Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Manualul utilizatorului

Gigaset DL500A Manualul utilizatorului
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-... / Cover_front.fm / 23.07.2012
Felicitãri!
Cumpărând un produs Gigaset, aţi ales o marcă decisă să îmbunătăţească
modul nostru de viaţă. Ambalajul acestui produs nu este poluant!
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi www.gigaset.com.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / Cover_front.fm /
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / introduction.fm / 23.07.2012
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN şi DL500A – partenerul dvs. perfect
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN şi DL500A –
partenerul dvs. perfect
... impresionant la interior şi la exterior. Lăsaţi-vă fascinaţi de afişajul TFT vibrant de 3,5", calitatea
de primă clasă a sunetului şi de exteriorul elegant. Aparatul Gigaset poate face cu mult mai mult,
decât să efectueze pur şi simplu apeluri:
Bluetooth, Ethernet, DECT şi port FAX (în funcţie de dispozitiv)
Conectaţi aparatul Gigaset la Internet şi la PC prin intermediul Ethernet. Folosiţi agendele
telefonice publice şi particulare de pe Internet (¢ p. 39). Actualizaţi simultan agenda
telefonică de pe aparatul Gigaset, agenda telefonică de pe telefonul mobil prevăzut cu
Bluetooth şi agenda telefonică de pe PC.
Agenda telefonică cu intrări vCard - calendar şi întâlniri
Salvaţi numerele de telefon şi alte date în agenda telefonică locală (¢ p. 38). Introduceţi
întâlnirile şi aniversările în calendar şi fixaţi mementouri.
Folosiţi aparatul Gigaset ca PABX
Înregistraţi până la şase receptoare şi folosiţi robotul telefonic Gigaset.
Cu ajutorul interfeţei Bluetooth, puteţi înregistra până la cinci telefoane mobile GSM. Puteţi
conecta unul dintre telefoanele mobile cu baza şi puteţi efectua apeluri cu ajutorul acestei
conexiuni GSM – Link2mobile.
Fiţi online cu aparatul Gigaset
Folosiţi Centru de info al telefonului şi pe ecran vi se vor afişa informaţiile pentru telefon
furnizate special de pe Internet.
Nu deranjaţi
Întrerupeţi iluminarea ecranului pe timp de noapte (¢ p. 50), folosiţi controlul apelurilor în
funcţie de oră (¢ p. 51) sau refuzaţi apelurile necunoscute (¢ p. 51).
Alte informaţii practice
Transferaţi agenda telefonică de la un receptor Gigaset existent (¢ p. 39), folosiţi tastele
funcţiilor programabile (¢ p. 49) pentru apelare rapidă şi acces rapid la funcţiile importante,
folosiţi receptorul convenabil pentru a efectua apeluri, citiţi mesajele de e-mail (fără PC) de pe
telefon.
Este uşor să configuraţi Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN datorită
asistenţilor
Aceştia determină MSN-urile pentru conexiunea ISDN şi datele furnizorului general de VoIP
(în funcţie de furnizor) şi vă asistă la înregistrarea receptoarelor şi atribuirea conexiunilor de
trimitere şi recepţionare la bază, receptoare, fax şi robotul telefonic integrat (¢ p. 16).
Version 4.1, 21.11.2007
Mediu înconjurător
Gigaset Green Home – protejaţi mediul când utilizaţi telefonul. Pentru detalii asupra
produselor noastre ECO DECT, vizitaţi www.gigaset.com/service
1
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / introduction.fm / 23.07.2012
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN şi DL500A – partenerul dvs. perfect
Manual de utilizare
Acest document descrie numai primii paşi pentru folosirea telefonului Gigaset şi funcţiile
sale principale sub formă condensată.
CD-ul anexat cuprinde o descriere detaliată a telefonului şi a funcţiilor sale, precum şi o
descriere a configuratorului său Web. Puteţi seta telefonul de la PC prin intermediul
configuratorului Web (interfaţa Web a telefonului).
Aceste instrucţiuni sunt în format PDF. Aveţi nevoie de Adobe® Reader® pentru a vizualiza
aceste documente. Puteţi de asemenea găsi Adobe® Reader® pe CD sau pe Internet, la
www.adobe.com.
Informaţii suplimentare despre telefonul dvs. se pot găsi la:
www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)
www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)
www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)
După achiziţionarea telefonului Gigaset, vă rugăm să îl înregistraţi la
www.gigaset.com/service – astfel se asigură că orice întrebări pe care le adresaţi şi orice servicii
de garanţie pe care le solicitaţi sunt abordate mai rapid!
Distracţie plăcută cu noul telefon!
Reţineţi
Pentru a modifica limba afişajului, procedaţi după cum urmează:
¤ Apăsaţi partea din dreapta a tastei v.
¤ Apăsaţi următoarele taste în succesiunea: * # Q 3 #.
¤ Apăsaţi sus/jos pe tasta Control q până când este selectată limba corectă. Apoi apăsaţi
Version 4.1, 21.11.2007
tasta din dreapta afişajului.
2
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / overview.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a bazei
Prezentarea generală a bazei
1
Version 4.1, 21.11.2007
7
2
8 9 10 11
1 Reglaţi volumul S = mai încet; R = mai
tare
În timpul unui apel/redării unui mesaj:
volumul mâini libere/receptor;
Când este semnalat un apel extern:
volum sonerie
2 Afişaj
3 Taste Afişaj (programabile; p. 49)
În meniu: deschideţi un meniu cu alte funcţii
4 Tasta Mesaj (p. 37)
Acces la liste de apeluri şi de mesaje;
Clipeşte: mesaj/apel nou sau firmware nou/
profil disponibil al unui nou furnizor
5 Tasta Final/Înapoi (tasta roşie)
Încheiaţi apelul, anulaţi funcţia, mergeţi înapoi
cu un nivel al meniului (apăsare uşoară), înapoi
la modul „în aşteptare” (ţineţi apăsat)
6 Taste funcţionale (programabile; p. 49)
7 Reapelare
Deschide lista de reapelare (p. 37)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Tasta Mâini libere
9 Tasta Mut
În timpul unui apel: activare/dezactivare
microfon
10 Tasta *
Activează/dezactivează soneria (ţineţi apăsat);
Introducere text: tabel cu caractere speciale
11 Tasta Înapoi pentru robotul telefonic
În timpul redării: înapoi la începutul mesajului/
mesajului anterior
12 Redarea mesajelor
Activare/dezactivare redare mesaje
13 Tasta Pornit/Oprit pentru robotul telefonic
Activare/dezactivare robot telefonic (p. 43)
14 Tasta #
Pentru introducere text: comută între litere
mici/mari şi cifre
15 Tasta Control
16 Microfon
3
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / overview.fm / 23.07.2012
Pictograme afişaj
Pictograme afişaj
Afişaj în modul „în aşteptare” (exemplu)
·
Ã1 2 3
Stare bazã
(douã linii)
Luna/anul curent
à 02
Mar 2010
Oră
13:52
Nume intern
INT 1
L
M
M
J
V
S
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Apeluri
Întâlnire introdusă
în calendar
Data curentă
Calendar
Afişarea stării în titluri: următoarele pictograme sunt afişate în funcţie de setările şi de
modurile de funcţionare ale bazei:
Pictograma robot telefonic
DX600A/DX800A:
1/ 2/ 3 numerele roboţilor telefonici activaţi (portocaliu = pornit)
DL500A: 1 (portocaliu) robot telefonic activat
Mod Eco+ activat (alb),
Mod Eco+ şi Mod Eco activat (verde)
ò: Bluetooth activat; ô: setul de căşti Bluetooth conectat;
l: telefonul mobil Bluetooth GSM conectat
Sonerie dezactivată (p. 51)
Înlocuit de ñ, când tonul de alertă este activat
Alarmă activată şi oră de trezire stabilită
Ã
123
à 02
¼
òôl
ó · 06:30
™ 10 Ë 09 n 08
Număr de mesaje noi:
În lista alarmelor nepreluate
În lista SMS-urilor (p. 42) sau lista e-mail-urilor
în lista de apeluri nepreluate (p. 37)
În căsuţa poştală a reţelei
u
u
u
u
Semnalizare
Version 4.1, 21.11.2007
Apel
extern
ØÙÚ
4
Apel
intern
Øã Ú
Robotul telefonic
înregistrează
Ceas
deşteptător
ØÃ Ú
ؼÚ
Întâlnire/
aniversare
ØÜ
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnIVZ.fm / 23.07.2012
Cuprins
Cuprins
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN şi DL500A –
partenerul dvs. perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prezentarea generală a bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pictograme afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Primii paşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Verificarea conţinutului pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Setarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conectarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
setarea bazei – asistentul pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Data şi ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ghid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Efectuarea apelurilor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea unui apel intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terminarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/dezactivarea modului „Mâini libere”/a modului de ascultare deschisă
Oprirea sonorului bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea apelurilor utilizând serviciile de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
36
36
36
36
Folosirea listelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lista de reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Listele de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Deschiderea listelor cu tasta Mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Folosirea agendei telefonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Folosirea agendei telefonice a bazei locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosirea agendelor telefonice online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosirea agendei telefonice particulare de pe Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosirea agendei telefonice Gigaset.net (Gigaset DX800A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
40
40
Trimiterea unui SMS (mesaje text) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Scrierea/trimiterea unui mesaj SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Primirea unui mesaj SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Citirea SMS-urilor, administrarea listelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Version 4.1, 21.11.2007
Operarea robotului telefonic din bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Operarea prin intermediul bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Activarea/dezactivarea identificării apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Operarea în timpul deplasării (operarea la distanţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnIVZ.fm / 23.07.2012
Cuprins
Înregistrarea dispozitivelor Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Folosirea unui set de căşti Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Folosirea telefoanelor mobile GSM – Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Setarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Accesarea rapidă a funcţiilor şi a numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setările afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea volumului în modul „Mâini libere” sau al receptorului . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea soneriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activare/dezactivarea tonurilor de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificarea codului PIN de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea prefixului zonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
50
51
52
52
52
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Licenţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Garanţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one . . . . . . . . . 57
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX600A ISDN . . . . . . . . . . . . . 63
Prezentarea generală a meniului Gigaset DL500A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Version 4.1, 21.11.2007
Bandă de inserţie - etichetarea tastelor funcţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / security.fm / 23.07.2012
Măsuri de siguranţă
Măsuri de siguranţă
Atenţie
Citiţi cu atenţie acest ghid de utilizare şi măsurile de siguranţă înainte de a utiliza telefonul.
Explicaţi copiilor conţinutul acestora şi posibilele pericole asociate cu utilizarea telefonului.
$
Folosiţi numai adaptorul furnizat, conform indicaţiilor din partea inferioară a bazei.
Folosiţi cablurile livrate pentru fax, linia fixă, ISDN, LAN şi conexiunea receptorului şi
conectaţi-le numai la portul respectiv.
Utilizarea telefonului poate afecta echipamente medicale aflate în apropiere.
Atenţie la condiţiile tehnice ale mediului de utilizare, de exemplu, ale cabinetului
medical.
Nu instalaţi telefonul în băi sau duşuri. Telefonul nu este rezistent la stropi de apă.
Nu utilizaţi telefonul în medii cu un potenţial de pericol de explozie (de exemplu,
ateliere de vopsit).
ƒ
Dacă daţi telefonul altcuiva, asiguraţi-vă că îi daţi şi ghidul de utilizare.
Vă rugăm să scoateţi din uz telefoanele cu defecte sau să le reparaţi la
departamentul nostru de service, pentru că acestea pot interfera cu alte servicii
„fără fir”.
Reţineţi
u Reţineţi că numai terminalele operate in-house (în interiorul clădirilor) pot fi conectate la
conexiuni analogice TAE/ISDN.
u Nu toate funcţiile din acest manual al utilizatorului sunt disponibile în toate ţările şi
Version 4.1, 21.11.2007
pentru toţi furnizorii.
7
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Primii paşi
Verificarea conţinutului pachetului
1
2
3
4
7
5
a
c
b
6
Version 4.1, 21.11.2007
1
2
3
4
5
6
7
8
d
O bază
Un receptor care se va conecta la bază
Un cablu (spiralat) pentru conectarea receptorului la bază
Un cablu de curent pentru conectarea bazei la sursa de energie
Acest ghid rapid
Un CD
Diverse cabluri de conectare (în funcţie de dispozitiv):
Gigaset DX800A all in one:
– Un cablu Ethernet (LAN) a (Cat 5 cu 2 mufe modulare RJ45) pentru
conectarea la un router (LAN/Internet) sau PC
– Un cablu de telefon b pentru conectarea la linia fixă analogică
(RJ45 8 pini; cei 2 pini exteriori sunt în uz, cablul este uşor aplatizat)
– Un cablu de telefon c pentru conectarea la ISDN (8 pini cu 2 mufe mini
occidentale 8/8; cei 4 pini interiori sunt în uz, cablul este uşor aplatizat)
– Un cablu d pentru conectarea unui fax la bază (6 pini cu 2 mufe mini
occidentale 6/6)
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Gigaset DX600A ISDN:
– Un cablu Ethernet (LAN) a (Cat 5 cu 2 mufe modulare RJ45) pentru
conectarea la un router (LAN/Internet) sau PC
– Un cablu de telefon c pentru conectarea la ISDN (8 pini cu 2 mufe mini
occidentale 8/8; cei 4 pini interiori sunt în uz, cablul este uşor aplatizat)
– Un cablu d pentru conectarea unui fax la bază
(6 pini cu 2 mufe mini occidentale 6/6)
Gigaset DL500A:
– Un cablu Ethernet (LAN) a (Cat 5 cu 2 mufe modulare RJ45) pentru
conectarea la un router (LAN/Internet) sau PC
– Un cablu de telefon b pentru conectarea la linia fixă analogică
(TAE RJ11 6 pini)
Actualizarea de aplicaţie firmware
Acest manual de utilizare descrie funcţiile bazei de la versiunea firmware 56.00.
Ori de câte ori există funcţii noi sau îmbunătăţite pentru Gigaset, actualizările
firmware vă sunt puse la dispoziţie pentru descărcare în bază. Dacă aceasta
duce la schimbări operaţionale la folosirea bazei, o nouă versiune a acestui ghid
de utilizare sau amendamentele necesare vor fi publicate pe Internet la
www.gigaset.com.
Selectaţi produsul pentru a deschide pagina respectivului produs pentru bază,
unde veţi găsi o legătură către ghidul de utilizare.
Setarea bazei
Baza este proiectată pentru a fi utilizat în spaţii ferite de umezeală şi cu o
temperatură de la +5°C până la +45°C.
¤ Setaţi baza la într-un punct central din clădire.
Reţineţi
Dacă doriţi să operaţi receptoarele de la bază, ţineţi cont de raza de acţiune a
bazei. Aceasta are până la 300 m în spaţii exterioare neobstrucţionate şi până la
50 m în clădiri. Raza de acoperire este redusă când Mod Eco este activat.
De obicei, picioarele telefonului nu lasă urme pe suprafeţe. Cu toate acestea, din
cauza numărului mare de lacuri şi finisaje de mobilă folosite, nu se poate exclude
complet apariţia urmelor pe suprafeţe.
Atenţie
u Nu expuneţi telefonul la următoarele: surse de căldură, lumină solară directă
sau alte dispozitive electrice.
Version 4.1, 21.11.2007
u Protejaţi dispozitivul Gigaset de umiditate, praf, lichide corozive şi vapori.
9
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Conectarea bazei
Următoarea diagramă reprezintă o prezentare generală a tuturor conexiunilor
pentru bază. Conexiunile individuale sunt descrise detaliat mai jos.
6
PC
7 *)
4
3
*)
2
1
5
Version 4.1, 21.11.2007
Respectaţi paşii în ordinea descrisă mai jos:
1 Conectaţi receptorul la bază.
2 Conectaţi baza la o reţea telefonică.
3 Conectaţi baza la sursa de alimentare cu energie.
4 Conectaţi baza la router pentru accesarea Internetului (conexiunea prin router şi
modem sau prin router cu modem integrat) şi pentru configurarea bazei prin
configuratorul Web.
5 Conectaţi un receptor cu fir la bază.
*) Conexiuni suplimentare specifice dispozitivului:
6 Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:
Conectaţi baza la un fax.
7 Gigaset DX800A all in one: puteţi conecta un PC la bază prin intermediul celei
de-a doua mufe LAN LAN2 (opţional) – de ex. pentru conectarea PC-ului la
router. Baza preia sarcina unui comutator.
10
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
1. Conectarea receptorului la bază
Partea inferioară
*)
*)
a bazei
2
3
1
*) Conexiunile LAN2 şi FAX nu sunt disponibile pentru toate dispozitivele
Version 4.1, 21.11.2007
1 Introduceţi mufa care se găseşte pe capătul drept mai lung al cablului de
conectare în portul de conectare marcat cu simbolul ^ din partea inferioară
a bazei.
2 Aşezaţi partea dreaptă a cablului în canalul prevăzut pentru cablu.
3 Introduceţi cealaltă mufă a cablului de conectare în portul de pe receptor.
11
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
2. Conectarea bazei la o reţea telefonică
3a
3b
1
*)
*)
2
Partea inferioară
a bazei
*) Conexiunile LAN2 şi FAX nu sunt disponibile pentru toate dispozitivele (
¢ p. 10)
1 Introduceţi un capăt la cablului de telefon (¢ p. 8) dinspre partea din spate în
canalul din carcasă.
Gigaset DX800A all-in-one:
– Folosiţi cablul cu 8 pini cu 2 mufe mini occidentale 8/8 dacă doriţi să
conectaţi telefonul la reţeaua ISDN (¢ p. 8, cablu 7c).
– Folosiţi cablul de conexiune TAE cu mufa RJ11 pentru conectarea liniei fixe
analogice (¢ p. 8, cablul 7b).
Version 4.1, 21.11.2007
Telefonul detectează automat linia la care este conectat. Asistentul pentru
instalare vă va solicita mai târziu să realizaţi toate setările necesare pentru
conexiunea curentă (¢ p. 16).
2 Introduceţi cablul de telefon la portul marcat cu simbolul ] din partea
inferioară a bazei.
3 Apoi conectaţi cablul de telefon la conexiunea telefonului (linia fixă analogică 3a
ISDN sau 3b).
12
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
3. Conectarea bazei la sursa de alimentare cu energie
3
1
*)
*)
2
*) Conexiunile LAN2 şi FAX nu sunt disponibile pentru toate dispozitivele (
¢ p. 10)
1 Introduceţi mufa mică a cablului de curent dinspre partea din spate în canalul
din carcasă.
2 Introduceţi mufa în portul marcat cu simbolul \ din partea inferioară a bazei.
3 Apoi conectaţi cablul de curent la sursa de alimentare cu energie.
Atenţie
u Ţineţi cablul de curent în permanenţă în priză pentru a folosi baza, pentru
că aceasta nu funcţionează fără alimentare.
u Folosiţi doar cablul de alimentare şi cablul telefonic furnizate.
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DX800A all in one, DL500A:
Conexiunile pinilor cablurilor telefonice pentru linia fixă analogică pot fi
diferite. Conexiunile corecte ale pinilor se pot găsi în manualul de utilizare lung
de pe CD-ul anexat.
Software-ul bazei este încărcat. După scurt timp, afişajul modului aşteptare este
afişat pe bază; aceasta se află în modul aşteptare.
Acum puteţi realiza apelurile cu baza dvs. prin intermediul liniei fixe sau ISDN şi
se pot obţine prin numărul liniei fixe sau al numărului principal al conexiunii
ISDN!
Robotul telefonic de pe bază este setat la un anunţ preînregistrat în modul
răspuns şi înregistrare (¢ p. 43).
13
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
4. Conectarea bazei cu un router (Internet) sau PC
Pentru Gigaset DX800A all in one, conexiunea la un router este necesară în
principal pentru VoIP pentru telefonie prin internet (Voice over Internet Protocol).
Puteţi seta şi configura până la şase conturi (numere de telefon VoIP) de la unul sau
mai mulţi furnizori de VoIP de pe bază.
Toate variantele bazei necesită o conexiune la un router pentru următoarele
caracteristici ale telefonului:
u Doriţi să fiţi notificat imediat ce este disponibil pe Internet un software nou
pentru bază şi să îl încărcaţi în bază.
u Data şi ora de pe bază trebuie să fie actualizate printr-un server de timp de pe
Internet.
u Doriţi ca baza să fie online, adică să folosiţi Centru de info, să afişaţi serviciile de
informaţii sau să căutaţi numere de telefon într-o agendă telefonică online.
Baza va trebui conectată la un PC (prin router sau direct) dacă doriţi să folosiţi
următoarele caracteristici ale bazei:
u Doriţi să setaţi baza cu ajutorul configuratorului Web.
u Doriţi să folosiţi software-ul suplimentar pentru PC, „Gigaset QuickSync over
Ethernet” pentru apelarea numerelor prin intermediul PC-ului (de ex. numere
dintr-o agendă telefonică de pe PC) sau să încărcaţi imagini sau melodii de pe PC
pe bază.
Pentru acces Internet, aveţi nevoie de un router conectat la Internet prin modem
(acesta poate fi integrat în router).
Notă pentru Gigaset DX800A all in one
u Pentru telefonie prin Internet, aveţi nevoie de o conexiune Internet în bandă
Version 4.1, 21.11.2007
largă (de ex. DSL) cu viteză constantă (recomandată) sau cu viteză volumică
şi un router care vă conectează telefonul la Internet.
u Baza are o a doua conexiune LAN pe care o puteţi folosi, de ex. pentru a
conecta PC-ul la Internet (router).
u Anun referitor la protecia datelor: La adresa
www.gigaset.net/privacy-policy se găsesc informaţii suplimentare despre
datele păstrate de serviciulGigaset.net.
14
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
3
1
*)
*)
2
¢ p. 10)
*) Conexiunile LAN2 şi FAX nu sunt disponibile pentru toate dispozitivele (
1 Ghidaţi capătul cablului Ethernet furnizat (Cat 5 cu 2 mufe modulare RJ45)
dinspre partea din spate prin canalul din carcasă.
2 Introduceţi mufa de pe cablul Ethernet în portul LAN din partea inferioară
a bazei.
3 Apoi introduceţi a doua mufă de cablu Ethernet în priza LAN de pe router.
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DX800A all in one:
Acum puteþi stabili conexiuni VoIP cu Gigaset.net (¢ p. 40).
Gigaset DL500A:
Aţi încheiat setarea bazei.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi p. 33, „Data şi ora”.
15
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
setarea bazei – asistentul pentru instalare
Imediat ce telefonul este conectat la sursa de alimentare cu energie, firmware este
pornit. Dacă încă nu au fost generate conexiuni pe bază, porneşte asistentul pentru
instalare. Asistentul vă permite să realizaţi toate setările necesare pentru telefon.
Notă pentru Gigaset DX800A all in one
Telefonul verifică la care conexiune telefonică (linie fixă analogică sau ISDN) este
conectat.
Pe ecran apare următorul mesaj.
Instalare- Bine ati venit
?
Aveti nevoie de
ajutor pentru
instalarea tel. dvs.?
Nu
Da
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Da§ pentru a
începe instalarea.
Vă rugăm să reţineţi
u Asistentul pentru instalare porneşte numai dacă încă nu a fost configurată
Version 4.1, 21.11.2007
nicio conexiune. Dacă au fost deja configurate conexiuni, puteţi porni
asistenţii VoIP şi ISDN (individual) prin meniu.
u Folosiţi numai asistentul pentru instalare de pe bază, nu de pe un receptor
înregistrat.
Sunt combinaţi câţiva asistenţi individuali pentru formarea asistentului pentru
instalare. Asistenţii individuali care pornesc pe dispozitiv depind de tipul
dispozitivului şi de conexiunile la care este conectat dispozitivul. În asistentul
pentru instalare sunt incluşi următorii asistenţi individuali:
1 Asistent ISDN
2 Asistent IP
3 Asistent pentru înregistrare
4 Asistent pentru conectare
Consultaţi tabelul următor pentru a vedea care dintre următorii paşi sunt rulaţi pe
dispozitiv, precum şi tipul conexiunii şi care asistenţi individuali sunt porniţi.
16
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Conexiunea
GigasetDX600A ISDN
GigasetDX800A all in one
pentru conectare la ISDN şi VoIP
GigasetDX800A all in one
pentru conectarea la linia fixă
analogică şi VoIP
Procedură
1. Asistent ISDN (¢ p. 17)
3. Asistent pentru înregistrare
4. Asistent pentru conectare
1. Asistent ISDN (¢ p. 17)
2. Asistent IP
3. Asistent pentru înregistrare
4. Asistent pentru conectare
2. Asistent IP (¢ p. 20)
3. Asistent pentru înregistrare
4. Asistent pentru conectare
Reţineţi:
u Dacă asistentul pentru instalare este activat, niciun alt receptor nu poate accesa
meniul Setari de la bază.
u Pentru părăsirea asistentului pentru instalare înainte de încheierea procesului,
ţineţi apăsată tasta cu capătul roşu T. Toate modificările pe care le-aţi salvat
deja cu ajutorul §OK§ sunt păstrate.
u Pentru salt peste o setare, apăsaţi partea stângă a tastei Control u sau tasta
Afişaj §Nu§.
1. Asistent ISDN: atribuirea/introducerea MSN-urilor conexiunii
Este pornit la Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one cu conexiune ISDN.
Condiţie: aţi conectat baza la o reţea telefonică ISDN.
Au fost puse la dispoziţie câteva numere (MSN-uri) din partea furnizorului de reţea
când aţi primit confirmarea conexiunii ISDN. Puteţi salva până la zece numere
(MSN-uri) pe bază. Dacă în bază nu este introdus niciun MSN, puteţi determina
MSN-urile conexiunii cu asistentul ISDN, adică îi puteţi apela de la schimb (atribuire
automată a MSN) sau îi puteţi introduce manual.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Nu fiecare furnizor ISDN suportă atribuirea automată a MSN. Dacă această
caracteristică nu este suportată, trebuie să introduceţi manual MSN-urile pentru
conexiunea dvs.
17
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Asistent ISDN
?
Pornire asistent
instalare
ISDN?
Nu
Da
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Da§ pentru a
începe instalarea.
Ð
Asistent ISDN
Cu asistentul
va puteti detecta
si configura -
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §OK§ pentru a
numerele de telefon
ISDN
începe atribuirea automată MSN.
Acest proces este de durată.
Se detecteaza nr. dvs. de tel. ISDN
(MSN-uri). este afişat pe ecran.
OK
Ð
Asistent ISDN
Alocare MSN
MSN1: 12345601
După atribuirea cu succes a MSN-urilor,
este afişată o listă care conţine MSNurile.
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Schimba
OK
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §OK§ pentru a
închide asistentul ISDN.
Afişajul arată Instalarea ISDN este
finalizata.
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi schimba numele MSN-urilor (vezi manualul de utilizare detaliat pentru
bază de pe CD-ul anexat).
18
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Dacă nu au fost găsite MSN-uri, este afişat Nu s-au detectat MSN-uri. Vi se cere să
introduceţi manual MSN-urile:
Asistent ISDN
Ð
Va rugam sa va
introd. datele MSN.
Inapoi
OK
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §OK§ pentru a
introduce manual MSN-urile.
¤ Introduceţi un nume pentru MSN 1
Configurare MSN-uri
MSN - Nume:
¤
|
MSN - Numar:
Abc
<C
V
Salveaza
Configurare MSN-uri
W
MSN - Nume:
¤ Introduceţi primul MSN (fără
prefixul zonei; max. 20 de cifre).
¤ Apăsaţi în jos din nou tasta Control
pentru a comuta la următorul câmp.
MSN - Numar:
123456|
V
MSN - Nume:
<C
prin intermediul tastelor numerice
(maximum 16 caractere). Dacă nu
introduceţi nimic, este setat MSN1.
Apăsaţi în jos tasta Control s
pentru a comuta introducerea MSN.
¤ Repetaţi procedura de mai sus
pentru a introduce restul MSNurilor.
Salveaza
¤ După introducerea ultimului MSN.
Apăsaţi tasta Afişaj §Salveaza§.
Version 4.1, 21.11.2007
Afişajul arată Instalarea ISDN este finalizata.
Gigaset DX800A all in one:
Pentru mai multe informaţii, consultaţi p. 20, „2. Asistent VoIP – realizarea setărilor
VoIP”.
19
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Gigaset DX600A ISDN:
Pentru mai multe informaţii, consultaţi p. 26, „3. Asistent pentru înregistrare”.
2. Asistent VoIP – realizarea setărilor VoIP
Este pornit pe Gigaset DX800A all-in-one.
Pe ecran este afişat următorul mesaj:
Asistent IP
?
Pornire asistent
instalare IP?
Nu
Da
Înainte de a putea folosi Internetul (VoIP) pentru a telefona oricăror altor numere de
pe Internet, linia fixă sau reţeaua de telefonie mobilă, aveţi nevoie de serviciile unui
furnizor VoIP care suportă standardul VoIP SIP.
Condiţie: V-aţi înregistrat cu un furnizor VoIP (de ex. prin intermediul PC-ului) şi aţi
setat cel puţin un cont VoIP (cont IP).
Pentru a folosi VoIP, este necesar acum să introduceţi datele de acces pentru contul
VoIP. Veţi primi toate datele necesare de la furnizorul VoIP. Aceasta va include:
Ori:
u Numele de utilizator (dacă este solicitat de furnizorul VoIP)
Numele de utilizator al contului IP (identitate apelant), adesea identic cu
numărul de telefon
u Numele de autentificare sau numele pentru deschiderea sesiunii
u Parola înregistrată la furnizorul VoIP
u Setările generale pentru furnizorul VoIP (adresa serverului etc.)
Sau:
u Un cod de autoconfigurare (cod de activare)
Asistentul VoIP al telefonului Gigaset vă poate ajuta să introduceţi aceste date.
Version 4.1, 21.11.2007
Reţineţi
Puteţi configura până la şase conexiuni VoIP. În procesul de setare a telefonului
(nu a fost configurată încă nicio conexiune VoIP), configuraţi conexiunea VoIP.
Puteţi configura ulterior conexiuni VoIP suplimentare cu asistentul VoIP sau cu
configuratorul Web.
20
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Pornirea asistentului VoIP
Condiţie: baza este conectată la router. Routerul este conectat la Internet
(¢ p. 14).
¤ Apăsaţi pe centrul tastei Control w sau pe tasta din dreapta a afişajului §Da§
pentru a porni asistentul VoIP.
Ð
Asistent IP
Cu asistentul, puteti
configura un cont IP
pe care il puteti inreg.
la furnizorul dvs.
V
pt. a putea
Informaţii referitoare la asistentul VoIP
apar pe ecran.
¤ Apăsaţi partea de jos a tastei
Control s pentru derularea
în continuare.
OK
¤ Apăsaţi §OK§ tasta Afişaj pentru a
continua.
Selectati Cont IP
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
Inapoi
´
´
´
´
´ V
OK
Pe ecran apare o listă a posibilelor
conexiuni IP (IP 1 până la IP 6).
Conexiunile VoIP care sunt deja
configurate sunt marcate cu ³.
¤ Dacă este necesar, apăsaţi tasta
Version 4.1, 21.11.2007
¤
Control s pentru a selecta o
conexiune.
Apăsaţi §OK§ tasta Afişaj pentru a
continua.
21
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Pe ecran este afişat următorul mesaj:
Asistent IP
?
Aveti un cod
pentru
Autoconfigurare?
Nu
Da
Furnizorul VoIP v-a pus la dispoziţie un
nume pentru autentificare / o parolă
şi, acolo unde este cazul, un nume de
utilizator:
¤ Apăsaţi tasta de sub §Nu§ de pe afişaj.
¤ Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să consultaţi
„Descărcarea datelor furnizorului
VoIP” de la p. 23.
Aţi primit un cod pentru
autoconfigurare (Cod de activare)
de la furnizorul VoIP:
¤ Apăsaţi tasta de sub §Da§ de pe afişaj.
¤ Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să consultaţi
„Introducerea codului de
configuraţie automată.” de la p. 22.
Introducerea codului de configuraţie automată.
Asistent IP
Cod de activare pt.
¤ Cu ajutorul tastaturii, introduceţi
Autoconfigurare:
„
V
…
<C
codul de configurare pe care l-aţi
primit de la furnizor (max. 32 de
caractere).
OK
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Apăsaţi tasta de sub §OK§ de pe afişaj.
Toate datele necesare pentru telefonia VoIP sunt încărcate directe de pe internet în
telefonul dvs.
După încărcarea reuşită a tuturor datelor în telefon, pe ecran apare Contul dvs. IP
este inregistrat la furnizorul dvs.
¤ Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi „3. Asistent pentru
înregistrare” de la p. 26.
22
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Descărcarea datelor furnizorului VoIP
Asistentul pentru conectare stabileşte o conexiune cu serverul de configurare
Gigaset de pe Internet. De aici se pot descărca diverse profiluri cu datele generale
de acces pentru diverşi furnizori VoIP.
După un scurt timp veţi vedea următorul afişaj:
Selectati-va tara
A fost încărcată o listă a ţărilor.
¤ Apăsaţi în sus sau în jos în mod
Ţara 1
Ţara 2
Ţara 3
Ţara 4
V
Ţara 5
Inapoi
repetat pe tasta Control până când
pe afişaj apare ţara în care doriţi să
folosiţi telefonul.
¤ Apăsaţi tasta de sub §OK§ de pe afişaj
OK
pentru a confirma selecţia.
Este afişată o listă a furnizorilor VoIP
pentru care este disponibil un profil cu
date de acces general de pe serverul de
configuraţie.
Selectati Furnizorul
Provider 1
Provider 2
Provider 3
Provider 4
V
Provider 5
Inapoi
OK
¤ Apăsaţi în sus sau în jos în mod
repetat tasta Control q până când
furnizorul VoIP este selectat pe
afişaj.
¤ Apăsaţi tasta de sub §OK§ de pe afişaj
pentru a confirma selecţia.
Datele generale de acces pentru furnizorul VoIP vor fi descărcate şi salvate în
telefon.
Version 4.1, 21.11.2007
Nu aţi putut descărca datele furnizorului
Furnizorul VoIP nu apare în listă, adică datele sale generale nu sunt furnizate
pentru descărcare, trebuie să anulaţi asistentul VoIP:
¤ Apăsaţi scurt în mod repetat capătul roşu al tastei T până când apare din
nou pe ecran Pornire asistent instalare IP?, apoi apăsaţi tasta Afişare §Nu§.
Puteţi parcurge următorii paşi ai asistentului pentru instalare.
Trebuie să realizaţi setările furnizorului VoIP şi ale contului IP cu ajutorul
configuratorului Web. Veţi primi toate datele necesare despre furnizor de la
furnizorul VoIP.
Puteţi schimba atribuirea conexiunii VoIP sub forma conexiunii trimitere/
primire ulterior, prin intermediul meniului telefonic sau al configuratorului Web.
23
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Introducerea datelor utilizatorului pentru contul dvs. VoIP
Acum vi se va solicita să vă introduceţi datele personale de acces pentru contul VoIP.
Următoarele depind de furnizor:
u Nume utilizator, Nume de autentificare, Autentificare Parola
Vă rugăm să reţineţi...
... când introduceţi datele de acces, majusculele contează.
Pentru a comuta între caractere minuscule, majuscule şi cifre, apăsaţi tasta #
(de mai multe ori, dacă e cazul). Puteţi observa modul curent de introducere
pe afişaj: caractere majuscule, minuscule sau cifre.
Caracterele introduse incorect pot fi şterse cu ajutorul tastei Afişaj din stânga de
sub Ñ. Va fi şters caracterul din stânga cursorului.
Puteţi naviga în cadrul câmpului de intrare cu ajutorul tastei Control r (stânga/
dreapta).
Date furnizor
¤ Cu ajutorul tastaturii, introduceţi
Nume de autentificare:
numele de autentificare pe care l-aţi
primit de la furnizorul VoIP.
Abc
<C
OK
¤ Apăsaţi tasta de sub §OK§ de pe afişaj.
Date furnizor
Autentificare
Parola:
¤ Folosiţi tastatura pentru a introduce
parola.
Abc
Version 4.1, 21.11.2007
<C
24
OK
¤ Apăsaţi tasta de sub §OK§ de pe afişaj.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Date furnizor
¤ Cu ajutorul tastaturii, introduceţi
Nume utilizator:
numele de utilizator pe care l-aţi
primit de la furnizorul VoIP.
Abc
<C
OK
¤ Apăsaţi tasta de sub §OK§ de pe afişaj.
Asistent IP
Û
Se inregistreaza
la furnizor...
După ce aţi introdus toate datele
necesare, asistentul VoIP încearcă să
înregistreze baza cu furnizorul VoIP.
După înregistrarea reuşită, pe ecran apare mesajul „Contul dvs. IP este inregistrat
la furnizorul dvs.”.
Porneşte asistentul pentru înregistrare.
Version 4.1, 21.11.2007
Acum puteţi efectua apeluri pe Internet cu telefonul, dar şi pe linia fixă
sau ISDN (în funcţie de conexiunea selectată)! Puteţi fi contactat prin
intermediul numărului VoIP şi al numărului liniei fixe sau prin MSN al
conexiunii ISDN!
25
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
3. Asistent pentru înregistrare
Este pornit la Gigaset DX800A all-in-one şi Gigaset DX600A ISDN.
Asistentul pentru înregistrare vă ajută să înregistraţi receptoarele la bază.
Reţineţi
Instructiuni
Apăsaţi tasta din stânga afişajului §Nu§
dacă nu doriţi să înregistraţi niciun
receptor. Aceasta închide asistentul
pentru înregistrare şi este pornit
asistentul pentru conectare (¢ p. 27).
?
Inregistrati
un receptor?
Nu
Da
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Da§. Baza trece în
modul de înregistrare.
¤ Începeţi înregistrarea pe receptor în
Instructiuni
Ð
aproximativ 60 de secunde conform
manualului de utilizare a
receptorului.
Inregistrati-va
recept. dvs.
Info
Întrerupe
Info
Apăsaţi tasta Afişaj §Info§ pentru afişarea
informaţiilor despre înregistrarea
receptoarelor.
Dacă receptorul a fost înregistrat cu succes la bază, veţi vedea următorul afişaj (timp
de aproximativ trei secunde):
Instructiuni
‰
Version 4.1, 21.11.2007
Receptor inregistrat
26
După înregistrarea reuşită a unui
receptor Gigaset, acesta va trece în
modul aşteptare. Numele intern al
receptorului este afişat pe ecran (INT 2,
INT 3 to INT 7).
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Apoi „Inregistrati un receptor?” este afişat din nou pe ecran (vezi mai sus/p. 26).
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Da§ dacă doriţi să înregistraţi un alt receptor şi să parcurgeţi
paşii precizaţi mai sus pentru acest receptor suplimentar.
Apăsaţi §Nu§ pentru a închide asistentul pentru înregistrare şi a porni asistentul
pentru conectare.
Reţineţi
u Implicit, bazei îi este atribuit numele intern INT 1 şi numărul intern 1.
u Baza atribuie cel mai mic număr intern liber receptorului (numere posibile:
2–7). Numele intern la receptorului este afişat pe ecran, de exemplu INT 2.
Aceasta înseamnă că receptorului i-a fost atribuit numărul intern 2.
u Numele şi numerele interne pot fi modificate.
4. Asistent pentru conectare
Este pornit la Gigaset DX800A all-in-one şi Gigaset DX600A ISDN.
Cu ajutorul asistentului pentru conectare, puteţi atribui conexiunile configurate
anterior părţilor interne sub forma conexiunilor de recepţionare sau, dacă este
cazul, de expediere. Părţile interne sunt baza, receptorul înregistrat, robotul
telefonic al bazei şi dispozitivul FAX conectat dacă este cazul.
u Conexiunile de recepţionare sunt numerele la care puteţi fi apelat. Apelurile
primite sunt redirecţionate numai către acele părţi interne (dispozitive finale)
pentru care este atribuită conexiunea asociată sub forma conexiunii de
recepţionare.
u Conexiunile de expediere sunt numerele trimise către partea apelată.
Furnizorul reţelei calculează taxele pe baza conexiunilor de expediere. Puteţi
atribui fiecărei părţi interne câte un număr sau conexiunii asociate sub forma
unei conexiuni de expediere.
u Fiecare conexiune (număr) al telefonului dvs. poate fi atât o conexiune de
expediere cât şi una de recepţionare. Puteţi atribui fiecare conexiune câtorva
părţi interne sub forma unei conexiuni de expediere şi/sau recepţionare. Numai
unui robot telefonic i se poate atribui sub forma unei conexiuni de recepţionare.
Atribuire standard
Version 4.1, 21.11.2007
La înregistrare/pornire, toate conexiunile bazei sunt atribuite sub forma
conexiunilor de primire faţă de bază, receptoarele înregistrate şi robotul telefonic
local 1.
Când telefonul este conectat la ISDN, primul MSN din configuraţie (numele
standard MSN1) este atribuit dispozitivelor sub forma conexiunii de expediere.
Dacă nu sunt configurate MSN-uri, este folosit numărul principal al conexiunii ISDN.
Dacă este conectat Gigaset DX800A all in one la linia fixă analogică, numărul liniei
fixe este atribuit dispozitivelor sub forma unei conexiuni de expediere.
27
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Pornirea asistentului pentru conectare
a.
Asistent conexiune
?
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Da§ dacă doriţi
Alocati conexiuni la telefonul fix
INT 1?
Nu
Da
¤
b. (Afişaj pentru conexiune ISDN)
Ð
Primeste conexiuni
INT 1
să schimbaţi setarea pentru
conexiunea de expediere şi
recepţionare a bazei (nume intern
INT 1).
Apăsaţi tasta Afişaj §Nu§ dacă nu
doriţi să schimbaţi setarea pentru
bază.
Este afişată lista conexiunilor de
recepţionare atribuite în prezent.
Apăsaţi în jos tasta Control s pentru
a parcurge lista dacă este necesar.
primeste apeluri pt.
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
V
MSN3: 12345603
Schimba
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Schimba§
OK
¤
dacă doriţi să schimbaţi setarea
conexiunii de recepţionare pentru
bază.
Apăsaţi tasta Afişaj §OK§ dacă nu
doriţi să schimbaţi setarea.
Sau:
(Afişaj pentru conexiune cu linie fixă)
Ð
Primeste conexiuni
INT 1
primeste apeluri pt.
Tel. fix: 4560123
IP1: 12345602
V
Gigaset.net: 12345#9
Version 4.1, 21.11.2007
Schimba
Notă pentru DX800A all in one:
La livrare, bazei îi este deja atribuit un
număr de telefon Gigaset.net. Puteţi
de asemenea atribui numărul
Gigaset.net tuturor dispozitivelor
conectate sub forma unei conexiuni
de recepţionare.
OK
Apăsaţi §OK§ pentru salt peste următorii paşi. Continuaţi de la
Apăsaţi §Schimba§ pentru afişarea următoarelor:
28
£ e.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
c. (Afişaj pentru conexiune ISDN)
INT 1
Primeste apeluri ptr.
MSN1:
f Da
g
Primeste apeluri ptr.
V
MSN2:
Inapoi
Dacă nu doriţi apeluri la MSN1 sau la
numărul conexiunii pentru linia fixă
semnalizat pe bază:
¤ Apăsaţi dreapta pe tasta Control
v pentru setarea la Nu.
Salveaza
Sau:
(Afişaj pentru conexiune cu linie fixă)
INT 1
Primeste apeluri ptr.
Tel. fix:
f Da
g
Primeste apeluri ptr.
V
IP1:
Version 4.1, 21.11.2007
Inapoi
Salveaza
29
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
d. (Afişaj pentru conexiune ISDN)
INT 1
W
MSN1:
Nu
Primeste apeluri ptr.
MSN2:
f Da
Inapoi
V
g
Salveaza
¤ Apăsaţi în jos tasta Control s
¤
pentru a comuta la următorul
număr de telefon. Selectaţi fie Da,
ori Nu, aşa cum este descris mai
sus.
Repetaţi paşii pentru fiecare număr
de telefon.
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Salveaza§ după
încheierea configurării setărilor
pentru bază.
Sau:
(Afişaj pentru conexiune cu linie fixă)
INT 1
W
Tel. fix:
Nu
Primeste apeluri ptr.
IP1:
f Da
Inapoi
V
g
Salveaza
Lista actualizată a conexiunilor de recepţionare este afişată încă o dată pentru
verificare.
Apăsaţi tasta Afişaj §OK§ pentru a confirma atribuirea.
e.
Ð
Trimite conexiune
INT 1
trimite apeluri cu
MSN1:
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §OK§ dacă
12345601
Version 4.1, 21.11.2007
Schimba
30
Este afişată conexiunea de expediere
setată în prezent pentru bază: MSN1
pentru conectare la ISDN şi Tel. fix
pentru conectarea Gigaset DX800A all
in one la linia fixă analogică.
OK
¤
nu doriţi să schimbaţi setarea.
Următorul pas este sărit.
Pentru schimbarea setării, apăsaţi
tasta Afişaj §Schimba§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
f.
INT 1
Conexiune ptr.
Apeluri efectuate
f MSN1
Inapoi
g
Dacă baza trebuie să realizeze apeluri
printr-o conexiune diferită/un număr
de telefon diferit:
¤ Apăsaţi dreapta pe tasta Control
v în mod repetat, până când se
afişează conexiunea necesară.
Salveaza
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Salveaza§ pentru
a salva setările.
Dacă receptoarele sunt deja înregistrate la bază, vi se cere să atribuiţi conexiuni de
expediere şi recepţionare pentru receptoare. Următoarele se afişează pe ecran:
Alocati conexiuni la receptorul INT ...?
¤ Parcurgeţi paşii a. până la f. pentru fiecare receptor înregistrat.
Ulterior, vi se solicită să atribuiţi conexiunile de recepţionare la trei roboţi telefonici
de pe bază. „Alocati conexiuni la robotul ?” este afişat pe ecran.
¤ Parcurgeţi paşii a. până la d. pentru fiecare robot telefonic.
Reţineţi: fiecare conexiune poate fi atribuită numai unuia dintre cei trei roboţi
telefonici locali sub forma unei conexiuni de recepţionare. Dacă atribuiţi o
conexiune de recepţionare unui robot telefonic, iar această conexiune este deja
atribuită unui alt robot telefonic, „vechea” atribuire este ştearsă.
După configurarea cu succes a setărilor, veţi vedea pentru scurt timp următorul
afişaj:
Asistent conexiune
‰
Atribuire conexiune
Version 4.1, 21.11.2007
finalizata
31
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Încheierea instalării
Astfel se încheie instalarea. Următoarele se afişează pe ecran:
Setare
‰
Setare
completat
Version 4.1, 21.11.2007
Ulterior, baza trece în modul „în aşteptare” (de exemplu, afişaj în modul „în
aşteptare” ¢ p. 4).
Roboţii telefonici ai bazei căreia i-aţi atribuit o conexiune de recepţionare sunt
activaţi şi porniţi în modul răspuns şi înregistrare cu un anunţ standard (¢ p. 43).
32
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Data şi ora
Pentru a vă asigura că ora apelurilor preluate este corectă şi pentru folosirea
ceasului deşteptător şi a calendarului, trebuie setate data şi ora.
Există diverse metode de setare a datei şi a orei:
u Gigaset DX800A all in one
Pentru o conexiune ISDN, baza actualizează data şi ora de la reţeaua ISDN prima
oară când realizaţi un apel extern.
Pentru o conexiune a liniei fixe analogice, trebuie să introduceţi manual data şi
ora (vezi mai jos).
Puteţi de asemenea configura baza aşa încât data şi ora să fie transferate de la un
server pentru oră de pe Internet (la intervale regulate).
u Gigaset DX600A ISDN
Baza actualizează data şi ora de la reţeaua ISDN prima oară când realizaţi un apel
extern.
Puteţi de asemenea configura baza aşa încât data şi ora să fie transferate de la un
server pentru oră de pe Internet (la intervale regulate).
Sau puteţi seta manual data şi ora pe bază (vezi mai jos).
u Gigaset DL500A
Implicit, baza este configurată aşa încât data şi ora să fie transferate de la un
server de oră de pe Internet, cu condiţia ca aceasta să fie conectată la Internet.
Puteţi de asemenea seta manual data şi ora, prin intermediul meniului bazei sau
al unuia dintre receptoarele înregistrate (vezi mai jos).
Puteţi activa/dezactiva sincronizarea cu un server de oră prin intermediul
configuratorului Web. Consultaţi manualul de utilizare al configuratorului Web de
pe CD-ul anexat.
Setarea manuală a datei şi a orei
Dacă data şi ora nu au fost setate, ora va clipi pe afişajul în aşteptare al bazei (00:00)
şi §Ora§ este afişat deasupra tastei din dreapta ecranului.
?
Ora
¤ Apăsaţi tasta de sub §Ora§ de pe afişaj.
Version 4.1, 21.11.2007
¤
¤
¤
Introduceţi prin intermediul tastaturii ziua, luna şi anul în format de 8 cifre, de
exemplu Q4Q42Q
Q pentru 04/04/2010. Data afişată este
suprascrisă.
Apăsaţi în jos tasta Control s pentru a derula la linia intrărilor orare.
Introduceţi ora şi minutele în format de 4 cifre prin intermediul tastaturii, de
exemplu, QM
5 pentru 07:15 am.
Apăsaţi tasta Afişaj §Salveaza§ pentru a salva setările.
33
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Primii paşi
Ghid
Aţi instalat cu succes baza, iar acum probabil doriţi să o adaptaţi cerinţelor dvs.
personale. Utilizaţi următorul ghid pentru a localiza subiectele cele mai importante.
Acest manual de utilizare descrie pe scurt câteva funcţii ale telefonului dvs. Puteţi
găsi o descriere detaliată a întregii game de funcţii ale telefonului în manualul de
utilizare detaliat de pe CD-ul anexat. Aici este descrisă şi prezentarea procedurilor
folosite în continuare.
Utilizatorii care nu sunt familiarizaţi cu dispozitivele acţionate prin meniu, cum ar fi
alte telefoane Gigaset, pot citi manualul de utilizare detaliat pentru a afla cum să
opereze baza.
Veţi găsi de asemenea un manual de utilizare pentru Configuratorul Web al
telefonului dvs. pe CD-ul anexat. În puteţi folosi pentru a realiza setări pentru
telefonul dvs. pe PC.
Informaţii despre…
g
p. 35
Setarea tonului de sonerie şi a volumului
g
p. 51
Setarea volumului receptorului
g
p. 50
Atribuirea tastelor funcţionale pe bază
g
p. 49
g
p. 38
g
p. 39
g
p. 41
g
p. 47
Efectuarea apelurilor externe şi acceptarea
apelurilor
Folosirea agendei telefonice locale şi a agendelor
telefonice online de pe Internet
Transferarea intrărilor din Agenda telefonică din
receptoarele Gigaset existente în bază
Scrierea, expedierea, recepţionarea mesajelor SMS
Înregistrarea dispozitivelor Bluetooth folosind
Link2mobile
Version 4.1, 21.11.2007
... găsiţi aici.
Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea telefonului, vă rugăm să citiţi
sugestiile şi recomandările privind remedierea problemelor din
manualul de utilizare lung al telefonului sau să contactaţi Serviciul
Clienţi.
34
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / telephony.fm / 23.07.2012
Efectuarea apelurilor
Efectuarea apelurilor
Selectarea conexiunii la fiecare apel
Dacă iluminarea ecranului este dezactivată
(¢ p. 50), aceasta poate fi reactivată
apăsând orice tastă.
Condiţie: „Sel. la fiecare apel” este atribuit
bazei (¢ p. 27).
~c
Introduceţi numărul şi ridicaţi
receptorul. Este afişată lista
conexiunilor disponibile.
Efectuarea apelurilor externe
q
§Formeaza§
Apelurile externe sunt realizate prin
intermediul reţelei de telefonie publice (linie
fixă, reţea de telefonie mobilă) sau prin
intermediul Internetului (VoIP).
Reţineţi
Gigaset DL500A:
Pentru acest dispozitiv, următoarele
conexiuni de expediere şi recepţionare
menţionate, ca şi selectarea conexiunii,
sunt relevante doar dacă folosiţi funcţia
Link2mobile (¢ p. 48), adică dacă doriţi
să efectuaţi un apel de la bază prin
intermediul conexiunii GSM a telefonului
dvs. mobil.
În general, conexiunea liniei fixe este
conexiunea dvs. de expediere şi
recepţionare.
Condiţie:
O conexiune specifică este atribuită bazei
sub forma unei conexiuni de expediere.
~c
Introduceţi numărul şi ridicaţi
receptorul.
Sau:
c~
Ridicaţi receptorul şi introduceţi
numărul.
Version 4.1, 21.11.2007
În loc să ridicaţi receptorul, puteţi apăsa
tasta „mâini libere” d sau Receptor
(¢ p. 49) tasta funcţională pentru a realiza
un apel cu ajutorul funcţiei „mâini libere” sau
a receptorului.
Selectaţi conexiunea.
Apăsaţi tasta Afişaj.
Efectuarea unui apel intern
Apelurile interne cu ajutorul seturilor de
căşti înregistrate sunt gratuite.
Apelarea unui anumit receptor
u
Iniţiaţi apelul intern.
s
Selectaţi partea internă.
c
Ridicaţi receptorul.
Dacă partea internă nu poate fi contactată
(de ex., se află în afara razei de acţiune), nu
răspunde sau dacă există deja trei conexiuni
interne, se aude tonul de ocupat.
Apelarea tuturor părţilor interne
(„apel către grup”)
u
Ţineţi apăsată partea stângă a
tastei Control.
Sunt apelate toate receptoarele.
Terminarea unui apel
&
Înlocuiţi receptorul sau apăsaţi
capătul roşu al tastei T.
Dacă efectuaţi un apel cu un receptor:
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor sau
capătul roşu al tastei T de pe bază.
35
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / telephony.fm / 23.07.2012
Efectuarea apelurilor
Preluarea unui apel
d_
Un apel recepţionat este indicat în trei
moduri: prin sonerie, prin afişarea pe ecran
şi prin clipirea tastei „Mâini libere” d.
d
Reţineţi
Sunt semnalizate doar apelurile către
conexiunile de recepţionare atribuite
bazei.
Acceptaţi apelul prin:
¤ Ridicarea receptorului.
¤ Apăsarea tastei „Mâini libere” d.
¤ Apăsarea tastei Afişaj §Raspuns§.
¤ Puteţi de asemenea redirecţiona apelul
către robotul telefonic (¢ p. 45).
Pentru a dezactiva soneria, apăsaţi tasta
Afişaj §Silentios§. Veţi putea prelua apelul cât
timp acesta rămâne pe afişaj.
Activarea/dezactivarea
modului „Mâini libere”/
a modului de ascultare
deschisă
¤ Apăsaţi tasta „mâini libere” d pentru
activarea/dezactivarea ascultării deschise
în modul receptor şi când ascultaţi
robotul telefonic.
Activarea modului „mâini libere” în
timp ce formaţi numărul
~ d Introduceţi numărul şi apăsaţi
tasta Mâini libere.
Încheierea apelului:
T
Apăsaţi capătul roşu al tastei.
Version 4.1, 21.11.2007
Trecere de la receptor la modul „mâini
libere”
Condiţie: realizaţi un apel prin intermediul
receptorului sau prin intermediul
receptorului având activat modul de
ascultare deschisă.
36
Menţineţi apăsată tasta „mâini
libere” până când aşezaţi la loc
receptorul.
Dacă tasta „mâini libere” nu se
aprinde, reapăsaţi-o.
Trecere de la modul „mâini libere”
la receptor
c
Ridicaţi receptorul. Difuzorul de
pe bază este dezactivat.
Reţineţi
În modul „mâini libere”, puteţi regla
volumul „mâini libere” cu ajutorul
tastelor R şi S.
Oprirea sonorului bazei
Cu ajutorul tastei pentru oprirea sonorului
P puteţi comuta din nou pornit-oprit
microfonul receptorului, baza (modul „mâini
libere”) şi un set de căşti conectat la un apel
extern (de asemenea în timpul unei
conferinţe sau unei comutări a apelului).
Dacă microfonul este dezactivat, este afişat
Mic. oprit.
Efectuarea apelurilor
utilizând serviciile de reţea
Serviciile de reţea sunt funcţii oferite de
operatorul dvs. de reţea, cum ar fi:
u Redirecţionarea apelurilor către o altă
conexiune telefonică
u Apelarea anonimă
u Efectuarea apelurilor de consultare în
timpul unui apel
u Comutarea între doi apelanţi
u Stabilirea unei conferinţe
u Transferul apelurilor către un alt telefon
u Iniţierea unui apel invers când sună
ocupat/nu răspunde
Manualul de utilizare lung de pe CD-ul
anexat descrie în detaliu modul de utilizare
a acestor servicii de reţea pe bază.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / lists.fm / 23.07.2012
Folosirea listelor
Folosirea listelor
Listele de apeluri
Opţiunile sunt:
u Lista de reapelare
u Lista de mesaje recepţionate
u Listele de apeluri
u Listă alarme nepreluate
u Lista robotului telefonic
Condiţie: Identificarea liniei apelante (CLIP)
Opţiunile sunt:
u Listă apeluri acceptate
u Listă apeluri formate
u Listă apeluri nepreluate
u Listă toate apelurile
Deschiderea listei de apeluri:
Lista de reapelare
Lista de reapelare conţine ultimele 20 de
numere apelate de pe bază (maximum 32 de
cifre).
Reapelarea manuală
Q
Deschide lista de reapelare.
s
Selectaţi o intrare.
c / §Formeaza§ Ridicaţi receptorul (o linie
este deja în uz) apăsaţi
tasta Afişaj §Formeaza§.
Reapelare automată
Pentru apelarea unui număr din listă:
¤ Selectaţi o intrare. Ridicaţi receptorul c.
Pentru a copia numărul în agenda telefonică:
¤ Selectaţi o intrare.
§Optiuni§ ¢ Copiati in agd.tel. §OK§.
Deschiderea listelor cu tasta
Mesaj
Q
Puteţi utiliza tasta Mesaj f pentru a
deschide următoarele liste:
u Lista de robot telefonic sau căsuţa
poştală de reţea, dacă operatorul acceptă
această funcţie şi dacă este setată
apelarea rapidă la căsuţa poştală de reţea
u Folosirea listei de mesaje recepţionate
u Listă apeluri nepreluate
u Listă alarme nepreluate
¤ Pentru anularea reapelării:
Se aude un sunet de avertizare când în listă
apare o intrare nouă. Tasta Mesaj f
clipeşte. În modul „în aşteptare”, pe afişaj
sunt prezentate pictogramele pentru a
indica noile mesaje (¢ p. 4).
După apăsarea tastei Mesaj f, puteţi
vedea toate listele care conţin mesaje şi lista
căsuţei poştale a reţelei.
Pentru a deschide lista:
Apăsaţi tasta f. Selectaţi lista.
În modul „în aşteptare”: apăsaţi
tasta.
s
Selectaţi o intrare.
§Optiuni§ ¢ Reapel. automata
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Numărul este apelat automat la intervale
fixe. Este activată „ascultarea deschisă”,
microfonul este dezactivat.
¤ Dacă interlocutorul răspunde:
Ridicaţi receptorul c.
Apăsaţi orice tastă.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ În modul „în aşteptare”: Apăsaţi t sau
v¢Ê
¤ Selectaţi lista cu ajutorul s şi apăsaţi §OK§.
37
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / directories.fm / 23.07.2012
Folosirea agendei telefonice
Folosirea agendei
telefonice
Opţiunile sunt:
u Agendă telefonică (locală) (¢ p. 38)
u Agendă telefonică publică online/
agendă telefonică clasificată de pe
Internet (¢ p. 39)
u (în funcţie de furnizor) Agendă telefonică
personală online pe Internet
u Pe DX800A toate într-unul: agenda
telefonică Gigaset.net (¢ p. 40)
Folosirea agendei telefonice
a bazei locale
Puteţi crea nu doar o agendă telefonică
personalizată pentru bază, ci şi puteţi trimite
intrările în aceasta către alte receptoare
(¢ p. 39).
Deschiderea agendei
¤ În modul „în aşteptare” sau în timpul unui
apel extern: apăsaţi partea de jos a tastei
Control s.
Salvarea unuia sau mai multor
numere
Version 4.1, 21.11.2007
s ¢ <înreg. noua>
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Prenumele:/Numele:
Introduceţi prenumele şi/sau numele.
Telefon:/Telefon (birou):/Telefon (celular):
Introduceţi un număr în cel puţin unul
dintre cele trei câmpuri.
38
E-mail: (opţional)
Introduceţi adresa de e-mail.
Aniversare: (opţional)
Selectaţi Por. sau Oprit.
Cu setarea Por.:
Introduceţi Aniversare (data) şi
Aniversare (ora) şi selectaţi modul
pentru reamintire: Aniv. (semnal).
Melodie apelant (VIP):/
Imagine apelant: (opţional)
Etichetaţi intrarea ca Æ. Recunoaşterea
apelurilor VIP după sonerie. Selectaţi o
sonerie şi o imagine dacă este necesar.
Condiţie: identificarea Liniei Apelante
§Salveaza§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Editarea intrărilor
s
¢ s (Selectaţi intrarea)
§Vizualiz.§ §Editeaza§
¤
Apăsaţi tastele Afişaj în ordine
succesivă.
Efectuaţi modificările şi salvaţi.
Apelarea prin agendă
s ¢ s (Selectaţi intrarea)
c
Ridicaţi receptorul.
Sau în timpul unei convorbiri:
§Formeaza§
Apăsaţi tasta Afişaj.
În cazul în care intrarea conţine câteva
numere, pictogramele pentru numerele
memorate sunt afişate: ä/k/l.
r
Selectaţi un număr.
§Formeaza§
Apăsaţi tasta Afişaj.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / directories.fm / 23.07.2012
Folosirea agendei telefonice
Schimbarea agendei telefonice/a
intrărilor cu receptoarele
Condiţii: receptorul este înregistrat în bază
şi suportă această funcţie. Baza este în
modul „în aşteptare”.
Trimitere
s ¢ s (Selectaţi intrarea) ¢ §Optiuni§
¢ Copiati intrarea/Copiati lista
¢ catre Intern
s
Selectaţi receptorul din lista
internă şi apăsaţi §OK§.
Recepţionare
¤ Începeţi transferul pe receptor.
Transferul apare pe afişajul bazei.
Reţineţi
u Apelurile externe recepţionate
întrerup transferul.
u Intrările cu numere identice nu sunt
suprascrise.
u Reamintirile de aniversare, imaginile
şi sunetele nu sunt transferate.
Căutarea unei intrări
¤ Introduceţi numele/tipul companiei şi
¤
¤
¤
locul sau numărul. Începeţi căutarea cu
§Cauta§.
Dacă sunt listate câteva oraşe cu acelaşi
nume, selectaţi oraşul şi continuaţi
căutarea.
Dacă lista rezultatelor este prea lungă,
începeţi o căutare detaliată cu ajutorul
§Detaliu§ sau §Optiuni§ ¢ Redef.cautare şi
reduceţi sau extindeţi criteriile de căutare
(de ex. cu numele străzii).
Dacă nu obţineţi niciun rezultat, puteţi
începe o nouă căutare cu ajutorul §Nou§.
Apelarea
¤ Selectaţi o intrare din lista cu rezultate şi
ridicaţi receptorul c.
În cazul în care intrarea conţine câteva
numere de telefon, acestea sunt afişate
într-o listă.
¤ Folosind q, selectaţi un număr şi apăsaţi
tasta de afişare §Formeaza§.
Folosirea agendelor
telefonice online
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi folosi agendele telefonice publice
online (= agende telefonice online şi agende
telefonice clasificate, de ex. „Pagini aurii”), în
funcţie de furnizor. Puteţi seta agenda
telefonică online cu ajutorul
configuratorului Web.
Cu baza în modul „în aşteptare”
s
Ţineţi apăsat.
q
Selectaţi o agendă telefonică
online şi apăsaţi §OK§.
39
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / directories.fm / 23.07.2012
Folosirea agendei telefonice
Folosirea agendei telefonice
particulare de pe Internet
Unii furnizori oferă utilizatorilor opţiunea de
a crea şi gestiona o agendă telefonică
particulară pe Internet.
¤ Vă puteţi crea agenda telefonică
particulară pe Internet cu ajutorul
browserului Web al PC-ului.
În modul „în aşteptare”:
s
Ţineţi apăsat.
q
Selectaţi o agendă telefonică
particulară pe Internet şi apăsaţi
§OK§.
Apelarea unei intrări
¤ Selectaţi o intrare şi ridicaţi receptorul
c.
În cazul în care intrarea conţine câteva
numere de telefon, acestea sunt afişate întro listă.
¤ Folosind q, selectaţi un număr şi apăsaţi
tasta de afişare §Formeaza§.
Folosirea agendei telefonice
Gigaset.net (Gigaset DX800A)
Cu ajutorul Gigaset.net (un serviciu VoIP al
Gigaset Communications GmbH) puteţi
apela direct (fără cont sau alte setări) şi
gratuit alţi utilizatori Gigaset.net folosind
Internetul. Fiecare dispozitiv Gigaset VoIP
are prin urmare atribuit implicit un număr de
telefon.
Deschiderea agendei telefonice
Gigaset.net
Version 4.1, 21.11.2007
Baza este în modul „în aşteptare”.
s
Ţineţi apăsat.
q
Dacă este necesar, selectaţi
Gigaset.net şi apăsaţi §OK§.
40
Când deschideţi pentru prima oară agenda
telefonică Gigaset.net, vi se solicită să
introduceţi un nume de utilizator pentru
conexiune. Aţi fost introdus în agenda
telefonică Gigaset.net cu acest nume.
Notă pentru protecţia datelor
Când vă introduceţi porecla, aceasta este
salvată pe un server central Gigaset.
Porecla apare în agenda telefonică
Gigaset.net, iar alţi abonaţi care folosesc
serviciile Gigaset.net vă pot apela
folosind această poreclă.
Prin introducerea datelor, sunteţi de
acord ca acestea să fie salvate. Dacă nu
doriţi acest lucru, puteţi anula
operaţiunea.
La adresa
www.gigaset.net/privacy-policy se
găsesc informaţii suplimentare despre
datele păstrate de serviciulGigaset.net.
Căutarea abonaţilor
¤ Introduceţi porecla sau parte a poreclei
(max. 25 caractere) şi apăsaţi §Cauta§.
¤ Dacă lista de rezultate este prea lungă,
¤
începeţi o căutare detaliată folosind §Detaliu§.
Dacă nu găsiţi niciun abonat, puteţi
începe o nouă căutare cu ajutorul §Nou§.
Apelarea abonaţilor
qc
Selectaţi abonatul din lista de
rezultate şi ridicaţi receptorul.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / sms_BRD_neutral.fm / 23.07.2012
Trimiterea unui SMS (mesaje text)
Trimiterea unui SMS
(mesaje text)
Baza dvs. este livrată pregătită pentru a
trimite mesaje SMS imediat ce telefonul
este conectat la linia fixă/ISDN.
Condiţii:
u Serviciul de Identificare a Liniei
Apelantului este activat.
u Furnizorul dvs. de servicii de reţea
suportă serviciul SMS (informaţii despre
acest lucru sunt disponibile la furnizorul
de servicii de reţea).
u Pentru a putea primi mesaje SMS, trebuie
să fiţi înregistrat la operatorul dvs. SMS.
Acest lucru are loc automat când trimiteţi
primul SMS prin intermediul centrului de
servicii al furnizorului.
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:
Dacă doriţi să primiţi mesaje SMS prin
intermediul câtorva conexiuni, trebuie să
înregistraţi separat fiecare conexiune la
furnizorul de servicii.
Definiţi conexiunea prin intermediul căreia
doriţi să trimiteţi SMS-uri (Linie transm.)
după cum urmează:
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ Setari
¢ Centru servicii SMS
Scrierea/trimiterea unui
mesaj SMS
Un SMS poate fi alcătuit din maxim 612 de
caractere. Dacă un mesaj SMS are mai mult
de 160 de caractere, mesajul este trimis sub
formă de SMS legat (maxim 4 mesaje SMS).
v ¢ ËMesaje ¢ SMS
SMS nou Selectaţi si apăsaţi §OK§.
~
Scrieţi un mesaj SMS.
§Optiuni§
Ori:
Transm.
SMS
~/s
§Transm.§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Selectaţi si apăsaţi §OK§.
Selectaţi si apăsaţi §OK§.
Selectaţi numărul cu prefix
(chiar dacă vă aflaţi în regiunea
respectivă) din Agenda
telefonică sau introduceţi-l
direct.
Apăsaţi tasta Afişaj. Mesajul SMS
este trimis.
Sau:
Salvare
Selectaţi si apăsaţi §OK§. Mesajul
este salvat în lista schiţelor. Îl
puteţi edita şi trimite mai târziu.
Dacă sunteţi întrerupt de un apel extern în
timp ce scrieţi un SMS, textul este salvat
automat în lista de mesaje schiţă.
41
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / sms_BRD_neutral.fm / 23.07.2012
Trimiterea unui SMS (mesaje text)
Primirea unui mesaj SMS
Version 4.1, 21.11.2007
Toate mesajele SMS primite sunt salvate în
lista de mesaje recepţionate. Mesajele SMS
legate sunt afişate ca un singur mesaj. Dacă
acesta este prea lung sau nu este transferat
complet, mesajul este divizat în mai multe
mesaje individuale.
Mesajele SMS noi sunt semnalizate prin
pictograma Ë în afişaj, prin tasta Mesaj care
clipeşte f şi printr-un ton de avertizare.
Puteţi deschide lista mesajelor primite cu
ajutorul tastei Mesaje f sau prin:
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS ¢ Primite.
42
Citirea SMS-urilor,
administrarea listelor
v ¢ Ë Mesaje ¢ SMS
¢ Primite/Transmise
q
Selectaţi mesajul SMS.
§Citeste§
Apăsaţi tasta Afişaj.
§Optiuni§ vă asigură accesul la funcţii, inclusiv
următoarele:
u Stergeti inreg.: ştergere SMS.
u Trimitere: expediaţi/înaintaţi mesajul
SMS.
u Editare: editaţi şi expediaţi mesajul SMS.
u Raspundeti (Lista de mesaje
recepţionate):
Scrieţi un SMS nou expeditorului.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Operarea robotului telefonic din bază
Operarea robotului
telefonic din bază
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi opera robotul telefonic integrat în
bază cu ajutorul tastelor de pe bază (¢ p. 3),
al meniului telefonic, prin intermediul unui
receptor Gigaset SL78H, SL400H sau S79H
înregistrat sau prin operare la distanţă (alt
telefon/telefon mobil). Puteţi înregistra doar
mesajul de anunţ sau mesajul de avertizare
propriu prin intermediul bazei sau al unui
receptor.
v ¢ Ì ¢ Anunturi
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN
Fiecare dintre dispozitive are trei roboţi
telefonici (AM1, AM2, AM3), care pot fi
activaţi şi folosiţi independent unul faţă
de celălalt.
După setarea bazei, este activat AM1 şi toate
conexiunile bazei îi sunt atribuite sub forma
conexiunilor de recepţionare. AM2 şi AM3
sunt disponibile după atribuirea a cel puţin
o conexiune de recepţionare pentru ele
(¢ p. 27).
Fiecare robot telefonic primeşte doar
apelurile direcţionate către conexiunile sale
de recepţionare. Fiecare robot telefonic
poate fi operat doar prin intermediul
dispozitivelor finale (bază/receptoare) căruia
îi este atribuit cel puţin o conexiune de
recepţionare a robotului.
Operarea prin intermediul
bazei
Difuzorul se activează automat dacă primiţi
un semnal sau mesaj acustic în timpul
funcţionării. Puteţi dezactiva modul
„mâini libere” ridicând receptorul.
Operarea prin intermediul meniului de
pe bază este aceeaşi cu operarea prin
intermediul receptorului înregistrat
Gigaset SL78H, SL400H sau S79H.
Activarea/dezactivarea şi setarea
modului robot telefonic
Puteţi alege între Inregistrare, Doar raspuns
şi Alternare. Folosind setarea Alternare,
puteţi activa modul răspuns şi înregistrare
pentru o anumită perioadă; în afara acestei
perioade, apelantul va auzi doar anunţul.
v ¢ Ì ¢ Activare (μ= pornit)
q
Dacă este necesar, selectaţi un
robot telefonic.
§Schimba§
Apăsaţi tasta Afişaj.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Activare:
Selectaţi Por. sau Oprit pentru activarea/
dezactivarea robotului telefonic.
Mod:
Selectaţi Inregistrare, Doar raspuns sau
Alternare.
Pentru Alternare:
Inregistrare de la:/Inregistrare pana la:
Introduceţi începerea şi sfârşitul
perioadei, în format cu 4-cifre
(ora trebuie setată).
Introduceţi orele/minutele de sfârşit al
duratei în format din 4 cifre.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta Afişaj.
43
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Operarea robotului telefonic din bază
Activarea robotului telefonic prin
intermediul tastei de pe bază
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
¤ Apăsaţi tasta ý pentru activarea sau
dezactivarea tuturor roboţilor telefonici
care folosesc în comun cu baza o
conexiune de recepţionare.
Dacă bazei îi sunt atribuiţi câţiva roboţi
telefonici şi aceştia nu sunt cu toţii
dezactivaţi, procedaţi în modul următor:
1. Apăsaţi tasta ý: toţi roboţii telefonici
atribuiţi bazei sunt dezactivaţi.
2. Apăsaţi tasta ý: toţi roboţii telefonici
sunt dezactivaţi.
Gigaset DL500A
¤ Apăsaţi tasta ý pentru activarea sau
dezactivarea robotului telefonic.
Redarea mesajelor
Mesajele noi care nu au fost încă redate sunt
indicate prin pictograma à din cel de-al
doilea rând al afişajului şi prin clipirea tastei
f.
f
Apăsaţi tasta pentru mesaje.
¤ Selectaţi un robot telefonic şi apăsaţi §OK§.
Sau:
ü
Apăsaţi tasta pentru redare.
q
Dacă este necesar, selectaţi un
robot telefonic şi apăsaţi §OK§.
Dacă există mesaje noi, redarea începe cu
primul mesaj nou.
Dacă nu există mesaje noi, sunt redate
mesajele vechi.
Oprirea şi comanda redării
În timpul redării mesajului:
2/w
Oprirea redării. Apăsaţi 2 / w
din nou pentru reluare sau
§Optiuni§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Selectaţi si apăsaţi Continuati şi
apăsaţi §OK§.
h (ţineţi apăsat) sau
În timpul redării marcajului orar:
salt la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului: salt
la începutul mesajului curent.
h (ţineţi apăsat scurt) sau 4
În timpul redării marcajului orar:
salt la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului:
repetaţi ultimele cinci secunde
ale mesajului curent.
s sau 3
Mergeţi la mesajul următor.
Dacă redarea este întreruptă mai mult de un
minut, robotul telefonic revine la modul „în
aşteptare”.
Ştergerea mesajelor
Puteţi şterge toate mesajele vechi fie
împreună, fie individual. Puteţi şterge
mesajele noi numai după redarea marcajului
orar împreună cu primele câteva secunde
ale mesajului.
Ştergerea tuturor mesajelor vechi
În timpul redării sau al pauzei:
§Optiuni§ ¢ Stergeti lista veche §OK§
§Da§
Confirmaţi selecţia.
Ştergerea individuală a mesajelor
Version 4.1, 21.11.2007
În timpul redării sau al pauzei:
§Sterge§ / Q
44
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Operarea robotului telefonic din bază
Acceptarea unui apel de la robotul
telefonic
¤ În timpul înregistrării unui apel: c / §Raspuns§ / d
Se opreşte înregistrarea şi puteţi vorbi cu
apelantul.
Activarea/dezactivarea
identificării apelurilor
În timpul înregistrării unui mesaj, puteţi
identifica un apel prin intermediul
difuzorului de pe bază sau pe receptoarele
înregistrate.
Redirecţionarea unui apel extern
către robotul telefonic
Activarea/dezactivarea permanentă a
identificării apelurilor
Puteţi redirecţiona către robotul telefonic un
apel extern primit.
Condiţii:
u Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
Apelul soseşte pe o conexiune de
recepţionare atribuită unui robot
telefonic.
u Robotul telefonic este activat şi nu este în
uz.
Pentru apeluri către linia fixă analogică:
Ô
Apăsaţi tasta Afişaj.
dezactivarea identificării apelului
pentru înregistrarea curentă
Pentru apeluri către conexiunea ISDN sau
către una dintre conexiunile VoIP:
§Optiuni§
Deschideţi meniul.
Redir. la AM
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Robotul telefonic porneşte imediat în modul
răspuns şi înregistrare.
v ¢ Ì ¢ Afisare apeluri
¢ Tel. birou / Recept (³= activat)
§Schimba§
Activarea/dezactivarea
identificării apelurilor.
Puteţi dezactiva funcţia în
timpul înregistrării.
În bază:
§Silentios§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Preluarea unui apel
d / c Apăsaţi tasta „Mâini libere” sau
ridicaţi receptorul.
Activarea/dezactivarea
înregistrării cu două căi
Version 4.1, 21.11.2007
Puteţi înregistra cu robotul telefonic un apel
extern primit.
Condiţie:
Când efectuaţi un apel extern:
¤ Informaţi apelantul că înregistraţi apelul.
§Optiuni§ ¢ Înregistrare dubla
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
§Termina§
Înregistrare cu două căi.
45
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Operarea robotului telefonic din bază
Operarea în timpul deplasării
(operarea la distanţă)
Puteţi verifica şi activa robotul telefonic de la
orice alt telefon (hotel, telefon public etc.).
Condiţii:
u Aţi setat un PIN al sistemului diferit de
0000 (¢ p. 52).
u Telefonul pe care îl folosiţi pentru operare
la distanţă are mod de apelare ton
(DTMF), adică auziţi diverse tonuri
când apăsaţi tastele.
u Conexiunea prin care este atribuit apelul
dvs. robotului telefonic ca o conexiune
de recepţionare.
Apelarea robotului telefonic şi
redarea mesajelor
~
Formaţi numărul propriu.
9~
Când auziţi anunţul, apăsaţi 9
şi introduceţi PIN-ul sistemului.
Version 4.1, 21.11.2007
Robotul telefonic vă va spune dacă aveţi alte
mesaje noi. Mesajele sunt acum redate.
Puteţi acum opera robotul telefonic cu
ajutorul tastaturii.
46
Folosiţi următoarele taste:
A
În timpul redării marcajului orar:
salt la mesajul anterior.
În timpul redării mesajului: salt
la începutul mesajului curent.
B
Oprirea redării. Apăsaţi din nou
pentru a relua.
3
Mergeţi la mesajul următor.
D
Repetaţi ultimele cinci secunde
ale mesajului.
0
În timpul redării mesajului:
Ştergeţi mesajul curent.
:
Schimbaţi starea mesajului
redat anterior în „nou”.
Anularea operării la distanţă
¤ Apăsaţi tasta Terminare sau puneţi la loc
receptorul.
Activarea robotului telefonic
¤ Telefonaţi acasă şi lăsaţi telefonul să sune
până când auziţi: „Introduceţi PIN” (aprox.
50 secunde).
¤ Introduceţi codul PIN de sistem.
Robotul telefonic este activat. Mesajele sunt
acum redate.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Înregistrarea dispozitivelor Bluetooth
Înregistrarea
dispozitivelor Bluetooth
Prin intermediul Bluetooth™, baza poate
comunica wireless cu alte dispozitive
Bluetooth (raza de acţiune aproximativă
10 m). Trebuie să activaţi Bluetooth de pe
bază şi să înregistraţi dispozitivele
Bluetooth.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Activare
Selectaţi şi apăsaţi §Schimba§,
(³= activat).
Dacă Bluetooth este activat, pe afişajul în
aşteptare apare ò pictograma (¢ p. 4).
Puteţi înregistra următoarele dispozitive
prin intermediul Bluetooth:
u Un set de căşti Bluetooth
u Până la cinci telefoane mobile GSM sau
dispozitive de date Bluetooth (PC, PDA)
Înregistrarea dispozitivelor înregistrarea lor în lista
dispozitivelor de încredere
Version 4.1, 21.11.2007
Dispozitivul Bluetooth activat se află în raza
de acţiune.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Cauta casca / Cauta
Mobil / Cauta disp. date
Numele/adresele Bluetooth ale
dispozitivelor găsite sunt afişate într-o listă
(dacă este necesar, abreviate). În listă:
q
Selectaţi dispozitivul care va fi
înregistrat.
§Optiuni§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Confirm dispozitiv
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Dacă dispozitivele de date/telefoanele
mobile sunt deja înregistrate, este afişat
mesajul Selectati dispozitivul de inlocuit si
dati-va acordul:
§Da§
Confirmaţi.
q
Selectaţi dispozitivul înregistrat
pentru suprascriere şi apăsaţi
§OK§.
~
Dacă este necesar, introduceţi
un PIN pe care l-aţi ales sau PINul dispozitivului Bluetoooth
care va fi înregistrat şi apăsaţi
§OK§.
În general, puteţi introduce un PIN pe care laţi ales pentru un dispozitiv de date/telefon
mobil GSM. Trebuie de asemenea să
introduceţi acest PIN în dispozitivul de date/
telefonul mobil (strângere de mână).
Pentru un set de căşti trebuie să introduceţi
doar un PIN dacă setul de căşti transmite un
PIN diferit de 0000. Un set de căşti înregistrat
anterior este dezînregistrat automat.
În plus faţă de numele dispozitivelor, sunt
afişate diverse pictograme cu următoarea
semnificaţie:
Pictogramă Semnificaţie
ô
õ
l
Set de căşti Bluetooth
Dispozitiv Bluetooth de date
Telefon mobil Bluetooth
47
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Înregistrarea dispozitivelor Bluetooth
Folosirea unui set de căşti
Bluetooth
Recomandare
Vă recomandăm să atribuiţi funcţia
Receptor uneia dintre tastele
funcţionale ale bazei (¢ p. 49) şi să o
folosiţi pentru transferul/acceptarea
apelurilor către/la setul de căşti chiar
dacă setul de căşti este prevăzut cu o
tastă push-to-talk.
Acceptarea/transferul apelurilor
la setul de căşti
Condiţie: Bluetooth activat. Setul de căşti
este înregistrat şi se află în raza de acţiune.
Efectuaţi un apel de la bază sau este
semnalizat un apel pe bază.
¤ Apăsaţi tasta funcţională Receptor de pe
bază pentru acceptarea apelului pe setul
de căşti.
Efectuarea apelurilor
¤ Introduceţi numărul de telefon de pe
bază şi apăsaţi tasta funcţională Receptor
de pe bază.
Version 4.1, 21.11.2007
Folosirea telefoanelor mobile
GSM – Link2mobile
Puteţi efectua un apel de la bază şi/sau de
la receptorul înregistrat prin intermediul
conexiunii GSM a telefonului dvs. mobil
cu Bluetooth.
Condiţii:
u Bluetooth este activat pe bază.
u Telefonul mobil este conectat la bază
(activat). La un moment dat poate fi
activat/conectat numai un singur telefon
GSM înregistrat.
u Telefonul mobil se află în raza de acţiune
a bazei (mai puţin de 10 m).
u Conexiunea la reţeaua de telefonie
mobilă este atribuită bazei sub forma
unei conexiuni de expediere şi
recepţionare.
48
Puteţi modifica alocarea prin intermediul:
v ¢ ÏSetari ¢ Telefonie
¢ Transmite conex./
Primeste conexiuni
Activarea telefoanelor mobile
înregistrate
v ¢ ò Bluetooth ¢ Aparate cunoscute
q
Selectaţi un telefon mobil.
(μ = activat))
§Optiuni§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Conectare telef. mobil
Selectaţi şi apăsaţi §OK§.
Când înregistraţi un alt telefon mobil, acesta
este automat activat. Telefonul mobil activat
anterior este dezactivat simultan.
Se stabileşte conexiunea
O conexiune este stabilită automat între
bază şi un telefon mobil activat aflat în
raza de acţiune:
u Dacă este recepţionat un apel prin
conexiunea GSM a telefonului mobil
u Dacă încercaţi să efectuaţi un apel prin
intermediul conexiunii GSM (selectaţi o
conexiune GSM sub forma unei conexiuni
de expediere)
Efectuarea apelurilor prin intermediul
conexiunii GSM
Dacă sunt îndeplinite condiţiile, puteţi
efectua apeluri de la bază prin intermediul
conexiunii GSM, aşa cum se descrie în
capitolul „Efectuarea apelurilor” de la p. 35.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Setarea bazei
Setarea bazei
Setările afişajului
Receptorul dvs. este preconfigurat, însă îi
puteţi modifica oricând setările pentru a
răspunde cerinţelor dvs.
Setarea screensaverului/
succesiunii de imagini
Accesarea rapidă a funcţiilor
şi a numerelor
Puteţi programa cele şase taste numerice de
pe partea dreaptă a bazei şi tastele Afişaj (în
modul „în aşteptare”). Puteţi atribui un
număr de telefon (apelare rapidă) sau o
funcţie a bazei fiecăreia dintre aceste taste şi
să schimbaţi atribuirea.
Numărul este apoi apelat sau funcţia pornită
printr-o simplă apăsare de tastă.
Schimbarea alocărilor
În modul „în aşteptare”:
¤ Menţineţi apăsată tasta Afişaj/
funcţională până la afişarea unei liste
a posibilelor atribuiri a tastelor.
¤ selectaţi o funcţie sau Functii supliment.
(asigură funcţii suplimentare) şi apăsaţi
§OK§.
Puteţi afişa un screensaver când baza este în
modul „în aşteptare”. Acesta va ascunde
calendarul, data, ora şi numele.
Dacă a fost activat un screensaver, opţiunea
de meniu Screensaver va fi marcată cu³.
v ¢ Ï Setari ¢ Afisaj ¢ Screensaver
Setarea curentă este afişată.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Activare:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Selectare:
Selectaţi screensaver-ul cu r.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta Afişaj.
Screensaver-ul este activat aprox.
10 secunde după ce afişajul trece în
modul „în aşteptare”.
Dacă screensaverul acoperă afişajul, apăsaţi
scurt capătul roşu al tastei T pentru a
afişa modul „în aşteptare”.
Atribuirea tastelor funcţionale: Puteţi realiza
o notă a atribuirii tastelor pe banda de
inserţie de lângă tasta respectivă (¢ p. 73).
Pornirea funcţiei, apelarea
numărului
Version 4.1, 21.11.2007
Cu baza în modul „în aşteptare”
¤ Ţineţi apăsată scurt tasta funcţională sau
Afişaj.
49
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Setarea bazei
Setarea luminozităţii şi a
controlului timpului pentru
iluminarea afişajului
Puteţi seta luminozitatea afişajului de pe
bază şi puteţi specifica durata în care afişajul
bazei să fie complet dezactivat, de ex.
noaptea (se reactivează imediat ce este
apăsată o tastă).
v ¢ Ï Setari ¢ Afisaj ¢ Luminozitate
Setarea curentă este afişată.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Contr timp
Condiţie: data şi ora trebuie să fie setate
corect.
Selectaţi Por. sau Oprit.
Pentru Contr timp = Por.:
Afisaj oprit de la:
Introduceţi ora în format de 4 cifre.
Afisaj oprit pana:
Introduceţi ora în format de 4 cifre.
Luminozitate:
setaţi luminozitatea iluminării afişajului
cu ajutorul r. Puteţi selecta din cinci
nivele de luminozitate.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Apăsaţi tasta Afişaj §Salveaza§.
50
Reglarea volumului în modul
„Mâini libere” sau al
receptorului
Puteţi seta la cinci nivele diferite volumul
modului „Mâini libere” şi volumul
receptorului, dar şi volumul unui set
de căşti cu fir.
În modul „în aşteptare”
v ¢ ÏSetari ¢ Setari audio
¢ Volum apel
Veţi auzi un ton de test.
r
Setaţi volumul receptorului.
s
Derulaţi până la Difuzor linia.
r
Setaţi volumul modului „Mâini
libere”.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta Afişaj pentru a
salva setările.
În timpul unui apel
¤ Setaţi volumul cu ajutorul tastelor R
şi S.
¤ Apăsaţi tasta §Salveaza§ dacă doriţi să
salvaţi permanent setarea.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Setarea bazei
Setarea soneriilor
Setarea controlului în funcţie de
oră pentru apelurile externe
Setarea volumului
Puteţi specifica o perioadă de timp în care nu
doriţi să sune baza, de exemplu, în timpul
nopţii.
Condiţie: data şi ora trebuie să fie setate
corect.
v ¢ Ï ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Control timp
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Pt. apeluri externe:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Puteţi alege între cinci volume şi soneria
„crescendo”.
Puteţi seta diverse volume pentru
următoarele funcţii:
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Volum
r
Dacă este necesar, setaţi
volumul pentru apelurile
interne şi notificarea întâlnirilor.
s
Derulaţi la următoarea linie.
r
Dacă este necesar, setaţi
volumul pentru apeluri externe.
§Salveaza§
Pentru a salva setările.
Setarea melodiei de sonerie
Reţineţi
Puteţi selecta diferite sonerii, melodii sau
orice sunet din agenda telefonică resursă.
În modul „în aşteptare”:
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Melodii
q
Pt. apeluri interne , Pt. apeluri
externe sau selectaţi o
conexiune pentru recepţionare.
r
Selectaţi o melodie.
sr
Dacă este necesar, selectaţi
următoarea conexiune şi setaţi
o melodie etc.
§Salveaza§
Pentru a salva setările.
Anularea soneriei pentru apeluri
anonime
Sau:
Dezactivarea definitivă a soneriei
(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)
q
r
Version 4.1, 21.11.2007
Pentru Pt. apeluri externe = Por.:
Sonerie susp. de la:/Sonerie susp. pana:
Introduceţi ora de sfârşit a duratei în
format din 4-cifre.
§Salveaza§
Pentru a salva setările.
Selectaţi Toate apelurile.
Selectaţi o melodie.
§Salveaza§
Apăsaţi tasta Afişaj.
§Da§
Pentru a confirma setările.
Setarea tuturor apelurilor nu va funcţiona
imediat ce schimbaţi setarea pentru o
conexiune individuală.
În acesta perioadă, veţi continua să
primiţi apeluri la bază de la numerele
cărora le-aţi alocat o melodie
personalizată în agenda telefonică (VIP).
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Setari sonerie ¢ Mut la apeluri anon.
(³= pornit)
Activarea/dezactivarea soneriei
*
Ţineţi apăsată tasta Steluţă.
Pe afişaj apare pictograma ó.
Reactivarea soneriei
*
Ţineţi apăsată tasta Steluţă.
Dezactivarea soneriei pentru
apelul curent
§Silentios§
Apăsaţi tasta Afişaj.
51
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Setarea bazei
Activare/dezactivarea
tonurilor de avertizare
În modul „în aşteptare”:
v ¢ Ï Setari ¢ Setari audio
¢ Tonuri instruct.
¤ Puteţi introduce date în următoarele
câmpuri:
Sunet taste:
Selectaţi Por. sau Oprit.
Confirmare:
Selectaţi Por. sau Oprit.
§Salveaza§
Salvaţi setările.
Modificarea codului PIN de
sistem
Version 4.1, 21.11.2007
v ¢ Ï Setari ¢ Sistem ¢ PIN sistem
~
Dacă este necesar, introduceţi
codul PIN curent de sistem al
bazei şi apăsaţi §OK§.
~
Introduceţi noul cod PIN de
sistem şi apăsaţi §OK§.
52
Setarea prefixului zonal
Trebuie să salvaţi ţara dumneavoastră şi
prefixul în bază, în special dacă doriţi să
efectuaţi apeluri cu baza prin intermediul
conexiunii GSM a telefonului dvs. mobil
Bluetooth (Link2mobile). Unele dintre
aceste numere sunt deja preconfigurate.
v ¢ Ï Setari ¢ Telefonie ¢ Prefixe
¤ Adăugaţi numerele care lipsesc sau
înlocuiţi numerele în rândurile Prefix tara
şi Prefix zonal şi apăsaţi §Salveaza§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / appendix.fm / 23.07.2012
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Aveţi o problemă? Ca si client Gigaset puteţi beneficia de serviciile noastre complete. Puteţi găsi
răspunsul la problemele întâmpinate în acest manual de utilizare de pe CD-ul produsului furnizat, precum şi în paginile portalului online Gigaset.
Vă rugăm să înregistraţi aparatul telefonic, imediat după achiziţionare, pe site-ul
www.gigaset.com/ro/service. Astfel vă vom putea oferi răspunsuri sau asistenţă imediată în
cazul în care aveţi nelămuriri sau dacă întâmpinaţi dificultăţi tehnice. Contul dumneavoastră de
utilizator facilitează contactul direct, via e-mail, intre dumneavoastră şi servicial nostru de relaţii
cu clienţii.
Prin intermediul serviciului nostru online www.gigaset.com/ro/service puteţi găsi:
u Informaţii cu privire la prodúsele noastre
u Motor căutare rapidă
u Compatibilitate staţie bază: Aflaţi staţiile bază si receptoarele care pot fi combinate.
u Comparare gamă produse: Comparaţi caracteristicile mai multor produse
u Download-uri manuale de utilizare şi actualizări software actual.
u Adresa de e-mail prin care veţi putea lua legătura cu servicial de relaţii cu clienţii
Serviciile noastre sunt disponibile pe telefon, pentru mai multe detalii contactaţii personalul
nostru.
Doar în anumite cazuri – pentru reparaţii, sau garanţie sau pretenţii de garanţie:
Asistenţă telefonică Romania
+40 021 204 9130
Apel taxabil din reteaua Romtelecom. Pentru apelurile din reţelele de telefonie mobilă se aplica tarifele
standard.
Version 4.1, 21.11.2007
Va informam ca, in situatia in care aparatul dvs Gigaset nu a fost achizitionat de la un dealer
autorizat, puteti intampina probleme de compatibilitate cu reteaua nationala si implicit dificultati in utilizarea lui. Este specificat pe cutie, langa marcajul CE, pentru ce retele este destinat aparatul. Utilizarea neconforma a aparatului poate atrage dupa sine suspendarea garantiei.
53
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / appendix.fm / 23.07.2012
Version 4.1, 21.11.2007
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Întrebări şi răspunsuri
Licenţa
Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea
telefonului dumneavoastră, accesaţi site-ul
www.gigaset.com/service
pentru asistenţă 24/7. Veţi găsi o listă a
problemelor comune şi posibile soluţii în
ghidul de utilizare lung pe CD-ul anexat.
DL500A: Acest aparat este destinat pentru
liniile analogice de telefonie în România.
DX600A: Acest aparat este destinat pentru
conexiunea ISDN în România.
54
DX800A: Acest aparat este destinat pentru
liniile analogice de telefonie sau pentru conexiunile telefonice ISDN în România.
Telefonia VoIP este posibila prin interfaţa
LAN (IEEE 802.3).
În funcţie de reţeaua dvs, ar putea fi necesar
un modem suplimentar.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să
contactaţi furnizorul dvs de internet.
Cerinţele specifice ţărilor au fost luate în
considerare.
Noi, Compania Gigaset Communications
GmbH, considerăm că acest dispozitiv
întruneşte cerinţele fundamentale şi regulile
adecvate stabilite în Directiva 1999/5/EC.
O copie a declaraţiei de conformitate este
disponibilă la această adresă de Internet:
www.gigaset.com/docs
UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE
Serviciul de relatii cu clientii Gigaset:
Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri intre 09.00 – 18.00)
Pentru informatii referitoare la punctele de colectare din tara sunati
la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri in intervalul
09.00-18.00.
Service Central: B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea
FEPER), Bucuresti, Sector 2, RO-72326, Romania
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL
Version 4.1, 21.11.2007
ûtampila üi semnătura
Vânzătorului
Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,
ûtampila üi semnătura
Importatorului
Am primit produsul în stare de funcĠionare, împreună cu instrucĠiunile de utilizare
în limba română úi am luat cunoútinĠă despre condiĠiile de acordare a garanĠiei.
Serie unitate radio :……………………………………………………………..
Declaratie de Conformitate nr :…………………………
Produsul: …………….
Cumpărător :…………………………………………………………………………
Adresa :………………………………………………………………………………
Data cumpărării :……………………………………………………………………
Locul cumpărării :……………………………………………………………………
CERTIFICAT DE GARANğIE
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / appendix.fm / 23.07.2012
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
Garanţia
55
CONDIğII DE ACORDARE A GARANğIEI
1. Garantia se acorda conform legislatiei romanesti in vigoare la data cumpararii.
2. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i
s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al
produsului inclusiv existanta manualului de utilizare in limba romana.
Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorului i se garanteaza aducerea produsului
la conformitate prin reparare sau inlocuire, in conformitate cu prevederile art.11
din Legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat
vanzatorului lipsa conformitatii, conform art.11 din Legea 449/2003.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu
strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune,
exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare.
5. Urmatoarele situatii determina scoaterea produsului din garantie :
x
interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme
neautorizate de producator;
x
nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute
in documentatia ce insoteste produsul sau in conditii ce contravin
standardelor tehnice din Romania;
x
deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate
loviturilor,
expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor,
intemperiilor sau neglijentei in utilizare ;
x
folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele
aprobate de producator ;
x
in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid de orice
natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc) iar acest contact este
dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs
sau prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata
a produsului ;
x
interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna
cu aparatul ;
x
neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in certificatul de garantie,
cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului ;
x
scimbarea starii originale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata ;
6. Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a instalarii sau folosirii unor
programe (software) care nu au fost livrate de producator;
x
Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale ain
urma folosirii produsului in conditii normale;
7. Perioada de garantie este de 2 ani de la data cumpararii produsului si accesoriilor
standard livrate impreuna cu acesta.
8. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
9. In cazul efectuarii unei reclamatii in perioada de garantie, cumparatorul are
obligatia de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau
comunicarea acestora, precum si insotit de certificatul de garantie si documentul
de plata in original, eliberate la data vanzarii produsului.
10. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/92 si Legea
449/2003, actualizate si valabile la data cumpararii.Drepturile consumatorului nu
sunt afectate de garantia oferita.
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
Nume/stampila
Unitate service,
REPARAğII EXECUTATE ÎN GARANğIE
Data receptiei ;……………………………………
Data predarii :…………………………………….
Descriere defect :…………………………………
Descriere reparatie :……………………………..
Prelungirea garantiei:........................................
Fisa de service nr :……………………………….
Inlocuire a produsului : Da Nu
Nr. de serie : ………………………………………
Semnatura primire client :………………………..
56
Version 4.1, 21.11.2007
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / appendix.fm / 23.07.2012
Serviciu de relaţii cu clienţii şi asistenţă
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in
one
Reţineţi
Meniul bazei afişează diverse funcţii, în funcţie de tipul conexiunii (Internet şi linie fixă
analogică sau Internet şi ISDN).
Funcţiile care sunt afişate numai dacă telefonul este conectat cu linia fixă analogică
precizează suplimentar „numai pentru conexiunea cu linie fixă”. Corespunzător, funcţiile
specifice ISDN precizează „numai pentru conexiunea ISDN”.
Pentru a deschide meniul principal: apăsaţi v când baza este în modul „în aşteptare”.
Ç
Selectati serviciile
Urmat.apel
Anonim
Numai pentru conexiune ISDN
Control taste
Numai pentru conexiune
ISDN
Urmat.apel anonim
Numai pentru conexiune cu linie fixă
Redirectionare
Linie int.
Numai pentru conexiune
ISDN
Tel. Fix
Numai pentru conexiune cu
linie fixă
MSN1
MSN2
:
MSN1 la MSN10 numai cu o
conexiune ISDN
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Apel în asteptare
Toate apel.anonime
Ocupat la ocupat
Transfera (ECT)
Version 4.1, 21.11.2007
Reapelare oprita
Numai pentru conexiune ISDN
57
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one
ò
¢ p. 47
Bluetooth
Activare
Cauta casca
Cauta Mobil
Cauta disp. date
Aparate cunoscute
Aparatul propriu
É
Functii aditionale
Centru de info
Director de resurse
Screensavere
Imagini apelant
Sunete
Memorie disponibila
Ê
¢ p. 37
Liste de apeluri
Toate apelurile
Apeluri efectuate
Apeluri preluate
Apeluri pierdute
Ë
Mesaje
SMS
¢ p. 41
SMS nou
Primite
Transmise
Setari
Centru servicii SMS
Notificare
Raport stare
Version 4.1, 21.11.2007
E-mail
58
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one
Ì
¢ p. 43
Mesaj vocal
Ascultati mesajele
Net AM: Tel. fix
Numai pentru conexiune cu
linie fixă
Net AM: ISDN
Numai pentru conexiune
ISDN
Net AM: IP1
Net AM: IP2
:
Net AM: IP6
Robot telefonic 1
Robot telefonic 2
Robot telefonic 3
Activare
¢ p. 43
Robot telefonic 1
Robot telefonic 2
Robot telefonic 3
Anunturi
Înreg. msj salut
Robot telefonic 1 până
la 3
Redare msj salut
Robot telefonic 1 până
la 3
Stergeti msj salut
Robot telefonic 1 până
la 3
Înreg. msj info.
Robot telefonic 1 până
la 3
Redare msj info.
Robot telefonic 1 până
la 3
Stergeti msj info.
Robot telefonic 1 până
la 3
Inregistrari
Afisare apeluri
Tel. birou
¢ p. 43
¢ p. 45
¢ p. 45
Version 4.1, 21.11.2007
Recept
59
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one
Casute vocale retea
Net AM: ISDN
Numai pentru conexiune
ISDN
Net AM: Tel. fix
Numai pentru conexiune cu
linie fixă
Net AM: IP1
Net AM: IP2
:
Net AM: IP6
Setare tasta 1
Net AM: Tel. fix
Numai pentru conexiune cu
linie fixă
Net AM: ISDN
Numai pentru conexiune
ISDN
Net AM: IP1
Net AM: IP2
:
Net AM: IP6
Robot telefonic
Í
Organizator
Calendar
Ceas destept.
Alarme pierdute
Î
Contacte
¢ p. 38
Agenda telefonica
Ag. telef. retea
Gigaset.net
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir
Ï
Setari
Asistenti conexiune
ISDN
VoIP
Asistent VoIP
Version 4.1, 21.11.2007
Data si ora
60
Sunt afişate agendele
telefonice online accesibile,
cu numele specifice
furnizorului
}
Numai pentru conexiune
ISDN
Numai pentru conexiune cu linie fixă
¢ p. 39
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one
Setari audio
Volum apel
Setari sonerie
Volum
¢ p. 50
¢ p. 51
Melodii
Control timp
Mut la apeluri anon.
¢ p. 52
Tonuri instruct.
Melodie in astept.
Afisaj
¢ p. 49
Screensaver
Mesaj defilant info
Luminozitate
¢ p. 2
Limba
Instructiuni
Inregistrare receptor
Anulare inreg. recept.
Telefonie
¢ p. 52
Prefixe
Transmite conex.
Primeste conexiuni
INT 1 ... INT 8
INT 1 ... INT 8
Robot telefonic 1 ...
Robot telefonic 3
Mod de formare
Ton apel autom.
(numai pentru
conexiune ISDN)
Taste
Reapelare
Tastati * si #
Numai pentru conexiune cu linie
fixă
Cod acces
Sistem
Resetare
Interfata DECT
Port FAX
Mod repetare
Retea locala
Actualiz. software
PIN sistem
Mod Eco
¢ p. 52
Mod Eco
Version 4.1, 21.11.2007
Mod Eco+
61
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX800A all in one
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Acest manual rapid de utilizare descrie numai o proporţie mică a funcţiilor bazei. O descriere
detaliată a tuturor funcţiilor din arborele de meniuri se poate găsi în manualul lung de
utilizare pentru Gigaset DX800A all in one pe CD-ul anexat.
62
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX600A ISDN
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX600A ISDN
Pentru a deschide meniul principal: apăsaţi v când baza este în modul „în aşteptare”.
Ç
Selectati serviciile
Urmat.apel
Anonim
Control taste
Redirectionare
Linie int.
MSN1
MSN2
:
MSN10
Apel în asteptare
Toate apel.anonime
Ocupat la ocupat
Transfera (ECT)
Reapelare oprita
ò
¢ p. 47
Bluetooth
Activare
Cauta casca
Cauta Mobil
Cauta disp. date
Aparate cunoscute
Aparatul propriu
É
Functii aditionale
Centru de info
Director de resurse
Screensavere
Imagini apelant
Sunete
Version 4.1, 21.11.2007
Memorie disponibila
63
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX600A ISDN
Ê
¢ p. 37
Liste de apeluri
Toate apelurile
Apeluri efectuate
Apeluri preluate
Apeluri pierdute
Ë
Mesaje
SMS
¢ p. 41
SMS nou
Primite
Transmise
Setari
Centru servicii SMS
Notificare
Raport stare
E-mail
Ï
¢ p. 43
Mesaj vocal
Ascultati mesajele
Casuta vocala retea
Robot telefonic 1
Robot telefonic 2
Robot telefonic 3
Activare
¢ p. 43
Robot telefonic 1
Robot telefonic 2
Robot telefonic 3
Version 4.1, 21.11.2007
Anunturi
64
Înreg. msj salut
Robot telefonic 1 până
la 3
Redare msj salut
Robot telefonic 1 până
la 3
Stergeti msj salut
Robot telefonic 1 până
la 3
Înreg. msj info.
Robot telefonic 1 până
la 3
Redare msj info.
Robot telefonic 1 până
la 3
Stergeti msj info.
Robot telefonic 1 până
la 3
¢ p. 43
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX600A ISDN
¢ p. 45
¢ p. 45
Inregistrari
Afisare apeluri
Tel. birou
Recept
Casuta vocala retea
Setare tasta 1
Casuta vocala retea
Robot telefonic
Í
Organizator
Calendar
Ceas destept.
Alarme pierdute
Î
Contacte
Agenda telefonica
Ag. telef. retea
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir
Ï
Sunt afişate agendele
telefonice online accesibile,
cu numele specifice
furnizorului
¢ p. 38
¢ p. 39
Setari
Asistent ISDN
Data si ora
Setari audio
Volum apel
Setari sonerie
Volum
¢ p. 50
¢ p. 51
Melodii
Control timp
Mut la apeluri anon.
Tonuri instruct.
¢ p. 52
Melodie in astept.
Afisaj
Screensaver
¢ p. 49
Mesaj defilant info
Luminozitate
¢ p. 2
Limba
Instructiuni
Inregistrare receptor
Version 4.1, 21.11.2007
Anulare inreg. recept.
65
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DX600A ISDN
Telefonie
¢ p. 52
Prefixe
Transmite conex.
INT 1 ... INT 8
Primeste conexiuni
INT 1 ... INT 8
Robot telefonic 1 ...
Robot telefonic 3
Mod de formare
Ton apel autom.
Taste
Tastati * si #
Cod acces
Sistem
Resetare
Interfata DECT
Port FAX
Mod repetare
Retea locala
Actualiz. software
PIN sistem
Mod Eco
Mod Eco
Mod Eco+
Reţineţi
Version 4.1, 21.11.2007
Acest manual rapid de utilizare descrie numai o proporţie mică a funcţiilor bazei. O descriere
detaliată a tuturor funcţiilor din arborele de meniuri se poate găsi în manualul lung de
utilizare pentru Gigaset DX600A ISDN pe CD-ul anexat.
66
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DL500A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DL500A
Prezentarea generală a meniului Gigaset DL500A
Pentru a deschide meniul principal: apăsaţi v când baza este în modul „în aşteptare”.
Ç
Selectati serviciile
Redirectionare
Tel. Fix
Apel în asteptare
Toate apel.anonime
ò
¢ p. 47
Bluetooth
Activare
Cauta casca
Cauta Mobil
Cauta disp. date
Aparate cunoscute
Aparatul propriu
É
Functii aditionale
Centru de info
Director de resurse
Screensavere
Imagini apelant
Sunete
Memorie disponibila
Ê
¢ p. 37
Liste de apeluri
Toate apelurile
Apeluri efectuate
Apeluri preluate
Apeluri pierdute
Ë
Mesaje
SMS
¢ p. 41
SMS nou
Primite
Transmise
Setari
Centru servicii SMS
Notificare
Version 4.1, 21.11.2007
Raport stare
E-mail
67
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DL500A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DL500A
Ì
¢ p. 43
Mesaj vocal
Ascultati mesajele
Casuta vocala retea
Robot telefonic
Activare
Anunturi
¢ p. 43
Înreg. msj salut
Redare msj salut
Stergeti msj salut
Înreg. msj info.
Redare msj info.
Stergeti msj info.
¢ p. 45
¢ p. 45
Inregistrari
Afisare apeluri
Tel. birou
Recept
Casuta vocala retea
Setare tasta 1
Casuta vocala retea
Robot telefonic
Í
Organizator
Calendar
Ceas destept.
Alarme pierdute
Î
Contacte
Agenda telefonica
Ag. telef. retea
Online Directory
Yellow Pages
Version 4.1, 21.11.2007
Prv.NetDir
68
Sunt afişate agendele
telefonice online accesibile,
cu numele specifice
furnizorului
¢ p. 38
¢ p. 39
¢ p. 40
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DL500A.fm / 23.07.2012
Prezentarea generală a meniului Gigaset DL500A
Ï
Setari
Data si ora
Setari audio
Volum apel
Setari sonerie
Volum
¢ p. 50
¢ p. 51
Melodii
Control timp
Mut la apeluri anon.
¢ p. 52
Tonuri instruct.
Melodie in astept.
Afisaj
¢ p. 49
Screensaver
Mesaj defilant info
Luminozitate
¢ p. 4
Limba
Instructiuni
Inregistrare receptor
Anulare inreg. recept.
Telefonie
¢ p. 52
Prefixe
Transmite conex.
INT 1 ... INT 7
Primeste conexiuni
INT 1 ... INT 7
Cod acces
Reapelare
Sistem
Resetare
Interfata DECT
Mod repetare
Retea locala
Actualiz. software
PIN sistem
Mod Eco
¢ p. 52
Mod Eco
Mod Eco+
Version 4.1, 21.11.2007
Reţineţi
Acest manual rapid de utilizare descrie numai o proporţie mică a funcţiilor bazei. O descriere
detaliată a tuturor funcţiilor din arborele de meniuri se poate găsi în manualul lung de
utilizare pentru Gigaset DL500A pe CD-ul anexat.
69
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnSIX.fm / 23.07.2012
Index
Index
Version 4.1, 21.11.2007
A/Ă/Â
Activare
înregistrare cu două căi . . . . . . . . . . . . . . 45
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
robot telefonic
(operare la distanţă) . . . . . . . . . . . . . 46
tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Actualizarea de aplicaţie firmware . . . . . . . .9
Adaptor de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Afişaj
iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
protecţie de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
setarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
căutarea unei intrări . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
salvarea intrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
trimiterea intrării/listei către receptor . 39
Agendă telefonică online
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Apel
acceptarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
încheierea pe receptor. . . . . . . . . . . . . . . 35
înregistrare cu două căi . . . . . . . . . . . . . . 45
răspunsul de la robotul telefonic . . . . . 45
terminarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Apel către grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Apel extern
redirecţionarea către
robotul telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Apel nepreluat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Apelare
agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
din agenda telefonică online . . . . . . . . . 39
Apelarea
din agenda telefonică clasificată . . . . . . 39
din agenda telefonică online . . . . . . . . . 39
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Asistent ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Asistent pentru conectare
pornire (pas cu pas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
70
Asistent pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . .
Atribuire
tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tastă numerică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
taste funcţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
49
49
49
B
Baza
conectarea cu router . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PIN de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
pregătirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Bluetooth
folosirea telefoanelor mobile GSM . . . . 48
înregistrarea dispozitivelor . . . . . . . . . . . 47
setarea prefixului zonal propriu . . . . . . 52
C
Căutarea abonaţilor în Gigaset.net . . . . . . 40
Cod de autoconfigurare . . . . . . . . . . . . . . . 20
Conexiune GSM
folosirea prin intermediul Bluetooth . . 48
Control în funcţie de oră . . . . . . . . . . . . . . . 50
iluminarea afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
Datele utilizatorului VoIP
introducere (asistentul pentru
conectare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Depanare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dezactivare
înregistrare cu două căi . . . . . . . . . . . . . . 45
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
tonuri de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Documentaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
E
Echipamente medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Efectuarea apelurilor
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
preluarea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Elemente livrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
F
Furnizor VoIP
descărcare date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnSIX.fm / 23.07.2012
Index
G
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
agenda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
apelarea abonatului . . . . . . . . . . . . . . . . .
căutarea abonaţilor . . . . . . . . . . . . . . . . .
M
40
40
40
40
I/Î
Identificarea apelurilor în timpul
înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iluminarea afişajului
control în funcţie de oră . . . . . . . . . . . . .
luminozitatea iluminării afişajului. . . . .
Imagine
apelant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imagine CLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intern
efectuarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . .
unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducerea datelor utilizatorului
(VoIP)
cu receptorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrare
înregistrare cu două căi . . . . . . . . . . . . . .
Întrebări şi răspunsuri . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
50
50
38
38
35
35
24
45
54
L
Version 4.1, 21.11.2007
Legare, vezi SMS
Licença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lista de mesaje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de mesaje SMS recepţionate . . . . . .
Listă
apeluri nepreluate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
căsuţa poştală de reţea . . . . . . . . . . . . . .
lista de mesaje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . .
liste de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listele de apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luminozitate
iluminarea afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
48
37
42
Manual de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Mesaje
pictogramă mesaj nou. . . . . . . . . . . . . . . 44
redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Mesaje text, vezi SMS
Microfon
oprirea sonorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Modul „în aşteptare”
afişare în (exemplu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
N
Număr
salvarea în agenda telefonică . . . . . . . . 38
O
Operare (setarea telefonului) . . . . . . . . . . . . .8
Operarea la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Oprirea sonorului telefonului . . . . . . . . . . . 36
P
Parola de înregistrare
cont VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pictogramă
mesaj nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prefix
setarea prefixului zonal propriu . . . . . .
Protecţie de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
44
43
42
51
52
49
37
37
37
37
37
37
50
71
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnSIX.fm / 23.07.2012
Index
R
Reapelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reapelare automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reapelarea manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea
mesaj (robot telefonic) . . . . . . . . . . . . . .
Robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activarea/dezactivarea. . . . . . . . . . . . . . .
listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operarea la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . .
redarea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
salt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
salt înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ştergerea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Router
conectarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T/Ţ
37
37
37
44
43
43
37
46
44
44
44
44
14
Version 4.1, 21.11.2007
S/Ş
Schimbare
PIN de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
volum pentru mâini libere . . . . . . . . . . . 50
volum receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Scriere (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Serviciu de relaţii cu clienţii şi
asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Set cu căşti
conectare (cu cablu) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
încheierea apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Set de căşti Bluetooth
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Setare
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
protecţie de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Setarea bazei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
citire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
primire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ştergerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sonerie
control în funcţie de oră . . . . . . . . . . . . . 51
schimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
setarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sunet, vezi Sonerie
Ştergerea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
72
Tasta Mesaj
deschiderea listei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
deschiderea listelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Taste Afişaj
alocarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Telefoane mobile GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Telefon mobil
conectare (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 48
Telefon, setare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Terminarea apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ton de avertizare, vezi
Tonuri de avertizare
Ton de semnalizare, vezi
Tonuri de avertizare
Trimitere
intrarea din agenda telefonică
către receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
U
Utilizarea modului „mâini libere” . . . . . . . 36
V
VIP (intrarea din Agenda telefonică) . . . . .
VoIP
configurarea contului (primul) . . . . . . .
încărcare date furnizor. . . . . . . . . . . . . . .
pornirea asistentului pentru
conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volum
handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
receptor/mâini libere . . . . . . . . . . . . . . . .
setarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volum pentru modul mâini libere . . . . . . .
Volum receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z
Zi de naştere, vezi Aniversare
38
24
23
20
50
50
50
51
51
50
50
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / insert-strip.fm / 23.07.2012
Bandă de inserţie - etichetarea tastelor funcţionale
Bandă de inserţie - etichetarea tastelor funcţionale
În telefon:
Zona dorită din carcasă
inclusiv tastele funcţionale
File
2
Taste
funcţionale
1
¤ Îndepărtaţi folia de protecţie de
pe zona dorită, de lângă tastele
funcţionale (1).
¤ Aşezaţi banda de inserţie în zona
dorită (2), lângă tastele funcţionale.
Glisaţi-o sub filele din plastic de la
muchia zonei dorite.
File
¤ Aşezaţi la loc folia de protecţie în zona
dorită, aşa încât tastele funcţionale să
se potrivească în canalele foliei de
protecţie. Apoi glisaţi folia de protecţie
sub filele din plastic.
Version 4.1, 21.11.2007
Vezi manualul de utilizare pe verso pentru etichetele de insertie.
Pe CD-ul anexat există un fişier care conţine benzi de inserţie suplimentare pe care le puteţi de
asemenea edita pe PC.
Toate drepturile rezervate. Drepturi de modificare rezervate.
73
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / ro / A31008-N3101-R601-3-TE43 / Cover_back.fm /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising