Gigaset | SL910H | User guide | Gigaset SL910H User guide

Gigaset SL910H User guide
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Cover_front.fm / 18.10.2012
SL910H
Onnittelut!
Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen
sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.
Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Cover_front.fm / 18.10.2012
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / overview.fm / 18.10.2012
Gigaset SL910H – kosketusnäytöllinen puhelin
Gigaset SL910H – kosketusnäytöllinen puhelin
£
£
Viestin merkkivalo ( s. 10)
Etäisyystunnistin ( s. 13)
Kosketusnäyttö/näyttö
Tilarivi (
Ð
<
ò ô ó ¼ 06:00
ÅÅÅ
V
>
£ s. 12)
£
£
Symbolit ( s. 38) osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan.
Tilasivu s. 12 avautuu napauttamalla tilariviä.
Selausalue
Valittu sivu Å Ä Ä .
Siirtyminen sivulta toiselle ê / ë.
Valmiustilanäytöt tai valikko (
£ s. 8)
Luurin näppäimet
c Puhelunäppäin
Lyhyt painallus: Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun
vastaaminen, vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä,
valinnantoistoluettelon avaaminen.
Pitkä painallus: Linjan varaaminen.
v Valikkonäppäin
£
Lyhyt painallus: Päävalikoiden avaaminen (
s. 12).
Pitkä painallus: Näppäin-/näyttölukitus päälle ja pois päältä
s. 13).
(
£
a Lopetusnäppäin
Lyhyt painallus: Puhelun / luurin haun lopetus, sisäpuhelun hylkääminen, soittoäänen kytkeminen pois päältä ulkopuhelun yhteydessä, palaaminen valmiustilaan.
Pitkä painallus: Luuri päälle ja pois päältä.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Mini-USB-liitäntä
Langallisen kuulokkeen liittäminen tai luurin liittäminen tietokoneeseen (Gigaset QuickSync).
Kosketuspinnat laturia varten
Ohje
Näyttötekstien kielen muuttaminen, s. 20.
da en fi no sv
1
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HIVZ.fm / 18.10.2012
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Gigaset SL910H – kosketusnäytöllinen puhelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Näytön sivut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Puhelimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Puhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Puhelimen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Verkossa oleva puhelinvastaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Usean luurin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bluetooth-laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Puhelinluettelo (osoitekirja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Puhelutietojen luettelo (tukiasemakohtainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kalenteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Itkuhälytin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Näytönsäästäjä, äänet ja soittajien kuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Synkronointi tietokoneen kanssa (Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Näyttösymbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Asetusvaihtoehdot (tukiasemakohtainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Asiakaspalvelu & Neuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Open Source Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / security.fm / 18.10.2012
Turvaohjeet
Turvaohjeet
Tärkeää
Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä (katso ”Tekniset
tiedot”), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa
on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön
tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja
laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta
radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa
”Tekniset tiedot”).
Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.
Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten
kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.
Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen
ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.
Huomioitavaa
u Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
u Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, laitteella ei voi soittaa edes hätänumeroon.
da en fi no sv
3
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Pakkauksen sisällön tarkistaminen
u
u
u
u
u
u
Gigaset-luuri
Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
Akku
Laturi
Laturin verkkolaite
Käyttöohje
Laturin sijoittaminen
Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.
¤
Aseta laturi tasaiselle, liukumattomalle alustalle.
Ohje
Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun Eko-tila ( s. 23) on käytössä.
£
Laitteen jalustan ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.
Huomaa:
u Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa
auringonpaisteessa.
u Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
Laturin liittäminen
¤ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke 1
¤ Liitä verkkolaite pistorasiaan 2 .
4
2
.
Jos pistoke on irrotettava laturista:
¤ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
¤ Paina ensin lukitusnappia 3 ja vedä pistoke sitten
irti 4 .
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
1
3
4
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Käyttöönotto
Luurin käyttöönotto
Luurin näytön ja näppäimien päällä on suojakalvo. Irrota kalvo!
Tärkeää
Älä käytä luurin näyttöä osoitinkynillä!
Älä käytä muiden valmistajien suojuksia/suojakalvoja. Ne saattavat rajoittaa luurin käytettävyyttä.
Akun paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen
Tärkeää
Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemaa ladattavaa akkua ( s. 46), koska
muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Akun kuori voi hajota tai akut voivat
räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.
£
¤ Aseta akku ensin luuriin kosketuspuoli alaspäin 1 .
¤ Paina akkua tämän jälkeen alas 2 , kunnes se kiinnittyy paikalleen.
2
1
¤ Kohdista akkukotelon kannen sivuilla olevat pidikkeet ensin kotelon sisäpuolella oleviin aukkoihin.
¤ Paina sitten akkukotelon kantta alaspäin, kunnes se
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
kiinnittyy paikalleen.
Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:
Ota kynnellä kiinni akkukotelon kannen alapuolella
olevasta uurteesta ja vedä kantta ylöspäin.
¤
da en fi no sv
5
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Käyttöönotto
Akun lataaminen
Akku on ladattu osittain toimitettaessa. Lataa akku täyteen ennen käyttöä.
Aseta luuri laturiin 5 tunniksi.
¤
5h
Ohjeita
u Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin.
u Akku latautuu myös, kun luuri yhdistetään USB-liitännän kautta tietokoneeseen, jonka käytössä on
500 mA:n virransyöttö.
u Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
u Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
Luurin rekisteröinti
Ohje
Hyödyt Gigaset SL910H -luurin toiminnoista parhaiten, kun rekisteröit laitteen siihen kuuluvaan Gigaset SL910- tai Gigaset SL910A -tukiasemaan.
Jos käytät Gigaset SL910H -luuria muussa tukiasemassa, eivät kaikki toiminnot, kuten vastaaja tai puhelutietojen luettelot, ole käytettävissä.
Kun luuria on ladattu riittävästi, rekisteröinti alkaa. Rekisteröintinäyttö avautuu.
¤
¤
¤
Näyttötekstien kielen muuttaminen:
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ° Kieli ja
sijainti].
Napauta Kieli-kohdan vieressä ’.
Napauta haluamasi kielen vieressä ± ( Ø = valittu). ¤Vahvista napauttamalla è. ¤Palaa painamalla ‘.
¹
<
V
Ä Å Ä
>
Huh
26
Torstai
Luurin rekisteröinti:
Tukiasemassa:
Paina luurin haku / paging -näppäintä pitkään
(vähintään kolme sekuntia).
Â
˜
Luurissa minuutin sisällä:
Luettelo
Luuria ei olePuhelutiedot
Napauta Rekisteröi.
rekisteröity
+
Jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan:
mihinkään
tukiasemaan
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset
¤[ É Luurit ja tukiasema].
¤Napauta Rekisteröi.
Rekisteröi
Näytöllä näkyy ilmoitus ”Etsii tukiasemaa, joka on rekisteröintitilassa.”
Yhteys tukiasemaan muodostetaan, tämä saattaa kestää jonkin aikaa.
¤Näppäile tarvittaessa tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000). ¤Vahvista PIN painamalla è.
Näytöllä näkyy teksti Luuria rekisteröidään.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
¤
6
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / starting.fm / 18.10.2012
Käyttöönotto
Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, näytöllä näkyy ilmoitus ”‰ Luuri rekisteröity”. Asennusapuri käynnistyy. Näytöllä näkyvät mahdollisesti tukiasemaan asetetut päivämäärää, kellonaikaa, maata ja
suuntanumeroita koskevat tiedot.
Asennusapurista on lisätietoja tukiaseman käyttöohjeessa.
Poikkeus:
Luuri rekisteröidään Gigaset SL910/SL910A -tukiaseman aiempaan versioon.
Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, näytöllä näkyy
viereisen kuvan mukainen ilmoitus.
Yhdistä tukiasema Internetiin (katso tukiaseman käyttöohje).
Napauta luurissa Update Firmware.
Ohjelmistopäivitys saattaa kestää noin kuusi minuuttia DSLyhteyden laadusta riippuen.
¤
¤
x
UPDATE INFORMATION
Functionality restricted update base firmware
Update
Firmware
Use with
restrictions
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Tärkeää
Jos valitse vaihtoehdon Use with restrictions, jotkin puhelimen tärkeät toiminnot eivät ole käytettävissä. Jos haluat päivittää ohjelmiston myöhemmin, tukiaseman asetukset on ensin palautettava. Tällöin
palautetaan kaikki tukiaseman tehdasasetukset ja poistetaan kaikkien luurien rekisteröinnit.
Tukiaseman asetusten palauttaminen: ¤Irrota tukiaseman virtajohto ¤ Paina tukiaseman luurin haku /
paging -näppäintä samalla, kun liität virtajohdon takaisin tukiasemaan.¤Pidä luurin haku / paging näppäintä painettuna niin pitkään, että se alkaa vilkkua (noin 10 sekuntia).
Kun luurin uudelleenrekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, näytöllä näkyy yllä oleva ilmoitus.
da en fi no sv
7
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Näytön sivut
Näytön sivut
Valmiustilanäyttö
Valmiustilanäyttö koostuu kolmesta sivusta, jotka ovat:
u valintasivu (katso jäljempänä)
u muokattava sivu ( s. 9)
u viestisivu ( s. 10)
£
£
Siirtyminen sivulta toiselle:
u Pyyhkäise näyttöä sivusuunnassa tai
u napauta selausalueella ë tai ê.
Valintasivu
Ð
<
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
>
ç
|
1
2
3
ABC
4
5
GHI
JKL
7
8
PQRS
TUV
*
0
˜
Puhelut
Numerokenttä
Näppäiltyjen merkkien näyttö.
Napautettaessa lyhyesti ç poistetaan viimeksi syötetty merkki.
Painettaessa pitkään ç poistetaan kaikki merkit.
DEF
Valintakenttä
Numeronäppäimistö puhelinnumeroiden näppäilemistä varten. Napautettaessa merkkiä näytölle avautuu numerokenttä.
6
MNO
9
WXYZ
#
Â
í
Puh.luettelo
Pikavalinta
å
Sisänumero
£
Toimintorivi ( s. 14)
Numeron valinta puhelutietojen luettelosta, puhelinluettelosta,
pikavalintaluettelosta sekä sisäpuheluista.
Näppäimistön/valintakentän yksilöllisten asetusten tekeminen
Voit muokata näytöllä näkyvän valintakentän ulkonäköä ja toimintoja itsellesi sopiviksi. Asetukset eivät
koske luurin näppäimiä (c v a).
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ g Näyttö ja Alavalikko [ g Näyttö ja näppäimistöt]:
näppäimistöt] ¤Selaa kohtaan Näppäimistö.
Näppäimistö
Voit tehdä seuraavat asetukset:
Näppäinäänet
on
u Näppäinäänet: Jokaisen merkin kohdalla kuuluu vahvistusääni.
Värinä
off
u Värinä: Luuri värisee jokaisen valintakentässä olevan merkin kohdalla.
off
Näppäim. ja R/P
u Näppäim. ja R/P: Lisääminen
off
Näpp. kirjaimin
- Yhteyden katkaisun yhteydessä (flash, R): Paina pitkään
#R .
- Valintatauon yhteydessä (P): Paina pitkään * P .
u Näpp. kirjaimin: Kirjaimilla valintaa käytetään esimerkiksi joidenkin palvelunumeroiden näppäilemisessä.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤ Toiminto voidaan kytkeä suoraan päälle ja pois päältä oikealla olevilla kytkimillä. Kytkimen asennon
muuttaminen (kytkeminen päälle ja pois päältä): Napauta kytkintä lyhyesti.
8
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Näytön sivut
Muokattava (oma) sivu
Voit muokata muokattavaa sivua tarpeidesi mukaan. Voit määrittää tärkeitä toimintoja, jotka voit käynnistää, tai puhelinnumeroita, joihin voit soittaa vain yhdellä kosketuksella suoraan valmiustilanäytöltä. Sivu on
määritelty toimitettaessa niin, että näytöllä näkyvät päivämäärä ja kellonaika. Puhelutietojen luettelot ja
puhelinluettelo on määritelty pikavalinnoiksi.
Valmiustila
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
V
Å Å Å
<
2
Valintarivi
>
Muokkaustila
Pikavalinta
Ù
Herätyskello
Á
Tilanvalv.
2
Huh
Huh
26
Torstai
26
Torstai
muokattava
alue
enintään
18 kohteelle
Â
˜
Luettelo
Puhelutiedot
>
1
Â
˜
Luettelo
Puhelutiedot
paina pitkään
3
paina pitkään
1 Määrityksen aloittaminen
¤ Siirry muokattavalle sivulle.
¤ Paina mitä tahansa muokattavan alueen kohtaa näytöllä pitkään (noin 2 sekuntia).
2 Ohjelmien/toimintojen valitseminen
Näytön yläreunassa näkyy käytössä olevien toimintojen/ohjelmien luettelo. Valintarivin oikeassa reunassa
oleva symboli (nuoli) osoittaa, että valintariviä voidaan siirtää sivusuunnassa muiden valittavissa olevien
toimintojen näyttämistä varten. Aseta sormi valintariville ja vedä päinvastaiseen suuntaan nuolen osoittamasta suunnasta . Muut toiminnot näkyvät näytöllä.
>
>
¤ Ohjelman/toiminnon lisääminen: Siirrä toiminto/ohjelma valintariviltä muokattavalle alueelle vetämällä ja pudottamalla.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Ohje
Kukin toiminto voi esiintyä muokattavalla alueella vain kerran pikavalintaa lukuun ottamatta. Voit
valita enintään 18 toimintoa, ohjelmaa tai pikavalintaa.
¤ Ohjelman/toiminnon poistaminen: Siirrä ohjelman/toiminnon symboli takaisin valintariville vetämällä
ja pudottamalla.
Ohje
Pikavalinta poistetaan. Puhelinluettelon vastaava tieto ei muutu. Kaikkien muiden toimintojen
(esim. herätysaika) asetukset eivät muutu.
3 Määrityksen lopettaminen
¤ Paina mitä tahansa muokattavan alueen kohtaa näytöllä pitkään tai
¤ paina lyhyesti a.
da en fi no sv
9
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Näytön sivut
Asetukset tallennetaan.
Voit nyt käynnistää valitut toiminnot / soittaa valittuihin numeroihin napauttamalla vastaavaa symbolia
lyhyesti.
Valittavissa olevat toiminnot ja ohjelmat
Kalenteri
˜
Puhelutiedot
£ s. 32)
Päivämäärän näyttö,
kalenterin avaaminen (
£
Puhelutietojen luetteloiden avaaminen ( s. 31)
Ù
Herätyksen asettaminen
( s. 33)
2
Pikavalinta ( s. 30):
Numeron valitseminen
Herätys
Aika
Á
Itkuhälytyksen asettaminen
( s. 34)
Â
Puhelinluettelon avaaminen
( s. 27)
Tilanvalv.
£
Ajan näyttö,
ajan asettaminen
Luettelo
£
£
£
Pikavalinta
Viestisivu
Viestisivulla käytettävissäsi ovat seuraavat viestiluettelot:
u à Vastaajaluettelo (tukiasemakohtainen)
u 5 Verkossa oleva vastaaja, jos operaattorisi tukee toimintoa ja verkossa olevan vastaajan numero
on tallennettu puhelimeen
u · Saapuneiden tekstiviestien luettelo (tukiasemakohtainen)
Puhelutietojen luettelo (tukiasemakohtainen), s. 31)
u ™ Vastaamattomien puheluiden luettelo (
u á Kuittaamattomien tapahtumien luettelo ( s. 32)
£
£
Viestisivu (esimerkki)
Ð
ò ô ó ¼ 06:00
Verkossa oleva vastaaja
4
>
™
19
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
V
Å Å Å
<
á
1
Uusien viestien määrä
Vastaamattomat puhelut
Vanhojen viestien määrä
Kuittaamattomat tapahtumat/syntymäpäivät
2
Vastaamattomien puheluiden luettelo näkyy aina. Verkossa olevan vastaajan symboli näkyy silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.
Avaa luettelo napauttamalla symbolia.
Poikkeus: Verkossa olevan vastaajan numeroon soitetaan painamalla verkossa olevan vastaajan symbolia ( s. 29). Näytölle ei avaudu mitään luetteloa.
¤
10
£
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Näytön sivut
Viestien ponnahdusilmoitus
Kun johonkin luetteloon tulee uusi tieto, kuuluu merkkiääni.
Viestien ponnahdusilmoitus
Jos toiminto on kytketty päälle (katso tukiaseman käyttöohje),
(esimerkki):
kuulokeosan vieressä vasemmalla oleva viestin merkkivalo
x
vilkkuu ja näytöllä näkyy viestien ponnahdusilmoitus. PonnahSaapuneet
+
dusilmoitus peittää valintasivun ja muokattavan sivun osittain.
Uudet viestit näkyvät viestisivulla yllä kuvatulla tavalla.
Symbolien alla näkyy kussakin luettelossa olevien uusien viesÃ
™
·
á
tien lukumäärä.
1
1
1
1
Ponnahdusilmoituksen sulkeminen: Napauta x (oikealla
ylhäällä).
Vastaaja (tukiasemakohtainen)
Luettelon avaaminen: Napauta vastaavaa
ja/tai verkossa oleva vastaaja
luettelosymbolia.
Jos muihin luetteloihin on saapunut myös uusia viestejä, näytöllä näkyy viestisivu valmiustilaan palaamisen yhteydessä (ei
enää viestien ponnahdusilmoitus).
Viestien merkkivalo vilkkuu (jos käytössä, katso tukiaseman käyttöohje), kunnes kaikki uudet viestit on
avattu.
¤
¤
Luettelotieto (tukiasemakohtainen)
Luettelotiedossa näkyvät seuraavat tiedot:
u Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
u Tiedon tyypin symboli:
Puhelutietojen luettelo: ™ (Ohitetut), › (Hyväksytyt),
š (Lähtevät)Uusien (ei luettujen) tietojen yhteydessä
symboli on punainen.
u Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu
puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron
tyyppi (Koti, Työ, Matkapuhelin). Lisäksi vastaamattomien
puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden
puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
u Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu).
Vaihtoehdot:
Numeroon soittaminen: Napauta luettelotietoa lyhyesti.
Yksityiskohtaisen näkymän avaaminen: Napauta tiedon
vieressä ’.
Kaikki käytössä olevat tiedot näkyvät näytöllä.
Yksityiskohtaisessa näkymässä voit poistaa tiedon
tai kopioida numeron puhelinluetteloon ( s. 30).
¤
¤
Puhelutietojen luettelo (esimerkki):
Puhelutiedot
L
ý
Josephine Foster
š 16:00, Koti
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Matkapuhelin
› Eilen, 14:20
™ 13.06, 16:10, Työ
˜
Kaikki
™
Ohitetut
›
Hyväksytyt
š
Lähtevät
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
£
Ohje
Kun luettelon avaamisen jälkeen painetaan c-näppäintä, soitetaan vihreällä pisteellä merkityn tiedon
numeroon.
Luetteloiden poistaminen
Voit poistaa yksittäisten luettelojen kaiken sisällön:
Valikkonäppäin v Valikkosivu Asetukset ¤[ Ê Järjestelmä]
¤(Selaa tarvittaessa) Luettelon tyhjennys
Napauta poistettavan luettelon vieressä ü ¤ Vahvista painamalla Kyllä.
¤
¤
da en fi no sv
11
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Näytön sivut
Tilarivi ja tilasivu
Tilasivu
Tilasivun kautta voit muuttaa viereisten toimintojen asetuksia.
Avaa tilasivu napauttamalla lyhyesti tilariviä.
Kytke toiminto päälle tai pois päältä napauttamalla lyhyesti toiminnon vieressä olevaa kytkintä ( on
= päällä).
Napautettaessa luettelotietoa, esim. Herätyskello, avautuu sivu
(alavalikko), jonka kautta voit tehdä kyseisen toiminnon asetukset.
Voit avata luurin palvelutiedot näytölle napauttamalla
Näytä palvelutiedot -painiketta. Palvelutietoja tarvitaan, jos soitat asiakaspalveluumme.
Palaa valmiustilaan painamalla a tai napauttamalla näytön
ylimmällä rivillä
.
¤
¤
¤
¤
V
ò ô ó ¼ 06:00
¹
Max. kantama
Ei säteilyä
ò
Bluetooth
ó
Ei saa häiritä
Ù
Herätyskello
6:00
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
Näytä palvelutiedot
<
¤
¤
Ð
>
£
Valmiustilanäytön sivujen ylin rivi on tilarivi. Siinä näkyvät nykyiset
s. 38).
asetukset ja puhelimen käyttötila (symbolien selitykset,
Ohje
Jos tukiasemaan on rekisteröity useampia luureja, näytön tilarivillä näkyy lisäksi luurin sisänumero
(esim. SISÄ 1).
Valikkosivut (tukiasemakohtainen) *
Sovellukset-valikkosivu
Asetukset-valikkosivu
Sovellukset
>
Luettelo
Â
Puhelutiedot
Kirjoita
tekstiviesti
Á
Kalenteri
Herätyskello
[
Äänet
Tilanvalvonta
Õ
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Asetukset
Å Å
<
Näytönsäästäjät
˜
Soittajien
kuvat
¾
Ù
×
Å Å
<
á
Päiväys ja
aika
Æ
ï
Näyttö ja
näppäimistöt
Î
Järjestelmä
Luurit ja
tukiasema
ã
Puhelut
»
Vastaaja
Bluetooth
i
Ääniasetukset
Kieli ja
sijainti
Valitse
palvelut
>
ª
Ì
Ï
Ë
Viestikeskukset
Ì
Verkkopostilaatikko
Ohje
Tässä kuvatut ohjelmat ja asetukset koskevat käyttöä Gigaset SL910/SL910A -tukiasemassa. Jos käytössä on muu tukiasema, kaikki ohjelmat ja asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.
*Huom! Ohjelmat ja asetukset, jotka eivät ole tällä hetkellä käytettävissä (esim. jos luuri on tukiaseman kantama-alueen
ulkopuolella), eivät näy näytöllä.
12
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Puhelimen käyttäminen
Siirtyminen valmiustilanäytöltä Sovellukset-valikkosivulle:
Paina lyhyesti valikkonäppäintä v.
¤
Siirtyminen sivulta toiselle:
u Pyyhkäise näyttöä sivusuunnassa tai
u napauta selausalueella ë tai ê.
Palaaminen valmiustilanäyttöön mistä tahansa valikkokohdasta:
¤ Paina a-näppäintä lyhyesti.
Puhelimen käyttäminen
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä
¤ Kytkeminen pois päältä: Paina valmiustilassa pitkään lopetusnäppäintä a.
¤ Kytkeminen päälle:
- Paina pitkään lopetusnäppäintä a.
tai
- Aseta luuri laturiin. Se kytkeytyy päälle noin 35 sekunnin kuluttua.
Paluu valmiustilaan
¤ Paina lopetusnäppäintä a lyhyesti.
Tai:
¤ Jos et paina mitään näppäintä tai kosketa näyttöä, näyttö vaihtuu automaattisesti valmiustilaan
kolmen minuutin kuluttua.
Näppäin- ja näyttölukitus
Näppäin- ja näyttölukitus estävät puhelimen tahattoman käytön. Jos kosketat näyttöä lukituksen ollessa
päällä, mitään ei tapahdu. Jos painat jotakin näppäintä, näytöllä näkyy ilmoitus.
Näppäin-/näyttölukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä
Luurin valmiustilassa:
Avaa tai sulje lukitus painamalla valikkonäppäintä v pitkään.
Jos luuriin soitetaan, näppäin-/näyttölukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluun.
Näppäin- ja näyttölukitus kytkeytyvät takaisin päälle puhelun loputtua.
¤
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Ohje
Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.
Automaattinen näyttölukitus
Näyttö lukittuu puhetilassa automaattisesti etäisyystunnistimen avulla, kun pidät luuria korvaa vasten (näytön taustavalo sammuu). Tämä lukitus avautuu heti, kun otat luurin pois korvalta.
Tunnistin sijaitsee kuulokeosan vieressä oikealla ( s. 1). Jos peität tämän osan epähuomiossa puhelun
aikana sormella, näyttö lukittuu.
£
da en fi no sv
13
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Puhelimen käyttäminen
Kosketusnäytön käyttäminen
Luuria käytetään suurimmaksi osaksi näytön kautta.
Näytöllä näkyvät symbolit, luettelotiedot, kytkimet ja valintakentät ovat kosketukseen reagoivia pintoja.
Voit tehdä asetuksia ja käynnistää toimintoja, näppäillä ja valita puhelinnumeroita ja selata eri näyttöjen
(sivujen) välillä näitä pintoja koskettamalla tai näyttöä pyyhkäisemällä.
Toiminnon/luettelotiedon valitseminen
Voit kytkeä toiminnon päälle ja pois päältä tai valita luettelotiedon (puhelinluettelo, alavalikot, puhelutietojen luettelot) napauttamalla sormella luettelotietoa tai vastaavaa symbolia.
Luetteloiden ja valikoiden selaaminen (pystysuunnassa)
¤ Pyyhkäise näyttöä pystysuunnassa.
Jos kaikkia luettelotietoja ei voida näyttää näytöllä yhtä aikaa, näytön ala- ja/tai yläreunassa näkyvä varjosymboli osoittaa, mihin suuntaan on selattava luettelon muiden osien katselemiseksi.
Kun selaat jotakin luetteloa, näytön oikeassa reunassa näkyy selauspalkki. Palkki osoittaa luettelon näytöllä
näkyvän osan koon ja sijainnin.
Luetteloiden selaaminen ei ole jatkuvaa eli palataksesi luettelon lopusta takaisin alkuun luetteloa on selattava taaksepäin.
Toiminnot, toimintorivi
£
Useiden näyttöjen alaosassa on toimintorivi. Rivillä näkyvät kaikki toiminnot, jotka on mahdollista suorittaa
s. 37). Puhelimessa on yksirivisiä (esim. puhelinluettelossa) ja
nykyisessä tilanteessa (käytetyt symbolit
kaksirivisiä (esim. ulkopuhelun aikana) toimintorivejä.
¤ Toiminto suoritetaan napauttamalla sitä.
Jos valittavissa on enemmän toimintoja kuin toimintorivillä näkyy, saat muut toiminnot näkyviin seuraavasti:
u Yksirivinen toimintorivi: Jos muita toimintoja on valittavissa, tunnistat sen toimintojen vieressä oikealla
ja/tai vasemmalla olevasta nuolesta (katso kuva).
Aseta sormi toimintoriville ja vedä sitä nuolen suuntaan saadaksesi muut toiminnot näkyviin näytölle (selaa sivusuunnassa).
>
>
¤
<
l
Y
:
Uusi tieto
Etunimi
Kopioi lista
> <
Y
:
X
Etunimi
Kopioi lista
Muisti
>
ë
¤
‹
h
R
‰
À
Ý
Handsfree
Mykistetty
Äänenvoim.
Vastaa kop.
Hylkää koputus
Takaisinsoitto
Q
S
Â
Œ
ý
Q
Näppäimistö
Välipuhelu
Puhelinluettelo
HF-profiilit
Nauhoita
Näppäimistö
x
>
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
ë
u Kaksirivinen toimintorivi: Jos muita toimintoja on valittavissa, tunnistat sen toimintorivin alapuolella
olevasta symbolista.
Kun napautat , näytölle avautuu uusi toimintorivi, joka peittää alkuperäisen toimintorivin.
¤ Saat muut toiminnot näkyviin näytölle napauttamalla
14
x.
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Puhelimen käyttäminen
Asetusten muuttaminen
Kun napautat jollakin valikkosivulla symbolia, vastaava ohjelma avautuu tai toiminto suoritetaan. Näytöllä
näkyvät asetettavat parametrit ja toiminnot sekä niiden nykyiset asetukset (näkyvät näytöllä oranssilla).
Esimerkki:
Palaaminen edelliseen näyttöön
L
Itkuhälytin
Kytkin: Toiminto päälle/pois
Pois
Herkkyys
k
k
Ohjelman parametrit
Matala
Korkea
Valintakentät
Hälytyksen kohde
Ulkonumero
Sisänumero
Numero
Nykyinen asetus
1234567890
M
è
Toinen alavalikko
Muutosten tallentaminen (valinnainen)
Tallenna
Kytkin: Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä
¤ Toiminnot, kuten itkuhälytin kytketään
päälle ja pois päältä napauttamalla lyhyesti
kytkintä.
Toiminto on kytketty päälle, kun oranssi kenttä
(Päällä / on) näkyy.
on
Päällä
tai
Valintakentät
Jos parametrille on valittavissa kaksi tai kolme vaihtoehtoista
asetusta, nämä vaihtoehdot näkyvät valintakentissä. Nykyinen asetus on merkitty oranssilla.
Voit muuttaa asetusta napauttamalla lyhyesti haluamaasi
valintakenttää.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
Pois
off
Hälytyksen kohde
Sisänumero
Ulkonumero
Alavalikon avaaminen parametrin asettamista varten
Jos toinen alavalikko on käytettävissä, siitä ilmoitetaan näytöllä ’-symbolilla.
Avaa alavalikko napauttamalla lyhyesti ’.
¤
Palaaminen edelliseen näyttöön
¤ Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla (vaiheittain) ‘ (näytön vasemmassa yläkulmassa).
Numeroiden ja tekstin kirjoittaminen
Kun kosketat merkkiä näytöllä, se näkyy suurennettuna. Liikuta sormeasi näytöllä niin kauan, kunnes näet
haluamasi merkin suurennettuna. Merkki siirtyy tekstikenttään, jossa kohdistin vilkkuu, kun poistat sormen
näytöltä.
Jos näytöllä näkyy useampia numero- ja/tai tekstikenttiä (esim. puhelinluettelotiedon etu- ja sukunimi),
ensimmäinen kenttä on automaattisesti käytössä. Muut kentät on otettava käyttöön painamalla. Kenttä on
otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.
da en fi no sv
15
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / make_familiar.fm / 18.10.2012
Puhelimen käyttäminen
Virheiden korjaaminen
Napauta lyhyesti $: Äsken syötetty merkki poistetaan.
Paina pitkään $: Numero- tai tekstikentän koko sisältö poistetaan.
¤
Tekstin kirjoittaminen
Napauta
(Vaihto-näppäin): Vaihda pienien ja isojen kirjaimien välillä.
Vain seuraava kirjain kirjoitetaan isolla.
Puhelinluettelotiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jälkeinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti
isolla.
Napauta §123§: Näppäile numero/erikoismerkki.
Voit avata näytölle erikoismerkkitaulukon napauttamalla Lisää.... Voit palata edelliseen näyttöön
napauttamalla Takaisin.
Palaa kirjaimien kirjoitustilaan napauttamalla §abc§.
Erikoismerkit (diakriittiset merkit, kuten umlautit) näppäillään painamalla pitkään vastaavaa kirjainnäppäintä ja valitsemalla tarvittava merkki näytöllä näkyvästä luettelosta.
Latinalainen merkistö:
¤
¤
¤
¤
a ä á à â ã æ å ą
l ł
n ń ñ
y ÿ ý
e ë é è ê ę
c ç ć
o ö ó ò ô õ ø ő
s ß ś
i
ï
í
ì
î
u ü ú ù û ű
z ź ż
Kreikkalainen merkistö:
α ά
ε έ
η ή
ι
ί
ϊ
ΐ
ο ό
σ ς
υ ύ ϋ ΰ
ω ώ
Kyrillinen merkistö:
е
э ё є
и
й ї
г ґ
ь
ъ
Koska kyrillinen merkistö tarvitsee enemmän tilaa, voit näppäillä seuraavat kirjaimet myös painamalla
pitkään alla lihavoituna näkyviä merkkejä. Napauta haluamaasi merkkiä.
ц й
x
ъ
ж
э
¤ Napauta ° (tarvittaessa useasti): Vaihda merkistöä/näppäinasettelua. Käytettävissä ovat:
-
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
-
16
Latinalainen merkistö QWERTZ-näppäinasettelulla keskieurooppalaista aluetta varten, QWERTY
(amerikkalainen standardi) ja AZERTY-näppäinasettelulla ranskalaista kielialuetta varten
Kreikkalainen merkistö
Kyrillinen merkistö
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / telefony.fm / 18.10.2012
Puhelut
Puhelut
Ulkopuhelut
¤ Avaa valintasivu ¤Näppäile numero ¤ Paina lyhyesti c.
Tai:
¤ Paina valmiustilassa pitkään c ¤Näppäile numero.
Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla a.
Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta
¤ Avaa valinnantoistoluettelo valmiustilassa painamalla
lyhyesti c.
Uudelleenvalinta
L
Vaihtoehdot:
Paina c. Vihreällä pisteellä merkittyyn numeroon soiteý Josephine Foster
taan.
Koti 1234567
Tai:
Napauta luettelossa olevaa tietoa. Tiedolle tallennettuun
Josephine Foster
numeroon soitetaan.
Matkapuhelin 0171666777
Tai:
Napauta tiedon vieressä ’. Yksityiskohtainen näkymä
089 666777888
avautuu.
- Puhelinluettelotieto on saatavilla:
Kaikki puhelinluettelotiedolle tallennetut numerot näkyvät näytöllä:
¤Paina c. Vihreällä pisteellä merkittyyn puhelinluettelotiedon ensisijaiseen numeroon (
soitetaan.
Tai:
¤Napauta haluamaasi numeroa.
- Puhelinluettelotietoa ei ole saatavilla: Paina c.
Valinnantoistoluettelo (esimerkki):
¤
M
¤
M
¤
M
£ s. 27)
Ohje
Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa. Voit hallita tietoja
samaan tapaan kuin puhelimen viestiluetteloita:
Yksityiskohtaisen näkymän avaaminen: Napauta tiedon vieressä ’. Kaikki käytössä olevat tiedot
näkyvät näytöllä. Yksityiskohtaisessa näkymässä voit poistaa tiedon tai kopioida numeron puhelinluetteloon ( s. 30).
¤
£
Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤ Siirry Viestit-sivulle ¤Napauta ™ .
Vaihtoehdot:
Paina c. Vihreällä pisteellä merkityn tiedon numeroon
soitetaan.
Tai:
Napauta luettelossa olevaa tietoa lyhyesti. Tiedolle tallennettuun numeroon soitetaan.
Tai:
¤
¤
Puhelutietojen luettelo (esimerkki)
L
ý
Josephine Foster
š 16:00, Koti
M
Josephine Foster
M
089 666777888
M
™ [2] 14:20, Matkapuhelin
› Eilen, 14:20
da en fi no sv
Puhelutiedot
17
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / telefony.fm / 18.10.2012
Puhelut
¤ Napauta tiedon vieressä ’. Yksityiskohtainen näkymä
avautuu.
¤ Paina c. Tiedolle tallennettuun numeroon soitetaan.
Tiedon yksityiskohtainen näkymä (esimerkki)
L
Puhelutiedot
™Ei vastat. puh. nrosta:
Tai:
¤ Puhelinluettelotieto on saatavilla: Napauta ’. Kaikki
Josephine Foster
puhelinluettelotiedolle tallennetut numerot näkyvät
näytöllä. Napauta haluamaasi numeroa.
Matkapuhelin 0171 666777887
Soittopäivä:
Numeron valitseminen puhelinluettelosta
¤ Avaa puhelinluettelo: napauttamalla valintasivulla
M
Maanantai, 13:08
14:20
[ œ Puhelinluettelo]. Puhelinluettelon tiedot näkyvät
näytöllä.
Selaa luetteloa haluamasi tiedon kohdalle.
Vaihtoehdot:
Paina c. Vihreällä pisteellä merkityn tiedon ensisijaiseen( s. 27) numeroon soitetaan.
Tai:
Napauta tiedon nimeä. Tiedon ensisijaiseen numeroon soitetaan.
Tai:
Napauta tiedon vieressä ’ ja yksityiskohtaisessa näkymässä haluamaasi numeroa.
¤
¤
£
¤
¤
Puheluun vastaaminen
Vaihtoehdot:
Paina c.
Jos Autom.vastaus on kytketty päälle ( s. 21), ota luuri laturista.
Puheluun vastaaminen Bluetooth-kuulokkeella:
s. 26
Puheluun vastaaminen langallisella kuulokkeella: Paina kuulokkeen puhelunäppäintä (Push to Talk näppäin). Kuulokkeen on oltava liitettynä luuriin ( s. 1).
¤
¤
¤
¤
£
£
£
Koputukseen vastaaminen / koputuksen hylkääminen
Jos sinulle soitetaan puhelun aikana, kuulet koputusäänen ja näet näytöllä ilmoituksen. Lisätietoja on tukiaseman käyttöohjeessa.
Soittajan nimen tai numeron näyttö
Puhelinumeron näyttö on käytössä
£
Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy
myös numerotyyppi ja nimi. Jos olet määrittänyt soittajalle kuvan ( s. 27), se näkyy näytöllä.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä
Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:
u Ulkonumero: Numeroa ei näytetä.
u Salainen: Soittaja ei halua numeronsa näkyvän.
u Ei tavoitettavissa: soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.
CNIP (Calling Name Identification Presentation)
Näytöllä näkyy numeron lisäksi soittajan ilmoittama nimi (ja paikkakunta). Jos numero on tallennettu
puhelinluetteloon, näytöllä näkyy numeron sijaan puhelinluettelotietoon tallennettu nimi.
Lisätietoja soittajan numeron näytöstä CLIP
(CLIP = Calling Line Identification Presentation)
¢
Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä,
www.gigaset.com/service
18
£ s. 43 tai
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / telefony.fm / 18.10.2012
Puhelut
Kaiutintoiminto
Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.
¤
Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle numeron valinnan aikana
Näppäile numero, paina kaksi kertaa c.
Vaihtaminen luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä
Puhelun ja yhteyden muodostamisen aikana:
Paina c tai napauta [ † Handsfree].
¤
Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:
Paina c-näppäintä kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.
¤
Luurin, kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden muuttaminen
Käytössä olevan tilan (kaiutin, luuri, kuuloke) äänenvoimakkuutta säädetään puhelun aikana seuraavasti:
Napauta [ R Äänenvoim.] ¤Säädä äänenvoimakkuutta painamalla Ô / Ó.
Jos kuuloke on liitetty: Aseta Mikrofonin herkkyys napauttamalla tarvittaessa useasti toisella rivillä olevia näppäimiä Ô / Ó.
Tallenna asetukset napauttamalla näytön alareunassa À .
Tai: Asetus tallennetaan automaattisesti kahden sekunnin kuluttua.
¤
¤
¤
Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä (mykistäminen)
Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekumppanisi ei kuule sinua enää.
Kytke mikrofoni päälle tai pois päältä napauttamalla [ – Mykistetty].
¤
Soittoäänen/värinähälytyksen kytkeminen pois päältä nykyisessä puhelussa
Luuri ilmoittaa puhelusta:
Napauta [ ” Äänetön].
¤
Turvallisen käytön tarkistus
Luuri saattaa tunnistaa sellaisia epäilyttäviä yhteyksiä tukiasemaan, joita ulkopuoliset voivat kuunnella.
Ulkopuhelun muodostamisen tai ulkopuhelun aikana:
Paina mitä tahansa kohtaa tilarivillä pitkään.
¤
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Kun yhteys on turvallinen, näytöllä näkyy Suojattu yhteys tukiasemaan.
Kun yhteys ei ole turvallinen, näytöllä näkyy Ei suojattua yhteyttä tukiasemaan.
da en fi no sv
19
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
Puhelimen asetukset
Puhelimen asetukset
Luurissa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia.
Voit tehdä asetukset joko puhelun aikana tai valmiustilassa Asetukset-valikkosivun kautta.
Näytön kielen muuttaminen
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ° Kieli ja sijainti].
¤ Napauta Kieli-kohdan vieressä ’ ¤Napauta haluamasi kielen vieressä ± ( Ø = valittu) ¤Vahvista
painamalla è ¤Palaa painamalla ‘.
Maan ja oman suuntanumeron asettaminen
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ° Kieli ja sijainti] .
Näytön asetukset
Näytönsäästäjä/Kuvaesitys, asettaminen
£
Voit asettaa valmiustilanäytölle näytönsäästäjän. Vaihtoehtoina ovat Analog.kello/Digit. kello/Kuvaesitys/
kuva. Voit ladata luuriin kuvia Gigaset QuickSync -ohjelman ( s. 36) avulla.
Avaa valmiustilanäyttö painamalla lyhyesti a tai napauttamalla näyttöä.
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ g Näyttö ja
[ g Näyttö ja näppäimistöt] -alavalikko
näppäimistöt].
¤
¤ Voit kytkeä näytönsäästäjän päälle ja pois päältä kytki-
mellä. ¤Napauta Valinta-kohdan vieressä ’ ¤Selaa vaihtoehtoja pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa ¤Valitse
näytöllä näkyvä vaihtoehto napauttamalla [ ‰ Valitse] tai
palaa painamalla ‘.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Näytön taustavalon asettaminen
Näytön taustavalo kytkeytyy päälle luurin liikkuessa tai painettaessa näppäintä.
Voit asettaa, minkä ajan kuluttua näytön taustavalo kytkeytyy
pois päältä valmiustilassa. Jos taustavaloa ei kytketä pois
päältä, näyttö on jatkuvasti puolikirkas.
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ g Näyttö ja
näppäimistöt].
Kytke näytön taustavalo päälle ja pois päältä luurin ollessa
laturissa tai siitä pois kytkimellä.
Napauta Aikakatkaisu-kohdan vieressä ’ ¤Valitse poiskytkentäaika. Tallenna ja palaa painamalla ‘.
¤
¤
¤
Näytönsäästäjä
Käyttöönotto
on
Valinta
M
Analog.kello
[ g Näyttö ja näppäimistöt] -alavalikko
Taustavalo
Latauksessa
Ei latauksessa
Aikakatkaisu
2 minuuttia
on
off
M
Ohje
Päällekytketty näytön taustavalo voi lyhentää luurin valmiusaikaa merkittävästi.
20
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
Puhelimen asetukset
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä
Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan
pois laturista.
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ « Puhelut].
Kytke toiminto päälle ja pois päältä Autom.vastaus-kohdan vieressä olevalla kytkimellä.
Yhteys katkaistaan Autom.vastaus-asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin. Poikkeus: Painat c kahden sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.
¤
¤
Kaiutinprofiilin asettaminen
Kaiutintoiminnolle voidaan asettaa eri profiileja ja näin sovittaa puhelimen käyttö ympäristön mukaan.
Kokeile itse, mikä profiili on sinulle miellyttävin.
Tehdasasetus on Profiili 1.
Ulkopuhelun aikana kaiutintilassa:
Napauta toimintorivillä
ja sitten [ Ž Handsfree-profiilit] ¤Valitse profiili.
Asetus muutetaan heti.
ë
¤
Soittoäänien asettaminen
Äänenvoimakkuuden/soittoäänen asettaminen
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ì Ääni- asetukset] ¤Luurin äänet
¤ Säädä äänenvoimakkuutta painamalla tarvittaessa
Soittoäänen voimakkuus kaikissa puheluissa
Tai
useasti Ô / Ó.
¤ Kytke voimistuva ääni päälle ja pois päältä Voimistuva-kohdan vieressä olevalla kytkimellä.
Kun voimistuva ääni on kytketty päälle, se vaikuttaa vain soittoääniin. Se ei vaikuta melodian toistoon.
¤
Ulko-/sisäpuheluiden soittoäänen asettaminen
Napauta Sisäpuhelut / Ulkopuhelut -kohdan vieressä
’ ¤Valitse soittoääni ¤Tallenna ja palaa painamalla ‘.
Voit ladata luuriin lisää soittoääniä Gigaset QuickSync
-ohjelman ( s. 36) avulla.
£
L
Luurin äänet
Äänenvoimakkuus
Ó R Ô
Voimistuva
Sisäpuhelut
Gigaset
Ulkopuhelut
Gigaset
Pois
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
M
M
Aikaohjaus (soit.ääni pois)
Värinähälytyksen kytkeminen päälle ja pois päältä
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ì Ääni-
off
Mykistä tuntem.
M
off
asetukset] ¤Kytke värinähälytys päälle ja pois päältä
Värinä-kohdan vieressä olevalla kytkimellä.
Kun toiminto on kytketty päälle, puhelin ilmoittaa jokaisesta sisä-/ulkopuhelusta, tapahtumasta, syntymäpäivästä ja herätyssoitosta värinähälytyksellä.
Värinähälytys on poiskytkettynä niin kauan kuin luuri on laturissa tai liitettynä USB:n kautta tietokoneeseen.
Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä pysyvästi
Voit kytkeä soittoäänen pysyvästi päälle ja pois päältä.
Avaa tilasivu ¤Kytke soittoääni päälle tai pois päältä Ei saa häiritä -kohdan vieressä olevalla kytkimellä.
Tämä asetus ei vaikuta värinähälytykseen.
Tilarivin ó -symboli osoittaa, että soittoääni on kytketty pois päältä.
¤
da en fi no sv
21
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
Puhelimen asetukset
Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä
Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä
toisistaan riippumatta.
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ì Ääni[ ì Ääni-asetukset] -alavalikossa:
asetukset].
Merkkiäänet
Voit kytkeä seuraavat toiminnot päälle ja pois päältä
on
Vahvistusäänet
oikealla olevilla kytkimillä:
- Vahvistusäänet:
Akun varoitus
off
Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni
uuden viestin saapuessa.
- Akun varoitus:
Varoitusääni, kun akun latauksesta on jäljellä alle 10 % (alle 60 sekuntia). Akun varoitusääntä ei kuulu,
kun itkuhälytin on kytketty päälle.
¤
Ei toivottujen puheluiden estäminen
Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä
Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi ollenkaan.
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ì Ääni-asetukset] ¤Luurin äänet
¤ Napauta Aikaohjaus (soit.ääni pois) -kohdan vieressä ’ ¤Napauta Äänetön alkaen ¤Aseta aloitus-
aika ¤Tallenna ja palaa painamalla ‘ ¤Aseta lopetusaika päättyen-kohtaan ¤Kytke aikaohjaus päälle
tai pois päältä Aktivointi-kohdan vieressä olevalla kytkimellä ¤Palaa painamalla ‘.
Ohje
Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin ilmoittaa näistä
numeroista saapuvista puheluista myös tänä aikana.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Luurin tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa luurin yksilöllisiä asetuksia tehdasasetuksiksi.
Seuraavat asetukset eivät palaudu:
u Päivämäärä ja kellonaika
u Luurien rekisteröinnit tukiasemaan ja valittuna oleva tukiasema
u Kalenterin ja puhelinluettelon tiedot
u Valinnantoistoluettelo sekä hakemistojen sisältö
u Itkuhälytintoimintoa varten tallennettu ulko- ja sisänumero Hälytyksen kohde -asetus palautetaan asetukseen Ulkonumero)
u Soitonsiirron kohdenumero
Luurin tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (Luurin asetusten palautus) poistetaan muokattavan
sivun asetukset ( s. 9) sekä äänien ja näytön asetukset.
£
Luurin tehdasasetusten palauttaminen
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ Ê Järjestelmä].
¤ Napauta Luurin asetusten palautus .
22
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / settings.fm / 18.10.2012
ECO DECT
ECO DECT
ECO DECT vähentää virrankulusta ja pienentää lähetystehoa.
Virrankulutuksen vähentäminen
Virtaa säästävää pistoketta käyttämällä voit vähentää puhelimen virrankulutusta.
Lähetystehon (säteilyn) vähentäminen (tukiasemakohtainen)
Lähetystehon vähentäminen on mahdollista vain, jos tukiasema tukee tätä toimintoa.
Puhelimen lähetysteho pienenee automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan.
Voit vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa myös seuraavasti:
u kytkemällä Max. kantama -toiminnon pois päältä
u kytkemällä Ei säteilyä -toiminnon päälle
Lisätietoja on tukiaseman käyttöohjeessa.
Verkossa oleva puhelinvastaaja
Voit käyttää verkossa olevaa puhelinvastaajaa vasta sitten, kun olet tilannut palvelun operaattorilta ja tallentanut verkossa olevan vastaajan numeron puhelimeesi.
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ¶ Verkkopuhelinvastaaja].
¤ Verkossa olevan vastaajan numeron tallennus: Napauta
¤
Yhteysnumero-kohdan vieressä ’ ¤ Näppäile numero
¤Vahvista ja tallenna painamalla è.
Verkossa olevan vastaajan ottaminen käyttöön / pois käytöstä (jos operaattori tukee toimintoa): Napauta Päällä/Pois
¤Kun kuulet puhelinverkosta vahvistusäänen, paina a.
Puhelinnumeron tallennuksen jälkeen
viestisivulla näkyy seuraava symboli:
4
Päällä
Yhteysnumero
Numero
1
Pois
M
Uusia viestejä on saapunut.
(jos operaattori tukee toimintoa)
Verkossa olevan vastaajan
ilmoituksen kuunteleminen
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤ Siirry Viestit-sivulle ¤Napauta 4 -symbolia.
Verkossa olevaan vastaajaan soitetaan suoraan. Kaiutintila otetaan käyttöön luurissa. Voit kuunnella viestit.
da en fi no sv
23
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Register-HS.fm / 18.10.2012
Usean luurin käyttö
Usean luurin käyttö
Luurin rekisteröinti useaan tukiasemaan
Luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.
Käytössä oleva tukiasema on se tukiasema, johon luuri on viimeksi rekisteröity. Muut tukiasemat säilyvät
käytettävissä olevien tukiasemien luettelossa.
Voit muuttaa tukiasemien järjestystä milloin tahansa käsin.
Voit myös asettaa luurin niin, että se vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden
(Paras tukiasema) silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ É Luurit ja tukiasema].
¤ Napauta Liitetty tukiasema ’ ¤Valitse haluamasi tukiasema tai Paras tukiasema ( Ø = valittu).
Luurin nimen muuttaminen
Rekisteröitäessä useampia luureja niille määritetään automaattisesti nimet SISÄ 1, SISÄ 2 jne. Voit muuttaa
määritystä seuraavasti:
¤ Napauta Asetukset-valikossa [ É Luurit ja tukiasema].
¤ Napauta Rekisteröidyt luurit ’ ¤Valitse luuri.
¤ Poista vanha nimi painamalla $ ja näppäile uusi nimi (enintään 10 aakkosnumeerista merkkiä)
¤ Vahvista painamalla è.
Sisäpuhelut
Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.
Siirry valintasivulle ¤Napauta [ ‡ Sisänumero] ¤Valitse tarvittaessa luuri luettelosta tai napauta
Kaikki luurit (ryhmäkutsu) .
Kun painat luettelon avaamisen jälkeen c, ryhmäkutsu soitetaan suoraan kaikkiin luureihin.
¤
Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys toiseen luuriin
Puhut ulkopuhelua ja haluat välittää puhelun sisänumeroon tai soittaa puhelun sisänumeroon.
Napauta [ P Välipuhelu] ja sitten Sisänumero.
Jos tukiasemaan on rekisteröity enemmän kuin kaksi luuria, valitse luuri tai Kaikki.
Sisänumeroon soittaminen: Puhut sisäpuhelua ja palaat takaisin ulkopuheluun:
Napauta [ P Lopeta neuv.].
Ulkopuhelun välitys: Voit välittää puhelun kahdella tavalla:
Odota, kunnes puheluun vastataan ja laske sitten luuri alas.
Paina a.
tai
Laske luuri alas ennen kuin numerosta vastataan: Paina a.
Jos numerosta ei vastata, lopeta välipuhelu painamalla [ P Lopeta neuv.].
¤
¤
¤
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
Vuorottelu/neuvottelu
Puhut puhelua, kolmas osapuoli asetetaan pitoon. Molemmat osapuolet näkyvät näytöllä.
Vuorottelu: Napauta näytöllä osapuolta, jonka kanssa haluat puhua.
Tai:
3 osallistujan neuvottelupuhelun soittaminen: Napauta [ T Neuvott.].
Neuvottelupuhelun lopettaminen: Napauta [ T Lopeta vpuh.]. Palaat takaisin vuorottelutilaan
ja puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit neuvottelupuhelun.
Jokainen neuvottelupuhelun osallistuja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.
¤
¤
¤
24
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Bluetooth.fm / 18.10.2012
Bluetooth-laitteet
Bluetooth-laitteet
Voit rekisteröidä jopa viisi datalaitetta (tietokone, PDA, matkapuhelin) ja yhden Bluetooth-kuulokkeen.
Bluetooth on otettava käyttöön luurissa, laitteiden näkyvyys on tarkistettava ja laitteet on rekisteröitävä
luuriin.
Datalaitteiden avulla voit siirtää puhelinluettelotietoja ja Gigaset QuickSync -ohjelman ( s. 36) avulla
soittoääniä ja kuvia luuriin.
£
Ohjeita
u Kuulokkeessa on oltava kuuloke- tai kaiutinprofiili. Kaiutinprofiilia käytetään ensisijaisesti.
u Yhteyden muodostuminen kuulokkeeseen saattaa kestää jopa viisi sekuntia.
Bluetooth-tila päälle ja pois päältä
£
Voit kytkeä Bluetooth-tilan päälle ja pois päältä tilasivun ( s. 12) kautta tai seuraavasti:
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ ò Bluetooth] ¤ Kytke Bluetooth päälle ja pois päältä
Aktivointi-kohdan vieressä olevalla kytkimellä.
Kun Bluetooth on käytössä:
u tilarivillä näkyy ò ( s. 37)
Bluetooth
L
u luuri voi olla yhteydessä kaikkien Tunnetut laitteet
Oma laite
-luettelossa olevien laitteiden kanssa
Annan SL910H
M
u luuri näkyy sen kantama-alueella oleville Bluetooth-laitteille
Tunnetut laitteet
u jos tunnettujen laitteiden luettelossa on kuuloke, luuri
Kuuloke 1
M
muodostaa siihen yhteyden
u luuri hakee kantama-alueella olevia Bluetooth-laitteita
¤
£
Aktivointi
Bluetooth-laitteiden hakeminen ja rekisteröinti
(tunnettuihin lisääminen)
on
Seuraavat vain, kun Bluetooth on käytössä
Bluetooth-tilassa luurin ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys
saa olla enintään 10 m.
Löydetyt laitteet
Kuuloke 2
Matkapuhelin 1
M
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Ohjeita
u Kuulokkeen rekisteröinti korvaa edellisen kuulokkeen rekisteröinnin.
u Jos kuuloke on rekisteröity johonkin muuhun laitteeseen, poista tämä yhteys käytöstä ennen rekisteröinnin aloittamista.
Haun aloittaminen
Haku alkaa, kun avaat Bluetooth-sivun ja otat Bluetooth-toiminnon käyttöön.
Luuri hakee kantama-alueella olevia Bluetooth-laitteita. Kaikki löydetyt laitteet lisätään Löydetyt laitteet luetteloon.
Laitteen tunnistaminen – lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon
Napauta Löydetyt laitteet -luettelon vieressä ’ (katso kuva yllä).
Valitse laite Löydetyt laitteet -luettelosta ¤Napauta [ ÿ Tunn. laite]
teröitävän laitteen PIN ¤Vahvista painamalla è.
¤
¤
da en fi no sv
¤Näppäile tarvittaessa rekis-
25
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Bluetooth.fm / 18.10.2012
Bluetooth-laitteet
Datalaitteen PIN: Näppäile mahdollinen PIN-koodi luuriin ja datalaitteeseen (0–16 merkkiä).
Kuulokkeen PIN: 0000 on yleensä esiasetettu valmiiksi. Tämän takia PIN-koodi on näppäiltävä vain poikkeustapauksissa.
Jos Tunnetut laitteet -luettelossa on jo kuusi tietoa, viimeinen korvataan. Poikkeus: Kuuloke korvaa vain
kuulokkeen.
¤
Haun lopettaminen
Napauta ‘ ja sulje alavalikko Bluetooth tai kytke Bluetooth pois päältä.
Tunnettujen laitteiden luettelon muokkaaminen
¤
Luettelon avaaminen
Napauta Bluetooth-alavalikossa Tunnetut laitteet -kohdan vieressä ’.
Laitenimen vieressä oleva ô-symboli tarkoittaa luettelossa kuuloketta ja *-symboli datalaitetta.
¤
Laitteen rekisteröinnin poistaminen
Avaa Tunnetut laitteet -luettelo ¤Napauta [ ü Poista] ¤Valitse yksi tai useampi laite napauttamalla
kunkin laitteen vieressä ´ ¤Napauta [ü Poista] ¤Napauta Kyllä.
¤ Avaa Tunnetut laitteet -luettelo ¤Valitse laite ¤Poista nykyinen nimi painamalla ç
Laitteen nimen muuttaminen
¤Näppäile nimi (enintään 16 merkkiä) ¤Vahvista painamalla è.
Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/hyväksyminen
Kun Bluetooth-laite, joka ei ole tunnettujen laitteiden luettelossa, yrittää muodostaa yhteyden, sinua pyydetään näppäilemään laitteen PIN-koodi (bonding).
Hylkääminen: Napauta ‘ tai paina a.
Tai:
Hyväksyminen: Näppäile laitteen PIN ¤ Vahvista painamalla è.
Napauta Kyllä: Lisää Tunnetut laitteet -luetteloon. Tai:
Napauta Ei: Laite otetaan väliaikaisesti käyttöön.
¤
¤
¤
¤
Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen
¤ Napauta Bluetooth-alavalikossa Oma laite. Jos Bluetooth ei ole käytössä, se otetaan käyttöön ¤Poista
nykyinen nimi tarvittaessa painamalla ç ¤Näppäile uusi nimi ¤Vahvista painamalla è.
Puhelun siirtäminen luurista Bluetooth-kuulokkeeseen
Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu.
Paina kuulokkeen puhelunäppäintä.
Yhteyden muodostuminen luuriin saattaa kestää jopa viisi sekuntia.
Säädä Luurin äänenvoimakkuus/Mikrofonin herkkyys painamalla [ R Äänenvoim.].
Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöohjeessa.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
Ohje
Jos tukiasemaan on liitetty yhtä aikaa sekä langalliset että Bluetooth-kuulokkeet, langallista kuuloketta
ei voida käyttää.
Puheluun vastaaminen Bluetooth-kuulokkeella
Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu.
Paina kuulokkeen puhelunäppäintä vasta, kun puhelusta ilmoitetaan kuulokkeessa.
Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöohjeessa.
26
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Puhelinluettelo (osoitekirja)
Puhelinluettelo (osoitekirja)
Voit tallentaa puhelinluettelotietoon jopa kahdeksan numeroa, etu- ja sukunimen, syntymäpäivän/merkkipäivän sekä muistutuksen, VIP-soittoäänen sekä soittajan kuvan. Voit synkronoida puhelinluettelon tietokoneen Outlook-yhteystietojen kanssa ja ladata luuriin soittoääniä ja kuvia ( s. 36).
Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo (johon mahtuu jopa 500 tietoa). Voit lähettää luettelot ja tiedot toisiin luureihin ( s. 28). Tietokoneen ja maksuttoman Gigaset QuickSync ohjelman ( s. 36) avulla voit synkronoida puhelinluettelotiedot Google- ja Outlook-yhteystietojen kanssa
( s. 36).
£
£
£
£
Ohje
Voit määrittää puhelinnumeroille pikavalintoja valmiustilanäytön muokattavalle sivulle (
£ s. 9).
Tietojen pituus
8 puhelinnumeroa:
Etu- ja sukunimi:
kussakin enintään 32 numeroa
kumpikin enintään 16 merkkiä
Puhelinluettelotietojen hallinta
Puhelinluettelon avaaminen
¤ Napauta valikkonäppäintä v ¤[ œ Luettelo] tai
¤ valintasivulla tai puhelun aikana [ œ Puh.luettelo].
Uuden tiedon lisääminen
¤ Avaa puhelinluettelo ¤Napauta [d Uusi tieto].
¤ Näppäile tiedon eri osat yksittäisten kenttien kautta (nimi,
Uusi tieto
l+ nimi
Lisää
M
Lisää numero
M
¤ Soittajan kuvan lisääminen: Napauta . Valitse kuva napaut-
Lisää soittoääni
M
¤ Tiedon ensisijaisen numeron määrittäminen: Ensisijaiseen
Lisää syntymäpäivä
numero, VIP-soittoääni, syntymäpäivä). Napauta kunkin tiedon vieressä ’ ¤Kun olet näppäillyt tiedot tarvittaviin osiin,
vahvista kukin tiedon osa painamalla è tai [ ‰ Valitse].
Kun luot tiedon, sille on määritettävä vähintään yksi puhelinnumero.
tamalla ë / ê ja napauta [ ‰ Valitse].
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
L
numeroon soitetaan automaattisesti, kun napautat tietoa
puhelinluettelossa tai painat yksityiskohtaisessa näkymässä
c. Numeron kohdalla on Ø -merkki (vihreä).
Asetuksen muuttaminen: Paina haluamasi numeron
vieressä ± .
M
è
Tallenna
¤ Napauta [ è Tallenna].
Puhelinluettelotiedon tallentaminen
Tiedon katsominen (yksityiskohtainen näkymä)
¤ Avaa puhelinluettelo ¤Napauta haluamasi tiedon vieressä ’.
Puhelinluettelotiedon yksityiskohtainen näkymä näkyy näytöllä.
Tiedon muuttaminen
¤ Napauta yksityiskohtaisessa näkymässä [ N Muuta].
-
Etu- tai sukunimen tai numeron muuttaminen/poistaminen: ¤Napauta ’ ¤Napauta tarvittaessa
vastaavaa kenttää ¤Näppäile nimi/numero tai muuta sitä ¤Vahvista painamalla è.
da en fi no sv
27
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Puhelinluettelo (osoitekirja)
-
Numeron lisääminen: Napauta Lisää numero -kohdan vieressä ’ ¤Näppäile numero ja vahvista
painamalla è.
VIP-soittoäänen tai syntymäpäivän poistaminen: ¤Napauta Lisää soittoääni / Lisää syntymäpäivä kohdan vieressä ’ ¤Napauta [ ÷ Ei soittoääntä] / [ þ Ei synt.pvää].
Soittajalle määritetyn kuvan poistaminen: ¤Napauta soittajan kuvaa
¤Napauta [ ^ Ei kuvaa].
Ensisijaisen numeron muuttaminen: ¤Voit ottaa toisen ensisijaisen numeron käyttöön napauttamalla numeron vieressä ± .
¤Napauta [ è Tallenna].
Tiedon poistaminen
¤ Yksityiskohtaisessa näkymässä: Napauta [ ü Poista] ¤Vahvista painamalla Kyllä.
Kaikkien puhelinluettelotietojen poistaminen:
Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ Ê Järjestelmä] ¤(Selaa tarvittaessa) ¤Napauta Luettelon tyhjennys -kohdan vieressä ’ ¤Napauta Puhelinluettelo-kohdan vieressä ü ¤Vahvista painamalla Kyllä.
¤
Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen
¤ Avaa puhelinluettelo ¤Napauta [ X Muisti].
Puhelinluettelotietojen järjestys
Voit määrittää, järjestetäänkö tiedot etu- vai sukunimen mukaan.
Avaa puhelinluettelo ¤Napauta [ Y Sukunimi] tai [ Y Etunimi].
s. 27) kopiJos tiedolle ei ole määritetty nimeä, ensisijainen numero (vihreällä pisteellä merkitty numero,
oidaan sukunimi-kenttään. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.
Järjestys on seuraava:
Välilyönti | Numerot (0–9) | Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | Muut merkit.
¤
£
Puhelinluettelotiedon valitseminen, puhelinluettelon selaaminen
Jos puhelinluettelossa on enemmän kuin seitsemän tietoa, oikealla puolella näkyy aakkosellinen hakemisto. Voit toimia seuraavasti:
u Selaa etsimäsi nimen kohdalle.
u Napauta hakemistossa alkukirjainta. Näyttö siirtyy ensimmäisen tällä kirjaimella alkavan nimen kohdalle. Jatka selaamista tarvittaessa haluamasi tiedon kohdalle. Selattaessa hakemiston päällä näkyy
ajoittain selauspalkki.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin
Edellytykset:
u Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
u Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.
Voit kopioida koko puhelinluettelon, yksittäisen tiedon tai useita yksittäisiä tietoja.
28
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Puhelinluettelo (osoitekirja)
Ohjeita
u Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
u Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Syntymäpäivästä kopioidaan vain päivämäärä.
u Tiedon kopioinnin yhteydessä kahden vCard-toimintoa tukevan luurin välillä:
Jos vastaanottavan osapuolen puhelimessa ei ole vastaavannimistä tietoa, luodaan uusi tieto.
Jos kyseiselle nimelle on jo olemassa tieto, uusi numero lisätään tietoon. Jos numeroita on yhteensä
yli kahdeksan, samalle nimelle luodaan toinen tieto.
u Jos vastaanottava luuri ei tue vCard-toimintoa: Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma
tieto.
u Luurisi vastaanottaa tietoja luurista, joka ei tue vCard-toimintoa: Tiedot, joille on jo tallennettu
numeroita, hylätään. Muussa tapauksessa luodaan uusi tieto.
¤ Avaa tiedon yksityiskohtainen näkymä (£ s. 27) ¤Napauta [ = Kopioi] ¤Vastaa kyselyyn valitsemalla
Yksittäisten tietojen kopioiminen
Sisäinen luuri ¤Valitse vastaanottava luuri.
Onnistuneen kopioinnin jälkeen:
Napauta Kyllä, jos haluat lähettää muita tietoja. Muussa tapauksessa napauta Ei.
¤
¤ Avaa puhelinluettelo (£ s. 27). Napauta [ : Kopioi lista] ¤Vastaa kyselyyn valitsemalla
Koko puhelinluettelon kopioiminen
Sisäinen luuri ¤Valitse vastaanottava luuri.
¤
Kopioimisen keskeyttäminen
Paina a.
Puhelinluettelon kopioiminen vCard-käyntikorteiksi Bluetoothin avulla
¤ Avaa puhelinluettelo (£ s. 27).
¤ Koko puhelinluettelon kopioiminen: Napauta [ : Kopioi lista].
Tai:
¤ Tiedon kopioiminen: Napauta tiedon vieressä ’ ja sitten [ = Kopioi].
¤ Napauta näytöllä näkyvässä ponnahdusikkunassa Bluetooth-laite. Bluetooth otetaan tarvittaessa käyttöön.
¤ Vastaanottavan laitteen valitseminen:
¤ Valitse vastaanottava laite tunnettujen laitteiden luettelosta (£ s. 26). Kopioiminen alkaa. Tai:
¤ Napauta [ þ Haku] ja valitse vastaanottava laite Löydetyt laitteet -luettelosta
¤Näppäile vastaanottavan laitteen PIN ja napauta è.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Käyntikortin (vCard) vastaanottaminen Bluetoothilla
Edellytys: Luuri on valmiustilassa. Bluetooth on käytössä.
Jos lähettäjä on Tunnetut laitteet -luettelossa ( s. 26), vastaanotto tapahtuu automaattisesti.
Jos lähettäjä ei ole Tunnetut laitteet -luettelossa, näppäile lähettävän laitteen PIN-koodi ja napauta è.
Valitse käyntikortin siirtämisen jälkeen, lisätäänkö laite Tunnetut laitteet
-luetteloon (Kyllä) vai ei (Ei).
¤
¤
da en fi no sv
£
29
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Puhelinluettelo (osoitekirja)
Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa olevia numeroita sekä numeroita, joihin olet juuri soittanut tai jotka olet näppäillyt soittamista varten.
Napauta valintasivulla tai luettelotiedon yksityiskohtaisessa näkymässä [ ¬ Kopioi] (toimintoriviä
on tarvittaessa selattava).
u Uuden tiedon lisääminen: ¤Napauta [d Uusi tieto]. Numero kopioidaan tiedon ensimmäiseksi
numeroksi Koti-numerotyyppinä ¤Täydennä tietoa tarvittaessa ¤Napauta [ è Tallenna].
Tai:
u Numeron lisääminen olemassa olevaan tietoon:
Valitse tieto ¤Napauta Lisää -painiketta.
Numeron numerotyypiksi määritetään Koti ¤Täydennä tai muuta tietoa tarvittaessa ¤Napauta
[ è Tallenna].
Tai:
Valitse tieto ¤Valitse korvattava numero ¤Napauta Kyllä ¤Täydennä tai muuta tietoa tarvittaessa
¤Napauta [ è Tallenna].
¤
¤
¤
Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluettelosta
Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa, ja kopioida sieltä numeron esim. numeroon soittamista varten (myös esivalintanumeroiden syöttämisen jälkeen).
Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan painamalla [ œ Puh.luettelo] tai œ.
Kopioi tiedon ensisijainen numero napauttamalla puhelinluettelotietoa.
Tai:
Napauta tiedon vieressä ’ ja sitten kopioitavaa numeroa.
¤
¤
¤
Pikavalinnan/pikavalintaluettelon määrittäminen
Edellytys: Puhelinluetteloon on määritetty vähintään yksi tieto.
Voit määrittää puhelinluettelossa olevan numeron pikavalinnaksi kahdella tavalla:
u Voit määrittää kullekin numerolle symbolin muokattavalla (omalla) sivulla.
u Voit kopioida numeron pikavalintaluetteloon.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤
¤
Pikavalintasymbolin määrittäminen muokattavalla sivulla
Siirry muokattavalle sivulle ja aloita määrittäminen (s. 9).
Vedä pikavalinnan 3-symboli valintariviltä sivulle ¤Valitse puhelinluettelotieto ¤Jos tietoon on tallennettu useita numeroita, näytölle avautuu yksityiskohtainen näkymä: Valitse puhelinnumero.
Toista toimenpide muille numeroille.
Pikavalinnalle määritetään yksi oikealla olevista symboleista. NumeSoittajan kuva aseroa ei lisätä pikavalintaluetteloon.
Muutoin:
tettu:
Numeron valitseminen: ¤Napauta muokattavalla sivulla pikavalintaAnne
symbolia.
Sand
Pikavalinnan muuttaminen:
Muuta puhelinluettelossa olevaa numeroa. Muokattavalla sivulla
0711
olevaa pikavalintaa muutetaan vastaavasti.
Matkapuhelin
123456789
Tai:
Poista muokattavalla sivulla oleva pikavalinta ja määritä uusi pikavalintasymboli ja uusi numero.
Pikavalinnan poistaminen
Vedä poistettava pikavalintasymboli muokkaustilassa valintariville. Puhelinluettelotieto ei muutu.
Tai:
Poista numero puhelinluettelosta. Pikavalintasymboli poistetaan automaattisesti muokattavalta sivulta.
¤
¤
¤
¤
30
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / direct_charges.fm / 18.10.2012
Puhelutietojen luettelo (tukiasemakohtainen)
Puhelinnumeron kopioiminen pikavalintaluetteloon
Voit määrittää pikavalintaluetteloon seitsemän usein tarvitsemaasi numeroa puhelinluettelostasi.
Siirry valintasivulle ¤Napauta [ ¥ Pikavalinta] ¤Napauta [d Uusi tieto] ¤Valitse
puhelinluettelotieto ¤Jos tietoon on tallennettu useita numeroita, näytölle avautuu yksityiskohtainen
näkymä: Valitse puhelinnumero.
Numeron valitseminen:
Siirry valintasivulle ¤Napauta [ ¥ Pikavalinta] ¤Valitse tieto.
- Jos valintasivun numerokenttä on tyhjä, numeroon soitetaan heti.
- Jos numerokentässä on jo merkkejä, näiden merkkien jäljessä oleva numero lisätään numerokenttään.
¤Muuta numeroa numerokentässä tarvittaessa ¤Paina c.
Tietojen poistaminen:
Napauta [ ü Poista] ¤Napauta peräjälkeen kaikkia poistettavia tietoja ja sitten [ ü Poista].
¤
¤
¤
Ohje
Jos muutat numeroa puhelinluettelossa tai poistat sen siitä, myös pikavalintaluettelossa oleva numero
muutetaan tai poistetaan automaattisesti.
Puhelutietojen luettelo (tukiasemakohtainen)
Puhelin tallentaa erilaisia puhelutyyppejä:
L
u ™ Ohitetut: Vastaamattomien puheluiden luettelo
ý
u — Kaikki: Kaikkien puhelutietojen (vastaamattomat, soitetut, vastatut) luettelo (Puhelutiedot)
u › Hyväksytyt: Vastattujen puheluiden luettelo (
u š Lähtevät: Soitettujen puheluiden luettelo (valitut
numerot)
¤ Kun avaat puhelutietojen luettelon viestisivun tai viestien
ponnahdusilmoituksen (£ s. 10) kautta, näytölle avautuu
¤
Vastaamattomat puhelut
-luettelo.
Kaikkien puhelutietojen luettelo näkyy näytöllä, kun puhelutiedot avataan seuraavilla tavoilla:
-
-
Valikkonäppäimellä v ¤[ — Puhelutiedot],
Valintasivun [— Puhelut] -vaihtoehdolla
Puhelutiedot
Josephine Foster
M
089 666777888
M
Martin Grotte
M
™ [2] 14:20, Matkapuhelin
› Eilen, 14:20
™ 13.06, 16:10, Työ
˜
- Muokattavan sivun [— Puhelutiedot] -toiminnolla
Siirtyminen eri puhelutyyppien luettelosta toiseen:
Napauta sivun alareunassa olevaa haluamasi puhelutyypin symbolia.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
M
Josephine Foster
š 16:00, Koti
Kaikki
™
Ohitetut
›
Hyväksytyt
š
Lähtevät
¤
da en fi no sv
31
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Kalenteri
Kalenteri
Voit asettaa jopa 100 tapahtuman muistutukset.
Puhelinluetteloon tallennetut syntymäpäivät kopioidaan
kalenteriin. Nykyinen päivä näkyy kalenterissa harmaalla korostettuna. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, on merkitty palkilla. Päivää valittaessa päivä näkyy värillisenä.
Tapahtuman tallentaminen kalenteriin
Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
Valikkonäppäin v ¤[ } Kalenteri] ¤Aseta kuukausi
napauttamalla ë / ê ¤Napauta haluamaasi päivää ja
napauta sitten [ â Uusi].
Voit asettaa seuraavat tiedot:
- Teksti: Tapahtuman nimi (esim. hammaslääkäri, elokuviin Annan kanssa).
- Aika: Tapahtuman ajankohta (tunnit ja minuutit).
- Muistutus: Lisäksi voit asettaa tapahtumalle muistutussoiton kuulumaan ennen tapahtuman ajankohtaa.
Aseta aika liukusäätimellä 15 min ja
1 vko välillä.
- Merkkiääni: Kytke merkkiääni päälle ja pois päältä
napauttamalla q / ”.
Napauta [ è Tallenna].
¤
¤
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
6 July 2010
Teksti
M
Tapahtuma
Aika
22
23
58
59
00
: 00
01
02
01
01
Muistutus
0
min
15
min
30
min
1
tunti
Merkkiääni: Päällä
1
pvä
3
pvää
è
1
vko
w
Tallenna
Muistutussoiton soittoäänen ja
äänenvoimakkuuden asettaminen
L
Muistutuksen merkkiääni
¤ Valikkonäppäin v ¤Asetukset-valikkosivu ¤[ ì Ääni-
Äänenvoimakkuus
¤
Voimistuva
¤
asetukset] ¤Napauta Muistutuksen merkkiääni -kohdan
vieressä ’.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla Ô / Ó tai voimistuva äänenvoimakkuus Voimistuva-kohdan vieressä olevalla kytkimellä.
Napauta Merkkiääni-kohdan vieressä ’ ¤Valitse soittoääni ¤Tallenna ja palaa painamalla ‘.
Ó R Ô
Merkkiääni
Gigaset
off
M
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Tapahtumien ja syntymäpäivien muistutus
Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitetaan näytöllä valmiustilassa ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan.
Muistutussoiton kytkeminen pois päältä:
Kuittaa ja sulje muistutus napauttamalla Pois.
Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitetaan luurissa puhelun aikana kerran merkkiäänellä.
Kun soittoääni on kytketty pois päältä, muistutussoitto ei kuulu.
¤
Kuittaamattomien tapahtumien/syntymäpäivien näyttö
Seuraavat tapahtumat ja syntymäpäivät tallennetaan Muistutukset/tapahtumat-luetteloon:
u Et ole kuitannut kyseisen tapahtuman/syntymäpäivän muistutusta.
u Tapahtumasta/syntymäpäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
u Luuri oli tapahtuman/syntymäpäivän hetkellä pois päältä.
Näytöllä näytetään viimeiset 20 tietoa.
32
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Herätys
£
Muistutukset/tapahtumat-luettelo näkyy viestisivulla ( s. 10) viereisessä kuvassa näkyvänä
symbolina:
Luettelon avaaminen: Siirry Viestit-sivulle ja
napauta â.
¤
¤
Tietojen poistaminen
Avaa luettelo ¤Napauta [ ü Poista] ¤Napauta
peräjälkeen kaikkia poistettavia tietoja ja
sitten [ ü Poista].
á
Uusien tietojen määrä
2
Vanhojen tietojen määrä
10
¤ Valikkonäppäin v ¤Valikkosivu Asetukset ¤[ Ê Järjestelmä] ¤Luettelon tyhjennys (selaa tarvittaLuettelon kaikkien tapahtumien poistaminen:
essa) ¤Napauta Kaikki muistutukset -kohdan vieressä ü ¤Vahvista painamalla Kyllä.
Kaikki vanhentuneet tapahtumat ja Muistutukset/tapahtumat-luettelon tiedot poistetaan.
Herätys
Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
Voit asettaa herätyksen ja kytkeä sen päälle ja pois päältä tilasivun ( s. 12) kautta tai seuraavasti:
Valikkonäppäin v ¤[ Ü Herätyskello] ¤Kytke herätys
päälle tai pois päältä näytön yläreunassa olevalla kytkimellä.
Muuta herätyksen asetuksia napauttamalla [ N Muuta].
Aseta herätysajan tunnit ja minuutit .
Napauta seuraavalla rivillä viikonpäiviä, jolloin haluat herätyksen olevan käytössä (oranssi = valittu).
Napauta Soittoääni-kohdan vieressä ’ ¤Valitse herätyssoitolle soittoääni ¤Palaa painamalla ‘.
Napauta [ è Tallenna].
Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soittoäänenä
enintään 180 sekunnin ajan. Puhelun aikana herätys kuuluu
vain lyhyenä merkkiäänenä.
¤
£
¤
¤
¤
¤
¤
L
Herätys
Pois
Aika
22
23
58
59
00 : 00
01
02
Ma
Ti
01
01
Ke
To
Soittoääni
04 Zivago
è
Pe
La
Su
M
Tallenna
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Ohje
Herätysäänen voimakkuus kasvaa asteittain joka soitolla (asetettu valmiiksi).
Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)
Edellytys: Luuri soittaa herätyssoiton.
Kytkeminen pois päältä: Napauta Pois.
Tai:
Torkkutoiminto: Napauta Torkku. Herätyssoitto toistuu viiden minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.
¤
¤
da en fi no sv
33
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Itkuhälytin
Itkuhälytin
Kun itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy.
Itkuhälytyssoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua (= yhteyden muodostamiseen ja soittoon kulunut aika). Sisänumeroon ohjattu itkuhälytyssoitto katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiasemakohtainen). Itkuhälytyssoiton aikana ovat itkuhälytyssoiton kohteena olevan luurin puhelu- ja valikkonäppäin lukittu ja kaiutin kytketty pois päältä.
Luuri ilmoittaa saapuvista puheluista vain näytöllä, näytön taustavalo vähenee puoleen. Värinähälytys, soittoäänet, merkkiäänet ja luurin haku -soitto on kytketty pois päältä.
Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto on edelleen päällä.
Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.
Tärkeää
u Tarkista itkuhälytintoiminnossa käytettävän luurin toiminta ja asetukset (äänenherkkyystaso,
yhteyden muodostaminen ulkonumeroon).
Huomaa, että itkuhälytintoiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekunnin kuluttua
päällekytkemisen jälkeen.
u Aseta luuri laturiin siten, että etuosan mikrofoni osoittaa vauvaa kohti ja luurin ja vauvan välinen
etäisyys on enintään 1–2 metriä.
u Puhelinvastaaja ei saa olla kytkettynä päälle itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.
¤ Valikkonäppäin v ¤[ Ç Itkuhälytin] ¤Napauta
L
¤
¤
Herkkyys
Asetusten muuttaminen
[ N Muuta] ¤ Valitse äänenherkkyystaso (Korkea tai
Matala) ja itkuhälytyssoiton kohde (Sisänumero tai Ulkonumero).
Napauta Numero-kohdan vieressä ’ ¤Näppäile itkuhälytyssoiton kohdenumero tai valitse sisänumero.
Vahvista painamalla è ¤Napauta [ è Tallenna].
Itkuhälytintoiminnon kytkeminen päälle ja pois
päältä
¤ Kytkeminen päälle: Valikkonäppäin v
¤[ Ç Itkuhälytin] ¤Napauta kytkintä oikealle.
¤ Kytkeminen pois päältä: Napauta kytkintä vasemmalle
Itkuhälytin
Pois
k
k
Matala
Korkea
Hälytyksen kohde
Sisänumero
Ulkonumero
luurissa, jossa itkuhälytintoiminto kytkettiin päälle.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Itkuhälytyssoiton keskeyttäminen
¤ Paina itkuhälytyssoiton aikana a.
Itkuhälytyssoittoon vastaaminen
¤ Paina itkuhälytyssoiton kohdepuhelimessa/-luurissa
puhelunäppäintä c tai nosta luuri.
Numero
(Ei määritetty)
è
M
Tallenna
Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä
Edellytykset: Itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero. Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu
puhelin tukee äänivalintaa.
Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä 9 ;.
Puhelu lopetetaan. Itkuhälytystoiminto ei ole käytössä ja luuri on valmiustilassa.
¤
34
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / applications.fm / 18.10.2012
Näytönsäästäjä, äänet ja soittajien kuvat
Näytönsäästäjä, äänet ja soittajien kuvat
Luuriin on tallennettu yksi- ja moniäänisiä ääniä/soittoääniä ja kuvia
(joita voidaan valita näytönsäästäjäksi tai soittajien kuviksi). Lisäksi voit
Gigaset QuickSync,
ladata omia kuvia ja ääniä luuriin tietokoneelta (
s. 36).
Sovellukset-valikkosivulla on Näytön-säästäjät-, Soittajien kuvat- ja
Äänet-hakemistot, joiden kautta voit hallita puhelimeesi tallennettuja
kuvia ja ääniä.
£
Sovellukset
Å Å
<
Õ
Näytönsäästäjät
[
Soittajien
kuvat
>
×
Äänet
Kuvien katseleminen ja poistaminen
¤ Valikkonäppäin v ¤[ Õ Näytön-säästäjät] / [ [ Soittajien kuvat]
¤Katsele kuvia pyyhkäisemällä näyttöä oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle.
¤ Kuvan poistaminen: Selaa kuvan kohdalle ¤Napauta [ ü Poista] ¤Vahvista painamalla Kyllä.
Äänien kuunteleminen
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¤ Valikkonäppäin v ¤ Napauta [ î Äänet] ¤Valitse ääni.
da en fi no sv
35
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / QuickSync-PABX.fm / 18.10.2012
Synkronointi tietokoneen kanssa (Gigaset QuickSync)
Synkronointi tietokoneen kanssa (Gigaset QuickSync)
Voit tehdä seuraavat asiat:
u Synkronoida luurin puhelinluettelon Google-yhteystietojen kanssa verkossa pilvipalvelun kautta.
u Synkronoida luurin puhelinluettelon tietokoneen osoitekirjan Outlook-yhteystietojen kanssa.
u Ladata soittajien kuvia tietokoneelta luuriin.
u Ladata kuvia tietokoneelta luuriin näytönsäästäjäksi.
u Ladata (soitto)ääniä tietokoneelta luuriin.
u Voit soittaa puheluita ja vastata saapuviin puheluihin. Luurin näyttö toimii tällöin kuten puheluita soitettaessa tai niihin vastattaessa luurilla.
u Päivittää Gigaset SL910 -luurin ohjelmiston (vain USB:n kautta).
Luuriin voidaan tallentaa seuraavia kuva- ja äänitiedostomuotoja:
Ääni
Muoto
– Soittoäänet
– Tuodut äänet
Sisäpuhelut
WMA, MP3, WAV
Kuva
Muoto
– Soittajan kuva
– Näytönsäästäjä
BMP, JPG, GIF
320 x 225 pikseliä
320 x 480 pikseliä
Jotta luuri toimii tietokoneen kautta, on tietokoneelle asennettava Gigaset QuickSync (versio 7 tai
uudempi), joka voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta www.gigaset.com/gigasetSL910, josta saa myös lisätietoja.
Tämän ohjelman avulla voit muodostaa yhteyden Bluetoothin ( s. 25) tai USB:n ( s. 1) kautta tietokoneen ja luurin välillä.
£
£
Ohjeita
u Ohjelmisto voidaan päivittää ainoastaan USB-yhteyden kautta.
u Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa, jos USB-kaapeli on kytkettynä. Bluetooth-yhteys katkeaa,
jos USB-kaapeli kytketään Bluetooth-yhteyden aikana.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Yksityiskohtainen kuvaus on Gigaset QuickSync -ohjelman ohjetiedostossa.
36
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / symbols.fm / 18.10.2012
Näyttösymbolit
Näyttösymbolit
Toimintorivin symbolit
Toimintorivillä käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.
Symboli
†
† (oranssi)
Ž
–
– (oranssi)
Kaiutintoiminto päälle
(Kaiutintoiminto on päällä)
Kaiutintoiminto uudelleen pois
päältä
Kaiutinprofiilit
Luurin mikrofoni pois päältä
”
Luurin mikrofoni takaisin päälle
—
Äänenvoimakkuuden säätäminen
R
œ
¬
ø
‡
d
P
T
¥
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Toiminto
:
=
N
Q
X
þ
õ
ü
è
f
?
da en fi no sv
Soittoääni pois päältä
Puhelutietojen luetteloiden avaaminen
Puhelinluettelon avaaminen
Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
Luurin rekisteröinnin poistaminen
Sisänumeroluettelon avaus / sisänumeroon soittaminen
Symboli
Y
÷
\
þ
ÿ
ž
‰ (vihreä)
À (punainen)
Toiminto
Järjestyksen muuttaminen (suku- tai
etunimen mukaan)
Puhelinluettelotieto:
Soittajalle määritetyn soittoäänen
poistaminen
Puhelinluettelotieto:
Soittajalle määritetyn kuvan poistaminen
Syntymäpäivän poistaminen
Löydetyn Bluetooth-laitteen lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon
Takaisinsoitto
Koputtavaan puheluun vastaaminen
Koputtavan puhelun hylkääminen
Ohje
Valikkosymbolit näkyvät valikkorakenteessa,
s. 39.
Uuden puhelinluettelotiedon lisääminen
Välipuhelun soittaminen
3 osallistujan neuvottelupuhelun
soittaminen/lopettaminen
Pikavalinta
Luettelon kopiointi
Tiedon kopiointi
Tiedon muuttaminen
Näppäimistön avaaminen
Hakemiston vapaan muistin määrä
Haku
Asetusten ohittaminen
Poistaminen
Tallennus/valinta
Uuden tapahtuman lisääminen
Kalenteri: Valitun päiväyksen
asettaminen Tänään-tilaan
37
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / symbols.fm / 18.10.2012
Näyttösymbolit
Tilarivin symbolit
Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen tilarivillä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:
Symboli
Ð
i
Ñ
Ò
¹
¹
ò
ò ô
ó
¼ 06:00
Selitys
Symboli
Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois
päältä)
76–100 %
51–75 %
26–50 %
1–25 %
}
valkoinen, kun
Max. kantama on
päällä;
vihreä, kun
Max. kantama on pois
päältä
punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
Ei säteilyä on kytketty päälle:
valkoinen, kun Max. kantama on päällä;
vihreä, kun Max. kantama on pois päältä
Bluetooth käytössä
Bluetooth-kuuloke/-datalaite liitetty
Soittoääni pois päältä
Ø w Ú
=
e
V
U
Akun varaus:
valkoinen: yli 66 % ladattu
valkoinen: 34–66 % ladattu
valkoinen: 11–33 % ladattu
punainen: alle 11 % ladattu
vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä
(puheaikaa jäljellä alle 10 minuuttia)
Akkua ladataan
(tämänhetkinen akun varaus):
0–10 %
11–33 %
34–66 %
67–100 %
Herätyskello ja herätysaika asetettu
Symbolien selitykset
š
U
V
e
=
=
Selitys
Yhteyden muodostamisen aikana
(soitettava puhelu)
Sisä-/ulkopuhelu
#
Yhteys
muodostettu
b
Ø Ù Ú
Herätys
Ø á Ú
Yhteyden muodostaminen ei
mahdollista / yhteyttä ei ole
Muistutussoitto tapahtuman/
syntymäpäivän ajankohtana
Muita näyttösymboleita
+
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
‰
38
Ohje
Toiminto suoritettu
(vihreä)
,
(Varmistus)
kysely
Varoitus
Odota
À
Toiminto epäonnistui
(punainen)
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / menutree.fm / 18.10.2012
Asetusvaihtoehdot (tukiasemakohtainen)
Asetusvaihtoehdot (tukiasemakohtainen)
Asetukset-valikkosivun avaaminen:
Paina luurin valmiustilassa lyhyesti valikkonäppäintä v.
Vaihda Asetukset-valikkosivua pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
¤
¤
Ohje
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa
maissa.
Päävalikko
Asetukset
â
Päiväys ja
aika
Alavalikko
nykyinen asetus
Muita
asetusvaihtoehtoja
Aika
Aika
Sivu
Ajan muoto
24 h
12 h
Päivämäärä
Päiväys
Päiväyksen muoto
ì
Ääniasetukset
Luurin äänet
Äänenvoimakkuus
Sisä
Voimistuva
Ulko
Sisäpuhelut
s. 21
Ulkopuhelut
Aikaohjaus (soit.ääni pois)
Mykistä tuntem.
Värinä
Muistutuksen merkkiääni
Äänenvoimakkuus
Voimistuva
Merkkiääni
Merkkiäänet
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Vahvistusäänet
Akun varoitus
Odotusmelodia
da en fi no sv
39
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / menutree.fm / 18.10.2012
Asetusvaihtoehdot (tukiasemakohtainen)
Päävalikko
Asetukset
g
Näyttö ja
näppäimistöt
Alavalikko
nykyinen asetus
Muita
asetusvaihtoehtoja
Sivu
Näytönsäästäjä
s. 20
Käyttöönotto
Valinta
Kuvaesitys
Analog.kello
Digit. kello 1
Digit. kello 2
(Näytönsäästäjät-kuvien luettelo)
Taustavalo
s. 20
Latauksessa
Ei latauksessa
Aikakatkaisu
Nrotiedot puhelutiedoissa
15 sekuntia / 30 sekuntia / 1 minuutti
/ 2 minuuttia
Vain numerotyyppi
Tyyppi ja numero
Ilmoitus uusista viesteistä
LED ja näyttö
Näppäimistö
s. 20
Näppäinäänet
Värinä
Näppäim. ja R/P
Näpp. kirjaimin
°
Kieli ja
sijainti
Kieli
Käytössä olevien kielien luettelo
Maa
Maaluettelo
Maa (suuntanumero)
s. 20
ainoastaan, kun Maa = Muu maa
Kaupunki (suuntanumero)
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
É
Luurit ja
tukiasema
Tämä luuri
s. 6
Rekisteröi
Poista
Nimeä uud.
Rekisteröidyt luurit
(Rekisteröityjen luurien luettelo)
Liitetty tukiasema
(vain kun enemmän kuin yksi luuri on rekisteröity)
Tukiasema 1
s. 24
s. 24
:
Tukiasema 4
Paras tukiasema
40
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / menutree.fm / 18.10.2012
Asetusvaihtoehdot (tukiasemakohtainen)
Päävalikko
Asetukset
Alavalikko
nykyinen asetus
Ê Järjestelmäpal-
tukiasemakohtainen
Valitse palvelut
tukiasemakohtainen
Puhelut
palvelut
tukiasemakohtainen
Viestikeskukset palvelut
tukiasemakohtainen
Bluetooth
Oma laite
ä
«
μ
³
Muita
asetusvaihtoehtoja
Sivu
velut
s. 25
Tunnetut laitteet
Aktivointi
Löydetyt laitteet
(ainoastaan, kun Aktivointi = on)
¶
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¶
Vastaajapalvelut
tukiasemakohtainen
Verkkopostilaatikko
Päällä / Pois
da en fi no sv
Laitteen nimi
operaattorikohtainen
s. 29
Yhteysnumero
41
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta
www.gigaset.com/service
Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen:
www.gigaset.com/register
Henkilökohtaisen asiakastilin avulla nopeutat yhteydenottoa asiakaspalveluumme, pääset
verkkofoorumiimme ja paljon muuta.
Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa:
www.gigaset.com/service
Sivustolta löydät
u
Kysymyksiä ja vastauksia
u
Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
u
Yhteensopivuustestit
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?
Ota yhteyttä
... sähköpostitse:
www.gigaset.com/contact
... puhelimitse:
HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734
Paikallispuhelumaksu
Pidä ostotositteesi valmiina.
Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä,
tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän
viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos
laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa
olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai
tuotteen vaihto).
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuuaika
alkaa) ja laitteen malli.
Kysymyksiä ja vastauksia
Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, löydät ratkaisuehdotuksia osoitteesta
www.gigaset.com/service
¤FAQ ¤First steps for troubleshooting
Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.
¥
¥
¥
Bluetooth-kuulokkeen rekisteröinti- tai yhteysongelmat
42
£
Palauta Bluetooth-kuulokkeen asetukset (katso kuulokkeen käyttöopas).
Poista rekisteröintitiedot luurista poistamalla laitteen rekisteröinti (
s. 26).
Suorita rekisteröinti uudelleen (
s. 25).
£
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Näyttö on tyhjä eikä reagoi kosketuksiin.
¥
¥
£ s. 5).
Näppäin-/näyttölukitus on päällä.
¥ Paina valikkonäppäintä v pitkään.
1. Luuria ei ole kytketty päälle.
Paina pitkään a.
2. Akku on tyhjä.
Lataa tai vaihda akku (
3.
Näytöllä vilkkuu ”Ei yhteyttä tukiasemaan. Etsitään tukiasemaa...”.
¥
¥
Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle.
¥ Kytke Eko-tila pois päältä (£ s. 23) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
1. Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella.
Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
2. Tukiasema ei ole päällä.
Tarkista tukiaseman verkkolaite.
3.
Näytöllä vilkkuu ”Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan”.
¥
£
Luuria ei ole vielä rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin.
Rekisteröi luuri uudelleen (
s. 6).
Luuri ei soi.
¥
£
¥
Puhelin ei ilmoita soittoäänellä, jos soittaja on estänyt numeron näytön.
¥ Kytke soittoääni päälle tuntemattomissa puheluissa .
Puhelin ei soi tiettynä aikana.
¥ Aikaohjaus on kytketty päälle ulkopuheluiden yhteydessä (£ s. 22).
1. Soittoääni on kytketty pois päältä.
Kytke soittoääni päälle (
s. 21).
2. Soitonsiirron asetuksena on ”Kaikki puhelut”.
Kytke soitonsiirto pois päältä .
3.
4.
Puhekumppanisi ei kuule sinua.
¥
Luuri on mykistetty.
Kytke mikrofoni takaisin päälle (
£ s. 19).
Soittajan numeroa ei näy.
¥
¥
1. Soittaja ei ole tilannut puhelinnumeron näyttöä (CLI).
Soittajan on tilattava puhelinnumeron näyttötoiminto (CLI) operaattorilta.
2. Operaattori ei tue puhelinnumeron näyttöä (CLIP) tai palvelua ei ole otettu käyttöön.
Tilaa puhelinnumeron näyttötoiminto (CLIP) operaattorilta.
3. Puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä
kaikkia tietoja.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset: Vedä verkkopistoke irti. Liitä pistoke takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes
laite käynnistyy uudelleen.
Tarkista puhelinvaihteen asetukset ja ota puhelinnumeron näyttötoiminto tarvittaessa käyttöön. Lisätietoja saat
puhelinvaihteen käyttöohjeista etsimällä mm. hakusanoilla CLIP, puhelinnumeron näyttö, soittajan numeron
näyttö tai kysymällä laitteen valmistajalta.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
¥
¥
Kuulet näppäilyn aikana virheäänen.
¥
Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.
Toista toiminnot.
Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.
Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.
¥
Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.
Vaihda puhelimeen äänivalinta.
da en fi no sv
43
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Luurin palvelutietojen tarkistus
Palvelutietoja tarvitaan, jos soitat asiakaspalveluumme.
Edellytys: Puhelin ei ole puhetilassa.
Napauta lyhyesti mitä tahansa kohtaa tilarivillä ja sitten Näytä palvelutiedot.
¤
Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ETA-alueella ja Sveitsissä, muissa maissa riippuen kansallisesta
hyväksynnästä.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.
Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja
muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.
Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:
www.gigaset.com/docs
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:
u Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset
Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen.
Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
u Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
u Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt
(esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
u Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on
esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
u Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat
Gigaset Communicationsin omaisuutta.
u Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset
Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun
Suomesta ostetuille tuotteille.
u Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
u Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
u Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus
veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.
Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.
44
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Ympäristö
Vastuuvapauslauseke
Luurin näytön resoluutio on 480 x 320 pikseliä (kuvapistettä). Tämä resoluutio saavutetaan 460 800 ohjauselementin avulla. Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).
Pikseli saattaa ohjautua väärin. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia. Tämä on normaalia eikä ole
peruste takuutoimenpiteille.
Seuraavasta taulukosta näet sallittujen pikselivirheiden määrän, joka ei ole takuuehtojen mukainen virhe.
Kuvaus
Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli
1
Tumma alipikseli
1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä
1
Ohje
Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.
Ympäristö
Ympäristöarvomme
Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta.
Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueille – aina tuote- ja
prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.
Lisätietoja ympäristöystävällisistä tuotteistamme ja toimintatavoistamme saat Internetistä osoitteesta
www.gigaset.com.
Ympäristönvalvontajärjestelmä
Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service
GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Laitteen hävittäminen
Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä
liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.
Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on
Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.
da en fi no sv
45
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Liite
Liite
Puhdistusohjeet
Pyyhi laite kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaineita tai mikrokuituliinaa.
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.
Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.
Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.
Kastuminen
!
Jos laite kastuu:
1 Irrota laite virtalähteestä.
2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
3 Anna nesteen valua laitteesta.
4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
5 Aseta laite tämän jälkeen vähintään 72 tunniksi akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.
Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.
Tekniset tiedot
Akku
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Tekniikka:
Litium-ioni (Li-ion)
Jännite:
3,7 V
Kapasiteetti: 1000 mAh
Tyyppi:
V30145-K1310-X447
Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajantasainen luettelo suositelluista akuista on nähtävissä useimmin kysytyissä
kysymyksissä Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) Internet-sivuilla:
www.gigaset.com/service
46
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / appendix.fm / 18.10.2012
Liite
Luurin käyttö-/latausajat
Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)
Valmiusaika (tuntia) *
200
Valmiusaika Eko-tila+:ssa (tuntia) *
130
Puheaika (tuntia)
14
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)*
106
Käyttöaika Eko-tila+:ssa, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)*
75
Latausaika laturissa (tuntia)
5
*
Näytön taustavalo pois päältä
Ohjeita USB-liitäntään
u Luurin akku latautuu, kun luuri yhdistetään USB-liitännän kautta, jonka käytössä on 500 mA:n virransyöttö.
u USB-liitännöissä, joissa on alhaisempi virransyöttö, saattaa luurin virrankulutus olla latauksen määrää suurempi. Tässä tapauksessa akkujen lataus vähenee.
Yleiset tekniset tiedot
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
DECT
DECT-standardi
Tuettu
GAP-standardi
Tuettu
Kanavien lukumäärä
60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue
1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä
Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus
100 Hz
Lähetyspulssin pituus
370 μs
Kanavarasteri
1728 kHz
Siirtonopeus
1152 kbit/s
Modulaatio
GFSK
Puheen koodaus
32 kbit/s
Lähetysteho
Keskiteho kanavaa kohti 10 mW,
pulssiteho 250 mW
Kantama-alue
Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Ympäristöolosuhteet käytön aikana
+5 °C ... +45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 %–75 %
Bluetooth
Radiotaajuusalue
2402-2480 MHz
Lähetysteho
pulssiteho 1 mW
da en fi no sv
47
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
Open Source Software
Yleistä
Gigaset-laitteesi ohjelmistoon kuuluu kolmansien osapuolten lisensoimia avoimen lähdekoodin ohjelmia. Avoimen
lähdekoodin ohjelmien käyttöoikeuksista, jotka koskevat muuta kuin Gigaset Communications GmbH:n ohjelmakäyttöä,
on määrätty avoimen lähdekoodin ohjelmien lisenssiehdoissa.
Lisenssiä ja tekijänoikeuksia koskevia ohjeita
Gigaset-laitteessasi on avoimen lähdekoodin ohjelma, joka on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin (GPL) tai
GNU Lesser General Public License -lisenssin (LGPL) alaisena. Lisenssitekstit ovat seuraavilla sivuilla alkuperäisessä
englanninkielisessä muodossaan. Lähdekoodi voidaan ladata Internetistä osoitteesta www.gigaset.com/opensource/.
Lähdekoodi voidaan pyytää Gigaset Communications GmbH:sta. Pyyntö voidaan esittää kolmen vuoden sisällä
kaupantekopäivästä. Lähetä pyyntösi seuraavaan osoitteeseen: www.gigaset.com/service.
Lisenssitekstit
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
48
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use
in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to
copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
da en fi no sv
49
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to
ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
50
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not
be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
da en fi no sv
51
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based
on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with
the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library"
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
52
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
da en fi no sv
53
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
54
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Licence.fm / 18.10.2012
Open Source Software
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
That's all there is to it!
da en fi no sv
55
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Hakemisto
Hakemisto
A
Aakkosnumeerinen valintakenttä . . . . . . . . . . . . 8
Aikaohjaus
Ulkopuheluiden soittoääni . . . . . . . . . . . . . . 22
Akku
Asettaminen paikalleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Varaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Akun lataus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akun varaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Akun varoitusääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Alavalikon avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asetukset-päävalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Asetukset-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asetusvaihtoehdot
Puhelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Asiakaspalvelu & Neuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Automaattinen vastaus puheluun . . . . . . . . . . . 21
B
Bluetooth
Haun aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Haun lopettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . 25
Käyntikorttien kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . 29
Laitenimen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . 26
Laitteiden rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Puhelinluettelon kopioiminen
(vCard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Puheluiden soittaminen
kuulokkeella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Puheluun vastaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tunnettujen laitteiden luettelo . . . . . . . . . . . 26
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
C
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CLIP-kuva, ks. Soittajan kuva
CNIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
D
Diakriittisten merkkien näppäileminen . . . . . . . 16
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ei toivottujen puheluiden estäminen . . . . . . . . 22
Ensisijainen numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 30
Erikoismerkkien näppäileminen . . . . . . . . . . . . 16
Etäisyystunnistin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
56
G
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
GNU General Public License (GPL),
englanninkielinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
GNU Lesser General Public License (LGPL),
englanninkielinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Google-yhteystietojen synkronointi . . . . . . . . . 36
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
H
Hakeminen
Bluetooth-laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Haku puhelinluettelosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . 33
Hyväksyntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
I
Isot ja pienet kirjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Itkuhälytin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
K
Kaiutinprofiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kaiutintoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . . . 19
Kalenteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kantama-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kastuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kentän voimakkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kieli ja sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kohdenumero (itkuhälytin) . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kolmen osallistujan
neuvottelupuhelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kolmen osallistujan neuvottelupuhelu
Lopettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sisä-/ulkopuhelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kopioiminen
Koko puhelinluettelo luuriin . . . . . . . . . . . . . 28
Puhelinluettelotieto luuriin . . . . . . . . . . . . . . 28
Koputus
Koputtava sisäpuhelu ulkopuhelun
aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Koputtava ulkopuhelu sisäpuhelun
aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korjaaminen, virheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kosketusnäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kosketuspinnat laturia varten . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kuittaamattomat syntymäpäivät/
tapahtumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kuuloke (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Puheluun vastaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kuulokekäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kuulokkeen äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . . 19
Kuulolaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Hakemisto
Kuva-CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kysymyksiä ja vastauksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kytkeminen pois päältä
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Itkuhälytin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kytkeminen päälle
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kytkimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyntikortti (vCard)
Lähettäminen Bluetoothilla . . . . . . . . . . . . . . 29
Vastaanottaminen Bluetoothilla . . . . . . . . . . 29
Käyttöön ja pois käytöstä
Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
L
Laitenimen muuttaminen (Bluetooth) . . . . . . . 26
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Laitteen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Laitteiden rekisteröinti (Bluetooth) . . . . . . . . . . 25
Laturi
Liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lisenssi
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lopetusnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 13, 17
Luetteloissa selaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Luettelot
Avaaminen viestien
ponnahdusilmoituksen kautta . . . . . . . 11
Järjestäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 28, 33
Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Puhelutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Saapuneiden tekstiviestien luettelo . . . . . . . 10
Selaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Soitetut puhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tiedon valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tunnetut laitteet (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . 26
Vastaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vastaamattomat puhelut . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vastatut puhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Verkossa oleva vastaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Luettelotieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lukitus
Automaattinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Luuri
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Itkuhälytin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . 19
Kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . 13
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Laturin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Merkkiäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mykistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
da en fi no sv
Näytön kieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Näytön taustavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Näytönsäästäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Palvelutietojen tarkistaminen . . . . . . . . . . . . 12
Puhelun välitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rekisteröinti muuhun tukiasemaan . . . . . . . 24
Tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . 22
Usean luurin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vaihto parhaaseen yhteyteen . . . . . . . . . . . . 24
Vaihto toiseen tukiasemaan. . . . . . . . . . . . . . 24
Valmiustila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Valmiustilanäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Luurin käyttöaika
Itkuhälytintilassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Luurin käyttöajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Luurin käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Luurin latausaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Luurin mykistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Luurit ja tukiasema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lähettäminen
vCard-käyntikortit Bluetoothin
kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lähetysteho pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lähetystehon pienentäminen . . . . . . . . . . . . . . 23
M
Merkistö
Kreikkalainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kyrillinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Merkistön vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Merkkipäivä, katso Syntymäpäivä
Merkkiäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mikrofonin (luurin) kytkeminen
päälle ja pois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mikrofonin herkkyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mini-USB-liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Muistutussoitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Voimistuvan äänen kytkeminen
päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Äänenvoimakkuuden säätäminen . . . . . . . . 32
Muokattava sivu (valmiustilanäyttö) . . . . . . . . . . 9
Määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ohjelman/toiminnon lisääminen . . . . . . . . . . 9
Ohjelman/toiminnon poistaminen . . . . . . . . . 9
Valittavissa olevat toiminnot/
ohjelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
57
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Hakemisto
N
O
Nesteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Neuvottelu
Lopettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sisä-/ulkopuhelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Numero
Ensisijainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Itkuhälytintoiminnon kohdenumero . . . . . . 34
Näppäileminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Soittajan numeron näyttö (CLIP) . . . . . . . . . . 18
Tallennus puhelinluetteloon . . . . . . . . . . . . . 27
Numeron valitseminen
Puhelinluettelosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Puhelutietojen luettelon avulla . . . . . . . . . . . 17
Valinnantoistoluettelosta . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Näppäimet
Lopetusnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 17
Luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Puhelunäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 17, 18
Valikkonäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Näppäin-/näyttölukitus päälle tai pois
päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Näppäinasettelun muuttaminen . . . . . . . . . . . . 16
Näppäinkentän asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Näppäinlukitus
Automaattinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Näppäinäänien kytkeminen päälle ja
pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Näyttäminen
Numero (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Näyttö
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kuittaamattomat
tapahtumat/syntymäpäivät . . . . . . . . . 32
Näytönsäästäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Puhelinluettelon tallennustila . . . . . . . . . . . . 28
Taustavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Taustavalon poiskytkeytymisaika . . . . . . . . . 20
Valmiustilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Verkossa olevan vastaajan
ilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 23
Näyttölukitus
Automaattinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Näyttösymbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Näytöllä näkyvän sivun
vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Näytön kielen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Näytönsäästäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 35
Ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ohjelmat
Lisääminen muokattavalle sivulle . . . . . . . . . . 9
Muokattavalle sivulle valittavat . . . . . . . . . . . 10
Poistaminen muokattavalta sivulta . . . . . . . . . 9
Ohjelmat-valikko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ohjelmisto
Päivittäminen luurissa
(Gigaset QuickSync) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Versiokysely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Oma sivu (valmiustilanäyttö)
Ohjelman/toiminnon lisääminen . . . . . . . . . . 9
Ohjelman/toiminnon poistaminen . . . . . . . . . 9
Valittavissa olevat toiminnot/
ohjelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osoitekirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
58
P
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Paluu-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Palvelutietojen tarkistaminen . . . . . . . . . . . 12, 44
Parametrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Paras tukiasema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pikavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pikavalintaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Poiskytkeytymisaika, näytön taustavalo . . . . . . 20
Poistaminen
Luettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pikavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Puhelimen asetusten muuttaminen . . . . . . . . . 20
Puhelin
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . 22
Puhelinluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kaikkien tietojen poistaminen . . . . . . . . . . . . 11
Kopioiminen luuriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Numeron kopioiminen tekstistä . . . . . . . . . . 30
Numeron näppäileminen. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Syntymäpäivän tallentaminen. . . . . . . . . . . . 27
Tietojen hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tietojen järjestys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tiedon lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tiedon tallentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tiedon/luettelon kopioiminen
luuriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
vCard-käyntikorttien kopioiminen
Bluetoothin avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Puhelinluettelon synkronointi . . . . . . . . . . . . . . 36
Puhelinluettelon tallennustila . . . . . . . . . . . . . . 28
Puhelinluettelotieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Hakemisto
Puhelinluettelotietojen järjestys . . . . . . . . . . . . 28
Puhelinnumero
Kopioiminen puhelinluetteloon . . . . . . . . . . 30
Näppäileminen puhelinluettelosta . . . . . . . . 30
Puhelinnumeron näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Puhelinnumeron näyttö, ohjeita . . . . . . . . . . . . 18
Puhelu tuntemattomasta numerosta . . . . . . . . 18
Puhelun välitys
Ulkopuhelun välitys toiseen luuriin . . . . . . . . 24
Puhelunäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 17, 18
Puhelut
Ei toivottujen estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sisäpuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ulkopuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vastaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vastaaminen (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vastaaminen automaattisesti . . . . . . . . . . . . 21
Välitys (yhdistäminen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Välitys toiseen luuriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Puhelutietojen luettelo. . . . . . . . . . . . . . . . .17, 31
Numeron valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tiedon poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Puhelutietojen luettelot
Kaikkien luetteloiden poistaminen . . . . . . . . 11
Koko luettelon poistaminen . . . . . . . . . . . . . 11
Päälle ja pois päältä
Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Q
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
R
Rekisteröinti (luuri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ryhmäkutsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
S
Selaaminen
Luettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pystysuunnassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sivusuunnassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Selaaminen pystysuunnassa . . . . . . . . . . . . . . . 14
Selaaminen sivusuunnassa . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Selausalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 8, 13
Siirtyminen toiselle sivulle . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Sisäinen välipuhelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sisäpuheluiden soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sisäpuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koputus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Soittajan kuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 35
Soittaminen
Puheluun vastaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Soittoääni
Muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ulko- ja sisäpuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ulkopuheluiden aikaohjaus . . . . . . . . . . . . . . 22
da en fi no sv
Voimistuvan äänen kytkeminen
päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Äänenvoimakkuuden säätäminen . . . . . . . . 21
Suojaamaton yhteys tukiasemaan . . . . . . . . . . . 19
Suojattu yhteys tukiasemaan . . . . . . . . . . . . . . . 19
Suuntanumero
Oman suuntanumeron asettaminen . . . . . . . 20
Symbolit
Tilarivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Toimintorivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uusien viestien näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Synkronointi pilvipalvelun kautta . . . . . . . . . . . 36
Syntymäpäivä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kuittaamaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kuittaamattomien näyttäminen . . . . . . . . . . 32
Kuittaamattomien poistaminen . . . . . . . . . . 33
Tallentaminen puhelinluetteloon . . . . . . . . . 27
Säteilyn vähentäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
T
Takuuehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tapahtuma
Asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kuittaamattomien näyttäminen . . . . . . . . . . 32
Kuittaamattomien poistaminen . . . . . . . . . . 33
Tarkistus
Tietoturva DECT-yhteyksissä . . . . . . . . . . . . . 19
Taustavalo, näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Taustavalon poiskytkeytymisaika . . . . . . . . . . . 20
Tehdasasetusten palauttaminen
Luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tekstin kirjoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet . . . . . . . 3
Tietokoneyhteys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tiedon valitseminen puhelinluettelosta . . . . . . 28
Tilarivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12
Symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tilasivu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Avaaminen ja sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . 12
Toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
Päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toimintorivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Näyttäminen/piilottaminen . . . . . . . . . . . . . . 14
Symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Toimintorivin nuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Torkku (herätys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tukiasema
Vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tukiasemaan yhdistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tuntematon numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Turvallisen käytön tarkistus
Yhteys luurin ja tukiaseman välillä . . . . . . . . 19
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
59
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Hakemisto
U
Ulkopuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Soittoäänen aikaohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Välitys toiseen luuriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Umlautien näppäileminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
V
Valikko
Avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ohjelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Paluu valmiustilaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Siirtyminen toiselle sivulle . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Valikkonäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Valinnantoistoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Numeron valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valintakenttä
Aakkosnumeerinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
R/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Valintakentät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Valintasivu (valmiustilanäyttö) . . . . . . . . . . . . 8, 17
Valmiustila
Luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Palaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Valmiustilanäyttö
Luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Muokattava sivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Siirtyminen toiselle sivulle . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Valintasivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Viestisivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Varoitusäänet ks. Merkkiäänet
Vastaajaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vastaamaton puhelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vastuuvapauslauseke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Verkkolaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Verkossa oleva puhelinvastaaja . . . . . . . . . . . . . 23
Verkossa olevan vastaajan ilmoituksen
katsominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 23
Vianmääritys
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Viestien ponnahdusilmoitus . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Viestiluettelot
Avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Viestin merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Viestisivu (valmiustilanäyttö) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Viestit
Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vihreä piste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 17, 18
VIP-soittoääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28
Virheiden korjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Voimistuvan äänen kytkeminen
päälle ja pois päältä
Muistutussoitto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Soittoääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vuorottelu
Sisä-/ulkopuhelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Välipuhelu
Sisäinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Värinä, näppäimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Värinähälytyksen kytkeminen päälle ja
pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Värinän kytkeminen päälle ja pois
päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Y
Yleiskuva
Asetusvaihtoehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ä
Äänenvoimakkuus
Luurin kaiutin ja luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Muistutussoitto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Soittoääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Äänet ja merkkiäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.
60
da en fi no sv
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / SL910HSIX.fm / 18.10.2012
Template Lion A5 (small font), Version 3, 02.04.2012
Hakemisto
da en fi no sv
61
Gigaset SL910H / fi / A31008-M2370-R201-2-SM19 / Cover_back.fm / 18.10.2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising