Gigaset | L410 | User guide | Gigaset L410 Korisnički vodič

Gigaset L410 Korisnički vodič
Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover.fm / 22.08.2011
Čestitamo
Odabirom uređaja Gigaset odabrali ste robnu marku
koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju.
Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!
Dodatne informacije potražite na internet adresi www.gigaset.com
Version 1, 03.02.2011
DIN A 6 / / Leerseite mit Cropmarks / archimedes_A6_leer+Crop.fm / 03.02.2011
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410 – Sloboda kretanja prilikom telefoniranja
Sa praktičnim handsfree-clip uređajem udobno telefonirajte satima – s
izvanrednom kvalitetom zvuka. Vaš Gigaset L410 proširuje mogućnosti vašeg
bežičnog telefona:
Uživajte u potpunoj slobodi kretanja prilikom telefoniranja
PričvrstiteGigaset L410 na svoju odjeću i krećite se prilikom telefoniranja kud
god želite. Kod kuće ili u uredu svuda ste dostupni i prilikom telefoniranja imate
slobodne ruke – bez ometajućeg kabela.
Upravljajte aparatom jednim pritiskom tipke
Ako se krećete po kući i želite prihvatiti jedan dolazni poziv? Ili želite razgovor,
koji je vođen na nekoj mobilnoj slušalici, preuzeti na svoj handsfree-clip?
Dovoljno je jedno pritiskanje tipke i spojeni ste sa nazivateljem.
Vodite razgovor utroje
Član obitelji telefonira i vi želite sudjelovati u razgovoru.
Jednostavno se priključite postojećem razgovoru i zajednički telefonirajte.
Prilagodite glasnoću Gigaset L410 okolišu
Regulirajte glasnoću zvučnika i tona zvona u pet stupnjeva jednostavnim
pritiskom tipke. Ton zvona možete također i potpuno isključiti.
Version 1, 10.08.2011
Okoliš
Telefonirajte zaštičujući okoliš– Gigaset Green Home. Pojedinosti o našim ECO
DECT proizvodima naći ćete pod www.gigaset.com/service
Daljnje informacije naći ćete na internetu pod
www.gigaset.com/gigasetl410.
Molimo, registrirajte svoj Gigaset uređaj neposredno nakon kupnje pod
www.gigaset.com/service – kako bismo vam prilikom pitanja ili iskorištavanja
jamstvenih usluga mogli što brže pomoći!
Mnogo zabave sa vašim novim handsfree-clip uređajem!
1
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Pregled
1
Zvučnik
2
Tipke za glasnoću
1
3
3
5
£ str. 10
Tipka za pozivanje/završetak
Kratko pritiskanje:
Prihvaćanje,
preuzimanje*, završetak
razgovora
Dugo pritiskanje:
Priključivanje razgovoru
Pritiskanje dulje od 3 sekunde.
Uklj./isključivanje uređaja
2
4
/
Podešavanje glasnoće
zvučnika i tonova zvona.
£ str. 7
£ str. 8
£ str. 9
4
Svjetlosno pokazivanje (LED)
5
Mikrofon
6
Prikljuèak za punjenje
6
*Ova funkcija je na raspolaganju npr. na sljedećim telefonima: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/
S810A i Gigaset SL400/SL400A (vidi također www.gigaset.com/compatibility
Version 1, 10.08.2011
Svjetlosno pokazivanje (LED)
Prije prijavljivanja
Zeleno treperi 3 x u sekundi
Nakon prijavljivanja
Zeleno treperi svakih 5 sek.
Crveno treperi svakih 5 sek.
Crveno svijetli trajno
Zeleno svijetli trajno
Prikaz rada
Zeleno treperi dugo, 1 x u sek.
Zeleno treperi dugo, svakih 5 sek.
Crveno treperi 1 x u sekundi
Spreman za prijavljivanje
Prijavljen i u stanju mirovanja
Niska napunjenost baterije
Baterija se puni
Baterija je potpuno napunjena (uređaj je u punjaču)
Dolazni poziv
Tijekom razgovora
Prijavljen, ali izvan dometa baze
2
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Sigurnosni napuci
Pozor
Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute za korisnike. Svojoj djeci razjasnite
njihov sadržaj i upozorite ih na opasnosti prilikom korištenja uređaja.
£
str. 17 , budući
Umetnite punjive baterije, koje odgovaraju specifikaciji na
da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Pri kraju vijeka trajanja
baterija tehnološki uvjetovano postaje deblja i može se deformirati u obliku
jastuka. U tom slučaju više ne postoji besprijekorno funkcioniranje uređaja.
Molimo, nadomjestite tada bateriju sa jednom originalnom rezervnom
baterijom (Gigaset V30145-K1310-X448), a staru bateriju zbrinite. Sa baterijom
postupajte uvijek oprezno, nemojte oštetiti omotač oštrim predmetima i
bateriju ne pritiščite jako.
Moguć je utjecaj na funkcioniranje medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke
uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička prakasa.
Ukoliko koristite medicinske uređaje (npr. pejsmejker), informirajte se kod
proizvođača uređaja. Tamo vam mogu dati informaciju, koliko su odgovarajući
uređaji otporni na eksterne visokofrekventne energije. Tehničke podatke ovog
Gigaset-proizvoda naći ćete u poglavlju Prilog.
Ne držite uređaj na uhu, dok zvoni. Inače si možete prouzročiti teška i trajna
oštećenja sluha.
Vaš Gigaset se podnosi sa većinom slušnih uređaja, koji su na tržištu.
Besprijekoran rad sa svakim slušnim uređajem ipak nije moguće jamčiti.
Uređaj može prouzročiti u analognim slušnim aparatima ometajuće šumove
(brujanje ili zviždanje). U slučaju problema, kontaktirajte akustičara za slušne
aparate.
Ne postavljajte punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Punjač nije
zaštićen protiv brizgajuće vode.
Version 1, 10.08.2011
Ne koristite uređaj u prostorima ugroženih eksplozijom, npr. lakirnice.
Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputama za korisnike.
3
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410
Gigaset L410 je handsfree-clip za bežične telefone. Zataknite ga na svoju odjeću i
prilikom telefoniranja imate potpunu slobodu kretanja. Gigaset L410 prijavljen je
na jednoj Gigaset baznoj stanici ili DECT-baznoj stanici nekog drugog
proizvođača. Ovisno o vašoj bazi možete prijaviti više Gigaset L410 i s njima
telefonirati interno, eksterno ili u konferenciji.
Pretpostavka: Baza nekog drugog proizvođača mora biti GAP-kompatibilna (vidi
isporučenu dokumentaciju). GAP (Generic Access Profile) je standard za
interoperabilnost mobilnih slušalica i baza različitih proizvođača. Informacije o
funkcijskom opsegu na različitim telefonima naći ćete u odlomku Kompatibilnost
( str. 17).
£
Prvi koraci
Provjera sadržaja kutije
u Gigaset L410
u punjiva baterija
u poklopac baterije sa clip-om
u punjač sa mrežnim adapterom za
struju
u ove upute za korisnika
Stavljanje Gigaset L410 u rad
Umetanje baterije
¤ Utaknite utikač baterije u
Version 1, 10.08.2011
utičnicu desno dolje u kućištu
(vidi strelicu).
Crveni kabel na utikaču se pri
tome treba nalaziti na strani
kućišta označenoj sa +, crni na
strani označenoj sa – .
¤ Umetanje baterije u kućište.
Spužvasti jastučić na bateriji mora pokazivati prema gore.
Pripazite na to, da kablovi leže između baterije i kućišta, a ne
ispod baterije.
4
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Zatvaranje poklopca baterije
¤ Zataknite poklopac na donjem
dijelu kućišta.
¤ Zatvorite poklopac i stisnite ga, dok
ne uskoči.
Blokada
¤
Kako biste poklopac opet otvorili:
Otpustite blokadu i podignite poklopac prema gore.
Prijavljivanje uređaja na bazu
Kako biste sa svojim Gigaset L410 telefonirali, on mora biti prijavljen na bazu vašeg
telefona. Ako ste uređaj kupili zajedno sa jednim Gigaset telefonom u kompletu,
on je već prijavljen.
Napomena
Gigaset L410 prilikom prijavljivanja koristi 0000 kao PIN. Ako ste na svojoj bazi podesili
drugačiji PIN, morate taj PIN radi prijavljivanja L410 resetirati na 0000. Nakon
prijavljivanja možete ponovno izmijeniti PIN.
Čim ste umetnuli bateriju, uređaj je za 5 minuta spreman za prijavljivanje.
LED pokazuje spremnost za prijavljivanje sa treperenjem (zeleno, 3 x u sekundi).
Nakon toga se uređaj isključuje. Kada ponovno uključite uređaj (pritiskanje tipke
za poziv/završetak najamanje 3 sekunde) on je ponovno spreman za prijavljivanje.
Za prijavljivanje se približite bazi svog telefona.
Pokrenite prijavljivanje na bazi, kako je opisano u uputama za korisnika vaše
baze (kod većine DECT-telefona sa dugim pritiskanjem paging-tipke); baza
ostaje do jedne minute u stanju spremnosti za prijavljivanje.
Version 1, 10.08.2011
¤
¤
Uređaj uspješno prijavljen
u LED treperi (zeleno, svakih 5 sekundi) i oglašava se jednokratno potvrdni ton
(rastući niz tonova).
u Uređaj je prikazan u internoj listi mobilnih slušalica, koje su prijavljene na bazi.
Na telefonima, koji podržavaju puni opseg funkcija ( str. 17):
sa imenom L410. Ako je prijavljen više od jednog Gigaset L410, imenu je dodan
jedan broj (L410-2, L410-3, ...).
Na drugim telefonima: s internim imenom uređaja (npr. INT 1, INT 2 ...)
£
5
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Neuspjelo prijavljivanje
u Oglašava se negativan potvrdni ton (padajući niz tonova).
u Ako uređaj ne može biti prijavljen unutar 5 minuta, on se isključuje.
Ako prijavljivanje nije bilo uspješno, pokušajte ponovno.
Po potrebi ponovno uključite uređaj. On je odmah spreman za prijavljivanje.
Provjerite, da li je prijavni PIN na bazi podešen na 0000.
Primaknite se sa Gigaset L410 bliže bazi.
Ako je uređaj već prijavljen na nekoj drugoj bazi, morate ga odjaviti ( str. 10).
Nakon toga je ponovno spreman za prijavljivanje.
¤
¤
¤
¤
£
Pričvršćivanje clip-a
¤ Pričvrstite Gigaset L410 s
pomoću kopče na svoju
odjeću.
Optimalna udaljenost do usta:
20 cm
Punjenje baterije
Baterija je prilikom isporuke djelomice napunjena. Kada je uređaj prijavljen u
stanju mirovanja, stanje napunjenosti prikazano je kako slijedi:
Uređaj
U stanju punjenja
Izvan punjača
Napunjenost baterije
Potpuno napunjena
Punjenje u tijeku
Dovoljno napunjeno
Skoro prazna
£
LED
Svijetli trajno zeleno.
Svijetli trajno crveno.
Treperi zeleno, svakih 5 sekundi.
Signalni ton, svakih 5 sekundi.
Version 1, 10.08.2011
U svim drugim stanjima rada ( str. 2) nije prikazano stanje napunjenosti putem
LED.
Ako je baterija skoro prazna, uvijek se oglašava signalni ton, 1 x po minuti.
¤
Punjenje:
Spojite punjač sa strujnom mrežom i postavite
uređaj u punjač.
Nakon najdulje 2,5 sata baterija je potpuno
napunjena. Postupak punjenja možete prekinuti.
Napomena: Ako tijekom jednog razgovora postavite
uređaj u punjač, veza se ne prekida.
6
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Telefoniranje
Sa svojim Gigaset L410 možete prihvatiti pozive, preuzeti razgovore ili se priključiti
jednom razgovoru. Gigaset L410 možete interno nazvati sa mobilne slušalice,
učiniti interni povratni upit , ili prespojiti jedan razgovor.
Prihvaćanje razgovora
Dolazni poziv signaliziran je tonom zvona i s pomoću
LED.
Pritisnite tipku za prihvaćanje/završetak.
¤
Završetak razgovora
¤ Pritisnite tipku za prihvaćanje/završetak.
Nazivanje/preuzimanje razgovora
Kako biste pokrenuli eksterni razgovor, birajte pozivni
broj na mobilnoj slušalici.
Razgovor možete preuzeti sa Gigaset L410, čim je
pokrenut postupak biranja, ili kada je uspostavljena
veza.
Pritisnite tipku za prihvaćanje/završetak.
¤
Ova je funkcija na raspolaganju npr. na sljedećim telefonima: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A i Gigaset SL400/SL400A
(v. također www.gigaset.com/compatibility
Napomena
Na drugim telefonima morate razgovor sa mobilne slušalice proslijediti na
Gigaset L410.
Version 1, 10.08.2011
Mobilna
slušalica:
Gigaset L410:
¤ Interno nazovite Gigaset L410 (za to kod Gigaset-telefona
pritisnite Int-tipku, po potrebi izaberite Gigaset L410 iz liste
prijavljenih mobilnih slušalica, pritisnite tipku za poziv).
Završite eksterni razgovor putem tipke za završetak.
¤
¤ Pritisnite tipku za prihvaćanje/završetak, kako biste preuzeli
razgovor.
7
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Preuzimanje razgovora od Gigaset L410
Telefonirate sa Gigaset L410 i želite razgovor
voditi dalje na mobilnoj slušalici.
Pritisnite zaslonsku tipku §§Da§§ na mobilnoj
slušalici.
¤
Napomena: Ako izaberete §Ne§ i želite ipak
preuzeti razgovor u nekom kasnijem trenitku,
koristite dolje opisanu funkciju „Interno
priključivanje“.
Zauzeto
Prenesi poziv
s L410?
Ne
Da
Ova je funkcija na raspolaganju na npr. sljedećim telefonima: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A i Gigaset SL400/SL400A
(v. također www.gigaset.com/compatibility
Napomena
Alternativno koristite funkciju „Interno priključivanje“, ako vaš telefon to
podržava i uključili ste funkciju:
Mobilna
slušalica:
Gigaset L410:
¤ Pritisnite dugo tipku za završetak.
¤ Završite razgovor.
Tako dugo dok su mobilna slušalica i Gigaset L410 istodobno u razgovoru može
tehnički uvjetovano nastati akustička povratna veza (zviždanje).
Telefoni, koji ne podržavaju funkciju „Interno priključivanje“ (npr. ISDN- ili
IP-telefoni), ili ako je ova funkcija iskljućena, ne mogu zatražiti preuzimanje.
Version 1, 10.08.2011
Telefoniranje utroje (konferencija)
Na mobilnoj slušalici ili Gigaset L410 se telefonira.
Želite sa jednim (drugim) Gigaset L410 sudjelovati u
razgovoru.
Pritisnite dugo tipku za poziv/za završetak na
Gigaset L410 (dok ne začujete kratki signalni ton).
Eksterni
sudionik
¤
Telefonira se na Gigaset L410. Želite sa mobilnom
slušalicom sudjelovati u razgovoru.
Pritisnite dugo tipku za poziv na mobilnoj slušalici.
¤
ili dva Gigaset L410
Ovo važi za telefone, koji podržavaju funkciju „Interno priključivanje“. Uključite po
potrebi ovu funkciju.
8
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Napomena
Na telefonima bez funkcije „Interno priključivanje“ (npr. ISDN- ili IP-telefoni),
ili ako je funkcija isključena:
Mobilna
slušalica:
(nalazi se u
eksternom
razgovoru)
Gigaset L410:
Mobiltna
slušalica:
¤ Nazovite interno Gigaset L410 (kod Gigaset-telefona za to
pritisnite Int-tipku, po potrebi izaberite Gigaset L410 iz liste
prijavljenih mobilnih slušalica, pritisnite tipku za poziv).
¤ Prihvatite razgovor.
¤ Pokrenite konferenciju, kako je opisano u uputama za
korištenje mobilne slušalice.
Svi sudionici čuju signalni ton , kada se jedan sudionik priključi razgovoru ili
napusti konferenciju.
Napomena
Ako u istoj prostoriji telefonirate sa Gigaset L410 i jednom mobilnom slušalicom u
handsfree môdu, tehnički uvjetovano može nastupiti akustička povratna veza
(zviždanje). Okončajte u tom slučaju handsfree môd na mobilnoj slušalici ili povećajte
razmak između aparata.
Upravljanje uređajem
Uključivanje
¤ Tipku za poziv/za završetak pritiščite najmanje 3 sekunde,
dok se ne oglasi melodija uključivanja.
> 3 sek.
Napomena: Kada jedan isključeni uređaj stavite u punjač, on se
nakon maksimalno 1 minute automatski uključuje.
Version 1, 10.08.2011
Isključivanje
¤ Tipku za poziv/za završetak pritisnite najmanje 3 sekunde,
dok se ne oglasi melodija isključivanja.
Traženje uređaja
¤ Izaberite Gigaset L410 iz liste prijavljenih mobilnih slušalica i interno nazovite
ili
¤ koristite Paging-funkciju svoje bazne stanice.
9
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Odjavljivanje uređaja sa bazne stanice
¤
Sa mobilnom slušalicom svog telefona
Provedite standardni postupak odjavljivanja za mobilne slušalice, kako je
opisano u uputama za korištenje mobilne slušalice.
Odjavljivanje uređaja sa baze i resetiranje u tvornički postav
¤ Isključite uređaj (£ str. 9).
¤ Pritisnite istodobno tipku za poziv/za završetak i jednu od tipki za glasnoću
(
ili
) najmanje 3 sekunde.
U ovom slučaju uređaj ostaje u listi mobilnih slušalica, prijavljenih na bazi, dok
također i tamo ne bude odjavljen.
Napomena
Nakon odjavljivanja se uređaj automatski nalazi u prijavnom stanju.
Mijenjanje glasnoće tona zvona i zvučnika
Postoje dva tona zvona, jedan za eksterne i jedan za interne pozive.
Za ton zvona i zvučnik na raspolaganju je 5 stupnjeva glasnoće. Ako ste dosegli
najviši ili najniži stupanj glasnoće, čujete signalni ton.
Podešavanje glasnoće tona zvona:
Ton zvona tiši
Pritisnite
kratko
Ton zvona glasniji
Isključivanje tona
zvona
Pritisnite
dugo
Uključivanje tona
zvona
Ako prilikom podešavanja glasnoće tona zvona ne čujete ton zvona, ton zvona je
isključen.
Version 1, 10.08.2011
Mijenjanje glasnoće zvučnika (tijekom razgovora):
Zvučnik, tiše
Pritisnite
kratko
10
Zvučnik, glasnije
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Služba za korisnike
Imate pitanja? Kao Gigaset korisnik iskoristite prednost naših sveobuhvatnih
servisnih usluga. Pomoć možete pronaći u ovim Korisničkim uputama i na
servisnim stranicama našeg Gigaset portala.
Molimo registrirajte svoj uređaj odmah po kupnji na www.gigaset.com/hr/service
kako bi vam omogućili pružanje još kvalitetnije servisne usluge u slučaju upita ili
potraživanja s naziva jamstva. Vaš osobni korisnički račun omogućit će vam
izravan kontakt s našom službom za korisnike putem e-maila.
Na našim internet stranicama www.gigaset.com/hr/service koje se redovito
ažuriraju, možete pronaći:
u Širok raspon informacija o našim proizvodima
u Arhivu pitanja (FAQ)
u Pretraživanje ključnih pojmova kako bi brzo pronašli tražene informacije
u Bazu podataka kompatibilnosti: Saznajte koje se bazne stanice mogu upariti sa
određenim slušalicama
u Usporedba proizvoda: Usporedite funkcionalnost pojedinih proizvoda
u Preuzimanje korisničkih uputa i softverskih nadogradnji
u E-mail kontakt sa službom za korisnike
Predstavnik službe za korisnike dostupan je telefonskim putem za naprednije
upite ili osobnu konzultaciju.
Za informacije o servisu, popravcima, ili jamstvu, nazovite:
Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555
(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže
mogu biti drugačije obračunati.)
Molimo da imate pri ruci dokaz o kupnji (račun). U zemljama gdje se proizvodi
prodaju od strane neovlaštenih trgovaca, jamstveni uvjeti i servisne usluge nisu
važeće.
Version 1, 10.08.2011
Odobrenje
Uređaj je predviđen za rad unutar Europske ekonomske zajednice i Švicarske.
Ukoliko se koristi u drugim zemljama, prvo mora dobiti nacionalni atest dotične
zemlje.
Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.
Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara
temeljnjim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.
11
Version 1, 10.08.2011
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
12
Version 1, 10.08.2011
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
13
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Jamstvo
Jamstveni uvjeti za terminalne, sliène i prikljuène telekomunikacijske ureðaje
Tip:
Version 1, 10.08.2011
Serijski broj:
1. Jamstvo za ureðaj, punjaè i pribor vrijedi 24 (dvadesetèetiri) mjeseca, uz
predoèenje raèuna s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanièka ošteæenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom,
požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su prikljuèni kabeli, spiralni
kabeli.
4. Jamstvo obuhvaæa besplatni popravak. Ako je kvar nemoguæe popraviti u roku od 10
dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis
d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaæene ovim jamstvom otkloniti
u roku od 15 dana raèunajuæi od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u sluèaju
nemoguænosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan ureðaj zamjeniti novim i
ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene ureðaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi
ili sam ureðaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neæe priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao
posljedica privremenog nekorištenja ureðaja zbog kvara, niti troškove privremene
uporabe tuðeg ureðaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
- nisu poštivane upute za uporabu;
- su podaci s raèuna o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
- popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
- je ureðaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe
zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuæe prikljuèivan;
- su podaci na ureðaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
- su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih
baterija;
- je ureðaj prikljuèen na naèin koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i
veza RH, ili na naèin koji ne udovoljava važeæim propisima RH za ovakve ureðaje;
- je ureðaj prikljuèen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili suèelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za ureðaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: Slavonska avenija 22d
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.
datum kupnje
peèat
potpis prodavaèa
14
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
ECO DECT
Sa svojim Gigasetom pridonosite zaštiti okoliša.
Smanjenje potrošnje struje
Korištenjem mrežnog adaptera, koji štedi struju, vaš uređaj troši manje struje.
Smanjenje zračenja (ovisno o bazi)
Smanjenje zračenja je moguće, samo ako tu funkciju podržava vaša Gigaset baza.
Zračenje Gigaset L410 smanjuje se automatski ovisno o udaljenosti od baze. Gigaset
L410 na Gigaset bazama dodatno podržava funkcije Eco môd/Eco môd+. Molimo,
pročitajte o tome upute svoje baze.
Odlaganje
Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju
otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste
kupili uređaj.
Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od
države za to predviđenih ustanova.
Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod
podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.
Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju
potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu
i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.
Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici,
poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili
proizvod.
Zbrinjavanje baterija
Version 1, 10.08.2011
U vašem uređaju korištena je baterija, koja podliježe smjernici 2006/66/EC i na
njoj temeljenim nacionalnim pravnim propisima. Uređaj i sadržana baterija ne
smiju biti zbrinuti sa nerazvrstanim kućnim otpadom, nego moraju biti
predmetom odvojenog sabiranja otpada. Bateriju je moguće bez problema izvaditi iz
uređaja, kako je vidljivo iz slike (str. 4).
15
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Prilog
Održavanje
Uređaj brišite sa vlažnom krpom ili antistatičkom krpom. Ne koristite nikakve
otopine i nikakvu krpu iz mikrovlakana.
Ne koristite nikada suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.
Kontakt s tekućinom
!
Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:
§§1§§ Isključite uređaj i odmah izvadite bateriju.
§§2§§ Ostavite, da tekućina iskapa iz uređaja.
§§3§§ Posušite sve dijelove. Zatim ostavite uređaj stajati najmanje 72 sata na nekom
suhom, toplom mjestu (ne: mikrovalni uređaj, pećnica ili slično).
§§4§§ Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.
Nakon potpunog isušivanja moguće je ponovno stavljanje u rad.
U rijetkim slučajevima može kontakt telefona sa kemijskim supstancama dovesti
do promjena na površini aparata. Zbog mnogobrojnosti na tržištu raspoloživih
kemikalija nije bilo moguće testirati sve supstance.
Tehnički podaci
Version 1, 10.08.2011
DECT-standard
GAP-standard
Radiofrekvencijsko područje
Snaga emitiranja
Frekvencija ponavljanja impulsa
emitiranja
Duljina pulsa emitiranja
Okolišni uvjeti u radu
Veličina i masa
Vrijeme aktivnog čekanja
Vrijeme razgovora
Vrijeme punjenja
Domet
Napajanje strujom
Potrošnja
podržan
podržan
1880–1900 MHz
10 mW, srednja snaga po kanalu
250 mW, pulsna snaga
100 Hz
370 μs
+5°C do +45°C, 20% do 75% relativne vlažnosti zraka
79 x 36 x 20 mm (V x Š x D), ca. 30 g (uklj. baterija)
maks. 120 sati
maks. 5 sati
maks. 2,5 sata
U zgradama: maks. 50 m, na otvorenom: maks. 300 m
230 V, ~50 Hz
1,3 W prilikom punjenja, 0,05 W kada je napunjen
16
Gigaset L410 / hr / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_hr_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Preporučene baterije
Litij-Polimer (punjiva), 240 mAh, Predmetni broj: Gigaset V30145-K1310-X448
Kompatibilnost
Sljedeće su funkcije podržane ovisno o vašem bežičnom DECT-telefonu:
Telefon
Funkcija
Gigaset C610/C610A, Drugi GigasetISDN- i
S810/ S810A,
telefoni/GAP-telefoni IP-telefoni
SL400/SL400A *
drugih proizvođača
da
da
ja
Prihvaćanje razgovora na
Gigaset L410
Predaja razgovora na Gigaset
da
da
ja
L410
Prebacivanje razgovora sa
jednim pritiskom tipke između
da
ne
ne
mobilne slušalice i Gigaset
L410
Priključivanje konferenciji/
da**
da**
ne
preuzimanje razgovora
Prihvaćanje Gigaset L410 u
da
da
ja
konferenciju
* v. također
** Funkcija „Interno priključivanje“ mora biti raspoloživa na telefonu i biti uključena.
Detaljne informacije o tome vidi u Telefoniranje
£ str. 7.
Napomena
Version 1, 10.08.2011
Lista kompatibilnih Gigaset-telefona stalno se proširuje. Aktualne informacije naći ćete
pod www.gigaset.com/compatibility.
17
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
Version: 02.08. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising