Gigaset | SL450HX | User guide | Gigaset SL450HX Brugervejledning

Gigaset SL450HX Brugervejledning
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / Cover_front_c.fm / 8/23/17
SL450 HX
Detaljerede oplysninger om telefonsystemet:
betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen
www.gigaset.com/manuals
dokumentation til basestationen/routeren
Betjeningsvejledning online på din
smartphone eller tablet:
hent Gigaset Help-appen fra
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / intro_HX.fm / 8/23/17
Gigaset HX – Det universelle håndsæt
Med Gigaset HX-hånsættet har du købt et produkt af højkvalitet, som er
multifunktionel og fremtidssikret.
Du kan anvende håndsættet på mange forskellige DECT-basestationer.
På en Gigaset-basestation
Forbind dit HX-håndsæt med en Gigaset-basestation, og få gavn af de mange funktioner i den
vante Gigaset-kvalitet.
Hvis Gigaset-basestationen er IP-kompatibel, kan du desuden føre wideband-samtaler i optimal
lydkvalitet (HDSP) med dit HX-håndsæt.
I denne vejledning angives/beskrives alle funktioner, som står til rådighed for dig på HXhåndsættet. Den komplette funktionalitet sammen med Gigaset-basestationer beskrives i
vejledningen for det pågældende Gigaset-system.
Du finder alle Gigaset-betjeningsvejledninger på
www.gigaset.com/manuals
eller online på din smartphone eller tablet:
Download Gigaset Help appen fra
eller
Med en DECT/GAP-telefon eller -router fra andre producenter
Selvfølgelig fungerer håndsættet også sammen med DECT/GAP-telefoner fra andre
producenter og med DECT-routere. Detaljerede oplysninger finder du på
www.gigaset.com/compatibility.
Sammen med DECT-routere med CAT-iq 2.0
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Gigaset-HX-håndsættet er certificeret i overensstemmelse med standarden DECT/CAT-iq 2.0.
Dermed er driften med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet også mulig.
Håndsættets funktioner sammen med en CAT-iq-router (bl. a.):
• komplet adgang til den centrale telefonbog på routeren og til den integrerede, lokale
telefonbog på håndsættet
• foretag opkald komfortabelt og gør brug af opkaldslister
• benyt flere linjer og telefonnumre *)
• Nyd wideband-samtaler i garanteret/certificeret HD-Voice™ -kvalitet.
Detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til routeren.
Yderligere oplysninger om HX-håndsættet finder du på
www.gigaset.com/hx
Detaljerede oplysninger om hånsættets funktionalitet på forskellige basestationer og routere
finder du på
www.gigaset.com/compatibility
*) Omfanget af funktioner er afhængig af land, net og router.
2
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / overview_HSG.fm / 8/23/17
Oversigt
Oversigt
5
1
2
6
Int 1
7
8
Opkald
Kalender
3
15
14
4
13
5
9
10
12
11
11
12
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
10
9
1
2
3
4
6
8
13
7
Display
Statuslinje
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger
og driftstilstand
Displaytaster
Forskellige funktioner, afhængig af
betjeningssituationen
Beskedtast
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
14
15
Afbryd-, tænd-/sluk-tast
Afslut samtale; afbryd funktion;
Et menuniveau tilbage
kort tryk
Tilbage til standbytilstand
langt tryk
Tænd/sluk håndsættet
langt tryk
(i standbytilstand)
Firkanttast / spærretast
Aktivering / deaktivering af
langt tryk
tastaturlås
(i standbytilstand)
Skift mellem store og små
kort tryk
bogstaver og tal
(ved indtastning af tekst)
Indtast opkaldspause
langt tryk
Mikrofon
R-tast
Forespørgsel (Flash)
langt tryk
USB-stik
Til dataudveksling mellem håndsæt og PC
Stjernetast
Åbn tabel med specialtegn
kort tryk
(ved indtastning af tekst)
Skift fra impulsopkald til
kort tryk
DTMF-signalering
(for den oprettede forbindelse)
Stik til headset
(2,5 mm jackstik)
Tast 1
Ring til telefonsvarer/
langt tryk
telefonsvarer på nettet
Opkaldstast / håndfri funktion-tast
Besvar opkald; ring op til det viste nummer; skift
mellem brug af håndsæt og håndfri funktion
Åbn genopkaldslisten
kort tryk
Start opkald
langt tryk
Profiltast
Skift mellem støjprofiler
Styretast/menutast
Åbne menuer; navigere i menuer og
indtastningsfelter; kalde funktioner (afhængig
af situationen)
3
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG_HXIVZ.fm / 8/23/17
Indhold
Indhold
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Betjening af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lær telefonen at kende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokal telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndsættets lokale telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskedlister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
18
21
22
26
27
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Støjprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse mod uønskede opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ressource indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yderligere funktioner via PC-interfacet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
30
32
33
35
37
38
40
Indstilling af håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kundeservice og hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oplysninger fra producenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display-symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
51
53
54
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i
alle lande og hos alle netudbydere.
4
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG_HXIVZ.fm / 8/23/17
Indhold
Detaljerede oplysninger
Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en Gigaset-basestation:
betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen
Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en anden basestation/router:
dokumentation til basestationen/routeren
Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås
i PDF-format:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
i online-format:
www.gigaset.com/manuals
Gigaset Help App til smartphone
eller tablet
5
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / user_guide_operating_steps.fm / 8/23/17
Illustration i betjeningsvejledningen
Illustration i betjeningsvejledningen
Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af
apparater.
Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan
medføre udgifter.
Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
Yderligere, nyttige oplysninger.
Taster
eller
Opkaldstast
eller
Håndfri funktion-tast
Afbrydtast
til
Tal-/bogstavtaster
/
Styretast kant midte
Beskedtast
R-tast
Stjernetast
Firkanttast
Profiltast
OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem, . . .
Displaytaster
Procedurer
Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
¤
. . . med
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ændre (
Trin
¤
6
Indstillinger
OK
Telefoni
OK
Autosvar
Gør følgende
¤
¤
¤
¤
¤
¤
vælg
= til)
Tryk midt på styrestasten i standbytilstand.
Hovedmenuen åbnes.
Naviger til symbolet
OK
med styretasten
.
Bekræft med OK. Undermenuen Indstillinger åbnes.
Telefoni
Vælg opslaget Telefoni med styretasten
.
OK
Bekræft med OK. Undermenuen Telefoni åbnes.
Autosvar
Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
vises som første menupunkt.
Ændre
Aktivér / deaktivér med Ændre.
Funktionen er aktiveret
/deaktiveret
.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / security.fm / 8/23/17
Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.
Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.
Anvend kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se “Tekniske
data”), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som
synligt er beskadigede, skal udskiftes.
Håndsættet må kun anvendes med lukket batteridæksel.
Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som
f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.
En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den
kan forstyrre andre radiotjenester.
Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give
skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret
håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.
Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone)
eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske
betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets
producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj
grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for
oplysninger om dit Gigaset-produkt, se “Tekniske data”).
7
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Ibrugtagning
Ibrugtagning
Pakken indeholder
•
•
•
•
•
•
et håndsæt
et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
et batteri
en lader med strømforsyning
en bælteclips
en betjeningsvejledning
Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til
+45 °C.
Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke
udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet
der findes mange forskellige typer møbellak og -politurer.
Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre
elektriske apparater.
Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
Tilslut laderen
¤ Sæt strømforsyningens fladstik i 1 .
¤ Slut strømforsyningen til stikkontakten
Sådan tager du laderens stik ud igen:
Kobl strømforsyningen fra lysnettet.
Tryk på 3 udløserknappen.
Tag stikket ud 4 .
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
¤
¤
2
.
2
4
1
3
8
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Ibrugtagning
Ibrugtagning af håndsættet
Displayet er beskyttet med folie.
Fjern beskyttelsesfolien!
Isætning af batteriet
Brug kun genopladelige batterier, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan
opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt,
eller batteriet kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller
beskadigelser af apparatet.
1
2
3
¤
¤
Indsæt batteriet med kontaktsiden nedad 1 .
Tryk derefter batteriet ned, indtil det går i
indgreb 2 .
¤
¤
Ret først batteridækslets fremspring på
siden ind med hakkene på indersiden
af kabinettet 3 .
Luk derefter dækslet ved at trykke på
det, indtil det går i indgreb.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tage batteriet ud
2
1
¤
¤
Tag bælteclipsen af (hvis monteret).
Sæt en fingernegl i fordybningen nederst på
batteridækslet, og træk batteridækslet
opad 1 .
¤
Sæt fingerneglen i kabinettets
fordybning, og træk batteriet opad for
at skifte det 2 .
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
9
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Ibrugtagning
Opladning af batteriet
¤
Oplad batteriet helt i laderen eller via en
standard-USB-netdel inden første ibrugtagning.
Batteriet er opladet helt, når lynsymbolet
på displayet.
slukkes
2,5h
Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.
Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.
Fastgør bælteclipsen
På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til
fastgørelse af bælteclipsen.
• Sådan fastgøres bælteclipsen: Tryk bælteclipsen mod
bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på
plads i udsparingerne.
• Sådan tages bælteclipsen af: Tryk hårdt ned på midten af
bælteclipsen med tommelfingeren. Skub den anden hånds
tommelfinger øverst i siden ind mellem clips og kabinettet. Tag
clipsen af ved at trække den opad.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Skift af displaysprog
Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.
¤ Tryk midt på styretasten.
¤ Tryk på tasterne
og
langsomt efter hinanden . . .
Deutsch
displayet til sprogvalg vises, det indstillede sprog (f.eks. English)
English
er markeret (
= valgt).
¤ Sådan vælger du et andet sprog: Tryk på styretasten , indtil Francais
det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. Francais
tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget.
¤ For at vende tilbage til standbytilstand: Tryk længe på afbrydtasten
10
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Ibrugtagning
Tilmelde håndsættet (afhængig af basestation)
Tilmeldingen skal startes både på basestationen og på håndsættet.
Begge dele skal ske inden for 60 sek.
På basestationen / routeren
Gigaset-basestation:
Anden basestation/
router:
¤
¤
Tryk længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på
basestationen.
Oplysninger om tilmeldningsproceduren
basestationen / routeren
Dokumentation til
På håndsættet
¤
. . . med
håndsæt
vælg
Indstillinger
OK
Tilmelding
OK . . . der søges efter en tilmeldingsklar basestation
OK
Tilmeld
. . . hvis der anmodes
herom: indtast system-pinkoden (leveringstilstand for Gigaset-basestationer: 0000)
OK
Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises
håndsættets interne nummer, f.eks. Int 1. Ellers skal du gentage proceduren.
Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.
Skift af basestation:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Afmelde håndsættet
(afhængig af
basestation):
¤
¤
Vælg base OK . . . med
vælges basestationen eller Bedste
base Vælg (
= valgt)
Bedste base: Håndsættet vælger basestationen med den bedste
modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.
Afmeld håndsæt OK . . . det anvendte håndsæt er valgt . . . med
vælges i givet fald et andet håndsæt OK . . . indtast systempinkoden, om nødvendigt OK . . . bekræft med Ja
Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til
basestationen med den bedste modtagelse (Bedste base).
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
11
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Ibrugtagning
Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du
kan bruge vækkeuret.
Dato og klokkeslæt er indstillet via basestationen. På en IP-kompatibel basestation
kan dato og klokkeslæt også indstilles via en tidsserver på nettet.
Hvis basestationen tillader det, kan du indstille dato og klokkeslæt manuelt via
håndsættet.
¤
Tryk på displaytasten Tid
eller, hvis dato og klokkeslæt allerede er indstillet:
¤
. . . med
vælg
Indstillinger OK
Opkald
Tid
Dato/tid
OK
Den aktive indtastningsposition blinker . . . ændr
indtastningsposition med
. . . skift med
mellem
indtastningsfelterne
Indtastning af dato:
¤ . . . brug til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre,
f.eks.
for den
Dato/tid
Dato:
15.08.2016
Klokkeslæt:
00:00
15.08.2016.
Indtastning af klokkeslæt:
. . . brug
til at indtaste timer og minutter med 4 cifre,
¤
f.eks.
Tilbage
Gem
for kl. 07:15.
Gem indstilling:
Tryk på displaytasten Gem. . . . på displayet vises Gemt, og der lyder en bekræftelsestone
¤
Tilbage til standbytilstand:
Tryk længe på afbrydtasten
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
Telefonen er nu klar til brug!
12
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / starting_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Ibrugtagning
Tilslutning af headset
¤ Tilslut headsettet med 2,5 mm jackstikket på venstre side af
håndsættet 1 .
eller
¤ Tilslutte headset via Bluetooth .
Headset-lydstyrken svarer til indstillingen for håndsæt-lydstyrken.
1
Tilslutning af USB-datakabel
Til dataudveksling mellem håndsæt og PC:
¤ Tilslut USB-datakablet med Micro USB-stik på USB-stikket
nederst på håndsættet 1 .
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Forbind håndsættet direkte med PC'en, og ikke
over en USB-hub.
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
1
13
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 8/23/17
Lær telefonen at kende
Betjening af telefonen
Lær telefonen at kende
Tænde/slukke håndsættet
Sådan tænder du håndsættet: ¤ tryk længe på afbrydstasten
Sådan slukker du håndsættet: ¤ tryk længe på afbrydstasten
på det slukkede håndsæt
på håndsættet, når det er
i standbytilstand
Aktivering / deaktivering af tastaturlås
Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.
Aktivering / deaktivering af tastaturlås:
langt tryk
Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet
Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du
kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.
Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.
Styretast
Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og,
afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forneden, højre, venstre),
som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks.
for "tryk på højre side af
styretasten" eller
for "tryk i midten af styrestasten".
I standbytilstand
Åbn telefonbog
Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset
GO-Box 100) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks.
CAT-iq-basestationen)
Åbn hovedmenuen
Åbn listen over håndsæt
I undermenuer, valg- og indtastningsfelter
Bekræft funktionen
14
kort tryk
langt tryk
eller
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 8/23/17
Lær telefonen at kende
Under en samtale
Åbn telefonbog
Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset
GO-Box 100) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks.
CAT-iq-basestation)
Slå mikrofonen fra
Start intern forespørgsel
Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand
langt tryk
Displaytaster
Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.
Tilbage
Gem
Displaytasternes
aktuelle funktioner
Displaytaster
Displaytasternes symboler
s. 54.
Menuvejledning
Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.
Menunavigationen er afhængig af basestationen. Afhængig af antallet og typen af
tilgængelige funktioner kan disse være tilgængelige i forskellige menuer, f. eks. på
øverste niveau eller i en undermenu.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Eksempler: Lydindstillinger kan stå i øverste menuniveau eller i undermenuen
Indstillinger, Kalender kan stå i menuen Organisator eller menuen Flere funktioner.
Vælg/bekræft funktion
Bekræft valg med
OK eller tryk midt på styretasten
Et menuniveau tilbage med
Tilbage
Skift til standbytilstand med
langt tryk
Slå funktionen til/fra med
Ændre
slået til
Aktiver/deaktiver option med
Vælg
valgt
/ slået fra
/ ikke valgt
15
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 8/23/17
Lær telefonen at kende
Hovedmenu
I standbytilstand:
styretasten
Tryk midt på styretasten
til at vælge undermenuen
. . . brug
OK
Eksempel
Indstillinger
Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet.
Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og
den tilhørende betegnelse vises øverst.
Tilbage
OK
Undermenuer
Funktionerne i undermenuen vises i listeform.
For at få adgang til en funktion:
vælge en funktion OK
. . . brug styretasten
Eksempel
til at
Indstillinger
¤
Tilbage til foregående menuniveau:
Tryk på displaytasten Tilbage
Dato/tid
eller
¤ Tryk kort på afbrydtasten
Display + tastatur
Tilbage til standbytilstand
Tilmelding
¤
Tryk længe på afbrydtasten
Lydindstillinger
Sprog
Tilbage
OK
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet automatisk til standbytilstand efter
ca. 2 minutter.
16
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / operating.fm / 8/23/17
Lær telefonen at kende
Indtastning af tekst
Indtastningsposition
¤
¤
Vælg indtastningsfelt med
. Hvis et felt er aktiveret, vises
den blinkende markør i feltet.
Flyt markørens position med
.
Rettelse af fejlindtastninger
• Slet tegn foran markøren:
• Slet ord foran markøren:
kort tryk
langt tryk
Nyt opslag
Fornavn:
Peter
Efternavn:
Telefon(Hjem):
Indtastning af bogstaver/tegn
Abc
‚
Hver tast fra
til
samt tasten
er tildelt flere
Gem
bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn
nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.
• Valg af bogstaver/tegn: Tryk gentagne gange på tasten kort efter hinanden
• Skift mellem små / store bogstaver samt tal: Tryk på firkanttasten
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et
mellemrum automatisk med stort.
• Indtastning af specialtegn: Tryk på stjernetasten
. . . naviger til det ønskede tegn
med
Indsæt
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af håndsættets tegnsæt.
17
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 8/23/17
Foretage opkald
Foretage opkald
Foretage opkald
¤ . . . indtast nummer med
tryk kort på opkaldstasten
eller
¤ Tryk længe på opkaldstasten
Afbryd foretagelse af opkald:
. . . indtast nummer med
Tryk på afbrydtasten
På en Gigaset GO-Box 100 eller en anden IP-kompatibel Gigaset-basestation
Forbindelsen vælges via den sendeforbindelse (linje), som er indstillet for håndsættet. Anvende
en anden linje:
¤ Tryk længe på opkaldstasten
. . . vælg linje med
Ring op
. . . indtast nummer med
. . . der ringes op til nummeret ca. 3 sekunder efter indtastning
af det sidste tal
Foretage opkald fra den lokale telefonbog
¤
. . . åbn telefonbogen med
. . . vælg opslag med
Hvis der er anført flere telefonnumre:
. . . vælg nummer med
tryk på opkaldstasten
¤
tryk på opkaldstasten
. . . der ringes op til nummeret
For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Foretage opkald fra en offentlig/central telefonbog
Afhængig af basestationen, som håndsættet er forbundet med, kan du ringe op fra en offentlig
telefonbog, Gigaset.net-telefonbogen (f. eks. Gigaset GO-Box 100) eller en central telefonbog på
en CAT-iq-basestation.
¤
langt tryk
Yderligere oplysninger
i den udførlige betjeningsvejledning til din telefon
Foretage opkald fra genopkaldslisten
De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.
¤ Tryk kort på opkaldstasten
. . . genopkaldslisten åbnes . . . med
vælg opslag
tryk på opkaldstasten
Når der vises et navn:
Visning . . . nummeret vises . . . rul om nødvendigt igennem numrene med
på opkaldstasten
ved det ønskede telefonnummer
¤
18
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
. . . tryk
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 8/23/17
Foretage opkald
Administration af opslagene i genopkaldslisten
¤
Tryk kort på opkaldstasten
. . . genopkaldslisten åbnes
. . . med
vælg opslag
Mulighed . . . mulige optioner:
For at overføre opslaget til telefonbogen:
Kopier til tlf.bog OK
For at overføre telefonnummeret til displayet:
¤
Fremvis nummer OK . . . rediger eller suppler i givet fald med
. . . gem som
nyt opslag i telefonbogen med
For at slette det valgte opslag:
Slet opslag OK
For at slette alle opslag:
Slet liste OK
Indstilling af automatisk genopkald:
¤
Auto. genopkald . . . der ringes automatisk op til det valgte nummer i faste
intervaller (min. hvert 20 sek.). I den forbindelse blinker håndfri funktions-tasten,
"medhør" er slået til.
Abonnenten svarer: Tryk på opkaldstasten
. . . funktionen afsluttes
Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Når der trykkes på en vilkårlig
tast eller efter ti forsøg uden resultat, afsluttes funktionen.
Foretage opkald fra en opkaldsliste
Opkaldslisterne ( s. 27) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.
¤
. . . med
vælg
Opkaldslister OK . . . vælg
Eksempel
liste med
OK
. . . vælg opslag med
tryk på
Alle opkald
opkaldstasten
Frank
14.02.2016, 15:40
089563795
13.02.2016, 15:32
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten
Opkald, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.
Listen Mistede opkald kan også åbnes med
beskedtasten
.
Susan Black
11.02.2016, 13:20
Visning
Mulighed
Indgående opkald
Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende
opkaldstast
. For at besvare et opkald:
• Tryk på opkaldstasten
• Hvis Autosvar er aktiveret: Tag håndsættet ud af laderen
• Viderestil til telefonsvarer:
• For at besvare opkaldet på headsettet
For at deaktivere ringetonen:
Lydløs . . . opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
19
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 8/23/17
Foretage opkald
Under en samtale
Håndfri funktion
Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale, ved oprettelse af en forbindelse
og ved aflytning af telefonsvareren:
¤ Tryk på håndfri funktion-tasten
For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:
¤ Tryk på håndfri funktion-tasten
og hold den nede
og hold
nede i yderligere 2 sekunder
. . . sæt håndsættet i laderen
Lydstyrke for samtale
Gælder for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, håndsæt eller headset):
¤
tryk på
. . . indstil lydstyrken med
Gem
Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på
Gem.
Slå mikrofon fra
Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
For at slå mikrofonen til/fra under en samtale:
20
tryk på.
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
...
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / telephony_HX.fm / 8/23/17
Lokal telefonsvarer
Lokal telefonsvarer
(kun på Gigaset-basestationer med lokal telefonsvarer)
Aktivere/deaktivere telefonsvareren:
¤
. . . med
vælg
telefonsvarer med
Telefonsvarer
(hvis der er flere)
Aflytte beskeder:
¤ Tryk på beskedtasten
telefonsvarere) med
OK
Ændre
Aktivering
. . . med
OK
. . . vælg
vælg Til eller Fra
Gem
. . . vælg telefonsvarer (hvis der er beskeder på flere
OK
Optage personlig meddelelse/besked:
¤
. . . med
med
vælg
Telefonsvarer
telefonsvarer (hvis der er flere)
mulige optioner
Afslut optagelsen og gem:
For at afbryde optagelsen:
Start optagelsen igen:
Gentag optagelsen:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
OK
Indtalte meddelelser
vælg Indspil meddelelser eller Indspil henv.medd.
¤
¤
¤
¤
OK
OK
OK
. . . med
OK
...
vælg
. . . indtal besked (mindst 3 sekunder) . . .
Afslut . . . den indtalte besked afspilles til kontrol
Tryk på afbrydtasten
eller Tilbage
OK
Ny
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
21
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 8/23/17
Håndsættets lokale telefonbog
Håndsættets lokale telefonbog
Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre
håndsæt ( s. 24).
Oplysninger om online-telefonbøger (f. eks. på en Gigaset GO-Box 100) eller om
centrale telefonbøger på CAT-iq-basestationer betjeningsvejledningen til
basestationen.
Åbning af telefonbogen
¤
Tryk kort på
i standbytilstand
Telefonbogsopslag
Antal opslag:
op til 500
Oplysninger:
For- og efternavn, op til tre telefonnumre, e-mailadresse,mærkedag
med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol, CLIP-billede
Opslagenes længde:
Telefonnumre: maks. 32 cifre
Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn
E-mailadresse: maks. 64 tegn
Oprettelse af opslag
¤
<Nyt opslag>
OK
. . . med
skift mellem
Eksempel
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
indtastningsfelterne, og indtast oplysninger til opslaget:
Nyt opslag
Navne / numre:
¤ . . . med indtast fornavne og/eller efternavne, mindst ét Fornavn:
Robert
nummer (privat, kontor eller mobil) og i givet fald
Efternavn:
e-mailadressen
I
Mærkedag:
Telefon(Hjem):
¤ . . . med aktivér/deaktiver Mærkedag . . . med
indtast dato og klokkeslæt . . . med
vælg
Abc
signaleringstype (Kun optisk eller en ringetone)
‚
Gem
CLIP-ringetone (VIP) :
¤ . . . med vælg ringetonen, som et opkald fra en
abonnent skal signaleres med . . . hvis der er tildelt en CLIP-ringetone (VIP) , suppleres
opslaget med symbolet
i telefonbogen.
For at gemme et opslag: Gem
Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.
22
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 8/23/17
Håndsættets lokale telefonbog
Søg efter/vælg telefonbogsopslag
¤
. . . rul frem til det søgte navn med
eller
¤
. . . indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med
. . . visningen springer
til det første navn, som starter med disse bogstaver . . . rul i givet fald videre til det ønskede
opslag med
For at rulle hurtigt gennem telefonbogen:
langt tryk
Visning/redigering af et opslag
¤
. . . med
redigeres
vælg opslag
Visning
. . . med
vælg feltet, som skal
Redigér
eller
¤
. . . vælg opslag med
Mulighed
Rediger opslag
OK
Sletning af opslag
For at slette ét opslag:
For at slette alle opslag:
. . . vælg opslag med
Mulighed
Slet alle
Mulighed
OK
Slet opslag
OK
Ja
Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge
Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.
¤
Mulighed
Sorter på efternavn / Sorter på fornavn
Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet.
Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.
Sorteringsrækkefølgen er som følger:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Mellemrum| tal (0-9) | bogstaver (alfatbetisk) | resterende tegn.
Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen
¤
Mulighed
Ledig hukommelse
OK
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
23
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 8/23/17
Håndsættets lokale telefonbog
Overførsel af telefonnummer til telefonbogen
For at overføre telefonnumre til telefonbogen:
• fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
• når der ringes op til et nummer
Nummeret vises eller er markeret.
Tryk på displaytasten
eller Mulighed
Kopier til tlf.bog OK . . . mulige optioner:
For at oprette et nyt opslag:
¤ <Nyt opslag> OK . . . med vælg nummertype OK suppler opslaget Gem
For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:
¤ . . . vælg opslag med
OK . . . vælg nummertype med
OK . . . nummeret
tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives . . .
besvar forespørgslen i givet fald med Ja/Nej Gem
¤
Overførsel af opslag/telefonbog
Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage
telefonbogsopslag.
Et eksternt opkald afbryder overførslen.
Billede på den, der ringer op, og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun
datoen.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Begge håndsæt understøtter vCards:
• Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
• Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis
opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et
opslag med samme navn.
Det modtagende håndsæt understøtter ingen vCards:
Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
Det sendende håndsæt understøtter ingen vCards:
Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer
anvendes i feltet Telefon(Hjem). Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer,
kasseres opslaget.
Overførsel af separate opslag
¤
. . . vælg det ønskede opslag med
til intern
OK
Mulighed
. . . vælg modtager-håndsæt med
For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel:
24
Kopiér opslag
OK
OK . . . opslaget overføres
Ja eller tryk på Nej
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / directory.fm / 8/23/17
Håndsættets lokale telefonbog
Overførsel af hele telefonbogen
¤
Mulighed
håndsæt med
Kopiér alle
OK
til intern
OK
. . . vælg modtager-
OK . . . opslagene overføres efter hinanden
Oplysninger om overførsel af telefonbogsopslag via Bluetooth finder du i den
udførlige betjeningsvejledning til Gigaset SL450 på
www.gigaset.com/manuals
Synkronisering af telefonbogen med PC-adressebogen
(Gigaset QuickSync)
Programmet Gigaset QuickSync er installeret på computeren.
Håndsættet er forbundet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Gratis download og yderligere oplysninger finder du på
www.gigaset.com/quicksync
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
25
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / call_list.fm / 8/23/17
Beskedlister
Beskedlister
Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet og
mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.
Når der modtages en ny besked, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten
(hvis den er aktiveret). Aktivering
via håndsættet er kun muligt på Gigaset-basestationer, i forbindelse med CAT-iq-router skal du i givet fald bruge web-interfacet.
Oplysninger Betjeningsvejledning til basestationen/routeren.
Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i
standbytilstand.
Eksempel
07:15
INT 1
14 Okt.
Der er en besked for nedenstående beskedtype:
på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet
02
10
08
på listen over mistede opkald
på listen over mistede aftaler
Opkald
Kalender
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt
på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.
Visning af besked:
¤ Tryk på beskedtasten
. . . beskedlister, som indeholder
beskeder, vises, Nettelefonsvar.: vises altid
Opslaget er fremhævet med fed: der er nye beskeder. Antallet
af nye beskeder står i parentes.
Opslaget er ikke fremhævet med fed: der er ingen nye
beskeder. Antallet af gamle beskeder står i parentes.
¤ . . . vælg liste med
OK . . . opkaldene hhv. beskederne
listes
Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for
telefonsvareren på nettet.
Eksempel
Beskeder og opkald
Mistede opkald:
(5)
Telefonsvarer: 1
(1)
Mistet alarmer:
(2)
Tilbage
OK
Beskedlisten indeholder et opslag for hver telefonsvarer, som er tildelt håndsættet,
f.eks. for den lokale telefonsvarer på en Gigaset-basestation/en CAT-iq-router eller for
en telefonsvarer på nettet.
26
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / call_list.fm / 8/23/17
Opkaldslister
Opkaldslister
Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister.
Basestationen/routeren som håndsættet er tilmeldt, stiller oplysninger om
telefonnumre til rådighed.
Detaljerede oplysninger på
www.gigaset.com/compatibility.
Listeopslag
Følgende oplysninger vises i listeopslagene:
Eksempel
• Listetype (i topteksten)
Alle opkald
• Symbolet for opslagstypen:
Frank
Mistede opkald,
I dag, 15:40
[3]
Accepterede opkald,
089563795
Udgående opkald,
13-05-2016, 18:32
Besked på telefonsvareren
Susan Black
• Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i
telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype (
12-05-2016, 13:12
Telefon(Hjem),
Telefon (kontor), Telefon (mobil)). Ved
Visning
Mulighed
mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra
nummeret i firkantede parenteser
• Nummeret, som opkaldet er blevet modtaget fra / foretaget fra
• Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
Åbning af opkaldslisten
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Via displaytasten:
Via menuen:
¤
¤
Opkald
. . . vælg liste med
OK
. . . med
vælg Opkaldslister
med
OK
Via beskedtast (mistede opkald):
¤ Tryk på beskedtasten
OK
. . . vælg liste
Mistede opkald:
OK
Opkald til et nummer fra opkaldslisten
¤
. . . med
opslag med
vælg Opkaldslister
OK
. . . vælg liste med
OK
. . . vælg
OK
. . . vælg liste med
OK . . . mulige
tryk på opkaldstasten
Yderligere optioner
¤
. . . med
optioner:
vælg Opkaldslister
¤ . . . vælg opslag med
Visning
Vis opslag:
For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:
¤ . . . vælg opslag med
Mulighed
Sletning af et opslag: ¤ . . . vælg opslag med
Mulighed
¤ Mulighed
Slet liste OK Ja
Sletning af liste:
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Kopier til tlf.bog
Slet opslag OK
27
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Yderligere funktioner
Yderligere funktioner
Hvilke funktioner der er tilgængelige på telefonen og hvordan de betjenes, afhænger
af basestationen/routeren, som håndsættet er tilmeldt.
Følgende beskrivelser gælder for en Gigaset GO-Box 100. Proceduren, som skal
anvendes på din telefon kan være forskellig fra procedurerne, som beskrives her.
Detaljerede oplysninger
Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en Gigaset-basestation:
betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen
Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en anden basestation/router:
dokumentation til basestationen/routeren
Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås
i PDF-format:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
i online-format:
28
www.gigaset.com/manuals
Gigaset Help App til smartphone
eller tablet
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Støjprofiler
Støjprofiler
Telefonen har 3 støjprofiler, så håndsættet kan tilpasses til de omgivende betingelser:
Profil Høj, Profil Lydløs, Profil Personlig
¤ Skift mellem profilerne med tasten
. . . profilen ændres straks uden forespørgsel
Profilerne har følgende standardindstillinger:
Default
Profil Høj
Ringetone
Ringetonelydstyrke
Håndsættets lydstyrke
Servicetoner
Profil Lydløs
Profil
Personlig
Til
Fra
Intern
5
Fra
Til
5
Ekstern
5
Fra
5
Telefonrør
5
3
3
Håndfri funktion
5
3
3
Tasteklik
Ja
Nej
Ja
Bekræftelsestone
Ja
Nej
Ja
Batteritone
Ja
Ja
Ja
Aktivér påmindelsestone ved indgående opkald for Profil Lydløs:
tryk på displaytasten Bip . . . på statuslinjen vises
efter skift til Profil Lydløs
Ændringer i indstillinger, som er anført i tabellen:
• gælder i profilerne Høj og Lydløs kun så længe du ikke skifter profil.
• gemmes i Profil Personlig permanent for denne profil.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Den indstillede profil bevares, når håndsættet slukkes og tændes igen.
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
29
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Kalender
Kalender
Du kan lade dig minde om op til 30 aftaler.
Juli 2016
I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant,
på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du
vælger en dag, fremhæves den med en farve.
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tilbage
OK
Gemme en aftale i kalenderen
Dato og klokkeslæt er indstillet.
¤
. . . med
ønskede dag med
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Slå til/fra:
Indtastning af dato:
vælg
¤
¤
Organisator
OK
Kalender
OK
. . . vælg den
OK . . . derefter
Aktivering: . . . med
vælg Til eller Fra
Dato . . . den valgte dag er forindstillet
. . . indtast ny dato
med
Indtastning af klokkeslæt:
¤
Klokkeslæt . . . indtast time og minut for aftalen med
Tekst . . . indtast en betegnelse for aftalen med
Fastlæggelse af titel: ¤
(f.eks. aftensmad, møde)
Fastlæggelse af signalering:
¤
Signal . . . vælg melodi for påmindelsestonen eller
deaktiver akustisk signalering med
Indtast oplysningerne om aftalen:
¤ . . . med vælg efter hinanden Dato, Klokkeslæt, Tekst og
Lagring af aftale:
¤
Signal
Gem
. . . indstil værdi med
Hvis der allerede er anført en aftale:
oplysninger om aftalen.
eller
<Nyt opslag>
OK
Gem
. . . indtast derefter
Signalering af aftaler/mærkedage
Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i
standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.
• Kvitter og afslut påmindelsestone: Tryk på displaytasten Fra
30
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Kalender
Under en samtale signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på
håndsættet.
Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage
Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen Mistede aftaler:
• Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
• Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
• Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.
De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet
seneste opslag står først på listen.
og antallet af nye opslag. Det
Åbn listen
¤
Tryk på beskedtasten
Mistet alarmer:
OK
. . . rul i givet fald i listen med
eller
¤
. . . med
vælg
Organisator
OK
Mistede aftaler
OK
Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står
først på listen.
• Sletning af en aftale/mærkedag: Slet
Visning/redigering/sletning af gemte aftaler
¤
. . . med
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
med
vælg
Organisator
OK . . . aftalelisten vises
OK
Kalender
. . . vælg aftale med
OK
. . . vælg dag
. . . mulige optioner:
Vis detaljer for aftalen:¤ Visning . . . indstillingerne for aftalen vises
Ændring af aftalen: ¤ Visning Redigér
eller Mulighed
Rediger opslag OK
Aktivering/deaktivering af aftalen:
¤ Mulighed
Aktivering/Deaktivering OK
¤ Mulighed
Slet opslag OK
Sletning af aftale:
Sletning af alle dagens aftaler:
¤ Mulighed
Slet alle aftaler OK Ja
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
31
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Vækkeur
Vækkeur
Dato og klokkeslæt er indstillet.
Aktivering/deaktivering af vækkeur
¤
. . . med
vælg
Organisator
OK
Vækkeur
OK . . . derefter
Aktivering/deaktivering:
¤ Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
Indstilling af tidspunkt for vækning:
¤
Klokkeslæt . . . indtast time og minut med
Periode . . . med
vælg mellem Mandag-fredag og
Fastlæggelse af dage: ¤
Dagligt
For at indstille lydstyrken:
¤
Lydstyrke . . . med
kan du indstille lydstyrken i 5 trin
eller crescendo (tiltagende lydstyrke)
Melodi . . . med
kan du vælge ringetonemelodien for
Indstilling af alarm: ¤
alarmen
For at indtaste oplysninger for alarm:
¤ . . . med vælg efter hinanden Klokkeslæt, Periode, Lydstyrke
og Melodi
For at gemme indstillingen:
¤ Gem
Ved aktiveret vækkeur vises symbolet
indstil værdi med
eller
Gem
og vækningstidspunktet i standbytilstand.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Alarm
En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i
60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden
gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.
Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.
Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)
Deaktivering af alarm:
Fra
Gentagelse af alarm (snooze-tilstand):
og gentages efter 5 minutter.
32
Udsæt eller tryk på en vilkårlig tast . . . alarmen slås fra
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Babyalarm
Babyalarm
Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer,
så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt
telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.
Med funktionen Tovejskommunikat. kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren
for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.
I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (uden ringetone).
Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen
displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.
Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer,
men funktionen er fortsat aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og
tænde for håndsættet.
Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter.
Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet
i laderen.
Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.
Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.
Efter aktivering:
¤ Kontroller følsomhed.
¤ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt
nummer.
Aktivering og indstilling af babyalarm
¤
. . . med
vælg
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Rumovervågning
Flere funktioner
OK
OK . . . derefter
Aktivering/deaktivering:
¤ Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:
¤
Alarm til . . . vælg Ekstern eller Intern med
Ekstern:
Nummer
. . . indtast nummeret
med
eller vælg et nummer fra telefonbogen:
Intern:
Håndsæt Ændre . . . vælg håndsæt
med
OK
Rumovervågning
aktiveret
07:15
INT 1
14 Okt.
Rumovervågning
0891234567
Fra
Mulighed
Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:
¤
Tovejskommunikat. . . . vælg Til eller Fra med
Indstilling af mikrofonens følsomhed:
¤
Følsomhed . . . vælg Høj eller Lav med
Gem indstilling: Gem
Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand.
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
33
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Babyalarm
Deaktivering af babyalarm/afbrydelse af alarm
Deaktiver babyalarm:
Afbryd alarm:
¤
¤
Tryk på displaytasten Fra i standbytilstand.
Tryk på afbrydtasten
under en alarm
Ekstern deaktivering af babyalarm
Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.
Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.
¤
Besvar alarmopkald
tryk på tasterne
Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand. Indstillingerne på
håndsættet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på
displaytasten Fra.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
For at aktivere babyalarmen igen med det samme nummer:
( s. 33) Gem
34
. . . Aktivering slå til igen
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Beskyttelse mod uønskede opkald
Beskyttelse mod uønskede opkald
Tidsstyring for eksterne opkald
Dato og klokkeslæt er indstillet.
Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved
eksterne opkald, f.eks. om natten.
¤
. . . med
vælg
Lydindstillinger
Tidsstyring
Indstillinger
OK
OK
Eksempel
Tidsstyring
OK
Ringetoner (h.sæt)
OK
. . . derefter
Eksterne opkald:
Til
Aktivering/deaktivering:
¤ vælg Til eller Fra med
Indtastning af klokkeslæt:
¤ med skiftes mellem Afbryd ringning fra og
Afbryd ringning til
. . . indtast start og slut
for perioden med
4-cifret
Gem:
¤ Gem
Afbryd ringning fra:
22:00
Afbryd ringning til:
07:00
Tilbage
Gem
Tidsstyringen gælder kun på håndsættet, som du foretager indstillingen på.
Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen,
ringer op.
Ro for anonyme opkald
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt
eller for alle tilmeldte håndsæt.
Ved ét håndsæt
¤
. . . med
vælg
Ringetoner (h.sæt)
Indstillinger
OK
OK
Anon. opkald fra
Lydindstillinger
Redigér (
OK
= til) . . . opkaldet
signaleres kun på displayet
Ved alle håndsæt
(kun på enkelte Gigaset-basestationer)
¤
. . . med
opkald
Redigér (
Ej beskyttet
Opkald vibr.
Blokeret opk.
vælg
= til)
Indstillinger
. . . med
OK
Telefoni
OK
Anonyme
vælg Beskyttelsestilstand:
Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis
nummer.
Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører
optagettonen.
For at gemme indstillingerne:
Gem
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
35
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_1_HX.fm / 8/23/17
Beskyttelse mod uønskede opkald
Blokeringsliste
(kun på enkelte Gigaset-basestationer:
www.gigaset.com/compatibility)
Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun
på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.
Visning/redigering af blokeringsliste
¤
. . . med
Sortliste
vælg
Redigér
Indstillinger
Blokerede numre
OK
Telefoni
OK
OK . . . listen over blokerede numre
vises . . . mulige optioner:
¤
¤
Opret opslag:
Slet opslag:
Ny . . . indtast nummeret med
Gem
. . . vælg opslag med
Slet . . . opslaget slettes
Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten
¤
. . . med
vælg
Mistede opkald
OK
Opkaldslister
OK
. . . vælg opslag med
. . . med
vælg Accepterede opkald/
Mulighed
Kopier til sortliste
OK
Indstilling af beskyttelsestilstand
¤
. . . med
Redigér
Ej beskyttet
Opkald vibr.
Blokeret opk.
vælg
Indstillinger
Beskyttelsestilstand
OK
OK
Telefoni
OK
Sortliste
. . . vælg den ønskede beskyttelse med
:
Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på
blokeringslisten.
Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører
optagettonen.
For at gemme indstillingerne:
Gem
Slå ringetone fra i laderen
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Håndsættet ringer ikke, når det står i laderen. Et opkald vises kun på displayet.
¤
. . . med
vælg
Ringetoner (h.sæt)
Indstillinger
OK
OK
Lydløs opladning
Lydindstillinger
Ændre (
slået fra)
36
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
OK
= i laderen er ringetonen
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 8/23/17
Ressource indeks
Ressource indeks
I håndsættets ressourceindeks er der gemt lyde til ringetoner og billeder, som kan anvendes som
billeder til dem, der ringer (CLIP-billeder) eller som screensaver. Der er forudindstillet forskellige
mono- og polyfone lyde og billeder. Yderligere billeder og lyde kan hentes fra en PC
( Gigaset QuickSync).
Medietyper:
Type
Format
Lyd
Ringetoner
Monofone
Polyfone
importerede lyde
Intern
Intern
Intern
WMA, MP3, WAV
CLIP-billede
Screensaver
BMP, JPG, GIF
240 x 172 pixel
240 x 320 pixel
Billede
Hvis der ikke er nok lagerplads, skal du først slette et eller flere billeder eller lyde.
Administration af CLIP-billeder/lyde
¤
. . . med
mulige optioner:
Få vist CLIP-billede:
Afspil lyd:
vælg
¤
¤
Flere funktioner
Billede-CLIP
OK
OK
Ressource indeks
. . . vælg billede med
det markerede billede vises
Lyde OK
. . . vælg lyd med
OK . . .
Visning . . .
. . . den markerede lyd
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
afspilles
Omdøb et billede/lyd: ¤
Indstil lydstyrken: Mulighed Lydstyrke OK
. . . vælg
lydstyrke med
Gem
Vælg Billede-CLIP / Lyde OK . . . vælg lyd / billede med
¤
navn med
Gem . . . opslaget gemmes med det nye navn
Vælg
Billede-CLIP / Lyde OK
. . . vælg lyd / billede med
Mulighed
Slet billede/lyd:
Mulighed
Omdøb
. . . slet navn med
, indtast nyt
Slet opslag . . . det valgte opslag slettes
Hvis et billede / en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende funktioner ikke tilgængelige.
Kontrollér lagerplads
Vis ledig plads til screensavere og CLIP-billeder.
¤
. . . med
vælg
Ledig hukommelse
Flere funktioner
OK
Ressource indeks
OK
OK . . . ledig lagerplads vises i procent
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
37
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 8/23/17
Bluetooth
Bluetooth
Håndsættet kan kommunikere trådløst via Bluetooth™ med andre enheder, som også anvender
denne teknologi, f. eks. til tilslutning af et headset.
Bluetooth er aktiveret og enhederne er tilmeldt håndsættet.
Der kan tilsluttes følgende enheder:
• Et Bluetooth-headset
Headsettet har adgang til Headset- eller Handsfree-profilen. Hvis begge profiler
er tilgængelig, kommunikeres der over Handsfree-profilen.
•
Oprettelsen af forbindelsen kan tage op til 5 sekunder, både ved besvarelse af opkald på
headsettet og overførsel til headsettet samt, når der ringes fra headsettet.
Op til 5 dataenheder (pc'er, tablets eller mobiltelefoner) til overførsel af adressebogsopslag
som vCard eller til udveksling af data med PC'en.
Til yderligere anvendelse af telefonnumrene skal forvalgsnummeret (landekode og
områdenummer) være gemt på telefonen.
Betjening af Bluetooth-enheder
Betjeningsvejledninger til enhederne
Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand
¤
. . . med
vælg
OK
Aktivering
Hvis områdenummeret endnu ikke er gemt:
Ændre (
= aktiveret)
. . . indtast områdenummeret med
I standbytilstand vises den aktiverede Bluetooth-tilstand med symbolet
OK
på håndsættet.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tilmelding af Bluetooth-enheder
Afstanden mellem håndsættet i Bluetooth-tilstand og den tændte Bluetooth-enhed (headset
eller dataenhed) bør maks. være 10 m.
Tilmeldingen af et headset overskriver et allerede tilmeldt headset.
¤
Hvis der skal tilmeldes et headset, som allerede er tilmeldt en anden enhed, skal du
aktivere forbindelsen inden tilmeldingen.
. . . med
vælg
OK
Søger headset / Søger dataenhed
OK . . .
søgningen startes (kan tage op til 30 sekunder) . . . navnet på de fundne enheder vises . . .
mulige optioner:
For at tilmelde en enhed:
¤
Mulighed
Godkend enhed OK . . . med
indtast
pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes OK . . .
enheden optages på listen over kendte enheder
Vis oplysninger om en enhed:
¤ . . . vælg i givet fald enhed med
Visning . . . enhedens navn
og enhedens adresse vises
38
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 8/23/17
Bluetooth
¤
¤
Gentag søgningen:
Afbryd søgningen:
Mulighed
Annuller
Gentag søgning
OK
Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)
Åbn listen
¤
. . . med
vælg
OK
Kendte enheder
OK . . . kendte enheder vises på en
liste, et symbol angiver hvilken type enhed der er tale om
Bluetooth-headset
Bluetooth-dataenhed
Når en enhed er tilsluttet, vises det tilsvarende symbol øverst på displayet i stedet for
.
Redigering af opslag
¤
. . . med
vælg
OK
Kendte enheder
OK
. . . vælg opslag med
...
mulige optioner:
¤ Visning . . . enhedens navn og adresse vises Tilbage med OK
Vis opslag:
Afmeld Bluetooth-enhed:
¤ Mulighed Slet opslag OK
For at redigere navnet:¤ Mulighed Rediger navn OK . . . ændr navnet med
Gem
Hvis en tændt Bluetooth-enhed afmeldes, så forsøger den muligvis at oprette
forbindelse igen som "ikke tilmeldt enhed".
Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enhed
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen over kendte enhed, forsøger at oprette
forbindelse med håndsættet, anmodes der om indtastning af pinkoden for Bluetooth-enheden
(bonding).
For at afvise:
For at godkende:
¤
¤
Tryk kort på afbrydtasten
.
. . . med
indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal
tilmeldes OK . . . vent på bekræftelsen af pinkoden . . . derefter
Optag enheden på listen over kendte enheder:
Ja
Anvend enheden midlertidigt: Nej . . . Bluetooth-forbindelsen kan
anvendes, så længe enheden er inden for dækningsområdet, eller indtil enheden slukkes
Ændring af håndsættets Bluetooth-navn
Håndsættet vises med navnet på en anden Bluetooth-enhed.
¤
. . . med
vælg OK
Egen enhed OK . . . enhedens navn og adresse
vises
Ændre
. . . ændr navn med
Gem
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
39
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 8/23/17
Yderligere funktioner via PC-interfacet
Yderligere funktioner via PC-interfacet
Programmet Gigaset QuickSync er installeret på PC'en.
Gratis download fra
www.gigaset.com/quicksync
Funktioner i QuickSync:
• Synkronisering af håndsættes telefonbog med Microsoft® Outlook®
• Indlæsning af CLIP-billeder (.bmp) fra computeren på håndsættet
• Indlæsning af billeder som screensaver fra computeren på håndsættet
• Indlæsning af lyde (ringetoner) fra pc'en på håndsættet
• Opdatering af firmware
• Cloud-synkronisering med Google™
¤
Forbind håndsættet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.
Forbind håndsættet direkte med PC'en, og ikke over en USB-hub.
Overførsel af data
Dataoverførsel via Bluetooth:
• Computeren er udstyret med Bluetooth.
• Der er ikke tilsluttet noget USB-datakabel. Hvis der tilsluttes et USB-datakabel
under en oprettet Bluetooth-forbindelse, afbrydes Bluetooth-forbindelsen.
¤
Start programmet Gigaset QuickSync på computeren.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Under dataoverførslen mellem håndsæt og PC vises Dataoverførsel i gang på displayet. I dette
tidsrum kan der ikke foretages indtastninger over tastaturet og indgående opkald ignoreres.
Udfør firmware-opdatering
¤
¤
Forbind telefonen og PC'en med et USB-datakabel Start Gigaset QuickSync Opret
forbindelse til håndsættet
Start firmware-opdateringen i Gigaset QuickSync . . . Oplysninger herom finder du, om
nødvendigt, i Gigaset QuickSync-hjælpefunktionen
Opdateringen kan tage op til 10 minutter (uden download-tid).
Dataene hentes først fra opdateringsserveren på nettet. Hvor lang tid det tager, afhænger af
internetforbindelsens hastighed.
Telefonens display slukkes, beskedtasten
og opkaldstasten
blinker.
Når opdateringen er udført, genstarter telefonen automatisk.
Firmwaren kan også opdateres direkte via DECT-radioforbindelsen, hvis basestationen/routeren understøtter dette ( Håndsætopdatering).
40
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / applications_2_HX.fm / 8/23/17
Yderligere funktioner via PC-interfacet
Fremgangsmåde i tilfælde af fejl
Hvis opdateringen mislykkes eller telefonen ikke længere fungere korrekt efter opdateringen,
skal du gentage opdateringsproceduren:
¤ Afslut programmet "Gigaset QuickSync" på PC'en Fjern USB-datakablet fra telefonen
Fjern batteriet Sæt batteriet i igen
¤ Udfør firmware-opdateringen igen som beskrevet
Hvis opdateringen mislykkes gentagne gange eller en
forbindelse med PC'en ikke længere er mulig, så udfør
Emergency Update:
¤ Afslut programmet "Gigaset QuickSync" på PC'en Fjern
USB-datakablet fra telefonen Fjern batteriet
¤ Tryk samtidigt på tasterne
og
med pege- og
langfingeren, og hold dem nede Sæt batteriet i igen
¤ Slip tasterne
og
. . . beskedtasten
og
¤
opkaldstasten
blinker skiftevis
Udfør firmware-opdateringen som beskrevet
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Sikkerhedskopiér også altid billeder og lyde, som du selv har indlæst på håndsættet,
til PC'en, fordi de slettes ved Emergency Update.
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
41
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Indstilling af håndsættet
Skift sprog
¤
. . . med
Vælg (
vælg
Indstillinger
OK
Sprog
OK
. . . vælg sprog med
= valgt)
Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:
¤
Tryk på tasterne
med
langsomt efter hinanden
. . . vælg det rigtige sprog
tryk på højre displaytast
Display og tastatur
Screensaver
Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand,
f.eks. et digitalt ur eller analogt ur, Info tjenester og forskellige billeder.
¤
. . . med
Screensaver
vælg
Indstillinger
Redigér (
Slå til/fra:
Valg af screensaver:
Vis screensaver:
For at gemme valget:
OK
Display + tastatur
OK
= til) . . . derefter
¤
¤
Aktivering: . . . vælg Til eller Fra med
Udvalg . . . vælg screensaver med
¤
¤
Analogt ur / Info tjenester / <Billeder> / Slideshow)
Visning
Gem
(Digitalt ur /
Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Der kan vælges blandt billederne fra mappen Screensaver for Ressource indeks.
Afslutning af screensaver
¤
Tryk kort på opkaldstasten
. . . displayet skifter til standbytilstand
Oplysninger om visning af informationstjenester
(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)
Info tjenester er aktiveret via webkonfiguratoren.
Telefonen har forbindelse til internettet.
Informationstjenstetypen for telefonener indstilliet på Gigaset.net-serveren.
Hvis der i øjeblikket ikke står nogen oplysninger til rådighed, vises det digitale
klokkeslæt (Digitalt ur), indtil der igen står oplysninger til rådighed.
42
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Aktivering/deaktivering af lysavis
(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)
Tekstoplysningerne, som er indstillet for screensaveren Info tjenester kan vises som lysavis
i standbytilstand.
¤
. . . med
Løbetekst
vælg
Indstillinger
Redigér (
OK
Display + tastatur
OK
= til)
Lysavisen starter, når telefonen skifter til standbytilstand. Hvis der vises en meddelelse på
displayet, vises lysavisen ikke.
Stor skrift
Få vist skrift og symboler i opkaldslister og adressebogen i en større skriftstørrelse, så den er
nemmere at læse. Der vises kun ét opslag på displayet og navne afkortes, om nødvendigt.
¤
. . . med
skrift
vælg
Ændre (
Indstillinger
OK
Display + tastatur
OK
Stor
= til)
Farveskema
Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer
¤
. . . med
Farveskema
vælg
OK
Indstillinger
OK
Display + tastatur
. . . vælg det ønskede farveskema med
OK
Vælg (
= valgt)
Displaybelysning
Displaybelysningen tændes altid, når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, eller der
trykkes på en tast. Taltaster, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der
gøres klar til at foretage et opkald.
For at slå displaybelysningen til/fra for standbytilstand:
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
. . . med
vælg
Displaybelysning
Indstillinger
OK
Display + tastatur
OK
OK . . . derefter
Belysning i laderen: ¤ I oplader: . . . med
Belysning uden for laderen:
¤
Ude af oplader
For at gemme valget:¤ Gem
vælg Til eller Fra
. . . med
vælg Til eller Fra
Ved aktiveret displaybelysning kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.
Tastaturbelysning
Indstilling af tastaturbelysningen i fem trin.
¤
. . . med
Tastaturbelysn.
vælg
OK
Indstillinger
. . . vælg (1 - 5) med
OK
Display + tastatur
Lysstyrke
OK
Gem
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
43
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Aktivering/deaktivering af automatisk tastaturlås
Lås tastaturet automatisk, når håndsættet har været i standbytilstand i ca. 15 sekunder.
¤
. . . med
Auto. tastaturlås
vælg
Indstillinger
Ændre (
OK
Display + tastatur
OK
= til)
Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald
Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når det tages ud
af laderen.
¤
. . . med
Ændre (
vælg
Indstillinger
OK
Telefoni
OK
Autosvar
= til)
Uafhængigt af indstillingen Autosvar afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen.
Undtagelse: Du trykker på håndfri funktion-tasten
og holder knappen nede i yderligere
2 sekunder, når du sætter håndsættet i laderen.
Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion
Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.
Ændringer gemmes kun permanent i Profil Personlig.
Under en samtale
¤
Lydstyrke håndsæt
. . . vælg lydstyrke med
Gem . . . indstillingen gemmes
Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
I standbytilstand
¤
. . . med
håndsæt
For håndsættet:
For højttaleren:
Gem indstilling:
44
vælg
Indstillinger
OK
Lydindstillinger
OK
OK . . . derefter
¤
¤
¤
Højttaler: . . . Indstil lydstyrken med
Ekstern højttaler
. . . Indstil lydstyrken med
Gem
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Lydstyrke
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Håndsætprofil og profil til håndfri funktion
Vælg profil for håndsæt og håndfri funktion for at tilpasse telefonen optimalt til omgivelserne.
Prøv selv, hvilken profil du og den, du taler med, synes der er mest behageligt.
¤
. . . med
vælg
Indstillinger
Akustiske profiler
med
Vælg (
OK
Lydindstillinger
Højttalerprofiler / Håndfriprofiler
OK
OK
. . . vælg profil
= valgt)
Højttalerprofiler: Høj eller Lav (fabrikstilstand)
Håndfriprofiler: Profil 1 (fabrikstilstand) . . . Profil 4
Ringetoner
Ringetonelydstyrke
¤
. . . med
vælg
Lydindstillinger
Lydstyrke
OK
Indstillinger
OK
. . . med
eller Eksterne opkald
OK
Eksempel
Ringetoner (h.sæt)
OK
Lydstyrke
vælg Interne opkald og aftaler
. . . indstil lydstyrken i 5 trin eller
crescendo (tiltagende lydstyrke) med
Gem
Interne opkald
og aftaler:
<
Eksterne opkald:
Tilbage
>
Gem
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ændringer gemmes kun permanent i Profil Personlig.
Ringetonemelodi
Indstil forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald til hver af telefonens tilgængelige
modtageforbindelser (Telefonopkald, IP1) eller indstil den samme ringetone for Alle opkald.
¤
. . . med
vælg
Ringetoner (h.sæt)
Indstillinger
OK
vælg hhv. ringetone/melodi
OK
Melodier
Lydindstillinger
OK
OK
. . . vælg forbindelse med
...
Gem
Aktivering/deaktivering af ringetone
Permanent deaktivering af ringetone
¤
Indstil Profil Lydløs med tasten
. . . på statuslinjen vises
Permanent aktivering af ringetone
¤
Med tasten
indstil Profil Høj eller Profil Personlig
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
45
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald
¤
Lydløs eller tryk på afbrydtasten
Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)
I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):
¤ . . . med profiltasten
vælg Profil Lydløs tryk på Bip i løbet af 3 sekunder . . . vises på
statuslinjen
For at deatktivere påmindelsestonen igen:
. . . skift profil med profiltasten
Aktivering / deaktivering af vibrationsalarm
Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.
¤
. . . med
Vibrator
vælg
Ændre (
Indstillinger
OK
Lydindstillinger
OK
= til)
Aktivering/deaktivering af servicetoner
Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan
aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:
¤
. . . med
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Servicetoner
vælg
Indstillinger
OK
Lydindstillinger
OK
OK . . . derefter
¤ Tasteklik: . . . vælg Til eller Fra med
Tone ved tastetryk:
Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:
¤
Bekræft . . . vælg Til eller Fra med
Advarselstone, hvis der resterer mindre end 10 minutters samtaletid (hver 60. sekund):
¤
Batteri
. . . vælg Til eller Fra med
Advarselstone, hvis håndsættet er uden for basestationens rækkevidde:
¤
Uden for rækkev.: . . . vælg Til eller Fra med
For at gemme indstillingen:
¤ Gem
Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.
Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner
Taltaster: Tasterne
og
til
kan hver tildeles ét nummer fra telefonbogen.
Displaytaster: Venstre og højre displaytast har fået tildelt en funktion som default. Du kan
ændre standardindstillingen.
Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.
46
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Tildel taltaster numre (kortvalg)
Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.
¤
Tryk længe på taltasten
eller
¤ Tryk kort på taltasten
Tryk på displaytasten Hurt.Kald
Telefonbogen åbnes.
¤ . . . vælg opslag med
OK
opslaget er gemt på taltasten
. . . om nødvendigt, vælg nummer med
OK . . .
Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.
Ring nummeret op
¤
Tryk længe på taltasten . . . der ringes så straks op til nummeret
eller
¤ Tryk kort på taltasten . . . på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt
forkortet)
. . . Tryk på displaytasten . . . der ringes op til nummeret
Ændring af en taltasts indstilling
¤
Tryk kort på taltasten
Ændre . . . telefonbogen åbnes . . . mulige optioner:
Ændring af indstilling: ¤ . . . vælg opslag med
OK
Slet indstilling:
¤ Slet
OK
. . . vælg i givet fald nummer
Indstil displaytast, ændr indstilling
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
¤
Tryk længe på venstre eller højre displaytast i standbytilstand . . . listen over mulige
indstillinger for tasterne åbnes
. . . vælg funktion med
OK . . . mulige optioner:
Hurtig opkald
Rumovervågning
Vækkeur
Kalender
Direkte opkald
Bluetooth
Genopkald
Flere funktioner ...
Opkaldslister
Skjul nummer
Viderestil opkald
Tildel displaytasten et nummer fra telefonbogen
Indstil og slå babyalarm til/fra
Slå vækkeuret til/fra
Åbn kalender
Indstil direkte opkald
Åbn menuen Bluetooth
Vis genopkaldsliste
¤ OK . . . vælg endnu en funktion med
Vis opkaldsliste
Skjul telefonnummeret ved næste opkald
Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
47
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Optionernes tilgængelighed er afhængig af basen.
Start funktion
Når telefonen er i standbytilstand:
Tryk kort på displaytasten . . . den tildelte funktion udføres
Ændre navnet på en forbindelse (linje)
(kun på en CAT-iq-router)
¤
. . . med
vælg
Forbindelser
forbindelse
OK
forbindelsen
Indstillinger
OK
Telefoni
OK . . . alle tilgængelige forbindelser (linjer) vises
Forbindelsesnavn
OK
. . . brug
OK
. . . med
vælg
til at ændre navnet på
Gem
Tildele en forbindelse (linje) håndsæt
(kun på en CAT-iq-router)
En forbindelse kan tildeles flere håndsæt. Indgående opkald til en forbindelses telefonnummer
viderestilles til alle håndsæt, som er tildelt forbindelsen.
¤
. . . med
vælg
Indstillinger OK
Telefoni OK
Forbindelser
OK
. . . med
tilmeldte håndsæt vises
. . . brug
vælg forbindelse
OK
til at vælge håndsæt
Tildelte håndsæt . . . alle
Ændre (
= håndsættet er
tildelt)
Tillad/bloker multiple opkald
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
(kun på en CAT-iq-router)
Hvis funktionen er aktiveret, kan der føres flere samtaler parallelt.
¤
. . . med
vælg
Indstillinger OK
Telefoni
Forbindelser
Ændre (
OK
. . . med
vælg forbindelse
OK
OK
Flere opkald
= til)
Tillad/bloker bryd ind internt
(kun på en CAT-iq-router)
Når funktionen er aktiveret, kan en intern abonnent bryde ind i en ekstern samtale og deltage i
den (konference).
¤
. . . med
vælg
Indstillinger OK
Telefoni OK
Forbindelser
Ændre (
48
OK
. . . med
vælg forbindelse
OK
= til)
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
Aktivér intern
OK
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / settings_HS_HX.fm / 8/23/17
Indstilling af håndsættet
Håndsæt-opdatering
Håndsættet understøtter opdateringen af firmware via DECT-radioforbindelsen til
basestationen/routeren (SUOTA = Software Over The Air).
Basestationen/routeren, som håndsættet er tilmeldt, skal også understøtte denne
funktion ( www.gigaset.com/compatibility)
Hvis din basestation/router ikke understøtter denne funktion, kan du også foretage
firmware-opdateringen via en USB-kabel og Gigaset Quick Sync.
Hvis en ny firmware er tilgængelig for håndsættet, vises en meddelelse.
¤ Start firmware-opdateringen med Ja.
Starte firmware-opdateringen manuelt:
¤
. . . med
vælg
Håndsætopdatering
OK
Indstillinger
OK
Opdatering
OK
System
OK
OK . . . hvis der findes en ny firmware,
startes opdateringen
Opdateringen kan tage op til 30 minutter. I den tid kan håndsættet kun bruges i
begrænset omfang.
Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillingerne
Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.
¤
. . . med
håndsæt
OK
vælg
Indstillinger
OK
System
OK
Nulstil
Ja . . . håndsættes indstillinger nulstilles
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Følgende indstillinger påvirkes ikke af nulstillingen
• Tilmelding af håndsættet til basestationen
• Dato og klokkeslæt
• Telefonbogens og opkaldslisternes opslag
Funktionernes tilgængelighed og betjeningen
af dem kan afvige på din telefon.
49
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Kundeservice og hjælp
Appendiks
Kundeservice og hjælp
Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice
www.gigaset.com/service
Besøg vores kundeservice-sider
Her finder du bl.a.:
•Spørgsmål og svar
•Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
•Kompatibilitetskontroller
Kontakt vores servicemedarbejdere
Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...
... online:
via vores kontaktformular på kundeservice-siden
... pr. telefon:
I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:
Kundeservice Danmark +45 43682003
Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.
Husk at have dit købsbevis ved hånden.
Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke
sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af
CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med
vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Producentens Garanti
Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:
• Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil
foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele,
som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
• Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
• Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller
kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret
på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
• Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation
ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder
efter, at manglen er blevet opdaget.
• Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til
Gigaset Communications.
50
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Oplysninger fra producenten
•
Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien
udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
• Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes
ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
• Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications
sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.
Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.
Ansvarsfraskrivelse
Håndsættets display består af pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).
Det kan ske, at en sub-pixel styres forkert eller at den afviger i farven.
Der ydes kun garanti, hvis antallet af maksimalt tilladte pixelfejl overskrides.
Beskrivelse
maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel
1
Mørke sub-pixel
1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel
1
Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.
Oplysninger fra producenten
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Godkendelser
Dette apparat er beregnet til brug jorden over, uden for det europæiske handelsområde (med undtagelse af
Schweiz), afhængigt af nationale godkendelser.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset SL450HX er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.gigaset.com/docs.
Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller
“Europæiske overensstemmelseserklæringer”.
Kontroller derfor alle disse filer.
51
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_legal_LHSG_HX.fm / 8/23/17
Oplysninger fra producenten
Miljø
Miljøstyringssystem
Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og
ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.
Bortskaffelse
Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som
du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet
af EU-direktiv 2012/19/EU.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt
negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for
genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.
Pleje
Tør telefonen af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.
I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund
af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.
Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypoliturer til mobiltelefoner.
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kontakt med væske
Hvis telefonen har været i kontakt med væske:
1 Kobl telefonen fra strømforsyningen.
2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
4 Dup alle dele tørt.
5 Opbevar derefter telefonen i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det
forefindes) på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.
Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.
52
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / appendix_technical_HSG.fm / 8/23/17
Tekniske data
Tekniske data
Batteri
Teknologi:
Litium-ion (Li-ion)
Spænding:
3,7 V
Kapacitet:
750 mAh
Driftstider/opladningstider for håndsættet
Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene.
(Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).
Standbytid (timer)
200/160 *
Samtaletid (timer)
12
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer)
110/85 *
Ladetid i lader (timer)
2,5
* Ingen stråling slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand
Håndsættets effektforbrug i laderen
Under opladning:
ca. 4,5 W
Til opretholdelse af ladetilstanden:
ca. 0,3 W
Generelle tekniske data
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
DECT-standard
CAT-iq-standard
GAP-standard
Antal kanaler
Frekvensområde
Dupleks
Sendeimpulsens gentagefrekvens
Sendeimpulsens længde
Kanalraster
Bitrate
Modulation
Sprogkodning
Sendeeffekt
Rækkevidde
Omgivende betingelser ved brug
Bluetooth: Frekvensområde
Bluetooth: Sendeeffekt
understøttes
Certificeret i overensstemmelse med standarden CAT-iq 2.0
med HD-voice
www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
understøttes
60 duplekskanaler
1880-1900 MHz
Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
100 Hz
370 μs
1728 kHz
1152 kbit/s
GFSK
32 kbit/s
10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
2402-2480 MHz
4 mW impulsydelse
53
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / symbols.fm / 8/23/17
Display-symboler
Display-symboler
Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.
Statuslinjens symboler
Symbol
Betydning
Symbol
Modtagestyrke (Ingen stråling fra)
1% -100 %
hvid, hvis Maks.rækkevidde til;
grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
Betydning
Profil Lydløs aktiveret (ringetonen er
slået fra)
Aktiveret ringetone "bip"
Tastaturlås aktiveret
rød: ingen forbindelse til
basestationen
Batteriets ladetilstand:
hvid: opladet mere end 11 % - 100 %
Ingen stråling aktiveret:
hvid, hvis Maks.rækkevidde til;
grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
rød: opladet under 11 %
Telefonsvareren er tændt og blinker:
telefonsvareren optager en besked
eller betjenes af en anden intern
abonnent
blinker rødt: batteriet er næsten tomt
(ca. 5 minutters taletid tilbage)
Batteriet oplades
(aktuel ladetilstand):
0 % - 100 %
Displaytasternes symboler
Symbol
Betydning
Symbol
Betydning
Genopkald
Åbn telefonbogen
Slet tekst
Overfør telefonnummer til
telefonbogen
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Viderestilling af opkald til
telefonsvareren
54
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / symbols.fm / 8/23/17
Display-symboler
Display-symboler ved signalering af . . .
Symbol
Betydning
Symbol
Betydning
Eksternt opkald
Påmindelse aftale
Internt opkald
Påmindelse mærkedag
Oprettelse af forbindelse
(udgående opkald)
Alarm
Forbindelse oprettet
Countdown-timer
Telefonsvareren optager
Oprettelse af forbindelse er ikke
mulig/forbindelse afbrudt
Øvrige display-symboler
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Symbol
Betydning
Symbol
Betydning
Vækkeur aktiveret, visning med
vækningstidspunkt
Oplysninger
Handling udført (grøn)
(Sikkerheds-)forespørgsel
Handling mislykket (rød)
Vent venligst ...
55
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG-HXSIX.fm / 8/23/17
Indeks
Indeks
A
D
Afbryd alarm (babyalarm). . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Afbrydtast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 18
Afmeld enheder (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 39
Aftale
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
mistet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
signalere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
vis mistet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . . . . . 14
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ansvarsfraskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Automatisk
besvarelse af opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
genopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Display
belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
knust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
skift displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Display-symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 15
indstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
B
Babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
aktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
deaktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Batteri
isætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Batteriet
opladning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Batteriets ladetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Bedste basestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Belysning, tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Beskedlister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Beskedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Besvarelse af opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Billede
formater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
omdøbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
som CLIP-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
som screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bip (påmindelsestone) . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 46
Blokering af opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Blokeringsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
afmelde enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
aktivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
liste over kendte enheder . . . . . . . . . . . . . . 39
tilmelde enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ændre enhedens navn . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Bryde ind internt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C
CLIP-billede
få vist i ressourceindeks . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
56
F
Farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Firmware-opdatering . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 49
Forbindelse
tildele håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ændre navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Foretage opkald
fra genopkaldslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
fra telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
G
Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genopkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset QuickSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
18
25
51
H
Headset (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Headset-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Højttalerprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Håndfri funktion-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Håndfriprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Håndsæt
anvende som babyalarm . . . . . . . . . . . . . . . 33
automatisk tastaturlås . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
farveskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . 20, 44
lydstyrke for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . 20
lydstyrke i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . 44
nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . . . . . 49
Opdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
standbytilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG-HXSIX.fm / 8/23/17
Indeks
stor skrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
tastaturbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
tildele forbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
tilmelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
tilslutte lader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ændring af indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Håndsættet
slå lyden fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Håndsættets driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
I
Ibrugtagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ibrugtagning, håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstil taltast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indstil tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indstilling af dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indstilling af klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indtast tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indtastning af omlyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indtastning af specialtegn . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indtastning af tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
K
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Knust display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontakt med væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 47
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
L
Lader (håndsæt)
opstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
tilslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ladetid for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Lagerplads i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lagerplads, ressourceindeks . . . . . . . . . . . . . . . 37
Linje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Liste
kendte enheder (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . 39
Lyd
afspille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
formater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
omdøbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lyde til ringetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lydstyrke
for håndfri funktion i håndsættet . . . . . . . . . 44
højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
lydstyrke for håndfri funktion/håndsæt . . . . . 20
Lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . 20
Lydstyrke for håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
M
Medicinsk udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Melodi
ringetone for interne/eksterne opkald. . . . . . 45
Menutast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikrofon
slå til/fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mistede mærkedage/aftaler . . . . . . . . . . . . . . .
Modtagestyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multiple opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mærkedag, se aftale
14
20
52
31
54
48
N
Netdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nummer
gemme i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nødopkald
ikke muligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
O
Opdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Opkald
fra opkaldslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
med kortvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Opkald, anonym
ro for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Opkaldsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Opkaldsliste
foretage opkald fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
overførsel af telefonnummer til telefonbogen 27
ringe tilbage til den, der har ringet op . . . . . 27
slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
slette opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
åbne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opkaldstoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Oplysninger fra producenten . . . . . . . . . . . . . . 51
Oversigt
håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
P
Pakken indeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pc-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pleje af telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Profiltast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 29
Påmindelsestone (bip) . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 46
Q
QuickSync
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 40
R
Ressourceindeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
få vist CLIP-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lagerplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rette fejlindtastninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rettelse af fejlindtastninger . . . . . . . . . . . . . . .
Ringe op
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
17
17
18
57
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / LHSG-HXSIX.fm / 8/23/17
Indeks
Ringetone
lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
melodi for interne/eksterne opkald . . . . . . . . 45
slå fra i laderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ændre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ro for opkald
anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
blokeringsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
slå ringetonen fra i laderen . . . . . . . . . . . . . . 36
tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
S
Samtale
ekstern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Send
hele telefonbogen til håndsæt . . . . . . . . . . . 24
Servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Signalering, symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Skift
displaysprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Slå lyden fra på håndsættet . . . . . . . . . . . . . . . 20
Små og store bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Snooze-tilstand (vækkeur) . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sprog, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 42
Standbytilstand
vende tilbage til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Stik til headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stor skrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Store og små bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 14
Støjprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SUOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Symboler
på displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
signalering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
statuslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
visning af nye beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . 26
vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Søg i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
T
Tale i telefon
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tast 1 (hurtigopkald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tastaturbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tastaturlås, automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Taster
afbrydtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 18
beskedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
displaytaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 15
firkanttast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
58
hurtigopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
håndfri funktion-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
opkaldstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
profiltast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
R-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
stjernetast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
styretast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 14
tænd/sluk-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Telefon
betjening af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
gennemsøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
lagerplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
oprette opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
opslagenes rækkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . 23
overføre telefonnummer . . . . . . . . . . . . . . . 24
ringe op til nummeret . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
send opslag/liste til et håndsæt . . . . . . . . . . 24
sende til håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
vælge opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
åbne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefonnummer
overføre til telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tidsstyring for eksterne opkald . . . . . . . . . . . . 35
Tilmeld enhed (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tilmelding (håndsæt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilslutning af USB-datakabel . . . . . . . . . . . . . . 13
Tænd/sluk-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
U
USB-stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
V
Vibrationsalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIP-gruppe, telefonbogsopslag tildele . . . . . . .
VIP-ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vis nye beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning
lagerplads i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . .
meddelelse fra telefonsvareren på nettet . . .
mistet aftale/mærkedage . . . . . . . . . . . . . .
Visning af beskeden fra telefonsvareren
på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vækkeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vækkeuret
aktiver/deaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Væske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
22
22
26
23
26
31
26
32
32
52
Æ
Ændre
lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . . . 44
lydstyrke i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ændre enhedens navn (Bluetooth) . . . . . . . . . . 39
Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.
Gigaset SL450HX / LHSG IM2 - DK da / A31008-M2751-R201-2-SM19 / Cover_back_c.fm / 8/23/17
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising