Gigaset | DA710 | User guide | Gigaset DA710 Gebruikershandleiding

Gigaset DA710 Gebruikershandleiding
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / overview.fm / 26.03.2018
Beknopt overzicht Gigaset DA710
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Display en toetsen
1 Instelbaar display (displaytaal instellen
pagina 11)
2 Navigatietoets
3 Shift-toets
4 Menutoets
5 Nummerherhalings-/pauzetoets
6 Ruggespraaktoets
7 Microfoon uit-toets
8 Naamtoetsen
9 Naamplaatje voor naamtoetsen
10 Sterretje-toets, belsignaal in-/uitschakelen (lang indrukken)
11 Hekje-toets, toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken)
12 Handsfree-/headset-toets
£
13 Toetsen voor het instellen van het volume van de hoorn, headset,
luidspreker en belsignaal
14 Microfoon voor handsfree telefoneren
A Handsfree-/headset-toets
LED
¤
¤
¤
de en fr nl
knippert bij een inkomende oproep
licht op als het gesprek via luidspreker of headset wordt gevoerd
knippert bij opgelegde hoorn als er een nieuwe oproep of een
nieuw bericht is binnengekomen (instelling
pagina 11)
£
1
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / overview.fm / 26.03.2018
Telefoon aansluiten
¤
Sluit de telefoonaansluiting van het toestel (1) aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer.
In sommige landen heeft u hiervoor een telefoonadapter nodig.
¤
2
¤
Leid het telefoonsnoer door de kabelgeleiding: bij gebruik als
bureautoestel naar boven (2) bij wandmontage naar beneden (3).
Sluit de hoorn op het toestel aan met het spiraalsnoer (4).
Headset aansluiten
Op de aansluiting (5) kunt u een headset met RJ9-stekker aansluiten.
¤
6
Wandmontage
Boor twee gaten in de muur
met een onderlinge afstand
van 12,4 cm en bevestig hierin
twee schroeven.
Verwijder de hoornvergrendeling (6) met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoornuitsparing van het bureautoestel (7).
Hang het telefoontoestel op
aan de schroeven.
¤
5
1
4
7
¤
¤
3
Opmerkingen
u Toestel eerste keer in gebruik nemen
1. Hoorn 5 seconden opnemen en weer terug op het toestel leggen.
2. Hoorn opnieuw opnemen: u hoort de vrijtoon; het toestel is gereed voor gebruik.
Uw toestel wordt via de telefoonlijn van stroom voorzien. Mocht de stroomvoorziening onderbroken zijn (bijv. omdat de telefooncentrale ‘s
nacht uitgeschakeld is), dan moet u deze procedure herhalen. De vermeldingen in het telefoonboek en snelkies bestemmingen worden voor
onbepaalde tijd opgeslagen.
u Het toestel is ontworpen voor gebruik als een enkel systeem op de hoofdaansluiting (IS/RA-punt) of een telefooncentrale.
Het kan niet worden gebruikt als een tweede telefoon door middel van een lijn-splitter.
u Gebruik achter een telefooncentrale:
De telefooncentrale moet het toestel doorlopend van gelijkspanning voorzien, ook tijdens de weergave van het oproepsignaal. Als dit niet het
geval is, kan het toestel tijdens het oproepsignaal kort worden uitgeschakeld. Hierbij kan opgeslagen informatie verloren gaan. Zie voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale of neem contact op met de fabrikant.
2
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / DA710IVZ.fm / 26.03.2018
Inhoudsopgave
Gebruik achter een huistelefooncentrale . . . 15
Beknopt overzicht Gigaset DA710 . . . . . . . . . . . 1
Telefoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefoon in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefoon bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekst schrijven en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contacten, oproeplijst en nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . .
Menustructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
5
5
6
Speciale functies / ruggespraaktoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kiesmethode/flashtijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Netlijncodes instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Overige instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vaste toetscombinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Standaardtekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkomende oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meeluisteren / Handsfree-telefoneren / Headset gebruiken .
Instellingen tijdens een gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
Contacten, lijsten en naamtoetsen gebruiken 9
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oproeplijst (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Naamtoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Telefoon instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Belsignalen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Veiligheidsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Toestel blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Alarmoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nummers blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Netdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NummerWeergave (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Oproepomleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Overige netdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ruggespraaktoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zonenummer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
de en fr nl
3
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / using.fm / 26.03.2018
Veiligheidsinstructies
Telefoon bedienen
Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd
rekening met de volgende voorschriften:
u Gebruik alleen de stekkers en snoeren die bij het toestel worden
geleverd!
u Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
u Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires.
u De werking van andere headsets is eventueel beperkt of werken
helemaal niet. Als u een andere headset aansluit, dient u in elk geval
het volume van de Gigaset DA710 te reduceren. Een headset van
een andere fabrikant kan op grond van aanpassingsverschillen een
te luid akoestisch SIGNAAL afgeven dat gehoorschade kan veroorzaken.
u Zorg ervoor dat er niemand over de kabel kan struikelen!
u Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
u Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of
badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
u Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
u Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en
dampen.
u Open het toestel nooit zelf!
u Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
u Til het toestel nooit op aan de snoeren!
u Draag uw Gigaset DA710 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over
aan andere gebruikers. Uw Gigaset DA710 beschikt over een permanent geheugen. Het is daarom aan te raden alle opgeslagen nummers te wissen voordat u het toestel overdraagt aan iemand anders.
U bedient uw Gigaset DA710 met de toetsen en het display. Bovendien
heeft u via het displaymenu in combinatie met de navigatietoets toegang tot de configuratie en de veelzijdige functies van de telefoon. In de
gebruiksaanwijzing worden alle bedieningsmogelijkheden beschreven.
Let op
Sommige functies van uw telefoon staan alleen onbeperkt ter
beschikking als deze worden ondersteund door uw netwerkaanbieder en de netwerkexploitant van de beller, bijvoorbeeld functies die
gebruik maken van informatie over het telefoonnummer van de beller.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende functies:
u NummerWeergave bij een binnenkomende oproep ( pagina 8)
u Signaleren van een beller met VIP-ringtone ( pagina 8)
u Oproeplijst( pagina 10)
u Oproepomleiding en overige netdiensten ( pagina 13)
£
£
£
£
Display
In de ruststand worden de tijd, de datum en de kalenderweek weergegeven. U kunt datum en tijd alsmede het weergaveformaat instellen
( pagina 11). Bovendien geven symbolen op het display informatie
over de status van uw telefoon.
£
nlm
14:00
23.08.2011 KW34
Lijst met symbolen
Tijd (24h-formaat)
Datum / kalenderweek
Telefoon in gebruik nemen
Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:
u Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
u Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40° C.
u Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen een afstand van minimaal
één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden
beïnvloed.
u Gebruik het toestel niet in ruimtes met veel stof, aangezien dit de
levensduur van het toestel niet ten goede komt.
u Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de
voetjes) ongewenste sporen achterlaten.
Symbolen op het display
f
Knippert bij een nieuwe oproep in de oproeplijst als NummerWeergave bij de beller is ingeschakeld ( pagina 13)
Z
Telefoonboek geopend
h
Shift-toets ingedrukt
i
Toetsblokkering ingeschakeld
k
Belsignaal uitgeschakeld
l
Knippert bij VIP-oproep
Wordt weergegeven als in het telefoonboek ten minste
één vermelding met ingeschakelde VIP-mode aanwezig is
( pagina 9).
m
Mute-functie is geactiveerd (microfoon uit)
n
Headset aangesloten
4
£
£
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / using.fm / 26.03.2018
Navigatietoets
Met de navigatietoets schakelt u de functies van uw telefoon in en navigeert u door het menu. De aangeboden functies zijn afhankelijk van de
situatie.
T
t
s
u
v
W
V
Menu
U
In de ruststand:
Y Oproeplijst openen
t
s
In menu’s en lijsten:
Een vermelding naar boven/beneden bladeren.
Lang indrukken: snel van boven/beneden door de lijst bladeren.
Bij het bewerken van namen en nummers:
Cursor naar links/rechts verplaatsen.
Lang indrukken: cursor snel naar links/rechts verplaatsen.
Snelkiestoets ingedrukt houden:
Lange telefoonnummers volledig weergeven.
In menu’s, lijsten en snelkiestoetsen:
Menu, lijst resp. snelkiestoets verlaten.
Bij het bewerken van instellingen:
Actie annuleren zonder instelling te wijzigen.
Bij het bewerken van namen en nummers:
Teken links van de cursor wissen.
Lang indrukken: regel wissen.
Als de vermelding leeg is: editor-mode verlaten.
Telefoonnummer ingevoerd of snelkiestoets ingedrukt houden:
Telefoonnummer kiezen
In menu’s en lijsten:
Submenu/contextmenu openen.
Bij het bewerken van vermeldingen/instellingen:
Invoer opslaan resp. geselecteerde instelling overnemen.
Tekst via de toetsen invoeren.
en O alsmede Q, * en # zijn
Aan elke toets tussen
meerdere letters en cijfers toegewezen. De invoer van een bepaald
teken vindt plaats door het meerdere malen indrukken van de betreffende toets.
In de appendix vindt u een tabel met alle mogelijke tekens,
pagina 16.
Om te wisselen tussen hoofdletters (ABC), kleine letters (abc) en cijfers
(123) drukt u net zolang op de shift-toets L tot de gewenste weergave kort rechts beneden op het display wordt weergegeven. Deze
functie kunt u niet gebruiken tijdens het invoeren van cijfers.
£
De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere
niveaus.
Druk op de toets M om het menu te openen.
De functies in het menu en eventueel van de submenu’s worden in de
vorm van een lijst weergegeven.
Blader met de navigatietoets q naar de gewenste functie en druk
vervolgens op de rechterkant van de navigatietoets v, ([) om
uw keuze te bevestigen.
Druk op u (X) om terug te keren naar het vorige menuniveau.
Druk op de toets M om terug te keren naar het startmenu.
¤
Z Contacten openen
Tekst schrijven en bewerken
~
Tekens verwijderen/corrigeren
X
Navigatietoets links u indrukken. Het teken links van
de cursor wordt gewist. Door de toets lang in te drukken,
wist u de hele regel.
¤
¤
¤
Let op
Als u het menu wilt verlaten zonder de ingevoerde gegevens op te
slaan, hoeft u alleen de hoorn op te nemen en weer neer te leggen.
Na een korte tijd bevindt het display zich weer in de ruststand.
Weergave van de bedieningsstappen van het menu
De bedieningsstappen voor het selecteren van een menufunctie worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:
M ¢ Telefoon-inst. ¢ Taal
Betekent:
Open het menu met de toets M.
Selecteer met de navigatietoets q de vermelding Telefoon-inst.
en druk rechts op de navigatietoets v, ([).
Selecteer met de navigatietoets q de vermelding Taal en druk
rechts op de navigatietoets v, ([).
¤
¤
¤
Contacten, oproeplijst en nummerherhalingslijst
Contacten, oproeplijst en nummerherhalingslijst kunt u via het menu of
met behulp van een toets openen.
Via het menu
Druk op de toets M om het menu te openen.
Selecteer Opr.lijst (CLIP) of Contacten of Nummerherhaling om de
gewenste lijst te openen.
¤
¤
Via een toets
Y
Z
I
Oproeplijst openen met de navigatietoets t.
Contacten openen met de navigatietoets s.
Nummerherhalingslijst openen.
In het display verschijnt de eerste vermelding van de gekozen lijst.
¤
Cursor verplaatsen
t s Navigatietoets boven/beneden indrukken om de cursor
van links/rechts te verplaatsen in de tekst.
de en fr nl
Blader met de navigatietoets q naar de gewenste vermelding en
druk vervolgens op de rechterkant van de navigatietoets v, ([)
om het contextmenu te openen.
5
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / using.fm / 26.03.2018
Menustructuur
Hieronder wordt de volledige menustructuur van het displaymenu weergegeven.
Opr.lijst (CLIP)
Vermelding 1- 50
Terugbellen
Nr. opslaan
Invoer wissen
Alles wissen
Contacten
Nieuwe invoer
Vermelding 1- 100 Bellen
Invoer wijzigen
Nieuwe invoer
Invoer wissen
Alles wissen
Beveiliging
PIN wijzigen
Toetsblokkering
Alarmoproep
Snelkiezen
Nummerblokkering
Telefoon-inst.
Geluidsinstel.
£ pagina 13
£ pagina 13
£ pagina 13
£ pagina 13
£ pagina 13
£ pagina 7
£ pagina 10
£ pagina 10
£ pagina 10
£ pagina 9
£ pagina 7
£ pagina 10
£ pagina 9
£ pagina 9
£ pagina 10
Spec. functies
Oproepomleiding
Sign. Wisselges.
Nr. onderdrukken
£ pagina 14
£ pagina 14
£ pagina 14
£ pagina 14
£ pagina 14
Terugbellen
Auto terugbellen £ pagina 15
Voicemailbericht £ pagina 15
Hotline
Nummerherhaling
Vermelding 1- 5
Bellen
Nr. opslaan
Invoer wissen
Alles wissen
£ pagina 7
£ pagina 10
£ pagina 11
£ pagina 11
£ pagina 11
£ pagina 11
Datum/tijd
£ pagina 15
Kiesmethode
£ pagina 15
Flashtijd
£ pagina 15
Netlijncode
Form. datum/tijd £ pagina 11
£ pagina 15
Regionummer
Luidspreker-LED £ pagina 11
£ pagina 12
Ringtone
£ pagina 12
VIP-ringtone
£ pagina 12
Volume hoorn
Volume hands- £ pagina 12
Taal
free
Headset-volume
Microfoon uit
Belsignaal-mode
£ pagina 12
£ pagina 12
£ pagina 12
6
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Telefoneren
Telefoneren uit de oproeplijst
De oproeplijst bevat de telefoonnummers van de laatste beantwoorde
en gemiste oproepen.
Voorwaarde: voor de inkomende oproep is NummerWeergave ingeschakeld ( pagina 13).
Meerdere oproepen voor één nummer worden slechts een keer weergegeven (met informatie over de laatste oproep). Als het nummer in de
Contacten of onder de naamtoetsen is opgeslagen, wordt ook de bijbehorende naam weergegeven, in zo ver aanwezig.
M Opr.lijst (CLIP)
£
U kunt niet alleen via de hoorn van de telefoon, maar ook via de luidspreker (handsfree) of via een aangesloten headset telefoneren
( pagina 8). In de volgende paragrafen staat het symbool c altijd
ook voor A.
£
Telefoneren
Telefoonnummer invoeren via de toetsen
~c
Telefoonnummer kiezen, hoorn opnemen.
c~
Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.
Y
of
In plaats van de hoorn opnemen:
A
Handsfree-/headset-toets indrukken om via de luidspreker of de aangesloten headset te telefoneren.
U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.
Correctie tijdens het invoeren van het telefoonnummer (alleen bij
opgelegde hoorn):
X
Navigatietoets u indrukken om een onjuist ingevoerd
cijfers links van de cursor te wissen.
Oproeplijst openen met de navigatietoets t.
Telefoonnummer kiezen
q
Telefoonnummer of naam selecteren.
c
Hoorn opnemen.
of
q
q
Kiezen uit Contacten
£
Z
¢
Nummerherhaling
De vijf als laatste gekozen telefoonnummers worden automatisch opgeslagen (elk max. 32 cijfers).
Contacten openen met de navigatietoets s.
vermelding zoeken
q
Vermelding selecteren.
Boven- of onderkant van de toets lang indrukken om snel
door de lijst te bladeren.
~
of
£
Ic
Nummerherhalingstoets indrukken, hoorn opnemen.
cI
Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.
of
M ¢ Nummerherhaling
Letter invoeren ( pagina 5). De eerste contactpersoon
met deze letter wordt weergegeven.
I
of
of
Contextmenu openen.
Bellen selecteren en met [ de oproep via de luidspreker
starten. Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via
de hoorn.
Let op
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan uw Contacten openen.
Het als laatste gekozen nummer kiezen:
Een van de vijf opgeslagen nummers kiezen:
Telefoonnummer kiezen
c
Hoorn opnemen.
[
q
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
Terugbellen selecteren en met [ de oproep via de luidspreker starten. Als u de hoorn opneemt, voert u het
gesprek via de hoorn.
Let op
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan de oproeplijst openen.
Als u al telefoonnummers in uw Contacten heeft opgeslagen
( pagina 9), kunt u een oproep rechtstreeks uit Contacten starten.
M Contacten
of
¢
of
Nummerherhalingstoets indrukken.
Telefoonnummer kiezen
q
Telefoonnummer selecteren.
c
Hoorn opnemen.
of
q
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
q
Bellen selecteren en met [ de oproep via de luidspreker
starten. Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via
de hoorn.
Let op
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan uw nummerherhalingslijst openen.
de en fr nl
7
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Telefoonnummer kiezen met een naamtoets
U kunt 16 telefoonnummers opslaan onder 8 naamtoetsen en deze
direct kiezen (onder een naamtoets kunnen twee telefoonnummers
worden opgeslagen, elk met max. 32 cijfers). Met de shift-toets L
kunt u van het ene naar het andere telefoonnummer onder de toets wisselen. Als de shift-functie ingeschakeld is, wordt dit aangegeven met het
symbool h.
Het opslaan en bewerken van de naamtoetsen is mogelijk via het contextmenu van de naamtoets ( pagina 11), uit Contacten, van de
oproeplijst en de nummerherhalingslijst.
c B Hoorn opnemen, naamtoets indrukken
£
of
Bc
Naamtoets indrukken, hoorn opnemen.
of
B
[
Naamtoets indrukken en met [ contextmenu openen.
Met de navigatietoets de oproep via de luidspreker tot
stand brengen. Als u de hoorn opneemt, voert u het
gesprek via de hoorn.
U kunt het gekozen nummer aanvullen door extra cijfers in te voeren.
In de ruimte aanwezige personen kunnen het gesprek via de luidspreker
volgen.
Tijdens het gesprek via de hoorn:
A
Handsfree-toets indrukken om de functie Meeluisteren in
of uit te schakelen.
Als de luidspreker is ingeschakeld en de hoorn is opgenomen, is de functie Meeluisteren ingeschakeld. De handsfree-microfoon is dan uitgeschakeld.
Bij ingeschakelde luidspreker en opgelegde hoorn is handsfree via de
handsfree-microfoon ingeschakeld.
Overschakelen van meeluisteren naar handsfree:
Hoorn opleggen terwijl u de toets Handsfree ingedrukt
houdt.
Handsfree in-/uitschakelen
U kunt ook via de microfoon spreken als de hoorn op het toestel ligt. De
optimale afstand tot de microfoon bedraagt circa 50 cm.
Inkomende oproepen worden zowel via het belsignaal als het display
weergegeven.
Bij NummerWeergave ( pagina 13) ziet u het telefoonnummer op het
display en het symbool f knippert. Het symbool verdwijnt zodra u de
oproep beantwoordt of (bij niet beantwoorden) als u de oproeplijst
oproept.
Voor bellers die in de Contacten of onder een van de naamtoetsen zijn
opgeslagen, wordt bovendien de naam weergegeven.
Als de VIP-mode ingeschakeld is( pagina 12), knippert het VIP-symbool in het display en wordt de oproep gesignaleerd met de het VIP-belsignaal.
£
£
Gesprek beantwoorden
A
Meeluisteren in-/uitschakelen
A&
Inkomende oproepen
c
Meeluisteren / Handsfree-telefoneren / Headset
gebruiken
Inschakelen tijdens een gesprek
A & Hoorn opleggen terwijl u de toets Handsfree ingedrukt
houdt.
A
Inschakelen vóór kiezen van telefoonnummer:
Handsfree-toets, wachten op kiestoon.
c
Handsfree telefoneren uitschakelen
Tijdens het gesprek de hoorn opnemen. Het gesprek
wordt overgeschakeld naar de hoorn.
A
Gesprek beëindigen
Tijdens een gesprek via de luidspreker de handsfree-toets
indrukken.
Let op
Als er een headset op het toestel is aangesloten, zijn de functies
Handsfree en Meeluisteren niet mogelijk.
Hoorn opnemen.
of
Handsfree-toets indrukken om het gesprek via luidspreker
te voeren of via een headset (indien aangesloten).
Wisselgesprek (aankloppen)
£
Als de dienst Wisselgesprek ingeschakeld is ( pagina 14), wordt tijdens een gesprek een inkomende oproep aangegeven. U hoort de aankloptoon. Als NummerWeergave mogelijk is, ziet u het telefoonnummer
van de beller en de naam als de beller in de Contacten is opgeslagen
( pagina 9).
H
Terugbeltoets indrukken om de oproep te beantwoorden.
De eerste gesprekspartner hoort een wachtmuziek.
H
Terugbeltoets nogmaals indrukken om het tweede
gesprek te beëindigen en terug te keren naar het eerste
gesprek.
£
Headset gebruiken
£
Sluit de headset aan ( pagina 2). U telefoneert dan via de headset terwijl de hoorn op het toestel ligt. (let hierbij ook op de veiligheidsinstrucpagina 4)
ties,
A
De bediening verloopt net als bij handsfree via de toets
handsfree/headset (zie hierboven).
Een aangesloten headset wordt in het display aangegeven met het symbool n.
8
£
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Instellingen tijdens een gesprek
£
De hieronder beschreven instellingen kunt u ook via het menu wijzigen
( pagina 12).
Telefoonboek openen
Volume van de hoorn of headset instellen
Z
In de ruststand:
Navigatietoets s indrukken.
U kunt het volume op drie niveaus instellen.
E / D Met harder-/zachter-toetsen het volume instellen.
Op het display wordt het ingestelde volume weergegeven.
of
M ¢ Contacten
Luidspreker instellen
U kunt het volume op zeven niveaus instellen.
E / D Met harder-/zachter-toetsen het volume instellen.
Op het display wordt het ingestelde volume weergegeven.
Microfoon uitschakelen
Als Contacten is geopend, wordt het symbool Z in het display weergegeven. Bovendien wordt op het display het nummer van het contactpersoon weergegeven (01.. 99; voor 100 wordt 00 weergegeven).
Contactpersoon zoeken
q
£
Afhankelijk van de instelling van de functie Microfoon uit ( pagina 12)
kunt u de microfoon of hoorn en microfoon van de telefoon tijdens een
gesprek uitschakelen:
C
Toets Microfoon uit indrukken om de functie in of uit te
schakelen.
Terwijl de microfoon uitgeschakeld is, kan een ringtone worden weergegeven.
De uitgeschakelde microfoon wordt op het display aangegeven met het
symbool m.
~
Belsignaal en -volume
t
~
~
Terwijl de telefoon overgaat, kunt u het volume en het belsignaal veranderen.
E / D Met de harder-/zachter-toetsen het volume van het belsignaal instellen (5 niveaus, 0=uit).
Q .. O Met de cijfertoetsen het belsignaal selecteren (10 mogelijkheden).
Contacten, lijsten en naamtoetsen
gebruiken
Voor het opslaan van uw contactpersonen en inkomende en uitgaande
oproepen beschikt uw telefoon over de volgende mogelijkheden:
u Contacten met maximaal 100 vermeldingen
u Oproeplijst met de laatste 50 inkomende oproepen
u Nummerherhalingslijst met de laatste 5 uitgaande oproepen
u Naamtoetsen voor 16 belangrijke telefoonnummers.
Contactpersoon selecteren.
Boven- of onderkant van de toets lang indrukken om snel
door de lijst te bladeren.
of
£
Letter invoeren ( pagina 5). De eerste contactpersoon
met deze letter wordt weergegeven.
Let op
Als u op * drukt, wordt de contactpersoon gemarkeerd als VIPvermelding of wordt de markering juist verwijderd.
Telefoonnummer opslaan
M ¢ Contacten
De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven.
Nieuwe invoer selecteren en met [ bevestigen.
Telefoonnummer invoeren en met [ bevestigen.
Naam invoeren en met [ bevestigen.
In het display verschijnt de melding Naar Contacten?
Of: opslaan in Contacten
Opslaan van de contactpersoon in de Contacten bevestigen.
q
VIP-mode selecteren (Aan / Uit) en met [ bevestigen.
[
Of: onder een naamtoets opslaan
B/L B
Gewenste naamtoets indrukken.
In het display verschijnt de melding Opgeslagen.
Let op
U kunt een contactpersoon eerst in Contacten opslaan en vervolgens
onder een naamtoets.
Contacten
Uw Gigaset DA710 beschikt over de functie Contacten waarmee u maximaal 100 contactpersonen kunt opslaan. Voor elke contactpersoon kunt
u telkens 32 cijfers voor het telefoonnummer en 16 tekens voor de naam
opslaan.
Via het Contacten kunt u een oproep tot stand brengen ( pagina 7),
nieuwe contactpersonen aanmaken ( pagina 9) alsmede contactpersonen beheren en wijzigen.
U kunt telefoonnummers en namen handmatig invoeren of overnemen
uit de oproeplijst ( pagina 10). Bovendien kunt u aan een telefoonnummer de VIP-mode toewijzen.
£
£
£
de en fr nl
9
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
M ¢ Contacten
q
~
De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven.
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
q
Invoer wissen of Alles wissen selecteren en met [
bevestigen.
[
Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.
[
Invoer wissen / Alles wissen
q
Invoer wijzigen
M ¢ Contacten
De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven.
q
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
q
Invoer wijzigen selecteren en met [ bevestigen.
~
Telefoonnummer wijzigen en met [ bevestigen.
~
Naam wijzigen en met [ bevestigen.
In het display verschijnt de melding Naar Contacten?
Of: opslaan in Contacten
[
Opslaan van de contactpersoon in het Contacten bevestigen.
q
VIP-mode selecteren (Aan / Uit) en met [ bevestigen.
Of: onder een naamtoets opslaan
B/L B
Gewenste naamtoets indrukken.
In het display verschijnt de melding Opgeslagen.
Y
Invoer wissen / Alles wissen
q
q
[
Oproeplijst openen.
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
Invoer wissen of Alles wissen selecteren en met [
bevestigen.
Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.
Nummerherhalingslijst
I
Nummerherhalingstoets indrukken.
of
£
£
Oproeplijst openen.
Oproeplijst openen in de ruststand:
Navigatietoets t indrukken.
?
of
M ¢ Opr.lijst (CLIP)
M ¢ Nummerherhaling
Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst kopiëren
naar Contacten/naamtoets.
I
q
Nummerherhalingslijst openen.
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
q
Nr. opslaan selecteren en met [ bevestigen.
~
Telefoonnummer (eventueel wijzigen) bevestigen met
[.
~
Naam invoeren en met [ bevestigen.
Tijdens het bewerken van de naam en het nummer verplaatst u de cursor met q.
Of: opslaan in Contacten
Opslaan van de contactpersoon in het Contacten bevestigen.
q
VIP-mode selecteren (Aan / Uit) en met [ bevestigen.
[
Telefoonnummer uit de oproeplijst kopiëren naar
Contacten/naamtoets.
q
Of: opslaan onder een naamtoets
B/L B
Gewenste naamtoets indrukken.
In het display verschijnt de melding Opgeslagen.
Nummerherhalingslijst openen
Inkomende oproepen worden opgeslagen, mits het telefoonnummer
wordt meegestuurd ( pagina 13). Er kunnen tot 50 telefoonnummers
worden opgeslagen; bij identieke nummers wordt alleen de als laatste
ontvangen oproep opgeslagen. Bij meer dan 50 oproepen worden de
oudste vermeldingen in de lijst automatisch gewist. Als de beller in Contacten of onder een naamtoets opgeslagen is, dan wordt ook de naam
weergegeven.
U kunt de oproeplijsten voor de volgende functies gebruiken:
Bellen van een telefoonnummer uit de lijst ( pagina 7)
Opslaan in Contacten of onder de naamtoetsen
Y
Of: opslaan in Contacten
Opslaan van de contactpersoon in de Contacten bevestigen.
q
VIP-mode selecteren (Aan / Uit) en met [ bevestigen.
De vijf als laatste gekozen telefoonnummers worden automatisch opgeslagen (elk max. 32 cijfers).
Oproeplijst (CLIP)
¤
¤
Nr. opslaan selecteren en met [ bevestigen.
Telefoonnummer (eventueel wijzigen) bevestigen met
[.
~
Naam invoeren en met [ bevestigen.
Tijdens het bewerken van de naam en het nummer verplaatst u de cursor met q.
Oproeplijst openen.
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
Of: opslaan onder een naamtoets
B/L B
Gewenste naamtoets indrukken.
In het display verschijnt de melding Opgeslagen.
10
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Telefoon instellen
Invoer wissen / Alles wissen
I
q
q
[
Nummerherhalingslijst openen.
Vermelding selecteren en met [ het contextmenu openen.
Invoer wissen of Alles wissen selecteren en met [
bevestigen.
Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.
Naamtoetsen
U kunt in totaal 16 telefoonnummers onder de naamtoetsen opslaan.
Met de shift-toets L kunt u van het ene naar het andere telefoonnummer onder de toets wisselen. Als de shift-functie ingeschakeld is,
wordt dit aangegeven met het symbool h.
U kunt ook nummers uit de Contacten, de oproeplijst of de nummerherhalingslijst naar de naamtoetsen kopiëren.
U kunt ze bovendien gebruiken als functietoetsen, bijvoorbeeld voor
het doorschakelen van oproepen. Voor meer informatie over de aangeboden diensten en functies en de bijbehorende toetscombinaties kunt
u contact opnemen met uw netwerkexploitant. Net menu biedt tevens
overige instelmogelijkheden voor netdiensten ( pagina 13).
£
Telefoonnummer opslaan / programmering wijzigen
B/L B
Naamtoets indrukken waaronder u een telefoonnummer
wilt opslaan of die u wilt wijzigen.
Als het geheugen leeg is, wordt Leeg weergegeven.
Als de toets al geprogrammeerd is, dan ziet u het opgeslagen telefoonnummer. Bij lange telefoonnummers (meer dan 16 cijfers) wisselt u met
de shift-toets q tussen de weergave van de cijfers 1–16 en 17–32.
Nieuwe invoer
[
Met [ overschakelen in de invoer-mode.
Programmering wijzigen
Met [ contextmenu openen.
Invoer wijzigen selecteren en met [ bevestigen.
[
q
Telefoonnummer en naam invoeren/wijzigen
~
Telefoonnummer invoeren/wijzigen en met [ bevestigen.
~
Naam invoeren/wijzigen en met [ bevestigen.
[
Navigatietoets indrukken om de vermelding op te slaan.
q
[
Alle basisinstellingen bereikt u via het menu Telefoon-inst..
De actueel ingestelde waarde wordt rechts in het display weergegeven
met *.
Taal wijzigen
U kunt de taal voor de displayweergave wijzigen. U kunt kiezen uit vier
talen.
M ¢ Telefoon-inst. ¢ Taal
q
Gewenste taal selecteren en met [ bevestigen.
[
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
Datum en tijd instellen
U kunt de actuele gegevens handmatig wijzigen en het formaat van de
weergave aanpassen. De tijd wordt bij inkomende oproepen aan de
hand van de meegestuurde informatie voor NummerWeergave geactualiseerd. U kunt deze instelling indien gewenst wijzigen ( pagina 16).
M ¢ Telefoon-inst. ¢ Datum/tijd
~
Datum met 6 tekens (DDMMJJ) invoeren.
~
Tijd met 4 tekens (HHMM) invoeren.
[
Invoer bevestigen.
Form. datum/tijd instellen
M ¢ Telefoon-inst. ¢ Form. datum/tijd
q
Gewenste datumformaat selecteren en met [ bevestigen. Voorbeeld: 31 december 2011
JJJJ.MM.DD: 2011.12.31
DD.MM.JJJJ: 31.12.2011
DD/MM/JJJJ: 31/12/2011
MM/DD/JJJJ: 12/31/2011
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
Tijdformaat selecteren en met [ bevestigen.
24h: 24-uursformaat
12h: 12-uursformaat
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
[
Naamtoets indrukken waarvan u de programmering wilt
wissen en met [ contextmenu openen.
Invoer wissen of Alles wissen selecteren en met [
bevestigen.
Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.
£
De invoer verloopt altijd zoals hier beschreven, ongeacht van het ingestelde datum- en tijdformaat.
[
q
Invoer wissen / Alles wissen
B/L B
Basisinstellingen
LED-indicatie van de handsfree-/headset-toets instellen
U kunt instellen wanneer de LED van de telefoon (toets A) moet knipperen.
M Telefoon-inst. Luidspreker-LED
q
[
de en fr nl
¢
¢
Gewenste Instelling selecteren en met [ bevestigen.
Uit: nooit
Inkomende opr.: bij een nieuwe oproep
Berichten: als de netwerkaanbieder een nieuw bericht signaleert
Aan: voor inkomende oproepen en nieuwe berichten
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
11
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Volume instellen
Het volume van de hoorn, luidspreker en de headset kunt u via het
menu instellen of tijdens een gesprek rechtstreeks wijzigen met de toetsen ( pagina 9).
£
Volume van de hoorn instellen
£
Tijdens de weergave van het belsignaal, kunt u beide instellingen ook
rechtstreeks via toetsen invoeren ( pagina 9).
M Geluidsinstel.
Ringtone
~
¢
¢
Gewenste belsignaal selecteren.
Q ... O
Belsignaal 1 - 10
D / E Volume voor het actuele belsignaal instellen.
[
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
U kunt het volume op drie niveaus instellen.
M ¢ Geluidsinstel. ¢ Volume hoorn
q
Volume aanpassen en met [ bevestigen.
Let op
De ringtone kan alleen worden weergegeven als de belimpuls uit het
telefoonnet wordt ontvangen. De lengte van de impuls kan van net
tot net verschillen. Hierdoor is het mogelijk, dat sommige belsignalen
die u kunt kiezen niet volledig worden weergegeven. Kies in dat geval
een ander belsignaal.
De huidige waarde wordt in het display weergegeven.
Handsfree-volume instellen
U kunt het volume op zeven niveaus instellen.
M ¢ Geluidsinstel. ¢ Volume handsfree
q
Volume aanpassen en met [ bevestigen.
VIP-ringtone instellen
De huidige waarde wordt in het display weergegeven.
U kunt een van de belsignalen als VIP-ringtone definiëren. Als u aan een
van de telefoonnummers in Contacten de status VIP-mode heeft toegewezen ( pagina 9), wordt een inkomende oproep voor dit telefoonnummer met het belsignaal VIP-ringtone gesignaleerd.
M Geluidsinstel. VIP-ringtone
Volume van de headset instellen
£
U kunt het volume op drie niveaus instellen.
M ¢ Geluidsinstel. ¢ Headset-volume
q
Volume aanpassen en met [ bevestigen.
~
De huidige waarde wordt in het display weergegeven.
Microfoon uitschakelen
U kunt alleen de microfoon of de luidspreker én de microfoon uitschakelen.
M ¢ Geluidsinstel. ¢ Microfoon uit
q
Gewenste functie selecteren en met [ bevestigen.
¢
¢
Gewenste belsignaal selecteren.
Q ... O
Belsignaal 1 - 10
D / E Volume voor het actuele belsignaal instellen.
[
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
Oproepsignaal instellen
Microfoon uit: u hoort uw gesprekspartner nog, maar hij
kan u niet meer horen.
Mic&luidsp. Uit: de luidspreker/microfoon van uw telefoon is volledig uitgeschakeld.
Ringtone uit: uw gesprekspartner hoort de wachtmuziek.
De ingestelde functie kan tijdens een gesprek ook worden ingeschakeld
met de Microfoon uit-toets ( pagina 9).
£
Belsignalen instellen
Als u niet wilt worden gestoord, kunt u het belsignaal van de telefoon
uitschakelen. De volgende instelmogelijkheden staan ter beschikking:
Alle tonen uit, alleen VIP (zie hierboven), Alle tonen aan (standaardinstelling).
M Geluidsinstel. Belsignaal-mode
q
[
¢
¢
Gewenste instelling selecteren en met [ bevestigen.
Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.
Belsignaal uitschakelen met toets
+
¤
¤
¤
De volgende instelmogelijkheden staan ter beschikking:
Ringtone en volume
VIP-ringtone
Belsignaal uitschakelen
Druk lang op de toets om het belsignaal uit en weer in te
schakelen.
Het uitgeschakelde belsignaal wordt op het display aangegeven met
het symbool k.
Ringtone en volume instellen
U kunt de ringtone en het volume van het belsignaal instellen of het belsignaal uitschakelen. U kunt kiezen uit 10 verschillende belsignalen; het
volume kunt u op 5 verschillende niveaus instellen (0=uit).
Let op
Als u de hoorn opneemt voordat u met de instellingen begint, worden de ringtones via de luidspreker weergegeven.
12
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Veiligheidsinstellingen
Alarmnummer opslaan
M ¢ Beveiliging ¢ Alarmoproep
Q ... O Alarmnummer invoeren en met [ bevestigen.
Toestel blokkeren
U kunt uw telefoon beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Hiervoor
dient de Toetsblokkering alsmede de PIN-invoer om de Toetsblokkering
op te heffen.
Let op
Als u de PIN van de telefoon heeft gewijzigd, moet u na het selecteren
van de menu-optie Beveiliging altijd de PIN-code invoeren.
Snelkiezen
Als de functie Snelkiezen ingeschakeld is, wordt het opgeslagen nummer na het opnemen van de hoorn en het indrukken van een willekeurige toets direct gekozen (met uitzondering van de toetsen A, D
en E).
Snelkiezen inschakelen
Toetsblokkering instellen
M ¢ Beveiliging ¢ Snelkiezen
Q ... O Snelkiesnummer invoeren en met [ bevestigen.
Bij ingeschakelde Toetsblokkering zijn alle toetsen geblokkeerd, met uitzondering van de menutoets, de handsfree-/headset-toets en de opgeslagen alarmnummers ( pagina 13).
De functie Snelkiezen wordt ingeschakeld en op het display weergegeven.
$
Snelkiezen uitschakelen
£
M
~
Toetsblokkering inschakelen
In de ruststand van de telefoon de displaytoets lang
indrukken.
Menutoets indrukken.
PIN ( pagina 13) invoeren en met [ bevestigen.
De vraag Snelkiezen uit? met bevestigen.
£
of
M ¢ Beveiliging ¢ Toetsblokkering
Nummers blokkeren
Toetsblokkering uitschakelen
$
Blokkeertoets lang indrukken.
of
M
Menutoets indrukken.
Q ... O Als u de standaard PIN-code heeft gewijzigd (0000), de
huidige PIN-code (4 tekens) invoeren en met [ bevesti-
gen.
Als de blokkeerfunctie ingeschakeld is, wordt dit aangegeven met het
symbool i.
U kunt oproepen naar bepaalde codenummers (bijvoorbeeld betaalnummers) blokkeren, max. 3 nummers met elk 5 cijfers.
M Beveiliging Nummerblokkering
s
¢
Q ... O
¢
Nummerblokk. 1 (resp. 2 of 3) selecteren en met [
bevestigen.
Geblokkeerd nummer invoeren en met [ bevestigen.
Netdiensten
PIN-code wijzigen
De standaard PIN-code bij levering voor de Toetsblokkering is 0000. U
wilt de PIN-code om veiligheidsredenen wijzigen.
M Beveiliging PIN wijzigen
¢
¢
Q ... O Nieuwe PIN-code (4 tekens) invoeren en met [ bevestigen.
Invoer herhalen en opnieuw met [ bevestigen.
Alarmoproep
In het telefoontoestel zijn standaard twee alarmnummers geprogrammeerd (110, 112). U kunt een extra alarmnummer opslaan (max. 28 cijfers). Deze alarmnummers kunnen ook worden gekozen als de toetsblokkering is ingeschakeld.
Alarmoproep
c
~
Hoorn opnemen.
Alarmnummer invoeren.
In het display verschijnt Alarmoproep.
Openbare telefooncentrales bieden - in sommige gevallen alleen op
aanvraag - een aantal handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, nummeronderdrukking etc.).
Deze diensten roept u met bepaalde toetscombinaties op die u van uw
netwerkaanbieder ontvangt.
In het menu van de telefoon kunt u deze diensten opvragen en inschakelen alsmede de bijbehorende toetscombinaties definiëren of aanpassen.
Een lijst met standaard toetscombinaties vindt u in de bijlage
( pagina 16).
£
NummerWeergave (CLIP)
Als de functie NummerWeergave ingeschakeld is, wordt een inkomende
oproep weergegeven met het bijbehorende telefoonnummer en vervolgens in de oproeplijst opgeslagen. Voorwaarde: de netwerkaanbieder ondersteunt de volgende functies en NummerWeergave is niet door
de beller onderdrukt:
u CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller
wordt weergegeven.
de en fr nl
13
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
£
U kunt dit nummer overnemen in uw Contacten en bewerken
( pagina 9).
Als u het lokale regionummer heeft opgeslagen ( pagina 15), wordt
bij een oproep met hetzelfde regionummer automatisch slechts het
telefoonnummer zonder regionummer weergegeven.
Voorbeeld: de functie Oproepomleiding bij bezet wordt ingeschakeld
met *67* <nummer> #. Op de positie <nummer> dient u de betreffende
gegevens in te voeren. Gebruik voor de configuratie de volgende toetsvolgorde:
Oproepomleiding
Sign. Wisselges.
¤
¤
¤
Als de functie Wisselgesprek (aankloppen) door uw netwerkaanbieder
wordt aangeboden en u deze inschakelt, wordt een nieuwe oproep tijdens een gesprek gesignaleerd ( pagina 8).
M Spec. functies Sign. Wisselges.
£
+LM*L#
U kunt de functie Oproepomleiding voor drie mogelijkheden instellen:
Alle oproepen (CFU, Call Forwarding Unconditional)
Bij afwezigheid (CFNR, Call Forwarding No Reply)
Bij bezet (CFB, Call Forwarding Busy)
Oproepomleiding inschakelen
M ¢ Spec. functies ¢ Oproepomleiding
q
Inschakelen selecteren en met [ bevestigen.
De voorwaarden voor de functie Oproepomleiding worden weergegeven.
q
Gewenste voorwaarde voor de oproepomleiding selecteren en met [ bevestigen.
De toetscombinatie voor het starten van de functie
Oproepomleiding wordt weergegeven.
~
Bestemmingsnummer invoeren en met [ bevestigen.
Oproepomleiding voor de gekozen voorwaarde wordt ingeschakeld.
Oproepomleiding uitschakelen
M ¢ Spec. functies ¢ Oproepomleiding
q
Uitschakelen selecteren en met [ bevestigen.
Overige netdiensten
Toetscombinaties voor netdiensten definiëren / wijzigen
Als de standaard toetscombinaties voor de netdiensten niet overeenkomen met de gegevens van uw netwerkaanbieder of als er geen toetscombinaties op uw toestel zijn ingesteld, kunt u deze in het menu van
de betreffende netdienst wijzigen resp. instellen.
De toetscombinaties van de aangeboden Netdiensten kunt u bij uw netwerkaanbieder opvragen.
M Spec. functies
q
Gewenste netdienst selecteren.
H
Ruggespraaktoets indrukken
Q .. O, +, $
Toetscombinatie voor de netdienst invoeren en met [
bevestigen.
Op de positie waar u uw gegevens moet invoeren, gebruikt u de shifttoets L.
¢
£
Inschakelen / Uitschakelen selecteren en met [ bevestigen.
Het signaleren van een inkomende oproep met het aanklopsignaal
wordt ingeschakeld/uitgeschakeld.
Nummeronderdrukking (anonieme oproep)
Als u de functie Nummeronderdrukking inschakelt, wordt u telefoonnummer niet bij de opgebelde deelnemer weergegeven.
M Spec. functies Nr. onderdrukken
q
¢
¢
Inschakelen / Uitschakelen selecteren en met [ bevestigen.
De functie Nummeronderdrukking wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
Hotline
De voorwaarden voor de functie Oproepomleiding worden weergegeven.
q
Gewenste voorwaarde voor de oproepomleiding selecteren en met [ bevestigen.
De functie Oproepomleiding voor de gekozen voorwaarde wordt uitgeschakeld.
¢
q
¢
Met de netdienst Hotline wordt een speciaal telefoonnummer gekozen
zodra de hoorn wordt opgenomen, bijvoorbeeld in een noodsituatie. U
kunt deze functie alleen gebruiken als deze door uw netwerkaanbieder
wordt ondersteund.
M Spec. functies
Hotline
q
~
¢
¢
Inschakelen selecteren en met [ bevestigen.
Bestemmingsnummer invoeren en met [ bevestigen.
q
Uitschakelen selecteren en met [ bevestigen.
De netdienst Hotline wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
Terugbellen bij bezet
Als u een deelnemer opbelt die in gesprek blijkt te zijn, kunt u een automatische terugbelopdracht achterlaten zodat u wordt gebeld zodra het
toestel weer vrij is.
M Spec. functies
Terugbellen
q
¢
¢
Inschakelen / Uitschakelen selecteren en met [ bevestigen.
De netdienst Terugbellen wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
14
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / telephony.fm / 26.03.2018
Automatisch terugbellen
Als u netwerkaanbieder de functie Automatisch terugbellen ondersteunt en u deze functie inschakelt, wordt automatisch het telefoonnummer van de beller gekozen die uw telefoonnummer als laatste heeft
opgebeld terwijl u in gesprek was.
M Spec. functies Auto terugbellen
q
¢
¢
Inschakelen / Uitschakelen selecteren en met [ bevestigen.
De netdienst Automatisch terugbellen wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
Voicemail
Als u gebruik maakt van de functie Voicemail, worden op het display van
de telefoon de nieuwe berichten weergegeven. U kunt de Voicemail via
het menu starten. U kunt bovendien de LED zo instellen dat nieuwe
berichten optisch worden weergegeven ( pagina 11).
M Spec. functies Voicemailbericht
¢
£
¢
Het nummer van de voicemail wordt gekozen.
Ruggespraaktoets
Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraaktoets (flash)nodig voor
het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor “Terugbellen bij bezet”.
Indien nodig moet u de flash-tijd van uw telefoon aanpassen aan de
openbare telefooncentrale ( pagina 15).
£
Zonenummer instellen
U kunt indien gewenst de standaard in uw toestel opgeslagen regiocode voor uw aansluiting wijzigen. Het hier opgeslagen nummer wordt
gebruikt om bij bellers met hetzelfde regionummer in de oproeplijsten
uitsluitend het telefoonnummer zonder regiocode weer te geven.
M Telefoon-inst. Regionummer
¢
¢
Het standaard opgeslagen nummer wordt weergegeven.
Q ... O Nieuwe regiocode invoeren (max. 6 cijfers) en met [
bevestigen.
Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode
of de flashtijd van uw telefoon wijzigen (standaardinstelling: toonkiezen)
Kiesmethode wijzigen
M ¢ Telefoon-inst. ¢ Kiesmethode
q
Toonkiezen(TDK) of Impulskiezen selecteren en met [
bevestigen.
Flashtijd wijzigen
U kunt de flashtijd wijzigen als toonkiezen is ingesteld als kiesmethode
(standaardinstelling 90 ms).
M Telefoon-inst. Flashtijd
q
¢
¢
Flashtijd selecteren; u kunt kiezen uit de volgende waarden: 90, 120, 270, 375, 600 ms en met [ bevestigen.
Tijdelijk van impulskiezen omschakelen op toonkiezen.
Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand bedienen van uw antwoordapparaat), kunt u
het toestel voor de duur van een gesprek omschakelen op toonkiezen.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht:
*
Sterretje-toets indrukken.
Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet
op impulskiezen.
Netlijncodes instellen
Als uw telefoon op een huiscentrale is aangesloten, moet u wellicht een
zogenoemde netlijncode invoeren voordat u een extern gesprek kunt
voeren. U kunt in totaal drie netlijncodes in uw toestel opslaan.
Als tijdens het kiezen een netlijncode wordt herkent, wordt automatisch
een kiespauze ingevoegd. U kunt de tijd voor de kiespauze indien nodig
aanpassen ( pagina 16).
M Telefoon-inst. Netlijncode
¢
£
¢
De huidige instelling wordt weergegeven.
Q.... O Netlijncode invoeren (1 tot 3 cijfers) en met [ bevestigen.
U gebruikt de navigatietoets om de gewenste netlijncode te kiezen:
t s Navigatietoets boven/beneden indrukken om de cursor
van links/rechts te verplaatsen.
Gebruik achter een huistelefooncentrale
Speciale functies / ruggespraaktoets
U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek
doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraaktoets H. Zie voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de
ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale
zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.
Kiesmethode/flashtijd wijzigen
De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:
u Toonkiezen
u Impulskiezen
de en fr nl
15
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / appendix.fm / 26.03.2018
Bijlage
Toetsvolgorde Waarde
Beschrijving
#4
0
1
Belsignaal
AC
Startsignaal voor NummerWeergave-herkenning
Als NummerWeergave niet
werkt met de standaardinstelling 0, dan stelt u de waarde
“AC” in.
#6
B
Seconden
Tijd voor het afbreken van een
Waarden 3-15
inkomende oproepen
Standaardinstelling: 8 Waarden 10-15: druk op de
naamtoetsen 1-5
Overige instellingen
£
Naast de mogelijkheden zoals beschreven in paragrafen Telefoon
instellen ( pagina 11) kunt u met Functiecodes overige instellingen
invoeren (bijvoorbeeld de standaardinstellingen herstellen). Deze zijn
de in de volgende tabel samengevat.
Standaardinstellingen worden vet weergegeven. Als er voor een instelling geen vet gemarkeerde waarde is, dan is de standaardinstelling
afhankelijk van het land.
M
Menutoets en 1 indrukken.
~
Toetsvolgorde voor de Functiecode invoeren en met [
bevestigen.
3~15
Vaste toetscombinaties
De volgende toetscombinaties zijn vast geprogrammeerd voor het
inschakelen/uitschakelen van netdiensten.
Toetsvolgorde Waarde
Beschrijving
Functie
Toetscombinatie
02
0
1
2
1s
3s
6s
Lengte van de pauze instellen
die u met de pauzetoets kunt
invoegen.
Oproepomleiding voor alle oproepen (CFU)
inschakelen
*21*<nummer>#
Oproepomleiding alle oproepen uitschakelen
#21#
25
0
1
2
3
4
alle standaardinstellingen herstellen
alle naamtoetsen wissen
alle voorkiesnummers wissen
alle codes voor netwerkdiensten herstellen
alle opgeslagen nummers wissen (niet Contacten)
Oproepomleiding bij afwezigheid (CFNR)
inschakelen
*61*<nummer>#
Oproepomleiding bij afwezigheid uitschakelen
#61#
0
1
2
geen tijdweergave
24-uursformaat
Oproepomleiding bij bezet (CFB) inschakelen
*67*<nummer>#
12-uursformaat
0
1
2
uitschakelen
500 ms/500 ms
30 ms /70 ms
0
1
uitschakelen
inschakelen
50
57
70
Tijdweergave instellen
Oproepomleiding bij bezet uitschakelen
#67#
Signaal Tweede gesprek (CW) inschakelen
*43#
Knippersnelheid van de LED
(handsfree-/headset-toets) bij
inkomende oproep instellen
Signaal Tweede gesprek uitschakelen
#43#
Hotline inschakelen
*53*<nummer>#
Kliktoon aan het begin of het
einde van het belsignaal vermijden.
Als het netwerk slechts een zeer
korte belimpuls verstuurd, kan
het uitschakelen van deze feature (waarde 0) het klikken
voorkomen.
Hotline uitschakelen
#53#
83
0
1
2
uitschakelen
inschakelen
automatisch
88
1~9
B
Waarden 1-11
Contrast voor het display instel1 = weinig contrast
len.
5 = standaardinstelling
11 = maximaal contrast Waarde 10: naamtoets 1
Waarde 11: naamtoets 2
91
0
1
1,5:1
2:1
Impulsverhouding voor impulskiezen instellen
92
0
1
2
3
4
85 / 85 ms
85 / 110 ms
85 / 140 ms
110 / 110 ms
70 / 70 ms
Signaaltijd/signaalpauze voor
toonkiezen instellen
#2
0
1
inschakelen
uitschakelen
Tijd automatisch actualiseren
op basis van CLIP-informatie
<nummer> Op deze positie wordt het telefoonnummer ingevoegd
dat u voor de betreffende functie in het menu Spec. functies heeft geprogrammeerd ( pagina 13).
£
Onderdrukken van het eerste
belsignaal. Hierdoor kan worden gecontroleerd of een inkomende oproep een VIP-oproep
is zodat het VIP-belsingaal kan
worden gebruikt in plaats van
het normale belsignaal.
16
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / appendix.fm / 26.03.2018
Standaardtekens
U kunt de volgende tekens via de toetsen invoeren:
Toets
1x
*)
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
2x
1
3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
€ £ $ ¥ ¤
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
.
,
?
!
0
+
*
/
(
)
<
=
#
@
\
&
§
ã
ç
Is de toetsblokkering ingeschakeld? Is dit nummer geblokkeerd?
Uw gesprekspartner hoort u niet: is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?
U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek: de verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet
kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.
Milieu
Ons milieubeleid
ô
õ
æ
ø
å
-
:
¿
¡
>
%
”
’
;
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de
planning van onze producten en processen houden wij rekening met de
gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling
en afvoer van onze producten. Kijk voor meer informatie over onze
milieuvriendelijke producten en processen op internet onder
www.gigaset.com.
_
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de
internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007
door TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TüV Süd Management Service GmbH.
*) spatie
De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de Shift-toets
# te drukken. U wisselt tussen hoofdletters (ABC), kleine letters (abc)
en cijfers (123). Bij het omschakelen wordt de mode rechts beneden op
het display weergegeven. Als u de mode (123) selecteert, kunt u cijfers
rechtstreeks invoeren door één keer op de betreffende toets te drukken.
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
Contact met vloeistoffen
!
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
2 Alle delen droog deppen. Het toestel (met de toetsen naar beneden)
vervolgens ten minste 72 uur laten drogen op een droge, warme
plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.).
3 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als de telefoon volledig droog is, kan deze meestal weer worden
gebruikt.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het
oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal
verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.
Vragen en antwoorden
U neemt de hoorn op, maar u hoort geen vrijtoon:
Hoorn 5 seconden opnemen, weer terugleggen op het toestel en
nogmaals opnemen.
U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?
U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?
Inzameling van afval en oude apparaten
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het
huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de
overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder
Europese richtlijn 2012/19/EU. De juiste manier van weggooien en
afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van
tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt
u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische
telefoonnetwerk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn
2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
de en fr nl
17
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / appendix.fm / 26.03.2018
Klantenservice
Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.
Bezoek onze klantenservice
Hier vindt u o.a.:
• Vragen& antwoorden
• Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
• Compatibiliteitstests
Neem contact op met onze
servicemedewerkerss
U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
Wij helpen u graag verder ...
... Online:
via het contactformulier op de pagina van de klantenservice
... per telefoon:
onverholpen problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice 07815 6679
Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het
tijdstip van de oproep.
Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een
geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig
aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat
en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken
(reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie wordt de koper van het
product verzocht het aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de aard van het artikel, te kunnen voorleggen.
18
de en fr nl
1110-01
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / DA710SIX.fm / 26.03.2018
Trefwoordenregister
Alarmoproep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nummerherhalingslijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
kiezen uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
telefoonnummer opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nummeronderdrukking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nummers blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NummerWeergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
B
O
A
Belsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Codenummer blokkeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Contacten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
kiezen uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
telefoonnummer opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oproepdoorschakeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
telefoneren vanuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
telefoonnummer opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oproepsignaal
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
P
PIN-code wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
R
D
Ruggespraaktoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
Ruimtebewaking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Datum en tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
S
F
Shift-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Standaardinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Flashtijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Functiecode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
G
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
H
Handsfree-/headset-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Handsfree-telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I
Impulskiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
K
Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 11
M
Meeluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Menustructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Microfoon uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Microfoon uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Microfoon uit-toets (Mute). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
N
Naamtoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 11
Navigatietoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Netdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
toetscombinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Netlijncodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nummerherhaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nummerherhalings-/pauzetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
de en fr nl
T
Taal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 17
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefoon
blokkeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
datum/tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
taal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Telefoonnummer
kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
kiezen met een naamtoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Terugbellen
automatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
bij bezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13
Toetscombinatie, vast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Toetsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Toonkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
V
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIP-ringtone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
headset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
hoorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Z
Zonenummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
1110-01
19
Gigaset DA710 / nl / A30350-M213-R101-4-7W19 / Cover_back.fm / 26.03.2018
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M213-R101-4-7W19
20
de en fr nl
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising