Gigaset | DA710 | User guide | Gigaset DA710 Användarguide

Gigaset DA710 Användarguide
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / overview.fm / 29.3.18
Snabböversikt Gigaset DA710
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Display och knappar
1 Inställbar display (inställning av språk
s. 11)
2 Styrknapp
3 Skift-knapp
4 Menyknapp
5 Återuppringnings-/pausknapp
6 Knapp för förfrågan
7 Sekretessknapp
8 Direktnummerknappar
9 Inläggsskylt för notering av direktnummer
10 Stjärna, sätt på/stäng av ringsignal (lång tryckning)
11 Fyrkant, sätt på/stäng av knappspärr (lång tryckning)
12 Handsfree-/headsetknapp
£
13 Knappar för inställning av lurens, headsetets, högtalarens och
ringsignalens ljudvolym
14 Mikrofon för handsfreesamtal
Ljusindikator (LED)
A Handsfree-/headsetknapp
blinkar vid inkommande samtal
lyser när samtalet förs via högtalare eller headset
blinkar när luren läggs på om ett nytt samtal eller ett nytt
s. 11)
meddelande har inkommit (inställning
¤
¤
¤
da fi no sv
£
1
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / overview.fm / 29.3.18
Ansluta telefonen
¤
Anslut telefonanslutningen (1) till telefonuttaget i huset. Använd den medföljande
telefonkabeln.
I vissa länder kan du behöva använda en telefonadapter. I de flesta fall ingår en sådan i
leveransen.
¤
2
¤
För telefonkabeln genom kabelkanalen: vid bordsplacering
uppåt (2) och vid väggmontering nedåt (3).
Anslut luren till telefonen med den spiralformade
kabeln (4).
Ansluta headset
Koppla ett headset med RJ9-kontakt, t.ex. ett Gigaset ZX410
till anslutning (5).
¤
6
Väggmontering
Borra två hål i väggen med
ett avstånd på 12,4 cm och
skruva i två skruvar.
Avlägsna lurfästet (6) med
en skruvmejsel och sätt fast
det i lurhållaren (7).
Häng upp telefonen på de
utstickande skruvarna.
¤
5
1
4
7
¤
¤
3
Obs
u Första användning
1. Lyft luren i 5 sekunder och lägg sedan på den igen.
2. Lyft luren igen. Du hör ringtonen och enheten är klar för användning.
Telefonen får ström via telefonledningen. Om strömförsörjningen bryts (t.ex. om telefonväxeln stängs av under natten) måste du utföra
ovanstående steg igen. Telefonboksposter och kortnummer är lagrade och påverkas inte.
u Enheten är avsedd att användas som ett enlinjesystem (på huvudanknytningen eller i ett telefonsystem).
Den kan inte användas som en andra telefon på en linjedelare.
u Användning i en PBX (Router)
Abonnentväxeln (PBX) (Router) måste förse telefonen med kontinuerlig spänning, även när det ringer, annars kan telefonen kortvarigt stängas
av. Resultatet kan då bli att information som sparats går förlorad. Se bruksanvisningen för din PBX (Router) för mer information, eller kontakta
tillverkaren.
2
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / DA710IVZ.fm / 29.3.18
Innehåll
Användning i en privat telefonväxel . . . . . . . . 14
Snabböversikt Gigaset DA710 . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ansluta telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefonplacering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Använda telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriva och redigera text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonbok, samtalslista och återuppringningslista . . . . . . . . .
Menyträd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
5
5
6
Specialfunktioner/knapp för förfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ställa in puls- eller tonval och flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lägga till linjeprefix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bilaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Övriga inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilldelade knappkombinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Standardtecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontakt med vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Frågor och svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Godkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ringa samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ringa upp nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkommande samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda högtalare/handsfree/headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar under ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
Använda telefonbok, listor och
direktnummerknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Samtalslista (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Återuppringningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Direktnummerknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ställa in telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ställa in volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ställa in ringsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Säkerhetsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spärra telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nödsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Direktsamtal (barninställning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spärra nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nättjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nummervisning (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vidarekoppling (Call Divert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ytterligare nättjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Knapp för förfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ställa in förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
da fi no sv
3
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / using.fm / 29.3.18
Säkerhetsinformation
Använda telefonen
När du installerar, ansluter eller använder telefonen måste du beakta
följande anvisningar:
u Använd bara medföljande kontakter och kablar!
u Anslut anslutningskabeln enbart till därför avsett uttag.
u Anslut enbart godkända tillbehör, som exempelvis ett Gigaset
ZX410-headset.
Gigaset DA710 har provats och godkänts för användning med
Gigaset ZX410-headsetet.
u Andra headset fungerar eventuellt med begränsad funktionalitet
eller inte alls. Om du ansluter ett annat headset bör du alltid sänka
ljudvolymen i Gigaset DA710. Headset från andra tillverkare kan
eventuellt ge ifrån sig en skadlig och för hög akustisk signal på
grund av skillnader i anpassning.
u Placera anslutningskabeln så att den inte kan orsaka olyckor!
u Ställ apparaten på ett halkfritt underlag!
u Använd aldrig telefonen i bad- eller duschutrymmen (våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk.
u Placera aldrig telefonen nära värmekällor, i direkt solljus eller intill
andra elektriska apparater.
u Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
u Montera aldrig isär telefonen på egen hand!
u Vidrör inte stickkontakterna med spetsiga föremål eller metallföremål!
u Bär inte telefonen i kablarna!
u Bruksanvisningen till Gigaset DA710 ska alltid medfölja enheten vid
ägarbyte. Gigaset DA710 har ett permanent minne. Om telefonen
lämnas vidare till någon annan bör du radera eventuella sparade
telefonnummer.
Du använder Gigaset DA710 med hjälp av knappsatsen och displayen.
Dessutom kan du använda displaymenyn tillsammans med styrknappen
för att konfigurera och använda telefonens många funktioner. I handboken beskrivs alla användningsmöjligheter.
Observera
Vissa telefonfunktioner fungerar bara i sin helhet om din och den
uppringande personens operatör stödjer dem, t.ex. funktioner när
information om den uppringande personens telefonnummer krävs.
Det gäller exempelvis följande funktioner:
u Visning av telefonnummer för ett inkommande samtal ( s. 8)
u Identifiering av en uppringande person med VIP-melodi ( s. 8)
u Samtalslista ( s. 9)
u Vidarekoppling och andra nättjänster ( s. 13)
£
£
£
£
Display
£
I standbyläge visas tid, datum och kalendervecka. Du kan ställa in
datum, tid och visningsformat ( s. 11). Dessutom ger symboler på
displayen information om telefonens status.
nlm
Symbollista
Tid (24-timmarsformat)
14:00
23.08.2011 CW34
Datum/kalendervecka
Displaysymboler
f
Blinkar vid nytt samtal i samtalslistan om överföring av
telefonnummer (CLIP) är aktivt för den som ringer
( s. 13)
Z
Telefonboken öppen
h
Skift-knapp intryckt
i
Knappspärr aktiverad
k
Ringsignal avstängd
l
Blinkar vid inkommande VIP-samtal
Visas om det finns minst en post i telefonboken med
aktiverat VIP-läge ( s. 9).
m
Sekretess aktiverad
n
Headset anslutet
£
Telefonplacering
Placeringsrekommendationer:
u Placera inte telefonen i direkt solljus eller nära andra värmekällor.
u Telefonen är avsedd för i temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C.
u Se till att avståndet är minst en meter mellan telefonen och
radioutrustning som t.ex. mobiltelefoner, personsökare eller
TV-apparater. I annat fall kan dessa störa telefonförbindelsen.
u Placera inte telefonen i dammiga utrymmen eftersom det förkortar
telefonens livslängd.
u Lackerade och polerade möbler kan skadas om de kommer i kontakt
med vissa apparatdelar (t.ex. stöden på apparatens undersida).
4
£
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / using.fm / 29.3.18
Styrknapp
Via styrknappen aktiverar du funktioner i telefonen och navigerar i
menyn. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på användningssituationen.
T
t
s
u
v
W
V
U
I standbyläge:
Y Öppna samtalslistan
t
s
Z Öppna telefonboken
I menyer och listor:
Navigera en post uppåt/nedåt
Lång tryckning: Bläddra snabbt uppåt/nedåt i listan.
Vid redigering av namn och nummer:
Flytta skrivpositionen åt vänster/höger.
Lång tryckning: Flytta skrivpositionen snabbt åt vänster/höger.
Direktnummerknapp intryckt:
Visa långa telefonnummer helt.
I menyer, listor och direktnummerknappar:
Lämna meny, lista resp. direktnummerknapp.
Vid ändringar av inställningar:
Avbryt åtgärden utan att ändra inställningen.
Vid redigering av namn och nummer:
Radera tecknet till vänster om skrivpositionen.
Lång tryckning: Radera raden.
Vid tom post: Lämna redigeringsläget.
Telefonnummer inmatat eller direktnummerknapp intryckt:
Ring upp nummer.
I menyer och listor:
Öppna undermeny/snabbmeny.
Vid ändringar av poster/inställningar:
Spara post resp. tillämpa vald inställning.
Skriva och redigera text
~
Mata in text med knappsatsen.
och O liksom Q, * och # är tillVarje knapp mellan
delad flera bokstäver och siffror. Inmatning av ett bestämt tecken sker
genom att motsvarande knapp trycks in flera gånger.
s. 15.
En tabell med tillgängliga tecken finns i bilagan,
För att växla mellan versaler (ABC), gemener (abc) och siffror (123)
trycker du på skift-knappen L tills önskad bild visas kort på displayen nere till höger. Detta läge är inte tillgängligt i rader för inmatning
av telefonnummer.
£
Radera/korrigera tecken
X
Tryck styrknappen åt vänster u. Tecknet till vänster om
markören raderas. Lång tryckning raderar hela raden.
Meny
Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.
Tryck på knappen M för att öppna menyn.
Funktionerna i menyn och i undermenyer visas i listform.
Bläddra med styrknappen q till önskad funktion och tryck sedan
till höger på styrknappen v, ([) för att bekräfta valet.
Tryck på u (X) för att återvända till närmast högre menynivå.
Tryck på knappen M för att återvända till startmenyn.
¤
¤
¤
¤
Observera
Om du vill lämna menyn utan att spara några ändringar kan du lyfta
på luren och lägga tillbaka den. Efter ett kort ögonblick visas standbyläge på displayen.
Visning av manöverstegen i menyn
Manöverstegen för val av en menyfunktion visas på följande sätt i den
här bruksanvisningen:
M ¢ Phone setup ¢ Language
Innebörd:
Öppna menyn med knappen M.
Med styrknappen q väljer du alternativet Phone setup och
trycker till höger på styrknappen v, ([).
Med styrknappen q väljer du alternativet Language och trycker
till höger på styrknappen v, ([).
¤
¤
¤
Telefonbok, samtalslista och återuppringningslista
Du kan öppna telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan
via menyn eller med en knapp.
Via menyn
Tryck på knappen M för att öppna menyn.
Välj Call list (CLIP) eller Phonebook eller Redial för att öppna önskad
lista.
¤
¤
Via en knapp
Y
Z
I
Öppna samtalslistan via styrknappen t.
Öppna telefonboken via styrknappen s.
Öppna återuppringningslistan.
På displayen visas den första posten i listan.
¤
Flytta markören
t s Tryck styrknappen uppåt/nedåt för att flytta markören åt
vänster/höger.
da fi no sv
Bläddra med styrknappen q till önskad post och tryck sedan till
höger på styrknappen v, ([) för att öppna snabbmenyn.
5
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / using.fm / 29.3.18
Menyträd
Här nedan visas det fullständiga menyträdet för displaymenyn.
Call list (CLIP)
Post 1-50
Call back
Save number
Delete entry
Delete all
Phonebook
New entry
Post 1-100
Dial entry
Edit entry
New entry
Delete entry
Delete all
Security
Change PIN
Key lock
Emergency
Direct call
Call block
Phone setup
Language
Date/time
Dial mode
Flash time
PABX code
Date/Time format
Area code
Speaker LED
Audio setup
Ring tones
VIP Melody
Handset Volume
Speaker Volume
Headset Volume
Mute mode
Ringer mode
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 14
£ s. 14
£ s. 14
£ s. 11
£ s. 14
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 12
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 12
£ s. 7
£ s. 9
£ s. 10
£ s. 10
£ s. 9
£ s. 7
£ s. 9
£ s. 9
£ s. 9
£ s. 9
CLASS
Phonemail
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 14
£ s. 14
Post 1-5
Dial entry
Call Divert
CW Signal
Withhold number
Hotline
Ringback
Auto recall
Redial
Save number
Delete entry
Delete all
6
£ s. 7
£ s. 10
£ s. 10
£ s. 10
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Ringa samtal
Välja från samtalslistan
Förutom via telefonluren kan du även ringa samtal via högtalaren (handfreefunktion) eller via ett headset som är anslutet till telefonen ( s. 8).
I det följande står symbolen c alltid även för A.
Samtalslistan innehåller telefonnumren för de 50 senaste uppringda och
mottagna samtalen. Förutsättning: Nummervisning är möjlig för det
inkommande samtalet ( s. 13).
Flera samtal till eller från ett nummer visas bara en gång (med information om det senaste samtalet). Om numret är sparat i telefonboken eller
till en direktnummerknapp visas även namnet om detta är angivet.
M Call list (CLIP)
£
Ringa upp nummer
Y
Ange telefonnumret via knappsatsen
~c
c~
Slå numret och lyft luren.
Lyft luren och slå numret.
eller
Korrigering vid inmatning av telefonnummer (endast när luren ligger
på):
X
Tryck på styrknappen u för att radera en felaktigt
inmatad siffra till vänster om skrivpositionen.
£ s. 9) kan du
Om du redan har sparat telefonnummer i telefonboken (
ringa ett samtal direkt från telefonboken.
M Phonebook
Z
eller
Öppna telefonboken via styrknappen s.
~
Observera
Du kan även först lyfta luren och därefter öppna samtalslistan.
Återuppringning
Ic
Tryck på återuppringningsknappen och lyft luren.
cI
Lyft luren och tryck på återuppringningsknappen.
eller
Val av ett av de fem sparade numren:
M ¢ Redial
£ s. 5). Den första posten med denna
Ange bokstäver (
bokstav visas.
I
eller
Välja nummer
c
Lyft luren.
eller
[
q
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Call back och påbörja samtalet via högtalaren med
knappen [. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet
till luren.
Val av senast sparade nummer:
Välj post.
Tryck in knappen uppåt eller nedåt en lång stund för att
snabbt bläddra genom listan.
eller
q
q
De fem senast valda telefonnumren sparas automatiskt (max. 32 siffror
per nummer).
Söka post
q
Öppna samtalslistan med styrknappen t.
Välja nummer
q
Välj telefonnummer eller namn.
c
Lyft luren.
I stället för att lyfta luren:
A
Tryck på handsfree-/headsetknappen för att ringa via
högtalaren eller det anslutna headsetet.
Du kan när som helst växla samtalsmetod under ett samtal.
¢
¢
eller
eller
Välja från telefonboken
£
Öppna snabbmenyn.
Välj Dial entry och inled samtalet via högtalaren med
knappen [. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet
till luren.
Tryck på återuppringningsknappen.
Välja nummer
q
Välj numret.
c
Lyft luren.
eller
q
q
Observera
Du kan även först lyfta luren och därefter öppna telefonboken.
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Dial entry och inled samtalet via högtalaren med
knappen [. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet
till luren.
Observera
Du kan även först lyfta luren och därefter öppna återuppringningslistan.
Ringa direktnummer
Du kan spara 16 nummer på 8 direktnummerknappar och välja dem
direkt (varje direktnummerknapp kan tilldelas två nummer, vart och ett
max. 32 siffror). Använd skift-knappen L för att få åtkomst till det
da fi no sv
7
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
andra minnesområdet på knappen. När skift-funktionen är aktiv visas
symbolen h på displayen.
Du kan spara och redigera direktnummerknapparnas nummer via
snabbmenyn till direktnummerknappen ( s. 10), från telefonboken,
samtalslistan eller återuppringningslistan.
c
Lyft luren och tryck på direktnummerknappen
Koppla in/stänga av handsfree
Du kan även ringa via mikrofonen när luren ligger på. Optimalt avstånd
till mikrofonen uppgår till ca 50 cm.
£
Inkoppling under samtal
A & Lägg på luren när handsfreeknappen är intryckt.
A
Inkoppling före val av telefonnummer
Handsfreeknapp och vänta på kopplingston.
eller
Bc
Tryck på direktnummerknappen och lyft luren.
eller
B
Tryck på direktnummerknappen och öppna snabbmenyn
med [.
[
Inled samtalet via högtalaren med styrknappen. Om du
sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.
Du kan ändra numret genom att ange ytterligare siffror.
c
Stänga av handsfree
Lyft luren under samtalet. Samtalet flyttas till luren.
A
Avsluta ett samtal
Tryck på handsfreeknappen under ett samtal som pågår
via högtalaren.
Observera
När ett headset är anslutet kan handsfree och högtalare inte
användas.
Inkommande samtal
£
Inkommande samtal indikeras genom ringsignalen på displayen.
Vid nummervisning ( s. 13) visas telefonnumret på displayen och symbolen f blinkar. Symbolen försvinner när du besvarar samtalet eller (om
du avvisar det) hämtar samtalslistan.
För uppringande personer som är sparade i telefonboken eller på direktnummerknapparna visas även namnet.
Om VIP-läge är aktiverat ( s. 12) blinkar VIP-symbolen på displayen
och VIP-ringsignalen indikerar samtalet.
Anslut headsetet ( s. 2). Ring samtal via headsetet utan att lyfta luren.
(Beakta säkerhetsanvisningarna,
s. 4.)
A
Manövrering sker via handsfree-/headsetknappen på
samma sätt som för handsfreefunktionen (se ovan).
Om ett headset är anslutet visas det med symbolen n på displayen.
Besvara ett samtal
Inställningar under ett samtal
£
c
A
Använda headset
£
£
£
Lyft luren.
De inställningar som beskrivs nedan kan även ändras via menyn
( s. 11).
Tryck på handsfreeknappen för att besvara samtalet via
högtalaren eller via ett headset om ett sådant är anslutet.
Ställa in lur-/headsetvolymen
eller
Samtal väntar
£
Om tjänsten Call waiting är aktiverad ( s. 13) signaleras ett nytt
inkommande samtal under ett annat pågående samtal. Du hör signalen
för samtal väntar. Den uppringande personens nummer visas på
displayen om nummervisning är möjlig och namnet visas om personen
är sparad i telefonboken ( s. 9)
H
Tryck på knappen för förfrågan om du vill besvara
samtalet. Den första personen hör en väntmelodi.
H
Tryck på knappen för förfrågan igen om du vill avsluta
samtal nummer två och återvända till det första samtalet.
£
Använda högtalare/handsfree/headset
Sätta på/stänga av högtalartelefon
Närvarande personer i rummet kan höra samtalet via högtalare.
Under samtal via luren:
A
Tryck på handsfreeknappen för att koppla in/stänga av
högtalartelefonen.
När högtalaren är inkopplad och luren är lyft är högtalarlyssning inkopplad. Handsfreemikrofonen är då bortkopplad.
När högtalaren är inkopplad och luren ligger på är handsfreesamtal via
handsfreemikrofonen inkopplat.
Inställning kan göras i tre steg.
E / D Ställ in volymen med ljudvolymknapparna.
Den inställda ljudvolymen visas på displayen.
Ställa in högtalaren
Inställning kan göras i sju steg.
E / D Ställ in volymen med ljudvolymknapparna.
Den inställda ljudvolymen visas på displayen.
Sekretess
£
Du kan stänga av mikrofonen eller lur och mikrofon i telefonen under ett
samtal, beroende på sekretessinställningen ( s. 11):
C
Tryck på sekretessknappen för att koppla in/stänga av
sekretess.
När ljudet är avstängt i mikrofonen kan en melodi spelas in.
När sekretess är aktiverat i telefonen visas symbolen n på displayen.
Ringsignal och ljudstyrka
När telefonen ringer kan du ändra ljudstyrkan och ringsignalen.
E / D Ställ in ljudvolymen med ljudvolymknapparna
(5 steg, 0=ljudlös).
Q ... O Välj ringsignal med nummerknapparna (10 olika).
Växla från högtalare till handsfree:
A & Lägg på luren när handsfreeknappen är intryckt.
8
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Använda telefonbok, listor och
direktnummerknappar
Eller: Spara till en direktnummerknapp
B/L B
Tryck på önskad direktnummerknapp.
På displayen visas texten Saved.
Du kan spara dina kontakter samt ingående och utgående samtal i
telefonen på följande sätt:
u Telefonbok med max. 100 poster
u Samtalslista med de 50 senaste inkommande samtalen
u Återuppringning med de fem senaste utgående samtalen
u Direktnummerknappar för att spara 16 viktiga telefonnummer
Observera
Du kan först spara en post i telefonboken och därefter till en
direktnummerknapp.
Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)
M ¢ Phonebook
Telefonbok
Gigaset DA710 har en telefonbok där du kan spara upp till 100 poster
med max. 32 siffror per telefonnummer och 16 tecken per namn.
Via Phonebook kan du ringa ett samtal ( s. 7), skapa nya poster
( s. 9) samt administrera och ändra befintliga poster.
Du kan mata in nummer och namn manuellt eller överföra dem från
samtalslistan ( s. 9). Dessutom kan du tilldela ett telefonnummer VIP
mode.
När telefonboken är öppen visas symbolen Z på displayen. Dessutom
visas numret på telefonboksposten på displayen (01... 99; för 100 visas
00).
£
£
£
Öppna telefonboken
Z
I standbyläge:
Tryck på styrknappen s.
eller
M ¢ Phonebook
Söka post
q
Välj post.
Tryck in knappen uppåt eller nedåt en lång stund för att
snabbt bläddra genom listan.
~
eller
£ s. 5). Den första posten med denna
Ange bokstäver (
bokstav visas.
Observera
Om du trycker på * markeras posten som VIP-post eller
markeringen tas bort om sådan finns.
Spara nummer
M Phonebook
Den första posten i listan visas.
t
Välj New entry och bekräfta med [.
~
Ange telefonnummer och bekräfta med [.
~
Ange namn och bekräfta med [.
¢
På displayen visas texten Save to PBK?
Antingen: Spara i telefonboken
[
Bekräfta att posten ska sparas i Phonebook.
q
Välj VIP mode (On / Off) och bekräfta med [.
Den första posten i listan visas.
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Delete entryeller Delete all och bekräfta med [.
Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.
q
qVälj
[
Redigera post (Edit entry)
M ¢ Phonebook
Den första posten i listan visas.
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Edit entry och bekräfta med [.
Ändra telefonnumret och bekräfta med [.
Ändra namnet och bekräfta med [.
På displayen visas texten Save to PBK?
q
q
~
~
Antingen: Spara i telefonboken
Bekräfta att posten ska sparas i Phonebook.
Välj VIP mode (On / Off) och bekräfta med [.
[
q
Eller: Spara till en direktnummerknapp
B/L B
Tryck på önskad direktnummerknapp.
På displayen visas texten Saved.
Samtalslista (CLIP)
£
Inkommande samtal sparas om telefonnumret förmedlas ( s. 13). Upp
till 50 samtal sparas, vid samma nummer enbart det senast inkommande
samtalet. Vid fler än 50 samtal raderas det äldsta automatiskt. Om den
som ringer finns i telefonboken eller på en direktnummerknapp visas
även namnet.
Du kan utföra följande via samtalslistorna:
Ringa ett telefonnummer i listan ( s. 7)
Spara till telefonboken eller till direktnummerknappar
¤
¤
£
Öppna samtalslistan
Y
Du öppnar samtalslistan i standbyläge:
Tryck på styrknappen t.
eller
M ¢ Call list (CLIP)
Överför telefonnumret från samtalslistan till telefonboken/
en direktnummerknapp
Y
da fi no sv
Öppna samtalslistan.
9
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
q
q
~
~
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Save number och bekräfta med [.
Ändra (vid behov) telefonnumret och bekräfta med [.
Ange namn och bekräfta med [.
När du redigerar nummer och namn flyttar du skrivmarkören med q.
Antingen: Spara i telefonboken
[
Bekräfta att posten ska sparas i Phonebook.
q
Välj VIP mode (On / Off) och bekräfta med [.
Eller: Spara till en direktnummerknapp
B/L B
Spara telefonnummer/ändra allokering
B/L B
Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)
q
q
[
Tryck på den direktnummerknapp som du vill allokera ett
telefonnummer till eller där du vill redigera posten.
Om minnet är tomt visas Empty.
Om knappen redan används visas det sparade telefonnumret. Om telefonnumret är långt (fler än 16 siffror) växlar du med styrknappen q
mellan visning av siffrorna 1-16 och 17-32.
Öppna samtalslistan.
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Delete entry eller Delete all och bekräfta med [.
Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.
Återuppringningslista
Ny post
De fem senast valda telefonnumren sparas automatiskt (max. 32 siffror
per nummer).
Öppna återuppringningslista
I
Tryck på återuppringningsknappen.
[
Växla inmatningsläge med [.
Ändra allokering
[
Öppna snabbmenyn med [.
q
Välj Edit entry och bekräfta med [.
Ange/ändra telefonnummer och namn
~
Ange/ändra telefonnumret och bekräfta med [.
~
Ange/ändra namnet och bekräfta med [.
[
Tryck på styrknappen för att spara posten.
eller
M ¢ Redial
Överför telefonnumret från återuppringningslistan till
telefonboken/en direktnummerknapp
I
q
q
~
~
Du kan spara upp till 16 telefonnummer på direktnummerknapparna.
Använd skift-knappen L för att få åtkomst till det andra minnesområdet på knappen. När skift-funktionen är aktiv visas symbolen h på
displayen.
Du kan även allokera poster från telefonboken, samtalslistan eller återuppringningslistan till direktnummerknapparna.
Du kan dessutom använda dem som funktionsknappar, t.ex. för vidarekoppling av samtal. Kontakta operatören för information om vilka tjänster och funktioner som finns tillgängliga och vilka knappkombinationer
som ska användas. I menyn finns ytterligare inställningsmöjligheter för
nättjänster ( s. 13)
£
Tryck på önskad direktnummerknapp.
På displayen visas texten Saved.
Y
Direktnummerknappar
Öppna återuppringningslistan.
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Save number och bekräfta med [.
Ändra (vid behov) telefonnumret och bekräfta med [.
Ange namn och bekräfta med [.
När du redigerar nummer och namn flyttar du skrivmarkören med q.
Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)
B/L B
q
[
Tryck på den direktnummerknapp där du vill radera
posten och öppna snabbmenyn med [.
Välj Delete entry eller Delete all och bekräfta med [.
Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.
Antingen: Spara i telefonboken
[
Bekräfta att posten ska sparas i Phonebook.
q
Välj VIP mode (On / Off) och bekräfta med [.
Eller: Spara till en direktnummerknapp
B/L B
Tryck på önskad direktnummerknapp.
På displayen visas texten Saved.
Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)
I
q
q
[
Öppna återuppringningslistan.
Välj en post och öppna snabbmenyn med [.
Välj Delete entry eller Delete all och bekräfta med [.
Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.
10
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Ställa in telefonen
Ställa in lurvolymen
Inställning kan göras i tre steg.
M ¢ Audio setup ¢ Handset Volume
q
Justera ljudstyrkan och bekräfta med [.
Grundinställningar
Du når alla grundinställningar via menyn Phone setup.
Den aktuella inställningen är markerad med * på displayen.
Det aktuella värdet visas på displayen.
Ställa in handsfreevolymen
Ändra språk (Language)
Du kan byta språk för information på displayen. Det finns fyra språk att
välja mellan.
M ¢ Phone setup ¢ Language
q
Välj önskat språk och bekräfta med [.
[
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
Det aktuella värdet visas på displayen.
Inställning kan göras i tre steg.
Du kan ändra aktuellt datum manuellt och även ändra visningsformatet.
Tiden uppdateras genom inkommande samtal med nummervisning.
Vid behov kan du ändra den här inställningen ( s. 15).
£
M ¢ Phone setup ¢ Date/time
~
Ange 6-ställigt datum (DDMMÅÅ).
~
Ange 4-ställigt klockslag (TTMM).
[
Bekräfta inmatning.
M ¢ Phone setup ¢ Date/Time format
q
Välj önskat datumformat och bekräfta med [. Exempel:
31 december 2011
YYYY.MM.DD: 2011.12.31
DD.MM.YYYY: 31.12.2011
DD/MM/YYYY: 31/12/2011
MM/DD/YYYY: 12/31/2011
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
Välj tidsformat och bekräfta med [.
24h: 24-timmarsformat
12h: 12-timmarsformat
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
hör personen du talar med men personen kan inte höra
dig.
Micro&Spk. Off: Telefonensekretessen är helt aktiverad.
Mute melody: När sekretess är aktiverad hör din samtalspartner en melodi.
Den inställda funktionen kan även aktiveras via sekretessknappen under
ett samtal ( s. 8).
£
¤
¤
¤
Följande inställningsmöjligheter är tillgängliga:
Melodi och ljudstyrka
VIP Melody
Stänga av ringsignal
Ställa in melodi och ljudstyrka
Du kan ställa in melodi och signalens ljudstyrka eller stänga av
ringsignalen helt. Det finns 10 olika ringsignaler och ljudstyrkan kan
ställas in i fem steg (0=ljudlös).
Du kan ställa in när telefonens ljusindikator (knapp A) ska blinka.
M Phone setup Speaker LED
[
M ¢ Audio setup ¢ Mute mode
q
Välj önskad funktion och bekräfta med [. Micro off: Du
Ställa in ringsignaler
Ställa in ljusindikator på handsfree-/headsetknappen
q
Det aktuella värdet visas på displayen.
Du kan bara stänga av ljudet till mikrofon eller högtalare och mikrofon
(sekretess).
Ställa in datum-/tidsformat (Date/Time format)
¢
M ¢ Audio setup ¢ Headset Volume
q
Justera ljudstyrkan och bekräfta med [.
Sekretess
Inmatningen sker alltid enligt denna beskrivning, oberoende av inställt
datum- och tidsformat.
[
M ¢ Audio setup ¢ Speaker Volume
q
Justera ljudstyrkan och bekräfta med [.
Ställa in headsetvolymen
Ställa in datum och tid
[
q
Inställning kan göras i sju steg.
¢
Observera
När du lyfter på luren, innan du börjar med inställningarna, spelas
melodierna upp via högtalaren.
Välj önskad inställning och bekräfta med [.
Off: aldrig
Incoming Call: vid ett nytt samtal
Messages: när nätoperatören signalerar ett nytt
meddelande
On: för inkommande samtal och nya meddelanden.
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
~
Ställa in volym
£
£
När telefonen ringer kan du även göra båda inställningarna direkt via
knapparna ( s. 8).
M Audio setup
Ring tones
Du kan ställa in lur-, högtalar- och headsetljudvolymen via menyn eller
ändra den direkt via knapparna under ett samtal ( s. 8).
¢
¢
Välj önskad ringsignal.
Q ... O
Ringsignal 1-10
D / E Ställa in ljudstyrka för den valda ringsignalen.
[
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
da fi no sv
11
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
eller
M
Tryck på menyknappen.
Q ... O Om den förinställda PIN-koden (0000) har ändrats anger
du den 4-ställiga PIN-koden och bekräftar med [.
Om knappspärren är aktiverad visas det med symbolen i på
Observera
Ringmelodin kan bara höras när det kommer en ringimpuls från
telefonnätet. Impulsens längd kan variera mellan olika nät. Därför är
det möjligt att vissa ringsignaler låter hackiga. Välj en annan ringsignal om du upplever detta.
displayen.
Ändra PIN
Ställa in VIP Melody
£
Du kan ange en av ringsignalerna som VIP Melody. När du har gett ett
telefonnummer i telefonboken status VIP mode ( s. 9) signaleras ett
inkommande samtal från detta nummer med ringsignalen VIP Melody.
M Audio setup VIP Melody
~
¢
¢
Välj önskad ringsignal.
Q ... O
Om du inte vill bli störd kan du stänga av telefonens ringsignal. Tre
inställningsmöjligheter är tillgängliga: All tones off, VIP only (se ovan),
All tones on (förinställning).
M Audio setup Ringer mode
¢
Välj önskad inställning och bekräfta med [.
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
Tryck länge på knappen för att stänga av eller sätta på
ringsignalen igen.
Om ringsignalen är avstängd visas det med symbolen k på displayen.
Säkerhetsinställningar
Spärra telefonen
Du kan säkra telefonen mot obehörig åtkomst. Till detta används Key
lock liksom PIN-koden som upphäver Key lock.
Observera
Om du har ändrat telefonens PIN-kod måste du alltid ange PIN-koden
när du väljer menyposten Security.
Välja nödnummer
c
~
Lyft luren.
Ange telefonnummer för nödsamtal.
På displayen visas Emergency.
Spara nödnummer
Stänga av ringsignalen via knapp
+
¢
Två nödnummer är sparade i telefonen från fabrik (110, 112). Du kan
spara ytterligare ett nödnummer med max. 28 siffror. Dessa nödnummer
kan användas även om knappspärren är aktiverad.
Ställa in ringläge
¢
¢
Q ... O Ange en ny 4-ställig PIN och bekräfta med [.
Upprepa inmatningen och bekräfta med [ igen.
Nödsamtal
Ringsignal 1-10
D / E Ställa in ljudstyrka för den valda ringsignalen.
[
Tryck på styrknappen för att spara inställningen.
q
[
Den förinställda PIN-koden för Key lock är 0000. Du bör ändra den här
PIN-koden av säkerhetsskäl.
M Security Change PIN
M ¢ Security ¢ Emergency
Q ... O Ange nödsamtalsnummer och bekräfta med [.
Direktsamtal (barninställning)
När direktsamtal är aktiverat rings det sparade numret upp när luren
lyfts och valfri knapp trycks in (med undantag av knapparna A, D
och E).
Aktivera direktsamtal
M ¢ Security ¢ Direct call
Q ... O Ange direktsamtalsnummer och bekräfta med [.
Direktsamtal aktiveras och visas på displayen.
Avaktivera direktsamtal
M
~
Tryck på menyknappen.
Ange PIN ( s. 12) och bekräfta med [.
Bekräfta frågan Disable direct? med [.
£
Upprätta knappspärr
Spärra nummer
Vid aktiverad Key lock är alla knappar spärrade med undantag av
menyknappen och handsfree-/headsetknappen liksom även sparade
nödnummer ( s. 12).
Du kan spärra samtal till bestämda förvalsnummer (t.ex avgiftsbelagda
förval), max. 3 nummer med 5 siffror i varje.
M Security Call block
£
Aktivera Key lock
$
I standbyläge trycker du länge på spärrknappen.
eller
M ¢ Security ¢ Key lock
¢
¢
s
Välj Call block 1 (resp. 2 eller 3) och bekräfta med [.
Q ... O Ange spärrnummer och bekräfta med [.
$
Avaktivera Key lock
Tryck länge på spärrknappen.
12
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Nättjänster
Allmänna teleoperatörer erbjuder – i vissa fall endast på förfrågan – flera
användbara extratjänster (t.ex. vidarekoppling av samtal, återuppringning vid upptaget, dolt nummer etc.). Dessa tjänster kan du välja
genom att ange bestämda knappkombinationer som du erhåller från
operatören.
Du kan hämta och aktivera dessa tjänster i telefonmenyn och även ange
eller anpassa motsvarande knappkombinationer.
En lista med allokerade knappkombinationer finns i bilagan, ( s. 15).
£
Nummervisning (CLIP)
Om tjänsten nummervisning är aktiverad visas telefonnumret för ett
inkommande samtal på displayen och sparas i samtalslistan. Förutsättning: Nätoperatören stödjer följande tjänster och nummervisning är
inte spärrat av den som ringer:
u CLI (Calling Line Identification): Numret för personen som ringer
överförs.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): Numret för personen
som ringer visas.
Du kan spara och redigera det här numret i telefonboken ( s. 9).
Om du har sparat det lokala förvalsnumret ( s. 14) visas automatiskt
bara telefonnumret utan förval på displayen vid ett samtal med samma
förval.
£
£
Vidarekoppling (Call Divert)
¤
¤
¤
M ¢ CLASS
q
Välj önskad nättjänst .
H
Tryck på knappen för förfrågan.
Q .. O, +, $
Ange knappkombinationen för nättjänsten och bekräfta
med [.
På den position där en användarinmatning krävs använder du skiftknappen L.
Exempel: Vidarekoppling vid upptaget aktiveras med *67* <telefonnummer> #. På platsen för <telefonnummer> krävs en inmatning från
användaren. Använd följande knappföljd för konfigurationen:
+LM*L#
Samtal väntar (CW Signal)
Om funktionen samtal väntar erbjuds av operatören och du aktiverar
den kommer ett inkommande samtal att signaleras under ett annat
pågående samtal ( s. 8).
M CLASS CW Signal
q
¢
£
¢
Välj Activate/Deactivate och bekräfta med [.
Signalering av ett inkommande samtal med funktionen samtal väntar
aktiveras eller avaktiveras.
Dolt nummer (anonymt samtal)
Om du aktiverar funktionen dolt samtal visas inte ditt telefonnummer
för den du ringer till.
M CLASS Withhold number
¢
¢
Du kan använda vidarekoppling av samtal för tre olika förhållanden:
All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)
Välj Activate/Deactivate och bekräfta med [.
Funktionen dolt nummer aktiveras eller avaktiveras.
Aktivera vidarekoppling av samtal
Hotline
q
M ¢ CLASS ¢ Call Divert
q
Välj Activate och bekräfta med [.
Villkoren för vidarekoppling av samtal visas.
Välj önskat villkor och bekräfta med [.
Knappkombinationen för vidarekoppling av samtal visas.
~
Ange måltelefonnummer och bekräfta med [.
Vidarekoppling för valt villkor aktiveras.
q
Avaktivera vidarekoppling av samtal
M CLASS Call Divert
q
¢
¢
Välj Deactivate och bekräfta med [.
Villkoren för vidarekoppling av samtal visas.
q
Välj önskat villkor och bekräfta med [.
Vidarekoppling för valt villkor avaktiveras.
Nättjänsten Hotline gör det möjligt att ringa ett nummer bara genom att
lyfta på luren, t.ex vid nödläge. Funktionen är endast tillgänglig om den
stöds av nätoperatören.
M CLASS
Hotline
q
~
¢
¢
Välj Activate och bekräfta med [.
Ange måltelefonnummer och bekräfta med [.
q
Välj Deactivate och bekräfta med [.
Nättjänsten Hotline aktiveras eller avaktiveras.
Återuppringning vid upptaget (Call back)
Om du ringer ett samtal men den du ringer redan är upptagen i ett
samtal kan du aktivera automatisk återuppringning så snart
anslutningen är ledig.
M CLASS
Ringback
q
¢
¢
Välj Activate/Deactivate och bekräfta med [.
Återuppringning aktiveras eller avaktiveras.
Ytterligare nättjänster
Ställa in/ändra knappkombinationer för nättjänster
Om de förinställda knappkombinationerna för nättjänsterna inte
stämmer överens med uppgifterna från din operatör eller om inga
knappkombinationer är förinställda kan du ställa in resp. ändra dem
i menyn för motsvarande nättjänst.
Knappkombinationerna får du från nätoperatören om de är tillgängliga.
da fi no sv
13
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Automatisk återuppringning
Ställa in flashtid
Om nätoperatören stödjer automatisk återuppringning och du
aktiverar den här funktionen väljs automatiskt telefonnumret till den
person som du ringde senast när anslutningen var upptagen.
M CLASS Auto recall
Du kan ändra flashtiden om tonval är inställt (se ovan) (förinställning
90 ms)
M Phone setup
Flash time
q
¢
¢
q
Välj Activate/Deactivate och bekräfta med [.
Automatisk återuppringning aktiveras eller avaktiveras.
För att använda funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av
telefonsvararen) kan du ställa in telefonen till tonval under ett samtal.
När förbindelsen är upprättad:
*
Tryck på stjärna.
När förbindelsen kopplas ned ställs telefonen in till pulsval igen.
Om du använder en nättelefonsvarare visas nya meddelanden på
telefondisplayen. Via menyn kan du lyssna av telefonsvararen. Du kan
ställa in ljusindikatorn så att den lyser om det har inkommit några
meddelanden ( s. 11).
M CLASS Phonemail
£
¢
Lägga till linjeprefix
Nättjänstens nummer väljs.
Knapp för förfrågan
I det allmänna telenätet används knappen för förfrågan (flash) för olika
extratjänster, t.ex. för återuppringning vid upptaget.
Vid behov måste du ställa in telefonens flashtid så att den motsvarar
telefonväxelns krav( s. 14).
£
Ställa in förval
Du kan vid behov ändra riktnumret för din anslutning som är förinställt i
telefonen. Det nummer som är sparat används för att bara telefonnumret utan riktnummer ska visas i samtalslistorna om den som ringer
och har samma riktnummer.
M Phone setup Area code
¢
¢
Välj flashtid. Följande värden kan användas:
90, 120, 270, 375, 600 ms och bekräfta med [.
Tillfällig omkoppling från pulsval till tonval
Nättelefonsvarare
¢
¢
Om telefonen är kopplad till en privat växel måste du eventuellt välja ett
linjeprefix. Du kan spara upp till tre linjeprefix i telefonen.
Om nu väljer ett känt linjeprefix ställs automatiskt en paus in. Du kan vid
behov ange hur lång pausen ska vara ( s. 15).
M Phone setup PABX code
¢
¢
£
Den aktuella inställningen visas.
Q ... O Ange linjeprefix (1 till 3 siffror) och bekräfta med [.
Använd styrknappen för att växla mellan linjeprefixen:
t s Tryck styrknappen uppåt/nedåt för att flytta åt vänster/
höger.
¢
Det förinställda numret visas.
Q ... O Ange ett nytt förval (max 6 siffror) och bekräfta med [.
Användning i en privat telefonväxel
Specialfunktioner/knapp för förfrågan
Under pågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekoppla
samtalet. Du trycker då på knappen för förfrågan H. Nästa steg beror
på vilken telefonväxel du använder. Vid användning av knappen för
förfrågan måste flashtiden (avbrottstiden) i telefonen vara inställd så att
den passar växeln. Se även bruksanvisningen till växeln.
Ställa in puls- eller tonval och flashtid
Telefonen stödjer följande val:
u Tonval
u Pulsval
Beroende på telefonväxel måste du vid behov ändra inställningen för
puls- och tonval samt flashtiden. (Förinställning: Tonval)
Ställa in ton-/pulsval
M ¢ Phone setup ¢ Dial mode
q
Välj Tone eller Pulse och bekräfta med [.
14
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / appendix.fm / 29.3.18
Bilaga
Knappföljd Värde
#6
Övriga inställningar
£
Utöver de möjligheter som beskrivs i avsnitten Ställa in telefonen
( s. 11) kan du med hjälp av Feature codes göra ytterligare inställningar (t.ex. göra en återställning till fabriksinställningar). Dessa
sammanfattas i följande tabell.
Förinställningar visas med fetstil. Om det saknas ett värde i fetstil för en
inställning är denna inställning landsberoende.
M
Tryck på menyknappen och 1.
~
Mata in knappföljden för Feature code och bekräfta med
[.
B
3~15
Beskrivning
Sekunder
Värde 3-15
Förinställning: 8
Tid för nedkoppling av en
inkommande samtal
Värde 10-15: tryck på direktnummerknapparna 1-5
Tilldelade knappkombinationer
Följande knappkombinationer är tilldelade för aktivering/avaktivering
av nättjänster.
Funktion
Knappkombination
Aktivera vidarekoppling av alla samtal (CFU)
*21*<nummer>#
Avaktivera vidarekoppling av alla samtal
#21#
Aktivera vidarekoppling vid ej svar (CFNR)
*61*<nummer>#
#61#
Knappföljd Värde
Beskrivning
Avaktivera vidarekoppling vid ej svar
02
Ställ in pauslängd med
pausknappen
Aktivera vidarekoppling vid upptaget (CFB)
*67*<nummer>#
Avaktivera vidarekoppling vid upptaget
#67#
Aktivera signal för samtal väntar (CW)
*43#
Avaktivera signal för samtal väntar
#43#
Aktivera hotline
*53*<nummer>#
Avaktivera hotline
#53#
0
1
2
1s
3s
6s
0
1
2
3
4
Återställ alla inställningar
Radera alla direktnummerknappar
Radera alla förvalssiffror
Återställ alla nättjänstnummer
Radera alla sparade nummer (inte telefonboken)
0
1
2
Ingen tidsvisning
24-timmarsformat
12-timmarsformat
Ställ in tidsformat
57
0
1
2
Avaktivera
500 ms/500 ms
30 ms/70 ms
Ställ in blinkfrekvens för ljusindikatorn (handsfree-/headsetknapp)
vid inkommande samtal.
70
0
1
Avaktivera
Aktivera
Undvik klickljud vid ringsignalens
början eller slut.
Om nätet skickar en mycket kort
ringimpuls kan avaktivering (värde
0) förhindra klickandet.
25
50
83
88
91
0
1
2
Avaktivera
Aktivera
Automatisk
Värde 1-11
1 = låg kontrast
5 = förinställning
11 = maximal kontrast
Ställ in displayens kontrast.
Du kan ange följande tecken via knappsatsen:
Knapp
0
1
1,5:1
2:1
Ställ in impulsförhållande för
pulsval
85/85 ms
85/110 ms
85/140 ms
110/110 ms
70/70 ms
Ställ in signaltid/signalpaus för
tonval
#2
0
1
Aktivera
Avaktivera
Automatisk uppdatering av tid
enligt CLIP-information
#4
0
1
Ringsignal
AC
Startsignal för CLIP-igenkänning
Om CLIP inte fungerar med förinställningen 0 ställer du in värdet till
"AC".
1x
*)
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
Värde 10: Direktnummerknapp 1
Värde 11: Direktnummerknapp 2
0
1
2
3
4
92
Standardtecken
Undertryckning av första ringsignalen. Det gör det möjligt att fastställa om ett inkommande samtal
är ett VIP-samtal och använda
VIP-ringsignalen i stället för den
normala signalen.
B
1~9
£
<nummer> Här anger du det telefonnummer som du har angett för
motsvarande funktion i menyn CLASS ( s. 13).
2x
1
3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
€ £ $ ¥ ¤
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
ã
ç
ô
õ
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
¡
*
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
”
’
;
_
*) blanksteg
Du växlar läge för textinmatning genom att trycka upprepade gånger på
skift-knappen L. Du växlar mellan versaler (ABC), gemener (abc) och
siffror (123). Vid växling visas aktuellt läge en kort stund nere till höger
på displayen. När du väljer läge (123) kan du ange siffrorna direkt genom
att trycka en gång.
da fi no sv
15
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / appendix.fm / 29.3.18
Skötsel
Miljöhanteringssystem
Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de
internationella standarderna ISO 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 av TüV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan 17.02.1994 av TüV
SÜD Management Service GmbH.
Torka av enheten med en fuktig eller antistatisk duk. Använd inte lösningsmedel eller mikrofiberduk.
Använd aldrig en torr duk. Det finns risk för statisk elektricitet.
Kontakt med vätska
!
Om enheten kommer i kontakt med vätska:
1 Låt vätskan droppa av från enheten.
2 Torka alla delar torra. Låt därefter enheten ligga (med knappsatsen
nedåt) minst 72 timmar på en torr och varm plats (inte i
mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
3 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.
När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen,
I sällsynta fall kan kontakt med kemiska ämnen leda till förändringar av
telefonens yta. Eftersom det
finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat
testas.
Frågor och svar
Du lyfter på luren men hör ingen rington:
Lyft luren i 5 sekunder, lägg sedan på den igen och lyft den på nytt.
Du lyfter på luren men hör ingen kopplingston:
Är anslutningskabel rätt ansluten till telefonen och till telefonuttaget?
Du hör en kopplingston men det går inte att ringa: Anslutningen är
korrekt. Är inställningen för ton-/pulsval korrekt?
Din samtalspartner kan inte höra dig: Är sekretessfunktionen
aktiverad?
Under ett samtal hörs regelbundna pulsljud: Anslutningen får räkneimpulser från förmedlingsstället som telefonen inte kan tolka. Kontakta operatören.
Avfallshantering
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade
apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa.
Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av
förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns
hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du
köpte produkten.
Godkännande
Miljö
Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i
direktiven 2014/30/EU och 2014/35/EU.
Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande adress:
www.gigaset.com/docs.
Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse.
Kontrollera därför alla filerna.
Vårt miljöansvar
Kontakt
Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och
engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produktoch processplanering till produktion, distribution till avfallshantering lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.
Kontakta leverantören eller operatören om det uppstår problem vid drift
i kommunikationssystem med analog nätanslutning.
Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga
produkter och tillvägagångssätt.
16
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / DA710SIX.fm / 29.3.18
Index
P
Pulsval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
R
A
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B
Ringsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ställa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
stänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Barninställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
S
C
Samtalslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
spara nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
välja från. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sekretess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sekretessknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sekretessknapp (mute). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Skift-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spärra förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spärra nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Styrknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ställa in volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
headset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
lur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
D
Datum och tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Direktnummerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 10
Direktsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Displaysymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dolt samtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E
Externt prefix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
F
Flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funktionskod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
G
Godkännande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
H
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Handsfree-/headsetknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
K
Knapp för förfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 14
Knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Knappkombinationer, tilldelade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Knappspärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 12
L
Linjeprefix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ljusindikator (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 11
M
Mata in tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 15
Meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Menyknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Menyträd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
N
Nummervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nättelefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nättjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
knappkombinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nödsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
da fi no sv
T
Telefon
placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
spärra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ställa in datum och tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ställa in språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
spara nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
välja från. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telefonnummer
spara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
välja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
välja via direktnummerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telefonsvarare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Textinmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ton-/pulsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tonval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
V
Vidarekoppling av samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VIP-melodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Z
Ändra PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Återställa fabriksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Återuppringning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
vid upptaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Återuppringnings-/pausknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Återuppringningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
spara nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
välja från. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.
1110-01
17
Gigaset DA710 / sv / A30350-M213-R201-4-PG19 / Cover_back.fm / 29.3.18
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M213-R201-4-PG19
18
da fi no sv
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising