Gigaset | DA310 | User guide | Gigaset DA310 User guide

Gigaset DA310 User guide
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
1
hu
Gigaset DA310 – áttekintés
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Választható gombok
Behelyezhető papírcsík a választható
gombokhoz és gyorshívó gombokhoz
rendelt számok feljegyzéséhez
Gyorshívógomb
Beállítás gomb
Újrahívás/Szünet gomb
Flash gomb
Némítás gomb
Mobilegység hangerőállító gombja
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
2
hu
A telefon csatlakoztatása
¤
Csatlakoztassa a telefoncsatlakozót (1) a telefonvonal aljzatához a
mellékelt telefonkábellel és szükség esetén a mellékelt telefonadapterek
egyikével.
Illessze be a kábelt a
mobilegység
töltőállomásán található
2
kábelcsatornába: felfelé,
ha a telefont asztalra
helyezi (2); lefelé, ha a
telefont falra szereli (3).
5
¤
¤
5
1
Csatlakoztassa a
mobilegységet
a telefonhoz
a spirális
kábellel (4).
4
6
3
Falra szerelés
Fúrjon két csaplyukat a falba egymástól 100 mm távolságra, és csavarja be
a csavarokat.
Csavarhúzóval emelje le a mobilegység tartóját (5), és helyezze be a
mobilegység töltőállomásába (6).
Akassza a telefont a kinyúló csavarfejekre.
Figyelem: Beillesztésnél a mobilegység tartó ferde része előre nézzen (ábra
szerint) különben a kézibeszélő nem lesz rögzítve biztonságosan.
¤
¤
¤
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
3
hu
Biztonsági előírások
A telefon üzembe helyezésekor,
csatlakoztatásakor és
üzemeltetésekor mindig tartsa
be az alábbi előírásokat:
u Kizárólag a mellékelt
csatlakozókat és vezetékeket
használja.
u A csatlakozókábelt kizárólag
a megfelelő aljzathoz
csatlakoztassa.
u Kizárólag jóváhagyott
tartozékokat csatlakoztasson.
u A csatlakozókábelt úgy helyezze
el, hogy az ne okozzon balesetet.
u A telefont csúszásmentes
felületre helyezze.
u Az Ön biztonsága és védelme
érdekében a telefont nem
szabad fürdőszobában
vagy tusolóban (nedves
helyiségekben) használni.
A telefon nem cseppálló.
u Ne tegye ki a telefont a
következő behatásoknak:
hőforrások, közvetlen
napsugárzás, más elektromos
készülékek.
u Óvja a telefont a nedvességtől, a
portól, a maró folyadékoktól és a
gőzöktől.
u Ne szerelje szét a telefont.
u Ne érjen hegyes- vagy
fémtárggyal az érintkezőkhöz.
u Ne vigye a telefont a kábeleknél
fogva.
u A telefont kizárólag a használati
útmutatóval együtt adja tovább
harmadik személynek.
A telefon üzembe
helyezése
A telefon javasolt üzembe helyezési
módja:
u Ne tegye ki a telefont közvetlen
napsugárzásnak, illetve egyéb
hőhatásoknak.
u Ajánlott üzemi hőmérséklet:
+5°C és +40°C között.
u A telefon és bármilyen
rádióhullámú berendezés,
például vezeték nélküli telefon,
vezeték nélküli személyhívó
vagy TV-készülék között
legalább egy méter távolságot
kell tartani, mert ezek a
berendezések zavarhatják
a kommunikációt.
u Ne helyezze el a telefont
poros helyiségben, mert
ez csökkentheti a készülék
élettartamát.
u A készülék alkatrészeivel (pl.
a talprésszel) való érintkezés
károsíthatja a bútorok felületét.
Telefonszámok
tárcsázása és mentése
Telefonszám tárcsázása
c~
Emelje fel a
mobilegységet, és
tárcsázza a kívánt
számot.
Utoljára tárcsázott szám
újrahívása
A készülék automatikusan menti az
utoljára tárcsázott számot.
cI
Emelje fel a
mobilegységet, és
nyomja meg az
Újrahívás gombot.
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
4
hu
Gyorstárcsázás
4 telefonszámot menthet a
választható gombokhoz B és
10 telefonszámot menthet a
számgombokkal (0–9) történő
gyorshíváshoz (ezek legfeljebb
21 számjegyből állhatnak).
Telefonszám mentése
K
Nyomja meg a
Beállítás gombot.
a ... választható gombhoz
B
Nyomja meg a
választható gombot.
a ... gyorshívó gombhoz
J
Nyomja meg a
gyorshívó gombot.
Q ... O Adja meg a gyorshívás
számát.
~
Adja meg azt a számot,
amit a választható
gombhoz vagy a
gyorshívó gombhoz
szeretne rendelni.
K
Nyomja meg a
Beállítás gombot.
Telefonszám tárcsázása
választható gombbal
cB
Emelje fel a
mobilegységet, és
nyomja meg a kívánt
választható gombot.
A tárcsázott telefonszámot
kiegészítheti további számjegyekkel.
Gyorshívási szám tárcsázása
cJ
Q ... O
Emelje fel a
mobilegységet, és
nyomja meg a kívánt
gyorshívó gombot.
Nyomja meg a
gyorshívás számának
gombját.
Megjegyzések a választható
és a gyorshívási számok
mentésére és törlésére
vonatkozóan
A * és a # mentése a
beállított tárcsázási módtól
függetlenül történik, de tárcsázásuk
csak hangfrekvenciás tárcsázási
módban lehetséges ( 5. oldal).
Ha a megadott szám 21 számjegynél
hosszabb, a mentett szám törlődik.
£
Tárcsázási szünetek
Egy vagy több tárcsázási szünet is
megadható a I gombbal (az első
számjegynél nincs lehetőség erre). A
szünetek a memóriába kerülnek;
egyes mellékállomási rendszerek
számára szükségek (pl.:
0 I 2368).
u Az első 5 számjegyen belül
beiktatott tárcsázási szünet
tárcsázása:
A készülék a teljes mentett
számot tárcsázza, beleértve
a 2 másodperces tárcsázási
szünetet.
u Az első 5 számjegy után
beiktatott tárcsázási szünet
tárcsázása:
A készülék csak a I gomb
megnyomása után tárcsázza a
mentett szám szünet utáni
részét.
A telefon beállítása
A mobilegység hangerejének
beállítása
A mobilegységen két hangerőszint
állítható be.
F
Nyomja meg a
mobilegység
hangerőszabályzó
gombját.
A hívás bontása után visszaáll az
elsődleges hangerő.
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
5
hu
Némítás
Hívás közben kikapcsolhatja a
telefon mikrofonját.
C
Nyomja meg a Némítás
gombot.
A mikrofon visszakapcsolása: nyomja
meg újból a Némítás vagy bármelyik
másik gombot.
A csengőhang beállítása
Beállíthatja a csengőhang dallamát,
kiválaszthatja a hangerőt, vagy
kikapcsolhatja a hangot.
c K Emelje fel a
mobilegységet, és
nyomja meg a Beállítás
gombot.
#
Nyomja meg a
Kettőskereszt gombot.
Q ... O Nyomja meg az egyik
számgombot, lásd
táblázat.
(0: A csengőhang
a mobilegység
következő
felemeléséig ki
van kapcsolva.)
K
Nyomja meg a
Beállítás gombot.
Hangerő
alacsony közepes
Dallam 1
Dallam 2
Dallam 3
4
M
2
5
N
magas
3
L
O
Használat
telefonközponton
keresztül
Különleges funkciók/Flash
gomb
Külső hívás közben válaszolhat egy
bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a
hívást. Ehhez nyomja meg a Flash
gombot H. A következő lépéseket
a telefonközpont típusa határozza
meg.
A Flash gomb beállításához a telefon
flash-idejének egyeznie kell a
telefonközpont idejével. Tekintse
át a telefonközpont használati
útmutatóját.
A tárcsázási mód és a flashidő megváltoztatása
A telefon a következő tárcsázási
módokat támogatja:
T2: Hangfrekvenciás tárcsázás,
flash-idő: 280/600 ms
(a készülék típusától függően)
T1: Hangfrekvenciás tárcsázás,
flash-idő: 100 ms
P: Impulzusos tárcsázás
A telefonközpont típusától függően
előfordulhat, hogy meg kell
változtatnia a telefon tárcsázási
módját vagy a flash-időt.
Ehhez használja a
készülék alján
található
csúszókapcsolót.
Ideiglenes váltás hangfrekvenciás
tárcsázásra az impulzusos mód
használata közben
A hangfrekvenciás tárcsázást igénylő
funkciók használatához (pl. az
üzenetrögzítő távirányításához) a
hívás időtartama alatt a telefont
a kapcsoló használata nélkül is
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
6
hu
beállíthatja hangfrekvenciás
tárcsázásra.
A kapcsolat létrejötte után:
*
Nyomja meg a csillag
gombot.
A kapcsolat megszakítása után a
beállítás visszaáll az impulzusos
tárcsázásra.
Használat nyilvános
telefonrendszerekben
A nyilvános telefonrendszerek
(egyes esetekben külön
megrendelésre vagy kérésre) számos
hasznos kiegészítő szolgáltatást
kínálnak. Ez többek között lehet
például hívásátirányítás, visszahívás
foglaltság esetén, három résztvevős
konferencia stb. Ezek a
szolgáltatások meghatározott
billentyűkombinációkkal érhetők el.
Erről a hálózati szolgáltatót adhat
tájékoztatást.
A szokásos telefonszámokhoz
hasonlóan a teljes
billentyűkombinációt (beleértve
a hívásátirányításhoz használt
rögzített számot) hozzárendelheti
választható vagy gyorshívó
gombokhoz.
Flash gomb
A nyilvános telefonrendszerekben a
Flash gombot kell használni egyes
szolgáltatások, például a
„visszahívás foglaltság esetén”
funkció használatához.
Lehetséges, hogy a nyilvános
telefonrendszer követelményeinek
megfelelően módosítania kell a
telefon flash-idejét. Ehhez használja
a készülékalján ( 5. oldal) található
csúszókapcsolót.
£
Függelék
Ápolás
Törölje le a készüléket nedves
törlőkendővel vagy antisztatikus
törlőkendővel. Ne használjon
oldószereket vagy mikroszálas
törlőkendőt.
Soha ne használjon száraz
törlőkendőt, mert ez sztatikus
feltöltődést okozhat.
Érintkezés folyadékkal
!
Ha a készülék folyadékkal került
érintkezésbe:
1 Csöpögtesse ki a készülékből a
folyadékot.
2 Törölje szárazra az összes
alkatrészt. Tartsa a készüléket
(billentyűzettel lefelé) száraz,
meleg helyen legalább 72 órán
át (ne tegye mikrohullámú
sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
3 A készüléket csak a teljes
kiszáradás után kapcsolja be újra.
Teljes kiszáradás után általában újból
használatba veheti a készüléket.
Egyes ritka esetekben vegyszerekkel
való érintkezés hatására változások
történhetnek a telefon külső
felületén. A kereskedelemben
kapható vegyszerek széles köre nem
teszi lehetővé az összes anyag
hatásának tesztelését.
Kérdések és válaszok
Felemeli a mobilegységet, de
nem hall tárcsahangot: a
csatlakozókábel megfelelően be
van dugva a telefonba és a telefon
csatlakozójába?
A tárcsahang hallható, de a telefon
nem tárcsáz: a csatlakoztatás
megfelelő. A megfelelő tárcsázási
mód van beállítva?
Beszélgetőpartnere nem hallja Önt:
nincs bekapcsolva a némítási
funkció?
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
7
hu
Rendszeres impulzusos zajok
hallhatók hívás közben: a kapcsolat
mérési impulzusokat kap a
központtól, amelyeket a telefon nem
tud értelmezni. Forduljon a hálózati
szolgáltatóhoz.
Környezetünk védelme
Környezetvédelmi küldetésünk
A Gigaset Communications GmbH
társadalmi felelősséget vállal, és
aktívan hozzájárul egy szebb
világ létrejöttéhez. Ötleteink,
technológiáink és tevékenységünk
az embereket, a társadalmat és a
környezetet szolgálják. Globális
tevékenységünk célja az, hogy
fenntartható erőforrásokat
biztosítsunk az emberiség számára
az élethez. Termékeinkért azok teljes
élettartama alatt felelősséget
vállalunk. Már a kezdeti szakaszban,
a termékek és folyamatok tervezése
során értékeljük, hogy termékeink
milyen hatást gyakorolnak a
környezetre a gyártás, a terjesztés,
a használat, a szervizelés és a
selejtezés során.
Környezetbarát termékeinkről és
folyamatainkról a következő
webhelyen olvasható további
információ: www.gigaset.com.
Környezetközpontú irányítási
rendszer
A Gigaset
Communications GmbH
az EN 14001 és az
ISO 9001 nemzetközi
szabvány szerinti
minősítéssel rendelkezik.
ISO 14001 (környezetvédelmi)
tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007.
szeptemberében adta ki a TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a
tanúsítványt a TüV Süd Management
Service GmbH adta ki 1994. február
17-én.
Selejtezés
Minden elektromos/elektronikus
készüléket az általános háztartási
hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó
állami szabályozás betartásával kell
kezelni.
Ha a terméken egy
áthúzott szemetes ikont
lát, az azt jelenti, hogz a
termék megfelel az
európai 2012/19/EU szabályozásnak.
Az elhasznált készülékek szakszerű
kezelése és elkülönített gyűjtése a
környezeti és egészségkárosító
hatások megelőzését szolgálják.
Mindez előfeltéteéele a használt
elektromos és eletronikus eszközök
újrafelhasználhatóságának.
Részletes információt kaphat az
elhasznált készülékek kezeléséről a
helyi hatóságoknál, a
hulladékkezelő-társaságnál, vagy a
szakkereskedőnél, akitől a terméket
vásárolta.
Licensz
Ez a készülék a magyar analóg
hálózatban történő használatra
készült.
A nemzeti sajátságokat figyelembe
vettük.
A Gigaset Communications GmbH
ezennel kijelenti, hogy ez a készülék
megfelel a 2014/30/EU és a 2014/35/
EU irányelvek alapvető
követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi Nyilatkozatot
masolata az alábbi Internetcímen
találhato meg:
www.gigaset.com/docs
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
8
hu
Márkaszerviz és műszaki
segítség
Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat.
Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset
weboldal szerviz részletei alatt.
Kérjük regisztrálja telefonját egyből a
vásárlás után a www.gigaset.com/
hu/service alatt, hogy még jobb
segítséget tudjunk adni, esetleges
kérdés vagy garanciális probléma
esetén. Személyes belépőkódjával
közvetlen email kapcsolatba tud
lépni szervizünkkel.
Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service
alatt többek között megtalálhat:
u Részletes információkat termékeinkről
u Gyakran feltett kérdések
u Gyorskeresés a segítségben,
kulcsszó által
u Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
u Termék összehasonlítás: Terméktermék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
u Használati útmutatók és software frissítések letöltése
u Szervizünk email címe
Szervizünk képviselője telefonon is
elérhető összetettebb kérdés esetén,
illetve személyes konzultációhoz.
Javítás, valamint garanciális igények
esetében:
01 267 21 09
(belföldi vezetékes, illetve mobil
szolgáltatójának a megfelelõ normál
tarifája szerint)
Fontos tudni, hogy amennyiben a
Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél
vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a
magyar nyílvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE
jelzés mellett fel van tüntetve, hogy
mely országhoz illetve országokhoz
lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha
a készüléket nem a fentiek szerint,
illetve a Használati útmutatóban
foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy
cserére vonatkozóan)
A garancia által biztosított előnyök
kihasználása érdekében a vásárlókat
megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a
garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék
típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a
vásárláskor kapott Nyugtát vagy
Számlát.
területén
kerülő
A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó
kötelessége. Az eladó által kitöltött
jótállási jegynek tartalmaznia kell a
A jótállás a Magyarország
kereskedelmi
forgalomba
termékekre vonatkozik.
A fogyasztót* a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó
paragrafusaiban, valamint a 49/2003.
GKM rendeletben meghatározott jogok
illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a
Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem
érinti.
Az egyes tartós használatra rendelt
termékek jótállási kötelezettségéről szóló
151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben
foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a
telefon készülékek és tartozékaik (a
továbbiakban
összefoglaló
néven:
termékek) értékesítésétől kezdődően a
jótállás alá eső meghibásodás esetén 24
hónapos jótállást ad.
1. Általános jótállási feltételek
Jelen jótállási jegy a
Gigaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.)
állal gyártott és szerződött partnerei által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonokra és azok tartozékaira érvényes.
le a
Importőr (kérjük HOOHQĘUL]]H
csomagoláson azLPSRUWĘU nevét):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
BRAVOPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procomp Telecom kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signál Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)
a
a
a
A
a
a
A készüléket a fogyasztónak kell
beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen
vagy annak mellékletében feltüntetett
legközelebbi szervizponthoz, vagy ha
lakóhelyén ilyen nem működik, akkor
ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket
eredetileg vásárolta.
Ha a hiba jellegéből adódóan
szervizponton, illetve az átvevőhelyen
termék nem javítható azonnal, akkor
termék a javítás idejére átvételre kerül.
termék kijavításának várható időpontját
szerviz vagy az átvevőhely közli
fogyasztóval.
A jótállás keretében történő javítás
igénybevétele és a hiba bejelentése a
javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve
az
eladó
által
közölt
egyéb
szervizpontokon
és
átvevőhelyeken
történik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak* minősül.
Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy
bemutatásával lehet érvényesíteni.
2. Javítás feltételei
A jótállási jegyet elvesztés vagy
megsemmisülés esetén az importőr
származásának
csak
a
termék
egyértelmű
esetén, díj
bizonyítása
ellenében pótolja.
A tartós használatra rendelt termékek
jelentős részei alatt a vezeték nélküli
telefonok esetében a rádiófrekvenciás
rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis
esetén
a
központi
egység
rendszerpanelét kell érteni.
A jótállási jegyen eszközölt bárminemű
javítás, törlés vagy átírás, amelyet nem a
jótállásra kötelezett, illetve az erre
jogosult szerviz végez, a Jótállási jegy
érvénytelenségét
és
a
forgalmazó
jótállási kötelezettségének megszűnését
vonja maga után.
A fogyasztó a telefon vételárának
visszatérítését jelentéktelen hiba vagy
valamely tartozék meghibásodása miatt
nem kérheti.
c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs
lehetőség, a fogyasztó választása szerint
a
termék
visszaszolgáltatásával
egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni,
vagy a vételár különbözet elszámolása
mellett más típusú terméket kell a részére
kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő
árleszállítást kérhet.
b) A vásárlás napjától számított 3
munkanapon belüli meghibásodás esetén
a fogyasztó kérheti a termék cseréjét,
feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza.
a) A 49/2003. GKM rendeletben
foglaltaknak megfelelően a
forgalmazónak törekednie kell arra, hogy
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15
napon belül elvégezze.
Javítás esetén a jótállás időtartama a
kijavítás időtartamával meghosszabbodik.
A fogyasztót a termék jótállási idő alatt
bekövetkező meghibásodása esetében az
alábbi jogok illetik meg:
Jótállásos javítás esetén a javítást végző
szerviznek fel kell tüntetni a jótállási
szelvényen: a hiba bejelentésének
időpontját, javításra átvétel időpontját, a
visszaadás időpontját, a hibajelenséget, a
javítás módját, a jótállás esetlegesen
meghosszabbított
új
határidejét,
a
munkalap számát, a fődarabok cseréjét
és az arra vonatkozó jótállás új
határidejét.
A fogyasztó a jótállási határidő alatt
bármikor közölheti kifogását, de a
bejelentés elmulasztásából vagy a hibás
termék további használatából eredő károk
tekintetében a felelősséget a fogyasztó
viseli.
-
Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00
Gigaset Márkabolt
és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com
Meghibásodás esetén az alábbi
szerviz-partner áll az Ön
rendelkezésére:
*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül eső célból
szerződést kötő személy
A 12 hónapon belüli jótállás keretében
történt javítást és annak körülményeit a
javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie
a jótállási jegyen.
4. Egyéb feltételek
A jótállási kötelezettség a forgalmazót
nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes
használat, törés, sérülés, szakszerűtlen
kezelés vagy illetéktelen átalakítás,
helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő
feszültség használata, elemi csapás vagy
az értékesítés utáni bármilyen külső
behatás eredménye. Ilyen esetekben a
javítás költségei a fogyasztót terhelik.
Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink
figyelmét
a
használati
utasításban
foglaltak maradéktalan betartására. A
nem eredeti tartozékok használata
következtében
bekövetkezett
meghibásodásért
a
forgalmazó
felelősséget nem vállal.
3. Jótállási felelősség kizárása
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
hu
9
Jótállás
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
Jótállási szelvény
cserére jogosító
igazolás
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
új azonosítószám:
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
………….………..……….
A
pecsét, dátum, aláírás
D
pecsét, dátum, aláírás
C
pecsét, dátum, aláírás
B
pecsét, dátum, aláírás
Kijelentjük, hogy a _______ gyártmányú, _______ gyári számú ________ termék nem
javítható.
Dátum
Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerviz vezetőjének
aláírása, bélyegzője:
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén
régi azonosítószám
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapszám:
Fődarab-csere esetén
régi azonosítószám:
Eladó aláírása:
Értékesítés dátuma:
Raktár kiadás dátuma:
Forgalmazó neve, címe:
Gyártási szám:
Típusa:
Megnevezése:
Telefon/ Telefon tartozék
JÓTÁLLÁSI JEGY
számla száma:....................................
Gigaset DA310 / IM-Ost hu / A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_hu.fm / 21.03.2016
hu
10
Gigaset DA310 / POL-HUN en/ A30054-M6528-S201-2-Y919 / DA310_en.fm / 21.03.2016
7
en
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
A30054-M6528-S201-2-Y919
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising