Gigaset | DX800A all in one | User guide | Gigaset DX800A all in one Kasutusjuhend

Gigaset DX800A all in one Kasutusjuhend
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / DX800A-aio-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 03.01.2012
Gigaset DX800A all in one – Uudet ja muuttuneet toiminnot
Gigaset DX800A all in one –
Uudet ja muuttuneet toiminnot
Tämä dokumentti täydentää Gigaset DX800A all in one -puhelimen käyttöohjetta.
Laitteeseen on lisätty ominaisuuksia käyttöohjeen valmistumisen jälkeen. Nämä
muutokset on kuvattu tässä dokumentissa.
Sisällysluettelo
Uusien ja muuttuneiden toimintojen yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Puhelimen tai ovipuhelinjärjestelmän liittäminen FAX-porttiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vastaaja: Kahden käyttäjäkohtaisen tervehdyksen nauhoitus
nauhoitustilaa varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ulkopuhelun sisäinen pito päälle ja pois päältä (ISDN/IP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sisänumeron määrittäminen ilman lähetysyhteyttä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Valintatavan muuttaminen, vaihtaminen äänivalintaan
(analoginen kiinteä verkko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Toiminnon poistaminen toimintonäppäimestä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Laajennetut IP-asetukset web-käyttöliittymän kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Muut tukiaseman asetukset web-käyttöliittymän kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bluetooth-GSM-yhteyksien määritys web-käyttöliittymän avulla . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lisäyksiä lukuun ”Valintasääntöjen määrittäminen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ohjelmiston palautus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Web-käyttöliittymän muuttunut valikkorakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lisäykset ja korjaukset muihin toimintoihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Käytöstä poistunut toiminto – Gigaset.net-apuri
(maa-/operaattorikohtainen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön osoitteenmuunnosta (NAT)
käyttävissä reitittimissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. SIP- ja RTP-porttinumeroiden muuttaminen IP-puhelimessa . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Portin uudelleenohjauksen asetus reitittimessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Valikkorakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LBA Version 5, 15.09.2011
Gigaset DX800A all in one, joka on yhdistetty IP-verkkoon tai analogiseen
kiinteään verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gigaset DX800A all in one, joka on yhdistetty IP- ja ISDN-verkkoon . . . . . . . . . . . . 27
1
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen yleiskatsaus
Uusien ja muuttuneiden toimintojen yleiskatsaus
Uudet ja laajennetut toiminnot
u Laajennetut liitäntämahdollisuudet faksiporttiin (FAX).
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Faksilaitteen lisäksi voit liittää Gigaset-puhelimen faksiliitäntään myös ovipuhelinjärjestelmän. ¢ s. 3
Kahden oman tervehdyksen tallentaminen kuhunkin vastaajaan.
Voit nyt tallentaa kuhunkin paikalliseen puhelinvastaajaan kaksi tervehdystä
nauhoitustilaa varten. Voit valita käytettävän tervehdyksen, kun kytket
vastaajan päälle. ¢ s. 7
Ulkopuhelun asettaminen pitoon laitteessa (sisäisesti).
ISDN- tai IP-yhteyden kautta soitettavissa puheluissa: Ulkopuhelut asetetaan
pitoon puhelimen asetuksista riippuen vuorottelun tai ulkoisen välipuhelun
aikana joko operaattorin välityskeskuksessa tai sisäisesti puhelimessa. Sisäisessä
pidossa molemmat ISDN-yhteydet tai molemmat IP-yhteydet ovat varattuja.
¢ s. 9
Sisänumeron määrittäminen ilman lähetysyhteyttä.
Voit määrittää puhelimen tai jokaisen rekisteröidyn kuulokemikrofonin niin,
että sillä ei voida soittaa ulkopuheluita. Ulkopuheluihin vastaaminen ja sisäpuheluiden soittaminen on mahdollista. ¢ s. 9
Valintatavan vaihtaminen analogisen puhelinjärjestelmän yhteydessä. Voit
muuttaa valintatapaa tukiaseman valikon tai web-käyttöliittymän kautta.
¢ s. 10
Web-käyttöliittymän avulla on mahdollista tehdä tukiasemaan muita
IP-asetuksia. Voit määrittää tukiasemalle laitenimen, jolla tukiasema
tunnistetaan lähiverkossa. ¢ s. 11
Web-käyttöliittymän kautta voit tehdä myös muita tukiaseman asetuksia, kuten
aktivoida rekisteröintitilan, muuttaa järjestelmä-PIN-koodin ja ottaa
IP-tilaviestit käyttöön. ¢ s. 11
Web-käyttöliittymän avulla voit muuttaa Bluetooth-GSM-yhteyksien nimiä
Tunnetut laitteet -luettelossa ja poistaa luettelosta GSM-yhteyksiä. ¢ s. 13
Ohjelmiston palautus takaisin edelliseen versioon ensimmäisen ohjelmistopäivityksen jälkeen. ¢ s. 14
Muuttunut web-käyttöliittymän valikkorakenne. ¢ s. 15
Käytöstä poistuneet toiminnot
u Kun Gigaset.net-puhelinluettelo avataan ensimmäisen kerran, sinua ei enää
LBA Version 5, 15.09.2011
pyydetä lisäämään nimeäsi Gigaset.net-puhelinluetteloon. ¢ s. 18
2
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Puhelimen tai ovipuhelinjärjestelmän liittäminen FAX-porttiin
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Muiden laitteiden liittäminen/
käyttö – Faksin kytkeminen (ISDN)”
Tukiaseman FAX-porttiin voidaan liittää faksilaitteen lisäksi langallinen, analoginen
ovipuhelinjärjestelmä (Doorline tyyppi 2).
3
Faksilaite
tai
ovipuhelinjärjestelmä
1
2
1. Pujota liitäntäkaapelin pää (6-napainen, jossa on 2 Mini-Western-pistoketta 6/6)
puhelimen takana olevasta aukosta.
2. Liitä liitäntäkaapelin pistoke tukiaseman faksiliitäntään (teksti: FAX).
3. Liitä faksin liitäntäkaapeli sen jälkeen ovipuhelinjärjestelmän liitäntään.
Laitetta ei tarvitse rekisteröidä tukiasemaan. Laite rekisteröityy automaattisesti,
kun tukiaseman FAX-portti on otettu käyttöön. Laite lisätään sisänumeroluetteloon
nimellä SISÄ 8. Tätä nimeä voidaan muuttaa (esim. ”Ovi”). Sisänumeroa 8 ei ole kuitenkaan mahdollista muuttaa
LBA Version 5, 15.09.2011
Kun FAX-portti otetaan käyttöön, liitettävän laitteen tyyppi on ilmoitettava.
3
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
FAX-portin kytkeminen päälle/pois
Tämä luku korvaa Gigaset-puhelimen käyttöohjeen luvun ”Järjestelmän asetukset –
FAX-portin kytkeminen päälle/pois (ISDN)”.
LBA Version 5, 15.09.2011
Kun haluat rekisteröidä faksilaitteen tai ovipuhelinjärjestelmän tukiasemaan,
faksiliitäntä on otettava käyttöön eli se on asetettava Puhelut/faksi- tai
Ovipuhelin-tilaan.
FAX-portti on asetettu toimitettaessa pois päältä.
Kun FAX-portti otetaan käyttöön, sen rekisteröinti suoritetaan. Portille / liitetylle
laitteelle määritetään sisänumero 8. SISÄ 8 näkyy sisänumeroluettelossa (vaikka
mitään laitetta ei olisi liitetty).
v ¢ ÏAsetukset ¢ Järjestelmä ¢ FAX Port
¤ Voit tehdä seuraavat asetukset:
Tila:
Puhelut/faksi
Voit ottaa FAX-portin käyttöön. Voit liittää FAX-porttiin faksilaitteen tai
monitoimilaitteen (faksi/puhelin).
Voit määrittää faksiliitännälle yhden ulkoisen yhteyden. Ensimmäinen MSNyhteys (ISDN) tai analoginen kiinteän verkon yhteys määritetään automaattisesti
faksiliitännän lähetysyhteydeksi. Kaikki puhelimeen määritetyt yhteydet
määritetään FAX-portin vastaanottoyhteyksiksi.
Voit muuttaa näitä määrityksiä ( £ Gigaset-puhelimen käyttöohjeen luku
”Järjestelmän asetukset –- Lähetys- ja vastaanottoyhteyksien määritys
sisänumeroille”).
Ovipuhelin
Voit ottaa FAX-portin käyttöön. Voit liittää FAX-porttiin langallisen, analogisen
ovipuhelinjärjestelmän, jota ohjataan DTMF-koodeilla.
Vain sisäiset yhteydet ovat mahdollisia FAX-portin kautta. Portille ei ole
määritetty lähetys- ja vastaanottoyhteyksiä.
Jotta ovipuhelinjärjestelmästä voidaan soittaa sisäpuheluita tukiasemaan ja
rekisteröityihin luureihin, on sisänumerot (1–7) ja *-merkki (asteriski,
ryhmäkutsua varten) määritettävä ovipuhelinjärjestelmän käyttöönoton
yhteydessä DTMF-koodeiksi.
Ovipuhelinjärjestelmästä soitettavat puhelut näkyvät normaaleina
sisäpuheluina tukiasemassa/luureissa.
Ei
Voit ottaa FAX-portin pois käytöstä. SISÄ 8 poistetaan sisänumeroluettelosta.
Yhteyden muodostaminen FAX-porttiin tai sen kautta ei ole enää mahdollista.
Ovipuhelinjärjestelmän ohjaamista varten tukiaseman on lähetettävä erilaisia
DTMF-koodeja ovipuhelinjärjestelmään. Kun olet valinnut Ovipuhelin-tilan,
näytöllä näkyvät seuraavat kentät. Voit näppäillä kenttiin tarvittavat koodit
(enintään 4 merkkiä, numerot 0–9 ja erikoismerkki # ja merkki *). DTMF-koodien
arvot ovipuhelinjärjestelmää varten on esiasetettu toimitettaessa maakohtaisesti.
Oven avauskoodi:
Ota ovenavaustoiminto käyttöön näppäilemällä DTMF-koodi.
4
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Oven yhteyskoodi:
Vastaa puheluun ja muodosta puheyhteys näppäilemällä DTMF-koodi.
Oven katkaisukoodi:
Lopeta puhelu ja sulje puheyhteys näppäilemällä DTMF-koodi.
¤ Tallenna asetukset painamalla §Tall.§-näyttönäppäintä.
Ovipuhelinjärjestelmän puhelut
Edellytys: Ovipuhelinjärjestelmään saapuvat ja siitä soitettavat puhelut ovat
mahdollisia vain, kun FAX-portti on asetettu Ovipuhelin-tilaan.
Ohje
Ovipuhelinjärjestelmään saapuvista puheluista ilmoitetaan tavallisina, sisänumerosta soitettavina puheluina. Näytöllä näkyy FAX-portin sisäinen nimi
(SISÄ 8 tai ovipuhelinjärjestelmälle antamasi nimi).
Ovipuhelinjärjestelmästä soitettava puhelu
Ovipuhelinjärjestelmästä soitettava puhelu voidaan ohjata joko kaikkiin sisänumeroihin (ryhmäkutsu*) tai tiettyyn sisänumeroon.
Kun puhelu ohjataan ovipuhelinjärjestelmästä sisänumeroon, joka ei ole
tavoitettavissa, ovipuhelinjärjestelmä on edelleen varattu.
Kun ovipuhelinjärjestelmästä ohjataan puhelu sisänumeroon, joka puhuu
parhaillaan puhelua, näytöllä näkyy ovipuhelinjärjestelmän sisäinen koputus.
Ovipuhelinjärjestelmästä saapuva puhelu näkyy tukiaseman/luurin näytöllä.
¤ Lähetä Oven yhteyskoodi ovipuhelinjärjestelmään nostamalla luuri tai
painamalla kaiutinnäppäintä d. Voit nyt puhua soittajan kanssa.
Tässä tilassa koputtavasta sisä- tai ulkopuhelusta ilmoitetaan tukiaseman/luurin
näytöllä, mutta puheluun ei kuitenkaan voida vastata eikä sitä voida hylätä.
¤ Avaa ovi painamalla näyttönäppäintä §Avaa ovi§.
Oven avauskoodi lähetetään ovipuhelinjärjestelmään. Ovi avataan.
¤ Sulje yhteys asettamalla luuri takaisin paikalleen tai painamalla punaista
lopetusnäppäintä T.
Oven katkaisukoodi lähetetään ovipuhelinjärjestelmään.
Ovipuhelinjärjestelmään saapuva puhelu
LBA Version 5, 15.09.2011
Voit soittaa ovipuhelinjärjestelmään seuraavasti:
¤ Paina ohjausnäppäintä u.
Puhelin yrittää muodostaa sisäpuhelun.
¤ Valitse SISÄ 8 ovipuhelinjärjestelmää varten.
¤ Nosta luuri tai paina kaiutinnäppäintä d.
Kun ovipuhelinjärjestelmä on tavoitettavissa, puhelu yhdistetään ovipuhelinjärjestelmään.
¤ Avaa ovi painamalla §Avaa ovi§-näyttönäppäintä.
Oven avauskoodi lähetetään ovipuhelinjärjestelmään. Ovi avataan.
5
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Jos ovipuhelinjärjestelmä on varattu:
¤ Palaa takaisin valmiustilaan painamalla punaista lopetusnäppäintä T.
Ohje
u Ovipuhelinjärjestelmä vastaa puheluihin automaattisesti.
u Kun luuri on asetettu paikalleen, kaiutintila kytkeytyy automaattisesti päälle.
Ohjeita FAX-portin Puhelut/faksi-tilaan liittyen
Kun liität FAX-porttiin monitoimilaitteen (faksi/puhelin), huomaa seuraavat asiat:
u Soittajan numeroa ei näytetä saapuvien puheluiden yhteydessä.
u Kun vastaaja vastaa puheluun laitteen lähetysyhteydessä, soittoääni kuuluu
edelleen.
u Jos vastaanottoyhteys on määritetty vain faksilaitteelle/puhelimelle, kyseiseen
numeroon saapuvat puhelut eivät näy puhelutiedoissa (näitä tietoja ei voida
poistaa tukiasemasta tai luurista).
u Jos haluat soittaa ulkopuhelun aikana sisäpuhelun tai sisäisen välipuhelun,
näppäile sisänumeron eteen ”R”.
u Muita sisäpuhelutoimintoja, kuten sisäistä soitonsiirtoa, ei tueta.
u Operaattorin toiminnot/verkkopalvelut (esim. ulkoinen välipuhelu, kolmen
osallistujan neuvottelu, koputtavien ulkopuheluiden näyttö) eivät ole
käytettävissä ulkopuheluiden yhteydessä.
Ohje
Mainittujen rajoitusten takia ei ole suositeltavaa liittää FAX-porttiin analogisia
puhelimia, joissa ei ole faksitoimintoa.
Ohjeita FAX-portin Ovipuhelin-tilaan liittyen
u Jos toinen sisäpuhelun osallistujista on ovipuhelinjärjestelmä, saapuvasta ulko-
LBA Version 5, 15.09.2011
tai sisäpuhelusta ei ilmoiteta kellekään osallistujalle (koputuksena). Jos mikään
muu luuri ei pysty näyttämään puhelua, soittaja kuulee varattu-äänen.
u Sisä- tai ulkopuhelun aikana ovipuhelinjärjestelmästä saapuva puhelu näkyy
tavallisena, koputtavana sisäpuheluna. Ulko-/sisäpuhelu on lopetettava ennen
kuin voit vastata ovipuhelinjärjestelmästä saapuvaan puheluun.
6
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Vastaaja: Kahden käyttäjäkohtaisen tervehdyksen nauhoitus
nauhoitustilaa varten
Tervehdyksen nauhoitus
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Tukiaseman vastaajan käyttö –
Käyttö tukiaseman kautta – Oman tervehdyksen/tiedotteen nauhoitus”.
Voit nauhoittaa jokaista vastaajaa varten kaksi henkilökohtaista tervehdystä
nauhoitustilaa varten ja yhden tiedotteen tiedotustilaa varten.
Voit nauhoittaa kaksi tervehdystä seuraavasti:
v ¢ Ì ¢ Tiedotteet ¢ Nauhoita tervehdys
q
Valitse tarvittaessa vastaaja ja paina §OK§.
q
Valitse Tiedote 1 /Tiedote 2 ja paina §OK§.
§OK§
Aloita nauhoitus painamalla näyttönäppäintä.
Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni).
¤ Nauhoita tervehdys (vähintään 3 sekuntia).
§Lopeta§
Lopeta nauhoitus painamalla näyttönäppäintä.
Nauhoituksen jälkeen kuulet nauhoittamasi tervehdyksen. Voit aloittaa
nauhoituksen uudelleen painamalla §Uusi§.
Tervehdyksen kuuntelu
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Tukiaseman vastaajan käyttö –
Käyttö tukiaseman kautta – Tervehdysten kuuntelu”.
LBA Version 5, 15.09.2011
Voit kuunnella tervehdykset seuraavasti:
v ¢ Ì ¢ Tiedotteet ¢ Kuuntele tervehdys
q
Valitse tarvittaessa vastaaja ja paina §OK§.
q
Valitse Tiedote 1 /Tiedote 2 ja paina §OK§.
Jos valittua tervehdystä ei kyetty nauhoittamaan tai se poistettiin, toistetaan vakiotervehdys.
7
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Vastaajan kytkeminen päälle, tervehdyksen valitseminen
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Tukiaseman vastaajan käyttö –
Käyttö tukiaseman kautta – Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä ja tilan asetus”.
v ¢ Ì ¢ Aktivointi
q
Valitse tarvittaessa vastaaja ja paina (μ= päällä).
§OK§
Paina näyttönäppäintä.
¤ Voit tehdä seuraavat asetukset:
Aktivointi:
Kytke vastaaja päälle tai pois päältä valitsemalla On tai Ei.
Tila:
Valitse Vast. ja tallenna, Pelkkä vastaus tai Vaihteleva.
Jos valittuna on Vast. ja tallenna tai Vaihteleva:
Vastaa/tallenna, käytä:
Valitse Tiedote 1/Tiedote 2.
Jos valittua tervehdystä ei kyetty nauhoittamaan tai se poistettiin, käytetään
vakiotervehdystä.
Jos valittuna on Vaihteleva:
Nauhoitus alkaa:
Aseta aloitusaika tunteina/minuutteina nelinumeroisena.
(Kellonajan täytyy olla asetettuna.)
Nauhoitus päättyy:
Aseta lopetusaika tunteina/minuutteina nelinumeroisena.
§Tall.§
Paina näyttönäppäintä.
Ohje
LBA Version 5, 15.09.2011
Jos järjestelmään ei ole asetettu aikaa, vastaaja vaihtaa Vaihteleva- tai Vast. ja
tallenna-tilasta Pelkkä vastaus -tilaan, kunnes järjestelmän aika asetetaan.
8
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Ulkopuhelun sisäinen pito päälle ja pois päältä (ISDN/IP)
ISDN-/IP-yhteys tarjoaa käyttöösi kaksi puhelinyhteyttä, joita voit käyttää yhtä
aikaa. Tämän takia voit asettaa ulkopuhelun pitoon ulkoisen välipuhelun tai
vuorottelun aikana seuraavilla kahdella tavalla:
u Yhteyden asettaminen pitoon ulkoisesti: Puhelu asetetaan pitoon välityskeskuksessa. Toinen käyttäjä voi käyttää toista ISDN-/IP-yhteyttäsi.
u Yhteyden asettaminen pitoon sisäisesti: Ulkopuhelu asetetaan pitoon tukiasemassa. Tässä tapauksessa molemmat ISDN-yhteydet tai molemmat
IP-yhteydet ovat varattu. Kun toinen käyttäjä käyttää toista ISDN-/IP-yhteyttä,
ulkoinen välipuhelu ja odottavaan puheluun vastaaminen ulkopuhelun aikana
ei ole mahdollista.
Kytke sisäinen Hold-tila päälle tai pois päältä seuraavasti:
v ¢ Ï Asetukset ¢ Puhelut ¢ Hold-tila (³= päällä)
Hold-tila on toimitettaessa kytketty pois päältä. Ulkopuhelut asetetaan pitoon
(operaattorin) välityskeskuksessa.
Ohje
Jos Hold-tila-toiminto on kytketty päälle, kahden puhekumppanin puheluita ei
ole mahdollista yhdistää keskenään (puhelun välitys).
Sisänumeron määrittäminen ilman lähetysyhteyttä
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Järjestelmän asetukset –
Lähetys- ja vastaanottoyhteyksien määritys sisänumeroille – Lähetysyhteyden määritys”.
Voit määrittää puhelimen tai jokaisen rekisteröidyn luurin niin, että sillä ei voida
soittaa ulkopuheluita vaan pelkästään sisäpuheluita.
v ¢ ÏAsetukset ¢ Puhelut ¢ Lähetysyhteydet
Valitse ja paina §OK§.
~
Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ja paina §OK§.
Näytölle avautuu sisänumeroluettelo (tukiasema, luurit, mahdollinen FAX-porttiin
(INT8) liitetty laite).
q
Valitse sisänumero, josta et halua soitettavan ulkopuheluita ja paina
näyttönäppäintä §OK§.
r
Estä kaikki lähtevät puhelut tästä numerosta valitsemalla Ei lähteviä.
§Tall.
Tallenna muutokset painamalla näyttönäppäintä.
LBA Version 5, 15.09.2011
Ohje
Kun valitset Ei lähteviä, kaikki lähtevät puhelut, verkossa olevaan vastaajaan
soitettavat puhelut sekä teksti- ja sähköpostiviestien sekä faksien lähetys tästä
sisänumerosta estetään.
Kun sisänumerosta yritetään soittaa ulkopuhelu tai lähettää esim. tekstiviesti,
näytöllä näkyy ilmoitus Ei mahdollista.
9
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Valintatavan muuttaminen, vaihtaminen äänivalintaan
(analoginen kiinteä verkko)
Valintatavan muuttaminen (analoginen kiinteä verkko)
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Tukiaseman kytkeminen
puhelinvaihteeseen”. Tämä koskee analogisia kiinteän verkon yhteyksiä.
Valintatavan muuttaminen on tarpeen vain, kun puhelinvaihde, johon puhelin
liitetään, edellyttää tätä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.
Voit valita seuraavat valintatavat:
u Äänivalinta (Äänitaajuus)
u Impulssivalinta (Impulssi)
Puhelin vaihtaa numeron valinnan jälkeen tai puhelun aikana automaattisesti äänivalintaan (DTMF) esimerkiksi vastaajan etäkäyttöä varten yllä mainituista asetusvaihtoehdoista riippumatta.
v ¢ Ï Asetukset ¢ Puhelut ¢ Valintatapa
q
Valitse valintatapa ja paina §OK§ (Ø = päällä).
Ohje
Äänivalinta (DTMF) on yleisimmin käytetty valintatapa. Impulssivalintaa
käyttävät vain jotkin vanhat puhelinvaihteet.
Valintatavan muuttaminen web-käyttöliittymän kautta
Tämä luku täydentää web-käyttöliittymän käyttöohjeen lukua ”Telephony – Connections –
Kiinteän verkkoyhteyden asetukset”.
Web-käyttöliittymän kautta voit myös vaihtaa ääni- ja impulssivalinnan välillä:
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Valitse Fixed Line Connection -kohdassa Edit.
¤ Valitse Dialling mode
– Pulse dial impulssivalintaa varten
– DTMF äänivalintaa varten
¤ Tallenna asetus valitsemalla Set.
Vaihtaminen tilapäisesti äänivalintaan
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Tukiaseman kytkeminen
puhelinvaihteeseen”. Tämä koskee analogisia kiinteän verkon yhteyksiä.
LBA Version 5, 15.09.2011
Jos puhelinvaihteesi käyttää impulssivalintaa, mutta tarvitset yhteyttä varten
äänivalintaa (esim. verkossa olevan vastaajan viestien kuuntelua varten), sinun
on vaihdettava äänivalintaan puhelun ajaksi.
Edellytys: Puhut ulkopuhelua tai olet soittanut ulkonumeroon.
*
Paina näppäintä.
Puhelin vaihtaa automaattisesti takaisin impulssivalintaan puhelun loputtua.
10
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Toiminnon poistaminen toimintonäppäimestä
Tämä luku täydentää Gigaset-puhelimen käyttöohjeen lukua ”Tukiaseman asetukset –
Näppäimen pikavalinnan muuttaminen”.
Voit palauttaa toimintonäppäimen pikavalinnan seuraavasti:
¤ Paina toimintonäppäintä niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy mahdollisten
pikavalintojen luettelo.
¤ Palauta näppäimen pikavalinta painamalla näyttönäppäintä §Tyhjennä§.
Laajennetut IP-asetukset web-käyttöliittymän kautta
Tämä luku täydentää web-käyttöliittymän käyttöohjeen lukua ”IP Configuration –
LAN-liitäntä”.
Nimen määrittäminen verkossa olevalle tukiasemalle
Jotta tukiasema tunnistetaan lähiverkossa, voit käyttää tätä nimeä paikallisen
IP-osoitteen sijaan.
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ IP Configuration.
¤ Napsauta Show Advanced Settings -painiketta. Näytölle avautuu lisää kenttiä.
Remote Management -kohdassa voit
¤ määrittää tukiasemalle nimen Device Name in the Network -kentässä
(enintään 75 merkkiä)
¤ tallentaa muutokset napsauttamalla Set-painiketta.
Tukiaseman nimi näkyy web-käyttöliittymän Status-sivulla.
Muut tukiaseman asetukset web-käyttöliittymän kautta
LBA Version 5, 15.09.2011
Internet-sivun
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
kautta voit tehdä lisäksi seuraavat tukiaseman asetukset:
u Asettaa rekisteröintitilan päälle tukiasemassa.
u Muuttaa järjestelmä-PIN-koodin.
u Ottaa IP-tilailmoitusten näytön käyttöön.
11
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Luurien rekisteröinti
Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria. Rekisteröinti suoritetaan sekä tukiasemassa että luurissa.
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Aseta tukiaseman rekisteröintitila päälle napsauttamalla Start Registration
-painiketta. Rekisteröintitila on aktiivinen noin 60 sekunnin ajan.
Sen jälkeen sinua pyydetään aloittamaan luurin rekisteröinti.
¤ Aloita luurin rekisteröinti 60 sekunnin sisällä, kuten luurin käyttöohjeissa
ohjeistetaan.
Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä
näkyy luurin sisänumero, esim. SISÄ 2. Luuri lisätään rekisteröityjen luurien
luetteloon Status-sivulla.
Tukiaseman järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen
(Change system PIN of base station)
Voit suojata tukiaseman järjestelmäasetukset 4-numeroisella järjestelmä-PINkoodilla, jonka vain sinä tiedät. Sinua pyydetään näppäilemään järjestelmä-PINkoodi ennen tärkeiden järjestelmäasetusten muuttamista tai web-käyttöliittymään
rekisteröitymisen yhteydessä.
PIN-koodiksi on asetettu toimitettaessa 0000.
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Näppäile New PIN -kenttään tukiaseman uusi, 4-numeroinen järjestelmä-PINkoodi (neljä numeroa, 0–9).
¤ Ota uusi PIN käyttöön valitsemalla Set.
VoIP Status – IP-tilailmoitusten näytön kytkeminen päälle
LBA Version 5, 15.09.2011
Voit kytkeä IP-puheluiden tilailmoitukset päälle luurissa, jolloin ilmoitukset tulevat
näkyviin IP-yhteyksissä esiintyvien ongelmien yhteydessä. Ilmoitukset tiedottavat
yhteyden tilasta. Ne myös sisältävät operaattorikohtaisen tilakoodin, joka helpottaa palvelua ongelmaa analysoitaessa.
Luettelo tilakoodeista löytyy puhelimen käyttöohjeesta.
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Kytke ilmoitukset päälle tai pois päältä napsauttamalla Show VoIP status on
handset -kohdan vieressä vaihtoehtoa Yes / No.
¤ Tallenna muutokset valitsemalla Set.
12
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Bluetooth-GSM-yhteyksien määritys web-käyttöliittymän
avulla
Tämä luku täydentää web-käyttöliittymän käyttöohjeen lukua ”Telephony – Connections:
Puhelimen yhteyksien määritys”.
Tukiaseman yhteyksien luettelossa Internet-sivulla Settings ¢ Telephony
¢ Connections näkyvät myös GSM-matkapuhelimet, jotka on lisätty tukiaseman
Tunnetut laitteet -luetteloon.
Jokaisen GSM-yhteyden kohdalla näkyy Bluetooth-nimi, jolla luuri on tallennettu
Tunnetut laitteet -luetteloon, sekä yhteyden tila.
Tilavaihtoehdot ovat:
Active
Bluetooth on käytössä tukiasemassa. Luuri on rekisteröity tukiasemaan, eli se
näkyy Tunnetut laitteet -luettelossa. Luuria ei ole kuitenkaan vielä otettu
käyttöön. Tämän luurin Yhdistä matkapuhel. -asetusta ei ole vielä valittu.
Tukiasemasta ei voida soittaa puheluita kyseisen GSM-yhteyden kautta.
Connected
Luuri näkyy Tunnetut laitteet -luettelossa ja on käytössä. Tämän luurin Yhdistä
matkapuhel. -asetus on valittu.
Bluetooth is off
Bluetooth on pois käytöstä tukiasemassa.
Bluetooth-GSM-yhteyksien määritys ja poistaminen
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Napsauta Edit-painiketta sen GSM-yhteyden vieressä, jonka haluat määrittää.
Connection Name or Number
Näppäile luurin numero tai määritä GSM-yhteydelle nimi (enintään 16 merkkiä).
Tämä nimi näkyy tukiasemassa muun muassa Tunnetut laitteet -luettelossa,
vastaanotto-/lähetysyhteyksien luettelossa, sekä puhelutietojen luettelossa
lähetysyhteytenä (numero, jonka soittaja on valinnut).
¤ Tallenna muutokset valitsemalla Set.
Tai:
¤ Hylkää tekemäsi muutokset valitsemalla Cancel.
Palaat takaisin yhteysluetteloon.
Tai:
¤ Poista GSM-yhteys napsauttamalla Delete Connection-painiketta. Sinulle ei
LBA Version 5, 15.09.2011
voida enää soittaa tähän puhelinnumeroon etkä voi soittaa puheluita tämän
yhteyden kautta.
Jos poistamasi yhteys oli sisänumeron lähetysyhteys, numerolle määritetään
automaattisesti uusi lähetysyhteys. Jos puhelin on liitetty analogiseen kiinteään
verkkoon, määritetään kiinteän verkon numero.
13
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Lisäyksiä lukuun ”Valintasääntöjen määrittäminen”
Tämä luku täydentää web-käyttöliittymän käyttöohjeen lukua ”Telephony – Dialling Plans:
Valintasääntöjen määrittäminen – Edullisemmat puhelut”.
Puheluiden esto
Voit määrittää numeroita, joihin tukiasemasta tai rekisteröidystä luurista ei voida
soittaa.
Valintasääntöjen määrittäminen tapahtuu seuraavasti:
Phone Number
Näppäile puhelinnumero, tai sellaisen puhelinnumeron ensimmäiset numerot
(enint. 15 numeroa), johon ei saa soittaa.
Connection
Valitse luettelosta Block.
¤ Napsauta Add-painiketta. Valintasääntö otetaan käyttöön heti.
Jos numeroon yritetään soittaa, näytöllä näkyy Ei mahdollista.
Use Area Codes -asetus
Voit muokata valintasääntöjä siten, että jokaisen, IP-yhteyden kautta soitettavan
puhelun eteen lisätään suuntanumero. Tätä varten on otettava käyttöön Use Area
Codes -asetus valintasääntöjen mukaisesti.
Ohjelmiston palautus
Tämä luku täydentää web-käyttöliittymän käyttöohjeen lukua ”Management – Firmware
Update: Tukiaseman ohjelmistopäivitys”.
Voit palauttaa puhelimeen ennen edellistä puhelimen päivitystä ladatun
ohjelmistoversion.
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Valitse Downgrade Firmware. Painikkeen yläpuolella näkyvässä tekstissä näkyy
LBA Version 5, 15.09.2011
ladattava ohjelmistoversio.
¤ Vahvista kysely napsauttamalla seuraavassa valintaikkunassa OK-painiketta.
Vanha ohjelmistoversio ladataan puhelimeen ja se korvaa uuden ohjelmistoversion. Yhteys web-käyttöliittymään katkaistaan ja tukiasema käynnistetään
uudelleen.
Tämä saattaa kestää noin 3 minuuttia.
14
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Web-käyttöliittymän muuttunut valikkorakenne
Web-käyttöliittymän valikkorakenne on muuttunut. Muutokset on merkitty
oranssilla.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Divert
Dialling Plans
Network Mailboxes
Advanced Settings
E-Mail
Info Services
(maakohtainen)
Online Directory
(maakohtainen)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
LBA Version 5, 15.09.2011
Status
Device
15
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
Lisäykset ja korjaukset muihin toimintoihin
u Saapuvan puhelun keskeyttäminen:
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
16
Voit keskeyttää saapuvan puhelun laskemalla luurin paikalleen. IP- ja ISDNpuheluissa voit myös painaa punaista lopetusnäppäintä T tai näyttönäppäintä §Hylkää§.
Näyttö saapuvan puhelun yhteydessä, kun CNIP on käytössä (maakohtainen):
Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy soittajan
numeron (CNIP-tietojen) sijaan puhelinluetteloon tallennettu nimi.
CNIP-tiedot ja puhelinluettelossa oleva nimi voivat myös näkyä yhtä aikaa.
Soittaminen verkkopalveluiden kautta (maa-/operaattorikohtainen):
– Joidenkin toimintojen yhteydessä asetukset on otettava käyttöön painamalla §Lähetä§-näyttönäppäintä §OK§- tai §Tall.§-näppäimen sijaan.
– Aikaisemmin aktivoidun takaisinsoiton kytkeminen pois päältä etukäteen
(ISDN):
Voit kytkeä aikaisemmin aktivoidun takaisinsoiton pois päältä valitsemalla
v ¢ Ç Verkkopalvelut ¢ Takaisinsoitto pois §OK§. Takaisinsoitto
kytketään pois päältä. Muita näppäimiä ei tarvitse painaa.
Hakeminen Gigaset.net-puhelinluettelosta numeroiden mukaan:
Näyttönäppäintä §Haku§ ei ole, joka käynnistäisi haun puhelinluettelosta.
Voit käynnistää haun seuraavasti:
v ¢ Î Yhteystiedot ¢ Verkkoluettelo ¢ Gigaset.net
Gigaset.net-nimi:
Näppäile nimi tai nimen osa (enint. 25 merkkiä).
§Valinnat§ ¢ Haku
Valitse ja käynnistä haku painamalla §OK§.
Bluetooth-laitteiden käyttö:
Datalaitteen/matkapuhelimen lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon:
Jos uuden laitteen rekisteröinti epäonnistui, tunnettujen laitteiden luettelo ei
muutu (edellyttäen, että korvattavaa laitetta ei valittu).
Kuulokkeiden liittäminen:
Voit liittää tukiasemaan yhtä aikaa sekä langalliset että Bluetooth-kuulokkeet.
Toimintonäppäin voidaan kuitenkin määrittää vain Bluetooth-kuulokkeille.
Vakioyhteyden muuttaminen:
Jos vaihdat analogisesta kiinteän verkon yhteydestä ISDN-yhteyteen tai toisinpäin, näytöllä näkyy useampia ilmoituksia. Käytettävissä on vain näyttönäppäin
§OK§. Näppäimet §Ei§ ja §Kyllä§ eivät ole enää käytettävissä. Järjestelmäviestit on
mahdollista vain hyväksyä.
Toiminto-/näyttönäppäimien määritys:
Käyttöohjeessa kuvattujen toimintojen lisäksi voit määrittää Tekstiviesti-valikon
pikavalinnaksi näppäimeen:
¤ Paina toiminto-/näyttönäppäintä pitkään.
¤ Valitse Lisätoiminnot... ja paina §OK§.
¤ Valitse Tekstiviesti ja paina §OK§.
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Uusien ja muuttuneiden toimintojen kuvaus
u Tietopalvelut-näytönsäästäjän kytkeminen päälle:
LBA Version 5, 15.09.2011
Tietopalvelut -näytönsäästäjän käyttämistä varten ei ole enää tarpeen ottaa
infopalveluita käyttöön web-käyttöliittymän kautta.
Näytön oikeassa reunassa näkyy näyttönäppäin (esim. §More§), jolla saa näkyviin
muita toimintoja. Voit palata takaisin valmiustilaan seuraavasti:
¤ Paina pitkään punaista lopetusnäppäintä T.
¤ Näppäile numero ~.
u ISDN-liittymän vaihtaminen:
Jos tukiasema on jo yhdistetty ISDN-liittymään ja vaihdat ISDN-liittymää (uudet
MSN:t), nykyiset tallennetut MSN:t on poistettava puhelimesta manuaalisesti.
Toimi seuraavasti:
¤ Käynnistä ISDN-apuri valikon kautta:
v ¢ ÏAsetukset ¢ Yhteysapuri ¢ ISDN
¤ Poista puhelimeen tallennetut MSN:t.
¤ Sulje ISDN-apuri.
¤ Suorita automaattinen MSN-numerohaku käynnistämällä ISDN-apuri
uudelleen.
17
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Käytöstä poistunut toiminto – Gigaset.net-apuri (maa-/operaattorikohtainen)
Käytöstä poistunut toiminto – Gigaset.net-apuri
(maa-/operaattorikohtainen)
Kun avaat Gigaset.net-puhelinluettelon ensimmäisen kerran, sinua ei enää pyydetä
lisäämään nimeäsi Gigaset.net-puhelinluetteloon.
Voit lisätä nimesi Gigaset.net-puhelinluetteloon seuraavasti:
¤ Avaa Gigaset.net-puhelinluettelo valitsemalla v ¢ Î Yhteystiedot
¢ Verkkoluettelo ¢ Gigaset.net ja painamalla §OK§.
¤ §Valinnat§ ¢ Valitse Omat tiedot ja paina §OK§.
§Vaihda§
Paina näyttönäppäintä.
~
Näppäile nimi, jonka haluat lisätä itsellesi Gigaset.net-puhelinluetteloon ja paina §OK§. Nimessä saa olla enintään 25 merkkiä.
Jos näppäilemäsi nimi on jo olemassa, näytöllä näkyy Lempinimi on jo olemassa!
Valitse toinen nimi.. Puhelin pyytää muuttamaan nimeä.
Voit poistaa tiedon poistamalla nimen Ñ-näppäimellä ja painamalla §OK§.
Tärkeä huomautus tietosuojasta
Antamasi lempinimi tallentuu Gigaset-keskuspalvelimelle. Lempinimi näkyy
Gigaset.net-puhelinluettelossa, ja muut Gigaset.net-palvelua käyttävät
henkilöt voivat soittaa numeroosi valitsemalla tämän nimen.
Antamalla omat tietosi hyväksyt samalla, että nimesi tallennetaan keskuspalvelimelle. Jos et halua tätä, voit keskeyttää toiminnon.
LBA Version 5, 15.09.2011
Lisätietoja Gigaset.net-palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista on
Internetissä osoitteessa:
www.gigaset.net/privacy-policy
18
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön osoitteenmuunnosta (NAT) käyttävissä reitittimissä
Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön
osoitteenmuunnosta (NAT) käyttävissä reitittimissä
Yleensä osoitteenmuunnosta (Network Address Translation, NAT) käyttävään
reitittimeen kytketyn Gigaset IP-puhelimen käyttöön ei tarvita erityisiä puhelimen
tai reitittimen asetuksia. Tässä kappaleessa kuvatut asetukset on tehtävä vain siinä
tapauksessa, jos esiintyy jokin seuraavista ongelmista.
Yleisimmät osoitteenmuunnoksen aiheuttamat ongelmat
u Saapuvat IP-puhelut eivät ole mahdollisia. Puheluita IP-puhelinnumeroihin ei
päästetä läpi.
u Lähteviä IP-puhelinyhteyksiä ei muodosteta.
u Yhteys puhekumppaniin muodostetaan, mutta et kuule häntä ja/tai hän ei kuule
sinua.
Mahdolliset ratkaisut
LBA Version 5, 15.09.2011
1 Muuta tietoliikenneporttien (SIP- ja RTP-portit) porttinumeroita puhelimessa
( £ ”1. SIP- ja RTP-porttinumeroiden muuttaminen IP-puhelimessa”).
2 Joissakin tapauksissa on puhelimen tietoliikenneporteille määritettävä myös
portin uudelleenohjaus reitittimessä ( £ ”2. Portin uudelleenohjauksen
asetus reitittimessä”).
19
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön osoitteenmuunnosta (NAT) käyttävissä reitittimissä
1. SIP- ja RTP-porttinumeroiden muuttaminen IP-puhelimessa
Määritä IP-puhelimesi SIP- ja RTP-porteille toiset (paikalliset) porttinumerot
(1024–49152), jotka
u eivät ole toisen sovelluksen tai lähiverkossa olevan palvelimen käytössä
u ovat kaukana yleisesti käytössä olevista (ja puhelimeen esiasetetuista) SIP- ja
RTP-porttinumeroista.
Tästä toiminnosta on hyötyä etenkin silloin, kun reitittimeen on liitetty useampia
IP-puhelimia.
SIP- ja RTP-porttinumeroiden muuttaminen IP-puhelimessa:
¤ Yhdistä tietokoneen selain puhelimen web-käyttöliittymään ja rekisteröidy.
¤ Avaa Internet-sivu Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings ja muuta
SIP- ja RTP-porttien asetuksia.
Porttinumeroiden tunnistamisen helpottamiseksi (esim. reitittimen asetuksia
varten) voit valita porttinumeroita, jotka ovat samankaltaisia kuin vakioasetukset. Esimerkiksi:
SIP port
49060
ei:
5060
RTP port
49004–49010
ei:
5004–5010
¤ Tallenna muutokset puhelimeen.
¤ Odota, kunnes aktiiviset IP-yhteydet on rekisteröity uudelleen. Siirry Internetsivulle Settings ¢ Telephony ¢ Connections, jossa näkyy IP-yhteyksien
Status.
¤ Tarkista, esiintyykö ongelma edelleen. Jos ongelma jatkuu, toimi kohdan 2 (alla)
LBA Version 5, 15.09.2011
ohjeiden mukaan.
20
Gigaset XXX / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 03.01.2012
Ohjeita Gigaset IP-puhelimien käyttöön osoitteenmuunnosta (NAT) käyttävissä reitittimissä
2. Portin uudelleenohjauksen asetus reitittimessä
Määritä reitittimessä SIP- ja RTP-porttien portin uudelleenohjauksen säännöt, jotta
asettamiasi SIP- ja RTP-porttinumeroita käytetään myös WAN-käyttöliittymässä,
jonka IP-osoite on julkinen.
Portin uudelleenohjauksen määritys reitittimessä:
Käytetyt nimet voivat vaihdella reitittimen mukaan.
Portin vapauttamiseksi on annettava seuraavat tiedot (esimerkki):
Protokolla
Julkinen portti
Paikallinen
portti
Localhost (IP)
UDP
49060
49060
192.168.2.10
SIP:iä
varten
UDP
49004 – 49010
49004 – 49010
192.168.2.10
RTP:tä
varten
Protokolla
Aseta käytettäväksi protokollaksi UDP.
Julkinen portti
Porttinumero/porttinumeroalue WAN-käyttöliittymässä.
Paikallinen portti
Puhelimeen asetettu porttinumero SIP- ja RTP-porttia varten.
Gigaset IP-puhelimien uudessa ohjelmistoversiossa voidaan asettaa RTP-porttialue. Tällöin on tälle alueelle määritettävä myös vastaava portin uudelleenohjaus reitittimessä.
Localhost (IP)
Lähiverkossa olevan puhelimen paikallinen IP-osoite.
LBA Version 5, 15.09.2011
Jotta reititin voi suorittaa portin uudelleenohjauksen, on reitittimen DHCPasetusten varmistettava, että puhelimeen määritetään myös aina sama paikallinen
IP-osoite. DHCP ei siis muuta puhelimelle määritettyä IP-osoitetta puhelimen
ollessa jatkuvassa käytössä. Voit myös määrittää puhelimelle kiinteän IP-osoitteen.
Varmista, että tämä IP-osoite ei ole DHCP:lle varatulla osoitealueella ja ettei sitä ole
määritetty toiselle lähiverkon käyttäjälle.
21
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
Valikkorakenne
Voit valita toiminnon nopeasti ilman selaamista avaamalla valikon ja syöttämällä näppäinyhdistelmän (pikavalinnan).
Esimerkki:
¤ Avaa päävalikko painamalla v tukiaseman ollessa valmiustilassa.
¤ Valitse soittoäänen voimakkuuden asetus painamalla O 3 2 .
Gigaset DX800A all in one, joka on yhdistetty IP-verkkoon tai
analogiseen kiinteään verkkoon
¢ s. 16
1 Ç Verkkopalvelut
Autom. takaisinsoitto
vain kiinteän verkon yhteydessä
Seuraava puhelu
Tuntematon
Välitä numero
Koputus
(maa-/operaattorikohtainen)
vain kiinteän verkon
yhteydessä
Seur. puh.
tuntematon
(maa-/operaattorikohtainen)
Soitonsiirto
Sisäverkko
Kiint.verkko
IP1
IP2
:
IP6
Koputus
Tuntem. puhelut
Verkkopuh.vast.
vain kiinteän verkon yhteydessä
Puhelunesto
Kiinteä valinta
Tuntem. puh. hylkäys
Välitys (ECT)
LBA Version 5, 15.09.2011
Takaisinsoitto pois
22
vain kiinteän verkon yhteydessä
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
2 ò
Bluetooth
1 Aktivointi
2 Etsi
kuulokemikrofoni
3 Etsi matkapuhelin
4 Etsi datalaite
¢ s. 16
5 Tunnetut laitteet
6 Oma laite
3 É Lisäominaisuudet
1 Tietokeskus
3 Hakemisto
(maa-/operaattorikohtainen)
1 Näytönsäästäjät
2 Soittajankuvat
3 Äänet
4 Kapasiteetti
4 Ê Puheluluettelot
1 Kaikki puhelut
2 Soitetut puhelut
3 Vastatut puhelut
4 Ei vast. puhelut
5 Ë Viestit
1 Tekstiviesti
(maa-/operaattorikohtainen)
1 Uusi tekstiviesti
2 Saapuneet
3 Lähtevät
4 Asetukset
1 Viestikeskukset
2 Tiedote
4 Tilaraportti
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Sähköposti
23
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
6 Ì Puhelinvastaaja
1 Kuuntele viestit
Vastaaja: Kiint. verk.
Vastaaja: IP1
Vastaaja: IP2
:
Vastaaja: IP6
Vastaaja 1
Vastaaja 2
Vastaaja 3
3 Aktivointi
¢ s. 8
1 Vastaaja 1
2 Vastaaja 2
3 Vastaaja 3
5 Tiedotteet
1 Nauhoita tervehdys
Vastaaja 1 – 3
2 Kuuntele tervehdys
Vastaaja 1 – 3
3 Poista tervehdys
Vastaaja 1 – 3
4 Nauhoita tiedote
Vastaaja 1 – 3
5 Kuuntele tiedote
Vastaaja 1 – 3
6 Poista tiedote
Vastaaja 1 – 3
6 Nauhoitteet
7 Myötäkuuntelu
1 Lankapuhelin
2 Luuri
Verkkovastaajat
Vastaaja: kiint.verkk.
vain kiinteän verkon
yhteydessä
Vastaaja: IP1
Vastaaja: IP2
:
Vastaaja: IP6
Aseta näppäin 1
Vastaaja: kiint.verkk.
Vastaaja: IP1
Vastaaja: IP2
LBA Version 5, 15.09.2011
:
Vastaaja: IP6
Puhelinvastaaja
24
vain kiinteän verkon
yhteydessä
¢ s. 7
¢ s. 7
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
7 Í Päivyri
1 Kalenteri
2 Herätys
3 Ohitetut
muistutukset
8 Î Yhteystiedot
1 Hakemisto
2 Verkkoluettelo
1 Gigaset.net
(maa-/operaattorikohtainen)
2 Online Directory
(maa-/operaattorikohtainen)
Käytettävissä olevat
puhelinluettelot ja niiden
operaattorikohtaiset nimet
näkyvät näytöllä.
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
¢ s. 18,
¢ s. 16
9 Ï Asetukset
1 VoIP-apuri
2 Päivämäärä ja kello
3 Ääniasetukset
1 Puheluvoimakkuus
2 Soittoäänet
1 Äänenvoimakkuus
2 Soittoäänet
3 Aikaohjaus
4 Tuntem. puh. mykist.
3 Merkkiäänet
4 Odotusmelodia
4 Näyttö
1 Näytönsäästäjä
¢ s. 17
2 Tikkeri
3 Taustavalo
5 Kieli
6 Rekisteröinti
1 Rekisteröintitila
LBA Version 5, 15.09.2011
2 Poista rekisteröinti
25
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
7 Puhelut
1 Suuntanumerot
3 Lähetysyhteydet
SISÄ 1 ... SISÄ 8
4 Vastaanottoyhteydet
SISÄ 1 ... SISÄ 8
¢ s. 9
Vastaaja 1 ... Vastaaja 3
5 Valintatapa
1 Äänitaajuus
2 Impulssi
6 Uudelleensoitto
vain kiinteän verkon
yhteydessä
7 Linjatunnus
8 Hold-tila
8 Järjestelmä
vain IP-yhteyksissä
1 Perustila
2 DECT-liitäntä
¢ s. 3
3 FAX Port
4 Repeater-tila
(maakohtainen)
5 Lähiverkko
¢ s. 14
6 Päivitä ohjelmisto
7 Järjestel.-PIN
LBA Version 5, 15.09.2011
9 Eko-tila
26
¢ s. 9
1 Eko-tila
(maakohtainen)
2 Eko-tila+
(maakohtainen)
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
Gigaset DX800A all in one, joka on yhdistetty IP- ja ISDNverkkoon
1 Ç Verkkopalvelut
Seuraava puhelu
(maa-/operaattorikohtainen)
Näppäimistö
Soitonsiirto
¢ s. 16
Tuntematon
vain ISDN-yhteydessä
Sisäverkko
MSN1
MSN2
:
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Koputus
vain ISDN-yhteydessä
Tuntem. puhelut
Varattu
Välitys (ECT)
Takaisinsoitto pois
2 ò
Bluetooth
1 Aktivointi
2 Etsi
kuulokemikrofoni
3 Etsi matkapuhelin
4 Etsi datalaite
¢ s. 16
5 Tunnetut laitteet
6 Oma laite
3 É Lisäominaisuudet
1 Tietokeskus
3 Hakemisto
(maa-/operaattorikohtainen)
1 Näytönsäästäjät
2 Soittajankuvat
LBA Version 5, 15.09.2011
3 Äänet
4 Kapasiteetti
27
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
4 Ê Puheluluettelot
1 Kaikki puhelut
2 Soitetut puhelut
3 Vastatut puhelut
4 Ei vast. puhelut
5 Ë Viestit
1 Tekstiviesti
(maa-/operaattorikohtainen)
1 Uusi tekstiviesti
2 Saapuneet
3 Lähtevät
4 Asetukset
1 Viestikeskukset
2 Tiedote
4 Tilaraportti
2 Sähköposti
6 Ì Puhelinvastaaja
1 Kuuntele viestit
1 Vastaaja: ISDN
vain ISDN-yhteydessä
3 Vastaaja: IP1
4 Vastaaja: IP2
:
8 Vastaaja: IP6
9 Vastaaja 1
- Vastaaja 2
- Vastaaja 3
3 Aktivointi
¢ s. 8
1 Vastaaja 1
2 Vastaaja 2
3 Vastaaja 3
5 Tiedotteet
LBA Version 5, 15.09.2011
5
6 Nauhoitteet
28
1 Nauhoita tervehdys
Vastaaja 1 – 3
2 Kuuntele tervehdys
Vastaaja 1 – 3
3 Poista tervehdys
Vastaaja 1 – 3
4 Nauhoita tiedote
Vastaaja 1 – 3
5 Kuuntele tiedote
Vastaaja 1 – 3
6 Poista tiedote
Vastaaja 1 – 3
¢ s. 7
¢ s. 7
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
7 Myötäkuuntelu
1 Lankapuhelin
2 Luuri
Verkkovastaajat
Vastaaja: ISDN
Vastaaja: IP1
Vastaaja: IP2
:
Vastaaja: IP6
Aseta näppäin 1
Vastaaja: ISDN
Vastaaja: IP1
Vastaaja: IP2
:
Vastaaja: IP6
Puhelinvastaaja
7 Í Päivyri
1 Kalenteri
2 Herätys
3 Ohitetut
muistutukset
8 Î Yhteystiedot
1 Hakemisto
2 Verkkoluettelo
1 Gigaset.net
(maa-/operaattorikohtainen)
2 Online Directory
(maa-/operaattorikohtainen)
Käytettävissä olevat
puhelinluettelot ja niiden
operaattorikohtaiset nimet
näkyvät näytöllä.
3 Yellow Pages
LBA Version 5, 15.09.2011
4 Prv.NetDir
¢ s. 16
¢ s. 18
29
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
9 Ï Asetukset
1 Yhteysapuri
1 ISDN
2 VoIP
2 Päivämäärä ja kello
3 Ääniasetukset
1 Puheluvoimakkuus
2 Soittoäänet
1 Äänenvoimakkuus
2 Soittoäänet
3 Aikaohjaus
4 Tuntem. puh. mykist.
3 Merkkiäänet
4 Odotusmelodia
4 Näyttö
¢ s. 17
1 Näytönsäästäjä
2 Tikkeri
3 Taustavalo
5 Kieli
6 Rekisteröinti
1 Rekisteröintitila
2 Poista rekisteröinti
7 Puhelut
1 Suuntanumerot
3 Lähetysyhteydet
SISÄ 1 ... SISÄ 8
4 Vastaanottoyhteydet
SISÄ 1 ... SISÄ 8
¢ s. 9
Vastaaja 1 ... Vastaaja 3
6 Valintatapa
(vain ISDN-yhteys)
1 Autom. äänivalinta
2 Näppäimistö
3 Valinta * ja #
6 Linjatunnus
LBA Version 5, 15.09.2011
7 Hold-tila
30
¢ s. 9
Gigaset DX800A / fi / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / menutree_Saturn-DX800A.fm / 03.01.2012
Valikkorakenne
8 Järjestelmä
1 Perustila
2 DECT-liitäntä
¢ s. 3
3 FAX Port
4 Repeater-tila
(maakohtainen)
5 Lähiverkko
¢ s. 14
6 Päivitä ohjelmisto
7 Järjestel.-PIN
9 Eko-tila
LBA Version 5, 15.09.2011
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
1 Eko-tila
(maakohtainen)
2 Eko-tila+
(maakohtainen)
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising