Gigaset | MobileDock LM550 | User guide | Gigaset MobileDock LM550 User guide

Gigaset MobileDock LM550 User guide
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ Cover_front.fm / 1/18/17
MobileDock
LM550-LM550i
A legfrissebb használati útmutatót
a következő webhelyen találja:
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
www.gigaset.com/manuals
A MobileDockról a következő webhelyen talál további
tudnivalókat:
www.gigaset.com/mobiledock
Töltse le a MobileDock App alkalmazást
A csomag tartalma
MobileDock, hálózati adapter, USB töltőkábel, használati útmutató
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Gigaset LM550-LM550i / HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / Cover_front.fm / 1/18/17
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ security.fm / 1/18/17
a
h
i
Fontos szimbólumok a használati útmutatóban
Figyelmeztetések: a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket, vagy
anyagi kárral járó meghibásodásokat eredményezhetne.
A következő művelet elvégzésének előfeltétele.
Fontos információ a működésről és megfelelő kezelésről.
Biztonsági előírások
a
Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a készülék használatának veszélyeiről.
Soha ne tegye ki a MobileDockot a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy
zuhanyozóba.
Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.
A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.
A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük,
tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.
Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék
gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel
kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).
h
Bevezetés
Helyezze a MobileDockot a DECT telefon bázisállomás hatótávján belül, olyan helyre, ahol jó
GSM vétel biztosítható az okostelefonnak.
Az okostelefon támogatja a Bluetooth 4.0 szabványt.
Rendelkezésre áll szabad regisztrációs hely a DECT bázisállomáson.
A DECT telefon PIN-kódja „0000".
de en fr it nl pl hu tr
1
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / overview.fm / 1/18/17
Bevezetés
1
Be/ki gomb
6
5
4
7
1
1
3
2
Csatlakoztatás:
Csatlakoztassa az USB töltőkábelt 3 és a hálózati adaptert 2 . Helyezze el a kábeleket a
kábelcsatornában 1 . Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz .
A fehér LED villog 7 .
Csatlakoztatás a Gigaset DECT telefonhoz:
¤
MobileDock:
Nyomja meg a DECT regisztráció gombot 4 röviden
és ezzel egyidejűleg a
telefon bázisállomásá:
Nyomja meg hosszan (legalább 3 másodpercig) a regisztráció gombot.
i
¤
A DECT telefon rendszer, rendszerszintű PIN-kódja „0000"” kell legyen (
A kapcsolat létrehozása eltarthat egy ideig.
Ez idő alatt, a fehér DECT állapotjelző LED villog 7 .
A sikeres regisztrációt követően, a DECT állapotjelző LED
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
i
Más gyártók DECT telefonjainak csatlakoztatása (
7
¢ oldal 3).
világít.
¢ oldal 4)
Csatlakoztatás mobiltelefonhoz:
¤
MobileDock: Nyomja meg a Bluetooth gombot 5 röviden, a Bluetooth állapot LED 6
villog
és
. . . Bluetooth aktiválása
Válassza a MobileDock vagy INT x lehetőséget
Okostelefon:
. . . Ha szükséges, kód: Adja meg a „0000” kódot, vagy erősítse meg a megadott kódot
az eszközök csatlakoznak.
¤
¤
¤
A sikeres kapcsolódást követően, a Bluetooth állapotjelző LED
¤
6
világít.
Az okostelefon hívásai mostantól megjelennek minden kézibeszélőn.
¢ oldal 6).
Személyre szabott beállításokat is alkalmazhat a MobileDock alkalmazásban (
2
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ starting.fm / 3/15/17
További információ
A MobileDock üzembe helyezése
a
i
Védje a MobileDockot a nedvességtől, portól, maró folyadékok és gőzök hatásától.
A MobileDockot +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz, zárt helyiségben való
használatra tervezték.
A készülék talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt sokféle lakk és felületkezelési eljárás miat azonban nem lehet teljes mértékben
kizárni ennek előfordulását.
A MobileDock DECT hatótávja maximum 50 m épületekben, és maximum 300 m szabadban.
A MobileDock csatlakoztatása
i
A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a MobileDock nem működik hálózati tápellátás nélkül.
Kapcsolja be a MobileDockot a Be-/kikapcsolás gombbal
a fehér LED nem villog.
, ha a csatlakoztatást követően
Az okostelefon töltése
i
Az okostelefon töltése megkezdődik, amint az csatlakozik a MobileDockhoz a töltőkábellel.
Az okostelefonhoz tartozó USB-kábel is használható töltésre a tartozék USB-kábel helyett.
A csatlakoztatott okostelefon akkor is töltődik, ha a MobileDock ki van kapcsolva.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
A MobileDock csatlakoztatása Gigaset DECT telefonjához
i
A DECT rendszer PIN-kódja „0000” kell legyen. Amennyiben ez nem így van, a PIN-kódot
„0000”-ra kell módosítani a MobileDock regisztrációjához (lásd a DECT telefon kezelési
útmutatójában) vagy a kapcsolatot a MobileDock alkalmazással kell létrehozni.
MobileDockhoz automatikusan hozzá lesz rendelve egy név, pl. „MobileDock” vagy „INT x"”
A hozzárendelt név a bázisállomásától függ.
Ha a maximális számú eszköz hozzá lett már rendelve a DECT bázisállomáshoz (minden belső
szám kiosztásra került már), akkor kérjük, kövesse a DECT telefon használati útmutatójában
leírtakat.
Az ECO DECT beállítás Gigaset telefonokon támogatott.
de en fr it nl pl hu tr
3
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / starting.fm / 3/15/17
Más gyártók DECT telefonjainak csatlakoztatása
h
i
MobileDock app (
¢ oldal 6).
Az okostelefon támogatja a Bluetooth 4.0 szabványt
Android 4.4/ iOS 7 vagy újabb operációs rendszer.
Az okostelefon és a MobileDock Bluetoothon keresztül kapcsolódik
Telepítse és indítsa el a MobileDock alkalmazást.
Végezze el a telepítést a telepítő varázslóval.
Ellenőrizze a működést, végezzen próbahívást az okostelefonjával és fogadja a hívást DECT
telefonjával.
Ha a tesztelés nem volt sikeres (nincs hangkapcsolat), kérjük, válasszon egy másik profilt az
oldalsó menüben: a “MobileDock settings” alatt a “Compatibility profiles”-okban
A MobileDock csatlakoztatása okostelefonhoz Bluetooth
kapcsolaton keresztül
i
Ha a telefon névjegyeihez való hozzáférés engedélyezve van a Bluetooth-szal való kapcsolódás során, akkor a hívófél neve és telefonszáma is megjelenik a DECT telefon kijelzőjén, amennyiben a hívófél benne van a mobiltelefon névjegyeiben (telefonkönyvében). Ez a funkció a
használt DECT bázisállomástól és kézibeszélőtől függ.
Maximum 5 okostelefon csatlakoztatható a MobileDockhoz.
Egy időben két okostelefon kapcsolódhat a MobileDockhoz.
Ha a két társított okostelefon egyike kikerül a Bluetooth hatótávjából, a kapcsolat megszakad.
Egy már korábban csatlakoztatott okostelefon átveheti a szabad csatlakozási helyet.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Ha az okostelefonon engedélyezve van a névjegyekhez való hozzáférés, akkor erősítse meg,
hogy a nevek kijelezhetők a hívásoknál.
4
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ starting.fm / 3/15/17
Hívásátadás a DECT telefonra.
h
i
A MobileDock be van kapcsolva.
A csatlakoztatott okostelefon a MobileDock Bluetooth hatótávján belül van
(az alapbeállítás körülbelül 1,5 m, a kék Bluetooth állapotkijelző LED világít).
Mindig csak egy hívás kerül továbbításra a DECT telefonra.
A későbbi hívások csak az okostelefonon lesznek kijelezve.
DECT bázisállomásától, illetve attól függően, hogy okostelefonja támogatja-e ezt, a
következő jelenik meg:
az okostelefon neve és a hívó száma
vagy
az okostelefon neve és a hívó neve az okostelefon névjegyzékéből
vagy
A MobileDock belső száma a DECT rendszerben (pl. „INT2”)
lásd még: www.gigaset.com/compatibility
A MobileDock alapértelmezett beállításainak
visszaállítása
i
Távolítsa el a MobileDock hálózati tápegységét.
Nyomja meg a Be-/kikapcsolás gombot
Engedje fel a Be-/kikapcsolás
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig.
Csatlakoztassa újra a MobileDock tápegységét, mindeközben tartsa nyomva a Be-/kikapcsolás
gombot.
de en fr it nl pl hu tr
gombot. Ezzel alaphelyzetbe állította a MobileDockot.
5
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / starting.fm / 3/15/17
h
Egyéni konfiguráció (alkalmazás)
Android 4.4/ iOS 7 vagy újabb operációs rendszert futtató okostelefon.
Az okostelefon és a MobelDock Bluetooth-on csatlakozik.
A MobileDock egyszerűen konfigurálható és működtethető az alkalmazással.
Töltse le az ingyenes MobileDock alkalmazást a következő alkalmazásboltok egyikéből:
Kezdőképernyő
Oldalsó menü
1
6
7
2
8
3
9
4
10
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
5
1. Az oldalsó menü megnyitása:
6. Vissza a kezdőképernyőre.
2. Saját okostelefon neve.
7. A MobileDockhoz csatlakoztatott egyéb
okostelefon megjelenítése és kezelése.
3. A Bluetooth kapcsolat állapota
4. A hívásátirányítás állapota (az összes
kézibeszélőre vagy csak bizonyos
kézibeszélőkre).
5. A MobileDock firmware frissítése.
8. Beállítások (eszköznevek módosítása, ha
a bázisállomás támogatja ezt, a
MobileDock regisztrációja a DECT
rendszerben, szoftverfrissítés indítása).
9. Alkalmazásinformációk megjelenítése
10.Imprint
6
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Márkaszerviz és műszaki segítség
Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésrõl lépésre
www.gigaset.com/service
Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat
Itt többek között a következõket találja:
• Kérdések és válaszok
• Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
• Kompatibilitás-ellenõrzések
Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal
Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...
... online:
az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül
... telefonon:
06(1)267-2109
(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelõ normál tarifája szerint)
Kérjük, készítse elõ a bizonylatot.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar
nyílvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve,
hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják,
akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési felté-teleit (javításra vagy cserére vonatkozóan).
A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az
eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a
megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a
vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.
Kérdések és válaszok
Lehetséges megoldásokat talál az interneten, a www.gigaset.com/service címen.
A DECT LED és a Bluetooth LED nem világít
• A hálózati adapter nincs bedugva:
• A MobileDock nincs bekapcsolva:
de en fr it nl pl hu tr
¤ Dugja be a hálózati adaptert (¢ page 3).
¤ Nyomja meg a Be-/kikapcsolás gombot
röviden.
7
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
A MobileDock nem regisztrálható a DECT telefonhoz
¤
• A DECT telefon rendszer PIN-kódja nem „0000”: A regisztrációhoz állítsa a DECT
telefonrendszer rendszer PIN-kódját „0000” értékre.
• Regisztráció a MobileDock alkalmazással, a PIN-kód megadásával az okostelefonon.
• Nem regisztrálhatóak további eszközök a DECT bázisállomásra:
más használati útmutatóját.
• A DECT telefon nem Gigaset telefon:
beállításhoz.
¤ Lásd a DECT bázisállo-
¤ A MobileDock alkalmazás szükséges a
Az okostelefon nem regisztrálható a MobileDockhoz
• Már 5 okostelefon csatlakoztatva van a MobileDockhoz.
• Már 2 eszköz társítva van a MobileDockkal.
egyik társított eszközön.
¤ Szűntesse meg a Bluetooth csatlakozást az
A DECT telefon nem csöng ki, amikor az okostelefonra bejövő hívás érkezik
• A MobileDock nincs bekapcsolva:
Nyomja meg a Be-/kikapcsolás gombot
¤
¢
• Nincs Bluetooth kapcsolat a MobileDock és az okostelefon között:
kapcsolatot (
page 4).
¢
• A MobileDock még nincs bejelentkeztetve bázisállomásra.
MobileDockock (
page 4).
• A MobileDock a bázisállomás hatótávolságán kívül van:
bázisállomás közötti távolságot.
röviden.
¤ Létesítsen Bluetooth
¤ Jelentkeztesse be a
¤ Csökkentse a MobileDock és a
• Egy beszélgetés már folyamatban van a DECT telefonon.
• Már 2 másik eszköz társítva van a MobileDockkal.
csatlakozást az egyik társított eszközön.
¤ Szűntesse meg a Bluetooth
• A hangposta kicsöngés késleltetés beállítása túl rövid:
fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
¤ Módosítsa az időbeállítást, vegye
Az összes mobilegység kicsöng
¢
• Alapértelmezetten a hívás minden mobilegységhez hozzá van rendelve:
MobileDockot a MobileDock alkalmazással (
page 6).
¤ Konfigurálja a
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Hívás indítása egy mobiltelefonnal, mely csatlakoztatva van a MobileDockhoz
• Okostelefonon, a hívás fogadása során a hívó fél nem hallható:
okostelefonon a kézibeszélőről az okostelefonra.
¤ Irányítsa át a hangot az
• Amikor hívást próbál indítani az okostelefonon, nem hallható kicsengési hang.
A DECT kézibeszélő kicsöng:
Irányítsa át a hangot az okostelefonon a MobileDockról az okostelefonra (a menü okostelefononként eltérő).
Hívásfogadás a DECT kézibeszélőn, beszélgetés folytatása a DECT telefonon.
Kapcsolja ki a Bluetooth-t az okostelefonon, mielőtt hívást kezdeményezne az okostelefonon.
¤
¤
¤
8
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
¤
• Az okostelefonon folytatott hívás során, a beszélgetést át kell irányítani a DECT
kézibeszélőre: Irányítsa át a hangot az okostelefonon a MobileDockra (a menü
okostelefononként eltérő).
További tudnivalókat következő webhelyen talál:
www.gigaset.com/compatibility, www.gigaset.com/mobiledock
Tanácsok a gyártótól
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
LED kijelzők
Leírás
DECT állapot
LED (fehér)
Bluetooth állapot
LED (kék)
A hálózati adapter nincs csatlakoztatva vagy a
MobileDock ki van kapcsolva.
ki
ki
A Mobiledock nincs regisztrálva a bázisállomáshoz
vagy nincs kapcsolat a bázisállomással.
röviden villog,
hosszú szünetekkel
–
DECT regisztrációs folyamat.
folyamatosan
villog
–
A MobileDock regisztrálva van a bázisállomásra
és csatlakozik.
be
–
A MobileDock Bluetooth-on csatlakozik az
okostelefonhoz.
–
be
A MobileDock és az okostelefon között nincs
Bluetooth kapcsolat.
–
ki
A MobileDock látható más eszközök számára és
készen áll a csatlakozásra.
–
folyamatosan villog
A MobileDock egy firmware-frissítéssel
kapcsolatos adatokat fogad.
rendszertelenül
villog
rendszertelenül
villog
de en fr it nl pl hu tr
9
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Licensz
A készülék világszerte üzemeltethető, használata azonban engedélyhez kötött az EU-n kivül
(Svájc kivételével).
A nemzeti sajátságokat figyelembe vettük.
A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset LM550/LM550i rádióberendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
www.gigaset.com/docs
A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.
10
de en fr it nl pl hu tr
de en fr it nl pl hu tr
területén
kerülĘ
A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó
kötelessége. Az eladó által kitöltött
jótállási jegynek tartalmaznia kell a
termék gyártóját, típusát, gyártási számát,
az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi
cég vagy kereskedĘ bélyegzĘjét.
A jótállás a Magyarország
kereskedelmi
forgalomba
termékekre vonatkozik.
A fogyasztót* a Polgári TörvénykönyvrĘl
szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó
paragrafusaiban, valamint a 49/2003.
GKM rendeletben meghatározott jogok
illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a
Polgári TörvénykönyvbĘl eredĘ jogait nem
érinti.
Az egyes tartós használatra rendelt
termékek jótállási kötelezettségérĘl szóló
151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben
foglaltaknak megfelelĘen a forgalmazó a
telefon készülékek és tartozékaik (a
továbbiakban
összefoglaló
néven:
termékek) értékesítésétĘl kezdĘdĘen a
jótállás alá esĘ meghibásodás esetén 24
hónapos jótállást ad.
1. Általános jótállási feltételek
Jelen jótállási jegy a
Gigaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.)
állal gyártott és szerzĘdött partnerei által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonokra és azok tartozékaira érvényes.
le a
ImportĘr (kérjük HOOHQĘUL]]H
csomagoláson azLPSRUWĘU nevét):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
BRAVOPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procomp Telecom kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signál Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)
a
a
a
A
a
a
A készüléket a fogyasztónak kell
beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen
vagy annak mellékletében feltüntetett
legközelebbi szervizponthoz, vagy ha
lakóhelyén ilyen nem mĦködik, akkor
ahhoz a kereskedĘhöz, akinél a terméket
eredetileg vásárolta.
Ha a hiba jellegébĘl adódóan
szervizponton, illetve az átvevĘhelyen
termék nem javítható azonnal, akkor
termék a javítás idejére átvételre kerül.
termék kijavításának várható idĘpontját
szerviz vagy az átvevĘhely közli
fogyasztóval.
A jótállás keretében történĘ javítás
igénybevétele és a hiba bejelentése a
javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve
az
eladó
által
közölt
egyéb
szervizpontokon
és
átvevĘhelyeken
történik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak* minĘsül.
Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy
bemutatásával lehet érvényesíteni.
2. Javítás feltételei
A jótállási jegyet elvesztés vagy
megsemmisülés esetén az importĘr
származásának
csak
a
termék
egyértelmĦ
esetén, díj
bizonyítása
ellenében pótolja.
A tartós használatra rendelt termékek
jelentĘs részei alatt a vezeték nélküli
telefonok esetében a rádiófrekvenciás
rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis
esetén
a
központi
egység
rendszerpanelét kell érteni.
A jótállási jegyen eszközölt bárminemĦ
javítás, törlés vagy átírás, amelyet nem a
jótállásra kötelezett, illetve az erre
jogosult szerviz végez, a Jótállási jegy
érvénytelenségét
és
a
forgalmazó
jótállási kötelezettségének megszĦnését
vonja maga után.
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
A fogyasztó a telefon vételárának
visszatérítését jelentéktelen hiba vagy
valamely tartozék meghibásodása miatt
nem kérheti.
c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs
lehetĘség, a fogyasztó választása szerint
a
termék
visszaszolgáltatásával
egyidejĦleg a vételárat vissza kell fizetni,
vagy a vételár különbözet elszámolása
mellett más típusú terméket kell a részére
kiadni, vagy a fogyasztó megfelelĘ
árleszállítást kérhet.
b) A vásárlás napjától számított 3
munkanapon belüli meghibásodás esetén
a fogyasztó kérheti a termék cseréjét,
feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza.
a) A 49/2003. GKM rendeletben
foglaltaknak megfelelĘen a
forgalmazónak törekednie kell arra, hogy
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15
napon belül elvégezze.
Javítás esetén a jótállás idĘtartama a
kijavítás idĘtartamával meghosszabbodik.
A fogyasztót a termék jótállási idĘ alatt
bekövetkezĘ meghibásodása esetében az
alábbi jogok illetik meg:
Jótállásos javítás esetén a javítást végzĘ
szerviznek fel kell tüntetni a jótállási
szelvényen: a hiba bejelentésének
idĘpontját, javításra átvétel idĘpontját, a
visszaadás idĘpontját, a hibajelenséget, a
javítás módját, a jótállás esetlegesen
meghosszabbított
új
határidejét,
a
munkalap számát, a fĘdarabok cseréjét
és az arra vonatkozó jótállás új
határidejét.
A fogyasztó a jótállási határidĘ alatt
bármikor közölheti kifogását, de a
bejelentés elmulasztásából vagy a hibás
termék további használatából eredĘ károk
tekintetében a felelĘsséget a fogyasztó
viseli.
-
Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00
Gigaset Márkabolt
és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com
Meghibásodás esetén az alábbi
szerviz-partner áll az Ön
rendelkezésére:
*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül esĘ célból
szerzĘdést kötĘ személy
A 12 hónapon belüli jótállás keretében
történt javítást és annak körülményeit a
javítást végzĘ szerviznek fel kell tüntetnie
a jótállási jegyen.
4. Egyéb feltételek
A jótállási kötelezettség a forgalmazót
nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes
használat, törés, sérülés, szakszerĦtlen
kezelés vagy illetéktelen átalakítás,
helytelen tárolás, beázás, nem megfelelĘ
feszültség használata, elemi csapás vagy
az értékesítés utáni bármilyen külsĘ
behatás eredménye. Ilyen esetekben a
javítás költségei a fogyasztót terhelik.
Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink
figyelmét
a
használati
utasításban
foglaltak maradéktalan betartására. A
nem eredeti tartozékok használata
következtében
bekövetkezett
meghibásodásért
a
forgalmazó
felelĘsséget nem vállal.
3. Jótállási felelĘsség kizárása
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Jótállás
11
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
cserére jogosító
igazolás
12
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám:
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
A
pecsét, dátum, aláírás
D
pecsét, dátum, aláírás
C
pecsét, dátum, aláírás
B
pecsét, dátum, aláírás
Kijelentjük, hogy a _______ gyártmányú, _______ gyári számú ________ termék nem
javítható.
Dátum
Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerviz vezetĘjének
aláírása, bélyegzĘje:
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés idĘpontja:
Átvétel idĘpontja:
Visszaadás idĘpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
FĘdarab-csere esetén
régi azonosítószám:
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Eladó aláírása:
Értékesítés dátuma:
Raktár kiadás dátuma:
Forgalmazó neve, címe:
Gyártási szám:
Típusa:
Megnevezése:
Telefon/ Telefon tartozék
JÓTÁLLÁSI JEGY
számla száma:...............................
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Környezetvédelem
Környezetvédelmi küldetésünk
A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy
szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható
erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítást, a
beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során
értékeljük.
Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további
információ: www.gigaset.com.
Környezetközpontú irányítási rendszer
A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.
ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD
Management Service GmbH.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Selejtezés
Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa
szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a
kereskedőnél érdeklődhet.
Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a
vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.
Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogz a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.
Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és
egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltéteéele a
használt elektromos és eletronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.
Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a
hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.
de en fr it nl pl hu tr
13
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143 / appendix.fm / 3/15/17
Ápolás
A készüléket nedves vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket
vagy mikroszálas törlőkendőt.
Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.
Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje.
Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.
A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.
Érintkezés folyadékkal
Ha a készülék folyadékkal érintkezik:
1. Válassza le az áramellátást.
2. Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
3. Minden alkatrészt töröljön szárazra.
4. Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre legalább 72 órán keresztül (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
5. Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.
14
de en fr it nl pl hu tr
Gigaset LM550-LM550i/ HU /A31008-M2667-R101-1-X143/ appendix.fm / 3/15/17
Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel
Készenléti állapotban
körülbelül 0.7 W
Hívás közben
körülbelül 0.8 W
Általános műszaki adatok
DECT szabvány
Támogatott
GAP szabvány
Támogatott
Csatornák száma
60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány
1880–1900 MHz
Duplex mód
Időosztásos multiplexelés, 10 ms kerethosszúság
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája 100 Hz
Átviteli impulzus időtartama
370 μs
Csatornaosztás
1728 kHz
Bitsebesség
1152 kbit/mp
Moduláció
GFSK
Beszédkódolás
32 kbit/mp (G.726)
Átviteli teljesítmény
10 mW átlagos csatornánkénti teljesítmény,
250 mW impulzusteljesítmény
DECT hatótáv
50 m-ig épületen belül, 300 m-ig épületen kívül
Tápellátás
230 V ~/50 Hz
Az üzemeltetés környezeti feltételei
+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom mellett
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
Bluetooth
Specifikáció
4,0
Teljesítménykategória
1
Frekvenciatartomány
2402-2480 MHz
Átviteli teljesítmény
4 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság
körülbelül 1,5 m/10 m, a MobileDock alkalmazással kapcsolható
Támogatott profilok
Phone Book Access Profile PBAP
Hands Free Profile (HFP 1.6)
Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.
de en fr it nl pl hu tr
15
Gigaset LM550-LM550i / HU / A31008-M2667-R101-1-X143/ Cover_back.fm / 3/15/17
Kiadó:
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Rendelkezésre állás szerint.
Minden jog fenntartva. A változtatás jogát fenntartjuk.
www.gigaset.com
Az Apple név és az Apple logó az Apple Inc., az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatás márkaneve.
Layout_Neu_A6, Version 4, 28.05.2014
A Google, az Android és a Google Play és más védjegyek a Google Inc. bejegyzett védjegyei.
Version: 13.03.2017
*A31008-M2667-R101-1-X143*
A31008-M2667-R101-1-X143
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising