Gigaset | DA310 | User guide | Gigaset DA310 Kullanici rehberi

Gigaset DA310 Kullanici rehberi
Gigaset DA310 / tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_trIVZ.fm / 29.06.2018
1
TR
İçindekiler
Kısa genel bakış Gigaset DA310 - SABİT HATLI TELEFON . . . . 2
Telefonun bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Telefonun çalıştırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Numaraların aranması ve kaydedilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Telefon numarası arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekrar arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kısayol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon numarasını kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kısayol numarasını arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili
uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevirme bekleme süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
5
5
5
5
Telefonu ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ahize ses seviyesini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sessiz mod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zil sesini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kişisel bir telefon santralinde işletim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Resmi telefon santrallerinde işletim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Danışma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sıvıyla temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sorunlar ve çözümler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevre modelimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevre yönetim sistemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertaraf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yetkili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
Müşteri Hizmeti ve Yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Garanti Gigaset DA310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
2
tr
Kısa genel bakış Gigaset DA310 - SABİT HATLI TELEFON
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Doğrudan arama tuşları
Doğrudan arama ve kısayol tuşu yerleşimini
not etmek için etiket
Kısayol tuşu
Kaydet tuşu
Tekrar arama/Pause tuşu
Danışma tuşu
Sessiz mod tuşu
Ahize sesi seviyesi tuşu
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
3
tr
Telefonun bağlanması
¤
Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun
için birlikte yollanmış olan telefon kablosunu ve teslimat kapsamında
bulunan telefon adaptörünü kullanın.
¤
Kablo kanalından telefon
kablosunu geçirin: Masada
kullanırken yukarı doğru (2),
duvara montajda aşağı
doğru (3).
2
¤
5
Ahizeyi burgulu
kablo yardımıyla
telefona
bağlayın (4).
5
1
4
6
3
Duvar montajı
Duvara 100mm mesafede iki delik açın ve iki cıvata takın.
Bir tornavidayla ahize korumasını (5) çıkarın ve bunu ahize kalıbına (6)
sokun.
Telefonu mevcut cıvatalara asın.
Lütfen dikkat: Ahize koruması çentiğe eğimli tarafı öne gelecek şekilde
takılmalıdır (bknz. resim), aksi takdirde ahizenin emniyeti tam olarak
sağlanmamış olacaktır.
¤
¤
¤
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
4
tr
Güvenlik bilgileri
Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımdaki olası tehlikeler açısından
bilgilendirin.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
u
u
u
u
Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
Bağlantı kablosunu, sadece öngörülen prize/yuvaya takın.
Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka
elektrikli cihazlara
maruz bırakmayın.
u Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
u Gigaset DA310 cihazınız daimi bir belleğe sahiptir. Üçüncü kişilere
teslim etmeden önce
muhtemelen kaydedilmiş telefon numaralarını silmeniz gerekecektir.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya
zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar
u Gigaset DA310 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım
kılavuzu ile birlikte verin.
u Güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyoda veya duşta
(nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı
korunmamıştır.
u Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
u Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
u Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesneler temas ettirmeyin!
u Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
5
tr
Telefonun çalıştırılması
Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:
u Telefonu güneş ışınlarına veya
başka ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın.
u Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C
arasındadır.
u Telefon ile elektromanyetik ışın
yayan cihazlar (örn. telsiz telefon,
çağrı cihazı veya TV) arasında en
az bir metre mesafe bırakın. Aksi
takdirde telefonla yapılan
görüşmeler bundan etkilenebilir.
u Telefonu tozlu mekanlara
kurmayın; bunun sonucunda
telefonun ömrü kısalabilir.
u Mobilyaların üzerindeki vernik
ve cila, cihazın parçalarıyla (örn.
cihazın ayakları) temas ettiğinde
aşınabilir.
Numaraların aranması ve
kaydedilmesi
Telefon numarası arama
c~
Ahizeyi kaldırın,
numarayı arayın.
Tekrar arama
En son aranan numara otomatik
olarak kaydedilir.
cI
Ahizeyi kaldırın, tekrar
arama tuşuna basın.
Kısayol
4 telefon numarasını doğrudan
arama tuşlarına B ve 10 telefon
numarasını numara tuşlarına (0-9)
kaydedebilirsiniz (her biri maks.
21 hane).
c Ahizeyi kaldırın.
Telefon numarasını kaydetme
K
Kaydet tuşuna basın.
ya da ... doğrudan arama tuşuna
B
Doğrudan arama
tuşuna basın.
veya ... kısayol olarak
J
Kısayol tuşuna basın.
Q ... O Kısayol numarasını
~
K
belirleyin.
Doğrudan arama veya
kısayol için telefon
numarasını girin.
Kaydet tuşuna basın.
Doğrudan arama tuşu üzerinden
numara aranması
cB
Ahizeyi kaldırın,
doğrudan arama
tuşuna basın.
Aranan numarayı ek rakamlar girerek
genişletebilirsiniz.
Kısayol numarasını arama
cJ
Q ... O
Ahizeyi kaldırın, kısayol
tuşuna basın.
Kısayol numarası
tuşuna basın.
Doğrudan arama ve kısayol
tuşlarının kaydedilmesiyle ve
silinmesiyle ilgili uyarılar
* ve # ayarlanan arama
yöntemi dikkate alınmadan
kaydedilir ama darbeli arama
yöntemiyle aranır ( s. 6).
Girilen telefon numarası 21 haneden
uzunsa, kayıtlı numara silinir.
£
Çevirme bekleme süreleri
I ile bir veya birden fazla çevirme
bekleme süresi girebilirsiniz (birinci
rakam için değil). Çevirme bekleme
süreleri belleğe aktarılır ve belirli
istasyon üniteleri için gereklidir
(örn.: 0 I 2368).
u İlk 5 rakam içerisinde bir
bekleme süresi arama:
2 saniyelik çevirme bekleme
süresi dahil kayıtlı telefon
numarası komple aranır.
u İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme
süresi arama:
Bekleme süresinden sonra kayıtlı
olan numara kısmı ancak I
tuşuna basıldıktan sonra aranır.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
6
tr
Telefonu ayarlama
Ahize ses seviyesini ayarlama
Ahizenin ses seviyesi iki kademede
ayarlanabilir.
F
Ses seviyesi tuşuna
basın.
Sonraki cevaplamadan sonra tekrar
eski ses seviyesi geçerli olur.
Sessiz mod
Bir görüşme sırasında telefonun
mikrofonunu kapatabilirsiniz:
C
Sessiz mod tuşuna
basın.
Mikrofonu tekrar açmak için: tekrar
sessiz mod tuşuna ya da başka
herhangi bir tuşa basın.
Zil sesini ayarlama
Zil sesinin melodisini ve ses
seviyesini ayarlayabilirsiniz veya
kapatabilirsiniz.
c K Ahizeyi kaldırın, kayıt
tuşuna basın.
#
Kare tuşuna basın.
Q ... O Numara tuşlarından
birine basın. Bakınız
aşağıdaki Tablo.
(0: Sonraki sefer
ahizeyle cevaplanana
kadar zil sesi kapalı).
K
Kaydet tuşuna basın.
Ses
düşük
Melodi 1
Melodi 2
Melodi 3
4
M
orta
yüksek
2 3
5 L
N O
Kişisel bir telefon
santralinde işletim
Özel fonksiyonlar/Danışma
tuşu
Harici bir görüşme esnasında bir
konferans çağrısını tutabilir veya
görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun
için danışma tuşuna H basın.
Bundan sonraki aşama telefon
santralinize bağlıdır. Danışma tuşunu
kullanmak için telefonun flaş süresi
(ara verme süresi) telefon
santralinize uygun olmalıdır. Bunun
için telefon santralinizin kullanım
kılavuzunu okuyun.
Arama yöntemi/flaş süresini
değiştirme
Telefon şu arama yöntemlerini
destekliyor:
T2: Tonlu arama, flaş süresi 600 ms
(cihazın türüne bağlı)
T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms
P: Darbeli arama
Telefon santralinize bağlı olarak
gerekirse arama yöntemini veya
flaş süresini değiştirmelisiniz.
Bunun için telefonun
altındaki sürgülü
düğmeyi kullanın.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
7
tr
"Darbe" konumunda geçici olarak
tonlu aramaya geçiş
Ek
Tonlu aramayı gerektiren
fonksiyonları kullanmak için (örn.
telesekreter mesajını dinleme)
düğmenin konumunu
değiştirmeden telefonu bir görüşme
süresince tonlu aramaya
geçirebilirsiniz.
Bağlantı kurulduktan sonra:
*
Yıldız tuşuna basın.
Bağlantı kesildikten sonra arama
yöntemi darbeli aramaya geri gelir.
Bakım
Resmi telefon
santrallerinde işletim
Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:
1 Sıvının cihazdan dışarı
damlamasını sağlayın.
2 Tüm parçaları silkerek kurutun.
Cihazı en az 72 saat tuş takımı
aşağı bakacak şekilde, kuru ve
sıcak bir yerde saklayın (şunlar
hariç: mikrodalga, fırın vs.).
3 Cihazı ancak kuruduktan sonra
tekrar açın.
Tam olarak kuruduktan sonra cihaz
çoğu durumda yeniden çalışır hale
gelir.
Nadir durumlarda telefonun
kimyasal maddelerle temas etmesi
yüzeyde değişikliklere neden olabilir.
Piyasada bulunan sayısız
kimyasallardan dolayı tüm
maddeler test edilememiştir.
Resmi telefon santralleri (bazı
durumlarda yalnızca sipariş/istek
üzerine) bir dizi yardımcı ek
hizmetler sunar (örn. arama
yönlendirme, meşgulken geri arama,
üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri
belirli tuş kombinasyonlarıyla
çalıştırırsınız, bunu da şebeke
operatörünüzden öğrenebilirsiniz.
Sabit bir arama yönlendirmesinin
hedef numarası dahil tüm tuş
kombinasyonunu normal bir numara
gibi doğrudan arama veya kısayol
tuşlarına kaydedebilirsiniz.
Danışma tuşu
Resmi telefon santrallerinde danışma
tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için
gereklidir, örn. "Meşgulken geri
arama" için.
Gerekirse telefonunuzun flaş süresini
resmi telefon santraline göre
ayarlamalısınız. Bunun için telefonun
alt kısmındaki ( s. 6) sürgülü
düğmeyi kullanın.
£
Cihazı bir nemli bezle veya bir
antistatik bezle silin. Solventler
veya mikroelyaf bez kullanmayın.
Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik
elektrikle yüklenme tehlikesi.
Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde
oluşan olumsuz durumlar
telefonlarının yüzeyleri parlatılarak
giderilebilir.
Sıvıyla temas
!
Tasıma Sırasında Dikkat
Edilecek Hususlar:
u Tasıma esnasında nemli ve/veya
islak zeminlerde, yağmur altinda
bırakılmamalıdır.
u Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı
–10°/+80° arasında bulunmalıdır.
u Taşıma ve nakliye sırasında
oluşacak hasarlar garanti
kapsamına girmez.
u Içinde ki kabloları zedelenecek
şekilde sarmayın.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
8
tr
Periyodik Bakim Gerektirmesi
Durumunda Periyodik Bakımın
Yapilacagi Zaman Aralıkları ile
Kimin Tarafından Yapılması
Gerektiğine Ilişkin Bilgiler
u Cihazınızın içerisinde periyodik
bakım yapılabilecek bir kısım
yoktur.
Sorunlar ve çözümler
Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi
duymuyorsunuz:
Bağlantı kablosu telefona ve telefon
prizine doğru şekilde takılmış mı?
Çevirme sesi duyuyorsunuz ama
telefon arama yapmıyor:Bağlantı
normal. Arama tipi doğru ayarlanmış
mı?
Görüştüğünüz kişi sesinizi
duyamıyor: Sessiz mod tuşuna mı
basılmış?
Bir görüşme esnasında düzenli
darbe sesleri duyuyorsunuz:
Bağlantıda santrale gelen kontrol
sayımı söz konusu, telefon bunları
yorumlayamıyor. Şebeke
operatörünüzle irtibata geçin.
Çevre
Çevre modelimiz
Gigaset Communications GmbH
olarak sosyal sorumlulugumuzun
bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi
bir Dünya yaratabilmek için gerekli
adimlari atmaktayiz. Üretimden,
ürünlerin geri dönüsümüne
kadar isimizin tüm alanlarinda
çevresel bilincimizi sürdürmek en
önemli görevimizdir.
Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler
hakkinda daha detayli bilgiyi
www.gigaset.com 'dan
edinebilirsiniz.
Çevre yönetim sistemi
Gigaset Communications
GmbH uluslararası
ISO 14001 ve ISO 9001
standartlarına göre
sertifikalıdır.
ISO 14001 (Çevre): eylül 2007’den bu
yana TÜV SÜD Management Service
GmbH tarafından sertifikalıdır.
ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994’ten bu
yana TÜV Süd Management Service
GmbH tarafından sertifikalıdır.
Bertaraf
Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar,
normal ev çöpünden ayrı bir şekilde,
yasaların öngördüğü yerlerde
toplanarak atılmalıdır.
Eğer üzeri çarpı işareti ile
çizilmiş çöp kovasından
oluşan bu simge bir ürün
üzerinde kullanılmışsa, söz
konusu ürün 2012/19/EU sayılı
Avrupa Birliği direktifine tabidir.
Kullanılmayan eski cihazların
yasalara uygun biçimde elden
çıkarılması ve ayrı bir yerde
toplanması, olası çevre ve sağlık
sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu
işlem, eski elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşüm yoluyla
yeniden kullanıma kazandırılması
için şarttır.
Eski cihazların yasalara uygun
biçimde elden çıkarılmasına ilişkin
ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili
birimlerine veya ürünü aldığınız
satıcıya başvurabilirsiniz.
AEEE Yönetmeliği
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
9
tr
Onay
Bu cihaz, Türkiye'deki telefon
şebekesinin analog bağlantısı için
öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde
bulundurulmuştur.
İşbu beyanla, Gigaset
Communications Limited Şirketi, bu
cihazın temel istemlere ve 2014/30/
AB ve 2014/35/AB sayılı
yönetmeliklerin diğer önemli
hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
AB uygunluk beyanının tam metni,
aşağıda belirtilen internet adresinde
mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.
Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası
Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa
Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında
da mevcut olabilir.
Bu nedenle, lütfen bu dosyaların
tümünü kontrol edin.
Yetkili
Analog şebeke erişimine sahip
iletişim sisteminde çalışırken
sorunlar meydana gelirse, lütfen
yetkili şebeke operatörünüze veya
servise başvurun.
Müşteri Hizmeti ve Yardım
Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service
Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin
Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:
• Sorular ve Cevaplar
• Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
• Uyumluluk testleri
Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin
Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service
Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde,
milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz.
Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında
ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık
olarak belirtilmiştir.
Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün
üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına
dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
10
tr
Üretici Firma Adı ve Adresi
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com
İthalatçı Firma
Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak
No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok
D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com
Cihaz Kullanim Ömrü
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de
Çağrı Merkezimiz
Müşteri Hattı: +90 212 900 3545
*
MERKEZ SERVİSLERİMİZ:
CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Telefon No: 0212 252 2222
HYB No: 34-HYB-12617
Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP
SALİH SOKAK NO:6 KAT:1
Şehir: İSTANBUL
DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:
TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1030
Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK
CAD. NO:134 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL
İSTANBUL
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-2583
Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK
CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL
ANKARA
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1089
Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B
SIHIYE-ÇANKAYA
Şehir: ANKARA
Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
11
tr
İZMİR
Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1599
Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR
EŞREF BULVARI NO: 30/A KONAKÇANKAYA
Şehir: İZMİR
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No: 0380 524 5587
HYB No: 54-HYB-633
Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY
SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10
Şehir: DÜZCE
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM
MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR
Telefon No: 0276 223 6813
HYB No: 64-HYB-2
Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI
YAĞCI CADDESİ NO:21
Şehir: UŞAK
BEHRET ELEKTRONİK
Telefon No: 0352 231 1502
HYB No: 38-HYB-4004
Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ
FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A
Şehir: KAYSERİ
BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR
Telefon No: 0476 227 3763
HYB No: 76-HYB-139
Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK.
14/3 MERKEZ
Şehir: IĞDIR
ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK
Telefon No: 0352 231 5107
HYB No: 38-HYB-281
Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ
NO: 58
Şehir: KAYSERİ
CANDAN ELEKTRONİK - HASAN
CANDAN
Telefon No: 0386 213 5766
HYB No: 38-HYB-3815
Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH
CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ
Şehir: KAYSERİ
CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No: 0386 212 8079
HYB No: 40-HYB-2085
Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD.
183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2
Şehir: KIRŞEHİR
DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT
DOĞANAY
Telefon No: 0384 212 3411
HYB No: 50-HYB-79
Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP
CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2
Şehir: NEVŞEHİR
FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN
Telefon No: 0352 222 0174
HYB No: 38-HYB-4124
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS
CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İHSAN YILDIRIM
Telefon No: 0352 222 1060
HYB No: 38-HYB-3914
Adres: KÖŞK MAH. TALAS BULV.
KANTİN APT. NO:87 MELİKGAZİ
Şehir: KAYSERİ
ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ
Telefon No: 0246 223 4949
HYB No: 32-HYB-415
Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK.
NO:8/B
Şehir: ISPARTA
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
12
tr
PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 0212 486 3588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
Şehir: İSTANBUL
SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET
EMİN MAÇO
Telefon No: 0412 235 3093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD.
NO.6/A KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR
TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU.
ELEKT. DAN.
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN
VE TİC.
Telefon No: 0352 223 9293
HYB No: 38-HYB-3940
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASİNAN
Şehir: KAYSERİ
YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 0276 212 1010
HYB No: 64-HYB-1
Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK.
NO: 6
Şehir: UŞAK
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
13
tr
Garanti Gigaset DA310
GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firmanın:
Satıcı Firmanın:
Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Unvanı:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
Adresi:
Telefonu: +90 216 288 06 00
Faks: +90 216 389 59 95
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Malın
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon
Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: Gigaset
Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ
Modeli: DA310
Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
14
tr
Uygunluk Bildirimi
We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany
olarak, aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim
kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz.
Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU
Ürün:
„Gigaset DA310“ Türkçe Versiyonu
Analog Kablolu Telefon
Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:
Güvenlik:
EN 60950-1
Acoustic Şok:
ES 200 677
EMC:
EN 55022 / EN 55024
Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.
Bocholt, 05.04.2016
.......................................
Yer ve Tarih
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
Gigaset DA310 / TR tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_tr.fm / 29.06.2018
15
tr
Declaration of Conformity
We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany
declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is
in compliance with
the Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU
Product:
„Gigaset DA310“ Turkish Version
Analogue Corded Telephone
The product is in conformity with the following standards and/or other normative
documents:
Safety:
EN 60950-1
Acoustic Shock:
ES 200 677
EMC:
EN 55022 / EN 55024
The product is labelled with the European approvals marking CE
Any unauthorized modification of the product voids this declaration.
Bocholt, 05.04.2016
.......................................
Place and Date
...............................................
Mr. Alt
Senior Approvals Manager
Gigaset DA310 / tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / DA210-310_trSIX.fm / 29.06.2018
16
TR
Dizin
A
O/Ö
Ahize ses düzeyini ayarlama . . . . . . 6
Arama yöntemini değiştirme . . . . . 6
Onay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Özel fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . 6
B
S/Ş
Bağlantılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bakım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bertaraf . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10, 11
Sessiz mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sıvıyla temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sorunlar ve çözümler . . . . . . . . . . . . 8
C/Ç
T
Cihaz Kullanim Ömrü . . . . . . . . 10, 11
Çevirme bekleme süresi . . . . . . . . . 5
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar . . . . . . . .
Tekrar arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon numarasını tuşlama . . . . . .
Telefonun bakımı . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonun kurulumu için öneri . . . .
D
Danışma tuşu . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7
Darbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Duvara monte etme. . . . . . . . . . . . . 3
7
5
5
7
5
U/Ü
E
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .
10
El cihazı
sıvıyla temas . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Y
G
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . 4
Yetkili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Z
Zil sesini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . 6
H
Hedef tuşları ve hızlı arama tuşları . 5
Hedef tuşuyla arama . . . . . . . . . . . . 5
Hızlı arama tuşuyla arama . . . . . . . . 5
I/İ
İthalatçı Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
K
Kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Gigaset DA210 - DA310/ / 03.06.2011
8
fr
Gigaset DA210 - DA310/ / 03.06.2011
8
fr
Gigaset DA210 - DA310/ / 03.06.2011
8
fr
Gigaset DA310 / tr / A30054-M6528-B401-11-5A19 / impressum.fm / 29.06.2018
17
TR
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
www.gigaset.com
A30054-M6528-B401-11-5A19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising