Gigaset | L410 | User guide | Gigaset L410 Navodila

Gigaset L410 Navodila
Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover.fm / 22.08.2011
Čestitamo!
Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno
znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti.
Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.
Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.
Version 1, 03.02.2011
DIN A 6 / / Leerseite mit Cropmarks / archimedes_A6_leer+Crop.fm / 03.02.2011
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Gigaset L410 – Prostost gibanja pri telefoniranju
S praktično zaponko za prostoročno telefoniranje udobno telefonirate ure in ure –
v izjemni kakovosti zvoka. Vaš Gigaset L410 razširja možnosti vašega brezžičnega
telefona:
Uživajte polno prostost gibanja pri telefoniranju
Na vašo obleko pritrdite Gigaset L410 in se pri telefoniranju premikajte kamor
želite. Doma ali v pisarni ste tako vedno dosegljivi in pri telefoniranju imate
prosti obe roki – brez motečih kablov.
Napravo upravljate z enim pritiskom tipke
Hodite po domu in želite sprejeti dohodni klic? Ali želite pogovor, ki ste ga začeli
na prenosni enoti, nadaljevati na zaponki za prostoročno telefoniranje?
Zadostuje pritisk tipke in že ste povezani s kličočim.
Pogovarjate se v troje
Družinski član telefonira in se želite vključiti v pogovor.
Enostavno se vključite v obstoječo zvezo in telefonirajte v troje.
Glasnost Gigaset L410 prilagodite vašemu okolju
Glasnost zvočnika in pozivnega signala lahko nastavite v petih stopnjah enostavno s pritiskom tipke. Pozivni signal lahko tudi popolnoma izključite.
Version 1, 10.08.2011
Okolje
Telefonirajte okolju prijazno – Gigaset Green Home. Podrobnosti o naših ECO
DECT izdelkih najdete pod www.gigaset.com/service
Več informacij najdete na internetu pod
www.gigaset.com/gigasetl410.
Prosimo, da vaš telefon Gigaset neposredno potem, ko ste ga kupili, registrirate
pod www.gigaset.com/service – tako vam bomo lahko pri nastalih vprašanjih ali
pri reševanju garancijskih popravil čimbolj hitro pomagali!
Veliko zabave z vašo zaponko za prostoročno telefoniranje!
1
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Pregled zaponke
1
Zvočnik
Tipki za nastavljanje glasnosti
/
str. 10
Nastavljanje glasnosti zvočnika
in pozivnih signalov.
2
1
3
Tipka za dvig/položitev
Pritisnite na kratko:
Sprejem pogovora, prevzem*
ali končanje pogovora
Pritisnite in držite:
Vključitev v obstoječo zvezo
Pritisnite in držite več kot 3
sekunde:
Vključitev/izključitev naprave
2
3
4
£
5
4
Svetlobni prikaz (LED)
5
Mikrofon
6
Priključek za polnjenje
£ str. 7
£ str. 9
£ str. 10
*Funkcija je na voljo npr. na naslednjih telefonih: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A in
Gigaset SL400/SL400A (glejte tudi www.gigaset.com/compatibility
Version 1, 10.08.2011
Svetlobni prikaz (LED)
Prikaz pred prijavo
Zelena utripa 3 x na sekundo
Prikaz po prijavi
Zelena utripa vsakih 5 sekund
Rdeča
utripa vsakih 5 sekund
Rdeča
trajno sveti
Zelena trajno sveti
Prikaz med delovanjem
Zelena utripa dalj časa, 1 x na
sekundo
Zelena utripa dalj časa, vsakih 5
sekund
Rdeča
utripa 1 x na sekundo
Pripravljen za prijavo
Prijavljen in v stanju mirovanja
Skoraj prazen akumulator
Akumulator se polni
Akumulator je napolnjen (naprava v polnilni enoti)
Dohodni klic
Med pogovorom
Prijavljen, vendar izven območja osnovne enote
2
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Opozorila za varno uporabo
Opozorilo
Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi naprave.
£
str. 16,
Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji na
ker sicer lahko pride do znatnih poškodb zdravja in osebne škode.
Akumulator je na koncu življenjske dobe debelejši, kar je tehnološko pogojeno
in se lahko preoblikuje v obliko blazine. V tem primeru ni več zagotovljeno
neoporečno delovanje naprave. Prosimo, da akumulator zamenjate z originalnim nadomestnim akumulatorjem (Gigaset V30145-K1310-X448) in
ekološko odstranite izrabljen akumulator. Z akumulatorjem vedno ravnajte
pazljivo, ne poškodujte plašča z ostrim predmetom in ne pritiskajte nanj z
veliko silo.
Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnične
pogoje vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici.
V primeru, če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni vzbujevalnik) prosimo, da se pozanimate pri proizvajalcu naprave. Tam lahko dobite informacijo,
v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne
energije. Tehnične podatke tega Gigaset izdelka najdete v poglavju Dodatek.
Naprave ne prislanjajte na uho, ko ta poziva. Lahko si trajno poškodujete sluh.
Vaš Gigaset omogoča uporabo digitalnih slušnih naprav, ki jih je največ na trgu.
Ne garantiramo neoporečne funkcije z vsako slušno napravo.
Naprava lahko v analognih slušnih napravah povzroča šumne motnje (brnenje
ali piskanje) ali so te prevladujoče. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za
slušne naprave.
Polnilne enote ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Polnilna enota ni
zaščitena proti pršeči vodi.
Version 1, 10.08.2011
Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.
Naglavne slušalke lahko oddajajo zvoke visoke glasnosti in visokih frekvenc.
Izpostavljanje sluha takšnim zvokom lahko vodi do trajne izgube sluha. Glasnost
zvoka je eventualno odvisna od pogojev, v katerih napravo uporabljate. Prosimo
preberite in upoštevajte varnostne ukrepe preden slušalko uporabite!
Pred uporabo tega izdelka napravite naslednje korake:
u Preden slušalko namestite, nastavite glasnost na najmanjšo vrednost.
u Namestite slušalko in nastavite za vas primerno glasnost.
3
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Med uporabo tega izdelka:
u Glasnost zvoka imejte nastavljeno na najmanjšo možno vrednost in se izogibajte uporabi slušalke v hrupnem okolju, kjer bi morali glasnost zvoka v slušalki
povečati.
Gigaset L410
Gigaset L410 je zaponka za prostoročno telefoniranje za brezvrvične telefone.
Pritrdite jo na obleko in se med telefoniranjem lahko prosto gibljete. Gigaset L410
lahko prijavite na osnovno enoto Gigaset ali na DECT osnovno enoto drugega
proizvajalca. Odvisno od vaše osnovne enote lahko prijavite več Gigaset L410 in
lahko telefonirate interno, vzpostavljate zunanje zveze ali konferenčne zveze.
Pogoj: Osnovne enote drugih proizvajalcev morajo biti GAP združljive (glejte dokumentacijo, ki je priložena napravi). GAP (Generic Access Profile) je standard za medsebojno
delovanje prenosnih enot in osnovnih enot različnih proizvajalcev. Informacije o naboru
funkcij na različnih telefonih najdete v poglavju Združljivost ( str. 16).
£
Prvi koraki
Preverjanje vsebine embalaže
u Gigaset L410
u Akumulator
u Pokrov prostora za akumulator z
zaponko
u Polnilna enota z vtično napajalno
enoto
u To navodilo za uporabo
Gigaset L410 - priključitev
Vstavljanje akumulatorja
Version 1, 10.08.2011
¤ Vtič akumulatorja vključite v
vtičnico v ohišju desno spodaj
(glejte puščico).
Rdeč vodnik na vtiču se pri tem
nahaja na strani +, črn vodnik pa
na strani –, ki sta označena na
ohišju.
4
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
¤ Akumulator vstavite v ohišje.
Gobasta blazina na akumulatorju mora biti obrnjena
navzgor.
Pri tem pazite, da je kabel položen med akumulatorjem in
ohišjem in ne pod akumulatorjem.
Zapiranje pokrova akumulatorja
¤ Pokrov vstavite na spodnjem
¤ Pokrov zaprite in pritisnite navzdol,
koncu ohišja.
da se zaskoči.
Zapora
¤
Za ponovno odpiranje pokrova:
Sprostite zaporo in pokrov snemite navzgor.
Prijava naprave na osnovno enoto
Da bi lahko z vašim Gigaset L410 telefonirali, ga morate prijaviti na osnovno enoto
vašega telefona. Če ste napravo kupili v paketu skupaj s telefonom Gigaset, je
naprava že prijavljena.
Opomba
Version 1, 10.08.2011
Gigaset L410 pri prijavi uporablja PIN številko 0000. Če imate na vaši osnovni enoti
nastavljeno neko drugo PIN številko, jo morate za prijavo L410 nastaviti na 0000.
Po prijavi PIN številko lahko ponovno spremenite.
Takoj, ko ste akumulator vstavili, je naprava za 5 minut pripravljena za prijavo.
LED doda z utripanjem (zelena, 3 x na sekundo) prikazuje stanje pripravljenosti za
prijavo.
Nato se naprava izključi. Če napravo ponovno vključite (tipko za dvig/položitev
pritiskajte najmanj 3 sekunde), je ponovno v stanju pripravljenosti za prijavo.
Za prijavo bodite z napravo v bližini osnovne enote vašega telefona.
Prijavo na osnovni enoti začnete tako, kot je opisano v navodilu za uporabo
vaše osnovne enote (pri večini DECT telefonov z daljšim pritiskom tipke za
iskanje - paging); osnovna enota ostane do ene minute v stanju za prijavo.
¤
¤
5
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Naprava je bila uspešno prijavljena
u Utripa LED dioda (zelena, vsakih 5 sekund) in slišite zvočni signal potrditve
(zaporedje naraščajočih tonov).
u Naprava se prikaže v internem seznamu prenosnih enot, ki so prijavljene na
osnovno enoto.
Na telefonih, ki podpirajo poln seznam funkcij ( str. 16):
z imenom L410. Če je prijavljenih več Gigaset L410, je imenu dodana številka
(L410-2, L410-3, ...).
Na drugih telefonih: z internim imenom naprave (npr. INT 1, INT 2 ...)
£
Prijava ni uspela
u Slišite zvočni signal negativne potrditve (zaporedje padajočih tonov).
u Če se naprava v času 5 minut ni mogla prijaviti, se izključi.
Če prijava ni bila uspešna, poskusite ponovno.
Napravo eventualno ponovno vključite. Takoj je v stanju pripravljenosti za
prijavo.
Preverite, če je PIN številka za prijavo na osnovni enoti nastavljena na 0000.
Z Gigaset L410 se pomaknite bližje k osnovni enoti.
Če je naprava prijavljena že na drugi osnovni enoti, jo morate najprej odjaviti
( str. 10). Nato je ponovno v stanju pripravljenosti za prijavo.
¤
¤
¤
¤
£
Pritrditev zaponke
¤ Na vašo obleko pritrdite
Gigaset L410 s pomočjo
zaponke.
Optimalna razdalja do ust: 20 cm
Polnjenje akumulatorjev
Version 1, 10.08.2011
Pri novi napravi je akumulator delno napolnjen. Če je naprava prijavljena in je v
stanju mirovanja, se stanje napolnjenosti akumulatorja prikaže na naslednji način:
Naprava
V polnilni enoti
Ni v polnilni enoti
Stanje napolnjenosti
akumulatorja
Popolnoma napolnjen
Se polni
Polno napolnjen
Skoraj prazen
£
LED
Trajno sveti zelena
Trajno sveti rdeča
Utripa zeleno, vsakih 5 sekund
Utripa rdeče, vsakih 5 sekund
V vseh drugih stanjih delovanja ( str. 2) prek LED diode ni prikaza stanja
napolnjenosti.
Če je akumulator skoraj prazen, naprava vedno oddaja zvočni signal 1 x na minuto.
6
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
¤
Za polnjenje:
Polnilno enoto priključite na električno
omrežje in napravo postavite v polnilno enoto.
Najpozneje po 2,5 urah je akumulator
popolnoma napolnjen. Polnjenje lahko prekinete.
Opomba: Če napravo med pogovorom postavite v
polnilno enoto, se povezava ne prekine.
Telefoniranje
Z Gigaset L410 lahko sprejemate klice, prevzemate pogovore ali se vključite v že
obstoječi pogovor. Gigaset L410 lahko z neke prenosne enote interno pokličete,
vzpostavite interno vmesno zvezo ali prevežete pogovor.
Sprejem klica
Dohodni klic se signalizira s pozivnim zvočnim signalom
in z LED diodo.
Pritisnite tipko za dvig/položitev.
¤
Končanje pogovora
¤ Pritisnite tipko za dvig/položitev.
Version 1, 10.08.2011
Klicanje/prevzem pogovora
Za klicanje v zunanje omrežje morate klicno številko
izbrati na prenosni enoti.
Z Gigaset L410 lahko pogovor prevzamete takoj, ko se
začne postopek izbiranja ali ko je vzpostavljena
povezava.
Pritisnite tipko za dvig/položitev.
¤
Omenjena funkcija je na voljo npr. na naslednjih telefonih: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A in Gigaset SL400/SL400A
(glejte tudi www.gigaset.com/compatibility
7
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Opomba
Na drugih telefonih morate pogovor na Gigaset L410 posredovati s prenosne
enote.
Prenosna
enota:
Gigaset L410:
¤ Interno pokličite Gigaset L410 (pri telefonih Gigaset v ta
namen pritisnite tipko INT, eventualno iz seznama prijavljenih prenosnih enot izberite Gigaset L410, pritisnite tipko za
dvig).
Zunanji pogovor končate s pritiskom tipke za položitev.
¤
¤ Za prevzem pogovora pritisnite tipko za dvig/položitev.
Prevzem pogovora z Gigaset L410
Telefonirate z Gigaset L410 in želite pogovor
nadaljevati na prenosni enoti.
Pritisnite funkcijsko tipko §§Da§§ na prenosni
enoti.
¤
Opomba: Če izberete §Ne§ in vendar pogovor
želite prevzeti kasneje, uporabite funkcijo, ki je
opisana v nadaljevanju „Vkljucit. v pogovor“.
Linija zasedena
Ali zelite
prenesti
klic L410?
Ne
Da
Omenjena funkcija je na voljo npr. na naslednjih telefonih: Gigaset C610/C610A,
Gigaset S810/S810A in Gigaset SL400/SL400A
(glejte tudi www.gigaset.com/compatibility
Version 1, 10.08.2011
Opomba
Alternativno uporabite funkcijo „Vkljucit. v pogovor“, če vaš telefon to podpira in ste funkcijo vključili:
Prenosna enota:
Gigaset L410:
¤ Pritisnite in držite tipko za dvig.
¤ Končanje pogovora.
Dokler sta prenosna enota in Gigaset L410 istočasno vključena v pogovor, lahko
zaradi tehničnih vzrokov nastane medsebojno povratno delovanje (neprijeten
pisk).
Telefoni, ki ne podpirajo funkcije „Vkljucit. v pogovor“(npr. ISDN ali IP telefoni)
ali, če je ta funkcija izključena, ne morete začeti prevzema pogovora.
8
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Telefoniranje v troje (konferenca)
Na prenosni enoti ali na Gigaset L410 je že
vzpostavljena povezava. V obstoječo zvezo se želite
vključiti z (drugim) Gigaset L410.
Na zaponki Gigaset L410 pritisnite in držite tipko
za dvig/položitev (dokler ne slišite kratkega
zvočnega signala).
Zunanji
udeleženec
¤
Na Gigaset L410 je že vzpostavljena povezava. V
obstoječo zvezo se želite vključiti s prenosno enoto.
Pritisnite in držite tipko za dvig na prenosni enoti.
¤
ali dva Gigaset L410
To velja za telefone, ki podpirajo funkcijo „Vkljucit. v pogovor“ Eventualno funkcijo
vključite.
Opomba
Na telefonih, ki nimajo funkcije „Vkljucit. v pogovor“ (npr. ISDN ali IP
telefoni) ali, če je funkcija izključena:
Prenosna
enota:
(se nahaja v zunanji
zvezi)
Gigaset L410:
Prenosna
enota:
¤ Interno pokličite Gigaset L410 (pri telefonih Gigaset pritis-
nite tipko INT, eventualno iz seznama prijavljenih prenosnih
enot izberite Gigaset L410, pritisnite tipko za dvig).
¤ Sprejmite pogovor.
¤ Vzpostavite konferenco, kot je opisano v navodilu za uporabo prenosne enote.
Version 1, 10.08.2011
Ko se nek udeleženec vključi v pogovor ali zapusti konferenco, vsi udeleženci
konference slišijo zvočni signal.
Opomba
Če v istem prostoru prostoročno telefonirate z Gigaset L410 in s prenosno enoto, lahko
zaradi tehničnih vzrokov nastane medsebojno povratno delovanje (neprijeten pisk). V
tem primeru izključite prostoročni način delovanja na prenosni enoti ali povečajte
medsebojno razdaljo.
9
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Upravljanje naprave
Vključitev
¤ Tipko za dvig/položitev držite pritisnjeno najmanj
3 sekunde, dokler ne zaslišite melodije vključitve.
>3s
Opomba: Če izključeno napravo postavite v polnilno enoto,
se po največ 1 minuti samodejno vključi.
Izključitev
¤ Tipko za dvig/položitev držite pritisnjeno najmanj
3 sekunde, dokler ne zaslišite melodije izključitve.
Iskanje naprave
¤ Iz seznama prijavljenih prenosnih enot izberite Gigaset L410 in uporabite
interno klicanje ali
¤ uporabite funkcijo iskanja vaše osnovne enote.
Odjavljanje naprave od osnovne enote
¤
S prenosno enoto vašega telefona
Izvedite standardni postopek odjave za prenosne enote, kot je opisano v
navodilu za uporabo prenosne enote.
Odjava naprave od osnovne enote in vrnitev na tovarniške
nastavitve
Version 1, 10.08.2011
¤ Izključite napravo (£ str. 10).
¤ Tipko za dvig/položitev in eno od tipk za nastavljanje glasnosti (
ali
)
pritisnite istočasno in držite najmanj 3 sekunde.
V tem primeru naprava ostane v seznamu prenosnih enot, ki so prijavljene na
osnovno enoto, dokler jo tudi od tam ne odjavite.
Opomba
Po odjavi se naprava samodejno nahaja v stanju za prijavo.
Spreminjanje glasnosti pozivnih signalov in zvočnika
Naprava ima dva pozivna signala, enega za zunanje klice in enega za interne klice.
Za pozivni signal in zvočnik je na voljo 5 stopenj glasnosti. Ko dosežete najvišjo ali
najnižjo stopnjo glasnosti, slišite zvočni signal.
10
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Nastavljanje glasnosti pozivnega signala:
Pozivni signal tišje
Pritisnite na
kratko
Pozivni signal
glasneje
Pozivni signal
izključen
Pritisnite in
držite
Pozivni signal
vključen
Če pri nastavljanju glasnosti na slišite pozivnega signala, je pozivni signal
izključen.
Spreminjanje glasnosti zvočnika (med pogovorom):
Zvočnik tišje
Pritisnite na
kratko
Zvočnik glasneje
Version 1, 10.08.2011
Pomoč uporabnikom in servis
Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne
ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh navodilih za uporabo
na servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala.
Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service,
kar nam omogoča, da vam nudimo še boljšo podporo v primeru vprašanj ali
garancijskega zahtevka. Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča, da se
neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.
V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko
najdete:
u Obsežne informacije o naših izdelkih
u Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
u Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
u Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne
enote lahko med seboj kombinirate
u Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
u Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programske opreme
u E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike
Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek telefona posredujejo
odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.
Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve
Servisna vroča linija 01 5644171
Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna
od vrste naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.
Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri
11
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni
popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/
države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če
opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe
in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali
garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).
Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti
prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum
nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).
Certifikat
Naprava je namenjena za delovanje v evropskem gospodarskem prostoru in v
Švici, v drugih državah pa odvisno od vsakokratnega nacionalnega certifikata.
Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.
S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim
zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.
Kopijo izjave o skladnosti po 1999/5/EC najdete na naslednjem internetnem
naslovu: www.gigaset.com/docs
Version 1, 10.08.2011
Garancija
Gigaset Communications Austria GmbH daje garancijo na aparat, kot je navedeno
na garancijskem listu. Po tem obdobju garantira za zagotovitev rezervnih delov za
popravilo oziroma menjavo pokvarjenih sklopov aparata.
Gigaset Communications Austria GmbH ne prizna garancije v primerih nepravilne
uporabe in poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, vpliv okolice,
udarec strele, elementarne nezgode, padec prenosne enote, izlitje tekočine v
prenosno enoto itd.) ali nestrokovnih posegov. Vzdrževanje in nega proizvoda ne
sodita v garancijo.
Opozarjamo, da pred nevihto izključite aparat iz telefonskega in električnega
omrežja ali vgradite zaščito proti previsoki napetosti, tako na telefonski liniji, kot
tudi pred vtično napajalno enoto.
12
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Okolje
Naša skrb za okolje
Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se
angažira za boljši svet. Naše ideje, tehnologije in poslovanje služijo človeštvu,
skupnosti in okolju. Cilj naše globalne dejavnosti je trajna zaščita življenjskih
pogojev človeštva. Počutimo se odgovorne za ta izdelek in vse kar obsega na
njegovi življenjski poti. Že v sami pripravi izdelka in delovnih procesov
upoštevamo vpliv na okolje pri proizvodnji, prodaji, uporabi, servisu in končno pri
odlaganju v recikliranje.
Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih
izdelkov in postopkov.
Sistem ravnanja z okoljem
Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni
normi EN 14001 in ISO 9001.
ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TüV
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TüV Süd
Management Service GmbH.
ECO DECT
Z vašim telefonom Gigaset prispevate svoj delež k varovanju okolja.
Version 1, 10.08.2011
Zmanjšanje porabe energije
Z uporabo varčne vtične napajalne enote bo vaša naprava porabila manj
električne energije.
Zmanjšanje moči sevanja (odvisno od osnovne enote)
Zmanjšanje moči sevanja je možno le, če to funkcijo podpira tudi vaša Gigaset
osnovna enota. Radijsko sevanje Gigaset L410 se samodejno zmanjšuje v
odvisnosti od oddaljenosti od osnovne enote. Dodatno Gigaset L410 na Gigaset
osnovnih enotah podpira funkciji Eco način/Eco način+. Več o tej temi preberite
v navodilu za uporabo vaše osnovne enote.
13
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Odlaganje odpadkov
Akumulatorski paketi ne spadajo v gospodinjske odpadke. Upoštevajte krajevne
določbe za odlaganje nevarnih odpadkov. Za informacije lahko vprašate pri vašem
komunalnem servisu ali pri vašem trgovcu, kjer ste izdelek kupili.
Obvestilo:
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.
Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt
zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.
Ločeno zbiranje:
Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme,
morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za
obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.
Vračilni in zbiralni sistemi:
Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in
zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi
brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem
mestu EE opreme.
Version 1, 10.08.2011
Odlaganje akumulatorjev
V vaši napravi je vgrajen akumulator, za katerega veljajo smernice
2006/66/EC in na njih osnovani nacionalni pravni predpisi. Napravo in
vgrajen akumulator zato ne smete odlagati v mešane komunalne
odpadke, temveč jih morate odložiti na ločeno zbirališče nevarnih odpadkov.
Akumulator lahko brez težav odstranite iz naprave, kakor je prikazano na sliki
(str. 4).
14
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Dodatek
Čiščenje
Prah z naprave obrišite le z vlažno krpo ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte
topil in krpe iz mikro vlaken.
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.
Stik s tekočino
!
Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:
§§1§§ Napravo izključite in takoj odstranite akumulator.
§§2§§ Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
§§3§§ Vse dele do suhega obrišite. Napravo najprej za najmanj 72 ur postavite na
suho toplo mesto (ne: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
§§4§§ Napravo ponovno vključite šele po popolni izsušitvi vseh delov.
Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba prenosne enote.
V redkih primerih lahko stik telefona s kemično substanco povzroči spremembo
površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so tržišču, nismo mogli preveriti odpornost
na vse substance.
Tehnični podatki
Version 1, 10.08.2011
DECT standard
GAP standard
Frekvenčno območje
Oddajna moč
Frekvenca ponavljanja impulzov
pošiljanja
Dolžina impulzov pošiljanja
Pogoji okolja za delovanje
Velikost in masa
Čas pripravljenosti
Čas pogovora
Čas polnjenja
Domet
Napajanje
Poraba energije
ustreza
ustreza
1880–1900 MHz
10 mW, srednja moč po kanalu
250 mW, moč impulza
100 Hz
370 μs
+5 °C do +45 °C; 20% do 75 % relativne zračne
vlažnosti
79 x 36 x 20 mm (v x š x g), približno 30 g (vključno z
akumulatorjem)
največ 120 ur
največ 5 ur
največ 2,5 ure
V zgradbah: največ 50 m, na prostem: največ 300 m
230 V, ~50 Hz
1,3 W pri polnjenju, 0,05 W če je poln
15
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Priporočeni akumulatorji
Li-Polymer (za polnjenje), 240 mAh, številka dela: Gigaset V30145-K1310-X448
Združljivost
V odvisnosti od vašega brezvrvičnega DECT telefona so podprte naslednje
funkcije:
Telefon
Gigaset C610/C610A, Drugi telefoni
S810/ S810A,
Gigaset/GAP telefoni
SL400/SL400A *
drugih proizvajalcev
Sprejem pogovora na Gigaset
da
da
L410
Prevzem pogovora Gigaset
da
da
L410
Preklop pogovora med
prenosno enoto in Gigaset
da
ne
L410 s pritiskom na tipko
Vključitev v konferenčno
da**
da**
zvezo/prevzem pogovora
Dodajanje Gigaset L410
da
da
konferenčni zvezi
* glejte tudi www.gigaset.com/compatibility
** Funkcija „Vkljucit. v pogovor“mora biti na telefonu na voljo in vključena.
Funkcija
Obširne informacije o tej temi glejte Telefoniranje
ISDN in IP
telefoni
da
da
ne
ne
da
£ str. 7.
Opomba
Version 1, 10.08.2011
Seznam združljivih telefonov Gigaset se nenehno širi. Aktualne informacije najdete
pod www.gigaset.com/compatibility.
16
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Garancijski list
Gigaset Communications Austria GmbH
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Gigaset L410
Serijska št.:
Version 1, 10.08.2011
Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
17
Gigaset L410 / sl / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_sl_AUT-Hub.fm / 10.08.2011
Version 1, 10.08.2011
Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v
garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali
in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne
nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka
in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki
ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu
po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi
transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za
telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim
garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši
garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.
Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oziroma pri prodajalcu,
kjer ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske
poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele,
visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne
opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali
nepravilne uporabe, garancija ne velja.
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne
določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 6 let servisiranje izdelka, nadomestne
dele (in priklopne aparate).
Pooblaščeni servis:
RELECTRONIC-REMECH d.o.o.
Ljubljanska c. 3a
SI-1236 Trzin
tel: 01 5644 171
faks: 01 5644 172
int.: www.gigaset.com
18
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
Version: 02.08. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising