Gigaset | DL500A | User guide | Gigaset DL500A Gebruikershandleiding

Gigaset DL500A Gebruikershandleiding
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 /
Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!
Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel
heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.
Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 /
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / introduction.fm / 23.03.11
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN en DL500A – uw veelzijdige huisgenoot
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN en DL500A –
uw veelzijdige huisgenoot
... overtuigt van binnen én van buiten. Het toestel overtuigt zowel met zijn 3,5’’ TFT-display met
heldere kleurenweergave als met zijn uitstekende geluidskwaliteit en zijn elegante design. Uw
Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:
Bluetooth, Ethernet-, DECT- en (toestelspecifiek) FAX-aansluiting
Verbind uw Gigaset via Ethernet met internet en PC. Maak gebruik van openbare en persoonlijke telefoonboeken op internet(¢ pagina 41). Synchroniseer het telefoonboek van uw
Gigaset met het telefoonboek van uw mobiele telefoon met Bluetooth en uw telefoonboek
op uw PC.
Telefoonboek met vCards – kalender en afspraakbeheer
Sla telefoonnummers en andere gegevens op in het lokale telefoonboek (¢ pagina 40). Voer
afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren.
Gebruik uw Gigaset als telefooncentrale
Meld tot zes handsets aan en maak gebruik van het antwoordapparaat van uw Gigaset.
Via Bluetooth kunt u tot vijf GSM-telefoons aanmelden. U kunt één van deze mobiele telefoons verbinden met de basistelefoon en zo via de bijbehorende GSM-verbinding telefoneren – Link2mobile.
Ga met uw Gigaset online
Maak gebruik van het Infocenter van uw telefoon en vraag speciaal voor uw toestel ontworpen informatie op vanaf het internet en bekijk deze op het display van de telefoon.
Zorg dat u niet wordt gestoord
Schakel de displayverlichting ’s nachts uit (¢ pagina 50), maak gebruik van de tijdsturing
voor oproepen (¢ pagina 51) of schakel oproepen zonder NummerWeergave gewoon uit
(¢ pagina 52).
Overige praktische tips
Kopieer het telefoonboek van een Gigaset-handset (¢ pagina 41), maak gebruik van de programmeerbare functietoetsen (¢ pagina 49) voor snelkiezen en snelle toegang tot belangrijke functies, telefoneren comfortabel met uw headset, lees uw e-mailberichten (zonder PC)
op uw telefoon.
Configureer uw Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN eenvoudig met behulp
van de wizards
Version 4, 16.09.2005
Deze wizards vragen de MSN’s van uw ISDN-aansluiting en de algemene VoIP-providergegevens (providerspecifiek) op en ondersteunen u bij het aanmelden van uw handsets en bij het
toewijzen van de inkomende en uitgaande lijnen voor uw basistelefoon, handsets, faxapparaat en het geïntegreerde antwoordapparaat (¢ pagina 16).
1
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / introduction.fm / 23.03.11
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN en DL500A – uw veelzijdige huisgenoot
Milieu
Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt
u vinden onder www.gigaset.com/service
Gebruiksaanwijzingen
In deze gebruiksaanwijzing wordt alleen het in gebruik nemen van uw Gigaset-toestel en
zijn belangrijkste functies beknopt beschreven.
Een uitgebreide beschrijving van het toestel en zijn functies en een beschrijving van de bijbehorende webconfigurator vindt u op de meegeleverde CD. Met de webconfigurator
(webinterface van de telefoon) kunt u de telefoon via de PC instellen.
Deze handleidingen zijn in PDF-formaat. Om deze te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Reader® nodig. De Adobe® Reader® vindt u ook op de CD of op internet onder www.adobe.com.
Meer informatie over uw toestel vindt u op internet onder:
www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)
www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)
www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)
Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder
www.gigaset.com/service – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!
Veel plezier met uw nieuwe toestel!
Let op
Om de display-taal te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
¤ Rechts op de displaytoets v drukken.
¤ Achtereenvolgens op de toetsen * # Q 3 # drukken.
¤ De onderkant/bovenkant van de navigatietoets q net zo vaak indrukken tot de juiste
Version 4, 16.09.2005
taal is geselecteerd. Vervolgens rechter displaytoets indrukken.
2
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / overview.fm / 23.03.11
Beknopt overzicht van de basistelefoon
Beknopt overzicht van de basistelefoon
1
Version 4, 16.09.2005
7
2
8 9 10 11
1 Volume instellen S = zachter; R = harder
Tijdens gesprek/tijdens het beluisteren van
berichten: volume van luidspreker/hoorn;
tijdens het signaleren van externe oproepen:
volume van het belsignaal
2 Display
3 Displaytoetsen (programmeerbaar;
pagina 49)
In het menu: situatie-afhankelijke functies
4 Berichtentoets (pagina 39)
Toegang tot bellerslijst en berichtenlijsten;
knippert: nieuw bericht/nieuwe oproep of
nieuwe firmware resp. nieuw provider-profiel
5 Einde-/terug-toets (rode toets)
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een
menuniveau terug (kort indrukken); terug naar
de ruststand (lang indrukken)
6 Functietoetsen (programmeerbaar;
pagina 49)
7 Nummerherhaling
Nummerherhalingslijst openen (pagina 39)
8 Handsfree-toets
12
3
13
14
4
15
5
6
16
9 Mute-toets
tijdens het gesprek: microfoon in- en uitschakelen
10 *-toets
Belsignalen aan/uit (lang indrukken);
Tekst invoeren: tabel met speciale tekens
11 Terug-toets voor antwoordapparaat
Tijdens de weergave: terug naar het begin van
het bericht / vorige bericht
12 Berichten beluisteren
Weergave van berichten in-/uitschakelen
13 Aan/uit-toets voor antwoordapparaat
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
(pagina 44)
14 #-toets
Bij tekstinvoer: wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers
15 Navigatietoets
16 Microfoon
3
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / overview.fm / 23.03.11
Symbolen op het display
Symbolen op het display
Display in de ruststand (voorbeeld)
· 06:30
Ã1 2 3
Status van de
basistelefoon
(twee regels)
Actuele maand/jaar
à 02
Maa 2010
13:52
Tijd
INT 1
Interne naam
M
D
W
D
V
Z
Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Oproepen
Afspraak in kalender
ingevoerd
Actuele dag
Kalender
Statusweergave in de kopregels: de volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van de basistelefoon weergegeven:
Antwoordapparaatsymbool
DX600A/DX800A: 1/ 2/ 3 Nummers van de ingeschakelde antwoordapparaten (oranje=aan)
DL500A: 1 (oranje:) antwoordapparaat ingeschakeld
Eco-modus+ ingeschakeld (wit),
Eco-modus+ en Eco-modus ingeschakeld (groen)
ò Bluetooth ingeschakeld; ô: Bluetooth-headset aangesloten;
l: GSM-telefoon met Bluetooth verbonden
Belsignalen uitgeschakeld (pagina 52)
vervangen door ñ als de attentietoon ingeschakeld is.
Wekker ingeschakeld met wektijd
Ã
Ã
123
¼
òôl
™ 10 Ë
ó · 06:30
n 08
Aantal nieuwe berichten:
u In de lijst met gemiste afspraken
u in de (pagina 43)SMS-lijst of de e-maillijst
u In de lijst met gemiste oproepen(pagina 39)
u op het antwoordapparaat/voicemail
Signaleren van
Externe oproep
Version 4, 16.09.2005
ØÙÚ
4
Interne
oproep
Øã Ú
Antwoordapparaat
neemt op
ØÃ Ú
Wekker
ؼÚ
Afspraak /
verjaardag
ØÜ
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / SaturnIVZ.fm / 23.03.11
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN en DL500A –
uw veelzijdige huisgenoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Beknopt overzicht van de basistelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De eerste stappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Basistelefoon plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basistelefoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
Basistelefoon in gebruik nemen – installatiewizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Datum en tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het toestel aan uw voorkeuren aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Extern bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intern bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree telefoneren/meeluisteren in-/uitschakelen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microfoon van de basistelefoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoneren met netwerkdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
37
37
38
38
Lijsten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bellerslijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lijsten openen met de berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Telefoonboeken gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lokaal telefoonboek van de basistelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Online-telefoonboeken gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoonlijk online-adresboek gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset.net-telefoonboek gebruiken (Gigaset DX800A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
42
SMS (tekstberichten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SMS-bericht schrijven/versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SMS-berichten ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SMS lezen, lijsten beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Version 4, 16.09.2005
Antwoordapparaat bedienen via de basistelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Meeluisteren in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / SaturnIVZ.fm / 23.03.11
Inhoudsopgave
Bluetooth-toestellen aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bluetooth-headset: gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
GSM-telefoons gebruiken– Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Basistelefoon configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Snelle toegang tot functies en nummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belsignalen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attentiesignalen in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eigen regiocode instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
50
51
51
52
52
52
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Menu-overzicht Gigaset DL500A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Version 4, 16.09.2005
Nummerplaatje - functietoetsen van opschrift voorzien . . . . . . . . . . . . 70
6
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / security.fm / 23.03.11
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
$
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van de basistelefoon.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels voor de fax-, vaste telefoonnet-, ISDN-,
LAN- en hoorn-aansluitingen en sluit deze alleen op de hiervoor bedoelde aansluitingen aan.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische
voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte. Het toestel is niet spatwaterdicht.
Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.
ƒ
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren,
aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
Opmerkingen
u Op de analoge TAE-aansluitingen en aan de ISDN-aansluitingen mag alleen eindappara-
Version 4, 16.09.2005
tuur worden aangesloten die binnenshuis (in gebouwen) wordt gebruikt.
u De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen
resp. bij alle providers beschikbaar.
7
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
De eerste stappen
Inhoud van de verpakking controleren
1
2
3
4
7
5
a
c
b
6
Version 4, 16.09.2005
1
2
3
4
5
6
7
8
d
een basistelefoon
een hoorn voor de basistelefoon
een spiraalsnoer voor de aansluiting van de hoorn op de basistelefoon
een netsnoer voor de aansluiting van de basistelefoon op het lichtnet
deze beknopte gebruiksaanwijzing
een CD
diverse aansluitsnoeren (toestelspecifiek):
Gigaset DX800A all in one:
– een Ethernet-LAN-kabel a (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers)
voor de aansluiting op een router (LAN/internet) of PC
– een telefoonsnoer b voor de aansluiting op het analoge vaste telefoonnet
(TAE RJ45 8-polig; de buitenste 2 polen zijn in gebruik, het snoer is licht afgevlakt)
– een telefoonsnoer c voor de aansluiting op het ISDN-net (8-polig met 2
– een kabel d voor de aansluiting van een faxapparaat op de basistelefoon (6
polig met 2
Gigaset DX600A ISDN:
– een Ethernet-LAN-kabel a (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers)
voor de aansluiting op een router (LAN/internet) of PC
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
– een telefoonsnoer c voor de aansluiting op het ISDN-net (8-polig met
2 miniwestern-stekkers 8/8; de binnenste 4 polen zijn in gebruik, het snoer is
licht afgevlakt)
– een kabel d voor de aansluiting van een faxapparaat op de basistelefoon
(6-polig met 2 miniwestern-stekkers 6/6)
Gigaset DL500A:
– een Ethernet-LAN-kabel a (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers)
voor de aansluiting op een router (LAN/internet) of PC
– een telefoonsnoer b voor de aansluiting op het analoge vaste telefoonnet
(TAE RJ11 6-polig)
Firmware-updates
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de functies van uw basistelefoon vanaf
firmware-versie 56.00.
Zodra er nieuwe of verbeterde functies voor uw Gigaset beschikbaar zijn, worden er updates voor de basis-firmware ter beschikking gesteld, die u naar uw
basistelefoon kunt downloaden. Als er hierdoor wijzigingen in de bediening
van de basistelefoon ontstaan, wordt er tevens een nieuwe uitgebreide
gebruiksaanwijzing op het internet geplaatst. Aanvullingen op de gebruiksaanwijzing vindt u op internet onder www.gigaset.com.
Selecteer hier het product. U wordt doorgeschakeld naar de productpagina van
uw basistelefoon. U vindt daar een link naar de gebruiksaanwijzingen.
Basistelefoon plaatsen
De basistelefoon is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 C en +45 C.
¤ Plaats de basistelefoon op een centrale plaats in uw huis.
Let op
Als u handsets wilt gebruiken in combinatie met uw basistelefoon, let dan op
het maximale bereik van de basistelefoon. Dit bedraagt buitenshuis tot 300
meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Ecomodus.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Let op
Version 4, 16.09.2005
u Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of
direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere
elektrische apparaten.
u Zorg dat uw Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
9
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Basistelefoon aansluiten
De onderstaande afbeelding geeft alle aansluitingen van uw basistelefoon weer.
De afzonderlijke aansluitingen worden hieronder gedetailleerd beschreven.
6
PC
7 *)
4
3
*)
2
1
5
Version 4, 16.09.2005
De volgende stappen in de aangegeven volgorde doorvoeren:
1 Hoorn op de basistelefoon aansluiten.
2 Basistelefoon aansluiten op het telefoonnet.
3 Basistelefoon aansluiten op het lichtnet.
4 Basistelefoon aansluiten op de router - voor toegang tot het internet (aansluiting via router en modem of via router met geïntegreerd modem) en voor het
configureren van de basistelefoon met de webconfigurator.
5 Draadgebonden headset aansluiten op de basistelefoon.
*) Extra toestelspecifieke aansluitingen:
6 Gigaset DX600A ISDN:/DX800A:
Basistelefoon verbinden met een faxtoestel.
7 Gigaset DX800A all in one:
Op de tweede LAN-aansluiting LAN2 kunt u de basistelefoon aansluiten op een
PC (optioneel) - bijvoorbeeld om de PC op de router aan te sluiten. De basistelefoon neemt de rol van een switch op zich.
10
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
1. Hoorn op de basistelefoon aansluiten
Onderzijde van
*)
*)
de
2
basistelefoon
3
1
*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig.
Version 4, 16.09.2005
1 Steek de stekker van het langere uiteinde (zonder spiraal) van het aansluitsnoer
in de aansluiting met het symbool ^aan de onderzijde van de basistelefoon.
2 Leid het rechte gedeelte van de kabel door de kabelgeleiding.
3 Steek de andere stekker van het telefoonsnoer in de aansluiting van de hoorn.
11
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
2. Basistelefoon aansluiten op het telefoonnet
a
b
1
*)
*)
2
Onderzijde van
de
basistelefoon
*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig (
¢ pagina 10)
1 Voer één uiteinde (¢ pagina 8) van het telefoonsnoer van achteren door de uitsparing in de behuizing.
Gigaset DX800A all in one:
– Als u de telefoon wilt aansluiten op het ISDN-netwerk, dan gebruikt u hiervoor de 8-polige kabel met 2 miniwestern-stekkers 8/8 (¢ pagina 8, kabel
7c).
– Gebruik de TAE-aansluitkabel met RJ11-stekkers voor de aansluiting op het
analoge telefoonnet (¢ pagina 8, kabel 7b).
Uw toestel herkent automatisch op welke lijn het is aangesloten. De installatiewizard vraagt u op een later tijdstip alle noodzakelijke instellingen voor
de actuele aansluiting in te voeren (¢ pagina 16).
Version 4, 16.09.2005
2 Steek het telefoonsnoer in de aansluiting met het symbool ] aan de onderzijde van de basistelefoon.
3 Sluit daarna het telefoonsnoer aan op uw telefoonaansluiting (3a ISDN of 3b
analoge vaste net).
12
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
3. Basistelefoon aansluiten op het lichtnet
3
1
*)
*)
2
*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig (
¢ pagina 10)
1 Voer één uiteinde van het netsnoer van achteren door de uitsparing in de behuizing.
2 Steek de stekker in de aansluiting met het symbool ] aan de onderzijde van
de basistelefoon
3 Sluit daarna het netsnoer aan op het lichtnet.
Let op
u Het netsnoer moet altijd zijn aansloten, omdat de basistelefoon niet werkt
zonder stroom.
u Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer en telefoonsnoer.
Version 4, 16.09.2005
Gigaset DX800A all in one, DL500A:
De stekkerindeling van telefoonsnoeren voor het analoge vaste netwerk kan
verschillen. De juiste stekkerindeling vindt u in de appendix van de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van de meegeleverde CD.
De software van de basistelefoon wordt geladen. Na een korte tijd verschijnt het
rustdisplay op de basistelefoon; het toestel bevindt zich in de ruststand.
U kunt nu al met uw basistelefoon telefoneren via het vaste telefoonnet resp.
ISDN-net en u bent bereikbaar onder uw vaste telefoonnummer resp. het
hoofdnummer van uw ISDN-aansluiting!
Het antwoordapparaat van de basistelefoon is ingeschakeld en maakt gebruik
van een standaardmeldtekst (¢ pagina 44).
13
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
4. Basistelefoon aansluiten op een router (internet) of PC
Op de Gigaset DX800A all in one wordt de aansluiting op een router met name
gebruikt voor de internettelefonie VoIP (Voice over Internet Protocol). Voor de
basistelefoon kunt u tot zes accounts (VoIP-nummers) bij één of verschillende VoIPaanbieders aanvragen en op de basistelefoon configureren.
Alle uitvoeringen van de basistelefoon hebben voor de volgende functies een
verbinding met de router nodig:
u U wilt geïnformeerd worden, zodra er nieuwe software voor uw basistelefoon
op het internet beschikbaar is en deze op uw basistelefoon opslaan.
u Uw basistelefoon moet de datum en tijd overnemen van een tijdserver op het
internet.
u U wilt met uw basistelefoon online gaan, d.w.z. het Infocenter gebruiken, Infodiensten laten weergeven of telefoonnummers opzoeken in een online-telefoonboek.
Een verbinding van de basistelefoon naar de PC (via router of rechtstreeks) is nodig
als u gebruik wilt maken van de volgende functies van uw basistelefoon:
u U wilt uw basistelefoon configureren via zijn eigen webconfigurator.
u U wilt gebruik maken van de extra software "Gigaset QuickSync over Ethernet"
om nummers via de PC te kiezen (bijvoorbeeld nummers uit het PC-telefoonboek) of om afbeeldingen en ringtones vanuit uw PC naar de basistelefoon te
kopiëren.
Voor de aansluiting op internet heeft u een router nodig die via een modem (is
eventueel in de router geïntegreerd) met internet is verbonden.
Informatie over de Gigaset DX800A all in
u Voor telefonie via internet heeft u een breedbandaansluiting nodig
Version 4, 16.09.2005
(bijvoorbeeldDSL) met flatrate (aanbevolen) resp. volume-afrekening en
een router die uw telefoon aansluit op internet. Een lijst met aanbevolen
routers vindt u op internet onder:
www.gigaset.com/service
Open hier de FAQ-pagina en selecteer uw Gigaset IP-toestel. Zoek
bijvoorbeeld op "Router“.
u De basistelefoon beschikt nog over een tweede LAN-aansluiting waarmee u
bijvoorbeeld uw PC kunt verbinden met het internet (router).
u Omgang met persoonlijke gegevens: Meer informatie over de opgeslagen
gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet:
www.gigaset.net/privacy-policy
14
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
3
1
*)
*)
2
*) De aansluitingen LAN2 en FAX zijn niet op alle apparaten aanwezig (
¢ pagina 10)
1 Leid een uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel (cat 5 met 2 RJ45 western-modular-stekkers) van achter door de uitsparing in de behuizing.
2 Deze stekker van de Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting aan de onderzijde van
de basistelefoon steken.
3 De tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de router
steken.
Version 4, 16.09.2005
Gigaset DX800A all in one:
U kunt nu al VoIP-verbindingen tot stand brengen via het Gigaset.net
(¢ pagina 42).
Gigaset DL500A:
Hiermee is de basistelefoon in gebruik genomen.
Lees verder op pagina 33, “Datum en tijd“.
15
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:
Basistelefoon in gebruik nemen – installatiewizard
Zodra de telefoon is aangesloten op het lichtnet, wordt de firmware gestart. Als er
op de basistelefoon nog geen verbindingen zijn aangemaakt, wordt de installatiewizard gestart. Met deze wizard kunt u alle instellingen voor uw telefoon uitvoeren.
Informatie over de Gigaset DX800A all in
Het toestel controleert op welke telefoonaansluiting (analoge vaste telefoonnet of ISDN) het is aangesloten.
Op het display wordt de volgende melding weergegeven:
Setup- Welkom
?
Wenst u
ondersteuning
bij het configureren?
Nee
Ja
¤ Druk op de displaytoets §Ja§ om de
installatie te starten.
Opmerkingen
u De installatiewizard wordt alleen gestart als er nog geen verbindingen op de
basistelefoon zijn geconfigureerd. Als er al verbindingen zijn geconfigureerd, kunt u de VoIP- en de ISDN-wizard afzonderlijk starten via het menu.
u De installatiewizard kunt u alleen op de basistelefoon gebruiken, niet op een
aangemelde handset.
Version 4, 16.09.2005
In het kader van de installatiewizard worden achtereenvolgens meerdere afzonderlijke wizards gestart. Welke afzonderlijke wizards op uw toestel worden gestart, is
afhankelijk van het type toestel en de aansluitingen waarop het toestel is aangesloten. De installatiewizard bestaat uit de volgende afzonderlijke wizards:
1 ISDN-wizard
2 IP-wizard
3 Registratiewizard
4 Verbindingswizard
In onderstaande tabel kunt u zien, welke van de volgende stappen voor uw toestel
en uw aansluiting worden uitgevoerd en welke afzonderlijke wizard wordt gestart.
16
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Aansluiting
Gigaset DX600A ISDN
Gigaset DX800A all in one
bij aansluiting op ISDN en VoIP
Gigaset DX800A all in one
bij aansluiting op het vaste telefoonnetwerk en VoIP
Verloop
1. ISDN-wizard (¢ pagina 17)
3. Registratiewizard
4. Verbindingswizard
1. ISDN-wizard (¢ pagina 17)
2. IP-wizard
3. Registratiewizard
4. Verbindingswizard
2. IP-wizard (¢ pagina 20)
3. Registratiewizard
4. Verbindingswizard
Let op:
u Als de installatiewizard ingeschakeld is, heeft geen handset toegang tot het
menu Instellingen van de basistelefoon.
u Om de installatiewizard vroegtijdig te verlaten, drukt u de rode Einde-toets
T lang in. Alle wijzigingen die u al met §OK§ heeft opgeslagen, blijven behouden.
u Om een instelling over te slaan, drukt u links op de navigatietoets u of op de
displaytoets §Nee§.
1. ISDN-wizard - MSN’s van de aansluiting opvragen/invoeren
Wordt opgestart op de Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one met ISDN-aansluiting.
Voorwaarde: u heeft de basistelefoon aangesloten op het ISDN-netwerk.
Bij de opdrachtbevestiging voor de ISDN-aansluiting heeft u van uw netwerkaanbieder meerdere eigen telefoonnummers (MSN’s) ontvangen. U kunt maximaal 10
telefoonnummers (MSN’s) op uw basistelefoon opslaan. Als op uw basistelefoon
nog geen MSN is ingevoerd, kunt u met de ISDN-wizard de MSN-nummers van uw
aansluiting opvragen, d.w.z. oproepen bij de telefooncentrale (automatisch detecteren van MSN-nummers) resp. handmatig invoeren.
Let op
Version 4, 16.09.2005
Niet alle ISDN-providers ondersteunen de automatische herkenning van MSNnummers. Als deze functie niet wordt ondersteund, moet u de MSN-nummers
van uw aansluiting handmatig invoeren.
17
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
ISDN-wizard
?
ISDN-installatie
wizard starten?
Nee
Ja
¤ Druk op de displaytoets §Ja§ om de
installatie te starten.
Ð
ISDN-wizard
De wizard herkent en
configureert uw
ISDN-toestelnummers -
¤ Druk op de displaytoets §OK§ om de
(MSN’s)
automatische herkenning van MSNnummers te starten. Dit kan enige
tijd in beslag nemen.
In het display wordt ISDN-nummers
(MSN’s) worden gededecteerd.
weergegeven.
OK
Ð
ISDN-wizard
MSN-toewijzing
MSN1: 12345601
Nadat de MSN-nummers zijn opgevraagd, wordt de lijst met MSN’s weergegeven.
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Wijzigen
OK
¤ Druk op de displaytoets §OK§ om de
ISDN-wizard te beëindigen.
Op het display wordt ISDN-installatie gereed weergegeven.
Let op
U kunt de namen van de MSN-nummers wijzigen (zie uitgebreide gebruiksaanwijzing van de basistelefoon op de meegeleverde CD).
Version 4, 16.09.2005
Als er geen MSN’s zijn opgevraagd, wordt Geen MSN’s gevonden weergegeven. U
wordt gevraagd, uw MSN-nummers zelf in te voeren:
18
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
ISDN-wizard
Ð
Voer uw MSN-data
in, a.u.b.
(zonder eerste 0 )
Terug
OK
¤ Druk op de displaytoets §OK§ om de
MSN’s handmatig in te voeren.
¤ Voer via de nummertoetsen een
MSN’s instellen
MSN - naam:
¤
|
MSN - nummer:
Abc
<C
V
Opslaan
MSN’s instellen
W
MSN - naam:
¤ Voer uw eerste MSN in (zonder regionummer); maximaal 20 cijfers).
¤ Druk nogmaals op de onderzijde
MSN - nummer:
123456|
V
MSN - naam:
<C
naam in voor MSN1 (maximaal 16
tekens). Als u niets invoert, wordt
MSN1 gebruikt.
Druk op de onderkant van de navigatietoets s om over te schakelen
naar het invoeren van MSN’s.
¤
van de navigatietoets om over te
schakelen naar het volgende veld.
Herhaal bovenstaande procedure
om de volgende MSN’s in te voeren.
Opslaan
¤ Na het invoeren van de laatste MSN:
Druk op de displaytoets §Opslaan§.
Version 4, 16.09.2005
Op het display wordt ISDN-installatie gereed weergegeven.
19
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Gigaset DX800A all in one:
Lees verder op pagina 20, "2. VoIP-wizard – VoIP-instellingen invoeren".
Gigaset DX600A ISDN:
Lees verder op pagina 26, “3. Registratiewizard“.
2. VoIP-wizard – VoIP-instellingen invoeren
Wordt gestart op de Gigaset DX800A all-in-one.
De volgende melding verschijnt:
VoIP-wizard
?
IP-installatie
wizard starten?
Nee
Ja
Om via het internet (VoIP) te kunnen bellen met willekeurige deelnemers in het
internet, het vaste telefoonnet en het mobiele telefoonnet heeft u een VoIP-provider nodig die de VoIP-standaard SIP ondersteunt.
Voorwaarde: u heeft zich (bijvoorbeeld via uw PC) aangemeld bij een dergelijke
VoIP-provider en ten minste een VoIP-account (IP-account) laten aanmaken.
Om VoIP te kunnen gebruiken, moet u nu de toegangsgegevens van uw VoIPaccount invoeren. Alle vereiste gegevens krijgt u van uw VoIP-provider. Dit zijn:
Of:
u Uw gebruikersnaam
(indien vereist door uw VoIP-provider).
Dit is de gebruikersnaam van uw IP-account (caller-ID), vaak identiek aan uw
telefoonnummer.
u Uw aanmeldnaam of login-ID
u Uw (login-)wachtwoord bij de VoIP-provider
u Algemene instellingen van uw VoIP-provider (serveradressen etc.)
Of:
u Een auto-configuratiecode (activation code)
Version 4, 16.09.2005
De VoIP-wizard van uw Gigaset-toestel ondersteunt u bij de invoer.
20
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Opmerking
U kunt in totaal zes VoIP-verbindingen configureren. Bij het in gebruik nemen
van de telefoon (er is nog geen VoIP-verbinding geconfigureerd) configureert u
een VoIP-verbinding. Overige VoIP-verbindingen kunt u later configureren met
de VoIP-wizard of met de webconfigurator.
VoIP-wizard starten
Voorwaarde: de basistelefoon is aangesloten op de router. De router heeft een verbinding met het internet (¢ pagina 14).
¤ Druk op het midden van de navigatietoets w of op de rechter displaytoets §Ja§
om de VoIP-wizard te starten.
Ð
VoIP-wizard
De wizard helpt bij de
configuratie van een
VoIP-account en het
aanmelden bij uw
In het display wordt informatie over de
VoIP-wizard weergegeven.
¤ Druk op de onderkant van de navigatietoets s om door te bladeren.
V
provider zodat u kunt
OK
¤ Druk op de displaytoets OK om door
te gaan.
Kies een VoIP-account
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
Terug
´
´
´
´
´ V
OK
In het display wordt een lijst met alle
mogelijke VoIP-verbindingen weergegeven (IP 1 tot IP 6). Reeds geconfigureerde VoIP-verbindingen zijn gemarkeerd met ³.
¤ Druk eventueel op de onderkant
Version 4, 16.09.2005
¤
van de navigatietoets s om een
verbinding te selecteren.
Druk op de displaytoets OK om door
te gaan.
21
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
De volgende melding verschijnt:
VoIP-wizard
?
Heeft u een code
voor automatische
configuratie?
Nee
Ja
U heeft van uw VoIP-provider een aanmeldnaam/wachtwoord en eventueel
een gebruikersnaam ontvangen:
U heeft van uw VoIP-provider eenautoconfiguratiescode (activation code)
ontvangen:
melding §Nee§.
Voor meer informatie zie paragraaf:
“Gegevens van de VoIP-provider
downloaden“ ¢ pagina 23.
¤ Voor meer informatie zie paragraaf:
¤ Druk op de toets onder de display¤
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §Ja§.
“Auto-configuratiecode invoeren”
¢ pagina 22.
Auto-configuratiecode invoeren
VoIP-wizard
Activeringscode voor
¤ Voer de auto-configuratiecode die u
Autoconfiguratie:
f
V
g
<C
van uw provider heeft ontvangen
via de toetsen in (max. 32 tekens).
OK
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §OK§.
Alle gegevens die voor VoIP-telefonie noodzakelijk zijn, worden rechtstreeks van
het internet op uw toestel gekopieerd.
Version 4, 16.09.2005
Als alle gegevens met succes op het toestel zijn geladen, verschijnt in het display
Uw VoIP-account is aangemeld bij uw provider.
¤ Voor meer informatie zie paragraaf: "3. Registratiewizard", pagina 26.
22
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Gegevens van de VoIP-provider downloaden
De verbindingswizard brengt een verbinding tot stand met de Gigaset-server op
internet. De server bevat diverse profielen met algemene toegangsgegevens voor
verschillende VoIP-providers. U kunt deze profielen downloaden.
Na korte tijd ziet u de volgende melding:
Selecteer uw land
Er wordt een lijst met landen geladen.
¤ Druk net zo vaak onder of boven op
Land 1
Land 2
Land 3
Land 4
V
Land 5
Terug
de navigatietoets tot in het display
het land is geselecteerd waarin u
het toestel wilt gebruiken.
¤ Druk op de toets onder de display-
OK
melding §OK om uw keuze te bevestigen.
Er wordt een lijst met VoIP-providers
weergegeven waarvoor op de congifuratieserver een profiel met algemene
toegangsgegevens is opgeslagen.
Selecteer uw provider
Provider 1
Provider 2
Provider 3
Provider 4
V
Provider 5
Terug
OK
¤ Druk net zo vaak op de boven- of
onderkant van de navigatietoets q
tot op het display uw VoIP-provider
wordt gemarkeerd.
¤ Druk op de toets onder de display-
melding §OK om uw keuze te bevestigen.
De algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider worden gedownload en in
het telefoontoestel opgeslagen.
Version 4, 16.09.2005
U kunt de gegevens van uw provider niet downloaden
Als uw VoIP-provider niet in de lijst staat, d.w.z. zijn algemene gegevens worden
niet voor download aangeboden, dan moet u de VoIP-wizard afbreken:
¤ Druk net zo vaak kort op de rode Einde-toets T tot in het display weer IPinstallatiewizard starten? wordt weergegeven. Druk daarna op de displaytoets §Nee§.
Vervolgens kunt u de volgende stappen van de installatiewizard uitvoeren.
De noodzakelijke instellingen voor de VoIP-provider en uw IP-account dient u
dan via de webconfigurator in te stellen. De algemene providergegevens krijgt
u van uw VoIP-provider.
Het toewijzen van de VoIP-verbinding als uitgaande/ inkomende lijn kunt u op
een later tijdstip wijzigen via het telefoonmenu of de webconfigurator.
23
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Gebruikergegevens van uw VoIP-account invoeren.
U wordt nu gevraagd uw persoonlijke toegangsgegevens voor uw VoIP-account in
te voeren.
Dit zijn (afhankelijk van de provider):
u Gebruikersnaam, Verificatienaam, Verificatiewachtwoord
Let op ...
... bij het invoeren van de toegangsgegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!
Om tijdens het invoeren te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
drukt u op toets # (eventueel meerdere keren). De instelling van hoofdletters,
kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.
Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen met de linker displaytoets onder
Ñ. Het teken dat zich links van de cursor bevindt, wordt gewist.
Met de navigatietoets p kunt u binnen het invoerveld bladeren (links/rechts
indrukken).
Providergegevens
Verificatienaam:
Abc
<C
OK
¤ Geef met de cijfertoetsen de aan¤
meldnaam in die u van uw VoIP-provider heeft gekregen.
Druk op de toets onder de displaymelding §OK.
Providergegevens
Verificatie
wachtwoord:
¤ Voer via de toetsen uw wachtwoord
in.
Abc
<C
OK
¤ Druk op de toets onder de display-
Version 4, 16.09.2005
melding §OK§.
24
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Providergegevens
¤ Geef met de toetsen de gebruikers-
Gebruikersnaam:
Abc
<C
OK
¤
naam in die u van uw VoIP-provider
heeft gekregen.
Druk op de toets onder de displaymelding §OK§.
VoIP-wizard
Û
Aanmelden bij
provider ...
Zodra u alle noodzakelijke gegevens
heeft ingevoerd, probeert de VoIPwizard de basistelefoon aan te melden
bij de VoIP-provider.
Een moment, a.u.b. ...
Nadat het aanmelden is gelukt, wordt in het display de melding “Uw VoIP-account
is aangemeld bij uw provider” weergegeven.
De registratiewizard wordt gestart.
Version 4, 16.09.2005
U kunt nu al met uw toestel zowel via het vaste telefoonnet resp. ISDNnet als over het internet telefoneren (afhankelijk van de geselecteerde
aansluiting)! U bent via uw VoIP-nummer en onder uw vaste
telefoonnummer resp. via de MSN’s van uw ISDN-aansluiting
bereikbaar!
25
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
3. Registratiewizard
Wordt gestart op Gigaset DX800A all-in-one en Gigaset DX600A ISDN.
De registratiewizard ondersteunt u bij het aanmelden van handsets bij de basistelefoon.
Let op
Aanmelden
Als u een handset wilt aanmelden, druk
dan op de linker displaytoets §Nee§. De
registratiewizard wordt dan beëindigd
en de verbindingswizard wordt gestart.
(¢ pagina 28)
?
Handset
aanmelden?
Nee
Ja
¤ Druk op de displaytoets §Ja§. De
basistelefoon gaat naar de aanmeldmodus.
¤ Start binnen ongeveer 60 seconden
Aanmelden
Ð
de aanmelding op de handset zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.
Meld uw
handset aan
Info
Annuleren
Info
Als u op de displaytoets §Info§ drukt, verschijnt informatie over het aanmelden
van handsets.
Als het aanmelden van de handset op de basistelefoon is gelukt, ziet u de volgende
melding (ca. 3 seconden):
Aanmelden
‰
Version 4, 16.09.2005
Handset aangemeld
26
Na het aanmelden schakelt een
Gigaset-handset over op de ruststand.
Op het display wordt de interne naam
weergegeven (INT 2, INT 3 tot INT 7).
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Vervolgens verschijnt in het display weer "Handset aanmelden?" (zie boven/
pagina 26).
¤ Druk op displaytoets §Ja§ als u nog een handset wilt aanmelden en voer bovengenoemde stappen opnieuw uit met deze handset.
Als u op §Nee§ drukt, wordt de registratiewizard beëindigd en wordt de verbindingswizard gestart.
Opmerkingen
u Bij levering is aan de basistelefoon de interne naam INT 1 en het interne
nummer 1 toegewezen.
u De basistelefoon wijst het laagste vrije interne nummer toe aan de handset
Version 4, 16.09.2005
(mogelijke nummers: 2 – 7). De interne naam wordt op het display van de
handset weergegeven, bijvoorbeeld. INT 2. Dit betekent dat het interne
nummer 2 is toegewezen aan de handset.
u U kunt de interne nummers en namen van alle aangemelde handsets later
wijzigen.
27
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
4. Verbindingswizard
Wordt gestart op Gigaset DX800A all-in-one en Gigaset DX600A ISDN.
Met de verbindingswizard kunt u de van te voren geconfigureerde verbindingen
toewijzen aan de interne deelnemers als inkomende en eventueel als uitgaande
lijn. Interne deelnemers zijn de basistelefoon, de aangemelde handsets, de antwoordapparaten van de basistelefoon alsmede een eventueel aangesloten faxapparaat.
u Inkomende lijnen zijn de telefoonnummers (verbindingen, MSN’s), waarmee u
kunt worden opgebeld. Inkomende gesprekken worden alleen doorgestuurd
naar de interne deelnemers (toestellen) waaraan de bijbehorende verbinding
als inkomende lijn is toegewezen.
u Uitgaande lijnen zijn de telefoonnummers die worden doorgestuurd naar de
opgebelde deelnemer. De uitgaande lijnen worden gebruikt om uw gesprekskosten bij uw netwerkprovider af te rekenen. U kunt aan elke interne deelnemer
een telefoonnummer resp. de bijbehorende verbinding vast toewijzen als uitgaande lijn.
u Elke verbinding (telefoonnummer) van uw telefoon kan zowel uitgaande als
inkomende lijn zijn. U kunt aan elke verbinding meerdere interne deelnemers
als uitgaande en/of inkomende lijnen toewijzen. Ze mag echter uitsluitend aan
een antwoordapparaat als inkomende lijn worden toegewezen.
Standaardtoewijzing
Aan de basistelefoon, de aangemelde handsets en het lokale antwoordapparaat 1
worden tijdens het aanmelden/het in gebruik nemen alle geconfigureerde verbindingen van de basistelefoon als inkomende lijnen toegewezen.
Bij het aansluiten van de telefoon op het ISDN-netwerk wordt aan de toestellen de
eerste MSN in de configuratie (standaardnaam MSN1) als uitgaande lijn toegewezen. als er geen MSN’s zijn geconfigureerd, dan is het hoofdnummer van de ISDNaansluiting de uitgaande lijn.
Version 4, 16.09.2005
Als de Gigaset DX800A all in one op het analoge vaste telefoonnet is aangesloten,
wordt aan alle toestellen het vaste telefoonnummer toegewezen als uitgaande lijn.
28
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Verbindingswizard starten
a
Verbindindswizard
?
¤ Druk op displaytoets §Ja§ als u de
Lijn toewijzen aan toestel
INT 1?
Nee
¤
Ja
b (weergave bij aansluiting op ISDN)
Ð
Inkomende lijn(en)
Er wordt een lijst weergegeven met de
actueel toegewezen inkomende lijnen.
U moet eventueel op de onderzijde
van de navigatietoets s drukken om
door de lijst te bladeren.
INT 1
krijgt oproepen voor
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
V
MSN3: 12345603
Wijzigen
instelling voor de uitgaande en
inkomende lijnen van de basistelefoon (interne naam INT 1) wilt wijzigen.
Druk op de displaytoets §Nee§ als u
de instelling voor de basistelefoon
niet wilt wijzigen.
¤ Druk op de displaytoets §Wijzigen§ als
OK
¤
u de selectie voor de inkomende
lijn voor de basistelefoon wilt wijzigen.
Druk op de displaytoets §OK§ als u
de instelling niet wilt wijzigen.
Of:
(weergave bij aansluiting op het vaste
telefoonnet)
Ð
Inkomende lijn(en)
INT 1
krijgt oproepen voor
Vaste lijn: 4560123
IP1: 12345602
V
Gigaset.net: 12345#9
Version 4, 16.09.2005
Wijzigen
OK
Informatie over de Gigaset
DX800A all in one:
Aan iedere basistelefoon is bij levering
al een Gigaset.net-telefoonnummer
toegewezen. Het Gigaset.net-Nummer kunt u ook toewijzen als inkomende lijn aan alle aangesloten toestellen.
Als u op §OK§drukt, worden de volgende stappen overgeslagen. De procedure
gaat verder bij £ e.
29
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Als u op §Wijzigen§ drukt, wordt de volgende informatie weergegeven:
c (weergave bij aansluiting op ISDN)
INT 1
Oproepen ontvangen
MSN1:
f Ja
g
Oproepen ontvangen
V
MSN2:
Terug
Opslaan
Of:
(weergave bij aansluiting op het vaste
telefoonnet)
INT 1
Oproepen ontvangen
Vaste lijn:
f Ja
g
Oproepen ontvangen
V
IP1:
Version 4, 16.09.2005
Terug
30
Opslaan
Als op de basistelefoon geen oproepen voor MSN1 resp. voor uw vaste
telefoonnummer moeten worden
gesignaleerd:
¤ Druk rechts op de navigatietoets
v om Nee in te stellen.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
d (weergave bij aansluiting op ISDN)
INT 1
W
MSN1:
Nee
Oproepen ontvangen
MSN2:
f Ja
Terug
V
g
Opslaan
¤ Druk op de onderkant van de navi¤
gatietoets s om over te schakelen
naar het volgende telefoonnummer. Stel Ja of Nee in zoals hierboven beschreven.
Herhaal de stappen voor elk telefoonnummer.
¤ Druk op de displaytoets §Opslaan§
om de instellingen voor de basistelefoon af te sluiten.
Of:
(weergave bij aansluiting op het vaste
telefoonnet)
INT 1
W
Vaste lijn:
Nee
Oproepen ontvangen
IP1:
f Ja
Terug
V
g
Opslaan
Ter controle wordt in het display de geactualiseerde lijst met inkomende lijnen
nog een keer weergegeven.
Druk op de displaytoets §OK§ om de toewijzing te bevestigen.
e.
Ð
UItgaande lijn
INT 1
stuurt via
MSN1:
12345601
Wijzigen
De uitgaande lijn die momenteel voor
de basistelefoon is ingesteld, wordt
weergegeven: MSN1 bij aansluiting
op het ISDN-netwerk en Vaste lijn bij
aansluiting van de Gigaset DX800A op
het analoge vaste telefoonnetwerk.
¤ Druk op de displaytoets §OK§ als u
OK
Version 4, 16.09.2005
¤
de instelling niet wilt wijzigen. De
volgende stap wordt overgeslagen.
Druk op de displaytoets §Wijzigen§ als
u de instelling wilt wijzigen.
31
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
f.
INT 1
Uitgaande lijn
f MSN1
Terug
g
Als de basistelefoon via een andere
verbinding/telefoonnummer moet
bellen:
¤ Druk net zo vaak rechts op de navigatietoets v tot de gewenste verbinding wordt weergegeven.
Opslaan
¤ Druk op de displaytoets §Opslaan§
om de instellingen op te slaan.
Als er al handsets op de basistelefoon zijn aangemeld, wordt u nu gevraagd de
inkomende en uitgaande lijnen voor de handsets toe te wijzen. Op het display
wordt het volgende weergegeven:
Lijn toewijzen aan handset INT ...?
¤ Voor de stappen a. tot f. voor elke aangemelde handset uit.
U wordt vervolgens gevraagd de inkomende lijnen voor de drie antwoordapparaten van de basistelefoon toe te wijzen. In het display wordt "Lijn(en) aan antwoordapparaat toewijzen?" weergegeven.
¤ Voor de stappen a totd voor elk antwoordapparaat uit.
Let op: elke verbinding mag slechts aan één van de drie lokale antwoordapparaten
als inkomende lijn worden toegewezen. Als u aan een antwoordapparaat een inkomende lijn toewijst die al aan een ander antwoordapparaat is toegewezen, dan
wordt de "oude" toewijzing gewist.
Nadat alle instellingen zijn ingevoerd, wordt kort de volgende informatie op het
display weergegeven:
Verbindindswizard
‰
Toewijzing -
Version 4, 16.09.2005
afgesloten
32
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Installatie afsluiten
Hiermee is de installatie afgesloten. Op het display wordt het volgende weergegeven:
Setup
‰
Setup voltooid!
De basistelefoon schakelt hierna over op de ruststand (een voorbeeld voor de
weergave in de ruststand¢ pagina 4).
De antwoordapparaten van de basistelefoon waaraan u een inkomende lijn heeft
toegewezen, zijn ingeschakeld in de berichtenmodus. Er wordt een standaard
meldtekst gebruikt (¢ pagina 44).
Version 4, 16.09.2005
Datum en tijd
Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij uitgaande oproepen de
juiste tijd te kunnen weergeven en om de wekker of de kalender te kunnen gebruiken.
U kunt de datum en tijd op verschillende manieren instellen:
u Gigaset DX800A all in one
De basistelefoon neemt de datum en tijd bij de eerste uitgaande externe oproep
over uit het ISDN-netwerk.
Bij aansluiting op het analoge vaste telefoonnet moet u de datum en tijd handmatig invoeren (zie onder).
U kunt uw basistelefoon echter ook zo instellen, dat het de datum en tijd (in
regelmatige tussenpozen) van een tijdserver op internet moet overnemen.
u Gigaset DX600A ISDN
De basistelefoon neemt de datum en tijd bij de eerste uitgaande externe oproep
over uit het ISDN-netwerk.
U kunt uw basistelefoon ook zo instellen, dat het de datum en tijd (in regelmatige tussenpozen) van een tijdserver op internet moet overnemen.
Of u stelt de datum en tijd handmatig in op de basistelefoon (zie onder)
u Gigaset DL500A
Bij levering is uw basistelefoon zo ingesteld, dat hij de datum en tijd overneemt
van een tijdserver op het internet. Een voorwaarde hiervoor is, dat de basistelefoon een verbinding heeft met internet. U kunt de datum en tijd ook handmatig
via het menu van de basistelefoon of een van de aangemelde handsets instellen
(zie ).
33
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
De synchronisatie met een tijdserver kunt u in- en uitschakelen met de webconfigurator. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de webconfigurator op de meegeleverde CD
Datum en tijd handmatig instellen
Als de datum en tijd niet zijn ingesteld, knippert op het rustdisplay van de basistelefoon de tijd (00:00) en boven de rechter displaytoets wordt §Tijd§ weergegeven.
?
Tijd
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §Tijd§.
¤
¤
Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekens in, bijvoorbeeld
Q4QO2Q
Q voor 04-09-2010. De weergegeven datum wordt
overschreven.
Druk op de onderzijde van de navigatietoets s om over te schakelen naar de
regel voor de tijdinvoer.
Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv. QM
5 voor
07:15uur.
Version 4, 16.09.2005
¤ Druk op de displaytoets §Opslaan§ om de instellingen op te slaan.
34
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / starting.fm / 23.03.11
De eerste stappen
Het toestel aan uw voorkeuren aanpassen
Nadat u uw basistelefoon in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen
voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste
thema’s snel te vinden.
in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts enkele functies van uw telefoon kort
beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies van uw telefoon vindt
u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD. Hier wordt ook
de onderstaande weergave van de procedures beschreven.
Gebruikers die nog niet vertrouwd zijn met de bediening van menugestuurde telefoons, bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, kunnen in de uitgebreide gebruiksaanwijzing nalezen, hoe de basistelefoon wordt bediend.
Op de meegeleverde CD vindt u ook een gebruiksaanwijzing van de webconfigurator van uw telefoon, waarmee u de instellingen van uw telefoon met de PC kunt
invoeren.
Informatie over ...
Extern bellen en oproepen beantwoorden
g
pagina 36
Ringtone en volume van het belsignaal instellen.
g
pagina 51
Volume van de hoorn instellen
g
pagina 51
g
pagina 49
g
pagina 40
g
pagina 41
g
pagina 43
g
pagina 48
Functietoetsen van de basistelefoon
programmeren
Lokaal telefoonboek en online-telefoonboeken
op internet gebruiken
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige
Gigaset-handsets kopiëren naar de basistelefoon
SMS-bericht schrijven, versturen, ontvangen
Bluetooth-toestellen aanmelden, „Link2mobile“
gebruiken
Version 4, 16.09.2005
... vindt u hier.
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips
voor het verhelpen van problemen in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van het toestel of neem contact op met de
Klantenservice.
35
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / telephony.fm / 23.03.11
Telefoneren
Telefoneren
Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u
de displayverlichting inschakelen door op
een willekeurige toets te drukken
(¢ pagina 50).
Extern bellen
Externe oproep en zijn oproepen naar het
openbare telefoonnet (vaste telefoonnet,
mobiele telefoonnet) of het internet (VoIP).
Let op
Gigaset DL500A:
Voor dit toestel zijn de hieronder
beschreven uitgaande en inkomende lijnen alsmede de lijnselectie alleen relevant als u gebruik maakt van de functie
Link2mobile (¢ pagina 49), d.w.z. u wilt
met uw basistelefoon telefoneren via de
GSM-verbinding van uw mobiele telefoon.
In het algemeen is de vaste telefoonverbinding geconfigureerd als uw inkomende en uitgaande lijn.
Voorwaarde
Aan de basistelefoon is een verbinding vast
toegewezen als uitgaande lijn.
~c
Nummer invoeren en hoorn
opnemen.
Of:
c~
Hoorn opnemen en dan het
nummer invoeren.
Version 4, 16.09.2005
In plaats van de hoorn op te nemen, kunt u
ook de handsfree-toets d of de functietoets Headset (¢ pagina 49) indrukken om
via de handsfree-functie resp. via de headset
te telefoneren.
36
Verbinding selecteren bij elke oproep
Voorwaarde: aan de basistelefoon is de
optie "Kies bij elke opr." toegewezen
(¢ pagina 28).
~c
Nummer invoeren en hoorn
opnemen. Er wordt een lijst
weergegeven met de inkomende lijnen die ter beschikking staan.
q
Verbinding selecteren.
§Kiezen§
Displaytoets indrukken.
Intern bellen
Interne gesprekken met aangemelde handsets zijn gratis.
Een bepaalde handset bellen
u
Intern gesprek starten.
s
Interne deelnemer selecteren.
c
Hoorn opnemen.
Als de interne deelnemer niet kan worden
bereikt (bijvoorbeeld omdat hij zich buiten
bereik bevindt), zich niet meldt, of als er al
drie interne verbindingen bestaan, dan
klinkt de bezettoon.
Alle interne deelnemers oproepen
("Groepsoproep")
u
Lang links op de navigatietoets
drukken.
Alle handsets worden gebeld.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / telephony.fm / 23.03.11
Telefoneren
Gesprek beëindigen
&
Hoorn neerleggen of rode
Einde-toets T indrukken.
Als u met een handset telefoneert:
¤ Functietoets Headset of rode Einde-toets
T op de basistelefoon indrukken.
Oproep beantwoorden
Een inkomende oproep wordt op drie
manieren gesignaleerd: door een belsignaal,
een melding in het display en het knipperen
van de handsfree-toets d.
Let op
Er worden alleen oproepen voor de uitgaande lijnen gesignaleerd die zijn toegewezen aan uw basistelefoon.
U kunt de oproep op de volgende manieren
beantwoorden:
¤ De hoorn opnemen.
¤ De handsfree-toets d indrukken.
¤ De displaytoets §Opnemen§ indrukken.
¤ U kunt de oproep ook doorschakelen
naar het antwoordapparaat
(¢ pagina 46).
Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de
displaytoets §Stil§ in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt
weergegeven.
Handsfree telefoneren/
meeluisteren in-/
uitschakelen-
¤ Handsfree-toets d indrukken. Tijdens
een gesprek met de hoorn en bij het
beluisteren van het antwoordapparaat
de meeluister-functie in- of uitschakelen
Handsfree-telefoneren bij het kiezen
inschakelen
~ d Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.
Gesprek beëindigen:
T
Rode Einde-toets indrukken.
Overschakelen van hoorn op
handsfree
Voorwaarde: u telefoneert via de hoorn of u
telefoneert via de hoorn en heeft de functie
Meeluisteren ingeschakeld.
d& U houdt de handsfree-toets
ingedrukt totdat u de hoorn
opgelegd heeft.
d
Als de handsfree-toets niet
oplicht: handsfree-toets
opnieuw indrukken.
Overschakelen van handsfree naar
hoorn
c
Hoorn opnemen. De luidspreker
van de basistelefoon wordt uitgeschakeld.
Let op
Version 4, 16.09.2005
Tijdens handsfree kunt u het volume
instellen met de toetsen R en S.
37
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / telephony.fm / 23.03.11
Telefoneren
Microfoon van de
basistelefoon uitschakelen
Version 4, 16.09.2005
Met de Mute-toets P kunt u de microfoon van de hoorn, van de basistelefoon
(handsfree) en van een aangesloten headset
tijdens een extern gesprek (ook tijdens een
conferentie of bij een wisselgesprek) uitschakelen en weer inschakelen. Als de
microfoon uitgeschakeld is, wordt Microfoon is uit weergegeven.
38
Telefoneren met
netwerkdiensten
Netwerkdiensten zijn functies die door uw
netwerkaanbieder worden aangeboden, bijvoorbeeld:
u Oproepen doorsturen naar een andere
telefoonaansluiting
u Anoniem bellen
u Ruggespraak tijdens een gesprek
u Wisselgesprek met twee gesprekspartners
u Conferentie tot stand brengen
u Gesprekken doorverbinden naar een
andere telefoon
u Terugbellen bij bezet of afwezigheid
Hoe u deze netwerkdiensten met uw basistelefoon kunt gebruiken, wordt beschreven
in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op de
meegeleverde CD.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / lists.fm / 23.03.11
Lijsten gebruiken
Lijsten gebruiken
Bellerslijsten
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Nummerherhalingslijst
u SMS:Inbox,
u Bellerslijsten,
u Lijst met gemiste afspraken,
u Antwoordapparaatlijst.
Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Lijst met aangenomen oproepen
u Lijst met uitgaande oproepen
u Lijst met gemiste oproepen
u Lijst met alle oproepen
Bellerslijsten openen:
Nummerherhalingslijst
In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de basistelefoon heeft gekozen (maximaal 32 cijfers).
Handmatige nummerherhaling
Q
Nummerherhalingslijst openen.
s
Vermelding selecteren.
c / §Kiezen§
Hoorn opnemen of (er is al een
lijn bezet) displaytoets §Kiezen§
indrukken.
Automatische nummerherhaling
Q
In de ruststand: selecteren en
telkens bevestigen.
s
Vermelding selecteren.
§Opties§ ¢ Autom. nr.herhaling
Selecteren en §OK indrukken.
Het nummer wordt met regelmatige tussenpozen automatisch gekozen. Hierbij is de
functie "Meeluisteren" ingeschakeld, De
microfoon is uitgeschakeld.
¤ Als de deelnemer zich meldt:
hoorn opnemen c.
¤ Nummerherhaling annuleren:
Version 4, 16.09.2005
willekeurige toets indrukken.
¤ In de ruststand: t indrukken of
v¢Ê
¤ Met s lijst selecteren en §OK§ indrukken.
Nummer uit een lijst opbellen:
¤ Vermelding selecteren. Hoorn opnemen
c.
Nummer overnemen in het telefoonboek:
¤ Vermelding selecteren.
§Opties§ ¢ Naar telefoonboek §OK§.
Lijsten openen met de
berichtentoets
Met de berichtentoets f kunt u de volgende lijsten openen:
u Antwoordapparaatlijst of voicemail als
uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is
geprogrammeerd.
u SMS:Inbox
u Lijst met gemiste oproepen
u Lijst met gemiste afspraken
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe
vermelding in een lijst binnenkomt. De
toets f knippert. In de Ruststand worden nieuwe berichten weergegeven met
symbolen op het display (¢ pagina 4).
Na het indrukken van de berichtentoets
f worden alle lijsten met berichten en
de voicemaillijst weergegeven.
Lijst openen:
Toets f indrukken. Lijst selecteren.
39
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / directories.fm / 23.03.11
Telefoonboeken gebruiken
Telefoonboeken
gebruiken
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u (lokaal) telefoonboek (¢ pagina 40)
u openbaar online-telefoonboek/-(bedrijvengids op internet (¢ pagina 41)
u (afhankelijk van de provider) persoonlijk
online-telefoonboek op internet
u op de Gigaset DX800A all in one:
Gigaset.net-telefoonboek (¢ pagina 42)
Lokaal telefoonboek van de
basistelefoon
U kunt voor de basistelefoon een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar de handsets versturen (¢ pagina 41).
Telefoonboek openen
¤ In de ruststand of tijdens een extern
gesprek: kort op de onderzijde van de
navigatietoets s drukken.
Version 4, 16.09.2005
Nummer(s) opslaan
s ¢ <Nieuwe invoer>
¤ Gegevens op meerdere regels wijzigen:
Voornaam: / Achternaam:
Voornaam en/of achternaam invoeren.
Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /
Mobiele telefoon:
In ten minste één van de drie velden een
nummer invoeren.
E-mailadres: (optioneel)
E-mailadres invoeren.
Verjaardag: (optioneel)
Aan of Uit selecteren.
Bij instelling Aan:
Geboortedatum en Verjaardag (tijd)
invoeren en signaleringstype Verjaardag
(signaal) selecteren.
40
Ringtone beller (VIP): / Fotoweergave:
(optioneel)
Invoer markeren als Æ. VIP-oproepen
herkennen aan het belsignaal. Belsignaal
en eventueel afbeelding selecteren.
Voorwaarde: NummerWeergave.
§Opslaan§
Displaytoets indrukken.
Vermelding wijzigen
s
¢ s (vermelding selecteren).
§Weergeven§ §Wijzigen§
¤
Displaytoetsen na elkaar indrukken.
Wijzigingen aanbrengen en opslaan.
Met telefoonboek kiezen
s ¢ s (vermelding selecteren).
c
Hoorn opnemen.
Of tijdens het gesprek:
§Kiezen§
Displaytoets indrukken.
Als de vermelding meerdere nummers
bevat, worden de symbolen van de opgeslagen nummers weergegeven. ä/ k/ l.
r
Nummer selecteren.
§Kiezen§
Displaytoets indrukken.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / directories.fm / 23.03.11
Telefoonboeken gebruiken
Telefoonboek/-vermeldingen
tussen handsets uitwisselen
Voorwaarden: de handset is aangemeld op
de basistelefoon en ondersteunt deze functie. De basistelefoon bevindt zich in de rusttoestand.
Versturen
s ¢ s (vermelding selecteren)
¢ §Opties§ ¢ Versturen / Lijst kopiëren
¢ Naar intern
s
Handset uit de lijst selecteren
en §OK § indrukken.
Ontvangen
¤ Overdracht op de handset starten.
De overdracht wordt op het display van de
basistelefoon weergegeven.
Opmerkingen
u De overdracht wordt afgebroken
door inkomende externe oproepen.
u Vermeldingen met identieke num-
Online-telefoonboeken
gebruiken
Afhankelijk van uw provider kunt u openbare online-telefoonboeken gebruiken
(online-telefoonboek en bedrijvengidsen,
bijvoorbeeld "De Bedrijvengids"). Het
online-telefoonboek kunt u instellen met de
webconfigurator.
In de ruststand van de basistelefoon:
s
Lang indrukken.
q
Een online-telefoonboek selecteren en §OK§ indrukken.
Vermelding zoeken
¤ Naam/branche en plaats of nummer
invoeren. Met §Zoeken§ zoekactie starten.
¤ Als er meerdere plaatsen worden aange¤
mers worden niet overschreven.
u Signalering van verjaardagen, afbeel-
dingen en sounds worden niet gekopieerd.
¤
geven, de gewenste stad selecteren en
de zoekactie voortzetten.
Als de lijst met treffers te groot is, kunt u
een uitgebreide zoekactie starten met
§Verfijn§ of Opties§ ¢ Verfijnen en de zoekcriteria verfijnen/uitbreiden (bijvoorbeeld met de straat).
Als er geen deelnemer wordt gevonden,
kunt u met §Nieuw§ een nieuwe zoekactie
starten.
Deelnemer bellen
¤ Vermelding in de lijst met treffers selecteren en hoorn opnemen c.
Version 4, 16.09.2005
Als de vermelding meerdere telefoonnummers bevat, worden deze weergegeven in
de vorm van een lijst.
¤ Met q nummer selecteren en displaytoets §Kiezen§ indrukken.
41
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / directories.fm / 23.03.11
Telefoonboeken gebruiken
Persoonlijk online-adresboek
gebruiken
Bij sommige providers is het mogelijk, een
persoonlijk online-adres- en telefoonboek
op internet aan te maken en te beheren.
¤ Maak uw eigen online-telefoonboek aan
via de webbrowser van uw PC.
In de ruststand:
s
Lang indrukken.
q
Persoonlijke online-telefoonboek selecteren en op §OK§ drukken.
Vermelding opbellen
¤ Vermelding selecteren en hoorn opne-
men c.
Als de vermelding meerdere telefoonnummers bevat, worden deze weergegeven in
de vorm van een lijst.
¤ Met q nummer selecteren en displaytoets §Kiezen§ indrukken.
Persoonsgegevens
Als u uw nickname invoert, wordt deze
op een centrale Gigaset-server opgeslagen. De nickname verschijnt in het Gigaset.net-telefoonboek en u kunt door
andere gebruikers van de Gigaset.netservice onder deze naam worden opgebeld.
Door uw gegevens in te voeren, verklaart u dat u akkoord gaat met het
opslaan van uw gegevens. Gaat u niet
akkoord met de opslag van uw gegevens, dan kunt u de procedure hier afbreken.
Meer informatie over de opgeslagen
gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet:
www.gigaset.net/privacy-policy
Gigaset.net-telefoonboek
gebruiken (Gigaset DX800A)
Deelnemer zoeken
Via het Gigaset.net (een VoIP-service van
Gigaset Communications GmbH) kunt u
direct (zonder account of overige instellingen) gratis met andere Gigaset.net-gebruikers telefoneren via het internet. Aan ieder
Gigaset VoIP-toestel is hiervoor bij levering
al een Gigaset.net-telefoonnummer toegewezen.
¤
Gigaset.net-telefoonboek openen
De basistelefoon bevindt zich in de rusttoestand.
s
Lang indrukken.
q
Eventueel Gigaset.net selecteren en §OK§ indrukken.
Version 4, 16.09.2005
Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor de
eerste keer opent, wordt u gevraagd om
voor uw aansluiting een nickname aan te
maken. U wordt onder deze naam opgenomen in het Gigaset.net-telefoonboek.
42
¤ Nickname of deel van de nickname
¤
invoeren (max. 25 tekens) en Zoeken
indrukken.
Als de lijst met treffers te groot is, start u
een gedetailleerde zoekactie met §Verfijn§.
Als er geen deelnemer wordt gevonden,
kunt u met §Nieuw§ een nieuwe zoekactie
starten.
Deelnemer bellen
qc
Deelnemer in de trefferlijst
selecteren en de hoorn opnemen.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / sms_BRD_neutral.fm / 23.03.11
SMS (tekstberichten)
SMS (tekstberichten)
Uw basistelefoon is bij levering zo ingesteld,
dat u direct SMS-berichten kunt versturen
zodra u het toestel op het vaste telefoonnet/
ISDN heeft aangesloten.
§Versturen§
Voorwaarden:
Of:
Opslaan
u De functie NummerWeergave is vrijgege-
ven.
u Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS.
Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit
het geval is.
u Voor de ontvangst moet u zich bij uw
SMS-serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u
uw eerste SMS-bericht via zijn SMS-centrale heeft verstuurd.
Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:
Als u via meerdere verbindingen SMSberichten wilt ontvangen, dient u zich voor
elk van deze verbindingen afzonderlijk bij
uw serviceaanbieder te registreren.
De verbinding waarmee u de SMS-berichten
wilt verzenden (Stuur via), definieert u via:
v ¢ Ë Messaging ¢ SMS
¢ Instellingen ¢ SMS-centrales
SMS-bericht schrijven/
versturen
Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan
612 tekens. Een SMS-bericht dat langer is
dan 160 tekens wordt als gekoppelde SMS
verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).
v ¢ ËMessaging ¢ SMS
Nieuwe SMS Selecteren en §OK § indrukken.
~
SMS schrijven.
§Opties§
Displaytoets indrukken.
Of:
Versturen Selecteren en §OK § indrukken.
SMS
Selecteren en §OK § indrukken.
Version 4, 16.09.2005
~/ u
Nummer met regionummer
(ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of
rechtstreeks invoeren.
Displaytoets indrukken. Het
SMS-bericht wordt verzonden.
Selecteren en §OK § indrukken.
Het SMS-bericht wordt in de
Outbox opgeslagen. U kunt
deze op een later tijdstip wijzigen en versturen.
Als u tijdens het schrijven van een SMSbericht een externe oproep ontvangt, wordt
het bericht opgeslagen in de Outbox.
SMS-berichten ontvangen
Alle ontvangen SMS-berichten worden
opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMSberichten worden als één SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in
meerdere afzonderlijke SMS-berichten.
Nieuwe SMS-berichten worden gesignaleerd met het symbool Ë op het display, het
knipperen van de berichtentoets f en
een signaaltoon.
De Inbox-lijst kunt u openen met de berichtentoets f of via:
v ¢ Ë Messaging ¢ SMS ¢ Inbox.
SMS lezen, lijsten beheren
v ¢ Ë Messaging ¢ SMS
¢ Inbox / Outbox
q
SMS-bericht selecteren.
§Lezen§
Displaytoets indrukken.
Via §Opties§ staan u onder andere de volgende
functies ter beschikking:
u Invoer wissen: SMS wissen.
u Versturen: SMS sturen/doorsturen.
u Bewerken: SMS wijzigen en versturen.
u Antwoorden (Inbox):
Nieuw SMS-bericht naar afzender schrijven.
43
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / answering_m.fm / 23.03.11
Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen
Antwoordapparaat van
de basistelefoon
bedienen
In de basistelefoon is een antwoordapparaat
geïntegreerd dat u via de toetsen van de
basistelefoon (¢ pagina 3), het telefoonmenu, via een aangemelde handset Gigaset
SL78H, SL400H of S79H of op afstand (ander
toestel/mobiele telefoon) kunt bedienen.
Eigen meldteksten of memoteksten kunt u
alleen via de basistelefoon of een handset
inspreken.
v ¢ Ì ¢ Aankondigingen
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN
Version 4, 16.09.2005
Elk van deze toestellen beschikken over drie
antwoordapparaten (Aa1, Aa2, Aa3) die u
onafhankelijk van elkaar kunt inschakelen
en bedienen.
Nadat u de basistelefoon in gebruik heeft
genomen, is Aa1 ingeschakeld en zijn alle
verbindingen (lijnen) van de basistelefoon
als inkomende lijnen aan dit antwoordapparaat toegewezen. Aa2 en Aa3 kunt u pas
gebruiken, nadat u één of meerdere inkomende lijnen aan deze antwoordapparaten
heeft toegewezen (¢ pagina 28).
Elk antwoordapparaat neemt uitsluitend
oproepen aan die aan hun eigen inkomende
lijnen zijn gericht. Elk antwoordapparaat kan
alleen via eindtoestellen (basistelefoon/
handsets) worden bediend waarvan ten
minste één van de inkomende lijnen is toegewezen.
44
Antwoordapparaat bedienen
via de basistelefoon
Als u bij de bediening een akoestisch signaal
of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld. U schakelt
de modus Handsfree uit door de hoorn op te
nemen.
De bediening via het menu van de basistelefoon komt overeen met de bediening via
een aangemelde handset Gigaset SL78H,
SL400H of S79H.
Antwoordapparaat in-/
uitschakelen en modus instellen
U kunt kiezen tussen Bericht opnemen,
Meldtekst en Wisselen. Met de instelling
Wisselen kunt u de opnamemodus voor een
bepaalde tijd inschakelen. Buiten deze tijd
hoort de beller een melding.
v ¢ Ì ¢ Inschakelen (μ= aan)
q
Eventueel antwoordapparaat
selecteren.
§Wijzigen§
Displaytoets indrukken.
¤ Gegevens op meerdere regels wijzigen:
Inschakelen:
Aan of Uit selecteren om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.
Modus:
Bericht opnemen, Meldtekst of Wisselen selecteren.
Bij Wisselen:
Opnemen van: / Opnemen tot:
Begin en einde van de periode invoeren (
4 tekens, de tijd moet zijn ingesteld).
Einde van de periode in uren/minuten
invoeren (4 tekens).
§Opslaan§
Displaytoets indrukken.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / answering_m.fm / 23.03.11
Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen
Antwoordapparaat inschakelen met
de toets op de basistelefoon
Afspelen stoppen en door berichten
bladeren
Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
¤ Druk op de toets ý om alle antwoordapparaten in of uit te schakelen die een
gemeenschappelijke inkomende lijn met
de basistelefoon hebben.
Als aan de basistelefoon meerdere antwoordapparaten zijn toegewezen en deze
niet allemaal uitgeschakeld zijn, dan geldt
het volgende:
1. Druk op de toets ý: alle antwoordapparaten die aan de basistelefoon zijn toegewezen, worden uitgeschakeld.
2. Druk op de toets ý: alle antwoordapparaten worden ingeschakeld.
Tijdens het afspelen van berichten:
2/w
Weergave stoppen. Opnieuw
2/ w indrukken om afspelen
te hervatten of
§Opties§
Displaytoets indrukken.
Om door te gaan Doorgaan
selecteren en §OK§ indrukken.
h (lang indrukken) of
Tijdens de weergave van de tijd:
naar het vorige bericht.
Tijdens het beluisteren van
berichten: naar het begin van
het huidige bericht springen.
h (kort indrukken) of 4
Tijdens de weergave van de tijd:
naar het vorige bericht.
Tijdens het beluisteren van
berichten: de laatste
5 seconden van het bericht herhalen.
s of 3
Naar het volgende bericht.
Bij een onderbreking die langer duurt dan
een minuut, schakelt het antwoordapparaat
weer over naar de ruststand.
Gigaset DL500A
¤ Druk op toets ý om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.
Berichten beluisteren
Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten
wordt op de tweede regel van het display
het symbool à weergegeven en gaat de
toets f knipperen.
f
Berichtentoets indrukken.
¤ antwoordapparaat selecteren en §OK§
indrukken.
Of:
ü
Weergavetoets indrukken.
q
Eventueel antwoordapparaat
selecteren en §OK§ indrukken.
Als er nieuwe berichten zijn opgenomen,
wordt het eerste nieuwe bericht direct na
deze melding afgespeeld.
Als er geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, worden de oude berichten weergegeven.
Berichten wissen
U kunt oude berichten allemaal tegelijk of
één voor één wissen. Nieuwe berichten kunt
u pas wissen nadat de tijd en de eerste
seconden van het bericht zijn weergegeven.
Alle oude berichten wissen
Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:
§Opties§ ¢ Oude lijst wissen §OK§
Opdracht bevestigen.
§Ja§
Afzonderlijk bericht wissen
Version 4, 16.09.2005
Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:
§Wissen§ / Q
45
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / answering_m.fm / 23.03.11
Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen
Gesprek overnemen van het
antwoordapparaat
Meeluisteren in-/
uitschakelen
c / §Opnemen§ / d
De opname wordt afgebroken en u kunt met
de beller spreken.
Tijdens de opname van een bericht kunt u
via de luidspreker van de basistelefoon resp.
de aangemelde handsets meeluisteren.
¤ Tijdens het opnemen van een gesprek:
Extern gesprek doorverbinden
met het antwoordapparaat
U kunt een inkomend extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat.
Voorwaarden:
u Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:
De inkomende lijn waarop de oproep
binnenkomt, is toegewezen aan een antwoordapparaat.
u Het antwoordapparaat is ingeschakeld
en wordt niet gebruikt.
Bij oproepen op uw analoge vaste telefoonlijn:
Ô
Displaytoets indrukken.
Bij oproepen op uw ISDN-aansluiting of een
van uw VoIP-verbindingen:
§Opties§
Menu openen.
Omleiden naar Aa
Selecteren en §OK§ indrukken.
Het antwoordapparaat start direct in de
berichtenmodus.
Gespreksopname in-/uitschakelen
Version 4, 16.09.2005
U kunt een extern gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.
Voorwaarde:
U voert een extern gesprek:
¤ Laat de beller wel eventjes weten dat het
gesprek wordt opgenomen.
§Opties§ ¢ Gesprek opnemen
Selecteren en §OK indrukken.
§Einde§
Opnemen beëindigen.
46
Meeluisteren permanent in-/
uitschakelen
v ¢ Ì ¢ Meeluisteren
¢ Bureautelefoon/Handset μ =aan)
§Wijzigen§
Meeluisteren in-/uitschakelen.
Meeluisteren voor de huidige opname
uitschakelen
Tijdens de opname kunt u de functie uitschakelen.
Op het basistoestel:
§Stil§
Displaytoets indrukken.
Oproep overnemen
d / c Handsfree-toets indrukken of
de hoorn opnemen.
Bediening op afstand
U kunt het antwoordapparaat vanaf elk
ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw
hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.
Voorwaarden:
u U heeft een andere systeem-PIN inge-
steld dan 0000 (¢ pagina 52).
u Het toestel dat u gebruikt voor de bedie-
ning op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de
toetsen hoort u verschillende tonen.
u De verbinding waarmee u belt, is als inkomende lijn toegewezen aan het antwoordapparaat.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / answering_m.fm / 23.03.11
Antwoordapparaat van de basistelefoon bedienen
Antwoordapparaat bellen en
berichten beluisteren
~
9~
Eigen telefoonnummer kiezen.
Tijdens het beluisteren van de
meldtekst: toets 9 indrukken
en systeem-PIN invoeren.
U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De
berichten worden vervolgens afgespeeld.
Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.
Voor de bediening gebruikt u de volgende
toetsen:
A
Tijdens de weergave van de tijd:
naar het vorige bericht.
Tijdens het beluisteren van
berichten: naar het begin van
het huidige bericht springen.
B
Afspelen onderbreken.
Opnieuw indrukken om door te
gaan.
3
Naar het volgende bericht.
D
De laatste 5 seconden van het
bericht herhalen.
0
Tijdens het beluisteren van
berichten huidige bericht wissen.
:
Een al beluisterd bericht markeren als "nieuw".
Antwoordapparaat inschakelen
¤ Kies uw eigen telefoonnummer en laat
het toestel overgaan tot u hoort: "PINcode invoeren" (circa 50 seconden)
¤ Systeem-PIN invoeren.
Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De
berichten worden vervolgens afgespeeld.
Afstandsbediening afsluiten
¤ Verbreektoets indrukken of hoorn terug-
Version 4, 16.09.2005
leggen op het toestel.
47
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / settings.fm / 23.03.11
Bluetooth-toestellen aanmelden
Bluetooth-toestellen
aanmelden
Uw basistelefoon kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere Bluetoothtoestellen (bereik ca.10 m). Hiervoor dient u
de functie Bluetooth op de basistelefoon
inschakelen en de Bluetooth-toestellen aanmelden.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Inschakelen
Selecteren en §Wijzigen§ indrukken (Ø= ingeschakeld).
Als Bluetooth ingeschakeld is, wordt in het
rustdisplay het symbool ò weergegeven
(¢ pagina 4).
U kunt via Bluetooth de volgende toestellen
aanmelden:
u een Bluetooth-headset,
u tot 5 Bluetooth-GSM-telefoons of datatoestellen (PC, PDA).
Version 4, 16.09.2005
Toestellen aanmelden - opnemen in
de lijst met bekende toestellen
Het Bluetooth-toestel bevindt zich binnen
bereik.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Headset zoeken /
Mobiele tel. zoeken / Toestel zoeken
De Bluetooth-namen/adressen van de
gevonden toestellen worden in een lijst
weergegeven (eventueel afgekort). In de
lijst:
q
Toestel selecteren dat aangemeld moet worden.
§Opties§
Displaytoets indrukken.
Bekende toestellen
Selecteren en §OK§ indrukken.
Als er al 5 datatoestellen/mobiele telefoons
zijn aangemeld, wordt de melding Kies
apparaat dat u wilt teruggezetten en weer
vertrouwen weergegeven:
§Ja§
Bevestigen.
q
Het aangemelde toestel selecteren dat moet worden overschreven en §OK§ indrukken.
48
~
Eventueel willekeurige PINcode of PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren dat u
wilt aanmelden en §OK§ indrukken.
Voor een datatoestel/GSM-toestel kunt u
meestal een willekeurige PIN-code invoeren.
Deze PIN-code moet u vervolgens ook op
het datatoestel/mobiele telefoon invoeren
(handshake).
Voor een headset hoeft u alleen een PIN in te
voeren als de headset een andere headset
verstuurt als 0000. Een headset die al aangemeld was, wordt automatisch afgemeld.
Naast de toestelnamen worden verschillende symbolen met de volgende betekenis
weergegeven.
Symbool
Betekenis
ô
õ
l
Bluetooth-headset
Bluetooth-datatoestel
Mobiele telefoon met
Bluetooth
Bluetooth-headset:
gebruiken
Advies
Het is aan te raden op de basistelefoon
een functietoets te programmeren met
de functie Headset (¢ pagina 49) en
deze functietoets te gebruiken voor het
doorverbinden/overnemen van gesprekken – ook als uw headset over een pushto-talk-toets beschikt.
Oproep via de headset aannemen/
overnemen
Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld. De
headset is aangemeld en bevindt zich binnen bereik.
U voert een gesprek via de basistelefoon of
op de basistelefoon wordt een oproep
gesignaleerd.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / settings.fm / 23.03.11
Basistelefoon configureren
¤ Functietoets Headset op de basistelefoon indrukken om de oproep via de
headset te beantwoorden.
Nummer kiezen
¤ Voer het telefoonnummer in op de basistelefoon en druk op functietoets Headset
van de basistelefoon.
GSM-telefoons gebruiken–
Link2mobile
U kunt op uw basistelefoon en/of een aangemelde handset gesprekken via de GSMverbinding van uw mobiele telefoon met
Bluetooth.
Voorwaarden:
u Op de basistelefoon is Bluetooth ingeschakeld.
u De mobiele telefoon is verbonden met de
basistelefoon ("ingeschakeld"). Er kan telkens slechts één van de aangemelde
GSM-telefoons ingeschakeld/verbonden
zijn.
u De mobiele telefoon bevindt zich binnen
bereik van de basistelefoon (< 10 m).
u Aan de basistelefoon is de GSM-verbinding toegewezen als inkomende en uitgaande lijn.
Deze toewijzing kunt u wijzigen onder:
v ¢ ÏInstellingen ¢ Telefonie
¢ Zendverbindingen / Inkomende
lijn(en)
Aangemelde mobiele telefoon
inschakelen
Version 4, 16.09.2005
v ¢ ò Bluetooth ¢ Bekende toestellen
q
Mobiele telefoon selecteren.
(μ = ingeschakeld))
§Opties§
Displaytoets indrukken.
GSM verbinden
Selecteren en §OK § indrukken.
Bij het aanmelden van een andere mobiele
telefoon wordt deze automatisch ingeschakeld. De mobiele telefoon die voordien was
ingeschakeld, wordt tegelijkertijd uitgeschakeld.
Verbinding tot stand brengen
Er wordt automatisch een verbinding tot
stand gebracht tussen de basistelefoon en
de ingeschakelde mobiele telefoon binnen
bereik:
u als er een oproep binnenkomt via de
GSM-verbinding van de mobiele telefoon,
u als u op de basistelefoon probeert via de
GSM-verbinding een gesprek tot stand te
brengen (GSM-verbinding als uitgaande
lijn selecteren).
Via de GSM-verbinding telefoneren
Als deze voorwaarden zijn vervuld, kunt u
met de basistelefoon via de GSM-verbinding
telefoneren zoals beschreven in het hoofdstuk "Telefoneren" op pagina 36 beschreven.
Basistelefoon
configureren
De basistelefoon is geprogrammeerd met
een aantal standaardinstellingen. U kunt
deze instellingen afzonderlijk wijzigen.
Snelle toegang tot functies
en nummers
De zes functietoetsen aan de rechterkant
van de basistelefoon en de displaytoetsen
(in de ruststand) kunnen worden geprogrammeerd. U kunt onder elk van de toetsen
een telefoonnummer programmeren (snelkiezen) of een functie van de basistelefoon.
U kunt ook de programmering wijzigen.
U kunt deze nummers resp. de functies dan
met één druk op de toets oproepen.
49
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / settings.fm / 23.03.11
Basistelefoon configureren
Toetsprogrammering wijzigen
In de ruststand:
¤ Displaytoets of functietoets zo lang
indrukken tot een lijst met mogelijke
toetsprogrammeringen wordt weergegeven.
¤ Functie of Meer functies... (stelt overige
functies ter beschikking) selecteren en
§OK§ indrukken.
Functietoets programmeren: u kunt de
toetsprogrammering op het plaatje naast de
betreffende toets noteren. (¢ pagina 70).
Functie starten, nummer kiezen
In de ruststand van de basistelefoon:
¤ Functietoets resp. displaytoets kort
indrukken.
Display instellen
Screensaver/diashow instellen
In de ruststand kan op het display van de
basistelefoon een screensaver worden weergegeven. Door de screensaver zijn de kalender, datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.
Als er een screensaver is ingeschakeld, is de
menu-optie Screensaver met ³ gemarkeerd.
v ¢ Ï Instellingen ¢ Display
¢ Screensaver
De huidige instelling wordt weergegeven.
¤ Gegevens op meerdere regels wijzigen:
Activeren:
Aan of Uit selecteren.
Keuze:
Screensaver selecteren met r.
§Opslaan§
Displaytoets indrukken.
Version 4, 16.09.2005
De screensaver wordt circa 10 seconden
nadat het display is overgeschakeld in de
ruststand weergegeven.
50
Als door de screensaver de weergave niet
meer zichtbaar is, kort op de rode Eindetoets T drukken om het rustdisplay weer
te geven.
Helderheid en tijdsturing van de
displayverlichting instellen
U kunt de helderheid van het display van uw
basistelefoon instellen en een periode
invoeren waarin het display van de basistelefoon geheel moet worden uitgeschakeld,
bijvoorbeeld ’s nachts (wordt weer ingeschakeld door het indrukken van een toets).
v ¢ Ï Instellingen ¢ Display
¢ Verlichting
De huidige instelling wordt weergegeven.
¤ Gegevens op meerdere regels wijzigen:
Tijdschakeling
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.
Aan of Uit selecteren.
Bij Tijdschakeling = Aan:
Display uit van:
Tijd invoeren (4 cijfers). Display uit tot:
Tijd invoeren (4 cijfers). Helderheid:
Helderheid van de displayverlichting
instellen met r. U kunt kiezen u vijf helderheidsniveaus.
¤ Displaytoets §Opslaan§ indrukken.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / settings.fm / 23.03.11
Basistelefoon configureren
Handsfree-volume/volume
van de handset wijzigen
U kunt het volume voor de handsfree-functie en voor de hoorn alsmede het volume
van een aangesloten draadgebonden headset op vijf verschillende niveaus instellen.
In de ruststand
v ¢ ÏInstellingen
¢ Geluidsinstellingen ¢ Belvolume
U hoort een testtoon.
r
Volume van de hoorn instellen.
s
In de regel Luidspreker: springen.
r
Handsfree-volume instellen.
§Opslaan§
Displaytoets indrukken om de
instelling op te slaan.
Ringtone van het belsignaal
instellen
U kunt kiezen uit verschillende ringtones of
een willekeurige sound uit de Media-Pool.
In de ruststand:
v ¢ Ï Instellingen
¢ Geluidsinstellingen ¢ Belsignalen
¢ Ringtonen
q
Voor interne oproepen ,
Externe oproepen of een inkomende lijn selecteren.
r
Ringtone selecteren.
sr
Eventueel de volgende verbinding selecteren en een ringtone
instellen, etc.
§Opslaan§
Instellingen opslaan.
Of:
(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)
Tijdens een gesprek
¤ Volume instellen via de toetsen R en
S.
¤ Eventueel displaytoets Opslaan indrukken
om de instelling permanent op te slaan.
Version 4, 16.09.2005
Belsignalen instellen
q
r
Alle oproepen selecteren.
Ringtone selecteren.
§Opslaan§
Displaytoets indrukken.
§Ja§
Instellingen bevestigen
De instelling voor alle oproepen wordt uitgeschakeld, zodra u de instelling voor een
enkele verbinding wijzigt.
Volume instellen
Tijdsturing voor externe oproepen
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus en
het crescendo-signaal.
U kunt voor elk van de volgende functies
een ander volume instellen:
v ¢ ÏInstellingen
¢ Geluidsinstellingen ¢ Belsignalen
¢ Volume
r
Eventueel volume voor interne
oproepen en het signaleren van
afspraken instellen.
s
Naar de volgende regel gaan.
r
Eventueel volume voor externe
oproepen instellen.
§Opslaan§
Instelling opslaan.
U kunt een periode invoeren waarbinnen uw
basistoestel bij externe oproepen niet moet
overgaan, bijvoorbeeld ’s nachts.
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.
v ¢ Ï ¢ Geluidsinstellingen
¢ Belsignalen ¢ Tijdschakeling
¤ Gegevens op meerdere regels wijzigen:
Externe oproepen:
Aan of Uit selecteren.
Bij Externe oproepen = Aan:
Niet bellen vanaf: / Niet bellen tot:
Begin en einde van de periode invoeren 4-tekens.
§Opslaan§
Instelling opslaan.
51
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / settings.fm / 23.03.11
Basistelefoon configureren
Let op
Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw basistelefoon ook binnen deze tijd over.
Belsignaal voor anonieme
oproepen uitschakelen
v ¢ Ï Instellingen
¢ Geluidsinstellingen ¢ Belsignalen
¢ Anonieme opr. uit (³= aan)
Belsignaal uit-/inschakelen
Belsignaal permanent uitschakelen
*
Sterretje-toets lang indrukken.
In het display verschijnt het symbool ó.
Belsignaal weer inschakelen
*
Sterretje-toets lang indrukken.
Belsignaal voor de huidige oproep
uitschakelen
§Stil§
Displaytoets indrukken.
Attentiesignalen in-/
uitschakelen
Version 4, 16.09.2005
In de ruststand:
v ¢ Ï Instellingen
¢ Geluidsinstellingen ¢ Attentietonen
¤ Gegevens op meerdere regels wijzigen:
Toetssignaal:
Aan of Uit selecteren.
Bevestiging:
Aan of Uit selecteren.
§Opslaan§
Instelling opslaan.
52
Systeem-PIN wijzigen
v ¢ Ï Instellingen ¢ Systeem
¢ Systeem-PIN
~
Eventueel de actuele systeemPIN van de basistelefoon invoeren en §OK§ indrukken.
~
Nieuwe systeem-PIN invoeren
en op §OK§ drukken.
Eigen regiocode instellen
Met name als u met de basistelefoon via de
GSM-verbinding van uw mobiele telefoon
met Bluetooth wilt telefoneren
(Link2mobile), dient u uw eigen land- en
netnummer in de basistelefoon op te slaan.
Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.
v ¢ Ï Instellingen ¢ Telefonie
¢ Regiocodes
¤ In de regels Landcode en Regionummer
ontbrekende cijfers aanvullen resp. cijfers
vervangen en §Opslaan§ indrukken.
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / appendix.fm / 23.03.11
Klantenservice
Klantenservice
Version 4, 16.09.2005
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snel antwoord op uw vragen vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op de meegeleverde CD
en op de servicepagina's op ons Gigaset Online Portal.
Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/be/nl/service of
www.gigaset.com/be/fr/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties.
In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en
per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice
In onze altijd actuele online-service vindt u:
u Uitgebreide informatie over onze producten
u Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
u Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
u Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welk basisstation en welke handset u
samen kunt gebruiken
u Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar
u Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
u E-mail contact met onze Klantenservice
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice 078156679
Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur.
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland
is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.
Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon
als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de
gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de
garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.
53
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / appendix.fm / 23.03.11
Version 4, 16.09.2005
Klantenservice
Vragen en antwoorden
Goedkeuring
Als u vragen heeft over het gebruik van de
uw basistelefoon, zijn wij onder
www.gigaset.com/service
dag en nacht beschikbaar. Bovendien vindt
u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op
de meegeleverde CD een lijst met vaak voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
DL500A: Dit apparaat is geschikt voor een
analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.
DX600A: Dit apparaat is geschikt voor een
ISDN-aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.
DX800A: Dit apparaat is geschikt voor een
analoge of ISDN-aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk. Met een extra
modem is via de LAN-interface Voice over IPtelefonie mogelijk.
Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.
Gigaset Communications GmbH verklaart
dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 1999/5/EC, ga naar:
www.gigaset.com/docs
54
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX800A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one
Let op
In het menu van uw basistelefoon worden per aansluittype (internet en analoog vast telefoonnet of internet en ISDN) verschillende functies aangeboden.
Functies die alleen worden aangeboden als het toestel op het analoge vaste net is aangesloten, kunt u herkennen aan de toevoeging "alleen bij aansluiting op het vaste net". Bij de
ISDN-functies staat de toevoeging "alleen bij aansluiting op ISDN“.
Hoofdmenu openen: in de ruststand van de basistelefoon v indrukken:
Ç
Netdiensten
Autom. terugbellen
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Volgende oproep
Anoniem
Nr. meesturen
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Toetsenblokbesturing alleen bij aansluiting op ISDN
Doorschakelen
Intern
alleen bij aansluiting op ISDN
Vaste lijn
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
MSN1
MSN2
MSN1 tot MSN10 alleen bij
ISDN-aansluiting
:
MSN10
Wisselgesprek
Alle gespr anoniem
Vast nummer bellen
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Bezet bij bezet
Doorverbinden
Terugbellen uit
ò
Bluetooth
¢ pagina 48
Inschakelen
Headset zoeken
Mobiele tel. zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Version 4, 16.09.2005
Eigen toestel
55
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX800A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one
É
Extra functies
Infocenter
Lijst nummers
Screensavers
Fotoweergave
Geluiden
Geheugenruimte
Ê
¢ pagina 39
Oproepenlijst
Alle oproepen
Uitgaande gesprekken
Beantw. oproepen
Gemiste oproepen
Ë
Messaging
SMS
¢ pagina 43
Nieuwe SMS
Inbox
Outbox
Instellingen
SMS-centrales
Notificatie
E-mail
Ì
¢ pagina 44
Antwoordapparaat
Berichten afspelen
Voicemail: Vaste lijn
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Voicemail: ISDN
alleen bij aansluiting op ISDN
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Antwoordapp. 1
Antwoordapp. 2
Antwoordapp. 3
Inschakelen
Antwoordapp. 1
Antwoordapp. 2
Version 4, 16.09.2005
Antwoordapp. 3
56
¢ pagina 44
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX800A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one
Aankondigingen
Meldtekst opnemen
Antwoordapp. 1 tot
3
Meldtekst weergeven
Antwoordapp. 1 tot
3
Meldtekst wissen
Antwoordapp. 1 tot
3
Memober. opnemen
Antwoordapp. 1 tot
3
Memober. weerg.
Antwoordapp. 1 tot
3
Memober. wissen
Antwoordapp. 1 tot
3
¢ pagina 46
¢ pagina 46
Opnamen
Meeluisteren
¢ pagina 44
Bureautelefoon
Handset
Voicemails
Voicemail: ISDN
alleen bij aansluiting op ISDN
Voicemail: vaste lijn
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Toets 1 instellen
Voicemail: vaste lijn
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Voicemail: ISDN
alleen bij aansluiting op ISDN
Net Aa: IP1
Net Aa: IP2
:
Net Aa: IP6
Antwoordapparaat
Í
Organizer
Kalender
Wekker
Version 4, 16.09.2005
Gemiste afspraken
57
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX800A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one
Î
Contacten
¢ pagina 40
Telefoonboek
Online telefoonboek
Gigaset.net
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir
Ï
De beschikbare onlinetelefoonboeken worden
inclusief providernaam
weergegeven.
¢ pagina 41
Instellingen
Verbindingswizards
ISDN
VoIP
VoIP-wizard
}
alleen bij aansluiting op ISDN
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
Belvolume
Belsignalen
Volume
¢ pagina 51
¢ pagina 51
Ringtonen
Tijdschakeling
Anonieme opr. uit
Attentietonen
¢ pagina 52
Wachtmuziek
Display
Screensaver
¢ pagina 50
Infoticker
Verlichting
¢ pagina 2
Taal
Aanmelden
Handset aanmelden
Version 4, 16.09.2005
Handset afmelden
58
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX800A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX800A all in one
Telefonie
¢ pagina 52
Regiocodes
Zendverbindingen
INT 1 ... INT 8
Inkomende lijn(en)
INT 1 ... INT 8
Antwoordapp. 1 ...
Antwoordapp. 3
Kiesmethode
Autom. toonkiezen
(alleen bij aansluiting
op ISDN)
Auto keypad
Flashtijden
Kiezen: * en #
alleen bij aansluiting op het vaste telefoonnet
Netlijncode
Systeem
Reset
DECT-interface
FAX-poort
Repeatermodus
Lokaal netwerk
Firmware-update
Systeem-PIN
Eco-modus
¢ pagina 52
Eco-modus
Eco-modus+
Let op
Version 4, 16.09.2005
In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw basistelefoon beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit menu-overzicht
vindt u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset DX800A all in one op de meegeleverde CD.
59
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX600A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN
Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN
Hoofdmenu openen: in de ruststand van de basistelefoon v indrukken:
Ç
Netdiensten
Volgende oproep
Anoniem
Toetsenblokbesturing
Doorschakelen
Intern
MSN1
MSN2
:
MSN10
Wisselgesprek
Alle gespr anoniem
Bezet bij bezet
Doorverbinden
Terugbellen uit
ò
¢ pagina 48
Bluetooth
Inschakelen
Headset zoeken
Mobiele tel. zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Eigen toestel
É
Extra functies
Infocenter
Lijst nummers
Screensavers
Fotoweergave
Geluiden
Version 4, 16.09.2005
Geheugenruimte
60
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX600A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN
Ê
¢ pagina 39
Oproepenlijst
Alle oproepen
Uitgaande gesprekken
Beantw. oproepen
Gemiste oproepen
Ë
Messaging
SMS
¢ pagina 43
Nieuwe SMS
Inbox
Outbox
Instellingen
SMS-centrales
Notificatie
E-mail
Ì
¢ pagina 44
Antwoordapparaat
Berichten afspelen
Voicemail
Antwoordapp. 1
Antwoordapp. 2
Antwoordapp. 3
Inschakelen
¢ pagina 44
Antwoordapp. 1
Antwoordapp. 2
Antwoordapp. 3
Aankondigingen
Meldtekst opnemen
Antwoordapp. 1 tot
3
Meldtekst weergeven
Antwoordapp. 1 tot
3
Meldtekst wissen
Antwoordapp. 1 tot
3
Memober. opnemen
Antwoordapp. 1 tot
3
Memober. weerg.
Antwoordapp. 1 tot
3
Memober. wissen
Antwoordapp. 1 tot
3
Version 4, 16.09.2005
Opnamen
Meeluisteren
Bureautelefoon
¢ pagina 44
¢ pagina 46
¢ pagina 46
Handset
61
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX600A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN
Voicemail
Toets 1 instellen
Netwerkpostbus
Antwoordapparaat
Í
Organizer
Kalender
Wekker
Gemiste afspraken
Î
Contacten
Telefoonboek
Online telefoonboek
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir
Ï
De beschikbare onlinetelefoonboeken worden
inclusief providernaam
weergegeven.
¢ pagina 40
¢ pagina 41
Instellingen
ISDN-wizard
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
Belvolume
Belsignalen
Volume
¢ pagina 51
¢ pagina 51
Ringtonen
Tijdschakeling
Anonieme opr. uit
Attentietonen
¢ pagina 52
Wachtmuziek
Display
Screensaver
¢ pagina 50
Infoticker
Verlichting
¢ pagina 2
Taal
Aanmelden
Handset aanmelden
Version 4, 16.09.2005
Handset afmelden
62
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DX600A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DX600A ISDN
Telefonie
¢ pagina 52
Regiocodes
Zendverbindingen
INT 1 ... INT 8
Inkomende lijn(en)
INT 1 ... INT 8
Antwoordapp. 1 ...
Antwoordapp. 3
Kiesmethode
Autom. toonkiezen
Auto keypad
Kiezen: * en #
Netlijncode
Systeem
Reset
DECT-interface
FAX-poort
Repeatermodus
Lokaal netwerk
Firmware-update
Systeem-PIN
Eco-modus
Eco-modus
Eco-modus+
Let op
Version 4, 16.09.2005
In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw basistelefoon beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit menu-overzicht
vindt u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset DX600A op de meegeleverde
CD.
63
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DL500A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DL500A
Menu-overzicht Gigaset DL500A
Hoofdmenu openen: in de ruststand van de basistelefoon v indrukken:
Ç
Netdiensten
Autom. terugbellen
Volgende oproep
Anoniem
Nr. meesturen
Doorschakelen
Vaste lijn
Wisselgesprek
Alle gespr anoniem
Vast nummer bellen
Terugbellen uit
ò
¢ pagina 48
Bluetooth
Inschakelen
Headset zoeken
Mobiele tel. zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Eigen toestel
É
Extra functies
Infocenter
Lijst nummers
Screensavers
Fotoweergave
Geluiden
Geheugenruimte
Ê
Oproepenlijst
Alle oproepen
Uitgaande gesprekken
Beantw. oproepen
Version 4, 16.09.2005
Gemiste oproepen
64
¢ pagina 39
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DL500A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DL500A
Ë
Messaging
SMS
¢ pagina 43
Nieuwe SMS
Inbox
Outbox
Instellingen
SMS-centrales
Notificatie
E-mail
Ì
¢ pagina 44
Antwoordapparaat
Berichten afspelen
Voicemail
Antwoordapparaat
Inschakelen
Aankondigingen
¢ pagina 44
Meldtekst opnemen
Meldtekst weergeven
Meldtekst wissen
Memober. opnemen
Memober. weerg.
Memober. wissen
¢ pagina 46
¢ pagina 46
Opnamen
Meeluisteren
Bureautelefoon
Handset
Voicemail
Toets 1 instellen
Netwerkpostbus
Antwoordapparaat
Í
Organizer
Kalender
Wekker
Gemiste afspraken
Î
Contacten
Telefoonboek
Online telefoonboek
Online Directory
Yellow Pages
Version 4, 16.09.2005
Prv.NetDir
De beschikbare onlinetelefoonboeken worden
inclusief providernaam
weergegeven.
¢ pagina 40
¢ pagina 41
¢ pagina 42
65
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / menutree-DL500A.fm / 23.03.11
Menu-overzicht Gigaset DL500A
Ï
Instellingen
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
Belvolume
Belsignalen
Volume
¢ pagina 51
¢ pagina 51
Ringtonen
Tijdschakeling
Anonieme opr. uit
¢ pagina 52
Attentietonen
Wachtmuziek
Display
¢ pagina 50
Screensaver
Infoticker
Verlichting
¢ pagina 4
Taal
Aanmelden
Handset aanmelden
Handset afmelden
Telefonie
¢ pagina 52
Regiocodes
Zendverbindingen
INT 1 ... INT 7
Inkomende lijn(en)
INT 1 ... INT 7
Netlijncode
Flashtijden
Systeem
Reset
DECT-interface
Repeatermodus
Lokaal netwerk
Firmware-update
Systeem-PIN
Eco-modus
¢ pagina 52
Eco-modus
Eco-modus+
Let op
Version 4, 16.09.2005
In deze gebruiksaanwijzing wordt slechts een klein gedeelte van de functies van uw basistelefoon beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van alle functies in dit overzicht vindt
u op de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset DL500A op de meegeleverde CD.
66
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / SaturnSIX.fm / 23.03.11
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
C
Cijfertoets programmeren . . . . . . . . . . . . . 49
CLIP-afbeelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
A
Antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bediening op afstand. . . . . . . . . . . . . . . .
berichten beluisteren. . . . . . . . . . . . . . . .
berichten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naar volgend bericht . . . . . . . . . . . . . . . .
naar vorig bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antwoordapparaatlijst . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attentiesignalen in-/uitschakelen . . . . . . .
Auto-configuratiecode . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische nummerherhaling . . . . . . .
44
46
45
45
44
45
45
39
52
20
39
B
Version 4, 16.09.2005
Basisstation
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Basistelefoon
met router verbinden . . . . . . . . . . . . . . . 14
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Beëindigen, gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bellen
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bellerslijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Belsignaal
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Beluisteren
bericht op antwoordapparaat . . . . . . . . 45
Berichten
beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
symbool bij nieuw bericht . . . . . . . . . . . 45
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Berichtentoets
lijst openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
lijsten openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bluetooth
eigen regiocode instellen . . . . . . . . . . . . 52
GSM-telefoons gebruiken . . . . . . . . . . . . 49
toestellen aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bluetooth-headset
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 66
Deelnemers in Gigaset.net zoeken . . . . . . 42
Display
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Displaytoetsen
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
helderheid van de displayverlichting . 50
Documentatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
E
Extern gesprek
doorverbinden met antwoordapparaat46
F
Firmware
updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Fouten verhelpen algemeen . . . . . . . . . . . 54
Functietoetsen programmeren . . . . . . . . . 49
G
Gebruik (toestel in gebruik nemen) . . . . . . .8
Gebruikersgegevens (VoIP) invoeren
met de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gebruiksaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Geluid, zie Belsignaal
Gemiste oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gesprek
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
overnemen van antwoordapparaat . . . 46
via de headset beëindigen . . . . . . . . . . . 37
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
deelnemer bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
deelnemers zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Groepsoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
GSM-telefoons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
GSM-verbinding via Bluetooth gebruiken49
67
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / SaturnSIX.fm / 23.03.11
Trefwoordenregister
H
Handmatige nummerherhaling . . . . . . . .
Handsfree-functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Headset
aansluiten (draadgebonden) . . . . . . . . .
gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helderheid
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M
39
37
51
10
37
50
54
I
Inbox, SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . .8
Inschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
antwoordapparaat (bediening
op afstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
attentietonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Installatiewizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Instellen
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Intern
telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ISDN-wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
K
Kiezen
telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
uit online-telefoonboek . . . . . . . . . . . . . 41
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Koppelen, zie SMS
L
Version 4, 16.09.2005
Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lijst
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
bellerslijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
gemiste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SMS-lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Login-wachtwoord
VoIP-account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
68
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Meeluisteren tijdens de opname . . . . . . . 46
Microfoon
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Microfoon van de telefoon uitschakelen. 38
Mobiele telefoon
verbinden (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . 49
N
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nummer
opslaan in telefoonboek . . . . . . . . . . . . . 40
Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
O
Online telefoonboek
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Opnemen
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Oproep
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
P
Picture-CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Plaatsen
basistelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
R
Regiocode
eigen regiocode invoeren. . . . . . . . . . . . 52
Router
basistelefoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . 14
Ruststand
display in (voorbeeld) . . . . . . . . . . . . . . . . .4
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / SaturnSIX.fm / 23.03.11
Trefwoordenregister
S
Schrijven (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signaaltoon, zie Attentietonen
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gekoppeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS-lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbool
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
belsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nieuw bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nieuw SMS-bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V
43
50
43
43
43
43
43
39
44
52
45
43
52
52
T
Tekstbericht, zie SMS
Telefoneren
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . 37
uit bedrijvengids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
uit online-telefoonboek . . . . . . . . . . . . . 41
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
vermelding opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
vermelding zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
vermelding/lijst versturen naar
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 66
Tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
belsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Toestel
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Toets programmeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Verbindingswizard
starten (inbedrijfstelling) . . . . . . . . . . . .
Verjaardag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Versturen
telefoonboekvermelding naar
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIP (vermelding in telefoonboek) . . . . . . .
VoIP
account configureren (eerste) . . . . . . . .
providergegevens laden . . . . . . . . . . . . .
verbindingswizard starten . . . . . . . . . . .
VoIP-gebruikersgegevens
invoeren (verb.-wizard) . . . . . . . . . . . . . .
VoIP-provider
gegevens downloaden . . . . . . . . . . . . . .
selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume
belsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hoorn/handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume van de hoorn. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . .
21
40
41
40
24
23
20
24
23
23
51
51
51
51
51
51
54
W
Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen
Wijzigen
belsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
volume van de handset . . . . . . . . . . . . . . 51
Wissen
bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
U
Version 4, 16.09.2005
Uitschakelen
antwoordapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
attentietonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
gespreksopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
69
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 / insert-strip.fm / 23.03.11
Nummerplaatje - functietoetsen van opschrift voorzien
Nummerplaatje - functietoetsen van opschrift voorzien
Op het toestel
Uitsparing in behuizing
met functietoetsen
Nokjes
2
Functietoetsen
1
¤ Verwijder de folie uit de uitsparing bij
de functietoetsen (1).
¤ Plaats het naamplaatje in de uitspa-
ring naast de functietoetsen (2). Schuif
het plaatje onder de kunststof nokjes
aan de rand van de uitsparing.
Nokjes
¤ Plaats de afdekfolie zo terug in de uitspa-
ring dat de functietoetsen in de uitsparingen van de folie passen. Schuif de afdekfolie ook onder de kunststof nokjes.
Voor de inleglabels, zie achterzijde gebruiksaanwijzing.
Version 4, 16.09.2005
Op de meegeleverde CD vindt u een bestand met meerdere naamplaatjes, die u ook rechtstreeks op de
PC kunt invullen.
70
DX800A all-in-one/DX600A isdn/DL500A / BEL NL / A31008-N3101-E101-2-3F43 /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising