Gigaset | DX600A ISDN | User guide | Gigaset DX600A ISDN Korisnički vodič

Gigaset DX600A ISDN Korisnički vodič
DX600A / hr / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / DX600A-III-ReleaseNotesIVZ.fm / 04.01.12
Gigaset DX600A ISDN – nove i promijenjene funkcije
Gigaset DX600A ISDN –
nove i promijenjene funkcije
Ovaj dokument nadopunjuje korisnièke upute za telefon Gigaset DX600A ISDN:
Nakon zakljuèenja korisnièkih uputa proširen je funkcijski opseg tog ureðaja. Ove
promjene su opisane u ovom dokumentu.
Sadržaj
Pregled novih i izmijenjenih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis novih i izmijenjenih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prikljuèivanje telefona ili portafona na telefaks-port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Telefonska sekretarica: Snimanje dviju za korisnika specifiènih pozdravnih
poruka za môd snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aktiviranje/deaktiviranje internog zadržavanja sugovornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uklanjanje funkcije sa funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Proširena IP-konfiguracija putem web-konfiguratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ostale postavke baze putem web-konfiguratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfiguriranje Bluetooth-GSM-veza sa web-konfiguratorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Resetiranje firmvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Izmijenjena struktura izbornika web-konfiguratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dopune i korekcije drugim funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Version 4, 16.09.2005
Pregled izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Pregled novih i izmijenjenih funkcija
Pregled novih i izmijenjenih funkcija
Nove i proširene funkcije
u Proširene mogućnosti priključivanja na telefaks-portu:
u
u
u
u
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
2
Alternativno telefaks uređaju, možete na telefaks priključak svog Gigaseta spojiti
zvono na vratima sa dvostranom govornom funkcijom. ¢ str. 3
Moguće je pohranjivanje dviju osobnih pozdravnih poruka po telefonskoj
sekretarici.
Sada možete za svaku lokalnu telefonsku sekretaricu snimiti dvije pozdravne
poruke u môdu snimanja. Prilikom uključivanja telefonske sekretarice možete
izabrati, koja pozdravna poruka treba biti korištena. ¢ str. 7
Zadržavanje jednog eksternog sugovornika u uređaju (interni).
Ovisno o postavci vašeg telefona eksterni razgovori tijekom zamjenjivanja
sugovornika odnosno prilikom eksternog povratnog upita zadržani su ili u
posredničkoj centrali mrežnog pružatelja usluga ili interno u vašem telefonu.
Prilikom internog zadržavanja zauzete su obje ISDN-linije . ¢ str. 8
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze.
Telefon ili svaku prijavljenu mobilnu slušalicu možete tako konfigurirati, da na
njemu (njoj) nije moguće iniciranje eksternih poziva. Moguće je prihvaćanje
eksternih poziva i nazivanje internih sudionika. ¢ str. 9
Web-konfigurator omogućuje dodatne IP-postavke za bazni telefon. Baznom
telefonu možete pridružiti ime uređaja. Po tom imenu je bazni telefon „prepoznat“ unutar lokalne mreže. ¢ str. 10
Daljnje postavke baznog telefona možete provesti sa web-konfiguratorom:
Aktiviranje môda prijavljivanja, mijenjanje sistemskog PIN-a . ¢ str. 10
Sa web-konfiguratorom možete izmijeniti imena Bluetooth-GSM-veza u listi
Poznati uredaj te brisati GSM-veze iz liste. ¢ str. 11
Nakon prvog ažuriranja firmvera možete vratiti firmver na prethodnu verziju.
¢ str. 12
Struktura izbornika web-konfiguratora je promijenjena. ¢ str. 13
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Priključivanje telefona ili portafona na telefaks-port
Ovaj odlomak nadopunjuje odlomak „Priključivanje/korištenje daljnjih uređaja priključivanje telefaksa (ISDN)“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.
Alternativno telefaks uređaju možete spojiti žično spojen analogni portafon
(Doorline Typ 2) na FAX-port baznog telefona.
3
Fax-uređaj
ili
Portafon
1
2
1. Uvedite jedan kraj priključnog kabela (6-polni sa 2 miniwestern-utikača 6/6) sa
stražnje strane kroz otvor u kućište svog telefona.
2. Utaknite jedan utikač priključnog kabela u telefaks-priključnu utičnicu na
baznom telefonu (natpis: FAX).
3. Nakon toga spojite telefaks-priključni kabel sa priključnom utičnicom na
portafonu.
Uređaj ne morate prijaviti na baznom telefonu. On je automatski „prijavljen", čim ste
aktivirali telefaks-priključak na baznom telefonu. Uređaj je pridodan listi internih
sudionika s internim imenom INT 8. Ovo ime možete promijeniti (npr. „Vrata“).
Interni broj 8 međutim nije moguće promijeniti.
LBA Version 5, 15.09.2011
Kada aktivirate FAX-port, morate navesti vrstu uređaja, koju želite priključiti.
3
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Aktiviranje/deaktiviranje FAX-porta
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Podešavanje sustava - uklj./isključivanje FAX-porta
(ISDN)“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.
Kako biste na bazni telefon prijavili faks uređaj ili portafon, morate aktivirati Faxport, tj. za priključak podesiti môd Telefon/faks odnosno Vrata.
U tvorničkom postavu je FAX-port deaktiviran.
Kada aktivirate FAX-port, on se smatra prijavljenim. Interni broj 8 dodijeljen je
njemu/spojenom uređaju. INT 8 prikazan je u listi internih sudionika (također i kada
nije priključen nikakav uređaj).
v ¢ ÏPostavke ¢ Sustav ¢ FAX port
¤ Možete učiniti sljedeće unose:
Nacin:
Telefon/faks
Aktiviranje FAX-porta. Na FAX-port možete priključiti jedan faks uređaj ili
multifunkcijski uređaj (FAX/telefon).
FAX-priključku možete dodijeliti eksternu vezu. Prvi MSN u konfiguraciji (ISDN)
automatski se dodjeljuju telefaks-priključku kao odlazna veza. Sve konfigurirane
veze telefona dodijeljene su FAX-portu kao prijemne veze.
Ova zauzeća možete promijeniti ( £ Odlomak „Podešavanje sustava Dodjeljivanje internih sudionika prijemnim i odlaznim vezama“ u korisničkim
uputama vašeg Gigaseta).
Vrata
Aktiviranje FAX-porta. Možete priključiti jedan kabelom spojeni analogni
portafon, koji radi sa DTMF-kodovima.
Putem FAX-porta moguće su samo interne veze. Nisu mu dodijeljene niti
odlazne niti prijemne veze.
Kako bi bili omogućeni interni pozivi sa portafona na bazni telefon i prijavljene
mobilne slušalice, prilikom konfiguriranja portafona morate definirati interne
brojeve (znamenke 1 – 7) i “*” (za zbirni poziv) kao DTMF-kodove.
Pozivi sa portafona na baznom telefonu/na mobilnim slušalicama su prikazani
kao regularni interni pozivi.
Isklj
Deaktiviranje FAX-porta. INT 8 odstranjuje se sa liste internih sudionika. Više nije
moguće uspostavljanje veze sa/putem FAX-portom(a).
Kako bi bilo moguće upravljati sa portafonom, bazni telefon mora slati različite
DTMF-kodove portafonu. Ako ste izabrali môd Vrata, prikazana su sljedeća polja, u
koja možete unijeti potrebne kôdove (maksimalno 4 znaka, brojke 0..9 i posebne
znakove “#”, “*”). Vrijednosti DTMF-kodova za portafon su u tvorničkom postavu
definirane ovisno o zemlji.
LBA Version 5, 15.09.2011
Kod otv. vrata:
Unesite jedan DTMF-kod, kako biste inicirali mehanizam za otvaranje vrata.
Kod povez. vrata:
Unesite jedan DTMF-kod, kako biste prihvatili poziv i uspostavili govornu vezu.
4
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Kod prekida vrata:
Unesite jedan DTMF-kod, kako biste okončali poziv i prekinuli govornu vezu.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku §Spr.§, kako biste pohranili postavku.
Pozivi portafona
Pretpostavka: Dolazni i odlazni pozivi portafona mogući su samo, ako je za FAXport podešen môd Vrata.
Napomena
Dolazni pozivi portafona oglašavaju se kao regularni interni pozivi internih
sudionika. Interno ime faks-porta je prikazano (INT 8 ili od vas dodijeljeno ime
portafona).
Poziv sa portafona
Poziv sa portafona može biti upućen ili na sve interne sudionike (zbirni poziv*) ili
jednom izabranom internom sudioniku.
Ako portafon upućuje poziv jednom internom sudioniku, a koji se ne javlja,
portafon ostaje zauzet.
Ako portafon upućuje poziv jednom internom sudioniku, koji već vodi razgovor,
prikazano je interno “kucanje” portafona.
Dolazni poziv od portafona prikazan je na baznom telefonu/mobilnoj slušalici.
¤ Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika d, kako biste portafonu poslali
Kod povez. vrata. Sa nazivateljem možete razgovarati.
U tom stanju svaki interni ili eksterni poziv na čekanju prikazan je na baznom
telefonu/mobilnoj slušalici, međutim ne možete ga prihvatiti/odbiti.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku §Otv.vrata§, kako biste otvorili vrata.
Kod otv. vrata odaslan je portafonu. Vrata se otvaraju.
¤ Spustite slušalicu ili pritisnite crvenu tipku za završetak T, kako biste
okončali vezu.
Kod prekida vrata odaslan je portafonu. Vrata se otvaraju.
Nazivanje portafona
Da biste nazvali portafon, postupite kako slijedi:
¤ Pritisnite upravljačku tipku u.
Telefon pokušava uspostaviti interni poziv.
¤ Izaberite INT 8 za portafon.
¤ Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika d.
LBA Version 5, 15.09.2011
Ako je moguće uspostaviti vezu sa portafonom, bit ćete spojeni sa portafonom.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku §Otv.vrata§, kako biste otvorili vrata.
Kod otv. vrata odaslan je portafonu. Vrata se otvaraju.
Ako je portafon zauzet:
¤ Pritisnite crvenu tipku za završetak T, kako biste se vratili u stanje mirovanja.
5
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Napomena
u Portafon automatski prihvaća poziv.
u Ako je slušalica spuštena, automatski se uključuje handsfree môd (zvučnik).
Napuci o FAX-portu u „Telefon/faks“-môdu
Ako priključujete multifunkcijski uređaj (faks/telefon) na FAX-port, morate pripaziti
na sljedeće:
u Prilikom dolaznih poziva, pozivni broj nazivatelja nije prikazan.
u Ako telefonska sekretarica na prijemnoj vezi uređaja prihvati jedan poziv, zvono
i dalje zvoni.
u Ako je prijemna veza pridružena samo telefaksu/telefonu, pozivi na pripadajuće
brojeve ne unose se u listu poziva (ove unose ne bi bilo moguće brisati sa
baznog telefona ili mobilne slušalice).
u Kako bi tijekom eksternog poziva nazvali jednog internog sudionika ili učinili
interni povratni upit, unesite „R“ ispred pripadajućeg internog broja.
u Daljnje interne funkcije, kao npr, „interno prosljeđivanje" nisu podržane.
u Kod eksternih poziva ne možete koristiti uslužne funkcije/mrežne usluge svog
pružatelja usluga (npr. eksterni povratni upit, trojna konferencija, prikaz
eksternih poziva na čekanju).
Napomena
Zbog navedenih ograničenja nije preporučeno spajanje analognih telefona
bez faks funkcionalnosti na FAX-port.
Napuci o FAX-portu u môdu Vrata
u Kada je jedan od sudionika internog poziva jedan od portafona, dolazni eksterni
LBA Version 5, 15.09.2011
ili interni poziv nije pokazan kod niti jednog od sudionika (kao “kucanje”). Ako
niti jedna druga mobilna slušalica ne može pokazati poziv, nazivatelj čuje ton
zauzeća.
u Dolazni poziv od portafona tijekom jednog internog ili eksternog poziva signaliziran je kao regularni, interni “kucajući” poziv. Prije nego li možete prihvatiti
poziv sa portafona, morate okončati eksterni/interni poziv.
6
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Telefonska sekretarica: Snimanje dviju za korisnika specifičnih
pozdravnih poruka za môd snimanja
Snimanje pozdravne poruke
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog
telefona - Upravljanje baznim telefonom - Snimanje vlastite pozdravne/obavijesne poruke“ u
korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.
Za svaku telefonsku sekretaricu možete sada snimiti dvije osobne pozdravne
poruke za môd snimanja i jednu obavijesnu poruku za môd obavijesne poruke.
Dvije poruke možete snimiti, kako je opisano u nastavku:
v ¢ Ì ¢ Pozdravne poruke ¢ Snimi pozdravnu por.
q
Po potrebi izaberite telefonsku sekretaricu i pritisnite §OK§.
q
Izaberite pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2 i pritisnite §OK§.
§OK§
Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pokrenuli snimanje.
Čujete ton spremnosti (kratki ton).
¤ Izgovorite sada pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde).
§Prekini§
Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali snimanje.
Nakon snimanja poruka je reproducirana radi kontrole. Sa §Novo§ možete ponovno
pokrenuti snimanje.
Preslušavanje poruke
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog
telefona - Upravljanje baznim telefonom - Preslušavanje poruka“ u korisničkom priručniku
vašeg Gigaseta.
Poruke možete preslušati, kako je u nastavku opisano:
v ¢ Ì ¢ Pozdravne poruke ¢ Preslusaj pozdrav. por.
q
Po potrebi izaberite telefonsku sekretaricu i pritisnite §OK§.
q
Izaberite pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2 i pritisnite §OK§.
Ako izabrana poruka nije snimljena ili je brisana, reproducirana je odgovarajuća
standardna poruka.
Uključivanje telefonske sekretarice, biranje jedne poruke
LBA Version 5, 15.09.2011
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog
telefona - Upravljanje baznim telefonom - Uklj./isključivanje telefonske sekretarice i
podešavanje môda“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.
v ¢ Ì ¢ Aktiviraj
q
Po potrebi izaberite telefonsku sekretaricu (μ= uklj.).
§OK§
Pritisnite zaslonsku tipku.
¤ Možete učiniti sljedeće unose:
Aktiviraj:
Izaberite Uklj ili Isklj, kako biste uključili ili isključili telefonsku sekretaricu.
Nacin:
Izaberite Odgovori&snimi, Odgovori ili Izmijeni.
Ukoliko je izabran Odgovori&snimi ili Izmijeni:
7
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Odgovori i snimi s:
Izaberite pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2.
Ako izabrana poruka nije snimljena ili je bila brisana, koristi se umjesto nje
standardna poruka.
Ukoliko je izabrano Izmijeni:
Snimi od:
Unesite sate/minute za početak vremenskog razdoblja 4-znamenkasto.
(Vrijeme mora biti podešeno.)
Snimi do:
Unesite sate/minute za kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto.
§Spr.§
Pritisnite zaslonsku tipku.
Napomena
Kada nije na raspolaganju sistemsko vrijeme, telefonska sekretarica mijenja iz
môda Izmijeni ili Odgovori&snimi u môd Odgovori dok sistemsko vrijeme ne
bude ponovno na raspolaganju.
Aktiviranje/deaktiviranje internog zadržavanja sugovornika
Vaša ISDN-veza nudi vam dvije telefonske veze, koje možete istodobno koristiti. Iz
tog razloga imate sljedeće dvije mogućnosti, izabrati jednog eksternog sudionika
tijekom eksternog povratnog upita ili tijekom zamjenjivanja sugovornika zadržati
sugovornika:
u Eksterno zadržavanje veze: Poziv je zadržan u posredničkoj centrali. Time može
vaša druga ISDN-veza biti korištena od nekog drugog sudionika.
u Interno zadržavanje veze: Eksterni razgovor je zadržan u vašem baznom
telefonu. U tom slučaju su obje ISDN-linije zauzete. Ako je druga ISDN-linija
zauzeta od nekog drugog sudionika, nije moguć eksterni povratni upit i
prihvaćanje jednog poziva na čekanju tijekom eksternog razgovora.
Kako biste uklj./isključili Interni mod zadržavanja veze, izaberite
v ¢ Ï Postavke ¢ Telefonija ¢ Hold nacin (³= uklj.)
U tvorničkom postavu je Hold nacin isključen tj. eksterni pozivi su zadržani u
posredničkoj centrali (centrala mrežnog pružatelja usluga).
Napomena
LBA Version 5, 15.09.2011
Ako je funkcija Hold nacin uključen, ne možete međusobno spojiti dva
sugovornika (nema prespajanja razgovora).
8
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Podešavanje sustava - Dodjeljivanje odlaznih i
prijemnih veza internim sudionicima - Dodjeljivanje odlazne veze“ u korisničkom priručniku
vašeg Gigaseta.
Svoj telefon ili svaku od prijavljenih mobilnih slušalica možete tako konfigurirati, da
ne mogu voditi eksterne razgovore. One mogu samo nazivati interne sudionike.
v ¢ ÏPostavke ¢ Telefonija ¢ Slanje
Izaberite i pritisnite §OK§.
~
Po potrebi unesite sistemski PIN i pritisnite §OK§.
Prikazana je lista internih sudionika (baza, mobilne slušalice, eventualno uređaj
priključen na FAX-port INT8).
q
Izaberite internog sudionika, od kojeg ne trebaju biti inicirani eksterni
pozivi i pritisnite zaslonsku tipku §OK§.
r
Izaberite Nema odl, poz., kako biste blokirali sve odlazne pozive od tog
internog sudionika.
§Spr.
Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili izmjene.
Napomena
Ako izaberete Nema odl, poz., blokirani su svi odlazni pozivi, pozivi na mrežnu
telefonsku sekretaricu te slanje SMS-a, e-mail poruka ili telefaks poruka ovog
internog sudionika.
Ako interni sudionik pokuša učiniti eksterni poziv ili pokuša poslati SMS itd.
prikazana je poruka Nije moguce!.
Uklanjanje funkcije sa funkcijske tipke
Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Podešavanje baznog telefona - Mijenjanje zauzeća
tipke“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaset-telefona.
LBA Version 5, 15.09.2011
Kako biste resetirali funkcijsku tipku, postupite na sljedeći način:
¤ Funkcijsku tipku pritisnite dugo, dok ne bude prikazana lista mogućih zauzeća
tipke.
¤ Pritisnite zaslonsku tipku §Izbrisi§, kako biste resetirali zauzeće tipke.
9
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Proširena IP-konfiguracija putem web-konfiguratora
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „IP-konfiguracija– Priključak na LAN“ u korisničkom
priručniku za web-konfigurator.
Određivanje imena za bazni telefon u mreži
Kako bi bazni telefon unutar lokalne mreže bio „prepoznat“, možete to ime koristiti
umjesto lokalne IP-adrese.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ IP Configuration.
¤ Kliknite na ikonu Show Advanced Settings. Prikazana su dodatna polja.
U području Remote Management
¤ Unesite u polju Device Name in the Network ime za svoj bazni telefon
(maksimalno 75 znakova).
¤ Kliknite na ikonu Set, kako biste pohranili izmjene.
Ime baznog telefona prikazano je na stranici Status web-konfiguratora.
Ostale postavke baze putem web-konfiguratora
Putem web-stranice
Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous
možete dodatno poduzeti sljedeće postavke baze:
u na baznom telefonu uključiti prijavni môd
u mijenjati sistemski PIN
Prijavljivanje mobilnih slušalica
Na svom baznom telefonu možete prijaviti do šest mobilnih slušalica. Prijavljivanje
mora biti provedeno na bazi i na mobilnoj slušalici.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Kliknite na ikonu Start Registration, kako biste na baznom telefonu aktivirali
LBA Version 5, 15.09.2011
prijavni môd. Prijavni môd ostaje aktivan približno 60 sekundi.
Nakon toga bit će od vas zahtijevano, da pokrenete prijavljivanje na mobilnoj
slušalici.
¤ Pokrenite prijavljivanje na mobilnoj slušalici unutar 60 sekundi, kako je opisano
u uputama za upravljanje mobilnom slušalicom.
Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na
zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 2. Mobilna slušalica
pridodaje se listi prijavljenih mobilnih slušalica na registarskom listu Status.
10
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Change system PIN of base station
Osigurajte sistemske postavke baznog telefona sa jednim, samo vama poznatim, 4znamenkastim PIN-om. Od vas će tada, prije mijenjanja važnih sistemskih postavki
i prilikom prijavljivanja kod web-konfiguratora, biti zahtijevan unos sistemskog
PIN-a.
U tvorničkom postavu podešen je PIN 0000.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Unesite u polju New PIN novi, 4-znamenkasti sistemski PIN za bazu (četiri brojke
0 – 9).
¤ Kliknite na ikonu Set, kako biste aktivirali novi PIN.
Konfiguriranje Bluetooth-GSM-veza sa web-konfiguratorom
Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Telephony – Connections: Konfiguriranje veza
telefona“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.
U listi sa vezama baznog telefona na web-stranici Settings ¢ Telephony
¢ Connections također su prikazani GSM-mobilni telefoni, koji su na bazi uneseni
u listu Poznati uredaj.
Za svaku GSM-vezu prikazano je Bluetooth-ime, pod kojim je pripadajući mobilni
telefon pohranjen u listi Poznati uredaj, i njegov status.
Moguće vrijednosti za status jesu:
Active
Bluetooth je aktiviran na bazi. Mobilni telefon je prijavljen na bazi, tj. pojavljuje
se u listi Poznati uredaj. Mobilni telefon nije ipak još aktiviran. Opcija Povezi
mob. telefon još nije postavljena za taj mobilni telefon putem pripadajuće GSM
veze.
Connected
Mobilni telefon je prikazan u listi Poznati uredaj i aktivan je. Opcija Povezi mob.
telefon postavljena je za ovaj mobilni telefon.
Bluetooth is off
Na baznoj stanici je deaktiviran Bluetooth.
Konfiguriranje/brisanje Bluetooth- GSM-veza
LBA Version 5, 15.09.2011
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Izaberite ikonu Edit iza GSM-veze, koju želite konfigurirati.
11
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Connection Name or Number
Unesite broj mobilnog telefona ili odredite ime za GSM-vezu (maks. 16 znakova).
To je ime prikazano na bazi, npr. u listi Poznati uredaj, u listi prijemnih-/odlaznih
veza i u pozivnim listama kao prijemna veza (broj, koji je nazivatelj birao).
¤ Izaberite Set, kako biste pohranili izmjene.
Ili:
¤ Kliknite na ikonu Cancel, kako biste odbacili izmjene, koje ste učinili.
Tada se vraćate natrag u listu veza.
Ili:
¤ Kliknite na ikonu Delete Connection, kako biste GSM-vezu brisali iz
konfiguracije. Putem ovog telefonskog broja ne možete više biti nazvani i ne
možete putem ove veze nazvati.
Ako je veza, koju ste brisali, bila odlazna veza jednog internog sudionika,
dodjeljuje mu se automatski nova odlazna veza. Ako je telefon priključen na
analognu fiksnu mrežu, dodjeluje se broj fiksne mreže.
Resetiranje firmvera
Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Management – Firmware Update: Aktualiziranje
firmvera baznog telefona“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.
Ponovno učitavanje verzije firmvera, koja je bila učitana u telefon prije zadnjeg
ažuriranja.
¤ Otvorite web-stranicu Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Izaberite ikonu Downgrade Firmware. Tekst iznad ikone informira vas, koja se
verzija firmvera učitava.
¤ Kliknite u sljedećem dijaloškom prozoru na ikonu OK, kako biste potvrdili
LBA Version 5, 15.09.2011
provjeru.
Stara verzija firmvera ponovno se učitava u telefon. Vrši se upisivanje preko nove
verzije firmvera. Vaša veza sa web-konfiguratorom je okončana, a baza ponovno
pokrenuta.
Ovaj postupak može potrajati i do 3 minute.
12
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Izmijenjena struktura izbornika web-konfiguratora
Konstrukcija izbornika Web-konfiguratora je promijenjena. Izmjene su obilježene
naranćasto.
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Number Assignment
Dialling Plans
Network Mailboxes
E-Mail
Info Services
(specifično za zemlju)
Online Directory
(specifično za zemlju)
Directory Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
LBA Version 5, 15.09.2011
Status
Device
13
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
Dopune i korekcije drugim funkcijama
u Zaslonski prikaz prilikom dolaznog poziva sa CNIP (specifično za zemlju):
u
u
u
LBA Version 5, 15.09.2011
u
14
Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, bit će broj
nazivatelja (ne CNIP-informacija) zamijenjen sa pripadajućim unosom iz
telefonskog imenika.
I CNIP-informacija tako i korišteno ime iz lokalnog telefonskog imenika, mogu
biti istodobno korišteni.
Telefoniranje sa mrežnim uslugama (specifično za zemlju/pružatelja usluga) :
– Kod nekih funkcija morate pritisnuti zaslonsku tipku §Posalji§ umjesto §OK§ ili
§Spr.§, kako biste proveli izmjene.
– Brisanje prethodno aktiviranog uzvratnog poziva :
Kako biste prijevremeno brisali uzvratni poziv, birajte v ¢ Ç Odaberi
usluge ¢ Uzvratni poziv isklj. §OK§. Uzvratni poziv je brisan. Ne morate
pritisnuti niti jednu drugu tipku.
Korištenje Bluetooth-uređaja:
Dodavanje podatkovnog uređaja/mobilnog telefona u listu poznatih uređaja:
Ako prijavljivanje novog uređaja ne uspije, lista poznatih uređaja ostaje nepromijenjena (pod pretpostavkom, nije bio izabran uređaj, koji je trebao biti zamijenjen).
Priključivanje naglavne slušalice:
Istodobno možete priključiti jednu kabelom spojenu i jednu Bluetoothnaglavnu slušalicu na bazni telefon. Zauzeće jedne funkcijske tipke je ipak
moguće samo za Bluetooth-naglavnu slušalicu.
Zauzimanje funkcijskih/zaslonskih tipki:
Dodatno uz u uputama za upravljanje izlistane funkcije možete na jednu tipku
postaviti SMS-izbornik za brzo pristupanje:
¤ Pritisnite dugo jednu funkcijsku/zaslonsku tipku.
¤ Izaberite Vise funkcija i pritisnite §OK§.
¤ Izaberite SMS i pritisnite §OK§.
Aktiviranje Info usluge čuvara zaslona:
Kako biste koristili Info usluge čuvara zaslona, više nije potrebno aktivirati
prikazivanje info-usluga putem web-konfiguratora.
Ovisno o dolaznim informacijama za čuvara zaslona, pojavljuje se desno jedna
zaslonska tipka (npr. §More§), za pozivanje daljnjih funkcija. U stanje mirovanja
vraćate se, kako slijedi:
¤ Pritisnite dugo na crvenu tipku za završatek T.
¤ Birajte broj ~.
Gigaset XXX / hr / A31008-XXXXX-XXXX-X-XX / Rel3_Saturn.fm / 04.01.2012
Opis novih i izmijenjenih funkcija
u Mijenjanje ISDN-priključka
LBA Version 5, 15.09.2011
Ako je vaš bazni telefon već bio priključen na ISDN i vi mijenjate ISDN-priključak
(novi MSN brojevi), morate maualno brisati do sada u telefonu pohranjene MSN
brojeve. Postupite, kako slijedi:
¤ Pokrenite ISDN-asistenta putem izbornika:
v ¢ Ï Postavke ¢ ISDN carobnjak
¤ Brišite, u telefonu pohranjene, MSN-e.
¤ Okončajte ISDN-asistenta.
¤ Ponovno pokrenite ISDN-asistenta, kako biste proveli automatsko
utvrđivanje MSN-a.
15
DX600A / hr / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX600A.fm / 04.01.12
Pregled izbornika
Pregled izbornika
Umjesto da listajući nađete funkciju izbornika, možete brže izabrati funciju, ako otvorite
izbornik i unesete kombinaciju znakova (ili kombinaciju tipki (prečac)).
Napomena:
¤ Kako biste otvoriti glavni izbornik, pritisnite v kada je baza u stanju mirovanja.
¤ Pritisnite O 3 2 za "Podešavanje glasnoće tona zvona."
1 Ç Odaberi usluge
Sljedeci poziv
(specifično za zemlju/pružatelja usluge)
¢ S. 14
Anoniman
Upravljanje tipk.
Poziv preusmjeren
Inter.linija
MSN1
MSN2
:
MSN10
Poziv na cekanju
Svi pozivi anonimni
Zauzeto
Prijenos (ECT)
Uzvratni poziv isklj.
2 ò
Bluetooth
1 Aktivirati
2 Trazi slusalice
3 Trazi mob.uredaj
4 Trazi podatk.uredaj
5 Poznati uredaj
Version 4, 16.09.2005
6 Vlastiti uredaj
16
¢ S. 14
DX600A / hr / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX600A.fm / 04.01.12
Pregled izbornika
3 É Dodatne mogucnosti
1 Info centar
3 Spremnik postavki
(specifično za zemlju/pružatelja usluge)
1 Cuvari zaslona
2 Slika pozivatelja
3 Zvukovi
4 Slobodna memorija
4 Ê Popis poziva
1 Svi pozivi
2 Odlazni pozivi
3 Primljeni pozivi
4 Propusteni pozivi
5 Ë Slanje poruka
1 SMS
(specifično za zemlju/pružatelja usluge)
1 Novi SMS
2 SMS ulaz
3 SMS izlaz
4 Postavke
1 SMS centri
2 Obavijest
4 Info o statusu
2 E-posta
6 Ì Govorna posta
1 Preslusaj poruke
Mrezni pretinac
Tel.sekretarica 1
Tel.sekretarica 2
Tel.sekretarica 3
3 Aktiviraj
¢ S. 7
1 Tel.sekretarica 1
2 Tel.sekretarica 2
3 Tel.sekretarica 3
Version 4, 16.09.2005
5 Pozdravne poruke
1 Snimi pozdravnu por.
Tel.sekretarica 1 do 3
2 Preslusaj pozdrav. por.
Tel.sekretarica 1 do 3
3 Brisi pozdravnu por.
Tel.sekretarica 1 do 3
4 Snimi obavijest
Tel.sekretarica 1 do 3
5 Preslusaj obavijest
Tel.sekretarica 1 do 3
6 Brisi obavijest
Tel.sekretarica 1 do 3
¢ S. 7
¢ S. 7
17
DX600A / hr / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX600A.fm / 04.01.12
Pregled izbornika
6 Snimke
7 Pregled poziva
1 Telefon
2 Slusalica
Mrezni pretinci
Postavi tipku 1
Mrezni pretinac
Telef. sekretarica
7 Í Organizator
1 Kalendar
2 Budilica
3 Propusten Alarm
8 Î Kontakti
1 Imenik
2 Mrezni imenik
2 Online Directory
3 Yellow Pages
4 Prv.NetDir
Raspoloživi online telefonski
imenici prikazani su sa
specifičnim imenima za
pružatelja usluge.
(specifično za zemlju/
pružatelja usluge)
9 Ï Postavke
1 ISDN carobnjak
2 Datum/Vrijeme
3 Audio postavke
1 Glasnoca poziva
2 Postavke zvona
1 Glasnoca
2 Melodije
3 Kontrola vremena
4 Nepoz.poziv tiho
3 Tonovi upozorenja
4 Melod.poziv na cek.
4 Ekran
1 Cuvar zaslona
2 Info-teleks
3 Osvjetlj. pozadine
5 Jezik
6 Prijava
1 Prijavi slusalicu
Version 4, 16.09.2005
2 Odjavi uredaj
18
¢ S. 14
DX600A / hr / A31008-xxxxx-xxxx-x-xxxx / menutree_Saturn-DX600A.fm / 04.01.12
Pregled izbornika
7 Telefonija
1 Pozivni brojevi
3 Slanje
INT 1 ... INT 8
4 Dolazne veze
INT 1 ... INT 8
¢ S. 9
Tel.sekretarica 1 ...
Tel.sekretarica 3
5 Nacin biranja
1 Aut.tonsko biranje
2 Auto. tipkovnica
3 Biranje * i #
6 Predbroj
¢ S. 8
7 Hold nacin
8 Sustav
1 Resetiranje
2 DECT sucelje
¢ S. 3
3 FAX port
4 Modus repetitora
5 Lokalna mreza
(specifično za zemlju)
6 Azuriranje firmvera
¢ S. 12
7 PIN sustava
9 Eco nacin
1 Eko nacin
(specifično za zemlju)
2 Eko nacin+
Version 4, 16.09.2005
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising