Gigaset | DX600A ISDN | User guide | Gigaset DX600A ISDN instrukcja

Gigaset DX600A ISDN instrukcja
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-1-5519 / Cover_front.fm / 21.01.2011
Gratulujemy!
Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie
środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!
Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Cover_front.fm / 21.01.2011
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / introduction.fm / 21.01.2011
Gigaset DX600A ISDN – potężny domownik
Gigaset DX600A ISDN – potężny domownik
... atrakcyjny od zewnątrz i od środka. Wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5 cala i rewelacyjnej
jakości kolorów zachwyca równie mocno, jak wspaniała jakość dźwięku i elegancki wygląd.
Telefon Gigaset to więcej niż tylko telefon:
Interfejsy Bluetooth, Ethernet, DECT i FAX
Telefon Gigaset można podłączyć przez sieć Ethernet do Internetu i komputera. Możliwe jest
korzystanie z publicznych i prywatnych książek telefonicznych w Internecie (¢ str. 64).
Książki telefoniczne telefonu Gigaset, książkę adresową telefonu komórkowego z Bluetooth
i książkę adresową komputera można z łatwością synchronizować.
Książka adresowa na 750 wizytówek vCard – kalendarz i terminarz
W lokalnej książce telefonicznej można zapisać numery telefonów i inne dane (¢ str. 58).
Terminy i daty urodzin wystarczy raz wprowadzić w kalendarzu i telefon będzie o nich
przypominać (¢ str. 97).
Telefon Gigaset może działać jako centrala telefoniczna
Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek i jedno urządzenie faksujące oraz używać aż
trzech wbudowanych automatycznych sekretarek. Każdemu z urządzeń można przypisać
oddzielny numer telefonu.
Konfigurację telefonu Gigaset ułatwiają kreatorzy
Kreatorzy umożliwiają określenie numerów MSN na łączu ISDN (funkcja zależna od operatora)
oraz obsługę rejestrowania słuchawek i przydzielania odbierających/wysyłających numerów
MSN na telefonie stacji bazowej, słuchawkach, urządzeniu faksującym i zintegrowanej
automatycznej sekretarce (¢ str. 17).
Telefon Gigaset to urządzenie internetowe
Umożliwia korzystanie z usługi Centrum informacji i wyświetlanie na ekranie telefonu
specjalnie przygotowanych informacji z Internetu (¢ str. 81).
Pełna dyskrecja
Podświetlenie ekranu można wyłączyć na noc (¢ str. 118). Sterowanie czasowe pozwala
określić żądane pory sygnalizowania połączeń (¢ str. 120). W razie potrzeby z łatwością
można wyeliminować anonimowe połączenia (¢ str. 120).
Dalsze praktyczne porady
Version 4, 16.09.2005
Możliwe jest skopiowanie książek adresowych ze słuchawek Gigaset (¢ str. 61),
zaprogramowanie klawiszy funkcyjnych (¢ str. 115) w celu szybkiego wybierania numerów
lub szybkiego dostępu do ważnych funkcji, wygodne telefonowanie za pomocą zestawu
słuchawkowego (przewodowego ¢ str. 114 lub Bluetooth ¢ str. 110), cofanie
odsłuchiwanej z automatycznej sekretarki wiadomości o 5 sekund w celu ponownego
odsłuchania tej części wiadomości (¢ str. 85) oraz odsłuchiwanie odczytywanych
wiadomości e-mail na telefonie (bez komputera).
1
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / introduction.fm / 21.01.2011
Gigaset DX600A ISDN – potężny domownik
Środowisko
Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home.
Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie
www.gigaset.com/service .
Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem
www.gigaset.com/gigasetDX600A.
Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie
www.gigaset.com/service , aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne
świadczenia gwarancyjne!
Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.
Wskazówka
Aby zmienić język wyświetlacza (¢ str. 116):
¤ Naciśnij klawisz sterujący w prawo v.
¤ Naciśnij kolejno klawisze * # Q 3 #.
¤ Naciskaj klawisz sterujący q w górę lub w dół, aby zaznaczyć żądany język. Naciśnij
Version 4, 16.09.2005
prawy klawisz wyświetlacza.
2
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / overview.fm / 21.01.2011
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej
1
Version 4, 16.09.2005
7
2
8 9 10 11
1 Regulacja głośności
S = ciszej; R = głośniej
Podczas rozmów/odtwarzania wiadomości:
głośność głośnika/słuchawki.
Podczas sygnalizacji połączenia
zewnętrznego: głośność sygnału dzwonka.
2 Wyświetlacz
3 Klawisze wyświetlacza (programowalne;
str. 29, str. 115)
W menu: funkcje zależne od sytuacji.
4 Klawisz wiadomości (str. 57)
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości;
miga: nowa wiadomość/nowe połączenie albo
dostępne nowe oprogramowanie firmware
5 Klawisz zakończenia/powrotu (czerwony)
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji,
jeden poziom menu wstecz (krótkie
naciśnięcie), powrót do stanu gotowości
(przytrzymanie)
6 Klawisze funkcyjne (programowalne; str. 115)
7 Ponowne wybieranie numerów
Otwieranie listy ponownego wybierania (str. 54)
12
3
13
14
4
15
5
6
16
8 Klawisz trybu głośnomówiącego
9 Klawisz wyciszenia
Podczas rozmowy: włączanie/wyłączanie
mikrofonu
10 Klawisz *
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka
(przytrzymanie)
Wpisywanie tekstu: tabela znaków specjalnych
11 Klawisz cofania automatycznej sekretarki
Podczas odtwarzania: przejście do początku
wiadomości/do poprzedniej wiadomości
12 Odsłuchiwanie wiadomości
Włączanie/wyłączanie odtwarzania wiadomości
13 Klawisz wł./wył. automatycznej sekretarki
Włączanie/wyłączanie przypisanych
automatycznych sekretarek (str. 86)
14 Klawisz #
Podczas wpisywania tekstu: przełączanie
między małymi i wielkimi literami
15 Klawisz sterujący (str. 28)
16 Mikrofon
3
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / overview.fm / 21.01.2011
Symbole wyświetlacza
Symbole wyświetlacza
Wyświetlacz w stanie gotowości (przykład)
Stan telefonu stacji bazowej
(dwa wiersze)
Aktualny miesi1c i rok
Godzina
· 06:30
Ã1 2 3
à 02
Pn
W
Sr
Cz
Pt
So
N
Mar 2010
01 02 03 04 05 06 07
13:52
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Nazwa wewnętrzna
WEWN 1
22 23 24 25 26 27 28
Wprowadzony termin
w kalendarzu (str. 97)
Aktualny dzień
29 30 31
Polaczenia
Kalendarz
Wskaźniki stanu w górnym wierszu: w zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie
telefonu stacji bazowej wyświetlane są następujące symbole:
Symbol automatycznej sekretarki
1/ 2/ 3 Numery aktywnych automatycznych sekretarek (pomarańczowy = wł.
Włączona funkcja Tryb Eco+ (biały),
Funkcje Tryb Eco+ i Tryb Eco włączone (zielony) (str. 96)
ò: włączony tryb Bluetooth (str. 105)
dodatkowo ô, jeśli podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth,
dodatkowo l, gdy podłączony przez Bluetooth telefon GSM
Sygnały dzwonka wyłączone (str. 120)
zastępowany przez symbol ñ, gdy włączony dźwięk sygnalizacyjny
Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia (str. 99)
Ã
123
à 02
¼
òôl
ó · 06:30
™ 10 Ë 09 n 08
Liczba nowych wiadomości:
u na liście pominiętych terminów (str. 99)
u na liście wiadomości SMS (str. 72) lub liście wiadomości
e-mail (str. 78)
u na liście nieodebranych połączeń (str. 57)
u w sieciowej skrzynce poczty głosowej (str. 95)
Version 4, 16.09.2005
Sygnał
4
połączenia
zewnętrznego
(str. 41)
połączenia
wewnętrznego
(str. 102)
ØÙÚ
Øã Ú
nagrywania
automatycznej
sekretarki (str. 85)
ØÃ Ú
budzika
(str. 99)
ؼÚ
terminu (str. 97)/
rocznicy (str. 64)
ØÜÚ
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnIVZ.fm / 19.01.2011
Spis treści
Spis treści
Gigaset DX600A ISDN – potężny domownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symbole wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sprawdzanie zawartości zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja telefonu stacji bazowej – kreator instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie daty oraz godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalsze instrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
17
26
27
Obsługa telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klawisze na klawiaturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korygowanie błędów podczas wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegląd funkcji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
29
29
30
32
Przegląd pozycji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Połączenia zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezentacja numeru wywołującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP) . . . . . . . .
Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego/głośnika . . . . . . . . . . . . .
Wyciszanie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
41
41
43
44
45
46
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ustawienia ogólne dla wszystkich połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dla następnego połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia podczas rozmowy zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje po wykonaniu połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
50
50
53
Korzystanie z list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Version 4, 16.09.2005
Lista ponownego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista odebranych wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista wiadomości automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
55
55
57
5
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnIVZ.fm / 19.01.2011
Spis treści
Korzystanie z książek telefonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Lokalna książka telefoniczna stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Korzystanie z książek telefonicznych online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Korzystanie z prywatnych książek adresowych online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Oszczędne telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Powiązanie numeru telefonu z numerem Call-by-Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wyświetlanie czasu trwania i kosztów połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odbieranie wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS z wizytówką vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie centrum SMS/linii wysyłającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
72
74
75
75
76
77
Powiadomienia e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Otwieranie listy otrzymanych wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
80
80
80
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu . . . . . . . . . . . . . . 81
Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych . . . . . . . . . .
Logowanie do spersonalizowanych usług informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa Centrum informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie informacji z Internetu jako wygaszacza ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
82
83
84
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Obsługa za pomocą stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie/wyłączanie odsłuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie parametrów nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
91
91
92
Używanie automatycznej sekretarki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Włączanie/wyłączanie – wpisywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ECO DECT: zmniejszenie zużycia energii i emisji radiowej . . . . . . . . . . . 96
Ustawianie terminu (w kalendarzu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ustawianie budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Version 4, 16.09.2005
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Rejestrowanie słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Wyrejestrowanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Szukanie słuchawki („paging”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Połączenia wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnIVZ.fm / 19.01.2011
Spis treści
Zmienianie nazw użytkowników wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Zmienianie numerów wewnętrznych użytkowników wewnętrznych . . . . . . . . . . 105
Używanie urządzeń Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Podłączanie urządzenia faksującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Podłączanie i używanie przewodowego zestawu słuchawkowego . . . . . . . . . . . . 114
Ustawianie telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zmienianie języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Ustawianie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ustawianie sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Folder plików multimedialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Ustawianie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ręczne ustawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ustawianie własnego numeru kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ustawianie adresu IP telefonu stacji bazowej w sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ustawianie/usuwanie linii ISDN (numerów MSN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Przypisywanie linii wysyłających i odbierających użytkownikom
wewnętrznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Aktualizowanie oprogramowania firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Obsługa regeneratora Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Włączanie/wyłączanie interfejsu DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Włączanie/wyłączanie portu FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sprawdzanie adresu MAC telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX . . . . . . . . . . . . . 132
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do
linii miejskiej APL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazywanie połączenia – ECT (Explicit Call Transfer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opcje trybu wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
132
133
133
Obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Sprawdzanie informacji serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Version 4, 16.09.2005
Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnIVZ.fm / 19.01.2011
Spis treści
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Kontakt z cieczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Wpisywanie i edycja tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Gigaset QuickSync – funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem
złącza komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Oprogramowanie Open Source zawarte w produkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
GNU General Public License (GPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
GNU Lesser General Public License (LGPL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Version 4, 16.09.2005
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
8
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / security.fm / 19.01.2011
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga!
Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa.
Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.
$
Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod
spodem telefonu stacji bazowej.
Należy używać wyłącznie dostarczonych kabli faksu, ISDN, sieci LAN i kabla
słuchawkowego. Kable te należy podłączyć do odpowiednich gniazd.
System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy
przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy
(np. w gabinecie lekarskim).
Telefonu nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Telefon nie jest
wodoszczelny.
Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu
(np. w lakierniach).
ƒ
Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz
z instrukcją obsługi.
Uszkodzony telefon należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby
uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
Wskazówki
u Należy pamiętać o tym, że do ISDN można podłączać tylko te urządzenia końcowe, które
używane są wewnątrz budynków.
u Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych
Version 4, 16.09.2005
krajach i u niektórych operatorów.
9
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Sprawdzanie zawartości zestawu
1
2
4
3
5
7
8
6
9
1
2
3
4
5
6
7
Version 4, 16.09.2005
8
9
10
telefon stacji bazowej,
słuchawka podłączana do telefonu stacji bazowej,
kabel (spiralny) do podłączenia słuchawki do telefonu stacji bazowej,
kabel do podłączenia telefonu stacji bazowej do zasilania,
kabel telefoniczny do podłączenia telefonu stacji bazowej do sieci ISDN
(8-stykowy z 2 wtykami Miniwestern 8/8),
kabel do podłączenia urządzenia faksującego do telefonu stacji bazowej
(6-stykowy z 2 wtykami Miniwestern 6/6)
kabel Ethernet (Cat 5 z dwoma wtykami RJ45) do podłączania telefonu stacji
bazowej do routera (sieci LAN/Internetu) lub komputera,
skrócona instrukcja obsługi,
dysk CD.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Aktualizacje oprogramowania firmware
W instrukcji obsługi opisano funkcje oprogramowania firmware telefonu stacji
bazowej w wersji 56.00.
Zawsze w przypadku pojawienia się nowych lub usprawnionych funkcji dla
aparatu Gigaset udostępniane są aktualizacje oprogramowania firmware, które
można pobrać do telefonu stacji bazowej (¢ str. 129). Jeśli z tego względu
zmieni się sposób obsługi telefonu stacji bazowej, nową wersję niniejszej
instrukcji obsługi lub jej uzupełnienia można znaleźć w Internecie pod adresem
www.gigaset.com.
W celu przejścia na stronę telefonu stacji bazowej należy wybrać produkt. Na
stronie tej dostępne jest łącze do instrukcji obsługi.
Informacje na temat sprawdzania wersji oprogramowania firmware stacji
bazowej ¢ str. 138.
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Telefon stacji bazowej przeznaczony jest do użytkowana w zamkniętym, suchym
pomieszczeniu w zakresie temperatury od 5 °C do 45 °C.
¤ Telefon stacji bazowej należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub
domu.
Wskazówka
Słuchawki przenośnej można używać z telefonem stacji bazowej w jego
zasięgu. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do
50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco (¢ str. 96).
Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu
ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak
wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie
pozostaną ślady.
Uwaga!
u Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła,
Version 4, 16.09.2005
bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń
elektrycznych.
u Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami
żrącymi i ich oparami.
11
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Podłączanie telefonu stacji bazowej
Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie złącza telefonu stacji bazowej.
Poszczególne złącza zostały szczegółowo opisane na dalszych stronach.
5
4
3
2
1
6
Version 4, 16.09.2005
Należy wykonać następujące czynności w kolejności wskazanej poniżej:
1 Podłączyć słuchawkę do telefonu stacji bazowej.
2 Podłączyć telefon do sieci telefonicznej (ISDN).
3 Podłączyć telefon stacji bazowej do zasilania.
4 Podłączyć telefon stacji bazowej do routera w celu połączenia z Internetem (za pomocą
routera i modemu lub routera z wbudowanym modemem) oraz w celu
skonfigurowania telefonu stacji bazowej za pomocą konfiguratora internetowego.
5 Podłączyć urządzenie faksujące do telefonu stacji bazowej (¢ str. 113).
6 Podłączyć przewodowy zestaw słuchawkowy do telefonu stacji bazowej.
Informacje na temat korzystania z zestawów słuchawkowych patrz str. 114
oraz str. 40 i str. 42.
Informacje na temat podłączania i używania zestawu słuchawkowego
Bluetooth patrz str. 105 oraz str. 40 i str. 42.
12
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
1. Podłączanie słuchawki do telefonu stacji bazowej
Spód telefonu
stacji bazowej
2
3
1
Version 4, 16.09.2005
1 Włóż wtyk znajdujący się na dłuższym prostym końcu kabla spiralnego do
gniazda oznaczonego symbolem ^na spodzie telefonu stacji bazowej.
2 Prostą część kabla ułóż w przeznaczonej do tego prowadnicy kabla.
3 Włóż drugi wtyk kabla spiralnego do gniazda w słuchawce.
13
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
2. Podłączanie telefonu stacji bazowej do sieci telefonicznej
3
1
2
Spód telefonu
stacji bazowej
Version 4, 16.09.2005
1 Przeciągnij koniec kabla telefonicznego (8-stykowy z 2 wtykami
Miniwestern 8/8)) z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
2 Włóż wtyk kabla telefonicznego do gniazda oznaczonego symbolem ] pod
spodem telefonu stacji bazowej.
3 Następnie podłącz kabel telefoniczny do gniazda sieci telefonicznej ISDN.
14
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
3. Podłączanie telefonu stacji bazowej do zasilania
3
1
2
1 Przeprowadź mały wtyk kabla zasilającego z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
2 Włóż wtyk kabla do gniazda oznaczonego symbolem \ pod spodem telefonu
stacji bazowej.
3 Następnie podłącz kabel zasilający do gniazdka.
Uwaga!
u Kabel zasilający musi być zawsze podłączony, ponieważ telefon stacji
bazowej nie może działać bez zasilania.
u Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla zasilającego oraz kabla
telefonicznego.
Teraz można już używać telefonu stacji bazowej do wykonywania i odbierania
telefonów za pomocą głównego numeru łącza ISDN.
Version 4, 16.09.2005
Automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej działa w trybie nagrywania
z włączoną zapowiedzią standardową (¢ str. 85).
15
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
4. Podłączanie stacji bazowej do routera (Internetu) lub
komputera
Telefon stacji bazowej ma gniazdo LAN, umożliwiające podłączenie go do routera
lub komputera.
Podłączenie telefonu stacji bazowej do routera (a tym samym do Internetu) jest
opcjonalne. Podłączenie to jest konieczne jedynie do używania następujących
funkcji telefonu stacji bazowej:
u Automatycznego sprawdzania dostępności nowego oprogramowania telefonu
stacji bazowej w Internecie.
u Synchronizowania daty i godziny z serwerem czasu w Internecie.
u Używania usług informacyjnych i/lub książek telefonicznych online.
Podłączenie telefonu stacji bazowej do komputera jest niezbędne do używania
następujących funkcji telefonu stacji bazowej:
u Konfigurowania telefonu stacji bazowej za pomocą konfiguratora
internetowego.
u Używania dodatkowego programu komputerowego „Gigaset QuickSync over
Ethernet” w celu wybierania numerów za pomocą komputera (np. numerów
z książki adresowej komputera) lub pobierania obrazów i zdjęć z komputera na
telefon stacji bazowej.
W celu podłączenia do Internetu niezbędny jest router, połączony z Internetem za
pośrednictwem modemu (ew. zintegrowanego z routerem).
3
1
Version 4, 16.09.2005
2
1 Przeciągnij koniec dostarczonego kabla Ethernet (Cat 5 z 2 wtykami RJ45) z tyłu
przez wgłębienie w obudowie.
2 Włóż ten wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN pod spodem telefonu stacji
bazowej.
3 Podłącz druki wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN routera lub komputera.
16
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Instalacja telefonu stacji bazowej – kreator instalacji
Po podłączeniu telefonu stacji bazowej uruchamiany jest kreator instalacji. Za jego
pomocą można skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia telefonu stacji
bazowej.
Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Konfoguracja - witaj
?
Czy chcesz uzyskac
pomoc
w konfiguracji tel.?
Nie
Tak
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§,
aby uruchomić instalację.
Wskazówki
u Kreator instalacji jest uruchamiany tylko wówczas, gdy na telefonie stacji
bazowej nie są jeszcze skonfigurowane żadne numery MSN. Jeśli numery
MSN są już skonfigurowane, kreatorów ISDN można jednak uruchomić
oddzielnie za pomocą menu.
u Kreatora instalacji można używać jedynie na telefonie stacji bazowej, nie na
zarejestrowanej słuchawce.
Kreator instalacji uruchamia kolejno innych, oddzielnych kreatorów. Kreator
instalacji obejmuje następujących kreatorów:
1 Kreator ISDN
2 Kreator rejestracji
3 Kreator połączeń
Uwaga!
u Po uruchomieniu kreatora instalacji nie można uzyskać dostępu do ustawień
w menu Ustawienia telefonu stacji bazowej ze słuchawek.
u Aby zakończyć działanie kreatora instalacji wcześniej, należy przytrzymać
Version 4, 16.09.2005
czerwony klawisz zakończenia połączenia T. Wszystkie zmiany, które zostały
zatwierdzone za pomocą klawisza §OK§, zostaną zachowane.
u W celu pominięcia ustawienia należy nacisnąć klawisz sterujący w lewo u lub
klawisz wyświetlacza §Nie§.
17
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
1. Kreator ISDN – określanie/wprowadzenie numeru MSN linii
telefonicznej
Z łączem ISDN operator przydziela kilka numerów MSN. W telefonie stacji bazowej
można zapisać maksymalnie 10 numerów MSN. Jeśli w telefonie stacji bazowej
jeszcze nie zapisano żadnego numeru MSN, za pomocą kreatora ISDN można:
u Określić numery MSN, tzn. wywołać numery z centrali (automatyczne
wykrywanie numerów MSN) lub wprowadzić je ręcznie.
Wskazówka
Nie wszyscy operatorzy ISDN obsługują automatyczne wykrywanie numerów
MSN. Jeśli ta funkcja nie jest obsługiwana, należy ręcznie wprowadzić numery
MSN linii.
u Ustawić numer odbierający MSN.
u Ustawić numer wysyłający MSN.
Asystent ISDN
?
Uruchomic asystenta
instalacji ISDN?
Nie
Tak
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§,
aby uruchomić instalację.
Ð
Asystent ISDN
Asystent umozliwia
wykrycie
i skonfigurowanie
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
numerów ISDN
(MSN).
Version 4, 16.09.2005
OK
18
aby uruchomić automatyczne
wykrywanie numerów MSN.
Zajmuje to nieco czasu.
Zostanie wyświetlony komunikat
Trwa wykrywanie numerów
telefonu ISDN (MSN).
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Ð
Asystent ISDN
Przypisanie MSN
MSN1: 12345601
Po pomyślnym wykryciu numerów
MSN zostanie wyświetlona lista
numerów MSN.
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
MSN4: 12345604
Zmien
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
OK
aby zakończyć kreatora ISDN.
Zostanie wyświetlony komunikat
Instalacja ISDN ukonczona.
Wskazówka
Nazwy numerów MSN można zmienić (¢ str. 126).
Jeśli nie można określić żadnych numerów MSN, wyświetlony zostanie komunikat
Nie wykryto zadnych numerów MSN. Wyświetlony zostanie monit o samodzielne
wprowadzenie numerów MSN:
Asystent ISDN
Ð
Wprowadz
dane numerów MSN
Powrót
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
OK
aby ręcznie wprowadzić numery
MSN.
¤ Wprowadź za pomocą klawiatury
Konfigurowanie MSN
MSN - nazwa:
¤
|
MSN - numer:
Abc
Version 4, 16.09.2005
<C
V
telefonu nazwę dla numeru MSN1
(maks. 16 znaków). W przeciwnym
razie użyta zostanie nazwa MSN1.
Naciśnij w dół klawisz sterujący s,
aby przejść do wprowadzania
numeru MSN.
Zapisz
19
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Konfigurowanie MSN
W
MSN - nazwa:
MSN - numer:
123456|
V
MSN - nazwa:
<C
Zapisz
¤ Wprowadź numer MSN 1 (bez
¤
¤
numeru kierunkowego, maks.
20 cyfr).
Znowu naciśnij w dół klawisz
sterujący, aby przejść do
następnego pola.
Powtórz powyższą procedurę, aby
wprowadzić następne numery MSN.
¤ Po wprowadzeniu ostatniego
numeru MSN: naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
Version 4, 16.09.2005
Zostanie wyświetlona informacja Instalacja ISDN ukonczona.
20
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
2. Kreator rejestracji
Kreator rejestracji ułatwia rejestrowanie słuchawek w telefonie stacji bazowej.
Wskazówka
Rejestracja
?
Zarejestrowac
sluchawke?
Nie
Tak
Aby nie rejestrować słuchawek, naciśnij
lewy klawisz wyświetlacza §Nie§. Kreator
rejestracji zostanie wówczas zamknięty
i uruchomiony zostanie kreator
połączeń (¢ str. 22).
Informacje na temat późniejszego
rejestrowania słuchawek w telefonie
stacji bazowej ¢ str. 100.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§.
Telefon stacji bazowej przejdzie
w tryb rejestracji.
¤ Rozpocznij w ciągu około
Rejestracja
Ð
60 sekund na słuchawce procedurę
rejestracji słuchawki, postępując
zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w instrukcji obsługi
słuchawki.
Zarejestruj
sluchawke
Anuluj
Info
Informacje
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Info§, aby
wyświetlić informacje na temat
rejestrowania słuchawek.
Jeśli rejestracja słuchawki w telefonie stacji bazowej powiodła się, wyświetlony
zostanie (przez około 3 sekundy) następujący komunikat:
Rejestracja
‰
Version 4, 16.09.2005
Sluchawka zarej.
Po pomyślnym zakończeniu operacji
rejestrowania słuchawka przechodzi
w stan gotowości. Na wyświetlaczu
wyświetlona zostanie nazwa
wewnętrzna (WEWN 2, WEWN 3
do WEWN 7).
Następnie zostanie znowu wyświetlone pytanie Zarejestrowac sluchawke?
(patrz wyżej/strona 21).
21
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
¤ Aby zarejestrować następną słuchawkę, naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§
i ponownie wykonaj powyższe kroki przy użyciu tej słuchawki.
W razie naciśnięcia klawisza wyświetlacza §Nie§ kreator rejestracji zostanie
zamknięty i uruchomiony zostanie kreator połączeń.
Wskazówki
u Telefon stacji bazowej ma fabrycznie ustawioną nazwę wewnętrzną INT 1
i przypisany numer wewnętrzny 1.
u Telefon stacji bazowej przydziela słuchawce najniższy wolny numer
wewnętrzny (dostępne są numery: 2 – 7). Nazwa wewnętrzna, np. INT 2, jest
wyświetlana na wyświetlaczu słuchawki. Oznacza to, że słuchawce
przypisano numer wewnętrzny 2.
u Numery i nazwy wewnętrzne można później zmienić (¢ str. 101).
3. Kreator połączeń
Kreator połączeń umożliwia przypisanie wcześniej skonfigurowanych połączeń
(numerów MSN na linii ISDN, ¢ str. 18) użytkownikom wewnętrznym jako linii
odbierających i ew. wysyłających. Użytkownicy wewnętrzni to telefon stacji
bazowej, zarejestrowane słuchawki, automatyczna sekretarka telefonu stacji
bazowej oraz ew. podłączone urządzenie faksujące (¢ str. 113).
u Linie odbierające to numery telefonów (połączenia, numery MSN), na które
można dzwonić do użytkownika linii. Połączenia przychodzące będą kierowane
tylko do tych użytkowników wewnętrznych (urządzeń końcowych), którym
przypisano odpowiednią linię jako linię odbierającą.
u Linie wysyłające to numery (MSNs)przekazywane osobie dzwoniącej. Linie
wychodzące służą także do dokonywania rozliczeń przez operatora. Każdemu
użytkownikowi wewnętrznemu można przypisać na stałe jeden numer lub
odpowiednie połączenie (MSN) jako linię wysyłającą.
u Każde połączenie (numer) telefonu można przypisać zarówno jako linię
wysyłającą, jak i jako linię odbierającą. Każde połączenie można przypisać wielu
użytkownikom wewnętrznym jako linię wysyłającą i/lub odbierającą. Jako linię
odbierającą można jednak przypisać połączenie tylko jednej automatycznej
sekretarce.
Standardowe przypisanie
Version 4, 16.09.2005
Po zarejestrowaniu/uruchomieniu telefonowi stacji bazowej, zarejestrowanym
słuchawkom i lokalnej automatycznej sekretarce 1 wszystkie skonfigurowane
połączenia przypisane są jako linie odbierające.
Jako linia wysyłająca przypisywany jest wszystkim urządzeniom pierwszy numer
MSN w konfiguracji (MSN1). Jeśli nie są skonfigurowane żadne numery MSN,
używany jest główny numer łącza ISDN.
22
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Uruchamianie kreatora połączeń
a.
Asystent polaczenia
?
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§,
Przypisac polaczenia
do telefonu
WEWN 1?
Nie
¤
Tak
b.
Polaczenia odbierajace
Ð
Zostanie wyświetlona lista aktualnie
przypisanych połączeń odbierających.
W razie potrzeby naciśnij klawisz
sterujący w dół s, aby przewinąć
listę.
V
¤ Aby zmienić wybór linii
WEWN 1
odbiera polaczenia dla
MSN1: 12345601
MSN2: 12345602
MSN3: 12345603
Zmien
aby zmienić ustawienie linii
wysyłającej i odbierającej telefonu
stacji bazowej (nazwa
wewnętrzna WEWN 1).
Aby nie zmieniać ustawienia
telefonu stacji bazowej, naciśnij
klawisz wyświetlacza §Nie§.
OK
¤
odbierającej telefonu stacji
bazowej, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zmien§.
Aby nie zmieniać ustawienia,
naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
£ e.
Po naciśnięciu klawisza §Zmien§, wyświetlony zostanie następujący ekran:
Aby pominąć następne kroki, naciśnij klawisz §OK§. Przejdź do kroku
c.
Jeśli telefon stacji bazowej ma nie
sygnalizować żadnych połączeń
przychodzących na linię MSN1:
¤ Naciśnij klawisz sterujący w prawo
v, aby wybrać ustawienie Nie.
INT 1
Odbieraj polaczenia dla
MSN1:
f Tak
g
Odbieraj polaczenia dla
V
MSN2:
Version 4, 16.09.2005
Powrót
Zapisz
23
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
¤ Naciśnij w dół klawisz sterujący s,
d.
INT 1
W
MSN1:
Nie
¤
Odbieraj polaczenia dla
MSN2:
f Tak
Powrót
V
g
Zapisz
aby przejść do następnego
numeru telefonu. W sposób
opisany powyżej wybierz
ustawienie Tak lub Nie.
Powtórz te kroki dla każdego
numeru telefonu.
¤ Aby zakończyć konfigurowanie
ustawień telefonu stacji bazowej,
naciśnij klawisz wyświetlacza
§Zapisz§.
Wyświetlona zostanie zaktualizowana lista linii odbierających do sprawdzenia.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§, aby potwierdzić przypisanie.
e.
Ð
Polaczenie wysylajace
WEWN 1
Zostanie wyświetlone połączenie
wysyłające aktualnie ustawione dla
telefonu stacji bazowej.
¤ Aby nie zmieniać ustawienia,
wysyla polaczenia z
MSN1:
12345601
Zmien
OK
f.
INT 1
Polaczenie dla
pol. wychodzacych
f MSN1
Powrót
g
¤
naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§.
Następny krok zostanie pominięty.
Aby zmienić ustawienie, naciśnij
klawisz wyświetlacza §Zmien§.
Jeśli telefon stacji bazowej ma używać
do połączeń wychodzących innej linii/
numeru telefonu:
¤ Naciskaj klawisz sterujący w prawo
v aż do wyświetlenia żądanej linii
(w przykładzie IP1).
Zapisz
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza
Version 4, 16.09.2005
§Zapisz§, aby zapisać ustawienia.
Jeśli w telefonie stacji bazowej zarejestrowane są już słuchawki, wyświetlony
zostanie teraz monit o przypisanie im linii odbierających i wysyłających. Zostanie
wyświetlone pytanie:
Przypisac polaczenia do sluchawki WEWN ...?
24
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
¤ W przypadku każdej zarejestrowanej słuchawki wykonaj kroki od a. do f.
Następnie wyświetlony zostanie monit o przypisanie połączeń obierających trzech
automatycznych sekretarek telefonu stacji bazowej. Zostanie wyświetlone pytanie
„Przypisac polaczenia do sekretarki ?”.
¤ W przypadku każdej z automatycznych sekretarek wykonaj kroki od a. do d.
Uwaga! Każde połączenie (MSN) można przypisać tylko do jednej z trzech
lokalnych automatycznych sekretarek jako połączenie odbierające. W przypadku
przypisania automatycznej sekretarce połączenia odbierającego innej sekretarki
„stare” przypisanie zostaje usunięte.
Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji ustawień na wyświetlaczu przez krótki
czas wyświetlany będzie komunikat:
Asystent polaczenia
‰
Przypisanie
polaczenia
wykonane
Zakończenie instalacji
Na tym kończy się procedura instalacji. Wyświetlony zostanie następujący
komunikat:
Konfiguracja
‰
Konfiguracja
zakonczona
Version 4, 16.09.2005
Następnie telefon stacji bazowej przechodzi w stan gotowości (przykład ekranu
stanu gotowości ¢ str. 4).
Automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej, do której przypisano połączenie
odbierające, zostanie włączona w trybie nagrywania z zapowiedzią standardową
(¢ str. 85).
25
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Wskazówka
W celu zabezpieczenia telefonu i jego ustawień systemowych przed
nieupoważnionym dostępem można określić własny 4-cyfrowy systemowy kod
PIN. Wprowadzenie tego kodu będzie konieczne między innymi w celu
zarejestrowania/wyrejestrowania słuchawki lub zmiany ustawień LAN telefonu.
Fabrycznie ustawiony systemowy kod PIN to 0000 (cztery zera). Sposób zmiany
kodu PIN ¢ str. 123.
Ustawianie daty oraz godziny
Datę i godzinę można ustawić na trzy sposoby:
u Telefon stacji bazowej ustawia datę oraz godzinę wg sieci ISDN podczas
pierwszego zewnętrznego połączenia wychodzącego.
u Telefon stacji bazowej można również skonfigurować do pobierania daty
i godziny z internetowego serwera czasu, o ile telefon jest podłączony do
Internetu.
Synchronizację z serwerem czasu w Internecie można włączyć lub wyłączyć za
pomocą konfiguratora internetowego. Informacje na ten temat zawiera
instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD.
u Datę i godzinę można ustawić ręcznie za pomocą menu telefonu stacji bazowej
lub zarejestrowanej słuchawki (¢ str. 123).
Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie
prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów
kalendarza i alarmów budzika.
Ręczne ustawianie daty i godziny
Jeśli nie ustawiono jeszcze daty ani godziny, na wyświetlaczu stanu gotowości
telefonu stacji bazowej miga godzina (00:00), a nad prawym klawiszem
wyświetlacza widnieje etykieta §Godzina§.
Polaczenia
Godzina
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Godzina§.
¤
¤
Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej,
Q to data 04.09.2010. Data zostanie zastąpiona.
np. Q4QO2Q
Naciśnij klawisz sterujący w dół s, aby przejść do wiersza wprowadzania godziny.
Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym
(np. QM
5w celu ustawienia godziny 07:15).
Version 4, 16.09.2005
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§, aby zapisać wpis.
26
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Pierwsze kroki
Dalsze instrukcje
Po przygotowaniu telefonu stacji bazowej do użytkowania można go dostosować
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwia szybkie
znalezienie ważnych tematów.
Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony
Gigaset zawiera rozdział „Obsługa telefonu stacji bazowej” ¢ str. 28.
Informacje na temat...
... znajdują się tutaj.
Wykonywanie i odbieranie połączeń
g
str. 38
Ustawianie melodii i głośności dzwonka
g
str. 119
Ustawianie poziomu głośności
g
str. 118
g
str. 124
g
str. 96
g
str. 70
g
str. 132
g
str. 100
g
str. 61
g
str. 64
Zapisywanie własnego numeru kierunkowego
w telefonie
Ustawianie funkcji Tryb Eco
Przygotowanie telefonu stacji bazowej do
odbierania wiadomości SMS
Używanie telefonu stacji bazowej z centralą PABX
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w telefonie stacji
bazowej
Przenoszenie wpisów książki telefonicznej między
słuchawkami Gigaset a telefonem stacji bazowej
Używanie książek telefonicznych online
Version 4, 16.09.2005
W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się
z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (¢ str. 135) lub
skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (¢ str. 135).
27
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Obsługa telefonu stacji bazowej
Obsługa telefonu stacji bazowej
Klawisz sterujący
Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę,
w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od
sytuacji, np. v oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący
z prawej strony” lub w – „klawisz sterujący pośrodku”.
Klawisz sterujący ma różne funkcje:
W stanie gotowości
s
v
u
t
Otwieranie lokalnej książki telefonicznej (naciśnięcie).
Otwarcie listy książek telefonicznych online (przytrzymanie).
Otwieranie menu głównego.
Otwarcie listy użytkowników wewnętrznych (słuchawki, telefon stacji
bazowej, naciśnięcie).
Inicjowanie połączenia zbiorowego ze wszystkimi użytkownikami
wewnętrznymi (przytrzymanie).
Otwieranie list połączeń.
W menu głównym, podmenu i na listach
t/s
Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.
W polach wprowadzania
Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry t, do dołu
s, w prawo v lub w lewo u. Przytrzymanie klawisza v lub u przesuwa kursor
o całe wyrazy.
Podczas rozmowy zewnętrznej
s
u
Otwieranie książki telefonicznej.
Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku
W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.
u W stanie gotowości otwiera menu główne.
u W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych klawisz ten przejmuje
funkcje klawiszy funkcyjnych §OK§, §Tak§, §Zapisz§, §Wybierz§, §Wyswietl§ lub §Zmien§ .
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
W niniejszej instrukcji przedstawiona jest obsługa telefonu przy użyciu prawej
strony klawisza sterującego i klawiszy wyświetlacza. Można jednak również
używać w opisany sposób klawisza sterującego.
28
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Obsługa telefonu stacji bazowej
Klawisze wyświetlacza
Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:
Powrót
OK
Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
Klawisze wyświetlacza
Ważniejsze klawisze wyświetlacza:
Opcje
Otwieranie menu kontekstowego.
Potwierdzenie wyboru.
OK
Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do
Û
lewej.
Powrót
Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
Zapisz
Zapisanie wpisu.
Funkcje klawiszy w stanie gotowości można skonfigurować ¢ str. 115.
Klawisze na klawiaturze
c / Q / * itd.
Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.
~
Wpisz cyfry lub litery.
Korygowanie błędów podczas wprowadzania
Version 4, 16.09.2005
Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować,
przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:
u Za pomocą klawisza wyświetlacza Ñ usunąć znaki (przytrzymanie: wyraz)
z lewej strony kursora,
u Wprowadzić znaki z lewej strony kursora.
u Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.
29
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Obsługa telefonu stacji bazowej
Przegląd funkcji menu
Funkcje telefonu stacji bazowej dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem
menu, składającego się z wielu poziomów.
Menu główne (pierwszy poziom menu)
¤ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z prawej strony klawisz sterujący v
w stanie gotowości słuchawki.
Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci
Ustawienia
symboli (ikon). Symbol wybranej funkcji jest
oznaczany pomarańczowym kręgiem, a jej nazwa
Ç
ò
É
zostaje wyświetlona w górnym wierszu
Ê
Ë
Ì
wyświetlacza.
Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie
Í
Î
Ï
podmenu (następny poziom menu):
¤ Przejdź za pomocą klawisza sterującego p
Powrót
OK
do żądanej funkcji i naciśnij klawisz
wyświetlacza §OK§.
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza §Powrót§ lub krótkim naciśnięciu czerwonego
klawisza zakończenia połączenia T nastąpi powrót do stanu gotowości.
Opcje menu
Version 4, 16.09.2005
Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci
Ustawienia
listy (przykład z prawej strony).
Asystent ISDN
Użycie funkcji:
¤ Za pomocą klawisza sterującego q przejdź Data i godzina
do wybranej funkcji i naciśnij klawisz §OK§ lub Ustawienia audio
klawisz sterujący pośrodku.
Wyswietlacz
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza §Powrót§
Jezyk
x
lub krótkim naciśnięciu czerwonego klawisza
OK
zakończenia połączenia T nastąpi przejście Powrót
do poprzedniego poziomu menu lub
anulowanie operacji.
Jeśli nie można wyświetlić wszystkich funkcji/wpisów listy na ekranie (zbyt długa
lista), po prawej stronie ekranu wyświetlona zostanie strzałka. Strzałka wskazuje,
w którą stronę trzeba przewinąć ekran, aby zobaczyć dalsze wpisy (w przykładzie:
x, przewinąć trzeba w dół).
30
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Obsługa telefonu stacji bazowej
Powrót do stanu gotowości
Version 4, 16.09.2005
Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się
w następujący sposób:
¤ Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia T.
albo:
¤ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie
automatycznie w stan gotowości.
Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza §OK§, §Tak§, §Zapisz§
lub §Zmien§ zostaną anulowane.
Przykład wyświetlacza w stanie gotowości przedstawiono na str. 4.
31
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Obsługa telefonu stacji bazowej
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi
Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.
Przykład:
Sposób prezentacji:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio ¢ Melodia oczekiw. ( ³= wł.)
oznacza:
¤ Aby otworzyć menu główne,
naciśnij z prawej strony klawisz
sterujący v.
Ustawienia
Ç
Ê
Í
ò
Ë
Powrót
Î
É
Ì
¤ Za pomocą klawisza sterującego p
przejdź do opcji Ustawienia.
Ï
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
aby potwierdzić wybór.
Ustawienia
¤ Naciskaj klawisz sterujący w dół s,
Asystent ISDN
aby przejść do pozycji menu
Ustawienia audio.
Data i godzina
Ustawienia audio
Wyswietlacz
Jezyk
Powrót
OK
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §OK§,
Version 4, 16.09.2005
aby potwierdzić wybór.
32
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / starting.fm / 21.01.2011
Obsługa telefonu stacji bazowej
Ustawienia audio
¤ Naciskaj klawisz sterujący w dół s,
Glosnosc polaczenia
Ustawienia dzwonka
Tony serwisowe
Melodia oczekiw.
Powrót
³
Zmien
aby przejść do funkcji Melodia
oczekiw.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Ustawienia audio
Zmiany zostaną od razu zastosowane
i nie trzeba ich potwierdzać.
Glosnosc polaczenia
Ustawienia dzwonka
Tony serwisowe
Melodia oczekiw.
Powrót
´
Zmien
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza
§Powrót§, aby przejść do poprzedniego
Version 4, 16.09.2005
poziomu menu.
lub
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
powrócić do stanu gotowości.
33
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / menutree.fm / 21.01.2011
Przegląd pozycji menu
Przegląd pozycji menu
Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu stacji bazowej
naciśnij klawisz v:
Ç
Wybierz uslugi
Nastepne pol.
Anonimowo
dotyczy tylko łącza ISDN
Sterowanie klawiatura
Przekierowanie
Linia wewn.
MSN1
¢ str. 50
¢ str. 50
¢ str. 48
¢ str. 47
MSN2
:
MSN10
Pol. oczekujace
Wszystk. pol. anon.
Zajety przy zajet.
Przekazanie (ECT)
Wyl. oddzwonienie
ò
dotyczy tylko łącza ISDN
Bluetooth
¢ str. 49
¢ str. 47
¢ str. 49
¢ str. 49
¢ str. 53
¢ str. 105
Wlaczenie
Szukaj sluchawki
Szukaj tel. kom.
Szukaj urz. danych
Znane urzadzenia
Wlasne urzadzenie
É
Dodatkowe funkcje
Centrum informacji
Moje dokumenty
Wygaszacze
¢ str. 81
¢ str. 121
Zdjecia CLIP
Dzwieki
Dostepna pamiec
Ê
Listy polaczen
¢ str. 54
Wszystkie polaczenia
Version 4, 16.09.2005
Pol. wychodzace
Polaczenia odebrane
Pol. nieodebrane
34
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / menutree.fm / 21.01.2011
Przegląd pozycji menu
Ë
Wiadomosci
SMS
Nowy SMS
Przychodz.
Wychodz.
Ustawienia
Centrum SMS
Powiadomienie
E-mail
Ì
Poczta glosowa
Odtwórz wiadomosci
Poczta glosowa
Sekretarka 1
¢ str. 70
¢ str. 72
¢ str. 71
¢ str. 75
¢ str. 75
¢ str. 78
¢ str. 85
¢ str. 95
¢ str. 88
Sekretarka 2
Sekretarka 3
Uruchomienie
¢ str. 86
Sekretarka 1
Sekretarka 2
Sekretarka 3
Zapowiedzi
Nagraj zapowiedz
Sekretarka 1 do 3
Odtwórz zapowiedz
Sekretarka 1 do 3
Usun zapowiedz
Sekretarka 1 do 3
Nagraj wskazówke
Sekretarka 1 do 3
Odtwórz wskazówke
Sekretarka 1 do 3
Usun wskazówke
Sekretarka 1 do 3
Nagrania
Podsluch
Tel. biurkowy
¢ str. 87
¢ str. 90
¢ str. 91
Sluch.
Poczta glosowa
Ustaw klawisz 1
Poczta glosowa
¢ str. 94
¢ str. 94
Sekretarka
Í
Organizer
Kalendarz
Budzik
Version 4, 16.09.2005
Opuszczone terminy
¢ str. 97
¢ str. 99
¢ str. 99
35
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / menutree.fm / 21.01.2011
Przegląd pozycji menu
Î
Kontakty
Ksiazka telefoniczna
Sieciowa ksiazka tel.
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir
Ï
Wyświetlane są tylko
dostępne książki telefoniczne
online i nazwy specyficzne
dla operatora
Ustawienia
Asystent ISDN
Data i godzina
Ustawienia audio
Glosnosc polaczenia
Ustawienia dzwonka
Glosnosc
¢ str. 58
¢ str. 64
¢ str. 64
¢ str. 67
¢ str. 126
¢ str. 123
¢ str. 118
¢ str. 119
Melodie
Sterowanie czasowe
Wycisz pol. anonim.
¢ str. 121
¢ str. 121
¢ str. 117
Tony serwisowe
Melodia oczekiw.
Wyswietlacz
Wygaszacz ekr.
Pasek Informacje
Podswietlenie
Jezyk
Rejestracja
Zarejestruj sluchawke
Wyrejestr. sluchawke
Telefonia
Nr-y kierunkowe
Polaczenia wysylajace
Polaczenia odbierajace
INT 1 ... INT 8
INT 1 ... INT 8
Sekretarka 1 ...
Sekretarka 3
Tryb wybierania
Aut. wyb. tonowe
¢ str. 116
¢ str. 100
¢ str. 101
¢ str. 124
¢ str. 127
¢ str. 128
¢ str. 85
¢ str. 133
Autom. klaw.
Wybierz z * i #
Version 4, 16.09.2005
Nr kierunkowy
36
¢ str. 132
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / menutree.fm / 21.01.2011
Przegląd pozycji menu
System
Reset
Interfejs DECT
Port FAX
Tryb repeatera
Siec lokalna
Aktualizuj firmware
PIN systemu
Tryb Eco
Tryb Eco
Version 4, 16.09.2005
Tryb Eco+
¢ str. 131
¢ str. 130
¢ str. 131
¢ str. 130
¢ str. 124
¢ str. 129
¢ str. 123
¢ str. 96
¢ str. 96
37
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Telefonowanie
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest
wyłączone (¢ str. 118), zostaje włączone
przy pierwszym naciśnięciu dowolnego
klawisza.
Wskazówka
Za pomocą telefonu stacji bazowej
można jednocześnie wykonywać dwa
połączenia zewnętrzne.
Połączenia zewnętrzne
Version 4, 16.09.2005
Połączenia zewnętrzne są to połączenia do
publicznej sieci telefonicznej (sieci
stacjonarnej, komórkowej).
W celu wykonania połączenia zewnętrznego
należy ustawić połączenie telefonu stacji
bazowej jako linię wysyłającą. Dostępne są
następujące możliwości:
u Stałe przypisanie połączenia telefonowi
stacji bazowej/słuchawce jako linii
wysyłającej (¢ str. 127).
Można ew. używać „połączenia
zapasowego” za pomocą klawisza
wyświetlacza lub klawisza funkcyjnego
(¢ str. 115).
u Umożliwienie wyboru linii wysyłającej
telefonu stacji bazowej/słuchawki przy
każdym połączeniu.
38
Przypisana na stałe linia wysyłająca
Warunek: telefonowi stacji bazowej na stałe
przypisane jest numer MSN w sieci ISDN jako
linia wysyłająca (¢ str. 127).
~c
Wprowadź numer i podnieś
słuchawkę. Nastąpi wybieranie
numeru.
albo:
c~
Podnieś słuchawkę, a następnie
wprowadź numer. Numer
zostanie wybrany po około 3,5 s
od wprowadzenia ostatniej
cyfry.
Zamiast podnosić słuchawkę, można
nacisnąć klawisz trybu głośnomówiącego
d lub klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy (¢ str. 115), aby wykonać
połączenie w trybie głośnomówiącym lub za
pomocą zestawu słuchawkowego.
W tej instrukcji obsługi stosowana jest
jedynie konwencja „c podnieś słuchawkę”.
Wyświetlony zostanie wybrany numer i linia
wysyłająca (np. przez MSN3). O ile jest
dostępna, wyświetlana jest ustawiona przez
użytkownika nazwa połączenia.
W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa
domyślna.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Wybieranie linii przy każdym
połączeniu
Warunek: telefonowi stacji bazowej
przypisano, zamiast linii wysyłającej,
ustawienie „Wybierz przy pol.”
(¢ str. 127).
~c
Wprowadź numer i podnieś
słuchawkę. Zostanie
wyświetlona lista wszystkich
połączeń (MSNs) telefonu stacji
bazowej.
q
Wybierz połączenie.
§Wybierz§ / w
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz sterujący pośrodku.
Wskazówki
u Za pomocą czerwonego klawisza
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
u
zakończenia połączenia T można
przerwać wybieranie.
Podczas rozmowy wyświetlana jest
informacja o czasie trwania
połączenia.
Jeśli w przesyłane są koszty
połączenia, będą one wyświetlane
zamiast czasu trwania połączenia.
Wybieranie przy użyciu książki
telefonicznej (str. 58) lub listy
połączeń i listy ponownego
wybierania (str. 54) eliminuje żmudne
wpisywanie numerów telefonów.
Jeśli w telefonie stacji bazowej
zarejestrowana jest słuchawka
przenośna, można wykonywać
bezpłatne połączenia wewnętrzne
(str. 102).
Używanie innego połączenia/listy
połączeń za pomocą klawisza
wyświetlacza/klawisza funkcyjnego
Warunek: do klawisza wyświetlacza lub
klawisza funkcyjnego przypisano „inne
połączenie” lub listę wszystkich
skonfigurowanych połączeń (¢ str. 115).
§Wybr. pol.§ Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz funkcyjny.
q
Wybierz połączenie.
c / §Wybierz§
Podnieś słuchawkę lub naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Po naciśnięciu klawisza §Wybierz§
głośnik telefonu stacji bazowej
zostanie włączony (głośny
odsłuch ¢ str. 45).
~
Wprowadź numer telefonu.
Numer zostanie wybrany po
około 3,5 s od wprowadzenia
ostatniej cyfry.
39
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Przekazywanie rozmowy do
zestawu słuchawkowego
Zalecenie
Zalecane jest przypisanie klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcji Zestaw
sluchawkowy (¢ str. 115) w celu
przekazywania/przejmowania rozmów –
także w przypadku, gdy zestaw
słuchawkowy ma przycisk Push-To-Talk.
Warunek: przed podłączeniem zestawu
słuchawkowego przypisano klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcję Zestaw sluchawkowy (¢ str. 115).
Zestaw słuchawkowy Bluetooth:
Warunek: aktywny moduł Bluetooth,
nawiązane połączenie między
mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth
a telefonem stacji bazowej (¢ str. 105).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Nawiązywanie połączenia pomiędzy
telefonem stacji bazowej a zestawem
słuchawkowym może trwać do 5 sekund.
Dodatkowe informacje na temat zestawów
słuchawkowych Bluetooth znajdują się
na str. 110.
Przewodowy zestaw słuchawkowy:
Warunek: zestaw słuchawkowy jest
podłączony do telefonu stacji bazowej
(¢ str. 12).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Dodatkowe informacje na temat
przewodowych zestawów słuchawkowych
znajdują się na str. 114.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Jeśli do telefonu stacji bazowej jest
podłączony zarówno zestaw
słuchawkowy Bluetooth, jak
i przewodowy zestaw słuchawkowy,
rozmowa jest przekazywana na zestaw
słuchawkowy Bluetooth.
40
Wykonywanie połączeń za pomocą
połączenia telefonii komórkowej
(Link2mobile)
Z telefonu stacji bazowej można również
wykonywać połączenia przez łącze GSM
telefonu podłączonego przez Bluetooth.
Warunki:
u Telefon GSM jest zarejestrowany
w telefonie stacji bazowej (¢ str. 111).
u Telefon komórkowy znajduje się
w zasięgu telefonu stacji bazowej (do 10
m) i ma połączenie Bluetooth
z telefonem.
u Telefon stacji bazowej może używać
połączenia komórkowego jako linii
wysyłającej, gdy połączenie komórkowe
jest przypisane jako linia wysyłająca
telefonu stacji bazowej lub telefon stacji
bazowej może wybrać połączenie GSM
jako linię wysyłającą (¢ str. 127).
Połączenia GSM można używać tak samo jak
każdej innej linii wysyłającej telefonu stacji
bazowej ( ¢ Przypisana na stałe linia
wysyłająca na str. 38, Wybieranie linii
przy każdym połączeniu na str. 39
i Używanie innego połączenia/listy
połączeń za pomocą klawisza
wyświetlacza/klawisza funkcyjnego na
str. 39).
Wskazówka
Połączenie zostanie przerwane, gdy
telefon komórkowy znajdzie się poza
zasięgiem telefonu stacji bazowej (około
10 m) lub wyłączony zostanie tryb
Bluetooth.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Wyświetlanie numeru telefonu
osoby odbierającej (COLP)
Warunki:
u Operator obsługuje usługę COLP
(Connected Line Identification
Presentation). W razie potrzeby należy
włączyć usługę COLP u operatora
(informacje można uzyskać od
operatora).
u Osoba odbierająca nie włączyła usługi
COLR (Connected Line Identification
Restriction).
W przypadku połączeń wychodzących na
wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
wyświetlany jest numer linii, za
pośrednictwem której odebrano połączenie.
Wyświetlane numery telefonów mogą
różnić się od numerów wybieranych.
Przykład:
u Rozmówca włączył przekierowanie
połączeń.
u Połączenie zostało odebrane w wyniku
przekazania połączenia za
pośrednictwem innej linii centrali PABX.
Jeśli w książce telefonicznej znajduje się
wpis powiązany z tym numerem telefonu,
na wyświetlaczu wyświetlana jest
odpowiednia nazwa.
Wskazówka
u Również podczas przełączania,
Version 4, 16.09.2005
połączeń konferencyjnych
i konsultacyjnych zamiast
wybieranego numeru telefonu
wyświetlany jest numer linii
odbierającej (wzgl. odpowiednia
nazwa).
u Podczas kopiowania numeru telefonu
do książki telefonicznej oraz na listę
ponownego wybierania kopiowany
jest numer wybierany (nie
wyświetlany).
Zakończenie połączenia
&
Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia T.
W przypadku używania zestawu
słuchawkowego:
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy lub czerwony klawisz
zakończenia połączenia T na
telefonie stacji bazowej.
Przyjmowanie połączenia
Połączenie przychodzące sygnalizowane
jest na trzy sposoby: sygnałem dzwonka,
komunikatem na wyświetlaczu oraz
miganiem klawisza trybu
głośnomówiącego d.
Wskazówka
Sygnalizowane są tylko połączenia
odnoszące się do linii odbierających
przypisanych telefonowi stacji bazowej
(¢ str. 128).
Jeśli w telefonie stacji bazowej
skonfigurowane są numery MSN w sieci
ISDN :
u Jeśli dla telefonu stacji bazowej nie
zostało ustawione
przyporządkowanie linii odbierającej,
wszystkie połączenia przychodzące
będą sygnalizowane na telefonie
stacji bazowej i wszystkich
słuchawkach.
u Jeśli przypisano linie, a jedna z nich
nie jest przypisana do telefonu stacji
bazowej, słuchawki ani
automatycznej sekretarki jako linia
odbierająca, połączenia
przychodzące na tej linii nie są
sygnalizowane.
Jeśli numer telefonu jest przypisany
tylko do automatycznej sekretarki,
połączenie nie będzie sygnalizowane.
Jeśli sekretarka jest włączona, to
przyjmuje przychodzące połączenie.
41
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Połączenie można przyjąć na różne sposoby:
¤ Podnosząc słuchawkę.
¤ Naciskając klawisz trybu zestawu
głośnomówiącego d.
¤ Jeśli odbierający numer MSN jest
przypisany do automatycznej sekretarki i
nie jest zajęty przez inne połączenie:
Wybierając opcję §Opcje§ ¢ Przekieruj do
sekret. w celu przekierowania połączenia
na automatyczną sekretarkę (¢ str. 90).
– §Opcje§ ¢ Przekieruj do sekret., aby
przekierować połączenie na
automatyczną sekretarkę (¢ str. 90).
W przypadku, gdy sygnał dzwonka
przeszkadza, należy nacisnąć klawisz
wyświetlacza §Cicho§. Połączenie można
przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na
wyświetlaczu.
Przyjmowanie połączeń za pomocą
zestawu słuchawkowego
Zalecenie
Zalecane jest przypisanie klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcji Zestaw
sluchawkowy (¢ str. 115) w celu
przejmowania rozmów – także
w przypadku, gdy zestaw słuchawkowy
ma przycisk Push-To-Talk.
Version 4, 16.09.2005
Warunek: przed podłączeniem zestawu
słuchawkowego przypisano klawiszowi
funkcyjnemu telefonu stacji bazowej
funkcję Zestaw sluchawkowy (¢ str. 115).
42
Zestaw słuchawkowy Bluetooth:
Warunek: aktywny moduł Bluetooth,
nawiązane połączenie między
mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth
a słuchawką (¢ str. 105).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Przewodowy zestaw słuchawkowy:
Warunek: zestaw słuchawkowy jest
podłączony do telefonu stacji bazowej
(¢ str. 12).
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej.
Dodatkowe informacje na temat
przewodowych zestawów słuchawkowych
znajdują się na str. 114.
Wskazówka
Jeśli do telefonu stacji bazowej jest
podłączony zarówno zestaw
słuchawkowy Bluetooth, jak
i przewodowy zestaw słuchawkowy,
rozmowa jest przekazywana na zestaw
słuchawkowy Bluetooth.
Przyjmowanie połączeń z sieci
komórkowej (Link2mobile)
Możliwe jest zarejestrowanie telefonu GSM
przez Bluetooth w telefonie stacji bazowej
i odbieranie połączeń z sieci komórkowej na
telefonie stacji bazowej (lub zarejestrowanej
słuchawce) (¢ str. 111).
Warunki:
u Telefon komórkowy znajduje się
w zasięgu telefonu stacji bazowej
(< 10 m) i ma połączenie z telefonem.
u Połączenie GSM jest przypisane jako linia
odbierająca do telefonu stacji bazowej
lub słuchawki (¢ str. 128).
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Połączenia przychodzące na numer telefonu
komórkowego będą sygnalizowane na
telefonie stacji bazowej. Na wyświetlaczu
jako linia odbierająca wyświetlana będzie
nazwa Bluetooth telefonu komórkowego
(np. dla Kom.).
¤ W telefonie stacji bazowej: podnieś
słuchawkę.
Wskazówka
Połączenie zostanie przerwane, gdy
telefon komórkowy znajdzie się poza
zasięgiem telefonu stacji bazowej (około
10 m) lub wyłączony zostanie tryb
Bluetooth.
Prezentacja numeru
wywołującego
Version 4, 16.09.2005
W przypadku połączenia przychodzącego
wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.
Aby było to możliwe, muszą być spełnione
następujące warunki:
u Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
– CLI (z ang. Calling Line Identification):
przekazywana jest informacja
o numerze osoby dzwoniącej.
– CLIP (z ang. Calling Line Identification
Presentation): wyświetlane są
informacje o numerze osoby
dzwoniącej.
u Operatorowi zostało zgłoszone życzenie
korzystania z usługi CLIP .
u Rozmówca zgłosił u operatora życzenie
prezentacji własnego numeru (CLI).
Sygnalizowanie połączenia
Jeśli numer osoby dzwoniącej został
zapisany w książce telefonicznej,
wyświetlane jest jej nazwisko. Jeśli osobie
dzwoniącej przypisane zostało zdjęcie
(¢ str. 59), zostanie ono wyświetlone po
lewej stronie ekranu.
Na podstawie wskazania na wyświetlaczu
można stwierdzić, na którą linię odbierającą
przychodzi połączenie.
(Przykład)
ØÙÚ
Odrzuc
1234567890
1
dla MSN2
2
Cicho
1 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
2 Linia odbierająca: wskazuje, który numer MSN
wybrała osoba dzwoniąca. Nazwy są
nadawane podczas konfigurowania numerów
MSN (
str. 126).
¢
Zamiast numeru wyświetlany jest
następujący komunikat:
u Zewnetrzne, jeśli nie został przesłany
numer.
u Zastrzezony, jeśli rozmówca włączył
funkcję ukrywania własnego numeru
(str. 47).
u Nieznany, jeśli rozmówca nie ma
udostępnionej funkcji przekazywania
własnego numeru.
43
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Kopiowanie nazwiska z książki
telefonicznej online
Czy telefon jest podłączony do centrali
PABX/bramki?
Zamiast numerów można wyświetlać
nazwiska rozmówców zapisane w książce
telefonicznej online.
Warunki:
u Dostawca książki telefonicznej online
ustawiony dla telefonu użytkownika
obsługuje tę funkcję.
u Wyświetlanie nazwiska osoby
dzwoniącej zostało włączone
w konfiguratorze internetowym.
u Rozmówca zlecił przekazywanie
własnego numeru i nie włączył jego
ukrywania.
u Telefon ma połączenie z Internetem.
u Numer telefonu rozmówcy jest zapisany
w lokalnej książce telefonicznej
słuchawki.
Można to poznać po tym, że między
telefonem a domowym przyłączem
telefonicznym znajduje się dodatkowe
urządzenie, takie jak centrala
telekomunikacyjna, bramka itd.
Rozwiązaniem problemu może być
przywrócenie ustawień fabrycznych:
¤ Wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania
centrali telefonicznej! Ponownie ją włóż
i zaczekaj na ponowne uruchomienie
urządzenia.
Wskazówki dotyczące funkcji
prezentacji numeru
wywołującego (CLIP)
Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi
telefonu Gigaset na wyświetlaczu
wyświetlany jest numer telefonu rozmówcy.
Nie trzeba samodzielnie konfigurować
żadnych innych ustawień telefonu Gigaset.
Jeśli numer telefonu nie jest
wyświetlany, przyczyny mogą być
następujące:
u Operatorowi nie zostało zgłoszone
życzenie korzystania z usługi CLIP lub
u Telefon jest podłączony do centrali PABX/
Version 4, 16.09.2005
routera z wbudowaną centralą
telefoniczną (bramką), które nie
przesyłają wszystkich informacji.
44
Jeśli numer telefonu nie zawsze jest
wyświetlany
¤ Sprawdź ustawienia funkcji prezentacji
numeru wywołującego (CLIP) centrali
telefonicznej i ew. włącz tę funkcję. W
tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi
urządzenia informacje na temat funkcji
CLIP (może być określana inaczej, na
przykład jako prezentacja numeru,
przesyłanie numeru, wyświetlanie
numeru rozmówcy itd.). W razie potrzeby
zasięgnij informacji u producenta danej
centrali.
Jeśli problem nie ustąpi, być może operator
nie udostępnia funkcji CLIP.
Czy funkcja prezentacji numeru
wywołującego (CLIP) jest
udostępniana przez operatora?
¤ Sprawdź, czy operator obsługuje funkcję
prezentacji numeru wywołującego (CLIP)
i funkcja ta została włączona. W razie
potrzeby należy zwrócić się do operatora.
Dodatkowe wskazówki na ten temat można
znaleźć na stronie głównej witryny Gigaset
pod adresem:
www.gigaset.com/service
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Włączanie/wyłączanie trybu
zestawu głośnomówiącego/
głośnika
W trybie głośnomówiącym zamiast
słuchawki używany jest mikrofon i głośnik
telefonu stacji bazowej. Dzięki temu
w rozmowie mogą uczestniczyć również
inne osoby.
W przypadku głośnego odsłuchu rozmowę
prowadzi się przez słuchawkę, dodatkowo
włączając głośnik telefonu stacji bazowej
(tryb słuchawki i głośnomówiący).
¤ Umożliwiając innej osobie
przysłuchiwanie się rozmowie, należy
uprzedzić o tym rozmówcę.
Włączanie/wyłączanie głośnego
odsłuchu
¤ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego
d, aby podczas rozmowy w trybie
słuchawki włączyć lub wyłączyć tryb
głośnego odsłuchu.
Włączanie trybu zestawu
głośnomówiącego podczas
wybierania
~ d Wprowadź numer i naciśnij
klawisz trybu zestawu
głośnomówiącego.
Zakończenie połączenia:
T
Naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia.
Przełączanie z trybu słuchawki w tryb
zestawu głośnomówiącego
Warunek: rozmowa prowadzona jest za
pomocą słuchawki lub w trybie słuchawki
włączony został głośny odsłuch.
d& Naciskaj klawisz trybu
głośnomówiącego do chwili
odłożenia słuchawki.
d
Jeśli klawisz trybu
głośnomówiącego nie zaświeci
się: naciśnij znowu klawisz trybu
głośnomówiącego.
Przejście z trybu głośnomówiącego
w tryb słuchawki
c
Podnieś słuchawkę. Głośnik
telefonu stacji bazowej zostanie
wyłączony.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Głośność podczas rozmowy w trybie
głośnomówiącym można ustawić za
pomocą klawiszy R i S.
45
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / telephony.fm / 21.01.2011
Telefonowanie
Wyciszanie telefonu stacji
bazowej
Podczas rozmowy zewnętrznej (oraz
konferencji lub przełączania) mikrofon
słuchawki, telefonu stacji bazowej (tryb
głośnomówiący) i podłączonego zestawu
słuchawkowego (przewodowego lub
Bluetooth) można wyłączyć. Rozmówca nie
słyszy wtedy dźwięku. Sam jednakże jest
słyszany w dalszym ciągu.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna.
Wyłączanie mikrofonu
P
Naciśnij klawisz wyciszenia.
Zostanie wyświetlona
informacja Mikrofon
wylaczony.
Ponowne włączanie mikrofonu
P
Naciśnij znowu klawisz
wyciszenia, aby wyłączyć
wyciszenie.
Version 4, 16.09.2005
Połączenie oczekujące podczas wyciszenia
jest normalnie sygnalizowane akustycznie.
Gdy mikrofon zostanie znowu włączony
zostanie ono jednak najpierw wyświetlone
na wyświetlaczu.
46
Wskazówka
Podczas wyciszenia klawisze telefonu
stacji bazowej sąwyłączone,
z następującymi wyjątkami:
u Klawisz wyciszenia P.
u Czerwony klawisz zakończenia
połączenia Tm umożliwiający
zakończenie połączenia.
u Klawisze S i R, umożliwiające
regulację głośności słuchawki,
głośnika i zestawu głośnomówiącego
(głośnik jest włączony; mikrofon
pozostaje wyłączony)
u Klawisze funkcyjne lub klawisze
wyświetlacza, do których przypisano
funkcję Zestaw sluchawkowy
(¢ str. 115) i którymi można
przekazać rozmowę na podłączony
zestaw słuchawkowy.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Telefonowanie przy
użyciu usług sieciowych
Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane
użytkownikom przez operatora.
Uwaga!
u Niektórych ustawień nie można
jednocześnie dokonywać na telefonie
stacji bazowej i zarejestrowanych
słuchawkach. Rozlegnie się sygnał
negatywnego potwierdzenia.
u Niektóre usługi sieciowe mogą być
używane tylko pod warunkiem, że zostały
wcześniej udostępnione przez operatora
(co może się wiązać z dodatkowymi
kosztami).
¤ W razie problemów należy zwrócić się
do operatora.
Ustawienia ogólne dla
wszystkich połączeń
Połączenia anonimowe –
ukrywanie numeru telefonu
Prezentację własnego numeru telefonu
można wyłączyć (CLIR = Calling Line
Identification Restriction). Numer nie będzie
wtedy wyświetlany w aparacie osoby
odbierającej. Wykonywane jest połączenie
anonimowe.
Warunek: aby wykonywać połączenia
anonimowe, należy w razie potrzeby
zamówić u operatora sieci stacjonarnej
odpowiednią usługę (funkcję).
Włączanie/wyłączanie połączenia
anonimowego dla wszystkich rozmów
Version 4, 16.09.2005
Gdy funkcja jest włączona, numer telefonu
jest ukrywany w przypadku wszystkich
połączeń, bez względu na używany
wysyłający numer MSN.
Ukrywanie numeru jest włączane dla
telefonu stacji bazowej i wszystkich
zarejestrowanych słuchawek.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
Wszystk. pol. anon.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§
(μ = wł.).
Informacje na temat ukrywania numeru na
czas jednego połączenia ¢ str. 50.
Ogólne przekierowanie
połączeń (CF)
Rozróżniane są
u przekierowanie wewnętrzne oraz
u przekierowanie na numer zewnętrzny
Przekierowanie połączeń na linię
zewnętrzną
Funkcja przekierowania połączenia
umożliwia przekierowywanie połączeń na
inną linię zewnętrzną. Funkcję
przekierowania można skonfigurować dla
poszczególnych połączeń, czyli dla każdego,
które zostało przypisane do telefonu stacji
bazowej jako linia odbierająca.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Przekierowanie
Wyświetlona zostanie lista ze
skonfigurowanymi i uaktywnionymi liniami
odbierającymi (MSNs) telefonu oraz linią
Wewn.
¤ Wybierz linię odbierającą, dla której
chcesz włączyć lub wyłączyć
przekierowanie połączenia i naciśnij
klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Status
Włączanie/wyłączanie opcji
przekierowania połączeń.
Nr tel.
Wprowadź numer, na który ma zostać
przekierowane połączenie. Można
wprowadzić inny numer sieci
stacjonarnej, VoIP lub sieci komórkowej
dla każdego MSN.
47
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Gdy
Wybierz opcję Wszystkie / Zajety /
Nieodebr.
Wszystkie: połączenia będą
przekazywane bezzwłocznie, czyli
telefon stacji bazowej nie będzie
sygnalizował żadnych połączeń
przychodzących na dany MSN .
Nieodebr.: połączenia będą
przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane
po kilku dzwonkach.
Zajety: połączenia będą przekazywane,
gdy linia będzie zajęta.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie nawiązane połączenie z siecią
telefoniczną w celu włączenia/wyłączenia
przekierowania połączeń.
¤ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci
stacjonarnej naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia T.
Uwaga!
Należy pamiętać, że przekierowanie
połączeń może wiązać się
z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów. Informacje na
ten temat można uzyskać od operatora.
Przekierowanie wewnętrzne
połączenia
Version 4, 16.09.2005
Wszystkie połączenia zewnętrzne
przychodzące na linii odbierającej telefonu
stacji bazowej można przekierować na
słuchawkę lub do urządzenia podłączonego
do portu faksu.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Przekierowanie
Wewn.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
48
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wlaczenie
Włączanie/wyłączanie opcji
przekierowania połączeń.
Do sluchawki
Wybierz użytkownika wewnętrznego.
Jeśli nie ustawiono żadnego
przekierowania wewnętrznego lub
wcześniej ustawiona słuchawka nie jest
już zarejestrowana, wyświetlony zostanie
komunikat Brak sl.
Opóznienie dzwonka
Jeśli połączenia mają być przekierowane
nie od razu, lecz po pewnej zwłoce,
wybierz czas zwłoki (Brak, 10 s, 20 s lub
30 s). Wybierz opcję Brak, jeśli połączenie
ma być przekierowywane od razu, bez
sygnalizowania na telefonie stacji
bazowej.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przekierowanie wewnętrzne jest
jednostopniowe, czyli połączenie
przekierowane z telefonu stacji bazowej do
słuchawki (np słuchawki 1), na której
również włączone jest przekierowanie
(np. do słuchawki 2), drugie przekierowanie
nie zostanie włączone. Połączenie będzie
sygnalizowane na słuchawce 1.
Wskazówki
u Połączenie przekierowane z telefonu
stacji bazowej będzie widnieć na
liście połączeń telefonu stacji
bazowej.
u W razie przekierowania połączenia na
linii odbierającej przypisanej tylko do
telefonu stacji bazowej na
nieosiągalną (np. wyłączoną)
słuchawkę połączenie zostanie po
krótkim czasie odrzucone.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Włączanie/wyłączanie połączenia
oczekującego podczas rozmowy
zewnętrznej
Włączanie/wyłączanie jawnego
przekazywania połączenia –
ECT (Explicit Call Transfer)
Po włączeniu tej funkcji połączenia
zewnętrzne przychodzące podczas
prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są
sygnalizowane dźwiękowym sygnałem
połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest
funkcja CLIP, wyświetlony zostanie numer
telefonu, z którego wykonywane jest
połączenie oczekujące albo odpowiedni
wpis książki telefonicznej. Osoba dzwoniąca
słyszy sygnał zgłoszenia.
Jeśli połączenie oczekujące jest wyłączone,
linia zgłasza się osobie dzwoniącej jako
zajęta, gdy odbiorca prowadzi rozmowę
oraz gdy jest on przypisany do tej linii jako
jedyny użytkownik i do linii nie jest
przypisana żadna automatyczna sekretarka.
Jeśli funkcja Przekazanie (ECT) jest
włączona, można połączyć dwóch
rozmówców zewnętrznych, odkładając
słuchawkę lub naciskając czerwony klawisz
zakończenia połączenia T (¢ str. 52).
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna uruchomione zostało
zewnętrzne połączenie konsultacyjne.
Włączanie/wyłączanie połączenia
oczekującego
Version 4, 16.09.2005
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Pol. oczekujace
Status
Wybierz opcję Wl. / Wyl., aby
włączyć lub wyłączyć
połączenia oczekujące.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
Połączenia oczekujące zostaną włączone lub
wyłączone dla wszystkich linii telefonu
i wszystkich zarejestrowanych urządzeń.
Wskazówka
Przekazanie połączenia poprzez
odłożenie słuchawki nie jest
obsługiwane przez niektórych
operatorów ISDN i centrale PABX.
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć na
telefonie stacji bazowej.
v ¢ Ç Wybierz uslugi
Przekazanie (ECT)
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§
(³ = wł.).
Ustawianie sygnału dla zajętego
numeru MSN (Busy on Busy)
Jeśli funkcja jest włączona, osoba dzwoniąca
od razu słyszy sygnał zajętości pod zajętym
numerem MSN . Połączenie oczekujące nie
jest sygnalizowane bez względu na
ustawienie Pol. oczekujace (¢ str. 49).
v ¢ Ç Wybierz uslugi
Zajety przy zajet.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§
(³ = wł.).
49
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Ustawienia dla następnego
połączenia
Ustawienia podczas
rozmowy zewnętrznej
Włączanie połączenia
anonimowego dla następnego
połączenia
Oddzwanianie, gdy abonent
zajęty/gdy brak odpowiedzi
Prezentację własnego numeru telefonu
(CLIR = Calling Line Identification
Restriction) można wyłączyć dla następnego
połączenia. Ustawienie dotyczy wszystkich
linii telefonu.
W stanie gotowości:
v ¢ Ç Wybierz uslugi ¢ Nastepne pol.
¢ Anonimowo
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
~
Wprowadź numer lub wybierz
numer z książki telefonicznej.
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub podnieś słuchawkę.
Zostanie wybrany numer.
Numer można ukrywać także podczas
wszystkich połączeń ¢ str. 47.
Włączanie/wyłączanie funkcji
Keypad dla następnego połączenia
Version 4, 16.09.2005
Za pomocą funkcji Keypad (znaki
klawiaturowe) można sterować niektórymi
elementami usług, wprowadzając specjalne
sekwencje znaków i cyfr. Informacje na
temat funkcji Keypad ¢ str. 133.
Funkcję Keypad można włączyć/wyłączyć
tymczasowo dla następnego połączenia.
v ¢ Ç Wybierz uslugi ¢ Nastepne pol.
¢ Sterowanie klawiatura
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
~
Wprowadź numer telefonu.
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub podnieś słuchawkę. Nastąpi
wybieranie numeru.
50
Wskazówka
Klawisz wyświetlacza/funkcja menu
umożliwiające oddzwonienie są
dostępne na telefonie stacji bazowej pod
warunkiem, że centrala telefoniczna
obsługuje tę funkcję.
Jeśli rozmówca się nie zgłasza lub jego
numer jest zajęty, można włączyć funkcję
oddzwaniania.
Oddzwonienie przy zajętości: oddzwonienie
nastąpi, gdy tylko rozmówca zakończy
połączenie.
Oddzwonienie przy braku odpowiedzi:
oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca
wykona połączenie.
Włączanie oddzwonienia:
§Oddzwon.§ Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli włączenie oddzwonienia powiodło się,
wyświetlony zostanie komunikat
Oddzwonienie uaktywnione. Połączenie
zostanie zakończone. Telefon stacji bazowej
przełączy się w stan gotowości.
Jeśli włączenie oddzwonienia na centrali
telefonicznej nie powiodło się, wyświetlony
zostanie komunikat Oddzwonienie
niemozliwe!.
& / T Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Włączanie oddzwonienia podczas
zewnętrznego połączenia
konsultacyjnego:
Użytkownik próbuje wykonać zewnętrzne
połączenie konsultacyjne podczas rozmowy
zewnętrznej. Wybrany numer połączenia
konsultacyjnego jest zajęty lub nie zgłasza
się.
§Opcje§ ¢ Oddzwonienie
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
§Koniec§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby powrócić do zawieszonego
połączenia.
Wskazówki
u Aktywne może być tylko jedno
oddzwanianie. W razie wykonania
drugiego oddzwaniania pierwsze
zostanie automatycznie zerwane.
u Oddzwonienie jest wykonywane na
wcześniej używanej linii wysyłającej.
u Oddzwonienie można odebrać
jedynie na urządzeniu, na którym je
włączono.
Przyjmowanie połączenia
oczekującego
Wskazówki
u Jeśli nie jest używana funkcja CLIP,
połączenie oczekujące sygnalizowane
jest za pomocą sygnału
dźwiękowego.
u Zostanie wyświetlone wewnętrzne
połączenie oczekujące. Połączenia
wewnętrznego nie można odebrać,
ani odrzucić.
u Informacje na temat odbierania
zewnętrznego połączenia
oczekującego podczas rozmowy
wewnętrznej ¢ str. 104.
Odrzucanie połączenia
oczekującego
Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale
użytkownik woli go nie odbierać.
§Odrzuc§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.
Wskazówka
Można również odłożyć słuchawkę, aby
zakończyć bieżące połączenie,
a następnie podnieść słuchawkę, aby
odebrać drugie połączenie.
Podczas połączenia zewnętrznego słychać
sygnał połączenia oczekującego.
§Odbierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Version 4, 16.09.2005
Po odebraniu połączenia oczekującego
można przełączać się między dwoma
rozmówcami („Przełączanie” ¢ str. 52)
albo rozmawiać z obydwoma rozmówcami
naraz („Konferencja” ¢ str. 52).
51
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Połączenia konsultacyjne
(zewnętrzne)
Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy
zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie
„zawieszona”.
Podczas rozmowy zewnętrznej:
§Pol. zewn§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Dotychczasowa rozmowa
zostanie „zawieszona”.
Rozmówca usłyszy komunikat
lub melodię oczekiwania.
~
Wprowadź numer telefonu
drugiego rozmówcy.
Zostanie wybrany numer telefonu.
Nawiązane zostanie połączenie z drugim
rozmówcą.
Jeśli rozmówca się nie zgłosi, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Koniec§, aby podjąć pierwszą
rozmowę.
Połączenie konsultacyjne jest nawiązywane
za pomocą tej samej linii wysyłającej, co
pierwsze połączenie.
Wskazówka
Numer drugiego rozmówcy można
również wybrać z książki telefonicznej
(str. 63), listy ponownego wybierania lub
listy połączeń (str. 55).
Możliwe jest rozmawianie na zmianę
z dwoma rozmówcami (przełączanie).
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna i wybrany został numer innego
rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo
odebrane zostało połączenie oczekujące.
¤ Za pomocą klawisza q można przełączać
się między uczestnikami rozmowy.
Aktualny rozmówca oznaczony jest na
wyświetlaczu symbolem æ.
Kończenie bieżącej rozmowy
§Opcje§
¢ Zakoncz aktywne
Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym
rozmówcą.
Konferencja
Możliwa jest równoczesna rozmowa
z dwoma rozmówcami.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna i wybrany został numer innego
rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo
odebrane zostało połączenie oczekujące.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Konfer.§.
Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem
æ) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą
równocześnie rozmawiać.
Zakończenie połączenia
konsultacyjnego (VoIP/ISDN)
Zakończenie konferencji
§Opcje§
Nastąpi powrót do trybu „przełączania”.
Zostaną wznowione odrębne połączenia
z rozmówcami biorącymi udział
w konferencji.
lub:
Warunek: przekazywanie połączenia (ECT)
nie jest włączone.
&
Odłóż słuchawkę, aby
zakończyć połączenie
z obydwoma rozmówcami.
Każdy z rozmówców może zakończyć swój
udział w konferencji, naciskając klawisz
zakończenia połączenia lub odkładając
słuchawkę.
¢ Zakoncz aktywne
Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym
rozmówcą.
Jeśli funkcja ECT (przekazywanie
połączenia) nie jest włączona, połączenie
konsultacyjne można również zakończyć,
odkładając słuchawkę. Połączenie zostanie
na krótko przerwane, a następnie nawiązane
ponownie. Po zakończeniu połączenia
ponownie podjęta zostanie rozmowa z
pierwszym rozmówcą.
Version 4, 16.09.2005
Przełączanie
52
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zakoncz§.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / netservices.fm / 21.01.2011
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych
Przekazywanie rozmów
Przekazanie połączenia do
użytkownika wewnętrznego
Podczas rozmowy zewnętrznej użytkownik
chce przekazać tę rozmowę na inną
słuchawkę.
¤ Wykonaj wewnętrzne połączenie
konsultacyjne (¢ str. 103).
&
Odłóż słuchawkę (także przed
zgłoszeniem), aby przekazać
rozmowę.
Przekazywanie rozmów na zewnątrz –
ECT (Explicit Call Transfer)
Podczas rozmowy zewnętrznej użytkownik
chce przekazać tę rozmowę do innego
rozmówcy zewnętrznego.
Warunek: Funkcja jest obsługiwana przez
operatora.
W aparacie Gigaset włączona jest funkcja
ECT (¢ str. 49).
¤ Wykonaj zewnętrzne połączenie
konsultacyjne (¢ str. 52).
&
Odłóż słuchawkę (także przed
zgłoszeniem), aby przekazać
rozmowę.
Identyfikacja natrętów –
przechwytywanie złośliwych
połączeń
Version 4, 16.09.2005
Funkcja przechwytywania połączeń służy do
ustalania połączeń złośliwych lub
z pogróżkami.
Warunki:
u U operatora zostało zgłoszone życzenie
włączenia tej funkcji.
Funkcję tę należy włączyć podczas
połączenia lub zaraz po odłożeniu słuchawki
przez osobę dzwoniącą. Nie wolno się
jednakże rozłączyć, tj. nie wolno odłożyć
słuchawki!
Wstrzymane równoległe połączenie nie ma
wpływu na tę funkcję.
Identyfikacja rozmówcy dokonywana jest
w centrali telefonicznej ISDN, gdzie
zanotowany zostanie numer telefonu osoby
dzwoniącej, godzina i data połączenia.
Wydruk w postaci listy zostanie następnie
dostarczony przez operatora pocztą.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna lub rozmówca zewnętrzny
odłożył słuchawkę; użytkownik zawiesił
połączenie.
§Opcje§ ¢ Identyfikuj rozmówce
Następnie można wznowić rozmowę lub
odłożyć słuchawkę.
Funkcje po wykonaniu
połączenia
Usuwanie oddzwonienia przed
czasem
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Wyl. oddzwonienie
Wyświetlony zostanie numer telefonu, dla
którego włączone jest oddzwonienie.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Usun§, aby
wyłączyć oddzwonienie.
Zostanie wyświetlony komunikat
Oddzwonienie wylaczone.
Wskazówka
Jeśli oddzwonienie zostanie
zasygnalizowane przed usunięciem,
można je anulować klawiszem §Anuluj§.
53
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / lists.fm / 21.01.2011
Korzystanie z list
Korzystanie z list
Automatyczne ponowne
wybieranie numeru
Dostępne są:
u lista ponownego wybierania,
u lista odebranych wiadomości SMS,
u listy połączeń,
u lista pominiętych terminów,
u lista wiadomości automatycznej
sekretarki.
W stanie gotowości:
Q
Naciśnij klawisz.
s
Wybierz wpis.
§Opcje§
Otwórz menu.
Aut. powt. wybier.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Lub :
Podczas próby wywołania numeru słychać
sygnał zajętości lub rozmówca nie zgłasza
się:
§Opcje§
Otwórz menu.
Aut. powt. wybier.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Telefon stacji bazowej przejdzie w stan
gotowości. Wyświetlony zostanie komunikat
Autoponawianie oraz numer telefonu.
Numer ten będzie wybierany automatycznie
w stałych odstępach czasu (min. co 20 s).
Miga przy tym klawisz trybu
głośnomówiącego, głośnik jest włączony,
a mikrofon jest wyłączony.
u Po zgłoszeniu się rozmówcy: podnieś
słuchawkę c lub naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego d. Funkcja
automatycznego ponownego
wybierania numeru zostanie wyłączona.
Telefon stacji bazowej przejdzie w zwykły
tryb słuchawki lub zestawu
głośnomówiącego.
u Jeśli rozmówca się nie zgłosił: operacja
zostanie przerwana po około
30 sekundach. Funkcja wyłącza się po
dziesięciu bezskutecznych próbach.
Lista ponownego wybierania
Na liście ponownego wybierania
wyświetlanych jest 20 numerów telefonu
(maks. 32 cyfry) ostatnio wybieranych na
telefonie stacji bazowej. Jeśli numer
znajduje się w książce telefonicznej,
wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.
Ręczne ponowne wybieranie
numeru
Q
Naciśnij klawisz, aby otworzyć
listę ponownego wybierania.
s
Wybierz wpis.
c
Podnieś słuchawkę. Nastąpi
wybieranie numeru.
Jeśli wyświetlane jest nazwisko, można
wyświetlić przypisany do niego numer:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§
lub klawisz sterujący pośrodku.
¤ W razie potrzeby naciśnij klawisz
sterujący w prawo lub w lewo, aby
wyświetlić następny/poprzedni numer.
Version 4, 16.09.2005
W razie otwarcia listy ponownego
wybierania po zajęciu linii (np. w celu
nawiązania zewnętrznego połączenia
konsultacyjnego) należy nacisnąć klawisz
wyświetlacza §Wybierz§, aby wybrać żądany
numer.
54
¤ Aby przerwać automatyczne ponowne
wybieranie numeru, naciśnij przycisk
wyświetlacza §Wyl.§ lub dowolny inny
klawisz.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / lists.fm / 21.01.2011
Korzystanie z list
Wskazówka
Na urządzeniu (zarejestrowanych
słuchawkach i telefonie stacji bazowej)
może być aktywne jedno automatyczne
ponowne wybieranie numeru.
W systemie telefonicznym
automatyczne ponowne wybieranie
numeru może być aktywne na każdej
dostępnej linii.
Jeśli wszystkie linie są zajęte przez
automatyczne ponowne wybieranie
numeru, przy próbie włączenia
następnego słychać sygnał zajętości.
Zarządzanie wpisami na liście
ponownego wybierania
W stanie gotowości:
Q
Naciśnij klawisz.
s
Wybierz wpis.
§Opcje§
Otwórz menu.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Kopiuj do ks.tel.
Przenoszenie wybranego wpisu do
książki telefonicznej (str. 58).
Aut. powt. wybier.
¢ „Automatyczne ponowne
wybieranie numeru“, str. 54.
Wyswietl numer
(jak w książce telefonicznej, str. 61)
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
(jak w książce telefonicznej, str. 61)
Usun liste
Usunięcie całej listy.
(jak w książce telefonicznej, str. 61)
Lista odebranych
wiadomości SMS
Wszystkie odebrane wiadomości SMS
zapisywane są na liście odebranych
(¢ str. 72).
Lista wiadomości
automatycznej sekretarki
Za pomocą listy wiadomości
automatycznej sekretarki można
odsłuchiwać wiadomości z automatycznej
sekretarki (¢ str. 88).
Listy połączeń
Warunek: prezentacja numeru
wywołującego (CLIP, str. 43).
Telefon stacji bazowej zapisuje różne typy
połączeń:
u połączenia odebrane (przez użytkownika
lub automatyczną sekretarkę),
u połączenia wychodzące,
u połączenia nieodebrane.
Można wyświetlić poszczególne typy
połączeń albo zbiorczą listę wszystkich
połączeń. Na listach połączeń
nieodebranych i odebranych wyświetlanych
jest 30 ostatnich wpisów. Lista połączeń
wychodzących może zawierać maks. 60
wpisów.
Listy połączeń można otworzyć w stanie
gotowości, naciskając klawisz sterujący t
albo za pomocą menu:
v ¢ Ê ¢ Wszystkie polaczenia /
Pol. wychodzace / Polaczenia odebrane /
Pol. nieodebrane
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Informacje na temat nieznanych
numerów telefonu można uzyskać
bezpłatnie za pomocą wyszukiwania
w książce telefonicznej online
(¢ str. 64).
55
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / lists.fm / 21.01.2011
Korzystanie z list
Wpis na liście
Wskazówka
U góry widnieją nowe wiadomości.
Przykład wpisu na liście:
Pol. nieodebrane
™ Frank
dla MSN3
10.10.08, 15:40
™ 089563795
V
dla MSN1
Wyswietl
Opcje
u Typ listy (w nagłówku)
u Status wpisu (tylko na liście
u
u
u
u
nieodebranych połączeń)
Pogrubienie: nowy wpis
Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
Nazwa numeru MSN/linii użytej do
wykonania nieodebranego/odebranego
połączenia (dla linia odbierająca), lub na
które przyszło połączenie (przez linia
wysyłająca). O ile jest dostępna,
wyświetlana jest ustawiona przez
użytkownika nazwa połączenia. W
przeciwnym razie wyświetlana jest
nazwa domyślna.
Data oraz godzina połączenia (jeśli
ustawione)
Rodzaj wpisu:
– połączenia odebrane (›)
– połączenia nieodebrane (™)
– połączenia wychodzące (š)
– połączenia nagrane na automatycznej
sekretarce (Ã)
Na liście połączeń nieodebranych kilka
połączeń z tego samego numeru
zapisywanych jest tylko raz (ostatnie
połączenie). Wpis w nawiasie informuje
o liczbie połączeń przychodzących
z tego numeru.
Dla wszystkich połączeń nieodebranych
z ukrytym numerem osoby dzwoniącej
wyświetlany jest jeden wpis
Zastrzezony.
Dla wszystkich połączeń z ukrytym
numerem osoby dzwoniącej
wyświetlany jest również jeden wpis
Nieznany.
Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy,
podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz
trybu zestawu głośnomówiącego d.
Można nacisnąć klawisz wyświetlacza
§Wyswietl§, aby wyświetlić dodatkowe
informacje, takie jak numer lub nazwisko.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Opcje§, aby
wybrać następujące funkcje:
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do książki
telefonicznej.
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
Usun liste
Usuwanie wszystkich wpisów.
Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy
są oznaczane jako „stare”, czyli przy
następnym wyświetleniu listy nie są już
wyróżnione pogrubieniem.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Dla każdego użytkownika
wewnętrznego (telefonu stacji bazowej,
słuchawki) wyświetlane są jedynie
połączenia odebrane/nieodebrane
wykonane na jego linii odbierającej.
56
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / lists.fm / 21.01.2011
Korzystanie z list
Wyświetlanie list za pomocą
klawisza wiadomości
Za pomocą klawisza wiadomości f
można wyświetlić następujące listy:
u Lista wiadomości automatycznej
sekretarki lub sieciowa skrzynka poczty
głosowej, jeśli operator sieci oferuje taką
usługę i ustawiono szybkie wybieranie
sieciowej skrzynki poczty głosowej
(¢ str. 94).
u Lista odebranych wiadomości SMS
(¢ str. 72)
u Lista nieodebranych połączeń
u Lista pominiętych terminów
Gdy tylko na liście znajdzie się nowy wpis,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz
f miga (przestaje po naciśnięciu).
W stanie gotowości nadejście nowej
wiadomości sygnalizowane jest symbolem
na wyświetlaczu:
Liczba nowych wpisów wyświetlana jest
z prawej strony każdego z symboli.
Ã1
23
à 02
™ 10 Ë 09 n 08
Wskazówka
Jeśli zostały zapisane połączenia
w skrzynce poczty głosowej u operatora,
w przypadku odpowiedniego ustawienia
wyświetlany jest komunikat (patrz
instrukcja obsługi skrzynki poczty
głosowej u operatora).
Po naciśnięciu klawisza wiadomości f
wyświetlane są wszystkie listy zawierające
nowe wiadomości oraz lista sieciowej
skrzynki poczty głosowej.
Listy zawierające nowe wiadomości widnieją
u góry i są wyróżnione pogrubioną
czcionką:
Wiadomosci i pol.
Symbol Nowa wiadomość...
Ã
™
Ë
Version 4, 16.09.2005
n
... na liście wiadomości automatycznej
sekretarki lub w sieciowej skrzynce
poczty głosowej
Nieodebrane:
Opuszcz. terminy:
(3)
(1)
SMS:
V
... na liście Pol. nieodebrane
... na liście wiadomości SMSlub liście
wiadomości e-mail
... na liście Opuszczone terminy
Powrót
OK
Listę można wybrać za pomocą klawisza q.
Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz §OK§.
57
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Korzystanie z książek
telefonicznych
Długość wpisów
Imię i nazwisko:
maks. 16 znaków każde
Dostępne możliwości:
u (lokalna) książka telefoniczna (¢ str. 58)
u publiczna książka telefoniczna online
i -książka firm (¢ str. 64)
u prywatna książka telefoniczna online
Adres e-mail:
maks. 60 znaków
Lokalna książka telefoniczna
stacji bazowej
W książce telefonicznej można zapisać
łącznie 750 pozycji.
W telefonie stacji bazowej można utworzyć
odrębną książkę telefoniczną. Wpisy można
jednak przesyłać do innych słuchawek
(str. 61).
Wskazówka
Aby umożliwić szybki dostęp (szybkie
wybieranie), numery z książki
telefonicznej można przypisać do
klawiszy funkcyjnych/klawiszy
wyświetlacza (str. 115).
Version 4, 16.09.2005
Wpisy książki telefonicznej
We wpisie książki telefonicznej można
zapisać:
u imię i nazwisko,
u do trzech numerów telefonu,
u adres e-mail,
u rocznicę i jej sygnalizację,
u dzwonek VIP z symbolem VIP,
u zdjęcie dla funkcji CLIP.
Książkę telefoniczną można otworzyć
w stanie gotowości lub podczas rozmowy
zewnętrznej za pomocą klawisza s
(naciśnięcie) lub w stanie gotowości przy
użyciu menu:
v ¢ Î ¢ Ksiazka telefoniczna
58
3 numery:
maks. 32 cyfry każdy
Zapisywanie numerów w książce
telefonicznej – nowy wpis
s ¢ <Nowy wpis>
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Imie: / Nazwisko:
wprowadź imię i/lub nazwisko.
Jeśli w żadnym z pól nie zostanie
wprowadzona nazwa, pierwszy numer
telefonu zapisany we wpisie będzie
zapisany i wyświetlany jako nazwisko.
Informacje na temat wpisywania tekstu
i znaków specjalnych ¢ str. 144.
Tel.: / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):
Wpisz numer w co najmniej jednym polu.
Podczas przeglądania książki
telefonicznej symbole w wybranym
wpisie wskazują zawarte w nim numery:
Ball, Tim
äk l Sand, Anna
Turner, Tom
Æ
Æ
ä to Tel., k to Tel. (Biuro),
l to Tel. (Komórka).
E-mail:
Wprowadź adres e-mail.
Rocznica:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
W przypadku ustawienia Wl.:
wprowadź dane w polach Rocznica
(Data) i Rocznica (godzina), a następnie
wybierz przypomnienie: Rocznica
(sygnal) ¢ str. 63.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Melodia dzwon. (VIP):
Wpis w książce telefonicznej można
oznaczyć jako VIP (z ang. Very Important
Person), przypisując mu określony sygnał
dzwonka. Połączenia VIP można wówczas
rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.
Wpisy VIP książki telefonicznej są
oznaczone symbolem Æ.
Warunek: włączona prezentacja numeru
wywołującego (str. 43).
Zdjecie CLIP:
Warunek: prezentacja numeru
wywołującego (CLIP).
Można wybrać:
– Zdjęcie, które ma wskazywać
połączenia od danego rozmówcy
(patrz Folder plików
multimedialnych, str. 121).
– Jeden z kolorów od CLIP kolor 1 do
CLIP kolor 6, który ma być stosowany
jako kolor ekranu przy połączeniach
od danego rozmówcy.
– Brak, jeśli w przypadku danego
rozmówcy nie ma być stosowana
sygnalizacja optyczna.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Kolejność wpisów w książce
telefonicznej
Version 4, 16.09.2005
Wpisy w książce telefonicznej sortowane są
w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na
pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki
spacji oraz cyfry. Jeśli w książce telefonicznej
znajduje się tylko imię, zostanie one
uwzględnione w kolejności alfabetycznej
wraz z nazwiskami.
Kolejność sortowania jest następująca:
1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki (*, #, $ itd.)
Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów
w kolejności alfabetycznej, należy umieścić
przed pierwszą literą nazwiska znak spacji
lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy
umieszczone na początku książki
telefonicznej.
Wyszukiwanie wpisu książki
telefonicznej
s
Otwórz książkę telefoniczną.
Dostępne są następujące możliwości:
u Za pomocą klawisza s można przewijać
wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
Naciśnięcie klawisza s umożliwia
przejście do następnego wpisu.
Przytrzymanie klawisza s umożliwia
przewijanie listy wpisów książki
telefonicznej.
u Wprowadź pierwsze litery (maks. 8)
nazwiska, w razie potrzeby przewijając
listę do odpowiedniego wpisu za
pomocą klawisza s. Wprowadzone
litery wyświetlane są w dolnym wierszu
wyświetlacza.
Aby z dowolnego miejsca listy przejść na
jej początek (<Nowy wpis>), naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia T.
Nazwisko zostanie wyszukane w książce
telefonicznej. Jeśli nie ma takiego nazwiska,
wyszukane zostanie imię.
59
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Wybieranie przy użyciu książki
telefonicznej
s ¢ s (wybierz wpis).
c
Podnieś słuchawkę.
Albo, podczas rozmowy:
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on
wybrany.
Jeśli wpis zawiera wiele numerów, zostaną
wyświetlone symbole zapisanych numerów:
ä / k / l.
r
Wybierz żądany numer.
§Wybierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Nastąpi wybieranie numeru.
Wskazówka
Podczas wybierania można łączyć
numery z książki telefonicznej (np. numer
Call-by-Call z numerem telefonu,
¢ str. 69).
Zarządzanie wpisami w książce
telefonicznej
Wyświetlanie wpisu
Version 4, 16.09.2005
s ¢ s (wybierz wpis).
§Wyswietl§ / w
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz sterujący pośrodku.
Zostanie wyświetlony żądany
wpis.
q
W razie potrzeby przewiń wpis.
60
Używanie pozostałych funkcji
Warunek: książka telefoniczna została
otwarta w stanie gotowości telefonu stacji
bazowej.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Wyswietl numer
W razie potrzeby wybierz numer wpisu
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Wybierz§.
Zmiana zapisanego numeru,
uzupełnienie wpisu i następnie wybranie
(należy nacisnąć klawisz c) lub
zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu
po wyświetleniu numeru należy nacisnąć
klawisz wyświetlacza Ó.
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
Kopiuj wpis
– do wewn.: przesyłanie
poszczególnych wpisów do innej
słuchawki (str. 61).
– vCard via SMS: przesyłanie
poszczególnych wpisów (w formacie
vCard) w wiadomościach SMS.
– vCard via Bluetooth: przesyłanie
poszczególnych wpisów (w formacie
vCard) przez Bluetooth.
Zmienianie wpisu
s ¢ s (wybierz wpis).
§Wyswietl§ §Edytuj§
¤
Naciśnij kolejno klawisze
wyświetlacza.
Wprowadź i zapisz zmiany.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Używanie pozostałych funkcji
W stanie gotowości telefonu stacji bazowej:
s ¢ s (wybierz wpis)
¢ §Opcje§ (otwórz menu)
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Wyswietl numer
(patrz wyżej/str. 60)
Edytuj wpis
Zmienianie wybranego wpisu.
Usun wpis
Usuwanie wybranego wpisu.
Kopiuj wpis
(patrz wyżej/str. 60)
Usun liste
Usuwanie wszystkich wpisów z książki
telefonicznej.
Kopiuj liste
do wewn.: przesyłanie całej listy do innej
słuchawki (str. 61).
vCard via Bluetooth: przesyłanie całej
listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.
Dostepna pamiec
Wyświetlanie liczby wolnych wpisów
w książce telefonicznej.
Wymiana książki telefonicznej/
wpisów ze słuchawką
Wpisy lokalnej książki telefonicznej lub całą
lokalną książkę telefoniczną można wysłać
do słuchawki. Można również odbierać
wpisy książki telefonicznej ze słuchawek.
Uwaga!
u Wpisy zawierające identyczne numery
telefonów nie są zastępowane.
Version 4, 16.09.2005
u Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli
zadzwoni dzwonek telefonu stacji
bazowej lub zostanie zapełniona pamięć
urządzenia odbierającego.
u Wprowadzone przypomnienia
o rocznicach, obrazy i dźwięki nie
zostaną przesłane.
Warunki:
u Słuchawka odbierająca jest
zarejestrowana w stacji bazowej.
u Słuchawka obsługuje przesyłanie
i odbieranie wpisów z książki
telefonicznej.
Przesyłanie książki telefonicznej/
wpisów książki telefonicznej do
słuchawki
s ¢ s (wybierz wpis)
¢ §Opcje§ (otwórz menu)
¢ Kopiuj wpis / Kopiuj liste
¢ do wewn.
s
Wybierz numer wewnętrzny
słuchawki odbierającej i naciśnij
klawisz §OK§.
Rozpocznie się procedura przesyłania.
Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy,
potwierdzając monit Wpis skopiowano.
Skopiowac nastepny? klawiszem §Tak§,
wybierając wpis i naciskając klawisz §Kopiuj§
lub naciskając klawisz sterujący w pośrodku.
Pomyślne zakończenie procedury
przesyłania jest sygnalizowane
komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem
potwierdzenia.
Wskazówka
Przychodzące połączenie zewnętrzne
przerywa przesyłanie.
Odbieranie książki telefonicznej/
wpisów książki telefonicznej ze
słuchawki
Warunek: Telefon stacji bazowej znajduje się
w stanie gotowości.
¤ Uruchom przesyłanie wpisów z książki
telefonicznej na słuchawce w sposób
opisany w instrukcji obsługi słuchawki.
Po pomyślnym przesłaniu na wyświetlaczu
stacji bazowej pojawi się informacja, ile
wpisów zostało (dotychczas) odebranych.
61
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Przesyłanie książki telefonicznej/
wpisów jako wizytówek vCard
przez Bluetooth
W trybie Bluetooth (¢ str. 105) można
przesyłać wpisy książki telefonicznej
w formacie vCard, np. w celu ich wymiany
z telefonem komórkowym lub komputerem.
s ¢ s (wybierz wpis)
¢ §Opcje§ (otwórz menu)
¢ Kopiuj wpis / Kopiuj liste
¢ vCard via Bluetooth
Zostanie wyświetlona lista „Znane
urzadzenia” (¢ str. 108) i ew. włączony
zostanie tryb Bluetooth.
s
Wybierz urządzenie i naciśnij
klawisz §OK§.
lub:
<Szukaj> Wybierz i naciśnij klawisz §OK§,
aby wyszukać urządzenia
Bluetooth.
s
Wybierz urządzenie i naciśnij
klawisz §OK§.
~
W razie potrzeby wprowadź kod
PIN urządzenia Bluetooth
i naciśnij klawisz §OK§ (str. 106).
Rozpocznie się przesyłanie.
Po przesłaniu pojedynczego wpisu można
wybrać następny żądany wpis w książce
telefonicznej i wysłać go do urządzenia
Bluetooth za pomocą opcji §Kopiuj§.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
W czasie przesyłania wizytówek vCard
połączenia przychodzące są ignorowane.
62
Odbieranie wizytówek vCard przez
Bluetooth
Jeśli wizytówkę vCard przesyła do telefonu
stacji bazowej urządzenie z listy Znane
urzadzenia (¢ str. 108), proces przebiega
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
stosowna informacja.
Jeśli urządzenie przesyłające nie widnieje na
liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone
żądanie wprowadzenia kodu PIN
urządzenia:
~
W razie potrzeby wprowadź kod
PIN przesyłającego urządzenia
Bluetooth i naciśnij klawisz §OK§.
Rozpocznie się przesyłanie wizytówki vCard.
Jeśli urządzenie ma zostać umieszczone na
liście znanych urządzeń Bluetooth, po
przesłaniu naciśnij klawisz wyświetlacza
§Tak§. Jeśli naciśniesz klawisz §Nie§, telefon
stacji bazowej przełączy się w stan
gotowości.
Przenoszenie wyświetlonego
numeru do książki telefonicznej
Numery telefonu można przenieść do
książki telefonicznej:
u z listy, np. listy połączeń/listy wiadomości
automatycznej sekretarki, listy
odebranych wiadomości SMS lub listy
ponownego wybierania;
u z tekstu wiadomości SMS;
u z publicznej książki telefonicznej online
lub książki firm;
u z prywatnej książki telefonicznej online;
u podczas wybierania numeru.
Wyświetlany jest numer:
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel.
lub:
Ó
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie otwarta książka telefoniczna.
Można utworzyć nowy wpis lub uzupełnić
istniejący.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
s
Wybierz opcję <Nowy wpis>
lub wybierz wpis książki
telefonicznej i naciśnij
klawisz §OK§.
r
Wybierz typ numeru telefonu
ä/ k / l i naciśnij klawisz
§OK§. Numer zostanie
przeniesiony do
odpowiedniego pola.
Jeśli pole numeru jest już zajęte,
wyświetlone zostanie pytanie Zastapic
obecny numer?
§Tak§
Aby przenieść numer, naciśnij
przycisk wyświetlacza. W razie
wybrania opcji §Nie§ wyświetlony
zostanie monit o wybranie
innego typu numeru telefonu.
¤ W razie potrzeby uzupełnij wpis
(¢ str. 58).
Wskazówka
W przypadku nowego wpisu:
u W przypadku przenoszenia numeru
z książki telefonicznej online do pola
Nazwisko przeniesiony zostanie
dodatkowo pseudonim (o ile jest
dostępny).
u Podczas przejmowania numeru z listy
ponownego wybierania odtwarzanie
wiadomości jest przerywane.
Kopiowanie numeru lub adresu
e-mail z książki telefonicznej
W niektórych sytuacjach można otworzyć
książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej
numer telefonu lub adres e-mail. Telefon
stacji bazowej nie musi być w stanie
gotowości.
¤ W zależności od sytuacji otwórz książkę
telefoniczną za pomocą klawisza s lub
ö.
q
Wybierz wpis (¢ str. 59).
Zapisywanie rocznicy w książce
telefonicznej
W każdym wpisie książki telefonicznej
można zapisać również datę rocznicy
i ustawić czas przypominania o niej za
pomocą alarmu (ustawienie fabryczne:
Rocznica: Wyl.).
Rocznice są automatycznie umieszczane
w kalendarzu (str. 97).
s ¢ s (wybierz wpis)
§Wyswietl§ §Edytuj§
Naciśnij kolejno klawisze
wyświetlacza.
s
Przejdź do wiersza Rocznica:
v
Wybierz opcję Wl. Zostaną
wyświetlone poniższe pola.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Rocznica (Data)
Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie
8-cyfrowym.
Rocznica (godzina)
Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu
rocznicy (format 4-cyfrowy).
Rocznica (sygnal)
Wybierz rodzaj sygnalizacji.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wskazówka
Dla alarmu rocznicy niezbędne jest
wprowadzenie daty. Jeśli wybrana
została sygnalizacja optyczna,
wprowadzanie godziny nie jest
konieczne.
Wyłączanie rocznicy
s ¢ s (wybierz wpis)
§Wyswietl§ §Edytuj§
s
v
Version 4, 16.09.2005
§Zapisz§
Naciśnij kolejno klawisze
wyświetlacza.
Przejdź do wiersza Rocznica:
Wybierz opcję Wyl.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
63
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Alarm przypominający o rocznicy
W stanie gotowości alarm rocznicy jest
sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki
(¢ str. 4) oraz za pomocą wybranego
sygnału dzwonka.
Można:
§SMS§
Napisać wiadomość SMS.
§Wyl.§
Aby potwierdzić i zakończyć
alarm rocznicy, naciśnij klawisz
wyświetlacza.
Podczas telefonowania alarm rocznicy jest
raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym
na słuchawce.
Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana
podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na
listę Opuszczone terminy (str. 99).
Korzystanie z książek
telefonicznych online
W zależności od operatora można korzystać
z publicznych książek telefonicznych online
(książki telefonicznej online oraz
branżowego spisu firm).
Za pomocą konfiguratora internetowego
należy określić, który ze spisów telefonów
online ma być używany.
Wykluczenie odpowiedzialności
Firma Gigaset Communications GmbH nie
gwarantuje i nie odpowiada za dostępność
tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej
chwili wyłączona.
Otwieranie książki telefonicznej/
książki branżowej online
Version 4, 16.09.2005
Warunek: telefon stacji bazowej znajduje się
w stanie gotowości.
s
Przytrzymaj.
lub:
v ¢ Î Kontakty ¢ Sieciowa ksiazka
tel.
Zostanie otwarta lista książek telefonicznych
online. Wyświetlane są nazwy specyficzne
dla operatora.
64
q
Wybierz książkę telefoniczną
online lub książkę branżową
z listy i naciśnij klawisz §OK§.
Zostanie nawiązane połączenie z książką
telefoniczną online lub z książką branżową.
Jeśli dostępna jest tylko książka telefoniczna
online, można się z nią od razu połączyć,
przytrzymując klawisz sterujący w dół.
Wskazówka
Połączenie z książką telefoniczną online
można również nawiązać w następujący
sposób:
¤ W stanie gotowości wybierz numer
1#91, a następnie podnieś
słuchawkę c.
¤ Połączenie z książką branżową można
nawiązać, wybierając numer 2#91.
Połączenia z książką telefoniczną online
są zawsze bezpłatne.
Wyszukiwanie wpisu
Warunek: otwarta książka telefoniczna
online/książka branżowa.
¤ Wprowadzanie wpisu wielowierszowego:
Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub
Kategoria/Nazwa: (książka branżowa)
Wpisz nazwę, część nazwy lub
branżę (maks. 30 znaków).
Miasto:
Wprowadź nazwę miasta (maks.
30 znaków), w którym mieszka
poszukiwany abonent. Jeśli
wpisy były już wyszukiwane,
wyświetlane są nazwy ostatnich
wpisywanych miast (maks. 5).
Można wprowadzić nową
nazwę lub, za pomocą
klawisza s, wybrać jedną
z wyświetlonych nazw miast
i potwierdzić wybór
klawiszem §OK§,
lub:
Numer:
Wprowadź numer
(maks. 30 znaków).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Szukaj§ lub
klawisz w, aby rozpocząć wyszukiwanie.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Dane trzeba wprowadzić albo w polach
Nazwisko lub Kategoria/Nazwa: oraz
w polu Miasto, albo w polu Numer.
Wyszukiwanie za pomocą numeru możliwe
jest tylko wtedy, gdy wybrana książka
telefoniczna obsługuje wyszukiwanie
numerów. Wprowadzanie tekstu
¢ str. 144.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli istnieje więcej miast o tej samej nazwie,
zostanie wyświetlona lista znalezionych
miast.
q
Wybierz miasto.
Jeśli nazwa miasta jest dłuższa
niż jeden wiersz, zostanie
skrócona. Za pomocą opcji
§Wyswietl§ można wyświetlić całe
nazwy.
Jeśli nie zostało znalezione
właściwe miasto: naciśnij
klawisz §Zmien§, aby zmienić
kryteria wyszukiwania.
Informacje z pól Kategoria/
Nazwa oraz Miasto są
kopiowane i można je zmieniać.
§Szukaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby kontynuować
wyszukiwanie.
Jeśli nie zostanie znaleziony abonent
spełniający kryteria wyszukiwania, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nowa§, aby
rozpocząć nową operację wyszukiwania.
lub
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§, aby
zmienić kryteria wyszukiwania.
Wprowadzone nazwisko i miasto zostaną
skopiowane i można je zmieniać.
Jeśli lista wyników jest zbyt długa, nie
zostaną wyświetlone żadne wyniki. Zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Szczeg.§,
aby rozpocząć wyszukiwanie rozszerzone
(¢ str. 66).
lub
¤ W zależności od operatora: jeśli na
wyświetlaczu zostanie wyświetlona lista
wyników, można przeprowadzić
wyszukiwanie również w obrębie tej listy.
Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§.
Wynik wyszukiwania (lista
wyników)
Wynik wyszukiwania wyświetlany jest
w postaci listy na wyświetlaczu. Przykład:
Ks. tel. online
1
2/50
Sand, Maria Elżbie...
2
0049123456789
Parkowa 11
01-716 Warszawa
Wyswietl
x
Opcje
1. 2/50: Numer bieżący/liczba wyników (jeśli
liczba wyników >99, wyświetlany jest tylko
numer bieżący).
2. Cztery wiersze z nazwą, branżą, numerem
telefonu i adresem abonenta (ew. w skrócie).
Jeśli nie jest dostępny numer telefonu
stacjonarnego, wyświetlony zostanie numer
telefonu komórkowego (o ile dostępny).
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Listę można przewijać za pomocą
klawisza q.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§.
Wyświetlane są wszystkie informacje
wpisu (nazwa, ew. branża, adres, numery
telefonów) w pełnym brzmieniu. Wpis
można przewijać za pomocą klawisza q.
Klawisz §Opcje§ udostępnia ponadto
następujące możliwości:
Zawez wyszukiwanie
Zawężenie kryteriów wyszukiwania
i ograniczenie listy wyników (¢ str. 66).
Nowe wyszukiwanie
Uruchamianie nowego wyszukiwania.
65
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do lokalnej książki
telefonicznej. Jeśli wpis zawiera wiele
numerów, zostaną one wyświetlone na
liście. Dla wybranego numeru utworzony
zostanie nowy wpis. Nazwisko zostanie
przeniesione do pola Nazwisko
w lokalnej książce telefonicznej
(¢ str. 62).
Kopiuj do pryw. ks. tel.
Przenosi wybrany wpis do prywatnej
książki adresowej online. Prywatną
książkę adresową i książkę telefoniczną
online musi udostępniać ten sam
operator.
W zależności od operatora, do wpisu
w prywatnej książce adresowej można
dodać pseudonim.
Połączenia z rozmówcami
Version 4, 16.09.2005
Warunek: wyświetlona została lista
wyników.
¤ Wybierz wpis i podnieś słuchawkę c.
Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on
wybrany.
Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów,
zostanie wyświetlona lista numerów.
¤ Wybierz numer za pomocą klawisza q
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Wybierz§.
66
Uruchamianie wyszukiwania
rozszerzonego
Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego
można ograniczyć liczbę wyników
z poprzedniego wyszukiwania, stosując
dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).
Warunek: wyświetlony został wynik
wyszukiwania (lista wyników z wieloma
wpisami lub komunikat dotyczący zbyt
wielu wyników).
§Szczeg.§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub
§Opcje§ ¢ Zawez wyszukiwanie
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Kryteria wyszukiwania z poprzedniej
operacji wyszukiwania zostaną przejęte
i wpisane w odpowiednich polach.
Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub
Kategoria/Nazwa: (książka branżowa)
W razie potrzeby zmień nazwę/
branżę lub rozszerz części nazw.
Miasto:
Wyświetlona zostanie nazwa
miasta z poprzedniego
wyszukiwania (nie można
zmienić).
Ulica:
Ew. wprowadź nazwę ulicy
(maks. 30 znaków).
Imie: (tylko książka telefoniczna online)
Ew. wprowadź imię (maks.
30 znaków).
§Szukaj§
Uruchom wyszukiwanie
rozszerzone.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Korzystanie z prywatnych
książek adresowych online
Version 4, 16.09.2005
Niektórzy operatorzy umożliwiają
abonentom tworzenie własnych,
prywatnych książek adresowych/
telefonicznych w Internecie i zarządzanie
nimi.
Zaletą książki adresowej online jest to, że jej
wpisy można wywołać z dowolnego
telefonu lub komputera, np. z telefonu VoIP
w biurze lub komputera w hotelu.
Prywatnej książki adresowej online można
używać na telefonie stacji bazowej.
Warunki:
u Należy utworzyć prywatną książkę
adresową online za pomocą przeglądarki
internetowej na komputerze.
u W razie potrzeby należy utworzyć wpisy
w książce adresowej online za pomocą
przeglądarki internetowej na
komputerze.
u Należy włączyć prywatną książkę
adresową online na telefonie stacji
bazowej za pomocą konfiguratora
internetowego. W szczególności należy
zapisać w telefonie stacji bazowej nazwę
użytkownika i hasło dostępu do
prywatnej książki adresowej online.
Z książki adresowej można korzystać na
każdej zarejestrowanej słuchawce.
Otwieranie książki adresowej
online
Warunek: telefon stacji bazowej znajduje się
w stanie gotowości.
s
Przytrzymaj.
lub:
v ¢ Î Kontakty
¢ Sieciowa ksiazka tel.
Zostanie otwarta lista książek
telefonicznych. W przypadku prywatnej
książki adresowej online wyświetlona
zostanie jej nazwa specyficzna dla
operatora.
q
Wybierz prywatną książkę
adresową online z listy i naciśnij
klawisz §OK§.
Otwarta zostanie prywatna książka
adresowa online.
Wskazówka
Jeśli oprócz prywatnej książki adresowej
online nie są dostępne żadne inne książki
telefoniczne online:
¤ Naciśnij klawisz s. Otwarta zostanie
prywatna książka adresowa online.
¤ Przytrzymaj klawisz s. Zostanie
otwarta lokalna książka telefoniczna
telefonu stacji bazowej.
Wpisy książki adresowej online są sortowane
alfabetycznie według pierwszych
niepustych pól. Zazwyczaj jest to pole
pseudonimu lub nazwiska.
67
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / directories.fm / 21.01.2011
Korzystanie z książek telefonicznych
Wybieranie, wyświetlanie
i zarządzanie wpisem w książce
adresowej online
Warunek:
książka adresowa online jest otwarta (patrz
wyżej).
¤ Przejdź za pomocą klawisza s do
żądanego wpisu.
lub:
Wprowadź pierwszą literę nazwiska,
a następnie w razie potrzeby przejdź do
odpowiedniego wpisu za pomocą
klawisza s.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Wyswietl§.
Zostanie wyświetlony widok szczegółów
z pełnym wpisem. Wpis można przewijać za
pomocą klawisza sterującego q.
Wyświetlane są następujące dane (o ile są
dostępne i w kolejności zależnej od
operatora):
pseudonim, nazwisko, imię, numer telefonu,
numer telefonu komórkowego, numer VoIP,
ulica, numer domu, kod pocztowy,
miejscowość, nazwa firmy, branża, data
urodzin, adres e-mail.
Używanie pozostałych funkcji
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące funkcje:
Edytuj nick
Umożliwia zmianę lub usunięcie
pseudonimu we wpisie. Zmiany można
zapisać za pomocą opcji §Zapisz§.
Kopiuj do ks.tel.
Przeniesienie numeru do lokalnej książki
telefonicznej (¢ str. 62).
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Numery z publicznej książki telefonicznej
można przenieść do prywatnej książki
adresowej online (¢ str. 66).
68
Łączenie się z numerami z książki
adresowej online
Warunek: otwarta książka adresowa online.
q
Wybierz wpis (w razie potrzeby
otwórz widok szczegółów).
c
Podnieś słuchawkę.
Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on
wybrany.
Jeśli wpis zawiera wiele numerów (np.
telefonu stacjonarnego i komórkowego),
należy wybrać jeden z nich.
q
Wybierz żądany numer.
§OK§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wybrany żądany numer telefonu.
Przenoszenie lokalnej książki
telefonicznej do prywatnej książki
adresowej online
Wpisy lokalnej książki telefonicznej można
za pomocą konfiguratora internetowego
zapisać w formacie vCard jako plik vcf na
komputerze ( instrukcja obsługi
konfiguratora internetowego na
dołączonym dysku CD).
Niektórzy operatorzy udostępniają na
stronach internetowych funkcje
umożliwiające zaimportowanie tych plików
do książki adresowej online.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / charges.fm / 21.01.2011
Oszczędne telefonowanie
Oszczędne
telefonowanie
O ile to możliwe, należy korzystać z usług
operatora, który oferuje najtańszą taryfę
(Call-by-Call), albo ustawić opcję
wyświetlania kosztów połączenia.
Powiązanie numeru telefonu
z numerem Call-by-Call
Version 4, 16.09.2005
Numery Call-by-Call (prefiksy) różnych
operatorów można zapisać w lokalnej
książce telefonicznej (str. 58).
W celu powiązania numeru telefonu
z numerem Call-by-Call, w stanie gotowości
na telefonie stacji bazowej:
s
Naciśnij, aby otworzyć lokalną
książkę telefoniczną.
s
Wybierz wpis (numer Call-byCall).
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyswietl numer
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlony zostanie numer Call-by-Call.
~c
Wprowadź numer i podnieś
słuchawkę.
lub:
s
Znowu naciśnij, aby otworzyć
lokalną książkę telefoniczną
i wybrać z niej numer.
q
Wybierz wpis (¢ str. 59).
q
Jeśli zapisany wpis zawiera kilka
numerów telefonu:
Wybierz żądany numer i naciśnij
klawisz §OK§.
c
Podnieś słuchawkę. Zostaną
wybrane obydwa numery.
Wyświetlanie czasu trwania
i kosztów połączenia
W przypadku wszystkich połączeń
zewnętrznych wyświetlany jest czas trwania
połączenia
u podczas rozmowy,
u przez około 3 sekundy po zakończeniu
połączenia.
Wskazówka
Rzeczywisty czas połączeń może się
różnić o kilka sekund od wartości
wskazanej.
W przypadku wychodzących połączeń
zewnętrznych zamiast czasu trwania
rozmowy będzie wyświetlany koszt
rozmowy lub liczba jednostek
taryfikacyjnych, o ile operator włączył
usługę przesyłania informacji o kosztach.
69
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Wiadomości SMS
(komunikaty tekstowe)
Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji
umożliwiającej od razu wysyłanie
wiadomości SMS.
Warunki:
u Dla linii telefonicznej udostępniona
została usługa prezentacji numeru
wywołującego (CLIP ¢ str. 43).
u Operator sieci obsługuje usługę SMS
(informacje na ten temat można uzyskać
u operatora sieci).
u W celu odbierania wiadomości konieczne
jest zarejestrowanie się u operatora
usługi SMS. Odbywa się to automatycznie
przy wysyłaniu pierwszej wiadomości
SMS przez dane centrum SMS.
Uwaga!
Aby odbierać wiadomości SMS na wielu
numerach MSN, trzeba każdy numer MSN
oddzielnie zarejestrować u operatora.
u Wiadomość SMS może zawierać
612 znaków. Jeśli wiadomość zawiera
więcej niż 160 znaków, zostanie
przesłana jako połączona wiadomość
SMS (np. cztery wiadomości po
153 znaki). W prawej górnej części
ekranu wyświetlane są informacje
o pozostałej liczbie znaków i (w
nawiasie) numerze wpisywanej części
łączonej wiadomości. Przykład: 447
(2).
u Należy pamiętać, że łączenie
wiadomości SMS wiąże się z reguły
z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów.
Wysyłanie wiadomości SMS
§Opcje§
Wyslij
SMS
~/s
Wpisywanie/wysyłanie
wiadomości SMS
Wpisywanie wiadomości SMS
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
Nowy SMS Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
~
Wpisz wiadomość SMS.
Wskazówki
u Informacje na temat wpisywania
Version 4, 16.09.2005
tekstu i znaków specjalnych można
znaleźć na str. 144.
70
§Wyslij§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Wybierz numer wraz
z numerem kierunkowym
(także w lokalnej sieci
telefonicznej) z książki
telefonicznej lub wpisz numer
bezpośrednio. Aby wysłać SMS
do skrzynki pocztowej SMS:
załącz na końcu numeru numer
identyfikacyjny skrzynki.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wiadomość SMS zostanie
wysłana.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Wskazówki
u Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości
SMS zostanie przerwane przez
przychodzące połączenie zewnętrzne,
tekst zostanie automatycznie zapisany
na liście wiadomości roboczych.
u W razie zapełnienia pamięci lub
używania funkcji SMS za pomocą innej
słuchawki procedura zostanie
przerwana. Wyświetlany jest wówczas
odpowiedni komunikat. Należy
usunąć zbędne wiadomości SMS albo
wysłać wiadomość SMS później.
Lista wiadomości roboczych
Wiadomość SMS można zapisać na liście
wiadomości roboczych, a następnie zmienić
i wysłać.
Zapisywanie wiadomości SMS na liście
wiadomości roboczych
¤ Podczas wpisywania wiadomości SMS
(¢ str. 70).
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zapisz
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Po zapisaniu zostanie wyświetlony
ponownie edytor SMS z wpisaną
wiadomością. Można kontynuować
wpisywanie tekstu i ponownie go zapisać.
Zapisana wcześniej wiadomość SMS
zostanie zastąpiona.
Otwieranie listy wiadomości
roboczych
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Wychodz.
Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na
liście, na przykład:
Zapisano
dnia
Jeśli wpis został zapisany z numerem
telefonu, np. przy zapisaniu wiadomości
SMS z listy odebranych wiadomości, numer
telefonu jest wyświetlany w górnym
wierszu.
Odczytywanie lub usuwanie
wiadomości SMS
¤ Otwórz listę wiadomości roboczych,
a następnie:
Wybierz wiadomość SMS.
§Czytaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony tekst.
Przewijaj po jednym wierszu za
pomocą klawisza q.
Można też usunąć wiadomość SMS za
pomocą klawisza
§Opcje§ ¢ Usun wpis ¢ §OK§.
q
Wpisywanie/zmienianie wiadomości
SMS
¤ Podczas czytania wiadomości SMS na
liście wiadomości roboczych.
Otwórz menu.
Można wybrać następujące opcje:
Wyslij
Wysłanie zapisanej wiadomość SMS
(¢ str. 70).
Edytuj
Zmiana zapisanego tekstu wiadomości
SMS, a następnie wysłanie (¢ str. 70).
Zestaw znaków
Tekst jest wyświetlany przy użyciu
wybranej czcionki.
§Opcje§
Usuwanie listy wiadomości roboczych
¤ Otwórz listę wiadomości roboczych,
a następnie:
Otwórz menu.
Usun liste Wybierz, naciśnij klawisz §OK§
i potwierdź za pomocą klawisza
§Tak§. Lista zostanie usunięta.
§Opcje§
Version 4, 16.09.2005
10.01.10 15:07
71
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Wysyłanie wiadomości SMS na
adres e-mail
Jeśli operator udostępnia funkcję SMS na
e-mail, wiadomości SMS można przesyłać
także na adres e-mail.
Adres e-mail musi być umieszczony na
początku tekstu. Wiadomość SMS należy
wysłać na adres usługi e-mail centrum
wysyłania wiadomości SMS.
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Nowy SMS
s / ~ Przenieś adres e-mail z książki
telefonicznej lub wpisz
bezpośrednio. Zakończ za
pomocą znaku spacji lub
dwukropka (w zależności od
operatora).
~
Wpisz tekst wiadomości SMS.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyslij
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
E-mail
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§. Jeśli nie został
wpisany numer usługi e-mail
(¢ str. 75), wpisz jej numer.
§Wyslij§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wysyłanie wiadomości SMS jako
faksu
Version 4, 16.09.2005
Wiadomość SMS można również wysłać jako
faks.
Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez
operatora.
¤ Podczas wpisywania wiadomości SMS
(¢ str. 70).
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyslij
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
Faks
Wybierz i potwierdź za pomocą
klawisza §OK§.
72
s/~
§Wyslij§
Wybierz numer z książki
telefonicznej lub wprowadź
bezpośrednio. Numer należy
wpisać wraz z numerem
kierunkowym (także w lokalnej
sieci telefonicznej).
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Odbieranie wiadomości SMS
Wszystkie odebrane wiadomości SMS
zapisywane są na liście odebranych.
Połączone wiadomości SMS wyświetlane są
jako jedna wiadomość SMS. Jeśli
wiadomość ta jest zbyt długa lub została
przesłana niekompletna, to zostanie ona
podzielona na kilka pojedynczych
wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS
pozostaje na liście nawet po jej
przeczytaniu, należy regularnie usuwać
wiadomości SMS z listy.
Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie
zapełniona, wyświetlony zostanie
odpowiedni komunikat.
¤ Usuń zbędne wiadomości SMS
(¢ str. 73).
Lista odebranych
Lista odebranych zawiera:
u Wszystkie odebrane wiadomości SMS
(bez względu na numer MSN adresata).
Na wszystkich słuchawkach i telefonie
stacji bazowej wyświetlane są wszystkie
odebrane wiadomości SMS.
u Wiadomości SMS, które nie zostały
wysłane z powodu błędu.
Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są za
pomocą symbolu Ë na wyświetlaczu,
miganiem klawisza wiadomości f oraz
sygnałem dźwiękowym.
Otwieranie listy odebranych za
pomocą klawisza f
f
Naciśnij.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Lista odebranych wiadomości wyświetlana
jest z liczbą wpisów (przykład):
SMS:
Nowa wiadomość SMS otrzymuje po
odczytaniu stan „Stara” (nie jest wyświetlana
pogrubioną czcionką).
(2)
Zmienianie czcionki
z pogrubieniem: nowe wpisy
bez pogrubienia: przeczytane wpisy
¤ Otwórz listę klawiszem §OK§.
Każdy wpis na liście zawiera:
u Numer lub nazwę nadawcy.
u Linię odbierającą wiadomości SMS.
u Datę odebrania.
Przykład:
0123727859362922
dla MSN3
10.10.10 09:07
Otwieranie listy odebranych za
pomocą menu SMS
v ¢ ËWiadomosci ¢ SMS
¢ Przychodz.
Usuwanie listy odebranych
Z listy zostaną usunięte wszystkie nowe
i stare wiadomości SMS.
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości.
§Opcje§
Otwórz menu.
Usun liste Wybierz, naciśnij klawisz §OK§
i potwierdź za pomocą klawisza
§Tak§. Lista zostanie usunięta.
Odczytywanie lub usuwanie
wiadomości SMS
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości,
Jeśli tekst nie jest wyświetlany lub
wyświetlane są dziwne znaki, być może
wiadomość SMS została napisana w innym
zestawie znaków (cyrylicy, grece itd.).
¤ Odczytaj wiadomość SMS
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zestaw znaków
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
s
Wybierz zestaw znaków
i naciśnij klawisz wyświetlacza
§Wybierz§ (Ø = wł.).
Tekst zostanie wyświetlony przy użyciu
wybranej czcionki. Ustawienie dotyczyć
będzie tylko aktualnej wiadomości SMS.
Odpowiadanie na wiadomości
SMS lub przekazywanie
wiadomości SMS
¤ Odczytaj wiadomość SMS
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Dostępne są następujące możliwości:
Odpowiedz
Napisanie nowej wiadomości SMS
i wysłanie na numer nadawcy (str. 70).
Edytuj
Zmiana tekstu wiadomości SMS,
a następnie wysłanie do nadawcy
(str. 70).
Przeslij dalej
Przesłanie wiadomości SMS na inny
numer (str. 70).
a następnie:
Wybierz wiadomość SMS.
§Czytaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony tekst.
Przewijaj po jednym wierszu za
pomocą klawisza q.
Można też usunąć wiadomość SMS za
pomocą klawisza
§Opcje§ ¢ Usun wpis ¢ §OK§.
Version 4, 16.09.2005
q
73
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Przenoszenie numeru do książki
telefonicznej
Przenoszenie numeru nadawcy
¤ Otwórz listę odebranych wiadomości
i wybierz wiadomość SMS (¢ str. 72).
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel.
¤ Uzupełnij wpis (¢ str. 58).
Wskazówka
Załączony numer identyfikacyjny
skrzynki zostanie przejęty do książki
telefonicznej.
Przenoszenie/wybieranie numerów
z tekstu wiadomości SMS
¤ Przeczytaj wiadomość SMS i przewiń ją
do miejsca zawierającego numer
telefonu.
Cyfry zostaną zaznaczone.
Ó
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Uzupełnij wpis (¢ str. 58).
lub:
c
Podnieś słuchawkę, aby wybrać
numer.
Aby użyć tego numeru również do wysłania
wiadomości SMS:
¤ Zapisz numer wraz z numerem
kierunkowym w książce telefonicznej.
Jeśli wiadomość SMS zawiera wiele
numerów, następny numer zostanie
zaznaczony, jeśli wiadomość zostanie
przewinięta na tyle, że pierwszy numer
zniknie z wyświetlacza.
Wskazówki
Version 4, 16.09.2005
u W przypadku międzynarodowych
numerów kierunkowych znaki +- nie
są kopiowane.
¤ W takim przypadku należy numer
poprzedzić wpisem „00”.
u Jeśli w książce telefonicznej nie ma już
wolnych wpisów, można jedynie
zastąpić lub uzupełnić istniejący wpis.
74
SMS z wizytówką vCard
Wizytówka vCard to wizytówka
elektroniczna. W tekście wiadomości SMS
jest wyświetlana za pomocą ikony Å.
Wizytówka vCard może zawierać:
u nazwisko,
u numer prywatny,
u numer służbowy,
u numer telefonu komórkowego,
u datę urodzin.
Poszczególne informacje zawarte
w wizytówce vCard można zapisywać
pojedynczo w książce telefonicznej.
Otwieranie wizytówki vCard
¤ Odczytaj wiadomość SMS zawierającą
wizytówkę vCard.
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby otworzyć wizytówkę vCard.
Następnie:
§Powrót§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby powrócić do tekstu
wiadomości SMS.
albo:
q
Wybierz numer.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Podczas zapisywania numeru
automatycznie otwierana jest książka
telefoniczna. Skopiowane zostają numer
i nazwisko. Jeśli wizytówka vCard zawiera
datę urodzin, data zostanie przeniesiona do
książki telefonicznej i ustawiona jako
rocznica.
¤ W razie potrzeby zmień wpis w książce
telefonicznej i zapisz go. Automatycznie
nastąpi powrót do wizytówki vCard.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Powiadamianie przy użyciu
wiadomości SMS
Ustawianie centrum SMS/
linii wysyłającej
Możliwe jest włączenie powiadamiania za
pomocą wiadomości SMS o nieodebranych
połączeniach lub o nowych wiadomościach
na automatycznej sekretarce.
Warunek: w przypadku połączeń
nieodebranych musi być przekazywany
numer telefonu wywołującego (CLI).
Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki
użytkownika lub do innego urządzenia,
obsługującego funkcje wiadomości SMS.
Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer
telefonu, na który ma być wysłane
powiadomienie.
Wymiana wiadomości SMS przebiega za
pośrednictwem centrów SMS
obsługiwanych przez operatorów.
W aparacie należy wpisać centrum SMS, za
pośrednictwem którego będą wysyłane
i odbierane wiadomości SMS. Z każdego
wpisanego centrum SMS można odbierać
wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej
rejestracji u operatora. Odbywa się to
automatycznie przy wysyłaniu pierwszej
wiadomości SMS przez dane centrum SMS.
Wiadomości SMS wysyłane są za
pośrednictwem tego centrum SMS, które
wpisane zostało jako centrum wysyłania.
W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS
można jednakże włączyć inne centrum SMS
niż ustawione do tej pory (str. 75).
Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług
SMS, menu zawiera jedynie wpis
Ustawienia. Należy wpisać centrum usług
SMS (str. 75).
Wskazówka
Operator zazwyczaj nalicza koszty za
powiadomienia SMS.
v ¢ ËWiadomosci ¢ SMS
¢ Ustawienia ¢ Powiadomienie
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Do:
Wprowadź numer (z numerem
kierunkowym), na który zostanie
przesłana wiadomość SMS.
Nieodebrane:
Ustaw opcję Wl., jeśli ma być przesyłane
powiadomienie w formie wiadomości
SMS.
Wiadom. na sekr.:
Ustaw opcję Wl., jeśli ma być przesyłane
powiadomienie w formie wiadomości
SMS.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Uwaga!
Version 4, 16.09.2005
W przypadku usługi powiadamiania
o nieodebranych połączeniach nie
należy wpisywać własnego numeru.
Może to spowodować powstanie pętli, za
którą naliczane będą opłaty.
Wpisywanie/zmienianie
centrum SMS
¤ Przed wprowadzeniem nowego wpisu
lub usunięciem zapisanego numeru
należy zasięgnąć informacji na temat
dostępnej oferty oraz specyfiki usług
danego operatora.
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ SMS
¢ Ustawienia ¢ Centrum SMS
s
Wybierz centrum SMS (np.
CSMS 1) i naciśnij klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wysylanie aktywne:
Wybierz opcję Tak, jeśli za
pośrednictwem centrum SMS ma zostać
wysłana wiadomość SMS. W przypadku
centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to
odnosi się tylko do następnej
wiadomości SMS.
Numer centrum SMS:
Wpisz numer usługi SMS.
75
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Numer uslugi e-mail:
Wprowadź numer usługi e-mail.
Wyslij przez:
MSN, za pomocą którego chcesz wysyłać
wiadomości SMS.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wskazówka
Jeśli wybrane połączenie wysyłające
zostanie usunięte z konfiguracji,
używane będzie pierwsze połączenie
ISDN w konfiguracji.
Wysyłanie wiadomości SMS za
pośrednictwem innego centrum
SMS
¤ Wybierz CSMS 2, 3 lub 4 i ustaw jako
Version 4, 16.09.2005
aktywne centrum wysyłania (Wysylanie
aktywne = Tak). CSMS 1 zostanie
automatycznie dezaktywowane jako
centrum wysyłania dla następnej
wiadomości SMS.
¤ Wyślij wiadomość SMS.
Ustawienie to dotyczy tylko następnej
wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie
ponownie ustawione CSMS 1.
76
Włączanie/wyłączanie funkcji
SMS
Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie
odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu
wiadomości SMS jako wiadomości
tekstowych.
Po wyłączeniu funkcji wprowadzone
ustawienia wysyłania i odbierania
wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak
również wpisy na liście wiadomości
odebranych oraz roboczych zostaną
zachowane.
v
Otwórz menu główne.
*#Q5# 2 L
Wpisz cyfry.
Wyłącz funkcję SMS.
Q §OK§
albo:
§OK§
Włącz funkcję SMS (ustawienie
fabryczne).
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / sms_BRD_neutral.fm / 21.01.2011
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)
Usuwanie błędów
związanych z wiadomościami
SMS
Kody błędów podczas wysyłania
E0 Włączone stałe ograniczenie prezentacji
numeru (CLIR) lub nie została włączona
prezentacja numeru wywołującego.
FE Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD Błąd podczas ustanawiania połączenia
z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.
Sposób postępowania w przypadku
błędów
W poniższej tabeli przedstawiono listę
błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak
również wskazówki na temat sposobów ich
usuwania.
Wysyłanie niemożliwe.
1. Nie została udostępniona/włączona funkcja
„prezentacji numeru wywołującego” (CLIP).
Należy zwrócić się do operatora
z życzeniem udostępnienia usługi.
¥
2. Wysyłanie wiadomości SMS zostało
przerwane (np. przez połączenie
przychodzące).
Wyślij wiadomość SMS ponownie.
¥
Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.
1. Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie
numeru telefonu”.
Zwróć się do operatora z życzeniem
udostępnienia usługi (odpłatnie).
¥
2. Operatorzy sieci telefonii komórkowej
i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy
w zakresie usług SMS.
Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS
w sieci stacjonarnej.
¥
3. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione
u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci
stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest
zarejestrowany.
Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby
automatycznie zarejestrować telefon stacji
bazowej w celu odbierania wiadomości
SMS.
¥
Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.
Urządzenie końcowe nie jest udostępnione
w bazie danych operatora usług SMS dla usług
SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie
jest zarejestrowany.
Zasięgnij informacji u operatora usługi
SMS w sieci stacjonarnej.
Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby
automatycznie zarejestrować telefon stacji
bazowej w celu odbierania wiadomości
SMS.
¥
¥
3. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora.
4. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie
numer centrum SMS ustawionego jako
centrum wysyłania.
Wpisz numer (
str. 75).
¥
¢
Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest
niekompletny.
¥
¢
1. Zapełniona pamięć telefonu stacji bazowej.
Usuń stare wiadomości SMS (
str. 71).
2. Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części
wiadomości.
Version 4, 16.09.2005
Wiadomości SMS nie są odbierane.
Ustawiono opcję przekierowania połączeń
Wszystkie lub dla skrzynki poczty głosowej
u operatora ustawiono przekierowanie
połączeń z opcją Wszystkie .
Zmień ustawienie przekierowania
połączeń (
str. 47).
¥
¢
77
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / email.fm / 21.01.2011
Powiadomienia e-mail
Powiadomienia e-mail
Telefon informuje o odebraniu przez serwer
poczty przychodzącej nowej wiadomości email.
Telefon można ustawić w taki sposób, aby
okresowo nawiązywał połączenie
z serwerom wiadomości e-mail i sprawdzał,
czy są nowe wiadomości.
Nadejście nowej wiadomości e-mail
wskazywane jest na telefonie stacji bazowej
i wszystkich zarejestrowanych słuchawkach
Gigaset. Rozlega się sygnał dźwiękowy, miga
klawisz wiadomości f i na wyświetlaczu
w stanie gotowości wyświetlany jest
symbol Ë.
Wskazówka
Symbol Ë jest wyświetlany również
wtedy, gdy dostępne są nowe
wiadomości SMS.
Jeśli dostępne są nowe wiadomości email, po naciśnięciu klawisza
wiadomości f wyświetlana jest lista
E-mail.
Za pomocą telefonu można nawiązać
połączenie z serwerem poczty
przychodzącej i wyświetlić w przypadku
każdej wiadomości e-mail na liście
otrzymanych wiadomości informację
o nadawcy, dacie/godzinie otrzymania oraz
temat i (ew. skrócony) tekst wiadomości
(¢ str. 78).
Warunki:
u Telefon stacji bazowej jest połączony z
Internetem.
u Tylko jedno konto e-mail skonfigurowane
u dostawcy usług internetowych.
u Serwer poczty przychodzącej używa
Version 4, 16.09.2005
protokołu POP3.
78
u W telefonie zapisana została za pomocą
konfiguratora internetowego nazwa
serwera poczty przychodzącej oraz
osobiste dane dostępowe (nazwa konta,
hasło) do konta e-mail użytkownika
(patrz instrukcja obsługi konfiguratora
internetowego na dołączonym dysku
CD).
Otwieranie listy otrzymanych
wiadomości
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ E-mail
Lub też, jeśli dostępne są nowe wiadomości
e-mail (miga klawisz wiadomości f):
f ¢ E-mail
Telefon nawiązuje połączenie z serwerem
poczty przychodzącej. Zostanie
wyświetlona lista zapisanych na nim
wiadomości e-mail.
Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują
się przed dawnymi, przeczytanymi.
Najnowszy wpis znajduje się na początku
listy.
W przypadku każdej wiadomości e-mail
wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail
nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności
w skrócie), jak również data i godzina (data
i i godzina mają tylko wtedy prawidłowe
wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują
się w tej samej strefie czasowej).
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / email.fm / 21.01.2011
Powiadomienia e-mail
Komunikaty podczas nawiązywania
połączenia
Przykładowa informacja:
E-mail przychodzacy
1
2
Frank.Miller@mailp.com
10.10.08
15:40
Wszystkiego najlepszego
Anna Sand
10.10.08
Czytaj
V
10:38
Usun
1 Adres e-mail lub nazwa podana przez
nadawcę (ew. skrócona)
Pogrubienie: wiadomość jest nowa.
Jako „nowe” oznaczane są wszystkie
wiadomości e-mail, które nie były dostępne na
serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim
otwarciu listy wiadomości przychodzącej.
Wszystkie pozostałe wiadomości e-mail nie są
oznaczone jako nowe, bez względu na to czy
zostały przeczytane.
2 Data i godzina odebrania wiadomości e-mail
Jeśli lista odebranych wiadomości na
serwerze poczty przychodzącej jest pusta,
zostanie wyświetlony komunikat Brak
wpisów.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Wielu dostawców poczty elektronicznej
uaktywnia standardowo ochronę
antyspamową. Wiadomości e-mail
zakwalifikowane jako spam,
umieszczane są w odrębnym folderze,
a więc nie są wyświetlane na liście
otrzymanych wiadomości.
W przypadku niektórych dostawców
usług funkcję tę można skonfigurować:
można wyłączyć ochronę antyspamową
lub też umożliwić wyświetlanie spamu
na liście skrzynki odbiorczej.
Inni dostawcy poczty elektronicznej
przesyłają, w przypadku odebrania
spamu, wiadomość do skrzynki
odbiorczej. Ma ona na celu
poinformowanie o odebraniu
wiadomości e-mail uznanej za spam.
Dane daty i nadawcy tej wiadomości są
jednakże stale aktualizowane, w wyniku
czego wiadomość ta zawsze jest
wyświetlana jako nowa.
Podczas nawiązywania połączenia
z serwerem poczty przychodzącej mogą
wystąpić opisane poniżej problemy.
Komunikaty wyświetlane są na
wyświetlaczu przez kilka sekund.
Serwer pocztowy niedostepny
Nie można nawiązać dodatkowego
połączenia z serwerem poczty
przychodzącej. Przyczyny mogą być
następujące:
– Błędna nazwa serwera poczty
przychodzącej ( konfigurator
internetowy).
– Czasowe problemy z serwerem poczty
przychodzącej (nie działa lub też nie
jest połączony z Internetem).
¤ Sprawdź ustawienia w konfiguratorze
internetowym.
¤ Powtórz operację później.
Aktualnie niemozliwe
Zasoby telefonu, niezbędne w celu
nawiązania połączenia, są zajęte np.:
– Z serwerem poczty przychodzącej
połączona jest już inna zarejestrowana
słuchawka.
¤ Powtórz operację później.
Blad logowania na serwerze poczty
Błąd podczas logowania do serwera
poczty przychodzącej. Przyczyny mogą
być następujące:
– Błędna nazwa serwera poczty
przychodzącej, nazwa użytkownika
i/lub hasło.
¤ Sprawdź ustawienia ( konfigurator
internetowy).
Bledne ustawienia skrz. pocztowej
Niepełne dane nazwy serwera poczty
przychodzącej, nazwy użytkownika i/lub
hasła.
¤ Sprawdź i ew. uzupełnij ustawienia
(konfigurator internetowy).
79
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / email.fm / 21.01.2011
Powiadomienia e-mail
Wyświetlanie nagłówka
i tekstu wiadomości e-mail
Wyświetlanie adresu
nadawcy wiadomości e-mail
Warunek: otwarta lista odebranych
wiadomości (¢ str. 78).
q
Wybierz wpis wiadomości
e-mail.
§Czytaj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Warunek: powiadomienie o wiadomości
e-mail zostało otwarte do odczytu
(¢ str. 80).
§Od§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony temat wiadomości
e-mail (maks. 120 znaków) i pierwsze znaki
jej tekstu.
Przykładowa informacja:
E-mail
Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy
wiadomości, w razie potrzeby w wielu
wierszach (maks. 60 znaków).
§Powrót§
Aby powrócić do listy
odebranych wiadomości,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przykład:
Temat :
Zaproszenie
E-mail
Tekst:
Od:
Witaj Anno, zdałem już
Anna.Sand@mailp.com
egzamin!
Od
Usun
1 Temat wiadomości e-mail. Wyświetlanych jest
maks. 120 znaków.
2 Tekst wiadomości e-mail (ew. skrócony).
T
Aby powrócić do listy
odebranych wiadomości,
naciśnij czerwony klawisz
zakonczenia połączenia.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Jeśli wiadomość e-mail nie zawiera
żadnego zwykłego tekstu, przez krótki
czas wyświetlany jest komunikat
Wyswietlenie wiad. e-mail niemozliwe.
80
Powrót
Usun
Usuwanie wiadomości e-mail
Warunek: otwarta lista odebranych
wiadomości (¢ str. 78) lub wyświetlany
jest nagłówek wiadomości lub adres
nadawcy wiadomości e-mail (¢ str. 80).
§Usun§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby potwierdzić.
Wiadomość e-mail zostanie usunięta
z serwera poczty przychodzącej.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Centrum informacji –
stałe połączenie online
telefonu
Za pomocą telefonu stacji bazowej można
pobierać z Internetu treści online, tzn.
korzystać z usług informacyjnych,
przygotowanych specjalnie do wyświetlania
na tym telefonie. Dostępne usługi
informacyjne zostaną objaśnione w dalszej
części. Wstępny wybór został już ustawiony,
ustawienia te jednakże można zmienić lub
też dodać nowe usługi. Można w tym celu
odwiedzić stronę Gigaset.net
www.gigaset.net w Internecie
i skonfigurować swoje osobiste usługi
informacyjne.
Konfigurowanie spersonalizowanych
usług informacyjnych
¤ Otwórz na komputerze stronę
Version 4, 16.09.2005
konfiguratora internetowego Settings
¢ Services ¢ Info Services (patrz
instrukcja obsługi konfiguratora
internetowego na dołączonym dysku
CD).
¤ Kliknij łącze
gigaset.net/myaccount.
albo:
¤ Wprowadź w pasku adresu przeglądarki
internetowej na komputerze następujący
adres:
www.gigaset.net
¤ Na stronie Gigaset.net wprowadź swoją
nazwę użytkownika Gigaset.net oraz
hasło. Nazwa użytkownika oraz hasło
znajdują się na wyżej wymienionej
stronie konfiguratora internetowego.
W obu przypadkach zostanie otwarta strona
internetowa, na której można ustawić
własne usługi informacyjne.
Wskazówka
Uruchomić usługę Centrum informacyjne
i wyświetlić usługi informacyjne można
zarówno za pomocą telefonu stacji
bazowej, jak i zarejestrowanych
słuchawek Gigaset SL78H, SL400H i S79H.
Uruchamianie Centrum
informacji, wybieranie usług
informacyjnych
v ¢ Dodatkowe funkcje ¢ Centrum
informacji
Zostanie wyświetlone menu Centrum
informacji, tzn. lista dostępnych do wyboru
usług informacyjnych. Można przechodzić
pomiędzy poszczególnymi usługami
informacyjnymi.
s
Wybierz usługę informacyjną
i naciśnij klawisz §OK§.
W celu uzyskania dostępu do określonych
usług informacyjnych (usługi
spersonalizowane), konieczne jest
zalogowanie się za pomocą nazwy
logowania oraz hasła. W takim przypadku
należy wprowadzić dane dostępowe
w sposób opisany w rozdziale „Logowanie
do spersonalizowanych usług
informacyjnych” na str. 82.
81
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Komunikaty podczas ładowania
żądanych informacji
Informacje pobierane są z Internetu. Na
wyświetlenie informacji należy zaczekać
kilka sekund. Zostanie wyświetlona
informacja Prosze czekac...
Jeśli wyświetlenie informacji danej usługi
informacyjnej jest niemożliwe, zostanie
wyświetlony jeden z poniższych
komunikatów:
Nie mozna osiagnac zadanej strony
Możliwe przyczyny:
u przekroczenie limitu czasu (timeout)
podczas ładowania żądanych informacji
lub też
u serwer internetowy usług
informacyjnych jest niedostępny.
¤ Sprawdź połączenie z Internetem
Version 4, 16.09.2005
i powtórz wywołanie w późniejszym
czasie.
Blad kodowania na zadanej stronie
Zawartość żądanej usługi informacyjnej jest
zakodowana w formacie, którego telefon
stacji bazowej nie może wyświetlić.
Nie mozna wyswietlic zadanej strony
Błąd ogólny podczas ładowania usługi
informacyjnej.
Niepowodzenie logowania
Logowanie nie powiodło się. Możliwe
przyczyny:
u Nie wprowadzono prawidłowych danych
logowania.
¤ Wybierz ponownie usługę
informacyjną i powtórz logowanie.
Zwróć uwagę zwłaszcza na
prawidłową pisownię wielkimi/
małymi literami.
u Nie masz uprawnień dostępu do tej
usługi informacyjnej.
82
Logowanie do
spersonalizowanych usług
informacyjnych
Jeśli w celu uzyskania dostępu do usługi
informacyjnej niezbędne jest specjalne
zalogowanie się przy użyciu nazwy
użytkownika i hasła, po wywołaniu usługi
informacyjnej najpierw wyświetlany jest
następujący komunikat:
Nazwa uzytkownika
Wprowadź nazwę użytkownika
przydzieloną przez operatora
usługi informacyjnej.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Haslo
§Zapisz§
Następnie wprowadź hasło dla
tej nazwy użytkownika.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli logowanie zakończyło się pomyślnie,
żądana usługa informacyjna zostanie
wyświetlona.
Jeśli zalogowanie było niemożliwe, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat,
£ Komunikaty podczas ładowania
żądanych informacji, str. 82.
Wskazówka
Podczas wprowadzania danych
użytkownika należy zwrócić uwagę na
prawidłową pisownię wielkimi/małymi
literami. Wpisywanie tekstu ¢ str. 144.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Obsługa Centrum informacji
W zależności od typu żądanej usługi
informacyjnej można wykonać następujące
czynności:
Przeglądanie usługi informacyjnej
¤ Za pomocą klawisza s można przewijać
wyświetloną usługę informacyjną w dół,
natomiast klawisz t służy do
przewijania do góry (powrót).
po tym, że nad prawym klawiszem
wyświetlacza wyświetlana jest opcja
§Polacz§.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza Ó, jeśli
chcesz umieścić numer telefonu
w lokalnej książce telefonicznej stacji
bazowej.
albo:
¤ Naciśnij klawisz §Polacz§, aby wybrać
podświetlony numer.
Wybieranie hiperłączy
W przypadku naciśnięcia klawisza
wyświetlacza §Polacz§, w zależności od
operatora
u nastąpi wybieranie numeru lub
u najpierw numer zostanie wyświetlony na
wyświetlaczu. Przed wybraniem numeru
należy go najpierw potwierdzić.
¤ Numer zostanie wybrany po
naciśnięciu klawisza wyświetlacza§Tak§.
albo:
¤ W przypadku naciśnięcia klawisza
wyświetlacza §Nie§ zostanie
wyświetlona ponownie strona
z hiperłączem. Numer nie zostanie
wybrany.
Hiperłącze do dalszych informacji:
Wprowadzanie tekstu
Powrót do poprzedniej strony
¤ Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza.
Powrót do menu Centrum
informacji
¤ Naciśnij czerwony klawisz zakończenia
połączenia T.
Aby przejść do trybu „offline”:
Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia
połączenia T, aby powrócić do stanu
gotowości telefonu stacji bazowej.
Jeśli strona zawiera hiperłącze do dalszych
informacji, jest ono wyświetlane w postaci
symbolu g.
Po otwarciu strony zawierającej hiperłącze
pierwsze hiperłącze jest podkreślone.
¤ W razie potrzeby za pomocą klawisza
sterującego (s i/lub t) można przejść
do żądanego hiperłącza. Hiperłącze jest
wtedy zaznaczone (podświetlone).
¤ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza
§Lacze§, aby otworzyć odpowiednią stronę.
Hiperłącze do numeru telefonu:
Version 4, 16.09.2005
¤ Hiperłącze tego typu można rozpoznać
¤ Za pomocą klawisza q przejdź do pola,
¤
¤
¤
w którym chcesz wprowadzić tekst.
Kursor miga w polu tekstowym.
Wprowadź żądany tekst za pomocą
klawiszy telefonu stacji bazowej
(¢ str. 144).
W razie potrzeby przejdź do kolejnych
pól tekstowych, aby je wypełnić lub
ustawić w razie potrzeby jedną z opcji
(por. niżej).
Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby
zamknąć wpis oraz wysłać dane.
Jeśli hiperłącze zawiera numer telefonu,
numer ten można umieścić w lokalnej
książce telefonicznej lub wybrać numer
bezpośrednio (funkcja Click-2-Call).
¤ Wybierz hiperłącze za pomocą klawisza
s i/lub t.
83
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Info_Center.fm / 21.01.2011
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu
Dokonywanie wyboru
¤ Za pomocą klawisza q przejdź w razie
¤
¤
¤
potrzeby do wiersza, w którym chcesz
dokonać wyboru.
W razie potrzeby naciśnij kilka razy
klawisz sterujący w lewo lub w prawo,
aby wybrać odpowiedni element.
Za pomocą klawisza q przejdź w razie
potrzeby do dalszych pól wyboru
i wybierz je w sposób opisany powyżej.
Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza, aby
zakończyć wybór oraz wysłać dane.
Ustawianie opcji
¤ Za pomocą klawisza q przejdź do
wiersza opcji. Wiersz jest zaznaczony.
¤ Włącz lub wyłącz opcję za pomocą
¤
Version 4, 16.09.2005
¤
84
klawisza sterującego v (naciskając
w prawo) lub za pomocą lewego klawisza
wyświetlacza (np. §OK§).
Przejdź w razie potrzeby do dalszych
opcji lub pól tekstowych, aby je ustawić
lub wypełnić.
Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza (np.
§Wyslij§), aby zamknąć wpis oraz wysłać
dane.
Wyświetlanie informacji
z Internetu jako wygaszacza
ekranu
Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
w stanie gotowości można wyświetlać
żądany kanał informacyjny (np. komunikaty
pogodowe, wiadomości).
W tym celu należy włączyć na telefonie stacji
bazowej funkcję Pasek Informacje
(¢ str. 117) lub wygaszacz ekranu Uslugi
informac. (¢ str. 117) i włączyć
wyświetlanie informacji z usług
informacyjnych za pomocą konfiguratora
internetowego.
Wskazówka
Prognoza pogody jest ustawiona
domyślnie.
Na serwerze gigaset.net (¢ str. 81)
można ustawić wyświetlane informacje.
Wyświetlanie informacji tekstowych zaczyna
się po około 10 sekundach od powrotu
telefonu stacji bazowej do stanu gotowości.
W zależności od wybranego kanału
informacyjnego, na wygaszaczu z prawej
strony wyświetlany będzie klawisz
wyświetlacza (np. §Więcej§),
¤ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby
wyświetlić dalsze informacje.
¤ Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
powrócić do stanu gotowości.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Obsługa automatycznej
sekretarki stacji bazowej
Automatyczną sekretarkę, zintegrowaną ze
stacją bazową, można obsługiwać za
pomocą klawiatury stacji bazowej
(¢ str. 3), zarejestrowanej słuchawki lub
zdalnie (przy użyciu innego telefonu/
słuchawki). Komunikaty osobiste lub
pomocnicze można nagrać tylko za pomocą
stacji bazowej lub słuchawki.
Stacja bazowa jest wyposażona w trzy
automatyczne sekretarki (AS1, AS2, AS3), które
można włączać i obsługiwać niezależnie.
Po włączeniu stacji bazowej włączona jest
AS1 i do niej są przypisane wszystkie MSNs
stacji bazowej jako linie odbierające.
AS2 i AS3 stają się dostępne po przypisaniu
jednej lub więcej linii odbierających.
Każda automatyczna sekretarka odbiera
tylko połączenia przychodzące na jej linię.
Każdą automatyczną sekretarkę można
obsługiwać jedynie za pomocą urządzenia
końcowego (stacji bazowej/słuchawki), do
którego przypisana jest co najmniej jedna jej
linia odbierająca.
Przypisywanie linii odbierającej
Version 4, 16.09.2005
Warunek: w stacji bazowej skonfigurowano
co najmniej dwie MSNs .
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Polaczenia odbierajace
Sekretarka 1 / 2 / 3
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dla każdej skonfigurowanej linii(MSN)
i wyświetlany jest wpis Odbieraj polaczenia
dla xxx (xxx = nazwa linii).
Wprowadź poniższe ustawienie dla każdego
skonfigurowanego MSN stacji bazowej.
¤ Klawiszem r wybierz opcję Tak, jeśli
automatyczna sekretarka ma odbierać
połączenie na danej linii.
Jeśli linia jest już przypisana jako
odbierająca do innej automatycznej
sekretarki, nie można wybrać opcji Tak.
Wybierz opcję Nie, jeśli żądana linia
odbierająca nie powinna być przypisana
do danej automatycznej sekretarki.
Wskazówka
Jeśli automatyczna sekretarka ma
przyjmować połączenia GSM telefonu
komórkowego podłączonego do
telefonu Gigaset przez Bluetooth,
konieczne jest wybranie połączenia GSM
jako linii odbierającej. W przypadku
połączenia GSM na liście znanych
urządzeń wyświetlana jest nazwa
telefonu komórkowego.
Ustawione czasy odbierania decydują,
czy połączenia przychodzące będą
odbierane przez automatyczną
sekretarkę, czy też przez pocztę głosową
sieci komórkowej.
Połączenia równoległe
Jeśli abonent jest połączony z automatyczną
sekretarką i zostanie odebrane drugie
połączenie z automatyczną sekretarką,
osoba dzwoniąca usłyszy sygnał wolnej linii.
Połączenie będzie sygnalizowane na
urządzeniach (stacji bazowej, słuchawkach),
do których przypisana jest linia odbierająca.
Jeśli drugie połączenie nie zostanie
odebrane, automatyczna sekretarka
odbierze drugie połączenie, jeśli:
u połączenie z pierwszym rozmówcą
zostało zakończone oraz
u upłynął czas ustawiony dla przyjmowania
połączenia (¢ str. 91) przez
automatyczną sekretarkę.
85
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Tryb automatycznej sekretarki
Każdej z trzech automatycznych sekretarek
można używać w dwóch różnych trybach.
u W trybie Odbierz i nagraj osoba
dzwoniąca słyszy komunikat, a następnie
może nagrać wiadomość.
u W trybie Tylko odbierz osoba dzwoniąca
słyszy komunikat, ale nie może nagrać
wiadomości.
Obsługa za pomocą stacji
bazowej
Jeśli podczas obsługi rozlegnie się
akustyczny sygnał monitu lub wiadomości,
automatycznie zostanie włączony głośnik.
Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, należy
podnieść słuchawkę.
Obsługa za pomocą menu stacji bazowej
jest podobna do obsługi za pomocą
zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H,
SL400H lub S79H.
Włączanie/wyłączanie
automatycznej sekretarki
i ustawianie trybu
Version 4, 16.09.2005
Dostępne są tryby Odbierz i nagraj, Tylko
odbierz i Na zmiane. Za pomocą ustawienia
Na zmiane można włączyć tryb nagrywania
z żądanym czasie, a w pozostałym czasie
odtwarzania komunikatu pomocniczego
osobie dzwoniącej.
v ¢ Ì ¢ Uruchomienie
Wyświetlona zostanie lista automatycznych
sekretarek przypisanych do tej samej linii
odbierającej, co telefon stacji bazowej.
Włączone automatyczne sekretarki są
oznaczone symbolem μ.
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę.
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
86
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Uruchomienie:
Wybierz opcję Wl. albo Wyl., aby włączyć
lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.
Tryb:
Wybierz Odbierz i nagraj, Tylko odbierz
lub Na zmiane.
Jeśli wybrany został tryb Na zmiane:
Nagrywanie od:
Wpisz godzinę/minuty (format
4-cyfrowy) początku okresu przełączenia
funkcji.
(Godzina musi być ustawiona.)
Nagrywanie do:
Wpisz godzinę/minuty (format
4-cyfrowy) końca okresu przełączenia
funkcji.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Po włączeniu odtwarzany jest komunikat
informujący o pozostałym czasie nagrania.
Jeśli nie ustawiono jeszcze godziny
(ustawianie godziny ¢ str. 123), zostanie to
zasygnalizowane odpowiednim
komunikatem. Zostanie wyświetlony
symbol Ãoraz cyfry wskazujące włączone
automatyczne sekretarki (np. Ã2 3).
W przypadku zapełnienia pamięci
wiadomości i wybrania trybu Odbierz i
nagraj lub Na zmiane wyświetlony zostanie
monit o usunięcie starych wiadomości.
Automatyczna sekretarka zostanie włączona
po usunięciu starych wiadomości.
Jeśli godzina nie jest dostępna,
automatyczna sekretarka przechodzi z trybu
Na zmiane w tryb Odbierz i nagraj aż do
chwili, gdy godzina stanie się znowu
dostępna.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Włączanie automatycznej sekretarki
za pomocą przycisku na stacji bazowej
¤ Naciśnij przycisk ý, aby włączyć lub
wyłączyć wszystkie automatyczne
sekretarki przypisane do linii
odbierających telefonu stacji bazowej.
Jeśli do telefonu stacji bazowej przypisanych
jest wiele automatycznych sekretarek i nie
wszystkie z nich są wyłączone, sposób
postępowania jest następujący:
1. Naciśnij przycisk ý: wszystkie
automatyczne sekretarki przypisane do
telefonu stacji bazowej zostaną wyłączone.
2. Naciśnij przycisk ý: wszystkie
automatyczne sekretarki zostaną włączone.
Nagrywanie komunikatu
osobistego/komunikatu
pomocniczego
Telefon stacji bazowej dostarczany jest
z zapowiedzią standardową dla trybu
nagrywania i trybu komunikatu
pomocniczego. Dopóki nie zostanie nagrany
komunikat osobisty, używany jest
odpowiedni komunikat standardowy.
Dla każdej z automatycznych sekretarek
można nagrać oddzielne osobiste
zapowiedzi trybów nagrywania i trybu
komunikatu pomocniczego.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Za pomocą telefonu stacji bazowej
można zarządzać zapowiedziami
wszystkich automatycznych sekretarek,
którym przypisano co najmniej jedną
linię odbierającą. Za pomocą
zarejestrowanej słuchawki można
zarządzać jedynie automatyczną
sekretarką, do której przypisano co
najmniej jedną linię odbierającą
słuchawki.
v ¢ Ì ¢ Zapowiedzi
¢ Nagraj zapowiedz / Nagraj wskazówke
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
§OK§
Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli słuchawka nie została podniesiona,
włączy się tryb głośnomówiący.
Rozlegnie się sygnał gotowości (krótki
sygnał dźwiękowy).
¤ Nagraj komunikat (o długości co
najmniej 3 s).
§Koniec§
Aby zakończyć nagrywanie,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Klawiszem &, czerwonym klawiszem T
lub klawiszem §Powrót§ można przerwać
nagrywanie, a klawiszem §OK§ można je
ponownie włączyć.
Po nagraniu zapowiedź zostanie
odtworzona w celu sprawdzenia. Za pomocą
klawisza §Nowa§ można ponownie włączyć
nagrywanie.
Uwaga!
u Nagrywanie kończy się automatycznie
po osiągnięciu maks. czasu nagrywania
(170 s) lub gdy przerwa w mówieniu
będzie dłuższa niż 2 s.
u W razie przerwania nagrywania
stosowana będzie w dalszym ciągu
zapowiedź standardowa.
u Jeśli pamięć automatycznej sekretarki
jest zapełniona, nagrywanie nie zostanie
włączone lub zostanie przerwane.
¤ Po usunięciu starych wiadomości
automatyczna sekretarka
automatycznie przejdzie ponownie
w tryb Odbierz i nagraj.
¤ W razie potrzeby należy ponownie
nagrać komunikat.
87
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Odsłuchiwanie zapowiedzi
Odsłuchiwanie wiadomości
Dopóki nie zostanie nagrany komunikat
osobisty, odtwarzany jest odpowiedni
komunikat standardowy.
Klawiszem &, czerwonym klawiszem T
lub klawiszem §Powrót§ można przerwać
odtwarzanie.
Każda zapisywana wiadomość jest
opatrzona datą i godziną odebrania (o ile
opcja ta została ustawiona, patrz
¢ str. 123), wyświetlaną podczas
odtwarzania. Jeśli włączona jest funkcja
prezentacji numeru wywołującego,
wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.
Jeśli numer osoby dzwoniącej został
zapisany w książce telefonicznej,
wyświetlane jest zapisane z nim nazwisko.
Informacje na temat wyświetlania
¢ str. 43.
v ¢ Ì ¢ Zapowiedzi
¢ Odtwórz zapowiedz /
Odtwórz wskazówke
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
Podczas odsłuchiwania komunikatu można
nagrać nowy komunikat:
§Nowa§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest
zapełniona, sekretarka przechodzi w tryb
Tylko odbierz.
¤ Po usunięciu starych wiadomości
automatyczna sekretarka automatycznie
przejdzie ponownie w tryb Odbierz i
nagraj. W razie potrzeby należy
ponownie nagrać komunikat.
Usuwanie komunikatów/
komunikatów pomocniczych
Version 4, 16.09.2005
v ¢ Ì ¢ Zapowiedzi
¢ Usun zapowiedz / Usun wskazówke
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Po usunięciu używana będzie ponownie
odpowiednia zapowiedź standardowa
wybranej automatycznej sekretarki.
88
Odsłuchiwanie nowych wiadomości
Wiadomości nowe, które nie zostały jeszcze
odsłuchane, sygnalizuje symbol Ã
w drugim wierszu wyświetlacza oraz
miganie klawisza f.
f
Naciśnij klawisz wiadomości.
Sekretarka 1: / Sekretarka 2: /
Sekretarka 3:
Wybierz automatyczną
sekretarkę z listy i naciśnij
klawisz §OK§.
lub:
u
Naciśnij klawisz odtwarzania.
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
lub:
v ¢ Ì ¢ Odtwórz wiadomosci
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlone zostaną jedynie lokalne
automatyczne sekretarki przypisane do tej
samej linii odbierającej, co telefon stacji
bazowej.
Głośnik telefonu stacji bazowej zostanie
włączony.
Jeśli dostępne są nowe wiadomości,
odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej
nowej wiadomości. Po odtworzeniu
ostatniej z nowych wiadomości rozlegnie się
sygnał zakończenia i wskazany zostanie
pozostały czas nagrywania.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Odpowiedni komunikat głosowy wskazuje
datę i godzinę nagrania wiadomości.
Odtworzone zostaną wszystkie zapisane
wiadomości bez względu na linię
odbierającą.
Podczas odtwarzania wyświetlane są wpisy
listy automatycznych sekretarek.
Nowa wiadomość staje się „stara” po około
3 sekundach od odtworzenia daty i godziny
nagrania.
Odsłuchiwanie starych wiadomości
Po zakończeniu odtwarzania wszystkich
nowych wiadomości można uruchomić
odtwarzanie starych wiadomości
(procedurę opisano w sekcji
„Odsłuchiwanie nowych wiadomości”
na str. 88.
Version 4, 16.09.2005
Wstrzymywanie odtwarzania oraz
sterowanie
Podczas odtwarzania wiadomości:
2/w
Wstrzymanie odtwarzania.
Naciśnij ponownie klawisz 2/
w w celu kontynuacji lub
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wybierz opcję Kontynuuj,
a następnie naciśnij klawisz §OK§
w celu kontynuacji.
(przytrzymanie) lub
Podczas odtwarzania godziny
nagrania: przewijanie do
poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania
wiadomości: przewijanie do
początku bieżącej wiadomości.
(naciśnięcie) lub 4
Podczas odtwarzania godziny
nagrania: przewijanie do
poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania
wiadomości: powtarzanie
ostatnich 5 sekund wiadomości.
s albo 3
Przewijanie do następnej
wiadomości.
Jeśli odtwarzanie zostało przerwane na czas
dłuższy niż jedna minuta, automatyczna
sekretarka powraca do stanu gotowości.
Oznaczanie wiadomości jako „nowej”
Odsłuchaną, „starą” wiadomość można
oznaczyć ponownie jako „nową”.
Podczas odtwarzania wiadomości lub
w trakcie przerwy:
*
Naciśnij klawisz gwiazdki.
lub:
§Opcje§
Otwórz menu.
Oznacz jako nowe
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Komunikat wskaże zmianę stanu
wiadomości na „nową”.
Odtwarzanie bieżącej wiadomości zostanie
przerwane. Ew. rozpocznie się odtwarzanie
następnej wiadomości.
Klawisz f na słuchawce miga.
Przenoszenie numeru telefonu
z wiadomości do książki telefonicznej
Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:
§Opcje§ ¢ Kopiuj do ks.tel.
¤ Uzupełnij wpis (¢ str. 62).
Usuwanie wiadomości
Stare wiadomości można usuwać
pojedynczo albo wszystkie naraz.
Usuwanie wszystkich starych
wiadomości
Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:
§Opcje§ ¢ Usun stara liste §OK§
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Usuwanie pojedynczej wiadomości
Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:
§Usun§ / Q Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub klawisz cyfry Q.
Nowe wiadomości można usunąć po
odtworzeniu godziny nagrania i pierwszej
sekundy wiadomości.
89
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Przejmowanie rozmowy
z automatycznej sekretarki
Włączanie/wyłączanie nagrywania
rozmowy
Podczas nagrywania rozmowy na
automatyczną sekretarkę lub podczas jej
zdalnej obsługi można przyjąć rozmowę:
c / §Odbierz§ / d
Podnieś słuchawkę, naciśnij
klawisz trybu
głośnomówiącego lub klawisz
wyświetlacza.
Operacja nagrywania zostanie przerwana
i można podjąć rozmowę z osobą
dzwoniącą.
Jeśli przed odebraniem rozmowy czas
nagrania wyniósł już 3 s, wiadomość
zostanie zapisana. Klawisz f miga.
Połączenie można przyjąć nawet wówczas,
gdy nie jest ono sygnalizowane.
Za pomocą automatycznej sekretarki można
nagrać rozmowę zewnętrzną.
Warunek:
Prowadzona jest rozmowa zewnętrzna:
¤ Rozmówcę należy poinformować o tym,
że rozmowa jest nagrywana.
§Opcje§
Otwórz menu.
Nagr. rozmowy
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Nagrywanie rozmowy jest sygnalizowane na
wyświetlaczu za pomocą komunikatu
tekstowego; nagranie jest umieszczane jako
nowa wiadomość na liście wiadomości
automatycznej sekretarki.
§Koniec§
Aby zakończyć nagrywanie
rozmowy, naciśnij klawisz
wyświetlacza.
u Jeśli numer MSN używane do połączenia
są przypisane do automatycznej
sekretarki jako linia odbierająca,
połączenie zostanie nagrane na tej
automatycznej sekretarce.
u Jeśli numer MSN nie są przypisane do
żadnej automatycznej sekretarki jako
linia odbierająca, rozmowa zostanie
nagrana na automatycznej sekretarce
Sekretarka 1.
Jeśli automatyczna sekretarka, na której ma
być nagrana rozmowa, jest zajęta przez inne
połączenie, wyświetlony zostanie
komunikat Aktualnie niemozliwe.
Następnie słychać będzie sygnał
zakończenia.
Maksymalny czas nagrania zależy od ilości
wolnej pamięci w automatycznej sekretarce.
Po zapełnieniu pamięci rozlegnie się sygnał
zakończenia, nagranie zostanie przerwane,
a dotąd nagrana rozmowa zostanie
umieszczona na liście wiadomości
automatycznej sekretarki jako nowa
wiadomość.
Version 4, 16.09.2005
Przekazywanie rozmowy
zewnętrznej do automatycznej
sekretarki
Zewnętrzne połączenie przychodzące
można przekazać do automatycznej
sekretarki.
Przekierowanie jest możliwe tylko
w przypadku, gdy
u połączenie przychodzi na linię, którą
przypisano także do automatycznej
sekretarki;
u automatyczna sekretarka, do której
przypisana jest linia, jest włączona i nie
odbiera innego połączenia;
u w automatycznej sekretarce jest jeszcze
wolna pamięć.
Warunek: telefon stacji bazowej sygnalizuje
połączenie zewnętrzne:
§Opcje§
Otwórz menu.
Przekieruj do sekret.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Rozmowa zostanie bezzwłocznie przyjęta
w trybie nagrywania przez automatyczną
sekretarkę. Ustawiony czas opóźnienia
odbierania (str. 91) zostanie zignorowany.
90
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Włączanie/wyłączanie
odsłuchu
Ustawianie parametrów
nagrywania
Podczas nagrywania wiadomości można ją
odsłuchiwać za pomocą głośników stacji
bazowej oraz zarejestrowanych słuchawek.
Automatyczna sekretarka jest w momencie
dostarczenia skonfigurowana fabrycznie.
Ustawienia indywidualne można
wprowadzić za pomocą telefonu stacji
bazowej lub zarejestrowanej słuchawki.
v ¢ Ì ¢ Nagrania
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dlug. nagrania:
Wybierz maksymalną długość
nagrywania 1 min., 2 min., 3 min.
lub Maksimum.
Jakosc nagrania:
Wybierz jakość nagrywania Standard.
lub B. dobra. Im wyższa jakość, tym
krótszy maksymalny czas nagrywania.
Opóznienie odb.:
Wybierz czas, po jakim automatyczna
sekretarka powinna przyjąć połączenie:
Natychmiast, po 10 s, 18 s, 30 s lub
Automat.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Włączanie/wyłączanie odsłuchu na
stałe
v ¢ Ì ¢ Podsluch
Tel. biurkowy
Wybierz, aby włączyć/wyłączyć
odsłuch na telefonie stacji
bazowej (³= wł.).
Sluch.
Wybierz, aby włączyć/wyłączyć
odsłuch na zarejestrowanej
słuchawce (³= wł.).
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć lub wyłączyć
funkcję.
Wyłączanie odsłuchu na czas
aktualnego nagrania
Funkcję można wyłączyć podczas nagrania.
W telefonie stacji bazowej:
§Cicho§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przyjmowanie połączenia
Version 4, 16.09.2005
d / c Naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego lub podnieś
słuchawkę.
Wskazówka dotycząca przyjmowania
połączenia
W przypadku ustawienia opcji opóźnienia
odbierania Automat.:
u Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne
nowe wiadomości, automatyczna
sekretarka odbierze połączenie po 18 s.
u Jeśli zostały już zapisane nowe
wiadomości, automatyczna sekretarka
odbierze połączenie po 10 s.
W przypadku zdalnej obsługi (¢ str. 92) po
około 15 s wiadomo już, że nie ma nowych
wiadomości (w przeciwnym razie
automatyczna sekretarka odebrałaby
połączenie). Odłożenie słuchawki pozwala
więc uniknąć kosztów połączenia.
91
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Zdalna obsługa (funkcja
zdalnego sterowania)
Automatyczną sekretarkę można wywołać
lub włączyć za pomocą dowolnego aparatu
telefonicznego (np. z hotelu lub z budki
telefonicznej).
Warunki:
u Ustawiony został systemowy kod PIN
różny od 0000 (str. 123).
u Aparat telefoniczny, który ma posłużyć
do obsługi zdalnej, ma możliwość
wybierania tonowego (DTMF), tzn. przy
naciskaniu klawiszy rozlegają się różne
dźwięki. Można też użyć (dostępnego
w handlu) nadajnika sygnałów
tonowych.
u Wywoływana linia/numer MSN jest
przypisana do automatycznej sekretarki
jako linia odbierająca.
Wskazówka
Zdalna obsługa za pomocą telefonu
GSM jest możliwa tylko w przypadku,
gdy telefon komórkowy i sieć GSM
obsługują sygnalizację DTMF.
Łączenie się z automatyczną
sekretarką i odsłuchiwanie
wiadomości
~
9~
~
Wybierz własny numer.
Podczas odtwarzania tekstu
komunikatu: Naciśnij
klawisz 9.
Odtwarzanie tekstu zapowiedzi
zostanie przerwane.
Wprowadź systemowy kod PIN.
Version 4, 16.09.2005
Zostanie odtworzony komunikat
z informacją, czy są dostępne nowe
wiadomości. Następnie odtwarzane są
wiadomości. Automatyczną sekretarkę
można wówczas obsługiwać za pomocą
klawiatury.
92
Obsługę umożliwiają następujące klawisze:
A
Podczas odtwarzania godziny
nagrania: przewijanie do
poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania
wiadomości: przewijanie do
początku bieżącej wiadomości.
B
Wstrzymanie odtwarzania.
Naciśnij ponownie w celu
kontynuacji.
Po pauzie o długości około
60 sekund połączenie zostanie
przerwane.
3
Przewijanie do następnej
wiadomości.
D
Powtarzanie ostatnich 5 sekund
wiadomości.
0
Podczas odtwarzania
wiadomości: usuwanie bieżącej
wiadomości.
:
Oznaczanie odsłuchanej
wiadomości jako „nowej”.
Rozpocznie się odtwarzanie
następnej wiadomości. Po
ostatniej wiadomości
odtwarzany jest komunikat
informujący o pozostałym
czasie nagrania.
Zakończenie zdalnej obsługi
¤ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia
lub odłóż słuchawkę.
Wskazówka
Automatyczna sekretarka przerywa
połączenie w następujących
przypadkach:
u Jeśli wprowadzono błędny kod PIN.
u Jeśli na automatycznej sekretarce nie
ma żadnych wiadomości.
u Po odtworzeniu komunikatu
o pozostałym czasie nagrania.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / answering_m.fm / 21.01.2011
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej
Włączanie automatycznej
sekretarki
¤ Zadzwoń na numer automatycznej
Version 4, 16.09.2005
sekretarki, a następnie poczekaj na
polecenie: „Proszę wprowadzić kod PIN”
(około 50 s).
~
Wprowadź systemowy kod PIN.
Automatyczna sekretarka jest włączona.
Odtwarzany jest komunikat o pozostałym
czasie nagrania.
Następnie odtwarzane są wiadomości.
Automatycznej sekretarki nie można
wyłączyć zdalnie.
W razie wprowadzenia błędnego kodu PIN
lub zbyt długiej zwłoki (ponad 10 sekund)
połączenie zostanie przerwane.
Automatyczna sekretarka pozostanie
wyłączona.
93
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Net-AB.fm / 21.01.2011
Używanie automatycznej sekretarki w sieci
Używanie automatycznej
sekretarki w sieci
Niektórzy operatorzy oferują usługę
automatycznej sekretarki w sieci, tzw.
skrzynkę poczty głosowej u operatora.
Usługę automatycznej sekretarki w sieci
należy zamówić u operatora sieci. Numer
automatycznej sekretarki w można zapisać
w telefonie stacji bazowej.
Fabrycznie nie jest ustawione przypisanie
żadnej automatycznej sekretarki do klawisza
szybkiego wybierania.
Przytrzymaj klawisz
.
albo:
v ¢ Ì Poczta glosowa
¢ Ustaw klawisz 1
Poczta glosowa / Sekretarka
Wybierz wpis i naciśnij klawisz
§OK§ ( = wł.).
Została wybrana lokalna Sekretarka:
Włączanie/wyłączanie –
wpisywanie numeru
v ¢ Ì Poczta glosowa
¢ Poczta glosowa
~
Wprowadź lub zmień numer
automatycznej sekretarki
w sieci.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Sposób włączania/wyłączania
automatycznej sekretarki w należy
sprawdzić w informacjach dostarczonych
przez operatora sieci.
Ustawianie szybkiego
dostępu do automatycznej
sekretarki
Za pomocą funkcji szybkiego wybierania
można wybrać bezpośrednio skrzynkę
u operatora lub lokalną automatyczną
sekretarkę telefonu stacji bazowej.
Przypisywanie klawisza 1, zmiana
przypisania
Version 4, 16.09.2005
Ustawienie szybkiego wybierania jest
zależne od urządzenia. W telefonie stacji
bazowej i każdej z zarejestrowanych
słuchawek można do klawisza
przypisać
inną automatyczną sekretarkę.
94
Zostanie natychmiast włączona funkcja
szybkiego dostępu do lokalnych
automatycznych sekretarek telefonu stacji
bazowej.
T
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia (stan
gotowości).
Została wybrana automatyczna
sekretarka w sieci:
Jeśli numer automatycznej sekretarki został
już zapisany, natychmiast zostanie włączona
funkcja szybkiego dostępu.
T
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia (stan
gotowości).
Jeśli nie numer poczty głosowej nie został
zapisany, zostanie wyświetlony monit
o wprowadzanie numeru automatycznej
sekretarki u operatora
~
Wpisz numer skrzynki poczty
głosowej u operatora.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
T
Przytrzymaj czerwony klawisz
zakończenia połączenia (stan
gotowości).
Szybkie wybieranie zostanie włączone.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Net-AB.fm / 21.01.2011
Używanie automatycznej sekretarki w sieci
Wskazówka
W celu szybkiego wybierania skrzynki
poczty głosowej u operatora można
wprowadzić tylko jeden numer.
Z automatyczną sekretarką w sieci dla
można również połączyć się
bezpośrednio za pośrednictwem
klawisza wiadomości (¢ str. 95).
Wybieranie automatycznej
sekretarki za pomocą funkcji
szybkiego dostępu
Przytrzymaj.
Jeśli automatyczna sekretarka w sieci została
skonfigurowana w celu szybkiego dostępu,
nastąpi bezpośrednie połączenie
z sekretarką.
d
Naciśnij klawisz trybu
głośnomówiącego.
Zostanie odtworzony komunikat skrzynki
u operatora.
Jeśli do szybkiego dostępu została
skonfigurowana lokalna automatyczna
sekretarka telefonu stacji bazowej,
odtwarzanie wiadomości rozpocznie się,
jeśli do linii odbierającej telefonu stacji
bazowej przypisana jest tylko jedna
automatyczna sekretarka. Jeśli do telefonu
stacji bazowej przypisano więcej niż jedną
lokalną automatyczną sekretarkę,
wyświetlona zostanie lista automatycznych
sekretarek.
q
Wybierz automatyczną
sekretarkę i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlanie nowych wiadomości
na wyświetlaczu słuchawki
w stanie gotowości
Jeśli w skrzynce poczty głosowej, lub
w lokalnej automatycznej sekretarce
znajduje się nowa wiadomość, na
wyświetlaczu w stanie gotowości
wyświetlany jest symbol à oraz liczba
nowych wiadomości. Klawisz wiadomości
f miga.
Wywoływanie automatycznej
sekretarki w sieci za pomocą
klawisza wiadomości
Jeśli numer poczty głosowej jest zapisany
w telefonie stacji bazowej, klawisz
wiadomości f wyświetla listę Skrzynka:.
Jeśli w sieciowej skrzynce poczty głosowej
dostępne są nowe wiadomości, wpis na
liście wyświetlany jest pogrubioną czcionką.
W nawiasie za wpisem listy widnieje liczba
nowych wiadomości.
f
Naciśnij klawisz wiadomości.
Skrzynka: Wybierz wpis automatycznej
sekretarki w sieci i naciśnij
klawisz §OK§.
Nastąpi bezpośrednie połączenie ze
skrzynką poczty głosowej w sieci i zostanie
odtworzony komunikat. Odtwarzaniem
wiadomości można zazwyczaj sterować za
pomocą klawiszy telefonu stacji
bazowej(kody cyfrowe). Należy zwrócić
uwagę na komunikat.
Wskazówki
Version 4, 16.09.2005
u Automatyczna sekretarka w sieci
wywoływana jest automatycznie za
pomocą odpowiedniego połączenia.
Numer telefonu nie jest poprzedzany
zdefiniowanym, automatycznym
numerem kierunkowym.
Odtwarzaniem wiadomości
z automatycznej sekretarki w sieci
można zazwyczaj sterować za pomocą
klawiszy telefonu (kody cyfrowe).
95
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / add_features.fm / 21.01.2011
ECO DECT: zmniejszenie zużycia energii i emisji radiowej
ECO DECT: zmniejszenie
zużycia energii i emisji
radiowej
Telefon Gigaset jest przyjazny dla
środowiska.
Zmniejszenie zużycia prądu
Telefon zużywa mniej prądu dzięki
zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.
Zmniejszenie emisji radiowej
Moc nadawcza telefonu jest automatycznie
zmniejszana w zależności od oddalenia
zarejestrowanej słuchawki od telefonu stacji
bazowej. Im bliżej telefonu stacji bazowej
znajduje się słuchawka, tym niższa jest
emisja radiowa.
Moc nadawczą słuchawki i telefonu stacji
bazowej można dodatkowo zmniejszyć,
korzystając z trybu Tryb Eco.
Funkcja Tryb Eco zmniejsza moc nadawczą
o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik
wykonuje telefon. W trybie Tryb Eco zasięg
zmniejsza się o około 50%. Dlatego też Tryb
Eco ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest
wystarczający.
Tryb Eco / Tryb Eco+
– włączanie/wyłączanie
v ¢ Ustawienia ¢ Tryb Eco
¢ Tryb Eco / Tryb Eco+
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
(³ = wł.).
Wskaźniki stanu na wyświetlaczu
w stanie gotowości
Symbol
wyświetlacza
¼
¼
Version 4, 16.09.2005
96
Tryb Eco+ włączony
zielony
Tryb Eco+ i Tryb Eco
włączone
Wskazówki
u Gdy włączona jest funkcja Tryb Eco+,
u
u
Wyłączanie emisji radiowej
Tryb Eco+
Gdy włączona jest funkcja Tryb Eco+, emisja
(moc nadawcza DECT) telefonu stacji
bazowej i słuchawki jest wyłączana w trybie
gotowości, o ile wszystkie zarejestrowane
słuchawki obsługują funkcję Tryb Eco+.
Tryby Tryb Eco / Tryb Eco+ można
niezależnie włączać lub wyłączać na
poszczególnych słuchawkach
zarejestrowanych w stacji bazowej.
biały
u
u
można sprawdzić dostępność stacji
bazowej, przytrzymując klawisz
połączenia na słuchawce. Jeśli stacja
bazowa jest dostępna, słychać będzie
sygnał zgłoszenia.
Gdy funkcja Tryb Eco+ jest włączona:
– Nawiązanie połączenia jest
opóźnione na słuchawce o około
2 sekundy.
– Czas gotowości słuchawki skraca
się o około 50%.
W razie zarejestrowania słuchawek,
które nie obsługują trybu Eco+,
funkcja Tryb Eco+ zostanie wyłączona
w stacji bazowej i wszystkich
zarejestrowanych słuchawkach.
Gdy funkcja Tryb Eco jest włączona,
zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
Funkcje Tryb Eco / Tryb Eco+
i obsługa regeneratora Repeater
(¢ str. 130) wykluczają się
wzajemnie, tj. nie można jednocześnie
korzystać z regeneratora Repeater
i funkcji Tryb Eco oraz Tryb Eco+.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / add_features.fm / 21.01.2011
Ustawianie terminu (w kalendarzu)
Ustawianie terminu
(w kalendarzu)
W stacji bazowej można ustawić funkcję
przypominania o 30 terminach. Rocznice
wpisane w książce telefonicznej (¢ str. 63)
są automatycznie umieszczane
w kalendarzu.
Można określić, czy w stanie gotowości ma
być wyświetlany graficzny kalendarz.
W tym celu w stanie gotowości:
§Kalendarz§ Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub:
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Następnie:
§Opcje§ ¢ Pokazuj kalendarz
¤ Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając
klawisz §Zmien§ (³ = wł.).
Zapisywanie terminu
Warunek: ustawiona data oraz godzina
(str. 123).
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Wrzesien 2010
Pn
Powrót
W
Sr
Cz
Pt
So
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Opcje
u Aktualny dzień (wybrany) jest
obramowany kolorem pomarańczowym.
Version 4, 16.09.2005
u Dni, dla których już zapisano terminy, są
wyświetlane na pomarańczowym tle.
r/q
Wybierz żądany dzień
w kalendarzu.
Aby przejść do następnego/poprzedniego
miesiąca, przejdź do ostatniego/pierwszego
dnia wyświetlanego miesiąca, a następnie
naciśnij klawisz sterujący w prawo/w lewo
(albo w górę/w dół).
Wybrany dzień jest obramowany na
pomarańczowo. Aktualny dzień jest
obramowany na biało.
Po wybraniu dnia:
w
Naciśnij klawisz sterujący
pośrodku.
u Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz
listę zapisanych na dany dzień terminów.
Za pomocą opcji <Nowy wpis> ¢ §OK§
otwórz okno wprowadzania nowego
terminu.
u Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne
terminy, od razu otwórz okno
wprowadzania nowego terminu.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Uruchomienie:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Data:
W polu wpisana jest domyślnie data
wybranego dnia.
W razie potrzeby wprowadź dzień/
miesiąc/rok (8 cyfr).
Godzina:
Wpisz godzinę/minuty (format
4-cyfrowy).
Tekst:
Wprowadź tekst (maks. 16 znaków). Tekst
będzie wyświetlany jako nazwa terminu
na liście terminów oraz podczas
sygnalizacji terminu. W polu Tekst
widnieje domyślnie tekst Termin.
Jeśli w polu Tekst nie został wpisany
żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko
informacja o dacie i godzinie terminu.
Sygnal:
Wybierz melodię, która ma sygnalizować
termin. W razie wybrania opcji Tylko opt.
termin będzie tylko wyświetlany na ekranie.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wskazówka
Jeśli zapisano już 30 terminów, w celu
wprowadzenia nowego terminu należy
najpierw usunąć jeden z terminów.
97
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / add_features.fm / 21.01.2011
Ustawianie terminu (w kalendarzu)
Sygnalizowanie terminu rocznicy
Termin sygnalizowany jest w stanie
gotowości przez 60 sekund za pomocą
wybranego sygnału dzwonka. W przypadku
rocznicy wyświetlane jest nazwisko,
a w przypadku terminu – wprowadzony
tekst wraz z godziną.
ØÜÚ
Termin
15:38
Wyl.
SMS
Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć
na niego:
§§Wyl.§§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby wyłączyć termin.
lub:
§SMS§
Aby odpowiedzieć na termin za
pośrednictwem wiadomości
SMS, naciśnij klawisz
wyświetlacza.
Wskazówka
Podczas połączenia termin
sygnalizowany jest tylko za pomocą
jednego, krótkiego dźwięku.
Version 4, 16.09.2005
Następnie jest przenoszony na listę
pominiętych terminów.
98
Zarządzanie terminami
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Edycja indywidualnego terminu
r/q
Wybierz dzień w kalendarzu
i naciśnij klawisz sterujący w.
(Dni, dla których zapisano już
terminy/rocznice, są oznaczone
w kalendarzu pomarańczowym
tłem.)
Zostanie wyświetlona lista wpisów dla
danego dnia. Rocznice są oznaczone
symbolem j, a aktywne terminy
symbolem μ.
q
Wybierz termin/rocznicę.
§§Wyswietl§§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby wyświetlić wpis.
Rocznice można jedynie wyświetlać. Zmiany
rocznicy można dokonać za pomocą książki
telefonicznej (¢ str. 63).
W przypadku terminów klawisz §Opcje§
udostępnia następujące możliwości:
Edytuj wpis
(jak Zapisywanie terminu ¢ str. 97)
Usun wpis
Usuwanie wybranego terminu z listy.
Wlacz / Wylacz
Włączanie/wyłączanie terminu.
Wyłączony termin nie jest sygnalizowany.
Usuwanie wszystkich terminów
z kalendarza
W widoku miesiąca:
§Opcje§ ¢ Usun wszyst. terminy ¢ §OK§
Potwierdź operację klawiszem §Tak§.
Wszystkie terminy zostaną usunięte.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / add_features.fm / 21.01.2011
Ustawianie budzika
Wyświetlanie nieaktualnych
terminów, rocznic
Nieaktualne terminy/rocznice (str. 63)
zapisywane są na liście Opuszczone terminy
w następujących wypadkach:
u Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
u Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła
podczas połączenia.
Zostanie wyświetlony symbol n oraz liczba
nowych wpisów. Najnowszy wpis znajduje
się na początku listy.
Listę można otworzyć, naciskając klawisz
wiadomości f (¢ str. 57) lub za
pomocą menu:
v ¢ Í Organizer
¢ Opuszczone terminy
q
Wybierz termin/rocznicę.
Zostaną wyświetlone informacje na temat
terminu/rocznicy. Wyświetlana jest nazwa
pominiętego terminu (¢ str. 97),
a w przypadku rocznicy – odpowiednie
nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data
oraz godzina.
§Usun§
Usuń termin
lub:
§SMS§
Wpisz wiadomość SMS.
Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie
wprowadzenia następnego terminu
najstarszy wpis zostanie usunięty.
Ustawianie budzika
Warunek: ustawiona data oraz godzina
(str. 123).
Version 4, 16.09.2005
Włączanie/wyłączanie oraz
ustawianie budzika
v ¢ Í Organizer ¢ Budzik
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wlaczenie:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Godzina:
Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).
Co:
Wybierz opcję Codziennie lub PonPiatek.
Glosnosc:
Ustaw głośność alarmu budzika (1–5) lub
„crescendo” (głośność wzrasta z każdym
sygnałem dzwonka = ‡).
Sygnal:
Wybierz melodię alarmu budzika.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
W górnym wierszu wyświetlacza w stanie
gotowości wyświetlony zostanie symbol ¼
i godzina budzenia.
Alarm budzika jest sygnalizowany na
wyświetlaczu (¢ str. 4) i za pomocą
wybranego sygnału dzwonka. Alarm
budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie
nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik
zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut,a
następnie zostanie wyłączony.
Podczas połączenia alarm budzika
sygnalizowany jest tylko za pomocą
jednego, krótkiego dźwięku.
Wyłączanie budzika/powtarzanie
alarmu (tryb drzemki)
Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.
§Wyl.§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Sygnał budzika zostanie
wyłączony.
lub
§Drzemka§
Naciśnij klawisz wyświetlacza
lub dowolny inny klawisz.
Budzik zostanie wyłączony
i ponownie włączy się po
5 minutach. Po drugim
powtórzeniu budzik zostanie
wyłączony.
99
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Podłączanie/używanie
dodatkowych urządzeń
Version 4, 16.09.2005
Telefon stacji bazowej może pełnić rolę
„centrali telefonicznej”, gdy podłączone
zostaną do niego dodatkowe urządzenia.
W telefonie stacji bazowej można
zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek
i sześć regeneratorów sygnału Gigaset
Repeater.
Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu
przypisywany jest numer wewnętrzny (2 – 7)
i nazwa wewnętrzna (INT 2 – INT 7).
Przypisanie numerów i nazw można
zmienić.
Jeśli w telefonie stacji bazowej zostały już
przypisane wszystkie numery wewnętrzne,
w celu zarejestrowania dodatkowego
urządzenia należy najpierw wyrejestrować
inną, nieużywaną aktualnie słuchawkę.
Do telefonu stacji bazowej można ponadto
podłączyć faks analogowy (¢ str. 113,
¢ str. 131) i sześć urządzeń Bluetooth
(zestaw słuchawkowy i pięć telefonów GSM
lub urządzeń do wymiany danych,
¢ str. 105).
100
Rejestrowanie słuchawek
Procedurę rejestrowania słuchawki należy
uruchomić zarówno w telefonie stacji
bazowej (1), jak i w słuchawce (2).
1. W telefonie stacji bazowej:
Aby przełączyć telefon stacji bazowej
w tryb rejestracji:
v ¢ Ï ¢ Rejestracja
¢ Zarejestruj sluchawke
Gdy telefon stacji bazowej przejdzie
w tryb rejestracji, interfejs DECT telefonu
stacji bazowej (o ile nie jest włączony)
zostanie automatycznie włączony.
Słuchawkę można zarejestrować, dopóki
na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
wyświetlany jest komunikat Zarejestruj
sluchawke.
2. W słuchawce:
W ciągu około 60 sekund:
¤ Rozpocznij w słuchawce procedurę
rejestracji słuchawki, postępując
zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w instrukcji obsługi
słuchawki.
Na słuchawce wyświetlony zostanie monit
o wprowadzenie aktualnego
systemowego kodu PIN telefonu stacji
bazowej (ustawienie fabryczne: 0000).
~
Wprowadź systemowy kod
PIN i naciśnij klawisz §OK§.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Po pomyślnym zakończeniu operacji
rejestrowania
Przypisywanie numeru
wewnętrznego
Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
zostanie wyświetlona informacja Sluchawka
zarej.
Telefon stacji bazowej przydziela słuchawce
najniższy wolny numer wewnętrzny
(dostępne są numery: 2 – 7). Numer
wewnętrzny, np. INT 2, jest wyświetlany na
wyświetlaczu słuchawki. Oznacza to, że
słuchawce przypisano numer wewnętrzny 2.
Telefon stacji bazowej ma numer
wewnętrzny 1.
Wskazówka
Jeśli w telefonie stacji bazowej
zarejestrowanych jest już sześć słuchawek
(numery wewnętrzne 2 - 7 są już
przypisane), dostępne są dwie możliwości:
u Słuchawka o numerze wewnętrznym 7
jest w stanie gotowości:
słuchawka mająca numer 7 zostanie
wyrejestrowana. Nowa słuchawka
zostanie zarejestrowana i otrzyma
numer wewnętrzny 7.
u Słuchawka o numerze wewnętrznym 7
jest używana:
nie będzie można zarejestrować innej
słuchawki. Na słuchawce zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
Przypisywanie słuchawkom linii
wysyłających i odbierających
Jeśli w telefonie stacji bazowej
skonfigurowano wiele MSNs ,
automatycznie uruchomiony zostanie
kreator połączeń słuchawki. Kreator
połączeń umożliwia przypisywanie
słuchawkom linii wysyłających
i odbierających. Informacje na temat
korzystania z kreatora połączeń ¢ str. 22.
Wyrejestrowanie słuchawki
W telefonie stacji bazowej:
v ¢ Ï ¢ Rejestracja
¢ Wyrejestr. sluchawke
Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych
urządzeń (rozmówców wewnętrznych).
s
Wybierz użytkownika
wewnętrznego, który zostanie
wyrejestrowany i naciśnij
klawisz §OK§.
~
W razie potrzeby wprowadź
aktualny systemowy kod PIN
i naciśnij klawisz §OK§.
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
Słuchawka zostanie wyrejestrowana od razu,
nawet jeśli nie znajduje się w stanie
gotowości.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Po zarejestrowaniu wszystkie numery MSN
telefonu stacji bazowej przypisane są
słuchawce jako połączenia odbierające.
Jeśli słuchawka jest podłączona przy użyciu
łącza Bluetooth, jako połączenie
odbierające przypisywane jest do niej
również połączenie GSM telefonu
komórkowego.
Jako linia wysyłająca przypisywany jest
pierwszy skonfigurowany numer MSN, a
jeśli nie są skonfigurowane żadne numery
MSN, numer główny linii ISDN.
101
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Szukanie słuchawki
(„paging”)
Za pomocą telefonu stacji bazowej można
odszukać zarejestrowane słuchawki.
Warunek: w telefonie stacji bazowej
zarejestrowani są użytkownicy wewnętrzni.
Między użytkownikami wewnętrznymi są
najwyżej dwa połączenia wewnętrzne.
u
Otwórz listę użytkowników
wewnętrznych. Własny wpis
oznaczony jest na liście
symbolem <.
Znajdz sluchawke
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wszystkie słuchawki w zasięgu zadzwonią
jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał
dzwonka jest wyłączony.
Połączenie zewnętrzne nie powoduje
przerwania wywołania wewnętrznego.
Zakończenie szukania
¤ Naciśnij czerwony klawisz zakończenia
Version 4, 16.09.2005
połączenia T lub podnieś albo odłóż
słuchawkę.
Połączenie można również wyłączyć,
naciskając klawisz połączenia lub klawisz
zakończenia połączenia.
Wywołanie wewnętrzne zakończy się
automatycznie po około 30 sekundach.
102
Połączenia wewnętrzne
Połączenia wewnętrzne z innymi
zarejestrowanymi słuchawkami są
bezpłatne.
Połączenie z wybraną słuchawką
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
~
Wprowadź numer rozmówcy
wewnętrznego.
Jeśli słuchawka jest odłożona, w telefonie
stacji bazowej włączony zostanie tryb
głośnomówiący.
lub:
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
s
Wybierz użytkownika
wewnętrznego.
c
Podnieś słuchawkę.
Jeśli użytkownik wewnętrzny nie jest
dostępny (np. jest poza zasięgiem), nie
odbiera połączenia lub wykonywane są już
trzy połączenia wewnętrzne, osoba
dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości.
Równoczesne połączenie z wszystkimi
użytkownikami wewnętrznymi
(„połączenie zbiorowe”)
u
Przytrzymaj klawisz sterujący
z lewej strony.
Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.
lub:
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
*
Naciśnij klawisz gwiazdki.
lub:
u
Zainicjuj połączenie
wewnętrzne.
Wszys.
Wybierz i
c
Podnieś słuchawkę.
Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Jeśli nie jest dostępny żaden użytkownik
wewnętrzny lub wykonywane są już trzy
połączenia wewnętrzne, osoba dzwoniąca
usłyszy sygnał zajętości.
Zakończenie połączenia
&
Odłóż słuchawkę.
Przekazanie połączenia na
słuchawkę
Version 4, 16.09.2005
Połączenie zewnętrzne można przekazać
(przełączyć) na słuchawkę.
Warunek: prowadzona jest rozmowa
zewnętrzna.
u
Otwórz listę słuchawek.
Rozmówca zewnętrzny słyszy
melodię oczekiwania, jeśli jest
włączona (¢ str. 121).
Jeśli zarejestrowana jest więcej niż jedna
słuchawka:
s
Wybierz słuchawkę lub opcję
Wszys. i naciśnij klawisz §OK§.
Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:
¤ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.
& / T Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia.
Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana
na inną słuchawkę.
Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się
albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Koniec§, aby powrócić do
rozmowy zewnętrznej.
Podczas przekazywania rozmowy można
również odłożyć słuchawkę, zanim
użytkownik wewnętrzny odbierze
połączenie.
Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się
albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie
automatycznie przekazane z powrotem.
Wewnętrzne połączenia
konsultacyjne/połączenia
konferencyjne
Podczas rozmowy z rozmówcą
zewnętrznym można jednocześnie
połączyć się z rozmówcą wewnętrznym
w celu konsultacji lub przeprowadzenia
konferencji między wszystkimi 3
rozmówcami.
Prowadzona jest rozmowa zewnętrzna:
u
Otwórz listę słuchawek.
Rozmówca zewnętrzny słyszy
melodię oczekiwania, jeśli jest
włączona (¢ str. 121).
s
Jeśli zarejestrowana jest więcej
niż jedna słuchawka: Wybierz
słuchawkę i naciśnij klawisz §OK§.
Nawiązane zostanie połączenie z rozmówcą
wewnętrznym.
albo:
§Opcje§ ¢ Zakoncz aktywne
Nastąpi ponowne połączenie
z rozmówcą zewnętrznym.
lub:
§Konfer.§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Połączeni zostaną wszyscy 3
rozmówcy.
Jeśli rozmówca wewnętrzny się nie zgłosi:
¤ Aby powrócić do rozmowy z rozmówcą
zewnętrznym, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Koniec§.
Zakończenie konferencji
Jeśli użytkownik wewnętrzny naciśnie
klawisz zakończenia połączenia (na
słuchawce) lub czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, połączenie
między drugim użytkownikiem
wewnętrznym a rozmówcą zewnętrznym
będzie kontynuowane.
103
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Zewnętrzne połączenie oczekujące
podczas rozmowy wewnętrznej
W przypadku, gdy podczas połączenia
wewnętrznego przyjdzie połączenie
zewnętrzne, rozlegnie się sygnał połączenia
oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy).
Jeśli jest włączona funkcja prezentacji
numeru wywołującego, to jest wyświetlany
numer osoby dzwoniącej.
Dostępne są następujące możliwości:
Odrzucanie przychodzącego
połączenia zewnętrznego
§Odrzuc§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Sygnał połączenia oczekującego zostanie
wyłączony. Połączenie z rozmówcą
wewnętrznym będzie kontynuowane.
Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał
zajętości.
Odbieranie połączenia zewnętrznego/
zawieszanie połączenia z rozmówcą
wewnętrznym
§Odbierz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Nastąpi połączenie z rozmówcą
zewnętrznym. Połączenie wewnętrzne
zostanie wstrzymane.
Dostępne są następujące możliwości:
u Przełączanie między dwoma
rozmówcami:
¤ Za pomocą klawisza q można
przełączać się między uczestnikami
rozmowy.
u Równoczesna rozmowa z oboma
rozmówcami:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Konfer.§,
aby utworzyć połączenie
konferencyjne. Aby powrócić do
przełączania się między rozmówcami,
naciśnij klawisz wyświetlacza §Zakoncz§.
Version 4, 16.09.2005
Przerywanie połączenia
wewnętrznego
& / T Odłóż słuchawkę lub naciśnij
czerwony klawisz zakończenia
połączenia.
104
Połączenie przychodzące zostanie
zasygnalizowane na telefonie stacji bazowej
jako połączenie przychodzące. Można je
odebrać (¢ str. 41).
Wewnętrzne połączenie
oczekujące podczas rozmowy
wewnętrznej/zewnętrznej
Jeśli użytkownik wewnętrzny podejmie
próbę połączenia podczas prowadzonej
rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej,
połączenie to zostanie zasygnalizowane na
wyświetlaczu (wewnętrzne połączenie
oczekujące). Połączenia tego nie można
jednak odebrać ani odrzucić.
Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje,
że komunikat zniknie.
Aby odebrać połączenie wewnętrzne, należy
zakończyć prowadzoną rozmowę.
Połączenie wewnętrzne będzie wówczas
sygnalizowane. Można je odebrać.
Zmienianie nazw
użytkowników
wewnętrznych
Podczas rejestrowania słuchawkom
automatycznie nadawane są nazwy
„WEWN 2”, „WEWN 3” itd. Nazwy te można
zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10
znaków. Zmieniona nazwa będzie
wyświetlana na liście użytkowników
wewnętrznych.
u
Otwórz listę użytkowników
wewnętrznych.
s
Wybierz słuchawkę.
§Opcje§
Otwórz menu.
Zmien nazwe
~
Wprowadź/zmień nazwę.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Zmienianie numerów
wewnętrznych
użytkowników
wewnętrznych
Telefon stacji bazowej ma fabrycznie
przypisany numer wewnętrzny INT 1.
Słuchawka podczas rejestrowania
automatycznie otrzymuje najniższy wolny
numer wewnętrzny (od 2 do 7). Jeśli
wszystkie numery są zajęte, numer 7
zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka
znajduje się w stanie gotowości. Numery
wewnętrzne telefonu stacji bazowej
i wszystkich zarejestrowanych słuchawek
(1–7) można zmieniać.
u
Otwórz listę użytkowników
wewnętrznych. Używane
aktualnie urządzenie jest
oznaczone symbolem <.
§Opcje§
Otwórz menu.
Przypisz nr sluchawki
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
s
Wybierz użytkownika
wewnętrznego.
r
Wybierz nowy numer.
sr
W razie potrzeby powtórz
procedurę dla następnego
użytkownika wewnętrznego.
Należy uważać, aby nie przypisać drugi raz
tego samego numeru wewnętrznego (od 1
do 7).
W celu zakończenia:
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienia, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
Jeśli taki sam numer wewnętrzny zostanie
nadany po raz drugi, rozlegnie się sygnał
błędu.
¤ Procedurę należy powtórzyć, nadając
wolny numer.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Do wyboru dostępne są numery od 1 do 7.
Numer wewnętrzny 8 jest zarezerwowany
dla urządzenia faksującego podłączanego
do portu faksu.
Używanie urządzeń
Bluetooth
Telefon stacji bazowej może
bezprzewodowo komunikować się za
pomocą połączenia Bluetooth™ z innymi
urządzeniami Bluetooth.
W telefonie stacji bazowej można
zarejestrować za pomocą Bluetooth
następujące urządzenia:
u zestaw słuchawkowy Bluetooth;
u maks. 5 telefonów GSM lub innych
urządzeń do wymiany danych z łączem
Bluetooth (komputerów, urządzeń PDA).
Aby umożliwić używanie urządzeń
Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł
Bluetooth, a następnie zarejestrować
urządzenia w telefonie stacji bazowej.
Aby możliwe było przekazywanie numerów
telefonów, w telefonie stacji bazowej muszą
być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz
miejscowości) (str. 124).
Opis obsługi urządzeń Bluetooth można
znaleźć w instrukcjach obsługi tych
urządzeń.
Włączanie/wyłączanie trybu
Bluetooth
v ¢ ò Bluetooth
Wlaczenie Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§,
aby włączyć lub wyłączyć tryb
Bluetooth (³= włączony).
W stanie gotowości włączenie trybu
Bluetooth jest wskazywane na telefonie
stacji bazowej symbolem ò w górnym
wierszu wyświetlacza (¢ str. 4).
Po włączeniu trybu Bluetooth telefon stacji
bazowej jest widoczny dla wszystkich
urządzeń Bluetooth w zasięgu (maks. 10 m)
i może się komunikować ze wszystkimi
urządzeniami z listy „znanych (zaufanych)
urządzeń”.
105
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Funkcję włączania Bluetooth można również
przypisać do klawisza wyświetlacza lub
klawisza funkcyjnego telefonu stacji
bazowej (¢ str. 115). Można wówczas
włączać/wyłączać Bluetooth naciśnięciem
klawisza.
Rejestrowanie urządzeń Bluetooth
Zarejestrowanie urządzenia Bluetooth
polega na: wyszukaniu urządzenia
Bluetooth i wprowadzeniu go na listę
znanych urządzeń.
Lista znanych urządzeń może zawierać
maksymalnie 1 zestaw słuchawkowy
i 5 urządzeń do wymiany danych/telefonów
komórkowych.
Wskazówki
u Zarejestrowanie zestawu
słuchawkowego powoduje
wyrejestrowanie wcześniej
zarejestrowanego zestawu
słuchawkowego.
u Jeśli z telefonem stacji bazowej ma
być używany zestaw słuchawkowy,
który już jest zarejestrowany w innym
urządzeniu (np. w telefonie
komórkowym), wtedy przed
rozpoczęciem procedury
rejestrowania połączenie to należy
wyłączyć.
u W zależności od profilu Bluetooth
obsługiwanego przez telefon
komórkowy, można go zarejestrować
zarówno jako urządzenie do wymiany
danych, jak i jako telefon komórkowy.
Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
Odległość między telefonem stacji bazowej
a drugim urządzeniem Bluetooth
(mikrozestawem słuchawkowym, telefonem
komórkowym lub innym urządzeniem) nie
powinna przekraczać 10 metrów.
W czasie wyszukiwania połączenia
przychodzące są ignorowane.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Szukaj sluchawki /
Szukaj tel. kom. / Szukaj urz. danych
Jeśli tryb Bluetooth nie jest włączony
w telefonie stacji bazowej, to zostanie
automatycznie włączony. Rozpocznie się
wyszukiwanie. Może zająć do 30 sekund.
Nazwy znalezionych urządzeń Bluetooth
(ew. skrócone) zostaną wyświetlone na
liście. Jeśli nie można ustalić nazwy
urządzenia, wyświetlany jest jego adres.
Wskazówka
Wskutek operacji Szukaj urz. danych na
liście wyświetlone zostaną wszystkie
znalezione urządzenia Bluetooth
z wyjątkiem zestawu słuchawkowego
(także urządzenia Multi Service Devices).
Anulowanie/powtarzanie
wyszukiwania
Anulowanie wyszukiwania:
§Anuluj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Powtarzanie wyszukiwania:
W tym celu na liście nieodebranych
połączeń
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Powtórz szukanie
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Wyświetlanie nazwy i adresu
znalezionego urządzenia
Na liście znalezionych urządzeń:
s
Wybierz wpis.
Version 4, 16.09.2005
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlona nazwa i adres
urządzenia. Aby powrócić do listy, naciśnij
klawisz §OK§.
106
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Umieszczanie urządzenia do wymiany
danych/telefonu komórkowego na
liście znanych urządzeń
Na liście znalezionych urządzeń:
q
Wybierz urządzenie, które
chcesz zarejestrować.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zaufaj urzadzeniu
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli lista znanych urządzeń zawiera mniej
niż 5 urządzeń do wymiany danych
i telefonów komórkowych:
~
Wprowadź dowolny kod PIN lub
kod PIN zarejestrowanego
urządzenia Bluetooth i naciśnij
klawisz §OK§.
Version 4, 16.09.2005
W przypadku urządzenia do wymiany
danych/telefonu GSM można zazwyczaj
podać dowolny kod PIN. Ten sam kod PIN
należy następnie wprowadzić na urządzeniu
do wymiany danych/telefonie komórkowym
(wymiana potwierdzeń).
Urządzenie zostanie wyświetlone na liście
znanych urządzeń.
Jeśli lista znanych urządzeń zawiera już 5
urządzeń do wymiany danych lub telefonów
komórkowych, przed monitem o podanie
kodu PIN wyświetlony zostanie komunikat
Wybierz urzadzenie, które chcesz zastapic i
znowu mu zaufac. Następnie należy wybrać
z listy urządzenie, które zostanie zastąpione
wskutek zarejestrowania nowego
urządzenia.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§, aby nie
wyrejestrowywać żadnego urządzenia.
Telefon stacji bazowej powróci do listy
znalezionych urządzeń.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§, aby
zastąpić urządzenie z listy. Zostanie
wyświetlona lista zarejestrowanych
(znanych) urządzeń do wymiany danych
i telefonów komórkowych.
¤ Wybierz urządzenie, które chcesz
zastąpić, a następnie naciśnij klawisz
wyświetlacza §OK§.
W celu zarejestrowania nowego urządzenia
trzeba podać kod PIN (patrz wyżej).
Jeśli zarejestrowanie nowego urządzenia nie
powiedzie się, z listy znanych urządzeń nie
zostanie usunięte żadne urządzenie.
Umieszczanie zestawu
słuchawkowego na liście znanych
urządzeń
Na liście znalezionych urządzeń:
q
Wybierz zestaw słuchawkowy.
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zaufaj urzadzeniu
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli zestaw słuchawkowy przekaże kod PIN
0000 (z reguły zestawy słuchawkowe mają
ten kod PIN), zostanie od razu umieszczony
na liście znanych urządzeń. Poprzednio
zarejestrowany zestaw słuchawkowy
zostanie automatycznie wyrejestrowany.
Jeśli zestaw słuchawkowy ma kod PIN inny
niż 0000, na telefonie stacji bazowej
wyświetlony zostanie monit o podanie kodu
PIN.
~
Wprowadź kod PIN i naciśnij
klawisz §OK§.
Urządzenie zostanie wyświetlone na liście
znanych urządzeń.
Wskazówki
u Lista znanych urządzeń może
zawierać tylko jeden zestaw
słuchawkowy Bluetooth.
Zarejestrowanie drugiego zestawu
słuchawkowego powoduje usunięcie
pierwszego zestawu słuchawkowego
z listy.
u Urządzenie typu Multi Service Device
można zarejestrować zarówno jako
zestaw słuchawkowy, jak i urządzenie
do wymiany danych.
107
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Edycja listy znanych (zaufanych)
urządzeń
Otwórz listę
v ¢ ò Bluetooth
Znane urzadzenia
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Zostanie wyświetlona lista znanych
urządzeń.
Na liście obok nazw urządzeń widnieją różne
symbole o następujących znaczeniach:
Symbol
Znaczenie
ô
õ
l
Zestaw słuchawkowy
Bluetooth
Urządzenie transmisji danych
Bluetooth
Telefon komórkowy
z Bluetooth
Podczas rejestrowania urządzenia Bluetooth
zapisywane są wszystkie profile Bluetooth,
które obsługuje urządzenie (nie tylko
wyszukany profil).
Zarejestrowany telefon komórkowy może
w związku z tym zostać zapisany na liście
znanych urządzeń np. jako urządzenie do
wymiany danych i jako telefon komórkowy.
Przed jego nazwą widnieć będą wówczas
dwa symbole: l oraz õ. Za pomocą tego
połączenia Bluetooth można używać
połączenia GSM telefonu komórkowego,
a także wymieniać wizytówki vCard
z telefonem komórkowym. Uzgodniony kod
PIN umożliwia każdy rodzaj komunikacji
Bluetooth.
Wyświetlanie wpisu
Otwórz listę
¢ s (wybierz wpis)
Version 4, 16.09.2005
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlona nazwa i adres
urządzenia. Cofnij za pomocą klawisza §OK§.
108
Wyrejestrowywanie urządzeń
Bluetooth
Otwórz listę
§Opcje§
¢ s (wybierz wpis)
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Usun wpis
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
W razie potrzeby włączony
zostanie tryb Bluetooth.
Wskazówki
u Włączone urządzenie Bluetooth
można wyrejestrować, aby w razie
próby ponownego nawiązania
połączenia wyświetlane było ono jako
„niezarejestrowane urządzenie”.
u W razie wyrejestrowania aktywnego
telefonu komórkowego (¢ str. 108)
na liście nie zostanie włączony żaden
inny telefon komórkowy.
Zmienianie/wprowadzanie nazwy
urządzenia Bluetooth
Otwórz listę
albo:
¢ s (wybierz wpis)
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zmien nazwe
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
W razie potrzeby włączony
zostanie tryb Bluetooth.
lub:
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
§Edytuj§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Następnie:
~
Zmień/wprowadź nazwę.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Nazwa zostanie zmieniona lokalnie na
telefonie stacji bazowej. Nie zostanie
zmieniona na urządzeniu Bluetooth.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Włączanie zarejestrowanego telefonu
komórkowego
W stacji bazowej można zarejestrować
maksymalnie 5 telefonów komórkowych
z Bluetooth. Z telefonem stacji bazowej
może się jednak łączyć tylko jeden telefon
komórkowy: aktywny (włączony) telefon
komórkowy.
W celu włączenia:
u Jeśli telefon stacji bazowej działa w trybie
Bluetooth, telefon komórkowy może
nawiązać połączenie Bluetooth
z telefonem stacji bazowej (np. ze
względu na połączenie przychodzące).
u Podczas próby wykonania połączenia
GSM telefon stacji bazowej nawiąże
połączenie z telefonem komórkowym.
Ostatni zarejestrowany telefon komórkowy
jest automatycznie ustawiany jako aktywny.
Wcześniej aktywny telefon komórkowy
zostanie dezaktywowany.
Można włączyć dowolny telefon komórkowy
z listy znanych urządzeń.
Otwórz listę ¢ s (wybierz telefon
komórkowy)
§Opcje§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Podlacz tel. komórk.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli tryb Bluetooth nie jest włączony
w telefonie stacji bazowej, to zostanie
włączony. Telefon stacji bazowej nawiąże
połączenie z telefonem komórkowym.
Wybrany telefon komórkowy zostanie
ustawiony jako aktywny. Odpowiedni wpis
na liście znanych urządzeń oznaczony
zostanie symbolem μ.
Wcześniej aktywny telefon komórkowy
zostanie dezaktywowany.
Elementy wyświetlane na
wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
w stanie gotowości
Jeśli z telefonem stacji bazowej połączony
jest zestaw słuchawkowy lub telefon
komórkowy z Bluetooth, w górnym wierszu
wyświetlacza wyświetlany jest odpowiedni
symbol (ô, l) oraz symbol ò (= Bluetooth
włączony).
Odrzucanie/akceptowanie
niezarejestrowanego urządzenia
Bluetooth
Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy
znanych urządzeń próbuje nawiązać
połączenie z telefonem stacji bazowej, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie
wprowadzenia kodu PIN urządzenia
Bluetooth (uwierzytelnienie).
u Odrzucanie
T
Naciśnij klawisz zakończenia
połączenia.
u Akceptowanie
~
Wprowadź kod PIN
akceptowanego urządzenia
Bluetooth, a następnie naciśnij
klawisz §OK§.
Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane,
można się z nim komunikować
tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się
w zasięgu lub do chwili wyłączenia trybu
Bluetooth) albo wpisać na listę znanych
urządzeń.
Po potwierdzeniu kodu PIN:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Tak§, aby
wprowadzić urządzenie na listę znanych
urządzeń.
lub:
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Nie§, aby
ustanowić tymczasowe połączenie
z urządzeniem.
109
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Wskazówki
u W przypadku tymczasowego
połączenia z zestawem
słuchawkowym zestaw słuchawkowy
z listy znanych urządzeń nie zostanie
z niej usunięty.
u Jeśli lista znanych urządzeń zawiera
już 5 urządzeń do wymiany danych/
telefonów komórkowych,
wyświetlony zostanie monit
o usunięcie jednego z urządzeń z listy
znanych urządzeń (¢ str. 107).
Zmienianie nazwy Bluetooth
telefonu stacji bazowej
Można zmienić nazwę telefonu stacji
bazowej wyświetlaną na innym urządzeniu
Bluetooth.
v ¢ ò Bluetooth ¢ Wlasne urzadzenie
Zostanie wyświetlona nazwa i adres
urządzenia telefonu stacji bazowej.
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
W razie potrzeby włączony
zostanie tryb Bluetooth.
~
Zmień nazwę.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Używanie zestawu
słuchawkowego Bluetooth
Wskazówki
u Ze słuchawką można używać
Version 4, 16.09.2005
zestawów słuchawkowych, które
obsługują profil zestawu
słuchawkowego lub profil trybu
głośnomówiącego. Jeśli dostępne są
oba profile, do komunikacji używany
będzie profil trybu głośnomówiącego.
u Połączenie można zainicjować tylko
z telefonu stacji bazowej.
110
Ustawianie klawisza funkcyjnego
Zestaw sluchawkowy
Aby móc używać telefonu stacji bazowej za
pomocą zestawu słuchawkowego, należy
najpierw przypisać funkcję Zestaw
sluchawkowy do klawisza funkcyjnego
telefonu stacji bazowej (¢ str. 115).
Zalecenie
Zalecane jest używanie klawisza
funkcyjnego Zestaw sluchawkowy także
w celu przekazywania/przejmowania
rozmów, jeśli zestaw słuchawkowy ma
przycisk Push-To-Talk.
Przyjmowanie/przejmowanie
połączenia za pomocą zestawu
słuchawkowego
Warunek: aktywny moduł Bluetooth,
nawiązane połączenie między
mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth
a telefonem stacji bazowej (¢ str. 105).
u Podczas rozmowy prowadzonej na
telefonie stacji bazowej lub
u Próby nawiązania połączenia z rozmówcą
lub
u Sygnalizowania połączenia na telefonie
stacji bazowej
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej,
aby przekazać połączenie na zestaw
słuchawkowy.
Wskazówka
Instrukcje ustawiania głośności dźwięku
w zestawie słuchawkowym ¢ str. 118.
Wykonywanie połączenia
¤ Wprowadź numer telefonu na telefonie
stacji bazowej i naciśnij klawisz funkcyjny
Zestaw sluchawkowy na telefonie stacji
bazowej.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Używanie urządzeń do wymiany
danych
Używanie telefonów
komórkowych GSM (Link2mobile)
Warunek: włączony tryb Bluetooth.
Urządzenie do wymiany danych jest na liście
znanych urządzeń (oznaczone jest
symbolem ¢ str. 107) lub nawiązane
z nim zostało połączenie tymczasowe
(¢ str. 109).
Do telefonu stacji bazowej można przez
Bluetooth podłączyć komputer, urządzenie
PDA lub telefon komórkowy (jako
urządzenie do wymiany danych).
Można wówczas np. wymieniać wpisy
książki telefonicznej jako wizytówki vCard,
synchronizować książkę adresową
komputera z książką telefoniczną telefonu
stacji bazowej, ładować sygnały dzwonka
lub wygaszacze ekranu z urządzenia do
wymiany danych do folderu plików
multimedialnych telefonu stacji bazowej, jak
również inicjować połączenia wychodzące
i przyjmować połączenia przychodzące za
pomocą poleceń AT.
Do telefonu dołączany jest program
komputerowy QuickSync (¢ str. 145).
Znajduje się on na dołączonym dysku CD.
Program QuickSync umożliwia obsługę
funkcji na komputerze przy użyciu
graficznego interfejsu użytkownika.
Na telefonie stacji bazowej i/lub na
zarejestrowanej w niej słuchawce można
nawiązywać połączenia GSM za
pośrednictwem podłączonego przez
Bluetooth telefonu GSM (telefonować za
pomocą połączenia GSM telefonu
komórkowego lub przyjmować połączenia
przychodzące z sieci GSM), jeśli spełnione są
następujące warunki:
u Tryb Bluetooth jest włączony na telefonie
stacji bazowej i telefonie komórkowym
(¢ str. 105).
u Telefon GSM jest zarejestrowany
w telefonie stacji bazowej (¢ str. 106)
i aktywny (¢ str. 109).
u Nawiązane jest połączenie Bluetooth
między telefonem stacji bazowej
i telefonem komórkowym.
u Telefon komórkowy znajduje się
w zasięgu telefonu stacji bazowej (do
10 m).
u W przypadku połączeń wychodzących:
połączenie komórkowe jest przypisane
jako linia wysyłająca telefonu stacji
bazowej lub telefon stacji bazowej może
wybrać połączenie GSM jako linię
wysyłającą (¢ str. 127).
u W przypadku odbierania połączeń
przychodzących: połączenie GSM jest
przypisane jako linia odbierająca
telefonu stacji bazowej (¢ str. 128).
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Instrukcje przesyłania wizytówek vCard
do urządzenia Bluetooth i ich odbierania
z urządzenia Bluetooth znajdują się
na str. 62.
Połączenie między telefonem stacji bazowej
w trybie Bluetooth i aktywnym telefonem
komórkowym w zasięgu jest nawiązywane
automatycznie:
u Gdy przychodzi wywołanie przez
połączenie GSM telefonu komórkowego
(¢ str. 42).
u Gdy użytkownik próbuje na telefonie
stacji bazowej nawiązać połączenie GSM
(¢ str. 40).
111
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Jeśli tryb Bluetooth jest wyłączony na
telefonie stacji bazowej:
¤ Otwórz listę znanych urządzeń.
¤ Wybierz aktywny telefon komórkowy
(oznaczony symbolem μ).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Opcje§.
¤ Wybierz polecenie Podlacz tel. komórk.
i naciśnij klawisz §OK§.
Tryb Bluetooth zostanie włączony
w telefonie stacji bazowej. Telefon stacji
bazowej nawiąże połączenie z telefonem
komórkowym.
Wskazówki
u Funkcję tę można również przypisać
Version 4, 16.09.2005
do klawisza funkcyjnego telefonu
stacji bazowej ¢ Podlacz tel.
komórk. na str. 115.
u Jeśli telefon komórkowy wyjdzie
z zasięgu połączenia Bluetooth
telefonu stacji bazowej, po przejściu
w zasięg telefonu stacji bazowej
należy ręcznie przywrócić połączenie
między telefonem stacji bazowej
a telefonem komórkowym. Dzięki
temu połączenie GSM zostanie
przekazane do telefonu stacji bazowej
lub za pomocą telefonu stacji bazowej
można będzie użyć połączenia GSM.
Ręczne nawiązanie połączenia:
¤ Wybierz telefon komórkowy z listy
znanych urządzeń.
¤ §Opcje§ ¢ Podlacz tel. komórk.
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
lub:
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Podlacz
tel. komórk.
112
Jednoczesne połączenia Bluetooth
Do telefonu stacji bazowej można
jednocześnie podłączyć zestaw
słuchawkowy i urządzenie do wymiany
danych/telefon komórkowy.
Należy jednak przestrzegać przy tym
następujących zasad:
u Na telefonie stacji bazowej nie może być
otwarte menu Bluetooth.
u Można używać zestawu słuchawkowego
i jednocześnie za pomocą telefonu
komórkowego/urządzenia do wymiany
danych inicjować, przyjmować lub
zarządzać połączeniem.
u Podczas transmisji danych przez
Bluetooth nie można używać zestawu
słuchawkowego.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Podłączanie urządzenia
faksującego
Do portu faksu telefonu stacji bazowej
można podłączyć urządzenie faksujące ITU-T
grupy 3.
3
1
2
1. Przeciągnij koniec kabla
przyłączeniowego faksu z tyłu przez
wgłębienie w obudowie.
2. Włóż wtyk do gniazda faksu w telefonie
stacji bazowej (oznaczenie: FAX).
3. Następnie podłącz kabel przyłączeniowy
faksu do gniazda w urządzeniu
faksującym.
Wskazówka
W przypadku podłączenia urządzenia
wielofunkcyjnego (faksu/telefonu) do
portu FAX należy pamiętać, że:
u Po podniesieniu słuchawki nie słychać
sygnału zgłoszenia.
u Funkcja CLIP (¢ str. 43) nie jest
obsługiwana w przypadku połączeń
przychodzących.
u Jeśli automatyczna sekretarka
odbiera połączenie przychodzące na
linię odbierającą urządzenia, jest ono
nadal sygnalizowane.
u Jeśli połączenie odbierające
urządzenia nie jest przypisane ani do
telefonu stacji bazowej, ani żadnej
słuchawki, połączenia nie będą
przenoszone do list połączeń.
u Funkcje wewnętrzne, takie jak
„wewnętrzne połączenie
konsultacyjne podczas rozmowy
zewnętrznej” lub „przekazywanie
wewnętrzne” nie będą obsługiwane.
Urządzenia faksującego nie trzeba
rejestrować w telefonie stacji bazowej.
Zostaje ono automatycznie
„zarejestrowane” w chwili włączenia portu
faksu w telefonie stacji bazowej (¢ str. 131,
fabrycznie jest wyłączony).
Po włączeniu portu faksu urządzenie
faksujące zostanie dodane do listy
użytkowników
wewnętrznych pod nazwą INT 8.
Version 4, 16.09.2005
Wszystkie numery ISDN telefonu stacji
bazowej przypisane zostaną do urządzenia
faksującego jako linie odbierające. Pierwszy
numer telefonu w konfiguracji jest
przypisywany do faksu jako linia wysyłająca.
Przypisanie to można zmienić (¢ str. 127).
113
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / HS_and_other_Devices.fm / 21.01.2011
Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń
Wskazówka
Jeśli numer telefonu jest przypisany jako
linia odbierająca jedynie do urządzenia
faksującego, połączenia przychodzące
na ten numer nie są wprowadzane na
listy połączeń (wpisów nie można
odczytać ani na telefonie stacji bazowej,
ani na słuchawkach).
Podłączanie i używanie
przewodowego zestawu
słuchawkowego
Do telefonu stacji bazowej można podłączyć
zestaw słuchawkowy z wtykiem 2,5 mm.
Szczegółowe informacje na temat zestawu
słuchawkowego zawiera odpowiednia
instrukcja obsługi.
Podłączanie zestawu słuchawkowego
¤ Przed podłączeniem zestawu
słuchawkowego należy przypisać
klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji
bazowej funkcję Zestaw sluchawkowy
(¢ str. 115).
¤ Następnie należy włożyć wtyk zestawu
słuchawkowego do gniazda z boku
telefonu stacji bazowej (¢ str. 12).
Przyjmowanie/przejmowanie
połączenia za pomocą zestawu
słuchawkowego
Warunek:
u Podczas rozmowy prowadzonej na
telefonie stacji bazowej lub
u Próby nawiązania połączenia z rozmówcą
lub
u Sygnalizowania połączenia na telefonie
stacji bazowej
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny Zestaw
sluchawkowy na telefonie stacji bazowej,
aby przekazać połączenie na zestaw
słuchawkowy.
Wskazówki
u Klawisza funkcyjnego Zestaw
sluchawkowy należy używać również
w przypadku, gdy zestaw
słuchawkowy jest wyposażony
w przycisk PTT.
u Instrukcje ustawiania głośności
dźwięku w zestawie słuchawkowym
¢ str. 118.
u Jeśli w zasięgu telefonu stacji bazowej
znajduje się zarejestrowany zestaw
słuchawkowy Bluetooth, rozmowa
jest przekazywana do zestawu
słuchawkowego Bluetooth. Zestaw
słuchawkowy Bluetooth ma wyższy
priorytet.
Wykonywanie połączenia
¤ Wprowadź numer telefonu na telefonie
Version 4, 16.09.2005
stacji bazowej i naciśnij klawisz funkcyjny
Zestaw sluchawkowy.
114
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Ustawianie telefonu
stacji bazowej
Telefon stacji bazowej jest skonfigurowany
fabrycznie. Ustawienia można zmieniać
pojedynczo.
Ustawienia opisane w tym rozdziale to
ustawienia lokalne telefonu stacji bazowej.
Odpowiadające im ustawienia
zarejestrowanej słuchawki nie zmieniają się.
Szybki dostęp do funkcji oraz
numerów
Użytkownik może zaprogramować sześć
klawiszy funkcyjnych umieszczonych
z prawej strony telefonu stacji bazowej oraz
klawisze wyświetlacza (w stanie gotowości).
Można do nich przypisać numery telefonów
(skróty szybkiego wybierania) lub funkcje
telefonu stacji bazowej. Przypisania te
można także zmienić.
Wybieranie takiego numeru lub
uruchamianie funkcji odbywa się następnie
za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.
Zmienianie przypisania klawisza
Version 4, 16.09.2005
W stanie gotowości:
¤ Przytrzymaj klawisz wyświetlacza lub
klawisz funkcyjny do chwili wyświetlenia
listy możliwych przypisań klawisza.
Dostępne są następujące funkcje:
Skrót
Umożliwia przypisanie do klawisza
numeru z lokalnej książki telefonicznej.
Zostanie otwarta książka telefoniczna.
¤ Wybierz wpis i naciśnij klawisz §OK§.
Jeśli wpis w książce telefonicznej
zostanie usunięty lub zmieniony, zmiana
ta nie będzie dotyczyć przypisania
klawisza funkcyjnego lub klawisza
wyświetlacza.
To znaczy, że po zmianie numeru
telefonu należy w wyżej opisany sposób
przypisać do klawisza zaktualizowany
wpis książki telefonicznej.
Budzik
Przypisanie do klawisza menu
umożliwiającego ustawienie i włączenie
budzika (¢ str. 99):
v ¢ Í Organizer ¢ Budzik
Kalendarz
Wywołanie kalendarza/wprowadzenie
nowego terminu (¢ str. 97):
v ¢ Í Organizer ¢ Kalendarz
Bluetooth
Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth
(¢ str. 105).
Podlacz tel. komórk.
Włączenie trybu Bluetooth na telefonie
stacji bazowej i nawiązanie połączenia
z aktywnym telefonem komórkowym
z Bluetooth (¢ str. 109).
Zestaw sluchawkowy
Umożliwia odbieranie lub przejmowanie
rozmów na podłączony zestaw
słuchawkowy. Klawisz symuluje funkcję
PTT (Push-to-talk). Funkcję Zestaw
sluchawkowy trzeba przypisać do
klawisza, jeśli zestaw słuchawkowy
(przewodowy lub Bluetooth) nie ma
przycisku PTT.
Naciśnij klawisz,
– gdy na telefonie stacji bazowej
sygnalizowane jest połączenie
i chcesz je odebrać bezpośrednio na
zestawie słuchawkowym;
– aby przekazać na zestaw
słuchawkowy połączenie odebrane
lub zainicjowane na telefonie stacji
bazowej.
Jeśli do telefonu stacji bazowej
podłączone są dwa zestawy
słuchawkowe (jeden przewodowy
i jeden Bluetooth), zestaw słuchawkowy
Bluetooth ma wyższy priorytet. W takim
przypadku nie można użyć zestawu
przewodowego.
115
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Wstaw P
Klawisz służyć będzie do wprowadzania
pauzy wybierania (P)
Funkcja R
nie dotyczy
Wiecej funkcji...
Dostępne są dodatkowe funkcje:
u Polaczenie wysylajace
Umożliwia przypisanie do klawisza innej
linii wysyłającej.
¤ Wybierz z listy numerów MSN numer
MSN (dodatkowej) linii wysyłającej
telefonu stacji bazowej i naciśnij
klawisz §OK§.
Naciśnij ten klawisz wyświetlacza lub
klawisz funkcyjny, aby (tymczasowo) do
wykonania następnego połączenia użyć
innej linii wysyłającej (zamiast linii
wysyłającej telefonu stacji bazowej).
u Wybór linii
Umożliwia przypisanie do klawisza listy
skonfigurowanych numerów MSN.
Z listy można wybrać linię wysyłającą dla
następnego połączenia (¢ str. 39).
u Listy polaczen
Przypisanie menu list połączeń do
klawisza (¢ str. 55).
v ¢ Ê Listy polaczen
u Ukryj numer
Ukrywanie numeru telefonu tylko
podczas następnego połączenia
(¢ str. 50).
u Przekierowanie
Przypisanie do klawisza menu ustawień
i włączania/wyłączania
przekierowywania połączeń (¢ str. 47):
v ¢ Ç Wybierz uslugi
¢ Przekierowanie
u E-mail
Otwiera podmenu wiadomości e-mail,
umożliwiające wpisywanie, wysyłanie
i odczytywanie wiadomości email(¢ str. 78):
v ¢ Ë Wiadomosci ¢ E-mail
116
u Centrum informacji
Uruchamianie usługi Centrum informacji,
otwieranie listy dostępnych usług
informacyjnych (¢ str. 81).
v ¢ Dodatkowe funkcje
¢ Centrum informacji
Przypisanie klawisza wyświetlacza:
w najniższym wierszu wyświetlacza nad
klawiszem wyświetlacza wskazywana jest
wybrana funkcja wzgl. nazwa związana
z numerem telefonu w książce telefonicznej
(ew. w skrócie).
Przypisanie klawisza funkcyjnego:
przypisanie klawisza funkcyjnego można
wskazać opisem na etykiecie obok klawisza.
Włączanie funkcji, wybieranie
numeru
W stanie gotowości telefonu stacji bazowej:
¤ Naciśnij klawisz funkcyjny lub klawisz
wyświetlacza.
W zależności od przypisania klawiszy:
u Nastąpi wybieranie numeru (Skrót).
u Zostanie otwarte menu lub lista funkcji.
Zmienianie języka
wyświetlacza
Komunikaty na wyświetlaczu mogą być
wyświetlane w różnych językach.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Jezyk
Aktualny język jest oznaczony
symbolem Ø.
s
Wybierz język i naciśnij klawisz
§Wybierz§.
Ustawiony zostanie wybrany język.
W przypadku omyłkowego ustawienia
nieznanego języka:
v*#Q3#
Naciśnij kolejno.
s
Wybierz odpowiedni język.
§Wybierz§
Naciśnij prawy klawisz
wyświetlacza.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Ustawianie wyświetlacza
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie wygaszacza ekranu/
pokazu slajdów
W stanie gotowości na wyświetlaczu
telefonu stacji bazowej może być
wyświetlany wygaszacz ekranu.
Dostępne są następujące możliwości:
u Obraz z folderu Wygaszacze w folderze
Moje dokumenty (¢ str. 121).
u Kolejno wszystkie obrazy z folderu
Wygaszacze w folderze Moje dokumenty
jako Pokaz slajdów.
u Data i godzina (Zegar cyfrowy).
u Godzina
(Zegar analogowy – wskazówki)
u Informacje z usług informacyjnych
(Uslugi informac. – pogoda, horoskop
itd.). Wyświetlanie informacji z usług
informacyjnych należy włączyć za
pomocą konfiguratora internetowego.
W celu wyświetlania tych informacji
telefon stacji bazowej musi połączyć się
z Internetem.
Rodzaj usług informacyjnych należy
ustawić na serwerze Gigaset.net
w Internecie. Ustawienie można zmienić
za pomocą przeglądarki internetowej na
komputerze (patrz instrukcja obsługi
konfiguratora internetowego; sekcja Info
Services).
Jeśli nie są dostępne żadne informacje,
zamiast nich wyświetlany jest zegar
cyfrowy (Zegar cyfrowy) aż do czasu
udostępnienia informacji.
Z informacjami można wyświetlać
klawisze funkcyjne otwierające menu
wyboru usługi Centrum informacji.
Wygaszacz ekranu zastępuje elementy
wyświetlane w stanie gotowości. W związku
z tym zasłania kalendarz, datę, godzinę
i nazwę.
W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest
wyświetlany, np. podczas rozmowy lub
wyświetlania komunikatu o stanie.
Jeśli włączony jest wygaszacz ekranu, punkt
menu Wygaszacz ekr. oznaczony jest
symbolem ³.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Wyswietlacz
¢ Wygaszacz ekr.
Zostanie wyświetlona informacja
o aktualnym ustawieniu.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Wlaczenie:
Wybierz opcję Wl. (wyświetlany będzie
wygaszacz) albo Wyl. (brak wygaszacza).
Wybór:
Wybierz wygaszacz klawiszem r albo
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wyświetlony zostanie aktywny
wygaszacz.
s
§Zapisz§
Wybierz wygaszacz i naciśnij
klawisz §OK§.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wygaszacz ekranu zostanie włączony po
około 10 sekundach od powrotu
wyświetlacza do stanu gotowości.
Jeśli wygaszacz przesłania wyświetlane
informacje, naciśnij czerwony klawisz
zakończenia połączenia T, aby
wyświetlić ekran stanu gotowości.
Włączanie/wyłączanie paska
informacji
Jako wygaszacz ekranu można również
wyświetlać ustawione za pomocą funkcji
Uslugi informac. informacje tekstowe
z Internetu (pogoda itd.), jako przewijany
komunikat na ekranie stanu gotowości.
Przewijany komunikat jest wyświetlany
w dolnym wierszu ekranu stanu gotowości
(bezpośrednio nad klawiszami
wyświetlacza). Koniec przebiegu informacji
i początek następnego przebiegu
rozdzielają znaki „+++”.
Jeśli w stanie gotowości wyświetlany jest np.
kalendarz, pasek informacji zastępuje dwa
ostatnie wiersze (tygodnie) kalendarza.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Wyswietlacz
¢ Pasek Informacje (³= w3.)
117
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Pasek jest wyświetlany, gdy telefon
przechodzi w stan gotowości. Jeśli jednak
w stanie gotowości wyświetlany jest
komunikat, pasek informacji nie jest
wyświetlany.
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie jasności i sterowania
czasowego podświetlenia
wyświetlacza
Można ustawić jasność podświetlenia
wyświetlacz telefonu stacji bazowej
i określić pory, w których wyświetlacz
telefonu stacji bazowej powinien być
zupełnie wyłączony, np. w nocy.
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest
wyłączone, zostaje włączone przy pierwszym
naciśnięciu dowolnego klawisza lub gdy
przychodzi połączenie. Podświetlenie jest
wyłączane po około 30 sekundach od
ostatniego naciśnięcia klawisza.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Wyswietlacz
¢ Podswietlenie
Zostanie wyświetlona informacja
o aktualnym ustawieniu.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Sterow. czasowe
Warunek: ustawiona data i godzina.
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Gdy Sterow. czasowe = Wl., wyświetlane
są następujące pola.
Wyswietlacz wyl. od:
Wprowadź w formacie 4-cyfrowym
godzinę, od której ma być wyłączone
podświetlenie ekranu w stanie
gotowości.
Wyswietlacz wyl. do:
Wprowadź w formacie 4-cyfrowym
godzinę, o której podświetlenie ekranu
ma zostać znowu włączone.
Jasnosc:
Ustaw jasność podświetlenia
wyświetlacza klawiszem r.
Można wybrać jeden z pięciu poziomów
jasności (1 = mała – 5 = duża jasność; np.
poziom jasności 3 = Š).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
118
Zmienianie poziomu
głośności głośnika/słuchawki
Można ustawić pięć poziomów głośności
słuchawki, zestawu głośnomówiącego
i podłączonego przewodowego zestawu
słuchawkowego.
W stanie gotowości
v ¢ Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Glosnosc polaczenia
Rozlegnie się sygnał testowy.
r
Ustaw żądany poziom
głośności.
s
Przejdź do wiersza Tryb
glosnomów.
r
Ustaw żądany poziom głośności
głośnika.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienie, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Podczas rozmowy
Głośność podczas rozmowy można ustawić
za pomocą klawiszy R i S. Każde
naciśnięcie zmienia poziom głośności
odpowiednio o jeden poziom w górę lub
w dół.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienie na stałe,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Ustawianie sygnału dzwonka
Ustawianie głośności
Wybrać można jeden z pięciu poziomów
głośności (1 – 5; np. głośność 3 = Š) oraz
„crescendo” (6; głośność zwiększa się
z każdym sygnałem = ‡).
Ustawić można różne głośności dla
następujących, różnych funkcji:
u Dla polaczen wewn. i terminów
(terminy ¢ str. 97)
u Polaczenia zewnetrzne
v ¢ Ustawienia ¢ Ï Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka ¢ Glosnosc
r
W razie potrzeby ustaw
głośność połączeń
wewnętrznych i sygnalizacji
terminów.
s
Przejdź do następnego wiersza.
r
W razie potrzeby ustaw
połączeń zewnętrznych.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienie, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Przy ustawianiu odtwarzany jest sygnał
dzwonka o aktualnie wybranej głośności.
Wskazówka
Klawiszami R i S można również
zmieniać głośność w czasie, gdy telefon
stacji bazowej sygnalizuje połączenie.
Version 4, 16.09.2005
Ustawianie melodii dzwonka
Dostępne są różne sygnały dzwonka,
melodie lub dowolny dźwięk z folderu
plików multimedialnych (str. 121).
Ustawić można różne sygnały dzwonków dla
następujących, różnych funkcji:
u Dla polaczen wewn.
u Dla połączeń zewnętrznych na
poszczególnych liniach odbierających
telefonu stacji bazowej (MSN1 do
MSN10)
u Dla połączeń zewnętrznych GSM
przychodzących na telefon komórkowy
zarejestrowany przez Bluetooth
(¢ str. 105); w przypadku połączenia
GSM wyświetlana jest nazwa Bluetooth
telefonu komórkowego.
Wskazówka
Za pomocą telefonu stacji bazowej
można ustawić jedynie melodie dzwonka
linii odbierających przypisanych do
telefonu stacji bazowej.
W stanie gotowości:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka ¢ Melodie
q
Wybierz opcję Dla polaczen
wewn. lub linię odbierającą.
r
Wybierz melodię dla tego
połączenia.
sr
W razie potrzeby wybierz
następną linię, ustaw melodię
itd.
§Zapisz§
Aby zapisać ustawienia, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
lub:
Można również ustawić jednakową melodię
dzwonka dla połączeń wewnętrznych
i wszystkich połączeń zewnętrznych.
q
Wybierz opcję Wszystkie
polaczenia.
r
Wybierz melodię.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
§Tak§
Aby potwierdzić ustawienia,
naciśnij klawisz wyświetlacza.
Ustawienie dla wszystkich połączeń
przestanie obowiązywać, gdy zmienione
zostanie ustawienie dla jednego z połączeń.
119
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Sterowanie czasowe dla połączeń
zewnętrznych
Włączanie/wyłączanie sygnału
dzwonka
Można ustawić czas, w którym telefon stacji
bazowej nie powinien sygnalizować
połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np.
w nocy.
Warunek: ustawiona data oraz godzina.
v ¢ Ï ¢ Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka
¢ Sterowanie czasowe
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Polaczenia zewnetrzne:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Przed odebraniem połączenia lub w stanie
gotowości telefonu stacji bazowej sygnał
dzwonka słuchawki można wyłączyć trwale
lub tylko w odniesieniu do aktualnego
połączenia.
Sygnału dzwonka nie można włączyć
ponownie podczas połączenia
zewnętrznego.
Poniższe pola są wyświetlane tylko
wówczas, gdy Polaczenia zewnetrzne = Wl.
Wylacz dzwonek od:
Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci
4-cyfrowej.
Wylacz dzwonek do:
Wprowadź czas zakończenia w postaci
4-cyfrowej.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
Wskazówka
Połączenia od osób, którym w książce
telefonicznej przypisane zostały
specjalne melodie (VIP), będą
sygnalizowane dzwonkiem również
w tym czasie.
Version 4, 16.09.2005
Wyłączanie sygnału dzwonka dla
połączeń anonimowych
Telefon stacji bazowej można skonfigurować
w taki sposób, aby nie sygnalizował
dzwonkiem przychodzących zewnętrznych
połączeń anonimowych.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Ustawienia dzwonka
Wycisz pol. anonim.
Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§.
Jeśli sygnalizacja dzwonkiem jest wyłączona
dla połączeń anonimowych, opcja Wycisz
pol. anonim. jest oznaczona symbolem ³.
120
Trwałe wyłączanie sygnału dzwonka
*
Przytrzymaj klawisz gwiazdki.
Zostanie wyświetlony symbol ó.
Ponowne włączanie sygnału dzwonka
*
Przytrzymaj klawisz gwiazdki.
Wyłączanie sygnału dzwonka dla
aktualnego połączenia
§Cicho§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
sygnalizacyjnego
Zamiast sygnału dzwonka można włączyć
dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie
przychodzące sygnalizowane jest wtedy za
pomocą krótkiego dźwięku (Ton) zamiast
sygnału dzwonka.
*
Przytrzymaj klawisz gwiazdki
i w ciągu 3 sekund:
§Ton§§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Połączenie przychodzące
będzie teraz sygnalizowane
jednym krótkim dźwiękiem
sygnalizacyjnym.
Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony symbol ñ.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Włączanie/wyłączanie
sygnałów dźwiękowych
Folder plików
multimedialnych
Rozmaite stany oraz czynności
sygnalizowane są przez słuchawkę
sygnałami akustycznymi. Następujące
sygnały dźwiękowe można niezależnie
włączyć lub wyłączyć:
u Dźwięk klawiszy: potwierdzenie
każdego naciśnięcia klawisza.
u Dźwięki potwierdzenia:
– Dźwięk potwierdzenia (narastająca
sekwencja dźwięków): zakończenie
wprowadzania/ustawiania oraz
odebranie wiadomości SMS wzgl.
nowy wpis na liście wiadomości
automatycznej sekretarki lub na liście
połączeń
– Sygnał błędu (opadająca sekwencja
dźwięków): błąd wprowadzania
– Dźwięk końca menu: koniec menu
podczas przeglądania
W stanie gotowości:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Tony serwisowe
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dzwiek klawiszy:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
Folder plików multimedialnych umożliwia
zarządzanie dźwiękami/melodiami, które
można zastosować jako sygnały dzwonka
oraz obrazami (zdjęciami dla funkcji CLIP
i wygaszaczami), które można zastosować
jako zdjęcia osób dzwoniących lub
wygaszacze. Warunek: prezentacja numeru
wywołującego (CLIP). Funkcja ta umożliwia
zarządzanie następującymi typami plików
multimedialnych:
Potwierdzenie:
Wybierz opcję Wl. lub Wyl.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Version 4, 16.09.2005
Włączanie/wyłączanie
melodii oczekiwania
Melodia oczekiwania jest odtwarzana np.
podczas przełączania lub połączenia
konsultacyjnego rozmówcy, połączenie
z którym nie jest aktywne.
v ¢ Ustawienia ¢ Ustawienia audio
¢ Melodia oczekiw.
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zmien§, aby
włączyć lub wyłączyć melodię
oczekiwania (³= wł.).
Typ
Format
Dźwięki
G.722 raw
Obrazy
BMP, JPG,
nieanimowany GIF
190 x 144 pikseli
240 x 320 pikseli
24-bitowa głębia kolorów
– Zdjęcie dla
funkcji CLIP
– Wygaszacz
ekranu
Wskazówka
Program komputerowy Gigaset
QuickSync przetwarza wszystkie typowe
formaty (mp3, wma, tiff ) na formaty
wymagane przez telefon stacji bazowej
(patrz wyżej) i odpowiednio
dostosowuje rozdzielczość obrazów.
W telefonie stacji bazowej są wstępnie
zainstalowane rozmaite dźwięki i obrazy.
Można odtwarzać dostępne dźwięki oraz
wyświetlać obrazy.
Własne obrazy i dźwięki można pobrać
z komputera za pomocą programu Gigaset
QuickSync (¢ str. 145). Jeśli brakuje
miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć
co najmniej jeden obraz lub dźwięk.
121
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie telefonu stacji bazowej
Przeglądanie wygaszaczy ekranu/
zdjęć dla funkcji CLIP
v ¢ ÉDodatkowe funkcje ¢ Moje
dokumenty ¢ Wygaszacze / Zdjecia CLIP
¢ (wybierz wpis)
§Wyswietl§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony
zaznaczony obraz. Za pomocą
klawisza q można przełączać
się między obrazami.
Jeśli obraz został zapisany
w nieprawidłowym formacie pliku, po jego
wybraniu zostanie wyświetlony komunikat
o błędzie.
Odtwarzanie dźwięków
Version 4, 16.09.2005
v ¢ É Dodatkowe funkcje
¢ Moje dokumenty ¢ Dzwieki
¢ (wybierz wpis)
Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie
zaznaczonego dźwięku. Za pomocą klawisza
q można przełączać się między dźwiękami.
Podczas odtwarzania można zmienić
głośność:
¤ Ustaw głośność klawiszami R / S
i naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§.
122
Zmienianie nazwy/usuwanie
obrazów lub dźwięków
Wybrany został odpowiedni wpis.
§Opcje§
Otwórz menu.
Można wybrać następujące funkcje:
Usun wpis
Wybrany wpis zostanie usunięty.
Zmien nazwe
Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij
klawisz §Zapisz§. Wpis zostanie zapisany
pod nową nazwą.
Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można
usunąć, opcje te są niedostępne.
W przypadku usunięcia dźwięku używanego
jako melodia dzwonka, zamiast tego
dźwięku zastosowana zostanie melodia
standardowa.
W przypadku usunięcia obrazu używanego
jako zdjęcie dla funkcji CLIP lub wygaszacz
ekranu, zamiast tego obrazu zastosowany
zostanie Zegar cyfrowy.
Sprawdzanie pojemności pamięci
Ilość wolnego miejsca na dźwięki i obrazy
można sprawdzić na wyświetlaczu.
v ¢ É Dodatkowe funkcje
¢ Moje dokumenty ¢ Dostepna pamiec
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Ustawianie systemu
Następujące ustawienia można wprowadzać
za pomocą menu telefonu stacji bazowej,
zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H,
SL400H, S79H albo za pomocą konfiguratora
internetowego telefonu stacji bazowej.
Poniżej opisano obsługę za pomocą
telefonu stacji bazowej.
Większość ustawień można skonfigurować
także za pomocą zarejestrowanej słuchawki
Gigaset SL78H, SL400H lub S79H. Obsługa
jest podobna jak na telefonie stacji bazowej,
różni się nieco jedynie struktura menu.
Opis obsługi za pomocą konfiguratora
internetowego zawiera instrukcja obsługi na
dołączonym dysku CD.
Ręczne ustawianie daty
i godziny
Ustawienie daty i godziny jest niezbędne,
aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej
godziny połączeń przychodzących lub
wyznaczanie terminów kalendarza
i alarmów budzika.
Wskazówka
W telefonie stacji bazowej zapisany jest
adres serwera czasu w Internecie. Z tego
serwera czasu pobierana jest informacja
o dacie i godzinie, o ile telefon stacji
bazowej jest połączony z Internetem
i włączono funkcję synchronizacji
z serwerem czasu. Ustawienia ręczne
zostaną wtedy zastąpione.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli w telefonie stacji bazowej nie została
jeszcze ustawiona data i godzina,
wyświetlany jest klawisz wyświetlacza
§Godzina§.
§Godzina§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Data i godzina
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Data:
Za pomocą klawiatury wprowadź dzień,
miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej,
np.
4Q
2Q
Q to
data 14.01.2010.
Godzina:
Za pomocą klawiatury wpisz godziny
i minuty w formacie 4-cyfrowym (np.
QM
5w celu ustawienia
godziny 07:15).
¤ Naciśnij klawisz wyświetlacza §Zapisz§, aby
zapisać wpis.
Ochrona przed
nieupoważnionym dostępem
Ustawienia systemowe telefonu stacji
bazowej można zabezpieczyć za pomocą
systemowego kodu PIN. Podawanie
systemowego kodu PIN wymagane jest m.in.
podczas rejestrowania i wyrejestrowania
słuchawki, podczas zmiany ustawień sieci
lokalnej, podczas aktualizacji
oprogramowania firmware oraz podczas
przywracania ustawień fabrycznych.
Zmienianie systemowego
kodu PIN
Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN
telefonu stacji bazowej (ustawienie
fabryczne: 0000) można zmienić na dowolny
własny 4-cyfrowy kod PIN.
Ustawienie systemowego kodu PIN
umożliwia również zdalną obsługę
automatycznej sekretarki (¢ str. 92).
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ PIN systemu
~
W razie potrzeby wprowadź
aktualny systemowy kod PIN
telefonu stacji bazowej i naciśnij
klawisz §OK§.
~
Wprowadź nowy systemowy
kod PIN.
§OK§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
123
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Ustawianie własnego
numeru kierunkowego
Ustawianie adresu IP telefonu
stacji bazowej w sieci LAN
W celu przesyłania numerów telefonu
(np. w wizytówkach vCard) konieczne jest
zapisanie własnego numeru kierunkowego
(kraju i miejscowości) w telefonie stacji
bazowej.
Niektóre z tych numerów są już wstępnie
skonfigurowane.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Nr-y kierunkowe
Sprawdź poprawność ustawionego numeru
kierunkowego.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
q
Wybór/zmiana pola.
r
Nawigacja w polu.
W celu usunięcia cyfr: naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Warunek: telefon stacji bazowej jest
podłączony do routera lub komputera
(¢ str. 16).
Aby telefon stacji bazowej był
rozpoznawalny w sieci LAN, musi mieć
adres IP.
Adres IP można przyporządkować do
telefonu stacji bazowej automatycznie
(przez router) lub ręcznie.
u Funkcja dynamicznego
przyporządkowania przez serwer DHCP
routera automatycznie nadaje telefonowi
stacji bazowej adres IP. Adres IP może się
zmieniać w zależności od ustawienia
routera.
u W przypadku przyporządkowania
ręcznego/statycznego telefonowi stacji
bazowej przypisywany jest stały adres IP.
Może to być niezbędne w zależności od
konfiguracji sieci (np. jeśli telefon stacji
bazowej jest podłączony bezpośrednio
do komputera).
Ustawienia sieci lokalnej można
skonfigurować także za pomocą
konfiguratora internetowego.
~
§Zapisz§
Wpisz cyfry.
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Przykład:
Nr-y kierunkowe
Miedzynar.nr kier.:
00 - 48
Lokalny nr kier.:
0-[
]
Info
Wskazówka
Zapisz
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Ustawienie numeru kierunkowego kraju
jest niezbędne zwłaszcza w przypadku
podłączania telefonu GSM przez Bluetooth
do telefonu stacji bazowej. Numery
telefonów, przekazywane z sieci GSM,
zawierają zawsze międzynarodowy prefiks
kraju (kod kraju), nawet w przypadku
połączeń wewnątrzkrajowych.
W przypadku późniejszego telefonowania
do rozmówcy krajowego za pomocą linii
telefonu i przy użyciu listy połączeń, kod
kraju zostanie pominięty.
124
W celu dynamicznego
przyporządkowania adresu IP należy
włączyć serwer DHCP w routerze. Należy
w tym celu zapoznać się z instrukcją
obsługi routera.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ Siec lokalna
~
W razie potrzeby wprowadź
systemowy kod PIN i naciśnij
klawisz §OK§.
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Rodzaj adresu IP
Wybierz opcję Statycz. lub Dynamicz.
W przypadku ustawienia Rodzaj adresu
IP Dynamicz.:
W następnych polach widnieć będą
ustawienia, które telefon otrzymał od
routera. Ustawień tych nie można
zmienić.
W przypadku ustawienia Rodzaj adresu
IP Statycz.:
Należy w następnych polach wpisać
ręcznie adres IP oraz maskę podsieci
telefonu stacji bazowej oraz standardową
bramkę i serwer DNS.
Version 4, 16.09.2005
W przypadku ustawienia Rodzaj adresu IP
Statycz.:
Adres IP
Wprowadź adres IP, jaki ma być
przypisany do telefonu stacji bazowej
(aktualne ustawienie zostanie
zastąpione).
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
Informacje na temat adresu IP znaleźć
można w słowniku na str. 157.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci, która ma być
przypisana do telefonu stacji bazowej
(aktualne ustawienie zostanie
zastąpione).
Adres ustawiony domyślnie to
255.255.255.0.
Informacje na temat maski podsieci
znaleźć można w słowniku na str. 161.
Serwer DNS
Wprowadź adres IP preferowanego
serwera DNS. Serwer DNS (Domain Name
System, ¢ str. 158) przekształca
podczas nawiązywania połączenia
symboliczną nazwę serwera (nazwę DNS)
na publiczny adres IP serwera.
Można tu wprowadzić adres IP routera.
Router przekazuje zapytania adresowe
telefonu stacji bazowej do swego
serwera DNS.
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
Brama domyslna
Wprowadź adres IP standardowej bramki
(¢ str. 157), za pośrednictwem której
sieć lokalna połączona jest z Internetem.
Zazwyczaj jest to lokalny (prywatny)
adres IP routera (np. 192.168.2.1). Telefon
stacji bazowej wymaga tej informacji
w celu uzyskania dostępu do Internetu.
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
¤ Naciśnij przycisk §Zapisz§, aby zapisać
ustawienia.
Wskazówka
Ustawienia sieci lokalnej można
skonfigurować także za pomocą
konfiguratora internetowego ( instrukcja
obsługi konfiguratora internetowego
znajduje się na dołączonym dysku CD).
125
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Ustawianie/usuwanie linii
ISDN (numerów MSN)
Łącze ISDN oferuje dwie dostępne
jednocześnie do użytku linie telefoniczne
(kanały B). W telefonie stacji bazowej można
ustawić dziesięć własnych numerów
telefonów (numerów MSN). Numery
telefonu przydziela operator sieci.
Wskazówka
Numery MSN można przypisywać
w centralach telefonicznych ISDN na kilka
sposobów. Odpowiednie informacje na
ten temat zawiera instrukcja obsługi
używanej centrali telefonicznej.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli kreator instalacji (¢ str. 18) nie zapisał
w pamięci wszystkich numerów telefonów,
można zapisać je teraz. W każdej chwili
można uruchomić kreatora ISDN za pomocą
menu i zmienić konfigurację.
Wszystkie zapisane później numery
telefonów przypisywane są automatycznie
telefonowi stacji bazowej, wszystkim
zarejestrowanym słuchawkom
i automatycznej sekretarce 1 jako
odbierające numery MSN.
Każdy ustawiony nowy numer otrzymuje
automatycznie własny sygnał dzwonka,
który można dowolnie zmieniać
(¢ str. 119).
Numery MSN można ustawić, zmienić
i usunąć za pomocą kreatora ISDN.
W stanie gotowości:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Asystent ISDN
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby uruchomić kreatora ISDN.
§OK§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby potwierdzić informacje.
126
Zostanie wyświetlona lista już ustawionych
numerów MSN.
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby ustawić dodatkowe numery
MSN lub zmienić ustawienia
istniejącego numeru MSN.
Ustawianie nowego numeru MSN
q
Wybierz wiersz MSN - nazwa
wolnego wpisu numeru MSN.
~
Wprowadź nazwę numeru MSN
(maks. 16-cyfr, opcjonalnie).
s
Przejdź do odpowiedniego
wiersza MSN - numer.
~
Wprowadź numer MSN (maks.
20-cyfrowy; bez numeru
kierunkowego = prefiksu).
¤ W razie potrzeby powtórz procedurę dla
następnych numerów MSN.
¤ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
Po zakończeniu pracy w kreatorze ISDN
automatycznie uruchomiony zostanie
kreator połączeń, umożliwiający przypisanie
użytkownikom wewnętrznym linii
wysyłających i odbierających telefonu stacji
bazowej (¢ str. 22).
Wskazówka
Jeśli nie ustawiono żadnych numerów
MSN, wszystkie połączenia ISDN będą
prowadzone przy użyciu głównego
numeru łącza ISDN. Na liście wyboru linii
wysyłających i odbierających ( np.
str. 127, str. 76) połączenie to będzie
wyświetlane jako ISDN.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Zmienianie/usuwanie numeru MSN
q
Wybierz MSN - nazwa / MSN numer wpisu numeru MSN,
który chcesz zmienić.
Ñ
Usuń dotychczasową nazwę/
dotychczasowy numer.
~
W razie potrzeby wprowadź
nową nazwę/nowy numer MSN.
¤ W razie potrzeby powtórz procedurę dla
następnych numerów MSN.
¤ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
W przypadku usunięcia numeru MSN
i nazwy numeru MSN bez wprowadzenia
nowych wartości numer MSN zostanie
trwale usunięty.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli usunięty numer MSN był linią
wysyłającą (str. 101) przypisaną do
użytkownika wewnętrznego,
użytkownikowi temu zostanie
automatycznie przypisana nowa linia
wysyłająca (numer MSN o najniższej
pozycji).
Przypisywanie linii
wysyłających i odbierających
użytkownikom
wewnętrznym
Jeśli w systemie telefonicznym
skonfigurowano wiele numerów MSN,
każdemu użytkownikowi wewnętrznemu
można:
u Przypisać jedną linię wysyłającą lub
umożliwić wybieranie linii w przypadku
każdego połączenia wychodzącego
(wybór linii).
u Przypisać jedną lub wiele linii
odbierających. Na urządzeniu będą
sygnalizowane wówczas jedynie
połączenia przychodzące na jednej
z przypisanych linii.
Przypisywanie linii wysyłającej
Warunek: dla telefonu stacji bazowej
skonfigurowano wiele numerów telefonów.
v ¢ Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Polaczenia wysylajace
Wyświetlona zostanie lista użytkowników
wewnętrznych (telefon stacji bazowej,
słuchawki, ew. numer WEWN8 urządzenia
faksującego).
q
Wybierz użytkownika
wewnętrznego, któremu chcesz
przypisać nowe połączenie
wysyłające i naciśnij klawisz
wyświetlacza §OK§.
r
Wybierz opcję Wybierz przy
pol. lub żądaną MSN jako linię
wysyłającą. Wyświetlone
zostaną wszystkie
skonfigurowane połączenia i ich
nazwy.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby zapisać zmiany.
127
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Opcja Wybierz przy pol. jest dostępna tylko
wówczas, gdy na telefonie stacji bazowej
skonfigurowane jest więcej niż jedno
połączenie.
W przypadku wybrania opcji Wybierz przy
pol. użytkownik wewnętrzny przy każdym
połączeniu może wybrać numer MSN, który
zostanie użyty do nawiązania połączenia.
Wskazówka
Jeśli linia wysyłająca użytkownika
wysyłającego lub odbierającego zostanie
usunięta lub wyłączona, w zależności od
łącza w konfiguracji przypisana zostanie
mu jako linia wysyłająca albo linia
stacjonarna, albo pierwszy numer MSN
na łączu ISDN.
Jeśli telefon stacji bazowej jest
podłączony do łącza ISDN i nie została
skonfigurowany żaden numer MSN,
użytkownikowi wewnętrznemu zostanie
przypisany numer główny łącza ISDN.
Telefonowanie przez Bluetooth za
pośrednictwem sieci GSM
Version 4, 16.09.2005
Jeśli użytkownik chce z telefonu stacji
bazowej wykonywać połączenia GSM za
pomocą telefonu komórkowego
podłączonego przez Bluetooth, konieczne
jest wybranie jako linii wysyłającej
połączenia GSM albo opcji Wybierz przy
pol.
W przypadku połączenia GSM na liście
znanych urządzeń wyświetlana jest nazwa
telefonu komórkowego aktualnie lub
ostatnio podłączonego do telefonu stacji
bazowej. Podczas wybierania linii
wysyłającej zawsze wyświetlana jest nazwa
aktualnie podłączonego telefonu
komórkowego.
To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik
chce nawiązać połączenie GSM za pomocą
słuchawki zarejestrowanej w telefonie stacji
bazowej.
128
Przypisywanie linii odbierających
Warunek: dla telefonu stacji bazowej
skonfigurowano wiele linii.
v ¢ Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Polaczenia odbierajace
Wyświetlona zostanie lista użytkowników
wewnętrznych (telefon stacji bazowej,
słuchawki, lokalna automatyczna sekretarka
ew. numer WEWN8 urządzenia faksującego).
q
Wybierz użytkownika
wewnętrznego, dla którego
chcesz zmienić przypisanie
połączenia odbierającego
i naciśnij klawisz wyświetlacza
§OK§.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich
skonfigurowanych linii (MSNs). W przypadku
każdego połączenia można wybrać opcję
Tak albo Nie.
r
Wybierz opcję Tak, jeśli dane
połączenie ma być linią
odbierającą użytkownika
wewnętrznego. W przeciwnym
razie wybierz opcję Nie.
s
Przejdź do następnego
połączenia.
¤ Powtórz oba te kroki dla każdego
połączenia.
¤ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz
wyświetlacza §Zapisz§.
Dodatkowe informacje na temat
przypisywania linii odbierających lokalnej
automatycznej sekretarce znajdują się na
str. 85.
Wskazówki
u Nowo skonfigurowane połączenie
jest przypisywane wszystkim
użytkownikom wewnętrznym
i automatycznej sekretarce 1 jako linia
odbierająca.
u Jeśli połączenie nie jest przypisane do
żadnego użytkownika wewnętrznego
jako linia odbierająca, połączenia
przychodzące na tę linie nie są
sygnalizowane.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Przyjmowanie połączeń
przychodzących na telefon GSM
podłączony przez Bluetooth
Jeśli użytkownik chce odbierać na telefonie
stacji bazowej połączenia GSM telefonu
komórkowego podłączonego do telefonu
Gigaset przez Bluetooth, konieczne jest
wybranie połączenia GSM jako linii
odbierającej. W przypadku połączenia GSM
na liście znanych urządzeń wyświetlana jest
nazwa telefonu komórkowego.
To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik
chce odbierać połączenia GSM za pomocą
słuchawki zarejestrowanej w telefonie stacji
bazowej.
Aktualizowanie
oprogramowania firmware
Warunek: telefon stacji bazowej jest
podłączony do Internetu (tzn. do routera,
¢ str. 16).
W razie potrzeby oprogramowanie firmware
telefonu stacji bazowej można
zaktualizować.
Domyślnie aktualizacja oprogramowania
firmware pobierana jest bezpośrednio
z Internetu. Odpowiednia strona
internetowa ustawiona jest domyślnie
w telefonie stacji bazowej.
Warunek:
Version 4, 16.09.2005
Telefon stacji bazowej znajduje się w trybie
gotowości, tzn.:
u Nie jest prowadzona rozmowa.
u Nie jest wykonywane żądne połączenie
wewnętrzne z/między zarejestrowanymi
słuchawkami.
u Z żadnej innej słuchawki nie otwarto
menu telefonu stacji bazowej.
Ręczne uruchamianie aktualizacji
oprogramowania firmware
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
Aktualizuj firmware
Wybierz i naciśnij klawisz §OK§.
~
Wprowadź systemowy kod PIN
i naciśnij klawisz §OK§.
Telefon stacji bazowej nawiąże połączenie
z Internetem.
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby uruchomić aktualizację
oprogramowania firmware.
Wskazówki
u Aktualizacja oprogramowania
firmware może trwać 3 minuty.
u
u Podczas aktualizacji z Internetu
następuje sprawdzenie, czy dostępna
jest nowsza wersja oprogramowania
firmware. Jeśli nowsza wersja nie jest
dostępna, procedura zostanie
przerwana i zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat.
Automatyczna aktualizacja
oprogramowania firmware
Telefon stacji bazowej sprawdza codziennie,
czy na serwerze konfiguracyjnym
w Internecie dostępna jest nowsza wersja
oprogramowania firmware. Jeśli jest
dostępna, w stanie gotowości na
wyświetlaczu telefonu stacji bazowej
wyświetlony zostanie komunikat Dostepny
nowy firmware - zaktualizowac?
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
klawisz wyświetlacza.
Oprogramowanie zostanie pobrane na
telefon stacji bazowej.
129
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Wskazówka
Jeśli w chwili sprawdzania dostępności
nowego oprogramowania firmware
telefon stacji bazowej nie jest połączony
z Internetem (np. router jest wyłączony),
operacja sprawdzenia zostanie
wykonana po ponownym połączeniu
telefonu stacji bazowej z Internetem.
Automatyczne sprawdzanie wersji można
wyłączyć za pomocą konfiguratora
internetowego.
Obsługa regeneratora
Repeater
Przy użyciu regeneratora Repeater można
zwiększyć zasięg i moc sygnału telefonu
stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw
włączyć obsługę regeneratora Repeater.
Rozmowy, prowadzone aktualnie za
pomocą telefonu stacji bazowej, zostaną
przy tym przerwane.
Warunek: tryb Eco (+) jest wyłączony.
v ¢ Ï ¢ System ¢ Tryb repeatera
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć lub wyłączyć tryb
regeneratora (³= wł.).
§Tak§
Aby potwierdzić monit, naciśnij
przycisk wyświetlacza.
Wskazówki
u Obsługa regeneratora Repeater i Tryb
Version 4, 16.09.2005
Eco/Tryb Eco+ (¢ str. 96) wykluczają
się wzajemnie, tj. nie można
jednocześnie korzystać z tych dwóch
funkcji.
u Włączone fabrycznie kodowanie
transmisji zostaje wyłączone po
włączeniu trybu obsługi regeneratora
Repeater.
130
Włączanie/wyłączanie
interfejsu DECT
Wyłączenie interfejsu DECT powoduje
przerwanie połączenia radiowego między
telefonem stacji bazowej
a zarejestrowanymi słuchawkami/
regeneratorami sygnału. Słuchawki/
regeneratory sygnału tracą „synchronizację”
z telefonem stacji bazowej. Nie można
nawiązać połączenia z telefonem stacji
bazowej i nie są sygnalizowane żadne
połączenia. Słuchawki/regeneratory sygnału
pozostają jednak zarejestrowane w telefonie
stacji bazowej i synchronizują się z nim
ponownie po włączeniu interfejsu DECT.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ Interfejs DECT
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć/wyłączyć interfejs
DECT (³= wł.).
Gdy w telefonie stacji bazowej nie są
zarejestrowane żadne słuchawki ani
regeneratory Repeater, interfejs DECT
telefonu stacji bazowej zostaje
automatycznie wyłączony.
Gdy telefon stacji bazowej zostanie
przestawiony w tryb gotowości do
rejestracji (¢ str. 100) w celu ponownego
zarejestrowania słuchawek/regeneratorów
Repeater, interfejs DECT zostanie
automatycznie włączony.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / settings.fm / 21.01.2011
Ustawianie systemu
Włączanie/wyłączanie portu
FAX
Do portu faksu telefonu można podłączyć
urządzenie faksujące. Aby zarejestrować
urządzenie faksujące w telefonie stacji
bazowej, należy włączyć port faksu.
Port faksu jest fabrycznie wyłączony.
Po włączeniu port FAX jest wyświetlany jako
zarejestrowany. Port faksu lub podłączone
urządzenie faksujące otrzymuje numer
wewnętrzny 8. Na liście użytkowników
wewnętrznych wyświetlana jest pozycja INT
8 (nawet jeśli nie jest podłączone żadne
urządzenie faksujące).
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System
¢ Port FAX
§Zmien§
Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby włączyć/wyłączyć port
faksu (³= wł.).
Podłączanie urządzenia faksującego
¢ str. 113
Przywracanie ustawień
fabrycznych telefonu stacji
bazowej
Version 4, 16.09.2005
Zostaną zmienione ustawienia własne
użytkownika.
Podczas przywracania
u słuchawki pozostaną zarejestrowane,
u systemowy kod PIN nie zostanie
przywrócony.
W szczególności przywrócone zostaną
następujące ustawienia fabryczne:
u wprowadzone numery MSN ISDN
(zostaną usunięte)
u przypisania linii wysyłających
i odbierających
u ustawienia melodii i głośności
dzwonków
u ustawienia budzika i terminów
u własny prefiks połączeń zewnętrznych
u ustawienia sieci lokalnej
u nazwy słuchawek
u ustawienia wiadomości SMS (np. centra
SMS)
u Tryb Eco funkcje i Tryb Eco+ zostaną
wyłączone
u ustawienia połączeń z centralkami PABX
u ustawienia automatycznej sekretarki,
własne zapowiedzi zostaną usunięte
u przypisania klawiszy funkcyjnych
i klawiszy wyświetlacza oraz klawisza
u ustawienia usług sieciowych:
przekierowania połączeń (CF),
przekazywania rozmów (ECT)
Następujące listy zostaną usunięte:
u listy wiadomości SMS
u listy połączeń
u listy wiadomości automatycznej
sekretarki
v ¢ Ï ¢ System ¢ Reset
~
Wprowadź systemowy kod PIN
i naciśnij klawisz §OK§.
§Tak§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Po przywróceniu ustawień telefon stacji
bazowej zostanie ponownie uruchomiony.
Kreator instalacji zostanie ponownie
uruchomiony (¢ str. 17).
Sprawdzanie adresu MAC
telefonu stacji bazowej
W zależności od konfiguracji sieci konieczne
może być wprowadzenie adresu MAC
telefonu stacji bazowej np. na liście dostępu
routera. Adres MAC można sprawdzić na
telefonie stacji bazowej.
W stanie gotowości:
v
Otwórz menu.
*#Q5# 2 Q
Naciśnij kolejno.
Zostanie wyświetlony adres
MAC.
§Powrót§
Powrót do stanu gotowości.
131
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / PABX.fm / 21.01.2011
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX
Podłączanie telefonu
stacji bazowej do centrali
PABX
Wykonywanie poniższych ustawień jest
niezbędne tyko wtedy, gdy są one
wymagane ze względu na centralę
telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi
centrali PABX.
Wskazówki
u Jeśli centrala PABX nie obsługuje
prezentacji numeru telefonu, to nie
można będzie wysyłać ani odbierać
wiadomości SMS.
u Numery MSN można przypisywać
w centralach telefonicznych ISDN na
kilka sposobów. Odpowiednie
informacje na ten temat zawiera
instrukcja obsługi używanej centrali
telefonicznej.
Zapisywanie prefiksu
połączeń zewnętrznych
(kodu dostępu do
linii miejskiej APL)
Version 4, 16.09.2005
Warunek: w celu wykonania połączenia
zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie
numeru telefonu prefiksem połączeń
zewnętrznych centrali PABX, np. „0”.
v ¢ Ï ¢ Telefonia ¢ Nr kierunkowy
¤ Zmiana wpisu wielowierszowego:
Dostep do linii zewnetrz. za pomoca:
wprowadź lub zmień prefiks połączeń
zewnętrznych (maks.
3-cyfrowy).
132
Dla:
Listy polaczen
Prefiks będzie poprzedzać numery
wybrane na telefonie stacji bazowej lub
słuchawce z jednej z następujących list:
– listy wiadomości SMS,
– listy połączeń odebranych,
– listy połączeń nieodebranych,
– listy wiadomości automatycznej
sekretarki.
Wszystkie polaczenia
Prefiks będzie poprzedzać wszystkie
numery wybrane na telefonie stacji
bazowej lub słuchawce.
Wylaczone
Prefiks będzie wyłączony. Żaden numer
nie będzie poprzedzany prefiksem.
§Zapisz§
Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Wskazówka
Prefiks połączeń zewnętrznych jest
wstawiany w przypadku numerów
alarmowych ani numerów centrów SMS.
Przekazywanie połączenia –
ECT (Explicit Call Transfer)
W przypadku niektórych central PABX ISDN
połączenie pomiędzy rozmówcami po
przekazaniu rozmowy nie dochodzi do
skutku, jeśli zostanie odłożona słuchawka
(str. 53). Należy wtedy włączyć
odpowiednią funkcję (str. 49). Należy przy
tym przestrzegać wskazówek na temat
obsługi centrali PABX.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / PABX.fm / 21.01.2011
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX
Centrex
Jeśli telefon stacji bazowej podłączony jest
do systemu Centrex, możliwe jest
korzystanie z następujących funkcji:
Identyfikacja nazwy dzwoniącego
(Calling Name Identification – CNI)
W przypadku połączeń przychodzących od
innych abonentów systemu Centrex
wyświetlany jest numer telefonu oraz nazwa
rozmówcy.
Wskaźnik wiadomości oczekującej
(Message Waiting Indication – MWI)
Nowe połączenia na liście połączeń będą
sygnalizowane na wyświetlaczu symbolami
(¢ str. 57). Klawisz wiadomości f miga.
Opcje trybu wybierania
Za pomocą funkcji Keypad (znaki
klawiaturowe) można sterować niektórymi
elementami usług, wprowadzając specjalne
sekwencje znaków i cyfr.
Funkcję Keypad należy ustawić podczas
podłączania telefonu stacji bazowej do
centrali PABX ISDN lub do centrali
telefonicznej (np. Centrex) sterowanej za
pomocą protokołu Keypad. Cyfry/znaki 0–9,
*, # przesyłane są wtedy jako instrukcje
protokołu Keypad informujące o naciśnięciu
odpowiednich klawiszy. Szczegółowych
informacji na temat przesyłania kodów
należy zasięgnąć u operatora.
Version 4, 16.09.2005
Opcje ustawień
Możliwe jest wybieranie między
ustawieniami Aut. wyb. tonowe, Autom.
klaw. oraz Wybierz z * i #.
Aut. wyb. tonowe
Po ustawieniu wybierania normalnego
podczas wybierania nie są przesyłane
znaki * oraz #, zaś wprowadzenie znaku *
oraz # nie powoduje włączenia trybu
klawiatury.
Autom. klaw.
Ustawienie to podczas wybierania
powoduje, że po wprowadzeniu znaku *
lub # automatyczne następuje
przełączenie sygnalizacji w tryb
klawiatury. Automatyczne przełączanie
jest niezbędne do wpisywania poleceń
dla centrali telefonicznej lub centrali
PABX.
Wybierz z * i #
Po włączeniu ustawienia Wybierz z * i #
znaki * oraz # przesyłane są podczas
wybierania jako polecenia dla centrali
telefonicznej lub centrali PABX.
Niezależnie od powyższych możliwości
ustawień, po wybraniu numeru lub podczas
rozmowy następuje automatyczne
przełączenie na wybieranie tonowe (DTMF),
na przykład w celu zdalnej obsługi
automatycznej sekretarki.
v ¢ Ï Ustawienia ¢ Telefonia
¢ Tryb wybierania
q
Wybierz ustawienie i naciśnij
klawisz §Wybierz§, np. Aut. wyb.
tonowe (Ø = wł.).
Włączanie/wyłączanie trybu
klawiatury (protokołu Keypad)
podczas rozmowy
Oprócz opisanych powyżej ustawień
trwałych, możliwe jest czasowe włączanie
protokołu Autom. klaw.
Ustawienie to odnosi się wyłącznie do
aktualnie prowadzonej rozmowy
zewnętrznej i po jej zakończeniu zostanie
automatycznie przywrócona poprzednia
wartość.
W zależności od tego, czy aktywna jest opcja
Autom. klaw., należy podczas rozmowy
włączyć lub wyłączyć funkcję Autom. klaw.
§Opcje§
Otwórz menu.
Autom. klaw.
Wybierz i naciśnij klawisz §Zmien§
(³ = wł.).
133
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Obsługa klienta i pomoc
Version 4, 16.09.2005
Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis.
Pomoc znajdziecie w instrukcji dostarczonej na płycie CD oraz na stronach portalu Gigaset
(online).
Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.
W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:
u Szczegółowe informacje o naszych produktach
u Najczęściej zadawane pytania
u Słowa kluczowe
u Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją
bazową
u Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
u Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
u Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej
Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu
telefonicznym.
Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji
naszych urządzeń.
W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:
Infolinia Polska 0 801 140 160
Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)
Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na
opakowaniu, w pobliżu znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla
jakiego kraju jest on przeznaczony.
Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi,
czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument
zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.
134
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Pytania i odpowiedzi
Brak połączenia między stacją bazową
a słuchawką.
W razie pytań związanych z użytkowaniem
telefonu przez cały czas dostępne jest
centrum obsługi klienta pod adresem
www.gigaset.com/service
Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono
opisy najczęściej występujących problemów
oraz ich możliwych rozwiązań.
Problemy z rejestracją i połączeniem przy
użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.
¥
¥
¥
Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth
(patrz instrukcja obsługi zestawu).
Usuń dane rejestracji urządzenia z telefonu
stacji bazowej poprzez jego wyrejestrowanie
(
str. 108).
Powtórz operację rejestracji (
str. 106).
¢
¢
Brak wskazań na wyświetlaczu.
1. Stacja bazowa nie jest podłączona do
zasilania.
Należy sprawdzić zasilanie (
str. 15).
¥
¢
2. Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone,
gdyż włączone zostało sterowanie czasowe
(
str. 118).
Naciśnij dowolny klawisz na stacji bazowej,
aby tymczasowo włączyć podświetlenie
wyświetlacza.
lub:
Wyłącz sterowanie czasowe (
str. 118).
¢
¥
¥
¢
1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji
bazowej.
Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
¥
2. Zasięg stacji bazowej zmniejsza się, gdy
włączona jest funkcja Tryb Eco.
Należy wyłączyć tryb Eco (
str. 96) lub
przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej.
¥
¢
3. Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji
bazowej lub została wyrejestrowana wskutek
zarejestrowania dodatkowych słuchawek
(ponad 6 rejestracji DECT).
Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej
(
str. 100).
¥
¢
¥
4. Trwa aktualizacja oprogramowania firmware.
Zaczekaj, aż zakończy się proces
aktualizacji.
¥
5. Stacja bazowa nie została włączona.
Sprawdź zasilacz stacji bazowej
(
str. 14).
¢
Telefon stacji bazowej nie dzwoni.
¥
1. Dzwonek jest wyłączony.
Włącz sygnał dzwonka (
¢ str. 120).
2. Została ustawiona opcja przekierowania
połączeń Wszystkie.
Wyłącz opcję przekierowania połączeń
(
str. 47).
¥
¢
3. Wywoływana linia (MSN) nie jest przypisana
do telefonu stacji bazowej jako linia
odbierająca.
Zmień przypisanie linii odbierających
(
str. 101).
¥
¢
Wyświetlany jest komunikat „Sprawdz
polaczenie telefoniczne”.
Być może telefon nie jest podłączony do sieci
telefonicznej.
Sprawdź połączenie z siecią telefoniczną
(
str. 14).
¥
¢
Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnału
wybierania z sieci stacjonarnej.
Nie zastosowano właściwego kabla
telefonicznego lub możliwe uszkodzenie kabla
telefonicznego.
Wymień kabel telefoniczny.
Version 4, 16.09.2005
¥
135
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Brak sygnału dzwonka po skonfigurowaniu
numeru ISDN (numeru MSN).
Na liście połączeń brak danych na temat czasu
odebrania wiadomości.
Wraz z numerem MSN zapisany został numer
kierunkowy.
Zapisz numer MSN bez numeru
kierunkowego.
Nie została ustawiona data/godzina.
Ustaw datę/godzinę lub
za pomocą konfiguratora internetowego
włącz synchronizację z serwerem czasu
w Internecie.
£
Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany
sposób.
£
Funkcje nie zostały udostępnione.
Zasięgnij informacji u operatora.
Sygnał błędu po sprawdzeniu systemowego
kodu PIN.
¥
Wprowadzony kod PIN jest błędny.
Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.
Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.
Naciśnięto klawisz wyciszenia P. Powoduje on
wyłączenie mikrofonu telefonu stacji bazowej.
Włącz mikrofon (
str. 46).
¥
¢
Pomimo włączenia funkcji CLIP/CLI numer
osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.
Nie włączono funkcji prezentacji numeru
wywołującego.
Osoba wywołująca powinna zwrócić się do
operatora z żądaniem udostępnienia
prezentacji własnego numeru.
¥
Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu
(opadająca sekwencja dźwięków).
Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub
wprowadzane dane są błędne.
Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na
wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się
z instrukcją obsługi.
Version 4, 16.09.2005
¥
136
¥
¥
Automatyczna sekretarka zgłasza podczas
zdalnej obsługi komunikat „Kod PIN nieważny”.
¥
Wprowadzony kod PIN jest błędny.
Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.
Automatyczna sekretarka nie nagrywa
wiadomości/przechodzi w tryb komunikatu
pomocniczego.
¥
¥
Pamięć wiadomości jest zapełniona.
Usuń stare wiadomości.
Odsłuchaj nowe wiadomości i usuń je.
Automatyczna sekretarka nie nagrywa
rozmowy lub przerywa nagrywanie.
1. Słychać sygnał błędu i wyświetlany jest
komunikat Niemozliwe.
¥
Trwa rozmowa za pośrednictwem
połączenia szerokopasmowego.
Nagrywanie nie jest w takim przypadku
możliwe. Próba nawiązania połączenia
innego niż szerokopasmowe przez stację
bazową kończy się niepowodzeniem.
2. Zostanie wyświetlona informacja Pam. AS
zapelniona! Usun wiadomosci.
Pamięć wiadomości automatycznej sekretarki
jest zapełniona.
Usuń wiadomości, a następnie ponów
próbę nagrywania rozmowy.
lub:
Zakończ rozmowę, usuń stare wiadomości
z automatycznej sekretarki, a następnie
znowu nawiąż połączenie.
¥
¥
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Nie została wykonana aktualizacja
oprogramowania firmware .
1. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
Aktualnie niemozliwe, lub też wykonano już
pobieranie/aktualizację.
Powtórz operację w czasie późniejszym.
¥
2. Jeśli wyświetlany jest komunikat Nie mozna
odczytac pliku, być może nieprawidłowy jest
plik oprogramowania firmware.
Należy korzystać tylko z oprogramowania
firmware udostępnionego na ustawionym
domyślnie serwerze konfiguracji Gigaset.
Nie można nawiązać połączenia z telefonem
stacji bazowej za pomocą przeglądarki
internetowej na komputerze.
¥
¥
¥
3. Jeśli wyświetlany jest komunikat Serwer nie
jest dostepny, serwer aktualizacji jest
niedostępny.
Serwer jest aktualnie niedostępny. Powtórz
operację w czasie późniejszym.
Został zmieniony ustawiony domyślnie
adres serwera. Skoryguj adres. W razie
potrzeby przywrócić ustawienia fabryczne
telefonu stacji bazowej.
¥
¥
4. Jeśli wyświetlany jest komunikat Blad
transmisji XXX, wystąpił błąd podczas
transmisji pliku. W miejscu XXX wyświetlany
jest kod błędu HTTP.
Powtórz procedurę. W przypadku
ponownego wystąpienia błędu skontaktuj
się z serwisem.
¥
¥
Sprawdź podczas nawiązywania połączenia
wprowadzony został lokalny adres IP telefonu
stacji bazowej. Adres IP można sprawdzić na
telefonie stacji bazowej (str. 124).
Sprawdź połączenia między komputerem
a telefonem stacji bazowej. Spróbuj np. użyć
polecenia „ping” w celu sprawdzenia
połączenia z telefonem stacji bazowej
(ping <lokalny adres IP telefonu stacji
bazowej>).
Podjęto próbę połączenia z telefonem stacji
bazowej za pomocą bezpiecznego protokołu
http (https://...). Spróbuj ponownie przy
użyciu przedrostka http://...
Wykluczenie odpowiedzialności
Niektóre wyświetlacze mogą zawierać
stale aktywne lub nieaktywne piksele
(punkty obrazu). Ponieważ piksel składa
się z trzech subpikseli (czerwonego,
zielonego i niebieskiego), możliwe jest
również przekłamanie koloru pikseli.
Jest to normalne i nie stanowi oznaki
usterki.
5. Jeśli wyświetlany jest komunikat Sprawdz
ustawienia IP, telefon stacji bazowej być może
nie ma połączenia z Internetem.
Sprawdź połączenia kablowe pomiędzy
telefonem stacji bazowej a routerem oraz
pomiędzy routerem a Internetem.
Sprawdź, czy telefon stacji bazowej jest
połączony z siecią LAN, tzn. czy jest
dostępny pod swym adresem IP.
¥
Version 4, 16.09.2005
¥
137
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Sprawdzanie informacji
serwisowych
Informacje serwisowe dot. telefonu stacji
bazowej mogą być potrzebne w razie
kontaktu z działem serwisu.
Warunek:
Użytkownik odkłada słuchawkę w stanie
gotowości lub prowadzi rozmowę
zewnętrzną.
Wskazówka
W razie potrzeby należy zaczekać kilka
sekund na wyświetlenie polecenia §Opcje§.
§Opcje§
¢ Info. serwisowe
Version 4, 16.09.2005
Potwierdź wybór za pomocą
klawisza §OK§.
Za pomocą klawisza q można wybrać
następujące informacje/funkcje:
1:
Numer seryjny telefonu stacji
bazowej (RFPI)
2:
Puste: - - 3:
Informacje dla pracownika
serwisu o ustawieniach telefonu
stacji bazowej (w kodzie
szesnastkowym), np. o liczbie
zarejestrowanych słuchawek,
włączonym trybie regeneratora
Repeater.
4:
Wariant (cyfry od 1 do 4).
Wersja oprogramowania
firmware (cyfry od 5 do 6).
5:
nie dotyczy
6:
Numer sprzętowy telefonu
stacji bazowej. Zawiera on
dalsze informacje dla
pracowników serwisu.
138
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Zezwolenie
Ten aparat jest przeznaczony do użytku w
polskiej publicznej sieci ISDN.
Wymagania poszczególnych krajów zostały
uwzględnione.
Version 4, 16.09.2005
Niniejszym Gigaset Communications GmbH
oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe
wymagania i inne związane z tym regulacje
Dyrektywy 1999/5/EC.
Kopia deklaracji zgodnosci według 1999/5/
EC jest dostepna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs
139
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Version 4, 16.09.2005
Gwarancja
140
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Obsługa klienta i pomoc
Warunki gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową bądź
innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A
udziela gwarancji na produkt na okres 24
miesięcy od daty zakupu, umieszczonej
na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest
na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
– brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
– brak dowodu zakupu
– numer fabryczny/seryjny produktu lub
datę sprzedaży w jakikolwiek sposób
zmieniono, zamazano, usunięto lub
zatarto
– brak akceptacji warunków gwarancji
przez kupującego
Version 4, 16.09.2005
5. Usterki produktu ujawnione w okresie
gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie
w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu
Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą
gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi
w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje
czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo
wymiany produktu lub części produktu
na nowy, wolny od wad, jeżeli:
wykazywał wady, które uniemożliwiają
jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset
stwierdzi na piśmie, że usterka jest
niemożliwa do usunięcia
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie
uniemożliwia korzystanie z produktu
zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki
sam produkt, dokonana zostanie wymiana
na produkt o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10.Gwarancją nie są objęte:
a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i
wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
– nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
– samowolnych (dokonanych przez
użytkownika lub inne nieupoważnione
osoby) napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych
– zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą,
wyładowania atmosferyczne, rdza oraz
korozja)
– użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub
niska temperatura, itp.)
– zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
– przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia
zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
a. w okresie gwarancji Autoryzowany
Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech
napraw istotnych, a produkt nadal będzie
141
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Środowisko
Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
nie ponosi odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek danych użytkownika
produktu w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.
Środowisko
Nasza troska o środowisko
Firma Gigaset Communications GmbH
poczuwa się do odpowiedzialności za
środowisko naturalne i społeczne. Nasze
idee, technologie i działania służą ludziom,
społeczeństwu i środowisku naturalnemu.
Celem naszych działań jest trwałe
zabezpieczenie podstaw życia ludzi.
Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za
produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już
na etapie planowania produktów i procesów
bierzemy pod uwagę wpływ produkcji,
zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji,
serwisu i utylizacji produktu na środowisko.
Więcej informacji na temat przyjaznych dla
środowiska produktów i technologii można
znaleźć także na stronie internetowej
www.gigaset.com.
System zarządzania
środowiskowego
Version 4, 16.09.2005
Firma Gigaset
Communications GmbH
posiada certyfikaty norm
międzynarodowych
EN 14001 i ISO 9001.
ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe):
certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez
TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat
wydany 17 lutego 1994 r. przez TüV SÜD
Management Service GmbH.
142
Ekologiczne zużycie prądu
Stosowanie trybu ECO DECT (¢ str. 96)
oszczędza energię i przyczynia się tym
samym do ochrony środowiska.
Utylizacja
Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych
przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreślonego
kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/
EC.
Prawidłowa utylizacja i
oddzielna zbiórka zużytych urządzeń
obniżają szkodliwość tych odpadów dla
zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do
ponownego wykorzystania i recyklingu
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Szczegółowe informacje na temat utylizacji
zużytych urządzeń można uzyskać w
urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u
sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
Dodatek
Dane techniczne
Pobór mocy stacji bazowej
Konserwacja
Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną
szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie
wolno używać środków czyszczących ani
ściereczek z mikrofibry.
Nie należy nigdy używać suchej szmatki.
Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia
się ładunku statycznego.
około 3,6 W
Podczas rozmowy
około 4,3 W
Ogólne dane techniczne
Złącza
ISDN, Ethernet, Bluetooth
Standard DECT
obsługiwany
Standard GAP
obsługiwany
Liczba kanałów
60 kanałów dupleksowych
W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą
należy:
¤ Odłączyć zasilacz i/lub natychmiast wyjąć
akumulatory ze słuchawki.
¤ Umożliwić wypłynięcie cieczy
z urządzenia.
u Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
Umieścić urządzenie na co najmniej
72 godziny (słuchawkę z otwartą wnęką
akumulatorów i klawiaturą skierowaną
ku dołowi) w suchym, ciepłym miejscu
(nie w: kuchence mikrofalowej,
piekarniku itp.).
u Urządzenie należy włączyć dopiero po
jego całkowitym wyschnięciu.
Po całkowitym wyschnięciu na ogół
urządzenia można znowu używać.
Zakres
częstotliwości
1880–1900 MHz
Procedura
dupleksowania
multipleksowanie
z podziałem czasowym,
długość ramki 10 ms
Odstęp między
kanałami
1728 kHz
Etykiety
Kontakt z cieczami
!
Etykiety klawiszy funkcyjnych znajdują się
na dołączonym dysku CD.
Version 4, 16.09.2005
W stanie gotowości
Szybkość transmisji 1152 Kb/s
Modulacja
GFSK
Kodowanie sygnału 32 Kb/s
mowy
Moc wyjściowa
10 mW, średnia moc na
jeden kanał
Zasięg (słuchawka)
do 300 m w terenie
otwartym, do 50 m
w budynkach
Zasilanie
230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy
+5 °C do +45 °C;
wilgotność względna
od 20% do 75%
Kodery-dekodery
G.726 – wewnętrzny
wąskopasmowy
G.711 – ISDN
G.722 – wewnętrzny
szerokopasmowy
Protokoły
DECT, GAP, DHCP,
NAT Traversal (STUN), HTTP
143
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
Wpisywanie i edycja tekstów
Podczas wpisywania tekstu należy
przestrzegać poniższych zasad:
u Do każdego klawisza od Q do O
przypisane są litery oraz znaki.
u Używając klawiszy u v t s, można
sterować kursorem. Przytrzymanie
klawisza u lub v przesuwa kursor
o całe wyrazy.
u Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony
znaku kursora.
u Aby wyświetlić tabelę znaków
specjalnych, należy nacisnąć klawisz
gwiazdki *. W celu wprowadzenia
znaków w pozycji kursora należy wybrać
żądane znaki, a następnie nacisnąć
klawisz §Wstaw§.
u Cyfry można wprowadzić, przytrzymując
klawisze od Q do O.
u Naciskając klawisz wyświetlacza, można
usunąć znaki na lewo od kursora.
Przytrzymanie usuwa wyraz po lewej
stronie kursora.
u We wpisach książki telefonicznej
pierwsza litera nazwiska jest
automatycznie wielka, następne są małe.
Przełączanie wpisywania wielkich
i małych liter lub cyfr
Tryb wpisywania tekstu można zmienić za
pomocą klawisza #.
123 Cyfry
Abc Wielkie litery (pierwsza litera wielka,
pozostałe małe)
abc Małe litery
Version 4, 16.09.2005
Aktywny tryb jest wskazany w prawym
dolnym rogu wyświetlacza.
144
Wpisywanie wiadomości SMS/
nazw
Aby wpisać litery/znaki, naciśnij
odpowiednią ilość razy wybrany klawisz.
¤ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby
wprowadzić żądane znaki.
Znaki przypisane do klawisza są
wyświetlane w wierszu wyboru w lewej
dolnej części ekranu. Wybrany znak jest
wyróżniony.
¤ Naciskaj krótko klawisz, aż przejdziesz do
żądanego znaku.
Przytrzymanie klawisza powoduje wpisanie
odpowiedniej cyfry.
Czcionka standardowa
2
3
4
5
L
M
N
O
Q
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
1
a b c 2 ä á ŕ â ă ç
d e f 3 ë é č ę
g h i 4 ď í ě î
j k l 5
m n o 6 ö ń ó ň ô ő
p q r s 7 ß
t u v 8 ü ú ů ű
w x y z 9 ˙ ý ć ř ĺ
2)
1)
.
, ? !
0
1) Spacja
2) Znak końca wiersza
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
Gigaset QuickSync – funkcje
dodatkowe, dostępne
za pośrednictwem
złącza komputerowego
Telefon stacji bazowej można połączyć
z komputerem za pomocą łącza Bluetooth
(str. 105) lub kabla Ethernet zawartego
w zestawie. Aby możliwe było korzystanie
z połączenia Bluetooth, konieczne jest
wyposażenie komputera w odpowiedni
adapter, a w telefonie stacji bazowej musi
być włączony moduł Bluetooth.
Wskazówka
Nie jest możliwe jednoczesne
nawiązanie połączenia między
komputerem i telefonem stacji bazowej
przez Bluetooth i przez sieć LAN.
Version 4, 16.09.2005
Dostęp do funkcji i danych na telefonie stacji
bazowej można uzyskać z komputera
również za pomocą poleceń AT.
Program Gigaset QuickSync (znajdujący się
na dołączonym dysku CD) umożliwia
komunikację z telefonem stacji bazowej za
pomocą wygodnego interfejsu
użytkownika.
¤ Program ten należy zainstalować na
komputerze.
Dostępne są w nim między innymi
następujące funkcje:
u Odczytywanie informacji serwisowych,
takich jak wersja oprogramowania
firmware, numer seryjny, producent
i adres MAC telefonu stacji bazowej.
u Synchronizacja książki telefonicznej
telefonu stacji bazowej z kontaktami
programu Outlook na komputerze.
u Załadowanie z komputera obrazów
wygaszaczy ekranu/zdjęć dla funkcji CLIP
do folderu plików multimedialnych
telefonu stacji bazowej.
u Załadowanie dźwięków (melodii
dzwonka) z komputera do telefonu stacji
bazowej.
Za pomocą poleceń AT można dodatkowo:
u Inicjować połączenia wychodzące
i przyjmować połączenia przychodzące.
Wyświetlacz telefonu stacji bazowej
działa tak, jakby używany był
bezpośrednio telefon stacji bazowej.
Transmisja danych
Podczas transmisji danych między
telefonem stacji bazowej a komputerem na
ekranie telefonu wyświetlany jest
komunikat Transfer danych w toku.
W tym czasie połączenia przychodzące są
ignorowane. Za pomocą czerwonego
klawisza zakończenia połączenia T
można przerwać transmisję danych. Żadne
inne klawisze nie działają podczas transmisji
danych.
145
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
Oprogramowanie Open
Source zawarte w produkcie
Version 4, 16.09.2005
Oprogramowanie firmware telefonu Gigaset
zawiera między innymi zintegrowane
oprogramowanie innego dostawcy na
licencji Open Source. To zintegrowane
oprogramowanie Open Source zostało
opracowane przez podmioty trzecie i jest
chronione prawami autorskimi. Prawa
użytkowania oprogramowania Open
Source, dotyczące programów firmy Gigaset
Communications GmbH, są regulowane
warunkami licencyjnymi oprogramowania
Open Source.
W razie spełnienia tych warunków
licencyjnych oprogramowania Open Source
można używać w sposób przewidziany
w licencji. Może dojść do sprzeczności
między warunkami licencji na
oprogramowanie firmy Gigaset
Communications GmbH a warunkami
licencji na oprogramowanie Open Source.
W takim przypadku w odniesieniu do
oprogramowania Open Source obowiązują
warunki licencji na oprogramowanie Open
Source. Na dalszych stronach załączony
został tekst licencji w oryginalnej, angielskiej
wersji. Warunki licencyjne można ponadto
znaleźć w następującej witrynie
internetowej:
http://www.gigaset.com/opensource/
Jeśli ten produkt zawiera programy na
licencji GNU General Public License (GPL),
GNU Lesser General Public License (LGPL)
lub innej licencji na oprogramowanie typu
Open Source, która wymaga udostępnienia
kodu źródłowego, a do produktu nie zostało
dołączone oprogramowanie w postaci kodu
źródłowego, kod źródłowy i powiadomienia
o prawach autorskich do tego
oprogramowania można pobrać
z następującej strony internetowej:
http://www.gigaset.com/opensource/
Kodu źródłowego można również zażądać
od firmy Gigaset Communications GmbH, za
opłatą manipulacyjną w wysokości 10 EUR
za przekazanie. Żądanie takie można złożyć
146
w ciągu trzech lat od daty zakupu. W tym
celu należy przesłać dowód zakupu z datą,
numer identyfikacyjny (MAC ID) produktu
oraz numer wersji zainstalowanego na
urządzeniu oprogramowania firmware na
następujący adres:
Kleinteileversand Com Bocholt
E-mail: kleinteileversand.com@gigaset.com
Faks:
0049 2871 / 91 30 29
Gwarancja dotycząca innego
użytkowania oprogramowania typu
Open Source
Firma Gigaset Communications GmbH nie
udziela żadnej gwarancji na
oprogramowanie typu Open Source zawarte
w tym produkcie, jeśli oprogramowanie to
jest używane w jakikolwiek sposób inny niż
wskazany przez firmę Gigaset
Communications GmbH. Poniższe licencje
określają ewentualne warunki gwarancji
udzielanych przez autorów lub
licencjodawców oprogramowania Open
Source. Firma Gigaset Communications
GmbH w szczególności odrzuca wszelką
odpowiedzialność za szkody spowodowane
zmianą jakiegokolwiek programu
wykorzystującego oprogramowanie Open
Source lub zmianą konfiguracji produktu.
Użytkownik nie może ponadto wnosić
przeciwko firmie Gigaset Communications
GmbH żadnych roszczeń gwarancyjnych
w przypadku, gdy oprogramowanie Open
Source narusza prawa własności
intelektualnej osób trzecich.
Pomoc techniczna dotycząca
oprogramowania będzie udzielana pod
warunkiem, że oprogramowanie to nie
zostało zmodyfikowane.
Oprogramowanie typu Open Source
zawarte w produkcie
Ten produkt zawiera oprogramowanie
opracowane przez University of California
w Berkeley i jego współpracowników.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
GNU General Public License
(GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at
all. The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
Preamble
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 4, 16.09.2005
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software – to make sure the software
is free for all its users. This General Public License
applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate into certain responsibilities
for you if you distribute copies of the software, or
if you modify it.
For example, if you distribute copies of such
a program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1)
copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means
either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute
a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program
a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may, at your
discretion, offer warranty protection in exchange
for a fee.
147
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains or
is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when running is commenced for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to
print an announcement.)
Version 4, 16.09.2005
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
148
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object code
or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above, provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party, for
a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is
made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works
based on it.
Version 4, 16.09.2005
6. Each time you redistribute the Program (or any
work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such a case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
149
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software
which everyone can redistribute and change
under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the program's name and
a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms
of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program; if
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Version 4, 16.09.2005
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is
free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type
`show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show
c' should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands
you use may be called something other than
`show w' and `show c'; they could even be mouseclicks or menu items – whatever suits your
program.
150
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign
a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this is
what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
GNU Lesser General Public
License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version
number 2.1.]
Preamble
Version 4, 16.09.2005
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software
is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages – typically libraries – of the Free
Software Foundation and other authors who
decide to use it. You can use it too, but we suggest
you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it
in new free programs; and that you are informed
that you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate into certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author's reputation will not be
affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to
the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining
a restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in
this license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
151
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
Version 4, 16.09.2005
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking
a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria
for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers
Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be
a special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a defacto standard. To achieve this, non-free programs
must be allowed to use the library. A more
frequent case is that a free library does the same
job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to
free software only, so we use the Lesser General
Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the GNU
C Library in non-free programs enables many
more people to use the whole GNU operating
system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work
based on the library" and a "work that uses the
library". The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
152
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running
a program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Library's complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License
along with the Library.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
Version 4, 16.09.2005
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section
1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to
a function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the
facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to
compute square roots has a purpose that is
entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires
that any application-supplied function or table
used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate
works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If
a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.)
Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not
a library.
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a "work that uses the Library". Such
a work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a "work that uses the Library"
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work that
uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
153
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
Version 4, 16.09.2005
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the
work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be
true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing
this object code plus portions of the Library will
still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a "work that uses the Library"
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the
customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License. You
must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the
user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes
were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machinereadable "work that uses the Library", as object
code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce
a modified executable containing the
modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
154
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is
one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system,
rather than copying library functions into the
executable, and (2) will operate properly with
a modified version of the library, if the user
installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by
offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the
above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received
a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work
that uses the Library" must include any data and
utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by
this License, and distribute such a combined library,
provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities
is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:
a) Accompany the combined library with
a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explain where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
8. You may not copy, modify, sublicense, link with,
or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works
based on it.
Version 4, 16.09.2005
10. Each time you redistribute the Library (or any
work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in
other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions
to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or
by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Library under this License
may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify
a license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library
into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
155
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / appendix.fm / 21.01.2011
Dodatek
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do
so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as
a programmer) or your school, if any, to sign
a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Version 4, 16.09.2005
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for
tweaking knobs) written by James Random
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice
156
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
Słownik
A
Adres IP
Jednoznaczny adres składnika sieci
w obrębie sieci, opierającej się na protokole
TCP/IP (np. LAN, Internet). W Internecie
(patrz: Internet) zamiast adresów IP
nadawane są najczęściej nazwy domen.
System DNS przyporządkowuje nazwy
domen do odpowiednich adresów IP.
Adres IP składa się z czterech części (liczb
dziesiętnych z zakresu od 0 do 255),
oddzielonych od siebie kropkami (np.
230.94.233.2).
Adres IP składa się z numeru sieci i numeru
użytkownika sieci (patrz: Użytkownicy sieci)
(np. telefonu). W zależności od maski
podsieci (patrz: Maska podsieci) pierwsza
część, dwie lub trzy pierwsze części tworzą
numer sieci, natomiast pozostała część
adresu IP adresuje składnik sieci. W sieci
numer sieci wszystkich składników musi być
identyczny.
Adresy IP mogą być nadawane
automatycznie przez DHCP (dynamiczne
adresy IP) lub ręcznie (stałe adresy IP).
Patrz także: DHCP.
Adres MAC
Media Access Control Address
Version 4, 16.09.2005
Adres sprzętowy, umożliwiający
jednoznaczną identyfikację każdego
urządzenia sieciowego (np. karty sieciowej,
przełącznika, telefonu). Składa się on
z sześciu części (liczby szesnastkowe),
rozdzielonych za pomocą znaku „-” (np. 0090-65-44-00-3A).
Adres Mac jest nadany przez producenta
i nie można go zmienić.
Automatyczne oddzwonienie
Patrz: Oddzwonienie przy zajętości.
B
Bramka
Łączy dwie różne sieci (patrz: Sieć), np.
router jako bramka internetowa.
C
CF
Call Forwarding
Patrz: Przekierowanie połączenia.
COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/
Restriction
Funkcja połączenia ISDN dla rozmów
wychodzących.
W przypadku COLP w aparacie osoby
dzwoniącej wyświetlany jest numer telefonu
osoby odbierającej.
Numer osoby odbierającej połączenie różni
się od numeru wybranego, np. w przypadku
przekierowania lub przekazania połączenia.
Osoba odbierająca może za pomocą funkcji
COLR (Connected Line Identification
Restriction) wyłączyć przekazywanie
własnego numeru osobie dzwoniącej.
CW
Call Waiting
Patrz: Połączenie oczekujące.
D
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Protokół internetowy, regulujący
automatyczne przydzielanie adresu IP
(patrz: Adres IP ) każdemu użytkownikowi
sieci (patrz: Użytkownicy sieci). Protokół
udostępniany jest w sieci przez serwer.
Serwerem DHCP może być np. router.
Telefon wyposażony jest w klienta DHCP.
Router, wyposażony w serwer DHCP, może
nadawać automatycznie adresy IP
telefonowi z ustalonej puli adresów. Dzięki
procedurze dynamicznego przydzielania
wielu użytkowników (patrz: Użytkownicy
sieci) może dzielić jeden adres IP z innymi,
co nie ma jednakże miejsca jednocześnie,
lecz na zmianę.
157
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
W przypadku niektórych routerów możliwe
jest ustalenie, aby adres IP telefonu nie
ulegał zmianie.
DMZ (Demilitarized Zone)
DMZ to oznaczenie obszaru sieci,
znajdującego się poza obrębem zapory
ogniowej (firewall).
Strefa DMZ tworzona jest niejako pomiędzy
zabezpieczaną siecią (np. LAN)
a niezabezpieczoną siecią (np. Internetem).
DMZ umożliwia nieograniczony dostęp
z Internetu tylko dla jednego lub kilku
komponentów sieciowych, podczas gdy
pozostałe są w dalszym ciągu blokowane
przez zaporę ogniową.
DNS
Version 4, 16.09.2005
Domain Name System
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSLAM to szafka rozdzielcza w centralce
telefonicznej, w której zbiegają się
przewody przyłączy użytkowników.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
Określenie wybierania tonowego w j.
angielskim.
Dynamiczny adres IP
Dynamiczny adres IP przypisywany jest do
składnika sieci automatycznie przez serwer
DHCP (patrz: DHCP). Dynamiczny adres IP
składnika sieci może jednakże zmieniać się
podczas każdego logowania lub też
w określonych odstępach czasu.
Patrz także: Stały adres IP
DynDNS
Hierarchiczny system, dzięki któremu adres
IP (patrz: Adres IP ) przyporządkowywany
jest do nazwy domeny (patrz: DSL), którą
łatwiej jest zapamiętać.
Przyporządkowaniem musi jednak w każdej
sieci (W)LAN zarządzać lokalny serwer DNS.
Lokalny serwer DNS ustala adres IP poprzez
zapytanie, skierowane do nadrzędnego
serwera DNS oraz do innych lokalnych
serwerów DNS w Internecie.
Można ustalić adres IP głównego/
dodatkowego serwera DNS.
Patrz także: DynDNS.
Dostawca usług internetowych
Umożliwia dostęp do Internetu za opłatą.
DSL
Przyporządkowanie nazw domen oraz
adresów IP odbywa się za pośrednictwem
DNS (patrz: DNS). W przypadku
dynamicznego adresu IP (patrz:
Dynamiczny adres IP) usługa ta rozszerzona
jest o tzw. Dynamic DNS. Dzięki niej składnik
sieci o dynamicznym adresie IP może być
używany jako serwer (patrz: Serwer)
w Internecie (patrz: Internet). DynDNS
zapewnia zawsze dostęp do usługi
w Internecie przy zachowaniu tej samej
nazwy domeny (patrz: DSL), niezależnie od
aktualnego adresu IP.
Digital Subscriber Line
ECT
Technika transmisji danych, umożliwiająca
dostęp do Internetu o przepustowości np.
1,5 Mbps za pośrednictwem zwykłych łączy
telefonicznych. Warunki: modem DSL ora
odpowiednia oferta dostawcy usług
internetowych.
Explicit Call Transfer
158
Dynamic DNS
E
Abonent A dzwoni do abonenta B. Ten
natomiast zawiesza połączenie i dzwoni do
abonenta C. Zamiast połączenia
konferencyjnego trojga rozmówców,
abonent A przekazuje połączenie abonenta
B do abonenta C, sam zaś odkłada
słuchawkę.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only
Memory
Moduł pamięci telefonu, zawierający trwałe
dane (np. fabryczne i indywidualne
ustawienia urządzenia) i zapisywane
automatycznie (np. wpisy na liście
połączeń).
F
Firewall
Firewall umożliwia ochronę sieci przed
nieuprawnionym dostępem z zewnątrz.
Można przy tym łączyć różne sposoby
postępowania i techniki (sprzętowe
i programowe), w celu kontroli przepływu
danych pomiędzy zabezpieczaną siecią
prywatną a siecią niezabezpieczoną (np.
Internetem).
Patrz także: NAT.
G
G.711 a law, G.711 μ law
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
G.711 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku,
odpowiadającą jakości w sieci stacjonarnej
ISDN. Ponieważ stopień kompresji jest
niewielki, niezbędne pasmo transmisji
wynosi ok. 64 Kb/s na połączenie głosowe,
zaś opóźnienie ze względu na kodowanie/
dekodowanie, jedynie ok. 0,125 ms.
„a law” oznacza standard europejski, „μ law”
standard północnoamerykański/japoński.
G.722
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
G.722 to szerokopasmowy koder-dekoder
głosowy o paśmie transmisji od 50 Hz do
7 kHz, szybkości transmisji 64 Kb/s na każde
połączenie głosowe, jak również
zintegrowany mechanizm rozpoznawania
przerw w mówieniu i wytwarzania szumu
(eliminacja przerw w mówieniu).
G.722 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku.
Dźwięk jest czystszy i lepszy ze względu na
wyższą częstotliwość próbkowania niż
w przypadku innych koderów-dekoderów
i umożliwia uzyskanie dźwięku
o standardzie HDSP (High Definition Sound
Performance).
G.726
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
G.726 oferuje dobrą jakość dźwięku. Jest ona
niższa niż w przypadku kodera-dekodera
G.711, jednakże lepsza niż w przypadku
G.729.
G.729A/B
Standard kodera-dekodera (Koderdekoder).
Jakość dźwięku jest w przypadku G.729A/B
raczej niska. Ze względu na wysoki stopień
kompresji, niezbędne pasmo transmisji
wynosi tylko ok. 8 Kb/s na połączenie
głosowe, zaś opóźnienie ok. 15 ms.
Globalny adres IP
Patrz: Adres IP.
GSM
GSM (z ang. Global System for Mobile
Communications)
Version 4, 16.09.2005
Pierwotnie był to europejski standard sieci
telefonii komórkowej. Obecnie można
powiedzieć, że jest to standard światowy.
W Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii
natomiast częściej obsługiwane są
standardy krajowe.
159
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
I
Identyfikator użytkownika
Patrz: Nazwa użytkownika.
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Międzynarodowe gremium ds. normalizacji
w zakresie elektroniki i elektrotechniki,
zajmujące się zwłaszcza standaryzacją
technologii sieciowych, protokołów
transmisji, prędkości przesyłania danych
i okablowania.
Internet
Globalna sieć WAN (patrz: WAN). W celu
wymiany danych zdefiniowano szereg
protokołów, ujętych pod nazwą TCP/IP.
Każdego użytkownika sieci (patrz:
Użytkownicy sieci) można zidentyfikować
na podstawie jego adresu IP (patrz: Adres
IP). Przyporządkowanie nazwy domeny
(patrz: DSL) do adresu IP (patrz: Adres IP)
realizowane jest przez DNS (patrz: DNS).
Ważne usługi w Internecie to World Wide
Web (WWW), e-mail, transfer plików i fora
dyskusyjne.
IP (Internet Protocol)
Protokół TCP/IP w Internecie (patrz:
Internet). IP odpowiada za adresowanie
użytkowników w sieci (patrz: Sieć) na
podstawie adresu IP (patrz: Adres IP)
i przekazuje dane od nadawcy do odbiorcy.
IP określa przy tym wybór drogi (routing)
pakietu danych.
Klient
Aplikacja, żądająca usługi od serwera.
Koder-dekoder
Version 4, 16.09.2005
Koder/dekoder
Koder-dekoder to nazwa procedury
digitalizacji oraz kompresji analogowego
sygnału głosu przed przesłaniem za
pośrednictwem Internetu, jak również
odbierania pakietów głosu i dekodowania
danych cyfrowych, tzn. przetwarzania ich na
analogowy sygnał głosu. Stosowane są
różne kodery-dekodery, różniące się od
siebie np. stopniem kompresji.
160
Obie strony połączenia telefonicznego
(dzwoniący/nadawca oraz odbiorca) muszą
używać tych samych koderów-dekoderów.
Są one ustalane podczas nawiązywania
połączenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą.
Wybór koderów-dekoderów stanowi
kompromis pomiędzy jakością głosu,
prędkością transmisji i niezbędnym
pasmem transmisji. Np. wysoki stopień
kompresji oznacza, zmniejszenie pasma
transmisji, niezbędnego dla połączenia
głosowego. Oznacza to jednak również
dłuższy czas kompresowania/
dekompresowania danych, co zwiększa czas
przesyłania pakietów w sieci, a tym samym
pogarsza jakość głosu. Niezbędny czas
powiększa opóźnienie pomiędzy
wypowiedzią nadawcy a jej odebraniem
przez odbiorcę.
Koder-dekoder głosu
Patrz: Koder-dekoder.
L
LAN
Local Area Network
Sieć o ograniczonym zasięgu
przestrzennym. Sieć LAN może być
bezprzewodowa (WLAN) i/lub przewodowa.
Lokalny adres IP
Lokalny lub prywatny adres IP to adres
składnika sieci w sieci lokalnej (LAN). Może
on być nadawany dowolnie przez
użytkownika sieci. Urządzenia, które
pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do
Internetu (bramka lub router), posiadają
prywatny i publiczny adres IP.
Patrz także: Adres IP.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
M
Maska podsieci
Adresy IP (patrz: Adres IP) składają się ze
stałego numeru sieci i zmiennego numeru
użytkownika. Numer sieci jest identyczny dla
wszystkich użytkowników sieci (patrz:
Użytkownicy sieci). Rozmiar numeru sieci
ustalany jest przez maskę podsieci. W
przypadku maski podsieci 255.255.255.0 np.
pierwsze trzy części adresu IP to numer sieci,
a ostatnia część to numer użytkownika.
Mbps
Million Bits per Second
Jednostka szybkości transmisji w sieci.
Melodia oczekiwania
Music on hold
Muzyka odtwarzana w przypadku
połączenia konsultacyjnego (patrz:
Połączenie konsultacyjne) lub w trakcie
przełączania (patrz: Przełączanie). W czasie
zawieszenia połączenia, oczekujący
rozmówca słyszy odtwarzaną melodię.
MSN
Multiple Subscriber Number,
Wiele numerów abonenta. W przypadku
łącza ISDN dla wielu urządzeń można
używać 10 różnych numerów telefonów.
Numer MSN to jeden z przyznanych
numerów telefonów bez kodu
kierunkowego.
Za pomocą aparatu z numeru MSN można
korzystać całkowicie oddzielnie jako
połączenia odbierającego lub wysyłającego.
N
NAT
Network Address Translation
Version 4, 16.09.2005
Metoda translacji (prywatnych) adresów IP
(patrz: Adres IP) na jeden lub wiele
(publicznych) adresów IP. NAT umożliwia
ukrycie adresów IP użytkowników sieci
(patrz: Użytkownicy sieci) (np. telefonu)
w sieci LAN (patrz: LAN) za wspólnym
adresem IP routera (patrz: Router
w Internecie (patrz: Internet).
Nazwa domeny
Nazwa jednego lub wielu serwerów
internetowych (np. gigaset.net). Nazwa
domeny przyporządkowywana jest przez
DNS odpowiedniemu adresowi IP.
Nazwa użytkownika
Nazwa/kombinacja cyfr, umożliwiająca
dostęp np. do konta prywatnego spisu
telefonów w Internecie.
Numer portu
Oznacza określoną aplikację użytkownika
sieci (patrz: Użytkownicy sieci). W
zależności od ustawień sieci LAN (patrz:
LAN) numer portu jest określony na stałe lub
też przydzielany jest podczas
każdorazowego dostępu.
Kombinacja adresu IP i numeru portu (patrz:
Adres IP/Port) identyfikuje odbiorcę wzgl.
nadawcę pakietu danych w obrębie sieci.
O
Oddzwonienie przy braku odpowiedzi
= CCNR (Completition of calls no reply). Jeśli
wybrany abonent nie zgłasza się, osoba
dzwoniąca może zlecić wykonanie
automatycznego oddzwonienia. Gdy tylko
abonent docelowy nawiąże pierwszy raz
połączenie i znów będzie dostępny, osoba
dzwoniąca zostanie o tym powiadomiona za
pomocą komunikatu. Funkcja ta musi być
obsługiwana przez centralę telefoniczną.
Zadanie oddzwonienia usuwane jest
automatycznie po ok. 2 godzinach
(w zależności od operatora).
Oddzwonienie przy zajętości
= CCBS (Completition of calls to busy
subscriber). Jeśli osoba dzwoniąca słyszy
sygnał zajętości, może włączyć funkcję
oddzwonienia. Zwolnienie linii docelowej
sygnalizowane jest także u osoby
dzwoniącej. Gdy tylko podniesie ona
słuchawkę, połączenie zostanie nawiązane
automatycznie.
161
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
Oprogramowanie firmware
Oprogramowanie urządzenia, w którym
zapisane są podstawowe informacje,
niezbędne do funkcjonowania urządzenia.
W celu poprawienia błędów lub w celu
aktualizacji oprogramowania urządzenia
można w pamięci urządzenia zapisać
nowszą wersję oprogramowania firmware
(Firmware Update).
P
Pełny dupleks
Tryb podczas transmisji danych,
w przypadku którego dane mogą być
równocześnie wysyłane i odbierane.
PIN
Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)
Służy jako zabezpieczenie przed
nieupoważnionym użyciem. W przypadku
aktywacji kodu PIN w przypadku dostępu do
chronionego obszaru konieczne jest
wprowadzenie kombinacji cyfr.
Dane konfiguracyjne telefonu stacji bazowej
można zabezpieczyć za pomocą
systemowego kodu PIN (kod 4-cyfrowy).
Podsieć
Segment sieci (patrz: Sieć).
Połączenie konsultacyjne
Podczas prowadzonej rozmowy, za pomocą
funkcji „połączenia konsultacyjnego” można
przerwać rozmowę na pewien czas, aby
nawiązać drugie połączenie z inną osobą.
Jeśli połączenie to zostanie zaraz potem
zakończone, jest to połączenie
konsultacyjne. Jeśli natomiast rozmowa
prowadzona jest z obydwoma rozmówcami
na przemian, to jest to przełączanie (patrz:
Przełączanie).
Połączenie oczekujące
Version 4, 16.09.2005
= CW (z ang. Call Waiting)
Funkcjonalność operatora. Sygnał
dźwiękowy informuje podczas rozmowy
o połączeniu przychodzącym od innego
rozmówcy. Drugie połączenie można
odebrać lub odrzucić. Funkcję tę można
włączać/wyłączać.
162
Port
Za pośrednictwem portu odbywa się
wymiana danych pomiędzy dwiema
aplikacjami w sieci (patrz: Sieć).
Port Forwarding
Bramka internetowa (np. router) przekazuje
z Internetu (patrz: Internet) pakiety danych,
skierowane do określonego portu (patrz:
Port). Serwery w sieci LAN (patrz: LAN)
mogą w ten sposób udostępniać
w Internecie usługi bez potrzeby posiadania
publicznego adresu IP.
Protokół
Opis uzgodnień dotyczących komunikacji
w obrębie sieci (patrz: Sieć). Zawiera reguły
dotyczące nawiązywania, zarządzania
i zakończenia połączenia, formatów danych,
przebiegu czasowego oraz ew. usuwania
błędów.
Protokół przesyłania
Reguluje przesyłanie danych pomiędzy
dwoma partnerami komunikacji
(aplikacjami).
Patrz także: UDP, TCP, TLS.
Prywatny adres IP
Patrz: Publiczny adres IP.
Przekierowanie połączenia
CF
Automatyczne przekierowanie połączenia
na inny numer. Możliwe są trzy rodzaje
przekierowania połączeń:
– przekierowanie natychmiastowe (CFU
– z ang. Call Forwarding
Unconditional),
– przekierowanie przy zajętości (CFB –
z ang. Call Forwarding Busy),
przekierowanie przy braku odpowiedzi
(CFNR – z ang. Call Forwarding No Reply).
Przełączanie
Funkcja ta polega na przełączaniu pomiędzy
dwoma rozmówcami lub połączeniem
konferencyjnym i jednym rozmówcą w taki
sposób, iż rozmówca oczekujący w danej
chwili nie może słyszeć prowadzonej
rozmowy.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
Przygotowanie wybierania
Patrz: Wybieranie blokowe.
Publiczny adres IP
Publiczny adres IP to adres składnika sieci
w Internecie. Jest on nadawany przez
operatora internetowego. Urządzenia, które
pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do
Internetu (bramka lub router), posiadają
publiczny i lokalny adres IP.
Patrz także: Adres IP, NAT
Pula adresów IP
Zakres adresów IP, których serwer DHCP
może użyć w celu nadania dynamicznych
adresów IP.
R
RAM
Random Access Memory
Zasoby pamięci podręcznej
z uprawnieniami odczytu i zapisu. W
pamięci RAM zapisywane są np. sygnały
dzwonka oraz logo, pobierane do telefonu
za pośrednictwem konfiguratora
internetowego.
ROM
Version 4, 16.09.2005
Read Only Memory
Pamięć tylko do odczytu.
Router
Przekazuje pakiety danych w obrębie sieci
oraz pomiędzy różnymi sieciami po
najszybszej trasie. Może łączyć sieci Ethernet
(patrz: Sieć Ethernet) i WLAN. Może działać
jako bramka (patrz: Bramka) do Internetu.
Routing
Routing to przekazywanie pakietów danych
do innego użytkownika sieci. W drodze do
odbiorcy pakiety danych przesyłane są
z jednego węzła sieciowego do drugiego, aż
zostaną dostarczone do celu.
Bez takiego przekazywania pakietów
istnienie sieci w rodzaju Internetu byłoby
niemożliwe. Routing umożliwia połączenie
poszczególnych sieci w system globalny.
Router stanowi część tego systemu; przesyła
on zarówno pakiety danych w obrębie sieci
lokalnej, jak również z jednej sieci do drugiej.
Przekazywanie danych z jednej sieci do innej
odbywa się przy użyciu tego samego
protokołu.
Ryczałt
Sposób rozliczania dostępu do Internetu
(patrz: Internet). Dostawca usług
internetowych pobiera zryczałtowaną
opłatę miesięczną. Użytkownik nie ponosi
dodatkowych kosztów za czas trwania
i liczbę połączeń.
S
Serwer
Udostępnia usługi innym użytkownikom
sieci (patrz: Użytkownicy sieci, Klient).
Termin ten może oznaczać komputer lub też
aplikację. Serwer określa się za pomocą
adresu IP, nazwy domeny i portu (patrz:
Adres IP/DSL, Port).
Serwer proxy protokołu HTTP
Serwer, za pośrednictwem którego
użytkownicy sieci (patrz: Użytkownicy sieci)
kontaktują się z Internetem.
Sieć
Połączenie urządzeń. Urządzenia mogą być
ze sobą połączone za pomocą różnych
przewodów lub bezprzewodowo.
Sieci różnicowane są również ze względu na
zasięg oraz strukturę:
– Zasięg: sieci lokalne (LAN) lub sieci
rozległe (WAN);
Struktura: sieci i infrastrukturalne (patrz: Sieć
infrastrukturalna) lub sieci Ad hoc.
Sieć Ethernet
Kablowa sieć LAN (patrz: LAN).
Sieć infrastrukturalna
Sieć z centralną strukturą: wszyscy
użytkownicy sieci (patrz: Użytkownicy sieci)
komunikują się za pośrednictwem
centralnego routera (patrz: Router).
163
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
Stały adres IP
Stały adres IP przypisywany jest do składnika
sieci ręcznie podczas konfigurowania sieci.
Inaczej niż w przypadku dynamicznego
adresu IP (patrz: Dynamiczny adres IP), stały
adres IP się nie zmienia.
Statyczny adres IP
Patrz: Stały adres IP.
Symetryczne NAT
Symetryczny sposób translacji adresów NAT
przyporządkowuje wewnętrznym adresom
IP praz numerom portów różne zewnętrzne
adresy IP oraz numery portów w zależności
od zewnętrznego adresu docelowego.
Szerokopasmowy dostęp do Internetu
Patrz: DSL.
Szybkość transmisji
Szybkość, z jaką dane przesyłane są w sieci
WAN (patrz: WAN) wzgl. LAN (patrz: LAN).
Szybkość transmisji danych mierzona jest
w jednostkach danych na jednostkę czasu
(Mbit/s).
T
TCP
Transmission Control Protocol
Protokół przesyłania. Zabezpieczony
protokół transmisji: W celu wykonania
transmisji danych połączenie pomiędzy
nadawcą a odbiorcą jest nawiązywane,
monitorowane, a następnie ponownie
rozłączane.
TLS
Transport Layer Security
Version 4, 16.09.2005
Protokół kodowania transmisji danych
w Internecie. TLS to nadrzędny protokół
przesyłania (patrz: Protokół przesyłania).
164
U
UDP
User Datagram Protocol
Protokół przesyłania. W przeciwieństwie do
protokołu TCP (patrz: TCP), protokół UDP
(patrz: UDP) jest to protokół
niezabezpieczony. UDP nie nawiązuje
trwałych połączeń Pakiety danych (tzw.
datagramy) przesyłane są w postaci emisji.
Za otrzymanie danych odpowiedzialny jest
wyłącznie odbiorca. Nadawca nie otrzymuje
żadnego powiadomienia o odbiorze.
URL
Universal Resource Locator
Globalny, jednoznaczny adres domeny
w Internecie (patrz: Internet).
Adresy URL identyfikują zasoby na
podstawie ich miejsca (z ang. Location)
w Internecie (patrz: Internet). Pojęcie to
używane jest często (ze względów
historycznych) jako synonim URI.
Uwierzytelnianie
Ograniczenie dostępu do sieci/usługi
poprzez logowanie przy użyciu
identyfikatora i hasła.
Użytkownicy sieci
Urządzenia lub komputery, połączone ze
sobą w sieci, np. serwer, komputery
i telefony.
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / Glossary.fm / 21.01.2011
Słownik
W
WAN
Wide Area Network
Sieć rozległa, bez ograniczenia obszaru (np.
Internet).
Wybieranie blokowe
Najpierw wprowadzany jest kompletny
numer telefonu, który można w razie
potrzeby skorygować. Następnie można
podnieść słuchawkę i nacisnąć klawisz trybu
głośnomówiącego w celu wybrania numeru.
Wywołanie wewnętrzne (szukanie
słuchawki)
(znaczenie: przywołanie)
Funkcja telefonu stacji bazowej,
umożliwiająca znalezienie zarejestrowanych
słuchawek. Telefon stacji bazowej nawiązuje
połączenie ze wszystkimi zarejestrowanymi
słuchawkami. Słuchawki dzwonią.
Z
Version 4, 16.09.2005
Zestaw słuchawkowy
Połączenie słuchawek z mikrofonem. Zestaw
słuchawkowy umożliwia komfortowe
prowadzenie rozmów telefonicznych bez
zajmowania rąk. Dostępne są zestawy
słuchawkowe podłączane do telefonu stacji
bazowej kablem (przewodowe) lub przez
Bluetooth (bezprzewodowe) .
165
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Akcesoria
Akcesoria
Słuchawki Gigaset
Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:
Słuchawka Gigaset SL400H
u
u
u
u
u
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
Ramka i klawiatura z prawdziwego metalu
Wysokiej jakości podświetlenie klawiatury
Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
Bluetooth i Mini-USB
Książka adresowa na 500 wizytówek
Czas rozmów/gotowości do 14 h/230 h
Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
Wygodny tryb głośnomówiący,
4 konfigurowalne profile trybu głośnomówiącego
u Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem,
pokaz slajdów i wygaszacz ekranu
(zegar analogowy i cyfrowy)
u Alarm wibracyjny, pobieranie melodii dzwonka
u Tryb ECO DECT
u Budzik
u Kalendarz z terminarzem
u Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
u Blokowanie połączeń „anonimowych”
u Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, połączenie
bezpośrednie
u Wiadomości SMS o długości do 640 znaków
www.gigaset.com/gigasetsl400h
166
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Akcesoria
Słuchawka Gigaset S810H
u Wygodny tryb głośnomówiący o najwyższej jakości
u Wysokiej jakości podświetlana klawiatura z prawdziwego
metalu
Boczne przyciski do wygodnej regulacji głośności
Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
Bluetooth i Mini-USB
Książka adresowa na 500 wizytówek
Czas rozmów/gotowości do 13 h/180 h
przy użyciu standardowych akumulatorów
u Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
u Wygodny tryb głośnomówiący,
4 konfigurowalne profile trybu głośnomówiącego
u Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem,
wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
u Pobieranie melodii dzwonka
u Tryb ECO DECT
u Budzik
u Kalendarz z terminarzem
u Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
u Blokowanie połączeń „anonimowych”
u Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, połączenie
bezpośrednie
u Wiadomości SMS o długości do 640 znaków
www.gigaset.com/gigasets810h
u
u
u
u
u
Słuchawka Gigaset C610H
Version 4, 16.09.2005
u Menedżer rodzinny z alarmem funkcji monitorowania
pomieszczenia, przypomnienia o urodzinach, połączenie
bezpośrednie
u 6 grup VIP, dzięki którym słychać, do kogo jest telefon
u Wysokiej jakości klawiatura z podświetleniem
u Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
u Książka adresowa na 150 wizytówek
u Czas rozmów/gotowości do 12 h/180 h
przy użyciu standardowych akumulatorów
u Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
u Wygodny tryb głośnomówiący
u Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy)
u Tryb ECO DECT
u Budzik
u Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
u Blokowanie połączeń „anonimowych”
u Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, połączenie
bezpośrednie
u Wiadomości SMS o długości do 640 znaków
www.gigaset.com/gigasetc610h
167
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Akcesoria
Słuchawka Gigaset SL78H
u
u
u
u
u
u
u
u
Ramka z prawdziwego metalu
Nowoczesna klawiatura z wysokiej jakości podświetleniem
Kolorowy wyświetlacz TFT 2,2 cala o rozdzielczości QVGA
Bluetooth i Mini-USB
Książka adresowa na 500 wizytówek
Czas rozmów/gotowości do 14 h/200 h
Wygodny tryb głośnomówiący
Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem,
pokaz slajdów i wygaszacz ekranu (zegar analogowy
i cyfrowy)
u Pobieranie melodii dzwonka
u Tryb ECO DECT
u Budzik
u Kalendarz z terminarzem
u Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
u Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
u Wiadomości SMS o długości do 640 znaków
www.gigaset.com/gigasetsl78h
Słuchawka Gigaset E49H
u
u
u
u
u
Odporna na wstrząsy, pył i rozbryzgi
Wytrzymała podświetlana klawiatura
Kolorowy wyświetlacz
Książka adresowa na 150 wpisów
Czas rozmów/gotowości do 12 h/250 h
przy użyciu standardowych akumulatorów
u Wygodny tryb głośnomówiący
u Wygaszacz ekranu
u Tryb ECO DECT
u Budzik
u Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
u Wiadomości SMS o długości do 640 znaków
www.gigaset.com/gigasete49h
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy L410 z klipsem
Version 4, 16.09.2005
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Absolutna swoboda podczas telefonowania
Praktyczne mocowanie klipsem
Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
Ciężar około 30 g
Tryb ECO DECT
5-poziomowa regulacja głośności
Wyświetlanie stanu za pomocą diody LED
Czas rozmów/gotowości do 5 h/120 h
Zasięg w budynku do 50 m,
w terenie otwartym do 300 m.
www.gigaset.com/gigasetl410
168
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / accessories_SAG.fm / 21.01.2011
Akcesoria
Regenerator Gigaset Repeater
Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć
zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.
www.gigaset.com/gigasetrepeater
Zgodność
Dodatkowe informacje na temat zgodności funkcji słuchawek z różnymi stacjami bazowymi
Gigaset są dostępne pod adresem:
www.gigaset.com/compatibility
Version 4, 16.09.2005
Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek
handlowych.
Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń
cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących
przepisów.
169
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
Indeks
A
adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
kopiowanie z książki telefonicznej . . . . 63
adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
dynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
globalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
lokalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
pobieranie automatyczne. . . . . . . . . . . 124
prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
publiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
stały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
statyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
adres MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
adres nadawcy (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . 80
akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
alarm rocznicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
APL (prefiks połączeń zewnętrznych). . . 132
AS, patrz automatyczna sekretarka
w sieci
automatyczna sekretarka . . . . . . . . . . . . . . 85
nagrywanie komunikatu osobistego/
pomocniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
odsłuchiwanie wiadomości . . . . . . . . . . 88
przechodzenie do przodu. . . . . . . . . . . . 89
przechodzenie wstecz . . . . . . . . . . . . . . . 89
ustawianie szybkiego dostępu . . . . . . . 94
usuwanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . 89
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 86
zdalna obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
automatyczna sekretarka w sieci . . . . . . . 94
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ustawianie szybkiego dostępu . . . . . . . 94
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 94
wpisywanie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . . 94
automatyczne ponowne wybieranie
numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55
Version 4, 16.09.2005
B
Bluetooth
lista znanych urządzeń . . . . . . . . . . . . . 108
przesyłanie książki telefonicznej
(vCard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
rejestrowanie urządzeń . . . . . . . . . . . . . 106
170
ustawianie własnego numeru
kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
używanie telefonów komórkowych
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
używanie urządzeń do wymiany
danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
wyrejestrowanie urządzenia . . . . . . . . 108
zmienianie nazwy urządzenia . . . 108, 110
błędy podczas wprowadzania
(korygowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
bramka (Gateway) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
budzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
C
Call Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Call Waiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
centrala PABX
podłączanie telefonu stacji bazowej . 132
zapisywanie prefiksu połączeń
zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
centrum informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
centrum SMS
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
zmienianie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
ciecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
CLI, CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
COLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 157
COLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 157
Connected Line Identification Presentation/
Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Connected Line Identification
Presentation/Restriction . . . . . . . . . . . 41
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
CW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
czas połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
czas trwania połączenia. . . . . . . . . . . . . 39, 69
czcionka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 73, 144
czytanie tematu (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . 80
D
dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
data urodzin, zob. rocznica
Demilitarized Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157, 158
Digital Subscriber Line . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Digital Subscriber Line
Access Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . 158
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
długość nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
DMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Domain Name System . . . . . . . . . . . . . . . . 158
dostawca usług internetowych . . . . . . . . 158
dostęp do Internetu
(szerokopasmowy) . . . . . . . . . . . . . . . 164
DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
DSLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Dynamic DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Dynamic Host Configuration
Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
dynamiczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
DynDNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
dźwięk potwierdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 121
dźwięk sygnalizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . 120
dźwięki, patrz sygnał dzwonka
dźwiękowy sygnał potwierdzenia . . . . . . 121
E
ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 132
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 49
e-mail
komunikaty podczas nawiązywania
połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
powiadomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
wyświetlanie adresu nadawcy . . . . . . . . 80
energooszczędny zasilacz . . . . . . . . . . . . . . 96
Explicit Call Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
F
faks (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
firewall (zapora ogniowa) . . . . . . . . . . . . . 159
folder plików multimedialnych . . . . . . . . 121
Version 4, 16.09.2005
G
Global System for
Mobile Communication . . . . . . . . . .
globalny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
głośność
głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zestawu głośnomówiącego . . . . . . . . .
GNU General Public License . . . . . . . . . . .
GNU General Public License (GPL)
angielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GNU Lesser General Public License. . . . .
159
159
118
118
119
119
118
146
147
146
GNU Lesser General Public License
(LGPL), po angielsku. . . . . . . . . . . . . .
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
146
159
140
I
identyfikator użytkownika . . . . . . . . . . . .
IEEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Institute of Electrical and
Electronics Engineers. . . . . . . . . . . . .
interfejs DECT
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . .
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
160
160
130
160
160
160
J
jakość nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
jasność
podświetlenie wyświetlacza . . . . . . . . 118
język, wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
K
kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
klawisz 1 (szybki dostęp)
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
klawisz funkcyjny
przypisywanie do zestawu
słuchawkowego . . . . . . . . . . . . . . . 115
klawisz wiadomości
otwieranie listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 72
klawisze
klawisz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
klawisz usuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 29
klawisze wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
kod PIN (osobisty numer
identyfikacyjny). . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
kodery-dekodery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
kolejność w książce telefonicznej . . . . . . . 59
komunikat tekstowy, patrz SMS
konferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
konferencja (wewnętrzna) . . . . . . . . . . . . 103
konfiguracja IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
konserwacja telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
korygowanie błędów podczas
wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
171
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
koszty połączenia, patrz koszty
koszty połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
kreator instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kreator ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
książka branżowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
książka telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
kolejność wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 64
przenoszenie numeru z książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
przesyłanie wizytówek vCard
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
używanie podczas wprowadzania
numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . 61
wyszukiwanie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . 64
zapisywanie daty rocznicy . . . . . . . . . . . 63
zapisywanie numeru nadawcy
(SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
zapisywanie wpisu w pamięci . . . . . . . . 58
zarządzanie wpisami . . . . . . . . . . . . . . . . 60
książka telefoniczna online . . . . . . . . . . . . . 64
Version 4, 16.09.2005
L
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
licencja
GPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Link2mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40, 42, 111
lista
automatyczna sekretarka w sieci . . . . . 95
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . 55, 57
automatycznej sekretarki
w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
lista odebranych wiadomości SMS . . . . 72
lista roboczych (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . 71
lista wiadomości SMS. . . . . . . . . . . . . . . . 57
listy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
połączenia nieodebrane . . . . . . . . . . . . . 55
powiadomienia e-mail. . . . . . . . . . . . . . . 78
słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
znanych urządzeń (Bluetooth) . . . . . . . 108
lista odebranych
otwieranie (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
lista wiadomości
automatycznej sekretarki w sieci . . . . . 95
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
172
Local Area Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
lokalny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
M
maska podsieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Mbps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Media Access Control . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
melodia oczekiwania . . . . . . . . . . . . . 121, 161
menu
dźwięk końca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
przegląd funkcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
mikrofon
wyciszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Million Bits per Second . . . . . . . . . . . . . . . 161
MSN
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Music on hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
N
nagrywanie
rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
symetryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
nazwa
rozmówcy z książki tel. online . . . . . . . . 44
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
nazwa domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
nazwa użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Network Address Translation . . . . . . . . . . 161
nieaktualna rocznica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
nieaktualny termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
nieznany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
numer
automatycznej sekretarki w sieci,
wpisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
kopiowanie z książki telefonicznej . . . . 63
przenoszenie do książki telefonicznej . 62
przenoszenie numeru z tekstu
wiadomości SMS . . . . . . . . . . . . . . . 74
wprowadzanie za pomocą książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
wywołujący, prezentacja (CLIP) . . . . . . . 43
zapisywanie w książce telefonicznej . . 58
numer kierunkowy
ustawianie własnego numeru
kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
numer odbierający
wyświetlanie na słuchawce . . . . . . . . . . 43
numer portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
numer telefonu ISDN, patrz MSN
numery Call-by-Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
O
obraz
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
zmiana nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
obsługa klienta i pomoc . . . . . . . . . . . . . . 134
ochrona przed dostępem . . . . . . . . . . . . . 123
oddzwonienie
gdy brak odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . 161
przy zajętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
rozpoczynanie (sieć stacjonarna) . . . . . 50
ustawianie dla przypisanego numeru
MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
usuwanie (sieć stacjonarna) . . . . . . . . . . 53
odsłuchiwanie
podczas nagrywania . . . . . . . . . . . . . . . . 91
wiadomości (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
zapowiedzi (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
opłaty, patrz koszty
opóźnienie odbierania . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
oprogramowanie firmware . . . . . . . . . . . . 162
aktualizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
automatyczna aktualizacja . . . . . . . . . . 129
sprawdzanie wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
uruchamianie aktualizacji . . . . . . . . . . . 129
oszczędne telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . 69
otwieranie listy otrzymanych
wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Version 4, 16.09.2005
P
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 165
pełny dupleks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
pobór mocy (stacja bazowa) . . . . . . . . . . 143
podłączanie
telefonu stacji bazowej do
entrali PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
urządzenia faksującego . . . . . . . . . . . . . 113
podświetlenie wyświetlacza
jasność podświetlenia
wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . 118
podsieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
pojemność pamięci
folder plików multimedialnych . . . . . . 122
ks. telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
połączenia
anonimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
z książki branżowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
z książki telefonicznej online . . . . . . . . . 66
połączenie
konferencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
nieodebrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
przyjmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
przyjmowanie (GSM) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
przyjmowanie na zestawie
słuchawkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
zbiorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
połączenie anonimowe . . . . . . . . . . . . . 43, 47
połączenie GSM
odbieranie połączenia (Bluetooth) . . . . 42
używanie przez Bluetooth . . . . . . . . . . 111
włączanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 109
połączenie konsultacyjne . . . . . . . . . . 52, 162
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
połączenie oczekujące . . . . . . . . . . . . . . . . 162
połączenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . 104
przyjmowanie/odrzucanie . . . . . . . . . . . 51
rozmowa zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . 49
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 49
połączenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . 102
połączenie oczekujące. . . . . . . . . . . . . . 104
połączone, patrz SMS
pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ponowne wybieranie numeru . . . . . . . . . . 54
port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
port faksu
podłączanie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . 131
Port Forwarding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
powiadomienie
o odebraniu wiadomości e-mail . . . . . . 78
za pomocą SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
powrót do stanu gotowości . . . . . . . . . . . . 31
preferowany serwer DNS. . . . . . . . . . . . . . 125
prefiks połączeń zewnętrznych
centrali PABX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
prezentacja numeru wywołującego . . . . . 43
prezentacja numeru wywołującego
(CLIP) ze zdjęciem . . . . . . . . . . . . . 59, 121
173
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
prezentacja numeru wywołującego (CLIP),
wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
prognoza pogody, na ekranie stanu
gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
protokół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
protokół przesyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
prywatny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
przechwytywanie złośliwych połączeń
(ISDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
przekierowanie połączenia . . . . . . . . . 47, 162
przełączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 162
przewodowy zestaw słuchawkowy
podłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
przygotowanie do wybierania . . . . . . . . . 163
przypisywanie
klawisza cyfry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
klawiszy funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 115
publiczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
pula adresów IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Version 4, 16.09.2005
R
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Random Access Memory . . . . . . . . . . . . . . 163
Read Only Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
ręczne ponowne wybieranie numeru . . . 54
regenerator Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
rejestrowanie słuchawki . . . . . . . . . . . . . . 100
rejestrowanie urządzenia (Bluetooth) . . 106
rocznica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
nieaktualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
zapisywanie w książce telefonicznej . . 63
ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
podłączanie telefonu stacji bazowej . . 16
routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
rozmowa
kończenie na zestawie
słuchawkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
nagrywanie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 90
przejmowanie z automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
przekazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 132
przekazywanie (łączenie) . . . . . . . . 53, 103
rozmowy wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . 102
zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
174
rozmowa zewnętrzna
połączenie oczekujące. . . . . . . . . . . . . . . 49
przekazywanie do automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ryczałt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
S
serwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
serwer DNS
preferowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
serwer proxy protokołu HTTP . . . . . . . . . 163
sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
sieć analogowa, usuwanie
oddzwonienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
sieć Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
sieć infrastrukturalna . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
słuchawka
kontakt z cieczami . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
lista słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
rejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
szukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
wyrejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . 100, 101
zmienianie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
zmienianie numeru wewnętrznego . . 105
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
centrum wysyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
lista odebranych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
lista wiadomości roboczych . . . . . . . . . . 71
odbieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
odczytywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 73
odpowiadanie lub przekazywanie . . . . 73
połączone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
powiadamianie przy użyciu wiadomości
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
przekazywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
sposób postępowania w przypadku
komunikatu o błędzie . . . . . . . . . . . 77
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 73
usuwanie błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
wpisywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 144
wysyłanie jako faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . 72
wysyłanie na adres e-mail. . . . . . . . . . . . 72
zapisywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . 74
sprawdzanie informacji serwisowych . . 138
srodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
stały adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
stan gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
wyświetlacz (przykład) . . . . . . . . . . . . . . . .4
statyczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
podświetlenie wyświetlacza . . . . . . . . 118
sygnał dzwonka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
struktura adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
sygnalizowanie połączenia
nazwisko z książki tel. online . . . . . . . . . 44
sygnał błędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
sygnał dzwonka
sterowanie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ustawianie głośności . . . . . . . . . . . . . . . 119
zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały
dźwiękowe
sygnał zajętości przy zajętości . . . . . . . . . . 49
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe
symbol
automatycznej sekretarki . . . . . . 85, 86, 91
budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
nowa wiadomość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
nowa wiadomość SMS . . . . . . . . . . . . . . . 72
nowych wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . 57
sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
symetryczne NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
szerokopasmowy dostęp
do Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
szerokopasmowy koder-dekoder
głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
szukanie słuchawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
szukanie w książce telefonicznej . . . . . . . . 59
szybki dostęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
szybkie wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
szybkość transmisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Version 4, 16.09.2005
T
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
telefon
ustawianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
użycie po raz pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . 10
zabezpieczanie dostępu . . . . . . . . . . . . 123
telefon komórkowy
podłączanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . 111
włączanie (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . 109
telefon komórkowy GSM . . . . . . . . . . . . . . 111
telefon stacji bazowej
aktualizacja oprogramowania
firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
pobór mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
podłączanie do centrali PABX . . . . . . . 132
podłączanie do routera . . . . . . . . . . . . . . 16
przywracanie ustawień
fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
systemowy kod PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 123
telefonowanie
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 41
wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
za pomocą zestawu słuchawkowego . 40
zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
termin/rocznica
wyświetlanie nieaktualnych . . . . . . . . . . 99
terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . 98
zarządzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
transfer danych
przez Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Transmission Control Protocol . . . . . . . . . 164
Transport Layer Security . . . . . . . . . . . . . . 164
tryb drzemki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
tryb Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
tryb ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
tryb Eco+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
tryb głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
tryb komunikatu (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
U
UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ukrywanie
prezentacja numeru wywołującego
(CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ukrywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Universal Resource Locator . . . . . . . . . . . 164
URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
urządzenia medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
User Datagram Protocol . . . . . . . . . . . . . . 164
usługi sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ustalanie osoby dzwoniącej (ISDN) . . 42, 53
ustawianie
daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 123
godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 123
stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
wygaszacza ekranu. . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ustawianie sygnału zajętości . . . . . . . . . . . 49
175
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
ustawienia systemowe
zabezpieczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
usuwanie
komunikatu automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
usuwanie błędów
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
uwierzytelnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
używanie (użycie telefonu po raz
pierwszy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V
vCard (SMS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
VIP (wpis w książce telefonicznej) . . . . . . . 59
VoIP
wyświetlanie numeru osoby
odbierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
W
Version 4, 16.09.2005
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
wewnętrzna
konferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
wewnętrzne
połączenia konsultacyjne . . . . . . . . . . . 103
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
odsłuchiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
odsłuchiwanie (poczta głosowa). . . . . . 95
oznaczanie jako „nowych” . . . . . . . . . . . 89
przenoszenie numeru do
książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . 89
symbol nowej wiadomości . . . . . . . . . . . 88
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
usuwanie (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wide Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
włączanie
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . 86
automatycznej sekretarki (zdalna
obsługa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
automatycznej sekretarki w sieci . . . . . 94
176
emisji radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
nagrywania rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 90
prezentacji numeru wywołującego . . . 47
przekierowanie połączenia. . . . . . . . . . . 47
sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . 121
terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
wpis
wybieranie z książki tel. . . . . . . . . . . . . . . 59
wpisywanie i edycja tekstów . . . . . . . . . . 144
wpisywanie wiadomości (SMS) . . . . . . . . . 70
wybieranie
z książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . 60
wybieranie blokowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
wyciszanie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
wygaszacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
wyłączanie
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . 86
automatycznej sekretarki w sieci . . . . . 94
emisji radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
nagrywania rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . 90
prezentacji numeru wywołującego . . . 47
przekierowanie połączenia. . . . . . . . . . . 47
sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . 121
terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
wyświetlacz
podświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
wygaszacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
zmienianie języka wyświetlacza . . . . . 116
wyświetlanie
czasu trwania połączenia, koszty . . . . . 69
miejsca w pamięci (folder plików
multimedialnych) . . . . . . . . . . . . . . 122
miejsce (w książce tel.) . . . . . . . . . . . . . . . 61
nazwiska z książki tel. online . . . . . . . . . 44
nieaktualnych
terminów/rocznic . . . . . . . . . . . . . . . 99
numeru (CLI/CLIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
wyrejestrowanie słuchawki . . . . . . . . . . . 101
wyrejestrowanie urządzenia
(Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
wysyłanie
wpisu książki telefonicznej
do słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
wzmacniacz sygnału, patrz Repeater
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-2-5519 / SaturnSIX.fm / 19.01.2011
Indeks
Z
Version 4, 16.09.2005
zakończenie, rozmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
zapisywanie (prefiks połączeń
zewnętrznych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
zapowiedzi (automatyczna
sekretarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
zasilacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
zasilacz, energooszczędny . . . . . . . . . . . . . 96
zawartość zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
zdalna obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
zdjęcie dla funkcji CLIP . . . . . . . . .43, 59, 121
zestaw słuchawkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
podłączanie (przewodowego) . . . . 12, 114
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 42
przypisywanie klawisza
funkcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
zakończenie połączenia . . . . . . . . . . . . . 41
zestaw słuchawkowy Bluetooth
przyjmowanie połączenia . . . . . . . . . . . . 42
telefonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
złącze komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
zmienianie
głośności głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
głośności słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . 118
języka wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . 116
nazw użytkowników wewnętrznych . 104
nazwy urządzenia (Bluetooth) . . . 108, 110
nazwy wewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . 104
numer wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . 105
numeru wewnętrznego. . . . . . . . . . . . . 105
sygnału dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
systemowego kodu PIN . . . . . . . . . . . . . 123
zmniejszenie zużycia prądu . . . . . . . . . . . . 96
zużycie energii, patrz pobór mocy
177
DX600A ISDN / POL / A31008-N3100-S301-1-5519 / Cover_back.fm / 19.01.2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising