одабраног датума на Данас
Y
Мењање редоследа
(сортирање по презимену или
по имену)
÷
Унос с листе Контаката:
Брисање додељеног звука
звона
\
Унос с листе Контаката:
Брисање додељене слике
позиваоца
Oтварање контакта
Прихватите број у Контактима
Одјава телефона
Отварање листе интерних
позивалаца/упућивање
интерних позива
Креирајте нови унос за листу
Контаката
Започињање консултацијског
позива:
Поступак
þ
ÿ
Брисање рођендана
Означавање пронађеног
Bluetooth уређаја као
поузданог
Пажња
Иконе менија се могу пронаћи у
прегледу менија на Cтрана 49.
Започињање/завршавање
тросмерног конференцијског
позива
Брзо бирање
Копирање листе
Копирање уноса
Уређивање уноса
Приказивање тастатуре
Одређивање слободне
меморије у складишту за
медијски садржај
Претрага
Прескочити подешавања
47
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / symbols.fm / 10/24/12
Иконе на дисплеју
Иконе на статусној траци
У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, на статусној траци се приказују
следеће иконе:
Икона
Ð
i
Ñ
Ò
¹
¹
ò
ò ô
ó
Икона
Значење
Јачина сигнала (Без зрачења
искључен)
U
V
}
Бело ако
Maks. opseg је
51%–75%
укључено
зелено ако
26%–50%
Maks. opseg је
1%–25%
искључено
Црвено: нема везе с базом
76%–100%
e
=
=
Без зрачења активиран:
бела ако је Maks. opseg укључен
зелена ако је Maks. opseg
искључен
Значење
Статус пуњења батерије:
Бела: напуњена преко 66%
Бела: напуњена између 34% и 66%
Бела: напуњена између 11% и 33%
Црвено: напуњена испод 11%
Трепћућа црвена: батерија је
скоро празна
(остало је мање од 10 минута
времена за разговор)
Пуњење батерије
(тренутни статус напуњености):
Bluetooth активиран
e
V
Bluetooth наглавне слушалице/
уређај за податке повезани
U
Звук звона деактивиран
¼ 06:00 Аларм укључен и време буђења
0%–10%
11%–33%
34%–66%
67%–100%
подешено
Сигнализирање икона дисплеја
š
Успостављање везе
(одлазни позив)
Ø w Ú позив
Интерни/екстерни
#
Веза
успостављена
b успостављена/веза је
Веза не може бити
прекинута
Будилник
Ø Ù Ú
Ø á Ú заказани термин
Позив за подсећање на
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Остале иконе дисплеја
48
+
Информације
-
(Безбедносни)
упит
‰
Акција завршена
(зелено)
,
Упозорење!
Молимо сачекајте...
À
Акција није успела
(црвена)
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 10/24/12
Опције подешавања (зависно од базе)
Опције подешавања (зависно од базе)
Отворите Подешавања страницу менија:
¤ Кратко притисните тастер менија v када је телефон у статусу мировања.
¤ Повлачите прстом хоризонтално преко дисплеја да бисте прелазили са Подешавања
једне странице менија на другу.
Пажња
Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим
земљама.
Главни мени
Подешавања
â Датум +
Подмени
Тренутно подешавање
Додатне опције
подешавања
Време
Време
Страна
Време
Временски формат
24 сата
12 сати
Датум
Датум
Редослед по датуму
ì Аудио
подешавањ.
Мелодије звона
Јачина звука
Унутр.
Крешендо
Спољ.
Инт. поз.
Cтрана 26
Екстерни позиви
Временска контрола (иск.
звоно)
Утиш. ан. поз.
Вибра аларм
Мелодија подсетника
Јачина звука
Крешендо
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Мелодија
Саветодав. тонови
Потврд. тонови
Упоз. на батер.
Муз. на чекању
bg en hr sr
49
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 10/24/12
Опције подешавања (зависно од базе)
Главни мени
Подешавања
g
Дисплеј +
Тастери
Подмени
Тренутно подешавање
Додатне опције
подешавања
Чувар екрана
Страна
Cтрана 24
Активирање
Избор
Слајд-шоу
Аналогни сат
Дигитални сат 1
Дигитални сат 2
(Листа Чувари екрана
фотографија)
Позадинско освет.
Cтрана 25
У пуњачу
Ван пуњача
Прекид након
15 сек. / 30 сек. / 1 мин. /
2 мин.
Инфо броја у листи поз.
Само тип броја
Тип и број
Ознака нових порука
ЛЕД + инфо.екр.
Тастери
Cтрана 24
Тонови тастера
Вибрација таст.
Тастатур. са Р/П
Таст. са словим.
° Језик +
Језик менија
Списак језика на
распалогању
Земља
Списак земаља
Локација
Земља (позивни број)
Cтрана 24
Само ако Земља = Остале
земље)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Град (позивни број)
50
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 10/24/12
Опције подешавања (зависно од базе)
Главни мени
Подешавања
É Слушал. +
База
Подмени
Тренутно подешавање
Додатне опције
подешавања
Ова слушалица
Страна
Cтрана 6
Региструј
Одјави
Преименуј
Регистроване слушалице
(Списак регистрованих
телефона)
Повезана база
(Само ако је више од једног
телефона регистровано)
База 1
Cтрана 30
Cтрана 30
:
База 4
Најбоља база
Ê Систем
У зависности од базе
ä Изабери
У зависности од базе
услуге
услуге
« Телефонија
У зависности од базе
μ SMS сервис.
У зависности од базе
услуге
³
центри
услуге
Bluetooth
Сопствени уређај
Cтрана 32
Познати уређаји
Активирање
Нађени уређаји
(само ако Активирање = on)
¶ Телефонска
У зависности од базе
¶ Мрежно
Активирај / Деактивирај
Назив уређаја
секретарица
услуге
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
сандуче
bg en hr sr
Специфичан за проваједера
Cтрана 29
Број приступа
51
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Помоћ и подршка корисницима
Помоћ и подршка корисницима
Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service
Након куповине вашег Gigaset телефона, молимо да га
региструјете на www.gigaset.com/register
Ваш лични рачун корисничке подршке даје вам брз приступ вашим
саветницима, онлине форуму и још много тога.
Посетите наше странице Корисничке подршке:
www.gigaset.com/service
Овде можете да нађете:
u
Најчешће постављана питања
u
Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
u
провера компатибилности
Oбратите се нашем сервису за кориснике:
Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често
постављана питања?
Можемо да вам помогнемо и...
... путем емаила:
www.gigaset.com/contact
... телефона:
Hotline Србија 0800 222 111
Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.
Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на
националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности
компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред
CE знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин
супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати
на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да
би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који
доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.
52
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Помоћ и подршка корисницима
Питања и одговори
Ако имате нека питања у вези са употребом вашег телефона, предложена решења су
доступна на наведеној Интернет адреси
www.gigaset.com/service
¤ FAQ ¤Први кораци за отклањање проблема.
У доњој табели су наведени и кораци за отклањање проблема.
Проблеми код регистрације или повезивања са Bluetooth слушалицом.
¥
¥
¥
£
Ресетујте Bluetooth слушалицу (погледајте корисничко упутство за слушалице).
Избришите податке о регистрацији са телефона приликом одјаве уређаја ( Cтрана 33).
Поновите процес регистрације ( Cтрана 32).
£
На дисплеју нема ничега и дисплеј не реагује када се додирне.
¥
1. Слушалица није активирана.
Притисните и држите a.
¥
2. Батерија је празна.
Напуните или замените батерију (
£ Cтрана 5).
¥
3. Активирано је закључавање тастера и дисплеја.
Притисните и држите тастер менија v.
"Изгубљен контакт са базом - Претрага за базом..." трепери на дисплеју.
¥
1. Слушалица је ван домета базе.
Померите телефон ближе бази.
¥
2. База није активирана.
Проверите адаптер напајања базе.
¥
£
3. Домет базе је смањен јер је Еко режим активиран.
Деактивирајте Еко режим ( Cтрана 28) или смањите раздаљину између слушалице и базе.
"Слушалица није регистрована на бази" трепери на дисплеју.
¥
£
Слушалица још увек није регистрована или је одјављена због регистрације додатне слушалице
Поново региструјте слушалицу ( Cтрана 6).
Слушалица не звони.
¥
1. Звук звона је деактивиран.
Активирајте звук звона (
£ Cтрана 26).
¥
2. Преусмеравање је подешено на "Сви позиви".
Деактивирајте преусмеравање позива .
¥
3. Телефон не звони уколико је број позиватеља сакривен.
Активирајте звоно за анонимне позиве.
¥
£ Cтрана 27).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
4. Телефон не звони током одређеног периода.
Временска контрола за екстерне позиве је активирана (
Саговорник не може да вас чује.
¥
£ Cтрана 23).
Звук слушалице је потпуно утишан.
Поново активирајте микрофон (
bg en hr sr
53
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Помоћ и подршка корисницима
Број позиваоца није приказан.
¥
1. Идентификација долазног позива (CLI) није омогућена позиваоцу.
Позивалац треба да тражи од мрежног провајдера да обезбеди идентификацију долазног
позива (CLI).
2. Приказ долазног позива (CLIP) није подржан од стране мрежног провајдера или вам није
омогућен.
Тражите од вашег мрежног провајдера да вам омогући приказ долазног позива (CLIP).
¥
3. Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси
све информације.
Ресетујте систем: кратко извуците утичницу за напајање. Поново укључите утичницу и
сачекајте да се уређај поново покрене.
Проверите подешавање на PABX-у и активирајте број телефона, ако је потребно. Да бисте то
учинили, тражите термине као што су CLIP, идентификација долазне линије, идентификација
броја телефона, идентификација позицаоца, итд. у корисничком упутству за систем или
питајте произвођача система.
¥
¥
Чујете тон за грешку током уноса путем тастатуре.
¥
Радња није успела/неправилан унос.
Поновите процес.
Прочитајте текст на дисплеју и погледајте упутство за употребу ако је потребно.
Не можете да преслушате поруке у мрежном сандучету.
¥
Ваш PABX је подешен на пулсно бирање.
Подесите PABX на тонско бирање.
Проверање сервисних информација за слушалицу
Сервисне информације о бази ће вам бити потребне када позовете нашу "врућу линију".
Предуслов: Позивање није у току.
¤ Кратко притисните било коју тачку на статусној траци, затим додирните Приказ
сервисних информација.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Одобрење
Овај уређај је намењен за употребу у Европском економском подручју и Швајцарској. Ако
се користи у другим државама, прво мора добити државно овлашћење за државу где се
намерава користити
Потребно је узети у обзир захтеве каратеристичне за државу.
Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније
захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.
Копија Изјаве о усклађености је доступна на интернет адреси:
www.gigaset.com/docs
54
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Помоћ и подршка корисницима
Изузимање од одговорности
Дисплеј вашег телефона има резолуцију од 480x320 пиксела, што се остварује помоћу
460.800 контролних елемената. Сваки пиксел се састоји од по три подпиксела (црвени,
зелени, плави).
Могуће је да неки пиксел буде неправилно контролисан или да има одступање боја. То је
нормално и није разлог за рекламацију.
У следећој табели је приказан број грешака у пикселима које могу да се јаве, а да не
представљају разлог за рекламацију.
Опис
Максимални број дозвољених грешака у
пикселима
Бојом осветљени пиксели
1
Тамни пиксели
1
Укупан број обојених и тамних пиксела
1
Пажња
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Знаци похабаности на дисплеју и самом кућишту су изузети из гаранције.
bg en hr sr
55
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Животна средина
Животна средина
Наша изјава о екологији
Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога
активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од
планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу
са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.
Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на
www.gigaset.com.
Систем управљања у складу са човековом околином
Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним
стандардима ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од
стране TV SD Management Service GmbH.
ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD
Management Service GmbH.
Одлагање
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање
отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца
од кога сте купили производ.
Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног
смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.
Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је
производ покривен Европском директивом 2002/96/EC.
Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од
коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља.
То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених
електричних и електронских уређаја.
За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте
локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили
опрему.
56
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Додатак
Додатак
Одржавање
Обришите апарат влажном тканином или антистатичком крпом. Немојте користити
растворе или микрофибер крпе.
Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.
У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност
апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на
тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.
Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем
средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.
Додир са течностима
!
Уколико уређај дође у контакт са течношћу:
1 Искључите напајање.
2 Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
4 Осушите све делове.
5 Ставите уређај на суво, топло место најмање 72 сата (не у микроталасну или обичну
пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на
доле (ако је могуће).
6 Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.
Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.
Спецификације
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Батерија
Технологија: јон литијум (Li-Ion):
Волтажа:
3,7 V
Капацитет:
1000 mAh
Тип:
V30145-K1310-X447
Због сталног напретка у развоју батерија, листа препоручених батерија и одељак са често
постављаним питањима (FAQ) на страницама Gigaset корисничког сервиса редовно се
ажурирају:
www.gigaset.com/service
bg en hr sr
57
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 10/24/12
Додатак
Време коришћења/пуњења слушалице
Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета и старости батерије, те начина
на који га употребљавате. (Сва времена су максимално могућа времена).
Време у приправности (часови) *
200
Време приправности у Еко режиму+ (часови) *
130
Време за разговор (часови)
14
Време рада за позиве у трајању од 1,5 часова дневно (часови) *
106
Време рада у Eко режиму+ за позиве у трајању од 1,5 часова дневно (часова) *
75
Време пуњења на бази за пуњење (часови)
5
*
Без позадинског осветљења дисплеја
Информације о USB порту
u Батерија слушалице се пуни помоћу USB конекције са напајањем од 500 mA.
u На USB конекцијама са нижим струјама пуњења, потрошња саме слушалице може
бити већа од струје пуњења. У том случају се пуњење батерија смањује.
Опште спецификације
DECT
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
DECT стандард
Подржан
GAP стандард
Подржан
Број канала
60 дуплекс канала
Распон радио фреквенције
1880 – 1900 MHz
Дуплекс метод
Временски мултиплекс, 10 ms дужине
Фреквенција понављања импулса
трансмисије
100 Hz
Дужина импулса трансмисије
370 μs
Размак канала
1728 kHz
Битска брзина
1152 kbit/s
Модулација
GFSK
Дигитализација говора
32 kbit/s
Снага емитовања
10 mW, просечна снага по каналу,
250 mW, снага импулса
Домет
До 50 m у зградама, до 300 m на отвореном простору
Амбијентални услови током употребе
+5°C до +45°C, 20% до 75% релативне влажности
Bluetooth
Распон радио фреквенције
2402–2480 MHz
Снага емитовања
1 mW снага импулса
58
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
Софтвер отвореног кода
Опште
Ваш Gigase уређај, између осталог, садржи софтвер отвореног кода који подлеже различитим условима
лиценцирања. Одобравање права на употребу, у односу на софтвер отвореног кода, која превазилазе сам рад
уређаја у облику у којем је проузведен од стране Gigaset Communications GmbH, је регулисано одговарајућим
условима лиценце за софтвер отвореног кода.
Лиценца и информације о ауторским правима
Ваш Gigaset уређај садржи софтвер отвореног кода, а исти подлеже GNU-овој општој јавној лиценци (GPL)
или GNU-овој мање општој јавној лиценци (LGPL). Одговарајући услови лиценцирања су, у оригиналној верзији,
оштампани на крају овог поглавља. Одговарајући изворни код можете скинути са наше Интернет странице на
www.gigaset.com/opensource/ Унутар периода од три године од куповине производа, и сам Gigaset Communications
GmbH може од вас затражити одговарајући изворни код. Молимо да користите опције за контакт, наведене на
www.gigaset.com/service.
Licence texts
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
bg en hr sr
59
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use
in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to
copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
60
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
bg en hr sr
61
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not
be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
62
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based
on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with
the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library"
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
bg en hr sr
63
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
64
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
bg en hr sr
65
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 10/24/12
Софтвер отвореног кода
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
That's all there is to it!
66
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Index
А
Адаптер напајања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Активација/деактивација
крешендо звука
звук звона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Активација/деактивација
крешчендо тона
сигнал подсетника . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Активирање
будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Активирање/деактивирање
вибрације тастера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
микрофона (телефона) . . . . . . . . . . . . . 23
тихог упозорења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
тона тастера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
функција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Аларм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Алфанумеричка тастатура . . . . . . . . . . . . . .9
Апликације
брисање са конфиг. Страница . . . . . . 10
додавање конфиг. страници . . . . . . . . . .9
могуће је изабрати за конфиг.
страницу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Аутоматско прихватање позива . . . . . . . 25
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Б
База
промена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Батерија
статус пуњења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
убацивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Беби монитор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Бирање уноса у Контактима . . . . . . . . . . 37
Брзи приступ
функцијама/апликацијама . . . . . . . . . . . .9
Брзо бирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Брзо позивање
конфигурисање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Брзо позивање, погледајте QuickDial
Брисање
Брзо позивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
листе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Бројеви, уношење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
bg en hr sr
Брoj
као одредиште за режим
беби монитора . . . . . . . . . . . . . . . .
копирање у Контакте . . . . . . . . . . . . . . .
меморисање у Контактима . . . . . . . . .
приказивање броја позиваоца
(CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
приоритетни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
унос са Контактима. . . . . . . . . . . . . . . . .
Будилник
активирање/деактивирање. . . . . . . . .
44
38
35
22
39
39
43
В
Ваша страница (дисплеј у статусу
мировања)
апликације/функције које се могу
бирати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
брисање апликације/функције . . . . . . 10
уметање апликације/функције . . . . . . . .9
Велика/мала слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Вертикално скроловање. . . . . . . . . . . . . . 16
Вибрација, тастер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Време коришћења слушалице . . . . . . . . 58
Време позадинског осветљења . . . . . . . 25
Време пуњења слушалице . . . . . . . . . . . . 58
Време функционисања слушалице.
у беби монитор режиму . . . . . . . . . . . . 44
Временска контрола
звук звона за екстерне/интерне
позиве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Г
Гаранција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Годишњица, видети рођендан
Групе медија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Групни позив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Д
Деактивирање
беби монитор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
будилник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Дисплеј
број (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
време позадинског осветљења . . . . . 25
меморија контаката . . . . . . . . . . . . . . . . 36
подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
позадинско осветљење . . . . . . . . . . . . 25
порука мрежног сандучета . . . . . . 11, 29
у статусу мировања . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
чувар екрана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
67
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Дисплеј у статусу мировања
конфигурациона страница . . . . . . . . . . .9
промена странице . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
страница за позивање . . . . . . . . . . . . . . . .8
страница за поруке . . . . . . . . . . . . . . . . 10
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Додир са течностима . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Домет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Е
Екран осетљив на додир . . . . . . . . . . . . . . . .1
руковање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Екстерни позив
интерни трансфер (повезивање) . . . . 31
Екстерни позиви
временска контрола за звук звона . . 27
Елементи корисничког интерфејса . . . . 17
Ж
Животна средина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
З
Заказани термин
брисање пропуштеног . . . . . . . . . . . . . 42
подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
приказивање пропуштених . . . . . . . . . 42
Закључавање
активирање/деактивирање. . . . . . . . . 15
аутоматско. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Закључавање дисплеја
активирање/деактивирање. . . . . . . . . 15
аутоматско. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Закључавање тастатуре
активирање/деактивирање. . . . . . . . . 15
аутоматско. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Закључавање/откључавање
тастатуре/дисплеја . . . . . . . . . . . . . 1, 15
Заштита од нежељених позива. . . . . . . . 27
Заштићена/сигурна веза с базом . . . . . . 23
Звук звона
активација/деактивација
крешендо звука . . . . . . . . . . . . . . . . 26
временска контрола за
екстерне позиве . . . . . . . . . . . . . . . 27
мелодија за екстерне/интерне
позиве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
подешавање јачине звука . . . . . . . . . . 26
промена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
68
Звук сигнала, види Звуци
обавештења
Звук упозорења, види
Звуци обавештења
Звук, видите звук звона
Звуци + сигнали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27
Звуци обавештења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Звучник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Зелена тачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 20, 21
И
Идентификација долазне линије
(CLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изборна поља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изузимање од одговорности . . . . . . . . .
Иконе
приказ нових порука . . . . . . . . . . . . . . .
статусна трака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
трака са опцијама . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иконе на дисплеју . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интерни
телефонирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интерни позив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
позив на чекању . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интерни позив за консултације . . . . . . .
Интерфејс персоналног рачунара . . . . .
Искакање поруке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
затварање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Искључивање бежичног модула . . . . . .
Исправка погрешног уноса . . . . . . . . . . .
Исправљање погрешних уноса . . . . . . .
22
18
55
11
48
47
47
31
31
21
31
46
11
11
28
18
18
Ј
Јачина звука
звук звона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
јачина звука у режиму без употребе
руку/на слушалици
за телефон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
сигнал подсетника . . . . . . . . . . . . . . . . .
Јачина звука слушалице . . . . . . . . . . . . . .
Јачина звука у режиму рада без
употребе руку . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Јачина сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Језик + регион . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
23
41
23
23
48
24
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
К
Календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Клизач за опције
приказивање/сакривање . . . . . . . . . . . 17
Консултациони позив
интерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Контакти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
брисање свих уноса . . . . . . . . . . . . . . . . 12
копирање броја из текста . . . . . . . . . . 38
кориштење за унос бројева. . . . . . . . . 39
креирање уноса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
меморисање рођендана . . . . . . . . . . . . 35
меморисање уноса . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
отварање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
пренос vCards преко Bluetooth-а . . . . 38
редослед уноса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
слање на телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
слање уноса/листе на телефон . . . . . . 37
слање vCards преко Bluetooth-а . . . . . 38
управљање уносима . . . . . . . . . . . . . . . 35
Контакти за пуњење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Конференција
завршавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
интерни/екстерни позив . . . . . . . . . . . 31
Конфигурациона страница
(дисплеј у статусу мировања) . . . . . . .9
апликације/функције које се
могу бирати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
брисање апликације/функције . . . . . . 10
уметање апликације/функције . . . . . . . .9
Коришћење листе поновних позива . . 20
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Л
ЛЕД лампица поруке . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Листа
брисање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Листа долазних SMS порука . . . . . . . . 10
листе позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
мрежно сандуче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
одабир уноса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
одлазни позиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
отварање преко искачуће поруке . . 11
познати уређаји (Bluetooth). . . . . . . . . 33
прихваћени позиви . . . . . . . . . . . . . . . . 40
пропуштени позиви . . . . . . . . . . . . . . . . 40
скроловање по . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
телефонска секретарица . . . . . . . . . . . 10
чишћење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 36, 42
bg en hr sr
Листа позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 40
брисање уноса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
брисање целе листе . . . . . . . . . . . . . . . . 12
избришите целокупну листу: . . . . . . . 12
позивање са . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Листа поновних позива
позивање са . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Листа порука
отварање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Листа телефонске секретарице . . . . . . . 10
Листа уноса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Лиценца
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Лиценца GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
М
Мала/велика слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Медицинска опрема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Мелодија
звук звона за екстерне/интерне
позиве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Мени
апликације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
враћање у статус мировања . . . . . . . . 14
отварање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
промена странице . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
Мени апликација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Мени подешавања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Мере предострожности . . . . . . . . . . . . . . . .3
Мини USB утичница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Мрежно сандуче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Н
Наглавна слушалица (Bluetooth) . . . . . .
прихватање позива . . . . . . . . . . . . . . . .
Најбоља база. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Незаштићена/несигурна веза
с базом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Непознат позивалац . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Непознато . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
30
23
22
22
69
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
О
Одлагање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одобрење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одредишни број (беби монитор) . . . . . .
Одржавање апарата . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опције . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опције подешавања
преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Осетљивост микрофона . . . . . . . . . . . . . .
Отварање подменија . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отклањање проблема
општа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
54
44
57
16
49
24
23
18
53
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
П
Параметар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Питања и одговори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Подешавања главног менија . . . . . . . . . . 49
Подешавање језика дисплеја . . . . . . . . . 24
Подешавање тастатуре . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Подешавање, телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Подручје за навигацију . . . . . . . . . . . 1, 8, 14
Позадинско осветљење, дисплеј . . . . . . 25
Позив
аутоматско прихватање позива . . . . . 25
екстерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
заштита од нежељених . . . . . . . . . . . . . 27
интерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
интерни трансфер (повезивање) . . . . 31
пребацивање (повезивање) . . . . . . . . 31
прихватање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
прихватање (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . 34
Позив на чекању
екстерни позив током интерног
позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Позивање
екстерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
интерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
користећи листу позива . . . . . . . . . . . . 21
користећи листу поновних
позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
преко Контакта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Позивни број
подешавање локалног
позивног броја . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Помоћ и подршка корисницима . . . . . . 52
Поруке
брисање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Потпуно утишавање телефона . . . . . . . . 23
70
Почетак употребе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Пребацивање (интерно)
екстерни позив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Пребацивање позива:
интерни/екстерни позив . . . . . . . . . . . 31
Пребацивање укључено/
искључено
функција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Преглед
опције подешавања . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Преглед порука мрежног
сандучета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 29
Прекид позива/тастер за прекид . . . . . . 20
Прекид позива/тастер за прекид
позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Прекидање позива/тастер за прекид . . 14
Прекидач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Пречица за Брзо позивање . . . . . . . . . . . 40
Приказ броја телефона, напомене . . . . 22
Приказивање
пропуштени заказани термини/
рођендани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Прикључивање на базу . . . . . . . . . . . . . . . 30
Приоритетни број . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 39
Провера
сигурност података DECT везе . . . . . . 23
Провера безбедности
телефон/база веза . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Провера сервисних информација . . . . . 13
Проверање сервисних информација . . 54
Промена назива уређаја
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
Промена подешавања . . . . . . . . . . . . . . . . 24
елементи корисничког
интерфејса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Промена подешавања телефона . . . . . . 24
Промена распореда тастатуре . . . . . . . . 19
Промена сета карактера . . . . . . . . . . . . . . 19
Промена странице . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
Промена странице дисплеја . . . . . . . . 8, 14
Пропуштени позиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Пропуштени рођендани/заказани
термини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Простор меморије у Контактима . . . . . . 36
Профил звучника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Пуњач
подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Пуњач (телефон)
прикључивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Р
Регистрација (телефон) . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Регистрација уређаја (Bluetooth) . . . . . . 32
Редослед Контаката . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Режим дремања (аларм) . . . . . . . . . . . . . . 43
Ресетуј, телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Роћендан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
брисање пропуштеног . . . . . . . . . . . . . 42
меморисање у Контакте . . . . . . . . . . . . 35
приказивање пропуштених . . . . . . . . . 42
пропуштено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Рођендан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
С
Садржај пакета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Сензор за близину. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
Сет карактера
Грчки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ћирилица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Сигнал подсетника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
активација/деактивација
крешчендо тона . . . . . . . . . . . . . . . 41
подешавање јачине . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Синхронизација преко облачића
(Cloud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Синхронизовање Контаката . . . . . . . . . . 46
Синхронизовање Google
контаката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Скроловање
вертикално . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
по листама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
хоризонтално . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Слање
комплетана лист Контакта
на телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
уноса из листе Контакта на
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
vCards помоћу Bluetooth-а . . . . . . . . . . 38
Слика позиваоца . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 45
Слика, позиваоц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Слушалица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Слушна помагала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Смањена снага емитовања . . . . . . . . . . . 28
Смањено зрачење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Спецификације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Статус мировања
повратак на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Статус пуњења батерије . . . . . . . . . . . . . . 48
Статусна страница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
отварање/затварање . . . . . . . . . . . . . . . 13
bg en hr sr
Статусна трака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
иконе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Страница за позивање (дисплеј у
статусу мировања) . . . . . . . . . . . . . 8, 20
Страница порука (дисплеј у
статусу мировања) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Стрелица у опционом клизачу . . . . . . . . 16
Т
Тастатура
алфанумеричка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
са R/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Тастер за прекид позива, види Прекид
позива/тастер за прекид позива
Тастери
прекид позива/тастер за прекид . . . . 20
прекид позива/тастер за прекид
позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
тастер за разговор . . . . . . . . . . . . 1, 20, 21
тастер менија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
телефон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Телефон
активирање/деактивирање. . . . . . . . . 15
враћање фабричких
подешавања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
врађање на стандардна
подешавања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
дисплеј у статусу мировања . . . . . . . . . .8
звуци упозорења . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
јачина звука слушалице . . . . . . . . . . . . 23
јачине звука звучника . . . . . . . . . . . . . . 23
језик дисплеја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
кориштење беби монитора . . . . . . . . . 41
коришћење више . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 24
позадинско осветљење екрана . . . . . 25
потпуно утишавање . . . . . . . . . . . . . . . . 23
пребацивање позива . . . . . . . . . . . . . . . 31
прикључивање пуњача. . . . . . . . . . . . . . .4
провера сервисних информација . . . 13
промена на другу базу . . . . . . . . . . . . . 30
промена на најбољи пријем . . . . . . . . 30
промена подешавања . . . . . . . . . . . . . . 24
регистрација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
регистровање на другу базу . . . . . . . . 30
ресетуј. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
руковање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
статус мировања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
у статусу мировања . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
чувар екрана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Телефон + база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
71
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Index
Телефонирање
екстерно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
интерни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
прихватање позива . . . . . . . . . . . . . . . .
Течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тражење
у Контактима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth уређаји . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Трака са опцијама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
иконе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
тросмерна конференција
завршавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
интерни/екстерни позив . . . . . . . . . . .
20
31
21
57
37
32
16
47
промена назива уређаја . . . . . . . . . 33, 34
регистрација уређаја . . . . . . . . . . . . . . . 32
C
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CLIP слика позиваоца се приказује
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
G
31
31
У
Унос прегласа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Унос текста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Унос у Контактима: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Уношење дијакритичких знакова . . . . . 19
Уношење специјалних карактера . . 18, 19
Упозорење батерије . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ф
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GNU General Public License (GPL)
english . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GNU Lesser General Public License
(LGPL), English . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
59
59
59
L
LED лампица поруке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Q
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Фирмвер
ажурирање телефона
(Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . 46
Фирмвер (уграђени софтвер)
провера верзије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Функција
активирање/деактивирање. . . . . . . . . 17
одабир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Функција повратка . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18
U
USB утичница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
V
vCard
пријем преко Bluetooth-а . . . . . . . . . . . 38
слање преко Bluetooth-а . . . . . . . . . . . 38
VIP тон звона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 36
Ч
Чувар ekranа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 45
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
B
Bluetooth
активирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33
завршавање тражења . . . . . . . . . . . . . . 33
започињање тражења . . . . . . . . . . . . . . 33
листа познатих уређаја . . . . . . . . . . . . . 33
позивање преко наглавне
слушалице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
пренос vCards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
преношење листе Контакта
(vCard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
прихватање позива . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Сва права задржана. Задржава се право измене.
72
bg en hr sr
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 10/24/12
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Index
bg en hr sr
73
Gigaset SL910H / sr / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_back.fm / 10/24/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising