Gigaset | SL450HX | User guide | Gigaset SL450HX Kasutusjuhend

Gigaset SL450HX Kasutusjuhend
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / Cover_front_c.fm / 10/24/17
SL450 HX
Yksityiskohtaisia ohjeita puhelinjärjestelmään liittyen:
Gigaset-puhelimen käyttöohje
www.gigaset.com/manuals
Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio
Lataa käyttöohje verkosta
älypuhelimeen tai tablettiin:
Lataa Gigaset Help -ohjelma
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / intro_HX.fm / 10/24/17
Gigaset HX – Universaali luuri
Gigaset HX on laadukas ja monitoiminen laite tulevaisuuden tarpeisiin.
Voit käyttää luuria useissa eri DECT-tukiasemissa.
Gigaset-tukiasemassa
Kun liität HX-luurin Gigaset-tukiasemaan, voit käyttää Gigasetin tuttuja, monipuolisia ja laadukkaita toimintoja.
Jos Gigaset-tukiasemasi tukee IP-puheluita, voit soittaa HX-luurilla laajakaistapuheluita erinomaisella äänenlaadulla (HDSP).
Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki toiminnot, jotka ovat käytettävissä HX-luurissa. Gigasettukiasemien täydelliset toiminnot on kuvattu kunkin Gigaset-järjestelmän käyttöohjeessa.
Löydät kaikki Gigaset-käyttöohjeet osoitteesta
www.gigaset.com/manuals
tai verkosta älypuhelimeen tai tablettiin:
Voit ladata Gigaset Help -ohjelman täältä:
tai
Muun valmistajan DECT/GAP-puhelimessa tai -reitittimessä
Luuri toimii myös muiden valmistajien DECT/GAP-puhelimissa ja DECT-reitittimissä. Tarkempia
www.gigaset.com/compatibility.
tietoja on osoitteessa
DECT-reitittimissä, joissa on CAT-iq 2.0
Gigaset HX -luuri on sertifioitu standardin DECT/CAT-iq 2.0 mukaan. Käyttö on näin ollen mahdollista myös DECT-reitittimessä, joka tukee CAT-iq-standardia.
Luurin toiminnot CAT-iq-reitittimessä (muun muassa):
• Reitittimen keskitetyn puhelinluettelon sekä luurin integroidun paikallisen puhelinluettelon
käyttö
• Kätevä puheluiden soittaminen ja puhelutietojen luetteloiden käyttö
• Useiden linjojen ja puhelinnumeroiden käyttö *)
• HD Voice™ -laatuiset laajakaistapuhelut
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.
Lisätietoja HX-luurista on osoitteessa
www.gigaset.com/hx
Lisätietoja luurin toiminnoista eri tukiasemien ja reitittimien yhteydessä on osoitteessa
www.gigaset.com/compatibility
*) Toiminnot ovat maa-, verkko- ja reititinkohtaisia
2
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / overview_HSG.fm / 10/24/17
Yleiskuva
Yleiskuva
5
1
2
6
SISÄ 1
Puhelut
Kalenteri
3
7
8
15
14
4
9
13
5
10
12
11
10
6
9
7
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
11
1
2
3
4
8
Näyttö
Tilarivi
Kuvakkeet osoittavat puhelimen nykyiset
asetukset ja valitun käyttötilan
Näyttönäppäimet
Eri toimintoja käyttötilanteen mukaan
Viestinäppäin
Puhelutietojen ja viestiluettelojen käyttäminen;
Vilkkuu: uusi viesti tai puhelu
12
13
14
15
Lopetusnäppäin, virtanäppäin
Puhelun lopetus; toiminnon keskeyttäminen;
Palaaminen edelliselle
Paina lyhyesti
valikkotasolle
Palaaminen valmiustilaan
Paina pitkään
Luuri päälle ja pois päältä
Paina pitkään
(valmiustilassa)
Ruutunäppäin/lukitusnäppäin
Näppäinlukituksen kytkeminen Paina pitkään
päälle ja pois päältä
(valmiustilassa)
Paina lyhyesti
Vaihtaminen isojen ja pienten
kirjaimien ja numeroiden
kirjoituksen välillä
(tekstin kirjoituksen
yhteydessä)
Valintatauon lisääminen
Paina pitkään
Mikrofoni
R-näppäin
Välipuhelu (flash)
Paina lyhyesti
USB-liitäntä
Tiedonsiirtoon luurin ja tietokoneen välillä
Tähtinäppäin
Erikoismerkkitaulukon
Paina lyhyesti
avaaminen
(tekstin kirjoituksen
yhteydessä)
Vaihto impulssivalinnasta
Paina lyhyesti
äänivalintaan
(senhetkisessä puhelussa)
Kuulokemikrofoniliitäntä
(2,5 mm jakkiliitin)
Näppäin 1
Vastaajan/verkossa olevan
Paina pitkään
vastaajan valinta
Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin
Puheluun vastaaminen; näytöllä näkyvään
numeroon soittaminen; vaihtaminen kuuloke- ja
kaiutintoiminnon välillä
Valinnantoistoluettelon
Paina lyhyesti
avaaminen
Valinnan aloittaminen
Paina pitkään
Profiilinäppäin
Vaihtaminen ääniprofiilien välillä
Ohjausnäppäin/valikkonäppäin
Valikon avaaminen, valikoiden ja syöttökenttien
selaaminen, toimintojen valitseminen
(tilannekohtainen)
3
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG_HXIVZ.fm / 10/24/17
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Puhelimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhelimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paikallinen puhelinvastaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luurin paikallinen puhelinluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viestiluettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhelutietojen luettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
17
20
21
25
26
Muita toimintoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniprofiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalenteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itkuhälytin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ei-toivottujen puheluiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
30
32
33
35
37
38
41
Luurin asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asiakaspalvelu & Neuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valmistajan ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön kuvakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
53
55
56
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä
kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.
Lisätietoja
Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:
Gigaset-puhelimen käyttöohje
Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:
Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio
Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla
PDF-muodossa:
Online-muodossa:
4
www.gigaset.com/manuals
Gigaset Help -ohjelma
älypuhelimeen tai tablettiin
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / user_guide_operating_steps.fm / 10/24/17
Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus
Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus
Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai
laitevaurioihin.
Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä tai mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia
toimintoja koskeva tieto.
Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.
Hyödyllisiä lisätietoja.
Näppäimet
tai
/
Puhelunäppäin
tai
Kaiutinnäppäin
Lopetusnäppäin
-
Numero- ja kirjainnäppäimet
Ohjausnäppäimen reuna
keskikohta
Viestinäppäin
R-näppäin
Tähtinäppäin
Ruutunäppäin
Profiilinäppäin
OK, Takaisin, Valitse, Vaihda, Tallenna, . . .
Näyttönäppäimet
Toiminnot
Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä
¤
. . . valitse näppäimellä
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Autom.vastaus
Vaihe
¤
Asetukset
OK
Puhelut
OK
= päällä)
Tee näin:
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Vaihda (
Paina ohjausnäppäintä keskeltä valmiustilassa.
Päävalikko avautuu.
Selaa ohjausnäppäimellä
OK
kuvakkeen
kohdalle.
Vahvista painamalla OK. Asetukset-alavalikko avautuu.
Puhelut
OK
Valitse ohjausnäppäimellä
Puhelut.
Vahvista painamalla OK. Puhelut-alavalikko avautuu.
Autom.vastaus Automaattinen vastaus -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä
näkyy ensimmäisenä valikkokohtana.
Vaihda
Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla Vaihda.
Toiminto on kytketty päälle
/ pois päältä
.
5
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / security.fm / 10/24/17
Turvaohjeet
Turvaohjeet
Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
Kun näppäin-/näyttölukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.
Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä (katso ”Tekniset tiedot”), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut,
joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
Luuria voidaan käyttää vain akkukotelon kannen ollessa suljettuna.
Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin
tiloihin.
Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.
Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.
Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi
aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.
Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto
on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai
äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis
ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa ”Tekniset tiedot”).
6
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Pakkauksen sisältö
•
•
•
•
•
•
Luuri
Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
Akku
Laturi ja verkkolaite
Vyöpidike
Käyttöohje
Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ...
+45 °C.
Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita
erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.
Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden
lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
Laturin liittäminen
¤ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke
¤ Liitä verkkolaite pistorasiaan 2 .
1
.
Pistokkeen irrottaminen laturista:
Irrota verkkolaite pistorasiasta.
Paina lukitusnappia 3 .
Irrota pistoke 4 .
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
¤
¤
2
4
1
3
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
7
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Käyttöönotto
Luurin käyttöönotto
Laitteen näytön päällä on suojakalvo.
Irrota suojakalvo!
Akun asettaminen paikalleen
Käytä ainoastaan ladattavaa akkua, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia
henkilö- ja esinevahinkoja. Akun kuori voi hajota tai akku voi räjähtää. Lisäksi laitteen
toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.
1
2
3
¤
¤
Aseta akku kosketuspuoli alaspäin 1 .
Paina akkua alas, kunnes se kiinnittyy
paikalleen 2 .
¤
¤
Kohdista akkukotelon kannen sivuilla
olevat pidikkeet kotelon sisäpuolella
oleviin aukkoihin 3 .
Paina kantta alaspäin, kunnes se
kiinnittyy paikalleen.
Akun irrottaminen
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
2
1
¤
¤
8
Irrota vyöpidike (jos asennettu).
Tartu kynnellä kiinni akkukotelon kannen
alapuolella olevasta uurteesta ja vedä kantta
ylöspäin 1 .
¤
Tartu akun vaihtamista varten kynnellä
kiinni kotelon syvennyksestä ja vedä
akku ylös 2 .
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Käyttöönotto
Akun lataaminen
¤
Lataa akku täyteen laturissa tai vakiomallisessa
USB-verkkolaitteessa ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Akku on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä
salamakuvake sammuu.
2,5h
Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.
Vyöpidikkeen kiinnitys
Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.
• Vyöpidikkeen kiinnitys: Paina vyöpidikettä luurin takaosaan
niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
• Vyöpidikkeen irrotus: Paina peukalolla voimakkaasti
vyöpidikkeen keskiosaa. Työnnä toisen käden peukalon kynsi
ylhäältä sivusta pidikkeen ja kotelon väliin. Vedä pidike ylös.
Näytön kielen muuttaminen
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Näytön kielen muuttaminen, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.
¤ Paina ohjausnäppäintä keskeltä .
¤ Paina näppäimiä
ja
hitaasti peräkkäin . . . näyttöön
Deutsch
tulee näkyviin kieliasetus; asetettu kieli (esim. English) on
English
merkitty (
= valittu).
Francais
¤ Toisen kielen valitseminen: Paina ohjausnäppäintä ,
kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. Francais paina
näytön alareunassa oikeanpuoleista näppäintä ottaaksesi kielen käyttöön.
¤ Palaaminen valmiustilaan: Paina lopetusnäppäintä
pitkään
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
9
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Käyttöönotto
Luurin rekisteröinti (tukiasemakohtainen)
Rekisteröinti täytyy tehdä sekä tukiasemassa että luurissa.
Molemmat toimenpiteet on suoritettava 60 sekunnin sisällä.
Tukiasemassa/reitittimessä
Gigaset-tukiasema:
Muut tukiasemat/
reitittimet:
¤
¤
Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä pitkään
(n. 3 sekuntia).
Tietoja rekisteröintiprosessista
dokumentaatio
Tukiaseman/reitittimen
Luurissa
¤
. . . valitse näppäimellä
Rekisteröi luuri
Asetukset
OK
Rekisteröinti
OK . . . rekisteröintiin sopivaa tukiasemaa haetaan
näppäile järjestelmä-PIN (tehdasasetus Gigaset-tukiasemissa: 0000)
OK
. . . pyydettäessä:
OK
Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin
sisänumero, esim. SISÄ 1. Muussa tapauksessa toista menettely.
Yksi luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.
. . . valitse näppäimellä
Asetukset OK
¤
Tukiaseman
vaihtaminen:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Luurin rekisteröinnin
poistaminen
(tukiasemakohtainen):
10
¤
¤
Rekisteröinti
OK
Valitse tukiasema OK . . . Valitse näppäimellä
tukiasema tai
Paras tukiasema Valitse (
= valittu)
Paras tukiasema: Luuri valitsee tukiaseman, johon se saa parhaiten
yhteyden silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.
Poista rekisteröinti OK . . . Käytössä oleva luuri on valittuna . . .
valitse näppäimellä
tarvittaessa toinen luuri OK . . . näppäile
tarvittaessa järjestelmä-PIN OK . . . Vahvista rekisteröinnin
poistaminen valitsemalla Kyllä
Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa
tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (Paras tukiasema).
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Käyttöönotto
Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja
kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.
Päivämäärä ja kellonaika on asetettu tukiaseman kautta. IP-puheluita tukevassa
tukiasemassa päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa myös verkossa olevan
aikapalvelimen kautta.
Jos tukiasema tukee toimintoa, voidaan päivämäärä ja kellonaika asettaa käsin luurin
kautta.
¤
AikaPaina näyttönäppäintä
tai, jos päivämäärä ja kellonaika on jo asetettu:
¤
. . . valitse näppäimellä
Asetukset
Päivämäärä ja kello
Puhelut
Aika
OK
OK
Kohdistimen paikka vilkkuu . . . muuta kohdistimen paikkaa
näppäimellä
. . . vaihda näppäimellä
tietokenttien välillä
Päivämäärän näppäileminen:
...
näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena.
¤
Kellonajan näppäileminen:
¤ . . . näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena.
Asetuksen tallennus:
Paina näyttönäppäintä Tallenna. . . . näytöllä näkyy Tallennettu
ja vahvistusääni kuuluu.
¤
Palaa valmiustilaan
¤ Paina lopetusnäppäintä
Päivämäärä ja kello
Päivämäärä:
15.08.2017
Aika:
00:00
Takaisin
Tallenna
pitkään
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Puhelimesi on nyt käyttövalmis!
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
11
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Käyttöönotto
Kuulokemikrofonin liittäminen
¤ Liitä kuulokemikrofoni 2,5 mm:n jakkiliittimellä luurin vasemman
puolen liitäntään 1 .
tai
¤
Kuulokkeiden liittäminen Bluetoothin kautta .
Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus vastaa kuulokkeen
äänenvoimakkuuden asetusta.
1
USB-kaapelin liittäminen
Tiedonsiirtoon luurin ja tietokoneen välillä:
¤ Liitä USB-kaapeli mikro-USB-liittimellä luurin alaosan
USB-liitäntään 1 .
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Liitä luuri suoraan tietokoneeseen, ei USBkeskittimen kautta.
12
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
1
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 10/24/17
Puhelimen käyttäminen
Puhelimen käyttäminen
Puhelimen käyttäminen
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä
Kytkeminen päälle:
¤ Kun luuri on kytketty pois päältä, paina lopetusnäppäintä
Kytkeminen pois päältä:
¤
pitkään
Kun luuri on valmiustilassa, paina lopetusnäppäintä
pitkään
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä
Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä:
Paina pitkään
Näppäinlukitus kytkettynä päälle: Näytöllä näkyy kuvake
Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata
puheluun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.
Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.
Ohjausnäppäin
Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä sekä käynnistää
tiettyjä tilannekohtaisia toimintoja.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Seuraavassa esimerkissä on merkitty mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen),
jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.
tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava
oikeasta reunasta, tai
, että ohjausnäppäintä on painettava keskeltä.
Valmiustilassa
Puhelinluettelon avaaminen
Avaa käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden lista (Gigaset GOBox 100) tai tukiaseman keskitetty puhelinluettelo (esim. CAT-iqtukiasema)
Päävalikon avaaminen
Luurien luettelon avaaminen
paina lyhyesti
paina pitkään
tai
Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä
Toiminnon vahvistaminen
13
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 10/24/17
Puhelimen käyttäminen
Puhelun aikana
Puhelinluettelon avaaminen
Avaa käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden lista (Gigaset GOBox 100) tai tukiaseman keskitetty puhelinluettelo (esim. CAT-iqtukiasema)
Mikrofonin mykistäminen
Sisäisen välipuhelun soittaminen
Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen
Näyttönäppäimet
Näyttönäppäimissä on eri toimintoja käyttötilanteen mukaan.
Takaisin
Tallenna
Näyttönäppäimien
nykyiset toiminnot
Näyttönäppäimet
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Näyttönäppäinten kuvakkeet
14
s. 56.
paina pitkään
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 10/24/17
Puhelimen käyttäminen
Valikkorakenne
Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.
Valikkorakenne on tukiasemakohtainen. Toiminnot voivat olla eri valikoissa
toimintojen määrästä ja tyypistä riippuen, esim. ylimmällä valikkotasolla tai
alavalikossa.
Esimerkkejä: Ääniasetukset voi olla ylimmällä valikkotasolla tai Asetuksetalavalikossa, Kalenteri voi olla Päivyri-valikossa tai Lisäominaisuudet-valikossa.
Toimintojen valitseminen/vahvistaminen
Valinnan vahvistaminen
OK tai paina ohjausnäppäintä keskeltä
Palaaminen edelliselle valikkotasolle
Takaisin
Vaihto valmiustilaan
Paina pitkään
Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä
Vaihda
päällä
/ pois päältä
Vaihtoehdon valinta / valinnan poisto
Valitse
valittu
/ ei valittu
Päävalikko
Valmiustilassa:
Paina ohjausnäppäintä keskeltä
valitse alavalikko ohjausnäppäimellä
...
Esimerkki
OK
Asetukset
Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä kuvakkeina. Valitun
toiminnon kuvake näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy
näytön ylärivillä.
Takaisin
OK
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Alavalikot
Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.
Esimerkki
Toiminnon valitseminen: . . . valitse toiminto
ohjausnäppäimellä
OK
Asetukset
Palaaminen edelliselle valikkotasolle:
Paina näyttönäppäintä Takaisin
Päivämäärä ja kello
tai
Näyttö+näppäimistö
¤
¤
Paina lopetusnäppäintä
lyhyesti
Paluu valmiustilaan
¤
Paina lopetusnäppäintä
Ääniasetukset
Kieli
Rekisteröinti
pitkään
Takaisin
OK
Jos mitään näppäintä ei paineta, näyttö vaihtuu automaattisesti valmiustilaan noin
2 minuutin kuluttua.
15
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 10/24/17
Puhelimen käyttäminen
Tekstin kirjoittaminen
Kohdistimen paikka
• Valitse tietokenttä näppäimellä
•
. Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.
Siirrä kohdistimen paikkaa näppäimellä
.
Virheiden korjaaminen
• Kohdistimen edessä olevan merkin poistaminen:
Uusi tieto
Etunimi:
Peter|
Sukunimi:
Paina lyhyesti
• Kohdistimen edessä olevien sanojen poistaminen:
Puhelin:
Abc
Paina pitkään
Kirjainten/merkkien näppäileminen
‚
Tallenna
Kullekin näppäimelle
–
sekä näppäimelle
on
määritetty useampia kirjaimia ja numeroita. Kun näppäintä painetaan, mahdolliset merkit
näkyvät näytön alaosassa. Valittuna oleva merkki on korostettu.
• Kirjaimien/numeroiden valitseminen: Paina näppäintä useita kertoja lyhyesti
• Vaihtaminen pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä: Paina
ruutunäppäintä
• Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva
kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
• Erikoismerkkien näppäileminen: Paina tähtinäppäintä
. . . selaa näppäimellä
haluamasi merkin kohdalle Lisää
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Erikoismerkkien käytettävyys riippuu luurin merkistöstä.
16
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 10/24/17
Puhelut
Puhelut
Puheluiden soittaminen
¤ . . . näppäile numero
paina puhelunäppäintä
lyhyesti
tai
¤
Paina puhelunäppäintä
Valinnan keskeyttäminen:
pitkään
. . . näppäile numero
Paina lopetusnäppäintä
Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa
Yhteys valitaan luurille määritetyn lähetysyhteyden (linjan) kautta. Toisen linjan käyttäminen:
¤ Paina puhelunäppäintä
pitkään
. . . valitse linja näppäimellä
Valitse
. . . näppäile numero
. . . numero valitaan noin 3 sekuntia viimeisen numeron syötön
jälkeen
Numeron valitseminen paikallisesta puhelinluettelosta:
¤
. . . avaa puhelinluettelo näppäimellä
puhelunäppäintä
Jos useita numeroita on määritetty:
. . . valitse numero näppäimellä
¤
. . . valitse tieto näppäimellä
paina puhelunäppäintä
paina
. . . numero valitaan
Pikavalinta: Puhelinluettelon numeroiden määrittäminen numero- tai
näyttönäppäimiin.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Numeron valitseminen julkisesta/keskitetystä puhelinluettelosta
Riippuen tukiasemasta, johon luuri on liitetty, voit valita numeron julkisesta puhelinluettelosta,
Gigaset.net-puhelinluettelosta (esim. Gigaset GO-Box 100) tai CAT-iq-tukiaseman keskitetystä
puhelinluettelosta.
¤ Paina pitkään
Lisätietoja
puhelimen yksityiskohtainen käyttöohje
Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta
Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa.
¤ Paina puhelunäppäintä
lyhyesti . . . valinnantoistoluettelo avautuu . . . valitse tieto
näppäimellä
paina puhelunäppäintä
Kun nimi näytetään:
Katso . . . numero näytetään . . . selaa numeroita tarvittaessa näppäimellä
haluamasi puhelinnumeron kohdalla puhelunäppäintä
¤
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
. . . paina
17
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 10/24/17
Puhelut
Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen
¤
Paina puhelunäppäintä
näppäimellä
lyhyesti . . . valinnantoistoluettelo avautuu
. . . valitse tieto
Valinnat . . . mahdolliset vaihtoehdot:
Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon:
Kopioi luetteloon OK
Puhelinnumeron kopioiminen näytölle:
¤
Käytä numeroa OK . . . muuta tai täydennä tarvittaessa näppäimellä
...
tallenna uutena tietona puhelinluetteloon näppäimellä
Valitun tiedon poistaminen:
Poista tieto OK
Kaikkien tietojen poistaminen:
Poista lista OK
Automaattisen uudelleenvalinnan asettaminen:
¤
Autom. uud.valinta . . . valittuun numeroon soitetaan automaattisesti tietyin
aikavälein (vähintään 20 sekunnin välein). Kaiutinnäppäin vilkkuu, puhelu kuuluu
kaiuttimen kautta.
Numerosta vastataan: Paina puhelunäppäintä
. . . Toiminto lopetetaan
Numerosta ei vastata: Puhelu katkeaa noin 30 sekunnin kuluttua. Toiminto lopetetaan
painamalla mitä tahansa näppäintä tai kymmenen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.
Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta
Puhelutietojen luettelot ( s. 26) sisältävät viimeiset vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut.
¤
. . . valitse näppäimellä
Puheluluettelot
Esimerkki
OK
. . . valitse luettelo näppäimellä
tieto näppäimellä
OK
. . . valitse
Kaikki puhelut
paina puhelunäppäintä
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Frank
14.02.17, 15:40
Puhelutietojen luettelot voidaan hakea suoraan
näyttönäppäimellä Puhelut, kun näyttönäppäin on
vastaavasti määritetty.
089563795
13.02.17, 15:32
Ei vastatut puhelut -luettelon voi avata myös
viestinäppäimellä
.
11.02.17, 13:20
Susan Black
Katso
Valinnat
Saapuvat puhelut
Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla
puhelunäppäimellä
. Puheluun vastaaminen:
• Paina puhelunäppäintä
• Jos Autom.vastaus on kytketty päälle: Ota luuri laturista
• Ohjaa vastaajaan:
• Vastaa puheluun kuulokemikrofonilla
Soittoäänen kytkeminen pois päältä:
se näkyy näytöllä
18
Äänetön . . . puheluun voidaan vastata niin kauan, kun
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 10/24/17
Puhelut
Puhelun aikana
Kaiutintoiminto
Puhelun aikana, yhteyttä muodostettaessa ja vastaajaa kuunneltaessa voit kytkeä
kaiutintoiminnon päälle/pois päältä seuraavasti :
¤ Paina kaiutinnäppäintä
Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:
¤ Pidä kaiutinnäppäintä painettuna
. . . Aseta luuri laturiin
ajan
...
paina 2 sekunnin
Äänenvoimakkuus
Koskee senhetkistä tilaa (kaiutintoiminto, kuuloke tai kuulokemikrofoni):
¤
paina
. . . säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä
Tallenna
Asetus tallennetaan automaattisesti noin 3 sekunnin jälkeen vaikka ei painettaisi
näppäintä Tallenna.
Mikrofonin mykistäminen
Kun mikrofoni on kytketty pois päältä, puhekumppanisi ei enää kuule sinua.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä puhelun aikana:
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
paina.
19
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 10/24/17
Paikallinen puhelinvastaaja
Paikallinen puhelinvastaaja
(vain Gigaset-tukiasemissa, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)
Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä:
¤
. . . valitse näppäimellä
valitse näppäimellä
näppäimellä
Puhelinvastaaja
Päällä tai Pois
Viestien kuunteleminen:
Paina viestinäppäintä
useammassa vastaajassa)
¤
OK
vastaaja (jos useampia käytössä )
Aktivointi
Vaihda
OK
...
OK
...
. . . valitse
Tallenna
. . . valitse näppäimellä
OK
vastaaja (jos viestejä on
Oman tervehdyksen/tiedotteen nauhoittaminen:
¤
. . . valitse näppäimellä
valitse näppäimellä
näppäimellä
Puhelinvastaaja
OK
Tiedotteet
Nauhoita tervehdys tai Nauhoita tiedote
vastaaja (jos useampia käytössä)
OK
OK
OK
. . . valitse
. . . puhu tiedote (vähintään
3 sekuntia) . . . mahdolliset vaihtoehdot
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Nauhoituksen lopetus ja tallennus:
¤ Lopeta . . . kuuntele ja tarkista nauhoittamasi tiedote
Nauhoituksen keskeyttäminen:
¤ Paina lopetusnäppäintä
tai Takaisin
Nauhoituksen aloittaminen uudelleen:
¤ OK
Nauhoituksen toistaminen:
¤ Uusi
20
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 10/24/17
Luurin paikallinen puhelinluettelo
Luurin paikallinen puhelinluettelo
Paikallinen puhelinluettelo koskee yksilöllisesti luuria. Tietoja voidaan kuitenkin lähettää toisiin
luureihin ( s. 23).
Lisätietoja online-puhelinluetteloista (esim. Gigaset GO-Box 100 -laitteen
yhteydessä) tai keskitetyistä puhelinluetteloista CAT-iq-tukiasemissa tukiaseman
käyttöohje.
Puhelinluettelon avaaminen
¤
Paina valmiustilassa näppäintä
lyhyesti
Puhelinluettelotiedot
Tietojen määrä:
jopa 500
Tiedot:
Etu- ja sukunimi, jopa kolme puhelinnumeroa, sähköpostiosoite, merkkipäivä
sekä muistutus, VIP-soittoääni ja VIP-kuvake, soittajan kuva
Tietojen pituus: Numerot: enintään 32 numeroa
Etu- ja sukunimi: enintään 16 merkkiä
Sähköpostiosoite: enintään 64 merkkiä
Tiedon luominen
¤
<Uusi tieto>
OK
. . . vaihda näppäimellä
Esimerkki
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
tietokenttien välillä ja näppäile tiedot:.
Uusi tieto
Nimet/numerot:
¤ . . . näppäile etunimet ja/tai sukunimet, vähintään yksi Etunimi:
Robert
numero (henkilökohtainen, toimisto tai matkapuhelin) ja
Sukunimi:
tarvittaessa sähköpostiosoite
I
Merkkipäivä:
Puhelin:
¤ . . . kytke näppäimellä Merkkipäivä päälle tai pois
päältä . . .
näppäile päivämäärä ja aika . . . valitse
Abc
näppäimellä
ilmoitustapa (Vain näytöllä tai soittoääni)
‚
Tallenna
Soittoääni (VIP) :
¤ . . . valitse näppäimellä soittoääni, jolla ilmoitetaan
henkilön puhelusta . . . Jos on määritetty Soittoääni (VIP) , tietoon lisätään
puhelinluettelossa kuvake
.
Tiedon tallennus: Tallenna
Tieto on voimassa vain, jos se sisältää vähintään yhden numeron.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
21
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 10/24/17
Luurin paikallinen puhelinluettelo
Puhelinluettelotiedon hakeminen ja valitseminen
¤
. . . selaa näppäimellä
haetun nimen kohdalle
tai
¤
...
näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta) . . . näyttö siirtyy ensimmäiseen
tarvittaessa edelleen
nimeen, jossa on nämä alkukirjaimet . . . selaa näppäimellä
haluttuun tietoon
Puhelinluettelon nopea selaaminen:
Paina pitkään
Tiedon näyttäminen/muuttaminen
¤
. . . valitse tieto näppäimellä
haluat muuttaa
Katso
. . . valitse näppäimellä
kenttä, jota
Muuta
tai
¤
. . . valitse tieto näppäimellä
Valinnat
Muuta tieto
OK
Tietojen poistaminen
Yhden tiedon poistaminen:
tieto OK
Kaikkien tietojen poistaminen:
. . . valitse tieto näppäimellä
Valinnat
Poista kaikki
Valinnat
OK
Poista
Kyllä
Puhelinluettelotietojen järjestyksen määrittäminen
Puhelinluettelotiedot voidaan järjestää etu- tai sukunimen mukaan.
¤
Valinnat
Sukunimen mukaan / Etunimen mukaan
Jos tieto ei sisällä nimeä, sukunimikenttään kopioidaan vakiopuhelinnumero. Nämä tiedot ovat
luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.
Järjestys on seuraava:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Välilyönnit | numerot (0–9) | kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | muut merkit.
Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen
¤
22
Valinnat
Muistia vapaana
OK
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 10/24/17
Luurin paikallinen puhelinluettelo
Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
Puhelinnumeroiden kopioiminen puhelinluetteloon:
• luettelosta, esim. puhelutietojen luettelosta tai valinnantoistoluettelosta
• puhelinnumeron valinnan yhteydessä
Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.
Paina näyttönäppäintä
tai Valinnat
Kopioi luetteloon OK . . . mahdolliset
toiminnot:
Uuden tiedon lisääminen:
¤ <Uusi tieto> OK . . . valitse numerotyyppi näppäimellä
OK täydennä
tieto Tallenna
Numeron lisääminen olemassa olevaan tietoon:
¤ . . . Valitse tieto näppäimellä
OK . . . valitse numerotyyppi näppäimellä
OK . . . numero lisätään tai näytetään kysely olemassa olevan numeron korvaamisesta
. . . vastaa tarvittaessa kyselyyn näppäimellä Kyllä/Ei Tallenna
¤
Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen
Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan
puhelinluettelotietoja.
Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan
vain päivämäärä.
Molemmat luurit tukevat vCard-käyntikortteja:
• Ei tietoa kyseisellä nimellä: Uusi tieto luodaan.
• Kyseisellä nimellä on jo tieto: Tietoa laajennetaan uudella numerolla. Jos tieto
sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto
samalla nimellä.
Vastaanottava luuri ei tue vCard-käyntikortteja:
Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.
Lähettävä luuri ei tue vCard-käyntikortteja:
Vastaanottavaan luuriin luodaan uusi tieto, kopioidut numerot siirretään kenttään
Puhelin. Jos tällä numerolla on jo olemassa tieto, kopioitu tieto hylätään.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
23
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 10/24/17
Luurin paikallinen puhelinluettelo
Yksittäisten tietojen kopioiminen
¤
. . . valitse näppäimellä
toiseen puhelimeen
OK
haluttu tieto
Valinnat
. . . valitse näppäimellä
Kopioi tieto
OK
vastaanottava luuri
OK . . .
tieto kopioidaan
Kopioi onnistuneen siirron jälkeen muita tietoja:
Kyllä tai Ei
Koko puhelinluettelon kopioiminen
¤
Valinnat
Kopioi kaikki
vastaanottava luuri näppäimellä
OK
toiseen puhelimeen
OK
. . . valitse
OK . . . tiedot kopioidaan peräkkäin
Tietoja puhelinluettelotietojen kopioinnista Bluetoothin avulla on Gigaset SL450 puhelimen yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa osoitteessa
www.gigaset.com/manuals
Puhelinluettelon synkronoiminen tietokoneen osoitekirjan kanssa
(Gigaset QuickSync)
Ohjelma Gigaset QuickSync on asennettu tietokoneeseen.
Luuri on yhdistetty Bluetoothin tai USB-kaapelin avulla tietokoneeseen.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Maksuton lataus ja lisätietoja on osoitteessa
24
www.gigaset.com/quicksync
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / call_list.fm / 10/24/17
Viestiluettelot
Viestiluettelot
Ilmoitukset vastaamattomista puheluista, vastaajassa/verkossa olevassa vastaajassa olevat
viestit ja kuittaamattomat tapahtumat tallennetaan viestiluetteloihin.
Heti kun uusi viesti tulee, kuuluu merkkiääni. Lisäksi viestinäppäin Esimerkki
(jos käytössä, ) vilkkuu. Aktivointi luurin kautta on mahdollista vain Gigaset-tukiasemissa. Käytä CAT-iq-reitittimissä tarvittaessa web-käyttöliittymää. Lisätietoja tukiaseman/reitittimen
käyttöohje.
Viestityypin kuvake ja uusien viestien lukumäärä näkyvät
valmiustilassa.
SISÄ 1
07:15
14 Lok
Ilmoitus seuraavasta viestityypistä saapunut:
vastaajaan/verkossa olevaan vastaajaan
02
08
10
vastaamattomien puheluiden luetteloon
kuittaamattomien tapahtumien luetteloon
Puhelut
Kalenteri
Verkossa olevan vastaajan kuvake näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on
tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Viestien näyttö:
¤ Paina viestinäppäintä
. . . viestiluettelot, jotka sisältävät
viestejä, näkyvät, Postilaatikko: näkyy aina
Lihavoitu tieto: uusia viestejä on saapunut. Suluissa näkyy
uusien viestien määrä.
Tietoa ei lihavoitu: ei uusia viestejä. Suluissa näkyy vanhojen
viestien määrä.
¤ . . . valitse näppäimellä luettelo OK . . . puhelut ja viestit
näkyvät luettelona
Verkossa oleva vastaaja: Verkossa olevan vastaajan numero
valitaan.
Esimerkki
Viestit ja puhelut
Ohitetut muist:
(2)
Ei vast. puhel.:
(5)
Postilaatikko:
(1)
Vastaaja:
Takaisin
OK
Viestiluettelo sisältää tiedon jokaiselle vastaajalle, joka on määritetty luurille, esim.
paikalliselle vastaajalle Gigaset-tukiasemassa/CAT-iq-reitittimessä tai verkossa
olevalle vastaajalle.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
25
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / call_list.fm / 10/24/17
Puhelutietojen luettelot
Puhelutietojen luettelot
Puhelin tallentaa luetteloihin erilaisia puhelutyyppejä (vastaamattomat, vastatut ja soitetut
puhelut).
Tukiasema/reititin, johon luuri on rekisteröity, tarjoaa käyttöön puhelinnumeroita
koskevat tiedot.
Tarkempia tietoja on osoitteessa
www.gigaset.com/compatibility.
Luettelotieto
Luettelotiedoissa näkyvät seuraavat tiedot:
• Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
• Tiedon tyypin kuvake:
Ei vastatut puhelut,
Vastatut puhelut,
Soitetut puhelut,
Puhelu vastaajaan
• Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu
puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi
( Puhelin,
Puhelin (työ), Matkapuhelin). Lisäksi
vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta
saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
• Yhteys, jonka kautta puhelu on tullut/lähtenyt
• Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu)
Esimerkki
Kaikki puhelut
Frank
Tänään, 15:40
[3]
089563795
13.05.17, 18:32
Susan Black
12.05.17, 13:12
Katso
Valinnat
Puhelutietojen luettelon avaaminen
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Näyttönäppäimellä:
Valikon avulla:
¤
¤
Puhelut
. . . valitse luettelo näppäimellä
OK
. . . valitse näppäimellä
Puheluluettelot
. . . valitse luettelo näppäimellä
Viestinäppäimellä (vastaamattomat puhelut):
¤ Paina viestinäppäintä
OK
OK
Ei vast. puhel.:
OK
Puhelutietojen luettelon numeroon soittaminen
¤
. . . valitse näppäimellä
näppäimellä
26
OK
Puheluluettelot
. . . valitse tieto näppäimellä
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
OK
. . . valitse luettelo
paina puhelunäppäintä
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / call_list.fm / 10/24/17
Puhelutietojen luettelot
Muita toimintoja
¤
. . . valitse näppäimellä
Puheluluettelot
näppäimellä
OK . . . mahdolliset vaihtoehdot:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tiedon katseleminen: ¤ . . . valitse tieto näppäimellä
Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon:
¤ . . . valitse tieto näppäimellä
loon
Tiedon poistaminen: ¤ . . . valitse tieto näppäimellä
OK
Luetteloiden poistaminen:
¤ Valinnat
Poista lista
OK
. . . valitse luettelo
Katso
OK
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Valinnat
Kopioi luette-
Valinnat
Poista tieto
Kyllä
27
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Muita toimintoja
Muita toimintoja
Puhelimessa käytettävissä olevat toiminnot ja se miten niitä käytetään riippuu
tukiasemasta/reitittimestä, johon luuri on rekisteröity.
Seuraava kuvaus koskee Gigaset GO-Box 100 -laitetta. Puhelimesi toiminnot saattavat
poiketa kuvatuista menettelyistä.
Lisätietoja
Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:
Gigaset-puhelimen käyttöohje
Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:
Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio
Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla
PDF-muodossa:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Online-muodossa:
28
www.gigaset.com/manuals
Gigaset Help -ohjelma
älypuhelimeen tai tablettiin
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Ääniprofiilit
Ääniprofiilit
Puhelimessa on kolme ääniprofiilia luurin mukauttamiseen ympäristöolosuhteisiin.
Profiili Voimakas, Profiili Äänetön, Profiili Henkilökohtainen
¤ Voit vaihtaa profiileja näppäimellä
. . . Profiili otetaan käyttöön heti ilman kyselyä
Profiileissa on seuraavat tehdasasetukset:
Tehdasasetus
Profiili
Voimakas
Soittoääni
Soittoäänen voimakkuus
Luurin äänenvoimakkuus
Merkkiäänet
Profiili
Äänetön
Profiili
Henkilökohtainen
päällä
pois päältä
päällä
Sisäpuhelut
5
pois päältä
5
Ulkopuhelut
5
pois päältä
5
Luuri
5
3
3
Kaiutintoiminto
5
3
3
Näppäinääni
kyllä
ei
kyllä
Vahvistusääni
kyllä
ei
kyllä
Akun
varoitusääni
kyllä
kyllä
kyllä
Aktivoi huomioääni puhelun saapuessa, kun valittuna Profiili Äänetön: Kun olet vaihtanut
profiiliin Profiili Äänetön, paina näyttönäppäintä Piippaus . . . Tilarivillä näkyy
Muutokset taulukossa näkyviin asetuksiin:
• Ovat voimassa profiileissa Voimakas ja Äänetön vain siihen saakka, kunnes profiili
vaihdetaan.
• Profiiliin Profiili Henkilökohtainen tehdyt muutokset tallennetaan pysyvästi.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Asetettu profiili säilyy kytkettäessä luuri pois päältä ja takaisin päälle.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
29
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Kalenteri
Kalenteri
Voit asettaa jopa 30 tapahtuman muistutukset.
Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehykset.
Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää
valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehykset.
Syyskuu 2017
Ma Ti
Ke To Pe La Su
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Takaisin
OK
Muistutuksen tallentaminen kalenteriin
Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
¤
. . . valitse näppäimellä
haluamasi päivä näppäimellä
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Päälle/pois:
Aseta päivämäärä:
¤
¤
Aseta aika:
¤
Näppäile kuvaus:
¤
Määritä ilmoitustapa:
¤
Päivyri
OK
Kalenteri
OK
. . . valittu
OK . . . sitten
Tila: . . . valitse näppäimellä
Päällä tai Pois
Päivämäärä . . . valittu päivä on esiasetettu
...
aseta
uusi päivä
Aika . . .
näppäile tapahtuman aika tunteina ja
minuutteina
Teksti . . .
näppäile tapahtuman kuvaus (esim. illallinen,
kokous)
Signaali . . .
valitse muistutussoiton melodia tai kytke
ääni-ilmoitus pois päältä
Syötä tapahtuman tiedot:
Tallenna tapahtuma:
¤
...
¤
syötä tiedot painamalla
Tallenna
valitse peräkkäin Päivämäärä, Aika, Teksti ja Signaali
Jos yksi tapahtuma on jo määritetty:
tapahtuman tiedot.
30
tai
<Uusi tieto>
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Tallenna
OK
. . . näppäile
...
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Kalenteri
Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen
Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/
merkkipäivästä ilmoitetaan valmiustilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan
valitulla soittoäänellä.
• Muistutussoiton kuittaus ja lopetus: Paina näyttönäppäintä Pois
Puhelun aikana muistutussoitosta ilmoitetaan kerran merkkiäänellä luurissa.
Menneiden (kuittaamattomien) tapahtumien/merkkipäivien
näyttäminen
Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan Ohitetut muist. -luetteloon:
• Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
• Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
• Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.
Viimeiset 10 tietoa tallennetaan. Näytöllä näkyy kuvake
on luettelon alussa.
ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto
Luettelon avaaminen
¤
Paina viestinäppäintä
luetteloa
Ohitetut muist:
OK
. . . selaa näppäimellä
tai
¤
. . . valitse näppäimellä
Päivyri
OK
Ohitetut muist.
OK
Kunkin tapahtuman yhteydessä näytetään numero tai nimi, päiväys ja kellonaika. Uusin tieto on
luettelon alussa.
• Poista tapahtuma/merkkipäivä: Poista
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/poistaminen
¤
. . . valitse näppäimellä
päivä näppäimellä
näppäimellä
Päivyri
OK
Kalenteri
OK . . . tapahtumaluettelo näkyy näytöllä
OK
. . . valitse
. . . valitse tapahtuma
. . . mahdolliset vaihtoehdot:
Tapahtuman tietojen näyttö:
¤ Katso . . . Tapahtuman asetukset näkyvät näytöllä
Tapahtuman muuttaminen:
¤ Katso Muuta
tai Valinnat
Muuta tieto OK
Tapahtuman kytkeminen päälle ja pois päältä:
¤ Valinnat
Päällä/Pois OK
Tapahtuman poistaminen:
¤ Valinnat
Poista tieto OK
Päivän kaikkien tapahtumien poistaminen:
¤ Valinnat
Poista kaikki tapah. OK Kyllä
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
31
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Herätys
Herätys
Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois
¤
. . . valitse näppäimellä
Päivyri
OK
Herätys
OK . . . sitten
Päälle/pois:
¤ Tila: . . . valitse näppäimellä Päällä tai Pois
Aseta herätysaika:
¤
Aika . . .
näppäile tunnit ja minuutit
¤
Toistuu . . .
valitse Ma-Pe tai Päivittäin
Määritä päivät:
Säädä äänenvoimakkuutta:
¤
Äänenvoimakkuus . . .
säädä äänenvoimakkuutta
5 tasolle tai voimistuva äänenvoimakkuus (crescendo)
Aseta herätys:
¤
Soittoääni . . .
valitse herätyksen soittoääni
Aseta herätyksen tiedot:
¤ . . . valitse peräkkäin Aika, Toistuu, Äänenvoimakkuus ja
Tallenna asetus:
¤
Soittoääni
Tallenna
. . . aseta tiedot näppäimillä
Kun herätys on asetettu, näkyy valmiustilassa kuvake
ja
Tallenna
ja herätysaika.
Herätyssoitto
Herätyssoitto näkyy näytöllä ja se ilmaistaan valitulla soittoäänen sävelellä. Herätyssoitto kuuluu
60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, soitto toistuu 5 minuutin kuluttua.
Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Puhelun aikana herätyssoitto kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.
Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)
Herätyssoiton kytkeminen pois päältä:
Pois
Herätyssoiton toistaminen (torkku): Torkku tai mitä tahansa näppäintä . . . Herätyssoitto
kytketään pois päältä ja toistetaan 5 minuutin kuluttua.
32
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Itkuhälytin
Itkuhälytin
Kun itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai
ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Hälytys ulkoiseen numeroon
keskeytyy noin 90 sekunnin kuluttua.
Voit vastata hälytykseen Kuuntele ja vastaa -toiminnolla. Tällä toiminnolla kytketään päälle tai
pois päältä vauvan luona oleva luurin kauitin.
Itkuhälytintilassa saapuvista puheluista ilmoitetaan luurissa vain näytöllä (ilman soittoääntä).
Näytön taustavalaistus vähenee puoleen. Merkkiäänet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet
lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.
Jos saapuvaan puheluun vastataan, itkuhälytintila keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto on
edelleen päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin
päälle.
Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava
vauvaa kohti.
Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Tästä syystä luuri kannattaa
asettaa tarvittaessa laturiin.
Itkuhälytintoiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.
Vastaajan tulee olla kytkettynä pois päältä itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.
Kun toiminto on kytketty päälle:
¤ Tarkista äänenherkkyystaso.
¤ Testaa yhteyden muodostaminen, jos hälytys ohjataan ulkoiseen numeroon.
Itkuhälyttimen aktivointi ja asetukset
¤
. . . valitse näppäimellä
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
OK
Itkuhälytin
Lisäominaisuudet
Itkuhälytin aktivoitu
OK . . . sitten
Päälle/pois:
¤ Tila: . . . valitse näppäimellä Päällä tai Pois
Näppäile kohde:
¤
Hälytyksen kohde . . . Valitse näppäimellä
Ulkoinen tai Sisä.
Ulkoinen:
Numero
...
näppäile numero
tai valitse numero puhelinluettelosta:
Sisä:
Luuri Vaihda . . . valitse luuri
näppäimellä
OK
07:15
SISÄ
14 Lok
Itkuhälytin
0891234567
Pois
Valinnat
Kahdensuuntainen tila päälle ja pois päältä:
¤
Kuuntele ja vastaa . . . valitse näppäimellä
Päällä tai Pois.
Säädä mikrofonin äänenherkkyystaso:
¤
Herkkyys . . . Valitse näppäimellä
Korkea tai Matala.
Asetuksen tallennus: Tallenna
Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilassa näkyy kohdenumero.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
33
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Itkuhälytin
Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä / hälytyksen keskeyttäminen
Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä:
¤
Paina valmiustilassa näyttönäppäintä Pois
Hälytyksen keskeyttäminen:
¤
Paina hälytyksen aikana lopetusnäppäintä
.
Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä
Hälytys menee ulkoiseen kohdenumeroon.
Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.
¤
Hälytyssoittoon vastaaminen
Paina näppäimiä
.
Itkuhälytintoiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa. Luurin asetukset
itkuhälytintilassa (esim. ei soittoääntä) pysyvät voimassa, kunnes painat näyttönäppäintä
Pois.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Itkuhälyttimen kytkeminen päälle uudelleen samalla numerolla:
( s. 33). Tallenna
34
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
. . . Tila kytke takaisin päälle
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Ei-toivottujen puheluiden estäminen
Ei-toivottujen puheluiden estäminen
Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä
Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.
Aseta ajankohta, jolloin puhelin ei soi ulkoisten puheluiden yhte- Esimerkki
ydessä, esim. öisin. .
Aikaohjaus
¤
. . . valitse näppäimellä
Asetukset OK
Ääniasetukset
Aikaohjaus
Päälle/pois:
Aseta ajankohta:
¤
¤
¤
Tallennus:
OK
OK
Luurin äänet
OK
Ulkopuhelut:
. . . sitten
Päällä
valitse näppäimellä
Päällä tai Pois
vaihda näppäimellä
asetusten
Äänetön alkaen ja päättyen välillä
...
näppäile aloitus- ja lopetusaika
nelinumeroisena
Tallenna
Äänetön alkaen:
22:00
päättyen:
07:00
Takaisin
Tallenna
Aikaohjaus on voimassa vain siinä luurissa, jossa asetus on tehty.
Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin
ilmoittaa näistä aina.
Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
Luuri ei ilmoita puheluista, joissa ei ole puhelinnumeron näyttöä. Tämä asetus voidaan tehdä
ainoastaan yhdelle luurille tai kaikille rekisteröidyille luureille.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Yhdessä luurissa
¤
. . . valitse näppäimellä
Luurin äänet
OK
Asetukset
Tunt. puh. pois
OK
Muuta (
Ääniasetukset
OK
= päällä) . . . puhelusta
ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.
Kaikissa luureissa
(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa)
¤
. . . valitse näppäimellä
ton nro
Muuta (
Ei estoa
Äänetön
Estä puhelu
Tallenna asetukset:
= päällä)
Asetukset
OK
. . . valitse näppäimellä
Puhelut
OK
Tuntema-
Suojaustila:
Tuntemattomista numeroista saapuvista puheluista ilmoitetaan
samalla tavalla kuin puheluista, joiden puhelinnumerot välitetään.
Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.
Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee
varattu-äänen.
Tallenna
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
35
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 10/24/17
Ei-toivottujen puheluiden estäminen
Estoluettelo
(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa:
www.gigaset.com/compatibility)
Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei ilmoita estoluettelon numeroista soitettavista
puheluista tai puheluista ilmoitetaan vain näytöllä. Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille
luureille.
Estoluettelon näyttö/muokkaus
¤
. . . valitse näppäimellä
Estoluettelo
Muuta
Asetukset
Estetyt numerot
OK
Puhelut
OK
OK . . . estettyjen numeroiden luettelo näkyy
näytöllä . . . mahdolliset vaihtoehdot:
Tiedon luominen:
Tiedon poistaminen:
¤
¤
Uusi . . . näppäile numero
. . . valitse tieto näppäimellä
poistetaan
Tallenna
valitse tieto
Poista . . . tieto
Numeroiden kopioiminen puhelutietojen luettelosta estoluetteloon
¤
. . . valitse näppäimellä
Puheluluettelot
Vastatut puhelut/Ei vastatut puhelut
Estoluetteloon
OK
OK
. . . valitse tieto
. . . valitse näppäimellä
Valinnat
OK
Suojaustilan asettaminen
¤
. . . valitse näppäimellä
Estoluettelo
näppäimellä
Muuta
OK
OK
Puhelut
OK
. . . valitse haluamasi suojaus
:
Ei estoa
Äänetön
Estä puhelu
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Asetukset
Suojaustila
Tallenna asetukset:
Kaikista puheluista ilmoitetaan, myös puheluista, joiden numerot ovat
estoluettelossa.
Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.
Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee
varattu-äänen.
Tallenna
Soittoäänen kytkeminen pois laturissa
Luuri ei soi, kun se on laturissa. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.
¤
. . . valitse näppäimellä
Luurin äänet
OK
Asetukset
Äänetön lataus
OK
Vaihda (
Ääniasetukset
laturissa)
36
OK
= soittoääni on kytketty pois
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 10/24/17
Hakemisto
Hakemisto
Luurin hakemistoon on tallennettu soittoääniä ja kuvia, joita voidaan käyttää soittajien kuvina
tai näytönsäästäjinä. Esiasetettuna on erilaisia yksi- ja moniäänisiä ääniä sekä kuvia. Voit ladata
lisää kuvia ja ääniä tietokoneelta ( Gigaset QuickSync).
Mediatyypit:
Tyyppi
Ääni
Muoto
Soittoäänet
Yksiääniset
Moniääniset
Tuodut äänet
sisäinen
sisäinen
sisäinen
WMA, MP3, WAV
Soittajan kuva
Näytönsäästäjä
BMP, JPG, GIF
240 x 172 pikseliä
240 x 320 pikseliä
Kuva
Jos muistitilaa ei ole riittävästi, poista ennen tallennusta yksi tai useampi kuva tai ääni.
Soittajan kuvien / äänien hallinta
¤
. . . valitse näppäimellä
Lisäominaisuudet
OK
Hakemisto
OK . . .
mahdolliset asetukset:
Soittajan kuvan katseleminen:
¤
Soittajankuvat
OK
. . . valitse kuva näppäimellä
Katso . . . merkitty kuva näytetään
Äänien kuunteleminen:
¤
Äänet
OK
. . . valitse ääni näppäimellä
. . . merkitty
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
ääni toistetaan
Äänenvoimakkuuden säätäminen: Valinnat
Äänenvoimakkuus OK
. . . valitse äänenvoimakkuus
näppäimellä
Tallenna
Kuvan/äänen nimeäminen uudelleen:
¤ Valitse Soittajankuvat / Äänet OK . . . valitse ääni/kuva
näppäimellä
nimi näppäimellä
Valinnat
Nimeä uudelleen
. . . poista
, syötä uusi nimi näppäimellä
Tallenna . . . tieto tallennetaan uudella nimellä
Kuvan/äänen poistaminen:
¤ Valitse Soittajankuvat / Äänet OK . . . valitse ääni/kuva
näppäimellä
Valinnat
Poista tieto . . . valittu tieto
poistetaan
Jos kuvaa/ääntä ei voi poistaa, vastaavat toiminnot eivät ole käytettävissä.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
37
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 10/24/17
Bluetooth
Tallennustilan tarkistaminen
Näytönsäästäjien ja soittajan kuvien vapaan tallennustilan näyttäminen.
¤
. . . valitse näppäimellä
Kapasiteetti
Lisäominaisuudet
OK
Hakemisto
OK
OK . . . vapaa tallennustila näytetään prosentteina
Bluetooth
Luuri voi olla langattoman Bluetooth™-tiedonsiirron avulla yhteydessä muiden tätä tekniikkaa
tukevien laitteiden kanssa, esim. Bluetooth-kuulokkeiden liittämistä varten.
Bluetooth on aktivoitu ja laitteet on rekisteröity luurissa.
Seuraavat laitteet voidaan liittää:
• Bluetooth-kuulokemikrofoni
Kuulokemikrofonissa on kuuloke- tai kaiutinprofiili. Jos molemmat profiilit ovat
käytettävissä, käytetään kaiutinprofiilia.
•
Yhteyden muodostus voi kestää jopa 5 sekuntia, sekä vastattaessa puheluun
kuulokemikrofonista että yhdistettäessä puhelua kuulokemikrofoniin tai myös
kuulokemikrofonia valittaessa.
Jopa viisi datalaitetta (PC:t, tabletit tai matkapuhelimet) osoitekirjatietojen siirtämiseen
vCard-käyntikortteina tai tietojen vaihtamiseen tietokoneen kanssa.
Puhelinnumeroiden muuta käyttöä varten on puhelimeen tallennettava suuntanumero
(maa- ja paikallissuuntanumero).
Bluetooth-laitteiden käyttäminen
Laitteiden käyttöohjeet
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Bluetooth-tila päälle ja pois päältä
¤
. . . valitse näppäimellä
Vaihda (
Bluetooth
OK
Aktivointi
= aktivoitu)
Jos paikallissuuntanumeroa ei ole vielä tallennettu:
paikallissuuntanumero OK
...
näppäile
Luurissa ilmaistaan valmiustilassa aktivoitu Bluetooth-tila kuvakkeella
.
Bluetooth-laitteiden rekisteröiminen
Etäisyys Bluetooth-tilassa olevan luurin ja päälle kytketyn Bluetooth-laitteen (kuulokemikrofoni
tai datalaite) saa olla enintään 10 m.
38
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 10/24/17
Bluetooth
Kuulokemikrofonin rekisteröiminen korvaa aikaisemmin rekisteröidyn
kuulokemikrofonin.
¤
Jos rekisteröidään kuulokemikrofoni, joka on jo rekisteröitynä toiseen laitteeseen,
tämä yhteys on kytkettävä pois päältä ennen rekisteröintiä.
. . . valitse näppäimellä
datalaite
Bluetooth
OK
Etsi kuuloke / Etsi
OK . . . haku käynnistyy (voi kestää jopa 30 sekuntia) . . . löytyneiden laitteiden
nimet näytetään . . . mahdolliset valinnat:
Laitteen rekisteröiminen:
¤
Valinnat
Tunn. laite OK . . .
näppäile
rekisteröitävän Bluetooth-laitteen PIN OK . . . laite lisätään
tunnettujen laitteiden luetteloon
Tietyn laitteen tietojen näyttö:
¤ . . . valitse laite tarvittaessa näppäimellä
Katso . . . laitenimi
ja -osoite näytetään
Haun toisto:
¤ Valinnat Etsi uudelleen OK
¤ Peruuta
Haun keskeytys:
Tunnettujen laitteiden luettelon muokkaaminen
Luettelon avaaminen
¤
. . . valitse näppäimellä
Bluetooth
OK
Tunnetut laitteet
OK . . .
tunnetut laitteet näytetään luettelossa, kuvake ilmaisee laitteen tyyppiä
Bluetooth-kuulokemikrofoni
Bluetooth-datalaite
Jos laite on liitetty, näytön ylärivillä näytetään vastaava kuvake kuvakkeen
tilalla.
Tietojen muokkaaminen
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
. . . valitse näppäimellä
. . . valitse tieto näppäimellä
Bluetooth
OK
Tunnetut laitteet
OK
. . . mahdolliset vaihtoehdot:
Tiedon katseleminen: ¤ Katso . . . laitenimi ja -osoite näkyvät näytöllä Takaisin
valitsemalla OK
Bluetooth-laitteen rekisteröinnin poistaminen:
¤ Valinnat Poista tieto OK
muuta nimi Tallenna
Nimen muuttaminen: ¤ Valinnat Muuta nimeä OK . . .
Jos päälle kytketyn Bluetooth-laitteen rekisteröinti poistetaan, se voi muodostaa
yhteyttä uudelleen ”rekisteröimättömänä laitteena”.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
39
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 10/24/17
Bluetooth
Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/hyväksyminen
Jos Bluetooth-laite, jota ei ole rekisteröity tunnettujen laitteiden luetteloon, yrittää muodostaa
yhteyden luuriin, sinua pyydetään näppäilemään Bluetooth-laitteen PIN-koodi (bonding).
Hylkääminen:
Hyväksyminen:
¤
¤
Paina lopetusnäppäintä
lyhyesti.
...
näppäile vastaavan Bluetooth-laitteen PIN-koodi
. . . Odota PIN-koodin vahvistusta . . . sitten
Laitteen lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon:
OK
Kyllä
Laitteen ottaminen väliaikaisesti käyttöön: Ei . . . Bluetoothyhteyttä voidaan käyttää, kun laite on lähetysalueella tai kunnes se
kytketään pois päältä
Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen
Tällä nimellä luuri näkyy toisessa Bluetooth-laitteessa.
¤
. . . valitse näppäimellä
Bluetooth
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
laiteosoite näytetään
40
Vaihda
...
OK
muuta nimi
Oma laite
Tallenna
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
OK . . . nimi ja
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 10/24/17
Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta
Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta
Ohjelma Gigaset QuickSync on asennettu tietokoneeseen.
Voit ladata ohjelman ilmaiseksi osoitteesta
www.gigaset.com/quicksync
QuickSync-toiminnot:
• Luurin puhelinluettelon synkronoiminen Microsoft® Outlook® -yhteystietojen kanssa
• Soittajien kuvien (.bmp) lataaminen tietokoneelta luuriin
• Näytönsäästäjäkuvien (.bmp) lataaminen tietokoneelta luuriin
• Äänten (soittoäänten) lataaminen tietokoneelta luuriin
• Ohjelmiston päivitys
• Synkronointi Googlen™ pilvipalvelun kautta
¤
Yhdistä luuri Bluetoothin tai USB-kaapelin avulla tietokoneeseen.
Yhdistä luuri suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimen kautta.
Tietojen siirtäminen
Tiedonsiirto Bluetoothin kautta:
• Tietokoneessa on Bluetooth.
• USB-kaapelia ei ole liitetty. Jos USB-kaapeli liitetään Bluetooth-yhteyden aikana,
Bluetooth-yhteys katkeaa.
¤
Käynnistä tietokoneessa ohjelma Gigaset QuickSync.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Luurin ja tietokoneen välisen tiedonsiirron aikana näytöllä näkyy Tiedonsiirto käynnissä. Tänä
aikana näppäimistöltä ei voida syöttää tietoja eikä tulevia puheluita huomioida.
Ohjelmistopäivityksen suorittaminen
¤
¤
Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla Käynnistä Gigaset QuickSync Luo yhteys
luuriin
Käynnistä ohjelmistopäivitys Gigaset QuickSync -ohjelmassa . . . Lisätietoja löydät
tarvittaessa Gigaset QuickSyncin Ohje-osiosta
Päivitys voi kestää n. 10 minuuttia (ilman latausaikaa).
Tiedot ladataan ensin päivityspalvelimelta Internetistä. Tähän kuluva aika riippuu Internetyhteyden nopeudesta.
Puhelimen näyttö kytketään pois päältä, viestinäppäin
ja puhelunäppäin
vilkkuvat.
Kun päivitys on valmis, puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Ohjelmisto voidaan päivittää myös suoraan DECT-yhteyden kautta, jos tukiasema/reititin tukee toimintoa ( Luurin päivitys).
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
41
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 10/24/17
Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta
Menettely virhetilanteessa
Jos päivitys epäonnistuu tai puhelin ei toimi enää oikein päivityksen jälkeen, toista
päivitysprosessi:
¤ Lopeta ohjelma ”Gigaset QuickSync” tietokoneessa Irrota USB-kaapeli puhelimesta
Irrota akku Aseta akku takaisin paikalleen
¤ Suorita päivitys vielä kerran kuvatulla tavalla
Jos päivitys epäonnistuu uudelleen tai yhteys tietokoneeseen ei
enää onnistu, suorita hätäpäivitys:
¤ Lopeta ohjelma ”Gigaset QuickSync” tietokoneessa Irrota
USB-kaapeli puhelimesta Irrota akku
¤ Paina näppäimiä
ja
samanaikaisesti keski- ja
etusormella ja pidä painettuina Aseta akku takaisin
paikalleen
¤ Vapauta näppäimet
ja
. . . Viestinäppäin
ja
¤
puhelunäppäin
vilkkuvat vuorotellen
Suorita ohjelmistopäivitys kuvatulla tavalla
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tallenna luuriin ladatut omat kuvat ja äänet aina tietokoneeseen, sillä ne poistetaan
hätäpäivityksen yhteydessä.
42
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Luurin asetukset
Kielen muuttaminen
¤
. . . valitse näppäimellä
näppäimellä
Valitse (
Asetukset
OK
Kieli
OK
. . . valitse kieli
= valittu)
Jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:
¤
Paina näppäimiä
hitaasti peräkkäin
. . . valitse oikea kieli näppäimellä
Paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä
Näyttö ja näppäimistö
Näytönsäästäjä
Valmiustilan näyttöä varten on valittavissa näytönsäästäjänä digitaalinen tai analoginen kello,
Tietopalvelut sekä erilaisia kuvia.
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Näytönsäästäjä
Asetukset
Muuta (
OK
Näyttö+näppäimistö
= päällä) . . . sitten
¤ Tila: . . . valitse näppäimellä Päällä tai Pois
Päälle/pois:
Valitse näytönsäästäjä:
¤
Valinta . . . valitse näytönsäästäjä näppäimellä
(Digitaalinen kello / Analoginen kello / Tietopalvelut / <Kuvat> /
Katso näytönsäästäjä: ¤
Tallenna valinta:
¤
Kuvaesitys)
Katso
Tallenna
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Näytönsäästäjä aktivoidaan noin 10 sekuntia sen jälkeen, kun näyttö on siirtynyt valmiustilaan.
Valintaa varten on tarjolla kaikki kuvat kansiosta Näytönsäästäjä kohteesta
Hakemisto.
Näytönsäästäjän lopettaminen
¤
Paina lopetusnäppäintä
lyhyesti . . . näyttö siirtyy valmiustilaan
Ohjeita tietopalveluiden näyttämiseen
(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)
Tietopalvelut on aktivoitu web-käyttöliittymän kautta.
Puhelimessa on Internet-yhteys.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
43
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Puhelimeen sopivien tietopalvelujen tyyppi on määritetty Gigaset.net-palvelimella
Internetissä.
Jos soveltuvia tietoja ei ole, näytetään digitaalinen kellonaika (Digitaalinen kello),
kunnes tietoja on taas käytettävissä.
Infotikkerin kytkeminen päälle ja pois päältä
(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)
Näytönsäästäjää Tietopalvelut varten asetetut tekstitiedot Internetistä voidaan näyttää
juoksevana tekstinä valmiustilassa.
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Infotikkeri
Asetukset
Muuta (
OK
Näyttö+näppäimistö
= päällä)
Tikkeri käynnistyy heti, kun puhelin vaihtaa valmiustilaan. Jos näytöllä näkyy ilmoitus,
infotikkeriä ei näytetä.
Suuri kirjasinkoko
Voit parantaa luettavuutta ja valita kirjoituksen ja kuvakkeiden näytön suurempana
puhelutietojen luettelossa ja osoitekirjassa. Tällöin näytöllä näkyy vain yksi tieto ja nimet
lyhennetään tarvittaessa.
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Suuri teksti
Asetukset
Vaihda (
OK
Näyttö+näppäimistö
OK
Näyttö+näppäimistö
= päällä)
Värit
Näyttö voidaan näyttää eri väreissä.
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Väriteemat
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Valitse (
OK
Asetukset
. . . valitse haluamasi värit näppäimellä
= valittu)
Näytön taustavalo
Näytön taustavalo kytkeytyy päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa
jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäillyt numerot siirtyvät näytölle odottamaan numeron
valintaa.
Näytön taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä valmiustilaa varten:
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Taustavalo
Asetukset
OK
Näyttö+näppäimistö
OK . . . sitten
Valaistus laturissa:
¤ Latauksessa: . . . valitse näppäimellä Päällä tai Pois
Valaistus, kun luuri ei ole laturissa:
¤
Ei latauksessa
. . . valitse näppäimellä
Päällä tai Pois
¤ Tallenna
Tallenna valinta:
Kun näytön taustavalo on kytketty päälle, luurin valmiusaika voi lyhentyä
merkittävästi.
44
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Näppäinvalaistus
Näppäinvalaistusta voidaan säätää viidelle tasolle.
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Näpp. taustavalo
Asetukset
OK
OK
. . . valitse näppäimellä
Näyttö+näppäimistö
Kirkkaus (1–5)
Tallenna
Automaattisen näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä
Näppäimistön automaattinen lukitus, kun luuri on noin 15 sekuntia valmiustilassa.
¤
. . . valitse näppäimellä
OK
Aut. näppäinluk.
Asetukset
Vaihda (
OK
Näyttö+näppäimistö
= päällä)
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä
Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun
se otetaan laturista.
¤
. . . valitse näppäimellä
Autom.vastaus
Vaihda (
Asetukset
OK
Puhelut
OK
= päällä)
Yhteys katkaistaan Autom.vastaus -asetuksesta riippumatta heti, kun luuri aseteta an laturiin.
2 sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.
Poikkeus: Painat kaiutinnäppäintä
Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen
Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää viidelle eri tasolle toisistaan
riippumatta.
Muutokset tallennetaan pysyvästi vain Profiili Henkilökohtainen -profiiliin.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Puhelun aikana
¤
Äänenvoimakkuus
asetus tallennetaan
. . . valitse äänenvoimakkuus näppäimellä
Tallenna . . .
Ilman tallennusta asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua.
Valmiustilassa
¤
. . . valitse näppäimellä
Äänenvoimakkuus
Kuulokkeessa:
Kaiuttimessa:
Asetuksen tallennus:
Asetukset
OK
Ääniasetukset
OK
OK . . . sitten
¤
¤
¤
Kuuloke: . . . Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä
Kaiutin
. . . Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä
Tallenna
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
45
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Kuuloke- ja kaiutinprofiili
Voit valita profiilin kuulokkeelle ja kaiutintoiminnolle, ja sovittaa puhelimen näin
optimaalisesti ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle ja puhekumppanillesi
miellyttävin.
¤
. . . valitse näppäimellä
Ääniprofiilit
Asetukset
OK
Kuulokeprofiilit / Handsfree-profiilit
näppäimellä
Valitse (
Ääniasetukset
OK
OK
. . . valitse profiili
= valittu)
Kuulokeprofiilit: Korkea tai Matala (tehdasasetus)
Handsfree-profiilit: Profiili 1 (tehdasasetus) . . . Profiili 4
Soittoäänet
Soittoäänen voimakkuus
¤
. . . valitse näppäimellä
Ääniasetukset
OK
Äänenvoimakkuus
OK
Asetukset
Luurin äänet
Äänenvoimakkuus
. . . säädä
äänenvoimakkuutta viidellä tasolla tai
voimistuen (crescendo)
Esimerkki
. . . valitse näppäimellä
Sisäpuhelut ja muistutukset tai Ulkopuhelut
näppäimellä
OK
OK
Tallenna
Sisäpuhelut ja
muistutukset:
<
Ulkopuhelut:
Takaisin
>
Tallenna
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Muutokset tallennetaan pysyvästi vain Profiili Henkilökohtainen -profiiliin.
Soittoäänen sävel
Erilaisten soittoäänien asettaminen sisä- ja ulkopuheluille puhelimen kaikkiin käytettävissä
oleviin vastaanottoyhteyksiin (Tavallinen puhelu, IP1) tai saman soittoäänen asettaminen
valinnalle Kaikki puhelut.
¤
. . . valitse näppäimellä
Luurin äänet
OK
. . . valitse näppäimellä
46
Asetukset
Soittoäänet
soittoääni/melodia
OK
OK
Ääniasetukset
OK
. . . valitse yhteys näppäimellä
Tallenna
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä
Soittoäänen kytkeminen pois päältä pysyvästi
¤
Aseta näppäimellä
Profiili Äänetön . . . Tilarivillä näkyy
Soittoäänen kytkeminen päälle pysyvästi
¤
Aseta näppäimellä
Profiili Voimakas tai Profiili Henkilökohtainen
Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä
¤
Äänetön tai paina lopetusnäppäintä
Huomioäänen (piippaus) kytkeminen päälle ja pois päältä
Huomioäänen (piippauksen) kytkeminen soittoäänen sijaan:
¤ . . . valitse profiilinäppäimellä
Profiili Äänetön Paina Piippaus 3 sekunnin kuluessa
. . . tilarivillä näkyy
Huomioäänen kytkeminen uudelleen pois päältä:
. . . Vaihda profiili profiilinäppäimellä
Värinähälytyksen kytkeminen päälle ja pois päältä
Saapuvista puheluista ja muista ilmoituksista hälytetään värinällä.
¤
. . . valitse näppäimellä
Värinä
Vaihda (
Asetukset
OK
Ääniasetukset
OK
= päällä)
Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä
Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänet voidaan kytkeä päälle tai
pois päältä toisistaan riippumatta.
¤
. . . valitse näppäimellä
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Merkkiäänet
Asetukset
OK
Ääniasetukset
OK
OK . . . sitten
Ääni näppäintä painettaessa:
¤ Näppäinäänet: . . . valitse näppäimellä Päällä tai Pois
Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa:
¤
Vahvistusäänet . . . valitse näppäimellä
Päällä tai Pois.
Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein):
¤
Akun varoitusääni . . . valitse näppäimellä
Päällä tai
Pois.
Varoitusääni, kun luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella:
¤
Kantaman ulkopuol.: . . . valitse näppäimellä
Päällä tai
Pois
Asetuksen tallennus: ¤ Tallenna
Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytin on kytketty päälle.
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
47
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Numeroiden ja toimintojen pikavalinta
Numeronäppäimet: Näppäimiin
luettelosta.
–
voidaan kuhunkin määrittää yksi numero puhelin-
Näyttönäppäimet: Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiiksi
toiminto. Voit muuttaa näitä määrityksiä.
Numero valitaan tai toiminto suoritetaan näppäintä painamalla.
Numeron määrittäminen numeronäppäimiin (pikavalinta)
Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.
¤
Paina numeronäppäintä pitkään
tai
¤
Paina numeronäppäintä lyhyesti
Paina näyttönäppäintä Pikaval.
Puhelinluettelo avautuu näytölle.
¤ . . . valitse tieto näppäimellä
OK . . . valitse tarvittaessa numero näppäimellä
OK . . . tieto on tallennettu numeronäppäimeen
Jos poistat tiedon myöhemmin puhelinluettelosta, tämä ei vaikuta
numeronäppäimen määritykseen.
Numeron valitseminen
¤
Paina numeronäppäintä pitkään . . . Numeroon soitetaan heti
tai
¤
Paina numeronäppäintä lyhyesti . . . vasemmanpuoleisessa näyttönäppäimessä näkyy
numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty) . . . paina näyttönäppäintä . . . numeroon soitetaan
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Numeronäppäimen määrityksen muuttaminen
¤
Paina numeronäppäintä lyhyesti
vaihtoehdot:
Vaihda . . . puhelinluettelo avautuu . . . mahdolliset
Määrityksen muuttaminen:
¤ . . . valitse tieto näppäimellä
numero OK
Määrityksen poistaminen
¤ Poista
48
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
OK
. . . valitse tarvittaessa
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Näyttönäppäimen määritys, määrityksen muuttaminen
¤
Paina vasemman- tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä valmiustilassa pitkään . . .
mahdollisten näppäinmääritysten luettelo avautuu . . . valitse näppäimellä
toiminto OK . . . mahdolliset vaihtoehdot:
Pikavalinta
Puhelinluettelossa olevan numeron määrittäminen
näyttönäppäimeen
Itkuhälyttimen asettaminen sekä kytkeminen päälle ja pois päältä
Herätyksen asettaminen sekä kytkeminen päälle ja pois päältä
Kalenterin avaaminen
Suoravalinnan asettaminen
Bluetooth-valikon avaaminen
Valinnantoistoluettelon avaaminen
¤ OK . . . Valitse näppäimellä muita toimintoja
Puhelutietojen luettelon avaaminen
Soitonsiirron kytkeminen päälle ja pois päältä
Itkuhälytin
Herätys
Kalenteri
Suoravalinta
Bluetooth
Uudelleenvalinta
Lisätoiminnot...
Puheluluettelot
Soitonsiirto
Toimintojen käytettävyys riippuu tukiasemasta.
Toiminnon käynnistäminen
Kun puhelin on valmiustilassa:
suoritetaan
Paina näyttönäppäintä lyhyesti . . . määritetty toiminto
Yhteyden (linjan) nimen muuttaminen
(vain CAT-iq-reitittimessä)
¤
. . . valitse näppäimellä
Yhteydet
yhteys näppäimellä
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Asetukset
OK
Puhelut
OK
OK . . . kaikki käytettävissä olevat yhteydet (linjat) näkyvät näytöllä
näppäimellä
OK
Yhteysnimi
OK
. . . valitse
. . . muuta yhteyden nimeä
Tallenna
Luurien määrittäminen yhteydelle (linjalle)
(vain CAT-iq-reitittimessä)
Yhteydelle voidaan määrittää useampia luureja. Yhteyden puhelinnumeroon saapuvat puhelut
ohjataan kaikkiin yhteydelle määritettyihin luureihin.
¤
. . . valitse näppäimellä
Asetukset OK
Puhelut OK
Yhteydet
OK
. . . valitse yhteys näppäimellä
rekisteröidyt luurit näkyvät näytöllä
Vaihda (
OK
Liitetyt luurit . . . kaikki
. . . valitse luuri näppäimellä
= luuri on määritetty)
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
49
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Useiden puheluiden salliminen/estäminen
(vain CAT-iq-reitittimessä)
Kun toiminto on kytketty päälle, voidaan useita puheluita puhua yhtä aikaa.
¤
. . . valitse näppäimellä
Asetukset OK
Puhelut
Yhteydet
OK
. . . valitse yhteys näppäimellä
Vaihda (
= päällä)
OK
OK
Useita soittoja
Sisäisen rinnankytkennän salliminen/estäminen
(vain CAT-iq-reitittimessä)
Kun toiminto on kytketty päälle, on toisesta sisänumerosta mahdollista osallistua ulkopuheluun
(neuvottelu).
¤
. . . valitse näppäimellä
Asetukset OK
Puhelut OK
Yhteydet
OK
Vaihda (
= päällä)
. . . valitse yhteys näppäimellä
OK
Rinnankytkentä
OK
Luurin päivitys
Luuri tukee ohjelmiston päivitystä tukiaseman/reitittimen DECT-yhteyden kautta
(SUOTA = Software Update Over The Air).
Tukiaseman/luurin, johon luuri on rekisteröity, on myös tuettava tätä toimintoa
( www.gigaset.com/compatibility)
Jos tukiasema/reititin ei tue toimintoa, ohjelmistopäivitys voidaan tehdä myös
USB-kaapelin ja Gigaset Quick Syncin avulla.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kun luurille on saatavilla uusi ohjelmisto, näytöllä näkyy ilmoitus.
¤ Aloita ohjelmistopäivitys valitsemalla Kyllä.
Ohjelmistopäivityksen aloittaminen manuaalisesti:
¤
. . . valitse näppäimellä
Luurin päivitys
OK
Päivitä
Asetukset
OK
OK
Järjestelmä
OK
OK . . . jos saatavilla on uusi ohjelmisto,
päivitys aloitetaan
Päivitys saattaa kestää noin 30 minuuttia. Tänä aikana luurin toimintoja voi käyttää
vain rajoitetusti.
50
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 10/24/17
Luurin asetukset
Luurin tehdasasetusten palauttaminen
Yksilöllisten asetusten ja muutosten palauttaminen tehdasasetuksiksi.
¤
. . . valitse näppäimellä
Luurin perustila
OK
Asetukset
OK
Järjestelmä
OK
Kyllä . . . luurin asetukset palautetaan
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Seuraavat asetukset eivät palaudu
• Luurin rekisteröinti tukiasemaan
• Päivämäärä ja kellonaika
• Puhelinluettelon ja puhelutietojen luettelon tiedot
Toimintojen saatavuus ja käyttö
voivat poiketa puhelimestasi.
51
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Liite
Asiakaspalvelu & Neuvonta
Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta
www.gigaset.com/service
Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa
Sivustolta löydät
•Kysymyksiä ja vastauksia
•Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
•Yhteensopivuustestit
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?
Ota yhteyttä
... Internetissä:
asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta
... puhelimitse:
HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734
Paikallispuhelumaksu
Pidä ostotositteesi valmiina.
Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin
yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä
maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen,
käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen
tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).
Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuuaika alkaa)
ja laitteen malli.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja
myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:
• Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
• Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
• Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt
(esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
• Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
• Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
• Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset
Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun
Suomesta ostetuille tuotteille.
52
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Valmistajan ohjeita
•
Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset
Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
• Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
• Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus
veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.
Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.
Vastuuvapauslauseke
Luurin näyttö muodostuu kuvapisteistä (pikseleistä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä
(punainen, vihreä, sininen).
Alipikseli saattaa puuttua. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.
Takuutoimenpide on kyseessä vain, kun suurin sallittu pikselivirheiden määrä ylittyy.
Kuvaus
Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli
1
Tumma alipikseli
1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä
1
Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.
Valmistajan ohjeita
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla maailmassa, Euroopan talousalueen ulkopuolella (lukuun
ottamatta Sveitsiä) se hyväksytään käytettäväksi kansallisilla hyväksymismenettelyllä.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.
Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyypin Gigaset SL450HX radiolaite on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:
www.gigaset.com/docs.
Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedostoissa (International/European Declarations of Conformity).
Tarkista kaikki nämä tiedostot.
53
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 10/24/17
Valmistajan ohjeita
Ympäristö
Ympäristönvalvontajärjestelmä
Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.
Laitteen hävittäminen
Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.
Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin
direktiivin 2012/19/EU mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.
Puhdistusohjeet
Pyyhi laite kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotinaineita tai mikrokuituliinaa.
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.
Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden
kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.
Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kastuminen
Jos laite kastuu:
1 Irrota laite virtalähteestä.
2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
3 Anna nesteen valua laitteesta.
4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
5 Aseta laite tämän jälkeen vähintään 72 tunniksi akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.
Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.
54
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_technical_HSG.fm / 10/24/17
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Akku
Tekniikka:
Litium-ioni (Li-ion)
Jännite:
3,7 V
Kapasiteetti:
750 mAh
Luurin käyttö-/latausajat
Gigaset-laitteen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)
Valmiusaika (tuntia)
200/160*
Puheaika (tuntia)
12
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)
110/85*
Latausaika laturissa (tuntia)
2,5
* Ei säteilyä on kytketty pois päältä/päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa
Luurin tehontarve laturissa
Latauksen aikana:
noin 4,5 W
Lataustilan ylläpitämistä varten:
noin 0,3 W
Yleiset tekniset tiedot
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
DECT-standardi
CAT-iq-standardi
GAP-standardi
Kanavien lukumäärä
Radiotaajuusalue
Duplex-menetelmä
Lähetyspulssin toistotaajuus
Lähetyspulssin pituus
Kanavarasteri
Siirtonopeus
Modulaatio
Puheen koodaus
Lähetysteho
Kantama-alue
Ympäristöolosuhteet käytön aikana
Bluetooth: Radiotaajuusalue
Bluetooth: Lähetysteho
Tuettu
Sertifioitu standardien CAT-iq 2.0 ja HD Voice mukaan
www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Tuettu
60 duplex-kanavaa
1880-1900 MHz
Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
100 Hz
370 μs
1728 kHz
1152 kbit/s
GFSK
32 kbit/s
Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
2402-2480 MHz
Pulssiteho 4 mW
55
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / symbols.fm / 10/24/17
Näytön kuvakkeet
Näytön kuvakkeet
Seuraavat kuvakkeet näkyvät puhelimen näytöllä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan.
Tilarivin kuvakkeet
Kuvake
Selitys
Kuvake
Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois
päältä)
1–100 %
valkoinen, kun Suurin kantama on
päällä;
vihreä, kun Suurin kantama on pois
päältä
Selitys
Profiili Äänetön aktivoitu (soittoääni
pois päältä)
Soittoäänen asetuksena piippaus
Näppäinlukitus on kytketty päälle
Akun varaus:
valkoinen: yli 11–100 % ladattu
punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
Ei säteilyä on päällä:
valkoinen, kun Suurin kantama on
päällä;
vihreä, kun Suurin kantama on pois
päältä
punainen: alle 11 % ladattu
vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä
(puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
Akkua ladataan
(tämänhetkinen akun varaus):
0–100 %
Vastaaja päällä
vilkkuu: vastaaja tallentaa viestiä tai
vastaajaa käytetään toisesta
sisänumerosta
Näyttönäppäimien kuvakkeet
Kuvake
Selitys
Kuvake
Selitys
Valinnantoisto
Puhelinluettelon avaaminen
Tekstin poistaminen
Puhelinnumeron kopioiminen
puhelinluetteloon
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Puhelun siirtäminen vastaajaan
56
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / symbols.fm / 10/24/17
Näytön kuvakkeet
Näytön kuvakkeiden selitykset . . .
Kuvake
Selitys
Kuvake
Selitys
Ulkopuhelu
Muistutussoitto tapahtuman
ajankohtana
Sisäpuhelu
Muistutussoitto merkkipäivänä
Yhteyden muodostaminen
(soitettava puhelu)
Herätyssoitto
Yhteys muodostettu
Lähtölaskenta-ajastin
Vastaaja tallentaa viestiä
Yhteyden muodostaminen ei
mahdollista / yhteyttä ei ole
Muita näytön kuvakkeita
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kuvake
Selitys
Kuvake
Selitys
Herätys kytketty päälle, herätysajan
näyttö
Ohje
Toiminto suoritettu (vihreä)
Varmistuskysely
Toiminto epäonnistui (punainen)
Odota
57
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG-HXSIX.fm / 10/24/17
Hakemisto
Hakemisto
A
K
Aikaohjaus ulkopuheluille . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Akku
Asettaminen paikalleen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Varaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Akun varaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Asiakaspalvelu & Neuvonta . . . . . . . . . . . . . . . 52
Automaattinen
Uudelleenvalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vastaus puheluun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kaiutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kaiutinnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kaiutinprofiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kaiutintoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . . 19
Kalenteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kastuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kentän voimakkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kopioiminen
Koko puhelinluettelo luuriin . . . . . . . . . . . . 23
Korjaaminen, virheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kuuloke (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kuulokemikrofoniliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kuulokemikrofonin liittäminen . . . . . . . . . . . . . 12
Kuulokeprofiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kuulolaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuva
Formaatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nimeäminen uudelleen. . . . . . . . . . . . . . . . 37
Näytönsäästäjänä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Soittajan kuvana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kuvakkeet
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ilmoitustavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Näyttönäppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tilarivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Uusien viestien näyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
H
L
B
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . 38
Laitenimen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . 40
Laitteen rekisteröinnin poistaminen . . . . . . . 39
Laitteiden rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tunnettujen laitteiden luettelo . . . . . . . . . . . 39
C
Customer Care
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
E
Erikoismerkkien näppäileminen . . . . . . . . . . . . 16
Estoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
G
Hakeminen puhelinluettelosta . . . . . . . . . . . . . 22
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Soittajan kuvan katseleminen. . . . . . . . . . . . 37
Tallennustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Herätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . . 32
Herätyssoitto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Huomioääni (piippaus). . . . . . . . . . . . . . . . 29, 47
Hyväksyntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Hälytyksen (itkuhälytin) keskeyttäminen . . . . . . 34
Hätänumero
Ei mahdollinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I
Ilmoitustavat, kuvakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Isot ja pienet kirjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Itkuhälytin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aktivointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kytkeminen pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . 34
58
Laitenimen muuttaminen (Bluetooth). . . . . . . . 40
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Laitteen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Laitteen rekisteröinnin poistaminen
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Laitteiden rekisteröinti (Bluetooth) . . . . . . . . . . 38
Laturi
Liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Linja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Lopetusnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17
Luettelot
Tunnetut laitteet (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 39
Luuri
Asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . 43
Automaattinen näppäinlukitus . . . . . . . . . . 45
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . . . . . 19, 45
Kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . . . . . . 13
Käyttö itkuhälyttimenä . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Laturin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG-HXSIX.fm / 10/24/17
Hakemisto
Mykistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Näppäimistön valaistus . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Näytön kieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Näytön taustavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Päivitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Suuri kirjasinkoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . 51
Valmiustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Värit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Yhteyden määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . 49
Yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Äänenvoimakkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 45
Luurin käyttöajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Luurin käyttöönotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Luurin latausaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Luurin mykistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Luurin äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
M
Menneet merkkipäivät/tapahtumat . . . . . . . . . 31
Merkkipäivä, ks. Tapahtuma
Merkkiäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mikrofoni
Kytkeminen päälle/pois päältä . . . . . . . . . . . 19
Muuttaminen
Näytön kieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mykistys
Soittoäänen kytkeminen pois päältä
laturissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
N
Nesteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Numero
Kopioiminen puhelinluetteloon . . . . . . . . . . 23
Tallentaminen puhelinluetteloon . . . . . . . . . 21
Numeroiden näppäileminen. . . . . . . . . . . . . . . 16
Numeron valinta
Pikavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Numeron valitseminen
Puhelinluettelosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Puhelutietojen luettelosta . . . . . . . . . . . . . . 18
Valinnantoistoluettelosta . . . . . . . . . . . . . . . 17
Numeronäppäimen määrittäminen . . . . . . . . . . 48
Näppäimet
Kaiutinnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lopetusnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17
Näyttönäppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 14
Ohjausnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 13
Pikavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Profiilinäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Profiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Puhelunäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
R-näppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ruutunäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tähtinäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Viestinäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Näppäimistön valaistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Näppäin 1 (pikavalinta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja
pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Näppäinlukitus, automaattinen . . . . . . . . . . . . 45
Näppäinten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . 48
Näyttö
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mennyt tapahtuma/merkkipäivä . . . . . . . . . 31
Näytön kielen muuttaminen . . . . . . . . . . . . 43
Näytönsäästäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Rikkoutuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tallennustila puhelinluettelossa . . . . . . . . . . 22
Taustavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus . . . . . . . 25
Värit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Näyttönäppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 14
Kuvakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Näyttösymbolit, ks. Näytön kuvakkeet . . . . . . . 56
Näytön kieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 43
Näytön kuvakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Näytönsäästäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
O
Ohjausnäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 13
Ohjelmistopäivitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 50
P
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Paras tukiasema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Piippaus (huomioääni) . . . . . . . . . . . . . . . 29, 47
Pikavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 48
Profiilinäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 29
Profiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Puhelin
Käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Puhelinluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kopioiminen luuriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Numeron valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Puhelinnumeron kopioiminen . . . . . . . . . . . 23
Tallennustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tietojen järjestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tiedon lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tiedon valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin . . . . . . 23
Puhelinluettelon tallennustila . . . . . . . . . . . . . 22
Puheluiden mykistys
Aikaohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Estoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tuntemattomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Puhelunesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Puhelunäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Puhelut
Ulkopuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Puhelut, tuntemattomat
Mykistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
59
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG-HXSIX.fm / 10/24/17
Hakemisto
Puhelutietojen luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Numeron kopioiminen puhelinluetteloon . . . 27
Numeron valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Soittaminen takaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tiedon poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Puheluun vastaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Päivittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Päivämäärän asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Q
QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 41
R
Rekisteröinti (luuri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rikkoutunut näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
R-näppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ruutunäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
S
Sisäinen rinnankytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Soitonesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Soittajan kuva
Katseleminen hakemistossa . . . . . . . . . . . . . 37
Soittoääni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aikaohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kytkeminen pois päältä laturissa . . . . . . . . . . 36
Muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel . . . . . . . . . . . . 46
Äänenvoimakkuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SUOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Suuri kirjasinkoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Symbolit, ks. Kuvakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sävel
Ulko- ja sisäpuhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Säätäminen
Kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . 45
Luurin äänenvoimakkuus . . . . . . . . . . . . . . . 45
T
Takuuehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tallennustila, hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tapahtuma
Asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Menneiden näyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . 31
Muistutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vastaamaton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tekstin kirjoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet . . . . . . . . 6
Tietokoneyhteys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tilarivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kuvakkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Torkku (herätys). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tähtinäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
60
U
Umlautien (ä, ö) näppäileminen . . . . . . . . . . . . 16
USB-kaapelin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB-liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Useita puheluita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Uusien viestien näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
V
Valaistus, näppäimistö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Valikkonäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Valinnantoistoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valmistajan ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Valmiustila
Palaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vastaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Verkkolaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Verkossa oleva vastaaja
Ilmoituksen katseleminen . . . . . . . . . . . . . . 25
Viestiluettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Viestinäppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VIP-ryhmä, puhelinluettelotiedon
järjestäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni . . . . . . . . 21
Virheiden korjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Värinähälytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Värit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Y
Yhteys
Luurin määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nimen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Yleiskuva
Luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ä
Äänenvoimakkuus
Kaiutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luurin kaiutin ja luuri . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . . .
Äänet soittoääniksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääni
Formaatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuunteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimeäminen uudelleen. . . . . . . . . . . . . . . .
Poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniprofiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.
45
45
19
45
37
37
37
37
37
29
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - FI fi / A31008-M2751-R201-2-SM19 / Cover_back_c.fm / 10/24/17
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising