Gigaset | DA610 | User guide | Gigaset DA610 Korisnički vodič

Gigaset DA610 Korisnički vodič
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / overview.fm / 04.04.2016
Kratki pregled Gigaset DA610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zaslon i tipke
1 Zaslon ( str. 4)
2 Upravljačka tipka ( str. 5)
3 Tipke brzog biranja
4 Tipka memoriranja
5 Tipka ponavljanja biranja/tipka pauze
6 Tipka povratnog upita
7 Tipka za isključivanje mikrofona
8 Zvijezda-tipka, uklj./isključivanje tona zvona (dugo pritiskanje)
9 Ljestve-tipka, uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje)
10 Tipka zvučnika (handsfree)
£
£
11 Tipke za podešavanje glasnoće slušalice, zvučnika i tona zvona
12 Mikrofon za “handsfree”
Svjetlosno pokazivanje (LED)
@ Tipka zvučnika
treperi prilikom dolaznog poziva
svijetli, kada vodite razgovor putem zvučnika
¤
¤
bg en hr sr
1
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / overview.fm / 04.04.2016
Priključivanje telefona
¤
2
¤
Spojite telefonski priključak na telefonu
(1) sa svojim kućnim telefonskim
priključkom. Za to koristite isporučeni
telefonski kabel.
Napajanje strujom odvija se putem
telefonskog kabela. Nije potreban strujni
mrežni adapter.
Provedite telefonski kabel kroz kablovski
kanal (2).
1
¤
Spojite slušalicu i telefon sa spiralnim
kabelom (3).
3
Napomene
u Prvo stavljanje u rad
1. Podignite slušalicu 5 sekundi i ponovno ju spustite.
2. Ponovno podignite slušalicu. Čujete znak slobodne linije, aparat je spreman za rad.
Vaš telefon se napaja strujom putem telefonskog voda. Bude li napajanje prekinuto (npr. zbog isključivanja telefonske centrale preko noći),
morat ćete ponoviti ovaj postupak. Telefonski unosi i kratice brzog biranja ostaju pohranjeni.
u Uređaj je predviđen za rad kao jednolinijski sustav (na glavnom priključku ili telefonskom sustavu).
Ne može biti stavljen u pogon kao drugi telefon na linijskom djelitelju (Splitter-u).
u Rad na PBX-u (Router)
Privatna centrala PBX (Router) mora osiguravati stalni napon istosmjerne struje za telefon, čak i kada zvoni. Ako to nije slučaj, može se dogoditi
da se telefon isključi nakon kratkog zvona. Kao rezultat, izgubit će se svi spremljeni podaci. Dodatne informacije o ovom problemu potražite u
priručniku za rukovatelja za PBX (Router) ili se obratite proizvođaču.
2
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / DA610IVZ.fm / 04.04.2016
Sadržaj
Rad na kućnoj telefonskoj centrali . . . . . . . . . . 11
Kratki pregled Gigaset DA610 . . . . . . . . . . . . . . . 1
Priključivanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stavljanje telefona u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Upravljanje telefonom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Upravljačka tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pisanje i obrada imena i brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nazivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dolazni pozivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasno slušanje/handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavke tijekom razgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
Korištenje telefonskog imenika . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje liste poziva (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korištenje tipki brzog biranja . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
Mijenjanje jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavke za datum i vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje glasnoće slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje tonova zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
Posebne funkcije/tipka povratnog upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mijenjanje načina biranja/flash-vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podešavanje prefiksa za vanjsku liniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ostale postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Standardni znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt sa tekućinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitanja i odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odobrenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partneri za kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
13
13
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sigurnosne postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Blokiranje telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziv u nuždi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktni poziv (Bebafon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokiranje brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
Mrežne usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prikaz pozivnog broja (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tipka povratnog upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podešavanje predbroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
bg en hr sr
3
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Sigurnosni napuci
Upravljanje telefonom
Pripazite bezuvjetno, prilikom postavljanja, priključivanja i upravljanja
telefonom, na sljedeće naputke:
u Koristite samo isporučeni utikač i kabel!
u Priključni kabel spojite samo u za to predviđenu utičnicu.
u Položite priključni kabel tako, da ne može uzrokovati nezgodu!
u Radi vaše sigurnosti i vaše zaštite telefon ne smije biti korišten u
kupaonicama i prostorima za tuširanje (vlažne prostorije).
Telefon nije siguran od brizgajuće vode.
u Telefon ne izlažite nikada izvorima topline, direktnim sunčevim
zrakama ili utjecaju drugih električnih uređaja.
u Zaštičujte svoj telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
u Nikada sâmi ne otvarajte telefon!
u Ne dodirujte zatične kontakte sa šiljatim i metalnim predmetima!
u Ne nosite telefon na kablovima!
u Svoj Gigaset DA610 dajte trećima samo zajedno s uputama. Vaš
Gigaset DA610 raspolaže sa permanentnom memorijom. Prije
davanja trećima, trebali biste po potrebi brisati memorirane pozivne
brojeve.
Za upravljanje vašim Gigaset DA610 stoje vam na raspolaganju tipkovno
polje i zaslon. U priručniku su opisane sve mogućnosti upravljanja.
Napomena
Neke od funkcija vašeg telefona stoje bez ograničenja na
raspolaganju samo onda, ako vaš mrežni pružatelj usluga te pružatelj
usluga nazivatelja podržavaju iste, npr. funkcije, kod kojih su
potrebne informacije o pozivnom broju nazivatelja.
To vrijedi npr. za sljedeće funkcije:
u Prikaz pozivnog broja dolaznog poziva ( str. 6)
u Signaliziranje nazivatelja sa VIP-melodijom ( str. 6)
u Lista poziva ( str. 8)
£
£
Zaslon
Zaslon prikazuje, ovisno o radnoj situaciji, različite informacije, npr.
datum i vrijeme. Datum i vrijeme kao i format prikazivanja možete
podesiti ( str. 9).
Simboli daju informaciju o statusu vašeg telefona.
£
01lo Zf i x m 24.12 18:30
Stavljanje telefona u rad
Preporuke za postavljanje telefona:
u Ne izlažite telefon sunčevim zrakama ili drugim izvorima topline.
u Rad uz temperature između + 5° C i + 40° C.
u Održavajte razmak od najmanje jednog metra između telefona i
radiouređaja, npr. radiotelefona, osobnih radio sustava za pozivanje
ili TV-uređaja. Inače telefonski razgovor može biti ometan.
u Ne ostavljate telefon stajati u prašnjavim prostorima, jer to smanjuje
životni vijek telefona.
u Lakovi i politure namještaja mogu biti nagrižene u kontaktu sa
dijelovima uređaja (npr. nožice uređaja).
£
01--28
Traka simbola: prikaz statusa,
datuma i vremena
Prikaz trajanja razgovora,
pozivnih brojeva, imena,
unosa u telefonski imenik,
lista poziva, postavki
Zaslonski simboli
01
Broj unosa u telefonskom imeniku ili u jednoj listi poziva ili
na jednoj tipki brzog biranja
o
Môd postavki aktiviran
f
Treperi prilikom novog unosa u listi poziva, kada je aktivno
priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP) nazivatelja
( str. 11)
g
Telefonski imenik otvoren
i
Blokada tipki aktivirana
x
Ton zvona isključen
Aktivirano isključivanje mikrofona
l
Treperi prilikom dolaznog VIP-poziva
Prikazano je, ako u telefonskom imeniku postoji najmanje
jedan unos s aktiviranim VIP-môdom ( str. 7).
£
m
£
Zaslonski jezik
£
Prilikom isporuke je kao zaslonski jezik podešen Engleski. Daljnji jezici
stoje na raspolaganju. Po potrebi možete izmijeniti jezike ( str. 8).
4
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Telefoniranje
Upravljačka tipka
Putem upravljačke tipke aktivirate funkcije telefona i navigirate po
izbornicima. Ponuđene funkcije su ovisne o situacijama u upravljanju.
T
t
s
u
W
V
U
Telefonirati možete osim putem slušalice također i putem zvučnika
(handsfree funkcija). U nastavku simbol c stoji također i za simbol
@.
U stanju mirovanja:
Y Otvaranje liste poziva
t
s
Z Otvaranje telefonskog
imenika
Nazivanje
Unos pozivnog broja putem tipkovnog polja
c~
U listama:
Navigiranje po unosu prema gore/dolje.
Dugo pritiskanje: Brzi prolaz kroz listu prema gore/dolje.
Prilikom editiranja postavke vremena:
Pomicanje pozicije pisanja ulijevo/udesno.
U izbornicima i listama:
Napuštanje izbornika odnosno liste.
Prilikom editiranja imena i brojeva:
Brisanje znaka lijevo od kursora.
Dugo pritiskanje: Brisanje retka.
Ako je unos prazan: Napuštanje môda editiranja.
Podignite slušalicu. Birajte pozivni broj.
Umjesto da podignete slušalicu:
@
Pritisnite tipku zvučnika, kako biste telefonirali putem
zvučnika. Prebacivanje je moguće u svako doba tijekom
razgovora.
Biranje iz telefonskog imenika
B
ri
s?n
je
??
n k?
Pozivni broj unesen:
v
Z
Traženje unosa
Birajte unos.
Tipku pritisnite dugo gore ili dolje, kako biste listu brže
prelistali.
q
Biranje pozivnog broja.
U telefonskom imeniku i listi poziva: Otvaranje podizbornika.
Prilikom obrade unosa:
Pohranjivanje unosa.
~
ili
£ str. 5). Prvi unos s ovim slovom je
Unesite slovo (
prikazan.
Pisanje i obrada imena i brojeva
Biranje pozivnog broja
c
Podignite slušalicu.
Unos teksta:
ili
~
£
Ako ste pozivne brojeve već pohranili u telefonskom imeniku ( str. 7),
poziv možete pokrenuti direktno iz telefonskog imenika.
Otvorite telefonski imenik putem upravljačke tipke s .
[
q
Unesite imena i brojeve putem tipkovnog polja.
Svakoj tipki između
i O kao i Q, * i # pridruženo je
više slova i brojki. Unos određenog znaka usljeđuje nakon višestrukog
pritiskanja odgovarajuće tipke.
Tablicu primjenjivih znakova naći ćete na ( str. 12).
£
Pomicanje kirsora
t s Pritiščite upravljačku tipku gore/dolje, kako biste kursor u
tekstu pomicalo ulijevo/udesno.
Otvorite podizbornik.
Izaberite DIAL ENTRY te sa [ pokrenite poziv putem
zvučnika. Ako zatim podignete slušalicu, razgovor vodite
dalje putem slušalice.
Napomena
Također možete najprije podići slušalicu i zatim otvoriti telefonski
imenik.
Brisanje/ispravljanje znaka
X
Pritisnite upravljačku tipku lijevo u . Znak lijevo od
kursora je brisan. Dugim pritiskanjem brisan je cijeli redak.
bg en hr sr
5
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Biranje iz liste poziva
Pauza u biranju
Lista poziva sadrži pozivne brojeve 50 zadnje pristiglih poziva.
Pretpostavka: Prikazivanje pozivnog broja za dolazni poziv je moguće
( str. 11).
Višekratni pozivi od istog broja prikazani su samo jedanput (s informacijama posljednjeg poziva). Ako je broj pohranjen u telefonskom
imeniku, također je prikazano i pripadajuće ime, ukoliko postoji.
Otvorite listu poziva s upravljačkom tipkom t.
q
Izaberite pozivni broj ili ime.
£
Y
ili...
c
Podignite slušalicu.
£
Dolazni pozivi
£
Dolazni pozivi pokazani su sa tonom zvona te na zaslonu.
Pri prikazivanju pozivnog broja ( str. 11) vidite pozivni broj na zaslonu,
a simbol treperi. Ovaj simbol nestane, ako prihvatite poziv ili (kod
neprihvaćanja) pozovete liste poziva.
Kod nazivatelja, koji su u telefonskom imeniku ili na tipkama brzog
biranja pohranjeni s imenom, dodatno je prikazano ime.
Ukoliko je aktiviran VIP-môd ( str. 10), na zaslonu treperi VIP-simbol, a
VIP-ton zvona signalizira poziv.
£
...ili
[
q
Sa I možete unijeti jednu ili više pauzi u biranju (ne za prvu brojku).
Pauze u biranju prenesene su u memoriju i potrebne su za određene
sporedne centrale (npr.: 0 I 2368).
Duljina pauze (1, 3 ili 6 sekundi) je podesiva ( str. 12).
Otvorite podizbornik.
Izaberite CALL BACK te sa [ pokrenite poziv putem
zvučnika.
Ako zatim podignete slušalicu, dalje vodite razgovor
putem slušalice.
Prihvaćanje razgovora
c
@
Podignite slušalicu.
ili
Napomena
Također možete najprije podići slušalicu i zatim otvoriti listu poziva.
Pritisnite handsfree-tipku (tipku zvučnika), kako biste
razgovor čuli putem zvučnika.
Glasno slušanje/handsfree
Ponavljanje biranja
Uklj./isključivanje glasnog slušanja
Pet zadnje biranih pozivnih brojeva automatski su pohranjeni (uvijek
maks. 32 brojke).
Osobe prisutne u prostoriji mogu paralelno slušati razgovor putem
zvučnika.
Tijekom razgovora putem slušalice:
@
Pritisnite tipku zvučnika, kako biste uključili ili isključili
glasno slušanje.
Pri uključenom zvučniku i podignutoj slušalici glasno slušanje je
uključeno. Handsfree-mikrofon je pri tome isključen.
Pri uključenom zvučniku i spuštenoj slušalici uključen je handsfree
razgovor putem handsfree-mikrofona.
Biranje zadnje pohranjenog broja:
cI
Podignite slušalicu, pritisnite tipku ponavljanja biranja.
I
q
c
Pritisnite tipku ponavljanja biranja.
Izaberite pozivni broj.
Podignite slušalicu.
Biranje jednog od pet pohranjenih brojeva:
Mijenjanje sa glasnog slušanja na handsfree:
@ & Dok je pritisnuta tipka zvučnika, spustite slušalicu.
ili
Pokrenite poziv putem zvučnika s [ .
Uklj./isključivanje handsfree
Brisanje svih brojeva ponavljanja biranja
KI#25
Također i kad je slušalica spuštena možete telefonirati putem mikrofona.
Optimalna udaljenost jest ca. 50 cm.
Pritisnite slijed tipki.
Postupak potvrdite sa tipkom za memoriranje ili [.
K
Uključivanje tijekom razgovora
@ & Dok je pritisnuta tipka zvučnika, spustite slušalicu.
Brzo biranje
£
Na brojčanim tipkama 0...9 možete pohraniti 10 pozivnih brojeva za brzo
biranje ( str. 8)
J
Pritisnite tipku brzog biranja.
Q ... O
Podignite slušalicu, pritisnite tipku zvučnika ili pokrenite
c
poziv s [.
Biran je pozivni broj, koji je pohranjen na brojčanoj tipki.
Napomena
Također možete najprije podići slušalicu, a zatim otvoriti telefonski
imenik.
Uključivanje prije biranja pozivnog broja
@
Tipka zvučnika, sačekati ton biranja.
Isključivanje handsfree
c
Tijekom razgovora podignite slušalicu. Razgovor je
prebačen na slušalicu.
Završetak razgovora
@
Tijekom razgovora vođenog putem zvučnika pritisnite
tipku zvučnika (handsfree-tipku).
6
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Postavke tijekom razgovora
Otvaranje telefonskog imenika
Podešavanje glasnoće slušalice
U stanju mirovanja:
Pritisnite upravljačku tipku s.
Z
Podesive su tri razine.
E / D Podesite glasnoću sa tipkom glasnije/tiše.
Na zaslonu je pokazana podešena glasnoća.
Traženje unosa
q
Podešavanje zvučnika
~
Podesivo je sedam razina.
E / D Podesite glasnoću sa tipkom glasnije/tiše.
Na zaslonu je prikazana podešena glasnoća.
Isključivanje mikrofona
m
Ton zvona i glasnoća tona zvona
Dok telefon zvoni, možete promijeniti glasnoću i ton zvona.
E / D Sa tipkom glasnije/tiše podesite glasnoću tona zvona (5
razina, 0=bez tona).
Q .. O Izaberite ton zvona sa brojčanim tipkama
(10 različitih).
Unos 1-50
...
£
DIAL ENTRY
EDIT ENTRY
NEW ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL
#
Pritisnite ljestve-tipku, kako biste mijenjali između
prikazivanja pozivnog broja i imena.
Z
Pohranjivanje pozivnog broja
Otvorite telefonski imenik.
Prikazan je prvi unos u listi.
t
Izaberite NEW ENTRY i potvrdite sa [.
~
Unesite pozivni broj i potvrdite sa [.
~
Unesite ime i potvrdite sa [.
Z
Mijenjanje unosa
U telefonskom imeniku Gigaset DA610 možete pohraniti do 50 unosa
(maks. 32 znamenke za pozivni broj i 14 znakova za ime).
Putem telefonskog imenika možete pokrenuti poziv ( str. 5), kreirati
nove unose ( str. 7), kao i upravljati s unosima i mijenjati ih.
Pozivne brojeve i imena možete unositi manualno ili prenijeti iz liste
poziva ( str. 8). Osim toga možete pozivnom broju dodijeliti VIP-môd.
Kada je telefonski imenik otvoren , na zaslonu je projiciran simbol Z.
Osim toga na zaslonu je prikazan i broj unosa telefonskog imenika (01..
50). Ako telefonski imenik sadrži najmanje jedan VIP-unos, to će biti
prikazano na zaslonu iznad simbola .
Telefonski imenik nudi sljedeće izborničke funkcije:
NEW ENTRY
Prikaz pozivnog broja unosa
Unos je pohranjen i prikazan na zaslonu.
*
Pritisnite zvijezda-tipku, kako biste unos označili kao VIPunos. Ponovno pritisnite zvijezda-tipku, kako biste brisali
ovu postavku.
Korištenje telefonskog imenika
£
£ str. 5). Prvi unos sa tim slovom je
Unesite slovo (
prikazan.
Napomena
Ako pritisnete * , unos je markiran kao VIP-unos ili je uklonjena
oznaka.
£
Ovisno o postavci funkcije za isključivanje mikrofona ( str. 9)
možete isključiti tijekom razgovora mikrofon ili slušalicu i mikrofon
telefona:
C
Pritisnite tipku za isključivanje mikrofona, kako biste
isključili ili uključili mikrofon.
Dok je mikrofon isključen, moguća je reprodukcija neke melodije. Kada
je na telefonu isključen mikrofon, to je na zaslonu prikazano sa
.
simbolom
£
Izbor unosa.
ili
Otvorite telefonski imenik.
Prvi unos liste je prikazan.
q
Izaberite unos i sa [ otvorite podizbornik.
q
Izaberite EDIT ENTRY i potvrdite sa [.
~
Izmijenite pozivni broj i potvrdite sa [.
~
Izmijenite ime i potvrdite sa [.
[
Potvrdite pohranjivanje unosa u telefonski imenik.
Z
Brisanje unosa/Brisanje svih unosa
q
q
[
bg en hr sr
Otvorite telefonski imenik.
Prvi unos liste je prikazan.
Izaberite unos i sa [ otvorite podizbornik.
Izaberite DELETE ENTRY ili DELETE ALL, kako biste brisali
prikazani unos ili sve unose te potvrdite sa [.
Pritisnite upravljačku tipku, kako biste potvrdili akciju.
7
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Korištenje liste poziva (CLIP)
Korištenje tipki brzog biranja
£
Dolazni pozivi su pohranjeni, ukoliko je pozivni broj priopćen ( str. 11).
Pohranjeno bude do 50 poziva, kod istog pozivnog broja samo zadnje
pristigli poziv. U slučaju više od 50 poziva, automatski se briše najstariji.
Ako je preneseno ime nazivatelja, ono je prikazano. Ako je ime pohranjeno u telefonskom imeniku, također je prikazano i ime iz telefonskog
imenika. Ako su u listi sadržani neprihvaćeni pozivi, treperi simbolf .
Listu poziva možete koristiti za sljedeće funkcije:
Nazivanje pozivnog broja iz liste ( str. 6)
Pohranjivanje u telefonski imenik
Lista poziva nudi sljedeće izborničke funkcije:
¤
¤
£
Možete pohraniti do 10 pozivnih brojeva na brojčane tipke (svaki sa
maksimalno 32 znaka).
Pohranjivanje pozivnog broja
Broj možete unijeti u stanju mirovanja ili pri podignutoj slušalici.
K J Pritisnite memorijsku tipku i tipku brzog biranja i potvrdite
sa [.
Q ... O Pritisnite broj brzog biranja i potvrdite sa [.
Ako je tipka već zauzeta, bit će prikazan sadržaj.
ili...
Unos 1-50
~
CALL BACK
SAVE NUMBER
DELETE ENTRY
DELETE ALL
Unesite pozivni broj za brzo biranje.
Otvaranje liste poziva
...ili
Preuzmite pozivni broj iz liste poziva ili liste ponavljanja biranja.
t / I Otvorite listu poziva/listu ponavljanja biranja.
q
Izaberite unos i potvrdite sa [.
Listu poziva otvarate u stanju mirovanja ili dok je slušalica podignuta.
Pritisnite upravljačku tipku t.
K
Uvid u unos
Napomene
Izaberite unos.
Kada su uneseni pozivni broj i ime, najprije je prikazano ime.
#
Pritisnite ljestve-tipku, kako biste mijenjali između prikaza
pozivnog broja i imena.
Pripazite prilikom pohranjivanja brojeva brzog biranja:
u * i # pohranju se bez uzimanja u obzir podešenog načina
biranja, ali birani su samo kod tonskog načina biranja ( str. 11).
u Ako je uneseni pozivni broj dulji od 32 brojke, pohranjene su samo
prve 32 brojke.
Preko pojedinačnih brojeva brzog biranja moguće je upisati nove, ali ih
nije moguće brisati.
Y
Pohranjivanje unosa brzog biranja
Potvrdite sa memorijskom tipkom ili sa [.
q
Y
Prijenos pozivnog broja iz liste poziva u telefonski imenik
q
q
~
~
Y
Otvorite listu poziva.
Izaberite unos i sa [ otvorite podizbornik.
Izaberite SAVE NUMBER i potvrdite sa [.
Pozivni broj (po potrebi izmijenjen) potvrdite sa [.
Unesite ime i potvrdite sa [.
Podešavanje telefona
Za podešavanje telefona koristite memorijsku tipku. Podešavanje
možete poduzeti u stanju mirovanja ili pri podignutoj slušalici.
Brisanje unos/brisanje svih unosa
q
q
[
£
Otvorite listu poziva.
Izaberite unos i sa [ otvorite podizbornik.
Izaberite DELETE ENTRY ili DELETE ALL, kako biste brisali
prikazani unos ili sve unose i potvrdite sa [.
Pritisnite upravljačku tipku, kako biste potvrdili postupak.
Mijenjanje jezika
Jezik za zaslonske prikaze možete mijenjati. Na izbor stoji šest jezika.
K
Aktiviranje môda podešavanja.
5 L Pritisnite slijed tipki za podešavanje jezika.
Pritisnite tipku za željeni jezik:
Q Engleski
3 Španjolski
Njemački
K
8
2 Francuski
4 Talijanjski
5 Polski
Pohranjivanje postavki i napuštanje môda podešavanja.
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Postavke za datum i vrijeme
Pritisnite tipku za željeno ponašanje.
Q Mikrofon i slušalica isključeni, melodija svira.
Osoba na drugom kraju linije čuje za vrijeme
uključenog moda stišavanja jednu melodiju.
Mikrofon i slušalica te melodija su iskljućeni.
Telefon je potpuno stišan.
2 Mikrofon isključen, slušalica uključena, melodija
isključena.
Možete čuti osobu na drugom kraju linije, ali ona
vas ne može čuti.
Aktualni datum možete manualno mijenjati te mijenjati format prikaza.
Vrijeme na satu aktualizira se dolaznim pozivima sa prikazom pozivnog
broja. Tu postavku možete po potrebi izmijeniti ( str. 12).
£
Podešavanje datuma i vremena
K 3 Aktivirajte môd podešavanja za datum i vrijeme.
Prikazivanje datuma i vremena postaje promjenljivo.
Vrijeme i datum unesite 4-znamenkasto. S upravljačkom
tipkom q idite naprijed i natrag.
K
Pohranjivanje postavki i napuštanje môda podešavanja.
Unos datuma vrši se u skladu s aktualno podešenim formatom datuma.
Postavka vremena vrši se uvijek u 24h-formatu, neovisno od podešenog
formata vremena.
~
K
¤
¤
¤
Na raspolaganju stoje sljedeće mogućnosti podešavanja:
Melodija i glasnoća
VIP melodija
Isključivanje tona zvona
Aktiviranje môda podešavanja.
Pritisnite slijed tipki za podešavanje formata datuma.
Pritisnite tipku za željeni format datuma:
Q za MM/DD npr. 12/31 za 31. prosinca
za DD/MM
2 za MM.DD
3 za DD.MM
£
Podešavanje tonova zvona
Podešavanje formata datuma
K
5
K
Pohranjivanje postavki i napuštanje môda podešavanja.
Funkciju isključivanja mikrofona aktivirate s ovim postavkama tijekom
razgovora putem tipke za isključivanje mikrofona ( str. 7).
Podešavanje melodije i glasnoće
npr. 31/12
Melodiju i glasnoću tona zvona možete podesiti ili isključiti ton zvona.
Na raspolaganju stoji 10 različitih tonova zvona, glasnoću je moguće
prilagoditi u 5 razina (0=bez tona).
npr. 12.31
npr. 31.12
Napomena
Kada podignete slušalicu, prije nego li počnete podešavati, melodije će
biti reproducirane putem zvučnika.
Pohranjivanje postavki i napuštanje môda podešavanja.
Podešavanje vremena na satu
K
Aktiviranje môda podešavanja.
5 Q Pritisnite slijed tipki za postavku formata vremena na satu.
Pritisnite tipku za željeni format vremena na satu:
12-satni format
K
2 24-satni format
Pohranjivanje postavki i napuštanje môda podešavanja.
Podešavanje glasnoće slušalice
£
Glasnoću slušalice možete odrediti u môdu podešavanja ili promijeniti
tijekom telefonskog razgovora direktno putem tipki ( str. 7). Podesiva
su tri stupnja.
K O Aktiviranje môda podešavanja za glasnoću slušalice.
Pritisnite tipku za željenu glasnoću:
tiho 2 srednj 3 glasno
e
K
Pohranjivanje postavki i napuštanje môda podešavanja.
Isključivanje mikrofona i podešavanje melodije čekanja
Možete odrediti ponašanje mikrofona i slušalice za mod stišavanja i da li
će biti reproducirana melodija čekanja.
K
Aktiviranje môda podešavanja.
O # Pritisnite slijed tipki za podešavanje glasnoće slušalice.
£
Dok telefon zvoni, možete obje postavke također direktno poduzeti
putem tipki ( str. 7).
Mijenjanje glasnoće tona zvona
K 5 Aktiviranje môda podešavanja za glasnoću tona zvona.
Ukoliko podignete slušalicu čuti ćete trenutno podešenu
glasnoću zvonjave.
D / E Podesite ton zvona tiše/glasnije.
ili
Q... 4 Izaberite željenu vrijednost putem brojčane tipke.
K
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
napustite môd podešavanja.
Mijenjanje tona zvona
K M Aktiviranje môda podešavanja za ton zvona. Ukoliko
podignete slušalicu čuti ćete trenutno podešenu melodiju
zvonjave.
Q... O Izaberite željeni ton zvona.
K
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
napustite môd podešavanja.
bg en hr sr
Napomen
Melodija tona zvona se može besprijekorno oglasiti, samo ako je
impuls zvona, koji dolazi iz telefonske mreže, dovoljno dug. Duljina
impulsa može biti različita od mreže do mreže. Stoga je moguće, da
neke melodije zvona, koje stoje na izbor, zvuče isprekidano. U tom
slučaju, izaberite jedan drugi ton zvona.
9
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Sigurnosne postavke
Podešavanje VIP-melodije i -glasnoće
Jedan od tonova zvona možete odrediti kao VIP-melodiju. Ako ste
jednom pozivnom broju u telefonskom imeniku dodijelili VIP-status
( str. 7), dolazni poziv s tog pozivnog broja signaliziran je sa tonom
zvona VIP-melodije.
£
Blokiranje telefona
K5*
Svoj telefon možete osigurati od neovlaštenog pristupa. Za to služi
blokada tipki. Ako je aktivirana blokada tipki, blokirane su sve tipke s
iznimkom # tipke i pohranjenog pozivnog broja u nuždi (vidi dolje).
Mijenjanje glasnoće VIP-melodije
D /E
Aktiviranje môda podešavanja za glasnoću VIP-melodije.
Ukoliko podignete slušalicu čuti ćete trenutno podešenu
glasnoću zvonjave za VIP unos.
Podesite glasnoću tiše/glasnije.
ili
Q ... 4 Izaberite željenu vrijednost putem brojčane tipke.
K
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
#
U stanju mirovanja telefona pritisnite dugo tipku za
blokiranje.
Kada je blokada tipki uključena, to je na zaslonu prikazano sa simbolom
i i porukom KEYS LOCKED. Ako slušalica bude podignuta, blokada je
prikazana na zaslonu sa
.
Deaktiviranje blokade tipki
#
napustite môd podešavanja.
KM*
Mijenjanje VIP-melodije
Q... O
K
Aktiviranje blokade tipki
Aktiviranje môda podešavanja za VIP-melodiju. Ukoliko
podignete slušalicu čuti ćete trenutno podešenu melodiju
zvonjave za VIP unos.
Izaberite željeni ton zvona.
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
napustite môd podešavanja.
Isključivanje tona zvona
Ako ne želite biti ometani, možete isključiti ton zvona telefona. Na
raspolaganju stoje tri mogućnosti podešavanja: svi tonovi isključeni,
samo je VIP uključen, svi su tonovi uključeni.
*
Pritisnite tipku dugo, kako biste isključili sve tonove
zvona.
Pritisnite dugo tipku za blokiranje.
Poziv u nuždi
U telefonu su pohranjena dva pozivna broja u nuždi kao predpodešenje
(110, 112). Možete pohraniti još jedan daljni pozivni broj u nuždi sa maks.
32 znamenke. Ove pozivne brojeve u nuždi možete također birati i kada
je uključena blokada tipki.
Biranje pozivnog broja u nuždi uz aktiviranu blokadu tipki
c
~
Podignite slušalicu. Na zaslonu je prikazano
Unesite pozivni broj poziva u nuždi.
.
Pohranjivanje pozivnog broja u nuždi
KN3
K*K
Aktivirajte môd podešavanja za poziv u nuždi. Ako je već
pohranjen jedan pozivni broj u nuždi, isti je prikazan. Kako
biste broj obrisali, pritisnite dugo upravljačku tipku u.
Q ... O / * / # / H / I
Unesite pozivni broj u nuždi.
K
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
napustite môd podešavanja.
Ponovno uključivanje tona zvona
Direktni poziv (Bebafon)
ili
Pritisnite slijed tipki, kako biste isključili tonove zvona za
normalne pozive, ali ne i za pozive sa VIP-môdom.
Ako je ton zvona isključen, poziv je na zaslonu prikazan sa simbolomx.
*
Pritisnite tipku dugo, kako biste ponovno uključili sve
tonove zvona.
Kada je aktiviran direktni poziv, bit će biran pohranjeni broj (maks. 32
znaka) nakon podizanja slušalice i pritiskanja proizvoljne tipke (s
iznimkom slijeda tipki K N 2).
Aktiviranje direktnog poziva
KN2
Aktiviranje môda podešavanja za direktni poziv.
Q ... O / * / # / H / I
K
10
Unesite broj za direktni poziv.
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
napustite môd podešavanja.
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Podešavanje predbroja
Deaktiviranje direktnog poziva
KN2
X
K
Aktiviranje môda podešavanja za direktni poziv.
Pritisnite dugo upravljačku tipku u, kako biste obrisali
broj za direktni poziv.
Postavke pohranite s pomoću memorijske tipke ili [ i
napustite môd podešavanja.
Blokiranje brojeva
Pozive prema određenim pozivnim brojevima (npr. pozivni brojevi s
obavezom plaćanja) možete blokirati, maksimalno 3 broja sa po 5 brojki.
K 2 Aktivirajte môd podešavanja za blokadu brojeva. Ako je
već unesen jedan blokirani broj, on je prikazan. Kako biste
obrisali broj, pritisnite dugo tipku u.
Q ... O Unesite broj, koji treba biti blokiran (maks. 5 brojki).
Kako biste obradili sljedeću blokadu broja:
v
Potvrdite sa [ i nastavite.
Kako biste pohranili postavke:
K
Pohranite postavke i napustite môd podešavanja.
Mrežne usluge
Rad na kućnoj telefonskoj centrali
Posebne funkcije/tipka povratnog upita
Javne telefonske centrale nude vam – u nekim slučajevima samo na
upit– jedan niz korisnih dodatnih usluga (npr. preusmjerenje poziva,
uzvratni poziv kada je zauzeto, skrivanje pozivnih brojeva itd.). Te usluge
pozivate s određenom kombinacijom tipki, a koje možete saznati od
svog mrežnog pružatelja usluga.
Prikaz pozivnog broja (CLIP)
£
Tijekom jednog eksternog razgovora možete poduzeti povratni upit ili
proslijediti razgovor. Za to pritisnite tipku povratnog upita H. Daljnje
upravljanje ovisi o vašoj telefonskoj centrali. Za korištenje tipke
povratnog upita flash-vrijeme (vrijeme prekida) telefona mora biti
postavljeno tako da odgovara vašoj telefonskoj centrali. Pročitajte o
tome u uputama za korištenje vaše kućne telefonske centrale.
Mijenjanje načina biranja/flash-vremena
Telefon podržava sljedeće načine biranja:
u Tonsko biranje
u Pulsno biranje
Ovisno o vašoj telefonskoj centrali morate po potrebi mijenjati način
biranja ili flash-vrijeme svog telefona. (Predpodešenje: Tonsko biranje)
Ako je usluga prikaza pozivnog broja aktivirana, prikazan je dolazni
poziv na zaslonu sa brojem i pohranjen u listu poziva. Pretpostavka:
Pružatelj mrežnih usluga podržava sljedeće mrežne karakteristike te
prijenos pozivnih brojeva nije suspregnut od nazivatelja:
u CLI (Calling Line Identification): broj nazivatelja je prenesen.
u CLIP (Calling Line Identification Presentation): broj nazivatelja je
prikazan.
Taj broj možete preuzeti u telefonski imenik i obraditi ga ( str. 7).
Ako ste pohranili lokalni predbroj ( str. 11), prilikom poziva s istog
predbroja bit će prikazan samo pozivni broj bez predbroja.
Mijenjanje načina biranja
K # Aktiviranje môda podešavanja za način biranja.
£
Pritisnite tipku za način biranja:
Tonsko biranje
Tipka povratnog upita
U javnim telefonskim centralama tipka povratnog upita (flash) potrebna
je za korištenje različitih dodatnih usluga npr. za „Uzvratni poziv ako je
zauzeto“.
Po potrebi morat ćete flash-vrijeme svog telefona prilagoditi zahtjevima
telefonske centrale ( str. 12).
£
Po potrebi možete promijeniti mjesni predbroj svog priključka, koji je
kao unaprijed defirani broj pohranjen u telefonu. Ovdje pohranjeni broj
korišten je za to, da kod nazivatelja s istim predbrojem u listama poziva
bude prikazan samo pozivni broj bez predbroja.
K 4 Aktiviranje môda podešavanja za podešavanje predbroja.
Prikazan je predpodešeni broj.
Q ... O / * / #
Unesite novi predbroj (maks. 5 brojki).
Kako biste podesili jedan drugi predbroj:
v
Potvrdite sa [ i nastavite.
Kako biste pohranili postavke:
K
Postavke pohranite i napustite môd podešavanja.
Napomena: Imena osoba čiji brojevi sadrže predbroj definiran u ovom
odjeljku i pohranjeni su u telefonskom imeniku neće više biti prikazani.
SHodno tome korigirajte pojedine unose u imeniku, gdje je potrebno.
K
2 Pulsno biranje
Postavke pohranite i napustite môd podešavanja.
U „Puls“-poziciji privremeno prebacivanje na tonsko biranje
Kako bi se mogle koristiti i funkcije, koje zahtijevaju tonsko biranje (npr.
kod daljinskog preslušavanja svoje telefonske sekretarice), telefon
možete prebaciti u trajanju jednog razgovora .
Nakon što je uspostavljena veza:
*
Pritisnite zvijezda-tipku.
Nakon prekidanja veze način biranja se vraća na pulsno biranje.
bg en hr sr
11
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / telephony.fm / 04.04.2016
Mijenjanje flash-vremena
Slijed tipki
Vrijednost
Opis
Flash-vrijeme možete mijenjati, kada je kao način biranja podešeno
(viidi gore) tonsko biranje (predpodešenje 90 ms).
K
Aktiviranje môda podešavanja.
O 5 Pritisnite slijed tipki za podešavanje flash-vremena.
0 ... 4
Izaberite flash-vrijeme (ms):
0 = 90
1 = 120
2 = 270
3 = 375
4 = 600
70
0
1
deaktiviranje
aktiviranje
Za verificiranje primljene CLIPinformacije koristiti isključivo FSKtestnu sumu (FSK=Frequency Shift
Keying).
83
0
1
2
deaktiviranje
aktiviranje
automatski
Susprezanje prvog tona zvona. Ovo
omogućuje utvrđivanje, da li se kod
dolaznog poziva radi o VIP-pozivu
te omogućuje korištenje VIP-ton
zvona umjesto normalnog.
Podešavanje prefiksa za vanjsku liniju
91
0
1
1,5:1
2:1
Podešavanje impulsnog omjera za
pulsno biranje.
Ako je vaš telefon priključen na jednu kućnu telefonsku centralu, morate
po potrebi prethodno birati prefiks odnosno broj vanjske linije. U svom
telefonu možete pohraniti do tri prefiksa vanjske linije.
Bude li prilikom biranja prepoznat prefiks vanjske linije, automatski se
umeće pauza u biranju. Vrijeme za pauzu u biranju možete po potrebi
prilagoditi ( str. 12).
K Q Aktiviranje môda podešavanja za prefiks vanjske linije.
Prikazana je aktualna postavka.
Q.... O, *, #, H
Unesite broj vanjske linije (1 do 3 brojke) i potvrdite sa [.
Unesite sljedeći broj vanjske linije i potvrdite sa [.
u
Pritisnite upravljačku tipku X dugo, kako biste obrisali
aktualni broj vanjske linije.
K
Postavke pohranite sa tipkom za memoriranje i napustite
môd podešavanja.
98
0
1
2
23 - 54 Hz
15 - 75 Hz
frekvencija nije
evaluirana
Definiranje frekvencije za
prepoznavanje poziva.
#0
0
1
ton zvona
AC-prepoznavanje
Inicijalni signal za CLIPprepoznavanje. Ako CLIP ne
funkcionira sa predpodešenjem,
podesite vrijednost „ACprepoznavanje“.
#1
0
1
deaktiviranje
aktiviranje
Automatsko aktualiziranje
vremena na satu prema CLIPinformaciji.
#2
0
1
deaktiviranje
aktiviranje
Automatsko prilagođavanje CLIPvremena sistemskom vremenu,
kada CLIP-informacija nije važeća.
K
Postavke pohranite i napustite môd podešavanja.
£
Ostale postavke
Standardni znakovi
Sljedeće znakove možete unijeti putem tipkovnog polja:
£
Tipka
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
*
#
ili
K
Pohranite postavke sa tipkom za memoriranje i napustite
môd podešavanja.
Slijed tipki
Vrijednost
Opis
02
0
1
2
1s
3s
6s
Podešavanje duljine pauze, koju je
moguće umetnuti sa tipkom za
pauzu.
25
0
Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke.
53
0
1
2
deaktiviranje
500 ms/500 ms
30 ms /70 ms
1x
*)
Dodatno, uz u odlomcima Podešavanje telefona ( str. 8) opisane
mogućnosti, možete u môdu podešavanja poduzeti daljnje postavke
(npr. Postavke resetirati na tvorničke postavke). Iste su sabrane u
sljedećoj tablici. Predpodešenja su prikazana masno. Ne postoji li za
jednu postavku masno označena vrijednost, tada unaprijed definirana
postavka ovisi o zemlji.
K
Pritisnite tipku za memoriranje i 1.
~
Unesite slijed tipki za postavku.
v
Pohranite postavku sa [ i ostanite u môdu podešavanja.
2x
1
3x
_
4x
<
2
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
4
5x
>
J
K
L
5
M
N
O
6
P
Q
R
S
T
U
V
8
W
X
Y
Z
9
0
-
/
\
# **)
6x
7
+
*
# **)
*) znak praznog mjesta **) Prikazano kao
na zaslonu.
Podešavanje frekvencije za
treperenje LED-a (tipka zvučnika)
prilikom dolaznog poziva.
12
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / appendix.fm / 04.04.2016
Prilog
Sustav upravljanja okolišem
Gigaset Communications GmbH certificiran je po
međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TüV Süd
Management Service GmbH.
Održavanje
Uređaj brišite sa vlažnom krpom ili antistatičkom krpom. Ne koristite
nikakve otopine i nikakvu krpu iz mikrovlakana. Nikada ne koristite suhu
krpu. Postoji opasnost statičkog naboja.
Kontakt sa tekućinom
Odlaganje
!
Ukoliko je uređaj došao u kontakt sa tekućinom:
1 Ostavite, da tekućina iskapa iz uređaja.
2 Posušite sve dijelove. Uređaj (sa tipkovnicom okrenutom prema
dolje) ostavite zatim stajati najmanje 72 sata na nekom suhom,
toplom mjestu (ne: mikrovalni uređaj, pećnica ili sl.).
3 Uređaj uključite tek u suhom stanju.
Nakon potpunog isušivanja u mnogo slučajeva je moguće ponovno
stavljanje uređaja u rad.
U rijetkim slučajevima može kontakt telefona sa kemijskim tvarima
dovesti do promjena površine. Temeljem mnogobrojnosti raspoloživih
kemikalija na tržištu nije moguće testiranje svih supstancija.
Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog
otpada putem od države za to predviđenih ustanova.
Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za
otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.
Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi
sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je
pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i
elektroničkih uređaja.
Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u
mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod
specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.
Odobrenje
Pitanja i odgovori
Dignete slušalicu, ali ne čujete zvuk slobodne linije:
Dignite slušalicu na 5 sekundi, spustite ponovno i ponovno dignite.
Podigli ste slušalicu, ali ne čujete ton biranja:
Je li priključni kabel ispravno utaknut na telefonu i na telefonskoj
priključnoj utičnici?
Čujete ton biranja, ali telefon ne bira: Priključak je u redu. Da li je
ispravno podešen način biranja? Da li je podešena blokada tipki? Da li je
blokiran taj broj?
Vaš sugovornik vas ne čuje: Da li je pritisnuta tipka za isključivanje
mikrofona?
Tijekom razgovora čujete redovite pulzirajuće šumove: Veza prima
brojčane impulse od posredničke centrale, a koje telefon ne može
interpretirati. Kontaktirajte svog mrežnog pružatelja usluga.
Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.
Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.
Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj
odgovara temeljnjim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice
2014/30/EU i 2014/35/EU.
Primjerak Izjave o sukladnosti (Declaration of Conformity) dostupan je
na internet adresi: www.gigaset.com/docs
Partneri za kontakt
Ukoliko bi prilikom rada na priključenom komunikacijskom sustavu s
analognim mrežnim pristupom nastupili problemi, obratite se, molimo
Vas, nadležnom mrežnom operateru odn. svom specijaliziranom
trgovcu.
Okoliš
Naša slika okoliša
Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost
i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od
planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja,
polažemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.
Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki
prihvatljivim proizvodima i postupcima.
bg en hr sr
13
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / appendix.fm / 04.04.2016
Jamstveni uvjeti za terminalne, sliène i prikljuène telekomunikacijske ureðaje
Tip:
Serijski broj:
1. Jamstvo za ureðaj, punjaè i pribor vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci, uz
predoèenje raèuna s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanièka ošteæenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom,
požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su prikljuèni kabeli, spiralni
kabeli.
4. Jamstvo obuhvaæa besplatni popravak. Ako je kvar nemoguæe popraviti u roku od 10
dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis
d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaæene ovim jamstvom otkloniti
u roku od 15 dana raèunajuæi od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u sluèaju
nemoguænosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan ureðaj zamjeniti novim i
ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene ureðaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi
ili sam ureðaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neæe priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao
posljedica privremenog nekorištenja ureðaja zbog kvara, niti troškove privremene
uporabe tuðeg ureðaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
- nisu poštivane upute za uporabu;
- su podaci s raèuna o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
- popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
- je ureðaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe
zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuæe prikljuèivan;
- su podaci na ureðaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
- su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih
baterija;
- je ureðaj prikljuèen na naèin koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i
veza RH, ili na naèin koji ne udovoljava važeæim propisima RH za ovakve ureðaje;
- je ureðaj prikljuèen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili suèelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za ureðaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: Slavonska avenija 22d
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.
datum kupnje
peèat
potpis prodavaèa
14
bg en hr sr
1110-01
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / DA610SIX.fm / 04.04.2016
Kazalo
P
B
Bebafon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Blokada tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Blokiranje brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Blokiranje pozivnog broja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Partneri za kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ponavljanje biranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poziv u nuždi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pozivni broj
biranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
biranje putem tipki brzog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
pohraniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predbroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prikaz pozivnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C/Č
CLI, CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
Datum i vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Direktni poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
S/Š
Sigurnosni napuci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stišavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stišavanje podesiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svjetlosno pokazivanje (LED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
7
9
1
T
Jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 8
Telefon
blokirati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
datum/vrijeme podesiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
podešavanje jezika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
stavljanje u rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefonski imenik
biranje iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
obraditi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
pohranjivanje pozivnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telefonski priključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tipka brzog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka memoriranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka ponavljanja biranja/pauze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka povratnog upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11
Tipka za isključivanje mikrofona (Mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka zvučnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipka zvučnika (handsfree) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ton zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
isključiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
podesiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
L
U
Lista ponovnog biranja
biranje iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lista poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
biranje iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
pohranjivanje pozivnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ljestve-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Unos teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Unos znakova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12
Upravljačka tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
F
Flash vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Format datuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkcijski kod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
G
Glasno slušanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Glasnoću podesiti
slušalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
zvučnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Glasnoću slušalice podesiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
H
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
J
M
Melodija čekanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mrežne usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
N
Način biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V
VIP mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VIP-melodija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vraćanje na tvorničke postavke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Z/Ž
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zaslonski simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zvijezda-tipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O
Odlaganje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odobrenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
bg en hr sr
Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.
1110-01
15
Gigaset DA610 / hr / A30350-M212-R602-6-X119 / Cover_back.fm / 04.04.2016
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30350-M212-R602-6-X119
16
bg en hr sr
1110-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising