Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Navodila

Gigaset DL500A Navodila
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-... / Cover_front.fm / 06.07.2012
Čestitamo!
Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je
povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.
Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 /
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / introduction.fm / 23.07.2012
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN in DL500A – vaš močnejši sostanovalec
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN in DL500A –
vaš močnejši sostanovalec
... s prepričljivimi notranjimi in zunanjimi vrednotami. Njegov 3,5’’ TFT prikazovalnik z
briljantnim prikazom barv navdušuje ravno tako, kot odlična kakovost zvoka in elegantna
zunanjost. Vaš Gigaset zna več kot samo telefonirati:
Bluetooth, Ethernet-, DECT- in (odvisno od naprave) FAKS priključek
Povežite vaš Gigaset prek etherneta z internetom in osebnim računalnikom. Uporabljajte
javne in zasebne telefonske imenike na internetu (¢ str. 40). Ohranjajte telefonski imenik na
telefonu Gigaset, imenik z naslovi vaše Bluetooth prenosne enote in vaš imenik z naslovi na
osebnem računalniku v enakem stanju.
Telefonski imenik z vCard-i – koledar in termini
V lokalni telefonski imenik shranite klicne številke in druge podatke (¢ str. 39). V koledar
vnesite termine in rojstne dni – telefon vas bo nanje opozoril.
Uporabljajte vaš Gigaset kot malo naročniško centralo
Prijavite do šest prenosnih enot in uporabljajte telefonski odzivnik vašega telefona Gigaset.
Prek Bluetooth vmesnika lahko prijavite do pet GSM mobilnih telefonov. En mobilni telefon
lahko povežete z osnovnim telefonom in prek njega vzpostavljate GSM povezave –
Link2mobile.
Vključite se z vašim telefonom Gigaset na internet
Uporabljajte Informac. center vašega telefona in na prikazovalniku prikažite posebno za
telefon pripravljene informacije iz interneta.
Ne pustite se motiti
Ponoči izključite osvetlitev prikazovalnika (¢ str. 50), uporabljajte časovno upravljanje
(¢ str. 51) ali enostavno izključite klice, pri katerih ni prikazana klicna številka (¢ str. 51).
Drugi praktični nasveti
Prenesite imenik z naslovi obstoječe prenosne enote Gigaset (¢ str. 40), uporabljajte
programirljive tipke (¢ str. 49) za kratko izbiranje in hitri dostop do pomembnih funkcij,
udobno telefonirajte z vašo naglavno slušalko, na vašem telefonu preberite vaša e-poštna
sporočila (brez osebnega računalnika).
Udobno konfigurirajte vaš Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN s pomočjo
njegovega pomočnika
Version 4.1, 21.11.2007
Pomočnik ugotavlja MSN številke vašega ISDN priključka ter splošne VoIP podatke ponudnika
(odvisno od ponudnika) in vam pomaga prijaviti prenosne enote ter razdeliti dohodne in
odhodne povezave na osnovni telefon, prenosne enote, FAKS napravo in na vgrajeni
telefonski odzivnik (¢ str. 16).
Okolje
Telefonirajte okolju prijazno – Gigaset Green Home. Podrobnosti o naših ECO DECT izdelkih
najdete pod www.gigaset.com/service
1
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / introduction.fm / 23.07.2012
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN in DL500A – vaš močnejši sostanovalec
Navodila za uporabo
V tem dokumentu je v kratki obliki opisan zagon vašega telefona Gigaset in njegove
najpomembnejše funkcije.
Na priloženi zgoščenki najdete obširen opis telefona in njegovih funkcij ter opis njegovega
spletnega konfiguratorja. Prek spletnega konfiguratorja (Web-Interface of telephone) lahko
nastavitve telefona napravite iz osebnega računalnika.
Ta opis je v PDF formatu. Za branje potrebujete Adobe® Reader®. Adobe® Reader® najdete na
tudi na priloženi zgoščenki in na internetu pod www.adobe.com.
Več informacij o vašem telefonu najdete na internetu pod:
www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)
www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)
www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)
Prosimo, da vaš Gigaset telefon neposredno potem, ko ste ga kupili, registrirate pod
www.gigaset.com/service – tako vam bomo lahko pri nastalih vprašanjih ali pri reševanju
garancijskih popravil čimbolj hitro pomagali!
Veliko veselja z vašim novim telefonom!
Opomba
Za spreminjanje jezika prikazovalnika, nadaljujete kot sledi:
¤ Pritisnite desno stran tipke za upravljanje v.
¤ Tipke pritisnite eno za drugo * # Q 3 #.
¤ Spodnjo/zgornjo stran tipke za upravljanje q pritisnite tolikokrat, da je označen želeni
Version 4.1, 21.11.2007
jezik. Nato pritisnite desno funkcijsko tipko.
2
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / overview.fm / 23.07.2012
Kratek pregled osnovnega telefona
Kratek pregled osnovnega telefona
1
Version 4.1, 21.11.2007
7
2
8 9 10 11
1 Nastavljanje glasnosti S = tišje;
R = glasneje
med pogovorom/med predvajanem sporočil:
glasnost zvočnika/slušalke;
med signaliziranjem zunanjega klica: glasnost
pozivanja
2 Prikazovalnik
3 Funkcijski tipki (programirljivi); str. 49)
v meniju: funkcije odvisne od situacije
4 Tipka za sporočila (str. 38)
Dostop do seznama kličočih in sporočil;
utripa: novo sporočilo/nov klic ali nova
strojno-programska oprema oziroma nov
profil ponudnika
5 Tipka končanje/vrnitev (rdeča tipka)
Zaključitev pogovora; prekinitev funkcije;
vrnitev za en nivo menija (pritisnite na kratko);
vrnitev v stanje mirovanja (pritisnite in držite);
6 Programirljive tipke; str. 49
7 Ponavljanje izbiranja
Odpiranje seznama za ponavljanje (str. 38)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Tipka za prostoročno telefoniranje
9 Tipka za izključitev mikrofona
Med pogovorom: izključitev/vključitev
mikrofona
10 Tipka *
Vključitev/izključitev pozivnih signalov
(pritisnite in držite);
vnos besedila: tabela s posebnimi znaki;
11 Tipka za vrnitev za telefonski odzivnik
Pri predvajanju: vrnitev na začetek sporočila/
prejšnjega sporočila
12 Poslušanje sporočil
Vključitev/izključitev predvajanja sporočil
13 Tipka za vključitev/izključitev telefonskega
odzivnika
Vključitev/izključitev telef. odzivnika (str. 43)
14 Tipka #
Pri vnosu besedila: menjava med pisanjem
malih in velikih črk ter pisanjem cifer
15 Tipka za upravljanje
16 Mikrofon
3
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / overview.fm / 23.07.2012
Kratek pregled osnovnega telefona
Simboli prikazovalnika
Prikazovalnik v stanju mirovanja (primer)
Stanje osnovnega
telefona (v dveh vrsticah)
trenutni mesec/leto
ura
· 06:30
Ã1 2 3
à 02
Mar 2010
13:52
interno ime
INT 1
P
T
S
C
P
S
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Klici
vnesen termin
v koledarju
trenutni dan
Koledar
Prikaz stanja v naslovnih vrsticah: Odvisno od nastavitev in stanja delovanja vašega
osnovnega telefona se prikažejo naslednji simboli:
Simbol telefonskega odzivnika
DX600A/DX800A:
1/ 2/ 3 številke aktiviranih tel. odzivnikov (oranžna=vključeno)
DL500A: 1 (oranžna) telefonski odzivnik vključen
Eco nacin+ vključen (bela),
Eco nacin+ in Eco nacin vključen (zelena)
ò: Bluetooth aktiviran; ô:Bluetooth naglavna slušalka
povezana; l: Bluetooth GSM mobilni telefon povezan
Izključeni pozivni signali (str. 52)
znak nadomeščen z ñ, če je vključen signal pozornosti
Budilka vključena s časom bujenja
Ã
123
à 02
¼
òôl
ó · 06:30
™ 10 Ë 09 n 08
Število novih sporočil:
v seznamu zamujenih terminov
v seznamu SMS (str. 42) ali seznamu e-pošte
v seznamu neodgovorjenih klicev (str. 38)
na telefonskem odzivniku (odzivniku omrežja)
u
u
u
u
Signalizacija za
Version 4.1, 21.11.2007
zunanji klic
ØÙÚ
4
interni klic
Øã Ú
telefonski odzivnik
snema
ØÃ Ú
budilko
ؼÚ
termin /
obletnico
ØÜ
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnIVZ.fm / 06.07.2012
Vsebina
Vsebina
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN in DL500A –
vaš močnejši sostanovalec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratek pregled osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Simboli prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opozorila za varno uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prvi koraki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Preverjanje vsebine embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Postavitev osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Priključitev osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
Zagon osnovnega telefona – pomočnik za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Datum in ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kažipot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zunanji odhodni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Končanje pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev prostoročnega načina delovanja/poslušanja po
zvočniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preklop osnovnega telefona v nemo zvezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoniranje s pomočjo storitev omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
36
36
37
37
Uporaba seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Seznam za ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Odpiranje seznamov s tipko za sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Uporaba telefonskih imenikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lokalni telefonski imenik osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba omrežnih (online) telefonskih seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba osebnega omrežnega (online) imenika z naslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba telefonskega imenika Gigaset.net
(Gigaset DX800A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
40
41
SMS (pisna sporočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pisanje/pošiljanje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sprejemanje SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Branje SMS, nadzorovanje seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Version 4.1, 21.11.2007
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . 43
Upravljanje prek osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vključitev/izključitev poslušanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnIVZ.fm / 06.07.2012
Vsebina
Prijava Bluetooth naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Uporaba Bluetooth naglavne slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Uporaba GSM mobilnega telefona – Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nastavljanje osnovnega telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Hitri dostop do funkcij in klicnih številk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje prikazovalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje pozivnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vključitev/izključitev opozorilnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje PIN številke sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavljanje lastne karakteristične klicne številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
50
51
52
52
52
Pomoč uporabnikom in servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vprašanja in odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pregled menija Gigaset DX800A all in one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pregled menija Gigaset DL500A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Napisni listek - označevanje programirljivih tipk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Version 4.1, 21.11.2007
Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / security.fm / 06.07.2012
Opozorila za varno uporabo
Opozorila za varno uporabo
Opozorilo
Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.
$
Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto, kot je označeno na spodnji strani
osnovnega (namiznega) telefona.
Uporabljajte le priložene kable za FAKS, stacionarno linijo, ISDN, LAN in priključek za
slušalko in jih priključite le v za ta namen predvidene vtičnice.
Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnična
navodila vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici.
Telefona ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Telefon ni zaščiten proti pršeči
vodi.
Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
ƒ
Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.
Prosimo, da izključite okvarjene telefone ali jih pošljite v popravilo servisu, ker ti
lahko motijo druge radijske storitve.
Opombi
u Prosimo upoštevajte, da na analogne ter ISDN priključke smete priključiti samo tiste
končne naprave, ki delujejo znotraj stavb.
u Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah in pri vseh
Version 4.1, 21.11.2007
ponudnikih omrežja.
7
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Prvi koraki
Preverjanje vsebine embalaže
1
2
3
4
7
5
a
c
b
6
Version 4.1, 21.11.2007
1
2
3
4
5
6
7
8
d
Osnovni telefon
slušalka za priključitev na osnovni telefon
spiralna vrvica za priključitev slušalke na osnovni telefon
kabel za priključitev osnovnega telefona na električno omrežje
kratko navodilo za uporabo
CD (navodilo na zgoščenki).
različni priključni kabli (odvisno od naprav):
Gigaset DX800A all in one:
– ethernet/LAN kabel a (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za
priključitev na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali osebni računalnik
– priključna vrvica b za priključitev na analogno stacionarno omrežje
(RJ45 8-polni; zaradi priključitve zunanjih 2 polov, je kabel rahlo sploščen)
– priključna vrvica c za priključitev na ISDN (8-polni z 2 Western mini vtičema
8/8; notranji 4 poli so zasedeni, kabel rahlo sploščen)
– kabel d za priključitev FAKS naprave na osnovni telefon (6-polni z 2 Western
mini vtičema 6/6)
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Gigaset DX600A ISDN:
– ethernet (LAN) a kabel (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za
priključitev na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali osebni računalnik
– priključna vrvica c za priključitev na ISDN (8-polni z 2 Western mini vtičema
8/8; notranji 4 poli so zasedeni, kabel rahlo sploščen)
– kabel d za priključitev FAKS naprave na osnovni telefon
(6-polni z 2 Western mini vtičema 6/6)
Gigaset DL500A:
– ethernet (LAN) kabel a (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima vtičema) za
priključitev na usmerjevalnik (Router) (LAN/internet) ali osebni računalnik
– priključna vrvica b za priključitev na analogno stacionarno omrežje
(TAE RJ11 6-polni)
Posodobitve strojno-programske opreme
To navodilo za uporabo opisuje funkcije vašega osnovnega telefona od verzije
56.00. strojno-programske opreme.
Vedno, ko so razvite nove ali izboljšane funkcije vašega telefona Gigaset, so na
voljo posodobitve strojne-programske opreme osnovnega telefona, ki si jih
lahko naložite na svoj osnovni telefon. Če pri tem nastanejo spremembe pri
uporabi osnovnega telefona, najdete tudi novo verzijo navodila za uporabo
oziroma dopolnila k navodilu za uporabo na internetu pod
www.gigaset.com.
Za odpiranje spletne strani proizvoda za vaš osnovni telefon izberite izdelek. Tu
najdete povezavo k navodilom za uporabo.
Postavitev osnovnega telefona
Osnovni telefon je namenjen za delovanje v zaprtih, suhih prostorih v
temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.
¤ Osnovni telefon postavite v osrednji prostor stanovanja ali hiše.
Opomba
Če na vašem osnovnem telefonu želite uporabljati tudi prenosne enote,
upoštevajte domet osnovnega telefona. Domet na prostem je do 300 m, v
stavbah do 50 m. Domet se zmanjša pri vključenem delovanju Eco nacin.
Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen.
Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za
pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.
Opozorilo
u Telefona nikoli ne izpostavljajte naslednjim vplivom okolja: izvorom toplote,
Version 4.1, 21.11.2007
neposrednim sončnim žarkom, drugim električnim napravam.
u Varujte vaš Gigaset pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.
9
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Priključitev osnovnega telefona
Naslednja slika prikazuje pregled vseh priključkov vašega osnovnega telefona.
Posamezni priključki so podrobno opisani v nadaljevanju.
6
PC
7 *)
4
3
*)
2
1
Version 4.1, 21.11.2007
5
Po navedenem vrstnem redu napravite naslednje korake:
1 Na osnovni telefon priključite slušalko.
2 Osnovni telefon povežite s telefonskim omrežjem.
3 Osnovni telefon povežite z električnim omrežjem.
4 Osnovni telefon povežite z usmerjevalnikom – za priključitev na internet
(priključitev prek usmerjevalnika (Router) in modema ali prek usmerjevalnika z
vgrajenim modemom) in za konfiguracijo osnovnega telefona prek spletnega
konfiguratorja.
5 Na osnovni telefon priključite kabel kabelsko povezane naglavne slušalke.
*) Dodatni, za naprave specifični priključki:
6 Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:
Osnovni telefon povežite s FAKS napravo.
7 Gigaset DX800A all in one: Prek druge LAN vtičnice LAN2 lahko z osnovnim
telefonom povežete osebni računalnik (opcijsko) – npr. za priključitev osebnega
računalnika na usmerjevalnik (Router). Osnovni telefon prevzame nalogo stikala
(Switch).
10
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
1. Priključitev slušalke na osnovni telefon
Spodnja stran
*)
*)
osnovnega
telefona
2
3
1
*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah
Version 4.1, 21.11.2007
1 Vključite vtič daljšega ravnega konca spiralne vrvice v vtičnico označeno s
simbolom ^ na spodnji strani osnovnega telefona.
2 Ravni del spiralne vrvice napeljite v zato predviden razbremenilni kanal.
3 Drugi vtič spiralne vrvice vključite v vtičnico na slušalki.
11
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
2. Povezava osnovnega telefona s telefonskim omrežjem
3a
3b
1
*)
*)
2
Spodnja stran
osnovnega
telefona
*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah (
¢ str. 10)
1 En konec priključne vrvice (¢ str. 8) napeljite od zadaj skozi odprtino v ohišju.
Gigaset DX800A all-in-one:
– Uporabite 8-polno vrvico z 2 Western mini vtičema 8/8, če želite telefon
priključiti na ISDN omrežje (¢ str. 8, kabel 7c).
– Uporabite priključno vrvico z RJ11vtičem za priključitev na analogno
stacionarno omrežje (¢ str. 8, kabel 7b).
Vaš telefon samostojno prepozna, na kakšno vrsto linije je bil priključen.
Pomočnik za namestitev kasneje zahteva, da za aktualni priključek napravite
vse potrebne nastavitve (¢ str. 16).
Version 4.1, 21.11.2007
2 Vtič priključne vrvice vključite v priključno vtičnico označeno s simbolom ] na
spodnji strani osnovnega telefona.
3 Nato povežite priključno vrvico z vašim telefonskim priključkom (3a ISDN ali 3b
analogno stacionarno omrežje).
12
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
3. Priključitev osnovnega telefona na električno omrežje
3
1
*)
*)
2
*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah (
¢ str. 10)
1 Manjši vtič priključnega kabla napeljite od zadaj skozi odprtino na ohišju.
2 Vključite vtič v priključno vtičnico označeno s simbolom \ na spodnji strani
osnovnega telefona.
3 Šele nato napajalni kabel povežite z električnim omrežjem.
Opozorilo
u Napajalni kabel mora biti za delovanje telefona vedno vključen, ker osnovni
telefon brez priključitve na električno omrežje ne deluje.
u Uporabljajte le priložen napajalni kabel in priključno vrvico telefona.
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DX800A all in one, DL500A:
Razpored priključkov na vtiču priključnih vrvic analognega stacionarnega
omrežja je lahko različen. Pravilni razpored priključkov najdete v dodatku
obširnega navodila za uporabo na priloženem CD-ju.
Naloži se programska oprema osnovnega telefona. Po kratkem času se na
osnovnem telefonu prikaže mirovno stanje prikazovalnika, telefon se nahaja v
mirovnem stanju.
Sedaj z vašim osnovnim telefonom že lahko telefonirate prek stacionarnega
telefonskega omrežja oziroma prek ISDN in ste dosegljivi prek vaše številke
stacionarnega omrežja oziroma prek glavne številke vašega ISDN priključka!
Eden od telefonskih odzivnikov osnovnega telefona je vključen v načinu za
snemanje in ima nastavljen standardni nagovor (¢ str. 43).
13
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
4. Povezava osnovnega telefona z usmerjevalnikom (internet) ali
z osebnim računalnikom
Pri Gigaset DX800A all in one je priključitev na usmerjevalnik v prvi vrsti potrebna
za internetno telefonijo VoIP (Voice over Internet Protocol). Za osnovni telefon
lahko nastavite do šest računov (VoIP klicnih številk) pri enem ali pri različnih VoIP
ponudnikih in jih na osnovnem telefonu konfigurirate.
Vse verzije osnovnih telefonov potrebujejo povezavo z usmerjevalnikom za
naslednje funkcije telefona:
u Želite biti seznanjeni takoj, ko je na internetu na voljo nova programska oprema
za vaš osnovni telefon in jo naložiti na osnovni telefon
u Vaš telefon naj datum in uro prevzame iz časovnega strežnika na internetu.
u Z vašim osnovnim telefonom želite na internet, to pomeni uporabiti Informac.
center, si prikazati informacijske storitve ali iskati klicne številke v omrežnem
(online) telefonskem imeniku.
Povezavo osnovnega telefona z osebnim računalnikom (prek usmerjevalnika ali
neposredno) potrebujete v primeru, če želite uporabljati naslednje funkcije vašega
osnovnega telefona:
u Vaš osnovni telefon želite nastaviti prek spletnega konfiguratorja.
u Želite uporabljati dodatno programsko opremo osebnega računalnika „Gigaset
QuickSync over Ethernet“, za izbiranje klicnih številk prek osebnega računalnika
(npr. klicnih številk iz imenika z naslovi računalnika) ali za nalaganje slik ali
melodij iz osebnega računalnika na vaš osnovni telefon.
Za priključitev na internet potrebujete usmerjevalnik (Router), ki je prek modema
(je eventualno integriran v usmerjevalniku) povezan z internetom.
Opombe za Gigaset DX800A all in one
u Za telefonijo prek interneta potrebujete širokopasovni internetni priključek
Version 4.1, 21.11.2007
(npr. DSL) s pavšalno zaračunano storitvijo (priporočeno) oziroma s
količinsko zaračunano storitvijo in nek usmerjevalnik, ki vaš telefon poveže z
internetom.
u Osnovni telefon ima vgrajen še drugi LAN priključek prek katerega npr. vaš
osebni računalnik lahko povežete z internetom (usmerjevalnik).
u Opozorilo o varovanju podatkov: Več informacij o shranjenih podatkih v
zvezi s storitvijo Gigaset.net najdete na internetu pod povezavo:
www.gigaset.net/privacy-policy
14
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
3
1
*)
*)
2
*) Priključka LAN2 in FAX nista vgrajena pri vseh napravah (
¢ str. 10)
1 En konec priloženega ethernet kabla (Cat 5 z 2 RJ45 Western modularnima
vtičema) napeljite od zadaj skozi odprtino na ohišju.
2 Vtič ethernet kabla vključite v LAN priključno vtičnico na spodnji strani
osnovnega telefona.
3 Drugi vtič ethernet kabla vključite v LAN priključek na usmerjevalniku.
Version 4.1, 21.11.2007
Gigaset DX800A all in one:
Sedaj že lahko vzpostavljate VoIP povezave v Gigaset.net omrežju (¢ str. 41).
Gigaset DL500A:
Zagon osnovnega telefona je zaključen.
Berite dalje na str. 32, „Datum in ura“.
15
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
Zagon osnovnega telefona – pomočnik za namestitev
Takoj, ko je telefon priključen na električno omrežje, se zažene strojno-programska
oprema. Če na osnovnem telefonu še niso bile generirane nobene povezave, se
zažene pomočnik za namestitev. Z njim lahko napravite vse potrebne nastavitve za
vaš telefon.
Opombe za Gigaset DX800A all in one
Telefon preveri, s katerim telefonskim priključkom (analognim stacionarnim
omrežjem ali ISDN) je povezan.
Na prikazovalniku se prikaže naslednje sporočilo:
Namestitev-dobrodosli
?
Zelite pomoc pri
namestitvi telefona?
Ne
Da
¤ Za zagon namestitve pritisnite
funkcijsko tipko §Da§.
Opombi
u Pomočnik za namestitev se zažene le v primeru, če na osnovnem telefonu še
Version 4.1, 21.11.2007
ni bila konfigurirana nobena povezava. Če so bile povezave že konfigurirane,
lahko pomočnika za VoIP in ISDN zaženete tudi posamezno prek menija.
u Pomočnika za namestitev lahko uporabljate samo na osnovnem telefonu in
ne na prijavljeni prenosni enoti.
V okviru pomočnika za namestitev teče zapovrstjo več posameznih pomočnikov.
Kateri posamezen pomočnik se bo na vaši napravi zagnal, je odvisno od vrste vaših
naprav in priključkov, s katerimi je naprava povezana. V pomočniku za namestitev
so združeni naslednji posamezni pomočniki:
1 Pomočnik za ISDN
2 Pomočnik za IP
3 Pomočnik za prijavo
4 Pomočnik za povezavo
V naslednji tabeli si oglejte, kateri od naslednjih korakov potekajo na vaši napravi in
vrsto priključka ter kateri posamezni pomočnik se zažene.
16
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Priključek
GigasetDX600A ISDN
GigasetDX800A all in one
pri priključitvi na ISDN in VoIP
GigasetDX800A all in one
pri priključitvi na analogno
stacionarno omrežje in VoIP
Potek
1. Pomočnik za ISDN (¢ str. 17)
3. Pomočnik za prijavo
4. Pomočnik za povezavo
1. Pomočnik za ISDN (¢ str. 17)
2. Pomočnik za IP
3. Pomočnik za prijavo
4. Pomočnik za povezavo
2. Pomočnik za IP (¢ str. 20)
3. Pomočnik za prijavo
4. Pomočnik za povezavo
Prosimo upoštevajte:
u Če je pomočnik za namestitev aktiviran, nima nobena prenosna enota dostopa
do menija Nastavitve osnovnega telefona.
u Če želite predčasno zapustiti pomočnika za namestitev, pritisnite in držite rdečo
tipko za končanje T. Vse spremembe, ki ste jih že shranili s tipko §OK§, se
ohranijo.
u Za preskok neke nastavitve pritisnite levo stran tipke za upravljanje s ali
funkcijsko tipko §Ne§.
1. Pomočnik za ISDN – ugotavljanje/vnašanje MSN številk
priključka
Se zažene na Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one z ISDN-priključkom.
Pogoj: Osnovni telefon imate priključen na telefonsko omrežje ISDN.
S potrditvijo naročila za ISDN priključek vam ponudnik omrežja dodeli več lastnih
klicnih številk (MSN). Na vašem osnovnem telefonu lahko shranite do 10 klicnih
številk (MSN številk). Če na vašem osnovnem telefonu še ni vnesena nobena MSN
številka, lahko s pomočnikom za ISDN ugotovite MSN številke vašega priključka, to
pomeni, številke prikličete iz centrale, (samodejno ugotavljanje MSN) oziroma jih
vnesete ročno.
Opomba
Version 4.1, 21.11.2007
Nekateri ISDN ponudniki ne podpirajo samodejnega ugotavljanja MSN številk.
Če ugotavljanje ni podprto, morate MSN številke vašega priključka vnesti ročno.
17
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Pomocnik za ISDN
?
Zazenem pomocnika
za namestitev ISDN?
Ne
Da
¤ Za zagon namestitve pritisnite
funkcijsko tipko §Da§.
Ð
Pomocnik za ISDN
Pomocnik vam
pomaga pri
identifikaciji in -
¤ Za zagon samodejnega
konfiguraciji vasih
klicnih stevilk (MSN).
ugotavljanja MSN številk pritisnite
funkcijsko tipko §OK§. To traja nekaj
časa.
Na prikazovalniku se prikaže
Identifikacija vasih ISDN klicnih
stevilk (MSN st.) ....
OK
Ð
Pomocnik za ISDN
MSN - dodelitev
Po uspešnem ugotavljanju MSN številk
se prikaže seznam MSN.
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Spremeni
OK
¤ Za zaključitev pomočnika za ISDN
pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
Na prikazovalniku se prikaže ISDN
namestitev zakljucena.
Opomba
Version 4.1, 21.11.2007
Imena MSN številk lahko spremenite (glejte obširno navodilo za uporabo
osnovnega telefona na priloženem CD-ju).
Če niste mogli ugotoviti nobenih MSN številk, se prikaže Ni identificiranih MSN
stevilk. Osnovni telefon bo od vas zahteval, da sami vnesete vaše MSN številke:
18
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Pomocnik za ISDN
Ð
Prosim vnesite vase
MSN podatke
Nazaj
OK
¤ Za ročni vnos MSN številke pritisnite
funkcijsko tipko §OK§.
¤ S tipkovnico vnesite neko ime za
Konfiguracija MSN st.
¤
MSN - Ime:
|
MSN - Stevilka:
Abc
<C
V
Shrani
Konfiguracija MSN st.
W
MSN - Ime:
MSN - Stevilka:
123456|
V
MSN - Ime:
<C
MSN 1 (največ 16 znakov). Če ne
vnesete nič, se nastavi MSN1.
Za menjavo vnosa MSN pritisnite
spodnjo stran tipke za upravljanje
s.
Shrani
¤ Vnesite vašo 1. MSN številko (brez
¤
¤
krajevnega predizbiranja; največ 20
cifer).
Za preklop v naslednje polje
ponovno pritisnite spodnjo stran
tipke za upravljanje.
Za vnos nadaljnjih MSN številk
ponavljajte zgornji postopek.
¤ Po vnosu zadnje MSN: Pritisnite
funkcijsko tipko §Shrani§.
Version 4.1, 21.11.2007
Na prikazovalniku se prikaže ISDN namestitev zakljucena.
19
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Gigaset DX800A all in one:
Dalje preberite na str. 20, „2. Pomočnik za VoIP – nastavljanje VoIP nastavitev“.
Gigaset DX600A ISDN:
Dalje preberite na str. 26, „3. Pomočnik za prijavo“.
2. Pomočnik za VoIP – nastavljanje VoIP nastavitev
Se zažene na Gigaset DX800A all-in-one.
Na prikazovalniku se prikaže:
Pomocnik za VoIP
?
Zazenem pomocnika
za VoIP namestitev?
Ne
Da
Da bi prek interneta (VoIP) lahko telefonirali s poljubnim sogovornikom na
internetu, stacionarnem omrežju in v mobilnem omrežju, potrebujete storitev
nekega VoIP ponudnika, ki podpira VoIP standard SIP.
Pogoj: Registrirali ste se pri vašem ponudniku VoIP (npr. prek vašega osebnega
računalnika) in odprli najmanj en VoIP račun (IP konto).
Da bi lahko VoIP uporabljali, so na vašem telefonu potrebne še naslednje
nastavitve. Potrebne podatke prejmete od vašega VoIP ponudnika. To so:
Bodisi:
u Vaše uporabniško ime
(če ga VoIP ponudnik zahteva).
To je uporabniška razpoznavna številka vašega IP konta (Caller-ID), pogosto
identična z vašo klicno številko.
u Vaše prijavno ime ali Login-ID
u Vaše (Login) geslo pri VoIP ponudniku
u Splošne nastavitve vašega VoIP ponudnika (naslovi strežnikov itd.)
Ali:
u Določena koda za samodejno konfiguracijo (Activation Code)
Version 4.1, 21.11.2007
Pri vnosu vam pomaga pomočnik za VoIP vašega telefona Gigaset.
20
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Opombe
Konfigurirate lahko skupaj do šest VoIP povezav. Pri zagonu telefona (nobena
VoIP povezava še ni konfigurirana) konfigurirate eno VoIP povezavo. Nadaljnje
VoIP povezave lahko konfigurirate kasneje s pomočnikom za VoIP ali s spletnim
konfiguratorjem.
Zagon pomočnika za VoIP
Pogoj: Osnovni telefon je povezan z usmerjevalnikom (Router). Usmerjevalnik ima
povezavo z internetom (¢ str. 14).
¤ Za zagon pomočnika za VoIP pritisnite sredino tipke za upravljanje w ali desno
funkcijsko tipko §Da§.
Ð
Pomocnik za VoIP
Pomocnik vam
pomaga konfigurirati
IP racun in se
registrirati pri vasem
Na prikazovalniku se prikažejo
informacije o pomočniku za VoIP.
¤ Za listanje naprej pritisnite spodnjo
stran tipke za upravljanje s.
V
ponudniku.
OK
¤ Za nadaljevanje pritisnite funkcijsko
tipko §OK§.
Izbira IP racuna
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
Nazaj
´
´
´
´
´ V
Na prikazovalniku se prikaže seznam
vseh možnih VoIP povezav (IP 1 do
IP 6). Že konfigurirane VoIP povezave
so označene s simbolom ³.
¤ Za izbiro povezave eventualno
OK
Version 4.1, 21.11.2007
¤
pritisnite spodnjo stran tipke za
upravljanje s.
Za nadaljevanje pritisnite funkcijsko
tipko §OK§.
21
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Na prikazovalniku se prikaže:
Pomocnik za VoIP
?
Ali imate kodo
za samodejno
konfiguracijo?
Ne
Da
Od vašega VoIP ponudnika ste prejeli
prijavno ime/geslo in eventualno tudi
uporabniško ime:
Od vašega VoIP ponudnika ste prejeli
kodo za samodejno konfiguracijo
(Activation Code):
¤ Pritisnite tipko pod prikazom §Ne§ na
¤ Pritisnite tipko pod prikazom §Da§ na
¤
¤ Dalje preberite v poglavju:
prikazovalniku.
Dalje preberite v poglavju:
„Nalaganje podatkov VoIP
ponudnika“ ¢ str. 23.
prikazovalniku.
„Vnos kode za samodejno
konfiguracijo“ ¢ str. 22.
Vnos kode za samodejno konfiguracijo
Pomocnik za VoIP
Koda za aktiviranje
¤ S tipkovnico vnesite vašo kodo za
samod. konfiguracije:
f
V
g
<C
samodejno konfiguracijo, ki ste jo
prejeli od vašega ponudnika (največ
32 znakov).
OK
¤ Pritisnite tipko pod prikazom §OK§ na
prikazovalniku.
Version 4.1, 21.11.2007
Z interneta se neposredno na vaš telefon naložijo vsi, za VoIP telefonijo potrebni
podatki.
Če so bili v telefon uspešno naloženi vsi podatki, se na prikazovalniku prikaže Vas
IP racun je prijavljen pri vasem ponudniku.
¤ Dalje preberite v poglavju: „3. Pomočnik za prijavo“, str. 26.
22
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Nalaganje podatkov VoIP ponudnika
Pomočnik za povezavo vzpostavi povezavo s konfiguracijskim strežnikom Gigaset
na internetu. Tu najdete razne profile s splošnimi dostopnimi podatki različnih VoIP
ponudnikov za nalaganje k sebi.
Po kratkem času se prikaže naslednji prikaz:
Izberite vaso drzavo
Naloži se seznam držav.
¤ Na spodnjo ali zgornjo stran tipke za
Drzava 1
Drzava 2
Drzava 3
Drzava 4
V
Drzava 5
Nazaj
upravljanje pritisnite tolikokrat, da
je na prikazovalniku označena
država, v kateri želite telefon
uporabljati.
OK
¤ Za potrditev izbire pritisnite tipko
pod prikazom §OK§ na
prikazovalniku.
Prikaže se seznam VoIP ponudnikov, za
katere je na konfiguracijskem strežniku
na voljo profil s splošnimi dostopnimi
podatki.
Izbiranje ponudnika
Ponudnik 1
Ponudnik 2
Ponudnik 3
Ponudnik 4
V
Ponudnik 5
Nazaj
OK
¤ Pritisnite spodnjo ali zgornjo stran
tipke za upravljanje q tolikokrat, da
je na prikazovalniku označen vaš
VoIP ponudnik.
¤ Za potrditev izbire pritisnite tipko
pod prikazom §OK§ na
prikazovalniku.
Version 4.1, 21.11.2007
Naložijo se splošni dostopni podatki vašega VoIP ponudnika in shranijo v telefon.
23
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Podatkov vašega ponudnika niste mogli naložiti
Če vašega VoIP ponudnika ni na seznamu, to pomeni, da splošni podatki za
nalaganje niso na voljo, morate pomočnika za VoIP prekiniti:
¤ Na kratko tolikokrat pritisnite rdečo tipko za končanje T, da se na
prikazovalniku ponovno prikaže Zazenem pomocnika za VoIP namestitev?
in nato na funkcijsko tipko §Ne§.
Izvedete lahko naslednje korake pomočnika za namestitev.
Potrebne nastavitve za VoIP ponudnika in vaš IP račun morate nato napraviti s
spletnim konfiguratorjem. Splošne podatke ponudnika dobite pri svojem VoIP
ponudniku.
Dodelitev VoIP povezave kot odhodne/dohodne povezave lahko kasneje
spremenite prek menija telefona ali s spletnim konfiguratorjem.
Vnašanje uporabniških podatkov vašega VoIP računa
Telefon zahteva vnos vaših osebnih dostopnih podatkov za vaš VoIP račun.
Odvisni od ponudnika so podatki naslednji:
u Uporabnisko ime, Prijavno ime, Prijavno geslo
Upoštevajte ...
... pri vnosu dostopnih podatkov pazite na pravilno pisanje velikih/malih črk!
Za menjavo med velikimi/malimi črkami in pisanjem cifer pritisnite tipko #
(eventualno večkrat). Prikazovalnik prikazuje ali je nastavljeno pisanje z velikimi
ali malimi črkami ali pisanje cifer.
Napačno vnesene znake lahko izbrišete z levo funkcijsko tipko pod simbolom
Ñ. Izbriše se znak levo od kazalca.
S tipko za upravljanje p se lahko pomikate po poljih za vnos (pritisnite levo/
desno).
Podatki ponudnika
Prijavno ime:
Abc
<C
OK
¤ S tipkovnico vnesite prijavno ime, ki
Version 4.1, 21.11.2007
¤
24
ste ga prejeli pri vašem VoIP
ponudniku.
Pritisnite tipko pod prikazom §OK§ na
prikazovalniku.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Podatki ponudnika
Prijavno geslo:
Abc
<C
¤ S tipkovnico vnesite vaše geslo.
OK
¤ Pritisnite tipko pod prikazom §OK§ na
prikazovalniku.
Podatki ponudnika
Uporabnisko ime:
Abc
<C
OK
¤ S tipkovnico vnesite uporabniško
¤
ime, ki ste ga prejeli od vašega VoIP
ponudnika.
Pritisnite tipko pod prikazom §OK§ na
prikazovalniku.
Pomocnik za VoIP
Û
Prijava pri
Ko ste napravili vse potrebne vnose,
skuša pomočnik za VoIP vaš telefon
prijaviti pri VoIP ponudniku.
ponudniku...
Version 4.1, 21.11.2007
Po uspešni prijavi se na prikazovalniku prikaže obvestilo „Vas IP racun je prijavljen
pri vasem ponudniku“.
Zažene se pomočnik za prijavo.
Sedaj z vašim telefonom že lahko telefonirate tako prek interneta kot
tudi prek stacionarnega telefonskega omrežja oziroma prek ISDN
(odvisno od izbranega priključka)! Za kličoče ste dosegljivi prek vaše
VoIP klicne številke in prek klicne številke stacionarnega omrežja
oziroma prek MSN številk vašega ISDN priključka!
25
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
3. Pomočnik za prijavo
Se zažene na Gigaset DX800A all-in-one in Gigaset DX600A ISDN.
Pomočnik za prijavo vam pomaga pri prijavi prenosnih enot na osnovni telefon.
Opomba
Prijava
Če ne želite prijaviti nobene prenosne
enote, pritisnite levo funkcijsko tipko
§Ne§. Pomočnik za prijavo se konča in
zažene pomočnik za povezavo
(¢ str. 27).
?
Prijavim
prenosno enoto?
Ne
Da
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Da§.
Osnovni telefon se preklopi v način
delovanja za prijavo.
¤ V času približno 60 sekund začnite
Prijava
Ð
Prosim prijavite vaso
prijavo na prenosni enoti skladno z
vsakokratnim navodilom za
uporabo prenosne enote.
prenosno enoto
Informacije
Prekini
Informacija
Če pritisnete funkcijsko tipko
§Informacija§, se prikažejo informacije za
prijavo prenosnih enot.
Po uspešni prijavi prenosne enote na osnovni telefon se prikaže naslednji prikaz
(prikazan približno 3 sekunde):
Prijava
‰
Version 4.1, 21.11.2007
Pren. en. prijavljena
Po uspešni prijavi se prenosna enota
Gigaset preklopi v stanje mirovanja. Na
prikazovalniku se prikaže interno ime
prenosne enote (INT 2, INT 3 do INT 7).
Nato se na prikazovalniku ponovno prikaže „Prijavim prenosno enoto? “ (glejte
zgoraj/Seite 26).
26
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Da§, če želite prijaviti naslednjo prenosno enoto in
ponovite zgoraj opisan postopek za prijavo s to prenosno enoto.
Če pritisnete §Ne§, se pomočnik za prijavo konča in zažene pomočnik za povezavo.
Opombe
u Osnovnemu telefonu je tovarniško dodeljeno interno ime INT 1 in interna
številka 1.
u Osnovni telefon dodeli prenosni enoti najnižjo prosto interno številko
(možne številke so: 2 – 7). Na prikazovalniku prenosne enote se prikaže
interno ime npr. INT 2. To pomeni, da je bila prenosni enoti dodeljena interna
številka 2.
u Interne številke in imena lahko kasneje spremenite.
4. Pomočnik za povezavo
Se zažene na Gigaset DX800A all-in-one in Gigaset DX600A ISDN.
S pomočnikom za povezavo lahko prej konfigurirane povezave dodelite internim
uporabnikom sistema kot dohodne in eventualno kot odhodne povezave. Interni
uporabniki so osnovni telefon, prijavljene prenosne enote, telefonski odzivnik
osnovnega telefona ter eventualno priključena FAKS naprava.
u Dohodne povezave so klicne številke, na katere vas lahko drugi kličejo. Dohodni
klici se usmerijo samo na tiste interne uporabnike (končne naprave), katerim so
dodeljene pripadajoče povezave kot dohodne povezave.
u Odhodne povezave so klicne številke, ki jih vaš telefon posreduje kličočim. Prek
odhodnih povezav vam ponudnik omrežja zaračunava tudi stroške pogovorov.
Vsakemu internemu uporabniku lahko dodelite klicno številko oziroma
pripadajočo povezavo fiksno kot odhodno povezavo.
u Vsaka povezava (klicna številka) vašega telefona je lahko tako odhodna kot tudi
dohodna povezava. Vsako povezavo lahko dodelite več internim uporabnikom
kot odhodno in/ali dohodno povezavo. Vendar sme biti samo enemu
telefonskemu odzivniku dodeljena kot dohodna povezava.
Standardna dodelitev
Osnovnemu telefonu, prijavljenim prenosnim enotam in vgrajenemu
telefonskemu odzivniku 1 so pri prijavi/zagonu dodeljene vse povezave osnovnega
telefona kot dohodne povezave.
Pri priključitvi telefona na ISDN je napravam dodeljena prva MSN v konfiguraciji
(standardno ime MSN1) kot dohodna povezava. Če ni konfiguriranih nobenih MSN
številk, telefon uporabi glavno številko ISDN priključka.
Version 4.1, 21.11.2007
Če je Gigaset DX800A all in one priključen na analogno stacionarno omrežje, se
napravam dodeli klicna številka stacionarnega omrežja kot odhodna povezava.
27
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Zagon pomočnika za povezavo
a.
Pomocn. za povezavo
?
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Da§, če
Dodelitev povezav za namizni telefon
INT 1?
Ne
¤
Da
b. (Prikaz pri ISDN priključitvi)
Ð
Dohodna povezava
INT 1
sprejema klice za
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
V
MSN3: 12345603
Spremeni
OK
želite spremeniti nastavitev za
odhodno in dohodno povezavo
osnovnega telefona (interno ime
INT 1).
Pritisnite funkcijsko tipko §Ne§, če ne
želite spremeniti nastavitve za
osnovni telefon.
Prikaže se seznam aktualno
dodeljenih dohodnih povezav.
Za listanje po seznamu morate
eventualno pritisniti spodnjo stran
tipke za upravljanje s.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Spremeni§,
¤
če želite spremeniti izbiro dohodne
povezave za osnovni telefon.
Pritisnite funkcijsko tipko §OK§, če
nastavitve ne želite spremeniti.
Ali:
(Prikaz pri priključitvi na stacionarno
omrežje)
Ð
Dohodna povezava
INT 1
sprejema klice za
Stac. linija: 4560123
IP1: 12345602
V
Gigaset.net: 12345#9
Version 4.1, 21.11.2007
Spremeni
Opomba za DX800A all in one:
Osnovnemu telefonu je že tovarniško
dodeljena Gigaset.net klicna številka.
Gigaset.net klicno številko ravno tako
lahko dodelite vsem priključenim
napravam kot dohodno povezavo.
OK
Če pritisnete tipko §OK§, preskočite naslednje korake. Nadaljujete pri
Če pritisnete tipko §Spremeni§, se prikaže naslednje:
28
£ e.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
c. (Prikaz pri ISDN priključitvi)
INT 1
Sprejmi klice za
MSN1:
f Da
g
Sprejmi klice za
V
MSN2:
Nazaj
Če naj se na osnovnem telefonu ne
signalizirajo klici na MSN1 oziroma na
njegovi klicni številki stacionarnega
omrežja:
¤ Za nastavitev Ne pritisnite desno
stran tipke za upravljanje v.
Shrani
Ali:
(Prikaz pri priključitvi na stacionarno
omrežje)
INT 1
Sprejmi klice za
Stac. linija:
f Da
g
Sprejmi klice za
V
IP1:
Version 4.1, 21.11.2007
Nazaj
Shrani
29
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
d. (Prikaz pri ISDN priključitvi)
¤ Za preklop na naslednjo klicno
INT 1
W
MSN1:
Ne
Sprejmi klice za
MSN2:
f Da
Nazaj
V
g
Shrani
¤
številko pritisnite spodnjo stran
tipke za upravljanje s. Nastavite
ukaz kot je opisano zgoraj na Da ali
Ne.
Korake ponovite za vsako klicno
številko.
¤ Za zaključitev nastavljanja
osnovnega telefona pritisnite
funkcijsko tipko §Shrani§.
Ali:
(Prikaz pri priključitvi na stacionarno
omrežje)
INT 1
W
Stac. linija:
Ne
Sprejmi klice za
IP1:
f Da
Nazaj
V
g
Shrani
Na prikazovalniku se za preverjanje še enkrat prikaže aktualiziran seznam
dohodnih povezav.
Za potrditev dodelitve pritisnite funkcijsko tipko §OK§.
e.
Ð
Odhodna povezava
INT 1
posilja klice z
MSN1:
12345601
Spremeni
Prikažejo se aktualne za osnovni
telefon nastavljene odhodne
povezave: MSN1 pri priključitvi na
ISDN in Stac. linija pri priključitvi
aparata Gigaset DX800A all in one na
analogno stacionarno omrežje.
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §OK§, če
OK
Version 4.1, 21.11.2007
¤
30
nastavitve ne želite spremeniti.
Naslednji korak bo telefon
preskočil.
Pritisnite funkcijsko tipko §Spremeni§,
če nastavitev želite spremeniti.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
f.
INT 1
Povezava za
odhodne klice
f MSN1
Nazaj
g
Če naj osnovni telefon kliče prek
druge povezave/klicne številke:
¤ Desno stran tipke za upravljanje
v pritisnite tolikokrat, da se
prikaže želena povezava.
Shrani
¤ Za shranjevanje nastavitve
pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
Če so na osnovni telefon že prijavljene prenosne enote, telefon od vas zahteva
dodelitev dohodnih in odhodnih povezav še za prenosne enote. Na prikazovalniku
se prikaže naslednje:
Dodelitev povezav za prenosno enoto INT ...?
¤ Napravite korake od a. do f. za vsako prijavljeno prenosno enoto.
Nazadnje telefon od vas zahteva, da dodelite dohodne povezave še za tri telefonske
odzivnike osnovnega telefona. Na prikazovalniku se prikaže„Dodelitev povezav za
telefonski odzivnik ?“.
¤ Napravite korake od a. do d. za vsak telefonski odzivnik.
Prosimo upoštevajte: Vsako povezavo smete dodeliti le enemu od treh lokalnih
telefonskih odzivnikov kot dohodno povezavo. Če enemu telefonskemu odzivniku
dodelite dohodno povezavo, ki je že dodeljena drugemu telefonskemu odzivniku,
se tako „stara“ dodelitev izbriše.
Po uspešni zaključitvi nastavitev se eden za drugim za kratek čas prikažeta
naslednja prikaza prikazovalnika:
Pomocn. za povezavo
‰
Dodelitev povezave -
Version 4.1, 21.11.2007
zakljucena
31
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Zaključitev namestitve
Namestitev je končana. Na prikazovalniku se prikaže naslednje:
Namestitev
‰
Namestitev
zakljucena
Nato se osnovni telefon preklopi v stanje mirovanja (primer prikaza v stanju
mirovanja ¢ str. 4).
Telefonski odzivnik osnovnega telefona, ki mu je bila dodeljena dohodna povezava
je aktiviran v načinu za snemanje in ima vključen standardni nagovor (¢ str. 43).
Datum in ura
Version 4.1, 21.11.2007
Datum in uro morate nastaviti, če želite npr. pri dohodnih klicih prikazati točen čas
klica ali uporabljati budilko in koledar.
Za nastavljanje datuma in ure imate več možnosti:
u Gigaset DX800A all in one
Pri priključitvi na ISDN osnovni telefon prevzame datum in uro iz ISDN omrežja
pri prvem odhodnem zunanjem klicu.
Pri priključitvi na analogno stacionarno omrežje morate datum in uro vnesti
ročno (glejte v nadaljevanju).
Vaš osnovni telefon vendar lahko nastavite tudi tako, da datum in uro (v rednih
časovnih presledkih) prevzame iz časovnega strežnika na internetu.
u Gigaset DX600A ISDN
Osnovni telefon prevzame datum in uro iz ISDN omrežja pri prvem odhodnem
zunanjem klicu.
Vaš osnovni telefon lahko nastavite tudi tako, da datum in uro (v rednih časovnih
presledkih) prevzame iz časovnega strežnika na internetu.
Ali datum in uro na osnovnem telefonu nastavite ročno (glejte v nadaljevanju).
u Gigaset DL500A
Vaš osnovni telefon je tovarniško nastavljen tako, da datum in uro prevzame iz
časovnega strežnika na internetu, s pogojem, da je povezan z internetom.
Datum in uro lahko nastavite tudi ročno prek menija osnovnega telefona ali z
neko prijavljeno prenosno enoto (glejte v nadaljevanju).
Sinhronizacijo s časovnim strežnikom lahko prek spletnega konfiguratorja vključite
in izključite. Dodatno glejte navodilo za uporabo spletnega konfiguratorja na
priloženem CD-ju.
32
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Ročno nastavljanje datuma in ure
Če datum in ura nista nastavljena, v mirovnem stanju prikazovalnika osnovnega
telefona utripa polje za čas (00:00) in nad desno funkcijsko tipko se prikaže §Nast. cas§.
?
Nast. cas
¤ Pritisnite tipko pod prikazom §Nast. cas§ na prikazovalniku.
S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto 8-mestno npr. Q4QO2Q
Q za 04.09.2010. Prikazan datum se prepiše.
Za preklop v vrstico za vnos časa pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje s.
S tipkovnico vnesite ure in minute 4-mestno, npr. QM
5 za 07:15 uro.
Version 4.1, 21.11.2007
¤
¤
¤ Za shranjevanje vnosov pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
33
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / starting.fm / 23.07.2012
Prvi koraki
Kažipot
Potem, ko ste vaš osnovni telefon uspešno vključili v delovanje, ga gotovo želite
prilagoditi vašim individualnim potrebam. Za hitro iskanje pomembnih tem
uporabite naslednji kažipot.
V tem navodilu za uporabo so le nekatere funkcije vašega telefona opisane na
kratko. Obširen opis skupnega obsega funkcij vašega telefona najdete v obširnem
navodilu za uporabo na priloženem CD-ju. Tu so tudi v naslednji uporabljeni
predstavitvi opisani postopki.
Uporabnik, ki še ni bil seznanjen z uporabo naprav z menijskim vodenjem kot npr.
drugih Gigaset telefonov, lahko v obširnem navodilu za uporabo prebere, kako
uporabljati osnovni telefon.
Na priloženem CD-ju najdete tudi navodilo za uporabo spletnega konfiguratorja
vašega telefona, s katerim lahko izvedete nastavitve vašega telefona na osebnem
računalniku.
Informacije o ...
Odhodni zunanji klici in sprejem klicev
g
str. 35
Nastavljanje melodije in glasnosti pozivanja
g
str. 51
Nastavljanje glasnosti govora v slušalki
g
str. 50
g
str. 49
g
str. 39
g
str. 40
Pisanje, pošiljanje, sprejemanje SMS sporočil
g
str. 42
Prijava Bluetooth naprav, uporaba „Link2mobile“
g
str. 47
Programiranje programirljivih tipk osnovnega
telefona
Uporaba lokalnega telefonskega imenika in
omrežnih (online) telefonskih imenikov na
internetu
Prenos vnosov telefonskega imenika obstoječih
prenosnih enot Gigaset na osnovni telefon
Version 4.1, 21.11.2007
... najdete tu.
Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere
za odpravljanje napak v obširnem navodilu za uporabo telefona na
priloženem CD-ju ali se obrnite na naš servis (skrb za kupca).
34
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / telephony.fm / 23.07.2012
Telefoniranje
Telefoniranje
Izbira povezave pri vsakem klicu
Če je funkcija osvetlitve prikazovalnika
izključena (¢ str. 50) prvi pritisk poljubne
tipke osvetlitev prikazovalnika vključi.
Pogoj: Osnovnemu telefonu je dodeljena
„Izb. lin. za vsak klic“ (¢ str. 27)..
~c
Vnesite klicno številko in dvignite slušalko. Prikaže se seznam
povezav, ki so na voljo.
Zunanji odhodni klici
q
§Izberi§
Zunanji klici so klici v javno telefonsko
omrežje (stacionarno omrežje, mobilno
omrežje) ali prek interneta (VoIP).
Opomba
Gigaset DL500A:
V tej napravi so v nadaljevanju omenjene
odhodne in dohodne povezave kot tudi
izbira povezave relevantne samo v
primeru, če uporabljate funkcijo
Link2mobile (¢ str. 48), to pomeni, da
želite z osnovnim telefonom telefonirati
prek GSM povezave vašega mobilnega
telefona.
V splošnem je povezava stacionarnega
omrežja vaša odhodna in dohodna
povezava.
Pogoj:
Osnovnemu telefonu je fiksno dodeljena
ena povezava kot odhodna povezava.
~c
Vnesite klicno številko in
dvignite slušalko.
Ali:
c~
Dvignite slušalko in nato vnesite
klicno številko.
Izberite povezavo.
Pritisnite funkcijsko tipko.
Interni klici
Interni pogovori s prijavljenimi prenosnimi
enotami so brezplačni.
Klicanje določene prenosne enote
u
Začnite interni klic.
s
Izberite internega uporabnika.
c
Dvignite slušalko.
Če interni uporabnik ni dosegljiv (npr. je
izven dometa), se ne oglasi ali so že
vzpostavljene tri interne povezave, slišite
signal zasedeno.
Klicanje vseh internih uporabnikov
(„skupinski klic“)
u
Pritisnite in držite levo stran
tipke za upravljanje.
Pozivajo vse prenosne enote.
Version 4.1, 21.11.2007
Namesto dvigovanja slušalke lahko pritisnete tipko za prostoročno telefoniranje
d ali programirljivo tipko Naglavna
slusalka
(¢ str. 49), za prostoročno telefoniranje
oziroma telefoniranje z naglavno slušalko.
35
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / telephony.fm / 23.07.2012
Telefoniranje
Končanje pogovora
&
Položite slušalko ali pritisnite
rdečo tipko za končanje T.
Če telefonirate z naglavno slušalko:
¤ Pritisnite programirljivo tipko Naglavna
slusalka ali rdečo tipko za končanje T
na osnovnem telefonu.
Prevzem klica
Dohodni klic se na prenosni enoti signalizira
v treh oblikah: s pozivanjem, s prikazom na
prikazovalniku in z utripanjem tipke za
prostoročno delovanje d.
Opomba
Signalizirajo se samo klici na dohodnih
povezavah, ki so dodeljene osnovnemu
telefonu.
Za prevzem klica imate naslednje možnosti:
¤ Dvignete slušalko.
¤ Pritisnete tipko za prostoročno delovanje
d.
¤ Pritisnete funkcijsko tipko §Sprejmi§.
¤ Klic lahko preusmerite tudi na telefonski
odzivnik (¢ str. 45).
Če vas pozivni zvočni signal moti, pritisnite
funkcijsko tipko §Izklj. poziv§. Klic lahko prevzamete še toliko časa, dokler je prikazan na
prikazovalniku.
Vključitev/izključitev
prostoročnega načina
delovanja/poslušanja po
zvočniku
¤ Za vključitev ali izključitev poslušanja po
zvočniku pritisnite tipko za prostoročno
delovanje d, bodisi med pogovorom
pri delovanju s slušalko ali pri poslušanju
telefonskega odzivnika.
Vključitev prostoročnega delovanja
pri izbiranju
~ d Vnesite klicno številko in
pritisnite tipko za prostoročno
delovanje.
Končanje pogovora:
T
Pritisnite rdečo tipko za
končanje.
Preklop iz delovanja s slušalko na
prostoročno delovanje
Pogoj: Telefonirate prek slušalke ali telefonirate prek slušalke in imate vključeno
poslušanje po zvočniku.
d& Tipko za prostoročno delovanje
pritiskajte toliko časa, da
položite slušalko.
d
Če tipka za prostoročno delovanje ne sveti: tipko pritisnite
ponovno.
Preklop iz prostoročnega delovanja na
delovanja s slušalko
c
Dvignite slušalko. Zvočnik
osnovnega telefona se izključi.
Opomba
Version 4.1, 21.11.2007
Med prostoročnim telefoniranjem lahko
s tipkama R in S nastavljate
glasnost govora v zvočniku.
36
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / telephony.fm / 23.07.2012
Telefoniranje
Preklop osnovnega telefona
v nemo zvezo
Version 4.1, 21.11.2007
S tipko za izključitev mikrofona P lahko
med zunanjim pogovorom izključite in
ponovno vključite mikrofon slušalke, osnovnega telefona (pri prostoročnem telefoniranju) in priključeni naglavni slušalki (tudi
med konferenčno zvezo ali pri menjavi
pogovora). Če je mikrofon izključen, se
prikaže Mikrofon je izkljucen.
Telefoniranje s pomočjo
storitev omrežja
Storitve omrežja so funkcije, ki jih ima v svoji
ponudbi vaš ponudnik omrežja, kot npr.:
u preusmeritev klica na drug telefonski
priključek
u anonimno klicanje
u vzpostavljanje vmesnih zvez med
pogovorom
u izmenično pogovarjanje z dvema
sogovornikoma (menjava zveze).
u vzpostavljanje konference
u predaja pogovorov na drug telefon
u povratno klicanje, če je zasedeno ali se
nihče ne oglasi
Kako lahko storitve omrežja uporabljate na
vašem osnovnem telefonu je opisano v
obširnem navodilu za uporabo na
priloženem CD-ju.
37
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / lists.fm / 23.07.2012
Uporaba seznamov
Uporaba seznamov
Seznami klicev
V telefonu je na voljo:
u seznam za ponavljanje izbiranja,
u seznam dohodnih SMS,
u seznami klicev,
u seznam zamujenih terminov,
u seznam telefonskega odzivnika.
Pogoj: posredovanje klicne številke (CLIP)
V telefonu je na voljo:
u Seznam sprejetih klicev
u seznam odhodnih klicev
u seznam neodgovorjenih klicev
u seznam vseh klicev.
Odpiranje seznamov klicev:
Seznam za ponavljanje
izbiranja
V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20, z osnovnim telefonom izbranih
zadnjih klicnih številk (največ 32 cifer).
Ročno ponavljanje izbiranja
§OK§.
Klicanje številke iz seznama:
¤ Izberite vnos. Dvignite slušalko c.
Q
Odpite seznam za ponavljanje.
s
Izberite vnos.
c / §Izberi§ Dvignite slušalko (trenutno je
ena linija zasedena) pritisnite
funkcijsko tipko §Izberi§.
Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:
¤ Izberite vnos.
§Opcije§ ¢ Shrani v tel. imenik §OK§.
Samodejno ponavljanje izbiranja
S tipko za sporočila f prikličete
naslednjo izbiro seznamov:
u Seznam telefonskega odzivnika ali odzivnik omrežja, če vaš ponudnik omrežja
podpira to funkcijo in je odzivnik omrežja
nastavljen za kratko izbiranje.
u dohodni seznam SMS
u seznam neodgovorjenih klicev
u seznam zamujenih terminov.
Q
V stanju mirovanja: Pritisnite
tipko.
s
Izberite vnos.
§Opcije§ ¢ Samod. pon. izbiranja
Izberite in pritisnite §OK§.
Telefon samodejno ponavlja izbiranje klicne
številke v enakih presledkih. Pri tem je vključeno „glasno poslušanje“, mikrofon je
izključen.
¤ Če se naročnik oglasi:
Dvignite slušalko c.
¤ Za prekinitev ponavljanja izbiranja:
pritisnite poljubno tipko.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ V stanju mirovanja: pritisnite t ali
v¢Ê
¤ S tipko s izberite seznam in pritisnite
38
Odpiranje seznamov s tipko
za sporočila
Takoj, ko nov vnos prispe v nek seznam,
slišite zvočni signal opozorila. Tipka f
utripa. V stanju mirovanja se na
prikazovalniku za nova sporočila prikažejo
simboli (¢ str. 4).
Po pritisku tipke za sporočila f se
prikažejo vsi seznami, ki vsebujejo sporočila
ter seznam odzivnika omrežja.
Odpiranje seznama:
Pritisnite tipko f. Izberite seznam.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / directories.fm / 23.07.2012
Uporaba telefonskih imenikov
Uporaba telefonskih
imenikov
V telefonu je na voljo:
u (lokalni) telefonski imenik (¢ str. 39)
u javni omrežni (online) telefonski imenik
in poslovni imenik na internetu
(¢ str. 40)
u (odvisno od ponudnika) osebni omrežni
(online) telefonski seznam na internetu
u Na Gigasetu DX800A all in one: telefonski
imenik Gigaset.net (¢ str. 41)
Lokalni telefonski imenik
osnovnega telefona
E-posta: (opcijsko)
Vnesite e-poštni naslov.
Obletnica: (opcijsko)
Izberite Vklj. ali Izklj..
Pri nastavitvi Vklj.:
Vnesite Obletnica (datum) in Obletnica
(ura) ter izberite vrsto signalizacije
Obletnica (signal).
CLIP melodija (VIP): / CLIP slika: (optional)
Vnos označite kot Æ. VIP klice spoznate
po melodiji pozivanja. Izberite pozivni
signal in eventualno tudi sliko.
Pogoj: Posredovanje klicne številke.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Spreminjanje vnosa
s ¢ s (izberite vnos).
§Poglej§ §Spremeni§
Telefonski imenik lahko za svoj osnovni
telefon sestavite sami. Vnose lahko pošljete
tudi na druge prenosne enote (¢ str. 40).
Odpiranje telefonskega imenika
¤ V stanju mirovanja ali med zunanjim
pogovorom: Na kratko pritisnite spodnji
del tipke za upravljanje s.
Shranjevanje klicne številke(k)
Version 4.1, 21.11.2007
s ¢ <Nov vnos>
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Ime: / Priimek:
Vnesite ime in/ali priimek.
Tel. doma: / Tel. (pisarna): / Tel. (mobilni):
V najmanj eno od treh polj vnesite klicno
številko.
¤
Pritisnite funkcijski tipki eno za
drugo.
Napravite spremembe in shranite.
Izbiranje iz telefonskega imenika
s ¢ s (izberite vnos).
c
Dvignite slušalko.
Ali med pogovorom:
§Izberi§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Če vnos vsebuje več klicnih številk, se
prikažejo simboli shranjenih številk:
ä / k / l.
r
Izberite klicno številko.
§Izberi§
Pritisnite funkcijsko tipko.
39
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / directories.fm / 23.07.2012
Uporaba telefonskih imenikov
Izmenjava vnosov telefonskega
imenika s prenosnimi enotami
Pogoja: Prenosna enota je prijavljena na
osnovni telefon in funkcijo prenosa podpira.
Osnovni telefon se nahaja v stanju
mirovanja.
Pošiljanje
s ¢ s (izberite vnos) ¢ §Opcije§
¢ Poslji vnos / Poslji seznam
¢ na interno
s
Iz internega seznama izberite
prenosno enoto in pritisnite §OK§.
Sprejemanje
¤ Na prenosni enoti zaženite prenos.
Prenos se prikaže na prikazovalniku
osnovnega telefona.
Opombe
u Dohodni zunanji klici prenos
podatkov prekinejo.
u Vnosi z identičnimi klicnimi številkami
se ne prepišejo.
u Vnesene signalizacije obletnic, slike in
zvoki se ne prenesejo.
Uporaba omrežnih (online)
telefonskih seznamov
Version 4.1, 21.11.2007
Odvisno od vašega ponudnika lahko uporabljate javne omrežne (online) telefonske
sezname (= omrežni (online) telefonski
imenik in poslovni imenik, npr. „rumene
strani“). Omrežni telefonski seznam lahko
nastavite prek spletnega konfiguratorja.
V stanju mirovanja osnovnega telefona:
s
Pritisnite in držite.
q
Izberite nek osebni omrežni
(online) telefonski seznam in
pritisnite §OK§.
40
Iskanje vnosa
¤ Vnesite ime/posel in kraj ali klicno
¤
¤
¤
številko. S funkcijsko tipko §Isci§ zaženite
iskanje.
Če obstoji več mest z vnesenim imenom,
izberite mesto in nadaljujte iskanje.
Če je seznam zadetkov preobširen,
zaženite podrobno iskanje prek §Detajl§ ali
prek Opcije ¢ Isci podrobnost in
izboljšajte ali razširite iskalne kriterije
(npr. na ulice).
Če uporabnik ni bil najden, lahko z §Nov§
zaženete novo iskanje.
Klicanje uporabnika
¤ V seznamu zadetkov izberite vnos in
dvignite slušalko c.
Če vnos vsebuje več klicnih številk, se ta
prikaže v seznamu številk.
¤ S tipko q izberite klicno številko in pritisnite funkcijsko tipko §Izberi§.
Uporaba osebnega
omrežnega (online) imenika z
naslovi
Nekateri ponudniki nudijo možnost
nameščanja in upravljanja lastnih osebnih
omrežnih (online) imenikov z naslovi/
telefonskih imenikov na internetu.
¤ Prek spletnega pregledovalnika vašega
osebnega računalnika namestite vaš
osebni omrežni (online) imenik z naslovi.
V stanju mirovanja:
s
Pritisnite in držite.
q
Izberite osebni omrežni (online)
imenik z naslovi in pritisnite §OK§.
Klicanje vnosa
¤ Izberite vnos in dvignite slušalko c.
Če vnos vsebuje več klicnih številk, se te
prikažejo v seznamu številk.
¤ S tipko q izberite klicno številko in
pritisnite funkcijsko tipko §Izberi§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / directories.fm / 23.07.2012
Uporaba telefonskih imenikov
Uporaba telefonskega
imenika Gigaset.net
(Gigaset DX800A)
Iskanje uporabnika
¤ Vnesite vzdevek ali del vzdevka
(največ 25 znakov) in pritisnite §Isci§.
¤ Če je seznam zadetkov preobširen, prek
§Detajl§ zaženite podrobno iskanje.
Prek Gigaset.net (VoIP storitev Gigaset
Communications GmbH) lahko po internetu
neposredno (brez računa in drugih nastavitev) brezplačno telefonirate z drugimi
Gigaset.net uporabniki. Vsaki Gigaset VoIP
napravi je že tovarniško dodeljena
Gigaset.net klicna številka.
¤ Če uporabnik ni bil najden, lahko z §Nov§
zaženete novo iskanje.
Klicanje uporabnika
qc
Iz seznama zadetkov izberite
uporabnika in dvignite slušalko.
Odpiranje telefonskega imenika
Gigaset.net
Osnovni telefon se nahaja v stanju
mirovanja.
s
Pritisnite in držite.
q
Eventualno izberite Gigaset.net
in pritisnite §OK§.
Pri prvem odpiranju telefonskega imenika
Gigaset.net telefon od vas zahteva, da za vaš
priključek vnesete nek vzdevek. Pod tem
imenom ste potem vneseni v telefonski
imenik Gigaset.net.
Version 4.1, 21.11.2007
Opozorilo o varovanju podatkov
Ko se v imenik vnesete s svojim vzdevkom, se ta shrani na osrednji strežnik
Gigaset. Vzdevek se prikaže v telefonskem imeniku Gigaset.net in vas lahko
drugi uporabniki, ki uporabljajo storitev
Gigaset.net, pod tem imenom pokličejo.
Z vnosom vaših podatkov se izjasnite,
da se strinjate s shranjevanjem. Če to ne
želite, lahko postopek vnosa prekinete.
Več informacij o shranjenih podatkih v
zvezi s storitvijo Gigaset.net najdete na
internetu pod povezavo:
www.gigaset.net/privacy-policy
41
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / sms_BRD_neutral.fm / 06.07.2012
SMS (pisna sporočila)
SMS (pisna sporočila)
§Poslji§
Vaš osnovni telefon je izdelan tako, da SMS
sporočila lahko pošiljate takoj, ko ste telefon
priključili na stacionarno omrežje/ISDN.
Ali:
Shrani
Pogoji:
u Omogočeno je posredovanje klicnih
številk.
u Vaš ponudnik omrežja podpira SMS sto-
ritev (informacije o tem dobite pri vašem
ponudniku omrežja).
u Za sprejem morate biti registrirani pri
vašem SMS ponudniku storitev.
Registrirate se samodejno s prvim
pošiljanjem SMS prek tega servisnega
centra.
Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:
Če želite SMS sprejemati prek več povezav,
se morate za vsako od teh povezav ločeno
registrirati pri vašem ponudniku storitev.
Povezavo, prek katere želite SMS poslati
(Poslji prek), določite prek:
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Nastavitve ¢ SMS centri
Version 4.1, 21.11.2007
Pisanje/pošiljanje SMS
Eno SMS sporočilo je lahko sestavljeno iz do
612 znakov. Pri več kot 160 znakih telefon
SMS sporočilo odpošlje kot členjeno SMS
sporočilo (do štiri SMS).
v ¢ ËSporocanje ¢ SMS
Nov SMS Izberite in pritisnite §OK§.
~
Napišite SMS.
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Bodisi:
Poslji
Izberite in pritisnite §OK§.
SMS
Izberite in pritisnite §OK§.
~/s
Iz telefonskega imenika izberite
klicno številko skupaj s karakteristično številko (tudi v lokalnem
omrežju) ali jih vnesite ročno.
42
Pritisnite funkcijsko tipko.
Telefon bo SMS sporočilo poslal.
Izberite in pritisnite §OK§. SMS se
shrani v seznam osnutkov.
Sporočilo lahko kasneje spremenite in odpošljete.
Če vas med pisanjem SMS sporočila prekine
zunanji dohodni klic, se besedilo shrani v
seznam osnutkov.
Sprejemanje SMS
Vsa prispela SMS sporočila se shranijo v
dohodni seznam. Členjeno SMS se prikaže
kot eno SMS sporočilo. Če je sporočilo predolgo ali je nepopolno preneseno, se razdeli
v več posameznih SMS.
Nova SMS sporočila se na prikazovalniku
signalizirajo s simbolom Ë, z utripanjem
tipke za sporočila f ter z zvočnim opozorilnim signalom.
Dohodni seznam lahko odprete prek tipke
za sporočila f ali prek:
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Dohodna.
Branje SMS, nadzorovanje
seznamov
v ¢ Ë Sporocanje ¢ SMS
¢ Dohodna / Odhodna
q
Izberite SMS.
§Beri§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Prek §Opcije§ so vam med drugim na voljo
naslednje funkcije:
u Izbrisi vnos: brisanje SMS.
u Poslji: pošiljanje/posredovanje SMS
u Uredi: spreminjanje in pošiljanje SMS
u Odgovori (dohodni seznam):
pisanje novih SMS pošiljatelju.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Upravljanje telefonskega
odzivnika osnovnega
telefona
Telefonski odzivnik, ki je vgrajen v osnovnem telefonu, lahko upravljate prek tipk
osnovnega telefona (¢ str. 3), prek telefonskega menija, prijavljene prenosne enote
Gigaset SL78H, SL400H ali S79H ali z daljinskim upravljanjem (z drugim telefonom/
mobilnim telefonom). Lastne nagovore ali
obvestilo kličočemu lahko posnamete le
prek osnovnega telefona ali prenosne enote.
v ¢ Ì ¢ Nagovori
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN
Version 4.1, 21.11.2007
V vsaki od teh naprav so na voljo trije telefonski odzivniki (TO1, TO2, TO3), ki jih lahko
neodvisno eden od drugega aktivirate in
uporabljate.
Po zagonu osnovnega telefona je aktiviran
TO1 in so mu dodeljene vse povezave osnovnega telefona kot dohodne povezave. TO2 in
TO3 sta na voljo šele, ki ste jima dodelili eno
ali več dohodnih povezav (¢ str. 27).
Vsak telefonski odzivnik sprejme le tiste
klice, ki so usmerjeni na eno od njegovih
dohodnih povezav. Vsak telefonski odzivnik
lahko upravljate samo prek tiste končne
naprave (osnovnega telefona/prenosne
enote), kateri je dodeljena najmanj ena
dohodna povezava odzivnika.
Upravljanje prek osnovnega
telefona
Če pri uporabi prejmete zvočno zahtevo ali
obvestilo, se zvočnik samodejno vključi.
Način prostoročnega delovanja izključite, ko
dvignete slušalko.
Upravljanje prek menija osnovnega telefona
ustreza upravljanju prek prijavljene prenosne enote Gigaset SL78H, SL400H ali
S79H.
Vključitev/izključitev telefonskega
odzivnika in nastavljanje načina
delovanja
Izbirate lahko med načinoma Snemanje
spor., Obvestilo klicoc. in Izmenljivo. Z
nastavitvijo Izmenljivo lahko aktivirate
način delovanja za snemanje za nek določen
čas, ki ga sami nastavite, izven tega časa
kličoči sliši le nagovor kot obvestilo
kličočemu.
v ¢ Ì ¢ Vkljucitev (μ= vključeno)
q
Eventualno izberite telefonski
odzivnik.
§Spremeni§
Pritisnite funkcijsko tipko.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Vkljucitev:
Za vključitev ali izključitev telefonskega
odzivnika izberite Vklj. ali Izklj..
Nacin:
Izberite Snemanje spor., Obvestilo
klicoc. ali Izmenljivo.
Pri Izmenljivo:
Snemanje od: / Snemanje do:
Vnesite začetek in konec časovnega
okvira 4-mestno (ura mora biti
nastavljena).
Vnesite ure/minute za konec časovnega
okvira, 4-mestno.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
43
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Vključitev telefonskega odzivnika s
tipko na osnovnem telefonu
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
¤ Pritisnite tipko ý, za vključitev
oziroma izključitev vseh telefonskih
odzivnikov, ki imajo skupno dohodno
povezavo z osnovnim telefonom.
Če je osnovnemu telefonu dodeljenih več
telefonskih odzivnikov in odzivniki niso vsi
izključeni, velja naslednje:
1. Če pritisnete tipko ý: vsi, osnovnemu
telefonu dodeljeni telefonski odzivniki se
izključijo.
2. Če pritisnete tipko ý: vsi telefonski
odzivniki se vključijo.
Gigaset DL500A
¤ Za vključitev oziroma izključitev
telefonskega odzivnika pritisnite tipko
ý.
Poslušanje sporočil
Nova, še ne poslušana sporočila se
signalizirajo s simbolom à v drugi vrstici
prikazovalnika in z utripanjem tipke f.
f
Pritisnite tipko za sporočila.
¤ Izberite telefonski odzivnik in pritisnite
§OK§.
Ali:
ü
Pritisnite tipko za predvajanje.
q
Eventualno izberite telefonski
odzivnik in pritisnite §OK§.
Če so prisotna nova sporočila, odzivnik najprej prične predvajati prvo novo sporočilo.
Če ni obstoječih novih sporočil, se začnejo
predvajati stara sporočila.
Version 4.1, 21.11.2007
Ustavljanje in upravljanje predvajanja
Med predvajanjem sporočila:
2/w
Zaustavite predvajanje. Za
nadaljevanje ponovno pritisnite
2/ w ali
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Za nadaljevanje izberite
Nadaljuj in pritisnite §OK§.
44
h (pritisnite in držite) ali
Med predvajanem časovnega
pečata: Pomik na prejšnje
sporočilo.
Med predvajanjem sporočila:
Pomik na začetek aktualnega
sporočila.
h (pritisnite na kratko) ali 4
Med predvajanem časovnega
pečata: Pomik na prejšnje
sporočilo.
Med predvajanjem sporočila:
Ponovite predvajanje zadnjih
5 sekund sporočila.
s ali 3
Pomik na naslednje sporočilo.
Po prekinitvi, ki traja več kot eno minuto, se
telefonski odzivnik vrne v stanje mirovanja.
Brisanje sporočil
Izbrišete lahko bodisi vsa stara sporočila ali
posamezna stara sporočila. Nova sporočila
lahko izbrišete šele po predvajanju časovnega pečata in po prvih nekaj sekundah
sporočila.
Brisanje vseh starih sporočil
Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:
§Opcije§ ¢ Izbrisi star seznam §OK§
§Da§
Potrdite vprašanje.
Brisanje posameznih sporočil
Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:
§Izbrisi§ / Q
Prevzem klica s telefonskega
odzivnika
¤ Med snemanjem sporočila: c / §Sprejmi§ /
d
Snemanje sporočila se prekine in lahko se
pogovarjate s kličočim.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Preusmeritev zunanjega klica na
telefonski odzivnik
Dohodni zunanji klic lahko preusmerite na
telefonski odzivnik.
Pogoji:
u Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
Dohodna povezava, na katero klic prispe,
je dodeljena nekemu telefonskemu
odzivniku.
u Telefonski odzivnik je vključen in ni
zaseden.
Pri klicih na vašo analogno stacionarno
linijo:
Ô
Pritisnite funkcijsko tipko.
Pri klicih na vaš ISDN priključek ali na eno od
vaših VoIP povezav:
§Opcije§
Odprite meni.
Preusm. na odzivnik
Izberite in pritisnite §OK§.
Telefonski odzivnik se takoj zažene v načinu
za snemanje.
Vključitev/izključitev snemanja
pogovora
Vključitev/izključitev
poslušanja
Med snemanjem sporočila lahko prek zvočnika osnovnega telefona oziroma prek prijavljene prenosne enote poslušate snemanje sporočila.
Trajna vključitev/izključitev
poslušanja
v ¢ Ì ¢ Posl. med snem. ¢ Namizni
telefon / Pren.en. (³= vključeno)
§Spremeni§
Vključitev/izključitev
poslušanja.
Izključitev poslušanja za trenutno
snemanje
Funkcijo lahko med snemanjem sporočila
izključite.
Na osnovnem telefonu:
§Izklj. poziv§ Pritisnite funkcijsko tipko.
Prevzem klica
d / c Pritisnite tipko za prostoročno
telefoniranje ali dvignite
slušalko.
Version 4.1, 21.11.2007
S telefonskim odzivnikom lahko posnamete
zunanji pogovor s sogovornikom.
Pogoj:
Vzpostavljeno imate zunanjo zvezo:
¤ Sogovornika obvestite o snemanju
pogovora.
§Opcije§ ¢ Snemanje pogovora
Izberite in pritisnite §OK§.
§Koncaj§
Končate snemanje pogovora.
45
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / answering_m.fm / 23.07.2012
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovnega telefona
Upravljanje s poti
(daljinsko upravljanje)
Telefonski odzivnik lahko na daljavo
poslušate ali vključite z vsakim drugim
telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).
Pogoji:
u PIN številko sistema ste nastavili različno
od 0000 (¢ str. 52).
u Telefon, s katerim želite upravljati tele-
fonski odzivnik, mora imeti tonski (DTMF)
način izbiranja klicnih številk, to pomeni,
da pri pritisku tipke slišite različne tonske
signale.
u Povezava, prek katere kličete, je telefonskemu odzivniku dodeljena kot dohodna
povezava.
Klicanje telefonskega odzivnika in
poslušanje sporočil
~
9~
Izberite lastno klicno številko.
Med poslušanjem nagovora:
Pritisnite tipko 9 in vnesite PIN
številko sistema.
Version 4.1, 21.11.2007
Odzivnik vas obvesti o morebitnih novih
sporočilih. Začne se predvajanje sporočila.
Telefonski odzivnik sedaj lahko upravljate s
tipkovnico telefona.
46
Telefonski odzivnik upravljate z naslednjimi
tipkami:
A
Med predvajanjem časovnega
pečata: Pomik na prejšnje
sporočilo.
Med predvajanjem sporočila:
Pomik na začetek aktualnega
sporočila.
B
Zaustavitev predvajanja. Za
nadaljevanje predvajanja tipko
pritisnite ponovno.
3
Pomik na naslednje sporočilo.
D
Ponovite predvajanje zadnjih
5 sekund sporočila.
0
Med predvajanjem sporočila:
Brisanje aktualnega sporočila.
:
Že poslušano sporočilo označite
kot „novo“.
Končanje daljinskega upravljanja
¤ Pritisnite tipko za končanje oziroma
položite slušalko.
Vključitev telefonskega odzivnika
¤ Pokličite lastno klicno številko (domov) in
pustite zvoniti, dokler ne slišite: „Prosim
vnesite PIN“ (približno 50 sekund).
¤ Vnesite PIN številko sistema.
Vaš telefonski odzivnik je vključen. Začne se
predvajanje sporočila.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Prijava Bluetooth naprav
Prijava Bluetooth naprav
Vaš osnovni telefon lahko s pomočjo funkcije Bluetooth™ brezžično komunicira z
drugimi Bluetooth napravami (domet
približno 10 m). Zato morate na osnovnem
telefonu funkcijo Bluetooth aktivirati in
Bluetooth napravo prijaviti.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Vkljucitev
Izberite in pritisnite §Spremeni§,
(³= aktivirano).
Če je Bluetooth funkcija aktivirana, se v
mirovnem stanju prikazovalnika prikaže
simbol ò (¢ str. 4).
Prek Bluetooth lahko prijavite naslednje
naprave:
u Bluetooth naglavno slušalko
u do 5 Bluetooth GSM mobilnih telefonov
ali podatkovnih naprav (PC, PDA).
Prijava naprav - prevzem v seznam
zaupanja vrednih naprav
Version 4.1, 21.11.2007
Vključena Bluetooth naprava se nahaja v
območju dometa.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Isci nagl. slusalko /
Isci mobilni telefon / Isci podatkov.
napravo
V seznamu se prikažejo Bluetooth imena/
naslovi najdenih naprav (eventualno
okrajšano). V seznamu:
q
Izberite napravo, ki jo želite
prijaviti.
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Znana naprava
Izberite in pritisnite §OK§.
Če je prijavljenih že 5 podatkovnih naprav/
mobilnih telefonov, se prikaže sporočilo
Izberite napravo, ki jo zelite zamenjati in
znova zaupajte:
§Da§
Potrdite.
q
Izberite prijavljeno napravo, ki
jo želite prepisati in pritisnite
§OK§.
~
Eventualno vnesite poljubno
PIN številko ali PIN številko
Bluetooth naprave, ki jo
prijavljate in pritisnite §OK§.
Za podatkovno napravo/GSM mobilni telefon lahko v splošnem vnesete poljubno PIN
številko. Isto PIN številko morate nato vnesti
tudi v podatkovno napravo/mobilni telefon
(preverjanje istovetnosti).
Za naglavno slušalko morate vnesti samo
eno PIN številko, ker naglavna slušalka preda
PIN številko različno od 0000. Prej prijavljena
naglavna slušalka se samodejno odjavi.
Poleg imen naprav se prikažejo različni
simboli z naslednjim pomenom:
Simbol
Pomen
ô
õ
l
Bluetooth naglavna slušalka
Bluetooth podatkovna
naprava
Bluetooth mobilni telefon
47
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Prijava Bluetooth naprav
Uporaba Bluetooth naglavne
slušalke
Priporočilo
Priporočamo, da eni programirljivi tipki
osnovnega telefona dodelite funkcijo
Naglavna slusalka (¢ str. 49), in tipko
uporabljate za predajo/prevzem pogovora na/iz naglavne slušalke, tudi v
primeru, če ima vaša naglavna slušalka
tipko Push-to-talk.
Sprejem/prevzem klica na naglavni
slušalki
Pogoj: Aktivirana je funkcija Bluetooth.
Naglavna slušalka je prijavljena in v območju
dometa.
Na osnovnem telefonu imate vzpostavljeno
zvezo ali se na osnovnem telefonu signalizira dohodni klic.
¤ Za prevzem pogovora na naglavni
slušalki pritisnite programirljivo tipko
Naglavna slusalka na osnovnem
telefonu
Klicanje
¤ Na osnovnem telefonu vnesite klicno
številko in pritisnite programirljivo tipko
Naglavna slusalka na osnovnem
telefonu.
Version 4.1, 21.11.2007
Uporaba GSM mobilnega
telefona – Link2mobile
Na vašem osnovnem telefonu in/ali na
prijavljeni prenosni enoti lahko telefonirate
prek GSM povezave vašega Bluetooth GSM
mobilnega telefona.
Pogoji:
u Na osnovnem telefonu je aktiviran
Bluetooth.
u Mobilni telefon je povezan z osnovnim
telefonom („aktiviran“). Vedno je lahko
povezan/aktiviran le eden od prijavljenih
GSM mobilnih telefonov.
48
u Mobilni telefon je v območju dometa
osnovnega telefona (manj kot 10 m).
u Osnovnemu telefonu je mobilna radijska
povezava dodeljena kot odhodna
povezava in kot dohodna povezava.
Dodelitev spremenljiva prek:
v ¢ ÏNastavitve ¢ Telefonija
¢ Odhodna povezava / Dohodna
povezava
Aktiviranje prijavljenega mobilnega
telefona
v ¢ ò Bluetooth ¢ Znana naprava
q
Izberite mobilni telefon.
(μ = aktiviran))
§Opcije§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Pov. mobilni telefon
Izberite in pritisnite §OK§.
Pri prijavi drugega mobilnega telefona se ta
samodejno aktivira. Prej aktiviran mobilni
telefon se istočasno deaktivira.
Vzpostavljanje povezave
Povezava med osnovnim telefonom in aktiviranim mobilnim telefonom v območju
dometa se vzpostavi samodejno:
u če prispe klic na GSM povezavo mobilnega telefona,
u če na osnovnem telefonu poskušate
klicati prek GSM povezave (izberite GSM
povezavo kot odhodno povezavo).
Telefoniranje prek GSM povezave
Če so pogoji izpolnjeni, lahko na osnovnem
telefonu telefonirate prek GSM povezave kot
je opisano v poglavju „Telefoniranje“ na
str. 35.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Nastavljanje osnovnega telefona
Nastavljanje osnovnega
telefona
Vaš osnovni telefon je že tovarniško
nastavljen. Nastavitve lahko spremenite po
svojih željah.
Hitri dostop do funkcij in
klicnih številk
Programirate lahko šest programirljivih tipk
na desni strani osnovnega telefona in dve
funkcijski tipki (v mirovnem stanju). Vsako
od teh tipk lahko programirate s klicno
številko (kratko izbiranje) ali s funkcijo
osnovnega telefona, dodeljeno vsebino
lahko tudi spremenite.
Izbiranje klicne številke oziroma zagon
funkcije potem lahko dosežete s pritiskom
samo ene tipke.
Spreminjanje vsebine dodelitve
tipke
V stanju mirovanja:
¤ Pritisnite in držite funkcijsko tipko ali
programirljivo tipko toliko časa, da se
prikaže seznam možnih dodelitev.
¤ Izberite funkcijo ali Vec funkcij... (na
izbiro so nadaljnje funkcije) in pritisnite
§OK§.
Nastavljanje prikazovalnika
Nastavljanje ohranjevalnika
zaslona/dia prikaza
V stanju mirovanja lahko na prikazovalniku
osnovnega telefona prikažete ohranjevalnik
zaslona. S tem lahko prekrijete koledar,
datum, čas in ime.
Če je ohranjevalnik zaslona aktiviran, je
točka menija Ohranjev. zaslona označena s
simbolom ³.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Prikazovalnik
¢ Ohranjev. zaslona
Prikaže se trenutna nastavitev.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Aktiviranje:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Izbrira:
S tipko r izberite ohranjevalnik zaslona.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Ohranjevalnik zaslona se aktivira približno
10 sekund po tem, ko se je prikazovalnik
preklopil v stanje mirovanja.
Če ohranjevalnik zaslona prekrije prikaz, za
vrnitev v stanje mirovanja prikazovalnika na
kratko pritisnite rdečo tipko za končanje
T.
Označevanje programirljive tipke: Dodelitev
tipki lahko označite na napisnem listku
poleg vsakokratne tipke. (¢ str. 70).
Izvajanje funkcije, izbiranje klicne
številke
Version 4.1, 21.11.2007
V stanju mirovanja osnovnega telefona:
¤ Na kratko pritisnite programirljivo
oziroma funkcijsko tipko.
49
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Nastavljanje osnovnega telefona
Nastavljanje svetlosti in časovno
upravljanje osvetlitve
prikazovalnika
Na vašem telefonu lahko nastavite svetlost
prikaza prikazovalnika in vnesete časovni
okvir, v katerem naj bo prikazovalnik na
osnovnem telefonu popolnoma izključen,
npr. ponoči (osvetlitev se ponovno vključi s
prvim pritiskom tipke).
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Prikazovalnik
¢ Osvetlitev
Prikaže se trenutna nastavitev.
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Casov. upravljanje
Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.
Izberite Vklj. ali Izklj..
Pri Casov. upravljanje = Vklj.:
Prikazov. ni osvet. od:
Vnesite uro 4-mestno.
Prikazov. ni osvet. do:
Vnesite uro 4-mestno.
Osvetlitev:
S tipko r nastavite svetlost osvetlitve
prikazovalnika. Izbirate lahko med petimi
stopnjami svetlosti.
Version 4.1, 21.11.2007
¤ Pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
50
Spreminjanje glasnosti
sprejema govora
prostoročno/v slušalki
Glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje in glasnost sprejema govora v slušalki
ter glasnost z vrvico priključene naglavne
slušalke lahko nastavite na eno od petih
stopenj glasnosti.
V stanju mirovanja
v ¢ ÏNastavitve ¢ Avdio
¢ Glasn. govora
Slišite signal preverjanja.
r
Nastavite glasnost v slušalki.
s
Kazalec pomaknite v vrstico
Prostorocno:.
r
Nastavite glasnost zvočnika.
§Shrani§
Za shranjevanje nastavitve
pritisnite funkcijsko tipko.
Med pogovorom
¤ Glasnost nastavite s tipkama R in
¤
S.
Za eventualno trajno shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko §Shrani§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Nastavljanje osnovnega telefona
Nastavljanje pozivnih
signalov
Nastavljanje glasnosti
Izbirate lahko med petimi glasnostmi pozivanja in „Crescendo“ pozivanjem.
Za vsako od naslednjih funkcij lahko nastavite različno glasnost:
v ¢ ÏNastavitve ¢ Avdio
¢ Nastavitev pozivanja ¢ Glasnost
r
Eventualno nastavite glasnost
za interne klice in signalizacijo
terminov.
s
Kazalec pomaknite v naslednjo
vrstico.
r
Eventualno nastavite glasnost
za zunanje klice.
§Shrani§
Nastavitev za shranjevanje.
Nastavljanje pozivne melodije
Version 4.1, 21.11.2007
Izberete lahko različne pozivne signale,
melodije ali poljubni zvok iz datoteke
medijev (Media-Pool).
V stanju mirovanja:
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio
¢ Nastavitev pozivanja ¢ Melodije
q
Izberite Za interne klice , Za
zunanje klice ali dohodno
povezavo.
r
Izberite melodijo.
sr
Eventualno izberite naslednjo
povezavo in nastavite melodijo
itd..
§Shrani§
Nastavitve za shranjevanje.
Ali:
(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)
q
r
Izberite Vsi klici.
Izberite melodijo.
§Shrani§
Pritisnite funkcijsko tipko.
§Da§
Nastavitve za potrditev.
Nastavitev za vse klice ne učinkuje, kakor
hitro spremenite nastavitev za eno samo
povezavo.
Časovno upravljanje za zunanje
klice
Lahko vnesete časovni okvir, v katerem naj
vaš osnovni telefon za zunanje klice ne
poziva npr. ponoči.
Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.
v ¢ Ï ¢ Avdio ¢ Nastavitev
pozivanja ¢ Casovno upravljanje
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Za zunanje klice:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Pri Za zunanje klice = Vklj.:
Pozivanje izklj. od: / Izklopi zvonj. do:
Vnesite začetek in konec časovnega
okvira, 4-mestno.
§Shrani§
Nastavitev za shranjevanje.
Opomba
Pri klicih, za katere ste v telefonskem
imeniku dodelili lastno melodijo (VIP),
vaš osnovni telefon poziva tudi v tem
časovnem okviru.
Izključitev pozivnega signala za
anonimne klice
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio
¢ Nastavitev pozivanja
¢ Izkljuc. anon. klicev (³= vključeno)
51
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / settings.fm / 23.07.2012
Nastavljanje osnovnega telefona
Izključitev/vključitev pozivnega
signala
Spreminjanje PIN številke
sistema
Trajna izključitev pozivnega signala
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Sistem
¢ PIN sistema
~
Eventualno vnesite aktualno
PIN številko osnovnega telefona
in pritisnite §OK§.
~
Vnesite novo PIN številko in
pritisnite §OK§.
*
Pritisnite in držite tipko
zvezdica.
Na prikazovalniku se prikaže simbol ó.
Ponovna vključitev pozivnega signala
*
Pritisnite in držite tipko
zvezdica.
Izključitev pozivnega signala za
trenutni klic
§Izklj. poziv§
Pritisnite funkcijsko tipko.
Vključitev/izključitev
opozorilnih signalov
Version 4.1, 21.11.2007
V stanju mirovanja:
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Avdio
¢ Opozorilni signali
¤ Spreminjanje večvrstičnega vnosa:
Signal tipk:
Izberite Vklj. ali Izklj..
Potrditev:
Izberite Vklj. ali Izklj..
§Shrani§
Shranite nastavitev.
52
Nastavljanje lastne
karakteristične klicne številke
Zlasti, če želite z osnovnim telefonom telefonirati prek GSM povezave vašega Bluetooth
mobilnega telefona (Link2mobile), morate v
osnovni telefon shraniti vaše lastno mednarodno in krajevno predizbiranje. Nekatere
od teh številk so že tovarniško nastavljene.
v ¢ Ï Nastavitve ¢ Telefonija
¢ Karakt.stevilke
¤ V vrsticah Mednarodna kar. stev. in
Lokalna kar. stevilka dopolnite oziroma
nadomestite cifre in pritisnite §Shrani§.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / appendix.fm / 23.07.2012
Pomoč uporabnikom in servis
Pomoč uporabnikom in servis
Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh navodilih za uporabo, na priloženem CD-ju ali na servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala.
Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service, kar nam omogoča, da vam nudimo še boljšo podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš
osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.
V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko najdete:
u Obsežne informacije o naših izdelkih
u Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
u Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
u Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko
med seboj kombinirate
u Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
u Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programske opreme
u E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike
Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek telefona posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.
Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve
Servisna vroča linija 01 5466511
Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna od vrste
naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.
Version 4.1, 21.11.2007
Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem
trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v
okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom,
namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali
garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).
Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega
izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega
se šteje garancijska doba izdelka).
53
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / appendix.fm / 23.07.2012
Pomoč uporabnikom in servis
Vprašanja in odgovori
Če pri uporabi vašega osnovnega telefona
nastanejo vprašanja, smo vam na voljo pod
www.gigaset.com/service
Pri odpravljanju težav vam pomagamo 24 ur
na dan za vse naše izdelke. Poleg tega, v
obširnem navodilu za uporabo na
priloženem CD-ju najdete seznam najpogosteje nastalih težav in možne rešitve teh
težav.
Certifikat
Version 4.1, 21.11.2007
DL500A: Naprava je namenjena za analogni
priključek v slovenskem telefonskem
omrežju.
DX600A: Naprava je namenjena za ISDN
priključek v slovenskem telefonskem
omrežju.
DX800A: Naprava je namenjena za analogni
ali ISDN priključek v slovenskem
telefonskem omrežju.
VoIP telefonija je možna preko LAN
vmesnika (IEEE 802.3).
Odvisno od vašega vmesnika za dostop do
omrežja, boste morda potrebovali dodatni
modem.
Za nadaljnje informacije se obrnite na
vašega ponudnika internetnih storitev.
Upoštevane so specifične posebnosti zahtev
države.
S tem Gigaset Communications GmbH
izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim
zahtevam in drugim bistvenim določbam
smernic 1999/5/EC.
Kopijo izjave o skladnosti najdete na
naslednjem internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs
54
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX800A all in one
Pregled menija Gigaset DX800A all in one
Opomba
V meniju vašega telefona so odvisno od vrste priključitve (internet in analogno stacionarno
omrežje ali internet in ISDN) ponujene različne funkcije.
Funkcije, ki so prikazane samo takrat, ko je telefon povezan z analognim stacionarnim
omrežjem, spoznate po dodatku„samo pri priključitvi na stacionarno omrežje“. Ustrezno je
za ISDN spezifičnimi funkcijami „samo pri priključitvi na ISDN“.
Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite
tipko v:
Ç
Storitve omrezja
Naslednji klic
Anonimni
samo pri priključitvi na ISDN
Tipkovnica
samo pri priključitvi na ISDN
Intern. linija
samo pri priključitvi na ISDN
Stac. linija
samo pri priključitvi na
staconarno omrežje
Nasled. klic anonimni
Preusmeritev
MSN1
MSN2
:
MSN1 do MSN10 samo pri
ISDN priključku
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Poziv na cakanju
Vsi klici anonimni
Zased. pri zasedeno
Predaja zveze
Version 4.1, 21.11.2007
Povratni klic izklj.
samo pri priključitvi na
ISDN
55
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX800A all in one
ò
¢ str. 47
Bluetooth
Vkljucitev
Isci nagl. slusalko
Isci mobilni telefon
Isci podatkov.
napravo
Znana naprava
Lastna naprava
É
Dodatne funkcije
Informac. center
Mapa medijev
Ohranjevalnik zaslona
CLIP slike
Melodije
Zasedenost pomniln.
Ê
¢ str. 38
Seznami klicev
Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici
Ë
Sporocanje
SMS
¢ str. 42
Nov SMS
Dohodna
Odhodna
Nastavitve
SMS centri
Obvescanje
Porocilo o dostavi
Version 4.1, 21.11.2007
E-posta
56
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX800A all in one
Ì
¢ str. 43
Telefonski odzivnik
Predvajanje sporocil
Odz.om.: Stac. linija
samo pri priključitvi na
staconarno omrežje
Odziv. omr.:ISDN
samo pri priključitvi na ISDN
Odz. omrezja: IP1
Odz. omrezja: IP2
:
Odz. omrezja: IP6
Tel. odzivnik 1
Tel. odzivnik 2
Tel. odzivnik 3
Vkljucitev
¢ str. 43
Tel. odzivnik 1
Tel. odzivnik 2
Tel. odzivnik 3
Nagovori
Snemanje nagovora
Tel. odzivnik 1 do 3
Poslusanje nagovora
Tel. odzivnik 1 do 3
Brisanje nagovora
Tel. odzivnik 1 do 3
Snemanje obvestila
Tel. odzivnik 1 do 3
Poslusanje obvestila
Tel. odzivnik 1 do 3
Brisanje obvestila
Tel. odzivnik 1 do 3
¢ str. 45
¢ str. 45
Snemanje
Posl. med snem.
¢ str. 43
Namizni telefon
Pren.en.
Odzivnik omrezja
Odziv. omr.:ISDN
samo pri priključitvi na ISDN
Odz. omr.: St. linija
samo pri priključitvi na
staconarno omrežje
Odz. omrezja: IP1
Odz. omrezja: IP2
:
Version 4.1, 21.11.2007
Odz. omrezja: IP6
57
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX800A all in one
Nastavitev tipke 1
Odz. omr.: St. linija
samo pri priključitvi na
staconarno omrežje
Odziv. omr.:ISDN
samo pri priključitvi na ISDN
Odz. omrezja: IP1
Odz. omrezja: IP2
:
Odz. omrezja: IP6
Telefonski odzivnik
Í
Organizator
Koledar
Budilka
Zamujeni termini
Î
Kontakti
¢ str. 39
Telefonski imenik
Imenik omrezja
Gigaset.net
Online Directory
Rum. strani
Prv.NetDir
Ï
Prikažejo se omrežni (online)
telefonski imeniki, ki so na
voljo, s specifičnimi imeni
ponudnika
¢ str. 40
Nastavitve
Pomocnik za
povezav.
ISDN
VoIP
Pomocnik za VoIP
}
samo pri priključitvi na
ISDN
samo pri priključitvi na staconarno omrežje
Datum / ura
Avdio
Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Glasnost
¢ str. 50
¢ str. 51
Melodije
Casovno upravljanje
Izkljuc. anon. klicev
Opozorilni signali
¢ str. 52
Glasb. na zadrzanju
Version 4.1, 21.11.2007
Prikazovalnik
Ohranjev. zaslona
Infoticker
Osvetlitev
58
¢ str. 49
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX800A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX800A all in one
¢ str. 2
Jezik
Prijava
Prijava pren. enote
Odjava pren. enote
Telefonija
¢ str. 52
Karakt.stevilke
Odhodna povezava
INT 1 ... INT 8
Dohodna povezava
INT 1 ... INT 8
Tel. odzivnik 1 ... Tel.
odzivnik 3
Nacin izbiranja
Samodejni tonski
(samo pri priključitvi
na ISDN)
Tipkovnica
Flash casi
Izbiranje * in #
samo pri priključitvi na staconarno
omrežje
Karakteristicna stevilka
Sistem
Reset
DECT vmesnik
FAX vrata
Repeater delovanje
Lokalno omrezje
Posod. st.-pr. opreme
PIN sistema
Eco nacin
¢ str. 52
Eco nacin
Eco nacin+
Opomba
Version 4.1, 21.11.2007
To navodilo za uporabo opisuje samo manjši del funkcij vašega osnovnega telefona. Obširen
opis vseh, v pregledu menija navedenih funkcij, najdete v obširnem navodilu za uporabo
vašega telefona Gigaset DX800A all in one na priloženem CD-ju.
59
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN
Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite
tipko v:
Ç
Storitve omrezja
Naslednji klic
Anonimni
Tipkovnica
Preusmeritev
Intern. linija
MSN1
MSN2
:
MSN10
Poziv na cakanju
Vsi klici anonimni
Zased. pri zasedeno
Predaja zveze
Povratni klic izklj.
ò
¢ str. 47
Bluetooth
Vkljucitev
Isci nagl. slusalko
Isci mobilni telefon
Isci podatkov.
napravo
Znana naprava
Lastna naprava
É
Dodatne funkcije
Informac. center
Mapa medijev
Ohranjevalnik zaslona
CLIP slike
Melodije
Version 4.1, 21.11.2007
Zasedenost pomniln.
60
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN
Ê
¢ str. 38
Seznami klicev
Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici
Ë
Sporocanje
SMS
¢ str. 42
Nov SMS
Dohodna
Odhodna
Nastavitve
SMS centri
Obvescanje
Porocilo o dostavi
E-posta
Ì
¢ str. 43
Telefonski odzivnik
Predvajanje sporocil
Odzivnik omrezja
Tel. odzivnik 1
Tel. odzivnik 2
Tel. odzivnik 3
Vkljucitev
¢ str. 43
Tel. odzivnik 1
Tel. odzivnik 2
Tel. odzivnik 3
Nagovori
Snemanje nagovora
Tel. odzivnik 1 do 3
Poslusanje nagovora
Tel. odzivnik 1 do 3
Brisanje nagovora
Tel. odzivnik 1 do 3
Snemanje obvestila
Tel. odzivnik 1 do 3
Poslusanje obvestila
Tel. odzivnik 1 do 3
Brisanje obvestila
Tel. odzivnik 1 do 3
Snemanje
Posl. med snem.
Namizni telefon
¢ str. 43
¢ str. 45
¢ str. 45
Pren.en.
Version 4.1, 21.11.2007
Odzivnik omrezja
Nastavitev tipke 1
Odzivnik omrezja
Telefonski odzivnik
61
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN
Í
Organizator
Koledar
Budilka
Zamujeni termini
Î
Kontakti
Telefonski imenik
Imenik omrezja
Online Directory
Rum. strani
Prv.NetDir
Ï
Prikažejo se omrežni (online)
telefonski imeniki, ki so na
voljo, s specifičnimi imeni
ponudnika
¢ str. 39
¢ str. 40
Nastavitve
Pomocnik za ISDN
Datum / ura
Avdio
Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Glasnost
¢ str. 50
¢ str. 51
Melodije
Casovno upravljanje
Izkljuc. anon. klicev
Opozorilni signali
¢ str. 52
Glasb. na zadrzanju
Prikazovalnik
Ohranjev. zaslona
¢ str. 49
Infoticker
Osvetlitev
¢ str. 2
Jezik
Prijava
Prijava pren. enote
Version 4.1, 21.11.2007
Odjava pren. enote
62
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DX600A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DX600A ISDN
Telefonija
¢ str. 52
Karakt.stevilke
Odhodna povezava
INT 1 ... INT 8
Dohodna povezava
INT 1 ... INT 8
Tel. odzivnik 1 ... Tel.
odzivnik 3
Nacin izbiranja
Samodejni tonski
Tipkovnica
Izbiranje * in #
Karakteristicna stevilka
Sistem
Reset
DECT vmesnik
FAX vrata
Repeater delovanje
Lokalno omrezje
Posod. st.-pr. opreme
PIN sistema
Eco nacin
Eco nacin
Eco nacin+
Opomba
Version 4.1, 21.11.2007
To navodilo za uporabo opisuje samo manjši del funkcij vašega osnovnega telefona. Obširen
opis vseh, v pregledu menija navedenih funkcij, najdete v obširnem navodilu za uporabo
vašega telefona Gigaset DX600A ISDN na priloženem CD-ju.
63
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DL500A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DL500A
Pregled menija Gigaset DL500A
Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja osnovnega telefona pritisnite
tipko v:
Ç
Storitve omrezja
Preusmeritev
Stac. linija
Poziv na cakanju
Vsi klici anonimni
ò
¢ str. 47
Bluetooth
Vkljucitev
Isci nagl. slusalko
Isci mobilni telefon
Isci podatkov.
napravo
Znana naprava
Lastna naprava
É
Dodatne funkcije
Informac. center
Mapa medijev
Ohranjevalnik zaslona
CLIP slike
Melodije
Zasedenost pomniln.
Ê
¢ str. 38
Seznami klicev
Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici
Ë
Sporocanje
SMS
¢ str. 42
Nov SMS
Dohodna
Odhodna
Nastavitve
SMS centri
Version 4.1, 21.11.2007
Obvescanje
Porocilo o dostavi
E-posta
64
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DL500A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DL500A
Ì
¢ str. 43
Telefonski odzivnik
Predvajanje sporocil
Odzivnik omrezja
Telefonski odzivnik
Vkljucitev
Nagovori
¢ str. 43
Snemanje nagovora
Poslusanje nagovora
Brisanje nagovora
Snemanje obvestila
Poslusanje obvestila
Brisanje obvestila
¢ str. 45
¢ str. 45
Snemanje
Posl. med snem.
Namizni telefon
Pren.en.
Odzivnik omrezja
Nastavitev tipke 1
Odzivnik omrezja
Telefonski odzivnik
Í
Organizator
Koledar
Budilka
Zamujeni termini
Î
Kontakti
Telefonski imenik
Imenik omrezja
Online Directory
Rum. strani
Version 4.1, 21.11.2007
Prv.NetDir
Prikažejo se omrežni (online)
telefonski imeniki, ki so na
voljo, s specifičnimi imeni
ponudnika
¢ str. 39
¢ str. 40
¢ str. 40
65
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / menutree-DL500A.fm / 23.07.2012
Pregled menija Gigaset DL500A
Ï
Nastavitve
Datum / ura
Avdio
Glasn. govora
Nastavitev pozivanja
Glasnost
¢ str. 50
¢ str. 51
Melodije
Casovno upravljanje
Izkljuc. anon. klicev
¢ str. 52
Opozorilni signali
Glasb. na zadrzanju
Prikazovalnik
¢ str. 49
Ohranjev. zaslona
Infoticker
Osvetlitev
¢ str. 4
Jezik
Prijava
Prijava pren. enote
Odjava pren. enote
Telefonija
¢ str. 52
Karakt.stevilke
Odhodna povezava
INT 1 ... INT 7
Dohodna povezava
INT 1 ... INT 7
Karakteristicna stevilka
Flash casi
Sistem
Reset
DECT vmesnik
Repeater delovanje
Lokalno omrezje
Posod. st.-pr. opreme
PIN sistema
Eco nacin
¢ str. 52
Eco nacin
Eco nacin+
Version 4.1, 21.11.2007
Opomba
To navodilo za uporabo opisuje samo manjši del funkcij vašega osnovnega telefona. Obširen
opis vseh, v pregledu menija navedenih funkcij, najdete v obširnem navodilu za uporabo
vašega telefona Gigaset DL500A na priloženem CD-ju.
66
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnSIX.fm / 06.07.2012
Indeks
Indeks
GSM povezava
uporaba prek Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 48
B
I
Bluetooth
prijava naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uporaba GSM mobilnih telefonov . . . .
Bluetooth naglavna slušalka
uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth povezava
nastavljanje lastne karakteristične
številke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brisanje
sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
48
48
52
44
C
Certifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
CLIP slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
35
35
40
39
52
45
43
K
Daljinsko upravljanje (odzivnika) . . . . . . . 46
Datum, nastavljanje . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 66
Delovanje (priključitev telefona) . . . . . . . . . .8
Dohodni seznam (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dokumentacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Karakteristična številka
nastavljanje lastne številke . . . . . . . . . . .
Klic
prevzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klicanje
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iz omrežnega (online) telefonskega
imenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iz poslovnega imenika . . . . . . . . . . . . . . .
Klicna številka
shranjevanje v telefonski imenik. . . . . .
Končanje, pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
L
Funkcijski tipki
programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
G
Medicinske naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Mikrofon
izključitev mikrofona . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mobilni telefon
povezava (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Č
Časovno upravljanje
osvetlitve prikazovalnika . . . . . . . . . . . . 50
pozivnih signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Členjenje, glejte SMS
D
Version 4.1, 21.11.2007
Interni pogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interno
telefoniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbiranje
iz omrežnega (online) telefonskega
imenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izključitev
opozorilnih signalov. . . . . . . . . . . . . . . . .
snemanja pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iskanje uporabnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .
klicanje uporabnika . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonski imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasnost
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slušalke/prostoročno . . . . . . . . . . . . . . . .
sprejema v slušalki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasnost govora prostoročno. . . . . . . . . . .
Glasnost govora v slušalki . . . . . . . . . . . . . .
GSM mobilni telefoni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
41
41
52
36
36
41
35
40
40
39
36
M
51
51
50
50
50
50
50
48
67
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnSIX.fm / 06.07.2012
Indeks
N
Naglavna slušalka
končanje pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
priključitev (vrvična) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Namestitev (MSN)
pomočnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavljanje
ohranjevalnika zaslona . . . . . . . . . . . . . . 49
Navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Nema zveza telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
O
Odpravljanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Omrežni telefonski imenik
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Osnovni telefon
PIN številka sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
postavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
povezava z usmerjevalnikom . . . . . . . . . 14
Osvetlitev prikazovalnika
časovno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
svetlost osvetlitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Version 4.1, 21.11.2007
P
PIN številka, spreminjanje . . . . . . . . . . . . . . 52
Pisanje (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pisno sporočilo glejte SMS
Pogovor
interni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
končanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
končanje na naglavni slušalki . . . . . . . . 36
prevzem s telefonskega odzivnika . . . . 44
snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pomoč in servis uporabnikom . . . . . . . . . . 53
Pomočnik za ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pomočnik za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pomočnik za povezavo
zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Poslušanje
med snemanjem sporočila . . . . . . . . . . . 45
sporočil (telefonski odzivnik) . . . . . . . . . 44
Postavitev, osnovnega telefona . . . . . . . 9, 10
Pošiljanje
telefonskega imenika na prenosno
enoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
68
Pozivni signal
časovno upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavljanje glasnosti . . . . . . . . . . . . . . .
spreminjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijavno geslo
VoIP račun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazovalnik
nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ohranjevalnik zaslona . . . . . . . . . . . . . . .
osvetlitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programiranje programirljivih tipk . . . . . .
Prostoročno telefoniranje . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
24
49
49
50
49
36
R
Ročno ponavljanje izbiranja . . . . . . . . . . . . 38
Rojstni dan, glejte Obletnica
S
Samodejna konfiguracijska koda . . . . . . .
Samodejno ponavljanje izbiranja . . . . . . .
Seznam
odzivnika omrežja. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . .
zamujeni klici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznami klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbol
novega SMS sporočila . . . . . . . . . . . . . . .
novega sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . .
Sistem, PIN številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemska PIN številka, spreminjanje . . . .
Skupinski klic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slika CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slušalka, glasnost sprejema . . . . . . . . . . . .
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
branje sporočila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brisanje sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
členjenje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprejemanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snemanje
pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila
brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poslušanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
38
38
38
38
38
38
38
42
44
52
43
52
52
35
39
50
42
42
42
42
42
38
45
44
44
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / SaturnSIX.fm / 06.07.2012
Indeks
Sporočila, tipka
odpiranje seznama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
priklic seznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sporočilo
simbol pri novem sporočilu . . . . . . . . . . 44
Spreminjanje
glasnosti govora v slušalki . . . . . . . . . . . 50
glasnosti zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
pozivnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Spreminjanje PIN številke sistema . . . . . . 52
Stanje mirovanja
prikazovalnik (primer) . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Strojno-programska oprema
posodobitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Svetlost
osvetlitev prikazovalnika. . . . . . . . . . . . . 50
T
Version 4.1, 21.11.2007
Telefon
priključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Telefoniranje
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
prevzem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
zunanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Telefonski imenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
iskanje vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
prenos vnosa/seznama na
prenosno enoto . . . . . . . . . . . . . . . . 40
shranjevanje vnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Telefonski odzivnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
brisanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
daljinsko upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . 46
pomik naprej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
pomik nazaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
poslušanje sporočil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
vključitev/izključitev . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tipke, programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tipkovnica, programiranje . . . . . . . . . . . . . 49
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali
U
Uporabnik
iskanje v Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ura, nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 66
Usmerjevalnik
priključitev osnovnega telefona . . . . . . 14
V
VIP (vnos v telefonski imenik) . . . . . . . . . . 39
Vključitev
opozorilnih signalov. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
snemanja pogovora . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
telefonskega odzivnika . . . . . . . . . . . . . . 43
telefonskega odzivnika (daljinsko
upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vključitev/izključitev opozorilnih
signalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
VoIP
konfiguriranje računa (prvega) . . . . . . . 24
nalaganje podatkov ponudnika . . . . . . 23
zagon pomočnika za povezavo . . . . . . . 20
VoIP ponudnik
izbiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
nalaganje podatkov . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VoIP uporabniški podatki
vnašanje (pom. za povezavo) . . . . . . . . . 24
vnašanje s prenosno enoto . . . . . . . . . . 24
Vprašanja in odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vsebina embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Vtična napajalna enota . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Z
Zamujeni klic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zunanji pogovor
preusmeritev na telefonski
odzivnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zveza
interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zvok, glejte Pozivni signal
69
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / insert-strip.fm / 06.07.2012
Napisni listek - označevanje programirljivih tipk
Napisni listek - označevanje programirljivih tipk
Na telefonu:
Poglobitev ohišja
s programirljivimi tipkami
Plastični nastavki
2
Programirljive
tipke
1
¤ Iz poglobitve pri programirljivih
tipkah snemite zaščitno folijo (1).
¤ Poleg funkcijske tipke v poglobitev
vložite napisni listek (2). Potisnite ga
pod plastične nastavke na robu
poglobitve.
Plastični nastavki
¤ V poglobitev položite zaščitno folijo tako,
da se programirljive tipke prilegajo
izvrtinam zaščitne folije. Zaščitno folijo
potisnite pod plastične nastavke.
Version 4.1, 21.11.2007
Napisne listke najdete na hrbtni strani navodil.
Več napisnih listkov, na katere lahko besedilo napišete z osebnim računalnikom, najdete v
datoteki na priloženem CD-ju.
70
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / Gar-list GIGA.fm / 06.07.2012
Garancijski list
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt
GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode
Gigaset DL500A/DX600AISDN/DX800ADL500A/
DX800A all-in-one
Serijska št.:
Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje
Version 4.1, 21.11.2007
Prodajalec (datum, žig, podpis)
V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:
71
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / Gar-list GIGA.fm / 06.07.2012
Garancijska izjava
Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v
garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in
vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne
nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in
proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne
bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po
pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi
transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za
telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim
garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši
garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.
Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oziroma pri prodajalcu, kjer
ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske
poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele,
visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne
opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali
nepravilne uporabe, garancija ne velja.
Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne
določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne
dele (in priklopne aparate).
Pooblaščeni servis:
Version 4.1, 21.11.2007
PSE poslovne komunikacije d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel:
+386 (1) 5466 511
faks:
+386 (1) 5466 508
int.: www.gigaset.com
72
Version 4.1, 21.11.2007
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / Gar-list GIGA.fm / 06.07.2012
73
DL500A/DX600A-ISDN/DX800A / IM-OST SL / A31008-N3101-R601-3-TE43 / Cover_back.fm /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising