Gigaset | DA710 | User guide | Gigaset DA710 Kullanici rehberi

Gigaset DA710 Kullanici rehberi
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / overview.fm / 29.06.2018
Kısa genel bakış Gigaset DA710 - SABİT HATLI TELEFON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ekran ve tuşlar
1 Ayarlanabilir ekran (Ekran dilini ayarlama
s. 11)
2 Kumanda tuşu
3 Geçiş tuşu
4 Menü tuşu
5 Tekrar arama/Durdurma tuşu
6 Danışma Tuşu
7 Sessiz mod tuşu
8 Doğrudan Arama Tuşları
9 Doğrudan arama tuşlarının yerleşimini göstermek için yazısız etiket
10 Yıldız tuşu, zil sesini devreye sokma/devreden çıkarma (uzun süreli
basın)
11 Kare tuşu, Tuş kilidini devreye sokma/devreden çıkarma (uzun süreli
basın)
£
12 Hoparlör/Kulaklık Tuşu
13 Zil sesi, ahize, hoparlör ve kulaklık ses seviyesini ayarlamak için tuşlar
14 Hoparlör üzerinden görüşme için mikrofon
A Hoparlör/Kulaklık Tuşu
Işıklı Gösterge (LED)
¤
¤
¤
Gelen arama durumunda yanıp söner
görüşme hoparlör veya kulaklık üzerinden yapıldığında yanar
Yeni bir arama veya bildirim gelmişse ahizenin yerine konulmuş
olması durumunda yanar (Ayar
s. 12)
£
1
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / overview.fm / 29.06.2018
Telefonun Bağlanması
¤
Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun için birlikte
verilen telefon kablosunu kullanın.
Ülkelere göre gerekirse bir telefon adaptörüne ihtiyacınız olabilir. Çoğu durumda bu
adaptör teslimat kapsamına dahildir.
¤
2
¤
Telefon kablosunu kablo kanalından geçirin: Masada
kullanırken yukarı doğru (2), duvara montajda aşağı doğru (3).
Hoparlörü ve telefonu burgulu kablo (4) ile bağlayın.
Kulaklığın Takılması
Bağlantıya (5) RJ9 soketine sahip bir kulaklık, örn. bir
Gigaset ZX410 takın.
¤
6
Duvar montajı
Duvara 12,4 cm mesafede iki
delik açın ve iki cıvata takın.
Bir tornavidayla ahize
korumasını (6) çıkarın ve bunu
masa aparatının ahize kalıbına
(7) sokun.
Telefonu çıkıntılı duran
cıvatalara asın.
¤
¤
5
1
4
7
¤
3
Notlar
u Kullanıma Sokma
1. Ahize 5 saniye için kaldırılır ve tekrar kapatılır.
2. Ahize tekrar kaldırılır: Çevir sesini duyarsınız, cihaz çalışmaya hazırdır.
Telefonunuza telefon hattı üzerinden akım verilir. Akımın kesilmesi durumunda (örneğin; geceleri prizden çekilmesi gibi), yukarıdaki bu süreci
tekrarlamanız gerekir. Telefon rehberi girişleri ve hızlı arama kayıtları daimi olarak kayıt ediliyor.
u Bu telefon tek hat sistemlerde kullaným için dizayn edilmiþtir (ana hat veya telefon sistemi).
Hat ayırıcı üzerinde ikinci telefon olarak kullanılamaz.
u PBX üzerinde işlem (Router)
Özel hat değişimi PBX (Router) telefona çalarken dahi aralıksız DC voltajı sağlamalıdır. Durum bu değilse, telefon çalarken kapanabilir. Sonuç
olarak, kayıtlı bilgiler kaybolabilir. Bu konuyla ilgili bilgi almak için PBX (Router) kullanım kılavuzuna bakın veya imalatçınız ile irtibata geçin.
2
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / DA710IVZ.fm / 29.06.2018
İçindekiler
Şebeke hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kısa genel bakış Gigaset DA710 - SABİT HATLI
TELEFON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Telefonun Bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Telefon numarasını gösterme (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arama Yönlend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Diğer şebeke hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Danışma Tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kodu ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kişisel bir telefon santralinde işletim . . . . . . . . 15
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefonun çalıştırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefonu kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dahili numarayı (DN) saptama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kumanda tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metin yazma ve düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menü ağacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
5
5
5
6
7
Telefon etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gelen aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoparlörden dinleme / Hoparlör üzerinden
görüşme / Kulaklık kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir görüşme sırasındaki ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
Diğer Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonları . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Standart işaretler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sıvıyla temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sorunlar ve çözümler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9
9
Müşteri Hizmeti ve Yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rehber, listeler ve direk seçme
tuşlarını kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Garanti Gigaset DA710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefon rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Arama listesi (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tekrar listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Doğrudan Arama Tuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Telefon ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Temel ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ses düzeyini ayarlamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zil sesini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Güvenlik ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonu kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Acil arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Doğrudan arama (Bebek çağrısı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Numaraları kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / using.fm / 29.06.2018
Güvenlik bilgileri
Telefonun çalıştırılması
a
Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:
◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın.
◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
◆ Telefon ile radyo dalgası yayan cihazlar, örn. telsiz telefon, çağrı
cihazı veya TV cihazları arasında en az bir metre mesafe bırakın.
Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler etkilenebilir.
◆ Telefonu tozlu mekanlara koymayın, çünkü bu telefonun ömrünü
kısaltacaktır.
◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn.
cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınmaya neden olabilir.
Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken
aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın
Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımdaki olası tehlikeler
açısından bilgilendirin.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
◆ Bağlantı kablosunu, sadece öngörülen prize/yuvaya takın.
◆ Gigaset ZX410 gibi sadece onaylanmış aksesuarları bağla-
◆
◆
◆
◆
◆
yın.
Gigaset DA710, Gigaset ZX410 kulaklık ile test edilmiş olup,
etkinleştirilmiştir.
Diğer kulaklıklar sadece kısıtlı çalışır veya çalışmaz. Başka
bir kulaklık takmanız durumunda,
kesinlikle Gigaset DA710'nin ses seviyesini azaltmış olursunuz. Zira başka bir üreticinin kulaklığı adaptasyon farklılıklarından ötürü hasarlı veya gereğinden fazla bir akustik sinyal verebilir.
Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya
başka elektrikli cihazlara
maruz bırakmayın.
Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve
buharlardan koruyun.
Gigaset DA710 cihazınız daimi bir belleğe sahiptir. Üçüncü
kişilere teslim etmeden önce
muhtemelen kaydedilmiş telefon numaralarını silmeniz
gerekecektir.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli
veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar
Telefonu kullanma
Gigaset DA710 cihazınızın kumandası için tuş alanını ve ekranı
kullanabilirsiniz. Bunun haricinde ekran menüsü kumanda tuşu
ile birlikte onaylama işlemi için erişebilirliğini ve telefonun çeşitli
fonksiyonlarının kullanımını sağlamaktadır. El kitabında kullanımın
tüm olanakları açıklanmıştır.
Açıklama
Telefonunuzun bazı fonksiyonları sadece sizin ve karşı tarafın şebeke
sağlayıcısının bunları desteklemesi durumunda sınırsız çalışır, örn.
arayanın telefon numarasının gerekli olduğu fonksiyonlar.
Bu,ö rn. şu fonksiyonlar için geçerlidir:
◆ Gelen bir aramanın numarasının gösterilmesi (£ s. 9)
◆ VIP melodisi ile bir arayanı gösterme (£ s. 9)
◆ Aramalar listesi (£ s. 10)
◆ Yönlendirme ve diğer şebeke hizmetleri (£ s. 14)
Ekran
Bekleme durumunda saat, tarih ve takvim haftaları gösterilir. Tarihi, saati
ve gösterim formatını ayarlayabilirsiniz (£ s. 12). Ayrıca semboller ekran
üzerinde telefonunuzun durumu hakkında bilgi verir.
◆ Gigaset DA710 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım
kılavuzu ile birlikte verin.
◆ Güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyoda veya
◆
◆
◆
◆
duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su
sıçramasına karşı korunmamıştır.
Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesneler temas
ettirmeyin!
Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
4
1110-01
nlm
14:00
23.08.2011 Ar34
Sembol çubuğu
Saat (24 saatlik format)
Tarih / Takvim haftası
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / using.fm / 29.06.2018
Metin yazma ve düzeltme
Ekran simgeleri
f
Arayanın telefon numarası iletiminin (CLIP) etkin olması
durumunda arayan listesinde yeni arama durumunda
yanıp söner (£ s. 14)
Z
Rehber açıldı
h
Değiştirme tuşuna basıldı
i
Tuş kilidi etkinleştirildi
k
Zil sesi kapalı
l
Gelen VIP araması durumunda yanıp söner
Rehberde etkin VIP moduna sahip en az bir kayıt olması
durumunda gösterilir (£ s. 10).
m
Sessiz mod etkinleştirildi
n
Kulaklık takıldı
~
Tuş alanı üzerinden metni girin.
ile O arası ve bunun yanı sıra Q, * ve # arası her tuşa,
birçok harf ve rakam atanmıştır. Belirli bir işaretin girilmesi, söz konusu
tuşa birden fazla basmak suretiyle gerçekleşir.
Kullanılabilen işaretlere ait tabloyu ek'te £ s. 16 bulabilirsiniz.
Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında geçiş
için, arzu edilen resim ekranın sağ altında görünene kadar geçiş tuşuna
L basın. Bu mod, numara girişi satırları için kullanılmaz.
İmleci hareket ettirme
t s Metindeki imleci sola/sağa hareket ettirmek için, kumanda
tuşunu yukarı/aşağı bastırın.
İşareti silme/düzeltme
Kumanda tuşunu sola u doğru basın. İmlecin
solundaki karakter silinir. Uzun süreli basma, tüm satırı
siler.
Kumanda tuşu
X
Kumanda tuşu üzerinden telefonun fonksiyonunu etkinleştirir ve menü
içerisinden yönlendirirsiniz. Sunulan fonksiyonlar kullanım durumuna
bağlıdır.
Menü
T
t
s
u
v
W
V
U
Bekleme konumunda:
Y Çağrı listesini açın
t
s
Z Telefon rehberi açın
Menülerde ve listelerde:
Girişi yukarı/aşağı yönlendirme.
Uzun süreli basma: Listeyi yukarı/aşağı hızlı bir şekilde geçme.
İsimleri ve numaraları eklerken:
Yazma konumunu sola/sağa hareket ettirin.
Uzun süreli basma: Yazma konumunu hızlı bir şekilde sola/sağa
hareket ettirin.
Doğrudan arama tuşu basılı:
Uzun numaraları eksiksiz gösterme.
Menülerde, listelerde ve doğrudan arama tuşlarında:
Menüyü, listeyi veya doğrudan arama tuşunu bırakma.
Ayarları işlerken:
Eylemi, ayarı değiştirmeden kesin.
İsimleri ve numaraları eklerken:
Yazma konumunun solundaki karakteri silin.
Uzun süreli basma: Satırı silin.
Kayıt boş ise: Ekleme modunu terk edin.
Telefon numarasını girin veya doğrudan arama tuşu basılı:
Telefon numarası çevirme.
Menülerde ve listelerde:
Alt menü/bağlam menüsünü açın.
Kayıtları/ayarları işlerken:
Kaydı kaydetme veya seçili ayarı alma.
Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir
menü aracılığıyla size sunulur.
¤ M tuşuna basarak menüye girin.
Menünün veya alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.
¤ Kumanda tuşu q ile arzu edilen fonksiyona gidin ve ardından
seçiminizi onaylamak için kumanda tuşunun v, ([) sağına basın.
¤ Sonraki duyulabilen menü kademesine geri gitmek için, u (X)
basın.
¤ M tuşuna basarak başlangıç menüsüne girin.
Açıklama
Şayet menüden, yapılmış olan girişleri kaydetmeden hemen ayrılmak
istiyorsanız, ahizeyi kaldırıp tekrar yerine koymanız yeterlidir. Ekran
kısa bir sürenin ardından tekrar bekleme konumunu gösterir.
Menünün kumanda adımlarının gösterilmesi
Bir menü fonksiyonunu seçmeye dair kumanda adımları bu kullanma
kılavuzunda aşağıdaki gibi gösterilmiştir:
M ¢ Telefon kurulumu ¢ Dil
¤ M tuşu ile menüyü açın.
¤ q kumanda tuşu ile Telefon kurulumu girişini seçin ve v,
anlamı:
([) kumanda tuşunun sağına basın.
¤ q kumanda tuşu ile Dil girişini seçin ve v, ([) kumanda
tuşunun sağına basın.
5
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / using.fm / 29.06.2018
Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesi
Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesini menü veya bir tuş
üzerinden açabilirsiniz.
Menü üzerinden
¤ M tuşuna basarak menüye girin.
¤ Arzu edilen listeyi açmak için Ara. list.(CLIP) veya Rehber veya Tekrar
ara seçin.
Bir tuş üzerinden
Arama listesini kumanda tuşu t ile açın.
Rehberi kumanda tuşu s üzerinden açın.
Tekrar arama listesini açma
Ekranda listenin söz konusu ilk girişi görünür.
Y
Z
I
¤ Kumanda tuşu q ile arzu edilen girişe gidin ve ardından bağlam
menüsünü açmak için kumanda tuşunun v, ([) sağına basın.
6
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / using.fm / 29.06.2018
Menü ağacı
Aşağıda, ekran menüsünün menü ağacı eksiksiz olarak gösterilmiştir.
Ara. list.(CLIP)
Giriş 1 - 50
Geri ara
Numarayý
kaydet
Rehber
Güvenlik
£ s. 11
Arama Yönlend.
£ s. 14
CW Sinyali
£ s. 14
Gizli numara
£ s. 14
Giriþi sil
£ s. 11
Yardým Hattý
£ s. 14
Tümünü sil
£ s. 11
Geri arama
£ s. 15
£ s. 10
Otom. geri arama £ s. 15
Giriþi ara
£ s. 8
Phonemail
£ s. 15
Giriþi düzenle
£ s. 10
Giriş 1 - 5
Giriþi ara
Yeni giriþ
£ s. 10
Giriþi sil
£ s. 10
Tümünü sil
£ s. 10
Yeni giriþ
Giriş 1 -100
SINIF
£ s. 8
PIN’i deðiþtir
£ s. 13
Tuþ kilidi
£ s. 13
Acil
£ s. 13
Direkt arama
£ s. 13
Tekrar ara
Numarayý
kaydet
£ s. 8
£ s. 11
Giriþi sil
£ s. 11
Tümünü sil
£ s. 11
Arama engelleme £ s. 13
Telefon kurulumu
Ses kurulumu
Dil
£ s. 11
Tarih/saat
£ s. 12
Arama modu
£ s. 15
Kýsa kap. süresi
£ s. 15
PABX kodu
£ s. 15
Tarih/Saat biçim
£ s. 12
Alan kodu
£ s. 15
Hoparlör Iþýðý
£ s. 12
Zil sesleri
£ s. 12
VIP Melodisi
£ s. 13
Ahize Ses Düzeyi
£ s. 12
Hoparl. Ses Dzy
£ s. 12
Kulaklýk Ses Dzy
£ s. 12
Sessiz modu
£ s. 12
Zil modu
£ s. 13
7
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
M ¢ Ara. list.(CLIP)
Telefon etme
Y
Veya
Ahizenin dışında hoparlör (ahizesiz fonksiyon) veya telefon üzerinde
takılı bir kulaklık yardımıyla da telefon edebilirsiniz ( s. 9). Aşağıda c
sembolü her zaman A için de durmaktadır.
£
Arama
Veya
q
q
Telefon numarasını tuş alanından girin
~c
Numarayı çevirin, ahizeyi kaldırın.
c~
Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.
Veya
Ahizeyi kaldırmak yerine:
A
Hoparlör veya takılı kulaklık üzerinden telefon etmek için,
hoparlör/kulaklık tuşuna basın.
Geçiş işlemi bir görüşme esnasında da her zaman mümkündür.
Telefon numarasını girme sırasında düzeltme (sadece ahizenin
yerinde olması durumunda mümkün):
X
Yazma konumunun solunda yanlış girilmiş bir rakamı
silmek için, kumanda tuşu u'ya basın.
Rehberden seçme
Z
~
Tekrar arama tuuna basn, Ahizeyi kaldrn.
cI
Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.
M ¢ Tekrar ara
I
Veya
Girişi seçin.
Listeyi hızlı bir şekilde geçmek için, yukarı veya aşağı yön
tuşlarına basılı tutun.
Harfleri girin (
gösterilir.
Ic
Kaydedilmiş olan beş numaradan bir tanesini seçme:
Rehberi kumanda tuşu s üzerinden açın.
Veya
Tekrar arama
Veya
Giriş arama
q
Açıklama
Önce kulaklığı kaldırıp, ardından arama listesini açabilirsiniz.
En son kaydedilen numarayı seçme:
£
¢
£ s. 5). Bu harf ile başlayan ilk kayıt
Veya
q
q
Bağlam menüsünü açın.
Giriþi ara seçin ve [ ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin.
Ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden
gerçekleştirmiş olursunuz.
Arama listesinden seçme
Arama listesi kabul edilmiş ve görüşme yapılmış son 50 numarayı
gösterir. Önkoşul: telefon numarası göstergesi, gelen çağrı için
mümkündür ( s. 14).
Bir numarayı birçok kez arama işlemi sadece bir defa gösterilir (son
görüşme bilgileriyle). Numaranın rehberde veya direk arama tuşunda
kayıtlı olması durumunda, varsa, ona ait isim de gösterilir.
£
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüyü açın.
Giriþi ara seçin ve [ ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin.
Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık
üzerinden gerçekleştirirsiniz.
Açıklama
Önce kulaklığı kaldırıp, ardından tekrar arama listesini açabilirsiniz.
Veya
Açıklama
Aynı zamanda önce kulaklığı kaldırıp, ardından rehberi açabilirsiniz.
Tekrar arama tuşuna basın.
Telefon numarası arama
q
Telefon numarasını seçin.
c
Ahizeyi kaldırın.
Telefon numarası seçimi
c
Ahizeyi kaldırın.
[
q
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüyü açın.
Geri ara seçin ve [ ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin.
Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık
üzerinden gerçekleştirirsiniz.
En son aranan beş numara otomatik olarak kaydedilir (maks. 32 hane).
Önceden rehbere telefon numaraları kaydetmişseniz ( s. 10),
rehberden direk olarak bir telefon görüşmesi başlatabilirsiniz.
M Rehber
Veya
Arama listesini kumanda tuşu t ile açın.
Telefon numarası arama
q
Numarayı veya ismi seçin.
c
Ahizeyi kaldırın.
Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması
16 telefon numarasını 8 direk arama tuşuna kaydedebilir ve direk olarak
çevirebilirsiniz (direk arama tuşları çift yerleştirilebilir, her biri azami
32 rakam ile). Tuşun ikinci hafıza alanına erişebilmek için, L
değiştirme tuşunu kullanın. Değiştirme fonksiyonunun aktif olması
durumunda, ekranda h sembolü görünür.
Direk arama tuşlarının kaydedilmesi ve işlenmesi direk arama tuşunun
( s. 11), rehberin,arama listesinin ve tekrar arama listesinin bağlam
menüsünden mümkündür.
c
Ahizeyi kaldırın, doğrudan arama tuşuna basın.
£
Veya
Bc
8
1110-01
Dorudan arama tuuna basn, ahizeyi kaldrn.?
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
B
Telefon numarasını aramadan önce açma
A
Hoparlör tuşu, çevirme sesini bekleyin.
Gelen aramalar
A
Veya
Doğrudan arama tuşuna basın ve [ ile bağlam
menüsünü açın.
[
Kumanda tuşu ile çağrıyı hoparlör üzerinden devreye
sokun. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi
kulaklık üzerinden gerçekleştirisiniz.
Aranan numarayı ek rakamlar girerek genişletebilirsiniz.
c
Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma
Görüşme esnasında ahizeyi kaldırın. Görüşme ahizeye
aktarılır.
Görüşmeyi bitirme
Hoparlör üzerinden yapılan bir görüşme sırasında
hoparlör tuşuna basın.
£
Gelen aramalar zil sesi ve ekranda metin ile gösterilir.
Telefon numarası göstergesinde ( s. 14), numarayı ekranda
görürsünüz ve f sembolü yanıp söner. Bu sembol, görüşmeyi kabul
ettiğinizde veya (kabul etmemeniz durumunda) arama listesini
çağırdığınızda kaybolur.
Rehberde veya doğrudan arama tuşları üzerinde isim ile kaydedilmiş
olan aramalarda, buna ilaveten isim de görünür.
VIP modunun aktif olması durumunda ( s. 13), ekranda VIP sembolü
yanıp söner ve VIP zil sesi aramayı sinyalize eder.
Açıklama
Eğer bir kulaklık bağlıysa, hoparlör üzerinden görüşme ve
hoparlörden dinleme mümkün değildir.
Kulaklık kullanma
£
Görüşmeyi kabul etme
c
A
Ahizeyi kaldırın.
Veya
Bir görüşme sırasındaki ayarlar
Görüşmeyi hoparlörle veya şayet bağlıysa kulaklık
üzerinden gerçekleştirmek için tuşuna basın.
Arama bekletme
£
Kulaklığı bağlayın ( s. 2). Bu durumda ahize kapalıyken kulaklık
üzerinden telefon edersiniz. (Bunun için güvenlik uyarılarını da dikkate
s. 4.)
alın,
A
Kullanım hoparlör/kulaklık tuşu üzerinden, hoparlör
üzerinden görüşme gibi gerçekleşir (bkz. yukarı).
Bir kulaklık bağlanmışsa, bu durum ekranda n sembolü ile gösterilir.
£
£
Aşağıda açıklanmış olan ayarları menü üzerinden de değiştirebilirsiniz
( s. 12).
£
Ahize /kulaklık ses seviyesini ayarlama
Bu hizmetin Arama bekliyor aktif olması durumunda ( s. 14), görüşme
sırasında bir gelen arama sinyalize edilir. Uyarı sesini duyuyorsunuz.
Telefon numarası göstergesinin mümkün olması ve arayanın rehberde
kayıtlı olması durumunda arayanın telefon numarası ekranda görünür
( s. 10).
H
Görüşmeyi kabul etmek için geri arama tuşuna basın. İlk
arayan bir bekleme melodisi duyar.
H
İkinci görüşmeyi sonlandırma ve ilk arayana geri dönmek
için geri arama tuşuna tekrar basın.
Üç kademe ayarlanabilir.
E / D Yüksek/düşük tuşlarıyla ses seviyesini ayarlayın.
Ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi gösterilir.
Hoparlörden dinleme / Hoparlör üzerinden
görüşme / Kulaklık kullanma
Sessiz mod fonksiyonunun ( s. 12) ayarına göre, bir görüşme sırasında
mikrofonu veya ahize ve mikrofonu devre dışı bırakabilirsiniz:
C
Sessiz modu açmak veya kapatmak için sessiz mod tuşuna
basın.
Mikrofonun sessiz mod özelliği sırasında bir melodi çalınabilir.
Telefon sessiz moda ayarlanmışsa, bu durum ekranda m sembolü ile
gösterilir.
£
Hoparlörden dinlemeyi açma/kapatma
Mekanda bulunan kişiler hoparlör üzerinden konuşmaları duyabilir.
Görüşme esnasında ahize üzerinden:
A
Hoparlörden dinlemeyi açmak veya kapatmak için
hoparlör tuşuna basın.
Hoparlör açıkken ve ahize alınmışken hoparlörden dinleme devrededir.
Bu sırada hoparlör mikrofonu kapatılmıştır.
Hoparlör açıkken ve ahize yerine konulmuşken, hoparlör mikrofonu
üzerinden görüşme devrededir.
Hoparlörden dinlemeden hoparlöre geçiş:
A & Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.
Hoparlör ayarı
Yedi kademe ayarlanabilir.
E / D Yüksek/düşük tuşlarıyla ses seviyesini ayarlayın.
Ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi gösterilir.
Sessiz mod
£
Zil sesi ve ses seviyesi
Telefon çaldığı sırasında ses seviyesini ve melodiyi değiştirebilirsiniz.
E / D Yüksek/düşük tuşlarıyla melodinin ses seviyesini ayarlayın
(5 kademe, 0=sessiz).
Q .. O Numara tuşlarıyla melodiyi seçme (10 farklı).
Hoparlörü açma/kapatma
Ahize yerine konmuşken de mikrofon üzerinden telefon edebilirsiniz.
Mikrofona olan en uygun mesafe yaklaşık 50 cm’dir.
Bir görüşme sırasında açma
A & Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.
9
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
Rehber, listeler ve direk seçme
tuşlarını kullanma
Veya: bir direk arama tuşuna kaydedin
B/L B
Doğrudan arama tuşuna basın.
Ekranda şu görüntü görünür Kaydedildi.
İletişimde olduğunuz kişileri ve de telefonunuza gelen ve giden
aramaları kaydetmek için aşağıdaki olanaklar mevcuttur:
u Azami 100 giriş mümkün rehber
u Gelen son 50 çağrıya sahip arama listsesi
u Yapılan son 5 görüşmenin tekrar arama listesi
u 16 önemli telefon numarasını kaydetmek için doğrudan arama
tuşları
Açıklama
Önce rehbere biri girişi art arda ve ardından da doğrudan arama
tuşuna kaydedebilirsiniz.
Giriþi sil / Tümünü sil
M ¢ Rehber
Telefon rehberi
Gigaset DA710, telefon numaraları için azami 32 rakamla
yapabileceğiniz 100 kayda ve isimler için ise 16 işaret
kaydedebileceğiniz bir rehbere sahiptir.
Rehber üzerinden yeni bir görüşme başlatabilirsiniz ( s. 8), yeni girişler
kaydedebilir ( s. 10), ve de bu girişleri idare edebilir ve
değiştirebilirsiniz.
Telefon numaralarını ve isimleri elle girebilir veya arama listesinden
( s. 11) geçişlerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir telefon numarasına VIP
modu geçişi sağlayabilirsiniz.
Rehber açıldığında, ekranda Z sembolü görünür. Ayrıca ekranda rehber
girişi numarası görünnür (01.. 99; 100 için 00 gösterilir).
£
£
£
Telefon rehberini açma
Z
Bekleme konumunda:
Kumanda tuşuna s basın.
Girişi seçin.
Listeyi hızlı bir şekilde geçmek için, yukarı veya aşağı
tuşunu basılı tutun.
Harfleri girin (
£ s. 5). Bu harf ile başlayan ilk giriş gösterilir.
Açıklama
* bastığınızda, giriş VIP girişi olarak işaretlenir veya işaret kaldırılır.
Telefon numarasını kaydetme
M Rehber
Listedeki ilk giriş görüntülenir.
t
Yeni giriþ seçin ve [ ile onaylayın.
~
Telefon numarasını girin ve [ ile onaylayın.
~
İsmi girin ve [ ile onaylayın.
¢
Ekranda şu görüntü görünür PBK’ya Kayýt?
Telefon defterine kaydet
[
Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
q
VIP modu seçin (Açýk / Kapalý) ve [ ile onaylayın.
Listedeki ilk giriş görüntülenir.
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüyü açın.
Giriþi düzenle seçin ve [ ile onaylayın.
Telefon numarasını değiştirin ve [ ile onaylayın.
İsmi değiştirin ve [ ile onaylayın.
Ekranda şu görüntü görünür PBK’ya Kayýt?
q
q
~
~
İkinci alternatif: Bir direk arama tuşuna kaydedin
B/L B
Doğrudan arama tuşuna basın.
Ekranda şu görüntü görünür Kaydedildi.
Giriş arama
~
M ¢ Rehber
İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme
Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
VIP modu seçin (Açýk / Kapalý) ve [ ile onaylayın.
M ¢ Rehber
Veya
Giriþi düzenle
[
q
Veya
q
Listedeki ilk giriş görüntülenir.
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüsünü açın.
Giriþi sil veya Tümünü sil seçin ve [ ile onaylayın.
Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.
q
q
[
Arama listesi (CLIP)
£
Telefon numarasının aktarılması durumunda gelen telefonlar kaydedilir
( s. 14). Aynı telefon numarasında sadece son gelen aramalar için
50'ye kadar görüşme kaydedilir, 50'den fazla görüşme durumunda en
eski görüşme otomatik olarak silinir. Arayanın rehberde veya doğrudan
arama tuşunda kayıtlı olması durumunda, ona ait isim de gösterilir.
Görüşme listelerini aşağıdaki fonksiyonlar için kullanabilirsiniz:
Liste içerisinden bir telefon numarasını arama ( s. 8)
Rehbere veya doğrudan arama tuşlarına kaydetme
¤
¤
Çağrı listesini açın
Y
Çağrı listesini bekleme konumunda açın:
Kumanda tuşuna t basın.
Veya
M ¢ Ara. list.(CLIP)
10
1110-01
£
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
Görüşme listesindeki telefon numarasını rehbere/doğrudan
arama tuşuna aktarma
Y
Çağrı listesini açın
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüyü açın.
Numarayý kaydet seçin ve [ ile onaylayın.
Telefon numarasını (gerekirse değiştirin) [ ile onaylayın.
İsmi girin ve [ ile onaylayın.
Numara ve ismi işlerken, imleci q ile değiştirin.
q
q
~
~
İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme
[
Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
q
VIP modu seçin (Açýk / Kapalý) ve [ ile onaylayın.
Telefon numarasını yerleştirmek istediğiniz veya kaydın
değiştirileceği doğrudan arama tuşuna basın.
Hafıza boş ise, Boþ görünür.
Şayet tuş önceden doluysa, kaydedilmiş olan numarayı görürsünüz.
Uzun telefon numarası (16'dan fazla rakam) söz konusu ile, kumanda
tuşu q ile 1-16 ve 17-32 rakamlarının göstergesi arasında geçiş yapın.
Çağrı listesini açın
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüsünü açın.
Giriþi sil veya Tümünü sil seçin ve [ ile onaylayın.
Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.
Yeni kayıt
[
Tekrar listesini açma
Telefon numarasını ve ismi girme/değiştirme
Telefon numarasını girme/değiştirme ve [ ile onaylayın.
İsmi girme/değiştirme ve [ ile onaylama.
Kumanda tuşuna basarak girişi kaydedin.
~
~
[
Tekrar arama tuşuna basın.
Veya
M ¢ Tekrar ara
Tekrar arama listesindeki telefon numarasını rehbere/
doğrudan arama tuşuna aktarma
Giriþi sil / Tümünü sil
Tekrar listesini açma.
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüsünü açın.
Numarayý kaydet seçin ve [ ile onaylayın.
Telefon numarasını (gerekirse değiştirin) [ ile onaylayın.
İsmi girin ve [ ile onaylayın.
Numara ve ismi işlerken, imleci q ile değiştirin.
İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme
[
Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
q
VIP modu seçin (Açýk / Kapalý) ve [ ile onaylayın.
İkinci alternatif: bir direk arama tuşuna kaydedin
B/L B
Doğrudan arama tuşuna basın.
Ekranda şu görüntü görünür Kaydedildi.
Giriþi sil / Tümünü sil
I
q
Seçimi Tekrarlama listesini açma.
Girişi seçin ve [ ile bağlam menüsünü açın.
[ giriş moduna geçin.
Atamayı değiştirmek
[
[ Bağlam menüyü açın.
q
Giriþi düzenle seçin ve [ ile onaylayın.
En son aranan beş numara otomatik olarak kaydedilir (her defasında
maksimum 32 rakam).
I
q
q
~
~
Doğrudan arama tuşlarına azami 16 numara kaydedebilirsiniz. Tuşun
ikinci hafıza alanına erişebilmek için, L değiştirme tuşunu kullanın.
Değiştirme fonksiyonunun aktif olması durumunda, ekranda h sembolü
görünür.
Doğrudan arama tuşlarını rehberdeki girişlere, arama listesine veya
tekrar arama listesine yerleştirebilirsiniz.
Bunlar ayrıca, ö rn. arama yönlendirme için fonksiyon tuşu olarak da
kullanılabilir. Sunulan hizmetler ile fonksiyonları ve söz konusu tuş
sıralamasını şebeke sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Menü size şebeke
hizmetleri ( s. 14) için ilave ayar olanakları sağlar.
B/L B
Tekrar listesi
I
Doğrudan Arama Tuşları
Telefon numaralarını kaydetme / yerleşimi değiştirme
Giriþi sil / Tümünü sil
q
q
[
Giriþi sil veya Tümünü sil seçin ve [ ile onaylayın.
Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.
£
İkinci alternatif: bir direk arama tuşuna kaydedin
B/L B
Doğrudan arama tuşuna basın.
Ekranda şu görüntü görünür Kaydedildi.
Y
q
[
B/L B
q
[
Girişi silinecek doğrudan arama tuşuna basın ve [ ile
bağlam menüyü açın.
Giriþi sil veya Tümünü sil seçin ve [ ile onaylayın.
Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.
Telefon ayarları
Temel ayarlar
Tüm temel ayarlara Telefon kurulumu menüsünden ulaşabilirsiniz.
Güncel ayarlanmış değer ekranda sağda * ile işaretlenir.
Dildeğiştirme
Ekran göstergesi dilini değiştirebilirsiniz. Dört dil seçeneği mevcuttur.
M ¢ Telefon kurulumu ¢ Dil
q
Arzu edilen dili seçin ve [ ile onaylayın.
[
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
11
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
Tarih ve saat ayarı
Kulaklık ses düzeyini ayarlamak
Güncel verileri elle değiştirebilir görüntünün formatını
değiştirebilirsiniz. Saat, numara göstergesine sahip gelen aramalar
ile güncellenir. Bu ayarı gerekirse değiştirebilirsiniz ( s. 16).
Üç kademe ayarlanabilir.
M ¢ Ses kurulumu ¢ Kulaklýk Ses Dzy
q
Ses seviyesini adapte edin ve [ ile onaylayın.
£
M ¢ Telefon kurulumu ¢ Tarih/saat
~
Tarihi 6 haneli (GGAAYY) olarak girin.
~
Saati 4 haneli (SASADAKDAK) olarak girin.
[
Girişi onaylama.
Güncel değer ekranda görünür.
Sessiz mod
Sadece mikrofonu veya hoparlör ve mikrofonu sessize alabilirsiniz.
M ¢ Ses kurulumu ¢ Sessiz modu
q
Arzu edilen fonksiyonu seçin ve [ ile onaylayın.
Giriş her zaman burada açıklandığı gibi gerçekleşir, ayarlanmış tarih ve
zaman formatından bağımsız olarak.
Mikrofon kapalý: görüşme partnerinizi hala
duyuyorsunuz, fakat o sizi artık duyamıyor.
Mikr/Hop Kapalý: telefon tamamen sessiz konumda.
Sessiz melodisi: sessiz konum sırasında görüşme ortağınız
bir melodi duyuyor.
Ayarlanmış fonksiyon, görüşme sırasında sessiz konum tuşu vasıtasıyla
da çalıştırılabilir ( s. 9).
Tarih/Saat biçimayarlama
M ¢ Telefon kurulumu ¢ Tarih/Saat biçim
q
Arzu edilen tarih formatını seçin ve [ ile onaylayın.
Örnek: 31. Aralık 2011
YYYY.AA.GG: 2011.12.31
GG.AA.YYYY: 31.12.2011
GG/AA/YYYY: 31/12/2011
AA/GG/YYYY: 12/31/2011
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
Saat formatını seçin ve [ ile onaylayın.
24 s: 24 saatlik format
12 s: 12 saatlik format
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
[
q
[
£
Zil sesini ayarlama
¤
¤
¤
Aşağıdaki ayar olanakları kullanılabilir:
Melodi ve ses seviyesi
VIP Melodisi
Zil sesini kapatma
Melodi ve ses seviyesini ayarlama
Aydınlatma göstergesini hoparlör/kulaklık tuşuna ayarlama
Telefonun aydınlatma göstergesinin (A) ne zaman yanıp söneceğini
saptayabilirsiniz.
M Telefon kurulumu Hoparlör Iþýðý
q
[
¢
Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilir veya zil sesini
kapatabilirsiniz. 10 farklı zil sesi kullanılabilir ve ses seviyesi 5 kademeye
uyarlanabilir (0 = sessiz).
¢
Arzu edilen ayarı seçin ve [ ile onaylayın.
Kapalý: asla
Gelen Arama: yeni bir aramada
Mesajlar: şebeke operatörü yeni bir haberin girdiğini
gösteriyorsa
Açýk: gelen çağrılar ve yeni mesajlar
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
Ses düzeyini ayarlamak
£
Ahizeyi, hoparlörü ve kulaklık ses seviyesini menü üzerinden
ayarlayabilir veya bir görüşme esnasında direk olarak ( s. 9)
tuşları üzerinden değiştirebilirsiniz.
Açıklama
Ayarlara başlamadan önce ahizeyi kaldırırsanız, melodiler hoparlörler
üzerinden çalınır.
£
¢
Telefonun çalması sırasında, her iki ayarı direk tuşlar üzerinden de
gerçekleştirebilirsiniz ( s. 9).
M Ses kurulumu
Zil sesleri
~
¢
Arzu edilen zil sesini seçme.
Q ... O
Zil sesi 1 - 10
D / E Güncel seçilen zil sesi için ses seviyesini ayarlama.
[
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
Açıklama
Çalma melodisi ancak zil impulsu telefon şebekesi tarafından devreye
sokulduğunda çalabilir. Impulsun uzunluğu şebekeden şebekeye
göre farklı olabilir. Bundan dolayı, sunulan bazı zil seslerinin
işaretlenmiş görünmesi söz konusu olabilir. Bu durumda lütfen
başka bir zil sesi seçin.
Ahize ses seviyesini ayarlama
Üç kademe ayarlanabilir.
M ¢ Ses kurulumu ¢ Ahize Ses Düzeyi
q
Ses seviyesini uyarlayın ve [ ile onaylayın.
Güncel değer ekranda görünür.
Hoparlör ses seviyesini ayarlama
Yedi kademe ayarlanabilir.
M ¢ Ses kurulumu ¢ Hoparl. Ses Dzy
q
Ses seviyesini uyarlayın ve [ ile onaylayın.
Güncel değer ekranda görünür.
12
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
VIP Melodisiayarlama
£
Zil seslerinden birini VIP Melodisi olarak saptayabilirsiniz. Şayet
rehberde bir numaraya VIP modu konumunu vermişseniz ( s. 10), bu
numaradan arandığınızda VIP Melodisi zil sesi ile belirtilir.
M Ses kurulumu VIP Melodisi
~
¢
¢
Arzu edilen zil sesini seçme.
Q ... O
Zil sesi 1 - 10
Tuþ kilidi için PIN'in ön ayarı 0000'dir. Güvenlik nedenlerinden dolayı bu
PIN'i değiştirmelisiniz.
M Güvenlik PIN’i deðiþtir
¢
¢
Acil arama
Çalma modunu ayarlama
Telefonda ön ayar olarak iki acil arama numarası kaydedilmiştir (110,
112). Buna ilaveten azami 28 rakamdan oluşan başka bir acil arama
numarası kaydedebilirsiniz. Bu acil arama numaralarını, klavye kilidi
etkin durumdayken de arayabilirsiniz.
Rahatsız edilmek istemediğinizde, telefonun zil sesini devre dışı
bırakabilirsiniz. Üç ayar olanağı kullanılabilmektedir: Tüm tonlar kap.,
Yalnýzca VIP (bkz. yukarı), Tüm tonlar açýk (Ön ayarlama).
M Ses kurulumu Zil modu
¢
PIN değiştirme
Q ... O 4 haneli yeni PIN'i girin ve [ ile onaylayın.
Girişi tekrarlayın ve tekrar [ ile onaylayın.
D / E Güncel seçilen zil sesi için ses seviyesini ayarlama.
[
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
q
[
Klavye kilidi etkinleştirilmişse, bu durum ekranda i sembolü ile
gösterilir.
¢
Acil aramayı seçme
Arzu edilen ayarı seçin ve [ ile onaylayın.
Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.
c
~
Ahizeyi kaldırın.
Acil arama numarasını girin.
Ekranda Acil görünür.
Zil sesini tuş üzerinden devre dışı bırakın
+
Zil sesini devre dışı bırakmak ve tekrar devreye sokmak için
tuşa uzun süreli basın.
Zil sesi devre dışı bırakılmışsa, bu durum ekranda k sembolü ile
gösterilir.
Acil arama numarasını kaydetme
M ¢ Güvenlik ¢ Acil
Q ... O Acil arama numarasını girin ve [ ile onaylayın.
Doğrudan arama (Bebek çağrısı)
Güvenlik ayarları
Etkin direk arama durumunda, kaydedilmiş numara ahize kaldırıldıktan
sonra herhangi bir tuşa basmak suretiyle seçilir (A, D ve E
tuşları hariç).
Telefonu kilitleme
Doğrudan aramayı etkinleştirme
M ¢ Güvenlik ¢ Direkt arama
Q ... O Doğrudan arama numarasını girin ve [ ile onaylayın.
Telefonunuzu izinsiz erişime karşı koruyabilirsiniz. Tuþ kilidi kaldırmak
için, Tuþ kilidi ve de PIN girişi mevcuttur.
Açıklama
Telefonun PIN'inin değiştirmiş olmanız durumunda, Güvenlik menü
girişini seçtikten sonra, her zaman PIN'i girebilirsiniz.
Doğrudan arama etkinleştirilir ve ekranda görünür.
Doğrudan aramayı devre dışı bırakma
Klavye kilidini düzenleme
Tuþ kilidi'nin devreye sokulmuş olması durumunda tüm tuşlar kilitlenir,
menü tuşu ve hoparlör/kulaklık tuşu ve de kaydedilmiş acil arama
numaraları ( s. 13) dışında.
£
Tuþ kilidi etkinleştirme
$
Telefon bekleme konumundayken kilitleme tuşuna uzun
basın.
Veya
M ¢ Güvenlik ¢ Tuþ kilidi
Tuþ kilidiDevre dışı bırakma
$
Kilitleme tuşuna uzun basın.
M
~
Menü tuşuna basın.
PIN ( s. 13)girin ve[ ile onaylayın.
Soruyu Dir. ara. kapat? [ ile onaylayın.
£
Numaraları kilitleme
Bazı ön çevirme numaralarına ait çağrıları (örn. ödeme gerektiren ön
numaralar) kilitleyebilirsiniz, her biri 5 rakamdan oluşan azami 3 numara.
M Güvenlik Arama engelleme
s
¢
Q ... O
¢
Arama engelleme1 (veya 2 veya 3) seçin ve [ ile
onaylayın.
Kilitli numarayı girin ve [ ile onaylayın.
Veya
M
Menü tuşuna basın.
Q ... O Önceden ayarlanmış PIN (0000) değiştirilmişse, 4 haneli
PIN girin ve [ onaylayın.
13
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
Şebeke hizmetleri
Diğer şebeke hizmetleri
Umumi telefon santralleri Şebeke operatörü size - bazı durumlarda
yalnızca talep üzerine - bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (ör n. arama
yönlendirme, meşgulken geri arama, çağrı reddetme vs.). Bu hizmetleri,
şebeke operatörünüzden öğrenebileceğiniz, belirli tuş kombinasyonları
sayesinde çalıştırabilirsiniz.
Telefonun menüsünde bu hizmetleri çağırabilir ve etkinleştirebilir ve
ayrıca söz konusu tuş kombinasyonunu saptayabilir veya gerekirse
adapte edebilirsiniz.
Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonlarını ek'te ( s. 16)
bulabilirsiniz.
£
Telefon numarasını gösterme (CLIP)
Hizmet numarası göstergesi etkinleştirilmişse, gelen telefon
numarasıyla birlikte ekranda görünür ve arama listesi kaydedilir.
Önkoşul: şebeke sağlayıcısı aşağıdaki hizmet özelliklerini destekler ve
telefon numarası geçişi arayan tarafından engellenmemiştir:
u CLI (Arayan numarayı belirleme): Arayan kişinin telefon numarası
aktarılır.
u CLIP (Arayan numarayı gösterme): Arayan kişinin telefon numarası
görüntülenir.
Bu numaraları rehbere alabilir ve onları düzenleyebilirsiniz( s. 10).
Yerel ön kodu kaydetmişseniz ( s. 15), aynı koda sahip bir çağrıda
otomatik olarak sadece kodsuz numara ekranda görünür.
£
£
Arama Yönlend.
¤
¤
¤
Yönlendirme özelliğini üç farklı ön şart için düzenleyebilirsiniz:
Tüm Aramalar (CFU, Call Forwarding Unconditional)
Cevapsýzsa (CFNR, Call Forwarding No Reply)
Meþgulse (CFB, Call Forwarding Busy)
Yönlendirmeyi etkinleştirme
M ¢ SINIF ¢ Arama Yönlend.
q
Etkinleþtir seçin ve [ ile onaylayın.
Yönlendirmenin şartları görünür.
q
Yönlendirme için arzu edilen şartı seçin ve [ ile
onaylayın.
Yönlendirmeyi etkinleştirmek için gerekli olan tuş
kombinasyonu görünür.
~
Hedef numarayı girin ve [ ile onaylayın.
Seçilmiş olan şart için yönlendirme etkinleştirilir.
Yönlendirmeyi devre dışı bırakma
M ¢ SINIF ¢ Arama Yönlend.
q
Devre dýþý býrk seçin ve [ ile onaylayın.
Yönlendirmenin şartları görünür.
Yönlendirme için arzu edilen şartı seçin ve [ ile
onaylayın.
Seçilmiş olan şart için yönlendirme devre dışı bırakılır.
q
Şebeke hizmetleri için tuş kombinasyonlarını saptama /
değiştirme
Şebeke hizmetlerinin önceden ayarlanmış tuş kombinasyonlarının
şebeke sağlayıcınızın bilgileri ile uymaması durumunda veya tuş
kombinasyonu önceden ayarlanmamışsa, bunları söz konusu şebeke
hizmetinin menüsünden değiştirebilir veya saptayabilirsiniz.
Tuş kombinasyonlarını - şayet mevcutsa - şebeke sağlayıcınızdan
öğrenebilirsiniz.
M SINIF
¢
q
Arzu edilen şebeke hizmetini seçin.
H
Danışma tuşuna basın.
Q .. O, +, $
Şebeke hizmeti için tuş kombinasyonunu girin ve [ ile
onaylayın.
Kullanıcı girişinin gerekli olduğu konumda, geçiş tuşunu L kullanın.
Örnek: Meşgul durumdaki yönlendirme *67* <numarası> # ile
etkinleştirilir. <numaralarının> yerinde, bir kullanıcı girişi gereklidir.
Onaylama için şu tuş sırasını kullanın:
+LM*L#
CW Sinyali
£
Şebeke sağlayıcınız tarafından bekleyen arama fonksiyonu sağlanıyorsa,
görüşme esnasında gelen çağrı belirtilir ( s. 9).
M SINIF CW Sinyali
¢
¢
q
Etkinleþtir / Devre dýþý býrk seçin ve [ ile onaylayın.
Gelen aramanın, gelen arama ile gösterilmesi etkinleştirilir veya devre
dışı bırakılır.
Telefon numarası engelleme (bilinmeyen arama)
Telefon numarasını engelleme fonksiyonu etkin haldeyken, numaranız
karşı tarafta görünmez.
M SINIF Gizli numara
q
¢
¢
Etkinleþtir / Devre dýþý býrk seçin ve [ ile onaylayın.
Telefon numarasını engelleme etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
Yardým Hattý
Şebeke hizmeti Yardým Hattý, sadece ahizeyi kaldırmak suretiyle özel bir
numaranın çevrilmesini sağlar, örneğin acil bir durum söz konusu
olduğunda. Bu fonksiyon sadece bunun şebeke sağlayıcınız tarafından
sunulması durumumda kullanılabilir.
M SINIF
Yardým Hattý
q
~
q
¢
¢
Etkinleþtir seçin ve [ ile onaylayın.
Hedef numarayı girin ve [ ile onaylayın.
Devre dýþý býrk seçin ve [ ile onaylayın.
Şebeke hizmeti Yardým Hattý etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
14
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / telephony.fm / 29.06.2018
Geri ara meşgul modunda
Kişisel bir telefon santralinde işletim
Şayet arama yapılıyor, fakat aranan kişi o anda başka bir görüşme
yapıyorsa, bağlantı serbest olur olmaz otomatik olarak geri aranmasını
sağlayabilirsiniz.
M SINIF
Geri arama
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu
q
¢
¢
Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya
görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna H basın.
Bundan sonraki aşama telefon santraline bağlıdır. Danışma tuşunu
kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon
santralinize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım
kılavuzunu okuyun.
Etkinleþtir / Devre dýþý býrk seçin ve [ ile onaylayın.
Geri arama etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
Otomatik geri arama
Şebeke sağlayıcınızın otomatik geri arama özelliğini desteklemesi ve
sizin bu fonksiyonu etkinleştirmeniz durumunda, otomatik olarak
bağlantınız meşgulken sizi arayan son kişinin telefon numarası seçilir.
M SINIF Otom. geri arama
q
¢
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme
¢
Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:
u Tonlu Arama
u Darbeli Arama
Telefon santralinize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş
süresini değiştirmelisiniz. (Ön ayarlama: Tonlu Arama)
Etkinleþtir / Devre dýþý býrk seçin ve [ ile onaylayın.
Otomatik geri arama etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
Şebeke telesekreterini kullanma
Bir şebeke telesekreteri kullanmanız durumunda telefonun ekranı gelen
yeni bildirimleri gösterir. Menü üzerinden telesekreterin sorgulamasını
başlatabilirsiniz. Işıklı göstergeyi, gelen bildirimlerde yanacak şekilde
ayarlayabilirsiniz ( s. 12).
M SINIF Phonemail
¢
£
¢
Şebeke hizmet numarası aranır.
Danışma Tuşu
£
Gerekirse telefonda ön ayar olarak kaydedilmiş olan bağlantınızın şehir
kodunu değiştirebilirsiniz. Burada kaydedilmiş olan numara, aynı koda
sahip arayanların arama listesinde kodsuz olarak numarayı göstermek
için kullanılır.
M Telefon kurulumu Alan kodu
¢
Flaş süresini değiştirme
Eğer arama yöntemi olarak tonlu arama (bkz. üstte) ayarlanmışsa, flaş
süresini değiştirebilirsiniz (ön ayarlama 90 ms).
M Telefon kurulumu
Kýsa kap. süresi
¢
¢
Flaş süresini seçme, aşağıdaki değerler
kullanılabilmektedir: 90, 120, 270, 375, 600 ms ve [ ile
onaylayın.
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş
Kodu ayarlama
¢
M ¢ Telefon kurulumu ¢ Arama modu
q
Tonlu veya Darbeli seçin ve [ ile onaylayın.
q
Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu (Flash) çeşitli hizmetleri
kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.
Gerekirse telefonunuzun flaş süresini telefon santraline göre
ayarlamalısınız ( s. 15).
Önceden ayarlanmış olan numara görünür.
Q ... O Yeni kodu girin (maks. 6 rakam) ve [ ile onaylayın.
Arama yöntemini değiştirme
Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter
mesajını dinleme) telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya
geçirebilirsiniz.
Bağlantı kurulduktan sonra:
*
Yıldız tuşuna basın.
Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri getirilir.
Dahili numarayı (DN) saptama
Telefonunuzun özel bir telefon sistemine bağlanmış olması durumunda,
gerekirse bir dahili numara (DN) seçmeniz gerekir. Telefonunuza üç DN
kaydedebilirsiniz.
Çevirme sırasında bir DN algılanırsa, otomatik olarak bir çevirme molası
ayarlanır. Çevirme molası için bir süre belirleyebilirsiniz ( s. 16).
M Telefon kurulumu PABX kodu
¢
¢
£
Güncel ayar görüntülenir.
Q ... O Dahili numarayı girin (1 ila 3 arası rakam) ve [ ile
onaylayın.
DN'lar arasında geçiş için kumanda tuşunu kullanın:
t s Sola/sağa atlamak için kumanda tuşunu yukarı/aşağı
bastırın.
15
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
Ek
Tuş dizisi
#6
Diğer Ayarlar
£
Telefon ayarları ( s. 11) Bölümlerinde açıklanmış olan seçeneklere
ilaveten, Özellik kodus yardımıyla, ek ayarlar gerçekleştirme imkanına
sahipsiniz (örn. Teslimat durumuna geri dönme ayarları). Bu ayarlar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ön ayarlar kalın harf ile ile gösterilmiştir. Şayet bir ayar için kalın olarak
yazılmış bir değer mevcut değilse, bu durum ön ayarın ülkeye özel
olduğu anlamına gelir.
M
Menü tuşu ve 1'e basın.
~
Özellik kodu için tuş dizisini girin ve [ ile onaylayın.
B
3~15
Değer
Açıklama
Saniyeler
Değerler 3-15
Ön ayar: 8
Gelen bir aramanın kesinti süresi
Değerler 10-15: direk seçme tuşları
1-5'e basın
Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonları
Aşağıdaki tuş kombinasyonları devreye sokma/devreden çıkarma
işlemleri için ağ hizmet sağlayıcıları tarafından önceden yerleştirilmiştir.
Fonksiyon
Tuş kombinasyonu
Tüm arama (CFU) yönlendirmelerini çalıştırma
*21*<numara>#
Tüm arama yönlendirmelerini devre dışı bırakma
#21#
Yanıt vermeme (CFNR) durumunda yönlendirmeyi
devreye sokma
*61*<numara>#
Yanıt vermeme durumunda yönlendirmeyi
devreden çıkarma
#61#
Meşgul (CFB) durumunda yönlendirmeyi devreye
sokma
*67*<numara>#
Tuş dizisi
Değer
Açıklama
02
0
1
2
1 sn.
3 sn.
6 sn.
Arama tuşu ile eklenebilir ara
uzunluğunu ayarlama
25
0
1
2
3
4
tüm ayarları sıfırlama
tüm direk seçme tuşlarını silme
tüm ön kodlarını silme
tüm şebeke hizmet kodlarını geri ayarlama
tüm kaydedilmiş numaraları silme (telefon rehberini değil)
Meşgul durumunda yönlendirmeyi devreden
çıkarma
#67#
Bekleyen arama sinyalini (CW) devreye sokma
*43#
Bekleyen sinyali devreden çıkarma
#43#
0
Zaman göstergesi
mevcut değil
24 saatlik format
Destek hattını devreye sokma
*53*<numara>#
Destek hattını devreden çıkarma
#53#
50
1
2
57
70
83
Zaman biçimini ayarlama
12 saatlik format
<numara>
0
1
2
devre dışı bırakma
500 ms/500 ms
30 ms /70 ms
Gelen arama için ışıklı göstergenin
(hoparlör / kulaklık tuşu)
zamanlamasının ayarlanması
0
1
devre dışı bırakma
etkinleştirme
Çalma sesinin başlangıcında veya
sonunda klik sesinin önlenmesi.
Ağın sadece çok kısa bir çalma
dürtüsü göndermesi durumunda
devre dışı bırakma işlemi (0 değeri)
klik sesini önleyebilir.
0
1
2
devre dışı bırakma
etkinleştirme
otomatik
Değerler 1-11
1 = düşük kontrast
5 = ön ayar
11 = azami kontrast
Ekran için kontrastı ayarlama.
91
0
1
1,5:1
2:1
Darbeli arama için sinyal oranını
ayarlama
92
0
1
2
3
4
85 / 85 ms
85 / 110 ms
85 / 140 ms
110 / 110 ms
70 / 70 ms
Tonlu arama için sinyal süresini/
sinyal aralığını ayarlama
1~9
Standart işaretler
Tuş alanı üzerinden aşağıdaki işaretleri girebilirsiniz.
Taste
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
Değer 10: Direk seçme tuşu 1
Değer 11: Direk seçme tuşu 2
#2
0
1
etkinleştirme
devre dışı bırakma
CLIP bilgisine göre saati otomatik
olarak güncelleme
#4
0
1
Zil tonu
AC
CLIP tanıması için başlama sinyali
Şayet CLIP ön ayar 0 ile
çalışmıyorsa, "AC" değerini
ayarlayın.
1x
*)
İlk zil sesini bastırma. Bu özellik
gelen telefonun bir VIP çağrısı olup
olmadığının anlaşılmasını ve
normal zil yerine VIP zilinin
kullanılmasını sağlar.
B
88
£
Burada, SINIF menüsünde söz konusu fonksiyon için
saptamış olduğunuz numara kullanılır ( s. 14).
2x
1
3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
a
b
c
ç
2
ä
á
à
d
e
f
3
ë
é
è
ê
â
ã
g
ğ
h
l
i
4
ï
j
k
l
5
í
ì
î
m
n
o
ö
6
ñ
ó
p
r
s
ş
7
q
ò
ô
õ
t
u
ü
v
8
ú
ù
û
y
z
9
w
x
ÿ
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
*
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
¡
”
’
;
_
Metin giriş modunu değiştirmek için geçiş tuşuna L art arda basın.
Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında
değiştirirsiniz. Geçiş sırasında mod, ekranın sağ altında kısa süreli olarak
gösterilir. Modu (123) seçmeniz durumunda rakamları ilgili tuşa direkt
bir kere basmak suretiyle girebilirsiniz.
*) Boşluk
16
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
Bakım
Çevre
Cihazı nemli bir bezle veya antistatik bir bezle silin. Solventler veya
mikroelyaf bez kullanmayın.
Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.
Çevre modelimiz
Sıvıyla temas
!
Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:
1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
2 Tüm parçaları hafifçe vurarak kurutun. Cihazı (tuş takımı aşağı
bakacak şekilde) en az 72 saat kuru ve sıcak bir yerde saklayın
(şunlar hariç: mikrodalga, fırın vs.).
3 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.
Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale
gelir.
Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde
değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan
dolayı tüm maddeler test edilememiştir.
Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumlulugumuzun
bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi
bir Dünya yaratabilmek için gerekli adimlari atmaktayiz. Üretimden,
ürünlerin geri dönüsümüne
kadar isimizin tüm alanlarinda çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli
görevimizdir.
Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkinda daha detayli bilgiyi
www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.
Çevre yönetim sistemi
Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve
ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.
ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TüV SÜD
Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.
ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TüV Süd
Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.
Bertaraf
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Periyodik Bakim Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın
Yapilacagi Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması
Gerektiğine Ilişkin Bilgiler
u Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.
Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde,
yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.
Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu
simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün
2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.
Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden
çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını
önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.
Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı
bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya
başvurabilirsiniz.
Sorunlar ve çözümler
AEEE Yönetmeliği
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
u Tasıma esnasında nemli ve/veya islak zeminlerde, yağmur altinda
bırakılmamalıdır.
u Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.
u Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına
girmez.
u Içinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.
Ahize kaldırdığınızda, çevir sesi duymuyorsanız:
Ahizeyi 5 saniye için kaldrn, tekrar kapatn ve daha sonra yeniden kaldrn.
Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:
Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?
Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor: Bağlantı
normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?
Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor: Sessiz mod tuşuna
mı basılmış?
Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:
Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları
yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.
Onay
Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için
öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.
İşbu beyanla, Gigaset Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel
istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer
önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde
mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.
Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya
"Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.
Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.
17
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service
Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin
Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:
• Sorular ve Cevaplar
• Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
• Uyumluluk testleri
Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin
Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service
Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi
çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma
uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.
Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.
Üretici Firma Adı ve Adresi
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com
İthalatçı Firma
Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com
Cihaz Kullanim Ömrü
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de
Çağrı Merkezimiz
Müşteri Hattı: +90 212 900 3545
*
MERKEZ SERVİSLERİMİZ:
CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Telefon No: 0212 252 2222
HYB No: 34-HYB-12617
Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1
Şehir: İSTANBUL
DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:
TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1030
Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL
İSTANBUL
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-2583
Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL
ANKARA
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1089
Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SIHIYE-ÇANKAYA
Şehir: ANKARA
Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.
18
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
İZMİR
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1599
Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO: 30/A KONAKÇANKAYA
Şehir: İZMİR
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE
ŞUBESİ
Telefon No: 0380 524 5587
HYB No: 54-HYB-633
Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10
Şehir: DÜZCE
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR
Telefon No: 0276 223 6813
HYB No: 64-HYB-2
Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21
Şehir: UŞAK
BEHRET ELEKTRONİK
Telefon No: 0352 231 1502
HYB No: 38-HYB-4004
Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A
Şehir: KAYSERİ
BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR
Telefon No: 0476 227 3763
HYB No: 76-HYB-139
Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ
Şehir: IĞDIR
ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK
Telefon No: 0352 231 5107
HYB No: 38-HYB-281
Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58
Şehir: KAYSERİ
CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN
Telefon No: 0386 213 5766
HYB No: 38-HYB-3815
Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ
Şehir: KAYSERİ
CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No: 0386 212 8079
HYB No: 40-HYB-2085
Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2
Şehir: KIRŞEHİR
DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY
Telefon No: 0384 212 3411
HYB No: 50-HYB-79
Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2
Şehir: NEVŞEHİR
FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN
Telefon No: 0352 222 0174
HYB No: 38-HYB-4124
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM
Telefon No: 0352 222 1060
HYB No: 38-HYB-3914
Adres: KÖŞK MAH. TALAS BULV. KANTİN APT. NO:87 MELİKGAZİ
Şehir: KAYSERİ
ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ
Telefon No: 0246 223 4949
HYB No: 32-HYB-415
Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B
Şehir: ISPARTA
PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Telefon No: 0212 486 3588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
Şehir: İSTANBUL
SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO
Telefon No: 0412 235 3093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR
TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.
Telefon No: 0352 223 9293
HYB No: 38-HYB-3940
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 0276 212 1010
HYB No: 64-HYB-1
Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6
Şehir: UŞAK
19
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
Garanti Gigaset DA710
GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firmanın:
Satıcı Firmanın:
Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Unvanı:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
Adresi:
Telefonu: +90 216 288 06 00
Faks: +90 216 389 59 95
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Malın
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon
Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: Gigaset
Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ
Modeli: DA710
Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
20
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
Uygunluk Bildirimi
We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany
olarak, aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim
kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz.
Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU
Ürün:
„Gigaset DA710“ Türkçe Versiyonu
Analog Kablolu Telefon
Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:
Güvenlik:
EN 60950-1
Acoustic Şok:
ES 200 677
EMC:
EN 55022 / EN 55024
Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.
Bocholt, 05.04.2016
.......................................
Yer ve Tarih
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
21
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / appendix.fm / 29.06.2018
Declaration of Conformity
We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany
declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is
in compliance with
the Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU
Product:
„Gigaset DA710“ Turkish Version
Analogue Corded Telephone
The product is in conformity with the following standards and/or other normative
documents:
Safety:
EN 60950-1
Acoustic Shock:
ES 200 677
EMC:
EN 55022 / EN 55024
The product is labelled with the European approvals marking CE
Any unauthorized modification of the product voids this declaration.
Bocholt, 05.04.2016
.......................................
Place and Date
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
22
1110-01
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / DA710SIX.fm / 29.06.2018
Dizin
N
Numaraları kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A
O/Ö
Acil arama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Arama listeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
seçme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
telefon numarasını kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Arama numarasını gösterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arama yönlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arama yöntemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ön çevirmeyi kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
B
Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bebek çağrısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bertaraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18, 19
C/Ç
Cihaz Kullanim Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D
Dahili numara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Danışma Tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 15
Darbeli Arama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Doğrudan arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Doğrudan Arama Tuşu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 11
E
Ekran simgeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
El cihazı
sıvıyla temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
F
Flaş süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fonksiyon kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
G
Geçiş tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Geri arama
meşgul modunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Güvenlik notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
H
Headset (kulaklık) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoparlör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoparlör/Kulaklık Tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hoparlörden dinleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I/İ
Işıklı Gösterge (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 12
İşaretleri girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 16
İthalatçı Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
K
P
PIN kodunu değiştirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
S/Ş
Ses düzeyini ayarlamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ahize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
headset (kulaklık) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
hoparlör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sessiz mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sessiz Mod Tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sessiz mod tuşu (Mute). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sıvıyla temas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sorunlar ve çözümler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Şebeke hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
tuş kombinasyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Şebeke telesekreteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
T
Tarih ve saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tekrar arama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tekrar arama listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
telefon numarasını kaydetme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tekrar arama/Durdurma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Telefon
dili ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tarihi/saati ayarlayın. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefon numarası
arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
doğrudan arama tuşu üzerinden seçme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
kaydet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefon numarası engelleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefon rehberi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
işleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
telefon numarasını kaydetme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefonun bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telesekreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Teslimat durumunu tekrar oluşturma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tonlu Arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tuş kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Tuş kombinasyonları, önceden yerleştirilmiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tuşlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
U/Ü
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
V
Kod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kumanda tuşu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
M
Menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Menü ağacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Menü tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Metin girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VIP Melodisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Z
Zil tonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ayarlamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
kapatın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1110-01
23
Gigaset DA710 / tr / A30350-M213-B401-11-5A19 / Cover_back.fm / 29.06.2018
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M213-B401-11-5A19
24
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising