Gigaset | DX800A all in one | User manual | Gigaset DX800A all in one Kullanım kılavuzu

Gigaset DX800A all in one Kullanım kılavuzu
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / DX800A-aio-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 9/1/13
Gigaset DX800A all in one – Yeni ve değişen fonksiyonlar
Gigaset DX800A all in one –
Yeni ve değişen fonksiyonlar
Bu doküman, Gigaset DX800A all in one telefonun kullanım kılavuzunu
tamamlar:
Kullanım kılavuzları tamamlandıktan sonra, bu cihazların fonksiyon kapsamı
genişletilmiştir.. Bu değişiklikler mevcut dokümanda açıklanmıştır.
İçindekiler
Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
FAKS portuna bir ankesör bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Telesekreter: Telesekreter için iki kişisel anons kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Harici bir görüşme ortağını dahili olarak bekletmeyi etkinleştirme/devre dışı
bırakma (ISDN/VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Giden bağlantı olmadan bir dahili katılımcıyı yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Arama modunu değiştirme, tonlu aramaya geçiş (analog sabit hat) . . . . . . . . . . . . 11
Fonksiyonu bir fonksiyon tuşundan silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Web-Konfigurator üzerinden gelişmiş IP yapılandırması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Web-Konfigurator üzerinden diğer baz ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bluetooth-GSM bağlantılarını Web-Konfigurator ile yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . 14
"Arama kurallarını tanımlama" ile ilgili tamamlayıcı bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Cihaz yazılımını sıfırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Web-Konfigurator menüsünün değiştirilen yapısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diğer fonksiyonlar hakkında tamamlayıcı bilgiler ve düzeltmeler . . . . . . . . . . . . . . 17
Gigaset.net asistanında artık mevcut olmayan fonksiyon
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Network Address Translation (NAT) bulunan Router cihazlarının
arkasındaki Gigaset VoIP telefonlarının çalıştırılması hakkında
bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. VoIP telefonda SIP ve RTP için port numaralarını değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Router cihazında Port-Forwarding'i ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Menü özetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KBA Version 5, 15.09.2011
VoIP ve analog sabit hatta bağlanmış Gigaset DX800A all in one . . . . . . . . . . . . . . . 22
VoIP ve ISDN'ye bağlanmış Gigaset DX800A all in one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış
Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış
Yeni ve genişletilmiş fonksiyonlar
u FAKS portunda genişletilmiş bağlantı olanakları:
u
u
u
u
u
u
u
u
u
FAKS cihazına alternatif olarak, Gigaset'inizin faks bağlantısına karşılıklı görüşme
fonksiyonlu bir kapı zili bağlayabilirsiniz. ¢ s. 3
Telesekreter başına iki kişisel anons kaydedilebilir.
Artık, lokal telesekreterin kayıt modu için iki anons kaydedebilirsiniz.
Telesekreteri açma sırasında, hangi anonsun kullanılması gerektiğini
seçebilirsiniz. ¢ s. 7
Bir görüşme ortağını cihazda tutun (dahili).
ISDN ve VoIP üzerinden yapılan görüşmelerde: Telefonunuzun ayarına bağlı
olarak, çağrı geçişi veya harici bir danışma sırasındaki harici görüşmeler ya şebeke
operatörünün santralinde ya da dahili olarak telefonunuzda tutulur. Dahili tutma
durumunda her iki ISDN hattı veya her iki VoIP hattı meşguldür. ¢ s. 9
Giden bağlantı olmadan dahili katılımcıyı yapılandırın.
Telefonu veya kayıtlı tüm el cihazlarını, kendilerine harici aramalar
gönderilmeyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Harici çağrılar kabul edilebilir ve
dahili katılımcılar aranabilir. ¢ s. 10
Bir analog telefon sistemine bağlantıda arama yöntemini değiştirin. Arama
yöntemini, ana ünitenin menüsünde veya Web-Konfigurator ile
yapılandırabilirsiniz. ¢ s. 11
Web-Konfigurator, ana ünite için ek IP ayarlarına olanak sağlar. Ana üniteye bir
cihaz adı atayabilirsiniz. Ana ünite, yerel ağ içinde bu addan "saptanır". ¢ s. 12
Ana ünitenin diğer ayarlarını Web-Konfigurator ile yapabilirsiniz: Kayıt modunu
etkinleştirme, sistem PIN kodunu değiştirme ve VoIP durum mesajlarının
görüntülenmesini etkinleştirme. ¢ s. 13
Web-Konfigurator ile Bluetooth GSM bağlantılarının adını Bilinen Cihazlar
listesinde değiştirebilir ve GSM bağlantılarını listeden silebilirsiniz. v
İlk cihaz yazılımı güncelleştirmesinden sonra, cihaz yazılımını önceki sürüme
geri ayarlayabilirsiniz. ¢ s. 16
Web-Konfigurator'un yapısı değişmiştir. ¢ s. 16
Artık kullanılmayan fonksiyonlar
u Gigaset.net telefon rehberinin ilk kez açılması sırasında, kendinizi bir isimle
KBA Version 5, 15.09.2011
Gigaset.net telefon rehberine kaydetmeniz artık istenmemektedir. ¢ s. 18
2
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
FAKS portuna bir ankesör bağlama
Bu alt bölüm, Gigaseti'inizin kullanıcı el kitabındaki "Diğer cihazları bağlama/kullanma - Faks
cihazını bağlama" alt bölümünü tamamlar.
FAKS cihazına alternatif olarak, kablolu bir analog ankesörü (Doorline Tip 2) baz
ünitenizin FAKS portuna bağlayabilirsiniz.
3
Faks cihazı
veya
Ankesör
1
2
1. Bağlantı kablosunun (2 Miniwestern 6/6 fişli 6 kutuplu) bağlantı kablosunu
arkadan
telefonunuzun muhafazasındaki girintiye sokun.
2. Bağlantı kablosunun bir fişini baz ünitedeki faks bağlantı yuvasına takın
(etiket: FAKS).
3. Daha sonra, faks bağlantı kablosunu ankesördeki bağlantı yuvasına bağlayın.
Cihazı baz üniteye kaydetmelisiniz. Faks bağlantısını ana ünitede etkinleştirmenizden
sonra cihaz otomatik olarak "kaydedilir". Cihaz, INT 8 dahili adıyla birlikte dahili
katılımcıların listesine eklenir. Bu numarayı değiştirebilirsiniz (örn. "Kapı"). Fakat 8
numarası değiştirilemez.
KBA Version 5, 15.09.2011
FAKS portunu etkinleştirirseniz, bağlamak istediğiniz cihaz tipini belirtmeniz
gerekir.
3
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
FAKS portunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
Bu alt bölüm, Gigaseti'inizin kullanıcı el kitabındaki "Sistem ayarları - FAKS portunu açma/
kapatma (ISDN)" alt bölümünü tamamlar.
Bir faks cihazı veya ankesörü baz üniteye kaydetmek için, faks bağlantısını
etkinleştirmeniz yani Telefon/FAKS veya Ankesör modunu ayarlamanız gerekir.
Teslimat durumunda FAKS portu devre dışıdır.
FAKS portunu etkinleştirirseniz, bu port kayıtlı değil olarak değerlendirilir. Dahili
numara 8, porta/bağlanan cihaza atanır. INT 8, dahili katılımcıların listesinde
gösterilir (hiçbir cihaz bağlanmamış olsa dahi).
v ¢ ÏAyarlar ¢ Sistem ¢ FAX Port
¤ Aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz:
Mod:
Telefon/FAKS
FAKS portunu etkinleştirin. Bir faks cihazını veya çok fonksiyonlu bir cihazı
(FAKS/telefon) FAKS portuna bağlayabilirsiniz.
Faks bağlantısına harici bir bağlantı atayabilirsiniz. Konfigürasyondaki (ISDN) ilk
MSN veya analog sabit hat, faks bağlantısına otomatik olarak giden bağlantı
şeklinde atanır. Telefonun yapılandırılan tüm bağlantıları, gelen bağlantılar
olarak FAKS portuna atanır.
Bu atamayı değiştirebilirsiniz ( £ Gigaset'inizin kucllanıcı el kitabındaki "Sistem
ayarları - Dahili katılımcılara giden ve gelen bağlantıları atama" alt bölümü).
Ankesör
FAKS portunu etkinleştirin. DTMF kodlarıyla çalışan kablolu analog bir ankesör
bağlayabilirsiniz.
FAKS portu üzerinden sadece dahili bağlantılar mümkündür. Bu porta, giden ve
gelen bağlantılar atanmamıştır.
Ankesörden baz üniteye ve kayıtlı el cihazlarına dahili arama yapılabilmek için,
ankesörü yapılandırırken dahili numaraları (1 - 7 arasındaki rakamlar), Asterix *
(grup araması için) DTMF kodları olarak tanımlananız gerekir.
Ankesörden gelen aramalar, baz ünitede/el cihazlarında normal dahili aramalar
olarak gösterilir.
Kapali
FAKS portunu devre dışı bırakın. INT 8 , dahili katılımcılar listesinden silinir.
Faks portuna/faks portu üzerinden bir bağlantı kurmak artık mümkün değildir.
KBA Version 5, 15.09.2011
Ankesöre kumanda etmek için, baz ünite ankesöre çeşitli DTMF kodları göndermelidir.
Ankesör modunu seçtiyseniz, ihtiyaç duyulan kodları girebileceğiniz şu alanlar
görüntülenir (maksimum 4 karakter, 0..9 arasında rakamlar ve "#", "*" özel karakterleri).
Ankesör için kullanılan DTMF kodları teslimat durumunda ülkeye bağlı olarak önceden
kaydedilmiştir.
4
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Açik Kapi Kodu:
Kapı açma mekanizmasını devreye sokmak için bir DTMF kodu girin.
Kapi Baglanti Kodu:
Aramayı kabul etmek ve görüşme bağlantısını kurmak için bir DTMF kodu girin.
Kapi Bag. Kesme Kodu:
Aramayı bitirmek ve görüşme bağlantısını kesmek için bir DTMF kodu girin.
¤ Ayarları kaydetmek için §Kayd.§ ekran tuşuna basın.
Ankesör aramaları
Ön koşul: Gelen ve giden ankesör aramaları sadece FAKS portu için Ankesör
modunun ayarlanmış olması durumunda mümkündür.
Not
Gelen ankesör aramaları, dahili katılımcılardan gelen normal dahili aramalar
olarak bildirilir. FAKS portunun dahili adı gösterilir (INT 8 veya ankesöre
verdiğiniz ad).
Ankesörden arama
Ankesörden arama, ya tüm dahili katılımcılara (grup araması *) veya seçilen dahili
bir katılımcıya düzenlenmiş olabilir.
Ankesör ulaşılamayan dahili bir katılımcıya bir arama gönderirse, ankesör meşgul
kalır.
Ankesör o an için bir görüşme yapan dahili bir katılımcıya bir arama gönderirse,
ankesörün dahili çağrıyı bekletmesi gösterilir.
KBA Version 5, 15.09.2011
Ankesörden gelen arama, ana ünitede/el cihazında gösterilir.
¤ Ankesöre Kapi Baglanti Kodu göndermek için ahizeyi kaldırın veya d
hoparlör tuşuna basın. Arayan kişiyle konuşabilirsiniz.
Bu durumda, dahili ve harici çağrı bekletme durumu mobil ünitede/el cihazında
gösterilir fakat kabul edilemez/reddedilemez.
¤ Kapıyı açmak için §Açik Kapi§ ekran tuşuna basın.
Ankesöre Açik Kapi Kodu gönderilir. Kapı açılır.
¤ Bağlantıyı bitirmek için ahizeyi kaldırın veya kırmızı T son tuşuna basın.
Kapi Bag. Kesme Kodu ankesöre gönderilir.
5
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Ankesörü arama
Ankesörü aramak için şu yöntemi izleyin:
¤ u kumanda tuşuna basın.
Telefon, dahili bir arama bağlantısı kurmayı dener.
¤ Ankesör için INT 8'i arayın.
¤ Ankesörü kaldırın veya d hoparlör tuşuna basın.
Ankesör ulaşılabilir durumdaysa, ankesöre bağlanırsınız.
¤ Kapıyı açmak için §Açik Kapi§ ekran tuşuna basın.
Ankesöre Açik Kapi Kodu gönderilir. Kapı açılır.
Ankesör meşgulse:
¤ Bekleme moduna geri dönmek için, kırmızı T son tuşuna basın.
Not
u Ankesör, aramaları otomatik olarak kabul eder.
u Ahize yerine konulmuşsa, otomatik olarak hoparlör modu açılır.
"Telefon/FAKS" modunda FAKS portu hakkında bilgiler
Çok fonksiyonlu bir cihazı (faks/telefon) FAKS portuna bağlarken aşağıdakilere
dikkat etmeniz gerekir:
u Gelen çağrılarda, arayan kişinin çağrı numarası gösterilmez.
u Telesekreter cihazın gelen bağlantısında bir aramayı karşılarsa, çalmaya devam
eder.
u Gelen bağlantı sadece faks cihazına/telefona atanmışsa, ilgili numaraya gelen
aramalar arama listelerine kaydedilmez (bu kayıtlar baz üniteden veya el
cihazından silinemez).
u Harici bir arama sırasında dahili bir katılımcıyı aramak veya dahili olarak
danışmak için, ilgili dahili numaranın önüne bir "R" girin.
u Örn. "Dahili yönlendirme" gibi diğer dahili fonksiyonlar desteklenmez.
u Harici aramalarda, servis sağlayıcınızın servis özelliklerini/şebeke servislerini
(örn. harici danışma, üçlü konferans, beklemeye alınan harici aramalar)
kullanamazsınız.
Not
KBA Version 5, 15.09.2011
Listelenen kısıtlamalar nedeniyle, FAKS fonksiyonu olmayan analog telefonların
FAKS portuna bağlanması önerilmez.
6
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Ankesör modunda FAKS portu hakkında bilgiler
u Dahili aramanın katılımcılarından biri bir ankesörse, gelen veya dahili bir arama
katılımcıların hiç birinde (beklemede olarak) gösterilmez. Eğer bir başka el cihazı
aramayı gösteremiyorsa, arayan kişi meşgul sesi duyar.
u Dahili veya harici bir arama sırasında ankesörden gelen bir arama normal,
beklemeye alınan dahili bir arama olarak gösterilir. Ankesörden gelen aramayı
kabul etmeden önce harici/dahili aramayı bitirmeniz gerekir.
Telesekreter: Telesekreter için iki kişisel anons kaydetme
Bir anons kaydetme
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "El cihazının telesekreterini kullanmaEl cihazı üzerinden kullanım - Kişisel anons/Bilgi anonsu kaydetme" alt bölümünü tamamlar.
Her telesekreter için, kayıt modunda iki kişisel anons ve bilgi anonsu modu için bir
bilgi anonsu kaydedebilirsiniz.
Aşağıda açıklandığı gibi iki anons kaydedebilirsiniz:
v ¢ Ì ¢ Anonslar ¢ Anonsu Kaydet
q
Gerekirse telesekreteri seçin ve §OK§ tuşuna basın.
q
Duyuru 1 /Duyuru 2 seçeneğini seçin ve §OK§ tuşuna basın.
§OK§
Kaydı başlatmak için ekran tuşuna basın.
Hazır sesi duyulur (kısa ses).
¤ Şimdi anonsu söyleyin (en az 3 saniye).
§Bitir§
Kaydı bitirmek için ekran tuşuna basın.
Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir. §Yeni§ ile kaydı yeniden
başlatabilirsiniz.
Anonsları dinleme
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "El cihazının telesekreterini kullanmaEl cihazı üzerinden kullanım - Anonsları dinleme" alt bölümünü tamamlar.
Aşağıda açıklandığı gibi anonsları dinleyebilirsiniz:
v ¢ Ì ¢ Anonslar ¢ Anonsu Dinlet
KBA Version 5, 15.09.2011
q
Gerekirse telesekreteri seçin ve §OK§ tuşuna basın.
q
Duyuru 1 /Duyuru 2 seçeneğini seçin ve §OK§ tuşuna basın.
Seçilen anons kaydedilmemişse veya silinmişse, ilgili standart anons dinletilir.
7
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Telesekreteri açma, bir anons seçme
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "El cihazının telesekreterini kullanmaEl cihazı üzerinden kullanım - Telesekreteri açma/kapatma ve modu ayarlama" alt bölümünü
tamamlar.
v ¢ Ì ¢ Etkinlestirme
q
Gerekirse telesekreteri seçin (μ= açık).
§OK§
Ekran tuşuna basın.
¤ Aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz:
Etkinlestirme:
Telesekreteri açmak veya kapatmak için Acik veya Kapali seçeneğini seçin.
Mod:
Cvpla ve Kaydet, Sadece Cevapla veya Degisken seçeneğini seçin.
Cvpla ve Kaydet veya Degisken seçilmişse:
Cevap. ve Kaydet:
Duyuru 1 /Duyuru 2 seçeneğini seçin.
Seçilen anons kaydedilmemişse veya silinmişse, bunun yerine ilgili standart
anons kullanılır.
Degisken seçilmişse:
Kayit:
Sürenin başlangıcı için saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.
(Saat ayarlanmış olmalıdır.)
Kayit:
Sürenin bitişi için saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.
§Kayd.§
Ekran tuşuna basın.
Not
KBA Version 5, 15.09.2011
Sistem saati mevcut değilse, sistem saati tekrar kullanıma sunulana kadar
telesekreter Degisken veya Cvpla ve Kaydet modundan Sadece Cevapla
moduna geçer.
8
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Harici bir görüşme ortağını dahili olarak bekletmeyi
etkinleştirme/devre dışı bırakma (ISDN/VoIP)
ISDN/VoIP bağlantınız, aynı anda kullanabileceğiniz iki telefon bağlantısı
sunmaktadır. Bu nedenle, harici bir danışma sırasında veya geçiş yaparken harici bir
katılımcıyı bekletmek için iki olanağınız bulunmaktadır:
u Bağlantıyı dışarıda bekletme: Arama sadece santralde bekletilir. Bu sayede, ikinci
ISDN/VoIP hattı başka bir katılımcı tarafından kullanılabilir.
u Bağlantıyı içeride bekletme: Harici görüşme baz ünitenizde bekletilir. Bu
durumda, her iki ISDN hattı veya her iki VoIP hattı meşguldür. İkinci ISDN/VoIP
hattı başka bir katılımcı tarafından kullanılıyorsa, harici bir görüşme sırasında
harici bir danışma ve bekleyen bir aramanın kabul edilmesi mümkün değildir.
Dahili bekletme modunu açmak/kapatmak için seçmeniz gerekenler:
v ¢ Ï Ayarlar ¢ Telefon ¢ Hold Modu (³= Açık)
Teslimat durumunda Hold Modu kapalıdır; bu, harici aramaların santralde
bekletileceği anlamına gelir (şebeke operatörünün merkez ofisi).
Not
KBA Version 5, 15.09.2011
Hold Modu fonksiyonu açıksa, her iki görüşme ortağını birbirine
bağlayamazsınız (görüşme aktarımı yapılmaz).
9
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Giden bağlantı olmadan bir dahili katılımcıyı yapılandırma
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Sistem ayarları - Dahili katılımcılara giden
ve gelen bağlantıları atama - Giden bağlantı atama" alt bölümünü tamamlar.
Telefonunuzu veya kayıtlı tüm el cihazlarını, harici aramalar yapamayacak şekilde
yapılandırabilirsiniz. Sadece dahili katılımcıları karşılayabilirsiniz.
v ¢ ÏAyarlar ¢ Telefon ¢ Baglantilari Gönder
seçeneğini seçin ve §OK§ tuşuna basın.
~
Gerekirse, sistem PIN kodunu girin ve §OK§ tuşuna basın.
Dahili katılımcıların (baz, el cihazları, duruma bağlı olarak INT8 FAKS portuna
bağlanmış cihaz) listesi gösterilir.
q
Harici aramalar yapılmaması gereken dahili katılımcıları seçin ve §OK§
ekran tuşuna basın.
Bu dahili katılımcının giden tüm aramalarını bloke etmek için r Giden çag. yok
seçeneğini seçin.
§Kayd.
Değişiklikleri kaydetmek için ekran tuşuna basın.
Not
KBA Version 5, 15.09.2011
Giden çag. yok seçeneğini seçerseniz, bu dahili katılımcının giden tüm
aramaları, şebeke telesekreterine giden aramaları ve SMS, E-posta mesajları
veya faks mesajları bloke edilir.
Dahili katılımcı harici bir arama yapmayı veya bir SMS göndermeyi, vb. denerse,
Mümkün degil mesajı gösterilir.
10
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Arama modunu değiştirme, tonlu aramaya geçiş
(analog sabit hat)
Arama modunu değiştirme (analog sabit hat)
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Baz üniteyi bir telefon santraline bağlama"
alt bölümünü tamamlar. Bu alt bölüm, analog sabit hatta bağlantılar için geçerlidir.
Arama modunun değiştirilmesi, sadece telefonun bağlandığı telefon santralı
(PABX) bunu gerektirirse gereklidir, bkz. Telefon sisteminin (PABX) el kitabı.
Aşağıdaki arama modları arasından seçim yapabilirsiniz:
u Tonlu arama (DTMF),
u Darbeli arama (Darbeli arama).
Yukarıda belirtilen ayar olanaklarından bağımsız olarak, telefon, aramadan sonra
veya bir arama sırasında örn. bir telesekretere uzaktan (remote) kumanda etmek
için otomatik olarak tonlu aramaya (DTMF) geçer.
v ¢ Ï Ayarlar ¢ Telefon ¢ Arama Modu
q
Arama modunu seçin ve §OK§ (Ø = açık) tuşuna basın.
Not
Tonlu arama (DTMF) şu an için en çok kullanılan arama modudur. Darbeli arama
modu (PD), sadece bazı eski telefon santralleri (PABX) tarafından kullanılır.
Arama modunu Web-Konfigurator üzerinden değiştirme
Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Telephony – Connections - Sabit hat
bağlantısını ayarlama" alt bölümünü tamamlar.
Ek olarak, Web-Konfigurator üzerinden tonlu ve darbeli arama modu arasında geçiş
yapabilirsiniz:
¤ Web sitesinde Settings ¢ Telephony ¢ Connections bölümünü açın.
¤ Fixed Line Connection bölümünde Edit seçeneğini seçin.
¤ Şu seçimleri yapın: Dialling mode
– Darbeli arama modu için Pulse dial
– Tonlu arama modu için DTMF
¤ Ayarı kaydetmek için Set seçeneğini seçin.
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçiş
KBA Version 5, 15.09.2011
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Baz üniteyi bir telefon santraline bağlama"
alt bölümünü tamamlar. Bu alt bölüm, analog sabit hatta bağlantılar için geçerlidir.
Telefon santralınız hâlâ darbeli arama (PD) ile çalışıyorsa, ancak bir bağlantı için
(örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama gerekiyorsa, görüşme için tonlu
aramaya geçmelisiniz.
Ön koşul: O sırada harici bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış
olmalısınız.
*
Tuşa basın.
Aramayı bitirdikten sonra darbeli arama otomatik olarak tekrar açılır.
11
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Fonksiyonu bir fonksiyon tuşundan silme
Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Baz ünite ayarları - Bir tuşun atamasını
değiştirme" alt bölümünü tamamlar.
Bir fonksiyon tuşunu sıfırlamak için şu yöntemi izleyin:
¤ Mümkün olan tuş atamalarının listesi gösterilene kadar fonksiyon tuşuna basın.
¤ Tuş atamasını sıfırlamak için §Sil§ ekran tuşuna basın.
Web-Konfigurator üzerinden gelişmiş IP yapılandırması
Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "IP yapılandırması – LAN'ye bağlantı"
alt bölümünü tamamlar.
Ağdaki baz ünite için bir isim belirleme
Baz ünitenin yerel ağda "tanınması" için, yerel IP adresi yerine bu adı
kullanabilirsiniz.
¤ Web sitesinde Settings ¢ IP Configuration bölümünü açın.
¤ Show Advanced Settings butonuna tıklayın. Ek alanlar gösterilir.
bölümünde Remote Management
¤ Device Name in the Network alanında baz üniteniz için bir isim girin (en fazla 75
karakter).
¤ Değişiklikleri kaydetmek için Set butonuna tıklayın.
KBA Version 5, 15.09.2011
Baz ünitenin adı, Web-Konfigurator'un Status sayfasında gösterilir.
12
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Web-Konfigurator üzerinden diğer baz ayarları
Web sitesi üzerinden
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
ek olarak aşağıdaki baz ayarlarını yapabilirsiniz:
u Baz ünitede kayıt modunu açma
u Sistem PIN kodunu değiştirme
u VoIP durum mesajlarının görüntülenmesini etkinleştirme
El cihazlarını kaydetme
Baz ünitenize altı adede kadar el cihazı kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi baz ünitede ve
el cihazında başlatılmalıdır.
¤ Web sitesinde Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous bölümünü açın.
¤ Baz ünitede kayıt modunu etkinleştirmek için Start Registration butonuna
tıklayın. Kayıt modu yaklaşık 60 saniye süreyle aktif kalır.
Daha sonra, el cihazında kaydı başlatmanız istenir.
¤ El cihazına kayıt işlemini, el cihazının kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi
60 saniye içinde başlatın.
Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme konumuna geçer.
Ekranda, el cihazının dahili numarası gösterilir, örn. INT 2. El cihazı, Status kayıt
sayfasında kayıtlı el cihazları listesine eklenir.
Change system PIN of base station
Baz ünitenin sistem ayarlarını sadece kendi bildiğiniz 4 haneli sistem PIN koduyla
kaydedin. Daha sonra, önemli sistem ayarlarını değiştirmeden ve WebKonfigurator'da kayıt için sistem PIN kodunu girmeniz istenir.
Teslimat durumunda, PIN kodu olarak 0000 ayarlanmıştır.
¤ Web sitesinde Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous bölümünü açın.
¤ New PIN alanında, baz ünite için 4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin
(dört rakam 0 -9).
¤ Yeni PIN kodunu etkinleştirmek için Set butonuna tıklayın.
KBA Version 5, 15.09.2011
VoIP Status – VoIP durum mesajlarının görüntülenmesini etkinleştirme
VoIP bağlantılarıyla ilgili sorunlar yaşadığınızda el cihazında VoIP durum mesajları
görüntülenmesini sağlayın. Bu mesajlar, bağlantının durumuyla ilgili bilgi verir ve
sorun analizi sırasında servise destek sağlayan, servis sağlayıcıya özel bir durum
kodu içerir.
Olası durum kodlarını içeren listeyi, telefonun ayrıntılı kullanım kılavuzunda
bulabilirsiniz.
¤ Web sitesinde Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous bölümünü açın.
¤ Göstergeleri açmak veya kapatmak için, Show VoIP status on handset
arkasındaki Yes / No seçeneğine tıklayın.
¤ Değişiklikleri kaydetmek için Set seçeneğini seçin.
13
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Bluetooth-GSM bağlantılarını Web-Konfigurator ile yapılandırma
Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Telephony – Connections:
Telefonun bağlantılarını yapılandırma" alt bölümünü tamamlar.
Baz ünitenin Settings ¢ Telephony ¢ Connections Web sitesindeki bağlantılar
listesinde, baz ünitedeki Bilinen Cihazlar listesine kaydedilmiş olan GSM cep
telefonları da gösterilir.
GSM bağlantısı için, ilgili cep telefonunun Bilinen Cihazlar listesinde kaydedilmiş
olduğu Bluetooth adı gösterilir.
Olası durum değerleri şunlardır:
Active
Baz ünitede Bluetooth etkinleştirildi. Cep telefonu baz üniteye kaydedildi; yani
Bilinen Cihazlar listesinde görülüyor. Fakat cep telefonu henüz etkinleştirilmedi.
Cep Tlf. Bagla seçeneği bu cep telefonu için henüz ayarlanmadı. Baz üniteden
ilgili GSM bağlantısı aracılığıyla hiçbir görüşme yapılamaz.
Connected
Cep telefonu, Bilinen Cihazlar listesinde gösteriliyor ve aktif. Cep Tlf. Bagla
seçeneği bu cep telefonu için ayarlandı.
Bluetooth is off
Baz ünitede Bluetooth devre dışı bırakıldı.
Bluetooth- GSM bağlantılarını yapılandırma/silme
¤ Web sitesinde Settings ¢ Telephony ¢ Connections bölümünü açın.
¤ Yapılandırmak istediğiniz GSM bağlantısının arkasındaki Edit butonuna basın.
Connection Name or Number
Mobil telefonun numarasını girin veya GSM bağlantısı için bir isim (en fazla
16 karakter) belirleyin. Bu isim, baz ünitede gösterilir; örn. Bilinen Cihazlar
listesinde, gelen/giden bağlantılar listesinde ve gelen bağlantının arama
listelerinde (arayan kişinin aradığı numara).
¤ Değişiklikleri kaydetmek için Set seçeneğini seçin.
Veya:
¤ Yaptığınız değişiklikleri silmek için Cancel butonuna tıklayın.
Bunun ardından, bağlantılar listesine geri dönersiniz.
Veya:
¤ GSM bağlantısını konfigürasyondan silmek için Delete Connection butonuna
KBA Version 5, 15.09.2011
tıklayın. Artık bu telefon numarası üzerinden aranamaz veya bu bağlantı
üzerinden arama yapamazsınız.
Sildiğiniz bağlantı dahili bir katılımcının giden bağlantısıysa, bu katılımcıya
otomatik olarak yeni bir giden bağlantı atanır. Telefon analog sabit hatta
bağlıysa, sabit hat numarası atanır.
14
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
"Arama kurallarını tanımlama" ile ilgili tamamlayıcı bilgiler
Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Telephony – Dialling Plans - Arama
kurallarını tanımlama – Maliyet kontrolü" alt bölümünü tanımlar.
Numaraları bloke etme
Baz üniteden ve kayıtlı bir el cihazından aranmalarına izin verilmeyen numaraları
tanımlayabilirsiniz.
Bu arama kurallarını şu şekilde tanımlayabilirsiniz:
Phone Number
Aranmasına izin verilmeyen numarayı veya telefon numarasının ilk dört
rakamını (en fazla 15 rakam) girin.
Connection
Block listesinden seçin.
¤ Add üzerine tıklayın. Arama kuralı hemen etkinleştirilir.
Numaranın aranması denenirse, Mümkün degil gösterilir.
"Use Area Codes" seçeneği
KBA Version 5, 15.09.2011
Arama kurallarını, VoIP üzerinden her arama için alan kodu öne eklenecek şekilde
tanımlayabilirsiniz. Bunun için, Use Area Codes seçeneğini arama kurallarınıza
uygun olarak etkinleştirin.
15
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Cihaz yazılımını sıfırlama
Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Management – Firmware Update:
Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme" alt bölümünü tamamlar.
Son güncelleştirmeden önce telefonunuza yüklü olan cihaz yazılımını telefona geri
yükleyebilirsiniz.
¤ Web sitesinde Settings ¢ Management ¢ Firmware Update bölümünü açın.
¤ Downgrade Firmware butonunu seçin. Buton üzerindeki metin, yüklenecek
cihaz yazılımı sürümünü belirtir.
¤ Sonraki iletişim penceresinde, soruyu onaylamak için OK butonuna tıklayın.
Eski cihaz yazılımı sürümü telefona yüklenir. Yeni cihaz yazılımı sürümünün üzerine
yazılır. Web-Konfigurator bağlantınız sonlandırılır ve baz ünite yeniden başlatılır.
Bu işlem 3 dakika kadar sürebilir.
Web-Konfigurator menüsünün değiştirilen yapısı
Web-Konfigurator'un yapısı değişmiştir. Değişiklikler turuncu renkli olarak
işaretlenmiştir.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Divert
Dialling Plans
Network Mailboxes
Advanced Settings
E-Mail
Info Services
(ülkeye özel)
Online Directory
(ülkeye özel)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
KBA Version 5, 15.09.2011
Firmware Update
Status
16
Device
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Yeni ve değişen fonksiyonların açıklaması
Diğer fonksiyonlar hakkında tamamlayıcı bilgiler ve düzeltmeler
u Gelen bir aramayı iptal etme:
u
u
u
u
u
KBA Version 5, 15.09.2011
u
Gelen bir aramayı iptal etmek için ahizeyi yerine koyun. VoIP ve ISDN
aramalarında, kırmızı T son tuşuna veya §Reddet§ ekran tuşuna da
basabilirsiniz.
CNIP'li bir gelen aramadaki ekran göstergesi (ülkeye özel):
Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, arayanın numarası
(CNIP bilgisi hariç) ilgili telefon rehberi kaydında değiştirilir.
Hem CNIP bilgisi, hem de yerel telefon rehberinden kullanılan isim aynı anda
kullanılabilir.
Şebeke hizmetleriyle telefon etme (ülkeye/servis sağlayıcıya özel):
– Bazı fonksiyonlarda, değişiklikler yapmak için §OK§ veya §Kayd.§ yerine §Gönder§
ekran tuşuna basmanız gerekir.
– Önceden etkinleştirilmiş geri aramayı erkenden silme (ISDN):
Bir geri aramayı erkenden silmek için v ¢ Ç Servisleri Seç ¢ Geri arama
kapali §OK§ seçeneğini seçin. Geri arama silinir. Başka hiçbir tuşa basmamanız
gerekir.
Gigaset.net telefon rehberindeki katılımcıları arama:
Telefon rehberinde bir arama başlatmak için bir §Bul§ ekran tuşu
bulunmamaktadır.
Fakat aramayı şu şekilde başlatabilirsiniz:
v ¢ Î Kayitlar ¢ Sebeke rehberi ¢ Gigaset.net
Gigaset.net adi:
İsmi veya ismin bir kısmını (en fazla 25 karakter) girin.
§Seçenekler§ ¢ Bul
seçin ve aramayı başlatmak için §OK§ tuşuna basın.
Bluetooth cihazlarını kullanma:
Veri cihazını/cep telefonunu tanınan cihazlar listesine ekleme:
Yeni bir cihazın kayıt işlemi başarısız olursa, tanınan cihazlar listesi değişmez
(değiştirilmesi gereken bir cihazın seçilmemiş olması bunun ön koşuludur).
Kulaklıkları bağlama:
Baz üniteye kablolu bir kulaklığı ve bir Bluetooth kulaklığını aynı anda
bağlayabilirsiniz. Fakat bu durumda sadece Bluetooth kulaklık için bir fonksiyon
tuşuna atama yapılabilir.
Standart bağlantıyı değiştirme:
Analog sabit hattı ISDN'ye veya ters yönlü olarak geçirirseniz birden çok mesaj
gösterilir. Bunun için, sadece §OK§ ekran tuşu kullanıma sunulmuş ve §Hayir§ ve §Evet§
kullanıma sunulmamıştır. Sistem mesajlarını sadece onaylayabilirsiniz.
Ekran koruyucuyu etkinleştirme Bilgi Servisleri:
Bilgi Servisleri ekran koruyucusunu kullanmak için, Bilgi servisleri göstergesini
Web-Konfigurator üzerinden etkinleştirmek artık gerekli değildir.
Ekran koruyucu üzerinden bilgi akışına bağlı olarak, diğer fonksiyonları çağırmak
için sağda bir ekran tuşu (örn. §More§) ekrana gelir. Bekleme konumuna şu şekilde
geri dönebilirsiniz:
17
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Gigaset.net asistanında artık mevcut olmayan fonksiyon (ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
¤ Kırmızı T son tuşuna uzun süreli basın.
¤ Numarayı arayın ~.
u ISDN bağlantısını değiştirme
Baz üniteniz daha önceden ISDN'ye bağlıysa ve ISDN bağlantısını (yeni MSN'ler)
değiştirirseniz, telefona kayıtlı mevcut MSN'leri manüel olarak silmeniz gerekir
Şu yöntemi izleyin:
¤ Şu menü üzerinden ISDN asistanını başlatın:
v ¢ ÏAyarlar ¢ Baglanti Asistanlari ¢ ISDN
¤ Telefona kayıtlı MSN'leri silin.
¤ ISDN yardımcısını sonlandırın.
¤ Otomatik MSN tespitini uygulamak için ISDN asistanını tekrar başlatın.
Gigaset.net asistanında artık mevcut olmayan fonksiyon
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
Gigaset.net telefon rehberinin ilk kez açılması sırasında, kendinizi Gigaset.net
telefon rehberine kaydetmeniz artık istenmemektedir.
Kendinizi Gigaset.net telefon rehberine kaydetmek için şu yöntemi izleyin:
¤ v ¢ Î Kayitlar ¢ Sebeke rehberi ¢ Gigaset.net seçeneğini seçin ve
Gigaset.net telefon rehberini açmak için §OK§ tuşuna basın.
¤ §Seçenekler§ ¢ Kisisel bilgiler seçeneğini seçin ve §OK§ tuşuna basın.
§Degistir§
Ekran tuşuna basın.
~
Gigaset.net telefon rehberinde kaydedilmesini istediğiniz ismi girin ve
§OK§ tuşuna basın. İsim en fazla 25 karakter içermelidir.
Bu isimde bir kayıt mevcutsa, Takma isim zaten var! Lütfen degistirin. gösterilir.
Başka bir isim girmeniz istenir.
Kaydı silmek için: Ñ ile ismi silin ve §OK§ tuşuna basın.
Gizlilik politikası
Bu noktada takma isminizi girerseniz, bu takma isim merkezi Gigaset
sunucusunda kaydedilir. Takma isim, Gigaset.net telefon rehberinde görülür ve
Gigaset.net servisini kullanan diğer katılımcılar sizi bu isim altında arayabilir.
Bilgilerinizi girerek kayıt işlemini onaylamış olursunuz. Bunu istemezseniz,
işlemi burada iptal edebilirsiniz.
KBA Version 5, 15.09.2011
Gigaset.net hizmeti ile ilişkili olarak kaydedilen bilgiler hakkında diğer bilgileri,
internetteki bu link altında bulabilirsiniz:
www.gigaset.net/privacy-policy
18
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Network Address Translation (NAT) bulunan Router cihazlarının arkasındaki Gigaset VoIP
Network Address Translation (NAT) bulunan Router
cihazlarının arkasındaki Gigaset VoIP telefonlarının
çalıştırılması hakkında bilgiler
Genel olarak, NAT bulunan bir Router cihazında bir Gigaset VoIP telefonun
çalıştırılması için özel telefon veya Router cihazı yapılandırması gerekli değildir.
Bu alt bölümde açıklanan yapılandırma ayarlarını sadece aşağıdaki sorunlardan biri
ortaya çıkarsa yapmanız gerekir.
NAT'nin neden olduğu tipik sorunlar
u VoIP üzerinden gelen arama mümkün değil. VoIP çağrı numaranıza gelen
aramalar size bildirilmiyor.
u VoIP üzerinden giden aramalar kurulmuyor.
u Görüşme ortağıyla bir bağlantı kuruldu fakat görüşme ortağını duyamıyorsunuz
ve/veya görüşme ortağı sizi duyamıyor.
Olası çözüm
KBA Version 5, 15.09.2011
1 Telefonunuzdaki iletişim portlarının (SIP ve RTP portları) port numaralarını
değiştirin ( £ „1. VoIP telefonda SIP ve RTP için port numaralarını
değiştirme“).
2 Bazı durumlarda, telefonun iletişim portları için ek olarak Router cihazında bir PortForwarding (Port iletme) işlemi (port açma veya port iletme olarak da adlandırılır)
tanımlanmalıdır ( £ "2. Router cihazında Port-Forwarding'i ayarlama").
19
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Network Address Translation (NAT) bulunan Router cihazlarının arkasındaki Gigaset VoIP
1. VoIP telefonda SIP ve RTP için port numaralarını değiştirme
VoIP telefonunuzdaki SIP ve RTP portu için başka (yerel) port numaraları (1024 ve
49152 arasında) tanımlayın;
u bu numaraları başka hiçbir uygulama veya LAN'deki Host tarafından
kullanılmamalı ve
u kullanılan alışılmış (ve telefonda ön ayarlı) SIP ve RTO numaralarından uzak
olmalıdır.
Bu işlem, özellikle Router cihazına başka VoIP telefonlar bağlanmışsa yardımcı olur.
VoIP telefonunuzda SIP ve RTP port numaralarını bu şekilde
değiştirebilirsiniz:
¤ Bilgisayarınızın tarayıcısını telefonunuzun Web-Konfigurator'una bağlayın ve
oturum açın.
¤ Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings Web sitesini açın ve SIP ve RTP
portunun ayarlarını değiştirin.
Yeni port numaralarını daha kolay hatırlamanız için (örn. Router cihazını
yapılandırmak için), standart ayarlara çok benzeyen port numaraları
seçebilirsiniz, örn.
SIP port
5060
yerine
49060
RTP port
5004 - 5010
yerine
49004 - 49010
¤ Değişiklikleri telefonunuzda kaydedin.
¤ Aktif VoIP ayarlarının yeniden kaydedilmesini bekleyin. Bunun için Settings
¢ Telephony ¢ Connections Web sitesine geçin; burada, VoIP
KBA Version 5, 15.09.2011
¤
20
bağlantılarınıza ait Status gösterilir.
Başlangıçtaki sorunun hâlâ mevcut olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam
ederse 2. adımı uygulayın.
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / Rel3_Saturn.fm / 9/1/13
Network Address Translation (NAT) bulunan Router cihazlarının arkasındaki Gigaset VoIP
2. Router cihazında Port-Forwarding'i ayarlama
Ayarladığınız SIP ve RTP port numaralarının açık IP adresli WAN arabiriminde de
kullanılması için, SIP ve RTP portları için Router cihazındaki Port-Forwarding
kurallarını tanımlayın.
Router cihazındaki Port-Forwarding'i bu şekilde tanımlayabilirsiniz:
Aşağıda kullanılan terimler Router cihazına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Bir portu açmak için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz (örnek):
Protokol açık port
yerel port
yerel Host (IP)
UDP
49060
49060
192.168.2.10
SIP için
UDP
49004 – 49010
49004 – 49010
192.168.2.10
RTP için
Protokol
Kullanılan protokol olarak UDP seçeneğini belirtin.
açık port
WAN arabiriminin port numarası/port numarası aralığı
yerel port
SIP ve RTP portu için telefonda ayarlanan port numaraları.
Gigaset VoIP telefonların yeni cihaz yazılımında bir RTP portu aralığı ayarlanabilir.
Bu durumda, Router cihazında bu aralık için de uygun bir Port-Forwarding
tanımlanmalıdır.
yerel Host (IP)
Telefonunuzun LAN içindeki yerel IP adresi.
KBA Version 5, 15.09.2011
Router cihazının bu Port-Forwarding işlemini uygulayabilmesi için, Router cihazının
DHCP ayarlarında telefona her zaman aynı yerel IP adresinin atanmasını
sağlamalısınız. Bu, çalışma devam ederken DHCP'nin telefona atanmış IP adresini
değiştirmeyeceği anlamına gelir. Veya telefona sabit (statik) bir IP adresi atayın.
Bu IP adresinin DHCP'de rezerve edilmiş adres aralığında olmamasına ve LAN
içindeki başka bir hiçbir katılımcıya atanmamış olmasına dikkat edin.
21
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
Menü özetleri
Bir menü fonksiyonunu bulmak için menü içinde gezerek aramak yerine, menüyü açtıktan sonra
karakter kombinasyonunu (veya tuş kombinasyonunu (kısayol)) girerek bir fonksiyonu daha
hızlı şekilde seçebilirsiniz.
Örnek:
¤ Ana menüyü açmak için, baz ünite bekleme konumunda ise v tuşuna basın.
¤ "Zil sesi düzeyini ayarlamak" için O 3 2 tuşlarına basın.
VoIP ve analog sabit hatta bağlanmış Gigaset DX800A all in one
¢ s. 17
1 Ç Servisleri Seç
Otomatik Geri Ara
Sadece sabit hat bağlantısında
Çagri Yönlendirme
Dahili hat
Sabit hat
IP1
IP2
:
IP6
Çagri Bekletme
Tüm Bilinm. Aramal.
Aktar (ECT)
2 ò
Bluetooth
1 Etkinlestirme
2 Kulaklik ara
3 Cep Telefonu Ara
4 Veri cihazi ara
¢ s. 17
5 Bilinen Cihazlar
6 Kendi Cihazim
3 É Ilave Özellikler
1 Bilgi Merkezi
3 Kaynak Dizini
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
1 Ekrankoruyuc.
2 Arayan fotolari
3 Melodiler
KBA Version 5, 15.09.2011
4 Hafiza dolulugu
22
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
4 Ê Çagri Listesi
1 Tüm Çagrilar
2 Yapilan Çagrilar
3 Kabul Edilen Çagrilar
4 Cevapsiz Çagrilar
5 Ë Mesajlasma
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
2 E-posta
6 Ì Telesekreter
1 Mesajlari Dinlet
Net AM: Sabit Hat
Net Tel.: IP1
Net Tel.: IP2
:
Net Tel.: IP6
Telesekreter 1
Telesekreter 2
Telesekreter 3
3 Etkinlestirme
¢ s. 8
1 Telesekreter 1
2 Telesekreter 2
3 Telesekreter 3
5 Anonslar
1 Anonsu Kaydet
Telesekreter 1 ila 3
2 Anonsu Dinlet
Telesekreter 1 ila 3
3 Anonsu Sil
Telesekreter 1 ila 3
4 Tavsiye Msjini Kaydet
Telesekreter 1 ila 3
5 Tavsiye Msjini Dinlet
Telesekreter 1 ila 3
6 Tavsiye Msjini Sil
Telesekreter 1 ila 3
¢ s. 7
¢ s. 7
6 Kayitlar
7 Hoparlör
1 Masaüstü Telefon
2 El Cihazi
Sebeke Gelen
Kutulari
Net TS: Sabit Hat
Sadece sabit hat
bağlantısında
KBA Version 5, 15.09.2011
Net Tel.: IP1
Net Tel.: IP2
:
Net Tel.: IP6
23
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
Tus1’i ayarla
Net TS: Sabit Hat
Sadece sabit hat
bağlantısında
Net Tel.: IP1
Net Tel.: IP2
:
Net Tel.: IP6
Telesekreter
7 Í Ajanda
1 Takvim
2 Çalar saat
3 Kacirilan Alarmlar
8 Î Kayitlar
1 Rehber
2 Sebeke rehberi
1 Gigaset.net
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
9 Ï Ayarlar
¢ s. 18,
¢ s. 17
1 VoIP Asistani
2 Tarih/Saat
3 Ses Ayarlari
1 Çagri Ses Düzeyi
2 Zil Ayarlari
1 Ses Düzeyi
2 Melodiler
3 Süre Kontrolü
4 Bilin. Çagr. Sessiz Yap
3 Uyari Tonlari
4 Bekleme Müzigi
4 Ekran
1 Ekrankoruyucu
2 Bilgi Seridi
3 Aydinlatma
5 Dil
6 Kayit
1 Baz istasy. yerlestir
KBA Version 5, 15.09.2011
2 El Cih. Kaydini Kaldir
24
¢ s. 17
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
7 Telefon
1 Alan Kodlari
3 Baglantilari Gönder
4 Baglantilari Al
INT 1 ... INT 8
¢ s. 10
INT 1 ... INT 8
Telesekreter 1 ...
Telesekreter 3
5 Arama Modu
1 DTMF
2 Darbeli arama
6 Geri Arama
Sadece sabit hat bağlantısında
7 Ön kod
8 Hold Modu
8 Sistem
Sadece VoIP bağlantılarında
v
1 Sifirla
2 DECT Arayüzü
¢ s. 3
3 FAX Port
4 Repeater modu
(ülkeye özel)
5 Yerel Ag
¢ s. 16
6 Yazilimi Güncelle
7 Sistem PIN
KBA Version 5, 15.09.2011
9 Eko Modu
1 Eko Modu
(ülkeye özel)
2 Eko Modu+
(ülkeye özel)
25
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
VoIP ve ISDN'ye bağlanmış Gigaset DX800A all in one
1 Ç Servisleri Seç
Sonraki arama
Çagri Yönlendirme
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
Bilinmeyen
Sadece ISDN
bağlantısında
Tus Takimi Kontrolü
Sadece ISDN
bağlantısında
¢ s. 17
Dahili hat
MSN1
MSN2
:
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Çagri Bekletme
Sadece ISDN bağlantısında
Tüm Bilinm. Aramal.
Mesgulken Mesgul
Aktar (ECT)
Geri arama kapali
2 ò
Bluetooth
1 Etkinlestirme
2 Kulaklik ara
3 Cep Telefonu Ara
4 Veri cihazi ara
¢ s. 17
5 Bilinen Cihazlar
6 Kendi Cihazim
3 É Ilave Özellikler
1 Bilgi Merkezi
3 Kaynak Dizini
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
1 Ekrankoruyuc.
2 Arayan fotolari
KBA Version 5, 15.09.2011
3 Melodiler
4 Hafiza dolulugu
26
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
4 Ê Çagri Listesi
1 Tüm Çagrilar
2 Yapilan Çagrilar
3 Kabul Edilen Çagrilar
4 Cevapsiz Çagrilar
5 Ë Mesajlasma
(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
2 E-posta
6 Ì Telesekreter
1 Mesajlari Dinlet
1 Net AM: ISDN
Sadece ISDN
bağlantısında
3 Net Tel.: IP1
4 Net Tel.: IP2
:
8 Net Tel.: IP6
9 Telesekreter 1
- Telesekreter 2
- Telesekreter 3
3 Etkinlestirme
¢ s. 8
1 Telesekreter 1
2 Telesekreter 2
3 Telesekreter 3
5 Anonslar
5
1 Anonsu Kaydet
Telesekreter 1 ila 3
2 Anonsu Dinlet
Telesekreter 1 ila 3
3 Anonsu Sil
Telesekreter 1 ila 3
4 Tavsiye Msjini Kaydet
Telesekreter 1 ila 3
5 Tavsiye Msjini Dinlet
Telesekreter 1 ila 3
6 Tavsiye Msjini Sil
Telesekreter 1 ila 3
¢ s. 7
¢ s. 7
6 Kayitlar
7 Hoparlör
1 Masaüstü Telefon
KBA Version 5, 15.09.2011
2 El Cihazi
27
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
Sebeke Gelen
Kutulari
Net AM: ISDN
Net Tel.: IP1
Net Tel.: IP2
:
Net Tel.: IP6
Tus1’i ayarla
Net AM: ISDN
Net Tel.: IP1
Net Tel.: IP2
:
Net Tel.: IP6
Telesekreter
7 Í Ajanda
1 Takvim
2 Çalar saat
3 Kacirilan Alarmlar
8 Î Kayitlar
1 Rehber
2 Sebeke rehberi
1 Gigaset.net
(ülkeye/servis sağlayıcıya
özel)
9 Ï Ayarlar
1 Baglanti Asistanlari
¢ s. 17
¢ s. 18
1 ISDN
2 VolP
2 Tarih/Saat
3 Ses Ayarlari
1 Çagri Ses Düzeyi
2 Zil Ayarlari
1 Ses Düzeyi
2 Melodiler
3 Süre Kontrolü
4 Bilin. Çagr. Sessiz Yap
3 Uyari Tonlari
4 Bekleme Müzigi
KBA Version 5, 15.09.2011
4 Ekran
1 Ekrankoruyucu
2 Bilgi Seridi
3 Aydinlatma
28
¢ s. 17
Gigaset DX800A / tr / Release Notes SW3 / menutree_Saturn-DX800A.fm / 9/1/13
Menü özetleri
5 Dil
6 Kayit
1 Baz istasy. yerlestir
2 El Cih. Kaydini Kaldir
7 Telefon
1 Alan Kodlari
3 Baglantilari Gönder
4 Baglantilari Al
INT 1 ... INT 8
¢ s. 10
INT 1 ... INT 8
Telesekreter 1 ...
Telesekreter 3
6 Arama Modu
(sadece ISDN
bağlantısı)
1 Oto. Tonla Arama
2 Oto. Tus Takimi
3 * ve #’i arama
6 Ön kod
¢ s. 9
7 Hold Modu
8 Sistem
1 Sifirla
2 DECT Arayüzü
¢ s. 3
3 FAX Port
4 Repeater modu
(ülkeye özel)
5 Yerel Ag
¢ s. 16
6 Yazilimi Güncelle
7 Sistem PIN
9 Eko Modu
1 Eko Modu
(ülkeye özel)
2 Eko Modu+
(ülkeye özel)
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2013
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising