Gigaset | L410 | User guide | Gigaset L410 Упътване за употреба

Gigaset L410 Упътване за употреба
Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover.fm / 22.08.2011
Поздравления
С покупката на Gigaset Вие избрахте марка,
която изцяло се придържа към устойчивостта.
Опаковката на продукта е екологична!
За да научите повече, посетете www.gigaset.com.
Version 1, 03.02.2011
DIN A 6 / / Leerseite mit Cropmarks / archimedes_A6_leer+Crop.fm / 03.02.2011
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410 – Свобода на движението при
телефониране
С помощта на практичната щипка за „Свободни ръце“ можете да говорите
удобно по телефона с часове и с изключително качество на звука. Вашето
устройство Gigaset L410 разширява възможностите на безжичния телефон:
Удоволствието от пълната свобода на движението при телефониране
Закачете Gigaset L410 за дрехата си и се движете където желаете из
помещението, докато телефонирате. Така могат да се свържат с Вас
навсякъде в дома Ви или в офиса, при това ръцете Ви ще са свободни,
докато телефонирате, без досадните кабели.
Използване на устройството с натискане на един бутон
Искате да приемете входящо повикване, докато се движите вкъщи? Или
искате да прехвърлите разговор от слушалка на щипката за „Свободни
ръце“? Трябва само да натиснете един бутон и ще се свържете с
повикващия.
Провеждане на трипосочен разговор
Член на семейството телефонира и Вие искате да се включите в разговора.
Просто се свържете с провеждания разговор и можете да говорите заедно
по телефона.
Version 1, 10.08.2011
Настройване силата на звука на Gigaset L410 според Вашата среда
Регулирайте силата на звука на високоговорителя и на звъненето само с
едно натискане на бутона – налични са пет нива на сила на звука. Можете
също така напълно да изключите звъненето.
Околна среда
Телефонни разговори с ангажимент към околната среда – Gigaset Green
Home. Можете да намерите подробна информация за нашите продукти
ECO DECT на www.gigaset.com/service
Допълнителна информация ще намерите онлайн на
www.gigaset.com/gigasetl410.
Регистрирайте своето устройство Gigaset веднага след като го закупите на
www.gigaset.com/service – това ще ни позволи да Ви помогнем по-бързо, ако
имате въпроси или се нуждаете от гаранционно обслужване!
Приятни телефонни разговори с новата щипка за „Свободни ръце“!
1
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Общ преглед
1
Високоговорител
2
Бутони за сила на звука
Задаване на силата на звука на
високоговорителя и на
звъненето.
1
3
/
£ стр. 11
Бутон Отговор / Край на повикване
£
2
£
£
3
4
Натиснете кратко:
стр. 7
Приемане на повикване,
прехвърляне на
повикване*, край на
повикване
Задръжте натиснат:
стр. 9
За свързване с разговор
Задръжте за повече от 3 секунди:
За включване / изключване стр. 10
на устройството
4 Светлинен индикатор
5
6
5
Микрофон
6
Връзка за зареждане
*Тази функция например е достъпна на следните телефони: Gigaset C610 / C610A, Gigaset S810 /
S810A и Gigaset SL400 / SL400A (вж. също www.gigaset.com/compatibility).
Version 1, 10.08.2011
Светлинен индикатор (LED)
Преди регистриране
Зелено примигва 3 пъти в секунда
След регистриране
Зелено примигва на всеки 5 секунди
Червено примигва на всеки 5 секунди
Червено свети непрекъснато
Зелено свети непрекъснато
Готово за регистриране
Регистрирано и в готовност
Нисък заряд на батерията
Батерията се зарежда
Батерията е напълно заредена (устройството е
в зареждащата станция)
Показания в работен режим
Зелено примигва дълго, 1 път в секунда Входящо повикване
Зелено примигва дълго, на всеки
Провежда се разговор
5 секунди
Червено примигва 1 път в секунда
Регистрирано, но извън обхвата на базата
2
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Предпазни мерки
Внимание!
Version 1, 10.08.2011
Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.
Обяснете на децата си тяхното съдържание, както и потенциалните опасности
при използването на телефона.
Използвайте само презареждащи се батерии, които отговарят на
спецификацията, посочена на стр. 18, защото в противен случай може да
се създаде значителен риск за здравето и да бъдат причинени
наранявания.
В края на живота на батерията технологията ще причини изтъняване
на батерията и може да се получи изпъкнала крива. В такъв случай
устройството вече няма да функционира безупречно. Ако това се
случи, сменете батерията с нова оригинална батерия (Gigaset V30145K1310-X448) и изхвърлете старата. Винаги манипулирайте внимателно
с батерията, не повреждайте опаковката й с остри предмети и не
упражнявайте силен натиск върху батерията.
Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост
медицинско оборудване. Вземайте предвид техническите условия на
мястото, където се намирате, например лекарски кабинет.
Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля,
свържете се с производителя на устройството. Те ще могат да Ви
посъветват относно чувствителността на устройството към външни
източници на високочестотна енергия. Направете справка с глава
Приложение за спецификациите на този продукт на Gigaset.
Не дръжте слушалката близо до ухото си, тъй като това може да доведе до
сериозни трайни нарушения на слуха. Използването на Вашия Gigaset не
пречи на функционирането на повечето слухови апарати, които се
предлагат. Ние обаче не можем да гарантираме, че устройството ще
функционира перфектно с всеки слухов апарат.
Слушалката може да причини смущаващи шумове (бръмчене или свистене)
в аналогови слухови апарати или да ги заглуши. Свържете се с техника,
който поддържа слуховия ви апарат, в случай че възникнат проблеми.
Не поставяйте зарядното устройство в мокри помещения, например
бани или душ кабини. Устройството не е водоустойчиво.
Не използвайте телефона в участъци с потенциално експлозивна
атмосфера, като например бояджийски работилници.
Ако дадете Вашия телефон на някой друг, трябва да му предоставите
също и ръководството за потребителя.
Моля, изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте
за ремонт на нашия сервизен екип, тъй като те може да попречат на други
безжични услуги.
3
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410
Gigaset L410 е щипка за „Свободни ръце“ за безжични телефони. Можете да
я закачите за дрехата си, за да се наслаждавате на пълната свобода на
движение, докато говорите по телефона. Gigaset L410 се регистрира към база
Gigaset или база DECT на друг производител. В зависимост от Вашата база
можете да регистрирате няколко устройства Gigaset L410 и да ги използвате
за вътрешни, външни или за конферентни разговори.
Предварително условие: Всяка база от различен производител трябва да е
съвместима с GAP (вж. приложената документация). GAP (Generic Access Profile)
е стандарт за съвместно функциониране на слушалки и бази от различни
производители. Информация за диапазона от функции, достъпни за различните
телефони, може да се намери в раздела Съвместимост ( стр. 18).
£
Начални стъпки
Проверка на съдържанието на комплекта
u Gigaset L410
u Батерия
u Капак на батерията с щипка
u Зареждаща станция с накрайник
за зареждане
u Настоящите инструкции за употреба
Настройване на Gigaset L410
Поставяне на батерията
Version 1, 10.08.2011
¤ Включете конектора на
батерията в гнездото в
долния десен край на корпуса
(вж. стрелката).
Червеният кабел на конектора
се намира от страната на
корпуса, означена с +, черният
кабел – от страната, означена с –.
¤ Поставете батерията в корпуса.
Възглавницата от пяна на батерията трябва да е
с лицевата страна нагоре.
Уверете се, че кабелите се намират между батерията
и корпуса, а не под батерията.
4
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Затваряне на капака на батерията
¤ Поставете капака в долната част ¤ Затворете капака и натиснете,
на корпуса.
докато се заключи на позиция.
Захват
¤
За да отворите отново капака:
Освободете захвата и повдигнете капака нагоре.
Регистриране на устройството към базата
За да телефонирате с помощта на Gigaset L410, трябва да сте регистрирали
устройството към базата на телефона. Ако сте купили устройството в
комплект с телефон Gigaset, то вече е регистрирано.
Забележка
Gigaset L410 използва 0000 като PIN код за регистриране. Когато сте задали друг
PIN код на базата, трябва да го промените на 0000, за да регистрирате L410. След
като извършите регистрирането, можете да промените PIN кода отново.
Веднага щом поставите батерията, устройството е готово за регистриране в
продължение на 5-минутен период. LED индикаторът показва готовност за
регистриране чрез примигване (зелено, 3 пъти в секунда).
След това устройството се излючва. Когато включите отново устройството
(като натиснете бутона за отговор / край на разговор за поне 3 секунди), то
отново е готово за регистриране.
За да го регистрирате, застанете близо до базата на телефона.
Стартирайте процеса на регистриране към базата, както е описано в
инструкциите за работа на вашата база (за повечето DECT телефони чрез
задържане на бутона за локализиране натиснат); необходима е около
минута за завършване на регистрацията към базата.
Version 1, 10.08.2011
¤
¤
Устройството е регистрирано успешно
u LED индикаторът мига (зелено, на всеки 5 секунди) и се чува тон за
потвърждение (поредица от повишаващи се тонове).
u Устройството се показва във вътрешния списък със слушалки,
регистрирани към базата.
На телефони, които поддържат пълния диапазон от функции
( стр. 18): с името L410. Ако е регистрирано повече от едно устройство
Gigaset L410, към името е добавен номер (L410-2, L410-3 и т.н.).
На други телефони: с вътрешното име на устройството (напр. INT 1, INT 2
и т.н.)
£
5
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Неуспешно регистриране
u Чува се негативен тон за потвърждение (поредица от понижаващи се
тонове).
u Ако устройството не може да се регистрира в рамките на 5 минути, то се
изключва.
Ако регистрирането е неуспешно, опитайте отново.
Ако е необходимо, включете устройството отново. То незабавно
преминава в готовност за регистрация.
Проверете дали PIN кодът на базата за регистриране е зададен на 0000.
Застанете по-близо до базата с Gigaset L410.
Ако устройството е вече регистрирано към друга база, трябва да го
отпишете ( стр. 10). След това то ще е готово за регистриране отново.
¤
¤
¤
¤
£
Захващане на щипката
¤ Захванете Gigaset L410 за
дрехата си с помощта на
щипката.
Оптимално разстояние от
устата ви: 20 см
Зареждане на батерията
При закупуване батерията е частично заредена. Когато устройството е
регистрирано и в готовност, състоянието на заряда се показва както следва:
Устройство
В зареждащата
станция
Не е в зареждащата
станция
Състояние на батерията
Напълно заредена
Зареждане
Достатъчен заряд
Version 1, 10.08.2011
Почти изчерпана
£
LED индикатор
Постоянна зелена светлина.
Постоянна червена светлина.
Мига зелено на всеки
5 секунди
Мига червено на всеки 5
секунди
При всякакви други условия на работа ( стр. 2) състоянието на заряда не се
показва посредством LED индикатора.
Когато батерията е почти изчерпана, излъчва се звуков сигнал, 1 път в минута.
6
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
¤
За да заредите батерията:
Свържете зареждащата станция със
захранващата мрежа и поставете
устройството в зареждащата станция .
Ще бъде напълно заредено за 2,5 часа. Можете
да прекъснете процеса на зареждане.
Забележка: Ако поставите устройството в
зареждащата станция по време на разговор, това
няма да прекъсне разговора.
Телефониране
С устройството Gigaset L410 можете да приемате повиквания, да прехвърляте
повиквания или да се свържете с разговор. Можете да повикате Gigaset L410
вътрешно от слушалка, да върнете вътрешно повикване или да се свържете с
разговор.
Приемане на повикване
Входящо повикване се индикира чрез звънене и
светване на LED индикатора.
Натиснете бутона Отговор / Край на повикване.
¤
Прекратяване на повикване
¤ Натиснете бутона Отговор / Край на повикване.
Version 1, 10.08.2011
Извършване на повикване / прехвърляне на
разговор
За да започнете външен разговор, наберете
телефонния номер от слушалката.
Можете да прехвърлите разговора на Gigaset L410,
веднага щом започнете набиране или когато се
установи връзка.
Натиснете бутона Отговор / Край на повикване.
¤
Тази функция е достъпна например на следните телефони:
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A и Gigaset SL400/SL400A
(вж. също www.gigaset.com/compatibility).
7
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Забележка
На други телефони: трябва ръчно да прехвърлите разговора от
слушалката на Gigaset L410.
Слушалка:
¤ Повикайте Gigaset L410 по вътрешна линия (за
¤
Gigaset L410:
телефони Gigaset за целта натиснете бутона Int,
където е необходимо, изберете Gigaset L410 от
списъка с регистрирани слушалки, натиснете
бутона Отговор на повикване).
Приключете външен разговор като натиснете
бутона Край на повикване.
¤ Натиснете бутона Отговор / Край на повикване,
за да прехвърлите повикването.
Прехвърляне на повикване от Gigaset L410
Извършвате телефонно повикване с
помощта на Gigaset L410 и искате да
прехвърлите разговора на слушалката.
Натиснете бутона на дисплея §§Д১ на
слушалката.
¤
Забележка: Ако изберете §Не§ и след това
решите по-късно да прехвърлите разговора,
използвайте функцията „Вътрешно
свързване“, описана по-долу.
Линията е
заета
Прехвърляне
на повикване
от L410 ?
Не
Да
Version 1, 10.08.2011
Тази функция е достъпна например на следните телефони:
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A и Gigaset SL400/SL400A
(вж. също www.gigaset.com/compatibility).
Забележка
Друг начин е да използвате функцията „Вътрешно свързване“, ако
телефонът ви поддържа такава и сте я включили:
Слушалка:
Gigaset L410:
¤ Задръжте натиснат бутона Отговор на повикване.
¤ Приключване на повикването
Докато слушалката и Gigaset L410 са свързани в разговора едновременно,
възможно е да се получат някои технически акустични явления (свистящ
звук).
Телефони, които не поддържат функцията „Вътрешно свързване“
(напр. ISDN или IP-телефони) или телефони, при които тази функция е
изключена, не могат да се използват за прехвърляне на повиквания.
8
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Трипосочни телефонни разговори
(конферентни повиквания)
Провежда се телефонен разговор на слушалката
или на Gigaset L410. Искате да участвате в
разговора с (друг) Gigaset L410.
Задръжте натиснат бутона Отговор / Край на
повикване на Gigaset L410 (докато чуете кратък
звуков сигнал).
Външен
участник
¤
Провежда се телефонен разговор на Gigaset L410.
Искате да участвате в разговора чрез слушалката.
Задръжте натиснат бутона Отговор на
повикване на слушалката.
или две Gigaset L410
¤
Това се отнася за телефони, които поддържат функцията „Вътрешно свързване“.
Ако е необходимо, включете тази функция.
Забележка
На телефони без функцията „Вътрешно свързване“ (напр. ISDN или
IP телефони) или с изключена функция:
Слушалка:
(участва във външен
разговор)
Gigaset L410:
Слушалка:
¤ Повикайте Gigaset L410 по вътрешна линия (за
телефони Gigaset за целта натиснете бутона Int,
където е необходимо, изберете Gigaset L410 от
списъка с регистрирани слушалки, натиснете
бутона Отговор на повикване).
¤ Приемете повикването.
¤ Стартирайте конферентно повикване, както е
Version 1, 10.08.2011
описано в инструкциите за работа на слушалката.
Всички участници чуват звуков сигнал, когато участник се включи в или
напусне конферентен разговор.
Забележка
Когато телефонирате, като в една и съща стая са Gigaset L410 и слушалка в режим
„Свободни ръце“, някои технически условия могат да доведат до акустични
явления (свистящ звук). В този случай приключете режима „Свободни ръце“ на
слушалката или увеличете разстоянието между устройствата.
9
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Работа с устройството
Включване
¤ Натиснете бутона Отговор / Край на повикване за поне
3 секунди, докато чуете мелодията за включване.
Забележка: Когато поставите изключено устройство в
зареждащата станция, то автоматично се включва максимум
след 1 минута.
>3
секунди
Изключване
¤ Натиснете бутона Отговор / Край на повикване за поне
3 секунди, докато чуете мелодията за изключване.
Търсене на устройството
¤ Изберете Gigaset L410 от списъка с регистрирани слушалки и го повикайте
вътрешно или
¤ Използвайте функцията за локализиране на базата.
Отписване на устройството от базата
¤
Използвайки слушалката на вашия телефон,
Изпълнете стандартната процедура за отписване на слушалки, както
е описана в инструкциите за работа на слушалката.
Отписване на устройството от базата и възстановяване
на фабричните настройки
¤ Изключете устройството (£ стр. 10).
¤ Натиснете бутона Отговор / Край на повикване и един от бутоните за сила
Version 1, 10.08.2011
на звука (
или
) едновременно за поне 3 секунди.
В този случай устройството остава в списъка на регистрираните към
базата слушалки, докато бъде отписано и оттам.
Забележка
След отписване на устройството то автоматично се включва в режим
за регистриране.
10
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Промяна на силата на звука на звънене и на
високоговорителя
Има две мелодии на звънене – една за външни и една за вътрешни
повиквания.
Налични са 5 нива на силата на звука на звънене и на високоговорителя.
Когато достигнете най-високото или най-ниско ниво, ще чуете звуков сигнал.
Избор на сила на звука на звънене:
По-тихо звънене
Натиснете
кратко
По-силно звънене
Изключено
звънене
Задръжте
натиснат
Включено звънене
Ако не чувате звънене, когато регулирате силата на звука, значи звъненето е
изключено.
Промяна на силата на звука на високоговорителя (по време на разговор):
Натиснете
кратко
Version 1, 10.08.2011
По-тих
високоговорител
11
По-силен
високоговорител
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Обслужване и Помощ за клиента
Имате въпроси? Като потребител на Gigaset можете да се възползвате от
множеството услуги, които Ви се предлагат. Може да намерите бързо помощ
в това изчерпателно Ръководство или на страниците на нашия online портал.
Моля регистрирайте Вашия телефон на www.gigaset.com/service веднага след
закупуването му, като по този начин ще ни позволите да ви помогнем подобре, ако имате въпроси или ако се нуждаете от гаранционно обслужване.
Вашият личен акаунт ви позволява директно да се свържете с нашия сервизен
център чрез e-mail.
В нашия постоянно обновяван сайт www.gigaset.com/service може да
откриете:
u Обширна информация за нашите продукти
u Често задавани въпроси
u Търсене по ключова дума, за да се открие по-лесно тема
u База данни за съвместимост: кои слушалки и базови станции може да се
свържат
u Сравнение на продукти: cравнение на характеристиките на различни
продукти
u Сваляне на потребителски ръководства и софтуерни обновления
u Е-mail контакт на нашия сервизен център
Представителите ни в сервизите са на разположение по телефона за поспецифични въпроси или консултации.
В случай, че имате нужда от ремонт, гаранция или искате да предявите
рекламация:
Сервизна гореща линия за всички държави: +359 2 9710666
Version 1, 10.08.2011
(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от
мобилни телефони може да има други цени).
Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от
оторизираните търговци за територията на съответната страна, то продуктът
може да не е съвместим с телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е
отбелязано на кутията до CE знаka за коя държава / кои държави е било
разработено устройството. Ако апаратът бъде използван в разрез с
посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в ръководството, или с
неговите функции, това може да повлияе върху гаранционните условия
(ремонт или подмяна на апарата).
За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова
бележка, на която е записана дата на закупуване (датата, от която започва да
тече гаранцията) и типа на стоката, която е закупена.
12
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Одобрение
Това устройство е предназначено за използване в Европейското
икономическо пространство и Швейцария. За да се използва в друга страна,
то трябва да получи национално одобрение в съответната страна.
Специфичните за страната изисквания са взети предвид.
С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че това устройство
отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби,
определени в Директива 1999/5/ЕО.
Копие от Декларацията за съответствие по 1999/5/EC е налично на Интернет
адрес: www.gigaset.com/docs
Version 1, 10.08.2011
Гаранционен документ
На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване
на рекламации спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:
u Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или
дефект на материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката,
се заменят безплатно от Gigaset Communications по неин избор с уред,
сравним по отношение на техническите качества или се ремонтират. За
бързо износващи се части (напр. батерии, клавиатури, кутии) тази
търговска гаранция е валидна шест месеца от покупката.
u Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна
употреба и / или неспазване на ръководствата.
u Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от
самия клиент (напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер).
Ръководствата и евентуално софтуера, доставен на отделен носител на
данни също се изключват от гаранцията.
u Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е
видна датата на закупуване.
u Сменените уреди респ. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset
Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на
Gigaset Communications.
u Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската
общност. Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria
GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17,
A-1110 Виена.
13
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Version 1, 10.08.2011
u По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на
производителя, са изключени. Gigaset Communications не носи
отговорност за прекъсване на работата, пропуснати ползи и загубата на
данни или друга информация при допълнителен софтуер, използван от
клиента. Подсигуряването на същия е задължение на клиента.
Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност се поема на
основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на
производителите, в случаи на умисъл, на груба небрежност, поради
нараняване на живота, тялото или здравето или поради нарушаване на
съществени договорни задължения. Претенцията за обезщетение на
вреди поради нарушаване на съществени договорни задължения все пак
се ограничава до типичната за този вид договори предвидима вреда,
доколкото не са налице умисъл или груба небрежност или не се носи
отговорност поради нараняване на живота, тялото или здравето или
съгласно Закона за отговорността на потребителите.
u При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се
удължава.
u Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва
правото да включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset
Communications ще информира клиента предварително за това.
u С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за
доказване, която да е в ущърб на клиента.
За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба
на Gigaset Communications. Номерът може да намерите в инструкцията за
експлоатация.
14
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Опазване на околната среда
Програмна декларация относно опазването на околната
среда
Gigaset Communications GmbH носи социална отговорност и се ангажира
активно в името на един по-добър свят. Нашите идеи, технологии и дейности
са в интерес на хората, обществото и околната среда. Целта на глобалната ни
дейност е да гарантира устойчивост на природните ресурси за човечеството.
Носим отговорност за нашите продукти за пълния период на тяхната
експлоатация. Въздействието върху околната среда на нашите продукти,
включително тяхното производство, доставяне, експлоатация, сервиз и
изхвърляне, е оценено при проектирането на продуктите и процесите.
Допълнителна информация за екологосъобразността на продуктите и
процесите е достъпна в интернет на адрес www.gigaset.com.
Система за управление на околната среда
Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по
международните стандарти EN 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (Околна среда): сертифициране от септември
2007 от TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Качество): сертифициране от 17/02/1994 от TV Sd
Management Service GmbH.
ECO DECT
Дайте своя принос за защита на околната среда с вашия Gigaset.
Намаляване на консумацията на електроенергия
Version 1, 10.08.2011
Енергоспестяващ конектор означава, че устройството ви използва по-малко
електроенергия.
Намалено излъчване (зависи от базата)
Можете да намалите излъчването само когато вашата база Gigaset също поддържа
тази функция. Излъчването от Gigaset L410 автоматично намалява, в зависимост
от разстоянието до базата. Освен това Gigaset L410 поддържа функциите Еко
режим / Еко режим+ на бази Gigaset. За повече информация прочетете
инструкциите за базата.
15
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Изхвърляне
Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови
отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които
можете да се запознаете като се свържете с вашите местни власти или търговецът,
от когото сте закупили продукта.
Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от
останалите битови отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от
местните власти.
Ако на някой продукт е поставен този символ на задраскан контейнер за
отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2002/96/ЕО.
Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното
оборудване е предназначено за предотвратяване на потенциални вреди
за околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната
употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.
За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване,
моля, свържете се с вашите местни власти, службата по сметосъбиране или
търговецът, от когото сте купили продукта.
Изхвърляне на батериите
Version 1, 10.08.2011
Устройството ви използва батерия, която е предмет на европейска
директива 2006/66/EО и националните правни разпоредби, базирани на
нея. Устройството и съдържащата се в него батерия не могат да бъдат
изхвърляни с несортирани битови отпадъци; те трябва да се изхвърлят в
специално определени съоръжения за разделно събиране на отпадъци.
Батерията може да бъде извадена лесно, както е показано на диаграмата (стр. 4).
16
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Приложение
Грижи за телефона
Почиствайте уреда с влажна кърпа или антистатична гъба. Не използвайте
разтворители или микрофибърна кърпа. Никога не използвайте суха кърпа.
Това може да създаде статично електричество.
!
Контакт с течности
Ако устройството влезе в контакт с течност:
§§1§§ Изключете устройството и веднага извадете батерията.
§§2§§ Оставете течността да се отстрани от устройството.
§§3§§ Изсушете внимателно всички части. Поставете устройството на сухо,
топло място за поне 72 часа (не във фурна, микровълнова печка и
подобни).
§§4§§ Не включвайте устройството, докато не се изсуши напълно.
Когато е изцяло сухо, би трябвало да можете да го използвате отново.
В редки случаи контактът с химически вещества може да доведе до промени във
външността на телефона. Поради голямото разнообразие от химически продукти,
налични на пазара, не беше възможно да бъдат изпитани всички вещества.
Общи спецификации
Version 1, 10.08.2011
DECT стандарт
GAP стандарт
Радиочестотен обхват
Предавателна мощност
Поддържа се
Поддържа се
1880–1900 MHz
10 mW средна мощност на канал
250 mW мощност на импулса
100 Hz
Честота на повтаряне
на преносния импулс
Продължителност
370 μs
на преносния импулс
Условия на околната среда от +5° C до +45° C, от 20% до 75% относителна влажност
за работа
Размери и тегло
79 x 36 x 20 мм (В x Ш x Д), прибл. 30 г (включително батерия)
Време в режим на готовност макс. 120 часа
Време за разговор
макс. 5 часа
Време за зареждане
макс. 2,5 часа
Обхват
до 300 м на открито, до 50 м на закрито
Захранване
230 V, ~50 Hz
Консумация на енергия
1,3 W при зареждане, 0,05 W, когато е заредено
17
Gigaset L410 / bg / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_bg_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Препоръчани батерии
Литиево-полимерна (презареждаща се), 240 mAh, номер на част: Gigaset
V30145-K1310-X448
Съвместимост
В зависимост от вашия безжичен DECT телефон може да се поддържат
следните функции:
Телефон
Функция
Gigaset C610/C610A, Други Gigaset
S810/ S810A,
телефони/GAP
SL400/SL400A *
телефони на други
производители
да
да
ISDN и
IP-телефони
Приемане на повикване
да
на Gigaset L410
Прехвърляне на повикване
да
да
да
на Gigaset L410
Прехвърляне на повикване
между слушалката и Gigaset
да
не
не
L410 с едно натискане на
бутон
Свързване в конферентен
да**
да**
не
разговор / прехвърляне на
повикване
Добавяне на Gigaset L410
да
да
да
към конферентно повикване
* вж. също www.gigaset.com/compatibility
** Функцията „Вътрешно свързване“ трябва да е налична на телефона и да е включена.
За подробна информация направете справка с Телефониране
£ стр. 7.
Version 1, 10.08.2011
Забележка
Списъкът със съвместими Gigaset телефони непрестанно се разширява.
Актуална информация можете да намерите на адрес
www.gigaset.com/compatibility.
18
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
Version: 02.08. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising