Gigaset | SL910H | User guide | Gigaset SL910H User guide

Gigaset SL910H User guide
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Cover_front.fm / 18.10.2012
SL910H
Gratulerar!
Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för
en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.
Mer information finns på www.gigaset.com.
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Cover_front.fm / 18.10.2012
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / overview.fm / 18.10.2012
Gigaset SL910H – med en speciell ”touch”
Gigaset SL910H – med en speciell ”touch”
£
Meddelandelampa ( s. 10)
Rörelsesensor ( s. 13)
£
Pekskärm/display
£ s. 12)
£
£
Statusfält (
Ð
<
ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
>
Symboler ( s. 38) visar telefonens aktuella inställningar och driftstatussidan s. 12 genom att peka på statusfältet.
läge. Du öppnar
Navigationsyta
Sidanvisning Å Ä
Byte av sida ê / ë.
Ä
.
Vilodisplayer eller meny (
£ s. 8)
Knappar på handenheten
c Svaraknappen
kort tryckning: Ring upp visat nummer, ta emot samtal, växla mellan
lur- och högtalarläge, öppna återuppringningslistan
lång tryckning: Prova linjen
v Menyknappen
£
kort tryckning: Öppna huvudmenyer (
s. 12)
lång tryckning: Aktivera/avaktivera knappsats-/displaylås
s. 13)
(
£
a Knapp för att lägga på/avsluta
kort tryckning: Avsluta samtal/sökning, avvisa internt samtal, stänga
av ringtonen vid externt samtal, återgå till viloläge,
lång tryckning: Aktivera/avaktivera handenheten
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Uttag för mini-USB
Ansluta trådförsedda hörlurar resp. ansluta handenheten till en
dator (Gigaset QuickSync)
Laddningskontakter
Obs!
Om du vill ändra displayspråk följer du anvisningarna på s. 20.
da en fi no sv
1
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HIVZ.fm / 18.10.2012
Innehåll
Innehåll
Gigaset SL910H – med en speciell ”touch” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Börja använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Displaysidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ställa in telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Flera handenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bluetooth-enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefonbok (adressbok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Samtalslista (basstationsberoende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Skärmsläckare, kontaktbilder och ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Synkronisering med en dator (Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Displaysymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Inställningsmöjligheter (basstationsberoende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kundservice & assistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Programvara med öppen källkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / security.fm / 18.10.2012
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar
Varning!
Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.
Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Tekniska data") eftersom
allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade
måste bytas ut.
Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren
i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.
Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa
högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är
aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.
Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon
garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.
Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater
eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i badeller duschrum.
Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
Obs!
u Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
u När knapplåset är aktiverat kan du heller inte ringa nödsamtal.
da en fi no sv
3
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Börja använda telefonen
Börja använda telefonen
Kontrollera förpackningens innehåll
u
u
u
u
u
u
en Gigaset-handenhet
ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
ett batteri
en laddare
en nätadapter till laddaren
en bruksanvisning
Installera laddaren
Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan
+5 °C och +45 °C.
Placera laddaren på ett jämnt, halkfritt underlag.
¤
Obs!
Tänk på basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden
minskar vid inkopplat Eco-läge ( s. 23).
£
I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och
polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.
Obs!
u Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
u Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
Ansluta laddaren
¤ Anslut nätadapterns platta kontakt
¤ Sätt nätkontakten i vägguttaget 2
4
2
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
1
1 .
.
Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren
igen:
Skilj först nätadaptern från elnätet.
Tryck sedan på upplåsningsknappen 3 och dra ut
kontakten 4 .
¤
¤
3
4
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Börja använda telefonen
Börja använda handenheten
Display och knappsats skyddas av en folie. Dra av skyddsfolien!
Varning!
Använd inte pekskärmspennor till handenheten!
Använd inga skyddshöljen eller folier från andra tillverkare. De kan försvåra användningen av handenheten.
Sätta i batteriet och stänga batterifacket
Varning!
Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar
( s. 46) eftersom vi annars inte kan utesluta hälsorisker och personskador.
T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar
eller skador uppstå i enheten.
£
¤ Sätt i batteriet med kontaktsidan nedåt 1 .
¤ Tryck sedan ned batteriet 2 tills det snäpper på
plats.
2
1
¤ Placera batterilocket så att spetsarna i sidan ligger
parallellt med hålen på höljets insida.
¤ Tryck sedan igen locket tills det snäpper på plats.
Om du behöver öppna batterilocket igen, t.ex. för att
byta batterier:
Stick en fingernagel i skåran nedtill på batteriluckan
och dra batteriluckan uppåt.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
da en fi no sv
5
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Börja använda telefonen
Ladda batteriet
Batteriet är delvis laddat vid leverans. Ladda upp det helt innan du använder
handenheten.
Ställ handenheten i laddaren i 5 timmar.
¤
5h
Obs!
u Handenheten får endast placeras i den tillhörande laddaren.
u Batteriet laddas också när handenheten är kopplad till en dator via en USB-anslutning som har en
strömstyrka på 500mA.
u Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
u Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.
Registrera handenhet
Obs!
Du får bästa prestanda hos Gigaset SL910H om du registrerar enheten på en av de tillhörande basstationerna Gigaset SL910 resp. Gigaset SL910A.
Om du använder Gigaset SL910H med en annan basstation kan du inte använda tjänster som t.ex. telefonsvarare eller samtalslistor.
Registreringen startar när handenheten är tillräckligt laddad.
Registreringsskärmen visas.
Ändra displayspråk:
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ° Språk
+plats].
¤ Peka på ’ bredvid Språk.
¤ Peka på ± bredvid önskat språk ( Ø = valt). ¤Bekräfta
med è. ¤Tillbaka med ‘.
¹
<
V
Ä Å Ä
>
Apr
26
Torsdag
Registrera handenhet:
På basstationen:
Tryck länge (minst 3 sekunder) på registrerings-/sökÂ
˜
ningsknappen.
Telefonbok
Samtalslista
Handenhet ej
På handenheten inom en minut:
registrerad i någon
Peka på Registrera.
+
basstation
Eller, om handenheten redan är registrerad på en basstation:
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar
Registrera
¤[ É Handenhet + basstation].
¤Peka på Registrera.
På displayen visas meddelandet "Söker basstation som är i registreringsläge".
Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.
¤Mata in basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000). ¤Bekräfta PIN-koden med è.
Handenheten registreras visas på displayen.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
¤
6
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Börja använda telefonen
När registreringen är klar visas meddelandet "‰ Handenh. registr.". Installationsassistenten startar. Ev.
visas de värden för datum, tid, land samt lands- och riktnummer som är inställda på basstationen.
Installationsassistenten beskrivs i basstationens bruksanvisning.
Undantag:
Handenheten registreras på en basstation Gigaset SL910/
SL910A från en tidigare tillverkningsserie.
När registreringen är klar visas ev. vidstående meddelande på
displayen.
Anslut basstationen till Internet (se basstationens bruksanvisning).
Peka på Update Firmware på handenheten.
Firmware-uppdateringen kan ta upp till 6 minuter, beroende
på kvaliteten hos ADSL-anslutningen.
¤
¤
x
UPDATE INFORMATION
Functionality restricted update base firmware
Update
Firmware
Use with
restrictions
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Varning!
Om du väljer alternativet Use with restrictions är viktiga funktioner i telefonen inte tillgängliga. Om du
vill genomföra firmware-uppdateringen senare måste du först göra en återställning av basstationen.
Då återställs alla inställningar i basstationen och alla handenheter avregistreras.
Återställning av basstationen: ¤Ta bort nätkabeln från basstationen ¤Håll registrerings-/
sökningsknappen på basstationen intryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen
¤Fortsätt att hålla registrerings-/sökningsknappen intryckt tills den börjar blinka (ca 10 sekunder).
När handenheten har registrerats på nytt visas ovanstående meddelande igen.
da en fi no sv
7
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Displaysidor
Displaysidor
Vilodisplay
Vilodisplayen omfattar tre sidor:
u uppringningssidan (se nedan)
u den konfigurerbara sidan ( s. 9)
u meddelandesidan ( s. 10)
£
£
Bläddra mellan sidorna:
u Dra horisontellt över displayen eller
u Peka i navigationsytan på ë eller ê.
Uppringningssida
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
>
ç
|
1
2
3
ABC
DEF
4
5
6
GHI
JKL
MNO
7
8
9
PQRS
TUV
WXYZ
*
0
#
˜
Samtal
Â
Telefonbok
í
Snabbnum.
å
Intern
Nummerfält
De inmatade siffrorna visas.
peka kort på ç: den sist inmatade siffran raderas.
tryck länge på ç: alla siffror raderas.
Uppringningsfält
Numerisk knappsats för att skriva in telefonnummer. Om du
pekar på en siffra så visas den i nummerfältet.
£
Alternativrad ( s. 14)
För att ringa från samtalslistor, telefonboken och
kortnummerlistan, samt ringa internt.
Ställa in knappsatsen/uppringningsfältet individuellt
Du kan anpassa hur uppringningsfältet på displayen ser ut och beter sig efter dina behov. Inställningarna
påverkar inte handenhetens knappar (c v a).
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ g Skärm
Undermenyn [ g Skärm + knappsats]:
+ knappsats] ¤Bläddra till Knappsats.
Knappsats
Du kan ställa in följande saker:
Knappljud
on
u Knappljud: Varje gång du rör vid en siffra hörs en bekräftelseton.
Knappvibrering
off
u Knappvibrering: Varje gång du rör vid en siffra i uppringningsfältet vibrerar handenheten.
off
Knappsats R/P
u Knappsats R/P: För att infoga
off
Knapps. bokst.
- en linjebrytning (flash, R): Tryck länge på # R .
- en paus i numret (P): Tryck länge på * P .
u Knapps. bokst.: För att ringa med bokstäver – används t.ex.
för att mata in vissa servicenummer.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤ Du kan aktivera eller avaktivera aktuell egenskap direkt via knappen till höger. Ändra knappläge (aktivera/avaktivera): Peka kort på knappen.
8
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Displaysidor
Konfigurerbar (egen) sida
Du kan utforma den konfigurerbara sidan efter dina önskemål. Samla viktiga funktioner och telefonnumer
som du vill kunna öppna eller ringa upp direkt från viloläget med en enkel "touch". Vid leverans är sidan konfigurerad så att datum och klockslag visas och snabb åtkomst till samtalslistor och telefonbok är möjlig.
Ð
Konfigureringsläge
Viloläge
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
2
Urvalsrad
>
Snabbnum.
Á
Ù
Rumsöverv.
Väckarklocka
2
Apr
Apr
konfigurerbart
område
för högst
18 element
26
Torsdag
26
Torsdag
Â
˜
Telefonbok
Samtalslista
>
1
Â
˜
Telefonbok
Samtalslista
lång tryckning
3
lång tryckning
1 Starta konfigurationen
¤ Byt till den konfigurerbara sidan.
¤ Tryck länge (ca 2 sekunder) på valfritt ställe på det konfigurerbara området på displayen.
2 Sammanställa applikation/funktion
I displayens övre kant visas en urvalsrad med tillgängliga funktioner/applikationer. Symbolen (pil) till
höger i urvalsraden visar att du kan förflytta urvalsraden horisontellt för att visa fler urvalsmöjligheter. Placera ett finger på urvalsraden och dra det mot pilens riktning . Fler funktioner visas.
>
>
¤ Lägga till applikation/funktion: Dra funktionen/applikationen från urvalsraden till det konfigurerbara
området genom att dra och släppa.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Obs!
Med undantag för kortnummer får varje funktion bara förekomma en gång i det konfigurerbara
området. Du kan som mest lägga till 18 funktioner, applikationer eller kortnummer.
¤ Ta bort applikation/funktion: Dra tillbaka symbolen för applikationen/funktion till urvalsraden och
släpp den där.
Obs!
Ett kortnummer tas bort. Motsvarande post i telefonboken ändras inte. Alla andra
funktionsinställningar (t.ex. väckningstid) förblir oförändrade.
3 Avsluta konfigurationen
¤ Tryck länge på valfritt ställe på det konfigurerbara området på displayen eller
¤ tryck kort på a.
Inställningarna sparas.
da en fi no sv
9
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Displaysidor
Nu kan du starta den valda applikationen eller ringa de valda numren genom att kort peka på motsvarande
symbol.
Valbara applikationer och funktioner
Kalender
˜
£ s. 32)
Visa datum,
öppna kalendern (
Klocka
£ s. 31)
Öppna samtalslistor (
Samtalslista
£ s. 34)
Á
Ställa in babyalarm (
Â
Öppna telefonboken (
Rumsöverv.
Ù
Ställa in väckarklockan (
2
Kortnummer (
Ringa nummer
£ s. 33)
Väckarklock.
Snabbnum.
Visa tid,
ställa in tid
£ s. 27)
Telefonbok
£ s. 30):
Meddelandesida
Via meddelandesidan kommer du åt följande meddelandelistor:
u
à Telefonsvararlista (beroende på basstation)
u 5 Nättelefonsvarare om nätoperatören har stöd för denna funktion och telefonnumret till nättelefonsvararen är sparat i telefonen
u · Lista över inkommande SMS (beroende på basstation)
u ™ Lista över missade samtal (
u
£ Samtalslista (basstationsberoende), s. 31)
á Lista över missade tidpunkter (£ s. 32)
Meddelandesidan (exempel)
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
nättelefonsvarare
4
>
™
19
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
V
Å Å Å
<
á
1
antal nya meddelanden
missade samtal
antal gamla meddelanden
missade tidpunkter/födelsedagar
2
Listan över missade samtal visas alltid. Symbolen för nättelefonsvararen visas när dess telefonnummer är
sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.
Peka på en symbol för att öppna tillhörande lista.
Undantag: Om du pekar på symbolen för nättelefonsvararen rings numret till nättelefonsvararen upp
( s. 30). Ingen lista öppnas på skärmen.
¤
10
£
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Displaysidor
Meddelande-popup
Så snart det kommer in en ny post i en lista hörs en
aviseringston. Om aktiverat (se basstationens bruksanvisning)
blinkar dessutom meddelandelampan vänster om hörluren
och en meddelande-popup visas. Popup-fönstret täcker delar
av uppringningssidan och den konfigurerbara sidan. På meddelandesidan visas nya meddelanden så som visas ovan.
Under symbolerna visas antalet nya meddelanden i respektive
lista.
Stänga popup: Peka på x (övre högra hörnet).
Öppna lista: Peka på motsvarande listsymbol.
Om det finns nya meddelanden i andra listor visas meddelandesidan när du återgår till viloläget (och inte längrer popupfönstret).
Meddelandelampan blinkar (om aktiverad, se basstationens
bruksanvisning) tills du har öppnat alla nya meddelanden.
Meddelande-popup (exempel):
Du har följande alternativ:
¤ Ringa tillbaka till uppringande part: Peka kort på listposten.
¤ Öppna detaljvy: Peka på ’ bredvid posten.
All tillgänglig information visas.
I detaljvyn kan du radera posten eller överföra numret till
telefonboken ( s. 30).
£
Du mottog
Ã
™
1
¤
¤
Listpost (basstationsberoende)
Följande information visas i listposterna:
u Typ av lista (i översta raden)
u Symbol för typen av post.
Samtalslista: ™ (Missade), › (Godkända), š (Utgående)Om det finns nya (olästa) meddelanden är symbolen
röd.
u Uppringarens nummer. Om numret är sparat i
telefonboken visas i stället namn och nummertyp
(Hem, Kontor, Mobil). Vid missade samtal visas dessutom
antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
u Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)
x
+
1
·
1
á
1
Telefonsvarare (basstationsberoende) och/eller
nättelefonsvarare
Samtalslista (exempel):
Samtalslista
L
ý
Josephine Foster
š 16:00, Hem
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Mobil
› Igår, 14:20
™ 13.06, 16:10, Kontor
˜
Alla
™
Missade
›
Godkända
š
Utgående
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Obs!
Om du trycker på knappen c när en lista är öppen rings direkt numret till den post som är markerad
med den gröna punkten.
Radera listor
Du kan radera hela innehållet i de enskilda listorna:
Menyknappen v Menysidan Inställningar ¤[ Ê System]
¤(bläddra vid behov) Listupprensning
Peka på ü bredvid den lista som du vill radera ¤ Bekräfta med Ja.
¤
¤
da en fi no sv
11
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Displaysidor
Statusfält och statussida
Den översta raden på vilodisplaysidorna kallas statusfält. Den visar
telefonens aktuella inställningar och driftsläge (symbolernas innebörd,
s. 38).
Ð
Statussida
Via statussidan kan du ändra inställningar för vidstående komponenter.
Peka kort på statusfältet för att öppna statussidan.
Peka kort på knappen bredvid en komponent för att aktivera/
avaktivera denna ( on
= aktiverad).
Om du pekar på en listpost, t.ex. på Väckar-klocka öppnas en
sida (undermenyn) där du kan ställa in denna komponent.
Peka på knappen Visa tjänsteinformation för att visa
serviceinformationen för handenheten. Du kan behöva serviceinformationen för vår hotline.
Tryck på knappen a eller peka på
i den översta
displayraden för att återgå till vilodisplayen.
¤
¤
¤
¤
¹
Max räckvidd
Ingen stråln.
ò
Bluetooth
ó
Stör ej
Ù
Väckar-klocka
6:00
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
<
¤
V
ò ô ó ¼ 06:00
>
£
Visa tjänsteinformation
Obs!
Om flera handenheter är registrerade på basstationen visas dessutom handenhetens interna namn
(t.ex. INT 1) i statusfältet.
Menysidor (basstationsberoende) *
Menysidan ”Applikationer”
Menysidan ”Inställningar”
Applikationer
>
Telefonbok
Â
Samtalslista
Skriv SMS
Á
Kalender
Väckarklocka
[
×
Rumsövervakning
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Inställningar
Å Å
<
Õ
Skärmsläckare
˜
Bilder för
uppringare
¾
Ù
Ljud
Å Å
<
á
Datum + tid
Æ
ï
Skärm +
knappsats
Î
Ï
Handenhet +
basstation
ã
Telefoni
»
Bluetooth
i
Ljudinställningar
Språk +
plats
Välj
tjänster
>
ª
Ì
Telefonsvarare
System
Ë
Nummer till
SMS-center
Ì
Brevlåda
nätverk
*Notera: Applikationer/inställningar som för tillfället inte är tillgängliga (t.ex. eftersom handenheten befinner sig utom
räckvidd för basstationen) döljs.
12
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Använda telefonen
Obs!
De applikationer och inställningar som visas här gäller för användning på en basstation av modellen
Gigaset SL910/SL910A. Vid användning på annan basstation kan det hända att inte alla applikationer
eller inställningar är tillgängliga.
Byta från en vilodisplay till menysidan Applikationer:
¤ Tryck kort på menyknappen v
Bläddra mellan sidorna:
u Dra horisontellt över displayen eller
u Peka i navigationsytan på ë eller ê.
Gå från valfritt ställe i menyn tillbaka till vilodisplayen:
Tryck kort på knappen a.
¤
Använda telefonen
Sätta på/stänga av handenheten
¤ Avaktivera: Tryck länge på avsluta-knappen a när telefonen är i viloläge.
¤ Aktivera:
- tryck länge på avsluta-knappen a
eller:
- placera handenheten i laddaren. Den aktiveras efter ca 35 sekunder.
Tillbaka till viloläge
¤
Tryck kort på avsluta-knappen a.
eller:
Om du inte trycker på någon knapp och inte rör vid displayen övergår displayen automatiskt till viloläge
efter ca 3 minuter.
¤
Knapp- och displaylås
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Knapp- och displaylåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du vidrör displayen när låset är
aktiverat händer ingenting. Om du trycker på en knapp visas ett meddelande om detta.
Aktivera/avaktivera knapplås/displaylås
När handenheten är i viloläge:
Tryck länge på menyknappen v för att aktivera eller avaktivera låset.
Om det kommer ett samtal till handenheten avaktiveras knapp- och displaylåset automatiskt. Du kan
besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras knapp- och displaylåset igen.
¤
Obs!
När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
Automatiskt displaylås
Under samtal låses displayen automatiskt med hjälp av en sensor när du håller handenheten mot örat (displaybelysningen släcks). Denna spärr låses upp så snart du tar handenheten från örat.
Sensor sitter till höger om hörsnäckan ( s. 1). Displayen låses även om du oavsiktligt skulle täcka över
sensorn med ett finger under ett samtal.
£
da en fi no sv
13
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Använda telefonen
Använda pekskärmen
Du använder handenheten framför allt via skärmen.
Displaysymboler, listposter, knappar och alternativknappar är känsliga områden. När du rör vid (pekar på)
dessa ytor och drar fingret över displayen kan du ställa in och starta funktioner, skriva in eller välja telefonnummer och navigera mellan olika vyer (sidor) på displayen.
Välja funktion/listpost
Peka med fingret på en listpost eller på tillhörande symbol för att välja listpunkten (telefonbok, undermenyer, samtalslistor) eller för att aktivera/avaktivera en funktion.
Rulla i listor och menyer (bläddra vertikalt)
¤ Dra fingret vertikalt över displayen.
Om det finns fler listposter än vad som kan visas på en gång på displayen indikerar en skugga på övre och/
eller undre displaykanten åt vilket håll du måste rulla för att visa resten av listan.
När du rullar i listan visas en rullningslist till höger på displayen. Den visar hur stor den synliga listdelen är
och var i listan den befinner sig.
Listan är inte kontinuerlig, utan du måste rulla tillbaka för att komma från slutet på listan tillbaka till början.
Alternativ, alternativrader
£
I många vyer finns en alternativrad längst ned. Här visas alla åtgärder du kan utföra i den aktuella vyn (infors. 37). Det finns enradiga (t.ex. i telefonboken) och tvåradiga alternamation om symboler som används
tivrader (t.ex. under ett externt telefonsamtal).
¤ Peka på ett alternativ för att genomföra motsvarande åtgärd.
Om det finns fler alternativ än vad som kan visas på en gång i alternativraden visas resterande alternativ så
här:
u Om alternativraden är enradig indikerar en pil åt höger och/eller åt vänster bredvid alternativen (se
bilden) att det finns fler alternativ.
Placera ett finger på alternativraden och dra det i pilens riktning för att dra resten av alternativen till
displayen (rulla horisontellt).
>
>
¤
<
l
Y
:
Ny post
Förnamn
Kopiera lista
> <
Y
:
X
Förnamn
Kopiera lista
Ledigt minne
>
ë
‹
h
R
‰
À
Ý
Handsfree
Ljudlös
Volym
Godta
Avvisa
Återring.
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Knappsats
Förfrågan
Telefonbok
HF-profiler
Spela in
Knappsats
>
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
ë
u Om alternativraden har två rader visar symbolen
under alternativraden att det finns fler alternativ.
Om du pekar på
visas ytterligare en alternativrad som täcker den ursprungliga raden.
¤ Om du pekar på
14
x
x så döljs de överskjutande alternativen igen.
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Använda telefonen
Ändra inställningar
Om du pekar på en symbol på en menysida öppnas tillhörande applikation/funktion. På displayen visas de
parametrar och gränssnittselement som kan ställas in samt de aktuella inställningarna (i orange på displayen).
Exempel:
Tillbaka till föregående vy
L
Övervakning
Knapp: Aktivera/
avaktivera funktionen
Av
Känslighet
Applikationens
parametrar
k
k
Låg
Hög
Urvalsfält
Alarm till
Intern
Extern
Nummer
Aktuell inställning
1234567890
M
è
Ytterligare undermeny
Spara ändringar (alternativ)
Spara
Knapp: Aktivera/avaktivera funktionen
¤ Peka kort på knappen för att aktivera/avakti-
vera funktioner som babyalarm och.
Funktionen är aktiverad när den orangefärgade
ytan (På / on) är synlig.
on
På
eller
Urvalsfält
Om det finns två eller tre alternativa inställningar för en parameter visas dessa alternativ som urvalsfält. Den aktuella
inställningen är orangefärgad.
Ändra inställningen genom att kort peka på önskat fält.
¤
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Av
off
Alarm till
Intern
Extern
Öppna undermenyn för inställning av en parameter
Symbolen ’ indikerar att det finns en ytterligare undermeny.
Peka kort på ’ för att öppna denna undermeny.
¤
Tillbaka till föregående vy
¤ Du återgår (stegvis) till föregående vy när du pekar på ‘ (överst till vänster på displayen).
Skriva in nummer och text
Om du rör vid ett tecken på displayen visas detta förstorat. För fingret över displayen tills du ser det tecken
förstorat som du vill skriva in. När du lyfter fingret från displayen infogas tecknet i det textfält där markören
blinkar.
Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. förnamn och efternamn i en telefonbokspost) är det första
fältet automatiskt aktiverat. De följande fälten aktiverar du genom att trycka på dem. Ett fält är aktiverat om
det finns en blinkande skrivmarkör i det.
da en fi no sv
15
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Använda telefonen
Korrigera felaktiga inmatningar
Tryck kort på $: Det senast inmatade tecknet raderas.
Tryck länge på $: Hela innehållet i nummer- eller textfältet raderas.
¤ Peka på
Skriva in text
¤
¤
(skift): Växla mellan stora och små bokstäver.
Stor bokstav är aktiverat för nästa tecken.
I telefonboken skrivs första bokstaven och varje bokstav som följer på blanksteg automatiskt stort.
Peka på §123§: Skriv in en siffra eller ett specialtecken.
Peka på Fler ... för att visa ytterligare specialtecken, och på Tillbaka för att återgå till föregående vy
Peka på §abc§ för att återgå till att skriva bokstäver.
Specialtecken (diakritiska tecken som t.ex. omljud) skriver du in genom att trycka länge på motsvarande
utgångsbokstav och välja önskat tecken ur listan som visas.
Latinsk teckenuppsättning (standard):
¤
¤
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
c ç ć
e ë é è ê ę
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i
ï
í
ì
î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Grekisk teckenuppsättning:
α ά
ε έ
η ή
ι
ί
ϊ
ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Kyrillisk teckenuppsättning:
е
э ё є
и
й ї
г ґ
ь
ъ
Då den kyrilliska teckensatsen tar mer plats kommer du även åt följande bokstäver genom att trycka
länge på de nedan i fetstil markerade tecknen. Peka på önskat tecken.
ц й
x
ъ
ж
э
¤ Peka på ° (ev. flera gånger): Byt teckenuppsättning/tangentuppsättning. Tillgängliga är:
-
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
-
16
Latinsk teckenuppsättning (standard) med tangentuppsättningen QWERTZ för Mellaneuropa,
QWERTY (amerikanisk standard) och AZERTY för det franska språkområdet
Grekisk teckenuppsättning
Kyrillisk teckenuppsättning
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / telefony.fm / 18.10.2012
Ringa
Ringa
Ringa externt
¤ Gå till uppringningssidan ¤Skriv in numret ¤Tryck kort på c.
eller:
¤ I viloläge trycker du länge på c ¤Skriv in numret.
Med a kan du avbryta uppringningen.
Ringa från återuppringningslistan
¤ I viloläget trycker du kort på c för att öppna återuppring-
Återuppringningslista (exempel):
ningslistan.
Återuppringning
L
Du har följande alternativ:
Tryck på c. Numret som är markerat med den gröna punký Josephine Foster
ten rings upp.
Hem 1234567
eller:
Peka på en post i listan. Numret i posten rings upp.
Josephine Foster
eller:
Mobil 0171666777
Peka på ’ bredvid posten. Postens detaljvy öppnas.
- Telefonbokspost finns:
089 666777888
Alla nummer i telefonboksposten visas:
¤Tryck på c. Det prioriterade numret i telefonboksposten, markerat med en grön punkt, ( s. 27) rings upp.
eller:
¤Peka på önskat nummer.
- Telefonbokspost saknas: Tryck på c.
¤
M
¤
M
¤
M
£
Obs!
I återuppringningslistan finns de tjugo senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.
Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen.
Öppna detaljvy: Peka på ’ bredvid posten. All tillgänglig information visas. I detaljvyn kan du
radera posten eller överföra numret till telefonboken ( s. 30).
¤
£
Ring från en samtalslista
¤ Gå till meddelandesidan ¤Peka på ™ .
Du har följande alternativ:
Tryck på c. Numret till posten som är markerad med den
gröna punkten rings upp.
eller:
Peka kort på en post i listan. Numret i posten rings upp.
eller:
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
Samtalslista (exempel)
L
ý
Josephine Foster
š 16:00, Hem
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
™ [2] 14:20, Mobil
› Igår, 14:20
da en fi no sv
Samtalslista
17
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / telefony.fm / 18.10.2012
Ringa
¤ Peka på ’ bredvid posten. Postens detaljvy öppnas.
¤ Tryck på c. Numret i posten rings upp.
eller:
Telefonbokspost finns: Peka på ’. Alla nummer i telefonboksposten visas. Peka på önskat nummer.
¤
Detaljvy för en post (exempel)
L
Samtalsinformation
™ Missat samtal från:
M
Josephine Foster
Ringa upp via telefonboken
¤ Öppna telefonboken: På uppringningssidan
Mobil 0171 666777887
pekar du på [ œ Telefonbok]. Listan med telefonboksRingde:
Måndag, 13.08
poster visas.
14:20
Bläddra till önskad post i listan.
Du har följande alternativ:
Tryck på c. Det prioriterade numret ( s. 27) till posten som är markerad med den gröna punkten
rings upp.
eller:
Peka på namnet till en post. Det prioriterade numret i posten rings upp.
eller:
Peka på ’ bredvid posten och sedan i detaljvyn på önskat nummer.
¤
¤
£
¤
¤
Besvara samtal
Du har följande alternativ
Tryck på c.
Om Auto. svar är aktiverat ( s. 21) lyfter du handenheten från laddaren.
Besvara samtal i Bluetooth-headsetet:
s. 26
Besvara samtal med kabel-headset: Tryck på svaraknappen (Push-to-Talk-knappen) på headsetet.
Headsetet måste vara ansluten till handenheten ( s. 1).
¤
¤
¤
¤
£
£
£
Besvara/avvisa väntande samtal
Om det ringer under ett pågående samtal hör du en signal och ser ett meddelande på displayen att det
finns ett väntande samtal. Mer information finns i bruksanvisningen till basstationen.
Samtalsvisning
Med nummerpresentation
£
Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om du har sparat numret till den som ringer i telefonboken visas dessutom nummertyp och namn. Om du har tilldelat kontakten en bild ( s. 27) visas även
den.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Utan nummerpresentation
I stället för namn och nummer visas följande:
u Externt: Inget nummer visas.
u Ej skickat: Den som ringer undertrycker nummerpresentation.
u Ej tillgängligt: Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.
Vid CNIP (Calling Name Identification Presentation
Förutom numret visas det registrerade namnet (och bostadsort) för den som ringer. Om numret är sparat i
telefonboken visas namnet i stället för numret.
Information om nummerpresentation CLIP
(CLIP = Calling LIne Identification Presentation)
¢
Vid leveransen är telefon inställd till visning av telefonnumret till den som ringer,
www.gigaset.com/service
18
£ s. 43 eller
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / telefony.fm / 18.10.2012
Ringa
Högtalare
Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.
¤
Aktivera högtalaren vid uppringning
Ange numret och tryck 2 gånger på c.
Växla mellan lur- och högtalarläge
Under ett samtal, vid upprättande av anslutning:
Tryck på c eller peka på [ † Handsfree].
¤
Ställa handenheten på laddning under ett samtal:
Håll knappen c intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.
¤
Ändra lur-, högtalar- och headsetvolym
Du kan ställa in volymen för det aktuella läget (högtalare, lur, headset) under det pågående samtalet:
¤ Peka på [ R Volym] ¤Ställ in volymen med Ô / Ó.
¤ Om ett headset är anslutet: Du ställer in Känslighet för mikrofon genom att peka flera gånger på Ô /
Ó i den andra raden.
¤ Peka på
À
nedtill på displayen för att spara inställningarna.
eller: Inställningen sparas automatiskt efter ca 2 sekunder.
Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)
Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.
Tryck på [ – Ljudlös] om du vill aktivera/avaktivera mikrofonen.
¤
Avaktivera ringsignal/vibrationslarm för det aktuella samtalet
Ett samtal signaleras på handenheten:
Peka på [ ” Tyst].
¤
Säkerhetskontroll
Handenheten känner av osäkra anslutningar till basstationen, där utomstående skulle kunna höra samtalet.
Vid uppkoppling av ett externt samtal eller under pågående externt samtal:
Tryck länge på valfri punkt i statusfältet.
¤
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Om Säker anslutning till basstation. visas är anknytningen säker.
Om Ingen säker anslutning tillbasstationen. visas bör du avsluta anknytningen.
da en fi no sv
19
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
Ställa in telefonen
Ställa in telefonen
Handenheten är förinställd. Du kan ändra inställningarna individuellt.
Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i viloläge via menysidan Inställningar.
Ändra displayspråk
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ° Språk + plats].
¤ Peka på ’ bredvid Språk ¤Peka på ± bredvid önskat språk ( Ø = valt) ¤Bekräfta med è ¤Tillbaka
med ‘.
Ställa in land och eget riktnummer
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ° Språk + plats] .
Ställa in displayen
Ställa in skärmsläckare/Bildspel
£
Du kan välja att visa en skärmsläckare i viloläge. Du kan välja mellan Analog kl./Digital kl./Bildspel/bilder.
Du kan föra över bilder till handenheten med programvaran Gigaset QuickSync ( s. 36).
För att visa vilodisplayen igen trycker du kort på a eller pekar på displayen.
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ g Skärm +
Undermenyn [ g Skärm + knappsats]
knappsats].
¤
¤ Aktivera/avaktivera skärmsläckaren via knappen. ¤Peka på
’ bredvid Val ¤Dra fingret horisontellt över displayen för att
rulla igenom alternativen ¤Peka på [ ‰ Välj] för att
välja aktuell vy, eller återgå utan att spara med ‘.
Ställa in displaybelysning
Displaybelysningen aktiveras så snart du flyttar på handenheten
eller trycker på en knapp.
Du kan bestämma efter hur lång tid belysningen ska slockna när
handenheten är i viloläge. I annat fall lyser displayen kontinuerligt med halv ljusstyrka.
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ g Skärm +
knappsats].
Aktivera/avaktivera displaybelysningen i resp. utanför laddaren med knappen.
Peka på ’ bredvid Timeout ¤Välj avstängningstid. Spara
och återgå med ‘.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
¤
Skärmsläckare
Aktivering
on
Val
M
Analog kl.
Undermenyn [ g Skärm + knappsats]
Belysning
I laddaren
Utanför
Timeout
2 minuter
on
off
M
Obs!
Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.
20
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
Ställa in telefonen
Aktivera/avaktivera autosvar
Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ « Telefoni].
Aktivera eller avaktivera funktionen med knappen bredvid Auto. svar.
Oberoende av inställning Auto. svar avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren. Undantag:
Du håller knappen c intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.
¤
¤
Ställa in högtalarprofil
¤
ë
Du kan ställa in olika profiler för högtalaren för att anpassa telefonen optimalt till omgivningen. Prova vilken
profil som passar dig bäst.
Profil 1 är förinställt.
Under ett externt samtal i högtalarläge:
Peka i alternativraden på
och sedan på [ Ž Handsfree-profiler] ¤Välj profil. Inställningen ändras
direkt.
Ställa in ringsignaler
Volym, melodi, ställa in
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ì Ljud- inställningar] ¤Ringsignal (Handen.)
Ringsignals-volym för alla samtal
L
eller
Aktivera/avaktivera crescendo (tilltagande volym) med
knappen bredvid Crescendo.
Aktiverat crescendo fungerar bara vid ringsignaler.
Uppspelning av en melodi påverkas inte.
Volym
¤ Peka flera gånger på Ô / Ó för att ställa in volymen.
¤
¤
Ställa in ringsignaler för externa/interna samtal
Peka på ’ bredvid Interna samtal / Externa samtal ¤Välj
ringmelodi ¤Spara och återgå med ‘.
Med hjälp av programmet Gigaset QuickSync ( s. 36) kan du
överföra fler ringsignaler till handenheten.
£
Ringsignal (Handen.)
Ó R Ô
Crescendo
Interna samtal
Gigaset
Externa samtal
Gigaset
off
M
M
Tidsstyrning (ej signal)
Aktivera/avaktivera vibrationslarm
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ì Ljud-
Av
M
inställningar] ¤Aktivera/avaktivera vibrationslarmet med
off
Dämpning anon.
knappen bredvid Vibrator.
När vibrationslarmet är aktivt signalerar det varje internt/
externt samtal, varje tidpunkt, födelsedag och väckning utan
att göra skillnad mellan dem.
Vibrationslarmet är avaktiverat när handenheten står i laddaren eller är ansluten till datorn via USB.
Aktivera/avaktivera ringsignalen varaktigt
Du kan aktivera/avaktivera ringsignalen varaktigt.
Öppna statussidan ¤Aktivera/avaktivera ringtonen med knappen bredvid Stör ej. Denna inställning
påverkar inte vibrationslarmet.
I statusraden visar symbolen ó att ringsignalen är avstängd.
¤
da en fi no sv
21
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
Ställa in telefonen
Aktivera/avaktivera servicetoner
I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande servicetoner kan
aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ì LjudI undermenyn [ ì Ljud- inställningar]::
inställningar].
Servicetoner
Du kan aktivera/avaktivera följande inställningar med
on
Bekräftn.toner
knapparna till höger:
- Bekräftn.toner:
Batterivarning
off
Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt
meddelande.
- Batterivarning:
Varningssignal då batteriet är laddat mindre än 10 % (var 60:e sekund). När babyalarmet är aktivt sker
ingen batterivarning.
¤
Skydd mot oönskade samtal
Tidsstyrning för externa samtal
Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa alls.
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ì Ljud-inställningar] ¤Ringsignal (Handen.)
¤ Peka på ’ bredvid Tidsstyrning (ej signal) ¤Peka på Pausa ringni. från ¤Ställ in starttiden ¤Spara och
återgå med ‘ ¤Ställ in sluttiden på samma sätt med Pausa ringning till ¤Aktivera/avaktivera tidsstyrningen med knappen bredvid Aktivering ¤Återgå med ‘.
Obs!
Ringer någon som har en egen ringsignal i telefonboken (VIP) kommer telefonen att ringa även under
denna tid.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Återställa handenheten till leveransläge
Du kan återställa enskilda ändringar i handenhetens inställningar.
Återställning påverkar inte:
u Datum och tid
u Handenheters registrering på basstationen resp. basstationens registreringar på handenheten samt
aktuellt val av basstation
u Poster i kalender och telefonbok
u Återuppringningslistan samt innehållet i mediepoolen
u Sparade externa och interna målnummer för babyalarmet (Alarm till återställs till Extern)
u Målnummer för vidarekoppling av samtal
Vid återställning av handenheten (Återställ handenhet) raderas dina inställningar för den konfigurerbara
sidan ( s. 9) samt ljud- och displayinställningar.
£
Återställa handenhet
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar
¤[ Ê System]
¤ Peka på Återställ handenhet .
22
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
ECO DECT
ECO DECT
ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.
Minska strömförbrukningen
Telefonen förbrukar mindre ström tack vare en strömsparande nätadapter.
Minska strålningen (beroende på basstation)
Du kan endast minska strålningen om även basstationen har stöd för denna funktion.
Telefonens räckvidd minskar automatiskt utifrån handenhetens avstånd till basstationen.
Du kan minska strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att
u inaktivera funktionen Max räckvidd
u aktivera funktionen Ingen stråln.
Du hittar mer information i bruksanvisningen till basstationen.
Nättelefonsvarare
Du kan inte använda nättelefonsvararen förrän du har gjort en begäran hos din nätoperatör och har sparat
nätsvararens nummer i telefonboken.
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ¶ Nättelesvar].
¤ Mata in nättelefonsvararens nummer: Peka på ’ bredvid
¤
Åtkomstnummer ¤Ange nummer ¤Bekräfta och spara
med è.
Aktivera/avaktivera nättelefonsvararen (om nätoperatören
har stöd för denna funktion).
Peka på Aktivera/Avaktivera ¤Tryck på a efter bekräftelsetonen från telefonnätet.
När numret har sparats visas följande symbol på
meddelandesidan:
4
Aktivera
Åtkomstnummer
Inget tel.nr
1
Avaktivera
M
Nya meddelanden finns
(om nätoperatören har stöd för
denna funktion)
Lyssna av nättelefonsvararens
röstmeddelanden
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
Gå till meddelandesidan ¤Peka på symbolen 4 .
Nättelefonsvararen rings upp. Högtalarläget aktiveras på handenheten.
Du kan lyssna av dina meddelanden.
da en fi no sv
23
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Register-HS.fm / 18.10.2012
Flera handenheter
Flera handenheter
Använda en handenhet på flera basstationer
Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer.
Den aktiva basstationen är den station som handenheten senast registrerades på. De övriga basstationerna
sparas i listan över tillgängliga basstationer.
Du kan manuellt ändra tilldelningen till basstationen när du vill.
Alternativt kan du ställa in handenheten så att den väljer den basstation med bäst mottagning (Bästa bas)
så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ É Handenhet + basstation].
Peka på Ansluten basstation ’ ¤Välj önskad basstation eller Bästa bas ( Ø = vald).
¤
¤
Ändra namn på handenhet
Vid registrering av flera handenheter ges de automatiskt namnen INT 1, INT 2 osv. Ändra namn så här:
¤ På menyn Inställningar pekar du på [ É Handenhet + basstation].
¤ Peka på Registrerade handenheter ’ ¤Välj handenhet.
¤ Radera det gamla namnet med $ och ange det nya namnet (max. 10 alfanumeriska tecken)
¤ Bekräfta med è.
Ringa interna samtal
Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.
¤ Gå till uppringningssidan ¤Peka på [ ‡ Intern] ¤Välj vid behov handenheten ur listan eller peka på Alla
handenheter (allanrop).
Efter att du har öppnat listan trycker du på c så inleds direkt ett allanrop till alla handenheter.
Intern förfrågan/vidarekoppling
Du pratar med en extern samtalspartner och vill överföra samtalet till en intern person eller prata med
denne.
Peka på [ P Förfrågan] och sedan på Intern .
Om fler än en handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller Alla.
Samtala: Du talar med en person internt och återgår till det externa samtalet:
Peka på [ P Avsluta förfr.].
Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:
Du väntar till den uppringda personen svarar och lägger sedan på.
Tryck på a.
eller
Lägg på luren innan personen svarar: Tryck på a.
Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med [ P
Avsluta förfr.].
¤
¤
¤
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
Upprätta pendling/konferens
Du talar i telefon och för samtidigt ett annat samtal. Båda personerna visas på displayen.
Pendling: Peka på displayen på den samtalspartner som du vill prata med.
eller:
Upprätta en trepartskonferens: Peka på [ T Konf.].
Avsluta konferens: Peka på [ T Avsluta]. Du återgår till "pendling" och har återigen kontakt med
den samtalspartner som du inledde konferensen med.
Båda dina samtalspartner kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på avslutaknappen
eller lägga på luren.
¤
¤
¤
24
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Bluetooth.fm / 18.10.2012
Bluetooth-enheter
Bluetooth-enheter
Du kan registrera upp till 5 dataenheter (datorer, handdatorer, mobiltelefoner) och ett Bluetooth-headset.
Du måste aktivera Bluetooth på handenheten, eventuellt synliggöra apparaterna och därefter registrera
dem på handenheten.
Med dataenheter kan du utbyta telefonboksposter och med hjälp av programmet Gigaset QuickSync
( s. 36) överföra ringsignaler och bilder till handenheten.
£
Obs!
u Ett headset måste använda headset- eller handsfree-profilen. Handsfree-profilen är att föredra.
u Att upprätta en anslutning till ett headset kan dröja upp till 5 sekunder.
Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge
£
Du kan aktivera/avaktivera Bluetooth-läget via statussidan ( s. 12) eller via:
Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ò Bluetooth] ¤ Aktivera eller avaktivera Bluetooth
med knappen bredvid Aktivera.
Om Bluetooth är aktiverat:
u visas ò på statusraden ( s. 37),
Bluetooth
L
u kan handenheten kommunicera med alla enheter i listan
Egen enhet
Kända enheter
Annas SL910H
M
u är handenheten synlig för Bluetooth-enheter inom räckhåll
u upprättar handenheten en förbindelse med detta om ett
Kända enheter
headset finns bland de kända enheterna
Headset 1
M
u söker handenheten efter Bluetooth-enheter inom sin räckvidd
¤
£
Aktivera
Söka och registrera Bluetooth-enheter
Avståndet mellan handenheten och den inkopplade Bluetooth-enheten ska inte vara större än 10 m.
on
Följande endast när Bluetooth är aktivt
Hittade enheter
Headset 2
Mobiltelefon 1
M
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Obs!
u Om du registrerar ett headset skrivs ett tidigare registrerat headset över.
u Om ett headset redan har registrerats på en annan enhet måste du avaktivera den här anslutningen
innan du påbörjar registreringsprocessen.
Starta sökning
Sökningen påbörjas så snart Bluetooth-sidan har öppnats och Bluetooth är aktiverat.
Handenheten söker efter Bluetooth-enheter inom dess räckvidd. Alla hittade enheter läggs till i listan
Hittade enheter.
Godkänna enheter – lägga till i listan med kända enheter
¤ Bredvid listan Hittade enheter pekar du på ’ (se bilden ovan).
¤ Välj enhet i listan Hittade enheter ¤Peka på [ ÿ Godk. enhet] ¤Skriv vid behov in PIN för den enhet
som ska registreras ¤Bekräfta med è.
da en fi no sv
25
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Bluetooth.fm / 18.10.2012
Bluetooth-enheter
PIN till en dataenhet: Ange valfri PIN på handenheten och sedan även på dataenheten
(0 – 16 siffror).
PIN till ett headset: I regel är 0000 förinställt. Därför behöver du bara i undantagsfall ange PIN.
Om Kända enheter redan innehåller 6 poster skrivs den sista posten över. Undantag:
Ett headset skriver endast över ett headset.
¤ Peka på ‘ för att stänga undermenyn Bluetooth eller avaktivera Bluetooth.
Avsluta sökning
Redigera listen med kända (godkända) enheter
¤
Öppna listan
I undermenyn Bluetooth pekar du bredvid Kända enheter på ’.
I listan markerar symbolen ô bredvid enhetsnamnet ett headset och symbolen * en dataenhet.
¤
Avregistrera enhet
Öppna listan Kända enheter ¤Peka på [ ü Ta bort] ¤Välj en eller flera enheter – peka på ´ bredvid
aktuell enhet ¤Peka på [ü Ta bort] ¤Peka på Ja.
¤ Öppna listan Kända enheter ¤Välj enhet ¤Radera ev. det tidigare namnet med ç ¤Skriv in ett namn
Byta namn på en enhet
(max 16 tecken) ¤Bekräfta med è.
Avvisa/godkänna en ej registrerad Bluetooth-enhet
Om en okänd Bluetooth-enhet försöker att upprätta förbindelse kommer du att uppmanas att slå in enhetens PIN (hopkoppling).
Avvisa: Peka på ‘ eller tryck på a.
eller:
Godkänna: Ange enhetens PIN ¤ Bekräfta med è.
Peka på Ja: Ta med i listan Kända enheter eller
Peka på Nej: Använd enheten tillfälligt.
¤
¤
¤
¤
Ändra handenhetens Bluetooth-namn
¤ I undermenyn Bluetooth pekar du på Egen enhet. Om Bluetooth är avaktiverat aktiveras det ¤Radera
ev. det tidigare namnet med ç ¤Skriv in ett nytt namn ¤Bekräfta med è.
Överföra samtal från handenhet till Bluetooth-headset
Förutsättning: Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten finns.
Tryck på Svara-knappet på headsetet.
Det kan ta upp till 5 sekunder innan anslutningen till handenheten har upprättats.
Med [ R Volym] ställer du in Headset-volym/Känslighet för mikrofon.
Ytterligare information om headsetet hittar du i dess bruksanvisning.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
Obs!
Om ett kabel-headset och ett Bluetooth-headset är anslutna samtidigt går det inte att använda det
kabelanslutna headsetet.
Besvara samtal via Bluetooth-headset
Förutsättning: Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten finns.
Tryck inte på headsetets Svara-knapp förrän en ringsignal hörs i headsetet.
Ytterligare information om headsetet hittar du i dess bruksanvisning.
26
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Telefonbok (adressbok)
Telefonbok (adressbok)
I en telefonbokspost kan du spara upp till åtta nummer samt för- och efternamn, födelsedagar/bemärkelsedagar med påminnelse, VIP-ringsignal och kontaktbild. Du kan synkronisera telefonboken med datorns
Outlook-kontakter och även överföra ringsignaler och bilder till handenheten ( s. 36).
Telefonboken (med upp till 500 poster) skapar du individuellt för varje handenhet. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter ( s. 29). Via dator kan du synkronisera telefonboken med dina
Google- och Outlook-kontakter ( s. 36) med hjälp av den kostnadsfria programvaran
Gigaset QuickSync ( s. 36).
£
£
£
£
Obs!
Om du vill kunna komma åt ett nummer ur telefonboken snabbt kan du placera det på den konfigurerbara sidan på vilodisplayen ( s. 9).
£
Posternas längd
8 nummer:
Förnamn och efternamn:
max. 32 siffror vardera
max. 16 tecken vardera
Hantera telefonboksposter
Öppna telefonboken
¤ Menyknappen v ¤[ œ Telefonbok] eller
¤ Peka på [ œ Telefonbok] på uppringningssidan eller under ett telefonsamtal.
Skapa ny post
¤ Öppna telefonboken ¤Peka på [d Ny post].
¤ Ange motsvarande information i postens olika fält (namn,
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
nummer, VIP-ringsignal, födelsedag). Peka på ’ bredvid
aktuell komponent för att göra detta ¤Om tillämpligt
bekräftar du komponenten med è eller [ ‰ Välj].
För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer.
Lägga till kontaktbild: Peka på . Välj en bild med ë / ê och
peka på [ ‰ Välj].
Ange prioriterat nummer för en post: Det prioriterade numret är det som automatiskt rings upp om du pekar på posten
i telefonboken eller trycker på c i detaljvyn. Det är markerat
med Ø (grön).
Så här ändrar du inställningen: Peka på ± bredvid önskat
nummer.
L
Ny post
l+ namn
Lägg till
M
Lägg till nummer
M
Ringsig. uppring,
M
M
Lägg till födelsed.
è
Spara
¤ Peka på [ è Spara].
Spara post i telefonboken
Visa post (detaljvy)
¤
Öppna telefonboken ¤Peka på ’ bredvid önskad post.
All information som hör till posten visas.
da en fi no sv
27
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Telefonbok (adressbok)
Ändra post
¤ Peka på [ N Ändra] i detaljvyn.
-
Ändra/radera förnamn, efternamn eller nummer: ¤Peka på ’ ¤Peka på det fält du vill ändra ¤Skriv
in eller ändra namn eller nummer ¤Bekräfta med è.
Lägga till nummer: Peka på ’ bredvid Lägg till nummer ¤Skriv in nummer och bekräfta med è.
Radera tilldelning av en VIP-ringsignal eller en födelsedag: ¤Bredvid Ringsig. uppring, / Lägg till
födelsed. pekar du på ’ ¤Peka på [ ÷ Ingen melodi] / [ þ Ingen födels.].
- Radera tilldelning av kontaktbild: ¤Peka på kontaktbilden ¤Peka på [ ^ Ingen bild].
- Ändra prioriterat nummer: ¤Om du vill aktivera ett annat prioriterat nummer pekar du bredvid detta
nummer på ± .
¤Peka på [ è Spara].
-
Radera post
¤ I detaljvyn: Peka på [ ü Ta bort] ¤Bekräfta med Ja.
Radera alla telefonboksposter:
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ Ê System] ¤(bläddra vid behov) ¤Peka på ’
bredvid Listupprensning ¤Peka på ü bredvid Telefonbok ¤Bekräfta med Ja.
Visa antalet lediga poster i telefonboken
¤ Öppna telefonboken ¤Peka på [X Ledigt minne].
Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna
Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter förnamn eller efternamn.
Öppna telefonboken ¤Peka på [ Y Efternamn] resp. [ Y Förnamn]
Om posten inte innehåller något namn visas det prioriterade numret (det som är markerat med den gröna
s. 27) i fältet för efternamn. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorteringspunkten,
sätt.
Sorteringsordningen är följande:
blanksteg | siffror (0-9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken
¤
£
Välja telefonbokspost, navigera i telefonboken
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Om telefonboken innehåller fler än sju poster visas ett alfabetiskt index på höger sida. Du har då följande
möjligheter:
u Bläddra till namnet du söker.
u Peka på namnets första bokstav i indexet. Det första namn som börjar med denna bokstav visas på displayen. Bläddra till önskad post. När du bläddrar täcks indexet tillfälligt av en rullningslist.
28
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Telefonbok (adressbok)
Överföra post eller telefonbok till en annan handenhet
Förutsättningar:
u Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
u Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.
Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.
Obs!
u Ett externt samtal avbryter överföringen.
u Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från födelsedagsposten överförs endast datumet.
u Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om det finns fler än 8
nummer totalt skapas en andra post till samma namn.
u Om mottagande enhet inte är någon vCard-handenhet: För varje nummer skapas och skickas en
egen post.
u Din handenhet tar emot poster från en handenhet som inte är av vCard-typ: Poster med redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.
¤ Öppna postens detaljvy (£ s. 27) ¤Peka på [ = Kopiera] ¤Besvara förfrågan med Intern handenhet
Överföra enskilda poster
¤Välj mottagarenhet.
När överföringen är slutförd:
Peka på Ja om du vill skicka ytterligare en post. Annars pekar du på Nej.
¤
¤ Öppna telefonboken (£ s. 27). Peka på [ : Kopiera lista] ¤Besvara förfrågan med Intern handenhet
Överföra hela telefonboken
¤Välj mottagarenhet.
¤
Avbryta överföringen
Tryck på a.
Överföra telefonboken som vCard via Bluetooth
¤ Öppna telefonboken (£ s. 27).
¤ Skicka hela telefonboken: Peka på [ : Kopiera lista].
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
eller:
Skicka post: Peka bredvid posten på ’ och därefter på [ = Kopiera].
I det popup-fönster som visas pekar du på Bluetooth-enhet. Bluetooth aktiveras.
Välja mottagare:
Välj en mottagare ur listan över kända enheter ( s. 26). Överföringen påbörjas. eller:
Peka på [ þ Sök] och välj en mottagare ur listan Hittade enheter ¤Skriv in mottagarens
PIN-kod och peka på è.
¤
¤
¤
£
Ta emot vCard med Bluetooth
Förutsättning: Handenheten är i viloläge. Bluetooth är aktiverat.
Om sändaren finns i listan Kända enheter ( s. 26) sker mottagning automatiskt.
Om sändaren inte finns i listan Kända enheter anger du sändarens PIN och pekar på è. När vCard-överföringen är klar anger du om enheten ska tas med i listan Kända enheter (Ja) eller inte (Nej).
¤
¤
da en fi no sv
£
29
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Telefonbok (adressbok)
Kopiera nummer till telefonboken
Du kan kopiera nummer till telefonboken som visas i en lista (t.ex. samtalslistan, återuppringningslistan) ,
samt nummer som du precis har ringt upp eller skrivit in för att ringa upp.
På uppringningssidan eller i en posts detaljvy pekar du på [ ¬ Kopiera nr.] (bläddra i alternativraden
vid behov).
u Skapa ny post: ¤Peka på [d Ny post]. Numret övertas som det första numret i posten med nummertypen Hem ¤Komplettera posten vid behov ¤Peka på [ è Spara].
eller:
u Infoga numret i en befintlig post:
Välj post ¤Peka på knappen .
Numret sparas med nummertypen Hem ¤Komplettera eller ändra posten vid behov ¤Peka på
[ è Spara].
eller:
Välj post ¤Välj det nummer som ska skrivas över ¤Peka på Ja ¤Komplettera eller ändra posten vid
behov¤Peka på [ è Spara].
¤
¤
¤
Kopiera nummer från telefonboken
I några situationer kan du öppna telefonboken för att kopiera ett nummer, t.ex. när du ringer (även efter
inmatning av ett prefix).
Beroende på situation öppnar du telefonboken med [ œ Telefonbok] eller œ.
Peka på en telefonbokspost för att överta dess prioriterade nummer.
eller:
Peka på ’ bredvid posten och därefter på det nummer du vill ta över.
¤
¤
¤
Konfigurera kortnummer/kortnummerlistan
Förutsättning: Telefonboken innehåller minst en post.
Det finns två sätt att göra nummer ur telefonboken tillgängliga som kortnummer (snabbval):
u Skapa en symbol per nummer på den konfigurerbara (egna) sidan.
u Lägga till numret i kortnummerlistan.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
Skapa kortnummersymbol på den konfigurerbara sidan
Öppna den konfigurerbara sidan och starta konfigurationen (s. 9).
Dra symbolen 3 för kortnumret från urvalsraden till sidan ¤Välj en post i telefonboken ¤Om posten
innehåller flera nummer öppnas detaljvyn: Välj telefonnummer.
Denna process kan du upprepa flera gånger med olika nummer.
En av symbolerna till höger visas på den konfigurerbara sidan. NumKontaktbild
annars:
tilldelad:
ret sparas inte i kortnummerlistan.
Ringa nummer: ¤Peka på kortnummersymbolen på den
Anne
konfigurerbara sidan.
Sand
Ändra kortnummer:
0711
Ändra numret i telefonboken. Kortnumret på den konfigurerbara
Mobil
123456789
sidan ändras på motsvarande sätt.
eller:
Radera kortnumret på den konfigurerbara sidan och skapa en ny kortnummersymbol med det nya numret.
Radera kortnummer
I konfigurationsläget drar du den kortnummersymbol som du vill radera till urvalsraden. Posten i telefonboken ändras inte.
eller:
¤
¤
¤
30
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Samtalslista (basstationsberoende)
¤ Radera numret i telefonboken. Kortnummersymbolen tas automatiskt bort från den konfigurerbara
sidan.
Överföra telefonnummer till kortnummerlistan
I kortnummerlistan kan du spara upp till 7 nummer som du ofta ringer ur telefonboken för snabb åtkomst.
Öppna uppringningssidan ¤Peka på [ ¥ Snabbnum.] ¤Peka på [d Ny post] ¤Välj telefonbokspost
¤Om posten innehåller flera nummer öppnas detaljvyn: Välj telefonnummer.
Ringa nummer:
Öppna uppringningssidan ¤Peka på [ ¥ Snabbnum.] ¤Välj en post.
- Om nummerfältet på uppringningssidan är tomt rings numret upp direkt.
- Om nummerfältet redan innehåller tecken infogas telefonnumret i nummerfältet efter dessa tecken.
¤Ändra numret i nummerfältet om det behövs ¤Tryck på c .
Radera poster:
Peka på [ ü Ta bort] ¤Peka på alla poster som du vill radera i en följd och sedan på
[ ü Ta bort].
¤
¤
¤
Obs!
Om du ändrar/raderar ett nummer i telefonboken ändras/raderas numret även automatiskt i kortnummerlistan.
Samtalslista (basstationsberoende)
I telefonen sparas olika typer av samtal:
u — Alla: Fullständig lista (Samtalslista) över alla samtal
(missade, utgående, besvarade)
u ™ Missade: Listan över missade (ej besvarade) samtal
u › Godkända: Lista över besvarade samtal (
u š Utgående: Listan över utgående samtal (uppringda
nummer)
¤ Om du öppnar samtalslistan via meddelandesidan eller
meddelande-popupen (£ s. 10) så visas listan Missade
samtal.
¤ Den fullständiga listan över alla samtal visas om du öppnar
samtalslistan via:
-
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
-
Menyknappen v ¤[ — Samtalslista]
L
ý
Samtalslista
M
Josephine Foster
š 16:00, Hem
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Mobil
› Igår, 14:20
™ 13.06, 16:10, Kontor
Alternativet [— Samtal] på uppringningssidan
[— Samtalslista] på den konfigurerbara sidan
˜
Alla
™
Missade
›
Godkända
š
Utgående
Växla mellan listorna för de olika typerna av samtal:
Peka på symbolen för önskad typ av samtal längst ned på sidan.
¤
da en fi no sv
31
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Kalender
Kalender
Du kan ställa in påminnelser för upp till 100 tidpunkter. Födelsedagar som sparats i telefonboken överförs till kalendern. I
kalendern är innevarande dag markerad i grått. Dagar med
inlagda tidpunkter är markerade med en list. Om du väljer en
dag markeras den i färg.
Spara en tidpunkt i kalendern
Förutsättning: Datum och tid har ställts in.
Menyknappen v ¤[ } Kalender] ¤Peka på ë / ê för att
ställa in månad ¤Peka på önskad dag och därefter på
[ â Ny].
Du kan skriva in följande uppgifter:
- Text: En beskrivning (t.ex. tandläkarbesök, bio med
Anna).
- Klocka: Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
- Påminnelse: Utöver en påminnelse vid själva
tidpunkten kan du även få påminnelser i förväg. Ställ in
en tid mellan 15 min. och 1 veck. med skjutreglaget.
- Ljudsignal: Peka på q / ” för att aktivera eller avaktivera ljudsignalen.
Peka på [ è Spara].
¤
¤
Må
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
6 July 2010
Text
M
Möte
Klocka
22
23
58
59
00
: 00
01
02
01
01
Påminnelse
0
15
30
min. min. min.
1
tim.
Ljudsignal: På
1
dag
3
dag.
è
1
veck.
w
Spara
Ställa in signaler och volym för påminnelsen
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ ì Ljud¤
¤
inställningar] ¤Peka på ’ bredvid Påminnelsesignal.
Ställ in volymen med Ô / Ó eller ställ in ökande volym
med knappen bredvid Crescendo.
Peka på ’ bredvid Signal ¤Välj ringmelodi ¤Spara och
återgå med ‘.
Signalera tidpunkter, födelsedagar
L
Volym
Crescendo
Signal
Gigaset
Påminnelsesignal
Ó R Ô
off
M
Tidpunkter och födelsedagar visas i viloläget och signaleras
under 60 sekunder.
Avaktivera påminnelsesignal:
Peka på Av för att stänga av påminnelsesignalen och avsluta påminnelsen.
Under telefonsamtal signaleras en tidpunkt eller födelsedag en gång med en aviseringston i handenheten.
Om ringsignalen är avaktiverad hörs inte påminnelsesignalen.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
Visa tidpunkter/födelsedagar som inte kvitterats
Följande tidpunkter och födelsedagar sparas i listan Påminnelser / larm:
u Du har inte kvitterat påminnelsen om denna tidpunkt eller födelsedag.
u Tidpunkten/födelsedagen signalerades under ett samtal.
u Handenheten var avstängd när tidpunkten/födelsedagen inföll.
De 20 senaste posterna visas.
32
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Väckarklocka
£
Listan Påminnelser / larm visas på meddelandesidan ( s. 10) med följande symbol:
Öppna lista: Gå till meddelandesidan och
peka på â.
¤
¤
Radera poster
Öppna listan ¤Peka på [ ü Ta bort] ¤Peka på
alla poster som du vill radera i en följd och
sedan på [ ü Ta bort].
á
Antal nya poster
2
Antal gamla poster
10
¤ Menyknappen v ¤Menysidan Inställningar ¤[ Ê System] ¤Listupprensning (bläddra vid behov)
Radera alla tidpunkter i listan:
¤Peka på ü bredvid Alla tidigare möten ¤Bekräfta med Ja.
Alla passerade tidpunkter ur kalendern och alla poster i listan Påminnelser / larm raderas.
Väckarklocka
Förutsättning: Datum och tid har ställts in.
Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan via statussidan ( s. 12) eller på följande sätt:
Menyknappen v ¤[ Ü Väckar-klocka] ¤Aktivera eller
avaktivera väckarklockan med knappen överst på displayen.
Peka på [ N Ändra] för att ändra inställningarna för väckarklockan.
Ställa in timme och minut för väckning.
I den följande raden pekar du på de veckodagar då du vill
att väckarklockan ska ringa (orange = vald).
Bredvid Signal pekar du på ’ ¤Välj ringmelodi för väckarklockan ¤Tillbaka med‘.
Peka på [ è Spara].
Ett väckningsalarm signaleras under 180 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras
väckningsalarmet endast genom en kort ton.
¤
£
¤
¤
¤
¤
¤
L
Väckarklock.
Av
Klocka
22
23
58
59
00 : 00
01
02
Må
Ti
01
01
On
To
Signal
04 Zivago
è
Fr
Lö
Sö
M
Spara
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Obs!
Väckningsalarmet ökar gradvis i ljudstyrka (fast inställning).
Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)
Förutsättning: En väckning ljuder på handenheten.
Avaktivera: Peka på Av.
eller:
Snooze-läge: Peka på Snooze. Väckningsalarmet upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i minst 24 timmar.
¤
¤
da en fi no sv
33
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Babyalarm
Babyalarm
Om babyalarmet är aktiverat rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad
ljudnivå överskrids i närheten av handenheten.
Ett babyalarmsamtal till ett externt telefonnummer avbryts efter ca 90 sekunder (=den tid det tar att ringa
upp numret +samtalstiden). Ett babyalarmsamtal ill ett internt nummer avbryts efter ca 3 minuter (beroende på basstation). Under ett babyalarmsamtal är svara- och menyknappen på den handenheten som är i
babyalarmläge spärrade och högtalaren avstängd.
Ankommande samtal signaleras endast på displayen, belysningen är minskad till 50 %. Vibrationslarm, ringsignaler, aviseringstoner och sökning är avaktiverade.
Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts babyalarmläget så länge samtalet varar. Funktionen förblir
aktiverad.
Babyalarmet avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.
Varning!
u När du aktiverar funktionen måste du kontrollera att allt fungerar korrekt (ljudkänslighet, att det
externa numret rings upp).
Tänk på att babyalarmet inte fungerar förrän 20 sekunder efter att det aktiverats.
u Placera handenheten i laddaren så att framsidan är riktad med mikrofonen mot barnet och avståndet mellan handenhet och barn är maximalt 1 till 2 meter.
u Ingen telefonsvarare får vara inkopplad till telefonnumret som ska ringas upp.
Ändra inställningar
¤ Menyknappen v ¤[ Ç Övervakning] ¤Peka på
¤
¤
[ N Ändra] ¤ Välj babyalarmets känslighet (Hög eller Låg)
och vart larmsamtalet ska gå (Intern eller Extern).
Peka på ’ bredvid Nummer ¤Välj måltelefonnummer
eller intern anknytning.
Bekräfta med è ¤Peka på [ è Spara].
Aktivera/avaktivera babyalarm
¤ Aktivera: Menyknappen v ¤[ Ç Övervakning] ¤Peka
till höger på knappen.
¤ Avaktivera: Peka till vänster på displayknappen på den
L
Övervakning
Av
Känslighet
k
k
Låg
Hög
Alarm till
handenhet där babyalarmet aktiverades.
Avbryta ett babyalarm
¤ Under ett babyalarm trycker du på a.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Besvara larmsamtal
¤ Trycker på svara-knappen c eller lyft på luren på den upp-
Intern
Extern
Nummer
(Ej konfigurerad)
ringda telefonen/handenheten.
è
Avaktivera babyalarmet externt
Spara
M
Förutsättningar: Babyalarmets destination är ett externt
nummer. Mottagartelefonen stödjer tonval.
Svara på babyalarmet och tryck på knapparna 9 ;.
Samtalet avslutas. Babyalarmet har avaktiverats och handenheten är i viloläge.
¤
34
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Skärmsläckare, kontaktbilder och ljud
Skärmsläckare, kontaktbilder och ljud
I handenheter finns mono- och polyfona ljud och ringsignaler samt bilder (att använda som skärmsläckare eller kontaktbilder). Du kan föra
Gigaset
över egna bilder och ljud från en dator till handenheten (
QuickSync, s. 36).
På menysidan Applikationer finns mediepoolerna Skärm-släckare,
Bilder för uppringare och Ljud, där du kan hantera bilder och ljud som
du sparat i telefonen.
£
Applikationer
Å Å
<
Õ
Skärmsläckare
[
Bilder för
uppringare
>
×
Ljud
Visa och radera bilder
¤ Menyknappen v ¤[ Õ Skärm-släckare] / [ [ Bilder för uppring¤
are] ¤Dra med fingret från höger till vänster eller vänster till höger över displayen för att titta på de
enskilda bilderna.
Radera bild: Bläddra till bilden ¤Peka på [ ü Ta bort] ¤Bekräfta med Ja.
Spela upp ljud
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤ Menyknappen v ¤Peka på [ î Ljud] ¤Välj ett ljud.
da en fi no sv
35
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / QuickSync-PABX.fm / 18.10.2012
Synkronisering med en dator (Gigaset QuickSync)
Synkronisering med en dator (Gigaset QuickSync)
Du kan:
u Synkronisera handenhetens telefonbok online via molnet med dina Google-kontakter.
u Synkronisera handenhetens telefonbok med Outlook-kontakterna i datorns adressbok.
u Överföra kontaktbilder från datorn till handenheten.
u Överföra bilder som skärmsläckare från datorn till handenheten.
u Överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenheten.
u Ringa utgående samtal, besvara inkommande samtal. Handenhetens display fungerar på samma sätt
som om samtalen hanterades via handenheten.
u Uppdatera firmware till handenheten Gigaset SL910 (endast via USB).
Du kan spara följande bild- och ljudformat i handenheten:
Ljud
Format
– ringsignaler
– importerade ljud
internt
WMA, MP3, WAV
Bild
Format
– kontaktbild
– skärmsläckare
BMP, JPG, GIF
320 x 225 pixlar
320 x 480 pixlar
För att handenheten ska kunna kommunicera med datorn måste programmet Gigaset QuickSync (version
7 eller senare) vara installerat på datorn (kostnadsfri hämtning och mer information på
www.gigaset.com/gigasetSL910).
Med det här programmet kan du upprätta en anslutning mellan dator och handenhet via Bluetooth
( s. 25) eller USB ( s. 1).
£
£
Obs!
u Firmware-uppdateringen kan endast utföras via en USB-anslutning.
u Om en USB-kabel är ansluten kan ingen Bluetooth-anslutning upprättas. Om kabeln ansluts i när det
finns en upprättad Bluetooth-anslutning kommer denna att avbrytas.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
En detaljerad beskrivning hittar du i hjälpfilen till Gigaset QuickSync.
36
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / symbols.fm / 18.10.2012
Displaysymboler
Displaysymboler
Symboler i alternativraden
Följande funktioner finns i alternativraden, beroende på användningssituation.
Symbol
†
† (orange)
Ž
–
– (orange)
(Högtalarläget är aktiverat)
Avaktivera högtalarläget igen
Högtalarprofil
Avaktivera handenhetens mikrofon
”
Återaktivera handenhetens mikrofon
—
Ställa in volym
R
œ
¬
ø
‡
d
P
T
¥
:
=
N
Q
X
þ
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Åtgärd
Aktivera högtalarläge
õ
ü
è
f
?
Y
da en fi no sv
Stänga av ringsignal
Öppna samtalslistor
Öppna telefonboken
Kopiera nummer till telefonboken
Avregistrera handenhet
Symbol
÷
\
þ
ÿ
ž
‰ (grön)
À (röd)
Åtgärd
Telefonbokspost:
Ta bort tilldelning av
uppringarmelodi
Telefonbokspost:
Radera tilldelning av kontaktbild
Radera födelsedag
Lägga till hittad Bluetooth-enhet
Påbörja återuppringning
Svara på väntande samtal
Avvisa väntande samtal
Obs!
Du hittar menysymbolerna i menyöversikten
på s. 39.
Öppna listan över interna anknytningar/ringa internsamtal
Skapa ny telefonbokspost
Påbörja förfrågan
Starta/avsluta trepartskonferens
Kortnummer
Kopiera lista
Kopiera post
Ändra post
Visa tangentbord
Visa ledigt minne i mediepoolen
Söka
Hoppa över inställningar
Radera
Spara/välja
Ange ny tidpunkt
Kalender: Ställ det valda datumet
till Idag
Ändra ordningsföljd (sorterat efter
förnamn eller efternamn)
37
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / symbols.fm / 18.10.2012
Displaysymboler
Symboler i statusfältet
Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:
Symbol
Ð
i
Ñ
Ò
¹
¹
ò
ò ô
ó
¼ 06:00
Betydelse
Symbol
Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
76 % – 100 %
51 % – 75 %
26 % – 50 %
1 % – 25 %
}
U
V
e
=
=
vit, om
Max räckvidd på;
grön, om
Max räckvidd av
röd: ingen kontakt med basstationen
Ingen stråln. aktiverat:
vit, om Max räckvidd är på;
grön, om Max räckvidd är av
Bluetooth aktiverat
Bluetooth-headset/-dataenhet ansluten
Ringsignal avaktiverad
Väckarklocka aktiverad med väckningstid
=
e
V
U
Betydelse
Batteriets laddningsstatus:
vit: laddat över 66 %
vit: laddat mellan 34 % och 66 %
vit: laddat mellan 11 % och 33 %
röd: laddat under 11 %
blinkar rött: batteriet är nästan urladdat
(under 10 minuters samtalstid)
Batteriet laddas
(aktuell laddningsstatus):
0 % – 10 %
11 % – 33 %
34 % – 66 %
67 % – 100 %
Displaysymboler vid indikering av
š
Ø w Ú
Upprättar anslutning
(utgående samtal)
#
Anslutning
upprättad
b
Internt/externt
samtal
Ø Ù Ú
Väckning
Ø á Ú
Ingen anslutning upprättad/
bruten förbindelse
Påminnelse tidpunkt/födelsedag
Ytterligare displaysymboler
+
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
‰
38
Information
Åtgärd genomförd
(grönt)
,
(Säkerhets-)
förfrågan
Varning
Vänta...
À
Åtgärd misslyckades
(rött)
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / menutree.fm / 18.10.2012
Inställningsmöjligheter (basstationsberoende)
Inställningsmöjligheter (basstationsberoende)
Öppna menysidan Inställningar:
Tryck kort på menyknappen v när handenheten är i viloläge.
Dra fingret horisontellt över displayen för att byta till menysidan Inställningar.
¤
¤
Obs!
Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.
Huvudmeny
Inställningar
â
Datum + tid
Undermeny
aktuell inställning
Ytterligare
inställningsmöjligheter
Klocka
Klocka
sidan
Tidsformat
24 t
12 t
Datum
Datum
Datumformat
ì
Ljudinställningar
Ringsignal (Handen.)
Volym
Int
Crescendo
Ext
Interna samtal
s. 21
Externa samtal
Tidsstyrning (ej signal)
Dämpning anon.
Vibrator
Påminnelsesignal
Volym
Crescendo
Signal
Servicetoner
Bekräftn.toner
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Batterivarning
Pausmusik
da en fi no sv
39
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / menutree.fm / 18.10.2012
Inställningsmöjligheter (basstationsberoende)
Huvudmeny
Inställningar
g
Skärm +
knappsats
Undermeny
aktuell inställning
Ytterligare
inställningsmöjligheter
sidan
Skärmsläckare
s. 20
Aktivering
Val
Bildspel
Analog kl.
Digital kl. 1
Digital kl. 2
(Lista över bilder i Skärmsläckare)
Belysning
s. 20
I laddaren
Utanför
Timeout
15 sekunder / 30 sekunder / 1 minut /
2 minuter
Nummerinfo i telefonlistor
Endast nummertyp
Typ och nummer
Indikering för nya medd.
LED + skärminfo
Knappsats
s. 20
Knappljud
Knappvibrering
Knappsats R/P
Knapps. bokst.
°
Språk +
plats
Språk
Lista över tillgängliga språk
Land
Lista över länder
Land (landskod)
s. 20
endast om Land = Annat land
Ort (riktnummer)
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
É
Handenhet +
basstation
Denna handenhet
s. 6
Registrera
Avregistrera
Byt namn
Registrerade handenheter
(endast om mer än en handenhet är regist(lista över registrerade handenheter) rerad)
s. 24
Ansluten basstation
s. 24
Bas 1
:
Bas 4
Bästa bas
Ê Systemtjänster
40
basstationsberoende
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / menutree.fm / 18.10.2012
Inställningsmöjligheter (basstationsberoende)
Huvudmeny
Inställningar
ä
«
μ
³
Undermeny
aktuell inställning
Välj tjänster
basstationsberoende
Telefonitjänster
basstationsberoende
Nummer till
SMS-centertjänster
basstationsberoende
Bluetooth
Egen enhet
Ytterligare
inställningsmöjligheter
sidan
s. 25
Kända enheter
Aktivera
Hittade enheter
(endast om Aktivera = on)
¶
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¶
Telefonsvararetjänster
basstationsberoende
Brevlåda
nätverk
Aktivera / Avaktivera
da en fi no sv
Enhetsnamn
Operatörsspecifikt
s. 30
Åtkomstnummer
41
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Kundservice & assistans
Kundservice & assistans
Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service
Registrera din Gigaset-telefon direkt efter köpet:
www.gigaset.com/register
Med ett personligt kundkonto får du snabbare kontakt med våra kundrådgivare, tillgång till
onlineforumet och mycket mer.
Besök våra kundservicesidor:
www.gigaset.com/service
Här hittar du bland annat:
u
u
u
Frågor och svar
Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
Kompatibilitetskontroller
Kontakta våra servicemedarbetare:
Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?
Vi står gärna till förfogande...
... per e-post:
www.gigaset.com/contact
... per telefon:
Sverige +46 (0)8502 52347
(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)
Ha dina köpehandlingar redo.
Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden
är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt
angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats.
Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med
instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor
eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).
För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt
inköpsdatum.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Frågor och svar
Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under
www.gigaset.com/service
¤FAQ ¤First steps for troubleshooting
Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.
Problem med registrering av eller anslutning till ett Bluetooth-headset.
¥
¥
¥
42
£
Gör en återställning av Bluetooth-headsetet (se bruksanvisningen till ditt headset).
Radera registreringsuppgifterna i handenheten genom att avregistrera den (
s. 26).
Gör om registreringen (
s. 25).
£
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Kundservice & assistans
Displayen visar ingenting och reagerar inte på beröring.
¥
¥
£ s. 5).
Knappsatsen/displayen är låst.
¥ Tryck på menyknappen v länge.
1. Handenheten är inte påslagen.
Tryck på a länge.
2. Batteriet är tomt.
Ladda eller byt batteriet (
3.
På displayen blinkar ”Ingen kontakt med basstation. Söker efterbasstation. ..”.
¥
¥
Basstationens räckvidd har minskat eftersom Eco-läget har aktiverats.
¥ Avaktivera Eco-läge (£ s. 23) eller minska avståndet mellan handenhet och basstation.
1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
2. Basstationen är inte påslagen.
Kontrollera basstationens nätkontakt..
3.
På displayen blinkar ”Handenhet ej registrerad i någon basstation”.
¥
£
Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats .
Registrera handenheten igen (
s. 6).
Handenheten ringer inte.
¥
£
¥
Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret.
¥ Aktivera ringsignalen för anonyma samtal.
Telefonen ringer inte under en viss tid.
¥ Tidsstyrning för externa samtal är aktiverad (£ s. 22).
1. Ringsignalen är avaktiverad.
Aktivera ringsignalen (
s. 21).
2. Vidarekoppling av samtal inställt på Alla samtal.
Avaktivera vidarekoppling av samtal .
3.
4.
Den du talar med kan inte höra dig.
¥
£
Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.
Aktivera mikrofonen igen (
s. 19).
Den uppringande partens nummer visas inte.
¥
¥
1. Nummerpresentation (CLI) används inte av den som ringer.
Den som ringer bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.
2. Nummerpresentation (CLIP) stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig.
Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar
all information.
Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.
Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter
begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¥
¥
Vid inmatningen hörs en felton.
¥
Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.
Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas på displayen och läs ev. mer i bruksanvisningen.
Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.
¥
Din telefonväxel är inställd på pulsval.
Ställ om telefonväxeln till tonval.
da en fi no sv
43
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Kundservice & assistans
Visa handenhetens serviceinfo
Du kan behöva serviceinformationen om du ringer till vår hotline.
Förutsättning: Inget telefonsamtal pågår.
Peka kort på valfri punkt på statusfältet och sedan på Visa tjänsteinformation.
¤
Godkännande
Den här apparaten är avsedd för användning inom europeiska ekonomiska området och i Schweiz.
I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande
krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning:
1999/5/EG.
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:
www.gigaset.com/docs
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas,
enligt de villkor som anges nedan:
u Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverkningsoch/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter
eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar
enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage
(t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
u Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande
att följa den information som finns i användarhandboken.
u Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som
medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
u Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras
inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
u Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications
Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
u Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista,
Sverige.
u Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är
inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller
förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
u Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att
fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
u Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice.
Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.
44
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Miljö
Ansvarsfriskrivning
Handenhetens display har en upplösning på 480 x 320 pixel (bildpunkter), vilket uppnås med hjälp av
460 800 styrelement. Varje pixel består av tre sub-pixlar (röd, grön, blå).
Det förekommer att en pixel leds fel eller uppvisar en färgavvikelse. Detta är normalt och inte anledning
till att garantin faller ut.
Titta i tabellen nedan för att komma fram till antalet pixelfel som får förekomma utan att garantin faller ut.
Beskrivning
max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg
1
Mörka sub-pixlar
1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar
1
Obs!
Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.
Miljö
Vårt miljöansvar
Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar
av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger
vi största vikt vid att ta vårt ekologiska
ansvar.
Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.
System för miljöförvaltning
Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO
14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service
GmbH.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Avfallshantering
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din
kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda
platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/
96/EC för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger
potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.
da en fi no sv
45
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Bilaga
Bilaga
Skötsel
Torka av enheten med en fuktig eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.
Använd aldrig en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.
I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal
kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.
Du kan ta bort fläckar på högglansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.
Kontakt med vätska
!
Om enheten kommer i kontakt med vätska:
1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
3 Låt vätskan droppa av från enheten.
4 Torka alla delar torra.
5 Låt därefter enheten ligga minst 72 timmar med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr
och varm plats (inte i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.
När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.
Teknisk information
Batteri
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Teknik:
Litiumjon (Li-jon)
Spänning:
3,7 V
Kapacitet:
1000 mAh
Typ:
V30145-K1310-X447
Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras regelbundet listan över rekommenderade
batterier i avsnittet för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna:
www.gigaset.com/service
46
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Bilaga
Drifttid/laddningstid för handenheten
Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)
Standbyläge (timmar) *
200
Drifttid i Eco-läge+ (timmar) *
130
Samtalstid (timmar)
14
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*
106
Drifttid i Eco-läge+ vid 1,5 timmars samtal per dag (timmar) *
75
Laddningstid i laddare (timmar)
5
*
utan displaybelysning
Information om USB-anslutning
u Handenhetens batteri laddas via en USB-anslutning som har en strömstyrka på 500mA.
u Hos USB-anslutningar med lägre laddningsström kan handenhetens egenförbrukning vara större
än återuppladdningen. Batteriets laddning minskar i detta fall.
Allmänna tekniska data
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
DECT
DECT-standard
stöds
GAP-Standard
stöds
Antal kanaler
60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde
1 880–1 900 MHz
Duplexmetod
Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens
100 Hz
Sändningspulsens längd
370 μs
Kanalavstånd
1 728 kHz
Datahastighet
1 152 kbit/s
Modulering
GFSK
Talkodning
32 kbit/s
Sändningseffekt
10 mW medeleffekt per kanal
250 mW pulseffekt
Räckvidd
upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift
+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Bluetooth
Radiofrekvensområde
2 402–2 480 MHz
Sändningseffekt
1 mW pulseffekt
da en fi no sv
47
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
Programvara med öppen källkod
Allmänt
Gigaset-enheten innehåller bland annat programvara med öppen källkod, som lyder under olika licensvillkor. Rätten att
använda programvaran med öppen källkod utöver användningen i den enhet som tillverkats av Gigaset Communications
GmbH regleras i aktuella licensvillkor för programvaran med öppen källkod.
Information om licensrätt och upphovsrätt
Gigaset-enheten innehåller programvara med öppen källkod som lyder under GNU General Public License (GPL) resp.
GNU Lesser General Public License (LGPL). Dessa licensvillkor hittar du återgivna i slutet av detta kapitel i sin originalform.
Du kan hämta källkoden på Internet under www.gigaset.com/opensource/. Du har även möjlighet att begära källkoden
från Gigaset Communications GmbH inom tre år från det att du köpte produkten. Om du vill göra det använder du
kontaktinformationen under www.gigaset.com/service.
Licenstexter
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
48
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use
in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to
copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
da en fi no sv
49
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
50
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not
be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
da en fi no sv
51
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based
on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with
the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library"
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
52
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
da en fi no sv
53
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
54
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Programvara med öppen källkod
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
That's all there is to it!
da en fi no sv
55
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Index
Index
A
Adressbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aktivera
väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aktivera/avaktivera
funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aktivera/avaktivera crescendo
påminnelsesignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Aktivera/avaktivera knappljud . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aktivera/avaktivera knapplås/
displaylås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aktivera/avaktivera knapplås/displaylås . . . . . . . 1
Aktivera/avaktivera knappvibration . . . . . . . . . . 8
Aktivera/avaktivera vibrationslarm . . . . . . . . . . 21
Alfanumeriskt uppringningsfält . . . . . . . . . . . . . . 8
Allanrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alternativrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
visa/dölja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ansluta till basstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ansvarsfriskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Applikationer
lägga till på konfig. sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ta bort från konfig. sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Autosvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Avaktivera
babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Avhjälpande av fel
allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Avsluta-knapp se Knapp för att lägga
på/avsluta
Avstängningstid för displaybelysning . . . . . . . . 20
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
B
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Basstation
installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
växla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Batteri
ladda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
laddningsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
sätta i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Batterivarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Belysning, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Belysningsavstängningstid, display . . . . . . . . . . 20
Bemärkelsedag, se födelsedag
Bild på den som ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
56
Bild på den som ringer, se Kontaktbild
Bluetooth
aktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
avsluta sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
lista över kända enheter. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
registrera enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ringa med headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
starta sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ändra enhetsnamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
överföra telefonbok (vCard) . . . . . . . . . . . . . . 29
överföra vCards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bläddra (rulla) i listor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Byta displaysida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Byta sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Bästa basstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Börja använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Börja använda, handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
D
Datorgränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Display
avstängningstid för belysning . . . . . . . . . . . . 20
belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
i viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Displaylås
aktivera/avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Displaysymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Displayvisning
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Egen sida (vilodisplay)
lägga till applikation/funktion . . . . . . . . . . . . . 9
ta bort applikation/funktion . . . . . . . . . . . . . . 9
valbara applikationer/funktioner . . . . . . . . . 10
Ej besvarade födelsedagar/tidpunkter . . . . . . . 32
Enheter + basstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Externa samtal
tidsstyrning ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Externt samtal
vidarekoppla internt (överföra) . . . . . . . . . . . 24
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Index
F
Firmware
visa version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Frågor och svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Funktion
aktivera/avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
välja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Födelsedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ej besvarad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
radera ej besvarade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
spara i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
visa ej besvarade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Förfrågan
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
G
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
GNU General Public License (GPL)
engelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
GNU Lesser General Public License
(LGPL), engelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Godkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
GPL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Gränssnittselement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Grön punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 17, 18
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
H
Handenhet
ansluta laddare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
använda babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
använda flera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
börja använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
högtalarvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
i viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
registrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
registrera på ytterligare basstation . . . . . . . . 24
sekretess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
sätta på/stänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vidarekoppla samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
vilodisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
visa serviceinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
växla till bästa mottagning . . . . . . . . . . . . . . 24
växla till en annan basstation . . . . . . . . . . . . 24
ändra inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
återställa till fabriksinställning . . . . . . . . . . . . 22
återställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Handenhetens drifttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
i babyalarmläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
da en fi no sv
Handenhetens laddningstid . . . . . . . . . . . . . . . 47
Handenhetens sekretessfunktion . . . . . . . . . . . 19
Headset (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Huvudmenyn Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Högtalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Högtalarprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Högtalarvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hörapparater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I
Inställningsmöjligheter
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Intern förfrågan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Internt
ringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Internt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
samtal väntar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Knapp för att lägga på/avsluta . . . . . . . . . 1, 13, 17
Knappar
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
knapp för att lägga på/avsluta . . . . . . . . . . 1, 17
menyknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
svaraknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 17, 18
Knapplås
aktivera/avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Konferens
avsluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
internt/externt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Konfigurerbar sida (vilodisplay) . . . . . . . . . . . . . . 9
konfigurera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
lägga till applikation/funktion . . . . . . . . . . . . . 9
ta bort applikation/funktion . . . . . . . . . . . . . . 9
valbara applikationer/funktioner . . . . . . . . . 10
Kontakt med vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kontaktbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 35
Kontroll
datasäkerhet vid DECT-anslutning . . . . . . . . 19
Korrigera felinmatningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korrigering av felaktiga inmatningar . . . . . . . . . 16
Kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
konfigurera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kortnummerlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kundservice & assistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
57
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Index
L
Laddare
installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Laddare (handenhet)
ansluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Laddningskontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Laddningsstatus för batteri . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Licens
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lista
besvarade samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
inkommande SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
kända enheter (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 26
missade samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
rulla (bläddra) i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
samtalslistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
telefonsvararlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
upprensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 28, 33
utgående samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
välja post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
öppna via meddelande-popup . . . . . . . . . . . 11
Listpost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ljud se ringsignal
Ljudinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 22
Ljudvolym
påminnelsesignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lurläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lås
aktivera/avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
M
Mata in diakritiska tecken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mata in omljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mata in specialtecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Meddelandelampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Meddelandelista
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Meddelanden
radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Meddelande-popup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Meddelandesida (vilodisplay) . . . . . . . . . . . . . . 10
Medicinsk utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mediepool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Melodi
ringsignal för interna/
externa samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Meny
applikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
byta sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
tillbaka till viloläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Menyknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Menyknappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Menyn Applikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Menyn Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Mikrofonkänslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Minnesutrymme i telefonboken . . . . . . . . . . . . 28
Minska strålningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Minska sändareffekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Missat samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Molnsynkronisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mottagningsstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Målnummer (babyalarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
N
Navigationsyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 13
Nummer
inmatning med telefonbok . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiera till telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . 30
prioriterat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
skriva in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
som mål vid babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
spara i telefonboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
visa uppringande (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nummerpresentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nätadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
O
Okänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Okänt nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oskyddad anslutning till basenheten . . . . . . . . 19
P
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pekskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pendling
internt/externt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pil i alternativraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Post i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Prioriterat nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 30
Producentens garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Program
valbara för konfig. sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Påminnelsesignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
aktivera/avaktivera crescendo . . . . . . . . . . . . 32
ställa in volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Q
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
58
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Index
R
Radera
kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
listor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Registrera (handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Registrera enhet (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 25
Riktnummer
ställa in eget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ringa
besvara samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
med samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
med telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
med återuppringningslista . . . . . . . . . . . . . . 17
Ringsignal
aktivera/avaktivera crescendo . . . . . . . . . . . . 21
melodi för interna/externa samtal . . . . . . . . . 21
ställa in volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
tidsstyrning för externa samtal . . . . . . . . . . . 22
ändra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rulla
horisontellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
i listor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
vertikalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rulla horisontellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rulla vertikalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rörelsesensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
S
Samtal
besvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
besvara (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
besvara automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
skydd mot oönskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
vidarekoppla (överföra) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
vidarekoppla internt (överföra) . . . . . . . . . . . 24
Samtal väntar
externt under internt samtal . . . . . . . . . . . . . 18
internt under externt samtal . . . . . . . . . . . . . 18
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 31
radera hela listan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
radera listorna helt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
radera post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ringa med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Signalton, se servicetoner
Skicka
hela telefonboken till handenhet . . . . . . . . . 29
telefonbokspost till handenhet . . . . . . . . . . . 29
vCards via Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Skriva in specialtecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
da en fi no sv
Skriva in text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skydd mot oönskade samtal . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skärmsläckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 35
Skötsel av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Små/stora bokstäver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Snabb åtkomst
till funktioner/applikationer . . . . . . . . . . . . . . 9
Snabbval se kortnummer
Snooze-läge (väckarklocka) . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sortering i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Språk + plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Starta/stänga av
funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Statusfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Statussida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
öppna/stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stora/små bokstäver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ställa in displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ställa in knappsatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stänga av radiomodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Svaraknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 17, 18
Symboler
alternativrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
statusfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
visning av nya meddelanden . . . . . . . . . . . . . 11
Synkronisera Google-kontakter . . . . . . . . . . . . . 36
Synkronisera telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Säker anslutning till basenheten . . . . . . . . . . . . 19
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Säkerhetskontroll
anslutning handenhet/basstation . . . . . . . . . 19
Sätta på/stänga av mikrofon
(handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Söka
Bluetooth-enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
i telefonboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
T
Teckenuppsättning
grekisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
kyrillisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Telefon
använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
återställa till leveransläget . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
använda vid nummerinmatning . . . . . . . . . . 30
hantera poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopiera nummer från text . . . . . . . . . . . . . . . 30
radera alla poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
skapa post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
skicka post/lista till handenhet . . . . . . . . . . . 29
skicka till handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
59
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Index
skicka vCards med Bluetooth. . . . . . . . . . . . . 29
sortering av poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
spara födelsedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
spara post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
öppna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
överföra vCards med Bluetooth . . . . . . . . . . . 29
Telefonera
externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telefonsvararlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tidpunkt
radera ej besvarade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
visa ej besvarade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tidsstyrning
ringsignal för externa samtal . . . . . . . . . . . . . 22
Tillbaka-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trepartskonferens
avsluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
internt/externt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
U
Uppdatera handenhetens
firmware
(Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uppringningsfält
alfanumeriskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
med R/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uppringningssida (vilodisplay) . . . . . . . . . . . 8, 17
Urvalsfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
USB-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uttag för mini-USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
V
Varningssignal, se servicetoner
vCard
skicka med Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ta emot med Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vibration, knapp- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vidarekoppla (internt)
externt samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vilodisplay
byta sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
konfigurerbar sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
meddelandesida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
uppringningssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Viloläge
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
återgå till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VIP-ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28
Visa meddelande från
nättelefonsvararen . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 23
Visa serviceinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 44
Visning
ej besvarade
tidpunkter/födelsedagar . . . . . . . . . . . . 32
minnesutrymme i telefonbok . . . . . . . . . . . . 28
nummer (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
nättelefonsvararens meddelande . . . . . . 10, 23
Visning av uppringande nummer,
upplysningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Volym
högtalar-/lurvolym handenhet . . . . . . . . . . . 19
ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Väckarklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
aktivera/avaktivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Välja post i telefonboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Z
Ändra enhetsnamn (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . 26
Ändra inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
gränssnittselement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ändra tangentuppsättning . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ändra teckenuppsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ändra telefoninställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Öppna undermenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Översikt
inställningsmöjligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Återställning
handenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Återuppringningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Återuppringningslistan
ringa med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.
60
da en fi no sv
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Index
da en fi no sv
61
Gigaset SL910H / sv / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Cover_back.fm / 18.10.2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising