Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Brugervejledning

Gigaset DL500A Brugervejledning
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 /
Tillykke!
Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet.
Produktets emballage er miljøvenlig!
Læs mere på www.gigaset.com.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 /
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / introduction.fm / 24.03.2011
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A – dine smarte telefoner
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A –
dine smarte telefoner
... med overbevisende indre og ydre værdier. Dens 3,5 “ TFT-display med fantastisk
farvegengivelse begejstrer lige som dens fremragende lydkvalitet og det elegante udseende.
Din Gigaset kan mere end blot telefonere:
Bluetooth, Ethernet-, DECT- og (alt efter model) fax-tilslutning
Tilslut din Gigaset via Ethernet til internettet og pc'en. Brug offentligeog personlige
telefonbøger på internettet (¢ s. 39). Sørg for, at telefonbogen på Gigaset,
adressekartoteket på din Bluetooth-mobiltelefon og dit adressekartotek på pc'en
er synkroniserede.
Telefonbog med vCards – Kalender og aftaler
Gem telefonnumre og yderligere data i din telefonbog (¢ s. 38). Indtast aftaler og
fødselsdage i kalenderen, og bliv mindet om dem .
Brug din Gigaset som et telefonanlæg
Tilmeld op til seks håndsæt, og brug din Gigasets telefonsvarer.
Via Bluetooth-interfacet kan to tilmelde op til fem GSM-mobiltelefoner. Du kan forbinde en
af mobiltelefonerne med basistelefonen og foretage opkald over dens GSM-forbindelse –
Link2mobile.
Gå online med din Gigaset
Brug din telefons Infocenter, og få vist informationer fra internettet, som er specifikt
bearbejdet til telefonen, på displayet .
Nyd roen
Slå displaybelysningen fra om natten (¢ s. 47), benyt tidsstyringen for opkald (¢ s. 48) eller
afbryd blot opkald uden nummervisning (¢ s. 48).
Yderligere praktiske informationer
Overfør adressekartoteket fra et eksisterende Gigaset-håndsæt (¢ s. 38), benyt de
programmerbare funktionstaster (¢ s. 46) til hurtigopkald og genvej til vigtige funktioner,
foretag nemt opkald via dit headsæt, læs dine e-mail-beskeder (uden pc) på din telefon.
Konfigurer din Gigaset DX800A all in one /DX600A ISDN nemt med guiderne
Guiderne finder frem til MSNs for din ISDN-forbindelse samt generelle VoIP-udbyderdata
(udbyderspecifik) og hjælper dig med tilmeldingen af dine håndsæt samt med fordelingen af
indgående og udgående linjer til basistelefonen, håndsæt, telefaxapparatet og integrerede
telefonsvarere (¢ s. 16).
Miljø
Version 4, 16.09.2005
Telefoner miljøbevidst – Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECTprodukter finder du på www.gigaset.com/service.
1
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / introduction.fm / 24.03.2011
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A – dine smarte telefoner
Betjeningsvejledninger
I dette dokument beskrives kun ibrugtagning af din Gigaset-telefon og dens vigtigste
funktioner kort.
En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner samt en beskrivelse af dens
webkonfigurator finder du på den medfølgende cd. Via webkonfiguratoren (telefonens
web-interfac) kan du foretage indstillingen af telefonen over pc'en.
Disse beskrivelser er i PDF-format. Du skal bruge Adobe® Reader® for at kunne læse filen.
Adobe® Reader® finder du også på den medfølgende cd eller på fra internettet på adressen
www.adobe.com.
Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på:
www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)
www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)
www.gigaset.com/gigasetDL500A (Gigaset DL500A)
Registrér venligst din Gigaset-telefon direkte efter købet på
www.gigaset.com/service – så kan vi hurtig hjælpe dig videre i tilfælde af spørgsmål eller
ved garantiydelser!
God fornøjelse med din nye telefon!
Information
Sådan ændrer du sproget på displayet:
¤ Tryk på højre side at styretasten v.
¤ Tryk efter hinanden på tasterne * # Q 3 #.
¤ Tryk gentagne gange forneden/øverst på styretasten q, indtil det ønskede sprog er mar-
Version 4, 16.09.2005
keret. Tryk derefter på højre displaytast.
2
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / overview.fm / 24.03.2011
Kort oversigt over basistelefonen
Kort oversigt over basistelefonen
1
Version 4, 16.09.2005
7
2
8 9 10 11
1 Regulering af lydstyrke S = lavere;
R = højere under en telefonsamtale/
afspilningen af beskeder: Lydstyrken for
højttaler/rør;
under signalering af eksterne opkald:
Lydstyrke for ringetone
2 Display
3 Displaytaster (programmerbare; s. 46)
i menuen: situationsafhængige funktioner
4 Beskedtast (s. 37)
Adgang til opkalds- og beskedlister;
blinker: ny besked/nyt opkald eller ny
firmware hhv. ny udbyderprofil
5 Afbryd-/Tilbage-tast (rød tast)
Afslut samtale; afbryd funktion; ét
menuniveau tilbage (tryk kort på tasten);
tilbage til standbytilstand (tryk længe
på tasten)
6 Funktionstaster (programmerbare; s. 46)
7 Genopkald
Åbn genopkaldslisten (s. 37)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Håndfri funktion-tast
9 Lydløs-tast
under telefonsamtale: aktivere/deaktivere
mikrofon
10 *-tast
Ringetoner til/fra (tryk længe på tasten);
Indtastning af tekst: Tabel over specialtegn
11 Tilbage-tast til telefonsvarer
ved afspilning: Tilbage til starten af beskeden /
forrige besked
12 aflyt beskeder
Aktivering / deaktivering af afspilning af
beskeder
13 Tænd/sluk-tast for telefonsvarer
Aktiver/deaktiver telefonsvareren (s. 42)
14 #-tast
Ved indtastning af tekst: Skift mellem små
bogstaver, store bogstaver og tal
15 Styretast
16 Mikrofon
3
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / overview.fm / 24.03.2011
Displaysymboler
Displaysymboler
Display i standbytilstand (eksempel)
Basistelefonens status
(to linjer)
aktuel måned / år
Klokkeslæt
· 06:30
Ã1 2 3
à 02
Mar 2010
13:52
Internt navn
INT 1
M
T
O
T
F
L
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Opkald
Aftale, som er
skrevet ind i kalenderen
aktuel dag
Kalender
Statusvisning i de øverste linjer: Følgende symboler vises afhængigt af basistelefonens
indstillinger og driftstilstand:
Telefonsvarersymbol
DX600A/DX800A:
1/ 2/ 3 Antallet af aktiverede telefonsvarere (orange=til)
DL500A: 1 (orange) telefonsvareren er aktiveret
Eco-tilstand+aktiveret (hvid),
Eco-tilstand+ og Eco-tilstand tændt (grøn)
ò: Bluetooth aktiveret; ô:Bluetooth-headset tilsluttet;
l: Bluetooth-GSM-mobiltelefon tilsluttet
Ringetoner deaktiveret (s. 48)
erstattes med ñ, hvis påmindelsestonen er aktiveret
Vækkeur aktiveret med vækketidspunkt
Ã
123
à 02
¼
òôl
ó · 06:30
™ 10 Ë 09 n 08
Antal nye beskeder:
u på listen over mistede aftaler
u på sms-listen (s. 41) eller e-mail-listen
u på listen over mistede opkald (s. 37)
u på telefonsvareren (på nettet)
Version 4, 16.09.2005
Signalering af
4
eksternt opkald
internt opkald
ØÙÚ
Øã Ú
telefonsvareren
optager
ØÃ Ú
Vækkeur
ؼÚ
Aftale /
mærkedag
ØÜ
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / SaturnIVZ.fm / 24.03.2011
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A –
dine smarte telefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kort oversigt over basistelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Displaysymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kom godt i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontroller pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Installation af basistelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tilslutning af basistelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
Ibrugtagning af basistelefonen – Installationsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vejviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Eksterne opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interne opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afslutning af en samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besvare et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivering / deaktivering af håndfri funktion / medhør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå basistelefonens mikrofon fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foretage opkald via nettjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
36
36
36
36
Anvendelse af lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Genopkaldslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Åbning af lister med beskedtasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Brug af telefonbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Din telefonbog på basistelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af onlinetelefonbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af personligt onlineadressekartotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af Gigaset.net-telefonbog (Gigaset DX800A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
39
40
Sms (tekstbeskeder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Skrivning/afsendelse af en sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Modtagelse af sms-beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Læsning af sms, administration af lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Betjening af basistelefonens telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Version 4, 16.09.2005
Betjening via basistelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Aktivering/deaktivering af medhør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Betjening, når du er ude (fjernbetjening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / SaturnIVZ.fm / 24.03.2011
Indholdsfortegnelse
Tilmelding af Bluetooth-enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Brug af Bluetooth-headsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Brug af GSM-mobiltelefoner – Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indstilling af basistelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hurtig adgang til funktioner og numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivering / deaktivering af servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af system-PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af eget forvalgsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
47
47
48
49
49
49
Kundeservice og Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Spørgsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Menuoversigt Gigaset DL500A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Version 4, 16.09.2005
Indlægsmærkater - mærkning af funktionstaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / security.fm / 24.03.2011
Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger
Vigtigt
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen
tages i brug.
Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de
risici, der er ved brug af telefonen!
$
Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af
basistelefonen.
Brug kun de medleverede kabler til tilslutning af telefaxapparater, fastnet, ISDN, LAN
og telefonrør, og tilslut dem kun de dertil beregnede bøsninger.
Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske
betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.
Telefonen må ikke installeres på badeværelser eller i bruserum. Telefonen er ikke
beskyttet mod vandstænk.
Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier.
ƒ
Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.
Defekte telefoner bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet de kan forstyrre
andre radiotjenester.
Information
u Vær opmærksom på, at der kun må tilsluttes terminaler til de analoge TAE- samt
Version 4, 16.09.2005
ISDN-forbindelser, som anvendes inhouse (i bygninger).
u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle
lande og for alle netudbydere.
7
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Kontroller pakkens indhold
1
2
3
4
7
5
a
c
b
6
Version 4, 16.09.2005
1
2
3
4
5
6
7
8
d
En basistelefon
Et telefonrør, der kan tilsluttes basistelefonen
Et (snoet) kabel til at tilslutte telefonrøret til basistelefonen
Et netkabel til tilslutning af basistelefonen til lysnettet
Denne lynvejledning
En cd
Forskellige tilslutningskabel (alt efter model):
Gigaset DX800A all in one:
– Et LAN-kabel a (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) for tilslutning til en router
(LAN/iInternet) eller pc
– Et telefonkabel b For tilslutning til det analoge fastnet
(TAE RJ45 8-polet; de to ydre poler er optaget, kabel er let fladt)
– Et telefonkabel c For tilslutning til ISDN (8-polet med 2 små modularstik 8/8;
de inderste 4 poler er optagede, kabel let fladt)
– Et kabel d for tilslutning af et telefaxapparat til basistelefonen
(6-polet med 2 små modularstik 6/6)
Gigaset DX600A ISDN:
– Et Ethernet / LAN-kabel a (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) for tilslutning til
en router (LAN/iInternet) eller pc
– Et telefonkabel c For tilslutning til ISDN (8-polet med 2 små modularstik 8/8;
de inderste 4 poler er optagede, kabel let fladt)
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
– Et kabel d For tilslutning af et telefaxapparat til basistelefonen
(6-polet med 2 små modularstik 6/6)
Gigaset DL500A:
– Et Ethernet-(LAN-)kabel a (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) for tilslutning til
en router (LAN/iInternet) eller pc
– Et telefonkabel b For tilslutning til det analoge fastnet
(TAE RJ11 6-polet)
Firmwareopdateringer
Denne betjeningsvejledning beskriver basistelefonens funktioner fra
firmwareversion 56.00.
Hver gang der er nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset, stilles
opdateringer af firmwaren til rådighed, som du kan downloade til din
basistelefon . Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af
basistelefonen, kan du finde en ny version af denne betjeningsvejledning
eller tilføjelser til den på internetadressen
www.gigaset.com.
Vælg produktet for at åbne produktsiden til din basistelefonen. Der finder du
et link til betjeningsvejledningerne.
Installation af basistelefonen
Basistelefonen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C
til +45 °C.
¤ Installer basistelefonen et centralt sted i lejligheden / huset.
Information
Hvis du vil bruge håndsæt sammen med din basistelefon, skal du være
opmærksom på basistelefonens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til
300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres ved aktiveret
Eco-tilstand.
Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke
udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen
på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer.
Vigtigt
u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte
Version 4, 16.09.2005
sollys, andre elektriske apparater.
u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
9
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Tilslutning af basistelefon
På efterfølgende illustration ses en oversigt over alle basistelefonens tilslutninger.
De enkelte tilslutninger beskrives detaljeret nedenfor.
6
pc
7 *)
4
3
*)
2
1
5
Version 4, 16.09.2005
Udfør de følgende trin i den angivne rækkefølge:
1 Tilslut telefonrøret til basistelefonen.
2 Tilslut basistelefonen til telefonnettet
3 Tilslut basistelefonen til lysnettet.
4 Forbind basistelefonen med routeren for at tilslutte telefonen til internettet
(tilslutning via router og modem eller via router med indbygget modem) og
for at konfigurere basistelefonen via webkonfiguratoren.
5 Tilslut et headsæt med ledning til basistelefonen.
*) Yderligere apparatspecifikke tilslutninger:
6 Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:
Tilslutning af basistelefonen til et telefaxapparat.
7 Gigaset DX800A all in one:Du kan tilslutte en pc til basistelefonen (valgfrit) via
en ekstra LAN-port LAN2 - f.eks. for at tilslutte pc'en til routeren. Basistelefonen
overtager funktionen som switch.
10
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
1. Tilslut telefonrøret til basistelefonen
Undersiden af
*)
*)
basistelefonen
2
3
1
*) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater
Version 4, 16.09.2005
1 Sæt stikket, som sidder for enden af den ikke snoede del af tilslutningskablet,
i bøsningen med symbolet ^på undersiden af basistelefonen.
2 Anbring den ikke snoede del af kablet i den dertil beregnede kabelkanal.
3 Sæt tilslutningskablets andet stik i bøsningen på telefonrøret.
11
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
2. Tilslut basistelefonen til telefonnettet
3a
3b
1
*)
*)
2
Undersiden af
basistelefonen
¢ s. 10)
*) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater (
1 Før den ene ende af telefonkablet (¢ s. 8) bagfra gennem udsparingen
i kabinettet.
Gigaset DX800A all-in-one:
– Brug det 8-polede kabel med 2 små modularstik 8/8, når du tilslutter
telefonen til ISDN-nettet (¢ s. 8, kabel 7c).
– Brug TAE-tilslutningskablet med RJ11-stik til tilslutning til det analoge fastnet
(¢ s. 8, kabel 7b).
Din telefon registrerer automatisk hvilken forbindelse den er tilsluttet til.
Installationsguiden vil senere bede dig om at foretage alle nødvendige
indstillinger for den aktuelle forbindelse (¢ s. 16).
Version 4, 16.09.2005
2 Sæt telefonkablet ind i bøsningen med symbolet ] på undersiden
af basistelefonen.
3 Forbind derefter telefonkablet med din telefontilslutning (3a ISDN eller 3b
analogt fastnet).
12
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
3. Tilslut basistelefonen til lysnettet
3
1
*)
*)
2
*) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater (
¢ s. 10)
1 Før netkablets lille stik bagfra gennem udsparingen i kabinettet.
2 Sæt stikket ind i bøsningen med symbolet\ på undersiden af basistelefonen.
3 Tilslut derefter netkablet til lysnettet.
Vigtigt
u Netkablet skal altid være sat i, da basistelefonen ikke virker uden
nettilslutning.
u Brug kun det medfølgende netkabel og telefonkabel.
Version 4, 16.09.2005
Gigaset DX800A all in one, DL500A:
Konfigurationen af telefonkablers telefonstik til det analoge fastnet kan være
forskellig. Den korrekte konfiguration for telefonstik finder du i appendikset af
den udførlige betjening på den medfølgende cd.
Basistelefonens software indlæses. Efter et øjeblik vises standbydisplayet på
basistelefonen, det er i standbytilstand.
Nu kan du allerede foretage opkald med din basistelefonen via fastnettet eller
ISDN, og der kan ringes op til dit fastnetnummer eller hovednummeret for din
ISDN-forbindelse.
Basistelefonens telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse
i optagetilstand (¢ s. 42).
13
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
4. Tilslut basistelefonen til en router (internet) eller en pc
På Gigaset DX800A all in one er tilslutningen til en router i første linje nødvendig
for at kunne benytte internettelefoni VoIP (Voice over Internet Protocol). Du kan
oprette op til seks konti (VoIP-telefonnumre) hos én eller flere VoiP-udbyder(e)
og konfigurere dem på basistelefonen.
Alle varianter af basistelefonen kræver forbindelsen til routeren for følgende funktioner af telefonen:
u Du ønsker at blive informeret, så snart ny software til din basistelefon er
tilgængelig på internettet, og ønsker at downloade den til din basistelefon.
u Din basistelefon skal anvende dato og klokkeslæt fra en tidsserver
på internettet.
u Du ønsker at gå online med din basistelefon, dvs. du vil benytte Infocenter, få
vis infotjenester eller søge efter telefonnumre i en onlinetelefonbog.
En tilslutning af basistelefonen til en pc (via routeren eller direkte) er nødvendig,
hvis du vil benytte følgende tjenester på din basistelefon:
u Du ønsker at indstille din basistelefon via dens webkonfigurator.
u Du ønsker at bruge ekstra pc-softwaren “Gigaset QuickSync over Ethernet“ for at
ringe op til telefonnumre via pc'en (f.eks. telefonnumre i pc-adressekartoteket)
eller for at indlæse billeder eller melodier fra pc'en på din basistelefon.
For at kunne oprette forbindelse til internettet skal du bruge en router, som er
tilsluttet internettet via et modem (kan være indbygget i routeren).
Oplysninger om Gigaset DX800A all in one
u For telefoni over internettet har du brug får en bredbåndsforbindelse
Version 4, 16.09.2005
(f.eks. DSL) med flatrate (anbefales) eller volumerate og en router, som
forbinder din telefon med internettet. Du kan se en liste over anbefalede
routere på internettet på:
www.gigaset.com/service
Åbn FAQ-siden, og vælg din Gigaset-IP-telefon. Søg f.eks. efter “Router“.
u Basistelefonen er udstyret med en ekstra LAN-port, som du kan bruge til
f.eks. at tilslutte din til pc til internettet (router).
u Oplysning om databeskyttelse: Du finder yderligere information om de
gemte data i forbindelse med Gigaset.net-service på følgende link på internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy
14
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
3
1
*)
*)
2
*) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater (
¢ s. 10)
1 Før den ene ende af det medfølgende ethernetkabel (cat 5 med 2 RJ45
modularstik) bagfra gennem udsparingen i kabinettet.
2 Sæt ethernetkablets stik i LAN-porten på undersiden af basistelefonen.
3 Sæt det andet stik på ethernet-kablet i et LAN-porten på routeren.
Version 4, 16.09.2005
Gigaset DX800A all in one:
Du kan allerede nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net (¢ s. 40).
Gigaset DL500A:
Ibrugtagningen af basistelefonen er afsluttet.
Læs desuden s. 32, “Dato og klokkeslæt“.
15
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
Ibrugtagning af basistelefonen – Installationsguide
Når telefonen er tilsluttet lysnettet, startes firmwaren. Hvis der endnu ikke er
genereret forbindelser, startes installationsguiden. Med den kan du foretage alle
nødvendige indstillinger for din telefon.
Oplysning om Gigaset DX800A all in one
Telefonen kontrollerer, hvilken telefontilslutning (analogt fastnet eller ISDN)
den er tilsluttet.
På displayet vises følgende meddelelse:
Velkommen
?
Ønsker du hjælp
med opsætningen
af din telefon?
Nej
Ja
¤ Tryk på displaytasten §Ja§ for at starte
installationen.
Bemærkninger
u Installationsguiden starter kun, hvis der endnu ikke er konfigureret en
Version 4, 16.09.2005
forbindelse på basistelefonen. Hvis der allerede er konfigureret forbindelser,
kan du dog til enhver tid starte VoIP- og evt. også ISDN-guiden separat
over menuen.
u Installationsguiden kan du kun benytte på basistelefonen, ikke på et
tilmeldt håndsæt.
I forbindelse med installationsguiden kører der flere separate guider efter
hinanden. Hvilke separate guider der startes på din telefon, afhænger af modellen
og de forbindelser, som telefonen er tilsluttet. Installationsguiden omfatter
følgende separate guider:
1 ISDN-guide
2 IP-guide
3 Registreringsguide
4 Forbindelsesguide
I den følgende tabel kan du se, hvilke trin der udføres på din telefon og
forbindelsestype, og hvilken separat guide der starter.
16
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Tilslutning
GigasetDX600A ISDN
GigasetDX800A all in one
ved tilslutning til ISDN og VoIP
GigasetDX800A all in one
ved tilslutning til det analoge
fastnet og VoIP
Procedure
1. ISDN-guide (¢ s. 17)
3. Registreringsguide
4. Forbindelsesguide
1. ISDN-guide (¢ s. 17)
2. IP-guide
3. Registreringsguide
4. Forbindelsesguide
2. IP-guide (¢ s. 20)
3. Registreringsguide
4. Forbindelsesguide
Vær opmærksom på følgende:
u Hvis installationsguiden er aktiveret, har intet håndsæt adgang til menuen
Indstillinger på basistelefonen.
u For at afbryde installationsguiden, skal du trykke på den røde Afbryd-tast T
og holde den nede. Alle ændringer, som du allerede har gemt med §OK§, bevares.
u Tryk på venstre side af styretasten u eller på displaytasten §Nej§ for at springe en
indstilling over.
1. ISDN-guide – Bestemmelse / registrering af forbindelsens MSNs
Startes på Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one med ISDN-forbindelse.
Forudsætning:Du har tilsluttet basistelefonen til ISDN-telefonnettet.
I forbindelse med ordrebekræftelsen på ISDN-forbindelsen fik du oplyst flere
personlige telefonnumre (MSNs) fra din udbyder. Du kan gemme maks.
10 telefonnumre (MSNs) på din basistelefon. Hvis der endnu ikke er angivet et MSN
på din basistelefon, kan finde frem til MSNs for din forbindelse med ISDN-guiden,
dvs. du kan hente dem fra telefoncentralen (automatisk bestemmelse af MSN), eller
angive dem manuelt.
Information
Version 4, 16.09.2005
Ikke alle ISDN-udbydere understøtter automatisk bestemmelse af MSN. Hvis
den ikke understøttes, skal du indtaste MSNs for din forbindelse manuelt.
17
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
ISDN-assistent
?
Assistent til ISDN
installation
Nej
Ja
¤ Tryk på displaytasten §Ja§ for at starte
installationen.
Ð
ISDN-assistent
Assistenten hjælper
dig med at søge
og konfiugrere ISDNtelefonnumre
(MSN).
¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at
OK
starte automatisk bestemmelse af
MSN. Det tager nogle minutter.
På displayet vises Søger
ISDNtelefonnumre (MSN-numre).
Ð
ISDN-assistent
MSN-tildeling
Efter en vellykket bestemmelse af MSN
vises der en liste over MSNs.
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Ændr
OK
¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at
afslutte ISDN-guiden.
På displayet vises ISDN-installation
gennemført.
Information
Version 4, 16.09.2005
Du kan ændre navnene på MSNs (se den udførlige betjeningsvejledning til
basistelefonen på den medfølgende cd).
18
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Hvis der ikke kunne findes MSNs, vises Der blev ikke fundet MSN-numre.- Du bliver
bedt om selv at indtaste dine MSNs:
ISDN-assistent
Ð
Indtast
MSN-data.
Tilbage
OK
¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at
indtaste MSNs manuelt.
¤ Indtast et nyt for MSN1 via talta-
Konfig. MSN-numre
¤
MSN - Navn:
|
MSN - Nummer:
Abc
<C
V
Gem
Konfig. MSN-numre
W
MSN - Navn:
¤ Indtast dit 1. MSN (uden
områdenummer; maks. 20 tegn).
¤ Tryk igen nederst på styretasten for
at skifte til næste felt.
MSN - Nummer:
123456|
V
MSN - Navn:
<C
sterne (maks. 16 tegn). Hvis du ikke
indtaster noget, angives MSN1.
Tryk fornedenpå styretasten s for
at skifte til indtastning af MSN.
¤ Gentag proceduren forvoven for at
indtaste følgende MSNs:
Gem
¤ Når du har indtastet det sidste MSN:
Tryk på displaytasten §Gem§.
Version 4, 16.09.2005
På displayet vises ISDN-installation gennemført.
19
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Gigaset DX800A all in one:
Læs desuden s. 20, “2. VoIP-guide – Foretagelse af VoIP-indstillinger“.
Gigaset DX600A ISDN:
Læs desuden s. 26, “3. Registreringsguide“.
2. VoIP-guide – Foretagelse af VoIP-indstillinger
Startes på Gigaset DX800A all-in-one.
Du ser følgende visning:
IP-assistent
?
Start IP
installationsassistent?
Nej
Ja
For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller
mobilabonnenter skal du have et abonnement hos en VoIP-udbyder, som
understøtter VoIP-standarden SIP.
Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har
fået oprettet mindst en VoIP-konto (IP-konto).
For at VoIP kan benyttes, skal du nu indtaste adgangsdataene for din VoIP-konto.
Du får de nødvendige data fra din VoIP-udbyder. Det er:
Enten:
u Dit brugernavn
(hvis det kræves af VoIP-udbyderen).
Bruger-id for din IP-konto (Caller-ID), som ofte er det samme som
dit telefonnummer.
u Dit logon-navn eller dit logon-id
u Din (logon-)adgangskode hos VoIP-udbyderen
u Din VoIP-udbyders generelle indstillinger (serveradresser osv.)
Eller:
u En automatisk konfigurationskode (activation code)
Version 4, 16.09.2005
Gigaset-telefonens VoIP-guide hjælper dig med indtastningen.
20
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Information
Du kan i alt konfigurere maks. seks VoIP-forbindelser. Ved ibrugtagningen af
telefonen (der er endnu ikke konfigureret en VoIP-forbindelse) konfigurerer du
en VoIP-forbindelse. Yderligere VoIP-forbindelser kan du senere konfigurere
med VoIP-guiden eller med webkonfiguratoren.
Start VoIP-guiden
Forudsætning:Basistelefonen er tilsluttet routeren. Routeren har forbindelse til
internettet (¢ s. 14).
¤ Tryk midt på styretasten w eller på højre displaytast §Ja§ for at starte VoIP-guiden.
Ð
IP-assistent
Med assistenten kan
du konfigurere en
IP-konto og registrere
den hos din udbyder,
På displayet vises oplysninger om
VoIP-guiden.
¤ Tryk forneden på styretasten s for
at bladre videre.
V
så du kan
OK
¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at
fortsætte.
Vælg IP-konto
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
Tilbage
´
´
´
´
´ V
OK
På displayet vises en liste over alle
mulige IP-forbindelser (IP 1 til IP 6).
Allerede konfigurerede VoIPforbindelser er markeret med ³.
¤ Tryk evt. forneden på styretasten s
for at vælge en forbindelse.
¤ Tryk på displaytasten §OK§ for at
Version 4, 16.09.2005
fortsætte.
21
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Du ser følgende visning:
IP-assistent
?
Har du en kode til
Auto-konfiguration?
Nej
Ja
Du har modtaget logon-navn/adgangskode og evt. et brugernavn
fra din VoIP-udbyder:
Du har modtaget en automatisk
konfigurationskode (activation code)
fra din VoIP-udbyder:
¤ Tryk på tasten under
¤ Tryk på tasten under
¤
¤ Læs mere i afsnittet:
displayvisningen §Nej§.
Læs mere i afsnittet:
“Download data fra VoIPudbyderen“ ¢ s. 23.
displayvisningen §Ja§.
“Indtastning af automatisk
konfigurationskode“ ¢ s. 22.
Indtastning af automatisk konfigurationskode
IP-assistent
Aktiveringskode til
¤ Indtast din automatiske
Auto-konfiguration:
V
g
<C
konfigurationskode, som du har
modtaget af udbyderen, via
tastaturet (maks. 32 tegn).
OK
¤ Tryk på tasten under
displayvisningen §OK§.
Version 4, 16.09.2005
Alle data, der er nødvendige til VoIP-telefoni, downloades direkte fra internettet til
din telefon.
Når alle data er indlæst korrekt på telefonen, vises Din konto er oprettet hos
udbyderen. på displayet.
¤ Læs mere i afsnittet: “3. Registreringsguide“, s. 26.
22
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Download data fra VoIP-udbyderen
Forbindelsesassistenten opretter en forbindelse til Gigaset-konfigurationsserveren
på internettet. Her findes diverse profiler med generelle adgangsdata for
forskellige VoIP-udbydere, der kan downloades.
Efter kort tid ses følgende visning:
Vælg land
Der indlæses en liste over lande.
¤ Tryk gentagne gange forneden eller
Land 1
Land 2
Land 3
Land4
V
Land 5
Tilbage
foroven på styretasten, indtil landet,
som du vil bruge telefonen i,
er markeret.
¤ Bekræft dit valg ved at trykke på
OK
tasten under display-visningen §OK§.
Der vises en liste over VoIP-udbydere,
for hvilke der er en profil med de
generelle adgangsdata til rådighed
på konfigurationsserveren.
Vælg udbyder
Udbyder 1
Udbyder 2
Udbyder 3
Udbyder 4
V
Udbyder 5
Tilbage
OK
¤ Tryk gentagne gange foroven eller
forneden på styretasten q, indtil
din VoIP-udbyder er markeret
på displayet.
¤ Bekræft dit valg ved at trykke på
tasten under display-visningen §OK§.
Version 4, 16.09.2005
De generelle adgangsdata for din VoIP-udbyder downloades og gemmes
på telefonen.
23
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Du kunne ikke downloade dataene for din udbyder
Hvis din VoIP-udbyder ikke står på listen, dvs. udbyderns generelle data ikke
er tilgængelige som download, skal du afbryde VoIP-guiden:
¤ Tryk gentagne gange kort på den røde Afbryd-tast T, indtil der igen vises
Start IPinstallationsassistent? på displayet, og tryk derefter på
displaytasten §Nej§.
Du kan udføre følgende trin i installationsguiden.
De nødvendige indstillinger for din VoIP-udbyder og din IP-konto skal så
foretages ved hjælp af webkonfiguratoren. De generelle udbyderdata får
du af din VoIP-udbyder.
Tildelingen af VoIP-forbindelse som udgående / indgående linje kan du
foretage på et senere tidspunkt via menuen Telefon eller du kan ændre
den via webkonfiguratoren.
Indtastning af brugerdata til dine VoIP-konti
Nu bliver du bedt om at indtaste dine personlige adgangsdata til din VoIP-konto.
Afhængigt af udbyderen er det:
u Brugernavn, Registreret navn, Registreret adgangskode
Husk ...
... korrekt brug af store og små bogstaver ved indtastning af adgangsdataene!
Tryk på tasten # (evt. gentagne gange) for at skifte mellem store og små
bogstaver og indtastning af tal. Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive
med store bogstaver, små bogstaver eller tal.
Forkert indtastede tegn kan slettes med venstre displaytast under Ñ. Tegnet
til venstre for markøren slettes.
Med styretasten r kan du navigere inden for indtastningsfeltet (tryk på
venstre/ højre side).
Udbyderdata
Registreret navn:
Abc
Version 4, 16.09.2005
<C
24
OK
¤ Indtast det logon-navn, som du har
¤
modtaget fra VoIP-udbyderen,
på tastaturet.
Tryk på tasten under
display-visningen §OK§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Udbyderdata
Registreret
adgangskode:
¤ Indtast din adgangskode på
tastaturet.
Abc
<C
OK
¤ Tryk på tasten under
display-visningen §OK§.
Udbyderdata
¤ Indtast det brugernavn, som du har
Brugernavn:
Abc
<C
OK
¤
modtaget fra VoIP-udbyderen,
på tastaturet.
Tryk på tasten under
display-visningen §OK§.
IP-assistent
Û
Registrerer hos
udbyder ...
Hvis du har foretaget alle fornødne
indtastninger, forsøger VoIP-guiden
at tilmelde basistelefonen hos
VoIP-udbyderen.
Version 4, 16.09.2005
Efter vellykket registrering vises meddelelsen “Din konto er oprettet hos
udbyderen.“ på displayet.
Derefter startes registreringsguiden.
Du kan nu allerede foretage opkald med din telefon, både over
internettet og over fastnettet hhv. ISDN (alt efter hvilken forbindelser
der er valgt)! Der kan ringes op til dit VoIP-nummer og dit
fastnetnummer hhv. MSNs til din ISDN-forbindelse!
25
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
3. Registreringsguide
Startes på Gigaset DX800A all-in-one og Gigaset DX600A ISDN.
Registreringsguiden hjælper dig med tilmelding af håndsæt på basistelefonen.
Information
Registrering
Tryk på den venstre displaytast §Nej§,
hvis du ikke ønsker at tilmelde et
håndsæt. Registreringsguiden
afsluttes, og forbindelsesguiden startes
(¢ s. 27).
?
Tilmeld et
håndsæt?
Nej
Ja
¤ Tryk på displaytasten §Ja§.
Basistelefonen skifter til
tilmeldingstilstand.
¤ Start tilmeldingen på håndsættet
Registrering
Ð
inden for ca. 60 sekunder i henhold
til betjeningsvejledningen til
håndsættet.
Registrer
håndsættet
Info
Annullér
Info
Hvis du trykker på displaytasten §Info§,
vises der oplysninger om tilmelding af
håndsæt.
Hvis det lykkedes at tilmelde håndsættet på basistelefonen, vises følgende visning
(i ca. 3 sekunder):
Registrering
‰
Version 4, 16.09.2005
Håndsæt tilmeldt
Når et Gigaset-håndsæt er tilmeldt
korrekt, skifter det til standbytilstand.
På displayet vises det interne navn
(INT 2, INT 3 til INT 7).
Derefter vises “Tilmeld et håndsæt?“ igen på displayet (se ovenfor / Side 26).
26
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
¤ Tryk på displaytasten §Ja§, hvis du vil tilmelde endnu et håndsæt, og gentag de
ovennævnte trin for håndsættet.
Hvis du trykker på §Nej§, afsluttes registreringsguiden og forbindelsesguiden
startes.
Information
u Ved leveringen er det interne navn INT 1 og det interne nummer 1 tildelt
basistelefonen.
u Basistelefonen tildeler håndsættet det laveste, ledige nummer (mulige
numre: 2 – 7). Det interne navn vises på håndsættets display f.eks. INT 2.
Det betyder, at håndsættet er blevet tildelt det interne nummer 2.
u Du kan ændre de interne numre og navne senere.
4. Forbindelsesguide
Startes på Gigaset DX800A all-in-one og Gigaset DX600A ISDN.
Med forbindelsesguiden kan du interne enheder de forinden konfigurerede
forbindelser som indgående og evt. udgående linjer. Interne enheder er
basistelefonen, de tilmeldte håndsæt, basistelefonens telefonsvarere samt et evt.
tilsluttet telefaxapparat .
u Ingående linjer er telefonnumre, som du kan modtage opkald over. Ingående
opkald viderestilles kun til de interne enheder (terminaler), som er tildelt den
tilhørende linje som indgående linje.
u Udgående linjer er telefonnumre, som sendes til den, der ringes op til.
Afregningen hos netudbyderen foregår over udgående linjer. Du kan tildele alle
interne enheder et telefonnummer hhv. den tilhørende forbindelse som fast
udgående linje.
u Alle dine telefons linjer (telefonnumre) kan både være en udgående og en
indgående linjer. Du kan tildele flere interne enheder enhver linje som
udgående og / eller indgående linje. Men den må kun tildeles en telefonsvarer
som indgående linje.
Standardtildeling
Version 4, 16.09.2005
Basistelefonen, de tilmeldte håndsæt og den lokale telefonsvarer 1 tildeles ved
tilmelding / ibrugtagning alle basistelefonens forbindelser som indgående linjer.
Når telefonen tilsluttes ISDN tildeles enhederne den første MSN i konfigurationen
(standardnavn MSN1) som udgående linje. Hvis der ikke er konfigureret MSNs,
anvendes ISDN-forbindelsens hovednummer.
Hvis Gigaset DX800A all in on er tilsluttet det analoge fastnet, tildeles enhederne
fastnetnummeret som udgående linje.
27
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Sådan startes forbindelsesguiden
a.
Forbindelsesassistent
?
¤ Tryk på dispaytasten §Ja§, hvis du vil
Tildel forbindelser til bordtelefon
INT 1?
Nej
¤
Ja
b. (visning ved ISDN-forbindelse)
Ð
Modtageforbindelser
INT 1
modtager opkald til
Der vises en liste over aktuelt tildelte
indgående linjer.
Du skal evt. trykke fornede på
styretatsten s for at bladre i listen.
¤ Tryk på den displaytasten §Ændr§,
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
V
MSN3: 12345603
Ændr
ændre indstillingen for
basistelefonens (internt navn INT
1) udgående og indgående linjer.
Tryk på den displaytasten §Nej§, hvis
du ikke vil ændre indstillingen
for basistelefonen.
OK
¤
hvis du vil ændre valget af
indgående linjer for
basistelefonen.
Tryk på den displaytasten §OK§, hvis
du ikke vil ændre indstillingen.
Eller:
(visning ved fastnetforbindelse)
Ð
Modtageforbindelser
INT 1
modtager opkald til
Fastnet: 4560123
IP1: 12345602
V
Gigaset.net: 12345#9
Version 4, 16.09.2005
Ændr
28
OK
Oplysning om DX800A all in one:
Baistelefonen er allerede tildelt et
Gigaset.net-telefonnummer ved
levering. Du kan også tildele alle
tilsluttede enheder Gigaset.netnummeret som indgående linje.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Hvis du trykker på §OK§, springes de efterfølgende trin over. Der fortsættes ved
Hvis du trykker på §Ændr§, vises følgende:
£ e.
c. (visning ved ISDN-forbindelse)
Hvis der på basistelefonen ikke skal
signaleres opkald til MSN1 eller til dit
fastnetnummer:
¤ Tryk på højre side af styretasten v
for at indstille Nej.
INT 1
Modtag opkald til
MSN1:
Ja
g
Modtag opkald til
V
MSN2:
Tilbage
Gem
Eller:
(visning ved fastnetforbindelse)
INT 1
Modtag opkald til
Fastnet:
Ja
g
Modtag opkald til
V
IP1:
Version 4, 16.09.2005
Tilbage
Gem
29
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
d. (visning ved ISDN-forbindelse)
INT 1
W
MSN1:
Nej
¤
Modtag opkald til
MSN2:
Ja
¤ Tryk fornedenpå styretasten s for
V
g
Tilbage
at skifte til næste telefonnummer.
Indstil Ja eller Nej som beskrevet
ovenfor.
Gentag trinene for hvert
telefonnummer.
¤ Tryk på den displaytasten §Gem§,
Gem
for at afslutte indstillingerne
for basistelefonen.
Eller:
(visning ved fastnetforbindelse)
INT 1
W
Fastnet:
Nej
Modtag opkald til
IP1:
Ja
V
g
Tilbage
Gem
På displayet vises den opdaterede liste over indgående linjer endnu engan
til kontrol.
Bekræft tildelingen ved at trykke på displaytasten §OK§.
e.
Ð
Sendeforbindelse
INT 1
sender opkald med
MSN1:
12345601
Ændr
Der vises den udgående linje, der
aktuelt er indstillet for basistelefonen:
MSN1Ved tilslutning til ISDN og
Fastnet ved tilslutning af Gigaset
DX800A all in one til det analoge
fastnet.
¤ Tryk på den displaytasten §OK§, hvis
OK
Version 4, 16.09.2005
¤
30
du ikke vil ændre indstillingen.
Følgende trin springes over.
Tryk på den displaytasten §Ændr§,
hvis du vil ændre indstillingen.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
f.
INT 1
Forbindelse til
udgående opkald
MSN1
Tilbage
g
Hvis basistelefonen skal foretage
opkald via en anden linje / et andet
telefonnummer:
¤ Tryk gentagne gange på højre side
af styretasten v, indtil den
ønskede forbindelse vises.
Gem
¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at
gemme indstillingerne.
Hvis der allerede er tilmeldt basistelefonen håndsæt, bliver du nu bedt om at tildele
håndsættene indgående og udgående linjer. På displayet vises følgende:
Tildel forbindelser til håndsæt INT ...?
¤ Udfør trinene a. til f. for hvert tilmeldt håndsæt.
Derefter bliver du bedt om at tildele basistelefonens tre telefonsvarere indgående
linjer. “Tildel forbindelser til telefonsvarer ?“ vises på displayet.
¤ Udfør trinene a. til d. for hver telefonsvarer.
Vær venligst opmærksom på følgende: Hver linje må kun tildeles én af de tre
lokale telefonsvarere som indgående linje. Hvis du tildeler en telefonsvarer en
indgående linje, som allerede er tildelt en anden telefonsvarer, slettes den
“gamle“ tildeling.
Når indstillingerne er afsluttet korrekt vises følgende visning kortvarigt
på displayet:
Forbindelsesassistent
‰
Tildeling af forbindelser
Version 4, 16.09.2005
gennemført
31
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Afslutning af installationen
Dermed er installationen afsluttet. På displayet vises følgende:
Opsætning
‰
Setup
komplet
Derefter skifter basistelefonen til standbytilstand (et eksempel på visningen
i standbytilstand ¢ s. 4).
Basistelefonens telefonsvarer, som du har tildelt en indgående linje, er aktiveret og
i optagetilstand med en standardmeddelelse (¢ s. 42).
Dato og klokkeslæt
Version 4, 16.09.2005
Dato og klokkeslæt er nødvendige, f.eks. for at få vist det rigtige klokkeslæt for
indgående opkald og for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen.
Der er forskellige muligheder til at instille dato og klokkeslæt:
u Gigaset DX800A all in one
Ved tilslutning til ISDN anvender basistelefonen dato og klokkeslæt ved det
første udgående eksterne opkald fra ISDN-nettet.
Ved tilslutning til det analoge fastnet skal du angive dato og klokkeslæt manuelt
(se. forneden).
Du kan dog også indstille din basistelefon, så den henter dato og klokkeslæt
(med jævne mellemrum) fra en tidsserver på internettet.
u Gigaset DX600A ISDN
Basistelefonen anvender dato og klokkeslæt ved det første udgående eksterne
opkald fra ISDN-nettet.
Du kan dog også indstille din basistelefon, så den henter dato og klokkeslæt
(med jævne mellemrum) fra en tidsserver på internettet.
Eller du kan indstille dato og klokkeslæt manuelt på basistelefonen
(se forneden).
u Gigaset DL500A
Ved levering er din basistelefonen indstillet således, at den anvender dato og
klokkeslæt fra en tidsserver på internettet, forudsat, at telefonen er tilsluttet
internettet. Du kan dog også indstille dato og klokkeslæt manuelt via
basistelefonens menu eller et af det tilmeldte håndsæt (se forneden).
Du kan aktivere / deaktivere synkroniseringen med en tidsserver via
webkonfiguratoren. Til dette henvises til betjeningsvejledningen til
webkonfiguratoren på den medfølgende cd.
32
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Manuel indstilling af dato og klokkeslæt
Hvis dato og klokkeslæt ikke er indstillede, blinker klokkeslættet (00:00) på
standbydisplayet, og over højre displaytast vises §Tid§.
?
Tid
¤ Tryk på tasten under displayvisningen §Tid§.
¤
¤
Indtast dag, måned og år i et 8-cifret format ved hjælp af tastaturet,
f.eks.Q4QO2Q
Q for den 04.09.2010. Den viste dato
overskrives.
Tryk forneden på styretasten s for at skifte til linjen til indtastning af tid.
Indtast timer og minutter i et 4-cifret format via tastaturet, f.eks. QM
5
for kl. 7.15 .
Version 4, 16.09.2005
¤ Tryk på displaytasten §Gem§ for at gemme indstillingerne.
33
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / starting.fm / 24.03.2011
Kom godt i gang
Vejviser
Når du har taget din basistelefon i brug, vil du sikkert gerne tilpasse den dine
individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner.
I den foreliggende betjeningsvejledneing beskrives kun nogle af telefonens
funktioner forkortet. En udførlig beskrivelse af alle din telefons funktioner finder du
i den udførlige betjeningsvejledning på den medfølgende cd. Her beskrives også
illustrationen af procedurerne, som ses forneden.
Brugere, som endnu ikke er fortrolige med betjening af menustyrede enheder, som
f. eks. andre Gigaset-telefoner, kan i den udførlige betjeningsvejledning læse,
hvordan basistelefonen betjenes.
På den medfølgende cd finder du også betjeningsvejledningen til
webkonfiguratoren til din telefon, som du kan bruge til at indstille din telefon
via pc'en.
Informationer om ...
... finder du her.
Sådan foretager du og besvarer du eksterne opkald
g
s. 35
Indstilling af ringetone og ringetonens lydstyrke
g
s. 48
Indstilling af lydstyrken for røret
g
s. 47
g
s. 46
g
s. 38
g
s. 38
g
s. 41
g
s. 45
Tildele basistelefonens funktionstaster et nummer
eller en funktion
Brug af din telefonbog og onlintelefonbøger
på internettet
Kopiering af telefonbogsopslag fra eksisterende
Gigaset-håndsæt til basistelefonen
Skrive, sende, modtage sms-beskeder
Tilmelding af Bluetooth-enheder, brug af
“Link2mobile“
Version 4, 16.09.2005
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du
læse tippene til afhjælpning af fejl i den udførlige betjeningsvejledning,
eller du kan kontakte vores kundeservice.
34
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / telephony.fm / 24.03.2011
Foretage opkald
Foretage opkald
Hvis displaybelysningen er slukket,
(¢ s. 47) tændes den igen ved første tryk
på en vilkårlig tast.
Eksterne opkald
Eksterne opkald er opkald via det offentlige
telefonnet (fastnettet, mobilnet) og via
internettet (VoIP).
Information
Gigaset DL500A:
På denne telefon er de udgående og
indgående linjer, som nævnes forneden,
kun relevante, hvis du bruger funktionen
Link2mobile (¢ s. 46), dvs. ønsker at
foretage opkald fra basistelefonen via
din mobiltelefons GSM-forbindelse.
Generelt er fastnetforbindelsen
udgående og indgående linje.
Interne opkald
Interne samtaler over tilmeldte håndsæt
er gratis.
Foretage et opkald til et bestemt
håndsæt
u
Start et internt opkald.
s
Vælg interne abonnenter.
c
Løft røret.
Hvis den interne abonnent ikke er
tilgængelig (f.eks. uden for rækkevidde),
eller opkaldet ikke besvares eller der
allerede er oprettet tre interne forbindelser,
lyder optagettonen.
Foretag opkald til alle interne
abonnenter (“opkald til alle“)
u
Tryk længe på venstre side
af styretasten.
Der ringes op til alle håndsæt.
Afslutning af en samtale
Forudsætning:
Basistelefonen er tildelt en forbindelse som
fast indgående linje .
~c
Indtast nummeret, og løft røret.
Eller:
c~
Løft røret, og indtast derefter
telefonnummeret.
&
Læg røret på eller tryk på den
røde Afbryd-tast T.
Eller, hvis du foretager opkald via headsæt:
¤ Tryk på funktionstasten Headset eller
den røde Afbryd-tast T
på basistelefonen.
I stedet for at løfte røret kan du også trykke
på håndfri funktion-tasten d eller
funktionstasten Headset (¢ s. 46), hvis du
vil bruge den håndfri funktion eller
headsættet til at foretage et opkald.
Version 4, 16.09.2005
Valg af forbindelse ved hvert opkald
Forudsætning: Basistelefonen er tildelt
“Vælg v. hvert opk“ (¢ s. 27).
~c
Indtast nummeret, og løft røret.
Der vises en liste over
forbindelser, der er til rådighed.
q
Vælg forbindelse.
§Ring op§
Tryk på displaytasten.
35
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / telephony.fm / 24.03.2011
Foretage opkald
Besvare et opkald
d
Et indgående opkald signaleres på tre
måder: med en ringetone, med en
indikation på displayet og ved at håndfri
funktion-tasten d blinker.
Skift fra håndfri funktion til brug af
telefonrør
Information
Kun opkald til de indgående linjer, som
blevet tildelt basistelefonen, signaleres.
Du kan besvare opkaldet på følgende
måder:
¤ Løft røret.
¤ Ved at trykke på håndfri funktion-tasten
d.
¤ Tryk på displaytasten §Løft af§.
¤ Du kan også viderestille opkaldet til
telefonsvareren (¢ s. 43).
Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på
displaytasten §Ring fra§. Du kan stadig besvare
opkaldet, så længe det vises på displayet.
Aktivering / deaktivering af
håndfri funktion / medhør
¤ Tryk på håndfri funktion-tasten d for
at aktivere / deaktivere medhør under
telefonsamtalen, som foregår over
telefonrøret, og ved aflytning
af telefonsvareren.
Aktivering af håndfri funktion, når du
foretager et opkald
~ d Indtast nummeret, og tryk på
håndfri funktion-tasten.
Samtale, afslutte:
T
Tryk på den røde Afbryd-tast.
Version 4, 16.09.2005
Skift fra brug af telefonrør til håndfri
funktion
Forudsætning: Du foretager opkald via
telefonrøret eller du foretager opkald via
telefonrøret og har slået medhør til.
d& Tryk på håndfri funktion-tasten,
indtil du har lagt røret på.
36
c
Hvis håndfri funktion-tasten
ikke lyser: Tryk igen på håndfri
funktion-tasten.
Løft røret. Basistelefonens
højttaler slås fra.
Information
Under håndfri funktion kan du indstille
lydstyrken med tasterne R og S.
Slå basistelefonens
mikrofon fra
Med lydløs-tasten P kan du slå
telefonrørets, basistelefonens (håndfri
funktion) og et tilsluttet headsæts mikrofon
til / fra under en ekstern samtale (også under
en konference eller ved skift mellem opkald).
Hvis mikrofonen er slukket, vises Mikrofon
slået fra.
Foretage opkald via
nettjenester
Nettjenester er funktioner, som stilles til
rådighed af din netudbyder, f.eks..
u Viderestilling af opkald til et andet
nummer
u Foretage anonyme opkald
u Forespørgsel under en samtale
u Skift mellem to abonnenter
u Oprettelse af konferencer
u Viderestille samtaler til en anden telefon
u Tilbagekald ved optaget, eller hvis den,
der ringes op til, ikke svarer
I den udførlige betjeningsvejledning på den
medfølgende cd kan du læse, hvordan du
kan benytte disse nettjenester på din
basistelefon.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / lists.fm / 24.03.2011
Anvendelse af lister
Anvendelse af lister
Opkaldslister
Du har adgang til:
u Genopkaldslisten
u SMS-indbakken
u Opkaldslister
u Listen over mistede aftaler
u Telefonsvarerliste.
Forudsætning: Vis nummer (CLIP)
Du har adgang til:
u Listen over besvarede opkald
u Listen over udgående opkald
u Listen over mistede opkald
u Listen over alle opkald
Åbning af opkaldslister:
Genopkaldslisten
På genopkaldslisten finder du de sidste
20 telefonnumre, der er blevet ringet op
til fra basistelefonen (maks. 32 cifre).
Manuelt genkald
Q
Åbn genopkaldslisten.
s
Vælg opslag.
c / §Ring op§
Løft røret, eller (en linje er
allerede optaget) tryk
på displaytasten §Ring op§.
Automatisk genopkald
Q
s
I standbytilstand: Tryk på tasten.
Vælg opslag.
§Mulighed§ ¢ Auto. genopkald
Vælg, og tryk på §OK§.
Der ringes automatisk op til nummeret med
faste intervaller. I den forbindelse er
“Medhør“ aktiveret, mikrofonen er slukket.
¤ Hvis abonnenten svarer:
Løft røret c.
¤ Afbryd genopkald:
Version 4, 16.09.2005
Tryk på en vilkårlig tast.
¤ I standbytilstand: Tryk på t, eller
v¢Ê
¤ Vælg en liste med s , og tryk på §OK§.
Ringe op til et nummer fra en liste:
¤ Vælg opslag. Løft røret c.
Overførsel af nummer til telefonbogen:
¤ Vælg opslag.
§Mulighed§ ¢ Kopi til tlf.bog §OK§.
Åbning af lister med
beskedtasten
Du kan åbne følgende lister med
beskedtasten f:
u Telefonsvarerliste eller Telefonsvareren
på nettet, hvis din netudbyder
understøtter denne funktion, og
hurtigopkald til telefonsvareren på nettet
er indstillet.
u Sms-indbakken
u Liste over mistede opkald
u Liste over mistede aftaler
Så snart der går et nyt opslag ind på en liste,
høres en servicetone. Tasten f blinker.
I standbytilstand vises nye beskeder med
symboler på displayet (¢ s. 4).
Når du har trykket på beskedtasten f, ser
du alle de lister, der indeholder beskeder, og
listen for telefonsvareren på nettet.
Åbn listen:
Tryk på f-tasten. Vælg liste.
37
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / directories.fm / 24.03.2011
Brug af telefonbøger
Brug af telefonbøger
Du har adgang til:
u (din) telefonbog (¢ s. 38)
u offentlig online telefonbog/-fagbog på
internettet (¢ s. 39)
u (alt efter udbyder) personlig onlinetelefonbog på internettet
u På Gigaset DX800A all in one:
Gigaset.net-telefonbog (¢ s. 40)
Din telefonbog på
basistelefonen
Telefonbogen opretter du individuelt på dit
håndsæt. Du kan dog sende opslag til
håndsæt (¢ s. 38).
Åbne telefonbogen
¤ I standbytilstand eller under en ekstern
samtale: Tryk kort nederst på
styretasten s.
Gem nummer / numre
Version 4, 16.09.2005
s ¢ <Nyt opslag>
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Fornavn: / Efternavn:
Indtast for- og/eller efternavn.
Telefon: / Telefon (kontor): / Mobil:
Indtast et nummer i mindst ét af de tre
felter.
E-mail: (valgfrit)
Indtast e-mail-adresse.
Fødselsd.: (valgfrit)
Vælg Til eller Fra.
Ved indstillingen Til:Indtast
Fødselsd. (dato) og Fødselsd. (tidsp.) , og
vælg signaleringstype Fødselsd. (alarm).
38
CLIP-melodi (VIP): / Billede-CLIP: (valgfrit)
Mærk opslag som Æ. Du kan genkende
VIP-opkald på ringetonen. Vælg
ringetone og evt. billede. Forudsætning:
Vis nummer.
§Gem§
Tryk på displaytasten.
Redigering af opslag
s ¢ s (vælg opslag).
§Info§ §Redigér§
¤
Tryk på displaytasterne efter
hinanden.
Foretag ændringerne, og gem dem.
Opkald ved hjælp af telefonbogen
s ¢ s (vælg opslag).
c
Løft røret.
Eller under en samtale:
§Ring op§
Tryk på displaytasten.
Hvis opslaget indeholder flere numre, vises
symbolerne for de gemte numre: ä/ k/ l.
r
Vælg nummer.
§Ring op§
Tryk på displaytasten.
Udveksling af telefonbog/opslag i
telefon med håndsæt
Forudsætninger:Håsættet er tilmeldt på
basistelefonen og understøtter denne
funktion. Basistelefonen er i standbytilstand.
Send
s ¢ s (Vælg opslag) ¢ §Mulighed§
¢ Kopiér opslag / Kopier liste
¢ Til intern
s
Vælg håndsæt fra intern-liste og
tryk på §OK§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / directories.fm / 24.03.2011
Brug af telefonbøger
Modtage
¤ Start overførsel på håndsættet.
Overførslen vises på basistelefonens display.
Information
u Indgående eksterne opkald afbryder
overførslen.
u Opslag med identiske numre
overskrives ikke.
u Signaleringer af mærkedage, billeder
og lydee overføres ikke.
Brug af onlinetelefonbøger
Afhængigt af din udbyder kan du benytte
offentlige onlinetelefonbøger
(= onlinetelefonbog og -fagbog, f.eks.
“De gule sider“). Du kan indstille
onlinetelfonbogen over webkonfiguratoren.
Når basistelefonen er i standbytilstand:
s
Tryk længe.
q
Vælg en onlinetelefonbog, og
tryk på §OK§.
Søgning efter et opslag
¤ Indtast navn / branche og by eller
¤
¤
Version 4, 16.09.2005
¤
telefonnummer. Start en ny søgning
med §Søg§.
Hvis der er flere byer med det indtastede
navn, så vælg en by og fortsæt
søgningen.
Hvis resultatlisten er for lang, så start en
detaljeret søgning med §Definer§ eller
Mulighed§ ¢ Forfin søgning og udvid
søgekriterierne / gør dem mere
specifikke (skriv f.eks. gadenavnet).
Hvis der ikke bliver fundet nogen
abonnent, kan du starte en ny søgning
med §Ny§.
Opkald til en abonnent
¤ Vælg et opslag fra resultatlisten, og løft
røret c.
Hvis et opslag indeholder flere numre, vises
disse på en liste.
¤ Vælg et nummer med q, og tryk på
displaytasten §Ring op§.
Brug af personligt
onlineadressekartotek
Nogle udbyder giver dig mulighed for at
oprette og administrere dit eget, personlige
onlineadressekartotek / din egen,
personlige onlinetelefonbog.
¤ Opret dit personlige
onlineadressekartotek via browseren på
din pc.
I standbytilstand:
s
Tryk længe.
q
Vælg det personlige
onlineteadressekartotek, og
tryk på §OK§.
Ringe op til opslag
¤ Vælg et opslag, og løft røret c.
Hvis opslaget indeholder flere numre, vises
disse på en liste.
¤ Vælg et nummer med q, og tryk på
displaytasten §Ring op§.
39
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / directories.fm / 24.03.2011
Brug af telefonbøger
Brug af Gigaset.nettelefonbog (Gigaset DX800A)
Søge abonnent
Via Gigaset.net (en VoIP-tjeneste fra Gigaset
Communications GmbH) kan ringe direkte
(uden konto og yderligere indstillinger) til
øvrige Gigaset.net-brugere over internettet.
Alle Gigaset VoIP-enheder er ved levering
allerede tildelt et Gigaset.nettelefonnummer.
¤
Åbning af Gigaset.net-telefonbogen
Basistelefonen er i standbytilstand.
s
Tryk længe.
q
Vælg evt. Gigaset.net, og tryk
på §OK§.
Når du åbner Gigaset.net-telefonbogen for
første gang, bliver du bedt om at angive et
kaldenavn for din forbindelse. Du vil blive
angivet med dette navn i Gigaset.nettelefonbogen.
Oplysning om
databeskyttelse
Version 4, 16.09.2005
Hvis du indtaster dit kaldenavn, gemmes
det på en central Gigaset-server.
Kaldenavnet vises i Gigaset.nettelefonbogen, og du ringes op via dette
navn af andre abonnenter, som bruger
Gigaset.net-tjenesten.
Med indtastning af dine data
erklærerer du dig indforstået med at de
gemmes. Hvis du ikke ønsker dette, kan
du afbryde proceduren.
Du finder yderligere information om de
gemte data i forbindelse med
Gigaset.net-service på følgende link på
internettet:
www.gigaset.net/privacy-policy
40
¤ Indtast kaldenavnet eller en del af
¤
kaldenavnet (maks. 25 tegn), og tryk
på §Søg§.
Hvis resultatlisten er for lang, så start en
detaljeret søgning med §Definer§.
Hvis der ikke bliver fundet nogen
abonnent, kan du starte en ny søgning
med §Ny§.
Opkald til en abonnent
qc
Vælg en abonnent fra listen, og
løft røret.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / sms_BRD_neutral.fm / 24.03.2011
Sms (tekstbeskeder)
Sms (tekstbeskeder)
Lige fra leveringen kan din basistelefon
straks sende sms'er, så snart den er tilsluttet
fastnettet / ISDN.
Forudsætninger:
u Vis nummer er aktiveret.
u Din netudbyder understøtter sms-
tjenesten (oplysninger herom kan du få
hos din netudbyder).
u Du skal være registreret hos din
netudbyder for at kunne modtage sms'er.
Det sker automatisk ved afsendelse af
den første sms via udbyderens
servicecenter.
Gigaset DX800A all in one / DX600A ISDN:
Hvis du ønsker at modtage sms'er over flere
forbindelser, skal du registrere dig separat
for hver forbindelse hos din serviceudbyder.
Den forbindelse, som du vil bruge til at
sende sms'en (Send via), angiver du via:
v ¢ Ë Messaging ¢ Tekstmeddel.
¢ Indstillinger ¢ Servicecentre
Version 4, 16.09.2005
Skrivning/afsendelse af en
sms
En SMS-besked kan være op til 612 tegn
lang. Ved mere end 160 tegn bliver smsbeskeden sendt som sammenkædede smsbeskeder (op til fire sms-beskeder).
v ¢ ËMessaging ¢ Tekstmeddel.
Opr.tekst Vælg, og tryk på §OK§.
~
Skriv en SMS-besked.
§Mulighed§
Tryk på displaytasten.
Enten:
Send
Vælg, og tryk på §OK§.
SMS
Vælg, og tryk på §OK§.
~/s
Vælg eller indtast nummeret
med forvalg (også i
lokalområdet) fra telefonbogen.
§Send§
Tryk på displaytasten. Smsbeskeden sendes.
Eller:
Gem tekst Vælg, og tryk på §OK§.
Sms-beskeden gemmes i
kladdelisten. Du kan ændre og
sende beskeden på et senere
tidspunkt.
Hvis du under skrivningen af en sms bliver
afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten
automatisk gemt i kladdelisten.
Modtagelse af sms-beskeder
Alle modtagede sms'er gemmes i
indbakken. Sammenkædede sms'er vises
som én sms. Hvis den er for lang, eller hvis
den ikke overføres helt, bliver den delt op
i flere individuelle sms-beskeder.
Nye SMS-beskeder signaleres med symbolet
Ë på displayet, en blinkende beskedtast
f og en servicetone.
Du kan åbne indbakken med beskedtasten
f eller med:
v ¢ Ë Messaging ¢ Tekstmeddel.
¢ Indg.
Læsning af sms,
administration af lister
v ¢ Ë Messaging ¢ Tekstmeddel.
¢ Indg. / Udg.
q
Vælg sms.
§Læs§
Tryk på displaytasten.
Via §Mulighed§ har du bl.a. adgang til følgende
funktioner:
u Slet opslag: Slet SMS-besked:
u Send tekst: Send / videresend sms.
u Brug tekst: Rediger og send sms-besked.
u Besvar (Indbakke):
Skriv ny sms-besked til afsender.
41
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / answering_m.fm / 24.03.2011
Betjening af basistelefonens telefonsvarer
Betjening af
basistelefonens
telefonsvarer
Du kan betjene telefonsvareren, som er
integreret i basistelefonen via tasterne på
basistelefonen (¢ s. 3), telefonmenuen, via
et tilmeldt håndsæt Gigaset SL78H, SL400
eller S79H eller via fjernbetjening (en anden
telefon/mobiltelefon). Du kan kun indtale
personlige meddelelser eller oplysninger
via basistelefonen eller et håndsæt.
v ¢ Ì ¢ Indtalte medd.
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN
Hvert af disse apparater er udstyret med tre
telefonsvarere (AB1, AB2, AB3), som du kan
aktivere og betjene uafhængigt
af hinanden.
Efter ibrugtagningen af basistelefonen er
AB1 aktiveret og alle basisstelefonens
forbindelser er tildelt denne telefonsvarer
som indgående linjer. AB2 og AB3 står først
til rådighed, når du har tildelt dem en eller
flere indgående linjer (¢ s. 27).
Hver telefonsvarer besvarer kun de opkald,
som er stilet til en af dens indgående linjer.
Hver telefonsvarer kan kun betjenes via
terminaler (basistelefon/håndsæt), som
mindst er tildelt én af telefonsvarerens
indgående linjer.
Betjening via basistelefonen
Version 4, 16.09.2005
Hvis du ved betjeningen modtager en
lydopfordring eller en oplysning, aktiveres
højttaleren automatisk. Du kan slukke for
Håndfri-tilstand ved at tage telefonen.
Betjeningen via menuen på basistelefonen
modsvarer betjeningen via et tilmeldt
håndsæt Gigaset SL78H, SL400H eller S79H.
42
Aktivering/deaktivering af
telefonsvareren og indstilling
af tilstand
Du kan vælge mellem Besvar & indspil,
Besvar kun og Skifter. Du kan aktivere
optagetilstand i et tidsrum, som du selv
angiver, med indstillingen Skifter. Uden for
dette tidsrum hører den, der har ringet op,
den indtalte besked.
v ¢ Ì ¢ Aktivering (μ= aktiveret)
q
Vælg evt. telefonsvarer.
§Ændr§
Tryk på displaytasten.
¤ Ændring af indtastning på flere linjer:
Aktivering:
Vælg Til eller Fra for at aktivere eller
deaktivere telefonsvareren.
Tilstand:
Besvar & indspil, Besvar kun eller Skifter
Ved Skifter:
Indspil fra: / Indspil til:
Indtast start og slut for tidsrummet med
4 cifre (klokkeslættet skal være indstillet).
Indtast slutningen af tidsrummet i timer/
minutter (4 cifre).
§Gem§
Tryk på displaytasten.
Aktivering af telefonsvareren med
tasten på basistelefonen
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
¤ Tryk på tasten ý for at aktivere/
deaktivere alle telefonsvarere, som har
en fælles indgående linje med
basistelefonen.
Hvis der er tildelt basistelefonen flere
telefonsvarere og de ikke alle er
deaktiverede, gælder følgende:
1. Tasten ý betjenes: Alle telefonsvarere,
der er tildelt basistelefon, deaktiveres.
2. Tasten ý betjenes: Alle telefonsvarere
aktiveres.
Gigaset DL500A
¤ Tryk på tasten ý for at aktivere eller
deaktivere telefonsvareren.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / answering_m.fm / 24.03.2011
Betjening af basistelefonens telefonsvarer
Aflytning af beskeder
Sletning af beskeder
Nye beskeder, der endnu ikke er aflyttet,
signaleres med symbolet à på anden
linje på displayet, og ved at tasten
f blinker.
f
Tryk på beskedtasten.
¤ Vælg telefonsvarer, og tryk på §OK§.
Eller:
Tryk på ü afspilningstasten.
q
Vælg evt. telefonsvarer, og tryk
på §OK§.
Hvis der er nye beskeder, begynder
afspilningen derefter med den første
nye besked.
Hvis der ikke er nye beskeder, starter
afspilningen af gamle beskeder.
Du kan slette alle gamle beskeder på én
gang eller enkeltvis. Du kan først slette
nye beskeder efter afspilning af tidsstemplet
og de første sekunder af beskeden.
Version 4, 16.09.2005
Afbrydelse eller styring af
afspilningen
Under afspilning af beskeder:
2/w
Stop afspilning. Tryk på 2/ w
igen for at fortsætte eller
§Mulighed§
Tryk på displaytasten.
Vælg Fortsæt, og tryk på §OK§ for
at fortsætte.
Tryk på h (hold tasten nede) eller
Under afspilning med
tidsstempel: Gå til den
foregående besked.
Under afspilning af beskeder:
Gå til starten af den aktuelle
besked.
(Tryk kort på) h eller 4
Under afspilning med
tidsstempel: Gå til den
foregående besked.
Under afspilning af beskeder:
Gentagelse af af de sidste 5 sek.
af beskeden.
s eller 3
Gå til næste besked.
Hvis afspilningen afbrydes i mere end et
minut, vender telefonsvareren tilbage til
standbytilstand.
Sletning af alle gamle beskeder
Under afspilning eller ved pause:
§Mulighed§ ¢ Slet gammel liste §OK§
Bekræft forespørgsel.
§Ja§
Slet en individuel besked
Under afspilning eller ved pause:
§Slet§ / Q
Overførsel af opkald fra
telefonsvareren
¤ Under optagelsen af en samtale:
c / §Løft af§ / d
Optagelsen afbrydes, og du kan tale med
den, der ringer op.
Viderestilling af eksterne opkald
til telefonsvareren
Du kan viderestille et indgående eksternt
opkald til telefonsvareren.
Forudsætninger:
u Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
Den indgående linje, som opkaldet går
ind på, er tildelt til en telefonsvarer.
u Telefonsvareren er aktiveret og ledig.
Ved opkald til din analoge
fastnetforbindelse:
Ô
Tryk på displaytasten.
Eller ved opkald til din ISDN-tilslutning eller
en af dine VoIP-forbindelser:
§Mulighed§
Åbn menuen.
Viderestil til TF
Vælg, og tryk på §OK§.
Telefonsvareren starter straks i
optagetilstand.
43
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / answering_m.fm / 24.03.2011
Betjening af basistelefonens telefonsvarer
Aktivering/deaktivering
af optagelse
Du kan optage et eksternt opkald på
telefonsvareren.
Forudsætning:
Du er i gang med at besvare et eksternt opkald:
¤ Fortæl samtalepartneren, at opkaldet
optages.
§Mulighed§ ¢ Indspilning
Vælg, og tryk på §OK§.
§Afslut§
Afslut optagelsen.
Aktivering/deaktivering
af medhør
Under optagelsen af en meddelelse kan du
lytte med over basistelefonens og samtlige
tilmeldte håndsæts højttalere.
Permanent aktivering/deaktivering
af medhør
v ¢ Ì ¢ Højttaler ¢ Bordtelefon /
Hånds (³= aktiveret)
§Ændr§
Aktivering/deaktivering
af medhør
Deaktivering af medhør for den
aktuelle optagelse
Du kan deaktivere funktionen på
håndsættet under optagelsen.
På basistelefonen:
§Ring fra§
Tryk på displaytasten.
Overtagelse af opkald
d / c Tryk på håndfri funktion-tasten
eller løft røret.
u Den telefon, som fjernbetjeningen
foretages fra, skal have DTMF-signalering,
dvs. du hører forskellige toner, når du
trykker på tasterne.
u Forbindelsen, som du ringer på, er tildelt
telefonsvareren som indgående linje.
Opkald til telefonsvareren og
aflytning af beskeder
~
9~
Ring dit eget nummer op.
Når du hører din meddelelse:
Tryk på tasten 9, og indtast
system-PIN-koden.
Du får at vide, om der er nye beskeder.
Herefter begynder afspilningen af
beskederne. Du kan nu betjene
telefonsvareren via tastaturet.
Betjeningen foregår ved hjælp af følgende
taster:
A
Under afspilning med
tidsstempel: Gå til den
foregående besked.
under afspilning af beskeder:
Gå til starten af den aktuelle
besked.
B
Stop afspilning. Tryk igen på
tasten for at fortsætte.
3
Gå til næste besked.
D
Gentag de sidste 5 sekunder af
afspilningen af beskeder.
0
:
Under afspilning af beskeder:
Slet aktuell besked.
Marker den allerede aflyttede
besked som “ny“ besked.
Afslut fjernbetjeningen
Betjening, når du er ude
(fjernbetjening)
Version 4, 16.09.2005
Du kan aflytte og aktivere telefonsvareren
fra enhver anden telefon (f.eks. på et hotel
eller fra en telefonboks).
Forudsætninger:
u Du har indstillet system-PIN-koden til
andet end 0000 (¢ s. 49).
44
¤ Tryk på afbrydtasten, eller læg røret på.
Aktivering af telefonsvareren
¤ Ring hjem, og vent, indtil du hører:
“Indtast PIN-kode“ (ca. 50 sekunder)
¤ Indtast system-PIN-koden.
Telefonsvareren er nu aktiveret. Herefter
begynder afspilningen af beskederne.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / settings.fm / 24.03.2011
Tilmelding af Bluetooth-enheder
Tilmelding af Bluetoothenheder
For en dataenhed /GSM-mobiltelefon kan
du generelt indtaste en vilkårlig PIN-kode.
PIN-koden skal derefter også indtastes på
dataenheden / mobiltelefonen (handshake).
Din basistelefon kan kommunikere trådløst
med andre Bluetooth-enheder over
Bluetooth™ (rækkevidde ca. 10 m). Til dette
skal du aktivere Bluetooth på basistelefonen
og tilmelde Bluetooth-enhederne.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Aktivering
Vælg, og tryk på §Ændr§,
(³= aktiveret).
Hvis Bluetooth er aktiveret, vises symbolet ò
på standbydisplayet (¢ s. 4).
Du kan tilmelde følgende enheder
via Bluetooth:
u et Bluetooth-headsæt,
u op til 5 Bluetooth-GSM-mobiltelefoner
eller dataenheder (pc, pda).
For et headsæt skal du kun indtaste en PINkode, hvis headsættet overfører en anden
PIN-kode end 0000. Et tidligere tilmeldt
headsæt afmeldes automatisk.
Udover enhedens navn vises forskellige
symboler, der har følgende betydning:
Symbol
Betydning
Version 4, 16.09.2005
Tilmelding af enheder - tilføje enheder
til listen over godkendte enheder
Den aktiverede Bluetooth-enhed er inden
for rækkevidde.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Søger headset /
Søger mobil / Søger dataenhed
De fundne enheders Bluetooth-navne / adresser vises på en liste (evt. forkortet).
På listen:
q
Vælg enheden, der skal
tilmeldes.
§Mulighed§
Tryk på displaytasten.
Godkend enhed
Vælg, og tryk på §OK§.
Hvis der allerede er tilmeldt 5 dataenheder /
mobiltelefoner, vises meddelelsen Vælg den
enhed, der skal udskiftes, og tilknyt den nye.:
§Ja§
Bekræft.
q
Vælg den tilmeldte enhed, som
skal overskrives, og tryk på §OK§.
~
Indtast evt. en vilkårlig PIN-kode
eller PIN-koden til den
Bluetooth-enhed, der skal
tilmeldes, og tryk på §OK§.
ô
õ
l
Bluetooth-headsæt
Bluetooth-dataenhed
Bluetooth-mobiltelefon
Brug af Bluetooth-headsæt
Anbefaling
Det anbefales at tildele en funktionstast
på basistelefonen funktionen Headset
(¢ s. 46), og at anvende funktiontasten
til viderestilling / besvarelse af opkald også selv om dit headsæt er udstyret
med en Push-to-talk-tast.
Overtagelse / besvarelse af opkald
via headsættet
Forudsætning: Bluetooth er aktiveret.
Headsættet er timeldt og inden for
rækkevidde.
Du fører en samtale på telefonen, eller der
signaleres et opkald på basistelefonen.
¤ Tryk på funktionstasten Headset på
basistelefonen for at besvare opkaldet
via headsættet.
Foretage opkald
¤ Indtast telefonnummeret
på basistelefonen, og tryk på
funktionstasten Headset
på basistelefonen.
45
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / settings.fm / 24.03.2011
Indstilling af basistelefonen
Brug af GSM-mobiltelefoner –
Link2mobile
Du kan foretage samtaler på din basistelefon
og / eller på et tilmeldt håndsæt via
Bluetooth-GSM-mobiltelefonens
GSM-forbindelse.
Forudsætninger:
u Bluetooth er aktiveret på basistelefonen.
u Mobiltelefonen har forbindelse til
basistelefonen (“aktiveret“). Der kan altid
kun være en tilmeldt GSM-mobiltelefon,
der er aktiveret / forbundet.
u Mobiltelefonen er inden for
basistelefonens rækkevidde
(mindre end 10 m)
u Basistelefonen er blevet tildelt
mobilnetforbindelsen som udgående
og indgående linje.
Tildelingen kan ændres via:
v ¢ ÏIndstillinger ¢ Telefoni
¢ Sendeforbindelser /
Modtageforbindelser
Aktivering af tilmeldt mobiltelefon
v ¢ ò Bluetooth ¢ Kendte enheder
q
Vælg mobiltelefon.
(μ = aktiveret))
§Mulighed§
Tryk på displaytasten.
Tilslut mobiltelefon
Vælg, og tryk på §OK§.
Ved tilmelding af endnu en mobiltelefon
aktiveres den automatisk. Den forinden
aktiverede mobiltelefon deaktiveres.
Version 4, 16.09.2005
Oprettelse af forbindelse
Der oprettes automatisk en forbindelse
mellem basistelefonen og den aktiverede
mobiltelefon inden for rækkevidde:
u hvis der går et opkald ind på
mobiltelefonens GSM-forbindelse,
u når du prøver at foretage et opkald på
basistelefonen via GSM-forbindelsen (vælg
GSM-forbindelse som udgående linje).
46
Foretage opkald over GSMforbindelsen
Hvis forudsætningerne er opfyldte, kan du
på basistelefonen foretage opkald over
GSM-forbindelsen som beskrevet i kapitlet
“Foretage opkald“ på s. 35
Indstilling af
basistelefonen
Basistelefonen er forindstillet. Du kan ændre
disse indstillinger efter behov.
Hurtig adgang til funktioner
og numre
Du kan programmere de seks
funktionstaster på højre side af
basistelefonen og displaytasten
(i standbytilstand). Du kan tildele hver af
dem et telefonnummer (hurtigopkald)
eller en af basistelefonens funktioner
samt ændre tildelingen.
Med et tryk på tasten ringes der op til
telefonnummeret eller startes funktionen.
Ændring af tildelingen for en tast
I standbytilstand:
¤ Tryk på displaytasten eller
funktionstasten og hold den nede indtil
der vises en liste over mulige
tastetildelinger.
¤ Vælg funktion eller Flere funktioner...
(giver mulighed for at vælge blandt
ekstra funktioner), og tryk på §OK§.
En funktionstasts tildelte funktion: Ved siden
af den pågældende tast på indlægmærket
kan du notere hvilken funktion, der er blevet
tildelt tasten (¢ s. 67).
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / settings.fm / 24.03.2011
Indstilling af basistelefonen
Starte en funktion, ringe op til
et nummer
Når basistelefonen er i standbytilstand:
¤ Tryk kort på funktionstasten eller
displaytasten.
Indstilling af displayet
Indstilling af screensaver
(pauseskærm) / diashow
Du kan i standbytilstand få vist en
screensaver (pauseskærm) på
basistelefonens display. På den måde
skjules kalenderen, datoen, klokkeslættet
og navnet.
Hvis der er aktiveret en screensaver, er
menupunktetScreensaver markeret med ³.
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Skærm
¢ Screensaver
Den aktuelle indstilling vises.
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Aktivering:
Vælg Til eller Fra.
Udvalg:
Vælg screensaveren med r.
§Gem§
Tryk på displaytasten.
Screesaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter
at displayet er skiftet til tilstandbytilstand.
Hvis screensaveren skjuler displayet, så tryk
kort på den røde Afbryd-tast T for at få
vist standbydisplayet.
Version 4, 16.09.2005
Indstilling af lysstyrke og
tidsstyring for displaybelysningen
Du kan indstille lysstyrken for displayet på
din basistelefon og indtaste et tidsrum, hvor
displayet på basistelefonen skal være helt
slukket, f.eks. om natten (tændes igen ved
første tryk på en tast).
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Skærm
¢ Belysning
Den aktuelle indstilling vises.
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Tidsstyring
Forudsætning: Dato og klokkeslæt
er indstillet.
Vælg Til eller Fra.
Ved Tidsstyring = Til:
Display slukket fra:
Indtast klokkeslæt 4--cifret.
Display slukket til:
Indtast klokkeslæt 4--cifret.
Lys:
Indstil lysstyrken for displaybelysningen
med r . Du kan vælge mellem fem
lysstyrkeindstillinger.
¤ Tryk på displaytasten §Gem§.
Ændring af lydstyrken for
håndfri funktion/
i telefonrøret
Der er fem indstillinger for lydstyrken for
håndfri funktion og telefonrøret sam
lydstyrken for et tilsluttet headsæt
med ledning.
I standbytilstand
v ¢ ÏIndstillinger ¢ Lydindstilling
¢ Samtalelydstyrke
Der høres en testtone.
r
Indstilling af lydstyrken for
telefonrøret.
Gå s
til linje Højttaler: .
r
Indstil lydstyrken for håndfri
funktion.
§Gem§
Gem indstillingen ved at trykke
på displaytasten.
Under en samtale
¤ Indstil lydstyrken med tasterne R
og S.
¤ Tryk eventuelt på §Gem§ for at gemme
indstillingen permanent.
47
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / settings.fm / 24.03.2011
Indstilling af basistelefonen
Indstilling af ringetone
Indstilling af lydstyrke
Du kan vælge mellem fem lydstyrker og
“Crescendo“-ringetonen.
Du kan indstille lydstyrken forskelligt for
følgende funktioner.
v ¢ ÏIndstillinger ¢ Lydindstilling
¢ Til ekst. opk. ¢ Lydstyrke
r
Indstil evt. lydstyrken for interne
opkald og signalering af aftaler.
s
Gå til den næste linje.
r
Indstil evt. lydstyrken for
eksterne opkald.
§Gem§
Gem indstillingen.
Tidsstyring for eksterne opkald
Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen
ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks.
om natten.
Forudsætning: Dato og klokkeslæt er
indstillet.
v ¢ Ï ¢ Lydindstilling ¢ Til ekst.
opk. ¢ Tidsstyring
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Eksterne opkald:
Vælg Til eller Fra.
Ved Eksterne opkald = Til:
Afbryd ringning fra: / Afbryd ringning til:
Indtast sluttidspunktet (4-cifret) for
tidsrummet.
§Gem§
Gem indstillingen.
Indstille ringetone (melodi)
Du kan vælge forskellige ringetoner,
melodier eller en vilkårlig lyd fra Media-Pool.
I standbytilstand:
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Lydindstilling
¢ Til ekst. opk. ¢ Melodier
Vælg q
Interne opkald , Eksterne
opkald eller en indgående linje.
r
Vælg melodi.
sr
Vælg evt. den næste
forbindelse, og indstil en melodi
(ringetone) osv.
§Gem§
Gem indstillingerne.
Eller:
(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)
Vælg q
r
Alle opkald.
Vælg melodi.
§Gem§
Tryk på displaytasten.
§Ja§
for at bekræfte indstillingen.
Indstilingen for alle opkald annulleres, når
du ændrer indstillingen for en enkelt
forbindelse.
Information
Basistelefonen ringer også i dette
tidsrum, hvis personer, som du har tildelt
deres egen melodi i telefonbogen (VIP),
ringer op.
Deaktivering af ringetone for
anonyme opkald.
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Lydindstilling
¢ Til ekst. opk. ¢ Anonyme opkald fra
(³= til)
Deaktivering / aktivering
af ringetone
Permanent deaktivering af ringetonen
*
Tryk længe på stjernetasten.
På displayet vises symbolet ó.
Genaktivering af ringetonen
*
Deaktivering af ringetonen for det
aktuelle opkald
Version 4, 16.09.2005
§Ring fra§
48
Tryk længe på stjernetasten.
Tryk på displaytasten.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / settings.fm / 24.03.2011
Indstilling af basistelefonen
Aktivering / deaktivering
af servicetoner
I standbytilstand:
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Lydindstilling
¢ Servicetoner
¤ Ændring af indtastninger på flere linjer:
Tasteklik:
Vælg Til eller Fra.
Bekræft:
Vælg Til eller Fra.
§Gem§
Gem indstillingen.
Ændring af system-PIN-kode
v ¢ Ï Indstillinger ¢ System
¢ System-PIN
~
Indtast evt. den aktuelle systemPIN-kode for basistelefonen, og
tryk på §OK§.
~
Indtast den nye system-PINkode, og tryk på §OK§.
Indstilling af eget
forvalgsnummer
Version 4, 16.09.2005
Du bør især gemme landekoden for dit land
og dit områdenummer på basistelefonen,
hvis du vil foretage opkald fra basistelefonen
via Bluetooth-mobiltelefonens GSMforbindelse (Link2mobile). Nogle af disse
numre er allerede forudindstillet.
v ¢ Ï Indstillinger ¢ Telefoni
¢ Områdekode
¤ Suppler manglende cifre i linjerne
International kode og Lokal område
kode eller erstat dem, og tryk på §Gem§.
49
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / appendix.fm / 24.03.2011
Kundeservice og Assistance
Kundeservice og Assistance
Version 4, 16.09.2005
Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du
kan finde hjælp hurtigt i denne Bruger Manual, på den medleverede produkt CD og i service
siderne på vores Gigaset online portal.
Værre venlig at registrere din telefon lige efter køb på www.gigaset.com/dk/service så kan vi
give dig endnu bedre service i tilfælde af spørgsmål med personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via email.
I døgnet online service www.gigaset.com/dk/service
Du kan finde:
u Ekstensiv information om vores produkter
u Spørgsmål og Svar (FAQ)
u Nøgleord søgning for hurtigt at finde emner.
u Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke Håndset
u Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden
u Download bruger manualer og software opdateringer
u Email skema for contact til Kundeservice
Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp.
I tilfælde af – Reperation eller garanti reclamation:
Kundeservice Danmark 35 25 86 00
Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre.
Bemærk, hvis Gigaset produktet ikke er solgt af autoriserede forhandlere i Norden, må produktet ikke bruges i Norden . Det er tydeligt angivet på æsken nærheden til CE-mærket samt i bunden af basen for, hvilket land / lande, at udstyret er blevet udviklet til. Hvis udstyret er anvendt
i strid med dette råd, med instruktioner i vejledningen og på selve produktet, kan det have indflydelse på betingelserne for garanti eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
For at gøre brug af garantien, at produktet skal køberen indsende en kvittering, der viser datoen
for købet (dato, fra hvilken den type varer, det omhandler Garantiperioden starter) og er blevet
købt.
50
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / appendix.fm / 24.03.2011
Version 4, 16.09.2005
Kundeservice og Assistance
Spørgsmål og svar
Godkendelser
Hvis brugen af din telefon giver anledning til
spørgsmål, står vi til rådighed på
www.gigaset.com/service
24 timer i døgnet. Derudover kan du finde en
liste over hyppige problemer og mulgige
løsninger i den udførlige betjeningsvejledning
på den medfølgende cd.
DL500A: Denne enhed er beregnet til brug i
det analoge telefonnet i Danmark.
DX600A: Denne enhed er beregnet til brug i
ISDN-nettet i Danmark.
DX800A: Denne enhed er beregnet til brug i
det analoge telefonnet eller med en ISDNtelefonforbindelse i Danmark. Der kan telefoneres med Voice-over-IP via LAN-interfacen med et ekstra modem.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det
enkelte land.
Gigaset Communications GmbH erklærer
hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den
følgende internetadresse:
www.gigaset.com/docs
51
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX800A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one
Information
Alt efter tilslutningstype (internet og analogt fastnet eller internet og ISDN) er forskellige
funktioner tilgængelige i menuen på din basistelefon.
Funktioner, der kun vises, hvis telefonen er tilsluttet et analogt fastnet, kan du kende på
tilføjelsen “kun ved fastnetforbindelse“. Tilsvarende står efter ISDN-specifikke funktioner
“kun ved ISDN-forbindelse“.
Åbn hovedmenuen:Når basistelefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v:
Ç
Nettjenester
Næste opkald
Anonymt
kun ved ISDN-forbindelse
Tastatur
kun ved ISDN-forbindelse
Næste opkald ano.
kun ved fastnetforbindelse
Viderestil opk.
Internt
kun ved ISDN-forbindelse
Fastnet
kun ved fastnetforbindelse
MSN1
MSN2
:
MSN1 til MSN10 kun ved
ISDN-forbindelse
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Banke på
Alle opkald anon.
Busy on busy
Omstilling
Notering fra
ò
Bluetooth
Aktivering
Søger headset
Søger mobil
Version 4, 16.09.2005
Søger dataenhed
Kendte enheder
Egen enhed
52
¢ s. 45
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX800A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one
É
Tilføj funktion
Infocenter
Ressourceindeks
Screensaver
Billede-CLIP
Lyd
Ledig hukommelse
Ê
¢ s. 37
Opkaldslister
Alle opkald
Udgående opkald
Accepterede opkald
Mistede opkald
Ë
Messaging
Tekstmeddel.
¢ s. 41
Opr.tekst
Indg.
Udg.
Indstillinger
Servicecentre
Meddelelse
E-mail
Ì
¢ s. 42
Telefonsvarer
Afspil beskeder
Net-ts.: Fastnet
kun ved fastnetforbindelse
Net-ts.: ISDN
kun ved ISDN-forbindelse
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Telefonsvarer 1
Telefonsvarer 2
Telefonsvarer 3
Aktivering
Telefonsvarer 1
¢ s. 42
Telefonsvarer 2
Version 4, 16.09.2005
Telefonsvarer 3
53
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX800A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one
Indtalte medd.
Indspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
Afspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
Slet medd.
Telefonsvarer 1 til 3
Indspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
Afspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
Slet henv.
Telefonsvarer 1 til 3
¢ s. 44
¢ s. 44
Indspilninger
Højttaler
¢ s. 42
Bordtelefon
Hånds
Nettelefonsvarere
Net-ts.: ISDN
kun ved ISDN-forbindelse
Net-ts.: Fastnet
kun ved fastnetforbindelse
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Indstil tast 1
Net-ts.: Fastnet
kun ved fastnetforbindelse
Net-ts.: ISDN
kun ved ISDN-forbindelse
Net-ts.: IP1
Net-ts.: IP2
:
Net-ts.: IP6
Telefonsvarer
Í
Organizer
Kalender
Vækkeur
Mistede alarmer
Î
Kontaktpersoner
¢ s. 38
Telefonbog
Netværksadr.bog
Gigaset.net
Online Directory
Version 4, 16.09.2005
De Gule Sider
Prv.NetDir
54
Alle tilgængelige
onlinetelefonbøger med
udbyderspecifikt navn vises
¢ s. 39
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX800A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one
Ï
Indstillinger
Forbindelsesassistent
ISDN
VoIP
VoIP-assistent
}
kun ved ISDN-forbindelse
kun ved fastnetforbindelse
Dato/tid
Lydindstilling
Samtalelydstyrke
Til ekst. opk.
Lydstyrke
¢ s. 47
¢ s. 48
Melodier
Tidsstyring
Anonyme opkald fra
¢ s. 49
Servicetoner
Musik på hold
Skærm
¢ s. 47
Screensaver
Infoticker
Belysning
¢ s. 2
Sprog
Registrering
Tilmeld håndsæt
Afmeld håndsæt
Telefoni
¢ s. 49
Områdekode
Sendeforbindelser
Modtageforbindelser
INT 1 ... INT 8
INT 1 ... INT 8
Telefonsvarer 1 ...
Telefonsvarer 3
Opkaldsmetode
Autom. tonevalg
(kun ved ISDN-forbindelse)
Auto. tastatur
Flashtider
Valg af * og #
kun ved fastnetforbindelse
Version 4, 16.09.2005
Område-nr.
55
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX800A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX800A all in one
System
Nulstil
DECT-interface
FAX Port
Repeater-tilst.
Lokalt netværk
Softwareopdatering
System-PIN
Eco-tilstand
¢ s. 49
Eco-tilstand
Eco-tilstand+
Information
Version 4, 16.09.2005
Den foreliggende betjeningsvejledning beskriver kun en lille del af basistelefonens
funktioner. En udførlig beskrivelse af alle funktioner i oversigten finder du i den udførlige
betjeningsvejledning til din Gigaset DX800A all in one på den medfølgende cd.
56
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX600A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN
Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN
Åbn hovedmenuen: Når basistelefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v:
Ç
Nettjenester
Næste opkald
Anonymt
Tastatur
Viderestil opk.
Internt
MSN1
MSN2
:
MSN10
Banke på
Alle opkald anon.
Busy on busy
Omstilling
Notering fra
ò
¢ s. 45
Bluetooth
Aktivering
Søger headset
Søger mobil
Søger dataenhed
Kendte enheder
Egen enhed
É
Tilføj funktion
Infocenter
Ressourceindeks
Screensaver
Billede-CLIP
Lyd
Ledig hukommelse
Ê
Opkaldslister
¢ s. 37
Alle opkald
Udgående opkald
Version 4, 16.09.2005
Accepterede opkald
Mistede opkald
57
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX600A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN
Ë
Messaging
Tekstmeddel.
¢ s. 41
Opr.tekst
Indg.
Udg.
Indstillinger
Servicecentre
Meddelelse
E-mail
Ì
¢ s. 42
Telefonsvarer
Afspil beskeder
T-Netboks
Telefonsvarer 1
Telefonsvarer 2
Telefonsvarer 3
Aktivering
¢ s. 42
Telefonsvarer 1
Telefonsvarer 2
Telefonsvarer 3
Indtalte medd.
Indspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
Afspil medd.
Telefonsvarer 1 til 3
Slet medd.
Telefonsvarer 1 til 3
Indspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
Afspil henv.
Telefonsvarer 1 til 3
Slet henv.
Telefonsvarer 1 til 3
Indspilninger
Højttaler
Bordtelefon
Hånds
T-Netboks
Indstil tast 1
Netw. Postboks
Telefonsvarer
Í
Organizer
Kalender
Vækkeur
Version 4, 16.09.2005
Mistede alarmer
58
¢ s. 42
¢ s. 44
¢ s. 44
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX600A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN
Î
Kontaktpersoner
Telefonbog
Netværksadr.bog
Online Directory
De Gule Sider
Alle tilgængelige
onlinetelefonbøger med
udbyderspecifikt navn vises
¢ s. 38
¢ s. 39
Prv.NetDir
Ï
Indstillinger
ISDN-assistent
Dato/tid
Lydindstilling
Samtalelydstyrke
Til ekst. opk.
Lydstyrke
¢ s. 47
¢ s. 48
Melodier
Tidsstyring
Anonyme opkald fra
¢ s. 49
Servicetoner
Musik på hold
Skærm
¢ s. 47
Screensaver
Infoticker
Belysning
¢ s. 2
Sprog
Registrering
Tilmeld håndsæt
Afmeld håndsæt
Telefoni
¢ s. 49
Områdekode
Sendeforbindelser
Modtageforbindelser
INT 1 ... INT 8
INT 1 ... INT 8
Telefonsvarer 1 ...
Telefonsvarer 3
Opkaldsmetode
Autom. tonevalg
Auto. tastatur
Valg af * og #
Version 4, 16.09.2005
Område-nr.
59
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DX600A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN
System
Nulstil
DECT-interface
FAX Port
Repeater-tilst.
Lokalt netværk
Softwareopdatering
System-PIN
Eco-tilstand
Eco-tilstand
Eco-tilstand+
Information
Version 4, 16.09.2005
Den foreliggende betjeningsvejledning beskriver kun en lille del af basistelefonens
funktioner. En udførlig beskrivelse af alle funktioner i oversigten finder du i den udførlige
betjeningsvejledning til din Gigaset DX600A ISDN på den medfølgende cd.
60
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DL500A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DL500A
Menuoversigt Gigaset DL500A
Åbn hovedmenuen:Når basistelefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v:
Ç
Nettjenester
Viderestil opk.
Fastnet
Banke på
Alle opkald anon.
Notering fra
ò
¢ s. 45
Bluetooth
Aktivering
Søger headset
Søger mobil
Søger dataenhed
Kendte enheder
Egen enhed
É
Tilføj funktion
Infocenter
Ressourceindeks
Screensaver
Billede-CLIP
Lyd
Ledig hukommelse
Ê
¢ s. 37
Opkaldslister
Alle opkald
Udgående opkald
Accepterede opkald
Mistede opkald
Ë
Messaging
Tekstmeddel.
¢ s. 41
Opr.tekst
Indg.
Udg.
Indstillinger
Servicecentre
Version 4, 16.09.2005
Meddelelse
E-mail
61
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DL500A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DL500A
Ì
¢ s. 42
Telefonsvarer
Afspil beskeder
T-Netboks
Telefonsvarer
Aktivering
Indtalte medd.
¢ s. 42
Indspil medd.
Afspil medd.
Slet medd.
Indspil henv.
Afspil henv.
Slet henv.
¢ s. 44
¢ s. 44
Indspilninger
Højttaler
Bordtelefon
Hånds
T-Netboks
Indstil tast 1
Netw. Postboks
Telefonsvarer
Í
Organizer
Kalender
Vækkeur
Mistede alarmer
Î
Kontaktpersoner
Telefonbog
Netværksadr.bog
Online Directory
De Gule Sider
Version 4, 16.09.2005
Prv.NetDir
62
Alle tilgængelige
onlinetelefonbøger med
udbyderspecifikt navn vises
¢ s. 38
¢ s. 39
¢ s. 39
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / menutree-DL500A.fm / 24.03.2011
Menuoversigt Gigaset DL500A
Ï
Indstillinger
Dato/tid
Lydindstilling
Samtalelydstyrke
Til ekst. opk.
Lydstyrke
¢ s. 47
¢ s. 48
Melodier
Tidsstyring
Anonyme opkald fra
¢ s. 49
Servicetoner
Musik på hold
Skærm
¢ s. 47
Screensaver
Infoticker
Belysning
¢ s. 4
Sprog
Registrering
Tilmeld håndsæt
Afmeld håndsæt
Telefoni
¢ s. 49
Områdekode
Sendeforbindelser
INT 1 ... INT 7
Modtageforbindelser
INT 1 ... INT 7
Område-nr.
Flashtider
System
Nulstil
DECT-interface
Repeater-tilst.
Lokalt netværk
Softwareopdatering
System-PIN
Eco-tilstand
¢ s. 49
Eco-tilstand
Eco-tilstand+
Information
Version 4, 16.09.2005
Den foreliggende betjeningsvejledning beskriver kun en lille del af basistelefonens
funktioner. En udførlig beskrivelse af alle funktioner i oversigten finder du i den udførlige
betjeningsvejledning til din Gigaset DL500A på den medfølgende cd.
63
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / SaturnSIX.fm / 24.03.2011
Stikordsregister
Stikordsregister
D
A
Advarselstone, se Servicetoner
Aflytte
besked (telefonsvarer) . . . . . . . . . . . . . . .
Afslutte, samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivering
optage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonsvarer (fjernbetjening) . . . . . . . .
Aktivering / deaktivering af servicetoner
Automatisk genopkald . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk konfigurationskode . . . . . . . .
43
35
44
49
42
44
49
37
20
B
Basistelefon
installere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
system-PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
tilslutte til router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beskeder
aflytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
slette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
symbol ved ny besked . . . . . . . . . . . . . . . 43
Beskedtast
åbn listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
åbne lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Betjening (ibrugtagning af telefonen) . . . . .8
Betjeningsvejledninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Bluetooth
brug af GSM-mobiltelefoner . . . . . . . . . 46
indstille eget forvalgsnummer . . . . . . . 49
tilmelde enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bluetooth-headsæt
bruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Brugerdata (VoIP), indtastning af
med håndsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
C
Version 4, 16.09.2005
CLIP-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
64
Deaktivering
optage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
servicetoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Display
belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Displaybelysning
lysstyrke for displaybelysning . . . . . . . . 47
tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Displaytaster
tildele (et nummer / en funktion) . . . . . 46
Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
E
Eksternt opkald
viderestille til telefonsvareren . . . . . . . . 43
F
Firmware
opdateringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Forbindelsesguide
starte (ibrugtagning) . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Foretage opkald
besvare opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
fra fagbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
fra onlinetelefonbogen . . . . . . . . . . . . . . 39
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Forvalgsnummer
indstille eget forvalgsnummer . . . . . . . 49
Fødselsdag, se mærkedag
G
Generel afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . .
Genopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opkald til en abonnent . . . . . . . . . . . . . .
søge abonnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Godkendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM-forbindelse
benytte via Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . .
GSM-mobiltelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
37
40
40
40
40
51
46
46
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / SaturnSIX.fm / 24.03.2011
Stikordsregister
H
Headsæt
afslutning af en samtale . . . . . . . . . . . . .
tilslutte (med ledning) . . . . . . . . . . . . . . .
Hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndfri funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M
35
10
51
36
I
Indbakke (sms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Indstille
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indstille dato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 59, 63
Indstille klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . 55, 59, 63
Installationsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Installere, basistelefon . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Intern
foretage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Intern samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ISDN-guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
K
Kundeservice og Assistance . . . . . . . . . . . . 50
L
Version 4, 16.09.2005
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste
mistede opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sms-liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonsvarer på nettet . . . . . . . . . . . . . .
Logon-adgangskode
VoIP-konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyd se Ringetone
Lydstyrke
højttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
indstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonrør / håndfri funktion . . . . . . . . .
Lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . . . .
Lydstyrken for telefonrøret . . . . . . . . . . . . .
Lysstyrke
displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
37
37
37
37
37
24
Manuelt genopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Medhør under optagelse . . . . . . . . . . . . . . 44
Medicinske apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Mikrofon
slå fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mistet opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mobiltelefon
oprette forbindelse (Bluetooth) . . . . . . 46
O
Onlinetelefonbog
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opkald
besvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
optage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
overtage fra telefonsvarer . . . . . . . . . . .
Opkald til alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opkaldslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optage
optage opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
36
44
43
35
37
44
P
Pakken indeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Picture-CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PIN-kode, ændre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
R
Ring op
telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringetone
indstilling af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . .
tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ændre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Router
tilslutning af basistelefon . . . . . . . . . . . .
38
48
48
48
14
47
48
48
47
47
47
47
47
65
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / SaturnSIX.fm / 24.03.2011
Stikordsregister
S
T
Sammenkæde, se sms
Samtale
afslutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
afslutte på headsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Send
opslag i telefonbog til håndsæt . . . . . . 38
Signaltone, se Servicetoner
Skrive (sms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Slet
besked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Slå telefonens mikrofon fra . . . . . . . . . . . . . 36
Sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
læse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
modtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
sammenkædede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
slette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sms-liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Spørgsmål og svar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Standbytilstand
display i (eksempel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Strømforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Symbol
ny besked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ny sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
System-PIN-kode, ændre . . . . . . . . . . . . . . . 49
Søgning efter abonnent i Gigaset.net . . . 40
Taster, tildele (et nummer /
en funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tekstbesked, se sms
Telefon
ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
gemme opslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
sende opslag/liste til håndsæt. . . . . . . . 38
søge efter opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Telefonnummer
gemme i telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . 38
Telefonsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
aflyt beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
aktivere/deaktivere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
gå frem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
gå tilbage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
slette beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Telefonsvarerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tidsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
displaybelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tildele funktiontasterne et nummer
eller en funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tildele taltaster (et nummer /
en funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
V
VIP (telefonbogsopslag) . . . . . . . . . . . . . . .
VoIP
indlæse udbyderdata . . . . . . . . . . . . . . . .
konfigurere konto (første). . . . . . . . . . . .
starte forbindelsesassistent . . . . . . . . . .
VoIP-brugerdata
indtaste (forbindelsesguide) . . . . . . . . .
VoIP-udbyder
downloade data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vælge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vælge
fra onlinetelefonbogen . . . . . . . . . . . . . .
38
23
24
20
24
23
23
39
Version 4, 16.09.2005
Æ
Ændr
lydstyrke for håndfri funktion . . . . . . . .
lydstyrken for telefonrøret . . . . . . . . . . .
ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
system-PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
47
47
48
49
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 / insert-strip.fm / 24.03.2011
Indlægsmærkater - mærkning af funktionstaster
Indlægsmærkater - mærkning af funktionstaster
På telefonen:
Kabinetfordybning
med funktionstaster
Næser
2
Funktionstaster
1
¤ Tag beskyttelsesfolien ud af
fordybninen ved funktionstasterne (1).
¤ Læg indlægsmærkatet ind
i fordybningen ved siden af
funktionstasterne (2). Skub det under
plastiknæser ved fordybningens kant.
Næser
¤ Læg beskyttelsesfolien tilbage i
fordybningen, så funktionstasterne passer
ind i beskyttelsesfoliens udsparinger.
Skub også beskyttelsesfolien under
plastiknæserne.
Version 4, 16.09.2005
Se indlægsmærkaterne på bagsiden af betjeningsvejledningen.
Ekstra indlægsmærkater, som du også kan mærke direkte på pc, finder du i en fil på den
medfølgende cd.
67
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-NORD DA / A31008-N3101-R201-2-SM43 /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising