Gigaset | DA610 | User guide | Gigaset DA610 Упутство за употребу

Gigaset DA610 Упутство за употребу
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / overview.fm / 04.04.2016
Преглед Gigaset DA610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дисплеј и тастери
1 Дисплеј ( Cтрана 4)
2 Управљачки тастер ( Cтрана 5)
3 Тастер за брзо бирање
4 Тастер за подешавање
5 Тастер за поновно позивање/паузу
6 Тастер за повратно бирање
7 Тастер за потпуно утишавање
8 Тастер звезда, избор/опозив избора звука звона (притисните и
држите)
9 Тастер тараба, избор/опозив избора закључавања тастера
(притисните и држите)
£
£
10 Разговор без употребе руку
11 Тастер за подешавање јачине звука слушалице, звучника и звука
звона
12 Микрофон за разговор без употребе руку
LED лампица
@ Тастер за разговор без употребе руку
трепери за долазне позиве
светли кад се позив пребаци на звучник
¤
¤
bg en hr sr
1
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / overview.fm / 04.04.2016
Повезивање телефона
¤
2
¤
Повежите прикључак телефона (1) са
главном телефонском утичницом.
Користите приложени телефонски кабл.
’У зависности од земље, можда ће вам
бити потребан адаптер за телефон. Он
се у већини случајева испоручује.
Напајање се врши преко телефонске
линије. Адаптер за електричну мрежу
није неопходан.
Провуците кабл кроз канал за кабл (2).
1
¤
Повежите слушалицу са телефоном
помоћу спиралног кабла (3).
3
Обратите пажњу
u Прва употреба
1. Подигните слушалицу на 5 секунди и вратите је на базу.
2. Поново подигните слушалицу. Чућете тон слободне везе и уређај је сада спреман за употребу.
Телефон је повезан са извором напајања преко телефонског кабла. У случају прекида напајања (нпр. ако се PABX искључи преко ноћи),
горе наведене кораке треба поновити. Уноси именика и бројеви брзог бирања остају меморисани без временског ограничења.
u Уређај је направљен да се користи као систем са једном линијом (на главном локалу или телефонском систему).
Њиме се не може управљати као са другим телефоном или линијским разделником.
u Употреба кућне телефонске централе (Router)
Кућна телефонска централа (private branch exchange PBX (Router)) мора телефону да обезбећује непрекидни напон једносмерне струје.
Ако то није случај, телефон може на кратко да се искључи када звони. Због тога се могу изгубити сачуване информације. За информације
у вези овога погледајте приручник за употребу кућне телефонске централе (Router) или се обратите произвоћачу.
bg en hr sr
2
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / DA610IVZ.fm / 04.04.2016
Садржај
Рад на PABX-у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Преглед Gigaset DA610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Повезивање телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Обратите пажњу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Мере предострожности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Припрема телефона за употребу . . . . . . . . . . . 4
Коришћење телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Дисплеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Контролни тастер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Писање и едитовање имена и бројева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Телефонирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Упућивање позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Долазни позиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Коришћење отвореног слушања / разговора без употребе
руку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поставке за време позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
Тастер за специјалне функције/повратно позивање . . . . . . . . 12
Промена режима бирања/времена треперења . . . . . . . . . . . . . 12
Подешавање префикса за позивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Остале поставке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Стандардни карактери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Додатак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Одржавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контакт са течношћу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Питања и одговори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Животна средина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одлагање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одобрење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Контакт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
14
14
14
14
Индекс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
7
Коришћење именика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Коришћење листе позива (CLIP) . . . . . . . . . . . . 8
Коришћење тастера брзог бирања . . . . . . . . . 8
Подешавање телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Промена језика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подешавање датума и времена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подешавање јачине звука слушалице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подешавање звука звона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
9
Безбедносне поставке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Закључавање телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хитни позиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Директно позивање (беби позиви) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Блокирање бројева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
Мрежне услуге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Приказ позиваоца (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Тастер за повратно бирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Подешавање позивног кода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
bg en hr sr
3
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Мере предострожности
Коришћење телефона
Приликом монтирања, повезивања и коришћења телефона, увек се
придржавајте следећих мера предострожности:
u Користите само испоручене утичнице и водове.
u Прикључни вод повезујте искључиво у предвиђену утичницу.
u Повезујте искључиво одобрену додатну опрему.
u Поставите прикључни вод на место где не може да изазове
несреће.
u Поставите телефон на површину која се не клиже.
u Ради ваше безбедности и заштите, телефон се не сме користити
у просторијама за купање или туширање (влажна места).
Телефон није отпоран на прскање.
u Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној
сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
u Заштитите телефон од влаге, прашине, корозивних течности и
испарења.
u Никада немојте сами отварати телефон.
u Не додирујте контакт утикача оштрим или металним
предметима.
u Не носите телефон држећи га за каблове.
u Ако некоме дајете Gigaset DA610, обавезно му дајте и приручник
за употребу. Ваш телефон Gigaset DA610 има сталну меморију те
ћете можда желети да избришете сачуване бројеве пре него што
га дате некој другој особи.
За коришћење апарата Gigaset DA610 доступни су тастатура и
дисплеј. Све могућности употребе су описане у приручнику.
Напомена
Неке функције телефона можда ће бити доступне без ограничења
само ако их подржавају ваш и позиваочев мрежни провајдер,
нпр. функције за које су неопходне информације о броју
телефона позиваоца.
То се односи на следеће функције, на пример:
u Приказ броја долазног позива ( страна 6)
u Означавање позиваоца VIP мелодијом ( страна 6)
u Листа позива ( страна 8)
£
£
Дисплеј
У зависности од ситуације у којој се телефон користи дисплеј
приказује различите информације, нпр. датум и време. Датум и
време можете да подесите, као и формат у којем се приказују
( страна 9).
Симболи дају информације о статусу вашег телефона.
£
01lo Zf i x m 24.12 18:30
01--28
Припрема телефона за употребу
Препоручена инсталација телефона:
u Не излажите телефон директној сунчевој светлости или другим
изворима топлоте.
u Користите га на температурама између + 5 °C и + 40 °C.
u Одржавајте растојање од најмање једног метра између
телефона и радио-опреме, нпр. радио-телефона, радио пејџинг
опреме или ТВ апарата. У супротном, телефонска комуникација
може да се погорша.
u Не инсталирајте телефон у прашњавим собама јер то може да
ограничи радни век телефона.
u Контакт са деловима уређаја (нпр. ножицама уређаја) може
оставити трагове на лакираним површинама или политури
намештаја.
£
Трака са симболима:
статус, датум и време
Приказ трајања позива,
бројева, имена, уноса у
именик и листу,
подешавања
Симболи на дисплеју
01
Број уноса у именик или листу позива или тастер за
брзо бирање
o
Режим подешавања је активиран
f
Трепери за нови позив на листи позива ако је активан
пренос броја позиваоца (CLIP) ( страна 11)
g
Отворен је телефонски именик
i
Активирано је закључавање тастера
x
Звук звона искључен
Активиран је потпуно утишани режим
l
Трепери приликом долазног VIP позива
Показује се ако у телефонском именику постоји барем
једна ставка са активираним VIP режимом
( страна 7).
£
m
£
Језик на дисплеју
Приликом испоруке језик дисплеја је постављен на енглески. Други
језици су доступни и можете да промените језик ако желите
( страна 9).
£
bg en hr sr
4
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Телефонирање
Контролни тастер
Активирате функције и крећете се кроз меније коришћењем
контролног тастера. Понуђене функције зависе од ситуације
употребе.
T
t
s
u
v
W
V
U
У режиму приправности:
Y Отварање листе позива
t
s
Z Отварање телефонског
именика
У листама:
Померање једног уноса нагоре/надоле.
Задржите: брзо померање листе нагоре/надоле.
Приликом уређивања подешавања времена:
Креће се напред/назад за један положај.
У менијима и на листама: Излази из менија или листе.
Приликом уређивања имена и бројева:
брише карактер са леве стране курсора.
Задржите: брише ред.
Ако је унос празан: излази из режима уређивања.
Број телефона који је унет: Бира број телефона.
У листама: Отворите контекстуални мени.
Приликом уређивања уноса: Снима измене.
Писање и едитовање имена и бројева
Унос текста
~
Унесите текст помоћу тастатуре.
и
Више слова и бројева се додељује сваком тастеру између
O и Q, * и #. Уносите специфичан знак притиском на
одговарајући тастер неколико пута.
Табелу одговарајућих карактера ћете пронаћи у додатку
Còðàíà 13.
£
Поред слушалице, такође можете да зовете коришћењем звучника
(функција без употребе руку). У следећим упутствима симбол c
такође увек означава @.
Упућивање позива
Унос броја телефона помоћу тастатуре
c~
Подигните слушалицу, изаберите број.
Уместо подизања слушалице:
@
Притисните тастер за разговор без употребе руку за
време позива преко звучника.
У било ком тренутку за време разговора то можете да промените.
Бирање из телефонског именика
£
Ако сте већ сачували бројеве у телефонском именику ( страна 7),
можете да упућујете позиве директно из именика.
Отворите телефонски именик помоћу контролног
тастера s.
Z
Тражење уноса
Изаберите унос.
q
или
~
£
Унесите слова ( страна 5). Приказује се први унос
који почиње тим словом.
Бирање бројева
Подигните слушалицу.
c
или
[
q
Померање курсора
t s Да бисте померили курсор лево/десно у тексту,
притисните контролни тастер нагоре/надоле.
Отворите контекстуални мени.
Изаберите ставку DIAL ENTRY и потврдите тастером
[.
Број се позива преко звучника. Да бисте обавили позив
уз употребу слушалице, једноставно подигните
слушалицу.
Напомена
Слушалицу можете да подигнете и пре него што отворите
телефонски именик.
Брисање/исправљање карактера
X
Притискајте леву страну u контролног тастера.
Карактер са леве стране курсора је избрисан.
Притисните и држите да бисте избрисали цео ред.
bg en hr sr
5
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Бирање броја са листе позива
Паузе у бирању
Једна или више пауза у бирању може да се унесе помоћу I
(не као 1. цифру). Паузе се пребацују у меморију и потребне су
за одређене телефонске централе (нпр. 0 I 2368).
Дужина паузе се може подесити на 1, 3 или 6 секунди ( страна 13).
Листа позива садржи бројеве 50 последњих долазних позива.
Захтев: приказ броја телефона је могућан за долазне позиве
( страна 11).
Више позива са једног броја приказује се само једном (са
информацијама о последњем позиву). Ако се име преноси или
се број снима у именик, пропратно име се такође приказује.
Отворите листу позива помоћу контролног тастера
t.
q
Изаберите број или име.
£
£
Долазни позиви
Y
£
На долазне позиве се указује звуком звона и на дисплеју.
За приказ бројева ( страна 11) број је видљив на дисплеју, а
симбол f трепери. Тај симбол нестаје кад одговорите на позив или
(ако не одговорите) ако позовете неког са листе позива. Име се
такође приказује за позиваоце који су ускладиштени у именику
са именима.
Ако је активиран VIP режим ( страна 10), VIP симбол светли на
дисплеју, а позив се сигнализира VIP звуком звона.
или ...
c
£
Подигните слушалицу.
... или
[
q
Отворите контекстуални мени.
Изаберите CALL BACK и започните позив помоћу
звучника користећи [. Подигните слушалицу да
бисте упутили позив путем слушалице.
Прихватање позива
c
@
Напомена
Слушалицу можете да подигнете и пре него што отворите листу
позива.
Укључивање или искључивање отвореног слушања
Последњих пет бираних бројева се аутоматски чувају (сваки са
максимално 32 цифре).
Бирање последњег сачуваног броја:
c I Подигните слушалицу и притисните тастер за поновно
бирање.
Позивање једног од последњих пет сачуваних бројева:
I
Притисните тастер за поновно бирање.
q
Изаберите број.
c
Подигните слушалицу.
v
K
Започните позив коришћењем звучника са [.
Притисните низ тастера.
Притисните тастер за подешавање или [ за потврду.
Брзо бирање
£
10 бројева за брзо бирање се може сачувати на тастерима са
бројевима 0 ... 9 ( страна 8).
J
Притисните тастер за брзо бирање.
Q ... O Притисните број за брзо бирање.
c
Подигните слушалицу, тастер @ или започните
позив са [.
Број који је ускладиштен на тастеру броја се бира.
Напомена
Слушалицу можете да подигнете и пре него што притиснете
тастер за брзо бирање.
Особа присутна у соби може да слуша позив преко звучника.
За време позива ако користите слушалицу:
@
Притисните тастер за разговор без употребе руку да
бисте укључили или искључили отворено слушање.
Ако је звучник укључен, а слушалица подигнута, отворено слушање
је укључено. У том случају микрофон за разговор без употребе руку
је искључен.
Када је звучник укључен, а слушалица је на бази, укључен је
разговор без употребе руку путем микрофона.
Пребацивање са отвореног слушања на разговор без употребе
руку:
@ & Поново поставите слушалицу и притисните тастер за
разговор без употребе руку.
Брисање свих поновно бираних бројева
KI#25
Притисните тастер за разговор без употребе руку за
време позива преко звучника.
Коришћење отвореног слушања / разговора без
употребе руку
Поновно позивање последњег бираног броја
или
Подигните слушалицу.
или
Укључивање/искључивање разговора без употребе руку
Такође можете да упутите позив путем микрофона док је слушалица
на бази. Оптимална удаљеност од микрофона је око 50 cm.
Укључивање разговора без употребе руку за време позива
@ & Поново поставите слушалицу и притисните тастер за
разговор без употребе руку.
Укључивање разговора без употребе руку пре бирања броја
@
Тастер за разговор без употребе руку, сачекајте да
чујете слободан сигнал.
Искључивање разговора без употребе руку
c
Подигните слушалицу током разговора. Позив се
пребацује на слушалицу.
bg en hr sr
6
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Завршетак позива
@
Притисните тастер за разговор без употребе руку за
време позива преко звучника.
Именик нуди следеће функције у менију:
NEW ENTRY
DIAL ENTRY
EDIT ENTRY
NEW ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Уноси 1-50
...
Поставке за време позива
Подешавање јачине звука слушалице
Постоје три нивоа који се могу подесити.
E / D Подесите јачину звука помоћу тастера за повећање/
смањење јачине звука.
Подешена јачина звука се приказује на дисплеју.
Коришћење именика
Z
У режиму приправности:
Притисните контролни тастер s.
Подешавање јачине звука звучника
Постоји седам нивоа који се могу подесити.
Током разговора без употребе руку или отвореног слушања:
E / D Подесите јачину звука помоћу тастера за повећање/
смањење јачине звука.
Подешена јачина звука се приказује на дисплеју.
Тражење уноса
q
~
Потпуно утишавање
Микрофон или слушалицу и микрофон можете да искључите за
време позива у складу са поставком функције потпуног утишавања
( страна 9):
C
Притисните тастер за потпуно утишавање да бисте
укључили или искључили функцију потпуног
утишавања.
За време потпуног утишавања микрофона могуће је репродуковати
мелодију.
Када се телефон потпуно утиша, то је означено на дисплеју
симболом .
m
Промена звона и јачине звона
Док телефон звони, могуће је променити јачину звука и звоно.
Промена јачине
E/D Подесите јачину звука звона помоћу тастера за
повећање/смањење јачине звука (5 нивоа, 0=утишано).
Промена мелодије
Q .. O Изаберите звоно помоћу нумеричких тастера (постоји
10 различитих).
#
Притисните тастер тараба за прелаз између приказа
броја и имена.
Z
Чување бројева
Отварање телефонског именика.
Први унос у листи се приказује.
t
Изаберите ставку NEW ENTRY и потврдите тастером
[.
~
Унесите број и потврдите тастером [.
~
Унесите име и потврдите тастером [.
Унос се снима и приказује на дисплеју.
*
Притисните тастер звездица да би претворили унос у
VIP унос. Притисните поново да бисте избрисали
подешавање.
Z
Gigaset DA610 садржи телефонски именик у којем можете да
сачувате до 50 уноса, сваки са највише 32 цифре за бројеве и
14 карактера за имена.
Позив можете да упутите ( страна 5) или да додате нове уносе,
управљате уносима и мењате их ( страна 7) помоћу именика.
Бројеве и имена можете да унесете ручно или да их пребаците са
листе позива ( страна 8). Броју такође можете да доделите VIP
режим.
Симбол Z се појављује на дисплеју ако је телефонски именик
отворен. Број уноса у именик је такође видљив (01... 50). Ако постоји
бар један VIP унос у именик, на то се указује на дисплеју помоћу l
симбола.
£
Приказивање броја уноса
Уређивање уноса
Коришћење именика
£
£
Унесите слова ( страна 5). Приказује се први унос
који почиње тим словом.
Напомена
Ако притиснете тастер *, унос се поставља као VIP унос или се
поставка брише.
£
£
Изаберите унос.
или
Отварање телефонског именика.
Први унос у листи се приказује.
q
Изаберите унос и отворите контекстуални мени
помоћу тастера [.
q
Изаберите ставку EDIT ENTRY и потврдите тастером
[.
~
Промените број и потврдите тастером [.
~
Промените име и потврдите тастером [.
[
Потврдите чување уноса у оквиру именика.
bg en hr sr
7
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Z
Y
Брисање уноса / брисање свих уноса
Брисање уноса / брисање свих уноса
Отварање телефонског именика.
Први унос у листи се приказује.
q
Изаберите унос и отворите контекстуални мени
помоћу тастера [.
q
Изаберите DELETE ENTRY да бисте избрисали изабрани
унос или DELETE ALL да би изабрали све уносе и
потврдили са [.
[
Притисните контролни тастер да бисте потврдили
радњу.
q
£
Долазни позиви се чувају ако се број шаље ( страна 11). Чува се до
50 позива. Ако је број исти, чува се само последњи долазни позив.
Најстарији позив се аутоматски брише када има више од 50 позива.
Ако се преноси, име позиваоца се такође приказује. Ако је позиваоц
сачуван у именику, користи се име из именика. Ако постоје било
какви пропуштени позиви у листи, симбол f трепери.
Листу позива можете да користите за следеће функције:
Позивање броја са листе ( страна 6).
Меморисање броја у именику.
Именик нуди следеће функције у менију:
£
Можете снимити 10 бројева за брзо бирање на нумеричким
тастерима (сваки са максимално 32 цифре).
Бирање броја за брзо бирање
Можете да унесете број у режиму мировања или када се слушалица
подигне.
K J Притисните тастер за подешавање, притисните тастер
за брзо бирање и притисните [.
Q ... O Притисните број за брзо бирање [.
Ако је тастер већ додељен, садржај се приказује.
или ...
~
CALL BACK
SAVE NUMBER
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Уноси 1-50
[
Коришћење тастера брзог бирања
Коришћење листе позива (CLIP)
¤
¤
q
Отворите листу позива.
Изаберите унос и отворите контекстуални мени
помоћу тастера [.
Изаберите DELETE ENTRY да бисте избрисали изабрани
унос или DELETE ALL да би изабрали све уносе и
потврдили са [.
Притисните контролни тастер да бисте потврдили
радњу.
Унесите број телефона за брзо бирање.
... или
Узмите број телефона из листе позива или поновних бирања
t / I Отворите листу позива/поновних бирања.
q
Изаберите жељени унос у листи и притисните [.
Отварање листе позива
Чување уноса брзог бирања
Притисните тастер за подешавање или [.
Можете да отворите листу позива у режиму мировања или када се
слушалица подигне.
Притисните контролни тастер t.
K
q
Приликом снимања бројева за брзо бирање, имајте у виду следеће:
u * и # се чувају без обзира на подешени режим бирања,
али бирају се само са тонским режимом бирања ( страна 12).
u Ако је унети број дужи од 32 цифре, чувају се само прве
32 цифре.
Један број за брзо бирање не може да се избрише већ само
пребрише.
Y
Напомене
Преглед уноса
Изаберите унос.
Ако су број и име видљиви, име се прво приказује. Да бисте видели
број:
#
Притисните тастер тараба. Користите овај тастер за
прелаз између приказа броја и имена.
Y
Пребацивање броја са листе позива у телефонски именик
q
q
~
~
£
Отворите листу позива.
Изаберите унос и отворите контекстуални мени
помоћу тастера [.
Изаберите ставку SAVE NUMBER и потврдите тастером
[.
Промените број (ако је потребно) и потврдите
тастером [.
Унесите име и потврдите тастером [.
bg en hr sr
8
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
5 Q Притисните код тастера за подешавање времена.
Подешавање телефона
Да бисте прилагодили подењавања вашег телефона користите K
тастер за подењавање. Можете да унесете број у режиму мировања
или када се слушалица подигне.
Промена језика
Немачки
K
K
Тренутни датум можете да подесите ручно и да промените формат
приказа. Време се ажурира долазним позивима са приказаним
бројем телефона. Ову поставку можете да подесите ако је потребно
( страна 13).
Дисплеј датума и времена постаје променљив.
Унесите датум са четири цифре и време са четири
цифре. Користите q контролни тастер да се
померите један положај напред/назад.
K
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Формат подешавања датума је према оном који је тренутно
постављен. Формат подешавања датума је увек 24-часа, без
обзира на формат постављеног времена.
~
Подешавање датума/времена
K
5
Активирајте режим подешавања.
Притисните код тастера за подешавање датума.
Притисните тастер за жељени датум:
Q за ММ/DD нпр. 12/31 за 31. децембар
за ММ/DD
K
нпр 31/12
2 за ММ.DD нпр. 12,31
3 за DD.MM нпр. 31.12
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Подешавање времена
K
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Подешавање понашања потупно утишаног звука и
музика кад је линија на чекању
Подешавање датума и времена
K 3 Активирајте режим подешавања за датум и време.
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
£
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
£
2 24-часовни формат
Јачина звука слушалице, звучника и наглавних слушалица може
да се подеси путем менија или да се директно промени за време
разговора телефоном помоћу тастера ( страна 7).
Постоје три нивоа који се могу подесити.
K O Активирајте режим подешавања за датум и време.
Притисните тастер за жељени ниво звука:
низак
2 средњи 3 висок
4 Италијански
5 Пољски
Подешавање датума и времена
K
Подешавање јачине звука слушалице
Можете да промените језик порука на дисплеју. Постоје четири
језика између којих можете да бирате.
K
Активирајте режим подешавања.
5 L Притисните код тастера за подешавање језика.
Притисните тастер за жељени језик:
Q Енглески
3 Шпански
2 Француски
Притисните тастер за жељени језик:
12-часовни формат
Можете дефинисати понашање микрофона и слушалице када је
телефон утишан, а мелодија свира или не свира.
K
Активирајте режим подешавања.
O # Притисните код тастера поставке утишавања.
Притисните код тастера жељено понашање:
Q Микрофон и пријемник искључени, мелодија
укључен.
Док је телефон у потпуно утишаном режиму,
особа с друге стране линије чује мелодију.
Микрофон, пријемник и мелодија искључени.
Телефон је потпуно утишан.
2 Микрофон искључен, пријемник укључен,
мелодија искључена.
И даље ћете моћи да чујете особу с друге стране
линије, али она неће моћи да чује вас.
K
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Функција утишавања је активирана у складу са овим подешавањима
коришћењем тастера за утишавање током позива ( страна 7).
£
Подешавање звука звона
¤
¤
¤
Доступне су следеће опционалне поставке:
Мелодија и јачина звука
VIP мелодије
Искључивање звона
Подешавање звука звона и јачине звука
Можете да подесите мелодију и јачину звука звона или да га
искључите. Постоји 10 различитих доступних звона, а јачина
звука може да се подеси у 5 нивоа (0=утишано).
Напомена
Мелодије се репродукују преко звучника ако подигнете
слушалицу пре него што започнете с подешавањем.
Активирајте режим подешавања.
bg en hr sr
9
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
£
Обе поставке можете да промените и директно помоћу тастера док
телефон звони ( страна 7).
Подешавање јачине звона
K 5 Активира режим подешавања за јачину звона. Ако
подигнете слушалицу, чућете звоно са тренутно
подешеном гласноћом.
D / E Појачајте или смањите јачину звука за звоно.
K*K
Q ... 4 Изаберите жељену вредност користећи нумеричке
тастере.
Притисните тастер или поставите [ да бисте сачували
подешавања и изашли из режима рада за подешавање.
Промена звука звона
K M Активира режим подешавања за јачину звона. Ако
подигнете слушалицу, чућете тренутно подешено
звоно.
Q ... O Изаберите жељени звук звона.
K
Притисните тастер или поставите [ а бисте сачували
подешавања и изашли из режима рада за подешавање.
Напомена
Мелодија звона може да се чује савршено само када са
телефонске мреже стигне довољно дугачак импулс звона. Дужина
импулса може да се разликује у зависности од мреже. Зато је
могуће да ће неки звукови звона које изаберете звучати
скраћено. У том случају изаберите други звук звона.
#
Када је телефон у стању приправности, притисните и
држите тастер за закључавање.
Када је закључавање активирано, то се означава симболом i и
KEYS LOCKED поруком на дисплеју. Ако је слушалица подигнута,
закључавање је означено са
.
Промена јачине VIP звона
K5*
Активира режим подешавања за јачину VIP звона. Ако
подигнете слушалицу, чућете VIP звоно са тренутно
подешеном гласноћом.
Појачајте или смањите јачину звука за звоно.
или
Q ... 4 Изаберите жељену вредност користећи нумеричке
тастере.
Притисните тастер или поставите [ а бисте сачували
подешавања и изашли из режима рада за подешавање.
Промена VIP звука звона
Q ... O
K
Безбедносне поставке
Активирање тастера за закључавање
£
KM*
Поновно укључивање звона
*
Држите притиснут тастер звезду да би све мелодије
биле искључене.
Коришћењем тастера за закључавање можете да обезбедите
свој телефон од неовлашћеног приступа. Када је закључавање
активирано, сви тастери су закључани, са изузетком # тастера
тарабе и сачуваног броја за хитне случајеве (види доле).
Једно од звона можете да подесите као VIP мелодију. Ако сте
доделили VIP статус броју из именика ( страна 7), долазни
позив од тог броја ћете препознати по VIP мелодији.
K
Притисните низ тастера да искључите звоно за
нормалне позиваоциме, али да га оставите укљученог
за VIP контакте.
Поновним притиском низа тастера звоно ће се
искључити за све позиве.
Када се звук звона искључи, то се означава симболом x на дисплеју.
Закључавање телефона
Подешавање VIP мелодије и јачине звука
D /E
Ако не желите да вас ометају, можете да искључите звоно телефона.
На располагању су следећа три подешавања: све мелодије
исључене, само VIP укључен, све мелодије укључене.
*
Држите притиснут тастер звезду да би све мелодије
биле искључене.
или
или
K
Искључивање звона
Активира режим подешавања за јачину VIP звона. Ако
подигнете слушалицу, чућете тренутно подешено VIP
звоно.
Изаберите жељени звук звона.
Притисните тастер или поставите [ да бисте
сачували подешавања и изашли из режима рада
за подешавање.
Деактивирање тастера за закључавање
#
Држите притиснут тастер за закључавање.
Хитни позиви
Постоје два броја за хитне случајеве сачувана у телефону као
подразумевана поставка (110, 112). Можете да сачувате и додатни
број за хитне случајеве са максимално 32 цифара. Ти бројеви за
хитне случајеве могу да се бирају и када је укључено закључавање
тастера.
Избор броја за хитне случајеве са активираним
закључавањем
c
~
Подигните слушалицу. Порука
Унесите број за хитне случајеве.
се приказује.
bg en hr sr
10
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Мрежне услуге
Чување броја за хитне случајеве
KN3
Активира режим подешавања за јачину звона за хитне
случајеве. Ако је број за хитне случајеве већ подешен,
он се приказује. Држите притиснут тастер u за
брисање броја.
Q ... O / * / # / H / I
Унесите број за хитне случајеве.
K
Притисните тастер или поставите [ да бисте сачували
подешавања и изашли из режима рада за подешавање.
Директно позивање (беби позиви)
Када је директно позивање активирано, меморисани број (макс.
32 цифре) се позива притиском на било који тастер (осим тастера
K N 2).
Активирање директног позивања
KN2
Активирајте режим за подешавања директног
позивања.
Q ... O / * / # / H / I
Унесите број за директно позивање.
K
Притисните тастер или поставите [ да бисте сачували
подешавања и изашли из режима рада за подешавање.
Деактивирање директног позивања
KN2
X
K
Активирајте режим за подешавања директног
позивања.
Држите притиснут тастер u за брисање броја за
директно позивање.
Притисните тастер или поставите [ да бисте сачували
подешавања и изашли из режима рада за подешавање.
Блокирање бројева
Можете да блокирате позиве одређеним позивним бројевима
(нпр. позивним бројевима који се наплаћују), највише 3 броја са
по 5 цифара.
K 2 Активира режим подешавања за блокирање бројева.
Ако је позивни код већ подешен, он се приказује.
Држите притиснут тастер u за брисање ставке.
Q ... O Унесите позивни код који треба да буде блокиран
(макс. 5 цифара).
Да бисте изменили следећи позивни код:
v
Потврдите са [ и наставите.
Да бисте сачували подешавања:
K
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Јавни телефонски системи нуде вам – у неким случајевима само
на захтев – палету корисних додатних услуга (нпр. прослеђивање
позива, повратни позив кад је заузето, скривени број итд.). Ове
услуге се могу изабрати помоћу одређених комбинација тастера,
о којима ће вас обавестити ваш мрежни провајдер.
Приказ позиваоца (CLIP)
Ако је активирана услуга приказа позиваоца, долазни позив се
приказује на дисплеју са бројем и чува се на листи позива. Захтев:
мрежни провајдер мора да подржава следеће функције услуге, а
позивалац не забрањује слање броја:
u Идентификација долазне линије (CLI): број позиваоца се
приказује.
u Приказ идентификације долазне линије (CLIP): број позиваоца се
приказује.
Тај број можете да пошаљете у телефонски именик и уредите га
( страна 7).
Ако сте сачували локални позивни број ( страна 11), позив са
истим позивним бројем се аутоматски приказује само као број без
позивног броја.
£
£
Тастер за повратно бирање
У јавним телефонским системима тастер за поновно позивање (који
трепери) неопходан је за коришћење различитих додатних услуга,
на пример за „позивање кад је линија заузета“.
Ако је потребно, време треперења на телефону мора да се
прилагоди захтевима телефонског система ( страна 12).
£
Подешавање позивног кода
Ако је потребно, можете да промените подразумевану поставку за
позивни број за везу који је сачуван на телефону. Број који је ту
сачуван онда се користи како би се на листи позива приказивао
само број особе која зове без позивног броја уколико она има
исти позивни број.
Можете да унесете два позивна броја.
K 4 Активира режим подешавања за позивни број.
Приказује се подразумевани број.
Q ... O / * / #
Унесите нови позивни број (макс. 5 цифре).
Да бисте изменили следећи позивни број:
v
Потврдите са [и наставите.
Да бисте сачували подешавања:
K
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Напомена: Имена особа, чији бројеви су снимљни у именик заједно
са позивним бројем који је овде меморисан, неће бити приказана.
По потреби, промените одговарајуће уносе у именик.
bg en hr sr
11
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Рад на PABX-у
Подешавање префикса за позивање
Тастер за специјалне функције/повратно
позивање
Током трајања екстерног позива можете да обавите упит или
преусмерите позив. Да бисте то урадили, притисните тастер за
повратно позивање H. Даља процедура зависи од вашег PABX-а.
Да бисте подесили тастер за повратно позивање, време треперења
телефона мора да буде уједначено са вашим PABX-ом. Погледајте
упутства за руковање за PABX.
Промена режима бирања/времена треперења
Телефон подржава следеће режиме бирања:
u Тонско бирање
u Пулсно бирање
У зависности од PABX-а, можда ће бити потребно да промените
режим бирања или време треперења телефона. (Подразумевана
поставка: тонско бирање)
Промена режима бирања
K # Активира режим подешавања за бирање бројева.
Ако је ваш телефон повезан са PABX-ом, можда ћете морати да
користите префикс за позивање да бисте обавили спољне позиве.
На телефону можете да сачувате до три префикса.
Ако префикс за позивање приликом позивања буде препознат,
аутоматски ће се применити пауза у бирању. Ако је потребно,
време паузе у бирању можете да промените ( страна 13).
K Q Активира режим подешавања за излазни код за
позивање.
Приказује се тренутна поставка првог излазног кода.
Q ... O, *, #, H
Унесите излазни код за позивање (1 до 3 цифре) и
потврдите га тастером [.
Унесите следећи излазни код и потврдите тастером
[.
u
Држите притиснут контролног тастера X да бисте
обрисали тренутни излазни код за бирање.
K
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
£
Притисните код тастера за режим бирања:
Тонско бирање
K
2
Пулсно бирање
Снимите подешавања и изађите из режима
подешавања.
Привремено пребацивање тонског бирања на положај
„Пулсно“
Да бисте користили функције за које је потребно тонско бирање
(нпр. даљинска контрола телефонске секретарице), можете да
подесите телефон на тонско бирање за време трајања позива.
Када се успостави веза:
*
Притисните тастер звезда.
Када се прекине веза, подешавање се враћа на пулсно бирање.
Промена флеш времена
Ако је режим бирања подешен на тонско бирање (погледајте у
претходном тексту), (подразумевана поставка 90 ms).
K
Активирајте режим подешавања.
O 5 Притисните код тастера за подешавање интервала
треперења.
Q ... 4 Изаберите интервал (ms):
0 = 90
1 = 120
2 = 270
3 = 375
4 = 600
K
Притисните тастер да бисте сачували подешавања и
изашли из режима рада за подешавање.
bg en hr sr
12
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Остале поставке
Стандардни карактери
Поред опција описаних у одељку Подешавање телефона
( страна 9), можете да извршите додатне поставке уз помоћ
(нпр. да вратите фабричке поставке). Оне су резимиране у следећој
табели.
Подразумеване поставке су приказане подебљано. Ако не постоји
подебљана вредност за неку поставку, подразумевана вредност
зависи од земље.
K
Притисните тастер сет и тастер 1.
~
Унесите редослед тастера за подешавање.
v
Потврдите са [ да бисте сачували подешавања и
наставили радити у истом режиму.
Следећи карактери могу да се унесу помоћу тастатуре:
£
Тасте
р
*)
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
или
K
Притисните тастер сет да бисте сачували подешавања
и изашли из режима за подешавање.
Редослед
тастера
02
0
1
2
25
0
53
0
1
2
70
0
1
83
0
1
2
91
98
0
1
0
1
2
#0
0
1
#1
0
1
0
1
#2
Вредност
Опис
1с
Подешава дужину паузе која се
3с
може уметнути помоћу тастера
6с
за паузу
Враћа све поставке на фабричке вредности
Деактивирање
Интервал трептања за LED
500 ms/500 ms
(тастер за разговор без употребе
30 ms/70 ms
руку/слушалице) приликом
долазног позива.
Деактивирање
Користите само FSK checksum
Активирање
за проверу примљеног CLIP-а
(FSK = Frequency Shift Keying).
Деактивирање
Скривање првог првог звона. Уз
Активирање
ову поставку могуће је утврдити
Аутоматско
да ли долазни позив долази са VIP
броја и изабрати звук звона за VIP
број уместо нормалног звука
звона.
1.5 : 1
Подешава распон фреквенције
2:1
импулса за пулсно бирање
23 - 54 Hz
Дефинише фреквенцију за
15 - 75 Hz
детекцију позива.
Фреквенција није
оцењена
Звоно
Почетни сигнал за CLIP
AC детекција
препознавање.
Ако CLIP не функционише са
подразумеваном поставком 0,
изаберите поставку „AC“.
Деактивирање
Аутоматски ажурира време у
Активирање
складу са CLIP информацијама
Деактивирање
Ажуира CLIP време у складу са
Активирање
временом система, ако CLIP
информације нису валидне.
1x
*) Размак
bg en hr sr
2x
3x
4x
5x
>
1
_
<
B
C
2
D
E
F
3
G
H
I
4
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
0
-
/
\
# **)
A
6x
7
+
*
# **)
**) Приказан као
на екрану.
13
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / appendix.fm / 04.04.2016
Додатак
Систем управљања у складу са човековом околином
Gigaset Communications GmbH је сертификован по
међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (животна средина): Сертификован од
септембра 2007. од стране TüV SD Management Service
GmbH.
ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од
стране TüV SD Management Service GmbH.
Одржавање
Обришите апарат влажном тканином или антистатичком крпом.
Немојте користити растворе или микрофибер крпе. Никада немојте
користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.
Контакт са течношћу !
Уколико уређај дође у контакт са течношћу:
1 Оставите уређај док сва течност не исцури.
2 Осушите све делове. Ставите уређај (с тастатуром окренутом
надоле) на суво, топло место најмање 72 сата (не у
микроталасну или обичну пећницу итд.).
3 Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим
сув.
Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га
користите.
У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може
оштетити спољашњост телефона. Због постојања широког спектра
хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће
извршити тестове за све супстанце.
Питања и одговори
Подигли сте слушалицу, али не чујете тон слободне везе:
Подигните слушалицу на 5 секунди, вратите је на базу и поново
подигните.
Подигли сте слушалицу али не чујете никакав тон за бирање:
Да ли је прикључни вод исправно укључен у телефон и телефонску
прикључницу?
Тон за бирање се чује, али телефон не бира број:
Веза је у реду. Да ли је режим бирања исправно подешен?
Друга страна не може да вас чује:
Да ли је активирано потпуно утишавање?
Током позива се могу чути регуларни пулсни шумови:
Веза од централе добија мерне пулсеве које телефон не може да
протумачи. Обратите се мрежном оператеру.
Животна средина
Одлагање
Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од
обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране
надлежних локалних власти.
Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за
смеће тада је производ покривен Европском директивом
2012/19/EU.
Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа
сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне
средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну
употребу коришћених електричних и електронских уређаја.
За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте
локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте
купили опрему.
Одобрење
Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.
Потребно је узети у обзир захтеве каратеристичне за државу.
Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај
задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене
у Директиви 2014/30/EU и 2014/35/EU.
Копија Изјаве о усклађености је доступна на интернет адреси:
www.gigaset.com/docs
Контакт
Ако се појаве било какви проблеми у раду телефона који је
прикључен на јавни аналогни телефонски систем, молимо да се
обратите оператеру мреже или продавцу код кога сте купили
уређај.
Наша изјава о екологији
Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене
одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо
бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и
производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са
нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег
значаја.
Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо
о земљи на www.gigaset.com.
bg en hr sr
14
1110-01
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / DA610SIX.fm / 04.04.2016
Индекс
П
Б
Беби позив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Бирање, телефонски број . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Блокирање бројева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Број брзог бирања
Бирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Чување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
В
Враћање фабричких поставки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Време треперења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Подешавање јачине звука
Звучник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Слушалица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Позивни број . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Понашање са потпуним утишавањем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Поновно позивање последњег позваног броја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Поставке звука звона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Потпуно утишавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Префикси за позивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Приказ позиваоца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Промена режима бирања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Р
Разговор без употребе руку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 6
Г
С
Гаранција. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Симболи на дисплеју. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Д
Т
Датум и време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Директно позивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Дисплеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Тастер за брзо бирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастер за повратно бирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Тастер за подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастер за поновно позивање/паузу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастер за потпуно утишавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастер звезда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастер тараба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Тастери јачине: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Телефон
Закључавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Инсталирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Подешавање датума/времена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Промена језика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Телефонски именик
Бирање из. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Чување бројева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ж
Животна средина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
З
Закључавање тастера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 10
Звоно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Искључивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ј
Јачина звона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Јачина звука слушалице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Језик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Подешавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
К
Код функције . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Конектори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Контакт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Контакт са течношћу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Контролни тастер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
У
Унос карактера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 13
Унос текста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ф
Формат времена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Формат датума. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Л
Х
Листа позива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Бирање из . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Чување бројева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Листа поновних позива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Хитни позиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
М
Мере предострожности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Мрежне услуге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Музика на чекању . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
О
Одлагање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Одобрење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Отворено слушање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
bg en hr sr
Ч
Чување
Брoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
L
LED лампица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
V
VIP подешавања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VIP режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Сва права задржана. Задржава се право измене.
1110-01
15
Gigaset DA610 / sr / A30350-M212-R602-6-X119 / Cover_back.fm / 04.04.2016
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M212-R602-6-X119
bg en hr sr
16
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising