Gigaset | SL910H | User guide | Gigaset SL910H User guide

Gigaset SL910H User guide
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 29.10.12
SL910H
Felicitări!
Cumpărând un produs Gigaset, aţi ales o marcă decisă să
îmbunătăţească modul nostru de viaţă. Ambalajul acestui produs
nu este poluant!
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi www.gigaset.com.
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_front.fm / 29.10.12
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / overview.fm / 29.10.12
Gigaset SL910H – cu ecran tactil
LED mesaje (£ p. 11)
Senzor de apropiere (£ p. 15)
Ecran tactil/afişaj
Ð
<
ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
>
Bară de stare (£ p. 13)
Pictogramele (£ p. 49) arată setările şi modul de operare
£
curente ale telefonului. Atingeţi bara de stare pentru a desp. 13.
chide pagina de stare,
Zona de navigare
Marcator poziţie pagină Å Ä Ä ,
Modificare pagină ê / ë.
Afişaje „în aşteptare” sau meniu (£ p. 8)
Tastele receptorului
c Tasta apel
Apăsaţi scurt: apelare numă afişat, acceptare apel, comutare între modul cască şi „mâini libere”, deschiderea listă de
reapelare
Apăsaţi şi ţineţi apăsat: alocare o linie
v Tasta meniu
£
£
Apăsaţi scurt: deschide meniurile principale ( p. 14)
Ţineţi apăsat: activare/dezactivare ( p. 15)blocare tastatură şi afişaj
a Tasta terminare apel/finalizare
Apăsaţi scurt: terminare apel/localizare, respinfere apel
intern, dezactivare ton sonerie pentru apel extern, revenire
la starea inactivă
Apăsaţi şi ţineţi apăsat: porneşte/opreşte receptorul
Mufă de conectare mini USB
Conectaţi prin cablu aparatul sau dispozitivul mobil la computerul Dvs (Gigaset QuickSync)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Încărcare contacte
Reţineţi
Pentru a modifica limba afişajului, procedaţi conform descrierii de la pagina p. 24.
1
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HIVZ.fm / 29.10.12
Cuprins
Gigaset SL910H – cu ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pagini afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utilizarea telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Modificarea setărilor telefonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mai multe receptoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dispozitive Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Contacte (agendă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lista de apeluri (în funcţie de bază) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Apel pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Screensaver, imagini apelant şi sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sincronizarea cu PC-ul (Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pictograme afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Opţiuni de setare (în funcţie de bază) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Anexă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Software Open Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / security.fm / 29.10.12
Măsuri de siguranţă
Atenţie
Citiţi mai întâi măsurile de siguranţă şi ghidul de utilizare.
Explicaţi copiilor dvs. conţinutul acestora şi posibilele pericole asociate cu utilizarea dispozitivului.
Utilizaţi numai adaptorul de alimentare indicat pe dispozitiv.
Utilizaţi numai baterii reîncărcabile care corespund specificaţiei (vezi „Date tehnice”). Nu
folosiţi niciodată baterii obişnuite (nereîncărcabile), deoarece acestea pot provoca probleme
grave de sănătate şi vătămări personale. Bateriile reîncărcabile deteriorate vizibil trebuie înlocuite.
Utilizarea telefonului poate afecta echipamentele medicale aflate în apropiere. Aveţi grijă la
condiţiile tehnice proprii mediului dvs., de exemplu, în cabinetul medical.
Dacă utilizaţi un echipament medical (de exemplu, un stimulator cardiac), contactaţi producătorul echipamentului. Acesta vă va putea sfătui în legătură cu comportamentul dispozitivului
la sursele externe de înaltă frecvenţă (pentru specificaţiile produsului dvs. Gigaset, vezi „Date
tehnice”).
Nu ţineţi spatele receptorului la ureche în momentul în care sună sau când modul difuzor este
activat. În caz contrar, există riscul unor afecţiuni auditive grave şi permanente.
Telefonul Gigaset este compatibil cu majoritatea aparatelor auditive digitale de pe piaţă. Cu
toate acestea, nu poate fi garantată funcţionarea perfectă cu toate aparatele auditive.
Telefonul poate provoca interferenţe cu aparatele auditive analogice (murmur sau bâzâit) sau
poate duce la suprasolicitarea acestora. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă rugăm să contactaţi
furnizorul aparatului auditiv.
Dispozitivele nu sunt rezistente la stropii de apă. Din acest motiv, acestea nu trebuie instalate
într-un mediu umed, precum băi sau duşuri.
Nu utilizaţi telefonul în medii cu un potenţial de pericol de explozie (de exemplu, ateliere de
vopsit).
Dacă daţi telefonul Gigaset altcuiva, asiguraţi-vă că îi predaţi şi ghidul de utilizare.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Vă rugăm să scoateţi din uz dispozitivele defecte sau să le reparaţi la echipa noastră de service,
pentru că acestea pot interfera cu alte servicii fără fir.
Reţineţi
u Dispozitivul nu poate fi folosit în cazul unei pene de curent. De asemenea, nu este posibilă efectuarea apelurilor de urgenţă.
u Numerele de urgenţă nu pot fi apelate dacă funcţia de blocare a tastaturii este activată!
3
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 29.10.12
Introducere
Verificarea conţinutului pachetului
u
u
u
u
u
u
Un receptor Gigaset
Un capac de acumulator (capacul din spate al receptorului)
Un acumulator
Un suport încărcător
Un adaptor de curent pentru suport încărcător
Un ghid de utilizare
Instalarea suportului încărcător
Suportul încărcător este proiectat pentru a fi utilizat în spaţii ferite de umezeală şi cu o temperatură de la +5°C până la +45°C.
¤ Instalaţi suportul încărcător pe o suprafaţă orizontală, cu aderenţă bună.
Reţineţi
Atenţie la raza de acţiune a bazei. În clădiri aceasta ajunge până la 50 m, în spaţii deschise
până la 300 m. Raza scade când ECO DECT (£ p. 29) este activat.
De obicei, picioruşele telefonului nu lasă urme pe suprafeţe. Cu toate acestea, din cauza numărului mare de lacuri şi finisaje de mobilă folosite, nu se poate exclude complet apariţia urmelor
pe suprafeţe.
Vă rugăm să reţineţi:
u Nu expuneţi telefonul efectelor surselor de căldură, ale razelor solare sau ale aparatelor
electrice.
u Protejaţi dispozitivul Gigaset de umezeală, praf, lichide corozive şi vapori.
Conectarea suportului încărcător
¤ Conectaţi mufa plată la adaptor 1 .
¤ Introduceţi adaptorul electric în priză
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
4
2
1
3
4
.
Dacă din nou trebuie să scoateţi mufa din suportul încărcător:
¤ Mai întâi deconectaţi adaptorul de la
alimentare.
¤ Apoi apăsaţi butonul de eliberare 3 şi deconectaţi mufa 4 .
2
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 29.10.12
Pregătirea receptorului pentru utilizare
Ecranul şi tastele receptorului sunt acoperite cu o folie protectoare. Vă rugăm să înlăturaţi
această folie.
Atenţie
Vă rugăm nu folosiţi creioane tactile pentru a opera receptorul.
Nu folosiţi folii protectoare de la alţi producători. Acestea pot limita funcţionarea receptorului dvs.
Introducerea acumulatorului şi închiderea capacului acumulatorilor
Atenţie
Folosiţi doar baterii reîncărcabile (£ p. 60) recomandate de Gigaset Communications
GmbH, pentru a preveni riscul de accident sau îmbolnăvire. De exemplu, carcasa externă a
acumulatorului poate fi distrusă sau acumulatorul poate exploda. De asemenea, telefonul
poate funcţiona incorect sau chiar să se defecteze dacă bateriile folosite nu sunt cele recomandate.
¤ Întâi, introduceţi bateria cu suprafaţa de con¤
tact în jos 1 .
Apoi, apăsaţi bateria în jos 2 până când intră
în lăcaşul special destinat.
2
1
¤ Aliniaţi, mai întâi, protuberanţele de pe partea
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
laterală a capacului acumulatorilor cu canelurile
de pe partea interioară a capacului.
Apoi apăsaţi capacul până când acesta se
fixează printr-un clic.
Pentru a redeschide capacul acumulatorului
pentru a înlocui acumulatorul:
¤ Introduceţi unghia în canalul de la partea inferioară a capacului acumulatorului şi ridicaţi
capacul.
5
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 29.10.12
Încărcarea acumulatorului
Bateria este furnizată cu încărcare parţială. Vă rugăm să o încărcaţi
complet înainte de folosire.
¤ Aşezaţi receptorul în suportul încărcător timp de 5 ore.
5 ore
Reţineţi
u Aparatul trebuie aşezat doar în suportul încărcător desemnat.
u Bateria se încarcă şi dacă aparatul este conectat printr-un USB la un computer cu o sursă
de alimentare de 500 mA
u Acumulatorii se pot încălzi în timpul încărcării. Acest lucru nu este periculos.
u După o perioadă de timp, din motive tehnice, capacitatea de încărcare a acumulatorilor
va scădea.
Înregistrarea receptorului
Reţineţi
Cea mai bună cale de a beneficia de toate caracteristicile Gigaset SL910H este să înregistraţi
dispozitivul la baza corespunzătoare Gigaset SL910 sau Gigaset SL910A.
Dacă utilizaţi Gigaset SL910H pe o altă bază, este posibil ca unele caracteristici, precum
robotul telefonic sau listele de apeluri, să nu fie disponbile.
Când receptorul este încărcat suficient, procesul de înre¹
gistrare începe. Este afişat ecranul de înregistrare.
Modificarea limbii afişajului:
Ä Å Ä
<
¤ Tasta meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
Apr
¤ Confirmaţi cu è. ¤ Reveniţi cu ‘.
Joi
26
Înregistrarea receptorulului:
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
>
¤ [ ° Limbă + Locaţie].
¤ Atingeţi ’ de lângă Limbă afişaj.
¤ Lângă limba dorită, atingeţi ± ( Ø = selectat).
Pe bază:
¤ Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de înregistrare/localizare (min. 3 secunde).
Pe receptor în interval de un minut:
¤ Atingeţi Înregistrare.
Sau dacă receptorul este deja înregistrat pe o altă
bază:
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
¤ [ É Recept. + Bază].
¤ Atingeţi Înregistrare.
6
V
Â
˜
Agendă
Listă apeluri
Receptor neînregistrat
telefonică
la o bază
+
Înregistrare
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / starting.fm / 29.10.12
Mesajul „Cautare baza aflata in mod inregistrare” apare pe ecran.
Acest lucru creează o conexiune cu baza, însă poate dura un timp.
¤ Dacă este necesar, introduceţi codul PIN de sistem al bazei (implicit: 0000). ¤ Confirmaţi
codul PIN cu è.
Afişajul arată Receptorul se inregistreaza.
După înregistrarea reuşită, va apărea mesajul „‰ Receptor inregistrat”. Aceasta va porni sistemul de instalare. Dacă există, valorile setate la bază pentru dată, timp, cod de ţară şi cod local se
vor afişa.
Expertul de instalare este descris în ghidul utilizatorului pentru bază.
Excepţie:
Receptorul mobil este înregistrat pe o bază pentru
Gigaset SL910/SL910A de la o serie anterioară.
După înregistrarea cu succes, pe ecran va fi afişat
următorul mesaj.
¤ Conectaţi baza la Internet (a se vedea ghidul
utilizatorului pentru bază).
¤ Apăsaţi Update Firmware pe receptorul mobil.
Reactualizarea firmware-ului poate dura până la şase
minute, în funcţie de calitatea conexiunii dumneavoastră prin DSL.
x
UPDATE INFORMATION
Functionality restricted update base firmware
Update
Firmware
Use with
restrictions
Atenţie
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Dacă selectaţi opţiunea Use with restrictions, funcţii importante ale telefonului dumneavoastră nu vor fi disponibile. Dacă doriţi terminarea reactualizării firmware-ului la o dată
ulterioară, trebuie să resetaţi baza; această acţiune va reseta toate setările bazei şi toate
receptoarele vor fi dezînregistrate.
Pentru a restea baza: ¤Scoateţi cablul de alimentare din bază ¤Apăsaţi şi menţineţi butonul
înregistrare/localizare al bazei şi în acelaşi timp reconectaţi cablul de alimentare ¤ Apăsaţi şi
menţineţi butonul înregistrare/localizare până când începe să se aprindă intermitent (aproximativ 10 secunde).
Odată receptorul reînregistrat cu succes, mesajul de mai sus este afişat din nou.
7
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Pagini afişaj
Afişaj în aşteptare
Afişajul de aşteptare este compus din trei pagini:
u Pagina de apelare (vezi mai jos)
u Pagină configurabilă (£ p. 9)
u Pagina de mesaje (£ p. 11)
Schimbarea între paginile de meniu:
u Glisaţi degetul orizontal pe afişaj sau
u În zona de navigare, atingeţi ë sau ê.
Pagină de apelare
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
>
ç
|
1
4
5
6
JKL
MNO
7
8
9
PQRS
TUV
WXYZ
*
0
#
Apeluri
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
3
DEF
GHI
˜
8
2
ABC
Â
Agendă tel.
í
Apel.rapidă
å
intern
Câmp număr
Afişează numerele introduse.
Atingeţi ç scurt: se şterge ultimul număr introdus
Apăsaţi şi ţineţi apăsat ç: se şterg toate numerele
Tastatură
Tastatură numerică pentru a introduce numere de telefon. Când atingeţi un număr, acesta este afişat în câmpul
pentru numere.
Bară de opţiuni (£ p. 16)
Pentru a forma din lista de apeluri, Contacte şi lista de
apelare rapidă şi pentru apeluri interne.
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Configurarea individuală a tastaturii alfabetice/numerice
Puteţi schimba înfăţişarea şi comportamentul tastaturii prezentate pe ecran în funcţie de necesităţi. Setările nu corespund tastelor receptorului (c v a).
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
Submeniul [ g Afişaj + Tastaturi]:
¤ [ g Afişaj + Tastaturi] ¤ Defilaţi la Tastatură.
Tastatură
Puteţi configura următoarele:
on
Sunet taste
u Sunet taste: ori de câte ori atingeţi o cifră, se emite
off
Vibraţie taste
un sunet de confirmare.
u Vibraţie taste: de fiecare dată când atingeţi o cifră
off
Tastatură cu R/P
pe tastatură, aparatul vibrează.
u Tastatură cu R/P: pentru a insera
off
Tastat. cu litere
- o întrerupere de linie (clipire, R): apăsaţi şi ţineţi
apăsat # R .
- o pauză în apelare (P): apăsaţi şi ţineţi apăsat * P .
u Tastat. cu litere: pentru formarea cu litere – utilizate uneori pentru introducerea numerele
de servicii, de exemplu.
¤ Puteţi folosi comutatorul din stânga pentru a activa sau dezactiva direct funcţia relevantă.
Modificarea (activarea/dezactivarea) comutării: atingeţi scurt comutatorul.
Pagină configurabilă (personală)
Vă puteţi personaliza pagina configurabilă în funcţie de necesităţi. Reuniţi aplicaţiile şi numerele importante, pe care le puteţi porni sau apela direct din starea de aşteptare cu o simplă atingere. În mod implicit, sunt afişate data şi ora şi este posibil accesul rapid la lista de apeluri şi la
contacte.
Ð
Mod de configurare
Modul de aşteptare
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
Bară de
selectare
>
2
Apel. rapidă
Ù
Ceas deşteptător
Á
Mon.cameră
2
Apr
Apr
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Secţiune
configurabilă
pentru max.
18 elemente
26
Joi
26
Joi
Â
˜
Agendă tel.
Listă apeluri
>
1
Â
˜
Agendă tel.
Listă apeluri
Apăsaţi şi ţineţi
apăsat
3
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
1
Lansarea procesului de configurare
¤ Comutaţi la pagina configurabilă.
¤ Apăsaţi şi ţineţi apăsat (aprox. 2 secunde) orice poziţie de pe zona configurabilă a ecranului.
9
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
2
Compilarea unei aplicaţii/funcţii
O listă de selectate cu funcţiile/aplicaţiile disponibile este afişată în partea superioară a afişajului. Simbolul pictograma (săgeată) din dreapta listei de selectare arată că puteţi deplasa lista
de selectare orizontal pentru a afişa opţiuni de selectare suplimentare. Pentru aceasta, aşezaţi
un deget pe lista de selectare şi deplasaţi-l în direcţia opusă săgeţii . Sunt afişate funcţii
suplimentare.
>
>
¤ Inserarea unei aplicaţii/funcţii: trageţi funcţia/aplicaţia prin tragere şi plasare din lista de
selecţie în zona configurabilă.
Reţineţi
Cu excepţia Apelării Rapide, fiecare funcţie poate exista în zona configurabilă doar o
dată. Puteţi lega maxim 18 funcţii, aplicaţii sau Apelări Rapide.
¤ Eliminaţi o aplicaţie/funcţie: trageţi pictograma pentru aplicaţie/funcţie înapoi în lista de
selectare utilizând tragerea şi plasarea.
Reţineţi
Apelarea Rapidă este ştearsă. Înregistrarea respectivă din Contacte rămâne neschimbată.
Setările pentru alte funcţii (deex. alarma de trezire) rămân neschimbate.
3
Completarea procesului de configurare
¤ Apăsaţi şi ţineţi apăsat orice poziţie de pe zona configurabilă a ecranului, sau
¤ Apăsaţi a scurt.
Setările se salvează.
Acum puteţi porni/selecta aplicaţiile/numerele de telefon dorite atingând scurt pictograma
corespunzătoare.
Aplicaţii şi funcţii selectabile
Calendar
˜
Listă apeluri
Ù
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Ceas deştep.
2
Apel. rapidă
10
Afişarea datei
Deschiderea calendarului
(£ p. 42)
Deschidere listă apeluri
(£ p. 41)
Setarea ceasului deşteptător
(£ p. 44)
Apelare rapidă (£ p. 40):
formarea unui număr
Ora
Á
Mon.cameră
Â
Agendă tel.
Afişarea orei
Setarea orei
Setarea apelului pentru copii
(£ p. 45)
Deschideţi Contacte
(£ p. 36)
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Pagina de mesaje
Puteţi utiliza pagina de mesaje pentru a accesa următoarele liste de mesaje:
u à Lista robotului telefonic (în funcţie de bază)
u 5 Căsuţa poştală de reţea, dacă furnizorul de servicii de reţea acceptă această funcţie şi
dacă numărul căsuţei poştale de reţea este stocat în telefon
u · Lista de mesaje recepţionate (în funcţie de bază)
u ™ Listă apeluri nepreluate ( £ Lista de apeluri (în funcţie de bază), p. 41)
u á Lista întâlnirilor nepreluate (£ p. 43)
Pagina de mesaje (exemplu)
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
Căsuţa poştală de reţea
V
Å Å Å
<
4
>
™
19
á
1
Număr de mesaje noi
Apeluri pierdute
Număr de mesaje vechi
Zile de naştere/întâlniri omise
2
Lista apelurilor nepreluate se afişează întotdeauna. Este afişată pictograma pentru cutia poştală
de reţea, cu condiţia ca numărul să fie stocat în telefon. Celelalte liste sunt afişate doar dacă conţin mesaje.
¤ Atingeţi o pictogramă pentru a deschide lista corespunzătoare.
Excepţie: dacă atingeţi pictograma pentru căsuţa poştală de reţea, telefonul va forma
numărul pentru căsuţa poştală de reţea (£ p. 30). Pe afişaj nu va fi deschisă nicio listă.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Pop-up mesaj
Se aude un sunet de avertizare când în listă apare o
Pop-up mesaje (exemplu):
intrare nouă. Dacă este activat (vezi ghidul de utilizare
x
a bazei) LED-ul pentru mesaje din stânga căştii clipeşte
Aţi
primit
+
şi fereastra pop-up de mesaje este afişată. Este posibil ca
fereastra pop-up să ascundă parţial pagina de apelare şi
Ã
™
·
pagina configurabilă. Mesajele noi sunt afişate în
á
1
1
1
1
pagina de mesaje aşa cum este descris mai sus.
Numărul de mesaje noi din fiecare listă este afişat
Robot telefonic (în funcţie
sub pictograme.
de bază) şi/sau cutie poştală
x
¤ Închideţi fereastra pop-up: atingeţi
de reţea
(dreapta sus).
¤ Deschidere listă: atingeţi pictograma
corespunzătoare din listă.
Dacă mai există alte mesaje noi în alte liste, pe afişaj va apărea pagina de mesaje (dar nu fereastra pop-up) când reveniţi la ecranul „în aşteptare”.
LED-ul pentru mesaje clipeşte (dacă este afişat, vezi ghidul de utilizare a bazei) până când deschideţi toate mesajele noi.
11
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Înregistrare din listă (în funcţie de bază)
Următoarele informaţii se afişează în intrările din listă:
u Tipul de listă (în antet)
u Pictogramă pentru tipul de intrare.
Listă de apeluri: ™ (Pierdute), › (Acceptate),
š (Efectuate)
Pictograma este roşie pentru înregistrările noi
(necitite).
u Numărul apelantului. Dacă numărul apelantului
este stocat în Contacte, sunt afişate în loc numele
apelantului şi tipul numărului (Acasă, Birou, Mobil).
Pentru apeluri nepreluate, numărul apelurilor de la
acest număr se afişează, de asemenea, între paranteze pătrate.
u Data şi ora apelului (dacă sunt setate).
Listă de apeluri (exemplu):
L
ý
Listă apeluri
Josephine Foster
š 16:00, Acasă
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Mobil
› Ieri, 14:20
™ 13.06, 16:10, Birou
˜
™
›
š
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
Toate
Pierdute
Acceptate
Efectuate
¤ Apelarea unui apelant: atingeţi scurt înregistrarea
din listă.
¤ Deschideţi ecranul de detalii: lângă înregistrare, atingeţi ’.
Afişajul prezintă toate informaţiile disponibile.
În ecranul de detalii, puteţi să ştergeţi intrarea sau să adăugaţi numărul intrării în Contacte
(£ p. 39).
Reţineţi
Dacă apăsaţi tasta c după ce aţi deschis o listă, va fi format imediat numărul aferent înregistrării marcate cu un punct verde.
Ştergerea listelor
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Puteţi şterge tot conţinutul listelor individuale:
¤ Tasta de meniu v pagina de meniul Setari ¤ [ Ê Sistem]
¤ (Defilaţi în jos dacă este necesar) Golire listă
¤ Atingeţi ü lângă lista de şters ¤ Confirmaţi cu Da.
12
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Bara de stare şi pagina de stare
Linia de sus din afişajul „în aşteptare” este numită bară de
stare. Aceasta indică setările curente şi starea telefonului (semnificaţiile pictogramelor, £ p. 49).
Ð
V
ò ô ó ¼ 06:00
>
Pagină de stare
¹
ò
ó
Ù
Interval max.
on
off
Fără radiaţii
on
off
Bluetooth
on
off
Nu deranja
on
off
Ceasdeşteptător
6:00
on
off
Afişare informaţii servicii
<
Puteţi utiliza pagina de stare pentru a modifica setările componentelor adiacente.
¤ Atingeţi scurt bara de stare pentru a deschide pagina de
stare.
¤ Atingeţi scurt comutatorul din dreptul unei componente
pentru a o activa/dezactiva ( on
= activat).
¤ Dacă atingeţi o înregistrare din listă, deex. Ceas deşteptător, se va deschide o pagină (submeniul) în care puteţi
ajusta setările componentelor.
¤ Atingeţi butonul Afişare informaţii servicii pentru a afişa
informaţii de service pentru receptorul dvs. Veţi avea
nevoie de informaţiile de ajutor atunci când contactaţi
departamentul de relaţii cu clienţii.
¤ Apăsaţi pe a sau atingeţi în linia de sus a afişajului
pentru a reveni la ecranul în aşteptare.
Reţineţi
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Dacă sunt înregistrate mai multe receptoare, numărul intern al receptorului este afişat în
bara de stare de pe ecran, (deex., INT 1)
13
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Pagini de meniu (în funcţie de bază) *
Pagina de meniu „Aplicatii”
Pagina de meniu „Setari”
Aplicatii
Setari
Å Å
<
>
Â
Listă apeluri
Scriere SMS
Á
Calendar
Ceas
deşteptător
Agendă
telefonică
Monitorizare
cameră
Õ
Econ. ecran
˜
[
Imagine
apelant
¾
Ù
×
Sunete
Å Å
<
>
Data + Ora
á
Setări audio
Afişaj +
Tastaturi
Æ
Í
Ï
ã
Telefonie
Limbă +
Locaţie
Selectare
dispozitive
»
Bluetooth
ï
Recept. +
Bază
ª
Ì
Robot
telefonic
i
Sistem
Ë
Centru
servicii SMS
Ì
Cutie poşt.
reţea
Reţineţi
Aplicaţiile/Setările prezentate aici se aplică operării cu o bază Gigaset SL910/SL910A.
La operarea cu altă bază, este posibil să nu fie disponibile toate aplicaţiile/setările.
Comutarea de la un afişaj „în aşteptare” la pagina de meniu Aplicatii:
¤ Apăsaţi scurt pe tasta de meniu v
Schimbarea între paginile de meniu:
u Glisaţi degetul orizontal pe afişaj sau
u În zona de navigare, atingeţi ë sau ê.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Revenirea la afişajul „în aşteptare” de oriunde din meniu:
¤ Apăsaţi tasta a scurt.
*Reţineţi: aplicaţiile/stările care nu sunt disponibile în prezent (deex., deoarece receptorul se află în afara
razei de acoperire a bazei) nu vor fi afişate.
14
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Utilizarea telefonului
Pornirea/oprirea receptorului
¤ Pentru oprire: în starea de aşteptare, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de încheiere a apelului
a.
¤ Pentru pornire:
- Ţineţi apăsată tasta Terminare a.
Sau:
- Aşezaţi receptorul în suportul încărcător. Acesta va porni după aproximativ 35 de
secunde.
Revenire la starea de aşteptare
¤ Apăsaţi scurt tasta de terminare a.
Sau:
¤ Dacă nu apăsaţi nicio tastă şi nu atingeţi ecranul, ecranul revine automat la starea inactivă
după aprox. trei minute.
Blocarea tastaturii şi a afişajului
Blocarea tastaturii şi a afişajului previne operarea neintenţionată a telefonului. Dacă atingeţi afişajul când blocarea este activată, nu se întâmplă nimic. Un mesaj corespunzător va apărea dacă
apăsaţi pe o tastă.
Activarea/Dezactivarea blocării tastaturii şi afişajului
Receptorul este în modul de aşteptare:
¤ Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de meniu v pentru a activa sau a dezactiva blocarea.
Dacă pe receptor este semnalat un apel, blocarea tastelor/afişajului se dezactivează automat şi
puteţi accepta apelul. Blocarea tastelor şi a afişajului se reactivează la încheierea apelului.
Reţineţi
Când funcţia de blocare a tastaturii este activată, nu puteţi apela numerele de urgenţă.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Blocarea automată a afişajului
În timpul unui apel, afişajul este blocat automat cu ajutorul unui senzor de proximitate dacă
ţineţi aparatul la ureche (apare iluminatul anterior). Blocarea este dezactivată din nou atunci
când îndepărtaţi aparatul de ureche.
Senzorul este amplasat în dreapta difuzorului (£ p. 1). Dacă îl acoperiţi din greşeală cu degetul
în timpul unei convorbiri, afişajul va fi şi el acoperit.
15
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Utilizarea ecranului tactil
Operaţi receptorul în principal cu ajutorul ecranului.
Pictogramele, înregistrările, comutatoarele şi zonele de selecţie de pe ecran sunt zone sensibile.
Puteţi seta şi activa funcţii, introduce sau forma numere de telefon şi naviga printre numeroasele afişaje prin atingerea acestor zone şi tragerea lor pe ecran.
Selectarea funcţiilor/intrărilor în liste
Atingeţi o înregistrare din listă sau pictograma aferentă pentru a selecta intrarea din listă (Contacte, submeniu, liste de apeluri) sau pentru a activa/dezactiva o funcţie.
Derularea în liste şi meniuri (derularea verticală)
¤ Trageţi ecranul într-o direcţie verticală.
Dacă există mai multe înregistrări decât pot fi afişate odată, o umbră în partea de sus sau de jos
a ecranului indică direcţia în care trebuie să derulaţi pentru a vedea mai mult din listă.
De îndată ce derulaţi o listă, se va afişa o bară de derulare pe partea dreaptă a ecranului. Aceasta
arată mărimea şi poziţia secţiunii vizibile din listă.
Derularea listelor nu este continuă, adică trebuie să derulaţi înapoi pentru a reveni de la sfârşitul
listei la începutul acesteia.
Opţiuni, meniu de opţiuni
Multe afişaje au o bară de opţiuni în partea de jos. Acesta prezintă toate acţiunile aplicabile în
contextul respectiv (pictograme utilizate, £ p. 48). Există meniuri glisante cu un singur rând (de
ex., în Contacte) sau cu două rânduri (de ex., în timpul unui apel extern).
¤ Atingeţi o opţiune pentru a realiza acţiunea corespunzătoare.
Dacă există mai multe opţiuni disponibile decât pot fi afişate odată într-o bară de meniu, acele
opţiuni suplimentare sunt oferite astfel:
u Cu o bară de meniu pe un singur rând, săgeata din dreapta şi/sau stânga lângă opţiuni
(vezi imaginea) indică disponibilitatea altor opţiuni.
¤ Atingeţi meniul glisant şi trageţi-l în direcţia săgeţii pentru a aduce opţiunile suplimentare pe ecran (derulaţi orizontal).
>
:
Prenume
Copiere listă
> <
u La un meniu glisant cu două rânduri, pictograma
ë
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Y
Nouă
litatea altor opţiuni.
16
>
<
l
Y
:
X
Prenume
Copiere listă
Memorie
>
sub meniul de opţiuni indică disponibi-
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
ë
¤ Atingeţi
pentru a afişa un alt meniu glisant care ascunde meniul iniţial de opţiuni.
‹
h
R
‰
À
Ý
Mâini libere
Mut
Volum
Acc.apel aşt.
Rsp.apel aşt.
Reapel.
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Tastatură
Consultare
Agendă telefonică
Profiluri HF
Înregistrare
Tastatură
>
x
¤ Atingeţi
x
pentru a ascunde din nou opţiunile suplimentare.
Schimbarea setărilor
Atingeţi o pictogramă de pe una dintre paginile de meniu pentru a lansa acea aplicaţie/funcţie.
Ecranul prezintă parametrii configurabili şi elementele interfeţei cu utilizatorul, precum şi setările lor actuale (portocaliu pe ecran).
Exemple:
Revenire la ecranul anterior
L
Monitorizare cameră
Comutator: activare/dezactivare în timpul unei convorbiri
Oprit
Sensibilitate
k
k
Aplicaţie parametri
Scăzută
Ridicată
Câmpuri de selecţie
Alarmă către
Intern
Extern
Număr
Setarea curentă
1234567890
M
è
Submeniu în continuare
Salvare modificări (opţional)
Salvare
Buton: activare/dezactivare funcţii
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Atingeţi scurt butonul pentru a activa/
opri funcţii cum ar fi apelareapentru
copii sau.
Funcţia este activată/dezactivată dacă
zona colorată portocaliu (Pornit / on) este
vizibilă.
on
Pornit
fie
off
Oprit
17
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Câmpuri de selecţie
Dacă pentru un parametru sunt disponibile două sau
trei setări alternative, acestea sunt afişate sub forma
unor câmpuri de selecţie. Setarea curentă apare în
portocaliu.
¤ Pentru a o modifica, atingeţi scurt câmpul de selecţie necesar.
Alarmă către
Intern
Extern
Deschiderea sub-meniului pentru a seta un parametru
Pictograma ’ indică disponibilitatea unui alt sub-meniu.
¤ Atingeţi scurt ’ pentru a deschide acest sub-meniu.
Revenirea la ecranul anterior
¤ Reveniţi la ecranul anterior (pas cu pas) atingând ‘ (în stânga sus a afişajului).
Introducere numere şi text
Atingeţi un caracter de pe ecran pentru a-l mări. Ţineţi degetul pe ecran până când vedeţi caracterul dorit mărit. De îndată ce luaţi degetul de pe afişaj, caracterul este copiat în câmpul de text
în care clipeşte cursorul.
Când sunt afişate multe câmpuri cu numere şi/sau text (de exemplu, prenumele şi numele de
familie într-o înregistrare din Contacte), primul câmp este activat automat. Pentru a activa alte
câmpuri, trebuie să le atingeţi. Un câmp este activat atunci când cursorul intermitent apare în
câmp.
Corectarea valorilor incorecte
Atingeţi scurt $: ultimul caracter pe care l-aţi introdus este şters.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat $: întregul conţinut al câmpului de număr sau text este şters.
Introducerea textului
¤ Atingeţi
¤
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
(Comutare): comută între litere mici şi mari.
Majuscula se activează doar pentru următorul caracter.
În Contacte, prima şi fiecare literă după spaţiu este, în mod automat, în majuscule.
Atingeţi §123§: introduceţi un caracter numeric/special.
¤ Atingeţi Altele... pentru a afişa caractere speciale suplimentare şi atingeţi Înapoi pentru
a reveni la ecranul anterior
¤ Atingeţi §abc§ pentru a reveni la introducerea de caractere normale.
Introduceţi caractere speciale (caractere diacritice, deex. umlaut) prin apăsarea şi menţinerea literei iniţiale corespunzătoare şi selectarea caracterului corespunzător din lista afişată.
Setul caracterelor latine (implicite):
a ä á à â ã æ å ą
l ł
y ÿ ý
n ń ñ
c ç ć
e ë é è ê ę
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i ï í ì î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Setul caracterelor greceşti:
α ά
18
ε έ
η ή
ι ί ϊ ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / make_familiar.fm / 29.10.12
Setul caracterelor chirilice:
е э ё є
и й ї
г ґ
ь ъ
Din cauza cerinţelor mai mari ale caracterelor chirilice, puteţi accesa literele următoare şi
prin apăsarea şi ţinerea apăsată caracterele îngroşate de mai jos. Atingeţi caracterul
corespunzător.
ц й
x ъ
ж э
¤ Atingeţi ° (dacă este necesar
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
de mai multe ori): comutaţi alocarea setul de caractere/structura. Opţiunile sunt:
- Set de caractere latine (implicit) cu tastatură QWERTZ, pentru Europa Centrală, QUERTY
(implicit american) şi AZERTY, pentru zona de franceză
- Set de caractere greceşti
- Set de caractere chirilice
19
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 29.10.12
Efectuarea apelurilor
Efectuarea unui apel extern
¤ Treceţi la pagina de apelare ¤ Introduceţi numărul ¤ Apăsaţi scurt pe c.
Sau:
¤ În modul inactiv, apăsaţi şi menţineţi apăsat c ¤ Introduceţi numărul.
Puteţi anula apelarea apăsând a.
Apelare cu lista de reapelare
¤ În modul inactiv, apăsaţi scurt pe c pentru a des-
Listă de reapelare (exemplu):
chide lista de reapelare.
Reapelare
L
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
M
¤ Apăsaţi pe c. Este format numărul cu punct verde. ý Josephine Foster
Acasă 1234567
Sau:
¤ Atingeţi o înregistrare din listă. Acească acţiune
Josephine Foster
M
selectează numărul afişat în înregistrare.
Mobil 0171666777
Sau:
089 666777888
M
¤ Lângă înregistrare, atingeţi ’. Este deschisă vizualizarea detaliată.
- Există înregistrare în Contacte:
Sunt afişate toate numerele pentru înregistrarea din Contacte:
¤ Apăsaţi pe c. Numărul preferat al înregistrării din Contacte, care este marcat cu un
punct verde (£ p. 36) este format.
Sau:
¤ Atingeţi numărul dorit.
- Nu există înregistrare în Contacte: apăsaţi pe c.
Reţineţi
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Lista de reapelare conţine ultimele douăzeci de numele apelate cu acest receptor. Le puteţi
gestiona la fel ca pe listele de mesaje din telefon:
¤ Deschideţi ecranul de detalii: lângă înregistrare, atingeţi ’. Afişajul prezintă toate informaţiile disponibile. În ecranul de detalii, puteţi să ştergeţi intrarea sau să adăugaţi numărul intrării în Contacte (£ p. 39).
20
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 29.10.12
Apelarea dintr-o listă de apeluri
¤ Treceţi la pagina de mesaje ¤Atingeţi ™ .
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
¤ Apăsaţi pe c. Numărul înregistrării marcate cu
punct verde este apelat.
Sau:
¤ Atingeţi scurt orice intrare din listă. Acească acţiune selectează numărul afişat în înregistrare.
Sau:
¤ Lângă înregistrare, atingeţi ’. Este deschisă vizualizarea detaliată.
¤ Apăsaţi pe c. Acească acţiune selectează numărul afişat în înregistrare.
Sau:
¤ Există înregistrare în contacte: atingeţi ’. Sunt
afişate toate numerele pentru înregistrarea din
Contacte. Atingeţi numărul dorit.
Listă de apeluri (exemplu)
L
ý
Listă apeluri
Josephine Foster
š 16:00, Acasă
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
™ [2] 14:20, Mobil
› Ieri, 14:20
Vizualizarea detaliată a unei înregistrări
(exemplu)
L
Informatii apel
™ Apel pierdut de la:
Josephine Foster
Mobil 0171 666777887
Apelat la:
Apelarea cu Contacte
M
Luni, 13.08
14:20
¤ Deschideţi Contacte: pe pagina de apelare, atingeţi [ œ Agendă telefonică]. Este afişată
lista de înregistrări din Contacte.
¤ Defilaţi prin listă până la înregistrarea dorită.
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
¤ Apăsaţi c. Numărul preferat (£ p. 36) al înregistrării marcat cu bulina verde este apelat.
Sau:
¤ Atingeţi numele în înregistrare. Se formează numărul preferat al înregistrării.
Sau:
¤ Atingeţi ’ care corespunde intrării şi apoi atingeţi numărul necesar din ecranul de detalii.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Preluarea unui apel
Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni
¤ Apăsaţi c.
¤ Dacă Raspuns auto. este activat (£ p. 25), scoateţi receptorul din suportul încărcător.
¤ Acceptaţi un apel cu un set de căşti Bluetooth: £ p. 35
¤ Acceptaţi un apel cu un set de căşti cu fir: apăsaţi tasta de vorbire (push-to-talk) de pe cască.
Căştile trebuie să fie conectate la receptor (£ p. 1).
Acceptarea/Respingerea unui apel în aşteptare
Dacă primiţi un apel în timpul unei conversaţii, veţi auzi un semnal de apel în aşteptare şi veţi
vedea un mesaj corespunzător pe afişaj. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul de
utilizare a bazei.
¤
21
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 29.10.12
Afişarea apelului
Pentru identificarea liniei apelantului
Se afişează numărul de telefon al apelantului. Se va afişa şi tipul numărului şi numele apelantului dacă acesta este memorat în Contacte. Dacă aţi atribuit o fotografie numărului apelantului
(£ p. 36), şi aceasta apare pe afişaj.
Fără identificarea liniei apelantului
În locul numelui şi al numărului se afişează următoarele:
u Extern: niciun număr transferat.
u Reţinut: apelantul a blocat identificarea liniei sale.
u Indisponibil: apelantul nu a solicitat identificarea liniei sale.
For CNIP (Calling Name Identification Presentation)
In addition to the number, the registered name (and location) of the caller is displayed. The
name of the Contacts entry appears on the display instead of the number if you have saved the
number in the contacts.
Note despre afişarea numărului de telefon (CLIP)
(CLIP = Prezentarea şi Identificarea Liniei Apelantului)
Setarea implicită de pe telefon este pentru afişarea numărului apelantului, £ p. 55 sau
¢ www.gigaset.com/service
Difuzor
Dacă doriţi să permiteţi unui terţ să asculte discuţia, anunţaţi persoana cealaltă de acest lucru.
Activarea modului „mâini libere” în timpul formării
¤ Introduceţi numărul, apăsaţi de două ori c.
Comutarea între convorbirea normală şi convorbirea în modul mâini libere
În timpul unui apel, în timpul stabilirii conexiunii:
¤ Apăsaţi c sau atingeţi [ † Mâini libere].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Aşezaţi receptorul în suportul încărcător în timpul unui apel:
¤ Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta c în timp ce aşezaţi receptorul în suportul încărcător şi încă
2 secunde.
22
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / telefony.fm / 29.10.12
Reglarea volumului difuzorului, a volumului în modul mâini
libere şi a volumului căştilor
Ajustaţi volumul pentru modul curent (mâini libere, cască, receptor) în timpul uui apel:
¤ Atingeţi [ R Volum] ¤ Ajustaţi volumul cu Ô / Ó.
¤ Dacă este conectată o cască: dacă este necesar, pentru a regla Sensibilitate microfon, atingeţi Ô / Ó de mai multe ori din al doilea rând.
¤ Atingeţi À din partea de jos a ecranului pentru a salva setările.
Sau: setarea se salvează automat după aproximativ 2 secunde.
Activarea/Dezactivarea microfonului (mut)
Dacă opriţi microfonul în timpul unui apel, apelantul dvs. nu vă mai poate auzi.
¤ Pentru a activa/dezactiva microfonul, atingeţi [ – Mut].
Dezactivarea tonului de apel/alarmei silenţioase pentru apelul curent
Pe receptor este semnalat un apel:
¤ Atingeţi [ ” Silentios].
Verificarea de securitate
Receptorul detectează conexiunile nesecurizate cu baza, care pot fi folosite pentru ascultare de
alţii.
Atunci când stabiliţi un apel extern sau în timpul unui apel extern:
¤ Apăsaţi şi ţineţi apăsată orice poziţie pe bara de stare.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Dacă apare Securizare conexiune către bază, conexiunea este sigură.
Dacă apare Nicio conexiune securizată către bază, ar trebui să încheiaţi convorbirea.
23
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 29.10.12
Modificarea setărilor telefonului
Receptorul are setări implicite, însă îi puteţi modifica oricând setările, în funcţie de necesităţi.
Puteţi modifica setări fie în timpul unui apel, fie în modul „în aşteptare” prin intermediul paginii
de meniu Setari.
Schimbarea limbii afişajului
¤ Tasta meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ° Limbă + Locaţie].
¤ Lângă Limbă afişaj, atingeţi ’ ¤ Lângă limba selectată, atingeţi ± ( Ø = selectat)
¤ Confirmaţi cu è ¤ Reveniţi cu ‘.
Setarea prefixului de ţară şi de zonă
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ° Limbă + Locaţie] .
Setările afişajului
Setarea screensaverului/Prezentare
Puteţi defini un screensaver pentru starea „în aşteptare” a afişajului. Opţiunile sunt Ceas analog/
Ceas digital/Prezentare/imagini. Puteţi încărca fotografii pe receptor utilizând software-ul
Gigaset QuickSync (£ p. 47).
Pentru a afişa din nou ecranul „în aşteptare”, apăsaţi scurt pe a sau atingeţi ecranul.
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
Submeniul [ g Afişaj + Tastaturi]
¤ [ g Afişaj + Tastaturi].
¤ Utilizaţi comutatorul pentru a activa/dezactiva screensaverul. ¤ Lângă Selectare, atingeţi ’ ¤ Deplasaţi
degetul orizontal pe afişaj pentru a defila prin selecţie
¤ Atingeţi [ ‰ Selectare] pentru a selecta ecranul
curent sau atingeţi ‘ pentru a reveni fără a salva.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Setarea iluminării afişajului
Economizor de ecran
Activare
Selectare
Ceas analog
on
M
Iluminarea fundalului se stinge automat imediat ce
Submeniul [ g Afişaj + Tastaturi]
receptorul este mişcat sau apăsaţi o tastă.
Luminozitate
Puteţi specifica perioada de timp în starea inactivă după În încarcator
on
care lumina de fundal a afişajului să se stingă. Dacă nu
este setată nicio perioadă, afişajul va fi de intensitate scă- Fără încarcator
off
zută în permanenţă.
Întrerupere
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
M
2 min.
¤ [ g Afişaj + Tastaturi].
¤ Utilizând comutatorul, activaţi/dezactivaţi iluminarea
afişajului în suportul încărcător sau în afara acestuia.
¤ Lângă Întrerupere, atingeţi ’ ¤ Selectaţi timpul de oprire. Salvaţi şi mergeţi înapoi cu ‘.
24
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 29.10.12
Reţineţi
Timpul de aşteptare al receptorului se reduce semnificativ dacă iluminarea fundalului este
activată.
Activarea/dezactivare funcţiei de răspuns automat
Când răspunsul automat este activat, receptorul acceptă un apel primit în momentul în care îl
ridicaţi din suportul de încărcare.
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ « Telefonie].
¤ Activaţi/dezactivaţi funcţia utilizând comutatorul de lângă Raspuns auto.
Conexiunea este închisă de îndată ce repuneţi receptorul în suportul încărcător, indiferent de
setarea Raspuns auto. Excepţie: apăsaţi pe c la repunerea receptorului în suportul încărcător şi
menţineţi apăsat încă două secunde când este aşezat.
Setarea unui profil pentru difuzor
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ë
Puteţi seta diferite profiluri pentru difuzor pentru a adapta în mod optim telefonul mediului
înconjurător. Probaţi-le pentru a vedea pe care îl preferaţi.
Setarea implicită este Profil 1.
În timpul unui apel extern în modul difuzor:
¤ În glisorul de opţiune, atingeţi şi apoi [ Ž Profile handsfree] ¤ Selectaţi un profil. Setarea este ajustată imediat.
25
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 29.10.12
Setare tonurilor de sonerie
Setarea volumului, melodie
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ì Setări audio ] ¤ Tonuri de apel
Volumul tonului de sonerie pentru toate
apelurile
¤ Atingeţi Ô/Ó (de mai multe ori, dacă este cazul) pen-
tru a regla volumul.
Sau
¤ Activaţi/Dezactivaţi tonul de sonerie crescător
(volum în creştere) folosind comutatorul de lângă
Crescendo.
Modul crescător activat se aplică numai volumului tonului de sonerie. Nu afectează modul de redare al unei
melodii.
L
Volum
Tonuri de apel
Ó R Ô
Crescendo
Apeluri interne
Receptoare
Apeluri externe
Receptoare
off
M
M
Control timp (son. oprită)
Setarea tonului de sonerie pentru apeluri
externe/interne
¤ Lângă Apeluri interne / Apeluri externe atingeţi ’
¤ Selectaţi o melodie pentru sonerie ¤ Salvaţi şi
Oprit
Mut la ap. anon.
M
off
reveniţi cu ‘.
Puteţi încărca tonuri de sonerie suplimentare pe receptor utilizând software-ul Gigaset
QuickSync (£ p. 47).
Activarea/Dezactivarea alarmei silenţioase
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ì Setări audio ] ¤ Activaţi/Dezactivaţi
alarma silenţioasă utilizând comutatorul de lângă Alarmă silen.
O alertă prin vibraţie activată semnalează fiecare apel intern/extern, întâlnire, zi de naştere şi fiecare apel de deşteptare, fără nicio diferenţă între ele.
Alerta silenţioasă este dezactivată cât timp receptorul se află în suportul de încărcare sau este
conectat la PC prin USB.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Activarea/Dezactivarea permanentă a tonului de sonerie
Puteţi activa/dezactiva permanent tonul de sonerie.
¤ Deschideţi pagina de stare ¤ Activaţi/Dezactivaţi tonul de sonerie folosind comutatorul de
lângă Nu deranja. Această setare nu influenţează în niciun fel alerta silenţioasă.
Simbolul ó pictograma din bara de stare indică faptul că tonul de sonerie este dezactivat.
26
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 29.10.12
Activarea/Dezactivarea tonurilor de avertizare
Receptorul foloseşte tonuri de avertizare pentru a vă atenţiona cu privire la diverse activităţi şi
stări. Aceste tonuri de avertizare pot fi activate sau dezactivate, independent unul de celălalt.
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
În submeniul [ ì Setări audio]:
¤ [ ì Setări audio].
Tonuri consiliere
Folosind comutatoarele din dreapta puteţi activa/
on
Tonuri confirm.
dezactiva următoarele funcţii:
off
Avertiz. baterie
- Tonuri confirm.:
Ton de confirmare/eroare după introducere; ton
de avertizare la recepţionarea unui mesaj nou.
- Avertiz. baterie:
Ton de avertizare când încărcarea bateriei este sub 10% (la fiecare 60 de secunde). Tonul
de avertizare pentru baterie nu se aude când apelul pentru copii este activat.
Protecţia împotriva apelurilor nedorite
Setarea orelor de control pentru apelurile externe
Puteţi specifica o perioadă de timp în care nu vreţi ca telefonul să sune.
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ì Setări audio] ¤ Tonuri de apel
¤ Lângă Control timp (son. oprită), atingeţi ’ ¤ Atingeţi Sonerie susp. de la ¤ Setaţi începutul intervalului de timp ¤ Salvaţi şi reveniţi cu ‘ ¤ Repetaţi procesul pentru Sonerie susp.
pană la, setaţi sfârşitul intervalului de timp ¤ Activaţi/dezactivaţi controlul temporal folosind comutatorul de lângă Activare ¤ Reveniţi cu ‘.
Reţineţi
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
În acesta perioadă, veţi continua să primiţi apeluri de la numerele cărora le-aţi alocat un ton
de sonerie personalizat în Contacte (VIP).
27
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 29.10.12
Aducerea receptorului la setările implicite
Puteţi reseta modificări individuale ale receptorului.
Următoarele nu sunt afectate de resetare:
u Data şi ora
u Înregistrarea de receptoare la bază sau înregistrarea unui receptor la ai multe baze şi selectarea bazei curente
u Înregistrările din calendar şi din Contacte
u Lista de reapelare şi conţinutul memoriei media
u Numerele destinatarilor interni şi externi memorate pentru apelarea pentru copii (Alarmă
către este resetat la Extern)
u Numărul destinatarului pentru devierea apelurilor.
Resetarea receptorului (Resetare receptor) vă şterge setările pentru pagina configurabilă
(£ p. 9) şi setările pentru sunet şi afişaj.
Resetarea receptorului
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ Ê Sistem].
¤ Atingeţi Resetare receptor .
28
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / settings.fm / 29.10.12
ECO DECT
ECO DECT indică un consum redus de energie şi o putere de transmisie redusă.
Reducerea consumului de energie
Telefonul dumneavoastră are un adaptor de priză care economiseşte energia electrică.
Reducerea radiaţiilor (în funcţie de bază)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Radiaţiile pot fi reduse numai dacă baza acceptă această funcţie.
Puterea de transmisie a telefonului este redusă automat în funcţie de distanţa dintre acesta şi
bază.
Puteţi reduce şi mai mult radiaţiile receptorului şi bazei făcând următoarele:
u Dezactivaţi Interval max.
u Activaţi Fără radiaţii.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi ghidul de utilizare a telefonului.
29
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG.fm / 29.10.12
Căsuţa poştală de reţea
Puteţi utiliza căsuţa poştală de reţea numai dacă aţi solicitat una de la furnizor şi aţi salvat pe
telefon numărul căsuţei de reţea.
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ¶ Cutie poştală reţea].
¤ Introduceţi numărul căsuţei poştale de reţea: lângă
¤
Număr acces, atingeţi ’ ¤ Introduceţi numărul
¤Confirmaţi şi salvaţi cu è.
Activaţi/Dezactivaţi căsuţe poştale de reţea (dacă
furnizorul dvs. de reţea acceptă această funcţie): atingeţi Activare/Dezactivare ¤ După tonul de confirmare de la reţeaua telefonică, apăsaţi pe a.
După ce salvaţi numărul de telefon, în
pagina de mesaje apare următoarea
pictogramă:
4
Activare
Număr acces
(Neconfigurat)
1
Dezactivare
M
Există mesaje noi
(dacă operatorul dvs. acceptă
această funcţie)
Redarea mesajelor din căsuţa poştală de reţea
¤ Treceţi la pagina de mesaje ¤ Atingeţi 4 .
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Se va apela direct căsuţa poştală de reţea. Modul „mâini libere” este activat pe receptor. Puteţi
asculta mesajele.
30
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Register-HS.fm / 29.10.12
Mai multe receptoare
Utilizarea receptorului pe mai multe baze
Un receptor poate fi înregistrat pe maxim patru baze.
Baza activă este ultima la care a fost înregistrat receptorul. Celelalte baze sunt memorate în lista
de baze disponibile.
Puteţi modifica alocarea la o bază manual în orice moment.
Alternativ, puteţi seta receptorul astfel încât să selecteze baza cu cea mai bună recepţie (Baza
optima) în momentul pierderii conexiunii la baza curentă.
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ É Recept. + Bază].
¤ Atingeţi Bază conectată ’ ¤ Selectaţi baza dorită sau selectaţi Baza optima ( Ø = selectat).
Schimbarea numelui receptorului
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Când înregistraţi mai multe receptoare, numele INT 1, INT 2 şi aşa mai departe sunt atribuite
automat. Pentru a modifica numele:
¤ În meniul Setari, atingeţi [ É Recept. + Bază].
¤ Atingeţi Receptoare înregistrate ’ ¤ Selectaţi receptorul.
¤ Ştergeţi numele vechi cu $ şi introduceţi numele nou (maxim 10 caractere alfanumerice)
¤ Confirmaţi cu è.
31
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Register-HS.fm / 29.10.12
Efectuarea apelurilor interne
Apelurile interne către alte receptoare înregistrate pe aceeaşi bază sunt gratuite.
¤ Treceţi la pagina de apelare ¤ Atingeţi [ ‡ intern] ¤ Dacă este necesar, selectaţi un receptor
din listă sau atingeţi Toate receptoarele (apelare grup).
După deschiderea listei, apăsaţi pe c pentru a iniţia un apel în grup către toate receptoarele.
Consultare internă/transfer intern
Vorbiţi cu un participant extern şi doriţi să consultaţi un participant intern sau să îi transferaţi
apelul acestuia.
¤ Atingeţi [ P Consultare], apoi Intern.
¤ Dacă pe bază sunt înregistrat mai mult decât două receptoare, selectaţi unul sau Toate.
Consultare: consultaţi participantul intern şi reveniţi la apelul extern:
¤ Atingeţi [ P Termin. cons.].
Transferul apelului extern: aveţi două opţiuni pentru a transfera apelul extern:
¤ Aşteptaţi până când participantul vă răspunde la apel şi apoi închideţi.
Apăsaţi pe a.
fie
¤ Închideţi înainte ca participantul să răspundă la apel: apăsaţi a.
Dacă celălalt participant nu răspunde la apel, anulaţi apelul de consultare cu [ P Termin.
cons.].
Stabilirea unei teleconferinţe/comutarea apelurilor
Sunteţi implicat într-o conversaţie în timp ce un alt interlocutor este în aşteptare. Ambii participanţi apar pe afişaj.
¤ Comutarea apelurilor: pe afişaj, atingeţi participantul cu care doriţi să vorbiţi.
Sau:
¤ Stabilirea unei teleconferinţe cu trei: atingeţi [ T Conf.].
¤ Închiderea teleconferinţei: atingeţi [ T Term. conf.]. Reveniţi la „comutarea apelurilor”
şi aveţi din nou legătura cu participantul cu care aţi iniţiat conferinţa.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Fiecare apelant îşi poate încheia participarea la conferinţă prin apăsarea tastei de terminare a
apelului şi terminarea apelului.
32
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 29.10.12
Dispozitive Bluetooth
Puteţi înregistra până la cinci dispozitive de date (PC, PDA, telefoane mobile) şi o cască
Bluetooth. Trebuie să activaţi Bluetooth-ul pe receptor, să vă asiguraţi că dispozitivele sunt vizibile dacă e necesar şi apoi să înregistraţi receptorul.
Puteţi să faceţi schimb de intrări din Contacte utilizând dispozitive de date şi să încărcaţi tonuri
de sonerii şi imagini pe receptor utilizând aplicaţia Gigaset QuickSync (£ p. 47).
Reţineţi
u Un set de căşti trebuie să aibă profilul set de căşti sau mâini libere. Profilul mâini libere
este preferat.
u Stabilirea unei conexiuni cu un aparat poate dura până la 5 secunde.
Activarea/Dezactivarea modului Bluetooth
Puteţi activa/dezactiva funcţia Bluetooth folosind pagina de stare (£ p. 13) sau după cum
urmează:
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ ò Bluetooth] ¤ Activaţi/Dezactivaţi
Bluetooth folosind comutatorul de lângă Activare.
Dacă funcţia Bluetooth este activată:
u ò este afişat în bara de stare (£ p. 48).
Bluetooth
L
u Receptorul poate comunica cu toate dispozitivele
Dispozitiv propriu
din lista Dispozitive cunoscute.
SL910H a Anei
M
u Aparatul este vizibil pentru dispozitivele cu BlueDispozitive cunoscute
tooth din raza sa de acţiune.
u Dacă dispozitivele cunoscute includ dispozitive cu
Aparat 1
M
mâini libere, aparatul stabileşte o conexiune cu acest
Activare
on
dispozitiv.
u Receptorul caută dispozitive Bluetooth din raza de
Apare doar dacă funcţia Bluetooth este
activă.
acţiune.
Găsirea şi înregistrarea dispozitivelor
Bluetooth (dispozitive de încredere)
Distanţa dintre aparat şi dispozitivul Bluetooth activat
trebuie să fie maxim 10 m.
Dispozitive găsite
Aparat 2
Mobil 1
M
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Reţineţi
u Dacă înregistraţi o cască, orice cască înregistrată anterior este suprascrisă.
u Dacă o cască este deja înregistrată la alt dispozitiv, vă rugăm să dezactivaţi această cone-
xiune înainte de a începe procesul de înregistrare.
Începerea căutării
Căutarea începe imediat ce este deschisă pagina Bluetooth şi este activată comunicarea
Bluetooth.
Receptorul caută dispozitive Bluetooth în raza sa de acţiune. Dispozitivele localizate sunt adăugate în lista Dispozitive găsite.
33
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 29.10.12
Asocierea unui dispozitiv — adăugarea dispozitivului la lista de dispozitive
cunoscute
¤ În dreptul listei Dispozitive găsite atingeţi ’ (vezi imaginea de mai sus).
¤ În lista Dispozitive găsite, selectaţi dispozitivul ¤ Atingeţi [ ÿ Disp.de înc.] ¤ Dacă este
necesar, introduceţi codul PIN al dispozitivului de înregistrat ¤ Confirmaţi cu è.
Codul PIN pentru un dispozitiv de date: introduceţi orice cod PIN pe receptor şi acelaşi cod pe
dispozitivul de date (0 – 16 cifre).
PIN pentru un set cu căşti: 0000 este presetat în general. De aceea, trebuie să introduceţi codul
PIN doar în cazuri excepţionale.
Dacă Dispozitive cunoscute conţine deja şase înregistrări, ultima înregistrare este suprascrisă.
Excepţie: un receptor doar suprascrie alt receptor.
Sfârşitul căutării
¤ Atingeţi ‘ pentru a închide submeniul Bluetooth sau dezactiva funcţia Bluetooth.
Editarea listei de dispozitive asociate (acceptate)
Deschiderea listei
¤ În submeniul Bluetooth, lângă Dispozitive cunoscute atingeţi ’.
O pictogramă ô lângă numele dispozitivului din listă indică un set cu căşti şi o pictogramă *
indică un dispozitiv de date.
Anularea înregistrării dispozitivului
¤ Deschideţi lista Dispozitive cunoscute ¤ Atingeţi [ ü Ştergere] ¤ Selectaţi unul sau mai
multe dispozitive – în dreptul dispozitivelor relevante, atingeţi ´ ¤ Atingeţi [ü Ştergere]
¤ Atingeţi Da.
Modificarea numelui unui dispozitiv
¤ Deschideţi lista Dispozitive cunoscute ¤ Selectaţi dispozitivul ¤ Dacă este necesar, ştergeţi
numele anterior cu ç ¤ Introdceţi un nume (maxim 16 caractere) ¤ Confirmaţi cu è.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Refuzarea/acceptarea unui dispozitiv Bluetooth neînregistrat
Dacă un dispozitiv Bluetooth necunoscut încearcă să stabilească o conexiune, vi se va solicita să
introduceţi codul PIN al dispozitivului (asociere).
¤ Respingere: atingeţi ‘ sau apăsaţi pe a.
Sau:
¤ Acceptare: introduceţi codul PIN al dispozitivului ¤ Confirmaţi cu è.
¤ Atingeţi Da: adăugaţi la Dispozitive cunoscute listă sau
¤ Atingeţi Nu: folosiţi temporar dispozitivul.
Modificarea numelui Bluetooth al receptorului
¤ În submeniul Bluetooth, atingeţi Dispozitiv propriu Dispozitiv propriu. Activaţi funcţia
Bluetooth dacă este dezactivată ¤ Dacă este necesar, ştergeţi numele anterior cu ç
¤ Introduceţi numele nou ¤ Confirmaţi cu è.
34
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Bluetooth.fm / 29.10.12
Continuarea unui apel pe receptor cu casca Bluetooth
Condiţie: Bluetooth este activat; casca Bluetooth şi receptorul sunt conectate.
¤ Apăsaţi tasta de convorbire de pe cască.
Stabilirea conexiunii cu receptorul poate dura până la 5 secunde.
Utilizaţi [ R Volum] Volum cască/Sensibilitate microfon pentru a regla.
Pentru detalii suplimentare privind setul de căşti, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
Reţineţi
În cazul în care căştile cu cablu şi casca Bluetooth sunt conectate simultan, nu puteţi utiliza
căştile cablate.
Preluarea unui apel cu un set de căşti Bluetooth
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Condiţie: Bluetooth este activat; casca Bluetooth şi receptorul sunt conectate.
Apăsaţi tasta de convorbire de pe cască numai atunci când casca sună.
Pentru detalii suplimentare privind setul de căşti, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
35
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 29.10.12
Contacte (agendă)
Puteţi salva până la 8 numere, împreună cu numele şi prenumele asociate, zile de naştere/aniversări cu memento, ton de apel VIP şi poza apelant la fiecare înregistrare din Contacte. Puteţi
sincroniza Contactele cu cele din aplicaţia Outlook de pe calculator şi puteţi încărca tonuri de
sonerie şi imagini pe receptor (£ p. 47).
Puteţi crea o listă Contacte (cu până la 500 de înregistrări) separat pentru fiecare receptor. Puteţi
trimite liste/intrări individuale şi către alte receptoare (£ p. 38). Vă puteţi utiliza computerul şi
software-ul Gigaset QuickSync gratuit (£ p. 47) pentru a compara lista Contacte cu listele din
Google şi Outlook (£ p. 47).
Reţineţi
Pentru a accesa rapid un număr din Contacte, puteţi plasa numărul pe pagina de configurare
din ecranul de aşteptare (£ p. 9).
Lungimea intrărilor
8 numere:
Prenume şi nume:
Maximum 32 de cifre fiecare
Maximum 16 caractere fiecare
Gestionarea intrărilor din Contacte
Deschiderea listei Contacte
¤ Tasta de meniu v ¤ [ œ Agendă telefonică] sau
¤ Atingeţi [ œ Agendă tel.] de pe pagina de apelare sau în timpul unui apel.
Crearea unei noi intrări
¤ Deschideţi Contacte ¤ Atingeţi [ d
¤
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
¤
Salvarea unei înregistrări în Contacte
¤ Atingeţi [ è Salvare].
36
L
Intrare nouă
Nouă].
Adăugare
Introduceţi componentele fiecărei intrări în câmpurile
l
+ nume
individuale (nume, număr, ton sonerie VIP, zi de naştere). Pentru a face acest lucru, lângă componenta
respectivă, atingeţi ’ ¤ Dacă este disponibil, confirAdăugare număr
maţi o componentă cu è sau [ ‰ Selectare].
Pentru a crea o înregistrare, trebuie să introduceţi cel
Adă. mel. apelant
puţin un număr.
Adăugaţi foto apelant: atingeţi . Selectaţi fotografia
Adăug. zi naştere
cu ë / ê şi apoi atingeţi [ ‰ Selectare].
Definiţi un număr preferat pentru o înregistrare:
è
numărul preferat este selectat automat dacă atingeţi
Salvare
înregistrarea din Contacte sau dacă apăsaţi pe c în
vizualizarea detaliată. Este evidenţiat Ø (cu verde).
Pentru a modifica setarea: apăsaţi ± de lângă numărul dorit.
M
M
M
M
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 29.10.12
Vizualizarea unei intrări (vizualizarea detaliilor)
¤ Deschideţi Contacte ¤ Lângă înregistrarea dorită, atingeţi ’.
Se afişează toate informaţiile legate de înregistrare.
Editare intrări
¤ Atingeţi [ N Editare] din imaginea detaliilor.
- Schimbare/ştergere nume, prenume sau număr: ¤ Atingeţi ’ ¤ Dacă este necesar, atingeţi câmpul corespunzător ¤ Introducere/Modificare nume/număr ¤ Confirmaţi cu è.
- Adăugaţi un număr: atingeţi ’ de lângă Adăugare număr ¤ Introduceţi numărul şi confirmaţi cu è.
- Alocaţi un ton de apel VIP sau ştergeţi o zi de naştere: ¤ Lângă Adă. mel. apelant / Adăug.
zi naştere atingeţi ’ ¤ Atingeţi [ ÷ Nicio melod.] / [ þ Fără zi naşt.].
- Ştergere desemnare poză apelant: ¤ Atingeţi imaginea apelantului ¤ Atingeţi [ ^ Nicio
imag.].
- Modificaţi numărul preferat: ¤ Pentru a activa un alt număr preferat, atingeţi ± de lângă
acest număr.
¤ Atingeţi [ è Salvare].
Ştergerea unei intrări
¤ În vizualizarea detaliată: atingeţi [ ü Ştergere] ¤ Confirmaţi cu Da.
Ştergeţi toate înregistrările din Contacte:
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ Ê Sistem] ¤ (Defilaţi dacă este necesar)
¤ Lângă Golire listă, atingeţi ’ ¤ Lângă Agendă telefonică, atingeţi ü ¤ Confirmaţi cuDa.
Afişarea numărului de intrări care sunt încă disponibile
în Contacte
¤ Deschideţi Contacte ¤ Atingeţi [ X Memorie].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Definirea ordinii înregistrărilor din Contacte
Definiţi dacă înregistrările vor fi sortate după nume sau prenume.
¤ Deschideţi Contacte ¤ Atingeţi [ Y Num. familie ] sau [ Y Prenume]
Dacă o înregistrare nu conţine un nume, numărul preferat (numărul marcat cu bulina verde
£ p. 36) este copiat în câmpul pentru prenume. Aceste înregistrări apar la începutul listei, indiferent de felul în care sunt sortate înregistrările.
Ordinea de sortare este următoarea:
Spaţiu | Cifre (0-9) | Litere (alfabetice) | Alte caractere.
37
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 29.10.12
Selectarea unei înregistrări din Contacte, navigarea în Contacte
Dacă există mai mult de şapte înregistrări în lista Contactele, o bară de derulare apare în partea
dreaptă. Aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni:
u Derulaţi la numele pe care îl căutaţi.
u Atingeţi prima literă din index. Afişajul sare la primul nume care începe cu această literă.
Dacă e necesar, derulaţi până ajungeţi la înregistrarea dorită. În timp ce rulaţi, indexul este
acoperit temporar de o bară de rulare.
Transferul unei înregistrări/a listei Contacte către un alt
receptor
Condiţii:
u Receptoarele expeditoare şi cele destinatare trebuie să fie ambele înregistrate pe aceeaşi
bază.
u Celălalt receptor şi baza trebuie să fie capabile să trimită şi să recepţioneze înregistrări din
Contacte.
Puteţi să transferaţi toată lista Contacte, o înregistrare individuală sau mai multe înregistrări.
Reţineţi
u Un apel extern va întrerupe transferul.
u Imaginile şi tonurile de apel ale apelanţilor nu se transferă. Pentru o zi de naştere, se
transferă doar data.
u Când transferaţi o înregistrare între două receptoare cu vCard:
Dacă destinatarul nu are încă o intrare cu acel nume, se creează o intrare nouă.
Dacă există deja o intrare cu numele respectiv, intrarea este extinsă cu noile numere.
Dacă sunt mai mult de opt numere, se creează o a doua intrare cu acelaşi nume.
u Dacă destinatarul nu este un receptor vCard: pentru fiecare număr se creează şi se trimite
o intrare.
u Receptorul primeşte intrări de la un receptor non-vCard: înregistrările cu numere deja
salvate sunt respinse; în caz contrar se creează o nouă înregistrare.
Transferarea intrărilor individuale
¤ Deschideţi ecranul de detalii pentru înregistrare (£ p. 37) ¤ Atingeţi [ = Copiere]
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Răspundeţi la solicitare cu Receptor intern ¤ Selectaţi receptorul destinatar.
După un transfer reuşit:
¤ Atingeţi Da dacă se trimite altă înregistrare. Altfel, atingeţi Nu.
Transferul întregii liste Contacte
¤ Deschideţi Contacte (£ p. 36). Atingeţi [ : Copiere listă] ¤ Răspundeţi la solicitare cu
Receptor intern ¤ Selectaţi receptorul destinatar.
Anulare transmisie
¤ Apăsaţi a.
38
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 29.10.12
Transferul Contactelor în format vCard prin Bluetooth
¤ Deschideţi Contacte (£ p. 36).
¤ Trimiterea întregii liste Contacte: atingeţi [ : Copiere listă].
Sau:
¤ Trimiterea unei intrări: lângă intrare, atingeţi ’ şi apoi atingeţi [ = Copiere].
¤ În fereastra pop-up afişată, atingeţi DispozitivBluetooth. Se activează conexiunea
Bluetooth, dacă este necesar.
¤ Selectarea unui destinatar:
¤ Selectaţi destinatarul din lista de dispozitive cunoscute (£ p. 34). Transferul porneşte.
Sau:
¤ Atingeţi [ þ Cauta] şi selectaţi destinatarul din lista Dispozitive găsite ¤ Introduceţi
codul PIN al destinatarului şi atingeţi è.
Recepţionarea unui vCard prin Bluetooth
Condiţie: receptorul în modul „în aşteptare”. Bluetooth este activat.
¤ Dacă expeditorul este în lista Dispozitive cunoscute (£ p. 34), primirea se face automat.
¤ Dacă expeditorul nu este în lista Dispozitive cunoscute, introduceţi codul PIN al dispozitivului expeditorului şi atingeţi è. După transferul vCardului, specificaţi dacă dispozitivul trebuie
adăugat în lista Dispozitive cunoscute (Da) sau nu (Nu).
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Adăugarea în Contacte a unui număr afişat
Puteţi copia în Contacte numere care sunt afişate într-o listă, de ex., lista de apeluri, lista de reapelare ) dar şi numere pe care tocmai le-aţi apelat sau format.
¤ În pagina de formare sau în vizualizarea detaliată a unei înregistrări din listă, atingeţi
[ ¬ Copiere nr.] (este posibil să fie necesar să defilaţi în bara de opţiuni).
u Crearea unei noi înregistrări: ¤ Atingeţi [ d Nouă]. Numărul este transferat drept primul
număr al înregistrării cu tipul numărului Acasă ¤ Extindeţi înregistrarea dacă este necesar
¤ Atingeţi [ è Salvare].
Sau:
u Adăugarea unui număr la o înregistrare existentă:
¤ Selectaţi o înregistrare ¤ Atingeţi comutatorul Adăugare .
Numărul este introdus cu tipul numărului Acasă ¤ Dacă este necesar, extindeţi sau modificaţi înregistrarea ¤ Atingeţi [ è Salvare].
Sau:
¤ Selectaţi înregistrarea ¤ Selectaţi numărul pe care doriţi să-l suprascrieţi ¤ Atingeţi Da
¤ Dacă este necesar, extindeţi sau modificaţi înregistrarea ¤ Atingeţi [ è Salvare].
39
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 29.10.12
Copierea unui număr din Contacte
În anumite situaţii de operare, puteţi deschide lista Contacte pentru a copia un număr, de ex.,
când formaţi (chiar şi după ce aţi introdus un sufix).
¤ În funcţie de situaţie, deschideţi lista Contacte cu [ œ Agendă tel.] sau cu œ.
¤ Atingeţi o înregistrare din Contacte pentru a copia numărul preferat.
Sau:
¤ Lângă înregistrare, atingeţi ’ şi apoi atingeţi numărul de copiat.
Configurarea apelării rapide/Scurtături pentru apelare rapidă
Condiţie: Trebuie să existe cel puţin un număr în Contacte.
Puteţi furniza numere din contacte pentru Apelare Rapidă (Apelare Rapidă) în două moduri:
u Creaţi, pentru fiecare număr, un simbol pe pagina configurabilă (proprie).
u Transferaţi un număr către scurtăturile de apelare rapidă.
Crearea unei pictograme de apelare rapidă pe pagina configurabilă
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤ Comutaţi la pagina configurabilă şi începeţi configurarea (p. 9).
¤ Trageţi pictograma 3 pentru Apelare Rapidă din lista de selectare în pagina ¤ Selectare
înregistrare din Contacte ¤ Pentru o intrare cu mai multe numere, este afişată vizualizarea
detaliată: selectaţi numărul de telefon.
Puteţi repeta acest proces de mai multe ori, cu numere diferite.
Una din pictogramele din dreapta este creată în pagina confi- Imaginea de
apelant alocată: În caz contrar:
gurabilă. Numărul nu este introdus în scurtările pentru apelare rapidă.
Anne
Apelare număr: ¤ Atingeţi pictograma pentru apelare rapidă
Sand
de pe pagina configurabilă.
0711
Mobil
Modificarea Apelării Rapide:
123456789
¤ Modificaţi numărul în Contacte. Apelarea Rapidă din
pagina configurabilă se modifică în consecinţă.
Sau:
¤ Ştergeţi Apelarea Rapidă din pagina configurabilă şi creaţi o pictogramă de apelare rapidă
nouă cu noul număr.
Ştergerea Apelării Rapide
¤ În modul de configurare, trageţi pictograma pentru apelare rapidă, care trebuie ştearsă, în
lista de selecţie. Intrarea din Contacte nu se modifică.
Sau:
¤ Ştergeţi numărul în Contacte. Pictograma de apelare rapidă este eliminată automat din
pagina configurabilă.
40
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / direct_charges.fm / 29.10.12
Transferul numărului de telefon către scurtăturile pentru apelare rapidă
Puteţi salva până la 7 numere pe care le formaţi frecvent din Contacte în lista Apelare Rapidă,
astfel încât să le puteţi accesa repede.
¤ Comutaţi la pagina de apelare ¤ Atingeţi [ ¥ Apel.rapidă] ¤ Atingeţi [ d Nouă]
¤ Selectaţi înregistrarea din Contacte ¤ Pentru o înregistrare cu mai multe numere, este afişată vizualizarea detaliată: selectaţi numărul de telefon.
Apelarea unui număr:
¤ Treceţi la pagina de apelare ¤ Atingeţi [ ¥ Apel.rapidă] ¤ Selectaţi înregistrarea.
- Numărul este format imediat în cazul în care câmpul pentru număr din pagina de apelare
este gol.
- În cazul în care numărul pentru câmp conţine deja caractere, numărul din spatele acestui
caracter este inserat în câmpul pentru număr.
¤ Dacă este necesar, modificaţi numărul din câmpul pentru număr ¤ Apăsaţi c.
Ştergerea înregistrărilor:
¤ Atingeţi [ ü Ştergere] ¤ Atingeţi toate înregistrările de şters secvenţial şi apoi atingeţi
[ ü Ştergere].
Reţineţi
Dacă modificaţi/ştergeţi un număr din Contacte, numărul respectiv este şters automat din
lista de apelări rapide.
Lista de apeluri (în funcţie de bază)
Telefonul memorează diverse tipuri de apeluri:
Listă apeluri
L
u — Toate: lista completă (Listă apeluri) a tuturor
apelurilor (nepreluate, efectuate, recepţionate)
Josephine Foster
u ™ Pierdute: lista apelurilor nepreluate
š 16:00, Acasă
(neacceptate)
Josephine Foster
u › Acceptate: lista apelurilor acceptate
™ [2] 14:20, Mobil
u š Efectuate: lista apelurilor efectuate (numere
formate)
089 666777888
¤ Dacă deschideţi lista de apeluri prin pagina de
› Ieri, 14:20
mesaje sau fereastra pop-up de mesaje (£ p. 11);
Martin Grotte
se afişează Apeluri pierdute.
¤ Lista completă a tuturor apelurilor este afişată când ™ 13.06, 16:10, Birou
deschideţi lista de apeluri prin:
- Tasta de meniu v ¤ [ — Listă apeluri],
˜
™
›
Toate
Pierdute
Acceptate
- Opţiunea [— Apeluri] în pagina de apelare
- [— Listă apeluri] în pagina configurabilă.
Comutarea între liste de diferite tipuri de apeluri:
¤ În partea inferioară a paginii, atingeţi pictograma pentru tipul de apel dorit.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
ý
M
M
M
M
š
Efectuate
41
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 29.10.12
Calendar
Vă puteţi stabili până la 100 de întâlniri. Zilele de naştere salvate în Contacte sunt transferate în calendar. Ziua
curentă este evidenţiată cu gri în calendar. Zilele cu
întâlniri sunt marcate cu o bară colorată. Când selectaţi
o zi, aceasta este evidenţiată cu o culoare.
Salvare întâlniri în calendar
Condiţie: Data şi ora trebuie să fie setate corect.
¤ Tasta de meniu v ¤ [ } Calendar] ¤ Atingeţi ë / ê
pentru a seta luna ¤ Atingeţi ziua dorită şi apoi
atingeţi [ â Nou].
Pot fi adăugate următoarele informaţii:
- Text: numele întâlnirii (deex.: dentist, film cu
Anna).
- Ora: timpul (ora şi minutele) întâlnirii.
- Memento: de asemenea, puteţi seta o reamintire
în avans faţă de programarea efectivă. Utilizaţi
glisorul pentru a seta timpul între 15 min. şi
1 săpt.
- Semnal sonor: atingeţi q / ” pentru a activa/
dezactiva semnalul acustic.
¤ Atingeţi [ è Salvare].
Setarea tonurilor şi volumului
semnalului de reamintire
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari
¤ [ ì Setări audio ] ¤ Lângă Semnal memento
¤
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
¤
atingeţi ’.
Setaţi volumul utilizând Ô / Ó sau setaţi un
volumul crescător folosind comutatorul de lângă
Crescendo
Lângă Semnal atingeţi ’ ¤ Selectaţi o melodie
pentru sonerie ¤ Salvaţi şi reveniţi cu ‘.
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
6 July 2010
Text
M
Programare
Ora
22
23
58
59
00
: 00
01
02
01
01
Memento
0
15
30
min. min. min.
1
oră
1
zi
Semnal sonor: Por.
3
zile
1
săpt.
w
è
Salvare
L
Volum
Semnal memento
Ó R Ô
Crescendo
Semnal
Receptoare
off
M
Semnalarea întâlnirilor şi zilelor de naştere
O întâlnire/zi de naştere este afişată cu starea în aşteptare şi este semnalizată timp de 60 de
secunde.
Dezactivaţi semnalul de reamintire :
¤ Atingeţi Oprit pentru a confirma şi a anula semnalul de reamintire.
În timp ce vorbiţi la telefon, o întâlnire/zi de naştere este indicată printr-un singur ton de
avertizare.
Dacă tonul soneriei este dezactivat, semnalul de reamintire nu sună.
42
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 29.10.12
Afişarea întâlnirilor/zilelor de naştere neconfirmate
Următoarele întâlniri şi zile de naştere sunt salvate în lista Memento-uri/Evenimente:
u Nu aţi recunoscut reamintirea pentru această întâlnire/zi de naştere.
u Întâlnirea/ziua de naştere a fost semnalată în timpul unui apel.
u Aparatul a fost oprit la momentul întâlnirii/zilei de naştere.
Sunt afişate ultimele 20 de intrări.
Lista Memento-uri/Evenimente este afişată
Numărul de înregistrări noi
2
în pagina de mesaje (£ p. 11) având pictograma alăturată:
¤ Deschiderea listei: treceţi la pagina de
Numărul de înregistrări vechi
mesaje şi atingeţi â.
10
á
Ştergerea înregistrărilor
¤ Deschideţi lista ¤ Atingeţi [ ü Ştergere] ¤ Atingeţi toate intrările de şters la rând şi apoi atingeţi [ ü Ştergere].
Ştergerea tuturor întâlnirilor din listă:
¤ Tasta de meniu v ¤ Pagina de meniu Setari ¤ [ Ê Sistem] ¤ Golire listă (derulaţi dacă este
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
necesar) ¤ Lângă Toate progr. depăşite atingeţi ü ¤ Confirmaţi cu Da.
Toate întâlnirile expirate din calendar şi toate intrările din Memento-uri/Evenimente listă sunt
şterse.
43
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 29.10.12
Alarmă
Condiţie: data şi ora trebuie să fie setate corect.
Puteţi activa/dezactiva şi seta ceasul cu alarmă folosind
pagina de stare (£ p. 13) după cum urmează:
¤ Tasta de meniu v ¤ [ Ü Ceas deşteptător]
¤ Activaţi/Dezactivaţi ceasul cu alarmă folosind
comutatorul din partea superioară a afişajului.
¤ Atingeţi [ N Editare] pentru a modifica setările pentru alarmă.
¤ Setaţi ora şi minutele pentru trezire.
¤ Pe rândul următor, atingeţi zilele săptămânii în care
alarma să sune (portocaliu =selectat).
¤ Lângă Semnal atingeţi ’ ¤Selectaţi melodia de
sonerie pentru apelul de trezire ¤ Reveniţi cu ‘.
¤ Atingeţi [ è Salvare].
Un apel de trezire este semnalat pe ecran şi cu tonul de
apel selectat timp de maxim 180 de secunde. În timpul
unui apel, apelul de trezire este semnalat doar printr-un
ton scurt.
L
Ceas deştep.
Oprit
Ora
22
23
58
59
00 : 00
01
02
Lu
Ma
01
01
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Semnal
04 Zivago
è
M
Salvare
Reţineţi
Volumul apelului de trezire este crescător (setare fixă).
Dezactivarea apelului de trezire/repetarea după o pauză (amânare)
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Condiţie: pe receptor sună un apel pentru trezire.
¤ Dezactivaţi: atingeţi Oprit.
Sau:
¤ Mod amânare: atingeţi Amânare. Apelul pentru trezire este repetat după 5 minute. După
cea de-a doua repetare, apelul de trezire se dezactivează timp de cel puţin 24 de ore.
44
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 29.10.12
Apel pentru copii
Dacă este activat apelul pentru copii, numărul destinatar (intern sau extern) salvat este apelat
de îndată ce este depăşit un anumit nivel de zgomot în apropierea receptorului.
Un apel pentru copii către un număr destinatar extern este anulat după aproximativ 90 de
secunde (= timpul pentru configurarea conectării + durata de conectare). Apelul pentru copii
către un număr intern este anulat după aproximativ 3 minute (în funcţie de bază). În cursul unui
apel pentru copii, tastele de acceptare a apelului şi de meniu ale receptorului pentru apel pentru copii şi difuzorul sunt dezactivate.
Apelurile recepţionate sunt semnalizate numai pe afişaj, iluminatul este redus la 50%. Alarma
de vibraţie, tonurile de apel, tonurile de avertizare şi localizarea sunt oprite.
Dacă acceptaţi un apel primit, se suspendă modul Apel pentru copii pe durata apelului, dar
funcţia rămâne activată.
Modul Apel pentru copii nu este dezactivat prin oprirea şi repornirea receptorului.
Atenţie
u Verificaţi întotdeauna funcţia la pornire (sensibilitate la zgomot, conectare la un
număr extern). Vă rugăm să reţineţi că apelul pentru copii este activat numai după
20 de secunde de la pornire.
u Aşezaţi receptorul în încărcător astfel încât faţa cu microfonul este îndreptată către copil,
iar distanţa dintre receptor şi copil nu este mai mare de 1-2 metri.
u La numărul destinatarului nu trebuie să fie activat robotul telefonic.
Schimbarea setărilor
¤ Tasta de meniu v ¤ [ Ç Monitorizare cameră]
¤ Atingeţi [ N Editare] ¤ Selectaţi sensibilitatea
¤
¤
(Ridicată sau Scăzută) şi destinaţia Apelului pentrucopii (Intern sau Extern).
Lângă Număr atingeţi ’ ¤ Introduceţi numărul
destinatar sau selectaţi participantul intern.
Confirmaţi cu è ¤ Atingeţi [ è Salvare].
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Activarea/Dezactivarea apelului
pentru copii
¤ Pornirea: tasta de meniu v ¤ [ Ç Monitorizare
cameră] ¤ Atingeţi tasta din dreapta.
¤ Oprirea: pe receptorul pe care este activat apelul
pentru copii, atingeţi tasta din partea stângă.
Anularea apelului pentru copii
¤ În timpul unui apel pentru copii, atingeţi a.
L
Monitorizare cameră
Oprit
Sensibilitate
k
k
Scăzută
Ridicată
Alarmă către
Intern
Extern
Număr
(neconfigurat)
è
M
Salvare
Acceptarea apelului pentru copii
¤ Pe telefonul/receptorul de destinaţie al apelului de alarmă, apăsaţi tasta de răspuns c sau
ridicaţi receptorul.
45
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / applications.fm / 29.10.12
Dezactivarea de la distanţă a apelului pentru copii
Condiţii: destinaţia apelului pentru copii este un număr extern. Telefonul destinatarului suportă
apelarea prin tonuri (MFV).
¤ Acceptaţi apelul pentru copii şi atingeţi tastele 9 ;.
Apelul este terminat. Apelul pentru copii este dezactivat, iar receptorul se află în modul „în
aşteptare”.
Screensaver, imagini apelant şi sunete
Sunetele/Tonurile de apel mono/polifonice şi imaginile sunt
salvate în receptor (şi pot fi selectate ca screensavere sau imagini de apelanţi). Puteţi să încărcaţi imagini şi sunete suplimentare de pe PC pe receptor ( £ Gigaset QuickSync, p. 47).
În pagina de meniu Aplicatii veţi găsi domeniile media Econ.
ecran, Imagine apelant şi Sunete, cu ajutorul cărora puteţi
gestiona imaginile şi sunetele salvate în telefon.
Aplicatii
Å Å
<
Õ
Econ. ecran
[
Imagine
apelant
>
×
Sunete
Vizualizarea/ştergerea imaginilor
¤ Tasta de meniu v ¤ [ Õ Econ. ecran] / [ [ Imagine apelant] ¤ Glisaţi degetul de la dreapta
la stânga şi de la stânga la dreapta pe ecran pentru a vizualiza imaginile individuale.
¤ Ştergere imagine: defilaţi la imagine ¤ Atingeţi [ ü Ştergere] ¤ Confirmaţi cu Da.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Redarea sunetelor
¤ Tasta de meniu v ¤ Atingeţi [ î Sunete] ¤ Selectaţi un sunet.
46
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / QuickSync-PABX.fm / 29.10.12
Sincronizarea cu PC-ul (Gigaset QuickSync)
Puteţi:
u Sincronizaţi lista Contacte a telefonului dvs. cu ajutorul contactelor dvs. din Google online
prin cloud
u Sincronizaţi lista Contacte de pe receptor cu directorul Outlook de pe PC.
u Încărcarea imaginilor apelanţilor de pe computer în receptor.
u Descărcarea imaginilor ca screensaver de pe computer în receptor.
u Descărcarea sunetelor (tonuri de sonerie) de pe computer în receptor.
u Efectua şi prelua apeluri. Afişajul receptorului se comportă ca atunci când apelul este gestionat direct de pe receptor.
u Actualizaţi firmware-ul receptorului Gigaset SL910 (numai prin USB).
În receptorul dvs. pot fi salvate următoarele formate de imagini şi sunete:
Sunet
Format
Imagine
– Tonuri de sonerie
– Sunete importate
Intern
WMA, MP3, WAV
BMP, JPG, GIF
– Imaginea apelantului 320 x 225 pixeli
– Screensaver
320 x 480 pixeli
Format
Pentru ca receptorul să poată realiza comunicarea cu un PC, trebuie instalat programul
„Gigaset QuickSync” (versiunea 7 sau una superioară) pe PC (descărcare gratuită şi informaţii
suplimentare pe site-ul www.gigaset.com/gigasetSL910).
Puteţi utiliza aceast program pentru a crea o conexiune între PC şi receptor prin Bluetooth
(£ p. 1) sau USB (£ p. 33).
Reţineţi
u Firmware-ul poate fi actualizat numai printr-o conexiune USB.
u Dacă cablul de date USB este conectat, nu se poate realiza conexiunea Bluetooth. În cazul
în care cablul este conectat în timpul unei conexiuni prin Bluetooth, aceasta va fi anulată.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
O descriere detaliată poate fi găsită în fişierul de ajutor Gigaset QuickSync.
47
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / symbols.fm / 29.10.12
Pictograme afişaj
Pictogramele barei de opţiuni
Următoarele funcţii sunt disponibile în bara de opţiuni în funcţie de situaţia de operare.
Pictogramă
†
† (portocaliu)
Ž
–
Acţiune
Activare mod interfon
(Mod interfon activat)
Dezactivare mod interfon
Profil difuzor
Dezactivare microfon receptor
– (portocaliu) Reactivare microfon receptor
Dezactivarea tonului soneriei
”
R
—
œ
¬
ø
‡
d
P
T
¥
:
=
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
N
Q
X
þ
õ
ü
è
48
Pictogramă
f
?
Calendar: setare dată selectată
la Azi
Y
Schimbare ordine (sortare după
nume sau prenume)
÷
Înregistrare în contacte:
Ştergere desemnare ton apelant
\
Înregistrare în contacte:
Ştergere desemnare poză
apelant
Setarea volumului
Deschidere listă apeluri
Deschiderea listei Contacte
Acceptarea numerelor în
Contacte
Anularea înregistrării
receptorului
Deschidere listă apelanţi interni/
trimite apel intern
Crearea unei noi înregistrări în
Contacte
Iniţierea unui apel consultativ:
Iniţiere/Terminare conferinţă în
trei
Apelare rapidă
Copiere listă
Copiere înregistrare
Editare intrări
Arată tastatură
Determinare memorie liberă
pentru fişierele media
Căutare
Ignorare setări
Ştergere
Salvare/Selectare
Acţiune
Introducere întâlnire nouă
þ
ÿ
Ştergere zi de naştere
Încredere în dispozitivul
Bluetooth descoperit
Reţineţi
Pictogramele meniului pot fi găsite în
prezentarea generală a meniului la p. 50.
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / symbols.fm / 29.10.12
Pictograme în bara de stare
Următoarele pictograme sunt afişate în bara de stare în funcţie de setări şi starea de operare a
telefonului dvs.:
Pictogramă
Ð
i
Ñ
Ò
¹
¹
ò
ò ô
ó
Pictogramă
Semnificaţie
Puterea semnalului (Fără radiaţii
dezactivat)
}
Alb dacă
Interval max. este
51%–75%
pornit;
verde dacă
26%–50%
Interval max. este
1%–25%
oprit
Roşu: nu există conexiune cu baza
76%–100%
Semnificaţie
Nivelul de încărcare a
acumulatorului:
U
Alb: încărcat mai mult de 66%
V
Alb: încărcat între 34% şi 66%
e
Alb: încărcat între 11% şi 33%
=
Roşu: încărcat sub 11%
=
Roşu intermitent: acumulatori
aproape descărcaţi (mai puţin de
10 minute de convorbire)
Fără radiaţii activat:
alb dacă Interval max. este pornit;
verde dacă Interval max. este oprit
Bluetooth activat
Cască Bluetooth/dispozitiv de date
conectat
Ton sonerie dezactivat
¼ 06:00 Alarmă activată şi oră de trezire stabilită
Încărcarea acumulatorului
(starea de încărcare a
acumulatorului):
=
0%–10%
e
11%–33%
V
U
34%–66%
67%–100%
Semnalarea pictogramelor de pe afişaj
š
Se stabileşte
conexiunea
(apeluri efectuate)
Ø w Ú extern
Apel intern/
#
Conexiune
stabilită
Apel de
Ø Ù Ú alarmă
b conexiune oprită
Conexiunea nu poate fi stabilită/
Ø á Ú întâlnire/zi de naştere
Apel de reamintire pentru
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Alte pictograme pe afişaj
+
Informaţii
-
Întrebare
(de securitate)
‰
Acţiune terminată
(verde)
,
Atenţie
Aşteptaţi...
À
Acţiune nereuşită
(roşu)
49
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 29.10.12
Opţiuni de setare (în funcţie de bază)
Deschideţi pagina de meniu Setari:
¤ Apăsaţi scurt pe tasta de meniu v atunci când receptorul este în modul „în aşteptare”.
¤ Miscaţi degetul orizontal de-a lungul ecranului pentru a trece la pagina meniului Setari.
Reţineţi
Nu toate funcţiile descrise în acest ghid de utilizare sunt disponibile în toate ţările.
Meniul principal
Setari
â Data + Ora
Submeniu
Setarea curentă
Opţiuni setare
suplimentară
Ora
Ora
Pagina
Format oră
24 h
12 h
Data
Data
Ordine dată
ì Setări audio
Tonuri de apel
Volum
Int
Crescendo
Ext
Apeluri interne
Apeluri externe
Control timp (son. oprită)
Mut la ap. anon.
Alarmă silen.
Semnal memento
Volum
Crescendo
Semnal
Tonuri consiliere
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Tonuri confirm.
Avertiz. baterie
Muzică în aştep.
50
p. 26
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 29.10.12
Meniul principal
Setari
g
Afişaj +
Tastaturi
Submeniu
Setarea curentă
Opţiuni setare
suplimentară
Economizor de ecran
Pagina
p. 24
Activare
Selectare
Prezentare
Ceas analog
Ceas digital 1
Ceas digital 2
(Lista imaginilor Economizoare de ecran)
Luminozitate
p. 24
În încarcator
Fără încarcator
Întrerupere
15 sec. / 30 sec. / 1 min. /
2 min.
Info nr. în listă apelare
Numai tip număr
Tip şi număr
Indicare mesaj nou
LED + Info. afişaj
Tastatură
p. 24
Sunet taste
Vibraţie taste
Tastatură cu R/P
Tastat. cu litere
° Limbă +
Locaţie
Limbă afişaj
Ţara
Ţara (prefix apelare)
Lista limbilor disponibile
p. 24
Lista ţărilor
Numai dacă Ţara = Altă ţară
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Localitate (prefix apelare)
51
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / menutree.fm / 29.10.12
Meniul principal
Setari
É Recept. +
Bază
Submeniu
Setarea curentă
Opţiuni setare
suplimentară
Acest receptor
Pagina
p. 6
Înregistrare
Anulare
Redenumire
Receptoare înregistrate
(Numai în cazul în care este înre(Lista receptoarelor înregistrate) gistrat mai mult de un receptor)
p. 31
Bază conectată
p. 31
Base 1
:
Base 4
Baza optima
Ê Sistem
În funcţie de bază
ä Selectare
În funcţie de bază
dispozitive
dispozitive
« Telefonie
În funcţie de bază
μ Centru
În funcţie de bază
³
Dispozitiv propriu
dispozitive
servicii SMS
dispozitive
Bluetooth
p. 33
Dispozitive cunoscute
Activare
Dispozitive găsite
(numai dacă Activare = on)
¶ Robot
Denumire dispozitiv
În funcţie de bază
telefonic
dispozitive
¶ Cutie poşt.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
reţea
52
Activare / Dezactivare
Număr acces
Dependente de furnizor
p. 30
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Pas cu pas, către soluţia dvs. cu Serviciul de relaţii cu clienţii al Gigaset
www.gigaset.com/service
După achiziţionarea telefonului Gigaset, vă rugăm să-l înregistraţi
la: www.gigaset.com/register
Contul dvs. de client vă conferă acces rapid la consultanţii noştri, la forumul online
şi la multe altele.
Vizitaţi paginile noastre de asistenţă pentru clienţi:
www.gigaset.com/service
Aici veţi găsi:
u
Întrebări frecvente
u
Descărcări de soft gratuit şi manuale de utilizare
u
Verificarea compatibilităţii
Contactaţi personalul nostru de asistenţă clienţi:
Nu aţi găsit o soluţie la secţiunea Întrebări frecvente?
Avem plăcerea să vă ajutăm...
... prin e-mail:
www.gigaset.com/contact
... prin telefon:
Asistenţă telefonică Romania +40 021 204 9130
Apel taxabil din reteaua Romtelecom. Pentru apelurile din reţelele de telefonie mobilă se
aplica tarifele standard.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Vă rugăm să aveţi la îndemână dovada achiziţionării atunci când sunaţi.
Va informam ca, in situatia in care aparatul dvs Gigaset nu a fost achizitionat de la un dealer
autorizat, puteti intampina probleme de compatibilitate cu reteaua nationala si implicit
dificultati in utilizarea lui. Este specificat pe cutie, langa marcajul CE, pentru ce retele este
destinat aparatul. Utilizarea neconforma a aparatului poate atrage dupa sine suspendarea
garantiei.
53
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Întrebări şi răspunsuri
Dacă aveţi întrebări legate de utilizarea telefonului, soluţii recomandate sunt disponibile pe
Internet la adresa
www.gigaset.com/service
¤ Întrebări frecvente ¤ Primii paşi pentru depanare
Tabelul de mai jos prezintă paşii pentru depanare.
Probleme de înregistrare sau de conexiune cu un set de căşti Bluetooth.
¥ Resetaţi setul de căşti Bluetooth (consultaţi manualul de utilizare al setului de căşti).
¥ Ştergeţi informaţiile de înregistrare din receptor atunci când anulaţi înregistrarea dispozitivului
(£ p. 34).
¥ Repetaţi procedura de înregistrare (£ p. 33).
Nu există nimic pe afişaj şi afişajul nu reacţionează la atingere.
¥
1. Receptorul nu este activat.
Apăsaţi prelung a.
¥
£ p. 5).
2. Acumulatorii sunt descărcaţi.
Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul (
¥
3. Blocarea tastelor şi a ecranului este activată.
Apăsaţi prelung tasta meniu v.
„Pierdut contact cu baza - Se caută baza...” luminează intermitent pe afişaj.
¥
1. Receptorul se află în afara razei de acţiune a bazei.
Reduceţi distanţa dintre receptor şi bază.
¥
2. Baza nu este activată.
Verificaţi adaptorul de alimentare al bazei.
¥
£
3. Raza de acoperire a bazei este redusă pentru că este activat Modul Eco.
Dezactivaţi modul Eco ( p. 29) sau reduceţi distanţa dintre receptor şi bază.
„Receptor neînregistrat la o bază” luminează intermitent pe afişaj.
Receptorul nu a fost încă înregistrat sau a fost dezînregistrat, deoarece a fost înregistrat un receptor suplimentar .
Înregistraţi din nou receptorul ( p. 6).
¥
£
Receptorul nu sună.
¥
£
1. Soneria este dezactivată.
Activaţi soneria ( p. 26).
¥
2. Redirecţionarea apelurilor este setată la „Toate convorbirile”.
Dezactivaţi redirecţionarea apelurilor .
¥
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
3. Telefonul nu sună dacă numărul apelantului este ascuns.
Activaţi soneria pentru apeluri necunoscute.
¥
£ p. 27).
4. Telefonul nu sună într-un anumit interval orar.
Setarea controlului în funcţie de oră pentru apelurile externe este activată (
Interlocutorul nu vă poate auzi.
¥
£
Receptorul are volumul „oprit”.
Reactivaţi microfonul ( p. 23).
54
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Nu este afişat numărul apelantului.
¥
1. Identificarea liniei apelantului (CLI) nu este activată pentru apelant.
Apelantul trebuie să solicite operatorului său de reţea activarea serviciului de Identificare a liniei
apelantului (CLI).
2. Serviciul Afişare linie apelant (CLIP) nu este suportat de furnizorul de reţea sau nu a fost activat pentru
dvs.
Solicitaţi furnizorului de reţea să activeze serviciul Afişare linie apelant (CLIP).
¥
3. Telefonul este conectat printr-o centrală sau printr-un router cu o centrală integrată (gateway) care nu
transmite toate informaţiile.
Resetaţi sistemul: scoateţi mufa de alimentare. Reintroduceţi mufa şi aşteptaţi repornirea aparatului.
Verificaţi setările centralei şi activaţi afişarea numărului de telefon, dacă este cazul. Pentru a face
acest lucru, căutaţi termeni precum CLIP, identificarea liniei apelantului, identificarea numărului de
telefon, ID apelant etc. în ghidul de utilizare a sistemului sau întrebaţi producătorul acestuia.
¥
¥
Auziţi un ton de eroare când introduceţi valori de la tastatură.
¥
Acţiune nereuşită/valoare incorectă.
Repetaţi procedura.
Citiţi ceea ce este afişat şi consultaţi instrucţiunile de utilizare dacă este necesar.
Nu puteţi asculta mesaje din căsuţa poştală a reţelei.
¥
Centrala telefonică este setată pentru modul de apelare prin impulsuri.
Setaţi centrala telefonică pe modul de apelare prin tonuri.
Verificarea informaţiilor de service pentru receptor
Veţi avea nevoie de informaţiile de service dacă sunaţi la numărul nostru de asistenţă.
Condiţie: nu se desfăşoară niciun apel.
¤ Atingeţi scurt orice punct din bara de stare şi apoi atingeţi Afişare informaţii servicii.
Licenţa
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Acest dispozitiv este destinat pentru utilizarea în Zona Economică Europeană şi în Elveţia. Dacă
este utilizat în alte ţări, mai întâi trebuie să fie aprobat în ţarile respective.
Cerinţele specifice ţărilor au fost luate în considerare.
Noi, Compania Gigaset Communications GmbH, considerăm că acest dispozitiv întruneşte
cerinţele fundamentale şi regulile adecvate stabilite în Directiva 1999/5/EC.
O copie a declaraţiei de conformitate este disponibilă la această adresă de Internet:
www.gigaset.com/docs
55
56
Serviciul de relatii cu clientii Gigaset:
Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri intre 09.00 – 18.00)
Pentru informatii referitoare la punctele de colectare din tara sunati
la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri in intervalul
09.00-18.00.
Service Central: B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea
FEPER), Bucuresti, Sector 2, RO-72326, Romania
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL
UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
.
..
ûtampila üi semnătura
Vânzătorului
Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,
ûtampila üi semnătura
Importatorului
Am primit produsul în stare de funcĠionare, împreună cu instrucĠiunile de utilizare
în limba română úi am luat cunoútinĠă despre condiĠiile de acordare a garanĠiei.
Serie unitate radio :
Declaratie de Conformitate nr :
Produsul:
Cumpărător :
Adresa :
Data cumpărării :
Locul cumpărării :
CERTIFICAT DE GARANğIE
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Garanţie
CONDIğII DE ACORDARE A GARANğIEI
Garantia se acorda conform legislatiei romanesti in vigoare la data cumpararii.
Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i
s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al
produsului inclusiv existanta manualului de utilizare in limba romana.
Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorului i se garanteaza aducerea produsului
la conformitate prin reparare sau inlocuire, in conformitate cu prevederile art.11
din Legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat
vanzatorului lipsa conformitatii, conform art.11 din Legea 449/2003.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu
strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune,
exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare.
5. Urmatoarele situatii determina scoaterea produsului din garantie :
x
interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme
neautorizate de producator;
x
nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute
in documentatia ce insoteste produsul sau in conditii ce contravin
standardelor tehnice din Romania;
x
deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate
loviturilor,
expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor,
intemperiilor sau neglijentei in utilizare ;
x
folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele
aprobate de producator ;
x
in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid de orice
natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc) iar acest contact este
dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs
sau prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata
a produsului ;
x
interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna
cu aparatul ;
x
neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in certificatul de garantie,
cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului ;
x
scimbarea starii originale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata ;
6. Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a instalarii sau folosirii unor
programe (software) care nu au fost livrate de producator;
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale ain
urma folosirii produsului in conditii normale;
7. Perioada de garantie este de 2 ani de la data cumpararii produsului si accesoriilor
standard livrate impreuna cu acesta.
8. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
9. In cazul efectuarii unei reclamatii in perioada de garantie, cumparatorul are
obligatia de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau
comunicarea acestora, precum si insotit de certificatul de garantie si documentul
de plata in original, eliberate la data vanzarii produsului.
10. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/92 si Legea
449/2003, actualizate si valabile la data cumpararii.Drepturile consumatorului nu
sunt afectate de garantia oferita.
1.
2.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
..
Semnatura primire client :
Data receptiei ;
Data predarii :
.
Descriere defect :
Descriere reparatie :
..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :
.
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie :
Semnatura primire client :
..
REPARAğII EXECUTATE ÎN GARANğIE
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
57
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Limitarea răspunderii
Afişajul receptorului are o rezoluţie de 480 x 320 pixeli, care se obţine cu 460.800 de elemente
de control. Fiecare pixel constă în 3 subpixeli (roşu, verde, albastru).
Se poate ca un pixel să fie controlat incorect sau să aibă o deviere de culoare. Acest lucru este
normal şi nu trebuie să solicitaţi garanţie.
Următorul tabel prezintă numărul de erori de pixeli care pot apărea fără a conduce la solicitarea
garanţiei.
Descriere
Număr maxim de erori de pixeli permise
Subpixeli iluminaţi colorat
1
Subpixeli întunecaţi
1
Număr total de subpixeli coloraţi şi întunecaţi
1
Reţineţi
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Semnele de uzură de pe ecran şi carcasă sunt excluse de la garanţie.
58
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Mediu înconjurător
Declaraţia noastră de mediu
La Gigaset Communications GmbH suntem conştienţi de responsabilitatea socială pe care o
deţinem. De aceea, zilnic facem paşi pentru a crea o lume mai bună. În toate ramurile afacerii
noastre - de la planificarea produsului şi producţie până la vanzări şi eliminarea deşeurilor urmarea conştiinţei noastre ecologice în tot ceea ce facem are o importanţă majoră.
Citiţi mai multe despre produsele şi procesele ecologice pe internet la www.gigaset.com.
Sistem de management de mediu
Gigaset Communications GmbH este certificată conform standardelor
internaţionale ISO 14001 şi ISO 9001.
ISO 14001 (Mediu): certificată din septembrie 2007 prin TÜV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (Calitate): certificată din 17.02.1994 prin TÜV SÜD Management
Service GmbH.
Depozitarea aparatelor uzate
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Nu aruncaţi acumulatorii uzaţi împreună cu deşeurile menajere. Respectaţi legislaţia referitoare
la depozitarea materialelor electrice şi electrotehnice uzate. Aflaţi detalii despre aceste
reglementări la autorităţile locale sau de la reprezentantul legal, de unde aţi achiziţionat
produsul.
Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie depozitate separat de fluxul deşeurilor
menajere, în centre speciale de colectare, desemnate de către autorităţile locale.
Dacă pe un anumit produs este inscripţionată emblema unui tomberon
întretăiat, înseamnă că produsul respectiv intră sub incidenţa Directivei Europene 2002/96/EC.
Depozitarea adecvată şi colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii publice şi sunt condiţii de bază ale
reciclării echipamentelor electrice şi electronice uzate.
Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice şi electronice
uzate, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau
reprezentantul de vânzări de la care aţi achiziţionat aparatul.
59
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Anexă
Îngrijire
Ştergeţi dispozitivul cu o lavetă umedă sau cu o lavetă antistatică. Nu utilizaţi solvenţi sau lavete
din microfibră.
Nu folosiţi niciodată o lavetă uscată; poate genera sarcini electrostatice.
În cazuri rare, contactul cu substanţele chimice poate provoca modificarea aspectului exterior
al dispozitivului. Din cauza diversităţii mari de produse chimice disponibile pe piaţă, nu a fost
posibilă testarea tuturor substanţelor.
Deteriorările finisajelor deosebit de lucioase se pot îndepărta cu grijă folosind soluţii de şlefuire
pentru ecranul telefoanelor mobile.
Contactul cu lichide
!
Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:
1 Deconectaţi cablul de alimentare.
2 Scoateţi acumulatorii şi lăsaţi deschis compartimentul acumulatorilor.
3 Aşteptaţi până când lichidul se scurge din dispozitiv.
4 Ștergeţi toate componentele până se usucă.
5 Aşezaţi dispozitivul într-un loc uscat şi cald timp de cel puţin 72 de ore (nu utilizaţi un cuptor
cu microunde, un cuptor etc.) lăsând deschis compartimentul acumulatorilor şi cu tastatura
în jos (dacă este cazul).
6 Nu porniţi aparatul până când nu este complet uscat.
Când va fi uscat complet, în mod normal, îl veţi putea utiliza din nou
Specificaţii
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Acumulator
Tehnologie: Litiu ion (Li-Ion):
Tensiune:
3,7 V
Capacitate: 1000 mAh
Tip:
V30145-K1310-X447
Datorită dezvoltării continue a tehnologiei acumulatorilor, lista cu acumulatorii recomandaţi de
pe paginile Serviciului de relaţii cu clienţii Gigaset, secţiunea Întrebări şi răspunsuri, este actualizată periodic:
www.gigaset.com/service
60
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / appendix.fm / 29.10.12
Durata de funcţionare a receptorului/durata de încărcare
Durata de funcţionare a telefonului Gigaset depinde de capacitatea şi de vechimea acumulatorului şi de modul în care acesta este utilizat. (Toate duratele sunt duratele maxime posibile.)
Timp „în aşteptare” (ore) *
200
Timp „în aşteptare” în modul Eco+ (ore) *
130
Timp de convorbiri (ore)
14
Durata de utilizare pentru 1,5 ore de apeluri pe zi (ore) *
106
Durata de utilizare în modul Eco+ pentru 1,5 ore de apeluri pe zi (ore) *
75
Durata de încărcare în suportul încărcător (ore)
5
*
Fără iluminarea afişajului
Informaţii despre portul USB
u Acumulatorul receptorului se încarcă prin intermediul unei conexiuni USB la o sursă de ali-
mentare de 500 mA.
u Pe conexiunile USB cu intensităţi de încărcare mai mici, este posibil ca însuşi consumul
receptorului să fie mai mare decât reîncărcarea. În acest caz, încărcarea acumulatorului
scade.
Specificaţii generale
DECT
Standard DECT
Acceptat
Standard GAP
Acceptat
Număr de canale
60 de canale duplex
Bandă de frecvenţă radio
1880 – 1900 MHz
Metodă duplex
Multiplexare în unităţi de timp, durată cadre 10 ms
Frecvenţa de repetare a impulsului de transmisie 100 Hz
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Durata impulsului de transmisie
370 μs
Interval între canale
1.728 kHz
Rată de biţi
1.152 kbit/s
Modulaţie
GFSK
Cod de limbă
32 kbit/s
Putere de transmisie
10 mW, putere medie pe canal,
Putere impuls 250 mW
Raza de acţiune
Până la 50 m în clădiri, până la 300 m în spaţiu deschis
Condiţii de mediu pentru funcţionare
+5°C la +45°C, 20% la 75% umiditate relativă
Bluetooth
Bandă de frecvenţă radio
2.402-2.480 MHz
Putere de transmisie
Putere impuls 1 mW
61
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
Software Open Source
Generalităţi
Unitatea Gigaset include, printre alte lucruri, software Open Source care este supus mai multor condiţii de licenţiere.
Acordarea drepturilor de utilizare privind software-ul Open Source care depăşesc operarea unităţii în forma produsă
de Gigaset Communications GmbH este reglementată în condiţiile de licenţiere relevante ale software-ului Open Source.
Informaţii de licenţiere şi copyright
Unitatea dvs. Gigaset include software Open Source care este supus GNU General Public License (GPL) sau GNU Lesser General Public License (LGPL). Condiţiile de licenţiere corespunzătoare sunt imprimate la sfârşitul acestui capitol în versiunea
originală. Puteţi descărca codul sursă corespunzător de pe Internet, de la adresa www.gigaset.com/opensource/. Într-un
interval de trei ani de la achiziţionarea produsului, codul sursă corespunzător poate fi solicitat şi de la Gigaset Communications GmbH. Utilizaţi opţiunile de contact specificate la www.gigaset.com/service.
Termeni de licenţiere
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
62
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use
in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to
copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
63
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
64
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not
be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
65
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based
on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with
the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library"
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
66
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
67
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
68
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Licence.fm / 29.10.12
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Asta e tot!
69
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
Index
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
A
Acces rapid
la funcţii/aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Activare
ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Activarea/Dezactivarea
funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Activarea/Dezactivarea alarmei
silenţioase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Activarea/Dezactivarea microfonului
(receptorului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Activarea/Dezactivarea tonului
crescător
semnal reamintire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ton de sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Activarea/Dezactivarea tonului pentru
taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Activarea/Dezactivarea vibraţiei
la tastare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Acumulator
încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
stare încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Adaptor de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Afişaj
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
economizor de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . 24
expirare iluminare fundal . . . . . . . . . . . . 24
iluminare fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
în modul de aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . .8
memorie contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
mesaj din căsuţa
poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . 11, 30
număr (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Afişaj în aşteptare
pagină apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
pagină configurabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
pagina de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
schimbarea paginii . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
Afişare
zile de naştere/întâlniri omise . . . . . . . . 43
Afişarea numărului de telefon, note . . . . . 22
Ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Aniversare, vezi Zi de naştere
70
Aparate auditive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Apel
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
preluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
preluarea (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 35
protecţie împotriva apelurilor
nedorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
răspuns automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
transfer (conectare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
transfer intern (conectare) . . . . . . . . . . . 32
Apel de consultare
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Apel de consultare intern . . . . . . . . . . . . . . 32
Apel de grup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Apel extern
transfer intern (conectare) . . . . . . . . . . . 32
Apel în aşteptare
extern în timpul unui apel intern . . . . . 21
intern în timpul unui apel extern . . . . . 21
Apel intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
apel în aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Apel pentru copii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Apelant necunoscut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Apelare
cu Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
utilizarea listei de apeluri . . . . . . . . . . . . 21
utilizarea listei de reapelare . . . . . . . . . . 20
Apelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Apelare rapidă, vezi Apelare Rapidă
Apeluri externe
control temporal pentru tonul
soneriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Apeluri pierdute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Aplicaţii
adăugare în pagina config. . . . . . . . . . . . 10
selectabil pentru pagina
de configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ştergerea din pagina config. . . . . . . . . . 10
Avertizare baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
B
Bară de opţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bară de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bază
schimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Blocare
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Blocare afişaj
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Blocare taste
automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Blocare/deblocare tastatură/afişaj . . . . 1, 15
Blocarea tastaturii
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bluetooth
acceptarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . 35
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
apelarea cu un receptor . . . . . . . . . . . . . 35
începerea unei căutări . . . . . . . . . . . . . . . 33
înregistrarea dispozitivelor . . . . . . . . . . . 33
lista dispozitivelor cunoscute . . . . . . . . 34
schimbarea numelui
dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
sfârşitul căutării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
transferul Contactelor (vCard) . . . . . . . . 39
transferul vCardurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
C
Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câmpuri de selecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cască (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutare
dispozitive Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . .
în Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cea mai bună bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceas deşteptător
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutarea apelurilor
apel intern/extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea la bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiune neprotejată la bază . . . . . . . . .
42
18
35
35
Conferinţă
apel intern/extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
terminarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Conferinţă în 3
apel intern/extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
terminarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
copierea numărului din text . . . . . . . . . . 39
creare intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
folosirea pentru introducerea
numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
gestionarea intrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ordinea intrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
salvare zile de naştere . . . . . . . . . . . . . . . 36
salvarea intrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ştergerea tuturor intrărilor . . . . . . . . . . . 12
transferul vCardurilor
prin Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
trimitere către receptor . . . . . . . . . . . . . . 38
trimitere vCardurilor
prin Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
trimiterea intrării/listei către
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Contactul cu lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Control în funcţie de oră
ton de sonerie pentru apeluri
externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Copii
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
revenire la setările implicite . . . . . . . . . . 28
utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Corectare înregistrări incorecte . . . . . . . . . 18
Corectarea intrărilor incorecte . . . . . . . . . . 18
Cutia poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
33
38
31
44
22
22
32
17
31
23
71
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
D
Depanare
generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depozitarea aparatelor uzate . . . . . . . . . . .
Derularea
orizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prin liste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deschiderea submeniului . . . . . . . . . . . . . .
Dezactivare
apel pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ceas deşteptător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Difuzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domeniu media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durata de funcţionare a receptorului . . . .
Durata de încărcare a receptorului . . . . . .
G
54
59
16
16
16
18
46
44
22
46
61
61
E
Echipamente medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Efectuarea apelurilor
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Elemente ale interfeţei cu utilizatorul . . . 17
Expirare iluminare fundal afişaj . . . . . . . . . 24
Expirare iluminare fundal, afişaj. . . . . . . . . 24
F
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Firmware
actualizarea receptorului
(Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . 47
verificarea versiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Funcţia de întoarcere . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18
Funcţie
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
selectarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
72
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GNU General Public License (GPL)
english . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GNU Lesser General Public License
(LGPL), English . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
62
62
62
I
Identificarea liniei apelantului . . . . . . . . . . 22
Iluminare fundal, afişaj. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Imagine
apelant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Imagine apelant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 46
Imagine CLIP, vezi imagine apelant
Încărcare contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Îngrijirea dispozitivului . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Înregistrare (receptor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Înregistrare în Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Înregistrarea dispozitivelor
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Întâlnire
afişare omisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ştergere ratate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Interfaţă PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Intern
efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Intrare din listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Introducerea caracterelor speciale . . . . . . 18
Introducerea diacriticelor . . . . . . . . . . . . . . 18
Introducerea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Introducerea umlauturilor . . . . . . . . . . . . . 18
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
L
LED mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Licença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
License
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Limbă + regiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Limitarea răspunderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Listă
apeluri efectuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
apeluri nepreluate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
apelurile acceptate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 37, 43
cutia poştală de reţea. . . . . . . . . . . . . . . . 11
deschidere prin fereastra pop-up
de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
dispozitive cunoscute (Bluetooth) . . . . 34
lista de mesaje SMS primite . . . . . . . . . . 11
liste de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
robotul telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
selectarea intrării. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ştergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lista de apeluri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 41
apelare cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ştergerea întregii liste . . . . . . . . . . . . . . . 12
ştergerea unei intrări . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lista de mesaje
deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lista de reapelare
apelare cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lista robotului telefonic. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Literă mică/Majusculă . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
M
Majusculă/Literă mică . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Mediu înconjurător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Melodie
ton de sonerie pentru apeluri
interne/externe . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Meniu
aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
deschiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
revenire la starea de aşteptare . . . . . . . . 14
schimbarea paginii . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
Meniu aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meniu de opţiuni
afişare/ascundere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Meniu setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mesaje
ştergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Modificarea configuraţiei tastaturii . . . . . 19
Modificarea setărilor
elemente ale interfeţei cu
utilizatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Modificarea setărilor telefonului . . . . . . . . 24
Modul amânare (alarmă) . . . . . . . . . . . . . . . 44
Modul de aşteptare
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
revenire la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Modul difuzor din receptor. . . . . . . . . . . . . 22
Mufă de conectare mini USB . . . . . . . . . . . . . 1
Mufă de conectare USB . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
N
Necunoscut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Număr
afişarea numărului apelantului
(CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
copierea în Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . 39
destinaţie pentru apelul pentru
copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
introducerea cu Contacte . . . . . . . . . . . . 40
preferat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
salvare în Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Număr destinatar
(apel pentru copii) . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Număr preferat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 40
Numere, introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
O
Oprirea microfonului receptorului . . . . . .
Oprirea modulului wireless. . . . . . . . . . . . .
Opţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opţiuni setări
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordinea în Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
29
16
24
37
73
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
P
R
Pagină configurabilă
(afişaj „în aşteptare”) . . . . . . . . . . . . . . . .9
aplicaţii/funcţii selectabile . . . . . . . . . . . 10
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
inserarea unei aplicaţii/funcţii . . . . . . . . 10
ştergerea unei aplicaţii/funcţii . . . . . . . . 10
Pagina de apelare (afişaj inactiv) . . . . . . . . 20
Pagina de apeluri (afişaj inactiv) . . . . . . . . . .8
Pagina de mesaje
(afişaj „în aşteptare”) . . . . . . . . . . . . . . 11
Pagină de stare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pictograme
afişarea mesajelor noi . . . . . . . . . . . . . . . 11
bară de opţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
bara de stare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pictograme pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Pop-up mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
închiderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pornirea/oprirea, funcţie . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prefix
setarea propriului prefix de zonă . . . . . 24
Pregătirea receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Prezentare generală
setarea opţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Profil difuzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Propria pagină (afişaj „în aşteptare”)
aplicaţii/funcţii selectabile . . . . . . . . . . . 10
inserarea unei aplicaţii/funcţii . . . . . . . . 10
ştergerea unei aplicaţii/funcţii . . . . . . . . 10
Protecţia împotriva
apelurilor nedorite . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Punct verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 20, 21
Puterea semnalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Răspuns automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Raza de acţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Receptor
activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
afişaj inactiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
conectarea suportului încărcător . . . . . . .4
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 24
economizor de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . 24
iluminarea afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
în modul de aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . .8
înregistrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
înregistrarea la altă bază . . . . . . . . . . . . . 31
limba afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
modificarea setărilor . . . . . . . . . . . . . . . . 24
modul de aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
oprirea sunetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
revenire la setările implicite . . . . . . . . . . 28
schimbare pe cea mai bună
recepţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
schimbarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
transferul unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
utilizare mai multe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
utilizarea apelului pentru copii . . . . . . . 42
verificarea informaţiilor de service . . . . 13
volum receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
volumul difuzorului . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Receptor + bază. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Reducerea puterii de transmisie . . . . . . . . 29
Reducerea radiaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Resetare, receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rulare verticală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Q
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
74
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
S
T
Săgeată în meniul glisant . . . . . . . . . . . . . . 16
Schimbarea numelui dispozitivului
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Schimbarea paginii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
Schimbarea paginii afişate . . . . . . . . . . . 8, 14
Schimbarea setărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Schimbarea setului de caractere . . . . . . . . 19
Screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 46
Scurtătură pentru apelare rapidă . . . . . . . 41
Securizare conexiune la bază . . . . . . . . . . . 23
Selectarea înregistrării din Contacte . . . . 38
Semnal reamintire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
activarea/dezactivarea
tonului crescător . . . . . . . . . . . . . . . . 42
setarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sensibilitate microfon . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Senzor de apropiere . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
Serviciu de relaţii cu
clienţii şi asistenţă. . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Setare limbii de afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Setarea opţiunilor
prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Setarea tastaturii numerice. . . . . . . . . . . . . . .9
Setări de meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Setări pentru meniul principal . . . . . . . . . . 50
Setul de caractere
chirilic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
grecesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sincronizare cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sincronizarea contactelor din
Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sincronizarea listei Contacte . . . . . . . . . . . 47
Spaţiul de memorie din Contacte . . . . . . . 37
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stare încărcare baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ştergere
apelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sunet, vezi Ton de sonerie
Suport încărcător
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Suport încărcător (receptor)
conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Tasta de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 20, 21
Tasta de terminare, vezi
Tasta terminare
apel/finalizare
Tasta meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
Tastă terminare apel/finalizare . . . . 1, 14, 20
Tastatură
alfanumerică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
cu R/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tastatura alfanumerică . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Taste
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
tasta de apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 20, 21
tastă meniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
terminare apel/tastă terminare . . . . . 1, 20
Timp de funcţionare a receptorului
în modul Apel pentru copii . . . . . . . . . . 45
Ton de avertizare, vezi Tonuri
de avertizare
Ton de semnalizare, vezi Tonuri
de avertizare
Ton de sonerie
activarea/dezactivarea
tonului crescător. . . . . . . . . . . . . . . . 26
control în funcţie de oră pentru
apelurile externe . . . . . . . . . . . . . . . 27
melodie pentru apeluri
interne/externe . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
schimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
setarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ton sonerie VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37
Tonuri + semnale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27
Tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Transferul (intern)
apel extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Trimitere
contacte complete către receptor . . . . 38
înregistrare din Contacte către
un receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
vCarduri prin Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . 39
U
Utilizarea listei de reapelare . . . . . . . . . . . . 20
75
Template Lion A5, Version 3, 02.04.2012
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / SL910HSIX.fm / 29.10.12
V
Z
vCard
recepţia prin Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . 39
trimitere prin Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 39
Verificare
securitatea datelor conexiunii
DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Verificarea de securitate
conexiune receptor/bază . . . . . . . . . . . . 23
Verificarea informaţiilor de service . . . 13, 55
Vibraţie, tastă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Vizualizarea mesajului din căsuţa
poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . . . 11, 30
Volum
semnal reamintire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ton de sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
volum mâini libere/cască receptor . . . . 23
Volum pentru modul mâini libere . . . . . . . 23
Volumul receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zi de naştere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
afişare omisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
omisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
salvarea în Contacte . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ştergere ratate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zile de naştere/întâlniri omise . . . . . . . . . . 43
Zona de navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 14
Toate drepturile rezervate. Drepturi de modificare rezervate.
76
Gigaset SL910H / IM-OST RO / A31008-M2370-R601-2-TK19 / Cover_back.fm / 29.10.12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising