Gigaset | DX800A all in one | User guide | Gigaset DX800A all in one instrukcja

Gigaset DX800A all in one instrukcja
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Cover_front.fm /
Gratulujemy!
Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie
środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!
Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Cover_front.fm /
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / introduction.fm / 31.01.2018
Gigaset DX800A all in one – potężny domownik
Gigaset DX800A all in one – potężny domownik
... atrakcyjny od zewnątrz i od środka. Wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5 cala i rewelacyjnej
jakości kolorów zachwyca równie mocno, jak wspaniała jakość dźwięku i elegancki wygląd.
Telefon Gigaset to więcej niż tylko telefon:
DSL i ISDN lub DSL i analogowa sieć stacjonarna – bez różnicy
– Telefon Gigaset wystarczy tylko podłączyć. Telefon samodzielnie rozpoznaje sieć, do której
jest podłączony i odpowiednio dopasowuje swoją konfigurację. Uruchamia odpowiedniego
kreatora, umożliwiającego ustawienie linii odbierających oraz wysyłających i przypisanie ich
do podłączonych urządzeń.
Interfejsy Bluetooth, Ethernet, DECT i FAX
Telefon Gigaset można podłączyć przez sieć Ethernet do Internetu i komputera. Możliwe jest
korzystanie z publicznych i prywatnych książek telefonicznych w Internecie (¢ str. 81).
Książki telefoniczne telefonu Gigaset, książkę adresową telefonu komórkowego z Bluetooth
i książkę adresową komputera można z łatwością synchronizować.
Książka adresowa na 1000 wizytówek vCard – kalendarz i terminarz
W lokalnej książce telefonicznej można zapisać numery telefonów i inne dane (¢ str. 74).
Terminy i daty urodzin wystarczy raz wprowadzić w kalendarzu i telefon będzie o nich
przypominać (¢ str. 122).
Telefon Gigaset może działać jako centrala telefoniczna
Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek i jedno urządzenie faksujące oraz używać aż
trzech wbudowanych automatycznych sekretarek. Każdemu z urządzeń można przypisać
oddzielny numer telefonu.
Telefon Gigaset to urządzenie internetowe
Umożliwia korzystanie z usługi Centrum informacji i wyświetlanie na ekranie telefonu
specjalnie przygotowanych informacji z Internetu (¢ str. 104).
Pełna dyskrecja
Version 4, 16.09.2005
Podświetlenie ekranu można wyłączyć na noc (¢ str. 143). Sterowanie czasowe pozwala
określić żądane pory sygnalizowania połączeń (¢ str. 145). W razie potrzeby z łatwością
można wyeliminować anonimowe połączenia (¢ str. 145).
1
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / introduction.fm / 31.01.2018
Gigaset DX800A all in one – potężny domownik
Dalsze praktyczne porady
Możliwe jest skopiowanie książek adresowych ze słuchawek Gigaset (¢ str. 77),
zaprogramowanie klawiszy funkcyjnych (¢ str. 140) w celu szybkiego wybierania numerów
lub szybkiego dostępu do ważnych funkcji, wygodne telefonowanie za pomocą zestawu
słuchawkowego (przewodowego ¢ str. 139 lub Bluetooth ¢ str. 135), cofanie
odsłuchiwanej z automatycznej sekretarki wiadomości o 5 sekund w celu ponownego
odsłuchania tej części wiadomości (¢ str. 108) oraz odsłuchiwanie odczytywanych
wiadomości e-mail na telefonie (bez komputera).
Środowisko
Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home.
Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie
www.gigaset.com/service .
Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem
www.gigaset.com
Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie
www.gigaset.com/service , aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne
świadczenia gwarancyjne!
Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.
Wskazówka
Aby zmienić język wyświetlacza (¢ str. 142):
¤ Naciśnij klawisz sterujący w prawo v.
¤ Naciśnij kolejno klawisze * # Q 3 #.
¤ Naciskaj klawisz sterujący q w górę lub w dół, aby zaznaczyć żądany język. Naciśnij
Version 4, 16.09.2005
prawy klawisz wyświetlacza.
2
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / overview.fm / 31.01.2018
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej
1
Version 4, 16.09.2005
7
2
8 9 10 11
1 Regulacja głośności
S = ciszej; R = głośniej
Podczas rozmów/odtwarzania wiadomości:
głośność głośnika/słuchawki.
Podczas sygnalizacji połączenia
zewnętrznego: głośność sygnału dzwonka.
2 Wyświetlacz
3 Klawisze wyświetlacza (programowalne;
str. 40, str. 140)
W menu: funkcje zależne od sytuacji.
4 Klawisz wiadomości (str. 73)
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości;
miga: nowa wiadomość/nowe połączenie albo
dostępne nowe oprogramowanie firmware
lub nowy profil operatora
5 Klawisz zakończenia/powrotu (czerwony)
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji,
jeden poziom menu wstecz (krótkie
naciśnięcie), powrót do stanu gotowości
(przytrzymanie)
6 Klawisze funkcyjne (programowalne; str. 140)
7 Ponowne wybieranie numerów
Otwieranie listy ponownego wybierania (str. 70)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Klawisz trybu głośnomówiącego
9 Klawisz wyciszenia
Podczas rozmowy: włączanie/wyłączanie
mikrofonu
10 Klawisz *
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka
(przytrzymanie)
Wpisywanie tekstu: tabela znaków specjalnych
11 Klawisz cofania automatycznej sekretarki
Podczas odtwarzania: przejście do początku
wiadomości/do poprzedniej wiadomości
12 Odsłuchiwanie wiadomości
Włączanie/wyłączanie odtwarzania wiadomości
13 Klawisz wł./wył. automatycznej sekretarki
Włączanie/wyłączanie przypisanych
automatycznych sekretarek (str. 109)
14 Klawisz #
Podczas wpisywania tekstu: przełączanie
między małymi i wielkimi literami
15 Klawisz sterujący (str. 39)
16 Mikrofon
3
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / overview.fm / 31.01.2018
Symbole wyświetlacza
Symbole wyświetlacza
Wyświetlacz w stanie gotowości (przykład)
Stan telefonu stacji bazowej
(dwa wiersze)
Aktualny miesi¹c i rok
Godzina
· 06:30
Ã1 2 3
à 02
Pn
W
Sr
Cz
Pt
So
N
Mar 2017
01 02 03 04 05 06 07
13:52
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Nazwa wewnętrzna
WEWN 1
22 23 24 25 26 27 28
Wprowadzony termin
w kalendarzu (str. 122)
Aktualny dzień
29 30 31
Polaczenia
Kalendarz
Wskaźniki stanu w górnym wierszu: w zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie
telefonu stacji bazowej wyświetlane są następujące symbole:
Symbol automatycznej sekretarki
1/ 2/ 3 Numery aktywnych automatycznych sekretarek (pomarańczowy = wł.
Włączona funkcja Tryb Eco+ (biały),
Funkcje Tryb Eco+ i Tryb Eco włączone (zielony) (str. 121)
ò: włączony tryb Bluetooth (str. 131)
dodatkowo ô, jeśli podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth,
dodatkowo l, gdy podłączony przez Bluetooth telefon GSM
Sygnały dzwonka wyłączone (str. 145)
zastępowany przez symbol ñ, gdy włączony dźwięk sygnalizacyjny
Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia (str. 124)
Ã
123
à 02
¼
™
òôl
10
ó · 06:30
Ë 09 n 08
Liczba nowych wiadomości:
u na liście pominiętych terminów (str. 124)
u na liście wiadomości SMS (str. 95) lub liście wiadomości
e-mail (str. 101)
u na liście nieodebranych połączeń (str. 73)
u w sieciowej skrzynce poczty głosowej (str. 119)
Version 4, 16.09.2005
Sygnał
4
połączenia
zewnętrznego
(str. 54)
połączenia
wewnętrznego
(str. 127)
ØÙÚ
Øã Ú
nagrywania
automatycznej
sekretarki (str. 108)
ØÃ Ú
budzika
(str. 124)
ؼÚ
terminu (str. 122)/
rocznicy (str. 80)
ØÜÚ
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnIVZ.fm / 31.01.2018
Spis treści
Spis treści
Gigaset DX800A all in one – potężny domownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symbole wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sprawdzanie zawartości zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja telefonu stacji bazowej – kreator instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie daty oraz godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalsze instrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
18
37
38
Obsługa telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klawisze na klawiaturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korygowanie błędów podczas wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegląd funkcji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
40
40
41
43
Przegląd pozycji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Połączenia zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezentacja numeru wywołującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP) . . . . . . . .
Telefonia VoIP za pośrednictwem Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset HDSP – rozmowy z lepszą jakością dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego/głośnika . . . . . . . . . . . . .
Wyciszanie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
54
54
56
57
58
59
59
60
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ustawienia ogólne dla wszystkich połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dla następnego połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia podczas rozmowy zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje po wykonaniu połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
64
65
69
Version 4, 16.09.2005
Korzystanie z list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Lista ponownego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista odebranych wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista wiadomości automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
71
71
71
73
5
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnIVZ.fm / 31.01.2018
Spis treści
Korzystanie z książek telefonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Lokalna książka telefoniczna stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z książek telefonicznych online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z prywatnych książek adresowych online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z książki telefonicznej Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
81
84
85
Oszczędne telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Definiowanie reguł wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Powiązanie numeru telefonu z numerem Call-by-Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Wyświetlanie czasu trwania i kosztów połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Odbieranie wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
SMS z wizytówką vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ustawianie centrum SMS/linia wysyłającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka . . . . . . . 99
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Powiadomienia e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Otwieranie listy otrzymanych wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
103
103
103
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu . . . . . . . . . . . . 104
Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych . . . . . . . . . 104
Logowanie do spersonalizowanych usług informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Obsługa Centrum informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Wyświetlanie informacji z Internetu jako wygaszacza ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Obsługa za pomocą stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Włączanie/wyłączanie odsłuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ustawianie parametrów nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Używanie automatycznej sekretarki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru . 117
Ustawianie szybkiego dostępu doautomatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ECO DECT: zmniejszenie zużycia energii i emisji radiowej . . . . . . . . . 121
Ustawianie terminu (w kalendarzu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnIVZ.fm / 31.01.2018
Spis treści
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Rejestrowanie słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Wyrejestrowanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Szukanie słuchawki („paging”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Połączenia wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Zmienianie nazw użytkowników wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Zmienianie numerów wewnętrznych użytkowników wewnętrznych . . . . . . . . . . 130
Używanie urządzeń Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Podłączanie urządzenia faksującego (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Podłączanie i używanie przewodowego zestawu słuchawkowego . . . . . . . . . . . . 139
Ustawianie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Zmienianie języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Ustawianie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Ustawianie sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Folder plików multimedialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ustawianie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ręczne ustawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ustawianie własnego numeru kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Ustawianie adresu IP telefonu stacji bazowej w sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Ustawianie/usuwanie linii ISDN (numerów MSN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Konfigurowanie połączeń VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Przypisywanie linii wysyłających i odbierających użytkownikom
wewnętrznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Aktualizowanie oprogramowania firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Obsługa regeneratora Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Włączanie/wyłączanie interfejsu DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Włączanie/wyłączanie portu FAX (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Sprawdzanie adresu MAC telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Zmiana łącza standardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX . . . . . . . . . . . . . 160
Version 4, 16.09.2005
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do
linii miejskiej APL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Ustawianie czasu pauzy (sieć analogowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ustawianie czasu flash (linia analogowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Przekazywanie połączenia (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer) . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Centrex (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Opcje trybu wybierania (ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnIVZ.fm / 31.01.2018
Spis treści
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Kody stanu VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Sprawdzanie informacji serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Kontakt z cieczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Wpisywanie i edycja tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Gigaset QuickSync – funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem
złącza komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Oprogramowanie Open Source zawarte w produkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
GNU General Public License (GPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
GNU Lesser General Public License (LGPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Version 4, 16.09.2005
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / security.fm / 31.01.2018
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa.
Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również
wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.
Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorków.
Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np.
w lakierniach.
Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla telefonicznego i sieciowego. Kable te
należy podłączyć do odpowiednich gniazd.
Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby
uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło
lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłonie i twarz. Urządzenie należy naprawić w
serwisie.
Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy
włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych
uszkodzeń słuchu.
Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk
sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy
skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.
Version 4, 16.09.2005
System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać
ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie
lekarskim).
W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy
skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności
urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od
producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane
techniczne”).
9
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Sprawdzanie zawartości zestawu
1
5
2
4
3
7
9
6
8
10
telefon stacji bazowej,
słuchawka podłączana do telefonu stacji bazowej,
kabel (spiralny) do podłączenia słuchawki do telefonu stacji bazowej,
kabel do podłączenia telefonu stacji bazowej do zasilania,
kabel telefoniczny do podłączenia telefonu stacji bazowej do sieci ISDN
(8-stykowy z 2 wtykami Miniwestern 8/8; wewnętrzne 4 styki są używane, kabel
jest lekko spłaszczony),
6. kabel telefoniczny do podłączenia telefonu stacji bazowej do analogowej sieci
stacjonarnej (8-stykowy RJ45 8; zewnętrzne 2 styki są używane, kabel jest lekko
spłaszczony),
7. kabel do podłączenia urządzenia faksującego do telefonu stacji bazowej
(6-stykowy z 2 wtykami Miniwestern 6/6)
8. kabel Ethernet (Cat 5 z dwoma wtykami RJ45) do podłączania telefonu stacji
bazowej do routera (sieci LAN/Internetu) lub komputera,
9. skrócona instrukcja obsługi,
10.dysk CD.
Version 4, 16.09.2005
1.
2.
3.
4.
5.
10
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Aktualizacje oprogramowania firmware
W instrukcji obsługi opisano funkcje oprogramowania firmware telefonu stacji
bazowej w wersji 56.00.
Zawsze w przypadku pojawienia się nowych lub usprawnionych funkcji dla
aparatu Gigaset udostępniane są aktualizacje oprogramowania firmware, które
można pobrać do telefonu stacji bazowej (¢ str. 155). Jeśli z tego względu
zmieni się sposób obsługi telefonu stacji bazowej, nową wersję niniejszej
instrukcji obsługi lub jej uzupełnienia można znaleźć w Internecie pod adresem
www.gigaset.com.
W celu przejścia na stronę telefonu stacji bazowej należy wybrać produkt. Na
stronie tej dostępne jest łącze do instrukcji obsługi.
Informacje na temat sprawdzania wersji oprogramowania firmware stacji
bazowej ¢ str. 169.
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Telefon stacji bazowej przeznaczony jest do użytkowana w zamkniętym, suchym
pomieszczeniu w zakresie temperatury od 5 °C do 45 °C.
¤ Telefon stacji bazowej należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub
domu.
Wskazówka
Słuchawki przenośnej można używać z telefonem stacji bazowej w jego
zasięgu. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do
50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco (¢ str. 121).
Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu
ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak
wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie
pozostaną ślady.
Uwaga!
u Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła,
Version 4, 16.09.2005
bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń
elektrycznych.
u Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami
żrącymi i ich oparami.
11
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Podłączanie telefonu stacji bazowej
Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie złącza telefonu stacji bazowej.
Poszczególne złącza zostały szczegółowo opisane na dalszych stronach. Aby
możliwe było telefonowanie przy użyciu telefonu za pośrednictwem sieci
stacjonarnej oraz VoIP, konieczne jest podłączenie stacji bazowej do sieci
stacjonarnej oraz Internetu, patrz poniższy rysunek.
6
Komputer
5
4
3
2
1
Version 4, 16.09.2005
7
Należy wykonać następujące czynności w kolejności wskazanej poniżej:
1. Podłączyć słuchawkę do telefonu stacji bazowej.
2. Podłączyć telefon do sieci telefonicznej (analogowej lub ISDN).
3. Podłączyć telefon stacji bazowej do zasilania.
4. Podłączyć telefon stacji bazowej do routera w celu połączenia z Internetem (za pomocą
routera i modemu lub routera z wbudowanym modemem) oraz w celu
skonfigurowania telefonu stacji bazowej za pomocą konfiguratora internetowego.
5. Drugie gniazdo LAN (LAN2) umożliwia podłączenie telefonu stacji bazowej do
komputera (opcjonalnie) – np. w celu podłączenia komputera do routera.
Telefon stacji bazowej działa jako przełącznik sieciowy.
6. Podłączyć urządzenie faksujące do telefonu stacji bazowej (¢ str. 138).
7. Podłączyć przewodowy zestaw słuchawkowy do telefonu stacji bazowej.
Informacje na temat korzystania z zestawów słuchawkowych patrz str. 139 oraz
str. 53 i str. 55.
12
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Informacje na temat podłączania i używania zestawu słuchawkowego
Bluetooth patrz str. 131 oraz str. 53 i str. 55.
1. Podłączanie słuchawki do telefonu stacji bazowej
Spód telefonu
stacji bazowej
2
3
1
Version 4, 16.09.2005
1. Włóż wtyk znajdujący się na dłuższym prostym końcu kabla spiralnego do
gniazda oznaczonego symbolem ^na spodzie telefonu stacji bazowej.
2. Prostą część kabla ułóż w przeznaczonej do tego prowadnicy kabla.
3. Włóż drugi wtyk kabla spiralnego do gniazda w słuchawce.
13
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
2. Podłączanie telefonu stacji bazowej do sieci telefonicznej
3a
3b
1
2
Spód telefonu
stacji bazowej
1. Przeciągnij koniec kabla telefonicznego z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
– W celu podłączenia telefonu do sieci ISDN należy użyć 8-stykowego kabla
z 2 wtykami Miniwestern 8/8 (¢ str. 10, kabel 5).
– W celu podłączenia telefonu do analogowej sieci stacjonarnej należy użyć
kabla TAE z wtykiem RJ11 (¢ str. 10, kabel 6).
2. Włóż wtyk kabla telefonicznego do gniazda oznaczonego symbolem ] pod
spodem telefonu stacji bazowej.
3. Następnie podłącz kabel telefoniczny do gniazda sieci telefonicznej ISDN lub
analogowej.
Version 4, 16.09.2005
Telefon Gigaset rozpozna łącze, do którego został podłączony, a kreator
instalacji wyświetla później monity o skonfigurowanie wszystkich ustawień
niezbędnych w przypadku danego łącza (¢ str. 18).
14
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
3. Podłączanie telefonu stacji bazowej do zasilania
3
1
2
1. Przeprowadź mały wtyk kabla zasilającego z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
2. Włóż wtyk kabla do gniazda oznaczonego symbolem \ pod spodem telefonu
stacji bazowej.
3. Następnie podłącz kabel zasilający do gniazdka.
Uwaga!
u Kabel zasilający musi być zawsze podłączony, ponieważ telefon stacji
bazowej nie może działać bez zasilania.
u Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla zasilającego oraz kabla
telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie
(przypisanie styków ¢ str. 175).
Teraz można już używać telefonu stacji bazowej do telefonowania w sieci
stacjonarnej lub ISDN, w której użytkownik dostępny jest pod nadanym mu
numerem.
Version 4, 16.09.2005
Automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej działa w trybie nagrywania
z włączoną zapowiedzią standardową (¢ str. 108).
15
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
4. Podłączanie stacji bazowej do routera (Internetu) lub
komputera
Telefon stacji bazowej ma dwa gniazda LAN, umożliwiające podłączenie go do
routera i/lub komputera.
Podłączenie do routera jest niezbędne w celu korzystania z telefonii internetowej
VoIP (Voice over Internet Protocol). Można utworzyć u jednego lub wielu
operatorów VoIP maksymalnie sześć kont (numerów VoIP) i skonfigurować je na
telefonie stacji bazowej.
Ponadto podłączenie telefonu stacji bazowej do routera jest niezbędne do
używania następujących funkcji telefonu:
u Automatycznego sprawdzania dostępności nowego oprogramowania telefonu
stacji bazowej w Internecie.
u Synchronizowania daty i godziny z serwerem czasu w Internecie.
u Używania usług informacyjnych i/lub książek telefonicznych online.
Podłączenie telefonu stacji bazowej do komputera (przez router lub bezpośrednie)
jest niezbędne do używania następujących funkcji telefonu stacji bazowej:
u Konfigurowania telefonu stacji bazowej za pomocą konfiguratora
internetowego.
u Używania dodatkowego programu komputerowego „Gigaset QuickSync over
Ethernet” w celu wybierania numerów za pomocą komputera (np. numerów
z książki adresowej komputera) lub pobierania obrazów i zdjęć z komputera na
telefon stacji bazowej.
W celu podłączenia do Internetu niezbędny jest router, połączony z Internetem za
pośrednictwem modemu (ew. zintegrowanego z routerem).
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Do telefonii VoIP wymagane jest szerokopasmowe łącze internetowe (np. DSL)
o stałej (zalecane) lub dynamicznej przepustowości oraz router łączący telefon
z Internetem.
16
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
3
1
2
1. Przeciągnij koniec dostarczonego kabla Ethernet (Cat 5 z 2 wtykami RJ45) z tyłu
przez wgłębienie w obudowie.
2. Włóż ten wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN pod spodem telefonu stacji
bazowej.
3. Podłącz druki wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN routera lub komputera.
Wskazówka dotycząca ochrony danych
Gdy urządzenie podłączone jest do routera, automatycznie nawiązuje
połączenie z serwerem pomocy technicznej Gigaset w celu ułatwienia
konfiguracji urządzenia i umożliwienia komunikacji z usługami internetowymi.
W takim przypadku urządzenie wysyła raz dziennie następujące informacje
o urządzeniu:
u Numer seryjny/kod urządzenia
u Adres MAC
u Prywatny adres IP telefonu Gigaset w sieci LAN/jego numery portów
u Nazwa urządzenia
u Wersja oprogramowania
Serwer pomocy technicznej koreluje z te dane z następującymi informacjami
dotyczącymi urządzenia:
u Numer telefonu w sieci Gigaset.net
u Hasła zależne od systemu/urządzenia
Version 4, 16.09.2005
Dodatkowe informacje na temat danych przechowywanych w związku z usługą
Gigaset.net znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
www.gigaset.net/privacy-policy
Można teraz nawiązywać połączenia VoIP w usłudze Gigaset.net
(¢ str. 59).
17
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Instalacja telefonu stacji bazowej – kreator instalacji
Po podłączeniu telefonu do zasilania uruchamiane jest oprogramowanie firmware.
Telefon sprawdza, do których linii jest podłączony.
Jeśli na telefonie stacji bazowej nie utworzono jeszcze żadnego połączenia,
uruchamiany jest kreator instalacji. Za jego pomocą można skonfigurować
wszystkie niezbędne ustawienia telefonu.
Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Konfoguracja - witaj
?
Czy chcesz uzyskac
pomoc
w konfiguracji tel.?
Nie
Tak
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§,
aby uruchomić instalację.
Wskazówki
u Kreator instalacji jest uruchamiany tylko wówczas, gdy na telefonie stacji
bazowej nie jest jeszcze skonfigurowane żadne połączenie. Jeśli połączenia
są już skonfigurowane, kreatorów VoIP i ew. ISDN można jednak uruchomić
za pomocą menu.
u Kreatora instalacji można używać jedynie na telefonie stacji bazowej, nie na
zarejestrowanej słuchawce.
Version 4, 16.09.2005
Kreator instalacji uruchamia kolejno innych, oddzielnych kreatorów. Kreatorzy ci
uruchamiani są w zależności od typu urządzenia i linii, do których jest podłączone.
Kreator instalacji obejmuje następujących kreatorów:
1. Kreator ISDN
2. Kreator IP
3. Kreator rejestracji
4. Kreator połączeń
18
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Łącze
Procedura
ISDN i VoIP
1. Kreator ISDN
2. Kreator IP
3. Kreator rejestracji
4. Kreator połączeń
Następnie: zakończenie instalacji
analogowa sieć stacjonarna i VoIP 2. Kreator IP
3. Kreator rejestracji
4. Kreator połączeń
Następnie: zakończenie instalacji
Uwaga!
u Po uruchomieniu kreatora instalacji nie można uzyskać dostępu do ustawień
w menu Ustawienia telefonu stacji bazowej ze słuchawek.
u Aby zakończyć działanie kreatora instalacji wcześniej, należy przytrzymać
Version 4, 16.09.2005
czerwony klawisz zakończenia połączenia T. Wszystkie zmiany, które zostały
zatwierdzone za pomocą klawisza §OK§, zostaną zachowane.
u W celu pominięcia ustawienia należy nacisnąć klawisz sterujący w lewo u lub
klawisz wyświetlacza §Nie§.
19
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
1. Kreator ISDN – określanie/wprowadzenie numeru MSN linii
telefonicznej
Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do sieci ISDN.
Z łączem ISDN operator przydziela kilka numerów MSN. W telefonie stacji bazowej
można zapisać maksymalnie 10 numerów MSN. Jeśli w telefonie stacji bazowej
jeszcze nie zapisano żadnego numeru MSN, za pomocą kreatora ISDN można:
u Określić numery MSN, tzn. wywołać numery z centrali (automatyczne
wykrywanie numerów MSN) lub wprowadzić je ręcznie.
Wskazówka
Nie wszyscy operatorzy ISDN obsługują automatyczne wykrywanie numerów
MSN. Jeśli ta funkcja nie jest obsługiwana, należy ręcznie wprowadzić numery
MSN linii.
u Ustawić numer odbierający MSN.
u Ustawić numer wysyłający MSN.
Asystent ISDN
?
Uruchomic asystenta
instalacji ISDN?
Nie
Tak
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§,
aby uruchomić instalację.
Ð
Asystent ISDN
Asystent umozliwia
wykrycie
i skonfigurowanie
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
numerów ISDN
(MSN).
Version 4, 16.09.2005
OK
20
aby uruchomić automatyczne
wykrywanie numerów MSN.
Zajmuje to nieco czasu.
Zostanie wyświetlony komunikat
Trwa wykrywanie numerów
telefonu ISDN (MSN).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Ð
Asystent ISDN
Przypisanie MSN
MSN1: 12345601
Po pomyślnym wykryciu numerów
MSN zostanie wyświetlona lista
numerów MSN.
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Zmien
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
OK
aby zakończyć kreatora ISDN.
Zostanie wyświetlony komunikat
Instalacja ISDN ukonczona.
Wskazówka
Nazwy numerów MSN można zmienić (¢ str. 151).
Jeśli nie można określić żadnych numerów MSN, wyświetlony zostanie komunikat
Nie wykryto zadnych numerów MSN. Wyświetlony zostanie monit o samodzielne
wprowadzenie numerów MSN:
Asystent ISDN
Ð
Wprowadz
dane numerów MSN
Powrót
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
OK
aby ręcznie wprowadzić numery
MSN.
¤ Wprowadź za pomocą klawiatury
Konfigurowanie MSN
MSN - nazwa:
¤
|
MSN - numer:
Abc
Version 4, 16.09.2005
<C
V
telefonu nazwę dla numeru MSN1
(maks. 16 znaków). W przeciwnym
razie użyta zostanie nazwa MSN1.
Naciśnij w dół klawisz sterujący s,
aby przejść do wprowadzania
numeru MSN.
Zapisz
21
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Konfigurowanie MSN
W
MSN - nazwa:
MSN - numer:
123456|
V
MSN - nazwa:
<C
Zapisz
¤ Wprowadź numer MSN 1 (bez
¤
¤
numeru kierunkowego, maks.
20 cyfr).
Znowu naciśnij w dół klawisz
sterujący, aby przejść do
następnego pola.
Powtórz powyższą procedurę, aby
wprowadzić następne numery MSN.
¤ Po wprowadzeniu ostatniego
numeru MSN: naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
Version 4, 16.09.2005
Zostanie wyświetlona informacja Instalacja ISDN ukonczona.
22
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
2. Kreator VoIP – konfigurowanie ustawień VoIP
Wyświetlony zostanie następujący ekran:
Asystent IP
?
Uruchomic
asystenta
instalacji IP?
Nie
Tak
Aby możliwe było telefonowanie za pośrednictwem Internetu (VoIP) do dowolnych
użytkowników w Internecie, w sieci stacjonarnej oraz komórkowej, niezbędne są
usługi operatora telefonii VoIP, który zapewnia obsługę standardu VoIP SIP.
Warunek: użytkownik zarejestrował się (np. za pomocą komputera) u operatora
telefonii VoIP i ma skonfigurowane co najmniej jedno konto VoIP.
Aby korzystać z połączeń VoIP, należy teraz wprowadzić dane dostępowe konta
VoIP. Niezbędne dane podaje operator telefonii VoIP. Są to:
albo:
albo:
u Nazwa użytkownika
u Kod automatycznej konfiguracji
(o ile wymagana przez operatora
VoIP).
Jest to identyfikator użytkownika
konta (Caller ID), często taki sam jak
numer telefonu.
u Nazwa uwierzytelniania lub
identyfikator logowania.
u Hasło (logowania) do usług
operatora VoIP.
u Ogólne ustawienia operatora VoIP
(adresy serwerów itd.).
(kod aktywacji).
Kreator VoIP telefonu Gigaset ułatwia skonfigurowanie tych ustawień.
Wskazówki
Version 4, 16.09.2005
W stacji bazowej można skonfigurować maksymalnie sześć połączeń VoIP.
Połączenie VoIP konfigurowane jest podczas przygotowania telefonu do pracy
(nie jest jeszcze skonfigurowane żadne połączenie VoIP). Dodatkowe
połączenia VoIP można skonfigurować później za pomocą kreatora VoIP
(¢ str. 152) lub konfiguratora internetowego.
23
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Uruchamianie kreatora VoIP
Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do routera. Router jest połączony
z Internetem (¢ str. 16).
¤ Naciśnij klawisz sterujący pośrodku w albo naciśnij prawy klawisz wyświetlacza
§Tak§, aby uruchomić kreatora VoIP.
Ð
Asystent IP
Wyświetlone zostaną informacje na
temat kreatora VoIP.
¤ Naciśnij klawisz sterujący w dół s,
aby przewinąć tekst.
Za pomoca asystenta
mozna skonfiguro
wac konto IP
i zarejestrowac sie
V
u operatora w celu
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
aby przejść dalej.
Wybierz konto IP
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
Powrót
Zostanie wyświetlona lista wszystkich
możliwych połączeń IP (IP 1 do IP 6).
Już skonfigurowane połączenia VoIP
oznaczone są symbolem ³.
´
´
´
´
´ V
¤ W razie potrzeby naciśnij klawisz
OK
¤
sterujący w dół s, aby wybrać
połączenie.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
aby przejść dalej.
Wyświetlony zostanie następujący
ekran:
Asystent IP
?
Czy masz kod
automatycznej
konfiguracji?
Version 4, 16.09.2005
Nie
24
Tak
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Jeśli operator VoIP dostarczył nazwę
logowania/hasło oraz ew. nazwę
użytkownika:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§.
¤ Dalsze informacje zawiera sekcja:
„Pobieranie danych operatora
telefonii VoIP” ¢ str. 26.
Jeśli operator VoIP dostarczył kod
automatycznej konfiguracji (kod
aktywacji):
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§.
¤ Dalsze informacje zawiera sekcja:
„Wprowadzanie kodu
automatycznej
konfiguracjiӢ str. 26.
Brak połączenia z Internetem
Aby możliwe było zarejestrowanie telefonu u operatora VoIP, telefon musi mieć
połączenie z Internetem. Jeśli nie można ustanowić połączenia, wyświetlany
jest jeden z następujących komunikatów:
u Jeśli telefon nie może ustanowić połączenia z routerem, wyświetlony
zostanie komunikat Adres IP niedostepny.
Należy sprawdzić połączenie kablowe między routerem i telefonem stacji
bazowej oraz ustawienia na routerze.
W telefonie ustawione jest dynamiczne przyporządkowywanie adresów IP.
Aby router był w stanie „rozpoznać” telefon, również w routerze musi być
włączona funkcja dynamicznego przyporządkowywania adresów IP (serwer
DHCP routera).
Jeśli z dowolnych względów nie można włączyć serwera DHCP routera,
telefonowi należy przypisać stały adres IP (¢ str. 149).
u Jeśli telefon nie może ustanowić połączenia z Internetem, wyświetlony
zostanie komunikat Pol. internetowe niedostepne.
Być może serwer jest tymczasowo niedostępny. W takim wypadku należy
ponowić próbę połączenia później.
W przeciwnym razie: należy sprawdzić połączenie kablowe między routerem
i modemem lub łączem DSL oraz ustawienia na routerze.
¤ W razie naciśnięcia klawisza wyświetlacza §OK§ kreator VoIP zostanie
zamknięty.
Version 4, 16.09.2005
Kreator można później uruchomić za pomocą menu, aby skonfigurować
połączenie IP.
25
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Wprowadzanie kodu automatycznej konfiguracji
Asystent IP
Kod aktywacji
¤ Wprowadź za pomocą klawiatury
autom. konfiguracji:
„
V
…
<C
kod automatycznej konfiguracji
otrzymany od operatora
(maks. 32 cyfry).
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Wszystkie niezbędne dane dostępowe VoIP zostaną pobrane do telefonu
bezpośrednio z Internetu.
Gdy wszystkie dane zostaną pomyślnie pobrane do telefonu, wyświetlony zostanie
komunikat Konto IP zostalo zarejestrowane u operatora.
¤ Dalsze informacje zawiera sekcja: „3. Kreator rejestracji”, str. 30.
Pobieranie danych operatora telefonii VoIP
Kreator połączeń nawiąże połączenie z serwerem konfiguracji Gigaset w Internecie.
Tutaj można znaleźć dostępne profile wraz z ogólnymi danymi dostępowymi
różnych operatorów VoIP do pobrania.
Po upływie krótkiego czasu wyświetlane są następujące wskazania:
Wybierz kraj
Załadowana zostanie lista krajów.
¤ Naciskaj klawisz sterujący w dół
lub w górę aż do zaznaczenia kraju,
w którym chcesz używać telefonu.
Kraj 1
Kraj 2
Kraj 3
Kraj 4
V
Kraj 5
Powrót
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
Version 4, 16.09.2005
aby potwierdzić wybór.
26
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Wyświetlona zostanie lista
operatorów VoIP, dla których na
serwerze konfiguracji dostępne są
profile z ogólnymi danymi
dostępowymi.
Wybór operatora
Operator 1
Operator 2
Operator 3
Operator 4
V
Operator 5
Powrót
OK
¤ Naciskaj klawisz sterujący
q w górę lub w dół, aby
zaznaczyć żądanego operatora
VoIP.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
aby potwierdzić wybór.
Ogólne dane dostępowe operatora VoIP zostaną pobrane i zapisane w telefonie.
Nie można pobrać danych żądanego operatora
Jeśli żądanego operatora VoIP nie ma na liście, czyli jego ogólne dane
dostępowe nie są dostępne do pobrania, należy anulować kreatora VoIP:
¤ Naciskaj krótko czerwony klawisz zakończenia połączenia T do chwili
ponownego wyświetlenia ekranu Uruchomic asystenta instalacji IP?,
a następnie naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§.
Można wykonać następne kroki kreatora instalacji.
Niezbędne ustawienia operatora VoIP i dane konta IP należy wprowadzić za
pomocą konfiguratora internetowego. Ogólne dane operatora podaje operator
telefonii VoIP.
Przypisanie połączenia VoIP jako linii wysyłającej/odbierającej można później
zmienić za pomocą menu telefonu lub konfiguratora internetowego.
Wprowadzanie danych użytkownika konta VoIP
Wyświetlony zostanie monit o podanie osobistych danych dostępowych do konta
VoIP.
Są to, w zależności od operatora:
u Nazwa uzytkownika, Nazwa uwierzytelniania, Haslo uwierzytelniania
Version 4, 16.09.2005
Uwaga!
Podczas wprowadzania danych dostępowych należy zwrócić uwagę na
prawidłową pisownię wielkimi/małymi literami!
W razie potrzeby przytrzymaj klawisz #, aby przełączyć wprowadzanie
wielkich/małych liter oraz cyfr. Na wyświetlaczu wskazywany jest przez chwilę
tryb pisania (wielkimi i małymi literami lub pisania cyfr).
Błędnie wpisane znaki można usunąć, naciskając lewy klawisz
wyświetlacza Ñ. Usuwane są znaki po lewej stronie kursora.
Naciskając klawisz sterujący r (w lewo/w prawo), można zmieniać położenie
kursora w polach wprowadzania.
27
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Dane operatora
Nazwa uwierzytelniania:
¤ Za pomocą klawiszy wprowadź
Abc
<C
nazwę uwierzytelniania otrzymaną
od operatora VoIP.
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Dane operatora
Haslo
uwierzytelniania:
¤ Za pomocą klawiszy telefonu
wprowadź hasło.
Abc
<C
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Dane operatora
Nazwa uzytkownika:
¤ Za pomocą klawiszy wprowadź
Abc
<C
nazwę użytkownika otrzymaną od
operatora VoIP.
OK
Version 4, 16.09.2005
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
28
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Asystent IP
Û
Trwa rejestracja
u operatora...
Po wprowadzeniu wszystkich
niezbędnych danych kreator VoIP
podejmie próbę zarejestrowania
telefonu stacji bazowej u operatora
VoIP.
Po pomyślnym zarejestrowaniu wyświetlany jest komunikat Konto IP zostalo
zarejestrowane u operatora.
Następnie uruchamiany jest kreator rejestracji.
Version 4, 16.09.2005
Możliwe jest już telefonowanie zarówno za pomocą linii telefonicznej
(analogowej lub ISDN, w zależności od wybranego łącza), jak i przez
Internet! Dla rozmówców dostępny jest zarówno numer w sieci
stacjonarnej lub numery MSN na łączu ISDN, jak i numer VoIP.
29
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
3. Kreator rejestracji
Kreator rejestracji ułatwia rejestrowanie słuchawek w telefonie stacji bazowej.
Wskazówka
Rejestracja
?
Zarejestrowac
sluchawke?
Nie
Tak
Aby nie rejestrować słuchawek, naciśnij
lewy klawisz wyświetlacza §Nie§. Kreator
rejestracji zostanie wówczas zamknięty
i uruchomiony zostanie kreator
połączeń (¢ str. 31).
Informacje na temat późniejszego
rejestrowania słuchawek w telefonie
stacji bazowej ¢ str. 125.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§.
Telefon stacji bazowej przejdzie
w tryb rejestracji.
¤ Rozpocznij w ciągu około
Rejestracja
Ð
60 sekund na słuchawce procedurę
rejestracji słuchawki, postępując
zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w instrukcji obsługi
słuchawki.
Zarejestruj
sluchawke
Anuluj
Info
Informacje
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Info§, aby
wyświetlić informacje na temat
rejestrowania słuchawek.
Jeśli rejestracja słuchawki w telefonie stacji bazowej powiodła się, wyświetlony
zostanie (przez około 3 sekundy) następujący komunikat:
Rejestracja
‰
Version 4, 16.09.2005
Sluchawka zarej.
Po pomyślnym zakończeniu operacji
rejestrowania słuchawka przechodzi
w stan gotowości. Na wyświetlaczu
wyświetlona zostanie nazwa
wewnętrzna (WEWN 2, WEWN 3
do WEWN 7).
Następnie zostanie znowu wyświetlone pytanie Zarejestrowac sluchawke? (patrz
wyżej/strona 30).
30
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
¤ Aby zarejestrować następną słuchawkę, naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§
i ponownie wykonaj powyższe kroki przy użyciu tej słuchawki.
W razie naciśnięcia klawisza wyświetlacza §Nie§ kreator rejestracji zostanie
zamknięty i uruchomiony zostanie kreator połączeń.
Wskazówki
u Telefon stacji bazowej ma fabrycznie ustawioną nazwę wewnętrzną INT 1
i przypisany numer wewnętrzny 1.
u Telefon stacji bazowej przydziela słuchawce najniższy wolny numer
wewnętrzny (dostępne są numery: 2 – 7). Nazwa wewnętrzna, np. INT 2, jest
wyświetlana na wyświetlaczu słuchawki. Oznacza to, że słuchawce
przypisano numer wewnętrzny 2.
u Numery i nazwy wewnętrzne można później zmienić (¢ str. 126).
4. Kreator połączeń
Kreator połączeń umożliwia przypisanie wcześniej skonfigurowanych połączeń
(linii analogowej, numerów MSN na linii ISDN, Gigaset.net oraz połączeń VoIP,
¢ str. 20, str. 58 i str. 23) użytkownikom wewnętrznym jako linii odbierających
i ew. wysyłających. Użytkownicy wewnętrzni to telefon stacji bazowej,
zarejestrowane słuchawki, automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej oraz
ew. podłączone urządzenie faksujące (¢ str. 138).
u Linie odbierające to numery telefonów (połączenia, numery MSN), na które
można dzwonić do użytkownika linii. Połączenia przychodzące będą kierowane
tylko do tych użytkowników wewnętrznych (urządzeń końcowych), którym
przypisano odpowiednią linię jako linię odbierającą.
u Linie wysyłające to numery przekazywane osobie dzwoniącej. Linie
wychodzące służą także do dokonywania rozliczeń przez operatora. Każdemu
użytkownikowi wewnętrznemu można przypisać na stałe jeden numer lub
odpowiednie połączenie jako linię wysyłającą.
u Każde połączenie (numer) telefonu można przypisać zarówno jako linię
wysyłającą, jak i jako linię odbierającą. Każde połączenie można przypisać wielu
użytkownikom wewnętrznym jako linię wysyłającą i/lub odbierającą. Jako linię
odbierającą można jednak przypisać połączenie tylko jednej automatycznej
sekretarce.
Standardowe przypisanie
Version 4, 16.09.2005
Po zarejestrowaniu/uruchomieniu telefonowi stacji bazowej, zarejestrowanym
słuchawkom i lokalnej automatycznej sekretarce 1 wszystkie skonfigurowane
połączenia przypisane są jako linie odbierające.
W przypadku podłączenia telefonu do sieci ISDN jako linia wysyłająca
przypisywany jest urządzeniu pierwszy numer MSN w konfiguracji (nazwa
standardowa MSN1).
W przypadku podłączenia telefonu do analogowej sieci stacjonarnej jako linia
wysyłająca urządzeniu przypisywany jest numer linii stacjonarnej.
31
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Uruchamianie kreatora połączeń
a.
Asystent polaczenia
?
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§,
Przypisac polaczenia
do telefonu
WEWN 1?
Nie
¤
Tak
b. (Ekran dla linii ISDN)
Ð
Polaczenia odbierajace
WEWN 1
odbiera polaczenia dla
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
V
MSN3: 12345603
Zmien
OK
(Ekran dla linii stacjonarnej)
Ð
Polaczenia odbierajace
WEWN 1
odbiera polaczenia dla
Stacjonar.: 4560123
IP1: 12345602
V
Gigaset.net: 12345#9
Version 4, 16.09.2005
Zmien
32
OK
Zostanie wyświetlona lista aktualnie
przypisanych połączeń odbierających.
W razie potrzeby naciśnij klawisz
sterujący w dół s, aby przewinąć
listę.
¤ Aby zmienić wybór linii
¤
albo:
aby zmienić ustawienie linii
wysyłającej i odbierającej telefonu
stacji bazowej (nazwa
wewnętrzna WEWN 1).
Aby nie zmieniać ustawienia
telefonu stacji bazowej, naciśnij
klawisz wyświetlacza §Nie§.
odbierającej telefonu stacji
bazowej, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zmien§.
Aby nie zmieniać ustawienia,
naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Aby pominąć następne kroki, naciśnij klawisz §OK§. Przejdź do kroku £ e.
Po naciśnięciu klawisza §Zmien§, wyświetlony zostanie następujący ekran:
c. (Ekran dla linii ISDN)
Jeśli telefon stacji bazowej ma nie
sygnalizować żadnych połączeń
przychodzących na linię MSN1 lub
numer linii stacjonarnej:
¤ Naciśnij klawisz sterujący w prawo
v, aby wybrać ustawienie Nie.
INT 1
Odbieraj polaczenia dla
MSN1:
„
Tak
…
Odbieraj polaczenia dla
V
MSN2:
Powrót
Zapisz
lub:
(Ekran dla linii stacjonarnej)
INT 1
Odbieraj polaczenia dla
Stacjonar.:
„
Tak
…
Odbieraj polaczenia dla
V
IP1:
Version 4, 16.09.2005
Powrót
Zapisz
33
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
¤ Naciśnij w dół klawisz sterujący s,
d. (Ekran dla linii ISDN)
INT 1
W
MSN1:
Nie
¤
Odbieraj polaczenia dla
MSN2:
„
Tak
Powrót
V
…
Zapisz
aby przejść do następnego
numeru telefonu. W sposób
opisany powyżej wybierz
ustawienie Tak lub Nie.
Powtórz te kroki dla każdego
numeru telefonu.
¤ Aby zakończyć konfigurowanie
ustawień telefonu stacji bazowej,
naciśnij klawisz wyświetlacza
§Zapisz§.
lub:
(Ekran dla linii stacjonarnej)
INT 1
W
Stacjonar.:
Nie
Odbieraj polaczenia dla
IP1:
Tak
„
Powrót
V
…
Zapisz
Wyświetlona zostanie zaktualizowana lista linii odbierających do sprawdzenia.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§, aby potwierdzić przypisanie.
e.
Ð
Polaczenie wysylajace
WEWN 1
wysyla polaczenia z
MSN1:
12345601
Zmien
Zostanie wyświetlone połączenie
wysyłające aktualnie ustawione dla
telefonu stacji bazowej: MSN1
w przypadku linii ISDN i Stacjonar.
w przypadku analogowej linii
stacjonarnej.
¤ Aby nie zmieniać ustawienia,
OK
Version 4, 16.09.2005
¤
34
naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Następny krok zostanie pominięty.
Aby zmienić ustawienie, naciśnij
klawisz wyświetlacza §Zmien§.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
f.
INT 1
Polaczenie dla
pol. wychodzacych
„ IP1
…
Powrót
Jeśli telefon stacji bazowej ma używać
do połączeń wychodzących innej linii/
numeru telefonu:
¤ Naciskaj klawisz sterujący w prawo
v aż do wyświetlenia żądanej linii
(w przykładzie IP1).
Zapisz
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza
§Zapisz§, aby zapisać ustawienia.
Jeśli w telefonie stacji bazowej zarejestrowane są już słuchawki, wyświetlony
zostanie teraz monit o przypisanie im linii odbierających i wysyłających. Zostanie
wyświetlone pytanie:
Przypisac polaczenia do sluchawki WEWN ...?
¤ W przypadku każdej zarejestrowanej słuchawki wykonaj kroki od a. do f.
Następnie wyświetlony zostanie monit o przypisanie połączeń obierających trzech
automatycznych sekretarek telefonu stacji bazowej. Zostanie wyświetlone pytanie
„Przypisac polaczenia do sekretarki ?”.
¤ W przypadku każdej z automatycznych sekretarek wykonaj kroki od a. do d.
Uwaga! Każde połączenie można przypisać tylko do jednej z trzech lokalnych
automatycznych sekretarek jako połączenie odbierające. W przypadku przypisania
automatycznej sekretarce połączenia odbierającego innej sekretarki „stare”
przypisanie zostaje usunięte.
Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji ustawień na wyświetlaczu przez krótki
czas wyświetlany będzie komunikat:
Asystent polaczenia
‰
Przypisanie
polaczenia
Version 4, 16.09.2005
wykonane
35
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Zakończenie instalacji
Na tym kończy się procedura instalacji. Wyświetlony zostanie następujący
komunikat:
Konfiguracja
‰
Konfiguracja
zakonczona
Następnie telefon stacji bazowej przechodzi w stan gotowości (przykład ekranu
stanu gotowości ¢ str. 4).
Automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej, do której przypisano połączenie
odbierające, zostanie włączona w trybie nagrywania z zapowiedzią standardową
(¢ str. 108).
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
W celu zabezpieczenia telefonu i jego ustawień systemowych przed
nieupoważnionym dostępem można określić własny 4-cyfrowy systemowy kod
PIN. Wprowadzenie tego kodu będzie konieczne między innymi w celu
zarejestrowania/wyrejestrowania słuchawki lub zmiany ustawień VoIP lub LAN
telefonu.
Fabrycznie ustawiony systemowy kod PIN to 0000 (cztery zera). Sposób zmiany
kodu PIN ¢ str. 148.
36
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Ustawianie daty oraz godziny
Datę i godzinę można ustawić na trzy sposoby:
u Telefon stacji bazowej ustawia datę oraz godzinę wg sieci ISDN podczas
pierwszego zewnętrznego połączenia wychodzącego.
u Telefon stacji bazowej można również skonfigurować do pobierania daty
i godziny z internetowego serwera czasu, o ile telefon jest podłączony do
Internetu.
Synchronizację z serwerem czasu w Internecie można włączyć lub wyłączyć za
pomocą konfiguratora internetowego. Informacje na ten temat zawiera
instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD.
u Datę i godzinę można ustawić ręcznie za pomocą menu telefonu stacji bazowej
lub zarejestrowanej słuchawki (¢ str. 148).
Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie
prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów
kalendarza i alarmów budzika.
Ręczne ustawianie daty i godziny
Jeśli nie ustawiono jeszcze daty ani godziny, na wyświetlaczu stanu gotowości
telefonu stacji bazowej miga godzina (00:00), a nad prawym klawiszem
wyświetlacza widnieje etykieta §Godzina§.
Polaczenia
Godzina
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Godzina§.
¤
¤
Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej,
N to data 04.09.2018. Data zostanie zastąpiona.
np. Q4QO2Q
Naciśnij klawisz sterujący w dół s, aby przejść do wiersza wprowadzania godziny.
Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym
(np. QM
5w celu ustawienia godziny 07:15).
Version 4, 16.09.2005
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§, aby zapisać wpis.
37
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Pierwsze kroki
Dalsze instrukcje
Po przygotowaniu telefonu stacji bazowej do użytkowania można go dostosować
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwia szybkie
znalezienie ważnych tematów.
Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony
Gigaset zawiera rozdział „Obsługa telefonu stacji bazowej” ¢ str. 39.
Informacje na temat...
... znajdują się tutaj.
Wykonywanie i odbieranie połączeń
…
str. 50
Ustawianie melodii i głośności dzwonka
…
str. 144
Ustawianie poziomu głośności
…
str. 144
…
str. 149
…
str. 121
…
str. 92
…
str. 160
…
str. 125
…
str. 77
Używanie książek telefonicznych online
…
str. 81
Wprowadzanie dodatkowych kont VoIP
…
str. 152
Zapisywanie własnego numeru kierunkowego
w telefonie
Ustawianie funkcji Tryb Eco
Przygotowanie telefonu stacji bazowej do
odbierania wiadomości SMS
Używanie telefonu stacji bazowej z centralą PABX
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w telefonie stacji
bazowej
Version 4, 16.09.2005
Przenoszenie wpisów książki telefonicznej między
słuchawkami Gigaset a telefonem stacji bazowej
W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się
z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (¢ str. 164) lub
skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (¢ str. 164).
38
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Obsługa telefonu stacji bazowej
Obsługa telefonu stacji bazowej
Klawisz sterujący
Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę,
w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od
sytuacji, np. v oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący
z prawej strony” lub w – „klawisz sterujący pośrodku”.
Klawisz sterujący ma różne funkcje:
W stanie gotowości
s
v
u
t
Otwieranie lokalnej książki telefonicznej (naciśnięcie).
Otwarcie listy książek telefonicznych online (przytrzymanie).
Otwieranie menu głównego.
Otwarcie listy użytkowników wewnętrznych (słuchawki, telefon stacji
bazowej, naciśnięcie).
Inicjowanie połączenia zbiorowego ze wszystkimi użytkownikami
wewnętrznymi (przytrzymanie).
Otwieranie list połączeń.
W menu głównym, podmenu i na listach
t/s
Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.
W polach wprowadzania
Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry t, do dołu
s, w prawo v lub w lewo u. Przytrzymanie klawisza v lub u przesuwa kursor
o całe wyrazy.
Podczas rozmowy zewnętrznej
s
u
Otwieranie książki telefonicznej.
Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku
W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.
u W stanie gotowości otwiera menu główne.
u W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych klawisz ten przejmuje
funkcje klawiszy funkcyjnych §OK§, §Tak§, §Zapisz§, §Wybierz§, §Wyswietl§ lub §Zmien§ .
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
W niniejszej instrukcji przedstawiona jest obsługa telefonu przy użyciu prawej
strony klawisza sterującego i klawiszy wyświetlacza. Można jednak również
używać w opisany sposób klawisza sterującego.
39
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Obsługa telefonu stacji bazowej
Klawisze wyświetlacza
Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:
Powrót
OK
Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
Klawisze wyświetlacza
Ważniejsze klawisze wyświetlacza:
Otwieranie menu kontekstowego.
Opcje
Potwierdzenie wyboru.
OK
Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do
Û
lewej.
Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
Powrót
Zapisanie wpisu.
Zapisz
Funkcje klawiszy w stanie gotowości można skonfigurować ¢ str. 140.
Klawisze na klawiaturze
c / Q / * itd.
Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.
~
Wpisz cyfry lub litery.
Korygowanie błędów podczas wprowadzania
Version 4, 16.09.2005
Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować,
przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:
u Za pomocą klawisza wyświetlacza Ñ usunąć znaki (przytrzymanie: wyraz)
z lewej strony kursora,
u Wprowadzić znaki z lewej strony kursora.
u Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.
40
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Obsługa telefonu stacji bazowej
Przegląd funkcji menu
Funkcje telefonu stacji bazowej dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem
menu, składającego się z wielu poziomów.
Menu główne (pierwszy poziom menu)
¤ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z prawej strony klawisz sterujący v
w stanie gotowości słuchawki.
Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci
Ustawienia
symboli (ikon). Symbol wybranej funkcji jest
oznaczany pomarańczowym kręgiem, a jej nazwa
Ç
ò
É
zostaje wyświetlona w górnym wierszu
Ê
Ë
Ì
wyświetlacza.
Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie
Í
Î
Ï
podmenu (następny poziom menu):
¤ Przejdź za pomocą klawisza sterującego p
Powrót
OK
do żądanej funkcji i naciśnij klawisz
wyświetlacza §OK§.
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza §Powrót§ lub krótkim naciśnięciu czerwonego
klawisza zakończenia połączenia T nastąpi powrót do stanu gotowości.
Opcje menu
Version 4, 16.09.2005
Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci
Ustawienia
listy (przykład z prawej strony).
Asystenci polaczenia
Użycie funkcji:
¤ Za pomocą klawisza sterującego q przejdź Data i godzina
do wybranej funkcji i naciśnij klawisz §OK§ lub Ustawienia audio
klawisz sterujący pośrodku.
Wyswietlacz
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza §Powrót§
Jezyk
‚
lub krótkim naciśnięciu czerwonego klawisza
OK
zakończenia połączenia T nastąpi przejście Powrót
do poprzedniego poziomu menu lub
anulowanie operacji.
Jeśli nie można wyświetlić wszystkich funkcji/wpisów listy na ekranie (zbyt długa
lista), po prawej stronie ekranu wyświetlona zostanie strzałka. Strzałka wskazuje,
w którą stronę trzeba przewinąć ekran, aby zobaczyć dalsze wpisy (w przykładzie:
‚ , przewinąć trzeba w dół).
41
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Obsługa telefonu stacji bazowej
Powrót do stanu gotowości
Version 4, 16.09.2005
Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się
w następujący sposób:
¤ Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia T.
albo:
¤ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie
automatycznie w stan gotowości.
Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza §OK§, §Tak§, §Zapisz§
lub §Zmien§ zostaną anulowane.
Przykład wyświetlacza w stanie gotowości przedstawiono na str. 4.
42
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Obsługa telefonu stacji bazowej
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi
Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.
Przykład:
Sposób prezentacji:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio ¢ Melodia oczekiw. ( ³= wł.)
oznacza:
¤ Aby otworzyć menu główne,
naciśnij z prawej strony klawisz
sterujący v.
Ustawienia
Ç
Ê
Í
ò
Ë
Î
Powrót
É
Ì
¤ Za pomocą klawisza sterującego p
przejdź do opcji Ustawienia.
Ï
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
aby potwierdzić wybór.
Ustawienia
¤ Naciskaj klawisz sterujący w dół s,
Asystenci polaczenia
aby przejść do pozycji menu
Ustawienia audio.
Data i godzina
Ustawienia audio
Wyswietlacz
Jezyk
Powrót
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
Version 4, 16.09.2005
aby potwierdzić wybór.
43
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / starting.fm / 31.01.2018
Obsługa telefonu stacji bazowej
Ustawienia audio
¤ Naciskaj klawisz sterujący w dół s,
Glosnosc polaczenia
Ustawienia dzwonka
Tony serwisowe
Melodia oczekiw.
Powrót
³
Zmien
aby przejść do funkcji Melodia
oczekiw.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Ustawienia audio
Zmiany zostaną od razu zastosowane
i nie trzeba ich potwierdzać.
Glosnosc polaczenia
Ustawienia dzwonka
Tony serwisowe
Melodia oczekiw.
Powrót
´
Zmien
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza
§Powrót§, aby przejść do poprzedniego
Version 4, 16.09.2005
poziomu menu.
lub
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
powrócić do stanu gotowości.
44
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / menutree.fm / 31.01.2018
Przegląd pozycji menu
Przegląd pozycji menu
Wskazówka
W menu telefonu stacji bazowej są dostępne różne funkcje, zależne od typu łącza (Internet
oraz analogowa sieć stacjonarna lub Internet i ISDN).
Funkcje dostępne tylko w przypadku podłączenia telefonu do analogowej sieci stacjonarnej
oznaczone są uwagą „dotyczy tylko łącza analogowego”. Funkcje ISDN oznaczone są
uwagą „dotyczy tylko łącza ISDN”.
Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu stacji bazowej
naciśnij klawisz v:
Ç
Wybierz uslugi
Nastepne pol.
Anonimowo
dotyczy tylko łącza ISDN
Sterowanie klawiatura dotyczy tylko łącza ISDN
Nast. pol.
anonimowo
dotyczy tylko łącza analogowego
Przekierowanie
Linia wewn.
dotyczy tylko łącza ISDN
Stacjonar.
dotyczy tylko łącza
analogowego
MSN1
MSN2
:
¢ str. 64
¢ str. 65
¢ str. 63
¢ str. 61
¢ str. 61
MSN1 do MSN10, dotyczy
tylko łącza ISDN
MSN10
IP1
IP2
:
IP6
Pol. oczekujace
Wszystk. pol. anon.
Zajety przy zajet.
Przekazanie (ECT)
Version 4, 16.09.2005
Wyl. oddzwonienie
dotyczy tylko łącza ISDN
¢ str. 63
¢ str. 61
¢ str. 64
¢ str. 64
¢ str. 69
45
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / menutree.fm / 31.01.2018
Przegląd pozycji menu
ò
¢ str. 131
Bluetooth
Wlaczenie
Szukaj sluchawki
Szukaj tel. kom.
Szukaj urz. danych
Znane urzadzenia
Wlasne urzadzenie
É
Dodatkowe funkcje
¢ str. 104
¢ str. 146
Centrum informacji
Moje dokumenty
Wygaszacze
Zdjecia CLIP
Dzwieki
Dostepna pamiec
Ê
¢ str. 70
Listy polaczen
Wszystkie polaczenia
Pol. wychodzace
Polaczenia odebrane
Pol. nieodebrane
Ë
Wiadomosci
SMS
Nowy SMS
Przychodz.
Wychodz.
Ustawienia
Centrum SMS
Powiadomienie
¢ str. 92
¢ str. 95
¢ str. 93
¢ str. 98
¢ str. 97
Raport o stanie
Version 4, 16.09.2005
E-mail
46
¢ str. 101
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / menutree.fm / 31.01.2018
Przegląd pozycji menu
Ì
Poczta glosowa
Odtwórz wiadomosci
P. glos.: Stacjonar.
dotyczy tylko łącza
analogowego
Poczta glos.: ISDN
dotyczy tylko łącza ISDN
¢ str. 108
¢ str. 117
¢ str. 117
Poczta glosowa: IP1
Poczta glosowa: IP2
:
Poczta glosowa: IP6
¢ str. 111
Sekretarka 1
Sekretarka 2
Sekretarka 3
Uruchomienie
¢ str. 109
Sekretarka 1
Sekretarka 2
Sekretarka 3
Zapowiedzi
Nagraj zapowiedz
Sekretarka 1 do 3
Odtwórz zapowiedz
Sekretarka 1 do 3
Usun zapowiedz
Sekretarka 1 do 3
Nagraj wskazówke
Sekretarka 1 do 3
Odtwórz wskazówke
Sekretarka 1 do 3
Usun wskazówke
Sekretarka 1 do 3
¢ str. 113
¢ str. 114
Nagrania
Podsluch
¢ str. 110
Tel. biurkowy
Sluch.
Skrzynki poczty glos.
Poczta glos.: ISDN
dotyczy tylko łącza ISDN
Poczta gl.: stacjon.
dotyczy tylko łącza
analogowego
¢ str. 117
¢ str. 117
Poczta glosowa: IP1
Poczta glosowa: IP2
:
Version 4, 16.09.2005
Poczta glosowa: IP6
47
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / menutree.fm / 31.01.2018
Przegląd pozycji menu
Ustaw klawisz 1
Poczta gl.: stacjon.
dotyczy tylko łącza
analogowego
Poczta glos.: ISDN
dotyczy tylko łącza ISDN
¢ str. 118
¢ str. 118
Poczta glosowa: IP1
Poczta glosowa: IP2
:
Poczta glosowa: IP6
Sekretarka
Í
Organizer
¢ str. 122
¢ str. 124
¢ str. 124
Kalendarz
Budzik
Opuszczone terminy
Î
Kontakty
¢ str. 74
Ksiazka telefoniczna
Sieciowa ksiazka tel.
Gigaset.net
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir
Ï
Wyświetlane są tylko
dostępne książki telefoniczne
online i nazwy specyficzne
dla operatora
Ustawienia
Asystenci polaczenia
ISDN
VoIP
Asystent VoIP
}
dotyczy tylko łącza ISDN
dotyczy tylko łącza analogowego
Data i godzina
Ustawienia audio
Glosnosc polaczenia
Ustawienia dzwonka
Glosnosc
¢ str. 81
¢ str. 81
¢ str. 84
¢ str. 151
¢ str. 152
¢ str. 152
¢ str. 148
¢ str. 144
¢ str. 144
Melodie
Sterowanie czasowe
Wycisz pol. anonim.
Tony serwisowe
Melodia oczekiw.
Wyswietlacz
Wygaszacz ekr.
¢ str. 146
¢ str. 146
¢ str. 142
Version 4, 16.09.2005
Pasek Informacje
Podswietlenie
Jezyk
48
¢ str. 142
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / menutree.fm / 31.01.2018
Przegląd pozycji menu
Rejestracja
Zarejestruj sluchawke
Wyrejestr. sluchawke
Telefonia
Nr-y kierunkowe
Polaczenia wysylajace
INT 1 ... INT 8
Polaczenia odbierajace
INT 1 ... INT 8
Sekretarka 1 ...
Sekretarka 3
Tryb wybierania
Aut. wyb. tonowe
(dotyczy tylko łącza
ISDN)
Autom. klaw.
Ponowienie
Nr kierunkowy
System
Reset
Interfejs DECT
Port FAX
Tryb repeatera
Siec lokalna
Aktualizuj firmware
PIN systemu
Tryb Eco
Tryb Eco
Version 4, 16.09.2005
Tryb Eco+
¢ str. 125
¢ str. 127
¢ str. 149
¢ str. 153
¢ str. 154
¢ str. 108
¢ str. 162
Wybierz z * i #
dotyczy tylko łącza analogowego
¢ str. 161
¢ str. 160
¢ str. 157
¢ str. 156
¢ str. 157
¢ str. 156
¢ str. 149
¢ str. 155
¢ str. 148
¢ str. 121
¢ str. 121
49
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Telefonowanie
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone
(¢ str. 143), zostaje włączone przy pierwszym
naciśnięciu dowolnego klawisza.
Wskazówka
Za pomocą telefonu stacji bazowej
można jednocześnie wykonywać
maksymalnie cztery połączenia
zewnętrzne.
Połączenia zewnętrzne
Version 4, 16.09.2005
Połączenia zewnętrzne są to połączenia do
publicznej sieci telefonicznej (sieci
stacjonarnej, komórkowej) lub przez
Internet (VoIP).
W celu wykonania połączenia zewnętrznego
należy ustawić połączenie telefonu stacji
bazowej jako linię wysyłającą. Dostępne są
następujące możliwości:
u Stałe przypisanie połączenia telefonowi
stacji bazowej/słuchawce jako linii
wysyłającej (¢ str. 153).
Można ew. używać „połączenia
zapasowego” za pomocą klawisza
wyświetlacza lub klawisza funkcyjnego
(¢ str. 140).
u Umożliwienie wyboru linii wysyłającej
telefonu stacji bazowej/słuchawki przy
każdym połączeniu.
50
Przypisana na stałe linia wysyłająca
Warunek:
Telefonowi stacji bazowej na stałe
przypisane jest połączenie (sieci
stacjonarnej, numer MSN w sieci ISDN, VoIP)
jako linia wysyłająca (¢ str. 153).
~c
Wprowadź numer i podnieś
słuchawkę. Nastąpi wybieranie
numeru.
albo:
Podnieś słuchawkę, a następnie
c~
wprowadź numer. Numer zostanie
wybrany po około 3,5 s od
wprowadzenia ostatniej cyfry.
Zamiast podnosić słuchawkę, można
nacisnąć klawisz trybu głośnomówiącego
d lub klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy (¢ str. 140), aby wykonać
połączenie w trybie głośnomówiącym lub za
pomocą zestawu słuchawkowego.
W tej instrukcji obsługi stosowana jest
jedynie konwencja „c podnieś słuchawkę”.
Wyświetlony zostanie wybrany numer i linia
wysyłająca (np. przez IP2). O ile jest
dostępna, wyświetlana jest ustawiona przez
użytkownika nazwa połączenia.
W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa
domyślna.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Wskazówki
u Jeśli dla wybranego numeru
Version 4, 16.09.2005
określono regułę wybierania (patrz
konfigurator internetowy), w celu
nawiązania połączenia stosowane
będzie połączenie wskazane w regule
wybierania, a nie linia wysyłająca. Jeśli
numer jest blokowany przez regułę
wybierania, nie zostanie wybrany.
Zostanie wyświetlony komunikat
Niemozliwe.
u W przypadku połączenia za
pośrednictwem VoIP do sieci
stacjonarnej, w razie potrzeby należy
również w przypadku rozmów
miejscowych wprowadzić numer
kierunkowy (zależnie od operatora).
Uciążliwego wprowadzania własnego
numeru kierunkowego można sobie
jednakże zaoszczędzić, umieszczając
numer kierunkowy w konfiguracji
i włączając opcję Predial area code
for local calls through VoIP.
u Opcja Automatic Fallback to Fixed
Line została włączona za pomocą
konfiguratora internetowego. Jeśli
próba nawiązania połączenia VoIP nie
powiedzie się, nastąpi automatyczna
próba połączenia z użyciem sieci ISDN
(pierwszego numeru MSN) lub
stacjonarnej.
u Numery w usłudze Gigaset.net,
kończące się kodem #9, są
automatycznie wybierane za pomocą
połączenia Gigaset.net. Te
połączenia są bezpłatne (¢ str. 58).
Wybieranie linii przy każdym
połączeniu
Warunek: telefonowi stacji bazowej
przypisano, zamiast linii wysyłającej,
ustawienie „Wybierz przy pol.”
(¢ str. 153).
~c
Wprowadź numer i podnieś
słuchawkę. Zostanie
wyświetlona lista wszystkich
połączeń telefonu stacji
bazowej.
q
Wybierz połączenie.
§Wybierz§ / wNaciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz sterujący pośrodku.
Jeśli dla wybranego numeru określono
regułę wybierania (patrz konfigurator
internetowy), użyte zostanie połączenie
wskazane w regule wybierania.
Wskazówki
u Za pomocą czerwonego klawisza
u
u
u
u
zakończenia połączenia T można
przerwać wybieranie.
Podczas rozmowy wyświetlana jest
informacja o czasie trwania
połączenia.
Jeśli w przypadku połączeń ISDN
przesyłane są koszty połączenia, będą
one wyświetlane zamiast czasu
trwania połączenia.
Wybieranie przy użyciu książki
telefonicznej (str. 74) lub listy
połączeń i listy ponownego
wybierania (str. 70) eliminuje żmudne
wpisywanie numerów telefonów.
Jeśli w telefonie stacji bazowej
zarejestrowana jest słuchawka
przenośna, można wykonywać
bezpłatne połączenia wewnętrzne
(str. 127).
51
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Używanie innego połączenia/listy
połączeń za pomocą klawisza
wyświetlacza/klawisza funkcyjnego
Warunek: do klawisza wyświetlacza lub
klawisza funkcyjnego przypisano „inne
połączenie” lub listę wszystkich
skonfigurowanych połączeń (¢ str. 140).
§Wybr. pol.§ Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz funkcyjny.
q
Wybierz połączenie.
c / §Wybierz§
Podnieś słuchawkę lub naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Po naciśnięciu klawisza §Wybierz§
głośnik telefonu stacji bazowej
zostanie włączony (głośny
odsłuch ¢ str. 59).
~
Wprowadź numer telefonu.
Numer zostanie wybrany po
około 3,5 s od wprowadzenia
ostatniej cyfry.
Reguła wybierania określona dla wybranego
numeru (patrz konfigurator internetowy)
zostanie zignorowana. Użyta zostanie
wybrana linia wysyłająca.
Połączenia z adresami IP (funkcja
zależna od operatora)
Version 4, 16.09.2005
Za pośrednictwem VoIP można zamiast
numeru telefonu wybierać również numer
IP.
¤ Naciskaj klawisz gwiazdki *, aby
oddzielać bloki cyfr adresu IP
(np. 149*246*122*28).
¤ W razie potrzeby naciśnij klawisz
krzyżyka #, aby do numeru IP
rozmówcy dołączyć numer portu SIP
(np. 149*246*122*28#5060).
Jeśli operator VoIP nie obsługuje wybierania
adresów IP, każda część adresu będzie
interpretowana jako zwykły numer telefonu.
52
Wybieranie numerów alarmowych
W niektórych krajach reguły wybierania
ustawione są domyślnie na telefonie stacji
bazowej dla numerów alarmowych (np. dla
lokalnego numeru policji). Zgodnie z nimi
numery alarmowe są zawsze wybierane za
pomocą sieci stacjonarnej lub ISDN.
Można zmienić połączenie, za pomocą
którego ma być wybierany dany numer
alarmowy (np. jeśli telefon nie jest
podłączony do sieci stacjonarnej/ISDN).
Należy się jednak upewnić, czy operator
telefonii VoIP obsługuje wybrane numery
alarmowe. Jeśli połączenie VoIP zostanie
usunięte z konfiguracji, połączenie
alarmowe nie będzie dostępne.
Jeśli w telefonie nie ma ustawionych
domyślnie reguł wybierania numerów
alarmowych, reguły wybierania należy
zdefiniować samodzielnie. Należy do nich
przypisać połączenie, które na pewno
obsługuje numery alarmowe. Numery
alarmowe można zawsze wybierać w sieci
stacjonarnej.
Należy pamiętać o tym, że: jeśli dla
numerów alarmowych nie zdefiniowano
reguł wybierania i ustawiono automatyczne
wybieranie lokalnego numeru
kierunkowego, lokalny numer kierunkowy
poprzedzi również numery alarmowe, jeśli
będą wybierane za pośrednictwem VoIP.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Przekazywanie rozmowy do
zestawu słuchawkowego
Zalecenie
Zalecane jest przypisanie klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcji Zestaw
sluchawkowy (¢ str. 140) w celu
przekazywania/przejmowania rozmów –
także w przypadku, gdy zestaw
słuchawkowy ma przycisk Push-To-Talk.
Warunek: przed podłączeniem zestawu
słuchawkowego przypisano klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcję Zestaw sluchawkowy (¢ str. 140).
Zestaw słuchawkowy Bluetooth:
Warunek: aktywny moduł Bluetooth,
nawiązane połączenie między
mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth
a telefonem stacji bazowej (¢ str. 131).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Nawiązywanie połączenia pomiędzy
telefonem stacji bazowej a zestawem
słuchawkowym może trwać do 5 sekund.
Dodatkowe informacje na temat zestawów
słuchawkowych Bluetooth znajdują się
na str. 135.
Przewodowy zestaw słuchawkowy:
Warunek: zestaw słuchawkowy jest
podłączony do telefonu stacji bazowej
(¢ str. 12).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Dodatkowe informacje na temat
przewodowych zestawów słuchawkowych
znajdują się na str. 139.
Wykonywanie połączeń za pomocą
połączenia telefonii komórkowej
(Link2mobile)
Z telefonu stacji bazowej można również
wykonywać połączenia przez łącze GSM
telefonu podłączonego przez Bluetooth.
Warunki:
u Telefon GSM jest zarejestrowany
w telefonie stacji bazowej (¢ str. 137).
u Telefon komórkowy znajduje się
w zasięgu telefonu stacji bazowej (do 10
m) i ma połączenie Bluetooth
z telefonem.
u Telefon stacji bazowej może używać
połączenia komórkowego jako linii
wysyłającej, gdy połączenie komórkowe
jest przypisane jako linia wysyłająca
telefonu stacji bazowej lub telefon stacji
bazowej może wybrać połączenie GSM
jako linię wysyłającą (¢ str. 153).
Połączenia GSM można używać tak samo jak
każdej innej linii wysyłającej telefonu stacji
bazowej ( ¢ Przypisana na stałe linia
wysyłająca na str. 50, Wybieranie linii
przy każdym połączeniu na str. 51
i Używanie innego połączenia/listy
połączeń za pomocą klawisza
wyświetlacza/klawisza funkcyjnego na
str. 52).
Wskazówka
Połączenie zostanie przerwane, gdy
telefon komórkowy znajdzie się poza
zasięgiem telefonu stacji bazowej (około
10 m) lub wyłączony zostanie tryb
Bluetooth.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Jeśli do telefonu stacji bazowej jest
podłączony zarówno zestaw
słuchawkowy Bluetooth, jak
i przewodowy zestaw słuchawkowy,
rozmowa jest przekazywana na zestaw
słuchawkowy Bluetooth.
53
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Wyświetlanie numeru telefonu
osoby odbierającej (COLP)
Warunki:
u Operator obsługuje usługę COLP
(Connected Line Identification
Presentation). W razie potrzeby należy
włączyć usługę COLP u operatora
(informacje można uzyskać od
operatora).
u Osoba odbierająca nie włączyła usługi
COLR (Connected Line Identification
Restriction).
W przypadku połączeń wychodzących na
wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
wyświetlany jest numer linii, za
pośrednictwem której odebrano połączenie.
Wyświetlane numery telefonów mogą
różnić się od numerów wybieranych.
Przykład:
u Rozmówca włączył przekierowanie
połączeń.
u Połączenie zostało odebrane w wyniku
przekazania połączenia za
pośrednictwem innej linii centrali PABX.
Jeśli w książce telefonicznej znajduje się
wpis powiązany z tym numerem telefonu,
na wyświetlaczu wyświetlana jest
odpowiednia nazwa.
Wskazówka
u Również podczas przełączania,
Version 4, 16.09.2005
połączeń konferencyjnych
i konsultacyjnych zamiast
wybieranego numeru telefonu
wyświetlany jest numer linii
odbierającej (wzgl. odpowiednia
nazwa).
u Podczas kopiowania numeru telefonu
do książki telefonicznej oraz na listę
ponownego wybierania kopiowany
jest numer wybierany (nie
wyświetlany).
54
Zakończenie połączenia
&
Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia T.
W przypadku używania zestawu
słuchawkowego:
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy lub czerwony klawisz
zakończenia połączenia T na
telefonie stacji bazowej.
Przyjmowanie połączenia
Połączenie przychodzące sygnalizowane
jest na trzy sposoby: sygnałem dzwonka,
komunikatem na wyświetlaczu oraz
miganiem klawisza trybu
głośnomówiącego d.
Wskazówka
Sygnalizowane są tylko połączenia
odnoszące się do linii odbierających
przypisanych telefonowi stacji bazowej
(¢ str. 154).
Jeśli w telefonie stacji bazowej
skonfigurowane są numery MSN w sieci
ISDN lub połączenia VoIP:
u Jeśli dla telefonu stacji bazowej nie
zostało ustawione
przyporządkowanie linii odbierającej,
wszystkie połączenia przychodzące
będą sygnalizowane na telefonie
stacji bazowej i wszystkich
słuchawkach.
u Jeśli przypisano linie, a jedna z nich
nie jest przypisana do telefonu stacji
bazowej, słuchawki ani
automatycznej sekretarki jako linia
odbierająca, połączenia
przychodzące na tej linii nie są
sygnalizowane.
Jeśli numer telefonu jest przypisany
tylko do automatycznej sekretarki,
połączenie nie będzie sygnalizowane.
Jeśli sekretarka jest włączona, to
przyjmuje przychodzące połączenie.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Połączenie można przyjąć na różne sposoby:
¤ Podnosząc słuchawkę.
¤ Naciskając klawisz trybu zestawu
głośnomówiącego d.
¤ Naciskając klawisz wyświetlacza Ô,
aby przekierować połączenie na
automatyczną sekretarkę.
¤ Wybierając opcję §Opcje§ ¢ Przekieruj do
sekret. w celu przekierowania połączenia
na automatyczną sekretarkę
(¢ str. 113).Jeśli linia odbierająca jest
przypisana do automatycznej sekretarki
i nie jest zajęta przez inne połączenie:
– W przypadku połączeń VoIP lub ISDN:
Wybierając opcję §Opcje§ ¢ Przekieruj
do sekret., aby przekierować
połączenie na automatyczną
sekretarkę (¢ str. 113).
– W przypadku połączeń z numerem
użytkownika w analogowej sieci
stacjonarnej:
Naciskając klawisz wyświetlacza
Ô, aby przekierować połączenie na
automatyczną sekretarkę.
W przypadku, gdy sygnał dzwonka
przeszkadza, należy nacisnąć klawisz
wyświetlacza §Cicho§. Połączenie można
przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na
wyświetlaczu.
Przyjmowanie połączeń za pomocą
zestawu słuchawkowego
Zalecenie
Version 4, 16.09.2005
Zalecane jest przypisanie klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcji Zestaw
sluchawkowy (¢ str. 140) w celu
przejmowania rozmów – także
w przypadku, gdy zestaw słuchawkowy
ma przycisk Push-To-Talk.
Zestaw słuchawkowy Bluetooth:
Warunek: aktywny moduł Bluetooth,
nawiązane połączenie między
mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth
a słuchawką (¢ str. 131).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Przewodowy zestaw słuchawkowy:
Warunek: zestaw słuchawkowy jest
podłączony do telefonu stacji bazowej
(¢ str. 12).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Dodatkowe informacje na temat
przewodowych zestawów słuchawkowych
znajdują się na str. 139.
Wskazówka
Jeśli do telefonu stacji bazowej jest
podłączony zarówno zestaw
słuchawkowy Bluetooth, jak
i przewodowy zestaw słuchawkowy,
rozmowa jest przekazywana na zestaw
słuchawkowy Bluetooth.
Przyjmowanie połączeń z sieci
komórkowej (Link2mobile)
Możliwe jest zarejestrowanie telefonu GSM
przez Bluetooth w telefonie stacji bazowej
i odbieranie połączeń z sieci komórkowej na
telefonie stacji bazowej (lub zarejestrowanej
słuchawce) (¢ str. 137).
Warunki:
u Telefon komórkowy znajduje się
w zasięgu telefonu stacji bazowej
(< 10 m) i ma połączenie z telefonem.
u Połączenie GSM jest przypisane jako linia
odbierająca do telefonu stacji bazowej
lub słuchawki (¢ str. 154).
Warunek: przed podłączeniem zestawu
słuchawkowego przypisano klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcję Zestaw sluchawkowy (¢ str. 140).
55
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Połączenia przychodzące na numer telefonu
komórkowego będą sygnalizowane na
telefonie stacji bazowej. Na wyświetlaczu
jako linia odbierająca wyświetlana będzie
nazwa Bluetooth telefonu komórkowego
(np. dla Kom.).
¤ W telefonie stacji bazowej: podnieś
słuchawkę.
Wskazówka
Połączenie zostanie przerwane, gdy
telefon komórkowy znajdzie się poza
zasięgiem telefonu stacji bazowej (około
10 m) lub wyłączony zostanie tryb
Bluetooth.
Prezentacja numeru
wywołującego
Version 4, 16.09.2005
W przypadku połączenia przychodzącego
wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.
Aby było to możliwe, muszą być spełnione
następujące warunki:
u Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
– CLI (z ang. Calling Line Identification):
przekazywana jest informacja
o numerze osoby dzwoniącej.
– CLIP (z ang. Calling Line Identification
Presentation): wyświetlane są
informacje o numerze osoby
dzwoniącej.
u Operatorowi zostało zgłoszone życzenie
korzystania z usługi CLIP .
u Rozmówca zgłosił u operatora życzenie
prezentacji własnego numeru (CLI).
56
Sygnalizowanie połączenia
Jeśli numer osoby dzwoniącej został
zapisany w książce telefonicznej,
wyświetlane jest jej nazwisko. Jeśli osobie
dzwoniącej przypisane zostało zdjęcie
(¢ str. 75), zostanie ono wyświetlone po
lewej stronie ekranu.
Na podstawie wskazania na wyświetlaczu
można stwierdzić, na którą linię odbierającą
przychodzi połączenie.
(Przykład)
ØÙÚ
1234567890
1
dla IP1
2
Odrzuc
Cicho
1 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
2 Linia odbierająca: wskazuje, jaki numer
wybrała osoba dzwoniąca. Wyświetlana jest
ustawiona przez użytkownika w konfiguracji
str. 151) lub nazwa
nazwa połączenia (
domyślna (Linia stacjonarna lub MSN1 do
MSN10, IP1 do IP6). W przypadku połączeń
z sieci Gigaset. wyświetlana jest informacja dla
Gigaset.net.
¢
Zamiast numeru wyświetlany jest
następujący komunikat:
u Zewnetrzne, jeśli nie został przesłany
numer.
u Zastrzezony, jeśli rozmówca włączył
funkcję ukrywania własnego numeru
(str. 61).
u Nieznany, jeśli rozmówca nie ma
udostępnionej funkcji przekazywania
własnego numeru.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Wskazówki dotyczące funkcji
prezentacji numeru
wywołującego (CLIP)
Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi
telefonu Gigaset na wyświetlaczu
wyświetlany jest numer telefonu rozmówcy.
Nie trzeba samodzielnie konfigurować
żadnych innych ustawień telefonu Gigaset.
Jeśli numer telefonu nie jest
wyświetlany, przyczyny mogą być
następujące:
u Operatorowi nie zostało zgłoszone
życzenie korzystania z usługi CLIP lub
u Telefon jest podłączony do centrali PABX/
routera z wbudowaną centralą
telefoniczną (bramką), które nie
przesyłają wszystkich informacji.
Czy telefon jest podłączony do centrali
PABX/bramki?
Version 4, 16.09.2005
Można to poznać po tym, że między
telefonem a domowym przyłączem
telefonicznym znajduje się dodatkowe
urządzenie, takie jak centrala
telekomunikacyjna, bramka itd.
Rozwiązaniem problemu może być
przywrócenie ustawień fabrycznych:
¤ Wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania
centrali telefonicznej! Ponownie ją włóż
i zaczekaj na ponowne uruchomienie
urządzenia.
Jeśli numer telefonu nie zawsze jest
wyświetlany
¤ Sprawdź ustawienia funkcji prezentacji
numeru wywołującego (CLIP) centrali
telefonicznej i ew. włącz tę funkcję. W
tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi
urządzenia informacje na temat funkcji
CLIP (może być określana inaczej, na
przykład jako prezentacja numeru,
przesyłanie numeru, wyświetlanie
numeru rozmówcy itd.). W razie potrzeby
zasięgnij informacji u producenta danej
centrali.
Jeśli problem nie ustąpi, być może operator
nie udostępnia funkcji CLIP.
Czy funkcja prezentacji numeru
wywołującego (CLIP) jest
udostępniana przez operatora?
¤ Sprawdź, czy operator obsługuje funkcję
prezentacji numeru wywołującego (CLIP)
i funkcja ta została włączona. W razie
potrzeby należy zwrócić się do operatora.
Dodatkowe wskazówki na ten temat można
znaleźć na stronie głównej witryny Gigaset
pod adresem:
www.gigaset.com/service
57
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Telefonia VoIP za
pośrednictwem Gigaset.net
Usługa Gigaset.net oferuje możliwość
bezpośredniego, bezpłatnego
telefonowania za pośrednictwem Internetu
do innych użytkowników Gigaset.net – bez
konieczności zakładania konta u operatora
VoIP i wprowadzania innych ustawień!
Wystarczy jedynie podłączyć telefon do
źródła zasilania oraz do Internetu i wpisać
się pod wybraną nazwą do internetowej
książki telefonicznej Gigaset.net (¢ str. 88).
Gigaset.net to usługa VoIP firmy Gigaset
Communications GmbH, z której korzystać
mogą wszyscy użytkownicy urządzeń
Gigaset VoIP.
Można dzięki niej łączyć się bezpłatnie
z innymi użytkownikami Gigaset.net, tzn.
oprócz kosztów łącza internetowego nie są
naliczane żadne inne opłaty. Łączenie do/z
innych sieci jest niemożliwe.
Numery kończące się kodem #9 są
automatycznie wybierane za pomocą
połączenia Gigaset.net.
Wskazówki
Usługa Gigaset.net obsługuje telefonię
szerokopasmową: rozmowy w sieci
Gigaset.net między terminalami
szerokopasmowymi mają wspaniałą
jakość dźwięku.
Version 4, 16.09.2005
Do każdego aparatu Gigaset VoIP
przypisany jest już fabrycznie numer
telefonu Gigaset.net (¢ str. 169)
Wszyscy zarejestrowani użytkownicy
zapisani są w książce telefonicznej
Gigaset.net, z której można korzystać.
W usłudze Gigaset.net dostępna jest usługa
echa serwisowego, za pomocą której można
sprawdzić linię VoIP.
58
Usługa echa jest dostępna w sześciu
językach:
u 12341#9 (angielski)
u 12342#9 (holenderski)
u 12343#9 (włoski)
u 12344#9 (francuski)
u 12345#9 (niemiecki)
u 12346#9 (hiszpański)
Po nadaniu komunikatu usługa echa
przesyła odebrane od użytkownika dane
głosowe bezpośrednio z powrotem
w postaci echa.
Wykluczenie odpowiedzialności
Gigaset.net to dobrowolna usługa firmy
Gigaset Communications GmbH bez
gwarancji i odpowiedzialności z tytułu
dostępności sieci oraz usługi.
Wskazówki
Jeśli połączenie Gigaset.net nie jest
używane przez sześć miesięcy, jest
automatycznie dezaktywowane. Nie ma
wtedy możliwości kontaktu
z użytkownikiem za pośrednictwem
Gigaset.net.
Połączenie zostanie uaktywnione
ponownie:
u po rozpoczęciu nowego
wyszukiwania w książce telefonicznej
Gigaset.net lub
u po wykonaniu rozmowy za
pośrednictwem Gigaset.net (należy
wybrać numer ze znakami #9 na
końcu) lub też
u po uaktywnieniu połączenia za
pomocą konfiguratora
internetowego.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Gigaset HDSP – rozmowy
z lepszą jakością dźwięku
Telefon Gigaset
obsługuje
szerokopasmowy
koder-dekoder G.722.
Korzystając z niego,
można uzyskać
rewelacyjną jakość dźwięku (High Definition
Sound Performance) połączeń.
W razie zarejestrowania w stacji bazowej
słuchawek szerokopasmowych rozmowy
wewnętrzne między słuchawkami są
również transmitowane w trybie
szerokopasmowym.
Warunki połączeń szerokopasmowych
z telefonem są następujące:
u W przypadku połączeń wewnętrznych:
Słuchawki obsługują tryb
szerokopasmowy, tj. obsługują koderdekoder G.722.
u W przypadku połączeń zewnętrznych
przez VoIP:
– Połączenie jest wykonane za pomocą
telefonu stacji bazowej lub słuchawki
obsługującej połączenie
szerokopasmowe.
– Dla połączeń wychodzących wybrano
koder-dekoder G.722.
– Operator VoIP obsługuje połączenia
szerokopasmowe.
– Telefon rozmówcy obsługuje koderdekoder G.722 i akceptuje
ustanowienie połączenia
szerokopasmowego.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Usługa VoIP Gigaset.net (¢ str. 58)
obsługuje połączenia szerokopasmowe.
Włączanie/wyłączanie trybu
zestawu głośnomówiącego/
głośnika
W trybie głośnomówiącym zamiast
słuchawki używany jest mikrofon i głośnik
telefonu stacji bazowej. Dzięki temu
w rozmowie mogą uczestniczyć również
inne osoby.
W przypadku głośnego odsłuchu rozmowę
prowadzi się przez słuchawkę, dodatkowo
włączając głośnik telefonu stacji bazowej
(tryb słuchawki i głośnomówiący).
¤ Umożliwiając innej osobie
przysłuchiwanie się rozmowie, należy
uprzedzić o tym rozmówcę.
Włączanie/wyłączanie głośnego
odsłuchu
¤ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego
d, aby podczas rozmowy w trybie
słuchawki włączyć lub wyłączyć tryb
głośnego odsłuchu.
Włączanie trybu zestawu
głośnomówiącego podczas
wybierania
~ d Wprowadź numer i naciśnij
klawisz trybu zestawu
głośnomówiącego.
Zakończenie połączenia:
T
Naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia.
Przełączanie z trybu słuchawki w tryb
zestawu głośnomówiącego
Warunek: rozmowa prowadzona jest za
pomocą słuchawki lub w trybie słuchawki
włączony został głośny odsłuch.
d& Naciskaj klawisz trybu
głośnomówiącego do chwili
odłożenia słuchawki.
d
Jeśli klawisz trybu
głośnomówiącego nie zaświeci
się: naciśnij znowu klawisz trybu
głośnomówiącego.
59
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / telephony.fm / 31.01.2018
Telefonowanie
Przejście z trybu głośnomówiącego
w tryb słuchawki
c
Podnieś słuchawkę. Głośnik
telefonu stacji bazowej zostanie
wyłączony.
Wskazówka
Głośność podczas rozmowy w trybie
głośnomówiącym można ustawić za
pomocą klawiszy R i S.
Wyciszanie telefonu stacji
bazowej
Podczas rozmowy zewnętrznej (oraz
konferencji lub przełączania) mikrofon
słuchawki, telefonu stacji bazowej (tryb
głośnomówiący) i podłączonego zestawu
słuchawkowego (przewodowego lub
Bluetooth) można wyłączyć. Rozmówca nie
słyszy wtedy dźwięku. Sam jednakże jest
słyszany w dalszym ciągu.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna.
Wyłączanie mikrofonu
P
Naciśnij klawisz wyciszenia.
Zostanie wyświetlona
informacja Mikrofon
wylaczony.
Ponowne włączanie mikrofonu
P
Naciśnij znowu klawisz
wyciszenia, aby wyłączyć
wyciszenie.
Version 4, 16.09.2005
Połączenie oczekujące podczas wyciszenia
jest normalnie sygnalizowane akustycznie.
Gdy mikrofon zostanie znowu włączony
zostanie ono jednak najpierw wyświetlone
na wyświetlaczu.
60
Wskazówka
Podczas wyciszenia klawisze telefonu
stacji bazowej sąwyłączone,
z następującymi wyjątkami:
u Klawisz wyciszenia P.
u Czerwony klawisz zakończenia
połączenia Tm umożliwiający
zakończenie połączenia.
u Klawisze S i R, umożliwiające
regulację głośności słuchawki,
głośnika i zestawu głośnomówiącego
(głośnik jest włączony; mikrofon
pozostaje wyłączony)
u Klawisze funkcyjne lub klawisze
wyświetlacza, do których przypisano
funkcję Zestaw sluchawkowy
(¢ str. 140) i którymi można
przekazać rozmowę na podłączony
zestaw słuchawkowy.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Telefonowanie przy
użyciu usług sieciowych
Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane
użytkownikom przez operatora.
Uwaga!
u Niektórych ustawień nie można
jednocześnie dokonywać na telefonie
stacji bazowej i zarejestrowanych
słuchawkach. Rozlegnie się sygnał
negatywnego potwierdzenia.
u Niektóre poniższe usługi sieciowe nie są
oferowane we wszystkich sieciach
telefonicznych. Są to usługi specyficzne
dla operatora lub sieci. Usługi sieciowe
dostępne np. tylko w analogowej sieci
stacjonarnej nie są dostępne w menu
telefonu stacji bazowej
i zarejestrowanych słuchawek, gdy
telefon stacji bazowej jest podłączony do
sieci ISDN. To samo dotyczy usług
sieciowych specyficznych dla sieci ISDN.
u Niektóre usługi sieciowe mogą być
używane tylko pod warunkiem, że zostały
wcześniej udostępnione przez operatora
sieci ISDN lub analogowej (co może się
wiązać z dodatkowymi kosztami).
¤ W razie problemów należy zwrócić się
do operatora.
Ustawienia ogólne dla
wszystkich połączeń
Połączenia anonimowe –
ukrywanie numeru telefonu
Version 4, 16.09.2005
Prezentację własnego numeru telefonu
można wyłączyć (CLIR = Calling Line
Identification Restriction). Numer nie będzie
wtedy wyświetlany w aparacie osoby
odbierającej. Wykonywane jest połączenie
anonimowe.
Warunki:
u Aby wykonywać połączenia anonimowe
za pośrednictwem sieci ISDN/
stacjonarnej, należy w razie potrzeby
zamówić u operatora sieci stacjonarnej
odpowiednią usługę (funkcję).
u Wykonywanie połączeń anonimowych za
pośrednictwem połączeń VoIP jest
możliwe, jeśli operator obsługuje funkcję
„Połączenie anonimowe”. W razie
potrzeby należy włączyć odpowiednią
funkcję u operatora połączeń VoIP.
Włączanie/wyłączanie połączenia
anonimowego dla wszystkich rozmów
Ukrywanie własnego numeru telefonu
w przypadku wszystkich połączeń (za
pośrednictwem sieci stacjonarnej, ISDN
i VoIP) można na stałe włączać lub wyłączać.
Gdy funkcja jest włączona, numer telefonu
jest ukrywany w przypadku wszystkich
połączeń, zarówno za pośrednictwem sieci
stacjonarnej, ISDN, jak i połączeń VoIP.
Ukrywanie numeru jest włączane dla
telefonu stacji bazowej i wszystkich
zarejestrowanych słuchawek.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
Wszystk. pol. anon.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§
(μ = wł.).
Informacje na temat ukrywania numeru na
czas jednego połączenia ¢ str. 64.
Ogólne przekierowanie
połączeń (CF)
Rozróżniane są
u przekierowanie wewnętrzne oraz
u przekierowanie na numer zewnętrzny
Przekierowanie połączeń na linię
zewnętrzną
Funkcja przekierowania połączenia
umożliwia przekierowywanie połączeń na
inną linię zewnętrzną. Funkcję
przekierowania można skonfigurować dla
poszczególnych połączeń, czyli dla każdego
61
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Version 4, 16.09.2005
połączenia, które zostało przypisane do
telefonu stacji bazowej jako linia
odbierająca.
Warunek: operator VoIP obsługuje
przekierowanie połączeń.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Przekierowanie
Wyświetlona zostanie lista ze
skonfigurowanymi i uaktywnionymi liniami
odbierającymi telefonu oraz linią Wewn.
¤ Wybierz linię odbierającą, dla której
chcesz włączyć lub wyłączyć
przekierowanie połączenia i naciśnij
klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Status
Włączanie/wyłączanie opcji
przekierowania połączeń.
Nr tel.
Wprowadź numer, na który ma zostać
przekierowane połączenie. Można
wprowadzić inny numer sieci
stacjonarnej, VoIP lub sieci komórkowej
dla każdego połączenia.
W przypadku przekierowania numeru
Gigaset.net należy podać inny numer
Gigaset.net.
62
Gdy
ISDN/VoIP:
Wybierz opcję Wszystkie / Zajety /
Nieodebr.
Analogowa sieć stacjonarna:
Wybierz opcję Wszystkie.
Wszystkie: połączenia będą
przekazywane bezzwłocznie, czyli
telefon stacji bazowej nie będzie
sygnalizował żadnych połączeń
przychodzących na dany numer telefonu.
Nieodebr.: połączenia będą
przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane
po kilku dzwonkach.
Zajety: połączenia będą przekazywane,
gdy linia będzie zajęta.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
W przypadku przekierowania połączenia
sieci stacjonarnej lub ISDN:
Zostanie nawiązane połączenie z siecią
telefoniczną w celu włączenia/wyłączenia
przekierowania połączeń.
¤ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci
stacjonarnej naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia T.
Uwaga!
Należy pamiętać, że przekierowanie
połączeń może wiązać się
z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów. Informacje na
ten temat można uzyskać od operatora.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Przekierowanie wewnętrzne
połączenia
Wszystkie połączenia zewnętrzne
przychodzące na linii odbierającej telefonu
stacji bazowej można przekierować na
słuchawkę lub do urządzenia podłączonego
do portu faksu.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Przekierowanie
Wewn.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wlaczenie
Włączanie/wyłączanie opcji
przekierowania połączeń.
Do sluchawki
Wybierz użytkownika wewnętrznego.
Jeśli nie ustawiono żadnego
przekierowania wewnętrznego lub
wcześniej ustawiona słuchawka nie jest
już zarejestrowana, wyświetlony zostanie
komunikat Brak sl.
Opóznienie dzwonka
Jeśli połączenia mają być przekierowane
nie od razu, lecz po pewnej zwłoce,
wybierz czas zwłoki (Brak, 10 s, 20 s lub
30 s). Wybierz opcję Brak, jeśli połączenie
ma być przekierowywane od razu, bez
sygnalizowania na telefonie stacji
bazowej.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Version 4, 16.09.2005
Przekierowanie wewnętrzne jest
jednostopniowe, czyli połączenie
przekierowane z telefonu stacji bazowej do
słuchawki (np słuchawki 1), na której
również włączone jest przekierowanie
(np. do słuchawki 2), drugie przekierowanie
nie zostanie włączone. Połączenie będzie
sygnalizowane na słuchawce 1.
Wskazówki
u Połączenie przekierowane z telefonu
stacji bazowej będzie widnieć na
liście połączeń telefonu stacji
bazowej.
u W razie przekierowania połączenia na
linii odbierającej przypisanej tylko do
telefonu stacji bazowej na
nieosiągalną (np. wyłączoną)
słuchawkę połączenie zostanie po
krótkim czasie odrzucone.
Włączanie/wyłączanie połączenia
oczekującego podczas rozmowy
zewnętrznej
Po włączeniu tej funkcji połączenia
zewnętrzne przychodzące podczas
prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są
sygnalizowane dźwiękowym sygnałem
połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest
funkcja CLIP, wyświetlony zostanie numer
telefonu, z którego wykonywane jest
połączenie oczekujące albo odpowiedni
wpis książki telefonicznej. Osoba dzwoniąca
słyszy sygnał zgłoszenia.
Jeśli połączenie oczekujące jest wyłączone,
linia zgłasza się osobie dzwoniącej jako
zajęta, gdy odbiorca prowadzi rozmowę
oraz gdy jest on przypisany do tej linii jako
jedyny użytkownik i do linii nie jest
przypisana żadna automatyczna sekretarka.
Włączanie/wyłączanie połączenia
oczekującego
Warunek dotyczący połączeń przez VoIP:
telefon umożliwia conajmniej dwa
równoległe połączenia VoIP (ustawienie
można je zmienić za pomocą konfiguratora
internetowego).
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Pol. oczekujace
Status
Wybierz opcję Wl. / Wyl., aby
włączyć lub wyłączyć
połączenia oczekujące.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
63
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Połączenia oczekujące zostaną włączone lub
wyłączone dla wszystkich linii telefonu
i wszystkich zarejestrowanych urządzeń.
Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony
do analogowej sieci stacjonarnej, nawiąże
połączenie z centralą telefoniczną w celu
przesłania odpowiedniego kodu.
¤ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci
stacjonarnej naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia T.
Specjalne ustawienia dotyczące
połączeń VoIP lub ISDN
Warunek: telefon jest podłączony do sieci
ISDN.
Włączanie/wyłączanie jawnego
przekazywania połączenia –
ECT (Explicit Call Transfer)
Jeśli funkcja Przekazanie (ECT) jest
włączona, można połączyć dwóch
rozmówców zewnętrznych, odkładając
słuchawkę lub naciskając czerwony klawisz
zakończenia połączenia T (¢ str. 67).
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna przez VoIP lub ISDN
i uruchomione zostało zewnętrzne
połączenie konsultacyjne.
Wskazówka
Przekazanie połączenia poprzez
odłożenie słuchawki nie jest
obsługiwane przez niektórych
operatorów ISDN i centrale PABX.
Version 4, 16.09.2005
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć dla
połączeń ISDN na telefonie stacji bazowej.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
Przekazanie (ECT)
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§
(³ = wł.).
64
Wskazówka
Przekazywanie połączenia można
skonfigurować za pomocą konfiguratora
internetowego (patrz instrukcja obsługi
konfiguratora internetowego na
dołączonym dysku CD, sekcja
Przekazywanie połączeń).
Ustawianie sygnału dla zajętego
numeru MSN (Busy on Busy)
Jeśli funkcja jest włączona, osoba dzwoniąca
od razu słyszy sygnał zajętości pod zajętym
numerem MSN lub VoIP. Połączenie
oczekujące nie jest sygnalizowane bez
względu na ustawienie Pol. oczekujace
(¢ str. 63).
v ¢ Ç Wybierz uslugi
Zajety przy zajet.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§
(³ = wł.).
Ustawienia dla następnego
połączenia
Włączanie połączenia
anonimowego dla następnego
połączenia (VoIP/ISDN)
Prezentację własnego numeru telefonu
(CLIR = Calling Line Identification
Restriction) można wyłączyć dla następnego
połączenia.
W stanie gotowości:
v ¢ Ç Wybierz uslugi ¢ Nastepne pol.
¢ Anonimowo
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
~
Wprowadź numer lub wybierz
numer z książki telefonicznej.
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub podnieś słuchawkę.
Zostanie wybrany numer.
Numer można ukrywać także podczas
wszystkich połączeń ¢ str. 61.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Włączanie/wyłączanie funkcji
Keypad dla następnego połączenia
(ISDN)
Warunek: telefon jest podłączony do sieci
ISDN. Jako linia wysyłająca został wybrany
numer MSN.
Za pomocą funkcji Keypad (znaki
klawiaturowe) można sterować niektórymi
elementami usług, wprowadzając specjalne
sekwencje znaków i cyfr. Informacje na
temat funkcji Keypad ¢ str. 162.
Funkcję Keypad można włączyć/wyłączyć
tymczasowo dla następnego połączenia
przez sieć ISDN.
v ¢ Ç Wybierz uslugi ¢ Nastepne pol.
¢ Sterowanie klawiatura
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
~
Wprowadź numer telefonu.
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub podnieś słuchawkę. Nastąpi
wybieranie numeru.
Ustawienia podczas
rozmowy zewnętrznej
Uwaga!
W przypadku telefonii VoIP opisane poniżej
usługi są dostępne jedynie wówczas, gdy
dozwolone są równoległe połączenia IP.
Oddzwanianie, gdy abonent
zajęty/gdy brak odpowiedzi (ISDN)
Wskazówki
u Funkcji można używać jedynie
w przypadku połączeń na linii ISDN.
u Klawisz wyświetlacza/funkcja menu
Version 4, 16.09.2005
umożliwiające oddzwonienie są
dostępne na telefonie stacji bazowej
pod warunkiem, że centrala
telefoniczna obsługuje tę funkcję.
Jeśli rozmówca się nie zgłasza lub jego
numer jest zajęty, można włączyć funkcję
oddzwaniania.
Oddzwonienie przy zajętości: oddzwonienie
nastąpi, gdy tylko rozmówca zakończy
połączenie.
Oddzwonienie przy braku odpowiedzi:
oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca
wykona połączenie.
Włączanie oddzwonienia:
Warunek: wybrany został numer i jako linia
odbierająca ustawiony jest numer MSN
w sieci ISDN.
§Oddzwon.§ Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli włączenie oddzwonienia powiodło się,
wyświetlony zostanie komunikat
Oddzwonienie uaktywnione. Połączenie
zostanie zakończone. Telefon stacji bazowej
przełączy się w stan gotowości.
Jeśli włączenie oddzwonienia na centrali
telefonicznej nie powiodło się, wyświetlony
zostanie komunikat Oddzwonienie
niemozliwe!.
& / T Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia.
Włączanie oddzwonienia podczas
zewnętrznego połączenia
konsultacyjnego:
Użytkownik próbuje wykonać zewnętrzne
połączenie konsultacyjne podczas rozmowy
zewnętrznej. Wybrany numer połączenia
konsultacyjnego jest zajęty lub nie zgłasza
się.
§Opcje§ ¢ Oddzwonienie
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
§Koniec§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby powrócić do zawieszonego
połączenia.
65
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Wskazówki
u Aktywne może być tylko jedno
oddzwanianie. W razie wykonania
drugiego oddzwaniania pierwsze
zostanie automatycznie zerwane.
u Oddzwonienie jest wykonywane na
wcześniej używanej linii wysyłającej.
u Oddzwonienie można odebrać
jedynie na urządzeniu, na którym je
włączono.
Przyjmowanie połączenia
oczekującego (VoIP)
Podczas połączenia zewnętrznego słychać
sygnał połączenia oczekującego.
§Odbierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Po odebraniu połączenia oczekującego
można przełączać się między dwoma
rozmówcami („Przełączanie (VoIP/ISDN)”
¢ str. 67) albo rozmawiać z obydwoma
rozmówcami naraz („Konferencja”
¢ str. 67).
Wskazówki
u Jeśli nie jest używana funkcja CLIP,
połączenie oczekujące sygnalizowane
jest za pomocą sygnału
dźwiękowego.
u Zostanie wyświetlone wewnętrzne
połączenie oczekujące. Połączenia
wewnętrznego nie można odebrać,
ani odrzucić.
u Informacje na temat odbierania
zewnętrznego połączenia
oczekującego podczas rozmowy
wewnętrznej ¢ str. 129.
Odrzucanie połączenia
oczekującego (VoIP)
Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale
użytkownik woli go nie odbierać.
Na linii ISDN lub IP:
§Odrzuc§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.
Wskazówka
Można również odłożyć słuchawkę, aby
zakończyć bieżące połączenie,
a następnie podnieść słuchawkę, aby
odebrać drugie połączenie.
Połączenia konsultacyjne
(zewnętrzne)
Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy
zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie
„zawieszona”.
Podczas rozmowy zewnętrznej:
§Pol. zewn§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Dotychczasowa rozmowa
zostanie „zawieszona”.
Rozmówca usłyszy komunikat
lub melodię oczekiwania.
~
Wprowadź numer telefonu
drugiego rozmówcy.
Zostanie wybrany numer telefonu.
Nawiązane zostanie połączenie z drugim
rozmówcą.
Jeśli rozmówca się nie zgłosi, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Koniec§, aby podjąć pierwszą
rozmowę.
Połączenie konsultacyjne jest nawiązywane
za pomocą tej samej linii wysyłającej, co
pierwsze połączenie.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Numer drugiego rozmówcy można
również wybrać z książki telefonicznej
(str. 79), listy ponownego wybierania lub
listy połączeń (str. 71).
66
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Zakończenie połączenia
konsultacyjnego (VoIP/ISDN)
§Opcje§
¢ Zakoncz aktywne
Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym
rozmówcą.
Połączenie konsultacyjne nawiązane za
pomocą linii analogowej można również
zakończyć, odkładając słuchawkę.
Połączenie zostanie na krótko przerwane,
a następnie nawiązane ponownie. Po
zakończeniu połączenia ponownie podjęta
zostanie rozmowa z pierwszym rozmówcą.
W przypadku połączeń ISDN i VoIP jest tak
tylko wówczas, gdy nie jest włączone
przekazywanie połączenia poprzez
odłożenie słuchawki (ISDN: „ECT” ¢ str. 64;
VoIP: „Transfer Call by On-Hook”
¢ konfigurator internetowy).
Przełączanie (VoIP/ISDN)
Możliwe jest rozmawianie na zmianę
z dwoma rozmówcami (przełączanie).
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna i wybrany został numer innego
rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo
odebrane zostało połączenie oczekujące.
¤ Za pomocą klawisza q można przełączać
się między uczestnikami rozmowy.
Aktualny rozmówca oznaczony jest na
wyświetlaczu symbolem æ.
Kończenie bieżącej rozmowy
¢ Zakoncz aktywne
Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym
rozmówcą.
Version 4, 16.09.2005
§Opcje§
Konferencja
Możliwa jest równoczesna rozmowa
z dwoma rozmówcami.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna i wybrany został numer innego
rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo
odebrane zostało połączenie oczekujące.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Konfer.§.
Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem
æ) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą
równocześnie rozmawiać.
Zakończenie konferencji (VoIP/ISDN)
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zakoncz§.
Nastąpi powrót do trybu „przełączania”.
Zostaną wznowione odrębne połączenia
z rozmówcami biorącymi udział
w konferencji.
lub:
Warunek:
W przypadku połączenia ISDN/VoIP:
przekazywanie połączenia poprzez
odłożenie słuchawki nie jest włączone (ISDN:
„ECT” ¢ str. 64; VoIP: „Transfer Call by OnHook” ¢ konfigurator internetowy).
&
Odłóż słuchawkę, aby
zakończyć połączenie
z obydwoma rozmówcami.
Każdy z rozmówców może zakończyć swój
udział w konferencji, naciskając klawisz
zakończenia połączenia lub odkładając
słuchawkę.
67
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Przekazywanie rozmów
Przekazanie połączenia do
użytkownika wewnętrznego
Podczas rozmowy zewnętrznej użytkownik
chce przekazać tę rozmowę na inną
słuchawkę.
¤ Wykonaj wewnętrzne połączenie
konsultacyjne (¢ str. 128).
&
Odłóż słuchawkę (także przed
zgłoszeniem), aby przekazać
rozmowę.
Przekazywanie rozmów na zewnątrz –
ECT (Explicit Call Transfer)
Podczas rozmowy zewnętrznej na linii
ISDN/VoIP użytkownik chce przekazać tę
rozmowę do innego rozmówcy
zewnętrznego.
Warunek: funkcja jest obsługiwana przez
operatora (ISDN lub VoIP).
Połączenie ISDN:
W aparacie Gigaset włączona jest funkcja
ECT (¢ str. 64).
W przypadku połączeń ISDN funkcja ECT jest
włączona w aparacie Gigaset (¢ str. 64).
¤ Wykonaj zewnętrzne połączenie
konsultacyjne (¢ str. 66).
&
Odłóż słuchawkę (także przed
zgłoszeniem), aby przekazać
rozmowę.
Połączenie VoIP:
Version 4, 16.09.2005
Jeśli funkcja Transfer Call by On-Hook
została włączone dla telefonii VoIP
( konfigurator internetowy: Telephony
¢ Advanced Settings).
&
Odłóż słuchawkę (także przed
zgłoszeniem), aby przekazać
rozmowę.
68
Identyfikacja natrętów –
przechwytywanie złośliwych
połączeń (ISDN)
Funkcja przechwytywania połączeń służy do
ustalania połączeń złośliwych lub
z pogróżkami.
Warunki:
u U operatora ISDN zostało zgłoszone
życzenie włączenia tej funkcji.
u Trwa rozmowa zewnętrzna za
pośrednictwem ISDN.
Funkcję tę należy włączyć podczas
połączenia lub zaraz po odłożeniu słuchawki
przez osobę dzwoniącą. Nie wolno się
jednakże rozłączyć, tj. nie wolno odłożyć
słuchawki!
Wstrzymane równoległe połączenie nie ma
wpływu na tę funkcję.
Identyfikacja rozmówcy dokonywana jest
w centrali telefonicznej ISDN, gdzie
zanotowany zostanie numer telefonu osoby
dzwoniącej, godzina i data połączenia.
Wydruk w postaci listy zostanie następnie
dostarczony przez operatora pocztą.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna lub rozmówca zewnętrzny
odłożył słuchawkę; użytkownik zawiesił
połączenie.
§Opcje§ ¢ Identyfikuj rozmówce
Następnie można wznowić rozmowę lub
odłożyć słuchawkę.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / netservices.fm / 31.01.2018
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Funkcje po wykonaniu
połączenia
Usuwanie oddzwonienia przed
czasem
Warunek: na danej linii ISDN włączone jest
oddzwanianie (str. 65).
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Wyl. oddzwonienie
Wyświetlony zostanie numer telefonu, dla
którego włączone jest oddzwonienie.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Usun§, aby
wyłączyć oddzwonienie.
Zostanie wyświetlony komunikat
Oddzwonienie wylaczone.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Jeśli oddzwonienie zostanie
zasygnalizowane przed usunięciem,
można je anulować klawiszem §Anuluj§.
69
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / lists.fm / 31.01.2018
Korzystanie z list
Korzystanie z list
Automatyczne ponowne
wybieranie numeru
Dostępne są:
u lista ponownego wybierania,
u lista odebranych wiadomości SMS,
u listy połączeń,
u lista pominiętych terminów,
u lista wiadomości automatycznej sekretarki.
W stanie gotowości:
Q
Naciśnij klawisz.
s
Wybierz wpis.
§Opcje§
Otwórz menu.
Aut. powt. wybier.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Lub (tylko w przypadku połączeń ISDN/
VoIP):
Podczas próby wywołania numeru słychać
sygnał zajętości lub rozmówca nie zgłasza
się:
§Opcje§
Otwórz menu.
Aut. powt. wybier.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Telefon stacji bazowej przejdzie w stan
gotowości. Wyświetlony zostanie komunikat
Autoponawianie oraz numer telefonu.
Numer ten będzie wybierany automatycznie
w stałych odstępach czasu (min. co 20 s).
Miga przy tym klawisz trybu
głośnomówiącego, głośnik jest włączony,
a mikrofon jest wyłączony.
u Po zgłoszeniu się rozmówcy: podnieś
słuchawkę c lub naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego d. Funkcja
automatycznego ponownego
wybierania numeru zostanie wyłączona.
Telefon stacji bazowej przejdzie w zwykły
tryb słuchawki lub zestawu
głośnomówiącego.
u Jeśli rozmówca się nie zgłosił: operacja
zostanie przerwana po około
30 sekundach. Funkcja wyłącza się po
dziesięciu bezskutecznych próbach.
Lista ponownego wybierania
Na liście ponownego wybierania
wyświetlanych jest 20 numerów telefonu
(maks. 32 cyfry) ostatnio wybieranych na
telefonie stacji bazowej. Jeśli numer
znajduje się w książce telefonicznej,
wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.
Ręczne ponowne wybieranie
numeru
Q
Naciśnij klawisz, aby otworzyć
listę ponownego wybierania.
s
Wybierz wpis.
c
Podnieś słuchawkę. Nastąpi
wybieranie numeru.
Jeśli wyświetlane jest nazwisko, można
wyświetlić przypisany do niego numer:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§
lub klawisz sterujący pośrodku.
¤ W razie potrzeby naciśnij klawisz
sterujący w prawo lub w lewo, aby
wyświetlić następny/poprzedni numer.
Version 4, 16.09.2005
W razie otwarcia listy ponownego
wybierania po zajęciu linii (np. w celu
nawiązania zewnętrznego połączenia
konsultacyjnego) należy nacisnąć klawisz
wyświetlacza §Wybierz§, aby wybrać żądany
numer.
70
¤ Aby przerwać automatyczne ponowne
wybieranie numeru, naciśnij przycisk
wyświetlacza §Wyl.§ lub dowolny inny
klawisz.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / lists.fm / 31.01.2018
Korzystanie z list
Wskazówka
Na urządzeniu (zarejestrowanych
słuchawkach i telefonie stacji bazowej)
może być aktywne jedno automatyczne
ponowne wybieranie numeru.
W systemie telefonicznym
automatyczne ponowne wybieranie
numeru może być aktywne na każdej
dostępnej linii.
Jeśli wszystkie linie są zajęte przez
automatyczne ponowne wybieranie
numeru, przy próbie włączenia
następnego słychać sygnał zajętości.
Zarządzanie wpisami na liście
ponownego wybierania
W stanie gotowości:
Q
Naciśnij klawisz.
s
Wybierz wpis.
§Opcje§
Otwórz menu.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Kopiuj do ks.tel.
Przenoszenie wybranego wpisu do
książki telefonicznej (str. 74).
Aut. powt. wybier.
¢ „Automatyczne ponowne
wybieranie numeru“, str. 70.
Wyswietl numer
(jak w książce telefonicznej, str. 77)
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
(jak w książce telefonicznej, str. 77)
Usun liste
Usunięcie całej listy.
(jak w książce telefonicznej, str. 77)
Lista wiadomości
automatycznej sekretarki
Za pomocą listy wiadomości
automatycznej sekretarki można
odsłuchiwać wiadomości z automatycznej
sekretarki (¢ str. 111).
Listy połączeń
Warunek: prezentacja numeru
wywołującego (CLIP, str. 56).
Telefon stacji bazowej zapisuje różne typy
połączeń:
u połączenia odebrane (przez użytkownika
lub automatyczną sekretarkę),
u połączenia wychodzące,
u połączenia nieodebrane.
Można wyświetlić poszczególne typy
połączeń albo zbiorczą listę wszystkich
połączeń. Na listach połączeń
nieodebranych i odebranych wyświetlanych
jest 30 ostatnich wpisów. Lista połączeń
wychodzących może zawierać maks. 60
wpisów.
Listy połączeń można otworzyć w stanie
gotowości, naciskając klawisz sterujący t
albo za pomocą menu:
v ¢ Ê ¢ Wszystkie polaczenia /
Pol. wychodzace / Polaczenia odebrane /
Pol. nieodebrane
Wskazówka
Informacje na temat nieznanych
numerów telefonu można uzyskać
bezpłatnie za pomocą wyszukiwania
w książce telefonicznej online
(¢ str. 81).
Version 4, 16.09.2005
Lista odebranych
wiadomości SMS
Wszystkie odebrane wiadomości SMS
zapisywane są na liście odebranych
(¢ str. 95).
71
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / lists.fm / 31.01.2018
Korzystanie z list
Wpis na liście
Wskazówka
U góry widnieją nowe wiadomości.
Przykład wpisu na liście:
Pol. nieodebrane
™ Frank
dla IP2
10.10.08, 15:40
™ 089563795
V
dla IP1
Wyswietl
Opcje
u Typ listy (w nagłówku)
u Status wpisu (tylko na liście
u
u
u
u
nieodebranych połączeń)
Pogrubienie: nowy wpis
Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
Nazwa numeru MSN/linii użytej do
wykonania nieodebranego/odebranego
połączenia (dla linia odbierająca), lub na
które przyszło połączenie (przez linia
wysyłająca). O ile jest dostępna,
wyświetlana jest ustawiona przez
użytkownika nazwa połączenia. W
przeciwnym razie wyświetlana jest
nazwa domyślna.
Data oraz godzina połączenia (jeśli
ustawione)
Rodzaj wpisu:
– połączenia odebrane (› )
– połączenia nieodebrane (™ )
– połączenia wychodzące (š)
– połączenia nagrane na automatycznej
sekretarce (Ã)
Na liście połączeń nieodebranych kilka
połączeń z tego samego numeru
zapisywanych jest tylko raz (ostatnie
połączenie). Wpis w nawiasie informuje
o liczbie połączeń przychodzących
z tego numeru.
Dla wszystkich połączeń nieodebranych
z ukrytym numerem osoby dzwoniącej
wyświetlany jest jeden wpis
Zastrzezony.
Dla wszystkich połączeń z ukrytym
numerem osoby dzwoniącej
wyświetlany jest również jeden wpis
Nieznany.
Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy,
podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz
trybu zestawu głośnomówiącego d.
Można nacisnąć klawisz wyświetlacza §Wyswietl§, aby wyświetlić dodatkowe informacje,
takie jak numer lub nazwisko.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Opcje§, aby
wybrać następujące funkcje:
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do książki
telefonicznej.
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
Usun liste
Usuwanie wszystkich wpisów.
Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy
są oznaczane jako „stare”, czyli przy
następnym wyświetleniu listy nie są już
wyróżnione pogrubieniem.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Dla każdego użytkownika
wewnętrznego (telefonu stacji bazowej,
słuchawki) wyświetlane są jedynie
połączenia odebrane/nieodebrane
wykonane na jego linii odbierającej.
72
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / lists.fm / 31.01.2018
Korzystanie z list
Wyświetlanie list za pomocą
klawisza wiadomości
Za pomocą klawisza wiadomości f
można wyświetlić następujące listy:
u Lista wiadomości automatycznej
sekretarki lub sieciowa skrzynka poczty
głosowej, jeśli operator sieci oferuje taką
usługę i ustawiono szybkie wybieranie
sieciowej skrzynki poczty głosowej
(¢ str. 118).
u Lista odebranych wiadomości SMS
(¢ str. 95)
u Lista nieodebranych połączeń
u Lista pominiętych terminów
Gdy tylko na liście znajdzie się nowy wpis,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz
f miga (przestaje po naciśnięciu).
W stanie gotowości nadejście nowej
wiadomości sygnalizowane jest symbolem
na wyświetlaczu:
Liczba nowych wpisów wyświetlana jest
z prawej strony każdego z symboli.
Ã1
23
à 02
™ 10
Ë 09 n 08
Wskazówka
Jeśli zostały zapisane połączenia
w skrzynce poczty głosowej u operatora,
w przypadku odpowiedniego ustawienia
wyświetlany jest komunikat (patrz
instrukcja obsługi skrzynki poczty
głosowej u operatora).
Po naciśnięciu klawisza wiadomości f
wyświetlane są wszystkie listy zawierające
nowe wiadomości oraz lista sieciowej
skrzynki poczty głosowej.
Listy zawierające nowe wiadomości widnieją
u góry i są wyróżnione pogrubioną
czcionką:
Wiadomosci i pol.
Symbol Nowa wiadomość...
Ã
™
Ë
Version 4, 16.09.2005
n
... na liście wiadomości automatycznej
sekretarki lub w sieciowej skrzynce
poczty głosowej
Nieodebrane:
Opuszcz. terminy:
(3)
(1)
SMS:
V
... na liście Pol. nieodebrane
... na liście wiadomości SMSlub liście
wiadomości e-mail
... na liście Opuszczone terminy
Powrót
OK
Listę można wybrać za pomocą klawisza q.
Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz §OK§.
73
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Korzystanie z książek
telefonicznych
Dostępne możliwości:
u (lokalna) książka telefoniczna (¢ str. 74)
u publiczna książka telefoniczna online
i -książka firm (¢ str. 81)
u książka telefoniczna Gigaset.net
(¢ str. 85)
u prywatna książka telefoniczna online
Lokalna książka telefoniczna
stacji bazowej
W książce telefonicznej można zapisać
łącznie 1000 pozycji.
W telefonie stacji bazowej można utworzyć
odrębną książkę telefoniczną. Wpisy można
jednak przesyłać do innych słuchawek
(str. 77).
Wskazówka
Aby umożliwić szybki dostęp (szybkie
wybieranie), numery z książki
telefonicznej można przypisać do
klawiszy funkcyjnych/klawiszy
wyświetlacza (str. 140).
Version 4, 16.09.2005
Wpisy książki telefonicznej
We wpisie książki telefonicznej można
zapisać:
u imię i nazwisko,
u do trzech numerów telefonu,
u adres e-mail,
u rocznicę i jej sygnalizację,
u dzwonek VIP z symbolem VIP,
u zdjęcie dla funkcji CLIP.
Książkę telefoniczną można otworzyć
w stanie gotowości lub podczas rozmowy
zewnętrznej za pomocą klawisza s
(naciśnięcie) lub w stanie gotowości przy
użyciu menu:
v ¢ Î ¢ Ksiazka telefoniczna
74
Długość wpisów
3 numery:
maks. 32 cyfry każdy
Imię i nazwisko:
maks. 16 znaków
każde
Adres e-mail:
maks. 60 znaków
Zapisywanie numerów w książce
telefonicznej – nowy wpis
s ¢ <Nowy wpis>
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Imie: / Nazwisko:
wprowadź imię i/lub nazwisko.
Jeśli w żadnym z pól nie zostanie
wprowadzona nazwa, pierwszy numer
telefonu zapisany we wpisie będzie
zapisany i wyświetlany jako nazwisko.
Informacje na temat wpisywania tekstu
i znaków specjalnych ¢ str. 175.
Tel.: / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):
Wpisz numer w co najmniej jednym polu.
Podczas przeglądania książki
telefonicznej symbole w wybranym
wpisie wskazują zawarte w nim numery:
Ball, Tim
äk l Sand, Anna
Turner, Tom
Æ
Æ
ä to Tel., k to Tel. (Biuro),
l to Tel. (Komórka).
E-mail:
Wprowadź adres e-mail.
Rocznica:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
W przypadku ustawienia Wl.:
wprowadź dane w polach Rocznica
(Data) i Rocznica (godzina), a następnie
wybierz przypomnienie: Rocznica
(sygnal) ¢ str. 79.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Melodia dzwon. (VIP):
Wpis w książce telefonicznej można
oznaczyć jako VIP (z ang. Very Important
Person), przypisując mu określony sygnał
dzwonka. Połączenia VIP można wówczas
rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.
Wpisy VIP książki telefonicznej są
oznaczone symbolem Æ.
Warunek: włączona prezentacja numeru
wywołującego (str. 56).
Zdjecie CLIP:
Warunek: prezentacja numeru
wywołującego (CLIP).
Można wybrać:
– Zdjęcie, które ma wskazywać
połączenia od danego rozmówcy
(patrz Folder plików
multimedialnych, str. 146).
– Jeden z kolorów od CLIP kolor 1 do
CLIP kolor 6, który ma być stosowany
jako kolor ekranu przy połączeniach
od danego rozmówcy.
– Brak, jeśli w przypadku danego
rozmówcy nie ma być stosowana
sygnalizacja optyczna.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Kolejność wpisów w książce
telefonicznej
Version 4, 16.09.2005
Wpisy w książce telefonicznej sortowane są
w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na
pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki
spacji oraz cyfry. Jeśli w książce telefonicznej
znajduje się tylko imię, zostanie one
uwzględnione w kolejności alfabetycznej
wraz z nazwiskami.
Kolejność sortowania jest następująca:
1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki (*, #, $ itd.)
Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów
w kolejności alfabetycznej, należy umieścić
przed pierwszą literą nazwiska znak spacji
lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy
umieszczone na początku książki
telefonicznej.
Wyszukiwanie wpisu książki
telefonicznej
s
Otwórz książkę telefoniczną.
Dostępne są następujące możliwości:
u Za pomocą klawisza s można przewijać
wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
Naciśnięcie klawisza s umożliwia
przejście do następnego wpisu.
Przytrzymanie klawisza s umożliwia
przewijanie listy wpisów książki
telefonicznej.
u Wprowadź pierwsze litery (maks. 8)
nazwiska, w razie potrzeby przewijając
listę do odpowiedniego wpisu za
pomocą klawisza s. Wprowadzone
litery wyświetlane są w dolnym wierszu
wyświetlacza.
Aby z dowolnego miejsca listy przejść na
jej początek (<Nowy wpis>), naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia T.
Nazwisko zostanie wyszukane w książce
telefonicznej. Jeśli nie ma takiego nazwiska,
wyszukane zostanie imię.
75
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Wybieranie przy użyciu książki
telefonicznej
s ¢ s (wybierz wpis).
c
Podnieś słuchawkę.
Albo, podczas rozmowy:
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on
wybrany.
Jeśli wpis zawiera wiele numerów, zostaną
wyświetlone symbole zapisanych numerów:
ä / k / l.
r
Wybierz żądany numer.
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Nastąpi wybieranie numeru.
Wskazówka
Podczas wybierania można łączyć
numery z książki telefonicznej (np. numer
Call-by-Call z numerem telefonu,
¢ str. 90).
Zarządzanie wpisami w książce
telefonicznej
Wyświetlanie wpisu
Version 4, 16.09.2005
s ¢ s (wybierz wpis).
§Wyswietl§ / w
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz sterujący pośrodku.
Zostanie wyświetlony żądany
wpis.
q
W razie potrzeby przewiń wpis.
76
Używanie pozostałych funkcji
Warunek: książka telefoniczna została
otwarta w stanie gotowości telefonu stacji
bazowej.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Wyswietl numer
W razie potrzeby wybierz numer wpisu
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Wybierz§.
Zmiana zapisanego numeru,
uzupełnienie wpisu i następnie wybranie
(należy nacisnąć klawisz c) lub
zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu
po wyświetleniu numeru należy nacisnąć
klawisz wyświetlacza Ó.
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
Kopiuj wpis
– do wewn.: przesyłanie
poszczególnych wpisów do innej
słuchawki (str. 77).
– vCard via SMS: przesyłanie
poszczególnych wpisów (w formacie
vCard) w wiadomościach SMS.
– vCard via Bluetooth: przesyłanie
poszczególnych wpisów (w formacie
vCard) przez Bluetooth.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Zmienianie wpisu
s ¢ s (wybierz wpis).
§Wyswietl§ §Edytuj§
¤
Naciśnij kolejno klawisze
wyświetlacza.
Wprowadź i zapisz zmiany.
Używanie pozostałych funkcji
W stanie gotowości telefonu stacji bazowej:
s ¢ s (wybierz wpis)
¢ §Opcje§ (otwórz menu)
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Wyswietl numer
(patrz wyżej/str. 76)
Edytuj wpis
Zmienianie wybranego wpisu.
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
Kopiuj wpis
(patrz wyżej/str. 76)
Usun liste
Usuwanie wszystkich wpisów z książki
telefonicznej.
Kopiuj liste
do wewn.: przesyłanie całej listy do innej
słuchawki (str. 77).
vCard via Bluetooth: przesyłanie całej
listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.
Dostepna pamiec
Wyświetlanie liczby wolnych wpisów
w książce telefonicznej.
Wymiana książki telefonicznej/
wpisów ze słuchawką
bazowej lub zostanie zapełniona pamięć
urządzenia odbierającego.
u Wprowadzone przypomnienia
o rocznicach, obrazy i dźwięki nie
zostaną przesłane.
Warunki:
u Słuchawka odbierająca jest
zarejestrowana w stacji bazowej.
u Słuchawka obsługuje przesyłanie
i odbieranie wpisów z książki
telefonicznej.
Przesyłanie książki telefonicznej/
wpisów książki telefonicznej do
słuchawki
s ¢ s (wybierz wpis)
¢ §Opcje§ (otwórz menu)
¢ Kopiuj wpis / Kopiuj liste
¢ do wewn.
s
Wybierz numer wewnętrzny
słuchawki odbierającej i naciśnij
klawisz §OK§.
Rozpocznie się procedura przesyłania.
Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy,
potwierdzając monit Wpis skopiowano.
Skopiowac nastepny? klawiszem §Tak§,
wybierając wpis i naciskając klawisz §Kopiuj§
lub naciskając klawisz sterujący w pośrodku.
Pomyślne zakończenie procedury
przesyłania jest sygnalizowane
komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem
potwierdzenia.
Wskazówka
Przychodzące połączenie zewnętrzne
przerywa przesyłanie.
Wpisy lokalnej książki telefonicznej lub całą
lokalną książkę telefoniczną można wysłać
do słuchawki. Można również odbierać
wpisy książki telefonicznej ze słuchawek.
Uwaga!
Version 4, 16.09.2005
u Wpisy zawierające identyczne numery
telefonów nie są zastępowane.
u Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli
zadzwoni dzwonek telefonu stacji
77
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Odbieranie książki telefonicznej/
wpisów książki telefonicznej ze
słuchawki
Warunek: Telefon stacji bazowej znajduje się
w stanie gotowości.
¤ Uruchom przesyłanie wpisów z książki
telefonicznej na słuchawce w sposób
opisany w instrukcji obsługi słuchawki.
Po pomyślnym przesłaniu na wyświetlaczu
stacji bazowej pojawi się informacja, ile
wpisów zostało (dotychczas) odebranych.
Przesyłanie książki telefonicznej/
wpisów jako wizytówek vCard
przez Bluetooth
Version 4, 16.09.2005
W trybie Bluetooth (¢ str. 131) można
przesyłać wpisy książki telefonicznej
w formacie vCard, np. w celu ich wymiany
z telefonem komórkowym lub komputerem.
s ¢ s (wybierz wpis)
¢ §Opcje§ (otwórz menu)
¢ Kopiuj wpis / Kopiuj liste
¢ vCard via Bluetooth
Zostanie wyświetlona lista „Znane
urzadzenia” (¢ str. 133) i ew. włączony
zostanie tryb Bluetooth.
s
Wybierz urządzenie i naciśnij
klawisz §OK§.
lub:
<Szukaj> Wybierz i naciśnij klawisz §OK§,
aby wyszukać urządzenia
Bluetooth.
s
Wybierz urządzenie i naciśnij
klawisz §OK§.
~
W razie potrzeby wprowadź kod
PIN urządzenia Bluetooth
i naciśnij klawisz §OK§ (str. 131).
Rozpocznie się przesyłanie.
78
Po przesłaniu pojedynczego wpisu można
wybrać następny żądany wpis w książce
telefonicznej i wysłać go do urządzenia
Bluetooth za pomocą opcji §Kopiuj§.
Wskazówka
W czasie przesyłania wizytówek vCard
połączenia przychodzące są ignorowane.
Odbieranie wizytówek vCard przez
Bluetooth
Jeśli wizytówkę vCard przesyła do telefonu
stacji bazowej urządzenie z listy Znane
urzadzenia (¢ str. 133), proces przebiega
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
stosowna informacja.
Jeśli urządzenie przesyłające nie widnieje na
liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone
żądanie wprowadzenia kodu PIN
urządzenia:
~
W razie potrzeby wprowadź kod
PIN przesyłającego urządzenia
Bluetooth i naciśnij klawisz §OK§.
Rozpocznie się przesyłanie wizytówki vCard.
Jeśli urządzenie ma zostać umieszczone na
liście znanych urządzeń Bluetooth, po
przesłaniu naciśnij klawisz wyświetlacza
§Tak§. Jeśli naciśniesz klawisz §Nie§, telefon
stacji bazowej przełączy się w stan
gotowości.
Przenoszenie wyświetlonego
numeru do książki telefonicznej
Numery telefonu można przenieść do
książki telefonicznej:
u z listy, np. listy połączeń/listy wiadomości
automatycznej sekretarki, listy
odebranych wiadomości SMS lub listy
ponownego wybierania;
u z tekstu wiadomości SMS;
u z publicznej książki telefonicznej online
lub książki firm;
u z prywatnej książki telefonicznej online;
u podczas wybierania numeru.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Wyświetlany jest numer:
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel.
lub:
Ó
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie otwarta książka telefoniczna.
Można utworzyć nowy wpis lub uzupełnić
istniejący.
s
Wybierz opcję <Nowy wpis>
lub wybierz wpis książki
telefonicznej i naciśnij klawisz
§OK§.
r
Wybierz typ numeru telefonu
ä/ k / l i naciśnij klawisz
§OK§. Numer zostanie
przeniesiony do
odpowiedniego pola.
Jeśli pole numeru jest już zajęte,
wyświetlone zostanie pytanie Zastapic
obecny numer?
§Tak§
Aby przenieść numer, naciśnij
przycisk wyświetlacza. W razie
wybrania opcji §Nie§ wyświetlony
zostanie monit o wybranie
innego typu numeru telefonu.
¤ W razie potrzeby uzupełnij wpis
(¢ str. 74).
Wskazówka
W przypadku nowego wpisu:
u W przypadku przenoszenia numeru
z książki telefonicznej online do pola
Nazwisko przeniesiony zostanie
dodatkowo pseudonim (o ile jest
dostępny).
u Podczas przejmowania numeru z listy
ponownego wybierania odtwarzanie
wiadomości jest przerywane.
Kopiowanie numeru lub adresu
e-mail z książki telefonicznej
W niektórych sytuacjach można otworzyć
książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej
numer telefonu lub adres e-mail. Telefon
stacji bazowej nie musi być w stanie
gotowości.
¤ W zależności od sytuacji otwórz książkę
telefoniczną za pomocą klawisza s lub
ö.
q
Wybierz wpis (¢ str. 75).
Zapisywanie rocznicy w książce
telefonicznej
W każdym wpisie książki telefonicznej
można zapisać również datę rocznicy
i ustawić czas przypominania o niej za
pomocą alarmu (ustawienie fabryczne:
Rocznica: Wyl.).
Rocznice są automatycznie umieszczane
w kalendarzu (str. 122).
s ¢ s (wybierz wpis)
§Wyswietl§ §Edytuj§
Naciśnij kolejno klawisze
wyświetlacza.
s
Przejdź do wiersza Rocznica:
v
Wybierz opcję Wl. Zostaną
wyświetlone poniższe pola.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Rocznica (Data)
Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie
8-cyfrowym.
Rocznica (godzina)
Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu
rocznicy (format 4-cyfrowy).
Rocznica (sygnal)
Wybierz rodzaj sygnalizacji.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Dla alarmu rocznicy niezbędne jest
wprowadzenie daty. Jeśli wybrana
została sygnalizacja optyczna,
wprowadzanie godziny nie jest
konieczne.
79
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Wyłączanie rocznicy
s ¢ s (wybierz wpis)
§Wyswietl§ §Edytuj§
s
v
§Zapisz§
Naciśnij kolejno klawisze
wyświetlacza.
Przejdź do wiersza Rocznica:
Wybierz opcję Wyl.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Alarm przypominający o rocznicy
Version 4, 16.09.2005
W stanie gotowości alarm rocznicy jest
sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki
(¢ str. 4) oraz za pomocą wybranego
sygnału dzwonka.
Można:
§SMS§
Napisać wiadomość SMS.
§Wyl.§
Aby potwierdzić i zakończyć
alarm rocznicy, naciśnij klawisz
wyświetlacza.
Podczas telefonowania alarm rocznicy jest
raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym
na słuchawce.
Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana
podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na
listę Opuszczone terminy (str. 124).
80
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Korzystanie z książek
telefonicznych online
W zależności od operatora można korzystać
z publicznych książek telefonicznych online
(książki telefonicznej online oraz
branżowego spisu firm).
Za pomocą konfiguratora internetowego
należy określić, który ze spisów telefonów
online ma być używany.
Wykluczenie odpowiedzialności
Firma Gigaset Communications GmbH nie
gwarantuje i nie odpowiada za dostępność
tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej
chwili wyłączona.
Wskazówka
Połączenie z książką telefoniczną online
można również nawiązać w następujący
sposób:
¤ W stanie gotowości wybierz numer
1#91, a następnie podnieś
słuchawkę c.
¤ Połączenie z książką branżową można
nawiązać, wybierając numer 2#91.
¤ Połączenie z książką telefoniczną
Gigaset.net można nawiązać,
wybierając numer 1188#9.
Połączenia z książką telefoniczną online
są zawsze bezpłatne.
Wyszukiwanie wpisu
Otwieranie książki telefonicznej/
książki branżowej online
Warunek: telefon stacji bazowej znajduje się
w stanie gotowości.
s
Przytrzymaj.
lub:
v ¢ Î Kontakty ¢ Sieciowa ksiazka
tel.
Version 4, 16.09.2005
Zostanie otwarta lista książek telefonicznych
online. Wyświetlane są nazwy specyficzne
dla operatora.
q
Wybierz książkę telefoniczną
online lub książkę branżową
z listy i naciśnij klawisz §OK§.
Zostanie nawiązane połączenie z książką
telefoniczną online lub z książką branżową.
Jeśli dostępna jest tylko książka telefoniczna
online, można się z nią od razu połączyć,
przytrzymując klawisz sterujący w dół.
Warunek: otwarta książka telefoniczna
online/książka branżowa.
¤ Wprowadzanie wpisu wielowierszowego:
Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub
Kategoria/Nazwa: (książka branżowa)
Wpisz nazwę, część nazwy lub
branżę (maks. 30 znaków).
Miasto:
Wprowadź nazwę miasta (maks.
30 znaków), w którym mieszka
poszukiwany abonent.
Jeśli wpisy były już
wyszukiwane, wyświetlane są
nazwy ostatnich wpisywanych
miast (maks. 5).
Można wprowadzić nową
nazwę lub, za pomocą klawisza
s, wybrać jedną
z wyświetlonych nazw miast
i potwierdzić wybór klawiszem
§OK§,
lub:
Numer:
Wprowadź numer
(maks. 30 znaków).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Szukaj§ lub
klawisz w, aby rozpocząć wyszukiwanie.
81
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Dane trzeba wprowadzić albo w polach
Nazwisko lub Kategoria/Nazwa: oraz
w polu Miasto, albo w polu Numer.
Wyszukiwanie za pomocą numeru możliwe
jest tylko wtedy, gdy wybrana książka
telefoniczna obsługuje wyszukiwanie
numerów. Wprowadzanie tekstu
¢ str. 175.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli istnieje więcej miast o tej samej nazwie,
zostanie wyświetlona lista znalezionych
miast.
q
Wybierz miasto.
Jeśli nazwa miasta jest dłuższa
niż jeden wiersz, zostanie
skrócona. Za pomocą opcji
§Wyswietl§ można wyświetlić całe
nazwy.
Jeśli nie zostało znalezione
właściwe miasto: naciśnij
klawisz §Zmien§, aby zmienić
kryteria wyszukiwania.
Informacje z pól Kategoria/
Nazwa oraz Miasto są
kopiowane i można je zmieniać.
§Szukaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby kontynuować
wyszukiwanie.
Jeśli nie zostanie znaleziony abonent
spełniający kryteria wyszukiwania, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nowa§, aby
rozpocząć nową operację wyszukiwania.
lub
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§, aby
zmienić kryteria wyszukiwania.
Wprowadzone nazwisko i miasto zostaną
skopiowane i można je zmieniać.
Jeśli lista wyników jest zbyt długa, nie
zostaną wyświetlone żadne wyniki. Zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Szczeg.§,
aby rozpocząć wyszukiwanie rozszerzone
(¢ str. 83).
82
lub
¤ W zależności od operatora: jeśli na
wyświetlaczu zostanie wyświetlona lista
wyników, można przeprowadzić
wyszukiwanie również w obrębie tej listy.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§.
Wynik wyszukiwania (lista
wyników)
Wynik wyszukiwania wyświetlany jest
w postaci listy na wyświetlaczu. Przykład:
Ks. tel. online
1
2/50
Sand, Maria Elżbie...
2
0049123456789
Parkowa 11
01-716 Warszawa
‚
Wyswietl
Opcje
1. 2/50: Numer bieżący/liczba wyników (jeśli
liczba wyników >99, wyświetlany jest tylko
numer bieżący).
2. Cztery wiersze z nazwą, branżą, numerem
telefonu i adresem abonenta (ew. w skrócie).
Jeśli nie jest dostępny numer telefonu
stacjonarnego, wyświetlony zostanie numer
telefonu komórkowego (o ile dostępny).
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Listę można przewijać za pomocą
klawisza q.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§.
Wyświetlane są wszystkie informacje
wpisu (nazwa, ew. branża, adres, numery
telefonów) w pełnym brzmieniu. Wpis
można przewijać za pomocą klawisza q.
Klawisz §Opcje§ udostępnia ponadto
następujące możliwości:
Zawez wyszukiwanie
Zawężenie kryteriów wyszukiwania
i ograniczenie listy wyników (¢ str. 83).
Nowe wyszukiwanie
Uruchamianie nowego wyszukiwania.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do lokalnej książki
telefonicznej. Jeśli wpis zawiera wiele
numerów, zostaną one wyświetlone na
liście. Dla wybranego numeru utworzony
zostanie nowy wpis. Nazwisko zostanie
przeniesione do pola Nazwisko
w lokalnej książce telefonicznej
(¢ str. 78).
Kopiuj do pryw. ks. tel.
Przenosi wybrany wpis do prywatnej
książki adresowej online. Prywatną
książkę adresową i książkę telefoniczną
online musi udostępniać ten sam
operator.
W zależności od operatora, do wpisu
w prywatnej książce adresowej można
dodać pseudonim.
Połączenia z rozmówcami
Version 4, 16.09.2005
Warunek: wyświetlona została lista
wyników.
¤ Wybierz wpis i podnieś słuchawkę c.
Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on
wybrany.
Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów,
zostanie wyświetlona lista numerów.
¤ Wybierz numer za pomocą klawisza q
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Wybierz§.
Uruchamianie wyszukiwania
rozszerzonego
Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego
można ograniczyć liczbę wyników
z poprzedniego wyszukiwania, stosując
dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).
Warunek: wyświetlony został wynik
wyszukiwania (lista wyników z wieloma
wpisami lub komunikat dotyczący zbyt
wielu wyników).
§Szczeg.§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub
§Opcje§ ¢ Zawez wyszukiwanie
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Kryteria wyszukiwania z poprzedniej
operacji wyszukiwania zostaną przejęte
i wpisane w odpowiednich polach.
Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub
Kategoria/Nazwa: (książka branżowa)
W razie potrzeby zmień nazwę/
branżę lub rozszerz części nazw.
Miasto:
Wyświetlona zostanie nazwa
miasta z poprzedniego
wyszukiwania (nie można
zmienić).
Ulica:
Ew. wprowadź nazwę ulicy
(maks. 30 znaków).
Imie: (tylko książka telefoniczna online)
Ew. wprowadź imię (maks.
30 znaków).
§Szukaj§
Uruchom wyszukiwanie
rozszerzone.
83
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Korzystanie z prywatnych
książek adresowych online
Niektórzy operatorzy umożliwiają
abonentom tworzenie własnych,
prywatnych książek adresowych/
telefonicznych w Internecie i zarządzanie
nimi.
Zaletą książki adresowej online jest to, że jej
wpisy można wywołać z dowolnego
telefonu lub komputera, np. z telefonu VoIP
w biurze lub komputera w hotelu.
Prywatnej książki adresowej online można
używać na telefonie stacji bazowej.
Warunki:
u Należy utworzyć prywatną książkę
adresową online za pomocą przeglądarki
internetowej na komputerze.
u W razie potrzeby należy utworzyć wpisy
w książce adresowej online za pomocą
przeglądarki internetowej na
komputerze.
u Należy włączyć prywatną książkę
adresową online na telefonie stacji
bazowej za pomocą konfiguratora
internetowego. W szczególności należy
zapisać w telefonie stacji bazowej nazwę
użytkownika i hasło dostępu do
prywatnej książki adresowej online.
Z książki adresowej można korzystać na
każdej zarejestrowanej słuchawce.
Otwieranie książki adresowej
online
Version 4, 16.09.2005
Warunek: telefon stacji bazowej znajduje się
w stanie gotowości.
s
Przytrzymaj.
lub:
v ¢ Î Kontakty ¢ Sieciowa ksiazka
tel.
Zostanie otwarta lista książek
telefonicznych. W przypadku prywatnej
książki adresowej online wyświetlona
zostanie jej nazwa specyficzna dla
operatora.
84
q
Wybierz prywatną książkę
adresową online z listy i naciśnij
klawisz §OK§.
Otwarta zostanie prywatna książka
adresowa online.
Wskazówka
Jeśli oprócz prywatnej książki adresowej
online nie są dostępne żadne inne książki
telefoniczne online:
¤ Naciśnij klawisz s. Otwarta zostanie
prywatna książka adresowa online.
¤ Przytrzymaj klawisz s. Zostanie
otwarta lokalna książka telefoniczna
telefonu stacji bazowej.
Wpisy książki adresowej online są sortowane
alfabetycznie według pierwszych
niepustych pól. Zazwyczaj jest to pole
pseudonimu lub nazwiska.
Wybieranie, wyświetlanie
i zarządzanie wpisem w książce
adresowej online
Warunek:
książka adresowa online jest otwarta (patrz
wyżej).
¤ Przejdź za pomocą klawisza s do
żądanego wpisu.
lub:
Wprowadź pierwszą literę nazwiska,
a następnie w razie potrzeby przejdź do
odpowiedniego wpisu za pomocą
klawisza s.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§.
Zostanie wyświetlony widok szczegółów
z pełnym wpisem. Wpis można przewijać za
pomocą klawisza sterującego q.
Wyświetlane są następujące dane (o ile są
dostępne i w kolejności zależnej od
operatora):
pseudonim, nazwisko, imię, numer telefonu,
numer telefonu komórkowego, numer VoIP,
ulica, numer domu, kod pocztowy,
miejscowość, nazwa firmy, branża, data
urodzin, adres e-mail.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Używanie pozostałych funkcji
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Edytuj nick
Umożliwia zmianę lub usunięcie
pseudonimu we wpisie. Zmiany można
zapisać za pomocą opcji §Zapisz§.
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do lokalnej książki
telefonicznej (¢ str. 78).
Wskazówka
Numery z publicznej książki telefonicznej
można przenieść do prywatnej książki
adresowej online (¢ str. 83).
Łączenie się z numerami z książki
adresowej online
Warunek: otwarta książka adresowa online.
q
Wybierz wpis (w razie potrzeby
otwórz widok szczegółów).
c
Podnieś słuchawkę.
Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on
wybrany.
Jeśli wpis zawiera wiele numerów (np.
telefonu stacjonarnego i komórkowego),
należy wybrać jeden z nich.
q
Wybierz żądany numer.
§OK§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wybrany żądany numer telefonu.
Version 4, 16.09.2005
Przenoszenie lokalnej książki
telefonicznej do prywatnej książki
adresowej online
Korzystanie z książki
telefonicznej Gigaset.net
Telefon stacji bazowej znajduje się w stanie
gotowości.
s
Przytrzymaj.
q
W razie potrzeby wybierz opcję
Gigaset.net z listy dostępnych
książek telefonicznych online
i naciśnij klawisz §OK§.
lub:
v ¢ Î Kontakty ¢ Sieciowa ksiazka
tel.
Zostanie otwarta lista książek telefonicznych
online.
Gigaset.net
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Otwarta zostanie książka telefoniczna
Gigaset.net.
Wskazówki
u Połączenia z książką telefoniczną
Gigaset.net są zawsze bezpłatne.
u Książkę telefoniczną Gigaset.net
można otworzyć również wybierając
numer 1188#9 (numer książki
telefonicznej Gigaset.net) i podnosząc
słuchawkę c.
Jeśli nie można nawiązać połączenia
z książką telefoniczną Gigaset.net, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat
i telefon stacji bazowej przejdzie w stan
gotowości.
Wpisy lokalnej książki telefonicznej można
za pomocą konfiguratora internetowego
zapisać w formacie vCard jako plik vcf na
komputerze ( instrukcja obsługi
konfiguratora internetowego na
dołączonym dysku CD).
Niektórzy operatorzy udostępniają na
stronach internetowych funkcje
umożliwiające zaimportowanie tych plików
do książki adresowej online.
85
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Otwarcie książki telefonicznej
Gigaset.net po raz pierwszy
Przy pierwszym otwarciu książki
telefonicznej Gigaset.net wyświetlony
zostanie monit umożliwiający przypisanie
pseudonimu do własnego wpisu. Pod tą
nazwą użytkownik będzie widnieć w książce
telefonicznej Gigaset.net.
Info uzytkownika
Twój nick
Gigaset.net:
Abc
<C
Zapisz
¤ Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę,
¤
pod jaką chcesz umieścić swój wpis
w książce telefonicznej Gigaset.net.
Nazwa może zawierać maksymalnie
25 znaków.
Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza
§Zapisz§.
Wskazówka dotycząca
ochrony danych
Pseudonim wprowadzony w tym miejscu
jest zapisywany także na centralnym
serwerze Gigaset. Pseudonim będzie
widnieć w książce telefonicznej
Gigaset.net i inne osoby, korzystające
z usługi Gigaset.net, będą mogły
wywoływać przypisany do niego numer.
Wprowadzenie danych jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich zapisanie. Jeśli użytkownik sobie
tego nie życzy, może przerwać
procedurę.
Dodatkowe informacje na temat danych
przechowywanych w związku z usługą
Gigaset.net znajdują się na stronie
internetowej pod adresem:
www.gigaset.net/privacy-policy
Anulowanie procedury:
Nie wprowadzaj żadnej nazwy i naciśnij
klawisz wyświetlacza §Zapisz§. Możliwe
będzie używanie książki telefonicznej
w celu wyszukania i wywołania innego
abonenta usługi Gigaset.net. Nie
zostanie natomiast wprowadzony
pseudonim użytkownika (telefonu stacji
bazowej).
lub:
Naciśnij czerwony klawisz zakończenia
połączenia T, aby zamknąć książkę
telefoniczną Gigaset.net (bez
wyszukiwania).
Version 4, 16.09.2005
Jeśli w książce telefonicznej Gigaset.net jest
już wpis o tej nazwie, zostanie wyświetlony
komunikat Przydomek istnieje! Zmien go.
W takim przypadku znowu zostanie
wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy.
86
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Szukanie użytkowników w książce
telefonicznej Gigaset.net
Po ustanowieniu połączenia z książką
telefoniczną Gigaset.net wyświetlany jest
monit o wprowadzenie nazwy, która ma być
wyszukana.
Nazwa Gigaset.net:
Wpisz nazwę lub jej część
(maks. 25 znaków).
§Szukaj§
Aby rozpocząć wyszukiwanie,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli wyszukiwanie zakończyło się
pomyślnie, zostanie wyświetlona lista
wyników, rozpoczynających się od
wprowadzonego ciągu znaków.
Przykład:
Gigaset.net
1
2/50
Saal, Frank
Sailor, Ben
Sand, Anna
‚
Sand, Otto
2
Opcje
1. 2/50: Numer kolejny wpisu/liczba trafień
2. Nazwa wpisu, ew. skrócona
Version 4, 16.09.2005
aby rozpocząć wyszukiwanie
rozszerzone. Wprowadzona wcześniej
nazwa zostanie przejęta i można ją
zmienić/uzupełnić.
Połączenia z rozmówcami
qc
Wybierz użytkownika z listy
trafień i podnieś słuchawkę.
Wyświetlanie numeru rozmówcy
q
Wybierz rozmówcę z listy
wyników wyszukiwania.
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Numer Gigaset.net i nazwa użytkownika
zostaną w całości wyświetlone, w razie
potrzeby w wielu wierszach.
q
Umożliwia wyświetlenie nazwy
i numeru następnego/
poprzedniego użytkownika
z listy wyników.
Wskazówki
Sand, Marie Elisabe ....
Wyswietl
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Szczeg.§,
Listę wyników można przewijać za pomocą
klawisza q.
Jeśli znalezienie pasującego wpisu było
niemożliwe, zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat. Dostępne są
następujące możliwości:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nowa§, aby
rozpocząć nową operację wyszukiwania.
lub,¤Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§,
aby zmienić kryteria wyszukiwania.
Poprzednio wyszukiwana nazwa będzie
użyta jako kryterium wyszukiwania.
Można ją uzupełnić lub zmienić.
Jeśli istnieje zbyt wiele pasujących wpisów
w książce telefonicznej Gigaset.net, zamiast
listy wyników zostanie wyświetlony
komunikat Zbyt wiele wyników
wyszukiwania.
u Połączenia z usługą Gigaset.net
wykonywane są zawsze za
pośrednictwem Internetu. Jest tak
niezależnie od tego, które połączenie
wysyłające jest ustawione na telefonie
stacji bazowej lub zostało wybrane.
u Otwieranie książki telefonicznej
Gigaset.net i wykonywanie połączeń
jest możliwe również bez wpisywania
się do książki telefonicznej
Gigaset.net.
Używanie pozostałych funkcji
Warunek: zostanie wyświetlona lista
wyników wyszukiwania.
q (wybierz wpis) ¢ §Opcje§
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do książki
telefonicznej telefonu stacji bazowej.
Numer i nazwa (ew. skrócona, maks.
16 znaków) zostaną przeniesione do
lokalnej książki telefonicznej.
87
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
¤ W razie potrzeby zmień i zapisz wpis
(¢ str. 74).
Ponownie zostanie wyświetlona lista
wyników.
Nowe wyszukiwanie
Rozpoczęcie wyszukiwania nowej nazwy
(¢ str. 87).
Zawez wyszukiwanie
Uruchamianie wyszukiwania
rozszerzonego. Wyszukiwana wcześniej
nazwa zostanie przejęta i można ją
zmienić/uzupełnić.
Info uzytkownika
Patrz „Wpisywanie, zmienianie i
usuwanie własnego wpisu” na str. 88.
Wskazówka
Jeśli zostanie wybrany numer Gigaset.net
z lokalnej książki telefonicznej,
połączenie zostanie automatycznie
wykonane za pośrednictwem usługi
Gigaset.net (Internet).
Wpisywanie, zmienianie i
usuwanie własnego wpisu
Dostępne są następujące możliwości:
u Zmiana nazwy wpisu w książce
telefonicznej Gigaset.net.
u Usunięcie własnego wpisu z książki
telefonicznej Gigaset.net.
Wyświetlanie własnego wpisu
Po połączeniu z książką telefoniczną
Gigaset.net i przeprowadzeniu
wyszukiwania zostanie wyświetlona lista
wyników wyszukiwania:
¤ Wybierz opcję §Opcje§ ¢ Info
uzytkownika i naciśnij klawisz §OK§.
Version 4, 16.09.2005
Zostanie wyświetlony numer Gigaset.net
użytkownika oraz ew. wpisana nazwa.
88
Wpisywanie/zmienianie nazwy
§Zmien§
~
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zmień nazwę lub wprowadź
nową nazwę (maks. 25 znaków)
i naciśnij klawisz §OK§.
Za pomocą klawisza nazwę
można usunąć.
Wskazówka dotycząca
ochrony danych
Pseudonim wprowadzony w tym miejscu
jest zapisywany także na centralnym
serwerze Gigaset. Pseudonim będzie
widnieć w książce telefonicznej
Gigaset.net i inne osoby, korzystające
z usługi Gigaset.net, będą mogły
wywoływać przypisany do niego numer.
Wprowadzenie danych jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich zapisanie. Jeśli użytkownik sobie
tego nie życzy, może przerwać
procedurę.
Dodatkowe informacje na temat danych
przechowywanych w związku z usługą
Gigaset.net znajdują się na stronie
internetowej pod adresem:
www.gigaset.net/privacy-policy
Anulowanie procedury:
Nie wprowadzaj żadnej nazwy (albo
usuń aktualnie wprowadzoną nazwę)
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
Nastąpi powrót do listy wyników
wyszukiwania.
lub:
Naciśnij dwa razy czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
powrócić do listy wyników
wyszukiwania.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / directories.fm / 31.01.2018
Korzystanie z książek telefonicznych
Jeśli w książce telefonicznej Gigaset.net nie
ma jeszcze wpisu o tej nazwie, zostanie ona
zapisana. Zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat. Słuchawka przejdzie w stan
gotowości.
Jeśli już istnieje wpis o tej nazwie lub
wprowadzona nazwa zawiera niedozwolone
znaki, zostanie wyświetlony monit
o wprowadzenie innej nazwy.
Jeśli wpis został pomyślnie utworzony
w książce telefonicznej Gigaset.net,
wyświetlony zostanie przez krótki czas
komunikat „Zapisano”.
Wskazówki
u W przypadku usunięcia nazwy, wpis
zostanie usunięty z książki
telefonicznej. Użytkownik nie jest
wtedy widoczny dla innych
użytkowników Gigaset.net. Jest on
jednakże w dalszym ciągu dostępny
pod swoim numerem Gigaset.net.
Sposób wyświetlana numeru
¢ str. 169.
u Nazwę w książce Gigaset.net można
wpisać/zmienić również za pomocą
konfiguratora internetowego.
Połączenia z rozmówcami
Gigaset.net
Version 4, 16.09.2005
Do użytkownika Gigaset.net można
zadzwonić bezpośrednio przy użyciu książki
telefonicznej Gigaset.net (patrz wyżej) lub
też wybierając jego numer w usłudze
Gigaset.net:
~ /s
Wprowadź numer Gigaset.net
(wraz ze znakami #9) lub
wybierz go z lokalnej książki
telefonicznej.
c
Podnieś słuchawkę.
Każdy numer z kodem #9 na końcu
wybierany jest za pośrednictwem usługi
Gigaset.net.
89
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / charges.fm / 31.01.2018
Oszczędne telefonowanie
Oszczędne
telefonowanie
O ile to możliwe, należy korzystać z usług
operatora, który oferuje najtańszą taryfę
(Call-by-Call), albo ustawić opcję
wyświetlania kosztów połączenia (tylko
ISDN).
Można preferować Internet (VoIP) jako
tańszy rodzaj połączeń.
Definiowanie reguł
wybierania
W przypadku połączeń do sieci stacjonarnej
lub komórkowej można ponadto
wykorzystać funkcję kontroli kosztów
w telefonie. Oprócz kont w sieci stacjonarnej
lub ISDN, można założyć konta u różnych
operatorów VoIP, którzy oferują korzystne
opłaty za połączenia do innych sieci. W
konfiguracji telefonu można ustalić np. dla
numerów miejscowych, krajowych lub
komórkowych tanie połączenie VoIP, które
będzie używane podczas wybierania tych
numerów ( Konfigurator internetowy,
Dialling Plans). Połączenie można również
określić bezpośrednio podczas wybierania
numeru (za pomocą opcji wyboru
połączenia, ¢ str. 51).
Version 4, 16.09.2005
Powiązanie numeru telefonu
z numerem Call-by-Call
W przypadku połączeń ISDN lub
analogowych można użyć prefiksów Call-byCall. Prefiksy Call-by-Call umożliwiają
wykonanie połączenia za pośrednictwem
taniego operatora.
Numery Call-by-Call różnych operatorów
można zapisać w lokalnej książce
telefonicznej (str. 74).
W celu powiązania numeru telefonu
z numerem Call-by-Call, w stanie gotowości
na telefonie stacji bazowej:
90
s
Naciśnij, aby otworzyć lokalną
książkę telefoniczną.
s
Wybierz wpis (numer Call-byCall).
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyswietl numer
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlony zostanie numer Call-by-Call.
~c
Wprowadź numer i podnieś
słuchawkę.
lub:
s
Znowu naciśnij, aby otworzyć
lokalną książkę telefoniczną
i wybrać z niej numer.
q
Wybierz wpis (¢ str. 75).
q
c
Jeśli zapisany wpis zawiera kilka
numerów telefonu:
Wybierz żądany numer i naciśnij
klawisz §OK§.
Podnieś słuchawkę. Zostaną
wybrane obydwa numery.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / charges.fm / 31.01.2018
Oszczędne telefonowanie
Wyświetlanie czasu trwania
i kosztów połączenia
W przypadku wszystkich połączeń
zewnętrznych wyświetlany jest czas trwania
połączenia
u podczas rozmowy,
u przez około 3 sekundy po zakończeniu
połączenia.
Wskazówka
Rzeczywisty czas połączeń może się
różnić o kilka sekund od wartości
wskazanej.
W przypadku połączeń ISDN:
Version 4, 16.09.2005
W przypadku wychodzących połączeń
zewnętrznych zamiast czasu trwania
rozmowy będzie wyświetlany koszt
rozmowy lub liczba jednostek
taryfikacyjnych, o ile operator włączył
usługę przesyłania informacji o kosztach.
91
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Wiadomości SMS
(komunikaty tekstowe)
Za pomocą telefonu stacji bazowej można
przesyłać wiadomości SMS za
pośrednictwem sieci stacjonarnej/ISDN, jak
i VoIP.
Linia, za pomocą której mają być wysyłane
wiadomości SMS, musi być dokładnie
zdefiniowana. Wiadomości SMS można
odbierać na wszystkich liniach telefonu
stacji bazowej z wyjątkiem usługi
Gigaset.net.
Telefon stacji bazowej dostarczany jest
w konfiguracji umożliwiającej wysyłanie
wiadomości SMS od razu po podłączeniu
telefonu do sieci stacjonarnej/ISDN. W razie
nieokreślenia żadnych ustawień
wiadomości SMS są wysyłane przez sieć
stacjonarną/ISDN.
Warunki:
u Włączona funkcja prezentacji numeru
wywołującego dla połączeń VoIP lub linii
stacjonarnej/ISDN, za pośrednictwem
których mają być wysyłane/odbierane
wiadomości SMS. Prezentacja numeru
wywołującego nie może być wyłączona
¢ str. 61.
u Operator sieci obsługuje usługę SMS
(informacje na ten temat można uzyskać
u operatora sieci).
u W celu odbierania wiadomości konieczne
jest zarejestrowanie się u operatora
usługi SMS. Odbywa się to automatycznie
przy wysyłaniu pierwszej wiadomości
SMS przez dane centrum SMS.
Uwaga!
Version 4, 16.09.2005
Aby odbierać wiadomości SMS na wielu
numerach MSN, trzeba każdy numer MSN
oddzielnie zarejestrować u operatora.
92
Wpisywanie/wysyłanie
wiadomości SMS
Wpisywanie wiadomości SMS
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
Nowy SMS Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
~
Wpisz wiadomość SMS.
Wskazówki
u Informacje na temat wpisywania
tekstu i znaków specjalnych można
znaleźć na str. 175.
u Wiadomość SMS może zawierać
612 znaków. Jeśli wiadomość zawiera
więcej niż 160 znaków, zostanie
przesłana jako połączona wiadomość
SMS (np. cztery wiadomości po
153 znaki). W prawej górnej części
ekranu wyświetlane są informacje
o pozostałej liczbie znaków i (w
nawiasie) numerze wpisywanej części
łączonej wiadomości. Przykład: 447
(2).
u Należy pamiętać, że łączenie
wiadomości SMS wiąże się z reguły
z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów.
Wysyłanie wiadomości SMS
§Opcje§
Wyslij
SMS
~/s
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Wybierz numer wraz
z numerem kierunkowym
(także w lokalnej sieci
telefonicznej) z książki
telefonicznej lub wpisz numer
bezpośrednio. Aby wysłać SMS
do skrzynki pocztowej SMS:
załącz na końcu numeru numer
identyfikacyjny skrzynki.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
§Wyslij§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wiadomość SMS zostanie
wysłana.
Wskazówki
u Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości
SMS zostanie przerwane przez
przychodzące połączenie zewnętrzne,
tekst zostanie automatycznie zapisany
na liście wiadomości roboczych.
u W razie zapełnienia pamięci lub
używania funkcji SMS za pomocą innej
słuchawki procedura zostanie
przerwana. Wyświetlany jest wówczas
odpowiedni komunikat. Należy
usunąć zbędne wiadomości SMS albo
wysłać wiadomość SMS później.
Raport o stanie wiadomości SMS
Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez
operatora.
Jeśli włączona została opcja raportu o stanie,
po wysłaniu wiadomości zostanie przesłane
potwierdzenie (w wiadomości SMS).
Włączanie/wyłączanie raportu
o stanie
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Ustawienia
Raport o stanie
Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§
(³ = wł.).
Wczytywanie/usuwanie raportu
o stanie/numeru książki telefonicznej
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości
(¢ str. 95), a następnie:
q
Version 4, 16.09.2005
§Czytaj§
Wybierz wiadomość SMS
mającą stan Status OK lub
Status NOK.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
u Usuwanie:
§Opcje§
¢ Usun wpis ¢ §OK§.
u Przenoszenie numeru do książki
telefonicznej:
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel. ¢ §OK§.
u Usuwanie całej listy:
§Opcje§ ¢ Usun liste ¢ §OK§.
Lista wiadomości roboczych
Wiadomość SMS można zapisać na liście
wiadomości roboczych, a następnie zmienić
i wysłać.
Zapisywanie wiadomości SMS na liście
wiadomości roboczych
¤ Podczas wpisywania wiadomości SMS
(¢ str. 92).
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Po zapisaniu zostanie wyświetlony
ponownie edytor SMS z wpisaną
wiadomością. Można kontynuować
wpisywanie tekstu i ponownie go zapisać.
Zapisana wcześniej wiadomość SMS
zostanie zastąpiona.
Zapisz
Otwieranie listy wiadomości
roboczych
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Wychodz.
Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na
liście, na przykład:
Zapisano
dnia
10.01.10 15:07
Jeśli wpis został zapisany z numerem
telefonu, np. przy zapisaniu wiadomości
SMS z listy odebranych wiadomości, numer
telefonu jest wyświetlany w górnym
wierszu.
93
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Odczytywanie lub usuwanie
wiadomości SMS
¤ Otwórz listę wiadomości roboczych,
a następnie:
q
Wybierz wiadomość SMS.
§Czytaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony tekst.
Przewijaj po jednym wierszu za
pomocą klawisza q.
Można też usunąć wiadomość SMS za
pomocą klawisza
§Opcje§ ¢ Usun wpis ¢ §OK§.
Wpisywanie/zmienianie wiadomości
SMS
¤ Podczas czytania wiadomości SMS na
liście wiadomości roboczych.
§Opcje§
Otwórz menu.
Można wybrać następujące opcje:
Wyslij
Wysłanie zapisanej wiadomość SMS
(¢ str. 92).
Edytuj
Zmiana zapisanego tekstu wiadomości
SMS, a następnie wysłanie (¢ str. 92).
Zestaw znaków
Tekst jest wyświetlany przy użyciu
wybranej czcionki.
Usuwanie listy wiadomości roboczych
¤ Otwórz listę wiadomości roboczych,
Version 4, 16.09.2005
a następnie:
§Opcje§
Otwórz menu.
Usun liste Wybierz, naciśnij klawisz §OK§
i potwierdź za pomocą klawisza
§Tak§. Lista zostanie usunięta.
94
Wysyłanie wiadomości SMS na
adres e-mail
Jeśli operator udostępnia funkcję SMS na
e-mail, wiadomości SMS można przesyłać
także na adres e-mail.
Adres e-mail musi być umieszczony na
początku tekstu. Wiadomość SMS należy
wysłać na adres usługi e-mail centrum
wysyłania wiadomości SMS.
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Nowy SMS
s/~
Przenieś adres e-mail z książki
telefonicznej lub wpisz
bezpośrednio. Zakończ za
pomocą znaku spacji lub
dwukropka (w zależności od
operatora).
~
Wpisz tekst wiadomości SMS.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyslij
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
E-mail
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§. Jeśli nie został
wpisany numer usługi e-mail
(¢ str. 98), wpisz jej numer.
§Wyslij§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wysyłanie wiadomości SMS jako
faksu
Wiadomość SMS można również wysłać jako
faks.
Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez
operatora.
¤ Podczas wpisywania wiadomości SMS
(¢ str. 92).
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyslij
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Faks
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
s/~
§Wyslij§
Wybierz numer z książki
telefonicznej lub wprowadź
bezpośrednio. Numer należy
wpisać wraz z numerem
kierunkowym (także w lokalnej
sieci telefonicznej).
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Odbieranie wiadomości SMS
Wszystkie odebrane wiadomości SMS
zapisywane są na liście odebranych.
Połączone wiadomości SMS wyświetlane są
jako jedna wiadomość SMS. Jeśli
wiadomość ta jest zbyt długa lub została
przesłana niekompletna, to zostanie ona
podzielona na kilka pojedynczych
wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS
pozostaje na liście nawet po jej
przeczytaniu, należy regularnie usuwać
wiadomości SMS z listy.
Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie
zapełniona, wyświetlony zostanie
odpowiedni komunikat.
¤ Usuń zbędne wiadomości SMS
(¢ str. 96).
Wskazówka
Analogowa sieć stacjonarna:
Każda przychodząca wiadomość SMS
sygnalizowana jest przez pojedynczy
sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak
w przypadku połączeń zewnętrznych).
W razie próby odebrania „połączenia”
wiadomość SMS zostanie utracona.
Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy
włączyć pomijanie pierwszego sygnału
dzwonka dla wszystkich połączeń
zewnętrznych (¢ str. 99).
Lista odebranych
Lista odebranych zawiera:
u Wszystkie odebrane wiadomości SMS
(bez względu na numer MSN adresata).
Na wszystkich słuchawkach i telefonie
stacji bazowej wyświetlane są wszystkie
odebrane wiadomości SMS.
u Wiadomości SMS, które nie zostały
wysłane z powodu błędu.
Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są za
pomocą symbolu Ë na wyświetlaczu,
miganiem klawisza wiadomości f oraz
sygnałem dźwiękowym.
Otwieranie listy odebranych za
pomocą klawisza f
f
Naciśnij.
Lista odebranych wiadomości wyświetlana
jest z liczbą wpisów (przykład):
SMS:
(2)
z pogrubieniem: nowe wpisy
bez pogrubienia: przeczytane wpisy
¤ Otwórz listę klawiszem §OK§.
Każdy wpis na liście zawiera:
u Numer lub nazwę nadawcy.
u Linię odbierającą wiadomości SMS.
u Datę odebrania.
Przykład:
0123727859362922
dla IP2
10.10.10 09:07
Otwieranie listy odebranych za
pomocą menu SMS
v ¢ ËWiadomosci ¢ SMS
Version 4, 16.09.2005
¢ Przychodz.
95
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Usuwanie listy odebranych
Z listy zostaną usunięte wszystkie nowe
i stare wiadomości SMS.
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości.
§Opcje§
Otwórz menu.
Usun liste Wybierz, naciśnij klawisz §OK§
i potwierdź za pomocą klawisza
§Tak§. Lista zostanie usunięta.
Odczytywanie lub usuwanie
wiadomości SMS
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości,
a następnie:
Wybierz wiadomość SMS.
§Czytaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony tekst.
Przewijaj po jednym wierszu za
pomocą klawisza q.
Można też usunąć wiadomość SMS za
pomocą klawisza
§Opcje§ ¢ Usun wpis ¢ §OK§.
Nowa wiadomość SMS otrzymuje po
odczytaniu stan „Stara” (nie jest wyświetlana
pogrubioną czcionką).
q
Zmienianie czcionki
Version 4, 16.09.2005
Jeśli tekst nie jest wyświetlany lub
wyświetlane są dziwne znaki, być może
wiadomość SMS została napisana w innym
zestawie znaków (cyrylicy, grece itd.).
¤ Odczytaj wiadomość SMS
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zestaw znaków
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
s
Wybierz zestaw znaków
i naciśnij klawisz wyświetlacza
§Wybierz§ (Ø = wł.).
Tekst zostanie wyświetlony przy użyciu
wybranej czcionki. Ustawienie dotyczyć
będzie tylko aktualnej wiadomości SMS.
96
Odpowiadanie na wiadomości
SMS lub przekazywanie
wiadomości SMS
¤ Odczytaj wiadomość SMS
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Dostępne są następujące możliwości:
Odpowiedz
Napisanie nowej wiadomości SMS
i wysłanie na numer nadawcy (str. 92).
Edytuj
Zmiana tekstu wiadomości SMS,
a następnie wysłanie do nadawcy
(str. 92).
Przeslij dalej
Przesłanie wiadomości SMS na inny
numer (str. 92).
Przenoszenie numeru do książki
telefonicznej
Przenoszenie numeru nadawcy
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości
i wybierz wiadomość SMS (¢ str. 95).
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel.
¤ Uzupełnij wpis (¢ str. 74).
Wskazówka
Załączony numer identyfikacyjny
skrzynki zostanie przejęty do książki
telefonicznej.
Przenoszenie/wybieranie numerów
z tekstu wiadomości SMS
¤ Przeczytaj wiadomość SMS i przewiń ją
do miejsca zawierającego numer
telefonu.
Cyfry zostaną zaznaczone.
Ó
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Uzupełnij wpis (¢ str. 74).
lub:
c
Podnieś słuchawkę, aby wybrać
numer.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Aby użyć tego numeru również do wysłania
wiadomości SMS:
¤ Zapisz numer wraz z numerem
kierunkowym w książce telefonicznej.
Jeśli wiadomość SMS zawiera wiele
numerów, następny numer zostanie
zaznaczony, jeśli wiadomość zostanie
przewinięta na tyle, że pierwszy numer
zniknie z wyświetlacza.
Wskazówki
u W przypadku międzynarodowych
numerów kierunkowych znaki +- nie
są kopiowane.
¤ W takim przypadku należy numer
poprzedzić wpisem „00”.
u Jeśli w książce telefonicznej nie ma już
wolnych wpisów, można jedynie
zastąpić lub uzupełnić istniejący wpis.
SMS z wizytówką vCard
Wizytówka vCard to wizytówka
elektroniczna. W tekście wiadomości SMS
jest wyświetlana za pomocą ikony Å.
Wizytówka vCard może zawierać:
u nazwisko,
u numer prywatny,
u numer służbowy,
u numer telefonu komórkowego,
u datę urodzin.
Poszczególne informacje zawarte
w wizytówce vCard można zapisywać
pojedynczo w książce telefonicznej.
Otwieranie wizytówki vCard
Version 4, 16.09.2005
¤ Odczytaj wiadomość SMS zawierającą
wizytówkę vCard.
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby otworzyć wizytówkę vCard.
Następnie:
§Powrót§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby powrócić do tekstu
wiadomości SMS.
albo:
q
Wybierz numer.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Podczas zapisywania numeru
automatycznie otwierana jest książka
telefoniczna. Skopiowane zostają numer
i nazwisko. Jeśli wizytówka vCard zawiera
datę urodzin, data zostanie przeniesiona do
książki telefonicznej i ustawiona jako
rocznica.
¤ W razie potrzeby zmień wpis w książce
telefonicznej i zapisz go. Automatycznie
nastąpi powrót do wizytówki vCard.
§Zapisz§
Powiadamianie przy użyciu
wiadomości SMS
Możliwe jest włączenie powiadamiania za
pomocą wiadomości SMS o nieodebranych
połączeniach lub o nowych wiadomościach
na automatycznej sekretarce.
Warunek: w przypadku połączeń
nieodebranych musi być przekazywany
numer telefonu wywołującego (CLI).
Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki
użytkownika lub do innego urządzenia,
obsługującego funkcje wiadomości SMS.
Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer
telefonu, na który ma być wysłane
powiadomienie.
Wskazówka
Operator zazwyczaj nalicza koszty za
powiadomienia SMS.
v ¢ ËWiadomosci ¢ SMS
¢ Ustawienia ¢ Powiadomienie
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Do:
Wprowadź numer (z numerem
kierunkowym), na który zostanie
przesłana wiadomość SMS.
Nieodebrane:
Ustaw opcję Wl., jeśli ma być przesyłane
powiadomienie w formie wiadomości
SMS.
97
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Wiadom. na sekr.:
Ustaw opcję Wl., jeśli ma być przesyłane
powiadomienie w formie wiadomości
SMS.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Uwaga!
W przypadku usługi powiadamiania
o nieodebranych połączeniach nie
należy wpisywać własnego numeru.
Może to spowodować powstanie pętli, za
którą naliczane będą opłaty.
Ustawianie centrum SMS/
linia wysyłającej
Version 4, 16.09.2005
Wymiana wiadomości SMS przebiega za
pośrednictwem centrów SMS
obsługiwanych przez operatorów.
W aparacie należy wpisać centrum SMS, za
pośrednictwem którego będą wysyłane
i odbierane wiadomości SMS. Z każdego
wpisanego centrum SMS można odbierać
wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej
rejestracji u operatora. Odbywa się to
automatycznie przy wysyłaniu pierwszej
wiadomości SMS przez dane centrum SMS.
Wiadomości SMS wysyłane są za
pośrednictwem tego centrum SMS, które
wpisane zostało jako centrum wysyłania.
W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS
można jednakże włączyć inne centrum SMS
niż ustawione do tej pory (str. 98).
Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług
SMS, menu zawiera jedynie wpis
Ustawienia. Należy wpisać centrum usług
SMS (str. 98).
98
Wpisywanie/zmienianie
centrum SMS
¤ Przed wprowadzeniem nowego wpisu
lub usunięciem zapisanego numeru
należy zasięgnąć informacji na temat
dostępnej oferty oraz specyfiki usług
danego operatora.
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Ustawienia ¢ Centrum SMS
s
Wybierz centrum SMS (np.
CSMS 1) i naciśnij klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wysylanie aktywne:
Wybierz opcję Tak, jeśli za
pośrednictwem centrum SMS ma zostać
wysłana wiadomość SMS. W przypadku
centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to
odnosi się tylko do następnej
wiadomości SMS.
Numer centrum SMS:
Wpisz numer usługi SMS.
Numer uslugi e-mail:
Wprowadź numer usługi e-mail.
Wyslij przez:
Wybierz połączenie (analogowe/numer
MSN w sieci ISDN lub połączenie VoIP), za
pomocą którego chcesz wysyłać
wiadomości SMS.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Wskazówka
u Jeśli wybrane połączenie wysyłające
zostanie usunięte z konfiguracji,
używana będzie linia analogowa lub
pierwsze połączenie ISDN
w konfiguracji.
u Jeśli zostało wybrane jedno
z połączeń VoIP i próba wysłania
wiadomości SMS zakończyła się
niepowodzeniem, na liście
odebranych wiadomości zapisana
zostanie wiadomość SMS ze stanem
błędu. Nawet jeśli włączona została
opcja Automatic Fallback to Fixed
Line ( konfigurator internetowy),
telefon nie próbuje wysłać
wiadomości SMS za pośrednictwem
sieci stacjonarnej/ISDN.
Wysyłanie wiadomości SMS za
pośrednictwem innego centrum
SMS
¤ Wybierz CSMS 2, 3 lub 4 i ustaw jako
aktywne centrum wysyłania (Wysylanie
aktywne = Tak). CSMS 1 zostanie
automatycznie dezaktywowane jako
centrum wysyłania dla następnej
wiadomości SMS.
¤ Wyślij wiadomość SMS.
Ustawienie to dotyczy tylko następnej
wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie
ponownie ustawione CSMS 1.
v
Otwórz menu główne.
*#Q5#
O
Naciśnij klawisze.
Włącz pierwszy sygnał
Q §OK§
dzwonka.
albo:
§OK§
Pomiń pierwszy sygnał
dzwonka.
Włączanie/wyłączanie funkcji
SMS
Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie
odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu
wiadomości SMS jako wiadomości
tekstowych.
Po wyłączeniu funkcji wprowadzone
ustawienia wysyłania i odbierania
wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak
również wpisy na liście wiadomości
odebranych oraz roboczych zostaną
zachowane.
v
Otwórz menu główne.
*#Q5# 2 L
Wpisz cyfry.
Wyłącz funkcję SMS.
Q §OK§
albo:
§OK§
Włącz funkcję SMS (ustawienie
fabryczne).
Version 4, 16.09.2005
Włączanie/wyłączanie funkcji
pomijania pierwszego
dźwięku dzwonka
Warunek: telefon jest podłączony do
analogowej sieci stacjonarnej.
Każda wiadomość SMS wysłana na linię
analogową jest sygnalizowana
pojedynczym dzwonkiem. Aby uniknąć
sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie
pierwszego sygnału dzwonka dla linii
stacjonarnej.
99
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / sms_BRD_neutral.fm / 31.01.2018
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Usuwanie błędów
związanych z wiadomościami
SMS
Kody błędów podczas wysyłania
E0 Włączone stałe ograniczenie prezentacji
numeru (CLIR) lub nie została włączona
prezentacja numeru wywołującego.
FE Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD Błąd podczas ustanawiania połączenia
z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.
Sposób postępowania w przypadku
błędów
W poniższej tabeli przedstawiono listę
błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak
również wskazówki na temat sposobów ich
usuwania.
Wysyłanie niemożliwe.
1. Nie została udostępniona/włączona funkcja
„prezentacji numeru wywołującego” (CLIP).
Należy zwrócić się do operatora
z życzeniem udostępnienia usługi.
¥
2. Wysyłanie wiadomości SMS zostało
przerwane (np. przez połączenie
przychodzące).
Wyślij wiadomość SMS ponownie.
¥
3. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora.
4. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie
numer centrum SMS ustawionego jako
centrum wysyłania.
Wpisz numer (
str. 98).
¥
¢
Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest
niekompletny.
¥
¢
1. Zapełniona pamięć telefonu stacji bazowej.
Usuń stare wiadomości SMS (
str. 94).
2. Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części
wiadomości.
Version 4, 16.09.2005
Wiadomości SMS nie są odbierane.
Ustawiono opcję przekierowania połączeń
Wszystkie lub dla skrzynki poczty głosowej
u operatora ustawiono przekierowanie
połączeń z opcją Wszystkie .
Zmień ustawienie przekierowania
str. 61).
połączeń (
¥
100
¢
Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.
1. Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie
numeru telefonu”.
Zwróć się do operatora z życzeniem
udostępnienia usługi (odpłatnie).
¥
2. Operatorzy sieci telefonii komórkowej
i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy
w zakresie usług SMS.
Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS
w sieci stacjonarnej.
¥
3. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione
u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci
stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest
zarejestrowany.
Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby
automatycznie zarejestrować telefon stacji
bazowej w celu odbierania wiadomości
SMS.
¥
Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.
Urządzenie końcowe nie jest udostępnione
w bazie danych operatora usług SMS dla usług
SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie
jest zarejestrowany.
Zasięgnij informacji u operatora usługi
SMS w sieci stacjonarnej.
Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby
automatycznie zarejestrować telefon stacji
bazowej w celu odbierania wiadomości
SMS.
¥
¥
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / email.fm / 31.01.2018
Powiadomienia e-mail
Powiadomienia e-mail
Otwieranie listy otrzymanych
wiadomości
Telefon informuje o odebraniu przez serwer
poczty przychodzącej nowej wiadomości email.
Telefon można ustawić w taki sposób, aby
okresowo nawiązywał połączenie
z serwerom wiadomości e-mail i sprawdzał,
czy są nowe wiadomości.
Nadejście nowej wiadomości e-mail
wskazywane jest na telefonie stacji bazowej
i wszystkich zarejestrowanych słuchawkach
Gigaset. Rozlega się sygnał dźwiękowy, miga
klawisz wiadomości f i na wyświetlaczu
w stanie gotowości wyświetlany jest
symbol Ë.
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ E-mail
Lub też, jeśli dostępne są nowe wiadomości
e-mail (miga klawisz wiadomości f):
f ¢ E-mail
Telefon nawiązuje połączenie z serwerem
poczty przychodzącej. Zostanie
wyświetlona lista zapisanych na nim
wiadomości e-mail.
Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują
się przed dawnymi, przeczytanymi.
Najnowszy wpis znajduje się na początku
listy.
W przypadku każdej wiadomości e-mail
wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail
nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności
w skrócie), jak również data i godzina (data
i i godzina mają tylko wtedy prawidłowe
wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują
się w tej samej strefie czasowej).
Przykładowa informacja:
Wskazówka
Symbol Ë jest wyświetlany również
wtedy, gdy dostępne są nowe
wiadomości SMS.
Jeśli dostępne są nowe wiadomości email, po naciśnięciu klawisza
wiadomości f wyświetlana jest lista
E-mail.
E-mail przychodzacy
Za pomocą telefonu można nawiązać
połączenie z serwerem poczty
przychodzącej i wyświetlić w przypadku
każdej wiadomości e-mail na liście
otrzymanych wiadomości informację
o nadawcy, dacie/godzinie otrzymania oraz
temat i (ew. skrócony) tekst wiadomości
(¢ str. 101).
Warunki:
u Tylko jedno konto e-mail skonfigurowane
u dostawcy usług internetowych.
u Serwer poczty przychodzącej używa
protokołu POP3.
Version 4, 16.09.2005
u W telefonie zapisana została za pomocą
konfiguratora internetowego nazwa
serwera poczty przychodzącej oraz
osobiste dane dostępowe (nazwa konta,
hasło) do konta e-mail użytkownika
(patrz instrukcja obsługi konfiguratora
internetowego na dołączonym dysku
CD).
1
2
Frank.Miller@mailp.com
10.10.08
15:40
Wszystkiego najlepszego
Anna Sand
10.10.18
Czytaj
V
10:38
Usun
1 Adres e-mail lub nazwa podana przez
nadawcę (ew. skrócona)
Pogrubienie: wiadomość jest nowa.
Jako „nowe” oznaczane są wszystkie
wiadomości e-mail, które nie były dostępne na
serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim
otwarciu listy wiadomości przychodzącej.
Wszystkie pozostałe wiadomości e-mail nie są
oznaczone jako nowe, bez względu na to czy
zostały przeczytane.
2 Data i godzina odebrania wiadomości e-mail
Jeśli lista odebranych wiadomości na
serwerze poczty przychodzącej jest pusta,
zostanie wyświetlony komunikat Brak
wpisów.
101
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / email.fm / 31.01.2018
Powiadomienia e-mail
Wskazówka
Wielu dostawców poczty elektronicznej
uaktywnia standardowo ochronę
antyspamową. Wiadomości e-mail
zakwalifikowane jako spam,
umieszczane są w odrębnym folderze,
a więc nie są wyświetlane na liście
otrzymanych wiadomości.
W przypadku niektórych dostawców
usług funkcję tę można skonfigurować:
można wyłączyć ochronę antyspamową
lub też umożliwić wyświetlanie spamu
na liście skrzynki odbiorczej.
Inni dostawcy poczty elektronicznej
przesyłają, w przypadku odebrania
spamu, wiadomość do skrzynki
odbiorczej. Ma ona na celu
poinformowanie o odebraniu
wiadomości e-mail uznanej za spam.
Dane daty i nadawcy tej wiadomości są
jednakże stale aktualizowane, w wyniku
czego wiadomość ta zawsze jest
wyświetlana jako nowa.
Version 4, 16.09.2005
Komunikaty podczas nawiązywania
połączenia
Podczas nawiązywania połączenia
z serwerem poczty przychodzącej mogą
wystąpić opisane poniżej problemy.
Komunikaty wyświetlane są na
wyświetlaczu przez kilka sekund.
Serwer pocztowy niedostepny
Nie można nawiązać dodatkowego
połączenia z serwerem poczty
przychodzącej. Przyczyny mogą być
następujące:
– Błędna nazwa serwera poczty
przychodzącej ( konfigurator
internetowy).
– Czasowe problemy z serwerem poczty
przychodzącej (nie działa lub też nie
jest połączony z Internetem).
¤ Sprawdź ustawienia w konfiguratorze
internetowym.
¤ Powtórz operację później.
102
Aktualnie niemozliwe
Zasoby telefonu, niezbędne w celu
nawiązania połączenia, są zajęte np.:
– Już nawiązano dozwoloną liczbę
połączeń VoIP.
– Z serwerem poczty przychodzącej
połączona jest już inna zarejestrowana
słuchawka.
¤ Powtórz operację później.
Blad logowania na serwerze poczty
Błąd podczas logowania do serwera
poczty przychodzącej. Przyczyny mogą
być następujące:
– Błędna nazwa serwera poczty
przychodzącej, nazwa użytkownika
i/lub hasło.
¤ Sprawdź ustawienia ( konfigurator
internetowy).
Bledne ustawienia skrz. pocztowej
Niepełne dane nazwy serwera poczty
przychodzącej, nazwy użytkownika i/lub
hasła.
¤ Sprawdź i ew. uzupełnij ustawienia
(konfigurator internetowy).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / email.fm / 31.01.2018
Powiadomienia e-mail
Wyświetlanie nagłówka
i tekstu wiadomości e-mail
§Powrót§
Warunek: otwarta lista odebranych
wiadomości (¢ str. 101).
q
Wybierz wpis wiadomości
e-mail.
§Czytaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przykład:
Zostanie wyświetlony temat wiadomości
e-mail (maks. 120 znaków) i pierwsze znaki
jej tekstu.
Przykładowa informacja:
Aby powrócić do listy
odebranych wiadomości,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
E-mail
Od:
Anna.Sand@mailp.com
Powrót
Usun
E-mail
Usuwanie wiadomości e-mail
Temat :
Zaproszenie
Tekst:
Witaj Anno, zdałem już
egzamin!
Od
Usun
1 Temat wiadomości e-mail. Wyświetlanych jest
maks. 120 znaków.
2 Tekst wiadomości e-mail (ew. skrócony).
T
Aby powrócić do listy
odebranych wiadomości,
naciśnij czerwony klawisz
zakonczenia połączenia.
Warunek: otwarta lista odebranych
wiadomości (¢ str. 101) lub wyświetlany
jest nagłówek wiadomości lub adres
nadawcy wiadomości e-mail (¢ str. 103).
§Usun§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby potwierdzić.
Wiadomość e-mail zostanie usunięta
z serwera poczty przychodzącej.
Wskazówka
Jeśli wiadomość e-mail nie zawiera
żadnego zwykłego tekstu, przez krótki
czas wyświetlany jest komunikat
Wyswietlenie wiad. e-mail niemozliwe.
Wyświetlanie adresu
nadawcy wiadomości e-mail
Version 4, 16.09.2005
Warunek: powiadomienie o wiadomości
e-mail zostało otwarte do odczytu
(¢ str. 103).
§Od§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy
wiadomości, w razie potrzeby w wielu
wierszach (maks. 60 znaków).
103
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Info_Center.fm / 31.01.2018
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Centrum informacji –
stałe połączenie online
telefonu
Za pomocą telefonu stacji bazowej można
pobierać z Internetu treści online, tzn.
korzystać z usług informacyjnych,
przygotowanych specjalnie do wyświetlania
na tym telefonie. Dostępne usługi
informacyjne zostaną objaśnione w dalszej
części. Wstępny wybór został już ustawiony,
ustawienia te jednakże można zmienić lub
też dodać nowe usługi. Można w tym celu
odwiedzić stronę Gigaset.net
www.gigaset.net w Internecie
i skonfigurować swoje osobiste usługi
informacyjne.
Konfigurowanie spersonalizowanych
usług informacyjnych
¤ Otwórz na komputerze stronę
Version 4, 16.09.2005
konfiguratora internetowego Settings
¢ Services ¢ Info Services (patrz
instrukcja obsługi konfiguratora
internetowego na dołączonym dysku
CD).
¤ Kliknij łącze
gigaset.net/myaccount.
albo:
¤ Wprowadź w pasku adresu przeglądarki
internetowej na komputerze następujący
adres:
www.gigaset.net
¤ Na stronie Gigaset.net wprowadź swoją
nazwę użytkownika Gigaset.net oraz
hasło. Nazwa użytkownika oraz hasło
znajdują się na wyżej wymienionej
stronie konfiguratora internetowego.
W obu przypadkach zostanie otwarta strona
internetowa, na której można ustawić
własne usługi informacyjne.
104
Wskazówka
Uruchomić usługę Centrum informacyjne
i wyświetlić usługi informacyjne można
zarówno za pomocą telefonu stacji
bazowej, jak i zarejestrowanych
słuchawek Gigaset SL78H, SL400H i S79H.
Uruchamianie Centrum
informacji, wybieranie usług
informacyjnych
v ¢ Dodatkowe funkcje ¢ Centrum
informacji
Zostanie wyświetlone menu Centrum
informacji, tzn. lista dostępnych do wyboru
usług informacyjnych. Można przechodzić
pomiędzy poszczególnymi usługami
informacyjnymi.
s
Wybierz usługę informacyjną
i naciśnij klawisz §OK§.
W celu uzyskania dostępu do określonych
usług informacyjnych (usługi
spersonalizowane), konieczne jest
zalogowanie się za pomocą nazwy
logowania oraz hasła. W takim przypadku
należy wprowadzić dane dostępowe
w sposób opisany w rozdziale „Logowanie
do spersonalizowanych usług
informacyjnych” na str. 105.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Info_Center.fm / 31.01.2018
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Komunikaty podczas ładowania
żądanych informacji
Informacje pobierane są z Internetu. Na
wyświetlenie informacji należy zaczekać
kilka sekund. Zostanie wyświetlona
informacja Prosze czekac...
Jeśli wyświetlenie informacji danej usługi
informacyjnej jest niemożliwe, zostanie
wyświetlony jeden z poniższych
komunikatów:
Nie mozna osiagnac zadanej strony
Możliwe przyczyny:
u przekroczenie limitu czasu (timeout)
podczas ładowania żądanych informacji
lub też
u serwer internetowy usług
informacyjnych jest niedostępny.
¤ Sprawdź połączenie z Internetem
Version 4, 16.09.2005
i powtórz wywołanie w późniejszym
czasie.
Blad kodowania na zadanej stronie
Zawartość żądanej usługi informacyjnej jest
zakodowana w formacie, którego telefon
stacji bazowej nie może wyświetlić.
Nie mozna wyswietlic zadanej strony
Błąd ogólny podczas ładowania usługi
informacyjnej.
Niepowodzenie logowania
Logowanie nie powiodło się. Możliwe
przyczyny:
u Nie wprowadzono prawidłowych danych
logowania.
¤ Wybierz ponownie usługę
informacyjną i powtórz logowanie.
Zwróć uwagę zwłaszcza na
prawidłową pisownię wielkimi/
małymi literami.
u Nie masz uprawnień dostępu do tej
usługi informacyjnej.
Logowanie do
spersonalizowanych usług
informacyjnych
Jeśli w celu uzyskania dostępu do usługi
informacyjnej niezbędne jest specjalne
zalogowanie się przy użyciu nazwy
użytkownika i hasła, po wywołaniu usługi
informacyjnej najpierw wyświetlany jest
następujący komunikat:
Nazwa uzytkownika
Wprowadź nazwę użytkownika
przydzieloną przez operatora
usługi informacyjnej.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Haslo
§Zapisz§
Następnie wprowadź hasło dla
tej nazwy użytkownika.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli logowanie zakończyło się pomyślnie,
żądana usługa informacyjna zostanie
wyświetlona.
Jeśli zalogowanie było niemożliwe, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat,
£ Komunikaty podczas ładowania
żądanych informacji, str. 105.
Wskazówka
Podczas wprowadzania danych
użytkownika należy zwrócić uwagę na
prawidłową pisownię wielkimi/małymi
literami. Wpisywanie tekstu ¢ str. 175.
105
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Info_Center.fm / 31.01.2018
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Obsługa Centrum informacji
W zależności od typu żądanej usługi
informacyjnej można wykonać następujące
czynności:
Przeglądanie usługi informacyjnej
¤ Za pomocą klawisza s można przewijać
wyświetloną usługę informacyjną w dół,
natomiast klawisz t służy do
przewijania do góry (powrót).
po tym, że nad prawym klawiszem
wyświetlacza wyświetlana jest opcja
§Polacz§.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Ó, jeśli
chcesz umieścić numer telefonu
w lokalnej książce telefonicznej stacji
bazowej.
albo:
¤ Naciśnij klawisz §Polacz§, aby wybrać
podświetlony numer.
Wybieranie hiperłączy
W przypadku naciśnięcia klawisza
wyświetlacza §Polacz§, w zależności od
operatora
u nastąpi wybieranie numeru lub
u najpierw numer zostanie wyświetlony na
wyświetlaczu. Przed wybraniem numeru
należy go najpierw potwierdzić.
¤ Numer zostanie wybrany po
naciśnięciu klawisza wyświetlacza§Tak§.
albo:
¤ W przypadku naciśnięcia klawisza
wyświetlacza §Nie§ zostanie
wyświetlona ponownie strona
z hiperłączem. Numer nie zostanie
wybrany.
Hiperłącze do dalszych informacji:
Wprowadzanie tekstu
Powrót do poprzedniej strony
¤ Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza.
Powrót do menu Centrum
informacji
¤ Naciśnij czerwony klawisz zakończenia
połączenia T.
Aby przejść do trybu „offline”:
Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia
połączenia T, aby powrócić do stanu
gotowości telefonu stacji bazowej.
Jeśli strona zawiera hiperłącze do dalszych
informacji, jest ono wyświetlane w postaci
symbolu … .
Po otwarciu strony zawierającej hiperłącze
pierwsze hiperłącze jest podkreślone.
¤ W razie potrzeby za pomocą klawisza
sterującego (s i/lub t) można przejść
do żądanego hiperłącza. Hiperłącze jest
wtedy zaznaczone (podświetlone).
¤ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza
§Lacze§, aby otworzyć odpowiednią stronę.
Hiperłącze do numeru telefonu:
Version 4, 16.09.2005
¤ Hiperłącze tego typu można rozpoznać
Jeśli hiperłącze zawiera numer telefonu,
numer ten można umieścić w lokalnej
książce telefonicznej lub wybrać numer
bezpośrednio (funkcja Click-2-Call).
¤ Wybierz hiperłącze za pomocą klawisza
s i/lub t.
106
¤ Za pomocą klawisza q przejdź do pola,
¤
¤
¤
w którym chcesz wprowadzić tekst.
Kursor miga w polu tekstowym.
Wprowadź żądany tekst za pomocą
klawiszy telefonu stacji bazowej
(¢ str. 175).
W razie potrzeby przejdź do kolejnych
pól tekstowych, aby je wypełnić lub
ustawić w razie potrzeby jedną z opcji
(por. niżej).
Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby
zamknąć wpis oraz wysłać dane.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Info_Center.fm / 31.01.2018
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Dokonywanie wyboru
¤ Za pomocą klawisza q przejdź w razie
¤
¤
¤
potrzeby do wiersza, w którym chcesz
dokonać wyboru.
W razie potrzeby naciśnij kilka razy
klawisz sterujący w lewo lub w prawo,
aby wybrać odpowiedni element.
Za pomocą klawisza q przejdź w razie
potrzeby do dalszych pól wyboru
i wybierz je w sposób opisany powyżej.
Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza, aby
zakończyć wybór oraz wysłać dane.
Ustawianie opcji
¤ Za pomocą klawisza q przejdź do
wiersza opcji. Wiersz jest zaznaczony.
¤ Włącz lub wyłącz opcję za pomocą
¤
¤
klawisza sterującego v (naciskając
w prawo) lub za pomocą lewego klawisza
wyświetlacza (np. §OK§).
Przejdź w razie potrzeby do dalszych
opcji lub pól tekstowych, aby je ustawić
lub wypełnić.
Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza (np.
§Wyslij§), aby zamknąć wpis oraz wysłać
dane.
Wskazówka
Prognoza pogody jest ustawiona
domyślnie.
Na serwerze gigaset.net (¢ str. 104)
można ustawić wyświetlane informacje.
Wyświetlanie informacji tekstowych zaczyna
się po około 10 sekundach od powrotu
telefonu stacji bazowej do stanu gotowości.
W zależności od wybranego kanału
informacyjnego, na wygaszaczu z prawej
strony wyświetlany będzie klawisz
wyświetlacza (np. §Więcej§),
¤ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby
wyświetlić dalsze informacje.
¤ Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
powrócić do stanu gotowości.
Wyświetlanie informacji
z Internetu jako wygaszacza
ekranu
Version 4, 16.09.2005
Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
w stanie gotowości można wyświetlać
żądany kanał informacyjny (np. komunikaty
pogodowe, wiadomości).
W tym celu należy włączyć na telefonie stacji
bazowej funkcję Pasek Informacje
(¢ str. 143) lub wygaszacz ekranu Uslugi
informac. (¢ str. 142) i włączyć
wyświetlanie informacji z usług
informacyjnych za pomocą konfiguratora
internetowego.
107
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Obsługa automatycznej
sekretarki stacji bazowej
Automatyczną sekretarkę, zintegrowaną ze
stacją bazową, można obsługiwać za
pomocą klawiatury stacji bazowej
(¢ str. 3), zarejestrowanej słuchawki lub
zdalnie (przy użyciu innego telefonu/
słuchawki). Komunikaty osobiste lub
pomocnicze można nagrać tylko za pomocą
stacji bazowej lub słuchawki.
Stacja bazowa jest wyposażona w trzy
automatyczne sekretarki (AS1, AS2, AS3), które
można włączać i obsługiwać niezależnie.
Po włączeniu stacji bazowej włączona jest
AS1 i do niej są przypisane wszystkie linie
stacji bazowej jako linie odbierające.
AS2 i AS3 stają się dostępne po przypisaniu
jednej lub więcej linii odbierających.
Każda automatyczna sekretarka odbiera
tylko połączenia przychodzące na jej linię.
Każdą automatyczną sekretarkę można
obsługiwać jedynie za pomocą urządzenia
końcowego (stacji bazowej/słuchawki), do
którego przypisana jest co najmniej jedna jej
linia odbierająca.
Version 4, 16.09.2005
Przypisywanie linii odbierającej
Warunek: w stacji bazowej skonfigurowano
co najmniej dwie linie.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Polaczenia odbierajace
Sekretarka 1 / 2 / 3
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dla każdej skonfigurowanej linii i połączenia
Gigaset.net wyświetlany jest wpis Odbieraj
polaczenia dla xxx (xxx = nazwa linii).
Wprowadź poniższe ustawienie dla każdego
skonfigurowanego połączenia stacji
bazowej.
¤ Klawiszem r wybierz opcję Tak, jeśli
automatyczna sekretarka ma odbierać
połączenie na danej linii.
108
Jeśli linia jest już przypisana jako
odbierająca do innej automatycznej
sekretarki, nie można wybrać opcji Tak.
Wybierz opcję Nie, jeśli żądana linia
odbierająca nie powinna być przypisana
do danej automatycznej sekretarki.
Wskazówka
Jeśli automatyczna sekretarka ma
przyjmować połączenia GSM telefonu
komórkowego podłączonego do
telefonu Gigaset przez Bluetooth,
konieczne jest wybranie połączenia GSM
jako linii odbierającej. W przypadku
połączenia GSM na liście znanych
urządzeń wyświetlana jest nazwa
telefonu komórkowego.
Ustawione czasy odbierania decydują,
czy połączenia przychodzące będą
odbierane przez automatyczną
sekretarkę, czy też przez pocztę głosową
sieci komórkowej.
Połączenia równoległe
Jeśli abonent jest połączony z automatyczną
sekretarką i zostanie odebrane drugie
połączenie z automatyczną sekretarką,
osoba dzwoniąca usłyszy sygnał wolnej linii.
Połączenie będzie sygnalizowane na
urządzeniach (stacji bazowej, słuchawkach),
do których przypisana jest linia odbierająca.
Jeśli drugie połączenie nie zostanie
odebrane, automatyczna sekretarka
odbierze drugie połączenie, jeśli:
u połączenie z pierwszym rozmówcą
zostało zakończone oraz
u upłynął czas ustawiony dla przyjmowania
połączenia (¢ str. 114) przez
automatyczną sekretarkę.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Tryb automatycznej sekretarki
Każdej z trzech automatycznych sekretarek
można używać w dwóch różnych trybach.
u W trybie Odbierz i nagraj osoba
dzwoniąca słyszy komunikat, a następnie
może nagrać wiadomość.
u W trybie Tylko odbierz osoba dzwoniąca
słyszy komunikat, ale nie może nagrać
wiadomości.
Obsługa za pomocą stacji
bazowej
Jeśli podczas obsługi rozlegnie się
akustyczny sygnał monitu lub wiadomości,
automatycznie zostanie włączony głośnik.
Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, należy
podnieść słuchawkę.
Obsługa za pomocą menu stacji bazowej
jest podobna do obsługi za pomocą
zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H,
SL400H lub S79H.
Włączanie/wyłączanie
automatycznej sekretarki
i ustawianie trybu
Version 4, 16.09.2005
Dostępne są tryby Odbierz i nagraj, Tylko
odbierz i Na zmiane. Za pomocą ustawienia
Na zmiane można włączyć tryb nagrywania
z żądanym czasie, a w pozostałym czasie
odtwarzania komunikatu pomocniczego
osobie dzwoniącej.
v ¢ Ì ¢ Uruchomienie
Wyświetlona zostanie lista automatycznych
sekretarek przypisanych do tej samej linii
odbierającej, co telefon stacji bazowej.
Włączone automatyczne sekretarki są
oznaczone symbolem μ.
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę.
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Uruchomienie:
Wybierz opcję Wl. albo Wyl., aby włączyć
lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.
Tryb:
Wybierz Odbierz i nagraj, Tylko odbierz
lub Na zmiane.
Jeśli wybrany został tryb Na zmiane:
Nagrywanie od:
Wpisz godzinę/minuty (format
4-cyfrowy) początku okresu przełączenia
funkcji.
(Godzina musi być ustawiona.)
Nagrywanie do:
Wpisz godzinę/minuty (format
4-cyfrowy) końca okresu przełączenia
funkcji.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Po włączeniu odtwarzany jest komunikat
informujący o pozostałym czasie nagrania.
Jeśli nie ustawiono jeszcze godziny
(ustawianie godziny ¢ str. 148), zostanie to
zasygnalizowane odpowiednim
komunikatem. Zostanie wyświetlony
symbol Ãoraz cyfry wskazujące włączone
automatyczne sekretarki (np. Ã2 3).
W przypadku zapełnienia pamięci
wiadomości i wybrania trybu Odbierz i
nagraj lub Na zmiane wyświetlony zostanie
monit o usunięcie starych wiadomości.
Automatyczna sekretarka zostanie włączona
po usunięciu starych wiadomości.
Jeśli godzina nie jest dostępna,
automatyczna sekretarka przechodzi z trybu
Na zmiane w tryb Odbierz i nagraj aż do
chwili, gdy godzina stanie się znowu
dostępna.
109
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Włączanie automatycznej sekretarki
za pomocą przycisku na stacji bazowej
¤ Naciśnij przycisk ý, aby włączyć lub
wyłączyć wszystkie automatyczne
sekretarki przypisane do linii
odbierających telefonu stacji bazowej.
Jeśli do telefonu stacji bazowej przypisanych
jest wiele automatycznych sekretarek i nie
wszystkie z nich są wyłączone, sposób
postępowania jest następujący:
1. Naciśnij przycisk ý: wszystkie
automatyczne sekretarki przypisane do
telefonu stacji bazowej zostaną wyłączone.
2. Naciśnij przycisk ý: wszystkie
automatyczne sekretarki zostaną włączone.
Nagrywanie komunikatu
osobistego/komunikatu
pomocniczego
Telefon stacji bazowej dostarczany jest
z zapowiedzią standardową dla trybu
nagrywania i trybu komunikatu
pomocniczego. Dopóki nie zostanie nagrany
komunikat osobisty, używany jest
odpowiedni komunikat standardowy.
Dla każdej z automatycznych sekretarek
można nagrać oddzielne osobiste
zapowiedzi trybów nagrywania i trybu
komunikatu pomocniczego.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Za pomocą telefonu stacji bazowej
można zarządzać zapowiedziami
wszystkich automatycznych sekretarek,
którym przypisano co najmniej jedną
linię odbierającą. Za pomocą
zarejestrowanej słuchawki można
zarządzać jedynie automatyczną
sekretarką, do której przypisano co
najmniej jedną linię odbierającą
słuchawki.
110
v ¢ Ì ¢ Zapowiedzi
¢ Nagraj zapowiedz / Nagraj wskazówke
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
§OK§
Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli słuchawka nie została podniesiona,
włączy się tryb głośnomówiący.
Rozlegnie się sygnał gotowości (krótki
sygnał dźwiękowy).
¤ Nagraj komunikat (o długości co
najmniej 3 s).
§Koniec§
Aby zakończyć nagrywanie,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Klawiszem &, czerwonym klawiszem
T lub klawiszem §Powrót§ można przerwać
nagrywanie, a klawiszem §OK§ można je
ponownie włączyć.
Po nagraniu zapowiedź zostanie
odtworzona w celu sprawdzenia. Za
pomocą klawisza §Nowa§ można ponownie
włączyć nagrywanie.
Uwaga!
u Nagrywanie kończy się automatycznie
po osiągnięciu maks. czasu nagrywania
(170 s) lub gdy przerwa w mówieniu
będzie dłuższa niż 2 s.
u W razie przerwania nagrywania
stosowana będzie w dalszym ciągu
zapowiedź standardowa.
u Jeśli pamięć automatycznej sekretarki
jest zapełniona, nagrywanie nie zostanie
włączone lub zostanie przerwane.
¤ Po usunięciu starych wiadomości
automatyczna sekretarka
automatycznie przejdzie ponownie
w tryb Odbierz i nagraj.
¤ W razie potrzeby należy ponownie
nagrać komunikat.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Odsłuchiwanie zapowiedzi
Odsłuchiwanie wiadomości
Dopóki nie zostanie nagrany komunikat
osobisty, odtwarzany jest odpowiedni
komunikat standardowy.
Klawiszem &, czerwonym klawiszem
T lub klawiszem §Powrót§ można przerwać
odtwarzanie.
Każda zapisywana wiadomość jest
opatrzona datą i godziną odebrania (o ile
opcja ta została ustawiona, patrz
¢ str. 148), wyświetlaną podczas
odtwarzania. Jeśli włączona jest funkcja
prezentacji numeru wywołującego,
wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.
Jeśli numer osoby dzwoniącej został
zapisany w książce telefonicznej,
wyświetlane jest zapisane z nim nazwisko.
Informacje na temat wyświetlania
¢ str. 56.
v ¢ Ì ¢ Zapowiedzi
¢ Odtwórz zapowiedz /
Odtwórz wskazówke
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
Podczas odsłuchiwania komunikatu można
nagrać nowy komunikat:
§Nowa§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest
zapełniona, sekretarka przechodzi w tryb
Tylko odbierz.
¤ Po usunięciu starych wiadomości
automatyczna sekretarka automatycznie
przejdzie ponownie w tryb Odbierz i
nagraj. W razie potrzeby należy
ponownie nagrać komunikat.
Usuwanie komunikatów/
komunikatów pomocniczych
Version 4, 16.09.2005
v ¢ Ì ¢ Zapowiedzi
¢ Usun zapowiedz / Usun wskazówke
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Po usunięciu używana będzie ponownie
odpowiednia zapowiedź standardowa
wybranej automatycznej sekretarki.
Odsłuchiwanie nowych wiadomości
Wiadomości nowe, które nie zostały jeszcze
odsłuchane, sygnalizuje symbol Ã
w drugim wierszu wyświetlacza oraz
miganie klawisza f.
f
Naciśnij klawisz wiadomości.
Sekretarka 1: / Sekretarka 2: /
Sekretarka 3:
Wybierz automatyczną
sekretarkę z listy i naciśnij
klawisz §OK§.
lub:
u
Naciśnij klawisz odtwarzania.
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
lub:
v ¢ Ì ¢ Odtwórz wiadomosci
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlone zostaną jedynie lokalne
automatyczne sekretarki przypisane do tej
samej linii odbierającej, co telefon stacji
bazowej.
Głośnik telefonu stacji bazowej zostanie
włączony.
Jeśli dostępne są nowe wiadomości,
odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej
nowej wiadomości. Po odtworzeniu
ostatniej z nowych wiadomości rozlegnie się
sygnał zakończenia i wskazany zostanie
pozostały czas nagrywania.
111
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Odpowiedni komunikat głosowy wskazuje
datę i godzinę nagrania wiadomości.
Odtworzone zostaną wszystkie zapisane
wiadomości bez względu na linię
odbierającą.
Podczas odtwarzania wyświetlane są wpisy
listy automatycznych sekretarek.
Nowa wiadomość staje się „stara” po około
3 sekundach od odtworzenia daty i godziny
nagrania.
Odsłuchiwanie starych wiadomości
Po zakończeniu odtwarzania wszystkich
nowych wiadomości można uruchomić
odtwarzanie starych wiadomości
(procedurę opisano w sekcji
„Odsłuchiwanie nowych wiadomości” na
str. 111.
Version 4, 16.09.2005
Wstrzymywanie odtwarzania oraz
sterowanie
Podczas odtwarzania wiadomości:
2/w
Wstrzymanie odtwarzania.
Naciśnij ponownie klawisz 2/
w w celu kontynuacji lub
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wybierz opcję Kontynuuj,
a następnie naciśnij klawisz §OK§
w celu kontynuacji.
(przytrzymanie) lub
Podczas odtwarzania godziny
nagrania: przewijanie do
poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania
wiadomości: przewijanie do
początku bieżącej wiadomości.
(naciśnięcie) lub 4
Podczas odtwarzania godziny
nagrania: przewijanie do
poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania
wiadomości: powtarzanie
ostatnich 5 sekund wiadomości.
s albo 3
Przewijanie do następnej
wiadomości.
112
Jeśli odtwarzanie zostało przerwane na czas
dłuższy niż jedna minuta, automatyczna
sekretarka powraca do stanu gotowości.
Oznaczanie wiadomości jako „nowej”
Odsłuchaną, „starą” wiadomość można
oznaczyć ponownie jako „nową”.
Podczas odtwarzania wiadomości lub
w trakcie przerwy:
*
Naciśnij klawisz gwiazdki.
lub:
§Opcje§
Otwórz menu.
Oznacz jako nowe
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Komunikat wskaże zmianę stanu
wiadomości na „nową”.
Odtwarzanie bieżącej wiadomości zostanie
przerwane. Ew. rozpocznie się odtwarzanie
następnej wiadomości.
Klawisz f na słuchawce miga.
Przenoszenie numeru telefonu
z wiadomości do książki telefonicznej
Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel.
¤ Uzupełnij wpis (¢ str. 78).
Usuwanie wiadomości
Stare wiadomości można usuwać
pojedynczo albo wszystkie naraz.
Usuwanie wszystkich starych
wiadomości
Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:
§Opcje§ ¢ Usun stara liste §OK§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
§Tak§
klawisz wyświetlacza.
Usuwanie pojedynczej wiadomości
Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:
§Usun§ / Q Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz cyfry Q.
Nowe wiadomości można usunąć po
odtworzeniu godziny nagrania i pierwszej
sekundy wiadomości.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Przejmowanie rozmowy
z automatycznej sekretarki
Podczas nagrywania rozmowy na
automatyczną sekretarkę lub podczas jej
zdalnej obsługi można przyjąć rozmowę:
c / §Odbierz§ / d
Podnieś słuchawkę, naciśnij
klawisz trybu
głośnomówiącego lub klawisz
wyświetlacza.
Operacja nagrywania zostanie przerwana
i można podjąć rozmowę z osobą
dzwoniącą.
Jeśli przed odebraniem rozmowy czas
nagrania wyniósł już 3 s, wiadomość
zostanie zapisana. Klawisz f miga.
Połączenie można przyjąć nawet wówczas,
gdy nie jest ono sygnalizowane.
Przekazywanie rozmowy
zewnętrznej do automatycznej
sekretarki
Version 4, 16.09.2005
Zewnętrzne połączenie przychodzące
można przekazać do automatycznej
sekretarki.
Przekierowanie jest możliwe tylko
w przypadku, gdy
u połączenie przychodzi na linię, którą
przypisano także do automatycznej
sekretarki;
u automatyczna sekretarka, do której
przypisana jest linia, jest włączona i nie
odbiera innego połączenia;
u w automatycznej sekretarce jest jeszcze
wolna pamięć.
Warunek: telefon stacji bazowej sygnalizuje
połączenie zewnętrzne:
W przypadku połączeń z numerem
użytkownika w analogowej sieci
stacjonarnej:
Ô
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
W przypadku połączeń z numerem ISDN
użytkownika lub połączeń VoIP:
§Opcje§
Otwórz menu.
Przekieruj do sekret.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Rozmowa zostanie bezzwłocznie przyjęta
w trybie nagrywania przez automatyczną
sekretarkę. Ustawiony czas opóźnienia
odbierania (str. 114) zostanie zignorowany.
Włączanie/wyłączanie nagrywania
rozmowy
Za pomocą automatycznej sekretarki można
nagrać rozmowę zewnętrzną.
Warunek:
Prowadzona jest rozmowa zewnętrzna:
¤ Rozmówcę należy poinformować o tym,
że rozmowa jest nagrywana.
§Opcje§
Otwórz menu.
Nagr. rozmowy
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Nagrywanie rozmowy jest sygnalizowane na
wyświetlaczu za pomocą komunikatu
tekstowego; nagranie jest umieszczane jako
nowa wiadomość na liście wiadomości
automatycznej sekretarki.
§Koniec§
Aby zakończyć nagrywanie
rozmowy, naciśnij klawisz
wyświetlacza.
u Jeśli linia/numer MSN używane do
połączenia są przypisane do
automatycznej sekretarki jako linia
odbierająca, połączenie zostanie nagrane
na tej automatycznej sekretarce.
u Jeśli linia/numer MSN nie są przypisane
do żadnej automatycznej sekretarki jako
linia odbierająca, rozmowa zostanie
nagrana na automatycznej sekretarce
Sekretarka 1.
Jeśli automatyczna sekretarka, na której ma
być nagrana rozmowa, jest zajęta przez inne
połączenie, wyświetlony zostanie
komunikat Aktualnie niemozliwe.
Następnie słychać będzie sygnał
zakończenia.
113
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Maksymalny czas nagrania zależy od ilości
wolnej pamięci w automatycznej sekretarce.
Po zapełnieniu pamięci rozlegnie się sygnał
zakończenia, nagranie zostanie przerwane,
a dotąd nagrana rozmowa zostanie
umieszczona na liście wiadomości
automatycznej sekretarki jako nowa
wiadomość.
Włączanie/wyłączanie
odsłuchu
Podczas nagrywania wiadomości można ją
odsłuchiwać za pomocą głośników stacji
bazowej oraz zarejestrowanych słuchawek.
Włączanie/wyłączanie odsłuchu na
stałe
v ¢ Ì ¢ Podsluch
Tel. biurkowy
Wybierz, aby włączyć/wyłączyć
odsłuch na telefonie stacji
bazowej (³= wł.).
Sluch.
Wybierz, aby włączyć/wyłączyć
odsłuch na zarejestrowanej
słuchawce (³= wł.).
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć lub wyłączyć
funkcję.
Wyłączanie odsłuchu na czas
aktualnego nagrania
Funkcję można wyłączyć podczas nagrania.
W telefonie stacji bazowej:
§Cicho§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przyjmowanie połączenia
d / c Naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego lub podnieś
słuchawkę.
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie parametrów
nagrywania
Automatyczna sekretarka jest w momencie
dostarczenia skonfigurowana fabrycznie.
114
Ustawienia indywidualne można
wprowadzić za pomocą telefonu stacji
bazowej lub zarejestrowanej słuchawki.
v ¢ Ì ¢ Nagrania
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dlug. nagrania:
Wybierz maksymalną długość
nagrywania 1 min., 2 min., 3 min.
lub Maksimum.
Jakosc nagrania:
Wybierz jakość nagrywania Standard.
lub B. dobra. Im wyższa jakość, tym
krótszy maksymalny czas nagrywania.
Opóznienie odb.:
Wybierz czas, po jakim automatyczna
sekretarka powinna przyjąć połączenie:
Natychmiast, po 10 s, 18 s, 30 s lub
Automat.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wskazówka dotycząca przyjmowania
połączenia
W przypadku ustawienia opcji opóźnienia
odbierania Automat.:
u Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne
nowe wiadomości, automatyczna
sekretarka odbierze połączenie po 18 s.
u Jeśli zostały już zapisane nowe
wiadomości, automatyczna sekretarka
odbierze połączenie po 10 s.
W przypadku zdalnej obsługi (¢ str. 115)
po około 15 s wiadomo już, że nie ma
nowych wiadomości (w przeciwnym razie
automatyczna sekretarka odebrałaby
połączenie). Odłożenie słuchawki pozwala
więc uniknąć kosztów połączenia.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Uwaga!
Aparat można skonfigurować w taki sposób,
aby w przypadku wszystkich połączeń
pierwszy sygnał dzwonka był wyciszany
(str. 99). Czas ustawiony dla opóźnienia
odbierania określa więc, jak długi będzie
czas opóźnienia przed odebraniem
rozmowy przez automatyczną sekretarkę
(a nie jak długo będzie dzwonić).
Zmienianie języka komunikatów
głosowych i komunikatu
standardowego
v
Otwórz menu główne.
*#Q5#2
Wprowadź cyfry i za pomocą
klawisza
Ustaw język rosyjski.
Q §OK§
§OK§
Ustaw język węgierski.
2 §OK§
Ustaw język polski.
3 §OK§
Ustaw język angielski.
Zdalna obsługa (funkcja
zdalnego sterowania)
Automatyczną sekretarkę można wywołać
lub włączyć za pomocą dowolnego aparatu
telefonicznego (np. z hotelu lub z budki
telefonicznej).
Warunki:
u Ustawiony został systemowy kod PIN
Version 4, 16.09.2005
różny od 0000 (str. 148).
u Aparat telefoniczny, który ma posłużyć
do obsługi zdalnej, ma możliwość
wybierania tonowego (DTMF), tzn. przy
naciskaniu klawiszy rozlegają się różne
dźwięki. Można też użyć (dostępnego
w handlu) nadajnika sygnałów
tonowych.
u Wywoływana linia/numer MSN jest
przypisana do automatycznej sekretarki
jako linia odbierająca.
Wskazówka
Zdalna obsługa za pośrednictwem
połączenia VoIP jest możliwa, jeśli
sygnały DTMF transmitowane są albo
jako komunikaty informacyjne SIP, jako
słyszalne sygnały na kanale głosowym
(inband lub audio), albo też jako pakiety
danych RTP (zgodnie z RFC2833) –
w zależności od operatora.
Łączenie się z automatyczną
sekretarką i odsłuchiwanie
wiadomości
~
9~
~
Wybierz własny numer.
Podczas odtwarzania tekstu
komunikatu: Naciśnij
klawisz 9.
Odtwarzanie tekstu zapowiedzi
zostanie przerwane.
Wprowadź systemowy kod PIN.
Zostanie odtworzony komunikat
z informacją, czy są dostępne nowe
wiadomości. Następnie odtwarzane są
wiadomości. Automatyczną sekretarkę
można wówczas obsługiwać za pomocą
klawiatury.
Obsługę umożliwiają następujące klawisze:
A
Podczas odtwarzania godziny
nagrania: przewijanie do
poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania
wiadomości: przewijanie do
początku bieżącej wiadomości.
B
Wstrzymanie odtwarzania.
Naciśnij ponownie w celu
kontynuacji.
Po pauzie o długości około
60 sekund połączenie zostanie
przerwane.
3
Przewijanie do następnej
wiadomości.
D
Powtarzanie ostatnich 5 sekund
wiadomości.
115
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / answering_m.fm / 31.01.2018
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
0
:
Podczas odtwarzania
wiadomości: usuwanie bieżącej
wiadomości.
Oznaczanie odsłuchanej
wiadomości jako „nowej”.
Rozpocznie się odtwarzanie
następnej wiadomości. Po
ostatniej wiadomości
odtwarzany jest komunikat
informujący o pozostałym
czasie nagrania.
Zakończenie zdalnej obsługi
¤ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia
lub odłóż słuchawkę.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Automatyczna sekretarka przerywa
połączenie w następujących
przypadkach:
u Jeśli wprowadzono błędny kod PIN.
u Jeśli na automatycznej sekretarce nie
ma żadnych wiadomości.
u Po odtworzeniu komunikatu
o pozostałym czasie nagrania.
116
Włączanie automatycznej
sekretarki
¤ Zadzwoń na numer automatycznej
sekretarki, a następnie poczekaj na
polecenie: „Proszę wprowadzić kod PIN”
(około 50 s).
~
Wprowadź systemowy kod PIN.
Automatyczna sekretarka jest włączona.
Odtwarzany jest komunikat o pozostałym
czasie nagrania.
Następnie odtwarzane są wiadomości.
Automatycznej sekretarki nie można
wyłączyć zdalnie.
W razie wprowadzenia błędnego kodu PIN
lub zbyt długiej zwłoki (ponad 10 sekund)
połączenie zostanie przerwane.
Automatyczna sekretarka pozostanie
wyłączona.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Net-AB.fm / 31.01.2018
Używanie automatycznej sekretarki w sieci
Używanie automatycznej
sekretarki w sieci
Niektórzy operatorzy oferują usługę
automatycznej sekretarki w sieci, tzw.
skrzynkę poczty głosowej u operatora.
Każda skrzynka poczty głosowej u operatora
odbiera zawsze tylko te połączenia, które
przychodzą za pośrednictwem
odpowiedniej linii (sieci stacjonarnej/ISDN
lub odpowiedniego numeru VoIP). Aby więc
móc nagrywać wszystkie wiadomości,
należy skonfigurować osobno skrzynki
poczty głosowej dla sieci stacjonarnej/ISDN
oraz połączeń VoIP.
Usługę automatycznej sekretarki w sieci dla
połączenia przez sieć stacjonarną/ISDN
należy zamówić u operatora sieci. Numer
automatycznej sekretarki w sieci
stacjonarnej/ISDN można zapisać
w telefonie stacji bazowej.
Pocztę głosową dla połączeń VoIP można
włączać i wyłączać za pomocą telefonu stacji
bazowej, zarejestrowanych słuchawek lub
konfiguratora sieciowego. Niezbędny jest do
tego jedynie numer automatycznej
sekretarki w sieci.
Version 4, 16.09.2005
Włączanie/wyłączanie
automatycznej sekretarki
w sieci, wpisywanie numeru
Za pomocą telefonu stacji bazowej można
zarządzać automatycznymi sekretarkami
w sieci, które zostały przypisane do jego linii
odbierającej.
v ¢ Ì Poczta glosowa
¢ Poczta glosowa
Zostanie wyświetlona lista połączeń
(VoIP i w sieci stacjonarnej/ISDN), które
są przyporządkowane do telefonu
stacji bazowej jako linie odbierające.
Wyświetlana jest informacja P. glos.: xxx,
przy czym znaki xxx zastępowane są przez
standardowe nazwy danych połączeń
(Poczta glosowa: IP1 do Poczta glosowa:
IP6, Poczta gl.: stacjon. lub Poczta glos.:
ISDN).
s
Jeśli do telefonu stacji bazowej
przypisano wiele linii
odbierających: wybierz linię
i naciśnij klawisz §OK§.
Zostało wybrane połączenie VoIP:
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Status
W celu włączenia automatycznej
sekretarki w sieci wybierz opcję Wl.
W celu wyłączenia wybierz opcję Wyl.
Poczta glosowa
Zostanie wyświetlony numer zapisany
aktualnie jako przypisany do
automatycznej sekretarki w sieci.
W razie potrzeby wprowadź lub zmień
numer automatycznej sekretarki w sieci.
W przypadku niektórych operatorów
VoIP numer automatycznej sekretarki
w sieci jest wpisywany w stacji bazowej
podczas pobierania ogólnych danych
operatora VoIP i wyświetlany w polu
Poczta glosowa.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
Zostało wybrane połączenie za
pośrednictwem sieci stacjonarnej/
ISDN:
~
Wprowadź lub zmień numer
automatycznej sekretarki
w sieci.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Usługi automatycznej sekretarki w sieci dla
połączenia przez sieć stacjonarną/ISDN nie
można włączać i wyłączać za pomocą
telefonu stacji bazowej. Sposób włączania/
wyłączania automatycznej sekretarki w sieci
stacjonarnej/ISDN należy sprawdzić
w informacjach dostarczonych przez
operatora sieci.
117
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Net-AB.fm / 31.01.2018
Używanie automatycznej sekretarki w sieci
Ustawianie szybkiego
dostępu doautomatycznej
sekretarki
Za pomocą funkcji szybkiego wybierania
można wybrać bezpośrednio jedną skrzynkę
u operatora lub lokalną automatyczną
sekretarkę telefonu stacji bazowej.
Przypisywanie klawisza 1, zmiana
przypisania
Version 4, 16.09.2005
Ustawienie szybkiego wybierania jest
zależne od urządzenia. W telefonie stacji
bazowej i każdej z zarejestrowanych
słuchawek można do klawisza
przypisać
inną automatyczną sekretarkę.
Fabrycznie nie jest ustawione przypisanie
żadnej automatycznej sekretarki do klawisza
szybkiego wybierania.
Przytrzymaj klawisz
.
albo:
v ¢ Ì Poczta glosowa
¢ Ustaw klawisz 1
Zostanie wyświetlona lista połączeń VoIP
i sieci stacjonarnej/ISDN, które są
przyporządkowane do telefonu stacji
bazowej jako linie odbierające. Wyświetlana
jest informacja P. glos.: xxx, przy czym znaki
xxx zastępowane są przez standardowe
nazwy danych połączeń (Poczta glosowa:
IP1 do Poczta glosowa: IP6, Poczta gl.:
stacjon. lub Poczta glos.: ISDN).
W przypadku lokalnej automatycznej
sekretarki telefonu stacji bazowej na liście
dostępny jest wpis Sekretarka.
s
Wybierz wpis i naciśnij klawisz
§Wybierz§ ( Ø= wł.).
118
Została wybrana lokalna Sekretarka:
Zostanie natychmiast włączona funkcja
szybkiego dostępu do lokalnych
automatycznych sekretarek telefonu stacji
bazowej.
T
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia (stan
gotowości).
Została wybrana automatyczna
sekretarka w sieci:
Jeśli numer tej automatycznej sekretarki
został już zapisany, natychmiast zostanie
włączona funkcja szybkiego dostępu.
T
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia (stan
gotowości).
Jeśli nie numer poczty głosowej nie został
zapisany, zostanie wyświetlony monit
o wprowadzanie numeru automatycznej
sekretarki u operatora
s
Przejdź do wiersza Poczta
glosowa.
~
Wpisz numer skrzynki poczty
głosowej u operatora.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
T
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia (stan
gotowości).
Szybkie wybieranie zostanie włączone.
Wskazówka
W celu szybkiego wybierania skrzynki
poczty głosowej u operatora można
wprowadzić tylko jeden numer.
Z automatyczną sekretarką w sieci dla
linii odbierających telefonu stacji
bazowej można również połączyć się
bezpośrednio za pośrednictwem
klawisza wiadomości (¢ str. 119).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Net-AB.fm / 31.01.2018
Używanie automatycznej sekretarki w sieci
Wybieranie automatycznej
sekretarki za pomocą funkcji
szybkiego dostępu
Przytrzymaj.
Jeśli automatyczna sekretarka w sieci została
skonfigurowana w celu szybkiego dostępu,
nastąpi bezpośrednie połączenie z tą
właśnie sekretarką.
d
Naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego.
Zostanie odtworzony komunikat skrzynki
u operatora.
Jeśli do szybkiego dostępu została
skonfigurowana lokalna automatyczna
sekretarka telefonu stacji bazowej,
odtwarzanie wiadomości rozpocznie się,
jeśli do linii odbierającej telefonu stacji
bazowej przypisana jest tylko jedna
automatyczna sekretarka. Jeśli do telefonu
stacji bazowej przypisano więcej niż jedną
lokalną automatyczną sekretarkę,
wyświetlona zostanie lista automatycznych
sekretarek.
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
Wywoływanie automatycznej
sekretarki w sieci za pomocą
klawisza wiadomości
Za pomocą klawisza wiadomości f
można przejść do listy każdej ze skrzynek
poczty głosowej, spełniających następujące
warunki:
u Odpowiednie połączenie jest przypisane
do telefonu stacji bazowej jako linia
odbierająca.
u Numer automatycznej sekretarki w sieci
jest zapisany w telefonie stacji bazowej.
Za pomocą tej listy można bezpośrednio
połączyć się z automatyczną sekretarką
w sieci i odsłuchać wiadomości.
f
Naciśnij klawisz wiadomości.
Wyświetlony zostanie następujący ekran
(przykład):
Wiadomosci i pol.
Skrzynka:
Skrzynka IP 1:
(1)
(1)
Skrzynka IP 2:
Skrzynka IP 3:
V
Skrzynka IP 4:
Wyświetlanie nowych wiadomości
na wyświetlaczu słuchawki
w stanie gotowości
Version 4, 16.09.2005
Jeśli w sieciowej skrzynce poczty głosowej,
która jest przyporządkowana do telefonu
stacji bazowej za pośrednictwem linii
odbierającej lub w lokalnej automatycznej
sekretarce znajduje się nowa wiadomość, na
wyświetlaczu w stanie gotowości
wyświetlany jest symbol à oraz liczba
nowych wiadomości. Klawisz wiadomości
f miga.
Powrót
1
2
3
4
OK
1 Skrzynka: automatyczna sekretarka w sieci
analogowej lub ISDN
2 Jeśli w sieciowej skrzynce poczty głosowej
dostępne są nowe wiadomości, wpis na liście
wyświetlany jest pogrubioną czcionką. W
nawiasie za wpisem listy znajduje się liczba
nowych wiadomości.
3 Skrzynka IP 1:, Skrzynka IP 2: itd. to
automatyczne sekretarki połączenia VoIP. „IP1”,
„IP2” itd. to nazwy domyślne oraz
odpowiednie połączenia VoIP. Wyświetlane są
zawsze nazwy domyślne, niezależnie od tego,
jaka nazwa połączenia została ustawiona
podczas konfiguracji.
4 Jeśli nie ma nowych wiadomości, za wpisem
listy sieciowej skrzynki poczty głosowej nie
jest wyświetlana żadna cyfra. Liczba
wiadomości zapisanych w sieciowej skrzynce
poczty głosowej nie jest wyświetlana.
119
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Net-AB.fm / 31.01.2018
Używanie automatycznej sekretarki w sieci
Skrzynka: / Skrzynka IP 1: / Skrzynka IP 2: /
... /Skrzynka IP 6:
Wybierz wpis automatycznej
sekretarki w sieci i naciśnij
klawisz §OK§.
Nastąpi bezpośrednie połączenie ze
skrzynką poczty głosowej w sieci i zostanie
odtworzony komunikat. Odtwarzaniem
wiadomości można zazwyczaj sterować za
pomocą klawiszy telefonu stacji
bazowej(kody cyfrowe). Należy zwrócić
uwagę na komunikat.
Wskazówki
u Automatyczna sekretarka w sieci
Version 4, 16.09.2005
wywoływana jest automatycznie za
pomocą odpowiedniego połączenia.
Numer telefonu nie jest poprzedzany
zdefiniowanym, automatycznym
numerem kierunkowym.
u Odtwarzaniem wiadomości
z automatycznej sekretarki w sieci
można zazwyczaj sterować za pomocą
klawiszy telefonu (kody cyfrowe).
W przypadku VoIP należy określić,
w jaki sposób kody cyfrowe będą
konwertowane na sygnały DTMF
i przesyłane (patrz instrukcja obsługi
konfiguratora internetowego na
dołączonym dysku CD).
Należy dowiedzieć się u operatora
VoIP, jaki rodzaj transmisji DTMF jest
przez niego obsługiwany.
120
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / add_features.fm / 31.01.2018
ECO DECT: zmniejszenie zużycia energii i emisji radiowej
ECO DECT: zmniejszenie
zużycia energii i emisji
radiowej
Telefon Gigaset jest przyjazny dla
środowiska.
Zmniejszenie zużycia prądu
Telefon zużywa mniej prądu dzięki
zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.
Zmniejszenie emisji radiowej
Moc nadawcza telefonu jest automatycznie
zmniejszana w zależności od oddalenia
zarejestrowanej słuchawki od telefonu stacji
bazowej. Im bliżej telefonu stacji bazowej
znajduje się słuchawka, tym niższa jest
emisja radiowa.
Moc nadawczą słuchawki i telefonu stacji
bazowej można dodatkowo zmniejszyć,
korzystając z trybu Tryb Eco.
Funkcja Tryb Eco zmniejsza moc nadawczą
o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik
wykonuje telefon. W trybie Tryb Eco zasięg
zmniejsza się o około 50%. Dlatego też Tryb
Eco ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest
wystarczający.
Tryb Eco / Tryb Eco+
– włączanie/wyłączanie
v ¢ Ustawienia ¢ Tryb Eco
¢ Tryb Eco / Tryb Eco+
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
(³ = wł.).
Wskaźniki stanu na wyświetlaczu
w stanie gotowości
Symbol
wyświetlacza
¼
¼
Version 4, 16.09.2005
Tryb Eco+ włączony
zielony
Tryb Eco+ i Tryb Eco
włączone
Wskazówki
u Gdy włączona jest funkcja Tryb Eco+,
u
u
Wyłączanie emisji radiowej
Tryb Eco+
Gdy włączona jest funkcja Tryb Eco+, emisja
(moc nadawcza DECT) telefonu stacji
bazowej i słuchawki jest wyłączana w trybie
gotowości, o ile wszystkie zarejestrowane
słuchawki obsługują funkcję Tryb Eco+.
Tryby Tryb Eco / Tryb Eco+ można
niezależnie włączać lub wyłączać na
poszczególnych słuchawkach
zarejestrowanych w stacji bazowej.
biały
u
u
można sprawdzić dostępność stacji
bazowej, przytrzymując klawisz
połączenia na słuchawce. Jeśli stacja
bazowa jest dostępna, słychać będzie
sygnał zgłoszenia.
Gdy funkcja Tryb Eco+ jest włączona:
– Nawiązanie połączenia jest
opóźnione na słuchawce o około
2 sekundy.
– Czas gotowości słuchawki skraca
się o około 50%.
W razie zarejestrowania słuchawek,
które nie obsługują trybu Eco+,
funkcja Tryb Eco+ zostanie wyłączona
w stacji bazowej i wszystkich
zarejestrowanych słuchawkach.
Gdy funkcja Tryb Eco jest włączona,
zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
Funkcje Tryb Eco / Tryb Eco+
i obsługa regeneratora Repeater
(¢ str. 156) wykluczają się
wzajemnie, tj. nie można jednocześnie
korzystać z regeneratora Repeater
i funkcji Tryb Eco oraz Tryb Eco+.
121
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / add_features.fm / 31.01.2018
Ustawianie terminu (w kalendarzu)
Ustawianie terminu
(w kalendarzu)
W stacji bazowej można ustawić funkcję
przypominania o 30 terminach. Rocznice
wpisane w książce telefonicznej (¢ str. 79)
są automatycznie umieszczane
w kalendarzu.
Można określić, czy w stanie gotowości ma
być wyświetlany graficzny kalendarz.
W tym celu w stanie gotowości:
§Kalendarz§ Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub:
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Następnie:
§Opcje§ ¢ Pokazuj kalendarz
¤ Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając
klawisz §Zmien§ (³ = wł.).
Zapisywanie terminu
Warunek: ustawiona data oraz godzina
(str. 148).
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Wrzesien2017
Pn
Powrót
W
Sr
Cz
Pt
So
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Opcje
u Aktualny dzień (wybrany) jest
obramowany kolorem pomarańczowym.
Version 4, 16.09.2005
u Dni, dla których już zapisano terminy, są
wyświetlane na pomarańczowym tle.
r/q
Wybierz żądany dzień
w kalendarzu.
Aby przejść do następnego/poprzedniego
miesiąca, przejdź do ostatniego/pierwszego
dnia wyświetlanego miesiąca, a następnie
naciśnij klawisz sterujący w prawo/w lewo
(albo w górę/w dół).
122
Wybrany dzień jest obramowany na
pomarańczowo. Aktualny dzień jest
obramowany na biało.
Po wybraniu dnia:
w
Naciśnij klawisz sterujący
pośrodku.
u Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz
listę zapisanych na dany dzień terminów.
Za pomocą opcji <Nowy wpis> ¢ §OK§
otwórz okno wprowadzania nowego
terminu.
u Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne
terminy, od razu otwórz okno
wprowadzania nowego terminu.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Uruchomienie:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Data:
W polu wpisana jest domyślnie data
wybranego dnia.
W razie potrzeby wprowadź dzień/
miesiąc/rok (8 cyfr).
Godzina:
Wpisz godzinę/minuty (format
4-cyfrowy).
Tekst:
Wprowadź tekst (maks. 16 znaków). Tekst
będzie wyświetlany jako nazwa terminu
na liście terminów oraz podczas
sygnalizacji terminu. W polu Tekst
widnieje domyślnie tekst Termin.
Jeśli w polu Tekst nie został wpisany
żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko
informacja o dacie i godzinie terminu.
Sygnal:
Wybierz melodię, która ma sygnalizować
termin. W razie wybrania opcji Tylko opt.
termin będzie tylko wyświetlany na ekranie.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wskazówka
Jeśli zapisano już 30 terminów, w celu
wprowadzenia nowego terminu należy
najpierw usunąć jeden z terminów.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / add_features.fm / 31.01.2018
Ustawianie terminu (w kalendarzu)
Sygnalizowanie terminu rocznicy
Termin sygnalizowany jest w stanie
gotowości przez 60 sekund za pomocą
wybranego sygnału dzwonka. W przypadku
rocznicy wyświetlane jest nazwisko,
a w przypadku terminu – wprowadzony
tekst wraz z godziną.
ØÜÚ
Termin
15:38
Wyl.
SMS
Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć
na niego:
§§Wyl.§§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby wyłączyć termin.
lub:
§SMS§
Aby odpowiedzieć na termin za
pośrednictwem wiadomości
SMS, naciśnij klawisz
wyświetlacza.
Wskazówka
Podczas połączenia termin
sygnalizowany jest tylko za pomocą
jednego, krótkiego dźwięku.
Version 4, 16.09.2005
Następnie jest przenoszony na listę
pominiętych terminów.
Zarządzanie terminami
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Edycja indywidualnego terminu
r/q
Wybierz dzień w kalendarzu
i naciśnij klawisz sterujący w.
(Dni, dla których zapisano już
terminy/rocznice, są oznaczone
w kalendarzu pomarańczowym
tłem.)
Zostanie wyświetlona lista wpisów dla
danego dnia. Rocznice są oznaczone
symbolem j, a aktywne terminy
symbolem μ.
q
Wybierz termin/rocznicę.
§§Wyswietl§§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby wyświetlić wpis.
Rocznice można jedynie wyświetlać. Zmiany
rocznicy można dokonać za pomocą książki
telefonicznej (¢ str. 79).
W przypadku terminów klawisz §Opcje§
udostępnia następujące możliwości:
Edytuj wpis
(jak Zapisywanie terminu ¢ str. 122)
Usun wpis
Usuwanie wybranego terminu z listy.
Wlacz / Wylacz
Włączanie/wyłączanie terminu.
Wyłączony termin nie jest sygnalizowany.
Usuwanie wszystkich terminów
z kalendarza
W widoku miesiąca:
§Opcje§ ¢ Usun wszyst. terminy ¢ §OK§
Potwierdź operację klawiszem §Tak§.
Wszystkie terminy zostaną usunięte.
123
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / add_features.fm / 31.01.2018
Ustawianie budzika
Wyświetlanie nieaktualnych
terminów, rocznic
Nieaktualne terminy/rocznice (str. 79)
zapisywane są na liście Opuszczone terminy
w następujących wypadkach:
u Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
u Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła
podczas połączenia.
Zostanie wyświetlony symbol n oraz liczba
nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje
się na początku listy.
Listę można otworzyć, naciskając klawisz
wiadomości f (¢ str. 73) lub za
pomocą menu:
v ¢ Í Organizer
¢ Opuszczone terminy
q
Wybierz termin/rocznicę.
Zostaną wyświetlone informacje na temat
terminu/rocznicy. Wyświetlana jest nazwa
pominiętego terminu (¢ str. 122),
a w przypadku rocznicy – odpowiednie
nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data
oraz godzina.
§Usun§
Usuń termin
lub:
§SMS§
Wpisz wiadomość SMS.
Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie
wprowadzenia następnego terminu
najstarszy wpis zostanie usunięty.
Ustawianie budzika
Warunek: ustawiona data oraz godzina
(str. 148).
Version 4, 16.09.2005
Włączanie/wyłączanie oraz
ustawianie budzika
v ¢ Í Organizer ¢ Budzik
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wlaczenie:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
124
Godzina:
Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).
Co:
Wybierz opcję Codziennie lub PonPiatek.
Glosnosc:
Ustaw głośność alarmu budzika (1–5) lub
„crescendo” (głośność wzrasta z każdym
sygnałem dzwonka = ‡
).
Sygnal:
Wybierz melodię alarmu budzika.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
W górnym wierszu wyświetlacza w stanie
gotowości wyświetlony zostanie symbol ¼
i godzina budzenia.
Alarm budzika jest sygnalizowany na
wyświetlaczu (¢ str. 4) i za pomocą
wybranego sygnału dzwonka. Alarm
budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie
nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik
zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut,a
następnie zostanie wyłączony.
Podczas połączenia alarm budzika
sygnalizowany jest tylko za pomocą
jednego, krótkiego dźwięku.
Wyłączanie budzika/powtarzanie
alarmu (tryb drzemki)
Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.
§Wyl.§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Sygnał budzika zostanie
wyłączony.
lub
§Drzemka§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub dowolny inny klawisz.
Budzik zostanie wyłączony
i ponownie włączy się po
5 minutach. Po drugim
powtórzeniu budzik zostanie
wyłączony.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Podłączanie/używanie
dodatkowych urządzeń
Telefon stacji bazowej może pełnić rolę
„centrali telefonicznej”, gdy podłączone
zostaną do niego dodatkowe urządzenia.
W telefonie stacji bazowej można
zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek
i sześć regeneratorów sygnału Gigaset
Repeater.
Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu
przypisywany jest numer wewnętrzny (2 – 7)
i nazwa wewnętrzna (INT 2 – INT 7).
Przypisanie numerów i nazw można
zmienić.
Jeśli w telefonie stacji bazowej zostały już
przypisane wszystkie numery wewnętrzne,
w celu zarejestrowania dodatkowego
urządzenia należy najpierw wyrejestrować
inną, nieużywaną aktualnie słuchawkę.
Do telefonu stacji bazowej można ponadto
podłączyć faks analogowy (¢ str. 138,
¢ str. 157) i sześć urządzeń Bluetooth
(zestaw słuchawkowy i pięć telefonów GSM
lub urządzeń do wymiany danych,
¢ str. 131).
1. W telefonie stacji bazowej:
Aby przełączyć telefon stacji bazowej
w tryb rejestracji:
v ¢ Ï ¢ Rejestracja
¢ Zarejestruj sluchawke
Gdy telefon stacji bazowej przejdzie
w tryb rejestracji, interfejs DECT telefonu
stacji bazowej (o ile nie jest włączony)
zostanie automatycznie włączony.
Słuchawkę można zarejestrować, dopóki
na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
wyświetlany jest komunikat Zarejestruj
sluchawke.
2. W słuchawce:
W ciągu około 60 sekund:
¤ Rozpocznij w słuchawce procedurę
rejestracji słuchawki, postępując
zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w instrukcji obsługi
słuchawki.
Na słuchawce wyświetlony zostanie monit
o wprowadzenie aktualnego
systemowego kodu PIN telefonu stacji
bazowej (ustawienie fabryczne: 0000).
~
Wprowadź systemowy kod
PIN i naciśnij klawisz §OK§.
Rejestrowanie słuchawek
Version 4, 16.09.2005
Procedurę rejestrowania słuchawki należy
uruchomić zarówno w telefonie stacji
bazowej (1), jak i w słuchawce (2).
125
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Po pomyślnym zakończeniu operacji
rejestrowania
Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
zostanie wyświetlona informacja Sluchawka
zarej.
Wskazówka
Jeśli w telefonie stacji bazowej
zarejestrowanych jest już sześć słuchawek
(numery wewnętrzne 2 - 7 są już
przypisane), dostępne są dwie możliwości:
u Słuchawka o numerze wewnętrznym 7
jest w stanie gotowości:
słuchawka mająca numer 7 zostanie
wyrejestrowana. Nowa słuchawka
zostanie zarejestrowana i otrzyma
numer wewnętrzny 7.
u Słuchawka o numerze wewnętrznym 7
jest używana:
nie będzie można zarejestrować innej
słuchawki. Na słuchawce zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
Przypisywanie słuchawkom linii
wysyłających i odbierających
Version 4, 16.09.2005
Jeśli w telefonie stacji bazowej
skonfigurowano wiele linii, automatycznie
uruchomiony zostanie kreator połączeń
słuchawki. Kreator połączeń umożliwia
przypisywanie słuchawkom linii
wysyłających i odbierających. Informacje na
temat korzystania z kreatora połączeń
¢ str. 31.
126
Wskazówka
Po zarejestrowaniu wszystkie linie
(połączenia) telefonu stacji bazowej
przypisane są słuchawce jako połączenia
odbierające. Jeśli słuchawka jest
podłączona przy użyciu łącza Bluetooth,
jako połączenie odbierające przypisywane
jest do niej również połączenie GSM
telefonu komórkowego.
W przypadku podłączenia do analogowej
sieci stacjonarnej jako linia wysyłająca
przypisana jest do słuchawki linia
stacjonarna.
W przypadku podłączenia do sieci ISDN
jako linia wysyłająca słuchawce
przypisywany jest pierwszy
skonfigurowany numer MSN, a jeśli nie są
skonfigurowane żadne numery MSN,
numer główny linii ISDN.
Przypisywanie numeru
wewnętrznego
Telefon stacji bazowej przydziela słuchawce
najniższy wolny numer wewnętrzny
(dostępne są numery: 2 – 7). Numer
wewnętrzny, np. INT 2, jest wyświetlany na
wyświetlaczu słuchawki. Oznacza to, że
słuchawce przypisano numer wewnętrzny 2.
Telefon stacji bazowej ma numer
wewnętrzny 1.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Wyrejestrowanie słuchawki
W telefonie stacji bazowej:
v ¢ Ï ¢ Rejestracja
¢ Wyrejestr. sluchawke
Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych
urządzeń (rozmówców wewnętrznych).
s
Wybierz użytkownika
wewnętrznego, który zostanie
wyrejestrowany i naciśnij
klawisz §OK§.
~
W razie potrzeby wprowadź
aktualny systemowy kod PIN
i naciśnij klawisz §OK§.
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
Słuchawka zostanie wyrejestrowana od razu,
nawet jeśli nie znajduje się w stanie
gotowości.
Szukanie słuchawki
(„paging”)
Version 4, 16.09.2005
Za pomocą telefonu stacji bazowej można
odszukać zarejestrowane słuchawki.
Warunek: w telefonie stacji bazowej
zarejestrowani są użytkownicy wewnętrzni.
Między użytkownikami wewnętrznymi są
najwyżej dwa połączenia wewnętrzne.
u
Otwórz listę użytkowników
wewnętrznych. Własny wpis
oznaczony jest na liście
symbolem <.
Znajdz sluchawke
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wszystkie słuchawki w zasięgu zadzwonią
jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał
dzwonka jest wyłączony.
Połączenie zewnętrzne nie powoduje
przerwania wywołania wewnętrznego.
Zakończenie szukania
¤ Naciśnij czerwony klawisz zakończenia
połączenia T lub podnieś albo odłóż
słuchawkę.
Połączenie można również wyłączyć,
naciskając klawisz połączenia lub klawisz
zakończenia połączenia.
Wywołanie wewnętrzne zakończy się
automatycznie po około 30 sekundach.
Połączenia wewnętrzne
Połączenia wewnętrzne z innymi
zarejestrowanymi słuchawkami są
bezpłatne.
Połączenie z wybraną słuchawką
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
~
Wprowadź numer rozmówcy
wewnętrznego.
Jeśli słuchawka jest odłożona, w telefonie
stacji bazowej włączony zostanie tryb
głośnomówiący.
lub:
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
s
Wybierz użytkownika
wewnętrznego.
c
Podnieś słuchawkę.
Jeśli użytkownik wewnętrzny nie jest
dostępny (np. jest poza zasięgiem), nie
odbiera połączenia lub wykonywane są już
trzy połączenia wewnętrzne, osoba
dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości.
127
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Równoczesne połączenie z wszystkimi
użytkownikami wewnętrznymi
(„połączenie zbiorowe”)
u
Przytrzymaj klawisz sterujący
z lewej strony.
Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.
lub:
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
*
Naciśnij klawisz gwiazdki.
lub:
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
Wszys.
Wybierz i
c
Podnieś słuchawkę.
Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.
Jeśli nie jest dostępny żaden użytkownik
wewnętrzny lub wykonywane są już trzy
połączenia wewnętrzne, osoba dzwoniąca
usłyszy sygnał zajętości.
Zakończenie połączenia
&
Odłóż słuchawkę.
Przekazanie połączenia na
słuchawkę
Połączenie zewnętrzne można przekazać
(przełączyć) na słuchawkę.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna.
Version 4, 16.09.2005
u
Otwórz listę słuchawek.
Rozmówca zewnętrzny słyszy
melodię oczekiwania, jeśli jest
włączona (¢ str. 146).
Jeśli zarejestrowana jest więcej niż jedna
słuchawka:
s
Wybierz słuchawkę lub opcję
Wszys. i naciśnij klawisz §OK§.
Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:
¤ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.
& / T Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia.
128
Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana
na inną słuchawkę.
Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się
albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Koniec§, aby powrócić do
rozmowy zewnętrznej.
Podczas przekazywania rozmowy można
również odłożyć słuchawkę, zanim
użytkownik wewnętrzny odbierze
połączenie.
Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się
albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie
automatycznie przekazane z powrotem.
Wewnętrzne połączenia
konsultacyjne/połączenia
konferencyjne
Podczas rozmowy z rozmówcą
zewnętrznym można jednocześnie
połączyć się z rozmówcą wewnętrznym
w celu konsultacji lub przeprowadzenia
konferencji między wszystkimi 3
rozmówcami.
Prowadzona jest rozmowa zewnętrzna:
u
Otwórz listę słuchawek.
Rozmówca zewnętrzny słyszy
melodię oczekiwania, jeśli jest
włączona (¢ str. 146).
s
Jeśli zarejestrowana jest więcej
niż jedna słuchawka: Wybierz
słuchawkę i naciśnij klawisz §OK§.
Nawiązane zostanie połączenie z rozmówcą
wewnętrznym.
albo:
§Opcje§ ¢ Zakoncz aktywne
Nastąpi ponowne połączenie
z rozmówcą zewnętrznym.
lub:
§Konfer.§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Połączeni zostaną wszyscy 3
rozmówcy.
Jeśli rozmówca wewnętrzny się nie zgłosi:
¤ Aby powrócić do rozmowy z rozmówcą
zewnętrznym, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Koniec§.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Zakończenie konferencji
Jeśli użytkownik wewnętrzny naciśnie
klawisz zakończenia połączenia (na
słuchawce) lub czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, połączenie
między drugim użytkownikiem
wewnętrznym a rozmówcą zewnętrznym
będzie kontynuowane.
Zewnętrzne połączenie oczekujące
podczas rozmowy wewnętrznej
W przypadku, gdy podczas połączenia
wewnętrznego przyjdzie połączenie
zewnętrzne, rozlegnie się sygnał połączenia
oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy).
Jeśli jest włączona funkcja prezentacji
numeru wywołującego, to jest wyświetlany
numer osoby dzwoniącej.
Dostępne są następujące możliwości:
Odrzucanie przychodzącego
połączenia zewnętrznego
§Odrzuc§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Sygnał połączenia oczekującego zostanie
wyłączony. Połączenie z rozmówcą
wewnętrznym będzie kontynuowane.
W przypadku połączeń VoIP lub ISDN
telefonu stacji bazowej:
rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał
zajętości.
W przypadku połączeń na linii analogowej
sieci stacjonarnej: połączenie w dalszym
ciągu będzie sygnalizowane na
zarejestrowanej słuchawce.
Odbieranie połączenia zewnętrznego/
zawieszanie połączenia z rozmówcą
wewnętrznym
¤ Za pomocą klawisza q można
przełączać się między uczestnikami
rozmowy.
u Równoczesna rozmowa z oboma
rozmówcami:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Konfer.§,
aby utworzyć połączenie
konferencyjne. Aby powrócić do
przełączania się między rozmówcami,
naciśnij klawisz wyświetlacza §Zakoncz§.
Przerywanie połączenia
wewnętrznego
& / T Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia.
Połączenie przychodzące zostanie
zasygnalizowane na telefonie stacji bazowej
jako połączenie przychodzące. Można je
odebrać (¢ str. 54).
Wewnętrzne połączenie
oczekujące podczas rozmowy
wewnętrznej/zewnętrznej
Jeśli użytkownik wewnętrzny podejmie
próbę połączenia podczas prowadzonej
rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej,
połączenie to zostanie zasygnalizowane na
wyświetlaczu (wewnętrzne połączenie
oczekujące). Połączenia tego nie można
jednak odebrać ani odrzucić.
Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje,
że komunikat zniknie.
Aby odebrać połączenie wewnętrzne, należy
zakończyć prowadzoną rozmowę.
Połączenie wewnętrzne będzie wówczas
sygnalizowane. Można je odebrać.
Version 4, 16.09.2005
§Odbierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Nastąpi połączenie z rozmówcą
zewnętrznym. Połączenie wewnętrzne
zostanie wstrzymane.
Dostępne są następujące możliwości:
u Przełączanie między dwoma
rozmówcami:
129
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Zmienianie nazw
użytkowników
wewnętrznych
Podczas rejestrowania słuchawkom
automatycznie nadawane są nazwy
„WEWN 2”, „WEWN 3” itd. Nazwy te można
zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10
znaków. Zmieniona nazwa będzie
wyświetlana na liście użytkowników
wewnętrznych.
u
Otwórz listę użytkowników
wewnętrznych.
s
Wybierz słuchawkę.
§Opcje§
Otwórz menu.
Zmien nazwe
~
Wprowadź/zmień nazwę.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zmienianie numerów
wewnętrznych
użytkowników
wewnętrznych
Version 4, 16.09.2005
Telefon stacji bazowej ma fabrycznie
przypisany numer wewnętrzny INT 1.
Słuchawka podczas rejestrowania
automatycznie otrzymuje najniższy wolny
numer wewnętrzny (od 2 do 7). Jeśli
wszystkie numery są zajęte, numer 7
zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka
znajduje się w stanie gotowości. Numery
wewnętrzne telefonu stacji bazowej
i wszystkich zarejestrowanych słuchawek
(1–7) można zmieniać.
130
u
Otwórz listę użytkowników
wewnętrznych. Używane
aktualnie urządzenie jest
oznaczone symbolem <.
§Opcje§
Otwórz menu.
Przypisz nr sluchawki
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
s
Wybierz użytkownika
wewnętrznego.
r
Wybierz nowy numer.
sr
W razie potrzeby powtórz
procedurę dla następnego
użytkownika wewnętrznego.
Należy uważać, aby nie przypisać drugi raz
tego samego numeru wewnętrznego (od 1
do 7).
W celu zakończenia:
Aby zapisać ustawienia, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
§Zapisz§
Jeśli taki sam numer wewnętrzny zostanie
nadany po raz drugi, rozlegnie się sygnał
błędu.
¤ Procedurę należy powtórzyć, nadając
wolny numer.
Wskazówka
Do wyboru dostępne są numery od 1 do 7.
Numer wewnętrzny 8 jest zarezerwowany
dla urządzenia faksującego podłączanego
do portu faksu.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Używanie urządzeń
Bluetooth
Telefon stacji bazowej może
bezprzewodowo komunikować się za
pomocą połączenia Bluetooth™ z innymi
urządzeniami Bluetooth.
W telefonie stacji bazowej można
zarejestrować za pomocą Bluetooth
następujące urządzenia:
u zestaw słuchawkowy Bluetooth;
u maks. 5 telefonów GSM lub innych
urządzeń do wymiany danych z łączem
Bluetooth (komputerów, urządzeń PDA).
Aby umożliwić używanie urządzeń
Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł
Bluetooth, a następnie zarejestrować
urządzenia w telefonie stacji bazowej.
Aby możliwe było przekazywanie numerów
telefonów, w telefonie stacji bazowej muszą
być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz
miejscowości) (str. 149).
Opis obsługi urządzeń Bluetooth można
znaleźć w instrukcjach obsługi tych
urządzeń.
Włączanie/wyłączanie trybu
Bluetooth
Version 4, 16.09.2005
v ¢ ò Bluetooth
Wlaczenie Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§,
aby włączyć lub wyłączyć tryb
Bluetooth (³= włączony).
W stanie gotowości włączenie trybu
Bluetooth jest wskazywane na telefonie
stacji bazowej symbolem ò w górnym
wierszu wyświetlacza (¢ str. 4).
Po włączeniu trybu Bluetooth telefon stacji
bazowej jest widoczny dla wszystkich
urządzeń Bluetooth w zasięgu (maks. 10 m)
i może się komunikować ze wszystkimi
urządzeniami z listy „znanych (zaufanych)
urządzeń”.
Funkcję włączania Bluetooth można również
przypisać do klawisza wyświetlacza lub
klawisza funkcyjnego telefonu stacji
bazowej (¢ str. 140). Można wówczas
włączać/wyłączać Bluetooth naciśnięciem
klawisza.
Rejestrowanie urządzeń Bluetooth
Zarejestrowanie urządzenia Bluetooth
polega na: wyszukaniu urządzenia
Bluetooth i wprowadzeniu go na listę
znanych urządzeń.
Lista znanych urządzeń może zawierać
maksymalnie 1 zestaw słuchawkowy
i 5 urządzeń do wymiany danych/telefonów
komórkowych.
Wskazówki
u Zarejestrowanie zestawu
słuchawkowego powoduje
wyrejestrowanie wcześniej
zarejestrowanego zestawu
słuchawkowego.
u Jeśli z telefonem stacji bazowej ma
być używany zestaw słuchawkowy,
który już jest zarejestrowany w innym
urządzeniu (np. w telefonie
komórkowym), wtedy przed
rozpoczęciem procedury
rejestrowania połączenie to należy
wyłączyć.
u W zależności od profilu Bluetooth
obsługiwanego przez telefon
komórkowy, można go zarejestrować
zarówno jako urządzenie do wymiany
danych, jak i jako telefon komórkowy.
131
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
Odległość między telefonem stacji bazowej
a drugim urządzeniem Bluetooth
(mikrozestawem słuchawkowym, telefonem
komórkowym lub innym urządzeniem) nie
powinna przekraczać 10 metrów.
W czasie wyszukiwania połączenia
przychodzące są ignorowane.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Szukaj sluchawki /
Szukaj tel. kom. / Szukaj urz. danych
Jeśli tryb Bluetooth nie jest włączony
w telefonie stacji bazowej, to zostanie
automatycznie włączony. Rozpocznie się
wyszukiwanie. Może zająć do 30 sekund.
Nazwy znalezionych urządzeń Bluetooth
(ew. skrócone) zostaną wyświetlone na
liście. Jeśli nie można ustalić nazwy
urządzenia, wyświetlany jest jego adres.
Wskazówka
Wskutek operacji Szukaj urz. danych na
liście wyświetlone zostaną wszystkie
znalezione urządzenia Bluetooth
z wyjątkiem zestawu słuchawkowego
(także urządzenia Multi Service Devices).
Anulowanie/powtarzanie
wyszukiwania
Anulowanie wyszukiwania:
§Anuluj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Powtarzanie wyszukiwania:
W tym celu na liście nieodebranych
połączeń
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Powtórz szukanie
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlanie nazwy i adresu
znalezionego urządzenia
Version 4, 16.09.2005
Na liście znalezionych urządzeń:
s
Wybierz wpis.
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlona nazwa i adres
urządzenia. Aby powrócić do listy, naciśnij
klawisz §OK§.
132
Umieszczanie urządzenia do wymiany
danych/telefonu komórkowego na
liście znanych urządzeń
Na liście znalezionych urządzeń:
q
Wybierz urządzenie, które
chcesz zarejestrować.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zaufaj urzadzeniu
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli lista znanych urządzeń zawiera mniej
niż 5 urządzeń do wymiany danych
i telefonów komórkowych:
~
Wprowadź dowolny kod PIN lub
kod PIN zarejestrowanego
urządzenia Bluetooth i naciśnij
klawisz §OK§.
W przypadku urządzenia do wymiany
danych/telefonu GSM można zazwyczaj
podać dowolny kod PIN. Ten sam kod PIN
należy następnie wprowadzić na urządzeniu
do wymiany danych/telefonie komórkowym
(wymiana potwierdzeń).
Urządzenie zostanie wyświetlone na liście
znanych urządzeń.
Jeśli lista znanych urządzeń zawiera już 5
urządzeń do wymiany danych lub telefonów
komórkowych, przed monitem o podanie
kodu PIN wyświetlony zostanie komunikat
Wybierz urzadzenie, które chcesz zastapic i
znowu mu zaufac. Następnie należy wybrać
z listy urządzenie, które zostanie zastąpione
wskutek zarejestrowania nowego
urządzenia.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§, aby nie
wyrejestrowywać żadnego urządzenia.
Telefon stacji bazowej powróci do listy
znalezionych urządzeń.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§, aby
zastąpić urządzenie z listy. Zostanie
wyświetlona lista zarejestrowanych
(znanych) urządzeń do wymiany danych
i telefonów komórkowych.
¤ Wybierz urządzenie, które chcesz
zastąpić, a następnie naciśnij klawisz
wyświetlacza §OK§.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
W celu zarejestrowania nowego urządzenia
trzeba podać kod PIN (patrz wyżej).
Jeśli zarejestrowanie nowego urządzenia nie
powiedzie się, z listy znanych urządzeń nie
zostanie usunięte żadne urządzenie.
Umieszczanie zestawu
słuchawkowego na liście znanych
urządzeń
Na liście znalezionych urządzeń:
q
Wybierz zestaw słuchawkowy.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zaufaj urzadzeniu
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli zestaw słuchawkowy przekaże kod PIN
0000 (z reguły zestawy słuchawkowe mają
ten kod PIN), zostanie od razu umieszczony
na liście znanych urządzeń. Poprzednio
zarejestrowany zestaw słuchawkowy
zostanie automatycznie wyrejestrowany.
Jeśli zestaw słuchawkowy ma kod PIN inny
niż 0000, na telefonie stacji bazowej
wyświetlony zostanie monit o podanie kodu
PIN.
~
Wprowadź kod PIN i naciśnij
klawisz §OK§.
Urządzenie zostanie wyświetlone na liście
znanych urządzeń.
Wskazówki
u Lista znanych urządzeń może
Version 4, 16.09.2005
zawierać tylko jeden zestaw
słuchawkowy Bluetooth.
Zarejestrowanie drugiego zestawu
słuchawkowego powoduje usunięcie
pierwszego zestawu słuchawkowego
z listy.
u Urządzenie typu Multi Service Device
można zarejestrować zarówno jako
zestaw słuchawkowy, jak i urządzenie
do wymiany danych.
Edycja listy znanych (zaufanych)
urządzeń
Otwórz listę
v ¢ ò Bluetooth
Znane urzadzenia
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Zostanie wyświetlona lista znanych
urządzeń.
Na liście obok nazw urządzeń widnieją różne
symbole o następujących znaczeniach:
Symbol
Znaczenie
ô
õ
l
Zestaw słuchawkowy
Bluetooth
Urządzenie transmisji danych
Bluetooth
Telefon komórkowy
z Bluetooth
Podczas rejestrowania urządzenia Bluetooth
zapisywane są wszystkie profile Bluetooth,
które obsługuje urządzenie (nie tylko
wyszukany profil).
Zarejestrowany telefon komórkowy może
w związku z tym zostać zapisany na liście
znanych urządzeń np. jako urządzenie do
wymiany danych i jako telefon komórkowy.
Przed jego nazwą widnieć będą wówczas
dwa symbole: l oraz õ. Za pomocą tego
połączenia Bluetooth można używać
połączenia GSM telefonu komórkowego,
a także wymieniać wizytówki vCard
z telefonem komórkowym. Uzgodniony kod
PIN umożliwia każdy rodzaj komunikacji
Bluetooth.
Wyświetlanie wpisu
¢ s (wybierz wpis)
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlona nazwa i adres
urządzenia. Cofnij za pomocą klawisza §OK§.
Otwórz listę
§Wyswietl§
133
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Wyrejestrowywanie urządzeń
Bluetooth
Włączanie zarejestrowanego telefonu
komórkowego
Otwórz listę
W stacji bazowej można zarejestrować
maksymalnie 5 telefonów komórkowych
z Bluetooth. Z telefonem stacji bazowej
może się jednak łączyć tylko jeden telefon
komórkowy: aktywny (włączony) telefon
komórkowy.
W celu włączenia:
u Jeśli telefon stacji bazowej działa w trybie
Bluetooth, telefon komórkowy może
nawiązać połączenie Bluetooth
z telefonem stacji bazowej (np. ze
względu na połączenie przychodzące).
u Podczas próby wykonania połączenia
GSM telefon stacji bazowej nawiąże
połączenie z telefonem komórkowym.
Ostatni zarejestrowany telefon komórkowy
jest automatycznie ustawiany jako aktywny.
Wcześniej aktywny telefon komórkowy
zostanie dezaktywowany.
§Opcje§
¢ s (wybierz wpis)
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Usun wpis
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
W razie potrzeby włączony
zostanie tryb Bluetooth.
Wskazówki
u Włączone urządzenie Bluetooth
można wyrejestrować, aby w razie
próby ponownego nawiązania
połączenia wyświetlane było ono jako
„niezarejestrowane urządzenie”.
u W razie wyrejestrowania aktywnego
telefonu komórkowego (¢ str. 134)
na liście nie zostanie włączony żaden
inny telefon komórkowy.
Zmienianie/wprowadzanie nazwy
urządzenia Bluetooth
Otwórz listę
albo:
¢ s (wybierz wpis)
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zmien nazwe
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
W razie potrzeby włączony
zostanie tryb Bluetooth.
lub:
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
§Edytuj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Następnie:
~
Zmień/wprowadź nazwę.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Version 4, 16.09.2005
Nazwa zostanie zmieniona lokalnie na
telefonie stacji bazowej. Nie zostanie
zmieniona na urządzeniu Bluetooth.
134
Można włączyć dowolny telefon komórkowy
z listy znanych urządzeń.
Otwórz listę ¢ s (wybierz telefon
komórkowy)
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Podlacz tel. komórk.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli tryb Bluetooth nie jest włączony
w telefonie stacji bazowej, to zostanie
włączony. Telefon stacji bazowej nawiąże
połączenie z telefonem komórkowym.
Wybrany telefon komórkowy zostanie
ustawiony jako aktywny. Odpowiedni wpis
na liście znanych urządzeń oznaczony
zostanie symbolem μ.
Wcześniej aktywny telefon komórkowy
zostanie dezaktywowany.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Elementy wyświetlane na
wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
w stanie gotowości
Jeśli z telefonem stacji bazowej połączony
jest zestaw słuchawkowy lub telefon
komórkowy z Bluetooth, w górnym wierszu
wyświetlacza wyświetlany jest odpowiedni
symbol (ô, l) oraz symbol ò (= Bluetooth
włączony).
Odrzucanie/akceptowanie
niezarejestrowanego urządzenia
Bluetooth
Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy
znanych urządzeń próbuje nawiązać
połączenie z telefonem stacji bazowej, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie
wprowadzenia kodu PIN urządzenia
Bluetooth (uwierzytelnienie).
u Odrzucanie
T
Naciśnij klawisz zakończenia
połączenia.
u Akceptowanie
~
Wprowadź kod PIN
akceptowanego urządzenia
Bluetooth, a następnie naciśnij
klawisz §OK§.
Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane,
można się z nim komunikować
tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się
w zasięgu lub do chwili wyłączenia trybu
Bluetooth) albo wpisać na listę znanych
urządzeń.
Version 4, 16.09.2005
Po potwierdzeniu kodu PIN:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§, aby
wprowadzić urządzenie na listę znanych
urządzeń.
lub:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§, aby
ustanowić tymczasowe połączenie
z urządzeniem.
Wskazówki
u W przypadku tymczasowego
połączenia z zestawem
słuchawkowym zestaw słuchawkowy
z listy znanych urządzeń nie zostanie
z niej usunięty.
u Jeśli lista znanych urządzeń zawiera
już 5 urządzeń do wymiany danych/
telefonów komórkowych,
wyświetlony zostanie monit
o usunięcie jednego z urządzeń z listy
znanych urządzeń (¢ str. 132).
Zmienianie nazwy Bluetooth
telefonu stacji bazowej
Można zmienić nazwę telefonu stacji
bazowej wyświetlaną na innym urządzeniu
Bluetooth.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Wlasne urzadzenie
Zostanie wyświetlona nazwa i adres
urządzenia telefonu stacji bazowej.
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
W razie potrzeby włączony
zostanie tryb Bluetooth.
~
Zmień nazwę.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Używanie zestawu
słuchawkowego Bluetooth
Wskazówki
u Ze słuchawką można używać
zestawów słuchawkowych, które
obsługują profil zestawu
słuchawkowego lub profil trybu
głośnomówiącego. Jeśli dostępne są
oba profile, do komunikacji używany
będzie profil trybu głośnomówiącego.
u Połączenie można zainicjować tylko
z telefonu stacji bazowej.
135
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Ustawianie klawisza funkcyjnego
Zestaw sluchawkowy
Używanie urządzeń do wymiany
danych
Aby móc używać telefonu stacji bazowej za
pomocą zestawu słuchawkowego, należy
najpierw przypisać funkcję Zestaw
sluchawkowy do klawisza funkcyjnego
telefonu stacji bazowej (¢ str. 140).
Warunek: włączony tryb Bluetooth.
Urządzenie do wymiany danych jest na liście
znanych urządzeń (oznaczone jest
symbolem ¢ str. 132) lub nawiązane
z nim zostało połączenie tymczasowe
(¢ str. 135).
Do telefonu stacji bazowej można przez
Bluetooth podłączyć komputer, urządzenie
PDA lub telefon komórkowy (jako
urządzenie do wymiany danych).
Można wówczas np. wymieniać wpisy
książki telefonicznej jako wizytówki vCard,
synchronizować książkę adresową
komputera z książką telefoniczną telefonu
stacji bazowej, ładować sygnały dzwonka
lub wygaszacze ekranu z urządzenia do
wymiany danych do folderu plików
multimedialnych telefonu stacji bazowej, jak
również inicjować połączenia wychodzące
i przyjmować połączenia przychodzące za
pomocą poleceń AT.
Do telefonu dołączany jest program
komputerowy QuickSync (¢ str. 176).
Znajduje się on na dołączonym dysku CD.
Program QuickSync umożliwia obsługę
funkcji na komputerze przy użyciu
graficznego interfejsu użytkownika.
Zalecenie
Zalecane jest używanie klawisza
funkcyjnego Zestaw sluchawkowy także
w celu przekazywania/przejmowania
rozmów, jeśli zestaw słuchawkowy ma
przycisk Push-To-Talk.
Przyjmowanie/przejmowanie
połączenia za pomocą zestawu
słuchawkowego
Warunek: aktywny moduł Bluetooth,
nawiązane połączenie między
mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth
a telefonem stacji bazowej (¢ str. 131).
u Podczas rozmowy prowadzonej na
telefonie stacji bazowej lub
u Próby nawiązania połączenia z rozmówcą
lub
u Sygnalizowania połączenia na telefonie
stacji bazowej
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej,
aby przekazać połączenie na zestaw
słuchawkowy.
Wskazówka
Instrukcje ustawiania głośności dźwięku
w zestawie słuchawkowym ¢ str. 144.
Wykonywanie połączenia
¤ Wprowadź numer telefonu na telefonie
Version 4, 16.09.2005
stacji bazowej i naciśnij klawisz funkcyjny
Zestaw sluchawkowy na telefonie stacji
bazowej.
136
Wskazówka
Instrukcje przesyłania wizytówek vCard
do urządzenia Bluetooth i ich odbierania
z urządzenia Bluetooth znajdują się
na str. 78.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Używanie telefonów
komórkowych GSM (Link2mobile)
Na telefonie stacji bazowej i/lub na
zarejestrowanej w niej słuchawce można
nawiązywać połączenia GSM za
pośrednictwem podłączonego przez
Bluetooth telefonu GSM (telefonować za
pomocą połączenia GSM telefonu
komórkowego lub przyjmować połączenia
przychodzące z sieci GSM), jeśli spełnione są
następujące warunki:
u Tryb Bluetooth jest włączony na telefonie
stacji bazowej i telefonie komórkowym
(¢ str. 131).
u Telefon GSM jest zarejestrowany
w telefonie stacji bazowej (¢ str. 131)
i aktywny (¢ str. 134).
u Nawiązane jest połączenie Bluetooth
między telefonem stacji bazowej
i telefonem komórkowym.
u Telefon komórkowy znajduje się
w zasięgu telefonu stacji bazowej (do
10 m).
u W przypadku połączeń wychodzących:
połączenie komórkowe jest przypisane
jako linia wysyłająca telefonu stacji
bazowej lub telefon stacji bazowej może
wybrać połączenie GSM jako linię
wysyłającą (¢ str. 153).
u W przypadku odbierania połączeń
przychodzących: połączenie GSM jest
przypisane jako linia odbierająca
telefonu stacji bazowej (¢ str. 154).
Version 4, 16.09.2005
Połączenie między telefonem stacji bazowej
w trybie Bluetooth i aktywnym telefonem
komórkowym w zasięgu jest nawiązywane
automatycznie:
u Gdy przychodzi wywołanie przez
połączenie GSM telefonu komórkowego
(¢ str. 55).
u Gdy użytkownik próbuje na telefonie
stacji bazowej nawiązać połączenie GSM
(¢ str. 53).
Jeśli tryb Bluetooth jest wyłączony na
telefonie stacji bazowej:
¤ Otwórz listę znanych urządzeń.
¤ Wybierz aktywny telefon komórkowy
(oznaczony symbolem μ).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Opcje§.
¤ Wybierz polecenie Podlacz tel. komórk.
i naciśnij klawisz §OK§.
Tryb Bluetooth zostanie włączony
w telefonie stacji bazowej. Telefon stacji
bazowej nawiąże połączenie z telefonem
komórkowym.
Wskazówki
u Funkcję tę można również przypisać
do klawisza funkcyjnego telefonu
stacji bazowej ¢ Podlacz tel.
komórk. na str. 140.
u Jeśli telefon komórkowy wyjdzie
z zasięgu połączenia Bluetooth
telefonu stacji bazowej, po przejściu
w zasięg telefonu stacji bazowej
należy ręcznie przywrócić połączenie
między telefonem stacji bazowej
a telefonem komórkowym. Dzięki
temu połączenie GSM zostanie
przekazane do telefonu stacji bazowej
lub za pomocą telefonu stacji bazowej
można będzie użyć połączenia GSM.
Ręczne nawiązanie połączenia:
¤ Wybierz telefon komórkowy z listy
znanych urządzeń.
¤ §Opcje§ ¢ Podlacz tel. komórk.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
lub:
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Podlacz
tel. komórk.
137
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Jednoczesne połączenia Bluetooth
Do telefonu stacji bazowej można
jednocześnie podłączyć zestaw
słuchawkowy i urządzenie do wymiany
danych/telefon komórkowy.
Należy jednak przestrzegać przy tym
następujących zasad:
u Na telefonie stacji bazowej nie może być
otwarte menu Bluetooth.
u Można używać zestawu słuchawkowego
i jednocześnie za pomocą telefonu
komórkowego/urządzenia do wymiany
danych inicjować, przyjmować lub
zarządzać połączeniem.
u Podczas transmisji danych przez
Bluetooth nie można używać zestawu
słuchawkowego.
Podłączanie urządzenia
faksującego (ISDN)
Do portu faksu telefonu stacji bazowej
można podłączyć urządzenie faksujące ITU-T
grupy 3.
3
1
Version 4, 16.09.2005
2
1. Przeciągnij koniec kabla
przyłączeniowego faksu z tyłu przez
wgłębienie w obudowie.
2. Włóż wtyk do gniazda faksu w telefonie
stacji bazowej (oznaczenie: FAX).
3. Następnie podłącz kabel przyłączeniowy
faksu do gniazda w urządzeniu
faksującym.
138
Wskazówka
W przypadku podłączenia urządzenia
wielofunkcyjnego (faksu/telefonu) do
portu FAX należy pamiętać, że:
u Po podniesieniu słuchawki nie słychać
sygnału zgłoszenia.
u Funkcja CLIP (¢ str. 56) nie jest
obsługiwana w przypadku połączeń
przychodzących.
u Jeśli automatyczna sekretarka
odbiera połączenie przychodzące na
linię odbierającą urządzenia, jest ono
nadal sygnalizowane.
u Jeśli połączenie odbierające
urządzenia nie jest przypisane ani do
telefonu stacji bazowej, ani żadnej
słuchawki, połączenia nie będą
przenoszone do list połączeń.
u Funkcje wewnętrzne, takie jak
„wewnętrzne połączenie
konsultacyjne podczas rozmowy
zewnętrznej” lub „przekazywanie
wewnętrzne” nie będą obsługiwane.
Urządzenia faksującego nie trzeba
rejestrować w telefonie stacji bazowej.
Zostaje ono automatycznie
„zarejestrowane” w chwili włączenia portu
faksu w telefonie stacji bazowej (¢ str. 157,
fabrycznie jest wyłączony).
Po włączeniu portu faksu urządzenie
faksujące zostanie dodane do listy
użytkowników
wewnętrznych pod nazwą INT 8.
Wszystkie numery ISDN telefonu stacji
bazowej przypisane zostaną do urządzenia
faksującego jako linie odbierające. Pierwszy
numer telefonu w konfiguracji jest
przypisywany do faksu jako linia wysyłająca.
Przypisanie to można zmienić (¢ str. 153).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / HS_and_other_Devices.fm / 31.01.2018
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Wskazówka
Jeśli numer telefonu jest przypisany jako
linia odbierająca jedynie do urządzenia
faksującego, połączenia przychodzące
na ten numer nie są wprowadzane na
listy połączeń (wpisów nie można
odczytać ani na telefonie stacji bazowej,
ani na słuchawkach).
Podłączanie i używanie
przewodowego zestawu
słuchawkowego
Do telefonu stacji bazowej można podłączyć
zestaw słuchawkowy z wtykiem 2,5 mm.
Szczegółowe informacje na temat zestawu
słuchawkowego zawiera odpowiednia
instrukcja obsługi.
Podłączanie zestawu słuchawkowego
¤ Przed podłączeniem zestawu
słuchawkowego należy przypisać
klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji
bazowej funkcję Zestaw sluchawkowy
(¢ str. 140).
¤ Następnie należy włożyć wtyk zestawu
słuchawkowego do gniazda z boku
telefonu stacji bazowej (¢ str. 12).
Przyjmowanie/przejmowanie
połączenia za pomocą zestawu
słuchawkowego
Warunek:
u Podczas rozmowy prowadzonej na
telefonie stacji bazowej lub
u Próby nawiązania połączenia z rozmówcą
lub
u Sygnalizowania połączenia na telefonie
stacji bazowej
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej,
aby przekazać połączenie na zestaw
słuchawkowy.
Wskazówki
u Klawisza funkcyjnego Zestaw
sluchawkowy należy używać również
w przypadku, gdy zestaw
słuchawkowy jest wyposażony
w przycisk PTT.
u Instrukcje ustawiania głośności
dźwięku w zestawie słuchawkowym
¢ str. 144.
u Jeśli w zasięgu telefonu stacji bazowej
znajduje się zarejestrowany zestaw
słuchawkowy Bluetooth, rozmowa
jest przekazywana do zestawu
słuchawkowego Bluetooth. Zestaw
słuchawkowy Bluetooth ma wyższy
priorytet.
Wykonywanie połączenia
¤ Wprowadź numer telefonu na telefonie
Version 4, 16.09.2005
stacji bazowej i naciśnij klawisz funkcyjny
Zestaw sluchawkowy.
139
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Ustawianie telefonu
stacji bazowej
Telefon stacji bazowej jest skonfigurowany
fabrycznie. Ustawienia można zmieniać
pojedynczo.
Ustawienia opisane w tym rozdziale to
ustawienia lokalne telefonu stacji bazowej.
Odpowiadające im ustawienia
zarejestrowanej słuchawki nie zmieniają się.
Szybki dostęp do funkcji oraz
numerów
Użytkownik może zaprogramować sześć
klawiszy funkcyjnych umieszczonych
z prawej strony telefonu stacji bazowej oraz
klawisze wyświetlacza (w stanie gotowości).
Można do nich przypisać numery telefonów
(skróty szybkiego wybierania) lub funkcje
telefonu stacji bazowej. Przypisania te
można także zmienić.
Wybieranie takiego numeru lub
uruchamianie funkcji odbywa się następnie
za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.
Zmienianie przypisania klawisza
Version 4, 16.09.2005
W stanie gotowości:
¤ Przytrzymaj klawisz wyświetlacza lub
klawisz funkcyjny do chwili wyświetlenia
listy możliwych przypisań klawisza.
Dostępne są następujące funkcje:
Skrót
Umożliwia przypisanie do klawisza
numeru z lokalnej książki telefonicznej.
Zostanie otwarta książka telefoniczna.
¤ Wybierz wpis i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli wpis w książce telefonicznej
zostanie usunięty lub zmieniony, zmiana
ta nie będzie dotyczyć przypisania
klawisza funkcyjnego lub klawisza
wyświetlacza.
140
To znaczy, że po zmianie numeru
telefonu należy w wyżej opisany sposób
przypisać do klawisza zaktualizowany
wpis książki telefonicznej.
Budzik
Przypisanie do klawisza menu
umożliwiającego ustawienie i włączenie
budzika (¢ str. 124):
v ¢ Í Organizer ¢ Budzik
Kalendarz
Wywołanie kalendarza/wprowadzenie
nowego terminu (¢ str. 122):
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Bluetooth
Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth
(¢ str. 131).
Podlacz tel. komórk.
Włączenie trybu Bluetooth na telefonie
stacji bazowej i nawiązanie połączenia
z aktywnym telefonem komórkowym
z Bluetooth (¢ str. 134).
Zestaw sluchawkowy
Umożliwia odbieranie lub przejmowanie
rozmów na podłączony zestaw
słuchawkowy. Klawisz symuluje funkcję
PTT (Push-to-talk). Funkcję Zestaw
sluchawkowy trzeba przypisać do
klawisza, jeśli zestaw słuchawkowy
(przewodowy lub Bluetooth) nie ma
przycisku PTT.
Naciśnij klawisz,
– gdy na telefonie stacji bazowej
sygnalizowane jest połączenie
i chcesz je odebrać bezpośrednio na
zestawie słuchawkowym;
– aby przekazać na zestaw
słuchawkowy połączenie odebrane
lub zainicjowane na telefonie stacji
bazowej.
Jeśli do telefonu stacji bazowej
podłączone są dwa zestawy
słuchawkowe (jeden przewodowy
i jeden Bluetooth), zestaw słuchawkowy
Bluetooth ma wyższy priorytet. W takim
przypadku nie można użyć zestawu
przewodowego.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Wstaw P
Klawisz służyć będzie do wprowadzania
pauzy wybierania (P) (¢ str. 161).
Funkcja R
Połączenia ISDN: nie dotyczy
Analogowa sieć stacjonarna: klawisz
służyć będzie do wprowadzania funkcji
flash (R) (¢ str. 161).
Połączenia VoIP: funkcję R można
przypisać za pomocą konfiguratora
internetowego (na stronie Advanced
Settings):
– w celu łączenia dwóch rozmówców
zewnętrznych (po połączeniu
konsultacyjnym, podczas
przełączania)
lub
– do funkcji specyficznej dla operatora
VoIP
Instrukcja obsługi konfiguratora
internetowego znajduje się na
dołączonym dysku CD.
Wiecej funkcji...
Dostępne są dodatkowe funkcje:
u Polaczenie wysylajace
Umożliwia przypisanie do klawisza innej
linii wysyłającej.
¤ Wybierz z listy numerów MSN numer
MSN (dodatkowej) linii wysyłającej
telefonu stacji bazowej i naciśnij
klawisz §OK§.
Naciśnij ten klawisz wyświetlacza lub
klawisz funkcyjny, aby (tymczasowo) do
wykonania następnego połączenia użyć
innej linii wysyłającej (zamiast linii
wysyłającej telefonu stacji bazowej).
u Wybór linii
Umożliwia przypisanie do listy
skonfigurowanych połączeń (linii).
Z listy można wybrać linię wysyłającą dla
następnego połączenia (¢ str. 52).
u Listy polaczen
Przypisanie menu list połączeń do
klawisza (¢ str. 71).
v ¢ Ê Listy polaczen
u Ukryj numer
Ukrywanie numeru telefonu tylko
podczas następnego połączenia
(¢ str. 64).
u Przekierowanie
Przypisanie do klawisza menu ustawień
i włączania/wyłączania
przekierowywania połączeń (¢ str. 61):
Warunek: operator VoIP obsługuje
przekierowanie połączeń.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Przekierowanie
u E-mail
Otwiera podmenu wiadomości e-mail,
umożliwiające wpisywanie, wysyłanie
i odczytywanie wiadomości email(¢ str. 101):
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ E-mail
u Centrum informacji
Uruchamianie usługi Centrum informacji,
otwieranie listy dostępnych usług
informacyjnych (¢ str. 104).
v ¢ Dodatkowe funkcje
¢ Centrum informacji
Przypisanie klawisza wyświetlacza:
w najniższym wierszu wyświetlacza nad
klawiszem wyświetlacza wskazywana jest
wybrana funkcja wzgl. nazwa związana
z numerem telefonu w książce telefonicznej
(ew. w skrócie).
Przypisanie klawisza funkcyjnego:
przypisanie klawisza funkcyjnego można
wskazać opisem na etykiecie obok klawisza.
Włączanie funkcji, wybieranie
numeru
W stanie gotowości telefonu stacji bazowej:
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny lub klawisz
wyświetlacza.
W zależności od przypisania klawiszy:
u Nastąpi wybieranie numeru (Skrót).
u Zostanie otwarte menu lub lista funkcji.
141
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Zmienianie języka
wyświetlacza
Komunikaty na wyświetlaczu mogą być
wyświetlane w różnych językach.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Jezyk
Aktualny język jest oznaczony
symbolem Ø.
s
Wybierz język i naciśnij klawisz
§Wybierz§.
Ustawiony zostanie wybrany język.
W przypadku omyłkowego ustawienia
nieznanego języka:
v*#Q3#
Naciśnij kolejno.
s
Wybierz odpowiedni język.
§Wybierz§
Naciśnij prawy klawisz
wyświetlacza.
Ustawianie wyświetlacza
Ustawianie wygaszacza ekranu/
pokazu slajdów
Version 4, 16.09.2005
W stanie gotowości na wyświetlaczu
telefonu stacji bazowej może być
wyświetlany wygaszacz ekranu.
Dostępne są następujące możliwości:
u Obraz z folderu Wygaszacze w folderze
Moje dokumenty (¢ str. 146).
u Kolejno wszystkie obrazy z folderu
Wygaszacze w folderze Moje dokumenty
jako Pokaz slajdów.
u Data i godzina (Zegar cyfrowy).
u Godzina
(Zegar analogowy – wskazówki)
u Informacje z usług informacyjnych
(Uslugi informac. – pogoda, horoskop
itd.). Wyświetlanie informacji z usług
informacyjnych należy włączyć za
pomocą konfiguratora internetowego.
142
W celu wyświetlania tych informacji
telefon stacji bazowej musi połączyć się
z Internetem.
Rodzaj usług informacyjnych należy
ustawić na serwerze Gigaset.net
w Internecie. Ustawienie można zmienić
za pomocą przeglądarki internetowej na
komputerze (patrz instrukcja obsługi
konfiguratora internetowego; sekcja Info
Services).
Jeśli nie są dostępne żadne informacje,
zamiast nich wyświetlany jest zegar
cyfrowy (Zegar cyfrowy) aż do czasu
udostępnienia informacji.
Z informacjami można wyświetlać
klawisze funkcyjne otwierające menu
wyboru usługi Centrum informacji.
Wygaszacz ekranu zastępuje elementy
wyświetlane w stanie gotowości. W związku
z tym zasłania kalendarz, datę, godzinę
i nazwę.
W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest
wyświetlany, np. podczas rozmowy lub
wyświetlania komunikatu o stanie.
Jeśli włączony jest wygaszacz ekranu, punkt
menu Wygaszacz ekr. oznaczony jest
symbolem ³.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Wyswietlacz
¢ Wygaszacz ekr.
Zostanie wyświetlona informacja
o aktualnym ustawieniu.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wlaczenie:
Wybierz opcję Wl. (wyświetlany będzie
wygaszacz) albo Wyl. (brak wygaszacza).
Wybór:
Wybierz wygaszacz klawiszem r albo
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyświetlony zostanie aktywny
wygaszacz.
s
Wybierz wygaszacz i naciśnij
klawisz §OK§.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Wygaszacz ekranu zostanie włączony po
około 10 sekundach od powrotu
wyświetlacza do stanu gotowości.
Jeśli wygaszacz przesłania wyświetlane
informacje, naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
wyświetlić ekran stanu gotowości.
Włączanie/wyłączanie paska
informacji
Jako wygaszacz ekranu można również
wyświetlać ustawione za pomocą funkcji
Uslugi informac. informacje tekstowe
z Internetu (pogoda itd.), jako przewijany
komunikat na ekranie stanu gotowości.
Przewijany komunikat jest wyświetlany
w dolnym wierszu ekranu stanu gotowości
(bezpośrednio nad klawiszami
wyświetlacza). Koniec przebiegu informacji
i początek następnego przebiegu
rozdzielają znaki „+++”.
Jeśli w stanie gotowości wyświetlany jest np.
kalendarz, pasek informacji zastępuje dwa
ostatnie wiersze (tygodnie) kalendarza.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Wyswietlacz
¢ Pasek Informacje (³= w³.)
Pasek jest wyświetlany, gdy telefon
przechodzi w stan gotowości. Jeśli jednak
w stanie gotowości wyświetlany jest
komunikat, pasek informacji nie jest
wyświetlany.
Ustawianie jasności i sterowania
czasowego podświetlenia
wyświetlacza
Można ustawić jasność podświetlenia
wyświetlacz telefonu stacji bazowej
i określić pory, w których wyświetlacz
telefonu stacji bazowej powinien być
zupełnie wyłączony, np. w nocy.
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest
wyłączone, zostaje włączone przy pierwszym
naciśnięciu dowolnego klawisza lub gdy
przychodzi połączenie. Podświetlenie jest
wyłączane po około 30 sekundach od
ostatniego naciśnięcia klawisza.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Wyswietlacz
¢ Podswietlenie
Zostanie wyświetlona informacja
o aktualnym ustawieniu.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Sterow. czasowe
Warunek: ustawiona data i godzina.
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Gdy Sterow. czasowe = Wl., wyświetlane
są następujące pola.
Wyswietlacz wyl. od:
Wprowadź w formacie 4-cyfrowym
godzinę, od której ma być wyłączone
podświetlenie ekranu w stanie
gotowości.
Wyswietlacz wyl. do:
Wprowadź w formacie 4-cyfrowym
godzinę, o której podświetlenie ekranu
ma zostać znowu włączone.
Jasnosc:
Ustaw jasność podświetlenia
wyświetlacza klawiszem r.
Można wybrać jeden z pięciu poziomów
jasności (1 = mała – 5 = duża jasność; np.
poziom jasności 3 = Š).
Version 4, 16.09.2005
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
143
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Zmienianie poziomu
głośności głośnika/słuchawki
Można ustawić pięć poziomów głośności
słuchawki, zestawu głośnomówiącego
i podłączonego przewodowego zestawu
słuchawkowego.
W stanie gotowości
v ¢ Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Glosnosc polaczenia
Rozlegnie się sygnał testowy.
r
Ustaw żądany poziom
głośności.
s
Przejdź do wiersza Tryb
glosnomów.
r
Ustaw żądany poziom głośności
głośnika.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienie, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Podczas rozmowy
Głośność podczas rozmowy można ustawić
za pomocą klawiszy R i S. Każde
naciśnięcie zmienia poziom głośności
odpowiednio o jeden poziom w górę lub
w dół.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienie na stałe,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Ustawianie sygnału dzwonka
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie głośności
Wybrać można jeden z pięciu poziomów
głośności (1 – 5; np. głośność 3 = Š) oraz
„crescendo” (6; głośność zwiększa się
).
z każdym sygnałem = ‡
Ustawić można różne głośności dla
następujących, różnych funkcji:
u Dla polaczen wewn. i terminów
(terminy ¢ str. 122)
u Polaczenia zewnetrzne
v ¢ Ustawienia ¢ Ï Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka ¢ Glosnosc
144
r
W razie potrzeby ustaw
głośność połączeń
wewnętrznych i sygnalizacji
terminów.
s
Przejdź do następnego wiersza.
r
W razie potrzeby ustaw
połączeń zewnętrznych.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienie, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Przy ustawianiu odtwarzany jest sygnał
dzwonka o aktualnie wybranej głośności.
Wskazówka
Klawiszami R i S można również
zmieniać głośność w czasie, gdy telefon
stacji bazowej sygnalizuje połączenie.
Ustawianie melodii dzwonka
Dostępne są różne sygnały dzwonka,
melodie lub dowolny dźwięk z folderu
plików multimedialnych (str. 146).
Ustawić można różne sygnały dzwonków dla
następujących, różnych funkcji:
u Dla polaczen wewn.
u Dla połączeń zewnętrznych na
poszczególnych liniach odbierających
telefonu stacji bazowej (Linia
stacjonarna lub MSN1 do MSN10, IP1 do
IP6, Gigaset.net)
u Dla połączeń zewnętrznych GSM
przychodzących na telefon komórkowy
zarejestrowany przez Bluetooth
(¢ str. 131); w przypadku połączenia
GSM wyświetlana jest nazwa Bluetooth
telefonu komórkowego.
Wskazówka
Za pomocą telefonu stacji bazowej
można ustawić jedynie melodie dzwonka
linii odbierających przypisanych do
telefonu stacji bazowej.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
W stanie gotowości:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka ¢ Melodie
q
Wybierz opcję Dla polaczen
wewn. lub linię odbierającą.
r
Wybierz melodię dla tego
połączenia.
sr
W razie potrzeby wybierz
następną linię, ustaw melodię
itd.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienia, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci
4-cyfrowej.
Wylacz dzwonek do:
Wprowadź czas zakończenia w postaci
4-cyfrowej.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
Wskazówka
Połączenia od osób, którym w książce
telefonicznej przypisane zostały
specjalne melodie (VIP), będą
sygnalizowane dzwonkiem również
w tym czasie.
lub:
Można również ustawić jednakową melodię
dzwonka dla połączeń wewnętrznych
i wszystkich połączeń zewnętrznych.
q
Wybierz opcję Wszystkie
polaczenia.
r
Wybierz melodię.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
§Tak§
Aby potwierdzić ustawienia,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Ustawienie dla wszystkich połączeń
przestanie obowiązywać, gdy zmienione
zostanie ustawienie dla jednego z połączeń.
Sterowanie czasowe dla połączeń
zewnętrznych
Version 4, 16.09.2005
Można ustawić czas, w którym telefon stacji
bazowej nie powinien sygnalizować
połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np.
w nocy.
Warunek: ustawiona data oraz godzina.
v ¢ Ï ¢ Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka ¢ Sterowanie
czasowe
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Polaczenia zewnetrzne:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Poniższe pola są wyświetlane tylko
wówczas, gdy Polaczenia zewnetrzne = Wl.
Wylacz dzwonek od:
Wyłączanie sygnału dzwonka dla
połączeń anonimowych
Telefon stacji bazowej można skonfigurować
w taki sposób, aby nie sygnalizował
dzwonkiem przychodzących zewnętrznych
połączeń anonimowych.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka
Wycisz pol. anonim.
Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§.
Jeœli sygnalizacja dzwonkiem jest
wy³¹czona dla po³¹czeñ anonimowych,
opcja Wycisz pol. anonim. jest oznaczona
symbolem ³.
Włączanie/wyłączanie sygnału
dzwonka
Przed odebraniem połączenia lub w stanie
gotowości telefonu stacji bazowej sygnał
dzwonka słuchawki można wyłączyć trwale
lub tylko w odniesieniu do aktualnego
połączenia.
Sygnału dzwonka nie można włączyć
ponownie podczas połączenia
zewnętrznego.
Trwałe wyłączanie sygnału dzwonka
*
Przytrzymaj klawisz gwiazdki.
Zostanie wyświetlony symbol ó.
145
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Ponowne włączanie sygnału dzwonka
*
Przytrzymaj klawisz gwiazdki.
Wyłączanie sygnału dzwonka dla
aktualnego połączenia
§Cicho§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
sygnalizacyjnego
Version 4, 16.09.2005
Zamiast sygnału dzwonka można włączyć
dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie
przychodzące sygnalizowane jest wtedy za
pomocą krótkiego dźwięku (Ton) zamiast
sygnału dzwonka.
*
Przytrzymaj klawisz gwiazdki
i w ciągu 3 sekund:
§Ton§§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Połączenie przychodzące
będzie teraz sygnalizowane
jednym krótkim dźwiękiem
sygnalizacyjnym.
Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony symbol ñ.
W stanie gotowości:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Tony serwisowe
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dzwiek klawiszy:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Potwierdzenie:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Włączanie/wyłączanie
melodii oczekiwania
Melodia oczekiwania jest odtwarzana np.
podczas przełączania lub połączenia
konsultacyjnego rozmówcy, połączenie
z którym nie jest aktywne.
v ¢ Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Melodia oczekiw.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§, aby
włączyć lub wyłączyć melodię
oczekiwania (³= wł.).
Włączanie/wyłączanie
sygnałów dźwiękowych
Folder plików
multimedialnych
Rozmaite stany oraz czynności
sygnalizowane są przez słuchawkę
sygnałami akustycznymi. Następujące
sygnały dźwiękowe można niezależnie
włączyć lub wyłączyć:
u Dźwięk klawiszy: potwierdzenie
każdego naciśnięcia klawisza.
u Dźwięki potwierdzenia:
– Dźwięk potwierdzenia (narastająca
sekwencja dźwięków): zakończenie
wprowadzania/ustawiania oraz
odebranie wiadomości SMS wzgl.
nowy wpis na liście wiadomości
automatycznej sekretarki lub na liście
połączeń
– Sygnał błędu (opadająca sekwencja
dźwięków): błąd wprowadzania
– Dźwięk końca menu: koniec menu
podczas przeglądania
Folder plików multimedialnych umożliwia
zarządzanie dźwiękami/melodiami, które
można zastosować jako sygnały dzwonka
oraz obrazami (zdjęciami dla funkcji CLIP
i wygaszaczami), które można zastosować
jako zdjęcia osób dzwoniących lub
wygaszacze. Warunek: prezentacja numeru
wywołującego (CLIP). Funkcja ta umożliwia
zarządzanie następującymi typami plików
multimedialnych:
146
Typ
Format
Dźwięki
G.722 raw
Obrazy
BMP, JPG,
nieanimowany GIF
190 x 144 pikseli
240 x 320 pikseli
24-bitowa głębia kolorów
– Zdjęcie dla
funkcji CLIP
– Wygaszacz
ekranu
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Wskazówka
Program komputerowy Gigaset
QuickSync przetwarza wszystkie typowe
formaty (mp3, wma, tiff ) na formaty
wymagane przez telefon stacji bazowej
(patrz wyżej) i odpowiednio
dostosowuje rozdzielczość obrazów.
W telefonie stacji bazowej są wstępnie
zainstalowane rozmaite dźwięki i obrazy.
Można odtwarzać dostępne dźwięki oraz
wyświetlać obrazy.
Własne obrazy i dźwięki można pobrać
z komputera za pomocą programu Gigaset
QuickSync (¢ str. 176). Jeśli brakuje
miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć
co najmniej jeden obraz lub dźwięk.
Przeglądanie wygaszaczy ekranu/
zdjęć dla funkcji CLIP
v ¢ ÉDodatkowe funkcje ¢ Moje
dokumenty ¢ Wygaszacze / Zdjecia CLIP
¢ (wybierz wpis)
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony
zaznaczony obraz. Za pomocą
klawisza q można przełączać
się między obrazami.
Jeśli obraz został zapisany
w nieprawidłowym formacie pliku, po jego
wybraniu zostanie wyświetlony komunikat
o błędzie.
Zmienianie nazwy/usuwanie
obrazów lub dźwięków
Wybrany został odpowiedni wpis.
§Opcje§
Otwórz menu.
Można wybrać następujące funkcje:
Usun wpis
Wybrany wpis zostanie usunięty.
Zmien nazwe
Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij
klawisz §Zapisz§. Wpis zostanie zapisany
pod nową nazwą.
Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można
usunąć, opcje te są niedostępne.
W przypadku usunięcia dźwięku używanego
jako melodia dzwonka, zamiast tego
dźwięku zastosowana zostanie melodia
standardowa.
W przypadku usunięcia obrazu używanego
jako zdjęcie dla funkcji CLIP lub wygaszacz
ekranu, zamiast tego obrazu zastosowany
zostanie Zegar cyfrowy.
Sprawdzanie pojemności pamięci
Ilość wolnego miejsca na dźwięki i obrazy
można sprawdzić na wyświetlaczu.
v ¢ É Dodatkowe funkcje
¢ Moje dokumenty ¢ Dostepna pamiec
Odtwarzanie dźwięków
Version 4, 16.09.2005
v ¢ É Dodatkowe funkcje ¢ Moje
dokumenty ¢ Dzwieki ¢ (wybierz wpis)
Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie
zaznaczonego dźwięku. Za pomocą klawisza
q można przełączać się między dźwiękami.
Podczas odtwarzania można zmienić
głośność:
¤ Ustaw głośność klawiszami R / S
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
147
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Ustawianie systemu
Następujące ustawienia można wprowadzać
za pomocą menu telefonu stacji bazowej,
zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H,
SL400H, S79H albo za pomocą konfiguratora
internetowego telefonu stacji bazowej.
Poniżej opisano obsługę za pomocą
telefonu stacji bazowej.
Większość ustawień można skonfigurować
także za pomocą zarejestrowanej słuchawki
Gigaset SL78H, SL400H lub S79H. Obsługa
jest podobna jak na telefonie stacji bazowej,
różni się nieco jedynie struktura menu.
Opis obsługi za pomocą konfiguratora
internetowego zawiera instrukcja obsługi na
dołączonym dysku CD.
Ręczne ustawianie daty
i godziny
Ustawienie daty i godziny jest niezbędne,
aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej
godziny połączeń przychodzących lub
wyznaczanie terminów kalendarza
i alarmów budzika.
Wskazówka
W telefonie stacji bazowej zapisany jest
adres serwera czasu w Internecie. Z tego
serwera czasu pobierana jest informacja
o dacie i godzinie, o ile telefon stacji
bazowej jest połączony z Internetem
i włączono funkcję synchronizacji
z serwerem czasu. Ustawienia ręczne
zostaną wtedy zastąpione.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli w telefonie stacji bazowej nie została
jeszcze ustawiona data i godzina,
wyświetlany jest klawisz wyświetlacza
§Godzina§.
§Godzina§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Data i godzina
148
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Data:
Za pomocą klawiatury wprowadź dzień,
miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej,
np.
4Q
2Q
N to
data 14.01.2018.
Godzina:
Za pomocą klawiatury wpisz godziny
i minuty w formacie 4-cyfrowym (np.
QM
5w celu ustawienia
godziny 07:15).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§, aby
zapisać wpis.
Ochrona przed
nieupoważnionym dostępem
Ustawienia systemowe telefonu stacji
bazowej można zabezpieczyć za pomocą
systemowego kodu PIN. Podawanie
systemowego kodu PIN wymagane jest m.in.
podczas rejestrowania i wyrejestrowania
słuchawki, podczas zmiany ustawień sieci
lokalnej, podczas aktualizacji
oprogramowania firmware oraz podczas
przywracania ustawień fabrycznych.
Zmienianie systemowego
kodu PIN
Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN
telefonu stacji bazowej (ustawienie
fabryczne: 0000) można zmienić na dowolny
własny 4-cyfrowy kod PIN.
Ustawienie systemowego kodu PIN
umożliwia również zdalną obsługę
automatycznej sekretarki (¢ str. 115).
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ PIN systemu
~
W razie potrzeby wprowadź
aktualny systemowy kod PIN
telefonu stacji bazowej i naciśnij
klawisz §OK§.
~
Wprowadź nowy systemowy
kod PIN.
§OK§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Ustawianie własnego
numeru kierunkowego
Ustawianie adresu IP telefonu
stacji bazowej w sieci LAN
W celu przesyłania numerów telefonu
(np. w wizytówkach vCard) konieczne jest
zapisanie własnego numeru kierunkowego
(kraju i miejscowości) w telefonie stacji
bazowej.
Niektóre z tych numerów są już wstępnie
skonfigurowane.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Nr-y kierunkowe
Sprawdź poprawność ustawionego numeru
kierunkowego.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
q
Wybór/zmiana pola.
r
Nawigacja w polu.
W celu usunięcia cyfr: naciśnij
klawisz wyświetlacza.
~
Wpisz cyfry.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przykład:
Warunek: telefon stacji bazowej jest
podłączony do routera lub komputera
(¢ str. 16).
Aby telefon stacji bazowej był
rozpoznawalny w sieci LAN, musi mieć
adres IP.
Adres IP można przyporządkować do
telefonu stacji bazowej automatycznie
(przez router) lub ręcznie.
u Funkcja dynamicznego
przyporządkowania przez serwer DHCP
routera automatycznie nadaje telefonowi
stacji bazowej adres IP. Adres IP może się
zmieniać w zależności od ustawienia
routera.
u W przypadku przyporządkowania
ręcznego/statycznego telefonowi stacji
bazowej przypisywany jest stały adres IP.
Może to być niezbędne w zależności od
konfiguracji sieci (np. jeśli telefon stacji
bazowej jest podłączony bezpośrednio
do komputera).
Ustawienia sieci lokalnej można
skonfigurować także za pomocą
konfiguratora internetowego.
Nr-y kierunkowe
Miedzynar.nr kier.:
00 - 48
Lokalny nr kier.:
0-[
]
Info
Wskazówka
Zapisz
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
W celu dynamicznego
przyporządkowania adresu IP należy
włączyć serwer DHCP w routerze. Należy
w tym celu zapoznać się z instrukcją
obsługi routera.
Ustawienie numeru kierunkowego kraju
jest niezbędne zwłaszcza w przypadku
podłączania telefonu GSM przez Bluetooth
do telefonu stacji bazowej. Numery
telefonów, przekazywane z sieci GSM,
zawierają zawsze międzynarodowy prefiks
kraju (kod kraju), nawet w przypadku
połączeń wewnątrzkrajowych.
W przypadku późniejszego telefonowania
do rozmówcy krajowego za pomocą linii
telefonu i przy użyciu listy połączeń, kod
kraju zostanie pominięty.
149
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ Siec lokalna
~
W razie potrzeby wprowadź
systemowy kod PIN i naciśnij
klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Rodzaj adresu IP
Wybierz opcję Statycz. lub Dynamicz.
W przypadku ustawienia Rodzaj adresu
IP Dynamicz.:
W następnych polach widnieć będą
ustawienia, które telefon otrzymał od
routera. Ustawień tych nie można
zmienić.
W przypadku ustawienia Rodzaj adresu
IP Statycz.:
Należy w następnych polach wpisać
ręcznie adres IP oraz maskę podsieci
telefonu stacji bazowej oraz standardową
bramkę i serwer DNS.
Version 4, 16.09.2005
W przypadku ustawienia Rodzaj adresu IP
Statycz.:
Adres IP
Wprowadź adres IP, jaki ma być
przypisany do telefonu stacji bazowej
(aktualne ustawienie zostanie
zastąpione).
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
Informacje na temat adresu IP znaleźć
można w słowniku na str. 188.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci, która ma być
przypisana do telefonu stacji bazowej
(aktualne ustawienie zostanie
zastąpione).
Adres ustawiony domyślnie to
255.255.255.0.
Informacje na temat maski podsieci
znaleźć można w słowniku na str. 192.
150
Serwer DNS
Wprowadź adres IP preferowanego
serwera DNS. Serwer DNS (Domain Name
System, ¢ str. 189) przekształca
podczas nawiązywania połączenia
symboliczną nazwę serwera (nazwę DNS)
na publiczny adres IP serwera.
Można tu wprowadzić adres IP routera.
Router przekazuje zapytania adresowe
telefonu stacji bazowej do swego
serwera DNS.
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
Brama domyslna
Wprowadź adres IP standardowej bramki
(¢ str. 188), za pośrednictwem której
sieć lokalna połączona jest z Internetem.
Zazwyczaj jest to lokalny (prywatny)
adres IP routera (np. 192.168.2.1). Telefon
stacji bazowej wymaga tej informacji
w celu uzyskania dostępu do Internetu.
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
¤ Naciśnij przycisk §Zapisz§, aby zapisać
ustawienia.
Wskazówka
Ustawienia sieci lokalnej można
skonfigurować także za pomocą
konfiguratora internetowego ( instrukcja
obsługi konfiguratora internetowego
znajduje się na dołączonym dysku CD).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Ustawianie/usuwanie linii
ISDN (numerów MSN)
Warunek: telefon stacji bazowej jest
podłączony do sieci ISDN.
Łącze ISDN oferuje dwie dostępne
jednocześnie do użytku linie telefoniczne
(kanały B). W telefonie stacji bazowej można
ustawić dziesięć własnych numerów
telefonów (numerów MSN). Numery
telefonu przydziela operator sieci.
Wskazówka
Numery MSN można przypisywać
w centralach telefonicznych ISDN na kilka
sposobów. Odpowiednie informacje na
ten temat zawiera instrukcja obsługi
używanej centrali telefonicznej.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli kreator instalacji (¢ str. 20) nie zapisał
w pamięci wszystkich numerów telefonów,
można zapisać je teraz. W każdej chwili
można uruchomić kreatora ISDN za pomocą
menu i zmienić konfigurację.
Wszystkie zapisane później numery
telefonów przypisywane są automatycznie
telefonowi stacji bazowej, wszystkim
zarejestrowanym słuchawkom
i automatycznej sekretarce 1 jako
odbierające numery MSN.
Każdy ustawiony nowy numer otrzymuje
automatycznie własny sygnał dzwonka,
który można dowolnie zmieniać
(¢ str. 144).
Numery MSN można ustawić, zmienić
i usunąć za pomocą kreatora ISDN.
W stanie gotowości:
v ¢ Ï Ustawienia
¢ Asystenci polaczenia ¢ ISDN
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby uruchomić kreatora ISDN.
§OK§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby potwierdzić informacje.
Zostanie wyświetlona lista już ustawionych
numerów MSN.
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby ustawić dodatkowe numery
MSN lub zmienić ustawienia
istniejącego numeru MSN.
Ustawianie nowego numeru MSN
q
Wybierz wiersz MSN - nazwa
wolnego wpisu numeru MSN.
~
Wprowadź nazwę numeru MSN
(maks. 16-cyfr, opcjonalnie).
s
Przejdź do odpowiedniego
wiersza MSN - numer.
~
Wprowadź numer MSN (maks.
20-cyfrowy; bez numeru
kierunkowego = prefiksu).
¤ W razie potrzeby powtórz procedurę dla
następnych numerów MSN.
¤ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
Po zakończeniu pracy w kreatorze ISDN
automatycznie uruchomiony zostanie
kreator połączeń, umożliwiający przypisanie
użytkownikom wewnętrznym linii
wysyłających i odbierających telefonu stacji
bazowej (¢ str. 31).
Wskazówka
Jeśli nie ustawiono żadnych numerów
MSN, wszystkie połączenia ISDN będą
prowadzone przy użyciu głównego
numeru łącza ISDN. Na liście wyboru linii
wysyłających i odbierających ( np.
str. 153, str. 98) połączenie to będzie
wyświetlane jako ISDN.
151
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Zmienianie/usuwanie numeru MSN
q
Wybierz MSN - nazwa / MSN numer wpisu numeru MSN,
który chcesz zmienić.
Ñ
Usuń dotychczasową nazwę/
dotychczasowy numer.
~
W razie potrzeby wprowadź
nową nazwę/nowy numer MSN.
¤ W razie potrzeby powtórz procedurę dla
następnych numerów MSN.
¤ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
W obu przypadkach zostanie wyświetlony
następujący ekran:
Asystent IP
?
Uruchomic
asystenta
instalacji IP?
W przypadku usunięcia numeru MSN
i nazwy numeru MSN bez wprowadzenia
nowych wartości numer MSN zostanie
trwale usunięty.
Dalsze informacje na temat korzystania
z kreatora VoIP przedstawiono na str. 24.
Jeśli usunięty numer MSN był linią
wysyłającą (str. 126) przypisaną do
użytkownika wewnętrznego,
użytkownikowi temu zostanie
automatycznie przypisana nowa linia
wysyłająca (numer MSN o najniższej
pozycji).
Przy każdym otwarciu kreatora VoIP można
skonfigurować/zmienić konfigurację
jednego połączenia VoIP (konta VoIP).
¤ Aby skonfigurować/zmienić konfigurację
następnego konta VoIP, należy ponownie
uruchomić kreatora VoIP.
Konfigurowanie połączeń
VoIP
Na telefonie można skonfigurować
maksymalnie sześć połączeń VoIP, czyli
telefonowi można przypisać maks. sześć
numerów telefonów VoIP.
Dla każdego połączenia konieczne jest
skonfigurowanie konta VoIP u operatora
telefonii VoIP. Dane dostępu do konta VoIP
należy zapisać w telefonie. Służy do tego
kreator VoIP.
Uruchamianie kreatora VoIP:
Version 4, 16.09.2005
kreatora VoIP należy uruchomić
w następujący sposób:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Asystent VoIP
Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony
do Internetu i sieci ISDN, kreatora VoIP
należy uruchomić w następujący sposób:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Asystenci
polaczenia ¢ VoIP
Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony
do Internetu i analogowej sieci stacjonarnej,
152
Nie
Tak
Automatyczna aktualizacja
ustawień operatora VoIP
Po pierwszym pobraniu ustawień operatora
VoIP telefon sprawdza codziennie, czy na
serwerze konfiguracyjnym w Internecie
dostępna jest nowsza wersja pliku ustawień
operatora VoIP. Jeśli jest dostępna, w stanie
gotowości na wyświetlaczu telefonu stacji
bazowej wyświetlany jest komunikat
Dostepny nowy profil - zaktualizowac?.
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
~
W razie potrzeby wprowadź
systemowy kod PIN i naciśnij
klawisz §OK§.
Nowe dane operatora VoIP zostaną pobrane
i zapisane w telefonie.
W razie wybrania opcji §Nie§ telefon przejdzie
w stan gotowości. Telefon nie przypomina
więcej o tym nowym profilu. Komunikat
zostanie wyświetlony znowu dopiero wtedy,
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
gdy dostępna będzie nowsza wersja danych
operatora.
§Zapisz§
Aktualizacja profilu zostanie uruchomiona,
o ile w danej chwili nie jest przeprowadzana
żadna inna aktualizacja profilu ani
oprogramowania firmware.
Opcja Wybierz przy pol. jest dostępna tylko
wówczas, gdy na telefonie stacji bazowej
skonfigurowane jest więcej niż jedno
połączenie.
Przypisywanie linii
wysyłających i odbierających
użytkownikom
wewnętrznym
Jeśli w systemie telefonicznym
skonfigurowano wiele połączeń, każdemu
użytkownikowi wewnętrznemu można:
u Przypisać jedną linię wysyłającą lub
umożliwić wybieranie linii w przypadku
każdego połączenia wychodzącego
(wybór linii).
u Przypisać jedną lub wiele linii
odbierających. Na urządzeniu będą
sygnalizowane wówczas jedynie
połączenia przychodzące na jednej
z przypisanych linii.
Version 4, 16.09.2005
Przypisywanie linii wysyłającej
Warunek: dla telefonu stacji bazowej
skonfigurowano wiele numerów telefonów.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Polaczenia wysylajace
Wyświetlona zostanie lista użytkowników
wewnętrznych (telefon stacji bazowej,
słuchawki, ew. numer WEWN8 urządzenia
faksującego).
q
Wybierz użytkownika
wewnętrznego, któremu chcesz
przypisać nowe połączenie
wysyłające i naciśnij klawisz
wyświetlacza §OK§.
r
Wybierz opcję Wybierz przy
pol. lub żądaną linię jako linię
wysyłającą. Wyświetlone
zostaną wszystkie
skonfigurowane połączenia i ich
nazwy.
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby zapisać zmiany.
W przypadku wybrania opcji Wybierz przy
pol. użytkownik wewnętrzny przy każdym
połączeniu może wybrać numer MSN, który
zostanie użyty do nawiązania połączenia.
Połączenia Gigaset.net nie można wybrać
jako linii wysyłającej. Numery w usłudze
Gigaset.net (kod #9) są automatycznie
wybierane za pośrednictwem usługi
Gigaset.net.
Wskazówka
Jeśli linia wysyłająca użytkownika
wysyłającego lub odbierającego zostanie
usunięta lub wyłączona, w zależności od
łącza w konfiguracji przypisana zostanie
mu jako linia wysyłająca albo linia
stacjonarna, albo pierwszy numer MSN
na łączu ISDN.
Jeśli telefon stacji bazowej jest
podłączony do łącza ISDN i nie została
skonfigurowany żaden numer MSN,
użytkownikowi wewnętrznemu zostanie
przypisany numer główny łącza ISDN.
Telefonowanie przez Bluetooth za
pośrednictwem sieci GSM
Jeśli użytkownik chce z telefonu stacji
bazowej wykonywać połączenia GSM za
pomocą telefonu komórkowego
podłączonego przez Bluetooth, konieczne
jest wybranie jako linii wysyłającej
połączenia GSM albo opcji Wybierz przy
pol.
W przypadku połączenia GSM na liście
znanych urządzeń wyświetlana jest nazwa
telefonu komórkowego aktualnie lub
ostatnio podłączonego do telefonu stacji
bazowej. Podczas wybierania linii
wysyłającej zawsze wyświetlana jest nazwa
aktualnie podłączonego telefonu
komórkowego.
153
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik
chce nawiązać połączenie GSM za pomocą
słuchawki zarejestrowanej w telefonie stacji
bazowej.
Przypisywanie linii odbierających
Version 4, 16.09.2005
Warunek: dla telefonu stacji bazowej
skonfigurowano wiele linii.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Polaczenia odbierajace
Wyświetlona zostanie lista użytkowników
wewnętrznych (telefon stacji bazowej,
słuchawki, lokalna automatyczna sekretarka
ew. numer WEWN8 urządzenia faksującego).
q
Wybierz użytkownika
wewnętrznego, dla którego
chcesz zmienić przypisanie
połączenia odbierającego
i naciśnij klawisz wyświetlacza
§OK§.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich
skonfigurowanych linii oraz połączenie
Gigaset.net. W przypadku każdego
połączenia można wybrać opcję Tak albo
Nie.
r
Wybierz opcję Tak, jeśli dane
połączenie ma być linią
odbierającą użytkownika
wewnętrznego. W przeciwnym
razie wybierz opcję Nie.
s
Przejdź do następnego
połączenia.
¤ Powtórz oba te kroki dla każdego
połączenia.
¤ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
Dodatkowe informacje na temat
przypisywania linii odbierających lokalnej
automatycznej sekretarce znajdują się na
str. 108.
154
Wskazówki
u Nowo skonfigurowane połączenie
jest przypisywane wszystkim
użytkownikom wewnętrznym
i automatycznej sekretarce 1 jako linia
odbierająca.
u Jeśli połączenie nie jest przypisane do
żadnego użytkownika wewnętrznego
jako linia odbierająca, połączenia
przychodzące na tę linie nie są
sygnalizowane.
Przyjmowanie połączeń
przychodzących na telefon GSM
podłączony przez Bluetooth
Jeśli użytkownik chce odbierać na telefonie
stacji bazowej połączenia GSM telefonu
komórkowego podłączonego do telefonu
Gigaset przez Bluetooth, konieczne jest
wybranie połączenia GSM jako linii
odbierającej. W przypadku połączenia GSM
na liście znanych urządzeń wyświetlana jest
nazwa telefonu komórkowego.
To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik
chce odbierać połączenia GSM za pomocą
słuchawki zarejestrowanej w telefonie stacji
bazowej.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Aktualizowanie
oprogramowania firmware
Warunek: telefon stacji bazowej jest
podłączony do Internetu (tzn. do routera,
¢ str. 16).
W razie potrzeby oprogramowanie firmware
telefonu stacji bazowej można
zaktualizować.
Domyślnie aktualizacja oprogramowania
firmware pobierana jest bezpośrednio
z Internetu. Odpowiednia strona
internetowa ustawiona jest domyślnie
w telefonie stacji bazowej.
Warunek:
Telefon stacji bazowej znajduje się w trybie
gotowości, tzn.:
u Nie jest prowadzona rozmowa.
u Nie jest wykonywane żądne połączenie
wewnętrzne z/między zarejestrowanymi
słuchawkami.
u Z żadnej innej słuchawki nie otwarto
menu telefonu stacji bazowej.
Ręczne uruchamianie aktualizacji
oprogramowania firmware
Version 4, 16.09.2005
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
Aktualizuj firmware
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
~
Wprowadź systemowy kod PIN
i naciśnij klawisz §OK§.
Telefon stacji bazowej nawiąże połączenie
z Internetem.
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby uruchomić aktualizację
oprogramowania firmware.
Wskazówki
u Aktualizacja oprogramowania
firmware może trwać 3 minuty.
u
u Podczas aktualizacji z Internetu
następuje sprawdzenie, czy dostępna
jest nowsza wersja oprogramowania
firmware. Jeśli nowsza wersja nie jest
dostępna, procedura zostanie
przerwana i zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat.
Automatyczna aktualizacja
oprogramowania firmware
Telefon stacji bazowej sprawdza codziennie,
czy na serwerze konfiguracyjnym
w Internecie dostępna jest nowsza wersja
oprogramowania firmware. Jeśli jest
dostępna, w stanie gotowości na
wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
wyświetlony zostanie komunikat Dostepny
nowy firmware - zaktualizowac?
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Oprogramowanie zostanie pobrane na
telefon stacji bazowej.
W razie wybrania opcji §Nie§ telefon stacji
bazowej przejdzie w stan gotowości. Telefon
stacji bazowej nie przypomni już o tej
aktualizacji oprogramowania firmware.
Komunikat zostanie wyświetlony znowu
dopiero wtedy, gdy dostępna będzie do
pobrania nowsza wersja oprogramowania
firmware. Aktualizację oprogramowania
firmware można uruchomić również ręcznie
(¢ str. 155).
Wskazówka
Jeśli w chwili sprawdzania dostępności
nowego oprogramowania firmware
telefon stacji bazowej nie jest połączony
z Internetem (np. router jest wyłączony),
operacja sprawdzenia zostanie
wykonana po ponownym połączeniu
telefonu stacji bazowej z Internetem.
155
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Automatyczne sprawdzanie wersji można
wyłączyć za pomocą konfiguratora
internetowego.
Obsługa regeneratora
Repeater
Przy użyciu regeneratora Repeater można
zwiększyć zasięg i moc sygnału telefonu
stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw
włączyć obsługę regeneratora Repeater.
Rozmowy, prowadzone aktualnie za
pomocą telefonu stacji bazowej, zostaną
przy tym przerwane.
Warunek: tryb Eco (+) jest wyłączony.
v ¢ Ï ¢ System ¢ Tryb repeatera
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć lub wyłączyć tryb
regeneratora (³= wł.).
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
Wskazówki
u Obsługa regeneratora Repeater i Tryb
Version 4, 16.09.2005
Eco/Tryb Eco+ (¢ str. 121)
wykluczają się wzajemnie, tj. nie
można jednocześnie korzystać z tych
dwóch funkcji.
u Włączone fabrycznie kodowanie
transmisji zostaje wyłączone po
włączeniu trybu obsługi regeneratora
Repeater.
156
Włączanie/wyłączanie
interfejsu DECT
Wyłączenie interfejsu DECT powoduje
przerwanie połączenia radiowego między
telefonem stacji bazowej
a zarejestrowanymi słuchawkami/
regeneratorami sygnału. Słuchawki/
regeneratory sygnału tracą „synchronizację”
z telefonem stacji bazowej. Nie można
nawiązać połączenia z telefonem stacji
bazowej i nie są sygnalizowane żadne
połączenia. Słuchawki/regeneratory sygnału
pozostają jednak zarejestrowane w telefonie
stacji bazowej i synchronizują się z nim
ponownie po włączeniu interfejsu DECT.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ Interfejs DECT
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć/wyłączyć interfejs
DECT (³= wł.).
Gdy w telefonie stacji bazowej nie są
zarejestrowane żadne słuchawki ani
regeneratory Repeater, interfejs DECT
telefonu stacji bazowej zostaje
automatycznie wyłączony.
Gdy telefon stacji bazowej zostanie
przestawiony w tryb gotowości do
rejestracji (¢ str. 125) w celu ponownego
zarejestrowania słuchawek/regeneratorów
Repeater, interfejs DECT zostanie
automatycznie włączony.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Włączanie/wyłączanie portu
FAX (ISDN)
Warunek: telefon stacji bazowej jest
podłączony do sieci ISDN.
Do portu faksu telefonu można podłączyć
urządzenie faksujące. Aby zarejestrować
urządzenie faksujące w telefonie stacji
bazowej, należy włączyć port faksu.
Port faksu jest fabrycznie wyłączony.
Po włączeniu port FAX jest wyświetlany jako
zarejestrowany. Port faksu lub podłączone
urządzenie faksujące otrzymuje numer
wewnętrzny 8. Na liście użytkowników
wewnętrznych wyświetlana jest pozycja INT
8 (nawet jeśli nie jest podłączone żadne
urządzenie faksujące).
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ Port FAX
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć/wyłączyć port
faksu (³= wł.).
Podłączanie urządzenia faksującego
¢ str. 138
Przywracanie ustawień
fabrycznych telefonu stacji
bazowej
Zostaną zmienione ustawienia własne
użytkownika.
Podczas przywracania
u słuchawki pozostaną zarejestrowane,
u systemowy kod PIN nie zostanie
przywrócony.
Przywrócone zostaną następujące fabryczne
ustawienia (ustawienia oznaczone gwiazdką
z nawiasem „*)” można skonfigurować
w konfiguratorze internetowym):
u wprowadzone numery MSN ISDN oraz
połączenia VoIP (zostaną usunięte)
u przypisania linii wysyłających
i odbierających
u ustawienia melodii i głośności
dzwonków
u ustawienia budzika i terminów
u ustawienia audio dla połączeń VoIP *)
u ustawiania sygnalizacji DTMF *)
u własny prefiks połączeń zewnętrznych
u ustawienia sieci lokalnej
u nazwy słuchawek
u ustawienia wiadomości SMS (np. centra
SMS)
u Tryb Eco funkcje i Tryb Eco+ zostaną
wyłączone
u ustawienia połączeń z centralkami PABX
u ustawienia automatycznej sekretarki,
własne zapowiedzi zostaną usunięte
u przypisania klawiszy funkcyjnych
i klawiszy wyświetlacza oraz klawisza
u ustawienia usług sieciowych:
przekierowania połączeń (CF),
przekazywania rozmów (ECT)
Następujące listy zostaną usunięte:
u listy wiadomości SMS
u listy połączeń
u listy wiadomości automatycznej
sekretarki
v ¢ Ï ¢ System ¢ Reset
~
Wprowadź systemowy kod PIN
i naciśnij klawisz §OK§.
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Po przywróceniu ustawień telefon stacji
bazowej zostanie ponownie uruchomiony.
Version 4, 16.09.2005
Kreator instalacji zostanie ponownie
uruchomiony (¢ str. 18).
157
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Sprawdzanie adresu MAC
telefonu stacji bazowej
W zależności od konfiguracji sieci konieczne
może być wprowadzenie adresu MAC
telefonu stacji bazowej np. na liście dostępu
routera. Adres MAC można sprawdzić na
telefonie stacji bazowej.
W stanie gotowości:
v
Otwórz menu.
*#Q5# 2 Q
Naciśnij kolejno.
Zostanie wyświetlony adres
MAC.
§Powrót§
Powrót do stanu gotowości.
Zmiana łącza standardowego
Telefon stacji bazowej można podłączyć do
Internetu (łącza DSL) w celu wykonywania
połączeń VoIP oraz dodatkowo do
standardowego łącza telefonicznego – ISDN
lub analogowej sieci stacjonarnej. Telefon
rozpoznaje sieć, do której jest podłączony
i odpowiednio zmienia swoją konfigurację.
Po rozpoznaniu sieci zostaną wyświetlone
następujące monity:
Przystosowac konfig. systemu do linii
stacjonarnej?
lub:
Przystosowac konfig. systemu do sieci
ISDN?
¤ Jeśli sieć została prawidłowo rozpoznana,
naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§.
Jeśli konieczne jest ponowne
przeprowadzenie rozpoznawania sieci,
naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§.
Jeśli wybór linii telefonicznej został
potwierdzony klawiszem §Tak§, konieczne jest
najpierw przywrócenie ustawień
systemowych telefonu odpowiednich do
łącza, aby możliwe było dostosowanie
konfiguracji telefonu.
Wyświetlane są następujące elementy:
Wykrycie sieci
?
Przywrocone zostana
wszystkie ustawienia
domyslne
Wskazówka
Telefon należy najpierw podłączyć do
sieci telefonicznej, a dopiero potem do
zasilania.
W przypadku zmiany łącza telefonicznego
z ISDN na analogowe lub na odwrót
wyświetlony zostanie następujący
komunikat:
Wykrycie sieci
Ð
Polaczenie telefonii
zostalo
zmienione
Version 4, 16.09.2005
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§, aby
rozpocząć rozpoznawanie sieci.
158
Nie
Tak
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§, aby
uruchomić przywracanie ustawień.
Przywrócone zostaną wszystkie niezbędne
ustawienia systemowe. Ustawienia IP i VoIP
zostaną zachowane, słuchawki pozostaną
zarejestrowane.
Jeśli przed zmianą łącza na telefonie nie
skonfigurowano żadnych połączeń VoIP, po
przywróceniu ustawień uruchomieni
zostaną kreatorzy instalacji dla
odpowiedniego łącza (patrz poniższa
tabela).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / settings.fm / 31.01.2018
Ustawianie systemu
Łącze
Kreatorzy
w następującej
kolejności
ISDN i VoIP
Kreator ISDN
Kreator IP
Kreator rejestracji
Kreator połączeń
Sieć
stacjonarna
i VoIP
Kreator IP
Kreator rejestracji
Kreator połączeń
Informacje na temat korzystania z kreatorów
– patrz str. 20 i dalej.
Wskazówki
u Naciśnięcie klawisza wyświetlacza
Version 4, 16.09.2005
§Powrót§ lub krótkie naciśnięcie
czerwonego klawisza zakończenia
połączenia T, powoduje przejście
do poprzedniego ekranu.
u Procedurę można anulować,
przytrzymując czerwony klawisz
zakończenia połączenia T.
Ustawienia telefonu nie zostaną
wówczas zmienione. Z telefonu
można będzie korzystać po
ponownym podłączeniu do
poprzedniego typu linii.
Jeśli telefon ma być jednak używany
na „nowym” typie linii, trzeba go
zresetować (¢ str. 157). Następnie
uruchomieni zostaną kreatorzy dla
nowego typu linii.
159
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / PABX.fm / 31.01.2018
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX
Podłączanie telefonu
stacji bazowej do centrali
PABX
Wykonywanie poniższych ustawień jest
niezbędne tyko wtedy, gdy są one
wymagane ze względu na centralę
telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi
centrali PABX.
Wskazówki
u Jeśli centrala PABX nie obsługuje
prezentacji numeru telefonu, to nie
można będzie wysyłać ani odbierać
wiadomości SMS.
u Numery MSN można przypisywać
w centralach telefonicznych ISDN na
kilka sposobów. Odpowiednie
informacje na ten temat zawiera
instrukcja obsługi używanej centrali
telefonicznej.
Zapisywanie prefiksu
połączeń zewnętrznych
(kodu dostępu do
linii miejskiej APL)
Version 4, 16.09.2005
Można zapisać dwa prefiksy połączenia
zewnętrznego: jeden dla linii ISDN lub
analogowej i jeden dla połączeń VoIP.
Warunek: w celu wykonania połączenia
zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie
numeru telefonu prefiksem połączeń
zewnętrznych centrali PABX, np. „0”.
v ¢ Ï ¢ Telefonia ¢ Nr kierunkowy
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dostep do linii zewnetrz. za pomoca:
W przypadku linii ISDN lub analogowej
sieci stacjonarnej: wprowadź lub zmień
prefiks połączeń zewnętrznych (maks.
3-cyfrowy).
160
Dla:
Wskaż, kiedy prefiks ma poprzedzać
numery wybierane na linii ISDN lub
analogowej:
Listy polaczen
Prefiks będzie poprzedzać numery
wybrane na telefonie stacji bazowej lub
słuchawce z jednej z następujących list:
– listy wiadomości SMS,
– listy połączeń odebranych,
– listy połączeń nieodebranych,
– listy wiadomości automatycznej
sekretarki.
Wszystkie polaczenia
Prefiks będzie poprzedzać wszystkie
numery wybrane na telefonie stacji
bazowej lub słuchawce.
Wylaczone
Prefiks będzie wyłączony dla linii ISDN/
analogowej. Żaden numer nie będzie
poprzedzany prefiksem.
Dostep do linii zewn. za pomoca:
W przypadku połączeń VoIP: wprowadź
lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych
(maks. 4-cyfrowy).
Dla:
Określ, kiedy ma być stosowany prefiks
w połączeniach VoIP:
Listy polaczen
Podczas wybierania z listy wiadomości
SMS, listy połączeń nieodebranych, listy
połączeń odebranych lub listy
wiadomości automatycznej sekretarki.
Wszystkie polaczenia
W przypadku wszystkich numerów
wybieranych na telefonie stacji bazowej
lub słuchawce.
Wylaczone
Żadnych numerów wybieranych za
pomocą połączenia VoIP nie będzie
poprzedzać prefiks.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / PABX.fm / 31.01.2018
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX
Wskazówka
Prefiks połączeń zewnętrznych jest
wstawiany w przypadku numerów
alarmowych ani numerów centrów SMS.
Ustawianie czasu pauzy (sieć
analogowa)
Wstawianie pauzy wybierania:
¤ Przypisz do jednego z klawiszy
¤
programowalnych funkcję Wstaw P
(¢ str. 141).
Naciskaj ten klawisz funkcyjny podczas
wprowadzania numeru w miejscu,
w którym ma być wstawiona pauza
wybierania, dopóki nie zostanie
wyświetlony symbol P (przez około
2 sekundy).
Zmienianie pauzy po przejęciu linii
Można ustawić długość pauzy między
podniesieniem słuchawki c a przesłaniem
numeru telefonu.
v
Otwórz menu główne.
*#Q5#
L
Naciśnij kolejno.
~
Wprowadź cyfrę oznaczającą
długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 3 s;
3 = 7 s) i naciśnij klawisz §OK§.
Zmienianie pauzy po naciśnięciu
klawisza R
Długość pauzy można zmienić, o ile jest to
wymagane ze względu na centralę PABX
(patrz instrukcja obsługi centrali PABX).
v
Otwórz menu główne.
*#Q5#
2
Naciśnij kolejno.
~
Wprowadź cyfrę oznaczającą
długość pauzy (1 = 800 ms;
2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms)
i naciśnij klawisz §OK§.
Version 4, 16.09.2005
Zmienianie pauzy wybierania
(pauzy po prefiksie połączenia
zewnętrznego)
v
Otwórz menu główne.
*#Q5#
Naciśnij kolejno.
~
Wprowadź cyfrę oznaczającą
długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 2 s;
3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij
klawisz §OK§.
Ustawianie czasu flash (linia
analogowa)
Telefon jest fabrycznie ustawiony do
korzystania z łącza głównego (czas flash 250
ms). Jeśli w celu pracy z centralą
telefoniczną należy zmienić tę wartość,
odpowiednie informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.
v ¢ Ï ¢ Telefonia ¢ Ponowienie
s
Wybierz czas flash i naciśnij
klawisz §Wybierz§ (Ø = ustawiona
wartość). Możliwe wartości:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.
Przekazywanie połączenia
(ISDN) – ECT (Explicit Call
Transfer)
W przypadku niektórych central PABX ISDN
połączenie pomiędzy rozmówcami po
przekazaniu rozmowy nie dochodzi do
skutku, jeśli zostanie odłożona słuchawka
(str. 68). Należy wtedy włączyć
odpowiednią funkcję (str. 64). Należy przy
tym przestrzegać wskazówek na temat
obsługi centrali PABX.
161
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / PABX.fm / 31.01.2018
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX
Centrex (ISDN)
Jeśli telefon stacji bazowej podłączony jest
do systemu Centrex, możliwe jest
korzystanie z następujących funkcji:
Identyfikacja nazwy dzwoniącego
(Calling Name Identification – CNI)
W przypadku połączeń przychodzących od
innych abonentów systemu Centrex
wyświetlany jest numer telefonu oraz nazwa
rozmówcy.
Wskaźnik wiadomości oczekującej
(Message Waiting Indication – MWI)
Nowe połączenia na liście połączeń będą
sygnalizowane na wyświetlaczu symbolami
(¢ str. 73). Klawisz wiadomości f miga.
Opcje trybu wybierania
(ISDN)
Za pomocą funkcji Keypad (znaki
klawiaturowe) można sterować niektórymi
elementami usług, wprowadzając specjalne
sekwencje znaków i cyfr.
Funkcję Keypad należy ustawić podczas
podłączania telefonu stacji bazowej do
centrali PABX ISDN lub do centrali
telefonicznej (np. Centrex) sterowanej za
pomocą protokołu Keypad. Cyfry/znaki 0–9,
*, # przesyłane są wtedy jako instrukcje
protokołu Keypad informujące o naciśnięciu
odpowiednich klawiszy. Szczegółowych
informacji na temat przesyłania kodów
należy zasięgnąć u operatora.
Version 4, 16.09.2005
Opcje ustawień
Możliwe jest wybieranie między
ustawieniami Aut. wyb. tonowe, Autom.
klaw. oraz Wybierz z * i #.
Aut. wyb. tonowe
Po ustawieniu wybierania normalnego
podczas wybierania nie są przesyłane
znaki * oraz #, zaś wprowadzenie znaku *
oraz # nie powoduje włączenia trybu
klawiatury.
162
Autom. klaw.
Ustawienie to podczas wybierania
powoduje, że po wprowadzeniu znaku *
lub # automatyczne następuje
przełączenie sygnalizacji w tryb
klawiatury. Automatyczne przełączanie
jest niezbędne do wpisywania poleceń
dla centrali telefonicznej lub centrali
PABX.
Wybierz z * i #
Po włączeniu ustawienia Wybierz z * i #
znaki * oraz # przesyłane są podczas
wybierania jako polecenia dla centrali
telefonicznej lub centrali PABX.
Niezależnie od powyższych możliwości
ustawień, po wybraniu numeru lub podczas
rozmowy następuje automatyczne
przełączenie na wybieranie tonowe (DTMF),
na przykład w celu zdalnej obsługi
automatycznej sekretarki.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Tryb wybierania
q
Wybierz ustawienie i naciśnij
klawisz §Wybierz§, np. Aut. wyb.
tonowe (Ø = wł.).
Włączanie/wyłączanie trybu
klawiatury (protokołu Keypad)
podczas rozmowy
Oprócz opisanych powyżej ustawień
trwałych, możliwe jest czasowe włączanie
protokołu Autom. klaw.
Ustawienie to odnosi się wyłącznie do
aktualnie prowadzonej rozmowy
zewnętrznej i po jej zakończeniu zostanie
automatycznie przywrócona poprzednia
wartość.
W zależności od tego, czy aktywna jest opcja
Autom. klaw., należy podczas rozmowy
włączyć lub wyłączyć funkcję Autom. klaw.
§Opcje§
Otwórz menu.
Autom. klaw.
Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§
(³ = wł.).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Obsługa klienta i pomoc
Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service.
Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem
Na stronach tych można znaleźć:
•Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
•Deklaracje zgodności
Kontakt z pracownikami serwisu
Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...
... online:
za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu
... przez telefon:
w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:
Version 4, 16.09.2005
Infolinia Polska 801 140 160
Koszt połączenia według stawki operatora.
Należy przygotować dowód zakupu.
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na
opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi,
czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument
zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
163
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Pytania i odpowiedzi
Brak połączenia między stacją bazową
a słuchawką.
W razie pytań związanych z użytkowaniem
telefonu przez cały czas dostępne jest
centrum obsługi klienta pod adresem
www.gigaset.com/service
Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono
opisy najczęściej występujących problemów
oraz ich możliwych rozwiązań.
Problemy z rejestracją i połączeniem przy
użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.
¥
¥
¥
Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth
(patrz instrukcja obsługi zestawu).
Usuń dane rejestracji urządzenia z telefonu
stacji bazowej poprzez jego wyrejestrowanie
str. 134).
(
Powtórz operację rejestracji (
str. 131).
¢
¢
Brak wskazań na wyświetlaczu.
1. Stacja bazowa nie jest podłączona do
zasilania.
Należy sprawdzić zasilanie (
str. 15).
¥
¢
2. Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone,
gdyż włączone zostało sterowanie czasowe
str. 143).
(
Naciśnij dowolny klawisz na stacji bazowej,
aby tymczasowo włączyć podświetlenie
wyświetlacza.
lub:
Wyłącz sterowanie czasowe (
str. 143).
¢
¥
¥
¢
1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji
bazowej.
Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
¥
2. Zasięg stacji bazowej zmniejsza się, gdy
włączona jest funkcja Tryb Eco.
Należy wyłączyć tryb Eco (
str. 121) lub
przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej.
¥
¢
3. Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji
bazowej lub została wyrejestrowana wskutek
zarejestrowania dodatkowych słuchawek
(ponad 6 rejestracji DECT).
Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej
str. 125).
(
¥
¢
¥
4. Trwa aktualizacja oprogramowania firmware.
Zaczekaj, aż zakończy się proces
aktualizacji.
¥
5. Stacja bazowa nie została włączona.
Sprawdź zasilacz stacji bazowej
str. 14).
(
¢
Telefon stacji bazowej nie dzwoni.
¥
1. Dzwonek jest wyłączony.
Włącz sygnał dzwonka (
¢ str. 145).
2. Została ustawiona opcja przekierowania
połączeń Wszystkie.
Wyłącz opcję przekierowania połączeń
str. 61).
(
¥
¢
3. Wywoływana linia nie jest przypisana do
telefonu stacji bazowej jako linia odbierająca.
Zmień przypisanie linii odbierających
str. 126).
(
¥
¢
Wyświetlany jest komunikat „Sprawdz
polaczenie telefoniczne”.
Być może telefon nie jest podłączony do sieci
telefonicznej.
Sprawdź połączenie z siecią telefoniczną
str. 14).
(
¥
¢
Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnału
wybierania z sieci stacjonarnej.
Nie zastosowano właściwego kabla
telefonicznego lub możliwe uszkodzenie kabla
telefonicznego.
Wymień kabel telefoniczny. W przypadku
zakupu nowego kabla w sklepie
specjalistycznym należy zwrócić uwagę na
odpowiednie przypisanie styków
str. 175).
(
Version 4, 16.09.2005
¥
¢
164
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Brak sygnału dzwonka po skonfigurowaniu
numeru ISDN (numeru MSN).
Wraz z numerem MSN zapisany został numer
kierunkowy.
Zapisz numer MSN bez numeru
kierunkowego.
Automatyczna sekretarka nie nagrywa
wiadomości/przechodzi w tryb komunikatu
pomocniczego.
£
Pamięć wiadomości jest zapełniona.
Usuń stare wiadomości.
Odsłuchaj nowe wiadomości i usuń je.
Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany
sposób.
Automatyczna sekretarka nie nagrywa
rozmowy lub przerywa nagrywanie.
£
1. Słychać sygnał błędu i wyświetlany jest
komunikat Niemozliwe.
Funkcje nie zostały udostępnione.
Zasięgnij informacji u operatora.
Sygnał błędu po sprawdzeniu systemowego
kodu PIN.
¥
¥
¥
¥
Wprowadzony kod PIN jest błędny.
Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.
Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.
Naciśnięto klawisz wyciszenia P. Powoduje on
wyłączenie mikrofonu telefonu stacji bazowej.
Włącz mikrofon (
str. 60).
¥
¢
Pomimo włączenia funkcji CLIP/CLI numer
osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.
Nie włączono funkcji prezentacji numeru
wywołującego.
Osoba wywołująca powinna zwrócić się do
operatora z żądaniem udostępnienia
prezentacji własnego numeru.
¥
Trwa rozmowa za pośrednictwem
połączenia szerokopasmowego.
Nagrywanie nie jest w takim przypadku
możliwe. Próba nawiązania połączenia
innego niż szerokopasmowe przez stację
bazową kończy się niepowodzeniem.
2. Zostanie wyświetlona informacja Pam. AS
zapelniona! Usun wiadomosci.
Pamięć wiadomości automatycznej sekretarki
jest zapełniona.
Usuń wiadomości, a następnie ponów
próbę nagrywania rozmowy.
lub:
Zakończ rozmowę, usuń stare wiadomości
z automatycznej sekretarki, a następnie
znowu nawiąż połączenie.
¥
¥
Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu
(opadająca sekwencja dźwięków).
Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub
wprowadzane dane są błędne.
Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na
wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się
z instrukcją obsługi.
¥
Na liście połączeń brak danych na temat czasu
odebrania wiadomości.
¥
¥
Nie została ustawiona data/godzina.
Ustaw datę/godzinę lub
za pomocą konfiguratora internetowego
włącz synchronizację z serwerem czasu
w Internecie.
Automatyczna sekretarka zgłasza podczas
zdalnej obsługi komunikat „Kod PIN nieważny”.
¥
Version 4, 16.09.2005
Wprowadzony kod PIN jest błędny.
Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.
165
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Nie została wykonana aktualizacja
oprogramowania firmware lub pobieranie
profilu VoIP.
1. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Aktualnie niemozliwe, być może łącza VoIP są
zajęte lub też wykonano już pobieranie/
aktualizację.
Powtórz operację w czasie późniejszym.
¥
2. Jeśli wyświetlany jest komunikat Nie mozna
odczytac pliku, być może nieprawidłowy jest
plik oprogramowania firmware.
Należy korzystać tylko z oprogramowania
firmware udostępnionego na ustawionym
domyślnie serwerze konfiguracji Gigaset.
¥
3. Jeśli wyświetlany jest komunikat Serwer nie
jest dostepny, serwer aktualizacji jest
niedostępny.
Serwer jest aktualnie niedostępny. Powtórz
operację w czasie późniejszym.
Został zmieniony ustawiony domyślnie
adres serwera. Skoryguj adres. W razie
potrzeby przywrócić ustawienia fabryczne
telefonu stacji bazowej.
¥
¥
4. Jeśli wyświetlany jest komunikat Blad
transmisji XXX, wystąpił błąd podczas
transmisji pliku. W miejscu XXX wyświetlany
jest kod błędu HTTP.
Powtórz procedurę. W przypadku
ponownego wystąpienia błędu skontaktuj
się z serwisem.
¥
5. Jeśli wyświetlany jest komunikat Sprawdz
ustawienia IP, telefon stacji bazowej być może
nie ma połączenia z Internetem.
Sprawdź połączenia kablowe pomiędzy
telefonem stacji bazowej a routerem oraz
pomiędzy routerem a Internetem.
Sprawdź, czy telefon stacji bazowej jest
połączony z siecią LAN, tzn. czy jest
dostępny pod swym adresem IP.
¥
Version 4, 16.09.2005
¥
166
Nie można nawiązać połączenia z telefonem
stacji bazowej za pomocą przeglądarki
internetowej na komputerze.
¥
¥
¥
Sprawdź podczas nawiązywania połączenia
wprowadzony został lokalny adres IP telefonu
stacji bazowej. Adres IP można sprawdzić na
telefonie stacji bazowej (str. 149).
Sprawdź połączenia między komputerem
a telefonem stacji bazowej. Spróbuj np. użyć
polecenia „ping” w celu sprawdzenia
połączenia z telefonem stacji bazowej
(ping <lokalny adres IP telefonu stacji
bazowej>).
Podjęto próbę połączenia z telefonem stacji
bazowej za pomocą bezpiecznego protokołu
http (https://...). Spróbuj ponownie przy
użyciu przedrostka http://...
Wykluczenie odpowiedzialności
Niektóre wyświetlacze mogą zawierać
stale aktywne lub nieaktywne piksele
(punkty obrazu). Ponieważ piksel składa
się z trzech subpikseli (czerwonego,
zielonego i niebieskiego), możliwe jest
również przekłamanie koloru pikseli.
Jest to normalne i nie stanowi oznaki
usterki.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Kody stanu VoIP
W poniższych tabelach przedstawiono
znaczenie najważniejszych kodów stanu
i komunikatów.
Kod
stanu
Znaczenie
0x31
Blad w konfiguracji IP
Nie wpisano domeny IP.
0x33
Błąd konfiguracji protokołu IP:
nie wpisano nazwy użytkownika SIP
(Nazwa uwierzytelniania).
Wyświetlany jest np. podczas
wybierania z kodem linii, jeśli w stacji
bazowej dla kodu tego nie
skonfigurowano połączenia.
0x34
Błąd konfiguracji protokołu IP:
SIP-Passwort (nie wpisano hasła
logowania (Haslo uwierzytelniania).
0x300 Rozmówca jest dostępny pod wieloma
liniami telefonicznymi. Jeśli operator
VoIP zapewnia taką możliwość, obok
kodu stanu zostanie wyświetlona lista
linii telefonicznych. Osoba dzwoniąca
może wybrać, z którą z linii chce
nawiązać połączenie.
0x301 Stałe przekierowanie.
Rozmówca nie jest już dostępny pod
tym numerem. Nowy numer zostanie
przekazany do telefonu wraz z kodem
stanu i telefon nie będzie korzystać
w przyszłości z poprzedniego numeru,
lecz od razu zostanie wybrany nowy
adres.
0x302 Tymczasowe przekierowanie.
Telefon otrzymuje wiadomość, że
rozmówca nie jest dostępny pod
wybranym numerem. Czas trwania
przekierowania jest ograniczony.
Informacja o czasie trwania
przekierowania zostanie przekazana
dodatkowo.
Version 4, 16.09.2005
0x305 Zapytanie zostanie skierowane do
innego serwera proxy, np. w celu
zrównoważenia obciążenia. Telefon
prześle to samo zapytanie do innego
serwera proxy. Nie chodzi przy tym
o przekierowanie adresu.
Kod
stanu
Znaczenie
0x380 Inna usługa:
nie można przekazać zapytania wzgl.
połączenia. Telefon otrzyma jednakże
informację, jakie są dalsze możliwości,
aby jednak umożliwić wykonanie
połączenia.
0x400 Błędne połączenie
0x401 Brak autoryzacji
0x403 Wywołana usługa nie jest obsługiwana
przez operatora VoIP.
0x404 Błędny numer telefonu.
Brak łącza o takim numerze.
Przykład: w przypadku rozmowy
miejscowej nie został wybrany lokalny
numer kierunkowy, mimo że operator
VoIP nie obsługuje rozmów
miejscowych.
0x405 Niedozwolona metoda.
0x406 Brak akceptacji.
Udostępnienie wywołanej usługi jest
niemożliwe.
0x407 Wymagana autoryzacja serwera proxy.
0x408 Rozmówca jest niedostępny (np. konto
zostało usunięte).
0x410 Wywołana usługa nie jest dostępna
u operatora VoIP.
0x413 Zbyt długa wiadomość.
0x414 Zbyt długi identyfikator URI.
0x415 Format zapytania nie jest obsługiwany.
0x416 Błędny identyfikator URI.
0x420 Błędne rozszerzenie
0x421 Błędne rozszerzenie
0x423 Wywołana usługa nie jest obsługiwana
przez operatora VoIP.
0x480 Wywołany numer jest tymczasowo
niedostępny.
0x481 Odbiorca jest nieosiągalny.
0x482 Podwójne zapytanie o usługę
167
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Kod
stanu
Znaczenie
0x483 Zbyt wiele „skoków”:
zapytanie zostało odrzucone, ponieważ
serwer usługowy (proxy) zdecydował, że
zapytanie to przeszło już przez zbyt
wiele serwerów usługowych.
Maksymalną liczbę ustala wcześniej
nadawca pierwotny.
0x484 Błędny numer telefonu:
w większości przypadków odpowiedź ta
oznacza, że w numerze telefonu nie
wpisano jednej lub kilku cyfr.
0x485 Wywołany identyfikator URI nie jest
jednoznaczny i operator VoIP nie może
go obsłużyć.
0x486 Numer jest zajęty.
0x487 Błąd ogólny:
połączenie zostało przerwane, zanim
jeszcze doszło do skutku. Kod stanu
potwierdza odebranie sygnału
przerwania.
0x488 Serwer nie może przetworzyć zapytania,
ponieważ dane podane w opisie
mediów są niezgodne.
0x491 Serwer informuje, że zapytanie zostanie
przetworzone natychmiast po
ukończeniu przetwarzania
poprzedniego zapytania.
0x493 Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ
telefon nie może odszyfrować
wiadomości. Nadawca użył procedury
szyfrowania, której serwer lub telefon
odbiorcy nie potrafi odszyfrować.
0x500 Serwer proxy lub stacja zdalna
napotkała podczas wykonywania
zapytania błąd, który uniemożliwia
dalsze wykonanie zapytania. Osoba
dzwoniąca wzgl. telefon wskazuje
w takim przypadku błąd i powtarza
zapytanie po upływie kilku sekund.
Stacja zdalna informuje osobę
dzwoniącą wzgl. telefon, po ilu
sekundach można powtórzyć zapytanie.
Kod
stanu
Znaczenie
0x501 Odbiorca nie może przetworzyć
zapytania, ponieważ odbiorca nie
dysponuje funkcją, którą wywołuje
osoba dzwoniąca. Jeśli odbiorca
wprawdzie rozumie zapytanie, ale nie
może go przetworzyć, ponieważ
nadawca nie dysponuje odpowiednimi
uprawnieniami lub zapytanie jest
w aktualnym kontekście niedozwolone,
zamiast kodu 501 przesyłany jest kod
405.
0x502 Stacja zdalna, która przesyła ten kod
błędu, to w tym przypadku serwer proxy
lub bramka, i otrzymała od swojej
bramki, za pośrednictwem której
powinno nastąpić przetworzenie
zapytania, nieprawidłową odpowiedź.
0x503 Zapytanie nie może być aktualnie
przetworzone przez stację zdalną lub
serwer proxy, ponieważ serwer jest albo
przeciążony, albo trwa jego
konserwacja. Jeśli istnieje możliwość
powtarzania zapytania w niedługim
czasie, serwer informuje o tym osobę
dzwoniącą lub telefon.
0x504 Przekroczenie czasu przez bramkę
0x505 Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ
podany numer wersji protokołu SIP nie
jest zgodny z wersją minimalną, jakiej
używa serwer lub urządzenie SIP, biorące
udział w tym zapytaniu.
0x515 Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ
wiadomość przekracza maksymalny
dozwolony rozmiar.
0x600 Numer jest zajęty.
0x603 Rozmówca odrzucił połączenie.
0x604 Wywołany identyfikator URI nie istnieje.
0x606 Ustawienia komunikacji są
nieakceptowalne.
0x701 Rozmówca odłożył słuchawkę.
0x703 Połączenie przerwane z powodu
przekroczenia limitu czasu.
0x704 Połączenie przerwane z powodu błędu
SIP.
Version 4, 16.09.2005
0x705 Błędny sygnał wybierania
0x706 Brak nawiązania połączenia
168
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Kod
stanu
Znaczenie
0x751 Sygnał zajętości:
brak zgodności koderów-dekoderów
pomiędzy użytkownikiem
wywołującym i wywoływanym.
0x810 Błąd ogólny Socket Layer Error:
nieautoryzowany użytkownik.
0x811 Błąd ogólny Socket Layer Error:
błędny numer gniazda
0x812 Błąd ogólny Socket Layer Error: gniazdo
niepodłączone.
0x813 Błąd ogólny Socket Layer Error:
błąd pamięci
0x814 Błąd ogólny Socket Layer Error: gniazdo
niedostępne – sprawdź ustawienia IP/
problem z połączeniem/błędne
ustawienie VoIP.
0x815 Błąd ogólny Socket Layer Error:
niedozwolona aplikacja interfejsu
gniazda.
Sprawdzanie informacji
serwisowych
Informacje serwisowe dot. telefonu stacji
bazowej mogą być potrzebne w razie
kontaktu z działem serwisu.
Warunek:
u Linia ISDN lub stacjonarna linią
wysyłającą:
użytkownik odkłada słuchawkę w stanie
gotowości lub prowadzi rozmowę
zewnętrzną.
u Połączenia VoIP jest linią wysyłającą:
prowadzona jest rozmowa zewnętrzna.
Wskazówka
W razie potrzeby należy zaczekać kilka
sekund na wyświetlenie polecenia §Opcje§.
§Opcje§
¢ Info. serwisowe
Version 4, 16.09.2005
Potwierdź wybór za pomocą
klawisza §OK§.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące informacje/funkcje:
1:
Numer seryjny telefonu stacji
bazowej (RFPI)
2:
Puste: - - 3:
Informacje dla pracownika
serwisu o ustawieniach telefonu
stacji bazowej (w kodzie
szesnastkowym), np. o liczbie
zarejestrowanych słuchawek,
włączonym trybie regeneratora
Repeater. Ostatnie 3 cyfry
informują, jakie typy linii są
dostępne w telefonie stacji
bazowej.
4:
Wariant (cyfry od 1 do 4).
Wersja oprogramowania
firmware (cyfry od 5 do 6).
5:
Numer telefonu w sieci
Gigaset.net. Pod tym numerem
pracownik serwisu może
zadzwonić do użytkownika za
pośrednictwem Internetu, bez
potrzeby uprzedniej rejestracji
telefonu u operatora VoIP.
Dzięki temu możliwe jest
sprawdzenie połączenia online
oraz telefonii VoIP niezależnie
od operatora VoIP.
6:
Numer sprzętowy telefonu
stacji bazowej. Zawiera on
dalsze informacje dla
pracowników serwisu.
Odblokuj system
(tylko w przypadku zablokowania urządzenia po
stronie operatora)
Potwierdź wybór za pomocą
klawisza §OK§.
Za pomocą odpowiedniego
kodu można ewentualnie
usunąć ustawioną, specyficzną
dla operatora blokadę
urządzenia.
169
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Version 4, 16.09.2005
Zaktualizuj profil
Potwierdź wybór za pomocą
klawisza §OK§.
Aktualne profile operatorów
VoIP (ogólne dane operatorów
dla wszystkich
skonfigurowanych połączeń
VoIP) są automatycznie
ładowane do telefonu.
Aktualizowane są ogólne
ustawienia wszystkich połączeń
VoIP, dla których dostępne są
profile na serwerze
internetowym.
Wyslij konfiguracje
Opcję tę należy wybrać tylko
w przypadku, gdy zaleci to
pracownik serwisu.
170
Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do użytku w
analogowych liniach telefonicznych i liniach
ISDN polskiej sieci publicznej.
Korzystanie z telefonii internetowej VoIP jest
możliwe za pośrednictwem interfejsu LAN
(IEEE 802.3).
W zależności od interfejsu sieci telekomunikacyjnej może być konieczny dodatkowy
router/switch.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z dostawcą usług
internetowych.
Wymagania poszczególnych krajów zostały
uwzględnione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH
oświadcza, iż typ urządzenia radiowego
Gigaset DX800A spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.
Deklaracja ta powinna również być
dostępna wśród plików „Międzynarodowe
deklaracje zgodności” lub „Europejskie
deklaracje zgodności”.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie
wszystkich tych plików.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Version 4, 16.09.2005
Gwarancja
171
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Obsługa klienta i pomoc
Warunki gwarancji
Version 4, 16.09.2005
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
3. Gigaset Communications Austria GmbH z
siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße
17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty
zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie
gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na
akumulatory gwarancja udzielana jest na
okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
– numer fabryczny/seryjny produktu
lub datę sprzedaży w jakikolwiek
sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
5. Usterki produktu ujawnione w okresie
gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie
w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu
Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi
w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje
czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo
wymiany produktu lub części produktu
na nowy, wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany
Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal
będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest
niemożliwa do usunięcia. Za wadę
172
istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z
produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta
część produktu, w której nastąpiła
usterka. W przypadku braku możliwości
wymiany na taki sam produkt, dokonana
zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od
produktu podlegającego wymianie
10.Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i
wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
– samowolnych (dokonanych przez
użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub
zmian konstrukcyjnych
– zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą,
wyładowania atmosferyczne, rdza
oraz korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka
lub niska temperatura, itp.)
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej lub
energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do
nieuziemionego gniazda zasilającego
11.Gigaset Communications Austria GmbH
nie ponosi odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Środowisko
Środowisko
Nasza troska o środowisko
Firma Gigaset Communications GmbH
poczuwa się do odpowiedzialności za
środowisko naturalne i społeczne. Nasze
idee, technologie i działania służą ludziom,
społeczeństwu i środowisku naturalnemu.
Celem naszych działań jest trwałe
zabezpieczenie podstaw życia ludzi.
Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za
produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już
na etapie planowania produktów i procesów
bierzemy pod uwagę wpływ produkcji,
zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji,
serwisu i utylizacji produktu na środowisko.
Więcej informacji na temat przyjaznych dla
środowiska produktów i technologii można
znaleźć także na stronie internetowej
www.gigaset.com.
Utylizacja
Wszelkie urządzenia elektryczne i
elektroniczne należy utylizować w
wyznaczonych przepisami punktach. Nie
wolno ich wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem
przekreślonego kosza podlegają
Dyrektywie Europejskiej
2012/19/UE.
Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka
zużytych urządzeń obniżają szkodliwość
tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest
to niezbędne do ponownego wykorzystania
i recyklingu zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji
zużytych urządzeń można uzyskać w
urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u
sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
System zarządzania
środowiskowego
Version 4, 16.09.2005
Firma Gigaset
Communications GmbH
posiada certyfikaty norm
międzynarodowych
EN 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe):
certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez
TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat
wydany 17 lutego 1994 r. przez TüV SÜD
Management Service GmbH.
173
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
Dodatek
Dane techniczne
Pobór mocy stacji bazowej
Konserwacja
Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną
szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie
wolno używać środków czyszczących ani
ściereczek z mikrofibry.
Nie należy nigdy używać suchej szmatki.
Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia
się ładunku statycznego.
Kontakt z cieczami
!
W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą
należy:
¤ Odłączyć zasilacz i/lub natychmiast wyjąć
akumulatory ze słuchawki.
¤ Umożliwić wypłynięcie cieczy
z urządzenia.
u Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
Umieścić urządzenie na co najmniej
72 godziny (słuchawkę z otwartą wnęką
akumulatorów i klawiaturą skierowaną
ku dołowi) w suchym, ciepłym miejscu
(nie w: kuchence mikrofalowej,
piekarniku itp.).
u Urządzenie należy włączyć dopiero po
jego całkowitym wyschnięciu.
Po całkowitym wyschnięciu na ogół
urządzenia można znowu używać.
Etykiety
W stanie gotowości
około 3,6 W
Podczas rozmowy
około 4,3 W
Ogólne dane techniczne
Złącza
ISDN, analogowej sieci
stacjonarnej, Ethernet,
Bluetooth
Standard DECT
obsługiwany
Standard GAP
obsługiwany
Liczba kanałów
60 kanałów dupleksowych
Zakres
częstotliwości
1880–1900 MHz
Procedura
dupleksowania
multipleksowanie
z podziałem czasowym,
długość ramki 10 ms
Odstęp między
kanałami
1728 kHz
Szybkość transmisji 1152 Kb/s
Modulacja
Kodowanie sygnału 32 Kb/s
mowy
Moc wyjściowa
10 mW, średnia moc na
jeden kanał
Zasięg (słuchawka)
do 300 m w terenie
otwartym, do 50 m
w budynkach
Zasilanie
230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy
+5 °C do +45 °C;
wilgotność względna
od 20% do 75%
Version 4, 16.09.2005
Etykiety klawiszy funkcyjnych znajdują się
na dołączonym dysku CD.
174
GFSK
Tryb wybierania
DTMF (wybieranie tonowe)
Koder-dekoder
G.711, G.726, G.729AB
z VAD/CNG, G.722
Quality of Service
TOS, DiffServ
Protokoły
DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP,
NAT Traversal (STUN), HTTP
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
Przypisanie styków wtyczki
telefonicznej linii stacjonarnej
4
3
2
1
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
a
wolny
wolny
wolny
wolny
wolny
wolny
b
Wpisywanie i edycja tekstów
Podczas wpisywania tekstu należy
przestrzegać poniższych zasad:
u Do każdego klawisza od Q do O
przypisane są litery oraz znaki.
u Używając klawiszy u v t s, można
sterować kursorem. Przytrzymanie
klawisza u lub v przesuwa kursor
o całe wyrazy.
u Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony
znaku kursora.
u Aby wyświetlić tabelę znaków
specjalnych, należy nacisnąć klawisz
gwiazdki *. W celu wprowadzenia
znaków w pozycji kursora należy wybrać
żądane znaki, a następnie nacisnąć
klawisz §Wstaw§.
u Cyfry można wprowadzić, przytrzymując
klawisze od Q do O.
u Naciskając klawisz wyświetlacza, można
usunąć znaki na lewo od kursora.
Przytrzymanie usuwa wyraz po lewej
stronie kursora.
u We wpisach książki telefonicznej
pierwsza litera nazwiska jest
automatycznie wielka, następne są małe.
Przełączanie wpisywania wielkich
i małych liter lub cyfr
Tryb wpisywania tekstu można zmienić za
pomocą klawisza #.
123 Cyfry
Abc Wielkie litery (pierwsza litera wielka,
pozostałe małe)
abc Małe litery
Aktywny tryb jest wskazany w prawym
dolnym rogu wyświetlacza.
Wpisywanie wiadomości SMS/
nazw
Aby wpisać litery/znaki, naciśnij
odpowiednią ilość razy wybrany klawisz.
¤ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby
wprowadzić żądane znaki.
Znaki przypisane do klawisza są
wyświetlane w wierszu wyboru w lewej
dolnej części ekranu. Wybrany znak jest
wyróżniony.
¤ Naciskaj krótko klawisz, aż przejdziesz do
żądanego znaku.
Przytrzymanie klawisza powoduje wpisanie
odpowiedniej cyfry.
Czcionka standardowa
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
1
a b c 2 ä á ŕ â ă ç
d e f 3 ë é č ę
g h i 4 ď í ě î
j k l 5
m n o 6 ö ń ó ň ô ő
p q r s 7 ß
t u v 8 ü ú ů ű
w x y z 9 ˙ ý ć ř ĺ
2)
1)
.
, ? !
0
Version 4, 16.09.2005
1) Spacja
2) Znak końca wiersza
175
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
Gigaset QuickSync – funkcje
dodatkowe, dostępne
za pośrednictwem
złącza komputerowego
Telefon stacji bazowej można połączyć
z komputerem za pomocą łącza Bluetooth
(str. 131) lub kabla Ethernet zawartego
w zestawie. Aby możliwe było korzystanie
z połączenia Bluetooth, konieczne jest
wyposażenie komputera w odpowiedni
adapter, a w telefonie stacji bazowej musi
być włączony moduł Bluetooth.
Wskazówka
Nie jest możliwe jednoczesne
nawiązanie połączenia między
komputerem i telefonem stacji bazowej
przez Bluetooth i przez sieć LAN.
Version 4, 16.09.2005
Dostęp do funkcji i danych na telefonie stacji
bazowej można uzyskać z komputera
również za pomocą poleceń AT.
Program Gigaset QuickSync (znajdujący się
na dołączonym dysku CD) umożliwia
komunikację z telefonem stacji bazowej za
pomocą wygodnego interfejsu
użytkownika.
¤ Program ten należy zainstalować na
komputerze.
176
Dostępne są w nim między innymi
następujące funkcje:
u Odczytywanie informacji serwisowych,
takich jak wersja oprogramowania
firmware, numer seryjny, producent
i adres MAC telefonu stacji bazowej.
u Synchronizacja książki telefonicznej
telefonu stacji bazowej z kontaktami
programu Outlook na komputerze.
u Załadowanie z komputera obrazów
wygaszaczy ekranu/zdjęć dla funkcji CLIP
do folderu plików multimedialnych
telefonu stacji bazowej.
u Załadowanie dźwięków (melodii
dzwonka) z komputera do telefonu stacji
bazowej.
Za pomocą poleceń AT można dodatkowo:
u Inicjować połączenia wychodzące
i przyjmować połączenia przychodzące.
Wyświetlacz telefonu stacji bazowej
działa tak, jakby używany był
bezpośrednio telefon stacji bazowej.
Transmisja danych
Podczas transmisji danych między
telefonem stacji bazowej a komputerem na
ekranie telefonu wyświetlany jest
komunikat Transfer danych w toku.
W tym czasie połączenia przychodzące są
ignorowane. Za pomocą czerwonego
klawisza zakończenia połączenia T
można przerwać transmisję danych. Żadne
inne klawisze nie działają podczas transmisji
danych.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Version 4, 16.09.2005
Dodatek
Oprogramowanie Open
Source zawarte w produkcie
za przekazanie. Żądanie takie można złożyć
w ciągu trzech lat od daty zakupu.
Oprogramowanie firmware telefonu Gigaset
zawiera między innymi zintegrowane
oprogramowanie innego dostawcy na
licencji Open Source. To zintegrowane
oprogramowanie Open Source zostało
opracowane przez podmioty trzecie i jest
chronione prawami autorskimi. Prawa
użytkowania oprogramowania Open
Source, dotyczące programów firmy Gigaset
Communications GmbH, są regulowane
warunkami licencyjnymi oprogramowania
Open Source.
W razie spełnienia tych warunków
licencyjnych oprogramowania Open Source
można używać w sposób przewidziany
w licencji. Może dojść do sprzeczności
między warunkami licencji na
oprogramowanie firmy Gigaset
Communications GmbH a warunkami
licencji na oprogramowanie Open Source.
W takim przypadku w odniesieniu do
oprogramowania Open Source obowiązują
warunki licencji na oprogramowanie Open
Source. Na dalszych stronach załączony
został tekst licencji w oryginalnej, angielskiej
wersji. Warunki licencyjne można ponadto
znaleźć w następującej witrynie
internetowej:
http://www.gigaset.com/opensource
Gwarancja dotycząca innego
użytkowania oprogramowania typu
Open Source
Jeśli ten produkt zawiera programy na
licencji GNU General Public License (GPL),
GNU Lesser General Public License (LGPL)
lub innej licencji na oprogramowanie typu
Open Source, która wymaga udostępnienia
kodu źródłowego, a do produktu nie zostało
dołączone oprogramowanie w postaci kodu
źródłowego, kod źródłowy i powiadomienia
o prawach autorskich do tego
oprogramowania można pobrać
z następującej strony internetowej:
http://www.gigaset.com/opensource
Kodu źródłowego można również zażądać
od firmy Gigaset Communications GmbH, za
opłatą manipulacyjną w wysokości 10 EUR
Oprogramowanie typu Open Source
zawarte w produkcie
Firma Gigaset Communications GmbH nie
udziela żadnej gwarancji na
oprogramowanie typu Open Source zawarte
w tym produkcie, jeśli oprogramowanie to
jest używane w jakikolwiek sposób inny niż
wskazany przez firmę Gigaset
Communications GmbH. Poniższe licencje
określają ewentualne warunki gwarancji
udzielanych przez autorów lub
licencjodawców oprogramowania Open
Source. Firma Gigaset Communications
GmbH w szczególności odrzuca wszelką
odpowiedzialność za szkody spowodowane
zmianą jakiegokolwiek programu
wykorzystującego oprogramowanie Open
Source lub zmianą konfiguracji produktu.
Użytkownik nie może ponadto wnosić
przeciwko firmie Gigaset Communications
GmbH żadnych roszczeń gwarancyjnych
w przypadku, gdy oprogramowanie Open
Source narusza prawa własności
intelektualnej osób trzecich.
Pomoc techniczna dotycząca
oprogramowania będzie udzielana pod
warunkiem, że oprogramowanie to nie
zostało zmodyfikowane.
Ten produkt zawiera oprogramowanie
opracowane przez University of California
w Berkeley i jego współpracowników.
GNU General Public License
(GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
177
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
licensed for everyone's free use or not licensed at
all. The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
Preamble
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 4, 16.09.2005
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software – to make sure the software
is free for all its users. This General Public License
applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate into certain responsibilities
for you if you distribute copies of the software, or
if you modify it.
For example, if you distribute copies of such
a program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1)
copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
178
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means
either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute
a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program
a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may, at your
discretion, offer warranty protection in exchange
for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains or
is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when running is commenced for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to
print an announcement.)
Version 4, 16.09.2005
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object code
or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above, provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party, for
a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is
made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
179
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works
based on it.
Version 4, 16.09.2005
6. Each time you redistribute the Program (or any
work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
180
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such a case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software
which everyone can redistribute and change
under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the program's name and
a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms
of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program; if
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Version 4, 16.09.2005
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for
details.
The hypothetical commands `show w' and `show
c' should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands
you use may be called something other than
`show w' and `show c'; they could even be mouseclicks or menu items – whatever suits your
program.
181
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign
a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this is
what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
GNU Lesser General Public
License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version
number 2.1.]
Preamble
Version 4, 16.09.2005
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software
is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages – typically libraries – of the Free
Software Foundation and other authors who
decide to use it. You can use it too, but we suggest
you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
182
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it
in new free programs; and that you are informed
that you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate into certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author's reputation will not be
affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to
the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining
a restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in
this license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
Version 4, 16.09.2005
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking
a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria
for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers
Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be
a special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a defacto standard. To achieve this, non-free programs
must be allowed to use the library. A more
frequent case is that a free library does the same
job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to
free software only, so we use the Lesser General
Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU
C Library in non-free programs enables many
more people to use the whole GNU operating
system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work
based on the library" and a "work that uses the
library". The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running
a program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Library's complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License
along with the Library.
183
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
Version 4, 16.09.2005
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section
1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to
a function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the
facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to
compute square roots has a purpose that is
entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires
that any application-supplied function or table
used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
184
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If
a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.)
Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not
a library.
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such
a work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a "work that uses the Library"
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that
uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
Version 4, 16.09.2005
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the
work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be
true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing
this object code plus portions of the Library will
still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a "work that uses the Library"
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the
customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License. You
must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the
user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes
were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machinereadable "work that uses the Library", as object
code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce
a modified executable containing the
modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is
one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the
executable, and (2) will operate properly with
a modified version of the library, if the user
installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by
offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the
above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received
a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work
that uses the Library" must include any data and
utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by
this License, and distribute such a combined library,
provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities
is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:
a) Accompany the combined library with
a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explain where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
185
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
8. You may not copy, modify, sublicense, link with,
or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works
based on it.
Version 4, 16.09.2005
10. Each time you redistribute the Library (or any
work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
186
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Library under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify
a license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library
into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / appendix.fm / 31.01.2018
Dodatek
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do
so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign
a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Version 4, 16.09.2005
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for
tweaking knobs) written by James Random
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice
187
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Słownik
A
Adres IP
Jednoznaczny adres składnika sieci
w obrębie sieci, opierającej się na protokole
TCP/IP (np. LAN, Internet). W Internecie
(patrz: Internet) zamiast adresów IP
nadawane są najczęściej nazwy domen.
System DNS przyporządkowuje nazwy
domen do odpowiednich adresów IP.
Adres IP składa się z czterech części (liczb
dziesiętnych z zakresu od 0 do 255),
oddzielonych od siebie kropkami (np.
230.94.233.2).
Adres IP składa się z numeru sieci i numeru
użytkownika sieci (patrz: Użytkownicy sieci)
(np. telefonu). W zależności od maski
podsieci (patrz: Maska podsieci) pierwsza
część, dwie lub trzy pierwsze części tworzą
numer sieci, natomiast pozostała część
adresu IP adresuje składnik sieci. W sieci
numer sieci wszystkich składników musi być
identyczny.
Adresy IP mogą być nadawane
automatycznie przez DHCP (dynamiczne
adresy IP) lub ręcznie (stałe adresy IP).
Patrz także: DHCP.
Adres MAC
Media Access Control Address
Version 4, 16.09.2005
Adres sprzętowy, umożliwiający
jednoznaczną identyfikację każdego
urządzenia sieciowego (np. karty sieciowej,
przełącznika, telefonu). Składa się on
z sześciu części (liczby szesnastkowe),
rozdzielonych za pomocą znaku „-” (np. 0090-65-44-00-3A).
Adres Mac jest nadany przez producenta
i nie można go zmienić.
188
Adres SIP
Patrz: URI.
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
Specjalna forma linii DSL (patrz: DSL).
ALG
Application Layer Gateway
Mechanizm sterowania translacją NAT
w routerze.
W wielu routerach ze zintegrowaną
translacją NAT stosowany jest standard ALG.
ALG umożliwia przepuszczanie pakietów
danych połączenia VoIP i uzupełnia je
o publiczny adres IP bezpiecznej sieci
prywatnej.
Funkcję ALG routera należy wyłączyć, jeśli
operator VoIP stosuje serwer STUN lub
Outbound Proxy.
Patrz także: Firewall, NAT, Outbound Proxy,
STUN.
Automatyczne oddzwonienie
Patrz: Oddzwonienie przy zajętości.
B
Bramka
Łączy dwie różne sieci (patrz: Sieć), np.
router jako bramka internetowa.
W przypadku połączeń telefonicznych VoIP
do sieci stacjonarnej bramka musi być
połączona z siecią IP oraz z siecią
telefoniczną (operator bramki/VoIP).
Przekazuje ona połączenia VoIP do sieci
telefonicznej.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
C
CF
Call Forwarding
Patrz: Przekierowanie połączenia.
COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction
Funkcja połączenia VoIP/ISDN dla rozmów
wychodzących.
W przypadku COLP w aparacie osoby
dzwoniącej wyświetlany jest numer telefonu
osoby odbierającej.
Numer osoby odbierającej połączenie różni
się od numeru wybranego, np. w przypadku
przekierowania lub przekazania połączenia.
Osoba odbierająca może za pomocą funkcji
COLR (Connected Line Identification
Restriction) wyłączyć przekazywanie
własnego numeru osobie dzwoniącej.
CW
Call Waiting
Patrz: Połączenie oczekujące.
D
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Version 4, 16.09.2005
Protokół internetowy, regulujący
automatyczne przydzielanie adresu IP
(patrz: Adres IP ) każdemu użytkownikowi
sieci (patrz: Użytkownicy sieci). Protokół
udostępniany jest w sieci przez serwer.
Serwerem DHCP może być np. router.
Telefon wyposażony jest w klienta DHCP.
Router, wyposażony w serwer DHCP, może
nadawać automatycznie adresy IP
telefonowi z ustalonej puli adresów. Dzięki
procedurze dynamicznego przydzielania
wielu użytkowników (patrz: Użytkownicy
sieci) może dzielić jeden adres IP z innymi,
co nie ma jednakże miejsca jednocześnie,
lecz na zmianę.
W przypadku niektórych routerów możliwe
jest ustalenie, aby adres IP telefonu nie
ulegał zmianie.
DMZ (Demilitarized Zone)
DMZ to oznaczenie obszaru sieci,
znajdującego się poza obrębem zapory
ogniowej (firewall).
Strefa DMZ tworzona jest niejako pomiędzy
zabezpieczaną siecią (np. LAN)
a niezabezpieczoną siecią (np. Internetem).
DMZ umożliwia nieograniczony dostęp
z Internetu tylko dla jednego lub kilku
komponentów sieciowych, podczas gdy
pozostałe są w dalszym ciągu blokowane
przez zaporę ogniową.
DNS
Domain Name System
Hierarchiczny system, dzięki któremu adres
IP (patrz: Adres IP ) przyporządkowywany
jest do nazwy domeny (patrz: DSCP), którą
łatwiej jest zapamiętać.
Przyporządkowaniem musi jednak w każdej
sieci (W)LAN zarządzać lokalny serwer DNS.
Lokalny serwer DNS ustala adres IP poprzez
zapytanie, skierowane do nadrzędnego
serwera DNS oraz do innych lokalnych
serwerów DNS w Internecie.
Można ustalić adres IP głównego/
dodatkowego serwera DNS.
Patrz także: DynDNS.
Dostawca usług internetowych
Umożliwia dostęp do Internetu za opłatą.
DSCP
Differentiated Service Code Point
Patrz: Quality of Service (QoS).
DSL
Digital Subscriber Line
Technika transmisji danych, umożliwiająca
dostęp do Internetu o przepustowości np.
1,5 Mbps za pośrednictwem zwykłych łączy
telefonicznych. Warunki: modem DSL ora
odpowiednia oferta dostawcy usług
internetowych.
189
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
DSLAM
E
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
ECT
DSLAM to szafka rozdzielcza w centralce
telefonicznej, w której zbiegają się
przewody przyłączy użytkowników.
DTMF
Explicit Call Transfer
Dual Tone Multi-Frequency
Określenie wybierania tonowego w j.
angielskim.
Dynamiczny adres IP
Dynamiczny adres IP przypisywany jest do
składnika sieci automatycznie przez serwer
DHCP (patrz: DHCP). Dynamiczny adres IP
składnika sieci może jednakże zmieniać się
podczas każdego logowania lub też
w określonych odstępach czasu.
Version 4, 16.09.2005
Patrz także: Stały adres IP
DynDNS
Abonent A dzwoni do abonenta B. Ten
natomiast zawiesza połączenie i dzwoni do
abonenta C. Zamiast połączenia
konferencyjnego trojga rozmówców,
abonent A przekazuje połączenie abonenta
B do abonenta C, sam zaś odkłada
słuchawkę.
EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only
Memory
Moduł pamięci telefonu, zawierający trwałe
dane (np. fabryczne i indywidualne
ustawienia urządzenia) i zapisywane
automatycznie (np. wpisy na liście
połączeń).
Dynamic DNS
F
Przyporządkowanie nazw domen oraz
adresów IP odbywa się za pośrednictwem
DNS (patrz: DNS). W przypadku
dynamicznego adresu IP (patrz:
Dynamiczny adres IP) usługa ta rozszerzona
jest o tzw. Dynamic DNS. Dzięki niej składnik
sieci o dynamicznym adresie IP może być
używany jako serwer (patrz: Serwer)
w Internecie (patrz: Internet). DynDNS
zapewnia zawsze dostęp do usługi
w Internecie przy zachowaniu tej samej
nazwy domeny (patrz: DSCP), niezależnie od
aktualnego adresu IP.
Firewall
Firewall umożliwia ochronę sieci przed
nieuprawnionym dostępem z zewnątrz.
Można przy tym łączyć różne sposoby
postępowania i techniki (sprzętowe
i programowe), w celu kontroli przepływu
danych pomiędzy zabezpieczaną siecią
prywatną a siecią niezabezpieczoną (np.
Internetem).
Patrz także: NAT.
Fragmentacja
Zbyt duże pakiety danych dzielone są przed
przesłaniem na części (fragmenty). U
odbiorcy są one ponownie scalane
(defragmentowane).
190
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Version 4, 16.09.2005
G
G.711 a law, G.711 μ law
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
G.711 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku,
odpowiadającą jakości w sieci stacjonarnej
ISDN. Ponieważ stopień kompresji jest
niewielki, niezbędne pasmo transmisji
wynosi ok. 64 Kb/s na połączenie głosowe,
zaś opóźnienie ze względu na kodowanie/
dekodowanie, jedynie ok. 0,125 ms.
„a law” oznacza standard europejski, „μ law”
standard północnoamerykański/japoński.
G.722
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
G.722 to szerokopasmowy koder-dekoder
głosowy o paśmie transmisji od 50 Hz do
7 kHz, szybkości transmisji 64 Kb/s na każde
połączenie głosowe, jak również
zintegrowany mechanizm rozpoznawania
przerw w mówieniu i wytwarzania szumu
(eliminacja przerw w mówieniu).
G.722 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku.
Dźwięk jest czystszy i lepszy ze względu na
wyższą częstotliwość próbkowania niż
w przypadku innych koderów-dekoderów
i umożliwia uzyskanie dźwięku
o standardzie HDSP (High Definition Sound
Performance).
G.726
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
G.726 oferuje dobrą jakość dźwięku. Jest ona
niższa niż w przypadku kodera-dekodera
G.711, jednakże lepsza niż w przypadku
G.729.
G.729A/B
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
Jakość dźwięku jest w przypadku G.729A/B
raczej niska. Ze względu na wysoki stopień
kompresji, niezbędne pasmo transmisji
wynosi tylko ok. 8 Kb/s na połączenie
głosowe, zaś opóźnienie ok. 15 ms.
Globalny adres IP
Patrz: Adres IP.
GSM
GSM (z ang. Global System for Mobile
Communications)
Pierwotnie był to europejski standard sieci
telefonii komórkowej. Obecnie można
powiedzieć, że jest to standard światowy.
W Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii
natomiast częściej obsługiwane są
standardy krajowe.
I
Identyfikator użytkownika
Patrz: Nazwa użytkownika.
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Międzynarodowe gremium ds. normalizacji
w zakresie elektroniki i elektrotechniki,
zajmujące się zwłaszcza standaryzacją
technologii sieciowych, protokołów
transmisji, prędkości przesyłania danych
i okablowania.
Internet
Globalna sieć WAN (patrz: WAN). W celu
wymiany danych zdefiniowano szereg
protokołów, ujętych pod nazwą TCP/IP.
Każdego użytkownika sieci (patrz:
Użytkownicy sieci) można zidentyfikować
na podstawie jego adresu IP (patrz: Adres
IP). Przyporządkowanie nazwy domeny
(patrz: DSCP) do adresu IP (patrz: Adres IP)
realizowane jest przez DNS (patrz: DNS).
Ważne usługi w Internecie to World Wide
Web (WWW), e-mail, transfer plików i fora
dyskusyjne.
IP (Internet Protocol)
Protokół TCP/IP w Internecie (patrz:
Internet). IP odpowiada za adresowanie
użytkowników w sieci (patrz: Sieć) na
podstawie adresu IP (patrz: Adres IP)
i przekazuje dane od nadawcy do odbiorcy.
IP określa przy tym wybór drogi (routing)
pakietu danych.
191
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Klient
Aplikacja, żądająca usługi od serwera.
Koder-dekoder
L
Koder/dekoder
Sieć o ograniczonym zasięgu
przestrzennym. Sieć LAN może być
bezprzewodowa (WLAN) i/lub przewodowa.
Lokalny adres IP
Lokalny lub prywatny adres IP to adres
składnika sieci w sieci lokalnej (LAN). Może
on być nadawany dowolnie przez
użytkownika sieci. Urządzenia, które
pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do
Internetu (bramka lub router), posiadają
prywatny i publiczny adres IP.
Patrz także: Adres IP.
Lokalny port SIP
Patrz: Port SIP / lokalny port SIP.
Version 4, 16.09.2005
Koder-dekoder to nazwa procedury
digitalizacji oraz kompresji analogowego
sygnału głosu przed przesłaniem za
pośrednictwem Internetu, jak również
odbierania pakietów głosu i dekodowania
danych cyfrowych, tzn. przetwarzania ich na
analogowy sygnał głosu. Stosowane są
różne kodery-dekodery, różniące się od
siebie np. stopniem kompresji.
Obie strony połączenia telefonicznego
(dzwoniący/nadawca oraz odbiorca) muszą
używać tych samych koderów-dekoderów.
Są one ustalane podczas nawiązywania
połączenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą.
Wybór koderów-dekoderów stanowi
kompromis pomiędzy jakością głosu,
prędkością transmisji i niezbędnym
pasmem transmisji. Np. wysoki stopień
kompresji oznacza, zmniejszenie pasma
transmisji, niezbędnego dla połączenia
głosowego. Oznacza to jednak również
dłuższy czas kompresowania/
dekompresowania danych, co zwiększa czas
przesyłania pakietów w sieci, a tym samym
pogarsza jakość głosu. Niezbędny czas
powiększa opóźnienie pomiędzy
wypowiedzią nadawcy a jej odebraniem
przez odbiorcę.
Koder-dekoder głosu
Patrz: Koder-dekoder.
Koncentrator
Łączy w jedną sieć infrastrukturalną (patrz:
Sieć infrastrukturalna) wielu użytkowników
sieci (patrz: Użytkownicy sieci). Wszystkie
dane, przesyłane przez użytkownika sieci do
koncentratora, przekazywane są do
wszystkich użytkowników.
Patrz także: Bramka, Router.
LAN
Local Area Network
M
Maska podsieci
Adresy IP (patrz: Adres IP) składają się ze
stałego numeru sieci i zmiennego numeru
użytkownika. Numer sieci jest identyczny dla
wszystkich użytkowników sieci (patrz:
Użytkownicy sieci). Rozmiar numeru sieci
ustalany jest przez maskę podsieci. W
przypadku maski podsieci 255.255.255.0 np.
pierwsze trzy części adresu IP to numer sieci,
a ostatnia część to numer użytkownika.
Mbps
Million Bits per Second
Jednostka szybkości transmisji w sieci.
Melodia oczekiwania
Music on hold
Muzyka odtwarzana w przypadku
połączenia konsultacyjnego (patrz:
Połączenie konsultacyjne) lub w trakcie
przełączania (patrz: Przełączanie). W czasie
zawieszenia połączenia, oczekujący
rozmówca słyszy odtwarzaną melodię.
MRU
Maximum Receive Unit
Definiuje maks. użytkową ilość danych
w obrębie pakietu danych.
192
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
MSN
Multiple Subscriber Number,
Wiele numerów abonenta. W przypadku
łącza ISDN dla wielu urządzeń można
używać 10 różnych numerów telefonów.
Numer MSN to jeden z przyznanych
numerów telefonów bez kodu
kierunkowego.
Za pomocą aparatu z numeru MSN można
korzystać całkowicie oddzielnie jako
połączenia odbierającego lub wysyłającego.
MTU
Maximum Transmission Unit
Definiuje maks. długość pakietu danych,
przekazywanego jednorazowo przez sieć.
N
NAT
Network Address Translation
Version 4, 16.09.2005
Metoda translacji (prywatnych) adresów IP
(patrz: Adres IP) na jeden lub wiele
(publicznych) adresów IP. NAT umożliwia
ukrycie adresów IP użytkowników sieci
(patrz: Użytkownicy sieci) (np. telefonu
VoIP) w sieci LAN (patrz: LAN) za wspólnym
adresem IP routera (patrz: Router
w Internecie (patrz: Internet).
Telefony VoIP za routerem z translacją
adresów NAT są (ze względu na prywatny
adres IP) niedostępne dla serwera VoIP. W
celu obejścia NAT można (alternatywnie)
zastosować w routerze funkcję ALG (patrz:
ALG), w telefonie VoIP STUN (patrz: STUN)
lub Outbound Proxy (patrz: Outbound
Proxy) – przez operatora telefonii VoIP.
Jeśli stosowany jest Outbound Proxy, należy
to uwzględnić w ustawieniach VoIP
telefonu.
Nazwa domeny
Nazwa jednego lub wielu serwerów
internetowych (np. gigaset.net). Nazwa
domeny przyporządkowywana jest przez
DNS odpowiedniemu adresowi IP.
Nazwa użytkownika
Nazwa/kombinacja cyfr, umożliwiająca
dostęp np. do konta VoIP lub prywatnego
spisu telefonów w Internecie.
Numer portu
Oznacza określoną aplikację użytkownika
sieci (patrz: Użytkownicy sieci). W
zależności od ustawień sieci LAN (patrz:
LAN) numer portu jest określony na stałe lub
też przydzielany jest podczas
każdorazowego dostępu.
Kombinacja adresu IP i numeru portu (patrz:
Adres IP/Port) identyfikuje odbiorcę wzgl.
nadawcę pakietu danych w obrębie sieci.
O
Oddzwonienie przy braku odpowiedzi
= CCNR (Completition of calls no reply). Jeśli
wybrany abonent nie zgłasza się, osoba
dzwoniąca może zlecić wykonanie
automatycznego oddzwonienia. Gdy tylko
abonent docelowy nawiąże pierwszy raz
połączenie i znów będzie dostępny, osoba
dzwoniąca zostanie o tym powiadomiona za
pomocą komunikatu. Funkcja ta musi być
obsługiwana przez centralę telefoniczną.
Zadanie oddzwonienia usuwane jest
automatycznie po ok. 2 godzinach
(w zależności od operatora).
Oddzwonienie przy zajętości
= CCBS (Completition of calls to busy
subscriber). Jeśli osoba dzwoniąca słyszy
sygnał zajętości, może włączyć funkcję
oddzwonienia. Zwolnienie linii docelowej
sygnalizowane jest także u osoby
dzwoniącej. Gdy tylko podniesie ona
słuchawkę, połączenie zostanie nawiązane
automatycznie.
Operator bramki
Patrz: Operator SIP.
Operator SIP
Patrz: Operator VoIP.
193
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Version 4, 16.09.2005
Operator VoIP
Operator VoIP, SIP lub bramki (patrz:
Operator bramki) to dostawca usług
w Internecie, oferujący bramkę (patrz:
Bramka) dla telefonii internetowej.
Ponieważ telefon korzysta ze standardu SIP,
operator musi również obsługiwać ten
standard.
Operator przekazuje rozmowy z VoIP do
sieci telefonicznej (analogowej, ISDN,
komórkowej) i odwrotnie.
Oprogramowanie firmware
Oprogramowanie urządzenia, w którym
zapisane są podstawowe informacje,
niezbędne do funkcjonowania urządzenia.
W celu poprawienia błędów lub w celu
aktualizacji oprogramowania urządzenia
można w pamięci urządzenia zapisać
nowszą wersję oprogramowania firmware
(Firmware Update).
Outbound Proxy
Alternatywny w stosunku do STUN i ALG
mechanizm sterowania translacją NAT.
Serwery Outbound Proxy stosowane są
przez operatorów VoIP w środowisku zapór
ogniowych/NAT alternatywnie do serwerów
proxy (patrz: Serwer proxy protokołu SIP).
Sterują one ruchem danych przez zaporę
ogniową.
Outbound Proxy i serwery STUN nie mogą
być stosowane równocześnie.
Patrz także: STUN oraz NAT.
194
P
Pełny dupleks
Tryb podczas transmisji danych,
w przypadku którego dane mogą być
równocześnie wysyłane i odbierane.
PIN
Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)
Służy jako zabezpieczenie przed
nieupoważnionym użyciem. W przypadku
aktywacji kodu PIN w przypadku dostępu do
chronionego obszaru konieczne jest
wprowadzenie kombinacji cyfr.
Dane konfiguracyjne telefonu stacji bazowej
można zabezpieczyć za pomocą
systemowego kodu PIN (kod 4-cyfrowy).
Podsieć
Segment sieci (patrz: Sieć).
Połączenie konsultacyjne
Podczas prowadzonej rozmowy, za pomocą
funkcji „połączenia konsultacyjnego” można
przerwać rozmowę na pewien czas, aby
nawiązać drugie połączenie z inną osobą.
Jeśli połączenie to zostanie zaraz potem
zakończone, jest to połączenie
konsultacyjne. Jeśli natomiast rozmowa
prowadzona jest z obydwoma rozmówcami
na przemian, to jest to przełączanie (patrz:
Przełączanie).
Połączenie oczekujące
= CW (z ang. Call Waiting)
Funkcjonalność operatora. Sygnał
dźwiękowy informuje podczas rozmowy
o połączeniu przychodzącym od innego
rozmówcy. Drugie połączenie można
odebrać lub odrzucić. Funkcję tę można
włączać/wyłączać.
Port
Za pośrednictwem portu odbywa się
wymiana danych pomiędzy dwiema
aplikacjami w sieci (patrz: Sieć).
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Port Forwarding
Bramka internetowa (np. router) przekazuje
z Internetu (patrz: Internet) pakiety danych,
skierowane do określonego portu (patrz:
Port). Serwery w sieci LAN (patrz: LAN)
mogą w ten sposób udostępniać
w Internecie usługi bez potrzeby posiadania
publicznego adresu IP.
Port RTP
Port lokalny (patrz: Port), za pośrednictwem
którego nadawane i odbierane są pakiety
dźwiękowe w przypadku usługi VoIP.
Port SIP / lokalny port SIP
Port lokalny (patrz: Port), za pośrednictwem
którego nadawane i odbierane są dane
sygnalizacji SIP w przypadku usługi VoIP.
Protokół
Opis uzgodnień dotyczących komunikacji
w obrębie sieci (patrz: Sieć). Zawiera reguły
dotyczące nawiązywania, zarządzania
i zakończenia połączenia, formatów danych,
przebiegu czasowego oraz ew. usuwania
błędów.
Version 4, 16.09.2005
Proxy/serwer proxy
Program komputerowy, regulujący
w sieciach komputerowych wymianę
pomiędzy klientem (patrz: Klient)
a serwerem (patrz: Serwer). Jeśli telefon
przekaże zapytanie do serwera VoIP, serwer
proxy zachowuje się w stosunku do telefonu
tak, jak serwer w stosunku do klienta.
Adresowanie serwera proxy odbywa się za
pomocą adresu IP, nazwy domeny (patrz:
Adres IP/DSCP) i portu (patrz: Port).
Protokół przesyłania
Reguluje przesyłanie danych pomiędzy
dwoma partnerami komunikacji
(aplikacjami).
Patrz także: UDP, TCP, TLS.
Prywatny adres IP
Patrz: Publiczny adres IP.
Przekierowanie połączenia
CF
Automatyczne przekierowanie połączenia
na inny numer. Możliwe są trzy rodzaje
przekierowania połączeń:
– przekierowanie natychmiastowe (CFU
– z ang. Call Forwarding
Unconditional),
– przekierowanie przy zajętości (CFB –
z ang. Call Forwarding Busy),
przekierowanie przy braku odpowiedzi
(CFNR – z ang. Call Forwarding No Reply).
Przełączanie
Funkcja ta polega na przełączaniu pomiędzy
dwoma rozmówcami lub połączeniem
konferencyjnym i jednym rozmówcą w taki
sposób, iż rozmówca oczekujący w danej
chwili nie może słyszeć prowadzonej
rozmowy.
Przygotowanie wybierania
Patrz: Wybieranie blokowe.
Publiczny adres IP
Publiczny adres IP to adres składnika sieci
w Internecie. Jest on nadawany przez
operatora internetowego. Urządzenia, które
pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do
Internetu (bramka lub router), posiadają
publiczny i lokalny adres IP.
Patrz także: Adres IP, NAT
Pula adresów IP
Zakres adresów IP, których serwer DHCP
może użyć w celu nadania dynamicznych
adresów IP.
195
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Q
Quality of Service (QoS)
Jakość usługi
Oznacza jakość usługi w sieciach
komunikacyjnych. Rozróżnia się różne klasy
jakości usług.
QoS wpływa na przepływ pakietów danych
w Internecie, np. poprzez nadawanie
pakietom danych priorytetów, rezerwację
pasma transmisji oraz optymalizację
pakietów.
W sieciach VoIP QoS wpływa na jakość
dźwięku. Jeśli cała infrastruktura (router,
serwer sieciowy itp.) zapewnia QoS, jakość
dźwięku jest wyższa (tzn. mniej opóźnień,
mniejsze echo, mniej zakłóceń itp.).
R
RAM
Random Access Memory
Zasoby pamięci podręcznej
z uprawnieniami odczytu i zapisu. W
pamięci RAM zapisywane są np. sygnały
dzwonka oraz logo, pobierane do telefonu
za pośrednictwem konfiguratora
internetowego.
Registrar
Registrar zarządza aktualnymi adresami IP
użytkowników sieci (patrz: Użytkownicy
sieci). Podczas rejestracji u operatora VoIP
registrar zapisuje aktualny adres IP
użytkownika. Dzięki temu użytkownik jest
dostępny również w przypadku zmiany
lokalizacji.
ROM
Read Only Memory
Version 4, 16.09.2005
Pamięć tylko do odczytu.
196
Router
Przekazuje pakiety danych w obrębie sieci
oraz pomiędzy różnymi sieciami po
najszybszej trasie. Może łączyć sieci Ethernet
(patrz: Sieć Ethernet) i WLAN. Może działać
jako bramka (patrz: Bramka) do Internetu.
Routing
Routing to przekazywanie pakietów danych
do innego użytkownika sieci. W drodze do
odbiorcy pakiety danych przesyłane są
z jednego węzła sieciowego do drugiego, aż
zostaną dostarczone do celu.
Bez takiego przekazywania pakietów
istnienie sieci w rodzaju Internetu byłoby
niemożliwe. Routing umożliwia połączenie
poszczególnych sieci w system globalny.
Router stanowi część tego systemu; przesyła
on zarówno pakiety danych w obrębie sieci
lokalnej, jak również z jednej sieci do drugiej.
Przekazywanie danych z jednej sieci do innej
odbywa się przy użyciu tego samego
protokołu.
RTP
Realtime Transport Protocol
Światowy standard transmisji danych audio
i wideo. Stosowany często w połączeniu
z UDP. Pakiety RTP są przy tym umieszczane
w pakietach UDP.
Ryczałt
Sposób rozliczania dostępu do Internetu
(patrz: Internet). Dostawca usług
internetowych pobiera zryczałtowaną
opłatę miesięczną. Użytkownik nie ponosi
dodatkowych kosztów za czas trwania
i liczbę połączeń.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
S
Version 4, 16.09.2005
Serwer
Udostępnia usługi innym użytkownikom
sieci (patrz: Użytkownicy sieci, Klient).
Termin ten może oznaczać komputer lub też
aplikację. Serwer określa się za pomocą
adresu IP, nazwy domeny i portu (patrz:
Adres IP/DSCP, Port).
Serwer proxy protokołu HTTP
Serwer, za pośrednictwem którego
użytkownicy sieci (patrz: Użytkownicy sieci)
kontaktują się z Internetem.
Serwer proxy protokołu SIP
Adres IP serwera bramki operatora VoIP.
Sieć
Połączenie urządzeń. Urządzenia mogą być
ze sobą połączone za pomocą różnych
przewodów lub bezprzewodowo.
Sieci różnicowane są również ze względu na
zasięg oraz strukturę:
– Zasięg: sieci lokalne (LAN) lub sieci
rozległe (WAN);
Struktura: sieci i infrastrukturalne (patrz: Sieć
infrastrukturalna) lub sieci Ad hoc.
Sieć Ethernet
Kablowa sieć LAN (patrz: LAN).
Sieć infrastrukturalna
Sieć z centralną strukturą: wszyscy
użytkownicy sieci (patrz: Użytkownicy sieci)
komunikują się za pośrednictwem
centralnego routera (patrz: Router).
SIP (Session Initiation Protocol)
Protokół sygnalizowania niezależnego od
komunikacji głosowej. Stosowany do
nawiązywania i rozłączania połączenia.
Ponadto można dzięki niemu definiować
parametry transmisji głosu.
Stały adres IP
Stały adres IP przypisywany jest do składnika
sieci ręcznie podczas konfigurowania sieci.
Inaczej niż w przypadku dynamicznego
adresu IP (patrz: Dynamiczny adres IP), stały
adres IP się nie zmienia.
Statyczny adres IP
Patrz: Stały adres IP.
STUN
Simple Transversal of UDP over NAT
Mechanizm sterowania translacją NAT.
STUN to protokół danych dla telefonii VoIP.
STUN zastępuje prywatny adres IP
w pakietach danych telefonu VoIP przez
publiczny adres zabezpieczonej sieci
prywatnej. Do sterowania transferem
danych niezbędny jest dodatkowo serwer
STUN w Internecie. Standardu STUN nie
można stosować w przypadku symetrycznej
translacji adresów NAT.
Patrz także: ALG, Firewall, NAT, Outbound
Proxy.
Symetryczne NAT
Symetryczny sposób translacji adresów NAT
przyporządkowuje wewnętrznym adresom
IP praz numerom portów różne zewnętrzne
adresy IP oraz numery portów w zależności
od zewnętrznego adresu docelowego.
Szerokopasmowy dostęp do Internetu
Patrz: DSL.
Szybkość transmisji
Szybkość, z jaką dane przesyłane są w sieci
WAN (patrz: WAN) wzgl. LAN (patrz: LAN).
Szybkość transmisji danych mierzona jest
w jednostkach danych na jednostkę czasu
(Mbit/s).
197
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
T
URL
TCP
Universal Resource Locator
Transmission Control Protocol
Globalny, jednoznaczny adres domeny
w Internecie (patrz: Internet).
URL to podkategoria URI (patrz: URI). Adresy
URL identyfikują zasoby na podstawie ich
miejsca (z ang. Location) w Internecie (patrz:
Internet). Pojęcie to używane jest często (ze
względów historycznych) jako synonim URI.
Uwierzytelnianie
Ograniczenie dostępu do sieci/usługi
poprzez logowanie przy użyciu
identyfikatora i hasła.
Użytkownicy sieci
Urządzenia lub komputery, połączone ze
sobą w sieci, np. serwer, komputery
i telefony.
Protokół przesyłania. Zabezpieczony
protokół transmisji: W celu wykonania
transmisji danych połączenie pomiędzy
nadawcą a odbiorcą jest nawiązywane,
monitorowane, a następnie ponownie
rozłączane.
TLS
Transport Layer Security
Protokół kodowania transmisji danych
w Internecie. TLS to nadrzędny protokół
przesyłania (patrz: Protokół przesyłania).
U
UDP
User Datagram Protocol
Protokół przesyłania. W przeciwieństwie do
protokołu TCP (patrz: TCP), protokół UDP
(patrz: UDP) jest to protokół
niezabezpieczony. UDP nie nawiązuje
trwałych połączeń Pakiety danych (tzw.
datagramy) przesyłane są w postaci emisji.
Za otrzymanie danych odpowiedzialny jest
wyłącznie odbiorca. Nadawca nie otrzymuje
żadnego powiadomienia o odbiorze.
URI
Uniform Resource Identifier
Ciąg znaków, służący do identyfikacji
zasobów (np. odbiorca wiadomości e-mail,
http://gigaset.com, pliki).
W Internecie (patrz: Internet) identyfikatory
URI stosowane są do jednolitego oznaczania
zasobów. URI określa się również jako adres
SIP.
Version 4, 16.09.2005
URI można wprowadzić w telefonie
w postaci numeru. Wybierając URI można
dzwonić do użytkowników Internetu,
posiadających możliwość komunikacji za
pośrednictwem VoIP.
198
V
VoIP
Voice over Internet Protocol
Nawiązywanie połączeń i transmisja
rozmów nie za pośrednictwem sieci
telefonicznej, lecz Internetu (patrz: Internet)
lub też innych sieci IP.
W
WAN
Wide Area Network
Sieć rozległa, bez ograniczenia obszaru (np.
Internet).
Wybieranie blokowe
Najpierw wprowadzany jest kompletny
numer telefonu, który można w razie
potrzeby skorygować. Następnie można
podnieść słuchawkę i nacisnąć klawisz trybu
głośnomówiącego w celu wybrania numeru.
Wyświetlana nazwa
Funkcjonalność operatora telefonii VoIP.
Umożliwia wprowadzenie dowolnej nazwy,
która będzie wyświetlana w aparacie
rozmówcy zamiast numeru telefonu.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Glossary.fm / 31.01.2018
Słownik
Wywołanie wewnętrzne (szukanie
słuchawki)
(znaczenie: przywołanie)
Funkcja telefonu stacji bazowej,
umożliwiająca znalezienie zarejestrowanych
słuchawek. Telefon stacji bazowej nawiązuje
połączenie ze wszystkimi zarejestrowanymi
słuchawkami. Słuchawki dzwonią.
Z
Version 4, 16.09.2005
Zestaw słuchawkowy
Połączenie słuchawek z mikrofonem. Zestaw
słuchawkowy umożliwia komfortowe
prowadzenie rozmów telefonicznych bez
zajmowania rąk. Dostępne są zestawy
słuchawkowe podłączane do telefonu stacji
bazowej kablem (przewodowe) lub przez
Bluetooth (bezprzewodowe) .
199
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
Indeks
A
Version 4, 16.09.2005
adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
kopiowanie z książki telefonicznej . . . . 79
adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
dynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
globalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
lokalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
pobieranie automatyczne. . . . . . . . . . . 149
prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
publiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
stały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
statyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
adres MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
adres nadawcy (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . 103
adres SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
alarm rocznicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Aparaty słuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
APL (prefiks połączeń zewnętrznych). . . 160
Application Layer Gateway (ALG) . . . . . . 188
AS, patrz automatyczna sekretarka w sieci
Asymmetric Digital Subscriber Line . . . . 188
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . . 108
nagrywanie komunikatu osobistego/
pomocniczego . . . . . . . . . . . . . . . . 110
odsłuchiwanie wiadomości . . . . . . . . . 111
przechodzenie do przodu. . . . . . . . . . . 112
przechodzenie wstecz . . . . . . . . . . . . . . 112
ustawianie szybkiego dostępu . . . . . . 118
usuwanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . 112
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . 109
zdalna obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
automatyczna sekretarka w sieci . . . . . . 117
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ustawianie szybkiego dostępu . . . . . . 118
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . 117
wpisywanie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . 117
automatyczne ponowne wybieranie
numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 71
200
B
Bluetooth
lista znanych urządzeń . . . . . . . . . . . . . 133
przesyłanie książki telefonicznej
(vCard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
rejestrowanie urządzeń . . . . . . . . . . . . . 131
ustawianie własnego numeru
kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
używanie telefonów komórkowych
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
używanie urządzeń do wymiany
danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
wyrejestrowanie urządzenia . . . . . . . . 134
zmienianie nazwy urządzenia . . . 134, 135
błędy podczas wprowadzania
(korygowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
bramka (Gateway) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
budzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
C
Call Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Call Waiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
centrala PABX
czas pauzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
podłączanie telefonu stacji bazowej . 160
ustawianie trybu wybierania . . . . . . . . 161
zapisywanie prefiksu połączeń
zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
centrum informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
centrum SMS
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
zmienianie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ciecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
COLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 189
COLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 189
Connected Line Identification Presentation/
Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 189
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
CW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
czas flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
czas połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
czas trwania połączenia. . . . . . . . . . . . . 51, 91
czcionka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 96, 175
czytanie tematu (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . 103
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
D
G
dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
dane użytkownika VoIP
wprowadzanie (kreator połączeń) . . . . 27
data urodzin, zob. rocznica
Demilitarized Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 190
Differentiated Service Code Point . . . . . . 189
Digital Subscriber Line . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Digital Subscriber LineAccess
Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
długość nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
DMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Domain Name System . . . . . . . . . . . . . . . . 189
dostawca usług internetowych . . . . . . . . 189
dostęp do Internetu (szerokopasmowy) 197
DSCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
DSLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Dynamic DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Dynamic Host ConfigurationProtocol . . 189
dynamiczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
DynDNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
dźwięk potwierdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 146
dźwięk sygnalizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . 146
dźwięki, patrz sygnał dzwonka
dźwiękowy sygnał potwierdzenia . . . . . . 146
G.722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Gigaset HDSP, patrz HDSP
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
echo serwisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
książka telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
połączenia z rozmówcami . . . . . . . . 87, 89
przekierowanie połączenia. . . . . . . . . . . 61
szukanie użytkowników . . . . . . . . . . . . . 87
wpisywanie nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
zmienianie/usuwanie własnej nazwy . 88
Global System for Mobile
Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
globalny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
głośność
głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
zestawu głośnomówiącego . . . . . . . . . 144
GNU General Public License . . . . . . . . . . . 177
GNU General Public License (GPL)
angielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
GNU Lesser General Public License . . . . 177
GNU Lesser General Public License(LGPL), po
angielsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
E
H
ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 161
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 64
e-mail
komunikaty podczas nawiązywania
połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
powiadomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
wyświetlanie adresu nadawcy . . . . . . . 103
energooszczędny zasilacz . . . . . . . . . . . . . 121
Explicit Call Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
hasło logowania
konto VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HDSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
F
Version 4, 16.09.2005
faks (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
firewall (zapora ogniowa) . . . . . . . . . . . . . 190
folder plików multimedialnych . . . . . . . . 146
fragmentacja pakietów danych . . . . . . . . 190
funkcje specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
I
identyfikator użytkownika . . . . . . . . . . . .
IEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Institute of Electrical and Electronics
Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
interfejs DECT
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . .
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
191
191
156
191
191
191
J
jakość nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
jakość usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
jasność
201
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
podświetlenie wyświetlacza . . . . . . . . 143
język, wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Version 4, 16.09.2005
K
kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
klawisz 1 (szybki dostęp)
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
klawisz wiadomości
otwieranie listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 95
klawisze
klawisz R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
klawisz usuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 40
klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
klient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
kod automatycznej konfiguracji . . . . . . . . 23
kod PIN (osobisty numer
identyfikacyjny). . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
kodery-dekodery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
kody stanu (VoIP)
tabela kodów stanu . . . . . . . . . . . . . . . . 167
kolejność w książce telefonicznej . . . . . . . 75
komunikat tekstowy, patrz SMS
komunikaty o stanie VoIP
tabela kodów stanu . . . . . . . . . . . . . . . . 167
koncentrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
konferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
konferencja (wewnętrzna) . . . . . . . . . . . . 128
konfiguracja IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
konserwacja telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
kontrola kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
korygowanie błędów podczas
wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
koszty połączenia, patrz koszty
koszty połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
kreator instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kreator ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
kreator połączeń
uruchamianie (podczas włączania) . . . 24
książka branżowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
książka telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
kolejność wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
przenoszenie numeru z książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
202
przesyłanie wizytówek vCard
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
używanie podczas wprowadzania
numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . .
wyszukiwanie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . .
zapisywanie daty rocznicy . . . . . . . . . . .
zapisywanie numeru nadawcy (SMS) .
zapisywanie wpisu w pamięci . . . . . . . .
zarządzanie wpisami . . . . . . . . . . . . . . . .
książka telefoniczna online . . . . . . . . . . . . .
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
79
77
81
79
96
74
76
81
87
L
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
licencja
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55, 137
lista
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . 71, 73
automatycznej sekretarki w sieci . 73, 119
lista odebranych wiadomości SMS . . . . 95
lista roboczych (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . 93
lista wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . 73
listy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
połączenia nieodebrane . . . . . . . . . . . . . 71
powiadomienia e-mail. . . . . . . . . . . . . . 101
sluchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
znanych urządzeń (Bluetooth). . . . . . . 133
lista odebranych
otwieranie (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
lista wiadomości
automatycznej sekretarki w sieci . . . . 119
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Local Area Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
lokalny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
lokalny port SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
M
maska podsieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Receive Unit . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Transmission Unit . . . . . . . . . .
Mbps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media Access Control . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
150
192
193
192
188
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
melodia oczekiwania . . . . . . . . . . . . . 146, 192
menu
dźwięk końca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
przegląd funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
mikrofon
wyciszanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Million Bits per Second . . . . . . . . . . . . . . . 192
MRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
MSN
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
MTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Music on hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Version 4, 16.09.2005
N
nagrywanie
rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
symetryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
nazwa
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
wyświetlana (VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
nazwa domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
nazwa użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Network Address Translation . . . . . . . . . . 193
nieaktualna rocznica . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
nieaktualny termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
nieznany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
numer
automatycznej sekretarki w sieci,
wpisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
kopiowanie z książki telefonicznej . . . . 79
przenoszenie do książki telefonicznej . 78
przenoszenie numeru z tekstu
wiadomości SMS. . . . . . . . . . . . . . . . 96
wprowadzanie za pomocą książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
wywołujący, prezentacja (CLIP) . . . . . . . 56
zapisywanie w książce telefonicznej . . 74
numer kierunkowy
ustawianie własnego numeru
kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
numer odbierający
wyświetlanie na słuchawce . . . . . . . . . . 56
numer portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
numer telefonu ISDN, patrz MSN
numery Call-by-Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
O
obraz
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
zmiana nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . 163
ochrona przed dostępem . . . . . . . . . . . . . 148
oddzwonienie
gdy brak odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . 193
przy zajętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
rozpoczynanie (sieć stacjonarna) . . . . . 65
ustawianie dla przypisanego numeru
MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
usuwanie (sieć stacjonarna) . . . . . . . . . . 69
odsłuchiwanie
podczas nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . 114
wiadomości (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
zapowiedzi (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
operator bramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
operator SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
operator VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
pobieranie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
opłaty, patrz koszty
opóźnienie odbierania . . . . . . . . . . . . . . . . 114
oprogramowanie firmware . . . . . . . . . . . . 194
aktualizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
automatyczna aktualizacja . . . . . . . . . . 155
sprawdzanie wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
uruchamianie aktualizacji . . . . . . . . . . . 155
oszczędne telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . 90
otwieranie listy otrzymanych
wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Outbound Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
P
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 199
pakiety danych, fragmentacja . . . . . . . . . 190
pauza
po naciśnięciu klawisza R . . . . . . . . . . . 161
po prefiksie połączenia zewnętrznego161
po przejęciu linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
pauza wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Pęknięty wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
pełny dupleks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
pobór mocy (stacja bazowa) . . . . . . . . . . 174
203
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Version 4, 16.09.2005
Indeks
podłączanie
telefonu stacji bazowej do entrali
PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
podłączanie urządzenia faksującego . . . 138
podsieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
podświetlenie wyświetlacza
jasność podświetlenia wyświetlacza . 143
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . 143
pojemność pamięci
folder plików multimedialnych . . . . . . 147
ks. telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
połączenia
anonimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 89
szerokopasmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
z książki branżowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
z książki telefonicznej online . . . . . . . . . 83
połączenie
konferencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
nieodebrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
przyjmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
przyjmowanie (GSM) . . . . . . . . . . . . . . . . 55
przyjmowanie na zestawie
słuchawkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
zbiorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
połączenie anonimowe . . . . . . . . . . . . . 56, 61
połączenie GSM
odbieranie połączenia (Bluetooth) . . . . 55
używanie przez Bluetooth . . . . . . . . . . 137
włączanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 134
połączenie konsultacyjne . . . . . . . . . . 66, 194
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
połączenie oczekujące . . . . . . . . . . . . . . . . 194
połączenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . 129
przyjmowanie/odrzucanie . . . . . . . . . . . 66
rozmowa zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . 63
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 63
połączenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . 127
połączenie oczekujące . . . . . . . . . . . . . . 129
połączone, patrz SMS
pomijanie pierwszego sygnału dzwonka 99
pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ponowne wybieranie numeru . . . . . . . . . . 70
port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
port faksu
podłączanie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . 157
204
Port Forwarding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
port RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
port SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
powiadomienie
o odebraniu wiadomości e-mail . . . . . 101
za pomocą SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
powrót do stanu gotowości . . . . . . . . . . . . 42
preferowany serwer DNS. . . . . . . . . . . . . . 150
prefiks połączeń zewnętrznych
centrali PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
prezentacja numeru wywołującego . . . . . 56
prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze
zdjęciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 146
prezentacja numeru wywołującego (CLIP),
wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
prognoza pogody, na ekranie stanu
gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
protokół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
protokół przesyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
prywatny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
przechwytywanie złośliwych połączeń
(ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
przekierowanie połączenia . . . . . . . . . 61, 195
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
przełączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 195
przewodowy zestaw słuchawkowy
podłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
przygotowanie do wybierania . . . . . . . . . 195
przypisanie
styków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
styków (kabel analogowy) . . . . . . . . . . 175
przypisywanie
klawisza cyfry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
klawiszy funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 140
publiczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
pula adresów IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Q
Quality of Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
R
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Random Access Memory . . . . . . . . . . . . . . 196
Read Only Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ręczne ponowne wybieranie numeru . . . 70
regenerator Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
rejestrowanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . 125
rejestrowanie urządzenia (Bluetooth) . . 131
rocznica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
nieaktualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
zapisywanie w książce telefonicznej . . 79
ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
podłączanie telefonu stacji bazowej . . 16
routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
rozmowa
kończenie na zestawie słuchawkowym 54
nagrywanie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . 113
przejmowanie z automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
przekazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 161
przekazywanie (łączenie) . . . . . . . . 68, 128
rozmowy wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . 127
zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
rozmowa zewnętrzna
połączenie oczekujące . . . . . . . . . . . . . . . 63
przekazywanie do automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ryczałt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Version 4, 16.09.2005
S
serwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
serwer DNS
preferowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
serwer proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
serwer proxy protokołu HTTP . . . . . . . . . 197
serwer proxy protokołu SIP. . . . . . . . . . . . 197
sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
sieć analogowa, usuwanie oddzwonienia69
sieć Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
sieć infrastrukturalna . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Simple Transversal of UDP over NAT . . . 197
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
sluchawka
lista sluchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
słuchawka
kontakt z cieczami . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
rejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
szukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
wyrejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . 125, 127
zmienianie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
zmienianie numeru wewnętrznego . . 130
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
centrum wysyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
lista odebranych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
lista wiadomości roboczych . . . . . . . . . . 93
odbieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
odczytywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 96
odpowiadanie lub przekazywanie . . . . 96
połączone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
powiadamianie przy użyciu wiadomości
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
przekazywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
raport o stanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
sposób postępowania w przypadku
komunikatu o błędzie . . . . . . . . . . 100
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 96
usuwanie błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
wpisywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 175
wysyłanie jako faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . 94
wysyłanie na adres e-mail. . . . . . . . . . . . 94
zapisywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . 96
sprawdzanie informacji serwisowych . . 169
srodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
stały adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
stan gotowości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
wyświetlacz (przykład) . . . . . . . . . . . . . . . .4
statyczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
podświetlenie wyświetlacza . . . . . . . . 143
sygnał dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
struktura adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
STUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
sygnał błędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
sygnał dzwonka
pomijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . 145
ustawianie głośności . . . . . . . . . . . . . . . 144
zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały
dźwiękowe
sygnał zajętości przy zajętości . . . . . . . . . . 64
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe
symbol
automatycznej sekretarki . . 108, 109, 114
budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
nowa wiadomość . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
nowa wiadomość SMS . . . . . . . . . . . . . . . 95
nowych wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . 73
sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
205
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
symetryczne NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
szerokopasmowy dostęp do Internetu . 197
szerokopasmowy koder-dekoder głosu 191
szukanie słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
szukanie użytkowników w książce
telefonicznej Gigaset.net . . . . . . . . . . 87
szukanie w książce telefonicznej . . . . . . . . 75
szybki dostęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
szybkie wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
szybkość transmisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Version 4, 16.09.2005
T
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
telefon
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
użycie po raz pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . 10
zabezpieczanie dostępu . . . . . . . . . . . . 148
telefon komórkowy
podłączanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 137
włączanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 134
telefon komórkowy GSM . . . . . . . . . . . . . . 137
telefon stacji bazowej
aktualizacja oprogramowania
firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
pobór mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
podłączanie do centrali PABX . . . . . . . 160
podłączanie do routera . . . . . . . . . . . . . . 16
przywracanie ustawień fabrycznych . 157
systemowy kod PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 12, 148
telefonowanie
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 54
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
za pomocą zestawu słuchawkowego . 53
zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
termin/rocznica
wyświetlanie nieaktualnych . . . . . . . . . 124
terminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . 123
zarządzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
TLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
transfer danych
przez Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Transmission Control Protocol . . . . . . . . . 198
Transport Layer Security . . . . . . . . . . . . . . 198
tryb drzemki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
tryb Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
206
tryb ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
tryb Eco+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
tryb głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
tryb komunikatu (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
tryb wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
U
UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
ukrywanie
prezentacja numeru wywołującego
(CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ukrywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Uniform Resource Identifier . . . . . . . . . . . 198
Universal Resource Locator . . . . . . . . . . . 198
URI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Urządzenia medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
User Datagram Protocol . . . . . . . . . . . . . . 198
usługa echa serwisowego w Gigaset.net 58
usługi sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ustalanie osoby dzwoniącej (ISDN) . . 55, 68
ustawianie
daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 148
godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 148
stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
sygnału zajętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
wygaszacza ekranu. . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ustawienia systemowe
zabezpieczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
usuwanie
komunikatu automatycznej sekretarki111
MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
usuwanie błędów
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
uwierzytelnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
używanie (użycie telefonu po raz
pierwszy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V
vCard (SMS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
VIP (wpis w książce telefonicznej) . . . . . . . 75
Voice over Internet Protocol . . . . . . . . . . . 198
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
kody stanu (tabela) . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
konfigurowanie konta (pierwszego) . . 27
uruchamianie kreatora połączeń . . . . . 23
wczytywanie danych operatora . . . . . . 26
wyświetlanie numeru osoby
odbierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Version 4, 16.09.2005
W
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
wewnętrzna
konferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
wewnętrzne
połączenia konsultacyjne . . . . . . . . . . . 128
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
odsłuchiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
odsłuchiwanie (poczta głosowa). . . . . 119
oznaczanie jako „nowych” . . . . . . . . . . 112
przenoszenie numeru doksiążki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
symbol nowej wiadomości . . . . . . . . . . 111
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
usuwanie (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Wide Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
włączanie
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . 109
automatycznej sekretarki (zdalna
obsługa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
automatycznej sekretarki w sieci . . . . 117
emisji radiowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
nagrywania rozmowy . . . . . . . . . . . . . . 113
pomijania sygnału dzwonka . . . . . . . . . 99
prezentacji numeru wywołującego . . . 61
przekierowanie połączenia . . . . . . . . . . . 61
sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . 146
terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
wpis
wybieranie z książki tel. . . . . . . . . . . . . . . 75
wpisywanie i edycja tekstów . . . . . . . . . . 175
wpisywanie wiadomości (SMS) . . . . . . . . . 92
wprowadzanie danych użytkownika (VoIP)
za pomocą słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . .9
wtyczka telefoniczna (sieć stacjonarna) 175
wybieranie
adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
wprowadzanie adresu IP . . . . . . . . . . . . . 52
z książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . 76
wybieranie blokowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
wybieranie tonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
wyciszanie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
wygaszacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
wyłączanie
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . 109
automatycznej sekretarki w sieci . . . . 117
emisji radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
nagrywania rozmowy . . . . . . . . . . . . . . 113
pomijania sygnału dzwonka . . . . . . . . . 99
prezentacji numeru wywołującego . . . 61
przekierowanie połączenia. . . . . . . . . . . 61
sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . 146
terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
wyrejestrowanie słuchawki . . . . . . . . . . . 127
wyrejestrowanie urządzenia (Bluetooth)134
Wyświetlacz
pęknięty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
wyświetlacz
podświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
wygaszacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
zmienianie języka wyświetlacza . . . . . 142
wyświetlana nazwa (VoIP) . . . . . . . . . . . . 198
wyświetlanie
czasu trwania połączenia, koszty . . . . . 91
miejsca w pamięci (folder plików
multimedialnych) . . . . . . . . . . . . . . 147
miejsce (w książce tel.) . . . . . . . . . . . . . . . 77
nieaktualnych terminów/rocznic . . . . 124
numeru (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
wysyłanie
wpisu książki telefonicznej do
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
wzmacniacz sygnału, patrz Repeater
Z
zakończenie, rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . 54
zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
zapisywanie (prefiks połączeń
zewnętrznych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
zapowiedzi (automatyczna sekretarka) . 111
Zasilacz wtyczkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
zasilacz, energooszczędny . . . . . . . . . . . . 121
zawartość zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
zdalna obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
zdjęcie dla funkcji CLIP . . . . . . . . . 56, 75, 146
zestaw słuchawkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
podłączanie (przewodowego) . . . . 12, 139
207
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / SaturnSIX.fm / 31.01.2018
Indeks
Version 4, 16.09.2005
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 55
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
zakończenie połączenia . . . . . . . . . . . . . 54
zestaw słuchawkowy Bluetooth
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 55
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
złącze komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
zmienianie
czasu pauzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
głośności głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
głośności słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . 144
języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . 142
nazw użytkowników wewnętrznych . 130
nazwy urządzenia (Bluetooth) . . . 134, 135
nazwy wewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . 130
numer wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . 130
numeru wewnętrznego. . . . . . . . . . . . . 130
sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
systemowego kodu PIN . . . . . . . . . . . . . 148
trybu wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
zmniejszenie zużycia prądu . . . . . . . . . . . 121
zużycie energii, patrz pobór mocy
Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.
208
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-S201-2-V919 / Cover_back.fm / 31.01.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising