Gigaset | DX800A all in one | User guide | Gigaset DX800A all in one Užívateľská príručka

Gigaset DX800A all in one Užívateľská príručka
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Cover_front.fm /
Gratulujeme
Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale
udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.
Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Cover_front.fm
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / introduction.fm / 06.07.2017
Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner
Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner
... který vás přesvědčí svými vnitřními i vnějšími kvalitami. Nadchne vás 3,5palcový displej TFT
se špičkovým zobrazením barev, stejně jako vynikající kvalita zvuku a elegantní design.
Vaše zařízení Gigaset umí mnohem více než jen telefonovat:
Síť DSL a ISDN nebo DSL a analogová pevná síť – Gigaset zvládne vše
– Zařízení Gigaset stačí jednoduše připojit. Samo rozpozná, k jaké síti je připojeno, a podle
toho přizpůsobí své nastavení. Spustí potřebné průvodce, prostřednictvím nichž budete
moci nastavit přijímací a odesílací spojení a přiřadit připojená zařízení.
Bluetooth a připojení k síti Ethernet, DECT a faxu
Zařízení Gigaset lze prostřednictvím sítě Ethernet připojit k Internetu a počítači. Díky tomu
můžete využívat veřejné aosobní telefonní seznamy umístěné na Internetu (¢ str. 77).
Telefonní seznam zařízení Gigaset, adresář mobilního telefonu s rozhraním Bluetooth
a adresář uložený v počítači je možné používat současně.
Telefonní seznam na 1 000 navštívenek vCard – kalendář a termíny
Telefonní čísla a další údaje lze ukládat do místního telefonního seznamu (¢ str. 72).
Do kalendáře si můžete zaznamenat důležité termíny a narozeniny svých blízkých a nastavit
si jejich připomenutí (¢ str. 116).
Využití zařízení Gigaset jako telefonní ústředny
K zařízení Gigaset lze přihlásit až šest sluchátek a jeden fax. Využít můžete rovněž tři hlasové
záznamníky. Každému zařízení lze přidělit zvláštní telefonní číslo.
Přístup k Internetu prostřednictvím zařízení Gigaset
K dispozici je informační centrum, pomocí něhož můžete na displeji telefonu prohlížet informace z Internetu, které jsou speciálně upraveny pro zobrazování na telefonu (¢ str. 99).
Zaručení klidu a soukromí
Podsvícení displeje je možné na noc vypnout (¢ str. 135). Zařízení nabízí také možnost
časového ovládání hovorů (¢ str. 137) a vypnutí hovorů z neznámých čísel (¢ str. 137).
Další praktické funkce
Využít můžete přenos adresáře přihlášeného sluchátka Gigaset (¢ str. 75), programovatelná funkční tlačítka (¢ str. 132) sloužící pro zkrácenou volbu nebo rychlý přístup
k důležitým funkcím, pohodlné telefonování s náhlavní soupravou (připojenou kabelem
¢ str. 131 či prostřednictvím rozhraní Bluetooth¢ str. 128), přetáčení zpráv z hlasového
záznamníku (opětovné vyslechnutí posledních 5 sekund zprávy (¢ str. 103)) či čtení emailových zpráv (bez nutnosti připojení k počítači).
Ochrana životního prostředí
Version 4.1, 21.11.2007
Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich produktech ECO DECT
jsou k dispozici na adrese www.gigaset.com/service.
1
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / introduction.fm / 06.07.2017
Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner
Více informací o tomto telefonu naleznete na stránce www.gigaset.com.
Zaregistrujte svůj telefon Gigaset hned po zakoupení na stránce www.gigaset.com/service –
díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!
Hodně zábavy s novým telefonem!
Upozornění
Chcete-li změnit jazyk používaný na displeji, postupujte podle následujících pokynů
(¢ str. 134):
¤ Stiskněte pravou část ovládacího tlačítka v.
¤ Postupně stiskněte tlačítka * # Q 3 #.
¤ Pomocí ovládacího tlačítka q přejděte v seznamu na požadovaný jazyk. Poté stiskněte
Version 4.1, 21.11.2007
pravé dialogové tlačítko.
2
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / overview.fm / 06.07.2017
Základnová stanice – stručný přehled
1
Version 4.1, 21.11.2007
7
2
8 9 10 11
1 Ovládání hlasitosti
S = nižší hlasitost; R = vyšší hlasitost
Během hovoru nebo při přehrávání zpráv:
hlasitost reproduktoru nebo sluchátek
Během signalizace externího hovoru: hlasitost
vyzvánění
2 Displej
3 Dialogová tlačítka (programovatelná; str. 46,
str. 132); V nabídce: funkce se mění v závislosti
na situaci
4 Tlačítko zpráv (str. 71)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
pokud bliká: nová zpráva, nový hovor nebo
nový firmware případně nový profil
poskytovatele
5 Tlačítko ukončení hovoru nebo tlačítko Zpět
(červené)
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat
o jednu úroveň nabídky výše (krátké stisknutí);
návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí)
6 Funkční tlačítka (programovatelná str. 132)
7 Opakování volby
Otevření seznamu opakování volby (str. 68)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Tlačítko hlasitého telefonování
9 Tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku
Během hovoru: vypnutí nebo zapnutí
mikrofonu
10 Tlačítko *
Zapnutí a vypnutí vyzvánění
(dlouhé stisknutí); při zadávání textu:
zobrazení tabulky speciálních znaků
11 Tlačítko Zpět hlasového záznamníku
Při přehrávání: přechod na začátek zprávy
nebo na předchozí zprávu
12 Poslech zpráv
Zapnutí nebo vypnutí přehrávání zpráv
13 Tlačítko zapnutí a vypnutí hlasového
záznamníku
Zapnutí nebo vypnutí přiřazeného hlasového
záznamníku (str. 104)
14 Tlačítko #
Při zadávání textu: přepínání mezi psaním
velkých a malých písmen a číslic
15 Ovládací tlačítko (str. 45)
16 Mikrofon
3
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / overview.fm / 06.07.2017
Symboly na displeji
Displej v klidovém stavu (příklad)
Stav základové stanice
(dva řádky)
Aktuální měsíc a rok
Čas
Interní název
· 06:30
Ã1 2 3
à 02
Po Ut
St
Ct
Pa So Ne
Bre 2017
01 02 03 04 05 06 07
13:52
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
INT 1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Volani
Termín zadaný
v kalendáři (str. 116)
Aktuální den
Kalendar
Zobrazení informací o stavu v záhlaví: v závislosti na nastavení a provozním stavu
základnové stanice se zobrazují následující symboly:
Symbol hlasového záznamníku
1/ 2/ 3 čísla aktivovaných hlasových záznamníků (oranžová barva
= zapnuto)
Je aktivován režim Rezim Eko+ (bílá barva). Jsou aktivovány
režimy Rezim Eko+ a Rezim Eko (zelená barva) (str. 115).
ò: Aktivní rozhraní Bluetooth (str. 123)
Vedle tohoto symbolu se může objevit i symbol ô, je-li
připojena náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, případně
symbol l, je-li připojeno datové zařízení s rozhraním Bluetooth
Je vypnuto vyzvánění (str. 137)
Je-li zapnut upozorňovací tón hovoru, místo tohoto symbolu se
zobrazuje symbol ñ
à 1 2 3 ¼ ò ô l ó · 06:30
Informace o nastavení budíku a čase buzení (str. 118)
à 02
™ 10 Ë 09 n 08
Počet nových zpráv:
u v seznamu zmeškaných termínů (str. 118)
u v seznamu zpráv SMS (str. 90) nebo seznamu e-mailových
zpráv (str. 96)
u v seznamu zmeškaných hovorů (str. 71)
u v memoboxu nebo hlasovém záznamníku (str. 114)
Signalizace
Version 4.1, 21.11.2007
Externí hovor
(str. 54)
ØÙÚ
4
Interní hovor
(str. 121)
Øã Ú
Nahrávání zprávy
záznamníkem (str. 103)
ØÃ Ú
Budík
(str. 118)
ؼÚ
Termín (str. 116) /
výročí (str. 77)
ØÜ
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnIVZ.fm / 06.07.2017
Obsah
Obsah
Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Základnová stanice – stručný přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehled nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
První kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kontrola obsahu balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
23
43
44
Obsluha základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítka pole tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprava chybného zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procházení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Způsob záznamu kroků ovládání v návodu k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
46
46
46
47
48
Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Externí hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukončení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přenos telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozornění k zobrazení telefonních čísel (CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonování VoIP prostřednictvím serveru Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset HDSP – telefonování se skvělou zvukovou kvalitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu . . . . . . . . . . . . . . . .
Ztlumení zvuku základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
54
54
55
56
57
58
58
59
Telefonování pomocí síťových služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Všeobecná nastavení všech hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení pro další hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení prováděná během externího hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce používané po volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
63
64
67
Version 4.1, 21.11.2007
Používání seznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Seznam opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam doručených zpráv SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam hlasového záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznamy hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
69
69
69
71
5
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnIVZ.fm / 06.07.2017
Obsah
Použití telefonních seznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Místní telefonní seznam základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání telefonních seznamů online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání osobního adresáře online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití telefonního seznamu Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
77
80
82
Úsporné telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Definování pravidel volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Zobrazení délky a ceny hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Zprávy SMS (textové zprávy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Psaní a odesílání zpráv SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjem zpráv SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zpráva SMS s navštívenkou vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oznámení prostřednictvím zpráv SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení centra SMS a odesílacího spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí funkce SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS – odstraňování chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
90
92
92
93
94
94
95
Oznamování e-mailových zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Otevření seznamu doručených zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smazání e-mailové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
97
98
98
Informační centrum – díky telefonu stále online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Přihlášení k personalizovaným informačním službám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Práce s informačním centrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zobrazení informací z Internetu formou spořiče obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . 103
Ovládání pomocí základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Zapnutí a vypnutí příposlechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Nastavení parametrů záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Použití memoboxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Vypnutí a zapnutí memoboxu zadání čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Nastavení rychlé volby pro hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ECO DECT: nízká spotřeba energie a nízká úroveň radiového záření 115
Nastavení termínů (kalendář) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Zobrazení nepřijatých termínů a výročí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Version 4.1, 21.11.2007
Nastavení budíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnIVZ.fm / 06.07.2017
Obsah
Připojení a použití dalších zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Přihlášení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odhlášení sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hledání sluchátka (“paging”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna názvu interního účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna interního čísla interního účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití zařízení Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení faxu (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení a používání kabelové náhlavní soupravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
120
120
121
123
123
123
130
131
Nastavení základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Rychlý přístup k funkcím a číslům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Změna jazyka na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Nastavení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Nastavení vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Zapnutí a vypnutí melodie při čekání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Správce souborů Media-Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Nastavení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ruční nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ochrana před neoprávněným přístupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Nastavení vlastní předvolby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Nastavení adresy IP základnové stanice v síti LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Vytvoření a mazání čísel MSN (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Konfigurace spojení VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Přidělení odesílacích a přijímacích spojení interním účastníkům . . . . . . . . . . . . . . 144
Aktualizace firmwaru telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Podpora opakovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Aktivace a deaktivace rozhraní DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Zapnutí a vypnutí portu faxu (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Obnovení továrního nastavení základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Zjištění adresy MAC základnové stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Změna standardní přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Připojení základnové stanice k telefonní ústředně . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Version 4.1, 21.11.2007
Uložení předvolby (provolby/předčíslí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Nastavení délek pauz (pevná síť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Nastavení délky signálu flash (pevná síť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Předání hovoru (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Centrex (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Možnosti volby (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnIVZ.fm / 06.07.2017
Obsah
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Stavové kódy VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Dotaz na servisní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Údržba a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Vkládací štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Psaní a úprava textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Gigaset QuickSync – další funkce využívající rozhraní počítače . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Software Open Source použitý v produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
GNU General Public License (GPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
GNU Lesser General Public License (LGPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Vysvětlení pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Version 4.1, 21.11.2007
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / security.fm / 06.07.2017
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná
tísňová volání.
Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých
místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
K připojení pevné linky a sítě LAN používejte pouze dodaný kabel a k tomu určené
konektory.
Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením,
protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast
může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
Version 4.1, 21.11.2007
Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.
Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich
výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu
rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).
9
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / menutree.fm / 06.07.2017
Přehled nabídek
Přehled nabídek
Upozornění
V nabídce základnové stanice se podle typu připojení (Internet a analogová pevná síť nebo
Internet a ISDN) zobrazují různé funkce.
Funkce, které se zobrazují, pouze pokud je telefon připojen k analogové pevné síti, jsou
označeny poznámkou “pouze při připojení k pevné síti”. Podobně je u funkcí vztahujících
se k připojení ISDN uvedena poznámka “pouze při připojení ISDN”.
Otevření hlavní nabídky: na základnové stanici v klidovém stavu stiskněte tlačítko v:
Ç
Sluzby site
Dalsi volba
Anonymni
pouze při připojení ISDN
Ovladani klavesnice
pouze při připojení ISDN
Pristi volani anonymni
pouze při připojení k pevné síti
Presmerovani
Interni linka
pouze při připojení ISDN
Pevna linka
pouze při připojení k pevné síti
MSN1
MSN2
:
¢ str. 63
¢ str. 63
¢ str. 61
¢ str. 61
¢ str. 61
MSN1 až MSN10 pouze při
připojení ISDN
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Cekajici volani
Vs. volani anonym.
Zanepr. pri zanepr.
Prepojeni (ECT)
Version 4.1, 21.11.2007
Zpet.volani vyp.
10
pouze při připojení ISDN
¢ str. 62
¢ str. 60
¢ str. 63
¢ str. 62
¢ str. 67
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / menutree.fm / 06.07.2017
Přehled nabídek
ò
¢ str. 123
Bluetooth
Aktivace
Vyhledat pren. pr.
Vyhledat mobilni
telef.
Vyhledat dat. zariz.
Znama zarizeni
Vlastni zarizeni
É
Spravce souboru
¢ str. 99
¢ str. 138
Informacni centrum
Datovy adresar
Sporice displeje
Foto volajiciho
Zvuky
Volna pamet
Ê
¢ str. 68
Seznamy volani
Vsechna volani
Odchozi volani
Prijata volani
Ztracena volani
Ë
Zpravy
SMS
Nova SMS
Prichozi
Koncepty
Nastaveni
SMS centra
Oznameni
¢ str. 87
¢ str. 90
¢ str. 88
¢ str. 93
¢ str. 92
Stav
Version 4.1, 21.11.2007
E-mail
¢ str. 96
11
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / menutree.fm / 06.07.2017
Přehled nabídek
Ì
Sit. zaznam.: Pevna
linka
pouze při připojení k pevné síti
¢ str. 103
¢ str. 112
Sitovy zazn.: ISDN
pouze při připojení ISDN
¢ str. 112
Zaznamnik
Prehrat zpravy
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
¢ str. 106
Zaznamnik 1
Zaznamnik 2
Zaznamnik 3
Aktivace
¢ str. 104
Zaznamnik 1
Zaznamnik 2
Zaznamnik 3
Ohlaseni
Nahrat ohlaseni
Zaznamnik 1 až 3
Prehrat ohlaseni
Zaznamnik 1 až 3
Smazat ohlaseni
Zaznamnik 1 až 3
Nahrat pripominku
Zaznamnik 1 až 3
Poslech. pripominku
Zaznamnik 1 až 3
Smazat pripominku
Zaznamnik 1 až 3
¢ str. 108
¢ str. 109
Zaznamy
Priposlech
¢ str. 105
Stolni telefon
Pren.c.
Memoboxy
Sitovy zazn.: ISDN
pouze při připojení ISDN
Sit. zazn.: Pevna l.
pouze při připojení k pevné síti
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Version 4.1, 21.11.2007
Sitovy zaznam.: IP6
12
¢ str. 112
¢ str. 112
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / menutree.fm / 06.07.2017
Přehled nabídek
Obsadit tlac. 1
Sit. zazn.: Pevna l.
pouze při připojení k pevné síti
Sitovy zazn.: ISDN
pouze při připojení ISDN
¢ str. 113
¢ str. 113
Sitovy zaznam.: IP1
Sitovy zaznam.: IP2
:
Sitovy zaznam.: IP6
Zaznamnik
Í
Organizer
¢ str. 116
¢ str. 118
¢ str. 118
Kalendar
Budik
Zmeskane budiky
Î
Kontakty
¢ str. 72
Tel. seznam
Tel. seznam site
Gigaset.net
Online Directory
Zlaté stránky
Zobrazí se seznam dostupných
telefonních seznamů online s
názvy poskytovatelů.
Prv.NetDir
Ï
Nastaveni
Asistent pri pripojeni
ISDN
VoIP
Asistent VoIP
}
pouze při připojení ISDN
pouze při připojení k pevné síti
Datum/Cas
Nastaveni zvuku
Hlasitost hovoru
Vyzvaneni
Hlasitost
¢ str. 77
¢ str. 77
¢ str. 80
¢ str. 142
¢ str. 143
¢ str. 143
¢ str. 139
¢ str. 135
¢ str. 136
Melodie
Casove nastaveni
Ztisit anonymni vol.
Upozornujici tony
Melodie pri cekani
Displej
Sporic displeje
¢ str. 138
¢ str. 138
¢ str. 134
Informacni tikr
Version 4.1, 21.11.2007
Podsviceni
13
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / menutree.fm / 06.07.2017
Přehled nabídek
Jazyk
Prihlaseni
Prihlasit pren.cast
Odhlasit pren.cast
Telefonie
Mistni predvolby
Odeslani pripojeni
INT 1 ... INT 8
Prijem pripojeni
INT 1 ... INT 8
Zaznamnik 1 ...
Zaznamnik 3
Druh volby
Aut. tonove vytac.
(pouze při připojení
ISDN)
Autom.klaves.
Opakovani volby
Kod KPVS
System
Obnovit
Rozhrani DECT
Port FAX
Rezim Repeater
Mistni sit
Aktualiz. Firmware
PIN systemu
Rezim Eko
Rezim Eko
Version 4.1, 21.11.2007
Rezim Eko+
14
¢ str. 134
¢ str. 119
¢ str. 120
¢ str. 140
¢ str. 144
¢ str. 145
¢ str. 103
¢ str. 153
Volba z * a #
pouze při připojení k pevné síti
¢ str. 152
¢ str. 151
¢ str. 148
¢ str. 147
¢ str. 147
¢ str. 146
¢ str. 141
¢ str. 145
¢ str. 140
¢ str. 115
¢ str. 115
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
První kroky
Kontrola obsahu balení
1
5
2
4
3
7
9
6
8
10
Základnová stanice
Sluchátko pro připojení k základnové stanici
Spirálový kabel pro připojení sluchátka k základnové stanici
Síťový kabel pro připojení základnové stanice k elektrické zásuvce
Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k síti ISDN (8vodičový se
2 konektory mini-western 8/8; vnitřní 4 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně
zploštěn)
6 Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k pevné síti (8vodičový
s konektorem RJ45; vnější 2 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
7 Kabel pro připojení faxu k základnové stanici (6vodičový se 2 konektory miniwestern 6/6)
8 Ethernetový kabel (LAN) (kategorie 5 se 2 konektory RJ45 Western-Modular) pro
připojení základnové stanice k routeru (LAN/Internet) nebo počítači
9 Stručný návod k obsluze
10 Disk CD
Version 4.1, 21.11.2007
1
2
3
4
5
15
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Aktualizace firmwaru
Tento návod k obsluze popisuje funkce základnové stanice s firmwarem od
verze 56.00.
Kdykoli budou k dispozici nové nebo vylepšené funkce pro zařízení Gigaset,
budou zveřejněny aktualizace firmwaru, které budete možné stáhnout do
základnové stanice (¢ str. 145). Pokud se tím změní ovládání základnové
stanice, bude na Internetu zpřístupněna také nová verze návodu k obsluze,
případně jeho doplnění, a to na adrese:
www.gigaset.com.
Stránka týkající se konkrétního modelu základnové stanice se zobrazí po
výběru požadovaného produktu. Na této stránce je uveden odkaz na návody
k obsluze.
Pokyny ke zjištění verze aktuálně používaného firmwaru naleznete na
¢ str. 159.
Instalace základnové stanice
Základnová stanice je určena k provozu ve vnitřních suchých prostorách
s teplotami v rozmezí od +5 °C do +45 °C.
¤ Základnovou stanici umístěte na centrálním místě v bytě nebo domě.
Upozornění
Pokud chcete spolu se základnovou stanicí používat i sluchátka, respektujte
dosah základnové stanice. Ve volném prostoru může být až 300 m, v budovách
až 50 m. Při zapnutí režimu Rezim Eko (¢ str. 115) se dosah snižuje.
Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podložce. Vzhledem k množství
typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění
přístroje nezůstanou na povrchu stopy.
Pozor
u Telefon nikdy nevystavujte vlivu: tepelných zdrojů, přímého slunečního
Version 4.1, 21.11.2007
záření, jiných elektrických přístrojů.
u Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami
a výpary.
16
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Připojení základnové stanice
Následující obrázek poskytuje přehled o všech připojeních základnové stanice. Jednotlivá připojení jsou podrobněji popsána v další části. Aby bylo možné telefonovat
prostřednictvím pevné sítě a spojení VoIP, je třeba základnovou stanici připojit
k pevné síti a Internetu (viz obrázek).
6
Počítač
5
4
3
2
1
Version 4.1, 21.11.2007
7
Proveďte následující kroky v uvedeném pořadí:
1 Připojte sluchátko k základnové stanici.
2 Připojte základnovou stanici k telefonní sítí (analogové pevné síti nebo síti ISDN).
3 Připojte základnovou stanici k elektrické zásuvce.
4 Za účelem zajištění přístupu k Internetu připojte základnovou stanice k routeru
(připojení prostřednictvím routeru a modemu nebo prostřednictvím routeru
s integrovaným modemem). Poté bude možné provést nastavení základnové
stanice pomocí webového konfigurátoru.
5 Prostřednictvím druhé zdířky sítě LAN (LAN2) můžete k základnové stanici
připojit počítač (volitelně) – například za účelem připojení počítače k routeru.
Základnová stanice bude fungovat jako přepínač.
6 Připojte základnovou stanici k faxu (¢ str. 130).
7 Připojte k základnové stanici kabelovou náhlavní soupravu.
Více informací o náhlavní soupravě naleznete na str. 131, str. 52 a str. 54.
Informace o připojení a používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth
naleznete na str. 123, str. 52 a str. 54.
17
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
1. Připojení sluchátka k základnové stanici
Spodní strana
základnové
stanice
2
3
1
Version 4.1, 21.11.2007
1 Zapojte konektor umístěný na delším rovném konci připojovacího kabelu do
zdířky označené symbolem ^ na spodní straně základnové stanice.
2 Vložte rovnou část kabelu do určeného kabelového kanálu.
3 Zapojte druhý konektor připojovacího kabelu do zdířky na sluchátku.
18
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
2. Připojení základnové stanice k telefonní síti
3a
3b
1
2
Spodní strana
základnové
stanice
1 Prostrčte konec telefonního kabelu otvorem na zadní straně krytu zařízení.
– Pokud chcete telefon připojit k síti ISDN, použijte 8vodičový kabel se
2 konektory mini-western 8/8 (¢ str. 15, kabel 5).
– Pokud chcete telefon připojit k analogové pevné síti, použijte připojovací telefonní kabel s konektorem RJ11 (¢ str. 15, kabel 6).
2 Zapojte telefonní kabel do zdířky označené symbolem ] na spodní straně
základnové stanice.
3 Poté tento kabel zapojte do přípojky ISDN nebo pevné sítě.
Version 4.1, 21.11.2007
Telefon Gigaset sám rozpozná, k jakému typu spojení je připojen. Průvodce
instalací vás později vyzve k provedení nastavení potřebných pro konkrétní
připojení (¢ str. 23).
19
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
3. Připojení základnové stanice k elektrické zásuvce
3
1
2
1 Prostrčte menší konektor síťového kabelu otvorem na zadní straně krytu.
2 Zapojte konektor do zdířky označené symbolem \ na spodní straně základnové stanice.
3 Poté síťový kabel zapojte do elektrické zásuvky.
Pozor
u Síťový kabel musí být stále zapojený do elektrické zásuvky, protože bez
připojení k síti základnová stanice nefunguje.
u Používejte pouze dodaný síťový a telefonní kabel. Obsazení konektorů tele-
fonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů ¢ str. 164).
Po provedení těchto kroků již budete moci pomocí základnové stanice
telefonovat prostřednictvím pevné sítě nebo linky ISDN a ostatní vás budou
moci zastihnout na vašem čísle pevné sítě a hlavním čísle přípojky ISDN.
Version 4.1, 21.11.2007
Hlasový záznamník základnové stanice je v režimu záznamu a je aktivována
standardní ohlašovací zpráva (¢ str. 103).
20
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
4. Připojení základnové stanice k routeru (k Internetu) nebo
k počítači
Základnová stanice je vybavena dvěma konektory sítě LAN, pomocí nichž je možné
ji připojit k routeru a počítači.
Připojení k routeru je nutné k uskutečňování internetových hovorů
prostřednictvím spojení VoIP (Voice over Internet Protocol). K základnové stanici
lze zřídit a nastavit až šest účtů (telefonních čísel VoIP) u různých poskytovatelů
služeb VoIP.
Připojení základnové stanice k routeru je nutné také pro tyto funkce telefonu:
u oznamování, že je na Internetu k dispozici nový software pro základnovou stanici;
u stahování data a času z časového serveru na Internetu do základnové stanice;
u využívání informačních služeb nebo telefonních seznamů online
prostřednictvím základnové stanice.
Připojení základnové stanice k počítači (přes router nebo přímo) je vyžadováno
v případě, že chcete využívat tyto funkce základnové stanice:
u nastavení základnové stanice prostřednictvím webového konfigurátoru;
u vytáčení čísel prostřednictvím počítače (např. čísel z adresáře uloženého
v počítači) nebo nahrávání obrázků či melodií z počítače na základnovou stanici
pomocí počítačového softwaru “Gigaset QuickSync over Ethernet”.
Pokud chcete základnovou stanici připojit k Internetu, potřebujete router, který je
přes modem (může být zabudován v routeru) připojený k Internetu.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
K telefonování přes Internet je zapotřebí širokopásmové připojení k Internetu
(například DSL) zpoplatněné paušální sazbou (doporučeno) či podle přenosu
a router, který zprostředkuje připojení telefonu k Internetu.
21
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
3
1
2
1 Prostrčte konec dodaného ethernetového kabelu (kategorie 5 se 2 konektory
RJ45 Western-Modular) otvorem v zadní části krytu.
2 Zapojte tento konektor ethernetového kabelu do zdířky LAN na spodní straně
základnové stanice.
3 Zapojte druhý konektor ethernetového kabelu do přípojky LAN na routeru nebo
do přípojky LAN na počítači.
Upozornění týkající se ochrany údajů
Pokud je zařízení připojeno k routeru, automaticky naváže za účelem
usnadnění nastavení zařízení a komunikace s internetovými službami kontakt
se serverem podpory společnosti Gigaset.
Jednou denně pak odesílá tyto informace o zařízení:
u sériové číslo, výrobní číslo,
u adresu MAC,
u soukromou adresu IP zařízení Gigaset v síti LAN, číslo portu,
u název zařízení,
u verzi softwaru.
Během spojení se serverem podpory se dále přenáší tyto informace o zařízení:
u telefonní číslo Gigaset.net,
u systémové heslo a heslo zařízení.
Version 4.1, 21.11.2007
Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net
naleznete na Internetu na následující stránce:
www.gigaset.net/privacy-policy
Nyní můžete navazovat spojení VoIP v rámci sítě Gigaset.net (¢ str. 58).
22
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací
Po připojení základnové stanice k elektrické síti se spustí nahraný firmware. Telefon
vyhodnotí, jaký typ telefonního spojení je použit.
Pokud na základnové stanici ještě není nastaveno žádné připojení, spustí se
průvodce instalací. Průvodce vám pomůže provést všechna nezbytná nastavení telefonu.
Na displeji se zobrazí toto hlášení:
Nastaveni - Vitejte
?
Chcete pomoci
s nastavenim
telefonu?
Ne
Ano
¤ Spusťte instalaci stisknutím dialogového tlačítka §Ano§.
Upozornění
u Průvodce instalací se spustí pouze v případě, že na základnové stanici ještě
není nastaveno žádné spojení. Pokud je již nějaké spojení nastaveno, je
možné spustit průvodce spojením VoIP nebo ISDN prostřednictvím nabídky.
u Průvodce instalací lze využívat pouze prostřednictvím základnové stanice,
nikoli prostřednictvím přihlášeného sluchátka.
Version 4.1, 21.11.2007
V rámci průvodce instalací se postupně spustí několik dílčích průvodců. Který dílčí
průvodce se spustí, závisí na tom, k jakému typu linky je připojeno. Součástí
průvodce instalací jsou tyto průvodce:
1 průvodce spojením ISDN,
2 průvodce spojením IP,
3 průvodce registrací,
4 průvodce spojením.
23
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Připojení
Průběh instalace
Při připojení k síti ISDN a spojení 1. Průvodce spojením ISDN
VoIP
2. Průvodce spojením IP
3. Průvodce registrací
4. Průvodce spojením
Poté se instalace ukončí.
Při připojení k pevné síti a spojení 2. Průvodce spojením IP
VoIP
3. Průvodce registrací
4. Průvodce spojením
Poté se instalace ukončí.
Důležitá informace:
u Je-li aktivován průvodce instalací, připojená sluchátka nemají přístup k nabídce
Nastaveni základnové stanice.
u Pokud chcete průvodce instalací ukončit předčasně, stiskněte a podržte
Version 4.1, 21.11.2007
červené tlačítko ukončení hovoru T. Všechny změny, které jste předtím
uložili pomocí tlačítka §OK§, se projeví.
u Pokud chcete některé nastavení přeskočit, stiskněte levou část ovládacího
tlačítka u nebo dialogové tlačítko §Ne§.
24
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
1. Průvodce spojením ISDN – zjištění a uložení čísel MSN
Předpoklad: základnová stanice je připojena k telefonní síti ISDN.
Poskytovatel síťového připojení vám při potvrzení zakázky ohledně spojení ISDN
přidělí několik telefonních čísel (MSN). Na základnové stanici je možné uložit až
10 telefonních čísel (MSN). Pokud na základnové stanici dosud není uloženo žádné
číslo MSN, můžete pomocí průvodce spojením ISDN:
u zjistit čísla MSN své linky, tzn. vyvolat je ze zprostředkovatelny (automatické
zjištění čísla MSN), případně čísla zadat ručně;
Upozornění:
Automatické zjišťování čísel MSN nepodporují všichni poskytovatelé spojení
ISDN. Pokud tato funkce není podporována, je třeba čísla MSN zadat ručně.
u nastavit přijímací číslo MSN;
u nastavit odesílací číslo MSN.
Asistent ISDN
?
Chcete spustit
Asistenta pri
instalaci ISDN?
Ne
Ano
¤ Spusťte instalaci stisknutím dialogového tlačítka §Ano§.
Ð
Asistent ISDN
Asistent vam usnadni
zjistovani
a konfigurovani
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§
telefonnich cisel
ISDN (MSN).
Version 4.1, 21.11.2007
OK
a spusťte automatické vyhledávání
čísel MSN. Vyhledávání určitou
dobu trvá.
Na displeji se zobrazí hlášení
Probiha zjistovani telefonnich cisel
ISDN (MSN).
25
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Ð
Asistent ISDN
Prirazeni MSN
Po úspěšném dokončení vyhledávání
se zobrazí seznam čísel MSN.
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Zmenit
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§
a ukončete průvodce spojením
ISDN.
Na displeji se zobrazí hlášení
Instalace ISDN byla dokoncena.
Upozornění
Názvy čísel MSN je možné změnit (¢ str. 142).
Pokud nebyla nalezena žádná čísla MSN, zobrazí se hlášení Nebyly zjisteny zadne
linky MSN.. Budete vyzváni, abyste čísla MSN zadali ručně:
Asistent ISDN
Ð
Zadejte
udaje MSN.
Zpet
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§
a spusťte ruční zadávání čísel MSN.
¤ Pomocí tlačítek s čísly zadejte název
Konfigurovat MSN
MSN - Nazev:
¤
|
MSN - Cislo:
Abc
Version 4.1, 21.11.2007
<C
26
Ulozit
V
čísla MSN1 (max. 16 znaků). Pokud
název nezadáte, vloží se místo něj
hodnota MSN1.
Stisknutím dolní části ovládacího
tlačítka s přepněte na zadávání
čísla MSN.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Konfigurovat MSN
W
MSN - Nazev:
¤ Zadejte první číslo MSN (bez místní
předvolby, max. 20 číslic).
¤ Opětovným stisknutím dolní části
MSN - Cislo:
123456|
V
MSN - Nazev:
<C
Ulozit
¤
ovládacího tlačítka přepněte na
následující pole.
Opakujte uvedený postup a zadejte
další čísla MSN.
¤ Jakmile je zadáno poslední číslo
MSN: stiskněte dialogové tlačítko
§Ulozit§.
Version 4.1, 21.11.2007
Na displeji se zobrazí hlášení Instalace ISDN byla dokoncena.
27
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
2. Průvodce spojením VoIP – nastavení spojení VoIP
Na displeji se zobrazí:
Asistent IP
?
Chcete spustit
asistenta
instalace IP?
Ne
Ano
Aby bylo možné telefonovat přes Internet (spojení VoIP) s kýmkoli, kdo využívá
internetové spojení nebo pevnou či mobilní síť, je třeba si sjednat služby poskytovatele služeb VoIP, který podporuje standard VoIP SIP.
Předpoklad: zaregistrovali jste se (např. prostřednictvím počítače) u některého
z poskytovatelů služeb VoIP a zřídili jste si účet VoIP.
Abyste mohli spojení VoIP používat, je třeba nyní zadat přístupová data k účtu VoIP.
Potřebná data obdržíte od poskytovatele služeb VoIP. Jde o:
Buď:
Nebo:
u uživatelské jméno
u kódu automatické konfigurace
(pokud vám jej poskytovatel služeb
VoIP přidělil)
Uživatelským jménem je možné
identifikovat účet IP (ID volajícího) –
často se shoduje s telefonním
číslem;
u přihlašovací jméno nebo Login ID;
u (přihlašovací) heslo u poskytovatele
služeb VoIP;
u obecná nastavení poskytovatele
služeb VoIP (adresy serveru atd.).
(aktivační kód)
Se zadáváním údajů vám pomůže průvodce spojením VoIP telefonu Gigaset.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Nastavit je možné celkem až 6 spojení VoIP. Spojení VoIP nastavte po uvedení
telefonu do provozu (kdy ještě není nastaveno ani jedno spojení VoIP). Další
spojení VoIP lze nastavit později prostřednictvím průvodce spojením VoIP
(¢ str. 143) nebo webového konfigurátoru.
28
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Spuštění průvodce spojením VoIP
Předpoklad: základnová stanice je připojena k routeru. Router je připojen
k Internetu (¢ str. 21).
¤ Spusťte průvodce spojením VoIP stisknutím střední části ovládacího tlačítka w
nebo stisknutím pravého dialogového tlačítka §Ano§.
Ð
Asistent IP
Na displeji se zobrazí informace
o průvodci spojením VoIP.
¤ Text lze posunout stisknutím dolní
části ovládacího tlačítka s.
Asistent vam usnadni
konfigurovani uctu IP
a jeho registraci
u poskytovatele,
V
aby bylo mozne volat
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§
a přejděte k dalšímu kroku.
Vybrat ucet IP
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
Zobrazí se seznam všech spojení VoIP,
která jsou k dispozici (IP 1 až IP 6). Již
nastavená spojení VoIP jsou označena
symbolem ³.
´
´
´
´
´ V
Zpet
¤ Stisknutím dolní části ovládacího
OK
¤
tlačítka s přejděte na požadované
spojení.
Stiskněte dialogové tlačítko §OK§
a přejděte k dalšímu kroku.
Zobrazí se tento dotaz:
Asistent IP
?
Mate kod
pro automatickou
konfiguraci?
Version 4.1, 21.11.2007
Ne
Ano
29
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Pokud jste od poskytovatele služeb
VoIP obdrželi přihlašovací jméno
a heslo (případně uživatelské jméno):
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ne§.
¤ Další informace naleznete
v odstavci:
“Stažení dat poskytovatele služeb
VoIP” ¢ str. 31.
Pokud jste od poskytovatele služeb
VoIP obdrželi kód automatické
konfigurace (aktivační kód):
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ano§.
¤ Další informace naleznete
v odstavci:
“Zadání kódu automatické konfigurace” ¢ str. 31.
Pokud není k dispozici připojení k Internetu:
Za účelem registrace telefonu u poskytovatele služeb VoIP je třeba telefon
připojit k Internetu. Pokud se spojení nepodaří navázat, zobrazí se jedno
z následujících hlášení:
u Pokud se nepodaří vytvořit spojení s routerem, zobrazí se hlášení Adresa IP
neni k dispozici.
Ověřte spojení mezi routerem a základnovou stanicí a zkontrolujte
nastavení routeru.
Pro telefon je přednastaveno dynamické přidělování adresy IP. Aby mohl
router telefon identifikovat, musí být i v jeho nastavení aktivováno dynamické přidělování adres IP, tzn. musí být zapnutý server DHCP routeru.
Jestliže server DHCP routeru nelze aktivovat nebo si toto řešení nepřejete, je
třeba telefonu přidělit pevnou adresu IP (¢ str. 141).
u Pokud se nepodaří telefon připojit k Internetu, zobrazí se hlášení
Pripojeni k Internetu neni k dispozici.
Může se také stát, že je server IP dočasně nedostupný. V takovém případě
zkuste spojení navázat později.
Kromě toho ověřte spojení mezi routerem a modemem, případně přípojkou
DSL a zkontrolujte nastavení routeru.
¤ Průvodce spojením VoIP ukončíte stisknutím tlačítka §OK§.
Version 4.1, 21.11.2007
Budete-li v budoucnu chtít nastavit další spojení IP, bude třeba průvodce
spustit ručně prostřednictvím nabídky.
30
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Zadání kódu automatické konfigurace
Asistent IP
Aktivacni kod pro
¤ Zadejte na klávesnici kód auto-
automatic. konfiguraci:
f
V
g
<C
matické konfigurace, který jste
obdrželi od poskytovatele služeb
(max. 32 znaků).
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Všechna data potřebná k telefonování pomocí spojení VoIP se do telefonu načtou
přímo z Internetu.
Pokud stažení dat do telefonu proběhne úspěšně, zobrazí se na displeji hlášení Vas
ucet IP je registrovan u poskytovatele..
¤ Další informace naleznete v odstavci: “3. Průvodce registrací”, str. 35.
Stažení dat poskytovatele služeb VoIP
Průvodce spojením vytvoří spojení s internetovým konfiguračním serverem
Gigaset. Zde jsou uvedeny různé profily s obecnými přístupovými daty různých
poskytovatelů služeb VoIP ke stažení.
Po chvíli se na displeji zobrazí:
Vyberte zemi
Země 1
Země 2
Země 3
Země 4
V
Země 5
Zpet
OK
Načte se seznam zemí.
¤ Vyberte zemi, v níž budete telefon
používat. V seznamu se pohybujte
nahoru a dolů pomocí ovládacího
tlačítka.
¤ Potvrďte výběr stisknutím dial-
Version 4.1, 21.11.2007
ogového tlačítka §OK§.
31
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Zobrazí se seznam poskytovatelů
služeb VoIP, pro něž je na
konfiguračním serveru k dispozici profil s obecnými přístupovými údaji.
Vybrat poskytovatele
Poskytovatel služeb 1
Poskytovatel služeb 2
Poskytovatel služeb 3
Poskytovatel služeb 4
V
Poskytovatel služeb 5
Zpet
¤ Vyberte poskytovatele spojení. Seznamem můžete procházet stisknutím horní či dolní části ovládacího
tlačítka q.
OK
¤ Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka §OK§.
Obecná data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu.
Data poskytovatele služeb nelze stáhnout
Pokud se není příslušný poskytovatel služeb VoIP uveden v seznamu, což znamená, že jeho obecná data nelze stáhnout, je třeba průvodce spojením
VoIP ukončit:
¤ Tiskněte opakovaně krátce červené tlačítko ukončení hovoru T, dokud
se na displeji znovu nezobrazí dotaz Chcete spustit asistenta instalace IP?.
Poté stiskněte dialogové tlačítko §Ne§.
Poté můžete pokračovat dalšími kroky průvodce instalací.
Potřebná nastavení poskytovatele služeb VoIP bude třeba provést později
pomocí webového konfigurátoru. Obecná data vám poskytne poskytovatel
služeb VoIP.
Přiřazení spojení VoIP jako odesílacího nebo přijímacího spojení lze později
změnit prostřednictvím nabídky nebo webového konfigurátoru.
Zadání uživatelských údajů účtu VoIP
Nyní budete vyzváni k zadání osobních přístupových údajů k účtu VoIP.
Podle konkrétních poskytovatelů jde o:
u Jmeno uzivatele, Jmeno pro overovani, Heslo pro overovani
Version 4.1, 21.11.2007
Důležitá informace
... Při zadávání přístupových údajů dbejte na správný zápis malých a velkých
písmen!
Mezi zadáváním velkých písmen, malých písmen a zadáváním číslic lze přepínat
(opakovaným) stisknutím tlačítka #. Nastavený režim psaní velkých nebo
malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.
Chybně zadané znaky lze smazat levým dialogovým tlačítkem. Vymaže se znak
vlevo od kurzoru.
Ovládacím tlačítkem r (stisknutím jeho levé či pravé části) se můžete pohybovat v rámci zadávacího políčka.
32
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Udaje o poskytovateli
Jmeno pro overovani:
¤ Zadejte pomocí číselných tlačítek
Abc
<C
přihlašovací jméno, které jste získali
od poskytovatele služeb VoIP.
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Udaje o poskytovateli
Heslo pro
overovani:
¤ Zadejte pomocí číselných tlačítek
heslo.
Abc
<C
OK
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Udaje o poskytovateli
¤ Zadejte pomocí číselných tlačítek
Jmeno uzivatele:
uživatelské jméno, které jste získali
od poskytovatele služeb VoIP.
Abc
<C
OK
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
33
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Asistent IP
Û
Registrace
u poskytovatele...
Po zadání všech potřebných údajů se
průvodce spojením VoIP pokusí
o přihlášení základnové stanice
u poskytovatele služeb VoIP.
Po úspěšném přihlášení se na displeji zobrazí hlášení “Vas ucet IP je registrovan u
poskytovatele.”
Spustí se průvodce registrací.
Version 4.1, 21.11.2007
Po provedení těchto kroků již můžete telefon využívat k telefonování
jak prostřednictvím Internetu, tak prostřednictvím pevné sítě či spojení
ISDN (podle volby připojení)! Ostatní vám nyní mohou volat na číslo
VoIP a na telefonní číslo pevné sítě, případně i na čísla MSN spojení
ISDN!
34
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
3. Průvodce registrací
Průvodce registrací vám pomůže s přihlášením sluchátek k základnové stanici.
Upozornění
Prihlaseni
?
Chcete registrovat
prenosnou cast?
Ne
Ano
Pokud nechcete přihlásit žádné
sluchátko, stiskněte levé dialogové
tlačítko §Ne§. Průvodce registrací se
ukončí a spustí se průvodce spojením
(¢ str. 37).
Informace o pozdější registraci
sluchátek naleznete na ¢ str. 119.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ano§.
Základnová stanice se přepne do
režimu pro přihlašování.
¤ Do zhruba 60 sekund od zobrazení
Prihlaseni
Ð
tohoto textu zahajte na sluchátku
přihlašování sluchátka. Postupujte
podle návodu k obsluze daného
sluchátka.
Registrujte
prenosnou cast.
Prerusit
Info
Informace
Version 4.1, 21.11.2007
Stisknutím dialogového tlačítka §Info§ lze
zobrazit informace o přihlašování
sluchátek.
35
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Pokud přihlášení sluchátka k základnové stanici proběhne úspěšně, přibližně na
3 sekundy se zobrazí toto hlášení:
Prihlaseni
‰
Pren.cast prihlasena
Sluchátko Gigaset se po přihlášení
přepne do klidového stavu. Na displeji
se zobrazí jeho interní název (INT 2,
INT 3 až INT 7).
Poté se znovu zobrazí dotaz “Chcete registrovat prenosnou cast?” (viz výše nebo
na Seite 35).
¤ Pokud chcete přihlásit další sluchátko, stiskněte dialogové tlačítko §Ano§ a znovu
proveďte výše popsané kroky.
Pokud stisknete tlačítko §Ne§, průvodce registrací se ukončí a spustí se průvodce
spojením.
Upozornění
u Základnové stanici je v továrním nastavení přidělen interní název INT 1
a interní číslo 1.
u Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší volné interní číslo (možná čísla:
Version 4.1, 21.11.2007
2 – 7). Na displeji sluchátka se zobrazí jeho interní název – například INT 2. To
znamená, že sluchátku bylo přiděleno interní číslo 2.
u Interní čísla a názvy je možné později změnit (¢ str. 120).
36
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
4. Průvodce spojením
Pomocí průvodce spojením můžete interním účastníkům přidělit odesílací
a přijímací spojení, která jste nastavili v předchozích krocích (pevná síť, čísla MSN
spojení ISDN, spojení Gigaset.net a spojení VoIP, ¢ str. 25, str. 57 a str. 28).
Interními účastníky se rozumí základnová stanice, přihlášená sluchátka, hlasový
záznamník základnové stanice a připojený fax (¢ str. 130).
u Přijímací spojení jsou telefonní čísla (spojení, čísla MSN), prostřednictvím nichž
je možné vás telefonicky kontaktovat. Příchozí hovory jsou přesměrovány pouze
na ty interní účastníky (koncová zařízení), kterým je přiděleno odpovídající
přijímací spojení.
u Odesílací spojení jsou telefonní čísla, která se zobrazují volanému. Poskytovatel
síťového připojení provádí podle odesílacích spojení vyúčtování. Každému
internímu účastníkovi je možné jako odesílací spojení trvale přidělit určité telefonní číslo, případně odpovídající spojení.
u Každé spojení (telefonní číslo) telefonu může být jak odesílacím, tak přijímacím
spojením. Každé spojení můžete přiřadit jako odesílací či přijímací spojení více
interním účastníkům současně. Hlasovému záznamníku však lze jako přijímací
spojení přidělit pouze jedno spojení.
Přidělení čísel MSN
Version 4.1, 21.11.2007
Po přihlášení nebo uvedení do provozu jsou základnové stanici, přihlášeným
sluchátkům a místnímu hlasovému záznamníku 1 přidělena jako přijímací spojení
všechna nastavená spojení.
Po připojení telefonu k síti ISDN se zařízením přiřadí jako odesílací spojení první
nastavené číslo MSN (se standardním názvem MSN1).
Po připojení telefonu k analogové pevné síti se zařízením přiřadí jako odesílací spojení číslo pevné linky.
37
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Spuštění průvodce spojením
a.
Asistent pro pripojeni
?
¤ Chcete-li změnit nastavení odesíl-
Chcete priradit prip.
k zarizeni Stolni cast
INT 1?
Ne
¤
Ano
b. (zobrazení pro připojení ISDN)
Ð
Prijem pripojeni
INT 1
prijima volani pro
acích a přijímacích spojení
základnové stanice (interní název
INT 1), stiskněte dialogové tlačítko
§Ano§.
Pokud nastavení základnové stanice změnit nechcete, stiskněte dialogové tlačítko §Ne§.
Zobrazí se seznam aktuálně
přidělených přijímacích spojení.
Stisknutím spodní části ovládacího
tlačítka s lze procházet celým seznamem.
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
V
MSN3: 12345603
Zmenit
¤ Chcete-li změnit nastavení
OK
¤
Nebo:
(zobrazení pro připojení k pevné síti)
Ð
Prijem pripojeni
INT 1
prijima volani pro
Pevna linka: 4560123
IP1: 12345602
V
Gigaset.net: 12345#9
Version 4.1, 21.11.2007
Zmenit
38
OK
přijímacího spojení základnové
stanice, stiskněte dialogové
tlačítko §Zmenit§.
Pokud nechcete nastavení změnit,
stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Stisknutím tlačítka §OK§ můžete přeskočit následující kroky. Pokračujte částí
£ e.
Pokud stisknete tlačítko §Zmenit§, objeví se následující zobrazení:
c. (zobrazení pro připojení ISDN)
Pokud nechcete, aby byly na základnové stanici signalizovány hovory
směrované na číslo MSN1, případně
na číslo pevné linky:
¤ Stisknutím pravé části ovládacího
tlačítka v zvolte možnost Ne.
INT 1
Prijimat volani pro
MSN1:
f Ano
g
Prijimat volani pro
V
MSN2:
Zpet
Ulozit
Nebo:
(zobrazení pro připojení k pevné síti)
INT 1
Prijimat volani pro
Pevna linka:
f Ano
g
Prijimat volani pro
V
IP1:
Version 4.1, 21.11.2007
Zpet
Ulozit
39
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
¤ Stisknutím dolní části ovládacího
d. (zobrazení pro připojení ISDN)
INT 1
W
MSN1:
Ne
¤
Prijimat volani pro
MSN2:
f Ano
Zpet
V
g
Ulozit
tlačítka s přejděte k dalšímu telefonnímu číslu. Podle výše uvedených pokynů nastavte možnost
Ano, nebo Ne.
Zopakujte tyto kroky pro všechna
telefonní čísla.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§
a ukončete nastavení základnové
stanice.
Nebo:
(zobrazení pro připojení k pevné síti)
INT 1
W
Pevna linka:
Ne
Prijimat volani pro
IP1:
f Ano
Zpet
V
g
Ulozit
Na displeji se pro kontrolu znovu zobrazí aktualizovaný seznam přijímacích spojení.
Stisknutím dialogového tlačítka §OK§ přiřazení potvrďte.
e.
Ð
Odeslani pripojeni
INT 1
odesila volani s
MSN1:
¤ Pokud nechcete nastavení změnit,
12345601
Version 4.1, 21.11.2007
Zmenit
40
Zobrazí se odesílací spojení aktuálně
nastavené pro základnovou stanici:
MSN1 při připojení k síti ISDN a Pevna
linka při připojení k analogové pevné
síti.
OK
¤
stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Přeskočí se následující kroky.
Pokud chcete provést změnu
nastavení, stiskněte dialogové
tlačítko §Zmenit§.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
f.
INT 1
Propojeni pro
odchozi volani
f IP1
Zpet
g
Pokud chcete pro hovor
uskutečňovaný ze základnové stanice
použít jiné spojení nebo telefonní
číslo:
¤ Opakovaným stisknutím pravé
části ovládacího tlačítka v
nastavte požadované číslo
spojení (například IP1).
Ulozit
¤ Stisknutím dialogového tlačítka
§Ulozit§ nastavení uložte.
Pokud jsou již k základnové stanici přihlášena sluchátka, budete nyní vyzváni, abyste jim přidělili přijímací a odesílací spojení. Na displeji se zobrazí:
Chcete priradit prip. k zarizeni Pren. cast INT ...?
¤ U všech přihlášených sluchátek proveďte kroky a. až f.
Nakonec budete vyzváni, abyste přidělili přijímací spojení třem hlasovým
záznamníkům základnové stanice. Na displeji se zobrazí dotaz “Chcete priradit
spojeni k zaznamniku ?”.
¤ U všech hlasových záznamníků proveďte kroky a. až d.
Důležitá informace: každé spojení lze jako přijímací spojení přidělit pouze jednomu ze tří hlasových záznamníků. Pokud hlasovému záznamníku, kterému již bylo
přiřazeno přijímací spojení, přiřadíte další spojení, původní uložené přiřazení bude
smazáno.
Po úspěšném ukončení nastavení se na krátkou chvíli zobrazí tato zpráva:
Asistent pro pripojeni
‰
Prirazovani
pripojeni
Version 4.1, 21.11.2007
bylo dokonceno.
41
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Ukončení instalace
Tímto je instalace dokončena. Na displeji se zobrazí:
Nastaveni
‰
Nastaveni bylo
dokonceno
Základnová stanice se poté přepne do klidového stavu (příklad zobrazení
v klidovém stavu naleznete na ¢ str. 4).
Hlasové záznamníky základnové stanice, kterým bylo přiřazeno přijímací spojení,
jsou aktivní a nacházejí se v režimu nahrávání, přičemž je nastavena standardní
ohlašovací zpráva (¢ str. 103).
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Telefon, respektive jeho systémová nastavení, je možné chránit před
neoprávněným přístupem zabezpečením pomocí 4místného číselného kódu,
který znáte pouze vy – pomocí systémového kódu PIN. Tento kód je pak třeba
zadávat mimo jiné při přihlašování či odhlašování sluchátek nebo při změnách
nastavení spojení VoIP nebo LAN.
Při dodání přístroje je systémový kód PIN nastaven na hodnotu 0000 (4 nuly).
Informace o změně nastavení kódu PIN naleznete na ¢ str. 140.
42
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Nastavení data a času
Použít lze tři způsoby nastavení data a času:
u Základnová stanice získá informace o datu a čase po uskutečnění prvního hovoru ze sítě ISDN.
u Základnovou stanici, která je připojena k Internetu, lze nastavit také tak, aby
datum a čas stahovala z internetového časového serveru.
Synchronizaci s časovým serverem lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím
webového konfigurátoru. Příslušné informace naleznete v návodu k použití
webového konfigurátoru na přiloženém disku CD.
u Datum a čas je možné nastavit také ručně prostřednictvím nabídky telefonu
nebo přihlášených sluchátek (¢ str. 139).
Nastavení data a času je nezbytné k tomu, aby se například u příchozích hovorů
zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné využívat budík a kalendář.
Ruční nastavení data a času
Pokud nejsou údaje o datu a čase nastaveny, bliká na displeji základnové stanice
v klidovém režimu čas (00:00) a pravému dialogovému tlačítku je přiřazena
funkce §Cas§.
Volani
Cas
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Cas§.
¤
¤
Zadejte na klávesnici v osmimístném formátu den, měsíc a rok,
např. Q4QO2Q
M pro datum 4. 9. 2017. Zobrazené datum
se přepíše.
Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka s přejděte k zadávání času.
Zadejte pomocí klávesnice hodiny a minuty ve 4místném formátu,
např. QM
5 pro čas 7:15.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Uložte zadané hodnoty stisknutím dialogového tlačítka §Ulozit§.
43
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
První kroky
Další postup
Po úspěšném uvedení do provozu můžete základnovou stanici ještě více
přizpůsobit svým potřebám. Následující rozcestník vám pomůže rychle najít
nejdůležitější témata.
Pokud nejste zvyklí pracovat s nabídkami různých zařízení, například jiného telefonu Gigaset, přečtěte si nejprve část “Obsluha základnové stanice” ¢ str. 45.
Informace o…
... najdete zde.
Externí volání a přijímání hovorů
g
str. 50
Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění
g
str. 136
Nastavení hlasitosti sluchátka
g
str. 135
Uložení místní předvolby do telefonu
g
str. 140
Nastavení režimu Rezim Eko
g
str. 115
Nastavení základnové stanice pro příjem zpráv SMS
g
str. 87
Používání základnové stanice na telefonní ústředně
g
str. 151
Přihlášení sluchátek Gigaset k základnové stanici
g
str. 119
g
str. 75
Používání telefonního seznamu online
g
str. 77
Záznam dalších účtů VoIP
g
str. 143
Přenos záznamů telefonních seznamů ze stávajících
sluchátek Gigaset na základnovou stanici
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud při používání telefonu budete mít jakékoli otázky, přečtěte si tipy
k odstranění chyb (¢ str. 155) nebo se obraťte na náš zákaznický servis
(¢ str. 155).
44
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
Obsluha základnové stanice
Obsluha základnové stanice
Ovládací tlačítko
V tomto návodu je černě označována ta část ovládacího
tlačítka (horní, dolní, pravá, levá, střední), kterou je třeba
v dané situaci stisknout (například v znamená “stisknout pravou část ovládacího tlačítka”, w znamená “stisknout
střední část ovládacího tlačítka”).
Ovládací tlačítko má různé funkce:
V klidovém stavu
s
v
u
t
Otevření místního telefonního seznamu (krátké stisknutí),
otevření telefonního seznamu online (dlouhé stisknutí)
Otevře hlavní nabídku.
Otevření seznamu interních účastníků (sluchátka, základnová stanice)
(krátké stisknutí),
hromadné volání všech interních účastníků (dlouhé stisknutí)
Otevření seznamu hovorů
V hlavní nabídce, v podnabídkách a seznamech
t/s
Listování nahoru a dolů po řádcích
V zadávacích polích
Ovládacím tlačítkem lze přesouvat kurzor směrem nahoru t, dolů s, doprava v
nebo doleva u. Podržením tlačítka v nebo u lze kurzor přesunout na další nebo
předcházející slovo.
Během externího hovoru
s
u
Otevření telefonního seznamu
Zadání interního zpětného dotazu
Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího
tlačítka
V závislosti na dané situaci může mít tlačítko různé funkce.
u V klidovém stavu se otevře hlavní nabídka.
u V podnabídkách, v polích se seznamem a v zadávacích polích přebírá tlačítko
funkci dialogových tlačítek §OK§, §Ano§, §Ulozit§, §Vybrat§, §Zobraz.§ či §Zmenit§ .
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
V tomto návodu je popsána obsluha pomocí pravé části ovládacího tlačítka
a dialogových tlačítek. Ovládací tlačítko však můžete používat i tak, jak je popsáno výše.
45
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
Obsluha základnové stanice
Dialogová tlačítka
Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:
Zpet
OK
Aktuální funkce dialogových tlačítek
Dialogová tlačítka
Některá důležitá dialogová tlačítka:
Moznosti Otevření nabídky pro aktuální situaci
Potvrzení volby.
OK
Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích či slovech zprava
Û
doleva
Zpet
Návrat o jednu úroveň nabídky zpět nebo zrušení probíhající akce
Ulozit
Uložení položky
Funkce tlačítek můžete v klidovém stavu nastavit podle vlastních potřeb. Podrobnosti naleznete na ¢ str. 132.
Tlačítka pole tlačítek
c / Q / * atd.
Stiskněte na sluchátku zobrazené tlačítko.
~
Zadání číslice nebo písmena
Oprava chybného zadání
Version 4.1, 21.11.2007
Chcete-li opravit chybné znaky v zadávacím poli, přejděte pomocí ovládacího
tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:
u stisknutím dialogového tlačítka Ñ vymazat znak (podržením tlačítka celé
slovo) vlevo od kurzoru;
u vložit znak vlevo od kurzoru;
u přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.
46
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
Obsluha základnové stanice
Procházení nabídek
Funkce základnové stanice jsou přístupné prostřednictvím nabídky, která má
několik úrovní.
Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)
¤ Hlavní nabídku lze v klidovém stavu sluchátka otevřít stisknutím pravé části
ovládacího tlačítka v.
Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují
Nastaveni
pomocí symbolů. Vybraná funkce je označena
oranžovým kroužkem kolem symbolu a v záhlaví
Ç
ò
É
displeje je uveden její název.
Ê
Ë
Ì
Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další úrovně nabídky):
Í
Î
Ï
¤ Pomocí ovládacího tlačítka p přejděte na
vybranou funkci a poté stiskněte dialogové
Zpet
OK
tlačítko §OK§.
Pokud stisknete dialogové tlačítko §Zpet§ nebo krátce stisknete tlačítko ukončení
hovoru T, zařízení se přepne zpět do klidového stavu.
Podnabídky
Funkce podnabídky se zobrazují ve formě
Nastaveni
seznamu (příklad vpravo).
Asistent pri pripojeni
Přístup k funkci:
Datum/Cas
¤ Ovládacím tlačítkem q nalistujte
požadovanou funkci a poté stiskněte
Nastaveni zvuku
tlačítko §OK§ nebo střední část ovládacího
Displej
tlačítka.
Jazyk
x
Pokud stisknete dialogové tlačítko §Zpet§ nebo
OK
krátce tlačítko ukončení hovoru T, vrátíte se Zpet
do předchozí nabídky nebo přerušíte akci.
Pokud nelze všechny funkce a záznamy v seznamu na displeji zobrazit současně
(seznam je příliš dlouhý), zobrazí se vpravo na displeji šipky. Šipky naznačují, kterým
směrem je třeba listovat, aby se zobrazily další záznamy v seznamu (např.: x listování dolů).
Version 4.1, 21.11.2007
Návrat do klidového stavu
Do klidového stavu se z jakéhokoli bodu v nabídce vrátíte následujícím způsobem:
¤ Stiskněte a podržte tlačítko ukončení hovoru T.
Nebo:
¤ Nepoužívejte žádná tlačítka: displej se po 2 minutách automaticky přepne do
klidového stavu.
Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogových tlačítek §OK§, §Ano§, §Ulozit§ nebo
§Zmenit§, se neuloží.
Příklad displeje v klidovém stavu naleznete na str. 4.
47
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
Obsluha základnové stanice
Způsob záznamu kroků ovládání v návodu k obsluze
Kroky ovládání jsou uváděny ve zkrácené formě.
Příklad:
Záznam:
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku ¢ Melodie pri cekani (³ = zapnuto)
To znamená:
¤ Stisknutím pravé části ovládacího
tlačítka v otevřete hlavní nabídku.
Nastaveni
Ç
Ê
Í
ò
Ë
Î
Zpet
É
Ì
Ï
¤ V nabídce se pomocí ovládacího
tlačítka posouvejte směrem doprava, doleva, nahoru nebo dolů p,
dokud nevyberete podnabídku
Nastaveni.
OK
¤ Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka §OK§.
Nastaveni
¤ Opakovaným stisknutím dolní části
ovládacího tlačítka s přejděte na
položku Nastaveni zvuku.
Asistent pri pripojeni
Datum/Cas
Nastaveni zvuku
Displej
Jazyk
Zpet
OK
¤ Potvrďte výběr stisknutím dial-
Version 4.1, 21.11.2007
ogového tlačítka §OK§.
48
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / starting.fm / 06.07.2017
Obsluha základnové stanice
Nastaveni zvuku
¤ Opakovaným stisknutím dolní části
Hlasitost hovoru
Vyzvaneni
Upozornujici tony
Melodie pri cekani
Zpet
³
ovládacího tlačítka s přejděte
k funkci Melodie pri cekani.
Zmenit
¤ Zapněte či vypněte funkci stisk-
nutím dialogového tlačítka §Zmenit§.
Nastaveni zvuku
Změna se ihned použije a není nutné ji
potvrzovat.
Hlasitost hovoru
Vyzvaneni
Upozornujici tony
Melodie pri cekani
Zpet
´
Zmenit
¤ Stisknutím dialogového tlačítka §Zpet§
Version 4.1, 21.11.2007
se vraťte do předchozí nabídky.
Nebo
Stiskněte a podržte červené tlačítko
ukončení hovoru T a přepněte
zařízení zpět do klidového stavu.
49
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Telefonování
Je-li vypnuto podsvícení displeje
(¢ str. 135), zapne se po stisknutí
jakéhokoli tlačítka.
Upozornění
Základnová stanice umožňuje
uskutečnit až čtyři externí hovory
současně.
Externí hovory
Externí hovory jsou hovory do veřejné
telefonní sítě (pevné sítě, mobilní sítě)
a hovory uskutečňované přes Internet
(VoIP).
Aby bylo možné realizovat externí hovor, je
třeba základnové stanici přiřadit odesílací
spojení. K dispozici jsou následující
možnosti:
u Chcete-li základnové stanici nebo
sluchátku odesílací spojení přiřadit
pevně, přejděte k části (¢ str. 144).
Pomocí dialogového nebo funkčního
tlačítka lze použít také “alternativní
spojení” (¢ str. 132).
u Základnovou stanici a sluchátko je
možné nastavit také tak, aby se na
odesílací spojení dotazovaly při
každém hovoru.
Version 4.1, 21.11.2007
Pevně přiřazené odesílací spojení
Předpoklad:
Základnové stanici je jako odesílací spojení
přiřazeno konkrétní spojení (pevná síť, číslo
MSN spojení ISDN, spojení VoIP)
(¢ str. 144).
~c
Zadejte požadované číslo
a zvedněte sluchátko.
Telefonní číslo se vytočí.
Nebo:
c~
Zvedněte sluchátko a poté
zadejte požadované číslo. Číslo
se vytočí přibližně 3,5 sekundy
po zadání poslední číslice.
50
Chcete-li telefonovat v režimu hlasitého
telefonování nebo pomocí náhlavní
soupravy, místo zvednutí sluchátka
stiskněte tlačítko hlasitého telefonování
d nebo funkční tlačítko Prenosny
pristroj (¢ str. 132).
V této příručce se pro tento úkon používá
pouze tento způsob zápisu: “c Zvedněte
sluchátko”.
Na displeji se zobrazí zadané číslo a použité
odesílací spojení (například pres IP2). Pokud
jste zadali název spojení, zobrazí se tento
název. Jinak se zobrazí standardní název.
Upozornění
u Pokud je pro volané číslo definováno
pravidlo volby (viz informace
o webovém konfigurátoru), použije
se k vytvoření spojení místo
odesílacího spojení to spojení, které
je zadáno v pravidle volby. Pokud
je telefonní číslo pravidlem volby
zamknuto, k jeho vytočení nedojde.
Zobrazí se hlášení Nelze provest.
u Při volání prostřednictvím spojení
VoIP do pevné sítě je často třeba
i u místních hovorů zadat místní
předvolbu (v závislosti na
poskytovateli služeb). Zadání místní
předvolby nemusí být nutné, pokud
je předvolba zadána do konfigurace
a je aktivována možnost Predial area
code for local calls via VoIP.
u Pomocí webového konfigurátoru je
aktivována možnost Automatic
Fallback to Fixed Line: pokud se
nezdaří pokus o navázání spojení
VoIP, bude automaticky zahájen
pokus o připojení prostřednictvím
linky ISDN (prvního čísla MSN) nebo
pevné sítě.
u Telefonní čísla Gigaset.net (končí
příponou “#9”) základnová stanice
automaticky vytáčí prostřednictvím
spojení Gigaset.net. Tyto hovory jsou
bezplatné (¢ str. 57).
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Volba spojení při každém hovoru
Předpoklad: základnové stanici je místo
odesílacího spojení přidělena možnost
“Vyber u kazd. vol.” (¢ str. 144).
~c
Zadejte požadované číslo
a zvedněte sluchátko. Zobrazí
se seznam všech spojení
základnové stanice.
q
Zvolte požadované spojení.
§Volba§ / w Stiskněte toto dialogové
tlačítko nebo střední část
ovládacího tlačítka.
Pokud je pro zvolené telefonní číslo
definováno pravidlo volby (viz informace
o webovém konfigurátoru), použije se
jako odesílací spojení to spojení, které
je nastaveno v pravidle volby.
Upozornění
u Volbu čísla lze přerušit stisknutím
u
u
u
Version 4.1, 21.11.2007
u
červeného tlačítka ukončení hovoru
T.
Během hovoru se zobrazuje délka
hovoru.
Pokud jsou u hovorů
uskutečňovaných přes spojení ISDN
uváděny náklady na hovor, zobrazí
se místo údaje o délce hovoru tento
údaj.
Volbou čísla z telefonního seznamu
(str. 72), seznamu hovorů a seznamu
opakování volby (str. 68) je možné
se vyhnout opakovanému zadávání
čísel.
Jsou-li k základnové stanici přihlášena
sluchátka, je možné využívat
bezplatné interní telefonování
(str. 121).
Použití alternativního spojení (nebo
výběru ze seznamu) přiřazeného
dialogovému či funkčnímu tlačítku
Předpoklad: některému z dialogových nebo
funkčních tlačítek je přiřazeno “alternativní
spojení” nebo seznam nastavených spojení
(¢ str. 132).
§Vyb. spoj.§ Stiskněte toto dialogové nebo
funkční tlačítko.
q
Zvolte požadované spojení.
c / §Volba§ Zvedněte sluchátko nebo
stiskněte zobrazené dialogové
tlačítko.
Stisknutím tlačítka §Volba§
zapnete reproduktor
základnové stanice (funkce
hlasitého poslechu: ¢ str. 58).
~
Zadejte číslo. Číslo se vytočí
přibližně 3,5 sekundy po zadání
poslední číslice.
Pravidlo volby (viz informace o webovém
konfigurátoru) pro zadané telefonní číslo
bude ignorováno. Vždy se použije vybrané
odesílací spojení.
Volání na adresu IP
(podle poskytovatele služeb)
Při telefonování prostřednictvím spojení
VoIP lze místo telefonního čísla zadat také
adresu IP.
¤ Jednotlivé bloky čísel adresy IP oddělte
stisknutím tlačítka s hvězdičkou *
(např. 149*246*122*28).
¤ Pokud chcete k zadané adrese IP připojit
také číslo portu SIP volaného účastníka,
stiskněte tlačítko s křížkem #
(například 149*246*122*28#5060).
Pokud poskytovatel služeb VoIP
nepodporuje vytáčení adres IP, každá část
adresy bude interpretována jako běžné
telefonní číslo.
51
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Tísňová volání
V některých státech jsou pravidla volby
tísňových linek (např. pro tísňové volání
městské policie) předem nastavena.
V takovém případě budou tísňová čísla
vytáčena vždy prostřednictvím pevné
sítě nebo sítě ISDN.
Spojení, přes které se mají příslušná tísňová
volání uskutečňovat, je možné změnit (např.
v případě, že telefon není připojen k pevné
síti nebo síti ISDN). Je však třeba ověřit,
zda poskytovatel služeb VoIP spojení
s vybranými tísňovými linkami podporuje.
Pokud bude spojení VoIP z nastavení
smazáno, nebude možné tísňové volání
uskutečnit.
Pokud v telefonu nejsou přednastavena
pravidla volby tísňových čísel, je třeba,
abyste je definovali sami. Přiřaďte jim
spojení, o němž víte, že tísňová čísla
podporuje. Tísňové linky vždy
podporuje pevná síť.
Důležitá informace: pokud jste pomocí
webového konfigurátoru nedefinovali
žádná pravidla volby a nastavili jste
automatickou místní předvolbu, bude
se tato předvolba při volbě spojení VoIP
používat i pro tísňová čísla.
Předání hovoru na náhlavní
soupravu
Doporučení
Version 4.1, 21.11.2007
I v případě, že je náhlavní souprava
vybavena tlačítkem Push-to-talk,
doporučujeme některému z funkčních
tlačítek přiřadit funkci Prenosny pristroj
(¢ str. 132) a k přebírání nebo
předávání hovoru používat toto tlačítko.
Předpoklad: před připojením náhlavní
soupravy jste některému z funkčních tlačítek
základnové stanice přiřadili funkci Prenosny
pristroj (¢ str. 132).
52
Náhlavní souprava Bluetooth:
Předpoklad: je aktivováno rozhraní
Bluetooth a je navázáno spojení mezi
náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth
a základnovou stanicí (¢ str. 123).
¤ Na základové stanici stiskněte funkční
tlačítko Prenosny pristroj.
Navazování spojení mezi základnovou
stanicí a náhlavní soupravou může trvat
až 5 sekund.
Více informací o náhlavních soupravách
s rozhraním Bluetooth naleznete na str. 128.
Kabelová náhlavní souprava:
Předpoklad: k základnové stanici je
připojena náhlavní souprava (¢ str. 17).
¤ Na základové stanici stiskněte funkční
tlačítko Prenosny pristroj.
Více informací o náhlavních soupravách
připojovaných kabelem naleznete na
str. 131.
Upozornění
Pokud je se základnovou stanicí spojena
vedle kabelové náhlavní soupravy
také náhlavní souprava s rozhraním
Bluetooth, převezme hovor náhlavní
souprava s rozhraním Bluetooth.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Uskutečnění hovoru
prostřednictvím připojení
k mobilní síti (Link2mobile)
Ze základnové stanice lze uskutečňovat
hovory také prostřednictvím spojení GSM
mobilního telefonu přihlášeného přes
rozhraní Bluetooth.
Předpoklady:
u K základnové stanici je přihlášen mobilní
telefon GSM (¢ str. 129).
u Mobilní telefon se nachází v dosahu
základnové stanice (do 10 metrů) a je
s ní spojen prostřednictvím rozhraní
Bluetooth.
u Základnová stanice může mobilní
připojení použít jako odesílací spojení, to
znamená, že je spojení GSM základnové
stanici přiřazeno jako odesílací spojení
nebo jej lze jako odesílací spojení zvolit
(¢ str. 144).
Prostřednictvím spojení GSM lze
uskutečňovat hovory stejným způsobem
jako u jiných odesílacích spojení základnové
stanice ( ¢ Pevně přiřazené odesílací
spojení na str. 50, Volba spojení při
každém hovoru na str. 51 a Použití
alternativního spojení (nebo výběru ze
seznamu) přiřazeného dialogovému či
funkčnímu tlačítku na str. 51).
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Jakmile se mobilní telefon dostane mimo
dosah základnové stanice (přibližně
10 metrů) nebo je deaktivováno zařízení
Bluetooth, hovor se přeruší.
Zobrazení telefonního čísla
volaného (COLP)
Předpoklady:
u Poskytovatel připojení k síti podporuje
službu COLP (Connected Line
Identification Presentation). Funkci COLP
může být třeba u poskytovatele aktivovat
(informace získáte u poskytovatele
služeb).
u Volaný nemá aktivovanou službu
COLR (Connected Line Identification
Restriction).
U odchozích hovorů se na displeji
základnové stanice zobrazí telefonní
číslo přípojky, na níž bude hovor přijat.
Zobrazené telefonní číslo se může lišit od
telefonního čísla, které jste zadali. Tak je
tomu například v těchto situacích:
u Volaný má aktivováno přesměrování
volání.
u Volání bylo při převzetí hovoru
přepojeno na jiný telefonní přístroj.
Pokud v telefonním seznamu pro dané
telefonní číslo existuje záznam, na displeji
se zobrazí příslušné jméno.
Upozornění
u Telefonní číslo cílové přípojky
(respektive příslušné jméno) se místo
zadaného čísla zobrazuje také při
přepínání, konferenčních hovorech
a zpětných dotazech.
u Při ukládání telefonního čísla do
telefonního seznamu a seznamu
opakované volby se použije zadané
telefonní číslo (nikoli číslo zobrazené).
53
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Ukončení hovoru
&
Zavěste sluchátko nebo
stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru T.
Nebo, pokud telefonujete pomocí náhlavní
soupravy:
¤ Na základnové stanici stiskněte funkční
tlačítko Prenosny pristroj nebo červené
tlačítko ukončení hovoru T.
Přijetí hovoru
Příchozí volání je signalizováno trojím
způsobem: vyzváněním, zobrazením
na displeji a blikáním tlačítka hlasitého
telefonování d.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Signalizují se pouze hovory přicházející
prostřednictvím přijímacího spojení,
která jsou přiřazena základnové stanici
(¢ str. 145).
Pokud jsou základnové stanici nastavena
čísla MSN linky ISDN (případně spojení
VoIP), platí následující pravidla:
u Není-li na základnové stanici
nastaveno přiřazení přijímacího
spojení, všechny příchozí hovory
budou signalizovány na základnové
stanici a na všech sluchátkách.
u Je-li přiřazení přijímacích spojení
nastaveno a některé ze spojení není
přiděleno jako přijímací spojení
základnové stanici ani sluchátku
či hlasovému záznamníku, hovory
prostřednictvím tohoto spojení
nebudou signalizovány.
Pokud je telefonní číslo přiděleno
pouze hlasovému záznamníku, volání
nebude signalizováno. Je-li hlasový
záznamník aktivní, hovor přijme.
Přijmout hovor můžete takto:
¤ Zvedněte sluchátko.
¤ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování
d.
54
¤ Přesměrujete hovor stisknutím
¤
dialogového tlačítka Ô na
hlasový záznamník.
§Moznosti§, zvolte možnost ¢ Presmer. na
zaznamnik a přesměrujete hovor na
hlasový záznamník (¢ str. 108).Pokud je
přijímací spojení přiřazeno hlasovému
záznamníku a tento záznamník není
obsazen jiným hovorem:
– Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím spojení VoIP
nebo ISDN:
Stiskněte dialogové tlačítko §Moznosti§,
zvolte možnost ¢ Presmer. na
zaznamnik a přesměrujete hovor na
hlasový záznamník (¢ str. 108).
– Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím pevné sítě:
Přesměrujete hovor stisknutím
dialogového tlačítka Ô na hlasový
záznamník.
Pokud chcete vypnout vyzvánění, stiskněte
dialogové tlačítko §VyzvVyp§. Hovor je možné
přijmout po celou dobu, kdy je zobrazen na
displeji.
Přijetí hovoru pomocí náhlavní
soupravy
Doporučení
I v případě, že je náhlavní souprava
vybavena tlačítkem Push-to-talk,
doporučujeme některému z funkčních
tlačítek přiřadit funkci Prenosny pristroj
(¢ str. 132) a k přebírání nebo
předávání hovoru používat toto tlačítko.
Předpoklad: Před připojením náhlavní
soupravy jste některému z funkčních tlačítek
základnové stanice přiřadili funkci Prenosny
pristroj (¢ str. 132).
Náhlavní souprava Bluetooth:
Předpoklad: je aktivován režim Bluetooth
a je navázáno spojení mezi náhlavní
soupravou s rozhraním Bluetooth
a sluchátkem (¢ str. 123).
¤ Na základové stanici stiskněte funkční
tlačítko Prenosny pristroj.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Kabelová náhlavní souprava:
Předpoklad: k základnové stanici je
připojena náhlavní souprava (¢ str. 17).
¤ Na základové stanici stiskněte funkční
tlačítko Prenosny pristroj.
Více informací o náhlavních soupravách
připojovaných kabelem naleznete na
str. 131.
Upozornění
Pokud je se základnovou stanicí spojena
vedle kabelové náhlavní soupravy
také náhlavní souprava s rozhraním
Bluetooth, přijme hovor náhlavní
souprava s rozhraním Bluetooth.
Přijetí hovoru uskutečňovaného
prostřednictvím připojení k mobilní
síti (Link2mobile)
K základnové stanici je možné přes rozhraní
Bluetooth přihlásit mobilní telefon GSM
a hovory směrované na tento telefon poté
přijímat pomocí základnové stanice (nebo
přihlášeného sluchátka) (¢ str. 129).
Předpoklady:
u Mobilní telefon se nachází v dosahu
základnové stanice (do 10 metrů) a je
s ní spojen.
u Základnové stanici (případně sluchátku)
je jako přijímací spojení přiřazeno spojení
GSM (¢ str. 145).
Hovory mobilního telefonu (směrované
na číslo mobilního telefonu) budou
signalizovány na základové stanici. Na
displeji se jako přijímací spojení zobrazí
název zařízení Bluetooth mobilního telefonu
(například pro mobil).
¤ Na základnové stanici: zvedněte
sluchátko.
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Přenos telefonního čísla
Jsou-li splněny následující předpoklady, při
příchozím hovoru se na displeji zobrazí
telefonní číslovolajícího:
u Poskytovatel připojení podporuje funkce
CLIP a CLI.
– CLI (Calling Line Identification): slouží
k přenesení telefonního čísla
volajícího.
– CLIP (Calling Line Identification
Presentation): slouží k zobrazení
telefonního čísla volajícího.
u Poskytovatel připojení na žádost
aktivoval službu CLIP.
u Volající si u svého poskytovatele
připojení vyžádal službu CLI.
Zobrazení hovoru
Je-li telefonní číslo volajícího uloženo
v telefonním seznamu, zobrazí se jeho
jméno. Pokud je volajícímu přiřazen obrázek
CLIP (¢ str. 73), zobrazí se tento obrázek
v horní části displeje.
Podle zobrazení na displeji lze rozpoznat, na
které přijímací spojení je hovor směrován.
(Příklad zobrazení)
ØÙÚ
1234567890
1
pro IP1
2
Odmitn.
VyzvVyp
1 Číslo nebo jméno volajícího
2 Přijímací spojení: uvádí, na které z telefonních
čísel volající volá. Zobrazí se buď název zadaný
str. 142), nebo standardní
při konfiguraci (
název (Pevna linka nebo MSN1 až MSN10, IP1
až IP6). Při hovoru ze sítě Gigaset.net se
zobrazí pro Gigaset.net.
¢
Jakmile se mobilní telefon dostane mimo
dosah základnové stanice (přibližně
10 metrů) nebo je deaktivováno zařízení
Bluetooth, hovor se přeruší.
55
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Místo telefonního čísla se zobrazí označení:
u Externi vol., pokud není povolen přenos
telefonního čísla volajícího;
u Anon.vol., pokud volající potlačil přenos
telefonního čísla (str. 60);
u Neni k disp., pokud si volající nevyžádal
službu přenosu telefonního čísla.
Upozornění k zobrazení
telefonních čísel (CLIP)
Telefon Gigaset je při dodání nastaven tak,
aby se na displeji zobrazovalo telefonní číslo
volajícího. Není nutné provádět žádná další
nastavení.
Pokud se telefonní číslo nezobrazuje,
příčiny mohou být následující:
u Nepožádali jste poskytovatele připojení
o povolení funkce CLIP nebo
u je telefon připojen prostřednictvím
telefonní ústředny nebo routeru
k integrované telefonní ústředně (bráně),
která nepředává všechny informace.
Je telefon připojen prostřednictvím
telefonní ústředny nebo brány?
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud ano, mezi telefonem a domácí
přípojkou je ještě další zařízení, např.
telekomunikační zařízení nebo brána.
Často postačí provést restart zařízení:
¤ Na krátkou chvíli odpojte síťovou
zástrčku telefonního zařízení. Znovu ji
zapojte a počkejte, až se zařízení znovu
zapne.
56
Pokud se telefonní číslo stále
nezobrazuje
¤ Zkontrolujte nastavení funkce zobrazení
telefonních čísel (CLIP) telefonní ústředny
a případně tuto funkci aktivujte.
Postupujte přitom podle pokynů
týkajících se funkce CLIP (nebo
alternativních označení, např. přenos
telefonního čísla, zobrazení hovoru)
uvedených v návodu k obsluze.
Požádejte o pomoc výrobce tohoto
zařízení.
Pokud situaci nevyřeší ani tento postup,
poskytovatel připojení u tohoto telefonního
čísla funkci CLIP nenabízí.
Aktivoval poskytovatel připojení
funkci zobrazení telefonních čísel?
¤ Ověřte, zda váš poskytovatel připojení
podporuje funkci zobrazení telefonních
čísel (CLIP) a zda pro vás tuto funkci
aktivoval. V případě potřeby se obraťte
na svého poskytovatele připojení.
Další pokyny k tomuto tématu naleznete
na domovské stránce společnosti Gigaset
na adrese:
www.gigaset.com/service
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Telefonování VoIP
prostřednictvím serveru
Gigaset.net
Server Gigaset.net nabízí možnost
bezplatně telefonovat s jinými uživateli
sítě Gigaset.net přímo přes Internet, bez
nutnosti zřizování účtu u poskytovatele
služeb VoIP a bez nutnosti provádění dalších
nastavení. Stačí pouze připojit telefon
k elektrické síti a k Internetu a případně
se pod zvoleným jménem zapsat do
telefonního seznamu Gigaset.net online
(¢ str. 84).
Síť Gigaset.net je služba VoIP společnosti
Gigaset Communications GmbH určená pro
všechny, kdo používají přístroj Gigaset VoIP.
S dalšími účastníky sítě Gigaset.net můžete
telefonovat zdarma, což znamená, že vám
kromě poplatku za připojení k Internetu
nevznikají žádné další náklady. Spojení
s jinými sítěmi není možné.
Telefonní čísla Gigaset.net, která končí
příponou „#9“, základnová stanice
automaticky spojuje prostřednictvím
sítě Gigaset.net.
Upozornění
Síť Gigaset.net podporuje
širokopásmové telefonování: hovory
uskutečňované prostřednictvím sítě
Gigaset.net mezi vaším telefonem
a jinými širokopásmovými koncovými
zařízeními mají vynikající kvalitu.
V síti Gigaset.net je k dispozici číslo služby
zkušebního hovoru (služba Echo), pomocí
níž lze zkontrolovat linku VoIP.
Služba Echo je k dispozici v šesti jazycích:
u 12341#9 (angličtina)
u 12342#9 (nizozemština)
u 12343#9 (italština)
u 12344#9 (francouzština)
u 12345#9 (němčina)
u 12346#9 (španělština)
Po zaznění ohlašovací zprávy vám služba
zkušebního volání Echo zašle přijatá hlasová
data formou ozvěny zpět.
Vyloučení záruky
Gigaset.net je dobrovolná služba
společnosti Gigaset Communications
GmbH poskytovaná bez jakékoli záruky
dostupnosti sítě a služby.
Upozornění
Pokud spojení Gigaset.net nevyužijete
po dobu šesti měsíců, automaticky se
deaktivuje. V tom případě nebudete
moci přijímat volání ze sítě Gigaset.net.
Spojení se opět aktivuje:
u pokud spustíte vyhledávání
v telefonním seznamu Gigaset.net;
u pokud uskutečníte hovor
prostřednictvím sítě Gigaset.net
(volte číslo s „#9“ na konci);
u pokud spojení aktivujete pomocí
webového konfigurátoru.
Version 4.1, 21.11.2007
Každému přístroji Gigaset VoIP je již při
dodání přiřazeno telefonní číslo Gigaset.net
(¢ str. 159).
Všichni přihlášení účastníci jsou zařazeni do
telefonního seznamu Gigaset.net, k němuž
máte přístup.
57
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Gigaset HDSP – telefonování
se skvělou zvukovou kvalitou
Telefon Gigaset
podporuje
širokopásmový kodek
G.722. Díky němu
můžete telefonovat
v prvotřídní kvalitě
(High Definition Sound Performance).
Pokud je k základnové stanici přihlášeno
sluchátko s podporou širokopásmového
přenosu, budou také hovory mezi tímto
sluchátkem a základnovou stanicí probíhat
prostřednictvím širokopásmového spojení.
Předpoklady využití širokopásmového
spojení telefonu:
u Při interních hovorech:
Obě sluchátka podporují širokopásmový
přenos (kodek G.722).
u Při externích hovorech přes spojení
VoIP:
– Hovor probíhá prostřednictvím
základnové stanice nebo sluchátka
s podporou širokopásmového
přenosu.
– Pro odchozí hovory je zvolen kodek
G.722.
– Poskytovatel služeb VoIP podporuje
širokopásmová spojení.
– Telefon partnera podporuje kodek
G.722 a akceptuje strukturu
širokopásmového spojení.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Služba VoIP sítě Gigaset.net (¢ str. 57)
podporuje širokopásmová spojení.
58
Zapnutí a vypnutí hlasitého
telefonování a hlasitého
poslechu
Při hlasitém telefonování se nepoužívá
sluchátko, ale mikrofon a reproduktory
základnové stanice. Díky tomu se hovoru
může účastnit více lidí.
Při hlasitém poslechu se mluví do sluchátka
a současně je zapnut reproduktor na
základnové stanici (režim sluchátka
a režim hlasitého telefonování).
¤ Pokud hovor uslyší i někdo jiný než pouze
vy a váš protějšek, měli byste o této
skutečnosti svého telefonního partnera
předem informovat.
Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu
¤ Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování
d lze během hovoru v režimu
sluchátka zapnout nebo vypnout
funkci hlasitého poslechu.
Zapínání hlasitého telefonování při
volbě čísla
~ d Zadejte telefonní číslo
a stiskněte tlačítko hlasitého
telefonování.
Ukončení hovoru:
T
Stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru.
Přepnutí z režimu sluchátka do režimu
hlasitého telefonování
Předpoklad: telefonujete pomocí sluchátka
nebo pomocí sluchátka při použití hlasitého
poslechu.
d& Opakovaně stiskněte tlačítko
hlasitého telefonování tak, aby
se zavěsilo sluchátko.
d
Pokud tlačítko hlasitého
telefonování nesvítí: znovu
stiskněte tlačítko hlasitého
telefonování.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / telephony.fm / 06.07.2017
Telefonování
Přepnutí z režimu hlasitého
telefonování do režimu sluchátka
c
Zvedněte sluchátko.
Reproduktor základnové
stanice se vypne.
Upozornění
Během hovoru v režimu hlasitého
telefonování lze regulovat hlasitost
pomocí tlačítek R a S.
Opětovné zapnutí mikrofonu
P
Po dalším stisknutí tlačítka
vypnutí nebo zapnutí zvuku
se zvuk znovu zapne.
Pokud je během doby, kdy je zvuk vypnut,
ohlášen druhý hovor, bude signalizován
normálním způsobem akusticky. Na displeji
se zobrazí teprve potom, co je znovu zapnut
mikrofon.
Upozornění
Ztlumení zvuku základnové
stanice
Mikrofon sluchátka, základnové stanice
(v režimu hlasitého telefonování)
a připojené náhlavní soupravy (připojené
kabelem nebo přes rozhraní Bluetooth) je
možné během externího hovoru (a také
během konferenčního hovoru nebo při
přepínání) vypnout. Osoby, s nimiž
telefonujete, vás pak neuslyší. Vy je
však uslyšíte dále.
Předpoklad: Probíhá externí hovor.
Vypnutí mikrofonu
Version 4.1, 21.11.2007
P
Stiskněte tlačítko vypnutí nebo
zapnutí zvuku. Na displeji se
zobrazí hlášení Mikrofon je
vypnuty.
Při vypnutí zvuku se deaktivuje většina
tlačítek základnové stanice. Výjimkou
jsou následující tlačítka:
u tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku
P;
u červené tlačítko ukončení hovoru
T, kterým lze hovor ukončit;
u tlačítka S a R, jimiž je možné
ovládat hlasitost sluchátka,
reproduktoru nebo náhlavní
soupravy (reproduktor je zapnutý,
mikrofon zůstává vypnutý);
u funkční a dialogová tlačítka obsazená
funkcí Prenosny pristroj
(¢ str. 132), kterými lze
přesměrovat hovor na připojenou
náhlavní soupravu.
59
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
Telefonování pomocí
síťových služeb
Všeobecná nastavení všech
hovorů
Síťové služby jsou funkce nabízené
poskytovatelem připojení.
Anonymní hovor – potlačení
přenosu telefonního čísla
Důležitá informace:
Zařízení umožňuje nastavit blokování
přenosu telefonního čísla (CLIR = Calling
Line Identification Restriction). Volanému se
v takovém případě nezobrazí vaše telefonní
číslo. Voláte anonymně.
u Některá nastavení nelze provést
Version 4.1, 21.11.2007
současně na základnové stanici
a přihlášených sluchátkách. Pokud
se o to pokusíte, přehraje se záporný
potvrzovací tón.
u Některé z následujících síťových služeb
se nemusí zobrazovat ve všech
telefonních sítích. Liší se u jednotlivých
poskytovatelů a sítí. Například síťové
služby, které se vztahují k pevné síti,
se v nabídkách základnové stanice
a přihlášených sluchátek nezobrazí
v případě, že je základnová stanice
připojena k síti ISDN. Podobně tomu je
i u zvláštních síťových služeb spojení
ISDN.
u Některé síťové služby lze využívat, pouze
pokud byly objednány u poskytovatele
připojení k pevné síti nebo ISDN
(případně za příplatek).
¤ S případnými problémy se obraťte na
svého poskytovatele připojení.
Předpoklady:
u Chcete-li uskutečnit anonymní hovor
prostřednictvím spojení ISDN nebo
pevné sítě, je třeba u poskytovatele
připojení aktivovat příslušnou službu
(funkci).
u Anonymní volání umožňuje pouze
spojení VoIP, jehož poskytovatel tuto
funkci podporuje. Pokud chcete
funkci využívat, je třeba ji aktivovat
u poskytovatele používaného připojení
VoIP.
Zapnutí a vypnutí funkce anonymního
hovoru pro všechny hovory
Možnost potlačení přenosu telefonního čísla
(pevná síť, ISDN a VoIP) lze trvale zapnout
nebo vypnout pro všechna spojení telefonu.
Po aktivování funkce bude telefonní číslo
skryto jak u hovorů uskutečněných
prostřednictvím pevné sítě či linky ISDN, tak
u hovorů uskutečněných prostřednictvím
spojení VoIP. Funkce potlačení telefonního
čísla se aktivuje pro základnovou stanici
a všechna přihlášená sluchátka.
v ¢ Ç Sluzby site
Vs. volani anonym.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§
(μ = zapnuto).
Postup dočasného potlačení přenosu
telefonního čísla u následujícího hovoru
naleznete zde: ¢ str. 63.
60
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
Obecné informace o přesměrování
hovoru
Existují dva typy přesměrování:
u interní přesměrování hovoru a
u přesměrování na externí telefonní číslo.
Version 4.1, 21.11.2007
Přesměrování hovoru na externí linku
Při přesměrování jsou hovory přepojovány
na jinou externí linku. Přesměrování lze
nastavit pro každé spojení zvlášť, tedy pro
každé spojení, které je základnové stanici
přiřazeno jako přijímací spojení.
Předpoklad: Poskytovatel služeb VoIP
podporuje funkci přesměrování hovorů.
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Presmerovani
Zobrazí se seznam nastavených
a aktivovaných přijímacích spojení telefonu
a možnost Interni.
¤ Vyberte přijímací spojení, pro které
chcete aktivovat nebo deaktivovat
přesměrování hovorů, a stiskněte
tlačítko §OK§.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Stav
Zapněte nebo vypněte přesměrování
hovoru.
Tel.c.
Zadejte číslo, na které se mají hovory
přesměrovávat. Pro každé spojení lze
zadat jiné číslo pevné sítě, VoIP nebo
mobilního telefonu.
Pokud chcete přepojovat číslo
Gigaset.net, musíte zadat jiné číslo
Gigaset.net.
Kdy
ISDN/VoIP:
Zvolte Vsechna volani / Je-li obsazeno /
Bez odpovedi.
Analogová pevná síť:
Zvolte Vsechna volani.
Vsechna volani: hovory budou ihned
přesměrovány, na základnové stanici
tedy nebudou pro toto telefonní číslo
signalizovány žádné hovory.
Bez odpovedi: hovory budou
přesměrovány, pokud hovor nebude
po delším vyzvánění přijat.
Je-li obsazeno: hovory budou
přesměrovány, pokud je linka obsazena.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
U hovorů prostřednictvím pevné sítě nebo
spojení ISDN:
Při aktivaci či deaktivaci přesměrování
hovoru se v telefonní síti vytvoří spojení.
¤ Až jej pevná síť potvrdí, stiskněte červené
tlačítko ukončení hovoru T.
Důležitá informace
Přesměrování hovoru může být
zpoplatněno. Informujte se u svého
poskytovatele služeb.
Interní přesměrování hovoru
Všechny externí hovory směrované na
přijímací spojení základnové stanice lze
přesměrovat na sluchátko nebo na zařízení
připojené k portu faxu.
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Presmerovani
Interni
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Aktivace
Zapněte nebo vypněte přesměrování
hovoru.
Na prenosnou cast.
Zvolte interní zařízení.
Jestliže přesměrování nebylo dosud
nakonfigurováno nebo nastavené
sluchátko není přihlášeno, zobrazí se
zpráva Bez sl.
Prodleva vyzvaneni
Pokud chcete, aby se hovory
nepřesměrovávaly přímo, ale s určitou
prodlevou, zvolte délku této prodlevy
(Zadne, 10 s, 20 s nebo 30 s). Pokud
zadáte možnost Zadne, hovor nebude
signalizován na základnové stanici, ale
bude přímo přesměrován.
61
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Interní přesměrování hovoru je
jednostupňové, to znamená, že pokud jsou
hovory základnové stanice přesměrovávány
na sluchátko (např. sluchátko 1), pro nějž je
nastavena funkce přesměrování (např. na
sluchátko 2), druhé přesměrování nebude
aktivováno. Hovory budou signalizovány
na sluchátku 1.
Upozornění
u Přesměrovaný hovor základnové
stanice se uloží do seznamu hovorů
základnové stanice.
u Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím přijímacího spojení,
které je přiřazeno pouze základnové
stanici, a je přesměrován na
nedostupné sluchátko (například
vypnuté sluchátko), po krátké chvíli
se ukončí.
Zapnutí a vypnutí upozornění na
druhý externí hovor
Pokud je tato funkce aktivní, bude druhý
příchozí externí hovor během probíhajícího
externího hovoru zvukově signalizován. Jeli aktivní funkce CLIP, zobrazí se na displeji
číslo volajícího nebo záznam z telefonního
seznamu odpovídající tomuto číslu. Volající
uslyší oznamovací tón.
Pokud je funkce upozornění na druhý hovor
vypnuta, uslyší volající v případě, že probíhá
jiný telefonní hovor, jste jediným účastníkem
tohoto spojení a tomuto spojení není
přidělen žádný hlasový záznamník,
obsazovací tón.
Zapnutí a vypnutí upozornění na
druhý hovor
Předpoklady pro hovory prostřednictvím
spojení VoIP: na telefonu jsou dovoleny
alespoň dvě paralelní linky VoIP
(nastavení lze změnit pomocí webového
konfigurátoru).
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Cekajici volani
Stav
Pokud chcete zapnout nebo
vypnout záznamník, vyberte
možnost Zap. nebo Vyp.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
Upozornění na druhý příchozí hovor pro
všechna spojení telefonu a přihlášených
zařízení se zapne nebo vypne.
Pokud je základnová stanice připojena
k pevné síti, vytvoří se za účelem odeslání
odpovídajícího kódu spojení s telefonní
ústřednou.
¤ Až jej pevná síť potvrdí, stiskněte červené
tlačítko ukončení hovoru T.
Zvláštní nastavení hovorů
uskutečňovaných prostřednictvím
spojení VoIP nebo ISDN
Předpoklad: telefon je připojen k síti ISDN.
Vypnutí a zapnutí převzetí hovoru –
ECT (Explicit Call Transfer)
Pokud je funkce Prepojeni (ECT) zapnuta,
lze položením sluchátka nebo stisknutím
červeného tlačítka ukončení hovoru T
(¢ str. 66) spojit dva partnery, s nimiž
vedete externí hovory. Předpokladem je,
že externí hovor probíhá prostřednictvím
spojení VoIP nebo ISDN a spustíte externí
zpětný dotaz.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Někteří poskytovatelé připojení ISDN
a některé telefonní ústředny funkci
převzetí hovoru položením sluchátka
nepodporují.
62
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
Tuto funkci lze pro hovory uskutečňované
prostřednictvím spojení ISDN zapínat a
vypínat na základnové stanici.
v ¢ Ç Sluzby site
Prepojeni (ECT)
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§
(³ = zapnuto).
Upozornění
Pro spojení VoIP je převzetí hovoru
možné nastavit pomocí webového
konfigurátoru (více informací naleznete
v návodu k použití webového
konfigurátoru na přiloženém disku
CD v části Spojení hovoru).
Úprava obsazovacího tónu čísla MSN
(Busy on Busy)
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud je tato funkce zapnuta, uslyší volající
v případě, že již probíhá jiný externí hovor
s volaným číslem MSN nebo spojením VoIP,
ihned obsazovací tón. Druhý příchozí hovor
nebude signalizován bez ohledu na
nastavení funkce Cekajici volani
(¢ str. 62).
v ¢ Ç Sluzby site
Zanepr. pri zanepr.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§
(³ = zapnuto).
Nastavení pro další hovor
Zapnutí a vypnutí funkce
anonymního hovoru pro
další hovor (VoIP/ISDN)
Zařízení umožňuje nastavení potlačení
přenosu telefonního čísla při dalším hovoru
(CLIR = Calling Line Identification
Restriction).
V klidovém stavu:
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Dalsi volba
¢ Anonymni
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
~
Zadejte požadované telefonní
číslo nebo jej vyberte z
telefonního seznamu.
§Volba§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko nebo zvedněte
sluchátko. Telefonní číslo
se vytočí.
Přenos telefonního čísla lze potlačit také
u všech hovorů, ¢ str. 60.
Zapnutí a vypnutí funkce Keypad
pro další hovor (ISDN)
Předpoklad: telefon je připojen k síti ISDN.
Jako odesílací spojení je zvoleno číslo MSN.
Funkce Keypad umožňuje ovládání určitých
služeb zadáváním znaků a číslic. Funkce
Keypad: ¢ str. 153
Funkci Keypad je možné pro další hovor
uskutečňovaný prostřednictvím spojení
ISDN dočasně zapnout.
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Dalsi volba
¢ Ovladani klavesnice
Vyberte tuto možnost a
stiskněte tlačítko §OK§.
~
Zadejte požadované telefonní
číslo.
§Volba§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko nebo zvedněte
sluchátko. Číslo se vytočí.
63
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
Nastavení prováděná během
externího hovoru
Důležitá informace
Telefonie VoIP nabízí níže popsané služby
pouze v případě, že jsou povolena
paralelní spojení VoIP.
Zadání zpětného volání, pokud je
linka obsazena nebo se volající
nehlásí (spojení ISDN)
Upozornění
u Tuto funkci lze využít pouze u hovorů
uskutečňovaných prostřednictvím
sítě ISDN.
u Dialogové tlačítko a položka nabídky
k aktivaci zpětného volání se na
základnové stanici zobrazí, pouze
pokud příslušná telefonní ústředna
tuto službu podporuje.
Pokud se volaný nehlásí nebo pokud je jeho
linka obsazena, je možné zadat zpětné
volání.
Zpětné volání, pokud je linka obsazena:
zpětné volání proběhne, jakmile volaný
ukončí předchozí spojení.
Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí:
zpětné volání proběhne, jakmile volaný
účastník ukončí svůj příští hovor.
Zadání zpětného volání:
Version 4.1, 21.11.2007
Předpoklad: zvolili jste číslo a jako odesílací
spojení je nastaveno číslo MSN vaší
přípojky ISDN.
§Zpetne vol.§ Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Pokud se podaří zpětné volání aktivovat,
zobrazí se hlášení Zpetne volani aktivni.
Aktuální hovor se ukončí. Základnová
stanice se vrátí do klidového stavu.
64
Pokud se zpětné volání v telefonní ústředně
aktivovat nepodaří, zobrazí se na displeji
hlášení Zpetne volani nemozne!.
& / T Položte sluchátko nebo
stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru.
Zadání zpětného volání během
externího zpětného dotazu:
Během externího hovoru se pokusíte zadat
zpětný dotaz. Volané číslo je obsazeno nebo
se volaný nehlásí.
§Moznosti§ ¢ Zpetne volani
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
§Ukoncit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko a vraťte se k
přidrženému hovoru.
Upozornění
u Aktivovat lze vždy pouze jedno
zpětné volání. Když aktivujete další
zpětné volání, první zpětné volání
se automaticky smaže.
u Zpětné volání se uskuteční
prostřednictvím odesílacího
spojení základnové stanice.
u Zpětné volání lze přijmout pouze na
tom zařízení, které jej aktivovalo.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
Přijetí druhého hovoru (VoIP)
Zpětný dotaz (externí)
Během externího volání uslyšíte tón
upozorňující na další příchozí hovor.
§Prijmout§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zařízení umožňuje volat druhému
externímu účastníkovi. První volání
bude přidrženo.
Během externího volání:
§Zp.dotaz§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Stávající hovor bude přidržen.
Vašemu partnerovi se přehraje
ohlašovací zpráva nebo melodie
při čekání.
~
Zadejte telefonní číslo druhého
účastníka.
Telefonní číslo se navolí. Budete spojeni
s druhým účastníkem.
Pokud se volaný nehlásí, můžete stisknutím
dialogového tlačítka §Ukoncit§ přepnout zpět
na prvním hovor.
Hovor inicializovaný zpětným dotazem
se uskuteční prostřednictvím stejného
odesílacího spojení jako první hovor.
Jakmile přijmete druhý hovor, můžete
přepínat mezi oběma volajícími (Přepínání
(VoIP/ISDN) ¢ str. 66) nebo hovořit
s oběma volajícími současně (Konference
¢ str. 66).
Upozornění
u Není-li podporována funkce CLIP,
druhý hovor je oznamován pouze
signálním tónem.
u Druhý interní hovor se zobrazí na
displeji. Tento interní hovor nelze
přijmout ani odmítnout.
u Přijetí druhého externího hovoru
během interního hovoru viz
¢ str. 122.
Odmítnutí druhého hovoru (VoIP)
Slyšíte upozornění na čekající hovor, ale
nechcete s volajícím hovořit.
U připojení ISDN nebo IP:
§Odmitn.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Druhý volající uslyší obsazovací tón.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Aktuální hovor je možné ukončit také
položením sluchátka. Druhý hovor
přijmete opětovným zvednutím
sluchátka.
Upozornění
Telefonní číslo druhého účastníka je
možné také vybrat z telefonního
seznamu (str. 76), seznamu opakované
volby nebo ze seznamu hovorů (str. 69).
Ukončení zpětného dotazu (VoIP/
ISDN)
§Moznosti§
¢ Ukoncit aktivni
Budete znovu spojeni s prvním volajícím.
Pokud jste zpětný dotaz zadali
prostřednictvím pevné sítě, můžete jej
ukončit také položením sluchátka. Spojení
se na okamžik přeruší a poté bude přijat
hovor prvního volajícího. Po přijetí hovoru
budete znovu spojeni s prvním volajícím.
U spojení ISDN nebo VoIP je to možné pouze
v případě, že není aktivní funkce převzetí
hovoru položením sluchátka (ISDN: “ECT”
¢ str. 62; VoIP: “Transfer Call by On-Hook”
¢ Webový konfigurátor).
65
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Telefonování pomocí síťových služeb
Přepínání (VoIP/ISDN)
Předání hovoru
Zařízení umožňuje hovořit střídavě se
dvěma partnery (přepínání).
Předpoklad: během externího hovoru jste
zavolali dalšímu účastníkovi (zpětný dotaz)
nebo jste přijali druhý hovor.
¤ Mezi jednotlivými účastníky přepínejte
tlačítkem q.
Partner, se kterým právě hovoříte, je na
displeji zobrazen symbolem æ.
Předání hovoru internímu účastníkovi
Přechodné ukončení aktuálního
hovoru
§Moznosti§
¢ Ukoncit aktivni
Budete znovu spojeni s čekajícím volajícím.
Konference
Telefonovat můžete se dvěma partnery
současně.
Předpoklad: během externího hovoru jste
zavolali dalšímu účastníkovi (zpětný dotaz)
nebo jste přijali druhý hovor.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Konfer.§.
Vy a další oba účastníci hovoru (oba jsou
označeni symbolem æ) se vzájemně slyšíte
a můžete spolu hovořit.
Ukončení konference (VoIP/ISDN)
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Individ.§.
Version 4.1, 21.11.2007
Znovu se aktivuje režim přepínání. Budete
spojeni s tím účastníkem, s níž jste
konferenci zahájili.
Nebo:
Předpoklad:
U spojení ISDN a VoIP: funkce převzetí
hovoru položením sluchátka není aktivní
(ISDN: “ECT” ¢ str. 62; VoIP: “Transfer Call
by On-Hook” ¢ Webový konfigurátor).
&
Položte sluchátko a ukončete
hovor s oběma partnery.
Oba partneři mohou svou účast v konferenci
kdykoli ukončit položením sluchátka nebo
stisknutím tlačítka ukončení hovoru.
66
Aktuální externí hovor je možné přepojit na
jiné sluchátko.
¤ Zadejte interní zpětný dotaz
(¢ str. 121).
&
Zavěšením sluchátka (také před
přihlášením) předejte hovor.
Předání hovoru externímu účastníkovi
– ECT (Explicit Call Transfer)
Externí hovor uskutečňovaný
prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP
je třeba předat externímu účastníkovi.
Předpoklad: některý z poskytovatelů
připojení (ISDN nebo VoIP) tuto službu
podporuje.
Spojení ISDN:
Na zařízení Gigaset je zapnuta funkce ECT
(¢ str. 62).
Na nařízení Gigaset je pro spojení ISDN
zapnuta funkce ECT (¢ str. 62).
¤ Zadejte externí zpětný dotaz
(¢ str. 65).
&
Zavěšením sluchátka (také před
přihlášením) předejte hovor.
Spojení VoIP:
Pokud jste pro spojení VoIP aktivovali funkci
Transfer Call by On-Hook ( Webový
konfigurátor: Telephony ¢ Advanced
Settings).
&
Zavěšením sluchátka (také před
přihlášením) předejte hovor.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / netservices.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Telefonování pomocí síťových služeb
Identifikace zlomyslného volání
(obtěžování) (ISDN)
Funkce používané po volání
Identifikace zlomyslného volání umožňuje
určit zdroj obtížných nebo zlomyslných
volání.
Předpoklady:
u Poskytovatel připojení ISDN tuto službu
na základě žádosti uživatele aktivoval.
u Probíhá externí hovor prostřednictvím
spojení ISDN.
Tuto funkci aktivujte během hovoru nebo
ihned poté, co volající zavěsí. Přitom nesmíte
přerušit spojení, tj., nesmíte položit
sluchátko.
Paralelní přidržený hovor to nijak neovlivní.
Identifikace volajícího proběhne v telefonní
ústředně ISDN a k číslu volaného účastníka
bude zaznamenáno také datum a čas přijetí.
Vytištěný protokol vám poté poskytovatel
připojení zašle poštou.
Předpoklad: probíhá externí hovor nebo
partner externího hovoru zavěsil sluchátko
a vy jste ještě spojení neukončili.
§Moznosti§ ¢ Identifikace volajiciho
Poté můžete pokračovat v hovoru nebo
můžete zavěsit sluchátko.
Předčasné smazání zpětného
volání
Předpoklad: Pro připojení k pevné síti nebo
lince ISDN je aktivováno zpětné volání
(str. 64).
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Zpet.volani vyp.
Na displeji se zobrazí telefonní číslo, pro
které byl zpětný dotaz aktivován.
¤ Zpětný dotaz deaktivujete stisknutím
dialogového tlačítka §Smazat§.
Na displeji se zobrazí hlášení Zpetne volani
smazano.
Upozornění
Pokud je hovor signalizován dříve, než
jej stihnete zrušit, můžete jej ukončit
stisknutím tlačítka §Prerusit§.
67
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / lists.fm / 06.07.2017
Používání seznamů
Používání seznamů
K dispozici jsou:
u seznam opakování volby,
u seznam doručených zpráv SMS,
u seznamy hovorů,
u seznam zmeškaných termínů,
u seznam hlasového záznamníku.
Seznam opakování volby
V seznamu opakování volby je uloženo
20 telefonních čísel, která byla jako poslední
zvolena na základnové stanici (max.
32 číslic). Pokud je některé z čísel uloženo
v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné
jméno.
Ruční opakování volby
Q
Stisknutím tohoto tlačítka
zobrazte seznam opakování
volby.
s
Vyberte záznam.
c
Zvedněte sluchátko. Telefonní
číslo se navolí.
Pokud je v seznamu uvedeno jméno, můžete
zobrazit čísla, která jsou k němu přiřazena:
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Zobraz.§ nebo
střední část ovládacího tlačítka.
¤ Předchozí nebo následující číslo
zobrazíte stisknutím levé nebo
pravé části ovládacího tlačítka.
Pokud otevřete seznam opakované volby
v době, kdy je linka obsazena (například
kvytvoření externího hovoru po zpětném
dotazu), musíte pro vytočení zvoleného čísla
stisknout dialogové tlačítko §Volba§.
Automatické opakování volby
V klidovém stavu:
Q
Stiskněte toto tlačítko.
s
Vyberte záznam.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Autom.opak.volby
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nebo (pouze u hovorů vedených přes linku
ISDN/VoIP):
Pokud se pokoušíte volat na nějaké číslo
a zní obsazovací tón nebo se účastník
nehlásí:
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Autom.opak.volby
Vyberte tuto možnost a
stiskněte tlačítko §OK§.
Základnová stanice přejde do klidového
stavu. Na displeji se vedle telefonního čísla
zobrazí text Autom. opak.volby.
Číslo se bude v pevně stanovených
intervalech (přinejmenším každých
20 sekund) automaticky vytáčet. Přitom
bude blikat tlačítko hlasitého telefonování,
zapne se funkce hlasitého poslechu a vypne
se mikrofon.
u Po ohlášení účastníka: zvedněte
sluchátko c nebo stiskněte tlačítko
hlasitého telefonování d.
Automatické opakování volby je
ukončeno. Základnová stanice se
přepne do běžného režimu hlasitého
telefonování či telefonování s použitím
sluchátka.
u Pokus se účastník nehlásí: Hovor je
ukončen přibližně po 30 sekundách.
Po deseti neúspěšných pokusech je
automatické opakování volby ukončeno.
¤ Pokud chcete ukončit automatické
Version 4.1, 21.11.2007
opakování volby, stiskněte dialogové
tlačítko §Vyp.§ nebo jakékoli jiné tlačítko.
68
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / lists.fm / 06.07.2017
Používání seznamů
Upozornění
Funkci automatického opakování
volby lze nastavit pro každé zařízení
(přihlášená sluchátka a základnová
stanice) zvlášť. Podobně lze automatické
opakování volby nastavit také pro
každou linku, která je v rámci systému
k dispozici.
Pokud jsou všechny linky vytíženy
automatickým opakováním volby, zazní
při pokusu o další aktivaci obsazovací
tón.
Správa záznamů v seznamu
opakování volby
Version 4.1, 21.11.2007
V klidovém stavu:
Q
Stiskněte toto tlačítko.
s
Vyberte záznam.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Poté můžete pomocí tlačítka q zvolit
následující funkce:
Pridat do tel.s.
Uložení záznamu do telefonního
seznamu (str. 72)
Autom.opak.volby
¢ “Automatické opakování volby”,
str. 68.
Pouzit cislo
(stejně jako v telefonním seznamu,
str. 74)
Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu
(stejně jako v telefonním seznamu,
str. 74)
Odstranit seznam
Smazání celého seznamu
(stejně jako v telefonním seznamu,
str. 74)
Seznam doručených zpráv
SMS
Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do
seznamu doručených zpráv (¢ str. 90).
Seznam hlasového
záznamníku
Prostřednictvím seznamu hlasového
záznamníku lze přehrát zprávy nahrané
v záznamníku (¢ str. 106).
Seznamy hovorů
Předpoklad: funkce přenosu telefonního
čísla (CLIP, str. 55)
Základnová stanice ukládá různé druhy
hovorů:
u přijaté hovory (hovory, které přijme
uživatel nebo hlasový záznamník),
u odchozí hovory,
u zmeškané hovory.
Jednotlivé kategorie hovorů lze zobrazit
samostatně nebo je možné zobrazit celkový
přehled hovorů. V seznamech zmeškaných
a přijatých hovorů se zobrazuje vždy
30 posledních záznamů. Seznam odchozích
hovorů může zahrnovat až 60 záznamů.
V klidovém stavu lze seznamy hovorů otevřít
stisknutím horní části ovládacího tlačítka t
nebo prostřednictvím nabídky:
v ¢ Ê ¢ Vsechna volani /
Odchozi volani / Prijata volani /
Ztracena volani
Upozornění
Informace o neznámých telefonních
číslech lze získat prostřednictvím
bezplatného zpětného vyhledávání
v telefonním seznamu online
(¢ str. 78).
69
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / lists.fm / 06.07.2017
Používání seznamů
Záznamy v seznamu
Upozornění
Na začátku jsou uvedeny nové zprávy.
Příklad záznamů v seznamu:
Ztracena volani
™ František
pro IP2
10.10.08, 15:40
™ 089563795
V
pro IP1
Zobraz.
Moznosti
u Druh seznamu (v záhlaví)
u Stav záznamu (pouze v seznamu
u
u
u
u
zmeškaných hovorů)
Tučně: nový záznam
Číslo nebo jméno volajícího
Název čísla MSN nebo spojení, na něž byl
směrován příslušný zmeškaný nebo
přijatý hovor (pro přijímací spojení) nebo
prostřednictvím něhož byl uskutečněn
odchozí hovor (pres odesílací spojení).
Pokud jste zadali název spojení, zobrazí
se tento název. Jinak se zobrazí
standardní název.
Datum a čas hovoru (pokud jsou
nastaveny časové údaje)
Druh záznamu:
– přijaté hovory (›),
– zmeškané hovory (™),
– odchozí hovory (š),
– hovory přijaté hlasovým
záznamníkem (Ã).
Několik hovorů ze stejného čísla se
v seznamu zmeškaných hovorů uloží
jako pouze jedna položka (poslední
z hovorů). U záznamu je v závorce
uveden počet hovorů z tohoto čísla.
Všechny zmeškané hovory, u nichž
volající potlačil zobrazení svého
telefonního čísla, jsou zaznamenány
jako Anon.vol.
U všech hovorů, při nichž nebylo
přeneseno číslo volajícího se vytvoří
záznam Neni k disp.
Chcete-li některému z volajících zavolat
zpět, zvedněte sluchátko nebo stiskněte
tlačítko reproduktoru d.
Stisknutím dialogového tlačítka §Zobraz.§
můžete zobrazit další informace, například
číslo přiřazené ke jménu.
Po stisknutí dialogového tlačítka §Moznosti§
můžete zvolit následující funkce:
Pridat do tel.s.
Uložení čísla do telefonního seznamu
Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu
Odstranit seznam
Smazání všech záznamů
Až seznam hovorů zavřete, pro všechny
záznamy se nastaví stav “starý”, tzn. při
příštím otevření se již nebudou zobrazovat
tučně.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
U každého interního účastníka
(základnová stanice, sluchátko) se
zobrazují pouze přijaté nebo zmeškané
hovory, které byly směrovány na jeho
přijímací spojení.
70
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / lists.fm / 06.07.2017
Používání seznamů
Vyvolání seznamů tlačítkem
zpráv
Tlačítkem zpráv f lze vyvolat následující
seznamy:
u seznam hlasového záznamníku nebo
memoboxu, pokud poskytovatel
připojení tuto funkci podporuje
a síťovému hlasovému záznamníku
je přiřazeno tlačítko rychlé volby
(¢ str. 113),
u seznam doručených zpráv SMS,
(¢ str. 90)
u seznam zmeškaných hovorů,
u seznam zmeškaných termínů.
Jakmile do seznamu přibude nový záznam,
zazní upozorňovací tón. Tlačítko f začne
blikat (zhasne po stisknutí tlačítka). Nová
zpráva je v klidovém stavu signalizována
na displeji symbolem:
Symbol Nová zpráva…
Ã
™
Ë
Version 4.1, 21.11.2007
n
Počet nových záznamů je uveden vpravo
vedle příslušného symbolu.
Ã
123
à 02
™ 10 Ë 09 n 08
Upozornění
Jsou-li v memoboxu uloženy hovory,
zobrazí se hlášení podle příslušného
nastavení (viz návod k použití
memoboxu od vašeho poskytovatele
připojení).
Po stisknutí tlačítka zpráv f se zobrazí
všechny seznamy, ve kterých jsou uloženy
zprávy, a seznam memoboxu.
Seznamy s novými zprávami jsou uvedeny
nahoře a jsou označeny tučně:
Zpravy
Zmesk. volani:
Zmeskane budiky:
(3)
(1)
SMS:
V
... v seznamu hlasového záznamníku
nebo memoboxu
... v seznamu Ztracena volani
... v seznamu zpráv SMS nebo seznamu
e-mailových zpráv
Zpet
OK
Pomocí tlačítka q vyberte seznam.
Otevřete jej stisknutím tlačítka §OK§.
... v seznamu Zmeskane budiky
71
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Použití telefonních
seznamů
Délka záznamů
K dispozici jsou:
u (místní) telefonní seznam (¢ str. 72),
u veřejný telefonní seznam online
a seznam firemních čísel (¢ str. 77),
u telefonní seznam Gigaset.Net,
(¢ str. 82)
u osobní telefonní seznam online
Místní telefonní seznam
základnové stanice
Do telefonního seznamu je možné uložit až
1 000 záznamů.
Tento telefonní seznam se vytváří speciálně
pro základnovou stanici. Jednotlivé záznamy
však lze zaslat na sluchátka (str. 75).
Upozornění
Pro rychlý přístup (zkrácená volba) je
možné čísla z telefonního seznamu
přiřadit konkrétním funkčním
a dialogovým tlačítkům (str. 132).
Záznamy telefonního seznamu
Version 4.1, 21.11.2007
Do záznamu telefonního seznamu lze uložit
následující údaje:
u jméno a příjmení,
u až tři telefonní čísla,
u e-mailovou adresa,
u výročí, které má být signalizováno,
u vyzvánění VIP se symbolem VIP,
u obrázek CLIP.
V klidovém stavu nebo během externího
hovoru je možné telefonní seznam otevřít
tlačítkem s (krátké stisknutí), v klidovém
stavu navíc pomocí nabídky.
v ¢ Î ¢ Tel. seznam
72
3 čísla:
každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení:
každé max. 16 znaků
E-mailová adresa:
max. 60 znaků
Uložení čísla do telefonního
seznamu – nový záznam
s ¢ <Novy zaznam>
¤ Změna zadání o více řádcích:
Krestni jmeno: / Prijmeni:
Zadejte křestní jméno a příjmení.
Pokud do ani jednoho z polí nezadáte
jméno, bude první telefonní číslo
záznamu uloženo a zobrazováno
rovněž jako příjmení.
Návod k zadávání textů a speciálních
znaků naleznete na ¢ str. 164.
Telefon: / Telefon (Kancelar): / Telefon
(Mobil):
Alespoň do jednoho z polí zadejte
telefonní číslo.
Při listování v telefonním seznamu se
u vybraných záznamů zobrazují symboly
popisující uložená čísla:
Baloun, Tadeáš
äk l Písečná, Anna
Tuřín, Tomáš
Æ
Æ
Symbol ä znamená Telefon, symbol
k znamená Telefon (Kancelar) a symbol
l znamená Telefon (Mobil).
E-mail:
Zadejte e-mailovou adresu.
Vyroci:
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
Pokud je nastavena možnost Zap.:
vyplňte položky
Vyroci (datum) a Vyroci (cas) a zvolte
způsob signalizace: Vyroci (signal)
¢ str. 77.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Melodie (VIP):
v případě potřeby označte telefonní
záznam jako VIP (Very Important Person
– velmi důležitá osoba) a přidělte mu
konkrétní vyzváněcí melodii. Volání osob
VIP tak poznáte podle vyzvánění.
Záznamy VIP jsou v telefonním seznamu
označeny symbolem Æ.
Předpoklad: je povolen přenos
telefonního čísla (str. 55).
Foto volajiciho:
Předpoklad: je povolen přenos
telefonního čísla (CLIP).
Nyní můžete vybrat:
– obrázek, který se má zobrazit při
hovoru od daného volajícího (viz
část Správce souborů Media-Pool,
str. 138);
– barvu Barva 1 až Barva 6, která má
zobrazit na displeji při hovoru od
daného volajícího;
– možnost Zadny, pokud pro kontakt
nechcete používat optickou
signalizaci.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Version 4.1, 21.11.2007
Pořadí záznamů v telefonním
seznamu
Záznamy se v telefonním seznamu obecně
řadí abecedně podle příjmení. Mezery
a číslice mají přitom přednost. Zadáte-li
do telefonního seznamu pouze jméno
bez příjmení, bude záznam zařazen podle
jména.
Pořadí řazení je následující:
1. Mezera
2. Číslice (0 – 9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky (*, #, $ atd.)
Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů
v telefonním seznamu, vložte před první
písmeno příjmení mezeru nebo číslici.
Záznam se posune na začátek telefonního
seznamu.
Hledání záznamu v telefonním
seznamu
s
Otevřete telefonní seznam.
K dispozici jsou následující možnosti:
u Pomocí tlačítka s nalistovat
požadovaný záznam:
Na další záznam přejdete krátkým
stisknutím tlačítka s.
Podržením tlačítka s lze telefonním
seznamem listovat.
u Zadat první písmena jména (max. 8)
a v případě potřeby záznam nalistovat
pomocí tlačítka s: zadaná písmena se
zobrazí v dolním řádku displeje.
Z libovolného místa v seznamu lze na
jeho začátek (<Novy zaznam>) přejít
krátkým stisknutím červeného tlačítka
ukončení hovoru T.
V telefonním seznamu se vyhledává podle
příjmení. Pokud není nalezeno příjmení,
vyhledává se podle jména.
Vytáčení pomocí telefonního
seznamu
s ¢ s (Vyberte záznam.)
c
Zvedněte sluchátko.
Nebo během hovoru:
§Volba§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Pokud záznam obsahuje pouze jediné číslo,
toto číslo se vytočí.
Pokud záznam obsahuje více čísel, zobrazí se
u uložených čísel symboly: ä / k / l.
r
Vyberte číslo.
§Volba§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Číslo se vytočí.
Upozornění
Při vytáčení je možné k sobě svázat více
čísel z telefonního seznamu (např.
chcete-li použít funkci Call-by-Call,
¢ str. 86).
73
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Správa záznamů v telefonním
seznamu
Zobrazení záznamu
s ¢ s (Vyberte záznam.)
§Zobraz.§ / w
Stiskněte toto dialogové
tlačítko nebo střední část
ovládacího tlačítka. Záznam
se zobrazí.
q
V případě potřeby listujte
pomocí tohoto tlačítka
záznamem.
Využití dalších funkcí
Version 4.1, 21.11.2007
Předpoklad: telefonní seznam je otevřen na
základnové stanici v klidovém stavu.
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Pomocí tlačítka q lze zvolit následující
funkce:
Pouzit cislo
Zde je možné vybrat číslo záznamu
a stisknout dialogové tlačítko §Volba§. Poté
můžete uložené číslo změnit nebo
doplnit a pomocí tlačítka c jej vytočit
nebo, případně jej můžete uložit jako
nový záznam. Uložení se provádí
stisknutím dialogového tlačítka Ó
po zobrazení čísla.
Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu.
Poslat zaznam
– na Interni pr.: odeslání konkrétního
záznamu na sluchátko (str. 75).
– vCard pres SMS: odeslání konkrétního
záznamu ve formátu navštívenky
vCard prostřednictvím zprávy SMS.
– vCard pr. Bluetooth: odeslání
konkrétního záznamu ve formátu
navštívenky vCard prostřednictvím
rozhraní Bluetooth.
74
Změna záznamu
s ¢ s (Vyberte záznam.)
§Zobraz.§ §Zmenit§
¤
Stiskněte postupně tato
dialogová tlačítka.
Proveďte a uložte změny.
Využití dalších funkcí
V klidovém stavu základnové stanice:
s ¢ s (Vyberte záznam.)
¢ §Moznosti§ (Otevřete nabídku.)
Pomocí tlačítka q lze zvolit tyto funkce:
Pouzit cislo
(viz výše nebo str. 74).
Zmenit zaznam
Změna vybraného záznamu.
Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu.
Poslat zaznam
(viz výše nebo str. 74).
Odstranit seznam
Smazání všech záznamů v telefonním
seznamu.
Poslat seznam
na Interni pr.: odeslání kompletního
seznamu do sluchátka (str. 75).
vCard pr. Bluetooth: odeslání
kompletního seznamu ve formátu
navštívenek vCard prostřednictvím
rozhraní Bluetooth.
Volna pamet
Zobrazení počtu zbývajících volných
záznamů v telefonním seznamu.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Výměna záznamů v telefonním
seznamu se sluchátkem
Odeslání záznamu nebo telefonního
seznamu ze sluchátka
Záznamy místního telefonního seznamu
nebo celý místní telefonní seznam lze
odeslat do sluchátka. Dále je možné
přijmout záznamy telefonního seznamu
od sluchátka.
Předpoklad: základnová stanice je
v klidovém stavu.
¤ Zahajte přenos záznamů telefonního
seznamu tak, jak je popsáno v návodu
k použití sluchátka.
Pokud se přenos zdaří, na displeji
základnové stanice se zobrazí počet
(doposud) přenesených záznamů.
Důležitá informace:
u Záznamy se shodnými čísly se u příjemce
nepřepisují.
u Pokud základnová stanice zazvoní nebo
se naplní paměť přijímající strany, přenos
se přeruší.
u Uložené připomínky výročí, obrázky
a zvuky se nepřenesou.
Předpoklady:
u Přijímající sluchátko je přihlášeno
k základnové stanici.
u Sluchátko dokáže odesílat a přijímat
záznamy telefonního seznamu.
Odeslání záznamu nebo telefonního
seznamu do sluchátka
s ¢ s (Vyberte záznam.)
¢ §Moznosti§ (Otevřete nabídku.)
¢ Poslat zaznam / Poslat seznam
¢ na Interni pr.
s
Vyberte interní číslo
přijímajícího sluchátka
a stiskněte tlačítko §OK§.
Přenos se spustí.
Postupně je možné přenést více
jednotlivých záznamů. V dotazu Zaznam
odeslan. Odeslat dalsi zaznam? vyberte
možnost §Ano§ a stisknutím tlačítka §Poslat§
nebo střední části ovládacího tlačítka w
zvolte záznam.
Úspěšný přenos je signalizován hlášením
a tónem přijetí.
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Pokud je během přenosu ohlášen
příchozí externí hovor, přenos se ukončí.
Přenos záznamů v telefonním
seznamu ve formátu navštívenek
vCard prostřednictvím rozhraní
Bluetooth
V režimu Bluetooth (¢ str. 123) je možné
záznamy v telefonním seznamu přenášet ve
formátu navštívenek vCard, např. při
výměně záznamů s mobilním telefonem
nebo počítačem.
s ¢ s (Vyberte záznam.)
¢ §Moznosti§ (Otevřete nabídku.)
¢ Poslat zaznam / Poslat seznam
¢ vCard pr. Bluetooth
Zobrazí se seznam “Duveryhodna zariz.”
(¢ str. 126), případně se aktivuje režim
Bluetooth.
s
Vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko §OK§.
Nebo:
<Vyhledat>
Volbou této položky
a stisknutím tlačítka §OK§
vyhledejte zařízení Bluetooth.
s
Vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko §OK§.
~
V případě potřeby zadejte kód
PIN zařízení Bluetooth
a stiskněte tlačítko §OK§
(str. 124).
Spustí se vyhledávání.
Po přenesení jednoho záznamu můžete
v telefonním seznamu vybrat další záznam
a stisknutím tlačítka §Poslat§ jej přenést do
zařízení Bluetooth.
75
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Upozornění
Během přenosu navštívenek vCard
nejsou přijímány příchozí hovory.
Příjem navštívenky vCard přes
rozhraní Bluetooth
Pokud se zařízení odesílatele navštívenky
vCard nachází na seznamu “Duveryhodna
zariz.” (¢ str. 126), příjem proběhne
automaticky. Na displeji se zobrazí příslušné
hlášení.
Pokud odesílající zařízení není v tomto
seznamu uvedeno, na displeji se zobrazí
výzva k zadání kódu PIN odesílajícího
zařízení:
~
V případě potřeby zadejte kód
PIN odesílajícího zařízení
Bluetooth a stiskněte
tlačítko §OK§.
Přenos navštívenky vCard se spustí.
Pokud chcete zařízení zařadit do seznamu
známých zařízení, stiskněte po dokončení
přenosu dialogové tlačítko §Ano§. Stisknutím
tlačítka §Ne§ přepnete základnovou stanici
zpět do klidového stavu.
Uložení zobrazeného čísla do
telefonního seznamu
Telefonní čísla lze do telefonního seznamu
ukládat:
u ze seznamu, například seznamu hovorů,
seznamu hlasového záznamníku,
seznamu doručených zpráv SMS
nebo seznamu opakování volby,
u z textu zprávy SMS,
u z veřejného telefonního seznamu online
nebo z telefonního seznamu firemních
čísel,
u z osobního adresáře online,
u volbou čísla.
Version 4.1, 21.11.2007
Zobrazí se číslo:
§Moznosti§
76
¢ Pridat do tel.s.
Nebo:
Ó
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Otevře se telefonní seznam. Nyní můžete
vytvořit nový záznam nebo upravit již
existující záznam.
s
Zvolte možnost <Novy
zaznam> nebo vyberte
existující záznam telefonního
seznamu a stiskněte
tlačítko §OK§.
r
Vyberte typ telefonního čísla
ä/ k / l a stiskněte tlačítko
§OK§. Číslo se uloží do
příslušného pole.
Pokud je vybrané pole již obsazeno, zobrazí
se zpráva Prepsat stavajici cislo?.
§Ano§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka můžete toto číslo
přepsat. Pokud zvolíte možnost
§Ne§, budete vyzváni k výběru
jiného typu čísla.
¤ Poté doplňte údaje záznamu (¢ str. 72).
Upozornění
Při vkládání nového záznamu:
u Pokud je číslo přebíráno z telefonního
seznamu online, uloží se do pole
Prijmeni příjmení, popřípadě
přezdívka (pokud je uvedena).
u Při ukládání čísla z hlasového
záznamníku bude přerušeno
přehrávání zpráv.
Převzetí telefonního čísla nebo
e-mailové adresy z telefonního
seznamu
Zařízení v některých situacích umožňuje
otevřít telefonní seznam, např. za účelem
uložení čísla nebo e-mailové adresy.
Základnová stanice přitom nemusí být
v klidovém stavu.
¤ Podle situace telefonní seznam otevřete
stisknutím tlačítka s nebo ö.
q
Vyberte záznam (¢ str. 73).
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Uložení výročí do telefonního
seznamu
Ke každému záznamu v telefonním seznamu
lze uložit datum výročí a čas, kdy má být
výročí připomenuto (tovární nastavení:
Vyroci: Vyp.).
Výročí se automaticky uloží také do
kalendáře (str. 116).
s ¢ s (Vyberte záznam.)
§Zobraz.§ §Zmenit§
Stiskněte postupně tato
dialogová tlačítka.
s
Přejděte na řádek Vyroci:.
v
Vyberte možnost Zap. Zobrazí
se následující pole.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Vyroci (datum)
Zadejte den/měsíc/rok jako osmimístné
číslo.
Vyroci (cas)
Zadejte hodinu/minutu pro připomenutí
jako čtyřmístné číslo.
Vyroci (signal)
Vyberte typ signalizace.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Upozornění
Aby bylo možné použít připomínku,
musí být zadán čas. Pro optickou
signalizaci není zadání času nutné.
Připomínka výročí
V klidovém stavu je připomínka
signalizována na displeji sluchátka
(¢ str. 4) a prostřednictvím vybraného
vyzváněcího tónu.
K dispozici jsou tyto možnosti:
§SMS§
Napište zprávu SMS.
§Vyp.§
Stisknutím dialogového tlačítka
připomínku potvrďte a vypněte
zvonění.
Během telefonování bude připomínka
signalizována jedenkrát pomocí
upozorňovacího tónu.
Nepotvrzená výročí, která jsou signalizována
během hovoru, se uloží do seznamu
Zmeskane budiky (str. 118).
Používání telefonních
seznamů online
Poskytovatelé spojení mohou nabízet
možnost využití telefonních seznamů online
(telefonní seznam soukromých a firemních
stanic online, např. Zlaté stránky).
Pomocí webového konfigurátoru je možné
nastavit, který z telefonních seznamů online
uveřejněných na Internetu se má používat.
Vyloučení záruky
Společnost Gigaset Communications
GmbH nepřebírá záruku a odpovědnost za
dostupnost této služby. Tuto službu lze
kdykoli vypnout.
Vypnutí výročí
s ¢ s (Vyberte záznam.)
§Zobraz.§ §Zmenit§
s
v
Version 4.1, 21.11.2007
§Ulozit§
Stiskněte postupně tato
dialogová tlačítka.
Přejděte na řádek Vyroci:.
Vyberte možnost Vyp.
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Otevření telefonního nebo
firemního telefonního seznamu
online
Předpoklad: základnová stanice je
v klidovém stavu.
s
Stiskněte a podržte toto
tlačítko.
Nebo:
v ¢ Î Kontakty ¢ Tel. seznam site
Otevře se výpis telefonních seznamů online.
Zobrazí se názvy poskytovatelů.
77
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
q
Vyberte z výpisu telefonní nebo
firemní telefonní seznam
a stiskněte tlačítko §OK§.
Bude navázáno spojení s telefonním
seznamem soukromých nebo firemních
stanic online.
Pokud je k dispozici pouze jeden telefonní
seznam online, naváže se spojení s ním hned
poté, co stisknete a podržíte ovládací
tlačítko.
Upozornění
Spojení s telefonním seznamem online
lze navázat i takto:
¤ V klidovém stavu zadejte číslo 1#91
a potom zvedněte sluchátko c.
¤ Spojení s telefonním seznamem
firemních čísel navážete zadáním
čísla 2#91.
¤ Spojení s telefonním seznamem
uloženým na serveru Gigaset.net
navážete po zadání čísla 1188#9.
Volání na službu telefonního seznamu
online jsou vždy bezplatná.
Version 4.1, 21.11.2007
Vyhledání záznamu
Předpoklad: je otevřen telefonní seznam
nebo firemní telefonní seznam online.
¤ Zadání položky o několika řádcích:
Prijmeni: (telefonní seznam online) nebo
Kategorie/Jmeno: (seznam firemních
telefonních čísel)
Zadejte jméno nebo část jména
či názvu firmy (max. 30 znaků).
Mesto:
Zadejte jméno města, kde
hledaný uživatel sídlí
(max. 30 znaků).
Pokud jste již vyhledávání
prováděli, zobrazí se názvy
naposledy zadaných měst
(nanejvýš 5).
Můžete zadat nové město nebo
pomocí tlačítka s vybrat
některý ze zobrazených názvů
měst. Stisknutím tlačítka §OK§
volbu potvrďte.
78
Nebo:
Cislo:
Zadejte číslo (max. 30 znaků).
¤ Stisknutím dialogového tlačítka §Hledat§
nebo tlačítka w spusťte vyhledávání.
Je třeba vyplnit pole Prijmeni, případně pole
Kategorie/Jmeno: a pole Mesto nebo Cislo.
Vyhledávání podle čísla lze použít pouze
v případě, že vybraný telefonní seznam
online tuto funkci podporuje. Informace
o zadávání textu naleznete na ¢ str. 164.
Pokud je zadané jméno nalezeno v několika
městech, zobrazí se seznam těchto měst:
q
Vyberte město.
Pokud je název města delší než
jeden řádek, bude zkrácen.
Tlačítkem §Zobraz.§ lze zobrazit
celý název města.
Pokud nebylo nalezeno hledané
město: Pokud chcete změnit
kritéria vyhledávání, stiskněte
tlačítko §Zmenit§. Vyplněné údaje
polí Kategorie/Jmeno a Mesto
budou převzaty z předchozího
vyhledávání. Můžete je však
změnit.
§Hledat§
Stiskněte dialogové tlačítko
a pokračujte ve vyhledávání.
Pokud není na základě zadaných kritérií
nalezen žádný uživatel, zobrazí se příslušné
hlášení. Dále jsou k dispozici následující
možnosti:
¤ Stisknutím dialogového tlačítka §Nove§
spusťte nové vyhledávání.
Nebo
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Zmenit§
a změňte kritéria vyhledávání. Zadané
jméno a město budou převzaty
z předchozího dotazu. Je možné
je změnit.
Pokud je seznam nalezených záznamů příliš
rozsáhlý, záznamy se nezobrazí. Objeví se
odpovídající hlášení.
¤ Spusťte stisknutím dialogového tlačítka
§Upresnit§ (¢ str. 79) podrobné
vyhledávání.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Nebo
¤ V závislosti na poskytovateli služeb:
Pokud se na displeji zobrazuje počet
nalezených záznamů, lze zobrazit i jejich
seznam. Stiskněte dialogové tlačítko
§Zobraz.§.
Výsledek vyhledávání
(seznam vyhledaných záznamů)
Výsledek vyhledávání se na displeji zobrazí
formou seznamu. Příklad:
Adresár online
1
2/50
Písečná, Marie Eliš ...
2
0049123456789
Lužánecká 11
602 00 Brno
Zobraz.
x
Moznosti
1. 2/50: pořadové číslo / počet nalezených
položek (pokud je počet nalezených větší
než 99, zobrazí se pouze pořadové číslo)
2. Čtyři řádky se jménem, oborem podnikání,
telefonním číslem a adresou uživatele
(zobrazení může být zkráceno). Pokud není
k dispozici číslo pevné linky, zobrazí se číslo
mobilního telefonu (je-li uvedeno).
Dále jsou k dispozici následující možnosti:
¤ Pomocí tlačítka q procházejte
seznamem.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Zobraz.§.
Zobrazí se všechny informace o záznamu
(jméno, případně obor podnikání, adresa,
telefonní číslo) v nezkrácené podobě.
Pomocí tlačítka q lze v rámci zobrazení
přecházet dopředu nebo dozadu.
Version 4.1, 21.11.2007
Položka §Moznosti§ navíc nabízí tyto možnosti:
Upresnit hledani
Upřesnění kritérií vyhledávání a omezení
seznamu výsledků (¢ str. 79).
Nove hledani
Zahájení nového vyhledávání.
Pridat do tel.s.
Uložení čísla do místního telefonního
seznamu. Pokud záznam obsahuje více
čísel, zobrazí se jejich seznam, z něhož
je možné vybrat. Pro vybrané číslo se
vytvoří nový záznam. Příjmení bude
importováno do pole Prijmeni v místním
telefonním seznamu (¢ str. 76).
Kopir. do soukr. sezn.
Převzetí vybraného záznamu do
soukromého adresáře online. Použití
soukromého adresáře a telefonního
seznamu online vyžaduje podporu
poskytovatele služeb.
V závislosti na poskytovateli lze
k záznamu soukromého adresáře
přidat také přezdívku.
Volání účastníka
Předpoklad: je zobrazen seznam výsledků.
¤ Vyberte záznam a zvedněte sluchátko
c.
Pokud záznam obsahuje pouze jedno číslo,
toto číslo se vytočí.
Pokud záznam obsahuje několik telefonních
čísel, zobrazí se jejich seznam.
¤ Pomocí tlačítka q vyberte číslo
a stiskněte dialogové tlačítko §Volba§.
Spuštění podrobného vyhledávání
Pomocí funkce podrobného vyhledávání lze
přidat další kritéria vyhledávání (jméno
a ulice) a omezit tak počet položek
nalezených při předchozím vyhledávání.
Předpoklad: jsou zobrazeny výsledky
vyhledávání (seznam výsledků
s několika záznamy nebo hlášení, které
informuje o nalezení příliš velkého počtu
odpovídajících záznamů).
§Upresnit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Nebo
§Moznosti§ ¢ Upresnit hledani
Vyberte tuto položku
a stiskněte tlačítko §OK§.
79
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Kritéria předchozího hledávání budou
převzata a zanesena do příslušných polí.
Prijmeni: (telefonní seznam online) nebo
Kategorie/Jmeno: (seznam firemních
telefonních čísel)
V případě potřeby je možné
změnit nebo rozšířit údaj
o jménu / oboru činnosti
nebo části jména.
Mesto:
Zobrazí se zobrazí název města
z předešlého vyhledávání (tuto
položku nelze změnit).
Ulice:
Zde je možné zadat ulici
(max. 30 znaků).
Krestni jmeno: (pouze v telefonním
seznamu online)
V případě potřeby lze zadat
křestní jméno (max. 30 znaků).
§Hledat§
Spusťte podrobné vyhledávání.
Adresář lze použít na kterémkoli
přihlášeném sluchátku.
Otevření adresáře online
Předpoklad: základnová stanice je
v klidovém stavu.
s
Stiskněte a podržte toto
tlačítko.
Nebo:
v ¢ Î Kontakty ¢ Tel. seznam site
Otevře se výpis telefonních seznamů online.
U osobního adresáře online se zobrazí
jméno poskytovatele služeb.
q
Vyberte z výpisu vyberte osobní
adresář online a stiskněte
tlačítko §OK§.
Osobní adresář online se otevře.
Upozornění
Používání osobního adresáře
online
Version 4.1, 21.11.2007
Někteří poskytovatelé služeb nabízejí
možnost založit a spravovat na Internetu
vlastní osobní telefonní seznamy a adresáře
online.
Výhodou adresáře online je to, že záznamy
v něm uložené jsou přístupné z jakéhokoli
telefonu či počítače, např. z telefonu VoIP
v kanceláři nebo z počítače v hotelu.
Soukromý adresář online lze používat také
na základnové stanici.
Předpoklady:
u Pomocí internetového prohlížeče
v počítači vložte do osobního adresáře
online záznamy.
u Pomocí internetového prohlížeče
v počítači vytvářejte a spravujte
záznamy adresáře online.
u Pomocí webového konfigurátoru
aktivujte použití adresáře online
na základnové stanici. Pro přístup
k osobnímu adresáři online je třeba na
základnové stanici uložit přihlašovací
jméno a heslo.
80
Pokud není kromě osobního adresáře
online k dispozici žádný jiný telefonní
seznam online:
¤ Krátce stiskněte tlačítko s: otevře se
osobní adresář online.
¤ Stiskněte a podržte tlačítko s.
Otevře se telefonní seznam
základnové stanice.
V adresáři online jsou záznamy řazeny
abecedně podle prvního vyplněného pole
záznamu. Většinou se jde o přezdívku nebo
příjmení.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Výběr, zobrazení a změna položek
v adresáři online
Volání čísla uloženého v záznamu
adresáře online
Předpoklad:
Je otevřen adresář online (viz výše).
¤ Pomocí tlačítka s přejděte na
požadovaný záznam.
Nebo:
Zadejte první písmena jména a poté
záznam případně nalistujte pomocí
tlačítka s.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Zobraz.§.
Otevře se podrobný náhled celého
záznamu. Pomocí ovládacího tlačítka q lze
v zobrazení záznamu přecházet dopředu
a dozadu.
Zobrazí se tyto údaje, pokud jsou vyplněny
(pořadí zobrazení závisí na poskytovateli):
přezdívka, jméno, příjmení, telefonní číslo,
číslo mobilního telefonu, číslo VoIP, ulice,
číslo popisné, PSČ, město, název společnosti,
obor podnikání, narozeniny, e-mailová
adresa.
Předpoklad: je otevřen adresář online.
q
Vyberte záznam (případně
otevřete podrobný náhled).
c
Zvedněte sluchátko.
Pokud záznam obsahuje pouze jedno
telefonní číslo, toto číslo se vytočí.
Pokud záznam obsahuje několik telefonních
čísel (např. číslo mobilního telefonu a pevné
linky), zobrazí se nabídka těchto čísel.
q
Vyberte číslo, které chcete
použít.
§OK§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Telefonní číslo se vytočí.
Využití dalších funkcí
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Pomocí tlačítka q lze zvolit následující
funkce:
Upravit prezdívku
Změna nebo vymazání přezdívky
uvedené v záznamu. Změny se uloží
stisknutím tlačítka §Ulozit§.
Pridat do tel.s.
Uložení čísla do místního telefonního
seznamu (¢ str. 76).
Přenos místního telefonního
seznamu do soukromého adresáře
online
Záznamy místního telefonního seznamu lze
pomocí webového konfigurátoru uložit ve
formátu navštívenek vCard do počítače jako
soubor ve formátu .vcf (¢ Návod k použití
webového konfigurátoru na přiloženém
disku CD).
Někteří poskytovatelé na svých webových
stránkách nabízejí funkce, díky nimž je
možné tyto soubory přenést do adresáře
online.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Do osobního adresáře online lze
importovat čísla z veřejného telefonního
seznamu online (¢ str. 79).
81
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Použití telefonního seznamu
Gigaset.net
Základnová stanice je v klidovém stavu.
s
Stiskněte a podržte toto
tlačítko.
q
V případě potřeby ze seznamu
dostupných telefonních
seznamů online vyberte
možnost Gigaset.net
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nebo:
v ¢ Î Kontakty ¢ Tel. seznam site
Otevře se výpis telefonních seznamů online.
Gigaset.net
Vyberte tuto položku
a stiskněte tlačítko §OK§.
Otevře se telefonní seznam Gigaset.net.
Upozornění
u Volání na službu telefonního seznamu
Gigaset.net jsou vždy bezplatná.
u Telefonní seznam Gigaset.net lze
otevřít také zadáním čísla 1188#9
(číslo telefonního seznamu
Gigaset.net) a zvednutím sluchátka
c.
Pokud s telefonním seznamem Gigaset.net
nelze navázat spojení, zobrazí se příslušné
hlášení a základnová stanice přejde do
klidového stavu.
První otevření telefonního seznamu
Gigaset.net
Version 4.1, 21.11.2007
Při prvním otevření telefonního seznamu
Gigaset.net budete vyzváni k zadání
přezdívky pro svou přípojku. Pod touto
přezdívkou budete poté uváděni
v telefonním seznamu Gigaset.net.
82
Vlastni informace
Vase prezdivka
pro Gigaset.net:
Abc
<C
Ulozit
¤ Pomocí tlačítek zadejte jméno, pod
¤
kterým chcete být uvedeni v telefonním
seznamu Gigaset.net. Jméno smí
obsahovat maximálně 25 znaků.
Stiskněte pravé dialogové tlačítko §Ulozit§.
Upozornění týkající
se ochrany údajů
Přezdívka se po zadání uloží na centrální
server společnosti Gigaset. Bude se
zobrazovat v telefonním seznamu
Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající
služby serveru Gigaset.net tuto
přezdívku uvidí a budou vás jejím
prostřednictvím moci kontaktovat.
Zadáním osobních údajů vyjadřujete
souhlas s uložením těchto údajů na
centrální server. Pokud s uložením
nesouhlasíte, můžete postup v této
fázi ukončit.
Další informace o uložených údajích
v souvislosti se službou Gigaset.net
naleznete na Internetu na následující
stránce:
www.gigaset.net/privacy-policy
Ukončení postupu:
Nechte pole Jméno nevyplněné
a stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
I v tomto případě můžete telefonní
seznam využívat k vyhledávání
a kontaktování ostatních uživatelů
seznamu Gigaset.net. Vy (vaše
základnová stanice) však nebudete
v seznamu uloženi.
Nebo:
Stiskněte červené tlačítko ukončení
hovoru T a telefonní seznam
Gigaset.net (bez vyhledávání) opusťte.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Pokud již záznam s tímto jménem existuje,
zobrazí se hlášení “Prezdivka existuje!
Zmente ji, prosim.”. Objeví se výzva
k opakovanému zadání jména.
Vyhledávání kontaktů
v telefonním seznamu Gigaset.net
Po navázání spojení s telefonním seznamem
Gigaset.net budete vyzváni k zadání jména,
které chcete vyhledat.
Jmeno Gigaset.net:
Zadejte jméno nebo část jména
(max. 25 znaků).
§Hledat§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka spusťte vyhledávání.
Proběhne-li vyhledávání úspěšně, zobrazí se
seznam všech jmen, která začínají zadanou
sekvencí písmen.
Příklad:
Gigaset.net
1
2/50
Malý, František
Makovec, Bedřich
Maňas, Antonín
Maňasová, Marie
x
Matoušek, Otto
Zobraz.
2
Moznosti
1. 2/50: pořadové číslo / počet nalezených
položek
2. Název záznamu (může být zkrácen)
Version 4.1, 21.11.2007
Pomocí tlačítka q lze procházet seznamem
výsledků.
Pokud není nalezen žádný odpovídající
záznam, zobrazí se příslušné hlášení. Dále
jsou k dispozici následující možnosti:
¤ Stisknutím dialogového tlačítka §Nove§
spusťte nové vyhledávání.
Nebo
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Zmenit§
a změňte kritéria vyhledávání. Jméno
zadané při předešlém vyhledávání se do
vyhledávacích kritérií zkopíruje. Je však
možné jej rozšířit nebo změnit.
Pokud je v telefonním seznamu Gigaset.net
příliš mnoho odpovídajících záznamů,
zobrazí se místo seznamu výsledků hlášení
Nalezeno prilis mnoho polozek.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Upresnit§
a spusťte podrobné vyhledávání.
Původně zadané jméno se zkopíruje.
Můžete jej však změnit nebo rozšířit.
Volání účastníka
qc
Vyberte účastníka ze seznamu
nalezených položek a zvedněte
sluchátko.
Zobrazení čísla účastníka
q
Vyberte ze seznamu nalezených
položek požadovaného
účastníka.
§Zobraz.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zobrazí se číslo Gigaset.net a jméno
uživatele. Jméno se může zobrazit na
více řádcích.
q
Pomocí tohoto tlačítka
lze zobrazit jméno a číslo
předcházejícího či následujícího
účastníka ze seznamu výsledků.
Upozorně
u Spojení se serverem Gigaset.net se
vždy navazuje prostřednictvím
Internetu, bez ohledu na to, jaké
spojení je na základnové stanici
nastaveno či vybráno jako odesílací
spojení.
u Otevřít telefonní seznam Gigaset.net
a vytvořit prostřednictvím něj spojení
můžete i v případě, že v tomto
telefonním seznamu nejste uvedeni.
83
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Využití dalších funkcí
Předpoklad: je zobrazen seznam výsledků.
q (Vyberte záznam.) ¢ §Moznosti§
Pomocí tlačítka q lze zvolit následující
funkce:
Pridat do tel.s.
Přenesení čísla do telefonního seznamu
základnové stanice. Číslo a jméno (může
být zkráceno na max. 16 znaků) se
přenesou do místního telefonního
seznamu.
¤ Změňte a uložte záznam (¢ str. 72).
Opět se zobrazí seznam výsledků.
Nove hledani
Spuštění vyhledávání nového jména
(¢ str. 83).
Upresnit hledani
Spuštění podrobného vyhledávání.
Původně hledané jméno se zkopíruje.
Můžete jej však změnit nebo rozšířit.
Vlastni informace
Viz část “Vložení, změna a smazání
vlastního záznamu” na str. 84.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud v lokálním telefonním seznamu
zvolíte číslo Gigaset.net, vytvoří se
spojení automaticky přes server
Gigaset.net (Internet).
84
Vložení, změna a smazání
vlastního záznamu
K dispozici jsou následující možnosti:
u změna vlastního jména zobrazovaného
v telefonním seznamu Gigaset.net,
u odstranění svého záznamu z telefonního
seznamu Gigaset.net.
Náhled vlastního záznamu
Jste připojeni k telefonnímu seznamu
Gigaset.net a provedli jste vyhledávání.
Zobrazí se seznam výsledků:
¤ Vyberte možnost §Moznosti§ ¢ Vlastni
informace a stiskněte tlačítko §OK§.
Zobrazí se vaše číslo Gigaset.net a případně
vaše aktuálně používané jméno.
Zadání/změna jména
§Zmenit§
~
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Změňte jméno nebo zadejte
nové jméno (max. 25 znaků)
a stiskněte tlačítko §OK§.
Stisknutím tlačítka Ñ můžete
jméno vymazat.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / directories.fm / 06.07.2017
Použití telefonních seznamů
Upozornění týkající
se ochrany údajů
Přezdívka se po zadání uloží na centrální
server společnosti Gigaset. Bude se
zobrazovat v telefonním seznamu
Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající
služby serveru Gigaset.net tuto
přezdívku uvidí a budou vás jejím
prostřednictvím moci kontaktovat.
Zadáním osobních údajů vyjadřujete
souhlas s uložením těchto údajů na
centrální server. Pokud s uložením
nesouhlasíte, můžete postup v této
fázi ukončit.
Další informace o uložených údajích
v souvislosti se službou Gigaset.net
naleznete na Internetu na následující
stránce:
www.gigaset.net/privacy-policy
Ukončení postupu:
Nechte pole Jméno nevyplněné (nebo
vymažte aktuálně zadané jméno)
a stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
Automaticky přejdete zpět na seznam
výsledků.
Nebo:
Chcete-li se vrátit k seznamu výsledků,
stiskněte dvakrát červené tlačítko
ukončení hovoru T.
Upozornění
u Po vymazání jména dojde k vymazání
položky z telefonního seznamu.
Ostatním uživatelům telefonního
seznamu Gigaset.net se již nebudou
zobrazovat vaše údaje. I nadále však
bude možné vás kontaktovat
prostřednictvím čísla Gigaset.net.
Postup zobrazení čísla naleznete
na ¢ str. 159.
u Své jméno uváděné v seznamu
Gigaset.net můžete zadat či změnit
také prostřednictvím webového
konfigurátoru.
Volání účastníka ze seznamu
Gigaset.net
Kontaktu ze seznamu Gigaset.net lze volat
přímo z telefonního seznamu Gigaset.net
(viz výše) nebo prostřednictvím jeho čísla
Gigaset.net:
~ /s
Zadejte číslo Gigaset.net
(včetně „#9“) nebo jej vyberte
z telefonního seznamu
sluchátka.
c
Zvedněte sluchátko.
Každé číslo se sufixem „#9“ je voláno
prostřednictvím serveru Gigaset.net.
Pokud v telefonním seznamu Gigaset.net
ještě neexistuje položka s tímto názvem,
jméno se uloží. Zobrazí se odpovídající
hlášení. Sluchátko přejde do klidového
stavu.
Pokud již záznam s tímto názvem existuje
nebo zadané jméno obsahuje nepovolené
znaky, budete vyzváni k zadání jiného
jména.
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud vytvoření záznamu v telefonním
seznamu Gigaset.net proběhlo úspěšně,
zobrazí se krátce zpráva “Ulozeno”.
85
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / charges.fm / 06.07.2017
Úsporné telefonování
Úsporné telefonování
§Moznosti§
Využívejte služby poskytovatele připojení,
který nabízí nejvýhodnější tarify (Call-byCall), nebo si nastavte zobrazování nákladů
po skončení hovoru (pouze u spojení ISDN).
Používejte přednostně telefonování
prostřednictvím Internetu (VoIP), které
je z hlediska nákladů nejvýhodnější.
Pouzit cislo
Definování pravidel volby
Při volání do pevné nebo mobilní sítě
můžete navíc využít funkci kontroly nákladů.
Zřiďte si vedle účtů pro připojení pevnou
linkou či linkou ISDN také účty u různých
poskytovatelů služeb VoIP, kteří nabízejí
výhodné tarify pro hovory do jiných sítí.
Zadejte v nastavení telefonu druh spojení,
který u konkrétních typů hovorů (např.
konkrétní předvolby pro místní hovory,
meziměstské hovory či hovory do mobilních
sítí) zaručuje nejnižší náklady (¢ webový
konfigurátor, Dialling Plans). Odesílací
spojení můžete volit také přímo při zadávání
čísla (volba spojení ¢ str. 51).
Version 4.1, 21.11.2007
Řetězení čísla Call-by-Call
a telefonního čísla
Pro hovory uskutečňované prostřednictvím
pevné linky nebo linky ISDN je možné uložit
čísla Call-by-Call. Při použití čísla Call-by-Call
se pro daný hovor volí cenově nejvýhodnější
síť.
Čísla předvolby (čísla “Call-by-Call”) různých
poskytovatelů připojení můžete uložit do
místního telefonního seznamu (str. 72).
Chcete-li provést řetězení čísla “Call-by-Call”
a telefonního čísla, na základnové stanici
v klidovém stavu:
s
Krátkým stisknutím tohoto
tlačítka otevřete místní
telefonní seznam.
s
Zvolte záznam (číslo “Call-byCall”).
86
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Číslo “Call-by-Call” se zobrazí na displeji.
~c
Zadejte požadované telefonní
číslo a zvedněte sluchátko.
Nebo:
s
Chcete-li zvolit telefonní číslo
z místního telefonního
seznamu, znovu krátce
stiskněte toto tlačítko.
q
Vyberte záznam (¢ str. 73).
q
Pokud je k položce přiřazeno
několik telefonních čísel:
vyberte požadované telefonní
číslo a stiskněte tlačítko §OK§.
c
Zvedněte sluchátko. Obě čísla se
navolí.
Zobrazení délky a ceny
hovoru
U všech externích hovorů se délka hovoru
zobrazuje na displeji
u během hovoru,
u přibližně ještě 3 sekundy po ukončení
hovoru.
Upozornění
Skutečná délka hovoru se může od
zobrazené hodnoty o několik sekund
lišit.
U hovorů prostřednictvím spojení
ISDN:
Pokud jste si u poskytovatele připojení
aktivovali funkci zobrazování hovorného,
zobrazuje se při odchozím externím hovoru
místo délky hovoru informace o hovorném
nebo počtu jednotek hovoru.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Zprávy SMS
(textové zprávy)
Pomocí základnové stanice je možné
odesílat a přijímat zprávy SMS jak
prostřednictvím pevné sítě a spojení
ISDN, tak i prostřednictvím spojení VoIP.
Spojení, pomocí kterého se zprávy SMS
mají odesílat, je třeba explicitně nastavit.
Zprávy SMS (zkráceně SMS) lze přijímat
prostřednictvím všech spojení základnové
stanice s výjimkou spojení Gigaset.net.
Základnová stanice je dodána v nastavení,
které umožňuje zprávy SMS posílat ihned
po připojení telefonu k pevné síti nebo síti
ISDN. Pokud neprovedete žádná nastavení,
budou zprávy SMS odesílány
prostřednictvím pevné sítě nebo linky SMS.
Předpoklady:
u Je aktivován přenos telefonního čísla je
pro spojení VoIP případně pevnou linku či
linku ISDN, prostřednictvím které chcete
zprávy SMS odesílat a přijímat. Přenos
telefonního čísla nesmí být potlačen
¢ str. 60.
u Poskytovatel připojení k pevné síti
podporuje služby SMS (informace
získáte od poskytovatele).
u Chcete-li přijímat zprávy, musíte se
zaregistrovat u svého poskytovatele
služeb SMS. Registrace se provede
automaticky po odeslání první zprávy
SMS prostřednictvím daného centra.
Důležitá informace:
Psaní a odesílání zpráv SMS
Psaní zpráv SMS
v ¢ Ë Zpravy ¢ SMS
Nova SMS Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
~
Napište zprávu SMS.
Upozornění
u Návod k zadávání textu a speciálních
znaků najdete na str. 164.
u Jedna zpráva SMS může obsahovat
až 612 znaků. Pokud délka zprávy
přesáhne 160 znaků, zpráva SMS se
odešle jako zřetězená zpráva SMS (až
4 zprávy SMS po 153 znacích). Vpravo
v horní části displeje se průběžně
zobrazuje, kolik znaků je ještě
k dispozici. V závorce je uvedeno číslo
aktuální části zřetězené zprávy SMS.
Příklad: 447 (2).
u Při odesílání zprávy SMS rozdělené do
více částí je zpravidla účtována vyšší
cena.
Odesílání zpráv SMS
§Moznosti§
Poslat
SMS
~/s
Pokud chcete přijímat zprávy SMS
prostřednictvím několika čísel MSN, je třeba
u poskytovatele služeb provést registraci pro
každé číslo MSN zvlášť.
Version 4.1, 21.11.2007
§Poslat§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Vyberte z telefonního seznamu
číslo s předvolbou (také v místní
síti) nebo číslo přímo zadejte. Při
odesílání zprávy SMS do
konkrétní uživatelské schránky:
na konci telefonního čísla
zadejte ID schránky.
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Zpráva SMS se odešle.
87
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Upozornění
u Je-li psaní zprávy SMS přerušeno
externím hovorem, uloží se text
automaticky do seznamu konceptů.
u Pokud je paměť plná nebo je funkce
přijímání a odesílání zpráv SMS
obsazena sluchátkem, proces se
přeruší. Na displeji se zobrazí
příslušné upozornění. Pokud již
zprávu SMS nepotřebujete, vymažte
ji. Uloženou zprávu můžete také
později odeslat.
Hlášení o stavu zprávy SMS
Předpoklad: poskytovatel připojení tuto
službu podporuje.
Pokud aktivujete zasílání hlášení o stavu,
obdržíte po odeslání zprávy SMS zprávu s
potvrzujícím textem.
Zapnutí a vypnutí hlášení o stavu
v ¢ Ë Zpravy ¢ SMS ¢ Nastaveni
Stav
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §Zmenit§
(³ = zapnuto).
Zprávy SMS lze uložit do seznamu konceptů
a později ji upravit a odeslat.
Uložení zprávy SMS do seznamu
konceptů
¤ Napište zprávu SMS (¢ str. 87).
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Ulozit
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Po uložení se znovu zobrazí editor zpráv SMS
s uloženou zprávou. Můžete pokračovat
v psaní textu a poté jej opět uložit. Dříve
uložená zpráva SMS bude přepsána.
Otevření seznamu konceptů
v ¢ Ë Zpravy ¢ SMS ¢ Koncepty
Zobrazí se první záznam seznamu,
například:
Ulozeno
dne
10.01.10 15:07
Čtení a smazání hlášení o stavu
a uložení čísla do telefonního
seznamu
Pokud byla položka uložena s telefonním
číslem, např. při ukládání zprávy SMS ze
seznamu doručených zpráv, zobrazí se toto
číslo v horním řádku.
q
Čtení nebo smazání zpráv SMS
¤ Otevřete seznam doručených zpráv
(¢ str. 90) a poté:
Zvolte zprávu SMS se stavem
Stav OK nebo Stav není OK.
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
§Cist§
u Smazání:
§Moznosti§
¢ Smazat zaznam ¢ §OK§.
u Uložení čísla do telefonního seznamu:
§Moznosti§
¢ Pridat do tel.s. ¢ §OK§.
u Smazání celého seznamu:
§Moznosti§
Version 4.1, 21.11.2007
Seznam konceptů
88
¢ Odstranit seznam ¢ §OK§.
¤ Otevřete seznam konceptů a poté:
q
Zvolte zprávu SMS.
§Cist§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Zobrazí se text zprávy.
Na další řádky přejdete pomocí
tlačítek q.
Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka
§Moznosti§ ¢ Smazat zaznam ¢ §OK§.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Psaní a úprava zpráv SMS
§Moznosti§
konceptů:
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Můžete volit z následujících možností:
Poslat
Odeslání uložené zprávy SMS
(¢ str. 87).
Upravit
Úprava uložené zprávy SMS a její
následné odeslání (¢ str. 87).
Znakova sada
Zobrazení textu ve vybrané znakové
sadě.
Poslat
¤ Při čtení zprávy SMS ze seznamu
Smazání seznamu konceptů
¤ Otevřete seznam konceptů a poté:
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Odstranit seznam
Vyberte tuto možnost, stiskněte
tlačítko §OK§ a potvrďte volbu
tlačítkem §Ano§. Seznam se
smaže.
Odesílání zpráv SMS na e-mailovou
adresu
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud poskytovatel služeb podporuje
službu odesílání SMS jako e-mailů, je
možné zprávy SMS zasílat na e-mailovou
adresu.
E-mailová adresa musí být uvedena na
začátku textu. Zprávu SMS je třeba odeslat
na e-mailovou službu příslušného centra
SMS pro odesílání zpráv.
v ¢ Ë Zpravy ¢ SMS ¢ Nova SMS
s / ~ Vyhledejte e-mailovou adresu
v telefonním seznamu nebo ji
přímo zadejte. Adresu ukončete
mezerou nebo dvojtečkou
(v závislosti na poskytovateli
služeb).
~
Zadejte text zprávy SMS.
E-mail
§Poslat§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Zvolte tuto možnost a stiskněte
tlačítko §OK§. Pokud není zadáno
číslo e-mailové služby
(¢ str. 93), zadejte jej.
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Odeslání zprávy SMS jako fax
Zprávu SMS lze odeslat i na fax.
Předpoklad: poskytovatel připojení tuto
službu podporuje.
¤ Napište zprávu SMS (¢ str. 87).
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Poslat
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Fax
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
s/~
Zvolte číslo z telefonního
seznamu nebo jej zadejte
přímo. Telefonní číslo zadejte
s předvolbou (i v místní síti).
§Poslat§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
89
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Příjem zpráv SMS
Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do
seznamu doručených zpráv. Zřetězené
zprávy SMS se zobrazují jako jedna zpráva.
Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li
přenesena celá, bude rozdělena na více
jednotlivých zpráv SMS. Protože zprávy SMS
v seznamu zůstávají i po přečtení, je třeba je
z něj pravidelně mazat.
Je-li paměť zpráv SMS plná, zobrazí se
příslušné hlášení.
¤ Smažte zprávy SMS, které již
nepotřebujete (¢ str. 91).
Upozornění
Analogová pevná síť:
Každá doručená zpráva SMS je ohlášena
jedním zazvoněním (vyzváněcí tón je
stejný jako u externích hovorů). Pokud
takový „hovor“ přijmete, zpráva SMS
bude ztracena. Pokud si nepřejete, aby
byly zprávy SMS ohlašovány, nastavte
potlačení prvního zazvonění pro
všechny externí hovory (¢ str. 94).
Seznam doručených zpráv
Version 4.1, 21.11.2007
Seznam doručených zpráv obsahuje:
u všechny doručené zprávy SMS
z adresovaných čísel MSN. Přijaté zprávy
SMS se zobrazují na všech sluchátkách
i na základnové stanici.
u zprávy SMS, které nebylo možné odeslat
kvůli chybě.
Nové zprávy SMS jsou signalizovány
symbolem Ë na displeji, blikáním tlačítka
zpráv f a upozorňovacím tónem.
90
Otevření seznamu doručených zpráv
tlačítkem f
f
Stiskněte toto tlačítko.
Zobrazí se seznam doručených zpráv
s počtem záznamů (příklad):
SMS:
(2)
Tučně: nové položky
Běžným písmem: přečtené položky
¤ Seznam otevřete stisknutím tlačítka §OK§.
Každá položka v seznamu obsahuje:
u číslo, případně jméno odesílatele,
u přijímací spojení, na něž byla zpráva SMS
adresována,
u datum doručení zprávy.
Příklad:
0123727859362922
pro IP2
10.10.10 09:07
Otevření seznamu doručených zpráv
pomocí nabídky SMS
v ¢ ËZpravy ¢ SMS ¢ Prichozi
Smazání seznamu doručených zpráv
Smažou se všechny nové i staré zprávy SMS
v seznamu.
¤ Otevřete seznam doručených zpráv.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Odstranit seznam
Vyberte tuto možnost, stiskněte
tlačítko §OK§ a potvrďte výběr
stisknutím tlačítka §Ano§. Seznam
se smaže.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Čtení nebo smazání zpráv SMS
¤ Otevřete seznam doručených zpráv
q
a poté:
Zvolte zprávu SMS.
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Zobrazí se text zprávy.
Na další řádky přejdete pomocí
tlačítek q.
Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka
§Moznosti§ ¢ Smazat zaznam ¢ §OK§.
Po přečtení nové zprávy SMS bude zpráva
označena jako stará (již nebude
zobrazována tučně).
§Cist§
Změna znakové sady
Pokud se text nezobrazuje nebo jsou znaky
nečitelné, byla zpráva SMS zřejmě napsána
v jiné znakové sadě (v azbuce, řeckém písmu
apod.).
¤ Otevřete zprávu SMS.
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Znakova sada
Vyberte tuto možnost a stiskněte
tlačítko §OK§.
s
Vyberte znakovou sadu
a stiskněte dialogové tlačítko
§Vybrat§ (Ø = zapnuto).
Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.
Nastavení je platné pouze pro aktuální
zprávu SMS.
Odpovídání na zprávy SMS,
předávání zpráv SMS
¤ Otevřete zprávu SMS.
Version 4.1, 21.11.2007
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
K dispozici jsou následující možnosti:
Odpovedet
Vytvoření nové zprávy SMS a její odeslání
odesílateli původní zprávy (str. 87).
Upravit
Úprava textu zprávy SMS a její odeslání
zpět původnímu odesílateli (str. 87).
Poslat
Přeposlání zprávy SMS na jiné číslo
(str. 87).
Uložení čísla do telefonního
seznamu
Uložení čísla odesílatele
¤ Otevřete seznam doručených zpráv
a vyberte zprávu SMS (¢ str. 90).
§Moznosti§ ¢ Pridat do tel.s.
¤ Doplňte údaje záznamu (¢ str. 72).
Upozornění
Do telefonního seznamu se uloží
připojené ID poštovní schránky.
Uložení a vytočení telefonního čísla ze
zprávy SMS
¤ Přečtěte si zprávu SMS a přejděte k místu
s telefonním číslem.
Čísla se označí.
Ó
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Doplňte údaje záznamu (¢ str. 72).
Nebo:
c
Zvednutím sluchátka vytočte
telefonní číslo.
Chcete-li číslo používat také k odesílání
zpráv SMS:
¤ Uložte telefonní číslo do telefonního
seznamu s číslem místní sítě
(předvolbou).
Pokud zpráva SMS obsahuje několik čísel,
označí se poté, co ve zprávě SMS přejdete
níže tak, že první číslo zmizí z displeje, další
číslo.
91
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Upozornění
u U mezinárodní předvolby se neukládá
znak +-.
¤ Proto vložte na začátek čísla dvě
nuly “00”.
u Pokud již v telefonním seznamu není
místo pro další záznamy, máte
možnost pouze přepsat nebo doplnit
některý ze stávajících záznamů.
Zpráva SMS s navštívenkou
vCard
Navštívenka vCard je elektronická vizitka.
V textu zprávy SMS je označena
symbolem Å.
Navštívenka vCard může obsahovat:
u jméno,
u soukromé číslo,
u číslo do práce,
u číslo mobilního telefonu,
u datum narození.
Záznamy z navštívenky vCard lze jednotlivě
ukládat do telefonního seznamu.
Otevření navštívenky vCard
¤ Otevřete zprávu SMS, která obsahuje
navštívenku vCard.
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka otevřete navštívenku
vCard.
Poté:
§Zpet§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka přejděte zpět k textu
zprávy SMS.
Nebo:
q
Vyberte požadované číslo.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Při ukládání čísla se automaticky otevře
telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno.
Pokud navštívenka vCard obsahuje datum
narození, uloží se do telefonního seznamu
jako výročí.
Version 4.1, 21.11.2007
§Zobraz.§
92
¤ V případě potřeby záznam upravte
a uložte jej do telefonního seznamu.
Automaticky přejdete zpět k navštívence
vCard.
Oznámení prostřednictvím
zpráv SMS
Zařízení umožňuje nastavit zasílání
informací o zmeškaných hovorech a nových
zprávách na hlasovém záznamníku
prostřednictvím zpráv SMS.
Předpoklad: u zmeškaných hovorů se musí
přenést číslo volajícího (CLI).
Oznámení se odesílá na mobilní telefon
nebo na jiný přístroj podporující přenos
zpráv SMS.
Je třeba pouze uložit telefonní číslo, na které
má být oznámení odesíláno.
Upozornění
Poskytovatel služeb za oznámení formou
zpráv SMS účtuje běžný poplatek.
v ¢ Ë Zpravy ¢ SMS ¢ Nastaveni
¢ Oznameni
¤ Změna zadání o více řádcích:
Pro:
Zadejte číslo (s předvolbou), na které se
mají odesílat zprávy SMS.
Ztrac.volani:
Pokud chcete, aby byly odesílány zprávy
SMS s oznámením, nastavte možnost
Zap.
Zpravy na zaznam.:
Pokud chcete, aby byly odesílány zprávy
SMS s oznámením, nastavte možnost
Zap..
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Pozor
Pro oznamování zmeškaných hovorů
nezadávejte vaše vlastní číslo. Mohla by
se spustit nekonečná smyčka poplatků.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
Nastavení centra SMS
a odesílacího spojení
Zprávy SMS jsou předávány prostřednictvím
center SMS různých poskytovatelů.
V telefonu je proto třeba zadat centrum
SMS, pomocí něhož se mají zprávy odesílat
a přijímat. Zprávy SMS můžete přijímat ze
všech zadaných center SMS, pokud jste se
zaregistrovali u poskytovatele služeb.
Registrace se provede automaticky po
odeslání první zprávy SMS prostřednictvím
příslušného centra.
Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím
centra SMS, které je nastaveno jako
odesílací centrum. Pro odeslání aktuální
zprávy však můžete jako odesílací centrum
vybrat jakékoli jiné centrum SMS (str. 93).
Není-li nastaveno žádné centrum SMS,
v nabídce zpráv SMS se objevuje pouze
položka Nastaveni. Uložte centrum služeb
SMS (str. 93).
Uložení a změna centra SMS
¤ Ještě před provedením nového zadání
Version 4.1, 21.11.2007
nebo před smazáním přednastavených
telefonních čísel se informujte
o nabízených službách a zvláštních
podmínkách poskytovatele služeb.
v ¢ Ë Zpravy ¢ SMS ¢ Nastaveni
¢ SMS centra
s
Vyberte centrum SMS (např.
SMS centrum 1) astiskněte
tlačítko §OK§.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Centr.SMS:
Pokud mají být zprávy SMS odesílány
prostřednictvím tohoto centra SMS,
zvolte možnost Ano. U center SMS 2 až
4 platí nastavení pouze pro příští zprávu
SMS.
Sluzba SMS Cislo SMS centra:
Zadejte číslo služby SMS.
E-mail Cislo sluzby:
Zadejte číslo e-mailové služby.
Odeslat pres:
Zvolte spojení (pevná síť, číslo MSN
spojení ISDN nebo spojení VoIP), přes
které se mají zprávy SMS odesílat.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Upozornění
u Pokud je prostřednictvím webového
konfigurátoru smazáno odesílací
spojení, použije se pevná síť nebo
1. nakonfigurované spojení ISDN.
u Pokud je zvoleno spojení VoIP a pokus
o odeslání zprávy SMS se nezdaří,
uloží se zpráva SMS v seznamu
doručených zpráv s informací
o chybovém stavu. Telefon se
ani v případě, že jste aktivovali
možnost Automatic Fallback to Fixed
Line (¢ Webový konfigurátor),
nepokusí zprávu odeslat
prostřednictvím pevné sítě
nebo sítě ISDN.
Odeslání zprávy SMS
prostřednictvím jiného centra SMS
¤ Vyberte jednu z možností SMS centrum
2, 3 nebo4 a aktivujte ji jako odesílací
centrum (Centr.SMS = nastavte možnost
Ano). SMS centrum 1 se pro příští zprávu
SMS automaticky deaktivuje.
¤ Odešlete zprávu SMS.
Toto nastavení platí pouze pro další
odesílanou zprávu SMS. Poté se opět
automaticky nastaví SMS centrum 1.
93
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Zprávy SMS (textové zprávy)
Zapnutí a vypnutí potlačení
prvního zazvonění
Zapnutí a vypnutí funkce
SMS
Předpoklad: telefon je připojen k analogové
pevné síti.
Každá zpráva SMS adresovaná spojení
prostřednictvím analogové pevné sítě je
signalizována jedním zazvoněním. Pokud
si signalizaci nepřejte, nastavte potlačení
prvního zazvonění pro všechny externí
hovory adresované spojení prostřednictvím
pevné sítě.
v
Otevřete hlavní nabídku.
*#Q5#
O
Stiskněte postupně tato tlačítka.
Nastavte použití prvního
Q §OK§
zazvonění.
Nebo:
§OK§
Potlačte první zazvonění.
Po vypnutí funkce již není možné přijímat
zprávy SMS jako textové zprávy a z telefonu
již není možné zprávy SMS odesílat.
Nastavení, která jste provedli pro odesílání
a přijímání zpráv SMS (čísla center SMS),
i záznamy v seznamech doručených zpráv
a konceptů, zůstanou uloženy i po vypnutí
funkce.
v
Otevřete hlavní nabídku.
*#Q5# 2 L
Zadejte tyto číslice.
Vypněte funkci přijímání
Q §OK§
a odesílání zpráv SMS.
Nebo:
§OK§
Zapněte funkci přijímání
a odesílání zpráv SMS
(tovární nastavení).
94
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2017
Zprávy SMS (textové zprávy)
SMS – odstraňování chyb
Zpráva SMS je předčítána.
Chybové kódy zobrazované při
odesílání
1. Není nastavena služba zobrazení telefonního
čísla.
Požádejte poskytovatele služeb o aktivaci
této služby (může být zpoplatněna).
E0 Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla
(CLIR) nebo není povolen přenos telefonního
čísla.
FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
FD Při navazování spojení s centrem SMS došlo
k chybě; viz část „První pomoc“.
První pomoc
V následující tabulce jsou uvedeny chybové
situace a jejich možné příčiny a také pokyny
k odstranění chyb.
Není možné odesílat zprávy.
¥
2. Provozovatel mobilní sítě a poskytovatel
služeb SMS pevné sítě neuzavřeli dohodu
o spolupráci.
Informujte se u poskytovatele služeb SMS
pevné sítě.
¥
3. Koncové zařízení je u poskytovatele služeb
SMS evidováno jako zařízení, které nepracuje
se zprávami SMS v pevné síti. Již tedy není
registrováno.
Odešlete libovolnou zprávu SMS, aby
se základnová stanice automaticky
zaregistrovala pro příjem zpráv SMS.
¥
Příjem pouze přes den
1. Není aktivována funkce přenosu telefonního
čísla (CLIP) nebo tato funkce není součástí
služby.
Požádejte svého poskytovatele služeb
o aktivaci této služby.
¥
2. Přenos zprávy SMS byl přerušen
(např. hovorem).
Odešlete zprávu SMS znovu.
¥
3. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
Koncové zařízení není v databázi
poskytovatele služeb SMS uloženo jako
zařízení, které pracuje se zprávami SMS
z pevné sítě. Není tedy registrováno.
Informujte se u poskytovatele služeb SMS
pevné sítě.
Odešlete libovolnou zprávu SMS, aby
se základnová stanice automaticky
zaregistrovala pro příjem zpráv SMS.
¥
¥
4. Pro centrum SMS aktivované jako centrum pro
odesílání zpráv není zadáno žádné číslo nebo
je zadáno chybné číslo.
Zadejte číslo (
str. 93).
¥
¢
Byla doručena zpráva SMS, jejíž text není
kompletní.
¥
¢
1. Paměť základnové stanice je plná.
Smažte staré zprávy SMS (
str. 88).
2. Poskytovatel služeb ještě nepřenesl zbývající
část zprávy SMS.
Již nejsou doručovány žádné zprávy SMS.
Pro přesměrování hovoru nebo pro
přesměrování memoboxu je nastavena
možnost Vsechna volani.
Změňte nastavení přesměrování hovoru
str. 61).
(
Version 4.1, 21.11.2007
¥
¢
95
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / email.fm / 06.07.2017
Oznamování e-mailových zpráv
Oznamování e-mailových
zpráv
Telefon vás může informovat o doručení
nové zprávy na váš poštovní server.
Zařízení je možné nastavit tak, aby
pravidelně komunikovalo se serverem -pro
příjem elektronické pošty a kontrolovalo,
zda nebyly doručeny nové zprávy.
Zpráva o doručené e-mailové zprávě se
ohlašuje na základnové stanici a na všech
přihlášených sluchátkách Gigaset: zazní
upozorňovací tón, začne blikat tlačítko zpráv
f a na displeji se v klidovém stavu
zobrazí symbol Ë.
Upozornění
Symbol Ë se zobrazí také v případě, že
jsou uloženy nové doručené zprávy SMS.
Pokud jsou k dispozici nové e-mailové
zprávy, zobrazí se po stisknutí tlačítka
f seznam E-mail.
Otevření seznamu
doručených zpráv
v ¢ Ë Zpravy ¢ E-mail
Nebo, pokud jsou dostupné nové e-maily
(a bliká tlačítko zpráv f ):
f ¢ E-mail
Telefon naváže spojení s poštovním
serverem. Zobrazí se seznam na serveru
uložených e-mailových zpráv.
Nové, nepřečtené zprávy jsou zařazeny před
již přečtené zprávy. Nejnovější záznam je
uveden na začátku seznamu.
U každého e-mailu je zobrazeno jméno
nebo e-mailová adresa odesílatele (na
jednom řádku, v případě potřeby ve
zkrácené podobě) a datum a čas (údaje
o datu a čase jsou správné pouze v případě,
že jsou odesílatel a příjemce ve stejném
časovém pásmu).
Příklad zobrazení:
Prichozi e-mail
Prostřednictvím telefonu můžete navázat
spojení s poštovním serverem a zobrazit
seznam doručených e-mailových zpráv,
v němž je uveden odesílatel zprávy, datum
a čas doručení a předmět zprávy (může být
zkrácen) (¢ str. 96).
Předpoklady:
u Máte zřízen e-mailový účet
Version 4.1, 21.11.2007
u poskytovatele připojení k Internetu.
u Poštovní server používá protokol POP3.
u Prostřednictvím webového
konfigurátoru jste do telefonu uložili
název poštovního serveru a zadali své
přihlašovací údaje (uživatelské jméno
a heslo) (návod k použití internetového
konfigurátoru naleznete na přiloženém
disku CD).
96
1
2
frantisek.mlynar@server.cz
10.10.08
15:40
Všechno nejlepší
Anna Písečná
10.10.08
Cist
10:38
V
Smazat
1 E-mailová adresa nebo jméno uváděné
u zprávy odesílatele (zobrazení může být
zkráceno)
Tučné zobrazení: Jde o novou zprávu.
Jako nové jsou označeny všechny e-mailové
zprávy, které nebyly k dispozici při posledním
zobrazení seznamu doručené pošty. Ostatní
zprávy označeny nejsou, ať už byly přečteny
či nikoli.
2 Datum a čas přijetí e-mailové zprávy
Pokud je seznam doručených zpráv na
poštovním serveru prázdný, zobrazí se
hlášení Zadne zaznamy.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / email.fm / 06.07.2017
Oznamování e-mailových zpráv
Upozornění
Mnoho poskytovatelů e-mailových
služeb má standardně aktivovanou
ochranu proti spamu. E-maily, které jsou
považovány za spam, jsou ukládány do
zvláštní složky, a proto se při kontrole
doručené pošty na displeji nezobrazí.
U některých poskytovatelů e-mailových
schránek můžete toto nastavení upravit:
deaktivovat antispamovou ochranu
nebo povolit zobrazování spamu
v seznamu doručených zpráv.
Jiní poskytovatelé e-mailových služeb
zasílají po doručení spamu zprávu do
složky doručené pošty. Tato zpráva
informuje o přijetí podezřelé e-mailové
zprávy.
Údaje o datu a odesílateli této zprávy se
neustále aktualizují, takže se tato zpráva
stále zobrazuje jako nová.
Version 4.1, 21.11.2007
Hlášení při navazování spojení
Při navazování spojení s poštovním
serverem mohou nastat následující
problémy. Hlášení se na displeji
zobrazují několik vteřin.
E-mailovy server je nedostupny
Nepodařilo se navázat spojení
s poštovním serverem. Možné příčiny:
– nesprávně zadaný název poštovního
serveru (¢ Webový konfigurátor),
– přechodné problémy na straně
poštovního serveru (server mimo
provoz nebo je odpojen od Internetu).
¤ Ověřte nastavení ve webovém
konfigurátoru.
¤ Opakujte akci později.
Momentalne nemozne
Zdroje vašeho telefonu potřebné pro
připojení jsou obsazeny, např.:
– Je navázán maximální počet spojení
VoIP.
– K poštovnímu serveru je právě
připojeno jedno z přihlášených
sluchátek.
¤ Opakujte akci později.
Prihlaseni na mail server selhalo
Při přihlašování k poštovnímu serveru
došlo k chybě. Možné příčiny:
– nesprávně zadaný název poštovního
serveru, uživatelské jméno nebo
heslo.
¤ Ověřte nastavení (¢ Webový
konfigurátor).
Parametry post. schranky neplatne
Nezadali jste všechny potřebné údaje
(název poštovního serveru, uživatelské
jméno či heslo).
¤ Ověřte nastavení a případně doplňte
chybějící údaje (¢Webový
konfigurátor).
Zobrazení hlavičky a textu
e-mailové zprávy
Předpoklad: je otevřen seznam doručených
zpráv (¢ str. 96).
q
Vyberte e-mailovou zprávu.
§Cist§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zobrazí se předmět e-mailové zprávy
(maximálně 120 znaků) a úvodní část textu.
Příklad zobrazení:
E-mail
Predmet :
Pozvánka
Text:
Ahoj Anno, zkoušku jsem
zvládl!
Od
Smazat
1 Predmet e-mailové zprávy. Zobrazuje se
maximálně 120 znaků.
2 Text e-mailové zprávy (může být zkrácen).
T
Stisknutím tlačítka ukončení
hovoru přejdete zpět na seznam
doručených zpráv.
97
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / email.fm / 06.07.2017
Oznamování e-mailových zpráv
Smazání e-mailové zprávy
Upozornění
Pokud e-mailová zpráva neobsahuje
běžný, neformátovaný text, krátce se
zobrazí hlášení E-mail nelze zobrazit.
Zobrazení adresy odesílatele
e-mailové zprávy
Předpoklad: je otevřena e-mailová zpráva
(¢ str. 97).
§Od§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Objeví se e-mailová adresa odesílatele
(může se zobrazit na více řádků, výpis však
bude obsahovat nanejvýš 60 znaků).
§Zpet§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka se vrátíte na seznam
doručených zpráv.
Příklad:
E-mail
Od:
anna.pisecna@server.cz
Version 4.1, 21.11.2007
Zpet
98
Smazat
Předpoklad: je otevřen seznam doručených
zpráv (¢ str. 96) nebo zobrazena hlavička
zprávy či e-mailová adresa odesílatele
(¢ str. 97):
§Smazat§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
§Ano§
Na kontrolní dotaz odpovězte
stisknutím tohoto dialogového
tlačítka.
E-mail bude vymazán z poštovního serveru.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Info_Center.fm / 06.07.2017
Informační centrum – díky telefonu stále online
Informační centrum –
díky telefonu stále online
Spuštění informačního
centra, výběr informačních
služeb
Prostřednictvím základnové stanice můžete
prohlížet online obsah Internetu. Můžete
využívat informační služby, které jsou
speciálně upraveny pro prohlížení
v telefonu. Nabídka dostupných
informačních služeb se stále rozšiřuje.
Některé služby jsou již v zařízení nastaveny.
Nastavení ovšem můžete měnit a dále
můžete přidávat nové služby. Navštivte
internetové stránky Gigaset.net
www.gigaset.net a nastavte si
vlastní informační služby.
v ¢ Spravce souboru
¢ Informacni centrum
Zobrazí se nabídka informačního centra, tj.
seznam dostupných informačních služeb.
Informační služby můžete postupně
procházet.
s
Vyberte informační službu
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nastavení vlastních informačních
služeb
¤ Otevřete na počítači stránku webového
konfigurátoru Settings ¢ Services
¢ Info Services (viz návod k použití
webového konfigurátoru na přiloženém
disku CD).
¤ Klepněte na odkaz
gigaset.net/myaccount.
Nebo:
¤ Zadejte do webového prohlížeče
v počítači tuto adresu:
www.gigaset.net
¤ Zadejte na stránce Gigaset.net své
uživatelské jméno pro Gigaset.net
a heslo. Své uživatelské jméno a heslo
naleznete na uvedené stránce webového
konfigurátoru.
V obou případech se otevře internetová
stránka, na níž budete moci konfigurovat
vlastní informační služby.
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Spustit informační centrum a zobrazit
informační služby je možné jak na
základnové stanici, tak prostřednictvím
přihlášených sluchátek Gigaset SL78H,
SL400H a S79H.
Některé informační služby (personalizované
služby) jsou přístupné až po přihlášení
uživatelským jménem a heslem. V případě
těchto služeb zadejte své přístupové údaje
tak, jak je popsáno v části “Přihlášení
k personalizovaným informačním
službám” na str. 100.
Hlášení při načítání požadovaných
informací
Informace jsou načítány z Internetu.
Vyčkejte několik sekund, než se požadované
údaje zobrazí. Na displeji se bude
zobrazovat hlášení Cekejte prosim.
Pokud nelze informace některé informační
služby zobrazit, objeví se jedno
z následujících hlášení:
Pozadovana stranka neni dosazitelna
Možné příčiny potíží:
u překročení časového limitu (timeout) při
načítání informací nebo
u nedostupnost internetového serveru
dané informační služby.
¤ Zkontrolujte připojení k Internetu a
opakujte dotaz později.
Chyba kodovani na pozadovane strance
Obsah požadované informační služby je
kódován ve formátu, který základnová
stanice nedokáže zobrazit.
99
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Info_Center.fm / 06.07.2017
Informační centrum – díky telefonu stále online
Pozadovanou stranku nelze zobrazit
Obecná chyba při načítání informační
služby.
Autorizace se nezdarila
Přihlášení se nezdařilo. Možné příčiny:
u Zadali jste nesprávné přihlašovací údaje.
¤ Vyberte opět informační službu
a zkuste se přihlásit znovu. Věnujte
přitom pozornost psaní velkých
a malých písmen.
u Nemáte oprávnění pro přístup k této
informační službě.
Přihlášení
k personalizovaným
informačním službám
Pokud je pro přístup k určité informační
službě vyžadováno zvláštní přihlášení
uživatelským jménem a heslem, zobrazí se
po vyvolání této služby nejprve následující
obrazovka:
Overené jméno
Zadejte uživatelské jméno, které
vám přidělil poskytovatel
informační služby.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Heslo
Zadejte heslo přiřazené
k příslušnému uživatelskému
jménu.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Proběhlo-li přihlášení úspěšně, zobrazí se
požadovaná informační služba.
Pokud se přihlášení nezdařilo, zobrazí se na
displeji náležité hlášení, £ Hlášení při
načítání požadovaných informací, str. 99.
Version 4.1, 21.11.2007
Upozornění
Při zadávání přihlašovacích údajů
dodržujte psaní malých a velkých
písmen. Zadávání textu ¢ str. 164.
100
Práce s informačním centrem
V závislosti na typu požadované informační
služby můžete provést následující akce:
Listování stránkami informační
služby
¤ Tlačítkem s lze nabídkou informační
služby listovat směrem dolů, tlačítkem t
se listuje směrem nahoru (zpět).
Přechod na předchozí stránku
¤ Stiskněte levé dialogové tlačítko.
Přechod zpět do nabídky
informačního centra
¤ Krátce stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru T.
Chcete-li přejít do režimu offline:
Stiskněte a podržte tlačítko ukončení
hovoru T. Základnová stanice se
vrátí do klidového stavu.
Výběr hypertextového odkazu
Hypertextový odkaz na další
informace:
Je-li na stránce hypertextový odkaz na další
informace, je označen symbolem g.
Když se otevře stránka s hypertextovým
odkazem, první hypertextový odkaz je
zvýrazněn.
¤ Pomocí ovládacího tlačítka (s nebo t)
můžete přejít na požadovaný
hypertextový odkaz. Hypertextový
odkaz se označí (barevně zvýrazní).
¤ Stisknutím pravého dialogového tlačítka
§Linka§ přejdete na příslušnou stránku.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Info_Center.fm / 06.07.2017
Informační centrum – díky telefonu stále online
Hypertextový odkaz na telefonní číslo:
Pokud hypertextový odkaz obsahuje
telefonní číslo, je možné toto číslo převzít
do místního telefonního seznamu nebo jej
přímo vytočit (funkce Click-2-Call).
¤ Vyberte hypertextový odkaz pomocí
tlačítek s a t.
¤ Hypertextový odkaz tohoto typu poznáte
podle toho, že se nad pravým
dialogovým tlačítkem zobrazí
symbol §Volani§.
¤ Chcete-li telefonní číslo importovat
do místního telefonního seznamu
základnové stanice, stiskněte dialogové
tlačítko Ó.
Nebo:
¤ Chcete-li na číslo volat, stiskněte
tlačítko §Volani§.
Pokud stisknete tlačítko §Volani§, v závislosti
na konkrétním poskytovateli služeb
u bude číslo okamžitě navoleno, nebo
u se nejprve zobrazí na displeji. V takovém
případě je třeba číslo před vytočením
potvrdit.
¤ Stisknutím tlačítka §Ano§ vytočte číslo.
Nebo:
¤ Stisknutím tlačítka §Ne§ se vraťte na
stránku s hypertextovým odkazem.
Číslo se nevytočí.
Zadávání textu
¤ Pomocí tlačítka q přejděte na řádek
¤
¤
¤
Provedení výběru
¤ Pomocí tlačítka q přejděte na řádek,
v němž chcete provést výběr.
¤ V případě potřeby nastavte opakovaným
¤
¤
stisknutím pravé nebo levé strany
ovládacího tlačítka požadovanou volbu.
Přejděte pomocí tlačítka q do dalších
polí pro výběr a znovu postupujte podle
výše uvedených pokynů.
Stisknutím levého dialogového tlačítka
ukončete výběr a odešlete data.
Výběr možností
¤ Pomocí tlačítka q přejděte na řádek
¤
¤
¤
Version 4.1, 21.11.2007
s polem, které chcete vyplnit. V textovém
poli bude blikat kurzor.
Zadejte tlačítky základnové stanice
požadovaný text (¢ str. 164).
Přejděte do dalších textových polí, která
chcete vyplnit, nebo zadejte požadované
možnosti (viz dále).
Stisknutím pravého dialogového tlačítka
ukončete zadávání a odešlete data.
s požadovanou možností. Řádek se
zvýrazní.
Aktivujte nebo deaktivujte tuto možnost
ovládacím tlačítkem v (stiskněte
vpravo) nebo levým dialogovým
tlačítkem (např. §OK§).
V případě potřeby přejděte k dalším
možnostem, které chcete vybírat, nebo
textovým polím, která chcete vyplnit.
Stisknutím levého dialogového tlačítka
(např. §Poslat§) ukončete zadávání
a odešlete data.
101
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Info_Center.fm / 06.07.2017
Informační centrum – díky telefonu stále online
Zobrazení informací
z Internetu formou
spořiče obrazovky
Je-li základnová stanice v klidovém stavu,
může se na displeji zobrazovat určitý
informační kanál (např. předpověď
počasí, zprávy).
Za tímto účelem je třeba na základnové
stanici zapnout funkci Informacni tikr
(¢ str. 135) nebo spořič displeje
Informacni sluzby (¢ str. 134)
a prostřednictvím webového konfigurátoru
aktivovat zobrazování informačních služeb.
Upozornění
Přednastaveno je zobrazování
předpovědi počasí.
Prostřednictvím serveru gigaset.net
(¢ str. 99) lze nastavit, které informace
se mají zobrazovat.
Version 4.1, 21.11.2007
Textové informace se na displeji zobrazí
přibližně za 10 sekund po přepnutí
základnové stanice do klidového stavu.
V pravé části spořiče displeje se v závislosti
na vybraném informačním kanálu může
zobrazovat dialogové tlačítko (např. §More§
(Další informace)).
¤ Stisknutím pravého dialogového tlačítka
zobrazíte další informace.
¤ Stisknutím a podržením červeného
tlačítka ukončení hovoru T uvedete
zařízení zpět do klidového stavu.
102
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Obsluha hlasového
záznamníku základnové
stanice
Hlasový záznamník integrovaný
do základnové stanice lze ovládat
prostřednictvím tlačítek na základně
(¢ str. 3), prostřednictvím přihlášeného
sluchátka a také na dálku (pomocí jiného
telefonu nebo mobilního telefonu). Vlastní
ohlašovací zprávu nebo oznámení je možné
namluvit pouze pomocí základnové stanice
nebo sluchátka.
Základnová stanice je vybavena třemi
hlasovými záznamníky (AB1, AB2, AB3),
které se aktivují a ovládají samostatně.
Po uvedení základnové stanice do provozu
se aktivuje záznamník AB1, kterému se jako
přijímací spojení přiřadí všechna čísla
základny.
Záznamníky AB2 a AB3 jsou k dispozici podle
toho, zda je jim přiřazeno jedno nebo více
přijímacích spojení.
Jednotlivé hlasové záznamníky přijímají
pouze hovory směrované na jejich přijímací
spojení. Hlasové záznamníky lze obsluhovat
pouze prostřednictvím koncových přístrojů
(základnové stanice nebo sluchátek), jimž
je přiřazeno přinejmenším jedno přijímací
spojení.
Version 4.1, 21.11.2007
Přiřazení přijímacího spojení
Předpoklad: na základnové stanici jsou
nastavena alespoň dvě čísla.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie
¢ Prijem pripojeni
Zaznamnik 1 / 2 / 3
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Pro každé nastavené spojení a pro spojení se
serverem Gigaset.net se zobrazí záznam
Prijimat volani pro xxx (xxx = název
spojení).
Pro každé nakonfigurované číslo základnové
stanice proveďte následující nastavení.
¤ Pokud chcete, aby hlasový záznamník
přijímal hovory na příslušném přijímacím
spojení, vyberte tlačítkem r možnost
Ano.
Pokud je již spojení určeno jako přijímací
spojení jiného hlasového záznamníku,
možnost Ano nelze vybrat.
Pokud nechcete, aby hlasový záznamník
přijímal hovory na tomto přijímacím
spojení, vyberte možnost Ne.
Upozornění
Chcete-li, aby hlasový záznamník
přijímal hovory na spojení GSM
mobilního telefonu spojeného
s telefonem prostřednictvím rozhraní
Bluetooth, musíte jako přijímací spojení
vybrat spojení GSM. U spojení GSM se
v seznamu známých zařízení zobrazí
název mobilního telefonu.
To, zda hovor přijme hlasový záznamník,
nebo schránka mobilního telefonu, závisí
na nastavení času přijímání hovoru
hlasovou schránkou a hlasovým
záznamníkem.
Paralelní hovory
Je-li s hlasovým záznamníkem právě spojen
volající a je-li na tento hlasový záznamník
směrován další hovor, uslyší druhý volající
vyzváněcí tón. Hovor bude signalizován na
zařízení (základnová stanice, sluchátko),
kterému je dané přijímací spojení přiřazeno.
Pokud není druhý hovor přijat, hlasový
záznamník jej převezme, pokud:
u je již ukončeno spojení s prvním
volajícím a
u uplynul čas nastavený na záznamníku pro
přijetí hovoru (¢ str. 109).
103
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Režim hlasového záznamníku
hlasový záznamník lze používat ve dvou
různých režimech.
u V režimu Prijmout a zazn. volající
vyslechne ohlašovací zprávu a poté
může namluvit zprávu.
u V režimu Pouze prijmout volající uslyší
ohlašovací zprávu, ale nemá možnost
zanechat zprávu.
Ovládání pomocí základnové
stanice
Pokud při obsluze obdržíte akustickou výzvu
nebo pokyn, automaticky se zapne
reproduktor sluchátka. Režim hlasitého
telefonování vypnete zvednutím sluchátka.
Způsob obsluhy záznamníku pomocí
základnové stanice a pomocí přihlášeného
sluchátka Gigaset SL78H, SL400H či S79H je
stejný.
Zapnutí a vypnutí hlasového
záznamníku a nastavení režimu
Version 4.1, 21.11.2007
K dispozici jsou režimy Prijmout a zazn.,
Pouze prijmout a Prepinani. Nastavením
možnosti Prepinani lze režim záznamu
aktivovat pouze na pevně stanovenou dobu.
Mimo tuto dobu uslyší volající nahrané
oznámení.
v ¢ Ì ¢ Aktivace
Zobrazí se seznam hlasových záznamníků,
které mají přijímací spojení společné se
základnovou stanicí. Aktivované hlasové
záznamníky jsou označeny symbolem μ.
q
V případě potřeby vyberte
požadovaný hlasový
záznamník.
§Zmenit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Aktivace:
Podle toho, zda chcete záznamník
zapnout nebo vypnout, vyberte
možnost Zap., nebo Vyp.
104
Rezim:
Zvolte režim Prijmout a zazn., Pouze
prijmout nebo Prepinani.
Pokud jste vybrali režim Prepinani:
Zaznam od:
Zadejte hodinu a minutu začátku
časového úseku jako čtyřmístné číslo.
(Musí být nastaven čas.)
Zaznam do:
Zadejte hodinu a minutu konce časového
úseku jako čtyřmístné číslo.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Po zapnutí bude ohlášeno, kolik paměti je
aktuálně k dispozici pro nahrávání. Není-li
ještě nastaven čas, zobrazí se příslušné
hlášení (nastavení času ¢ str. 139). Na
displeji se objeví symbol à a číslice
označující aktivované hlasové záznamníky
(např. Ã2 3).
Pokud je paměť zpráv plná a vyberete režim
Prijmout a zazn. nebo Prepinani, budete
nejprve vyzváni k vymazání starých zpráv.
Jakmile budou staré zprávy vymazány,
hlasový záznamník se zapne.
Pokud není k dispozici údaj o čase, přepne
se hlasový záznamník až do zadání času
z režimu Prepinani do režimu Prijmout a
zazn.
Zapnutí hlasového záznamníku
pomocí tlačítka na základnové stanici
¤ Chcete-li zapnout či vypnout všechny
hlasové záznamníky, které mají přijímací
spojení společné se základnovou stanicí,
stiskněte tlačítko ý.
Pokud je k základnové stanici přiřazeno více
hlasových záznamníků a některé nejsou
vypnuty, postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko ý: všechny hlasové
záznamníky přiřazené k základnové stanici
se vypnou.
2. Stiskněte tlačítko ý: všechny hlasové
záznamníky se zapnou.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Nahrání vlastní ohlašovací zprávy
nebo oznámení
V základnové stanici je při dodání nahrána
jedna standardní ohlašovací zpráva pro
režim záznamu i oznámení. Pokud neuložíte
vlastní ohlašovací zprávu, budou se používat
tyto standardní zprávy.
U každého hlasového záznamníku lze nahrát
vlastní ohlašovací zprávu pro režim záznamu
a oznámení.
Upozornění
Prostřednictvím základnové stanice je
možné spravovat ohlašovací zprávy
všech záznamníků, kterým je přiřazeno
alespoň jedno přijímací spojení. Pomocí
přihlášeného sluchátka lze upravovat
nastavení pouze pro ty hlasové
záznamníky, které mají se sluchátkem
minimálně jedno společné přijímací
spojení.
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni
¢ Nahrat ohlaseni / Nahrat pripominku
q
V případě potřeby vyberte
hlasový záznamník a stiskněte
tlačítko §OK§.
§OK§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka spusťte nahrávání.
Pokud jste nezvedli sluchátko, aktivuje se
režim hlasitého telefonování.
Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).
¤ Nyní namluvte ohlašovací zprávu
(musí být dlouhá alespoň 3 sekundy).
§Ukoncit§
Nahrávání ukončíte stisknutím
tohoto dialogového tlačítka.
Pomocí tlačítka &, červeného tlačítka
ukončení hovoru T nebo tlačítka §Zpet§ je
možné nahrávání přerušit. Tlačítkem §OK§ pak
lze nahrávání spustit znovu od začátku.
Důležitá informace:
u Nahrávání se automaticky ukončí po
nahrání 170 sekund nebo v případě, že
se odmlčíte na více než 2 sekundy.
u Pokud nahrávání přerušíte, bude se dále
používat standardní ohlašovací zpráva.
u Je-li paměť hlasového záznamníku plná,
nahrávání se přeruší, případně se vůbec
nespustí.
¤ Jakmile vymažete staré zprávy,
hlasový záznamník se automaticky
přepne zpět do režimu Prijmout a
zazn.
¤ Nyní můžete nahrávání spustit znovu.
Poslech ohlašovací zprávy
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni
¢ Prehrat ohlaseni /
Poslech. pripominku
q
V případě potřeby vyberte
hlasový záznamník a stiskněte
tlačítko §OK§.
Pokud není uložena vlastní ohlašovací
zpráva, přehraje se odpovídající standardní
ohlašovací zpráva.
Stisknutím tlačítka &, červeného tlačítka
ukončení hovoru T nebo tlačítka §Zpet§
lze přehrávání přerušit.
Nahrání nové ohlašovací zprávy při poslechu
ohlašovací zprávy:
§Nove§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Dojde-li k zaplnění paměti, hlasový
záznamník se přepne do režimu Pouze
prijmout.
¤ Jakmile vymažete staré zprávy, hlasový
záznamník se automaticky přepne zpět
do režimu Prijmout a zazn. Nyní můžete
nahrávání spustit znovu.
Version 4.1, 21.11.2007
Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu
přehraje. Chcete-li spustit nahrávání znovu
od začátku, stiskněte tlačítko §Nove§.
105
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Mazání ohlašovacích zpráv
a oznámeníf
v ¢ Ì ¢ Ohlaseni
¢ Smazat ohlaseni / Smazat pripominku
q
V případě potřeby vyberte
hlasový záznamník a stiskněte
tlačítko §OK§.
§Ano§
V dotaze, který se zobrazí,
potvrďte smazání pomocí
tohoto dialogového tlačítka.
Po smazání ohlašovací zprávy vybraného
hlasového záznamníku se bude znovu
používat standardní ohlašovací zpráva.
Poslech zpráv
U každé zprávy je zaznamenán údaj o datu
a čase přijetí (pokud je nastaveno datum
a čas, ¢ str. 139), který se zobrazuje během
přehrávání. Je-li aktivována funkce přenosu
telefonního čísla, zobrazí se číslo, volajícího.
Pokud je číslo volajícího uloženo v
telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající
jméno. Zobrazení ¢ str. 55.
Poslech nových zpráv
Version 4.1, 21.11.2007
Nové, ještě nevyslechnuté zprávy jsou
signalizovány symbolem na druhém
řádku displeje a blikáním tlačítka f.
f
Stiskněte tlačítko zpráv.
Zaznamnik 1: / Zaznamnik 2: /
Zaznamnik 3:
Vyberte ze seznamu hlasový
záznamník a stiskněte
tlačítko §OK§.
Nebo:
ü
Stiskněte tlačítko přehrávání.
q
V případě potřeby vyberte
hlasový záznamník a stiskněte
tlačítko §OK§.
106
Nebo:
v ¢ Ì ¢ Prehrat zpravy
q
V případě potřeby vyberte
hlasový záznamník a stiskněte
tlačítko §OK§.
Zobrazí se pouze místní hlasové
záznamníky, které mají přijímací spojení
společné se základnovou stanicí.
Zapne se reproduktor základnové stanice.
Pokud byly doručeny nové zprávy, spustí
se přehrávání od první nové zprávy. Po
přehrání poslední nové zprávy zazní
ukončovací tón a ohlášení o zbývající
dostupné době záznamu.
Pokud byla zpráva uložena s datem a časem,
zazní před přehráním tento údaj.
Přehrají se všechny uložené zprávy bez
ohledu na použité přijímací spojení.
Při přehrávání se na displeji zobrazuje
seznam jednotlivých záznamů hlasového
záznamníku.
Po přehrání času a data přijetí (po zhruba
3 sekundách) je nová zpráva označena
jako stará.
Poslech starých zpráv
Pokud nejsou k dispozici žádné další nové
zprávy, můžete začít přehrávat staré zprávy.
Postup je popsán v části “Poslech nových
zpráv” na str. 106.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Zastavení a ovládání přehrávání
Během přehrávání zpráv:
2/w
Zastavení přehrávání.
Přehrávání znovu spustí
opětovným stisknutím tlačítka
2/w nebo
§Moznosti§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka.
Chcete-li pokračovat, vyberte
možnost Dalsi a stiskněte
tlačítko §OK§.
h (podržet) nebo
Při přehrávání data a času:
přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: přechod
na začátek aktuální zprávy
h (stisknout) nebo 4
Při přehrávání data a času:
přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: opětovné
přehrání posledních 5 sekund
zprávy
s nebo 3
Přechod k další zprávě
Při přerušení na déle než jednu minutu se
hlasový záznamník vrátí do klidového stavu.
Označení zprávy jako nové
Version 4.1, 21.11.2007
Již vyslechnutou, “starou” zprávu lze znovu
zobrazit jako novou.
Při přehrávání zprávy nebo při přerušení:
*
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
Nebo:
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Oznacit jako nove
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Bude ohlášen nový stav zprávy.
Přeruší se přehrávání aktuální zprávy,
případně začne přehrávání následující
zprávy.
Tlačítko f na sluchátku zabliká.
Uložení čísla zprávy do telefonního
seznamu
Při přehrávání nebo při přerušení:
§Moznosti§ ¢ Pridat do tel.s.
¤ Vyplňte jednotlivá pole záznamu
(¢ str. 76).
Mazání zpráv
Staré zprávy je možné smazat všechny
najednou i jednotlivě.
Smazání všech starých zpráv
Při přehrávání nebo při přerušení:
§Moznosti§ ¢ Smazat stary seznam §OK§
V dotaze, který se zobrazí,
§Ano§
potvrďte smazání pomocí
tohoto dialogového tlačítka.
Mazání jednotlivých zpráv
Při přehrávání nebo při přerušení:
§Smazat§ / Q
Stiskněte zobrazené dialogové
tlačítko nebo tlačítko Q.
Nové zprávy lze mazat až po přehrání údajů
o datu a čase a několika prvních sekund
zprávy.
Převzetí hovoru z hlasového
záznamníku
Ve chvíli, kdy hlasový záznamník
zaznamenává hovor nebo je obsluhován
dálkovým ovládáním, je možné hovor
osobně převzít.
c / §Prijmout§ / d
Zvedněte sluchátko a stiskněte
tlačítko hlasitého telefonování
nebo dialogové tlačítko.
Nahrávání se přeruší. Můžete hovořit s
volajícím.
Pokud se před převzetím hovoru nahrály
alespoň 3 sekundy záznamu, zpráva se uloží.
Bude blikat tlačítko f.
Hovor lze přijmout, i když není signalizován.
107
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Přesměrování externího hovoru na
hlasový záznamník
Externí příchozí hovor je možné přepojit na
hlasový záznamník.
Přepojení je možné, pouze za těchto
podmínek:
u Hovor je zprostředkován přijímacím
spojením, které je přiřazeno také
hlasovému záznamníku.
u Hlasový záznamník, kterému je toto
přijímací spojení přiřazeno, je zapnut
a není obsazen jiným hovorem.
u V hlasovém záznamníku je volné místo.
Předpoklad: na základnové stanici je
signalizován externí hovor:
Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím analogové pevné linky:
Ô
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Version 4.1, 21.11.2007
Nebo, pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP:
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Presmer. na zaznamnik
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Okamžitě se spustí hlasový záznamník
v režimu záznamu a přijme hovor. Čas
nastavený pro přijetí hovoru (str. 109)
bude ignorován.
108
Zapnutí a vypnutí nahrávání
Externí hovor je možné nahrát pomocí
hlasového záznamníku.
Předpoklad:
Probíhá externí hovor:
¤ Informujte volajícího o nahrávání hovoru.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Zaznam
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nahrávání je signalizováno na displeji.
Zaznamenaný hovor se uloží do seznamu
hlasového záznamníku jako nová zpráva.
§Ukoncit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka nahrávání ukončíte.
u Pokud je spojení/MSN, prostřednictvím
něhož se hovor uskutečňuje, přiřazeno
jako přijímací spojení konkrétnímu
hlasovému záznamníku, nahraje hovor
tento záznamník.
u Pokud spojení/MSN není přiřazeno
žádnému hlasovému záznamníku
jako přijímací spojení, nahraje hovor
záznamník Zaznamnik 1.
Pokud je hlasový záznamník, který má hovor
nahrát, obsazen jiným hovorem, zobrazí se
hlášení Momentalne nemozne. Zazní
ukončovací tón.
Maximální doba záznamu závisí na volné
kapacitě paměti hlasového záznamníku. Jeli paměť plná, ozve se ukončovací tón.
Nahrávání se přeruší a dosud nahraný hovor
se uloží do seznamu hlasového záznamníku
jako nová zpráva.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Zapnutí a vypnutí
příposlechu
Nastavení parametrů
záznamu
Při nahrávání zprávy můžete poslouchat řeč
volajícího pomocí reproduktoru základnové
stanice, případně přihlášených sluchátek.
Při dodání je hlasový záznamník již
přednastaven. Jednotlivá nastavení je
možné provést pomocí základnové stanice
nebo přihlášených sluchátek.
v ¢ Ì ¢ Zaznamy
¤ Změna zadání o více řádcích:
Delka nahr.:
Vyberte maximální délku záznamu
1 Min., 2 Min., 3 Min. nebo Maximum.
Kvalita:
Vyberte kvalitu záznamu Max.del. nebo
Vyborna. Při vyšší kvalitě se zkracuje
maximální doba záznamu.
Prodleva vyzvaneni:
Vyberte, kdy má hlasový záznamník
přijímat hovor:
Ihned, po 10 sekund, 18 sekund,
30 sekund nebo Automat.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Trvalé zapnutí a vypnutí příposlechu
v ¢ Ì ¢ Priposlech
Stolni telefon
Vybráním této možnosti
zapnete nebo vypnete
příposlech na základnové
stanici (³= zapnuto).
Pren.c.
Vybráním této možnosti
zapnete nebo vypnete
příposlech na přihlášených
sluchátkách (³= zapnuto).
§Zmenit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka funkci zapnete nebo
vypnete.
Vypnutí příposlechu aktuálního
nahrávání
Funkci lze během záznamu vypnout.
Na základnové stanici:
§VyzvVyp§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Převzetí hovoru
d / c Stiskněte tlačítko hlasitého
telefonování nebo zvedněte
sluchátko.
Upozornění k přijetí hovoru
Je-li nastavena možnost Automat., platí pro
příjem hovoru:
u Pokud nejsou uloženy žádné nové zprávy,
hlasový záznamník přijme hovor po
18 sekundách.
u Pokud jsou již uloženy nové zprávy,
záznamník hovor přijme již po
10 sekundách.
Při dálkovém dotazu (¢ str. 110) tak
přibližně po 15 sekundách víte, že nemáte
žádné nové zprávy (jinak by hlasový
záznamník už vaše volání přijal). Pokud
v tuto chvíli zavěsíte, nebudou vám
účtovány žádné poplatky.
Version 4.1, 21.11.2007
Důležitá informace:
Telefon je možné nastavit tak, aby při všech
voláních bylo potlačeno první zazvonění
(str. 94). Čas nastavený pro přijetí hovoru
proto udává, jaký čas musí uplynout, než
hlasový záznamník hovor přijme (nikoli
jak dlouho telefon zvoní).
109
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Změna jazyka hlasového průvodce
a standardní ohlašovací zprávy
v
Otevřete hlavní nabídku.
*#Q5#2
Zadejte číslice a pomocí tlačítek
nastavte češtinu;
Q §OK§
§OK§
nastavte slovinštinu;
2 §OK§
nastavte chorvatštinu;
3 §OK§
nastavte angličtinu;
4 §OK§
nastavte řečtinu;
Obsluha záznamníku mimo
domov (ovládání na dálku)
Zapnout hlasový záznamník a přehrát
zprávy je možné prostřednictvím jakéhokoli
jiného telefonu (např. v hotelu či telefonní
budce).
Předpoklady:
u Systémový kód PIN je nastaven na jinou
hodnotu než 0000 (str. 140).
u Telefon, pomocí něhož chcete hlasový
záznamník ovládat, podporuje tónovou
volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí
tlačítek slyšíte různé tóny). V případě
potřeby lze použít i kódový vysílač
(k dostání v obchodech).
u Spojení nebo číslo MSN, prostřednictvím
kterého uskutečňujete hovor, je
přiřazeno hlasovému záznamníku
jako přijímací spojení.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Ovládání záznamníku na dálku pomocí
spojení VoIP je možné, pouze pokud jsou
signály DTMF přenášeny jako informační
hlášení SIP, jako slyšitelné signály
v hlasovém kanálu (Inband nebo Audio)
nebo jako speciální datový paket RTP
(podle RFC2833, záleží na poskytovateli
služeb).
110
Zavolání hlasového záznamníku
a poslech zpráv
~
9~
~
Vytočte své telefonní číslo.
Během poslechu ohlášení:
Stiskněte tlačítko 9.
Přehrávání ohlášení se přeruší.
Zadejte systémový kód PIN.
Uslyšíte informaci o nových zprávách. Spustí
se přehrávání zpráv. Hlasový záznamník
můžete nyní ovládat prostřednictvím
klávesnice.
K ovládání slouží následující tlačítka:
A
Při přehrávání data a času:
přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: přechod
na začátek aktuální zprávy.
B
Zastavení přehrávání.
Přehrávání se znovu spustí
opětovným stisknutím tohoto
tlačítka.
Po zhruba 60sekundové pauze
se spojení přeruší.
3
Přechod na další zprávu.
D
Opakované přehrání posledních
5 sekund aktuální zprávy.
0
Při přehrávání zpráv: smazání
aktuální zprávy.
:
Označení zprávy jako nové.
Spustí se přehrávání další
zprávy. Po přehrání poslední
zprávy bude ohlášeno, kolik
paměti je ještě k dispozici pro
nahrávání.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / answering_m.fm / 06.07.2017
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice
Ukončení ovládání na dálku
¤ Stiskněte tlačítko zavěšení nebo položte
sluchátko.
Upozornění
V následujících případech přeruší
hlasový záznamník spojení:
u Zadaný systémový kód PIN není
správný.
u V hlasový záznamník neobsahuje
žádné zprávy.
u Již bylo ohlášeno, kolik paměti je ještě
k dispozici pro nahrávání.
Zapnutí hlasového záznamníku
¤ Vytočte své domácí telefonní číslo
Version 4.1, 21.11.2007
a nechte telefon vyzvánět, dokud se
neozve výzva: “Zadejte kód PIN”
(zhruba 50 sekund).
~
Zadejte systémový kód PIN.
Hlasový záznamník se zapne. Přehraje
se ohlášení o tom, kolik paměti je ještě
k dispozici pro nahrávání.
Poté se spustí přehrávání zpráv.
Hlasový záznamník nelze na dálku vypnout.
Pokud nezadáte správný kód PIN nebo
pokud zadávání trvá příliš dlouho (déle
než 10 sekund), spojení se přeruší. Hlasový
záznamník zůstane vypnutý.
111
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Net-AB.fm / 06.07.2017
Použití memoboxu
Použití memoboxu
Někteří poskytovatelé nabízejí hlasový
záznamník v síti, tzv. memobox.
Každý memobox přijímá vždy pouze ty
hovory, které přicházejí prostřednictvím
konkrétního typu spojení (pevná síť / ISDN
nebo příslušné číslo VoIP). Chcete-li
zaznamenávat všechny hovory, je třeba,
abyste si zřídili memobox pro pevnou síť /
ISDN a jeden memobox pro každé telefonní
číslo VoIP.
O zřízení memoboxu pro pevnou linku /
spojení ISDN musíte požádat svého
poskytovatele síťového připojení. Telefonní
číslo memoboxu pevné sítě / spojení ISDN
je možné uložit do základnové stanice.
Memoboxy spojení VoIP lze aktivovat
a deaktivovat pomocí základnové
stanice, přihlášených sluchátek nebo
prostřednictvím webového konfigurátoru.
Stačí pouze znát číslo memoboxu.
Vypnutí a zapnutí memoboxu
zadání čísla
Version 4.1, 21.11.2007
Memobox, který je přiřazen k přijímacímu
spojení základnové stanice, je možné
ovládat pomocí základnové stanice.
v ¢ Ì Zaznamnik ¢ Memobox
Zobrazí se seznam spojení (VoIP a pevná síť /
ISDN), která jsou základnové stanici
přiřazena jako přijímací spojení. Zobrazí
se text Sit. zaznam.: xxx, kde xxx přestavuje
příslušný standardní název spojení (Sitovy
zaznam.: IP1 až Sitovy zaznam.: IP6, Sit.
zazn.: Pevna l. nebo Sitovy zazn.: ISDN).
s
Pokud je základnové stanici
přiřazeno více přijímacích
spojení: vyberte požadované
spojení a stiskněte tlačítko §OK§.
112
Pokud jste vybrali spojení VoIP:
¤ Změna zadání o více řádcích:
Stav
Memobox se aktivuje výběrem položky
Zap.. Vypne se výběrem položky Vyp.
Memobox
Zobrazí se číslo, které je pro memobox
aktuálně uloženo.
V případě potřeby můžete zadat nebo
změnit číslo memoboxu.
Někteří poskytovatelé služeb VoIP
ukládají číslo memoboxu již při stahování
obecných dat poskytovatele služeb VoIP
přímo na základnovou stanici do položky
Memobox.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
Pokud jste vybrali spojení
prostřednictvím pevné sítě nebo ISDN:
~
Zadejte nebo změňte číslo
memoboxu.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Memobox pevné sítě / spojení ISDN nelze
aktivovat ani deaktivovat prostřednictvím
základnové stanice. Informace vztahující
se k aktivaci či deaktivaci memoboxu pro
pevnou linku / spojení ISDN získáte od
poskytovatele síťového připojení.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Net-AB.fm / 06.07.2017
Použití memoboxu
Nastavení rychlé volby pro
hlasový záznamník
Pomocí rychlé volby můžete přímo vytočit
číslo jednoho z nebo místního hlasového
záznamníku základnové stanice.
Přiřazení tlačítka 1, změna
přiřazení
Nastavení rychlé volby se provádí pro
všechna zařízení zvlášť. Na základnové
stanici i u každého přihlášeného sluchátka
je možné k tlačítku
přiřadit jiný hlasový
záznamník.
V továrním nastavení není tlačítkům rychlé
volby přiřazen žádný hlasový záznamník.
Stiskněte a podržte tlačítko
.
Nebo:
v ¢ Ì Zaznamnik ¢ Obsadit tlac. 1
Zobrazí se seznam spojení VoIP a pevné
sítě / ISDN, která jsou základnové stanici
přiřazena jako přijímací spojení. Zobrazí se
text Sit. zaznam.: xxx, kde xxx přestavuje
příslušný standardní název spojení (Sitovy
zaznam.: IP1 až Sitovy zaznam.: IP6, Sit.
zazn.: Pevna l. nebo Sitovy zazn.: ISDN).
Místní hlasový záznamník základnové
stanice je v seznamu uveden jako
Zaznamnik.
s
Zvolte požadovaný záznam a
stiskněte tlačítko §Vybrat§
(Ø = zapnuto).
Pokud jste vybrali místní Zaznamnik.
Version 4.1, 21.11.2007
Pod danou rychlou volbu budou ihned
uloženy místní hlasové záznamníky
základnové stanice.
T
Stiskněte a podržte červené
tlačítko ukončení hovoru
(klidový stav).
Pokud jste vybrali jeden z memoboxů:
Pokud je pro daný memobox uloženo číslo,
okamžitě se aktivuje rychlá volba.
T
Stiskněte a podržte červené
tlačítko ukončení hovoru
(klidový stav).
Pokud pro daný memobox není uloženo
žádné číslo, budete vyzváni, abyste jej zadali.
s
Přejděte na řádek Memobox.
~
Zadejte číslo memoboxu.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
T
Stiskněte a podržte červené
tlačítko ukončení hovoru
(klidový stav).
Rychlá volba je aktivována.
Upozornění
Rychlou volbu lze uložit pouze pro jeden
hlasový záznamník.
Číslo memoboxů přijímacího spojení
základnové stanice je možné vytočit i
přímo pomocí tlačítka zpráv
(¢ str. 114).
Volání hlasového záznamníku
pomocí rychlé volby
Stiskněte a podržte toto
tlačítko.
Pokud jste pro jeden z memoboxů nastavili
rychlou volbu, budete s daným
memoboxem přímo spojeni.
d
Nebo stiskněte tlačítko
hlasitého telefonování.
Přehraje se ohlašovací zpráva memoboxu.
113
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Net-AB.fm / 06.07.2017
Použití memoboxu
Pokud jste rychlou volbu nastavili pro místní
hlasové záznamníky základnové stanice,
přehrávání zpráv se spustí v případě, že
je některému z nich přiřazeno jedno
z přijímacích spojení základnové stanice.
Pokud jste základnové stanici přiřadili
několik hlasových záznamníků, zobrazí
se nejprve jejich seznam.
q
Vyberte hlasový záznamník
a stiskněte tlačítko §OK§.
Zobrazení nových zpráv
v klidovém stavu displeje
sluchátka
Pokud je v některém z memoboxů, který je
základnové stanici přiřazen prostřednictvím
přijímacího spojení, nebo v místním
hlasovém záznamníku uložena nová zpráva,
zobrazí se v klidovém stavu na displeji
symbol à a počet nových zpráv. Bude
blikat tlačítko zprávy f.
Volání memoboxu pomocí tlačítka
zpráv
Stisknutím tlačítka zpráv f zobrazíte
seznam všech memoboxů, které splňují
tyto podmínky:
u příslušná spojení jsou základnové stanici
přiřazena jako přijímací spojení a
u číslo memoboxu je uloženo na
základnové stanici.
Výběrem ze seznamu můžete přímo vytočit
číslo memoboxu a vyslechnout si zprávy.
f
Stiskněte tlačítko zpráv.
Na displeji se zobrazí údaje, které mohou
vypadat například takto:
Zpravy
Schranka:
Schranka IP 1:
(1)
(1)
Schranka IP 2:
Version 4.1, 21.11.2007
Schranka IP 3:
V
Schranka IP 4:
Zpet
114
OK
1
2
3
4
1 Schranka: memobox pevné sítě nebo přípojky
ISDN
2 Pokud jsou v memoboxu uloženy nové zprávy,
zobrazuje se příslušná položka v seznamu
tučným písmem. V závorce za položkou je
uveden počet zpráv.
3 Schranka IP 1:, Schranka IP 2: jednotlivé
memoboxy spojení VoIP. “IP1”, “IP2” atd. jsou
standardní názvy příslušných spojení VoIP.
Standardní názvy se zobrazí vždy bez ohledu
na to, jaké názvy jste zadali při konfiguraci
pomocí webového konfigurátoru.
4 Pokud nebyly přijaty žádné nové zprávy, není
za položkou seznamu uvedeno žádné číslo.
Počet zpráv uložených v memoboxu se
nezobrazí.
Schranka: / Schranka IP 1: / Schranka IP 2:
/ ... /Schranka IP 6:
Vyberte položku příslušného
memoboxu a stiskněte tlačítko
§OK§.
Bude navázáno spojení s memoboxem.
Přehraje se ohlašovací zpráva. Přehrávání
zpráv lze ovládat pomocí klávesnice
základnové stanice (číselné kódy). Pozorně
si poslechněte ohlašovací zprávu.
Upozornění
u Memobox se automaticky zavolá
přes odpovídající spojení. V telefonu
definovaná automatická předvolba
se nepoužije.
u Přehrávání zpráv z memoboxu lze
ovládat pomocí tlačítek telefonu
(číselné kódy). Pro spojení VoIP je
třeba nastavit, jakým způsobem mají
být číselné kódy převáděny na signály
DTMF a odesílány (více informací
naleznete v návodu k použití
internetového konfigurátoru
na přiloženém disku CD).
Informace o podporovaném typu
přenosu DTMF si vyžádejte u svého
poskytovatele služeb VoIP.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / add_features.fm / 06.07.2017
ECO DECT: nízká spotřeba energie a nízká úroveň radiového záření
ECO DECT: nízká
spotřeba energie a nízká
úroveň radiového záření
Používáním telefonu Gigaset přispíváte
k ochraně životního prostředí.
Snížení spotřeby energie
Díky používání úsporného napájení telefon
spotřebuje méně proudu.
Snížení intenzity záření
Vyzařování se automaticky snižuje podle
vzdálenosti mezi sluchátkem a základnovou
stanicí. Čím blíže je sluchátko základnové
stanici, tím slabší je záření.
Vyzařování sluchátka a základnové stanice
lze dále snížit používáním režimu Rezim Eko.
Režim Rezim Eko snižuje vyzařování vždy
o 80 % – bez ohledu na to, zda telefonujete či
nikoli. Režim Rezim Eko snižuje také dosah,
a to asi o 50 %. Použití režimu Rezim Eko je
tedy vhodné pouze v případech, kdy snížení
dosahu nepředstavuje problém.
Rezim Eko / Rezim Eko+ Režim
– vypnutí a zapnutí
v ¢ Nastaveni ¢ Rezim Eko
¢ Rezim Eko / Rezim Eko+
§Zmenit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko (³ = zapnuto).
Zobrazení stavu na displeji v klidovém
režimu
Symbol na
displeji
¼ v bílé barvě
Rezim Eko+ je aktivní.
barvě
Rezim Eko+ a Rezim
Eko jsou aktivní.
¼ v zelené
Upozornění
u Při zapnutí režimu Rezim Eko+
u
Vypnutí vyzařování
Version 4.1, 21.11.2007
Rezim Eko+
Když aktivujete režim Rezim Eko+,
vyzařování (vysílací výkon DECT) základnové
stanice a sluchátka bude v klidovém stavu
vypnuto, pokud tento režim podporují
všechna přihlášená sluchátka.
Režimy Rezim Eko a Rezim Eko+ lze
aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě.
Fungují i v případě, že je k základnové
stanici přihlášeno více sluchátek.
u
u
u
můžete na sluchátku vyzkoušet
dosažitelnost základnové stanice:
Stiskněte a podržte tlačítko přijetí
hovoru na sluchátku. Je-li základnová
stanice v dosahu, uslyšíte oznamovací
tón.
Při zapnutí režimu Rezim Eko+:
– Navázání hovoru se na sluchátku
zpozdí zhruba o 2 sekundy.
– Přibližně o 50 % se sníží
pohotovostní doba sluchátka.
Pokud přihlásíte sluchátka, která
nepodporují režim Rezim Eko+,
bude tento režim v základnové stanici
a všech přihlášených sluchátkách
deaktivován.
Zapnutím režimu Rezim Eko se
snižuje dosah základnové stanice.
Režim Rezim Eko, respektive Rezim
Eko+ a podpora opakovače
(¢ str. 146) se vzájemně vylučují.
To znamená, že pokud použijete
opakovač, nebudete moci využívat
režimy Rezim Eko a Rezim Eko+.
115
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / add_features.fm / 06.07.2017
Nastavení termínů (kalendář)
Nastavení termínů
(kalendář)
Základnová stanice vás může upozornit
až na 30 termínů. Výročí zaznamenaná
do telefonního seznamu se automaticky
převádějí do kalendáře (¢ str. 77).
Můžete nastavit, zda se má v klidovém stavu
zobrazovat grafický kalendář či nikoli.
V klidovém stavu:
§Kalendar§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Nebo:
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendar
Poté:
§Moznosti§ ¢ Kalendar na displeji
¤ Zapněte nebo vypněte funkci stisknutím
tlačítka §Zmenit§ (³ = zapnuto).
Uložení termínu
Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu
a čase (str. 139).
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendar
Zari 2017
Po
Zpet
Ut
St
Ct
Pa
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moznosti
u V kalendáři je vybrán aktuální den
(zobrazuje se v oranžovém rámečku).
Version 4.1, 21.11.2007
u Dny, u nichž jsou již uloženy termíny, jsou
zvýrazněny oranžovým polem.
r/q
Vyberte v grafickém kalendáři
požadovaný den.
Chcete-li se posunout na následující či
předchozí měsíc, přejděte na poslední či
první den aktuálně zobrazeného měsíce
a poté stiskněte pravou či levou část
ovládacího tlačítka.
116
Vybraný den se zobrazí v oranžovém
rámečku. Aktuální den se bude zobrazovat
v bílém rámečku.
Po vybrání dne:
w
Stiskněte střední část
ovládacího tlačítka.
u Pokud již byly vloženy termíny, otevře se
seznam termínů uložených pro daný den.
Chcete-li zadat nový termín, přejděte na
položku <Novy zaznam> ¢ a stiskněte
tlačítko §OK§.
u Pokud zatím nebyly vloženy žádné
termíny, ihned se otevře okno k vložení
nového termínu.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Aktivace:
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
Datum:
Do pole s datem zadejte vybraný den.
Den/měsíc/rok se zadává jako
osmimístné číslo.
Cas:
Zadejte hodiny/minuty jako čtyřmístné
číslo.
Text:
Zadejte text (maximálně 16 znaků). Tento
text se v seznamu a při signalizaci
termínu bude zobrazovat jako název
termínu. V poli Text je předběžně
vyplněn název Schuzka.
Pokud pole Text necháte prázdné,
bude se zobrazovat pouze datum
a čas termínu.
Signal:
Vyberte melodii pro signalizaci termínu.
Pokud vyberete možnost Jen vizual.,
termín se pouze zobrazí na displeji.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Upozornění
Pokud jste již uložili 30 termínů a chcete
zadat další, musíte nejprve vymazat
některý ze stávajících termínů.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / add_features.fm / 06.07.2017
Nastavení termínů (kalendář)
Upozorňování na termíny a výročí
Správa termínů
Termín je v klidovém stavu signalizován
po dobu 60 sekund vybranou vyzváněcí
melodií. Při upozornění na výročí se
zobrazuje jméno, při upozornění na
termín se zobrazuje uložený text a čas.
Úprava jednotlivých termínů
ØÜ
Schuzka
15:38
Vyp.
SMS
Signalizaci termínu můžete vypnout nebo
na ni můžete reagovat:
§§Vyp.§§
Chcete-li vypnout signalizaci
termínu, stiskněte toto
dialogové tlačítko.
Nebo:
§SMS§
Stiskněte při signalizaci termínu
toto dialogové tlačítko
a odpovězte zprávou SMS.
Upozornění
Během volání je termín signalizován
pouze krátkým tónem.
Poté se zařadí do seznamu zmeškaných
termínů.
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendar
r/q
Zvolte v grafickém kalendáři
den a stiskněte střední část
ovládacího tlačítka w. (Dny,
u nichž jsou již uloženy termíny
či výročí, jsou v kalendáři
zvýrazněny oranžovým polem.)
Zobrazí seznam záznamů pro daný den.
Výročí jsou označena symbolem j, aktivní
termíny symbolem μ.
q
Vyberte termín nebo výročí.
§§Zobraz.§§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka otevřete záznam.
Výročí zde můžete pouze zobrazit. Jeho
změnu lze provést v telefonním seznamu
(¢ str. 77).
U termínů můžete navíc prostřednictvím
nabídky §Moznosti§ provést následující
operace:
Zmenit zaznam
(viz část Uložení termínu ¢ str. 116).
Smazat zaznam
Zvolený termín se vymaže ze seznamu.
Aktivovat / Deaktivovat
Termín se aktivuje či deaktivuje.
Na deaktivované termíny zařízení
neupozorňuje.
Vymazání všech termínů z kalendáře
Version 4.1, 21.11.2007
V měsíčním náhledu:
§Moznosti§ ¢ Smazat vsechny schuz. ¢ §OK§
Na kontrolní dotaz odpovězte stisknutím
tlačítka §Ano§. Všechny termíny budou
vymazány.
117
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / add_features.fm / 06.07.2017
Nastavení budíku
Zobrazení nepřijatých
termínů a výročí
Nepřijaté termíny a výročí (str. 77) se uloží
do seznamu Zmeskane budiky, pokud:
u Termín či výročí nepřijmete.
u Termín či výročí byly signalizovány
během hovoru.
Na displeji se zobrazí symbol n a počet
nových záznamů. Nejnovější záznam je
uveden na začátku seznamu.
Seznam otevřete stisknutím tlačítka zpráv
f (¢ str. 71) nebo prostřednictvím
nabídky:
v ¢ Í Organizer ¢ Zmeskane budiky
Vyberte termín nebo výročí.
q
Zobrazí se informace o termínu/výročí.
U zmeškaného termínu jde o název termínu
(¢ str. 116), u zmeškaného výročí o jméno
a příjmení. Dále se zobrazí datum a čas.
§Smazat§
Smažte termín.
Nebo:
§SMS§
Napište zprávu SMS.
Je-li v seznamu uloženo již 10 položek, při
další signalizaci termínu se nejstarší ze
stávajících záznamů vymaže.
Nastavení budíku
Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu
a čase (str. 139).
Version 4.1, 21.11.2007
Zapnutí, vypnutí a nastavení
budíku
v ¢ Í Organizer ¢ Budik
¤ Změna zadání o více řádcích:
Aktivace:
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
Cas:
Zadejte čas buzení ve formě
čtyřmístného čísla.
118
Opakovat:
Vyberte možnost Denne nebo PondeliPatek.
Hlasitost:
Nastavte hlasitost buzení buď na stupeň
1 – 5, nebo na hodnotu Crescendo
(hlasitost se zvyšuje s každým
zazvoněním = ‡).
Signal:
Vyberte melodii buzení.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
V klidovém stavu se v záhlaví displeje bude
zobrazovat symbol ¼ a čas buzení.
Buzení je signalizováno vizuálně na displeji
(¢ str. 4) a vybranou vyzváněcí melodií.
Alarm budíku zní po dobu 60 sekund.
Nestisknete-li žádné tlačítko, alarm se ještě
dvakrát zopakuje, vždy po pěti minutách.
Potom se buzení vypne.
Během volání je buzení signalizováno pouze
krátkým tónem.
Vypnutí buzení nebo opakování po
pauze (režim Podřimování)
Předpoklad: je spuštěn alarm budíku.
§Vyp.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Alarm budíku se vypne.
Nebo
§Pozast.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko nebo jakékoli jiné
tlačítko. Alarm budíku se vypne
a po 5 minutách se znovu
rozezní. Po druhém opakování
se buzení zcela vypne.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Připojení a použití
dalších zařízení
K základnové stanici je možné připojit další
komunikační zařízení. Poté ji lze používat
jako na telefonní ústřednu.
K základnové stanici se může až šest
sluchátek a šest opakovačů Gigaset.
Každému přihlášenému zařízení je přiděleno
interní číslo (2 – 7) a interní název (INT 2–INT
7). Přidělená čísla a názvy je možné měnit.
Pokud jsou již všechna interní čísla
přidělena, je třeba před přihlášením dalšího
sluchátka odhlásit jiné, už nepoužívané
sluchátko.
Prostřednictvím základnové stanice lze
provozovat mimo jiné také analogový fax
(¢ str. 130, ¢ str. 147) a šest zařízení
Bluetooth (náhlavní souprava a pět
mobilních telefonů GSM či datových
zařízení, ¢ str. 123).
Přihlášení sluchátka
Přihlášení sluchátka je třeba provést na
základnové stanici (1.) a sluchátku (2.).
1. Na základnové stanici:
Version 4.1, 21.11.2007
Přepněte základnovou stanici do režimu
přihlašování:
v ¢ Ï ¢ Prihlaseni
¢ Prihlasit pren.cast
V okamžiku, kdy je základnová stanice
přepnuta do režimu přihlašování se
automaticky aktivuje rozhraní DECT
základnové stanice (je-li deaktivováno).
Přihlášení sluchátka lze provést během
doby, kdy se na displeji základnové stanice
zobrazuje hlášení Registrujte prenosnou
cast.
2. Na sluchátku:
Přibližně do 60 sekund:
¤ Podle návodu k použití dodaného
se sluchátkem zahajte přihlašování
sluchátka.
Na sluchátku se zobrazí výzva k zadání
stávajícího systémového kódu PIN
základnové stanice (v továrním nastavení
má hodnotu 0000).
~
Zadejte systémový kód PIN
a stiskněte tlačítko §OK§.
Po úspěšném přihlášení
Na displeji základnové stanice se zobrazí
hlášení Pren.cast prihlasena.
Upozornění
Pokud je již k základnové stanici přihlášeno
šest sluchátek (jsou již přidělena interní čísla
2 – 7), mohou nastat dvě situace:
u Sluchátko s interním číslem 7 je
v klidovém stavu:
Sluchátko, kterému bylo doposud
přiřazeno číslo 7, bude odhlášeno. Nové
sluchátko bude přihlášeno a získá interní
číslo 7.
u Sluchátko s interním číslem 7 je
používáno:
Přihlašované sluchátko nelze přihlásit.
Na sluchátku se zobrazí odpovídající
hlášení.
Přidělení odesílacích a přijímacích
spojení sluchátkům
Pokud je na základnové stanici nastaveno
více spojení, na sluchátku se automaticky
spustí průvodce spojením. Pomocí tohoto
průvodce je možné sluchátku přiřadit
odesílací a přijímací spojení. Bližší informace
o průvodci spojením naleznete na
¢ str. 37.
119
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Upozornění
Bezprostředně po přihlášení jsou sluchátku
jako přijímací spojení přiřazena všechna
spojení základnové stanice. Pokud je
pomocí rozhraní Bluetooth připojen
mobilní telefon, přiřadí se sluchátku
jako přijímací spojení také spojení GSM
mobilního telefonu.
Pokud je k dispozici připojení k analogové
pevné síti, přiřadí se toto spojení sluchátku
jako odesílací spojení.
Pokud je použito připojení ISDN, je jako
odesílací spojení přiřazeno první nastavené
číslo MSN. Jestliže nejsou nastavena žádná
čísla MSN, bude přiřazeno hlavní číslo
přípojky ISDN.
Přidělení interního čísla
Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší
volné interní číslo (možná čísla: 2 – 7). Interní
číslo se zobrazí na displeji sluchátka – např.
INT 2. To znamená, že sluchátku bylo
přiřazeno interní číslo 2. Základnová
stanice má interní číslo 1.
Odhlášení sluchátka
Na základnové stanici:
v ¢ Ï ¢ Prihlaseni
¢ Odhlasit pren.cast
Zobrazí se seznam přihlášených zařízení
(interních účastníků).
s
Vyberte interního účastníka,
kterého chcete odhlásit,
a stiskněte tlačítko §OK§.
~
Zadejte stávající systémový kód
PIN a stiskněte tlačítko §OK§.
§Ano§
Po zobrazení dotazu akci
potvrďte stisknutím tohoto
dialogového tlačítka.
Version 4.1, 21.11.2007
Sluchátko bude ihned odhlášeno, a to
i v případě, že není v klidovém stavu.
120
Hledání sluchátka (“paging”)
Přihlášená sluchátka lze vyhledat pomocí
základnové stanice.
Předpoklad: k základnové stanici jsou
přihlášeni interní účastníci. Mezi interními
účastníky jsou byla vytvořena maximálně
dvě interní spojení.
u
Otevřete seznam interních
účastníků. Základnová stanice je
v seznamu označena symbolem
<.
Najit prenosnou cast
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Všechna sluchátka začnou současně zvonit
(“paging”), a to i pokud mají vypnuté
vyzvánění.
Externí hovor paging nepřeruší.
Ukončení hledání
¤ Stiskněte červené tlačítko ukončení
hovoru T nebo zvedněte či položte
sluchátko.
Hovor pagingu lze ukončit také předčasně
stisknutím tlačítka přijetí nebo ukončení
hovoru na jednom ze sluchátek.
Jinak bude hovor pagingu automaticky
ukončen po přibližně 30 sekundách.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Interní hovor
Interní hovory uskutečňované
prostřednictvím přihlášených
sluchátek jsou bezplatné.
Volání konkrétního sluchátka
u
~
Zahajte interní volání.
Zadejte číslo interního
účastníka.
Pokud zvednete sluchátko, aktivuje se
na základnové stanici režim hlasitého
telefonování.
Nebo:
u
Zahajte interní volání.
s
Zvolte interního účastníka.
c
Zvedněte sluchátko.
Pokud není interní účastník dostupný (např.
je mimo dosah), není přihlášen nebo pokud
již byla vytvořena tři interní spojení, ozve se
obsazovací tón.
Volání všech interních účastníků
současně (“hromadné volání”)
u
Stiskněte a podržte levou část
ovládacího tlačítka.
Zahájí se volání všech sluchátek.
Nebo:
u
Zahajte interní volání.
*
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
Nebo:
u
Zahajte interní volání.
Vsem
Vyberte tuto možnost a
c
Zvedněte sluchátko.
Zahájí se volání všech sluchátek.
Pokud není žádný z interních účastníků
dostupný nebo již byla vytvořena tři
interní spojení, ozve se obsazovací tón.
Ukončení hovoru
Version 4.1, 21.11.2007
&
Zavěste sluchátko.
Předání hovoru na sluchátko
Externí hovor lze předat (přepojit) na jiné
sluchátko.
Předpoklad: probíhá externí hovor.
u
Otevřete seznam sluchátek.
Externí účastník uslyší melodii
při čekání, pokud je zapnutá
(¢ str. 138).
Pokud je přihlášeno několik sluchátek:
s
Vyberte sluchátko nebo
možnost Vsem a stiskněte
tlačítko §OK§.
Po ohlášení interního účastníka:
¤ V případě potřeby ohlaste externí hovor.
& / T Zavěste sluchátko nebo
stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru.
Externí hovor se přepojí na zvolené
sluchátko.
Pokud se interní účastník nehlásí nebo je-li
volané sluchátko obsazeno, je možné se
stisknutím dialogového tlačítka §Ukoncit§
vrátit k externímu hovoru.
Při předávání hovoru lze zavěsit dříve, než
zvedne sluchátko druhý interní účastník.
Jestliže se potom interní účastník nehlásí
nebo má obsazeno, hovor se automaticky
vrátí zpět na původní linku.
Interní zpětný dotaz nebo
konference
Zařízení umožňuje během hovoru
s externím účastníkem zavolat interního
účastníka a zadat zpětný dotaz nebo zahájit
konferenci 3 účastníků.
Probíhá externí hovor:
u
Otevřete seznam sluchátek.
Externí účastník uslyší melodii
při čekání, pokud je zapnutá
(¢ str. 138).
s
Pokud je přihlášeno více
sluchátek: Zvolte sluchátko
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nyní jste spojeni s interním účastníkem.
121
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Buď:
§Moznosti§
¢ Ukoncit aktivni
Budete znovu spojeni
s externím účastníkem.
Nebo:
§Konfer.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Všichni tři účastníci budou
vzájemně spojeni.
Pokud se interní účastník nehlásí:
¤ K externímu hovoru se vrátíte stisknutím
dialogového tlačítka §Ukoncit§.
Ukončení konference
Pokud interní účastník stiskne na sluchátku
tlačítko zavěšení případně červené tlačítko
ukončení hovoru T, zůstane spojení
mezi dalším interním účastníkem a externím
účastníkem zachováno.
Externí druhý hovor během
interního hovoru
Pokud v průběhu interního hovoru volá
externí účastník, ozve se ohlašovací tón
druhého volání (krátký tón). Je-li povolen
přenos telefonního čísla, na displeji se
zobrazí číslovolajícího.
K dispozici jsou následující možnosti:
Odmítnutí externího hovoru
§Odmitn.§
Version 4.1, 21.11.2007
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Upozorňovací tón druhého volání se vypne.
Spojení s interním účastníkem se nepřeruší.
Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím spojení VoIP
nebo ISDN základnové stanice:
Externímu volajícímu se ozve obsazovací
tón.
Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím analogové pevné sítě:
Hovor bude dále signalizován na
přihlášených sluchátkách.
122
Přijetí externího hovoru a přidržení
interního účastníka
§Prijmout§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Nyní jste spojeni s externím volajícím. Interní
hovor je přidržen.
K dispozici jsou následující možnosti:
u Přepínání mezi oběma účastníky:
¤ Přepínejte mezi oběma účastníky
tlačítkem q.
u Hovor s oběma volajícími současně:
¤ Zahajte stisknutím dialogového
tlačítka §Konfer.§ konferenci. Do režimu
přepínání se můžete vrátit stisknutím
dialogového tlačítka §Individ.§.
Přerušení interního hovoru
& / T Zavěste sluchátko nebo
stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru.
Externí hovor bude signalizován na
základnové stanici jako příchozí hovor.
Můžete jej přijmout (¢ str. 54).
Druhý interní hovor během
interního nebo externího hovoru
Pokud se s vámi během externího nebo
interního hovoru pokusí navázat spojení
interní účastník, zobrazí se tento hovor na
displeji (interní druhý hovor). Tento hovor
není možné přijmout ani odmítnout.
Stisknutím libovolného tlačítka lze zrušit
jeho zobrazení na displeji.
Aby bylo možné interní hovor přijmout, je
třeba ukončit probíhající hovor. Interní
hovor bude poté signalizován běžným
způsobem. Můžete jej přijmout.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Změna názvu interního
účastníka
Při přihlášení jsou automaticky přidělovány
názvy „INT 2“, „INT 3“ atd. Tyto názvy je
možné měnit. Název může obsahovat
nejvýše 10 znaků. Změněný název se
zobrazí v seznamu interních účastníků.
u
Otevřete seznam interních
účastníků.
s
Vyberte sluchátko.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Prejmenovat
~
Zadejte nebo změňte název.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Version 4.1, 21.11.2007
Změna interního čísla
interního účastníka
V továrním nastavení je základnové stanici
přiděleno interní číslo INT 1.
Sluchátko získá při přihlášení automaticky
nejnižší volné číslo z rozsahu 2 – 7. Pokud
jsou obsazeny všechny pozice, pozice číslo
7 se v případě, že je dané sluchátko
v klidovém stavu, přepíše. Interní čísla
základnové stanice a všech přihlášených
sluchátek lze změnit (v rozmezí čísel 1 – 7).
u
Otevřete seznam interních
účastníků. Právě používané
zařízení je označeno
symbolem <.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Zmenit cislo
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
s
Vyberte interního účastníka.
r
Zvolte nové číslo.
sr
V případě potřeby tento postup
opakujte pro další interní
účastníky.
Žádné interní číslo z rozsahu 1 – 7 nesmí být
přiřazeno dvakrát.
Ukončení:
§Ulozit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka zadání uložte.
Pokusíte-li se přidělit již obsazené interní
číslo, zazní chybový tón.
¤ Opakujte postup a vyberte dosud
nepoužité číslo.
Upozornění
K dispozici jsou čísla 1 až 7. Interní číslo
8 je vyhrazeno pro port faxu, k němuž lze
připojit faxové zařízení.
Použití zařízení Bluetooth
Základnová stanice dokáže pomocí
bezdrátového rozhraní Bluetooth™
komunikovat s jinými zařízeními Bluetooth.
K základnové stanici lze prostřednictvím
rozhraní Bluetooth přihlásit tato zařízení:
u náhlavní soupravu s rozhraním
Bluetooth,
u až 5 mobilních telefonů GSM s podporou
rozhraní Bluetooth nebo datových
zařízení (počítač, PDA).
Před použitím zařízení Bluetooth je nutné
nejprve aktivovat rozhraní Bluetooth a poté
tato zařízení přihlásit k základnové stanici.
Aby bylo možné použít příslušná telefonní
čísla, je třeba v základnové stanici uložit
předvolby (mezinárodní i místní) (str. 140).
Popis ovládání konkrétních zařízení
Bluetooth najdete v návodech k použití
dodaných s těmito zařízeními.
Aktivace a deaktivace režimu
Bluetooth
v ¢ ò Bluetooth
Aktivace Vyberte tuto možnost
a stisknutím tlačítka §Zmenit§
aktivujte či deaktivujte režim
Bluetooth (³= režim
aktivován).
Aktivní režim Bluetooth je na základnové
stanici v klidovém stavu indikován v záhlaví
123
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
displeje symbolem ò (¢ str. 4).
Jakmile je režim Bluetooth aktivován,
zobrazí se základnová stanice ve všech
zařízeních Bluetooth, která se nacházejí
v dosahu signálu (max. 10 m). Základnová
stanice nyní může komunikovat se všemi
zařízeními uvedenými na seznamu
“známých (důvěryhodných) zařízení”.
Funkci aktivace rozhraní Bluetooth je také
možné přidělit některému z dialogových
nebo funkčních tlačítek (¢ str. 132). Režim
Bluetooth pak lze aktivovat či deaktivovat
jediným stisknutím tlačítka.
Přihlášení zařízení Bluetooth
Přihlášením zařízení Bluetooth se rozumí
vyhledání zařízení Bluetooth a jeho zařazení
do seznamu známých zařízení.
Na seznam známých zařízení je možné
zařadit maximálně 1 náhlavní soupravu
a 5 datových přístrojů či mobilních telefonů.
Upozornění
u Při přihlášení náhlavní soupravy
dojde k přepsání případné dříve
přihlášené náhlavní soupravy.
u Pokud chcete se základnovou stanicí
použít náhlavní soupravu, která je již
přihlášena k jinému zařízení (např.
mobilnímu telefonu), před zahájením
přihlašování původní spojení
deaktivujte.
u Mobilní telefon je možné v závislosti
na profilu Bluetooth, který podporuje,
přihlásit jak v režimu datového
zařízení, tak v režimu mobilního
telefonu.
Version 4.1, 21.11.2007
Vyhledání zařízení Bluetooth
Vzdálenost mezi základnovou stanicí
v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením
Bluetooth (náhlavní souprava, mobilní
telefon nebo datové zařízení) by měla
být maximálně 10 m.
Během vyhledávání jsou ignorovány
příchozí hovory.
124
v ¢ ò Bluetooth ¢ Vyhledat pren. pr. /
Vyhledat mobilni telef. / Vyhledat dat.
zariz.
Pokud dosud nebyl režim Bluetooth
základnové stanice aktivní, bude
automaticky aktivován. Spustí se
vyhledávání. Vyhledávání zařízení
může trvat až 30 sekund.
Zobrazí se seznam názvů nalezených
zařízení Bluetooth (názvy mohou být
zkráceny). Pokud u některého ze zařízení
není k dispozici název, zobrazí se místo něj
adresa zařízení.
Upozornění
Při použití možnosti Vyhledat dat. zariz.
se v seznamu zobrazí všechna zařízení
Bluetooth s výjimkou náhlavních
souprav (avšak včetně víceúčelových
zařízení).
Přerušení probíhajícího vyhledávání
a opakování vyhledávání
Přerušení vyhledávání:
§Prerusit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Opakování vyhledávání:
V seznamu nalezených zařízení
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Opakovat hledani
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Zobrazení názvu a adresy nalezeného
zařízení
V seznamu nalezených zařízení:
s
Vyberte záznam.
§Zobraz.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zobrazí se název a adresa zařízení. Zpět na
seznam lze přejít stisknutím tlačítka §OK§.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Připojení a použití dalších zařízení
Zařazení zařízení Bluetooth či
mobilního telefonu v seznamu
známých zařízení
Pokud se přihlášení nového zařízení nezdaří,
nebude ze seznamu známých zařízení
odstraněna žádná ze stávajících položek.
V seznamu nalezených zařízení:
q
Vyberte zařízení, které chcete
přihlásit.
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Duverovat zarizeni
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Pokud seznam známých zařízení obsahuje
méně než 5 datových zařízení a mobilních
telefonů:
~
Zadejte libovolný kód PIN nebo
kód PIN přihlašovaného
zařízení Bluetooth a stiskněte
tlačítko §OK§.
Při spojování s datovým zařízením či
mobilním telefonem je zpravidla možné
použít libovolný kód PIN. Tento kód PIN je
poté třeba zadat také na straně datového
zařízení či mobilního telefonu (Handshake).
Zařízení bude zařazeno do seznamu
známých zařízení.
Uložení náhlavní soupravy do
seznamu známých zařízení
Pokud již seznam známých zařízení
obsahuje 5 datových zařízení či mobilních
telefonů, zobrazí se před dotazem na kód
PIN hlášení Vyberte zarizeni pro nahradu a
obnoveni duvery. Nejprve je totiž nutné ze
seznamu vybrat zařízení, které má být při
přihlášení nového zařízení vymazáno.
¤ Pokud stisknete dialogové tlačítko §Ne§,
zařízení se nepřihlásí. Základnová stanice
znovu zobrazí seznam nalezených
zařízení.
¤ Pokud chcete nahradit některé ze zařízení
uvedených na seznamu, stiskněte
dialogové tlačítko §Ano§. Zobrazí se
seznam přihlášených (známých)
datových zařízení a mobilních telefonů.
¤ Vyberte zařízení, které chcete vymazat,
a stiskněte dialogové tlačítko §OK§.
Při přihlášení nového zařízení budete
vyzváni k zadání kódu PIN (viz výše).
V seznamu nalezených zařízení:
q
Vyberte náhlavní soupravu.
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Duverovat zarizeni
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Pokud náhlavní souprava předá kód PIN
0000 (náhlavní soupravy mají zpravidla
tento kód PIN přednastavený), přidá se
okamžitě do seznamu známých zařízení.
Dříve přihlášená náhlavní souprava se
automaticky odhlásí.
Jestliže náhlavní souprava předá jiný kód PIN
než 0000, základnová stanice zobrazí výzvu
k zadání kódu PIN.
~
Zadejte kód PIN a stiskněte
tlačítko §OK§.
Zařízení bude zařazeno do seznamu
známých zařízení.
Upozornění
u Do seznamu známých zařízení lze
zařadit pouze jednu náhlavní
soupravu Bluetooth. V případě
přihlášení další náhlavní soupravy
bude stávající souprava ze seznamu
smazána.
u Víceúčelové zařízení je možné
přihlásit jako náhlavní soupravu
i jako datové zařízení.
125
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Správa seznamu známých
(důvěryhodných) zařízení
Otevření seznamu
v ¢ ò Bluetooth
Znama zarizeni
Zvolte tuto možnost a stiskněte
tlačítko §OK§.
Zobrazí se seznam známých zařízení.
Kromě názvů zařízení jsou na seznamu
uvedeny i různé symboly. Mají následující
platnost:
Symbol
Význam
ô
õ
l
Náhlavní souprava Bluetooth
Datové zařízení Bluetooth
Mobilní telefon s podporou
rozhraní Bluetooth
Při přihlášení zařízení Bluetooth se uloží
všechny profily Bluetooth, které toto zařízení
podporuje (tedy ne pouze ten, podle něhož
bylo zařízení nalezeno).
Přihlášený mobilní telefon proto může být
na seznamu známých zařízení uveden jako
datové zařízení, ale i jako mobilní telefon.
Před jeho názvem se tedy zobrazí dva
symboly: l a õ. Pomocí tohoto spojení
přes rozhraní Bluetooth je díky tomu možné
nejen využívat služby GSM mobilního
telefonu, ale také odesílat a přijímat
navštívenky vCard. Zadaný kód PIN platí pro
oba způsoby komunikace prostřednictvím
rozhraní Bluetooth.
Zobrazení záznamu
Otevřete seznam. ¢ s ((Vyberte záznam.)
§Zobraz.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zobrazí se název a adresa zařízení. Chcete-li
přejít zpět, stiskněte tlačítko §OK§.
Odhlášení zařízení Bluetooth
Otevřete seznam ¢ s (vyberte položku)
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Smazat zaznam
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
V případě potřeby se aktivuje
rozhraní Bluetooth.
Upozornění
u Pokud odhlašujete zapnuté zařízení
Bluetooth, může se toto zařízení
pokusit o opětovné připojení jako
“nepřihlášené zařízení”.
u Pokud odhlašujete aktivní mobilní
telefon (¢ str. 126), nedojde
k aktivaci jiného mobilního telefonu
ze seznamu.
Zadání a změna názvu zařízení
Bluetooth
Otevřete seznam ¢ s (vyberte položku)
Buď:
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Prejmenovat
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
V případě potřeby se
aktivuje rozhraní Bluetooth.
Nebo:
§Zobraz.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
§Zmenit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Poté:
~
Změňte nebo zadejte název.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Version 4.1, 21.11.2007
Název se změní pouze v základnové stanici,
nikoli ale přímo v zařízení Bluetooth.
126
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Aktivace přihlášeného mobilního
telefonu
Přijetí nebo odmítnutí
nepřihlášeného zařízení Bluetooth
Přes rozhraní Bluetooth lze přihlásit až
5 mobilních telefonů. Se základnovou
stanicí se však může spojit pouze jeden:
aktivní mobilní telefon.
To, že je telefon aktivní, znamená:
u Pokud je základnová stanice v režimu
Bluetooth, mobilní telefon s ní může
navázat spojení (např. kvůli příchozímu
hovoru).
u Základnová stanice se s tímto mobilním
telefonem spojí při pokusu o telefonát
prostřednictvím spojení GSM.
Po přihlášení je mobilní telefon automaticky
aktivován. Mobilní telefon, který byl dosud
aktivní, se deaktivuje.
Pokusí-li se zařízení Bluetooth, které není
zaregistrované v seznamu známých zařízení,
o navázání spojení se základnovou stanicí,
zobrazí se na displeji výzva k zadání kódu
PIN tohoto zařízení Bluetooth (spárování).
u Odmítnutí
T
Krátce stiskněte červené
tlačítko ukončení hovoru.
u Přijetí
~
Zadejte kód PIN přijímaného
zařízení Bluetooth a stiskněte
tlačítko §OK§.
Po přijetí můžete zařízení dočasně
využívat (tak dlouho, dokud je v dosahu
signálu a je aktivní režim Bluetooth) nebo
jej můžete přidat na seznam známých
zařízení.
Aktivovat lze i kterýkoli jiný mobilní telefon
ze seznamu známých zařízení.
Otevřete seznam. ¢ s (Vyberte mobilní
telefon.)
§Moznosti§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Pripojit mob. tel.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
Pokud nebyl režim Bluetooth základnové
stanice aktivní, aktivuje se nyní. Základnová
stanice naváže spojení s mobilním
telefonem.
Vybraný mobilní telefon se aktivuje.
Odpovídající položka bude v seznamu
známých zařízení označena symbolem μ.
Mobilní telefon, který byl dosud aktivní,
bude deaktivován.
Version 4.1, 21.11.2007
Zobrazení na displeji základnové
stanice v klidovém stavu
Po schválení kódu PIN:
¤ Zařaďte zařízení na seznam známých
zařízení stisknutím dialogového tlačítka
§Ano§.
Nebo:
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ne§
a používejte zařízení pouze dočasně.
Upozornění
u Pokud je dočasné přihlášení použito
pro náhlavní soupravu, nebude
smazána náhlavní souprava uvedená
v seznamu známých zařízení.
u Pokud je do seznamu známých
zařízení zařazeno již 5 datových
zařízení či mobilních telefonů, zobrazí
se nejprve výzva k výběru zařízení,
které se má z tohoto seznamu
odstranit (¢ str. 125).
Je-li se základnovou stanicí spojena náhlavní
souprava nebo mobilní telefon s podporou
rozhraní Bluetooth, zobrazuje se v záhlaví
displeje odpovídající symbol (ô, l)
společně se symbolem ò (= aktivní zařízení
Bluetooth).
127
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Změna názvu Bluetooth
základnové stanice
Přijetí/převzetí hovoru pomocí
náhlavní soupravy
Název, pod nímž se má základnová stanice
zobrazovat v jiných zařízeních Bluetooth, lze
změnit.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Vlastni zarizeni
Zobrazí se název a adresa základnové
stanice.
§Zmenit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. V případě potřeby se
aktivuje rozhraní Bluetooth.
~
Změňte název.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Předpoklad: je aktivováno rozhraní
Bluetooth a je navázáno spojení mezi
náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth
a základnovou stanicí (¢ str. 123).
u Probíhá hovor prostřednictvím
základnové stanice nebo
u probíhá pokus o navázání spojení s jiným
účastníkem nebo
u je na základnové stanici signalizován
hovor.
¤ Stiskněte funkční tlačítko Prenosny
pristroj na základnové stanici a přijměte
hovor pomocí náhlavní soupravy.
Používání náhlavní soupravy
s rozhraním Bluetooth
Upozornění
u Se sluchátkem lze používat pouze
náhlavní soupravy, které podporují
profil Náhlavní souprava nebo
Handsfree. Pokud jsou k dispozici
oba profily, komunikace probíhá
prostřednictvím profilu Handsfree.
u Hovor lze zahájit také ze základnové
stanice.
Nastavení funkčního tlačítka Prenosny
pristroj
Aby bylo možné uskutečnit hovor ze
základnové stanice prostřednictvím
náhlavní soupravy, je nejprve třeba přiřadit
některému z funkčních tlačítek základnové
stanice funkci Prenosny pristroj
(¢ str. 132).
Doporučení
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud je náhlavní souprava vybavena
tlačítkem funkce Push-to-talk,
doporučujeme funkčnímu tlačítku
Prenosny pristroj přiřadit také funkci
přijetí/převzetí hovoru.
128
Upozornění
Pokyny k nastavení hlasitosti hovoru
uskutečňovaného pomocí náhlavní
soupravy naleznete na ¢ str. 135.
Volání
¤ Zadejte na základnové stanici telefonní
číslo a stiskněte funkční tlačítko
Prenosny pristroj.
Používání datových zařízení
Předpoklad: je aktivován režim Bluetooth.
Datové zařízení se nachází na seznamu
známých zařízení (je označeno symbolem
õ, ¢ str. 125) nebo je dočasně spojeno
se základnovou stanicí (¢ str. 127).
Přes rozhraní Bluetooth je možné se
základnovou stanicí spojit počítač, zařízení
PDA nebo také mobilní telefon (jako datové
zařízení).
S datovým zařízením si pak můžete
vyměňovat například záznamy telefonního
seznamu ve formátu navštívenek vCard, dále
může synchronizovat telefonní seznam
základnové stanice s adresářem v počítači,
nahrávat z datového zařízení do správce
souborů Media-Pool základnové stanice
vyzváněcí melodie či spořiče obrazovky
nebo pomocí příkazů AT uskutečňovat
odchozí hovory a přijímat příchozí hovory.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
S telefonem je dodáván i počítačový
software QuickSync (¢ str. 165).
Naleznete jej na přiloženém disku CD.
Aplikace QuickSync nabízí možnost
komunikace s počítačem pomocí
grafického rozhraní.
Upozornění
O odesílání navštívenek vCards na
zařízení Bluetooth nebo opačným
směrem se dočtete na str. 75.
Používání mobilních telefonů GSM
(Link2mobile)
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud jsou splněny níže uvedené
předpoklady, je možné prostřednictvím
základnové stanice nebo přihlášeného
sluchátka uskutečňovat hovory přes spojení
GSM mobilního telefonu s podporou
rozhraní Bluetooth (zavolat externího
účastníka přes spojení GSM nebo na tomto
spojení přijmout příchozí hovor):
u Na základnové stanici a mobilním
telefonu je aktivován režim Bluetooth
(¢ str. 123).
u Mobilní telefon GSM je přihlášen
k základnové stanici (¢ str. 124) a je
aktivní (¢ str. 127).
u Mezi základnovou stanicí a mobilním
telefonem je navázáno spojení přes
rozhraní Bluetooth.
u Mobilní telefon se nachází v dosahu
základnové stanice (do 10 m).
u Odchozí hovory: základnové stanici je
jako odesílací spojení přiřazeno spojení
mobilního telefonu nebo je možné
spojení GSM na základnové stanici jako
odesílací spojení nastavit (¢ str. 144).
u Přijetí příchozích hovorů: základnové
stanici je jako přijímací spojení přiřazeno
spojení GSM (¢ str. 145).
Spojení mezi základnovou stanicí v režimu
Bluetooth a aktivním mobilním telefonem
v jejím dosahu se vytvoří automaticky:
u při příchozím hovoru prostřednictvím
spojení GSM mobilního telefonu
(¢ str. 55),
u při pokusu o uskutečnění hovoru ze
základnové stanice přes spojení GSM
(¢ str. 53).
Pokud je režim Bluetooth základnové
stanice vypnut:
¤ Otevřete seznam známých zařízení.
¤ Vyberte aktivní mobilní telefon
(je označen symbolem μ).
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Moznosti§.
¤ Vyberte položku Pripojit mob. tel.
a stiskněte tlačítko §OK§.
Na základnové stanici se aktivuje režim
Bluetooth. Základnová stanice naváže
spojení s mobilním telefonem.
Upozornění
u Tuto funkci je možné také přiřadit
některému z funkčních tlačítek
základnové stanice, ¢ Pripojit mob.
tel. na str. 132.
u Pokud se mobilní telefon vzdálí
z dosahu pro spojení Bluetooth
základnové stanice, je třeba po jeho
návratu do příslušné oblasti spojení
mezi základnovou stanicí a mobilním
telefonem ručně obnovit. Tím
zajistíte, že bude příchozí či odchozí
hovor GSM uskutečněný pomocí
základnové stanice pokračovat
prostřednictvím spojení GSM.
Ruční vytvoření spojení:
¤ Vyberte mobilní telefon ze
seznamu známých zařízení.
¤ Vyberte §Moznosti§ ¢ Pripojit mob.
tel. a stiskněte §OK§.
Nebo:
¤ Stiskněte funkční tlačítko Pripojit
mob. tel.
129
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Souběžná spojení Bluetooth
Se základnovou stanicí lze přes rozhraní
Bluetooth spojit současně náhlavní
soupravu a datové zařízení či mobilní
telefon.
Platí, že:
u Na základnové stanici není možné otevřít
nabídku Bluetooth.
u Při používání náhlavní soupravy lze
uskutečnit, přijmout či ovládat hovor
prostřednictvím mobilního telefonu či
datového zařízení.
u Náhlavní soupravu nelze použít během
datového přenosu přes rozhraní
Bluetooth.
Připojení faxu (ISDN)
Prostřednictvím portu faxu základnové
stanice je k zařízení možné připojit fax ITU-T
skupiny 3.
3
2
1. Prostrčte konec připojovacího kabelu
faxu otvorem v krytu.
2. Zapojte konektor do zdířky pro připojení
faxu na základnové stanici (označení:
FAX).
3. Poté připojovací kabel faxu zapojte do
zdířky na faxovém zařízení.
Version 4.1, 21.11.2007
Fax není třeba zvlášť přihlašovat na
základnové stanici. “Přihlásí” se automaticky,
jakmile zapnete port faxu na základnové
stanici (¢ str. 147, v továrním nastavení je
vypnut).
Po zapnutí portu faxu je fax pod interním
názvem INT 8 zařazen do seznamu interních
účastníků.
1
130
Upozornění
Pokud k portu faxu připojujete
víceúčelové zařízení (fax/telefon),
platí, že:
u Po zvednutí sluchátka se nebude
ozývat oznamovací tón.
u Při příchozích hovorech není
podporována funkce CLIP
(¢ str. 55).
u Pokud hovor na přijímacím spojení
zařízení převezme hlasový
záznamník, bude i nadále vyzvánět.
u Pokud není přijímací spojení zařízení
přiřazeno základnové stanici ani
sluchátku, hovor se neuloží hovor do
seznamu hovorů.
u Nejsou podporovány interní funkce
jako například “interní zpětný dotaz
během externího hovoru” nebo
“interní předávání”.
Faxu jsou jako přijímací spojení přiřazena
všechna čísla ISDN základnové stanice. Jako
odesílací spojení je mu přiděleno první
telefonní číslo konfigurace. Přiřazení je
možné změnit (¢ str. 144).
Upozornění
Pokud je určité telefonní číslo přiřazeno
jako přijímací spojení pouze faxu, hovory
na toto číslo se nezaznamenávají do
seznamu příchozích hovorů (nezobrazují
se na základnové stanici ani na
sluchátku).
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / HS_and_other_Devices.fm / 06.07.2017
Připojení a použití dalších zařízení
Připojení a používání
kabelové náhlavní soupravy
Náhlavní soupravu lze k základnové stanici
připojit kabelem s 2,5milimetrovým
konektorem.
Další informace o náhlavní soupravě
naleznete v příslušném návodu k použití.
Připojení náhlavní soupravy
¤ Před připojením náhlavní soupravy
přiřaďte některému z funkčních tlačítek
základnové stanice funkci Prenosny
pristroj (¢ str. 132).
¤ Poté zapojte do zdířky na boční stěně
základnové stanice konektor náhlavní
soupravy (¢ str. 17).
Přijetí/převzetí hovoru pomocí
náhlavní soupravy
Version 4.1, 21.11.2007
Předpoklad:
u probíhá hovor prostřednictvím
základnové stanice nebo
u probíhá pokus o navázání spojení s jiným
účastníkem nebo
u je na základnové stanici signalizován
hovor.
¤ Stiskněte funkční tlačítko Prenosny
pristroj na základnové stanici a přijměte
hovor pomocí náhlavní soupravy.
Upozornění
u Funkční tlačítko Prenosny pristroj
používejte i v případě, že je náhlavní
souprava vybavena tlačítkem Pushto-talk.
u Pokyny k nastavení hlasitosti hovoru
uskutečňovaného pomocí náhlavní
soupravy naleznete na ¢ str. 135.
u Pokud je k základnové stanici
přihlášena také náhlavní souprava
s rozhraním Bluetooth a tato
souprava je v dosahu signálu, hovor
či spojení převezme tato bezdrátová
souprava. Náhlavní souprava
s rozhraním Bluetooth má vyšší
prioritu.
Volání
¤ Zadejte na základnové stanici telefonní
číslo a stiskněte funkční tlačítko
Prenosny pristroj.
131
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Nastavení základnové
stanice
Základnová stanice je při dodání
přednastavena z výroby. Nastavení je však
možné podle potřeby jednotlivě měnit.
Nastavení popsaná v této části mají vliv
pouze na základnovou stanici. Odpovídající
nastavení na přihlášeném sluchátku se jimi
nemění.
Rychlý přístup k funkcím
a číslům
Šest funkčních tlačítek v pravé části
základnové stanice a dialogová tlačítka
(v klidovém stavu) je možné programovat.
Lze jim přiřadit konkrétní telefonní číslo
(rychlá volba) nebo funkci základnové
stanice a toto přiřazení lze v případě
potřeby měnit.
K navolení čísla nebo spuštění funkce potom
postačí jediné stisknutí tlačítka.
Version 4.1, 21.11.2007
Změna přiřazení tlačítka
V klidovém stavu:
¤ Podržte dialogové tlačítko nebo funkční
tlačítko stisknuté tak dlouho, až se
zobrazí seznam s možnostmi přiřazení
tlačítek.
K dispozici jsou následující funkce:
Zkracena volba
Tlačítku se přiřadí telefonní číslo
z místního telefonního seznamu.
Otevře se telefonní seznam.
¤ Zvolte položku a stiskněte tlačítko §OK§.
Pokud položku později z telefonního
seznamu vymažete nebo ji změníte,
přiřazení funkčního nebo dialogového
tlačítka se nezmění.
Pokud se tedy změní telefonní číslo, je
třeba tlačítku podle uvedených pokynů
aktualizovanou položkou z telefonního
seznamu přiřadit znovu.
132
Budik
Přiřazení funkce nastavení a zapnutí
budíku (¢ str. 118) určitému tlačítku:
v ¢ Í Organizer ¢ Budik
Kalendar
Zobrazení kalendáře a zadání nového
termínu (¢ str. 116):
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendar
Bluetooth
Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth
(¢ str. 123)
Pripojit mob. tel.
Aktivace režimu Bluetooth na základnové
stanici a vytvoření spojení s aktivním
mobilním telefonem s podporou
rozhraní Bluetooth (¢ str. 127)
Prenosny pristroj
Pomocí připojené náhlavní soupravy
lze přijímat či přebírat hovory. Tlačítko
simuluje použití funkce P2T (Push-totalk). Pokud chcete používat náhlavní
soupravu, která funkci P2T nepodporuje
(připojenou kabelem nebo přes rozhraní
Bluetooth), je třeba některému z tlačítek
přiřadit funkci Prenosny pristroj.
Tlačítko stiskněte, pokud
– je na základnové stanici je
signalizován hovor, který si přejete
přepojit přímo na náhlavní soupravu;
– chcete hovor incializovaný nebo
přijatý základnovou stanicí předat
na náhlavní soupravu.
Pokud jsou se základnovou stanicí
spojeny dvě náhlavní soupravy, jedna
kabelem a druhá přes rozhraní Bluetooth,
přednost má náhlavní souprava
připojená přes rozhraní Bluetooth.
Soupravu připojenou kabelem nelze
v tomto případě použít.
Vlozit P
Tlačítkem se při zadávání telefonního
čísla vloží pauza ve volbě (písmeno P)
(¢ str. 152).
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Funkce R
Spojení ISDN: není k dispozici
Analogová pevná síť: tlačítkem se při
zadávání telefonního čísla vloží signál
flash (písmeno R) (¢ str. 152).
Spojení VoIP: tlačítko R je možné nastavit
pomocí webového konfigurátoru
(internetová stránka Advanced Settings)
pro:
– spojení dvou externích telefonních
partnerů (po zpětném dotazu, při
přepínání)
Nebo
– službu poskytovatele spojení VoIP.
Návod k použití webového konfigurátoru
naleznete na přiloženém disku CD.
Version 4.1, 21.11.2007
Dalsi funkce...
Zobrazí se nabídka následujících funkcí:
u Odeslani pripojeni
Tlačítku lze přiřadit alternativní odesílací
spojení.
¤ Vyberte ze seznamu čísel MSN číslo
MSN jako (další) odesílací spojení
pro základnovou stanici a stiskněte
tlačítko §OK§.
Toto dialogové nebo funkční tlačítko
stiskněte, chcete-li, aby se u následujícího
hovoru (dočasně) použilo alternativní
odesílací spojení (místo odesílacího
spojení základnové stanice).
u Vyber linky
Přiřaďte tlačítku seznam
nakonfigurovaných spojení.
Vyberte ze seznamu odesílací spojení pro
následující hovor (¢ str. 51).
u Seznamy volani
Přiřazení tlačítka nabídce seznamů
hovorů (¢ str. 69)
v ¢ Ê Seznamy volani
u Potlacit cislo
Potlačení přenosu telefonního čísla při
příštím hovoru (¢ str. 63)
u Presmerovani
Přiřazení tlačítka nabídce k nastavení
a aktivaci či deaktivaci přesměrování
hovoru (¢ str. 61):
Předpoklad:Poskytovatel služeb VoIP
podporuje funkci přesměrování hovorů.
v ¢ Ç Sluzby site ¢ Presmerovani
u E-mail
Otevření podnabídky e-mailu, která
slouží k příjmu a čtení e-mailových
zpráv (¢ str. 96):
v ¢ Ë Zpravy ¢ E-mail
u Informacni centrum
Spuštění informačního centra a otevření
seznamu informačních služeb, které jsou
k dispozici (¢ str. 99)
v ¢ Spravce souboru
¢ Informacni centrum
Přiřazení dialogového tlačítka: na dolním
řádku displeje se nad dialogovým tlačítkem
zobrazí zvolená funkce, případně jméno
uložené u telefonního čísla v telefonním
seznamu (zobrazení může být zkráceno).
Přiřazení funkčního tlačítka: položku, která je
tlačítku přiřazena, si můžete poznamenat na
vkládací štítek umístěný vedle daného
tlačítka.
Spuštění funkce, navolení čísla
V klidovém stavu základnové stanice:
¤ Krátce stiskněte funkční nebo dialogové
tlačítko.
V závislosti na obsazení tlačítka:
u Telefonní číslo (Zkracena volba) bude
přímo vytočeno.
u Otevře se nabídka nebo seznam funkcí.
133
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Změna jazyka na displeji
Text se na displeji může zobrazovat
v různých jazycích.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Jazyk
Aktuální jazyk je označen symbolem Ø.
s
Vyberte jazyk a stiskněte
tlačítko §Vybrat§.
Zvolený jazyk se okamžitě použije.
Pokud nedopatřením nastavíte jazyk,
kterému nerozumíte:
v*#Q3#
Stiskněte postupně tato tlačítka.
s
Zvolte správný jazyk.
§Vybrat§
Stiskněte pravé dialogové
tlačítko.
Nastavení displeje
Version 4.1, 21.11.2007
Nastavení spořiče displeje nebo
sekvence obrázků
Zařízení umožňuje nastavit, aby se
v klidovém stavu na displeji základnové
stanice zobrazoval spořič displeje.
K dispozici jsou následující možnosti:
u zobrazení obrázku z adresáře Sporice
displeje správce souborů Datovy adresar
(¢ str. 138),
u postupné zobrazení všech obrázků
z adresáře Sporice displeje správce
souborů Datovy adresar ve formě
Posloup. obrazku,
u digitální zobrazení data a času
v (Digitalni hodiny),
u zobrazení analogových hodin
(Rucickove hodiny – ručičkové hodiny),
u zobrazení informací informační služby
(Informacni sluzby – informace o počasí,
horoskop atd.). Pro toto nastavení je
třeba pomocí webového konfigurátoru
aktivovat zobrazení informačních služeb.
Toto zobrazení lze použít, pouze pokud je
základnová stanice připojena k Internetu.
134
Typ informačních služeb pro
základnovou stanici se nastavuje na
internetovém serveru Gigaset.net.
Změnit jej lze prostřednictvím počítače
a internetového prohlížeče (více
informací naleznete v návodu k použití
webového konfigurátoru v části Info
Services).
Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné
informace, zobrazí se do doby, kdy budou
informace opět dostupné, digitální
hodiny (Digitalni hodiny).
Společně s informacemi je možné
zobrazit také dialogová tlačítka, která
slouží k otevření nabídek informačního
centra.
Spořič displeje nahrazuje běžné zobrazení
v klidovém stavu. Skryje kalendář, datum
a čas a jméno.
Spořič displeje se v určitých situacích
nezobrazuje, například během hovoru
nebo při zobrazení stavového hlášení.
Pokud je spořič aktivní, je nabídka Sporic
displeje označena symbolem ³.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Displej
¢ Sporic displeje
Zobrazí se aktuální nastavení.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Aktivace:
Vyberte možnost Zap. (spořič displeje se
zobrazí) nebo Vyp. (spořiče displeje se
nezobrazí).
Vyber:
Vyberte spořič displeje pomocí tlačítka
r nebo
§Zobraz.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Zobrazí se aktivní
spořič displeje.
s
Vyberte spořič displeje
a stiskněte tlačítko §OK§.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se
displej přepne do klidového stavu.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Přiřazení, které spořič displeje překrývá,
je možné zobrazit krátkým stisknutím
červeného tlačítka ukončení hovoru T.
Zapnutí a vypnutí aplikace
Infoticker
U spořiče Informacni sluzby v podobě
textových informací z Internetu (informace
o počasí atd.) je možné pro klidový stav
nastavit běžící zobrazení textu. Běžící text se
bude zobrazovat ve spodním řádku displeje
v klidovém stavu (přímo nad dialogovými
tlačítky). Konec jedné zprávy a začátek další
zprávy bude signalizován znaky “+++”.
Pokud se podle dříve provedeného
nastavení v klidovém stavu displeje
například zobrazuje kalendář, aplikace
Infoticker zakryje poslední dva řádky
(týdny) kalendáře.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Displej
¢ Informacni tikr (³= zapnuto)
Jakmile se telefon přepne do klidového
stavu, spustí se textový řádek. Aplikace
Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se
v klidovém stavu displeje objeví hlášení.
Version 4.1, 21.11.2007
Nastavení jasu a časové ovládání
podsvícení displeje
Zařízení umožňuje určit jas displeje
základnové stanice a také časový úsek, kdy
má být displej zcela vypnutý, např. v noci.
Vypnuté podsvícení displeje se rozsvítí při
prvním stisknutí kteréhokoli tlačítka nebo
při ohlášení příchozího hovoru. Podsvícení
se přibližně po 30 sekundách od posledního
stisknutí tlačítka opět vypne.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Displej
¢ Podsviceni
Zobrazí se aktuální nastavení.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Casove nastaveni
Předpoklad: Je nastavené datum a čas.
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
Je-li vybrána možnost Casove nastaveni
= Zap., aktivují se následující pole.
Displej vypnut od:
Zadejte ve tvaru 4místného čísla údaj
o čase, kdy se má podsvícení displeje
vypnout.
Displej vypnut do:
Zadejte ve tvaru 4místného čísla čas, kdy
se má podsvícení displeje znovu zapnout.
Jas:
Nastavte pomocí tlačítka r jas
podsvícení displeje.
K dispozici je pět stupňů jasu (1 = nízký
jas – 5 = vysoký jas; např. stupeň jasu
3 = Š).
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
Změna hlasitosti hlasitého
telefonování a hlasitosti
sluchátka
Hlasitost hlasitého telefonování, sluchátka
a kabelem připojené náhlavní soupravy lze
nastavit na jeden z pěti stupňů.
V klidovém stavu
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku
¢ Hlasitost hovoru
Uslyšíte kontrolní tón.
r
Nastavte hlasitost sluchátka.
s
Přejděte na řádek Reproduktor.
r
Nastavte hlasitost hlasitého
telefonování.
§Ulozit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka nastavení uložte.
Během hovoru:
Během hovoru lze hlasitost upravovat
pomocí tlačítek R a S. Každým
stisknutím se hlasitost zvýší nebo sníží
o jeden stupeň.
§Ulozit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka nastavení uložíte
natrvalo.
135
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Nastavení vyzvánění
Nastavení hlasitosti
Zvolit je možné pět stupňů hlasitosti (1 – 5;
např. hlasitost 3 = Š) nebo vyzvánění
“Crescendo” (6; hlasitost se s každým
zazvoněním zvyšuje = ‡).
Hlasitost lze nastavit různě pro následující
funkce:
u Pro interni volani a terminy
(termíny ¢ str. 116)
u Externi volani
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku
¢ Vyzvaneni ¢ Hlasitost
r
Nastavení hlasitosti signalizace
interních hovorů a termínů
s
Přechod na další řádek
r
Nastavení hlasitosti signalizace
externích hovorů
§Ulozit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka nastavení uložte.
Při nastavování se přehraje vyzvánění
s aktuálně vybranou hlasitostí.
Upozornění
Ve chvíli, kdy je hovor signalizován na
základnové stanici, je možné hlasitost
ovládat tlačítky R a S.
Nastavení vyzváněcí melodie
Version 4.1, 21.11.2007
Vyzváněcí tóny, melodie nebo jakékoli jiné
zvuky je možné vybírat ze správce souborů
Media-Pool (str. 138).
Vyzvánění lze nastavit různě pro následující
funkce:
u Pro interni volani
u Pro externí hovory uskutečňované přes
přijímací spojení základnové stanice
(Pevna linka nebo MSN1 až MSN10, IP1
až IP6, Gigaset.net),
136
u pro externí hovory uskutečňované přes
spojení GSM mobilního telefonu
přihlášeného přes rozhraní Bluetooth
(¢ str. 123); pro spojení GSM se poté
zobrazí název zařízení Bluetooth
mobilního telefonu.
Upozornění
Na základnové stanici lze nastavit
vyzváněcí melodii pouze pro ta přijímací
spojení, která jsou základnové stanici
přiřazena.
V klidovém stavu:
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku
¢ Vyzvaneni ¢ Melodie
q
Vyberte možnost Pro interni
volani nebo přijímací spojení.
r
Vyberte melodii pro toto
spojení.
sr
Nyní můžete vybrat další
spojení a nastavit melodii
i pro ně.
§Ulozit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka nastavení uložte.
Nebo:
Nastavte stejnou vyzváněcí melodii pro
interní a všechny externí hovory.
q
Vyberte možnost Vsechna
volani.
r
Zvolte melodii.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
§Ano§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka nastavení potvrďte.
Při změně nastavení jednoho spojení se
nastavení všech hovorů zruší.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Časové ovládání externích hovorů
Zapnutí a vypnutí vyzvánění
Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy
nemá základnová stanice při externích
hovorech zvonit, např. v noci.
Předpoklad: je nastaveno datum a čas.
v ¢ Ï ¢ Nastaveni zvuku
¢ Vyzvaneni ¢ Casove nastaveni
¤ Změna zadání o více řádcích:
Externi volani:
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
Před přijetím hovoru nebo v klidovém stavu
je možné vypnout vyzvánění na základnové
stanici, a to natrvalo nebo pouze pro
aktuální hovor.
Opětovné zapnutí během externího hovoru
není možné.
Následující pole se zobrazí, pouze pokud je
položka Externi volani nastavena na
možnost Zap.
Zakazat vyzv. od:
Zadejte ve 4místném tvaru počátek
časového úseku.
Zakazat vyzv. do:
Zadejte ve 4místném tvaru konec
časového úseku.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
Upozornění
U hovorů od volajících, kterým je
v telefonním seznamu přidělena zvláštní
melodie (VIP), bude základnová stanice
zvonit i v této době.
Version 4.1, 21.11.2007
Vypnutí vyzvánění u anonymních
hovorů
Základnovou stanici je možné nastavit tak,
aby nevyzváněla v případě, že je u externího
hovoru potlačen přenos telefonního čísla
volajícího (anonymní hovor).
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku
¢ Vyzvaneni
Ztisit anonymni vol.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §Zmenit§.
Pokud je vyzvánìní u anonymních hovorù
vypnuto, možnost Ztisit anonymni vol. je
oznaèena symbolem ³.
Trvalé vypnutí vyzvánění
*
Stiskněte a podržte tlačítko
s hvězdičkou.
Na displeji se zobrazí symbol ó.
Opětovné zapnutí vyzvánění
*
Stiskněte a podržte tlačítko
s hvězdičkou.
Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor
§VyzvVyp§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zapnutí a vypnutí upozorňovacího
tónu hovoru
Místo vyzvánění lze použít upozorňovací tón
volání. Při příchozím hovoru zazní místo
vyzvánění jeden krátký tón (“Pípnutí”).
*
Stiskněte a podržte tlačítko
s hvězdičkou a do 3 sekund:
§Pípnutí§§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Hovory budou nyní
signalizovány pouze jedním
krátkým upozorňovacím tónem
hovoru.
Na displeji se zobrazí tlačítko
ñ.
137
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení základnové stanice
Zapnutí a vypnutí
upozorňovacích tónů
Sluchátko akusticky informuje o různých
činnostech a stavech. Nezávisle na sobě
lze zapínat nebo vypínat následující
upozorňovací tóny:
u Tóny tlačítek: potvrzení každého
stisknutí tlačítka
u Potvrzovací tóny:
– Tón přijetí (vzestupná řada tónů): na
konci zadání a nastavení, při doručení
zprávy SMS nebo vložení nového
záznamu do seznamu hlasového
záznamníku nebo seznamu hovorů
– Chybový tón (sestupná řada tónů): při
chybném zadání
– Tón konce nabídky: na konci nabídky
při listování
V klidovém stavu:
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku
¢ Upozornujici tony
¤ Změna zadání o více řádcích:
Ton tlac.:
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
Potvrz.ton:
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Zapnutí a vypnutí melodie
při čekání
Version 4.1, 21.11.2007
Melodii při čekání slyší například při
přepínání nebo zpětném volání účastník
hovoru, se kterým nejste aktivně spojeni.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Nastaveni zvuku
¢ Melodie pri cekani
¤ Zapněte nebo vypněte melodii při čekání
stisknutím dialogového tlačítka §Zmenit§
(³= zapnuto).
138
Správce souborů Media-Pool
Správce souborů Media-Pool slouží ke
správě zvuků a melodií, které lze použít jako
vyzvánění, a obrázků (obrázky CLIP a spořiče
displeje), které lze použít jako obrázky
volajícího nebo jako spořiče displeje.
Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP).
Správce souborů Media-Pool dokáže
spravovat následující typy médií:
Typ
Formát
Zvuky
G.722 raw
Obrázky
BMP, JPG,
neanimované GIF
190 x 144 pixelů
240 x 320 pixelů
vždy 24bitová barevná
hloubka
– Obrázek CLIP
– spořič displeje
Upozornění
Software Gigaset QuickSync převádí
soubory všech běžných formátů (mp3,
wma, tiff ) do formátů podporovaných
základnovou stanicí (viz výše) a mění
rozlišení obrázků tak, aby vyhovovalo
správci souborů Media-Pool.
Na základnové stanici jsou přednastaveny
různé zvuky a obrázky.
Nahrané zvuky a obrázky si můžete
poslechnout a prohlédnout.
Vlastní obrázky a zvuky je možné stáhnout
pomocí aplikace Gigaset QuickSync
z počítače (¢ str. 165). Není-li k dispozici
dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve
několik obrázků nebo zvuků smazat.
Zobrazení spořiče displeje
a obrázků CLIP
v ¢ ÉSpravce souboru ¢ Datovy
adresar ¢ Sporice displeje / Foto
volajiciho ¢ (Vyberte položku.)
§Zobraz.§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko. Zobrazí se označený
obrázek. Tlačítkem q lze
přecházet mezi jednotlivými
obrázky.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Pokud je obrázek uložen v neplatném
datovém formátu, zobrazí se po jeho
zvolení chybové hlášení.
Přehrání zvuku
v ¢ É Spravce souboru ¢ Datovy
adresar ¢ Zvuky ¢ (Vyberte položku.)
Označené zvuky budou ihned přehrávány.
Tlačítkem q lze přecházet mezi
jednotlivými zvuky.
Během přehrávání je možné také měnit
hlasitost:
¤ Nastavte hlasitost pomocí tlačítek R
a S a stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§.
Přejmenování a odstranění
obrázku nebo zvuku
Je vybrána položka.
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
K dispozici jsou následující funkce:
Smazat zaznam
Vybraný záznam se smaže.
Prejmenovat
Změňte název (max. 16 znaků) a stiskněte
tlačítko §Ulozit§. Záznam se uloží s novým
názvem.
Pokud zvuk nebo obrázek nelze vymazat,
tyto možnosti nejsou dostupné.
Je-li smazán zvuk, který je nastaven jako
vyzváněcí melodie, použije se místo něj
standardní melodie.
Pokud je smazán obrázek nastavený jako
obrázek CLIP nebo spořič displeje, zobrazí
se místo něj Digitalni hodiny.
Version 4.1, 21.11.2007
Zobrazení volné kapacity paměti
Zařízení umožňuje zobrazit volnou kapacitu
paměti pro zvuky a obrázky.
v ¢ É Spravce souboru
¢ Datovy adresar ¢ Volna pamet
Nastavení systému
Následující nastavení lze provádět
prostřednictvím nabídky základnové
stanice, přihlášeného sluchátka
Gigaset SL78H, SL400H, S79H nebo
webového konfigurátoru základnové
stanice.
V následující části je popsáno ovládání
základnové stanice.
Většinu nastavení lze měnit také
prostřednictvím přihlášených sluchátek
Gigaset SL78H, SL400H a S79H. Obsluha
ze sluchátek je velmi podobná obsluze ze
základnové stanice, pouze struktura nabídek
je mírně odlišná.
Pokyny k ovládání pomocí webového
konfigurátoru základnové stanice jsou
uvedeny v návodu k použití na dodaném
disku CD.
Ruční nastavení data a času
Datum a čas je třeba nastavit, aby se
například u příchozích hovorů zobrazoval
správný čas nebo bylo možné využívat budík
a kalendář.
Upozornění
Na základnové stanici je uložena adresa
časového serveru na Internetu. Je-li
základnová stanice připojena k Internetu
a je aktivována synchronizace s časovým
serverem, stanice stáhne datum a čas
z tohoto serveru. Ručně provedená
nastavení budou v tom případě přepsána.
Pokud není na základnové stanici nastaveno
datum a čas, zobrazuje se dialogové tlačítko
§Cas§.
§Cas§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Nebo:
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Datum/Cas
139
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
¤ Změna zadání o více řádcích:
Datum:
Zadejte na klávesnici v osmimístném
formátu den, měsíc a rok, např.
4Q
2Q
M
pro datum 14. 1. 2017.
Cas:
Zadejte na klávesnici hodiny a minuty
ve 4-místném formátu, např.
QM
5 pro čas 07:15 hod.
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ulozit§
a uložte zadané hodnoty.
Ochrana před neoprávněným
přístupem
Version 4.1, 21.11.2007
Systémová nastavení základnové stanice je
možné zabezpečit systémovým kódem PIN,
který budete znát jen vy. Systémový kód PIN
bude třeba zadávat mimo jiné při
přihlašování a odhlašování sluchátka, při
změně nastavení místní sítě, při aktualizaci
firmwaru a při obnově továrního nastavení.
Nastavení vlastní předvolby
Pro přenos telefonních čísel (např. formou
navštívenek vCards) je nutné, aby bylo
v základnové stanici uloženo číslo předvolby
(směrové číslo země a místní předvolba).
Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie
¢ Mistni predvolby
Zkontrolujte, zda je (před)nastavené číslo
předvolby správné.
¤ Změna zadání o více řádcích:
q
Vyberte nebo změňte zadávací
pole.
r
Přejděte kurzorem na
požadovanou pozici
v zadávacím poli.
V případě potřeby smažte číslici:
stiskněte dialogové tlačítko.
~
Zadejte číslici.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Příklad:
Změna systémového kódu PIN
Mistni predvolby
Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN
základnové stanice (tovární nastavení: 0000)
lze změnit na libovolný tajný 4místný
systémový kód PIN.
Po zřízení systémového kódu PIN bude
možné ovládat na dálku hlasový záznamník
(¢ str. 110).
v ¢ Ï Nastaveni ¢ System
¢ PIN systemu
~
Zadejte aktuální systémový
kód PIN základnové stanice
a stiskněte tlačítko §OK§.
~
Zadejte nový systémový kód
PIN.
§OK§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Mezin. predvolba:
140
00 - 420
Mistni predvolba:
0-[
]
Info
Ulozit
Upozornění
Nastavení předvolby státu je
bezpodmínečně nutné, pokud je
k základnové stanici přes rozhraní
Bluetooth připojen mobilní telefon GSM.
Telefonní číslo přenášené ze sítě GSM
vždy obsahuje mezinárodní předvolbu
státu, i když je hovor uskutečňován
v rámci jedné země.
Pokud budete později chtít například
zahájit hovor výběrem čísla ze seznamu
hovorů, předvolba státu se u hovorů
v rámci jedné země potlačí.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Nastavení adresy IP
základnové stanice v síti LAN
Předpoklad: základnová stanice je
připojena k routeru nebo počítači
(¢ str. 21).
Aby mohla síť LAN “rozpoznat” základnovou
stanici, je třeba zadat adresu IP.
Adresa IP může být základnové stanici
přidělena automaticky (routerem)
nebo ručně.
u V případě dynamického přidělování
přiděluje základnové stanici adresu IP
automaticky server DHCP routeru. Adresa
IP základny se může v závislosti na
nastavení routeru měnit.
u Při ručním nebo statickém přidělení získá
základnová stanice pevnou adresu IP.
Ta může být v závislosti na uspořádání
konkrétní datové sítě vyžadována (např.
v případě přímého propojení základnové
stanice s počítačem).
Nastavení místní sítě lze provést také
prostřednictvím webového konfigurátoru.
Upozornění
Version 4.1, 21.11.2007
Aby bylo možné provádět dynamické
přidělování adresy IP, musí být aktivován
server DHCP routeru. Bližší informace
naleznete v návodu k použití routeru.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ System
¢ Mistni sit
~
Zadejte aktuální systémový kód
PIN a stiskněte tlačítko §OK§.
¤ Změna zadání o více řádcích:
Typ IP adresy
Vyberte možnost Staticka nebo
Dynamicka.
Pokud je položka Typ IP adresy
nastavena na možnost Dynamicka:
V polích se zobrazí aktuální nastavení,
která telefon získal od routeru. Tato
nastavení nelze změnit.
Pokud je položka Typ IP adresy
nastavena na možnost Staticka:
Do zobrazených polí je třeba ručně zadat
adresu IP základnové stanice, masku
podsítě, výchozí bránu a server DNS.
Pokud je položka Typ IP adresy nastavena
na možnost Staticka:
IP adresa
Zadejte adresu IP, která má být přiřazena
základnové stanici (přepište aktuální
nastavení).
Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.
Další informace o adrese IP najdete
v části vysvětlení pojmů na str. 177.
Maska podsite
Zadejte masku podsítě, která má být
přiřazena základnové stanici (přepište
aktuální nastavení).
Přednastavena je hodnota 255.255.255.0
Bližší informace o masce podsítě najdete
v části vysvětlení pojmů na str. 181.
DNS server
Zadejte adresu IP upřednostňovaného
serveru DNS. Server DNS (Domain Name
System, ¢ str. 178) mění při navazování
spojení symbolický název serveru (název
DNS) na veřejnou adresu IP serveru.
Zde je možné uvést adresu IP routeru.
Router předává dotazy na adresu
základnové stanice svému serveru DNS.
Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.
Vychozi brana
Zadejte adresu IP výchozí brány
(¢ str. 177), prostřednictvím níž je
místní síť připojena k Internetu. To je
obecně místní (soukromá) adresa IP
routeru (např. 192.168.2.1). Základnová
stanice tuto informaci potřebuje, aby
mohla získat přístup k Internetu.
Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.
¤ Stisknutím dialogového tlačítka §Ulozit§
uložte nastavení.
141
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Upozornění
Nastavení místní sítě lze změnit také
pomocí webového konfigurátoru
(¢ více informací naleznete v návodu
k obsluze webového konfigurátoru na
přiloženém disku CD).
Vytvoření a mazání čísel MSN
(ISDN)
Předpoklad: základnová stanice je
připojena k síti ISDN.
Připojení ISDN poskytuje dvě rovnocenná
telefonní spojení (kanály B). Na základnové
stanici lze vytvořit až 10 vlastních
telefonních čísel (MSN). Tato telefonní
čísla vám přidělí poskytovatel připojení.
Upozornění
Přidělení čísla MSN se může za
pobočkovou ústřednou ISDN lišit. Další
informace k tomuto tématu naleznete
v příručce k příslušné pobočkové
ústředně.
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud jste pomocí průvodce instalací
(¢ str. 25) dosud neuložili všechna čísla,
můžete tak učinit nyní. Pokud budete chtít
konfiguraci změnit, můžete průvodce
spojením ISDN kdykoli spustit
prostřednictvím příslušné nabídky.
Všechna dodatečně uložená čísla budou
automaticky přiřazena základnové stanici,
všem přihlášeným sluchátkům
a hlasovému záznamníku 1 jako
přijímací číslo MSN.
Každému nově vytvořenému číslu bude
automaticky přiřazena vlastní vyzváněcí
melodie, kterou je poté možné libovolně
měnit (¢ str. 136).
Čísla MSN lze vytvářet, měnit a mazat
pomocí průvodce spojením ISDN.
V klidovém stavu:
142
v ¢ Ï Nastaveni
¢ Asistent pri pripojeni ¢ ISDN
§Ano§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka spusťte průvodce
spojením ISDN.
§OK§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka potvrďte informační
text.
Zobrazí se seznam vytvořených čísel MSN.
Zmenit
Pokud chcete vytvořit další čísla
MSN nebo změnit nastavení
stávajícího čísla MSN, stiskněte
toto dialogové tlačítko.
Vytvoření nového čísla MSN
q
Vyberte řádek MSN - Nazev
volné položky MSN.
~
Zadejte název čísla MSN
(max. 16 znaků).
s
Přejděte na příslušný řádek
MSN - Cislo.
~
Zadejte číslo MSN (max.
20 znaků; bez místní předvolby
= předvolby).
¤ V případě potřeby postup opakujte
u dalších čísel MSN.
¤ Uložte změny stisknutím dialogového
tlačítka §Ulozit§.
Po ukončení průvodce spojením ISDN se
automaticky otevře průvodce spojením,
pomocí něhož je možné přiřadit interním
účastníkům odesílací a přijímací spojení
základnové stanice (¢ str. 37).
Upozornění
Pokud není nastaveno žádné číslo MSN,
všechny hovory ISDN budou
uskutečňovány prostřednictvím
hlavního čísla spojení ISDN.
V seznamech volby odesílacího
a přijímacího spojení (¢ např. str. 144,
str. 93) bude pro toto spojení použit
název ISDN.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Změna nebo smazání čísla MSN
q
Vyberte možnost MSN - Nazev /
MSN - Cislo položky MSN,
kterou chcete změnit.
Ñ
Smažte předcházející název
nebo číslo.
~
Zadejte nový název čísla MSN
nebo nové číslo MSN.
¤ V případě potřeby postup opakujte
u dalších čísel MSN.
¤ Uložte změny stisknutím dialogového
tlačítka §Ulozit§.
V obou případech se zobrazí následující
displej:
Pokud jste smazali číslo MSN a název čísla
MSN a nezadali jste nové hodnoty, číslo MSN
bude smazáno.
Další postup pomocí průvodce spojením
VoIP je popsán na str. 29.
Asistent IP
?
Chcete spustit
asistenta
instalace IP?
Ne
Ano
Pokud bylo smazané číslo MSN odesílacím
spojením (str. 119) interního účastníka,
bude tomuto internímu účastníkovi
automaticky přiděleno nové odesílací
spojení (číslo MSN s nejnižším číslem
pozice).
V rámci jednoho spuštění průvodce
spojením VoIP lze nastavit jedno spojení
VoIP (účet IP).
¤ Pokud chcete nastavit další spojení VoIP,
je třeba průvodce spojením VoIP spustit
znovu.
Konfigurace spojení VoIP
Automatická aktualizace nastavení
poskytovatele služeb VoIP
V telefonu je možné nastavit až šest spojení
VoIP, to znamená, že je možné mu přiřadit
až šest různých telefonních čísel VoIP.
Pro každé telefonní číslo VoIP je třeba zřídit
účet u poskytovatele služeb VoIP. Přístupové
údaje k tomuto účtu je nutné uložit do
telefonu. Potřebná nastavení vám pomůže
provést průvodce spojením VoIP.
Spuštění průvodce spojením VoIP:
Pokud je základnová stanice připojena
k Internetu a síti ISDN, průvodce spojením
VoIP se spustí takto:
v ¢ Ï Nastaveni
¢ Asistent pri pripojeni ¢ VoIP
Pokud je základnová stanice připojena
k Internetu a analogové pevné síti, průvodce
spojením VoIP se spustí takto:
Version 4.1, 21.11.2007
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Asistent VoIP
Po prvním stažení nastavení poskytovatele
služeb VoIP telefon denně kontroluje, zda
na konfiguračním internetovém serveru
nebyla zveřejněna novější verze údajů
poskytovatele služeb VoIP. Pokud ano,
v klidovém stavu základnové stanice se
zobrazí hlášení K dispozici je novy profil.
Chcete provest aktualizaci?.
§Ano§
Potvrďte dotaz stisknutím
tohoto dialogového tlačítka.
~
Zadejte systémový kód PIN
a stiskněte tlačítko §OK§.
Nová data poskytovatele služeb VoIP se
stáhnou a uloží do telefonu.
Pokud v dotazu zvolíte odpověď §Ne§,
základnová stanice se přepne do klidového
stavu. Základnová stanice poté již nebude
na tento nový profil upozorňovat. Hlášení se
znovu zobrazí až v okamžiku, kdy bude
k dispozici další aktualizovaná verze
firmwaru.
143
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Aktualizace profilu se spustí, pouze pokud
do daného okamžiku nebyla provedena jiná
aktualizace profilu nebo firmwaru.
Je-li zvolena možnost Vyber u kazd. vol.,
může interní účastník při každém hovoru
zvolit, prostřednictvím kterého čísla MSN
naváže spojení.
Přidělení odesílacích
a přijímacích spojení
interním účastníkům
Ve výběru odesílacího spojení se
nezobrazuje spojení Gigaset.net. Čísla
Gigaset.net (s příponou #9) se automaticky
volí prostřednictvím serveru Gigaset.net.
Pokud jste pro svůj telefonní systém nastavili
více spojení, můžete každému internímu
účastníkovi:
u přidělit odesílací spojení nebo povolit,
aby si při každém externím hovoru
spojení samostatně zvolil (volba linky);
u přidělit jedno nebo více přijímacích
spojení. Na zařízení budou signalizovány
pouze hovory uskutečňované
prostřednictvím konkrétních přiřazených
spojení.
Přidělení odesílacího spojení
Předpoklad: pro základnovou stanici je
nakonfigurováno několik telefonních čísel.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie
¢ Odeslani pripojeni
Zobrazí se seznam interních účastníků
(základnová stanice, sluchátka, případně
fax INT8).
q
Vyberte interního účastníka,
kterému chcete přidělit nové
odesílací spojení, a stiskněte
dialogové tlačítko §OK§.
r
Jako odesílací spojení vyberte
možnost Vyber u kazd. vol.
nebo spojení. Zobrazí se
všechna nakonfigurovaná
spojení s přiřazenými názvy.
§Ulozit§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka uložte změny.
Version 4.1, 21.11.2007
Možnost Vyber u kazd. vol. se zobrazí,
pouze pokud je na základnové stanici
nastaveno více než jedno spojení.
144
Upozornění
Je-li odesílací spojení interního účastníka
smazáno nebo deaktivováno, bude mu
v závislosti na připojení přidělena pevná
linka nebo první nastavené číslo ISDNMSN.
Pokud je základnová stanice připojena
k síti ISDN a není nastaveno žádné číslo
MSN, přiřadí se internímu účastníkovi
hlavní číslo spojení ISDN.
Uskutečnění hovoru prostřednictvím
spojení GSM telefonu připojeného
přes rozhraní Bluetooth
Aby bylo možné ze základnové stanice
uskutečňovat hovory prostřednictvím
spojení GSM mobilního telefonu, který je
připojen přes rozhraní Bluetooth, je třeba
jako odesílací spojení buď nastavit spojení
GSM, nebo zvolit možnost Vyber u kazd. vol.
U spojení GSM se v seznamu známých
zařízení zobrazuje název mobilního
telefonu, který je aktuálně spojen se
základnovou stanicí nebo s ní byl spojen
naposledy. Při volbě odesílacího spojení se
vždy zobrazí název aktuálně připojeného
mobilního telefonu.
Podobně tomu je také v případě, že chcete
vytvořit spojení GSM prostřednictvím
sluchátka přihlášeného k základnové
stanici.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Přiřazení přijímacího spojení
Předpoklad: pro základnovou stanici je
nakonfigurováno několik spojení.
v ¢ ÏNastaveni ¢ Telefonie
¢ Prijem pripojeni
Zobrazí se seznam interních účastníků
(základnová stanice, sluchátka, místní
hlasové záznamníky, případně fax INT8).
q
Vyberte interního účastníka,
u něhož chcete změnit přidělení
přijímacího spojení, a stiskněte
dialogové tlačítko §OK§.
Zobrazí se seznam všech nastavených
spojenía spojení Gigaset.net. U každého
spojení lze zvolit možnost Ano nebo Ne.
r
Pokud chcete dané spojení
přiřadit internímu účastníkovi
jako přijímací spojení, vyberte
možnost Ano. Pokud nechcete
přiřadit žádné přijímací spojení,
vyberte možnost Ne.
s
Přejděte k dalšímu spojení.
¤ Opakujte tyto kroky u všech čísel spojení.
¤ Uložte změny stisknutím dialogového
tlačítka §Ulozit§.
Další informace ohledně přiřazení
přijímacího spojení místnímu hlasovému
záznamníku naleznete na str. 103.
Upozornění
u Je-li nakonfigurováno nové spojení,
Version 4.1, 21.11.2007
bude přiřazeno jako přijímací spojení
všem interním účastníkům
a hlasovému záznamníku 1.
u Pokud spojení není přiřazeno jako
přijímací spojení žádnému internímu
účastníkovi, hovory přicházející
prostřednictvím tohoto spojení
nebudou signalizovány.
Přijetí hovoru přicházejícího
prostřednictvím spojení GSM telefonu
připojeného přes rozhraní Bluetooth
Aby bylo možné na základnové stanici
přijímat hovory přicházející prostřednictvím
spojení GMS mobilního telefonu, který je
s telefonem spojen přes rozhraní Bluetooth,
je nutné vybrat jako přijímací spojení
spojení GSM. U spojení GSM se v seznamu
známých zařízení zobrazí název mobilního
telefonu.
Stejně tomu je také v případě, že chcete
hovor přicházející přes spojení GSM
mobilního telefonu přijmout
prostřednictvím sluchátka přihlášeného
k základnové stanici.
Aktualizace firmwaru
telefonu
Předpoklad: základnová stanice má spojení
s Internetem (tzn. je připojena k routeru,
¢ str. 21).
Firmware základnové stanice je v případě
potřeby možné aktualizovat.
Aktualizace firmwaru se standardně stahuje
přímo z Internetu. Příslušná internetová
stránka je přednastavena v základnové
stanici.
Předpoklad:
Základnová stanice je v klidovém stavu, to
znamená, že:
u neprobíhá hovor;
u není navázáno interní spojení základnové
stanice se sluchátkem ani mezi dvěma
přihlášenými sluchátky;
u ze žádného sluchátka není otevřena
nabídka základnové stanice.
145
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Ruční zahájení aktualizace
firmwaru
v ¢ ÏNastaveni ¢ System
Aktualiz. Firmware
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §OK§.
~
Zadejte systémový kód PIN
a stiskněte tlačítko §OK§.
Základnová stanice se připojí k Internetu.
§Ano§
Stiskněte toho dialogové
tlačítko a spusťte aktualizaci
firmwaru.
Upozornění
u Aktualizace firmwaru může trvat až
3 minuty.
u Při aktualizaci z Internetu se prověří,
zda je k dispozici novější verze
firmwaru. Pokud ne, aktualizační
proces se ukončí a zobrazí se
příslušné hlášení.
Automatická aktualizace firmwaru
Základnová stanice denně kontroluje, zda na
internetovém konfiguračním serveru není
k dispozici novější verze firmwaru. Pokud
ano, v klidovém stavu základnové stanice se
zobrazí hlášení K dispozici je novy
firmware. Chcete provest aktualizaci?.
§Ano§
Stisknutím tohoto dialogového
tlačítka dotaz potvrďte.
Firmware se stáhne do základnové stanice.
Version 4.1, 21.11.2007
Pokud v dotazu zvolíte možnost §Ne§,
základnová stanice se přepne do klidového
stavu. Základnová stanice již na tuto
aktualizaci firmwaru nebude dále
upozorňovat. Hlášení se zobrazí znovu
teprve ve chvíli, kdy bude k dispozici ke
stažení další aktualizovaná verze firmwaru.
Aktualizaci firmwaru lze provést také ručně
(¢ str. 146).
146
Upozornění
Pokud základnová stanice není
v okamžiku, kdy má zjišťovat dostupnost
nové verze firmwaru (např. je vypnutý
router), připojena k Internetu, provede se
kontrola, jakmile bude stanice
k Internetu opět připojena.
Automatické zjišťování verzí lze deaktivovat
pomocí webového konfigurátoru.
Podpora opakovače
Pomocí opakovače je možné zvětšit dosah
a sílu příjmu základnové stanice. Režim
opakovače je třeba aktivovat. Hovory, které
právě probíhají prostřednictvím základnové
stanice, se aktivací přeruší.
Předpoklad: je vypnut režim (+).
v ¢ Ï ¢ System ¢ Rezim Repeater
§Zmenit§
Zapněte nebo vypněte režim
opakovače pomocí tohoto
dialogového tlačítka
(³= zapnuto).
§Ano§
Potvrďte dotaz stisknutím
tohoto dialogového tlačítka.
Upozornění
u Podpora opakovače a režimy Rezim
Eko a Rezim Eko+ (¢ str. 115) se
vzájemně vylučují, tzn. obě tyto
funkce nelze využívat současně.
u Šifrovaný přenos nastavený z výroby
bude po aktivaci opakovače
deaktivován.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Nastavení systému
Aktivace a deaktivace
rozhraní DECT
Zapnutí a vypnutí portu faxu
(ISDN)
Pokud je deaktivováno rozhraní DECT, mezi
základnovou stanicí a přihlášenými
sluchátky a opakovači se vytvoří rádiové
spojení. Sluchátka a opakovače jsou vůči
základnové stanici “asynchronní”. Proto
nebude možné navázat spojení se
základnovou stanicí a hovory nebudou
signalizovány. Sluchátka a opakovače však
zůstanou i nadále k základnové stanici
přihlášeny a po opětovné aktivaci rozhraní
DECT se se základnou znovu synchronizují.
v ¢ ÏNastaveni ¢ System
¢ Rozhrani DECT
§Zmenit§
Aktivujte nebo deaktivujte
rozhraní DECT stisknutím
tohoto dialogového tlačítka
(³= aktivováno).
Pokud nejsou k základnové stanici
přihlášena žádná sluchátka ani opakovače,
rozhraní DECT základnové stanice se
automaticky deaktivuje.
Pokud je poté základnová stanice uvedena
do pohotovostního stavu (¢ str. 119), aby
bylo možné sluchátka nebo opakovač znovu
přihlásit, rozhraní DECT se automaticky
aktivuje.
Předpoklad: základnová stanice je
připojena k síti ISDN.
K portu faxu na telefonu je možné připojit
fax. Chcete-li k základnové stanici přihlásit
fax, je třeba port faxu zapnout.
Při dodání zařízení je port faxu vypnutý.
Po zapnutí se port faxu zobrazí jako
přihlášený. Portu, respektive připojenému
faxu bude přiřazeno interní číslo 8.
V seznamu interních účastníků se zobrazí
položka INT 8 (i v případě, že není připojen
žádný fax).
v ¢ Ï Nastaveni ¢ System
¢ Port FAX
§Zmenit§
Zapněte nebo vypněte port
faxu stisknutím tohoto
dialogového tlačítka
(³= zapnuto).
Postup připojení faxu naleznete na
¢ str. 130.
147
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Obnovení továrního
nastavení základnové stanice
Při obnovení původního nastavení se
vynulují všechna individuální nastavení.
Při obnovení původního nastavení
u zůstávají přihlášena sluchátka,
u zůstává nastaven systémový kód PIN.
Version 4.1, 21.11.2007
Do továrního stavu se obnoví především
tato nastavení (nastavení označená
symbolem “*” se provádějí prostřednictvím
webového konfigurátoru):
u zadaná čísla MSN spojení ISDN a spojení
VoIP (budou smazána);
u přidělení přijímacích a odesílacích
spojení;
u nastavení vyzváněcích melodií
a hlasitostí;
u nastavení budíku a termínů;
u zvuková nastavení pro spojení VoIP*;
u nastavení volby DTMF*;
u vlastní předvolba;
u nastavení místní sítě;
u názvy sluchátek;
u nastavení zpráv SMS (např. centra SMS);
u Rezim Eko režimy a Rezim Eko+ budou
vypnuty;
u nastavení připojení k telefonním
ústřednám;
u nastavení hlasových záznamníků
a vlastních ohlašovacích zpráv budou
smazána;
u přiřazení funkčních a dialogových
tlačítek a tlačítka
;
u nastavení síťových služeb: přesměrování
hovorů, přepojení hovorů (ECT).
148
Při obnově se smažou následující seznamy:
u seznamy zpráv SMS,
u seznamy hovorů,
u seznamy hlasových záznamníků.
v ¢ Ï ¢ System ¢ Obnovit
~
Zadejte systémový kód PIN
a stiskněte tlačítko §OK§.
§Ano§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Po obnovení se základnová stanice znovu
zapne.
Spustí se průvodce instalací (¢ str. 23).
Zjištění adresy MAC
základnové stanice
V závislosti na uspořádání konkrétní datové
sítě může být nutné zadat adresu MAC
základnové stanice např. do přístupového
seznamu routeru. Adresu MAC základnové
stanice lze zjistit následujícím způsobem:
V klidovém stavu:
v
Otevřete nabídku.
*#Q5# 2 Q
Stiskněte postupně tato tlačítka.
Zobrazí se adresa MAC.
§Zpet§
Přepněte zařízení zpět do
klidového stavu.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Změna standardní přípojky
Aby bylo možné telefonovat přes spojení
VoIP, je možné základnovou stanici připojit
k Internetu (přípojka DSL). Vedle toho je
možné ji prostřednictvím standardní
telefonní přípojky připojit také k lince ISDN
nebo analogové pevné síti. Telefon
automaticky rozpozná, k jaké síti je připojen,
a přizpůsobí tomu své nastavení.
Zobrazí se následující displej:
Detekce site
Ð
Pro vsechna system.
nastaveni budou
obnov. vych. hodn.
Ne
¤ Stiskněte dialogové tlačítko §Ano§
Upozornění
Telefon připojte nejprve k telefonní
přípojce a až poté k elektrické zásuvce.
Při přepnutí z připojení ISDN na pevnou síť či
naopak se zobrazí toto hlášení:
Detekce site
Ð
Pripojeni
telefonu
a restartujte zařízení.
Potřebná systémová nastavení se obnoví do
původního stavu. Nastavení spojení IP a VoIP
zůstanou zachována a sluchátka zůstanou
přihlášena.
Pokud nebyla před změnou připojení na
základnové stanici nakonfigurována žádná
spojení VoIP, spustí se po obnovení
průvodce instalací odpovídající aktuálnímu
připojení (viz následující tabulka).
Připojení
Průvodce v tomto
pořadí
Spojení ISDN
a VoIP
Průvodce spojením ISDN
Průvodce spojením IP
Průvodce registrací
Průvodce spojením
Pevná síť
a spojení VoIP
Průvodce spojením IP
Průvodce registrací
Průvodce spojením
bylo zmeneno.
OK
¤ Stisknutím dialogového tlačítka §OK§
spusťte rozpoznávání nové sítě.
Version 4.1, 21.11.2007
Ano
Po rozpoznání sítě se na displeji zobrazí
dotaz:
Chcete konfiguraci systemu prizpusobit
pevne lince?
Nebo:
Chcete konfiguraci systemu prizpusobit
siti ISDN?
¤ Pokud rozpoznání sítě proběhlo správně,
stiskněte dialogové tlačítko §Ano§.
Pokud chcete rozpoznávání sítě spustit
znovu, stiskněte místo toho dialogové
tlačítko §Ne§.
Pokud jste nabízené telefonní spojení
potvrdili výběrem možnosti §Ano§, je třeba
nyní obnovit systémová nastavení telefonu,
která se liší podle způsobu připojení. Až poté
bude nastavení telefonu vyhovovat aktuálně
připojené lince.
Podrobnější informace o práci s průvodci
jsou uvedeny v tomto návodu od str. 25.
149
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / settings.fm / 06.07.2017
Nastavení systému
Upozornění
u Na přecházející zobrazení lze přejít
Version 4.1, 21.11.2007
stisknutím dialogového tlačítka §Zpet§
nebo krátkým stisknutím červeného
tlačítka ukončení hovoru T.
u Průběh všech operací je možné
přerušit podržením červeného
tlačítka ukončení hovoru T.
Nastavení telefonu se v tomto
případě nezmění. Telefon lze
opět používat po připojení
k předcházejícímu typu spojení.
Aby bylo možné telefon používat
s novým typem spojení, je třeba
obnovit původní nastavení
(¢ str. 148). Poté se spustí průvodce
instalací pro nový typ spojení.
150
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / PABX.fm / 06.07.2017
Připojení základnové stanice k telefonní ústředně
Připojení základnové
stanice k telefonní
ústředně
Následující nastavení je třeba provést, pouze
pokud to vyžaduje vaše telefonní ústředna
(viz návod k obsluze telefonní ústředny).
Upozornění
u Telefonní ústředny, které nepodporují
přenos telefonního čísla, neumožňují
odesílání ani přijímání zpráv SMS.
u Přidělení čísla MSN se může za
pobočkovou ústřednou ISDN lišit.
Další informace k tomuto tématu
naleznete v příručce k příslušné
pobočkové ústředně.
Version 4.1, 21.11.2007
Uložení předvolby (provolby/
předčíslí)
Uložit je možné dvě předvolby: jednu
předvolbu pro spojení ISDN nebo pevnou
linku a jednu předvolbu pro spojení VoIP.
Předpoklad: na telefonní ústředně musíte
u externích hovorů před číslo vložit
předvolbu, např. “0”.
v ¢ Ï ¢ Telefonie ¢ Kod KPVS
¤ Změna zadání o více řádcích:
Pristup k externi lince pomoci:
U volby pro spojení ISDN nebo
analogovou pevnou síť: zadejte či změňte
předvolbu (max. 3 číslice).
Pro:
Určete, kdy se má předvolba zařadit před
číslo volané prostřednictvím spojení
ISDN nebo pevné sítě:
Seznamy volani
Předvolba bude vložena před všechna
čísla, která vyberete z následujících
seznamů základnové stanice nebo
sluchátka:
– seznam zpráv SMS,
– seznam přijatých hovorů,
– seznam zmeškaných hovorů,
– seznam hlasového záznamníku.
Vsechna volani
Předvolba bude vložena před všechna
čísla zadaná na základnové stanici nebo
sluchátku.
Vypnuto
Předvolba bude pro spojení ISDN či
pevnou síť deaktivována. Nebude
vkládána před žádná telefonní čísla.
Pristup k externi lince IP pomoci:
U volby prostřednictvím spojení VoIP:
zadejte předvolbu, případně ji změňte.
Může obsahovat maximálně 4 číslice.
Pro:
Určete, kdy se má předvolba zařadit před
číslo volané prostřednictvím spojení
VoIP:
Seznamy volani
Při volbě ze seznamu zpráv SMS,
seznamu zmeškaných hovorů, seznamu
přijatých hovorů a seznamu hlasového
záznamníku
Vsechna volani
U všech čísel zadaných prostřednictvím
základnové stanice nebo sluchátka
Vypnuto
Při hovoru prostřednictvím spojení VoIP
se předvolba nepoužije.
§Ulozit§
Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Upozornění
Předvolba se nikdy nepoužije při volbě
čísel tísňových volání a čísel SMS center.
151
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / PABX.fm / 06.07.2017
Připojení základnové stanice k telefonní ústředně
Nastavení délek pauz
(pevná síť)
Změna pauzy po obsazení linky
Zařízení umožňuje nastavit délku pauzy
mezi zvednutím sluchátka c a odesláním
telefonního čísla.
v
Otevřete hlavní nabídku.
*#Q5#
L
Stiskněte postupně tato tlačítka.
~
Zadejte pomocí číslice délku
pauzy (1 = 1 sekunda;
2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund)
a stiskněte tlačítko §OK§.
Změna pauzy po stisknutí
tlačítka R
Jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna,
můžete změnit délku pauzy (viz návod
k obsluze telefonní ústředny).
v
Otevřete hlavní nabídku.
*#Q5#
2
Stiskněte postupně tato tlačítka.
~
Zadejte pomocí číslice
délku pauzy (1 = 800 ms;
2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms)
a stiskněte tlačítko §OK§.
Změna pauzy ve volbě
(pauza po předvolbě)
Version 4.1, 21.11.2007
v
Otevřete hlavní nabídku.
*#Q5#
Stiskněte postupně tato tlačítka.
~
Zadejte pomocí číslice délku
pauzy (1 = 1 sekunda;
2 = 2 sekundy; 3 = 3 sekundy;
4 = 6 sekund) a stiskněte
tlačítko §OK§.
152
Vložení pauzy ve volbě:
¤ Přiřaďte jednomu z programovatelných
tlačítek funkci Vlozit P (¢ str. 132).
¤ Při zadávání telefonního čísla toto
funkční tlačítko na místě, kam chcete
vložit pauzu, podržte tak dlouho, dokud
se na displeji nezobrazí symbol P
(přibližně po dobu 2 sekund).
Nastavení délky signálu flash
(pevná síť)
Telefon je při dodání nastaven pro provoz na
hlavní telefonní přípojce (délka signálu flash
250 ms). Pro provoz na telefonních
ústřednách může být nutné tuto hodnotu
změnit. Podrobnosti naleznete v návodu k
obsluze telefonní ústředny.
v ¢ Ï ¢ Telefonie
¢ Opakovani volby
s
Zvolte délku signálu flash
a stiskněte tlačítko §Vybrat§
(Ø = nastavená hodnota).
Hodnoty, které lze nastavit:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.
Předání hovoru (ISDN) – ECT
(Explicit Call Transfer)
Některé telefonní ústředny ISDN funkci
předání hovoru položením sluchátka
automaticky nepodporují, takže v případě,
že při hovoru s více partnery položíte
sluchátko, vaši dva telefonní partneři
nebudou spojeni (str. 66). Proto je nutné
tuto funkci aktivovat (str. 62). Postupujte
podle pokynů uvedených v návodu
k obsluze telefonní ústředny.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / PABX.fm / 06.07.2017
Připojení základnové stanice k telefonní ústředně
Centrex (ISDN)
Pokud je základnová stanice připojena
k systému Centrex, jsou k dispozici
následující služby:
Calling Name Identification (CNI)
U příchozích hovorů od jiných účastníků
služby Centrex se na displeji zobrazí číslo
a jméno volajícího.
Message Waiting Indication (MWI)
Nové záznamy v seznamu hovorů budou na
displeji signalizovány symboly (¢ str. 71).
Bude blikat tlačítko zprávy f.
Možnosti volby (ISDN)
Funkce Keypad umožňuje ovládání
některých služeb zadáváním znaků a číslic.
Funkci Keypad je třeba aktivovat, když je
základnová stanice připojena k telefonní
ústředně ISDN nebo zprostředkovatelně
(např. Centrex), která je ovládána
prostřednictvím protokolu Keypad. Jako
informační prvky funkce Keypad se odesílají
číslice 0 až 9 a znaky * a #. Informace o tom,
jaké údaje a kódy můžete posílat, získáte
u svého poskytovatele služeb.
Version 4.1, 21.11.2007
Možnosti nastavení
Zařízení umožňuje přepínat mezi
nastavením Aut. tonove vytac.,
Autom.klaves. a Volba z * a #.
Aut. tonove vytac.
Po aktivaci normální volby se znaky * a #
během volby nebudou odesílat
a zadáním znaku * a # se neaktivuje
funkce Keypad.
Autom.klaves.
Je-li zadán znak * nebo #, při tomto
nastavení se signalizace během volby
automaticky přepne na funkci Keypad.
Toto automatické přepínání je třeba pro
příkazy pro zprostředkovatelnu nebo
telefonní ústřednu.
Volba z * a #
Po výběru možnosti Volba z * a # jsou
znaky * a # zadané během volby
odesílány jako příkazy pro
zprostředkovatelnu nebo
telefonní ústřednu.
Bez ohledu na uvedené možnosti nastavení
dojde k automatickému přepnutí na
tónovou volbu (DTMF) po volbě nebo
během hovoru, např. ke vzdálenému
ovládání hlasového záznamníku.
v ¢ Ï Nastaveni ¢ Telefonie
¢ Druh volby
q
Zvolte toto nastavení
a stiskněte tlačítko §Vybrat§,
např. Aut. tonove vytac.
(Ø = zapnuto).
Zapnutí a vypnutí funkce Keypad
během hovoru
Kromě výše uvedených trvalých nastavení je
možné na funkci Autom.klaves. přepínat
také dočasně.
Takové nastavení je platné pouze pro
probíhající externí hovor. Po ukončení
hovoru bude automaticky obnoveno
výchozí nastavení.
Podle toho, zda je aktivována či nikoli, funkci
Autom.klaves. zapnete nebo vypnete takto:
§Moznosti§
Otevřete nabídku.
Autom.klaves.
Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko §Zmenit§
(³ = zapnuto).
153
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Zákaznický servis a podpora
Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset www.gigaset.com/service.
Navštivte naše stránky zákaznického servisu
Zde kromě jiného naleznete:
• Otázky & odpovědi
• Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
• Zkoušky slyšitelnosti
Kontaktujte naše pracovníky servisu
Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...
... online:
přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu
... na telefonu:
pouze v případě oprav či reklamací:
Version 4.1, 21.11.2007
Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727
(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)
Mějte připraven doklad o koupi.
Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v
daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle
označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno
v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na
reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu). Aby mohla být uznána
záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum
od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.
154
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Otázky a odpovědi
Nefunguje spojení mezi základnovou stanicí
a sluchátkem.
Budete-li mít jakékoli otázky ohledně
používání zařízení, jsme vám k dispozici
24 hodin denně na adrese
www.gigaset.com/service
Můžete také využít následující tabulku, kde
jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy
a jejich možná řešení.
Problémy s přihlášením nebo připojením
náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.
¥
¥
¥
Resetujte náhlavní soupravu Bluetooth
(viz návod k použití náhlavní soupravy).
Odhlaste přístroj a smažte tak přihlašovací
str. 126).
údaje v základnové stanici (
Proveďte znovu postup přihlášení
str. 124).
(
¢
¢
Displej nezobrazuje žádné informace.
1. Základnová stanice není zapojena do
elektrické zásuvky.
Zkontrolujte připojení k elektrické síti
str. 20).
(
¥
¢
¢
2. Podsvícení displeje se vypne po zapnutí
str. 135).
časového ovládání (
Zapněte podsvícení displeje dočasně
stisknutím tlačítka podsvícení na
základnové stanici.
Nebo:
Vypněte časové ovládání (
str. 135).
¥
¥
¢
1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové
stanice.
Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem
a základnovou stanicí.
¥
2. Při zapnutí režimu Rezim Eko se snižuje dosah
základny.
Vypněte režim Eco Modus (
str. 115)
nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem
a základnovou stanicí.
¥
¢
3. Sluchátko není přihlášeno k základnové
stanici nebo se odpojilo při připojení dalšího
sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).
Přihlaste sluchátko k základnové stanici
str. 119).
(
¥
¢
¥
4. Právě probíhá aktualizace firmwaru.
Vyčkejte do ukončení aktualizace.
¥
5. Základnová stanice není zapnutá.
Zkontrolujte napájecí adaptér základnové
str. 19).
stanice (
¢
Základnová stanice nezvoní.
¥
1. Vyzvánění je vypnuté.
Zapněte vyzvánění (
¢ str. 137).
2. Přesměrování hovoru je nastaveno na
možnost “Vsechna volani”.
Vypněte přesměrování hovoru
str. 61).
(
¥
¢
3. Číslo, prostřednictvím něhož je hovor
přijímán, není k základnové stanici přiřazeno
jako přijímací spojení.
Změňte přiřazení přijímacích spojení
str. 119).
(
¥
¢
Na displeji se zobrazuje hlášení “Zkontrolujte
pripojeni telefonu.”.
Přípojka telefonní sítě možná není správně
zastrčena.
Zkontrolujte připojení koncovky telefonní sítě
str. 19).
(
¥
¢
Není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón z pevné
sítě.
Není použit dodaný telefonní kabel nebo je tento
telefonní kabel vadný.
Vyměňte telefonní kabel. Při nákupu kabelu
ve specializovaném obchodě zkontrolujte
správné obsazení kontaktů konektoru
str. 164).
(
Version 4.1, 21.11.2007
¥
¢
155
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Sluchátko po zřízení čísla ISDN (MSN) nezvoní.
£
S číslem MSN se uložila také místní předvolba.
Uložte číslo MSN bez předvolby.
Některé ze síťových služeb nefungují tak, jak je
uvedeno.
Hlasový záznamník nenahrává hovor nebo
nahrávání přeruší.
1. Ozve se chybový tón a na displeji se zobrazí
hlášení Nelze provest.
¥
£
Příslušné funkce nejsou povoleny.
Vyžádejte si bližší informace od poskytovatele
síťového připojení.
Po dotazu na systémový kód PIN se ozve
chybový tón.
¥
Zadaný systémový kód PIN není správný.
Zadejte systémový kód PIN znovu.
Partner na druhé lince neslyší váš hlas.
Stiskli jste tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku
P. Základnová stanice má tedy vypnutý
mikrofon.
Zapněte mikrofon (
str. 59).
¥
¢
Přestože je aktivována funkce CLIP/CLI,
nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.
¥
Není zapnut přenos telefonního čísla.
Volající by si měl nechat u poskytovatele
připojení k síti aktivovat funkci přenosu
telefonního čísla.
Při zadávání se ozývá chybový tón
(sestupná řada tónů).
¥
Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.
Opakujte postup.
Řiďte se pokyny na displeji, případně
nahlédněte do návodu k obsluze.
V seznamu volání není u zprávy uveden čas.
¥
¥
Nejsou nastaveny údaje o datu a čase.
Nastavte datum a čas nebo
prostřednictvím webového konfigurátoru
aktivujte synchronizaci s časovým serverem.
Hlasový záznamník při pokusu o ovládání na
dálku hlásí: “Kód PIN není platný”.
¥
Zadaný systémový kód PIN není správný.
Zadejte systémový kód PIN znovu.
Hlasový záznamník nenahrává zprávy nebo se
přepne do režimu oznámení.
¥
¥
Version 4.1, 21.11.2007
Paměť je plná.
Smažte staré zprávy.
Vyslechněte si nové zprávy a potom je smažte.
156
Probíhá hovor prostřednictvím
širokopásmového spojení. V takovém
případě není nahrávání možné. Pokus
základny o vytvoření spojení mimo
širokopásmové spojení se nezdaří.
2. Na displeji se zobrazí hlášení Pamet zaplnena.
Smazte zpravy.
Paměť hlasového záznamníku je plná.
Smažte některé zprávy a poté opakujte
pokus o nahrávání.
Nebo:
Ukončete hovor, smažte staré zprávy
v hlasovém záznamníku a poté znovu
navažte spojení.
¥
¥
Neprovede se aktualizace firmwaru nebo stažení
profilu VoIP.
1. Pokud se na displeji zobrazí hlášení
Momentalne nemozne, může být spojení
VoIP obsazeno nebo stažení či aktualizace
již proběhly.
Opakujte akci později.
¥
2. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Soubor
nelze cist., soubor s firmwarem je zřejmě
neplatný.
Používejte pouze firmware, který je
k dispozici na přednastaveném
konfiguračním serveru Gigaset.
¥
3. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Server
není dostupný, nelze navázat komunikaci
se stahovacím serverem.
Server není v dané chvíli dostupný.
Opakujte akci později.
Změnili jste přednastavenou adresu
serveru. Opravte adresu. Případně nastavte
základnovou stanici do původního stavu.
¥
¥
4. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Chyba
prenosu XXX, došlo při přenosu dat k chybě.
Pro XXX se zobrazí chybový kód HTTP.
Opakujte postup. Pokud k chybě dojde
znovu, obraťte se na servis.
¥
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
5. Pokud se na displeji zobrazí hlášení
Zkontrolujte nastaveni IP, základnová stanice
zřejmě není připojena k Internetu.
Zkontrolujte kabelové připojení mezi
základnovou stanicí a routerem a také
mezi routerem a sítí Internet.
Zkontrolujte, jestli je základnová stanice
připojená k síti LAN, tedy jestli je dostupná
pod svou adresou IP.
¥
¥
Nelze navázat spojení mezi webovým
prohlížečem počítače a základnovou stanicí.
¥
¥
¥
Při vytváření spojení zkontrolujte zadanou
místní adresu IP základnové stanice. Tuto
adresu IP lze zjistit na základnové stanici
(str. 141).
Překontrolujte spojení mezi počítačem
a základnovou stanicí. Na základnovou stanici
můžete například odeslat příkaz ping
(ping <místní adresa IP základnové stanice>).
Pokusili jste se navázat kontakt se
základnovou stanicí pomocí protokolu Secure
http (https://…). Zkuste to znovu pomocí
protokolu http://…
Stavové kódy VoIP
V následujících tabulkách je popsán význam
nejdůležitějších stavových kódů a hlášení
VoIP.
Stavový Význam
kód
0x31
Chyba VoIP konfigurace
Není zadána IP adresa domény.
0x33
Chyba konfigurace adresy IP:
Není zadáno uživatelské jméno SIP (
Jmeno pro overovani).
Tento kód se zobrazí například při
vytáčení se sufixem, pokud není na
základně nakonfigurováno žádné
spojení.
0x34
Chyba konfigurace adresy IP:
Není zadáno heslo SIP (Heslo pro
overovani).
0x300
Volaný je dostupný prostřednictvím
několika telefonních spojení. Pokud
poskytovatel služeb VoIP poskytuje
tuto možnost, vedle stavového kódu
se zobrazí také seznam telefonních
spojení. Volající může zvolit, které
spojení chce využít.
0x301
Trvalé přesměrování
Volaný již není na tomto čísle dostupný.
Jeho nové číslo bude při zobrazení
tohoto stavového kódu přeneseno
do telefonu a telefon poté již nebude
vytáčet staré číslo, ale rovnou nové
číslo.
0x302
Dočasné přesměrování
Telefon obdrží informaci, že volaný
účastník není dostupný na zvoleném
čísle. Doba použití přesměrování je
časově omezena. Telefon získá údaj
o době trvání přesměrování.
0x305
Dotaz je předán jinému serveru proxy,
například za účelem vyvážení dotazové
zátěže. Telefon odešle dotaz znovu na
jiný server proxy. V tomto případě se
nejedná o přesměrování adresy na
sebe.
0x380
Jiná služba:
Dotaz nebo hovor nebylo možné
zprostředkovat. Telefon ale získá
informaci o dalších možnostech
spojení, aby hovor mohl být přesto
uskutečněn.
Vyloučení záruky
Version 4.1, 21.11.2007
Některé displeje mohou obsahovat
pixely (obrazové body), které zůstávají
aktivní nebo neaktivní. Vzhledem
k tomu, že se pixely skládají ze tří
subpixelů (červený, zelený, modrý),
mohou se pixely barevně lišit.
Jde o normální jev, a nikoli o závadu.
157
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Stavový Význam
kód
Stavový Význam
kód
0x400
Chybné volání
0x485
0x401
Neautorizováno
Zadaný identifikátor URI není
jednoznačný, a poskytovatel služeb
VoIP jej proto nemůže zpracovat.
0x403
Poskytovatel služeb VoIP tuto službu
nepodporuje.
0x486
Volané číslo je obsazené.
0x487
Obecná chyba:
Hovor byl ještě před uskutečněním
přerušen. Stavový kód potvrzuje přijetí
signálu přerušení.
0x488
Server nemůže zpracovat dotaz,
protože údaje zadané v popisu médií
nejsou kompatibilní.
0x491
Server oznamuje, že dotaz bude
zpracován, jakmile se zpracuje
předchozí dotaz.
0x493
Server odmítá dotaz, protože telefon
nemůže zprávu rozšifrovat. Odesílatel
zvolil šifrování, které server nebo
telefon příjemce nedokáže dekódovat.
0x500
Server proxy nebo vzdálené zařízení
zjistily při provedení dotazu chybu,
která znemožnila další provádění
dotazu. Na zařízení, které zadalo dotaz,
případně telefonu se v tomto případě
zobrazí chybové hlášení a dotaz se po
několika sekundách zopakuje. Po
několika sekundách je možné dotaz
zopakovat, případně se ze vzdáleného
zařízení přenese na původní zařízení
nebo telefon.
0x501
Příjemce nemohl dotaz zpracovat,
protože nemá funkci vyžadovanou
volajícím. Pokud příjemce dotazu
rozumí, ale nemůže jej zpracovat,
protože odesílatel nemá potřebná
oprávnění nebo dotaz není v aktuální
souvislosti povolen, odešle se místo
kódu 501 kód 405.
0x502
Vzdáleným zařízením, které chybový
kód odeslalo, je v tomto případě server
proxy nebo brána, která obdržela od
brány, přes kterou se dotaz realizoval,
neplatnou odpověď.
0x503
Vzdálené zařízení nebo server proxy
nemůže dotaz momentálně zpracovat,
protože server je přetížen nebo probíhá
jeho údržba. Pokud bude dotaz možné
v dohledné době zopakovat, server
o tom bude volajícího nebo telefon
informovat.
Version 4.1, 21.11.2007
0x404
Chybné telefonní číslo
Tomuto číslu neodpovídá žádné
spojení.
Příklad: Při místním hovoru jste nezvolili
místní předvolbu, přestože váš
poskytovatel služeb VoIP místní
hovory nepodporuje.
0x405
Způsob není povolen.
0x406
Nelze přijmout.
Požadovanou službu nelze poskytnout.
0x407
Vyžadováno ověření serveru proxy
0x408
S volaným se nelze spojit (např. byl
smazán účet).
0x410
Poskytovatel služeb VoIP tuto službu
neposkytuje.
0x413
Zpráva je příliš dlouhá.
0x414
Identifikátor URI je příliš dlouhý.
0x415
Formát dotazu není podporován.
0x416
Identifikátor URI není správný.
0x420
Chybná koncovka
0x421
Chybná koncovka
0x423
Poskytovatel služeb VoIP tuto službu
nepodporuje.
0x480
Volané číslo je dočasně nedostupné.
0x481
Příjemce není dostupný.
0x482
Dvojí dotaz na službu
0x483
Příliš mnoho “přeskakování”.
Dotaz byl odmítnut, protože služební
server (proxy) rozhodl, že tento dotaz již
proběhl přes příliš mnoho služebních
serverů. Maximální počet serverů
stanoví původní odesílatel dotazu.
0x484
Chybné telefonní číslo:
Ve většině případů tato odpověď
znamená, že jste jednoduše zapomněli
zadat jednu nebo více číslic
v telefonním čísle.
158
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Version 4.1, 21.11.2007
Stavový Význam
kód
0x504
Překročení času na bráně
0x505
Server odmítá dotaz, protože zadané
číslo verze protokolu SIP neodpovídá
ani nejnižší verzi používané serverem
nebo přístrojem SIP, který se dotazu
účastní.
0x515
Server odmítá dotaz, protože zpráva
překračuje maximální přípustnou
velikost.
Dotaz na servisní informace
Servisní informace základnové stanice jsou
třeba pro případný kontakt se zákaznickým
servisem.
Předpoklad:
u Odesílacím spojením je spojení ISDN
nebo pevné sítě:
V klidovém stavu je zvednuté sluchátko
nebo probíhá externí hovor.
u Odesílacím spojením je spojení VoIP:
Probíhá externí hovor.
0x600
Volané číslo je obsazené.
0x603
Volaný odmítl hovor.
0x604
Volaný identifikátor URI neexistuje.
0x606
Komunikační nastavení nelze přijmout.
Může být nutné vyčkat několik sekund, než
se na displeji zobrazí položka §Moznosti§.
0x701
Volaný zavěsil.
§Moznosti§
0x703
Spojení bylo přerušeno kvůli překročení
časového limitu.
0x704
Spojení bylo přerušeno kvůli chybě
protokolu SIP.
0x705
Chybný oznamovací tón
0x706
Nebylo vytvořeno spojení.
0x751
Obsazovací signál:
Kodek volajícího a volaného účastníka
se vzájemně liší.
0x810
Obecná chyba rozhraní Socket Layer
Error: Uživatel není ověřen.
0x811
Obecná chyba rozhraní Socket Layer
Error:
Chybné číslo rozhraní Socket
0x812
Obecná chyba rozhraní Socket Layer
Error: Spojení s rozhraním Socket není
navázáno.
0x813
Obecná chyba rozhraní Socket Layer
Error:
Chyba ukládání
0x814
Obecná chyba rozhraní Socket Layer
Error: Rozhraní Socket není k dispozici –
zkontrolujte nastavení adresy IP /
problém spojení / chybné nastavení
VoIP.
0x815
Obecná chyba rozhraní Socket Layer
Error:
Nelegální aplikace na rozhraní Socket
Potvrďte výběr stisknutím
tlačítka §OK§.
Pomocí tlačítka q můžete zvolit následující
informace či funkce:
1:
Sériové číslo základnové stanice
(RFPI)
2:
Prázdné znaky: - - 3:
Informování pracovníků servisu
o nastaveních základnové
stanice (šestnáctkový zápis),
například o počtu přihlášených
sluchátek nebo zapnutí
opakovače. Poslední tři číslice
udávají, jaké typy spojení jsou
na základnové stanici
k dispozici.
4:
Varianta (číslice 1 až 4),
verze firmwaru telefonu
(číslice 5 až 6)
5:
Číslo telefonu na serveru
Gigaset.net. Prostřednictvím
tohoto čísla vám může zavolat
pracovník servisu přes Internet,
aniž byste museli být přihlášeni
u poskytovatele služeb VoIP.
Může tak testovat online
připojení a VoIP telefonii
nezávisle na poskytovateli
služeb VoIP.
Upozornění
¢ Sluzby Info
159
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
6:
Číslo přístroje základnové
stanice. Obsahuje další
informace pro pracovníky
servisu.
Odemknout system
(pouze pokud je zařízení blokováno
poskytovatelem služeb)
Version 4.1, 21.11.2007
Potvrďte výběr stisknutím
tlačítka §OK§.
Zadáním příslušného kódu lze
odstranit případné blokování
přístroje nastavené
poskytovatelem.
Aktualizovat profil
Potvrďte výběr stisknutím
tlačítka §OK§.
Do telefonu se automaticky
načtou aktuální profily
poskytovatele služeb VoIP
(obecná data poskytovatele
všech konfigurovaných spojení
VoIP). Obecná nastavení všech
spojení VoIP, pro které je na
Internetu k dispozici profil,
budou aktualizována.
Odeslat konfiguraci
Tuto možnost používejte pouze
tehdy, když vás k tomu vyzve
pracovník servisu.
160
Prohlášení o shodě
Tento přístroj je určen pro analogové
telefonní přípojky nebo telefonní přípojky
ISDN v České republice.
Telefonování Voice-over-IP je možné přes
LAN rozhraní (IEEE 802.3).
V závislosti na vašem rozhraní
telekomunikační sítě může být nezbytný
další router/switch.
Pro další informace prosím kontaktujte
vašeho poskytovatele internetu.
Prohlášení o shodě bylo podepsáno.
V případě potřeby je k dispozici kopie
prohlášení o shodě, kterou můžete získat
prostřednictvím hotline-linky společnosti
(tel.: 233 032 727).
Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.
Společnost Gigaset Communications GmbH
tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset DX800A vyhovuje směrnici
2014/53/EU.
Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU
je dostupný na následující internetové
adrese:
www.gigaset.com/docs.
Toto prohlášení by mohlo být rovněž
součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o
shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.
Přezkoumejte všechny tyto soubory.
Version 4.1, 21.11.2007
Záruční podmínky - viz zadní strana.
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)
............................................................ (vyplní prodejce)
Datum prodeje:
............................................................ (vyplní prodejce)
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
Typ přístroje:
.................................................................................................
Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....................
Datum provedení opravy .....................
Razítko a podpis opravny:
Záruční list
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Záruka
161
Záruční podmínky
1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od
data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou
instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení
vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až
+49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky
agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození,
pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené
příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat
a s továrním nastavením.
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis
oprávněného pracovníka.
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem),
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7
162
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Zákaznický servis a podpora
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Životní prostředí
Životní prostředí
Dodatek
Systém zajištění ochrany životního
prostředí
Údržba a péče
Společnost Gigaset
Communications GmbH je
certifikována v souladu s
mezinárodními normami ISO
14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (životní prostředí): certifikát
vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management
Service GmbH, platný od září 2007.
ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný
zkušebnou TÜV SÜD Management Service
GmbH, platný od 17.2.1994.
Zařízení otírejte vlhkým hadříkem nebo
antistatickou utěrkou. Nepoužívejte
rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.
Nikdy zařízení neotírejte suchým hadříkem,
protože by mohlo dojít ke vzniku
elektrostatického výboje.
Version 4.1, 21.11.2007
Likvidace
Nevyhazujte akumulátory s běžným
domovním odpadem. Respektujte místní
předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete
vyžádat u svého obecního úřadu nebo
specializovaného prodejce, u kterého jste si
produkt koupili.
Veškeré elektrické a elektronické výrobky
musí být likvidovány odděleně od
komunálního odpadu prostřednictvím
určených sběrných míst stanovených vládou
nebo místními úřady.
Tento symbol škrtnuté popelnice
na kolečkách znamená, že se na
produkt vztahuje evropská
směrnice 2012/19/EU.
Správná likvidace a samostatný sběr starých
přístrojů pomůže prevenci před negativními
důsledky na životní prostředí a lidské zdraví.
Je předpokladem opakovaného použití a
recyklace použitého elektrického a
elektronického zařízení.
Podrobnější informace o likvidaci starých
přístrojů si prosím vyžádejte od místního
úřadu, podniku zabývajícího se likvidací
odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt
zakoupili.
Kontakt s kapalinou
Pokud se zařízení dostane do kontaktu
s kapalinou:
¤ Odpojte napájecí adaptér a ze sluchátka
ihned vyjměte akumulátory.
¤ Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
u Všechny díly vysušte. Poté zařízení
umístěte (sluchátko s otevřenou
přihrádkou na akumulátory položte
klávesnicí směrem dolů) na nejméně
72 hodin na suché a teplé místo (nesušte
zařízení v mikrovlnné troubě, troubě na
pečení apod.).
u Zařízení znovu zapněte až po jeho
úplném vyschnutí.
Po úplném vyschnutí je přístroj často nadále
funkční.
Vkládací štítky
Prázdné vkládací štítky k funkčním tlačítkům
naleznete na přiloženém disku CD.
163
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
Technické údaje
Obsazení kontaktů telefonního
konektoru pevné sítě
Příkon základnové stanice
V pohotovostním režimu
cca 3,6 W
Během hovoru
cca 4,3 W
Všeobecné technické údaje
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
a
volný
volný
volný
volný
volný
volný
b
Rozhraní
ISDN, analogová pevná síť,
Ethernet, Bluetooth
Psaní a úprava textu
Standard DECT
podporován
Standard GAP
podporován
Počet kanálů
60 duplexních kanálů
Pro psaní textu platí následující pravidla:
u Každému tlačítku od Q do O je
přiřazeno několik písmen a znaků.
u Kurzor se ovládá pomocí tlačítek
u v t s. Dlouhým stisknutím
tlačítka u nebo v lze kurzorem přejít
na další nebo předcházející slovo.
u Znaky se vkládají vlevo od kurzoru.
u Stisknutím tlačítka s hvězdičkou * se
zobrazí tabulka speciálních znaků. Zvolte
požadovaný znak a stiskněte dialogové
tlačítko §Vlozit§. Znak se vloží na pozici
kurzoru.
u Čísla lze vkládat dlouhým stisknutím
tlačítek Q až O.
u Chcete-li vymazat znak vlevo od kurzoru,
stiskněte dialogové tlačítko. Dlouhým
stisknutím tohoto tlačítka je možné
vymazat celé slovo vlevo od kurzoru.
u Při úpravě záznamů v telefonním
seznamu se první písmeno automaticky
napíše jako velké, po něm následují malá
písmena.
Frekvenční pásmo
1 880 – 1 900 MHz
Duplexní provoz
časový multiplex, délka
rámce 10 ms
Kanálový rastr
1 728 kHz
Datový tok
1 152 kbit/s
Modulace
GFSK
Kódování řeči
32 kbit/s
Vysílací výkon
10 mW, střední výkon na
jeden kanál
Dosah (sluchátko)
až 300 m ve volném
prostoru, až 50 m
v budovách
Napájení
elektrickým
proudem
230 V ~ / 50 Hz
Podmínky prostředí +5 °C až +45 °C; 20% až
za provozu
75% relativní vlhkost
vzduchu
Typ volby
MFV (tónová volba)
Kodek
G.711, G.726, G.729AB
s VAD/CNG, G.722
QoS (kvalita služby) TOS, DiffServ
Protokoly
Version 4.1, 21.11.2007
4
3
2
1
164
DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP,
NAT Traversal (STUN), HTTP
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
Nastavení psaní velkých písmen,
malých písmen nebo číslic
Mezi režimy zadávání textu lze přepínat
opakovaným stisknutím tlačítka s křížkem
#.
123 Psaní číslic
Abc Psaní velkých písmen (první písmeno
velké, všechna ostatní malá)
abc Psaní malých písmen
Aktivní režim je vyznačen v pravé dolní části
displeje.
Gigaset QuickSync – další
funkce využívající rozhraní
počítače
Základnovou stanici lze propojit
s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth
(str. 123) nebo pomocí dodaného datového
kabelu USB. Aby bylo možné využít přenos
přes rozhraní Bluetooth, musí být počítač
vybaven příslušným hardwarovým klíčem
a na základnové stanici musí být aktivována
funkce Bluetooth.
Upozornění
Psaní SMS a jmen
Písmeno či znak se vloží několikerým
stisknutím příslušného tlačítka.
¤ Pomocí příslušných tlačítek zadávejte
jednotlivá písmena či znaky.
Znaky přiřazené konkrétnímu tlačítku se
zobrazují na výběrovém řádku vlevo v dolní
části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.
¤ Chcete-li přejít na požadované písmeno
či znak, opakovaně tlačítko krátce
stiskněte.
Pokud tlačítko stisknete a podržíte, vloží se
odpovídající číslice.
Standardní písmo
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
1
a b c 2 ä á
â
ç
d e f 3 ë é
g h i 4
í
î
j k l 5
m n o 6 ö
ó
ô
p q r s 7 ß
t u v 8 ü ú
w x y z 9
ý
2)
1)
.
, ? !
0
Version 4.1, 21.11.2007
1) Mezera
2) Odstavec
Mezi počítačem a základnovou stanicí
nelze vytvořit dvě paralelní spojení –
pomocí rozhraní Bluetooth a sítě LAN.
Pomocí příkazů AT je možné v počítači
zpřístupnit funkce a data základnové
stanice.
Díky aplikaci “Gigaset QuickSync”
(nachází se na přiloženém disku CD) lze
se základnovou stanicí komunikovat
prostřednictvím pohodlného rozhraní.
¤ Nainstalujte tuto aplikaci do počítače.
K dispozici jsou mimo jiné tyto funkce:
u zobrazení servisních informací, například
verze firmwaru, sériového čísla, výrobce,
adresy MAC základnové stanice;
u synchronizace telefonního seznamu
základnové stanice s kontakty v adresáři
aplikace Outlook uloženými v počítači;
u přenos obrázků spořiče obrazovky či
obrázků CLIP z počítače do správce
souborů Media-Pool základnové stanice;
u stažení zvuků (vyzváněcích melodií)
z počítače do základnové stanice.
Pomocí příkazů AT je dále možné:
u uskutečňovat odchozí hovory a přijímat
příchozí hovory. Na displeji základnové
stanice se přitom zobrazují všechna
hlášení přesně tak, jako kdyby byl hovor
zahájen přímo na této stanici.
165
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
Přenos dat
Při datovém přenosu mezi základnovou
stanicí a počítačem se na displeji zobrazuje
hlášení Probiha prenos dat.
Během této doby nejsou přijímány příchozí
hovory. Datový přenos lze přerušit
stisknutím červeného tlačítka ukončení
hovoru T. Jiné použití klávesnice není
během datového přenosu možné.
Software Open Source
použitý v produktu
Version 4.1, 21.11.2007
Firmware telefonu Gigaset obsahuje mimo
jiné integrovaný software jiného dodavatele
distribuovaný s licencí Open Source. Tyto
integrované soubory jsou chráněny
autorským zákonem. Používání tohoto
softwaru Open Source, který je distribuován
společně s programy společnosti Gigaset
Communications GmbH, upravují licenční
podmínky pro software Open Source.
Pokud jsou naplněny tyto licenční
podmínky, může být software Open Source
užíván způsobem popsaným v licenčním
ujednání. Licenční podmínky společnosti
Gigaset Communications GmbH mohou být
v rozporu s licenčními podmínkami
vztahujícími se k softwaru Open Source.
V takovém případě pro relevantní součásti
softwaru Open Source platí licenční
podmínky pro software Open Source. Na
následujících stránkách jsou uvedeny texty
licencí v originálním anglickém znění.
Licenční podmínky jsou mimoto dostupné
také na webových stránkách:
http://www.gigaset.com/opensource
Pokud jsou v tomto produktu použité
programy distribuovány s licencí GNU
General Public License (GPL), GNU Lesser
General Public License (LGPL) nebo jinou
licencí pro software Open Source, která
vyžaduje otevřené zdrojové kódy, a spolu
s produktem nejsou distribuovány
i zdrojové kódy, lze tyto kódy a upozornění
k autorským právům vztahujícím se
k tomuto softwaru získat na následujících
166
webových stránkách:
http://www.gigaset.com/opensource
Potřebné zdrojové kódy může dodat také
společnost Gigaset Communications GmbH,
v tom případě však budou účtovány
manipulační poplatky 10 euro. Kódy si
lze vyžádat do tří let od data zakoupení
přístroje.
Poskytnutí záruky na použití softwaru
Open Source za jiným účelem
Společnost Gigaset Communications GmbH
neposkytuje žádnou záruku na software
Open Source obsažený v tomto produktu
v případě, že je tento software použit
k jiným účelům, než k jakým byl
distribuován společností Gigaset
Communications GmbH. Níže uvedené
licenční podmínky definují podmínky
poskytnutí záruky ze strany autora nebo
poskytovatele licence Open Source.
Společnost Gigaset Communications GmbH
se zříká jakékoli odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku pozměnění aplikací
distribuovaných s licencí Open Source nebo
konfigurace produktu. Společnost Gigaset
Communications GmbH tímto odmítá také
odpovědnost za případné porušení
autorských práv třetí strany vzniklé použitím
softwaru Open Source.
Nárok na technickou podporu lze uplatnit,
pouze pokud je software v nezměněném
původním stavu.
Použitý software Open Source
Tento produkt obsahuje software, jehož
autorem je University of California, Berkeley
a její spolupracovníci.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
GNU General Public License
(GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at
all. The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
Preamble
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 4.1, 21.11.2007
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software – to make sure the software
is free for all its users. This General Public License
applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate into certain responsibilities
for you if you distribute copies of the software, or
if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1)
copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means
either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of
having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may, at your
discretion, offer warranty protection in exchange
for a fee.
167
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains or
is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when running is commenced for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a
copy of this License. (Exception: if the Program
itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an
announcement.)
Version 4.1, 21.11.2007
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a
work based on it, under Section 2) in object code
168
or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above, provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party, for
a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is
made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works
based on it.
Version 4.1, 21.11.2007
6. Each time you redistribute the Program (or any
work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such a case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version number
of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose
any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
169
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software
which everyone can redistribute and change
under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
Version 4.1, 21.11.2007
<one line to give the program's name and a
brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms
of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program; if
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
170
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a
short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for
details.
The hypothetical commands `show w' and `show
c' should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands
you use may be called something other than
`show w' and `show c'; they could even be mouseclicks or menu items – whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign a
"copyright disclaimer" for the program, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this is
what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
GNU Lesser General Public
License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version
number 2.1.]
Version 4.1, 21.11.2007
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software
is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages – typically libraries – of the Free
Software Foundation and other authors who
decide to use it. You can use it too, but we suggest
you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it
in new free programs; and that you are informed
that you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate into certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author's reputation will not be
affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to
the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria
for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers
Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use
of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as
widely used non-free libraries. In this case, there is
little to gain by limiting the free library to free
171
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU
C Library in non-free programs enables many
more people to use the whole GNU operating
system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work based
on the library" and a "work that uses the library".
The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the
library in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 4.1, 21.11.2007
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
172
associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Library's complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License
along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section
1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the
facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to
compute square roots has a purpose that is
entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires
that any application-supplied function or table
used by this function must be optional: if the
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
Version 4.1, 21.11.2007
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If a
newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do
not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not
a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a
portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a "work that uses the Library"
with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that
uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the
work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be
true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing
this object code plus portions of the Library will
still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a "work that uses the Library"
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the
customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License. You
must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the
173
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Dodatek
user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes
were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machinereadable "work that uses the Library", as object
code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce
a modified executable containing the
modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism
is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer
system, rather than copying library functions
into the executable, and (2) will operate
properly with a modified version of the library,
if the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by
offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the
above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work
that uses the Library" must include any data and
utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
174
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explain where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with,
or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works
based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any
work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
Version 4.1, 21.11.2007
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Library under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library
into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
175
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / appendix.fm / 06.07.2017
Dodatek
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do
so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign a
"copyright disclaimer" for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Version 4.1, 21.11.2007
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for
tweaking knobs) written by James Random
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice
176
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
Vysvětlení pojmů
A
Adresa IP
Jednoznačná adresa síťové komponenty
v síti určená na základě protokolu TCP/IP
(např. síť LAN, Internet). V síti Internet se
místo adres IP přidělují doménová jména.
Server DNS přiděluje doménovému jménu
příslušnou adresu IP.
Adresa IP se skládá ze čtyř částí (desítková
čísla v rozmezí 0 až 255), které jsou vzájemně
odděleny tečkou (například 230.94.233.2).
Adresa IP obsahuje číslo sítě a číslo Zařízení
v síti (například telefon). V závislosti na
Maska podsítě tvoří jednu, dvě nebo tři
části síťové číslo. Zbytek adresy IP se týká
síťových komponent. Síťové číslo všech
komponent v síti musí být identické.
Adresy IP mohou být přidělovány
automaticky pomocí protokolu DHCP
(dynamické adresy IP) nebo ručně
(pevné adresy IP).
Viz také: DHCP.
Adresa MAC
Media Access Control Address
Hardwarová adresa, pomocí níž lze
jednoznačně určit všechny síťové přístroje
(např. síťové karty, přepínače, telefony)
na celém světě. Skládá se ze 6 částí
(hexadecimální čísla), které jsou odděleny
pomocí znaku “-” (např. 00-90-65-44-00-3A).
Adresu MAC přiděluje výrobce a nelze ji
měnit.
Adresa SIP
Viz URI.
ADSL
ALG
Application Layer Gateway
Mechanismus řízení NAT routeru
Mnoho routerů s integrovanou technologií
NAT používá bránu ALG. Brána ALG
umožňuje přechod datových paketů
prostřednictvím spojení VoIP a doplňuje je
o veřejnou adresu IP zajištěné soukromé
sítě.
Pokud poskytovatel služeb VoIP nabízí
služby serveru STUN nebo outbound proxy,
brána ALG routeru by měla být vypnuta.
Viz také: Firewall, NAT, Server outbound
proxy, STUN.
Autentifikace
Omezení přístupu do sítě či služby
přihlašovacím jménem a heslem
Automatické zpětné volání
Viz Zpětné volání, pokud je linka obsazena.
B
Bloková volba
Nejdříve se zadá celé číslo a poté se
v případě potřeby upraví. Poté lze číslo
vytočit zvednutím sluchátka nebo
stisknutím tlačítka hlasitého telefonování.
Brána
Brána vzájemně spojuje dvě různé Síť,
například router jako internetová brána.
Aby bylo možné uskutečňovat telefonické
hovory ze sítě VoIP do telefonní sítě musí
být brána spojena se sítí IP i telefonní sítí
(poskytovatel brány a služeb VoIP).
V případě potřeby brána předává hovory
ze sítě VoIP do telefonní sítě.
Asymmetric Digital Subscriber Line
Version 4.1, 21.11.2007
Zvláštní forma sítě DSL.
177
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
C
CF
Call Forwarding
Viz Přesměrování hovoru.
COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction
Služba spojení VoIP/ISDN pro odchozí
hovory
V režimu COLP se na zařízení volajícího
zobrazuje telefonní číslo účastníka, který
přijal hovor.
Telefonní číslo tohoto účastníka se například
při přesměrování hovoru nebo převzetí
hovoru může lišit od volaného čísla.
Volaná strana může zobrazení telefonního
čísla volajícímu potlačit pomocí funkce
COLR (Connected Line Identification
Restriction).
CW
Call Waiting
Viz Upozornění na druhý hovor.
Č
Číslo portu
Označuje konkrétní aplikaci, kterou využívá
Zařízení v síti. Číslo portu lze v závislosti na
nastavení v síti LAN stanovit pevně nebo
může být přidělováno při každém přístupu.
Kombinace Adresa IP a čísla Port
identifikuje příjemce či odesílatele
datového paketu v rámci jedné sítě.
D
DHCP
Version 4.1, 21.11.2007
Dynamic Host Configuration Protocol
Internetový protokol, který řídí automatické
přidělování Adresa IPn Zařízení v síti.
Protokol je v síti poskytován serverem.
Server DHCP může být např. router.
Součástí telefonu je klient DHCP. Router,
který obsahuje server DHCP, může adresy IP
automaticky přidělovat ze stanoveného
rozsahu adres. Díky tomuto dynamickému
přidělování se může o jednu adresu IP dělit
více Zařízení v síti, nemohou ji však využívat
současně, ale pouze střídavě.
178
U některých routerů můžete pro telefon
nastavit, aby se adresa IP nikdy neměnila.
DMZ (Demilitarized Zone)
Zóna DMZ je oblast sítě, která se nachází
mimo bránu firewall.
Zóna DMZ je zdánlivě zřízena mezi
chráněnou sítí (např. sítí LAN)
a nezabezpečenou sítí (např. Internet). Tato
zóna umožňuje neomezený přístup ze sítě
Internet k jedné nebo několika síťovým
komponentám, zatímco ostatní síťové
komponenty zůstávají v bezpečí za branou
firewall.
DNS
Domain Name System
Hierarchický systém, který umožňuje
přidělování hodnot Adresa IP Název
domény, které jsou snadněji
zapamatovatelné. Toto přiřazení musí
v každé síti LAN a WLAN spravovat místní
server DNS. Místní server DNS překládá
adresu IP, případně ji zjišťuje dotazem
u nadřízených serverů DNS a jiných
místních serverů DNS v síti Internet.
Nastavit lze adresu IP primárního
a sekundárního serveru DNS.
Viz také: DynDNS.
DSCP
Differentiated Service Code Point
Viz Quality of Service (QoS).
DSL
Digital Subscriber Line
Technologie přenosu dat, která umožňuje
přístup na Internet rychlostí například
1,5 Mb/s prostřednictvím běžného
telefonního spojení. Předpoklady: Modem
DSL a odpovídající nabídka poskytovatele
internetového připojení
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSLAM je skříňový rozvaděč ve
zprostředkovatelně, v němž se sbíhají
účastnické přípojky.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
DTMF
F
Dual Tone Multi-Frequency
Firewall
Pomocí brány firewall je možné síť chránit
před neoprávněným přístupem zvenčí.
Za účelem kontroly datového toku mezi
chráněnou soukromou sítí
a nezabezpečenou sítí (např. Internet) lze
kombinovat různé postupy a opatření
(hardwarové a softwarové postupy).
Viz také: NAT.
Firmware
Software přístroje, ve kterém jsou uloženy
základní informace potřebné pro fungování
přístroje. Je-li třeba opravit chyby v softwaru
přístroje nebo software aktualizovat, lze do
paměti přístroje stáhnout novou verzi
firmwaru (aktualizace firmwaru).
Fragmentace
Příliš velké pakety se před přenosem dělí na
dílčí pakety (fragmenty). U příjemce se opět
spojují (defragmentace).
Jiné označení pro tónovou volbu (MFV)
Dynamická adresa IP
Dynamická adresa IP je síťové komponentě
automaticky přidělována prostřednictvím
protokolu DHCP. Dynamická adresa IP síťové
komponenty se může měnit při každém
přihlášení nebo v určitých
časových intervalech.
Viz také: Pevná adresa IP.
DynDNS
Dynamic DNS
Přidělování doménových jmen a IP adres je
realizováno prostřednictvím serveru DNS.
Dynamická adresa IP je doplněna tzv.
službou DynamicDNS. Díky tomu je možné
používat síťové komponenty s dynamickou
adresou IP jako Server na Internet.
Dynamický server DNS zaručuje, že pro
vyžádání služby v síti Internet lze bez ohledu
na aktuální adresu IP použít vždy stejný
Název domény.
E
ECT
Explicit Call Transfer
Účastník A volá účastníkovi B. Přidrží spojení
a zavolá účastníkovi C. Neuskuteční
konferenční hovor, ale účastník A spojí
účastníka B s účastníkem C a zavěsí.
EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only
Memory
G
G.711 a law, G.711 μ law
Standard Kodek
Kodek G.711 zaručuje velmi dobrou kvalitu
hlasu odpovídající kvalitě v síti ISDN. Protože
se používá stupeň komprimace, je pro
hlasové spojení potřeba šířka spojení
přibližně 64 kbit/s. Zpoždění kvůli kódování
a dekódování je však pouze 0,125 ms.
“a law” označuje evropský standard, “μ law”
severoamerický a japonský standard.
Version 4.1, 21.11.2007
Paměťový modul telefonu s pevnými daty
(např. uživatelská nastavení přístroje
a nastavení od výrobce) a automaticky
ukládanými daty (např. záznamy seznamu
volajících)
179
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
G.722
Standard Kodek
Kodek G.722 je širokopásmový hlasový
kodek s šířkou pásma 50 Hz až 7 kHz, čistou
přenosovou rychlostí pro hlasové spojení
64 Kbit/s a integrovaným rozeznáním
přestávky v hovoru a hluku na pozadí
(potlačení přestávek v hovoru).
Kodek G.722 zaručuje velmi dobrou
hlasovou kvalitu. Hlas zní díky vyšší rychlosti
snímání jasněji a lépe než při použití jiných
kodeků. Kodek umožňuje přenos zvuku
hlasu v režimu High Definition Sound
Performance (HDSP).
G.726
Standard Kodek
Kodek G.726 zajišťuje dobrou hlasovou
kvalitu. Je horší než u kodeku G.711, ale
lepší než u kodeku G.729.
G.729A/B
Standard Kodek
U kodeku G.729A/B je hlasová kvalita ještě
nižší. Kvůli vysokému stupni komprimace je
pro jedno hlasové spojení potřebná šířka
pásma pouze asi 8 kbit/s, zpoždění je však
zhruba 15 ms.
Globální adresa IP
Viz Adresa IP.
GSM
Global System for Mobile Communication
Původně evropský standard pro mobilní sítě.
Dnes jej lze označit jako standard
celosvětový. V USA a Japonsku jsou přesto
dosud častěji podporovány národní
standardy.
H
Version 4.1, 21.11.2007
Hlasový kodek
Viz Kodek.
180
I
ID uživatele
Viz Identifikace uživatele.
Identifikace uživatele
Kombinace jména a čísla pro přístup např.
k účtu VoIP nebo soukromému adresáři
uloženému na Internetu.
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Mezinárodní grémium pro normování
v oblasti elektroniky a elektrotechniky,
zvláště pro standardizaci technologie LAN,
přenosových protokolů, rychlosti datového
přenosu a kabeláže
Infrastrukturní síť
Síť s centrální strukturou: všichni Zařízení v
síti komunikují přes centrální Router.
Internet
Globální síť WAN Pro datovou výměnu se
používá řada protokolů, pro něž se používá
souhrnný název TCP/IP.
Každého Zařízení v síti lze identifikovat
pomocí Adresa IP. Přiřazení Název domény
k Adresa IP provádí server DNS.
Mezi nejdůležitější služby na Internetu patří
World Wide Web (WWW), e-mail, datový
přenos a diskuzní fóra.
IP (Internet Protocol)
Protokol TCP/IP na Internet. Protokol IP
odpovídá za adresování účastníků Síť podle
Adresa IP a přenáší data od odesílatele
k příjemci. Protokol IP určuje volbu cesty
(směrování) datových paketů.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
K
Mb/s
Klient
Aplikace, která využívá služby serveru.
Kodek
Million Bits per Second
Kodér/dekodér
Kodek určuje postup, kterým se před
odesláním prostřednictvím Internetu
digitalizuje a komprimuje analogová řeč
a kterým se při příjmu hlasových paketů
dekódují (překládají do analogového jazyka)
digitální data. Existují různé typy kodeků,
které se odlišují mimo jiné stupněm
komprimace.
Obě strany telefonické komunikace (volající/
odesílatel a příjemce) musí používat stejný
kodek. K jeho volbě dochází během
vytváření spojení mezi odesílatelem
a příjemcem.
Výběr kodeku je kompromisem mezi
hlasovou kvalitou, rychlostí přenosu
a potřebnou šířkou pásma. Vyšší stupeň
komprimace znamená, že pro hlasové
spojení postačí menší šířka pásma. Znamená
to ale také, že pro komprimaci
a dekomprimaci dat je zapotřebí více času,
což zvyšuje dobu pohybu dat sítí a ovlivňuje
hlasovou kvalitu. Rovněž se zvyšuje
zpoždění mezi pronesením repliky na jedné
straně spojení a jejím zazněním na druhé
straně.
L
LAN
Local Area Network
Síť s omezeným prostorovým rozšířením. Síť
LAN může být bezdrátová (WLAN) nebo
kabelová.
Version 4.1, 21.11.2007
M
Jednotka přenosové rychlosti v síti
Melodie při čekání
Music on hold
Melodie přehrávaná při Zpětný dotaz nebo
při Přepínání. Tuto melodii slyší čekající
účastník při přidržení hovoru.
Místní adresa IP
Místní neboli soukromá adresa IP je adresa
síťové komponenty v místní síti (LAN). Tuto
adresu přiděluje provozovatel sítě. Přístroje
spojující místní síť se sítí internet (brána
nebo router) mají veřejnou i místní adresu IP.
Viz také Adresa IP.
Místní adresa IP
Viz Veřejná adresa IP.
Místní port SIP
Viz Port SIP / Local SIP Port.
MRU
Maximum Receive Unit
Určuje maximální množství uživatelských
dat v datovém paketu.
MSN
Multiple Subscriber Number
Vícenásobné účastnické číslo. Jedním
přístrojem ISDN je možné obsluhovat až
10 různých telefonních čísel. MSN je
přidělené číslo bez místní předvolby.
Telefon používá číslo MSN zcela podle vašich
potřeb buď jako přijímací spojení, nebo jako
odesílací spojení.
MTU
Maximum Transmission Unit
Definuje maximální délku datového paketu,
který je možné najednou přenést v síti.
Maska podsítě
Adresa IP se skládají z pevného čísla sítě
a proměnného čísla účastníka. Číslo sítě je
pro všechny Zařízení v síti stejné. V masce
podsítě se určuje, jak velký je podíl čísla sítě.
U masky podsítě 255.255.255.0 například
označují první tři trojčíslí adresy IP číslo sítě
a poslední část je číslo účastníka.
181
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
N
Náhlavní souprava
Souprava mikrofonu a sluchátka. Náhlavní
souprava umožňuje pohodlné hlasité
telefonování. K dispozici jsou náhlavní
soupravy, které se k základnové stanici
připojují pomocí kabelu (soupravy
s kabelem) nebo prostřednictvím rozhraní
Bluetooth (bezdrátové soupravy).
NAT
Network Address Translation
Způsob přeložení z (místních) Adresa IP na
jednu nebo nebo více (veřejných) adres IP.
Pomocí technologie NAT je možné adresy IP
Zařízení v síti (například telefonu VoIP)
v jedné síti LAN skrýt za společnou adresou
IP Router dostupnou v síti Internet.
Telefony VoIP za routerem s podporou
technologie NAT nejsou (kvůli místní adrese
IP) pro server VoIP dosažitelné. Technologii
NAT lze „obejít“, pokud (alternativně)
použijete v routeru bránu ALG, v telefonu
VoIP server STUN nebo pokud poskytovatel
služeb VoIP použije server Server outbound
proxy.
Pokud je k dispozici server outbound proxy,
je třeba tuto skutečnost zohlednit
v nastavení VoIP telefonu.
Název domény
Označení jednoho webového serveru nebo
několika serverů v síti Internet (například
gigaset.net). Název domény se pomocí
systému DNS přiřadí příslušné adrese IP.
P
Paging (vyhledávání sluchátka)
(česky: vyhledávání sluchátka)
Version 4.1, 21.11.2007
Funkce základnové stanice umožňující
zjištění polohy přihlášeného sluchátka.
Základnová stanice naváže spojení se všemi
přihlášenými sluchátky. Sluchátka začnou
zvonit.
182
Paušální sazba
Druh účtování připojení k Internet.
Poskytovatel připojení k Internetu uživateli
účtuje měsíční paušál. K této ceně se
nepřipočítávají další poplatky za dobu ani
počet připojení.
Pevná adresa IP
Pevná adresa IP se síťové komponentě
přiděluje ručně při konfiguraci sítě. Zatímco
Dynamická adresa IP se průběžně mění,
pevná adresa IP se přiděluje natrvalo.
PIN
Personal Identification Number
Toto číslo slouží jako ochrana před
neoprávněným použitím. Je-li aktivována
ochrana kódem PIN, je třeba při přístupu do
chráněné oblasti zadat číselnou kombinaci.
Konfigurační data základnové stanice lze
chránit systémovým kódem PIN (čtyřmístná
číselná kombinace).
Plně duplexní přenos
Režim přenosu dat, při němž lze data
současně odesílat i přijímat.
Podsíť
Segment Síť.
Port
Prostřednictvím portu se přenášejí data
mezi dvěma aplikacemi v Síť.
Port RTP
(Místní) Port, prostřednictvím něhož jsou
v rámci spojení VoIP odesílány a přijímány
hlasové datové pakety.
Port SIP / Local SIP Port
(Místní) Port, prostřednictvím něhož jsou
v rámci spojení VoIP odesílána a přijímána
signalizační data SIP.
Port-Forwarding
Internetová brána (např. router) předává
datové pakety ze sítě Internet, které jsou
směrovány na konkrétní Port, dál na tento
port. Servery v síti LAN tak mohou v síti
Internet poskytovat služby, aniž by
vyžadovaly veřejnou adresu IP.
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
Poskytovatel brány
Viz Poskytovatel spojení SIP.
Poskytovatel připojení k Internetu
Subjekt, který za poplatek zajišťuje přístup
k Internetu.
Poskytovatel služeb VoIP
Poskytovatel brány, VoIP nebo SIP je
poskytovatel v síti Internet, který nabízí
Brána k internetové telefonii. Telefon
pracuje se standardem SIP, proto je třeba,
aby provozovatel podporoval tento
standard.
Provozovatel předává hovory VoIP do
telefonní sítě (analogová, ISDN a mobilní)
a obráceně.
Poskytovatel spojení SIP
Version 4.1, 21.11.2007
Viz Poskytovatel služeb VoIP.
Protokol
Popis úmluv o komunikaci v dané Síť.
Obsahuje pravidla pro vytváření, správu
a zrušení spojení a informace o datových
formátech, časových rámcích a případném
řešení chyb.
Proxy / server proxy
Počítačový program, který v počítačových
sítích řídí výměnu dat mezi Klient a Server.
Pokud telefon odešle dotaz serveru VoIP,
server proxy se ve vztahu k telefonu chová
jako server a ve vztahu k serveru jako klient.
Server proxy se identifikuje pomocí Adresa
IP/Název domény a Port.
Přenosový protokol
Řídí přenos dat mezi dvěma komunikačními
partnery (aplikacemi).
Viz také: UDP, TCP, TLS.
Přenosová rychlost
Rychlost, jakou jsou přenášena data v síti
WAN nebo LAN. Rychlost dat se měří
v datových jednotkách za časovou jednotku
(Mbit/s).
Přepínání
Tato funkce umožňuje přepínání mezi
dvěma partnery na lince nebo mezi
konferencí a jedním partnerem na lince,
aniž by čekající účastník mohl poslouchat
konverzaci, která mu není určena.
Přesměrování hovoru
AWS
Automatické přesměrování hovoru na jiné
telefonní číslo. Existují tři způsoby
přesměrování hovoru:
– okamžité přesměrování (CFU, Call
Forwarding Unconditional),
– přesměrování, pokud je
linka obsazena (CFB, Call Forwarding
Busy),
– přesměrování, pokud se volaný
nehlásí (CFNR, Call Forwarding No
Reply).
Příprava volby
Viz Bloková volba.
Q
Quality of Service (QoS)
Kvalita služby
Označuje kvalitu služeb v komunikačních
sítích. Rozlišují se různé třídy služeb.
Kvalita služby ovlivňuje tok datových
paketů na Internetu – např. pomocí
upřednostňování datových paketů,
rezervace šířek pásma a optimalizace
paketů.
V sítích VoIP QoS ovlivňuje hlasovou kvalitu.
Pokud celá infrastruktura (router, síť, server
atd.) disponuje QoS, je hlasová kvalita vyšší,
což znamená menší zpoždění, méně ozvěn,
méně praskání.
183
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
R
S
RAM
Server
Server poskytuje služby ostatním Zařízení v
síti (Klient). Může jít o počítač nebo aplikaci.
Server je identifikován pomocí Adresa IP/
Název domény a Port.
Server HTTP proxy
Server, prostřednictvím něhož realizují
Zařízení v síti internetový provoz
Server outbound proxy
Alternativní mechanismus řízení NAT
k serveru STUN a bráně ALG.
Servery outbound proxy používá
poskytovatel služeb VoIP v prostředí
firewall/NAT jako alternativu k Server SIP
proxy. Datový provoz se řídí přes bránu
firewall.
Servery outbound proxy a STUN by se
neměly používat současně.
Viz také: STUN a NAT.
Server SIP proxy
Adresa IP serveru brány poskytovatele
služeb VoIP
SIP (Session Initiation Protocol)
Signalizační protokol nezávislý na hlasové
komunikaci. Používá se pro vytvoření
a zrušení hovoru. Pomocí protokolu také lze
definovat parametry pro hlasový přenos.
Síť
Spojení přístrojů. Přístroje mohou být
spojeny různými kabely nebo bezdrátově.
Sítě se rozlišují také podle dosahu
a struktury:
– Podle dosahu: místní sítě (LAN) nebo
dálkové sítě (WAN)
– Podle struktury: Infrastrukturní síť
nebo síť ad-hoc
Síť Ethernet
Síť LAN, k níž se zařízení připojuje pomocí
kabelu
Random Access Memory
Úložiště, ve kterém máte práva ke čtení
a ukládání dat. Do paměti RAM se ukládají
například melodie a loga nahráná do
telefonu prostřednictvím webového
konfigurátoru.
Registrační server
Registrační server spravuje aktuální adresy
IP Zařízení v síti. Když se přihlásíte
u poskytovatele služeb VoIP, vaše aktuální
adresa IP se uloží na registračním serveru.
Díky tomu bude možné se s vámi spojit,
i když budete na cestách.
ROM
Read Only Memory
Úložiště dat jen ke čtení.
Router
Toto zařízení předává nejrychlejší cestou
datové pakety v rámci sítě a mezi různými
sítěmi. Může se používat k propojení sítí Síť
Ethernet a WLAN. Může tvořit Brána do sítě
Internet.
Rozbočovač
Spojuje v rámci jedné Infrastrukturní síť
více Zařízení v síti. Všechna data, která na
rozbočovač odešle jedno ze zařízení v síti,
budou předána všem zařízením sítě.
Viz také: Brána, Router.
Rozsah IP Pool
Rozsah adres IP, které může server DHCP
použít pro přidělování dynamických adres IP.
RTP
Realtime Transport Protocol
Version 4.1, 21.11.2007
Celosvětový standard pro přenos zvukových
a obrazových dat. Často se používá ve
spojení s protokolem UDP. Pakety RTP
se vkládají do paketů UDP.
184
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
Směrování
Směrování je přenos datových paketů
k jinému účastníkovi v síti. Na cestě
k příjemci se datové pakety posílají
z jednoho síťového uzlu na další, dokud
nedorazí do cíle.
Bez tohoto předávání datových paketů by
nemohly fungovat sítě, jako je například
Internet. Směrování spojuje jednotlivé sítě
do globálního systému.
Router je součástí tohoto systému. Předává
datové pakety v rámci místní sítě i z jedné
sítě do jiné. Přenos dat z jedné sítě do jiné
probíhá na základě společného protokolu.
Statická adresa IP
Viz Pevná adresa IP.
STUN
Simple Transversal of UDP over NAT
Mechanismus řízení NAT
STUN je datový protokol pro telefony VoIP.
Nahrazuje místní adresu IP v datových
paketech telefonu VoIP veřejnou adresou
zajištěné soukromé sítě. K řízení transferu
dat je dále na Internetu zapotřebí server
STUN. Protokol STUN nelze použít u
symetrických technologií NAT.
Viz také: ALG, Firewall, NAT, Server
outbound proxy.
Symetrický překlad NAT
Symetrický překlad NAT přiřazuje stejným
interním adresám IP a číslům portů různé
externí adresy IP a čísla portu – v závislosti
na externí cílové adrese.
Š
Version 4.1, 21.11.2007
Širokopásmové připojení k Internetu
Viz DSL.
T
TCP
Transmission Control Protocol
Přenosový protokol. Zajištěný protokol
pro přenos dat: při přenosu dat se vytvoří,
spravuje a opět zruší spojení mezi
odesílatelem a příjemcem.
TLS
Transport Layer Security
Protokol pro šifrování datových přenosů
v síti Internet. Protokol TLS je nadřazený
Přenosový protokol.
U
UDP
User Datagram Protocol
Přenosový protokol. Na rozdíl od protokolu
TCP není protokol UDP zabezpečený.
Protokol UDP nevytváří pevné spojení.
Datové pakety (tzv. datagramy) se odesílají
jako nezávislé zprávy. Za doručení dat
odpovídá sám příjemce. Odesílatel neobdrží
žádné oznámení o příjmu dat.
Upozornění na druhý hovor
= CW (Call Waiting).
Služba poskytovatele připojení k síti. Druhý
příchozí hovor je v průběhu jiného hovoru
ohlášen signálem. Tento hovor můžete
přijmout nebo odmítnout. Službu lze
zapnout nebo vypnout.
URI
Uniform Resource Identifier
Řetězec znaků, který slouží k identifikaci
zdrojů (například příjemce elektronické
pošty, http://gigaset.com, soubory).
V síti Internet se identifikátory URI používají
k jednotnému označování zdrojů.
Identifikátory URI se označují také
jako adresa SIP.
Identifikátory URI je možné v telefonu uložit
jako číslo. Po zvolení tohoto čísla URI lze
prostřednictvím Internetu telefonovat
účastníkovi s vybavením VoIP.
185
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Glossary.fm / 06.07.2017
Vysvětlení pojmů
URL
Z
Universal Resource Locator
Zařízení v síti
Přístroje a počítače, které jsou spojeny v síti,
např. servery, počítače a telefony
Zobrazené jméno
Služba poskytovatele služeb VoIP. Zadat
můžete jakékoli jméno, které se má
zobrazovat na přístroji partnera místo
vašeho telefonního čísla.
Zpětný dotaz
Probíhá hovor. Tento hovor nakrátko
přerušíte zpětný dotazem, kdy navážete
druhé spojení s dalším účastníkem. Pokud
spojení s tímto účastníkem ihned ukončíte,
šlo o zpětný dotaz. Pokud střídavě přepínáte
mezi prvním a druhým účastníkem, jde
o Přepínání.
Zpětné volání, pokud je linka obsazena
= CCBS (Completion of calls to busy
subscriber). Pokud volající uslyší obsazovací
tón, může aktivovat funkci zpětného volání.
Po uvolnění cílové telefonní linky volající
obdrží upozornění. Jakmile opět zvedne
sluchátko, automaticky se naváže
požadované spojení.
Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí
= CCNR (Completion of calls on no reply).
Pokud se volaný účastník nehlásí, může si
volající vyžádat automatické zpětné volání.
Jakmile cílový účastník poprvé vytvoří
a ukončí spojení a jeho telefonní linka je
opět volná, obdrží volající upozornění. Tato
služba je k dispozici, pouze pokud ji
podporuje telefonní ústředna. Požadavek na
zpětné volání se po asi 2 hodinách
(v závislosti na poskytovateli síťového
připojení) automaticky smaže.
Jednoznačná adresa domény v síti Internet.
URL patří mezi identifikátory URI. Adresy
URL určují zdroj prostřednictvím jeho
umístění (anglicky Location) v síti Internet.
Pojem se často používá jako synonymum
k označení URI (historické důvody).
V
Veřejná adresa IP
Veřejná adresa IP je adresa síťové
komponenty v síti Internet. Přiděluje ji
poskytovatel připojení k Internetu. Přístroje
spojující místní síť se sítí Internet (brána
nebo router) mají veřejnou i místní adresu IP.
Viz také: Adresa IP, NAT
VoIP
Voice over Internet Protocol
Telefonáty již nejsou navazovány
a přenášeny prostřednictvím telefonní sítě,
ale prostřednictvím sítě Internet (nebo jiné
sítě IP).
W
WAN
Wide Area Network
Version 4.1, 21.11.2007
Síť, která není prostorově omezená
(např. Internet).
186
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / accessories_SAG.fm / 06.07.2017
Příslušenství
Příslušenství
Sluchátka Gigaset
Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:
Sluchátko Gigaset SL400H
u
u
u
u
u
u
u
u
Version 4.1, 21.11.2007
Kovové rámy a klávesnice
Kvalitní podsvícení klávesnice
Barevný displej TFT 1,8 palce
Bluetooth a Mini-USB
Adresář pro 500 vizitek
Doba hovoru/pohotovosti až 14h/230h
Velké znaky pro seznamy volání a adresář
Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými
profily hlasitého telefonování
u Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje
(analogové a digitální hodiny)
u Vibrační vyzvánění, stahování vyzváněcích melodií
u ECO-DECT
u Budík
u Kalendář s plánováním termínů
u Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
u Klid od „anonymních“ volajících
u Funkce Dětská chůva, přímé volání
u SMS o délce až 640 znaků
www.gigaset.com
187
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / accessories_SAG.fm / 06.07.2017
Příslušenství
Sluchátko Gigaset S810H
u
u
u
u
u
u
u
Komfortní hlasité telefonování v nejlepší kvalitě
Vysoce kvalitní podsvícená kovová klávesnice
Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
Barevný displej TFT 1,8 palce
Bluetooth a Mini-USB
Adresář pro 500 vizitek
Doba hovoru/pohotovosti až 13h/180h,
Standardní akumulátory
u Velké znaky pro seznamy volání a adresář
u Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými
profily hlasitého telefonování
u Obrázky Clip a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
u Stahování vyzváněcích melodií
u ECO-DECT
u Budík
u Kalendář s plánováním termínů
u Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
u Klid od „anonymních“ volajících
u Funkce Dětská chůva, přímé volání
u SMS o délce až 640 znaků
www.gigaset.com
Sluchátko Gigaset C610H
u Rodinný manažer s funkcí Dětská chůva a s připomínáním
narozenin, přímé volání
Identifikace volajícího vyzváněcím tónem se 6 skupinami VIP
Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
Barevný displej TFT 1,8 palce
Adresář pro 150 vizitek
Doba hovoru/pohotovosti až 12h/180h,
Standardní akumulátory
u Velké znaky pro seznamy volání a adresář
u Komfortní hlasité telefonování
u Spořič displeje (digitální hodiny)
u ECO-DECT
u Budík
u Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
u Klid od „anonymních“ volajících
u Funkce Dětská chůva, přímé volání
u SMS o délce až 640 znaků
www.gigaset.com
Version 4.1, 21.11.2007
u
u
u
u
u
188
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / accessories_SAG.fm / 06.07.2017
Příslušenství
L410 Spona umožňující použití funkce hlasitého
telefonování u bezdrátových telefonů
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Absolutní volnost pohybu při telefonování
Praktické upevnění pomocí spony
Hlasité telefonování se zvukem ve skvělé kvalitě
Hmotnost cca 30 g
Technologie ECO DECT
Regulace hlasitosti v 5 stupních
Ukazatel stavu prostřednictvím kontrolky LED
Doba hovoru/pohotovosti až 5 hod / 120 hod
Dosah v budovách až 50 m, na volném prostranství až 300 m
www.gigaset.com
Opakovač Gigaset
Pomocí opakovače Gigaset mů ete zvětšit dosah pro spojení
sluchátka a základny.
www.gigaset.com
Kompatibilita
Více informací o funkcích sluchátka ve vztahu ke spolupráci se základnovou stanicí Gigaset
naleznete na internetové adrese:
www.gigaset.com/compatibility
Version 4.1, 21.11.2007
Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.
Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození
zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.
189
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
Rejstřík
A
Adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
automatické přidělení . . . . . . . . . . . . . . 141
dynamická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
globální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
místní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
pevná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
přidělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
statická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
veřejná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Adresa MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
zjištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Adresa odesílatele (e-mail) . . . . . . . . . . . . . 98
Adresa SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Anonymní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Application Layer Gateway (ALG) . . . . . . 177
Asymmetric Digital Subscriber Line . . . . 177
Autentifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Automatické opakování volby . . . . . . . 68, 69
B
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Bloková volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Blokování zobrazení telefonního čísla . . . 60
Bluetooth
aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
nastavení vlastní předvolby . . . . . . . . . 140
odhlášení zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
použití mobilních telefonů GSM . . . . . 129
používání datových zařízení. . . . . . . . . 128
přenos telefonního seznamu (vCard). . 75
přihlášení zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
seznam známých zařízení . . . . . . . . . . . 126
změna názvu zařízení. . . . . . . . . . . 126, 128
Brána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Busy on Busy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Version 4.1, 21.11.2007
C
Call Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Call Waiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Centrum SMS
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
změna telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . 93
190
CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
COLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 178
COLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 178
Connected Line Identification Presentation/
Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 178
CW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Č
Časové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
podsvícení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Čísla "Call-by-Call" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Číslo
čislo portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
nastavení memoboxu . . . . . . . . . . . . . . 112
uložení čísla z textu zprávy SMS . . . . . . 91
uložení do telefonního seznamu . . 72, 76
uložení z telefonního seznamu . . . . . . . 76
zadání z telefonního seznamu . . . . . . . . 76
zobrazení čísla volajícího (CLIP). . . . . . . 55
Číslo příjemce
zobrazení na sluchátku . . . . . . . . . . . . . . 55
Čtení předmětu (e-mail) . . . . . . . . . . . . 97, 98
D
Datové pakety, fragmentace . . . . . . . . . . 179
Datový přenos
přes rozhraní Bluetooth. . . . . . . . . . . . . 128
Délka hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 86
Délka signálu flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Délka záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Demilitarized Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 179
Dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
přiřazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Differentiated Service Code Point . . . . . . 178
Digital Subscriber Line . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Digital Subscriber Line Access
Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Displej
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
rozlomený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
spořič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
změna jazyka na displeji . . . . . . . . . . . . 134
DMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Dohledání volajícího (ISDN) . . . . . . . . . 54, 67
Domain Name System . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
Dotaz na servisní informace . . . . . . . . . . . 159
DSCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
DSLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Dynamic Host ConfigurationProtocol . . 178
Dynamická adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Dynamický DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
DynDNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 152
zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
E-mail
hlášení při navazování spojení . . . . . . . 97
oznámení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
zobrazení adresy odesílatele . . . . . . . . . 98
E-mailová adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
uložení z telefonního seznamu . . . . . . . 76
Explicit Call Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Externí hovor
přesměrování na hlasový záznamník . 108
upozornění na druhý hovor . . . . . . . . . . 62
F
Fax (zprávy SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Firemní telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . 77
Firewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
aktualizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
automatická aktualizace . . . . . . . . . . . . 146
spuštění aktualizace . . . . . . . . . . . . . . . . 145
zjištění verze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Fragmentace datových paketů . . . . . . . . 179
Funkèní tlaèítko
pøiøazení pro náhlavní soupravu . . . . 132
Version 4.1, 21.11.2007
G
G.722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Gateway provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Gigaset HDSP viz HDSP
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
přesměrování hovoru . . . . . . . . . . . . . . . 61
služba Echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
telefonní seznam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
volání účastníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 85
vyhledávání kontaktů . . . . . . . . . . . . . . . 83
zadání jména . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
změna/vymazání vlastního jména . . . . 84
Global System forMobile
Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Globální adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
GNU General Public License . . . . . . . . . . . 166
GNU General Public License (GPL)
anglicky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
GNU Lesser General Public License . . . . 166
GNU Lesser General Public License(LGPL),
anglicky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
H
HDSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hlasitost
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
reproduktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
sluchátko / hlasité telefonování . . . . . 135
vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Hlasitost hlasitého telefonování . . . . . . . 135
Hlasitost ve sluchátku . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
mazání zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
nahrání ohlašovací zprávy nebo
oznámení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
nastavení rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . 113
ovládání na dálku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
poslech zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
přetočení vpřed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
přetočení zpět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Hlasový záznamník nabízený
poskytovatelem připojení, viz
Memobox
Hledání v telefonním seznamu . . . . . . . . . 73
Hledání, sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Hovor
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
předání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 152
předání (přepojení) . . . . . . . . . . . . . 66, 121
převzetí, viz Hlasový záznamník . . . . . 107
přijetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
přijetí (spojení GSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
přijetí hovoru pomocí náhlavní
soupravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ukončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ukončení z náhlavní soupravy . . . . . . . . 54
191
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
Hovorné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Hovorné, viz Náklady
Hromadné volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Ch
Chybné zadání (oprava) . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Chybový tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
I
ID uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Identifikace uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Identifikace zlomyslného volání (ISDN) . . 67
IEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Informační centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Infrastrukturní síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Instalace základnové stanice . . . . . . . . 16, 17
Institute of Electrical and Electronics
Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Internet Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Interní
konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
zpětný dotaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Interní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
upozornění na druhý hovor . . . . . . . . . 122
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
J
Jas
podsvícení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jazyk, displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zobrazené (VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
134
123
186
Version 4.1, 21.11.2007
K
Kabelová náhlavní souprava
připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Klidový stav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
displeje (příklad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Klidový stavu, návrat do . . . . . . . . . . . . . . . 47
Klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Kód automatické konfigurace . . . . . . . . . . 28
Kodeky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Konference (interní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Konference tří účastníků . . . . . . . . . . . . . . . 66
192
Konfigurace adresy IP. . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kontrola nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kvalita služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Kvalita záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
L
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Lékařské přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Licence
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55, 129
Local Area Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Local SIP Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
M
Maska podsítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Maximum Receive Unit . . . . . . . . . . . . . . . 181
Maximum Transmission Unit . . . . . . . . . . 181
Mazání
MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Mb/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Media Access Control . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Melodie při čekání . . . . . . . . . . . . . . . 138, 181
Memobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
nastavení rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . 113
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 114
zadání čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Mikrofon
ztlumení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Million Bits per Second . . . . . . . . . . . . . . . 181
Místní adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Místo v paměti
správce souborů Media-Pool . . . . . . . . 139
telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Mobilní telefon
aktivace (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 127
spojení (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
MRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
MSN
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
vytvoření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
MTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Music on hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
N
Nabídka
otevøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
procházení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
tón konce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Náhlavní souprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
připojení (kabelem) . . . . . . . . . . . . . 17, 131
pøiøazení funkèního tlaèítka . . . . . . . . 132
telefonování s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ukončení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Náhlavní souprava Bluetooth
použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
telefonování s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nahrávání
nahrávání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Napájení, úsporné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Narozeniny, viz Výročí
Nastavení
času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 139
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 139
spořič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
symetrický. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Navštívenka vCard (zprávy SMS) . . . . . . . . 92
Název domény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Nepřijaté
termín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
výročí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Network Address Translation . . . . . . . . . . 182
Neznámé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Version 4.1, 21.11.2007
O
Obrázek
přejmenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Obrázek CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .55, 73, 138
Obrázek volajícího (CLIP) . . . . . . . . . . . 73, 138
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obsazení kontaktů (analogový kabel) . . 164
Obsazení kontaktů (pevná síť) . . . . . . . . . 164
Ochrana před neoprávněným
přístupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Odeslání
záznam telefonního seznamu do
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Odhlášení zařízení (Bluetooth) . . . . . . . . 126
Odhlášení, sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Odstraňování chyb
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
zprávy SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ohlašovací zpráva (hlasový záznamník) 105
Opakovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Oprava chybného zadání . . . . . . . . . . . . . . 46
Osazení konektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Osobní identifikační číslo . . . . . . . . . . . . . 182
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Otevření seznamu doručených zpráv . . . 96
Ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ovládání na dálku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Oznámení
došlý e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
prostřednictvím zpráv SMS . . . . . . . . . . 92
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 182
Paušální sazba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Pauza
po obsazení linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
po předvolbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
po stisknutí tlačítka R . . . . . . . . . . . . . . . 152
Pauza ve volbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Pevná adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Pevná síť, smazání zpětného volání . . . . . 67
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Plně duplexní přenos . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Podsíť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Podsvícení displeje
časové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
jas, tj. podsvícení displeje . . . . . . . . . . . 135
Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Poplatky, viz Náklady
Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Port faxu
připojení faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Port RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Port SIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Port-Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
193
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Rejstřík
Pořadí v telefonním seznamu . . . . . . . . . . 73
Poskytovatel připojení k Internetu . . . . . 183
Poskytovatel služeb VoIP . . . . . . . . . . . . . . 183
stažení dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
výběr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Poskytovatel spojení SIP . . . . . . . . . . . . . . 183
Poslech
ohlašovací zpráva (hlasový záznamník). . .
105
zpráva (hlasový záznamník) . . . . . . . . . 106
Potlačení
první zazvonění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
přenosu telefonního čísla . . . . . . . . . . . . 60
zobrazení čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
zobrazení telefonního čísla. . . . . . . . . . . 60
Potvrzovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Používání mobilních telefonů GSM . . . . 129
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Provolba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Provoz (uvedení telefonu do provozu) . . 15
Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Průvodce instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Průvodce spojením
spuštění (uvedení do provozu) . . . . . . . 29
Průvodce spojením ISDN . . . . . . . . . . . . . . . 25
Předpověď počasí, displej v klidovém
stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Předvolba
nastavení vlastní předvolby . . . . . . . . . 140
v telefonní ústředně . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Přenos telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . 55
Přenosová rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Přenosový protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Přepínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 183
Přesměrování hovoru . . . . . . . . . . . . . . 61, 183
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Přihlášení zařízení (Bluetooth) . . . . . . . . . 124
Přihlášení, sluchátko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Přihlašovací heslo
účet VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Příjem hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Příkon (základnová stanice) . . . . . . . . . . . 164
Připojení
faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
k Internetu (širokopásmové) . . . . . . . . 185
základnové stanice k telefonní
ústředně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
194
Připomínka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Příposlech při nahrávání . . . . . . . . . . . . . . 109
Příprava volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Přiřazení
číselného tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
funkčních tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Psaní (zprávy SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Psaní a úprava textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Q
Quality of Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
R
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Random Access Memory . . . . . . . . . . . . . . 184
Read Only Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Registrační server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Režim Eco Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Režim Eco Modus + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Režim ohlašovací zprávy (hlasový
záznamník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Režim Podřimování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
připojení základnové stanice . . . . . . . . . 21
Rozbočovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Rozhraní DECT
aktivace a deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . 147
Rozhraní počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rozlomený displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Rozsah IP Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Ruční opakování volby. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rychlá volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
S
Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Server DNS
upřednostňovaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Server HTTP proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Server outbound proxy . . . . . . . . . . . . . . . 184
Server proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Server SIP proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Seznam
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . 69, 71
memobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 114
oznámení e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Version 4.1, 21.11.2007
Rejstřík
seznam doručených zpráv SMS . . . . . . . 90
seznam hlasový záznamník . . . . . . . . . . 69
seznam konceptů zpráv SMS . . . . . . . . . 88
seznam zpráv SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
seznamy hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
zmeškané hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
známá zařízení (Bluetooth) . . . . . . . . . . 126
Seznam doručených zpráv
otevření (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Seznam doručených zpráv (zprávy SMS). 90
Seznam zpráv
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
memobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Seznamy hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Signální tón viz Upozorňovací tóny
Simple Transversal of UDP over NAT . . . 185
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Síťové služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Síťový zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sluchátko
hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
kontakt s kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . 163
odhlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 120
přihlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
změna interního čísla . . . . . . . . . . . . . . . 123
změna názvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Služba Echo vs. Gigaset.net . . . . . . . . . . . . 57
Smazání
ohlašovací zpráva hlasového
záznamníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Směrování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Snížení spotřeby energie. . . . . . . . . . . . . . 115
Spojení GSM
aktivace (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 127
použití přes rozhraní Bluetooth. . . . . . 129
přijetí hovoru (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 55
Spořič displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Spotřeba proudu viz Příkon
správce souborů Media-Pool . . . . . . . . . . 138
Statická adresa IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Stavová hlášení VoIP
tabulka stavových kódů . . . . . . . . . . . . 157
Stavové kódy (VoIP)
tabulka stavových kódů . . . . . . . . . . . . 157
Struktura adresy IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
STUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Symbol
budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
hlasový záznamník . . . . . . . . 103, 104, 109
nová zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
nová zpráva SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
nové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Symetrický překlad NAT . . . . . . . . . . . . . . 185
Systémová nastavení
zabezpečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Š
Širokopásmová spojení . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Širokopásmové připojení k Internetu . . 185
Širokopásmový hlasový kodek . . . . . . . . 180
T
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Telefon
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ochrana před přístupem . . . . . . . . . . . . 140
uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonní čísla ISDN, viz MSN
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
odeslání záznamu/seznamu do
sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
otevøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
pořadí záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
použití při zadávání telefonního čísla . 76
přenos navštívenek vCard (Bluetooth) 75
správa záznamů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
uložení čísla odesílatele (zprávy SMS) . 91
uložení čísla z textu . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
uložení výročí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
uložení záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
vyhledání záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Telefonní seznam online . . . . . . . . . . . . . . . 77
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Telefonní ústředna
délky pauz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
nastavení typu volby . . . . . . . . . . . . . . . 152
připojení základnové stanice . . . . . . . . 151
195
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
uložení předvolby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Telefonování
externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
interní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
s náhlavní soupravou . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Termín/výročí
zobrazení nepřijatých . . . . . . . . . . . . . . 118
Termíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
aktivace a deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . 117
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
správa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Textové zprávy, viz Zprávy SMS
Tlačítka
dialogová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ovládací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
tlačítko mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
tlačítko R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Tlačítko 1 (rychlá volba)
přiřazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tlačítko zpráv
otevření seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
vyvolání seznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
TLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Tón přijetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tónová volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Transmission Control Protocol . . . . . . . . . 185
Transport Layer Security . . . . . . . . . . . . . . 185
Typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Version 4.1, 21.11.2007
U
UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Údržba telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ukončení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uložení (předvolba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Uniform Resource Identifier . . . . . . . . . . . 185
Universal Resource Locator . . . . . . . . . . . 186
Upozornění k zobrazení telefonních čísel 56
Upozornění na druhý hovor . . . . . . . . . . . 185
externí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
interní hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
přijetí a odmítnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Upozorňovací tón hovoru . . . . . . . . . . . . . 137
Úprava obsazovacího tónu . . . . . . . . . . . . . 63
Upřednostňovaný server DNS . . . . . . . . . 141
URI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
User Datagram Protocol . . . . . . . . . . . . . . 185
Úsporné napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
196
Úsporné telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Uživatelské údaje VoIP
zadání (průvodce spojením) . . . . . . . . . 32
V
Veřejná adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
VIP (záznam v telefonním seznamu) . . . . 73
Výročí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
nepřijetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
uložení do telefonního seznamu . . . . . 77
vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny
Voice over Internet Protocol . . . . . . . . . . . 186
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
konfigurace účtu (první) . . . . . . . . . . . . . 32
spuštění průvodce spojením . . . . . . . . . 28
stavové kódy (tabulka) . . . . . . . . . . . . . 157
stažení dat poskytovatele . . . . . . . . . . . . 31
zobrazení čísla volaného . . . . . . . . . . . . . 53
Volání
anonymní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 85
interní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
z firemního telefonního seznamu . . . . . 79
z neznámého čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
z telefonního seznamu online . . . . . . . . 79
zadání adresy IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vyhledávání kontaktů v seznamu
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Vypnutí
blokování zobrazení telefonního čísla . 60
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
memobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
nahrávání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
potlačení vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
přesměrování hovoru . . . . . . . . . . . . . . . 61
termín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
upozorňovacích tónů. . . . . . . . . . . . . . . 138
vyzařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vytáčení
adresa IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Vyzvánění
časové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
potlačení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
W
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Wide Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Z
Version 4.1, 21.11.2007
Zadání uživatelských údajů (VoIP)
pomocí sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zákaznický servis a podpora . . . . . . . . . . 154
Základnová stanice
aktualizace firmwaru . . . . . . . . . . . . . . . 145
instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
obnovení továrního nastavení. . . . . . . 148
příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
připojení k routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
připojení k telefonní ústředně . . . . . . . 151
systémový kód PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Zapnutí
blokování zobrazení telefonního čísla . 60
hlasový záznamník . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
hlasový záznamník (ovládání na
dálku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
memobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
nahrávání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
potlačení vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
přesměrování hovoru . . . . . . . . . . . . . . . 61
termín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
upozorňovací tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
upozorňovacích tónů . . . . . . . . . . . . . . . 138
Záznam
volba z telefonního seznamu . . . . . . . . . 73
Zesilovač příjmu viz Opakovač
Zkrácená volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Změna
délky pauz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
hlasitost hlasitého telefonování . . . . . 135
hlasitost ve sluchátku. . . . . . . . . . . . . . . 135
interní čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
jazyk na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
název interního účastníka . . . . . . . . . . . 123
názvu zařízení (Bluetooth) . . . . . . 126, 128
systémový kód PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
typ volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
změna interního názvu . . . . . . . . . . . . . 123
Zmeškaný hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Znaková sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 91, 165
Zobrazené jméno (VoIP) . . . . . . . . . . . . . . 186
Zobrazení
číslo (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
délka hovoru, hovorné . . . . . . . . . . . . . . 86
místo v paměti (Media-Pool) . . . . . . . . 139
místo v paměti (telefonní seznam) . . . . 74
nepřijaté termíny/výročí . . . . . . . . . . . . 118
Zpětné volání
pokud je linka obsazena . . . . . . . . . . . . 186
pokud se volaný nehlásí . . . . . . . . . . . . 186
smazání (pevná síť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
úprava obsazovacího tónu čísla MSN . 63
zadání (pevná síť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zpětný dotaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 186
Zpětný dotaz (interní) . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Zpráva
poslech (memobox) . . . . . . . . . . . . . . . . 114
smazání (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
označené jako nové . . . . . . . . . . . . . . . . 107
poslech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
symbol nové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . 106
uložení čísla do telefonního seznamu 107
Zprávy SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
centrum pro odesílání zpráv . . . . . . . . . 93
čtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 91
hlášení o stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
odeslání na e-mailovou adresu . . . . . . . 89
odeslání na fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
odpověď nebo předání . . . . . . . . . . . . . . 91
odstraňování chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
oznámení prostřednictvím zpráv SMS. 92
první pomoc při odstraňování chyb. . . 95
předání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
příjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
psaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 164
seznam doručených zpráv . . . . . . . . . . . 90
seznam konceptů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 91
uložení čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
zřetězené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
197
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / SaturnSIX.fm / 06.07.2017
Rejstřík
Zřetězení viz Zprávy SMS
Ztlumení zvuku telefonu . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zvláštní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Zvuk viz Vyzvánění
Ž
Version 4.1, 21.11.2007
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.
198
Gigaset DX800A all in one / IM-OST CS / A31008-N3100-R601-3-TE19 / Cover_back.fm /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising