Gigaset | MobileDock LM550 | User guide | Gigaset MobileDock LM550 Kasutusjuhend

Gigaset MobileDock LM550 Kasutusjuhend
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ Cover_front.fm / 18.01.2017
MobileDock
LM550-LM550i
Ajantasaisin käyttöohje
löytyy osoitteesta
www.gigaset.com/manuals
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Lisätietoja MobileDockista löytyy osoitteesta
www.gigaset.com/mobiledock
Lataa MobileDock App-ohjelma
Pakkauksen sisältö
MobileDock, verkkolaite, USB-latausjohto, käyttöohje
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Gigaset LM550-LM550i / fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / Cover_front.fm / 18.01.2017
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ security.fm / 18.01.2017
a
h
i
Käyttöohjeessa käytetyt tärkeät kuvakkeet
Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin tai
aiheuttaa kustannuksia.
Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.
Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä koskeva tieto.
Turvaohjeet
a
Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
Älä koskaan säilytä MobileDockia liian lämpimässä paikassa, suorassa auringonpaisteessa
tai muiden sähkölaitteiden lähellä.
Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana
Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.
Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset
viat huoltopalvelussa.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta
(lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa ”Tekniset tiedot”).
h
Käyttöönotto
MobileDock on DECT-puhelimen tukiaseman kantama-alueella ja paikassa, josta on hyvä
GSM-yhteys älypuhelimeen.
Älypuhelin tukee Bluetooth 4.0:aa.
DECT-tukiasemassa on vielä vapaana yksi rekisteröintipaikka.
DECT-puhelimen järjestelmä-PIN on 0000.
da fi no sv en es pt ru uk
1
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / overview.fm / 18.01.2017
Käyttöönotto
1
Virtanäppäin
6
5
4
7
1
1
3
2
Liittäminen:
Liitä USB-latausjohto 3 ja verkkolaite 2 . Aseta johdot johtouriin
Liitä verkkolaite pistorasiaan. Valkoinen LED 7 vilkkuu.
1
.
Yhdistäminen Gigaset DECT-puhelimeen:
¤
MobileDock:
Paina DECT-rekisteröintinäppäintä 4 lyhyesti
ja mahdollisimman samanaikaisesti
Paina rekisteröintinäppäintä pitkään (vähintään 3 sekuntia).
Puhelimen tukiasema:
i
¤
DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN-koodin on oltava ”0000” (
¢ s. 3).
Yhteyden muodostaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
Tämän aikana valkoinen DECT-tila-LED 7 vilkkuu.
Kun rekisteröinti on onnistunut, DECT-tila-LED 7 palaa jatkuvasti.
i
Yhdistäminen muun valmistajan DECT-puhelimen kanssa (
¢ s. 4)
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Yhdistäminen älypuhelimeen:
¤
MobileDock:
Paina Bluetooth-näppäintä 5 lyhyesti, sininen Bluetoothin tila-LED 6
vilkkuu
ja
. . . Kytke Bluetooth päälle Valitse MobileDock tai INT x
...
Älypuhelin:
Näppäile tarvittaessa koodi ”0000” tai vahvista valmiiksi annettu koodi
Laitteet yhdistetään.
¤
¤
Kun yhdistäminen on onnistunut, Bluetoothin tila-LED
¤
6
¤
palaa jatkuvasti.
Älypuhelimen puheluista ilmoitetaan nyt kaikissa luureissa.
Voit tehdä yksilöllisiä asetuksia MobileDock-ohjelman (
2
¢ s. 6) avulla.
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ starting.fm / 15.03.2017
Muita ohjeita
MobileDockin sijoittaminen
a
i
Suojaa MobileDockia kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
MobileDock on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on
+5 °C...+45 °C.
Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia
lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.
MobileDockin DECT-kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m.
MobileDockin liittäminen
i
Verkkolaitteen on oltava aina liitettynä pistorasiaan, koska MobileDock ei toimi ilman
sähköä.
Kytke MobileDock päälle virtanäppäimellä
, jos valkoinen LED ei vilku liittämisen jälkeen.
Älypuhelimen lataaminen
i
Älypuhelin ladataan, kun se on liitetty latausjohdolla MobileDockiin.
Lataukseen voidaan käyttää mukana tulevan USB-latausjohdon sijaan myös älypuhelimeen
kuuluvaa USB-johtoa.
Liitetty älypuhelin latautuu myös silloin, kun MobileDock on kytketty pois päältä.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
MobileDockin yhdistäminen Gigaset DECT-puhelimeen
i
DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN-koodin on oltava ”0000”. Jos näin ei ole,
järjestelmä-PIN-koodiksi on palautettava ”0000” MobileDockin rekisteröintiä (katso DECTpuhelimen käyttöohje) tai yhteys on muodostettava MobileDock-ohjelman avulla.
MobileDockille määritetään automaattisesti nimi ”MobileDock” tai ”INT x”.
Annettu nimi riippuu tukiasemasta.
Jos DECT-tukiasemaan on jo rekisteröity suurin mahdollinen määrä laitteita (kaikki
sisänumerot on varattu), toimi DECT-puhelimen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaan.
Gigaset-puhelimien ECO DECT -asetusta tuetaan.
da fi no sv en es pt ru uk
3
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / starting.fm / 15.03.2017
MobileDockin yhdistäminen muun valmistajan
DECT-puhelimen kanssa
h
i
¢ s. 6).
MobileDock-ohjelma (
Älypuhelin tukee Bluetooth 4.0:aa.
Älypuhelimessa on Android 4.4, iOS 7 tai uudempi.
Älypuhelin ja MobileDock on yhdistetty Bluetoothin kautta.
Asenna ja käynnistä MobileDock-ohjelma.
Tee määritykset asennusapurin avulla.
Tarkista toiminta soittamalla testipuhelu älypuhelimeen ja vastaamalla puheluun
DECT-puhelimella.
Jos testi ei onnistu (ei ääniyhteyttä), valitse toinen profiili sivuvalikosta kohdasta:
Compatibility profiles > MobileDock settings.
MobileDockin yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothin
kautta
i
Jos Bluetooth-rekisteröinnin yhteydessä sallitaan älypuhelimen yhteystietojen käyttäminen,
DECT-puhelimen näytöllä näkyy puhelinnumeron lisäksi soittajan nimi, jos soittaja on
määritetty älypuhelimen puhelinluetteloon. Tämä toiminto riippuu käytetystä DECTtukiasemasta ja luurista.
MobileDockiin voidaan yhdistää enintään 5 älypuhelinta.
2 älypuhelinta voi olla yhtä aikaa yhdistettynä MobileDockiin.
Jos toinen yhdistetyistä älypuhelimista on Bluetooth-kantama-alueen ulkopuolella, yhteys
katkaistaan. Tällöin avoin yhteyspaikka voidaan määrittää toiselle, jo yhdistetylle
älypuhelimelle.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Jos älypuhelin sallii puhelinluettelon käyttämisen, vahvista soittajien nimien näyttö.
4
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ starting.fm / 15.03.2017
Soitonsiirto DECT-puhelimeen
h
i
MobileDock on kytketty päälle.
Yhdistetty älypuhelin on MobileDockin Bluetooth-kantama-alueella
(esiasetus n. 1,5 m, sininen Bluetoothin tila-LED palaa).
DECT-puhelimeen siirretään aina vain yksi puhelu.
Muut puhelut hälyttävät vain älypuhelimessa.
DECT-tukiasemasta riippuen ja jos älypuhelin tukee toimintoa, näytetään seuraavat:
älypuhelimen nimi ja soittajan puhelinnumero
tai
älypuhelimen nimi, soittajan puhelinnumero ja nimi älypuhelimen puhelinluettelosta
tai
MobileDockin sisänumero DECT-järjestelmästä (esim. ”INT2”)
katso myös www.gigaset.com/compatibility
MobileDockin tehdasasetusten palauttaminen
i
Irrota MobileDockin verkkolaite.
Paina virtanäppäintä
Vapauta virtanäppäin
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
ja pidä sitä painettuna yli 5 sekuntia.
Liitä MobileDockin verkkolaite takaisin, pidä virtanäppäintä
da fi no sv en es pt ru uk
edelleen painettuna.
. MobileDockin asetukset palautetaan.
5
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / starting.fm / 15.03.2017
h
Yksilölliset asetukset (ohjelma)
Älypuhelimessa on Android 4.4, iOS 7 tai uudempi.
Älypuhelin ja MobileDock on yhdistetty Bluetoothin kautta.
MobileDockia voidaan käyttää ja sen asetuksia voidaan määrittää kätevästi ohjelman avulla.
Voit ladata maksuttoman MobileDock-ohjelman seuraavista paikoista:
Kotinäyttö (Home)
Sivuvalikko (Side)
1
6
7
2
8
3
9
4
10
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
5
1.
2.
3.
4.
Sivuvalikon (Side) avaaminen.
Oman älypuhelimen nimi.
Bluetooth-yhteyden tila.
Soitonsiirron tila (kaikkiin luureihin tai
yksittäiseen luuriin).
5. MobileDock-ohjelmiston päivittäminen.
6
6. Kotinäytölle (Home) palaaminen.
7. Muiden MobileDockiin yhdistettyjen
älypuhelimien näyttäminen ja
hallitseminen.
8. Asetukset (laitenimen muuttaminen jos
tukiasema tukee toimintoa, MobileDockin
rekisteröiminen DECT-järjestelmään,
ohjelmistopäivityksen aloittaminen).
9. Ohjelman tietojen näyttäminen.
10.Yritystiedot.
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta www.gigaset.com/service
Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa
Sivustolta löydät
• Kysymyksiä ja vastauksia
• Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
• Yhteensopivuustestit
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?
Ota yhteyttä
... Internetissä:
asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta
... puhelimitse:
HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734
Paikallispuhelumaksu
Pidä ostotositteesi valmiina.
Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote
ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä
ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään
tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien
ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).
Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta
takuuaika alkaa) ja laitteen malli.
Kysymyksiä ja vastauksia
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Ratkaisuehdotuksia on Internet-osoitteessa www.gigaset.com/service
DECT-LED ja Bluetooth-LED eivät pala
• Verkkolaitetta ei ole liitetty:
¤ Liitä verkkolaite (¢ s. 3).
¤ Paina virtanäppäintä
• MobileDockia ei ole kytketty päälle:
MobileDockia ei voida rekisteröidä DECT-puhelimeen
lyhyesti.
¤
• DECT-puhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN ei ole ”0000”: Aseta DECTpuhelinjärjestelmän järjestelmä-PIN-koodiksi ”0000” rekisteröintiä varten.
• Suorita rekisteröinti MobileDock-ohjelman kautta syöttämällä PIN älypuhelimeen.
• DECT-tukiasemaan ei voida rekisteröidä muita laitteita:
käyttöohje.
da fi no sv en es pt ru uk
¤ Katso DECT-tukiaseman
7
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 15.03.2017
• DECT-puhelin ei ole Gigaset-puhelin:
¤ Määritystä varten tarvitaan MobileDock-ohjelma.
Älypuhelinta ei voida rekisteröidä MobileDockiin
• MobileDockiin on jo yhdistetty 5 älypuhelinta.
• MobileDockiin on jo yhdistetty 2 laitetta:
yhdistetystä laitteesta.
¤ Katkaise Bluetooth-yhteys toisesta
DECT-puhelin ei soi älypuhelimeen saapuvien puheluiden yhteydessä
• MobileDockia ei ole kytketty päälle:
Paina virtanäppäintä
lyhyesti.
¤
¢
• MobileDockin ja älypuhelimen välillä ei ole Bluetooth-yhteyttä:
yhteys (
s. 4).
• MobileDockia ei ole rekisteröity tukiasemaan:
¤ Muodosta Bluetooth-
¤ Rekisteröi MobileDock (¢ s. 4).
¤ Vie MobileDock lähemmäksi
• MobileDock on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella:
tukiasemaa.
• DECT-puhelimessa puhutaan jo puhelua.
• MobileDockiin on jo yhdistetty 2 muuta yhdistettyä laitetta:
toisesta yhdistetystä laitteesta.
• Vastaajalle asetetun ajan pituus on liian lyhyt:
toriisi.
¤ Muuta aika-asetusta, ota yhteyttä operaat-
Kaikki luurit soivat
¢
¤ Katkaise Bluetooth-yhteys
• Puhelu on oletusarvoisesti määritetty kaikkiin luureihin:
MobileDock-ohjelman avulla (
s. 6).
¤ Tee MobileDockin määritykset
Puheluihin käytetään älypuhelinta, joka on liitetty MobileDockiin
• Soittajaa ei kuulla, kun puheluun vastataan älypuhelimella:
äänipolku kuulokemikrofonista älypuhelimeen.
¤ Muuta älypuhelimen
• Vapaaääntä ei kuulu yritettäessä soittaa älypuhelimella.
DECT-luurit soivat:
Muuta älypuhelimen äänipolku MobileDockista älypuhelimeen (valikko on
älypuhelinkohtainen).
Puheluun vastataan DECT-luurilla, puhelua puhutaan DECT-puhelimella.
Kytke Bluetooth pois päältä älypuhelimessa ennen puhelun yhdistämistä.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
¤
¤
¤
¤
• Puhelua puhutaan älypuhelimella ja se halutaan siirtää DECT-luuriin: Muuta
älypuhelimen äänipolku älypuhelimesta MobileDockiin (valikko on älypuhelinkohtainen).
Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.gigaset.com/compatibility, www.gigaset.com/mobiledock
8
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
Valmistajan ohjeita
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
LED-merkkivalot
Kuvaus
DECT-tila-LED
(valkoinen)
Bluetooth-tilaLED (sininen)
Verkkolaitetta ei ole liitetty tai MobileDock on pois
päältä.
pois
pois
MobileDockia ei ole rekisteröity mihinkään
tukiasemaan tai sillä ei ole yhteyttä tukiasemaan.
vilkkuu lyhyesti
pitkin
aikavälein
–
DECT-rekisteröintiprosessi.
vilkkuu
tasaisesti
–
MobileDock on rekisteröity ja yhdistetty
tukiasemaan.
päällä
–
MobileDockilla on Bluetooth-yhteys
älypuhelimeen.
–
päällä
MobileDockilla ei ole Bluetooth-yhteyttä
älypuhelimeen.
–
pois
MobileDock näkyy muille laitteille ja on valmis
muodostamaan yhteyden.
–
vilkkuu tasaisesti
MobileDock vastaanottaa tietoja ohjelmiston
päivitystä varten.
vilkkuu epäsäännöllisesti
vilkkuu epäsäännöllisesti
da fi no sv en es pt ru uk
9
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 15.03.2017
Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla maailmassa, Euroopan talousalueen ulkopuolella (lukuun ottamatta Sveitsiä) se hyväksytään käytettäväksi kansallisilla hyväksymismenettelyllä.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.
Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyypin Gigaset LM550/LM550i radiolaite on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:
www.gigaset.com/docs.
Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedostoissa (International/European Declarations of Conformity).
Tarkista kaikki nämä tiedostot.
Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:
• Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja
valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien.
Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
• Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden
noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
• Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata
käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
• Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen
virhe on havaittu.
• Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja
osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
• Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin
alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista,
Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
• Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois
tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
• Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
10
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
• Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.
Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.
Ympäristö
Ympäristöarvomme
Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa
oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme
tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen,
ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset
otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.
Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat Internetistä osoitteesta
www.gigaset.com.
Ympäristönvalvontajärjestelmä
Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service
GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Laitteen hävittäminen
Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai
laitetta myyvästä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten
järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.
Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on
Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä
tai laitetta myyvästä liikkeestä.
da fi no sv en es pt ru uk
11
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143 / appendix.fm / 15.03.2017
Puhdistusohjeet
Pyyhi laite kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaineita tai mikrokuituliinaa.
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.
Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin
kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi
kaikkia aineita ei ole voitu testata.
Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen
kiillotusaineella.
Kastuminen
Jos laite kastuu:
1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Anna nesteen valua laitteesta.
3. Taputtele kaikki osat kuiviksi.
4. Aseta laite tämän jälkeen vähintään 72 tunniksi akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos
saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
5. Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.
12
da fi no sv en es pt ru uk
Gigaset LM550-LM550i/ fi /A31008-M2667-R201-1-X143/ appendix.fm / 15.03.2017
Tekniset tiedot
Tehontarve
Valmiustilassa
noin 0,7 W
Puhelun aikana
noin 0,8 W
Yleiset tekniset tiedot
DECT-standardi
Tuettu
GAP-standardi
Tuettu
Kanavien lukumäärä
60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue
1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä
Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus
100 Hz
Lähetyspulssin pituus
370 μs
Kanavarasteri
1728 kHz
Siirtonopeus
1152 kbit/s
Modulaatio
GFSK
Puheen koodaus
32 kbit/s (G.726)
Lähetysteho
Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
DECT-kantama-alue
Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Virransyöttö
230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana
+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Bluetooth
Spesifikaatio
4.0
Teholuokka
1
Taajuusalue
2402–2480 MHz
Lähetysteho
Pulssiteho 4 mW
Kantama-alue
noin 1,5 m / 10 m, kytkettävissä MobileDock-ohjelman avulla
Tuetut profiilit
Phone Book Access Profile PBAP
Hands Free Profile (HFP 1.6)
Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.
da fi no sv en es pt ru uk
13
Gigaset LM550-LM550i / fi / A31008-M2667-R201-1-X143/ Cover_back.fm / 15.03.2017
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Saatavuusehtojen alainen.
Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.
www.gigaset.com
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n
palvelumerkki.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Google, Android, Google Play ja muut merkit ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.
Version: 13.03.2017
*A31008-M2667-R201-1-X143*
A31008-M2667-R201-1-X143
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising