Gigaset | DA710 | User guide | Gigaset DA710 Brugervejledning

Gigaset DA710 Brugervejledning
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / overview.fm / 29.3.18
Kort oversigt Gigaset DA710
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Display og taster
1 Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget
s. 11)
2 Styretast
3 Skiftetast
4 Menutast
5 Genopkalds-/pausetast
6 Genopkaldstast
7 Lydløs-tast
8 Genvejstaster
9 Indlægsmærkat til notering af genvejstastetildeling
10 Stjerne-tast, slå ringetone til/fra (tryk længe på tasten)
11 Firkant-tast, slå tastaturlås til/fra (tryk længe på tasten)
12 Håndfri-/headsæt-tast
£
13 Taster til indstilling af lydstyrke for telefonrør, headsæt, højttaler og
ringetone
14 Mikrofon til håndfri-tilstand
A Håndfri-/headsæt-tast
LED
¤
¤
¤
da fi no sv
blinker ved indgående opkald
lyser, når samtalen føres over højttaler eller headsæt
blinker, hvis røret er lagt på, når et nyt opkald eller en ny besked er
s. 11)
blevet modtaget (Indstilling
£
1
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / overview.fm / 29.3.18
Tilslutning af telefonen
¤
Tilslut telefonens telefonstik (1) til hjemmets telefonstik. Anvend hertil telefonkablet, der
medfulgte ved levering.
Der er evt. brug for en landespecifik telefonadapter. I de fleste tilfælde medfølger den ved
levering.
¤
2
¤
Træk telefonkablet gennem kabelkanalen: hvis telefonen er
placeret på et bord, skal det trækkes opad (2) ved vægmontering trækkes kablet nedad (3).
Forbind telefonrøret med telefonen med det snoede kabel (4).
Tilslutning af headsæt
Sæt et headsæt med RJ9-stik, f.eks. af mærket Gigaset ZX410,
i stikket (5).
¤
6
Vægmontering
Bor to borehuller i en
afstand på 12,4 cm i væggen og skru to skruer i.
Fjern telefonrørets sikringsanordning (6) med en skruetrækker, og sæt den i bordenhedens telefonrørholder (7).
Placer telefonen på de fremspringende skruer.
¤
5
7
¤
1
4
¤
3
Bemærk
u Første ibrugtagning
1. Løft røret i 5 sekunder og læg det på igen.
2. Løft røret igen: Du hører klartonen, telefonen er klar til brug.
Din telefon forsynes med strøm via telefonledningen. Hvis strømforsyningen er blevet afbrudt (f.eks. ved frakobling af telefonanlægget om
natten), skal du gentage denne procedure. Telefonbogsopslag og kortummervalgsdestinationer gemmes på ubestemt tid.
u Telefonen er beregnet til at blive brugt som et system med én linje (på den primære lokalledning eller i forbindelse
med et telefonanlæg).
Den kan ikke anvendes som sekundær telefon på en linjedeler.
u Betjening på en privat central (Router)
Den private central (Router) skal levere en konstant jævnstrømsspænding til telefonen, selv under opkald. Hvis den ikke gør det, kan telefonen
slukkes kortvarigt under opkald. Det kan medføre tab af information. Se i betjeningsvejledningen til din private central (Router) for at få
oplysninger herom, eller kontakt producenten.
2
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / DA710IVZ.fm / 29.3.18
Indhold
Betjening i et privat telefonanlæg . . . . . . . . . . 14
Kort oversigt Gigaset DA710 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tilslutning af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bemærk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ibrugtagning af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betjening af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtastning og redigering af tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonbog, opkaldsliste og genopkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . .
Menutræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
5
5
6
Specielle funktioner/genopkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indstilling af opkaldsmetode/flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fastlæg områdenumre (AKZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Øvrige indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Forudindstillede tastekombinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Standardtegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Spørgsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontaktperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stikord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tale i telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indgående opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medhør / håndfri-tilstand / anvendelse af headsæt . . . . . . . . .
Indstillinger under en samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
Brug af telefonbog, lister og genvejstaster . . . . 9
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opkaldsliste (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Genopkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Genvejstaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstilling af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grundopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Indstilling af lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Indstilling af ringetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sikkerhedsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spærring af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nødopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Direkte opkald (babyopkald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spærring af numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vis nummer (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Viderestilling af opkald (Call Divert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Øvrige nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Genopkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indstilling af forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
da fi no sv
3
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / using.fm / 29.3.18
Sikkerhedsregler
Betjening af telefonen
Når du opstiller, tilslutter og betjener telefonen, er det meget vigtigt, at
du overholder følgende forskrifter:
u Brug kun de medfølgende stik og kabler!
u Tilslut kun tilslutningskablet til det dertil beregnede stik.
u Tilslut kun tilladt udstyr, som f.eks. headsættet Gigaset ZX410.
Din Gigaset DA710 blev testet og godkendt med headsættet
Gigaset ZX410.
u Andre headsæt virker evt. kun i begrænset omfang eller slet ikke.
Hvis du tilslutter et andet headsæt, mindsker du i hvert tilfælde
Gigaset DA710's lydstyrke. Dette sker, fordi et headsæt fra en anden
producent på grund af forskelligheder i tilpasningen evt. kan afgive
et skadeligt og for højt akustisk signal.
u Placer tilslutningskablet på en måde, så der ikke er risiko for ulykker!
u Anbring telefonen på et skridsikkert underlag!
u Af hensyn til din sikkerhed må telefonen ikke anvendes på badeværelser eller i bruserum (vådrum). Telefonen er ikke stænkvandsbeskyttet.
u Telefonen må ikke udsættes for varmekilder, direkte sollys eller
andre elektriske apparater.
u Beskyt telefonen mod væde, støv, aggressive væsker og dampe.
u Skil aldrig selv telefonen ad!
u Stikkenes kontaktflader må ikke berøres med spidse genstande eller
metalgenstande!
u Bær ikke telefonen i kablerne!
u Hvis du overdrager din Gigaset DA710 til andre, skal betjeningsvejledningen følge med. Din Gigaset DA710 har en permanent hukommelse. Inden du overdrager den til andre, bør du slette evt. gemte
telefonnumre.
Du kan anvende tastaturet og displayet til betjening af din Gigaset
DA710. Desuden giver displaymenuen og styretasten adgang til konfiguration og anvendelse af telefonens mange funktioner. I manualen
beskrives alle mulighederne til betjening af telefonen.
Bemærk
Nogle af telefonens funktioner står kun ubegrænset til rådighed, hvis
din netudbyder og netudbyderen af den, der ringer op, understøtter
disse, f. eks. funktioner, som kræver oplysninger om telefonnummeret for den, der ringer op.
Det gælder f. eks. for følgende funktioner:
u Visning af telefonnummer for et indgående opkald ( s. 8)
u Signalering af den, der ringer op, med en VIP-melodi ( s. 8)
u Opkaldsliste ( s. 9)
u Viderestilling af opkald og øvrige nettjenester ( s. 13)
£
£
Display
£
I standbytilstand vises klokkeslæt, dato og uge på displayet. Du kan
indstille dato og klokkeslæt samt visningens format ( s. 11). Desuden
oplyser symboler på displayet om telefonens status.
nlm
Værktøjslinje
Klokkeslæt
(24-timers-visning)
14:00
23.08.2011 CW34
Dato / uge
Display-symboler
Blinker ved nyt opkald på opkaldslisten, hvis den, der
ringer op, har aktiveret Vis nummer (CLIP) ( s. 13)
Z
Telefonbog åben
h
Skiftetast betjent
i
Tastaturlås er aktiveret
k
Ringetonen er deaktiveret
l
Blinker ved indgående VIP-opkald
Vises, hvis der i telefonbogen mindst er et opslag med
aktiveret VIP-tilstand ( s. 9)
m
Lydløs tilstand er aktiveret
n
Headsæt er tilsluttet
f
Ibrugtagning af telefonen
Anbefalet opstilling af telefonen:
u Telefonen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af andre
varmekilder.
u Benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
u Sørg for en afstand på mindst én meter mellem telefonen og
radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr eller
tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
u Stil ikke telefonen i meget støvede rum, da dette kan påvirke
telefonens levetid.
u Møbellak og politurer kan angribes ved kontakt med apparatets
dele (f.eks. apparatets fødder).
£
£
4
£
£
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / using.fm / 29.3.18
Styretast
Med styretasten aktiverer du telefonens funktioner og navigerer i
menuen. Hvilke funktioner du har adgang til, afhænger af betjeningssituationen.
W
T
t
s
u
v
V
Menu
U
I standbytilstand:
YÅbn opkaldsliste
t
s
Z Åbn telefonbogen
I menuer og lister:
Gå et opslag op/ned.
Tryk længe på tasten: Bladr hurtigt op/ned i listen.
Ved redigering af navne og numre:
Flyt markøren til venstre/højre.
Tryk længe på tasten: Flyt markøren hurtigt til venstre/højre.
Genvejstast betjent:
Vis lange telefonnumre helt.
I menuer, lister og genvejstaster:
Afslut menu, liste eller genvejstast.
Ved redigering af indstillinger:
Afbryd handlingen uden at ændre indstillingen.
Ved redigering af navne og numre:
Slet tegnet til venstre for markøren.
Tryk længe på tasten: Slet linje.
Hvis opslaget er tomt: Afslut redigeringstilstand.
Telefonnummer er tastet, eller genvejstasten er betjent:
Opkald til et telefonnummer.
I menuer og lister:
Åbn undermenu/kontekstmenu.
Ved redigering af opslag/indstillinger:
Gem indtastning eller anvend den valgte indstilling.
Indtastning og redigering af tekst
~
Indtast tekst via tastaturet.
til O samt Q, * og # er tildelt flere
Hver tast fra
bogstaver og tal. Indtastning af et bestemt tegn sker ved at trykke på
den pågældende tast gentagne gange.
s. 15.
En tabel over tegn, der kan anvendes, finder du i tillægget
Tryk på skiftetasten L for at skifte mellem store bogstaver (ABC),
små bogstaver (abc) og tal (123), indtil den ønskede visning vises kort
nederst på displayet. Denne modus er ikke tilgængelig i linjerne til
indtastning af telefonnummeret.
£
Flytning af markøren
Tryk øverst eller nederst på styretasten for at flytte
markøren i teksten til venstre/højre.
ts
Sletning/rettelse af tegn
X
Tryk til venstre på styretasten u. Tegnet til venstre for
markøren slettes. Hvis der trykkes længe på tasten, slettes
hele linjen.
Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere
niveauer.
Tryk på tasten M for at åbne menuen.
Menuens funktioner og i givet fald undermenuer vises som lister.
Bladr til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk derefter
til højre på styretasten v, ([) for at bekræfte dit valg.
Tryk på u (X) for at vende tilbage til det næsthøjeste menuniveau.
Tryk på tasten M for at vende tilbage til startmenuen igen.
¤
¤
¤
¤
Bemærk
Hvis du straks vil forlade menuen uden at gemme de udførte indtastninger, kan du blot løfte røret og lægge det på igen. Displayet viser
igen standbytilstanden kort tid efter.
Visning af betjeningstrinnene for menuen
Betjeningstrinnene til valg af en menufunktion vises som følger i denne
betjeningsvejledning:
M ¢ Phone setup ¢ Language
Betyder:
Åbn menuen med tasten M.
Vælg opslaget Phone setup med styretasten q, og tryk til højre
på styretasten v, ([).
Vælg opslaget Language med styretasten q, og tryk til højre på
styretasten v, ([).
¤
¤
¤
Telefonbog, opkaldsliste og genopkaldsliste
Du kan åbne telefonbogen, opkaldslisten og genopkaldslisten via
menuen eller med en tast.
Via menuen
Tryk på tasten M for at åbne menuen.
Vælg Call list (CLIP) eller Phonebook eller Redial for at åbne den
ønskede liste.
¤
¤
Med en tast
Y
Z
I
Åbn opkaldslisten med styretasten t.
Åbn telefonbogen med styretasten s.
Åbn genopkaldslisten.
På displayet vises altid det første opslag på listen.
¤
da fi no sv
Bladr til det ønskede opslag med styretasten q, og tryk derefter til
højre på styretasten v, ([) for at åbne kontekstmenuen.
5
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / using.fm / 29.3.18
Menutræ
Nedenfor vises hele menutræet for displaymenuen.
Call list (CLIP)
Opslag 1- 50
Call back
Save number
Delete entry
Delete all
Phonebook
New entry
Opslag 1-100
Dial entry
Edit entry
New entry
Delete entry
Delete all
Security
Change PIN
Key lock
Emergency
Direct call
Call block
Phone setup
Language
Date/time
Dial mode
Flash time
PABX code
Date/Time format
Area code
Speaker LED
Audio setup
Ring tones
VIP Melody
Handset Volume
Speaker Volume
Headset Volume
Mute mode
Ringer mode
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 12
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 14
£ s. 14
£ s. 14
£ s. 11
£ s. 14
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 12
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 11
£ s. 12
£ s. 7
£ s. 10
£ s. 10
£ s. 10
£ s. 9
£ s. 7
£ s. 9
£ s. 9
£ s. 9
£ s. 9
CLASS
Phonemail
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 13
£ s. 14
£ s. 14
£ s. 14
Opslag 1- 5
Dial entry
Call Divert
CW Signal
Withhold number
Hotline
Ringback
Auto recall
Redial
Save number
Delete entry
Delete all
6
£ s. 7
£ s. 10
£ s. 10
£ s. 10
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Tale i telefon
Udover at tale i telefon via telefonrøret kan du også tale i telefon via
højttaleren (håndfri-funktion) eller via et headsæt, der er tilsluttet
telefonen ( s. 8). I det følgende står symbolet c også altid for A.
£
Foretage et opkald
Tast telefonnummeret via tastaturet
~c
Tast telefonnummer, løft røret.
c~
Løft røret, tast telefonnummer.
tildelt en af genvejstasterne, vises også det tilhørende navn, hvis det
findes.
M Call list (CLIP)
Y
¢
eller
Åbn opkaldslisten via styretasten t.
Opkald til et telefonnummer
q
Vælg telefonnummer eller navn.
c
Løft røret.
eller
q
q
eller
I stedet for at løfte røret:
A
Tryk på håndfri-/headsæt-tasten for at tale i telefon via
højttaleren eller det tilsluttede headsæt.
Du kan også til enhver til skifte under en samtale.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Call back, og start opkaldet via højttaler med [.
Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.
Bemærk
Du kan også løfte røret først og derefter åbne opkaldslisten.
Rettelse under tastning af telefonnummeret (kun muligt, når røret er
lagt på):
X
Tryk på styretasten u for at slette et forkert tastet tal til
venstre for markøren.
Genopkald
Foretage opkald fra telefonbogen
Foretage opkald til det sidst gemte telefonnummer:
£ s. 9), kan du
Hvis du allerede har gemt telefonnumre i telefonbogen (
foretage et opkald direkte fra telefonbogen.
M Phonebook
Z
¢
eller
Åbn telefonbogen med styretasten s.
~
Indtast bogstav (
vises.
cI
Løft røret, tryk på genopkaldstasten.
M ¢ Redial
£ s. 5). Det første opslag med bogstavet
I
eller
eller
eller
Åbn kontekst-menuen.
Vælg Dial entry, og start opkaldet via højttaler med [.
Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Dial entry, og start opkaldet via højttaler med [.
Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.
Bemærk
Du kan også løfte røret først og derefter åbne genopkaldslisten.
Foretage opkald til telefonnummeret med genvejstasten
Bemærk
Du kan også løfte røret først og derefter åbne telefonbogen.
Foretage opkald fra opkaldslisten
Opkaldslisten indeholder telefonnumrene for de seneste 50 besvarede
og mistede opkald. Forudsætning: Nummervisning er mulig for indgående opkald ( s. 13).
Gentagne opkald fra et nummer vises kun én gang (med oplysninger for
seneste opkald). Hvis telefonnummeret er gemt i telefonbogen eller
£
Tryk på genopkaldstasten.
Opkald til et telefonnummer
q
Vælg telefonnummer.
c
Løft røret.
q
q
Opkald til et telefonnummer
c
Løft røret.
[
q
Tryk på genopkaldstasten, løft røret.
Valg af ét af de fem gemte telefonnumre:
Vælg opslag.
Tryk længe på tasten foroven eller forneden for hurtigt at
bladre gennem listen.
eller
Ic
eller
Find opslag
q
De seneste fem telefonnumre, der blev foretaget opkald til, gemmes
automatisk (maks. 32 cifre hver).
Du kan gemme 16 telefonnumre på 8 genvejstaster og foretage opkald
direkte til dem (genvejstasterne kan tildeles to telefonnumre på maks.
32 cifre hver). Brug skiftetasten L for at få adgang til tastens andet
lagringsområde. Når skiftetasten er aktiveret, vises dette med symbolet
h på displayet.
Lagring og redigering af genvejstasterne kan foretages vi genvejstastens ( s. 10), telefonbogens, opkaldslistens og genopkaldslistens
kontekstmenu.
c
Løft røret, tryk på genvejstasten
da fi no sv
£
7
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Deaktivering af håndfri-tilstand
c
Løft røret under samtalen. Samtalen overføres til røret.
eller
Bc
Tryk på genvejstasten, løft røret.
eller
B
[
Tryk på genvejstasten åbn kontekst-menuen med [.
Start opkaldet via højttaler med styretasten. Hvis du
derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.
Du kan udvide det valgte telefonnummer ved at indtaste yderligere tal.
A
Afslutning af opkald
Tryk på håndfri-tasten under en samtale, der føres over
højttaleren.
Bemærk
Når der er tilsluttet et headsæt, er håndfri-tilstand og medhør ikke
mulig.
Indgående opkald
£
Indgående opkald angives med ringetonen og på displayet.
Ved nummervisning ( s. 13) vises telefonnummeret på displayet og
symbolet f blinker. Symbolet forsvinder, når du besvarer opkaldet eller
åbner opkaldslisten (ved ubesvaret opkald).
Hvis nummeret, der ringer op er gemt i telefonbogen eller gemt på en
genvejstast med navn, vises desuden navnet.
Hvis VIP-tilstanden er aktiveret ( s. 12), blinker VIP-symbolet på
displayet, og opkaldet signaliseres med VIP-ringetonen.
Tilslut headsættet ( s. 2). Foretag derefter opkald over headsættet,
mens røret er lagt på. (Læs i den forbindelse også sikkerhedsreglerne
s. 4.)
A
Betjeningen foretages via håndfri-/headsæt-tast på
samme måde som ved håndfri-funktion (se ovenfor).
Når et headsæt er tilsluttet, vises dette på displayet med symbolet n.
Besvarelse af opkald
Indstillinger under en samtale
£
c
A
£
£
£
Løft røret.
Indstillingerne, som er beskrevet nedenfor, kan du også ændre via
menuen ( s. 11).
Tryk på håndfri-tast for at føre samtalen over højttaleren
eller over et headsæt, hvis tilsluttet.
Indstilling af lydstyrken for røret/headsættet
eller
Banke-på
Anvendelse af headsæt
Der kan indstilles tre trin.
E / D Indstilling af lydstyrken med høj-/lav-tasterne.
Den indstillede lydstyrke vises på displayet.
£
Hvis tjenesten Call waiting er aktiveret ( s. 13), signaleres et
indgående opkald under samtalen. Du hører "banke-på"-tonen. På
displayet vises telefonnummeret for den, der ringer op, hvis visning af
telefonnummeret er muligt, og navnet, hvis telefonnummeret på den,
der ringer op, er gemt i telefonbogen ( s. 9).
H
Tryk på genopkaldstasten for at besvare opkaldet. Den,
der har ringet op først, hører en ventemelodi.
H
Tryk igen på genopkaldstasten for at afslutte det andet
opkald og for at vende tilbage til det første opkald.
Indstilling af højttaleren
Der kan indstilles syv trin.
E / D Indstilling af lydstyrken med høj-/lav-tasterne.
Den indstillede lydstyrke vises på displayet.
£
Deaktivering af mikrofonen
Medhør / håndfri-tilstand / anvendelse af headsæt
Aktivering / deaktivering af medhør
Personer, der er tilstede i rummet, kan høre med via højttaleren.
Under samtalen via telefonrøret:
A
Tryk på håndfri-tasten for at slå medhør til eller fra.
Når højttaleren er slået til, og røret er løftet af, er medhør slået til. Håndfri-mikrofonen er i den forbindelse slået fra.
Når højttaleren er slået til, og røret er lagt på, er håndfri-tilstand via
håndfri-mikrofonen slået til.
£
Alt efter lydløs-funktionens indstilling ( s. 11) kan du slå mikrofonen
eller telefonrøret og telefonens mikrofon fra under en samtale:
C
Tryk på lydløs-tasten for at deaktivere / aktivere
mikrofonen.
Der kan indspilles en melodi, når mikrofonen er deaktiveret.
Når telefonen er sat til lydløs, vises dette på displayet med symbolet m.
Ringetone og ringetonens lydstyrke
Du kan ændre lydstyrken og ringetonen, mens telefonen ringer.
E / D Indstilling af ringetonens lydstyrke med høj-/lav-tasterne
(5 trin, 0=lydløs).
Q .. O Vælg ringetonen med taltasterne (10 forskellige).
For at skifte fra medhør til håndfri-tilstand:
A & Læg røret på, når håndfri-tasten er trykket ned.
Aktivering / deaktivering af håndfri-tilstand
Du kan også foretage opkald via mikrofonen, når røret er lagt på. Den
optimale afstand til mikrofonen er ca. 50 cm.
Aktivering under en samtale
A & Læg røret på, når håndfri-tasten er trykket ned.
Aktivering inden foretagelse af opkald
A
Håndfri-tast, afvent klartone.
8
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Brug af telefonbog, lister og genvejstaster
Eller: Gem på genvejstast
B/L B
Tryk på den ønskede genvejstast.
På displayet vises Saved.
Du har følgende muligheder på telefonen for at gemme dine kontaktpersoner og udgående opkald:
u Telefonbog med maks. 100 opslag
u Opkaldsliste over de seneste 50 indgående opkald
u Genopkaldstast med de seneste 5 udgående opkald
u Genvejstaster til lagring af de 16 vigtigste telefonnumre
Bemærk
Du kan først gemme et opslag i telefonbogen og derefter på en
genvejstast.
Slet / Slet alle (Delete entry / Delete all)
Telefonbog
Din Gigaset DA710 er udstyret med en telefonbog, hvor du kan gemme
op til 100 opslag med hver maks. 32 cifre til telefonnumret og 16 tegn til
navnet.
Via Phonebook kan du starte et opkald ( s. 7), oprette nye opslag
( s. 9) samt administrere og redigere opslag.
Du kan indtaste telefonnumre og navne manuelt eller overføre dem fra
opkaldslisten ( s. 10). Desuden kan du tildele et telefonnummer VIP
mode.
Når telefonbogen er åbnet, vises symbolet Z på displayet. Desuden
vises telefonopslagets telefonnummer (01.. 99; for 100 vises 00).
£
£
£
Åbning af telefonbogen
Z
I standbytilstand:
Tryk på styretasten s.
eller
M ¢ Phonebook
Find opslag
q
Vælg opslag.
Tryk længe på tasten foroven eller forneden for hurtigt at
bladre gennem listen.
~
eller
Indtast bogstav (
vises.
£ s. 5). Det første opslag med bogstavet
Bemærk
Hvis du trykker på *, mærkes opslaget som VIP-opslag eller
markeringen fjernes.
Lagring af telefonnummer
M Phonebook
Det første opslag på listen vises.
t
Vælg New entry, og bekræft med [.
~
Indtast telefonnummer, og bekræft med [.
~
Indtast navn, og bekræft med [.
¢
På displayet vises Save to PBK?
Enten: Gem i telefonbogen
[
Bekræft lagring af opslaget i Phonebook.
q
Vælg VIP mode (On / Off), og bekræft med [.
M ¢ Phonebook
Det første opslag på listen vises.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Delete entry eller Delete all, og bekræft med [.
Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.
q
q
[
Rediger opslag (Edit entry)
M ¢ Phonebook
Det første opslag på listen vises.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Edit entry, og bekræft med [.
Rediger telefonnummer, og bekræft med [.
Rediger navn, og bekræft med [.
På displayet vises Save to PBK?
q
q
~
~
Enten: Gem i telefonbogen
Bekræft lagring af opslaget i Phonebook.
Vælg VIP mode (On / Off), og bekræft med [.
[
q
Eller: Gem på genvejstast
B/L B
Tryk på den ønskede genvejstast.
På displayet vises Saved.
Opkaldsliste (CLIP)
£
Indgående opkald gemmes, hvis telefonnummeret oplyses ( s. 13).
Der gemmes op til 50 opkald. Ved samme telefonnummer gemmes kun
det sidst modtagne opkald. Ved mere end 50 opkald slettes de ældste
opkald automatisk. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i
telefonbogen eller er tildelt en af genvejstasterne, vises også det
tilhørende navn.
Du kan bruge opkaldslisterne til følgende funktioner:
Opkald til et telefonnummer på listen ( s. 7)
Lagring i telefonbogen eller på genvejstaster
¤
¤
£
Åbning af opkaldslisten
Y
Åbning af opkaldslisten i standbytilstand:
Tryk på styretasten t.
eller
M ¢ Call list (CLIP)
da fi no sv
9
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Overførsel af et telefonnummer fra opkaldslisten til
telefonbogen / til en genvejstast
Slet / Slet alle (Delete entry / Delete all)
Y
Åbning af opkaldsliste.
q
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
q
Vælg Save number, og bekræft med [.
~
Bekræft telefonnummer (rediger, i givet fald), og bekræft
med [.
~
Indtast navn, og bekræft med [.
Flyt markøren med q, mens du redigerer telefonnummeret og
navnet.
Enten: Gem i telefonbogen
[
Bekræft lagring af opslaget i Phonebook.
q
Vælg VIP mode (On / Off), og bekræft med [.
Tryk på genvejstasten, som du vil tildele et telefonnummer
eller hvis opslag skal redigeres.
Hvis hukommelsen er tom, vises Empty.
Hvis der allerede er tildelt tasten et telefonnummer, vises det gemte
telefonnummer. Ved lange telefonnumre (mere end 16 cifre) skifter du
med styretasten q mellem visning af cifrene 1-16 og 17-32.
Åbning opkaldsliste.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Delete entry eller Delete all, og bekræft med [.
Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.
Nyt opslag
[
De seneste fem telefonnumre, der blev foretaget opkald til, gemmes
automatisk (maks. 32 cifre hver).
Skift indtastningstilstand med [.
Redigering af tildeling
[
Åbn kontekst-menuen med [.
q
Vælg Edit entry, og bekræft med [.
Åbning af genopkaldslisten
Tryk på genopkaldstasten.
Indtastning/redigering af telefonnummer og navn
Indtast/rediger telefonnummer, og bekræft med [.
Indtast/rediger navn, og bekræft med [.
Tryk på styretasten for at gemme opslaget.
~
~
[
eller
M ¢ Redial
Overførsel af et telefonnummer fra genopkaldslisten til
telefonbogen / til en genvejstast
I
q
q
~
Du kan gemme op til 16 telefonnumre på genvejstasterne. Brug
skiftetasten L for at få adgang til tastens andet lagringsområde.
Når skiftetasten er aktiveret, vises dette med symbolet h på displayet.
Der kan også tildeles genvejstasterne opslag fra telefonbogen, fra
opkaldslisten eller genopkaldslisten.
De kan desuden anvendes som funktionstaster f. eks. til viderestilling
af opkald. De udbudte tjenester og funktioner og de tilsvarende
tastesekvenser kan du få oplyst af din netudbyder. Menuen har flere
indstillinger til nettjenester ( s. 13).
B/L B
Genopkaldsliste
I
Genvejstaster
Lagring af telefonnummer / redigering af tildeling
Slet / Slet alle (Delete entry / Delete all)
q
q
[
Åbning af genopkaldslisten.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Delete entry eller Delete all, og bekræft med [.
Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.
£
Eller: Gem på genvejstast
B/L B
Tryk på den ønskede genvejstast.
På displayet vises Saved.
Y
I
q
q
[
Slet/Slet alle (Delete entry/Delete all)
Åbn genopkaldslisten.
Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med [.
Vælg Save number, og bekræft med [.
Bekræft telefonnummer (rediger, i givet fald), og bekræft
med [.
~
Indtast navn, og bekræft med [.
Flyt markøren med q, mens du redigerer telefonnummeret og
navnet.
B/L B
q
[
Tryk på genvejstasten, hvis opslag skal slettes, og åbn
kontekst-menuen med [.
Vælg Delete entry eller Delete all, og bekræft med [.
Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.
Enten: Gem i telefonbogen
[
Bekræft lagring af opslaget i Phonebook.
q
Vælg VIP mode (On / Off), og bekræft med [.
Eller: Gem på genvejstast
B/L B
Tryk på den ønskede genvejstast.
På displayet vises Saved.
10
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Indstilling af telefonen
Indstilling af lydstyrken for telefonrøret
Der kan indstilles tre trin.
Grundopsætning
Du kan få adgang til grundopsætningen via menuen Phone setup.
Den aktuelt indstillede værdi på displayet er mærket med * i højre side.
Der kan indstilles syv trin.
M ¢ Audio setup ¢ Speaker Volume
q
Tilpas lydstyrken, og bekræft med [.
Du kan ændre sproget for displayet. Du kan vælge mellem fire sprog.
M ¢ Phone setup ¢ Language
q
Vælg det ønskede sprog, og bekræft med [.
[
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
Den aktuelle værdi vises på displayet.
Indstilling af lydstyrken for headsættet
Indstilling af dato og klokkeslæt
Der kan indstilles tre trin.
Du kan ændre de aktuelle data og visningens format. Klokkeslættet
opdateres med indgående opkald med nummervisning. Du kan ændre
denne indstilling, om nødvendigt ( s. 15).
£
M ¢ Phone setup ¢ Date/time
~
Indtast datoen 6-cifret (DDMMÅÅ).
~
Indtast klokkeslættet 4-cifret (TTMM).
[
Bekræft indtastningen.
Indtastningen foretages altid som beskrevet ovenfor, uanset det
indstillede dato- og tidsformat.
Indstilling af Dato/Tidsformat (Date/Time format)
M ¢ Phone setup ¢ Date/Time format
q
Vælg det ønskede datoformat, og bekræft med [.
Eksempel: 31. december 2011
YYYY.MM.DD: 2011.12.31
DD.MM.YYYY: 31.12.2011
DD/MM/YYYY: 31/12/2011
MM/DD/YYYY: 12/31/2011
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
Vælg format for klokkeslæt og bekræft med [.
24h:24-timers-visning
12h:12-timers-visning
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
[
Indstilling af LED på håndfri-/headsæt-tast
Du kan angive, hvornår telefonens LED (tasten A) skal blinke.
M Phone setup Speaker LED
q
[
¢
Den aktuelle værdi vises på displayet.
Indstilling af lydstyrken for håndfri-tilstand
Skift sprog (Language)
[
q
M ¢ Audio setup ¢ Handset Volume
q
Tilpas lydstyrken, og bekræft med [.
M ¢ Audio setup ¢ Headset Volume
q
Tilpas lydstyrken, og bekræft med [.
Den aktuelle værdi vises på displayet.
Deaktivering af mikrofonen
Du kan kun deaktivere mikrofonen eller højttaleren og mikrofonen.
M ¢ Audio setup ¢ Mute mode
q
Vælg den ønskede funktion, og bekræft med [. Micro
off: Du kan stadig høre den, du taler med, men han kan
ikke længere høre dig.
Micro&Spk. Off: Telefonen er gjort fuldstændig lydløs.
Mute melody: Mens mikrofonen er deaktiveret hører den
du taler med en melodi.
Den indstillede funktion kan også aktiveres med lydløs-tasten under en
samtale ( s. 8).
£
Indstilling af ringetoner
¤
¤
¤
Der er følgende indstillingsmuligheder:
Melodi og lydstyrke
VIP Melody
Deaktivering af ringetonen
Indstilling af melodi og lydstyrke
Du kan indstille ringetonens melodi og lydstyrke eller deaktivere
ringetonen. Du kan vælge blandt 10 forskellige ringetoner, lydstyrken
kan tilpasses i 5 trin (0=lydløs).
¢
Vælg den ønskede indstilling, og bekræft med [.
Off: aldrig
Incoming Call: ved et nyt opkald
Messages: når netudbyderen signalerer modtagelsen af
en ny besked
On: ved indgående opkald og nye beskeder.
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
Indstilling af lydstyrken
£
Du kan indstille lydstyrken for telefonrøret, højttaleren og headsættet
via menuen eller direkte via taster ( s. 8) under en telefonsamtale.
Bemærk
Hvis du løfter røret, inden du foretager indstillingerne, afspilles
melodierne over højttaleren.
£
Du kan også foretage begge indstillinger direkte via taster, mens
telefonen ringer ( s. 8).
M Audio setup
Ring tones
~
¢
¢
Vælg den ønskede ringetone.
Q ... O
Ringetone 1 - 10
D / E Indstilling af lydstyrken for den aktuelt valgte ringetone.
[
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
da fi no sv
11
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Bemærk
Ringetonen kan kun lyde, når ringeimpulsen fra telefonnettet
modtages. Impulsens varighed kan være forskellig fra net til net. Det
kan derfor være, at nogle af de ringetoner, der kan vælges, lyder
forvrænget. Hvis det er tilfældet, så vælg venligst en anden ringetone.
£
Du kan vælge en af ringetonerne som VIP Melody. Hvis du har tildelt et
af telefonnumrene i telefonbogen statussen som VIP mode ( s. 9),
signaleres et indgående opkald fra telefonnummeret med ringetonen
for VIP Melody .
M Audio setup VIP Melody
¢
¢
Vælg den ønskede ringetone.
Q ... O
Ringetone 1 - 10
D / E Indstilling af lydstyrken for den aktuelt valgte ringetone.
[
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
Hvis du ikke vil forstyrres, kan du deaktivere telefonens ringetone. Der er
følgende tre indstillingsmuligheder: All tones off, VIP only (se ovenfor),
All tones on (standardindstilling).
M Audio setup Ringer mode
q
[
i.
Ændring af pinkode
Default for pinkoden til Key lock er 0000. Du bør ændre pinkoden af
sikkerhedsmæssige årsager.
M Security Change PIN
¢
¢
Q ... O Indtast en ny 4-cifret pinkode, og bekræft med [.
Gentag indtastningen, og bekræft igen med [.
Nødopkald
Indstilling af ringetilstand
¢
eller
M
Tryk på menu-tasten.
Q ... O Hvis den forudindstillede pinkode (0000) blev ændret, så
indtast en 4-cifret pinkode, og bekræft med [.
Hvis tastaturlåsen er aktiveret, vises dette på displayet med symbolet
Indstilling af VIP Melody
~
Deaktivering af Key lock
$
Tryk længe på spærretasten.
¢
Vælg den ønskede indstilling, og bekræft med [.
Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.
To nødopkaldsnumre er som default gemt på telefonen (110, 112). Du
kan gemme endnu et nødopkaldsnummer på maks. 28 cifre. Der kan
også foretages opkald til disse nødopkaldsnumre, når tastaturlåsen er
aktiveret.
Foretage nødopkald
c
~
Løft røret.
Indtast telefonnummeret for nødopkald.
Emergency vises på displayet.
Deaktivering af ringetone via tast
Lagring af nødopkaldsnummer
Tryk længe på tasten for at deaktivere ringetonen og
aktivere den igen.
Når ringetonen er deaktiveret, vises dette på displayet med symbolet k.
Direkte opkald (babyopkald)
+
M ¢ Security ¢ Emergency
Q ... O Indtast nødopkaldsnummer, og bekræft med [.
Sikkerhedsindstillinger
Hvis direkte opkald er aktiveret, ringes der op til det gemte telefonnummer, når røret løftes og der trykkes på en vilkårlig tast (undtagen
tasterne A, D og E).
Spærring af telefonen
Aktivering af direkte opkald
Du kan sikre din telefon mod uautoriseret adgang. Hertil bruges Key lock
samt indtastning af pinkoden for at ophæve Key lock.
Bemærk
Hvis du har ændret telefonens pinkode, skal du altid indtaste
pinkoden, når menupunkt Security vælges.
Direkte opkald aktiveres og vises på displayet.
Deaktivering af direkte opkald
M
~
Aktivering af tastaturlås
£
Ved aktiveret Key lock er alle taster spærrede, undtaget menu-tasten og
håndfri-/headsæt-tasten samt de gemte nødopkaldsnumre ( s. 12).
Aktivering af Key lock
$
Tryk længe på spærretasten, når telefonen er i standbytilstand.
eller
M ¢ Security ¢ Key lock
M ¢ Security ¢ Direct call
Q ... O Indtast direkte opkaldsnummer, og bekræft med [.
Tryk på menu-tasten.
Indtast pinkode ( s. 12), og bekræft med [.
Bekræft spørgsmålet Disable direct? med [.
£
Spærring af numre
Du kan spærre opkald til bestemte forvalgsnumre (f.eks. gebyrpligtige
forvalgsnumre), maks. 3 numre med 5 cifre hver.
M Security Call block
¢
¢
s
Vælg Call block 1 (hhv. 2 eller 3), og bekræft med [.
Q ... O Indtast spærret nummer, og bekræft med [.
12
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Nettjenester
Øvrige nettjenester
Fastlæggelse/ændring af tastekombination for nettjenester
Offentlige telefonanlæg giver dig - i nogle tilfælde kun på bestilling/
anmodning - adgang til en række ekstra tjenester (f. eks. viderestilling af
opkald, du ringes op, hvis der er optaget, skjul nummer m.m.). Du kan få
adgang til disse tjenester ved bestemte tastekombinationer, som du kan
få oplyst af din netudbyder.
I telefonens menu kan du åbne og aktivere disse tjenester samt
bestemme eller evt. tilpasse de pågældende tastekombinationer.
En liste over de i forvejen tildelte tastekombinationer finder du i
tillægget ( s. 15).
£
Vis nummer (CLIP)
Når de forudindstillede tastekombinationer for nettjenester ikke stemmer overens med oplysningerne fra din netudbyder eller hvis der ikke er
forudindstillet en tastekombination, kan du ændre eller fastlægge dem
i menuen for den pågældende nettjeneste.
Tastekombinationerne kan du få oplyst af din netudbyder, såfremt de
tilbydes.
M CLASS
¢
q
Vælg den ønskede nettjeneste .
H
Tryk på genopkaldstasten
Q .. O, +, $
Hvis tjenesten Vis nummer er aktiveret, vises et indgående opkald med
telefonnummeret på displayet og gemmes på opkaldslisten. Forudsætning: Netudbyderen understøtter tjenesterne forneden og den, der
ringer op, har ikke valgt skjul nummer:
u CLI (Calling Line Identification): Telefonnummeret på den, der ringer
op, overføres.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): Telefonnummeret på
den, der ringer op, vises.
Du kan gemme telefonnummeret i telefonbogen og redigere det
( s. 9).
Hvis du har gemt det lokale forvalgsnummer ( s. 14), vises der ved et
opkald med samme forvalgsnummer automatisk kun telefonnummeret
uden forvalgsnummer på displayet.
Indtast tastekombinationen for nettjenesten, og bekræft
med [.
På det sted, der kræver en brugerindtastning, skal du bruge skiftetasten
L.
Eksempel: Viderestilling af opkald hvis Optaget aktiveres med *67*
<telefonnummer> #. På stedet <telefonnummer> er en brugerindtastning nødvendig. Anvend nedenstående tastesekvens til konfigurationen:
Viderestilling af opkald (Call Divert)
Hvis funktionen Banke-på stilles til rådighed af din netudbyder, og du
aktiverer den, signaleres et indgående opkald under en samtale ( s. 8).
M CLASS CW Signal
Du kan oprette viderestilling af opkald for tre forskellige forudsætninger:
All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)
q
Skjul nummer (anonymt opkald)
£
£
¤
¤
¤
Aktivering af viderestilling af opkald
M CLASS Call Divert
q
¢
¢
Vælg Activate, og bekræft med [.
Forudsætningerne for viderestilling af opkald vises.
q
Vælg den ønskede forudsætning for viderestilling af
opkald, og bekræft med [.
Tastekombinationen for initiering af viderestilling af
opkald vises.
~
Indtast telefonnummeret, der skal viderestilles til, og
bekræft med [.
Viderestilling for den valgte forudsætning aktiveres.
Deaktivering af viderestilling af opkald
M ¢ CLASS ¢ Call Divert
q
Vælg Deactivate, og bekræft med [.
Forudsætningerne for viderestilling af opkald vises.
Vælg den ønskede forudsætning for viderestilling af
opkald, og bekræft med [.
Viderestilling for den valgte forudsætning deaktiveres.
q
+LM*L#
Banke-på-tone (CW Signal)
¢
¢
£
Vælg Activate / Deactivate, og bekræft med [.
Signalering af et indgående opkald med banke-på aktiveres eller
deaktiveres.
Når du aktiverer funktionen Skjul nummer, vises dit telefonnummer ikke
hos den, du ringer til.
M CLASS Withhold number
q
¢
¢
Vælg Activate / Deactivate, og bekræft med [.
Skjul nummer aktiveres eller deaktiveres.
Hotline
Nettjenesten Hotline gør det muligt, at der ringes op til et særligt
telefonnummer, når røret blot løftes, f.eks. i en nødsituation. Funktionen
er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din netudbyder.
M CLASS
Hotline
q
~
¢
¢
Vælg Activate , og bekræft med [.
Indtast telefonnummeret, der skal viderestilles til, og
bekræft med [.
q
Vælg Deactivate, og bekræft med [.
Nettjenesten Hotline aktiveres eller deaktiveres.
da fi no sv
13
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / telephony.fm / 29.3.18
Genopkald hvis optaget (Call back)
Indstilling af opkaldsmetode/flashtid
Hvis du foretager et opkald, og den du ringer til er optaget, kan du
indstille automatisk genopkald, når der ikke længere er optaget.
M CLASS
Ringback
Telefonen understøtter følgende opkaldsmetoder:
u DTMF-signalering
u Impulsopkald
Afhængigt af dit telefonanlæg skal du evt. ændre opkaldsmetoden eller
telefonens flashtid. (Default: DTMF-signalering)
q
¢
¢
Vælg Activate / Deactivate, og bekræft med [.
Genopkald aktiveres eller deaktiveres.
Indstilling af opkaldsmetode
M ¢ Phone setup ¢ Dial mode
q
Vælg Tone eller Pulse, og bekræft med [.
Automatisk genopkald
Hvis din netudbyder understøtter Automatisk genopkald, og du
aktiverer funktionen, ringes der automatisk op til den, der sidst har
ringet dig op, mens du talte i telefon.
M CLASS Auto recall
q
¢
Indstilling af flashtid
¢
Du kan ændre flashtiden, hvis opkaldsmetoden DTMF-signalering
(se ovenfor) er indstillet (default 90 ms).
M Phone setup
Flash time
Vælg Activate / Deactivate, og bekræft med [.
Automatisk genopkald aktiveres eller deaktiveres.
q
Telefonsvarer på nettet
Hvis du bruger en telefonsvarer på nettet, vises modtagne, nye beskeder
på telefonens display. Du kan starte aflytningen af telefonsvareren via
menuen. Du kan også indstille LED'en således, at den lyser, hvis der
blevet modtaget beskeder ( s. 11).
M CLASS Phonemail
¢
£
¢
Der ringes op til nettjenesten.
Genopkaldstast
I offentlige telefonanlæg er genopkaldstasten (flash) nødvendig for at
kunne benytte forskellige ekstra tjenester; f.eks. "Returopkald, hvis
optaget".
Du skal muligvis tilpasse din telefons flashtid til det offentlige
telefonanlægs krav ( s. 14).
¢
Vælg flashtid, du kan vælge mellem følgende værdier:
90, 120, 270, 375, 600 ms, og bekræft med [.
Midlertidigt skift til DTMF-signalering i positionen "Pulse"
(impuls)
For at kunne benytte funktioner, der kræver DTMF-signalering
(f.eks. fjernopkald til en telefonsvarer), kan du omstille telefonen til
DTMF-signalering for den tid, som samtalen tager.
Når der er oprettet forbindelse:
*
Tryk på stjerne-tasten.
Efter afbrydelse af forbindelsen nulstilles opkaldsmetoden til
impulsopkald.
Fastlæg områdenumre (AKZ)
£
Indstilling af forvalgsnummer
Du kan i givet fald ændre områdenummeret for dit telefonnummer, som
er gemt på telefonen som default. Nummeret, der er gemt, bruges for
kun at vise telefonnummeret uden områdenummer i opkaldslisterne for
opkald fra personer med samme områdenummer.
M Phone setup Area code
¢
¢
¢
Det forudindstillede nummer vises.
Q ... O Indtast nyt forvalgsnummer/områdenummer
(maks. 6 cifre), og bekræft med [.
Hvis din telefon er tilsluttet til et privat telefonanlæg, skal du
muligvis først indtaste et områdenummer. Du kan gemme op til tre
områdenumre på din telefon.
Hvis et områdenummer genkendes, når du foretager et opkald, holdes
der automatisk en opkaldspause. Du kan evt. tilpasse opkaldspausens
varighed ( s. 15).
M Phone setup PABX code
¢
£
¢
Den aktuelle indstilling vises.
Q.... O Indtast områdenummer (1 til 3 cifre), og bekræft med [.
Anvend styretasten for at skifte mellem områdenumrene:
t s Tryk øverst eller nederst på styretasten for at gå til venstre/
højre.
Betjening i et privat telefonanlæg
Specielle funktioner/genopkaldstast
Du kan foretage en forespørgsel under en ekstern samtale eller viderestille samtalen. For at gøre dette, skal du trykke på genopkaldstasten
H. Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. For at kunne
anvende genopkaldstasten skal telefonens flashtid (afbrydelsestid)
være indstillet, så den passer til dit telefonanlæg. Læs hertil betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.
14
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / appendix.fm / 29.3.18
Tillæg
Tastsekvens Værdi
#6
Øvrige indstillinger
£
Udover de i afsnittet Indstilling af telefonen ( s. 11) beskrevne
muligheder kan du foretage yderligere indstillinger (f.eks. nulstille
indstillingerne til fabriksindstillinger) med Feature coder. Disse
ses i nedenstående tabel.
Standardindstillinger vises med fed. Hvis der ikke findes en værdi
markeret med fed for indstillingen, afhænger standardindstillingen
af landet.
M
Tryk på menutasten og 1.
~
Indtast tastsekvensen for Feature code, og bekræft med
[.
B
3~15
Beskrivelse
Sekunder
Værdier 3-15
Standardindstilling: 8
Tidsrum for afbrydelse af et indgående opkald
Værdier 10-15: tryk på genvejstasterne 1-5
Forudindstillede tastekombinationer
Følgende tastekombinationer er allerede forudindstillet til aktivering/
deaktivering af nettjenester.
Funktion
Tastekombination
Aktivering af viderestilling af alle opkald (CFU)
*21*<nummer>#
Deaktivering af viderestilling af alle opkald
#21#
Aktivering af viderestilling af opkald ved ubesvaret *61*<nummer>#
opkald (CFNR)
Tastsekvens Værdi
Beskrivelse
Deaktivering af viderestilling ved ubesvaret opkald #61#
02
0
1
2
1s
3s
6s
Indstil varigheden for pauserne,
der kan indføjes med pausetasten
Aktivering af viderestilling af opkald hvis Optaget
(CFB)
Deaktivering af viderestilling hvis Optaget
#67#
25
0
1
2
3
4
nulstil alle indstillinger
slet alle genvejstaster
slet alle forvalgsnumre
nulstil alle nettjenestenumre
slet alle gemte telefonnumre (ikke telefonbog)
Aktivering af banke-på signal (CW)
*43#
Deaktivering af banke-på signal
#43#
Aktivering af hotline
*53*<nummer>#
0
1
2
ingen visning af klokke- Indstil tidsformat
slæt
24-timers-visning
Deaktivering af hotline
#53#
50
Standardtegn
57
0
1
2
deaktiver
500 ms/500 ms
30 ms /70 ms
Indstil takt for LED (Håndfri-/
headsæt-tast) ved indgående
opkald
70
0
1
deaktiver
aktiver
Undgå kliklyd i start eller slut af
ringetonen.
Hvis nettet kun sender en meget
kort ringeimpuls, kan deaktivering
(værdi 0) forhindre kliklyden.
0
1
2
deaktiver
aktiver
automatisk
Du kan indtaste følgende tegn via tastaturet:
Tast
1~9
B
Værdier 1-11
Indstilling af kontrast for displayet.
1 = min. kontrast
5 = standardindstilling Værdi 10: Genvejstast 1
11 = maks. kontrast
Værdi 11: Genvejstast 2
91
0
1
1,5:1
2:1
Indstilling af impulsforholdet for
impulsopkald
0
1
2
3
4
85 / 85 ms
85 / 110 ms
85 / 140 ms
110 / 110 ms
70 / 70 ms
Indstilling af signaltid/signalpause
for DTMF-signalering
#2
0
1
aktiver
deaktiver
Automatisk opdatering af klokkeslættet efter CLIP-information
#4
0
1
Ringetone
AC
Startsignal til CLIP-genkendelse
Hvis CLIP ikke fungerer med standardindstillingen 0, skal du indstille
værdien "AC".
1x
*)
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
Undertrykkelse af den første ringetone. På den måde kan man finde
ud af, om et indgående opkald er et
VIP-opkald og anvende VIP-ringetonen i stedet for.
88
92
£
<nummer> Her indsættes telefonnummeret, som du har valgt for den
pågældende funktion i menuen CLASS ( s. 13).
12-timers-visning
83
*67*<nummer>#
2x
1
3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
€ £ $ ¥ ¤
a
b
c
2
ä
á
à
â
d
e
f
3
ë
é
è
ê
g
h
i
4
ï
í
ì
î
j
k
l
5
m
n
o
6
ö
ñ
ó
ò
p
q
r
s
7
ß
ã
ç
ô
õ
t
u
v
8
ü
ú
ù
û
w
x
y
z
9
ÿ
ý
æ
ø
å
.
,
?
!
0
+
-
:
¿
¡
*
/
(
)
<
=
>
%
#
@
\
&
§
”
’
;
_
*) mellemrum
Skift modus for tekstindtastning ved gentagne gange at trykke på
skiftetasten L. Der skiftes mellem store bogstaver (ABC), små
bogstaver (abc) og tal (123). Når der skiftes, vises modus kort nederst i
højre side af displayet. Når du vælger modus (123), kan du indtaste
tallene direkte med et enkelt tryk på den pågældende tast.
da fi no sv
15
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / appendix.fm / 29.3.18
Pleje
Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne
ISO 14001 og ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): certificeret siden september 2007 ved
TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden 17.02.1994 ved TüV
SÜD Management Service GmbH.
Tør apparatet af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke
opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud. Der er risiko for elektrostatisk opladning.
Kontakt med væske
!
Hvis apparatet har været i kontakt med væske:
1 Lad væsken dryppe ud af
apparatet.
2 Dup alle dele tørt. Opbevar derefter apparatet (med tastaturet nedad) i mindst 72 timer på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn,
bageovn eller lignende).
3 Tænd først apparatet igen, når det er tørt.
Når apparatet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.
I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre
til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle
substanser.
Spørgsmål og svar
Du løfter røret, men hører ingen klartone:
Løft røret i 5 sekunder, læg det på, og løft røret igen.
Du løfter røret, men hører ingen klartone:
Er tilslutningskablet sat korrekt i telefonen og i telefonstikket?
Du hører en klartone, men telefonen foretager intet opkald:
Telefonen er tilsluttet korrekt. Er opkaldsmetoden indstillet korrekt?
Din samtalepartner kan ikke høre dig: Er lydløs-tasten aktiveret?
Du hører regelmæssige impulslyde under samtalen: Forbindelsen
modtager tælleimpulser fra telefoncentralen, som telefonen ikke kan
fortolke. Kontakt din netudbyder.
Bortskaffelse
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det
kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv
2012/19/EU.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet
og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug
og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få
hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik,
hvor du har købt produktet.
Godkendelser
Miljøet
Vores miljøideal
Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar
og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden
for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion
og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til
vores ansvar over for miljøet.
Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at dette apparat
opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i
direktiverne 2014/30/EU og 2014/35/EU.
Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale
overensstemmelseserklæringer" eller “Europæiske overensstemmelseserklæringer”.
Kontroller derfor alle disse filer.
Kontaktperson
Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet
kommunikationssystem med analog netadgang, skal du kontakte din
netudbyder eller din forhandler.
Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder
du på www.gigaset.com
16
da fi no sv
1110-01
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / DA710SIX.fm / 29.3.18
Stikord
Menutast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Menutræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Miljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A
N
AKZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tastekombinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nulstil til fabriksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nødopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Babyopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
D
Dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Deaktivering af mikrofonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Direkte opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Display-symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DTMF-signalering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
F
Flashtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funktionskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
G
Genopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
hvis Optaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Genopkalds-/pausetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Genopkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
foretage opkald fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
lagring af telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Genopkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 14
Genvejstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 10
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
13
13
15
12
O
Områdenumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
foretage opkald fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
lagring af telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opkaldsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
R
Ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
deaktivering af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
indstilling af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
S
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skiftetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Skjul nummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spærring af forvalgsnumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spærring af numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
T
Impulsopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indstilling af lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
headsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
højttaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
telefonrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indtastning af tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 15
Tastaturlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12
Tastekombination, forudindstillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Taster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tekstindtastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefon
indstille sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
indstilling af dato / klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
opstilling af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
spærring af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
foretage opkald fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
lagring af telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
redigere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefonnummer
foretage opkald til telefonnummeret med genvejstasten . . . . . . . . . . 7
gemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
taste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefonsvarer på nettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
L
V
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 11
Lydløs-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lydløs-tast (mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Viderestilling af opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VIP-melodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vis nummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
M
Æ
Medhør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ændring af pinkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
H
Headsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Håndfri-/headsæt-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Håndfri-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I
da fi no sv
Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
1110-01
17
Gigaset DA710 / da / A30350-M213-R201-4-PG19 / Cover_back.fm / 29.3.18
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M213-R201-4-PG19
18
da fi no sv
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising